Kansalaisten tarpeet. Rovaniemi Anneli Pohjola Lapin yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaisten tarpeet. Rovaniemi 31.8.2011 Anneli Pohjola Lapin yliopisto"

Transkriptio

1 Kansalaisten tarpeet S i li äi t k lt k lli t äi ät Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset päivät Rovaniemi Anneli Pohjola Lapin yliopisto

2 Järjestelmäkeskeisyys vs. ihmisten elämä (tarpeet) Perinteinen i ajattelumalli lli palveluissa l lähtee järjestelmän tarjonnasta ja toiminnasta Esimerkiksi väestöpohja-ajattelu Asiakasnäkökulma kehittynyt hitaasti Käsitteet hakusessa: asiakaskeskeisyys, asiakaslähtöisyys, asiakasohjautuvuus ym Entä ihmisen elämisen näkökulma? Pitääkö asiakkaistua ennen kuin saa apua?

3 Palvelu kunnan asukkaille Sosiaalipäivystys koskee k kaikkia kunnan / kuntien asukkaita Sosiaalihuollon tehtävä vastata viipymättä kiireellisiin sosiaalipalvelutarpeisiin p ajasta riippumatta Oikeus saada apua vaikeassa tilanteessa Kysymys ihmisten sosiaalisista oikeuksista Kysymys ihmisten turvallisuudesta sekä objektiivisesta että koetusta

4 Hyvinvointiturvallisuus Turvallisuutta tarkasteltu t yleensä turvattomuuden kautta Sisäisen turvallisuuden hanke (SM) - palo-, pelastus-, poliisi-, liikenne-, sosiaalinen ym. näkökulmia Entä hyvinvointiturvallisuus? Ihminen voi luottaa siihen, että milloin tahansa hän tarvitsee apua tai tukea, hänellä on mahdollisuus saada sitä Aukoton, toimiva, matalan kynnyksen, ihmisläheinen palveluverkko

5 Riskiyhteiskunnan haasteet Epävarmuuden ja turvattomuuden tt kasvu Pelon maantiede, väkivallan pelko Elämän ennustamattomuus, äkilliset kriisit Yksilöllistyminen Turvaverkkojen ja sosiaalisten verkostojen muutos Taloudelliset riskit Syrjäytyminen Ilkeät sosiaaliset ongelmat

6 Sosiaalipäivystys palveluna Ei välttämättä ättä nähdä itsenäisenä ä palveluna, l vaan sulautuu osaksi sosiaalityötä tai muita sosiaalipalveluja Kirjavat toteutustavat, toiminta hakee muotoaan, kenttä hajanainen Tehtäväeroja, organisointieroja, resurssointieroja, tiedonhallinta- ja dokumentointieroja Maantieteelliset aluejaot erilaisia Kehittäminen i jäänyt usein järjestämiseksi j ä i Keskustelua käydään organisoimisesta, kilpaillutuksesta ym., tarvitsijoiden ääni kuuluu vähän Mitä ihmisen näkökulma tuottaisi erilaista?

7 Päivystys aina Katsottu, tt että välittää palveluja l virastoajan ulkopuolella l ll Tehtävänä vastata kiireelliseen avun tarpeeseen ajasta riippumatta tarkoittaa myös virastoaikana Sosiaalipäivystys osana muuta toimintaa esim. erillinen sosiaalipäivystysyksikkö y y lastensuojelussa tai psykososiaalisissa palveluissa Onko toimivia sosiaalisia ensiapuklinikkoja? Jostain syystä kytkentä k terveydenhuollon päivystykseen, joka takaisi toiminnalliset puitteet, on ollut heikkoa Mikä on tavoitettavuus, kun tulee äkillinen avun tarve?

8 Päivystys keille Rajaaminen tiettyihin tt ihi ongelmiin? Rajaaminen tiettyihin väestöryhmiin? Palvelu kaikkeen kiireelliseen? Tunnistetaanko palvelutarpeet riittävästi? Rajaukset usein epätasapainossa Tutkimuksen mukaan päivystys tuo sosiaalityön piiriin perheitä, joita normaali työ ei aina tavoita (Iisakkila & Sipilä 2008) Keiden tarpeiden ajatellaan olevan päivystyksen kohteena? Toteutetaanko halvalla pintapalvelua?

9 Päivystyksen tavoitettavuus Aikk Asiakkaalle suora palvelu l - matalan kynnyksen toimintamallit, helppous asioida id suoraan vaikeassa tilanteessat Palvelu toisen päivystäjän kautta - korkean kynnyksen toimintamallit, ilmoitukset muiden viranomaisten kautta Maantieteelliset toiminta-alueet erilaisia Aluejako merkityksellinen tavoitettavuuden kannalta Palvelun tuttuus ja jatkuvuus

10 Kysymys ihmisen kohtaamisesta Päivystys kohtaamisena: Kyseessä aivokasvain, jossa ilmennyt hengitysvaikeuksia, ei tarvita tehotoimenpiteitä. toteutuuko myös sosiaalityössä? Ensimmäisen kontaktin kti keskeisyys k avainkortti, joka toimii tai sitten ei Luottamuksen rakentuminen Tilanteiden lukutaito Sosiaalisen diagnoosin tekeminen kriisitilanteessa, usein pienten vihjeiden pohjalta

11 Työ sisältää asiakasprosessin Kysymys asiakasprosessista osana sosiaalityötä ihmisen tarpeiden kohtaamisesta Asiakasprosessin i jatkuminen, tuttu tt työntekijä t Toisen työntekijän asiakasprosessiin kiinnittyminen Koko prosessi tässä ä ja nyt ajallisesti lyhyt kohtaaminen Uudet, alkavat prosessit, miten hoidetaan kysymys jatkosta huolehtimisesta, siirtymästä Ihmisen auttamisprosessi, ei palvelupaketti tai suorite

12 Asiakasprosessin kokonaisuus tiivistyneenä Asiakkuuksien erilaisuus, muuntuvuus, kiireellisyys Prosessin hallinta kiireellisessä tilanteessa haaste Mukana periaatteessa koko k asiakastyön prosessi Vireille tulo, kiireellisyyden arviointi Palvelutarpeen arviointi Palvelusuunnitelma päivystystilanteessa ja sen jälkeen Päätökset, toimenpiteet, tarjottavat palvelut (neuvonta, ohjaus, tuki) Dokumentointi Vaikutusten arviointi Asiakkuuden päättäminen ja siirtäminen Ihmisen näkökulmasta kysymys jatkuvuudesta, mistä, miten ja keneltä saan apua jatkossa jos tarvitsen

13 Koko sosiaalityön kirjo Sosiaalityö usein työnjaollista, eriytynyttä Sosiaalipäivystys vaatii ihmisten tarpeiden moniosaamista Perheiden lastensuojelutilanteet Perheväkivaltatilanteet Julkinen väkivalta, rikokset Nuorten kriisitilanteet Yksinäiset aikuiset, mielenterveys, päihde ym. Vanhusten turvattomuus Onnettomuudet, vaaratilanteet, heitteillejätöt Lyhyesti sanottuna mitä tahansa tapahtumia Asiakkaana voi olla kuka tahansa ihminen, joka tarvitsee kiireellistä apua sosiaalista tukea tarvitsevaan tilanteeseen Inhimillinen haaste

14 Toteutuuko ihmisen näkökulma? Esimerkiksi i sosiaalipäivystyksen toimintaprosessit Tikesos-hanke 2009 Otsikon Asiakkuus sosiaalipäivystyksessä ä alla käsitellään sosiaalipäivystäjän työn etenemistä: tietojen hankintaa, kiireellisyyden luokitusta, sen lainsäädäntöperustaa ja toiminnan kirjaamista Esillä ei ole ihmistä elämäntilanteineen, vaan asiakkuus määrittyy puhtaasti työn kohteena Päivystystä ei tarvita päivystyksen takia vaan ihmisen tukemiseksi hätätilanteessa

15 Kansalaiset olemme me Kuka tahansa meistä voi tarvita apua jossain elämäntilanteessa Miten tarpeemme tunnistetaan? t t Ajatustehtävä yksi: lapseni jäi kiinni huumeiden käytöstä, tä minun on saatava puhua tästä heti jonkun asiantuntijan kanssa Ajatustehtävä t ä kaksi: k Perhetilanteeni t i särkyi, kun yksi sen jäsen tulee kuolemaan vaikeaan sairauteen ilmeisen nopeasti Ajattelenko saavani apua sosiaalipäivystyksestä

16 Onko sosiaalipäivystys erityisesti järjestelmänäkökulma? Kysymys siitä, miten järjestelmä j ä toimii ii juridisesti moitteettomasti lainsäädännön vaatimalla tavalla Keskeistä on osoittaa toiminnan sujuvuus ja toimiminen taloudellisesti tehokkaasti ja ns. riittävän väestöpohjan kattaen Kilpaillutus, ulkoistaminen, ostaminen, markkinat, osaamisen ja ammatillisuuden rajojen venyttäminen Miten ihminen saa omaa elämäänsä tukevat palvelut tarvittaessa Miten palveluiden saumattomuus toteutetaan Miten aito välittäminen ja auttaminen toteutuu toiminnassa?

17 Kohdistuvatko palveluiden ja ihmisten tavoitteet ylipäänsä samaan? Palveluntuottajat haluavat kehittää palveluita Mutta ihmiset eivät tarvitse palveluita sinänsä, vaan ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiinsa He tarvitsevat myös toisen ihmisen peilikseen ja tuekseen Miten tuottaa ratkaisuja?? Miten luoda sosiaalipäivystyksestä tukea tuottava peili ihmiselle?

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Nyt on aika toimia. ALOITE VANHEMPIEN ALKOHOLIN KÄYTÖN JA SIITÄ LAPSILLE AIHEUTUVIEN ONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI

Nyt on aika toimia. ALOITE VANHEMPIEN ALKOHOLIN KÄYTÖN JA SIITÄ LAPSILLE AIHEUTUVIEN ONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI Nyt on aika toimia. ALOITE VANHEMPIEN ALKOHOLIN KÄYTÖN JA SIITÄ LAPSILLE AIHEUTUVIEN ONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI ALOITE Sosiaali- ja terveysministeriö 31.1.2007 Peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle ALOITE

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot