H YVÄT SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJAT JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H YVÄT SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJAT JA"

Transkriptio

1 E X P R E S S UKANEXPRESS 2/ H YVÄT SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJAT JA MUUT KUMPPANIMME ERI PUOLILLA MAAILMAA, Vuosi 2001 on ollut eräs tapahtumarikkaimmista UKANin historiassa. Vuosi oli paitsi Euroopan kielten teemavuosi myös Suomen puheenjohtajuusvuosi kaikessa pohjoismaisessa yhteistyössä. Kymmeniä kielten vuoden tapahtumia on järjestetty eri puolilla Eurooppaa, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Erityishuomion kohteena oli Porton yliopisto, jossa järjestettiin marraskuun alussa Suomen kielen ja kulttuurin päivä yhteistyössä Suomen Portugalin suurlähetystön, Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen, Suomen Madridin-instituutin ja CIMOn kesken. Kielten vuoden kunniaksi CIMO julkaisi Take a Chance on Finnish - esitteen, josta ilmestyi englanninkielisen lisäksi italian-, portugalin-, ranskan-, ruotsin- ja saksankieliset versiot. Jatkossa on tarkoitus käännättää esitettä tarpeen mukaan muillekin kielille. Pohjoismaiden Ministerineuvosto myönsi Pohjoismaiden kielten ja kulttuurin ulkomaanopetuksen toimikunnalle varat NORDIT-projektia varten, jonka tavoitteena on Pohjoismaissa puhuttavien kielten ITopetuksen laadun arviointi. Projektin ensimmäinen seminaari pidettiin marraskuun lopulla Jyväskylän yliopistossa. Pohjoismaisten kieli- ja kirjallisuuskurssien vuotuinen kokous pidettiin syyskuussa Saariselällä ja sen erityisteemana oli saamen kieli ja kulttuuri. Pohjoismainen lehtorikonferenssi puolestaan oli Budapestissa lokakuussa ja tilaisuuteen oli kutsuttu Pohjoismaiden kielten lehtorit itäisen Keski- Euroopan maista. Oslossa järjestettiin marraskuussa seminaari Pohjoismaiden kielten, erityisesti suomen asemasta Pohjolan yliopistoissa. Vuosi huipentui symposiumsarjaan Japanissa, missä Pohjoismaiden yhteiskuntia ja kulttuuria esiteltiin kolmessa japanilaisessa yliopistossa Tokion alueella ja Osakassa. Lisäksi järjestettiin yksi tilaisuus laajemmalle yleisölle Ruotsin Tokion suurlähetystössä. UKANin uutena toimintamuotona tarjotaan ensi kesänä kääntäjäseminaari ulkomaisille suomen kielen opiskelijoille tai vastavalmistuneille. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Kirjallisuuden tiedotuskeskuksen kanssa. Kesäkurssitarjontaa lisätään yhdellä keskitason kurssilla, jotta maailmalla kasvaneeseen kysyntään voitaisiin entistä paremmin vastata. Viime kesänä lanseeratussa Suomea Suomessa harjoitteluohjelmassa oli 51 opiskelijaa. Ohjelma on tarjolla myös ensi vuonna. Näistä ja muistakin aiheista lisää tämän expressin sivuilla. Kiitokset kuluneen vuoden yhteistyöstä ja menestystä tulevalle! Anna-Maija Raanamo 1

2 P ÄIVÄ SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN TUNTEMUKSEN LISÄÄMISEKSI Virallinen Euroopan kielten vuoden päivä oli , jolloin Euroopan komissio järjesti kielitapahtuman Brysselissä. Suomen kieli ja sen opetus olivat esillä tapahtumassa Suomen Benelux-instituutin koordinoimana. Tilaisuuteen osallistuneet saattoivat opetella suomen kieltä näytetunneilla ja tutustua suomalaiseen kulttuuriin musiikin avulla. Aleksis Kiven päivänä vietettiin suomen kielen teemapäivää opetuspisteissä eri puolilla maailmaa. Tilaisuuksissa esiteltiin suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria ensisijaisesti suomalaisen kirjallisuuden avulla. Reykjavikissa tapahtuma keskittyi nykykirjallisuuteen. Kirjailijavieraana oli Hannele Huovi, joka esitteli ja luki tuotantoaan Reykjavikin Pohjolan talolla. Madridissa järjestettiin Mika Waltari -tapahtuma, jossa esiteltiin kirjailijan tuotantoa. Tapahtuma keskittyi Waltarin tuotantoon, koska tämän kirjoja on käännetty espanjaksi ja niitä luetaan paljon, mutta useinkaan ei ole tiedossa, että Waltari on suomalainen kirjailija. Tilaisuus järjestettiin Suomen Madridin-insituutissa. Suomen Pietarin-insituutti järjesti yhteistyössä Pietarin alueen koulujen kanssa tapahtuman, jossa esiteltiin suomen kielen opiskelua Pietarissa ja suomalaista kulttuuria yleensä. Tilaisuudessa keskusteltiin myös Pietarissa annettavan suomen kielen opetuksen kehittämisestä ja perustettiin Pietarin suomen kielen opettajien yhdistys. Suomen Ranskan insituutissa järjestettiin näyttely suomen kielen opetuksesta Pariisissa. Näyttelyssä esiteltiin suomen kieltä ja suomen kielen opetuksen historiaa valokuvin, tekstikatkelmin ja oppikirjoin. Esillä oli myös uusia kielen opiskelun apuvälineitä kuten CD- ROM-levyjä, joita näyttelyn vieraat saivat kokeilla. Teemapäivää vietettiin myös Latvian yliopistossa Riiassa, jossa esiteltiin suomen kielen opintomahdollisuuksia. Toronton yliopistossa Kanadassa avattiin Suomen luontoa esittelevä valokuvanäyttely. Ruotsissa Lundin yliopistossa kuultiin luentoja suomen kielestä ja kulttuurista ja avattiin kirjanäyttely teemapäivän kunniaksi. New Yorkin Suomen kielen ja kulttuurin opetuspiste Columbian yliopistossa järjesti suomalaisen runouden ja musiikin illan, jossa esiintyi mm. muusikko Ulla Suokko. Teemapäiviä järjestettiin myös marras- ja joulukuussa. CIMO järjesti marraskuussa Portugalissa yhdessä Suomen Portugalin suurlähetystön, Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen, Suomen Madridin-instituutin ja Porton yliopiston kanssa kieli, kirjallisuus ja viestintä -aiheisen Suomi-päivän. Hampurin yliopistossa kuultiin esitelmä slangista ja tutustuttiin suomen kirjakielen kehityksestä kertovaan näyttelyyn. Kalifornian yliopistossa Berkeley ssä ja Tarton yliopistossa järjestettyjen teemapäivien aiheena oli suomalainen joulu perinteineen. Esillä olivat myös opiskelumahdollisuudet Suomesta ja suomen kielestä kiinnostuneille. Syksyn viimeiset teemapäivät vietettiin itsenäisyyspäivän aikoihin Venäjällä Syktyvkarissa ja Puolassa Elkin kaupungissa, missä Poznanin yliopiston lehtori oppilaineen esitteli suomen kielen opiskelumahdollisuuksia ja kertoi suomalaisesta kulttuurista. Ja lisää on tulossa. Syksy tuntui olevan monessa opetuspisteessä liian kiireistä aikaa teemapäivien järjestämiseen. Niinpä moni päätti järjestää teemapäivän keväällä Keväällä teemapäiviä vietetään Italiassa, Itävallassa, Puolassa, Romaniassa, Saksassa, Slovakiassa, Tanskassa, Tsekissä, Unkarissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Tapahtumia riittää siis edelleen ympäri maailmaa! CIMO ONNITTELEE Tasavallan presidentti Tarja Halonen on itsenäisyyspäivänä 2001 myöntänyt seuraavat kunniamerkit: Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki: Professori Maisa Marja-Liisa Martin, Jyväskylä Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki: Ulkomaanlehtori Paula Riitta Helena Kokkonen, Kirkkonummi T AKE A CHANCE SAISIS TA CHANCE TA CHANCEN APOSTE NO FINLANDÊS! CIMO julkaisi alkuvuonna Take a Chance on Finnish! -esitteen osana suomen kielen opintojen markkinointikampanjaa. Englanninkielinen esite sai syksyllä rinnalleen muita kieliversioita: ruotsin-, saksan-, ranskan-, italianja portugalinkieliset esitteet ovat tulleet tarpeeseen ja löytäneet paikkansa Suomen-opintojen markkinointimateriaalina. Eri kieliversioita voi tilata sähköpostitse os.: tai 2

3 Elämää Elämää suomeksi E LÄMÄÄ SUOMEKSI! - KILPAILUN SATOA Euroopan kielten teemavuoden ohjelmaan kuului myös Elämää suomeksi! -kilpailu, jonka tarkoituksena oli rohkaista opiskelijoita käyttämään suomen kielen taitoaan sekä kannustaa ideoimaan Internet-sivuja, joista olisi apua suomen kielen opiskeluun ulkomailla. Kilpailu päättyi marraskuun lopussa, ja määräaikaan mennessä UKANiin saapui 51 työtä Euroopasta ja Yhdysvalloista. Erityisesti itäisen Keski-Euroopan maiden suomen kielen opiskelijat osallistuivat ahkerasti kilpailuun. On ollut mukava huomata, että kilpailutöitä ovat lähettäneet sekä useita vuosia suomen kieltä opiskelleet että vasta opintojaan aloitelleet. Elämää suomeksi -aihe on innoittanut hyvin erilaisiin töihin, ja raati on saanut luettavakseen mm. erilaisia matkakertomuksia ja Suomea, suomalaista kulttuuria ja suomalaisia kuvaavia kirjoituksia. Arvosteluraati on jo aloittanut töihin tutustumisen, ja kilpailun tulokset julkaistaan Runebergin päivänä 5. helmikuuta Kilpailun sadosta on tarkoitus koota julkaisu sekä tuottaa verkkosivut ulkomailla suomen kieltä opiskelevien tarpeisiin. V UODEN 2002 ALUSTAVA TAPAHTUMAKALENTERI Elämää suomeksi -kilpailun tulosten julkaiseminen SASSin (The Society for the Advancement of Scandinavian Study) konferenssi Salt Lake City ssä Ulkomaanlehtorien opinto- ja neuvottelupäivät Jyväskylässä Kääntäjäseminaari Helsingissä Pohjoismainen lehtorikokous Oulussa marraskuussa 2002 UKANIN JÄRJESTÄMÄT S UOMEN KIELEN JA KULTTUURIN KESÄKURSSIT / AJANKOHDAT V P o h j o i s m a i s e t k u r s s i t : Kurssi I, Vaasan yliopisto Kurssi II, Vaasan yliopisto Suomenruotsalaisen kulttuurin kurssi, Kuggom Näille kursseille hyväksytään ainoastaan pohjoismaisia opiskelijoita. Huom. poikkeus: Baltian maissa suomea opiskelevat voivat hakea kurssistipendejä Pohjoismaiden ministerieuvostolta yhteistyössä oman yliopistonsa pohjoismaisten kielten laitoksen kanssa. Lisätietoja UKANista. K a n s a i n v ä l i s e t k u r s s i t : Kurssi I, Jyväskylän yliopisto Kurssi II, Kuopio Kurssi III A, Oulun yliopisto Kurssi III B, paikka avoin Kurssi IV, Jyväskylän yliopisto Kansainvälisistä kursseista III A ja IV ovat avoimia myös pohjoismaalaisille. H AKUAJAT Pohjoismaalaisten hakijoiden osalta hakuaika päättyy ja kansainvälisten hakijoiden osalta Molempia hakijaryhmiä varten on olemassa erillinen hakulomake. Hakemukseen liitetään lehtorin täyttämä lausuntolomake, joita lähetetään tämän tiedotteen mukana. Tarkemmat hakuohjeet lomakkeessa ja UKANin esitteessä. M UUTOKSIA Yliopistoille järjestetyn tarjouskilpailun pohjalta muuttuu viime vuodesta yhden pohjoismaisen kurssin paikkakunta: Vaasan yliopisto järjestää molemmat pohjoismaiset kurssit I ja II, joten Turussa ei ole ensi kesänä lainkaan kurssia. 3

4 III-tasolle on kovan kysynnän vuoksi tarkoitus järjestää lisäkurssi, joka vastaa tasoltaan Oulun kurssia. Tälle kurssille on mahdollista hakea, vaikka paikkakuntaa ei ole vielä päätetty. Suomenruotsalaisen kulttuurin kurssin Kuggomissa järjestää Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden laitos. K URSSIEN TASOJEN KUVAUKSET 4 Pohjoismaisten kurssien (I ja II) tasokuvauksista on tarkemmat tiedot UKANin esitteessä Kurssilaisten valintoja tulee jatkossa helpottamaan se, että molemmat kurssit ovat yhtä aikaa samassa yliopistossa. Kv. I-kurssi (Jyväskylässä) on tasoltaan hieman alempi kuin II-kurssi (Kuopiossa). I-kurssille otetaan yhden lukukauden tai korkeintaan yhden lukuvuoden suomea opiskelleita, joilla on vaikeuksia ymmärtää tai tuottaa puhetta. Kv. II-kurssi (Kuopiossa) on selkeästi niille, joilla on ollut yliopistossa melko intensiivistä suomen opetusta vähintään yhden lukuvuoden ajan. Hakijan tulee ymmärtää puhuttua yksinkertaista suomea. Kv. III A ja B -kursseilla (A: Oulussa; B: kurssipaikka avoin!) nivotaan opetukseen mukaan enemmän kirjallisuutta. Sitä on n. 20 tuntia ja kielen opetusta on 60 tuntia. Tällä kurssilla pyritään erityisesti vahvistamaan käytännön kielitaitoa (puhumista ja puheen ymmärtämistä) ja opiskelijoiden tulisikin pystyä osallistumaan ryhmätyöskentelyyn. Kv. IV-kurssi (Jyväskylässä) on suomea jo erittäin hyvin osaaville. Ei tasoryhmiä vaan kysynnän mukaan muodostetaan kaksi tai kolme ryhmää, jotka painottuvat kieleen ja kirjallisuuteen sekä yhteiskunnallisiin aiheisiin. I, II ja III -kursseilla on eri tasoryhmiä Kaikilla kursseilla harjoitellaan erityisesti puhumista ja puheen ymmärtämistä. K IRJAUUTUUKSIA Terttu Leney & Liisa Needham: Finn Talk. Multimedia Finnish Language Course. Finn-Guild & Kansanvalistusseura Maila Eichhorn, Inkeri Lehtimaja & Sanna Voipio: Tekstitulkki. Lukemisto ja tehtäväkokoelma suomi toisena ja vieraana kielenä -opetukseen. Laatusana Oy & Kesälukioseura Tilaukset Äidinkielen opettajain liitosta. Erkki Savolainen & Anneli Brown: Verkkokielioppi. Finn Lectura Oppilaitoksille suunnattu, www-selaimen avulla käytettävä suomen kielioppi. Sisältää äänne-, muoto- ja lauseopin osiot. Esittelyversio osoitteessa Suomen vuosisata. Tietoteos Suomesta ja suomalaisista sadan vuoden ajalta: asuminen ja rakentaminen, kansantalous ja elinkeinot, koti- ja ulkomaankauppa, koulutus ja tutkimus, oikeusolot ja rikollisuus, sosiaaliturva ja viestintä, vaalit, väestö ja työelämä, ympäristö ja energia. Tilastokeskus Uutta aineistoa

5 K IELENHUOLTOA INTERNETISSÄ U USIA VIDEOHANKINTOJA Kielikello-lehden sähköinen arkisto Verkko-Kielikello on valmistunut. Se on kooste Kielikellon painetuista numeroista vuodesta 1968 alkaen. Sieltä selviävät esim. yhteen ja erikseen kirjoittamisen periaatteet, merkkien ja numeroiden oikeinkirjoitus, virastojen ja laitosten nimien kirjoittaminen ja monet muut kielenkäytön kysymykset. Verkko-Kielikello on maksullinen palvelu, mutta siihen voi tutustua veloituksetta kahden viikon ajan. Osoite Kielenhuoltoon liittyviin kysymyksiin saa vastauksia myös kielitoimiston sivulta kielitoimisto. U USI SUOMEN KIELEN KURSSI INTERNETISSÄ Marjukka Kenttälä Helsingin yliopiston kielikeskuksesta on tehnyt yhdessä opiskelija Jan Wagnerin kanssa suomen kielen verkkoalkeiskurssin, joka on avoin kaikille kiinnostuneille. Tavataan taas! Johdanto suomen kieleen ja Suomeen sisältää myös suuren määrän linkkejä lukuisille suomalaisille internet-sivuille (esim. eduskunta, tilastokeskus, Suomen Akatemia, monet museot), jotka antavat taustatietoja tekstissä käsitellyille asioille. Kurssi on vielä osittain keskeneräinen; siihen on myös tulossa sanasto ja ääni kaikkiin teksteihin. Tällä hetkellä kurssin apukielenä on englanti, mutta myös muita kieliversioita on tulossa myöhemmin. Tavataan taas! -kurssin osoite on donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/ FinnishForForeigners. M UITA INTERNET- OSOITTEITA Selkouutiset-lehden tekstejä voi lukea ja osittain kuunnellakin osoitteessa Papunet on varsinaisesti palveluverkko puhevammaisille ja selkokielen käyttäjille, mutta siitä saattaa olla hyötyä myös suomen kielen opiskelijoille, jotka eivät vielä ole kovin pitkällä opinnoissaan. Papunetissä esitellään myös suomenkielisiä selkokirjoja. Samasta osoitteesta saa tietoa myös ruotsinkielisestä selkolehdestä ja -kirjallisuudesta. Sivusto on vielä osittain keskeneräinen. Pientä hupia (ja vähän hyötyäkin?) voi saada opetukseen kahdelta www-sivulta, joilla voi käännättää kirjakielisen tekstin joko Turun tai Savon murteelle. Konekäännökset eivät valitettavasti tietenkään ole aivan täydellisiä. Turkuraattori netellocom/murre.cgi Muljaatin muljaatin.html Aunuksenkarjalaiset. Sarjasta Väinölän lapset. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, suomen kielen laitos, yliopiston tiedotus sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 28 min. Lyydiläiset. Sarjasta Väinölän lapset. 40 min. Virolaiset. Sarjasta Väinölän lapset. 40 min. Aikamme elokuva - Aki Kaurismäki. Dokumentti elokuvaohjaaja Aki Kaurismäestä vuodelta min. Puhtaaksikirjoittaja. Tv-draama Jean Sibeliuksesta ja hänen kahdeksannen sinfoniansa puhtaaksikirjoittajasta. Ohj. Hannu Heikinheimo. 1 t 25 min. Juha. Juhani Ahon romaanin pohjalta ohjannut Aki Kaurismäki Mykkä elokuva, jossa englanninkielinen teksti. 78 min. Kauas pilvet karkaavat. Englanninkielinen teksti. Ohjaus Aki Kaurismäki min. Pidä huivista kiinni, Tatjana. Englanninkielinen teksti. Ohjaus Aki Kaurismäki min. Rikos ja rangaistus. Fjodor Dostojevskin romaanin pohjalta ohjannut Aki Kaurismäki min. Tulitikkutehtaan tyttö. Englanninkielinen teksti. Ohjaus Aki Kaurismäki min. Varjoja paratiisissa. Ohjaus Aki Kaurismäki min. Videoita voi tilata lainaksi Leena Kärnältä. L EHTITILAUKSISTA Mikäli toivotte muutoksia lehtitilauksiinne vuodeksi 2002, pyydämme ilmoittamaan asiasta ensi tilassa Leena Kärnälle. Mainittakoon, että esim. kesäloman ajaksi on mahdollista keskeyttää Helsingin Sanomien tilaus, jolloin tilausjakso pitenee vastaavasti jakson loppupäästä. 5

6 K ANSAINVÄLISEN HARJOITTELUN YKSIKKÖ TIEDOTTAA HARJOITTELU TUKEE SUOMEN KIELEN OPPIMISTA Euroopan kielten vuoden kunniaksi perustettu harjoitteluohjelma Suomea Suomessa jatkuu myös ensi vuonna. Tänä vuonna Suomessa oli ohjelman kautta 51 harjoittelijaa. Ensi vuoden tavoitteena on päästä samaan tulokseen. Suomea Suomessa -ohjelma on tarkoitettu ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opiskelijoille. Harjoittelu tapahtuu joko kulttuurialan laitoksissa tai perheissä. Opiskelijan tulee olla vähintään toisella vuosikurssilla ja hänellä pitää olla ainakin käytännön tilanteisiin riittävä suomen kielen taito. Harjoittelun tavoitteena on tutustuttaa ulkomaisia suomen kielen opiskelijoita suomalaiseen työskentelykulttuuriin ja tarjota heille mahdollisuus puhua suomea aidoissa työelämän tilanteissa. Kolmisenkymmentä harjoittelupaikkaa saatiin tänä vuonna erilaisista järjestöistä, kirjastoista, museoista ja festivaalitapahtumista. Harjoittelija saa elinkustannukset kattavan palkan tai joissakin tapauksissa CIMO maksaa harjoittelijalle apurahaa. Harjoittelu voi tapahtua myös suomalaisessa perheessä perheenjäsenenä. Perheharjoitteluun osallistui tänä vuonna parikymmentä opiskelijaa. Harjoittelija osallistuu perheenjäsenten tavoin kotitöiden tekemiseen enintään 5 tuntia päivässä tai 25 tuntia viikossa. Jokaista työviikkoa kohti on kaksi vapaapäivää. Harjoittelijalla on oma huone ja hän aterioi perheen kanssa. Perhe maksaa harjoittelijalle ns. taskurahaa mk viikossa. Kesäaikana Suomessa oleville ulkomaisille harjoittelijoille järjestetään yhteistä vapaa-ajan ohjelmaa. Hakuaika Suomea Suomessa - ohjelmaan päättyy helmikuun 15. päivänä Hakulomakkeen voi tulostaa CIMOn kotisivuilta, osoitteesta harjoittelu/hakulomakkeet. Hakemukseen tulee liittää suomen kielen opettajan lausunto hakijan suomen kielen taidosta, CV sekä hakijan omat perustelut sille, miksi hän haluaa harjoittelemaan Suomeen. Kansainvälinen harjoittelu O PETUSHARJOITTELU LEHTORAATEISSA CIMOn kansainvälisen harjoittelun yksikkö tarjoaa kerran vuodessa Suomen kielen ja kulttuurin sekä kirjallisuuden opiskelijoille mahdollisuuden alansa harjoitteluun ulkomailla. Harjoittelu tapahtuu ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opetusta tarjoavissa laitoksissa. Ohjelma on pyörinyt jo nelisen vuotta ja ilahduttavan monet lehtoraatit ovat lähteneet mukaan tarjoamalla harjoittelupaikkoja. Tällä hakukierroksella harjoittelumahdollisuuksia tarjottiin aikaisempaa useammassa yliopistossa Venäjällä. Harjoittelupaikkoja tarjosivat tänä vuonna iloksemme myös suomen kielen opetuspisteet Espanjassa. Hakijoita tarjolla oleviin harjoittelupaikkoihin oli hiukan viimevuotista vähemmän, yhteensä nelisenkymmentä. Eniten kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa herättivät Hollanti, USA, Espanja ja Italia. Saksankielisiin maihin hakijoita oli perinteistä poiketen vähänlaisesti. Myös Venäjän hakijamäärät jäivät pieniksi, mutta lisähaun jälkeen hakemuksia sinnekin kertyi kymmenkunta. Toiminta sukukansojen parissa tuntui kiinnostavan. 6

7 Y HTEYSTIETOJA Nämä suorat yhteystiedot on tarkoitettu lähinnä lehtorien käyttöön. Opiskelijat saavat tietoa internetistä osoitteesta sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta (ma - to klo ja 13-15). UKANIN SIHTEERISTÖ UKAN/CIMO, PL 343 (Hakaniemenkatu 2, 2. krs), FIN Helsinki Yhteinen sähköposti: Pääsihteeri Anna-Maija Raanamo Puhelin: Sähköposti: Suunnittelija Inkeri Hintikka Puhelin: Sähköposti: Henkilövaihdon sihteeri Leena Kärnä Puhelin: Sähköposti: Projektisihteeri Johanna Komppa Puhelin: Sähköposti M UITA CIMOLAISIA Apulaisjohtaja Kirsti Aaltonen (työsopimusneuvottelut, palvelussuhteen ehdot) Puhelin: Sähköposti: Sähköposti: Suunnittelija Eila Hagfors (sukukansaohjelma) Puhelin: Sähköposti: Henkilövaihdon sihteeri Kirsti Merikanto (suomen kielen apurahaohjelmat) Puhelin: Sähköposti: Suunnittelija Jaana Mutanen (harjoittelu lehtoraateissa) Puhelin: Sähköposti: Suunnittelija Marketta Rytkönen (Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma) Puhelin: Sähköposti: 7

8 UKANin sihteeristö on vuodenvaihteen aikaan lomalla seuraavasti: Anna-Maija Raanamo Inkeri Hintikka Leena Kärnä Johanna Komppa CIMO ja UKANin neuvottelukunta ja sihteeristö toivottavat kaikille yhteistyökumppaneilleen eri puolilla maailmaa RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA! 8

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013 CIMO ja suomalaiset maailmalla Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen Mitä ominaisuuksia kansainvälisessä työssä tarvitaan? CIMOn harjoitteluohjelmat CIMOn harjoitteluohjelmat Opiskelijoille ja vastavalmistuneille,

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihdon edellytykset 1 tutkinto-opinto-oikeus JY:ssa riittävät pohjaopinnot; vaihtoon lähtiessä tulee olla suoritettu

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla.

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. = Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. 1. Vaihto-opiskelu Lähtö aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

A2- kielivalinta. 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli

A2- kielivalinta. 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli A2- kielivalinta 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli Hyvät KOLMASLUOKKALAISTEN vanhemmat Lapsellanne on nyt mahdollisuus valita toinenkin vieras kieli englannin lisäksi.

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö Opiskelemaan Saksaan 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö OPISKELEMAAN SAKSAAN 2 Saksa on suosittu kohdemaa perinteikäs yliopistomaa

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011

AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011 AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Aikis -hankkeen tavoitteena on koordinoida aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetun suomen ja ruotsin

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement HAKULOMAKE KANSAINVÄLISIIN VAIHTOIHIN PALAUTA LOMAKE OMAN OPPILAITOKSESI KV-VASTAAVALLE MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ * Täytä hakulomake selkeällä

Lisätiedot

Opiskelemaan Venäjälle

Opiskelemaan Venäjälle Opiskelemaan Venäjälle infotilaisuus 20.10.2011 klo 15:00-17:00 Puhujina: Veronika Koltunova Pietarin valtionyliopiston kansainväliseltä osastolta kertoo opiskelusta lähinnä Pietarin valtionyliopistossa.

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Koulutus 215 Ainevalinnat 214 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat ä opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Tilastokeskuksen mukaan venäjää opiskelleiden osuus peruskoulun 1-6 oppilaista oli,2 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Tarja Nikula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos) Peppi Taalas (Kielikeskus) Esityksen rakenne Muuttuvan maailman seuraamuksia

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi 14.11.2015 Sisällys 1) Suomen kielen huolto Kotuksen tehtävänä 2) Kielenhuollon toimintaympäristö

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa ma 21.5.2012 klo. 14.45-15.30 Tarja Nousiainen CIMO tarja.nousiainen@cimo.fi p. 0295 338 609 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 22.1.2015 Ulkomailla opiskelun hyödyt Akateeminen hyöty Uusia

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu

Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu Koulun historiasta Avattu 1.syyskuuta 1994 106 oppilasta lähti uuteen kouluun Lukuvuosi 2013-2014 920 oppilasta 889 opiskelee suomen kieltä, 34 vepsän kieltä, 130

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Helsingin Kielitivoli Viehko. Työkalupakkeja kieltenopettajille. Kielitivoli-koordinaattorien koulutus, Scandic Continental 9.-10.5.

Helsingin Kielitivoli Viehko. Työkalupakkeja kieltenopettajille. Kielitivoli-koordinaattorien koulutus, Scandic Continental 9.-10.5. (Kuvan paikka) Helsingin Kielitivoli Viehko Työkalupakkeja kieltenopettajille Annamari Kajasto, projektisuunnittelija Kielitivoli-koordinaattorien koulutus, Scandic Continental 9.-10.5.2011 11.5.2011 Tekijä

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Kielenhuoltoa kun alettiin tekemään. Riitta Eronen Tukholma 10.4.2015

Kielenhuoltoa kun alettiin tekemään. Riitta Eronen Tukholma 10.4.2015 Kielenhuoltoa kun alettiin tekemään Riitta Eronen Tukholma 10.4.2015 KOTUS Sanakirjaosasto Kielenhuolto-osasto Ruotsin kielen osasto Kielitoimisto? Kielenhuolto, nimistönhuolto, nykykielen sanakirjan toimitus

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. 100-prosenttisesti suositeltu. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. 100-prosenttisesti suositeltu. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 100-prosenttisesti suositeltu KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 www.kuntarekry.fi Kunta-alan työpaikkailmoitukset www.kuntarekry.fi Joka puolelta Suomea Organisaatiomuodosta riippumatta Eri asematasoilta

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikieli Euroopassa Kaikkein varovaisimpien arvioiden mukaan romanikielen puhujia on Euroopassa

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

A2-KIELEN VALINTA. Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon. 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1

A2-KIELEN VALINTA. Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon. 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1 A2-KIELEN VALINTA Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1 Kielivisailu Saksa 1. Mitä seuraavista asioista ei voi syödä? a) Kuchen b) Küche c) Kühe 8.1.2014 Eveliina Bovellan

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta.

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta. Maailmalle nyt! Löydä oma suuntasi Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön, töihin tai muuten hankkimaan uusia kokemuksia. Vaihto-oppilaaksi

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Aika Opintohallinto Viestintä / markkinointi Vastuu Tammikuu 2013 Yleiset valintaperusteet vuodelle 2014 Opintopalvelujohtaja, koulutusneuvosto Maaliskuu 2013 Kevään

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Äidinkieli ja kirjallisuus Tuntijakotyöryhmän kokous 20.1.2010 Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 20.1.2010 1 Äidinkieli ja kirjallisuus tieto-, taito- ja taideaine - Äidinkieli

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET Selkokielen käyttö opetuksessa Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus Ihmisten viestinnän epätarkkuus johtaa usein virheellisiin tulkintoihin keskusteluissa!

Lisätiedot

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Taina Juurakko Paavola Tutkijayliopettaja, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa

Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Uudet liput Uumajan kunta on tilannut uudet liput, joissa on teksti sekä suomen että uumajan saamen kielillä. Sinut toivotetaan tervetulleeksi

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KIELISUIHKUISTA LIISA VIROLAINEN TRE YO

KOKEMUKSIA KIELISUIHKUISTA LIISA VIROLAINEN TRE YO KOKEMUKSIA KIELISUIHKUISTA LIISA VIROLAINEN 14.9.2016 TRE YO SALUT! KIELISUIHKU Ennen varsinaista kieltenopetusta järjestettävä toiminta, jossa oppilaat tutustuvat vieraisiin kieliin leikkien, laulujen

Lisätiedot