Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:35-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio, puheenjohtaja Pia Aarrekivi Anitra Ahtola Jussi Honkaheimo Raakel Inkeri Seppo Kallunki Teuvo Loman Ville Lappalainen, poistui klo jälkeen Kari Pajunen, saapui klo jälkeen Tipsu Bazouleva Anders Wikholm Riina Nevamäki Muut saapuvilla olleet Jaana Jalonen Oskari Ruohonen Martti Merra Merja Nordling Jarmo Ikävalko Nina Taipale Juha Hovinen Jetta Laajarinne Tarja Kauppinen Paula Pullinen kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja nuorisopalvelupäällikkö, poistui klo liikuntapalvelupäällikkö kehittämisasiantuntija, poistui klo suunnittelupäällikkö, poistui klo jälkeen markkinointipäällikkö, lautakunnan tiedotuksesta vastaava henkilökunnan edustaja hallintosihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 36 Allekirjoitukset Antti Aarnio puheenjohtaja Paula Pullinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Anitra Ahtola Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8. krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 36 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden talousarvion ennakkotilinpäätös / seuranta tilanteesta nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden käyttösuunnitelman hyväksyminen Meri-Matti, Nuorten kulttuuriareenan ja Matinkylän 21 nuorisotilan tarveselvitys Espoo Basket Team ry:n oikaisuvaatimus 28 koulutusavustuksesta 7 8 Esbo Skytteföreningen ry:n oikaisuvaatimus 29 stipendienjaosta 8 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 30 9 Kokouksessa kuullut selostukset 31

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / 36 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. nuorisolautakunnan kokous on kutsuttu koolle liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kokouskutsulla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Kokouskutsu on toimitettu myös varajäsenille tiedoksi. (Espoon kaupungin hallintosääntö 11, Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö 3 )

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / 36 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anitra Ahtola.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ennakkotilinpäätös / seuranta tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Liisa Paavola, puh Pirjo Mutanen, puh Nina Taipale, puh Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra merkitsee tiedoksi liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön ennakkotilinpäätöksen / seuranta II tilanteesta Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta tilanteesta Pöytäkirjamerkinnät tilanteessa Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 36 Resurssit ja johtaminen Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Tulokseen on päästy tulosyksiköittäin sovituilla sopeuttamistoimenpiteillä, joten tulostavoite on toteutunut. Tulostavoite tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on myös toteutunut. Sivistystoimen tasoisista tavoitteista on toteutunut myös tulosyksiköiden prosessien kuvaaminen. Tilojen käyttöasteen laskentaperusteet ovat työn alla ja tilojen käytön suunnitelmaa on tehty, mutta nämä eivät valmistuneet vielä vuoden loppuun mennessä. Tältä osin tavoite ei toteutunut. Sopimuksia palveluliikelaitoksen kanssa ei saatu tehtyä eikä tavoite toteutunut. Henkilöstötavoitteista maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrän prosentuaalinen osuus on lisääntynyt, kun vuonna osuus oli 3,3 prosenttia, niin vuoden 2014 prosentuaalinen osuus oli 3,5, jolloin tavoite toteutui. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrä laski suunnitellusti, tavoite toteutui. Työhyvinvointimatriisin tulokset ja poissaolotiedot eivät ole vielä käytettävissä, joten tältä osin tavoitteen toteutumista ei vielä voi arvioida. Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystyttiin tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpaikka Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Omnian saamien lisäpaikkojen ansiosta lisäopetuksen tarve väheni, tulostavoite toteutui. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä oli 52,6 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2 prosenttia. Vastaavat luvut vuoden 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 47,5 ja jatko-opiskelun osalta 2. Tulostavoite on toteutunut. Valtuustokauden tavoitetta lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun tuesta edistettiin lisäämällä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä opetuksessa koulujen kerhotoimintaa on lisätty valtion tukemilla kerhorahoilla. Kulttuurin tulosyksikössä on lisätty erilaisia tilaisuuksia sekä kulttuurineuvolatoimintaa. Kulttuuriketjun ja KULPSin tilaisuuksia on järjestetty runsaasti. Liikunnan ja nuorisopalvelujen kerhotoimintaa on lisätty. Tavoite on toteutunut. Taiteen perusopetuksen siirryttyä Suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, on sen piiriin saatu myös lisää vapaaoppilaspaikkoja tukemaan vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaa.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 36 Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Kevään 2014 ylioppilaiden puoltoäänien keskiarvo Espoon päivälukioissa oli 24,9, kun se vuotta aiemmin oli 24,4. Valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2014 oli 23,6 puoltoääntä (vuonna ,7), joten Espoon tulokset ovat selvästi valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella ja todennäköisesti suurten kaupunkien joukossa parhaassa neljänneksessä. Koko maan paras lukio puoltoäänillä mitattuna oli Etelä-Tapiolan lukio. Perusopetuksessa koko ikäluokalle tehtävää oppimistulosten arviointia ei ollut tarjolla. Tulostavoite on toteutunut. Keskeistä Opinmäen palvelukonseptin suunnittelussa on uuden oppimisympäristön kehittäminen, sen toteuttaminen käytännössä sekä yhteistyö toimialarajojen yli, eri toimialojen tarpeet ja osaamisalueet huomioiden. Valmistelua on tehty keväästä lähtien, mutta työ valmistuu vasta toukokuussa Tavoite ei toteutunut. Matinkylän palvelutorin suunnittelu on edennyt, kulttuurin palvelutarjonta, kirjasto ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelujen aluetyötoimintaa on tulossa palvelutorille, samoin nuorisopalvelujen toimintaa. Tavoite on toteutunut. Sivistystoimen tasapainotus- ja tuottavuus ohjelman (TATU) -seuranta Sivistystoimessa on laaja talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma (TATU), jossa on 24 projekti tai toimenpide kuvausta. Sivistystoimen TATU -ohjelman talouden ja tuottavuuden vaikutukset tähtäävät ensisijaisesti siihen, että niukentuvin voimavaroin pystyttäisiin tuottamaan edelleen laadukkaita sivistyspalveluja. Osa toimenpiteistä tavoittelee myös suoranaisia säästöjä mm. sitoinfra. Palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät toimenpiteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, mutta kirjastoverkon osalta on jo lautakunnan päätöksiä mm. Espoonlahden osalta. Opinmäen koulukeskuksen ja Matinkylän palvelutorin osalta työ etenee. Tilojen käytön tehostamiseen on pohjatyö meneillään, kun päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteettiä ja nykykäyttöä tutkitaan. Tehtävä on työläs ja aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleen järjestely on toteutunut alusta, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät koulutuskuntayhtymä Omniaan. Esbo Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Kerhotoiminnan kehittäminen on laajasti usean tulosyksikön tavoitteena. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kerhoista on tarkoitus kehittää päivähoitoa kevyempi vaihtoehto, koululaisten iltapäivätoiminnan perusteita uusitaan ja tutkitaan kustannustehokkuutta mm. oma toiminta/ostopalvelu. Ruotsinkielisen opetuksen osalta tutkitaan

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 36 mahdollisuutta toteuttaa ns. kokopäivä koululaisilla (Heldag för barn och unga). Matalan kynnyksen kerhotoimintaa lisätään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen osalta. Taksoja ja maksuja on tarkistettu sekä avustusperiaatteita uudistettu liikuntapalveluissa sekä kulttuuripalveluissa. Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen mm. sähköiset yo-kirjoitukset, resurssivarausjärjestelmä, varhaiskasvatuksen mediakasvatus sekä Sitoinfra-projekti. Henkilöstömäärän kehitystä seurataan, toimenpiteitä: lakisääteiset selvitetään, aikuiskoulutuksen ulkoistus, uusien opettajien aloitusajankohta sekä opetuksen resurssointi osana v budjetin sopeuttamista. Espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmassa sivistystoimesta on pilottina suomenkielinen opetus, lisäksi on toteutettu ICT:n organisointi Palveluliikelaitokseen sivistystoimen osalta. Varhaiskasvatuksessa tehostetaan lomien suunnittelua ym. arjen säästötoimenpiteitä, vapaa-ajan palveluissa priorisoidaan perustehtäviä, kumppanuuksia ja kouluyhteistyömallia kehitetään liikuntapalveluissa, hankinta- ja tilausprosesseja uudistetaan, arjen sujumiseksi tehdään kehittämistä mm. sopimukset Palveluliikelaitoksen kanssa. nuorisopalvelujen tulosyksikön tavoitteiden toteutuminen nuorisopalveluiden keskeiset sekä pitkän aikavälin että vuositason kehittämistavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on kirjattu tuloskorttiin. Strategiaprosessin mukaisesti kuluvan vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan lautakuntatasoisesti neljä kertaa vuodessa. Tässä raportissa käsitellään nuorisopalveluiden vuodelle 2014 asettamien tavoitteiden toteutumista. Resurssit ja johtaminen näkökulman pitkän aikavälin tavoitteena on, että on kehittää sekä talouden että tilojen tehokasta ja koordinoitua käyttöä. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan hyvällä johtamiselle ja esimiestyöllä. Vuoden 2014 tavoitteiden osalta esimiestyöhön ja henkilöstöön liittyviä tuloksia saatiin Kunta 10 - henkilöstötutkimusten kautta. Vuoden 2014 tavoitteina oli nostaa käytyjen kehityskeskusteluiden määrää 80 % vastanneista sekä pitää tulokset työilmapiirin osalta edellisten mittausten tasolla. Työilmapiiri tulokset pysyivät lähestulkoon samoina (3,73 / 5) ja kehityskeskusteluiden käymisen prosentti nousi 61 %:sta 77 % :iin. Nuorisopalveluissa aloitettiin johtamisen ja esimiestyön kehittämisprojekti, jolla tähdätään erityisesti sairauspoissaolojen vähenemiseen.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 36 Kehittämisprojektin myötä aloitettiin tehtävänkuvien laatiminen sekä johdon sparraukset. Liikuntatilojen kunnossapidon vastuujako tilan omistajan ja vuokralaisen välillä sujuu käytännön tasolla, kiinteistökohtaisia sopimuksia ei ole tehty. Nuorisotilojen ja leirikeskusten osalta tilan omistajan ja vuokralaisen vastuujako on selvillä ja kunnossapidon osalta tarkennetut suunnitelmat toteutetaan alkuvuodesta Nuorisotilojen käytön ja jakamisen periaatteet vahvistettiin syksyllä 2014, myös maksuperusteet uudistettiin. Avustusten ja vuorojen jakoperusteiden muutokset perustuvat Espoon ja sitä kautta Liikuntapalveluiden tarinaan. Muutoksen tarkoituksena on taata kaikille nuorille mahdollisuus maksuttomaan tai edulliseen harrastustoimintaan. Lisäksi estetään drop out ilmiötä ja edistetään maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan avulla. Muutosesityksen keskeiset periaatteet esiteltiin lautakunnalle ja suurille seuroille seminaarissa Muutosesitys käsiteltiin lautakunnassa joulukuussa ja muutokset astuvat voimaan maaliskuussa nuorisopalveluissa on käytössään laajaa tietoa ja mittareita tiedolla johtamisen tueksi. Tulosyksikön ja palvelualueiden seurantamittaristosta ja tunnusluvuista laadittiin kuvaus sekä tulosyksikkötasoisesti, että palvelualueittain. Jatkossa tullaan arvioimaan mittareiden strategialähtöisyyttä ja priorisoimaan keskeisimmät seurattavat mittarit ja tunnusluvut. nuorisopalveluiden talous- ja strategiaprosessi kuvattiin ja aikataulutettiin. Talouden seurantaa tehdään systemaattisesti ja tilanteesta raportoidaan lautakunnalle suunnitellusti. Asukkaat ja palvelut näkökulman keskeisinä tavoitteina on lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan lisääminen, liikkumisen aktivoinnin lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Palveluita tuotetaan laadukkaasti ja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa sekä kumppanuuksia hyödyntäen. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuksien ja sosiaalisia verkostoja rakentavan toiminnan lisäämiseksi on tehty liikunta- ja nuorisopalveluissa uusia avauksia sekä kehitetty olemassa olevaa toimintaa. Liikuntapalveluiden lasten ja nuorten maksuton säännöllinen liikuntatoiminta kartoitettiin. Eri toimijoiden maksuton liikuntatoiminnan (koulujen kerhot, seurakunnat, muut toimijat) kartoitus on kesken. Liikuntapalveluiden osittain koordinoimat Wau kerhot (1-3 luokat) sekä Muuvi kerhot (4-6 lk) ovat maksuttomia ja niiden määrää pystyttiin lisäämään hallitusti. Kerhojen tarjoamista 7-9-luokkalaisille suunnitellaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, työ kesken. Nuorisopalveluissa matalan kynnyksen harrastetoimintaan lisättiin rahoitusta. Järjestöille tarjottiin mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen nuorisotiloilla. Toiminnan tarjoajia ei kuitenkaan löytynyt, yksittäisiä

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 36 poikkeuksia lukuun ottamatta. Alueilla pienryhmätoiminnan käyntikerrat laskivat 3 % edellisvuodesta ja ohjaustuntien määrä laski 2,6 %. Sateenkaarevien nuorten nuorisotila Kirjavan toiminta aloitettiin yhteistyösopimuksella HeSetan kanssa syksyllä Nuorisopalveluissa kohdennetun pienryhmätoiminnan prosessia kehitettiin raportoinnin osalta ja prosessin kriittiset pisteet käsiteltiin. Uudet toimintaohjeet esiteltiin henkilöstölle syksyllä 2014 ja ne astuvat voimaan vuoden 2015 alusta. Myös kohdennetun pienryhmätoiminnan lisäämisen kannustettiin alueilla. Näiden ryhmien määrä kuitenkin laski 9 ryhmällä vuoteen 2013 verrattuna, osin henkilöstövaihdosten vuoksi. Tajua mut! - projekti etenee suunnitellusti aikataulussaan. Ammattilaisten Kick off järjestettiin ja nuorten Kick off- kiertue (3 tapahtumaa) toteutettiin loppuvuoden aikana. Liputusten määrä nousi hitaasti loppuvuodesta. Liikkumisen aktivointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja harrastusmahdollisuuksia lisättiin. Ikäihmisten liikunnan osalta koulutettiin Ulkoiluystäviksi tänä vuonna yhteensä 58 henkilöä. Ulkoiluryhmiä lisättiin senioreitten liikunta-aamujen muodossa (5 ryhmää osin oppilaitosyhteistyön). Ulkoiluryhmätoimintaa kehitettiin vuodenaikojen mukaan. Kauppakeskuskävelyryhmä perustettiin Sellon kauppakeskukseen ja Iso Omenan vastaavan pilotointi toteutettiin marraskuussa. Liikunnanohjaushenkilöstöstä Liikuttava ystävä - kouluttajakoulutuksen on saanut nyt 4 liikunnanohjaajaa. Nuorisopalveluissa lisättiin ohjattua liikuntaa ja pienryhmätoimintaa nuorisotilojen toiminnassa. Erityislapsien harrastetoiminnan osalta liikunnanohjaus jatkaa erityislasten kouluyhteistyötä. KULPS- kulttuuri ja liikuntapolun osalta tehtiin erityisliikunnan päivitys ja toimintaa lisättiin. Monikulttuurisen liikuntapolun osalta on tavoitettu erityisesti tyttöjä ja nuoria naisia liikkumaan hankkimalla kokovartalouimapukuja, jotka mahdollistavat monikulttuuristen tyttöjen/naisten uintimahdollisuuksia. Uusia lajeja tytöille on lisätty. Rakenteilla olevista sekä perusparannettavista lähiliikuntapaikoista valmistuivat Leppävaaraan skeitti / lähiliikunta-alue, Metsämaan skeittialueen laajennus on tehty ja Aarnivalkean koulun kentän lähiliikuntaalue peruskorjattiin syksyllä. Lisäksi Leppävaaran ja Matinkylän urheilupuistoissa on otettu käyttöön interaktiiviset jalkapalloseinät. Asukkaiden ja asiakkaiden kuulemiseen on panostettu. Seurayhteistyössä on jatkettu säännöllisiä tapaamisia, ja niiden sisältöä on pyritty kehittämään seuratarpeita kuunnellen. Nuorten kuulemisen toimintatavat kuvattiin vuonna Helsingin nk:n toteuttaman nuorten kuulemisprosessin tulosten tarkastelua jatketaan. Nuorille järjestettiin ideakiertue, jossa nuoret pääsivät kertomaan ajatuksiaan espoolaisen nuorisotyön kehittämisestä. Nuori Espoo- brändin

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 36 lanseerauksen yhteydessä nuorille järjestettiin Voita oma ideasi -kilpailu, jossa nuorilta pyrittiin saamaan ideoita espoolaisen nuorisotyön kehittämiseen. Tavoite saavutettiin osittain niin, että nuoret toivat esille jonkin verran yksilöllisiä ideoita toiminnan sisältöön. Nuorten osallisuuden osalta tavoitteena oli lisätä kansalaistoiminnan ja nuorten lähivaikuttamisen keinoja. Työ käynnistyi Vuoden 2014 aikana käynnistettiin mm. Nuori Espoo-budjetoinnin suunnittelu Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen tuella. Kumppanuus- ja yhteistyön laatuun kiinnitettiin huomiota. Tavoitteena on löytää puuttuvat, palveluita oleellisesti tukevat mahdolliset uudet toimijat. Syksyn aikana kartoitettiin ja otettiin haltuun liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeisimpiä kumppanuuksia. Työ jatkuu vuoden 2015 puolella. Syksyllä aloitettiin myös työ tulosyksikön sopimusten läpikäymiseksi. Kouluyhteistyö - projekti on saanut jatkorahoitusta saakka. Kouluyhteistyömallin pilotointi alkoi syksyllä Pilotissa aloitti kaksi työntekijää Työsuhteet jatkuvat saakka. Projektikoordinaattorin tehtävä jatkuu saakka jatkorahoituksesta riippuen. Liikuntapalvelut sai vuonna 2013 lähes 900 palautetta uusitun sähköisen palautejärjestelmän kautta. Vuoden 2014 tavoitteena on lyhentää järjestelmän kautta tulleiden palautteiden vastaamisaikaa edellisvuodesta. Marraskuun alkuun mennessä palautteita liikunnasta on tullut yli 2200 kpl ja vastausaikoja ei ole onnistuttu lyhentämään. Sähköinen resurssivarausjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä venepaikkojen jaossa ja syksyn alussa ohjatun liikunnan ilmoittautumisten yhteydessä. Järjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön myös tilojen hallinnan osalta vuoden lopussa.. Järjestelmän käyttöönotossa on ollut ongelmia ja sitä kehitetään edelleen. Henkilöstöä on osallistunut kehittämistyöhön ja samalla kouluttautunut järjestelmän käyttöön. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys näkökulman keskeisinä pitkän aikaväli tavoitteina on tuottaa palveluita kestävän kehityksen periaatteita huomioiden sekä järjestää valtakunnallisesti ja paikallisesti kuntalaisille houkuttelevia kilpailuita, tapahtumia ja leirejä. Liikuntapaikat ja nuorisotilat ovat viihtyisiä vapaa-ajan viettopaikkoja sekä tarjoavat urheilulle ja liikunta elämyksille laadukkaat puitteet. Vuoden 2014 osalta painopisteenä on visuaalisen ilmeen kehittäminen. Liikuntapaikkojen ilmettä kehitettiin mm. uusimalla uimarantojen infotauluja ja saaristovenelaitureiden kylttejä kuntamarkkinoiden SM-kisoissa hopeaa voittaneen Espoo Liikkuu brändin rinnalle luotiin Nuorisopalveluiden uusi ilme Nuori Espoo. Nuori Espoo lanseerattiin syyskuussa ulkomainontakampanjana ja 6.9. Espoo Live - tapahtumassa. Uusi ilme tulee näkymään markkinointi- ja viestintämateriaaleissa sekä

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 36 erilaisissa nuorisotapahtumissa voimakkaasti. Nuori Espoo on vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa kuten Facebook ja Instagram. nuorisopalveluiden tavoitteena on, että Espoossa järjestetään sekä valtakunnallisesti että kuntalaisille houkuttelevia tapahtumia, kilpailuita ja leirejä. Tapahtumien osalta kiinnitettiin huomiota kokonaissuunnitteluun ja otettiin haltuun näkyvyyttä eri tapahtumissa. Liikunnallinen monilajileiri pidettiin kesäkuussa yhteistyössä kuuden seuran kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös sosiaalipalveluiden kanssa. Vuonna 2015 järjestetään Espoossa Leppävaarassa Stadium Sports Camp liikunnallinen monilajileiri, joka on suunnattu vuotiaille tytöille ja pojille. Leirin suunnittelu on alkanut. Lasten ja nuorten leiritoiminnan osalta nuorisopalveluissa kesän kurssi- ja leiritoiminta pystyttiin pitämään vuoden 2013 tasolla. Kansainvälisen toiminnan kehittämisen osalta aloitettiin yhteistyön koordinointi pohjoismaiden ystävyyskaupunkien kanssa. Tavoitteena on osallistaa nuoria mukaan kansainväliseen toimintaan. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli joulukuun (tilanteessa ) lopussa 46,3 milj. euroa eli 99,4 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 41,5 milj. euroa eli 93,7 prosenttia. Suomenkielisen opetuksen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla, johtuen mm. OPH:lta saaduista avustuksista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,05 milj. euroa, johtuen asiakasmaksutulojen kertymästä ja indeksikorotusten vaikutuksesta. Svenska rum -lautakunnan toimintatulotulot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla, johtuen päivähoitolasten määrän vähennyksestä syyslukukaudella. Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla, johtuen saaduista tuista ja avustuksista. nuorisopalvelujen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,6 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut! - viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Myös edellisenä vuonna päätetyt ja kuluvan vuoden aikana toteutuneet hinnankorotukset ovat tuoneet lisätuloja. Osa tarkistuksista tuli voimaan syyskaudella 2013, mutta kauden kevät-kesä 2014 vaikutukset näkyvät vasta nyt. Muun sivistystoimen toimintatulot alittavat muutetun talousarvion noin 3,9 milj. eurolla, johtuen sivistystoimen liian suuresta tuloarviosta.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 36 Tulosyksiköiden tuloarviot on käyttösuunnitelmassa arvioitu realistisiksi ja ylimääräinen tulo-odote on budjetoitu muuhun sivistystoimeen. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) alittavat muutetun talousarvion noin 2,2 milj. eurolla. Alitus johtuu sivistystoimen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä oli 673,3 milj. euroa eli 99,5 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä oli 648,8 milj. euroa, 99,2 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 321,5 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 97,9. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät. Sivistystoimen toimintamenot ilman nettobudjetoituja yksiköitä alittavat muutetun talousarvion noin 5,1 milj. eurolla. Talouden tuottavuus ja tasapainotusohjelman mukaisesti valtuusto vähensi sivistystoimen määrärahoja yhteensä 7,380 milj. euroa, josta 2,380 milj. euroa oli palkankorotuksen ja eläkeperusteisen eläkemaksun teknistä korjausta. Suomenkielisen opetuksen toimintamenot ylittävät muutetun talousarvion noin 2,7 milj. eurolla, johtuen mm. muille kunnille maksettavista asiakasmaksuista sekä koulujen väistötiloista aiheutuvista kustannuksista. Sisäisistä palveluista aula- ja turvallisuuspalvelut sekä toimitilavuokrat ylittävät muutetun talousarvion. Työvoimakustannukset alittavat muutetun talousarvion noin 2,6 milj. eurolla. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintamenot alittavat talousarvion n. 2,7 milj. eurolla. Määrärahat alittuvat henkilöstömenojen sekä sisäisten kuljetusten ja tietotekniikkapalveluiden osalta. Henkilöstömenot alittavat muutetun talousarvion noin 6,4 milj. eurolla. Vastaavasti työvoimanvuokrauskustannukset ovat n. 4,6 milj. euroa ja ulkoiset palvelujen ostot tulevat ylittymään n. 2 milj. eurolla. Avustukset ylittyvät noin 2,1 milj. eurolla starttirahan, lasten kotihoidon tuen, sekä yksityisen hoidon tuen osalta. Kustannuksia alentavia tekijöitä talousarvion toteutumisessa ovat olleet kunnallisessa päivähoidossa olevien alle 3-vuotiaiden lasten alhaisempi määrä keväällä, tilapäisjärjestelyjen toteuttaminen ilman lisätilakustannuksia, kelpoisuudet omaavan henkilöstön rekrytointivaikeudet, päivähoitopaikkojen käytön ja henkilöstömenoissa sijaisten käytön tehostaminen. Lisäksi TVT-hankintoja ei ole voitu toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka lapselle. Joulukuussa päivähoidossa oli lasta, mikä oli 385 lasta ennakoitua enemmän.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 36 Svenska rum -lautakunnan toimintamenot alittavat muutetun talousarvion noin 1,2 milj. eurolla. Henkilöstö- sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -määrärahoja säästyy, koska oppilas- ja lapsimäärät kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ovat olleet budjetoituja pienemmät. Myös Mattlidenin koulun parakkien käyttöönoton viivästymisestä säästyi määrärahoja. Sisäisissä toimintamenoissa ateriapalvelut ja toimitilavuokrat alittavat muutetun talousarvion. Kulttuurilautakunnan (pois lukien työväenopiston ja kulttuurin nettobudjetoidut) toimintamenot alittavat muutetun talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Työvoima- ja painatuskustannukset alittavat muutetun talousarvion. Sisäisten palvelujen ostojen tietotekniikkakustannukset alittavat muutetun talousarvion. Nettobudjetoidun työväenopiston toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 1,6 milj. eurolla ja toimintamenot alittavat noin 1,2 milj. eurolla. Sitova toimintakate euroa alittuu noin 0,5 milj. eurolla. Nettobudjetoidun kulttuurin toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,9 milj. eurolla ja toimintamenot alittavat noin 0,3 milj. eurolla. Sitova toimintakate euroa alittuu noin 0,6 milj. eurolla. nuorisolautakunnan toimintamenot alittavat muutetun talousarvion noin 1,0 milj. eurolla johtuen mm. sääolosuhteista ja säästötoimenpiteistä. Nuorisopalvelujen avustukset ylittyvät eurolla, jolla on tuettu Tyttöjen talo-projektia vuonna Käyttösuunnitelmassa määrärahat ovat palvelujen ostoissa. Kaupungin liikelaitoksen sisäisiin veloituksiin varatut määrärahat ylittyivät. Vuoden 2014 jaossa olleista 900 kesäsetelistä on lunastettu 770 kesäseteliä. Palvelujen järjestämiseen sekä aineisiin ja tarvikkeisiin varatuista määrärahoista talouden tuottavuus- ja tasapainotusohjelman mukaisesti jäi käyttämättä 1,3 milj. euroa, kun sisäiset palvelun ostot ylittyivät 0,4 milj. eurolla. Muun sivistystoimen osalta sisäiset toimintamenot alittavat muutetun talousarvion noin 2,3 milj. eurolla johtuen avoinna olevien vakanssien täyttämättä jättämisestä, avustusten pienenemisestä sekä säästötoimista. Investoinnit

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 36 Aineettomien hyödykkeiden investointimenot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Liikuntapaikkojen perusparantamisen investointimenot alittavat muutetun talousarvion noin eurolla. Koneet ja kalusto - investointimenot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1,3 milj. eurolla johtuen suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan viivästyneistä hankkeista sekä ensikertaisen kalustamisen että mm. kuiturakentamisen osalta. Mattlidenin koulun parakkien käyttöönotto ja kalustaminen siirtyy ensi vuodelle. Investointituloina on saatu Suomen elokuvasäätiöltä Kannusalin ja Sellosalin elokuvalaitteiston digitalisointiin yhteensä noin euroa. nuorisopalvelujen tulosyksikön menokertymä on 97,6 prosenttia (vuonna ,2 prosenttia). Tulokertymä on 115,1 prosenttia ( ,2 prosenttia). Henkilöstömenojen käyttöprosentti on 99,5 ( ,4 prosenttia). Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) määräraha on muutetun talousarvion mukaisesti 11,3 milj. euroa, josta on käytetty 11,3 milj. euroa, 99,7, prosenttia. Vuonna 2013 määräraha oli 11,6 milj. euroa ja toteuma vastaavana aikana 11,3 milj. euroa, joka oli 96,6 prosenttia määrärahasta. Avustusten käyttöprosentti on 103,9 (vuonna ,9). Nuorisopalvelujen avustukset ylittyvät eurolla, jolla on tuettu Tyttöjen talo-projektia vuonna Käyttösuunnitelmassa määrärahat on huomioitu palvelujen ostojen puolella, sieltä säästyy vastaava määrä. Toimitiloja on veloitettu 99,9 prosentin edestä (vuonna ,6 prosenttia). Vuoden 2014 maanvuokrat on veloitettu kesäkuussa. Kaupungin liikelaitoksen sisäisiin veloituksiin annetut määrärahat ylittyivät 0,4 milj euroa. Sitovia sopimuksia on maksettu 4,2 milj. euroa, 93,1 prosentin verran (vuonna ,9 prosenttia). Koulujen iltavalvontaa on ostettu henkilöstönvuokrausyritys Seurelta 0,7 milj. eurolla, 101,1 prosenttia (vuonna ,0 prosenttia). Kesäseteleitä on vuoden 2014 puolella lunastettu 759 kappaletta (osa vuoden 2013 seteleitä), joka on 84,3 prosenttia seteleihin varatusta määrärahasta (vuonna ,0 prosenttia). Vuoden 2015 puolella on lunastettu vielä vuoden 2014 kesäseteleitä eli kaikkiaan vuoden 2014 seteleitä on lunastettu 770 kappaletta. Palveluja on järjestetty 83,3 prosentin edestä (vuonna ,1 prosenttia). Palvelujen ostoista säästyi määrärahaa kattamaan sisäisten erien ylitykset. Palvelujen järjestämiseen varatuista määrärahoista talouden tuottavuus- ja tasapainotusohjelman mukaisesti on säästetty henkilöstömenojen ohella vuoden 2014 menoissa. Keväällä vuoden 2014 alkuperäistä talousarviota tarkistettiin euron verran. Kun Leppävaaran uimahalli on ollut ja on edelleen peruskorjattavana, on uimahallin henkilökunta ollut töissä

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 36 kohteissa, jotka muuten on hoidettu ostopalveluin. Merellisen ulkoilun hankinnoissa on toteutettu vain välttämättömät hankinnat. Viime ja tämän talven olosuhteet ovat olleet sellaiset, että kenttien jäädytyskaudet ja latujen hoitokaudet ovat jääneet suunniteltua lyhyemmiksi. Tulot ylittyivät 0,6 milj euroa johtuen Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena-projektille sekä liikuntapalvelujen tulosyksikön maksujen tarkistuksesta vuonna 2013, osa tarkistuksista tuli voimaan syyskaudella 2013, joten kauden kevät-kesä 2014 vaikutukset näkyvät vasta nyt. Tajua mut! -projektiiin saaduista tuista osa siirrettiin vuodelle 2015, koska vastaava meno kohdistuu vuodelle Siirretty summa on euroa. Liikuntapaikkojen perusparantamisen määräraha käytettiin urheilupuistojen, pallokenttien, venesatamien, uimarantojen, ulkoilusaarien, kuntoratojen ja lähiliikuntapaikkojen perusparantamiseen, käyttöprosentti oli 98,7 ( ,2). nuorisopalvelujen koneet ja kalusto määrärahat käytettiin mm. Luukin saunan ja Keski-Espoon huoltorakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen sekä liikuntapalvelujen koneisiin ja laitteisiin. Käyttöprosentti oli 98,0 (vuonna ,7 prosenttia). Tiedoksi

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / / / nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2015 käyttösuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Liisa Paavola, puh Nina Taipale, puh Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra hyväksyy liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön käyttösuunnitelman vuodelle nuorisopalvelujen tulosyksikölle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 2 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2015 käyttösuunnitelma tekstiosa 3 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2015 käyttösuunnitelma lukuina Selostus Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2015 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta Talousarvio on laadittu käyttösuunnitelmatasoisena. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma tarkistetaan vuoden 2015 talousarvion mukaisiksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Samalla tarkistetaan määrärahojen ja tuloarvioiden jako tulosyksiköille. Talousarviovuoden aikana tarvittavat osamäärärahojen siirrot tehtäväalueelta toiselle (kolminumerotaso) on vietävä lautakuntien päätettäväksi.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 36 Talousarvion sitovuus Lautakuntien sekä toimialojen ja tulosyksiköiden johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Sivistystoimen käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntataso paitsi nettositovan kulttuurin yksikön osalta, joissa on toimintakate sitova. Investointiosan pääsitovuustaso on kaksinumeroinen omaisuuslaji. Poikkeuksena on 95 Koneet ja kalusto, josta sitovat määrärahat ovat lautakuntatasolla. Kaupunginhallituksella on oikeus tarkentaa valtuustoon nähden sitovien määrärahojen sitovuutta tarpeelliseksi katsomiensa osamäärärahojen osalta. Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä sellaisia siirtoja käyttötalous- ja investointiosan välillä, jotka liittyvät mm. koneisiin ja kalustoon. Silloin kun toimintaan saadaan merkittävää ulkopuolista rahoitusta, joka ei sisälly talousarvion tuloihin, voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä korottaa menoja ulkopuolisia tuloja vastaavalla määrällä. Menettely edellyttää talousarvion tulojen vastaavaa korottamista. Toimialan johtajalla on oikeus tehdä toimialansa sitovien määrärahojen välillä vähäisiä siirtoja, jolla varmistetaan Espoo-strategian tulostavoitteiden toteutuminen ja jotka eivät aiheuta lisämäärärahan tarvetta. Toimialan johtaja voi vastaavin edellytyksin tehdä toimialansa sisällä toiminnan uudelleen järjestämisestä aiheutuvia määrärahan siirtoja. Sitovat määräykset Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Lautakunnat hyväksyvät tulosyksiköittensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa. Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Lautakunnat päättävät avustusten myöntämisperiaatteista. Avustusten myöntämisen ehdoksi tulee asettaa toimialan tavoitteisiin ja avustuksen saajan toimintaan ja edellytyksiin liittyvät toiminnalliset velvoitteet. Kaupungille tulee varata mahdollisuus tarkastaa avustusta saavien yhteisöjen toimintaa ja taloutta.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 36 Talousarvion seuranta Lautakunnille tuodaan heinäkuun lopun ja vuoden lopun tilanteista seurantaraportit tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportit sisältävät myös ennusteen talousarvion toteutumisesta. Talousarvion seurantaraporttien lisäksi taloutta seurataan kuukausittain. Lautakunnille tuodaan huhtikuun ja lokakuun lopun tilanteista kuukausiraportit, jotka sisältävät myös ennusteen talousarvion toteutumisesta. Lokakuun kuukausiraportin perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat valtuuston käsiteltäväksi. Espoo-strategian toteutumisen seuranta Espoo-tarinassa on määritelty kaupungin visio, toiminta-ajatus, päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinan perusteella valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä kuntalain tarkoittamat toiminnalliset ja taloudelliset talousarviovuotta koskevat tulostavoitteet. Tiedoksi

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Meri-Matti, Nuorten kulttuuriareenan ja Matinkylän nuorisotilan tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh Nina Grönmark, puh Sinikka Sorvari, puh Tapio Taskinen, puh Vera Schulman, puh Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra hyväksyy Meri- Matin koulun yhteyteen toteutettavan Nuorten kulttuuriareenan ja Matinkylän nuorisotilan tarveselvityksen liitteen mukaisena. Liitteenä oleva alustava huonetilaohjelma hyväksytään ohjaamaan koulun, nuorisopalvelujen tilojen ja aikuislukion tilojen suunnittelua. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 4 Meri-Matin nuorisotilan ja Nuorten kulttuuriareenan tarveselvityslomake 5, tarveselvitys Meri-Matin alustava tilaohjelma, tarveselvitys WDC_kultturiareenan toimintafilosofia - Havainnekuva, Tynnyripuiston kaavavalmistelu - Meri-Matin vuokranmääritys, tarveselvitys Nuorisopalveluiden toiminta Matinkylän alueella Matinkylän alueen nuorisopalveluiden toiminta keskittyy nyt Matinkylän monitoimitalolle. Nuorten tieto- ja neuvontapiste yesbox sijaitsee Iso Omenassa. Tulevan metrokeskuksen myötä Matinkylän alueellisen nuorisotilan, monitoimitalon, sijainti jää syrjään alueelta, jossa nuoret luontaisesti liikkuvat. Meri- Matin valmistumisen myötä nuorisopalvelut tulevat mahdollisesti luopumaan Matinkylän monitoimitalon tiloista. yesbox

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 36 puolestaan siirtyy valmistuvalle Matinkylän palvelutorille. Palvelutorilla ei tule olemaan avointa nuorisotilatoimintaa. Nuorten kulttuuriareena Lähtökohta ja tarve Nuorten kulttuuriareenan suunnittelulle on noussut useaan otteeseen Espoon nuorisovaltuuston tekemissä kannanotoissa ja aloitteissa. Asiaa on käsitelty jo vuonna 2005, jolloin potentiaalista tilaa on kartoitettu, mutta asia ei ole edennyt. Nuorisovaltuusto teki aiheesta talvella 2011 aloitteen, jossa peräänkuulutettiin nuorten omaa kulttuuriareenaa. Nuorisopalvelut tarttuivat aloitteeseen ja Nuorten kulttuuriareenaa lähdettiin suunnittelemaan WDCHelsinki2012 -vuonna, Nuoret muotoilevat maailmaa -hankkeen yhteissuunnittelutyöryhmän toimesta. Yhteissuunnittelutyöryhmään kuului nuorisovaltuutettujen lisäksi kaupungin työntekijöitä ja virkamiehiä eri tulosyksiköistä. Yhteissuunnitteluryhmän tehtävänä oli koota nuorten ajatuksia aiheesta ja jonka pohjalta työryhmä koosti Nuorten kulttuuriareenan toimintafilosofian. Kulttuuriareenan toimintafilosofia löytyy oheismateriaalista. Kulttuuriareena on eri nuorisokulttuurien kohtaamispaikka. Kulttuuriareena tarjoaa nuorille tilaa ja välineitä toimia sekä mahdollisuuden harrastaa ja kokeilla eri taiteenlajeja. Kaiken lähtökohtana on nuorten omaehtoisuus ja osallisuus. Kulttuuriareenalla järjestetään tapahtumia, koulutuksia ja kursseja, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Tämä asettaa toimitilojen ja lähiympäristön suunnittelulle vaatimuksia. Meri- Matin koulun sisäisten toimijoiden tulee luoda tilasta yhteinen ja monikäyttöinen kuullen tilan käyttäjiä eli nuoria. Auditorion on suunnittelu black-box -tyyppiseksi saliksi, mikä mahdollistaa monipuolisten tapahtumien järjestämisen tilassa. Nuorten kulttuuriareenan tulee sijaita keskeisellä paikalla ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Länsimetro tulee vaikuttamaan nuorten liikkumiseen sen helppouden ja nopeuden vuoksi. Länsimetron varrella olevien keskusten vetovoimaisuus on varmaa ja takaa toimintatilojen tehokkaan käytön. Tämän vuoksi nuorille suunnattuja palveluita tulee keskittää metron välittömään läheisyyteen. Matinkylän alueellinen nuorisotila Alueellinen nuorisotilatoiminta sisältää avointa toimintaa (nuortenillat) ja pienryhmätoimintaa (eri kerhot, kohdennetut pienryhmät). Lisäksi toimintaan sisältyy toimipisteestä riippuen mm. kouluyhteistyötä (esim. välituntitoiminta), jalkautuvaa nuorisotyötä, retkiä, leirejä ja tapahtumia. Nuorisotilat tarjoavat lapsille ja nuorille kivaa tekemistä yhdessä kavereiden kanssa; turvallisessa ympäristössä, nuorisoalan ammattilaisten kulkiessa rinnalla (Nuori Espoo-tarina).

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 36 Matinkylässä asui vuonna 2014 noin vuotiasta lasta ja nuorta. Lasten ja nuorten määrä nousee yli 1900 vuonna Nuorten määrä nousee Matinkylässä siis n. 10 % Espoon väestöennusteen mukaan. Koko Matinkylän suuralueella 9-17-vuotiaiden määrä oli vuonna 2014 n ja tulee olemaan n vuonna Nuorten määrä nousee Matinkylän suuralueella siis lähes 30 % Espoon väestöennusteen mukaan. Tulevan metrokeskuksen myötä Matinkylän alueellisen nuorisotilan, monitoimitalon, sijainti jää syrjään alueelta, jossa nuoret luontaisesti liikkuvat Koulun ja nuorisotilojen toiminta ja tilojen yhteiskäyttö Kun nuorisotila sijoittuu koulun kanssa samaan rakennukseen, voi rakennuksessa olla useita yhteiskäyttöisiä tiloja esim. käden taidon tilat, kotitalousluokat, liikuntatilat, auditorio sekä henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilat. Tämä alentaa toimitilakustannuksia. Toiminta painottuu eri aikoihin päivästä: Koulu toimii aamusta alkaen ja voi käyttää myös nuorisotiloja. Alueellisen nuorisotilan toiminta alkaa yleensä klo 13 jolloin koululaiset voivat tulla mukaan toimintaan. Nuorisotilan toiminta painottuu iltaan ja viikonloppuihin. Kulttuuriareenan toiminta-ajat tulevat painottumaan samoihin aikoihin. Meri-Matti -hanke Meri-Matti tulee olemaan Matinkylän keskustan koulu- ja kulttuurikeskus. Meri-Matti on kiinteistö, jossa toimii 3-sarjainen yhtenäinen peruskoulu, Omnian osana toimiva Espoon aikuislukio, Matinkylän nuorisotila ja Nuorten Kulttuuriareena. Meri-Matti tulee sijaitsemaan puiston vieressä Ison Omenan, metroaseman ja linja-autoterminaalin lähellä, Matinkylän uimahallin naapurina. Liikenteellisen solmukohdan uusia kuntalaispalveluja ovat myös Ison Omenan laajennukseen tuleva nykyistä laajempi kirjasto sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Nuorten kulttuuriareena on kaupunkitasoinen toiminta- ja tapahtumapaikka. Sen toiminnassa käytetään koulun ja aikuislukion tiloja, jotka toteutetaan tavanmukaista suurempina ja paremmin varusteltuina. Matinkylän nuorisotila on nuorisopalvelujen omaa tilaa, jonka toiminnassa hyödynnetään myös yhteisiä tiloja. Espoon aikuislukiolle tulee omat tilat liikenneyhteyksiltään erinomaiseen paikkaan. Osa tiloista on yhteisiä peruskoulun kanssa. Yhteisellä rakennushankkeella saadaan riittävät ja monipuoliset tilat taloudellisesti verrattuna tilanteeseen, jossa peruskoululle, aikuislukiolle ja nuorisopalveluille rakennettaisiin kullekin omat tilat. Yhteinen hanke

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 36 rikastuttaa kunkin toimijan tiloja ja toimintaympäristöä ja tuo erityispiirteensä myös toiminnan sisältöön. Erityinen taloudellinen ja toiminnallinen merkitys on Meri-Matin auditoriolla, nuorten kahviolla ja pääaulalla. Auditorio näyttämöineen on tavanomaista koulutasoa suurempi. Se on koulun suurryhmäopetustila ja juhlatila, nuorten konserttisali ja teatteri, joka muuntuu siirtokatsomon kokoamisella aikuislukion ylioppilaskirjoitussaliksi sekä koulun ja nuorten liikuntasaliksi. Myös näyttämöä voi käyttää liikuntatilana. Kouluun tulee myös varsinainen liikuntasali liikunnanopetusta ja kuntalaiskäyttöä varten. Sisääntuloaula ja nuorisopalvelujen kahvila ovat päivittäin nuorten ja aikuislukion opiskelijoiden tauko- ja kohtaamispaikka ja toimivat lämpiönä kulttuuriareenan tapahtumissa sekä koulun ja lukion juhlissa. Koulun kädentaidon ja taiteen tilat ovat tavanomaista suuremmat ja yhteiskäytössä nuorten kulttuuritoiminnan kanssa. Henkilökunnan taukoja työtilat ovat koulun ja aikuislukion yhteiset ja aikuislukio voi iltaopetuksessa käyttää koulun opetustiloja. Sijainti julkisen liikenteen solmukohdassa on välttämätön kaupunkitasoisille palveluille, kuten Nuorten Kulttuuriareenalle ja aikuislukiolle. Se on tarpeen myös peruskoulun kaksikieliselle opetukselle. Hyvän toiminnallisen kokonaisuuden vuoksi joudutaan hyväksymään puutteet ulkoliikunnan olosuhteissa. Tiivisti rakennettu kaupunkiympäristö ja tarkoitukseensa pieni tontti tuovat myös haasteita koulukokonaisuudelle. Peruskoulun ylimpien luokkien liikunnan opetukseen tarvittavalle isolle kentälle ei ole tilaa ja myös suunniteltu alakoulun kenttä on suosituksia pienempi. Koulun tarvitsema yläkoulun kenttä (koko n m x m) esitetään toteutettavaksi esim. Gräsanojan itäpuolelle Gräsanlaaksoon tai muualle lähialueelle Haukilahden koulun ja lukion peruskorjauksen yhteydessä. Kenttä tullee palvelemaan useampia lähialueen kouluja esim. Meri- Matti, Haukilahden koulu ja lukio ja Mattliden skolcentrum. Tämän lisäksi koulujen liikunnanopetuksessa joudutaan turvautumaan Matinkylän urheilupuistoon sekä koulujen pihoilla sijaitseviin pieniin kenttiin. Vaadittavien autopaikkojen määrä tullaan vahvistamaan valmisteilla olevassa asemakaavassa. Autopaikkoja ei sijoiteta koulun omalle ahtaalle tontille, vaan ne tullaan asemakaavan mukaan toteuttamaan osana keskitettyä yhteispysäköintiratkaisua. Autopaikkojen alustava kustannusennuste on noin 1 M. Liitteenä oleva alustava huonetilaohjelma sisältää tilat 3-sarjaiselle yhtenäiselle peruskoululle, Matinkylän nuorisotilalle sekä kaupunkitasoisille Nuorten Kulttuuriareenalle ja Espoon aikuislukiolle.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 36 Meri -Matin sijoituspaikka Matinkylässä Tilakeskuksen ja Kaupunkisuunnittelukeskuksen yhteistyöllä on tehty selvityksiä Matinkylän uimahallin, nuorisotilojen ja koulun vaihtoehtoisista sijoituspaikoista sekä tonttien käytöstä. Vaihtoehtoisista paikoista koululle tehtiin konsulttiselvitys. Vaihtoehtoiset tontit eivät sovellu edes yhtenäiselle peruskoululle, saati kaupunkitasoisille palveluille. Osa tonteista on liian pieniä tai huonosti käytettäviä, osa sijaitsee alueella, jonka lähellä ei ole riittävää asutusta tai johon oppilaat ohjattaisiin toisen koulun ohitse. Etäisyys linja-autoterminaalista ja metrosta johtaa siihen, että aikuislukio ja Nuorten kulttuuriareena jäävät pois yhteishankkeesta. Ellei Meri-Mattia toteuteta yhtenä hankkeena Tynnyripuiston tontille, tarvitaan 4-5 erillistä rakennushanketta, jolloin vastaavat tilat olisivat yhteensä noin 3000 hy-m 2 ja 4700 br-m 2 suuremmat. Selvitysten jälkeen kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti , että uusi Meri-Matin koulu ja Matinkylän uimahalli sijoittuvat Tynnyripuistoon ja selvitetään, voidaanko Komeetan koulun nykyinen tontti vapauttaa asuntotuotantoon. Meri-Matin koulun yhteyteen sijoittuvat myös Espoon aikuislukio sekä nuorisotilat. Jaosto kehotti myös kaupunkisuunnittelulautakuntaa kiirehtimään Tynnyripuiston ja Suomenlahdentien alueiden kaavoitusta ja suunnittelua kohdan 1 mukaiset linjaukset huomioiden siten, että Matinkylän uusi uimahalli voi valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä ja Meri-Matin koulu viimeistään vuonna Asemakaava Kaupunkisuunnittelukeskuksen ja Tilakeskus-liikelaitoksen kanssa on neuvoteltu Matinkylään tarvittavan uuden koulun, nuorisotilojen ja Matinkylän uimahallin sijoituspaikoista. Samalla on selvitetty toteutusvaihtoehtoja ja tontinkäyttöä sekä valmisteltu asemakaavoja. Pitkään kestäneessä valmistelutyössä on päädytty esittämään sekä koulun, nuorisotilojen että uimahallin sijoittamista Matinkylän keskukseen ns. Tynnyripuiston tontille kortteliin Alueelle tehdään asemakaavanmuutos. Asemakaavan muutos on käynnistetty, kun Matinkylän keskustan muutokset johtivat myös käyttämättömän YOS-korttelin uuteen harkintaan. Valmisteluaineisto oli nähtävillä Asemakaavaehdotus on menossa kaupunkisuunnittelulautakuntaan keväällä Asemakaavan muutosalue koskee koulutontin lisäksi puistoalueita ja ulottuu Länsiväylään saakka. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 36 koulu ja aikuislukio, nuorisotila, uimahalli, hotelli ja hyvinvointipalvelut, asunnot ja työpaikat, Matinkylän metroaseman läntinen sisäänkäynti, keskustapuisto ja kevyen liikenteen reittien rakentaminen. Uimahalli sijaitsee korttelissa YU-1 ja koulu sekä nuorisotilat korttelissa YO-1, siis samalla kaava-alueella mutta eri tonteilla. Oheismateriaalina on asemakaavan muutosaineiston havainnekuva. Kaupunkisuunnittelulautakunnan työohjelman mukaan asemakaavan hyväksymiskäsittely olisi kaupunkisuunnittelulautakunnassa syyskuussa 2015 ja sen jälkeen olisivat kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyt. Vaikka aikataulu hiukan siirtyisi, on mahdollista, että kaava saisi lainvoiman Liikuntalautakunta hyväksyi Matinkylän uimahallin tarveselvityksen Asemakaavan valmistelussa ei ole vielä löytynyt ratkaisua kiinteistökohtaisten paikoitusalueiden ja asiakaspaikoituksen järjestämiseen. Uimahallin tarveselvityksen kustannustiedot eivät sisältäneet paikoituksen kustannuksia. Meri-Matin toteuttaminen ja kustannusennuste Meri-Matin peruskoulu, Nuorten kulttuuriareena, Matinkylän nuorisotila ja Espoon aikuislukio toteutetaan yhteiseen kiinteistöön, josta voidaan käyttää nimeä Meri-Matti (vrt. Opinmäki, Kaivomestari). Espoon aikuislukio siirtyy vuoden 2015 alusta osaksi Koulutuskuntayhtymä Omniaa. Suunnittelun jatkuminen edellyttää, että Omnia tekee päätöksen osallistumisesta hankkeeseen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee peruskoulun tarveselvityksen. Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelman investointiosassa on Meri- Matin peruskoulu, aikuislukio ja nuorisotilat esitetty toteutettavaksi vuoden 2019 jälkeen (määrärahavaraus 36,250 M ). Sivistystoimen esityksessä investointiohjelmaan vuosille on Meri- Matti vuosilla Meri-Matin kustannusennuste on yhteensä euroa ilman arvonlisäveroa. Kustannusarvio ei sisällä parkkipaikkojen rakentamista.alustavan huonetilaohjelman perusteella tilat ja kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Meri-Matti, Nuorten kulttuuriareenan ja Matinkylän nuorisotilan tarveselvitys

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Meri-Matti, Nuorten kulttuuriareenan ja Matinkylän nuorisotilan tarveselvitys 26.02.2015 Sivu 1 / 1 2560/10.03.02/2014 5 Meri-Matti, Nuorten kulttuuriareenan ja Matinkylän nuorisotilan tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Nina Grönmark, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 3 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ennakkotilinpäätös / seuranta tilanteesta 31.12.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI

Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Yksikön nimi / yksikön päällikkö: tulosyksikkö / Martti Merra RESURSSIT JA JOHTAMINEN käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tiloja käytetään

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI

Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Yksikön nimi / yksikön päällikkö: tulosyksikkö / Martti Merra RESURSSIT JA JOHTAMINEN käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tiloja käytetään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 20.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 19.05.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 22 nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51 19.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 51 nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteesta 31.10.2015/tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä 12.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 58 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2015/tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat /

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan perhe- ja Pöytäkirja 01.11.2012 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 01.11.2012 torstai klo 17:30-19:30 Paikka Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 20.11.2014 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 20.11.2014 torstai klo 18:20-20:15 Paikka KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio,

Lisätiedot

Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri

Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri 2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 23.09.2015 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2015 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa 07.04.2014 Sivu 1 / 1 1147/10.03.02/2014 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593

Lisätiedot

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Sivu 1 / 16. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:35-20:05.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Sivu 1 / 16. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:35-20:05. Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.12.2015 Sivu 1 / 16 Kokoustiedot Aika 03.12.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen, puheenjohtaja Erika Granfelt Tony Hagerlund,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 12.02.2015 torstai klo 17:35-19:30 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 11.12.2012 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 11.12.2012 tiistai klo 17:00-17:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 24 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4775/2015 02.08.00 195 Leppävaaran koulukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Eija Riikonen, puh. 09

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.11.2014 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 27.11.2014 torstai klo 17:00-20:05 Paikka Valtuustotalo, perussuomalaisten ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 12.12.2012 keskiviikko klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen alkaen 17.02.2016 Sivu 1 / 1 610/2016 12.01.00.00 13 Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 89 Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 käyttötalouden osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisolautakunta. 19.11.2015 Sivu 1 / 35. Kokoustiedot. Aika 19.11.2015 torstai klo 18:05-19:50

Liikunta- ja nuorisolautakunta. 19.11.2015 Sivu 1 / 35. Kokoustiedot. Aika 19.11.2015 torstai klo 18:05-19:50 Espoon kaupunki Pöytäkirja 19.11.2015 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 19.11.2015 torstai klo 18:05-19:50 Paikka Solvalla Arena, Nuuksiontie 82, 02820 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 29.03.2012 torstai klo 17:30-21:15 tauko klo 20.32-20.42 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.10.2016 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 18.10.2016 tiistai klo 17:30-20:10 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 39 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion seuranta I tilanteessa 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161 12.06.2013 Sivu 1 / 1 161 Viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus ei kuntalain 51 :n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä: Suomenkielisen opetustoimen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Matinkylän uimahallin hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Matinkylän uimahallin hankesuunnitelmasta 16.06.2016 Sivu 1 / 1 3412/2015 02.08.00 34 nuorisolautakunnan lausunto Matinkylän uimahallin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Jarmo Ikävalko, puh. 050 553 5649 Ari Jaakkola, puh. 050 522

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.1.2014 AIKA ke 29.1.2014 klo 18.30 20.20 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 28.08.2013 Sivu 1 / 17

Tarkastuslautakunta 28.08.2013 Sivu 1 / 17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.08.2013 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 28.08.2013 keskiviikko klo 16:00-19:05 Paikka Kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot