Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunki TASEKIRJA"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

2 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lautakunnat... 9 Kaupunginviraston johtoryhmä Toimikunnat ja neuvostot Yleiskatsaus Kaarinan kaupungin talouteen tilivuodelta Kaarinan kaupungin väestö Kaarinan kaupungin työvoima Kaarinan kaupungin henkilöstö Kaarinan kaupungin sisäinen valvonta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Konsernijohto Tarkastuslautakunta Elinkeinopolitiikka ja Kaarinan Kehitys Oy Vuokrataloyhtiöt Palo- ja pelastustoimi Hallintopalvelut Henkilöstölautakunta Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoito Kansalaistoiminnan lautakunta Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitos Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Käyttötalousosan toteutumisvertailu Valtuustoon nähden sitovat määrärahat Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutuminen

3 Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Kaarinan kaupungin tuloslaskelma Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma Kaarinan kaupungin tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä

4 Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus Talous niin maailmalla, Euroopassa, Suomessa kuin Kaarinassakin oli murrosvaiheessa vuonna Aasian kasvuvauhti hieman hiipui pysyen vielä vahvana. USA:ssa kasvu elpyi ja työttömyys väheni, mutta Euroopan ja siinä ohella Suomen taloudellinen kasvu ei vieläkään alkanut. Talouden hidastuminen toi mukanaan työttömyyden kasvua ja sen mukana myös julkisen sektorin kustannusten nousua. Toki on huomioitava, että ilman julkisen sektorin investointeja tilanne olisi vieläkin pahempi. Varsinais-Suomessa osalla toimialoista meni liikevaihdon osalta ennustettua heikommin. Palvelualoilla, ja hienoisesti kaupan alallakin, oli havaittavissa kasvua. Rakentamisen ja erityisesti teollisuuden aloilla oli vaikeuksia. Työttömyys alueella, myös Kaarinassa, on kasvanut. Väestö Turun seudulla kasvaa. Kaarinakin on päässyt takaisin samalle kasvu-uralle, kun se on viime vuosikymmeninä ollut. Vuoden 2013 väestön kasvu ( 1,4 %) on lähellä optimaalista kasvua, joskin kaupunkiseudun yhdyskuntarakennesuunnitelman (Rakennemalli 35:n) vauhdissa emme ole. Väestön kasvu toisaalta takaa kaupungin kehittymisen ja toisaalta edellyttää tulevaisuudessa merkittäviä investointeja palvelujen kehittämiseen. Strategian toteutuminen Kaarinan kaupunki edisti strategisten päämääriensä mukaisesti hyvinvointia ennakoivasti, loi kustannus- ja laatutietoisia palveluja, teki ekologisesti viihtyisää ympäristöä sekä korosti markkinoinnissaan luovaa Kaarinaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty oman palvelutuotannon tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Sivistyspalveluissa tämä on merkinnyt esimerkiksi varhaiskasvatuksen hintojen laskua ja käyttöasteiden kasvua. Päivähoidon ostopalvelupaikkoja käytettiin suunniteltua enemmän. Hyvinvointia edistää ennakoivasti parhaiten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena Kaarinalla on jatkuvasti, että yksikään perusopetuksen oppilas ei jää ilman jatko-opintopaikkaa. Vuoden 2013 osalta viittä oppilasta lukuun ottamatta kaikki ovat sijoittuneet jatko-opintoihin. Tulos on erittäin hyvä. Omaa erityisopetustakin kehitettiin vuoden aikana muun muassa perustamalla SOS-lapsikylän yhteyteen oma pienryhmä. Toimialan haasteena on vuoden aikana ollut kasvavat kuljetuskustannukset. Ratkaisuksi ongelmaan kehitettiin vuoden aikana suunnitelma sisäiseksi joukkoliikenteeksi, joka on päätetty aloittaa syksyllä Hyvinvointipalveluissa toimintaa on kehitetty uusissa hankkeissa määrätietoisesti. Vuonna 2013 käynnistyneitä hankkeita olivat mm. lasten ja nuorten palveluita kehittävä Olkkari, kotihoidon toiminnanohjaushanke ja vammaispalveluiden etuuksien myöntämiskriteereiden tarkistaminen. Perustehtäviin liittyen myönteistä on, että loppuvuoden aikana terveysaseman lääkäritilannetta onnistuttiin parantamaan merkittävästi, mikä lisäsi kaarinalaisten mahdollisuuksia päästä vastaanotolle tarpeen mukaan ja joutuisasti. Hyvinvoinnin edistämisessä on löydetty uusia moniammatillisia toimintamuotoja erityisesti erityisryhmien kanssa työskentelemiseen. Murheita hyvinvointipalveluissa ovat aiheuttaneet tilakysymykset. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet, vaikka suoritemäärät ovat samaan aikaan vähentyneet. 4

5 Konsernin johdossa sähköinen kokouskäytäntö otti aimo harppauksen vuonna 2013 uuden valtuustokauden alkaessa. Uuden käytännön mukaan luottamushenkilöt hankkivat itse laitteet ja yhteydet, jotka mahdollistavat paperittoman kokoustyöskentelyn. Kaupunki puolestaan maksaa sähköiseen toimintatapaan sitoutuneille luottamushenkilöille euromääräisen korvauksen. Suhtautuminen uuteen käytäntöön on ollut hyvin myönteistä, sillä yli 80 %:ia luottamushenkilöistä työskentelee nykyisin paperittomasti toimielinten kokouksissa. Sähköisen kokouskäytännön laajentuminen on linjassa Kaarina-strategiassakin korostetun ekologisuuden kanssa, mutta on myös osaltaan tehostanut työskentelytapoja ja tuonut mukanaan taloudellista hyötyä. Hallintopalveluissa yhteispalvelun edellytykset paranivat viime vuonna, kun uusi uljaampi Yppi avasi ovensa laajennetuissa tiloissa elokuun alussa. Tiloissa toimivat nyt TE-toimiston, Kelan, Kaarinan yhteispalvelupisteen, ikäihmisten neuvonnan ja vammaispalvelun palvelut. Kaarina on seurannut huolestuneena valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu-hankkeen etenemistä. Suunnitelmassa Kaarinaan ei tulisi tulevaisuudessa sijoittumaan lain tarkoittamaa yhteispalvelupistettä. Ravintopalvelut siirtyi osaksi ympäristöpalvelujen toimialaa. Toiminta ja yhteistyö tilapalvelun kanssa käynnistyivät erittäin hyvin. Ympäristöpalveluissa valmisteltiin myös muutoksia tilaaja-tuottajamallin rakenteeseen. Toimialalla on rakennemalli 35:n myötä erittäin laaja kaavoitusohjelma. Ohjelma eteni vuoden 2013 aikana hyvin. Ympäristönäkökulmasta positiivista oli kahden merkittävän vesiosuuskunnan toiminnan käynnistyminen parantamaan haja-asutusalueiden vesihuollon tilannetta. Taloudellisesti merkittäviä olivat vesihuollon voimakkaasti kasvaneet kustannukset ja tontin myynnin hiipuminen. Elinkeinoelämän osalta vuosi 2013 oli kohtuullinen. Kaarina on säilyttänyt hyvän yrittäjyysilmapiirin ja yhteistyö yritysten kanssa on ollut tiivistä. Uutena yhteistyömuotona kokeiltiin menestyksekkäästi yrittäjyysviikon järjestämistä. Viikko toi hyvin esille menestyviä kaarinalaisia yrityksiä. Myös yritysvaikutustenarviointiprosessi kehittyi. Kaarina arvioi yritysvaikutuksia esimerkiksi talousarvioprosessin yhteydessä. Kasvava Kaarina investoi merkittävästi, joskin vuoden 2013 aikana pääosa investoinneista kohdistui saanerauskohteisiin. Investoinneista merkittävimpiä olivat Hovirinnan päiväkodin vesikaton ja ilmanvaihdon peruskorjaus, Littoisten urheilukentän huoltorakennus yhdessä Liedon kunnan kanssa ja Piikkiön urheilukentän aloitus. Näkyviä uudistuksia olivat myös Kaarinatien ja Mäkilänkadun liittymäjärjestelyt sekä isot panostukset vesihuollon saneeraukseen, katuvalaistusten uusimiseen ja asuinalueiden toteuttamiseen. Seudullinen yhteistyö Seudullinen yhteistyö sujui vuonna 2013 hyvin siitä huolimatta, että valtio lisäsi ohjausta lainsäädännöllisin keinoin. Seudulla valmisteltiin laajaa selvitystä yhteistyön lisäämiseksi. Laadittu sopimus kuitenkin vesittyi valtionvarainministeriön määrätessä 17 kunnan kattavasta erityisestä kuntajakoselvityksestä. Kaarina oli vahvasti edistämässä seudullisen MAL-aiesopimuksen mukaista rakennemallin toteuttamisohjelmaa ja maapoliittista ohjelmaa. Konkreettisesti seudullinen suunnittelu keskittyi lähinnä, kaukolämpötuotannon, joukkoliikenteen, yhteispäivystyksen ja ensihoidon kehittämiseen. Vuoden aikana on erityisesti neuvoteltu runkobussilinjoista ja maksujärjestelmästä. Uusi joukkoliikennejärjestelmä aloittaa toimintansa kesällä Yhteispäivystys ja ensihoito hakivat vielä toimintatapojaan. Seudullisissa hankkeissa huolestuttaa kustannusten kohoaminen yli ennakoitujen laskelmien. Henkilöstön hyvinvointi Tutkimusten mukaan henkilöstön hyvinvointi kaupungissa lisääntyi. Hyvinvointia koettelee epävarmuus sote- ja kuntarakenteissa ja kaupunki onkin pyrkinyt antamaan henkilöstölle uusia valmiuksia muutoksen johtamiseen ja sietämiseen. Toimivan johdon osalta vuosi oli haasteellinen 5

6 Kaarinan kaupunki Tasekirja 2013 lähinnä henkilöstön vaihtuvuuden osalta. Isoimpien toimialojen johdon sekä henkilöstö- ja talo- päälliköt ottamaan isompaa vastuuta toiminnasta. Vaikka osa valtuustotason tavoitteista jäi saa- usjohdon vaihtuminenn haastoi muun muassaa johtoryhmän, luottamushenkilöt ja vastuualueiden vuttamatta, onnistuimme mielestäni olosuhteisiin nähden hyvin. Talous ja elinvoimaisuus Varsinkin taloudellisesti Kaarinann talous meni paremmin kuin arvioitiin. Vaikka kustannukset kasvoivat talousarviota enemmänn ja toimintatuotot olivat ennakoitua pienemmät, vuosikate riitti kattamaan nettoinvestoinnit. Hyvä tulos perustui pitkälti ennakoituaa parempiinn verotuloihin, mikä johtui osittain tilitysjärjestelmän muutoksesta a ja osittain niin sanotusta verotulojen rytmihäiriöstä. Myös väestön kasvulla ja verotettavan tulonn kasvulla oli osuus verotulojen lisääntymiseen. Kaiken kaikkiaan Kaarinan kaupunki säilyi elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä. Kaarina pystyi vuonna 2013 tuottamaan entistä parempia palveluja entistä tehokkaammin, mikä tänä päivänä ei ole kuntakentässä itsestään selvää. Kaarina pystyi tarjoamaan yrityksillemmy me ja kuntalaisil- lemme ekologisesti kestävän, luovan ympäristön kehittää toimintaansa. Vuosikate Lainakanta Tuleva kehitys Tuleva kehitys on kaikkien muiden kuntien tavoin epäselvä. Positiiviset merkit maailmantalou- murros ja varsin isot rakenteelliset muutokset luovat epävarmuuttaa niin yksityiseen kuin julki-j seen sektoriin Suomessa. Erityisesti kehysriihessä 2014 tehty sote-uudistus luo enemmän ky- dessa ja jopa euroalueella antavat pientä uskoa paremmasta. Sen sijaan Suomen teollisuuden symyksiä kuin vastauksia julkisen sektorin kestävyysvajeen pienentämiseen. Palvelutarpeiden lisääntyessä ja valtion päätösten puristuksessa meidän m on jatkettava oman toimintamme kehittämistä yhä kiihtyvällä vauhdilla. Näyttää siltä, että e Kaarinan kaupunkii on kuitenkin oikealla tiellä. Harri Virta kaupunginjohtaja 6

7 Kaupungin hallinto Organisaatio Konsernijohto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Palo- ja pelastustoimi Tarkastuslautakunta Hallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Sivistyspalvelut Ympäristöpalvelut Kanslia- ja viestintäpalvelut Taloushallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto Laskentapalvelut Hyvinvoinnin edistäminen Perusturvalautakunnan yleishallinto Perhe- ja vammaispalvelut Kotihoito- ja vanhuspalvelut Terveyspalvelut Sivistyslautakunnan yleishallinto Kirjasto Koulutus Varhaiskasvatus Ympäristöpalveluiden yleishallinto Yhdyskuntatekniikka Tila- ja ravintopalvelut Rakentamispalvelut Maankäyttö Ympäristönsuojelu Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä seuraavat toimialoilla toimivat lautakunnat: Hallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Sivistyspalvelut Ympäristöpalvelut Henkilöstölautakunta Kansalaistoiminnan lautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulautakunta 7

8 Kaupunginvaltuusto Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2013 aikana 10 kertaa. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi yhteensä 51 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Kansallinen Kokoomus 16 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12 valtuutettua, Perussuomalaiset 6 valtuutettua, Vihreä liitto 6 valtuutettua, Vasemmistoliitto 4 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 3 valtuutettua, Suomen Keskusta 2 valtuutettua ja Ruotsalainen kansanpuolue 2 valtuutettua. Muutokset vuonna 2013: Mika Rantasen tilalla varsinaisena valtuutettuna aloitti Olli-Pekka Sysinoro. Mikko Seppälän tilalla varsinaisena valtuutettuna aloitti Veikko Eskelinen. Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Puolue Valtuutettu Puolue Ranne Matti pj SDP Kujanpää Marja-Liisa PS Hurme Hannu 1. vpj KOK Kuoppakangas Armo KD Rautanen Hannu 2. vpj VIHR Kuosmanen Pekka VAS Virranheimo Niina 3. vpj PS Kurkilahti Tomi VIHR Gustafsson Irja 4. vpj SDP Kylkis Margita RKP Ahonen Outi VIHR Laine Tuomo VAS Alander Matti KESK Laitinen Aila KOK Arell Oskari KOK Langh-Lagerlöf Laura KOK Aso Janne PS Leppänen Tommi PS Elo Arto SDP Merivuori Tuulia KOK Eriksson Terttu VIHR Myntt Ulla-Maija KOK Eskelinen Veikko PS Mäki Vesa KOK Gustafsson Åsa RKP Nikkonen Kari SDP Haroma Jukka KOK Petäjä Hanna SDP Hautakoski Rainer SDP Ruohonen Maija SDP Hollmén Kimmo KOK Saario Mari VIHR Hukkanen Sari SDP Savo Seija VAS Itkonen Johanna PS Seivästö Ismo KD Järvinen Jere SDP Sirkiä Hanna KOK Kallio Pentti VAS Suutari Anneli VIHR/S Kantalainen Merja KOK Sysinoro Olli-Pekka KOK Kaukonen Pekka SDP Toivonen Toni KD Korvensyrjä Kalervo KOK Turpela Nina-Mari KOK Kosonen Henrik SDP Tähkämaa Sanna KESK Vaiste Marja KOK Vauranoja Sanna KOK Vuori Mikko SDP 8

9 Kaarinan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä riittävän määrän varapuheenjohtajia kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden päättyessä. Kaupunginhallitus Konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 1 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 26 kertaa. Kaupunginhallitus Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue Mäki Vesa pj KOK Sysinoro Olli-Pekka KOK Aso Janne 1. vpj PS Itkonen Johanna PS Tähkämaa Sanna-Maija 2. vpj KESK Tuomarila Tiina KESK Nikkonen Kari 3. vpj SDP Laaksonen Ilkka SDP Gustafsson Åsa RKP Toivonen Toni KD Hollmén Kimmo KOK Korvensyrjä Kalervo KOK Järvinen Jere SDP Saarikko Simo SDP Kallio Pentti VAS Manninen Tapio VAS Kantalainen Merja KOK Merivuori Tuulia KOK Laitinen Aila KOK Vauranoja Sanna KOK Ruohonen Maija SDP Lindholm Mari SDP Saario Mari VIHR Suutari Anneli VIHR/S Sirkiä Hanna KOK Vaiste Marja KOK Lautakunnat Puheenjohtaja Puolue Henkilöstölautakunta Leino Jani VIHR Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Elo Arto SDP Kansalaistoiminnan lautakunta Järvinen Jarkko SDP Keskusvaalilautakunta Hakalax Marja KOK Perusturvalautakunta Vuorinen Olli KOK Sivistyslautakunta Korvensyrjä Kalervo KOK Tarkastuslautakunta Turpela Nina-Mari KOK Tekninen lautakunta Alander Matti KESK Ympäristönsuojelulautakunta Kujanpää Marja-Liisa PS 9

10 Kaupunginviraston johtoryhmä Kaupunginjohtaja Harri Virta Hallintojohtaja Päivi Antola Tekninen johtaja Jyrki Lappi Hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi Sivistysjohtaja Esko Poikela Vs. talousjohtaja Merja Uuttu Henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala Tietohallintojohtaja Kari Hölsö Johtoryhmän sihteeri Pirkko Aalto Henkilöstön edustaja Mirja Karppanen Toimikunnat ja neuvostot puheenjohtaja puolue Ansiomerkkitoimikunta Virranheimo Niina PS Matkailu- ja saaristotoimikunta Kurkilahti Tomi VIHR Ryhmäpuheenjohtajien toimikunta Ranne Matti SDP Tulevaisuustoimikunta Korhonen Jenni KOK Vammaisneuvosto Uutela Jaakko KESK Vanhus- ja veteraanineuvosto Förbom Jaakko SDP 10

11 11

12 Yleiskatsaus Kaarinan kaupungi in talouteen tilivuodelta 2013 Katsaus tilinpäätöksen keskeiseen talousinformaatioon Kaupungin talousarvion taloudellisett tavoitteet toteutuivat suurelta osin. TalousarviooT on tehtiin vuoden aika- na muutoksia, joilla perusturvalautakunnan määrärahoja lisättiin yhteensä 1,65 miljoonaa euroa ja ympäris- töpalveluissa toimintatuottojen talousarviota pienennettiin 1,0 miljoonalla eurolla. Toimintakate on noin mil- tekijä oli joona euroa parempi, kuin muutetun talousarvionn mukainen toimintakate. Suurin tähän vaikuttavaa säästö henkilöstökuluissa, erityisesti varhaiseläkemenoperusteisissa maksuissa. Toimintatuottojen %- osuus toimintakuluista on pienentynyt, palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla katettiin vain hieman yli 16 % toimintakuluista. Kuntaliiton tilastojen mukaan kuntien me- valti- noista yleisesti noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes onosuuksilla. Kaupungin tilinpäätöksen mukainen tulos on 3,88 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosikatteella pystyttiin kattamaan vuoden aikana tehdyt investoinnit. Toteutunut vuosikate ylitti suunnitellunn yli 10 miljoonalla eu- rolla. Tähän vaikutti erityisesti verotulojen kertymämuutokset. Kuntien jako-osuutta vuoden 2012 verotuloi- osa hin nostettiin ja aikaisemmasta tilitysrytmistä poiketen kunnille tilitettiin vuoden 2012 jäännösveroista tammikuun sijasta jo joulukuussa. Verotulokertymä oli yli kahdeksan miljoonaa euroaa arvioitua suurempi. Tämä rytmin muutos tulee valitettavasti vaikuttamaan vuoden 2014 verotulokertymiinn alentavasti.. Alkuvuonna kaupungin vierasta pääomaa lisättiinn kymmenellä miljoonalla. Tästä huolimatta lainakanta on euroa / asukas ja nettovelan määrä väheni edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 6,5 milj. euroa. Val- määrä tilinpäätöksessä on 62 miljoonaa euroa. Tästä viisi miljoonaa lyhennettiin tammikuussa Vuo- takunnallinen lainamäärän keskiarvo asukasta kohden on noin euroa/asukas. Korollisten lainojen den 2013 lopulla teetettiin korkoriskien hallinnann strategiakartoitus ja lainasalkkuanalyysi, joiden pohjalta rahoitusta ja suojauksia suunnitellaan kuluvan vuoden aikana. Vaikka tilivuosi 2013 toteutui suunniteltua paremmin, voidaan todeta, ettää kaupungin tulokertymä on pitkällä aikajaksollaa ollut liian hidasta eikä volyymi riitä kattamaan nykyisen tasoisia toimintamenoja. Vuoden vero- tulokertymän poikkeuksellisuus ei anna oikeaa kuvaa tulevien vuosien kehityksestä. Toimintojen tehosta- mitä mista ja menojen karsimista on jatkettava. Kaarinan kaupungin väestö kasvoi 1,4 %:ia vuonna Tämä väestönn kasvu vastaa niitä odotuksia, kaupungin väestön kasvulle on asetettu. Tilastokeskuksen väestön ikäjakaumaennusteet osoittavat, että Kaarinan väestönkehityss noudattaa valtakunnann yleistä kehitystä, jossa yli y 65-vuotiaiden määrän suhteelli- nen osuus väestöstä kasvaa Väestön ikäjakauma vuosina (ennusteet: Tilastokeskus) TA2014 TS2015 TS

13 Kaarinan kaupunki Tasekirja 2013 Toimintatuotot ToimintaT akulut Verotulot Valtionosuudet

14 Kaarinan kaupungin väestö muutos 2013/2012 Elävänä syntyneet ,9 % Kuolleet ,7 % Syntyneiden enemmyys ,5 % Kuntien välinen tulomuutto ,3 % Kuntien välinen lähtömuutto ,3 % Kuntien välinen nettomuutto ,7 % Nettomaahanmuutto ,3 % Väestönlisäys yhteensä ,5 % Väkiluku ,4 % (lähde: Tilastokeskus; väkiluku 2013 perustuu ennakkotietoon viimeisen vuosineljänneksen lopussa) Kaarinan kaupungin työvoima Vuosi Asukasluku Muutos Työpaikat Muutos Työvoima Muutos Työvoima Työpaikkakpl kpl kpl suhteessa omavaraiasukkaisiin suusaste ,5 % 62,2 % ,0 % ,6 % ,0 % 51,5 % 62,0 % ,9 % ,3 % ,7 % 51,3 % 60,2 % ,1 % ,9 % ,8 % 51,2 % 61,4 % ,0 % ,0 % ,3 % 50,8 % 61,8 % ,0 % ,6 % ,6 % 50,2 % 61,8 % ,7 % ,6 % ,6 % 50,1 % 62,5 % ,6 % ,9 % ,8 % 50,2 % 64,4 % ,4 % ,5 % ,8 % 50,4 % 63,6 % ,4 % ,7 % ,1 % 49,7 % 60,7 % ,5 % ,1 % ,3 % 49,3 % 60,9 % ,5 % ,2 % ,0 % 49,0 % 62,3 % ,9 % ,0 % 49,1 % ,4 % (lähde: Tilastokeskus; Kaarinan kaupungin työpaikkaomavaraisuusasteesta on Tilastokeskuksesta saatavilla vasta tiedot vuodelta 2011) 14

15 Kaarinan kaupungin henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2013 lopussa oli 1 748, josta vakinaisia oli henkilöä ja määräaikaisia 379 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstön määrä oli vähentynyt 20 henkilöllä. Tilinpäätösvuoden palkat ja palkkiot olivat euroa ja henkilösivukulut euroa, yhteensä henkilöstökulut olivat euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna henkilöstökulut ovat nousseet 0,5 % (2012: euroa). Henkilöstöasioita on käsitelty laajemmin erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä. Kaupungin kokoaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön määrä vakinaiset 2013 vakinaiset 2012 vakinaiset 2011 määrä-aik määrä-aik määrä-aik Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Kaarinan kaupungin sisäinen valvonta Kaarinan kaupungin hallintosäännössä on yleiset määräykset sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja sen järjestämisestä vastaa kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen alaisena. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kaarinan kaupunginhallitus on ( ) hyväksynyt sisäisen valvonnan yleisohjeet. Yleisohjeiden mukaan esimiesasemassa olevien henkilöiden on raportoitava tarvittaessa ja vähintään puolivuosittain ylemmälle esimiehelle/ luottamusmiesorganisaatiolle sisäisessä valvonnassa esille tulleista, toimenpiteisiin johtaneista tai johtavista asioista. Luottamusmiesorganisaatiolle tapahtuva raportointi suoritetaan aina kirjallisesti ja raportit toimitetaan myös tarkastuslautakunnalle. Konsernijohto ja Hallintopalvelut Kuntalain voimaan tulleet uudet säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Toimintakertomusraportoinnin tulee perustua todennettavissa olevaan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden arviointiin. Kaarinassa uusien kuntalain säännösten edellyttämä valmistelu käynnistettiin syksyllä 2013 riskienkartoitusmalliin tutustumisella. Käytännön valmistelutyö toimialojen riskienkartoituksen toteuttamiseksi ja hallintosäännön muuttamiseksi siirtyi vuoden 2014 puolelle. Sisäinen valvonta on järjestetty konsernijohdossa ja hallintopalveluissa Kaarinan kaupunginhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan yleisohjeiden mukaisesti. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupungin kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Samoin strategian toteutumisesta on annettu kaupunginvaltuustolle oma selvityksensä. Henkilöriskien osalta hallintopalveluissa huolta on aiheuttanut talousjohtajan tehtävien hoito sijaisjärjestelyin kesäkuusta 2013 alkaen. Asiaan saataneen ratkaisu kevään 2014 aikana. Samoin kanslia- ja viestintäpalveluissa hallintolakimiehen tai muun lisäresurssin palkkaaminen jäi kevään 2014 organisaatioselvityksen varaan. 15

16 Työsuojelun vaarojen arviointia on otettu esille työpaikkakäynneillä ja aluehallintoviraston toimittamissa tarkastuksissa sekä ympäristöterveydenhuollon tarkastuskäynneillä. Vaarojen huolellinen arviointi on työpaikan työturvallisuuden ja -terveyden edistämisen perusta. Sen pohjalta tehdään työpaikan työsuojelun toimintaohjelma, joka sisältää toimenpiteet siitä, miten suurimmiksi todettuihin riskeihin voidaan varautua ennakolta, miten ne poistetaan tai miten niitä vähennetään. Arviointi ja ohjelma tulee päivittää säännöllisin väliajoin. Hallintopalveluiden toimialalla henkilöstön työturvallisuuteen liittyviä riskejä arvioitiin vuonna 2013 laskentapalveluissa, henkilöstöhallinnossa ja kanslia- ja viestintäpalveluissa. Yhteispalvelupisteiden henkilöstölle on järjestetty turvallisuuskoulutusta uhkaavien ja haastavien asiakastilanteiden varalle. Tehtävien sisältöä on tarkasteltu erityisesti talous- ja palkkahallinnossa ja vaaralliset työyhdistelmät pyritty minimoimaan. Esimerkiksi laskuttaja ei käsittele tulevia suorituksia ja ostoreskontran hoitaja ei lähetä maksuja. Palkkahallinnon Web Ags -raportointi mahdollistaa esimiehille mm. maksettavien palkkojen seurannan. Tietohallinnossa on selvitetty keväästä 2013 lähtien uuden palvelintilan toteuttamisvaihtoehtoa. Vaihtoehtoina on kartoitettu oman tuotantotilan rakentamista ja palvelun ostamista Tiera Oy:ltä. Olemassa oleva palvelintila ei täytä enää niitä vaatimuksia, joita nykyisessä toimintaympäristössä palvelintilalle asetetaan (mm. varavoima, sammutusjärjestelmä, palvelin- ja tallennusjärjestelmien kiertonopeus). Vuoden 2014 talousarvioon varattiin talousarviokarsintojen jälkeen euron määräraha palvelinjärjestelmien akuutteihin korjauksiin ja täydennyksiin. Ratkaisu etenemistavasta tehdään maalis-huhtikuun 2014 aikana. Sivistyspalvelut Sisäinen valvonta on järjestetty sivistyspalveluissa Kaarinan kaupunginhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan yleisohjeiden mukaisesti. Sivistyspalveluiden johtoryhmä johtaa omalta osaltaan toimialan päätöksentekoa, kehittämistä sekä toiminnan ja talouden seurantaa. Sivistyspalvelujen mittaristoja ja hinnastoja on uusittu vuoden 2013 aikana. Kehitystyö parantaa osaltaan myös sisäistä valvontaa, koska oikeanlaisten mittarien avulla toiminnan seuraaminen ja muutosten havaitseminen tehostuu. Varhaiskasvatuksessa aloitettiin uuden suoritepohjaisen kustannuslaskennan kehittely. Varhaiskasvatuksen esimiehet seuraavat yksiköidensä käyttöasteita kuukausittain ja tekevät tarvittavat toimenpiteet käyttöasteiden pitämiseksi sovitulla tasolla. Tilintarkastajat ovat tarkastuksissaan antaneet ohjeita mm. perusopetuksen oppilastilastojen tiedonkeruuseen sekä pedagogisten asiakirjojen siirtoon oppilaan siirtyessä toiseen kouluun. Seija-myrskyn johdosta sivistyspalveluissa laadittiin uudet toimintaohjeet sähkökatkoihin varautumisen suhteen. Vuoden 2014 aikana tullaan lisäksi järjestämään aiheesta toimialan sisäistä koulutusta. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosiraporteissa. Lisäksi sivistyslautakunnalle on esitetty kuukausittain erillinen raportti, joka sisältää vastuualuekohtaista kustannus- ja suoritetietojen vertailua sekä grafiikkaa. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalveluissa on noudatettu kaupunginhallituksen vuonna 2000 hyväksymiä sisäisen valvonnan yleisohjeita. Säännöllisesti kokoontuva toimialan johtoryhmä on systemaattisesti pyrkinyt tunnistamaan ja ennalta ehkäisemään riskejä. Hyvinvointipalveluissa toimintaa ja taloutta on seurattu puuttuen konkreettisin toimenpitein palveluihin, joissa kustannustaso on ollut korkea mm. suhteessa muiden kuntien kustannustasoon. Tässä tarkoituksessa Kaarina on mukana keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailuhankkeeseen. Vastuualueille on asetettu talousjohtamisen tavoitteet, joissa on painotettu tärkeyttä kiinnittää huomiota kriittisiin merkittäviin toimintoihin, joiden kasvu on ollut voimakasta. Talousorientoitunutta johtamista on toteutettu mm. vammaispalveluiden uudistamisessa sekä toimeenpanemalla talouden sopeuttamistoimenpiteitä, joissa on kiinnitetty huomiota myös palvelujärjestelmän rakenteellisiin ratkaisuihin. 16

17 Kertomusvuonna otettiin toiminnan ja talouden seurannassa ja raportoinnissa käyttöön seurantaindikaattorit, joiden avulla pyritään kohdentamaan tarkastelu toimialan kustannuksiltaan merkittävimpiin palvelutoimintoihin. Toimialalla on taloussäännön mukaisesti määritelty talouden vastuuhenkilöt jaostolaskujen hyväksyjät kustannuspaikkakohtaisesti. Ostolaskuja ja niiden käsittelyprosesseja seurataan pistokokein ja tarvittaessa käsittelyä ohjeistetaan. Toimialan toimistosihteereiden työnkuvia on selvitetty pyrkien poistamaan päällekkäisyyksiä, luomaan rationaalisia toimintaprosesseja ja varmistamaan työparien kautta toiminnan keskeytymättömyys. Sisäiseen valvontaan kuuluva luottamushenkilöiden toimesta suoritettava seuranta on mahdollistettu säännöllisellä raportoinnilla sekä taloudesta että toiminnasta. Käyttösuunnitelmassa on asetettu vastuualuekohtaisia tavoitteita, joiden toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosiraportin yhteydessä. Talouden raportointi on toteutettu kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä neljä kertaa erillisasiana. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut on toiminnassaan noudattanut kaupungin yleisiä sisäisen valvonnan ohjeita ja lisäksi Ympäristöpalveluiden omia tarkennettuja sisäisen valvonnan ohjeita, joissa on otettu huomioon valvonnan lisäksi, riskejä ennalta ehkäisevät toimenpiteet. Ympäristöpalvelujen osalta keskeisimmät riskit ovat vesihuollon toimitusten keskeytyminen sekä työturvallisuus. Vesihuollon toimitushäiriöihin on pyritty valmistautumaan valmiussuunnitelmien ajantasaistamisella, sekä ennakoivalla huollolla. Työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. työturvallisuusmittausten avulla. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosiraporteissa. Konsernivalvonta Kaarinan kaupunginvaltuuston hyväksymissä konserniohjeissa ( ) on määritelty periaatteet ja menettelytavat, joita käytetään kaupungin määräysvaltaan kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja yhteydenpidossa. Ryhmäpuheenjohtajien toimikunnan tehtäviin on vuoden 2013 alusta lukien kuulunut mm. merkittävien toiminnallisten muutosten seuranta konserniyhteisöissä, osakkuusyhteisöissä ja säätiöissä. Vuonna 2012 on seurattu konserniyhteisöjen osalta Kaarinan Vuokratalot Oy:n ostopalveluiden kilpailuttamista. Konserniyhteisöjen tavoitteiden saavuttamista valvotaan myös Kaarinan kaupungin kolmannesvuosiraporteissa, jotka sisältävät myös konsernia koskevia osia. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittäminen Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen on jatkunut vuoden 2013 aikana. Vuoden lopulla aloitettiin projekti riskien hallinnan systematisoimiseksi. Tilintarkastusyhteisöltä saatujen pohjatietojen perusteella on hallintopalveluissa koottu riskienkartoituslomake, jonka toimintakelpoisuutta testataan ensin toimialojen ylemmillä tasoilla. Tarkoituksena on vuoden 2014 aikana luoda toimiva järjestelmä, jolla toimialojen merkittävimmät riskit tiedostetaan, analysoidaan ja niiden esiintyminen sekä niihin liittyvät toimenpiteet raportoidaan. Kuntaliitto on myös kehittämässä kunnille työkaluja riskien kartoittamista varten. Keskeneräiset oikeusprosessit Asfalttikartelli Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion ja velvoittanut vastaajina olleet asfalttialan yritykset maksamaan korvauksia kantajina olleille kunnille. Rakennusyhtiö Lemminkäinen on maksanut Kaarinan kaupungille ,59 euroa, johon sisältyy pääoma, tuotto- ja viivästyskorkoja sekä oikeudenkäyntikuluja viivästyskorkoineen. Lemminkäinen on myös valittanut tuomiosta, joten maksettu summa saatetaan joutua palauttamaan ja kirjanpidollisesti se on käsitelty Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti siirtovelkana eikä siis vaikuta kaupungin tulokseen. Muita merkittäviä avoimia prosesseja ei kaupungilla ole. 17

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot