KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 (68) 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 (68) 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa"

Transkriptio

1 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 (68) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2008 oli kuntataloudessa poikkeuksellisen hyvä. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat ennakoitua enemmän. Suurista toimialoista sosiaalija perusterveydenhuolto pysyivät hyvin budjeteissaan. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannusta lisäsi se, että kuntien yhteisellä päätöksellä katettiin Päijät-Hämeen keskussairaalan vanhat alijäämät. Kunnan tulosta paransi runsaalla eurolla Tiirismaan terveydenhuoltokiinteistöjen kuntayhtymän purkamisesta tehdyt kirjaukset. Kunnan tulokseksi muodostui euroa, joka on vuodesta 1997 jatkuneen nykyisen kirjanpitojärjestelmän aikana paras vuositulos. Tuloksella pystytään kattamaan vanhoja alijäämiä niin, että niitä jää jäljelle euroa, joka vastaa noin 0,75 %:n kunnallisveroprosentin tuottoa. Sekä valtio että kuntaliitto ennustavat vuosien olevan kuntataloudessa erittäin vaikeita. Alkuvuodesta 2009 yhteisöverokertymät ovat jo alentuneet 56 %. On todennäköistä, että vuosi 2008 jää historiaan pitkiksi ajoiksi eräänä kuntatalouden parhaista. Taloussuunnitelma sisälsi tuloveroprosentin korottamisen 0,50 %-yksiköllä vuonna Kuntatalouden ennusteet syksyllä 2008 näyttivät kuitenkin sellaisilta, että kunnanvaltuusto päätti uudeksi veroprosentiksi 19,75. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Vuoden 2008 aikana valmistui UusiKunta esiselvitys. Esiselvitys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa ja todettiin, että kuntaliitosselvitykseen osallistumisesta päätetään vuoden 2009 aikana. Vuoden alussa tapahtui suuria toiminnallisia muutoksia. Koulutoimen ja päivähoidon siirryttyä Hollolan kunnan hoidettavaksi koko sivistystoimi on ostopalveluna Hollolasta. Maatalouslomituksessa astuivat voimaan uudet sopimukset, joiden mukaan Kärkölän hoitama maatalouslomatoimi jaettiin Sysmän ja Iitin kuntien kesken. Paras-hankkeen jatkovalmisteluun liittyen rakennusvalvonta yhdistettiin Lahden ja Nastolan kanssa. Vuoden 2008 aikana valmisteltiin suuria periaatteellisia muutoksia, joiden vaikutus kuntatalouteen näkyy tulevina vuosina. Seppo Huldén kunnanjohtaja

2 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2 (68) Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan hallinto perustuu edustukselliseen luottamushenkilöjärjestel mään. Kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi toimitettavilla kunnallisvaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen kunnanvaltuustoon. Valtuusto puolestaan valitsee et kunnanhallitukseen ja lautakuntiin sekä valitsee tilintarkastajan. Kärkölän kunnanvaltuusto vuonna 2008 Nimi Osoite Puolue Aaltonen Lauri Holinkuja 7, Kärkölä SDP**) Airola Matti Yli-Airolantie 17, Järvelä Nuorisovaltuutettu Aslamaa Martti Paimenpolku 18, Järvelä SDP Ingström Leif Koskentie 43, Kärkölä KESK Juhonen Eero Mäkeläntie 2 as. 3, Lappila SDP saakka Karttunen Joonas Kutinkankaantie 2, Järvelä Nuorisovaltuutettu Keihäs Kimmo Koulunmäentie 3 B as. 3, Lappila SDP Kettunen Tiina Kivisojantie 16, Järvelä SDP Kinnari Sirpa Ylätie 30, Lappila SDP Koistinen Mervi Korsutie 5 C 5, Järvelä Nuorisovaltuutettu Korpela Liisa Suosalmentie 144, Järvelä KESK Korvenranta Jani Vevarintie 20, Järvelä Nuorisovaltuutettu Laiho Juha-Matti Arolantie 343, Lappila KESK Liljendahl Marja Koskipääntie 18, Lappila KOK Mäntylä Matti Mestarintie 1 as. 2, Järvelä PS Mörttinen Pirkko Sammalistontie 12 as. 6, Järvelä KOK***) Nummela Jarmo Suojalantie 21, Mommila KOK Nurminen Hannu Pappilantie 4, Kärkölä KOK Nykopp Heikki Tolkontie 51, Järvelä VAS Ollila Petri Marttilankuja 18, Mertie KESK Pasi Jorma Haapatie 12 B, Järvelä SDP Raininko Teppo Suivalantie 50, Kärkölä KOK Sallila Markku Hevonojantie 29, Järvelä KOK Salomaa Veikko Tillolantie 121, Järvelä KOK*) Salonen Reija Alesjoentie 78, Kärkölä KOK Salonen Risto Nummenkulmantie 262, Järvelä KOK Suni Raimo Tohinojantie 276, Järvelä KESK Takamaa Sinikka Parmalantie 3 A 4, Järvelä SDP Turpeinen Rauno Kivisojantie 1 A 12, Järvelä SDP alkaen Valjus Jorma Kielotie 3, Järvelä KESK Viljanen Satu Ojajärventie 53, Mertie Nuorisovaltuutettu Virolainen Kyösti Jukolantie 100, Kärkölä KESK Ylitalo Marja-Liisa Korpijärventie 70, Mertie KESK *) Kunnanvaltuuston puheenjohtaja **) Kunnanvaltuuston I vpj. ***) Kunnanvaltuuston II vpj. Kunnanvaltuusto jakaantui puolueittain seuraavasti:

3 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 3 (68) KESK 8 KOK 9 SDP 8 PS 1 VAS 1 Yhteensä Yleinen taloudellinen kehitys Pitkään jatkunut maailmantalouden hyvä kasvuvauhti pysähtyi syksyllä 2008 kansainvälisen finanssikriisin puhjettua. Yhdysvaltalainen investointipankki haki suojaa velkojiltaan. Sen seurauksena pankkien jo ennestään heikentynyt luottamus romahti, mikä uhkasi halvaannuttaa pankkien väliset lainamarkkinat ja horjuttaa koko kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Julkisen vallan poikkeuksellisten toimenpiteiden johdosta finanssikriisin toistaiseksi kriittisin vaihe on saatu selvitettyä. Pankkien välisten lainamarkkinoiden toiminta onkin asteittain parantunut Maailmantalouden kasvu on hidastunut luottokriisin syvenemisen myötä erittäin paljon. Kun viime vuonna maailmankauppa kasvoi yli kolme prosenttia, on arvio tälle vuodelle, että maailmankauppa supistuu yli neljä prosenttia. Suomen vientimarkkinat kohtaavat pitkästä aikaa voimakkaasti supistuvat maailmanmarkkinat. Viennin, jonka osuus kokonaiskysynnästämme on ollut noin neljännes, ennustetaan supistuvan tänä vuonna kymmenisen prosenttia. Arviot maailmantalouden näkymistä vaihtelevat suuresti. Taantuman, joka voi pahimmillaan syventyä pitkäkestoiseksi lamaksi, arvioidaan kestävän ainakin kuluvan vuoden. Joka tapauksessa voidaan lähteä siitä, että Suomen viennin vaikeuksien voidaan arvioida jatkuvan vielä ensi vuonnakin. Suomen kansantaloudella on takanaan menestyksellinen 15 vuoden mittainen kasvuputki. Sen seurauksena julkisia palveluita on voitu lisätä kun samalla esimerkiksi henkilöverotusta on voitu keventää. Viime vuoden lopulla alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa jyrkkään alamäkeen, minkä seurauksena kansantuotteemme supistuu tänä vuonna 3-4 prosenttia. Myös ensi vuodelle on esitetty miinusmerkkisiä lukuja, mikä merkitsee kokonaistuotantomme supistumista vuosina 2009 ja 2010 yhteensä viitisen prosenttia. Tämä kehitys poikkeaa merkittävästi niistä ennusteista, joita vielä vuosi sitten arvioitiin kansantuotteen kasvuluvuiksi. Työttömyysaste koko maassa nousi edellisestä vuodesta 0,8 % -yksikköä ja oli keskimäärin 9,9% (9,1 %). Päijät-Hämeen työttömyysaste oli vuoden lopussa 11,2 % (10,4 %). Kärkölässä työttömyys nousi vuoden takaisesta 7,6 prosentista 9,3% prosenttiin. Verotulojen kehitys

4 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 4 (68) Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat viime vuonna 7,6 %. Kunnallisveroa kertyi vuonna %:a enemmän kuin vuonna Kunnallisveron kuukausikertymät kasvoivat suhteellisen voimakkaasti koko vuoden veropohjan hyvän kehityksen ja edellisvuotta suuremman jako-osuuden johdosta. Kuntaryhmän verovuoden 2008 jako-osuutta tarkistettiin vielä joulukuussa 2008, jolloin koko joulukuun kuukausitilitys kasvoi edellisen vuoden tilitykseen verrattuna peräti 27 %. Yhteisöveron tilitykset vaihtelivat kuukausittain merkittävästi. Koko yhteisöveron kertymä kasvoi vuonna 2008 nelisen prosenttia. Kuluvalle vuodelle laadittuja verotuloarvioita on jouduttu muuttamaan sitä mukaa, kun arviot lähivuosien kokonaistaloudellisesta kehityksestä ovat heikentyneet. Tämän hetkisen käsityksen mukaan kuntien verotulot vähenisivät vuonna ,7 % viime vuodesta. Suurimpana syynä on yhteisöveron tuoton väheneminen Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Tiirismaan kiinteistökuntayhtymä päätettiin purkaa vuonna 2008 ja vuoden 2008 tilinpäätökseen kirjattiin purkamisen johdosta satunnaisena tulona yli euroa. Toisaalta kunnan investoinnit lisääntyivät yli miljoonalla eurolla Järvelän terveysaseman ja kahden asunto-osakkeen siirtyessä kunnan suoraan omistukseen. Seutuhallinnon toiminta loppui vuoden 2008 lopussa valtion purettua kokeilulainsäädännön. UusiKunta esiselvitys valmistui keväällä 2008 ja kunnanvaltuusto hyväksyi selvityksen. Esiselvityksen pohjalta päätetään vuoden 2009 aikana mitkä kunnat lähtevät mukaan varsinaiseen kuntaliitosselvitykseen. Koko sivistystoimen siirtymistä Hollolan kunnan hoidettavaksi valmisteltiin vuoden aikana. Vuoden lopussa tehtiin päätös siirtää rakennusvalvonta Lahden kaupungin, Nastolan kunnan ja Kärkölän kunnan yhteiseksi toiminnaksi. Kuntatalouden vuoristorata jatkui vuonna Kun kunnan tulos vuonna 2007 oli alijäämäinen euroa kertyi vuodelta 2008 ylijäämää lähes 1,2 miljoonaa euroa. Vielä syksyllä talousarviota tehtäessä oletettiin, että vuoden 2008 tulos tulee olemaan selvästi heikompi. On kuitenkin muistettava, että pelkästään Tiirismaan kiinteistökuntayhtymän purkaminen paransi tulosta yli eurolla. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon kulut vuodelta 2008 olivat selvästi ennakoitua pienemmät. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 103,2. Toimintatuotot ylittyivät n euroa. Toimintakulujen toteutumisprosentti on 101,4. Toimintakulut ylittyivät n euroa. Toimintakate on siten 0,7 % eli euroa huonompi kuin talousarviossa. Toimintakatteen muutos edellisestä vuodesta on 4,08 %. Verotulot kasvoivat 9,1 % ja valtionosuudet 15 %. Kunnanvaltuuston hyväksymän lisätalousarvion jälkeen suurimmat poikkeamat hyväksyttyihin määrärahoihin ovat seuraavat:

5 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 5 (68) Maksutuottojen kertymä on n euroa suurempi kuin talousarvion tuloarviot. Maksutuotot on arvioitu kauttaaltaan varovaisesti. Muihin toimintatuottoihin on kirjattu n euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja yksittäisistä tonttikaupoista. Sekä tulojen että menojen ylittymisessä on huomioitava, että siivous- ja ruokahuollon kustannuspaikoille on kirjattu n euroa sisäisenä kustannustenjakona ns. yhteisiä kustannuksia, jotka näkyvät kustannuspaikoilla ylimääräisenä tulona ja menona. Tämä summa on tulopuolella muissa toimintatuotoissa ja menopuolella palvelujen ostossa. Eläkevakuutusmaksut ylittyivät n euroa. Palkkaperusteisten, eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemaksujen määrärahat oli arvioitu talousarviossa liian pieninä. Perusturvapalvelujen kustannusten maltillinen 1,9 %:n kasvu vaikuttivat siihen, että perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kustannukset jäivät n euroa alle arvioidun. Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyivät yhteensä Tähän sisältyy euron ylimääräinen maksuosuus vanhojen alijäämien kattamiseksi. Kiinteistöjen kunnossapitokustannukset ylittyivät, koska lisätalousarviossa on vähennetty määrärahaa aiheettomasti. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ylittyivät n euroa lähinnä tavallista suurempien lämmitys- ja elintarvikemenojen hinnan korotusten vuoksi. Avustusmenot ylittyivät lähinnä lastenkotihoidontuen osalta euroa. Toimielin tasolla ylittyivät sivistyslautakunnan menot 2,3 % eli n euroa. Sivistystoimen hallinnon kustannukset ylittyvät, koska Hollolan ja Kärkölän sivistystoimen yhdistymiseen on liittynyt kuluja, joita ei ole pystytty täysimääräisesti arvioimaan ennalta. Lasten päivähoito ylittyy lasten kotihoidon tuen kustannusten ja vuokramenojen ylittymisen vuoksi. Koulutoimen kustannukset ylittyivät henkilöstömenojen ja ateriamaksujen ylittymisen vuoksi. Teknisen lautakunnan menot ylittyivät 5,8 % eli euroa. Kun menoissa huomioidaan siivous- ja ruokahuollon sisäisestä kustannustenjaosta ja aiheutunut ylitys sekä tuloissa että menoissa sekä se, että lisätalousarviossa vähennettiin aiheettomasti kiinteistöjen kunnossapidon määrärahaa, voidaan todeta teknisen lautakunnan pysyneen hyvin talousarvion raamissa. Verotuloja kertyi yhteensä n euroa enemmän kuin talousarviossa. Tämä johtui pääosin joulukuun kunnallisverotilitykseen tehdystä veronsaajaryhmien jako-osuuden muutoksesta. Myös kiinteistöverojen tuotto oli arvioitua suurempi.

6 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 6 (68) Kunnan henkilöstö Muut rahoitustuotot ylittyivät n euroa. Tämä johtui lähinnä Pääjärven kuntayhtymän kertyneiden ylijäämien palautuksesta sekä Kärkölän Veden jäännöspääoman korosta. Jäännöspääoman koron kirjaus on sisäinen kirjaus, joka näkyy saman suuruisena myös muissa rahoitusmenoissa. Korkotasosta ja hyvästä maksuvalmiudesta johtuen korkotuottoja kertyi euroa.. Vuoden ,3 miljoonan euron investointimäärärahoista käytettiin n. 75 %. eli 3,2 miljoonaa euroa. Kunnanhallituksen alaisista investointimenoista eli maa-alueiden hankinnasta ja osakkeiden ostosta jäi käyttämättä euroa, lämpökeskuksen rakentamisesta ja Kärkölän Veden investoinneista vajaa euroa. Toisaalta päiväkodin rakentamiseen on kulunut vuoden 2008 aikana euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Investointimäärärahojen poikkeamat eivät tarkoita automaattisesti sitä, että kokonaiskustannukset muuttuvat. Määrärahat on arvioitu talousarvioon vuosikohtaisesti. Mikäli investoinnin ajoituksessa on poikkeamaa, myös eri vuosien kustannukset poikkeavat vuosiarviosta, mutta kokonaiskustannukset pysyvät silti arviossa. Suunnitelman mukaiset poistot ylittyivät arvioidusta eurolla Vuoden aikana valmistui edellisenä vuonna keskeneräiseksi jääneitä investointeja, jotka tulivat poistonalaisiksi. Tiirismaan terveydenhuoltokiinteistöjen kuntayhtymän purkamisen seurauksena kuntayhtymän omaisuus jaettiin kunnille. Kärkölän kunnalle siirtyi käyttöomaisuutta yhteensä ,63 euron arvosta Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta ,40 euroa kirjattiin rahoitustuloksi. Pitkäaikaisista lainoista siirtyi Kärkölän kunnan vastattavaksi lainaa Kuntarahoitus Oy:ltä ,38 euroa sekä osuus kuntayhtymän lyhytaikaisiin velkoihin ,68. Nämä erät ovat mukana rahoituslaskelmassa. Kärkölän kunnalla oli vakituisia työntekijöitä vuoden 2008 lopussa 171. Edellisvuoden lopusta määrä on vähentynyt kolmella. Määräaikaisia oli 42, mikä on 12 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä euroa. Huolestuttavaa on, että keskimääräiset sairauspäivät työntekijää kohden ovat nousussa, Vuonna 2008 sairauspäiviä oli vakituisilla työntekijöillä keskimäärin 21,2 kalenteripäivää. Edellisenä vuonna niitä oli 17,6 kalenteripäivää. Vuoden 2009 alussa koulutoimen ja päivähoidon työntekijät siirtyivät Hollolan kunnan palvelukseen sekä lomatoimen työntekijät Sysmän ja Iitin palvelukseen. Kärkölän kunnan vakituisten työsuhteiden määrä on sen jälkeen 47. Vuodelta 2008 laaditaan erillinen henkilöstökertomus Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit ovat pieniä, koska kunta on ulkoistanut merkittävimmät toimialansa itseänsä suurempien yksiköiden hoidettavaksi. Siten esimerkiksi ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ei muodosta yhtä suurta riskiä kuin omassa toiminnassa.

7 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 7 (68) Kunnan rahoitusriskit ovat pienet, koska korkosidonnaisuudet on pyritty muodostamaan mahdollisimman tasapainoisiksi. Kunnan vakuutukset ovat kunnossa, joten vahinkoriskit ovat minimoitu. Kunnan ei ole vireillä sellaisia oikeudellisia toimenpiteitä, jotka sisältäisivät riskejä Ympäristötekijät Jätevedenpuhdistamolle joudutaan hakemaan uusi toimintalupa. Siten uusi toimintalupa saattaa sisältää kustannusriskin, johon on alustavasti varauduttu osallistumalla Lahteen suuntautuvan siirtoviemärin rakentamiskustannuksiin. Muita ympäristötekijöihin liittyviä riskejä ei ole tiedossa.

8 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 8 (68) 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnassa ei ole varsinaista sisäistä tarkastusta, koska organisaatio on niin pieni, että sisäinen valvonta voidaan hoitaa tavanomaisen esimiestoiminnan puitteissa. Tositteiden hyväksymisjärjestelmä toimii siten, että kukaan ei hyväksy omia tositteitaan ja tarkastus ja hyväksyntä suoritetaan eri henkilöiden toimesta. Yksiköt ovat pieniä, joten välittömän valvonnan mahdollisuus on tavanomaista parempi. Sääntöjä ja määräyksiä sekä päätöksiä on noudatettu asianmukaisesti Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Toimintakatteen muutos edellisestä vuodesta on 4,1 %. Verotulot kasvoivat 9,1 % ja valtionosuudet 15 %. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 11 9 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -7-5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot 609 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuotot/Toimintakulut,% 19,8 20,3 Vuosikate/Poistot, % 171,0 8,3 Vuosikate, eur/asukas Asukasmäärä Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan virallisella tuloslaskelmalla, johon ei sisällytetä sisäisten meno- ja tulomäärärahojen käyttöä.

9 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 9 (68) 1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöydykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 2438 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset 670 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Kassavirtojen muutos Kassavarat , 1000 eur Kassavarat 1.1., 1000 eur Kassavarojen muutos Investointien tulorahoitus, % 38,0 5,8 Pääomamenojen tulorahoitus,% 30,4 4,5 Lainanhoitokate 1,2 0,4 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Rahoituslaskelmassa on mukana Tiirismaan terveydenhuoltokiinteistöjen kuntayhtymän purkamisen seurauksena Kärkölän kunnalle siirtynyt osuus kuntayhtymän omaisuudesta, varoista ja veloista.

10 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 10 (68) Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA, 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset t hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Arvo- ja taide-esineet 1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset 0 0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA, 1000 euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto 1 1 Edellisten vuosien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 7 15 Saadut ennakot Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 8 11 Ostovelat Saadut ennakot 60 0 Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 51,5 58,0 Rahoitusvarallisuus euroa/as ,4-999,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 40,1 27,2 Lainakanta , 1000 euroa Lainat euroa/asukas Lainasaamiset , 1000 euroa 0 0 Asukasmäärä

11 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 11 (68) 1.5. Kokonaistulot ja menot Kunnan kokonaistulot ja -menot TULOT 1000 % Toiminta Toimintatuotot ,9 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,8 Korkotuotot 30 0,1 Muut rahoitustuotot 81 0,3 Satunnaiset tuotot 609 2,0 Tulorahoituksen korjauserät -Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ,6 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 635 2,1 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 183 0,6 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,1 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 670 2,2 Kokonaistulot yhteensä ,0 MENOT Toiminta Toimintakulut ,2 - Valmistus omaan käyttöön -11 0,0 Korkokulut 155 0,5 Muut rahoituskulut 7 0,0 Investoinnit Investointimenot ,6 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,7 Kokonaismenot yhteensä ,0

12 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 12 (68) 1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen jatkuvuuden sekä kuntien ja kuntayhtymien välisen vertailtavuuden turvaamiseksi kunnan tai kuntayhtymän, joka on kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, on kuitenkin perusteltua laatia konsernitaseen ja sen liitetiedot käsittävä konsernitilinpäätös, vaikka sillä ei olisi tytäryhteisöjä Yhdistelmä kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Kärkölän kuntakonserniin seuraavat yhteisöt (suluissa Kärkölän kunnan omistusosuus yhteisöstä: Kuntayhtymät : Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (2,91 %) Päijät-Hämeen liitto (2,58 %) Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä(1,01%) Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymä (0,83%) Pääjärven kuntayhtymä (2,66%) Päijät-Hämeen perheneuvolan kuntayhtymä (7,36%) Lahden kaupunkiseudun seutuhallinto (0,26%) Osakkuusyhteisöt: As Oy Väinölänrinne (25,7%) Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kärkölän kunnalla on valtuuston valitsemat edustajat kuntayhtymien hallinnnossa sekä edustaja As Oy Väinölänrinteen hallituksessa. Tiirismaan terveydenhuoltokiinteistöjen kuntayhtymä purettiin. Siinä yhteydessä Kärkölän kunnan omistukseen siirtyi asunto-osake As Oy Väinölänrinteessä. Vuoden 2009 alusta Pääjärven kuntayhtymä fuusioitiin Etelä-Suomen Erityishuoltopiiriin kuntayhtymään. Samoin vuoden lopussa Päijät-Hämeen perheneuvolan kuntayhtymä purettiin ja toiminta siirtyi Lahden kaupungin organisaatioon.

13 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 13 (68) Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnan konsernivalvonnasta vastaa konsernin johto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Käytännössä konsernivalvonta tapahtuu siten, että kunnanjohtaja lukee kuntaan tulevat konserniyhtymien ja yhtiöiden esityslistat ja pöytäkirjat. Mikäli esityslistoilla taikka pöytäkirjoissa on asioita, jotka edellyttävät kunnan toimenpiteitä, antaa kunnanjohtaja joko suoraan taikka esittää kunnanhallitukselle ohjeiden antamista konserniyhtymissä ja yhtiöissä oleville Kärkölän kunnan edustajille. Yhtymien ja yhtiöiden esityslistat ja pöytäkirjat tulevat myös kunnanhallituksen esityslistalle, joten kunnanhallituksella on myös itsenäisesti mahdollisuus puuttua konserniyhteisöjen asioihin.

14 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 14 (68) Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITASE VASTAAVAA 2008 PYSYVÄT VASTAAVAT ,0 Aineettomat hyödykkeet 163,9 Aineettomat oikeudet 81,4 Muut pitkavaikutteiset menot 82,5 Aineelliset hyödykkeet ,0 Maa- ja vesialueet 754,8 Rakennukset 9 067,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 209,9 Koneet ja kalusto 340,9 Muut aineelliset hyödykkeet 2,1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 492,7 Sijoitukset 735,1 Osakkusyhteisöosuudet 41,9 Muut osakkeet ja osuudet 693,2 Muut lainasaamiset 0,0 Muut sijoitukset 0,0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 346,7 Valtion toimeksiannot 288,3 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 58,1 Muut toimeksiantojen varat 0,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 382,8 Vaihto-omaisuus 160,7 Aineet ja tarvikkeet 9,0 Keskeneräiset tuotteet 6,5 Valmiit tuotteet 2,3 Muu vaihto-omaisuus 142,5 Ennakkomaksut 0,3 Saamiset 2 914,2 Pitkäaikaiset saamiset 228,7 Myyntisaamiset 219,4 Muut saamiset 9,3 Lyhytaikaiset saamiset 2 685,5 Myyntisaamiset 1 091,8 Lainasaamiset 5,1 Siirtosaamiset 1 035,5 Muut saamiset 553,1 Rahoitusomaisuusarvopaperit 119,5 Sijoitukset rahamarkkina instrumentteihin 113,7 Joukkovelkakirjalainasaamiset 2,6 Muut arvopaperit 2,9 Rahat ja pankkisaamiset 1 188,4 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,5

15 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 15 (68) VASTATTAVAA 2008 OMA PÄÄOMA ,3 Peruspääoma ,3 Arvonkorotusrahasto 185,2 Muut omat rahstot 12,1 Edellisten tilikausien alijäämä ,0 Tilikauden ylijäämä 1 499,7 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK- SET 197,5 Poistoero 82,9 Vapaaehtoiset varaukset 114,6 PAKOLLISET VARAUKSET 117,7 Muut pakolliset varaukset 117,7 ARVOSTUSERÄT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 481,9 Valtion toimeksiannot 288,3 Lahjoitusrahastojen pääomat 135,6 Muut toimeksiantojen pääomat 58,0 VIERAS PÄÄOMA ,1 Pitkäaikainen 5 490,4 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 136,7 Lainat julkisyhteisöiltä 28,2 Saadut ennakot 20,1 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 173,4 Siirtovelat 132,1 Lyhytaikainen 5 797,7 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 137,5 Lainat julkisyhteisöiltä 9,7 Saadut ennakot 60,5 Ostovelat 1 974,6 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 451,0 Siirtovelat 2 164,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,5 Omavaraisuusaste 47,3 % Rahoitusvarallisuus, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Milj. 6,33 Konsernin lainasaamiset , Milj. 0,00 Kunnan asukasmäärä 4931

16 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 16 (68) 1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Vuoden 2008 tilikauden tulos on ,60 euroa ylijäämäinen Taseeseen on kirjattu aikaisemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää ,49 euroa. Kunnanhallitus esittää, että vuoden 2008 ylijäämä kirjataan yli/alijäämän tilille. Tämän jälkeen on kattamatonta alijäämää ,89 euroa Talouden tasapainottamistoimenpiteet Vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto päätti yksilöidystä toimenpideohjelmasta talouden tasapainottamiseksi ja edellisten vuosien alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelman mukaan kunnallisveroprosenttia korotetaan vuosittain niin, että kattamaton alijäämä tulee katettua vuonna 2012 eikä uutta alijäämää enää synny. Vuoden 2008 ylijäämäisen tilinpäätöksen jälkeen voidaan todeta, että toimenpideohjelma on riittävä kattamaan kertynyt alijäämä ja vuosittain kunnallisveroprosenttia korottamalla uutta alijäämää ei synny.

17 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 17 (68) 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toteutumisvertailussa noudatetaan samaa rakennetta. Käyttötalousosan toteutumisvertailu laaditaan tulosyksikkö II-tasolla, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion kullekin kohteelle. Käyttötalouden määrärahojen sitovuustaso on toimielintaso. Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuustoon nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Investointiosa sitoo valtuustoon nähden sillä tarkkuudella, jolla hankkeet on investointiohjelmassa esitetty, eli yksittäisinä hankkeina tai hankeryhminä. Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat Tavoitteiden toteutuminen Selvitys tavoitteiden toteutumisesta annetaan toimintakertomuksen toteutumisvertailuosassa kyseisen toiminnon tai hankkeen kohdalla.

18 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 18 (68) 2.2 Käyttötalouden toteutuminen KESKUSVAALILAUTAKUNTA Timo Ruohonen Matti Lehtinen Annikki Salomaa Anja Suomi Tuulikki Westerholm Anja Vitie pj. vpj. sihteeri Vaalit Keskusvaalilautakunta vastaa siitä, että vaalitoimitukset Kärkölän kunnassa suoritetaan Oikeusministeriön antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Keskusvaalilautakunta toimitti vuoden 2008 kunnallisvaalit lainsäädännön edelyttämälla tavalla. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 TARKASTUSLAUTAKUNTA Eero Juhonen Jorma Pasi Markku Sallila Marja-Liisa Ylitalo pj saakka pj alkaen vpj. Tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja valvovat kunnan hallintoa ja taloutta Kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Sari Korento. Tarkastuslautakunta suoritti tarkastuksen lakien ja asetusten mukaisesti.

19 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 19 (68) TARKASTUSLAUTAKUNTA Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,4

20 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 20 (68) KUNNANHALLITUS Petri Ollila Sinikka Takamaa Jorma Valjus Martti Aslamaa Esa Kallinen Sirpa Kinnari Liisa Korpela Marja Liljendahl Matti Mäntylä Hannu Nurminen pj. I vpj. II vpj. Lisäksi tilivelvollisia ovat kunnanjohtaja, esittelijä Seppo Huldén sekä kunnansihteeri, kunnanhallituksen sihteeri Anja Vitie. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto kokoontui 7 kertaa vuonna Toteutuma Kunnanvaltuuston sitovana tavoitteena oli, että se tekee vuoden aikana tarvittavat päätökset, joilla yhteen sovitetaan kunnan strategia ja Päijät- Hämeen kuntarakenneneuvotteluissa syntyvät tulokset. Kunnanvaltuusto käsitteli aihetta, mutta totesi, ettei strategian muuttamiseen ole tarvetta ennen kuin tehdään päätös varsinaiseen kuntaliitosselvitykseen osallistumisesta. Kunnanhallitus Kunnanhallitus kokoontui 17 kertaa vuonna Toteutuma Kunnanhallituksen sitovana tavoitteena oli, että se tekee kunnanvaltuustolle sellaisen talousarvioehdotuksen ja tulo- ja maksuehdotukset, joilla kunnan talouden tasapaino voidaan saavuttaa vuoteen 2010 mennessä. Syksyllä 2008 tehty talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus eivät toteuttaneet tätä tavoitetta. Tehdyn ehdotuksen mukaan tasapaino kunnan taloudessa saavutetaan vuoteen 2012 mennessä. Muu keskushallinto Tavoitteet Taloushallinnon atk-järjestelmää hyödyntäen annettaan riittävät ja ajantasaiset tiedot kunnan taloudesta ja sen kehityksestä. Osavuosikatsaus laaditaan toukokuun loppuun mennessä. Osavuosikatsaus ja tilinpäätösennuste laaditaan syyskuun loppuun mennessä.

21 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 21 (68) Keskustoimiston tavoitteena on, että työtehtävät saadaan uudelleen organisoitua vuoden 2008 aikana siten, että olemassa olevilla resursseilla hoidetaan ne tehtävät, mitkä toimistolle kuuluvat vuoden 2009 alusta. Toteutuma Valmistelussa on noudatettu hyvän hallinnon periaatetta. Taloushallinnon järjestelmät tuottivat ajantasaista tietoa kunnan taloudesta ja sen kehityksestä. Talouden osavuosikatsaus käsiteltiin kunnanhallituksessa 2.6. ja osavuosikatsaus käsiteltiin Tilinpäätös valmistui niin, että se voitiin käsitellä lain edellyttämällä aikataululla. Tehtävien uudelleen organisointia vaikeutti se, että muutokset palvelujen tuottamisessa olivat ennakoitua suuremmat. Virastolla työskentelevistä kuudesta kanslistista yksi siirtyi eläkkeelle ja kaksi toisen organisaation palvelukseen vuoden 2009 alusta näille siirtyneiden tehtävien myötä. Täysin ilman ulkopuolista tilapäistä apua ei ole selvitty. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5 Elinkeinotoimi Kunnan oma elinkeinotoimi Sitovana tavoitteena oli, että työpaikkojen määrä kunnassa kasvaa ja kunnan omistamia omakotitontteja myydään vähintään 10 kpl. Työpaikkojen määrästä ei vielä ole käytettävissä tilastotietoa, mutta ennakkotiedon mukaan yritysten nettomäärän kasvu jatkui. Kunnan omistamia omakotitontteja myytiin vuoden aikana 11 kpl, joten tavoite saavutettiin. Taantuma pysäytti käytännössä tonttien myymisen kesälomakauden jälkeen.

22 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 22 (68) Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT #JAKO/0! TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 Eu-projektit ja muut hankkeet Vireillä olevat EU-projektit Etpähä kehittämisohjelma Seudulliset yrityspalveluverkostot Hämeessä SYPVE III Metsäenergiasta kannattavasti METKA-hanke Liikunnalla työhön Päijät-Hämeessä Tavoite Sitovan tavoitteena oli, että kuntarahaosuutta myönnetään vain sellaisille hankkeille, joilla synnytetään uusia työpaikkoja taikka jotka täydentävät tai korvaavat kunnan nykyistä palvelutuotantoa. Hankepäätökset tehtiin tavoitteen mukaisesti. Kuntarahaosuutta myönnettiin Itä-Hämeen Metsähoitoyhdistykselle Metsä-energiaa kannattavasti hankkeelle, Päijät-Hämeen liikunta- ja urheilu ry:lle liikunnalla työhön Päijät-Hämeessä-hankkeelle ja Pro- Agria Hämeelle Seudulliset yrityspalveluverkostot Hämeessä-hankkeelle. Perusturvapalvelut Kärkölän kunnan asukkaiden perusturvapalvelut tuottaa Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos, joka toimii Hollolan kunnan organisaatiossa. Palvelut tuotetaan yhdessä Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken ja Padasjoen kuntien kanssa. Hollolan perusturvalautakunnassa on kolme kärköläläistä tä. Vuoden 2008 lopussa purettiin Tiirismaan terveydenhuoltokiinteistöjen kuntayhtymä. Purkamisesta ei aiheutunut kirjauksia perusturvapalvelujen toiminnalle. Peruspalvelukeskus Oivan toisena toimintavuonna perusturvapalvelujen kustannukset jäivät euroa alle budjetoidun summan. Peruspalvelukeskus siirtyy vuoden 2009 alusta suoriteperusteiseen hinnoitteluun. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,2

23 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 23 (68) Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidosta vastaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Erikoissairaanhoidon tilauksen valmistelee Hollolan tilaajakeskus ja tilauksen tekee Hollolan perusturvalautakunta, jossa myös kärköläläiset et toimivat. Erikoissairaanhoidon laskutusperusteet muuttuivat vuonna Aikaisemmin laskutuksen perusteena olleet hoitopäivät muuttuivat drg-jaksoiksi. Allaolevan taulukon perusteella voidaan todeta, että kärköläläisten erikoissairaanhoidon tarve on vähentynyt jo toisena vuotena peräkkäin. Kärköläläisten erikoissairaanhoidon käyttö vuosina Tp 06 Tp 07 Tp 08 Poliklinikkakäynnit Hoitopäivät Drg-jaksot Maksuosuus /as Vuoden 2008 kustannuksia lisää yhtymälle maksettu ylimääräinen euron maksuosuus, jolla katettiin yhtymän aikaisempien vuosien alijäämää. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,9 Ympäristöterveydenhuollosta vastaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Tilauksen valmistelu ja tilaaminen tapahtuu kuten erikoissairaanhoidossa. Ympäristöterveydenhoito Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,2

24 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 24 (68) Maaseututoimi Maaseututoimi vastaa maataloushallintoon kuuluvista viranomaistehtävistä maaseutualueiden kehittämisestä, yksityistieasioista ja kunnan maa- ja metsätilojen hoitamisesta. Tavoite Tavoitteena on suorittaa tukimaksatukset viivytyksettä. Toteutuma Tukimaksatuksissa ei ole tapahtunut viivytyksiä. Tehtävän perustiedot Tukitilat Maksetut tuet, milj.euroa 6,37 6,45 6,05 Tuettavia yksityisteitä on 43 kpl ja tiestöä yhteensä 120,6 km. Kunta omistaa metsätalousmaata 125 ha. Viljelyskäytössä on 24,0 ha peltoa. Maaseututoimi Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,3 Lomatoimi Lomituspalvelujen toiminta-ajatuksena on suorittaa maatalouslomatoimen hallinnointi ja toteutuminen niin, että maatalousyrittäjät saavat heille laissa suodun mahdollisuuden vuosilomaan ja sijaisapuun. Lomatoimen paikallisyksikkö on hoitanut Kärkölän, Hämeenkosken ja Hollolan kuntien ja Orimattilan kaupungin lomituspalvelut. Kärkölän lomatoimen paikallisyksikkö lakkautettiin vuoden lopussa ja lomituspalvelujen hoitaminen siirtyi Sysmän ja Iitin kuntiin.

25 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 25 (68) Kuukausipalkkaisia lomittajia on vuoden lopussa ollut 45 kpl (vuonna kpl). Näistä osa-aikaisia 31 ja tuntipalkkaisia maatalouslomittajia on ollut 73 kpl. Johtavia maatalouslomittajia 2, lomasihteeri 0,8 Maatalouslomatoimi Kuukausipalkkaiset lomittajat tekivät 7318 työpäivänä yhteensä tuntia, joka on 71,81 % tehdyistä työtunneista (v %), tuntipalkkaiset tekivät työpäivänä yhteensä ,25 tuntia, joka on 28,19 % tehdyistä työtunneista (v %). Itse järjestetyssä lomituksessa tehtiin 1 % tehdyistä lomitustunneista Lomituspalveluita käyttäneet yrittäjät Yrittäjien käyttämät vuosilomapäivät Sijaisapua käyttäneet yrittäjät Sijaisapuun käytetyt päivät Käytetyt 120 tunnin maksulliset lomat (h) 4914, Siirrettyjä vuosilomapäiviä Toiminnallinen tavoite Tavoitteena on lisätä maksulliset lomitukset (120 h lomitukset) 58 päivästä 61 päivään kuukaudessa. Toteutuma Tuetun maksullisen lomituksen (120 h lomitukset) tavoite toteutui yli asetetun tavoitteen 46 päivästä 64 päivää kuukaudessa. Lomatoimi Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimi, öljyntorjunta ja väestönsuojelun suunnittelu kuuluvat Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alueeseen. Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa kunkin kunnan toiminta-aluetta koskeva palvelutasopäätös.

26 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 26 (68) Palonehkäisy Palotarkastuksia tehdään palo- ja onnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden lisäämiseksi. Tarkastusten yhteydessä ja erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa annetaan valistusta ja neuvontaa. Palotarkastuksia tehtiin 35:n vähintään kerran vuodessa tarkastettavaan erityiskohteeseen. Muita yleisiä palotarkastuksia tehtiin 284 kohteeseen. Yhteensä erilaisia palotarkastustapahtumia kunnan alueella oli kertomusvuonna 389. Valistus. Paloturvallisuusvalistusta annettiin 197 henkilölle, joista 41 ala-asteen 2.- luokkalaista sai JeeJelppii-koulutusta. Alkusammutus- ja paloturvallisuuskoulutusta sai 31 yrityksen tai yhteisön henkilöä ja 20 henkilöä osallistui paloasemalla järjestettyyn tulityökurssiin Sammutus- ja pelastustoiminta Kärkölässä toimivat valmiuspalokuntana Järvelän VPK, joka osallistuu kaikkiin alueensa hälytystehtäviin ja tukipalokuntana Lappilan VPK. Kertomusvuonna oli hälytyksiä 180 (edellisenä vuonna 157). Öljyntorjunta Kärkölä tunnetaan vähävesistöisenä kuntana, minkä johdosta järvillä tapahtuva suurempi öljyonnettomuus on harvinainen. Kunnan alueella kulkevat Riihimäentie (54), Mäntsäläntie (295) ja Lahti-Riihimäki rautatie muodostavat omat riskikohteet, joista aiheutuu riskejä pohjaveteen, kun vaarallisten aineiden kuljetukset ovat päivittäisiä ja liikenne vilkasta. Kärkölän pohjavesivarat keskittyvät I Salpausselältä Kärkölään, Järvelän ja Marttilan kautta Mäntsälään, jolloin maa-alueilla tapahtuvat vaarallisten aineiden onnettomuudet saattavat muodostua pitkäaikaisiksi ja siten kustannuksiltaan korkeiksi. Kertomusvuonna ei ollut suuria öljyvahinkoja.

27 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 27 (68) Väestönsuojelu Kunnan poikkeusolojen johtokeskus toimii kunnantalon väestönsuojassa. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,1 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,1 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT ,00 TILIKAUDEN TULOS ,8

28 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 28 (68) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Virpi Siltala Arja Burmoi Kimmo Keihäs Juha-Matti Laiho Aila Nykänen Pirkko Olkkonen Teppo Raininko Ismo Vesa Jorma Voutilainen Sirpa Kinnari Riitta Hyytiäinen pj. vpj. Kh:n edustaja ympäristösihteeri, sihteeri, tilivelvollinen. Tilivelvollinen on lisäksi rakennustarkastaja Pertti Sallila. Ympäristölautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 39 pykälää. Ympäristölautakunnalle kuuluvat rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu. Rakennustarkastus Rakennustarkastuksella edistetään kestävän kehityksen mukaista rakentamista sekä hyvien rakennustapojen ja materiaalien käyttöä rakentamisessa. Rakentamisen soveltuvuutta maisemaan ja ympäristöön pyritään parantamaan asiantuntevaa suunnittelijaa käyttämällä. Rakennuslupia käsiteltiin 71, toimenpidelupia 15 ja ilmoitusluonteisia hakemuksia 23. Kunnan poikkeamis-/suunnittelutarveratkaisuja 5, rakennustarkastajan lausuntoja maatilarakennuksista 3 ja vaihetodistuksia 5. Uusia maa-ainesten ottolupia käsiteltiin 2. Korjaus-/energia-avustushakemuksia oli 3, joista myönnettiin 3. Rakennustarkastuksia oli 144 ja vanhentuneiden rakennuslupien tarkastuksia 16. Maa-ainesten ottamisen valvontaa suoritettiin 22 kertaa 26 eri kohteessa. Rakennuslupien jatkoaikoja on haettu kuusi kappaletta, eikä vuoden 2008 tavoite ole toteutunut. Vuosien lopputarkastamattomat rakennusluvat on tarkastettu. Vuoden 2008 lopussa tehtiin yhteistyösopimus, jolla rakennusvalvonnan tehtävät annettiin Lahden kaupungin hoidettavaksi vuoden 2009 alusta lähtien.

29 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 29 (68) Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,3 Toiminnan tavoitteet Asiakaspalvelu Tavoitteet: - Luvan hakija saa tarvitsemansa tiedot ja lomakkeet netin välityksellä ja hakemuksen puutteet ja korjaukset tuodaan julki vuorokauden sisällä. - Tilatut tarkastukset pyritään tekemään neljän tunnin sisällä pyynnöstä. - Rakennusluvat pyritään suorittamaan kolmen viikon kuluessa niiden saapumisesta ja viikon kuluessa siitä, kun ne ovat myöntämiskelpoisia. Toteutuma: - Tiedot ja lomakkeet ovat netissä ajantasaisina ja oikeina, palaute puutteista ja korjauksista on tehty välittömästi. - Tilatut tarkastukset on suoritettu 2 vrk:n kuluessa pyynnöstä. Tavoitteeseen ei ole päästy, teknisen toimen töiden uudelleen järjestelyn vuoksi. - Rakennusluvat on myönnetty kolmen viikon kuluessa niiden saapumisesta ja viikon kuluessa siitä kun ne on myöntämiskelpoisia. Tarkastustoiminta Tavoitteet: - Vanhentuneiden rakennuslupien jatkoajat ja lupien uusimiset saatetaan ajan tasalle joulukuuhun 2008 mennessä. - Vuosien lopputarkastamattomien rakennuslupien tarkastukset pidetään 2008 loppuun mennessä. Toteutuma: - Vanhentuneiden rakennuslupien jatkoaikoja ja lupien uusimisia ei ole pystytty hoitamaan. Syynä tähän on teknisen toimen töiden uudelleenjärjestelyt. - - Vuosien lopputarkastamattomat rakennusluvat on tarkastettu.

30 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 30 (68) Maa-ainesluvat Maa-ainesvalvonta ja seurantatoimet saatetaan lain ja lupamääräysten asettamalle tasolle. Maa-aineslupien vakuuksien valvontaa on tehostettu. Vakuuksia on tarkasteltu 6 kohteessa. Niiden osalta vakuuksia on pidätetty, korotettu tai uusittu. Maisemointivalvontaa on tehostettu ottamisalueilla, joissa ottaminen on päättynyt (2 kpl). Maisemoinnin suorittamista on tehostettu kehotuksin ja lisäaikaa myöntämällä. Maa-ainesvakuuksia ei ole toistaiseksi käytetty maisemointitöiden suorittamiseksi. Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun tehtävänä on turvata kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Ympäristölautakunta käsitteli Järvelän ampumaradan ympäristöluvan. Kunta osallistuu Hämeenkoskella sijaitsevan Sahakosken padon automatisointiin. Viranhaltijapäätöksiä oli 17 ja ne koskivat pääasiassa järjestettyä jätteenkuljetusta ja maa-ainestenottoalueilla tapahtuvaa murskaustoimintaa. Toiminnan tavoitteet Ympäristönsuojelun vuoden 2008 toiminnan painopistealueena oli järjestetyn jätteenkuljetuksen valvonta. Tavoite toteutui siltä osin, että liittyjätiedot tallennettiin rekisteriin, mutta valvontakehotuksia jätehuoltoon liittymisestä ei ehditty lähettää kiinteistöille. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,3

31 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31 (68) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT TILIKAUDEN TULOS ,9

32 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 32 (68) SIVISTYSLAUTAKUNTA Reija Salonen Kyösti Virolainen Mirva Haahkamo Kimmo Keihäs Terttu Kohonen Liisa Korpela Leena Reiman-Juselius Risto Salonen Rauno Turpeinen Jorma Valjus Ilkka Ruokonen pj. vpj. KH:n edustaja vt. sivistystoimenjohtaja, esittelijä, sihteeri, tilivelvollinen Sivistyslautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 9 kertaa. Lautakunta Sivistystoimen rakenteiden kohdalla nopeasti etenevä seudullinen kehitys on huomioitu ja oma toiminta on sovitettu seudulliseen kehitykseen. Kärkölän ja Hollolan kuntien sivistystoimen yhteistyöhankkeen valmistelu eteni niin, että hallinnon kaikki toiminnot yhdistyvät alkaen. Oppilashuollon palvelujen kehittämisessä yhteistyössä Hollolan, Hämeenkosken ja Padasjoen kanssa on päädytty ostamaan psykososiaalisen oppilashuollon (kuraattori ja koulupsykologi) palvelut Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitokselta alkaen. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT #JAKO/0! TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5 Lasten päivähoito Lasten päivähoidon tehtävänä on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Laatutavoitteena oli taata lapsille pysyvä hoitopaikka ja mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa hoitomuodossa. Hoitopaikka voitiin järjestää lain edellyttämällä tavalla ja pääsääntöisesti vanhempien toivomassa hoitomuodossa.

33 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 33 (68) Tavoitteena oli lisäksi päivähoitopalvelujen rakenteiden tarkastelu huomioiden päivähoitoikäisten lasten hoidon tarve ja erilaisten hoitomuotojen tarve, toimitilojen rationaalinen käyttö, palvelujen käytön taloudellisuus sekä henkilöstön tuleva eläköityminen. Uuden päiväkodin rakentaminen aloitettiin elokuussa 2008 ja se valmistuu elokuussa Päivähoitopaikkoja on järjestetty perheen tarvitsemasta ajankodasta alkaen ja toive päivähoitomuodosta on toteutunut 80 %:sti. Yhteistyö Hollolan päivähoidon kanssa on jatkunut myös täydennyskoulutuksen tiimoilta. Mittarit TP-07 TA-08 Toteutunut 0-6-v:n ikäluokka päivähoidon piirissä, lkm päivähoidon piirissä, % 44,0 44,2 48,6 Hoitopaikkoja päiväkoti perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito Lasten kotihoidon tuen saajat lasten lukumäärä Taloudellisuustavoitteet: /päiväkotipaikka/netto ) /perhepäivähoitopaikka/netto /ryhmäperhepäivähoitopaikka/ netto ) päivähoito / /0-6-v./netto ) 1.8. alkaen lisääntyneet hoitopaikat (52 80) yksi ryhmäperhepäiväkoti muutettu päiväkodin osastoksi ja perustettu esiopetuksen päivähoitoryhmä, laskettu painotetun paikkamäärän mukaan 2) ryhmispaikat vähentyneet paikkaan, laskettu painotetun paikkamäärän mukaan. Tp 2007 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,9 Kunnan koulutoimi Koululaitoksessa oli keskimäärin 648 (v ,5) oppilasta, jotka jakaantuivat seuraavasti:

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot