Logistiikkayritysten Liitto Helsinki Eteläranta 10 puh fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi"

Transkriptio

1 Logistiikkayritysten Liitto Helsinki Eteläranta 10 puh fax JÄSENKIRJE Toimisto 2. Uutisia 3. ATP-opas 4. Projektit ja kampanjat 5. Tilastot 1. Toimisto 2. Uutisia Toimisto on lomalla Kiireellisissä asioissa saa yhteyden matkapuhelimella, Ylijohtaja Harri Cavén eläkkeelle Liikenne- ja viestintäministeriön liikennepolitiikan osaston päällikkö, ylijohtaja Harri Cavén jää eläkkeelle ensi vuoden alusta. Varatuomari Cavén (62) on työskennellyt liikenneministeriössä vuodesta 1975 alkaen, osastopäällikkönä vuodesta 1989 lähtien. Ministeriö on laittanut liikennepolitiikan osaston osastopäällikön viran hakuun. Virka täytetään viideksi vuodeksi. Osaston toimialaan kuuluvat mm. asiat, jotka koskevat liikennejärjestelmän suunnittelua ja kehittämistä, liikenneverkkojen hoitoa, ylläpitoa ja kehittämistä, rautatieliikennettä, merenkulkua ja siviili-ilmailua, tieliikennettä ja ajoneuvoja, liikenteen veroja ja maksuja, tavaraliikennettä ja logistiikkaa sekä liikenteen turvallisuutta ja ympäristökysymyksiä. Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio uudistuu LVM:n organisaatio muuttuu 1. heinäkuuta. Ministeriössä on jatkossakin kolme osastoa: yleinen osasto, liikennepolitiikan osasto ja viestintäpolitiikan osasto. Yksikköjako kuitenkin muuttuu. Liikennepolitiikan osastolle tulee neljä yksikköä nykyisten kolmen sijaan. Uudet yksiköt ovat liikennejärjestelmäyksikkö, liikennepalveluyksikkö, liikenneturvallisuusyksikkö sekä logistiikka- ja Venäjä-yksikkö. Viestintäpolitiikan osastolle eli entiselle viestintämarkkinaosastolle tulee kaksi yksikköä: viestintäverkkoyksikkö ja viestintäpalveluyksikkö. Nykyisin osastolla on kolme yksikköä. Sisäinen hallinto ja valmiusyksikkö liitetään yleiseen osastoon. Ministeriön viestintä jää ainoaksi suoraan ylimmän johdon alaiseksi yksiköksi. Liikennepolitiikan ja viestintäpolitiikan osastojen yksikönpäälliköinä toimivat Mikko Ojajärvi, liikennejärjestelmäyksikkö; Mikael Nyberg, liikennepalveluyksikkö; 1

2 Matti Roine, liikenneturvallisuusyksikkö; Silja Ruokola, logistiikka- ja Venäjä-yksikkö; Juhapekka Ristola, viestintäverkkoyksikkö ja Kristiina Pietikäinen, viestintäpalveluyksikkö. Tehtävät olivat sisäisessä haussa. Osastopäälliköinä jatkavat Harri Cavén (liikennepolitiikan osasto), Liisa Ero (viestintäpolitiikan osasto) ja Juhani Tervala (yleinen osasto). Sähköisen viestinnän lakiesityksellä yksimielinen kannatus Viestinnän tunnistamistietojen käsittelystä syntyi yksimielinen lakiesitys. Esityksen takana ovat kaikki viisi valmisteluun osallistunutta ministeriötä sekä työmarkkinakeskusjärjestöt. Ehdotuksella on siis laaja yhteiskunnallinen hyväksyntä. Yksimielisyys osoittaa, että työnantajien ja työntekijöiden intressien yhteensovittamisessa on löydetty tasapainoinen ratkaisu, ja että viestinnän luottamuksellisuudesta ei tarvitse olla huolissaan. Lakiesityksessä ei ole kyse uudesta asiasta vaan voimassa olevan lain selkeyttämisestä. Nykyisen lain väärinkäytöspykälän soveltamisessa oli ajauduttu pattitilanteeseen niin, ettei enää voitu tietää, miten lakia oli sovellettava. Tilanne oli kohtuuton ja lainmuutos välttämätön. On tärkeätä, että yrityssalaisuudet saavat asianmukaista suojaa myös sähköisessä viestinnässä. Suomen lainsäädäntö ei saa olla kilpailijamaitamme huonompi silloin, kun yritykset tekevät ratkaisuja siitä, missä toimintaa harjoitetaan. Ehdotettu sääntely on nykyistä huomattavasti täsmällisempää. Lakiin ehdotetaan sellaisia oikeusturvamekanismeja, joita ei ole tällä hetkellä olemassa lainkaan. Työntekijöiden viestinnän suoja ei heikkene uudistuksessa vaan päinvastoin paranee merkittävästi. Työnantaja ei voisi koskaan seurata viestintää salaa. Kun tunnistamistietoja tulee koneellisen seulonnan perusteella tai muutoin työnantajan tietoon, siitä olisi aina tehtävä työntekijälle kirjallinen selvitys. Kyse on pelkkien tunnistamistietojen, ei viestien sisällön, seurannasta. Työntekijä voisi halutessaan saattaa asian poliisin tai jonkun muun viranomaisen käsiteltäväksi. Käsittely olisi työntekijöille täysin avointa ja läpinäkyvää. Ehdotetun sääntelyn suhteesta perustuslakiin on esitetty hieman toisistaan poikkeavia käsityksiä. Tämän asian voi lopulta ratkaista vain eduskunta ja sen perustuslakivaliokunta. Olisi kuitenkin yllättävää, jos lakiesityksessä nähtäisiin ongelmia, kun nykyinen, huomattavasti yleispiirteisempi lakikin on läpäissyt perustuslakivaliokunnan seulan. On tärkeätä, että lakiesitys saatetaan viivytyksettä eduskunnan käsiteltäväksi. Työryhmä pohtimaan kokeilua tienkäyttömaksuista Liikenneministeri Anu Vehviläinen on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään tiemaksukokeilua. Työryhmän tehtävänä on laatia esitys tiemaksukokeilusta raskaalle liikenteelle valtatiellä 7. Lisäksi työryhmä arvioi yleisemmin tiemaksujen käyttöönottoa Suomessa. Työryhmää ryhtyy vetämään liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Työryhmään tulee mukaan muun muassa valtiovarainministeriön edustus. Liikenne- ja viestintäministeriössä on tehty virkamiestyönä taustaselvitys tienkäyttömaksujen perusteista ja vaikutuksista. Selvityksellä on haluttu lisätä tietämystä tienkäyttömaksuista ja niiden vaikutuksista. Esiselvityksen taustalla on eduskunnan hyväksymä lausuma, jossa edellytettiin, että hallitus ryhtyy pikaisesti luomaan raskaalle liikenteelle tiekohtaista tiemaksujärjestelmää. Myös hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että käyttöperusteisten liikenteen hinnoittelumallien käyttöönottoa ja älykkäiden tiemaksujärjestelmien kokeilua selvitetään. 2

3 - Suomessa tulee edetä tienkäyttömaksuissa harkitusti ja vaiheittain. Tienkäyttömaksuista ei saa tulla elinkeinoelämälle ja kuljetustoiminnalle lisärasitetta, joka haittaisi elinkeinoelämän ja kuljetusalan kilpailuedellytyksiä, liikenneministeri Vehviläinen linjaa. AKEn maksuihin muutoksia - kuljettajantutkinnon kokeet halpenevat Muun muassa kuljettajantutkinnon kokeiden ja rekisteri-ilmoitusten maksut laskevat heinäkuun alusta. Raha-asiainvaliokunta puolsi 13. kesäkuuta Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamista. Asetuksen mukaan 20 AKEn suoritteen hintaa alennetaan. Esimerkiksi kuljettajantutkinnon teoriakokeen hinta laskee 17 eurosta 15 euroon. Henkilöauto-, moottoripyörä-, kuorma-auto- ja traktorikortin ajokokeen hinta laskee 36 eurosta 33 euroon. AKEn yleisimmän suoritteen eli liitteettömän rekisteri-ilmoituksen hinta laskee 10,70 eurosta 10,20 euroon. Liitteellisen ilmoituksen hinta laskee 15 eurosta 13 euroon. Ammattikuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvontaan liittyvät piirturikortit maksavat jatkossa 100 euroa nykyisen 108 euron sijaan. Ainoa maksujen korotus tehdään ns. itäliikenteen poikkeuslupien hinnoille 118 eurosta 180 euroon. Venäjä on nostanut suomalaisille myönnettävien ylimitta- ja massalupien hintaa vuoden alusta lukien. Lupien hinnoittelussa on noudatettu vastavuoroisuutta. Uusi maksu vastaa keskimäärin Venäjän veloittamaa maksua. Asetuksessa määritellään uutena asiana kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvät maksut. Perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe maksaa 50 euroa. AKEn maksuja on viimeksi muutettu vuodenvaihteessa. Silloin hintoja korotettiin keskimäärin 1,7 prosenttia vuoden 2006 maksuihin verrattuna. Työryhmä miettimään vähäliikenteisten ratojen asemaa puunkuljetuksissa Liikenneministeri Anu Vehviläinen on asettanut työryhmän selvittämään vähäliikenteisten ratojen merkitystä puunkuljetuksille. Työryhmä tekee ehdotuksen siitä, mitä kullekin rataosalle tehdään. Vaihtoehtoina ovat rataosuuden parantaminen, sen pitäminen toistaiseksi liikennöitävässä kunnossa tai lopettaminen. Vähäliikenteisillä radoilla on merkittävä asema, kun ryhdytään toteuttamaan hallitusohjelman kirjausta kotimaisen puunhankinnan lisäämisestä. Myös Venäjän päätös korottaa puun vientitulleja lisännee kuljetuksia vähäliikenteisillä radoilla. Työryhmän tulee saada työnsä päätökseen elokuun loppuun mennessä. Edustettuina ovat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Ratahallintokeskus ja metsäteollisuus. Työryhmä kuulee muitakin vähäliikenteisiä ratoja käyttäviä tahoja. Työryhmä käyttää työnsä pohjana muun muassa selvitystä, jonka Ratahallintokeskus teki vuonna 2005 vähäliikenteisten ratojen liikennemääristä ja perusparantamisen kustannuksista. Vähäliikenteiseksi luokiteltiin selvityksessä 18 rataosuutta eri puolilla Suomea, noin kuudesosa koko rataverkosta. Suojateiden pysäytysviivan käyttöä ei laajenneta Suojateiden yhteyteen maalattujen pysäytysviivojen käyttöä ei laajenneta. Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt Helsingin kaupungin aloitetta lain muuttamisesta. Ministeriö ei kuitenkaan ryhdy valmistelemaan säädösmuutoksia. Suomen nykysäännökset vastaavat kansainvälistä sopimusta. Sen mukaan pysäytysviivaa käytetään vain stop-merkin ja liikennevalojen yhteydessä. Viiva osoittaa autoilijalle pysähtymispaikan. Helsingin kaupunki ehdotti, että valkoista pysäytysviivaa voitaisiin käyttää viisi metriä ennen suojatietä myös paikoissa, joissa ei ole liikennevaloja. 3

4 Ministeriö pyysi asiasta lausuntoja liikennealan toimijoilta ja useilta kaupungeilta. Osa lausunnonantajista piti esitystä hyvänä, mutta esiin nousivat käytännön toteutuksen ongelmat ja merkinnän tulkinnanvaraisuus. Käytäntö olisi nykyistä sekavampi, koska kaikissa suojateissä ei käytettäisi pysäytysviivaa. Lisäksi viiva kuluu helposti eikä näy lumen alta. Myös kansainvälistä yhdenmukaisuutta pidettiin tärkeänä. Lausuntojen yhteydessä ministeriö toivoi muita ehdotuksia suojateiden turvallisuuden parantamiseksi. Lausunnoissa ehdotettiin mm. heräteraitoja, heijastavia paaluja, valaistuksen parantamista ja valvonnan lisäämistä. Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää, miten suojateiden havaittavuutta voitaisiin parantaa. Liikennepoliittisen selonteon valmistelu käyntiin Liikenne- ja viestintäministeriö on ryhtynyt valmistelemaan liikennepoliittista selontekoa. Hallitusohjelmaan sisältyvällä selonteolla halutaan liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja nykyistä laajempia näkökulmia. Selontekoon tulee liikennejärjestelmän kokonaisuuteen perustuva kehittämis- ja investointiohjelma. Sen aikavälinä on vuotta. Lisäksi laaditaan vaalikauden kattava liikenneväylien investointiohjelma. Selonteossa on tarkoitus ottaa kantaa myös muun muassa joukkoliikenteeseen, logistiikkaan ja ilmastonmuutoksen hillintään. - Selonteolla voidaan nostaa liikennepolitiikan valmistelun tasoa. Tempoilevuudesta ja yksittäisiin tie- ja ratahankkeisiin painottuvasta päätöksenteosta on nyt mahdollisuus siirtyä pitkäjänteiseen toimintaan, liikenneministeri Anu Vehviläinen sanoo. Ministeri Vehviläinen lähetti 29. toukokuuta liikennealan toimijoille kirjeen, jossa ministeriö pyytää näkemyksiä selonteon sisällöstä. Ministeri pyytää määrittelemään ihmisten päivittäisen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten merkittävimmät ongelmat sekä ehdottamaan niihin ratkaisuja. Vastaajan halutaan myös listaavan tärkeimpinä pitämänsä liikennehankkeet. Lisäksi kysytään keinoista pysäyttää ilmastonmuutosta. Kirjeen saavat mm. monet virastot ja laitokset, maakuntien liitot, suurimmat kaupungit, korkeakoulut sekä liikennealan edunvalvonta- ja kansalaisjärjestöt. Vastausaikaa on kesäkuun loppuun. Selonteon valmisteluun liittyy elo-syyskuussa neljä keskustelu- ja kuulemistilaisuutta eri puolilla Suomea. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö järjestää eri asiakokonaisuuksista keskustelutilaisuuksia liikenteen neuvottelukunnissa. Selonteon laatimista ohjaa liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä. Selonteon valmistelua voi seurata ministeriön verkkosivuilta osoitteessa Sivujen kautta voi myös lähettää palautetta. Suomi kansainvälisen liikennefoorumin puheenjohtajaksi Suomi toimii uuden kansainvälisen liikennefoorumin ensimmäisenä puheenjohtajana seuraavan vuoden ajan. Euroopan liikenneministerikonferenssia CEMTiä päätettiin viime vuonna laajentaa. Konferenssi muuttuu maailmanlaajuiseksi liikennealan foorumiksi International Transport Forumiksi (ITF). Suomen ITF-puheenjohtajuus vahvistetaan CEMTin päätöskokouksessa Bulgarian Sofiassa toukokuuta. Puheenjohtajaksi tulee liikenneministeri Anu Vehviläinen. Sofian kokouksen teemana ovat liikenteen ruuhkat. Tapaamisessa keskustellaan ruuhkien syistä ja keinoista niiden vähentämiseksi. Esillä ovat mm. ruuhkamaksut, rajanylitysten ongelmat sekä investoinnit ruuhkien helpottamiseksi. Uudessa liikennefoorumissa on yhteensä 52 jäsenmaata. Uusia täysivaltaisia jäseniä ovat OECD:n suuret jäsenmaat USA, Kanada, Japani, Korea, Australia ja Meksiko. Ministerien lisäksi mukaan voidaan kutsua mm. yritysten ja tieteen edustajia. Vuosit- 4

5 taisten kokousten välillä korkeinta päätäntävaltaa käyttää liikennehallintokomitea. Suomen puheenjohtajuuskaudella liikennehallintokomiteaa johtaa liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Juhani Tervala. Foorumin vuosittaiset kokoukset pidetään tästä lähin Saksan Leipzigissa. Suomen puheenjohtajuuskauden ja ensi vuoden kokouksen teemana on energia ja liikenne. Ministeri Vehviläinen esittelee Sofiassa ensi vuoden kokouksen aiheita. Niitä ovat mm. liikenteen vaikutukset ilmastonmuutokseen, liikenteen energiatehokkuus ja vaihtoehtoiset polttoaineet. Liikenneministeri Vehviläinen tapaa Sofian kokouksen yhteydessä kahden kesken Venäjän liikenneministerin Igor Levitinin. Keskustelujen aiheina ovat mm. rajanylityskysymykset, logistiikkayhteistyö, Helsingin ja Pietarin välinen nopeajunahanke sekä Saimaan kanavan vuokrasopimusneuvottelut. Ministeri Vehviläinen keskustelee myös EU-puheenjohtajamaan Saksan liikenneministerin Wolfgang Tiefenseen kanssa. Esillä ovat ensi viikolla Luxemburgissa pidettävän EU:n liikenneministerikokouksen asiat. Työryhmä: Liikenteen meluntorjuntaan 90 miljoonaa euroa Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää 90 miljoonan euron käyttämistä maantie- ja rautatieliikenteen meluntorjuntaan. Näin saataisiin helpotusta noin melualueella asuvalle. Meluntorjunnan teemapaketissa ehdotetut työt kattavat vuodet Tämän jälkeen valtion rahoitusta tarvittaisiin noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Myös kuntien kaavaillaan osallistuvan töiden rahoitukseen 4-7 miljoonalla eurolla vuosittain. Teemapakettiin sisältyy yhteensä 77 maantie- ja 9 rautatieliikenteen meluntorjuntahanketta. Niiden tavoite on, että vuonna 2020 yli 55 desibelin melualueilla asuisi lähes 20 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin vuosituhannen vaihteessa. Melua voidaan torjua esimerkiksi meluesteitä rakentamalla ja käyttämällä hiljaisia päällysteitä taajama-alueilla ja kaupunkien sisääntuloteillä. Maantie- tai rautatieliikenteen melualueilla asuu ihmistä. Kaikkiaan liikenteen melualueilla asuu lähes miljoona suomalaista, jos myös taajamien katumelulle ja lentomelulle altistuvat lasketaan mukaan. Työryhmä ehdottaa meluntorjunnan teemapakettia osaksi valmisteilla olevaa liikennepoliittista selontekoa. Liikenneministeri Vehviläinen vierailee itärajalla ja Kymenlaaksossa Liikenneministeri Anu Vehviläinen tutustuu maanantaina 4. kesäkuuta tullin ja rajaaseman toimintaan sekä rekkaparkkeihin Vaalimaalla. Hän vierailee myös Nuijamaalla sekä Kouvolassa ja Kotkassa, joissa esillä ovat logistiikkatoiminnot. Ministerin ohjelmassa on lisäksi käynti Saimaan kanavalla. Liikenteen energiankulutus ja verkkovierailumaksut liikenne- ja viestintäministerien käsittelyssä Euroopan unionin liikenneministerit ja viestintäministerit kokoustavat kesäkuuta Luxemburgissa. Liikenneministerit keskustelevat liikennealan energiastrategiasta. Suomi pitää tärkeänä, että liikenteen energiankulutuksen tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi haetaan aktiivisesti kestäviä ratkaisuja ja konkreettisia toimenpiteitä. Panostusta tarvitaan sekä henkilöautojen että raskaan liikenteen ajoneuvojen energiankulutuksen tehostamiseen. Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmästä kuullaan tilannekatsaus, ja neuvoston on tarkoitus hyväksyä hankkeen jatkolinjaukset. Komissio on selvittänyt, miten vastuu hankkeeseen liittyvistä riskeistä jaettaisiin julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Esillä on 5

6 vaihtoehto, että julkisen sektorin vastuuta laajennettaisiin kattamaan kehittämisvaihe ja rakentaminen kokonaan käyttöönottoon asti. Komissio esittää vaihtoehtoja myös rahoituksen järjestämiseksi. Suomi pitää tärkeänä, että Galileon kehittämistä jatketaan määrätietoisesti. Järjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuonna Liikenneministerit käsittelevät myös merenkulun turvallisuutta parantavia ehdotuksia. Kolmanteen merenkulun turvallisuuspakettiin kuuluvista kolmesta direktiiviehdotuksesta on tavoitteena poliittinen yhteisymmärrys. Ministerit käyvät periaatekeskustelun EU:n LRIT-tietokeskuksen perustamisesta. Tietokeskus mahdollistaisi alusten tunnistamisen ja seurannan aavalla merellä. Verkkovierailumaksuista sopuun Viestintäministerit hyväksynevät verkkovierailu- eli roaming-maksuja koskevan asetuksen sisällön. Euroopan parlamentti on sen jo hyväksynyt. Asetuksen myötä EU:n sisäisten ulkomaanpuhelujen hinnat laskevat merkittävästi. Verkkovierailuille tulee enimmäiskuluttajahinnat. Puhelu maasta toiseen maksaa jatkossa 49 senttiä minuutissa ja puhelun vastaanottaminen 24 senttiä minuutissa. Hintoihin lisätään arvonlisävero. Hinnat laskevat vielä lisää kahtena vuonna asetuksen voimaantulon jälkeen. Verkkovierailuasetuksen on tarkoitus tulla voimaan kesäkuun lopussa. Puheenjohtajamaa Saksa raportoi kokouksessa postipalveludirektiivin uudistamisen vaiheista. Komissio on ehdottanut, että postipalvelut avattaisiin kilpailulle vuoden 2009 alusta. Suomessa postitoiminta on jo avattu lainsäädännössä kilpailulle. Galileon kehittäminen jatkuu uudella mallilla Satelliittinavigointijärjestelmä Galileon valmistelua jatketaan uudella toimintamallilla. Julkisen sektorin vastuu hankkeesta tulee lisääntymään. Euroopan unionin liikenneministerit hyväksyivät Galileo-hankkeen tulevaisuuden toimintaperiaatteet ja rahoituslinjaukset kokouksessaan kesäkuuta Luxemburgissa. Komissio ehdottaa, että julkisen sektorin vastuuta laajennetaan kattamaan kehittämisvaihe ja rakentaminen kokonaan käyttöönottoon asti. Päätös uudesta toimintamallista sekä rahoituspäätös pyritään tekemään liikenneministerien kokouksessa lokakuussa. Galileo-järjestelmään on jo varattu 1 miljardi euroa. Alustavien arvioiden mukaan lisärahaa tarvittaisiin 2,4 miljardia euroa vuosille Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että Galileo on edelleen erittäin merkittävä hanke ja että sen kehittämistä pitää jatkaa. Myös Suomi pitää Galileota tärkeänä hankkeena, jolla on olennainen merkitys Euroopan korkean teknologian teollisuuden kehittämiselle. Galileo-järjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuonna Ministerit hyväksyivät päätelmät liikennealan energiastrategiasta, jossa esitetään liikennemuodoittain toimenpiteitä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Suomi pitää tärkeänä, että päästöjen vähentämiseksi haetaan aktiivisesti kestäviä ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ministerit hyväksyivät päätelmät, joissa korostetaan että myös lentoliikenteen päästökauppamallin pitäisi olla globaali. Ministerit päättivät perustaa lentoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi Euroopan laajuisen lennonvarmistusjärjestelmän. Järjestelmän kehitystyöstä vastaa helmikuussa perustettu SESAR-yhteisyritys. Liikenneministerit pääsivät yhteisymmärrykseen kolmesta merenkulun turvallisuutta parantavasta direktiiviehdotuksesta. Ne ovat osa kolmatta merenkulun turvallisuuspakettia. Esimerkiksi merionnettomuuksien teknistä tutkintaa halutaan parantaa ja yhtenäistää. Ministerit kävivät periaatekeskustelun EU:n yhteisen LRIT-tietokeskuksen perustamisesta. Tietokeskus mahdollistaisi alusten tunnistamisen ja seurannan aavalla merellä. Kaikilla EU-mailla pitää olla tällainen tietokeskus vuoteen 2009 mennessä. Suomi ja 6

7 monet muut maat kannattivat periaatteessa EU:n yhteisen tietokeskuksen perustamista. Lisätietoja tarvitaan kuitenkin vielä tarvittavista teknisistä ratkaisuista sekä kustannuksista ja niiden jaosta. Ek:n netti uudistui EK:n nettisivujen sisältö, rakenne ja ulkoasu on täysin uudistettu. Tavoitteena on käyttäjäystävällisyys. Ajankohtaiset asiat ja EK:n edunvalvontaan liittyvät aineistot ja näkemykset ovat entistä selkeämmin esillä. Tarjoamme myös uusia palveluja: voit tilata sähköpostiisi linkin uusista tiedotteista ja julkaisuista. Tarjolla on myös kommunikaattorien käyttäjille räätälöity sivusto EK:n verkkosivuilla käydään kuukausittain yli kertaa. Sisältödokumentteja on yli Järjestön parivuotisen historian aikana tieto verkkosivujen käyttäjien tarpeista on karttunut. Sivuston rakennetta on selkeytetty niin, että sivun vasen valikko sisältää EK:n edunvalvontaan liittyvät asiat, ylhäältä löytyy ajankohtaisvalikko jatkuvasti päivittyvine sisältöineen. Uusina palveluina RSS-uutissyöte ja tilastokuvapankki EK tarjoaa nyt kävijöiden käyttöön automaattisen RSS-uutissyötteen tuoreimmista uutisista. Palvelun käyttäjä voi tilata haluamistaan aihealueista uutisotsikot suoraan omaan sähköpostiinsa. Palvelun avulla on helppoa seurata esimerkiksi työehtosopimusneuvotteluita. Syöte sisältää uutisen otsikon ja suoran linkin, josta jutun pääsee lukemaan. EK:n tietografiikka on kerätty tilastot-osioon yhtenäiseksi kuvapankiksi, josta on helppo ottaa kuvia omiin tarpeisiin. Varsinkin talouteen ja työelämään liittyvät kuvat ovat ainoalaatuisia. Kohdasta Tilastot -> Talous -> Ajantasaiset talouskuvat löytyvät kahden tunnin välein päivittyvät, kansantalouteen liittyvät kuvat. Työelämän tilastokuvissa on suuri määrä palkkoihin ja työvoimakustannuksiin liittyviä kuvia, joita ei ole sellaisenaan muualta saatavissa. Pääsivulla ilmestyy päivittäinen uutinen. Se kertoo EK:n näkemykset ajankohtaisista asioista. Työehtosopimusneuvotteluja voi seurata Työmarkkinakierros sivustolta. Tapahtumakalenterissa on listattu tapahtumat ja koulutustilaisuudet. Kauppapaikasta voi ostaa julkaisuja ja työsuhdelomakkeita. Nettikamera kiertää näkymää Etelärannan ympärillä ja kertoo säätiedot. Valuuttalaskin auttaa kääntämään eurot noin sadalle valuutalle ja päinvastoin. Medialle on oma osionsa, josta löytyvät ajankohtaisaineiston lisäksi myös johtajien kuvia lehdistökäyttöön, lehdistökutsut ja EK:n graafiset ohjeet. EK:n vuosikertomus liitteenä. Löydät EK:n vuosikertomuksen 2006 tämän jäsenkirjeen liitteenä. KEMIANTEOLLISUUS TYYTYVÄINEN NEUVOTTELUTULOKSEN PITKÄÄN SOPI- MUSKAUTEEN Kemianteollisuus ry ja Kemianliitto ry pääsivät aamuyöllä neuvottelutulokseen kemianteollisuuden työntekijöitä koskevista, tammikuun lopussa 2010 päättyvistä työehtosopimuksista. Kemianteollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n hallitukset ovat hyväksyneet nämä kemian päätoimialoille syntyneet neuvottelutulokset. Kemianliitto ry käsittelee esitystä hallinnossaan perjantaina Neuvottelutuloksen mukaan sopimuskausi alkaisi välittömästi ja päättyisi Sopimuskauden alkaessa maksettaisiin alakohtaiset euromääräiset kertakorvaukset. Prosentuaaliset yleiskorotukset jaksottuvat vuoden 2007 lokakuulle, vuoden 2008 syyskuulle ja vuoden 2009 toukokuulle. Ne ovat suuruudeltaan 3,4 prosenttia, 2,5 prosenttia ja 2,4 prosenttia. Vuosien 2008 ja 2009 korotuksiin kuuluisi myös 0,4 prosentin suuruinen paikallinen erä. 7

8 Kemianteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Martti Niskanen kiittelee neuvottelutuloksen pitkää sopimuskautta hyväksi ratkaisuksi. Runsaan kahden ja puolen vuoden sopimiskausi merkitsee tietynlaista vakautta alalle ja mahdollistaa kustannuskehityksen ennakoinnin. Neuvotteluissa saatiin aikaan myös uusia avauksia, jotka merkitsevät käytännössä mm. työajan joustavampaa käyttöä yritystasolla. Paikallista sopimista saatiin aimo askelin eteenpäin. Neuvottelutuloksen mukaiset kustannusvaikutukset asettavat haasteita tuottavuuden kehittämiselle kemianteollisuuden eri toimialoilla. Tähän on nyt uusittujen sopimusmääräysten myötä paremmat mahdollisuudet. Kilpailijamaihin nähden sopimusratkaisu oli tälläkin perusteella hyväksyttävissä. Kemianteollisuuden sopimusratkaisu koskee yhteensä noin työntekijää kaikilla kolmella kemianteollisuuden pääsopimusalalla: kemian perusteollisuudessa, muovi- ja kemian tuoteteollisuudessa sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuudessa. EK:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin: Kemian palkkaratkaisu ei ole ohjenuora eikä astinlauta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n puheenjohtaja Antti Herlin varoittaa työmarkkinaosapuolia tuijottamasta liikaa toisten alojen palkkasopimuksiin. Vanhanaikainen palkkakilpailu olisi vakava uhka myönteiselle työllisyyskehitykselle. Liittojen velvollisuus on arvioida oman alansa tuottavuutta, kilpailukykyä ja kilpailuasemaa kokonaisuudessaan myös pidemmällä sihdillä. Palkankorotusten taso määräytyy näistä lähtökohdista. Kovan kansainvälisen kilpailun keskellä ei voi todellakaan sanoa, että yhden alan ratkaisu antaisi pohjan joidenkin muiden alojen neuvotteluille. Tämä fakta on pitänyt aina, mutta kiihtynyt globalisaatiokehitys korostaa asian merki- tä, Herlin sanoo maanantaina antamassaan tiedotteessa. tys- Liitot kantavat suurta vastuuta oman alansa ja koko Suomen työllisyydestä. Tätä korostettiin myös hiljattain julkistetussa tulopoliittisen selvitystoimikunnan raportissa. Jos kilpailukyky menetetään, sen palauttaminen on toimikunnan mukaan vaikeaa ja merkitsisi raskaita taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia. Sen vuoksi jokaisen toimialan on arvioitava omaa tilannettaan. Kemianteollisuuteen viime viikolla syntynyt palkkaratkaisu ei käy ohjenuoraksi saati astinlaudaksi vieläkin korkeammille palkkavaatimuksille. Herlin muistuttaa, että epäonnistuminen palkankorotusten mitoituksessa olisi tuplajättivirhe. Se olisi isku yritysten kilpailukyvylle, mutta myös luvattujen verohelpotusten siirtyminen vaikuttaisi kielteisesti työllisyyteen. Liittojen on hoidettava leiviskänsä niin, että käteen tulee tuplavoitto: työllisyys paranee, ja ostovoima kasvaa palkankorotusten ja verohelpotusten ansiosta kilpailukykyä vaarantamatta. Olisi todella valitettavaa, jos hallitus joutuisi lykkäämään lupaamiaan tuloverokevennyksiä. Verotuksen huojentaminen on välttämätöntä monista syistä, sillä nykyinen huippukireä verotus vähentää sekä työn tekemistä että työn tarjontaa. Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen varoitus on otettava vakavasti. Herlin patistaa liittoja palkkakilpailun sijasta työehtosopimusten kehittämiseen ja paikallisen sopimisen edistämiseen. Työmarkkinaosapuolilla on luotettavaa tietoa siitä, että yrityskohtaisilla palkka- ja työaikamalleilla voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Näin luodaan tulevaisuuden palkanmaksuvaraa. PUOLUSTUSVOIMIEN KULJETTAKOULUTUS Puolustusvoimat aloittaa 2009 laajennetun kuljettajakoulutuksen. Valtion kehysbudjetissa on varattu resurssit koulutuskustannusten kattamiseen. Tällä hetkellä PV kouluttaa n ajoneuvokuljettajaa vuosittain, tarkoitus on nostaa määrä n Kaikkien varusmieskuljettajien palvelusaika pitenee 12 kuukauteen. Osa varusmiehistä tulee saamaan CE-luokan kortin (280 h koulutusta) ja osa C-luokan kortin (140 h nopeutettu koulutus). CE-kortin saajat voivat siirtyä suoraan työelämään ja näillä näkymin C-kortin nopeutetun koulutuksen kävijät täytettyään 21 v. Koulutuspaikkoja tulee olemaan näillä näkymin 14 eri puolilla maata, tosin Oulun läänissä vain yksi (Kajaani). 8

9 Yritysten on nyt hyvä miettiä rekrytointitilaisuuksia PV:n koulutuspaikoille, jotta myös saadaan riittävästi uusia kuljettajia alalle. 3. ATP-opas kuljettajille, lyhyt versio ATP-oppaan eli lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas on valmistunut ja sitä on jaettu jäsenistölle jo runsaasti. Vielä löytyy oppaita niitä tarvitseville. Kuljettajille erillinen, lyhennetty versio on valmistumassa painosta kesäkuun lopulla. Toimisto ottaa vastaan ennakkotilauksia! Toistaiseksi on avattu nettilinkki "ATP-aapiseen" seuravilla osoitteilla / nettipolku 1. YTL u 2. Evira j t/elintarvikekuljetukset/k ljetusl mp tilat_ja_olosuhteet/ 4. Projektit ja kampanjat Linkki on avattu myös nettisivuille lainsäädännön lisäksi oheistuksena kirjallisuuteen Logistiikkayritysten Liitto osallistuu seuraaviin projekteihin. CAP-projekti Projektin tavoitteena on tieliikennekuljettajien jatkokoulutuksen tehostaminen menetelmäkehyksellä, johon sisältyy ajotietojen keruulaitteisto, automaattiset datan luokittelumenetelmät, sekä kerätyn aineiston analyysiin perustuva koulutustuote. Hankkeen uutuusarvo on tieliikennekuljettajan ajovuorojen aikana kerätyn monikanavaisen tiedon luokittelu GPS-pohjaisen paikkatiedon ja digitaalisen kartta-aineiston pohjalta, sekä analysoidun aineiston käyttö kuljettajille tulevaisuudessa pakollisen jatkokoulutuksen yhteydessä. Tässä tavoitteessa korostuu ajonaikaisen tiedonkeruun edut etenkin suhteessa vaihtoehtoiseen ajosimulaattoriin, koska analyysi ja koulutus voidaan kohdistaa kuljettajan toimintaan oikeassa työympäristössä, koulutus tehostuu kuljettajilta vaaditun ajankäytön osalta, sekä koulutuslaitteisto on edullinen ja siirrettävissä ajoneuvosta toiseen. Mitattavia suureita tulevat alustavasti olemaan ajonopeus, ajoetäisyys, ajoneuvon kiihtyvyydet, hidastuvuuden nopeat muutokset, sivuttaissuunnan liike, ajoneuvon hallintalaitteiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen, ajo- ja lepoaikojen noudattaminen, kuorman sidontapolttoaineen kulutus, tyhjäkäynti, moottorin kuormitus sekä kierroslukualueiden käyttö. Seuraavassa vaiheessa tapahtuu pilottilaitteiston kehitys sekä koulutuspaketin kehitystyötä. Pilottilaitteisto valmistuu vuoden loppuun mennessä. 9

10 Tekes ja VTT vastaavat suurimmasta osasta kustannuksista, lisäksi yksityinen sektori (mm. LL) osallistuu kuluihin. Projekti on kaksivuotinen ja valmistuu Kuljetusala.com Maantiekuljetuksen toimialan imagon parantamisen, koulutukseen hakeutumisen, osaavan työvoiman kouluttamisen ja rekrytoinnin edistämiseksi on kuljetusalan nykyisiä koulutus- ja työmahdollisuuksia markkinoitava tulevaisuuden osaajille yhteisvoimin näkyvästi ja pitkäjänteisesti. Markkinointi toteutetaan kiertueena koko Suomessa ja lähialueilla. Tapahtumapäiviä tulee olemaan 40/v. Projektin yksityiskohtaisempi suunnittelu on meneillään. Tapahtumapäiviin toivotaan osallistuvan myös LL:n paikalliset jäsenyritykset. Ensimmäiset teemapäivät ovat lokakuussa Viikolla 25 saadaan lopullinen projektiesitys. Opetusministeriö tulee kattamaan suurimman osan kuluista, lisäksi elinkeinoelämä osallistuu kuluihin ja järjestelyihin (myös LL). Projekti on kaksivuotinen, mutta sitä voidaan jatkaa 1-2 vuotta lisää, jos nähdään, kuten toivottua, että saavutamme näkyviä tuloksia. Logistiikka-alan työvoiman ennustettu tarve Logistiikan osalta alan yritysten työvoimatarpeiden selvittäminen on nyt erittäin tärkeää. Logistiikka on alana kasvussa ja uudet investoinnit luovat työvoiman kysyntää, mikä on paitsi määrällinen kysymys myös osaamiseen liittyvä kysymys. Kuljetusalalla on jo tällä hetkellä työvoimavaje, mikä tulee pahenemaan työvoiman ikääntymisen myötä. Ennakointiselvitykselle on siis selvä tarve ja selvitettäviä asioita ovat mm. seuraavat: Kuinka paljon alan yritykset tarvitsevat työvoimaa ja minkälaista osaamista työntekijöiltä odotetaan? Millaiset ovat alan koulutusresurssit: määrä ja sisältö. Millaiset ovat alan alihankintaketjut. Teknologian muutosten vaikutukset osaamiseen. Projekti suoritettiin yrityskyselyillä (n. 500 kpl ja 20 haastattelua) ja niiden analysoinnilla sekä puolen päivän työpajalla. Projekti koskee ensisijaisesti Uudenmaan TE keskuk- sen aluetta. Kustannuksista vastasi TE -keskus. LL osallistui projektiin. Loppuraportti valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Tarkempia tuloksia pyrin jakamaan sen jälkeen. Mistä kuljettajat, MiKu? Liiton hallitus nimesi lokakuun 2006 kokouksessaan liiton oman työryhmän, MiKu, miettimään toimenpiteitä kuljettajapulan ratkaisemiseksi ja kuljettajien tulevaisuuden koulutusresurssien arvioimiseksi ja tarvittaessa lisäämiseksi sekä näihin vaikuttamiseksi. Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja työryhmän tarkennetut tavoitteet ovat muotoutumassa seuraavassa kokouksessa kesäkuun lopulla. Työryhmä tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Kuljetusala.com projektin ja TE -keskuksen vetämän projektin kanssa välttäen päällekkäisyyksiä. Asiakasrajapinnan asiakirjat Liiton hallitus asetti työryhmän kehittämään asiakasrajapinnan sähköistä toimintamallia niin, että saamme standardisoitua ja sähköistettyä mahdollisimman paljon erilaisia asiakirjoja, lippuja ja lappuja, mitkä seuraavat lähetyksiä sekä kehitettyä yhteisen, koko ketjun sähköisen toimintamallin. Kesän aikana päivitetään yhteiset Yleiset toimitusehdot koko kentällä. Näiden perusteella arvioidaan Tiekuljetussopimuslain vaatima muutostarve ja annetaan ehdotus OM:lle. Vakuutusyhtiöiden kanssa tarkennetaan vastuun siirtymisen kohdat. Näiden jälkeen aloitetaan varsinainen yrityskohtainen valmistautuminen sähköiseen ketjuun. Alustava käyttöönottoaikataulu on Tonneittain vastuuta kampanjan materiaalia tullaan jakamaan kevään aikana. Materiaalina on ns. seinätaulu ja ajoneuvotarra. Myös ulkotauluja on laitettu näkyville eräille pääväylille. 5. Tilasto Suomen Pankki Korkotietoa

11 Tilastokeskus Indeksit Neste Oil Diesel Terveisin LOGISTIIKKAYRITYSTEN LIITTO Kyösti Orre

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Ylijohtaja Minna Kivimäki

Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Ylijohtaja Minna Kivimäki Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet Finnmobile Vaikuttajafoorumi 8.11.2012 Ylijohtaja Minna Kivimäki Lähtökohdat tulevaisuuden liikennepolitiikalle Hallitusohjelman suuntaviivat

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 1 Määrärahat luvuittain LVM:n pääluokka valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä on noin

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Maakuntahallitus 34 07.04.2014 Maakuntahallitus 49 05.05.2014 Lausunto oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista MHS 07.04.2014 34 Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Liikenne-

Lisätiedot

Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta Ylitarkastaja Pyry Takala

Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta Ylitarkastaja Pyry Takala Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa Liikenne- ja viestintävaliokunta 12.9.2017 Ylitarkastaja Pyry Takala 1 Käsittelyvaihe EU:ssa Euroopan komissio antoi toukokuussa 2017 ehdotuksensa

Lisätiedot

Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Melualueilla (päiväajan yli 55 db, LAeq7-22 > 55 db) asuvien lukumäärät

Lisätiedot

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille 26.9.2013 Ari Herrala Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin organisaatiosta Säädöksiä Tilastoja Kehittäminen 26.9.2013 2 Trafin

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen 1 Määrärahat vuoden 2017 talousarvioesityksessä LVM:n pääluokka valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus Liikenne- ja viestintävaliokunta 6.4.2017 1 Ehdotuksen tausta Direktiivi koskee kuorma- ja

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Liikenne- ja viestintävaliokunta 09.06.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kv. lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen

Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Sopimusten mukaiset toimialakohtaiset neuvottelut keväällä 2009 Teknologiateollisuus Työntekijät, tietotekniikan palveluala ja ylemmät toimihenkilöt:

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

Liikennemelun torjunnan tavoitteet ja nykytila pari sanaa myös VIEME hankkeesta. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennemelun torjunnan tavoitteet ja nykytila pari sanaa myös VIEME hankkeesta. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennemelun torjunnan tavoitteet ja nykytila pari sanaa myös VIEME hankkeesta Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö VIEME-ohjausryhmä, 1.11.2007 Ohjelmallinen viitekehys liikennemelun torjuntaan

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Asia EU-komission julkinen kuuleminen vinjettidirektiivistä ja Euroopan laajuisesta tietullipalvelusta

Asia EU-komission julkinen kuuleminen vinjettidirektiivistä ja Euroopan laajuisesta tietullipalvelusta Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201600274 PAO Takala Pyry(LVM) 02.09.2016 Asia EUkomission julkinen kuuleminen vinjettidirektiivistä ja Euroopan laajuisesta tietullipalvelusta Kokous U/E/UTPtunnus

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen

MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Meriympäristön suojelua koskeva sääntely Tarvitaan kansainväliset säännökset, jotka koskevat kaikkia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EGLO ohjelman loppuseminaari

EGLO ohjelman loppuseminaari EGLO ohjelman loppuseminaari Valtion sektoritutkimusta uudistetaan, miten käy logistiikkatutkimuksen? Lassi Hilska 30.5.2007 1 Tutkimus ja ministeriö Ministeriö on paitsi hallintokoneisto myös asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017 56 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

Suomen logistiikan näköalat

Suomen logistiikan näköalat BESTUFS II Tavaraliikenne kaupungeissa 22.8.2007 Suomen logistiikan näköalat Jari Gröhn, yli-insinööri Liikennepolitiikan osasto 1 Logistiikka hallitusohjelmassa! Osallistutaan EU:n logistiikkapolitiikan

Lisätiedot

KT:n ajankohtaiskatsaus

KT:n ajankohtaiskatsaus KT:n ajankohtaiskatsaus Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 27.8.2015 Yhteiskuntasopimus Perustuu Sipilän hallituksen ohjelmaan työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS MITÄ UUDISTUKSESSA TEHDÄÄN? Järjestetään Suomen hallinto kolmeen tasoon: valtio, maakunta, kunta. Perustetaan Suomeen 18 uutta maakuntaa Maakunnille siirretään

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistus Ministerin tilannekatsaus

Maakunta- ja sote-uudistus Ministerin tilannekatsaus Maakunta- ja sote-uudistus Ministerin tilannekatsaus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Maakuntakierros, Pohjois-Savo, 23.10.2017 295 Hallitusohjelma: Yksinkertaistetaan aluehallinnon järjestämistä

Lisätiedot

Tulo- ja kustannuskehitys

Tulo- ja kustannuskehitys Liite 1. Tulo- ja kustannuskehitys Talousneuvosto 19.8.2013 Jukka Pekkarinen Tukuseto asetettu vuosiksi 2013-2016 Toimikunnan määräaikaisraportoinnissa neljä painoaluetta: 1. Ostovoima (ansiot, hinnat,

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Tilannekatsaus Harri Jokiranta

Tilannekatsaus Harri Jokiranta Tilannekatsaus 9.8.2017 Harri Jokiranta Alueelliset erot talouskehityksessä väestökartat Muuttoliike kartta Yle.fi 6.8.2017 Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta koskevan lakiesityksen

Lisätiedot

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Rautatieliikenne ja kilpailu Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Perustettu 2009 (Proxion Train), nimi muutettu

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00461 BO Hirvi Mikko(VM) 05.09.2017 JULKINEN Asia Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPA Sirén Topi Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPA Sirén Topi Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2010-00039 LPA Sirén Topi 29.01.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; lentoliikenteen turvatarkastuksissa käytettävät henkilöskannerit U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 1728-1999 (102) Paikallinen virka- ja työehtosopimus noudatettavista palvelussuhteen ehdoista ja menettelytavoista,

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Maakuntahallitus 86 19.06.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky

Suomen logistinen kilpailukyky 1 Suomen logistinen kilpailukyky -Liikennepoliittisen selonteon selvitysmiesryhmä* ja Logistiikkaselvitys 2012 Väylät & Liikenne 2012 Erikoistutkija Tomi Solakivi 30.8.2012 *Jyrki Paavola (pj.), Antti

Lisätiedot

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä Finrail Oy Lausunto 07.02.2018 Asia: LVM/2394/03/2017 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Liitemateriaali Valtiovarainvaliokunta verojaosto 15.10.2014 Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Palvelualojen työnantajat PALTA ry Riitta Varpe PALTAn tunnusluvut Noin 1

Lisätiedot

Kaupan työllisyys ja digitalisaatio

Kaupan työllisyys ja digitalisaatio Kaupan työllisyys ja digitalisaatio Kaupan työllisyys 350 Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 1000 henkilöä Kauppa 300 250 200 150 100 Metalli ja elektroniikka Rakentaminen Kuljetus ja varastointi

Lisätiedot