Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunki TASEKIRJA"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

2 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lautakunnat... 9 Kaupunginviraston johtoryhmä Toimikunnat ja neuvostot Yleiskatsaus Kaarinan kaupungin talouteen tilivuodelta Kaarinan kaupungin väestö Kaarinan kaupungin työvoima Kaarinan kaupungin henkilöstö Kaarinan kaupungin sisäinen valvonta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Konsernijohto Tarkastuslautakunta Elinkeinopolitiikka ja Kaarinan Kehitys Oy Vuokrataloyhtiöt Palo- ja pelastustoimi Hallintopalvelut Henkilöstölautakunta Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoito Kansalaistoiminnan lautakunta Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitos Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Käyttötalousosan toteutumisvertailu Valtuustoon nähden sitovat määrärahat Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutuminen

3 Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Kaarinan kaupungin tuloslaskelma Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma Kaarinan kaupungin tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä

4 Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus Talous niin maailmalla, Euroopassa, Suomessa kuin Kaarinassakin oli murrosvaiheessa vuonna Aasian kasvuvauhti hieman hiipui pysyen vielä vahvana. USA:ssa kasvu elpyi ja työttömyys väheni, mutta Euroopan ja siinä ohella Suomen taloudellinen kasvu ei vieläkään alkanut. Talouden hidastuminen toi mukanaan työttömyyden kasvua ja sen mukana myös julkisen sektorin kustannusten nousua. Toki on huomioitava, että ilman julkisen sektorin investointeja tilanne olisi vieläkin pahempi. Varsinais-Suomessa osalla toimialoista meni liikevaihdon osalta ennustettua heikommin. Palvelualoilla, ja hienoisesti kaupan alallakin, oli havaittavissa kasvua. Rakentamisen ja erityisesti teollisuuden aloilla oli vaikeuksia. Työttömyys alueella, myös Kaarinassa, on kasvanut. Väestö Turun seudulla kasvaa. Kaarinakin on päässyt takaisin samalle kasvu-uralle, kun se on viime vuosikymmeninä ollut. Vuoden 2013 väestön kasvu ( 1,4 %) on lähellä optimaalista kasvua, joskin kaupunkiseudun yhdyskuntarakennesuunnitelman (Rakennemalli 35:n) vauhdissa emme ole. Väestön kasvu toisaalta takaa kaupungin kehittymisen ja toisaalta edellyttää tulevaisuudessa merkittäviä investointeja palvelujen kehittämiseen. Strategian toteutuminen Kaarinan kaupunki edisti strategisten päämääriensä mukaisesti hyvinvointia ennakoivasti, loi kustannus- ja laatutietoisia palveluja, teki ekologisesti viihtyisää ympäristöä sekä korosti markkinoinnissaan luovaa Kaarinaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty oman palvelutuotannon tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Sivistyspalveluissa tämä on merkinnyt esimerkiksi varhaiskasvatuksen hintojen laskua ja käyttöasteiden kasvua. Päivähoidon ostopalvelupaikkoja käytettiin suunniteltua enemmän. Hyvinvointia edistää ennakoivasti parhaiten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena Kaarinalla on jatkuvasti, että yksikään perusopetuksen oppilas ei jää ilman jatko-opintopaikkaa. Vuoden 2013 osalta viittä oppilasta lukuun ottamatta kaikki ovat sijoittuneet jatko-opintoihin. Tulos on erittäin hyvä. Omaa erityisopetustakin kehitettiin vuoden aikana muun muassa perustamalla SOS-lapsikylän yhteyteen oma pienryhmä. Toimialan haasteena on vuoden aikana ollut kasvavat kuljetuskustannukset. Ratkaisuksi ongelmaan kehitettiin vuoden aikana suunnitelma sisäiseksi joukkoliikenteeksi, joka on päätetty aloittaa syksyllä Hyvinvointipalveluissa toimintaa on kehitetty uusissa hankkeissa määrätietoisesti. Vuonna 2013 käynnistyneitä hankkeita olivat mm. lasten ja nuorten palveluita kehittävä Olkkari, kotihoidon toiminnanohjaushanke ja vammaispalveluiden etuuksien myöntämiskriteereiden tarkistaminen. Perustehtäviin liittyen myönteistä on, että loppuvuoden aikana terveysaseman lääkäritilannetta onnistuttiin parantamaan merkittävästi, mikä lisäsi kaarinalaisten mahdollisuuksia päästä vastaanotolle tarpeen mukaan ja joutuisasti. Hyvinvoinnin edistämisessä on löydetty uusia moniammatillisia toimintamuotoja erityisesti erityisryhmien kanssa työskentelemiseen. Murheita hyvinvointipalveluissa ovat aiheuttaneet tilakysymykset. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet, vaikka suoritemäärät ovat samaan aikaan vähentyneet. 4

5 Konsernin johdossa sähköinen kokouskäytäntö otti aimo harppauksen vuonna 2013 uuden valtuustokauden alkaessa. Uuden käytännön mukaan luottamushenkilöt hankkivat itse laitteet ja yhteydet, jotka mahdollistavat paperittoman kokoustyöskentelyn. Kaupunki puolestaan maksaa sähköiseen toimintatapaan sitoutuneille luottamushenkilöille euromääräisen korvauksen. Suhtautuminen uuteen käytäntöön on ollut hyvin myönteistä, sillä yli 80 %:ia luottamushenkilöistä työskentelee nykyisin paperittomasti toimielinten kokouksissa. Sähköisen kokouskäytännön laajentuminen on linjassa Kaarina-strategiassakin korostetun ekologisuuden kanssa, mutta on myös osaltaan tehostanut työskentelytapoja ja tuonut mukanaan taloudellista hyötyä. Hallintopalveluissa yhteispalvelun edellytykset paranivat viime vuonna, kun uusi uljaampi Yppi avasi ovensa laajennetuissa tiloissa elokuun alussa. Tiloissa toimivat nyt TE-toimiston, Kelan, Kaarinan yhteispalvelupisteen, ikäihmisten neuvonnan ja vammaispalvelun palvelut. Kaarina on seurannut huolestuneena valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu-hankkeen etenemistä. Suunnitelmassa Kaarinaan ei tulisi tulevaisuudessa sijoittumaan lain tarkoittamaa yhteispalvelupistettä. Ravintopalvelut siirtyi osaksi ympäristöpalvelujen toimialaa. Toiminta ja yhteistyö tilapalvelun kanssa käynnistyivät erittäin hyvin. Ympäristöpalveluissa valmisteltiin myös muutoksia tilaaja-tuottajamallin rakenteeseen. Toimialalla on rakennemalli 35:n myötä erittäin laaja kaavoitusohjelma. Ohjelma eteni vuoden 2013 aikana hyvin. Ympäristönäkökulmasta positiivista oli kahden merkittävän vesiosuuskunnan toiminnan käynnistyminen parantamaan haja-asutusalueiden vesihuollon tilannetta. Taloudellisesti merkittäviä olivat vesihuollon voimakkaasti kasvaneet kustannukset ja tontin myynnin hiipuminen. Elinkeinoelämän osalta vuosi 2013 oli kohtuullinen. Kaarina on säilyttänyt hyvän yrittäjyysilmapiirin ja yhteistyö yritysten kanssa on ollut tiivistä. Uutena yhteistyömuotona kokeiltiin menestyksekkäästi yrittäjyysviikon järjestämistä. Viikko toi hyvin esille menestyviä kaarinalaisia yrityksiä. Myös yritysvaikutustenarviointiprosessi kehittyi. Kaarina arvioi yritysvaikutuksia esimerkiksi talousarvioprosessin yhteydessä. Kasvava Kaarina investoi merkittävästi, joskin vuoden 2013 aikana pääosa investoinneista kohdistui saanerauskohteisiin. Investoinneista merkittävimpiä olivat Hovirinnan päiväkodin vesikaton ja ilmanvaihdon peruskorjaus, Littoisten urheilukentän huoltorakennus yhdessä Liedon kunnan kanssa ja Piikkiön urheilukentän aloitus. Näkyviä uudistuksia olivat myös Kaarinatien ja Mäkilänkadun liittymäjärjestelyt sekä isot panostukset vesihuollon saneeraukseen, katuvalaistusten uusimiseen ja asuinalueiden toteuttamiseen. Seudullinen yhteistyö Seudullinen yhteistyö sujui vuonna 2013 hyvin siitä huolimatta, että valtio lisäsi ohjausta lainsäädännöllisin keinoin. Seudulla valmisteltiin laajaa selvitystä yhteistyön lisäämiseksi. Laadittu sopimus kuitenkin vesittyi valtionvarainministeriön määrätessä 17 kunnan kattavasta erityisestä kuntajakoselvityksestä. Kaarina oli vahvasti edistämässä seudullisen MAL-aiesopimuksen mukaista rakennemallin toteuttamisohjelmaa ja maapoliittista ohjelmaa. Konkreettisesti seudullinen suunnittelu keskittyi lähinnä, kaukolämpötuotannon, joukkoliikenteen, yhteispäivystyksen ja ensihoidon kehittämiseen. Vuoden aikana on erityisesti neuvoteltu runkobussilinjoista ja maksujärjestelmästä. Uusi joukkoliikennejärjestelmä aloittaa toimintansa kesällä Yhteispäivystys ja ensihoito hakivat vielä toimintatapojaan. Seudullisissa hankkeissa huolestuttaa kustannusten kohoaminen yli ennakoitujen laskelmien. Henkilöstön hyvinvointi Tutkimusten mukaan henkilöstön hyvinvointi kaupungissa lisääntyi. Hyvinvointia koettelee epävarmuus sote- ja kuntarakenteissa ja kaupunki onkin pyrkinyt antamaan henkilöstölle uusia valmiuksia muutoksen johtamiseen ja sietämiseen. Toimivan johdon osalta vuosi oli haasteellinen 5

6 Kaarinan kaupunki Tasekirja 2013 lähinnä henkilöstön vaihtuvuuden osalta. Isoimpien toimialojen johdon sekä henkilöstö- ja talo- päälliköt ottamaan isompaa vastuuta toiminnasta. Vaikka osa valtuustotason tavoitteista jäi saa- usjohdon vaihtuminenn haastoi muun muassaa johtoryhmän, luottamushenkilöt ja vastuualueiden vuttamatta, onnistuimme mielestäni olosuhteisiin nähden hyvin. Talous ja elinvoimaisuus Varsinkin taloudellisesti Kaarinann talous meni paremmin kuin arvioitiin. Vaikka kustannukset kasvoivat talousarviota enemmänn ja toimintatuotot olivat ennakoitua pienemmät, vuosikate riitti kattamaan nettoinvestoinnit. Hyvä tulos perustui pitkälti ennakoituaa parempiinn verotuloihin, mikä johtui osittain tilitysjärjestelmän muutoksesta a ja osittain niin sanotusta verotulojen rytmihäiriöstä. Myös väestön kasvulla ja verotettavan tulonn kasvulla oli osuus verotulojen lisääntymiseen. Kaiken kaikkiaan Kaarinan kaupunki säilyi elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä. Kaarina pystyi vuonna 2013 tuottamaan entistä parempia palveluja entistä tehokkaammin, mikä tänä päivänä ei ole kuntakentässä itsestään selvää. Kaarina pystyi tarjoamaan yrityksillemmy me ja kuntalaisil- lemme ekologisesti kestävän, luovan ympäristön kehittää toimintaansa. Vuosikate Lainakanta Tuleva kehitys Tuleva kehitys on kaikkien muiden kuntien tavoin epäselvä. Positiiviset merkit maailmantalou- murros ja varsin isot rakenteelliset muutokset luovat epävarmuuttaa niin yksityiseen kuin julki-j seen sektoriin Suomessa. Erityisesti kehysriihessä 2014 tehty sote-uudistus luo enemmän ky- dessa ja jopa euroalueella antavat pientä uskoa paremmasta. Sen sijaan Suomen teollisuuden symyksiä kuin vastauksia julkisen sektorin kestävyysvajeen pienentämiseen. Palvelutarpeiden lisääntyessä ja valtion päätösten puristuksessa meidän m on jatkettava oman toimintamme kehittämistä yhä kiihtyvällä vauhdilla. Näyttää siltä, että e Kaarinan kaupunkii on kuitenkin oikealla tiellä. Harri Virta kaupunginjohtaja 6

7 Kaupungin hallinto Organisaatio Konsernijohto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Palo- ja pelastustoimi Tarkastuslautakunta Hallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Sivistyspalvelut Ympäristöpalvelut Kanslia- ja viestintäpalvelut Taloushallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto Laskentapalvelut Hyvinvoinnin edistäminen Perusturvalautakunnan yleishallinto Perhe- ja vammaispalvelut Kotihoito- ja vanhuspalvelut Terveyspalvelut Sivistyslautakunnan yleishallinto Kirjasto Koulutus Varhaiskasvatus Ympäristöpalveluiden yleishallinto Yhdyskuntatekniikka Tila- ja ravintopalvelut Rakentamispalvelut Maankäyttö Ympäristönsuojelu Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä seuraavat toimialoilla toimivat lautakunnat: Hallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Sivistyspalvelut Ympäristöpalvelut Henkilöstölautakunta Kansalaistoiminnan lautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulautakunta 7

8 Kaupunginvaltuusto Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2013 aikana 10 kertaa. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi yhteensä 51 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Kansallinen Kokoomus 16 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12 valtuutettua, Perussuomalaiset 6 valtuutettua, Vihreä liitto 6 valtuutettua, Vasemmistoliitto 4 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 3 valtuutettua, Suomen Keskusta 2 valtuutettua ja Ruotsalainen kansanpuolue 2 valtuutettua. Muutokset vuonna 2013: Mika Rantasen tilalla varsinaisena valtuutettuna aloitti Olli-Pekka Sysinoro. Mikko Seppälän tilalla varsinaisena valtuutettuna aloitti Veikko Eskelinen. Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Puolue Valtuutettu Puolue Ranne Matti pj SDP Kujanpää Marja-Liisa PS Hurme Hannu 1. vpj KOK Kuoppakangas Armo KD Rautanen Hannu 2. vpj VIHR Kuosmanen Pekka VAS Virranheimo Niina 3. vpj PS Kurkilahti Tomi VIHR Gustafsson Irja 4. vpj SDP Kylkis Margita RKP Ahonen Outi VIHR Laine Tuomo VAS Alander Matti KESK Laitinen Aila KOK Arell Oskari KOK Langh-Lagerlöf Laura KOK Aso Janne PS Leppänen Tommi PS Elo Arto SDP Merivuori Tuulia KOK Eriksson Terttu VIHR Myntt Ulla-Maija KOK Eskelinen Veikko PS Mäki Vesa KOK Gustafsson Åsa RKP Nikkonen Kari SDP Haroma Jukka KOK Petäjä Hanna SDP Hautakoski Rainer SDP Ruohonen Maija SDP Hollmén Kimmo KOK Saario Mari VIHR Hukkanen Sari SDP Savo Seija VAS Itkonen Johanna PS Seivästö Ismo KD Järvinen Jere SDP Sirkiä Hanna KOK Kallio Pentti VAS Suutari Anneli VIHR/S Kantalainen Merja KOK Sysinoro Olli-Pekka KOK Kaukonen Pekka SDP Toivonen Toni KD Korvensyrjä Kalervo KOK Turpela Nina-Mari KOK Kosonen Henrik SDP Tähkämaa Sanna KESK Vaiste Marja KOK Vauranoja Sanna KOK Vuori Mikko SDP 8

9 Kaarinan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä riittävän määrän varapuheenjohtajia kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden päättyessä. Kaupunginhallitus Konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 1 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 26 kertaa. Kaupunginhallitus Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue Mäki Vesa pj KOK Sysinoro Olli-Pekka KOK Aso Janne 1. vpj PS Itkonen Johanna PS Tähkämaa Sanna-Maija 2. vpj KESK Tuomarila Tiina KESK Nikkonen Kari 3. vpj SDP Laaksonen Ilkka SDP Gustafsson Åsa RKP Toivonen Toni KD Hollmén Kimmo KOK Korvensyrjä Kalervo KOK Järvinen Jere SDP Saarikko Simo SDP Kallio Pentti VAS Manninen Tapio VAS Kantalainen Merja KOK Merivuori Tuulia KOK Laitinen Aila KOK Vauranoja Sanna KOK Ruohonen Maija SDP Lindholm Mari SDP Saario Mari VIHR Suutari Anneli VIHR/S Sirkiä Hanna KOK Vaiste Marja KOK Lautakunnat Puheenjohtaja Puolue Henkilöstölautakunta Leino Jani VIHR Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Elo Arto SDP Kansalaistoiminnan lautakunta Järvinen Jarkko SDP Keskusvaalilautakunta Hakalax Marja KOK Perusturvalautakunta Vuorinen Olli KOK Sivistyslautakunta Korvensyrjä Kalervo KOK Tarkastuslautakunta Turpela Nina-Mari KOK Tekninen lautakunta Alander Matti KESK Ympäristönsuojelulautakunta Kujanpää Marja-Liisa PS 9

10 Kaupunginviraston johtoryhmä Kaupunginjohtaja Harri Virta Hallintojohtaja Päivi Antola Tekninen johtaja Jyrki Lappi Hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi Sivistysjohtaja Esko Poikela Vs. talousjohtaja Merja Uuttu Henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala Tietohallintojohtaja Kari Hölsö Johtoryhmän sihteeri Pirkko Aalto Henkilöstön edustaja Mirja Karppanen Toimikunnat ja neuvostot puheenjohtaja puolue Ansiomerkkitoimikunta Virranheimo Niina PS Matkailu- ja saaristotoimikunta Kurkilahti Tomi VIHR Ryhmäpuheenjohtajien toimikunta Ranne Matti SDP Tulevaisuustoimikunta Korhonen Jenni KOK Vammaisneuvosto Uutela Jaakko KESK Vanhus- ja veteraanineuvosto Förbom Jaakko SDP 10

11 11

12 Yleiskatsaus Kaarinan kaupungi in talouteen tilivuodelta 2013 Katsaus tilinpäätöksen keskeiseen talousinformaatioon Kaupungin talousarvion taloudellisett tavoitteet toteutuivat suurelta osin. TalousarviooT on tehtiin vuoden aika- na muutoksia, joilla perusturvalautakunnan määrärahoja lisättiin yhteensä 1,65 miljoonaa euroa ja ympäris- töpalveluissa toimintatuottojen talousarviota pienennettiin 1,0 miljoonalla eurolla. Toimintakate on noin mil- tekijä oli joona euroa parempi, kuin muutetun talousarvionn mukainen toimintakate. Suurin tähän vaikuttavaa säästö henkilöstökuluissa, erityisesti varhaiseläkemenoperusteisissa maksuissa. Toimintatuottojen %- osuus toimintakuluista on pienentynyt, palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla katettiin vain hieman yli 16 % toimintakuluista. Kuntaliiton tilastojen mukaan kuntien me- valti- noista yleisesti noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes onosuuksilla. Kaupungin tilinpäätöksen mukainen tulos on 3,88 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosikatteella pystyttiin kattamaan vuoden aikana tehdyt investoinnit. Toteutunut vuosikate ylitti suunnitellunn yli 10 miljoonalla eu- rolla. Tähän vaikutti erityisesti verotulojen kertymämuutokset. Kuntien jako-osuutta vuoden 2012 verotuloi- osa hin nostettiin ja aikaisemmasta tilitysrytmistä poiketen kunnille tilitettiin vuoden 2012 jäännösveroista tammikuun sijasta jo joulukuussa. Verotulokertymä oli yli kahdeksan miljoonaa euroaa arvioitua suurempi. Tämä rytmin muutos tulee valitettavasti vaikuttamaan vuoden 2014 verotulokertymiinn alentavasti.. Alkuvuonna kaupungin vierasta pääomaa lisättiinn kymmenellä miljoonalla. Tästä huolimatta lainakanta on euroa / asukas ja nettovelan määrä väheni edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 6,5 milj. euroa. Val- määrä tilinpäätöksessä on 62 miljoonaa euroa. Tästä viisi miljoonaa lyhennettiin tammikuussa Vuo- takunnallinen lainamäärän keskiarvo asukasta kohden on noin euroa/asukas. Korollisten lainojen den 2013 lopulla teetettiin korkoriskien hallinnann strategiakartoitus ja lainasalkkuanalyysi, joiden pohjalta rahoitusta ja suojauksia suunnitellaan kuluvan vuoden aikana. Vaikka tilivuosi 2013 toteutui suunniteltua paremmin, voidaan todeta, ettää kaupungin tulokertymä on pitkällä aikajaksollaa ollut liian hidasta eikä volyymi riitä kattamaan nykyisen tasoisia toimintamenoja. Vuoden vero- tulokertymän poikkeuksellisuus ei anna oikeaa kuvaa tulevien vuosien kehityksestä. Toimintojen tehosta- mitä mista ja menojen karsimista on jatkettava. Kaarinan kaupungin väestö kasvoi 1,4 %:ia vuonna Tämä väestönn kasvu vastaa niitä odotuksia, kaupungin väestön kasvulle on asetettu. Tilastokeskuksen väestön ikäjakaumaennusteet osoittavat, että Kaarinan väestönkehityss noudattaa valtakunnann yleistä kehitystä, jossa yli y 65-vuotiaiden määrän suhteelli- nen osuus väestöstä kasvaa Väestön ikäjakauma vuosina (ennusteet: Tilastokeskus) TA2014 TS2015 TS

13 Kaarinan kaupunki Tasekirja 2013 Toimintatuotot ToimintaT akulut Verotulot Valtionosuudet

14 Kaarinan kaupungin väestö muutos 2013/2012 Elävänä syntyneet ,9 % Kuolleet ,7 % Syntyneiden enemmyys ,5 % Kuntien välinen tulomuutto ,3 % Kuntien välinen lähtömuutto ,3 % Kuntien välinen nettomuutto ,7 % Nettomaahanmuutto ,3 % Väestönlisäys yhteensä ,5 % Väkiluku ,4 % (lähde: Tilastokeskus; väkiluku 2013 perustuu ennakkotietoon viimeisen vuosineljänneksen lopussa) Kaarinan kaupungin työvoima Vuosi Asukasluku Muutos Työpaikat Muutos Työvoima Muutos Työvoima Työpaikkakpl kpl kpl suhteessa omavaraiasukkaisiin suusaste ,5 % 62,2 % ,0 % ,6 % ,0 % 51,5 % 62,0 % ,9 % ,3 % ,7 % 51,3 % 60,2 % ,1 % ,9 % ,8 % 51,2 % 61,4 % ,0 % ,0 % ,3 % 50,8 % 61,8 % ,0 % ,6 % ,6 % 50,2 % 61,8 % ,7 % ,6 % ,6 % 50,1 % 62,5 % ,6 % ,9 % ,8 % 50,2 % 64,4 % ,4 % ,5 % ,8 % 50,4 % 63,6 % ,4 % ,7 % ,1 % 49,7 % 60,7 % ,5 % ,1 % ,3 % 49,3 % 60,9 % ,5 % ,2 % ,0 % 49,0 % 62,3 % ,9 % ,0 % 49,1 % ,4 % (lähde: Tilastokeskus; Kaarinan kaupungin työpaikkaomavaraisuusasteesta on Tilastokeskuksesta saatavilla vasta tiedot vuodelta 2011) 14

15 Kaarinan kaupungin henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2013 lopussa oli 1 748, josta vakinaisia oli henkilöä ja määräaikaisia 379 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstön määrä oli vähentynyt 20 henkilöllä. Tilinpäätösvuoden palkat ja palkkiot olivat euroa ja henkilösivukulut euroa, yhteensä henkilöstökulut olivat euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna henkilöstökulut ovat nousseet 0,5 % (2012: euroa). Henkilöstöasioita on käsitelty laajemmin erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä. Kaupungin kokoaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön määrä vakinaiset 2013 vakinaiset 2012 vakinaiset 2011 määrä-aik määrä-aik määrä-aik Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Kaarinan kaupungin sisäinen valvonta Kaarinan kaupungin hallintosäännössä on yleiset määräykset sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja sen järjestämisestä vastaa kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen alaisena. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kaarinan kaupunginhallitus on ( ) hyväksynyt sisäisen valvonnan yleisohjeet. Yleisohjeiden mukaan esimiesasemassa olevien henkilöiden on raportoitava tarvittaessa ja vähintään puolivuosittain ylemmälle esimiehelle/ luottamusmiesorganisaatiolle sisäisessä valvonnassa esille tulleista, toimenpiteisiin johtaneista tai johtavista asioista. Luottamusmiesorganisaatiolle tapahtuva raportointi suoritetaan aina kirjallisesti ja raportit toimitetaan myös tarkastuslautakunnalle. Konsernijohto ja Hallintopalvelut Kuntalain voimaan tulleet uudet säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Toimintakertomusraportoinnin tulee perustua todennettavissa olevaan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden arviointiin. Kaarinassa uusien kuntalain säännösten edellyttämä valmistelu käynnistettiin syksyllä 2013 riskienkartoitusmalliin tutustumisella. Käytännön valmistelutyö toimialojen riskienkartoituksen toteuttamiseksi ja hallintosäännön muuttamiseksi siirtyi vuoden 2014 puolelle. Sisäinen valvonta on järjestetty konsernijohdossa ja hallintopalveluissa Kaarinan kaupunginhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan yleisohjeiden mukaisesti. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupungin kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Samoin strategian toteutumisesta on annettu kaupunginvaltuustolle oma selvityksensä. Henkilöriskien osalta hallintopalveluissa huolta on aiheuttanut talousjohtajan tehtävien hoito sijaisjärjestelyin kesäkuusta 2013 alkaen. Asiaan saataneen ratkaisu kevään 2014 aikana. Samoin kanslia- ja viestintäpalveluissa hallintolakimiehen tai muun lisäresurssin palkkaaminen jäi kevään 2014 organisaatioselvityksen varaan. 15

16 Työsuojelun vaarojen arviointia on otettu esille työpaikkakäynneillä ja aluehallintoviraston toimittamissa tarkastuksissa sekä ympäristöterveydenhuollon tarkastuskäynneillä. Vaarojen huolellinen arviointi on työpaikan työturvallisuuden ja -terveyden edistämisen perusta. Sen pohjalta tehdään työpaikan työsuojelun toimintaohjelma, joka sisältää toimenpiteet siitä, miten suurimmiksi todettuihin riskeihin voidaan varautua ennakolta, miten ne poistetaan tai miten niitä vähennetään. Arviointi ja ohjelma tulee päivittää säännöllisin väliajoin. Hallintopalveluiden toimialalla henkilöstön työturvallisuuteen liittyviä riskejä arvioitiin vuonna 2013 laskentapalveluissa, henkilöstöhallinnossa ja kanslia- ja viestintäpalveluissa. Yhteispalvelupisteiden henkilöstölle on järjestetty turvallisuuskoulutusta uhkaavien ja haastavien asiakastilanteiden varalle. Tehtävien sisältöä on tarkasteltu erityisesti talous- ja palkkahallinnossa ja vaaralliset työyhdistelmät pyritty minimoimaan. Esimerkiksi laskuttaja ei käsittele tulevia suorituksia ja ostoreskontran hoitaja ei lähetä maksuja. Palkkahallinnon Web Ags -raportointi mahdollistaa esimiehille mm. maksettavien palkkojen seurannan. Tietohallinnossa on selvitetty keväästä 2013 lähtien uuden palvelintilan toteuttamisvaihtoehtoa. Vaihtoehtoina on kartoitettu oman tuotantotilan rakentamista ja palvelun ostamista Tiera Oy:ltä. Olemassa oleva palvelintila ei täytä enää niitä vaatimuksia, joita nykyisessä toimintaympäristössä palvelintilalle asetetaan (mm. varavoima, sammutusjärjestelmä, palvelin- ja tallennusjärjestelmien kiertonopeus). Vuoden 2014 talousarvioon varattiin talousarviokarsintojen jälkeen euron määräraha palvelinjärjestelmien akuutteihin korjauksiin ja täydennyksiin. Ratkaisu etenemistavasta tehdään maalis-huhtikuun 2014 aikana. Sivistyspalvelut Sisäinen valvonta on järjestetty sivistyspalveluissa Kaarinan kaupunginhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan yleisohjeiden mukaisesti. Sivistyspalveluiden johtoryhmä johtaa omalta osaltaan toimialan päätöksentekoa, kehittämistä sekä toiminnan ja talouden seurantaa. Sivistyspalvelujen mittaristoja ja hinnastoja on uusittu vuoden 2013 aikana. Kehitystyö parantaa osaltaan myös sisäistä valvontaa, koska oikeanlaisten mittarien avulla toiminnan seuraaminen ja muutosten havaitseminen tehostuu. Varhaiskasvatuksessa aloitettiin uuden suoritepohjaisen kustannuslaskennan kehittely. Varhaiskasvatuksen esimiehet seuraavat yksiköidensä käyttöasteita kuukausittain ja tekevät tarvittavat toimenpiteet käyttöasteiden pitämiseksi sovitulla tasolla. Tilintarkastajat ovat tarkastuksissaan antaneet ohjeita mm. perusopetuksen oppilastilastojen tiedonkeruuseen sekä pedagogisten asiakirjojen siirtoon oppilaan siirtyessä toiseen kouluun. Seija-myrskyn johdosta sivistyspalveluissa laadittiin uudet toimintaohjeet sähkökatkoihin varautumisen suhteen. Vuoden 2014 aikana tullaan lisäksi järjestämään aiheesta toimialan sisäistä koulutusta. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosiraporteissa. Lisäksi sivistyslautakunnalle on esitetty kuukausittain erillinen raportti, joka sisältää vastuualuekohtaista kustannus- ja suoritetietojen vertailua sekä grafiikkaa. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalveluissa on noudatettu kaupunginhallituksen vuonna 2000 hyväksymiä sisäisen valvonnan yleisohjeita. Säännöllisesti kokoontuva toimialan johtoryhmä on systemaattisesti pyrkinyt tunnistamaan ja ennalta ehkäisemään riskejä. Hyvinvointipalveluissa toimintaa ja taloutta on seurattu puuttuen konkreettisin toimenpitein palveluihin, joissa kustannustaso on ollut korkea mm. suhteessa muiden kuntien kustannustasoon. Tässä tarkoituksessa Kaarina on mukana keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailuhankkeeseen. Vastuualueille on asetettu talousjohtamisen tavoitteet, joissa on painotettu tärkeyttä kiinnittää huomiota kriittisiin merkittäviin toimintoihin, joiden kasvu on ollut voimakasta. Talousorientoitunutta johtamista on toteutettu mm. vammaispalveluiden uudistamisessa sekä toimeenpanemalla talouden sopeuttamistoimenpiteitä, joissa on kiinnitetty huomiota myös palvelujärjestelmän rakenteellisiin ratkaisuihin. 16

17 Kertomusvuonna otettiin toiminnan ja talouden seurannassa ja raportoinnissa käyttöön seurantaindikaattorit, joiden avulla pyritään kohdentamaan tarkastelu toimialan kustannuksiltaan merkittävimpiin palvelutoimintoihin. Toimialalla on taloussäännön mukaisesti määritelty talouden vastuuhenkilöt jaostolaskujen hyväksyjät kustannuspaikkakohtaisesti. Ostolaskuja ja niiden käsittelyprosesseja seurataan pistokokein ja tarvittaessa käsittelyä ohjeistetaan. Toimialan toimistosihteereiden työnkuvia on selvitetty pyrkien poistamaan päällekkäisyyksiä, luomaan rationaalisia toimintaprosesseja ja varmistamaan työparien kautta toiminnan keskeytymättömyys. Sisäiseen valvontaan kuuluva luottamushenkilöiden toimesta suoritettava seuranta on mahdollistettu säännöllisellä raportoinnilla sekä taloudesta että toiminnasta. Käyttösuunnitelmassa on asetettu vastuualuekohtaisia tavoitteita, joiden toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosiraportin yhteydessä. Talouden raportointi on toteutettu kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä neljä kertaa erillisasiana. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut on toiminnassaan noudattanut kaupungin yleisiä sisäisen valvonnan ohjeita ja lisäksi Ympäristöpalveluiden omia tarkennettuja sisäisen valvonnan ohjeita, joissa on otettu huomioon valvonnan lisäksi, riskejä ennalta ehkäisevät toimenpiteet. Ympäristöpalvelujen osalta keskeisimmät riskit ovat vesihuollon toimitusten keskeytyminen sekä työturvallisuus. Vesihuollon toimitushäiriöihin on pyritty valmistautumaan valmiussuunnitelmien ajantasaistamisella, sekä ennakoivalla huollolla. Työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. työturvallisuusmittausten avulla. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosiraporteissa. Konsernivalvonta Kaarinan kaupunginvaltuuston hyväksymissä konserniohjeissa ( ) on määritelty periaatteet ja menettelytavat, joita käytetään kaupungin määräysvaltaan kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja yhteydenpidossa. Ryhmäpuheenjohtajien toimikunnan tehtäviin on vuoden 2013 alusta lukien kuulunut mm. merkittävien toiminnallisten muutosten seuranta konserniyhteisöissä, osakkuusyhteisöissä ja säätiöissä. Vuonna 2012 on seurattu konserniyhteisöjen osalta Kaarinan Vuokratalot Oy:n ostopalveluiden kilpailuttamista. Konserniyhteisöjen tavoitteiden saavuttamista valvotaan myös Kaarinan kaupungin kolmannesvuosiraporteissa, jotka sisältävät myös konsernia koskevia osia. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittäminen Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen on jatkunut vuoden 2013 aikana. Vuoden lopulla aloitettiin projekti riskien hallinnan systematisoimiseksi. Tilintarkastusyhteisöltä saatujen pohjatietojen perusteella on hallintopalveluissa koottu riskienkartoituslomake, jonka toimintakelpoisuutta testataan ensin toimialojen ylemmillä tasoilla. Tarkoituksena on vuoden 2014 aikana luoda toimiva järjestelmä, jolla toimialojen merkittävimmät riskit tiedostetaan, analysoidaan ja niiden esiintyminen sekä niihin liittyvät toimenpiteet raportoidaan. Kuntaliitto on myös kehittämässä kunnille työkaluja riskien kartoittamista varten. Keskeneräiset oikeusprosessit Asfalttikartelli Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion ja velvoittanut vastaajina olleet asfalttialan yritykset maksamaan korvauksia kantajina olleille kunnille. Rakennusyhtiö Lemminkäinen on maksanut Kaarinan kaupungille ,59 euroa, johon sisältyy pääoma, tuotto- ja viivästyskorkoja sekä oikeudenkäyntikuluja viivästyskorkoineen. Lemminkäinen on myös valittanut tuomiosta, joten maksettu summa saatetaan joutua palauttamaan ja kirjanpidollisesti se on käsitelty Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti siirtovelkana eikä siis vaikuta kaupungin tulokseen. Muita merkittäviä avoimia prosesseja ei kaupungilla ole. 17

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2011 Kaarinan kaupunki 2011 Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Kaupungin hallinto Organisaatio 5 Kaupunginvaltuusto 6 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot