OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI"

Transkriptio

1 OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP FI

2 Sisältö 1 Johdanto Ohjaimen ominaisuudet Järjestelmän kuvaus Viestintäkomponentit ksikön I/O-kartoitus Yksikön tila Yksikön toiminnot LÄMMITYS, yksikön tila LÄMMITYS / JÄÄHDYTYS GLYKOLILLA, yksikön tila LÄMMITYS / JÄÄDYTYS GLYKOLILLA, yksikön tila Laskelmat Höyrystimen Delta T Poistuvan veden lämpötilan (Leaving Water Temperature, LWT) kaltevuus Vähennysnopeus Poistuvan veden lämpötilan (Leaving Water Temperature, LWT) virhe Yksikön kapasiteetti Ohjausarvo Vaiheittaisen aktivoinnin lämpötilat Yksikön tilat Yksikön tila Virrankytkennän käynnistysviive Höyrystimen pumpun ohjaus Höyrystimen pumpun konfigurointi Siirtyminen ensisijaisesta pumpusta standby-pumppuun Automaattinen ohjaus LWT kohdearvo Poistuvan veden lämpötilan (LWT) palautus Poistuvan veden lämpötilan (LWT) ohitus ma palautus OAT palautus D-EOMHP FI - 1/74

3 3.11 Kompressorien kapasiteetin ohjaus Kompressorin aktivointi jäähdytystilassa Kompressorin aktivointi lämmitystilassa Kompressorin aktivointiviive Yksikön kapasiteetin ylitykset Pyyntöraja Verkon raja LWT:n maksimijäähdytys/-lämmitysnopeus Ympäristön lämpötilan korkeuden rajoitus Puhaltimen ohjaus "V"-kokoonpanossa Höyrystimen kohdearvo Tasapainon hallintajärjestelmä Vaiheittainen aktivointi Vaiheittainen deaktivointi VFD VFD -tila Vaiheittaisen aktivoinnin kompensointi Piiritoiminnot Laskelmat Kylmäaineen kyllästyslämpötila Höyrystimen lähestyminen Lauhduttimen lähestyminen Imun ylikuumennus Tyhjennyspumppauspaine Piirin ohjauslogiikka Piirin käyttöönotto Piirin tilat Piirin tila Tyhjennyspumppausprosessi Kompressorin ohjaus Kompressorin käytettävyys Kompressorin käynnistys Kompressorin pysäyttäminen Jaksoajastimet D-EOMHP FI - 2/74

4 4.6 Puhaltimen ohjaus "W"-kokoonpanossa Puhaltimien vaiheittainen aktivointi Puhaltimen kohdearvon ohjaus EXV-ohjaus EXV:n aseman vaihteluväli Käynnistyspaineen ohjaus Maksimaalinen paineen ohjaus Manuaalinen paineen ohjaus tie-venttiilin ohjaus tie-venttiilin tila Kaasunpoistoventtiili Kapasiteetin ylitykset - Käyttörajat Höyrystimen matalapaine Lauhduttimen korkeapaine Käynnistyminen alhaisissa ympäristölämpötiloissa Korkeapainetesti Sulatuksen ohjauslogiikka Sulatusehtojen havaitseminen Käänteinen jakson sulatus Manuaalinen sulatus Asetusarvotaulukot Automaattisesti säädetyt toiminta-alueet Erityiset asetuspistetoiminnot Hälytys Yksikön hälytysten kuvaukset Yksikön vikahälytykset Vaiheen jännitteen menetys/gfp-vika Veden jäätymisen sammutus Veden virtaushäviö Pumpun suojaaminen jäätymiseltä Veden lämpötilan kääntäminen vastakkaiseksi Alhainen OAT-lukitus LWT anturivika EWT anturivika D-EOMHP FI - 3/74

5 5.2.9 OAT anturivika Ulkoinen hälytys Yksikön varoitushälytykset Huonon pyyntörajan syöttö Huono LWT:n palautusarvo Huono yksikön virran lukema Jäähdytinverkon tiedonsiirtovirhe Yksikön tapahtumat Tehonhäviö käynnin aikana Piirihälytys Piirin hälytysten kuvaukset Yksityiskohtaiset piirihälytykset Liite A: Anturin tekniset tiedot, kalibrointi Lämpötila-anturit Paineanturit Liite B: Vianmääritys PVM/GFP VIKA (näytöllä: PvmGfpAl ) HÖYRYSTIMEN VIRTAUSHÄVIÖ (näytöllä: EvapFlowLoss) HÖYRYSTIMEN VEDEN JÄÄTYMISEN SUOJAUS (näytöllä: EvapWaterTmpLo) LÄMPÖTILA-ANTURIN VIKA UKOISEN HÄLYTYKSEN VAROITUS (näytöllä: ExtAlarm) Piirin vikojen yleiskuva HÖYRYSTIMEN MATALAPAINE (näytöllä: LowEvPr ) LAUHDUTTIMEN KORKEAPAINEEN HÄLYTYS MOOTTORIN SUOJAUSVIKA (näytöllä: CoX.MotorProt) ALHAISEN ULKOILMAN LÄMPÖTILAN (OAT) UUDELLEENKÄYNNISTYSVIRHE (näytöllä: CoX.RestartFlt EI PAINEEN MUUTOSTA KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN (näytöllä: NoPrChgAl) HÖYRYSTINPAINEEN ANTURIVIKA (näytöllä: EvapPsenf) IMULÄMPÖTILAN ANTURIVIKA (näytöllä SuctTsenf EXV MODUULIN 1/2 KOMENTO VIKA (näytöllä: EvPumpFlt1) Ongelmahälytysten yleiskuva ALHAISEN YMPÄRISTÖNLÄMPÖTILAN LUKITUS (näytöllä: LowOATemp) HÖYRYSTINPUMPUN #1 VIKA (näytöllä: EvPumpFlt1) D-EOMHP FI - 4/74

6 7.7.3 HÖYRYSTINPUMPUN #2 VIKA (näytöllä: EvPumpFlt2) Varoitushälytysten yleiskuva Yleiskuva yksikön varoituksista ULKOINEN TAPAHTUMA (näytöllä: ExternalEvent ) HUONON PYYNTÖRAJAN SYÖTTÖ (näytöllä: BadDemandLmInpW) HUONON POISTUVAN VEDEN LÄMPÖTILAN (LWT) SYÖTÖN NOLLAUS HÖYRYSTIMEN VEDENSYÖTTÖLÄMPÖTILAN (EWT) ANTURIVIRHE Piirin varoitusten yleiskuva TYHJENNYSPUMPPAUS EPÄONNISTUI (näytöllä: PdFail) Tapahtumien yleiskatsaus Yleiskuva yksikön tapahtumista Yksikön tehon palautus Piirin tapahtumien yleiskuva HÖYRYSTIMEN MATALAPAINE - PITO HÖYRYSTIMEN MATALAPAINE - KEVENNYS LAUHDUTTIMEN KORKEAPAINEEN PITO LAUHDUTTIMEN KORKEAPAINE - KEVENNYS Liite C: Perusohjausjärjestelmän diagnostiikka Ohjainmoduulin LED Laajennusmoduuli LED Viestintämoduuli LED D-EOMHP FI - 5/74

7 1 Johdanto Näissä käyttöohjeissa annetaan asetus-, käyttö-, vianetsintä- ja huolto-ohjeita Daikin 1, 2 ja 3 piirillä varustetuille Microtech III -ohjausta käyttäville ilmalauhdutteisille jäähdyttimille. Vaaran tunnistamiseen liittyviä tietoja! VAARA Vaara-merkintä viittaa vaaratilanteeseen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.! VAROITUS Varoitus-merkintä viittaa potentiaalisesti vaarallisiin tilanteisiin, jotka voivat johtaa aineelliseen vahinkoon, vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan, jos niitä ei vältetä.! VAROVAISUUTTA Varovaisuutta-merkintä viittaa potentiaalisesti vaarallisiin tilanteisiin, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin tai laitteiston vahingoittumiseen, jos niitä ei vältetä. Ohjelmistoversio: Tämä käyttöohje liittyy yksikköihin, jotka on varustettu ohjelmistoversiolla XXXXXXX. Yksikön ohjelmistoversionumero voidaan katsoa valitsemalla valikon kohta Tietoa jäähdyttimestä, johon päästään ilman salasanaa. Painamalla sitten VALIKKO -näppäintä palataan valikon näyttöön. BSP:n minimiversio: 9.22! VAROITUS Sähköiskun vaara: voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahingoittaa laitteistoa. Tämä laite on maadoitettava kunnolla. MicroTech III -ohjauspaneeliin tehtävät liitännät ja huollot saa suorittaa vain henkilöstö, joka tuntee tämän laitteiston toiminnan.! VAROVAISUUTTA Staattisesti herkkiä komponentteja. Staattinen purkaus elektronisia piirilevyjä käsiteltäessä voi vahingoittaa komponentteja. Pura staattinen sähkölataus koskettamalla ohjauspaneelin sisällä olevaa paljasta metallia ennen mihinkään huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä. Älä koskaan irrota kaapeleita, piirilevyn liittimiä tai virtapistokkeita kun paneeliin on kytketty virta. D-EOMHP FI - 6/74

8 HUOMAUTUS Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle, jos sitä ei ole asennettu tai käytetä tämän käyttöohjeen mukaisesti. Tämän laitteiston käyttö asuma-alueella voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä. Kyseisessä tapauksessa käyttäjän on korjattava häiriö omalla kustannuksellaan. Daikin ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat häiriöistä tai siitä johtuvista korjauksista. Käyttörajat: Ympäristön maks. standby-lämpötila 57 C Ympäristön min. käyttölämpötila (standardi) 2 C Ympäristön min. käyttölämpötila (yksikölle, jossa on lisävarusteena alhaisen ympäristölämpötilan ohjaus) -20 C Ulostulevan jäähdytetyn veden lämpötila 4 C 15 C Ulostulevan jäähdytetyn nesteen lämpötila (jäätymisenestoaineella) 3 C 8 C. Tyhjennystä ei saa suorittaa, jos ulostulevan nesteen lämpötila on alle -1 C. Käytön Delta-T toiminta-alue 4 C 8 C Syöttönesteen maks. käyttölämpötila 24 C Syöttönesteen maks. ei käytössä lämpötila 38 C 1.1 Ohjaimen ominaisuudet Lämpötila- ja painearvoille on annettu seuraavat lukemat: Sisäänmenevän ja ulostulevan jäähdytetyn veden lämpötila Höyrystimen kyllästetty jäähdytyslämpötila ja -paine Lauhduttimen kyllästetty jäähdytyslämpötila ja -paine Ulkolämpötila Imu- ja poistoputken lämpötilat laskettu ylikuumennuspoisto- ja imuputkille Jäähdytettyjen ensisijaisten ja standby-vesipumppujen automaattinen ohjaus. Ohjaus käynnistää yhden pumpuista (alhaisimpiin käyttötunteihin perustuen) kun yksikön toiminta sallitaan (se ei välttämättä toimi jäähdytyspyynnöstä) ja kun veden lämpötila saavuttaa mahdollisen jäätymispisteen. Kaksi turvasuojauksen tasoa, jotka suojaavat asetusarvojen ja ohjausparametrien luvatonta muuttamista vastaan. Varoitus- ja virhediagnostiikat, jotka tiedottavat käyttäjille selkeällä kielellä varoitus- ja vikatiloista. Kaikki tapahtumat ja hälytykset tulostetaan kellonajalla ja päivämäärällä varustettuna, joista käy ilmi, milloin vikatilanne syntyi. Lisäksi on mahdollista palauttaa juuri ennen hälytyksen aiheuttamaa sammutusta vallinneet olosuhteet ongelman syyn eristämisen edesauttamiseksi. Käytettävissä on kaksikymmentäviisi aiempaa hälytystä ja vastaavat käyttöolosuhteet. Etäkäytön tulosignaalit jäähdytetylle vedelle nollaavat, pyytävät rajoitusta ja aktivoivat yksikön. D-EOMHP FI - 7/74

9 Testitilassa huoltoteknikko voi manuaalisesti säätää ohjaimen lähtöjä, mistä voi olla hyötyä järjestelmän tarkastukselle. Building Automation System (BAS) -kommunikointivalmius LonTalk-, Modbus- tai BACnetstandardiprotokollien kautta kaikille BAS-valmistajille. Paineanturit järjestelmän paineiden suoraa luentaa varten. Höyrystimen matalapainetilojen ja korkean poistolämpötilan ja korkeapaineen ennaltaehkäisevä tarkastus, jotta korjaustoimenpide voidaan suorittaa ennen vian ilmenemistä. 2 Järjestelmän kuvaus 2.1 Viestintäkomponentit Yksikkö käyttää useita eri viestintäkomponentteja kompressorien lukumäärästä riippuen. Käytettävät komponentit on esitelty seuraavassa taulukossa. Alla olevassa taulukosta näkyy myös, kuinka kyseiset moduulit ovat yhteydessä toinen toisiinsa. Komponentit BAS-liitäntä (Lon, BacNet, Modbus) POL687 (MTIII-pääohjain) POL965 (HP I/O-laajennusmoduuli) POL94U (EXV 1 I/O-laajennusmoduuli) POL94U (EXV 2 I/O-laajennusmoduuli) POL965 (OPZ 2 I/O-laajennusmoduuli) Osoite Kompressorien lukumäärä X X X X X - X X X X X 18 X X X X X 3 X X X X X 5 N/R N/R X X X 21 opz opz opz opz opz Huom: "x" tarkoittaa sitä, että yksikkö käyttää kyseistä komponenttia. Tässä on esimerkkikaavio siitä, kuinka komponentit on yhdistetty kahden piirin yksikössä ("W"-kokoonpano). BAS-liitäntä Microtech III -pääohjain POL687 I/O-laajennus POL94U (Osoite: 3) I/O-laajennus POL94U (Osoite: 5) I/O-laajennus POL965 (Osoite: 18) I/O-laajennus POL965 (Osoite: ksikön I/O-kartoitus Seuraavassa taulukossa näkyy fyysinen yhteys koneen ohjainlaitteistosta komponenttiin. Osoite OHJAIN EWYQ-F--lämpöpumppu Malli Kohta I/O-tyyppi I/O-tyyppi Arvo POL687 T2 Do1 Do Piiri 1 Komp 1 D-EOMHP FI - 8/74

10 POL687 Do2 Do Piiri 1 Komp 2 POL687 T3 Do3 Do Piiri 2 Komp 1 POL687 Do4 Do Piiri 2 Komp 2 POL687 Do5 Do Piiri 1 Puh 1 POL687 Do6 Do Piiri 1 Puh 2 T4 POL687 Do7 Do Piiri 1 Puh 3 POL687 Do8 Do Piiri 2 Puh 1 POL687 Do9 Do Piiri 2 Puh 2 T5 POL687 Do10 Do Piiri 2 Puh 3 POL687 Di5 Di Yksikön kytkin T6 POL687 Di6 Di Kaksoisasetusarvo POL687 AI1 Ai Höyrystin EWT POL687 T7 AI2 Ai Höyrystin LWT POL687 AI3 Ai Ulkoilman lämpötila POL687 X1 Ai Piiri 1 Imupaine POL687 X2 Ai Piiri 1 Poistopaine T8 POL687 X3 Ai Piiri 1 Imulämpötila POL687 X4 Di Piiri 1 Komp 1 suojaus POL687 X5 Ai Piiri 2 Imupaine POL687 X6 Ai Piiri 2 Poistopaine T9 POL687 X7 Ai Piiri 2 Imulämpötila POL687 X8 Do Yksikön hälytys POL687 Di1 Di Piiri 1 Komp 2 suojaus T10 POL687 Di2 Di Höyrystimen virtauskytkin POL687 Di3 Di Piiri 1 kytkin T10 POL687 Di4 Di Piiri 2 kytkin POL687 T12 Modbus POL687 T13 KNX POL94U T1 Do1 Do Piiri 1 Komp 3 POL94U T2 Di1 Di Piiri 1 Mekaaninen korkeapainekytkin POL94U X1 Di Piiri 1 Komp 3 suojaus POL94U T3 X2 Do Piiri 1 Puh 4 POL94U X3 Di Piiri 2 Komp 1 suojaus POL94U M1+ POL94U M1- T4 POL94U M2+ POL94U M2- POL94U T1 Do1 Do Piiri 2 Komp 3 POL94U T2 Di1 Di Piiri 2 Mekaaninen korkeapainekytkin POL94U X1 Di Piiri 2 Komp 2 suojaus POL94U T3 X2 Do Piiri 2 Puh 4 POL94U X3 Di Piiri 2 Komp 3 suojaus POL94U M1+ POL94U M1- T4 POL94U M2+ POL94U M2- POL965 Do1 Do Piiri 1 Nestelinjan solenoidiventtiili POL965 Do2 Do Piiri 2 Nestelinjan solenoidiventtiili T1 POL965 Do3 Do TOIMINNASSA (Lämmön talteenottopumppu) POL965 Do4 Ei käytössä POL965 Do5 Do Höyr. pumppu 1 T2 POL965 Do6 Do Höyr. pumppu 2 POL965 T3 Di1 Di Kaksoisasetusarvo POL965 X1 Di Ulkoinen hälytys T4 POL965 X2 Ai PVM D-EOMHP FI - 9/74

11 21 POL965 X3 Ai Pyyntöraja POL965 X4 Di Ei käytössä POL965 X5 Ao Piiri 1 Puhallin Vfd POL965 X6 Ao Piiri 2 Puhallin Vfd T5 POL965 X7 Ai LWT palautus POL965 X8 Di Ei käytössä POL965 Do1 Do Vedentyhjennyslämmitin (Pohjois-EU-sarja) POL965 Do2 Do Piiri 1 4-tie venttiili T1 POL965 Do3 Do Ei käytössä POL965 Do4 Do Piiri 1 4-tie venttiili POL965 Do5 Do Piiri 1 Kaasunpoistoventtiili T2 POL965 Do6 Do Piiri 2 Kaasunpoistoventtiili POL965 T3 Di1 Di Lämpöpumppukytkin POL965 X1 Ei käytössä POL965 X2 Ei käytössä T4 POL965 X3 Ai Piiri 1 Poistolämpötila POL965 X4 Ai Piiri 2 Poistolämpötila POL965 X5 Ei käytössä POL965 T5 X6 Ei käytössä POL965 X7 Ei käytössä POL965 X8 Ei käytössä 2.4 Yksikön tila Yksikössä EWYQ-F- on erilaiset käyttötilat seuraavasti: JÄÄHDYTYS, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty 4,0 C (39,2 F); JÄÄHDYTYS GLYKOLILLA, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty - 15,0 C (5 F), glykolilla; JÄÄHDYTYS/JÄÄDYTYS GLYKOLILLA, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty -15,0 C (5 F), glykolilla; JÄÄDYTYS, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty -15,0 C (5 F); 3 Yksikön toiminnot glykolilla; 3.1 LÄMMITYS, yksikön tila Yksikössä EWYQ-F- on erilaiset käyttötilat seuraavasti: JÄÄHDYTYS, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty 4,0 C (39,2 F); JÄÄHDYTYS GLYKOLILLA, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty - 15,0 C (5 F), glykolilla; JÄÄHDYTYS/JÄÄDYTYS GLYKOLILLA, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty -15,0 C (5 F), glykolilla; JÄÄDYTYS, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty -15,0 C (5 F); LÄMMITYS, yksikkö toimii vain lämpöpumppuna, maksimiasetusarvoksi on määritetty 50 C (122 F). Yksikkö toimii samalla tavalla jäähdyttimenä JÄÄHDYTYS-tilassa; 3.2 LÄMMITYS / JÄÄHDYTYS GLYKOLILLA, yksikön tila Yksikössä EWYQ-F- on erilaiset käyttötilat seuraavasti: JÄÄHDYTYS, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty 4,0 C (39,2 F); JÄÄHDYTYS GLYKOLILLA, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty - 15,0 C (5 F), glykolilla; JÄÄHDYTYS/JÄÄDYTYS GLYKOLILLA, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty -15,0 C (5 F), glykolilla; D-EOMHP FI - 10/74

12 JÄÄDYTYS, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty -15,0 C (5 F); LÄMMITYS, yksikkö toimii vain lämpöpumppuna, maksimiasetusarvoksi on määritetty 50 C (122 F). Yksikkö toimii samalla tavalla jäähdyttimenäjäähdytys GLYKOLILLA -tilassa; 3.3 LÄMMITYS / JÄÄDYTYS GLYKOLILLA, yksikön tila Yksikössä EWYQ-F- on erilaiset käyttötilat seuraavasti: JÄÄHDYTYS, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty 4,0 C (39,2 F); JÄÄHDYTYS GLYKOLILLA, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty - 15,0 C (5 F), glykolilla; JÄÄHDYTYS/JÄÄDYTYS GLYKOLILLA, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty -15,0 C (5 F), glykolilla; JÄÄDYTYS, yksikkö toimii vain jäähdyttimenä ja minimiasetusarvoksi on määritetty -15,0 C (5 F); lämpöpumppuna, maksimiasetusarvoksi on määritetty 50 C (122 F). Yksikkö toimii samalla tavalla jäähdyttimenä JÄÄDYTYS GLYKOLILLA -tilassa; TESTAUS, yksikkö ei voi käynnistyä automaattisesti. Jos LÄMMITYS-tila on valittu, on siirryttävä lämpöpumpusta jäähdyttimeen, jotta voidaan käyttää sähkökaapin manuaalista kytkintä, kun yksikön kytkin on asennossa OFF (POIS PÄÄLTÄ). 3.4 Laskelmat Tämän osion laskelmia käytetään yksikkötason ohjauslogiikassa tai kaikki piirit kattavassa ohjauslogiikassa Höyrystimen Delta T Höyrystimen veden delta t lasketaan absoluuttisena arvona vähentämällä poistuvan veden lämpötila sisäänmenevän veden lämpötilasta Poistuvan veden lämpötilan (Leaving Water Temperature, LWT) kaltevuus LWT-kaltevuus lasketaan siten, että kaltevuus esittää arvioitua muutosta LWT:ssä minuutin aikana Vähennysnopeus Edellä laskettu kaltevuus tulee olemaan negatiivinen kun veden lämpötila laskee jäähdytys- tai lämmitystilassa. JÄÄHDYTYS-tilassa vähennysnopeus lasketaan muuttamalla kaltevuusarvo käänteiseksi ja asettamalla rajaksi minimiarvo 0 C/min; LÄMMITYS-tilassa lisäysnopeus lasketaan käyttämällä kaltevuusarvoa ja asettamalla rajaksi minimiarvo 0 C/min; Poistuvan veden lämpötilan (Leaving Water Temperature, LWT) virhe LWT-virhe lasketaan seuraavasti: LWT LWT-kohdearvo Yksikön kapasiteetti Yksikön kapasiteetti perustuu arvioituihin piirikapasiteetteihin. Yksikön kapasiteetti on käynnissä olevien kompressorien lukumäärä (piireissä, joissa ei suoriteta tyhjennyspumppausta) jaettuna yksikössä olevien kompressorien lukumäärällä * Ohjausarvo Ohjausarvo määrittelee arvon, jossa yksikön kapasiteetti ei suurene eikä pienene. Ohjausarvo JÄÄHDYTYS-tilassa lasketaan seuraavasti: Kaksi kompressoriyksikköä: Ohjausarvo = Nominaali Höyrystin Delta T Asetusarvo * 0.50 Kolme kompressoriyksikköä: Ohjausarvo = Nominaali Höyrystin Delta T Asetusarvo * 0.50 D-EOMHP FI - 11/74

13 T3 T4 T1 Neljä kompressoriyksikköä: Ohjausarvo = Nominaali Höyrystin Delta T Asetusarvo * 0.30 Kuusi kompressoriyksikköä: Ohjausarvo = Nominaali Höyrystin Delta T Asetusarvo * 0.20 Ohjausarvo LÄMMITYS-tilassa lasketaan seuraavasti: Kaksi kompressoriyksikköä: Ohjausarvo = Nominaali Lauhdutin Delta T Asetusarvo * 0.50 Kolme kompressoriyksikköä: Ohjausarvo = Nominaali Lauhdutin Delta T Asetusarvo * 0.50 Neljä kompressoriyksikköä: Ohjausarvo = Nominaali Lauhdutin Delta T Asetusarvo * 0.30 Kuusi kompressoriyksikköä: Ohjausarvo = Nominaali Lauhdutin Delta T Asetusarvo * Vaiheittaisen aktivoinnin lämpötilat JÄÄHDYTYS-tilassa: Jos yksikkö on konfiguroitu käytettäväksi ilman glykolia. Kun LWT:n kohdearvo on yli puolet yllä olevasta ohjausarvosta 3,9 C (39,0 F) Aktivointilämpötila = LWT kohde + (ohjausarvo/2) Deaktivointilämpötila = LWT kohde (ohjausarvo/2) Jos LWT:n kohdearvo on alle puolet yllä olevasta ohjausarvosta 3,9 C (39,0 F) Deaktivointilämpötila = LWT kohde (LWT kohde - 3,9 C) Aktivointilämpötila = LWT kohde + ohjausarvo (LWT kohde 3,9 C) Jos yksikkö on konfiguroitu käytettäväksi glykolin kanssa, kompressorin vaihelämpötilat lasketaan, kuten alla on esitetty: Aktivointilämpötila = LWT kohde + (ohjausarvo/2) Kaikissa tapauksissa lämpötilan käynnistys- tai sammutusarvo lasketaan, kuten alla on esitetty: Käynnistyslämpötila = Aktivointilämpötila + Käynnistys delta T. Sammutuslämpötila = Deaktivointilämpötila Sammutus delta T. LÄMMITYS-tilassa: Aktivointilämpötila = LWT kohde - (ohjausarvo/2) Deaktivointilämpötila = LWT kohde + (ohjausarvo/2) Kaikissa tapauksissa lämpötilan käynnistys- tai sammutusarvo lasketaan, kuten alla on esitetty: Käynnistyslämpötila = Aktivointilämpötila - Käynnistys delta T. Sammutuslämpötila = Deaktivointi lämpötila + Sammutus delta T. 3.5 Yksikön tilat Yksikkö on aina yhdessä kolmesta tilasta, jotka ovat aina samat riippumatta siitä, toimiiko yksikkö jäähdyttimenä vai lämpöpumppuna: Off (Pois päältä) Yksikkö ei kykene käymään (kompressorit eivät voi käynnistyä) Auto (Automaattinen) Yksikkö kykenee käymään (kompressorit voivat käynnistyä tarvittaessa) Pump down (Tyhjennyspumppaus) Yksikkö suorittaa normaalin sammutuksen Siirtymiset eri tilojen välillä on esitetty seuraavassa kaaviossa. Nämä siirtymiset ovat ainoa syy tilan muuttumiseen: POWER ON OFF PUMPDOWN T2 AUTO D-EOMHP FI - 12/74

14 T1 - Off-tilasta Auto-tilaan Edellytyksenä OFF-tilasta siirtymiselle ovat kaikki seuraavat ehdot: Yksikön kytkin on asennossa Loc (Paikallinen) tai Rem (Etä) Ei yksikön hälytystä Vähintään yksi piiri on valmiina käynnistykseen Jos yksikön tila on Ice (Jää), Ice Delay (Jääviive) ei ole aktiivinen. Konfigurointiasetukset eivät ole muuttuneet T2 - Auto-tilasta Pump-down-tilaan Edellytyksenä siirtymiselle AUTO-tilasta PUMP DOWN-tilaan on mikä tahansa seuraavista ehdoista: Yksikön kytkin on asennossa Loc (Paikallinen) ja HMI (Human Machine Interface) on ottanut yksikön pois käytöstä LWT (Poistuvan veden lämpötila) kohde on saavutettu missä tahansa yksikön tilassa Yksikön Tyhjennyspumppaus-hälytys on aktiivinen Yksikön kytkin on siirretty asennosta Loc (Paikallinen) tai Rem (Etä) asentoon OFF (POIS PÄÄLTÄ) T3 Pump-down-tilasta Off-tilaan Edellytyksenä siirtymiselle PUMP DOWN-tilasta OFF-tilaan on mikä tahansa seuraavista ehdoista: Yksikön Pikapysäytys-hälytys on aktiivinen Kaikki piirit ovat suorittaneet tyhjennyspumppauksen loppuun T2-4 - Auto-tilasta Off-tilaan Edellytyksenä siirtymiselle AUTO-tilasta OFF-tilaan on mikä tahansa seuraavista ehdoista: Yksikön Pikapysäytys-hälytys on aktiivinen Yhtään piiriä ei ole käytössä eikä yksikään kompressori käy 3.6 Yksikön tila Näytöllä oleva piirin tila määritetään seuraavassa taulukossa olevien ehtojen kautta: Tila Automaattinen Moottorin suojauksen käynnistysviive Off: Jäätilan ajastin Off: OAT-lukitus Off: Kaikki piirit pois päältä Off: Yksikön hälytys Off: Näppäimistö pois päältä Off: Etäkytkin Off: BAS pois päältä Off: Yksikön kytkin Off: Testitapa Automaattinen: Odota latausta Automaattinen: Höyrystimen kierrätys Automaattinen: Odota virtausta Tyhjennyspumppaus Automaattinen: Maks. veto rajoitettu Automaattinen: Yksikön kapasiteetin raja Off: Konfigurointi muuttunut, käynnistä uudelleen Sulatus Ehdot Yksikkö käytössä Yksikkö odottaa edelleen kierrätysajastinta Yksikkö on pakotettu pysähtymään jäädytysajastimen vuoksi Yksikkö ei käynnisty, koska ulkoinen lämpötila on liian alhainen Kaikki piirit ovat Off-asennossa Yksikkö on sammutettu, eikä se voi käynnistyä koska hälytys on aktiivinen. Yksikkö on kytketty irti näppäimistöstä Yksikkö on kytketty irti etäkytkimestä Yksikkö on kytketty irti verkon valvojasta Yksikkö on kytketty irti paikallisesta kytkimestä Yksikkö on testitilassa Yksikkö kykenee käymään, mutta yhtään kompressoria ei ole toiminnassa lämmön sääntelemiseksi. Yksikkö kykenee käymään, mutta höyrystimen kierrätysajastin on aktiivinen Yksikkö kykenee käymään, mutta odottaa virtauskytkimen sulkemista Yksikkö suorittaa tyhjennyspumppauksen Yksikkö käy, mutta LWT:n vähennysnopeus on liian korkea Yksikkö käy ja kapasiteettiraja on saavutettu Joidenkin parametrien muuttuminen vaatii järjestelmän uudelleenkäynnistämistä Yksikköä sulatetaan D-EOMHP FI - 13/74

15 T3 T4 T1 3.7 Virrankytkennän käynnistysviive Sen jälkeen, kun yksikkö on käynnistynyt, saattaa olla, että moottorisuojat eivät toimi kunnolla jopa 150 sekunnin ajan. Sen vuoksi yksikään kompressori ei voi käynnistyä 150 sekuntiin, kun ohjaus on käynnistetty. Lisäksi moottorin suojasyötöt ohitetaan tämän ajanjakson aikana väärän hälytyksen laukaisemisen ehkäisemiseksi. 3.8 Höyrystimen pumpun ohjaus Riippuen siitä, toimiiko yksikkö jäähdyttimenä vai lämpöpumppuna, höyrystimen pumpun ohjauksessa on kolme tilaa:.: Off - Pumppu ei ole päällä. Käynnistys Pumppu on päällä, veden kierto on kierrätetty uudelleen. Käynti Pumppu on päällä, veden kierto on kierrätetty uudelleen ja piirit voivat käynnistyä tarvittaessa. Siirtyminen näiden tapojen välillä on esitetty seuraavassa kaaviossa. POWER ON OFF RUN T2 T5 START T1 Tilasta Off (Pois päältä) tilaan Start (Käynnistys) Vaaditaan joku seuraavista: Yksikkö on automaattisessa tilassa. LWT on alhaisempi kuin höyrystimen jäätymisen asetuspiste 0,6 C (1,1 F) ja LWT anturivika ei ole aktiivinen. Jäätymislämpötila on alhaisempi kuin höyrystimen jäätymisen asetuspiste 0,6 C (1,1 F) ja jäätymispisteen lämpötilan anturivika ei ole aktiivinen. T2 Tilasta Start (Käynnistys) tilaan Run (Käynti) Vaaditaan seuraavaa: Virtauskytkin on suljettuna höyrystimen uudelleenkierron asetuspistettä pidemmän ajan. T3 Tilasta Run (Käynti) tilaan Off (Pois päältä) Vaaditaan kaikki seuraavista: LWT on korkeampi kuin höyrystimen jäätymisen asetuspiste tai LWT -anturivika on aktiivinen. EWT on korkeampi kuin höyrystimen jäätymisen asetuspiste tai EWT-anturivika on aktiivinen. T4 Tilasta Start (Käynnistys) tilaan Off (Pois päältä) Vaaditaan kaikki seuraavista: LWT on korkeampi kuin höyrystimen jäätymisen asetuspiste tai LWT -anturivika on aktiivinen. EWT on korkeampi kuin höyrystimen jäätymisen asetuspiste tai EWT-anturivika on aktiivinen. 3.9 Höyrystimen pumpun konfigurointi Yksikkö voi käyttää yhtä tai kahta vesipumppua. Seuraavat asetuspisteitä käytetään ohjaamaan toimintatilaa: Vain #1 Pumppua 1 käytetään aina. Vain #2 Pumppua 2 käytetään aina. D-EOMHP FI - 14/74

16 Auto Ensisijainen pumppu on se, jossa on pienin määrä käyntitunteja. Toista käytetään tukena. #1 ensisijainen Pumppua 1 käytetään normaalisti pumpun 2 ollessa tukena. #2 ensisijainen Pumppua 2 käytetään normaalisti pumpun 1 ollessa tukena Siirtyminen ensisijaisesta pumpusta standby-pumppuun Ensisijaiseksi määrätty pumppu käynnistyy ensimmäiseksi. Jos höyrystimen tilana on Käynnistys pidemmän aikaa uudelleenkierron aikakatkaisuun nähden eikä virtausta ole, ensisijainen pumppu sammuu ja standby-pumppu käynnistyy. Jos virtaus puuttuu yli puolesta virtauksen asetusarvosta höyrystimen ollessa tilassa Käy, ensisijainen pumppu sammuu ja standby-pumppu käynnistyy. Kun standby-pumppu on käynnistetty, virtauksen puuttumisen hälytyslogiikkaa sovelletaan jos virtausta ei voi vakiinnuttaa höyrystimen tilassa Käynnistys tai jos virtaus häviää höyrystimen tilassa Käy Automaattinen ohjaus Jos pumpun automaattinen ohjaus valitaan, edellä mainittua ensisijaista/standby-logiikkaa käytetään edelleen. Kun höyrystin ei ole käyntitilassa, pumppujen käyntitunteja verrataan. Pumppu jossa on pienin määrä tunteja määrätään tällä kertaa ensisijaiseksi LWT kohdearvo LWT:n kohdearvo vaihtelee asetuksien ja tulojen mukaan. LWT:n peruskohdearvo valitaan seuraavasti: JÄÄHDYTYS LWT kohde 1 JÄÄHDYTYS LWT kohde 2 JÄÄ LWT kohde LÄMMITYS LWT kohde 1 LÄMMITYS LWT kohde 2 JÄÄHDYTYS X X JÄÄHDYTYS GLYKOLILLA X X JÄÄHDYTYS/JÄÄDYTYS GLYKOLILLA X X X JÄÄ X X X LÄMMITYS X X X X LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS GLYKOLILLA X X X X LÄMMITYS/JÄÄDYTYS GLYKOLILLA X X X X X Poistuvan veden lämpötilan (LWT) palautus LWT:n peruskohdearvo voidaan palauttaa, jos yksikkö on jäähdytystilassa ja LWT:n palautus on otettu käyttöön asetusarvon kautta. Palautuksen suuruus määräytyy 4 20 ma:n palautuksen syötön mukaan. Palautus on 0, jos palautussignaali on 4 ma:iin nähden pienempi tai sama. Palautus on 5,56 C (10,0 F), jos palautussignaali on sama tai suurempi kuin 20 ma. Palautuksen määrä muuttuu lineaarisesti näiden ääriarvojen välillä, jos nollaussignaali on 4 ma ja 20 ma:n välillä. Kun palautuksen määrä lisääntyy, aktiivista LWT- kohdearvoa muutetaan 0,1 C 10 sekunnin välein. Kun aktiivinen palautus vähenee, aktiivinen LWT-kohdearvo muutetaan yhdellä kerralla. Kun palautus on suoritettu, LWT:n kohdearvo ei koskaan voi ylittää arvoa 15,56 C (60 F). D-EOMHP FI - 15/74

17 Poistuvan veden lämpötilan (LWT) ohitus LWT:n peruskohdearvo voidaan ohittaa automaattisesti, jos yksikkö on lämmitystilassa ja ympäristön ulkoilman lämpötila (OAT) alenee alle -2 C seuraavasti: Tällä automaattiohjauksella varmistetaan, että kompressorit toimivat normaalin ja turvallisen toiminnan puitteissa ja estetään moottorin rikkoutuminen ma palautus Aktiivista poistuvan veden muuttujaa säädetään 4-20mA palautuksen analogisella tulolla. --- Jäähdytykseen --- LWT:n asetusarvo + Maks. palautus Aktiivinen LWT kohde LWT asetusarvo 4 ma (DC) 20 ma (DC) Palauta signaali (ma) --- Lämmitykseen --- Aktiivinen LWT kohde LWT:n asetusarvo LWT asetusarvo + maks. palautus 4mA (DC) 20 ma (DC) Palauta signaali (ma) OAT palautus Aktiivista poistuvan veden muuttujaa säädellään OAT:llä. --- Jäähdytykseen --- D-EOMHP FI - 16/74

18 Aktiivinen LWT kohde LWT asetusarvo + Maks. palautus Maks. palautus LWT asetusarvo --- Lämmitykseen --- Maks. palautus OAT (Jäähdytys) Käynnistä OAT palautus (Jäähdytys) OAT Aktiivinen LWT kohde LWT asetusarvo Maks. palautus LWT asetusarvo - Maks. palautus Käynnistä OAT palautus (Lämmitys) Maks. palautus OAT (Lämmitys) OAT Nimi Luokka Yksikkö Oletusarvo Vähint. Enint. Maks. palautus OAT (Jäähdytys) Yksikkö C 15,0 10,0 30,0 Käynnistä OAT palautus (Jäähdytys) Yksikkö C 23,0 10,0 30,0 Maks. palautus OAT (Lämmitys) Yksikkö C 23,0 10,0 30,0 Käynnistä OAT palautus (Lämmitys) Yksikkö C 15,0 10,0 30, Kompressorien kapasiteetin ohjaus Yksikön kapasiteetin ohjaus suoritetaan tässä osassa kuvatulla tavalla. Kaikkia seuraavissa osioissa kuvattuja yksikön kapasiteetin rajoja on sovellettava kuvatulla tavalla Kompressorin aktivointi jäähdytystilassa Yksikössä oleva ensimmäinen kompressori käynnistyy kun höyrystimen LWT on korkeampi kuin käynnistyslämpötila ja höyrystimen kierrätysaika on kulunut umpeen. Muita kompressoreja voidaan käynnistää, kun höyrystimen LWT on korkeampi kuin aktivointilämpötila, eikä aktivointiviive ole aktiivinen. Kun useampia kompressoreita on käynnissä, yksi sammuu, jos höyrystimen LWT on alhaisempi kuin deaktivointilämpötila eikä deaktivointiviive ole aktiivinen. Kaikki käynnissä olevat kompressorit sammuvat, kun höyrystimen LWT on alhaisempi kuin sammutuslämpötila. D-EOMHP FI - 17/74

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250EK. Versio SW 1.24 30.10.07

Käyttöohje NILAN VGU250EK. Versio SW 1.24 30.10.07 äyttöohje NILAN VGU250E Versio SW 1.24 30.10.07 äyttöohje NILAN VGU250E Sisällysluettelo 2 Johdanto 3 Järjestelmätyypit 4 Lämpöanturien yleiskuvaus 4 Anturien sijainti 5 Turvatermostaatti 5 Ohjauspaneeli

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit EH105 Ilmastoinninsäädin Käsikirja Ouman EH105 on älykäs ilmastoinninsäädin, joka soveltuu mitä erilaisimpiin ja vaativimpiin sovelluskohteisiin. Säätimessä yhdistyvät monipuoliset ja innovatiiviset säätöratkaisut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi Kolmipiirinen lämmönsäädin - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE www.ouman.fi Tämä on C203 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys DeltaSol AL Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille Ammattiasentajan käsikirja Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys Ohjausyksikön ctuvus-sertiointi vahvistaa että ohjausyksikkö on sertioitu

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet -FI 29-06-2012V.A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen... 3 4 Toiminnan selostus... 4 4.1 Yleistä...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot