Ote verkostoitumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ote verkostoitumisesta"

Transkriptio

1 Anne Gillen Opetusväline FI

2 Tämä opetusväline laadittiin Innovaation kehityshankkeeseen Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning / CLLL 2012 Hankkeen kumppanit: Itävalta Belgia Suomi Saksa Alankomaat Puola Skotlanti Espanja SAB Schul- und Ausbildungsberatung, Graz Monika Neuhauser Dienst Beroepsopleiding, Bryssel Tanja Biebaut Kokkolan Kauppaopisto, Kokkola Natascha Skog Volkshochschule Mainburg Matthias Bendl Landstede, Zwolle Theo van Geffen (hankekoordinaattori) Społeczna Akademia Nauk, Łódź Marta Kędzia, Grażyna Budzioska, Małgorzata Klimka Adam Smith College, Kirkcaldy Anne Gillen ITG Tajamar Madrid Santiago García Gutiérrez Kumppanit ovat yhdessä hyväksyneet kaikki hankkeen lopputuotteen materiaalit. Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa julkaisun tietojen mahdollisesta käytöstä. 2

3 Sisällysluettelo Johdanto Oppimistavoitteet Kohderyhmä Kuinka materiaaleja käytetään Sisältö Ohjeita opettajille, työpaja Työpaja 1:n materiaalit Ohjeita opettajille, työpaja Työpaja 2: n materiaalit Ohjeita opettajille, työpaja Työpaja 3: n materiaalit Ohjeita opettajille, työpaja Työpaja 4: n materiaalit Lähteet

4 Johdanto Oppijat ovat hyvinkin tietoisia siitä, miten vaikeaa voi olla löytää työpaikka ja rakentaa uraa, erityisesti taloustaantuman aikaan. Tehokkaiden verkostojen rakentamisesta olisi oppijoillemme paljonkin apua tässä. Palaute, jota saimme Uraoppimisprojektiin osallistuneelta henkilökunnalta ja opiskelijoilta antoi kuitenkin ymmärtää, että opiskelijat eivät usein ymmärrä verkostoitumisen tärkeyttä ja se herättää heissä epämiellyttäviäkin mielikuvia: Kaikki on kiinni siitä, ketä tunnet tai Saadaksesi mitä haluat sinun tulee käyttää hyväksesi tuntemiasi ihmisiä. Toivomme, että näitä materiaaleja käyttäessään oppijamme ymmärtävät: (a) (b) (c) että heillä jo on laajat, tiedostamattomat ihmissuhdeverkostot että toimiva verkosto perustuu aitioihin ihmissuhteisiin ja terveisiin arvoihin, kuten rehellisyyteen ja vastavuoroisuuteen autat toisia ja annat heidät auttaa sinua piilotyömarkkinoiden merkityksen sekä verkostoitumisen tärkeyden niille pääsyssä Lisäksi oppijoiden tulisi omaksua tietoja ja taitoja, jotka auttavat heidät alkuun omien verkostojensa rakentamisessa jo opintojen aikana. Materiaaleja ei ole tarkoitettu kaikenkattavaksi verkostoitumisen oppaaksi vaan pikemminkin ne ovat lähtökohta, joka esittelee aiheen keskeisimpine sisältöineen oppijoille. Materiaalit ja esitellyt harjoitukset on tarkoitettu lähinnä pohjaksi. Toivomme, että käyttäjät soveltavat ja täydentävät materiaaleja parhaaksi katsomallaan tavalla siten, että ne sopivat heidän oppijoilleen ja heidän konteksteihinsa. Otamme mielellämme vastaan palautetta, jotta voimme kehittää materiaalejamme. 4

5 Oppimistavoitteet Tämä opetusväline sisältää tietoa ja harjoituksia jaettuna neljään opetuspakettiin, jotka johdattavat oppijat verkostoitumisen perusteisiin. Oppijat saavat käsityksen seuraavista asioista: 1 Mitä on hyvä verkostoituminen 2 Miksi on tärkeää verkostoitua 3 Mitä verkostoja heillä jo on 4 Miten he voivat rakentaa verkostoja, jotka auttavat heitä uratavoitteidensa saavuttamisessa Kohderyhmä Tämä opetusväline on suunnattu vuotiaille ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille. Kuinka materiaaleja käytetään Materiaalit olisi tarkoitus integroida opiskelijoiden yleiseen opetussuunnitelmaan ja oppijat käyttävät niitä ammatillisten opettajiensa kanssa, joiden tulisi jakaa kokemuksiaan verkostoitumisesta omalla ammatti-alallaan. Sisältöjä voi kuitenkin opettaa myös erillisesti, esimerkiksi osana henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa, ja tähän voivat osallistuja opettajien lisäksi myös esimerkiksi opinto- tai uraohjaajat. Materiaalien viestin perillemeno tehostuu huomattavasti, mikäli mukaan saadaan alalla toimivia ihmisiä. Esimerkiksi paikallisia työnantajia voidaan kutsua kertomaan rekrytointimenetelmistään, tai jo valmistuneet opiskelijat voivat kertoa aitoja kokemuksiaan työnsaannista verkostoitumisen avulla. Vaikka joitain harjoituksia on mahdollista tehdä yksin, materiaaleista on eniten hyötyä opiskelijoille, jos he voivat tehdä niitä yhteistyössä oppien toisiltaan ja opettajaltaan jakamalla kokemuksiaan, keskustelemalla ja toimimalla toistensa kanssa vuorovaikutuksessa. Materiaalit esitellään tässä vihkosen muodossa mutta ne toimivat hyvin myös PowerPoint-esityksenä, jollaisena ne on myös mahdollista saada. Materiaaleja ei ole kehitetty virallista arviointia silmälläpitäen. On kuitenkin mahdollista kehittää soveltuva arvioinnin väline, mikäli oppimisen arviointi on tarpeen.

6 Sisältö Työpaja 1 Mitä verkostoituminen on? Sinulla on jo verkosto. Miksi verkostoituminen on tärkeää? Miten työnantajat mieluiten rekrytoivat? Piilotyömarkkinoiden koko ja merkitys. Tarinoita verkostoitumisesta. Mitä on hyvä verkostoituminen ja mitä hyötyä siitä on sinulle? Työpaja 2 Oma verkostoni jonka olen jo kehittänyt edes yrittämättä Miltä se näyttää? Työpaja 3 Tiedostamattomasta tiedostettuun verkostoitumiseen. Esimerkkejä tietoisen verkostoitumisen harjoituksista. Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa onnistuneen opiskelijaverkostoitumisen sääntöjä. Opiskelijan käyntikortti. Ei vain työpaikan löytämisen vuoksi kaiken työkokemuksen saaminen on tärkeää. Työpaja 4 Onnistuneen opiskelijaverkostoitumisen sääntöjä. Verkostoitumisen tapoja. Aitous ole rehellinen omalle luonteellesi ja persoonallesi. Miten päästä alkuun vinkkejä opiskelijaverkostoitujille.

7 Ohjeita opettajille, työpaja 1 Harjoitus 1 Harjoitus 2 Harjoitus 3 Harjoitus 4 Tavoitteet Innostaja/tunnelman keventäjä, jonka tarkoitus on: - luoda yhteisöllisyyden tunnetta - luoda aktiivinen oppimisympäristö - saada piristys- ja huumoriruiske - saada opiskelijoiden olo rennoksi/turvalliseksi - esitellä ajatus uusien suhteiden luomisesta - selvittää opiskelijoiden perusymmärrys siitä, mitä verkostoituminen on - innostaa opiskelijoita pohtimaan, mitä verkostoituminen on - kannustaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen - ylläpitää aktiivista oppimisympäristöä - esitellä ajatus opiskelijoiden olemassaolevista verkostoista - inspiroida ajattelua ja keskustelua siitä, miksi työnantajat usein mieluummin jättävät avoimen paikan ilmoittamatta - kannustaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen Ajankäyttö Kommentit 5 min Ajan salliessa voidaan laajentaa opiskelijat kiertävät huoneessa esittelemässä itseään muille. 10 min Opettaja lukee ääneen vastauksia, pyytää selvennyksiä jne. mutta ei arvioi vastauksia oikeiksi tai vääriksi. 5 min Harjoituksessa on 3 osiota. Toisen ja kolmannen idea on, että opiskelijoiden määrä vähenee. Jotkut istuvat jo ensimmäisen ranskalaisen viivan jälkeen ja heidän tulee jäädä istumaan. Istujat lisääntyvät jokaisella kierroksella, kunnes vain 1 tai 2 (tai ehkä ei yhtään!) on seisaallaan. 5 min Jos on ollut mahdollisuus videoida paikallisten työantajien kertovan rekrytointimenetelmistään, se pitäisi esittää tämän harjoituksen jälkeen. Paikallisia työnantajia voi kutsua myös paikalle puhumaan suoraan ryhmälle. Jos kumpikaan näistä ei ole mahdollista, lainauksia työnantajien puheista voi myös käyttää. Opettajan tulisi pyytää pareja Materiaalit Post-it -lappuja Fläppipaperia seinällä, tai muu tapa ripustaa lapuilla olevat vastaukset esille - Viimeiselle seisojalle voi antaa jonkun hauskan palkinnon Filmipätkä (jos saatavilla)

8 Esimerkkitapaukset Harjoitus 5 Harjoitus 6 - auttaa opiskelijoita ymmärtämään, miltä verkostoituminen voi käytännössä näyttää heidän omassa yhteisössään, ja suhteuttaa tämä omaan tilanteeseensa - rohkaista opiskelijoita muodostamaan oma käsityksensä syistä verkostoitua - kannustaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen - tarkistaa opiskelijoiden uudet käsitykset siitä, mitä verkostoituminen on jakamaan vastauksiaan koko ryhmän kanssa. Tämän jälkeen voidaan keskustella vastauksista ja ranskalaisten viivojen esittämistä syistä. 15 min Nimet/tilanteet tulisi vaihtaa paikalliseen kieleen/kulttuuriin/tilanteesee n sopiviksi. Esimerkkejä voi helposti tehdä lisää. 5 min Opettajan tulisi pyytää pareja jakamaan syitään koko ryhmän kanssa. Tämän jälkeen voi seurata keskustelua opiskelijoiden ja vihkosen listaamista syistä. 10 min Opiskelijoiden päätöksien muuttaa (tai olla muuttamatta) alkuperäisiä määritelmiään tulisi muodostaa pohja ryhmän yhteiskeskustelulle. Opettajan tulisi kysellä lisää ja vetää yhteen tärkeimmät opittavat asiat ennen D Souzan määritelmän esittelyä. Nämä voisi suurentaa ja laittaa esille, jotta opiskelijat voivat kiertää huoneessa keskustellessaan - Harjoituksen 2 materiaalit: seinällinen vastauksia muistilapuilla Harjoitus 7 - laajentaa ja syventää opiskelijoiden käsityksiä käytännön verkostoitumisesta tarjoamalla mahdollisuuksia jakaa omakohtaisia kokemuksia - yhdistää oppiminen tosielämän kokemuksiin - kannustaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen Tämä voi olla pohjana lisäkeskustelulle: Oletteko samaa/eri mieltä? Mitä mieltä olette arvojen ja muiden auttamisen korostamisesta? Opettajien tulisi olla valmiita jakamaan omia kokemuksiaan/tietojaan piilotyömarkkinoista käytännössä. - 8

9 1 Mitä opimme seuraavaksi Verkostoitumista käsittelevien tuntien aikana keskustelemme näistä kysymyksistä: 1 Mitä on hyvä verkostoituminen? 2 Miksi verkostoituminen on tärkeää? 3 Mitä verkostoja meillä jo on? 4 Miten verkostoja, jotka auttavat meitä saavuttamaan uratavoitteemme? Mitä verkostoituminen on? Harjoitus 1: Verkostojemme rakentaminen I. Käänny jonkun ryhmäläisesi puoleen mieluiten sellaisen, jota et tunne. II. Esitelkää vuorotellen itsenne: - (Kätellessä) Hei, minun nimeni on - Pidän - En pidä - Haluaisin tietää... (ota selville yksi asia hänestä)

10 Harjoitus 2: Mitä verkostoituminen on? III. IV. Jaa parisi kanssa ajatuksia siitä, mitä sana verkostoituminen teille tarkoittaa. Täydennä lause Verkostoituminen on opettajasi jakamille muistilapuille ja kiinnitä ne sitten seinälle. Palaamme näihin myöhemmin. Harjoitus 3: Oma verkostosi I. Listaa ylös kaikkien sellaisten henkilökohtaisesti tuntemiesi ihmisten etunimet, jotka alkavat T-kirjaimella. Kenellä on suurin määrä nimiä? II. Nouse seisomaan. Jää seisomaan, jos tunnet ihmisen joka voisi auttaa, jos tarvitset jonkun: - ruokkimaan kissaasi lomasi ajan - lainaamaan sinulle 25 seuraavaan palkkaasi/opintorahaasi asti - tarjoamaan sinulle majoituksen tilapäisesti - neuvomaan sinua henkilökohtaisessa ongelmassa - neuvomaan sinua, mitä tehdä ammattiopiston jälkeen - suosittelijan työhakemukseen Jos seisot yhä, sinulla on jo varsin hyvä henkilökohtainen verkosto! III. Nouse seisomaan. Jää seisomaan, jos tunnet jonkun joka on - kaupan myyjä/muu myyjä - sairaanhoitaja, lääkäri, terveydenhuollon työntekijä - johtavassa asemassa yrityksessä - pappi, pastori, imaami Jos seisot yhä, sinulla on jo erittäin laaja verkosto! 10

11 Miksi minun pitäisi verkostoitua? On tosiasia, että useimpia työpaikkoja ei ilmoiteta missään vaan paikat täytetään piilotyömarkkinoiden kautta. Tutkimukset osoittavat, että 70 %:a avoimista työpaikoista ei ilmoiteta. Tämä tarkoittaa, että suurin osa rekrytoinnista tapahtuu piilotyömarkkinoilla. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että jos pääset käsiksi ilmoittamattomiin työmarkkinoihin, työnhakusi onnistuu huomattavasti todennäköisemmin. Et voi saada näistä työpaikoista tietoa kuin suusta suuhun, ja tämä puhe suusta suuhun tarkoittaa verkostoitumista. (Katherine Hansen, Quintessential Careers -nettisivu) Harjoitus 4: Piilotyömarkkinat Miksi luulet, että työnantajat mieluummin jättävät avoimet työpaikat ilmoittamatta julkisesti lehdissä, työvoimatoimistoissa, internetissä jne.? Kirjatkaa parisi kanssa niin monta syytä kuin keksitte. Tehtävä voi helpottua, kun luette mitä työnantajat ovat asiasta sanoneet Mainostaminen on hyvin kallista. Jos mainostamme työpaikkaa lehdessä tai netissä, voimme hyvinkin saada satoja hakemuksia. Meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa selata kaikkia läpi, valita haastateltavia, järjestää haastatteluja, tarkistaa suosituksia ja ilmoittaa kaikille ei-valituille. Käytämme mieluummin aikamme yrityksemme toimintaan. Mielestämme on paljon tehokkaampaa kysyä työntekijöiltämme ja muilta laajaan verkostoomme kuuluvilta hyviä ehdokkaita yritykseemme. (Työnantaja 1) 11

12 Aika avoimen työpaikan ilmoituspäätöksestä siihen, että joku aloittaa työssä voi olla hyvin pitkä. On julkaistava ilmoitus, asetettava hakuajan päättyminen muutaman viikon päähän, ja sen jälkeen on hoidettava haastattelut. Jos meillä on jo järjestelmässämme potentiaalisia ehdokkaita, tai voimme käyttää verkostojamme, saamme paikan täytettyä paljon nopeammin. (Työnantaja 2) Ehdokas voi olla pätevä ja onnistua haastattelussa hyvin mutta osoittautua silti yritykseen sopimattomaksi. Jos tehtävään valittu jättää paikkansa, yrityksen on aloitettava rekrytointiprosessi uudestaan alusta ja tämä aiheuttaa paljon kustannuksia. Haen ensimmäisenä ehdokkaita nykyisestä tai edellisistä organisaatioistani, tai työkavereideni ja tuttujeni verkostoista. Näillä hakijoilla on paremmat suositukset, heidät on testattu ja heidät tunnetaan. Me pidämme myös järjestelmässämme tiedot hakijoista, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä ja etsimme sieltä, kun paikkoja aukeaa. He ovat jo osoittaneet haluavansa työskennellä meillä ja todistaneet aloitekykynsä. (Työnantaja 3) Työnantajat jättävät paikkoja ilmoittamatta, koska Se vie paljon rahaa. Tavallisen työpaikkailmoituksen julkaiseminen kansallisessa lehdessä maksaa noin Se vie paljon aikaa ja vaivaa. Se on hidasta. Se voi olla riskialtista. Välttämättä ei löydy yritykseen sopivaa henkilöä. Videopätkä: Puhuvat päät Tässä videopätkässä kuulet paikallisten työnantajien keskustelevan siitä, miten he täyttävät avoimet työpaikat. 12

13 Tarinoita verkostoitumisesta Esimerkkitapaus 1: Amandan tarina Amanda oli juuri saanut valmiiksi sosiaalityön tutkinnon ja etsi töitä. Hän tarkisti säännöllisesti ilmoitukset lehdistä ja netistä sekä kävi työvoimatoimistosta. Mutta kolmen kuukauden jälkeen hän ei edelleenkään ollut löytänyt alansa töitä vaan teki osa-aikaisesti töitä paikallisessa grillissä saadakseen vähän rahaa. Kerran kun Amandan mummo oli ripustamassa pyykkejä ulos kuivumaan, hän alkoi sattumalta jutella naapurin tyttärelle, joka oli käymässä. Kävi ilmi, että tämä pyöritti hoitokotiketjua ja pyysi Amandaa soittamaan hänelle. Amanda soitti, kävi haastattelussa ja sai paikan hoitoapulaisena eräässä hoitokodissa. Esimerkkitapaus 2: Colinin tarina Colin syntyi ja kasvoi Fifen alueella Skotlannissa mutta oli työskennellyt keittiömestarina hotellissa Glasgow ssa kymmenen vuotta. Kun Colin meni naimisiin ja sai ensimmäisen lapsensa, hän päätti haluavansa muuttaa takaisin Fifeen ja kasvattaa perheensä siellä. Ollessaan käymässä vanhempiensa luona, hän tapasi vanhoja koulukavereitaan ja kertoi heille etsivänsä työtä. Muutaman viikon päästä yksi kavereista soitti Colinille ja kertoi tätinsä olevan jäämässä eläkkeelle tehtävästään pitopalvelupäällikkönä isossa yrityksessä Dunferlinen kaupungissa Fifessä. Colin lähetti hakukirjeen ja CV:nsä oikealle ihmiselle, hänet pyydettiin juttelemaan, ja paikkaa tarjottiin hänelle. 13

14 Esimerkkitapaus 3: Susanin tarina Susan oli pätevä kampaaja ja kosmetologi. Hän työskenteli kiireisessä salongissa ja hänellä oli vaikeuksia yhdistää pitkät työpäivät ja lastenhoito. Yhtenä päivänä hän lounasti ystävänsä kanssa, joka oli menossa naimisiin muutaman kuukauden päästä. Hän pyysi Susania tulemaan luokseen hääpäivänä tekemään kampaukset ja meikit morsiamelle, kaasoille ja äideille. Kaikki olivat oikein tyytyväisiä lopputuloksiin ja kannustivat Susania perustamaan oman yrityksen. He suosittelivat Susania kaikille ystävilleen, ja nyt Susanilla on menestyvä liikkuva hius- ja kauneuspalveluyritys, joka mahdollistaa hänelle joustavat työajat. Esimerkkitapaus 4: Sharonin tarina Sharon oli suorittanut tapahtumien järjestämisen ammattitutkinnon ja oli työskennellyt useita vuosia pienissä hotelleissa Fifessä, Skotlannissa. Kun hän muutti Edinburghiin töihin suuren kansainvälisen hotelliketjun hotelliin, hän joutui yhtäkkiä hoitamaan paljon sellaisia tapahtumia ja asiakkaita, joista hänellä ei ollut kokemusta. Hän ei voinut kysyä apua keneltäkään työpaikallaan, joten hän otti yhteyttä aiempiin työ- ja opiskelukavereihinsa, joiden Sharon tiesi menestyneen alalla. Hän käytti myös ammatillista verkostoitumissivua netissä kysyäkseen neuvoja. Hän oli todella hämmästynyt siitä, miten mielellään ihmiset auttoivat häntä. Sharon sai heiltä paljon hyödyllisiä neuvoja ja vältti heidän avullaan monet ansat ja näin hänen hoitamansa tapahtumat sujuivat onnistuneesti. 14

15 Esimerkkitapaus 5: Markin tarina Valmistuin 20 vuotta sitten ja olen siitän lähtien työskennellyt monenlaisissa organisaatioissa. Pidän aktiivisesti yhteyttä ihmisiin, joiden kanssa olen työskennellyt, ja autamme toisiamme aina kun mahdollista. Verkosto-organisaationi kautta kuulin hiljattain IT-alan paikasta, johon yritys ei oikein löytänyt tekijää. Minulle tuli heti mieleen Chris, jonka tiesin olevan työhön pätevä ja joka oli hiljattain tullut irtisanotuksi. Otin Chrisiin yhteyttä, ja hän lähetti CV:nsä yritykseen. En tiedä vielä, saako hän paikan. Mutta jos emme olisi pitäneet yhteyttä, en olisi tullut edes ajatelleeksi häntä kun kuulin paikasta, ja Chris on minulle kiitollinen, että ajattelin häntä. Tiedän myös, että hän olisi tehnyt samoin minulle. Saattaisi sopia Chrisille Harjoitus 5: Mitä nämä tarinat kertovat meille? Mitä hyötyä verkostosta oli: - Amandalle? - Colinille? - Susanille? - Sharonille? - Chrisille? 15

16 Jaa ajatuksiasi parisi kanssa. Hyvä verkostoituminen voi: Auttaa löytämään työpaikan kuten Amanda Muista, että jopa 70 % työpaikoista täytetään verkostojen tai työnhakijoiden suorien yhteydenottojen perusteella. Jos olet ainoastaan lehtien ja netin ilmoitusten tai työvoimatoimistojen ja rekrytointiyritysten varassa, sinulta menee sivu suun paljon tilaisuuksia ilman, että edes kuulet niistä. Hyvä verkostoituminen voi: Auttaa onnistumaan nykyisessä työpaikassa kuten Sharon Jos sinulla on hyvä verkosto, sinun ei tarvitse tietää vastauksia kaikkeen. Riittää, että tunnet ihmisiä, jotka voivat auttaa sinua paikkaamaan tiedolliset ja taidolliset aukkosi. Hyvä verkostoituminen voi: Auttaa rakentamaan uraa freelancerina tai yksityisenä ammatinharjoittajana kuten Susan Samoin kuin kokopäivätöiden kohdalla, myöskään freelancereille ja yrittäjille sopivia työmahdollisuuksia ei ilmoiteta vaan ne täytetään suositusten kautta. Mieti asiaa hetki. Jos etsit vaikkapa häävalokuvaajaa, valitsetko ensimmäisen ehdokkaan Keltaisilta sivuilta vai pyydätkö ehkä suositusta joltain, jolla on ollut hyvä kokemus häävalokuvaajasta? Hyvä verkostoituminen voi: Auttaa parantamaan uramahdollisuuksia pitkällä aikavälillä kuten Colin and Chris Vaikka sinulla olisi varma työpaikka, jossa pärjäät hyvin, verkostoituminen voi auttaa sinua parantamaan uramahdollisuuksiasi pitkällä aikavälillä. Hyvät verkostoitujat: ovat epätodennäköisemmin työttömänä ja löytävät uuden työpaikan nopeammin, jos sattuvat joskus olemaan työttömänä Hyvä verkostoituminen voi: Auttaa sinua auttamaan itsesi lisäksi myös muita kuten Mark Hyvä verkostoituminen ei tarkoita toisten hyväksikäyttämistä saadaksesi, mitä haluat. Se toimii molempiin suuntiin. 16

17 Hyvä verkostoituminen on toinen toisensa auttamista. Se on yhtä lailla antamista kuin ottamista. Se on rehellisyyttä ja tinkimättömyyttä. Mitä verkostoituminen siis on? Harjoitus 6: Verkostoitumisen uudelleenmäärittely Nyt kun olemme käsitelleet muutaman esimerkin hyvästä verkostoitumisesta, palaa katsomaan muistilappuasi ja mieti, haluaisitko muuttaa määritelmääsi. Verkostoituminen on Tässä yksi määritelmä: Verkostoituminen on sitä, että olet rehellinen omille arvoillesi, uskomuksillesi sekä luonteellesi ja samalla rakennat kannustavia vastavuoroisia suhteita, jotka auttavat yksilöitä tai koko ryhmää saavuttamaan tavoitteensa. Harjoitus 7: Tuntemasi ihmiset (Steven D Souza, Brilliant Networking) I. Mieti työssäkäyviä ystäviäsi ja perheenjäseniäsi. Tiedätkö, miten se saivat työpaikkansa? II. Osaatko kertoa muille hyviä käytännön esimerkkejä verkostoitumisesta? III. Miten opettajasi sai työpaikkansa? Osaako hän kertoa esimerkkejä? 17

18 Ohjeita opettajille, työpaja 2 Harjoitus 1: Esimerkkejä opiskelijoiden verkostoista Tavoitteet Ajankäyttö Kommentit Materiaalit Innostaja/tunnelman 5 min Ajan salliessa voidaan - keventäjä, jonka laajentaa opiskelijat tarkoitus on: kiertävät huoneessa - luoda yhteisöllisyyden esittelemässä itseään tunne muille. - luoda aktiivinen oppimisympäristö Opettajan tulisi myös - saada piristys- ja osallistua huumoriruiske - saada opiskelijoiden olo rennoksi/turvalliseksi - lisätä itsevarmuutta vieraille ihmisille esittäytymistilanteissa - auttaa opiskelijoita ymmärtämään, että jokaisella on jo olemassa perheenjäsenistä, ystävistä ja tutuista koostuva verkosto, jonka varaan rakentaa lisää 15 min Tulisi käyttää paikallisia nimiä, yrityksiä ja tutkintonimikkeitä Opettajan tulisi käyttää aikaa näistä verkostoista ja niiden hyödyistä keskusteluun Kuvat voidaan suurentaa ja laittaa esille, jotta opiskelijat kiertävät keskustellessaan huoneessa Harjoitus 2 - auttaa opiskelijoita soveltamaan oppimaansa olemassa olevista verkostoista omaan tilanteeseensa Opiskelijat voidaan jakaa 4 ryhmään, joista kukin keskustelee yhdestä esimerkkiverkostosta ja kertovat sitten muille ideoita niiden hyödyntämisestä 30 min Aikaa tulisi jättää keskusteluun opiskelijoiden rakentamista verkostoista Piirustusvälineet Opettaja voi osallistua jakamalla näkemyksiä omasta verkostostaan

19 Ote verkostoitumisesta 2 Mitä opimme seuraavaksi Edelliskerralla kysyimme seuraavat kysymykset: Mitä hyvä verkostoituminen on? Miksi verkostoituminen on tärkeää? Miten vastaisit kysymyksiin nyt? Tänään kysymme itseltämme: Mitä verkostoja meillä jo on?

20 Harjoitus 1: Oman verkoston rakentaminen Kierrä huoneessa ja harjoittele itsesi esittelyä. Hymyile Katso vastapuolta silmiin Kättele napakasti (mutta älä liian napakasti!) Sano o Hei o Minun nimeni on... o Oikein mukava tutustua Jatka toisen ihmisen luo Opiskelijoiden verkostot Hyvä uutinen on se, että olet jo rakentanut henkilökohtaisen verkoston ja teit sen oikeastaan yhtään yrittämättä! Tässä on esimerkkejä opiskelijoiden verkostoista. Käy ne läpi ohjaajasi kanssa. Onko sinulla samankaltaisia yhteyksiä? 20

21 Esimerkki 1: Greg 21

22 Esimerkki 2: Kerry

23 Esimerkki 3: John

24 Esimerkki 4: Lisa

25 Miltä oma verkostosi näyttää??? Minä?? Mieti ikätovereitasi.

26 Mieti vanhempia ihmisiä, joita tunnet. Oman verkostosi rakentaminen Harjoitus 2: Oman verkostosi hahmottelu Tee kuva omasta olemassa olevasta verkostostasi käyttäen Karin, Katjan, Jonen ja Liisan verkostoja apuna. (Voit piirtää sen käsin tai tietokoneella.)

27 Ohjeita opettajille, työpaja 3 Harjoitus 1: Harjoitus 2 Tavoitteet Ajankäyttö Kommentit Materiaalit - innostaa opiskelijoita 10 min Valmiit ehdotukset pohtimaan tietoisia keskusteluun tulisi esitellä vasta, askelia, joita yrittäjät 10 min kun opiskelijat ovat voivat ottaa ajatusten tehneet omia kehittääkseen vaihtoon ehdotuksiaan. kontaktiverkostoaan ja Annettu lista ei ole samalla potentiaalisten täydellinen vaan asiakkaiden opiskelijat/opettajat verkostoaan voivat keksiä lisää. - vahvistaa ajatusta opiskelijoista aktiivisina verkostoitujina - innostaa opiskelijoita pohtimaan, mitkä ovat ne keskeiset tiedot heistä itsestä, jotka he haluavat välittää potentiaalisille kontakteille - antaa opiskelijoille konkreettinen työväline (opiskelijan käyntikortti), jota he voivat hyödyntää verkostojensa rakentamisessa. 30 min Opiskelijoita tulisi kannustaa miettimään lisätietoja, joita he saattavat haluta lisätä kortin kääntöpuolelle esim. tunnukset, merkittävät saavutukset, onnistunut työkokemus, yhdistysten jäsenyydet, vapaaehtoistyö. Ideaalitilanteessa käyntikorttien ja niiden kopioiden pitäisi olla hiottuja ja näyttää mahdollisimman ammattimaisilta. Lista nettisivuista, joilla on käyntikorttipohjia Tietokoneita/ internetyhteys (tai harjoitus voidaan teettää kotitehtävänä) Kortti/ askartelumateriaaleja, jos opiskelijoiden on tarkoitus tehdä kortteja käsin

28 Ote verkostoitumisesta 3 Mitä opimme seuraavaksi Edelliskerroilla kysyimme seuraavat kysymykset: Mitä hyvä verkostoituminen on? Miksi verkostoituminen on tärkeää? Miltä oma verkostoni näyttää? Tänään kysymme itseltämme: Miten pääsemme alkuun siirtymisessä tiedostamattomasta verkostoitumisesta tiedostettuun?

29 Tietoinen ja tiedostamaton verkostoituminen Työpajassa Ote verkostoitumisesta 2 hahmottelimme kuvia niistä henkilökohtaisista verkostoista, joita meillä jo on. Nämä ovat todennäköisesti tiedostamattomia verkostoja. Ne ovat siis rakentuneet luonnollisesti ja olemme kehittäneet ne asiaa sen kummemmin miettimättä. Uran rakentamista varten, meidän pitää kehittää tiedostettuja verkostoja. Meidän on siis mietittävä, miten voimme rakentaa ja ylläpitää yhteyksiä toisiin ihmisiin ja sitten tehdä niin. Esimerkkitapaus: Tiedostamaton verkosto Jaana valmistui hiljattain floristiksi ja avasi oman kaupan viikko sitten. Seuraavalla sivulla oleva kuva osoittaa, että suuremmin yrittämättä hän on jo rakentanut potentiaalisesti vahvan liiketoimintaan soveltuvan verkoston ihmisistä, joiden kanssa hän on ollut tekemisissä, ja joita he puolestaan tuntevat. Kaikki nämä ihmiset voivat auttaa häntä löytämään uusia asiakkaita ja rakentamaan menestyvän yrityksen

30 Harjoitus 1: Tietoinen verkostoituminen Miten Jaana voisi kehittään verkostoaan, jotta useammat ihmiset saisivat tietää hänen yrityksestään? Käytä parisi kanssa 10 minuuttia listaamalla asioita, joita ehdottaisitte Jackielle. Jakakaa ehdotuksenne koko ryhmän kanssa. Tässä on joitakin ehdotuksia asioista, joita Jaana voisi tehdä: Teettää käyntikortteja/mainoksia ja antaa niitä kaikille kontakteilleen. Kutsua paikallisia liike-elämän ihmisiä kauppaansa avajaisjuhlallisuuksiin, esim. viini- ja juustoiltaan Käydä alueensa seurakunnissa pyytämässä tulla esitellyksi kukista vastaaville ihmisille Liittyä verkostoihin, kuten paikallinen kauppakamari tai naisyrittäjäjärjestöt Tehdä yritykselleen nettisivut Varmistaa, että hän on kaikkien paikallisten kauppayhdistysten nettisivuilla

31 Käyttää sosiaalisista mediaa, kuten Facebookia* varmistaakseen, että hänen ystävänsä ja sukulaisensa tietävät hänen yrityksestään Käyttää liike-elämän verkostoitumissivustoja, kuten Linkedin ollakseen yhteydessä toisiin liike-elämän toimijoihin *Mieti kuitenkin, miten jaat henkilökohtaisia tietoja, ja mitä työnantajasi saa selville sinusta, jos he etsivät sinut. Saatat ajatella: Mutta minähän olen opiskelija! Mitä minä muka voin tehdä? Ei ole mitään järkeä yrittää verkostoitua ennen kuin olen edes saanut opintoni loppuun, mutta Sääntö nro 1: KOSKAAN EI OLE LIIAN AIKAISTA ALOITTAA VERKOSTOITUMINEN On paljon tapoja rakentaa kontakteja jo opintojen aikana, jotta maksimoit mahdollisuutesi saada opiskelun ohessa työkokemusta ja varmistaa työpaikan, kun valmistut. Pidä mielessä, että vaikka et haekaan vielä töitä, on tärkeää saada oman alasi työkokemusta jo opiskeluaikana. Työkokemusta omaavat hakijat saavat paljon helpommin töitä valmistuttuaan. Jotkut työnantajat sanovat jopa, että eivät edes harkitse sellaisia hakijoita, joilla ei ole soveltuvaa työkokemusta. Kontaktiverkon rakentaminen varmistaa työssäoppimispaikkojen löytymisen, joka puolestaan auttaa sinua löytämään töitä, kun valmistut. Sääntö nro 2: Ole valmiina Usein verkostoitumismahdollisuuksia ei voi suunnitella vaan niitä tulee eteen odottamatta opettajasi on esimerkiksi saattanut järjestää vierailijan paikallisesta yrityksestä puhumaan ryhmällenne. Hänen kuvailemansa työ kuulostaa juuri siltä, mitä sinä haluat tehdä. Aiotko vain päästää hänet lähtemään ilman, että kerrot hänelle olevasi kiinnostunut työpaikasta hänen alallaan? Kysymys: Mitä voisit tehdä hyödyntääksesi tämän verkostoitumismahdollisuuden? Voisit: Esitellä itsesi Kertoa, miten mielenkiintoinen hänen puheensa mielestäsi oli ja että haluaisit kovasti töihin hänen alalleen Kertoa hänelle hieman itsestäsi

32 Kysyä, olisiko ok, jos otattaisit yhteyttä myöhemmin Sopisiko esimerkiksi, että lähettäisit heille CV:si? Kuka olisi oikea vastaanottaja? Voisitko tulla käymään/juttelemaan joskus? Varmistaa, että hän tietää miten sinuun saa yhteyttä ja miten sinä saat yhteyttä häneen (käyntikortit) Käyntikortit: Kyllä, opiskelijallakin pitäisi olla sellaisia! Miksi? Jotta voit: vaihtaa yhteystietoja paljon parempi vaihtoehto kuin paperilapuille raapustelu antaa vakavasti otettavan ja ammattimaisen vaikutelman pitää kirjaa kontakteistasi ja toimia niiden pohjalta tehdä pienen yhteenvedon itsestäsi, joka muistuttaa kontakteja keskustelustanne ja auttaa heitä ottamaan sinuun yhteyttä ja ne ovat halpoja!

33 Harjoitus 2: Tee oma käyntikorttisi Monilla nettisivuilla on tarjolla valmiita pohjia, joihin voit vain lisätä omat tietosi. Voit hyödyntää valmiita pohjia tai tehdä täysin oman luomuksesi Mitä olennaisia tietoja laitat korttiisi? Kuinka brändäät korttisi, jotta se heijastelee persoonaasi tai sävyä, jonka haluat välittää? Voitko hyödyntää kortin kääntöpuolta lisätiedoille (esim. kokemus, erityiset saavutukset)?

34 Ohjeita opettajille, työpaja 4 Harjoitus 1: Harjoitus 2 Arviointi Tavoitteet Ajankäyttö Kommentit Materiaalit Innostaja, jonka 15 minuuttia Opettajan tulisi tarkoitus on: harjoitukseen, myös osallistua - kehittää 10 minuuttia yhteisöllisyyden reflektointiin tunnetta ja - kehittää aktiivista keskusteluun oppimisympäristöä - saada piristys- ja huumoriruiske - antaa opiskelijoille mahdollisuus esitellä itsensä liike-elämän ihmisille ja tehdä helppoja pyyntöjä - rohkaista opiskelijoita soveltamaan oppimaansa ja pohtimaan, mitä käytännön askelia he voivat nyt ottaa verkostojensa rakentamiseksi - tunnistaa ne osat materiaaleista ja/tai opetustavoista, jotka ovat toimineet hyvin ja mitä voisi kehittää edelleen 10 min Opettajan tulisi varmistaa, että opiskelijoiden asettamat tavoitteet ovat realistisia ja saavutettavissa sekä miettiä sopiva jatko harjoitukselle 15 min Tätä ei ole sisällytetty materiaaleihin, mutta lopuksi opiskelijoille tulisi jättää aikaa antaa palautetta työpajoista opettajalle reflektoitavaksi parannuksia silmällä pitäen Kopioita viime tunnilla tehdyistä käyntikorteista Suunnitelmalomakkeet, jotka opiskelijat voivat ottaa mukaansa, kun ovat saaneet ne valmiiksi

35 Ote verkostoitumisesta 4 Mitä opimme seuraavaksi Edelliskerroilla kysyimme seuraavat kysymykset: Mitä hyvä verkostoituminen on? Miksi verkostoituminen on tärkeää? Miltä olemassa oleva verkostoni näyttää ja miten voin rakentaa sitä edelleen jo nyt opintojen aikana? Tänään kysymme itseltämme: Mitä voin käytännössä tehdä kehittääkseni verkostoani siten, että saavutan uratavoitteeni todennäköisemmin?

36 Muistin virkistys Verkostoitumisen kaksi ensimmäistä sääntöä ovat 1 Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa verkostoituminen Käytä siis opiskeluaikaasi päästäksesi alkuun 2 Ole valmiina Et voi koskaan tietää, mikä sattumanvarainen kohtaaminen tuo tiellesi jonkun, joka voi antaa sinulle neuvoja tai tietoja, joten ole valmis kertomaan hiukan itsestäsi ja uratavoitteistasi sekä pidä käyntikorttisi käden ulottuvilla. Harjoitus 1: Verkostoituminen käytännössä Viime tunnilla suunnittelit itsellesi käyntikortin. Nyt kun sinulla on käyntikortti, muistele luokassanne käynyttä vierailevaa puhujaa. Valmistele, mitä sanoisit hänelle älä käytä yli 45 sekuntia (muistutus on seuraavalla dialla). Harjoittele parisi kanssa keskustelua, joka alkaa sillä, että esittelet itsesi ja päättyy siihen, että vaihdatte käyntikortteja. Vaihtakaa rooleja. Muistutus: voisit Esitellä itsesi Kertoa, miten mielenkiintoinen hänen puheensa mielestäsi oli ja että haluaisit kovasti töihin hänen alalleen Kertoa hänelle hieman itsestäsi Kysyä, olisiko ok, jos otat yhteyttä myöhemmin Sopisiko esimerkiksi, että lähettäisit heille CV:si? Kuka olisi oikea vastaanottaja? Voisitko tulla käymään/juttelemaan joskus? Varmistaa, että hän tietää miten sinuun saa yhteyttä ja miten sinä saat yhteyttä häneen (käyntikortit) Pohdintaa. Millainen olo sinulla oli opiskelijan roolissa? (hermostunut, epämiellyttävä, tunkeileva vai melko luonnollinen?) Millainen olo sinulla oli työnantajan roolissa? (nurkkaan ajettu, painostettu, epämiellyttävä vai melko luonnollinen)?

37 Sääntö nro 3: Ole rehellinen itsellesi Jotkut ihmiset ovat perusluonteeltaan ekstroverttejä ja heidän on helppo kävellä huoneeseen ja alkaa jutella tuntemattomien ihmisten kanssa. Toiset taas ovat perusluonteeltaan introvertteja ja vastaavat tilanteet ovat heille hankalia. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että harjoittelemalla kuka tahansa oppii juttelemaan ihmisille. Koska tässä on kyse suhteen luomisesta toiseen ihmiseen, on tärkeää olla oma itsensä. Ihmiset aistivat, jos et ole aito. On täysin ok, jos olet luonteeltasi hieman ujo! Maailma tarvitsee niin kuuntelijoita kuin puhujiakin. Toinen hyvä uutinen tulee tässä: Verkostoitua voi muillakin tavoin! Verkostoitumisen tapoja: Kasvokkain tapahtumat (esim. ammattiyhdistyksillä on usein opiskelijasiipiä; voit liittyä niihin ja osallistua heidän tapahtumiinsa) kahden kesken (epävirallisesti: esim. törmääminen sattumalta kahvilassa, virallisemmin: esim. järjestämällä yrityskäynnin saadaksesi neuvoja) tai Puhelimitse Sähköpostitse Virtuaalisesti Sosiaalinen media ja liike-elämän verkostoitumissivustot Muita tapoja verkostoitua: Oletetaan, että vierailevan puhujamme täytyi lähteä heti, etkä saanut tilaisuutta puhua hänelle. Miten muuten voisit luoda suhteen häneen? Opettajallasi on oltava hänen yhteystiedot, joten voisit pyytää ne ja soittaa tai lähettää sähköpostia hänelle pian jälkeenpäin ja kertoa, miten paljon pidit hänen puheestaan. Mitä muuta aiot hänelle sanoa? Sääntö nro 4: Tee tavoitteesi selväksi Ennen kuin otat yhteyttä, mieti mitä haluat keskustelulla saavuttaa. Haluatko tietoja tai neuvoja, vai kysyä saatko tulla käymään yrityksessä, vai haluatko kenties tiedustella mahdollisista työssäoppimismahdollisuuksista.

38 MUTTA... Sääntö nro 5: Älä kysy työpaikkaa! Mutta eikös se ole verkostoitumisen idea? Saada töitä tai edetä uralla? Kysymys: Miksi on useimmiten huono ajatus kysyä suoraan työpaikkaa? Jos ihminen tuntee että painostat ja luulee joutuvansa sanomaan ei, he haluavat puhua kanssasi huomattavasti epätodennäköisemmin. Jos saat ihmisen rentoutumaan ja teet selväksi, ettet aio kysyä töitä vaan hyödyntää hänen tietämystään ja kysyä neuvoja, useimmat ihmiset ovat imarreltuja ja auttavat oikein mielellään. Verkostoitumisen idea on rakentaa suhteita, jotta voit laajentaa tietämystäsi ja mahdollisuuksien kirjoasi. Sääntö nro 6: Muista käytöstavat Yksinkertainen kiitos vie pitkälle verkostoituessa. Sähköpostitse lähetetty kiitos riittää pienissä asioissa, mutta harkitse kiitoskorttia tai viestiä, jos joku on auttanut sinua isossa asiassa. Sääntö nro 7: Pidä yhteyttä ja kerro, miten tilanteesi etenee.

39 Oman verkostosi rakentaminen Näin pääset alkuun. Vinkkejä opiskelijaverkostoitujille: Tee ammattimainen CV, jotta voit antaa sen eteenpäin heti, kun mahdollinen harjoittelupaikka tai työmahdollisuus tulee eteen Ala koota tiedostoa potentiaalisista verkostokontakteista Rakenna hyvät suhteet opettajiisi ja opiskelutovereihisi ja pidä heihin yhteyttä valmistumisesi jälkeen Esittele itsesi vieraileville puhujille ja ollessasi yritysvierailuilla Harkitse vapaaehtoistyötä yhteisösi järjestöissä tai auttamista hyväntekeväisyystapahtumissa Ota selvää oman alasi verkkokeskusteluryhmistä ja liity ainakin yhteen Ota selvää alueesi ammatillisista yhdistyksistä ja harkitse opiskelijajäseneksi ryhtymistä Ota selvää, pitääkö oma oppilaitoksesi yhteyttä valmistuneisiin (alumnitoiminta). Samasta koulutusohjelmasta valmistuneet ovat usein hyviä kontakteja Tee lista yrityksistä ja organisaatioista, joissa haluaisit olla töissä. Tunnetko ketään, joka voisi auttaa saamaan yhteyttä niihin? Harkitse epävirallisen haastattelun pyytämistä. Tee selväksi, että et ole pyytämässä töitä vaan että haluaisit n. 20 minuuttia aikaa saada lisätietoa kyseisestä työstä. Kuinka haastateltava sai työpaikkansa? Millainen työ oikeasti on? Mitä sinun pitäisi tehdä, jos haluaisit työpaikan samasta paikasta?

40 Harjoitus 2: Seuraavat askeleet eteenpäin Keskustele parisi kanssa 10 minuuttia, mitä kumpikin teistä voi nyt tehdä verkostojenne kehittämiseksi. Pohdi nyt kahdella edellisellä dialla esitettyjä ideoita. Ehkä osaatte lisätä listaan jotain. Tarvitsetko apua? Keneltä voit pyytää apua? Verkostoitumissuunnitelmani Mieti uudestaan ideoita, joita olemme käsitelleet näillä tunneilla. Päätä 3 asiaa, jotka aiot tehdä seuraavan kuukauden aikana kehittääksesi verkostoasi 1 Aion 2 Aion 3 Aion

41 Lähteet Kirjat And Death Came Third! (2011) by Lopata and Roper, Ecademy Press Brilliant Networking (2011) by Steven D Souza, Pearson Education Confident Networking (2005) by Lindenfield and Lindenfield, Piatkus Books Networking for People Who Hate Networking (2010) by Devora Zack, Berrett-Koehler Publishers The Reluctant Networker (2010) by Neil Munz-Jones, Hothive Books Esitelmä Getting a Grip on Your Network, Utrechtin yliopiston Pieter Baayn pitämänä Career Learning -projektin viidennessä tapaamisessa Kokkolassa 21. tammikuuta 2012 Internetsivu Quintessential Careers: 41

42 42

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali Työelämäpassi Opiskelijan materiaali 1 SISÄLLYSLUETTELO TE-KORTISTA LYHYESTI... 2 Kortin sisältö... 2 MODUULI 2: TYÖNHAUN ASIAKIRJAT... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo... 5 Eri alojen toiveita ansioluettelon

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

IHMISIÄ LUOMASSA VAURAUTTA

IHMISIÄ LUOMASSA VAURAUTTA IHMISIÄ LUOMASSA VAURAUTTA Welcome to IHMISIÄ LUOMASSA VAURAUTTA www.agel.com I www.ateamcentral.com I Puh. 1-305-573-2994 Fax 1-305-576-1307 Puh. 358-40-5680059 MMX A-Team Central, Inc. Duplication strictly

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan

Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan Sisällysluettelo 2 Yhtiö Sivu 3 Hyvinvointi Sivu 4 Henkilökohtainen kasvu ja ihmissuhteet Sivu 5 Mitä on Suosittelumarkkinointi? Sivu 7 Palkkiojärjestelmämme

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by Kurssimateriaali Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen Funded by 2 Sisältö 4 Forum-teatterin historiasta 4 Augusto Boal mies forum-teatterin takana 5 Miksi Forum-teatterihanke? 6 Forum-teatteria

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

KOULUTUSPAKETTI E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS

KOULUTUSPAKETTI E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS E-DECO: Opettajien coaching-taitojen kehittäminen, sähköisten ympäristöjen käyttö ja yrittäjähenkisyys DE CO E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS

Lisätiedot

MAESTRO. Ohjaajan käsikirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn

MAESTRO. Ohjaajan käsikirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Ohjaajan käsikirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Ohjaajan käsikirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn Copyright Suomennos Kieliasun ja sisällön

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009 //YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA //PÄÄKIRJÄKIRJ EDUNVALVONTAA, KOULUTUSTA JA TUKEA TYÖELÄMÄÄN //PÄÄKIRJOITUS Hauskaa Tarjosiko YKL näitä asioita sinulle viime vuonna? Ammattiliitto on sanana suurimmalle osalle

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus Maahanmuuttajien koulutus Toimitus: Lenita Pihlaja Taitto: Sakari Sarho Valokuvat: Projekti Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry. Painotyöt: Kehitys Oy, 2005 ISBN: 951-701-503-8 Sisältö Lenita Pihlaja,

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

MOTIVAATIO JA MUUTOS¹. William Miller & Stephen Rollnick. 1. Motivaation kehittäminen

MOTIVAATIO JA MUUTOS¹. William Miller & Stephen Rollnick. 1. Motivaation kehittäminen MOTIVAATIO JA MUUTOS¹ William Miller & Stephen Rollnick 1. Motivaation kehittäminen Konsultaatioprosessin aloittaminen ei kovinkaan paljon poikkea shakkierästä. Kaikki on selkeää ja järjestyksessä alussa,

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot