Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia VUOSIKERTOMUS 2009

2 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

3 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu PL 98 (Piispankatu 8) Kuopio Puh. (017) Faksi (017)

4 sisältö Sisältö 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus Kuopion Muotoiluakatemian koulutusohjelmat ja opetuksen tavoitteet Kuopion Muotoiluakatemian Opiskelijat Mutka ry Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n jäsenistö ja hallinto Hallituksen toimintakertomus Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta Tukipalvelukokonaisuuden tuottaminen kuntayhtymälle Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminta osana Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystoimintaa Näyttely-, messu- ja tiedotustoiminta Yhdistyksen taloudellinen tilanne Investoinnit Tilat Henkilöstö Näkymät vuodelle Liitteet Tuloslaskelma...24 Tase...25 Rahoituslaskelma...26 Tilintarkastajien kertomus...27 Käpyseni -liina, Annika Nousiainen, Annastiina Paakkunainen

5 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus Kuopion Rouvasväenyhdistys ry on kuluneenakin vuonna toteuttanut sääntöjensä mukaista tehtävää, edistänyt ja tukenut ammattitaidon saavuttamista Kuopion Muotoiluakatemiassa annettavassa ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Se on luonut koulutukselle välttämättömät puitteet ja toimintaedellytykset. Vuonna 2009 toteutettiin Savonia-ammattikorkeakoulussa mittava hallinnollinen uudistus, joka kosketti myös Kuopion Muotoiluakatemiaa ja Kuopion Rouvasväenyhdistystä. Vuoden alussa muodostettiin uusia ja laajempia osaamisalueita; teknologia- ja ympäristöosaaminen, hyvinvointiosaaminen ja hyvinvointiteknologia sekä liiketoiminta- ja kulttuuriosaaminen. Liiketoiminta- ja kulttuuriosaamisen alueeseen yhdistettiin liiketoiminnan, matkailu- ja ravitsemisalan sekä koko kulttuurialan koulutus sisältäen musiikki- ja tanssikoulutuksen sekä muotoilun ja viestinnän koulutuksen. Vuonna 2009 toteutettiin myös osaamiskeskittymien kokoaminen. Tavoitteena on Savonian ammattikorkeakoulun vahvuuksien tukeminen panostamalla määriteltyihin osaamiskeskittymiin, jotka muodostuvat usean koulutusohjelman asiantuntemukseen perustuen. Keskittymät kokoavat opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä opiskelijat yhteisiin kehitysprojekteihin kumppanuusverkostoa hyödyntäen. Osaamiskeskittymät ovat: Energia ja ympäristö Hyvinvointituotteet ja -palvelut Teollinen muotoilu Turvallinen elämä Yrittäjyys ja innovaatiot Teollisen muotoilun osaamiskeskittymä on erityisesti Kuopion Muotoiluakatemiaa lähellä. Savonia-ammattikorkeakoulussa on erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa teollisen muotoilun osaamiskeskittymä. Ensisijaisesti osaamiskeskittymän toimijoina ovat muotoilun ja tekniikan koulutusohjelmat, mutta muiltakin koulutusaloilta löytyy hyvin yhtymäkohteita. Yrittäjyyden mukaan ottaminen tehostaa erityisesti aluevaikuttavuutta sekä pk-yritysten toimintaedellytysten parantumista ja kansainvälistymistä. Monet teollisen muotoilun kohteet liittyvät hyvinvoinnin edistämiseen, jolloin yhteistyö osaamiskeskittymien välillä on erittäin tarpeellinen. Projektin käynnistymisessä nimettiin kehittämispäällikkö Eija Vähälä koordinoimaan suunnittelua kunnes osaamiskeskittymien koordinaattorit valittiin syksyllä Satu Miettinen Muotoiluakatemiasta on teollisen muotoilun koordinaattori. Osaamiskeskittymän koordinaattori on valmistellut mm. osaamiskeskittymän hanketoimintaa, kouluttanut henkilökuntaa ja neuvotellut lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Teollisen muotoilun osaamiskeskittymän lähiajan tavoitteina on toteuttaa pilotteja, joilla kehitetään ammattikorkeakoulun opetusta. ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savonian ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulujen syvenevä yhteenliittymä. Korkeakoulut ovat strategisessa yhteistyössä kansainvälisten huippuosaajien kanssa. Painoaloja ovat energia-, hyvinvointi- ja Venäjä-osaaminen sekä käyttäjälähtöinen väljästi asuttujen alueiden erityisosaaminen. Kyseessä on siis korkeakoulujen rakenteellinen yhteistyömalli. Siinä nostetaan korkeakoulujen toiminnan laatua ja lisätään sen vaikuttavuutta. Yhteistyön tavoitteena on selkeyttää muun muassa keskinäistä työnjakoa. ISAT-kumppanuuden strategisena tavoitteena on muun muassa luoda kansainvälisesti kilpailukykyinen ammattikorkeakoulutus Itä-Suomeen. Yhteistyömalli palvelee kumpaakin Tähkänä, Tuuli Raninen 2

6 Poi, Iris-Lilja Lehto Puolukkapolku -ryijy Nina Tervo, Pauliina Korkiakoski, Kati Niemenoja ammattikorkeakoulua, niiden toiminta-alueita ja yhteyksiä elinkeino- ja työelämään. Yhteisen vision ja strategisten tavoitteiden toteuttaminen edellyttää konkreettisia kehitystoimia. Keskeiset strategiakauden kumppanuuden kehittämistoimenpiteet ovat: painoalojen huippuosaamisen vahvistaminen yhteiset ja uudet koulutustuotteet yhteinen maakuntakorkeakoulu kansainvälisen toiminnan kehittäminen Venäjä-osaamisen vahvistaminen alueellisen vaikuttamisen parantaminen kehittämällä yhteisiä tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoimintaa ja työelämäpalveluja Kuopion Muotoiluakatemiaa kumppanuussopimus koskettaa jo vuonna 2010 supistuvien aloituspaikkojen kautta. Korkeakoulut ovat sopineet, että viestinnän koulutuspaikat siirretään Kuopiosta Joensuuhun. Jatkossa suunnitellut muotoilun koulutuspaikkojen supistukset aiheuttavat Muotoiluakatemiassa mittavan koulutuksen laajuuden supistuksen. Yksipuoliset supistussuunnitelmat eivät ole kuntayhtymän ja yhdistyksen sopimuksen mukaisia, koska ne vaikuttavat huomattavasti tukipalvelukokonaisuuden taloudelliseen ja tulokselliseen tuottamiseen. Monien ja edelleen jatkuvien muutosten toteutumisen tärkeä voimavara on Kuopion Muotoiluakatemian henkilöstö. Yhdistyksen henkilöstö on jatkuvasti kehittänyt omaa työtään, ottanut vastaan uudistuvia työtehtäviä ja siten osaltaan toteuttanut kuntayhtymän ja yhdistyksen välisen sopimuksen vaatimusta korkeatasoisen ammattikorkeakoulun tavoitteita. Tukipalveluiden osalta ei lienekään mitään moitteen sijaa. Muotoiluakatemian tukipalvelut ja opetusta tukeva toiminta ovat saaneet tunnustusta laatukriteereiden erinomaisesta toteutumisesta. Marja-Liisa Karotie puheenjohtaja Eija Vähälä toimitusjohtaja 3

7 2 Kuopion Muotoiluakatemian koulutusohjelmat ja opetuksen tavoitteet Opetuksen kehittäminen vuonna 2009 Kuopion Muotoiluakatemian liittyminen osaksi muodostettua Liiketalouden ja kulttuurin osaamisaluetta paransi mahdollisuuksia monialaisen yhteistyön lisäämiselle opetuksessa. Liiketalouden, hotelli- ja ravintola-alan sekä musiikin ja tanssin opetusalojen kanssa ryhdyttiin käymään osaamisalueen yhteisiä kehittämisteemoja koskevia keskusteluita. Tavoitteeksi asetettiin mm. opetushenkilöstön asiantuntijuuden jakaminen, opetustarjonnan ulottaminen yli yksikkörajojen sekä yrittäjyyspainotteisten opintojen vahvistaminen. Osaamisalueen toiminnanohjausryhmässä (TORY) määriteltiin keväällä 2009 useita koko osaamisalueen opetusta koskevia käytänteitä, kuten kansainvälisen toiminnan järjestäminen sekä osaamisalueen yksiköissä toimivien työryhmien ja vastuuasemien sekä resurssien yhdenmukaistaminen. Opetuksen kehittämiseksi perustettiin osaamisalueen koulutuksen kehittämisryhmä (OKE), jolle on määritelty seuraavia tehtäviä: Osaamisalueen sisäisen synergian vahvistaminen o&o- ja t&k&i -prosessien sisällä ja niiden välillä Yhtenäisten opetukseen ja t&k&i -työhön liittyvien mallien ja käytäntöjen varmistaminen Opetuksen ja t&k&i -toiminnan pedagoginen kehittäminen ja niiden kansainvälisyyden varmistaminen Koko osaamisaluetta koskevan opetuksen ja t&k&i -työn suunnittelu ja arviointi sekä ohjeistaminen Osallistuminen tulosalueen koulutuksen t&k&i -työn pedagogiseen suunnitteluun ja kehitystyöhön ja vahvistetun strategian jalkauttamiseen O&o- ja t&k&i -prosessien palautetiedon analysoiminen ja arvioiminen sekä tarvittavien kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen. Koulutuksen rakenteen ja opetussuunnitelman kehittäminen Savonia-ammattikorkeakoulun johto teki alkuvuodesta 2009 päätöksen, jonka mukaan graafisen viestinnän koulutus lakkaa syksystä 2010 alkaen Kuopiossa. Muotoilun koulutusohjelman aloituspaikkamäärää päätettiin lisäksi jälleen supistaa 15 aloituspaikalla vuonna 2008 toteutetun 15 aloituspaikan vähennyksen lisäksi. Kaikkiaan aloituspaikkojen lähes 36 % vähennys vuosien välillä synnyttää muutostarpeen olemassa olevan koulutuksen rakenteessa. Muotoiluakatemian koulutusrakenteen uudistamista ryhdyttiin valmistelemaan syksyllä Eri suuntautumisvaihtoehtojen opettajaryhmät laativat aluksi pääainekohtaiset SWOT-analyysit, joiden pohjalta Muotoiluakatemian yksikön kehittämisryhmässä (YKE) käytiin keskustelua pääaineiden opetuksen nykytilanteesta sekä uhkista ja mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Yhteiseen käyttöön koottiin tausta-aineisto, johon on kerätty muotoilualaan liittyviä kansallisia strategioita, ohjelmia ja selvityksiä. Syksyllä tehtiin koulutustarpeen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittamiseksi kysely työharjoittelupaikkojen johtohenkilöstölle sekä työelämään siirtyneille Kuopion Muotoiluakatemiasta valmistuneille muotoilijoille. Työvoimahallinnolta pyydettiin viimeisimmät muotoilualan työllisyyttä kuvaavat Itä-Suomen alueen työllistystilastot. Lisäksi laadittiin aikataulu koulutusrakenteen uudistamiselle. Koottujen aineistojen sekä selvitystiedon ja henkilöstön kanssa käytävien keskusteluiden pohjalta tehdään tarvittavat rakenteellisen kehittämisen päätökset. Opetuksen laadun varmistaminen Kuopion Muotoiluakatemian opintojen ohjauksen ja HOPS -osaprosessien itsearviointi suoritettiin loppukeväällä. Lisäksi syksyllä 2008 toteutettiin aikuiskoulutuksen muotoilun tutkintoon johtavan koulutusohjelman itsearviointi Euroopan laatupalkintomallin, EFQM:n mukaan. EFQM-mallin arviointialueet ovat: 1 johtajuus, 2 toimintaperiaatteet ja strategia, 3 henkilöstö, 4 kumppanuudet ja resurssit, 5 prosessit, 6 asiakastulokset, 7 henkilöstötulokset, 8 yhteiskunnalliset tulokset sekä 9 keskeiset suorituskykytulokset. Opettajia ohjeistettiin yhdenmukaiseen käytäntöön kunkin opintojakson alussa jaettavien opintojaksojen toteutussuunnitelmien laatimisessa ja käytössä. Opintojaksosuunnitelman tarkoituksena on tarkentaa opetussuunnitelmaan kirjattuja opintojaksojen sisältökuvauksia ja tavoitteita sekä antaa opiskelijalle etukäteen selkeä kuva edessä olevan opintojakson ajankäytöstä, tehtävistä ja suoritusvaatimuksista. Muotoilun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hakeminen Kuopion Muotoiluakatemia jätti tammikuussa 2009 yhdessä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikön kanssa opetusministeriölle hakemuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon anto-oikeuden saamiseksi. Kaikki vuonna 2009 opetusministeriölle jätetyt kulttuurialan ylemmän tutkinnon hakemukset hylättiin ja Kuopion Muotoiluakatemia ja PKAMK:n kulttuurin yksikkö päättivät jättää seuraavan yhteisen hakemuksen opetusministeriölle vuonna

8 Opetuksen ja opiskelun prosessit on jaettu seuraaviin prosessikansioihin: Opetussuunnitelmatyöprosessi, Opintojen ohjaus- ja neuvontaprosessi, Opinnäytetyöprosessi, Harjoitteluprosessi ja HOPS-prosessi. Kansiossa prosessit on kuvattu käytännönläheisesti tekstimatriisina, vuokaaviona ja lisäksi nk. uimaratakaaviona. Prosessikansiot tarjoavat opetuksen ja opiskelun kehittämistoimenpiteille käyttökelpoisen ja toimivan ohjaustyökalun sekä toiminnan arviointiin liittyvät mittarit. Jokaisella prosessilla on prosessinomistajaksi nimetty henkilö ja prosessitiimi, joiden vastuulla on prosesseista tiedottaminen ja niiden kehittäminen. Aikuiskoulutus Muotoiluakatemian aikuiskoulutuksen opintosuoritusten kasvu oli vuoden 2009 aikana merkittävää erityisesti avoimessa ammattikorkeakoulutuksessa. Opiskelijamäärä lisääntyi ja suoritetut opintopisteet moninkertaistuivat verrattuna edeltäviin vuosiin. Tutkintotavoitteisten koulutusohjelmien mukaisten opintojaksojen ja -kokonaisuuksien lisäksi avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskeltiin Painotuotteen suunnittelun alkeis- ja syventävillä kursseilla sekä Jäänveistossa, kukin laajuudeltaan 3 opintopistettä. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskeli myös niin kutsuttuja polkuopiskelijoita, jotka tähtäävät tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen hakukelpoisuuden saavuttamiseen 60 opintopisteen avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla. He ovat samalla ensimmäiset polkuopintojen suorittajat Savonia-ammattikorkeakoulussa. Tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa oli opiskelijoita kahdessa eri koulutusohjelmassa, muotoilussa ja viestinnässä. Muotoilun tutkintoon johtava aikuiskoulutus aloitettiin ensimmäistä kertaa 2008 ja viestinnän kaksi opiskelijaryhmää ovat aloittaneet vuosina 2009 ja Alemman tutkinnon ammattikorkeakoulututkinnoksi täydentävän muuntokoulutuksen viimeiset opiskelijat valmistuivat vuoden 2009 aikana. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeisiä erikoistumisopintoja oli vuoden aikana käynnissä useita. Digitaalisen kuvankäsittelyn erikoistumisopinnot toteutuivat tammikuusta joulukuuhun. Edeltävänä syksynä aloitetut Taiteen ja käsityön ohjauksen sekä Sisustussuunnittelun erikoistumisopinnot päättyivät toukokuussa Syksyllä aloitti Taiteen ja käsityön ohjauksen erikoistumisopintojen lisäksi uutena toteutuksena Näyttely- ja messusuunnittelun erikoistumisopinnot. Niiden tavoitteena on antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa visuaalisesti ja rakenteellisesti toimivia näyttely- ja messuosastoja sekä hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelun työvälineenä. 3 3 Kuopion Muotoiluakatemian opiskelijat mutka ry Kuopion Muotoiluakatemian Opiskelijat Mutka ry toimii jäsentensä etujen valvojana ja aktivoijana oppilaitoksen sisällä sekä opiskelu- että vapaa-ajan asioissa ja tämä toiminta on ollut aktiivista. Opiskelijayhdistyksen hallitus on kokoontunut 17 kertaa vuonna 2009 ja järjestänyt yhteensä 22 erilaista vapaa-ajan tapahtumaa. Opiskelijayhdistyksen toiminnasta suuri osa on tuutorointia ja osa hallituksen jäsenistä on myös itse toiminut tuutoreina. Yhteistyönä on järjestetty mm. uusien opiskelijoiden kastajaiset syksyllä ja perinteinen jokakeväinen ja syksyinen Savisaari sekä syyslukukauden päättävä Gaala. Uutena vapaa-ajantoimintana on kuukasittain eri teemoilla järjestettävä klubi-ilta, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistyötä koulumme opiskelijoiden välillä. Klubi-illat ovat saavuttaneet suuren suosion ja niiden järjestämistä jatketaan myös tulevina vuosina. Mutkan toimintaan kuuluu olennaisena osana perinteiset joulumyyjäiset sekä vuonna 2009 ensimmäistä kertaa järjestetyt kevätmyyjäiset, joissa opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus myydä omia tuotteitaan. Lisäksi syksyisin ja keväisin pidetään kirpputori. Mutka ry on tärkeä linkki SAVOTTA:n ja koulumme opiskelijoiden välillä. SAVOTTA on Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, jonka päätehtävinä on opiskelijoiden etujen valvominen, opiskelijaedustajien valinta ammattikorkeakoulun hallintoelimiin sekä erilaisten jäsenpalveluiden tarjonta. Toimimme myös opiskelijoiden ja koulun organisaation välillä opiskeluun liittyvien asioiden kehittämisessä.

9 4 Kuopion rouvasväenyhdistys ry:n jäsenistö ja hallinto Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja suorittaa vuosikokouksessa vahvistetun jäsenmaksun. Ehdotukset uusiksi jäseniksi käsitellään yhdistyksen hallituksessa. Vuonna 2009 yhdistyksellä oli 142 jäsenmaksun suorittanutta jäsentä. Päätösvaltaa yhdistyksen toiminnassa käyttää vuosikokous, joka sääntöjen mukaisesti pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Varsinainen sääntömääräinen yhdistyskokous pidettiin Toimeenpanovaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan näin ollen erovuorossa on vuosittain kolme hallituksen jäsentä. Yhdistyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut hovioikeudenneuvos Marja-Liisa Karotie, varapuheenjohtajana verojohtaja Tuula Kemppainen, sihteerinä yhdistyksen toimitusjohtaja, kehittämispäällikkö Eija Vähälä ja rahastonhoitajana talousja hallintojohtaja Leena Innanen. Muut hallituksen jäsenet vuonna 2009 ovat olleet: aluejohtaja Tarja Eskelinen, merkonomi Marja-Leena Hiltunen, rehtori Leena Laukkanen, yliopettaja Satu Miettinen, sairaanhoitaja Pirkko-Liisa Piironen sekä kauppatieteiden maisteri, yrittäjä Merja Ranta-Pere. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana kuusi kertaa. Valvontavaltaa käyttävät vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat, KHT Pekka Loikkanen ja KHT Elina Laitinen sekä valvontatilintarkastajana KHT Seppo Tervonen. Kuntayhtymän nimeämänä tilintarkastajana on ollut JHTT Tapani Laitinen. Maljakko, Susanna Tyrväinen Bear Dress, Teija Vartiainen 6

10 5 Hallituksen toimintakertomus 5.1 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta Yhdistyksen toiminta-ajatus ja sen toteuttaminen Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminta-ajatuksena on sääntöjensä mukaisesti edistää ja tukea ammattitaidon ja -pätevyyden saavuttamista kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja viestinnän koulutus- ja työaloilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja viestinnän opetusta antavan Kuopion Muotoiluakatemian toiminnalle sen tarvitsemat toimintaedellytykset opetusministeriön vahvistaman, yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän välisen sopimuksen mukaisesti Tukipalvelukokonaisuuden tuottaminen kuntayhtymälle Yhdistyksen tarkoitus toteutuu yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kanssa. Yhdistyksen keskeisin tehtävä on huolehtia opetuksen tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta kuntayhtymän ylläpitämälle Kuopion Muotoiluakatemialle. Tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta vastaavat yhdistyksen palveluksessa olevat 25 toimihenkilöä sekä palveluiden tuottajat, joiden kanssa yhdistyksellä on yhteistyösopimukset. Kiinteistönhoitopalveluista yhdistyksen omistamien kiinteistöjen pääkoulu Piispankadulla ja ns. Turon kiinteistö Niiralankadulla osalta on sopimus ISS Suomi Oyj:n kanssa, jolta ostamme myös Turon kiinteistön siivouspalvelut. Piispankadun kiinteistön siivouspalvelut tuottaa SOL Palvelut Oy. Arkkitehtisuunnitteluun ja kiinteistöjen korjaustöiden suunnitteluun ja valvontaan asiantuntijapalveluita yhdistys ostaa Arkkitehtitoimisto QVIM Arkkitehdit Oy:ltä sekä Rakennusvalvonta Suomiselta. Opetuksen tukipalvelukokonaisuus eli opetusta tukeva toiminta tuotetaan yhtenä kokonaisuutena sen hallinnon, käytännön toiminnan sekä taloudellisen vastuun osalta. Sen lisäksi, että tukipalvelukokonaisuus tuotetaan yhdistyksen palveluksessa olevalla henkilöstöllä, se toteutetaan yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä. Jokainen yhdistyksen palveluksessa oleva toimihenkilö toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoulun toimintaa ammattikorkeakoulun toiminnan laadulliset kriteerit täyttävällä tavalla. Yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän välistä yhteistyösopimusta on päivitetty viimeksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa jo aiemmin tapahtuneiden muutoksien sekä kuntayhtymän sisäisen toimintaympäristön muuttumisen (tukipalveluiden uudelleen organisointi) johdosta. Kuntayhtymän sekä yhdistyksen edustajien kesken on käynnistetty syksyllä 2009 keskustelut strategisesta kumppanuudesta mahdollisen uuden toimintamallin muodostamiseksi yhdistyksen ja kuntayhtymän yhteistyölle. Keskustelujen vauhdittajana on ollut Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö (Pohjois-Karjalan amk ja Savonia-amk) sekä Savonia-amk:n kuntayhtymän uudistunut organisaatio, johtamisjärjestelmä sekä tukipalveluiden uudelleen organisointi. Yhdistys on sitoutunut raportoimaan ja antamaan tarvittavat taloudelliset tiedot kuntayhtymälle sen pyytämässä muodossa. Talousraportointia tehdään kuntayhtymän talousjohtaja Olli Helanterälle, joka edelleen raportoi kuntayhtymän hallintoelimiä. Lisäksi kuntayhtymän tilintarkastajat voivat suorittaa vuosittain oman tilintarkastuksensa, joka kohdistuu yhdistyksen toimintaan ja sen hoitamiseen. Lähinnä kuntayhtymän tilintarkastajat tarkastavat valtionosuusselvityksen oikeellisuuden. Muutoinkin Rouvasväenyhdistyksen toiminnassa noudatetaan hyvin pitkälle samantapaisia sisäisen valvonnan periaatteita, joihin kuntayhtymä on sitoutunut. Muotoilufoorumi Hanke- ja projektitoiminta on organisoitu tapahtuvaksi Muotoilufoorumin kautta. Muotoilufoorumi on luovan talouden toimija, Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus, joka rakentaa ja ylläpitää akatemian yhteyksiä elinkeinoelämään. Muotoilufoorumi toteuttaa tukipalvelukokonaisuuteen kuuluvaa muotoilun ja viestinnän tutkimus- ja kehitystyötä sekä hanke- ja projektitoimintaa yhdessä opetuksen laitosten kanssa. 7

11 Taitemian kirjasto Taitemian kirjasto on Rouvasväenyhdistyksen ylläpitämä, muotoiluun ja viestintään painottunut erikoiskirjasto, joka tuottaa Muotoiluakatemian opiskelijoiden kirjasto- ja informaatiopalvelut ja toimii osana Suomen tieteellistä kirjastoverkkoa. Taitemian kirjasto ylläpitää tavanomaisten kokoelmien lisäksi materiaalikirjastoja, Digitemia-kuvakirjastoa sekä Design-asiantuntijarekisteriä. Taitemian kirjasto on osa Savonia-ammattikorkeakoulun kirjastojärjestelmää, joten kirjaston henkilökunta on osallistunut Savonia-ammattikorkeakoulun kirjaston henkilöstökokouksiin ja kirjaston eri työryhmien työskentelyyn sekä pyrkinyt omalta osaltaan noudattamaan kirjasto- ja tietopalveluprosessin eri osaprosesseja sekä sovittuja ohjeistuksia ja sääntöjä. Taitemian kirjaston henkilökunta tekee yhteistyötä opetus-, projekti-, atk- ja opintotoimistohenkilöstön kanssa. Taitemian kirjasto on toiminnassaan toteuttanut parhaalla mahdollisella tavalla sekä Taitemian kirjasto- ja tietopalvelustrategiaa että Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen prosessia. Toimintaperiaatteensa mukaisesti Taitemian kirjasto on osaltaan saavuttanut laadukkaat ja oikein mitoitetut palvelut. Asiakaslähtöisyys on Taitemian kirjastotoiminnan perusta. Kirjasto on kehittänyt palvelujaan ja kokoelmiaan asiakaslähtöisesti eri asiakasryhmät huomioiden ja heitä kuunnellen. Vuonna 2009 kirjaston palvelut laajenivat ja monipuolistuivat käsittämään kirjasto- ja tietopalveluprosessien lisäksi tarvikemyyntiä ja tulostusoikeuden myyntiä. Myös julkaisutoiminta kuuluu kirjaston tehtäviin. Asiakkaiden tarpeisiin on vastattu kirjaston kokoelmatyössä perustamalla käsikirjakokoelma, lisäämällä kurssikirjojen hankintaa ja esittelemällä kirjastoon hankittuja uutuusaineistoja mm. sähköpostitse lähetettävän uutuusluettelon muodossa. Ammattikorkeakoulutasoisen tiedonhankinnan opetussuunnitelman kehittäminen on ollut sekä Taitemian kirjaston että Savonia-amk:n kirjaston kehittämisen painopistealueita. Taitemian kirjasto on tehnyt yhteistyötä opetus- ja ohjausprosessin kehittämistyötä tekevän henkilöstön kanssa, ja on ollut kehittämässä ja integroimassa tiedonhankinnan opetusta osaksi opetustoimintaa. Tiedonhankinnan opetus on kirjattu vuonna 2009 Kuopion Muotoiluakatemian opetussuunnitelmaan ja se kulkee juonteena läpi opiskelijan opintopolun. Taitemian kirjasto on myös osallistunut opinnäytetyöprosessin kehittämiseen ja sen organisointiin Kuopion Muotoiluakatemian tutkimustyöryhmässä. Taitemian kirjastolla on opinnäytetyöprosessissa laajempi toimijan rooli kuin muissa Savonian toimipistekirjastoissa. Opinnäytetyön ohjeistuksen laadinta on vielä kesken. Opinnäytetyön uuden ohjeistuksen ja sähköisen opinnäytetyöpalautuksen (Theseus) käyttöönotto täydessä laajuudessaan tapahtuu Kuopion Muotoiluakatemiassa syksyllä Vuonna 2009 Savonian suosituksena oli tiedotuksen siirtäminen Moodle-oppimisympäristöön, joten Taitemian kirjasto on osaltaan osallistunut Kuopion Muotoiluakatemian Moodle-oppimisympäristöjen kehittämiseen, sisällöntuotantoon ja ylläpitoon (KuMu:n opiskelijainfo REPPU, KuMu:n opinnäytetyöympäristöt ja KuMu:n tiedonhankinta) Taitemia-galleria Yhdistys ylläpitää myös Taitemia-galleriaa, jonka tiloissa esitellään muotoilun ja viestinnän ammattilaisten sekä Muotoiluakatemian opiskelijoiden ammattitaidon tuloksia. Näyttelytoiminnan kautta on oiva mahdollisuus kertoa sidosryhmille muotoilu- ja viestintäalasta, uusista innovaatioista sekä tulevista kehitystrendeistä. Näyttelytoimintaa varten on lisäksi Piispankadun kiinteistössä Kellari-galleria sekä lasiaula. Turon kiinteistössä myös on pienimuotoista opiskelijoiden ammattitöiden sekä kuvallisen ilmaisun töiden näyttelytoimintaa, sisäistä viestintää - opiskelijoita ja henkilökuntaa varten. 8

12 kafetemian uusi ilme Kafetemia Lounaskahvila Kafetemia palvelee sekä Muotoiluakatemian opiskelijoita että ulkopuolisia asiakkaita päivittäisellä lounasvalikoimalla myös kesäaikaan. Kafetemian valikoimaan kuuluvat kahvion tuoreet leivonnaiset, vitriinituotteet, mahdollisuus ostaa ruoka-annoksia kotiin vietäväksi sekä yhtenä toimintamuotona tilaus- ja kokouspalvelutoiminta. Kafetemia vastaa erilaisten Muotoiluakatemian auditoriossa pidettävien ulkopuolisten seminaarien, koulutuspäivien sekä asiakastilaisuuksien kahvi- ja ruokatarjoilusta. Kesällä 2009 toteutettiin lounaskahvila Kafetemian remontti, jonka tila- ja kalustesuunnittelusta vastasivat Muotoiluakatemian opiskelijat opettajiensa ohjauksessa. Tilasuunnittelun tavoitteena ja lähtökohtana oli parantaa ruuanjakelun itsepalvelun sujuvuutta ja siten lyhentää lounasajan jonotusaikaa. Kahvion kalusteet, ns. Sakky-tuolit ja pöydät ovat Muotoiluakatemian opiskelijoiden suunnittelutyön tuloksia. Niiden valmistuksesta vastasi Savon ammatti- ja aikuisopisto. Muotoiluakatemian opiskelijoiden kalustesuunnittelun näytteitä ovat myös Kafetemian kaaripöytä, Karuselli-lehtipöytä (suunnittelu: opiskelija Anni Savolainen) sekä punainen vitriini (suunnittelu ja valmistus: tuotemuotoilun opiskelijat Marko Pesonen ja Jere Karppinen). Tarjottimien ja linjaston graafisesta ilmeestä vastasivat graafisen viestinnän opiskelijat. Sisustuksessa näkyy myös Muotoiluakatemiasta aiemmin valmistuneiden muotoilijoiden panos: lasitiiliseinä nglass Oy:stä (Jussi Wright, valmistunut v. 2000) sekä Butterfly -vaatekoukut, sisustusliike MOOWOO:sta (Ari Pajunen, valmistunut v. 2004). 9

13 10

14 11

15 5.1.2 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta kuuluu ammattikorkeakoulujen tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. Asetuksessa se mainitaan opetuksen ja aluevaikuttavuuden lisäksi kolmantena. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ehdotti vuonna 2009 tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisiksi periaatteiksi: Ammattikorkeakoulut lausuvat kukin omassa strategiassaan julki, että TKI-toiminta on validin ammattikorkeakoulutoiminnan välttämätön edellytys. Jokainen ammattikorkeakoulu valitsee omat strategiset osaamisalueensa, joilla harjoitettava TKItoiminta määrittää kyseisen ammattikorkeakoulun osaamisprofiilin. Ammattikorkeakoulut toteavat omissa linjauksissaan, että korkeakoulun uskottavuus edellyttää laadukasta ja alueen tarpeista lähtevää TKI-toimintaa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä kehitetään ja toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintojen tavoitteiden mukaisesti. Lähtökohtana on toiminta-alueen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämistarpeet. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö profiloi ja tukee Muotoiluakatemian koulutuksellisen tehtävän suorittamista ja aluekehitystehtävää. Työskentely nivelletään opetukseen siten, että se parhaiten täydentää ja syventää ammatillisia tavoitteita. Maksullinen palvelutoiminta täydentää t&k&i-työtä ja toteuttaa asiakkaiden tarpeita ja samalla tukee Muotoiluakatemian toimintaa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö kohdistuu monipuolisesti alueelle mutta myös valtakunnallisesti ja tavoitteena myös kansainvälisesti. Yhteistyöverkostot koostuvat korkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja elinkeinoelämästä koti- ja ulkomailla. Muotoiluakatemiassa on valmistelussa useita t&k&i-hankkeita. Hakemuksia laaditaan eri rahoittajaosapuolille siten, että niissä Muotoiluakatemia / Rouvasväenyhdistys on itse päähakijana tai kumppanina Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminta osana Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystoimintaa Muotoilufoorumi on Kuopion Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus. Se yhdistää Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämistoiminnan, opetuksen ja oppimisen sekä käytännön työelämän laajaksi oppimisympäristöksi. Muotoilufoorumi on muotoilun ja viestinnän asiantuntijuutta tuottava, kokoava ja ylläpitävä keskus, joka rakentaa ja ylläpitää Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämisyhteyksiä elinkeinoelämään. Se organisoi ja koordinoi akatemian hanketoimintaa ja tuottaa palvelutoimintana yrityksille ja yhteisöille. Muotoilufoorumin palveluksessa työskentelee hankepäällikkö ja kolme projektisuunnittelijaa. Opetushenkilöstö toteuttaa projekti- ja hanketoimintaa ammattikorkeakoulun tavoitteiden mukaisesti integroituna opetukseen. Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lähtökohtana on alueen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän tutkimus- ja kehittämistarpeet. Yhteistoimintaa ja verkostoja yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa kehitetään jatkuvasti aktiivisella projektitoiminnalla ja eri rahoituslähteistä haettavilla hankkeilla. Projekti- ja hanketoiminta tukee Muotoiluakatemian muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien mukaista asiakas- ja markkinointilähtöistä opetusta, kouluttaa sekä opiskelijoita alan ammattitehtäviin että yrityksiä muotoilupalveluiden käyttäjiksi. Vuonna 2009 toteutettiin 90 eriasteista suunnitteluprojektia yritysten tai yhteisöjen kanssa. Opinnäytetöistä valtaosa liittyy johonkin konkreettiseen tuotekehityshankkeeseen. Muotoilufoorumin toiminnassa yhdistyvät kaksi ammattikorkeakoulun päätehtävää ja ydinprosessia eli opetuksen ja oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön synergia. Lisäksi se toteuttaa oppilaitoksen aluekehitystehtävää. Asiakasprojektit voivat olla yksittäisiä muotoilu- ja tuotekehitystehtäviä, yritysviestinnän tehtäviä, taideteoksia, tuotemallistojen suunnittelua, yhteisproduktioita, luovan toiminnan ohjaustapahtumia, kilpailuja ja pikamallinnuspalveluita. Esimerkkejä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa- HYMY, Vuosi 2009 oli HYMY-hankkeen aktiivisin vuosi. Suurin osa yritysprojekteista vietiin läpi vuoden aikana. HYMY-projektissa on tehty tutkimusta ja opittu palvelumuotoilun menetelmiä tuottaa uusia ja innovatiivisia vapaa-ajan ja hyvinvointimatkailun toimintaympäristö-konsepteja. Kesäkuussa ilmestyi projektin tutkimusjulkaisu Designing Services with Innovative Methods, jossa esimerkkeinä käytettiin mm. projektin yrityscaseja. Julkaisuun saatiin merkittävä joukko alan tutkijoita kirjoittajiksi ja painos myytiin lähes loppuun vuonna Muita artikkeleita projektin tuloksista ovat myös Satu Miettisen referee artikkelit, jotka julkaistiin post doc tason julkaisuissa (Digital Culture and E-Tourism:Technologies, Applications and Management Approaches ja Service design as a Method for Designing Improved Services for Wellbeing and Health/IASDR 2009 konferenssi) Syyskuussa järjestettiin Service Design Thinking - kansainvälinen konferenssi työpajoineen Syksyn aikana valmisteltiin käytännönläheistä palvelumuotoilun menetelmäopasta yritysten tuotekehityskäyttöön. Projektissa on lisäksi tehty useita opinnäytetöitä koko sen toiminnan ajan. Projektin tutkimusteemoihin liittyen on tehty yksi ammattikorkeakoulutasoinen opinnäytetyö. Tämän lisäksi on valmisteilla neljä opinnäytetyötä. Syksyllä tuotetaan lisäksi sisältö käytännönläheiseen, 12

16 yritysten tuotekehitystoimintaan tarkoitettu palvelumuotoilun menetelmäopas. Projekti on ollut esillä sekä Helsingissä että Kuopiossa Muotoiluakatemian Genesis-näyttelyssä. Tutkimustuloksia esitellään julkaisussa sekä syksyn konferenssissa ja projektin yrityscaset ovat oleellinen osa yrityksille tehtävässä menetelmäjulkaisussa. Hankkeessa on jatkettu sekä Kunnonpaikan yrityscasea kehittämällä uutta palvelutuotetta että Kunnonpaikan palveluprosessia. Myös Hudle Oy:n yrityscasea on jatkettu osallistamassa Kuopio Tanssi ja Soi tapahtuman käyttäjiä. Kuopion Matkailupalvelut Oy:n case on edennyt suunnitelman mukaan. Tämän lisäksi on kehitetty palvelumuotoilun menetelmiä yhteistyössä alueellisen tapahtumajärjestäjän kanssa. HYMY-hankkeessa olleiden käyttäjien osallistaminen ja verkostoituminen yritysten kanssa auttaa hankkeessa syntyvien sovellusten kaupallistamista. Hyödyntämisnäkymät verrattuna hankkeen alkutilanteeseen ovat paremmat hankkeessa synnytetyn uuden tiedon ja toimintatapojen vuoksi. Palveluteollisuuden kasvu ja vahvistuminen tekevät tutkimustulosten hyödyntämisestä ajankohtaisen. Intelligent Furniture- Intelligent Furniture - training for Design, environment and new materials DE-SME. LLP/Leonardo da Vinci, Tässä kansainvälisessä partnerihankkeessa on osallistujia Italiasta, Saksasta, Suomesta ja Espanjasta. Suomesta partnerit ovat Kuopion Muotoiluakatemia ja Promotto Oy Lahdesta. Hankkeen hallinnoija on Pistoijan maakunnan projektiorganisaatio Italiasta. Tavoitteena on kehittää huonekalu- ja sisustusalan yritysten käyttöön niiden liiketoimintaa ja tuotekehitystä tukevia prosesseja ja edesauttaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia luomalla yritysten tarpeista lähteneitä koulutuskokonaisuuksia. Lisäksi tavoitteena on verkottaa eri maiden mukana olevia yrityksiä vuorovaikutteiseen kehittämistyöhön. Projekti aloitettiin loppuvuodesta toimintasuunnitelman tarkennuksilla ja kunkin partnerimaan osaprojektien täsmennyksillä. Kuopion Muotoiluakatemialla on vetovastuu kahdesta osakokonaisuudesta sekä graafisen aineiston tuottamisesta. Training Pot Innovative Methodologies Fusion, ESF Tässä italialaisen Instituto Poster -yritystukiorganisaation ESR-projektissa on tarkoitus perehdyttää italialaisia oppilaitoksia, yritysten tukiorganisaatioita ja pienyrityksiä oppilaitos-yritysyhteistyöhön sekä muotoilun käyttöön tuotekehitystoiminnassa. Projektia valmisteltiin vuoden aikana ja se sai rahoituspäätöksen aivan vuoden lopussa. Hankkeen organisaattori ostaa Muotoiluakatemialta pienyrityksille tarkoitettua koulutusta ja valmennusta. Konkreettisesti toiminta koostuu kahdesta koulutustapahtumasta Vicenzassa Italiassa, jotka järjestetään kevään 2010 aikana. Developing competence for sustainable management in European craft sector Euro Crafts 21. LLP/Leonardo da Vinci, Tämä kansainvälinen partnerihanke on koonnut yhteen toimijat Itävallasta, Saksasta, Espanjasta, Unkarista, Slovakiasta ja Suomesta. Suomesta Kuopion Muotoiluakatemia on ainoa osallistuja. Euro Crafts 21 -hankkeessa koulutus-, ohjaus- ja konsultointi-organisaatiot saavat käyttöönsä työkaluja, joita ne voivat käyttää omassa opetus- ja yrityspalvelutoiminnassaan. Vastaavasti yritykset saavat käyttöönsä räätälöidyt, kestävän kehityksen eri osa-alueet huomioivat johtamisprosessit. Hankkeessa luodaan muun muassa muotoilualan koulutukseen soveltuvaa aineistoa ja opetusmateriaalia kestävän kehityksen aihealueelta. Keväällä järjestettiin Train-the- Trainer-koulutus Kuopiossa, jossa kouluttajat perehdytettiin projektin aineistojen käyttöön sekä toimintamalliin. Syksyn aikana on koulutettu mukana olevia vaatetusalan yrityksiä kestävän kehityksen teemoissa sekä yritykset ovat tehneet omasta toiminnastaan kestävän kehityksen itsearvioinnin. Tuloksista on poimittu vahvuudet ja heikkoudet jatkokehittelyä varten sekä valittu vielä tarpeelliset koulutusmoduulit läpikäytäviksi. Projektissa jokainen partneri tuottaa vähintään yhden uuden koulutusmoduulin. Sen suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta, samoin kuin yhden keskeisimmän projektin tuotoksen CD-romin suunnittelu. CD-romin suunnittelu sähköiseksi oppimateriaaliksi on hankkeessa Muotoiluakatemian vastuulla. Projektiin liittyy kaksi opinnäytetyötä joiden tekeminen alkoi syksyn aikana. Vaatetusmuotoilun opinnäytetyö liittyy uuden moduulin tuotteen elinkaari ja käytettävyys teemaan ja liiketalouden opinnäytetyö käsittelee kansainvälistymisen rahoitusta ja maksuliikennettä paikallisten yritysten näkökulmasta. Opinnäytetöiden yhteinen tavoite on kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta. Esimerkkejä Muotoilufoorumin maksullisen palvelutoiminnan projekteista 2009 Muotoiluakatemian opetuksen laitoksilla toteutettavien suunnittelu- ja tuotekehitysprojektien sisältö vaihtelee toimeksiannon mukaisesti. Uusia tuotteita suunniteltaessa se yleensä sisältää koko prosessin läpiviemisen ideasta tuotteeksi. Jo olemassa olevien tuotteiden kohdalla suunnittelutyö voi kohdentua vain johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Taideteosten tuottamisessa taas oleellisinta on teoksen esteettinen laatu, sen ainutkertaisuus ja kohdentaminen määrättyyn tarkoitukseensa. Graafisen viestinnän laitoksen yritysprojektit olivat yritysviestintään liittyviä kehittämisprojekteja, kuten yrityksen visuaalisen ilmeen, mainosmateriaalin tai sähköisen viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Yhteistyössä kiinnitettiin erityistä huomiota asiakasta ja kohderyhmiä koskevan 13

17 tiedon hankintaan ja analysointiin sekä viestintäratkaisuiden konseptointiin ja perusteltavuuteen. Eri vaihtoehtoja kokeilemalla saatiin aikaan asiakkaan tavoitteiden mukaista sekä kohderyhmää puhuttelevaa viestintää. Graafisen viestinnän laitoksen maksullisen palvelutoiminnan projekteja vuonna 2009 olivat esimerkiksi: Kuopio Ennen ja Nyt -kirjan suunnittelu ja taitto, Pekka Kantanen ja Mikko Mäntyniemi Graafisen ilmeen uudistus ja juhlavuoden ilme, Niiralan Kulma Oy Mutimedia-perehdytysmateriaali ulkomaalaisille marjanpoimijoille, Marjaosaamiskeskus/ Sisä-Savon seutuyhtymä Konseptisuunnittelu Kuopion Sarjakuvapäiville, Laura Lyhykäinen ja Anu Taskinen Besancon joulumessujen osaston graafinen ilme, Savonia-amk Lions Club-varainkeruuprojektin konseptointi, Lions Club Päiväranta Tulevaisuuden tuotteet/tavaramerkin ja myyntipisteen visuaalinen ilme, Savonia-amk/KIP-hanke Uuden tapahtumakonseptin kehittäminen festivaaleille ANTI - Contemporary Art Festival Juankosken Ruukin alueen mainonnan konseptointi, Juankosken Kult.hist.Seura ry /LaatuSavo-hanke Multimedia-esitys Palomuseolle, Pohjois-Savon pelastuslaitos Graafisen ilmeen suunnittelu ISYHY - Itä Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistykselle Medipolku-projektin graafinen ilme, Savonia-amk, Tekniikka Tuotemuotoilun laitoksella tehtiin tai aloitettiin vuonna 2009 useita suunnitteluprojekteja tai hankkeita, joissa tuotesuunnittelutavoitteiden lisäksi kehitettiin Savonia AMK:n yksiköiden välisiä kontakteja sekä yhteistyö- ja projektimalleja. Tavoitteena on luoda monialaisia opintokokonaisuuksia sekä TKI-toimintaa. Konkreettisesti tätä kehittämistyötä on tehty jo yksiköiden yhteisissä hankkeissa kuten Savonia- Drive 2, Hambulanssi ja Suupirssi. Alueellisen yritysyhteistyön lisäksi suunnitteluprojekteja toteutettiin mm. Kalevala Korun ja SKF:n kanssa. HYMY-hankkeessa palvelumuotoiluun liittyneitä opiskelijaprojekteja ja opinnäytetöitä tehtiin useita. Loppuvuodesta menestyimme jo toistamiseen eurooppalaisten muotoiluoppilaitosten kilpailussa. Haasteita laitoksen toimintaan lisäsi organisaatiouudistuksen lisäksi teollisen muotoilun osaamiskeskittymän ja laitoksen yhteistyömuotojen kehittäminen ja implementointi. Tuotemuotoilun laitoksen maksullisen palvelutoiminnan projekteja vuonna 2009 olivat esimerkiksi: Prototyyppien suunnittelua ja käyttäjäryhmien profilointia, Kalevala Koru Oy Ukko-uunin animoitu myyntimateriaali, Ekoantenni Oy Lumimopon muotoilutyö, Jarmatic Oy Kylpyhuone/saniteettituotteiden suunnittelu, Ergo- Kaluste Oy SKF-Showroomin konseptisuunnittelu, SKF Murskesirotin/keksinnöllisen idean tuotteistaminen (yksityinen keksijä) Sokeiden apuvälineen muotoilutyö, LH Solutions Kuopion Asuntomessuille tulevan yksityiskodin tilasuunnittelu Hiihtoareenan tila- ja sisustussuunnittelu, Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy Myymälätilan tilasuunnittelu ja lay-out, Lukkoasema Oy Hyväntekeväisyys-/varainkeruukampanjan ideointi, Lions Club/Päiväranta Savonia- ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston oppimiskeskuksen Second Life -ympäristöjen suunnittelu ja toteutus AMK-toimitilojen tila- ja kalustesuunnittelu, Savonia-amk KeKe (kestävä kehitys) Roadshow-näyttelysuunnittelu, Savonia-amk Metallilanka-tuotekonsepteja, Itä-Suomen aluevankila Keraamisen yrityslahjan suunnittelu ja valmistus, Kuopion kaupunki/tekninen toimi Auditoriokonsepti/tilojen konseptisuunnittelu, Savonia-amk, Oppimisympäristöjen esteettömyyden tutkimus- ja tuotekehityshanke Vanhan pappilan tila- ja sisustussuunnittelu, Kuopion ev.lut seurakunnat Hylsy-lasiesineen suunnittelu ja valmistus, Hornet-veljeskunta Tekstiilimuotoilun laitoksen sisustustuotteiden ja taidetekstiilien suunnitteluun ja valmistukseen liittyvä muotoiluosaaminen vahvistui. Asiakasprojekteja tehtiin yksityisiin koteihin ja julkisiin tiloihin. Kädentaitojen ja luovan toiminnan asiakkaina ja yhteistyökumppaneina olivat hoito-, päiväkodit, oppilaitos- ja muut organisaatiot. Vuoden aikana jatkui toiminta Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Oppimistori -hankkeessa, jossa eri koulutusalat järjestävät alakohtaisesti erilaisia hyvinvointia tukevia toimintoja ja tapahtumia. Alueellisen toiminnan lisäksi jatkettiin kansainvälisillä foorumeilla. Tarton taideakatemian kanssa suunniteltiin 14

18 yhteinen taidenäyttely ja Tallinnan kirkkotekstiiliprojekti saatiin päätökseen. Tieteellisen tekstiilitoksikologian tutkimustyönä Kuopion ja Huddersfieldin yliopistojen kesken ilmestyi yksi tieteellinen artikkeli. Yhteistyössä Pohjois-Savon seurakuntayhtymän, Suomen kirkkopalvelun ja Ortodoksinen kirkkomuseon kanssa järjestettiin valtakunnallinen kirkkotekstiiliviikko KuMussa. Eri projekteissa esteettisyys, ekologisuus ja turvallisuus sekä luovan toiminnan virikkeellisyys korostuivat projektituotteiden ideoinnissa, suunnittelussa ja valmistuksessa. Tekstiilimuotoilun laitos jatkoi myös toimintaansa valtakunnallisessa teva-alan verkostossa. Tekstiilimuotoilun laitoksen maksullisen palvelutoiminnan projekteja vuonna 2009 olivat esimerkiksi: Ammattikorkeakoulujen T&K-päivien iltajuhlan visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus, Savonia-amk AMK-tilojen tekstiilisuunnittelua, Savonia-amk Kirkkotekstiilit Nömmen seurakunnan Lunastajakirkkoon, Kuopion ev.lut seurakunnat ISAT-pikkujoulujen visuaalinen ilme ja toteutus, Savonia-amk Kuopion Virtaa -kulttuuritapahtuman toiminnan sisällön tuottaminen ja toteutus, Virtaa-projekti Lisäksi yksityisasiakkaille projekteja mm. arkkualba sekä Kuopion Asuntomessuille tulevan yksityiskodin sisustus- ja käyttötekstiilien suunnittelu Vaatetusmuotoilun laitoksen asiakasprojektit liittyivät työ-, imago- ja esiintymisvaatetuksen suunnitteluun ja konseptointiin, uniikkivaatteiden ja puvustusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä erilaisten myyntimallistojen suunnitteluun. Vuoden aikana järjestettiin myös muotinäytöksiä. Laitos on mukana Euro Crafts 21 -hankkeessa, jossa aloitettiin kestävän kehityksen ja käsityömenetelmien testaaminen kahden paikallisen vaatetusalan yrityksen kanssa. Lisäksi Vaatetusmuotoilun laitos osallistui partnerina tanskalaisen design koulun, BEC Design, ja sen yhteydessä toimivan Responsible Design -keskuksen organisoimaan Nordic- Baltic Mobility and Network Programme for Business and Industry -projektiin: Tavoitteena on perustaa Baltic-Nordic verkosto, joka palvelee vaatetusalan yrityksiä jakamalla tietoa ja kokemuksia kestävästä kehityksestä vaatetussuunnittelussa. Tavoitteena on myös kehittää aloitteita innovatiivisiin yhteistyöprojekteihin. Vaatetusmuotoilun laitoksen maksullisen palvelutoiminnan projekteja vuonna 2009 olivat esimerkiksi: Kuorovaatteen suunnittelu ja ohjeistus, Kuopion tuomiokirkkoseurakunta Lihasta maa -tanssiesityksen puvustus, Savoniaamk, Musita Viimeinen kesä näytelmän puvustus, yhteistyöprojekti Minna Canthin lukion ja Kuopion kaupungin teatterin kanssa Muotinäytös kierrätysmateriaaleista Kallavesj` 2009 messuilla. Muotinäytös Kuopiossa H-talossa, 2. vuosikurssin opiskelijoiden vaatemallistot, jotka olivat näytteillä keväällä myös Taitemia galleriassa Valmistuvat vaatetusopiskelijat pitivät näyttelyn Hetkiä yhdessä Taitemia galleriassa, esillä opiskelun aikana tehtyjä töitä Teija Vartiaisen malliston esittely Lontoon Alternative Fashion Week 2009 tapahtumassa Krista Korkeakosken malliston esittely NJR Fashion Award 2009 kilpailussa Helsingissä Näyttely-, messu- ja tiedotustoiminta Aktiivinen näyttelytoiminta on tärkeää Kuopion Muotoiluakatemian näkyvyyden kannalta, se onkin yksi keskeinen ulkoisen viestinnän muoto. Näyttelytoiminnalla edistetään myös valmistuvien työhönsijoittumista esittelemällä monipuolisesti muotoilu- ja viestintäalan osaamista. Oppilaitoksen teemanäyttelyiden lisäksi on ajoittain myös korkeatasoisia kotimaisia ja kansainvälisiä vierailunäyttelyitä. Näyttelyiden yhteydessä järjestetään lisäksi erilaisia seminaareja ja tapahtumia. Vuoden 2009 aikana opiskelijoiden tuotteita ja projekteja esiteltiin kolmessatoista näyttelyssä oppilaitoksen Taitemiagalleriassa sekä viisi opiskelijoiden näyttelyä Turolla Galleria Lataamossa. Uusi näyttelytila, myös opiskelijoiden taukotilana toimiva Galleria Lataamo Turon kolmannessa kerroksessa, avattiin näyttelykäyttöön keväällä Sen näyttelyajoista ja toiminnasta vastaa kuvallisten aineiden opettaja Timo Kokko. 15

19 Vuoden päätapahtuma oli Genesis-näyttely Design Forumissa Helsingissä toukokuussa Näyttelyn avaajana toimi valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja avajaiset keräsivät runsaan vierasjoukon. Näyttelyn nimi Genesis viittasi alkuperään, suunnittelun lähtökohtiin ja tuotteen syntytarinaan. Näyttelyssä oli mukana useita yritysyhteistyöprojekteja, joita oli toteutettu muun muassa Marimekon, Ril sin ja Kalevala Korun kanssa. Savonia-ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen yhteistyöstä esimerkkinä oli Savonia Chopper -moottoripyörä, jonka teknisestä toteutuksesta olivat vastanneet konetekniikan opiskelijat ja muotoilusta teollisen muotoilun opiskelijat. Näyttelyssä kävi Design Forumissa toukokuun aikana noin 8000 vierasta ja se sai runsaasti kehuja korkeasta ja viimeistellystä töiden tasosta. Kuopion kaupunki järjesti näyttelyssä kutsuvierastilaisuuden. Genesis näyttely oli Design Forumin jälkeen esillä Taitemia-galleriassa kesä-syyskuun ajan. Suomalaisen punonnan alan yhdistys Punos ry täytti 10 vuotta ja juhlisti sitä Pienestä suurta -juhlanäyttelyllään syyskuussa Taitemia-galleriassa. Näyttely kokosi eri materiaaleista ja tekniikoista toteutettuja pienoispunoksia. Juhlan kunniaksi mukana oli tunnettuja ulkomaalaisia ja kotimaisia punojia. Suomalaisista punojamestareista mukana olivat muun muassa kaislanpunoja Hans Holmqvist, pajunpunoja Vilho Raatikainen ja juurenpunoja Martti Tauriainen. Näyttelyssä suomalaisten punojamestareitten perinteiset korit kävivät vuoropuhelua pienoispunosteosten kanssa. Kansainvälisiä punojia olivat japanilainen Hisako Sekijama, englantilainen punoja ja tutkija Mary Butcher ja tanskalainen punoja ja kirjoittaja Marianne Mortensen. Kokeilevaa ja uudistavaa suomalaita punontaa näyttelyssä esittelivät kierrätyksen asiantuntija Raija Manninen, paperitaiteilija Minnamarina Tammi, pajupunoja Anna-Maria Väätäinen ja tekstiilisuunnittelija Minna Koskinen. Valtakunnallisen kirkkotekstiiliviikon seminaari järjestettiin Kuopion Muotoiluakatemian auditoriossa Kirkkotekstiiliviikon teemana oli Kirkkotekstiilien asema ja merkitys ihmisen elämänkaaressa. Seminaarin yhteydessä järjestettiin kirkkotekstiilinäyttely. Taitemia-galleriassa esillä oli Kuopion Muotoiluakatemian tekstiilimuotoilun lehtori Helena Kauttosen näyttely Juhlamielellä sekä Kuopion hiippakunnan neljä piispankaapua: Eino Sormuselle tehty piispankaapu vuodelta 1939, Matti Komulaisen suunnittelema violetti kaapu vuodelta 1975, Päikki Prihan suunnittelema Piispa Matti Sihvoselle tehty samettinen kaapu ja stola Wide pockets coat, Teija Vartiainen 16

20 vuodelta 1987 sekä Hanna Korvelan suunnittelema Piispa Wille Riekkiselle tehty sininen piispankaapu, hiippa ja stola. Aulassa oli Kuopion seurakuntien Kuvataidetoimikunnan tilaaman ja Kuopion Muotoiluakatemian toteuttaman Virolaisen Nõmmen luterilaisen seurakunnan Lunastaja-kirkon kirkkotekstiiliprojekti. Kellari-galleriassa oli esillä kirkkotekstiilejä Ahvenanmaalta sekä Suomen ortodoksisen kirkkomuseon näyttely Onko kuolema musta vai valkoinen? Kirkkotekstiiliviikon järjestelyissä olivat yhteistyössä Kirkkopalvelut, Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä, Kuopion hiippakunta, Suomen ortodoksinen kirkko, Taideteollisen korkeakoulu, kirkkohallitus ja Kuopion Muotoiluakatemia. Näyttelyitä vietiin myös ulkotiloihin, kun jäänveiston kurssilaiset loivat Kuopion Muotoiluakatemian sisäpihalle ainutkertaisen näyttelyn. Kallavedestä nostettu luonnonjää sai niin abstrakteja kuin luontoon liittyviä muotoja kurssilaisten käsissä. Kurssin opettajana toimi jäänveiston palkittu taitaja lehtori Antti Kares. Hän on edustanut Suomea menestyksekkäästi useissa kansainvälisissä jäänveistokilpailuissa. Kuopion Muotoiluakatemia osallistui omalla osastollaan marraskuussa Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn Suomen Lukiolaisten Liiton Studia 2009 kansainväliseen jatkokoulutustapahtumaan, joka keräsi ennätyksellisesti yli nuorta tutustumaan koulutusmahdollisuuksiin. Osastolla kävi keskustelemassa opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa runsaasti muotoilun koulutuksesta kiinnostuneita opiskelijoita. Palaute osastosta sekä jaetusta materiaalista oli erittäin positiivista. Kuopion Muotoiluakatemian opiskelija Teija Vartiainen osallistui Arctic Kingdom -mallistollaan kansainväliseen Alternative Fashion Week -muotitapahtumaan Lontoossa. Malliston inspiraationa olivat ilmastonmuutoksen symboliksi tulleet jääkarhut ja materiaaleina silkki sekä suomenlampaan villasta ja silkkihahtuvasta huovutettu huopa. Materiaalivalinnoissa oli otettu huomioon kestävän kehityksen konteksti. Hetkiä yhdessä Vaatetusmuotoilun valmistuvien opiskelijoiden näyttely, jossa oli poimintoja vuosien varrelta. Näyttelyssä voi tutustua suunnittelutyön eri osaalueisiin. Mukana oli taidokkaita esityskuvia, mielenkiintoisia asusteita sekä upeita asuja, mm. juhla- ja hääpukuja, uniikkeja päällysvaatteita sekä Savonia Chopperiin suunniteltu motoristin ajoasu. Keramiikka- ja lasimuotoilun opinnäytetöitä Keramiikka- ja lasimuotoilun valmistuvien opiskelijoiden opinnäytetöitä. Esillä Avainkaapin suunnitteluja valmistusprosessin kuvaus, Naisen Haarniska vaateveistos keramiikasta, Big Red Bus lasiteos Kuopion Englantilaiseen Nõmmen Lunastaja kirkon kirjaliina ja alttarivaate, Outi Santaniemi ja Nina Tervo 17

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry 150 vuotta

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry 150 vuotta vuosikertomus 2010 KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Kuopion Rouvasväenyhdistys ry 150 vuotta KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Vuosikertomus 2010 Sisä llys Kuopion

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

Vuosikertomus 2008. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Vuosikertomus 2008 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu PL 98 (Piispankatu 8) 70101 Kuopio Puh. (017)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu PL 98 (Piispankatu 8) 70101 Kuopio Puh. (017)

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Sisältö kuopion ROuvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus KUOPION Muotoiluakatemian johtajan katsaus KUOPION

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus 1 2 SISÄLTÖ KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN JOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö- ja sidosryhmälehti 02.10 3 ]

Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö- ja sidosryhmälehti 02.10 3 ] Savonian sanomat Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö- ja sidosryhmälehti Mehän ollaan tosi hyviä. 3 Mitä ISATissa tapahtuu. 8 Imagotutkimus. 11 02.10 Savonia nappasi neljä palkintoa. 12 OIS- ja CDIO-hankkeet.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pekka Hulkko Jari-Pekka Kanniainen Annikka Nurkka Teuvo Uusitalo Heidi Westerlund Johanna Mattila Kim Östman Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Kääriäinen suojelee IDEAKIPPIÄ. Kuopio opiskelukaupunkina. Savonia läpäisi auditoinnin. Uudet varehtorit. Osaamiskeskittymät

Kääriäinen suojelee IDEAKIPPIÄ. Kuopio opiskelukaupunkina. Savonia läpäisi auditoinnin. Uudet varehtorit. Osaamiskeskittymät Kuopio opiskelukaupunkina Savonia läpäisi auditoinnin Kääriäinen suojelee IDEAKIPPIÄ Uudet varehtorit Osaamiskeskittymät Asiakaslähtöisyys arvo käytäntöön Jouni Vornanen päätoimittaja Taitavalla asiakassuhteen

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Aimo Virtanen Mailis Aaltonen Arja Markus Jukka Oresto Petri Rytkönen Marja-Liisa Saarilammi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Päivi Karttunen Saku Jokisalo Pekka Kettunen Jukka Oresto Marita Ruohonen Krister Talvinen Kirsi Mustonen Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Merja Saarela Päivi Jaatinen Kari Juntunen Antti Kauppi Leenamaija Otala Veli-Matti Taskila Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

Kunnioitus. Vastuullisuus. Avoimuus

Kunnioitus. Vastuullisuus. Avoimuus HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO HAAGA-HELIAn strategia, visio ja eettiset periaatteet 3 Rehtorin katsaus, Rektors översikt 4 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 6 Avainluvut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pentti Rauhala Hannu Kotila Linnéa Linko Outi Mulari Markku Rautonen Sirpa Moitus Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot