Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma 2014-2020"

Transkriptio

1 Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma -2020

2 2 VISIO Kangasalan kunnan työpaikkakehitys on kaupunkiseudun kehitystä nopeampaa. Kangasalan kunta tukee aktiivisella elinkeinopolitiikalla yritysten kehittymistä, toimintaympäristöä ja uudistumista. Kangasala tekee vaikuttavaa seudullista elinkeinojen kehittämistä Tredea Oy:n kanssa Kangasalan kunta houkuttelee yrityksiä sijoittumaan kuntaan aktiivisella markkinoinnilla ja tonttipolitiikalla. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET KANGASALAN KUNTA ON: Tasapuolinen Kuunteleva Taloudestaan huolehtiva Innovatiivinen Hyvämaineinen PÄÄTAVOITTEET 1. Toimintaympäristön kehittäminen 2. Keskusta 3. Työelämälähtöinen koulutuspolitiikka 4. Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen 5. Monimuotoiset hankinnat 6. Maaseutu 7. Matkailu 8. Yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu 9. Resurssit 10. Yritysviestintä ja markkinointi

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Tausta... 4 Kehittämisedut... 4 Kehittämishaasteet... 5 Visio... 5 Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet... 5 Päätavoitteet 1. Toimintaympäristön kehittäminen Keskusta Työelämälähtöinen koulutuspolitiikka Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen Monimuotoiset hankinnat Maaseutu Matkailu Yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu Resurssit Yritysviestintä ja markkinointi Toimeenpano, seuranta ja raportointi Liitteet: 1. Päätavoitteet ja toimenpiteet -taulukko 2. Tilastoliite

4 4 Tausta Kangasalan kuntastrategia on uudistunut vuonna. Siinä määritellään kriittiset menestystekijät, joissa kunnan tulisi onnistua. Strategiassa yhdeksi menestystekijäksi todetaan elinkeinoelämän edellytysten parantaminen. Kunnan visiossa keskeisellä sijalla on ympäristön elinvoimaisuus. Toiminta-ajatuksessa taas mainitaan, että kunta tarjoaa yrittämiselle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Tavoitteet saavutetaan yksityiskohtaisen suunnitelman avulla. Elinkeino-ohjelma uudistetaan vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön kunnalle ja yrityksille asettamia haasteita. Vuoden 2008 jälkeen Kangasalan työttömyysaste on noussut 5,6 prosentista vuoden 2013 vuoden lopun 12,0 prosenttiin. Kehitys on ollut erityisen huolestuttavaa vuoden 2013 aikana, jolloin työttömyysaste kasvoi 5 prosenttiyksikköä. Kangasalan työpaikkaomavaraisuus on pysynyt suhteellisen vakaana ollen noin 66,5-66,7 % työvoimasta. Vuoden 2013 lukuja ei tätä kirjoitettaessa ole käytettävissä, mutta työttömyyden kasvu antaa olettaa, että työpaikkaomavaraisuus on kääntynyt laskuun. Työpaikkojen määrässä on vuoteen 2012 asti ollut kasvua. Tilastokatsaus on liitteessä, jota päivitetään vuosittain. Kehittämisedut Kangasalan sijainti Suomen toiseksi voimakkaimmin kasvavalla kaupunkiseudulla on mitä mainioin. Tampereen kaupunkiseudun monialaisuus ja vahva koulutustarjonta ovat tukijalat, joihin voimme nojata tulevaisuudessakin. Kangasala on muuttovoittokunta mikä luo hyvät mahdollisuudet yritystoiminnalle kasvaa ja kehittyä. Tampereen seudulla toimii merkittäviä kansainvälisiä yrityksiä ja kaupunkiseutu on monella alueella yksi maailman huippuosaamisen alueita. Siksi kansanvälisyys on luontevaa myös kangasalaisille yrityksille joko osana tuotantoketjua, jossa tuote viedään ulkomailla tai omien tuotteiden viennin kautta. Kangasala sijaitsee vesistöjen keskellä suomalaisessa kulttuurimaisemassa. Kangasala on profiloitunut kesäpäivän kulttuurikuntana, mitä valmistuva Kangasala-talo tukee. Kangasala on sijoittunut hyvin Elinkeinoelämän keskusliiton kuntien yritysilmastovertailussa vuosina 2011 ja 2012 ollen Pirkanmaan kunnista paras. Kangasalla on vankka yrityspohja. Erityisesti Kangasalla ovat edustettuina elintarviketeollisuus, rakentaminen, metalli- ja konepajateollisuus sekä hoivapalvelut. Kasvava yrityskanta on se pohja, jolle kunta voi tulevaisuutensa rakentaa. Kunnan elinvoiman kannalta yritysten määrän kasvu ja uusiutuminen ovat kriittisiä tekijöitä.

5 5 Kehittämishaasteet Kunnan haasteena on yritystonttien niukkuus ja tarjonnan suppeus. Kangasala niin kuin kaikki muutkin kunnat kilpailevat yrityksistä. Siksi Kangasalankin tulee tarjota kilpailukyinen sijoittumisvaihtoehto yrityksille. Hyvään tonttitarjontaan kuuluu tonttien kilpailukykyinen hinnoittelu ja tonttien joustavat luovuttamiset ehdot. Visio Kangasalan kunnan työpaikkakehitys on kaupunkiseudun kehitystä nopeampaa. Kangasalan kunta tukee aktiivisella elinkeinopolitiikalla yritysten kehittymistä, toimintaympäristöä ja uudistumista. Kangasala tekee vaikuttavaa seudullista elinkeinojen kehittämistä Tredea Oy:n kanssa. Kangasalan kunta houkuttelee yrityksiä sijoittumaan kuntaan aktiivisella markkinoinnilla ja laadukkaalla tonttipolitiikalla. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Kangasalan kunta on: Tasapuolinen Kuunteleva Taloudestaan huolehtiva Innovatiivinen Hyvämaineinen Kangasalan kunta toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Kunta on helposti lähestyttävä kumppani alueen yrittäjille. Otamme päätöksenteossa huomioon yritysten tarpeet.

6 6 Päätavoitteet 1. Toimintaympäristön kehittäminen Tuemme yritysten pääsyä hanke- ja kehittämisohjelmiin ja osaltamme varmistamme kunnan rahoituksen hankkeisiin. Kunta tuo hankevalmisteluun yritysten näkökulman. Elinkaaripalvelut yrittäjille Kunta järjestää yrityksille tai yritystä perustaville laadukkaat ja kattavat neuvonta- ja tukipalvelut koko yrityksen elinkaaren ajalle. Alkavien yrittäjien neuvontaa tehdään Ensimetrin kanssa. Monipuolinen yritysaluetarjonta Yritystontit ovat kilpailukykyisesti hinnoiteltuja. Tonttikoot ovat joustavasti muutettavissa yritysten tarpeita vastaaviksi. Yritystonttien myyntiprosessi on nopea ja mutkaton. Tavoittelemme vuosittain 4-8 yritystontin myyntiä. Myytyjen tonttien lukumäärää tärkeämpää on kuntaan sijoittuvien työpaikkojen määrä. Syntyvien työpaikkojen tavoite vuosittain on 200 uutta työpaikka. Kaavoitamme olemassa olevia yritysalueita uudelleen ja varmistamme lisärakentamismahdollisuuden.

7 7 Uusia yritysalueita valmistellaan maahankinnalla välittömästi. Maanhankinta suunnataan valtateiden 9 ja 12 varrelle. Uudet alueet profiloidaan niin, että kunnalla on tarjota tontteja erityyppisille toimijoille. Lamminrahkan alueen valtatiehen 12 rajoittuva alue kaavoitetaan yritystoiminnalle. Alue mahdollistaa erityyppisten hyvää näkyvyyttä ja Tampereen läheisyyttä arvostavien yritysten sijoittumisen kuntaan. Tarasteenjärven alueelle kehitetään yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa yritysalue, joka on luontainen paikka ympäristö- ja energialiiketoiminnalle sekä logistiikalle. Kallion yritysalue on muodostunut monipuoliseksi yritysten toimintaympäristöksi. Sahalahden alueella kaavoitamme yritystontteja valmiiksi myyntiä varten. Kuhmalahdella varaudumme ympäristö- ja energiapuuliiketoiminnan kasvuun. Selvitämme mahdollisuuden kehittää yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Ruskon alueen jatkoksi monipuolista elinkeinoelämän aluetta, joka tukeutuu osaltaan Tampereen teknillisen yliopiston vetovoimaan. Kunta varautuu kehä 2:n rakentamiseen Lentolan kohdalle suunnattuna. Varaudumme edelleen kehä 2:n jatkamiseen Lentolasta aina valtatie 9:lle asti. Kehä 2 luo tulevaisuudessa mahdollisuuden uuden yritystoiminnan saamiselle kuntaan pitkällä aikavälillä. 2. Keskusta Valmistelemme keskustan kehittämisohjelman tavoitteineen ja toimenpide-ehdotuksineen. Keskustan jatkokehittämisessä huomioimme uusien yritysten sijoittumismahdollisuudet keskustaan. Lisäämme keskustan tapahtumatarjontaa ja monipuolistamme torialueen toimintaa. Selvitämme lähiruokateeman sisältävän kauppahallin sijoittamismahdollisuudet. Järjestämme Kangasala-talossa monipuolisia tapahtumia, tavoitteena keskustan elinvoiman lisääminen.

8 8 3. Työelämälähtöinen koulutuspolitiikka Monimuotoinen ja laadukas koulutus luo pohjan ammatilliselle osaamiselle. Osaaminen on Kangasalan yritysten menestymiselle tärkeää. Informoimme yrityksiä oppisopimuskoulutuksesta. Toisen asteen koulutus ja sen työelämälähtöisyys on yritysten menestymiselle tärkeää. Kunnassa toimii lukio ja toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoava Tredun yksikkö. Molemmat oppilaitokset tulevat sijaitsemaan Pikkolan alueella, mikä luo yhteistyölle uudet hyvät puitteet. Kangasalan lukion ja Pikkolaan sijoittuvan Tredun yksikön välistä yhteistyötä ja yritysyhteyksiä lisätään. Valmistelemme Kangasalan yrittäjyyskasvatusmallin yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 4. Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen Uusien asuinalueiden suunnittelun yhteydessä varmistamme, että Kangasalle sijoitetaan myös riittävä määrä työpaikkoja. Työpaikka-alueita kaavoitetaan myös tiivistyvään kuntarakenteeseen ja uusille avattaville yritysalueille. 5. Monimuotoiset hankinnat Kunta tekee palvelustrategian, jossa määritellään mitä palveluja se tuottaa itse, mitä tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja mitä palveluja hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta. Kunta huomioi jatkossa myös paikalliset palvelujen tuottajat hankinnoissaan esimerkiksi osatarjoukset mahdollistamalla ja pyrkii edistämään kunnassa toimivien yrittäjien hankintaosaamista.

9 9 6. Maaseutu Maaseutu nähdään Kangasalla mahdollisuutena. Maaseutu tarjoaa monipuoliset puitteet asumiselle, virkistäytymiselle ja työnteolle Suomen toiseksi suurimman keskuksen välittömässä läheisyydessä. Kunnan kesäasukkaissa on merkittävä mahdollisuus erityisesti haja-asutusalueen palvelujen säilymiselle ja kehittymiselle. Vahvistamme kesäasutusta kunnassa. Kangasala profiloituu laadukkaan alkutuotannon, puhtaan ruoan ja lähiruoan kuntana. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä asian edistämiseksi paikallisten tuottajien kanssa. 7. Matkailu Kangasala on perinteinen matkailukunta. Kunnassa merkittäviä matkailukohteita ovat mm. Tieliikennemuseo Mobilia, Vehoniemen Automuseo sekä näkötornit. Luontomatkailu on erityinen mahdollisuus ja vesistömatkailua nostetaan esille vahvemmin erityisesti kansainvälisessä markkinoinnissa. Tunnettu kuntamatkailukohde on esim. Pohtiolampi ja sen sääksitorni. Kehitämme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kattavaa tapahtumien sarjaa. Kuuluisia tapahtumia Kangasalla ovat mm. Restauranta-päivät, Kesän avaus sekä Kevätmarkkinat. Kunta tukee tapahtumien vakiinnuttamista ja uusien tapahtumien hankintaa erityisesti kuntakeskustassa. Matkailun kehittämisessä ja matkailupalvelujen tuotteistamisessa teemme yhteistyötä matkailuyrittäjien, VisitTampereen ja Kangasalan Matkailurenkaan kanssa.

10 10 8. Yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu Huolehdimme siitä, että yritysten tarpeet huomioidaan koko kuntaorganisaatiossa. Nimeämme jokaisesta palvelukeskuksesta yritysyhteyshenkilön. Järjestämme yrittäjille verkostoitumistilaisuuksia yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa. 9. Resurssit Elinkeinojen kehittämisestä kunnassa vastaa elinkeinojohtaja. Tarvittaessa elinkeinojen kehittämiseen varataan lisäresurssia määrärahoja lisäämällä, palkkaamalla henkilöstöä tai ostamalla palveluja esimerkiksi Tredean kautta. 10. Yritysviestintä ja markkinointi Tiedotamme aktiivisesta kunnassa vireillä olevista asioista yrittäjille. Huolehdimme internetsivustojen päivittämisestä ja kehitämme painettua markkinointimateriaalia yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Lisäämme valtateiden 9 ja 12 varrella tapahtuvaa yritysaluemarkkinointia. Toimeenpano, seuranta ja raportointi Valtuusto määrittelee elinkeinopolitiikan yleiset tavoitteet. Elinkeino-ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Kunnanhallitus määrittelee vuosittaiset päätavoitteita toteuttavat toimenpiteet, joista vuosien - tavoitteet ovat liitteenä. Elinkeino-ohjelma ja sitä seuraavat toimenpiteet huomioidaan talousarvion valmistelussa. Elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä valmistelee ehdotuksen seuraavan vuoden päätavoitteita toteuttavista toimenpiteistä. Ohjelman tuloksista ja elinkeinopolitiikan kehitysnäkymistä raportoidaan valtuustolle vuosittain tilinpäätösseurannan yhteydessä. Kunnanhallitukselle raportoidaan käynnissä olevista hankkeista, kehittämistoimista sekä tehdyistä yritystonttikaupoista kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi elinkeinojohtaja raportoi kuukausittain toiminnasta kunnanjohtajalle.

11 TAVOITETAULUKKO -15 Päätavoite Toimenpide Aikataulu Vastuu Mittari 1. Toimintaympäristön kehittämien 1.1 Järjestetään uuden EUohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksia esittelevä tilaisuus yrityksille yhteistyössä EU-toimiston ja Tredean kanssa Syksyllä Tilaisuus pidetty 1.2 Järjestetään uusien yrittäjien verkostoitumistilaisuus yhteistyössä yritysjärjestöjen kanssa Keväällä Tilaisuus pidetty 1.3 Valmistellaan kunnan tavoitteet seudulliselle elinkeinopolitiikalle Tredean palvelusopimusneuvotteluihin Syksyllä Tavoitteet laadittu 1.4 Jatketaan maanhankintaa uusien yritysalueiden avaamiseksi Jatkuva Geodeetti Hankitut maaalueet 2. Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen 1.5 Yritysalueiden myyntiprosessin uudistaminen 1.6 Kallion tonttien myynti ja markkinointi 1.7 Tarasteenjärven yritysalueen valmistelu, neuvottelut Tampereen kaupungin kanssa 1.8 Ruskon yritysalueen laajentaminen Kangasalle, neuvottelut Tampereen kaupungin kanssa 2.1 Työpaikkaomavaraisuuden huomioiminen kaavoituksen yhteydessä Syksyllä Jatkuva alkaen, Geodeetti, Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kaavoitusarkkitehti Prosessi kuvattu, tarvittavat päätökset valmisteltu/tehty Tehdyt tonttikaupat Neuvottelut käynnissä Neuvottelut käynnissä Selvitys kaavoituk sen yhteydes sä 2.2 Työpaikkaomavaraisuus otetaan osaksi kaavoituksen arviointia alkaen Kaavoitusarkkitehti Selvitys kaavoituskatsauksessa

12 3. Keskustan kehittäminen 3.1 Tapahtumasihteeritoiminnan ympärivuotistaminen yhdessä Kangasalan yrittäjät Ry:n kanssa Syksyllä Sopimus tehty 3.2 Kehittämisohjelman laatiminen Taustaselvitys, Laatiminen Elinkeino johtaja, kaavoitusarkkitehti Ohjelma laadittu 4. Työelämälähtöinen koulutus-politiikka 3.3 Iltatoritoiminnan aloittaminen 4.1 Kangasalan yrittäjyyskasvatuskonseptin laatiminen Syksyllä Keväällä, sivistysjohtaja Iltatoritoi minta käynnissä Konsepti laadittu 4.2 Oppilaitosten ja yritysten välisen kehittämistilaisuus 5. Monimuotoiset 5.1 Palveluhankintastrategian Valmis hankinnat laatiminen 6. Maaseutu 6.1 Lähiruokahankkeen selvittäminen Kevät 7. Matkailu 7.1 Kansainvälisen kehitys- ja markkinointihankkeen selvitys, selvittäminen käynnissä 8. Yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu 8.1 Nimetään yritysyhteyshenkilöt palvelukeskuksista 9. Resurssit 9.1 Arvioidaan elinkeinojen kehittämisen resurssit vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä 10. Markkinointi 10.1 Sijoitu Kangasalle nettisivuston rakentaminen Kehitysjohtaja Kunnan johtoryhmä Syksy Sivusto auki keväällä Kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja Tilaisuus pidetty Strategia laadittu Selvitys laadittu Selvitys laadittu Nimetty Arvioitu Sivusto toimii 10.2 Yritystonttimarkkinointi tienvarsitauluja lisäämällä Selvitetty Selvitys tehty 10.3 Yrityskäynnit 10.4 Yritystonttien markkinointi ja myynti Jatkuva Jatkuva Yrityskäyntien määrä Toimenpiteet

13 ELINKEINO- OHJELMAN TILASTOLIITE Työpaikkaomavaraisuus kaupunkiseudun kunnissa (%) : Lähde: Pirkanmaan liitto Työpaikkojen määrä kaupunkiseudun kunnissa (pl. Tampere) : Lähde: Pirkanmaan liitto

14 Yritysten liikevaihdon muutokset kaupunkiseudun kunnissa (%) : Lähde: Pirkanmaan liitto Toimipaikat kaupunkiseudulla (pl. Tampere) : Lähde: Pirkanmaan liitto

15 Myytyjen yritystonttien määrät ja arvioidut työpaikat Yhteensä Kallio Lentola 2 2 Arvioidut työpaikat* *) Arvio tehty työpaikkoihin, jotka ovat syntyneet kun hanke on valmistunut

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1. Lähtökohtia...3 1.1. Muut strategiat ja ohjelmat...3 1.2. Seudullinen elinkeinoyhtiö...3 2. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017. Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla

Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017. Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017 Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla Kaupunginhallitus 17.11.2014 2 TERVETULOA ASUMAAN JA YRITTÄMÄÄN ORIVEDELLE

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 KANGASALAN KUNTA Sisällys Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020... 2 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013. 1. Johdanto... 3

1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013. 1. Johdanto... 3 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013 1. Johdanto 1. Johdanto... 3 2. Valkeakosken kaupunki elinkeinopolitiikan edistäjänä... 4 2.1

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN

1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN OSTOPALVELUSOPIMUS 2015 1 (5) Tämän sopimuksen perustana on Lempäälän kunnanvaltuuston päätös 24.11.2010 Elinkeinotoimen toiminnan ja organisaation kehittämisestä sekä kunnanhallituksen 10.01.2011 hyväksymä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015

Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 2 Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 Silkkiuikku, Järvenpään nimikkolintu SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Hangon elinkeino-ohjelma 2025

Hangon elinkeino-ohjelma 2025 Hangon elinkeino-ohjelma 2025 1. Elinkeino-ohjelman lähtökohdat 2. Hangon tarina 3. Tulevaisuuden visio ja tavoitteet 4. Elinkeinojen kehittämisen periaatteet ja painopisteet 5. Elinkeinojen kehittämisen

Lisätiedot

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 Vaasanseudun strategia 2004 2015 Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 SISÄLTÖ: 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Strategian laadintaprosessi... 4 3. Vaasanseudun kivijalat ja

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020

Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020 Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020 Kunnanhallitus 17.2.2015 40 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 24.2.2015 8 SISÄLTÖ 1. Kunnan elinvoima 3 2. Kunnan toimintastrategia 4 3. Ohjelman lähtökohdat ja

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot