H YVÄT SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJAT JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H YVÄT SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJAT JA"

Transkriptio

1 E X P R E S S UKANEXPRESS 2/ H YVÄT SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJAT JA MUUT KUMPPANIMME ERI PUOLILLA MAAILMAA, Vuosi 2001 on ollut eräs tapahtumarikkaimmista UKANin historiassa. Vuosi oli paitsi Euroopan kielten teemavuosi myös Suomen puheenjohtajuusvuosi kaikessa pohjoismaisessa yhteistyössä. Kymmeniä kielten vuoden tapahtumia on järjestetty eri puolilla Eurooppaa, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Erityishuomion kohteena oli Porton yliopisto, jossa järjestettiin marraskuun alussa Suomen kielen ja kulttuurin päivä yhteistyössä Suomen Portugalin suurlähetystön, Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen, Suomen Madridin-instituutin ja CIMOn kesken. Kielten vuoden kunniaksi CIMO julkaisi Take a Chance on Finnish - esitteen, josta ilmestyi englanninkielisen lisäksi italian-, portugalin-, ranskan-, ruotsin- ja saksankieliset versiot. Jatkossa on tarkoitus käännättää esitettä tarpeen mukaan muillekin kielille. Pohjoismaiden Ministerineuvosto myönsi Pohjoismaiden kielten ja kulttuurin ulkomaanopetuksen toimikunnalle varat NORDIT-projektia varten, jonka tavoitteena on Pohjoismaissa puhuttavien kielten ITopetuksen laadun arviointi. Projektin ensimmäinen seminaari pidettiin marraskuun lopulla Jyväskylän yliopistossa. Pohjoismaisten kieli- ja kirjallisuuskurssien vuotuinen kokous pidettiin syyskuussa Saariselällä ja sen erityisteemana oli saamen kieli ja kulttuuri. Pohjoismainen lehtorikonferenssi puolestaan oli Budapestissa lokakuussa ja tilaisuuteen oli kutsuttu Pohjoismaiden kielten lehtorit itäisen Keski- Euroopan maista. Oslossa järjestettiin marraskuussa seminaari Pohjoismaiden kielten, erityisesti suomen asemasta Pohjolan yliopistoissa. Vuosi huipentui symposiumsarjaan Japanissa, missä Pohjoismaiden yhteiskuntia ja kulttuuria esiteltiin kolmessa japanilaisessa yliopistossa Tokion alueella ja Osakassa. Lisäksi järjestettiin yksi tilaisuus laajemmalle yleisölle Ruotsin Tokion suurlähetystössä. UKANin uutena toimintamuotona tarjotaan ensi kesänä kääntäjäseminaari ulkomaisille suomen kielen opiskelijoille tai vastavalmistuneille. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Kirjallisuuden tiedotuskeskuksen kanssa. Kesäkurssitarjontaa lisätään yhdellä keskitason kurssilla, jotta maailmalla kasvaneeseen kysyntään voitaisiin entistä paremmin vastata. Viime kesänä lanseeratussa Suomea Suomessa harjoitteluohjelmassa oli 51 opiskelijaa. Ohjelma on tarjolla myös ensi vuonna. Näistä ja muistakin aiheista lisää tämän expressin sivuilla. Kiitokset kuluneen vuoden yhteistyöstä ja menestystä tulevalle! Anna-Maija Raanamo 1

2 P ÄIVÄ SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN TUNTEMUKSEN LISÄÄMISEKSI Virallinen Euroopan kielten vuoden päivä oli , jolloin Euroopan komissio järjesti kielitapahtuman Brysselissä. Suomen kieli ja sen opetus olivat esillä tapahtumassa Suomen Benelux-instituutin koordinoimana. Tilaisuuteen osallistuneet saattoivat opetella suomen kieltä näytetunneilla ja tutustua suomalaiseen kulttuuriin musiikin avulla. Aleksis Kiven päivänä vietettiin suomen kielen teemapäivää opetuspisteissä eri puolilla maailmaa. Tilaisuuksissa esiteltiin suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria ensisijaisesti suomalaisen kirjallisuuden avulla. Reykjavikissa tapahtuma keskittyi nykykirjallisuuteen. Kirjailijavieraana oli Hannele Huovi, joka esitteli ja luki tuotantoaan Reykjavikin Pohjolan talolla. Madridissa järjestettiin Mika Waltari -tapahtuma, jossa esiteltiin kirjailijan tuotantoa. Tapahtuma keskittyi Waltarin tuotantoon, koska tämän kirjoja on käännetty espanjaksi ja niitä luetaan paljon, mutta useinkaan ei ole tiedossa, että Waltari on suomalainen kirjailija. Tilaisuus järjestettiin Suomen Madridin-insituutissa. Suomen Pietarin-insituutti järjesti yhteistyössä Pietarin alueen koulujen kanssa tapahtuman, jossa esiteltiin suomen kielen opiskelua Pietarissa ja suomalaista kulttuuria yleensä. Tilaisuudessa keskusteltiin myös Pietarissa annettavan suomen kielen opetuksen kehittämisestä ja perustettiin Pietarin suomen kielen opettajien yhdistys. Suomen Ranskan insituutissa järjestettiin näyttely suomen kielen opetuksesta Pariisissa. Näyttelyssä esiteltiin suomen kieltä ja suomen kielen opetuksen historiaa valokuvin, tekstikatkelmin ja oppikirjoin. Esillä oli myös uusia kielen opiskelun apuvälineitä kuten CD- ROM-levyjä, joita näyttelyn vieraat saivat kokeilla. Teemapäivää vietettiin myös Latvian yliopistossa Riiassa, jossa esiteltiin suomen kielen opintomahdollisuuksia. Toronton yliopistossa Kanadassa avattiin Suomen luontoa esittelevä valokuvanäyttely. Ruotsissa Lundin yliopistossa kuultiin luentoja suomen kielestä ja kulttuurista ja avattiin kirjanäyttely teemapäivän kunniaksi. New Yorkin Suomen kielen ja kulttuurin opetuspiste Columbian yliopistossa järjesti suomalaisen runouden ja musiikin illan, jossa esiintyi mm. muusikko Ulla Suokko. Teemapäiviä järjestettiin myös marras- ja joulukuussa. CIMO järjesti marraskuussa Portugalissa yhdessä Suomen Portugalin suurlähetystön, Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen, Suomen Madridin-instituutin ja Porton yliopiston kanssa kieli, kirjallisuus ja viestintä -aiheisen Suomi-päivän. Hampurin yliopistossa kuultiin esitelmä slangista ja tutustuttiin suomen kirjakielen kehityksestä kertovaan näyttelyyn. Kalifornian yliopistossa Berkeley ssä ja Tarton yliopistossa järjestettyjen teemapäivien aiheena oli suomalainen joulu perinteineen. Esillä olivat myös opiskelumahdollisuudet Suomesta ja suomen kielestä kiinnostuneille. Syksyn viimeiset teemapäivät vietettiin itsenäisyyspäivän aikoihin Venäjällä Syktyvkarissa ja Puolassa Elkin kaupungissa, missä Poznanin yliopiston lehtori oppilaineen esitteli suomen kielen opiskelumahdollisuuksia ja kertoi suomalaisesta kulttuurista. Ja lisää on tulossa. Syksy tuntui olevan monessa opetuspisteessä liian kiireistä aikaa teemapäivien järjestämiseen. Niinpä moni päätti järjestää teemapäivän keväällä Keväällä teemapäiviä vietetään Italiassa, Itävallassa, Puolassa, Romaniassa, Saksassa, Slovakiassa, Tanskassa, Tsekissä, Unkarissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Tapahtumia riittää siis edelleen ympäri maailmaa! CIMO ONNITTELEE Tasavallan presidentti Tarja Halonen on itsenäisyyspäivänä 2001 myöntänyt seuraavat kunniamerkit: Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki: Professori Maisa Marja-Liisa Martin, Jyväskylä Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki: Ulkomaanlehtori Paula Riitta Helena Kokkonen, Kirkkonummi T AKE A CHANCE SAISIS TA CHANCE TA CHANCEN APOSTE NO FINLANDÊS! CIMO julkaisi alkuvuonna Take a Chance on Finnish! -esitteen osana suomen kielen opintojen markkinointikampanjaa. Englanninkielinen esite sai syksyllä rinnalleen muita kieliversioita: ruotsin-, saksan-, ranskan-, italianja portugalinkieliset esitteet ovat tulleet tarpeeseen ja löytäneet paikkansa Suomen-opintojen markkinointimateriaalina. Eri kieliversioita voi tilata sähköpostitse os.: tai 2

3 Elämää Elämää suomeksi E LÄMÄÄ SUOMEKSI! - KILPAILUN SATOA Euroopan kielten teemavuoden ohjelmaan kuului myös Elämää suomeksi! -kilpailu, jonka tarkoituksena oli rohkaista opiskelijoita käyttämään suomen kielen taitoaan sekä kannustaa ideoimaan Internet-sivuja, joista olisi apua suomen kielen opiskeluun ulkomailla. Kilpailu päättyi marraskuun lopussa, ja määräaikaan mennessä UKANiin saapui 51 työtä Euroopasta ja Yhdysvalloista. Erityisesti itäisen Keski-Euroopan maiden suomen kielen opiskelijat osallistuivat ahkerasti kilpailuun. On ollut mukava huomata, että kilpailutöitä ovat lähettäneet sekä useita vuosia suomen kieltä opiskelleet että vasta opintojaan aloitelleet. Elämää suomeksi -aihe on innoittanut hyvin erilaisiin töihin, ja raati on saanut luettavakseen mm. erilaisia matkakertomuksia ja Suomea, suomalaista kulttuuria ja suomalaisia kuvaavia kirjoituksia. Arvosteluraati on jo aloittanut töihin tutustumisen, ja kilpailun tulokset julkaistaan Runebergin päivänä 5. helmikuuta Kilpailun sadosta on tarkoitus koota julkaisu sekä tuottaa verkkosivut ulkomailla suomen kieltä opiskelevien tarpeisiin. V UODEN 2002 ALUSTAVA TAPAHTUMAKALENTERI Elämää suomeksi -kilpailun tulosten julkaiseminen SASSin (The Society for the Advancement of Scandinavian Study) konferenssi Salt Lake City ssä Ulkomaanlehtorien opinto- ja neuvottelupäivät Jyväskylässä Kääntäjäseminaari Helsingissä Pohjoismainen lehtorikokous Oulussa marraskuussa 2002 UKANIN JÄRJESTÄMÄT S UOMEN KIELEN JA KULTTUURIN KESÄKURSSIT / AJANKOHDAT V P o h j o i s m a i s e t k u r s s i t : Kurssi I, Vaasan yliopisto Kurssi II, Vaasan yliopisto Suomenruotsalaisen kulttuurin kurssi, Kuggom Näille kursseille hyväksytään ainoastaan pohjoismaisia opiskelijoita. Huom. poikkeus: Baltian maissa suomea opiskelevat voivat hakea kurssistipendejä Pohjoismaiden ministerieuvostolta yhteistyössä oman yliopistonsa pohjoismaisten kielten laitoksen kanssa. Lisätietoja UKANista. K a n s a i n v ä l i s e t k u r s s i t : Kurssi I, Jyväskylän yliopisto Kurssi II, Kuopio Kurssi III A, Oulun yliopisto Kurssi III B, paikka avoin Kurssi IV, Jyväskylän yliopisto Kansainvälisistä kursseista III A ja IV ovat avoimia myös pohjoismaalaisille. H AKUAJAT Pohjoismaalaisten hakijoiden osalta hakuaika päättyy ja kansainvälisten hakijoiden osalta Molempia hakijaryhmiä varten on olemassa erillinen hakulomake. Hakemukseen liitetään lehtorin täyttämä lausuntolomake, joita lähetetään tämän tiedotteen mukana. Tarkemmat hakuohjeet lomakkeessa ja UKANin esitteessä. M UUTOKSIA Yliopistoille järjestetyn tarjouskilpailun pohjalta muuttuu viime vuodesta yhden pohjoismaisen kurssin paikkakunta: Vaasan yliopisto järjestää molemmat pohjoismaiset kurssit I ja II, joten Turussa ei ole ensi kesänä lainkaan kurssia. 3

4 III-tasolle on kovan kysynnän vuoksi tarkoitus järjestää lisäkurssi, joka vastaa tasoltaan Oulun kurssia. Tälle kurssille on mahdollista hakea, vaikka paikkakuntaa ei ole vielä päätetty. Suomenruotsalaisen kulttuurin kurssin Kuggomissa järjestää Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden laitos. K URSSIEN TASOJEN KUVAUKSET 4 Pohjoismaisten kurssien (I ja II) tasokuvauksista on tarkemmat tiedot UKANin esitteessä Kurssilaisten valintoja tulee jatkossa helpottamaan se, että molemmat kurssit ovat yhtä aikaa samassa yliopistossa. Kv. I-kurssi (Jyväskylässä) on tasoltaan hieman alempi kuin II-kurssi (Kuopiossa). I-kurssille otetaan yhden lukukauden tai korkeintaan yhden lukuvuoden suomea opiskelleita, joilla on vaikeuksia ymmärtää tai tuottaa puhetta. Kv. II-kurssi (Kuopiossa) on selkeästi niille, joilla on ollut yliopistossa melko intensiivistä suomen opetusta vähintään yhden lukuvuoden ajan. Hakijan tulee ymmärtää puhuttua yksinkertaista suomea. Kv. III A ja B -kursseilla (A: Oulussa; B: kurssipaikka avoin!) nivotaan opetukseen mukaan enemmän kirjallisuutta. Sitä on n. 20 tuntia ja kielen opetusta on 60 tuntia. Tällä kurssilla pyritään erityisesti vahvistamaan käytännön kielitaitoa (puhumista ja puheen ymmärtämistä) ja opiskelijoiden tulisikin pystyä osallistumaan ryhmätyöskentelyyn. Kv. IV-kurssi (Jyväskylässä) on suomea jo erittäin hyvin osaaville. Ei tasoryhmiä vaan kysynnän mukaan muodostetaan kaksi tai kolme ryhmää, jotka painottuvat kieleen ja kirjallisuuteen sekä yhteiskunnallisiin aiheisiin. I, II ja III -kursseilla on eri tasoryhmiä Kaikilla kursseilla harjoitellaan erityisesti puhumista ja puheen ymmärtämistä. K IRJAUUTUUKSIA Terttu Leney & Liisa Needham: Finn Talk. Multimedia Finnish Language Course. Finn-Guild & Kansanvalistusseura Maila Eichhorn, Inkeri Lehtimaja & Sanna Voipio: Tekstitulkki. Lukemisto ja tehtäväkokoelma suomi toisena ja vieraana kielenä -opetukseen. Laatusana Oy & Kesälukioseura Tilaukset Äidinkielen opettajain liitosta. Erkki Savolainen & Anneli Brown: Verkkokielioppi. Finn Lectura Oppilaitoksille suunnattu, www-selaimen avulla käytettävä suomen kielioppi. Sisältää äänne-, muoto- ja lauseopin osiot. Esittelyversio osoitteessa Suomen vuosisata. Tietoteos Suomesta ja suomalaisista sadan vuoden ajalta: asuminen ja rakentaminen, kansantalous ja elinkeinot, koti- ja ulkomaankauppa, koulutus ja tutkimus, oikeusolot ja rikollisuus, sosiaaliturva ja viestintä, vaalit, väestö ja työelämä, ympäristö ja energia. Tilastokeskus Uutta aineistoa

5 K IELENHUOLTOA INTERNETISSÄ U USIA VIDEOHANKINTOJA Kielikello-lehden sähköinen arkisto Verkko-Kielikello on valmistunut. Se on kooste Kielikellon painetuista numeroista vuodesta 1968 alkaen. Sieltä selviävät esim. yhteen ja erikseen kirjoittamisen periaatteet, merkkien ja numeroiden oikeinkirjoitus, virastojen ja laitosten nimien kirjoittaminen ja monet muut kielenkäytön kysymykset. Verkko-Kielikello on maksullinen palvelu, mutta siihen voi tutustua veloituksetta kahden viikon ajan. Osoite Kielenhuoltoon liittyviin kysymyksiin saa vastauksia myös kielitoimiston sivulta kielitoimisto. U USI SUOMEN KIELEN KURSSI INTERNETISSÄ Marjukka Kenttälä Helsingin yliopiston kielikeskuksesta on tehnyt yhdessä opiskelija Jan Wagnerin kanssa suomen kielen verkkoalkeiskurssin, joka on avoin kaikille kiinnostuneille. Tavataan taas! Johdanto suomen kieleen ja Suomeen sisältää myös suuren määrän linkkejä lukuisille suomalaisille internet-sivuille (esim. eduskunta, tilastokeskus, Suomen Akatemia, monet museot), jotka antavat taustatietoja tekstissä käsitellyille asioille. Kurssi on vielä osittain keskeneräinen; siihen on myös tulossa sanasto ja ääni kaikkiin teksteihin. Tällä hetkellä kurssin apukielenä on englanti, mutta myös muita kieliversioita on tulossa myöhemmin. Tavataan taas! -kurssin osoite on donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/ FinnishForForeigners. M UITA INTERNET- OSOITTEITA Selkouutiset-lehden tekstejä voi lukea ja osittain kuunnellakin osoitteessa Papunet on varsinaisesti palveluverkko puhevammaisille ja selkokielen käyttäjille, mutta siitä saattaa olla hyötyä myös suomen kielen opiskelijoille, jotka eivät vielä ole kovin pitkällä opinnoissaan. Papunetissä esitellään myös suomenkielisiä selkokirjoja. Samasta osoitteesta saa tietoa myös ruotsinkielisestä selkolehdestä ja -kirjallisuudesta. Sivusto on vielä osittain keskeneräinen. Pientä hupia (ja vähän hyötyäkin?) voi saada opetukseen kahdelta www-sivulta, joilla voi käännättää kirjakielisen tekstin joko Turun tai Savon murteelle. Konekäännökset eivät valitettavasti tietenkään ole aivan täydellisiä. Turkuraattori netellocom/murre.cgi Muljaatin muljaatin.html Aunuksenkarjalaiset. Sarjasta Väinölän lapset. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, suomen kielen laitos, yliopiston tiedotus sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 28 min. Lyydiläiset. Sarjasta Väinölän lapset. 40 min. Virolaiset. Sarjasta Väinölän lapset. 40 min. Aikamme elokuva - Aki Kaurismäki. Dokumentti elokuvaohjaaja Aki Kaurismäestä vuodelta min. Puhtaaksikirjoittaja. Tv-draama Jean Sibeliuksesta ja hänen kahdeksannen sinfoniansa puhtaaksikirjoittajasta. Ohj. Hannu Heikinheimo. 1 t 25 min. Juha. Juhani Ahon romaanin pohjalta ohjannut Aki Kaurismäki Mykkä elokuva, jossa englanninkielinen teksti. 78 min. Kauas pilvet karkaavat. Englanninkielinen teksti. Ohjaus Aki Kaurismäki min. Pidä huivista kiinni, Tatjana. Englanninkielinen teksti. Ohjaus Aki Kaurismäki min. Rikos ja rangaistus. Fjodor Dostojevskin romaanin pohjalta ohjannut Aki Kaurismäki min. Tulitikkutehtaan tyttö. Englanninkielinen teksti. Ohjaus Aki Kaurismäki min. Varjoja paratiisissa. Ohjaus Aki Kaurismäki min. Videoita voi tilata lainaksi Leena Kärnältä. L EHTITILAUKSISTA Mikäli toivotte muutoksia lehtitilauksiinne vuodeksi 2002, pyydämme ilmoittamaan asiasta ensi tilassa Leena Kärnälle. Mainittakoon, että esim. kesäloman ajaksi on mahdollista keskeyttää Helsingin Sanomien tilaus, jolloin tilausjakso pitenee vastaavasti jakson loppupäästä. 5

6 K ANSAINVÄLISEN HARJOITTELUN YKSIKKÖ TIEDOTTAA HARJOITTELU TUKEE SUOMEN KIELEN OPPIMISTA Euroopan kielten vuoden kunniaksi perustettu harjoitteluohjelma Suomea Suomessa jatkuu myös ensi vuonna. Tänä vuonna Suomessa oli ohjelman kautta 51 harjoittelijaa. Ensi vuoden tavoitteena on päästä samaan tulokseen. Suomea Suomessa -ohjelma on tarkoitettu ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opiskelijoille. Harjoittelu tapahtuu joko kulttuurialan laitoksissa tai perheissä. Opiskelijan tulee olla vähintään toisella vuosikurssilla ja hänellä pitää olla ainakin käytännön tilanteisiin riittävä suomen kielen taito. Harjoittelun tavoitteena on tutustuttaa ulkomaisia suomen kielen opiskelijoita suomalaiseen työskentelykulttuuriin ja tarjota heille mahdollisuus puhua suomea aidoissa työelämän tilanteissa. Kolmisenkymmentä harjoittelupaikkaa saatiin tänä vuonna erilaisista järjestöistä, kirjastoista, museoista ja festivaalitapahtumista. Harjoittelija saa elinkustannukset kattavan palkan tai joissakin tapauksissa CIMO maksaa harjoittelijalle apurahaa. Harjoittelu voi tapahtua myös suomalaisessa perheessä perheenjäsenenä. Perheharjoitteluun osallistui tänä vuonna parikymmentä opiskelijaa. Harjoittelija osallistuu perheenjäsenten tavoin kotitöiden tekemiseen enintään 5 tuntia päivässä tai 25 tuntia viikossa. Jokaista työviikkoa kohti on kaksi vapaapäivää. Harjoittelijalla on oma huone ja hän aterioi perheen kanssa. Perhe maksaa harjoittelijalle ns. taskurahaa mk viikossa. Kesäaikana Suomessa oleville ulkomaisille harjoittelijoille järjestetään yhteistä vapaa-ajan ohjelmaa. Hakuaika Suomea Suomessa - ohjelmaan päättyy helmikuun 15. päivänä Hakulomakkeen voi tulostaa CIMOn kotisivuilta, osoitteesta harjoittelu/hakulomakkeet. Hakemukseen tulee liittää suomen kielen opettajan lausunto hakijan suomen kielen taidosta, CV sekä hakijan omat perustelut sille, miksi hän haluaa harjoittelemaan Suomeen. Kansainvälinen harjoittelu O PETUSHARJOITTELU LEHTORAATEISSA CIMOn kansainvälisen harjoittelun yksikkö tarjoaa kerran vuodessa Suomen kielen ja kulttuurin sekä kirjallisuuden opiskelijoille mahdollisuuden alansa harjoitteluun ulkomailla. Harjoittelu tapahtuu ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opetusta tarjoavissa laitoksissa. Ohjelma on pyörinyt jo nelisen vuotta ja ilahduttavan monet lehtoraatit ovat lähteneet mukaan tarjoamalla harjoittelupaikkoja. Tällä hakukierroksella harjoittelumahdollisuuksia tarjottiin aikaisempaa useammassa yliopistossa Venäjällä. Harjoittelupaikkoja tarjosivat tänä vuonna iloksemme myös suomen kielen opetuspisteet Espanjassa. Hakijoita tarjolla oleviin harjoittelupaikkoihin oli hiukan viimevuotista vähemmän, yhteensä nelisenkymmentä. Eniten kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa herättivät Hollanti, USA, Espanja ja Italia. Saksankielisiin maihin hakijoita oli perinteistä poiketen vähänlaisesti. Myös Venäjän hakijamäärät jäivät pieniksi, mutta lisähaun jälkeen hakemuksia sinnekin kertyi kymmenkunta. Toiminta sukukansojen parissa tuntui kiinnostavan. 6

7 Y HTEYSTIETOJA Nämä suorat yhteystiedot on tarkoitettu lähinnä lehtorien käyttöön. Opiskelijat saavat tietoa internetistä osoitteesta sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta (ma - to klo ja 13-15). UKANIN SIHTEERISTÖ UKAN/CIMO, PL 343 (Hakaniemenkatu 2, 2. krs), FIN Helsinki Yhteinen sähköposti: Pääsihteeri Anna-Maija Raanamo Puhelin: Sähköposti: Suunnittelija Inkeri Hintikka Puhelin: Sähköposti: Henkilövaihdon sihteeri Leena Kärnä Puhelin: Sähköposti: Projektisihteeri Johanna Komppa Puhelin: Sähköposti M UITA CIMOLAISIA Apulaisjohtaja Kirsti Aaltonen (työsopimusneuvottelut, palvelussuhteen ehdot) Puhelin: Sähköposti: Sähköposti: Suunnittelija Eila Hagfors (sukukansaohjelma) Puhelin: Sähköposti: Henkilövaihdon sihteeri Kirsti Merikanto (suomen kielen apurahaohjelmat) Puhelin: Sähköposti: Suunnittelija Jaana Mutanen (harjoittelu lehtoraateissa) Puhelin: Sähköposti: Suunnittelija Marketta Rytkönen (Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma) Puhelin: Sähköposti: 7

8 UKANin sihteeristö on vuodenvaihteen aikaan lomalla seuraavasti: Anna-Maija Raanamo Inkeri Hintikka Leena Kärnä Johanna Komppa CIMO ja UKANin neuvottelukunta ja sihteeristö toivottavat kaikille yhteistyökumppaneilleen eri puolilla maailmaa RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA! 8

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu

Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu Koulun historiasta Avattu 1.syyskuuta 1994 106 oppilasta lähti uuteen kouluun Lukuvuosi 2013-2014 920 oppilasta 889 opiskelee suomen kieltä, 34 vepsän kieltä, 130

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005 ESITYKSET RITARIKUNTIEN KUNNIAMERKEIKSI ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 2005 Opetusministeriö on lähettänyt Kirkkohallitukselle ohjeensa Suomen Valkoisen Ruusun ja

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi 14.11.2015 Sisällys 1) Suomen kielen huolto Kotuksen tehtävänä 2) Kielenhuollon toimintaympäristö

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Opetuksen tilanne ja valtionavustuksen hakeminen Anna-Kaisa Mustaparta Tiedotukset lääneittäin 19.- 28.1.09 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vieraiden

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Aika Opintohallinto Viestintä / markkinointi Vastuu Tammikuu 2013 Yleiset valintaperusteet vuodelle 2014 Opintopalvelujohtaja, koulutusneuvosto Maaliskuu 2013 Kevään

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Äidinkieli ja kirjallisuus Tuntijakotyöryhmän kokous 20.1.2010 Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 20.1.2010 1 Äidinkieli ja kirjallisuus tieto-, taito- ja taideaine - Äidinkieli

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikieli Euroopassa Kaikkein varovaisimpien arvioiden mukaan romanikielen puhujia on Euroopassa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä 3.11.2010 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on turvata nykyistä useammalle oppilaalle mahdollisuus opiskella englannin

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KIELISUIHKUISTA LIISA VIROLAINEN TRE YO

KOKEMUKSIA KIELISUIHKUISTA LIISA VIROLAINEN TRE YO KOKEMUKSIA KIELISUIHKUISTA LIISA VIROLAINEN 14.9.2016 TRE YO SALUT! KIELISUIHKU Ennen varsinaista kieltenopetusta järjestettävä toiminta, jossa oppilaat tutustuvat vieraisiin kieliin leikkien, laulujen

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Koulutus 216 Ainevalinnat 215 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 215 yleisimmin opiskeltu vieras

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa

Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Uudet liput Uumajan kunta on tilannut uudet liput, joissa on teksti sekä suomen että uumajan saamen kielillä. Sinut toivotetaan tervetulleeksi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 27.1.2016 ULKOMAILLA OPISKELUN HYÖDYT Henkilökohtainen akateeminen

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä. Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti

KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä. Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti sleppane@cc.jyu.fi Sanastohankkeen taustavoimat Kielten laitos Soveltavan kielentutkimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Selkokeskus 2012. Mitä on selkokieli?

Selkokeskus 2012. Mitä on selkokieli? Mitä on selkokieli? Copyright: Selkokeskus 2012 Selkokielen määritelmä Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Lisätiedot

Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä Siirtolaisuusinstituutti

Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä Siirtolaisuusinstituutti Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä 8.9.2016 Siirtolaisuusinstituutti Ohjelma: 12.30 Kahvitarjoilu 12.50 Aapiskukkopalkinnon luovuttaminen: Ann-Sofie Selin, puheenjohtaja, Finnish Reading Association

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA.

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA. TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA 1 www.utu.fi/kieliohjelma KANSAINVÄLINEN JA MONIKULTTUURINEN TURUN YLIOPISTO Vuonna 1920 perustettu Turun yliopisto on maailman vanhin suomenkielinen yliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Koulutus Ainevalinnat 9 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 9 Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 9 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun vuosiluokilla

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Kielitivolin koordinaattoritapaaminen

Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Täydennyskoulutuksen lähijakso 13.-14.4.2010 Kielitivolin koordinaattoritapaaminen 4.-5.5.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Uusi hankehaku 22.5. asti Hakutiedote, linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ja lomakkeen

Lisätiedot

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España Perustettu 12.10.1957 SES 15.10.2013 Seuran tunnus Seura järjesti suunnittelukilpailun 25-vuotisjuhlavuonna 1982 Kilpailun voitti Matti Larres ehdotuksella,

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 7/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 7/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Fysiikan, kemian ja matematiikan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-978-15 HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Vuoden aikana tapahtuu

Vuoden aikana tapahtuu Suuri Lukuseikkailu Suuri lukuseikkailu on kaikkien yhteinen lukemisen ja kirjallisuuden juhla! Se nostaa esiin lasten ja nuorten kirjallisuutta ja lukuharrastusta koko Suomi 100-juhlavuoden ajan. Lukuseikkailu

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1263/2016 12.01.00.00 86 Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

TAITOTASOTAVOITE. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1. PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1.

TAITOTASOTAVOITE. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1. PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1. TAITOTASOTAVOITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1 PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1.2 AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN ALKUVAIHE A2.2 (=YKI 2) LUKIOKOULUTUS

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot