KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 (68) 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 (68) 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa"

Transkriptio

1 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 (68) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2008 oli kuntataloudessa poikkeuksellisen hyvä. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat ennakoitua enemmän. Suurista toimialoista sosiaalija perusterveydenhuolto pysyivät hyvin budjeteissaan. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannusta lisäsi se, että kuntien yhteisellä päätöksellä katettiin Päijät-Hämeen keskussairaalan vanhat alijäämät. Kunnan tulosta paransi runsaalla eurolla Tiirismaan terveydenhuoltokiinteistöjen kuntayhtymän purkamisesta tehdyt kirjaukset. Kunnan tulokseksi muodostui euroa, joka on vuodesta 1997 jatkuneen nykyisen kirjanpitojärjestelmän aikana paras vuositulos. Tuloksella pystytään kattamaan vanhoja alijäämiä niin, että niitä jää jäljelle euroa, joka vastaa noin 0,75 %:n kunnallisveroprosentin tuottoa. Sekä valtio että kuntaliitto ennustavat vuosien olevan kuntataloudessa erittäin vaikeita. Alkuvuodesta 2009 yhteisöverokertymät ovat jo alentuneet 56 %. On todennäköistä, että vuosi 2008 jää historiaan pitkiksi ajoiksi eräänä kuntatalouden parhaista. Taloussuunnitelma sisälsi tuloveroprosentin korottamisen 0,50 %-yksiköllä vuonna Kuntatalouden ennusteet syksyllä 2008 näyttivät kuitenkin sellaisilta, että kunnanvaltuusto päätti uudeksi veroprosentiksi 19,75. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Vuoden 2008 aikana valmistui UusiKunta esiselvitys. Esiselvitys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa ja todettiin, että kuntaliitosselvitykseen osallistumisesta päätetään vuoden 2009 aikana. Vuoden alussa tapahtui suuria toiminnallisia muutoksia. Koulutoimen ja päivähoidon siirryttyä Hollolan kunnan hoidettavaksi koko sivistystoimi on ostopalveluna Hollolasta. Maatalouslomituksessa astuivat voimaan uudet sopimukset, joiden mukaan Kärkölän hoitama maatalouslomatoimi jaettiin Sysmän ja Iitin kuntien kesken. Paras-hankkeen jatkovalmisteluun liittyen rakennusvalvonta yhdistettiin Lahden ja Nastolan kanssa. Vuoden 2008 aikana valmisteltiin suuria periaatteellisia muutoksia, joiden vaikutus kuntatalouteen näkyy tulevina vuosina. Seppo Huldén kunnanjohtaja

2 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2 (68) Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan hallinto perustuu edustukselliseen luottamushenkilöjärjestel mään. Kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi toimitettavilla kunnallisvaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen kunnanvaltuustoon. Valtuusto puolestaan valitsee et kunnanhallitukseen ja lautakuntiin sekä valitsee tilintarkastajan. Kärkölän kunnanvaltuusto vuonna 2008 Nimi Osoite Puolue Aaltonen Lauri Holinkuja 7, Kärkölä SDP**) Airola Matti Yli-Airolantie 17, Järvelä Nuorisovaltuutettu Aslamaa Martti Paimenpolku 18, Järvelä SDP Ingström Leif Koskentie 43, Kärkölä KESK Juhonen Eero Mäkeläntie 2 as. 3, Lappila SDP saakka Karttunen Joonas Kutinkankaantie 2, Järvelä Nuorisovaltuutettu Keihäs Kimmo Koulunmäentie 3 B as. 3, Lappila SDP Kettunen Tiina Kivisojantie 16, Järvelä SDP Kinnari Sirpa Ylätie 30, Lappila SDP Koistinen Mervi Korsutie 5 C 5, Järvelä Nuorisovaltuutettu Korpela Liisa Suosalmentie 144, Järvelä KESK Korvenranta Jani Vevarintie 20, Järvelä Nuorisovaltuutettu Laiho Juha-Matti Arolantie 343, Lappila KESK Liljendahl Marja Koskipääntie 18, Lappila KOK Mäntylä Matti Mestarintie 1 as. 2, Järvelä PS Mörttinen Pirkko Sammalistontie 12 as. 6, Järvelä KOK***) Nummela Jarmo Suojalantie 21, Mommila KOK Nurminen Hannu Pappilantie 4, Kärkölä KOK Nykopp Heikki Tolkontie 51, Järvelä VAS Ollila Petri Marttilankuja 18, Mertie KESK Pasi Jorma Haapatie 12 B, Järvelä SDP Raininko Teppo Suivalantie 50, Kärkölä KOK Sallila Markku Hevonojantie 29, Järvelä KOK Salomaa Veikko Tillolantie 121, Järvelä KOK*) Salonen Reija Alesjoentie 78, Kärkölä KOK Salonen Risto Nummenkulmantie 262, Järvelä KOK Suni Raimo Tohinojantie 276, Järvelä KESK Takamaa Sinikka Parmalantie 3 A 4, Järvelä SDP Turpeinen Rauno Kivisojantie 1 A 12, Järvelä SDP alkaen Valjus Jorma Kielotie 3, Järvelä KESK Viljanen Satu Ojajärventie 53, Mertie Nuorisovaltuutettu Virolainen Kyösti Jukolantie 100, Kärkölä KESK Ylitalo Marja-Liisa Korpijärventie 70, Mertie KESK *) Kunnanvaltuuston puheenjohtaja **) Kunnanvaltuuston I vpj. ***) Kunnanvaltuuston II vpj. Kunnanvaltuusto jakaantui puolueittain seuraavasti:

3 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 3 (68) KESK 8 KOK 9 SDP 8 PS 1 VAS 1 Yhteensä Yleinen taloudellinen kehitys Pitkään jatkunut maailmantalouden hyvä kasvuvauhti pysähtyi syksyllä 2008 kansainvälisen finanssikriisin puhjettua. Yhdysvaltalainen investointipankki haki suojaa velkojiltaan. Sen seurauksena pankkien jo ennestään heikentynyt luottamus romahti, mikä uhkasi halvaannuttaa pankkien väliset lainamarkkinat ja horjuttaa koko kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Julkisen vallan poikkeuksellisten toimenpiteiden johdosta finanssikriisin toistaiseksi kriittisin vaihe on saatu selvitettyä. Pankkien välisten lainamarkkinoiden toiminta onkin asteittain parantunut Maailmantalouden kasvu on hidastunut luottokriisin syvenemisen myötä erittäin paljon. Kun viime vuonna maailmankauppa kasvoi yli kolme prosenttia, on arvio tälle vuodelle, että maailmankauppa supistuu yli neljä prosenttia. Suomen vientimarkkinat kohtaavat pitkästä aikaa voimakkaasti supistuvat maailmanmarkkinat. Viennin, jonka osuus kokonaiskysynnästämme on ollut noin neljännes, ennustetaan supistuvan tänä vuonna kymmenisen prosenttia. Arviot maailmantalouden näkymistä vaihtelevat suuresti. Taantuman, joka voi pahimmillaan syventyä pitkäkestoiseksi lamaksi, arvioidaan kestävän ainakin kuluvan vuoden. Joka tapauksessa voidaan lähteä siitä, että Suomen viennin vaikeuksien voidaan arvioida jatkuvan vielä ensi vuonnakin. Suomen kansantaloudella on takanaan menestyksellinen 15 vuoden mittainen kasvuputki. Sen seurauksena julkisia palveluita on voitu lisätä kun samalla esimerkiksi henkilöverotusta on voitu keventää. Viime vuoden lopulla alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa jyrkkään alamäkeen, minkä seurauksena kansantuotteemme supistuu tänä vuonna 3-4 prosenttia. Myös ensi vuodelle on esitetty miinusmerkkisiä lukuja, mikä merkitsee kokonaistuotantomme supistumista vuosina 2009 ja 2010 yhteensä viitisen prosenttia. Tämä kehitys poikkeaa merkittävästi niistä ennusteista, joita vielä vuosi sitten arvioitiin kansantuotteen kasvuluvuiksi. Työttömyysaste koko maassa nousi edellisestä vuodesta 0,8 % -yksikköä ja oli keskimäärin 9,9% (9,1 %). Päijät-Hämeen työttömyysaste oli vuoden lopussa 11,2 % (10,4 %). Kärkölässä työttömyys nousi vuoden takaisesta 7,6 prosentista 9,3% prosenttiin. Verotulojen kehitys

4 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 4 (68) Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat viime vuonna 7,6 %. Kunnallisveroa kertyi vuonna %:a enemmän kuin vuonna Kunnallisveron kuukausikertymät kasvoivat suhteellisen voimakkaasti koko vuoden veropohjan hyvän kehityksen ja edellisvuotta suuremman jako-osuuden johdosta. Kuntaryhmän verovuoden 2008 jako-osuutta tarkistettiin vielä joulukuussa 2008, jolloin koko joulukuun kuukausitilitys kasvoi edellisen vuoden tilitykseen verrattuna peräti 27 %. Yhteisöveron tilitykset vaihtelivat kuukausittain merkittävästi. Koko yhteisöveron kertymä kasvoi vuonna 2008 nelisen prosenttia. Kuluvalle vuodelle laadittuja verotuloarvioita on jouduttu muuttamaan sitä mukaa, kun arviot lähivuosien kokonaistaloudellisesta kehityksestä ovat heikentyneet. Tämän hetkisen käsityksen mukaan kuntien verotulot vähenisivät vuonna ,7 % viime vuodesta. Suurimpana syynä on yhteisöveron tuoton väheneminen Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Tiirismaan kiinteistökuntayhtymä päätettiin purkaa vuonna 2008 ja vuoden 2008 tilinpäätökseen kirjattiin purkamisen johdosta satunnaisena tulona yli euroa. Toisaalta kunnan investoinnit lisääntyivät yli miljoonalla eurolla Järvelän terveysaseman ja kahden asunto-osakkeen siirtyessä kunnan suoraan omistukseen. Seutuhallinnon toiminta loppui vuoden 2008 lopussa valtion purettua kokeilulainsäädännön. UusiKunta esiselvitys valmistui keväällä 2008 ja kunnanvaltuusto hyväksyi selvityksen. Esiselvityksen pohjalta päätetään vuoden 2009 aikana mitkä kunnat lähtevät mukaan varsinaiseen kuntaliitosselvitykseen. Koko sivistystoimen siirtymistä Hollolan kunnan hoidettavaksi valmisteltiin vuoden aikana. Vuoden lopussa tehtiin päätös siirtää rakennusvalvonta Lahden kaupungin, Nastolan kunnan ja Kärkölän kunnan yhteiseksi toiminnaksi. Kuntatalouden vuoristorata jatkui vuonna Kun kunnan tulos vuonna 2007 oli alijäämäinen euroa kertyi vuodelta 2008 ylijäämää lähes 1,2 miljoonaa euroa. Vielä syksyllä talousarviota tehtäessä oletettiin, että vuoden 2008 tulos tulee olemaan selvästi heikompi. On kuitenkin muistettava, että pelkästään Tiirismaan kiinteistökuntayhtymän purkaminen paransi tulosta yli eurolla. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon kulut vuodelta 2008 olivat selvästi ennakoitua pienemmät. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 103,2. Toimintatuotot ylittyivät n euroa. Toimintakulujen toteutumisprosentti on 101,4. Toimintakulut ylittyivät n euroa. Toimintakate on siten 0,7 % eli euroa huonompi kuin talousarviossa. Toimintakatteen muutos edellisestä vuodesta on 4,08 %. Verotulot kasvoivat 9,1 % ja valtionosuudet 15 %. Kunnanvaltuuston hyväksymän lisätalousarvion jälkeen suurimmat poikkeamat hyväksyttyihin määrärahoihin ovat seuraavat:

5 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 5 (68) Maksutuottojen kertymä on n euroa suurempi kuin talousarvion tuloarviot. Maksutuotot on arvioitu kauttaaltaan varovaisesti. Muihin toimintatuottoihin on kirjattu n euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja yksittäisistä tonttikaupoista. Sekä tulojen että menojen ylittymisessä on huomioitava, että siivous- ja ruokahuollon kustannuspaikoille on kirjattu n euroa sisäisenä kustannustenjakona ns. yhteisiä kustannuksia, jotka näkyvät kustannuspaikoilla ylimääräisenä tulona ja menona. Tämä summa on tulopuolella muissa toimintatuotoissa ja menopuolella palvelujen ostossa. Eläkevakuutusmaksut ylittyivät n euroa. Palkkaperusteisten, eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemaksujen määrärahat oli arvioitu talousarviossa liian pieninä. Perusturvapalvelujen kustannusten maltillinen 1,9 %:n kasvu vaikuttivat siihen, että perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kustannukset jäivät n euroa alle arvioidun. Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyivät yhteensä Tähän sisältyy euron ylimääräinen maksuosuus vanhojen alijäämien kattamiseksi. Kiinteistöjen kunnossapitokustannukset ylittyivät, koska lisätalousarviossa on vähennetty määrärahaa aiheettomasti. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ylittyivät n euroa lähinnä tavallista suurempien lämmitys- ja elintarvikemenojen hinnan korotusten vuoksi. Avustusmenot ylittyivät lähinnä lastenkotihoidontuen osalta euroa. Toimielin tasolla ylittyivät sivistyslautakunnan menot 2,3 % eli n euroa. Sivistystoimen hallinnon kustannukset ylittyvät, koska Hollolan ja Kärkölän sivistystoimen yhdistymiseen on liittynyt kuluja, joita ei ole pystytty täysimääräisesti arvioimaan ennalta. Lasten päivähoito ylittyy lasten kotihoidon tuen kustannusten ja vuokramenojen ylittymisen vuoksi. Koulutoimen kustannukset ylittyivät henkilöstömenojen ja ateriamaksujen ylittymisen vuoksi. Teknisen lautakunnan menot ylittyivät 5,8 % eli euroa. Kun menoissa huomioidaan siivous- ja ruokahuollon sisäisestä kustannustenjaosta ja aiheutunut ylitys sekä tuloissa että menoissa sekä se, että lisätalousarviossa vähennettiin aiheettomasti kiinteistöjen kunnossapidon määrärahaa, voidaan todeta teknisen lautakunnan pysyneen hyvin talousarvion raamissa. Verotuloja kertyi yhteensä n euroa enemmän kuin talousarviossa. Tämä johtui pääosin joulukuun kunnallisverotilitykseen tehdystä veronsaajaryhmien jako-osuuden muutoksesta. Myös kiinteistöverojen tuotto oli arvioitua suurempi.

6 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 6 (68) Kunnan henkilöstö Muut rahoitustuotot ylittyivät n euroa. Tämä johtui lähinnä Pääjärven kuntayhtymän kertyneiden ylijäämien palautuksesta sekä Kärkölän Veden jäännöspääoman korosta. Jäännöspääoman koron kirjaus on sisäinen kirjaus, joka näkyy saman suuruisena myös muissa rahoitusmenoissa. Korkotasosta ja hyvästä maksuvalmiudesta johtuen korkotuottoja kertyi euroa.. Vuoden ,3 miljoonan euron investointimäärärahoista käytettiin n. 75 %. eli 3,2 miljoonaa euroa. Kunnanhallituksen alaisista investointimenoista eli maa-alueiden hankinnasta ja osakkeiden ostosta jäi käyttämättä euroa, lämpökeskuksen rakentamisesta ja Kärkölän Veden investoinneista vajaa euroa. Toisaalta päiväkodin rakentamiseen on kulunut vuoden 2008 aikana euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Investointimäärärahojen poikkeamat eivät tarkoita automaattisesti sitä, että kokonaiskustannukset muuttuvat. Määrärahat on arvioitu talousarvioon vuosikohtaisesti. Mikäli investoinnin ajoituksessa on poikkeamaa, myös eri vuosien kustannukset poikkeavat vuosiarviosta, mutta kokonaiskustannukset pysyvät silti arviossa. Suunnitelman mukaiset poistot ylittyivät arvioidusta eurolla Vuoden aikana valmistui edellisenä vuonna keskeneräiseksi jääneitä investointeja, jotka tulivat poistonalaisiksi. Tiirismaan terveydenhuoltokiinteistöjen kuntayhtymän purkamisen seurauksena kuntayhtymän omaisuus jaettiin kunnille. Kärkölän kunnalle siirtyi käyttöomaisuutta yhteensä ,63 euron arvosta Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta ,40 euroa kirjattiin rahoitustuloksi. Pitkäaikaisista lainoista siirtyi Kärkölän kunnan vastattavaksi lainaa Kuntarahoitus Oy:ltä ,38 euroa sekä osuus kuntayhtymän lyhytaikaisiin velkoihin ,68. Nämä erät ovat mukana rahoituslaskelmassa. Kärkölän kunnalla oli vakituisia työntekijöitä vuoden 2008 lopussa 171. Edellisvuoden lopusta määrä on vähentynyt kolmella. Määräaikaisia oli 42, mikä on 12 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä euroa. Huolestuttavaa on, että keskimääräiset sairauspäivät työntekijää kohden ovat nousussa, Vuonna 2008 sairauspäiviä oli vakituisilla työntekijöillä keskimäärin 21,2 kalenteripäivää. Edellisenä vuonna niitä oli 17,6 kalenteripäivää. Vuoden 2009 alussa koulutoimen ja päivähoidon työntekijät siirtyivät Hollolan kunnan palvelukseen sekä lomatoimen työntekijät Sysmän ja Iitin palvelukseen. Kärkölän kunnan vakituisten työsuhteiden määrä on sen jälkeen 47. Vuodelta 2008 laaditaan erillinen henkilöstökertomus Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit ovat pieniä, koska kunta on ulkoistanut merkittävimmät toimialansa itseänsä suurempien yksiköiden hoidettavaksi. Siten esimerkiksi ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ei muodosta yhtä suurta riskiä kuin omassa toiminnassa.

7 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 7 (68) Kunnan rahoitusriskit ovat pienet, koska korkosidonnaisuudet on pyritty muodostamaan mahdollisimman tasapainoisiksi. Kunnan vakuutukset ovat kunnossa, joten vahinkoriskit ovat minimoitu. Kunnan ei ole vireillä sellaisia oikeudellisia toimenpiteitä, jotka sisältäisivät riskejä Ympäristötekijät Jätevedenpuhdistamolle joudutaan hakemaan uusi toimintalupa. Siten uusi toimintalupa saattaa sisältää kustannusriskin, johon on alustavasti varauduttu osallistumalla Lahteen suuntautuvan siirtoviemärin rakentamiskustannuksiin. Muita ympäristötekijöihin liittyviä riskejä ei ole tiedossa.

8 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 8 (68) 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnassa ei ole varsinaista sisäistä tarkastusta, koska organisaatio on niin pieni, että sisäinen valvonta voidaan hoitaa tavanomaisen esimiestoiminnan puitteissa. Tositteiden hyväksymisjärjestelmä toimii siten, että kukaan ei hyväksy omia tositteitaan ja tarkastus ja hyväksyntä suoritetaan eri henkilöiden toimesta. Yksiköt ovat pieniä, joten välittömän valvonnan mahdollisuus on tavanomaista parempi. Sääntöjä ja määräyksiä sekä päätöksiä on noudatettu asianmukaisesti Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Toimintakatteen muutos edellisestä vuodesta on 4,1 %. Verotulot kasvoivat 9,1 % ja valtionosuudet 15 %. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 11 9 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -7-5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot 609 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuotot/Toimintakulut,% 19,8 20,3 Vuosikate/Poistot, % 171,0 8,3 Vuosikate, eur/asukas Asukasmäärä Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan virallisella tuloslaskelmalla, johon ei sisällytetä sisäisten meno- ja tulomäärärahojen käyttöä.

9 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 9 (68) 1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöydykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 2438 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset 670 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Kassavirtojen muutos Kassavarat , 1000 eur Kassavarat 1.1., 1000 eur Kassavarojen muutos Investointien tulorahoitus, % 38,0 5,8 Pääomamenojen tulorahoitus,% 30,4 4,5 Lainanhoitokate 1,2 0,4 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Rahoituslaskelmassa on mukana Tiirismaan terveydenhuoltokiinteistöjen kuntayhtymän purkamisen seurauksena Kärkölän kunnalle siirtynyt osuus kuntayhtymän omaisuudesta, varoista ja veloista.

10 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 10 (68) Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA, 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset t hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Arvo- ja taide-esineet 1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset 0 0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA, 1000 euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto 1 1 Edellisten vuosien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 7 15 Saadut ennakot Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 8 11 Ostovelat Saadut ennakot 60 0 Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 51,5 58,0 Rahoitusvarallisuus euroa/as ,4-999,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 40,1 27,2 Lainakanta , 1000 euroa Lainat euroa/asukas Lainasaamiset , 1000 euroa 0 0 Asukasmäärä

11 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 11 (68) 1.5. Kokonaistulot ja menot Kunnan kokonaistulot ja -menot TULOT 1000 % Toiminta Toimintatuotot ,9 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,8 Korkotuotot 30 0,1 Muut rahoitustuotot 81 0,3 Satunnaiset tuotot 609 2,0 Tulorahoituksen korjauserät -Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ,6 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 635 2,1 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 183 0,6 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,1 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 670 2,2 Kokonaistulot yhteensä ,0 MENOT Toiminta Toimintakulut ,2 - Valmistus omaan käyttöön -11 0,0 Korkokulut 155 0,5 Muut rahoituskulut 7 0,0 Investoinnit Investointimenot ,6 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,7 Kokonaismenot yhteensä ,0

12 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 12 (68) 1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen jatkuvuuden sekä kuntien ja kuntayhtymien välisen vertailtavuuden turvaamiseksi kunnan tai kuntayhtymän, joka on kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, on kuitenkin perusteltua laatia konsernitaseen ja sen liitetiedot käsittävä konsernitilinpäätös, vaikka sillä ei olisi tytäryhteisöjä Yhdistelmä kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Kärkölän kuntakonserniin seuraavat yhteisöt (suluissa Kärkölän kunnan omistusosuus yhteisöstä: Kuntayhtymät : Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (2,91 %) Päijät-Hämeen liitto (2,58 %) Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä(1,01%) Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymä (0,83%) Pääjärven kuntayhtymä (2,66%) Päijät-Hämeen perheneuvolan kuntayhtymä (7,36%) Lahden kaupunkiseudun seutuhallinto (0,26%) Osakkuusyhteisöt: As Oy Väinölänrinne (25,7%) Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kärkölän kunnalla on valtuuston valitsemat edustajat kuntayhtymien hallinnnossa sekä edustaja As Oy Väinölänrinteen hallituksessa. Tiirismaan terveydenhuoltokiinteistöjen kuntayhtymä purettiin. Siinä yhteydessä Kärkölän kunnan omistukseen siirtyi asunto-osake As Oy Väinölänrinteessä. Vuoden 2009 alusta Pääjärven kuntayhtymä fuusioitiin Etelä-Suomen Erityishuoltopiiriin kuntayhtymään. Samoin vuoden lopussa Päijät-Hämeen perheneuvolan kuntayhtymä purettiin ja toiminta siirtyi Lahden kaupungin organisaatioon.

13 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 13 (68) Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnan konsernivalvonnasta vastaa konsernin johto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Käytännössä konsernivalvonta tapahtuu siten, että kunnanjohtaja lukee kuntaan tulevat konserniyhtymien ja yhtiöiden esityslistat ja pöytäkirjat. Mikäli esityslistoilla taikka pöytäkirjoissa on asioita, jotka edellyttävät kunnan toimenpiteitä, antaa kunnanjohtaja joko suoraan taikka esittää kunnanhallitukselle ohjeiden antamista konserniyhtymissä ja yhtiöissä oleville Kärkölän kunnan edustajille. Yhtymien ja yhtiöiden esityslistat ja pöytäkirjat tulevat myös kunnanhallituksen esityslistalle, joten kunnanhallituksella on myös itsenäisesti mahdollisuus puuttua konserniyhteisöjen asioihin.

14 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 14 (68) Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITASE VASTAAVAA 2008 PYSYVÄT VASTAAVAT ,0 Aineettomat hyödykkeet 163,9 Aineettomat oikeudet 81,4 Muut pitkavaikutteiset menot 82,5 Aineelliset hyödykkeet ,0 Maa- ja vesialueet 754,8 Rakennukset 9 067,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 209,9 Koneet ja kalusto 340,9 Muut aineelliset hyödykkeet 2,1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 492,7 Sijoitukset 735,1 Osakkusyhteisöosuudet 41,9 Muut osakkeet ja osuudet 693,2 Muut lainasaamiset 0,0 Muut sijoitukset 0,0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 346,7 Valtion toimeksiannot 288,3 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 58,1 Muut toimeksiantojen varat 0,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 382,8 Vaihto-omaisuus 160,7 Aineet ja tarvikkeet 9,0 Keskeneräiset tuotteet 6,5 Valmiit tuotteet 2,3 Muu vaihto-omaisuus 142,5 Ennakkomaksut 0,3 Saamiset 2 914,2 Pitkäaikaiset saamiset 228,7 Myyntisaamiset 219,4 Muut saamiset 9,3 Lyhytaikaiset saamiset 2 685,5 Myyntisaamiset 1 091,8 Lainasaamiset 5,1 Siirtosaamiset 1 035,5 Muut saamiset 553,1 Rahoitusomaisuusarvopaperit 119,5 Sijoitukset rahamarkkina instrumentteihin 113,7 Joukkovelkakirjalainasaamiset 2,6 Muut arvopaperit 2,9 Rahat ja pankkisaamiset 1 188,4 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,5

15 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 15 (68) VASTATTAVAA 2008 OMA PÄÄOMA ,3 Peruspääoma ,3 Arvonkorotusrahasto 185,2 Muut omat rahstot 12,1 Edellisten tilikausien alijäämä ,0 Tilikauden ylijäämä 1 499,7 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK- SET 197,5 Poistoero 82,9 Vapaaehtoiset varaukset 114,6 PAKOLLISET VARAUKSET 117,7 Muut pakolliset varaukset 117,7 ARVOSTUSERÄT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 481,9 Valtion toimeksiannot 288,3 Lahjoitusrahastojen pääomat 135,6 Muut toimeksiantojen pääomat 58,0 VIERAS PÄÄOMA ,1 Pitkäaikainen 5 490,4 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 136,7 Lainat julkisyhteisöiltä 28,2 Saadut ennakot 20,1 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 173,4 Siirtovelat 132,1 Lyhytaikainen 5 797,7 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 137,5 Lainat julkisyhteisöiltä 9,7 Saadut ennakot 60,5 Ostovelat 1 974,6 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 451,0 Siirtovelat 2 164,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,5 Omavaraisuusaste 47,3 % Rahoitusvarallisuus, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Milj. 6,33 Konsernin lainasaamiset , Milj. 0,00 Kunnan asukasmäärä 4931

16 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 16 (68) 1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Vuoden 2008 tilikauden tulos on ,60 euroa ylijäämäinen Taseeseen on kirjattu aikaisemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää ,49 euroa. Kunnanhallitus esittää, että vuoden 2008 ylijäämä kirjataan yli/alijäämän tilille. Tämän jälkeen on kattamatonta alijäämää ,89 euroa Talouden tasapainottamistoimenpiteet Vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto päätti yksilöidystä toimenpideohjelmasta talouden tasapainottamiseksi ja edellisten vuosien alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelman mukaan kunnallisveroprosenttia korotetaan vuosittain niin, että kattamaton alijäämä tulee katettua vuonna 2012 eikä uutta alijäämää enää synny. Vuoden 2008 ylijäämäisen tilinpäätöksen jälkeen voidaan todeta, että toimenpideohjelma on riittävä kattamaan kertynyt alijäämä ja vuosittain kunnallisveroprosenttia korottamalla uutta alijäämää ei synny.

17 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 17 (68) 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toteutumisvertailussa noudatetaan samaa rakennetta. Käyttötalousosan toteutumisvertailu laaditaan tulosyksikkö II-tasolla, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion kullekin kohteelle. Käyttötalouden määrärahojen sitovuustaso on toimielintaso. Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuustoon nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Investointiosa sitoo valtuustoon nähden sillä tarkkuudella, jolla hankkeet on investointiohjelmassa esitetty, eli yksittäisinä hankkeina tai hankeryhminä. Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat Tavoitteiden toteutuminen Selvitys tavoitteiden toteutumisesta annetaan toimintakertomuksen toteutumisvertailuosassa kyseisen toiminnon tai hankkeen kohdalla.

18 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 18 (68) 2.2 Käyttötalouden toteutuminen KESKUSVAALILAUTAKUNTA Timo Ruohonen Matti Lehtinen Annikki Salomaa Anja Suomi Tuulikki Westerholm Anja Vitie pj. vpj. sihteeri Vaalit Keskusvaalilautakunta vastaa siitä, että vaalitoimitukset Kärkölän kunnassa suoritetaan Oikeusministeriön antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Keskusvaalilautakunta toimitti vuoden 2008 kunnallisvaalit lainsäädännön edelyttämälla tavalla. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 TARKASTUSLAUTAKUNTA Eero Juhonen Jorma Pasi Markku Sallila Marja-Liisa Ylitalo pj saakka pj alkaen vpj. Tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja valvovat kunnan hallintoa ja taloutta Kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Sari Korento. Tarkastuslautakunta suoritti tarkastuksen lakien ja asetusten mukaisesti.

19 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 19 (68) TARKASTUSLAUTAKUNTA Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,4

20 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 20 (68) KUNNANHALLITUS Petri Ollila Sinikka Takamaa Jorma Valjus Martti Aslamaa Esa Kallinen Sirpa Kinnari Liisa Korpela Marja Liljendahl Matti Mäntylä Hannu Nurminen pj. I vpj. II vpj. Lisäksi tilivelvollisia ovat kunnanjohtaja, esittelijä Seppo Huldén sekä kunnansihteeri, kunnanhallituksen sihteeri Anja Vitie. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto kokoontui 7 kertaa vuonna Toteutuma Kunnanvaltuuston sitovana tavoitteena oli, että se tekee vuoden aikana tarvittavat päätökset, joilla yhteen sovitetaan kunnan strategia ja Päijät- Hämeen kuntarakenneneuvotteluissa syntyvät tulokset. Kunnanvaltuusto käsitteli aihetta, mutta totesi, ettei strategian muuttamiseen ole tarvetta ennen kuin tehdään päätös varsinaiseen kuntaliitosselvitykseen osallistumisesta. Kunnanhallitus Kunnanhallitus kokoontui 17 kertaa vuonna Toteutuma Kunnanhallituksen sitovana tavoitteena oli, että se tekee kunnanvaltuustolle sellaisen talousarvioehdotuksen ja tulo- ja maksuehdotukset, joilla kunnan talouden tasapaino voidaan saavuttaa vuoteen 2010 mennessä. Syksyllä 2008 tehty talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus eivät toteuttaneet tätä tavoitetta. Tehdyn ehdotuksen mukaan tasapaino kunnan taloudessa saavutetaan vuoteen 2012 mennessä. Muu keskushallinto Tavoitteet Taloushallinnon atk-järjestelmää hyödyntäen annettaan riittävät ja ajantasaiset tiedot kunnan taloudesta ja sen kehityksestä. Osavuosikatsaus laaditaan toukokuun loppuun mennessä. Osavuosikatsaus ja tilinpäätösennuste laaditaan syyskuun loppuun mennessä.

21 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 21 (68) Keskustoimiston tavoitteena on, että työtehtävät saadaan uudelleen organisoitua vuoden 2008 aikana siten, että olemassa olevilla resursseilla hoidetaan ne tehtävät, mitkä toimistolle kuuluvat vuoden 2009 alusta. Toteutuma Valmistelussa on noudatettu hyvän hallinnon periaatetta. Taloushallinnon järjestelmät tuottivat ajantasaista tietoa kunnan taloudesta ja sen kehityksestä. Talouden osavuosikatsaus käsiteltiin kunnanhallituksessa 2.6. ja osavuosikatsaus käsiteltiin Tilinpäätös valmistui niin, että se voitiin käsitellä lain edellyttämällä aikataululla. Tehtävien uudelleen organisointia vaikeutti se, että muutokset palvelujen tuottamisessa olivat ennakoitua suuremmat. Virastolla työskentelevistä kuudesta kanslistista yksi siirtyi eläkkeelle ja kaksi toisen organisaation palvelukseen vuoden 2009 alusta näille siirtyneiden tehtävien myötä. Täysin ilman ulkopuolista tilapäistä apua ei ole selvitty. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5 Elinkeinotoimi Kunnan oma elinkeinotoimi Sitovana tavoitteena oli, että työpaikkojen määrä kunnassa kasvaa ja kunnan omistamia omakotitontteja myydään vähintään 10 kpl. Työpaikkojen määrästä ei vielä ole käytettävissä tilastotietoa, mutta ennakkotiedon mukaan yritysten nettomäärän kasvu jatkui. Kunnan omistamia omakotitontteja myytiin vuoden aikana 11 kpl, joten tavoite saavutettiin. Taantuma pysäytti käytännössä tonttien myymisen kesälomakauden jälkeen.

22 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 22 (68) Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT #JAKO/0! TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 Eu-projektit ja muut hankkeet Vireillä olevat EU-projektit Etpähä kehittämisohjelma Seudulliset yrityspalveluverkostot Hämeessä SYPVE III Metsäenergiasta kannattavasti METKA-hanke Liikunnalla työhön Päijät-Hämeessä Tavoite Sitovan tavoitteena oli, että kuntarahaosuutta myönnetään vain sellaisille hankkeille, joilla synnytetään uusia työpaikkoja taikka jotka täydentävät tai korvaavat kunnan nykyistä palvelutuotantoa. Hankepäätökset tehtiin tavoitteen mukaisesti. Kuntarahaosuutta myönnettiin Itä-Hämeen Metsähoitoyhdistykselle Metsä-energiaa kannattavasti hankkeelle, Päijät-Hämeen liikunta- ja urheilu ry:lle liikunnalla työhön Päijät-Hämeessä-hankkeelle ja Pro- Agria Hämeelle Seudulliset yrityspalveluverkostot Hämeessä-hankkeelle. Perusturvapalvelut Kärkölän kunnan asukkaiden perusturvapalvelut tuottaa Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos, joka toimii Hollolan kunnan organisaatiossa. Palvelut tuotetaan yhdessä Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken ja Padasjoen kuntien kanssa. Hollolan perusturvalautakunnassa on kolme kärköläläistä tä. Vuoden 2008 lopussa purettiin Tiirismaan terveydenhuoltokiinteistöjen kuntayhtymä. Purkamisesta ei aiheutunut kirjauksia perusturvapalvelujen toiminnalle. Peruspalvelukeskus Oivan toisena toimintavuonna perusturvapalvelujen kustannukset jäivät euroa alle budjetoidun summan. Peruspalvelukeskus siirtyy vuoden 2009 alusta suoriteperusteiseen hinnoitteluun. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,2

23 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 23 (68) Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidosta vastaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Erikoissairaanhoidon tilauksen valmistelee Hollolan tilaajakeskus ja tilauksen tekee Hollolan perusturvalautakunta, jossa myös kärköläläiset et toimivat. Erikoissairaanhoidon laskutusperusteet muuttuivat vuonna Aikaisemmin laskutuksen perusteena olleet hoitopäivät muuttuivat drg-jaksoiksi. Allaolevan taulukon perusteella voidaan todeta, että kärköläläisten erikoissairaanhoidon tarve on vähentynyt jo toisena vuotena peräkkäin. Kärköläläisten erikoissairaanhoidon käyttö vuosina Tp 06 Tp 07 Tp 08 Poliklinikkakäynnit Hoitopäivät Drg-jaksot Maksuosuus /as Vuoden 2008 kustannuksia lisää yhtymälle maksettu ylimääräinen euron maksuosuus, jolla katettiin yhtymän aikaisempien vuosien alijäämää. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,9 Ympäristöterveydenhuollosta vastaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Tilauksen valmistelu ja tilaaminen tapahtuu kuten erikoissairaanhoidossa. Ympäristöterveydenhoito Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,2

24 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 24 (68) Maaseututoimi Maaseututoimi vastaa maataloushallintoon kuuluvista viranomaistehtävistä maaseutualueiden kehittämisestä, yksityistieasioista ja kunnan maa- ja metsätilojen hoitamisesta. Tavoite Tavoitteena on suorittaa tukimaksatukset viivytyksettä. Toteutuma Tukimaksatuksissa ei ole tapahtunut viivytyksiä. Tehtävän perustiedot Tukitilat Maksetut tuet, milj.euroa 6,37 6,45 6,05 Tuettavia yksityisteitä on 43 kpl ja tiestöä yhteensä 120,6 km. Kunta omistaa metsätalousmaata 125 ha. Viljelyskäytössä on 24,0 ha peltoa. Maaseututoimi Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,3 Lomatoimi Lomituspalvelujen toiminta-ajatuksena on suorittaa maatalouslomatoimen hallinnointi ja toteutuminen niin, että maatalousyrittäjät saavat heille laissa suodun mahdollisuuden vuosilomaan ja sijaisapuun. Lomatoimen paikallisyksikkö on hoitanut Kärkölän, Hämeenkosken ja Hollolan kuntien ja Orimattilan kaupungin lomituspalvelut. Kärkölän lomatoimen paikallisyksikkö lakkautettiin vuoden lopussa ja lomituspalvelujen hoitaminen siirtyi Sysmän ja Iitin kuntiin.

25 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 25 (68) Kuukausipalkkaisia lomittajia on vuoden lopussa ollut 45 kpl (vuonna kpl). Näistä osa-aikaisia 31 ja tuntipalkkaisia maatalouslomittajia on ollut 73 kpl. Johtavia maatalouslomittajia 2, lomasihteeri 0,8 Maatalouslomatoimi Kuukausipalkkaiset lomittajat tekivät 7318 työpäivänä yhteensä tuntia, joka on 71,81 % tehdyistä työtunneista (v %), tuntipalkkaiset tekivät työpäivänä yhteensä ,25 tuntia, joka on 28,19 % tehdyistä työtunneista (v %). Itse järjestetyssä lomituksessa tehtiin 1 % tehdyistä lomitustunneista Lomituspalveluita käyttäneet yrittäjät Yrittäjien käyttämät vuosilomapäivät Sijaisapua käyttäneet yrittäjät Sijaisapuun käytetyt päivät Käytetyt 120 tunnin maksulliset lomat (h) 4914, Siirrettyjä vuosilomapäiviä Toiminnallinen tavoite Tavoitteena on lisätä maksulliset lomitukset (120 h lomitukset) 58 päivästä 61 päivään kuukaudessa. Toteutuma Tuetun maksullisen lomituksen (120 h lomitukset) tavoite toteutui yli asetetun tavoitteen 46 päivästä 64 päivää kuukaudessa. Lomatoimi Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimi, öljyntorjunta ja väestönsuojelun suunnittelu kuuluvat Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alueeseen. Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa kunkin kunnan toiminta-aluetta koskeva palvelutasopäätös.

26 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 26 (68) Palonehkäisy Palotarkastuksia tehdään palo- ja onnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden lisäämiseksi. Tarkastusten yhteydessä ja erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa annetaan valistusta ja neuvontaa. Palotarkastuksia tehtiin 35:n vähintään kerran vuodessa tarkastettavaan erityiskohteeseen. Muita yleisiä palotarkastuksia tehtiin 284 kohteeseen. Yhteensä erilaisia palotarkastustapahtumia kunnan alueella oli kertomusvuonna 389. Valistus. Paloturvallisuusvalistusta annettiin 197 henkilölle, joista 41 ala-asteen 2.- luokkalaista sai JeeJelppii-koulutusta. Alkusammutus- ja paloturvallisuuskoulutusta sai 31 yrityksen tai yhteisön henkilöä ja 20 henkilöä osallistui paloasemalla järjestettyyn tulityökurssiin Sammutus- ja pelastustoiminta Kärkölässä toimivat valmiuspalokuntana Järvelän VPK, joka osallistuu kaikkiin alueensa hälytystehtäviin ja tukipalokuntana Lappilan VPK. Kertomusvuonna oli hälytyksiä 180 (edellisenä vuonna 157). Öljyntorjunta Kärkölä tunnetaan vähävesistöisenä kuntana, minkä johdosta järvillä tapahtuva suurempi öljyonnettomuus on harvinainen. Kunnan alueella kulkevat Riihimäentie (54), Mäntsäläntie (295) ja Lahti-Riihimäki rautatie muodostavat omat riskikohteet, joista aiheutuu riskejä pohjaveteen, kun vaarallisten aineiden kuljetukset ovat päivittäisiä ja liikenne vilkasta. Kärkölän pohjavesivarat keskittyvät I Salpausselältä Kärkölään, Järvelän ja Marttilan kautta Mäntsälään, jolloin maa-alueilla tapahtuvat vaarallisten aineiden onnettomuudet saattavat muodostua pitkäaikaisiksi ja siten kustannuksiltaan korkeiksi. Kertomusvuonna ei ollut suuria öljyvahinkoja.

27 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 27 (68) Väestönsuojelu Kunnan poikkeusolojen johtokeskus toimii kunnantalon väestönsuojassa. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,1 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,1 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT ,00 TILIKAUDEN TULOS ,8

28 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 28 (68) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Virpi Siltala Arja Burmoi Kimmo Keihäs Juha-Matti Laiho Aila Nykänen Pirkko Olkkonen Teppo Raininko Ismo Vesa Jorma Voutilainen Sirpa Kinnari Riitta Hyytiäinen pj. vpj. Kh:n edustaja ympäristösihteeri, sihteeri, tilivelvollinen. Tilivelvollinen on lisäksi rakennustarkastaja Pertti Sallila. Ympäristölautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 39 pykälää. Ympäristölautakunnalle kuuluvat rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu. Rakennustarkastus Rakennustarkastuksella edistetään kestävän kehityksen mukaista rakentamista sekä hyvien rakennustapojen ja materiaalien käyttöä rakentamisessa. Rakentamisen soveltuvuutta maisemaan ja ympäristöön pyritään parantamaan asiantuntevaa suunnittelijaa käyttämällä. Rakennuslupia käsiteltiin 71, toimenpidelupia 15 ja ilmoitusluonteisia hakemuksia 23. Kunnan poikkeamis-/suunnittelutarveratkaisuja 5, rakennustarkastajan lausuntoja maatilarakennuksista 3 ja vaihetodistuksia 5. Uusia maa-ainesten ottolupia käsiteltiin 2. Korjaus-/energia-avustushakemuksia oli 3, joista myönnettiin 3. Rakennustarkastuksia oli 144 ja vanhentuneiden rakennuslupien tarkastuksia 16. Maa-ainesten ottamisen valvontaa suoritettiin 22 kertaa 26 eri kohteessa. Rakennuslupien jatkoaikoja on haettu kuusi kappaletta, eikä vuoden 2008 tavoite ole toteutunut. Vuosien lopputarkastamattomat rakennusluvat on tarkastettu. Vuoden 2008 lopussa tehtiin yhteistyösopimus, jolla rakennusvalvonnan tehtävät annettiin Lahden kaupungin hoidettavaksi vuoden 2009 alusta lähtien.

29 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 29 (68) Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,3 Toiminnan tavoitteet Asiakaspalvelu Tavoitteet: - Luvan hakija saa tarvitsemansa tiedot ja lomakkeet netin välityksellä ja hakemuksen puutteet ja korjaukset tuodaan julki vuorokauden sisällä. - Tilatut tarkastukset pyritään tekemään neljän tunnin sisällä pyynnöstä. - Rakennusluvat pyritään suorittamaan kolmen viikon kuluessa niiden saapumisesta ja viikon kuluessa siitä, kun ne ovat myöntämiskelpoisia. Toteutuma: - Tiedot ja lomakkeet ovat netissä ajantasaisina ja oikeina, palaute puutteista ja korjauksista on tehty välittömästi. - Tilatut tarkastukset on suoritettu 2 vrk:n kuluessa pyynnöstä. Tavoitteeseen ei ole päästy, teknisen toimen töiden uudelleen järjestelyn vuoksi. - Rakennusluvat on myönnetty kolmen viikon kuluessa niiden saapumisesta ja viikon kuluessa siitä kun ne on myöntämiskelpoisia. Tarkastustoiminta Tavoitteet: - Vanhentuneiden rakennuslupien jatkoajat ja lupien uusimiset saatetaan ajan tasalle joulukuuhun 2008 mennessä. - Vuosien lopputarkastamattomien rakennuslupien tarkastukset pidetään 2008 loppuun mennessä. Toteutuma: - Vanhentuneiden rakennuslupien jatkoaikoja ja lupien uusimisia ei ole pystytty hoitamaan. Syynä tähän on teknisen toimen töiden uudelleenjärjestelyt. - - Vuosien lopputarkastamattomat rakennusluvat on tarkastettu.

30 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 30 (68) Maa-ainesluvat Maa-ainesvalvonta ja seurantatoimet saatetaan lain ja lupamääräysten asettamalle tasolle. Maa-aineslupien vakuuksien valvontaa on tehostettu. Vakuuksia on tarkasteltu 6 kohteessa. Niiden osalta vakuuksia on pidätetty, korotettu tai uusittu. Maisemointivalvontaa on tehostettu ottamisalueilla, joissa ottaminen on päättynyt (2 kpl). Maisemoinnin suorittamista on tehostettu kehotuksin ja lisäaikaa myöntämällä. Maa-ainesvakuuksia ei ole toistaiseksi käytetty maisemointitöiden suorittamiseksi. Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun tehtävänä on turvata kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Ympäristölautakunta käsitteli Järvelän ampumaradan ympäristöluvan. Kunta osallistuu Hämeenkoskella sijaitsevan Sahakosken padon automatisointiin. Viranhaltijapäätöksiä oli 17 ja ne koskivat pääasiassa järjestettyä jätteenkuljetusta ja maa-ainestenottoalueilla tapahtuvaa murskaustoimintaa. Toiminnan tavoitteet Ympäristönsuojelun vuoden 2008 toiminnan painopistealueena oli järjestetyn jätteenkuljetuksen valvonta. Tavoite toteutui siltä osin, että liittyjätiedot tallennettiin rekisteriin, mutta valvontakehotuksia jätehuoltoon liittymisestä ei ehditty lähettää kiinteistöille. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,3

31 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31 (68) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT TILIKAUDEN TULOS ,9

32 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 32 (68) SIVISTYSLAUTAKUNTA Reija Salonen Kyösti Virolainen Mirva Haahkamo Kimmo Keihäs Terttu Kohonen Liisa Korpela Leena Reiman-Juselius Risto Salonen Rauno Turpeinen Jorma Valjus Ilkka Ruokonen pj. vpj. KH:n edustaja vt. sivistystoimenjohtaja, esittelijä, sihteeri, tilivelvollinen Sivistyslautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 9 kertaa. Lautakunta Sivistystoimen rakenteiden kohdalla nopeasti etenevä seudullinen kehitys on huomioitu ja oma toiminta on sovitettu seudulliseen kehitykseen. Kärkölän ja Hollolan kuntien sivistystoimen yhteistyöhankkeen valmistelu eteni niin, että hallinnon kaikki toiminnot yhdistyvät alkaen. Oppilashuollon palvelujen kehittämisessä yhteistyössä Hollolan, Hämeenkosken ja Padasjoen kanssa on päädytty ostamaan psykososiaalisen oppilashuollon (kuraattori ja koulupsykologi) palvelut Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitokselta alkaen. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT #JAKO/0! TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5 Lasten päivähoito Lasten päivähoidon tehtävänä on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Laatutavoitteena oli taata lapsille pysyvä hoitopaikka ja mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa hoitomuodossa. Hoitopaikka voitiin järjestää lain edellyttämällä tavalla ja pääsääntöisesti vanhempien toivomassa hoitomuodossa.

33 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 33 (68) Tavoitteena oli lisäksi päivähoitopalvelujen rakenteiden tarkastelu huomioiden päivähoitoikäisten lasten hoidon tarve ja erilaisten hoitomuotojen tarve, toimitilojen rationaalinen käyttö, palvelujen käytön taloudellisuus sekä henkilöstön tuleva eläköityminen. Uuden päiväkodin rakentaminen aloitettiin elokuussa 2008 ja se valmistuu elokuussa Päivähoitopaikkoja on järjestetty perheen tarvitsemasta ajankodasta alkaen ja toive päivähoitomuodosta on toteutunut 80 %:sti. Yhteistyö Hollolan päivähoidon kanssa on jatkunut myös täydennyskoulutuksen tiimoilta. Mittarit TP-07 TA-08 Toteutunut 0-6-v:n ikäluokka päivähoidon piirissä, lkm päivähoidon piirissä, % 44,0 44,2 48,6 Hoitopaikkoja päiväkoti perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito Lasten kotihoidon tuen saajat lasten lukumäärä Taloudellisuustavoitteet: /päiväkotipaikka/netto ) /perhepäivähoitopaikka/netto /ryhmäperhepäivähoitopaikka/ netto ) päivähoito / /0-6-v./netto ) 1.8. alkaen lisääntyneet hoitopaikat (52 80) yksi ryhmäperhepäiväkoti muutettu päiväkodin osastoksi ja perustettu esiopetuksen päivähoitoryhmä, laskettu painotetun paikkamäärän mukaan 2) ryhmispaikat vähentyneet paikkaan, laskettu painotetun paikkamäärän mukaan. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,9 Kunnan koulutoimi Koululaitoksessa oli keskimäärin 648 (v ,5) oppilasta, jotka jakaantuivat seuraavasti:

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot