ASUMISTURVALLISUUDEN TARKISTUSLISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUMISTURVALLISUUDEN TARKISTUSLISTA"

Transkriptio

1 ASUMISTURVALLISUUDEN TARKISTUSLISTA TIETOJA JA OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE Tarkistuslistan käyttötarkoitus Asumisturvallisuuden tarkistuslista on tarkoitettu helpottamaan paloturvallisuuden ja tapaturmavaarojen arviointia asunnoissa. Lomake on suunniteltu erityisryhmien tarpeisiin (esimerkiksi ikääntyneille ja liikuntarajoitteisille) ja käytettäväksi samassa yhteydessä, kun arvioidaan esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkaan palvelu- tai hoivatarvetta ja mahdollisuuksia selvitä asumisympäristössään turvallisesti. Se soveltuu myös yleisemmin asumisturvallisuuden arviointiin ja suunnitteluun - esimerkiksi kehitysvammaisten tai muiden henkilöiden, joiden toimintakyky on tavalla tai toisella rajoittunut. Kysymykset muodostavat kolme laajempaa kokonaisuutta: 1) turvallisuus hätätilanteessa 2) paloturvallisuus 3) liikkumisen turvallisuus Ohjeita tarkistuslistan käyttöön Asumisturvallisuuden kartoittaminen tapahtuu yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen kotonaan. Tarkistuslista käydään kohta kohdalta läpi. Niiden kysymysten kohdalla (kysymykset 1 25), joissa vastaukseksi tulee ei tai tulos on epävarma, tulee pohtia turvallisuutta lisääviä ratkaisuvaihtoehtoja. Viimeisen kysymyksen (kysymys 26) kohdalla myönteinen vastaus merkitsee lisääntynyttä kaatumisen riskiä. Jos vastaus on kyllä, tulisi pohtia ehkäiseviä toimia. Lomakkeen täyttöä helpottamaan on kuhunkin vahvennetulla tekstillä kirjoitettuun kysymykseen liitetty sisältöä selvittävää tekstiä. Turvallisuuden parantaminen tapahtuu tuloksekkaimmin eri asiantuntijoiden, kuten kunnan eri hallintokuntien, pelastuslaitoksen ja omaisten yhteistyönä. Yhteistyön edellytyksenä on asiakkaan antama kirjallinen suostumus, joka voidaan täyttää tarkistuslomakkeen loppuun. Asumisturvallisuuden tarkistuslista 1. Turvallisuus hätätilanteessa 1. Kykeneekö asukas hälyttämään apua hätätilanteessa? Onko puhelimen lähellä hätänumero? Osaako kertoa osoitteen, mistä soittaa ja opastaa paikalle? Kykeneekö asukas tekemään hälytyksen vaaratilanteessa mihin vuorokauden aikaan tahansa (esimerkiksi lääkityksen vaikutus)? Asukkaalla tulisi olla puhelimen välittömässä yhteydessä näkyvästi esillä hätänumero ja omat osoitetiedot Hälytys voidaan puhelimen lisäksi tehdä myös henkilökohtaisen turvarannekkeen välityksellä. Tällöin pitää arvioida tuleeko viivettä avun saamisen kannalta, eli mihin hälytys ohjautuu ja mitkä ovat toimintakäytännöt hälytyksen tapahduttua. Tätä kohtaa arvioitaessa tulisi selvittää asukkaan kyky vuorokaudenajasta riippumatta hälyttää tarvittaessa apua. Esimerkiksi unilääke tai muu vastaava keskushermostoon vaikuttava lääke saattaa heikentää kykyä tehdä hälytys. 2. Kykeneekö asukas alkusammuttamaan? Onko sammutin / sammutuspeite saatavilla? Osaako asukas käyttää sitä, onko harjoitellut? Onko hänen toimintakykynsä riittävä alkusammutukseen?

2 Tämän kysymyksen kohdalla arvioidaan asukkaan realistisia mahdollisuuksia kyetä alkavan palon sammuttamiseen: - fyysinen kunto (tasapaino, ketteryys, lihasvoima) - aistitoiminnat - henkinen toimintakyky, kyky arvioida tilanne ja toimia tarkoituksenmukaisesti - osaaminen: sammutuspeitteen ja sammuttimen käyttöä on harjoiteltu - sopiva sammutinpeite tai sammutin on helposti ja nopeasti saatavilla Nopea poistuminen ja hälytyksen tekeminen ovat toimintarajoitteiselle henkilölle turvallisempi vaihtoehto kuin alkusammutukseen ryhtyminen. Palo etenee 2-3 minuutissa vaaralliseksi. 3. Kykeneekö asukas poistumaan asunnosta hätätapauksessa 2-3 minuutissa? Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky eri vuorokaudenaikoina (huom. lääkitys/ alkoholi!) Lukitukset helppo, nopea ja looginen avata (pitää päästä ulos ilman avainta tai työkalua) Kulkureitti ulos on helppo löytää Kulkureitti on esteetön Kulkureitillä on tarvittavat kaidepuut eikä ole kompastumisen vaaraa Onko asukkaalle opastettu miten toimia tulipalon sattuessa? Palo kehittyy nopeasti. Aikaa poistumiselle palon syttymisestä on 2-3 minuuttia. Poistumiskykyä arvioitaessa tulee miettiä myös vuorokaudenajan merkitystä. Miten asukkaan mahdollinen sairaus tai lääkitys vaikuttaa kykyyn havaita vaara, reagoida siihen oikein, päästä liikkeelle vuoteesta ja turvaan? Erillinen turvalukitus hidastaa ja vaikeuttaa poistumista hätätilanteessa. Ovien tulisi olla helposti ilman avainta tai työkalua avattavia. Lukon aukeamissuunnan tulisi olla sama kuin avaimen tai salvan kääntösuunta. Poistumiskykyä arvioitaessa tulisi pohtia myös liikuntavammaisen voiman ja tekniikan tarvetta ovien avaamiseen. Asunnoista, joissa on sähköisesti avautuvat ovet tulee myös päästä helposti poistumaan palotilanteessa, jolloin sähkö on mahdollisesti kytkeytynyt pois päältä. Pimeys ja savu vaikeuttavat poistumista. Pelastautumista helpottaa esimerkiksi jalkalistaan tai lattiaan sijoitettu jälkivalaiseva merkkinauha, joka viitoittaa tietä ulos asunnosta ja talosta. Tämä on erityisen tärkeää sokkeloisissa rakennuksissa. Siisteyteen ja järjestykseen sekä kulkureittien esteettömyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asunnossa ei ole hyvä varastoida tavaraa, jota ei säännöllisesti tarvita. Varauloskäyntiä, esimerkiksi kulkureittiä terassille, ei saa tukkia huonekaluin tms. Onko asukkaalle opetettu, miten toimia tulipalon sattuessa? Toimintamallit ovat erilaisia riippuen asukkaan kunnosta, esim: Toimintamalli hyväkuntoiselle: a. Yritä sammuttaa b. Mene Ulos c. Sulje Ovet Toimintamalli henkilölle, jonka toimintakyky on rajoittunut, mutta kykenee itsenäiseen poistumiseen: a. Tee turvapuhelin hälytys b. Mene Ulos c. Sulje Ovet Toimintamalli henkilölle, joka ei kykene omatoimiseen pelastautumiseen. a. Tee turvapuhelin hälytys b. Mene maahan makaamaan, suojaa päätä c. Odota apua

3 2. Paloturvallisuus 4. Onko asunnossa tarkoituksenmukainen ja kunnossa oleva palovaroitin? Ymmärtääkö asukas, mitä tehdään, kun varoitin soi? Soveltuuko hälytin asukkaalle (näkövamma, kuulovamma)? Onko palovaroitin kytketty hälyttämään myös muualla? Asuntopalo syttyy useimmin makuutilassa tai keittiössä ja usein yöaikaan. Pienessä asunnossa riittää, että palovaroitin on makuuhuoneessa. Suuremmassa asunnossa palovaroittimia pitäisi olla useita, jotta syttynyt palo havaitaan ajoissa ja henkilöllä on mahdollisuus pelastautumiseen. On tärkeä selvittää, tunnistaako asukas hälytyksen palovaroittimen hälytykseksi ja ymmärtää, miten pitää toimia. Palovaroittimen säännöllinen testaaminen auttaa myös varoittimen äänen tunnistamisessa. Varoittimen tulisi olla käyttäjälleen sopiva. Esimerkiksi kuulovammaisella hälytysäänen lisäksi laitteen tulisi hälyttää valosignaalilla tai kuulo- ja näkövammaiselle tärinällä. Markkinoilla on myös laitteita, joissa on erillinen testauspainike ja paristokotelo sopivalla korkeudella seinällä, jotta testaus ja paristonvaihto sujuvat helposti ja turvallisesti. On myös olemassa verkkovirtaan liitettäviä ja sarjaan kytkettäviä palovaroittimia. Onko palovaroittimet kytketty hälyttämään myös muualla? Useissa tilanteissa asukas ei itse ole reagoinut toimivaan palovaroittimeen, vaan esimerkiksi naapuri kuulee varoittimen äänen ja tekee hälytyksen. Olisi hyvä, jos palovaroitin hälyttäisi myös esimerkiksi ulkona, naapurissa tai jonkun muun luona. Rivitaloissa palovaroittimien olisi hyvä olla sarjakytkettyjä. 5. Onko asunnossa automaattinen sammutuslaitteisto? Mikäli asukas ei itse pysty pelastautumaan 2-3 minuutissa, eikä kukaan pysty häntä pelastamaan tässä ajassa, on automaattinen sammutuslaitteisto ainoa mahdollisuus asukkaan pelastamiseksi, kun asunnossa syttyy tulipalo. Automaattinen sammutuslaitteisto, sprinkleri, on tehokkain tapa lisätä paloturvallisuutta ja antaa aikaa pelastautumiselle ja pelastamiselle. 6. Onko liedessä turvakatkaisija/ylikuumenemisen estävä toiminto? Lieden päällä ei säilytetä mitään palavaa tavaraa, eikä sen välittömässä läheisyydessäkään. Lemmikkien omistajien tulee muistaa, että eläin voi vahingossa kytkeä lieden toimimaan. Liesipalot ovat yleisimpiä sähkölaitteiden aiheuttamia tulipaloja ja yleensä syynä on päälle unohtunut tai vahingossa päälle kytkeytynyt liesi. Liesipalot ovat yleisimpiä sähkölaitteiden aiheuttamia tulipaloja (yli 50 % asuntopaloista), ja yleensä syynä on päälle unohtunut tai vahingossa päälle kytkeytynyt liesi. Saatavissa on turva-ajastimilla ja muilla turvalaitteilla varustettuja liesiä, joiden paloturvallisuus on selvästi vanhoja liesimalleja parempi. Jälkikäteen on myös asennettavissa esimerkiksi palovaroitin, joka hälyttäessään katkaisee virran. Lieden päällä ei säilytetä mitään palavaa tavaraa, eikä sen välittömässä läheisyydessäkään. Keittiössä tulee huolehtia myös siitä, että kahvinkeitintä tms. kodin pienkonetta ei käytetä niin lähellä liettä, että sähköjohdon on vaara joutua liedelle. Lemmikkien omistajien tulee muistaa, että nälkäinen eläin tavoittelee helposti yksinään ruoka-astiaa, joka on jätetty lieden päälle tai viereen, ja samalla vahingossa kytkee lieden toimimaan. Asumisturvallisuuskartoitusta tehtäessä olisi myös hyvä varmistautua siitä, että liettä ja uunia käytetään vain ruoan valmistukseen eikä esimerkiksi lisälämmön lähteenä (lukuun ottamatta myös lämmittämiskäyttöön

4 muurattua puilla lämmitettävää hellaa tai leivinuunia). Siihen tarkoitukseen on turvallisempia, tehokkaampia ja taloudellisempia vaihtoehtoja. 7. Onko asunnossa tarpeettomia sähkölaitteita? Joissakin tapauksissa esimerkiksi sähköliesi on todettu turvallisuutta heikentäväksi ja tarpeettomaksi, esimerkiksi dementiaa sairastavan kohdalla. Dementikolle tuodaan valmis ruoka. Lieden poistaminen on todettu välttämättömäksi turvallisuutta lisääväksi toimeksi myös joidenkin päihdeongelmaisten asuntolassa asuvien kohdalla: on yhdessä sovittu ruoan valmistamisesta valvotusti yhteisissä tiloissa. Vanha kytkettynä oleva pakastin ym. kylmälaite, joka ei varsinaisesti ole käytössä, muodostaa myös paloturvallisuusriskin. Tällaisten laitteiden poistamisesta on hyvä sopia. 8. Ovatko kodin sähkölaitteet turvallisia? Ovatko sähkölaitteet (kahvinkeitin, vedenkeitin, silitysrauta, ym.) kunnossa ja mahdollisimman turvallisia? Turvallisuutta lisää esimerkiksi laitteessa oleva ajastin tai automaattinen virrankatkaisija. Onko keittiön pienkoneille oma turvallinen paikkansa niitä käytettäessä? Ovatko laitteiden kannet, kytkimet ja johdot ehjiä ja johdot rispaantumattomia, palaako sulake usein? Onko johdot sijoitettu ja kiinnitetty turvallisesti o ei kompastumisvaaraa o ei kuumenemis- tai rikkoutumisvaaraa Puhdistetaanko kylmälaitteet jäästä ja pölystä säännöllisesti? Sähkölaitteet tulee tarkistaa; ovatko laitteiden kannet ja kytkimet ehjiä ja johdot rispaantumattomia. Jos jokin sulake palaa säännöllisesti, tarvitsee sähkölaitteisto ammattilaisen huoltoa. Jatkojohdot on kiinnitetty siten, että niihin ei kompastu. Johtohässäköitä ei saa muodostua. Jatkojohto on aina vain tilapäiseen käyttöön. Sisältä ei saa viedä sähköä rakennuksen ulkopuolelle vaan on käytettävä ulkopistorasioita. Keittiön pienkoneilla tulee olla oma turvallinen paikkansa niitä käytettäessä, ettei kuumeneva laite tai laitteen johto aiheuta vaaratilannetta. Kahvin- ja vedenkeittimeksi ja silitysraudaksi tulisi valita automaattisesti virran katkaiseva laite, jotta vaara laitteen unohtamisesta päälle voitaisiin estää. Kylmälaitteiden säännöllinen puhdistus pölystä ja jäästä parantaa laitteen paloturvallisuutta. 9. Suljetaanko tv-laite virtakatkaisijasta? Television päällä ei pidetä mitään esineitä, kukkia, kynttilöitä, liinaa, tms. TV-laite kannattaa sammuttaa pääkytkimestä aina, kun se jää ilman valvontaa eli kotoa poistuttaessa tai yön ajaksi. Televisio on hyvä sammuttaa aina ensin kaukosäätimestä valmiustilaan ja vasta tämän jälkeen pääkytkimestä sammuksiin. Näin pääkytkimeen kohdistuva kuormitus vähenee. Jos TV toimii tavallisuudesta poikkeavasti, on laite heti huollatettava. Laite kannattaa sammuttaa pääkytkimestä aina, kun se jää ilman valvontaa eli kotoa poistuttaessa tai yön ajaksi. Myös vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa kehotetaan sammuttamaan TV silloin, kun se ei ole haltijansa valvonnassa. Televisio on hyvä sammuttaa aina ensin kaukosäätimestä valmiustilaan ja vasta tämän jälkeen pääkytkimestä sammuksiin. Näin toimien pääkytkimeen kohdistuva kuormitus vähenee. Jos TV:ssä ilmenee jotain tavallisuudesta poikkeavaa, on laite heti huollatettava.

5 10. Käytetäänkö pyykin- ja astianpesukonetta vain asukkaan ollessa kotona? Laitetta käytettäessä on oltava kotona. Siten vähennetään merkittävästi niin tulipalon kuin vesivahingonkin riskiä. On myös tärkeää huollattaa viallisesti toimiva laite heti vian ilmettyä, sillä palovaara piilee juuri viallisissa laitteissa. Laite vikaantuu yleensä ohjelmakoneistostaan. Pyykin- ja astianpesukoneiden kunnon tarkistus. Koneita käytetään vain silloin, kun käyttäjä on kotona. Siten vähennetään merkittävästi niin tulipalon kuin vesivahingonkin riskiä, mikäli laitteeseen sattuisi tulemaan vakava vika kesken käytön. On myös tärkeää huollattaa viallisesti toimiva laite heti vian ilmettyä, sillä palovaara piilee juuri viallisissa laitteissa. Laite vikaantuu yleensä ohjelmakoneistostaan. Astian- ja pyykinpesukonetta varten on saatavissa myös mahdollisesta vesivuodosta hälyttäviä ja veden tulon katkaisevia lisälaitteita. Mahdollisen vesivuodon aiheuttama moottorin kostuminen aiheuttaa oikosulun vaaran. 11. Saunan käyttö rajoittuu vain saunomiseen, ja siellä ei kuivateta esim. pyykkiä Kiukaan päälle ei saa koskaan nostaa mitään tavaraa eikä kiukaan yläpuolella saa kuivattaa pyykkiä. Tarkistetaan ennen kiukaan päälle kytkemistä, että se on turvallista. Onko horjahdusvaara kiukaan päälle estetty esim. kaitein? Onko löylyhuoneessa turvallista liikkua liukastumatta? Onko tukikaiteet oikein sijoitettu? Saunaa saa käyttää vain saunomiseen, kiukaan päälle ei saa koskaan nostaa mitään ja kiukaan yläpuolella ei saa kuivattaa pyykkiä. Mikäli kiukaan lämmityksen voi kytkeä päälle saunan ulkopuolelta, on tärkeää kuitenkin tarkistaa, että kiukaan lämpeneminen voi tapahtua turvallisesti. Lämpö saattaa hankaloittaa saunojan turvallista liikkumista samoin kuin kosteat pinnatkin. Saunatiloissa tulisi sijoittaa suoja- ja tukikaiteet siten, että saunoja voi kaikissa liikkumisen vaiheissa saada riittävästi suojaa ja tarvitessaan tukea. Mikäli lattia on liukas ja saunatiloissa käytetään lattiatrallia, on sen tukevuus ja pinnan riittävä kitka varmistettava, ettei liukastumista tai kompastumista pääsisi tapahtumaan. 12. Sähköpatterit ja lämmittimet ovat tukevia ja kaatumattomia eikä niitä peitetä. Sähköpatterit ja lämmittimet saattavat kuumeta pinnaltaan jopa 200 asteeseen. Ne tulee sijoittaa vapaaseen tilaan siten, etteivät ympärillä olevat tekstiilit tai tavarat kuumene ja syty. Sähköpatterin tai lämmittimen päällä ei saa kuivattaa vaatteita. Myös sähköpatterin ja lämmittimen tukevuus tulee varmistaa, ettei se mahdollisesti kaatuessaan aiheuta palovaaraa. 13. Sähköpatterit ja valaisimet on sijoitettu niin, että verhot tai muut tekstiilit tai helposti syttyvät materiaalit eivät voi koskettaa niitä (pintalämpötila voi nousta 200 asteeseen). Monta paloa vuodessa syttyy siitä, että esimerkiksi verho tai valaisimen varjostin pääsee kuumenemaan liikaa. Perinteiset hehkulamput on hyvä korvata energiaa säästävällä lampputyypillä, joka ei kuumene hehkulamppujen tapaan. Halogeenivalaisimien kohdalla on tärkeää ottaa huomioon voimakas lämmön muodostus.

6 14. Valaisimet on sijoitettu turvallisesti. Ne eivät kaadu, tai niitä ei voi vahingossa peittää. Niissä käytetään valmistajan suositusten mukaisia lamppuja, mielellään energiansäästölamppuja, jotka eivät kuumene. Varotaan halogeenivalaisimien korkeita lämpötiloja. Valaisimet on sijoitettu turvallisesti. Ne eivät kaadu, tai niitä ei voi vahingossa peittää. Niissä käytetään valmistajan suositusten mukaisia lamppuja. Varotaan halogeenivalaisimien korkeita lämpötiloja. Valaisimien tukevuuteen kaikissa käyttötilanteissa tulee kiinnittää huomiota. Kaatuessaan ja joutuessaan kosketuksiin esimerkiksi tekstiilien kanssa, valaisin saattaa sytyttää palon. 15. Sisällä asunnossa ei tupakoida. Tupakointi on yksi yleisimmistä tekijöistä kuolemaan johtaneiden asuntopalojen taustalla. Asunnossa sisällä ei tulisi tupakoida, vaan turvallinen tupakointipaikka tulisi järjestää pihalle tai parvekkeelle palamattomine kalusteineen ja tuhka-astioineen. 16. Kynttilöiden käsittely on asianmukaista Kynttilää poltetaan turvallisessa paikassa. Kynttilän jalka on tukeva ja syttymätön. Kynttilää poltetaan vain valvotusti. Kynttilä tulee sijoittaa aina palamattomaan, metallista, lasista tai posliinista valmistettuun kynttilänjalkaan tai alustalle. Kynttilän polttaminen vaatii aina valvontaa. Sammuttaminen unohtuu helposti. Myös lasinen tai keraaminen kynttilänjalka saattaa rikkoutua kuumetessaan, jos kynttilä pääsee palamaan aivan loppuun asti. Kynttilä tulee sijoittaa niin, että sen läheisyydessä ei ole mitään syttyvää, esimerkiksi verhoja tai koristeita. Koristemansetit ja erilaiset kynttiläasetelmat, joissa on palavia materiaaleja, ovat vaarallisia. Turvallisin tapa sytyttää kynttilä on pitkävartisella sytyttimellä. Tulitikkuja käytettäessä tulitikku on sammutettava huolellisesti, ennen kuin se heitetään pois. Ulkotulia saa käyttää vain ulkona pihalla, ei parvekkeella. Ulkotuli pitää sijoittaa turvalliselle, vähintään 3 m:n etäisyydelle palavista rakenteista ja ottaa huomioon mahdollinen tuulen vaikutus. Tuuli kaataa herkästi kevyen ulkotulen. 17. Tulen ja tulisijan tuhkan käsittely on asianmukaista Tuhkan siirtämiseen ja sijoittamiseen on asianmukaiset välineet ja paikka. Onko tulisija kunnossa? Onko nuohooja käynyt viimeisen vuoden aikana? Tulisijan edustan tulee olla suojattu palamattomalla materiaalilla. Tuhkan käsittelyyn ja sijoittamiseen tulisi olla asianmukaiset välineet ja paikka, esimerkiksi metallinen kauha tai tuhkalapio, metallinen, kannellinen kuljetusastia ja metallinen, kannellinen säilytysastia. Vain täysin sammunutta tuhkaa saa siirtää. Nuohous suoritetaan lain mukaan vuosittain. Nuohooja tarkkailee myös hormien ja tulisijan kuntoa ja antaa tarvittaessa kehotuksen paloturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Nuohoojan tilaaminen on laissa osoitettu asukkaan vastuulle. 3. Liikkumisen turvallisuus 18. Ovatko päivittäin tarvittavat käyttöesineet helposti saatavilla? Esimerkiksi mausteiden sijoittaminen lieden yläpuolelle saa aikaan vaaratilanteita Kiipeämisen tarvetta tulisi välttää

7 Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisimpiä tapaturmia. Päivittäin tarvittavat käyttöesineet tulisi sijoittaa helposti saataville, ettei niitä tarvitse esimerkiksi kiivetä etsimään yläkaapista. Esimerkiksi mausteiden sijoittaminen lieden yläpuolelle aiheuttaa palovammavaaran ja liedelle putoavat maustepakkaukset ja mausteet myös palovaaran. Parempi paikka mausteille olisi esimerkiksi keittiölaatikostossa lieden lähellä. Kodin säilytystilojen suunnitteluun ja toteuttamiseen on tullut paljon uusia ja käyttöä helpottavia ratkaisuja. Lisää tietoa saa esimerkiksi Työtehoseuran kotitalousosastolta tai Helsingin Sosiaaliviraston Toimiva Kotinäyttelystä. Kiipeämistä tulisi välttää. 19. Ovatko taloustikkaat tukevat ja käsituelliset? Taloustikkaiden tulisi olla tukevat, helposti siirrettävät ja käsituelliset. 20. Liukastumisen tai kompastumisen vaaraa ei ole yleinen siisteys ja järjestys lattiamateriaali kynnykset matot jatkojohdot o Jatkojohdot on kiinnitetty siten, että niihin ei kompastu. Johtohässäköitä ei saa muodostua. Jatkojohto on aina vain tilapäiseen käyttöön. Sisältä ei saa viedä sähköä rakennuksen ulkopuolelle vaan on käytettävä ulkopistorasioita jalkineiden turvallisuus tarvittavat tuet ja kaiteet (makuuhuone, peseytymistilat, keittiö, kulkutiet) Kompastumisen vaara pitäisi asukkaan, omaisten, kiinteistön omistajan ja kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteistyössä saada mahdollisimman pieneksi. Vaikka liikkuminen päiväaikaan vaikuttaisi sujuvan turvallisesti, yöaikaan tai hätätilanteessa esteiden merkitys korostuu ja ne muodostavat selkeän vaaran kompastumiselle. 21. Onko valaistus riittävä ja helposti säädettävissä? Ei suuria kirkkauseroja tai häikäisyä Liikkumista helpottava, turvallinen ja voimakkuudeltaan säädettävä yövalaistus Onko katkaisijoita riittävästi ja oikeissa paikoissa Onko valaistus riittävä portaikoissa ja uloskäynnin yhteydessä (porraskäytävässä valo ei sammu liian nopeasti)? Tarkoituksenmukainen valaistus lisää liikkumisen turvallisuutta ja auttaa orientoitumaan aikaan ja paikkaan esimerkiksi yöllä herättäessä. Iän myötä silmän valontarve lisääntyy ja sopeutuminen valaistuseroihin heikkenee. Toisin sanoen on vältettävä häikäisyn tuottamista huolimattomasti suunnatulla valaistuksella (esimerkiksi vastavalo, valoa häikäisevästi heijastavat pinnat ja valaistuksen aiheuttama kiusa- tai hajahäikäisy). Portaikkojen, oviaukkojen ja sisäänkäyntien turvallisuutta voidaan parantaa huomattavasti hyvällä valaistuksella. Hyvä yövalaistus makuuhuoneesta WC-tiloihin on turvallisuutta parantava. Katkaisijat tulisi sijoittaa niin, että valot saa kytkettyä tarpeen mukaan päälle ja pois useasta paikasta, jolloin pimeässä ei tarvitse liikkua edes tutussa ympäristössä. Valaistusvoimakkuutta on voitava säätää tarpeen mukaan, jolloin ei tule tarvetta peittää liian kirkkaasti valaisevaa lamppua tilapäisesti esimerkiksi jollakin tekstiilillä. Kuuma lamppu sytyttää helposti tulipalon (8,4 % asuntopaloista on valaisimen aiheuttamia).

8 22. Uloskäynti ja pihapiiri ovat turvallisia Riittävä valaistus Tasaiset ja hoidetut kulkutiet Liukkauden torjunnasta on huolehdittu Ulko-ovi on kevyt avata Uloskäynnit muodostavat yhden keskeisen vaaranpaikan liikkumisturvallisuudelle. Pintamateriaalin muutos muuttaa askelrytmiä ja tuntumaa alustaan. Hyvä valaistus ilman suuria valaistuseroja lisää turvallisuutta. Siisteyteen, kulkuteiden esteettömyyteen, kuntoon ja liukkauden torjuntaan on kiinnitettävä huomiota. Ovien avaamisen tulisi olla helppoa myös huonosti liikkuvalla ja liikuntavammaisella, jolloin tarkkaavaisuus voidaan keskittää tasapainon ylläpitämiseen ja etenemiseen. 23. Ovatko käytössä olevat apuvälineet riittävät ja asianmukaiset? liikkumisen apuvälineet päivittäisten toimintojen apuvälineet aistivammaisen apuvälineet mitoitukset (esim. huonekalujen korkeudet) Apuvälineiden tarve ja käytössä olevien apuvälineiden kunto ja tarkoituksenmukaisuus tulisi tarkistaa säännöllisesti yhteistyössä fysioterapeutin tai toimintaterapeutin kanssa. Huonosti käyttäjälle sopiva tai huonossa kunnossa oleva apuväline saattaa aiheuttaa arvaamattomia vaaratilanteita. 24. Ovatko silmälasit kunnossa? Ongelmat näkemisessä aiheuttavat usein ongelmia myös turvallisessa liikkumisessa. Näkö pitäisi tarkistuttaa säännöllisesti. Glaukooman aiheuttamat näkökenttäpuutokset saattavat muodostua ilman oireita, ja etenevä harmaakaihi heikentää näkemistä yleisesti. Ikänäköön liittyvät muutokset vaikuttavat myös liikkumisen turvallisuuteen, varsinkin jos valaistusolosuhteet ovat huonot. 25. Onko päivittäistä yhteydenpitoa johonkin läheiseen tai tuttavaan? Yhteydenpito läheiseen tai tuttavaan päivittäin lisää turvallisuutta. Tiedonkulkua asiakkaan, omaisten, kotipalvelun ja -sairaanhoidon välillä voidaan helpottaa tietokansion avulla, johon on koottu tärkeitä yhteystietoja ja muita asiakkaan terveyden ja turvallisuuden kannalta olennaisia asioita, ja johon kukin voi tehdä myös omat merkintänsä tarpeen mukaan. Erityisesti, kun muisti alkaa heiketä, on kansiosta hyötyä. 26. Onko asukas kaatunut tai kompastunut viimeisen vuoden aikana? Onko tasapainovaikeuksia tai huimausta Onko vaikeutta liikkua asunnossa Onko vaikeutta liikkua asunnon ulkopuolella EI KYLLÄ Toimenpide Kaatumiset ennustavat kaatumisia. Tämän kysymyksen tarkoituksena on selvittää kaatumisriskiä, jotta voidaan ajoissa ryhtyä pohtimaan liikkumisvarmuutta ja -turvallisuutta lisääviä toimia yhteistyössä fysioterapeutin kanssa.

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Oma puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä esite näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin kattoon.

Lisätiedot

Asumisturvallisuus. Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä hanke

Asumisturvallisuus. Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä hanke Asumisturvallisuus Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä hanke Palovaroitin Palovaroittimet Käyttöikä 7 10 vuotta Kuulovammaisille oma järjestelmä Kerran kuussa testaus testinappulaa painaen Pariston

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

Kodin paloturvallisuus

Kodin paloturvallisuus Kodin paloturvallisuus Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos Palotarkastaja Linnea Kytömäki Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väkiluku n. 94 000 Seitsemän kuntaa Työntekijöitä n. 180 Asemat, joissa on vakituista henkilökuntaa

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

PALORAI. Tytti Oksanen, palotarkastusinsinööri, Pirkanmaan pelastuslaitos

PALORAI. Tytti Oksanen, palotarkastusinsinööri, Pirkanmaan pelastuslaitos PALORAI Tytti Oksanen, palotarkastusinsinööri, Pirkanmaan pelastuslaitos 1. Pyritään estämään tulipalon syttyminen ennakolta mahdollisimman tehokkaasti 2. Varaudutaan myös tulipalon syttymiseen Hankemallin

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA: Sammuta savuke aina kunnolla, kerää tuhka paloturvalliseen astiaan, älä tupakoi vuoteessa.

HYVIÄ NEUVOJA: Sammuta savuke aina kunnolla, kerää tuhka paloturvalliseen astiaan, älä tupakoi vuoteessa. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Neljästä tulipalosta kolme syttyy asunnoissa. Syynä on usein huolimattomuus, mutta myös tekniset viat ovat yleisiä syttymissyitä. Muista, että tulipalo on aina helpompi

Lisätiedot

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä

Lisätiedot

- puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO!

- puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! - puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! PALOTURVALLISUUSVIIKKO BRANDSÄKERHETSVECKAN OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! Olli ja Olliina ovat jälleen vierailleet hauskassa Päivä

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ ASIA! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ ASIA! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ ASIA! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland SINUN TOIMINTASI VOI OLLA RAT- KAISEVAN TÄRKEÄÄ Pelastustoimen tehtävä on taata kaikkien turvallisuus mahdollisimman hyvin. Arkielämässä

Lisätiedot

Kodin älykkyyden uusi ulottuvuus. www.innohome.com

Kodin älykkyyden uusi ulottuvuus. www.innohome.com Kodin älykkyyden uusi ulottuvuus www.innohome.com 1 Miksi Tulipalojen vahingot OECD-maissa ovat keskimäärin 1% BKT:stä Kodinkoneet kotien vuotovahinkojen ja sähköpalojen suurin riski Kodinkoneissa käytetyt

Lisätiedot

Tytti Oksanen, palotarkastusinsinööri, Pirkanmaan pelastuslaitos

Tytti Oksanen, palotarkastusinsinööri, Pirkanmaan pelastuslaitos Tytti Oksanen, palotarkastusinsinööri, Pirkanmaan pelastuslaitos PALORAI-HANKE Dementoitunut Rauno, 80, oli juuri kotiutettu - kuoli tulipalossa seuraavana päivänä Hakemus tulipalossa kuolleen miehen laitospaikasta

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn Turvallisesti kotona Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn Turvallisesti kotona Kodin tarkistuslista Kotitapaturmia sattuu vuosittain Suomessa yli 300 000. Kolmannes kaikista tapaturmista sattuu

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Kodin paloturvallisuus. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI- koulutus Kodin paloturvallisuus. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI- koulutus Kodin paloturvallisuus Pelastuslaitokset Suomessa on 22 pelastuslaitosta, niiden tehtävänä on onnettomuuksien ennaltaehkäisy pelastustoiminta varautuminen poikkeusoloihin ensihoito

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö hanke

Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö hanke Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö hanke 1.4.2011( 31.3.2012) 31.12.2013 Päijät Hämeen pelastuslaitos Kristiina Mattila projektipäällikkö Hankkeen taustaa Toteuttaa Päijät Hämeen turvallisuussuunnitelmaa

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen MARJATILA TYÖNANTAJANA Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Turvallinen työskentely ympäristö? Yhteisillä tiedolla Yhteisillä

Lisätiedot

Hätäpoistumistikkaat Matti Peurala

Hätäpoistumistikkaat Matti Peurala Hätäpoistumistikkaat Matti Peurala Hätäpoistumistikkaat 1½ kerroksisista rakennuksista Etelä-Pohjanmaalla on vuoden 2010 aikana 11 henkilöä menehtynyt tulipaloissa. Osassa kohteissa ei muistettu hätäpoistumistikkaiden

Lisätiedot

Asumisen paloturvallisuus

Asumisen paloturvallisuus Asumisen paloturvallisuus Turvallisuuskulttuuri Riskit tulipalossa Palon syttymissyyt Palonehkäisy Kodinhoidon merkitys palonehkäisyssä Tarkistuslista Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 1 Kuolemaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

HIKLU -pelastuslaitosten ja Uudenmaan ELY -keskuksen yhteistyö: Turvallisuuskoulutus osaksi kotouttamiskoulutusta

HIKLU -pelastuslaitosten ja Uudenmaan ELY -keskuksen yhteistyö: Turvallisuuskoulutus osaksi kotouttamiskoulutusta HIKLU -pelastuslaitosten ja Uudenmaan ELY -keskuksen yhteistyö: Turvallisuuskoulutus osaksi kotouttamiskoulutusta Kim Halmela/ Helsingin kaupungin pelastuslaitos Pauliina Kopra / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

OPPITUNTI 1: ONNETTOMUUDET VOI ITSE EHKÄISTÄ

OPPITUNTI 1: ONNETTOMUUDET VOI ITSE EHKÄISTÄ OPPITUNTI 1: ONNETTOMUUDET VOI ITSE EHKÄISTÄ Copyright: 2014 SPEK, Tekstit: Eevi-Kaisa Yrjölä, Ulkoasu: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopiointirajoitus: Tämän sähköisen oppimateriaalin

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet päällikkö Tomi Honkakunnas 112 Sivu 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN Noin 310 vakinaista ja noin 450 sivutoimista

Lisätiedot

Ikäihmisen toimiva asuminen. Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura

Ikäihmisen toimiva asuminen. Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura Ikäihmisen toimiva asuminen Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura Ikäihmisen toimiva asuminen Vanhuksilla usein toiminnan rajoitteita, kuten voimattomuutta, heikentynyttä liikkumis- ja koordinointikykyä, kumartumis-,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Kuopion kaupungin kotihoito Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Sisältö 1. Teknologia kotona asumisen tukena...................... 3 2. Hyvinvointiteknologisten

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

Muistisairauden tuomat haasteet kodin turvallisuuteen

Muistisairauden tuomat haasteet kodin turvallisuuteen Muistisairauden tuomat haasteet kodin turvallisuuteen Hanne-Maarit Mansala Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry Turvallisesti kotona projekti (2016 2018) ETENEVÄT MUISTISAIRAUDET SUOMESSA: ARVIOLTA 193 000

Lisätiedot

Tilastollinen tutkimus Ylitarkastaja Antti Nenonen Tukes Sähköpalokuolemat Suomessa Antti Nenonen, Tukes

Tilastollinen tutkimus Ylitarkastaja Antti Nenonen Tukes Sähköpalokuolemat Suomessa Antti Nenonen, Tukes Sähköpalokuolemat Suomessa Tilastollinen tutkimus 1.1.2001-31.12.2006 Ylitarkastaja Antti Nenonen Tukes Määritelmät Sähköpalo: tulipalo, jossa palon mahdollistavana syttymisenergialähteenä on sähkö Sähköpalokuolema:

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

Kaatuminen ja tulipalo. Vähennä riskejä kotonasi

Kaatuminen ja tulipalo. Vähennä riskejä kotonasi Kaatuminen ja tulipalo Vähennä riskejä kotonasi Kaatuminen kotona Joka vuosi kolmasosa Ruotsin ikääntyneistä kaatuu, usein omassa kodissa. Tämä voi johtua ikääntymisen aiheuttamasta heikentyneestä tasapainosta,

Lisätiedot

Erityisryhmien asumisturvallisuus 21.11.2012

Erityisryhmien asumisturvallisuus 21.11.2012 Erityisryhmien asumisturvallisuus 21.11.2012 Kimmo Markkanen Riskienhallintapäällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi Lähde: http://m.metro.fi/lintuvaara/uutiset/espoon_tulipalos

Lisätiedot

Huoleton keittiö yhdellä ratkaisulla SAFERA Oy 2011. Henri Andell, toimitusjohtaja henri.andell@safera.fi 040 5166 557

Huoleton keittiö yhdellä ratkaisulla SAFERA Oy 2011. Henri Andell, toimitusjohtaja henri.andell@safera.fi 040 5166 557 Huoleton keittiö yhdellä ratkaisulla SAFERA Oy 2011 Henri Andell, toimitusjohtaja henri.andell@safera.fi 040 5166 557 Keittiössä tapahtuu: Liesipalot Vesivuotovahingot Keittiön ilmanvaihto Liesipalot on

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen, turvallisuusuhkien kartoitus ja hallinta / Enäjärven Kylätalo

Vaarojen tunnistaminen, turvallisuusuhkien kartoitus ja hallinta / Enäjärven Kylätalo Vaarojen tunnistaminen, turvallisuusuhkien kartoitus ja hallinta / Enäjärven Kylätalo Vaaranpaikka Riski Ennaltaehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet YLEISET ASIAT Lukitukset Ilkivalta, varastaminen, tuhopoltot

Lisätiedot

Torju arjen vaaratilanteet

Torju arjen vaaratilanteet Koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu vuosittain noin 700 000 suomalaiselle. Kuolemaan näistä johtaa vuosittain noin 2 700. Torju arjen vaaratilanteet Tavallinen arkipäivä sisältää monia vaaratilanteita.

Lisätiedot

Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset

Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset 27.3.2013 Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset Yleistietoa palovaroittimista Pelastuslain (468/2003) 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen

Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen 8.11.2011 Uhattuna olleet ja pelastetut henkilöarvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa (Hki) Vuosi Tehtävien lukumäärä

Lisätiedot

Autosuojan paloturvallisuus

Autosuojan paloturvallisuus 2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat...

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen 2.12.2015 vastuunjakotaulukko Tämä taulukko määrittelee asukkaan ja kiinteistön omistajan väliset vastuut asunnon hoidossa. Epäselvissä tilanteissä ota yhteyttä

Lisätiedot

Iäkkäiden henkilöiden paloturvallisuuden parantaminen ja palokuolemien vähentäminen

Iäkkäiden henkilöiden paloturvallisuuden parantaminen ja palokuolemien vähentäminen Iäkkäiden henkilöiden paloturvallisuuden parantaminen ja palokuolemien vähentäminen Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi 2015 Jyväskylä 6.5.2015 Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Pirkanmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe 1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat

Lisätiedot

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat 1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa

Lisätiedot

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4 SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Kidde Firex KF-sarja

Kidde Firex KF-sarja 4.6.2015 Kidde Firex KF-sarja Yleistietoa palovaroittimista Pelastuslain (468/2003) 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen (239/2009) 3 :n mukaan

Lisätiedot

ONNETTOMUUDET VOI ITSE EHKÄISTÄ

ONNETTOMUUDET VOI ITSE EHKÄISTÄ OPPITUNTI 1: ONNETTOMUUDET VOI ITSE EHKÄISTÄ OPPITUNNIN KUVAUS JA OHJEET Copyright: 2014 SPEK, Tekstit: Eevi-Kaisa Yrjölä, Ulkoasu: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopiointirajoitus: Tämän

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Tukesin markkinavalvonta ja asumisen paloturvallisuus

Tukesin markkinavalvonta ja asumisen paloturvallisuus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 29.8.2017 Karoliina Meurman Tukesin markkinavalvonta ja asumisen paloturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2017 1 Palovaroittimet Tukes valvoo markkinoilla olevia

Lisätiedot

Yksinkertaisia ohjeita moninkertaiseen paloturvallisuuteen

Yksinkertaisia ohjeita moninkertaiseen paloturvallisuuteen Yksinkertaisia ohjeita moninkertaiseen paloturvallisuuteen nopeammin hoitoon ja takaisin töihin www.if.fi Opas palovahinkojen ehkäisyyn ja mitä tehdä, jos sellainen kaikesta huolimatta sattuu. Tärkein

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman. Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman. Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 7.2.2017 Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus 1 Tukes ja paloturvallisuus mitä valvotaan? Kuluttajaturvallisuus:

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES)

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) TAUSTASELVITYKSET SÄHKÖLAITTEIDEN PALO-OMINAISUUDET Sähköpalojen henkilöja omaisuusvahingot 3/1997 * Palonsyyntutkinnan kehittäminen ja

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Yleisin suomalaisten ikäihmisten tapaturmatyyppi 30 % kotona asuvista yli

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004 SELVITYS 1 (8) SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA Tiedot on kerätty pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Prontosta. Selvitys on rajattu vuoteen 2002. Jarno Liimatainen

Lisätiedot

Kuva: dhester, Morguefile.com. Tuunaa turvallisesti - kotipesä kunnossa?

Kuva: dhester, Morguefile.com. Tuunaa turvallisesti - kotipesä kunnossa? Kuva: dhester, Morguefile.com Tuunaa turvallisesti - kotipesä kunnossa? 1 Koulu ei ole koti! Käyttäjien määrä Käyttäjien ikä Vastuukysymykset Tavoite: Ympäristö rakennetaan turvalliseksi ja terveelliseksi

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO

BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO KUINKA ÄLYKÄS SINUN KOTISI ON? Toisille koti merkitsee lepoa ja rauhaa arjen kiireistä, toisille viihtymistä ystävien, perheen tai harrastusten parissa. Tarpeemme vaihtelevat,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.10.2017 Karoliina Meurman Ajankohtaista tuotevalvonnasta Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 3.-4.10.2017 1 Testausprojektit (palo- ja häkävaroittimet)

Lisätiedot

Turvallisuussanastoa kuvilla ja viittomilla. www.papunet.net/materiaalia/turvallisuussanastoa/

Turvallisuussanastoa kuvilla ja viittomilla. www.papunet.net/materiaalia/turvallisuussanastoa/ Turvallisuussanastoa kuvilla ja viittomilla www.papunet.net/materiaalia/turvallisuussanastoa/ SISÄLTÖ 1. Kodin paloturvallisuus Paloturvallisuusohjeita kuvilla Sanastoa kuvilla Sanastoa viittomilla Oheismateriaalia

Lisätiedot