Ote verkostoitumisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ote verkostoitumisesta"

Transkriptio

1 Anne Gillen Opetusväline FI

2 Tämä opetusväline laadittiin Innovaation kehityshankkeeseen Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning / CLLL 2012 Hankkeen kumppanit: Itävalta Belgia Suomi Saksa Alankomaat Puola Skotlanti Espanja SAB Schul- und Ausbildungsberatung, Graz Monika Neuhauser Dienst Beroepsopleiding, Bryssel Tanja Biebaut Kokkolan Kauppaopisto, Kokkola Natascha Skog Volkshochschule Mainburg Matthias Bendl Landstede, Zwolle Theo van Geffen (hankekoordinaattori) Społeczna Akademia Nauk, Łódź Marta Kędzia, Grażyna Budzioska, Małgorzata Klimka Adam Smith College, Kirkcaldy Anne Gillen ITG Tajamar Madrid Santiago García Gutiérrez Kumppanit ovat yhdessä hyväksyneet kaikki hankkeen lopputuotteen materiaalit. Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa julkaisun tietojen mahdollisesta käytöstä. 2

3 Sisällysluettelo Johdanto Oppimistavoitteet Kohderyhmä Kuinka materiaaleja käytetään Sisältö Ohjeita opettajille, työpaja Työpaja 1:n materiaalit Ohjeita opettajille, työpaja Työpaja 2: n materiaalit Ohjeita opettajille, työpaja Työpaja 3: n materiaalit Ohjeita opettajille, työpaja Työpaja 4: n materiaalit Lähteet

4 Johdanto Oppijat ovat hyvinkin tietoisia siitä, miten vaikeaa voi olla löytää työpaikka ja rakentaa uraa, erityisesti taloustaantuman aikaan. Tehokkaiden verkostojen rakentamisesta olisi oppijoillemme paljonkin apua tässä. Palaute, jota saimme Uraoppimisprojektiin osallistuneelta henkilökunnalta ja opiskelijoilta antoi kuitenkin ymmärtää, että opiskelijat eivät usein ymmärrä verkostoitumisen tärkeyttä ja se herättää heissä epämiellyttäviäkin mielikuvia: Kaikki on kiinni siitä, ketä tunnet tai Saadaksesi mitä haluat sinun tulee käyttää hyväksesi tuntemiasi ihmisiä. Toivomme, että näitä materiaaleja käyttäessään oppijamme ymmärtävät: (a) (b) (c) että heillä jo on laajat, tiedostamattomat ihmissuhdeverkostot että toimiva verkosto perustuu aitioihin ihmissuhteisiin ja terveisiin arvoihin, kuten rehellisyyteen ja vastavuoroisuuteen autat toisia ja annat heidät auttaa sinua piilotyömarkkinoiden merkityksen sekä verkostoitumisen tärkeyden niille pääsyssä Lisäksi oppijoiden tulisi omaksua tietoja ja taitoja, jotka auttavat heidät alkuun omien verkostojensa rakentamisessa jo opintojen aikana. Materiaaleja ei ole tarkoitettu kaikenkattavaksi verkostoitumisen oppaaksi vaan pikemminkin ne ovat lähtökohta, joka esittelee aiheen keskeisimpine sisältöineen oppijoille. Materiaalit ja esitellyt harjoitukset on tarkoitettu lähinnä pohjaksi. Toivomme, että käyttäjät soveltavat ja täydentävät materiaaleja parhaaksi katsomallaan tavalla siten, että ne sopivat heidän oppijoilleen ja heidän konteksteihinsa. Otamme mielellämme vastaan palautetta, jotta voimme kehittää materiaalejamme. 4

5 Oppimistavoitteet Tämä opetusväline sisältää tietoa ja harjoituksia jaettuna neljään opetuspakettiin, jotka johdattavat oppijat verkostoitumisen perusteisiin. Oppijat saavat käsityksen seuraavista asioista: 1 Mitä on hyvä verkostoituminen 2 Miksi on tärkeää verkostoitua 3 Mitä verkostoja heillä jo on 4 Miten he voivat rakentaa verkostoja, jotka auttavat heitä uratavoitteidensa saavuttamisessa Kohderyhmä Tämä opetusväline on suunnattu vuotiaille ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille. Kuinka materiaaleja käytetään Materiaalit olisi tarkoitus integroida opiskelijoiden yleiseen opetussuunnitelmaan ja oppijat käyttävät niitä ammatillisten opettajiensa kanssa, joiden tulisi jakaa kokemuksiaan verkostoitumisesta omalla ammatti-alallaan. Sisältöjä voi kuitenkin opettaa myös erillisesti, esimerkiksi osana henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa, ja tähän voivat osallistuja opettajien lisäksi myös esimerkiksi opinto- tai uraohjaajat. Materiaalien viestin perillemeno tehostuu huomattavasti, mikäli mukaan saadaan alalla toimivia ihmisiä. Esimerkiksi paikallisia työnantajia voidaan kutsua kertomaan rekrytointimenetelmistään, tai jo valmistuneet opiskelijat voivat kertoa aitoja kokemuksiaan työnsaannista verkostoitumisen avulla. Vaikka joitain harjoituksia on mahdollista tehdä yksin, materiaaleista on eniten hyötyä opiskelijoille, jos he voivat tehdä niitä yhteistyössä oppien toisiltaan ja opettajaltaan jakamalla kokemuksiaan, keskustelemalla ja toimimalla toistensa kanssa vuorovaikutuksessa. Materiaalit esitellään tässä vihkosen muodossa mutta ne toimivat hyvin myös PowerPoint-esityksenä, jollaisena ne on myös mahdollista saada. Materiaaleja ei ole kehitetty virallista arviointia silmälläpitäen. On kuitenkin mahdollista kehittää soveltuva arvioinnin väline, mikäli oppimisen arviointi on tarpeen.

6 Sisältö Työpaja 1 Mitä verkostoituminen on? Sinulla on jo verkosto. Miksi verkostoituminen on tärkeää? Miten työnantajat mieluiten rekrytoivat? Piilotyömarkkinoiden koko ja merkitys. Tarinoita verkostoitumisesta. Mitä on hyvä verkostoituminen ja mitä hyötyä siitä on sinulle? Työpaja 2 Oma verkostoni jonka olen jo kehittänyt edes yrittämättä Miltä se näyttää? Työpaja 3 Tiedostamattomasta tiedostettuun verkostoitumiseen. Esimerkkejä tietoisen verkostoitumisen harjoituksista. Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa onnistuneen opiskelijaverkostoitumisen sääntöjä. Opiskelijan käyntikortti. Ei vain työpaikan löytämisen vuoksi kaiken työkokemuksen saaminen on tärkeää. Työpaja 4 Onnistuneen opiskelijaverkostoitumisen sääntöjä. Verkostoitumisen tapoja. Aitous ole rehellinen omalle luonteellesi ja persoonallesi. Miten päästä alkuun vinkkejä opiskelijaverkostoitujille.

7 Ohjeita opettajille, työpaja 1 Harjoitus 1 Harjoitus 2 Harjoitus 3 Harjoitus 4 Tavoitteet Innostaja/tunnelman keventäjä, jonka tarkoitus on: - luoda yhteisöllisyyden tunnetta - luoda aktiivinen oppimisympäristö - saada piristys- ja huumoriruiske - saada opiskelijoiden olo rennoksi/turvalliseksi - esitellä ajatus uusien suhteiden luomisesta - selvittää opiskelijoiden perusymmärrys siitä, mitä verkostoituminen on - innostaa opiskelijoita pohtimaan, mitä verkostoituminen on - kannustaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen - ylläpitää aktiivista oppimisympäristöä - esitellä ajatus opiskelijoiden olemassaolevista verkostoista - inspiroida ajattelua ja keskustelua siitä, miksi työnantajat usein mieluummin jättävät avoimen paikan ilmoittamatta - kannustaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen Ajankäyttö Kommentit 5 min Ajan salliessa voidaan laajentaa opiskelijat kiertävät huoneessa esittelemässä itseään muille. 10 min Opettaja lukee ääneen vastauksia, pyytää selvennyksiä jne. mutta ei arvioi vastauksia oikeiksi tai vääriksi. 5 min Harjoituksessa on 3 osiota. Toisen ja kolmannen idea on, että opiskelijoiden määrä vähenee. Jotkut istuvat jo ensimmäisen ranskalaisen viivan jälkeen ja heidän tulee jäädä istumaan. Istujat lisääntyvät jokaisella kierroksella, kunnes vain 1 tai 2 (tai ehkä ei yhtään!) on seisaallaan. 5 min Jos on ollut mahdollisuus videoida paikallisten työantajien kertovan rekrytointimenetelmistään, se pitäisi esittää tämän harjoituksen jälkeen. Paikallisia työnantajia voi kutsua myös paikalle puhumaan suoraan ryhmälle. Jos kumpikaan näistä ei ole mahdollista, lainauksia työnantajien puheista voi myös käyttää. Opettajan tulisi pyytää pareja Materiaalit Post-it -lappuja Fläppipaperia seinällä, tai muu tapa ripustaa lapuilla olevat vastaukset esille - Viimeiselle seisojalle voi antaa jonkun hauskan palkinnon Filmipätkä (jos saatavilla)

8 Esimerkkitapaukset Harjoitus 5 Harjoitus 6 - auttaa opiskelijoita ymmärtämään, miltä verkostoituminen voi käytännössä näyttää heidän omassa yhteisössään, ja suhteuttaa tämä omaan tilanteeseensa - rohkaista opiskelijoita muodostamaan oma käsityksensä syistä verkostoitua - kannustaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen - tarkistaa opiskelijoiden uudet käsitykset siitä, mitä verkostoituminen on jakamaan vastauksiaan koko ryhmän kanssa. Tämän jälkeen voidaan keskustella vastauksista ja ranskalaisten viivojen esittämistä syistä. 15 min Nimet/tilanteet tulisi vaihtaa paikalliseen kieleen/kulttuuriin/tilanteesee n sopiviksi. Esimerkkejä voi helposti tehdä lisää. 5 min Opettajan tulisi pyytää pareja jakamaan syitään koko ryhmän kanssa. Tämän jälkeen voi seurata keskustelua opiskelijoiden ja vihkosen listaamista syistä. 10 min Opiskelijoiden päätöksien muuttaa (tai olla muuttamatta) alkuperäisiä määritelmiään tulisi muodostaa pohja ryhmän yhteiskeskustelulle. Opettajan tulisi kysellä lisää ja vetää yhteen tärkeimmät opittavat asiat ennen D Souzan määritelmän esittelyä. Nämä voisi suurentaa ja laittaa esille, jotta opiskelijat voivat kiertää huoneessa keskustellessaan - Harjoituksen 2 materiaalit: seinällinen vastauksia muistilapuilla Harjoitus 7 - laajentaa ja syventää opiskelijoiden käsityksiä käytännön verkostoitumisesta tarjoamalla mahdollisuuksia jakaa omakohtaisia kokemuksia - yhdistää oppiminen tosielämän kokemuksiin - kannustaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen Tämä voi olla pohjana lisäkeskustelulle: Oletteko samaa/eri mieltä? Mitä mieltä olette arvojen ja muiden auttamisen korostamisesta? Opettajien tulisi olla valmiita jakamaan omia kokemuksiaan/tietojaan piilotyömarkkinoista käytännössä. - 8

9 1 Mitä opimme seuraavaksi Verkostoitumista käsittelevien tuntien aikana keskustelemme näistä kysymyksistä: 1 Mitä on hyvä verkostoituminen? 2 Miksi verkostoituminen on tärkeää? 3 Mitä verkostoja meillä jo on? 4 Miten verkostoja, jotka auttavat meitä saavuttamaan uratavoitteemme? Mitä verkostoituminen on? Harjoitus 1: Verkostojemme rakentaminen I. Käänny jonkun ryhmäläisesi puoleen mieluiten sellaisen, jota et tunne. II. Esitelkää vuorotellen itsenne: - (Kätellessä) Hei, minun nimeni on - Pidän - En pidä - Haluaisin tietää... (ota selville yksi asia hänestä)

10 Harjoitus 2: Mitä verkostoituminen on? III. IV. Jaa parisi kanssa ajatuksia siitä, mitä sana verkostoituminen teille tarkoittaa. Täydennä lause Verkostoituminen on opettajasi jakamille muistilapuille ja kiinnitä ne sitten seinälle. Palaamme näihin myöhemmin. Harjoitus 3: Oma verkostosi I. Listaa ylös kaikkien sellaisten henkilökohtaisesti tuntemiesi ihmisten etunimet, jotka alkavat T-kirjaimella. Kenellä on suurin määrä nimiä? II. Nouse seisomaan. Jää seisomaan, jos tunnet ihmisen joka voisi auttaa, jos tarvitset jonkun: - ruokkimaan kissaasi lomasi ajan - lainaamaan sinulle 25 seuraavaan palkkaasi/opintorahaasi asti - tarjoamaan sinulle majoituksen tilapäisesti - neuvomaan sinua henkilökohtaisessa ongelmassa - neuvomaan sinua, mitä tehdä ammattiopiston jälkeen - suosittelijan työhakemukseen Jos seisot yhä, sinulla on jo varsin hyvä henkilökohtainen verkosto! III. Nouse seisomaan. Jää seisomaan, jos tunnet jonkun joka on - kaupan myyjä/muu myyjä - sairaanhoitaja, lääkäri, terveydenhuollon työntekijä - johtavassa asemassa yrityksessä - pappi, pastori, imaami Jos seisot yhä, sinulla on jo erittäin laaja verkosto! 10

11 Miksi minun pitäisi verkostoitua? On tosiasia, että useimpia työpaikkoja ei ilmoiteta missään vaan paikat täytetään piilotyömarkkinoiden kautta. Tutkimukset osoittavat, että 70 %:a avoimista työpaikoista ei ilmoiteta. Tämä tarkoittaa, että suurin osa rekrytoinnista tapahtuu piilotyömarkkinoilla. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että jos pääset käsiksi ilmoittamattomiin työmarkkinoihin, työnhakusi onnistuu huomattavasti todennäköisemmin. Et voi saada näistä työpaikoista tietoa kuin suusta suuhun, ja tämä puhe suusta suuhun tarkoittaa verkostoitumista. (Katherine Hansen, Quintessential Careers -nettisivu) Harjoitus 4: Piilotyömarkkinat Miksi luulet, että työnantajat mieluummin jättävät avoimet työpaikat ilmoittamatta julkisesti lehdissä, työvoimatoimistoissa, internetissä jne.? Kirjatkaa parisi kanssa niin monta syytä kuin keksitte. Tehtävä voi helpottua, kun luette mitä työnantajat ovat asiasta sanoneet Mainostaminen on hyvin kallista. Jos mainostamme työpaikkaa lehdessä tai netissä, voimme hyvinkin saada satoja hakemuksia. Meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa selata kaikkia läpi, valita haastateltavia, järjestää haastatteluja, tarkistaa suosituksia ja ilmoittaa kaikille ei-valituille. Käytämme mieluummin aikamme yrityksemme toimintaan. Mielestämme on paljon tehokkaampaa kysyä työntekijöiltämme ja muilta laajaan verkostoomme kuuluvilta hyviä ehdokkaita yritykseemme. (Työnantaja 1) 11

12 Aika avoimen työpaikan ilmoituspäätöksestä siihen, että joku aloittaa työssä voi olla hyvin pitkä. On julkaistava ilmoitus, asetettava hakuajan päättyminen muutaman viikon päähän, ja sen jälkeen on hoidettava haastattelut. Jos meillä on jo järjestelmässämme potentiaalisia ehdokkaita, tai voimme käyttää verkostojamme, saamme paikan täytettyä paljon nopeammin. (Työnantaja 2) Ehdokas voi olla pätevä ja onnistua haastattelussa hyvin mutta osoittautua silti yritykseen sopimattomaksi. Jos tehtävään valittu jättää paikkansa, yrityksen on aloitettava rekrytointiprosessi uudestaan alusta ja tämä aiheuttaa paljon kustannuksia. Haen ensimmäisenä ehdokkaita nykyisestä tai edellisistä organisaatioistani, tai työkavereideni ja tuttujeni verkostoista. Näillä hakijoilla on paremmat suositukset, heidät on testattu ja heidät tunnetaan. Me pidämme myös järjestelmässämme tiedot hakijoista, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä ja etsimme sieltä, kun paikkoja aukeaa. He ovat jo osoittaneet haluavansa työskennellä meillä ja todistaneet aloitekykynsä. (Työnantaja 3) Työnantajat jättävät paikkoja ilmoittamatta, koska Se vie paljon rahaa. Tavallisen työpaikkailmoituksen julkaiseminen kansallisessa lehdessä maksaa noin Se vie paljon aikaa ja vaivaa. Se on hidasta. Se voi olla riskialtista. Välttämättä ei löydy yritykseen sopivaa henkilöä. Videopätkä: Puhuvat päät Tässä videopätkässä kuulet paikallisten työnantajien keskustelevan siitä, miten he täyttävät avoimet työpaikat. 12

13 Tarinoita verkostoitumisesta Esimerkkitapaus 1: Amandan tarina Amanda oli juuri saanut valmiiksi sosiaalityön tutkinnon ja etsi töitä. Hän tarkisti säännöllisesti ilmoitukset lehdistä ja netistä sekä kävi työvoimatoimistosta. Mutta kolmen kuukauden jälkeen hän ei edelleenkään ollut löytänyt alansa töitä vaan teki osa-aikaisesti töitä paikallisessa grillissä saadakseen vähän rahaa. Kerran kun Amandan mummo oli ripustamassa pyykkejä ulos kuivumaan, hän alkoi sattumalta jutella naapurin tyttärelle, joka oli käymässä. Kävi ilmi, että tämä pyöritti hoitokotiketjua ja pyysi Amandaa soittamaan hänelle. Amanda soitti, kävi haastattelussa ja sai paikan hoitoapulaisena eräässä hoitokodissa. Esimerkkitapaus 2: Colinin tarina Colin syntyi ja kasvoi Fifen alueella Skotlannissa mutta oli työskennellyt keittiömestarina hotellissa Glasgow ssa kymmenen vuotta. Kun Colin meni naimisiin ja sai ensimmäisen lapsensa, hän päätti haluavansa muuttaa takaisin Fifeen ja kasvattaa perheensä siellä. Ollessaan käymässä vanhempiensa luona, hän tapasi vanhoja koulukavereitaan ja kertoi heille etsivänsä työtä. Muutaman viikon päästä yksi kavereista soitti Colinille ja kertoi tätinsä olevan jäämässä eläkkeelle tehtävästään pitopalvelupäällikkönä isossa yrityksessä Dunferlinen kaupungissa Fifessä. Colin lähetti hakukirjeen ja CV:nsä oikealle ihmiselle, hänet pyydettiin juttelemaan, ja paikkaa tarjottiin hänelle. 13

14 Esimerkkitapaus 3: Susanin tarina Susan oli pätevä kampaaja ja kosmetologi. Hän työskenteli kiireisessä salongissa ja hänellä oli vaikeuksia yhdistää pitkät työpäivät ja lastenhoito. Yhtenä päivänä hän lounasti ystävänsä kanssa, joka oli menossa naimisiin muutaman kuukauden päästä. Hän pyysi Susania tulemaan luokseen hääpäivänä tekemään kampaukset ja meikit morsiamelle, kaasoille ja äideille. Kaikki olivat oikein tyytyväisiä lopputuloksiin ja kannustivat Susania perustamaan oman yrityksen. He suosittelivat Susania kaikille ystävilleen, ja nyt Susanilla on menestyvä liikkuva hius- ja kauneuspalveluyritys, joka mahdollistaa hänelle joustavat työajat. Esimerkkitapaus 4: Sharonin tarina Sharon oli suorittanut tapahtumien järjestämisen ammattitutkinnon ja oli työskennellyt useita vuosia pienissä hotelleissa Fifessä, Skotlannissa. Kun hän muutti Edinburghiin töihin suuren kansainvälisen hotelliketjun hotelliin, hän joutui yhtäkkiä hoitamaan paljon sellaisia tapahtumia ja asiakkaita, joista hänellä ei ollut kokemusta. Hän ei voinut kysyä apua keneltäkään työpaikallaan, joten hän otti yhteyttä aiempiin työ- ja opiskelukavereihinsa, joiden Sharon tiesi menestyneen alalla. Hän käytti myös ammatillista verkostoitumissivua netissä kysyäkseen neuvoja. Hän oli todella hämmästynyt siitä, miten mielellään ihmiset auttoivat häntä. Sharon sai heiltä paljon hyödyllisiä neuvoja ja vältti heidän avullaan monet ansat ja näin hänen hoitamansa tapahtumat sujuivat onnistuneesti. 14

15 Esimerkkitapaus 5: Markin tarina Valmistuin 20 vuotta sitten ja olen siitän lähtien työskennellyt monenlaisissa organisaatioissa. Pidän aktiivisesti yhteyttä ihmisiin, joiden kanssa olen työskennellyt, ja autamme toisiamme aina kun mahdollista. Verkosto-organisaationi kautta kuulin hiljattain IT-alan paikasta, johon yritys ei oikein löytänyt tekijää. Minulle tuli heti mieleen Chris, jonka tiesin olevan työhön pätevä ja joka oli hiljattain tullut irtisanotuksi. Otin Chrisiin yhteyttä, ja hän lähetti CV:nsä yritykseen. En tiedä vielä, saako hän paikan. Mutta jos emme olisi pitäneet yhteyttä, en olisi tullut edes ajatelleeksi häntä kun kuulin paikasta, ja Chris on minulle kiitollinen, että ajattelin häntä. Tiedän myös, että hän olisi tehnyt samoin minulle. Saattaisi sopia Chrisille Harjoitus 5: Mitä nämä tarinat kertovat meille? Mitä hyötyä verkostosta oli: - Amandalle? - Colinille? - Susanille? - Sharonille? - Chrisille? 15

16 Jaa ajatuksiasi parisi kanssa. Hyvä verkostoituminen voi: Auttaa löytämään työpaikan kuten Amanda Muista, että jopa 70 % työpaikoista täytetään verkostojen tai työnhakijoiden suorien yhteydenottojen perusteella. Jos olet ainoastaan lehtien ja netin ilmoitusten tai työvoimatoimistojen ja rekrytointiyritysten varassa, sinulta menee sivu suun paljon tilaisuuksia ilman, että edes kuulet niistä. Hyvä verkostoituminen voi: Auttaa onnistumaan nykyisessä työpaikassa kuten Sharon Jos sinulla on hyvä verkosto, sinun ei tarvitse tietää vastauksia kaikkeen. Riittää, että tunnet ihmisiä, jotka voivat auttaa sinua paikkaamaan tiedolliset ja taidolliset aukkosi. Hyvä verkostoituminen voi: Auttaa rakentamaan uraa freelancerina tai yksityisenä ammatinharjoittajana kuten Susan Samoin kuin kokopäivätöiden kohdalla, myöskään freelancereille ja yrittäjille sopivia työmahdollisuuksia ei ilmoiteta vaan ne täytetään suositusten kautta. Mieti asiaa hetki. Jos etsit vaikkapa häävalokuvaajaa, valitsetko ensimmäisen ehdokkaan Keltaisilta sivuilta vai pyydätkö ehkä suositusta joltain, jolla on ollut hyvä kokemus häävalokuvaajasta? Hyvä verkostoituminen voi: Auttaa parantamaan uramahdollisuuksia pitkällä aikavälillä kuten Colin and Chris Vaikka sinulla olisi varma työpaikka, jossa pärjäät hyvin, verkostoituminen voi auttaa sinua parantamaan uramahdollisuuksiasi pitkällä aikavälillä. Hyvät verkostoitujat: ovat epätodennäköisemmin työttömänä ja löytävät uuden työpaikan nopeammin, jos sattuvat joskus olemaan työttömänä Hyvä verkostoituminen voi: Auttaa sinua auttamaan itsesi lisäksi myös muita kuten Mark Hyvä verkostoituminen ei tarkoita toisten hyväksikäyttämistä saadaksesi, mitä haluat. Se toimii molempiin suuntiin. 16

17 Hyvä verkostoituminen on toinen toisensa auttamista. Se on yhtä lailla antamista kuin ottamista. Se on rehellisyyttä ja tinkimättömyyttä. Mitä verkostoituminen siis on? Harjoitus 6: Verkostoitumisen uudelleenmäärittely Nyt kun olemme käsitelleet muutaman esimerkin hyvästä verkostoitumisesta, palaa katsomaan muistilappuasi ja mieti, haluaisitko muuttaa määritelmääsi. Verkostoituminen on Tässä yksi määritelmä: Verkostoituminen on sitä, että olet rehellinen omille arvoillesi, uskomuksillesi sekä luonteellesi ja samalla rakennat kannustavia vastavuoroisia suhteita, jotka auttavat yksilöitä tai koko ryhmää saavuttamaan tavoitteensa. Harjoitus 7: Tuntemasi ihmiset (Steven D Souza, Brilliant Networking) I. Mieti työssäkäyviä ystäviäsi ja perheenjäseniäsi. Tiedätkö, miten se saivat työpaikkansa? II. Osaatko kertoa muille hyviä käytännön esimerkkejä verkostoitumisesta? III. Miten opettajasi sai työpaikkansa? Osaako hän kertoa esimerkkejä? 17

18 Ohjeita opettajille, työpaja 2 Harjoitus 1: Esimerkkejä opiskelijoiden verkostoista Tavoitteet Ajankäyttö Kommentit Materiaalit Innostaja/tunnelman 5 min Ajan salliessa voidaan - keventäjä, jonka laajentaa opiskelijat tarkoitus on: kiertävät huoneessa - luoda yhteisöllisyyden esittelemässä itseään tunne muille. - luoda aktiivinen oppimisympäristö Opettajan tulisi myös - saada piristys- ja osallistua huumoriruiske - saada opiskelijoiden olo rennoksi/turvalliseksi - lisätä itsevarmuutta vieraille ihmisille esittäytymistilanteissa - auttaa opiskelijoita ymmärtämään, että jokaisella on jo olemassa perheenjäsenistä, ystävistä ja tutuista koostuva verkosto, jonka varaan rakentaa lisää 15 min Tulisi käyttää paikallisia nimiä, yrityksiä ja tutkintonimikkeitä Opettajan tulisi käyttää aikaa näistä verkostoista ja niiden hyödyistä keskusteluun Kuvat voidaan suurentaa ja laittaa esille, jotta opiskelijat kiertävät keskustellessaan huoneessa Harjoitus 2 - auttaa opiskelijoita soveltamaan oppimaansa olemassa olevista verkostoista omaan tilanteeseensa Opiskelijat voidaan jakaa 4 ryhmään, joista kukin keskustelee yhdestä esimerkkiverkostosta ja kertovat sitten muille ideoita niiden hyödyntämisestä 30 min Aikaa tulisi jättää keskusteluun opiskelijoiden rakentamista verkostoista Piirustusvälineet Opettaja voi osallistua jakamalla näkemyksiä omasta verkostostaan

19 Ote verkostoitumisesta 2 Mitä opimme seuraavaksi Edelliskerralla kysyimme seuraavat kysymykset: Mitä hyvä verkostoituminen on? Miksi verkostoituminen on tärkeää? Miten vastaisit kysymyksiin nyt? Tänään kysymme itseltämme: Mitä verkostoja meillä jo on?

20 Harjoitus 1: Oman verkoston rakentaminen Kierrä huoneessa ja harjoittele itsesi esittelyä. Hymyile Katso vastapuolta silmiin Kättele napakasti (mutta älä liian napakasti!) Sano o Hei o Minun nimeni on... o Oikein mukava tutustua Jatka toisen ihmisen luo Opiskelijoiden verkostot Hyvä uutinen on se, että olet jo rakentanut henkilökohtaisen verkoston ja teit sen oikeastaan yhtään yrittämättä! Tässä on esimerkkejä opiskelijoiden verkostoista. Käy ne läpi ohjaajasi kanssa. Onko sinulla samankaltaisia yhteyksiä? 20

21 Esimerkki 1: Greg 21

22 Esimerkki 2: Kerry

23 Esimerkki 3: John

24 Esimerkki 4: Lisa

25 Miltä oma verkostosi näyttää??? Minä?? Mieti ikätovereitasi.

26 Mieti vanhempia ihmisiä, joita tunnet. Oman verkostosi rakentaminen Harjoitus 2: Oman verkostosi hahmottelu Tee kuva omasta olemassa olevasta verkostostasi käyttäen Karin, Katjan, Jonen ja Liisan verkostoja apuna. (Voit piirtää sen käsin tai tietokoneella.)

27 Ohjeita opettajille, työpaja 3 Harjoitus 1: Harjoitus 2 Tavoitteet Ajankäyttö Kommentit Materiaalit - innostaa opiskelijoita 10 min Valmiit ehdotukset pohtimaan tietoisia keskusteluun tulisi esitellä vasta, askelia, joita yrittäjät 10 min kun opiskelijat ovat voivat ottaa ajatusten tehneet omia kehittääkseen vaihtoon ehdotuksiaan. kontaktiverkostoaan ja Annettu lista ei ole samalla potentiaalisten täydellinen vaan asiakkaiden opiskelijat/opettajat verkostoaan voivat keksiä lisää. - vahvistaa ajatusta opiskelijoista aktiivisina verkostoitujina - innostaa opiskelijoita pohtimaan, mitkä ovat ne keskeiset tiedot heistä itsestä, jotka he haluavat välittää potentiaalisille kontakteille - antaa opiskelijoille konkreettinen työväline (opiskelijan käyntikortti), jota he voivat hyödyntää verkostojensa rakentamisessa. 30 min Opiskelijoita tulisi kannustaa miettimään lisätietoja, joita he saattavat haluta lisätä kortin kääntöpuolelle esim. tunnukset, merkittävät saavutukset, onnistunut työkokemus, yhdistysten jäsenyydet, vapaaehtoistyö. Ideaalitilanteessa käyntikorttien ja niiden kopioiden pitäisi olla hiottuja ja näyttää mahdollisimman ammattimaisilta. Lista nettisivuista, joilla on käyntikorttipohjia Tietokoneita/ internetyhteys (tai harjoitus voidaan teettää kotitehtävänä) Kortti/ askartelumateriaaleja, jos opiskelijoiden on tarkoitus tehdä kortteja käsin

28 Ote verkostoitumisesta 3 Mitä opimme seuraavaksi Edelliskerroilla kysyimme seuraavat kysymykset: Mitä hyvä verkostoituminen on? Miksi verkostoituminen on tärkeää? Miltä oma verkostoni näyttää? Tänään kysymme itseltämme: Miten pääsemme alkuun siirtymisessä tiedostamattomasta verkostoitumisesta tiedostettuun?

29 Tietoinen ja tiedostamaton verkostoituminen Työpajassa Ote verkostoitumisesta 2 hahmottelimme kuvia niistä henkilökohtaisista verkostoista, joita meillä jo on. Nämä ovat todennäköisesti tiedostamattomia verkostoja. Ne ovat siis rakentuneet luonnollisesti ja olemme kehittäneet ne asiaa sen kummemmin miettimättä. Uran rakentamista varten, meidän pitää kehittää tiedostettuja verkostoja. Meidän on siis mietittävä, miten voimme rakentaa ja ylläpitää yhteyksiä toisiin ihmisiin ja sitten tehdä niin. Esimerkkitapaus: Tiedostamaton verkosto Jaana valmistui hiljattain floristiksi ja avasi oman kaupan viikko sitten. Seuraavalla sivulla oleva kuva osoittaa, että suuremmin yrittämättä hän on jo rakentanut potentiaalisesti vahvan liiketoimintaan soveltuvan verkoston ihmisistä, joiden kanssa hän on ollut tekemisissä, ja joita he puolestaan tuntevat. Kaikki nämä ihmiset voivat auttaa häntä löytämään uusia asiakkaita ja rakentamaan menestyvän yrityksen

30 Harjoitus 1: Tietoinen verkostoituminen Miten Jaana voisi kehittään verkostoaan, jotta useammat ihmiset saisivat tietää hänen yrityksestään? Käytä parisi kanssa 10 minuuttia listaamalla asioita, joita ehdottaisitte Jackielle. Jakakaa ehdotuksenne koko ryhmän kanssa. Tässä on joitakin ehdotuksia asioista, joita Jaana voisi tehdä: Teettää käyntikortteja/mainoksia ja antaa niitä kaikille kontakteilleen. Kutsua paikallisia liike-elämän ihmisiä kauppaansa avajaisjuhlallisuuksiin, esim. viini- ja juustoiltaan Käydä alueensa seurakunnissa pyytämässä tulla esitellyksi kukista vastaaville ihmisille Liittyä verkostoihin, kuten paikallinen kauppakamari tai naisyrittäjäjärjestöt Tehdä yritykselleen nettisivut Varmistaa, että hän on kaikkien paikallisten kauppayhdistysten nettisivuilla

31 Käyttää sosiaalisista mediaa, kuten Facebookia* varmistaakseen, että hänen ystävänsä ja sukulaisensa tietävät hänen yrityksestään Käyttää liike-elämän verkostoitumissivustoja, kuten Linkedin ollakseen yhteydessä toisiin liike-elämän toimijoihin *Mieti kuitenkin, miten jaat henkilökohtaisia tietoja, ja mitä työnantajasi saa selville sinusta, jos he etsivät sinut. Saatat ajatella: Mutta minähän olen opiskelija! Mitä minä muka voin tehdä? Ei ole mitään järkeä yrittää verkostoitua ennen kuin olen edes saanut opintoni loppuun, mutta Sääntö nro 1: KOSKAAN EI OLE LIIAN AIKAISTA ALOITTAA VERKOSTOITUMINEN On paljon tapoja rakentaa kontakteja jo opintojen aikana, jotta maksimoit mahdollisuutesi saada opiskelun ohessa työkokemusta ja varmistaa työpaikan, kun valmistut. Pidä mielessä, että vaikka et haekaan vielä töitä, on tärkeää saada oman alasi työkokemusta jo opiskeluaikana. Työkokemusta omaavat hakijat saavat paljon helpommin töitä valmistuttuaan. Jotkut työnantajat sanovat jopa, että eivät edes harkitse sellaisia hakijoita, joilla ei ole soveltuvaa työkokemusta. Kontaktiverkon rakentaminen varmistaa työssäoppimispaikkojen löytymisen, joka puolestaan auttaa sinua löytämään töitä, kun valmistut. Sääntö nro 2: Ole valmiina Usein verkostoitumismahdollisuuksia ei voi suunnitella vaan niitä tulee eteen odottamatta opettajasi on esimerkiksi saattanut järjestää vierailijan paikallisesta yrityksestä puhumaan ryhmällenne. Hänen kuvailemansa työ kuulostaa juuri siltä, mitä sinä haluat tehdä. Aiotko vain päästää hänet lähtemään ilman, että kerrot hänelle olevasi kiinnostunut työpaikasta hänen alallaan? Kysymys: Mitä voisit tehdä hyödyntääksesi tämän verkostoitumismahdollisuuden? Voisit: Esitellä itsesi Kertoa, miten mielenkiintoinen hänen puheensa mielestäsi oli ja että haluaisit kovasti töihin hänen alalleen Kertoa hänelle hieman itsestäsi

32 Kysyä, olisiko ok, jos otattaisit yhteyttä myöhemmin Sopisiko esimerkiksi, että lähettäisit heille CV:si? Kuka olisi oikea vastaanottaja? Voisitko tulla käymään/juttelemaan joskus? Varmistaa, että hän tietää miten sinuun saa yhteyttä ja miten sinä saat yhteyttä häneen (käyntikortit) Käyntikortit: Kyllä, opiskelijallakin pitäisi olla sellaisia! Miksi? Jotta voit: vaihtaa yhteystietoja paljon parempi vaihtoehto kuin paperilapuille raapustelu antaa vakavasti otettavan ja ammattimaisen vaikutelman pitää kirjaa kontakteistasi ja toimia niiden pohjalta tehdä pienen yhteenvedon itsestäsi, joka muistuttaa kontakteja keskustelustanne ja auttaa heitä ottamaan sinuun yhteyttä ja ne ovat halpoja!

33 Harjoitus 2: Tee oma käyntikorttisi Monilla nettisivuilla on tarjolla valmiita pohjia, joihin voit vain lisätä omat tietosi. Voit hyödyntää valmiita pohjia tai tehdä täysin oman luomuksesi Mitä olennaisia tietoja laitat korttiisi? Kuinka brändäät korttisi, jotta se heijastelee persoonaasi tai sävyä, jonka haluat välittää? Voitko hyödyntää kortin kääntöpuolta lisätiedoille (esim. kokemus, erityiset saavutukset)?

34 Ohjeita opettajille, työpaja 4 Harjoitus 1: Harjoitus 2 Arviointi Tavoitteet Ajankäyttö Kommentit Materiaalit Innostaja, jonka 15 minuuttia Opettajan tulisi tarkoitus on: harjoitukseen, myös osallistua - kehittää 10 minuuttia yhteisöllisyyden reflektointiin tunnetta ja - kehittää aktiivista keskusteluun oppimisympäristöä - saada piristys- ja huumoriruiske - antaa opiskelijoille mahdollisuus esitellä itsensä liike-elämän ihmisille ja tehdä helppoja pyyntöjä - rohkaista opiskelijoita soveltamaan oppimaansa ja pohtimaan, mitä käytännön askelia he voivat nyt ottaa verkostojensa rakentamiseksi - tunnistaa ne osat materiaaleista ja/tai opetustavoista, jotka ovat toimineet hyvin ja mitä voisi kehittää edelleen 10 min Opettajan tulisi varmistaa, että opiskelijoiden asettamat tavoitteet ovat realistisia ja saavutettavissa sekä miettiä sopiva jatko harjoitukselle 15 min Tätä ei ole sisällytetty materiaaleihin, mutta lopuksi opiskelijoille tulisi jättää aikaa antaa palautetta työpajoista opettajalle reflektoitavaksi parannuksia silmällä pitäen Kopioita viime tunnilla tehdyistä käyntikorteista Suunnitelmalomakkeet, jotka opiskelijat voivat ottaa mukaansa, kun ovat saaneet ne valmiiksi

35 Ote verkostoitumisesta 4 Mitä opimme seuraavaksi Edelliskerroilla kysyimme seuraavat kysymykset: Mitä hyvä verkostoituminen on? Miksi verkostoituminen on tärkeää? Miltä olemassa oleva verkostoni näyttää ja miten voin rakentaa sitä edelleen jo nyt opintojen aikana? Tänään kysymme itseltämme: Mitä voin käytännössä tehdä kehittääkseni verkostoani siten, että saavutan uratavoitteeni todennäköisemmin?

36 Muistin virkistys Verkostoitumisen kaksi ensimmäistä sääntöä ovat 1 Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa verkostoituminen Käytä siis opiskeluaikaasi päästäksesi alkuun 2 Ole valmiina Et voi koskaan tietää, mikä sattumanvarainen kohtaaminen tuo tiellesi jonkun, joka voi antaa sinulle neuvoja tai tietoja, joten ole valmis kertomaan hiukan itsestäsi ja uratavoitteistasi sekä pidä käyntikorttisi käden ulottuvilla. Harjoitus 1: Verkostoituminen käytännössä Viime tunnilla suunnittelit itsellesi käyntikortin. Nyt kun sinulla on käyntikortti, muistele luokassanne käynyttä vierailevaa puhujaa. Valmistele, mitä sanoisit hänelle älä käytä yli 45 sekuntia (muistutus on seuraavalla dialla). Harjoittele parisi kanssa keskustelua, joka alkaa sillä, että esittelet itsesi ja päättyy siihen, että vaihdatte käyntikortteja. Vaihtakaa rooleja. Muistutus: voisit Esitellä itsesi Kertoa, miten mielenkiintoinen hänen puheensa mielestäsi oli ja että haluaisit kovasti töihin hänen alalleen Kertoa hänelle hieman itsestäsi Kysyä, olisiko ok, jos otat yhteyttä myöhemmin Sopisiko esimerkiksi, että lähettäisit heille CV:si? Kuka olisi oikea vastaanottaja? Voisitko tulla käymään/juttelemaan joskus? Varmistaa, että hän tietää miten sinuun saa yhteyttä ja miten sinä saat yhteyttä häneen (käyntikortit) Pohdintaa. Millainen olo sinulla oli opiskelijan roolissa? (hermostunut, epämiellyttävä, tunkeileva vai melko luonnollinen?) Millainen olo sinulla oli työnantajan roolissa? (nurkkaan ajettu, painostettu, epämiellyttävä vai melko luonnollinen)?

37 Sääntö nro 3: Ole rehellinen itsellesi Jotkut ihmiset ovat perusluonteeltaan ekstroverttejä ja heidän on helppo kävellä huoneeseen ja alkaa jutella tuntemattomien ihmisten kanssa. Toiset taas ovat perusluonteeltaan introvertteja ja vastaavat tilanteet ovat heille hankalia. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että harjoittelemalla kuka tahansa oppii juttelemaan ihmisille. Koska tässä on kyse suhteen luomisesta toiseen ihmiseen, on tärkeää olla oma itsensä. Ihmiset aistivat, jos et ole aito. On täysin ok, jos olet luonteeltasi hieman ujo! Maailma tarvitsee niin kuuntelijoita kuin puhujiakin. Toinen hyvä uutinen tulee tässä: Verkostoitua voi muillakin tavoin! Verkostoitumisen tapoja: Kasvokkain tapahtumat (esim. ammattiyhdistyksillä on usein opiskelijasiipiä; voit liittyä niihin ja osallistua heidän tapahtumiinsa) kahden kesken (epävirallisesti: esim. törmääminen sattumalta kahvilassa, virallisemmin: esim. järjestämällä yrityskäynnin saadaksesi neuvoja) tai Puhelimitse Sähköpostitse Virtuaalisesti Sosiaalinen media ja liike-elämän verkostoitumissivustot Muita tapoja verkostoitua: Oletetaan, että vierailevan puhujamme täytyi lähteä heti, etkä saanut tilaisuutta puhua hänelle. Miten muuten voisit luoda suhteen häneen? Opettajallasi on oltava hänen yhteystiedot, joten voisit pyytää ne ja soittaa tai lähettää sähköpostia hänelle pian jälkeenpäin ja kertoa, miten paljon pidit hänen puheestaan. Mitä muuta aiot hänelle sanoa? Sääntö nro 4: Tee tavoitteesi selväksi Ennen kuin otat yhteyttä, mieti mitä haluat keskustelulla saavuttaa. Haluatko tietoja tai neuvoja, vai kysyä saatko tulla käymään yrityksessä, vai haluatko kenties tiedustella mahdollisista työssäoppimismahdollisuuksista.

38 MUTTA... Sääntö nro 5: Älä kysy työpaikkaa! Mutta eikös se ole verkostoitumisen idea? Saada töitä tai edetä uralla? Kysymys: Miksi on useimmiten huono ajatus kysyä suoraan työpaikkaa? Jos ihminen tuntee että painostat ja luulee joutuvansa sanomaan ei, he haluavat puhua kanssasi huomattavasti epätodennäköisemmin. Jos saat ihmisen rentoutumaan ja teet selväksi, ettet aio kysyä töitä vaan hyödyntää hänen tietämystään ja kysyä neuvoja, useimmat ihmiset ovat imarreltuja ja auttavat oikein mielellään. Verkostoitumisen idea on rakentaa suhteita, jotta voit laajentaa tietämystäsi ja mahdollisuuksien kirjoasi. Sääntö nro 6: Muista käytöstavat Yksinkertainen kiitos vie pitkälle verkostoituessa. Sähköpostitse lähetetty kiitos riittää pienissä asioissa, mutta harkitse kiitoskorttia tai viestiä, jos joku on auttanut sinua isossa asiassa. Sääntö nro 7: Pidä yhteyttä ja kerro, miten tilanteesi etenee.

39 Oman verkostosi rakentaminen Näin pääset alkuun. Vinkkejä opiskelijaverkostoitujille: Tee ammattimainen CV, jotta voit antaa sen eteenpäin heti, kun mahdollinen harjoittelupaikka tai työmahdollisuus tulee eteen Ala koota tiedostoa potentiaalisista verkostokontakteista Rakenna hyvät suhteet opettajiisi ja opiskelutovereihisi ja pidä heihin yhteyttä valmistumisesi jälkeen Esittele itsesi vieraileville puhujille ja ollessasi yritysvierailuilla Harkitse vapaaehtoistyötä yhteisösi järjestöissä tai auttamista hyväntekeväisyystapahtumissa Ota selvää oman alasi verkkokeskusteluryhmistä ja liity ainakin yhteen Ota selvää alueesi ammatillisista yhdistyksistä ja harkitse opiskelijajäseneksi ryhtymistä Ota selvää, pitääkö oma oppilaitoksesi yhteyttä valmistuneisiin (alumnitoiminta). Samasta koulutusohjelmasta valmistuneet ovat usein hyviä kontakteja Tee lista yrityksistä ja organisaatioista, joissa haluaisit olla töissä. Tunnetko ketään, joka voisi auttaa saamaan yhteyttä niihin? Harkitse epävirallisen haastattelun pyytämistä. Tee selväksi, että et ole pyytämässä töitä vaan että haluaisit n. 20 minuuttia aikaa saada lisätietoa kyseisestä työstä. Kuinka haastateltava sai työpaikkansa? Millainen työ oikeasti on? Mitä sinun pitäisi tehdä, jos haluaisit työpaikan samasta paikasta?

40 Harjoitus 2: Seuraavat askeleet eteenpäin Keskustele parisi kanssa 10 minuuttia, mitä kumpikin teistä voi nyt tehdä verkostojenne kehittämiseksi. Pohdi nyt kahdella edellisellä dialla esitettyjä ideoita. Ehkä osaatte lisätä listaan jotain. Tarvitsetko apua? Keneltä voit pyytää apua? Verkostoitumissuunnitelmani Mieti uudestaan ideoita, joita olemme käsitelleet näillä tunneilla. Päätä 3 asiaa, jotka aiot tehdä seuraavan kuukauden aikana kehittääksesi verkostoasi 1 Aion 2 Aion 3 Aion

41 Lähteet Kirjat And Death Came Third! (2011) by Lopata and Roper, Ecademy Press Brilliant Networking (2011) by Steven D Souza, Pearson Education Confident Networking (2005) by Lindenfield and Lindenfield, Piatkus Books Networking for People Who Hate Networking (2010) by Devora Zack, Berrett-Koehler Publishers The Reluctant Networker (2010) by Neil Munz-Jones, Hothive Books Esitelmä Getting a Grip on Your Network, Utrechtin yliopiston Pieter Baayn pitämänä Career Learning -projektin viidennessä tapaamisessa Kokkolassa 21. tammikuuta 2012 Internetsivu Quintessential Careers: 41

42 42

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat 1 (5) Opiskelijabrunssi Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat Opiskelijabrunssin kuvaus Opiskelijabrunssi on vapaamuotoinen

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET

TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET HEIPÄHEI! Ja tervetuloa EduCycle-tehtävien pariin! Alta löydät muutaman ohjeen, joiden avulla navigoit tehtävien läpi jouhevasti. 1. EduCycle-tehtävät on jaettu

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin Työkirja TiiaKonttinen Hei, ihan huippua, että latasit tämän oppaan ja haluat oppia, miten voit suunnitella ja tehdä oman verkkokurssisi. Tämän työkirjan

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva, Hyvä vastaanottaja, Hyvä vastaanottaja, Virallinen,

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä vastaanottaja, Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon

Lisätiedot

SINUN UNELMASI SINUN MIKSI

SINUN UNELMASI SINUN MIKSI SINUN UNELMASI SINUN MIKSI Sinun miksi on kaiken perusta unelmillesi. Olemme kaikki itsenäisiä bisnesnaisia. Jos tiedämme unelmamme, tunnemme varmasti kaikki välillä olevamme jumissa. Sinun miksi tai elämäsi

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä Työnhaun aloittaminen Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät Niin paljon enemmän kuin sähköinen CV 1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät 3. Tiedonhakukanava: muut käyttäjät, artikkelit, ajatusjohtajat,

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani This tool was created by Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille Osa II 8 askelta urapolullani Yhteystiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email: Tuutorini / Ohjaajani: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email:

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Johdanto Työssäoppimispaikkaa haetaan ulkomailta samoin kuin muutakin työtä. Hakupapereista: - CV kertoo, kuka olet - Hakukirje kertoo,

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot