Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunki TASEKIRJA"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

2 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lautakunnat... 9 Kaupunginviraston johtoryhmä Toimikunnat ja neuvostot Yleiskatsaus Kaarinan kaupungin talouteen tilivuodelta Kaarinan kaupungin väestö Kaarinan kaupungin työvoima Kaarinan kaupungin henkilöstö Kaarinan kaupungin sisäinen valvonta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Konsernijohto Tarkastuslautakunta Elinkeinopolitiikka ja Kaarinan Kehitys Oy Vuokrataloyhtiöt Palo- ja pelastustoimi Hallintopalvelut Henkilöstölautakunta Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoito Kansalaistoiminnan lautakunta Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitos Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Käyttötalousosan toteutumisvertailu Valtuustoon nähden sitovat määrärahat Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutuminen

3 Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Kaarinan kaupungin tuloslaskelma Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma Kaarinan kaupungin tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä

4 Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus Talous niin maailmalla, Euroopassa, Suomessa kuin Kaarinassakin oli murrosvaiheessa vuonna Aasian kasvuvauhti hieman hiipui pysyen vielä vahvana. USA:ssa kasvu elpyi ja työttömyys väheni, mutta Euroopan ja siinä ohella Suomen taloudellinen kasvu ei vieläkään alkanut. Talouden hidastuminen toi mukanaan työttömyyden kasvua ja sen mukana myös julkisen sektorin kustannusten nousua. Toki on huomioitava, että ilman julkisen sektorin investointeja tilanne olisi vieläkin pahempi. Varsinais-Suomessa osalla toimialoista meni liikevaihdon osalta ennustettua heikommin. Palvelualoilla, ja hienoisesti kaupan alallakin, oli havaittavissa kasvua. Rakentamisen ja erityisesti teollisuuden aloilla oli vaikeuksia. Työttömyys alueella, myös Kaarinassa, on kasvanut. Väestö Turun seudulla kasvaa. Kaarinakin on päässyt takaisin samalle kasvu-uralle, kun se on viime vuosikymmeninä ollut. Vuoden 2013 väestön kasvu ( 1,4 %) on lähellä optimaalista kasvua, joskin kaupunkiseudun yhdyskuntarakennesuunnitelman (Rakennemalli 35:n) vauhdissa emme ole. Väestön kasvu toisaalta takaa kaupungin kehittymisen ja toisaalta edellyttää tulevaisuudessa merkittäviä investointeja palvelujen kehittämiseen. Strategian toteutuminen Kaarinan kaupunki edisti strategisten päämääriensä mukaisesti hyvinvointia ennakoivasti, loi kustannus- ja laatutietoisia palveluja, teki ekologisesti viihtyisää ympäristöä sekä korosti markkinoinnissaan luovaa Kaarinaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty oman palvelutuotannon tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Sivistyspalveluissa tämä on merkinnyt esimerkiksi varhaiskasvatuksen hintojen laskua ja käyttöasteiden kasvua. Päivähoidon ostopalvelupaikkoja käytettiin suunniteltua enemmän. Hyvinvointia edistää ennakoivasti parhaiten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena Kaarinalla on jatkuvasti, että yksikään perusopetuksen oppilas ei jää ilman jatko-opintopaikkaa. Vuoden 2013 osalta viittä oppilasta lukuun ottamatta kaikki ovat sijoittuneet jatko-opintoihin. Tulos on erittäin hyvä. Omaa erityisopetustakin kehitettiin vuoden aikana muun muassa perustamalla SOS-lapsikylän yhteyteen oma pienryhmä. Toimialan haasteena on vuoden aikana ollut kasvavat kuljetuskustannukset. Ratkaisuksi ongelmaan kehitettiin vuoden aikana suunnitelma sisäiseksi joukkoliikenteeksi, joka on päätetty aloittaa syksyllä Hyvinvointipalveluissa toimintaa on kehitetty uusissa hankkeissa määrätietoisesti. Vuonna 2013 käynnistyneitä hankkeita olivat mm. lasten ja nuorten palveluita kehittävä Olkkari, kotihoidon toiminnanohjaushanke ja vammaispalveluiden etuuksien myöntämiskriteereiden tarkistaminen. Perustehtäviin liittyen myönteistä on, että loppuvuoden aikana terveysaseman lääkäritilannetta onnistuttiin parantamaan merkittävästi, mikä lisäsi kaarinalaisten mahdollisuuksia päästä vastaanotolle tarpeen mukaan ja joutuisasti. Hyvinvoinnin edistämisessä on löydetty uusia moniammatillisia toimintamuotoja erityisesti erityisryhmien kanssa työskentelemiseen. Murheita hyvinvointipalveluissa ovat aiheuttaneet tilakysymykset. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet, vaikka suoritemäärät ovat samaan aikaan vähentyneet. 4

5 Konsernin johdossa sähköinen kokouskäytäntö otti aimo harppauksen vuonna 2013 uuden valtuustokauden alkaessa. Uuden käytännön mukaan luottamushenkilöt hankkivat itse laitteet ja yhteydet, jotka mahdollistavat paperittoman kokoustyöskentelyn. Kaupunki puolestaan maksaa sähköiseen toimintatapaan sitoutuneille luottamushenkilöille euromääräisen korvauksen. Suhtautuminen uuteen käytäntöön on ollut hyvin myönteistä, sillä yli 80 %:ia luottamushenkilöistä työskentelee nykyisin paperittomasti toimielinten kokouksissa. Sähköisen kokouskäytännön laajentuminen on linjassa Kaarina-strategiassakin korostetun ekologisuuden kanssa, mutta on myös osaltaan tehostanut työskentelytapoja ja tuonut mukanaan taloudellista hyötyä. Hallintopalveluissa yhteispalvelun edellytykset paranivat viime vuonna, kun uusi uljaampi Yppi avasi ovensa laajennetuissa tiloissa elokuun alussa. Tiloissa toimivat nyt TE-toimiston, Kelan, Kaarinan yhteispalvelupisteen, ikäihmisten neuvonnan ja vammaispalvelun palvelut. Kaarina on seurannut huolestuneena valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu-hankkeen etenemistä. Suunnitelmassa Kaarinaan ei tulisi tulevaisuudessa sijoittumaan lain tarkoittamaa yhteispalvelupistettä. Ravintopalvelut siirtyi osaksi ympäristöpalvelujen toimialaa. Toiminta ja yhteistyö tilapalvelun kanssa käynnistyivät erittäin hyvin. Ympäristöpalveluissa valmisteltiin myös muutoksia tilaaja-tuottajamallin rakenteeseen. Toimialalla on rakennemalli 35:n myötä erittäin laaja kaavoitusohjelma. Ohjelma eteni vuoden 2013 aikana hyvin. Ympäristönäkökulmasta positiivista oli kahden merkittävän vesiosuuskunnan toiminnan käynnistyminen parantamaan haja-asutusalueiden vesihuollon tilannetta. Taloudellisesti merkittäviä olivat vesihuollon voimakkaasti kasvaneet kustannukset ja tontin myynnin hiipuminen. Elinkeinoelämän osalta vuosi 2013 oli kohtuullinen. Kaarina on säilyttänyt hyvän yrittäjyysilmapiirin ja yhteistyö yritysten kanssa on ollut tiivistä. Uutena yhteistyömuotona kokeiltiin menestyksekkäästi yrittäjyysviikon järjestämistä. Viikko toi hyvin esille menestyviä kaarinalaisia yrityksiä. Myös yritysvaikutustenarviointiprosessi kehittyi. Kaarina arvioi yritysvaikutuksia esimerkiksi talousarvioprosessin yhteydessä. Kasvava Kaarina investoi merkittävästi, joskin vuoden 2013 aikana pääosa investoinneista kohdistui saanerauskohteisiin. Investoinneista merkittävimpiä olivat Hovirinnan päiväkodin vesikaton ja ilmanvaihdon peruskorjaus, Littoisten urheilukentän huoltorakennus yhdessä Liedon kunnan kanssa ja Piikkiön urheilukentän aloitus. Näkyviä uudistuksia olivat myös Kaarinatien ja Mäkilänkadun liittymäjärjestelyt sekä isot panostukset vesihuollon saneeraukseen, katuvalaistusten uusimiseen ja asuinalueiden toteuttamiseen. Seudullinen yhteistyö Seudullinen yhteistyö sujui vuonna 2013 hyvin siitä huolimatta, että valtio lisäsi ohjausta lainsäädännöllisin keinoin. Seudulla valmisteltiin laajaa selvitystä yhteistyön lisäämiseksi. Laadittu sopimus kuitenkin vesittyi valtionvarainministeriön määrätessä 17 kunnan kattavasta erityisestä kuntajakoselvityksestä. Kaarina oli vahvasti edistämässä seudullisen MAL-aiesopimuksen mukaista rakennemallin toteuttamisohjelmaa ja maapoliittista ohjelmaa. Konkreettisesti seudullinen suunnittelu keskittyi lähinnä, kaukolämpötuotannon, joukkoliikenteen, yhteispäivystyksen ja ensihoidon kehittämiseen. Vuoden aikana on erityisesti neuvoteltu runkobussilinjoista ja maksujärjestelmästä. Uusi joukkoliikennejärjestelmä aloittaa toimintansa kesällä Yhteispäivystys ja ensihoito hakivat vielä toimintatapojaan. Seudullisissa hankkeissa huolestuttaa kustannusten kohoaminen yli ennakoitujen laskelmien. Henkilöstön hyvinvointi Tutkimusten mukaan henkilöstön hyvinvointi kaupungissa lisääntyi. Hyvinvointia koettelee epävarmuus sote- ja kuntarakenteissa ja kaupunki onkin pyrkinyt antamaan henkilöstölle uusia valmiuksia muutoksen johtamiseen ja sietämiseen. Toimivan johdon osalta vuosi oli haasteellinen 5

6 Kaarinan kaupunki Tasekirja 2013 lähinnä henkilöstön vaihtuvuuden osalta. Isoimpien toimialojen johdon sekä henkilöstö- ja talo- päälliköt ottamaan isompaa vastuuta toiminnasta. Vaikka osa valtuustotason tavoitteista jäi saa- usjohdon vaihtuminenn haastoi muun muassaa johtoryhmän, luottamushenkilöt ja vastuualueiden vuttamatta, onnistuimme mielestäni olosuhteisiin nähden hyvin. Talous ja elinvoimaisuus Varsinkin taloudellisesti Kaarinann talous meni paremmin kuin arvioitiin. Vaikka kustannukset kasvoivat talousarviota enemmänn ja toimintatuotot olivat ennakoitua pienemmät, vuosikate riitti kattamaan nettoinvestoinnit. Hyvä tulos perustui pitkälti ennakoituaa parempiinn verotuloihin, mikä johtui osittain tilitysjärjestelmän muutoksesta a ja osittain niin sanotusta verotulojen rytmihäiriöstä. Myös väestön kasvulla ja verotettavan tulonn kasvulla oli osuus verotulojen lisääntymiseen. Kaiken kaikkiaan Kaarinan kaupunki säilyi elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä. Kaarina pystyi vuonna 2013 tuottamaan entistä parempia palveluja entistä tehokkaammin, mikä tänä päivänä ei ole kuntakentässä itsestään selvää. Kaarina pystyi tarjoamaan yrityksillemmy me ja kuntalaisil- lemme ekologisesti kestävän, luovan ympäristön kehittää toimintaansa. Vuosikate Lainakanta Tuleva kehitys Tuleva kehitys on kaikkien muiden kuntien tavoin epäselvä. Positiiviset merkit maailmantalou- murros ja varsin isot rakenteelliset muutokset luovat epävarmuuttaa niin yksityiseen kuin julki-j seen sektoriin Suomessa. Erityisesti kehysriihessä 2014 tehty sote-uudistus luo enemmän ky- dessa ja jopa euroalueella antavat pientä uskoa paremmasta. Sen sijaan Suomen teollisuuden symyksiä kuin vastauksia julkisen sektorin kestävyysvajeen pienentämiseen. Palvelutarpeiden lisääntyessä ja valtion päätösten puristuksessa meidän m on jatkettava oman toimintamme kehittämistä yhä kiihtyvällä vauhdilla. Näyttää siltä, että e Kaarinan kaupunkii on kuitenkin oikealla tiellä. Harri Virta kaupunginjohtaja 6

7 Kaupungin hallinto Organisaatio Konsernijohto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Palo- ja pelastustoimi Tarkastuslautakunta Hallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Sivistyspalvelut Ympäristöpalvelut Kanslia- ja viestintäpalvelut Taloushallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto Laskentapalvelut Hyvinvoinnin edistäminen Perusturvalautakunnan yleishallinto Perhe- ja vammaispalvelut Kotihoito- ja vanhuspalvelut Terveyspalvelut Sivistyslautakunnan yleishallinto Kirjasto Koulutus Varhaiskasvatus Ympäristöpalveluiden yleishallinto Yhdyskuntatekniikka Tila- ja ravintopalvelut Rakentamispalvelut Maankäyttö Ympäristönsuojelu Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä seuraavat toimialoilla toimivat lautakunnat: Hallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Sivistyspalvelut Ympäristöpalvelut Henkilöstölautakunta Kansalaistoiminnan lautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulautakunta 7

8 Kaupunginvaltuusto Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2013 aikana 10 kertaa. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi yhteensä 51 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Kansallinen Kokoomus 16 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12 valtuutettua, Perussuomalaiset 6 valtuutettua, Vihreä liitto 6 valtuutettua, Vasemmistoliitto 4 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 3 valtuutettua, Suomen Keskusta 2 valtuutettua ja Ruotsalainen kansanpuolue 2 valtuutettua. Muutokset vuonna 2013: Mika Rantasen tilalla varsinaisena valtuutettuna aloitti Olli-Pekka Sysinoro. Mikko Seppälän tilalla varsinaisena valtuutettuna aloitti Veikko Eskelinen. Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Puolue Valtuutettu Puolue Ranne Matti pj SDP Kujanpää Marja-Liisa PS Hurme Hannu 1. vpj KOK Kuoppakangas Armo KD Rautanen Hannu 2. vpj VIHR Kuosmanen Pekka VAS Virranheimo Niina 3. vpj PS Kurkilahti Tomi VIHR Gustafsson Irja 4. vpj SDP Kylkis Margita RKP Ahonen Outi VIHR Laine Tuomo VAS Alander Matti KESK Laitinen Aila KOK Arell Oskari KOK Langh-Lagerlöf Laura KOK Aso Janne PS Leppänen Tommi PS Elo Arto SDP Merivuori Tuulia KOK Eriksson Terttu VIHR Myntt Ulla-Maija KOK Eskelinen Veikko PS Mäki Vesa KOK Gustafsson Åsa RKP Nikkonen Kari SDP Haroma Jukka KOK Petäjä Hanna SDP Hautakoski Rainer SDP Ruohonen Maija SDP Hollmén Kimmo KOK Saario Mari VIHR Hukkanen Sari SDP Savo Seija VAS Itkonen Johanna PS Seivästö Ismo KD Järvinen Jere SDP Sirkiä Hanna KOK Kallio Pentti VAS Suutari Anneli VIHR/S Kantalainen Merja KOK Sysinoro Olli-Pekka KOK Kaukonen Pekka SDP Toivonen Toni KD Korvensyrjä Kalervo KOK Turpela Nina-Mari KOK Kosonen Henrik SDP Tähkämaa Sanna KESK Vaiste Marja KOK Vauranoja Sanna KOK Vuori Mikko SDP 8

9 Kaarinan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä riittävän määrän varapuheenjohtajia kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden päättyessä. Kaupunginhallitus Konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 1 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 26 kertaa. Kaupunginhallitus Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue Mäki Vesa pj KOK Sysinoro Olli-Pekka KOK Aso Janne 1. vpj PS Itkonen Johanna PS Tähkämaa Sanna-Maija 2. vpj KESK Tuomarila Tiina KESK Nikkonen Kari 3. vpj SDP Laaksonen Ilkka SDP Gustafsson Åsa RKP Toivonen Toni KD Hollmén Kimmo KOK Korvensyrjä Kalervo KOK Järvinen Jere SDP Saarikko Simo SDP Kallio Pentti VAS Manninen Tapio VAS Kantalainen Merja KOK Merivuori Tuulia KOK Laitinen Aila KOK Vauranoja Sanna KOK Ruohonen Maija SDP Lindholm Mari SDP Saario Mari VIHR Suutari Anneli VIHR/S Sirkiä Hanna KOK Vaiste Marja KOK Lautakunnat Puheenjohtaja Puolue Henkilöstölautakunta Leino Jani VIHR Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Elo Arto SDP Kansalaistoiminnan lautakunta Järvinen Jarkko SDP Keskusvaalilautakunta Hakalax Marja KOK Perusturvalautakunta Vuorinen Olli KOK Sivistyslautakunta Korvensyrjä Kalervo KOK Tarkastuslautakunta Turpela Nina-Mari KOK Tekninen lautakunta Alander Matti KESK Ympäristönsuojelulautakunta Kujanpää Marja-Liisa PS 9

10 Kaupunginviraston johtoryhmä Kaupunginjohtaja Harri Virta Hallintojohtaja Päivi Antola Tekninen johtaja Jyrki Lappi Hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi Sivistysjohtaja Esko Poikela Vs. talousjohtaja Merja Uuttu Henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala Tietohallintojohtaja Kari Hölsö Johtoryhmän sihteeri Pirkko Aalto Henkilöstön edustaja Mirja Karppanen Toimikunnat ja neuvostot puheenjohtaja puolue Ansiomerkkitoimikunta Virranheimo Niina PS Matkailu- ja saaristotoimikunta Kurkilahti Tomi VIHR Ryhmäpuheenjohtajien toimikunta Ranne Matti SDP Tulevaisuustoimikunta Korhonen Jenni KOK Vammaisneuvosto Uutela Jaakko KESK Vanhus- ja veteraanineuvosto Förbom Jaakko SDP 10

11 11

12 Yleiskatsaus Kaarinan kaupungi in talouteen tilivuodelta 2013 Katsaus tilinpäätöksen keskeiseen talousinformaatioon Kaupungin talousarvion taloudellisett tavoitteet toteutuivat suurelta osin. TalousarviooT on tehtiin vuoden aika- na muutoksia, joilla perusturvalautakunnan määrärahoja lisättiin yhteensä 1,65 miljoonaa euroa ja ympäris- töpalveluissa toimintatuottojen talousarviota pienennettiin 1,0 miljoonalla eurolla. Toimintakate on noin mil- tekijä oli joona euroa parempi, kuin muutetun talousarvionn mukainen toimintakate. Suurin tähän vaikuttavaa säästö henkilöstökuluissa, erityisesti varhaiseläkemenoperusteisissa maksuissa. Toimintatuottojen %- osuus toimintakuluista on pienentynyt, palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla katettiin vain hieman yli 16 % toimintakuluista. Kuntaliiton tilastojen mukaan kuntien me- valti- noista yleisesti noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes onosuuksilla. Kaupungin tilinpäätöksen mukainen tulos on 3,88 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosikatteella pystyttiin kattamaan vuoden aikana tehdyt investoinnit. Toteutunut vuosikate ylitti suunnitellunn yli 10 miljoonalla eu- rolla. Tähän vaikutti erityisesti verotulojen kertymämuutokset. Kuntien jako-osuutta vuoden 2012 verotuloi- osa hin nostettiin ja aikaisemmasta tilitysrytmistä poiketen kunnille tilitettiin vuoden 2012 jäännösveroista tammikuun sijasta jo joulukuussa. Verotulokertymä oli yli kahdeksan miljoonaa euroaa arvioitua suurempi. Tämä rytmin muutos tulee valitettavasti vaikuttamaan vuoden 2014 verotulokertymiinn alentavasti.. Alkuvuonna kaupungin vierasta pääomaa lisättiinn kymmenellä miljoonalla. Tästä huolimatta lainakanta on euroa / asukas ja nettovelan määrä väheni edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 6,5 milj. euroa. Val- määrä tilinpäätöksessä on 62 miljoonaa euroa. Tästä viisi miljoonaa lyhennettiin tammikuussa Vuo- takunnallinen lainamäärän keskiarvo asukasta kohden on noin euroa/asukas. Korollisten lainojen den 2013 lopulla teetettiin korkoriskien hallinnann strategiakartoitus ja lainasalkkuanalyysi, joiden pohjalta rahoitusta ja suojauksia suunnitellaan kuluvan vuoden aikana. Vaikka tilivuosi 2013 toteutui suunniteltua paremmin, voidaan todeta, ettää kaupungin tulokertymä on pitkällä aikajaksollaa ollut liian hidasta eikä volyymi riitä kattamaan nykyisen tasoisia toimintamenoja. Vuoden vero- tulokertymän poikkeuksellisuus ei anna oikeaa kuvaa tulevien vuosien kehityksestä. Toimintojen tehosta- mitä mista ja menojen karsimista on jatkettava. Kaarinan kaupungin väestö kasvoi 1,4 %:ia vuonna Tämä väestönn kasvu vastaa niitä odotuksia, kaupungin väestön kasvulle on asetettu. Tilastokeskuksen väestön ikäjakaumaennusteet osoittavat, että Kaarinan väestönkehityss noudattaa valtakunnann yleistä kehitystä, jossa yli y 65-vuotiaiden määrän suhteelli- nen osuus väestöstä kasvaa Väestön ikäjakauma vuosina (ennusteet: Tilastokeskus) TA2014 TS2015 TS

13 Kaarinan kaupunki Tasekirja 2013 Toimintatuotot ToimintaT akulut Verotulot Valtionosuudet

14 Kaarinan kaupungin väestö muutos 2013/2012 Elävänä syntyneet ,9 % Kuolleet ,7 % Syntyneiden enemmyys ,5 % Kuntien välinen tulomuutto ,3 % Kuntien välinen lähtömuutto ,3 % Kuntien välinen nettomuutto ,7 % Nettomaahanmuutto ,3 % Väestönlisäys yhteensä ,5 % Väkiluku ,4 % (lähde: Tilastokeskus; väkiluku 2013 perustuu ennakkotietoon viimeisen vuosineljänneksen lopussa) Kaarinan kaupungin työvoima Vuosi Asukasluku Muutos Työpaikat Muutos Työvoima Muutos Työvoima Työpaikkakpl kpl kpl suhteessa omavaraiasukkaisiin suusaste ,5 % 62,2 % ,0 % ,6 % ,0 % 51,5 % 62,0 % ,9 % ,3 % ,7 % 51,3 % 60,2 % ,1 % ,9 % ,8 % 51,2 % 61,4 % ,0 % ,0 % ,3 % 50,8 % 61,8 % ,0 % ,6 % ,6 % 50,2 % 61,8 % ,7 % ,6 % ,6 % 50,1 % 62,5 % ,6 % ,9 % ,8 % 50,2 % 64,4 % ,4 % ,5 % ,8 % 50,4 % 63,6 % ,4 % ,7 % ,1 % 49,7 % 60,7 % ,5 % ,1 % ,3 % 49,3 % 60,9 % ,5 % ,2 % ,0 % 49,0 % 62,3 % ,9 % ,0 % 49,1 % ,4 % (lähde: Tilastokeskus; Kaarinan kaupungin työpaikkaomavaraisuusasteesta on Tilastokeskuksesta saatavilla vasta tiedot vuodelta 2011) 14

15 Kaarinan kaupungin henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2013 lopussa oli 1 748, josta vakinaisia oli henkilöä ja määräaikaisia 379 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstön määrä oli vähentynyt 20 henkilöllä. Tilinpäätösvuoden palkat ja palkkiot olivat euroa ja henkilösivukulut euroa, yhteensä henkilöstökulut olivat euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna henkilöstökulut ovat nousseet 0,5 % (2012: euroa). Henkilöstöasioita on käsitelty laajemmin erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä. Kaupungin kokoaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön määrä vakinaiset 2013 vakinaiset 2012 vakinaiset 2011 määrä-aik määrä-aik määrä-aik Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Kaarinan kaupungin sisäinen valvonta Kaarinan kaupungin hallintosäännössä on yleiset määräykset sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja sen järjestämisestä vastaa kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen alaisena. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kaarinan kaupunginhallitus on ( ) hyväksynyt sisäisen valvonnan yleisohjeet. Yleisohjeiden mukaan esimiesasemassa olevien henkilöiden on raportoitava tarvittaessa ja vähintään puolivuosittain ylemmälle esimiehelle/ luottamusmiesorganisaatiolle sisäisessä valvonnassa esille tulleista, toimenpiteisiin johtaneista tai johtavista asioista. Luottamusmiesorganisaatiolle tapahtuva raportointi suoritetaan aina kirjallisesti ja raportit toimitetaan myös tarkastuslautakunnalle. Konsernijohto ja Hallintopalvelut Kuntalain voimaan tulleet uudet säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Toimintakertomusraportoinnin tulee perustua todennettavissa olevaan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden arviointiin. Kaarinassa uusien kuntalain säännösten edellyttämä valmistelu käynnistettiin syksyllä 2013 riskienkartoitusmalliin tutustumisella. Käytännön valmistelutyö toimialojen riskienkartoituksen toteuttamiseksi ja hallintosäännön muuttamiseksi siirtyi vuoden 2014 puolelle. Sisäinen valvonta on järjestetty konsernijohdossa ja hallintopalveluissa Kaarinan kaupunginhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan yleisohjeiden mukaisesti. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupungin kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Samoin strategian toteutumisesta on annettu kaupunginvaltuustolle oma selvityksensä. Henkilöriskien osalta hallintopalveluissa huolta on aiheuttanut talousjohtajan tehtävien hoito sijaisjärjestelyin kesäkuusta 2013 alkaen. Asiaan saataneen ratkaisu kevään 2014 aikana. Samoin kanslia- ja viestintäpalveluissa hallintolakimiehen tai muun lisäresurssin palkkaaminen jäi kevään 2014 organisaatioselvityksen varaan. 15

16 Työsuojelun vaarojen arviointia on otettu esille työpaikkakäynneillä ja aluehallintoviraston toimittamissa tarkastuksissa sekä ympäristöterveydenhuollon tarkastuskäynneillä. Vaarojen huolellinen arviointi on työpaikan työturvallisuuden ja -terveyden edistämisen perusta. Sen pohjalta tehdään työpaikan työsuojelun toimintaohjelma, joka sisältää toimenpiteet siitä, miten suurimmiksi todettuihin riskeihin voidaan varautua ennakolta, miten ne poistetaan tai miten niitä vähennetään. Arviointi ja ohjelma tulee päivittää säännöllisin väliajoin. Hallintopalveluiden toimialalla henkilöstön työturvallisuuteen liittyviä riskejä arvioitiin vuonna 2013 laskentapalveluissa, henkilöstöhallinnossa ja kanslia- ja viestintäpalveluissa. Yhteispalvelupisteiden henkilöstölle on järjestetty turvallisuuskoulutusta uhkaavien ja haastavien asiakastilanteiden varalle. Tehtävien sisältöä on tarkasteltu erityisesti talous- ja palkkahallinnossa ja vaaralliset työyhdistelmät pyritty minimoimaan. Esimerkiksi laskuttaja ei käsittele tulevia suorituksia ja ostoreskontran hoitaja ei lähetä maksuja. Palkkahallinnon Web Ags -raportointi mahdollistaa esimiehille mm. maksettavien palkkojen seurannan. Tietohallinnossa on selvitetty keväästä 2013 lähtien uuden palvelintilan toteuttamisvaihtoehtoa. Vaihtoehtoina on kartoitettu oman tuotantotilan rakentamista ja palvelun ostamista Tiera Oy:ltä. Olemassa oleva palvelintila ei täytä enää niitä vaatimuksia, joita nykyisessä toimintaympäristössä palvelintilalle asetetaan (mm. varavoima, sammutusjärjestelmä, palvelin- ja tallennusjärjestelmien kiertonopeus). Vuoden 2014 talousarvioon varattiin talousarviokarsintojen jälkeen euron määräraha palvelinjärjestelmien akuutteihin korjauksiin ja täydennyksiin. Ratkaisu etenemistavasta tehdään maalis-huhtikuun 2014 aikana. Sivistyspalvelut Sisäinen valvonta on järjestetty sivistyspalveluissa Kaarinan kaupunginhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan yleisohjeiden mukaisesti. Sivistyspalveluiden johtoryhmä johtaa omalta osaltaan toimialan päätöksentekoa, kehittämistä sekä toiminnan ja talouden seurantaa. Sivistyspalvelujen mittaristoja ja hinnastoja on uusittu vuoden 2013 aikana. Kehitystyö parantaa osaltaan myös sisäistä valvontaa, koska oikeanlaisten mittarien avulla toiminnan seuraaminen ja muutosten havaitseminen tehostuu. Varhaiskasvatuksessa aloitettiin uuden suoritepohjaisen kustannuslaskennan kehittely. Varhaiskasvatuksen esimiehet seuraavat yksiköidensä käyttöasteita kuukausittain ja tekevät tarvittavat toimenpiteet käyttöasteiden pitämiseksi sovitulla tasolla. Tilintarkastajat ovat tarkastuksissaan antaneet ohjeita mm. perusopetuksen oppilastilastojen tiedonkeruuseen sekä pedagogisten asiakirjojen siirtoon oppilaan siirtyessä toiseen kouluun. Seija-myrskyn johdosta sivistyspalveluissa laadittiin uudet toimintaohjeet sähkökatkoihin varautumisen suhteen. Vuoden 2014 aikana tullaan lisäksi järjestämään aiheesta toimialan sisäistä koulutusta. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosiraporteissa. Lisäksi sivistyslautakunnalle on esitetty kuukausittain erillinen raportti, joka sisältää vastuualuekohtaista kustannus- ja suoritetietojen vertailua sekä grafiikkaa. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalveluissa on noudatettu kaupunginhallituksen vuonna 2000 hyväksymiä sisäisen valvonnan yleisohjeita. Säännöllisesti kokoontuva toimialan johtoryhmä on systemaattisesti pyrkinyt tunnistamaan ja ennalta ehkäisemään riskejä. Hyvinvointipalveluissa toimintaa ja taloutta on seurattu puuttuen konkreettisin toimenpitein palveluihin, joissa kustannustaso on ollut korkea mm. suhteessa muiden kuntien kustannustasoon. Tässä tarkoituksessa Kaarina on mukana keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailuhankkeeseen. Vastuualueille on asetettu talousjohtamisen tavoitteet, joissa on painotettu tärkeyttä kiinnittää huomiota kriittisiin merkittäviin toimintoihin, joiden kasvu on ollut voimakasta. Talousorientoitunutta johtamista on toteutettu mm. vammaispalveluiden uudistamisessa sekä toimeenpanemalla talouden sopeuttamistoimenpiteitä, joissa on kiinnitetty huomiota myös palvelujärjestelmän rakenteellisiin ratkaisuihin. 16

17 Kertomusvuonna otettiin toiminnan ja talouden seurannassa ja raportoinnissa käyttöön seurantaindikaattorit, joiden avulla pyritään kohdentamaan tarkastelu toimialan kustannuksiltaan merkittävimpiin palvelutoimintoihin. Toimialalla on taloussäännön mukaisesti määritelty talouden vastuuhenkilöt jaostolaskujen hyväksyjät kustannuspaikkakohtaisesti. Ostolaskuja ja niiden käsittelyprosesseja seurataan pistokokein ja tarvittaessa käsittelyä ohjeistetaan. Toimialan toimistosihteereiden työnkuvia on selvitetty pyrkien poistamaan päällekkäisyyksiä, luomaan rationaalisia toimintaprosesseja ja varmistamaan työparien kautta toiminnan keskeytymättömyys. Sisäiseen valvontaan kuuluva luottamushenkilöiden toimesta suoritettava seuranta on mahdollistettu säännöllisellä raportoinnilla sekä taloudesta että toiminnasta. Käyttösuunnitelmassa on asetettu vastuualuekohtaisia tavoitteita, joiden toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosiraportin yhteydessä. Talouden raportointi on toteutettu kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä neljä kertaa erillisasiana. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut on toiminnassaan noudattanut kaupungin yleisiä sisäisen valvonnan ohjeita ja lisäksi Ympäristöpalveluiden omia tarkennettuja sisäisen valvonnan ohjeita, joissa on otettu huomioon valvonnan lisäksi, riskejä ennalta ehkäisevät toimenpiteet. Ympäristöpalvelujen osalta keskeisimmät riskit ovat vesihuollon toimitusten keskeytyminen sekä työturvallisuus. Vesihuollon toimitushäiriöihin on pyritty valmistautumaan valmiussuunnitelmien ajantasaistamisella, sekä ennakoivalla huollolla. Työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. työturvallisuusmittausten avulla. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosiraporteissa. Konsernivalvonta Kaarinan kaupunginvaltuuston hyväksymissä konserniohjeissa ( ) on määritelty periaatteet ja menettelytavat, joita käytetään kaupungin määräysvaltaan kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja yhteydenpidossa. Ryhmäpuheenjohtajien toimikunnan tehtäviin on vuoden 2013 alusta lukien kuulunut mm. merkittävien toiminnallisten muutosten seuranta konserniyhteisöissä, osakkuusyhteisöissä ja säätiöissä. Vuonna 2012 on seurattu konserniyhteisöjen osalta Kaarinan Vuokratalot Oy:n ostopalveluiden kilpailuttamista. Konserniyhteisöjen tavoitteiden saavuttamista valvotaan myös Kaarinan kaupungin kolmannesvuosiraporteissa, jotka sisältävät myös konsernia koskevia osia. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittäminen Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen on jatkunut vuoden 2013 aikana. Vuoden lopulla aloitettiin projekti riskien hallinnan systematisoimiseksi. Tilintarkastusyhteisöltä saatujen pohjatietojen perusteella on hallintopalveluissa koottu riskienkartoituslomake, jonka toimintakelpoisuutta testataan ensin toimialojen ylemmillä tasoilla. Tarkoituksena on vuoden 2014 aikana luoda toimiva järjestelmä, jolla toimialojen merkittävimmät riskit tiedostetaan, analysoidaan ja niiden esiintyminen sekä niihin liittyvät toimenpiteet raportoidaan. Kuntaliitto on myös kehittämässä kunnille työkaluja riskien kartoittamista varten. Keskeneräiset oikeusprosessit Asfalttikartelli Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion ja velvoittanut vastaajina olleet asfalttialan yritykset maksamaan korvauksia kantajina olleille kunnille. Rakennusyhtiö Lemminkäinen on maksanut Kaarinan kaupungille ,59 euroa, johon sisältyy pääoma, tuotto- ja viivästyskorkoja sekä oikeudenkäyntikuluja viivästyskorkoineen. Lemminkäinen on myös valittanut tuomiosta, joten maksettu summa saatetaan joutua palauttamaan ja kirjanpidollisesti se on käsitelty Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti siirtovelkana eikä siis vaikuta kaupungin tulokseen. Muita merkittäviä avoimia prosesseja ei kaupungilla ole. 17

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot