Tieto on oikeus! kampanja. Information är en rättighet! -kampanjen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto on oikeus! kampanja. Information är en rättighet! -kampanjen"

Transkriptio

1 Kampanjan työkalupakki Tieto on oikeus! kampanja Information är en rättighet! -kampanjen Euroopan neuvoston ja European Youth Information and Counselling Agency ERYICAn välinen kumppanuushanke

2 Sisällysluettelo OSA 0 KAMPANJAN YDIN... 3 OSA 1 KAMPANJAN ESITTELY Tieto on oikeus! ERYICAn ja Euroopan neuvoston Euroopan-laajuinen kampanja Kampanjan tausta Kampanjan tavoitteet Kampanjan aikataulu ja kampanjaan liittyviä tärkeitä päivämääriä Kohderyhmät Kampanjan viesti OSA 2 NUORILLE JA SUURELLE YLEISÖLLE SUUNNATUT TOIMET Kampanjointi internetissä ja yhteisöllisessä mediassa Markkinointi Markkinointia monin keinoin Vuorovaikutteiset katugallupit ja vetoomukset Nuorten mielipiteiden kerääminen graffitiseinälle Flash mobin avulla toteutettavat tempaukset VIP-lähettiläät Näyttelyn koostaminen Työpajat viestin näkyväksi tekemiseksi OSA 3 PÄÄTTÄJILLE SUUNNATUT TOIMEMPITEET Avoimet kirjeet ja yhteiset lausunnot Kysymykset yleisissä tilaisuuksissa Kysymykset sähköpostilla tai puhelimitse Epäsuora vaikuttaminen Päättäjän pyytäminen viestinviejäksi Kirjeet ja sähköpostiviestit Nuorten omat kertomukset Tapaamiset OSA 4 TIEDOTUSVÄLINEILLE SUUNNATUT KAMPANJATOIMET Asiantuntija-artikkelit Yleisönosastokirjoitukset Esiintyminen radiossa tai televisiossa Tiedotusvälineiden reaktioiden seuraaminen Blogien hyödyntäminen OSA 5 ERYICAN KOORDINOIMAT KAMPANJATOIMENPITEET ERYICAn lähettiläät Kampanjan yhteinen verkkosivu Yhteiseurooppalainen toimintapäivä Yhteiseurooppalainen valokuvakilpailu Facebookissa OSA 6 VINKKEJÄ VIESTINTÄÄ VARTEN Hyödyntäkää viestiä kaikkialla Tapahtuman yhtäaikaisuus eri paikkakunnilla Kampanja-aktiivin työkalupakki OSA 7 MARKKINOINTIMATERIAALIEN LAATIMINEN Tehkää itse omia aineistojanne Tarrat Banderollit Ideoita kampanjamateriaaleja varten OSA 8 ARVIOINTI Arviointikriteerit Arviointimenetelmät OSA 9 YHTEYSTIEDOT

3 OSA 0 KAMPANJAN YDIN Tapahtumat, aikataulu, toimijat, toteutus sekä tulosten raportointi ERYICAlle. Mitä Milloin Kuka Miten ERYICAlle Tulokset Erilaisia kampanjan tavoitteita tukevia toimia ja tapahtumia Yhteiseurooppalainen tapahtuma Valokuvakilpailu Nuoret lähettiläät ERYICAn jäsenet, nuorten tietoja neuvontapalvelut, muut toimijat ERYICAn jäsenet, nuorten tietoja neuvontapalvelut, julkiset toimijat lähtien vuotiaat nuoret 20 nuorta lähettilästä. Mikäli hanke toteutuu Suomesta valitaan mukaan 1-2 nuorta lähettilästä. Käytettävissä olevien resurssien mukaan Suunnitellaan ja muodostetaan kysymysmerkki yhdessä nuorten kanssa Valokuvia aiheesta Nuoret kysyvät, liitetään mukaan selitys, ladataan kuvat Facebooksivulle Nuoret lähettiläät mukaan ideoimaan ja toimintaan, suunnitellaan osallistumiseen liittyvää tekemistä Valokuvia, haastatteluita, kirjoitelmia ja tiedotteita. Ladataan aineistoja sivulle Valitaan jokaisesta maasta yksi valokuva, joka lähetetään Esitellään kampanjan nettisivulla Näyttely eri puolilla Eurooppaa ja Pietarissa 09/ > ERYICAlle Voittajille palkintoja, kuvista kootaan näyttely Valokuvia, haastatteluita, kirjoitelmia ja tiedotteita. Ladataan aineistoja kampanjan sivulle. Tämä kampanjan työkalupakki sisältää ohjeita ja tukea Tieto on oikeus! kampanjan toteuttamista varten. Esitellään kampanjan nettisivulla Työkalupakki on suomennettu ERYICAn jäsenjärjestöille suunnatusta työkalupakista. Koordinaatti-keskus on lisännyt nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkostolle erityisiä huomioita kampanjan toteuttamiseksi paikallisella ja alueellisella tasolla Suomessa. 3

4 OSA 1 KAMPANJAN ESITTELY 1.1 Tieto on oikeus! ERYICAn ja Euroopan neuvoston Euroopanlaajuinen kampanja Demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen tarkoittaa, että kaikilla nuorilla on oikeus saada oikeaa, puolueetonta, selkeää ja luotettavaa tietoa silloin, aina kun heillä on tiedontarpeita ja kysymyksiä. Nuorten oikeus tietoon on tunnustettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, nuorisotiedotusta koskevissa suosituksissa R (90) 7 ja CM/Rec(2010)8 sekä Euroopan komission valkoisessa kirjassa Nuorisopolitiikan uudet tuulet (2001). Tieto on oikeus! on ERYICAn ja Euroopan neuvoston kumppanuuden kautta toteutettava koko Euroopan kattava kampanja. Kampanjan tavoitteena on muistuttaa nuoria, päättäjiä ja tiedotusvälineitä nuorten oikeudesta esittää kysymyksiä ja saada tietoa. 1.2 Kampanjan tausta Euroopan neuvoston nuorisoasioista vastaavien ministereiden yhdeksäs konferenssi pidetään Pietarissa, Venäjällä syyskuussa Ministerikonferenssin pääteema on Young people s access to rights: development of innovative youth policies (Nuorten oikeuksien toteutuminen: innovatiivisen nuorisopolitiikan kehittäminen). Kampanjassa on kolme alateemaa: nuorten sosiaalinen osallisuus demokratia, mukaan lukien verkkodemokratia yhdessä eläminen monialaisessa yhteiskunnassa. Koska nuorille suunnattu tieto on sekä perusoikeus että edellytys nuorten muiden oikeuksien toteutumiselle, ministerikonferenssin ja sitä edeltäneen työn onnistumiseen myötävaikuttaakseen Euroopan neuvoston ja ERYICAn kumppanuutta ohjaava yhteinen koordinointikomitea päätti tukea ja edistää nuorten oikeutta tietoon kampanjalla. Kampanjaa valmistelut on aloitettu vuonna 2011 lopulla ja se käynnistetään Kampanjan nimi on Tieto on oikeus!. Kampanjalla ERYICA ja Euroopan neuvosto pyrkivät lisäämään tietoisuutta siitä erityisasemasta, joka nuorten tieto- ja neuvontatyöllä on nuorten oikeuksien toteutumiselle, sekä tiedonsaannin oikeudesta kaikkien nuorten oikeutena. Lokakuussa 2011 ERYICAn jäsenorganisaatioiden edustajat kokoontuivat Strasbourgissa valmistelukokoukseen käynnistämään kampanjan 4

5 suunnittelun. Suuri osa tämän tietopaketin sisällöstä sai alkunsa tässä kokouksessa. ERYICA kehitti sisältöä edelleen jäsenorganisaatioiden edustajien sekä ulkopuolisten neuvonantajien avustuksella. Paketissa mainitut kampanjatoimet ja -tapahtumat ovat esimerkkejä, jotka perustuvat eri puolilla Eurooppaa toteutettuihin erilaisiin kampanjoihin. Esimerkit on koonnut ja esitellyt Åsa Gunven, PR- ja kampanjatoimintaan erikoistunut kansalaisyhteiskuntakonsultti. 1.3 Kampanjan tavoitteet Kampanjalla on kolme yleistavoitetta, joihin pyritään erilaisilla kampanjatoimilla. Kampanjan tavoitteet ovat: 1. Nuoret ymmärtävät, että heillä on oikeus tietoon. Kaikki nuoret eivät tiedä, että heillä on oikeus laadukkaaseen tietoon, eivätkä tämän vuoksi osaa pyytää tarvitsemaansa tietoa. Kampanjan tavoitteena on lisätä nuorten tieto- ja neuvontatyön tunnettuutta ja näkyvyyttä erityisesti nuorten keskuudessa. 2. Nuoret ymmärtävät, että heillä on oikeus tietoon, ja he osaavat hakea tietoa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden avulla. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat olennaisen tärkeitä nuorille suunnatun tiedon tarjoajia. Kampanjan tavoitteena on saada useammat nuoret hyödyntämään tarjolla olevaa mahdollisuutta saada laadukasta tietoa nuorten tieto- ja neuvontapalveluista ja lisätä yleisesti nuorten tietoja neuvontapalveluiden näkyvyyttä nuorten kanssa toimivien esimerkiksi koulujen, vanhempien ja viranomaisten keskuudessa. 3. Päättäjiä vaaditaan takaamaan nuorten oikeus tietoon. Nuoret mukana päätöksenteossa. Oikeus laadukkaaseen nuorille suunnattuun tietoon on taattava asianmukaisella politiikalla ja määrärahoilla. Erityisesti tämän on tapahduttava sisällyttämällä nuorten tieto- ja neuvontatyö Pietarissa syyskuussa 2012 pidettävän Euroopan neuvoston nuorisoasioista vastaavien ministereiden konferenssin loppujulistukseen sekä EU:n uuteen nuoriso-ohjelmaan, jota EU:n toimielimet valmistelevat lähikuukausien aikana. 5

6 HUOMIOI! On tärkeää määritellä nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tavoitteita, jotka palvelussa voidaan saavuttaa, ja erityisesti pohtia, mikä on tavoitteiden tärkeysjärjestys. Jos esimerkiksi rahoituksenne on pienentymässä, tärkeintä saattaa olla päättäjien lobbaaminen (tavoite 3). Jos tärkeimmäksi tavoitteeksi on määritelty kampanjointi nuorille maahanmuuttajille, jotka eivät käy nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa, on ensisijaista keskittyä tavoitteeseen 2 eli saada nuoret tulemaan tieto- ja neuvontapalveluun. Tällöin kampanjatoimet suunnataan erityisesti nuorille maahanmuuttajille. Kampanja täytyy siis suunnitella siten, että sillä vastataan teidän tarpeisiinne ja tavoitteisiinne. ESIMERKKEJÄ TAVOITTEISTA, JOITA ERI ORGANISAATIOT OVAT MÄÄRITELLEET: näkyvyyden lisääminen rahoituksen saaminen nuorten tai uusien nuorisoryhmien tavoittaminen verkostoitumisen lisääminen nuorten aktivoiminen ja osallisuus innovatiivisten viestintätyökalujen käytön lisääminen yhteistyön lisääminen kampanjointiosaamisen kehittäminen verkoston uskottavuuden vahvistaminen ja palvelun muodostuminen viranomaisten vahvaksi kumppaniksi sekä tahoksi, johon tiedotusvälineet ja muut toimijat voivat olla yhteydessä nuorten asioihin liittyen konkreettisten kampanjaa koskevien hankkeiden käynnistäminen ERYICAn jäsenten parissa nuorten voimaannuttaminen, jotta he osaavat vaatia omia oikeuksiaan. 6

7 1.4 Kampanjan aikataulu ja kampanjaan liittyviä tärkeitä päivämääriä Kampanja kestää huhtikuun 17. päivästä 2012 vuoden 2012 loppuun saakka. Erityisesti seuraavassa mainitut päivämäärät ja ajankohdat kannattaa ottaa kampanjoidessa huomioon sekä järjestelyiden kannalta että siksi, että ne ovat symbolisia merkkipäiviä ja ajankohtia, joiden ympärille voidaan järjestää toimintaa. KAMPANJAN KESKEISIÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ VUONNA Eurooppalainen nuorisotiedotuspäivä kampanja käynnistyy ERYICAn yleiskokous Maltalla ERYICAn yhteiseurooppalaista kampanjatoimintaa ERYICAn nuorten lähettiläiden kokous Syyskuu Euroopan neuvoston nuorisoasioista vastaavien ministerien konferenssi Pietarissa, Venäjällä. Marraskuu EU:n nuorisokonferenssi Joulukuu kampanja päättyy KAMPANJASSA HYÖDYNNETTÄVIÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 9.5. Eurooppa-päivä 1.6. Kansainvälinen lasten päivä Kansainvälinen tyttöjen päivä Kansainvälinen nuorten päivä Kesä Olympialaiset Marraskuu Euroopan nuorisoviikko (vahvistettava) 7

8 HUOMIOI! Täydentäkää edellä olevaa luetteloa Kukin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu voi täydentää hyödynnettäviä päivämääriä ja ajankohtia, jotka sopivat kampanjatoimissa hyödynnettäväksi. Pohtikaa näitä mahdollisimman laajasti, yhdessä nuorten kanssa. Hyödyntäkää symbolisia päivämääriä Tiedotusvälineiden ja suuren yleisön huomion kiinnittämisessä symbolisten päivien hyödyntäminen on tärkeää. Päivät voivat olla jollekin asialle omistettuja päiviä, mutta myös esimerkiksi historiallisia merkkipäiviä tai paikallisia tai alueellisia tapahtumia. Tapahtumat ja tilaisuudet ovat aina viesti itsessäänkin, mutta kannattaa muistaa myös mediatiedotteiden lähettäminen. Mediatiedotteita voi hyödyntää myöhemmin, kun raportoitte eri tahoille toteutuneista toimista. ESIMERKKEJÄ: Tänään Berliinin muurin kaatumisen vuosipäivänä prahalaiset nuoret maalaavat yhdessä graffitiseinän, joka symboloi niitä esteitä, joihin he tämän päivän Tšekissä törmäävät. Euroopan nuorten työttömyysaste on peräti 30 prosenttia. Tästä syystä tänään Eurooppa-päivänä ojennamme hallitukselle avoimen kirjeen, jossa vaadimme Olympialaisten avajaispäivänä xx nuorta juoksi silmät sidottuina ympäri keskusaukiota symboloidakseen sitä, kuinka monet nuoret eivät nykyään ole tietoisia oikeuksistaan. 8

9 1.5 Kohderyhmät KOHDERYHMÄT Kampanjan tavoitteiden saavuttamista varten on määritelty seuraavat pääasialliset kohderyhmät: 1. Nuoret 2. Päättäjät 3. Tiedotusvälineet Kenelle kampanjatoimet ja -viestit on siis tarkoitus suunnata? Tämä riippuu siitä, mitä kampanjan tavoitteita aiotaan saavuttaa, sekä lisäksi erityisesti siitä, mitä tavoitteita palvelussanne halutaan saavuttaa. Laajasti ajateltuna tämän kampanjan tärkeimmät kohderyhmät ovat nuoret sekä päättäjät. Molemmat kohderyhmät tavoitetaan myös tiedotusvälineiden kautta, mikä tekee myös tiedotusvälineistä tärkeän kohderyhmän. Oman palvelunne tavoitteista riippuen saatatte haluta painottaa jotakin tiettyä kohderyhmää tai ottaa mukaan muita kohderyhmiä. Niille palveluille, jotka eivät tällä hetkellä kohtaa mitään merkittäviä haasteita, tärkein tavoite voi olla kampanjan eurooppalaisen ulottuvuuden tukeminen omia onnistumisia esittelemällä (sekä muualla Euroopassa olevia kollegoita tukemalla). Sellaisille palveluille, joiden määrärahoja ollaan leikkaamassa, kampanja saattaa olla hyvä tilaisuus tavoittaa ennen kaikkea päättäjiä. Sen sijaan ne organisaatiot, joiden nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa kävijämäärät ovat laskussa, haluavat ehkä suunnata toimia nuorille, perheille tai kouluille. Lisäksi kampanja voi olla loistava tilaisuus motivoida ja innostaa nuorten tietoja neuvontatyöntekijöitä. Seuraavassa luettelo mahdollisista kohderyhmistä, jotka tällä kampanjalla halutaan tavoittaa: nuoret nuorisotyöntekijät perheet valtionhallinto paikallisviranomaiset terveydenhuoltoalan toimijat tiedotusvälineet oppilas- ja opiskelijajärjestöt koulut, opettajat sosiaalityöntekijät poliittiset puolueet alan kansalaisjärjestöt nuorisojärjestöt yksityinen sektori nuorten vaikuttajaryhmät luottamushenkilöt 9

10 HUOMIOI! Kohdentakaa viestinne aina jollekin ryhmälle. Jos kohderyhmämme on liian laaja, saatatte ampua ohi. On tärkeää määritellä kohderyhmä aina kun ryhdytte suunnittelemaan viestintää, kampanjamateriaalia, tapahtumia, toimenpiteitä jne. Oikea viesti, oikealle ryhmälle! 1.6 Kampanjan viesti Kampanjan viestiä pohdittaessa on otettava huomioon kampanjan kolme tavoitetta. Seuraavassa on hahmoteltu eri kohderyhmille suunnattavaa viestiä sekä annettu esimerkkejä argumenteista, joilla viestiä voidaan viedä eteenpäin. KOHDERYHMÄ: NUORET Erityisesti silloin, kun kohteena ovat nuoret, on tärkeää huolehtia siitä, että viesti on heidän näkökulmastaan tärkeä. Muista, että nuorten huomiosta kilpailevat lukuisat eri tahoilta tulevat tapahtumat ja viestit. Miksi he reagoisivat juuri teidän viestiinne? Kampanjatavoite 1 Nuoret ymmärtävät, että heillä on oikeus tietoon. Kampanjatavoite 2 Nuoret ymmärtävät, että heillä on oikeus tietoon, ja he osaavat etsiä tietoa nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta. Viesti: Sinulla on oikeus saada kysymyksiisi vastaus. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun neuvot ja vastaukset on tarkoitettu juuri sinulle astu sisään! Tunnuslause: Kysy rohkeasti (Våga fråga) KOHDERYHMÄ: PÄÄTTÄJÄT Viestikää päättäjille siitä, etteivät tavoitteenne hyödytä vain nuorten tieto- ja neuvontapalvelunne rakenteita ja palvelun työntekijöitä, vaan myös nuoria ja koko yhteiskuntaa. Kertokaa päättäjille miksi nuorten tieto- ja neuvontatyö on tärkeää! Pohtikaa seuraavia kysymyksiä ennen päättäjien ja poliitikkojen puoleen kääntymistä: Saavatko tapahtumaan osallistuvat päättäjät ja poliitikot näkyvyyttä toimen ansiosta? Onko palvelullanne riittävästi argumentteja vaatimustemme tueksi? Onko palvelullanne politiikan tueksi hyödyllinen väline, joka on kustannustehokas ja toimiva? Kampanjatavoite: Päättäjiä vaaditaan takaamaan nuorten oikeus tietoon. Nuoret mukana päätöksenteossa. 10

11 Viesti: Nuorten tieto- ja neuvontatyö on edellytys nuorten kaikille muille oikeuksille. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluista nuoret saavat arvokasta tukea etsiessään vastauksia kysymyksiinsä. Palvelu tapahtuu kasvokkain, se on henkilökohtaista ja kunnioittaa jokaisen yksilön omaa erityisyyttä. Tämä on tarpeen erityisesti nykyisin, kun saatavilla on aina vain enemmän tietoa, joka ei aina ole laadukasta, ja jossa tiedon laadukkaalla jäsentämisellä ja opastuksella on olennainen merkitys sille, löytyykö nuorten kysymyksiin oikeita vastauksia myös verkkoympäristössä. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tarjoavat samalla kertaa laadukasta tietoa, ammattimaista otetta ja riittävää neuvontaa ja opastusta. Tunnuslause: Tieto on oikeus! Nuoret kysyvät (Information är en rättighet! Unga frågar) HUOMIOI! Muokatkaa viestiänne tarpeen mukaan! Kun lähetätte viestiänne, ottakaa huomioon seuraavat seikat: Kuka lähettää viestin, ja miksi hän tekee niin (jos otat nuoret mukaan viestin lähettämiseen)? Kuka vastaanottaa viestin, ja miksi häntä pitäisi kuunnella toisin sanoen mitä hän hyötyy asioista, joita pyritte edistämään? Millainen järjestönne on ja millaisia viestejä voitte lähettää, jotta pysytte edelleen tehtävässänne? KOORDINAATTI-KESKUKSEN HUOMIO: OLEMME MUOKANNEET KAMPANJAN TUNNUSLAUSEITA SOPIVIKSI NUORILLE SEKÄ PÄÄTTÄJILLE. MIKÄLI HALUATTE MUOKATA TUNNUSLAUSEITA, OLKAA ENNEN NIIDEN JULKAISEMISTA YHTEYDESSÄ KOORDINAATTI-KESKUKSEEN. 11

12 OSA 2 NUORILLE JA SUURELLE YLEISÖLLE SUUNNATUT TOIMET Nuoret on kohderyhmänä erittäin laaja, mutta samanaikaisesti tällä ryhmällä on myös erityispiirteitä. On helppo ymmärtää, että kanavista tehokkaita ovat esimerkiksi nuorison suosimat radioasemat, yhteisöllinen media, ystävät, koulut ja niin edelleen. Samalla on kuitenkin tavoitettava suuri määrä ihmisiä, jotta kampanjointi näin laajalla kohderyhmällä onnistuu. Tästä syystä kampanja olisikin nähtävä osana pitempiaikaista toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on tavoittaa laajasti nuoria. On myös pohdittava tapoja, joilla viesti pystytään moninkertaistamaan ja toistamaan. Julkisissa paikoissa toteutetut tapahtumat ja markkinointi ovat eräs tapa tehdä viestinne näkyväksi yhdessä nuorten kanssa viestin toistamiseksi. Tavoitteena on tällöin lisätä jonkin asian näkyvyyttä ja saada mahdollisesti huomiota myös tiedotusvälineiltä sen sijaan, että tavoitetaan vain henkilöt, jotka varsinaisesti osallistuvat toimintaan. Näin annetaan myös nuorille tilaa osallistua ja lähetetään viesti päättäjille yhdessä nuorten kanssaan. Kampanjan viestiä kannattaa yrittää välittää kaikissa tapahtumissanne, kuten näkyvyyttä käsittelevässä osassa tuotiin esille, sekä myös muiden järjestämissä tapahtumissa. Lisäksi voitte markkinoida omia tapahtumianne kampanjan nimissä ja esimerkiksi mainita ne netissä, jolloin saatte kampanjan näyttämään isolta ja vaikuttavalta! Seuraavassa hahmotellaan erilaisia välineitä, joita nuorille suunnatussa kampanjassa voidaan käyttää. On tärkeää muokata niistä teidän oloihinne sopivia. HUOMIOI! Selkeä viesti Ymmärtävätkö kaikki, mitä viestillä tahdotaan sanoa? Onko viesti kohderyhmän näkökulmasta ymmärrettävä ja merkityksellinen, vai olisiko järkevää muuttaa sitä tai tehdä siitä konkreettisempi? Voitte myös selventää viestiä käyttämällä kampanjamateriaalia, joissa selvennetään, mitä teette ja miksi. Antakaa nuorille mahdollisuus osallistua viestin viemiseen ja tapahtumien toteuttamiseen. Paikka Kampanjan vaikutus riippuu siitä, missä toteutatte toimet. Tavatkaa valtuutetut valtuustosalissa, kutsukaa heitä palvelupisteeseen kampanjan tapahtumiin keskustelemaan nuorten kanssa. tai kahvilassa (jossa tavoitatte nuoret ja suuren yleisön)? Järjestetäänkö koululaisille tarkoitettu tapahtuma keskusaukiolla (jossa on paljon yleisön edustajia, mutta vähän koululaisia) vai koulussa (jossa huomioarvo on pienempi, mutta todellinen kohderyhmä läsnä)? Lyhyesti: menkää sinne, missä kohderyhmänne on! 12

13 Älkää epäröikö käyttää luovuutta miettiessänne paikkaa, jossa saatte sekä huomiota että helposti kutsuttua nuoret toimintaan mukaan. Kohderyhmä Voitte valita viestin kohteeksi myös jonkin erityisryhmän, jolle katsotte kampanjan viestin olevan erityisen tärkeä. Näin voitte kohdentaa resurssinne mahdollisimman tehokkaasti. Miten pyritte muuttamaan kohderyhmän käyttäytymistä kampanjoinnin kautta? Yritättekö esimerkiksi saada nuoret hakemaan tietoa nuorten tieto- ja neuvontapisteestä/-keskuksesta tai nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalvelusta? Yritättekö saada päättäjät ottamaan nuoret mukaan päätöksentekoon? Yritättekö saada erityisryhmän vaatimaan heille suunnattua tietoa? Vaikuttimet Kiinnostaako nuoria osallistua tähän tapahtumaan? Yleensä viestin on oltava vahva ja ajankohtainen, jotta se saa nuoret osallistumaan ja ilmaisemaan näkökantansa. Tällainen on esimerkiksi vetoomus nuorisotilan säilyttämisen puolesta. Kampanja voi kuitenkin toimia, vaikka viesti olisi vähemmän voimakas, jos käytetään luovuutta sen sijaan, että yritetään saada massat mukaan viestin välittämiseen. Esimerkkinä on flash mob, jossa nuoret tuovat viestiä esille erilaisin tempauksin, erilaisissa paikoissa. Nuoret voivat tempaista kauppakeskuksen ulkopuolella lyhyenkin tempauksen kampanjan viestistä. Osallistakaa nuoria Euroopan laajuiseen kampanjaan. Kertokaa nuorille, että kyseessä on Euroopan-laajuinen kampanja, jossa on mukana nuoria kolmestakymmenestä maasta. Käyttäkää kampanjaa innostajana, jolla houkuttelette nuoria osallistumaan ja kuulemaan kampanjan viesti! Näkyvyys Yleisellä paikalla tehtyjen toimien tueksi on aina pyrittävä näkymään tiedotusvälineissä etu- ja jälkikäteen. Tiedotusvälineet haluavat visuaalista näyttävyyttä ja hyviä kuvia. Ottakaa tämä huomioon tapahtumia suunnitellessanne. Ehkä haluatte myös kutsua toimiin mukaan jonkun poliitikon tai julkisuuden henkilön lisäämään mediahuomiota samalla kun henkilö itse saa julkisuutta. On tärkeää myös hyödyntää sopivia ajankohtia tai ulkopuolisia tapahtumia. Kysykää itseltänne, miksi tämä voisi kiinnostaa ihmisiä juuri nyt. Henkilökohtainen vuorovaikutus ja viestiminen On aina parempi lähestyä ihmisiä suoraan kuin odottaa, että he tulevat luoksenne. Jos teillä on tiedotuspiste tai vuorovaikutteinen työkalu, hyödyntäkää niitä vapaaehtoisten viestinviejien rekrytoinnissa. Toisinaan tällainen yksinkertainen vuorovaikutus riittää viestin välittämiseen. Kun vapaaehtoinen menee nuoren luo ja ehdottaa esimerkiksi Saanko antaa sinulle nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta ja sen ammatinvalintapalveluista kertovan flaijerin?, nuori kuulee nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden olemassaolosta. Sama taktiikka ihmisten lähestyminen suoraan ja esitteen tai lyhyen tietoiskun antaminen soveltuu myös silloin, 13

14 kun olette seminaareissa, messuilla tai teillä on tiedotuspiste jossain tapahtumassa. Jos haluatte tavoittaa paljon ihmisiä, pyrkikää lähestymään ryhmiä yksittäisten ihmisten sijasta. Hyödyntäkää nuoria nuorten tavoittamisessa Nuoret kuuntelevat yleensä herkemmin toisten nuorten välittämiä viestejä. Yrittäkää saada viestinviejäksenne vapaaehtoisia nuoria, mieluiten sellaisia, jotka ovat itse asioineet nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa. Suunnitelma B Entä jos kukaan ei halua osallistua? Onko teillä vapaaehtoisten ryhmä, joiden tukeen voitte luottaa? Flash mobin toteuttamiseen tarvitaan vain muutama ihminen varsinkin silloin, jos valitsette sille kiinnostavan paikan. Sen sijaan kymmenen metrin mittainen ihmisketju ei kuulosta kovin hyvältä. Toisaalta ihmisketjukin voi olla symbolisesti tehokas, jos se tukkii jonkin erityisen paikan sisäänkäynnin... Ratkaisevaa on pohtia, miten tapahtuma saadaan onnistumaan, vaikka siihen osallistuisi vain muutama henkilö, ja arvioida realistisesti, kuinka monen ihmisen mukaantuloon voitte varmasti luottaa. Hyödyntäkää näkyvää mainontaa yllättävissä paikoissa ja käyttäkää huumoria Huumoria käyttämällä saatte enemmän myönteistä huomiota! Pohdittavaksi: Onko meillä vapaaehtoisia? Onko tulossa jokin tärkeä päivä tai tapahtuma? Mainostetaanko nuorten tieto- ja neuvontapalvelua riittävän selkeästi? Onko vaikutusta mahdollista lisätä? 2.1 Kampanjointi internetissä ja yhteisöllisessä mediassa Yhteisöllinen media on tehokkaimpia tapoja tavoittaa paljon nuoria. Samalla viestien kesken käydään kuitenkin kovaa kilpailua. Useimmat kutsut, hyvien asioiden puolustamiset, kilpailut ja viestit jäävät yksinkertaisesti huomaamatta, koska tietoa on niin valtavasti. Sama koskee kampanjoiden nettisivuja, jotka eivät useissa tapauksissa onnistu kiinnittämään uuden kohderyhmän huomiota ja tavoittamaan heitä. On tärkeää kehittää kampanjalle kansallisen tason yhteisömediastrategioita, joissa käytetään paikallista kieltä ja hyödynnetään kampanjan viestin levittämisessä nykyisiä faneja ja seuraajia. Kokemukset ja strategiat voivat eri maissa olla hyvinkin erilaisia. Koordinaatti-keskuksen huomio: Koordinaatti-keskus avaa kampanjalle Facebook-sivun Emme suosittele paikallisten tai alueellisten palveluiden avaavan omia kampanjan Facebook-sivuja. Hyödyntäkää palvelunne jo olemassa olevia yhteisöllisen median välineitä. 14

15 YLEISIÄ INTERNETKAMPANJOINNIN VÄLINEITÄ Facebook-sivu ja kilpailu Kampanjan pääasiallinen verkkotyökalu on Facebook-sivu, jolle kootaan kaikki kampanjaan liittyvät tiedot. Sivulla nuoret ja nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijät pääsevät muodostamaan kampanjan toimien ympärille oman yhteisönsä. Facebook-sivua käytetään myös kilpailuista ja kampanjan tuloksista tiedotettaessa. Koordinaatti-keskuksen huomio: Kampanjalle avataan myös eurooppalainen Facebook-sivu. Suomessa käytetään ensisijaisesti Koordinaatti-keskuksen avaamaa Facebook-sivua. Kampanjan verkkosivu Kampanjalle perustetaan myös yhteinen verkkosivu jolle kootaan kampanjan tuloksia ja jolla jaetaan tietoa kumppanien kesken. Verkkosivua ei ole tarkoitettu nuorille suunnattuun viestintään, vaan sitä hyödynnetään esiteltäessä kampanjaa päättäjille ja kampanjan tuloksia ulkoisille sidosryhmille. Valokuvakilpailu ERYICA koordinoi eurooppalaista valokuvakilpailua, joka toteutetaan Facebookissa. Kaikki voivat hyödyntää valokuvakilpailua kampanjatoimissaan. Facebook-twibbon Kampanjalle suunnitellaan oma twibbon-tunnus, jonka nuorten tieto- ja neuvontapalvelut voivat lisätä omaan Facebookprofiilikuvaansa. Näin voimme tuoda Facebookissa esille kampanjaa sekä sen viestiä, yhteisiä tunnuksia ja eurooppalaista ulottuvuutta. 15

16 HUOMIOI! YHTEISÖLLISEN MEDIAN HYVIÄ PUOLIA: maksuttomuus vuorovaikutteisuus massayleisöt monenlaisen tiedon jakaminen joustavuus helppo saatavuus laaja levinneisyys nopeus mahdollisuus moninkertaistaa viestit. YHTEISÖLLISEN MEDIAN HAASTAVIA PUOLIA: vaikeus puhua täsmälleen samaa kieltä kohderyhmän kanssa yksityisyyden suojaamisen haasteet ikärajoitukset virtuaalinen sitoutuminen ei tarkoita todellista sitoutumista jatkuvasti muuttuva yhteisöllistä mediaa käyttämällä tuetaan yksityisiä yrityksiä kritiikitön sitoutuminen yrityksen tuottamaan palveluun tiedon yliannostuksen vaara. ESIMERKKEJÄ INTERNET-POHJAISISTA VÄLINEISTÄ, JOITA KAMPANJASSA VOI HYÖDYNTÄÄ: Flash-animaatio YouTube-videot Twitter-mikroblogi Vimeo Facebook podcast-radiolähetykset valokuvakilpailu: pyytäkää nuoria ottamaan valokuvia tai ottakaa itse kuvia nuorista, julkaiskaa kuvat ja järjestäkää niistä äänestys näin kannustetaan nuoria levittämään kuvia ystävilleen äänten keräämistä varten internetkilpailut ja -pelit: tehkää Facebook-sovelluksia, joissa on erilaisia kilpailuja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden omat verkkopalvelut: suunnitelkaa verkkosivuille aarteenetsintä foorumit, joilla voi keskustella, jakaa ajatuksia, kysyä ja saada vastauksia; foorumin voi perustaa myös omille nettisivuillenne, mutta helpompaa on käyttää jotain Facebookin kaltaista yhteisömediaa animoitu symboli tai banneri kaikkien nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkkosivuille 16

17 vuorovaikutteinen video, johon käyttäjät saavat lisätä oman viestinsä tiedotteita verkkosivuille, jotka ovat nuorten keskuudessa valmiiksi suosittuja vetoomukset Flickr-valokuvastream videokilpailu nuorten oikeuksia esittelevä matkapuhelinsovellus: minkä ikäisenä voi juoda alkoholia, yöpyä hotellissa jne. 2.2 Markkinointi Oikean kohderyhmän tavoittaminen kampanjassa on tärkeää, mutta tämä ei välttämättä onnistu pelkästään kadulle jalkautumalla. Eräs tapa tavoittaa jokin rajattu kohderyhmä on hyödyntää toisten järjestämiä tapahtumia ja tapaamisia, joihin tiedätte kohderyhmänne edustajien osallistuvan. Jos kampanjalla on jokin tietty viesti, kannattaa valita tapahtuma tai tapaaminen, joka sopii hyvin kampanjan aiheeseen. Näkyvyyden vuoksi nimenomaan kampanjan viestin on yleensä oltava tärkeimmällä sijalla ja visuaalisesti kaikkein huomionarvoisin elementti. Esimerkiksi logo tai kampanjan logo ovat vähemmän tärkeitä. Jos viestinä on Tule nuorten tieto- ja neuvontapalveluun!, ovat nuorten tieto- ja neuvontapalvelun logo ja nimi luonnollisesti tärkeitä, mutta jos viestinä on Muista sukupuolitaudit!, eivät järjestön tai kampanjan nimi ja logo ole merkityksellisiä. Viesti menee usein perille helpommin, jos sitä havainnollistetaan kuvalla. ESIMERKKEJÄ NÄKYVYYTTÄ HELPOSTI LISÄÄVISTÄ TOIMISTA: banderolli, johon viesti on kirjoitettu infopiste flaijerit flaijerien sijoittaminen strategisiin paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat t-paidat pyytäkää päästä pitämään esityksiä ja näkymään eri tilaisuuksissa pyytäkää, että voitte tuottaa jonkin palvelun tai pitää työpajan pyytäkää päästä puhujaksi paneelikeskusteluun muistakaa, että olette oman alanne asiantuntijoita jakakaa kekseliäitä lahjoja (katso pr-materiaaleja käsittelevä kohta). 17

18 ESIMERKKEJÄ PAIKOISTA, JOIHIN BANDEROLLEJA / ROLL UPEJA VOI SIJOITTAA ilmaiset mainospaikat koulut konferenssit katubileet festivaalit kesäleirit koulutus- ja muut messut paikat, joissa kohderyhmänne oleskelee paljon Osassa 7 kerrotaan lisää aineistoista, joita voitte tuottaa itse. 2.3 Markkinointia monin keinoin Kun käytätte luovuutta ja kekseliäisyyttä, voitte tehdä julkisessa tilassa lähes mitä vain ja saada huomiota melkein mille tahansa aiheelle. Viiden ihmisen hyvin suunnitellulla toimenpiteellä voidaan saada enemmän huomiota kuin suurella mielenosoituksella tai paikallaan pysyvällä infopisteellä. Viestin tekemisessä näkyväksi on muistettava kaksi asiaa: pitäkää huoli, että toimi toteutetaan paikassa, jossa se saa runsaasti yleisöä (tai yleisönä on oikea kohderyhmä) ja että pääsette tiedotusvälineisiin. Osassa 4 on lisää tietoa siitä, miten tiedotusvälineisiin pidetään yhteyttä. Korosta yleisön ja tiedotusvälineiden mielenkiinnon vuoksi kampanjan eurooppalaista ulottuvuutta ja pyrkikää osoittamaan yhteyksiä sekä muiden maiden kampanjatoimiin että poliittiseen prosessiin, johon kampanjalla yritetään vaikuttaa. Hyödyntäkää näkyvyyttä lisääviä toimenpiteitä (ks. edellinen kohta), jotta saatte huomiota viestillenne. Myös musiikkia käyttämällä voitte kiinnittää ihmisten huomion. Jos saatte toimeen mukaan muita kumppaneita, teillä on enemmän vapaaehtoisia toimenpiteen läpivientiin ja enemmän mahdollisuuksia saada näkyvyyttä. ESIMERKKEJÄ: Solidaarisuutta osoittavat toimet kynttilöiden sytyttämistä julkiselle paikalle käytetään monenlaisiin tarkoituksiin, ja se voi tapahtua myös säännöllisesti. Ihmisveistokset osanottajista rakennetaan veistos, jonka tarkoituksena on antaa yleisölle jokin viesti. Voitte joko pitää etukäteen työpajan, jossa veistoksen tekemistä valmistellaan, tai voitte käyttää julkista tilaa paikkana työpajalle ja koota tiimejä, jotka tekevät veistoksia eri aiheista. Katuteatteri esittäkää kadulla teatteria havainnollistaaksenne jotain asiaa. Pitäkää etukäteen työpaja, jossa valmistellaan esitystä ja työstetään aiheita sekä harjoitellaan improvisointia. Tässä voidaan tehdä yhteistyötä jonkin teatteriryhmän tai -koulun kanssa. Katutaide yhdessä ohikulkijoiden kanssa tehdään viestiänne symboloiva maalaus. 18

19 Väittely kutsukaa esimerkiksi poliitikkoja julkiseen väittelyyn. Perustakaa nuorille Lontoon Hyde Parkin mallin mukainen Speakers Corner, jossa nuoret voivat pitää puheita tai väitellä yleisön edessä. Tämän voi toteuttaa myös kilpailuna. Poetry slamissa tai rap-battlessa päästään väittelemään ja keskustelemaan luovalla tavalla. Keksikää kilpailulle jokin teema, josta pyydätte nuoria esittämään runoja tai rap-riimejä. Tekstit voivat olla improvisoituja tai etukäteen valmisteltuja. Tässä voi olla hyväksi käyttää kumppanina ryhmää, joka järjestää poetry slameja tai rap-battleja säännöllisesti. Kekseliäät pienet lahjat antakaa ohikulkijoille mielenkiintoista kotiinvietävää. Esimerkiksi Espanjan EU:n perustuslakia koskevan kansanäänestyksen aikaan ryhmä kreikkalaisia nuoria kampanjoi kyllätuloksen puolesta jakamalla ohikulkijoille kreikkalaisia jugurttipurkkeja, joiden mukana olleessa valmistusaineluettelossa lueteltiin perustuslain hyviä puolia. Symbolinen pukeutuminen: Kampanjointi Valko-Venäjän puolesta: vuosittain sadat nuoret yli 100 kaupungissa eri puolilla maailmaa pukevat patsaille kuonokoppia ja näin symbolisesti estävät niitä puhumasta. Näin vaaditaan demokratiaa Valko-Venäjälle maan vaalien vuosipäivänä. Nuoret markkinoimassa nuoret levittävät yleisölle viestiä esimerkiksi t- paitojen, kekseliäiden pukujen jne. avulla. Kampanjan tunnuslause spreijataan luvallisille graffitipaikoille. Ensin maalataan pelkkä merkki/vihje (teaser), myöhemmin sen oheen lisätään nuorten tieto- ja neuvontapalvelua kohti osoittavia nuolia. 2.4 Vuorovaikutteiset katugallupit ja vetoomukset Kampanjoidessa on aina tärkeää olla suorassa vuorovaikutuksessa kohderyhmän kanssa ja saada heidät ajattelemaan kampanjan viestiä ja ottamaan kantaa. Nuorten parissa tämän voi helposti toteuttaa pyytämällä heitä allekirjoittamaan vetoomus jonkin asian puolesta tai vastaan. Toinen tapa on katugallup, jossa vastaajia pyydetään äänestämään jostakin asiasta. Allekirjoituksia on yleensä helpompi saada silloin, kun vastustetaan voimakkaasti ajankohtaiselta tuntuvaa asiaa. Toisaalta viestillä on yleensä varmemmin vaikutusta silloin, kun sillä puolustetaan jotain. Vuorovaikutteiset menetelmät vaikuttavat kahdella tavalla: ne vaikuttavat allekirjoittajaan itseensä, mutta ovat myös tehokkaita päättäjien lobbaustapoja. Lyhyen kohtaamisen aikana käynnistätte ajatusprosessin ja voitte myös tarjota lisätietoa. Toimenpiteen jälkeen vetoomuksen tai katugallupin tulokset julkaistaan, mutta voitte lisäksi sopia jonkun päättäjän kanssa tapaamisen, jossa annatte tulokset hänelle. Tällä tavoin kampanjoitte nuorten parissa, mutta käytätte samalla tuloksia pr-työhön ja lobbaamiseen. 19

20 EHDOTUKSIA MITEN TOIMIA: 1. Valitkaa kysymys. Kannan ottamisen tähän asiaan täytyy tuntua ajankohtaiselta ja merkitykselliseltä. 2. Valitkaa paikka, josta kohderyhmä löytyy nuorisotila, koulu, kirjasto, urheiluhalli, bussipysäkki 3. Hankkikaa ryhmä vapaaehtoisia, jotka toteuttavat äksönin. Kaksikin ihmistä riittää yhden iltapäivän mittaisen tehokkaan äksönin toteuttamiseen. Huolehtikaa, että vapaaehtoiset tuntevat asian siltä varalta, että heiltä kysytään jotain. 4. Miettikää, millaisia tiedotusmateriaaleja jaetaan niille, jotka haluavat tietää asiasta enemmän. 5. Miettikää, miten saatte näkyvyyttä esimerkiksi käyttämällä t-paitoja tai pystyttämällä banderollin tai infopisteen. 6. Vaihtakaa paikkaa, jos teistä tuntuu, ettette tavoita oikeita ihmisiä! 7. Muistakaa julkistaa tulokset toimenpiteen jälkeen! 2.5 Nuorten mielipiteiden kerääminen graffitiseinälle Kaikki eivät mielellään osallistu keskusteluun. Voitte mahdollisesti saada mukaan enemmän nuoria, kun annatte heidän kertoa nimettöminä huolenaiheistaan ja ajatuksistaan maalaamalla tai kirjoittamalla. Tärkeää on, että viestit luetaan ja että niihin reagoidaan. Eräs nimettömän itseilmaisun väline on graffitiseinä, jossa osanottajien käyttöön annetaan seinä (oikea tai pahvista tehty), johon he saavat kirjoittaa. Parasta on, jos voitte käyttää oikeaa seinää ja oikeaa graffitimaalia. Seinä voi olla vaikka heti nuorten tietoja neuvontapalvelun luona, jolloin se samalla mainostaa palvelupisteen olemassaoloa! Graffiti-seinän voi tehdä myös nettiin. ESIMERKKEJÄ Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanjassa nuorten käyttöön annettiin seiniä, joihin he saivat kirjoittaa huolenaiheitaan. Viestit jäivät seinään muiden ohikulkijoiden luettaviksi. Menetelmää käytettiin onnistuneesti myös alueilla, joilla eri väestönosat ovat voimakkaasti eriytyneitä toisistaan. 2.6 Flash mobin avulla toteutettavat tempaukset Flash mobissa osanottajat kokoontuvat yllättäen johonkin paikkaan ilman ennakkovaroitusta ja ottavat esiin esimerkiksi banderollin, johon heidän viestinsä on kirjoitettu. 20

21 ESIMERKKI: Moldovassa hallitus ryhtyi muuttamaan koulukirjoja, jolloin opiskelijoiden sanomalehti järjesti flash mobin. Nuoret kokoontuivat ilman ennakkovaroitusta ympyräksi erään hallintorakennuksen ulkopuolella sijaitsevan monumentin ympärille, ja kaikilla oli mukanaan paperiarkki, jossa luki: Älkää tinkikö totuudesta opetuksessa. Etukäteen muutamaa toimittajaa oli pyydetty olemaan paikalla valmiina kameroiden kanssa. Kolmen minuutin kuluttua osanottajat lähtivät pois. Muissa flash mobeissa on hyödynnetty musiikkia ja tanssia: ihmiset ovat yhtäkkiä väkijoukon keskellä aloittaneet samanaikaisen tanssin, ja mukaan on liittynyt aina vain enemmän tanssijoita, kunnes heitä on ollut suuri ryhmä. Ulkopuolisten, jotka eivät ole tienneet kyseessä olevan sovittu tapahtuma, silmissä tanssi on näyttänyt varsin merkilliseltä. Saman voi toteuttaa myös musiikin avulla. Viestiä ei kuitenkaan saa unohtaa! 2.7 VIP-lähettiläät Yrittäkää houkutella joku tunnettu henkilö omaksi lähettilääksenne eli puhumaan puolestanne kampanjassa. Tämä voi olla hyvä tapa tavoittaa sekä nuoria että päättäjiä. Nuorille on tärkeää, että henkilö on sellainen, jota he pitävät roolimallinaan. Päättäjät arvostavat henkilöä, jonka mielipide on heidän silmissään arvokas. Ellei joku kuuluisa henkilö halua ryhtyä kampanjanne viralliseksi lähettilääksi, hän voi silti suostua nauhoittamaan videon kanssanne tai allekirjoittamaan vetoomuskirjeen. IDEOITA VIP-LÄHETTILÄIDEN HYÖDYNTÄMISTÄ VARTEN Tehkää hauska tai provosoiva YouTube-video, jolla lähettiläs kertoo viestistänne. Pyytäkää lähettilästä edustamaan teitä erilaisissa tapahtumissa, joissa kohderyhmänne on/ovat läsnä (mieluiten tapahtumissa, joissa tiedotusvälineetkin ovat paikalla), tai osallistumaan kanssanne tällaisiin tapahtumiin. Pyytäkää lähettilästä allekirjoittamaan avoin kirje tai mielipidekirjoitus (tästä aiheesta on lisää Osassa 4). Pyytäkää lähettilästä kertomaan omista olisinpa tiennyt -tilanteistaan, jotka havainnollistavat nuorten tieto- ja neuvontapalvelun merkitystä, tai haastatelkaa häntä (haastattelun voi tehdä myös nuori lähettiläs). Hyödyntäkää tuloksia esimerkiksi omissa tapahtumissanne ja nettisivuillanne. Pyytäkää lähettilästä käyttämään t-paitaanne tai rintamerkkiänne. 21

22 2.8 Näyttelyn koostaminen Visuaalinen viestintä on erittäin tehokasta, ja näyttely on vähän aikaa ja rahaa vievä tapa edistää jotain asiaa. Voitte tehdä näyttelyn teokset yhdessä nuorten kanssa työpajassa. Tärkeää on ensinnäkin tapahtumaa koskeva etukäteisviestintä ja toisekseen viestintä näyttelyssä itsessään, jossa voitte esittää viestinne selkeästi. ESIMERKKEJÄ: Nuoret valokuvaajat keräsivät kuvia ja lyhyitä haastatteluita, joiden aiheena olivat EU:n uusissa jäsenmaissa asuvien nuorten unelmat. Muotokuvista ja unelmista kertovista teksteistä koostuva näyttely kiersi ympäri Eurooppaa kouluissa, kirjastoissa ja yliopistoissa ja lisäsi näin ihmisten tietoisuutta naapurimaistaan. Viisumipakkoa vastustavassa kampanjassa toteutettiin yhdessä kehitysvammaisten nuorten kanssa työpaja, jossa maalattiin kymmenen metrin mittainen symbolinen Berliinin muuri. Muurilla haluttiin osoittaa niitä esteitä, joita viisumit ja vammaisuus eurooppalaisten nuorten välille luovat. Myöhemmin muuria käytettiin Brysselissä ja muualla Euroopassa erilaisissa mediatapahtumissa. Kampanjan toimintapäivänä toteutettavaa näyttelyä eri puolilta Eurooppaa saaduista kysymysmerkeistä voidaan myös hyödyntää näyttelyissä joko sellaisenaan tai yhdessä muun aineiston kanssa. ESIMERKKEJÄ PAIKOISTA, JOIHIN NÄYTTELY VOIDAAN PYSTYTTÄÄ: nuorten tieto- ja neuvontapalvelut kirjastot koulut yliopistot nuorisotilat kulttuurikeskukset nuorten kerhotilat urheiluseurojen tilat kahvilat ja baarit kunnan- tai valtionhallinnon rakennukset yritysten tilat, jos yrityksillä on halua tukea toimenpidettä. 22

23 2.9 Työpajat viestin näkyväksi tekemiseksi Jonkin tapahtuman suunnitteleminen yhdessä nuorten kanssa ei ole välttämättä kampanjatapahtuma. Sama tapahtuma yhdistettynä viestintätoimiin voi kuitenkin hyödyntää kampanjan viestin eteenpäin viesntiä merkittävästi. Tärkeää on korostaa toimenpiteen symboliikkaa sekä varsinaista viestiä. Tämän voi usein tehdä mediatiedotteella, monisteilla tai flaijereilla. Seuraavassa on esimerkkejä mahdollisista toimista: Katutaide Katutaide on kekseliäs tapa saada ohikulkijat mukaan erityisesti silloin, kun kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Taideprojekti toteutetaan julkisessa tilassa ja ohikulkijoita pyydetään mukaan luomaan teosta, joka on usein jättimäisen suuri. Teos voidaan tehdä kierrätysmateriaaleista tai maalaamalla tai piirtämällä liidulla maahan tai ihmisistä. Tärkeintä on, että teoksella välitetään viesti, samoin kuin se, että viesti on selkeä mukanaolijoille sekä kaikille, jotka näkevät teoksen. ESIMERKKI: Eräs taiteilija ryhtyi rakentamaan keskusaukiolle valtavaa taideteosta yhden sentin kolikoista, ja toiset ihmiset liittyivät mukaan. Taiteilija kuvasi teoksen kasvamisen ylhäältä päin, samoin kuin sen, kuinka poliisi lopuksi lapioi teoksen pois. Nuoria voidaan pyytää lähettämään johonkin tiettyyn aiheeseen liittyviä valokuvia yhteiselle verkkosivulle. Aarteen metsästys Suunnitelkaa nuorille aarteen metsästys, jossa he kiertävät ympäri kaupunkia, tekevät mielenkiintoisia tehtäviä tai vastaavat kysymyksiin ja päätyvät lopulta nuorten tieto- ja neuvontapalveluun. Voitte pyytää myös koululuokkia osallistumaan aarteen metsästykseen. Aarteen metsästyksen voi toteuttaa myös omalla verkkosivustollanne, jolloin nuoret tutustuvat sivujen sisältöön. 23

24 OSA 3 PÄÄTTÄJILLE SUUNNATUT TOIMEMPITEET Monet nuorille ja suurelle yleisölle suunnatut toimet vaikuttavat epäsuorasti myös päättäjiin, koska ne tekevät nuorten tieto- ja neuvontatyöstä entistä tunnetumpaa. Tästä huolimatta on tärkeää kohdistaa myös suoraan päättäjille toimia, joiden viesti on mukautettu heidän tarpeisiinsa. Seuraavassa hahmotellaan erilaisia tehokkaita kampanjatoimia. HUOMIOI! Tarjoamme heille mahdollisuuden Kyseessä on koko Euroopan laajuinen kampanja, jota vetävät Euroopan neuvosto ja 30 maassa toimiva ERYICAverkosto. Kyseessä on tosiasiassa ainutlaatuinen tilaisuus saada näkyvyyttä. Optimoikaa resurssien käyttö Päättäjille suunnattu kampanjointi voi olla tehokasta vaikka käytössä ei ole runsaasti resursseja. Toimien pitkäaikaiset vaikutukset ovat myös olennaisen tärkeitä, sillä päättäjiin muodostuneita hyviä suhteita voidaan mahdollisesti hyödyntää myöhemmin, saatte ehkä työllenne merkittäviä tukijoita. Olette päättäjien kaipaamia asiantuntijoita! Tarjotkaa päättäjille tietoa nuorista ja nuorten tilanteesta. Yhteydenpito päättäjiin On tärkeää saada tapaamamme päättäjä muistamaan teidät ja viestinne. Antakaa painettua materiaalia nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta. Voitte antaa myös (painettuja) tilastoja, joita päättäjä voi käyttää työssään. Voitte lähettää nämä myös myöhemmin. Jos kuitenkin on tarkoitus muodostaa läheinen suhde myös jatkoa varten, on hyvä, jos teillä on jo seuraava askel suunniteltuna esimerkiksi seurantakokous, tapahtuma, johon päättäjä voidaan kutsua puhujaksi tai vieraaksi, pyyntö ryhtyä suojelijaksenne tai muuta vastaavaa. Nämä riippuvat tietenkin tapaamisen aikana saadusta palautteesta. Kaikki osaavat Jotkut saattavat epäillä, etteivät he ole riittävän taitavia kampanjoimaan poliitikkojen parissa. Tosiasiassa siihen pystyy jokainen, jolla on mielipide jostain asiasta. Päätavoite on kiinnittää huomiota johonkin aiheeseen, josta päättäjät kiinnostuneita tai ehkä tietämättömiä. Yhteydenpito tiedotusvälineisiin Jokaista PR-tointa olisi seurattava mediatiedote, oli kyseessä sitten tapaamisesta ilmoittaminen tai suurempi tapahtuma. Muistakaa kuitenkin ilmoittaa tiedotusvälineille myös silloin, kun päättäjät ovat toteuttaneet jotain, minkä puolesta kampanjoitte. Näin kiinnitätte huomiota kampanjanne hyvään menestykseen ja osoitatte arvostustanne päättäjille. Jos toimitte osana kunnallisia tai valtiollisia rakenteita, voitte yhdistää viestinne eurooppalaiseen tai kansainväliseen kampanjaan, jolloin huomio ei kohdistu suoraan teihin. Yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin 24

25 kerrotaan lisää tämän paketin osassa Avoimet kirjeet ja yhteiset lausunnot Avoimet kirjeet Teillä on idea, vaatimus tai ratkaisu, josta haluatte tiedottaa yleisesti. Ensimmäinen ja helpoin tapa on julkaista avoin kirje, jossa esittelette näkökantanne ja perustelette sen. Kirjeestä olisi käytävä myös selväksi, mitä vaaditte ja keneltä, jotta viesti on riittävän konkreettinen. Esitelkää ongelma, oma ratkaisuehdotuksenne ja sitä puoltavat perustelut. Suositeltava pituus on alle yksi sivu. Voitte ottaa kirjeen laatimiseen mukaan myös muita järjestöjä, tutkijoita tai tunnettuja henkilöitä tai ainakin pyytää heitä allekirjoittamaan sen, jotta kirje saa enemmän painoarvoa. Kun kirje on laadittu, sitä voi ryhtyä käyttämään esimerkiksi toimittamalla se luottamushenkilölle. Yhteiset lausunnot Yhteinen lausunto on avoin kirje, jossa on mukana enemmän kumppaneita. Tämä on tehokas tapa, jos teillä on vaatimuksenne tueksi useampia ihmisiä, sillä tällöin viesti vahvistuu. Nuorten tieto- ja neuvontatyön asiantuntijoina voitte esimerkiksi koordinoida sellaisen avoimen kirjeen (ks. edellä) laatimista, jonka allekirjoittavat kaikki puolueet tai kaikkien puolueiden nuorisojärjestöt, kuitenkin harkiten mikä on oma kannanottonne. Kun vaatimuksen esittäjinä ovat puolueet laidasta laitaan, on sen poliittinen painoarvo jo huomattava. ESIMERKKEJÄ TAHOISTA, JOITA VOITTE PYYTÄÄ MUKAAN LAUSUNNON TAI KIRJEEN ALLEKIRJOITTAJIKSI: koulut tutkijat nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkosto poliittiset ryhmittymät tai poliittiset nuorisojärjestöt laitokset ja järjestöt, jotka liittyvät kyseessä olevaan aiheeseen (terveys, koulutus, asuntopolitiikka, opiskelijat, lastenhoito, uutiset jne.) nuorten edustajat esimerkiksi nuorisovaltuustoista, nuorten vaikuttajaryhmistä tai nuorten omista järjestöistä oppilas- ja opiskelijajärjestöt vanhemmat nuorisotyöntekijät ESIMERKKEJÄ TAVOISTA HYÖDYNTÄÄ LAUSUNTOA TAI KIRJETTÄ: Julkaiskaa kirje tai lausunto omilla ja kumppaneittenne verkkosivuilla. Julkaiskaa mediatiedote, jossa esitellään lausunnon sisältöä ja kerrotaan, miten aiotte lausunnon kanssa toimia. 25

26 Antakaa lausunto päättäjille, mieluiten henkilökohtaisesti, mutta tarvittaessa postitse tai sähköpostilla. Lähettäkää kirje tai lausunto poliittisillepuolueille. Koska siinä käsitellään nuoriin liittyviä asioita, vastaanottajina kannattaa olla myös puolueiden nuorisojärjestöt. Pyytäkää heitä julkaisemaan kirje tai lausunto omissa uutiskirjeissään. Pyytäkää, että kirje tai lausunto julkaistaan kumppaneittenne ja muiden samalla alalla toimivien järjestöjen tai yksityishenkilöiden verkkolehdissä, blogeissa ja nettisivustoilla. Pyytäkää järjestöjä ja kumppaneita julkaisemaan kirje tai lausunto myös uutiskirjeissään. Kirjoittakaa yhteinen artikkeli, joka perustuu lausunnon sisältöön (lausuntoa ei ole tarkoitus laatia artikkelimuotoiseksi). Kertokaa siinä, miksi julkaisitte julkisen lausunnon, ja antakaa lisätietoa sen taustoista. TEHKÄÄ NÄIN: 1. Mitä kirjeeseen tai lausuntoon kirjoitetaan? Kirjeestä tai lausunnosta olisi käytävä selkeästi ilmi viestinne, sen tausta, ongelma, johon yritätte puuttua (lisänä tilastoja ja iskeviä tosiseikkoja), ratkaisu, jota ehdotatte (sekä tueksi mahdollisesti tosiseikkoja), päätös, joka ongelman ratkaisemiseksi olisi tehtävä, sekä taho, johon vetoatte. Kertokaa myös lyhyesti, keitä olette ja kenen kanssa teette yhteistyötä, sekä esitelkää kampanjaa ja sen kansainvälistä ulottuvuutta (Euroopan neuvosto ja ERYICA). Suositeltava pituus on alle yksi sivu. 2. Kirjeen tai lausunnon laatiminen on yleensä huomattavasti helpompaa, kun luonnostelette sitä ensin keskustelemalla siitä yhteistyökumppaneittenne kanssa tai vaikka vain talon sisäisesti. Ottakaa yhteyttä kumppaneihin, ehdottakaa, että te laaditte kirjeluonnoksen, esitelkää tärkeimmät asiat, jotka haluatte mukaan, ja pyytäkää heiltä palautetta. 3. Kun kirjeestä on valmiina lähes valmis luonnos, lähettäkää se kumppaneille ja pyytäkää heitä antamaan siitä palautetta tai esittämään parannusehdotuksia määräaikaan mennessä. Liittäkää lopulliseen versioon mukaan kaikkien logot ja laatikaa sen mukaan mediatiedote. 4. Pyytäkää kaikkia kumppaneita levittämään kirjettä omien viestintäkanaviensa ja lehdistötietokantojensa kautta. Huolehtikaa, että toimitte näin myös itse. Varmistakaa erityisesti, että kirje lähetetään niille päättäjille ja tahoille, joita asia koskee. Mainitkaa tästä myös mediatiedotteessanne. 26

27 3.2 Kysymykset yleisissä tilaisuuksissa Yksinkertainen, mutta toimiva tapa välittää viestiänne useille sidosryhmille on käydä heidän tilaisuuksissaan. Kun puheiden tai keskustelun lopuksi yleisöltä pyydetään kysymyksiä, esittäkää kysymys, joka kiinnittää huomiota omaan asiaanne. Muistakaa esitellä itsenne nuorten tieto- ja neuvontapalvelun edustajina ja oman alanne asiantuntijoina (sillä sellaisia te olette!) ja esittäkää taustatietoa mahdollisimman paljon ennen kysymyksen esittämistä. Kysymyksen tarkoituksena voi olla kehotus kyseiselle päättäjälle ottaa asiaan kantaa, mutta sillä voidaan myös pelkästään kiinnittää huomiota asiaanne. Tilanteesta tulee vielä aidompi, jos kysymyksen esittäjänä on nuori, esimerkiksi joku nuorista lähettiläistä. Kysymyksen esittäjä ei tarvitse asiasta runsaasti tietoa, vaan riittää, että hän ilmaisee mielipiteensä tai esittää kysymyksen. Jos hän tarvitsee taustamateriaaleja, voitte valmistella ne yhdessä etukäteen. Tällaisen lobbaamistavan hyvänä puolena on se, että työtä ja aikaa tarvitaan hyvin vähän ja rahaa ei käytännössä lainkaan, mutta tavoitatte silti useita päättäjiä ja sidosryhmiä. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun kotisivuilla voi olla lista kaikista tapahtumista, joissa voitte käydä. Eri vapaaehtoiset ja henkilökunnan jäsenet voivat kukin käydä 1 2 tapahtumassa. Tarvittaessa voitte keskustella lyhyesti etukäteen siitä, millaisia kysymyksiä voidaan kysyä. Muistakaa myös julkistaa tulokset, varsinkin siinä tapauksessa, että saamanne vastaus on erityisen mielenkiintoinen. Voitte ehkä laatia asiasta jopa mediatiedotteen tai järjestää kyseisen henkilön kanssa tapaamisen. ESIMERKKI: Euroopan parlamenttivaalien edellä Brysselissä ohjattiin pieni aktivistien joukko käymään noin 30 tapahtumassa ja paneelikeskustelussa ja kiinnittämään poliittisten puolueiden huomiota erääseen kysymykseen. Kukin osallistuja käytti aikaansa vain nelisen tuntia, mutta yhdessä he onnistuivat tekemään kysymystä huomattavasti tunnetummaksi kaikkien poliittisten puolueiden parissa. 27

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektin koordinoijina toimivat

Lisätiedot

MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja

MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja TYÖKIRJA TEKEMISTÄTUKEMISTÄ Teksti: Saara Kallio-Kokko, Marja Kiijärvi-Pihkala, Terhi Koskelainen, Susanna Winter Nuorten Akatemia 2005 toimisto@nuortenakatemia.fi www.nuortenakatemia.fi

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Animalian aktiivien toimintaopas

Animalian aktiivien toimintaopas Animalian aktiivien toimintaopas SISÄLLYSLUETTELO 1 Saatteeksi 4 2 Tietoa Animaliasta 4 2.1 Mikä on Animalia? 4 2.2 Animalian toimintaperiaatteet 4 2.3 Animalian päätöksentekorakenne 6 2.4 Miten Animalia

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Ehdokkaan viestintä ja markkinointi

Ehdokkaan viestintä ja markkinointi Ehdokkaan viestintä ja markkinointi Suvi Reijonen, Ville Tuominen ja Kirsi Syväri Viestinnällä luot tunnettuutta ja mainetta Viestinnän ensimmäisenä tavoitteena on hankkia sinulle ehdokkaana tunnettuutta:

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

elämysrata, arvojana, murreslogan

elämysrata, arvojana, murreslogan mai kivelä, terhi summa ja kaisu tuominen elämysrata, arvojana, murreslogan 100 + 1 kikkaa ja niksiä järjestöjen viestien esiintuomiseksi yleisötapahtumissa pahvihahmot uteliaisuus arvojana julisteterveiset

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Ehdokkaan opas. Kunnallisvaalit 2012

Ehdokkaan opas. Kunnallisvaalit 2012 1 Ehdokkaan opas Kunnallisvaalit 2012 2 3 Sisällysluettelo Ehdokkaan kampanjan lyhyt muistilista Hanki perustiedot aiemmista vaaleista, omasta kotikunnastasi, kunnallisesta päätöksenteosta ja Keskustan

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ideoista toimintaan! paikallisryhmätoimijoille

Ideoista toimintaan! paikallisryhmätoimijoille Ideoista toimintaan! opas paikallisryhmätoimijoille Ideoista toimintaan! Opas Changemakerin paikallisryhmätoimijoille TOIMITUS: Karita Heikkinen Kuvat: Changemakerin kuva-arkisto: Ville Asikainen (s.

Lisätiedot

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa Janne Leinonen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Saila Ovaska Elokuu

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot