Protégé Kannettava kaasumittari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Protégé Kannettava kaasumittari"

Transkriptio

1 Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

2 Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi ii P/N Rev. j 02/10

3 Sisällysluettelo iii Protégé Kannettava kaasumittari 1. Turvallisuus- ja yleistietoja Tärkeitä huomautuksia Sertifikaatit ja hyväksynnät Varoitukset, huomiot ja huomautukset Yleiset varoitukset ja huomiot... 4 Syttyvien kaasujen anturiin liittyvät varoitukset ja huomiot... 5 Akkua koskevat varoitukset ja huomiot Yleisiä ohjeita Protégé-mittarin käyttöön Takuulauseke... 8 Yhteyden ottaminen Scott Health & Safetyyn Lyhenteiden pikaopas Johdanto Antureiden tekniset tiedot Nestekidenäyttö Asettaminen Akku Akun lataaminen Akun lataaminen moniakkulaturilla (lisävarusteinen) Akun vaihtaminen Protégé-mittarin ohjelmisto Kaasumittariohjelmiston asentaminen JAVA-ohjelman asentaminen Käyttö Protégé-mittarin kytkeminen päälle ja pois päältä Virran kytkeminen päälle Virran kytkeminen pois päältä Nestekidenäytön hälytykset ja näyttöruudut Kaasuvaroitukset ja hälytykset Akun vähäinen varaus Vaihteluvälin ulkopuoliset tilat Pumpun alhaisen virtauksen varoitus Anturien toimintahäiriöt Protégé-mittarin kalibrointi ja iskutesti Nollakalibrointi Säätövälin kalibrointi Iskutesti P/N Rev. j 02/10

4 4.4. Lisävarusteiden pumpun toiminta Lisävarusteisen pumpun asentaminen Protégé-mittarin ollessa pois päältä Lisävarusteisen pumpun asentaminen Protégé-mittarin ollessa päällä Lisävarusteisen pumpun irtikytkeminen Kaasujen aiheuttamat häiriöt Kaasumittariohjelmiston käyttö Protégé-mittarin yhdistäminen tietokoneeseen Ohjelmiston kuvaus Hälytysasetusten muuttaminen Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Näytä tietoloki Ohjelmiston asetukset Kunnossapito Akku Anturin vaihtaminen Pumpun vianmääritys Pumpun puhdistaminen Osa- ja lisävarusteluettelo Scott-korjaukset Liite 62 iv P/N Rev. j 02/10

5 Kuva luettelo Protégé Kannettava kaasumittari Kuva 2-1. Protégé-mittarin osat 12 Kuva 2-2. Protégé-mittarin lisävarusteet 13 Kuva 2-3. Nestekidenäytön ilmaisimet 16 Kuva 3-1. Protégé-mittarin akun lataaminen 18 Kuva 3-2. Käyttäjätilien valvonta Windows Vistassa 20 Kuva 3-3. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 21 Kuva 3-4. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 21 Kuva 3-5. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 22 Kuva 3-6. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 22 Kuva 3-7. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 23 Kuva 3-8. JAVA-ohjelman asentaminen 24 Kuva 3-9. JAVA-ohjelman asentaminen 25 Kuva JAVA-ohjelman asentaminen 25 Kuva 4-1. Protégé-mittarin kytkeminen päälle 27 Kuva 4-2. Protégé-mittarin kytkeminen pois päältä 29 Kuva 4-3. Nollakalibrointi 33 Kuva 4-4. Säätövälin kalibrointilaitteet 35 Kuva 4-5. Säätövälin kalibrointi 35 Kuva 4-6. Iskutestin laitteet 36 Kuva 4-7. Pumpun asentaminen 38 Kuva 4-8. Pumpun asetukset 38 Kuva 4-9. Protégé / tietokoneliitäntä 42 Kuva Kaasumittariohjelmiston välilehdet 43 Kuva Settings (Asetukset) -välilehti 44 Kuva Set Clock (Aseta kello) -välilehti 46 Kuva View Log (Näytä loki) -välilehti 47 Kuva 5-1. Protégé-mittarin kannen irrottaminen 52 Kuva 5-2. Anturin irrottaminen 52 Kuva 5-3. Liitintappien kohdistaminen 53 Kuva 5-4. Pumpun ruuvit 55 Kuva 5-5. Pumpun purkaminen 56 Kuva 5-6. Pumpun aukot ja letkut 57 Kuva 5-7. Ruiskun asentaminen 58 Kuva 5-8. Pumpun johdotus 59 Kuva 5-9. Pumpun kokoaminen 59 v P/N Rev. j 02/10

6 Taulukkoluettelo Protégé Kannettava kaasumittari Taulukko 1-1. Lyhenteiden pikaopas 9 Taulukko 2-1. Protégé-mittarin osat 12 Taulukko 2-2. Nestekidenäytön ilmaisinten kuvaukset 16 Taulukko 4-1. Milloin kalibrointi tai iskutesti on suoritettava 32 Taulukko 4-2. Myrkyllisten kaasujen aiheuttamat häiriöt 40 Taulukko 4-3. Ohjelmiston asetukset 48 Taulukko 5-1. Pumpun vianmääritys 54 vi P/N Rev. j 02/10

7 1. Turvallisuus- ja yleistietoja VAROITUS KAIKKIEN NIIDEN, JOTKA OVAT TAI TULEVAT OLEMAAN VASTUUSSA TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI TESTAAMISESTA, ON LUETTAVA JA YMMÄRRETTÄVÄ TÄMÄ OPAS. TUOTE TOIMII TARKOITUKSENMUKAISESTI VAIN, JOS SITÄ KÄYTETÄÄN JA TESTATAAN VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI. VALMISTAJAN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN MITÄTÖI TAKUUN JA HYVÄKSYNNÄT. NÄIDEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA MYÖS JOHTAA VAKAVAAN VAHINKOON TAI KUOLEMAAN Tärkeitä huomautuksia Scott Health and Safety ei ole vastuussa sen valmistamien laitteiden käytöstä, jos niitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti. Jos tarvitset lisää käyttöä tai kunnossapitoa koskevia tietoja, joita ei sisälly tähän oppaaseen, ota yhteyttä Scott Health and Safetyyn tai sen edustajaan. Scott Health and Safety ei ole vastuussa mistään satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät muutoksiin, virheisiin tai puutteisiin tässä oppaassa. Se on tehnyt kaiken voitavansa täsmällisyyden takaamiseksi tässä oppaassa, eikä ole vastuussa virheistä tai puutteista. Tätä julkaisua ei ole tarkoitettu muodostamaan sopimuksen perustaa, ja yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa mittarin mallia ja teknisiä tietoja sekä oppaan sisältöä ilmoittamatta. Tämän lisäksi alan standardit, säädökset ja lainsäädäntö saattavat muuttua. Käyttäjien on hankittava itselleen päivitettyjä kopioita sen varmistamiseksi, että heillä on käytössään uusimmat julkaisut säädöksistä, standardeista ja ohjeista. Protégé-mittari voidaan konfiguroida toimimaan useiden kaasuanturien kanssa, jotta voitaisiin tarjota kaasukohtaista suojaa käyttötarkoituksesta ja vastaavuusvaatimuksista riippuen. 1 /62

8 1.2. Sertifikaatit ja hyväksynnät Protégé-mittari on testattu, ja se vastaa seuraavia direktiivejä ja standardeja tai standardoituja asiakirjoja: UL913 EN IEC EN IEC EN IEC USA LUOKKA I JAOSTO 1 RYHMÄT A B C D Ympäristön lämpötila: -20 C +50 C KANSAINVÄLINEN Ex d ia IIC T4 DEMKO 08 ATEX X Ympäristön lämpötila: -20 C +50 C 2 /62

9 1.3. Varoitukset, huomiot ja huomautukset Kautta koko tämän oppaan esiintyy varoituksia, huomioita ja huomautuksia huomion kiinnittämiseksi mahdollisesti turvattomiin, vaarallisiin tai harvinaisiin tilanteisiin, jotka vaativat käyttäjältä erityistä tarkkaavaisuutta. Jokainen varoitus, huomio ja huomautus on merkitty helposti tunnistettavalla kuvakkeella. VAROITUS ILMAISEE MAHDOLLISESTI VAARALLISTA TILANNETTA, JOKA SAATTAA JOHTAA VAKAVIIN VAMMOIHIN TAI KUOLEMAAN, JOS SITÄ EI VÄLTETÄ. HUOMIO ILMAISEE MAHDOLLISESTI VAARALLISTA TILANNETTA, JOKA SAATTAA JOHTAA VÄHÄISIIN TAI KOHTALAISIIN VAMMOIHIN, JOS SITÄ EI VÄLTETÄ. SITÄ VOIDAAN MYÖS KÄYTTÄÄ VAROITTAMAAN VAARALLISISTA MENETELMISTÄ. HUOMAUTUS KOROSTAA ERILAISIA TILANTEITA, JOISSA ON KIINNITETTÄVÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA LAITTEEN TOIMIMISEN KANNALTA. 3 /62

10 Yleiset varoitu kset ja huomiot Protégé Kannettava kaasumittari Seuraava varoitus- ja huomioluettelo liittyy Protégé-mittarin yleiseen käyttöön ja hoitoon. Jos näitä varoituksia ja huomioita ei noudateta, seurauksena saattaa olla kuolema, loukkaantuminen tai laitteen heikko toiminta. VAROITUKSET JOTTA VÄLTETTÄISIIN SYTTYMINEN RÄJÄHDYSHERKÄSSÄ YMPÄRISTÖSSÄ, LUE VALMISTAJAN KUNNOSSAPITOKÄYTÄNNÖT JA NOUDATA NIITÄ. LUE TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÄMÄT OLENNAISET TURVALLISUUSVAROTOIMET. OSIEN VAIHTAMINEN VOI OLENNAISESTI HEIKENTÄÄ TURVALLISUUTTA JA JOHTAA VAKAVIIN VAMMOIHIN TAI KUOLEMAAN. KORKEA ASTEIKON YLITTÄVÄ LUKEMA VOI OLLA OSOITUKSENA RÄJÄHDYSHERKÄSTÄ PITOISUUDESTA. JOTTA VÄLTETTÄISIIN SYTTYMINEN VAARALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ, PROTÉGÉ-MITTARI ON LADATTAVA PAIKASSA, JONKA TIEDETÄÄN OLEVAN TURVALLINEN. PUMPPU KÄYNNISTYY SEN JÄLKEEN, KUN BLOCK PUMP (TUKI PUMPPU)- JA CLEAR PUMP (PÄÄSTÄ PUMPPU) - KOMENNOT ON SUORITETTU. PUMPUN LIITTÄMINEN PROTÉGÉ-MITTARIIN PROTÉGÉ-MITTARIN VIRRAN OLLESSA JO PÄÄLLÄ, VAATII VASEMMANPUOLEISEN PAINIKKEEN PAINAMISTA, JOTTA PUMPPU VOISI KÄYNNISTYÄ. HUOMIOT VARMISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTEI KAASUN TULOAUKOISSA OLE LIKAA EIKÄ ROSKIA. KAASUA EI HAVAITA LAITTEEN OLLESSA ASETUSTILASSA. ÄLÄ ALTISTA MITTARIA VOIMAKKAALLE MEKAANISELLE ISKULLE TAI SÄHKÖISKULLE. SUORITA TÄLLAISEN ALTISTUMISEN JÄLKEEN AINA MITTARIN KÄYNNISTYS- JA ISKUTESTIT MITTARIN TOIMINNAN JA TARKKUUDEN VARMISTAMISEKSI. 4 /62

11 Syttyvien kaasujen anturiin liittyvät varoitukset ja huomiot Protégé Kannettava kaasumittari Seuraava varoitus- ja huomioluettelo liittyy Protégé-mittarissa olevien antureiden yleiseen käyttöön ja hoitoon. Jos näitä varoituksia ja huomioita ei noudateta, seurauksena saattaa olla kuolema, loukkaantuminen tai laitteen heikko toiminta. VAROITUKSET JOS MITTARI ON PITKIÄ AIKOJA ALTTIINA KORKEILLE MYRKYLLISTEN TAI SYTTYVIEN KAASUJEN PITOISUUKSILLE, SEURAUKSENA SAATTAA OLLA ANTURIN HEIKENTYNYT TOIMINTA. JOS SYTTYVIEN KAASUJEN KORKEAN PITOISUUDEN VUOKSI ILMENEE HÄLYTYS, KALIBROI MITTARI UUDELLEEN TAI VAIHDA TARVITTAESSA ANTURI. TOIMIAKSEEN ANTURI VAATII, ETTÄ ILMASSA ON 10 % HAPPEA. JOS HAPPIPITOISUUS ON ALLE 10 %, ÄLÄ KÄY MITTAAMISEEN. JOS OLET EPÄVARMA HAPPIPITOISUUDESTA TAI TÄ PROTÉGÉ-MITTARIA SYTTYVIEN KAASUJEN PITOISUUKSIEN HUOMIOT ÄLÄ KÄYTÄ MITTARIN PUHDISTUKSEEN LIUOTTIMIA, KEMIKAALEJA TAI SILIKONIYHDISTEITÄ SISÄLTÄVIÄ KIILLOTUSAINEITA, SILLÄ NE VOIVAT VAURIOITTAA ANTURIA. SYTTYVIEN KAASUJEN ANTURI SAATTAA KÄRSIÄ, JOS MITTARI JOUTUU ALTTIIKSI RIKKIYHDISTEILLE, HALOGEENEILLE TAI SILIKONIA, LYIJYÄ TAI FOSFORIA SISÄLTÄVILLE YHDISTEILLE. VÄLTÄ ALTISTUSTA NÄILLE AINEILLE. JOS EPÄILET MITTARIN OLLEEN ALTISTUNEENA NÄILLE AINEILLE, SUORITA KAASUTESTI MITTARIN TARKKUUDEN JA SEN VARMISTAMISEKSI, ETTÄ MITTARI ON KALIBROITU VASTAAVASTI. 5 /62

12 Akkua koskevat varoitukset ja huomiot Seuraava varoitus- ja huomioluettelo liittyy Protégé-mittariin asennetun ladattavan akun yleiseen käyttöön ja hoitoon. Jos näitä varoituksia ja huomioita ei noudateta, seurauksena saattaa olla kuolema, loukkaantuminen tai laitteen heikko toiminta. VAROITUKSET ÄLÄ YRITÄ LADATA AKKUKENNOJA MAHDOLLISESTI VAARALLISISSA PAIKOISSA. ÄLÄ YRITÄ MUUNTAA TAI KORJATA LATURIA. HUOMIOT ÄLÄ YRITÄ VAIHTAA MITTARIN AKKUA. PALAUTA SE SCOTT HEALTH AND SAFETYLLE VAIHTOJA JA KORJAUKSIA VARTEN. TÄYSIN PURKAUTUNUT AKKU VOI JOHTAA MITTAUSPÄIVÄN JA KELLONAJAN TIETOJEN HÄVIÄMISEEN, MIKÄ PUOLESTAAN VOI JOHTAA VIRHEELLISEEN TIETOJEN KIRJAUKSEEN. LATAA AKKU HETI, KUN HAVAITSET AKKUVAROITUKSEN. AKUN (MITTARIN) KÄYTTÖAIKA LYHENEE ALHAISISSA LÄMPÖTILOISSA. LATAA AKKU HETI, KUN ILMAISIN OSOITTAA AKUN VÄHÄISEN VARAUKSEN HÄLYTYSTÄ. 6 /62

13 1.4. Yleisi ä ohjeita Protégé-mittarin käyttöön Protégé Kannettava kaasumittari On erittäin tärkeää, että tätä kaasumittaria käytetään ja kunnossapidetään oikein. Laiminlyönti saattaa vaaraan ne, joiden henki riippuu mittarin käytöstä, ja voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan. KÄYTÄ MITTARIA OIKEIN! Mittaa Protégé-mittarilla vain niitä kaasuja ja pitoisuuksia, joita se on asetettu havaitsemaan. JOTTA MITTARI TOIMISI, VIRRAN ON OLTAVA PÄÄLLÄ. Protégé-mittari havaitsee kaasuja vain sen virran ollessa kytkettynä päälle. Mittari ei havaitse kaasuja ollessaan liitettynä tietokoneeseen tai ollessaan kalibrointitilassa. Lataa akku heti, kun alhaisen varauksen hälytys ilmenee. SUORITA ISKUTESTI PÄIVITTÄIN Ennen kunkin päivän käyttöä testaa anturit käyttämällä kalibrointikaasun tunnettua pitoisuut ta. Mittarin tulee ilmaista pitoisuutta 10 % sisällä todellisista kaasuista, jotka on lueteltu kalibrointisylinterin merkissä. Jos kaasun määrä on 10 %:n rajan ulkopuolella, on suoritettava säätövälin kalibrointi. VAROITUS SUORITA ISKUTESTI PÄIVITTÄIN. JOS TOIMINTOTESTIÄ EI SUORITETA PÄIVITTÄIN, SEURAUKSENA VOI OLLA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMA. OLE TIETOINEN myrkkyä sisältävistä syttyvien kaasujen antureista! Katalyyttisesti toimiviin syttyvien kaasujen antureihin saattavat vakavasti vaikuttaa silikonit, vapaat halogeenit, halogenoidut hiilivedyt ja metallioksidit, joita on mitattavassa ympäröivässä ilmassa. Jos ilman epäillään sisältävän jotakin mainituista aineista, kalibroinnin varmistus suositellaan tehtäväksi useammin. JOS OLET EPÄVARMA POISTU HETI ALUEELTA! Käyttäjien on heti poistuttava alueelta, jos Protégé-mittari ilmaisee varoitusta tai hälytystä. Käyttäjien on tiedettävä ja ymmärrettävä oman yrityksensä turvallisuuskäytännöt. KALIBROINTI ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ! Kalibrointi on suoritettava ajoittain. Ka libroinnin suoritustiheyteen vaikuttavat mittarin käyttö ja ympäristöolosuhteet. o Lisäksi Protégé-mittari on aina kalibroitava uudelleen seuraavissa tapauksissa: Jos mittari on altistunut korkeille myrkkypitoisuuksille tai syttyville kaasuille tai höyryille. Jos mittari on pudonnut tai se on kastunut tai joutunut veden alle. Jos mittarin omistaja on vaihtunut. HÄLYTYKSET JA VAIHTELUVÄLIN ULKOPUOLISET TILAT! Käyttäjien on oltava tietoisia olosuhteista, joissa kaasupitoisuus on mittarin havaintoalueen ulkopuolella. Jos mittari ilmaisee vaihteluvälin ulkopuolista tilaa, alueelta on heti poistuttava. Jos havaitaan vaihteluvälin ulkopuolella oleva tila, on suoritettava iskutesti mittarin toiminnan varmistamiseksi. Jos mittarin iskutesti epäonnistuu, suorita täydellinen kalibrointi. 7 /62

14 1.5. Takuulauseke SCOTT HEALTH & SAFETY RAJOITETTU TAKUU Protégé TM -kaasumittarille Scott Health & Safety (SCOTT), Scott Technologies Inc. -yksikkö, myöntää kannettaville Protégé- TUOTTEIDEN mukana toimitetulle pumpulle valmistusvirheiden ja -materiaalien osalta yhden (1) vuoden takuun SCOTTIN alkuperäisestä valmistuspäivästä alkaen. SCOTTIN velvoite tämän takuun alaisesti on rajoitettu joko valmistuksen tai materiaalien osalta viallisiksi osoitettujen TUOTTEIDEN KAASUMITTAREILLEEN (TUOTTEET) valmistusvirheiden ja -materiaalien osalta kahden (2) vuoden takuun SCOTTIN alkuperäisestä valmistuspäivästä alkaen. Tämä takuu koskee TUOTTEIDEN kaikkia osia, jotka on toimitettu TUOTTEIDEN alkuperäisen hankinnan yhteydessä, LUKUUN OTTAMATTA pumppua ja kulutusosina olevia suodattimia. SCOTT myöntää tai osien vaihtamiseen tai korjaamiseen (SCOTTIN oman valinnan mukaisesti). Vain SCOTTIN henkilökunnan tai SCOTTIN osoittamien valtuutettujen SCOTTIN edustajien on sallittua suorittaa takuuvelvoitteita. Tämä takuu ei koske vikoja tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet TUOTTEILLE niiden omistajien tai muiden kolmansien osapuolten tekemistä korjauksista tai muutoksista, ellei se ole nimenomaisesti sallittu SCOTTIN tuoteoppaissa tai kirjallisella SCOTTILTA saadulla valtuutuksella. Jotta tämän takuun alaisiin toimiin voitaisiin ryhtyä, ja edellytyksenä SCOTTIN velvollisuuksille, ostajan on palautettava kyseinen tuote SCOTTILLE, SCOTTIN valtuutetulle jälleenmyyjälle tai SCOTTIN valtuutettuun huoltokeskukseen. SCOTTILLE palautettavat tuotteet on lähetettävä osoitteeseen SCOTT HEALTH & SAFETY (Attn: Warranty Claim Dept.), P.O. Box 569, Monroe, NC Tämä takuu ei koske TUOTTEIDEN toimintahäiriöitä tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta, muuntelusta tai väärinkäytöstä. TÄMÄ TAKUU KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT, SEKÄ SUORAT ETTÄ EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA EPÄSUORAAN TAKUUSEEN TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. LISÄKSI SCOTT NIMENOMAISESTI SULKEE POIS VASTUUN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA JA SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA MILLÄ TAHANSA TAVOIN LIITTYVÄT SCOTTIN TUOTTEIDEN MYYNTIIN TAI KÄYTTÖÖN. MYÖSKÄÄN MIKÄÄN MUU YRITYS TAI HENKILÖ EI OLE VALTUUTETTU OTTAMAAN KYSEISTÄ VASTUUTA Yhteyden ottaminen Scott Health & Safetyyn Jos haluat ottaa yhteyttä Scott Health & Safetyyn, soita, faksaa, lähetä sähköpostia tai kirjoita: Scott Health & Safety 4320 Goldmine Road Monroe, NC Verkkosivu: Puhelin: FAKSI /62

15 1.6. Lyhenteiden pikaopas Kautta koko tämän oppaan käytetään useita lyhente itä. Taulukko 1-1 on pikaopas, josta voi nopeasti tarkistaa itselle tuntemattoman lyhenteen. Taulukko 1-1. Lyhenteiden pikaopas Lyhenne Määritelmä AC Vaihtovirta CO Hiilimonoksidi C Celsius-asteet F Fahrenheit-asteet H 2 S Rikkivety SH Sisähalkaisija JRE Java Runtime Environment -ohjelma LCD Nestekidenäyttö LED L oistediodi, LED-merkkivalo LEL A lhaisempi räjähdysraja O 2 Happi PC Tietokone ppm Tilavuuden miljoonasosa RH Suhteellinen kosteus STEL Lyhytaikainen altistumisraja TWA Aikapainotettu keskiarvo USB Universaali sarjaväylä 9 /62

16 Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi 10 /62

17 2. Johdanto Protégé-mittariin on valmiiksi asennettu ladattava litiumioniakku sekä anturit, ja se on käyttövalmis. Mittarin mukana toimitetaan CD-ROM-levy, joka sisältää Protégé-kaasumittariohjelmiston, ja se on asennettava, jotta Protégé-mittarin asetusten muuttaminen tai tietojen kaappaaminen laitteesta olisi mahdollista. Scott Protégé -monikaasumittariin asennetuista antureista riippuen laite on suunniteltu ilman mittaamiseen siltä varalta, että se sisältää mahdollisesti vaarallisia määriä syttyviä kaasuja, happirikasteita tai happikatoa, hiilimonoksidia tai rikkivetyä. Kaasumäärät ilmaistaan käyttäjälle suoraan taustavalaistulla nestekidenäytöllä, useilla kirkkailla LED-merkkivaloilla, voimakkaalla äänimerkillä ja tärinähälytyksellä. Protégé-laite voi sisältää ladattavia tietolokeja enintään tapahtumaa ja merkintää STEL/TWA/PEAK-altistuksista, kalibroinneista ja kaasuarvoista. Latausmoduulissa oleva sisäänrakennettu USB-portti mahdollistaa mittarin tietojen lataamisen, ja kun sitä käytetään Protégén käyttöliittymäohjelmiston (sisältyy toimitukseen) kanssa, käyttäjä voi nopeasti konfiguroida sen käyttö- ja hälytysparametreja. Protégé-mittari saa virtansa pitkäkestoisesta ladattavasta litiumioniakusta. Lisävarusteinen näytteenottopumppu on saatavilla etänäytteenottoon. Lisäksi saatavilla on lisävarusteinen moniakkulaturi, jolla voi ladata jopa kuutta Protégé-laitetta samanaikaisesti. Katso kuva 2-1 ja kuva /62

18 Kuva 2-1. Protégé-mittarin osa t Taulukko 2-1. Protégé-mittarin o sat Numero Osa 1 LED-hälytysvalot (2) 2 Nestekidenäyttö 3 Äänihälytyksen liitäntä 4 T oimintopainike (2) 5 Kiertoliitäntä pumppua varten 6 Kaasun tuloaukko (3) 7 Teholiitännät pumppua varten 8 Alligaattoriklipsi 9 Latauksen/tiedonsiirron kenkälevy 10 Kalibrointiadapterin vastaanotinlevy 11 Pumpun vastaanotinkieleke 12 /62

19 Kuva 2-2. Protégé-mittarin lisävarusteet 13 /62

20 2.1. Antureiden tekniset tiedot Rikkivetyanturin tekniset tiedot Vaihteluvä li: ppm Vasteaika: T90 < 30 sekuntia Käyttölämpötila: -20 C +50 C Kosteu s: % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Säilytyslämpötila: 0 C 20 C Antureiden ristiherkkyys: Hiilimonoksidi, 300 ppm: < 2 ppm Rikkidioksidi, 5 ppm: noin 1 ppm Typpioksidi, 35 ppm: < 1 ppm Rikkivety, ppm: < 10 ppm Typpidioksidi, 5 ppm: noin 1 ppm Hiilimonoksidianturin tekniset tiedot Vaihteluvä li: ppm Vasteaika: T90 < 25 sekuntia Käyttölämpötila: -20 C +50 C Kosteu s: % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Säilytyslämpötila: 0 C 20 C Antureiden ristiherkkyys: H2S-suodatus, 15 ppm: < 0,5 ppm SO2-suodatus, 5 ppm: noin 0 ppm Typpioksidi, 35 ppm: < 3 ppm Typpidioksidi, 5 ppm: noin 1 ppm Kloori, 1 ppm: noin 0 ppm Rikkivety, 100 ppm: < 40 ppm Etyleeni, 100 ppm: < 50 ppm Etanoli, 200 ppm: noin 0 ppm 14 /62

21 Happianturin tekniset tiedot Vaihteluväli: 0,0 25,0 % Vasteaika: T95 = 15 sekuntia Käyttölämpötila: Kosteus: -20 C +50 C 0 99 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Säilytyslämpötila: 0 C 20 C Syttyvien kaasu jen antur in tekniset tiedot Vaihteluväli: 0 80 % LEL 0 5,0 % v/v Kaasu Vasteaika: T50 = 10 sekuntia T90 = 30 sekuntia Käyttölämpötila: -40 C 200 C Kosteus: 0 99 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Säilytyslämpötila: 0 C 20 C 2.2. Nestekidenäyttö Protégé-mittarin ensisijaisena käyttöliittymänä toimii nestekidenäyttö. Käytön aikana näytössä näkyvät jatkuvasti tiedot kaasupitoisuuksista ja hälytystiloista. Käyttäjät voivat myös seurata kaasupitoisuuksien huippuarvoja. Käynnistettäessä näytössä näkyvät nykyiset hälytyksen oletusarvot kullekin asennetulle anturille, nykyinen päivämäärä ja kellonaika, asennettu ohjelmistoversio sekä se, milloin kalibrointi on suoritettava seuraavan kerran. VAROITUS JOS PROTÉGÉ-MITTARI EI REAGOI KÄYNNISTETTÄESSÄ OIKEIN TAI JOS KALIBROINTI ON VANHENTUNUT, ÄLÄ KÄYTÄ MITTARIA ENNEN KUIN SE ON KUNNOLLA HUOLLETTU TAI KALIBROITU. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. Katso kuvasta 2-3 ja taulukosta 2-2 lisätietoja nestekidenäytön ilmaisimista. 15 /62

22 Taulukko 2-2. Kuva 2-3. Nestekide näytön ilmaisimet Nestekidenäytön ilmaisinten kuvaukset Numero Ilmaisin Kuvaus 1 Kaasutyypin Ilmaisee havaitun kaasun tyypin. Merkki vilkkuu, merkki jos kyseisenlaiseen kaasuun liittyy hälytys. 2 TWA Ilmaisee aikapainotetun keskiarvon (TWA), jos hälytyksen oletusarvot ylittyvät. 3 Akun varaus Akun varauksen vähäisyyttä ilmaistaan palkkien vähetessä vasemmalle. 4 STEL Lyhytaikainen altistumisraja (STEL) näkyy, jos hälytyksen oletusarvot ylittyvät. 5 HUIPPU Ilmaisee alhaisemman räjähdysrajan (LEL) ja myrkyllisten kaasujen antureiden korkeinta havaittua kaasualtistusta siitä lähtien, kun laite on kytketty päälle, sekä happianturin korkeaa ja alhaista arvoa. Katso painamalla lyhyesti vasenta painiketta. 6 Sydämenlyönti Vilkkuu sen merkiksi, että laite on mittaustilassa. Ei vilku käynnistysvaiheessa eikä kalibroitaessa. 7 Hälytys Näkyy, jos hälytyksen oletusarvot ylittyvät. Alhaisen 8 oletusarvon hälytys Näkyy, jos hälytyksen oletusarvon alaraja alittuu. 9 PUMPPU Näkyy pumpun ollessa aktiivisena. Korkean 10 oletusarvon Näkyy, jos hälytyksen oletusarvon yläraja ylittyy. hälytys 16 /62

23 3. Asettaminen Protégé-mittariin on valmiiksi asennettu ladattava litiumioniakku sekä yksi, kaksi tai kolmea anturia, ja se on käyttövalmis. Mittarin mukana toimitetaan CD-ROM-levy, joka sisältää Protégékaasumittariohjelmiston, ja se on asennettava, jotta Protégé-mittarin asetusten muuttaminen tai tietojen kaappaaminen laitteesta olisi mahdollista. HUOMIO PROTÉGÉ-MITTARIN AKKU ON LADATTAVA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ JA JOKA PÄIVÄ KÄYTÖN JÄLKEEN. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN LYHENTÄÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ, EIKÄ LAITE VÄLTTÄMÄTTÄ TOIMI Akku Protégé-mittari saa virtansa ladattavasta litiumioniakusta. Käyttöaika on tavallisesti 18 tuntia ilman pumppua; hälytystilat kuitenkin vähentävät käyttöaikaa. Latausaika on tavallisesti 4 6 tuntia. Varmista ennen käyttöä, että akku on täyteen ladattu. HUOMAUTUS AKUN KÄYTTÖAIKA VAIHTELEE MITTARIN KÄYTÖSTÄ, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA JA AKUN IÄSTÄ RIIPPUEN Akun lataaminen Lataa akku toimimalla seuraavasti. Katso kuva 3-1. VAROITUS ÄLÄ YRITÄ LADATA AKKUKENNOJA MAHDOLLISESTI VAARALLISISSA PAIKOISSA. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. Kytke virta- ja tiedonsiirtomoduuli ja liitä Protégé-mittari liu'uttamalla liitinkenkä Protégé-mittarin kenkälevyyn. Mittarin nestekidenäytön taustavalo syttyy hetkeksi ja akun varausta ilmaiseva kuvake alkaa vilkkua. NESTEKIDENÄYTÖSSÄ näkyy BATTERY CHARGED (Akku täynnä), jos akku on täyteen ladattu. HUOMAUTUS JOS AKUN VARAUS ON HYVIN VÄHÄINEN, TAUSTAVALO PALAA, KUN LAITE LIITETÄÄN LATURIIN, MUTTA AKUN LATAUSKUVAKE EI VÄLTTÄMÄTTÄ ILMAANNU HETI. 17 /62

24 Kuva 3-1. Protégé-mittarin akun lataaminen HUOMAUTUS KA-ASETUKSET SAATTAVAT KADOTA, JA SITEN SEURAUKSENA VOI OLLA VIRHEELLISTÄ KAASUTAPAHTUMIEN KIRJAUSTA. JOS JOS AKUN VARAUS PURKAUTUU KOKONAAN, MITTARIN PÄIVÄMÄÄRÄ- JA AI PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA KATOAVAT, KATSO KAPPALE Lataa akku heti, kun ilmaisin osoittaa akun vähäisen varauksen hälytystä Akun lataaminen moniakkulaturilla (lisävarusteinen) Protégé-moniakkulaturilla (P/N ) voidaan ladata jopa kuutta Protégé-mittaria samanaikaisesti. Toisin kuin yksittäistä virta- ja tiedonsiirtomoduulia moniakkulaturia ei voida liittää tietokoneeseen. Sen ainoa toiminto on Protégé-mittarien lataaminen. Lisätietoja moniakkulaturista saat moniakkulaturin pikaoppaasta (P/N ) Akun vaihtaminen Asennettu litiumioniakku on ladattava laite, jota tuotteen käyttäjä ei voi vaihtaa eikä huoltaa. Jos akku ei enää pidä varausta, se on vaihdettava tehtaalla. Älä yritä vaihtaa mittarin akkua. Palauta laite Scott Health and Safetylle vaihtoja ja korjauksia varten. 18 /62

25 3.2. Protégé-mittarin ohjelmisto Protégé-mittarin mukana toimitetaan CD-ROM-levy, joka sisältää Scott Monitorsin yksinoikeudellisen kaasumittariohjelmiston. Tämän ohjelmiston avulla käyttäjät voivat muokata Protégé-mittarin asetuksia ja päästä käsiksi tietolokeihin. Kaasumittariohjelmisto vaatii, että Sun Microsystems JAVA runtime -ohjelma on asennettuna. Jos JAVA runtime -ohjelmaa ei vielä ole asennettu tietokoneellesi, se voidaan asentaa tietokoneelle kaasumittariohjelmiston asentamisen jälkeen. Tietokoneen järjestelmävaatimukset: Käyttöjärjestelmä: Windows XP tai Windows Vista JAVA-versio 5 tai uudempi USB-portti Kaasumittariohjelmiston asentaminen Asenna kaasumittariohjelmisto tietokoneelle toimimalla seuraavasti. HUOMAUTUS ÄLÄ LIITÄ PROTÉGÉ-LATURIA TIETOKONEESEEN ENNEN KUIN ASENNUS ON VALMIS. HUOMAUTUS WINDOWS VISTA: SUORITA VAIHE 1 ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA. WINDOWS XP: ALOITA VAIHE 2. 1) Vain Windows Vista -käyttäjät: siirry kohtaan USER ACCOUNTS AND FAMILY SAFETY (Käyttäjätilit ja perheenjäsenten turvallisuus) ohjauspaneelin avulla ja poista USER ACCOUNT CONTROL (UAC, Käyttäjätilien valvonta) kuvan 3-2 osoittamalla tavalla. Valintaruudusta on poistettava merkintä UAC:n kohdalla. Käynnistä tietokone uudelleen tarpeen mukaan. ESTA 19 /62

26 Kuva 3-2. Käyttäjätilien valvonta Windows Vistassa 2) Aseta Protégé-mittarin mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan. 3) Jos tietokoneessa on automaattinen käynnistys (auto run) päällä, asennusohjelma käynnistyy. Jos CD-ROM-levyn automaattinen käynnistystoiminto ei ole päällä, siirry CD- ROM-levyllä olevaan gasmon.msi -tiedostoon ja käynnistä asennus kaksoisnapsauttamalla sitä. 4) Kehotettaessa jatka asennusta napsauttamalla NEXT (Seuraava). 20 /62

27 Kuva 3-3. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 5) Kehotettaessa hyväksy lisenssisopimuksen ehdot laittamalla merkintä ruutuun. Jatka napsauttamalla NEXT (Seuraava). Kuva 3-4. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 6) Asenna ohjelmisto tarvittaessa haluamaasi paikkaan tai käytä oletussijaintia. Jatka napsauttamalla NEXT (Seuraava). 21 /62

28 Kuva 3-5. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 7) Napsauta INSTALL (Asenna), jolloin kaasumittariohjelmiston asennus etenee. Kuva 3-6. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 8) Kehotettaessa päätä asennus napsauttamalla FINISH (Valmis). 22 /62

29 Kuva 3-7. Kaasumittariohjelmiston asentaminen 23 /62

30 JAVA-ohjelman asentaminen Protégé Kannettava kaasumittari JAVA-ohjelma on asennettava, jotta Scott-kaasumittariohjelmistoa voisi käyttää. Asennusohjelma löytyy samalta Protégé-mittarin mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä kuin kaasumittariohjelmisto. Edistyneet käyttäjät, joilla on käytössään Internet-yhteys, voivat ladata ja asentaa JAVA runtime - ohjelman sen verkkosivustolta osoitteesta Asenna JAVA-ohjelma CD-ROM-levyltä toimimalla seuraavasti. 1) Siirry Java-kansioon ja valitse oman tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukainen JAVAohjelman asennustiedosto. 2) Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla tiedostoa. 3) Varmista, että Java Runtime Environment (JRE) -ohjelman asennus alkaa. Automaattisen prosessin kuluessa asennustiedostot voidaan purkaa. 4) Kehotettaessa hyväksy käyttäjän lisenssisopimus ja jatka asennusta valitsemalla ACCEPT (Hyväksy). Kuva 3-8. JAVA-ohjelman asentaminen 5) Kehotettaessa joko valitse tai poista valinta kolmansien osapuolten, esimerkiksi Google Toolbarin, kohdalta, joita Sun Microsystems tarjoaa JAVA-ohjelman asennuksen yhteydessä. HUOMAUTUS SCOTT-KAASUMITTARIOHJELMISTON PYÖRITTÄMISEEN TARVITAAN VAIN JAVA-OHJELMA. MUIDEN TÄSSÄ NÄYTÖSSÄ OLEVIEN OHJELMIEN ASENTAMINEN TAI ASENTAMATTA JÄTTÄMINEN EI VAIKUTA SCOTT- KAASUMITTARIN TOIMINTAAN. 24 /62

31 Kuva 3-9. JAVA-ohjelman asentaminen 6) Jatka napsauttamalla NEXT (Seuraava). 7) Tarkkaile, että asennuksen edistymisruudut etenevät asennuksen läpi. Asennusajat vaihtelevat tietokoneen suorituskyvystä riippuen, mutta asennuksen ei koskaan tulisi kestää kovin kauan. 8) Päätä kehotettaessa JAVA-ohjelman asennus onnistuneen ohjelmistoasennuksen päätteeksi napsauttamalla FINISH (Valmis). Kuva JAVA-ohjelman asentaminen 25 /62

32 Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi 26 /62

33 4. Käyttö 4.1. Protégé-mittarin kytkeminen päälle ja pois päältä Protégé-mittariin on valmiiksi asennettu ladattava litiumioniakku. Jos mittari ei kytkeydy päälle sen jälkeen, kun olet suorittanut seuraavat vaiheet, liitä mittari latausasemaan, kunnes se on täyteen latautunut. Mittari on ladattava ennen sen ensimmäistä käyttöä sekä päivittäin ennen käyttöä. Mittarin näytössä näkyy BATTERY CHARGED (Akku täynnä), kun akku on täyteen latautunut Virran kytkeminen päälle Paina ja pidä painettuna joko vasenta tai oikeaa toimintopainiketta, kunnes lähtölaskenta-ajastin on kulunut loppuun ja nestekidenäytöllä näkyy RELEASE (Vapauta). Jos toimintopainiketta pidetään painettuna 5 sekuntia sen jälkeen, kun RELEASE (Vapauta) on ilmestynyt näytölle, mittari ei käynnisty. HUOMAUTUS JOS AKUN VARAUS ON HYVIN VÄHÄINEN, KUN VIRTA ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ, LAITE SAATTAA ANTAA KEHOTUKSET PLEASE CHARGE (L ATAA ), KUN SITÄ YRITE TÄÄN KYTKEÄ PÄÄLLE. LATAA AKKU AINA TÄYTEEN ENNEN KÄYTTÖÄ. HUOMAUTUS LÄHTÖLASKENTA-AJASTIMEN PARAMETRI VAIHTELEE SCOTT-KAASUMITTARIOHJELMISTON ASETUKSESTA RIIPPUEN. KATSO KAPPALEESTA LISÄTIEDOT SIITÄ, KUINKA TÄTÄ PARAMETRIA SÄÄDETÄÄN. Kuva 4-1. Protégé-mittarin kytkeminen päälle Protégé-mittari aloittaa oman käynnistystestinsä, kun toimintopainike on vapautettu. Testiin sisältyvät seuraavat tarkastukset. 1) LED-, tärinä- ja äänihälytyksen tarkastus Kaikki LED-merkkivalot syttyvät, äänihälytys kuuluu ja tärinähälytys aktivoituu. 27 /62

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Tietoja ohjelmistosta

Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Lisenssisopimuksen tarkastelu sivulla 19 sekä kohdassa Huomioon otettavaa

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

SUUNTO QUEST Käyttöopas

SUUNTO QUEST Käyttöopas SUUNTO QUEST Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Käytössä ovat seuraavat varomerkinnät:............................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa Käyttöohjekirja Malli n:o: CL 515T38+SE SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄOMINAISUUDET...1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET.....1

Lisätiedot

FI K ÄY T T Ö O HJ E

FI K ÄY T T Ö O HJ E FI KÄYTTÖOHJE PIKAOPAS Päivittäisen hälytyksen osoitin Sukellushälytyksen osoitin Lentokieltosymboli Turvapysähdyksen osoitin Säiliöpaineen pylväsnäyttö Langattoman lähettimen osoitin Päivämäärä Kaksoiskellonaika

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

fi SUUNTO M5 Käyttöopas

fi SUUNTO M5 Käyttöopas SUUNTO M5 Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Erilaiset varo-ohjetyypit:.............................................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Lue tämä ennen kuin jatkat Turvaohjeet Lue turvaohjeet tarkasti, jotta varmistat käyttäväsi matkapuhelinta oikein. Vaikka tämä matkapuhelin on lujatekoinen,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne.

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Tervetuloa imaciin. www.apple.com/fi/imac Sisäinen FaceTime HD -kamera Soita videopuheluita uusimpaan ipadiin, iphoneen, ipod touchiin tai Maciin.

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET Tärkeitä tietoja!usa Rx Only!USA Laitteen seuranta Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomainen vaatii, että defibrillaattorien valmistajat ja jälleenmyyjät

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa.

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. Käsikirja Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. R00 (EU) Tavaramerkit Bluetooth-tavaramerkin ja logot omistaa

Lisätiedot

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Käyttöopas Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 HUAWEI MediaPad ulkoiset osat...2 SIM- ja microsd-korttien

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää

Lisätiedot

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ Käyttöohje KRZ Kiitos, että valitsit Mobile 100- tai 200 Reflexes -puhelimen. Laite on suunniteltu mahdollisimman

Lisätiedot

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje 2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6 Muistikortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot