TAIDEYLIOPISTO JA AVOIN YLIOPISTO LIIKKUVUUSOPINTOJEN TARJONTA Lv Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDEYLIOPISTO JA AVOIN YLIOPISTO LIIKKUVUUSOPINTOJEN TARJONTA Lv 2015 2016. Sisällys"

Transkriptio

1 TAIDEYLIOPISTO JA AVOIN YLIOPISTO LIIKKUVUUSOPINTOJEN TARJONTA Lv Sisällys JAZZMUSIIKKI... 2 a2085 Jazzlaulu - rytmiikka ja improvisointi, 3 op... 2 KANSANMUSIIKKI pa1 Runolaulu, 3 op... 3 MUSIIKKIKASVATUS pa1 Varhaisiän musiikkikasvatus, 6 op pa1 Myöhäisiän musiikkikasvatus, 2 op pa1 Lauluntekeminen, 4 op...6 TAIDEHALLINTO... 7 Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, 20 op Arts managementin/taidehallinnon perusteet, 4 op Kulttuurin rahoitus, 4 op Markkinointi ja viestintä kulttuurisektorilla, 4 op Kulttuuriorganisaation johtaminen ja kulttuuriyrittäjyys, 4 op Taiteen soveltava käyttö ja yleisösuhteet, 4 op...9 TYÖELÄMÄVALMIUDET TAITEILIJA, TAIDEMAAILMA JA YHTEISKUNTA X44 Taiteilijana myöhäisen modernin yhteiskunnassa, 2 op... 10

2 JAZZMUSIIKKI a2085 Jazzlaulu - rytmiikka ja improvisointi, 3 op Opintojaksolla käsitellään jazzrytmiikkaa ja improvisointia laulaen. Kurssilla tehdään erilaisia rytmiharjoituksia, sekä tutustutaan scat-tavujen kautta improvisoinnin alkeisiin. Kurssin pääpaino on kolmimuunteisen fraseerauksen harjoittelemisessa, sekä rytmiikan käsittelyssä oman lauluinstrumentin kautta. Jazzlauluilmaisua harjoitellaan myös jazzstandardien kautta, sekä kuunnellaan erilaisia levyesimerkkejä opintojaksolla käsiteltävistä aiheista. Oppimistavoitteet: Opiskelija - kykenee ymmärtämään jazzlaulun perinnettä - kykenee hahmottamaan jazzrytmiikkaa laulaen, sekä saa valmiudet omaan harjoitteluun - ymmärtää improvisoinnin estetiikkaa - syventää jazzlauluhistorian tuntemustaan Arviointi a/i Opetus- ja työmuodot: ryhmäopetusta enintään 30 t opiskelijan omakohtaista työtä vähintään 48 t Suoritukset: osallistuminen opetukseen annettujen tehtävien suorittaminen suullinen loppukuulustelu Opettaja Jenny Robson Maanantaisin (Huom. ei opetusta eikä ) klo Paikka: S-5117 Bändiluokka, Musiikkitalo, Töölönlahdenkatu 16 C Opiskelijat valitaan opintojaksolle motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirje palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkoilmoittautumislomakkeelle ladattavalla liitteellä. Kerro motivaatiokirjeessä lyhyesti seuraavista asioista: 1. Jazzmusiikin tuntemus ja kokemus - Miten olet opiskellut jazzmusiikkia ja -laulua? - Miten ja mitä harjoittelet itsenäisesti/bändissä? 2. Teoriatausta/tutkinnot - Mitä teoriakursseja olet suorittanut? - Mitä muita tutkintosuorituksia sinulla on? 3. Tavoitteet Kerro lyhyesti tavoitteistasi jazzin, laulamisen ja musiikin saralla yleisesti.

3 KANSANMUSIIKKI 4pa1 Runolaulu, 3 op Liikkuvuuskiintiö 3 opiskelijalle Kurssilla tutustutaan kalevalamittaisiin lauluihin, sävelmiin ja runomittaan laulamalla. Muuntelu ja muut runolaulun tyylipiirteet tulevat tutuiksi. Erilaisten runotyyppien ja sävelmien kautta avautuu jotain vanhasta maailmankuvasta. Kurssilla opiskellaan myös runolauluimprovisaation alkeita sekä saadaan valmiuden oman runolaulun tekemiseen. Tuntien alussa tehdään ääniharjoituksia, jotta jaksetaan laulaa pitkä päivä. Kurssille valitaan yhteensä enintään 16 opiskelijaa ja opiskelijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Arviointi a/i Opetusmuodot: Workshop-ohjausta 27 t Työmuodot: Workshop-työskentely itsenäistä harjoittelua Suoritukset: Osallistuminen opetukseen Osallistuminen päätösmatineaan Opettajana toimii laulaja, MuT Outi Pulkkinen Opetus periodisesti pe & la / / Tila: N-K55, Nervanderinkatu 13

4 MUSIIKKIKASVATUS 4pa1 Varhaisiän musiikkikasvatus, 6 op Liikkuvuuskiintiö 3 opiskelijalle Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja 0 7 -vuotiaiden lasten ohjauksessa, pystyy soveltamaan erilaisia musiikki-kasvatusmenetelmiä varhaiskasvatukseen sekä kehittää opetustaidollisia ja musiikillisia valmiuksiaan alle kouluikäisten kanssa työskentelyä varten. Tavoitteena on myös pystyä käyttämään hyväksi musiikin varhaiskasvatuksen nykytutkimuksen tuloksia. Opintojakson vastuuopettajana toimii musiikkikasvatuksen lehtori Soili Perkiö. Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen motivaatiokirjeen perusteella. Saat lisätietoa motivaatiokirjeestä sähköpostitse lähempänä hakuajan päättymistä. Opintojakson sisältö Pedagogiset opinnot: varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogiikka; lapsi ja musiikki, musiikilliset työtavat, musiikkitoiminnan suunnittelu, lapsen musiikillinen kasvu kansanmusiikki varhaiskasvatuksessa musiikin integrointi muihin taidekasvatusalueisiin Musiikilliset opinnot: laulaminen varhaiskasvatuksessa soittimien käyttö varhaiskasvatuksessa Opetus- ja työmuodot luennot ja ryhmätunnit 80 t varhaisiän musiikkikasvatustoiminnan observointi 10 t oppimistehtävän laadintaa 30 t opiskelijan omaa työtä 40 t Suoritukset a) osallistuminen opetukseen b) tehtävien tekeminen c) varhaisiän musiikkikasvatustoiminnan observointi Kirjallisuus: Hongisto-Åberg & Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen, Musiikki varhaiskasvatuksessa muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin Arviointi a / i Aika: To ja klo (ei opetusta ja ) Tila: Musiikkitalon tanssistudio S1105, Töölönlahdenkatu 16 C Huom. opetusta myös la klo Soilin Perkiön studiolla Nurmijärvellä. Vastuuopettaja lehtori Soili Perkö, vierailevia asiantuntijoita

5 4pa1 Myöhäisiän musiikkikasvatus, 2 op Liikkuvuuskiintiö 10 opiskelijalle Osaamistavoitteet Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija aikuiskasvatuksen ja vanhustyön perusteisiin musiikkikasvatuksen näkökulmasta: aikuisten ja vanhusten kanssa musisoinnin pedagogisiin erityispiirteisiin sekä eri toimintamuotojen, niiden mahdollisuuksien ja rajoitusten tunnistamiseen aikuisten ja vanhusten parissa. Opintojakso soveltuu pedagogeille, hoivatyöntekijöille ja muille ikäihmisten kanssa työskentelystä kiinnostuneille. Opintojakso tarjoaa käytännön työkaluja mielekkään musiikkikasvatustoiminnan suunnitteluun aikuisille ja vanhuksille. Huom. Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja. Opintojaksolle hakevat opiskelijat valitaan motivaatiokirjeellä. Saat lisätietoa motivaatiokirjeestä sähköpostitse lähempänä hakuajan päättymistä. Opetus- ja työmuodot Luennot 32 t Opiskelijan omaa työtä 22 t Työmuodot Osallistuminen opetukseen Kirjallisuuteen tutustuminen (ilmoitetaan myöhemmin) Opintokäynti (järjestetään itse) ja raportin kirjoittaminen Arviointi a / i Opettaja: Vastuuopettaja Tuulikki Laes, Soili Perkiö, vierailevia luennoitsijoita Aika: Maanantaisin klo Tila: Monitoimitila N-K11, Nervanderinkatu 13 (Huom tilassa T-020 Liikuntasali, Töölönkatu 28)

6 4pa1 Lauluntekeminen, 4 op Liikkuvuuskiintiö 3 musiikkikasvatuksen opiskelijalle Miten säveltää lyriikkaa? Miten sanoittaa musiikkia? Miten saada sävellys toimimaan? Kaipaatko mahdollisuutta koe-esittää materiaaliasi? Lauluntekemisen kurssi tarjoaa keinoja laulunkirjoituksen pulmiin kannustavassa ympäristössä. Opiskelijat valitaan opintojaksolle motivaatiokirjeen ja demon (kitara/piano & laulu) perusteella. Demon sijasta myös kappaleen nuottiversio (melodia, sanat, soinnut) on mahdollinen. Opiskelijoilta edellytetään aikaisempaa biisinkirjoitustaustaa. Saat lisätietoa hakuprosessista ja motivaatiokirjeestä sähköpostitse lähempänä hakuajan päättymistä. Osaamistavoitteet Opiskelija - perehtyy käytännössä laulunkirjoituksen luoviin lähestymistapoihin (melodia, harmonia, rytmiikka, lyriikka, rakenne) - perehtyy klassikkoteosten kautta lauluntekemisen malleihin ja rakenteisiin - saa valmiuksia lyriikan kirjoittamiseen Arviointi a/i opettajan ohjaavaa arviointia Opetusmuodot - workshop-ohjausta enintään 35 t ryhmässä yhden lukuvuoden ajan - henkilökohtaista ohjausta enintään 45 min/opiskelija Työmuodot - workshop-työskentely - omatoiminen laulunkirjoitus opettajan ohjauksessa - vertaisohjaus Suoritukset - osallistuminen opetukseen - omatoiminen työskentely - esiintyminen päätöskonsertissa Opettaja: pianisti, laulaja-lauluntekijä Laura Sippola Aika: maanantaisin klo (19) joka toinen viikko ja Tila: S7115 Kapuluokka, Musiikkitalo, Töölönlahdenkatu 16 C (Huom opetus on tilassa S7106.)

7 TAIDEHALLINTO Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, 20 op Opintokokonaisuus on taidehallinnon alan toimintaan ja tutkimukseen keskittyvä johdatus, joka on suunniteltu Taideyliopiston sivuainekokonaisuudeksi ja avoimiksi yliopisto-opinnoiksi kiinteässä yhteistyössä Sibelius-Akatemian Taidehallinnon maisteriohjelman kanssa. Opintokokonaisuus esittelee viidessä erillisessä opintojaksossa käytännönläheisesti alan tutkimukseen ja parhaimpiin käytäntöihin perustuen taiteiden johtamista ja kulttuurialan yrittäjyyttä. Opetuksessa painottuu käytännön workshop-työskentely sekä vuorovaikutteinen oppiminen. Opiskelijat tekevät opintoihin liittyen oppimispäiväkirjan, joka on projektisuunnitelman muotoinen nivoutuen näin opiskelijan omiin kiinnostuksen kohteisiin ja tarpeisiin. Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset ja opintokokonaisuus on rakennettu heidän erikoisosaamiseensa ja tietämykseensä nojaten. Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen taustatietojen ja motivaatiokirjeen perusteella. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhdessä lukuvuodessa. Opintokokonaisuuden (20 op) suoritus: - Osallistuminen koko opintokokonaisuuden opetukseen ja opintokäynteihin - Opintokokonaisuuden projektityö Opintojakson (3-5 op) suoritus: - Osallistuminen opintojakson opetukseen ja opintokäynteihin - Opintojakson projektityö Luentojen aika ja tila: Ti klo Töölönkatu 28, Auditorio T-522/T-Wegelius/T-404, Nervanderinkatu 13, N-K55 1. Arts managementin/taidehallinnon perusteet, 4 op Opintojakso toimii johdantona taiteen johtamisen ja yrittäjyyden opintokokonaisuuteen. Opintojaksolla tutustutaan alan keskeiseen tutkimukseen ja käsitteistöön sekä alan peruskysymyksiin ja rakenteisiin. Sisältö: Taidehallinnon ja johtamisen keskeiset käsitteet ja rakenteet Alan historiallinen konteksti ja kehityssuunnat Taidejohtaminen/taidehallinto ammattina Alan ajankohtaiset kehityslinjat (alan uusimpiin tutkimuksiin ja teksteihin tutustuminen sekä niiden käsittely) Opetus ja työmuodot: Luennot, ryhmätyöt, opintokäynnit enintään 36 t Omakohtainen työskentely vähintään 72 t Arviointi: hyväksytty/hylätty Ajankohta: Opettaja:

8 2. Kulttuurin rahoitus, 4 op Opintojaksolla tutustutaan taide- ja kulttuurialojen rahoituksen perusteisiin ja peruskäsitteistöön sekä rahoituksen käytännön välineisiin ja projektin hallintaan. Sisältö: Kulttuurin rahoituksen perusteet (eri rahoittajatahot, rahoituskäytännöt, toimintamallit) Rahoituksen hallinta (tulos- ja taselaskenta, budjetointi, talousseuranta) Sponsorointi ja yritysyhteistyö kulttuurisektorilla (kulttuurisponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytännöt ja teoria, nykyisiin kulttuurisponsorointikäytäntöihin ja yritysyhteistyömalleihin tutustuminen, sponsoripaketin kokoaminen ja prosessin hallinta) Opetus- ja työmuodot: Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 32 t Omakohtainen työskentely vähintään 76 t Arviointi: hyväksytty/hylätty Ajankohta: Opettaja: 3. Markkinointi ja viestintä kulttuurisektorilla, 4 op Opintojaksolla perehdytään kulttuuriorganisaation markkinoinnin perusteisiin, tiedotuskäytäntöihin sekä mediasuhteisiin. Sisältö: Markkinointi (perusteet, markkinointisuunnitelman tekeminen, brändin hallinta, sidosryhmäsuhteet) Viestintä (tiedottaminen, mediasuhteet, tiedottava kirjoittaminen) Opetus- ja työmuodot: Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 32 t Omakohtainen työskentely vähintään 76 t Arviointi: hyväksytty/hylätty Ajankohta: Opettaja: 4. Kulttuuriorganisaation johtaminen ja kulttuuriyrittäjyys, 4 op Opintojaksolla käsitellään kulttuuriorganisaation johtamisen ja johtajuuden kysymyksiä, strategista johtamista sekä johtamisen prosesseja kulttuurisektorilla. Opintojakson aiheita ovat lisäksi yrittäjyyden erityispiirteet kulttuurialalla. Tämän päivän taide- ja kulttuuriorganisaatioissa tarvitaan yhä enemmän yrittäjämäistä toimintatapaa, jotta löydetään uusia ansaintamalleja ja tapoja toimia. Kulttuuriyrittäjyyttä käsitellään niin yrittäjyysteorioiden valossa kuin käytännön esimerkein. Sisältö: Luovan organisaation johtaminen (Johdatus johtamismalleihin, johtajuuden perusteet, luovuuden johtamisen prosessit) Strateginen johtaminen kulttuuriorganisaatiossa (strategisen johtamisen perusteet ja suunnittelu, laatu osana strategista johtamista) Yrittäjyys kulttuurisektorilla (johdatus yrittäjyysteoriaan, kulttuuriyrittäjyyden mallit ja prosessit, kulttuuriyrityksen johtaminen) Uudet yrittämisen muodot (verkostomallit, joukkorahoituksen tuomat uudet toimintamallit, kansainvälinen ulottuvuus) Opetus- ja työmuodot: Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 32 t Omakohtainen työskentely vähintään 76 t Arviointi: hyväksytty/hylätty Ajankohta: Opettaja:

9 5. Taiteen soveltava käyttö ja yleisösuhteet, 4 op Opintojaksolla tutustutaan taiteen mahdollisuuksiin erilaisissa soveltavissa konteksteissa. Taidetta on sovellettu menestyksekkäästi erilaisten organisaatioiden toimintaa kehittävinä prosesseina. Taiteita on käytetty edistämään mm. yritysten sisäistä vuorovaikutusta ja yrityskulttuuria, lääketieteellisen hoidon terapeuttista vaikutusta, sekä luovien ratkaisujen kehittämistä sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Opintojaksolla tutustutaan lisäksi yleisötutkimuksen ja yleisö- ja luovuuskasvatuksen perusteisiin sekä toimintamalleihin ja niiden käyttöön kulttuurisektorilla. Sisältö: Taiteen soveltavat käyttökohteet (yritykset, sosiaali- ja terveysalan organisaatiot) Taiteilija kehittäjäksi organisaatioon (erilaiset mallit, yhdessä kehittäminen (co-creation), interventiot) Yleisötutkimus (yleisötutkimuksen perusteet, case -esimerkkejä) Yleisökasvatus (menetelmät ja case -esimerkkejä) Asiakaslähtöisyys kulttuurikontekstissa (asiakaslähtöisyyden määritelmät, asiakaslähtöisyyden toteutus ja toimintatavat) Opetus- ja työmuodot: - luennot, ryhmätyöt enintään 32 t - omakohtainen työskentely vähintään 76 t Arviointi: hyväksytty/hylätty Ajankohta: Opettaja:

10 TYÖELÄMÄVALMIUDET TAITEILIJA, TAIDEMAAILMA JA YHTEISKUNTA X44 Taiteilijana myöhäisen modernin yhteiskunnassa, 2 op Akatemiakohtaiset opiskelijakiintiöt. Ilmoittautuminen WebOodissa asti. Taiteellinen toiminta suhteessa yhteiskuntaan; kulttuurintuotannon peruskäsitteet; taiteen kentän rakenteet ja toimijat; kulttuuri- ja taiteilijapolitiikan perusteet; taiteen rahoitusjärjestelmät. Taiteilijana myöhäisen modernin yhteiskunnassa -kurssi on osa Taideyliopiston valmistumassa oleville taiteilijoille suunnattu työelämävalmiuksien opintokokonaisuutta, jossa tarkastellaan taiteellista toimintaa suhteessa yhteiskuntaan ja taidemaailmaan. Kurssi vahvistaa opiskelijan käytännöllisiä ja tiedollisia taitoja liittyen ammattitaiteilijana toimimiseen. Opintokokonaisuuden suunnittelun lähtökohtana on taiteilija ammatillisena toimijana kotimaisella ja kansainvälisellä taiteen kentällä. Kurssien sisällöt ovat pääosin yhteisiä. Tarpeen mukaan sisältöjä on muokattu akatemiakohtaisiksi. Paikka: Auditorio, Töölönkatu 28, 5. krs Huom! ei luentoa. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Maanantai & klo Taide instituutiona ja taidemaailmana Johdanto luennolla tarkastellaan taide-elämää kokonaisuutena, joka ylläpitää taidetta ja johon kuuluvat teosten tekeminen, välittäminen ja vastaanotto. sekä tutustutaan taide-elämään instituutiona ja rakenteina, sen toimijoihin ja kulttuurituotannon peruskäsitteisiin. Opettaja: Sari Karttunen Maanantai & klo Taiteilijana myöhäisen modernin yhteiskunnassa Taide-elämää ja sen tehtäviä tarkastellaan suhteessa yksilöön ja yhteiskuntaan: taiteen tekemisen ja vastaanoton ehtoihin laajemmin vaikuttavia taustavoimia. Opettaja: Sari Karttunen, Pauli Rautiainen Maanantai & klo Suomalainen taide-elämä ja sen keskeisten instituutioiden kehitys - taide-elämän muotoutuminen autonomian ajalla ja kehitys itsenäisyyden ajalla - taiteilijapolitiikan suuret linjat: taiteilijan sosiaalinen ja taloudellinen asema yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä - kunnat ja valtio taidepoliittisina toimijoina ja taiteilijan toimintaympäristöinä - taiteen julkinen tuki ja sen tulevaisuus Opettaja: Pauli Rautiainen Maanantai klo Taiteen vapaus - taiteen vapaus eettisenä kysymyksenä: taiteilija ja yhteiskunta -näkökulma, taiteilija ja taiteilija - näkökulma. - taiteen vapaus oikeudellisena kysymyksenä: ilmaisunvapauden kohtaaminen rikoslain (mm. siveellisyysrikokset), tekijänoikeuslain, rakennuslainsäädännön jne. kanssa Opettaja: Pauli Rautiainen Maanantai klo Kirjoita hyvä cv ja apuraha-hakemus - workshop, Opettaja ilmoitetaan myöhemmin Maanantai & klo Esittele itsesi taiteilijana Esittele itsesi taiteilijana Portfolion käyttö itsensä esittelyssä Opettajat ilmoitetaan myöhemmin

OPINTO-OPAS 2011 2012

OPINTO-OPAS 2011 2012 OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikinopettajan suuntautumisvaihtoehto KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma 2 (2) Instrumenttiopetus

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi 2.2.24 Musiikki Opetuksen tehtävä Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala. Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala. Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto: Musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-,

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Elintarvike-ekonomia Tutkintovaatimukset kandidaatti, 180 op maisteri, 120 op Opintojaksokuvaukset Taloustieteen laitoksen yhteystiedot Elintarvike-ekonomia

Lisätiedot

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Hyväksytty Kotkan kaupungin koulutuslautakunnassa 13.06.2006 1 Sisältö 1. Kotkan opiston

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 11.3.2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT...

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

Lahden konservatorio OPISKELIJAN OPAS

Lahden konservatorio OPISKELIJAN OPAS Lahden konservatorio Musiikkialan perustutkinto Musiikin osaamisala, Muusikko OPISKELIJAN OPAS LUKUVUODELLE 2015-2016 18.6.2015 Konservatorion toimitilat Lahden konserttitalon peruskorjauksen vuoksi konservatorio

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op...

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op... 1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu............................................................................ 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP................................................................................

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

Seinäjoen kansalaisopiston Rytmi-Instituutti Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rytmimusiikissa

Seinäjoen kansalaisopiston Rytmi-Instituutti Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rytmimusiikissa Varhjakou 134 /2011 Dnro 1085/ 2011 Seinäjoen kansalaisopiston Rytmi-Instituutti Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rytmimusiikissa 1 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO VAPAA SÄESTYS

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO VAPAA SÄESTYS AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO VAPAA SÄESTYS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)...

Lisätiedot

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas syksy 2015 Sisällysluettelo Opistoinfo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Yhteys- ja lukukausitiedot,

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot