Protégé Kannettava kaasumittari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Protégé Kannettava kaasumittari"

Transkriptio

1 Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

2 Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi ii P/N Rev. j 02/10

3 Sisällysluettelo iii Protégé Kannettava kaasumittari 1. Turvallisuus- ja yleistietoja Tärkeitä huomautuksia Sertifikaatit ja hyväksynnät Varoitukset, huomiot ja huomautukset Yleiset varoitukset ja huomiot... 4 Syttyvien kaasujen anturiin liittyvät varoitukset ja huomiot... 5 Akkua koskevat varoitukset ja huomiot Yleisiä ohjeita Protégé-mittarin käyttöön Takuulauseke... 8 Yhteyden ottaminen Scott Health & Safetyyn Lyhenteiden pikaopas Johdanto Antureiden tekniset tiedot Nestekidenäyttö Asettaminen Akku Akun lataaminen Akun lataaminen moniakkulaturilla (lisävarusteinen) Akun vaihtaminen Protégé-mittarin ohjelmisto Kaasumittariohjelmiston asentaminen JAVA-ohjelman asentaminen Käyttö Protégé-mittarin kytkeminen päälle ja pois päältä Virran kytkeminen päälle Virran kytkeminen pois päältä Nestekidenäytön hälytykset ja näyttöruudut Kaasuvaroitukset ja hälytykset Akun vähäinen varaus Vaihteluvälin ulkopuoliset tilat Pumpun alhaisen virtauksen varoitus Anturien toimintahäiriöt Protégé-mittarin kalibrointi ja iskutesti Nollakalibrointi Säätövälin kalibrointi Iskutesti P/N Rev. j 02/10

4 4.4. Lisävarusteiden pumpun toiminta Lisävarusteisen pumpun asentaminen Protégé-mittarin ollessa pois päältä Lisävarusteisen pumpun asentaminen Protégé-mittarin ollessa päällä Lisävarusteisen pumpun irtikytkeminen Kaasujen aiheuttamat häiriöt Kaasumittariohjelmiston käyttö Protégé-mittarin yhdistäminen tietokoneeseen Ohjelmiston kuvaus Hälytysasetusten muuttaminen Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Näytä tietoloki Ohjelmiston asetukset Kunnossapito Akku Anturin vaihtaminen Pumpun vianmääritys Pumpun puhdistaminen Osa- ja lisävarusteluettelo Scott-korjaukset Liite 62 iv P/N Rev. j 02/10

5 Kuva luettelo Protégé Kannettava kaasumittari Kuva 2-1. Protégé-mittarin osat 12 Kuva 2-2. Protégé-mittarin lisävarusteet 13 Kuva 2-3. Nestekidenäytön ilmaisimet 16 Kuva 3-1. Protégé-mittarin akun lataaminen 18 Kuva 3-2. Käyttäjätilien valvonta Windows Vistassa 20 Kuva 3-3. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 21 Kuva 3-4. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 21 Kuva 3-5. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 22 Kuva 3-6. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 22 Kuva 3-7. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 23 Kuva 3-8. JAVA-ohjelman asentaminen 24 Kuva 3-9. JAVA-ohjelman asentaminen 25 Kuva JAVA-ohjelman asentaminen 25 Kuva 4-1. Protégé-mittarin kytkeminen päälle 27 Kuva 4-2. Protégé-mittarin kytkeminen pois päältä 29 Kuva 4-3. Nollakalibrointi 33 Kuva 4-4. Säätövälin kalibrointilaitteet 35 Kuva 4-5. Säätövälin kalibrointi 35 Kuva 4-6. Iskutestin laitteet 36 Kuva 4-7. Pumpun asentaminen 38 Kuva 4-8. Pumpun asetukset 38 Kuva 4-9. Protégé / tietokoneliitäntä 42 Kuva Kaasumittariohjelmiston välilehdet 43 Kuva Settings (Asetukset) -välilehti 44 Kuva Set Clock (Aseta kello) -välilehti 46 Kuva View Log (Näytä loki) -välilehti 47 Kuva 5-1. Protégé-mittarin kannen irrottaminen 52 Kuva 5-2. Anturin irrottaminen 52 Kuva 5-3. Liitintappien kohdistaminen 53 Kuva 5-4. Pumpun ruuvit 55 Kuva 5-5. Pumpun purkaminen 56 Kuva 5-6. Pumpun aukot ja letkut 57 Kuva 5-7. Ruiskun asentaminen 58 Kuva 5-8. Pumpun johdotus 59 Kuva 5-9. Pumpun kokoaminen 59 v P/N Rev. j 02/10

6 Taulukkoluettelo Protégé Kannettava kaasumittari Taulukko 1-1. Lyhenteiden pikaopas 9 Taulukko 2-1. Protégé-mittarin osat 12 Taulukko 2-2. Nestekidenäytön ilmaisinten kuvaukset 16 Taulukko 4-1. Milloin kalibrointi tai iskutesti on suoritettava 32 Taulukko 4-2. Myrkyllisten kaasujen aiheuttamat häiriöt 40 Taulukko 4-3. Ohjelmiston asetukset 48 Taulukko 5-1. Pumpun vianmääritys 54 vi P/N Rev. j 02/10

7 1. Turvallisuus- ja yleistietoja VAROITUS KAIKKIEN NIIDEN, JOTKA OVAT TAI TULEVAT OLEMAAN VASTUUSSA TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI TESTAAMISESTA, ON LUETTAVA JA YMMÄRRETTÄVÄ TÄMÄ OPAS. TUOTE TOIMII TARKOITUKSENMUKAISESTI VAIN, JOS SITÄ KÄYTETÄÄN JA TESTATAAN VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI. VALMISTAJAN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN MITÄTÖI TAKUUN JA HYVÄKSYNNÄT. NÄIDEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA MYÖS JOHTAA VAKAVAAN VAHINKOON TAI KUOLEMAAN Tärkeitä huomautuksia Scott Health and Safety ei ole vastuussa sen valmistamien laitteiden käytöstä, jos niitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti. Jos tarvitset lisää käyttöä tai kunnossapitoa koskevia tietoja, joita ei sisälly tähän oppaaseen, ota yhteyttä Scott Health and Safetyyn tai sen edustajaan. Scott Health and Safety ei ole vastuussa mistään satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät muutoksiin, virheisiin tai puutteisiin tässä oppaassa. Se on tehnyt kaiken voitavansa täsmällisyyden takaamiseksi tässä oppaassa, eikä ole vastuussa virheistä tai puutteista. Tätä julkaisua ei ole tarkoitettu muodostamaan sopimuksen perustaa, ja yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa mittarin mallia ja teknisiä tietoja sekä oppaan sisältöä ilmoittamatta. Tämän lisäksi alan standardit, säädökset ja lainsäädäntö saattavat muuttua. Käyttäjien on hankittava itselleen päivitettyjä kopioita sen varmistamiseksi, että heillä on käytössään uusimmat julkaisut säädöksistä, standardeista ja ohjeista. Protégé-mittari voidaan konfiguroida toimimaan useiden kaasuanturien kanssa, jotta voitaisiin tarjota kaasukohtaista suojaa käyttötarkoituksesta ja vastaavuusvaatimuksista riippuen. 1 /62

8 1.2. Sertifikaatit ja hyväksynnät Protégé-mittari on testattu, ja se vastaa seuraavia direktiivejä ja standardeja tai standardoituja asiakirjoja: UL913 EN IEC EN IEC EN IEC USA LUOKKA I JAOSTO 1 RYHMÄT A B C D Ympäristön lämpötila: -20 C +50 C KANSAINVÄLINEN Ex d ia IIC T4 DEMKO 08 ATEX X Ympäristön lämpötila: -20 C +50 C 2 /62

9 1.3. Varoitukset, huomiot ja huomautukset Kautta koko tämän oppaan esiintyy varoituksia, huomioita ja huomautuksia huomion kiinnittämiseksi mahdollisesti turvattomiin, vaarallisiin tai harvinaisiin tilanteisiin, jotka vaativat käyttäjältä erityistä tarkkaavaisuutta. Jokainen varoitus, huomio ja huomautus on merkitty helposti tunnistettavalla kuvakkeella. VAROITUS ILMAISEE MAHDOLLISESTI VAARALLISTA TILANNETTA, JOKA SAATTAA JOHTAA VAKAVIIN VAMMOIHIN TAI KUOLEMAAN, JOS SITÄ EI VÄLTETÄ. HUOMIO ILMAISEE MAHDOLLISESTI VAARALLISTA TILANNETTA, JOKA SAATTAA JOHTAA VÄHÄISIIN TAI KOHTALAISIIN VAMMOIHIN, JOS SITÄ EI VÄLTETÄ. SITÄ VOIDAAN MYÖS KÄYTTÄÄ VAROITTAMAAN VAARALLISISTA MENETELMISTÄ. HUOMAUTUS KOROSTAA ERILAISIA TILANTEITA, JOISSA ON KIINNITETTÄVÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA LAITTEEN TOIMIMISEN KANNALTA. 3 /62

10 Yleiset varoitu kset ja huomiot Protégé Kannettava kaasumittari Seuraava varoitus- ja huomioluettelo liittyy Protégé-mittarin yleiseen käyttöön ja hoitoon. Jos näitä varoituksia ja huomioita ei noudateta, seurauksena saattaa olla kuolema, loukkaantuminen tai laitteen heikko toiminta. VAROITUKSET JOTTA VÄLTETTÄISIIN SYTTYMINEN RÄJÄHDYSHERKÄSSÄ YMPÄRISTÖSSÄ, LUE VALMISTAJAN KUNNOSSAPITOKÄYTÄNNÖT JA NOUDATA NIITÄ. LUE TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÄMÄT OLENNAISET TURVALLISUUSVAROTOIMET. OSIEN VAIHTAMINEN VOI OLENNAISESTI HEIKENTÄÄ TURVALLISUUTTA JA JOHTAA VAKAVIIN VAMMOIHIN TAI KUOLEMAAN. KORKEA ASTEIKON YLITTÄVÄ LUKEMA VOI OLLA OSOITUKSENA RÄJÄHDYSHERKÄSTÄ PITOISUUDESTA. JOTTA VÄLTETTÄISIIN SYTTYMINEN VAARALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ, PROTÉGÉ-MITTARI ON LADATTAVA PAIKASSA, JONKA TIEDETÄÄN OLEVAN TURVALLINEN. PUMPPU KÄYNNISTYY SEN JÄLKEEN, KUN BLOCK PUMP (TUKI PUMPPU)- JA CLEAR PUMP (PÄÄSTÄ PUMPPU) - KOMENNOT ON SUORITETTU. PUMPUN LIITTÄMINEN PROTÉGÉ-MITTARIIN PROTÉGÉ-MITTARIN VIRRAN OLLESSA JO PÄÄLLÄ, VAATII VASEMMANPUOLEISEN PAINIKKEEN PAINAMISTA, JOTTA PUMPPU VOISI KÄYNNISTYÄ. HUOMIOT VARMISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTEI KAASUN TULOAUKOISSA OLE LIKAA EIKÄ ROSKIA. KAASUA EI HAVAITA LAITTEEN OLLESSA ASETUSTILASSA. ÄLÄ ALTISTA MITTARIA VOIMAKKAALLE MEKAANISELLE ISKULLE TAI SÄHKÖISKULLE. SUORITA TÄLLAISEN ALTISTUMISEN JÄLKEEN AINA MITTARIN KÄYNNISTYS- JA ISKUTESTIT MITTARIN TOIMINNAN JA TARKKUUDEN VARMISTAMISEKSI. 4 /62

11 Syttyvien kaasujen anturiin liittyvät varoitukset ja huomiot Protégé Kannettava kaasumittari Seuraava varoitus- ja huomioluettelo liittyy Protégé-mittarissa olevien antureiden yleiseen käyttöön ja hoitoon. Jos näitä varoituksia ja huomioita ei noudateta, seurauksena saattaa olla kuolema, loukkaantuminen tai laitteen heikko toiminta. VAROITUKSET JOS MITTARI ON PITKIÄ AIKOJA ALTTIINA KORKEILLE MYRKYLLISTEN TAI SYTTYVIEN KAASUJEN PITOISUUKSILLE, SEURAUKSENA SAATTAA OLLA ANTURIN HEIKENTYNYT TOIMINTA. JOS SYTTYVIEN KAASUJEN KORKEAN PITOISUUDEN VUOKSI ILMENEE HÄLYTYS, KALIBROI MITTARI UUDELLEEN TAI VAIHDA TARVITTAESSA ANTURI. TOIMIAKSEEN ANTURI VAATII, ETTÄ ILMASSA ON 10 % HAPPEA. JOS HAPPIPITOISUUS ON ALLE 10 %, ÄLÄ KÄY MITTAAMISEEN. JOS OLET EPÄVARMA HAPPIPITOISUUDESTA TAI TÄ PROTÉGÉ-MITTARIA SYTTYVIEN KAASUJEN PITOISUUKSIEN HUOMIOT ÄLÄ KÄYTÄ MITTARIN PUHDISTUKSEEN LIUOTTIMIA, KEMIKAALEJA TAI SILIKONIYHDISTEITÄ SISÄLTÄVIÄ KIILLOTUSAINEITA, SILLÄ NE VOIVAT VAURIOITTAA ANTURIA. SYTTYVIEN KAASUJEN ANTURI SAATTAA KÄRSIÄ, JOS MITTARI JOUTUU ALTTIIKSI RIKKIYHDISTEILLE, HALOGEENEILLE TAI SILIKONIA, LYIJYÄ TAI FOSFORIA SISÄLTÄVILLE YHDISTEILLE. VÄLTÄ ALTISTUSTA NÄILLE AINEILLE. JOS EPÄILET MITTARIN OLLEEN ALTISTUNEENA NÄILLE AINEILLE, SUORITA KAASUTESTI MITTARIN TARKKUUDEN JA SEN VARMISTAMISEKSI, ETTÄ MITTARI ON KALIBROITU VASTAAVASTI. 5 /62

12 Akkua koskevat varoitukset ja huomiot Seuraava varoitus- ja huomioluettelo liittyy Protégé-mittariin asennetun ladattavan akun yleiseen käyttöön ja hoitoon. Jos näitä varoituksia ja huomioita ei noudateta, seurauksena saattaa olla kuolema, loukkaantuminen tai laitteen heikko toiminta. VAROITUKSET ÄLÄ YRITÄ LADATA AKKUKENNOJA MAHDOLLISESTI VAARALLISISSA PAIKOISSA. ÄLÄ YRITÄ MUUNTAA TAI KORJATA LATURIA. HUOMIOT ÄLÄ YRITÄ VAIHTAA MITTARIN AKKUA. PALAUTA SE SCOTT HEALTH AND SAFETYLLE VAIHTOJA JA KORJAUKSIA VARTEN. TÄYSIN PURKAUTUNUT AKKU VOI JOHTAA MITTAUSPÄIVÄN JA KELLONAJAN TIETOJEN HÄVIÄMISEEN, MIKÄ PUOLESTAAN VOI JOHTAA VIRHEELLISEEN TIETOJEN KIRJAUKSEEN. LATAA AKKU HETI, KUN HAVAITSET AKKUVAROITUKSEN. AKUN (MITTARIN) KÄYTTÖAIKA LYHENEE ALHAISISSA LÄMPÖTILOISSA. LATAA AKKU HETI, KUN ILMAISIN OSOITTAA AKUN VÄHÄISEN VARAUKSEN HÄLYTYSTÄ. 6 /62

13 1.4. Yleisi ä ohjeita Protégé-mittarin käyttöön Protégé Kannettava kaasumittari On erittäin tärkeää, että tätä kaasumittaria käytetään ja kunnossapidetään oikein. Laiminlyönti saattaa vaaraan ne, joiden henki riippuu mittarin käytöstä, ja voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan. KÄYTÄ MITTARIA OIKEIN! Mittaa Protégé-mittarilla vain niitä kaasuja ja pitoisuuksia, joita se on asetettu havaitsemaan. JOTTA MITTARI TOIMISI, VIRRAN ON OLTAVA PÄÄLLÄ. Protégé-mittari havaitsee kaasuja vain sen virran ollessa kytkettynä päälle. Mittari ei havaitse kaasuja ollessaan liitettynä tietokoneeseen tai ollessaan kalibrointitilassa. Lataa akku heti, kun alhaisen varauksen hälytys ilmenee. SUORITA ISKUTESTI PÄIVITTÄIN Ennen kunkin päivän käyttöä testaa anturit käyttämällä kalibrointikaasun tunnettua pitoisuut ta. Mittarin tulee ilmaista pitoisuutta 10 % sisällä todellisista kaasuista, jotka on lueteltu kalibrointisylinterin merkissä. Jos kaasun määrä on 10 %:n rajan ulkopuolella, on suoritettava säätövälin kalibrointi. VAROITUS SUORITA ISKUTESTI PÄIVITTÄIN. JOS TOIMINTOTESTIÄ EI SUORITETA PÄIVITTÄIN, SEURAUKSENA VOI OLLA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMA. OLE TIETOINEN myrkkyä sisältävistä syttyvien kaasujen antureista! Katalyyttisesti toimiviin syttyvien kaasujen antureihin saattavat vakavasti vaikuttaa silikonit, vapaat halogeenit, halogenoidut hiilivedyt ja metallioksidit, joita on mitattavassa ympäröivässä ilmassa. Jos ilman epäillään sisältävän jotakin mainituista aineista, kalibroinnin varmistus suositellaan tehtäväksi useammin. JOS OLET EPÄVARMA POISTU HETI ALUEELTA! Käyttäjien on heti poistuttava alueelta, jos Protégé-mittari ilmaisee varoitusta tai hälytystä. Käyttäjien on tiedettävä ja ymmärrettävä oman yrityksensä turvallisuuskäytännöt. KALIBROINTI ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ! Kalibrointi on suoritettava ajoittain. Ka libroinnin suoritustiheyteen vaikuttavat mittarin käyttö ja ympäristöolosuhteet. o Lisäksi Protégé-mittari on aina kalibroitava uudelleen seuraavissa tapauksissa: Jos mittari on altistunut korkeille myrkkypitoisuuksille tai syttyville kaasuille tai höyryille. Jos mittari on pudonnut tai se on kastunut tai joutunut veden alle. Jos mittarin omistaja on vaihtunut. HÄLYTYKSET JA VAIHTELUVÄLIN ULKOPUOLISET TILAT! Käyttäjien on oltava tietoisia olosuhteista, joissa kaasupitoisuus on mittarin havaintoalueen ulkopuolella. Jos mittari ilmaisee vaihteluvälin ulkopuolista tilaa, alueelta on heti poistuttava. Jos havaitaan vaihteluvälin ulkopuolella oleva tila, on suoritettava iskutesti mittarin toiminnan varmistamiseksi. Jos mittarin iskutesti epäonnistuu, suorita täydellinen kalibrointi. 7 /62

14 1.5. Takuulauseke SCOTT HEALTH & SAFETY RAJOITETTU TAKUU Protégé TM -kaasumittarille Scott Health & Safety (SCOTT), Scott Technologies Inc. -yksikkö, myöntää kannettaville Protégé- TUOTTEIDEN mukana toimitetulle pumpulle valmistusvirheiden ja -materiaalien osalta yhden (1) vuoden takuun SCOTTIN alkuperäisestä valmistuspäivästä alkaen. SCOTTIN velvoite tämän takuun alaisesti on rajoitettu joko valmistuksen tai materiaalien osalta viallisiksi osoitettujen TUOTTEIDEN KAASUMITTAREILLEEN (TUOTTEET) valmistusvirheiden ja -materiaalien osalta kahden (2) vuoden takuun SCOTTIN alkuperäisestä valmistuspäivästä alkaen. Tämä takuu koskee TUOTTEIDEN kaikkia osia, jotka on toimitettu TUOTTEIDEN alkuperäisen hankinnan yhteydessä, LUKUUN OTTAMATTA pumppua ja kulutusosina olevia suodattimia. SCOTT myöntää tai osien vaihtamiseen tai korjaamiseen (SCOTTIN oman valinnan mukaisesti). Vain SCOTTIN henkilökunnan tai SCOTTIN osoittamien valtuutettujen SCOTTIN edustajien on sallittua suorittaa takuuvelvoitteita. Tämä takuu ei koske vikoja tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet TUOTTEILLE niiden omistajien tai muiden kolmansien osapuolten tekemistä korjauksista tai muutoksista, ellei se ole nimenomaisesti sallittu SCOTTIN tuoteoppaissa tai kirjallisella SCOTTILTA saadulla valtuutuksella. Jotta tämän takuun alaisiin toimiin voitaisiin ryhtyä, ja edellytyksenä SCOTTIN velvollisuuksille, ostajan on palautettava kyseinen tuote SCOTTILLE, SCOTTIN valtuutetulle jälleenmyyjälle tai SCOTTIN valtuutettuun huoltokeskukseen. SCOTTILLE palautettavat tuotteet on lähetettävä osoitteeseen SCOTT HEALTH & SAFETY (Attn: Warranty Claim Dept.), P.O. Box 569, Monroe, NC Tämä takuu ei koske TUOTTEIDEN toimintahäiriöitä tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta, muuntelusta tai väärinkäytöstä. TÄMÄ TAKUU KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT, SEKÄ SUORAT ETTÄ EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA EPÄSUORAAN TAKUUSEEN TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. LISÄKSI SCOTT NIMENOMAISESTI SULKEE POIS VASTUUN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA JA SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA MILLÄ TAHANSA TAVOIN LIITTYVÄT SCOTTIN TUOTTEIDEN MYYNTIIN TAI KÄYTTÖÖN. MYÖSKÄÄN MIKÄÄN MUU YRITYS TAI HENKILÖ EI OLE VALTUUTETTU OTTAMAAN KYSEISTÄ VASTUUTA Yhteyden ottaminen Scott Health & Safetyyn Jos haluat ottaa yhteyttä Scott Health & Safetyyn, soita, faksaa, lähetä sähköpostia tai kirjoita: Scott Health & Safety 4320 Goldmine Road Monroe, NC Verkkosivu: Puhelin: FAKSI /62

15 1.6. Lyhenteiden pikaopas Kautta koko tämän oppaan käytetään useita lyhente itä. Taulukko 1-1 on pikaopas, josta voi nopeasti tarkistaa itselle tuntemattoman lyhenteen. Taulukko 1-1. Lyhenteiden pikaopas Lyhenne Määritelmä AC Vaihtovirta CO Hiilimonoksidi C Celsius-asteet F Fahrenheit-asteet H 2 S Rikkivety SH Sisähalkaisija JRE Java Runtime Environment -ohjelma LCD Nestekidenäyttö LED L oistediodi, LED-merkkivalo LEL A lhaisempi räjähdysraja O 2 Happi PC Tietokone ppm Tilavuuden miljoonasosa RH Suhteellinen kosteus STEL Lyhytaikainen altistumisraja TWA Aikapainotettu keskiarvo USB Universaali sarjaväylä 9 /62

16 Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi 10 /62

17 2. Johdanto Protégé-mittariin on valmiiksi asennettu ladattava litiumioniakku sekä anturit, ja se on käyttövalmis. Mittarin mukana toimitetaan CD-ROM-levy, joka sisältää Protégé-kaasumittariohjelmiston, ja se on asennettava, jotta Protégé-mittarin asetusten muuttaminen tai tietojen kaappaaminen laitteesta olisi mahdollista. Scott Protégé -monikaasumittariin asennetuista antureista riippuen laite on suunniteltu ilman mittaamiseen siltä varalta, että se sisältää mahdollisesti vaarallisia määriä syttyviä kaasuja, happirikasteita tai happikatoa, hiilimonoksidia tai rikkivetyä. Kaasumäärät ilmaistaan käyttäjälle suoraan taustavalaistulla nestekidenäytöllä, useilla kirkkailla LED-merkkivaloilla, voimakkaalla äänimerkillä ja tärinähälytyksellä. Protégé-laite voi sisältää ladattavia tietolokeja enintään tapahtumaa ja merkintää STEL/TWA/PEAK-altistuksista, kalibroinneista ja kaasuarvoista. Latausmoduulissa oleva sisäänrakennettu USB-portti mahdollistaa mittarin tietojen lataamisen, ja kun sitä käytetään Protégén käyttöliittymäohjelmiston (sisältyy toimitukseen) kanssa, käyttäjä voi nopeasti konfiguroida sen käyttö- ja hälytysparametreja. Protégé-mittari saa virtansa pitkäkestoisesta ladattavasta litiumioniakusta. Lisävarusteinen näytteenottopumppu on saatavilla etänäytteenottoon. Lisäksi saatavilla on lisävarusteinen moniakkulaturi, jolla voi ladata jopa kuutta Protégé-laitetta samanaikaisesti. Katso kuva 2-1 ja kuva /62

18 Kuva 2-1. Protégé-mittarin osa t Taulukko 2-1. Protégé-mittarin o sat Numero Osa 1 LED-hälytysvalot (2) 2 Nestekidenäyttö 3 Äänihälytyksen liitäntä 4 T oimintopainike (2) 5 Kiertoliitäntä pumppua varten 6 Kaasun tuloaukko (3) 7 Teholiitännät pumppua varten 8 Alligaattoriklipsi 9 Latauksen/tiedonsiirron kenkälevy 10 Kalibrointiadapterin vastaanotinlevy 11 Pumpun vastaanotinkieleke 12 /62

19 Kuva 2-2. Protégé-mittarin lisävarusteet 13 /62

20 2.1. Antureiden tekniset tiedot Rikkivetyanturin tekniset tiedot Vaihteluvä li: ppm Vasteaika: T90 < 30 sekuntia Käyttölämpötila: -20 C +50 C Kosteu s: % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Säilytyslämpötila: 0 C 20 C Antureiden ristiherkkyys: Hiilimonoksidi, 300 ppm: < 2 ppm Rikkidioksidi, 5 ppm: noin 1 ppm Typpioksidi, 35 ppm: < 1 ppm Rikkivety, ppm: < 10 ppm Typpidioksidi, 5 ppm: noin 1 ppm Hiilimonoksidianturin tekniset tiedot Vaihteluvä li: ppm Vasteaika: T90 < 25 sekuntia Käyttölämpötila: -20 C +50 C Kosteu s: % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Säilytyslämpötila: 0 C 20 C Antureiden ristiherkkyys: H2S-suodatus, 15 ppm: < 0,5 ppm SO2-suodatus, 5 ppm: noin 0 ppm Typpioksidi, 35 ppm: < 3 ppm Typpidioksidi, 5 ppm: noin 1 ppm Kloori, 1 ppm: noin 0 ppm Rikkivety, 100 ppm: < 40 ppm Etyleeni, 100 ppm: < 50 ppm Etanoli, 200 ppm: noin 0 ppm 14 /62

21 Happianturin tekniset tiedot Vaihteluväli: 0,0 25,0 % Vasteaika: T95 = 15 sekuntia Käyttölämpötila: Kosteus: -20 C +50 C 0 99 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Säilytyslämpötila: 0 C 20 C Syttyvien kaasu jen antur in tekniset tiedot Vaihteluväli: 0 80 % LEL 0 5,0 % v/v Kaasu Vasteaika: T50 = 10 sekuntia T90 = 30 sekuntia Käyttölämpötila: -40 C 200 C Kosteus: 0 99 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Säilytyslämpötila: 0 C 20 C 2.2. Nestekidenäyttö Protégé-mittarin ensisijaisena käyttöliittymänä toimii nestekidenäyttö. Käytön aikana näytössä näkyvät jatkuvasti tiedot kaasupitoisuuksista ja hälytystiloista. Käyttäjät voivat myös seurata kaasupitoisuuksien huippuarvoja. Käynnistettäessä näytössä näkyvät nykyiset hälytyksen oletusarvot kullekin asennetulle anturille, nykyinen päivämäärä ja kellonaika, asennettu ohjelmistoversio sekä se, milloin kalibrointi on suoritettava seuraavan kerran. VAROITUS JOS PROTÉGÉ-MITTARI EI REAGOI KÄYNNISTETTÄESSÄ OIKEIN TAI JOS KALIBROINTI ON VANHENTUNUT, ÄLÄ KÄYTÄ MITTARIA ENNEN KUIN SE ON KUNNOLLA HUOLLETTU TAI KALIBROITU. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. Katso kuvasta 2-3 ja taulukosta 2-2 lisätietoja nestekidenäytön ilmaisimista. 15 /62

22 Taulukko 2-2. Kuva 2-3. Nestekide näytön ilmaisimet Nestekidenäytön ilmaisinten kuvaukset Numero Ilmaisin Kuvaus 1 Kaasutyypin Ilmaisee havaitun kaasun tyypin. Merkki vilkkuu, merkki jos kyseisenlaiseen kaasuun liittyy hälytys. 2 TWA Ilmaisee aikapainotetun keskiarvon (TWA), jos hälytyksen oletusarvot ylittyvät. 3 Akun varaus Akun varauksen vähäisyyttä ilmaistaan palkkien vähetessä vasemmalle. 4 STEL Lyhytaikainen altistumisraja (STEL) näkyy, jos hälytyksen oletusarvot ylittyvät. 5 HUIPPU Ilmaisee alhaisemman räjähdysrajan (LEL) ja myrkyllisten kaasujen antureiden korkeinta havaittua kaasualtistusta siitä lähtien, kun laite on kytketty päälle, sekä happianturin korkeaa ja alhaista arvoa. Katso painamalla lyhyesti vasenta painiketta. 6 Sydämenlyönti Vilkkuu sen merkiksi, että laite on mittaustilassa. Ei vilku käynnistysvaiheessa eikä kalibroitaessa. 7 Hälytys Näkyy, jos hälytyksen oletusarvot ylittyvät. Alhaisen 8 oletusarvon hälytys Näkyy, jos hälytyksen oletusarvon alaraja alittuu. 9 PUMPPU Näkyy pumpun ollessa aktiivisena. Korkean 10 oletusarvon Näkyy, jos hälytyksen oletusarvon yläraja ylittyy. hälytys 16 /62

23 3. Asettaminen Protégé-mittariin on valmiiksi asennettu ladattava litiumioniakku sekä yksi, kaksi tai kolmea anturia, ja se on käyttövalmis. Mittarin mukana toimitetaan CD-ROM-levy, joka sisältää Protégékaasumittariohjelmiston, ja se on asennettava, jotta Protégé-mittarin asetusten muuttaminen tai tietojen kaappaaminen laitteesta olisi mahdollista. HUOMIO PROTÉGÉ-MITTARIN AKKU ON LADATTAVA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ JA JOKA PÄIVÄ KÄYTÖN JÄLKEEN. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN LYHENTÄÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ, EIKÄ LAITE VÄLTTÄMÄTTÄ TOIMI Akku Protégé-mittari saa virtansa ladattavasta litiumioniakusta. Käyttöaika on tavallisesti 18 tuntia ilman pumppua; hälytystilat kuitenkin vähentävät käyttöaikaa. Latausaika on tavallisesti 4 6 tuntia. Varmista ennen käyttöä, että akku on täyteen ladattu. HUOMAUTUS AKUN KÄYTTÖAIKA VAIHTELEE MITTARIN KÄYTÖSTÄ, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA JA AKUN IÄSTÄ RIIPPUEN Akun lataaminen Lataa akku toimimalla seuraavasti. Katso kuva 3-1. VAROITUS ÄLÄ YRITÄ LADATA AKKUKENNOJA MAHDOLLISESTI VAARALLISISSA PAIKOISSA. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. Kytke virta- ja tiedonsiirtomoduuli ja liitä Protégé-mittari liu'uttamalla liitinkenkä Protégé-mittarin kenkälevyyn. Mittarin nestekidenäytön taustavalo syttyy hetkeksi ja akun varausta ilmaiseva kuvake alkaa vilkkua. NESTEKIDENÄYTÖSSÄ näkyy BATTERY CHARGED (Akku täynnä), jos akku on täyteen ladattu. HUOMAUTUS JOS AKUN VARAUS ON HYVIN VÄHÄINEN, TAUSTAVALO PALAA, KUN LAITE LIITETÄÄN LATURIIN, MUTTA AKUN LATAUSKUVAKE EI VÄLTTÄMÄTTÄ ILMAANNU HETI. 17 /62

24 Kuva 3-1. Protégé-mittarin akun lataaminen HUOMAUTUS KA-ASETUKSET SAATTAVAT KADOTA, JA SITEN SEURAUKSENA VOI OLLA VIRHEELLISTÄ KAASUTAPAHTUMIEN KIRJAUSTA. JOS JOS AKUN VARAUS PURKAUTUU KOKONAAN, MITTARIN PÄIVÄMÄÄRÄ- JA AI PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA KATOAVAT, KATSO KAPPALE Lataa akku heti, kun ilmaisin osoittaa akun vähäisen varauksen hälytystä Akun lataaminen moniakkulaturilla (lisävarusteinen) Protégé-moniakkulaturilla (P/N ) voidaan ladata jopa kuutta Protégé-mittaria samanaikaisesti. Toisin kuin yksittäistä virta- ja tiedonsiirtomoduulia moniakkulaturia ei voida liittää tietokoneeseen. Sen ainoa toiminto on Protégé-mittarien lataaminen. Lisätietoja moniakkulaturista saat moniakkulaturin pikaoppaasta (P/N ) Akun vaihtaminen Asennettu litiumioniakku on ladattava laite, jota tuotteen käyttäjä ei voi vaihtaa eikä huoltaa. Jos akku ei enää pidä varausta, se on vaihdettava tehtaalla. Älä yritä vaihtaa mittarin akkua. Palauta laite Scott Health and Safetylle vaihtoja ja korjauksia varten. 18 /62

25 3.2. Protégé-mittarin ohjelmisto Protégé-mittarin mukana toimitetaan CD-ROM-levy, joka sisältää Scott Monitorsin yksinoikeudellisen kaasumittariohjelmiston. Tämän ohjelmiston avulla käyttäjät voivat muokata Protégé-mittarin asetuksia ja päästä käsiksi tietolokeihin. Kaasumittariohjelmisto vaatii, että Sun Microsystems JAVA runtime -ohjelma on asennettuna. Jos JAVA runtime -ohjelmaa ei vielä ole asennettu tietokoneellesi, se voidaan asentaa tietokoneelle kaasumittariohjelmiston asentamisen jälkeen. Tietokoneen järjestelmävaatimukset: Käyttöjärjestelmä: Windows XP tai Windows Vista JAVA-versio 5 tai uudempi USB-portti Kaasumittariohjelmiston asentaminen Asenna kaasumittariohjelmisto tietokoneelle toimimalla seuraavasti. HUOMAUTUS ÄLÄ LIITÄ PROTÉGÉ-LATURIA TIETOKONEESEEN ENNEN KUIN ASENNUS ON VALMIS. HUOMAUTUS WINDOWS VISTA: SUORITA VAIHE 1 ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA. WINDOWS XP: ALOITA VAIHE 2. 1) Vain Windows Vista -käyttäjät: siirry kohtaan USER ACCOUNTS AND FAMILY SAFETY (Käyttäjätilit ja perheenjäsenten turvallisuus) ohjauspaneelin avulla ja poista USER ACCOUNT CONTROL (UAC, Käyttäjätilien valvonta) kuvan 3-2 osoittamalla tavalla. Valintaruudusta on poistettava merkintä UAC:n kohdalla. Käynnistä tietokone uudelleen tarpeen mukaan. ESTA 19 /62

26 Kuva 3-2. Käyttäjätilien valvonta Windows Vistassa 2) Aseta Protégé-mittarin mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan. 3) Jos tietokoneessa on automaattinen käynnistys (auto run) päällä, asennusohjelma käynnistyy. Jos CD-ROM-levyn automaattinen käynnistystoiminto ei ole päällä, siirry CD- ROM-levyllä olevaan gasmon.msi -tiedostoon ja käynnistä asennus kaksoisnapsauttamalla sitä. 4) Kehotettaessa jatka asennusta napsauttamalla NEXT (Seuraava). 20 /62

27 Kuva 3-3. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 5) Kehotettaessa hyväksy lisenssisopimuksen ehdot laittamalla merkintä ruutuun. Jatka napsauttamalla NEXT (Seuraava). Kuva 3-4. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 6) Asenna ohjelmisto tarvittaessa haluamaasi paikkaan tai käytä oletussijaintia. Jatka napsauttamalla NEXT (Seuraava). 21 /62

28 Kuva 3-5. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 7) Napsauta INSTALL (Asenna), jolloin kaasumittariohjelmiston asennus etenee. Kuva 3-6. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 8) Kehotettaessa päätä asennus napsauttamalla FINISH (Valmis). 22 /62

29 Kuva 3-7. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 23 /62

30 JAVA-ohjelman asentaminen Protégé Kannettava kaasumittari JAVA-ohjelma on asennettava, jotta Scott-kaasumittariohjelmistoa voisi käyttää. Asennusohjelma löytyy samalta Protégé-mittarin mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä kuin kaasumittariohjelmisto. Edistyneet käyttäjät, joilla on käytössään Internet-yhteys, voivat ladata ja asentaa JAVA runtime - ohjelman sen verkkosivustolta osoitteesta Asenna JAVA-ohjelma CD-ROM-levyltä toimimalla seuraavasti. 1) Siirry Java-kansioon ja valitse oman tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukainen JAVAohjelman asennustiedosto. 2) Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla tiedostoa. 3) Varmista, että Java Runtime Environment (JRE) -ohjelman asennus alkaa. Automaattisen prosessin kuluessa asennustiedostot voidaan purkaa. 4) Kehotettaessa hyväksy käyttäjän lisenssisopimus ja jatka asennusta valitsemalla ACCEPT (Hyväksy). Kuva 3-8. JAVA-ohjelman asentaminen 5) Kehotettaessa joko valitse tai poista valinta kolmansien osapuolten, esimerkiksi Google Toolbarin, kohdalta, joita Sun Microsystems tarjoaa JAVA-ohjelman asennuksen yhteydessä. HUOMAUTUS SCOTT-KAASUMITTARIOHJELMISTON PYÖRITTÄMISEEN TARVITAAN VAIN JAVA-OHJELMA. MUIDEN TÄSSÄ NÄYTÖSSÄ OLEVIEN OHJELMIEN ASENTAMINEN TAI ASENTAMATTA JÄTTÄMINEN EI VAIKUTA SCOTT- KAASUMITTARIN TOIMINTAAN. 24 /62

31 Kuva 3-9. JAVA-ohjelman asentaminen 6) Jatka napsauttamalla NEXT (Seuraava). 7) Tarkkaile, että asennuksen edistymisruudut etenevät asennuksen läpi. Asennusajat vaihtelevat tietokoneen suorituskyvystä riippuen, mutta asennuksen ei koskaan tulisi kestää kovin kauan. 8) Päätä kehotettaessa JAVA-ohjelman asennus onnistuneen ohjelmistoasennuksen päätteeksi napsauttamalla FINISH (Valmis). Kuva JAVA-ohjelman asentaminen 25 /62

32 Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi 26 /62

33 4. Käyttö 4.1. Protégé-mittarin kytkeminen päälle ja pois päältä Protégé-mittariin on valmiiksi asennettu ladattava litiumioniakku. Jos mittari ei kytkeydy päälle sen jälkeen, kun olet suorittanut seuraavat vaiheet, liitä mittari latausasemaan, kunnes se on täyteen latautunut. Mittari on ladattava ennen sen ensimmäistä käyttöä sekä päivittäin ennen käyttöä. Mittarin näytössä näkyy BATTERY CHARGED (Akku täynnä), kun akku on täyteen latautunut Virran kytkeminen päälle Paina ja pidä painettuna joko vasenta tai oikeaa toimintopainiketta, kunnes lähtölaskenta-ajastin on kulunut loppuun ja nestekidenäytöllä näkyy RELEASE (Vapauta). Jos toimintopainiketta pidetään painettuna 5 sekuntia sen jälkeen, kun RELEASE (Vapauta) on ilmestynyt näytölle, mittari ei käynnisty. HUOMAUTUS JOS AKUN VARAUS ON HYVIN VÄHÄINEN, KUN VIRTA ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ, LAITE SAATTAA ANTAA KEHOTUKSET PLEASE CHARGE (L ATAA ), KUN SITÄ YRITE TÄÄN KYTKEÄ PÄÄLLE. LATAA AKKU AINA TÄYTEEN ENNEN KÄYTTÖÄ. HUOMAUTUS LÄHTÖLASKENTA-AJASTIMEN PARAMETRI VAIHTELEE SCOTT-KAASUMITTARIOHJELMISTON ASETUKSESTA RIIPPUEN. KATSO KAPPALEESTA LISÄTIEDOT SIITÄ, KUINKA TÄTÄ PARAMETRIA SÄÄDETÄÄN. Kuva 4-1. Protégé-mittarin kytkeminen päälle Protégé-mittari aloittaa oman käynnistystestinsä, kun toimintopainike on vapautettu. Testiin sisältyvät seuraavat tarkastukset. 1) LED-, tärinä- ja äänihälytyksen tarkastus Kaikki LED-merkkivalot syttyvät, äänihälytys kuuluu ja tärinähälytys aktivoituu. 27 /62

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Onko tietokoneessasi useita Java-ohjelmia tai vanhoja javoja?

Onko tietokoneessasi useita Java-ohjelmia tai vanhoja javoja? Onko tietokoneessasi useita Java-ohjelmia tai vanhoja javoja? Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-10-14 2 Sisältö 1 Unifaun OnlinePrinter tulostusasetukset... 3 2 Automaattinen asennus - Unifaun Online Printer... 4 3 Javan asentaminen... 6 4 Vianmääritys Internet

Lisätiedot

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi 1 psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi Sisällysluettelo 2 Johdanto...2 Toimituskokonaisuus...2 Virran syöttö...3 LCD näyttö...3 Painikkeet...3 Käyttö...4

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

G TECTA 4G Monikaasuilmaisin

G TECTA 4G Monikaasuilmaisin G TECTA 4G Monikaasuilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun tarkistaminen 4 Virran kytkeminen 4 G-TECTA

Lisätiedot

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 Sisällysluettelo Mitä AirPatrol WiFi tekee? 3 Valot ja painikkeet 4 WiFi-verkosto 5 AirPatrol WiFin asennus 6 Käskyjen lähettäminen 24 Lisää / poista suosikkeja 25 Asetusvalikko

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Toimi näin, jos et pääse verkkopankkiin Mozilla Firefox-selaimella

Toimi näin, jos et pääse verkkopankkiin Mozilla Firefox-selaimella Toimi näin, jos et pääse verkkopankkiin Mozilla Firefox-selaimella Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E:n käyttöopas 1 SISÄLTÖ Osat.......3 Asennusohjeet..... 5 Bluetoothin asetusten määritys...26 Diagnoosiohjelma....39 ECU:n kirjoitus (OBD)... 86 Skannaus....89 Historia...94 EOBD-yhteys..97 Tiedosto..41

Lisätiedot

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 40 Pikaopas Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Näppäintoiminnot 2 1 Lämmittely Kohde Min Kesto lyöntiä /min Maks min 2 3 4 Lisävarusteet Rider 40:n toimitukseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta. Insert % Shift Pika-aloitus Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.) Takuukortti Pika-aloitusopas D1-tarrakasetti

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje WBelectronics Infinity USB Phoenix - Käyttöohje Johdanto Laitteen asentaminen Onneksi olkoon Infinity USB Phoenix -laitteen hankinnasta! Infinity kytketään toimintaan kolmessa vaiheessa: 1) Asenna laite

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi näiden ohjeiden mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna ohjeet työpaikan

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

G TECTA 4GP Henkilökohtainen kannettava monikaasuilmaisin

G TECTA 4GP Henkilökohtainen kannettava monikaasuilmaisin G TECTA 4GP Henkilökohtainen kannettava monikaasuilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa.

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. E-kirjan latausohje Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. Pikaohjeet 1. Varmista että tietokoneellesi on asennettu Adobe Digital Editions ohjelma.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 OHJELMOINTILAITTEEN KÄYTTÖ... 5 Virran kytkeminen... 5 Lukon ohjelmointi... 5 Avaimen ohjelmointi... 5 Lukon lokin lukeminen... 6 Paristojen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Tuen kotisivu: http://support.magix.net

Tuen kotisivu: http://support.magix.net Manual 26 Tuki Tuki Kun otat yhteytää MAGIX-tukeen, varmista että saatavillasi on tarvittavat tiedot järjestelmästäsi ja tarkka kuvaus ongelmasta. Mitä enemmän pystyt antamaan tietoa ongelmastasi, sitä

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Pikaopas WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Connect Control Light/Set Light/Set Kaksoisaika Mode Ajanotto Mode Control Mode Light/Set

KÄYTTÖOHJE Connect Control Light/Set Light/Set Kaksoisaika Mode Ajanotto Mode Control Mode Light/Set KÄYTTÖOHJE Kello käynnistyy lepotilasta painamalla mitä tahansa painiketta 2 sekunnin ajan. Pääset nyt asettamaan ajan järjestyksessä: kaupunki, DST( kesäaikaasetus), Tunnit, Minuutit, Sekuntit, Vuosi,

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents 1 (13) SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus Contents 1. SiMAP SÄÄTÖ - sisäänkirjautuminen...2 2. T - Sensors, TC ja Trend...3 3. ASETUSARVON ASETTAMINEN - asuntojen lämpötila...6 4. MITTAUSNÄKYMÄ...7 4.1 Huoneistot...7

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot