Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma 2014-2020"

Transkriptio

1 Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma -2020

2 2 VISIO Kangasalan kunnan työpaikkakehitys on kaupunkiseudun kehitystä nopeampaa. Kangasalan kunta tukee aktiivisella elinkeinopolitiikalla yritysten kehittymistä, toimintaympäristöä ja uudistumista. Kangasala tekee vaikuttavaa seudullista elinkeinojen kehittämistä Tredea Oy:n kanssa Kangasalan kunta houkuttelee yrityksiä sijoittumaan kuntaan aktiivisella markkinoinnilla ja tonttipolitiikalla. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET KANGASALAN KUNTA ON: Tasapuolinen Kuunteleva Taloudestaan huolehtiva Innovatiivinen Hyvämaineinen PÄÄTAVOITTEET 1. Toimintaympäristön kehittäminen 2. Keskusta 3. Työelämälähtöinen koulutuspolitiikka 4. Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen 5. Monimuotoiset hankinnat 6. Maaseutu 7. Matkailu 8. Yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu 9. Resurssit 10. Yritysviestintä ja markkinointi

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Tausta... 4 Kehittämisedut... 4 Kehittämishaasteet... 5 Visio... 5 Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet... 5 Päätavoitteet 1. Toimintaympäristön kehittäminen Keskusta Työelämälähtöinen koulutuspolitiikka Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen Monimuotoiset hankinnat Maaseutu Matkailu Yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu Resurssit Yritysviestintä ja markkinointi Toimeenpano, seuranta ja raportointi Liitteet: 1. Päätavoitteet ja toimenpiteet -taulukko 2. Tilastoliite

4 4 Tausta Kangasalan kuntastrategia on uudistunut vuonna. Siinä määritellään kriittiset menestystekijät, joissa kunnan tulisi onnistua. Strategiassa yhdeksi menestystekijäksi todetaan elinkeinoelämän edellytysten parantaminen. Kunnan visiossa keskeisellä sijalla on ympäristön elinvoimaisuus. Toiminta-ajatuksessa taas mainitaan, että kunta tarjoaa yrittämiselle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Tavoitteet saavutetaan yksityiskohtaisen suunnitelman avulla. Elinkeino-ohjelma uudistetaan vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön kunnalle ja yrityksille asettamia haasteita. Vuoden 2008 jälkeen Kangasalan työttömyysaste on noussut 5,6 prosentista vuoden 2013 vuoden lopun 12,0 prosenttiin. Kehitys on ollut erityisen huolestuttavaa vuoden 2013 aikana, jolloin työttömyysaste kasvoi 5 prosenttiyksikköä. Kangasalan työpaikkaomavaraisuus on pysynyt suhteellisen vakaana ollen noin 66,5-66,7 % työvoimasta. Vuoden 2013 lukuja ei tätä kirjoitettaessa ole käytettävissä, mutta työttömyyden kasvu antaa olettaa, että työpaikkaomavaraisuus on kääntynyt laskuun. Työpaikkojen määrässä on vuoteen 2012 asti ollut kasvua. Tilastokatsaus on liitteessä, jota päivitetään vuosittain. Kehittämisedut Kangasalan sijainti Suomen toiseksi voimakkaimmin kasvavalla kaupunkiseudulla on mitä mainioin. Tampereen kaupunkiseudun monialaisuus ja vahva koulutustarjonta ovat tukijalat, joihin voimme nojata tulevaisuudessakin. Kangasala on muuttovoittokunta mikä luo hyvät mahdollisuudet yritystoiminnalle kasvaa ja kehittyä. Tampereen seudulla toimii merkittäviä kansainvälisiä yrityksiä ja kaupunkiseutu on monella alueella yksi maailman huippuosaamisen alueita. Siksi kansanvälisyys on luontevaa myös kangasalaisille yrityksille joko osana tuotantoketjua, jossa tuote viedään ulkomailla tai omien tuotteiden viennin kautta. Kangasala sijaitsee vesistöjen keskellä suomalaisessa kulttuurimaisemassa. Kangasala on profiloitunut kesäpäivän kulttuurikuntana, mitä valmistuva Kangasala-talo tukee. Kangasala on sijoittunut hyvin Elinkeinoelämän keskusliiton kuntien yritysilmastovertailussa vuosina 2011 ja 2012 ollen Pirkanmaan kunnista paras. Kangasalla on vankka yrityspohja. Erityisesti Kangasalla ovat edustettuina elintarviketeollisuus, rakentaminen, metalli- ja konepajateollisuus sekä hoivapalvelut. Kasvava yrityskanta on se pohja, jolle kunta voi tulevaisuutensa rakentaa. Kunnan elinvoiman kannalta yritysten määrän kasvu ja uusiutuminen ovat kriittisiä tekijöitä.

5 5 Kehittämishaasteet Kunnan haasteena on yritystonttien niukkuus ja tarjonnan suppeus. Kangasala niin kuin kaikki muutkin kunnat kilpailevat yrityksistä. Siksi Kangasalankin tulee tarjota kilpailukyinen sijoittumisvaihtoehto yrityksille. Hyvään tonttitarjontaan kuuluu tonttien kilpailukykyinen hinnoittelu ja tonttien joustavat luovuttamiset ehdot. Visio Kangasalan kunnan työpaikkakehitys on kaupunkiseudun kehitystä nopeampaa. Kangasalan kunta tukee aktiivisella elinkeinopolitiikalla yritysten kehittymistä, toimintaympäristöä ja uudistumista. Kangasala tekee vaikuttavaa seudullista elinkeinojen kehittämistä Tredea Oy:n kanssa. Kangasalan kunta houkuttelee yrityksiä sijoittumaan kuntaan aktiivisella markkinoinnilla ja laadukkaalla tonttipolitiikalla. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Kangasalan kunta on: Tasapuolinen Kuunteleva Taloudestaan huolehtiva Innovatiivinen Hyvämaineinen Kangasalan kunta toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Kunta on helposti lähestyttävä kumppani alueen yrittäjille. Otamme päätöksenteossa huomioon yritysten tarpeet.

6 6 Päätavoitteet 1. Toimintaympäristön kehittäminen Tuemme yritysten pääsyä hanke- ja kehittämisohjelmiin ja osaltamme varmistamme kunnan rahoituksen hankkeisiin. Kunta tuo hankevalmisteluun yritysten näkökulman. Elinkaaripalvelut yrittäjille Kunta järjestää yrityksille tai yritystä perustaville laadukkaat ja kattavat neuvonta- ja tukipalvelut koko yrityksen elinkaaren ajalle. Alkavien yrittäjien neuvontaa tehdään Ensimetrin kanssa. Monipuolinen yritysaluetarjonta Yritystontit ovat kilpailukykyisesti hinnoiteltuja. Tonttikoot ovat joustavasti muutettavissa yritysten tarpeita vastaaviksi. Yritystonttien myyntiprosessi on nopea ja mutkaton. Tavoittelemme vuosittain 4-8 yritystontin myyntiä. Myytyjen tonttien lukumäärää tärkeämpää on kuntaan sijoittuvien työpaikkojen määrä. Syntyvien työpaikkojen tavoite vuosittain on 200 uutta työpaikka. Kaavoitamme olemassa olevia yritysalueita uudelleen ja varmistamme lisärakentamismahdollisuuden.

7 7 Uusia yritysalueita valmistellaan maahankinnalla välittömästi. Maanhankinta suunnataan valtateiden 9 ja 12 varrelle. Uudet alueet profiloidaan niin, että kunnalla on tarjota tontteja erityyppisille toimijoille. Lamminrahkan alueen valtatiehen 12 rajoittuva alue kaavoitetaan yritystoiminnalle. Alue mahdollistaa erityyppisten hyvää näkyvyyttä ja Tampereen läheisyyttä arvostavien yritysten sijoittumisen kuntaan. Tarasteenjärven alueelle kehitetään yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa yritysalue, joka on luontainen paikka ympäristö- ja energialiiketoiminnalle sekä logistiikalle. Kallion yritysalue on muodostunut monipuoliseksi yritysten toimintaympäristöksi. Sahalahden alueella kaavoitamme yritystontteja valmiiksi myyntiä varten. Kuhmalahdella varaudumme ympäristö- ja energiapuuliiketoiminnan kasvuun. Selvitämme mahdollisuuden kehittää yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Ruskon alueen jatkoksi monipuolista elinkeinoelämän aluetta, joka tukeutuu osaltaan Tampereen teknillisen yliopiston vetovoimaan. Kunta varautuu kehä 2:n rakentamiseen Lentolan kohdalle suunnattuna. Varaudumme edelleen kehä 2:n jatkamiseen Lentolasta aina valtatie 9:lle asti. Kehä 2 luo tulevaisuudessa mahdollisuuden uuden yritystoiminnan saamiselle kuntaan pitkällä aikavälillä. 2. Keskusta Valmistelemme keskustan kehittämisohjelman tavoitteineen ja toimenpide-ehdotuksineen. Keskustan jatkokehittämisessä huomioimme uusien yritysten sijoittumismahdollisuudet keskustaan. Lisäämme keskustan tapahtumatarjontaa ja monipuolistamme torialueen toimintaa. Selvitämme lähiruokateeman sisältävän kauppahallin sijoittamismahdollisuudet. Järjestämme Kangasala-talossa monipuolisia tapahtumia, tavoitteena keskustan elinvoiman lisääminen.

8 8 3. Työelämälähtöinen koulutuspolitiikka Monimuotoinen ja laadukas koulutus luo pohjan ammatilliselle osaamiselle. Osaaminen on Kangasalan yritysten menestymiselle tärkeää. Informoimme yrityksiä oppisopimuskoulutuksesta. Toisen asteen koulutus ja sen työelämälähtöisyys on yritysten menestymiselle tärkeää. Kunnassa toimii lukio ja toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoava Tredun yksikkö. Molemmat oppilaitokset tulevat sijaitsemaan Pikkolan alueella, mikä luo yhteistyölle uudet hyvät puitteet. Kangasalan lukion ja Pikkolaan sijoittuvan Tredun yksikön välistä yhteistyötä ja yritysyhteyksiä lisätään. Valmistelemme Kangasalan yrittäjyyskasvatusmallin yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 4. Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen Uusien asuinalueiden suunnittelun yhteydessä varmistamme, että Kangasalle sijoitetaan myös riittävä määrä työpaikkoja. Työpaikka-alueita kaavoitetaan myös tiivistyvään kuntarakenteeseen ja uusille avattaville yritysalueille. 5. Monimuotoiset hankinnat Kunta tekee palvelustrategian, jossa määritellään mitä palveluja se tuottaa itse, mitä tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja mitä palveluja hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta. Kunta huomioi jatkossa myös paikalliset palvelujen tuottajat hankinnoissaan esimerkiksi osatarjoukset mahdollistamalla ja pyrkii edistämään kunnassa toimivien yrittäjien hankintaosaamista.

9 9 6. Maaseutu Maaseutu nähdään Kangasalla mahdollisuutena. Maaseutu tarjoaa monipuoliset puitteet asumiselle, virkistäytymiselle ja työnteolle Suomen toiseksi suurimman keskuksen välittömässä läheisyydessä. Kunnan kesäasukkaissa on merkittävä mahdollisuus erityisesti haja-asutusalueen palvelujen säilymiselle ja kehittymiselle. Vahvistamme kesäasutusta kunnassa. Kangasala profiloituu laadukkaan alkutuotannon, puhtaan ruoan ja lähiruoan kuntana. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä asian edistämiseksi paikallisten tuottajien kanssa. 7. Matkailu Kangasala on perinteinen matkailukunta. Kunnassa merkittäviä matkailukohteita ovat mm. Tieliikennemuseo Mobilia, Vehoniemen Automuseo sekä näkötornit. Luontomatkailu on erityinen mahdollisuus ja vesistömatkailua nostetaan esille vahvemmin erityisesti kansainvälisessä markkinoinnissa. Tunnettu kuntamatkailukohde on esim. Pohtiolampi ja sen sääksitorni. Kehitämme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kattavaa tapahtumien sarjaa. Kuuluisia tapahtumia Kangasalla ovat mm. Restauranta-päivät, Kesän avaus sekä Kevätmarkkinat. Kunta tukee tapahtumien vakiinnuttamista ja uusien tapahtumien hankintaa erityisesti kuntakeskustassa. Matkailun kehittämisessä ja matkailupalvelujen tuotteistamisessa teemme yhteistyötä matkailuyrittäjien, VisitTampereen ja Kangasalan Matkailurenkaan kanssa.

10 10 8. Yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu Huolehdimme siitä, että yritysten tarpeet huomioidaan koko kuntaorganisaatiossa. Nimeämme jokaisesta palvelukeskuksesta yritysyhteyshenkilön. Järjestämme yrittäjille verkostoitumistilaisuuksia yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa. 9. Resurssit Elinkeinojen kehittämisestä kunnassa vastaa elinkeinojohtaja. Tarvittaessa elinkeinojen kehittämiseen varataan lisäresurssia määrärahoja lisäämällä, palkkaamalla henkilöstöä tai ostamalla palveluja esimerkiksi Tredean kautta. 10. Yritysviestintä ja markkinointi Tiedotamme aktiivisesta kunnassa vireillä olevista asioista yrittäjille. Huolehdimme internetsivustojen päivittämisestä ja kehitämme painettua markkinointimateriaalia yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Lisäämme valtateiden 9 ja 12 varrella tapahtuvaa yritysaluemarkkinointia. Toimeenpano, seuranta ja raportointi Valtuusto määrittelee elinkeinopolitiikan yleiset tavoitteet. Elinkeino-ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Kunnanhallitus määrittelee vuosittaiset päätavoitteita toteuttavat toimenpiteet, joista vuosien - tavoitteet ovat liitteenä. Elinkeino-ohjelma ja sitä seuraavat toimenpiteet huomioidaan talousarvion valmistelussa. Elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä valmistelee ehdotuksen seuraavan vuoden päätavoitteita toteuttavista toimenpiteistä. Ohjelman tuloksista ja elinkeinopolitiikan kehitysnäkymistä raportoidaan valtuustolle vuosittain tilinpäätösseurannan yhteydessä. Kunnanhallitukselle raportoidaan käynnissä olevista hankkeista, kehittämistoimista sekä tehdyistä yritystonttikaupoista kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi elinkeinojohtaja raportoi kuukausittain toiminnasta kunnanjohtajalle.

11 TAVOITETAULUKKO -15 Päätavoite Toimenpide Aikataulu Vastuu Mittari 1. Toimintaympäristön kehittämien 1.1 Järjestetään uuden EUohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksia esittelevä tilaisuus yrityksille yhteistyössä EU-toimiston ja Tredean kanssa Syksyllä Tilaisuus pidetty 1.2 Järjestetään uusien yrittäjien verkostoitumistilaisuus yhteistyössä yritysjärjestöjen kanssa Keväällä Tilaisuus pidetty 1.3 Valmistellaan kunnan tavoitteet seudulliselle elinkeinopolitiikalle Tredean palvelusopimusneuvotteluihin Syksyllä Tavoitteet laadittu 1.4 Jatketaan maanhankintaa uusien yritysalueiden avaamiseksi Jatkuva Geodeetti Hankitut maaalueet 2. Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen 1.5 Yritysalueiden myyntiprosessin uudistaminen 1.6 Kallion tonttien myynti ja markkinointi 1.7 Tarasteenjärven yritysalueen valmistelu, neuvottelut Tampereen kaupungin kanssa 1.8 Ruskon yritysalueen laajentaminen Kangasalle, neuvottelut Tampereen kaupungin kanssa 2.1 Työpaikkaomavaraisuuden huomioiminen kaavoituksen yhteydessä Syksyllä Jatkuva alkaen, Geodeetti, Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kaavoitusarkkitehti Prosessi kuvattu, tarvittavat päätökset valmisteltu/tehty Tehdyt tonttikaupat Neuvottelut käynnissä Neuvottelut käynnissä Selvitys kaavoituk sen yhteydes sä 2.2 Työpaikkaomavaraisuus otetaan osaksi kaavoituksen arviointia alkaen Kaavoitusarkkitehti Selvitys kaavoituskatsauksessa

12 3. Keskustan kehittäminen 3.1 Tapahtumasihteeritoiminnan ympärivuotistaminen yhdessä Kangasalan yrittäjät Ry:n kanssa Syksyllä Sopimus tehty 3.2 Kehittämisohjelman laatiminen Taustaselvitys, Laatiminen Elinkeino johtaja, kaavoitusarkkitehti Ohjelma laadittu 4. Työelämälähtöinen koulutus-politiikka 3.3 Iltatoritoiminnan aloittaminen 4.1 Kangasalan yrittäjyyskasvatuskonseptin laatiminen Syksyllä Keväällä, sivistysjohtaja Iltatoritoi minta käynnissä Konsepti laadittu 4.2 Oppilaitosten ja yritysten välisen kehittämistilaisuus 5. Monimuotoiset 5.1 Palveluhankintastrategian Valmis hankinnat laatiminen 6. Maaseutu 6.1 Lähiruokahankkeen selvittäminen Kevät 7. Matkailu 7.1 Kansainvälisen kehitys- ja markkinointihankkeen selvitys, selvittäminen käynnissä 8. Yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu 8.1 Nimetään yritysyhteyshenkilöt palvelukeskuksista 9. Resurssit 9.1 Arvioidaan elinkeinojen kehittämisen resurssit vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä 10. Markkinointi 10.1 Sijoitu Kangasalle nettisivuston rakentaminen Kehitysjohtaja Kunnan johtoryhmä Syksy Sivusto auki keväällä Kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja Tilaisuus pidetty Strategia laadittu Selvitys laadittu Selvitys laadittu Nimetty Arvioitu Sivusto toimii 10.2 Yritystonttimarkkinointi tienvarsitauluja lisäämällä Selvitetty Selvitys tehty 10.3 Yrityskäynnit 10.4 Yritystonttien markkinointi ja myynti Jatkuva Jatkuva Yrityskäyntien määrä Toimenpiteet

13 ELINKEINO- OHJELMAN TILASTOLIITE Työpaikkaomavaraisuus kaupunkiseudun kunnissa (%) : Lähde: Pirkanmaan liitto Työpaikkojen määrä kaupunkiseudun kunnissa (pl. Tampere) : Lähde: Pirkanmaan liitto

14 Yritysten liikevaihdon muutokset kaupunkiseudun kunnissa (%) : Lähde: Pirkanmaan liitto Toimipaikat kaupunkiseudulla (pl. Tampere) : Lähde: Pirkanmaan liitto

15 Myytyjen yritystonttien määrät ja arvioidut työpaikat Yhteensä Kallio Lentola 2 2 Arvioidut työpaikat* *) Arvio tehty työpaikkoihin, jotka ovat syntyneet kun hanke on valmistunut

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi 21.9.2016 21.9.2016 Strategiaprosessi Seutuyhteistyön strategiset ohjausvälineet, Sh.25.5 Strategia +10 v Kasvulle

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 SULKAVAN KUNTASTRATEGIA 2020 Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 1 Sulkavan missio Sulkavan missio on edistää asukkaidensa hyvinvointia. 2 Sulkavan visio 2020 Sulkava, Saimaan soutupitäjä - asumiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely Kunnan elinkeinopoiitinen kysely 1. Minkä kouluarvosanan annat Hankasalmen kunnan elinkeinopolitiikalle yrittäjän näkökulmasta? Vastaajien määrä: 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 2. Minkä arvosanan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu www.mustasaari.fi Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Tavoitteena laatu Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2010 Kunnan visio Mustasaari vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu.

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu. Kunnanjohto Sitovat tavoitteet Hallittu ja riittävä väestönkasvu 17 300 asukasta Asukasta/vuosi Alkuvuoden kehityksen perusteella tavoitteesta jäädään. Väestönmuutos tammimaaliskuu -25. Edellytykset vahvalle

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot