INFO FILOSOFIA. Inforum Partners Oy Toimitusjohtaja Tommi Räsänen Puh PL 32, Tykistökatu 2-4 A Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFO FILOSOFIA. Inforum Partners Oy Toimitusjohtaja Tommi Räsänen tommi.rasanen@inforum.pp.fi Puh. 040 556 9957 PL 32, Tykistökatu 2-4 A 20521 Turku"

Transkriptio

1 Inforum Partners Oy Toimitusjohtaja Tommi Räsänen Puh PL 32, Tykistökatu 2-4 A Turku INFO Inforum Partners Oy on viestintään erikoistunut liikkeenjohdon asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkaidensa käyttöön vankan ja monipuolisen viestinnän osaamisen. Se on vastannut merkittävien kotimaisten ja ulkomaisten yhtiöiden viestinnästä. Kokemusta on kertynyt niin pk-yrityksistä kuin pörssiyhtiöistäkin. Inforumin osaamisalueita ovat mediaviestintä, asiakas- ja henkilöstöjulkaisut sekä viestinnän koulutus. Näiden lisäksi yritys tarjoaa vahvaa kriisi- ja muutosviestinnän, organisaation sisäisen viestinnän, sponsoroinnin ja viestinnän strategisen suunnittelun osaamista. Inforum toimii informaation foorumina, joka välittää keräämänsä tiedon medialle ja sidosryhmille kohdeyleisön tarpeet huomioivalla tavalla. Sen vahvuuksia ovat yritysviestinnän osaamisen lisäksi suomalaisen median tuntemus, uutisten hahmottamiskyky ja aito halu palvella toimittajia. Inforum on verkottunut monien markkinointiviestinnän osaajien kanssa. Yhteistyökumppaneina on mainostoimistoja, digimediayrityksiä ja ulkomaalaisia viestintätoimistoja. Yhdessä kumppanien kanssa toteutetaan niin yksittäisiä projekteja kuin laajojakin toimeksiantoja Suomessa ja ulkomailla. Inforumin yhteistyöverkostoon kuuluu lisäksi ammattitaitoisia kirjoittajia, graafikoita ja kouluttajia. FILOSOFIA UUTISMAAILMA Uutisia ei voi ohittaa silmiä sulkemalla. Kun uutinen tulee julki, se leviää salamannopeasti suureen tietoisuuteen. Tällöin pitää katsoa totuutta silmiin. Totuus on uutistoiminnan perusta, siksi ihmiset uskovat uutisiin. Mihin voisimme enää uskoa, jos menettäisimme luottamuksemme niihin? Uutinen on uusi tieto, jolla on merkitystä ja vaikutusta ihmisten päätöksentekoon.

2 TIEDON VALTA Tiedon merkitys päätöksenteossa kasvaa kaiken aikaa ja tietoriippuvuus lisääntyy. Tietoyhteiskunnassa informaatiosta on tullut perustarvike. Tietämättömyys tarkoittaa riskiä menettää rahaa, vaikutusvaltaa ja toimeentuloa. Ihmisten päätöksenteko perustuu yhä useammin median kautta saatuun tietoon ja siitä syntyneisiin mielikuviin. Niiden mukaan määräytyvät maailmankuvat, mielipiteet ja päätökset. MEDIAMUUTOS Tietoriippuvuus merkitsee myös uutisriippuvuutta. Medioiden ja uutisvirtojen määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Tietokaaos on todellisuutta. Ihmiset eivät enää jaksa vaeltaa mediavaihtoehtojen perässä. Nyt tehdään valintoja seurattavista medioista, joiden kautta tieto, arvot ja asenteet virtaavat. Niiden avulla myös määritetään omaa todellisuutta ja arvomaailmaa. Media ja julkisuus ovat sirpaloituneet ja sirpaloituvat edelleen. Myös keinot, joilla viestit tuodaan kohdeyleisölle, ovat murroksessa. Ennen mediavalikoima kattoi lähinnä television, radion ja lehdet. Tänään mahdollisuudet ovat rajattomat. Enää ei myöskään ole helppoa loihtia mitään tekemättömäksi tai sanomattomaksi. Lähes kaikki löytyy dokumentoituna Internetistä, sähköposteista ja uutisarkistoista. VIESTINNÄN MERKITYS Ihmiset tekevät päätöksiä mielikuvien perusteella. Jos mielipiteisiin haluaa vaikuttaa, pitää tietää ne kanavat, joiden kautta on tehokkainta viestiä. Viestinnän avulla voidaan välittää totuudenmukaista informaatiota ja myötävaikuttaa sekä kuluttajien että muiden sidosryhmien mielipiteisiin. Viestintää on suunniteltava, toteutettava ja kehitettävä kuten muitakin keskeisiä voimavaroja. Positiivisilla mielikuvilla voitetaan tarjouskilpailuja, presidentinvaaleja, sotia VIESTINNÄN HAASTE Maailma muuttuu yhä pirstaleisemmaksi ja yksilöllisemmäksi. Siksi myös pitää viestiä uusilla tavoilla: nopeasti, yksilöllisesti, vuorovaikutteisesti ja viestin vastaanottajan tarpeet huomioivalla tavalla. Tämän päivän tekemiset muuttuvat huomispäivän viesteiksi. Elämme lasipalatsissa, jossa lähes kaikki on julkista ja vapaata riistaa. Entistä nopeammat yhteiskunnalliset, taloudelliset ja teknologiset muutokset asettavat yritysten ja yhteisöjen viestinnälle suuria haasteita. Niiden on oltava valmiita kertomaan enemmän itsestään, myös ikävistä asioista. Informaatiotulva on niin valtava, että kiihtyvässä kilpailussa on entistä vaikeampi erottautua. Haastetta riittää myös siinä, miten pystyä kokoamaan jonkinlainen kokonaiskuva niukoista ja keskenään ristiriitaisista tiedonmuruista. Lisäksi viestit pitää pystyä kohdistamaan yhä pienempiin ja kiinnostuksen kohteiltaan liikkuvampiin ryhmiin.

3 PALVELUT VIESTINNÄLLÄ TULOKSIIN Inforum Partners Oy toimii mediakartalla kompassina, joka auttaa asiakkaitaan selviytymään julkisuuden karikoista. Inforumin vastuulla on miettiä, millä viestinnän keinoilla asiakkaiden asettamiin tavoitteeseen päästään tehokkaimmin. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna viestintä välittää hyödyllistä informaatiota, on kilpailutekijä ja tuo arvoa rahoittajille. Avoin organisaatio on lisäksi olennainen osa työssä viihtymistä. Hyvämaineisen yhteisön on myös helpompi rekrytoida työntekijöitä. Viereisistä otsikoista pääsee tutustumaan lähemmin Inforumin tarjoamiin viestintäpalveluihin. Niitä voidaan toteuttaa joko yksittäin tai tehokkaasti yhdistellen. MEDIAVIESTINTÄ Mediaviestintää ei pidä nähdä ihmelääkkeenä, jolla saadaan hetkellistä ilmaista julkisuutta. Hyvän viestinnän avainsanoja ovat totuus, pitkäjänteisyys ja asiantuntemus. Inforumin välittää asiakkaistaan uutisenarvoista tietoa medialle. Onnistunut viestintä vaatii tehokasta ja hyvää suunnittelua. Pitkäjänteisellä ja systemaattisella työllä saadaan halutut viestit perille. Nopeita oikoteitä ei ole olemassa. Toimimalla suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti pystytään vaikuttamaan yrityksen tai yhteisön julkisen kuvan kehittymiseen. ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖJULKAISUT Asiakas- ja henkilöstöjulkaisujen lisääntynyt suosio kertoo siitä, että yrityksillä ja yhteisöillä on halu parantaa tiedottamistaan ja tarve saada mielipiteitään julki tärkeiden sidosryhmien keskuudessa. Inforumin toimittamien ja kuvittamien julkaisujen tekeminen lähtee aina yrityksen tai yhteisön olemassaolon tarkoituksesta. Toinen lähtökohta on kohderyhmän tiedontarve. Olennaista on myös se, että jutut ovat asiallisia ja journalistisin perustein tehtyjä, lukijaa kiinnostavalla tavalla. Näin saadaan syvyyttä asiakassuhteeseen ja motivoidaan henkilöstöä. VIESTINNÄN KOULUTUS Inforumin viestintäkoulutuksen sisältöä ja laajuutta painotetaan aina koulutettavien tarpeiden mukaan. Koulutuksella hahmotetaan viestinnän roolia suhteessa muuhun toimintaan, selvitetään eri viestintäkeinojen käyttöä, opitaan tunnistamaan uutinen ja valmistaudutaan toimimaan sekä median että toimittajien kanssa. Viestintäkoulutuksessa voidaan myös vahvistaa ja kehittää viestintävalmiuksia, ryhmäviestintätaitoja sekä valmentaa erilaisiin puhetilanteisiin. Vakuuttava puhetaito on elinehto erityisesti johtajille. Jos viesti ja esitystapa eivät käy yhteen, kuulijoissa herää alitajuinen ristiriidan tunne. Johtajuus ja puhetaito kulkevatkin usein käsi kädessä. KRIISIVIESTINTÄ Kriisi voi syntyä yhtäkkiä tai se voi kehittyä pitkän ajan kuluessa. Kriisitilanne on kaikesta huolimatta odottamaton, edellyttää useimmiten nopeaa reagointia ja asettaa organisaation altavastaajan asemaan. Kriisissä on kyse poikkeustilanteesta, jossa henkilöstö, asiakkaat, tavarantoimittajat ja alihankkijat sekä media odottavat johdon toiminnalta ripeyttä ja oikeaa tietoa. Nämä

4 sidosryhmät tarvitsevat selkeän informaation jatkaakseen omaa toimintaansa mahdollisimman vähäisin häiriöin. Kriisi on tiedotusvälineille lähes aina uutinen. Kun asia vuotaa julkisuuteen, lyhyessä ajassa voi tapahtua korvaamattomia vahinkoja, joiden paikkaamiseen kuluu aikaa ja rahaa. Yksikin vihamielinen uutinen voi tahria maineen pitkäksi aikaa, jopa konkurssiin saakka. Inforum auttaa kriisiviestinnän suunnittelussa. Hyvin valmistellun kriisiviestintäsuunnitelman avulla voidaan ehkäistä kriisi tai lieventää jo sattuneen vahingon seurauksia. Tavoitteena on, että sidosryhmät säilyttävät luottamuksensa kriisin kohteeseen kaikissa tilanteissa. ORGANISAATION SISÄINEN VIESTINTÄ Kaikessa organisaation yhteydenpidossa tarvitaan viestintää. Se on jokaisen työntekijän keskeinen työväline, jonka käyttötaitojen myötä koko organisaatio joko menestyy tai surkastuu. Viestinnän on todettu olevan olennainen työtyytyväisyyteen vaikuttaja: viestintätyytyväisyys, työtyytyväisyys ja työn tulokset ovat yhteydessä toisiinsa. Nykyajan organisaatioissa sisäisen viestinnän tehtävänä ei ole ainoastaan tiedon jakaminen henkilöstölle. Inforum suunnittelee ja toteuttaa asiakkaidensa sisäisen viestinnän siten, että sillä sitoutetaan henkilöstö, annetaan työntekijöille selkeät tavoitteet ja innostetaan heitä tekemään parhaansa. Osaavat ihmiset ovat tulevaisuudessa yhä kilpaillumpi resurssi. Sisäisen viestinnän toimivuus on tärkeää erityisesti organisaation muutoksissa. Yritysjärjestelyt kompastelevat usein juuri viestintään. Organisaatiomuutokset sujuvat paremmin, jos osa yritysjärjestelyyn käytettävistä varoista panostetaan myös viestintään. SPONSOROINTI Sponsoroinnissa yritys tai yhteisö hankkii oikeuden käyttää tukemansa kohteen imagoa omassa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässään. Sponsoroinnin avulla voidaan tehokkaasti kertoa omasta arvomaailmasta ja lisätä tunnettuutta halutun kohderyhmän parissa. Sponsorointiyhteistyössä onnistutaan parhaiten silloin, kun sponsoroinnin kohde tukee sponsorin tavoitekuvaa. Sponsoroinnin tehokas hyödyntäminen edellyttää lisäksi aktiivisuutta ja lisäpanostuksia muuhun markkinointiin. Inforum saattaa sekä sponsorin että sponsoroitavan yhteen molempia hyödyttävällä tavalla. Toimivinta sponsorointi on silloin, kun se saadaan nivottua osaksi muuta viestintää. Sponsorointi ei ole hyväntekeväisyyttä. Se on yhteistyötä monien osapuolien kesken ja tärkeä osa viestintää. VIESTINNÄN STRATEGINEN SUUNNITTELU Viestinnän strategisen suunnittelun tehtävänä on toimia linkkinä käytännön viestintätoimenpiteiden ja organisaation strategisten tavoitteiden välillä. Viestintästrategia ohjaa organisaation jokapäiväistä toimintaa ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteeton viestintä pahimmillaan vahingoittaa organisaatiota ja luo vääriä mielikuvia. Inforum toimii asiantuntevana kumppanina, kun yritykselle tai yhteisölle määritellään viestinnän tavoitteet, perusviestit ja soveltuvimmat keinot. Näin voidaan varmistua, että organisaatio viestii tärkeille sidosryhmilleen oikeista asioista, oikea-aikaisesti ja parhaita viestintäkeinoja käyttäen.

5 FORUM Maailman digitalisoitumisen ja verkostoitumisen myötä merkittävissä uutistapahtumissa ensimmäiset tiedot julkaistaan Internetissä ja blogeissa muutamassa minuutissa. Tapahtumia uutisoivat yhä useammin myös tavalliset kansalaiset, eivät ammattitoimittajat. Ensimmäiset blogit olivat yksityisten ihmisten Internetissä ylläpitämiä päiväkirjoja. Nyt myös yritysten sivuille on alkanut ilmestyä blogeja. Niillä on mahdollista tavoittaa ulkoisia ja sisäisiä sidosryhmiä aivan uudella tavalla. Blogit ovat tulleet osaksi yrityksen viestintää ja maineenhallintaa. SUMMARY IN ENGLISH Inforum Partners Ltd is an independent PR agency specialising in communications. Inforum takes full responsibility for its clients' communications needs and offers a great experience from a wide variety of communications know-how. Inforum s services include strategic and operative communications, communication training and publication services. Our other areas of specialisation are crisis management, internal communications and sponsorship. We plan and implement PR projects for our clients including both Finnish and international companies and communities. Further information: INFORUM PARTNERS LTD Tommi Räsänen Managing Director P.O. Box 32 Tykistökatu 2-4 A, FIN Turku, Finland Tel

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista

KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista Minna Mustonen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ Jenni Harju DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ Case: Kennel Mäkiharjun digitaalinen markkinointi Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2013 TIIVISTELMÄ Yksikkö

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA

B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2014 Mikael Liespuu B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

DIGITAALINEN MARKKINOINTI- VIESTINTÄSUUNNITELMA VAATEALAN PIENYRITYKSELLE

DIGITAALINEN MARKKINOINTI- VIESTINTÄSUUNNITELMA VAATEALAN PIENYRITYKSELLE DIGITAALINEN MARKKINOINTI- VIESTINTÄSUUNNITELMA VAATEALAN PIENYRITYKSELLE Case: SOFiNAH shop LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2015 Jenna

Lisätiedot

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA Case: Tuottava vastuullisuus 2011 Noora Korhonen Sanna Uusi-Einola Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Joensuu, Inka 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Riihimäki Inka Joensuu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Helmikuu 2014 Anniina Tauriainen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X Yli-Kyyny, Elina 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA Pro gradu-tutkielma Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulu Marraskuu 2014 OULUN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods

Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods Paula Parkkila Yhteisöviestinnän sivulaudatur-tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Kesäkuu 2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot