Kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 -2, TEK :30 Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä perjantaina palvelusihteerin työhuoneessa VILLE VÄHÄSÖYRINKI Ville Vähäsöyrinki puheenjohtaja Raija Aksila pöytäkirjanpitäjä

2 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki Martti Joensuu Sirpa Heiska Antti Hautakoski Päivi Karppinen Sanna Huotari Seppo Löytynoja Helena Kujala Timo Perkkiö Liisa Nietula pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen Heiskan varaj. Läsnä x x poissa x poissa poissa x x x x Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Heikki Junttila Kari Valtanen Marjoriikka Löllö Sampsa Sanaksenaho Jukka-Pekka Flygare Raija Aksila kh:n puh.joht. kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj kh:n edustaja kaupunginjoht nuorisov.ed. nuorisov. ed esittelijä sihteeri poissa x poissa x poissa poissa poissa x x Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asialistan mukaiset :t 53 59, lisäasiana Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Nietula ja Seppo Löytynoja. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Ville Vähäsöyrinki Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa: Liisa Nietula Aika ja paikka palvelusihteerin työhuoneessa Virka-asema Seppo Löytynoja palvelusihteeri Raija Aksila

3 53, TEK :30 Urheilupuiston asemakaavanmuutos Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan kaupunki on suorittanut maanhankintaa Lehtolantien ja Kydöntien välisellä alueella. Pitkäaikainen tavoite on ollut keskittää keskeiset liikuntapaikat samalle alueelle Liikuntakeskuksen läheisyyteen. Liikuntapuistoa varten on perustettu suunnittelutoimikunta, joka tekee omaa työtään toimintojen suunnittelemiseksi Ryhdytään toimenpiteisiin kaavanmuutostyön aloittamiseksi Lehtolan alueen urheilupuistoon. Pyydetään tarjoukset konsulttityöstä ja valitaan kaavakonsultti. Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja laaditaan asemakaavaluonnos. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 53, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavoitettavan alueen rajaus

5 KTJ-Selaintietopalvelu, 53, TEK Maanmittauslaitos 19:30 / Pykälän liite: Urheilupuisto_Ilmakuva https://www.ktj.fi/tuotanto/selaintietopalvelu/sivusto/tuloste/karttatulost... 1 / :47 Karttatuloste Tulostettu Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: E: Tuloste ei ole mittatarkka.

6 54, TEK :30 Asemakaavan muutos korttelissa 309 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Visakujan päässä on Kierrätysmetalli Life Oy:llä metalliromun käsittelyalue vuokrattuna Nivalan kaupungilta. Käsittelyalue sijoittuu osittain Tontin NR:o 2 TV alueelle ja osittain VL-alueelle. Yritys on hakemassa ympäristölupaa käsittelyalueelle, jolloin myös asemakaavassa tulisi olla toimintaa salliva alueenkäyttövaraus. Kierrätysmetalli Life:lle oltiin jo vuokrattu uusi metalliromun käsittelyalue varalaskupaikan kohdalta Aletel Oy:n purkujätteiden käsittelyalueen vierestä, mutta vuokrasopimus on tältä osin purettu. Samalla sovittiin, että kaupunki ryhtyy asemakaavanmuutostyöhön nykyiselle käsittelyalueelle Visakujan päähän kustannuksellaan. Ryhdytään toimenpiteisiin kaavanmuutostyön aloittamiseksi. Pyydetään tarjoukset konsulttityöstä ja valitaan konsultti. Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja laaditaan asemakaavaluonnos. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 54, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavoitettava alue

8 55, TEK :30 TEKNI: 9/2011 Kaavanmuutosesitys Knuutinpuhdon kaava-alueelle kortteliin 11 rakennuspaikalle 2 Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Katri Antell Oy anoo Nivalan kaupunkia käynnistämään asemakaavan muutostyön omistamallaan kiinteistöllä osoitteessa Knuutinpuhto 3. Kiinteistöllä on aikaisemmin sijainnut laipomo rakennus, joka on nyt purettu pois. Tavoitteena hakijalla on muodostaa tontille kaavamerkinnällä AKR-III, asuinkerrostalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (Liitteenä hakemus ja luonnos) Hakijat sitoutuvat vastaamaan kaavoituksesta aiheutuneista kohtuulisista kustannuksista. Ryhdytään toimenpiteisiin kaavanmuutostyön aloittamiseksi. Pyydetään tarjoukset konsulttityöstä ilmoitetaan kaavanmuutoksen vireilletulosta sekä pidetään tarvittavat viranomaisneuvottelut. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaavamuutoksen hakija vastaa kaikista kaavamuutoksen aiheuttamista kustannuksista Nivalan kaupungin käytännön mukaisesti. Tekninen lautakunta Valmistelija maanmittausteknikko Kaavoitustyön suorittajaksi on valittu FCG Oulusta pidettiin ensimmäinen viranomaisneuvottelu, jossa käytiin läpi kaavahanketta ja sovittiin seuraavista toimenpiteistä ja tarvittavista täydennyksistä asiakirjoihin. Konsultti on laatinut Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen, jossa on otettu huomioon hakijan, naapurikiinteistöjen sekä viranomaisten kannanotot. Kaavoitettavana oleva tontti on voimassa olevassa asemakaavassa kaavamerkinnällä TY-1, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Tontin pinta-ala on n m², tonttitehokkuus e = 0,30 ja kerroskorkeus I. Asemakaavaluonnoksessa tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jossa kerroskorkeus on II u ½. Tonttitehokkuudeksi on esitetty e = 0,50 ja autopaikkoja on varattava 1 ap 80 asuin k-m² kohti. Vertailuna AKR kortteli 106 (Meijerin tontti), jonka pinta-ala on n 5529 m². Tontin rakennusoikeus on 2500 k-m² josta tonttitehokkuu-

9 55, TEK :30 TEKNI: 9/2011 Valmistelijan ehdotus deksi muodostuu e = 0,45. Kerroskorkeus vaihtelee II ja III kerroksen välillä siten että rannassa II ja Toritien varrella III. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta sekä kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä osallisille (MRL 63). Pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 55, TEK :30 / Pykälän liite: OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Oulu/Jaakko Isoherranen Suunnittelun lähtökohdat Nivalan kaupunki käynnistää Knuutinrannan alueella asemakaavan muutoksen korttelissa 11 tontilla 2. Tontin pohjoispuolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Kyösti Kallion kotitalo Heikkilä. Tontista noin 200 m etelään sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Pajari. Suunnittelualueen sijainti sekä nykykaavan ja kaavamuutoksen sisältö Kaava-alue sijaitsee keskustaajaman länsiosalla Knuutinpuhdon ja Malisjoen välissä. Pinta-alaltaan 4537 m 2 kokoisen suunnittelualueen sijainti on osoitettu liitekartassa. Nykykaavassa tontti on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Kaavassa osoitetaan puretun leipomon tontille asuinrakentamista. Vaikutusten selvittäminen Asemakaavan muutoksen laadintaan sisältyy vaikutusten arviointi, joka kohdennetaan ympäristövaikutuksiin yhdyskuntataloudellisiin vaikutuksiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin mahdollisiin muihin vaikutuksiin Asemakaavan laatija Suunnittelu tapahtuu Nivalan kaupungin teknisen toimen johdolla konsulttityönä. Suunnittelijakonsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy, vastuullisena kaavan laatijana on arkkitehti Jaakko Isoherranen. Tavoitteellinen aikataulu Kaavaluonnos pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa Kaavaehdotus pyritään saamaan kaupungin hyväksymiskäsittelyyn syyskuussa oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille varataan mahdollisuus osallistua asemakaavan valmisteluun sekä mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä luonnoksesta sekä laatia kirjallinen muistutus ehdotuksesta, johon kunta antaa vastineen. Jos osallinen on tyytymätön laadittuun osallistumis- arviointisuunnitelmaan, hän voi ehdottaa neuvottelujen käymistä suunnitelmasta ELY-keskuksen ja kaupungin välillä. Kaavaluonnoksen ja - ehdotuksen valmistuttua ne ovat nähtävillä Nivalan kunnanvirastossa. Asemakaavan muutoksen laadintatyön aikana ollaan yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY Ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualueeseen ja Pohjois-Pohjanmaan museoon sekä Nivala-seuraan. Tiedottaminen Kaavan vireille tulosta ja valmistelusta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja Nivalan kaupungin ilmoitustaululla. Lisätietoja Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Nivalan kaupungin teknisestä toimesta ja suunnittelijakonsultilta. Nivalan kaupunki, tekninen toimi: Tekn. joht. Jukka-Pekka Flygare Puh Sähköposti: Osoite: Kalliotie NIVALA FCG: Jaakko Isoherranen, arkkit. SAFA YKS 147 Puh Sähköposti: Osoite: Hallituskatu D, 7. krs Oulu Osallistuminen ja vuorovaikutus Asemakaavan muutoksen osallisia ovat kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin

11 55, TEK :30 / Pykälän liite: OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Oulu/Jaakko Isoherranen Punainen yhtenäinen viiva osoittaa asemakaavan muutoksen rajan. Katkoviivalla on osoitettu alue, jolla kaavan muutoksella saattaa olla vaikutuksia.

12 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 11, TONTTI 2 P Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

13 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P15713 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Talonrakennussuunnittelun kytkeminen kaavasuunnitteluun Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maisema ja luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve ja tavoitteet Osallistuminen ja yhteistyöosalliset Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Taloudelliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Liitteet NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

14 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 1 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P15713 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee Nivalan kaupungin korttelin 11 tonttia 2. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 11, tontti Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Nivalan keskustaajaman länsiosassa Knuutinpuhdon ja Malisjoen välissä. Sijainti on esitetty kansikuvassa. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos on lähtenyt vireille kaava-alueen maanomistajan aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus ovat olleet nähtävillä pp.kk pp.kk TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ. 2.2 Talonrakennussuunnittelun kytkeminen kaavasuunnitteluun 2.3 Asemakaavan muutos Kaavasuunnittelun alkuvaiheessa laadittiin tontin käyttösuunnitelma, jossa rakennusmassojen mittakaava sovitettiin ympäröiviin rakennuksiin ja pyrittiin sijoittamaan uusi rakentaminen siten, että siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa naapureille. Kaavaluonnos laadittiin tontin lopullisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutoksella alueelle muodostetaan yksi asuinrakennusten tontti, jolle saa sijoittaa asuntoja ja niitä palvelevia tiloja. Tontin rakennusoikeus on noin 2266 k-m². 2.4 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Asemakaavan muutosta voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Toteuttamisesta vastaa maanomistaja. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

15 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 2 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maisema ja luonnonympäristö Kaavoitettava alue sijaitsee Nivalan keskustaajaman länsiosassa Knuutinpuhdon ja Malisjoen välissä. Kaava-alueen pinta-ala on 3988 m 2. Kaava-alueella on rantaviivaa n. 50 m. Tontilta on näkymä Malisjoelle. Kaava-alueella kasvaa jonkin verran puustoa. Kuva 1: Näkymä tontilta Knuutinpuhdolle Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on toiminut Katri Antell Oy:n leipomo, jonka rakennukset on purettu. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Kyösti Kallion kotitalo Heikkilä.. Tontista noin 200 m etelään sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Pajari. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

16 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 3 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P15713 Presidentti Kyösti Kallion kotitilalla on olennaista merkitystä Kallion elämänvaiheiden (maanviljelijä, tilallinen, koko aikuisikä) ja elämäntyön (talonpoikaiston asia, valtiomies) arvioinnissa ja tulkinnassa. 1 Heikkilä on aikanaan presidentti Kyösti Kallion isännöimän suurtilan pihapiiri, johon kuuluu asuinrakennus vuodelta 1897, väentupa ja useita ulkorakennuksia sekä tien toisella puolella sijaitseva Muhjalan asuinrakennus aittoineen. Heikkilä toimii edelleen tilan talouskeskuksena ja sen omistaja on Kallion sukua. 2 Heikkilän lähettyvillä Malisjoen rannassa on Kyösti Kallion pojan kuvanveistäjä Kalervo Kallion rakennuttama Pajarin talo. Ateljeekodiksi rakennetussa talossa on klassistishenkinen avokuisti ja ikkunaluukut. Sisätilat kalusteineen ja taideteoksineen ovat alkuperäisessä asussa. 3 Kuva 4: Alueen nykyistä rakennuskantaa: Kyösti kallion kotitalo Heikkilä Tekninen huolto Alue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä. 1 Museovirasto; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2 Museovirasto; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 3 Museovirasto; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

17 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 4 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P Maanomistus Kaava-alue on yksityis- ja Katri Antell Oy:n omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Suunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava Kirkonkylän osayleiskaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Hyväksymis-/ vahvistuspäivä Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan ja kaava on tullut lainvoimaiseksi Hyväksytty kv Nivalan yleiskaava on suunnitteilla. Rakennusjärjestys on saatettu voimaan vuoden 2002 alusta Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto hyv. pp.kk.2010 Asemakaavan muutoksen pohjakarttana on käytetty numeerista karttaaineistoa. Kartan hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto. Ympäristöministeriössä hyväksyttävänä olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueena (A). Kuva 2: Ote maakuntakaavasta Alueella on voimassa Kirkonkylän yleiskaava, joka on hyväksytty Yleiskaavassa alue on osoitettu ympäristöhäiriöitä tuottamattomaksi teollisuusalueeksi (TY). Nivalan keskustaajaman alueelle laaditaan uutta yleiskaavaa. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

18 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 5 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P15713 Kuva 3: Ote Kirkonkylän yleiskaavasta Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu ympäristöhäiriöitä tuottamattomaksi teollisuusalueeksi (TY-1). Kuva 4: Ote voimassa olevasta asemakaavasta NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

19 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 6 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve ja tavoitteet Maanomistaja laadituttaa asemakaavan muutoksen. Konsulttina projektissa toimii FCG Finnish Consulting Group Oy:n Oulun toimisto. Asemakaavatyön tavoitteena on laatia kaava, joka mahdollistaa sen, että tontti voidaan ottaa asumiskäyttöön ja että uusi rakentaminen sopeutuu sitä ympäröivään arvokkaaseen myös asumiskäytössä olevaan ympäristöön. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyöosalliset Osalliset Vireille tulo Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat ainakin seuraavat tahot: Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset Kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat - tekninen lautakunta Viranomaiset (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue, Pohjois-Pohjanmaan museo sekä Museovirasto) Alueelliset sähkö- ja teleyhtiöt Kaava oli lautakunnassa pp.kk Nähtävillä olosta on julkaistu kuulutus kaupungin ilmoitustaululla ja paikallisessa lehdessä pp.kk Nähtävillä olosta on ilmoitettu kaava-alueen maanomistajille, naapureille ja muille osallisille pp.kk.2011 päivätyllä kirjeellä. Viranomaisille on tiedotettu sähköpostitse pp.kk TÄYDENNETÄÄN Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Luonnos valmistui kesäkuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä pp.kk pp.kk Luonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja museon kanssa on neuvoteltu kaavahankkeesta. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

20 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 7 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaava-alueelle on kaavassa osoitettu neljä uutta kaksikerroksista asuinkerrostaloa. Rakennuksissa on ullakoilla kerrosalaan laskettavaa tilaa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Uudisrakentaminen osoitetaan kaavassa mittakaavaltaan korttelin muun rakentamisen mukaisena. Kuva 5: Purettu leipomorakennus on kuvassa keskellä, josta Heikkilä vasemmalle. 5.3 Aluevaraukset AK Asuinkerrostalojen korttelialue Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa. Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap/80 asuink-m 2 kohti. Tontin pinta-ala on 4543 m 2. Tontin rakennustehokkuus on e=0,50 ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on IIu½. Tekninen huolto Rakennuspaikan liikennöinti tulee tapahtumaan Knuutinpuhton kaavatien kautta. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

21 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 8 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P15713 Kuva 6: Ilmakuva alueelta etelän suunnasta, Pajari kuvassa alimmaisena. 5.4 Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kaavan mukainen rakentaminen täydentää olevaa rakennuskantaa. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

22 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 9 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Tontin uudisrakennusten mittakaava on sama kuin naapuritonttien rakennuksilla. Rakennetun rantaviivan määrä säilyy samana. Uudisrakentaminen liitetään kunnallisteknisiin verkostoihin. Kaava ei aiheuta merkittävästi pintavesien heikentymistä alueella. Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavassa uusi rakentaminen osoitetaan olevan rakentamisen alueelle, mikä vähentää ympäristön rasitusta verrattuna erilleen muusta rakentamisesta osoitettuun rakentamiseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Taloudelliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kaava-alueella ei ole täysin luonnontilassa olevaa ympäristöä. Vapaan rantaviivan määrä säilyy samana verrattuna kaavaa edeltävään tilanteeseen. Lähimaisemassa ja kaukomaisemassa tapahtuva muutos ei ole merkittävä. Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maanomistajalle. Alueen arvo kasvaa hiukan kaavan ansiosta. Kunnalle ei aiheudu kustannuksia kaavan toteuttamisesta. Kunta saa välillisiä tuloja uusien palveluasuntojen rakentamisesta ja asukkaiden sekä työntekijöiden ostokäyttäytymisen kautta. Uudisrakentamisen myötä liikenne alueella lisääntyy, mutta lisääntymisen määrä on marginaalista. Kaavalla ei heikennetä yleistä virkistyskäyttöä. Kaava ei aiheuta turvallisuuden heikkenemistä alueella. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamääräykset ovat liitteenä olevassa kaavakartassa. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

23 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 10 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Asemakaavan muutoksen toteutumista ohjaa asemakaavakartan lisäksi tämä asemakaavaselostus. Alue voidaan toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Nivalan kaupunki valvoo normaalina viranomaisvalvonnalla alueen jatkosuunnittelua sekä rakentamista. FCG Finnish Consulting Group Oy Oulussa Liitteet 1. Kaavakartta 2. Tontin käyttösuunnitelma 3. Leikkaukset 4. 3D-havainnekuva 5. Seurantalomake Laatinut Jaakko Isoherranen suunn.päällikkö, arkk. SAFA Tarkastanut Minna Kurttila aluepäällikkö, TaM NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

24 t 71 e=0.20sp 55, TEK :30 / Pykälän liite: kaavaluonnos x Yl.tie 74 9 AM KYÖSTI KALLION TIE KNUUTINPUHTO t kt sr sp15:136 II e=0.25 sr p a-1 AK IIu½ e=0,50 p 1 ap/80m² a-1 a-1 1 le 15: VP HEIKKILÄN TÖRMÄ W 10 18:453 VP :316 AK KNUUTINPUHTO I IIu½ e=0,50 18:316 a-1 22 t ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen. Rakennusala. Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti porrashuoneista. Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen le Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa sp 10a AM I 3/5 e= AO : I 3/5 6 7 e= :94 74 AO-1 6 I e= : : AM2 I 3/5 e= x p a-1 1 ap/80m² YLEISMÄÄRÄYKSET Istutettava alueen osa. Pysäköimispaikka. Auton säilytyspaikan rakennusala. Autopaikat on toteutettava pihaa rajaavina katoksina tai talleina. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Säilytettävä/istutettava puurivi. Uusien rakennusten julkisivut on rakennettava siten, että ne sopeutuvat yhteen ympäristön kohdemerkinnällä suojelluksi osoitetun rakennuksen kanssa julkisivun rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen ja värityksen osalta. Rakennusten pääasiallinen julkisivuväri tulee olla vaalea. Pitkiä rakennusmassoja tulee välttää. Piha-alueiden pintamateriaalien suunnittelussa tulee ottaa huomioon, etteivät asfalttialueet korostu liikaa. Rakennusrungon ulkopuoliset portaat voidaan sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle. NIVALA LUONNOS Asemakaavan muutos Kortteli 11, tontti 2 Päiväys Suunn. Jaakko Isoherranen, arkk. SAFA /ESa Hyv. Minna Kurttila Nähtävillä Valtuusto Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero YKS P Suunn./Piirt. Jaakko Isoherranen/EiS Yhteyshenkilö Jaakko Isoherranen 1:1000 Finnish Consulting Group Hallituskatu D Oulu Puh

25 55, TEK :30 / Pykälän liite: 1. Viranomaisneuvottelu FCG Finnish Consulting Group Oy MUISTIO 1 (3) P15713 J.Isoherranen NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 11 TONTILLA 2 VIRANOMAISNEUVOTTELU N:O 1 Aika KE klo Paikka Ely-keskus Y-talo os. Veteraanikatu 1, kokoushuone Kortteli 1. krs, Oulu Läsnäolijat Liisa Koski-Ahonen Ely-keskus Liisa Ranto-Oikari Ely-keskus Juhani Turpeinen Pohjois-Pohjanmaan museo Juha Peltomaa Nivalan kaupunki Jukka-Pekka Flygare Nivalan kaupunki Jaakko Isoherranen FCG Asialista 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Liisa Koski-Ahonen toimi puheenjohtajana ja Jaakko Isoherranen sihteerinä. 2. Nivalan kaupungin näkökannat Jukka-Pekka Flygare kävi läpi kaavaprosessin alkuvaiheet. Kaava on pantu vireille maanomistajan aloitteesta. Maanomistaja on toivonut alueelle rakennettavan III kerroksisia kerrostaloja ja laadituttanut tontinkäyttösuunnitelman, joka on ollut teknisen lautakunnan kokouksen liitteenä kaupungin nettisivuilla. Käyttösuunnitelmasta on saatu naapurilta mielipide, jossa toivotaan kaavasuunnittelussa otettavan huomioon alueen kulttuuriarvot ja ko. naapurin läheinen sijainti. Käyttösuunnitelman maksimi kerroskorkeus on muutettu IIu½:ksi, tontin eteläosalle naapurin päärakennuksen kohdalle ei ole osoitettu asuinrakennuksia, rakennusmassoja on osoitettu rannan suuntaisesti, autopaikkoja on 1/80 kem Kaavasuunnittelu OAS ELY-keskus: Lisätään OAS:iin voimassa olevan kaavan sisältö ja maininta, että OAS:siin tyytymätön voi esittää neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa. Lisätään OAS:iin mainita kaavan vireille tulosta ja Heikkilän ja Pajarin valtakunnallisesti arvokkaista rakennetun ympäristön kohteista. Nivala-seura lisätään osallisiin. Aikataulu-arvioon muutetaan ehdotusvaiheeksi syyskuu. OAS lähetetään tiedoksi ELY:een. FCG FINNISH CONSULTING GROUP

26 55, TEK :30 / Pykälän liite: 1. Viranomaisneuvottelu FCG Finnish Consulting Group Muistio 2 P15713 J.Isoherranen Viranomaisten näkökannat Tontin käyttösuunnitelma Museo: Käyttösuunnitelman mukainen rakennusten massoittelu soveltuu paremmin ympäristöön kuin paikalla ollut kookas leipomorakennus. Rakennusmassojen jakaminen osiin on hyvä asia. Rakennusten toteutuksessa korkeudet tulee pitää kohtuullisina. Värityksissä ja materiaaleissa tulee ottaa huomioon arvokas kulttuuriympäristö. Rakennusten ei tarvitse välttämättä olla vanhojen rakennusten kopioita eli niissä voi olla moderni ote. Suunnittelussa tulee huomioida, etteivät asfalttialueet korostu liikaa. ELY: Selvitykset: Kaava-asiakirjoihin tulee sisällyttää kuvaukset vanhasta rakennuskannasta mm. Heikkilä, Pajari ja muut naapuritalot. Todettiin maaston korkeusmittausten ja Mika Savolaisen/ELY lausunnon perusteella, että rakennuspaikalla maanpinnan korkeus on riittävä. Luontoselvitystä ei tarvita. Olevat kookkaat puut tulee kartoittaa. Rantapuuston säilyttämisen mahdollisuudet on selvitettävä. Maaperän puhtaus on selvitettävä. Todettiin, että öljysäiliöiden poistoista on dokumentit kaupungilla. Todettiin, että naapurin eläinsuojassa ei ole eläimiä. Käyttösuunnitelman mukaisesta rakentamisen massoittelusta tulisi laatia 3D-havainnemateriaalia ja tutkia näkymät alueelle esim. vastarannalta. Käyttösuunnitelma Ranto-Oikari: On harkittava onko tontin rakentamistehokkuus e=0.5 sopiva. Joen varren rakennukset on sijoitettu liian lähelle rantaa, rakennusten perustamistyöt ovat mittavat, sortumisvaaran riski on olemassa ja rakennukset näkyvät sillalta häiritsevästi. Uudisrakennusten etäisyys rannasta tulee olla sama kuin naapureiden lähimpänä rantaa olevilla rakennuksilla. Rakennukset voisivat olla esimerkiksi korkeampia tontin länsiosalla ja matalampia rannalla. Kaava-asiakirjoissa tulee olla velvoite maaperätutkimuksista. Olevaa puustoa tulee pyrkiä säilyttämään. Kaavassa tulee antaa määräyksiä rakennusmassojen pituuksista, harjan suunnasta, materiaaleista ja väreistä. Jos rakennusten runkosyvyys on alueella olevien päärakennusten mukainen, ne saadaan helpommin soveltumaan alueen rakennettuun ympäristöön. Koillisosan palsta olisi syytä saada tontista suuremman osan omistavan tahon omistukseen. Koski-Ahonen: Lähelle rantaa rakennettaessa sortumisvaaran riski on olemassa. Kaavaasiakirjoissa tulee olla velvoite maaperätutkimuksista. Kaavassa tulee antaa määräyksiä rakennusmassojen pituuksista, harjan suunnasta, materi- NIV_kortt 11 Muistio_von_25_5_2011.doc

27 55, TEK :30 / Pykälän liite: 1. Viranomaisneuvottelu FCG Finnish Consulting Group Muistio 3 P15713 J.Isoherranen aaleista ja väreistä. Luhtitalo-rakennustyyppi ei sovellu alueelle. Tontti on käyttösuunnitelmassa rakennettu liian tehokkaasti. Kaava-alueen muuttaminen asuinkäyttöön on hyvä asia. Kaupungin taholta todettiin, että 2-kerroksiset puurivitalot eivät ole Nivalassa menneet kaupaksi. 5. Jatkotoimenpiteet Tarkennettu OAS ja kaavan valmisteluaineisto pyritään saamaan valmiiksi ennen kesälomia. Ehdotusvaihe on elo-syyskuu Lausunnot pyydetään ELY:ltä, museolta ja liitolta. Museovirastolta ei tarvitse pyytää lausuntoa. Kaavaluonnos työstetään tarkennetun käyttösuunnitelman pohjalta. Kaavasta pidetään toinen viranomaisneuvottelu kun luonnosvaiheen palaute on saatu ennen lopullisen kaavaehdotuksen muokkaamista. 6. Muut asiat Ei muita asioita 7. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Jakelu Osanottajat + Mika Savolainen, ELY Nina Hokka, UKI-arkkitehdit Sakari Annala, Katri Antell Oy Taisto Järvelä, Ins. tsto Taisto Järvelä NIV_kortt 11 Muistio_von_25_5_2011.doc

28 55, TEK :30 / Pykälän liite: HAVAINNEKUVA KATRIANTELLOY-NIVALA KORTTELI/TILA15: D-havainnekuva

29 KY sp II e= , TEK :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma sr Rakennusoikeus (e=0.5) 1991 kem2 asuinrakennukset 1780 kem2 muut 211 kem2 (vss, tekn.tilat, irt.var.,jäteh., khvar) Autopaikat 1ap/ 80 kem2 = yht. 25ap t 1 15 Huoneistojakauma: 2h+k+s n m2 6 kpl 3-4h+k+s n m2 10kpl 4-5h+k+s n m2 2 kpl 5-6h+k+s n. 130 m2 1 kpl A A Malisjoki KNUUTINPUHTO 12 LEIKKI/ OLESKELU JÄTE/KHVAR AUTOK TY-1 13 I e=0.30 B B LAITURI AUTOK I I 22+3 ap 14 I 2H/ 1. 3H/ 2.-u. var IIu1/2 A parv TEKN. 2H/ 1. 3H/ 2.-u. asf bk AUTOK 2H/ 1. 3H/ 2.-u. parv var var 2H/ 1. 3H/ 2.-u. 2H/ 1. 3H/ 2.-u. VSS/IRT.VAR I var IIu1/2 D 2H/ 1. 3H/ 2.-u. var var var var var LEIKKI/ OLESKELU 4-5H IIu1/2 B 3-4H var 3-4H 4-5H var var var parv 3-4H 3-4H parv 2 5-6H IIu1/2 C yht. bk asf 19kpl Säilytettävää olemassaolevaa puustoa betonikivi asfaltti asunnon piha-alue yhteispiha KATRI ANTELL OY - NIVALA sp 10a 2 KORTTELI / TILA 15: tontin käyttösuunnitelma 1:500 11

30 56, TEK :30 Selvitys Niva-Kaijan koulun peruskorjauksen hankinnoista sekä peruskorjaushankkeen toteuttamisaikataulusta LIITE: Niva-Kaijan peruskorjaus, selvitys hankinnoista LIITE: Alustava aikataulu Kaupunginhallitukselta on kokouksessa Muut asiat tiedusteltu Niva-Kaijan kouluun liittyvää valmistelua. Keskusteltuaan asiasta, kaupunginhallitus on päättänyt pyytää tekniseltä lautakunnalta selvitystä Niva-Kaijan koulun peruskorjauksen hankinnoista sekä peruskorjaushankkeen toteuttamisaikataulusta. Selvitys tulee antaa kaupunginhallitukselle mennessä. Teknisen johtajan esitys Selvitys hankinnoista ja toteuttamisaikataulu on esitetty liitteissä. Hyväksytään valmistelijan esitys ja pyydetään kaupunginhallitusta käsittelemään teknisen lautakunnan päätös. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

31 56, TEK :30 / Pykälän liite: Selvitys Niva-Kaijan koulun hankinnoista TEKLA NIVALAN KAUPUNKI Tekninen osasto Niva-Kaijan peruskorjaus VALITUT HANKINTAKANAVA SAADUT TARJOUKSET Keittiötilojen suunnittelu Hilma Arkk.tsto Huttu-Hiltunen Oy Hietala Oy Arkk.- ja ins.tsto Motiva Oy (Viranhaltijapäätös ) Suunnittelutsto. Hietala Oy Arkk.tsto Johansson Ky Arkk.tsto ARC-VIVA Arkk.tsto Kari Huotari Oy Arkk.tsto Karsikas Oy Arkk.tsto Ulla Mattila Arkkitehti Oy Rajaniemi Arkton Suunnitteluryhmä Oy Arkk.tsto Jouko Salokannel Oy Väliaikaistilat Tarjous pyydetty puhelimitse kahdelta toimittajalta. Cramo Finland Oy Toinen toimittaja ei pystynyt toimittamaan tiloja pikaisesta aikataulusta johtuen. Arkkitehtisuunnittelu Hietala Oy (Tekla ) Vuositarjousten perusteella edullisin. LVIA-suunnittelu Hilma Insinööritoimisto Mäkelä Oy Taltekon Oy Arklns suunnittelu Oy (Viranhaltijapäätös ) Insinööritoimisto Taltekon Oy Insinööritoimisto Ylitalo Oy LVI-ins. J. Saastamoinen Oy Verton Oy Rakennesuunnittelu Hilma Insinööritsto Controlteam Insinööritoimisto Controlteam Oy Määräaikaan mennessä ei tullut tarjouksia. (Viranhaltijapäätös ) Tarjouskyselyä jatkettu neuvottelumenettelyllä.

32 56, TEK :30 / Pykälän liite: Selvitys Niva-Kaijan koulun hankinnoista TEKLA Sähkösuunnittelu Päivärinta Oy (Tekla ) Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja korjaustyönaikainen konsultointi Vahanen Oy (Viranhaltijapäätös ) Vuositarjousten perusteella edullisin. Tarjous pyydetty neuvottelumenettelyllä. Asbestinpurku-urakka, kokonaisurakka Hilma Laaksojen Ilmastointityö Oy Laaksojen Ilmastointityö Oy AM-Ammattimies Saneeraus Oy (Tekla ) Maanrakennusurakka, yksikkö- ja tuntihinta Hilma V. Kaarlela Oy V. Kaarlela Ky Eero Erkkiolä Ky (Tekla ) Rakennustyöt Hilma Nivalan Rakennuspalvelu Oy Nivalan Rakennuspalvelu Oy Rakennuspalvelu Kaski (Tekla ) Maalaustyöt Hilma T:mi Teijo Sarja T:mi Teijo Sarja Rakennuspalvelu Kaski (Tekla ) Sähkötyöt Hilma Haapa-Sähkö Oy Päivärinnan Sähköliike Oy Päivärinnan Sähköliike Oy (Tekla ) IV-työt Hilma Nivalan Pelti- ja ilmastointi Oy Nivalan Pelti- ja ilmastointi Ky Oula-Pelti Oy (Tekla ) LV-työt Hilma VTK-LVI Myynti Parkkinen Oy VTK-LVI Myynti Parkkinen Oy (Tekla )

33 56, TEK :30 / Pykälän liite: Selvitys Niva-Kaijan koulun hankinnoista TEKLA IV-kanavien tulppaus Tarjouspyyntö Onninen LVI-Dahl Oy LVI-Dahl Oy (Viranhaltijapäätös ) Lindab VTK-LVI Myynti Parkkinen Oy Purku- ja rakennusjätehuolto Hilma Nivalan jätehuolto Kuusakoski Oy Kuusakoski Oy (Viranhaltijapäätös ) Sita

34 56, TEK :30 / Pykälän liite: Niva-Kaijan koulun projektiaikataulu ALUSTAVA 13.6.

35 57, TEK :30 TEKNI: 12/2011 Niva-Kaijan koulun opetustilojen terveydellisten olojen turvaaminen ennen peruskorjausta ja sen aikana Valmistelija Tekninen johtaja LIITE: Vastine selvityspyyntöön Peruskuntayhtymä Kallio on pyytänyt selvitystä Niva-Kaija koulun opetustilojen terveydellisten olojen turvaamisesta ennen peruskorjausta ja sen aikana. Niva-Kaijan koulun osalta on siirrytty talvella 2011 väistötiloihin käyttöstä poistettujen tilojen osalta. Väistötilat on järjestetty parakkeihin sekä Uikon kellariin ja Lukion tiloihin. Syksyllä 2011 on tarkoitus lisätä väistötiloja parakkeihin peruskorjaustyön ajaksi. Alustavan aikataulun mukaan B-osa on valmis vuoden 2011 loppuun mennessä ja C-osa keväällä A- ja D-osa valmistuvat syksyllä Toimenpiteet opetustilojen terveydellisten olojen turvaamiseksi ennen peruskorjausta ja sen aikana sekä alustava aikataulu on esitetty liitteessä. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään esittelijän vastine selvitykseen ja pyydetään kaupunginhallitusta käsittelemään teknisen lautakunnan päätös selvityspyyntöön. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

36 57, TEK :30 / Pykälän liite: Selvityspyyntö

37 57, TEK :30 / Pykälän liite: Selvityspyyntö

38 57, TEK :30 / Pykälän liite: Selvityspyyntö

39 57, TEK :30 / Pykälän liite: Selvityspyyntö

40 57, TEK :30 / Pykälän liite: Selvityspyyntö

41 57, TEK :30 / Pykälän liite: Selvityspyyntö

42 57, TEK :30 / Pykälän liite: Selvityspyyntö

43 57, TEK :30 / Pykälän liite: Vastine Kallion terveyspalveluille tekla VASTINE 1 (3) Nivalan Kaupunki PL NIVALA Terveysvalvonta Meeri Rinta-jouppi YLIVIESKA OPETUKSEN TURVAAMINEN REMONTIN AIKANA SYKSYLLÄ ASIA Selvityspyyntönne tilojen suojaamisesta remontin aikana. 2. KEINOT KOULUTYÖN TURVAAMISEKSI REMONTIN AIKANA 1. LISÄÄ VÄISTÖTILOJA: On tarjouskyselyssä ja tilataan lisää väistötiloja maksimissaan 8 luokalle jo käytössä olevien lisäksi. Lisätilojen avulla siirretään pois remontoivasta osasta loputkin luokat. Samalla tuodaan tiedoksi väistötilojen osalta, että kaupunki joutuu ottamaan tilapäisesti opetuskäyttöön muita tiloja, koska väistötilojen toimittaja ei pysty toimittamaan lisäparakkeja koulujen alkuun mennessä. 2. Remontti 4:n lohkoon. Lohkojako noudattaa iv-koneiden vaikutusalueita. Myös iv-kanavat tarvittaessa katkaistaan Lohkojaon kohdalta. IV-tuloelimet ja poistoelimet teipataan(peitelevyjä) tukkoon. 3. ERISTYS SEINÄ JA ALIPAINEISTUS: Remontoitavat Lohkot eristetään kaksinkertaisella seinällä. Seinä tiivistetään kummaltakin puolelta. Tila alipaineistetaan, lisäksi työtiloissa tiloissa käytetään kohdepoistoa. Hätäpoistumismahdollisuus turvataan 4. REMONTOITAVA OSA JAETAAN OSIIN: Remontoitava osa jaetaan lisäksi vähintään kahteen osaan, jossa toisessa on käynnissä purkutyö suojavälinein ja toisessa muut työntekijät. 5. Remontoivat osa alipaineistetaan muuhun rakennukseen nähden. Lisäksi järjestetään vielä alipaine työskenneltävissä tiloissa. Purkutyö suoritetaan mikrobivaurioituneen rakennuksen purkutyöohjeiden ja asbestipurut asbestipurkutyöohjeiden ja suunnitelmien mukaan. Purku-urakoitsija tekee suunnitelmat ja hankkii purkuluvat Ely:tä vähintään 7 päivää ennen töiden aloitusta. NIVALAN KAUPUNKI NORDEA NIVALA Kalliontie 15, PL 10, NIVALA OP NIVALA Puh , Fax (08) SAMPO JOP NIVALA

44 57, TEK :30 / Pykälän liite: Vastine Kallion terveyspalveluille tekla VASTINE 2 (3) Nivalan Kaupunki PL NIVALA REMONTTIALUEELLE KESKUSPÖLYIMURI: Kaikki hionta- ja puuntyöstökoneet liitetään pölynpoistojärjestelmään, jolloin minimoidaan ilmaan pääsevän pölyn määrää. Lisäksi tiloissa käytetään kohdeimurointia. 7. REMONTTIALUEEN KOHDALLE EI OPETUSTA: Remontoitava osa käsittää kellarista vesikattoon osastoinnin. Tällä vältetään melun siirtyminen opetustiloihin. 8. TYÖMAA ALUE ERISTETÄÄN TYÖMAASUUNNITELMAN MUKAISESTI ULKOALUEELLA, JOTTA VÄLTETÄÄN VAARATILANTEET. 9. PALOVAROITTIMET Asennetaan palovaroittimet työskentelyalueen vieressä oleviin käytössä oleviin tiloihin. 10. TEHOSTETTU SIIVOUS JATKUU REMONTIN AJAN Koulussa on ollut ylimääräinen siivooja kevätkauden ja ylimääräinen siivooja jatkaa työmaan aikana. 11. HOMEETTOMAKSI SIIVOUS Homeettomaksi siivous tehdään purkutöiden jälkeen alkaen puhtaimmista tiloista edeten likaisimpaan päin oheen mukaisesti. 12. SOVITTAESSA terveystarkastaja voi käydä tarkastamassa opetustilat esim. juuri, kun uusi osastointi on tehty. 13. Ennen käyttöönottoa IV-kanavat tarkistetaan ja tarvittaessa puhdistetaan sekä tiloille tehdään loppusiivous. 3. KYSYMYKSET 1. Mitkä opetustilat on siirretty väistötiloihin? - 113, 204, 205, 202, 206, 214, 226, 220, 114, 121, 119, 213, 211, 231, 225 ja 215. Lisäksi on siirretty ATK-luokka. Yksi biologian luokka on Uikossa ja yksi luokka toimii Lukiolla. NIVALAN KAUPUNKI NORDEA NIVALA Kalliontie 15, PL 10, NIVALA OP NIVALA Puh , Fax (08) SAMPO JOP NIVALA

45 57, TEK :30 / Pykälän liite: Vastine Kallion terveyspalveluille tekla VASTINE 3 (3) Nivalan Kaupunki PL NIVALA Mihin tiloihin (numerot tiloittain) remontointi kohdistuu koulun lukukausien aikana, aikataulutus - Remontti etenee B-osa syksy 2011 ja C-osa kevät Kesällä 2012 työn alla ovat A- ja D-osat. 3. Miten eristetään korjattavana olevat tilat opetuskäytössä olevista tiloista? Miten järjestetään oppilaiden ja henkilökunnan liikkuminen ns. turvallisiin tiloihin siten, ettei kulkua tarvitse järjestää remontoitavien tilojen kautta tai yhteisiä käytäviä pitkin? - Lohkojaon mukaisesti on kulku ulkokautta mahdollista. Koko ajan voidaan käyttää normaaleja kulkukäytäviä. Remontoitavien tilojen läpi ei pääse kulkemaan kuin hätätilanteessa.. LIITE: Alustava asemapiirros ja lohkojako LIITE: Alustava aikataulu Nivala Tekninen johtaja Jukka-Pekka Flygare NIVALAN KAUPUNKI NORDEA NIVALA Kalliontie 15, PL 10, NIVALA OP NIVALA Puh , Fax (08) SAMPO JOP NIVALA

46 57, TEK :30 / Pykälän liite: Niva-Kaija asemapiirros-lohkokartta

47 57, TEK :30 / Pykälän liite: Niva-Kaija alustava rakentamisaikataulu

48 58, TEK :30 Kiinteistöpäällikön laskujen hyväksymisoikeus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti jokaista tehtäväaluetta tai yksikköä varten toimielinten on valittava vuosittain laskujen hyväksyjät, ellei hyväksyjää ole määrätty ohje- ja johtosäännössä. Hallintokuntien tulee lähettää kaupunginhallitukselle ja taloustoimistoon laskentapäällikölle vuotta 2010 koskevat päätökset laskujen hyväksyjistä alkuperäisine nimikirjoitusnäytteineen. Mika Ojala on ottanut kiinteistöpäällikön toimen vastaan Kiinteistöpäällikkö voi hyväksyä tilapalvelun laskuja 740 sekä investointipuolen 860 laskuja Teknisen johtajan esitys Lautakunta myöntää kiinteistöpäällikkö Mika Ojalalle laskujen hyväksymisoikeuden tilapalveluiden osalta. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

49 59, TEK :30 Tiedoksianto asiat Sisäasiainministeriö Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta Vattenfall Verkko Oy - Johtoalueen käyttöoikeussopimus Nr:o kiinteistölle Pappilantie 16:170 Vestia - Tiedote jätemaksut nousevat Seppo Asunmaa päivätty kirje, Kaikkien tekemieni valitusten peruutus, nöyrin anteeksipyyntöni Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto , Arviointikertomus vuodelta , Tilinpäätös- ja toimintakertomus , Aloite- Nivalan kaupunginvaltuuston päätös alistettava uudelleenkäsittelyyn teknisen johtajan lausunto koskien Pahaojan rautatien tasoristeystä , muistio torialueen suunnittelutoimikunnan kokouksesta , muistio 3 Niva-Kaijan koulun rakennustoimikunnan kokouksesta Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja NR:o 12, Tarhin toimintakeskus, laajennuksen IV-koneen hankinta NR:o 13, Tarhin toimintakeskuksen rakennusurakka NR:o 14, Aittolan koulun ja hammashoitolan ovet NR:o 15, Vuosiloman siirto sekä ylityövapaus NR:o 16, Torialueen suunnittelu NR:o 17, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, LVIA-suunnittelu NR:o 18, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Rakennesuunnittelu NR:o 19, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Rakennusfysikaalinen suunnitelmatarkastus ja korjaustyönaikainen konsultointi NR:o 20, Nivalan sähkön hinnan kiinnittäminen tammi-huhtikuu NR:o 21, Nivalan sähkön hinnan kiinnittäminen syys-joulukuu NR:o 22, Nivalan sähkön hinnan kiinnittäminen jaksolle Y13 vuodelle NR:o 23, Tarhin toimintakeskuksen PU-urakka

50 59, TEK : NR:o 24, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, IVtulppaukset NR:o 25, Kalliontien sulkeminen liikenteeltä klo NR:o 26, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, jätehuolto NR:o 27, Kaupungin kiinteistöjen IVnuohoukset NR:o 28, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, tiivistysaineet NR:o 26, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, rautakauppatarvikkeet Ruokahuoltopäällikkö NR:o 130, Ruokaperunan hankintanivalan kaupungin suurkeittiöille ajalle Teknisen johtajan esitys Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saaduiksi. Samalla lautakunta toteaa, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätös Asiat merkittiin tietoon saaduiksi sekä todettin, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

51 60, TEK :30 Rakennustarkastajan sijaisuus Valmistelija; Tekninen johtaja Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan on huolehdittava rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta, jonka alaisuudessa toimii käytännön neuvontaa ja valvontaa suorittava rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan ollessa lomalla tai muuten estynyt hoitamaan virkaa, on hänelle tarpeen määrätä sijainen. Maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen tulee erikseen määrätä Tällä hetkellä rakennustarkastajalla ei ole sijaista, joka toimisi rakennustarkastajan ollessa estynyt hoitamasta virkaansa. Kiinteistöpäällikön valinnassa asia otettiin huomioon niin, että kiinteistöpäällikkö sijaistaa rakennustarkastajaa. Rakennusinsinööri Mika Ojala astuu kiinteistöpäällikön toimeen alkaen. Hän on sijaisuuteen pätevä. Teknisen johtajan ehdotus: Hallintosäännön 18 todetaan mm, että virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallitus. Pyydetään kaupunginhallitusta perustamaan takautuvasti alkaen kiinteistöpäällikön virka, koska rakennustarkastajan sijaisuuden hoitaminen vaatii virka-aseman. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

52 61, TEK :30 Muut asiat / Liikuntapuiston suunnittelutyöryhmän täydentäminen Tekninen lautakunta täydentää liikuntapuiston suunnittelutyöryhmään nimeämällä jäseneksi Ari Ohtamaan Nivalan Liikuntakeskus Oy:stä. Samalla päätettiin pyytää Nivalan Ammattiopistoa (NAO) sekä Nivalan Teollisuuskylä OY:tä nimeämään edustajansa liikuntapuiston suunnittelutyöryhmään.

53 9998, TEK :30 OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 58, 60 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 58, 60 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Tekninen lautakunta PL 10 (Kalliontie 15) NIVALA Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen puh: (08) faksi: (08) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: - päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan Oikaisuohje hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 11, TONTTI 2 P15713 20.6.2011 Kaavan vireille tulo: Tekninen

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010 -3, TEK 3.8.2011 19:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 3.8.2011 Esityslista 5/2010 -1, TEK 3.8.2011 19:30 Kokousaika 3.8.2011 kello 19.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2012 -3, TEK 8.2.2012 17:00 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 8.2.2012 Esityslista 1/2012 -1, TEK 8.2.2012 17:00 Kokousaika 8.2.2012 kello 17.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

-1, ALMAAS 14.10.2014 12:00

-1, ALMAAS 14.10.2014 12:00 -1, ALMAAS 14.10.2014 12:00 Kokousaika 14.10.2014 kello 12.00 - Kokouspaikka Ylivieskan kaupungintalo, kh kokoushuon Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy KÄRSÄMÄEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 208 TONTIT 1 JA 2. P26369

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kärsämäen kunta 1/5 KÄRSÄMÄEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

HALPA-HALLIN KORTTELIN 116 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HALPA-HALLIN KORTTELIN 116 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI HALPA-HALLIN KORTTELIN 116 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 116 TONTTI 1 JA KORTTELI 119 TONTIT 1 JA 6 P21502

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.11.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VALKSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 FCG Finnish Consulting Group Oy Rautalammin kunta ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 Kaavaselostus, ehdotus 595-D2838 11.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, luonnos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sonkajärven kunta 1(6) SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Sonkajärven kirkonkylän osaa kortteleista 32, 35,

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot