Hämeenkoski Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Hämeenkoski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenkoski Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Hämeenkoski"

Transkriptio

1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 32,18 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 962,12 3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. mies 12 48,00% 2. nainen 13 52,00% Yhteensä % 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. naimisissa/avoliitossa 15 62,50% 2. naimaton 6 25,00% 3. muu (leski/eronnut) 3 12,50% Yhteensä % 5. Koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäär ä Prosentt i 20% 40% 60% 80% 100% Kansa-/peruskoulu 5 20,00% Ammattikoulu/kurssi 4 16,00% Ylioppilas (ei ammattikoulutusta) 0 0,00% 4 Opisto-/ koulutason tutkinto 10 40,00% Sivu 1

2 . 5. Alempi korkeakoulututkinto/ammattikorkeakou lu 2 8,00% Ylempi korkeakoulututkinto 4 16,00% Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 6. Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Johtava asema 2 8,00% 2. Ylempi toimihenkilö 3 12,00% 3. Alempi toimihenkilö 3 12,00% 4. Työntekijä 3 12,00% 5. Yrittäjä 5 20,00% 6. Maatalousyrittäjä 1 4,00% 7. Opiskelija 2 8,00% 8. Hoidan lapsia/kotia/omaisia 0 0,00% 9. Työtön/lomautettu 1 4,00% 10. Eläkeläinen 5 20,00% 11. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kunta/kuntayhtymä 7 29,17% 2. Kunnan yhtiö/liikelaitos 0 0,00% 3. Valtio/ muu julkinen 2 8,33% 4. Järjestö/yhdistys 0 0,00% 5. Yritys 2 8,33% Sivu 2

3 6. Oma yritys/itse työllistynyt 6 25,00% 7. Ei työelämässä 6 25,00% 8. Muu, mikä 1 4,17% Yhteensä % 8. Nykyinen perhemuotonne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Yksin asuva 6 24,00% Kahden tai useamman aikuisen talous, ei alaikäisiä lapsia Kahden tai useamman aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia Yhden aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia 10 40,00% 7 28,00% 2 8,00% 5. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 9. Yhteiskunnallisia näkemyksiä kuvataan julkisessa keskustelussa usein vasemmisto-oikeisto - ulottuvuudella. Miten sijoittaisitte itsenne tälle ulottuvuudelle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Vasemmisto 0 0,00% ,00% ,00% ,00% 5. Oikeisto 3 12,00% Yhteensä % 10. Miten tyytyväinen olette Yhteensä Sivu 3

4 Erittäin tyytymätön (Arvo: 1) (Arvo: (Arvo: (Arvo: 2) 3) 4) Erittäin tyytyväinen (Arvo: 5) Nykyiseen elämäntilanteeseenne yleensä (avg: 3,96) Omaan tai perheenne taloudelliseen tilanteeseen (avg: 3,38) Omaan tai perheenne asumistilanteeseen (avg: 4,08) Sosiaalisiin suhteisiin ympäristössänne (avg: 3,83) Kuntanne yhteisöllisyyteen (avg: 3,96) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteensä 4 % 2 % 24 % 46 % 24 % 11. Mitä sanomalehtiä luette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. En lue sanomalehtiä 0 0,00% 2. Etelä-Suomen Sanomat 24 96,00% 3. Paikallinen ilmaisjakelulehti 22 88,00% 4. Käytän vain internettiä 3 12,00% 5. Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä 6. Valtakunnallinen sanomalehti, mikä 14 56,00% 9 36,00% Yhteensä 12. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Erittäin vähän (Arvo: 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin Yhteensä paljon (Arvo: 1) 2) 3) 4) 5) Sivu 4

5 Lähin naapurusto (avg: 3,40) Kaupunginosa tai kylä (avg: 3,56) Seurakunta (avg: 3,20) Asuinkunta tai - kaupunki (avg: 3,88) 100 % 100 % 100 % 100 % Maakunta (avg: 3,00) 100 % Lääni (avg: 2,75) 100 % Suomi (avg: 4,32) 100 % Pohjola (avg: 3,26) 100 % Euroopan Unioni (avg: 2,32) 100 % Yhteensä 6 % 14 % 39 % 28 % 14 % 17. Onko teillä sukulaisia asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 7 28,00% 2. Kyllä 18 72,00% Yhteensä % 18. Asutteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntakeskuksessa tai kantakaupungissa Esikaupungissa, lähiössä tai keskustan reuna-alueella 6 24,00% 2 8,00% 3. Kylän keskustassa 4 16,00% 4. Haja-asutusalueella 13 52,00% Yhteensä % 19. Miten todennäköistä on, että asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin todennäköistä 8 32,00% ,00% Sivu 5

6 ,00% ,00% 5. Erittäin epätodennäköistä 0 0,00% Yhteensä % 20. Kuvitelkaa tilanne, jossa Päijät-Hämeen kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa/kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin huonosti 0 0,00% ,00% ,00% ,00% 5. Erittäin hyvin 8 32,00% Yhteensä % 21. Kuinka oheiset määritelmät kuvaavat omaa asuinkuntaanne Erittäin 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin hyvin huonosti (Arvo: 2) 3) 4) (Arvo: 5) 1) Yhteensä tuttu (avg: 4,38) 100 % turvallinen (avg: 4,33) tunnettu (avg: 2,96) läheinen (avg: 4,17) välittävä (avg: 3,88) auttava (avg: 3,71) yhteisöllinen (avg: 3,92) urheilullinen (avg: 3,46) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % kulttuurinen 100 % Sivu 6

7 (avg: 3,50) avoin (avg: 3,46) 100 % Yhteensä 1 % 5 % 31 % 43 % 20 % 30. Pidättekö kuntaa pelkästään kunnallisten palveluiden järjestäjänä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 19 86,36% 2. Kyllä 3 13,64% Yhteensä % 32. Onko kuntarajoilla teille merkitystä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 6 26,09% 2. Kyllä 17 73,91% Yhteensä % 34. Näettekö oman kuntanne yhdistymisen toisen kunnan kanssa mahdollisena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 11 45,83% 2. Kyllä 13 54,17% Yhteensä % 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. luonnosta 22 95,65% 2. rakennuksista 9 39,13% 3. ihmisistä 19 82,61% 4. historiasta 13 56,52% 5. saavutuksista 5 21,74% 6. muusta, mistä 7 30,43% Yhteensä 41. Onko kunnassanne omaa murretta? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Sivu 7

8 1. On 10 45,45% 2. Ei 12 54,55% Yhteensä % 49. Osallistutteko kunnassanne järjestettäviin tapahtumiin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Aina 4 17,39% ,57% ,70% ,35% 5. En koskaan 0 0,00% Yhteensä % 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kylä- /kaupunginosayhdistys 0 0,00% 2. Kotiseutuyhdistys 0 0,00% 3. Vanhempainyhdistys (koulu,päiväkoti tms.) 3 16,67% 4. Liikunta- tai urheiluseura 7 38,89% 5. Kulttuurijärjestö 4 22,22% 6. Nuoriso- /opiskelijajärjestö 0 0,00% Poliittinen järjestö tai puolue Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö Ammattiyhdistys tai - järjestö 11 61,11% 6 33,33% 2 11,11% 10. Eläkeläisjärjestö 1 5,56% 11. Ympäristöjärjestö 0 0,00% 12. Vapaaehtoisjärjestö 2 11,11% 13. Maanpuolustusjärjestö 3 16,67% Sivu 8

9 Osuuskunta (esim. 14. kauppa) 15. Uskonnollinen järjestö/kerho Muu yhdistys tai 16. järjestö, mikä 3 16,67% 5 27,78% 4 22,22% Yhteensä 51. Oletteko osallistunut kunnassanne liikunta- ja urheiluharrastuksiin tai seurannut kilpailuja? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 17 70,83% 2. Ei 7 29,17% Yhteensä % Entä lapsenne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 15 78,95% 2. Ei 4 21,05% Yhteensä % 52. Pidättekö liikunta- ja urheiluharrastuksia kuntalaisia toisiinsa lähtentävinä tapahtumina? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä ,00% 2. Ei 0 0,00% Yhteensä % 56. Tunnetteko kuntaanne liittyviä tai kuntanne innoittamia Kyllä (Arvo: 1) Ei (Arvo: 2) Yhteensä lauluja (avg: 1,48) 100 % tansseja (avg: 1,87) 100 % kirjallisuutta (avg: 1,22) 100 % kuvataidetta (avg: 1,17) 100 % Yhteensä 57 % 43 % 57. Toimitteko aktiivisesti seurakunnassa? Sivu 9

10 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 9 37,50% 2. Ei 15 62,50% Yhteensä % 58. Kunnilla ja seurakunnilla on yhteiset rajat perintönä yhteisten pitäjien ajalta. Liittyvätkö seurakunta- ja kuntasuhteenne jollain lailla toisiinsa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 12 52,17% 2. Ei 11 47,83% Yhteensä % 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Asialla ei ole minulle merkitystä 2 100,00% Yhteensä 2 100% 66. Tunnetteko Päijät-Hämeen maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 5 20,83% 2. En 19 79,17% Yhteensä % Sivu 10

11 Kuntaidentiteetti 2009 Avoimet vastaukset N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta 54 vuotta 37 vuotta 60 vuotta 40 vuotta 28 vuotta 40 vuotta 19 vuotta 22 vuotta 44 vuotta 38 vuotta 32 vuotta 61 vuotta 20 vuotta 14 vuotta 50 Sivu 1

12 vuotta 2 vuotta 4 vuotta 13 vuotta 50 vuotta 16 vuotta 26 vuotta 2,5 vuotta 35 vuotta 36 vuotta Minä vuonna olette syntynyt Sivu 2

13 Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä Koulu 11. Mitä sanomalehtiä luette? Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä Sivu 3

14 Keski-Häme Keski-Häme Keski-Häme Keski-Häme keski-häme Keski-Häme Keski-Häme Keski-Häme Keski-Häme Keski-Häme Keski-Häme Keski-Häme Keski-Häme 11. Mitä sanomalehtiä luette? Valtakunnallinen sanomalehti, mikä Helsingin Sanomat Maaseudun Tulevaisuus HS (sunn) maaseudun tulevaisuus Kansan Uutiset HS HS Sivu 4

15 Hesari Maaseudun Tulevaisuus 13. Missä kunnissa vanhempanne ovat syntyneet?, Karttula Heinjoki, Maaninka Reijärvi, Koski Hl Äyräpää, Koski Hl Lammi, Lahti Koski ja Nastola Orimattila, Somero Pyhäjärvi, Vuosalmi (Kannaksella) Joutsa, Hartola Sulkava Sippola, Kymi Lahdessa Koski Hl, Karttula Toivakka ja Varpaisjärvi Savo,Ranua Koski Hl Sivu 5

16 Luopioinen ja Huittinen & Lammi Äitini Pyhäselän kunnassa ja isäni Värtsilässä, Luumäki Hollola, Reisjärvi, 14. Mikä on syntymäkuntanne? Tarvasjoki Koski Hl Koski Hl Lahti Koski Elimäki Lammi Hartola Sulkava Anjala Lahti Sivu 6

17 Koski Hl. Lammi Lahti Koski Hl Turku Koski HL Joensuu (Koski Hl) 15. Mitä kuntaa pidätte omana kotikuntananne?, Hollola, Lahti Elimäki Lammi Sivu 7

18 Hämeenkoskea Lahti Hämeenkoskea 16. Mikä tekee kunnasta kotiseudun? Olen asunut täällä koko ikäni Vakituinen, pitkäaikainen asuminen, työhön sitoutuminen Maatila, turvallisuus, luonto, hyvä asua Vaivattomuus Sivu 8

19 Oma koti, läheiset, "juuret" puhdas luonto ja maisemat,mukavat ihmiset Ystävät, ja sukulaiset Lapsuus ja nuoruus, asunut siellä ensimmäiset 18 vuotta, kesäasumispaikka Ollaan kuin yhtä perhettä Luonto, hyvä maantieteellinen sijainti, ihmiset. Ihmiset Itsenäinen ja ystävällinen kunta Olen asunut täällä koko ikäni. Tutut ihmiset, lasten koulut, yhteiset tapahtumat, oma koti ja sen ympäristö Tuttu ja turvallinen ympäristö, hyvä olo, ystävät Koti uskonto ja isänmaa Perhe, ystävät, työ ja harrastukset Ystävät ja perhe Koti, ihmiset, rauhallisuus, turvallisuus. Ihmiset, työ, koti, luonto ym. Haluan asua maalla, eri vuodenajat, vapaus. Lapsuudenkoti, tutut ihmiset, ympäristö 22. Mitkä piirteet erottavat mielestänne kuntanne lähikunnista? Pieni, kaunis kunta pienen kunnan joustavuus, voimakas yhteisöllisyys Pienen paikkakunnan rauhallisuus, henkilökohtaista palvelua Sivu 9

20 Yksituumaisuus Palvelut hyvin (toistaiseksi) verrattuna toisiin. pieni ja luonnonläheinen Luonnonrauha, Talous kunnossa Kuntani on pieni ja kaupunkeihin on matkaa. Pieni, yksilöllinen, nöyrä (yhteistyöhaluinen) Pieni koko ja asukasmäärä, vähemmän byrokratiaa, puoluepolitiikka ei määräävä, ratkaisut "asialinjalla". Pieni, elinvoimainen, hyvin hoidettu puhtaiden pohjavesien kunta Pieni, vähän unelias kunta, jonka palvelut rajoittuvat lähinnä lakisääteisiin palveluihin. Oma pieni kyläkeskusta Palveluiden puute, sisäänpäin lämpiävä, kateus ja juoruilu erottavat Hämeenkosken hyvin negatiivisessa mielessä esimerkiksi Hollolasta tai Lahdesta. talosu hoidettu todella hyvin vrt. esim rapakuntoinen Lahti Sopivan kylämäinen. Ei kaupungin varjopuolien aiheuttamia uhkia. Hyvä palvelut & sijainti Luonto, yhteen hiileen puhaltaminen, halu pysyä itsenäisenä, positiivisuus. Luonto, kaikki lähellä. Ihmiset tuntevat toisensa. Hyvät päiväkoti ja koulupalvelut, nyt myös terveyspalvelut. Pieni kunta, talous vakaa. Suurin osa tuntee jollakin tavoin toisensa. Sivu 10

21 23. Mikä on mielestänne Päijät-Hämeen menestyksekkäin kunta? taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti taloudellisesti - kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Padasjoki taloudellisesti kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Kärkölä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Hollola taloudellisesti Hollola, kulttuurisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti - kulttuurisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti Hollola Sivu 11

22 sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Lahti kulttuurisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti Hollola kulttuurisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti kulttuurisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti? taloudellisesti kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Lahti kulttuurisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Sivu 12

23 taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti/Hollola 24. Onko tiedossanne mitään tarinaa tai kertomusta kuntanne synnystä tai varhaisvaiheista?kertokaa pääkohdat on ollut katolinen ja uskonpuhdistuksen jälkeen itsenäinen kunta Sen jälkeen ollut Lammin kappeliseurakunta perustettu Kosken kunta. Kunta kuului Suur-Hollolaan ja ollut Lammin kappeliseurakunta. Voimakas paikallisidentiteetti ja teollinen historia On. Liittyy vahvasti seurakuntaan. Irtautui myöhäisemmässä vaiheessa Lammin hallinnasta itsenäiseksi asiakirjojen mukaan jo 1400-luvulla. Kunta on ollut osa Lammia ja Suur-Hollolaa. Perustettu 1870-luvulla Lammista itsenäiseksi julistautuneena. Pelkkää peltoa ja metsää kuulemma, ei köyhyyttä kummempaa. Näin olen kuullut. Ei Paasikivi on sattunut syntymään Koskella. Täällä on ollut vilkasta "kartanoiden aikaan", myös varhaista teollisuutta Kaipa me joskus oltiin osa Hollolaa Ei synnystä, mutta esim. Pekolan liikenteen tallit ollut Koskella, Huljalan kylä palanut kapina-aikana jne olemme kuuluneet Hollolaan ja kyllä myös muihin kuntiin. Etolan kylä mainitaan usein. Pääjärvi on ollut hyvä kulkureitti, kun on veneellä liikuttu. Itsenäinen Koski mainitaan Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät arvot (perusperiaatteet), jotka ovat kuntaanne leimaavia eli valtaosan hyväksymiä ja noudattamia? Sivu 13

24 En osaa sanoa Hyvä yhteishenki, läheisyys - ennakkoluulottomuus, realistisuus - ei pelätä uutta - pidetään puheet Avoimuus, rehtiä ja reilua väkeä Kunnalliset palvelut kunnossa!! Vapaus, yhteisöllisyys (heikkoa ei jätetä) Kunnan päätöksissä epäpoliittisuus. Kuntalaiset tuntevat toisensa, se tuo läheisyyttä. Kaikki toiminta ja päätökset koskettavat konkreettisesti kaikkia. Hyvin hoidetut naapurisuhteet. Asiat on voitu viedä eteenpäin huolimatta puoluepolitiikasta. Hämeenkosken etu on ollut esillä aina ratkaisuja tehdessä. Pidetään itsenäisyydestä kiinni kynsin hampain. Lapsista huolehtiminen Maaseutuläheisyys? Itsenäisyys, sosiaalisuus, rehellisyys, avoimuus, läheisistä välittäminen. Täällä on hyvä asua omakotitalossa luonnon keskellä. Pienyritystoimintaa 1-3 henkeä on paljon. Hämeenkoskella työllistää vanhainkoti, hoivakoti ja kaupat naisia, miehet ovat Orimattilassa tai käyvät työssä Salpakankaalla tai Lahdessa. Hyvät yhteydet joka suuntaan, oma auto tarvitaan tai kaksi. Tällä hetkellä terveyspalvelut, päiväkoti ja koulu toimivat hyvin. 26. Miten ne mielestänne eroavat naapurikuntien arvoista? En osaa sanoa Kunnan pienuus antaa erityisasemaa - meillä on helpompaa päättää, toimia ja elää Sivu 14

25 Ent. Lammi mm. hyvin "itsenäinen" ja vaikeasti lähestyttävä Naapureissa ei niin ole. Osataan nauttia pienistä asioista. Pyritään päätöksissä yksimielisyyteen. Arvot ihmisläheisempiä, naapuriapu ja -sopu hyvä. Naapurikunnissa esim. kunnallinen päätöksenteko on kovempaa. Suuremmissa kunnissa ei aina nähdä kokonaista kunnan etua, politikointi pilaa päätökset. Hollolla ja Lahti haluavat olla "City".? - Hämeenkoskella ei "minulle kaikki heti" ja "minä, minä"-toimintaa. Auttamista yli rajojen, jos vaan pystyy. Ihmisistä välitetään. Urheilu ja kulttuuritoiminta monipuolista, oma posti + näyttelytilat + muut palvelut. Hyvä seuratalo, jossa paljon toimintaa. Kohta uusi koulukeskus ala-asteella ja päiväkoti. 27. Monissa kunnissa 'palkitaan' vuosittain joku kuntalainen nimityksellä tai mitalilla. Onko teidän kunnassanne tällainen käytäntö? Mikä sen nimi on? Kunnan kuntalaisen nimittäminen Kyllä: kunnan kuntalainen, vuoden yrittäjä Ei Vuoden hämeenkoskelainen Vuoden yrittäjä, vuoden urheilija Vuoden urheilija ja vuoden kulttuurihenkilö tai teko Hyvä kuntourheilija huomioidaan/mitalin jako Yrittäjillä on Vuoden yrittäjä. Aikaisemmin myös maataloustuottajilla oli Vuoden tuottaja. Sivu 15

26 Ei ole palkitaan joku vuoden urheilija ja kunnassa hyvää tehnyt ihminen Kunnon kuntalainen ja vuoden urheiluteosta palkitseminen. on: kunnon kuntalainen On. Vuoden yrittäjä. Kunnon kuntalainen Palkitaan liikunnan tai kulttuurin saralla kunnostautunut "Kunnon kuntalainen". Ainakin joku Kunnon kuntalainen on olemassa Joulun avaus, urheiluteko, kulttuuriteko, kuntalaisten valitsema. Hämeenkosken nuoria palkitaan. Kuntoilijoita ja kulttuuri-ihmisiä. Vuoden urheilija 28. Mikä on kuntanne vaakunan aihe? Koski ja siinä olevat kosket ja apilanlehdet maataloutta kosket, apilanlehdet Kolme koskea Koski/pellava Vesi ja maatalous Viittaa kosken kuohuihin ja pääelinkeinoon (apilanlehdet) Kosket Mm. neljä koskea kunnan alueelta. apilat Sivu 16

27 Kosket joessa. Koski Kosken pitäjän joessa on useita koskia; vaakunassa mustat koskimerkit viittaavat pitäjän nimeen ja apilanlehdet pitäjän pääelinkeinoon, maatalouteen. koski kolmilehtinen apila? Koski Joki ja apilat. Pellava ja sillat. Kolme koskea 29. Mitä symboleja kuntanne käyttää vaakunan ohella (eläin, kukka, kivi, laulu yms)? En osaa sanoa Kolmiapilan lehdet Puhdasta pohjavettä Pari muistokiveä: Lagus ja Paasikivi, kasveista ojakurjenpolvi. Koskivalssi on olemassa. Koskikara? Punaisessa kilvessä on kaksi hopeapalkkia, joissa kummassakin kaksi mustaa kaateista polviortta; palkkien välissä kolme hopeista apilanlehteä alatusten. kukka sininen ja vihreä aaltoviiva - puhdasta pohjavettä Koskikara on nimikkolintu Sivu 17

28 Puhdasta pohjavettä Hämäläisten laulu vanhojen keskuudessa. Puhdas vesi pinssissä, Kellolan lähde. Hankalan loukku myyty, ei auki yleisölle. Kukka 31. Pitäisikö kunnalla olla nykyistä laajempia päämääriä tai tehtäviä, jos kyllä niin, mitä? En osaa sanoa ei Ei, tällä hetkellä päämäärä/tehtäviä riittää mm. uusi koulu/päiväkotihanke Ei tarvita laajempia, nykyisessä kuntataloudessa on haaskattu ja tehtäviä kylliksi. Ei Ei tarvitse. Kunta antaa ihmisille yhteisön, johon on hyvä kuulua (jos palvelut pelaa!?!) Kunnan pitäisi katsoa pitemmälle tulevaisuuteen ottaen huomioon väestön rakennemuutos. ei Yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä sukupolvien välillä pitäisi tukea Pitää kunta itsenäisenä. Hämeenkosken pieni kunta tehnyt aina yhteistyötä toisten kuntien kanssa terveys + kulttuuriasioissa. Suurissa kunnissa paljon ongelmia. Ei haluta Lahti-vetoisiksi. 33. Liittyykö kuntasuhteeseenne mitään sellaista, joka ei liity välittömästi palveluihin? Kuntarajoilla on merkitystä, mutta toisaalta en pidä kuitenkaan niitä asiana, jota ei voisi tarvittaessa muuttaa. Mielestäni parasta Hämeenkoskella on luonto, mutta ilman palveluita on vaikea elää. Sivu 18

29 Yhteistyö esim. markkinoinnissa Yrittäjänä toimiminen, palvelujen tarjoaminen kuntalaisille. Liittyy: kunnallisasioiden laaja harrastus. Luonto. harjut, järvet, metsät. Erinomainen sijainti, lyhyt matka isoihin kaupunkeihin. Yhteisöllisyys ei ole palvelua, jonka kunta varsinaisesti järjestää. Ihmiset joko kokee sen tai ei. Kaunis, rauhallinen syntymäkunta, jossa olen viettänyt suurimman osan lapsuuttani. Oma kunta on osa omaa kotia, kotipitäjä Paljonkin!! Tekniset palvelut nyt kunnassa, mutta kuinka käy tulevaisuudessa. Koulu ja terveyspalveluissa Oiva tällä hetkellä heikko versio. Johtajia liikaa. Kukaan ei tiedä missä mennään. 35. Jos vastasitte kyllä, minkä kuntien kanssa oman kotikuntanne yhdistyminen olisi mahdollista tai toivottavaa? Tällä hetkellä pidän järkevänä vähintään Hämeenkosken, Hollolan, Kärkölän, Asikkalan ja Padasjoen yhteenliittymää, mutta järkevin kokoonpano olisi mielestäni koko Päijät-Hämeen laajuinen uusi kunta. Kolmas vaihtoehto voisi olla Lahden ympäristökuntien mudostama kokonaisuus. Toisaalta tässä vaihtoehdossa juuri ne alueen reunamilla olevat kunnat, jotka eniten tukea tulevaisuudessa tulisivat tarvitsemaan, olisi vaarassa jäädä ulkopuolelle. Tavoite: koko maakunnan kokoinen kunta tai kakkosvaihtoehtona nykyisten Oiva-kuntien (Hollola, Asikkala, Kärkölä, Padasjoki, ) muodostama kunta. 1. Päijät-Häme 2. Oiva-kunnat 3. Itsenäisyys Hollola ja Kärkölä tai mahdollisesti Oiva-kunnat. Ei isoon Lahteen. Hollola Esim. Hollola, Kärkölä, Asikkala, Hollola, Kärkölä Hollola Sivu 19

30 1. Hollola. 2. Hollola, Kärkölä 3. Lahti yhdessä em. kanssa + muut Päijät-Hämeen kunnat. Yhtyminen esim. Oiva-jutun pohjalta. 1. Hollola, Kärkölä, Asikkala, Padasjoki. 2. Koko Päijät-Häme Hollola ja Kärkölä Ei missään tapauksessa Lahti Lähialueen kunnat, Lahti ym. Hollola, Kärkölä,, ei Lahteen.!! Oma kunta paras. 36. Mitkä asiat kunnastanne tulee mahdollisessa liitostilanteessa ehdottomasti säilyttää? Terveydenhuollon lähipalvelut, kirjasto, peruskoulun luokat 1-6, esikoulu, päiväkoti, kauppa, pankki Nykyiset peruspalvelut: peruskoulu 1-Vi lk, päivähoito, terveys- ja sos. peruspalvelut, kirjasto, liikunnan peruspalvelut Terveyspalvelut lähellä, hyvin toimiva posti, vanhushuolto, koulu, pankki Tärkeät asiat pysyvät ja paranevat Kaikki! koulut,päiväkodit ja terveyskeskus,kauppapalvelut Nykyiset palvelut Peruspalvelut Vanhusten palvelut (kauppa, pankki, posti, terveyskeskus) Päivähoitopaikat, koulu vähintään nykyisessä laajuudessa, linja-autovuorot Lahteen. Lääkärin vastaanotto, vanhainkoti, kotipalvelu, ala-aste, päiväkoti. Lähipalvelut: koulu, terveydenhoito, posti, pankki, kauppa, kyläteiden hoito. omat koulut ja päivähoidot Säilytettävät asiat tulee tarkkaan tutkia. Sivu 20

31 Kaikki! Pelkkään että menetetään paljon jos liitytään: esim. koululaisista huolehtiminen, päivähoitopalvelut. kaikesta tulee persoonattomampaa minimitason "palvelua" Mihinkään ylimääräiseen ei ole enää varaa, koska muillakaan ei ole. PAIKALLISET terveydenhoitopalvelut!! Kaikki Oma koulu ja päiväkoti sekä oma postimme ja Seurala Palvelut!!! Erityisesti vanhustenhoito ja terveyspalvelut Terveydenhoitopalvelut sekä muut sosiaaliset palvelut eli koulut ym. Itsenäisyys!!! Omavaraisuus!!! Itsenäisyys, päätäntävaltaa. Posti, lääkärit, vanhusten hoito omassa kunnassa, koulu, apteekki, kauppa, päiväkoti. 37. Mistä kunnasta kuntanne on irtautunut/itsenäistynyt? Lammista 1800-luvun puolenvälin jälkeen, muistaakseni 1860-luvulla Lammin (seurakuntajako 1800-luku) Hollolasta joskus 1800-luvulla Hollolasta tai Lammista Hollolasta Ilmeisesti itsenäinen 1400-luvulla, Lammista Ensin Hollolasta, sitten Lammista Lammi Oisko Hollolasta? Hollola Sivu 21

32 Hollola, Lammi Suur-Hollola 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko muusta, mistä muistomerkeistä sijainnista Hyvin järjestetyistä palveluista. Esittelen kunnossa olevat muistomerkit ja entisen pellavankäsittelylaitoksen. hyvästä koulusta VPK-juhlista, erilaisista yhdistyksistä ja harrastusmahdollisuuksista päiväkoti, koulu + terv. palveluista. 39. Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät kunnassanne tehdyt tuotteet tai palvelut? En osaa sanoa. Ehkä Ollilan marjahillot. Nykyisellään: betonituotteet, puusepän tuotteet, teräshallit Lähiruoka (erilaiset maataloustuotteet) - Betoni, Teräshallit, ovet ja ikkunat ainakin mansikanviljelyä on melko paljon Kohtuullisen toimivat kunnalliset yleispalvelut (sosiaali-terveys-koulu) 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa alueen teollistuneimpia kuntia. Tampella naulatehdas, pellavaloukku ja mylly jne. Sivu 22

33 Mökkipalvelut, useita pienyrittäjiä. Kuljetus- ja maansiirtopalvelut. Maataloustuotepalvelut, karja-, viljaja puutarhatuotteet. Rakennuspalvelut, useita pienyrittäjiä. Kunnan oma posti, toimiva päivähoito, kouluolotkin ok (vaikka Hämeenlinna kieltäytyy jatkamasta sop. pohjalla). Terveydenhoito ei aina toimi, mutta silti on aika hyvä. Kuntaan saatu uusia asukkaita ja yrityksiä viime vuosina. Peruna, porkkana, porsas, maito, kananmuna, mansikka, mustikka Pienet hoito- ja opetusryhmät kouluissa ja päiväkodeissa. Oma monipuolisesti palveleva posti ja yhteispalvelupiste. Hyvä kirjasto. Rautakauppa. Asiamiesposti, huone täynnä kaikkea Kirjasto Ystävän kulma Lestilä Sormikoukku Silvosen kutomon tuotteet menneiltä ajoilta, Kantolan puusepänliike (toimii vieläkin), Enson saha, palanut!!!, Ei toimint., Riikosen henkaritehdas. Sementti, puu, ovet, ikkunat, maito, liha, mansikat ym. Maansiirto, kotipalvelu Ratas ym. Matkailutilat, Putulan kesäkauppa. Asiamies posti, Koskikartanon palvelut, eri maataloustuotteet 40. Mitkä ovat kuntanne keskeiset luonto- ja rakennuskohteet? Luontokohteista keskeisimmät Pääjärvi, Linnakallio, Kellolan lähde harjut, Teurojoki-laakso, lähdealueet (Kello- ja Helvetinlähteet) Kirkko, kartanot, pellavaloukku, kirkonkylä Omakotialueet Teuvojoki, Pääjärvi, Linnakallio Helvetti, kirkko lähteet ja kalliot Salpausselän harjut, supat. Lähitulevaisuudessa rakennettava koulun laajennussaneeraus ja päiväkodin uusi rakennus. Pohjavesilähteet, Salpausselkä suppamaastoineen, Teurojoki ja syvä Pääjärvi. Engelin suunnittelema kellotapuli v ja keskiaikaiset Pyhän Laurin kirkon rauniot Sivu 23

34 Pääjärvi, Valkjärvi, Salpausselän harjut, Linnakallio, Kellolan lähde, Huljalan helvetti. Meijeri, kirkko kellotorneineen, kartanot (Jokela, Pätilä, Käikälä, Kurjala) Huljalan helvetti, kirkko, sairaala. tällä hetkellä tärkeää on uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen Kellolan lähde, Pääjärvi, harjut. Hämeenkosken kirkko, Hankalan pellavaloukku. järvet ja joki En tiedä rakenteilla uusi päiväkoti, koulu, liikuntahalli Luonto: Kukkolanharju, järvet, Huljalan Helvetti Rakennukset: Kirkonkylän koulun laajennus Koski, Pellavaloukku, Teurojoki, Kellolan lähde Aloitusvaiheessa oleva koulu, päiväkotirakennus. Luonto: Huljalan Helvetti, Kellolan lähde, järvet, Leppälampi, Pääjrävi + lukuisat saaret. Kirkonkylän koulun laajennus, päiväkoti ja liikuntahallin laajennustyöt Pääjärvi ja Valkjärvi, Linnakallio, Ortekallio, luontopolut. Metsästys, kalastus, sienestys, marjastus. 42. Jos on, miten kuvaisitte sen oleellisia piirteitä? (esim. lahtelaiset sanovat olevansa "Lahesta" ja Hollolassa käytetään l:ää: Ehlota mitä ehlotat, mutta älä mahlottomia) Lapsena muistan mummoni käyttäneen sellaisia sanoja kuin esim. öylön (eilen), jolle meille koulussa naurettiin. Ilmeisesti ei ollut (hämeen)koskelaista murretta kuitenkaan. Lähinnä Hollolan murretta Vanhemmat ihmiset puhuvat esim. "Lahesta" ja Hollolan tapaista murretta. Nuoremmista ei huomaa murre piirteitä. Hämäläisyys, myös karjalaisuus "Toisest viärest" Vaikutteita Hollolan l:stä ja Lammin Hämeestä. Sivu 24

35 Mielestäni Koskella on oma murre: "Äitevainaa kerto nälkävuosist meitille. Kyll ne tielettiä kyll, kun hiiet syövätte talvell männynkuoria en niitä ne sit, että ihmistenkin pitää syömä niit". Vanhemmat ihmiset puhuvat Hollolan murretta, nuoret eivät enää (nuoret tarkottaa alle 70-vuotiaita). Hollolan murre sopii myös Koskelle. Porstuasta tullaan tupaan, mennään Lahtien ja syövään perunaa. Vain vanhemmat ihmiset puhuu murretta. 43. Miten murteenne eroaa mielestänne lähikuntien murteista? Ei paljonkaan. Yleistasolla ei eroa Sekoitus Murre lienee lähellä Hollolan murretta, mutta selvästi vaikutteita myös Lammilta. Itse ei sitä huomaa. Ei paljoakaan. 44. Mitkä ovat kuntanne historian ja kulttuurin tärkeimmät tapahtumat ja henkilöt? Henkilöistä tärkeimmät Kalevi Koskinen, Ruben Lagus ja Juho Kusti Paasikiven syntymä Kartanoiden ja verkatehtaan ajat J.K. Paasikiven syntymä E.R. Laguksen lapsuudenkoti Nykyihmiset: Kalevi Koskinen VPK:n perustaminen, Väinö Siltala (voimamies), Lagus-sotasankari, presidentti Paasikiven syntyminen, oopperalaulaja Kalevi Koskinen, nykyinen kanttori Veikko Saari, Putulan kirjasto Paasikivi, Lagus, K. Koskinen Nimen vaihto, sahan palo Siirtolaisten muutto Panssarikenraali Lagus, muistomerkki kirkonmäen alla. Presidentti Juho Kustaa Paasikiven syntymäkunta (1870), muistomerkki Kärkölään mentäessä, Huljalassa) PYhän Laurin kirkonrauniot Sivu 25

36 J.K. Paasikivi on omittu syntymäpaikan takia sekä panssarikenraali Laguksen syntymäpaikka. VPK:n juhlat kesäisin. Historiasta 1918 taistelut Hujalan kylässä, Kosken markkinat 1900-luvun alkupuoliskolla. Paasikiven syntymäpaikka, Ruben Laguksen muistomerkki, oopperalaulaja Kalevi Koskinen, Putulan kyläkirjasto taidenäyttelyineen. J.K.Paasikivi syntyi, Kalevi Koskinen, oopperalaulaja ja kunnan kulttuurin vetomies, pellavaloukun uusi tuleminen, VPK:n juhlat joka vuosi jne.. Juho Kusti Paasikiven syntymä. Laguksen syntymä.? Paasikivi, Lagus Oopperalaulaja Kalevi Koskinen ja vaimonsa kuvataiteilija Kaarina Koskinen, Putulan kirjasto ja sen "henkilöstö", Maa-ja kotitalousseuran järjestämä kansainvälinen illanvietto ja teatteriretket. VPK:n kesäjuhlat. Taideyhdistyksen kesänäyttelyt nimenmuutos! Lagus ja Paasikivi Palokunnan juhlat, Kalevi Koskinen, Laakuksen patsas kirkonkylässä, Paasikiven syntymäpaikka Huljalassa. Kirkko ja museo, Putulan kirja ja taidenäyttely. Väinö Siltala, Suomen vahvin mies, Kaarina Suosalmi ja Jorma Karden. Väinö Siltala, voimamies, Kalevi Koskinen, oopperalaulaja, VPK-vuosijuhlat, Laurin kirkon rauniojumalanpalvelus. 45. Miten kuvailisitte kunnassanne asuvia ihmisiä? Tavallisia työteliäitä ihmisiä. En osaa sanoa heidän erottuvan erityisesti muista naapuripitäjien ihmisistä. vakaita hämäläisiä, joihin siirtokarjalaiset toivat myönteisen ja piristävän lisän. Keski-ikäisiä ja vanhempia on paljon. Eletään aika paljon omaa lähipiiriä tapaillen. Ei olla kovin vilkkaita. Harkitsevaisia. Osa kateellisia, pihejä hämäläisiä Osa kansainvälisiä, "hyviä" tyyppejä Avoimia, auttavia leppoisia ja toisistaan välittäviä Sivu 26

37 Kuntalaiseksi hyväksytään vasta kun olet asunut noin 10 vuotta paikkakunnalla Avoimia, lämpimiä, talkoohenkisiä Ensin varautuneita, sitten ystävällisiä, luotettavia, vieraanvaraisia. Valtaosa ihmisistä on "maalaisen" oloisia, ystävällisiä ja seurallisiakin, vaikka joskus kuulee sanottavan, ettei ole helppoa päästä joukkoon, jos on muualta muuttanut. Tavallisia, vaatimattomia ihmisiä. ihan tavallisia mukavia erilaisia ihmisiä Vanhanaikaisia, sisäänpäin lämpiäviä, hitaita, kateellisia. Positiivisena asiana luonnoläheisiä, tutustumisen jälkeen ystävällisiä, lapsista huolta pitäviä, myös muiden! Kivoja heppuja Osa on aktiivisia ja mukavia, mutta joukossa on myös itsekkäitä, passiivisia valittajia, kuten kaikkialla. Mukavia Rehtiä, avoimia, tavallisia ihmisiä. Hitaasti tutustuvia, ei kovin vilkkaita. 46. Mitä historian kohokohtia muistatte lähikunnissa tapahtuneen? Lammilla Heli Rantasen keihäänheiton olympiakulta. Hollolasta järvestä löytnyt historiallinen vene ja keskiaikainen kivikirkko. Asikkalasta Anianpellon markkinat ja Kärkölässä Huovilan alueen rakentaminen. Lahden kaupungin kehitys ja synty Ikäviä ainakin vuoden 1918 tapahtumat 1918 tapahtumat Hämeenkoskella ja Lahdessa, siirtolaisasutus Hämeenkoskella ja lähikunnissa. Mommilan laukaukset, Lammin kirkon palo, Anianpellon markkinat.? Sivu 27

38 ??????????? Hämeenlinna levittäytyi Lammille. Sisällissota (Mommila) Huovilan puiston kunnostus Kärkölässä, Mommilan kartanon vaiheet Lammilla 47. Mitkä ovat kuntanne tärkeimmät kulttuuri/urheilutapahtumat? Palokunnan juhlat, Yrittäjien markkinat, Heinäjuoksu, Teurojokimelonta, -päivä Jokakesäiset palokunnanjuhlat, -päivät Salibany-turnaukset (nuoret) Keväällä kansalaisopiston näyttelyt. Kevarilla kirjastotapahtumat, näyttelyt, VPK:n vuosijuhlat, salibandy-pelit VPK:n juhla, -päivä Heinäjuoksu (uudelleen9 Putulassa kirjasto- ja kotiseutuyhdistyksen järjestämä taidenäyttely vuosittain. Hämeenkosken ratsastajien kilpailut kesäisin, Teurojokimelonta. taidenäyttelyt VPk:n juhlat VPK:n kesäjuhla VPK:n kesäjuhla, Heinäjuoksu, Putulan kirjastopäivät taidenäyttelyineen, syyskesällä Koskipäivä Koskikartanolla. VPK:n juhlat, paikkakunnalla vaikuttavien kuorojen konsertit salibandy Palokunnan juhlat wpk-juhlat Sähly, taide Sivu 28

39 Salibandy pelit Kulttuuri: Joulunavaus, itsenäisyyspäivän juhlat, MK-seuran kansainväliset illanvietot, kesänäyttelyt Urheilu: Dynamon salibandy-turnaukset VPK-juhlat VPK:n juhlat kesällä, ratsastuskilpailut, salibandy Postin näyttelyt, jotka vaihtuvat kuukausittain, Putulan taidenviikko + kirjapäivät, kansalaisopiston työnäyttely, salibandy kerhot ja turnaukset, kuvataidekoulun näyttelyt. VPK:n vuosijuhlat + markkinat. 48. Onko kunnassanne muita suuria yleisötapahtumia? Mitä? VPK:n Palokunnan juhlat Vain satunnaisesti Laurin vaellus kirkkopyhä rauniokirkolla VPK-juhlat VPK:n juhlat heinäkuussa Koskikartanon -päivä Palokunnanjuhlat heinäkuulla Seurakunnallisia kirkkopyhiä ja veteraanijuhlia, myös muiden järjestöjen myyjäisiä ja tempauksia. Kosken omat vpk juhlat VPK juhlat VPK juhlat VPK-juhlat Marttojen syksyinen lähiruokalounas -päivä syksyisin, Moottoriurheilupäivä Sivu 29

40 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Muu yhdistys tai järjestö, mikä Keskustanaiset Maa- ja kotitalousseura maa-ja kotitalousseura Maa- ja kotitalousseura 53. Oletteko osallistunut kunnassanne vapaaehtoistyöhön/talkoisiin tai muihin me-henkeä kohottaviin tilaisuuksiin? Mihin? Kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen toimintaan. Nuorten iltojen valvontaan. Kyllä. Lions-toiminta, erilaiset tempaukset, siivoustalkoot Ei VPk Kyllä, maa- ja kotitalousnaisten toimintaan, ratsastajien toimintaan. Finlandia-hiihdon talkoisiin Kaunkorven latuasemalla Seurakunnan talkoisiin, Siivottu tienvieriä, kerätty rahaa leirikouluja varten. Aikoinaan Finlandia-hiihdon töissä, seurakunnan puitteissa osana Hollolan seurakuntaa (Hämeenkosken kappeli) Seurakunnan talkootilaisuuksiin. Kaikkiin mahdollisiin ja eri aikoina erilaisiin tapahtumiin. vuosi sitten olin vielä mukana nuoriso ja vapaa aika toimen puolella vapaaehtoisena,olin mukana n.5 vuotta mutta tällä' hetkellä ei enään aika riitä siihen. Sivu 30

41 ? en Leirikoulujen järjestämiseen koululaisille, maa- ja kotital. seuran tapahtumiin Kyllä. Esim. ruuan laittamiseen, tarjoamiseen jne VPK:n juhlat joka vuosi, nuorten illat Lestilä nuorisotalossa. Siivoustalkoisiin joka vuosi, palokunnan juhliin, kirpputoreihin, taide-kirja-kulttuuriasioihin. Ei 54. Annatteko tai saatteko naapuriapua? Milloin ja mihin? - vain harvoin Kyllä. Maatalouteen liittyvissä tehtävissä joskus. Tarvittaessa, harvoin nykyään. Kyllä naapurien kanssa ainakin koneyhteistyötä Kyllä, kuljetusapua annettu ja saatu, venettä saatu lainaksi. Annan apua tarpeen mukaan naapureilleni. Kyllä - ammatin puitteissa Ei tarvita. Lähinaapurille keskustelu yms. apua. (Pariskunta kotipalvelun varassa). Aina kun tarvetta on! Esim. naapuri tarvitsee kyytiä tai haetaan lainaksi tikkaat ja mukana tulee talonmies. kyllä ja paljon - lasten hoitoon yms. Annan jos pyydetään ja pystyn auttamaan. Sivu 31

42 tarvittaessa enpä juuri erityisesti Jep Aina kun on tarvetta puolin ja toisin. Pientä apua pihatöissä ym. asioissa. Naapurin naisten kesken vaihdetaan kasveja, annetaan kurkkuja, marjoja, omenoita tarvitseville. Maatalouskoneiden vaihtoa 55. Mitkä ovat kunnassanne/kotonanne perinteiset ruoat? Arkena Pyhänä Silakkalaatikko, uuniohrapuuro lapsuudessa lapsuudessa lihapullat, imelletty perunalaatikko Arkena Pyhänä Perunat erilailla, kalat, keitot, vihannekset Paistia, lihapullia, laatikot, muusi, kalaa Arkena Pyhänä peruna peruna, kotijuusto Arkena Pyhänä Ruisleipä, makkara, keitot, paistokset ym. Liha- tai lohiruokia, kunnan oma vaalea leipä Arkena - Pyhänä Perinteinen yleensä vain juhlissa ja joulun ruoat Arkena Pyhänä Peruna ja kastike (kana, kala) Ei eroa arjesta. Arkena Pyhänä Perunat, lihapullat, keitot Piimäjuusto, laatikkoruoat, kokolihaa Arkena Pyhänä makaroonilaatikko kala Sivu 32

43 Arkena Pyhänä Hernekeitto, kaalikääryleet Lihapullat, porsaankyljykset Arkena Pyhänä Peruna ja kastike Peruna ja kastike Arkena Pyhänä - ei erityistä perinteistä ruokaa Arkena Pyhänä HIrvipaisti Hämäläinen pitopöytä Arkena Pyhänä Peruna ja kastike, makaronilaatikko Kala ja muusi, lihapata Arkena Pyhänä Peruna, liha, keitot, puurot Kesällä grillataan, talvella leivinuunissa, pyhänä aina jälkiruoka Arkena Pyhänä Perunaruoat, keitot, vihannekset, kalat Imellyslaatikko, paisti, kinkku, kalat, peruna eri muodoissa 59. Mitä odotatte seurakunnaltanne? Elämistä mukana ihmisten arjessa ja juhlassa. Auttamista ja tukemista ihmisen kriisitilanteissa Normaalit toimitukset Jämäkkää läheisyyttä Tällä hetkellä en uutta. Nykyinen toiminta ok. Lasten päiväkerho toiminut hienosti muutaman vuoden. Ihmisläheisyyttä. Vankkaa kivijalkaa (ei ajan tuulien mukana) elämälle. on Hollolan kappelisrk eli palannut takaisin emäseurakuntaa. Yhteistyö ollut erinomaista. Hollolan kappelina toivottavasti säilytään! Työntekijöitä saadaan näin enemmän ja tilaisuuksia osallistumiseen on tarpeeksi. Myötäelämistä ihmisten rinnalla. perhekerhoa ja yhteisiä tapahtumia Sivu 33

44 En mitään Yhteisöllisyttä ja rauhoittumista, mutta myös välillä saisi olla vauhdikkaampaa ohjelmaa. Hyvin hoidetut hautausmaat ja vanhuksille kerhoja. Hämeenkosken kappeliseurakunta on hyvä. Olisin mielellään pitänyt oman seurakunnan ja kirkon entisessä asussa, nyt se on pilalla. Alttari takaisin entiseen asuun. Hämeenkoskella tarmokas, osaava, osallistuva seurakuntaväki. PS. ehkä sisäänlämpiäviä liikaa, uudet seurakuntalaiset vaikea päästä mukaan toimintaan. 60. Mikä on mielestänne "paras" kirkko (rakennus) Päijät-Hämeessä? Hämeenkosken kirkko Hollolan keskiaikainen kivikirkko Hollolan vanha kirkko. Rakkaampi oma. Hollolan kirkko Hollola Hollolan kirkko Orimattilan Hollolan pääkirkko Hollolan vanha kirkko, sitten uusi valmistuva Salpakankaan kirkko. Hollolan vanha kivikirkko (seuraavaksi uusi nouseva kirkko Salpakankaalla!) Hämeenkosken kirkko Hämeenkosken kirkko. hollolan? Sivu 34

45 Hollolan kirkko? Hollolan kirkko Hämeenkosken kirkko Hollola ja Hollolan kivikirkko 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? Hämeenkoskelle Hämeenkosken Valkjärven hautausmaa Hämeenkosken vanhalle hautausmaalle (kirkon vieressä) Valkjärven hautausmaa Hämeenkoskella Orimattilaan Hämeenkosken kirkon hautausmaahan. Hämeenkosken Valkinranta Hämeenkosken vanhalle Hämeenkoskelle Hämeenkoskelle Valkjärven hautausmaahan. hämeenkoski Lahti tai Sivu 35

46 Koskelle Tuhkana metsään Tuhkattavaksi ehdottomasti ja tuhka ripotellaan Hämeenkosken muistolehtoon ja tuulen vietäväksi. Hämeenkoskelle Valkin rantaan Ehkä Pohjois-Karjalaan Valkjärven hautausmaa Polttohautaus, lapset päättää. Hämeenkosken 62. Oletteko seurakunnan jäsen? Minkä Hämeenkosken Hollolan srk Hämeenkosken kappelisrk Hollolan kappelisrk Hämeenkosken kappelisrk Hämeenkosken kappeliseurakunta Hollolan/Hämeenkosken Hollolan seurakunnan En Hämeenkosken kappeliseurakunnan Hämeenkosken kappelisrk Hämeenkosken kappelisrk Hämeenkosken kappelisrk Sivu 36

47 ev.lut Hämeenkosken kappelisrk hollola- hämeenkoski en ev.lut Hämeenkosken srk Hollola, en Hämeenkosken Hämeenkosken Hämeenkosken 63. Mihin maakuntaan kuntanne kuuluu? Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijäthäme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Sivu 37

48 Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme päijäthäme Päijät-Häme päijät-häme Päijät-Hämeeseen Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme 64. Mitä pidätte omana maakuntananne? Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijäthäme Kanta-Häme Päijät-Häme Häme Päijät-Häme Sivu 38

49 päijät-häme Päijät-Häme päijät-häme Päijät-Hämettä Päijät-Häme Päijät-Häme 65. Mikä maakunnan merkitys teille itsellenne on? Maakunta on alue, jossa kuntamme sisältyy. Luonto ja hallinnollinen yhdistävä tekijä Passeli aluekokonaisuus hallintoyksiköksi Kokoaa alueella asuvia ihmisiä eri yhteyksissä, edustaa melko suuri Ei paljoa merkitystä Ei merkitystä Tottakai olemme päijäthämäläisiä, ei pelkästään hämäläisiä. Maakunta, jossa asuinkuntani sijaitsee. ei paljon merkitystä Ei ole ei merkitystä Ei juurikaan merkitystä Olen hämäläinen ja maakuntani on myös. Viihdyn Päijät-Hämeessä oikein hyvin. Lahti ja Hämeenlinna pääkeskuksina hyvin tuttuja. Sivu 39

50 67. Mitkä ovat maakunnan palkitsemismuodot? En osaa sanoa mitalit, yrittäjäpalkinnot Maakuntamitali Kulttuuriapuraha jaetaan ainakin.? En tiedä???? Viiri ja kunniakirja -linjaa ennen. 68. Mikä on maakuntavaakunan aihe? Vellamo-merenneito Vellamo vedenneito + Karjalan käki Vellamo vedenneito Vellamo Vedenneito Vellamo neito Vellamo Vellamo Vellamo-merenneito. Sivu 40

51 ? En muista?????????? Wellamo Vellamo Vellamo 69. Halutessanne voitte kertoa tässä kuntasuhteestanne ja asioista, joita ei ole huomattu kysyä Pidän Hämeenkoskea maailman parhaana paikkana, mutta ymmärrän ettei se nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa voi pysyä ikuisesti itsenäisenä Suuruus ei ole aina voimakasta ja parasta asioiden hoitoa. Yhteistyöllä voi päästä parempaan. Hämeenkoskella on runsaasti pienimuotoisia järjestöjen järjestämiä toimintoja ja tapahtumia: kuvataide- ja musiikkiharrastus on aktiivista, samoin kuin eläkeläisten toiminta. Urheilussa nuorten salibandy on valtakunnallisestikin menestyksekästä. Lasten takia asumme Hämeenkoskella, turvallinen koulu, ei kiusaamista, kaikki tuntevat toisensa. Aikuisena koen ahdistavaksi paikaksi. Valtiolle terveisiä, että lopettavat kuntien pakkoliitokset. Tehtäviä on ennenkin hoidettu kuntayhtymillä yhdessä ja niin voidaan edelleen tehdä ilman liikelaitoksia, yhttymiä ja pakkonaintia. Syrjäalueet joutuvat väkisinkin kärsimään. Jos tulee koko maakunnan laajuinen kunta, jolla on sama veroäyri koko alueella ja syrjäkylillä ei mitään palveluita, niin se on maailman epätasa-arvoisinta ja sopivaa tavaraa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi! Eipä täältä nytkään pääse kuin omalla kustannuksella (autolla), mutta onneksi monta asiaa saa vielä hoidettua Hämeenkoskella. Poliisi vei palvelut pois ja nyt vanehmpi väki joutuu sompaamaan Lahden ruuhkiin, että saa ajokorttinsa uusittua. Järjetöntä! Olisi edelleen tullut yksi virkailija Hämeenkoskelle, vaikka joka toinen viikko, niin monta riskiä ja turhaa kulua olisi säästetty "maakunnan tasolla". Sivu 41

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 2882009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1 Mikä on nykyinen asuinkuntanne? 1 Artjärvi 29 3,36% 2 Asikkala 49 5,68% 3 Hartola 25 2,90% 4 Heinola

Lisätiedot

Jokin muu kunta Sivu 1

Jokin muu kunta Sivu 1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Jokin muu, mikä Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 6,10 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 965,50

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan!

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Kangasala 12 Padasjoki 24 Heinola Hyvien yhteyksien varrella 53 Asikkala 10 54 Hämeenlinna Janakkala Riihimäki Hyvinkää 3 Lammi HÄMEENKOSKI Kärkölä 4 Hausjärvi

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40)

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40) Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 0 & Sipoo Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Sipoo 0 ARTTU kunnat (N=6) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kärkölä Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Kärkölä. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Kärkölä Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Kärkölä. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 39,92 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 953,72 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2272 KuntaSuomi 2004 : kuntalaiskysely 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettikone.com

Kävijäprofiili 2012. Nettikone.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 6-vuotiaat (est. 3.62.000 henkeä,

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Elinvoimaryhmä ) Maistiaisia kuntalaiskyselystä. 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia. 3) Teemat ja kokousajat

Elinvoimaryhmä ) Maistiaisia kuntalaiskyselystä. 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia. 3) Teemat ja kokousajat Elinvoimaryhmä 9.10.2017 1) Maistiaisia kuntalaiskyselystä 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia 3) Teemat ja kokousajat 4) Elinkeinoasiahenkilön kuulumisia 1 Kuntalaiskysely: taustatiedot 2 Vetovoimatekijäprofiili

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Oulu kyselyn tulokset

Oulu kyselyn tulokset Oulu 2026 -kyselyn tulokset Oulu 2026 -kysely 18.9. 1.10.2017 Kyselyyn vastasi hiukan yli 2000 oululaista. Kyselyyn vastattiin kampanjasivulla osoitteessa oujees.oulu.com. Kiitos kaikille vastaajille!

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 20 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2273 KuntaSuomi 2004 : kuntalaiskysely 2004 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1. Rokua

Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1. Rokua Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1 Rokua 24.11.2017 1 Tehtävä 1: Ihannekuntaa tai sen toimintaa kuvaavia sanoja Elävä Terve Esteetön Ekologinen Reilu Elinvoimainen Yritteliäs

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B Aino Välkkilä Jaakko Ilkan koulu 9B Minun Ilmajokeni Suomessa on n. 320 kuntaa ja yksi niistä on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva kotikuntani Ilmajoki. Ilmola, kuten se ruotsin kielellä kuuluu,

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivene.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivene.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20 Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome Kävijäprofiili 01 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa tammi - joulukuussa 011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.69.000 henkeä, 14.448

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiasunto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiasunto.com Kävijäprofiili 12 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 11. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014 HS Android tabletsovelluksen profiilitutkimus Kesäkuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tässä raportissa esitellään tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS Android

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Arjen asioita ja muistoja Oma kansioni -kirjaa voi käyttää apuna erilaisissa ryhmissä tai osallistujat

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 15.12.2014 LAPSIPERHEIDEN RAKENNE SUOMESSA,

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011. Suorakanava Oy

Messututkimus. RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011. Suorakanava Oy Messututkimus RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011 Suorakanava Oy Yhteenveto RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 25 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Perhekoti Vaapukka Perhekoti Vaapukka on viisipaikkainen ammatillinen perhekoti Paraisilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Perhevapaalta työelämään - Terveiset Tampereen varhaiskasvatuksesta

Perhevapaalta työelämään - Terveiset Tampereen varhaiskasvatuksesta Perhevapaalta työelämään - Terveiset Tampereen varhaiskasvatuksesta Sari Salomaa-Niemi ohjaajien haastattelun kautta Ohjaajien ajatuksia Tampereella päivähoitovetoista ylilääkäri Tuire Sannisto kuuluu

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tuloksia - kuntalaisten halukkuudesta mahdollisesti tarjottavaan kunnalliseen luottamustehtävään - kuntalaisten äänestysaikeista sekä arvioista erilaisten tekijöiden tärkeydestä

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta:

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta: HYVINVOINTITAPAAMINEN 1. tapaaminen / 20 Omaisen syntymävuosi Siviilisääty LÄHEISEN TAUSTATIEDOT Läheiseni on 1. puoliso 3. sisar / veli 2. lapsi 4. joku muu, kuka Syntymävuosi Missä / miten asuu? Diagnoosi(t)

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Paikan henki. Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus. Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009

Paikan henki. Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus. Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009 Paikan henki Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009 Heli Rintahaka, Kulttuuriteemaryhmä / opetusministeriö Miten paikallisuus, paikan henki, koetaan? Paikka on

Lisätiedot