Käsikirja. MOVI-PLC I/O-järjestelmä. Julkaisuajankohta 07/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVI-PLC I/O-järjestelmä. Julkaisuajankohta 07/2007 11617144 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVI-PLC I/O-järjestelmä Julkaisuajankohta 0/00 / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita.... Turvaohjeet.... Korvausvaatimukset.... Vastuun rajoitus.... Muut voimassa olevat dokumentit.... Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita.... Turvatoiminnot.... Nostinkäytöt... Järjestelmän kuvaus.... MOVI-PLC I/O-järjestelmä.... Yksittäisten osien toimituslaajuus.... Lisävarusteet... Asennus.... Mekaaninen asennus.... Sähköasennus... Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä.... CAN-väyläliitin OCCB.... Liitinmoduuli OTMB.... Digitaalinen tulomoduuli ODIB.... Digitaalinen lähtömoduuli ODOB.... Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite) Analoginen tulomoduuli OAIB (virta).... Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input).... Analoginen lähtömoduuli OAOB (jännite).... Analoginen lähtömoduuli OAOB (virta)....0 Analoginen lähtömoduuli OAOB (multi-output)... Konfigurointi MOVITOOLS MotionStudion avulla.... PLC-editorin konfigurointityökalu.... MOVI-PLC I/O-järjestelmän lisääminen.... I/O-moduulien konfigurointi.... I/O-moduulien parametrien asetus.... IEC-ohjelma... Liite.... Hakkuriteholähde UWUA... Hakemisto... Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

4 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Yleisiä ohjeita. Turvaohjeet Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Ohjeen laiminlyönnistä johtuvat seuraukset Toimenpiteet vaaran välttämiseksi Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje. Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä.. Korvausvaatimukset MOVI-PLC -dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Tutustu käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa.. Vastuun rajoitus MOVI-PLC -dokumenttien noudattaminen on MOVI-PLC :n varman toiminnan sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa tällöin. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

5 Yleisiä ohjeita Muut voimassa olevat dokumentit. Muut voimassa olevat dokumentit Vain sähköasentajat, joilla on työhön vaadittava pätevyys, saavat asentaa tai ottaa käyttöön laitteet. Työssä on noudatettava voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä seuraavia dokumentteja: Käyttöohjetta MOVIDRIVE MDX0B/B Käyttöohjetta MOVITRAC B Moniakseli-servovahvistimen MOVIAXIS MX käyttöohjetta Ohjelmoitavan logiikan MOVI-PLC basic DHPB käsikirjaa MOVI-PLC advanced DH.B:n käsikirjaa MOVI-PLC :n hakemistokäsikirjoja Vikakoodit MOVI-PLC :n hakemistokäsikirjaa MPLCUtilities Järjestelmäkäsikirjaa MOVI-PLC -ohjelmointi PLC-editorissa Tutustu huolellisesti näihin dokumentteihin, ennen kuin aloitat MOVI-PLC I/O-järjestelmän asennuksen ja käyttöönoton. Dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää.. Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita Käytössäsi on tiedonsiirtojärjestelmä, jonka avulla ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC, MOVI-PLC I/O-järjestelmä ja sillä ohjatut taajuusmuuttajat voidaan mukauttaa hyvin tarkasti eri sovelluksiin. Muiden väyläjärjestelmien tapaan on olemassa vaara, että (laitteistoon liittyviä) parametreja muutetaan huomaamatta ulkoisesti, jolloin myös laitteen käyttäytyminen muuttuu. Tämän seurauksena järjestelmä voi käyttäytyä odottamattomalla (hallitsemattomalla) tavalla.. Turvatoiminnot MOVI-PLC :tä ja MOVI-PLC I/O-järjestelmää ei saa käyttää turvatoiminnoissa. Varmista, että turvakäytöissä noudatetaan seuraavissa dokumenteissa olevia ohjeita. MOVIDRIVE / MOVIAXIS / MOVITRAC B -laitteiden turvallinen poiskytkentä Turvakäytöissä saa käyttää vain osia, jotka SEW-EURODRIVE on toimittanut nimenomaan tätä mallia varten!. Nostinkäytöt Nostinkäytöt ovat mahdollisia MOVI-PLC :n yhteydessä vain seuraavissa tapauksissa: Taajuusmuuttajissa on suoritettava nostolaitteen käyttöönotto. MOVI-PLC :tä eikä MOVI-PLC I/O-järjestelmää saa käyttää nostinkäyttöjen turvalaitteina. Käytä turvalaitteina valvontajärjestelmiä tai mekaanisia turvalaitteita mahdollisten henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

6 Järjestelmän kuvaus MOVI-PLC I/O-järjestelmä Järjestelmän kuvaus. MOVI-PLC I/O-järjestelmä Moduulirakenteinen I/O-järjestelmä MOVI-PLC laajentaa MOVI-PLC -logiikan digitaalisia ja analogisia käyttöliittymiä. MOVI-PLC I/O-järjestelmässä on väyläliitin, johon voidaan liittää kaikkiaan I/O-moduulia takaseinän väylän kautta. Väyläliitin on yhteydessä MOVI-PLC :hen järjestelmäväylän kautta. Yhteen MOVI-PLC :hen voidaan liittää väyläliitintä ja siten MOVI-PLC I/O-järjestelmää. Näin MOVI-PLC -logiikka saa automaattisesti käyttöönsä lukuisia tuloja ja lähtöjä. MOVI-PLC I/O-järjestelmät Suoraan MOVI-PLC -logiikkaan integroidut tulot ja lähdöt Ohjattujen taajuusmuuttajien tulot ja lähdöt ETHERNET [] MOVI PLC I/O System MOVITRAC MOVI PLC MOVIDRIVE MOVIDRIVE MOVI PLC I/O System [] [] [] 0AXX [] Käyttöpääte (esim. DOPA) [] Asynkronimoottori [] Servomoottorit [] Järjestelmäväylä (liitä MOVI-PLC I/O-järjestelmät ja muuttajat erikseen MOVI-PLC -ohjaimen väylään CAN ja CAN) Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

7 Järjestelmän kuvaus Yksittäisten osien toimituslaajuus MOVI-PLC I/Ojärjestelmän etuja Tehokas yhteys MOVI-PLC -ohjaimeen konemoduulin järjestelmäväylän kautta. Optimaalinen integraatio MOVITOOLS MotionStudion ohjelmointiohjelmaan PLC- Editor. Monien yhdistelymahdollisuuksien vuoksi joustavat ja yksilölliset koneratkaisut ovat mahdollisia. Pienikokoinen modulaarinen rakenne vähentää kytkentäkaapin tilantarpeen minimiin. Asennukset ja vaihdot on helppo tehdä käynnistyksen ja huollon yhteydessä.. Yksittäisten osien toimituslaajuus Väyläliitin OCCB Väyläliitin takaseinän väylä CAN. Tyyppi Tuotenumero OCCB Digitaalinen tulomoduuli ODIB I/O-moduuli, jossa binaarituloa. Tyyppi Tuotenumero ODIB Digitaalinen lähtömoduuli ODOB I/O-moduuli, jossa binaarilähtöä. Tyyppi Tuotenumero ODOB Analoginen tulomoduuli OAIB I/O-moduuli (jännite), jossa binaarituloa. Tyyppi Tuotenumero OAIB Analoginen tulomoduuli OAIB I/O-moduuli (virta), jossa analogiatuloa. Tyyppi Tuotenumero OAIB Analoginen tulomoduuli OAIB I/O-moduuli (multi-input), jossa analogiatuloa. Tyyppi Tuotenumero OAIB Analoginen lähtömoduuli OAOB I/O-moduuli (jännite), jossa analogialähtöä. Tyyppi Tuotenumero OAOB Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

8 Järjestelmän kuvaus Lisävarusteet Analoginen lähtömoduuli OAOB I/O-moduuli (virta), jossa analogialähtöä. Tyyppi Tuotenumero OAOB Analoginen lähtömoduuli OAOB I/O-moduuli (multi-output), jossa analogialähtöä. Tyyppi Tuotenumero OAOB Liitinmoduuli OTMB Liitinmoduuli - tai -johdinasennukseen. Tyyppi Tuotenumero OTMB 0. Lisävarusteet Liitäntäkaapeli OKCB Liitäntäkaapeli MOVI-PLC :n (liitäntä X tai X) ja väyläliittimen OCCB välillä. Tyyppi Tuotenumero OKCB 0 Takaseinän väyläliitin OBP..B Jokaisen I/O-moduulin ja liitinmoduulin mukana toimitetaan yksinkertainen takaseinän väyläliitin. Jälkikäteen tehdyn tilauksen yhteydessä toimitetaan 0 yksinkertaista takaseinän väyläliitintä. Tyyppi Tuotenumero OBPB (0 yksinkertaista takaseinän väyläliiintä) OBPB ( -kertainen takaseinän väyläliitin) OHJEITA Kun liität I/O-moduuleita väyläliittimeen, vaihda aina yksinkertaista takaseinän väyläliitintä käyttämällä -kertaista takaseinän väyläliitintä OBPB (ts. I/Omoduulia Æ -kertaista takaseinän väyläliitintä jne.). Nämä -kertaiset takaseinän OBPB-väyläliittimet on tilattava erikseen. Hakkuriteholähde UWUA MOVI-PLC I/O-järjestelmän V DC-jännitteensyöttöä varten voidaan käyttää hakkuriteholähdettä UWUA. Tyyppi Tuotenumero UWUA OHJEITA Hakkuriteholähteen UWUA asennus ja tekniset tiedot löytyvät luvusta "Liite". Noudata suurimpia sallittuja nimellislähtövirtoja ja lämpötiloja. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

9 Asennus Mekaaninen asennus Asennus. Mekaaninen asennus MOVI-PLC I/O-järjestelmän moduulien asennusohjeet SEIS! I/O-moduuli voi vaurioitua, ellei seuraavia ohjeita noudateta: Katkaise jännitteensyöttö, ennen moduulien asentamista ja irrottamista! OHJEITA Yksittäiset moduulit asennetaan suoraan tukikiskolle ja kytketään profiilikiskoihin aikaisemmin asennettujen takaseinän väyläliitinten kautta. Moduulit on aina kytkettävä kiinni toisiinsa. Moduulien väliin ei saa jäädä rakoja, koska takaseinän väylään syntyy muuten katkos. Moduulirivi rakennetaan aina vasemmalta oikealle ja rivi aloitetaan aina väyläliittimellä. Moduuli on asennettu ja sähköisesti kytketty vasta kun väyläliitin lukkiutuu kuuluvasti paikalleen. Viimeisen moduulin oikealla puolella olevat liittimet eivät saa jäädä tyhjiksi. Mittapiirros tukikisko Asennukseen voidaan käyttää seuraavaa mm:n vakioprofiilikiskoa (Æ seuraava kuva). SEW-EURODRIVE suosittelee mallin II käyttöä, jotta takaseinän väyläliittimen alapuolelle jää tarpeeksi tilaa kiinnitysruuveille. I II.. AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

10 Asennus Mekaaninen asennus Asennusasento Enintään voidaan käyttää I/O-moduulia pystysuoraan tai vaakasuoraan. Sen lisäksi voidaan käyttää liitinmoduuleita. Ota huomioon sallitut ympäristön lämpötilat: Vaakasuora rakenne: ympäristön lämpötila 0 C 0 C [] [] PW ER RD BA DC + V X ADR C A N X SF0 0 L L+ 0 F0 0 X X X X OAIB ODIB ODOB OAOB AI xbit Volt AO xbit Volt DIxDCV DIxDCV 0,A 00AXX [] Väyläliitin [] I/O-moduulit Pystysuora rakenne: ympäristön lämpötila 0 C 0 C [] L+ 0 SF F 0 0 X ODIB DIxDCV [] DC V X ADR X PW ER RD BA C A N + L+ 0 ODOB DIxDCV 0,A X X OAIB OAOB AI xbit Volt AO xbit Volt X 00AXX [] Väyläliitin [] I/O-moduulit 0 Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

11 Asennus Mekaaninen asennus Asennusetäisyys Osia asennettaessa on takaseinän väyläliittimen keskikohdasta ylös jätettävä vähintään 0 mm:n ja alas 0 mm:n etäisyys. 0mm 0mm 00AXX HUOM! Käytetty hakkuriteholähde voi vaatia tästä poikkeavia asennusetäisyyksiä. Noudata käytetyn hakkuriteholähteen teknisiä tietoja. Takaseinän väyläliitin Asenna tukikiskoon yksin- tai kahdeksankertainen versio takaseinän väyläliittimestä I/O- ja liitinmoduulien välistä yhteyttä varten (Æ seuraava kuva). Moduulien yksittäisiä liitäntöjä rajoittavat ohjauslistat. 0AXX OHJEITA Jokaisen I/O- ja liitinmoduulin mukana toimitetaan yksinkertainen takaseinän väyläliitin. I/O- ja liitinmoduuleita väyläliittimeen liitettäessä yksinkertaista takaseinän väyläliitintä vaihdetaan aina yhteen -kertaiseen OBPB-väyläliittimeen. Esimerkki: Käytä 0 I/O-moduulin liitäntään kahta -kertaista ja neljää yksinkertaista takaseinän väyläliitintä. Noudata myös luvussa "MOVI-PLC I/O-järjestelmän asennusvaiheet" ja luvussa "I/O-moduulien konfigurointi" olevia ohjeita. Hakkuriteholähdettä ei kiinnitetä takaseinän väyläliittimeen, vaan se asennetaan MOVI-PLC I/O-järjestelmän viereen. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

12 Asennus Mekaaninen asennus Asennus tukikiskoon Paina takaseinän väyläliitin tukikiskoon, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti paikalleen. Oheisessa kuvassa on neljä yksinkertaista takaseinän väyläliitintä, jotka toimivat moduulien liitinpaikkoina. [] [] [] 00AXX [] Väyläliittimen liitinpaikka [] I/O- ja liitinmoduulien liitinpaikat [] Ohjauslistat Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

13 Asennus Mekaaninen asennus MOVI-PLC I/O-järjestelmän asennusvaiheet Suorita asennus seuraavassa järjestyksessä: SEIS! I/O-moduuli voi vaurioitua, ellei seuraavia ohjeita noudateta: Katkaise jännitteensyöttö ennen moduulien asentamista ja irrottamista! OHJEITA Kun MOVI-PLC I/O-järjestelmässä käytetään eri moduuleita, on noudatettava väyläliittimestä katsottuna seuraavaa moduulien asennusjärjestystä: Kiinnitä ensin analogiset tulomoduulit suoraan väyläliittimen viereen. Kiinnitä sen jälkeen analogiset lähtömoduulit analogisten tulomoduulien viereen. Kiinnitä lopuksi digitaaliset moduulit. Sijoita liitinmoduulit mahdollisimman kauas oikealle. Liitinmoduulit voidaan haluttaessa sijoittaa vapaasti myös yksitellen I/O-moduulien väliin. Yhdessä MOVI-PLC I/O-järjestelmässä (ts. yhdessä väyläliittimessä) voidaan käyttää jopa I/O-moduulia. Mikäli analogista tulomoduulia ei käytetä, voidaan ilman lisätestiä käyttää yhteensä analogista lähtömoduulia ja digitaalista moduulia halutussa suhteessa. Lisäksi voidaan käyttää vielä liitinmoduuleita. Analogisia tulomoduuleita käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei kaikkien moduulien yhteenlaskettu takaseinän väylän kautta tapahtuva virrankulutus ylitä väyläliittimen takaseinän väylän lähtövirtaa. Noudata luvussa "MOVI-PLC I/O-järjestelmän laitteistorakenne ja tekniset tiedot" olevia ohjeita. Noudata luvussa "Takaseinän väyläliitin" ja luvussa "I/O-moduulein konfigurointi" olevia ohjeita.. Asenna tukikisko. Noudata asennusetäisyyttä, joka on vähintään 0 mm tukikiskon keskeltä ylös ja 0 mm tukikiskon keskeltä alas.. Paina takaseinän väyläliitin tukikiskoon, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti paikalleen. Väyläliitännät pistävät esiin tukikiskosta.. Aloita vasemmasta reunasta väyläliittimellä ja kiinnitä sen oikealle puolelle tarvittavat I/O- ja liitinmoduulit.. Kiinnitä asennettava moduuli ylhäältä noin asteen kulmassa tukikiskoon ja käännä moduulia alaspäin, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti tukikiskoon (Æ seuraava kuva). Vain näin varmistetaan takaseinän väylän varma kytkentä. CLACK 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

14 Asennus Mekaaninen asennus MOVI-PLC I/O-järjestelmän purkuvaiheet Pura I/O-järjestelmä seuraavassa järjestyksessä: SEIS! I/O-moduuli voi vaurioitua, ellei seuraavia ohjeita noudateta: Katkaise jännitteensyöttö ennen moduulien asentamista ja irrottamista! HUOM! Moduulien purkaminen aiheuttaa katkoksen takaseinän väylässä.. Moduulin kotelon alapuolella on jousitettu purkuaukko.. Paina sopivalla ruuvitaltalla purkuaukkoon. Moduulin lukitus vapautuu (Æ seuraava kuva, pos. I).. Vedä moduulia ensin eteenpäin ja irrota se sitten ylöspäin kiertämällä (Æ seuraava kuva, pos. II). I II 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

15 Asennus Sähköasennus. Sähköasennus EMC-mukainen asennus Huolehdi moduuleita asennettaessa aktivoimattomien metalliosien ensiluokkaisesta ja laajapinta-alaisesta maatosta. Huolehdi laitekoteloiden laajapinta-alaisesta ja maatetusta metallikoskettimesta. Huolehdi maaton ja maa-/suojajohdinjärjestelmän välisestä keskitetystä yhteydestä. Jos mahdollista, käytä alumiiniosia. Suorita johdotus ohjeiden mukaan. Asenna tehokaapelit (vahvavirta, virransyöttö) ja signaalijohtimet erillisiin kaapelikouruihin. Vie signaalijohtimet mahdollisimman lähelle maattopintoja (esim. kannattimia, metallikiskoja, kotelopeltejä jne.). Huolehdi suojavaipan moitteettomasta kiinnityksestä. Signaalijohtimet asennetaan suojatusti. Analogiasignaalien signaalijohtimet asennetaan suojatusti. Pieniamplitudisia signaaleja siirrettäessä suojavaipan yksipuolisesta kiinnittämisestä voi olla etua. Asenna johtimen suojavaipat kytkentäkaappiin laajapintaisesti suoja-/suojajohdinkiskon päälle ja kiinnitä suojavaipat kaapelin kiinnikkeeseen. Huolehdi siitä, että suoja-/suojajohdinkisko on kytketty matalaimpendanssisesti kytkentäkaappiin. Käytä suojatuille signaalijohtimille metallisia tai metallisoituja pistokekoteloita. Käytä kytkentäkaappien valaistukseen hehkulamppuja ja vältä loistevalaisinten käyttöä. Huolehdi yhtenäisestä vertailupotentiaalista ja maadoita mahdollisuuksien mukaan kaikki sähköiset laitteet. Huolehdi tarkoituksenmukaisista maattotoimenpiteistä. Liitä laitteiston osat ja kytkentäkaapit maa- ja suojajohdinjärjestelmällä varustettuun MOVI-PLC I/O-järjestelmään tähtikytkennän avulla. Näin vältetään maasilmukoiden muodostuminen. Asenna potentiaalierojen esiintyessä laitteiston osien ja kytkentäkaappien väliin riittävän kokoiset potentiaalia tasaavat johtimet. Johdinten häiriösuojaus Muista johtimia suojattaessa: Käytä vain suojapunoksella varustettuja johtimia. Suojavaipan tulee kattaa yli 0 % johtimen pinnasta. Asenna johtimen suojavaipat aina molemmille puolille. Näin saavutetaan hyvä häiriönpoisto suuremmalla taajuusalueella. Käytä sarjalinkkeihin tarkoitetuissa signaalijohtimissa aina metallisia tai metallisoituja pistokkeita. Kiinnitä signaalijohtimen suojavaippa pistokkeen koteloon. Suojavaippaa ei saa liittää I/O-moduulin pistokelistan napaan! Kiinteästi asennettuun käyttöön suosittelemme suojatun kaapelin katkotonta eristämistä ja asentamista suoja-/suojajohdinkiskoon. Käytä suojavaipan kiinnittämiseen metallisia kiinnikkeitä. Kaapelin kiinnikkeiden on ympäröitävä suojavaippaa laaja-alaisesti. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

16 Asennus Sähköasennus Maadoita kaapelin suojavaippa heti kytkentäkaappiin viennin jälkeen suojakiskoon. Vedä kaapelin suojavaippa edelleen I/O-järjestelmään, mutta älä kuitenkaan maadoita sitä siellä. OHJEITA Kun maadoituspisteiden välisessä maapotentiaalissa esiintyy eroja, molemminpuolisen suojavaipan kautta voi virrata tasausvirtaa. Huolehdi tällöin riittävästä potentiaalintasauksesta voimassa olevien VDE-määräysten mukaisesti. Pistoliittimien johdotus I/O- ja liitinmoduuleissa on 0-napainen pistoliitin, jonka kautta signaali- ja käyttöjännitekaapelit ovat yhteydessä moduuleihin. Moduuleihin voidaan kytkeä halkaisijaltaan 0,0 mm, mm :n kaapeleita. Johdotukseen käytetään jousisinkilätekniikalla varustettuja pistoliittimiä. Jousisinkilätekniikan avulla signaali- ja käyttöjännitekaapeleiden liitäntä käy nopeasti ja yksinkertaisesti. Toisin kuin ruuviliitoksia käytettäessä tämä liitäntätapa on tärinätön. Yksittäisten moduulien pistokkeiden sijainnit käyvät ilmi kyseistä moduulia käsittelevästä luvusta. Seuraava kuva esittää 0-napaisella pistoliittimellä varustettua I/O-moduulia I [] [] [] [] 0AXX [] Nastan nro. [] Pyöreä aukko kaapelien kytkentää varten [] Suorakulmainen aukko ruuvitalttaa varten Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

17 Asennus Sähköasennus Menettelytapa pistoliittimiä johdotettaessa Suorita asennus seuraavassa järjestyksessä: HUOM! Liitä ensin käyttöjännitekaapelit ja sen jälkeen signaalikaapelit. Pistoliitin asennetaan puristamalla ensin molemmat lukitussalvat yhteen ja työntämällä se sitten moduuliin (Æ seuraava kuva, vaihe ). Pistoliitin on asennettu oikein, kun se lukkiutuu kuuluvasti paikalleen. Työnnä sopiva ruuvitaltta hieman viistoon pistoliittimen koskettimessa olevaan suorakulmaiseen aukkoon (Æ seuraava kuva, vaihe ). Avaa kosketinjousi painamalla ja kääntämällä ruuvitalttaa vastakkaiseen suuntaan (Æ seuraava kuva, vaihe ). SEIS! Jousisinkilä murtuu, mikäli ruuvitaltta työnnetään kaapeleille tarkoitettuun pyöreään aukkoon! Työnnä ruuvitaltta vain pistoliittimen suorakulmaiseen aukkoon. Työnnä eristetty kaapeli sisään pyöreän aukon läpi. I/O-moduuleihin voidaan kytkeä halkaisijaltaan 0,0 mm, mm :n kaapeleita (Æ seuraava kuva, vaihe ). Vedä ruuvitaltta pois suorakulmaisesta aukosta (Æ seuraava kuva, vaihe ). Kaapeli on nyt liitetty pistoliittimeen jousikoskettimen välityksellä I I I0 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

18 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä CAN-väyläliitin OCCB Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä. CAN-väyläliitin OCCB Tuotenumero Kuvaus CAN-väyläliitin OCCB (Æ seuraava kuva) yhdistää MOVI-PLC I/O-järjestelmän SEW-EURODRIVE-järjestelmäväylän kautta MOVI-PLC -ohjaimeen. Se tukee kaikkia CAN-siirtonopeuksia. [] [] PW ADR ER RD BA C A N X [] DC V X + OCCB [] 0AXX [] LED-tilanäytöt [] Osoitteenasettaja siirtonopeus ja moduulin tunnusnumero [] CAN-väylän pistoliitin [] Ulkoisen virransyötön V DC lisälaitteen liitäntä Diagnoosi-LED CAN-väyläliittimessä OCCB on diagnoosi-lediä. LED Väri LED-tila/merkitys: PW Vihreä Palaa, kun käyttöjännite on päällä. ER Punainen Palaa, kun vika takaseinän väyläsiirrossa RD Vihreä Vilkkuu Hz:n taajuudella positiivisen itsetestin ja onnistuneen alustuksen aikana Palaa, kun tiedonsiirto tapahtuu SBusin kautta BA Keltainen Sammunut positiivisen itsetestin ja onnistuneen alustuksen aikana -Hz:n vilkku tilassa "Pre-Operational" Palaa tilassa "Operational" 0-Hz:n vilkku tilassa "Prepared" Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

19 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä CAN-väyläliitin OCCB Yhdistelmät Diagnoosi-LEDien yhdistelmillä osoitetaan eri tiloja. LEDin tila PW päällä ER päällä RD päällä BA päällä PW päällä ER vilkkuu Hz RD vilkkuu Hz BA vilkkuu Hz PW päällä ER vilkkuu 0Hz RD vilkkuu 0 Hz BA vilkkuu 0Hz PW päällä ER pois RD vilkkuu Hz BA pois Merkitys Vika RAM- tai EEPROM-alustuksessa. Siirtonopeuden asetus aktivoitu Vika CAN-siirtonopeuden asetuksessa (Ei vahvistusta väylämasterilta) Moduulin tunnusnumeron asetus aktivoitu CANpistoliittimen kytkentä CAN-väyläliitin OCCB liitetään -napaisen pistoliittimen (liitin "CAN") MOVI-PLC - ohjaimeen (liitin X tai X). -napainen pistoliitin "CAN" PIN Kytkentä 0AXX Ei käytössä CAN low CAN Ground Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä CAN high Ei käytössä Ei käytössä CAN-väylän johdotus Kytke väyläliitin OCCB MOVI-PLC -ohjaimeen (liitin X tai X) SEW- EURODRIVEn integroiduilla päätevastuksilla varustettua valmiskaapelia (pituus:, m). Valmiskaapelin tuotenumero: 0 OCCB 00 mm CAN MOVI-PLC 0 YE GN BR WH 0 X/X 0AXX MOVI-PLC -ohjaimen liittimeen X/X voidaan liittää muitakin MOVI-PLC I/O-järjestelmiä. Poista tällöin 0 Ê:n päätevastus. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

20 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä CAN-väyläliitin OCCB OHJEITA CAN-väylä käyttää tiedonsiirtokanavana suojattua kolmijohdinkaapelia. Yli kaksi kanavaa sisältävissä järjestelmissä kaikki asemat johdotetaan rinnakkain. Tällöin väyläkaapelin on oltava silmukoitu katkottomasti. Väyläkaapelin päät on aina terminoitava 0 Ê:n päätevastuksilla heijastusten ja niiden aiheuttamien siirto-ongelmien välttämiseksi. Jännitteensyöttö CAN-väyläliittimessä OCCB on sisäänrakennettu verkkolaite. Verkkolaitteen käyttöjännite on V DC. Käyttöjännite syötetään väyläliitinelektroniikan lisäksi myös takaseinän väylän kautta liitettyihin I/O-moduuleihin. Verkkolaite on suojattu käänteisnapaisuuden ja ylivirran aiheuttamien vaurioiden varalta. CAN-väylä ja takaseinän väylä on erotettu galvaanisesti toisistaan. HUOM! Väyläliittimen käyttöhäiriöiden välttämiseksi on huolehdittava siitä, että pistoliittimen X käyttöjännitteen napaisuus on oikea. Siirtonopeuden asetus osoitteenasettajan avulla CAN-siirtonopeus asetetaan osoitteenasettajan avulla kuten moduulin tunnusnumero. Aseta osoitteenasettajaan osoite 00. Kytke CAN-väyläliittimen käyttöjännite päälle. Diagnoosi-LEDit "ER", "RD" ja "BA" vilkkuvat Hz:n taajuudella. CAN-siirtonopeus voidaan nyt ohjelmoida sekunnin kuluessa osoitteenasettajan avulla. Osoitteenasettaja CAN-siirtonopeus Väylän enimmäispituus 00 MBaud m 0 00 kbaud (tehdasasetus) 00 m 0 0 kbaud 0 m 0 kbaud 00 m 0 00 kbaud 00 m 0 0 kbaud 000 m 0 0 kbaud 00 m 0 00 kbaud 0 m Viiden sekunnin kuluttua asetettu CAN-siirtonopeus tallentuu. 0 Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

21 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä CAN-väyläliitin OCCB Moduulin tunnusnumeron asetus HUOM! Siirtonopeuden asetuksen jälkeen moduulin tunnusnumero on asetettava ennen väyläliittimen uudelleenkytkemistä. Jokaisen moduulin tunnuksen saa antaa CAN-väylälle vain kerran. Älä kytke taajuusmuuttajia tähän CAN-väylään. Diagnoosi-LEDit "ER" ja "BA" sammuvat ja vihreä LED "RD" jatkaa vilkkumista. Aseta osoitteenasettajaan alueella... oleva moduulin tunnusnumero. Viiden sekunnin kuluttua asetukset tallentuvat ja väyläliitin siirtyy normaaliin toimintaan (tilaan "Pre-Operational"). Tekniset tiedot Sähköiset tiedot OCCB Käyttöjännite X X: X: Virrankulutus Lähtövirta takaseinän väylä Potentiaalierotus Tilanäyttö Liitännät/liitynnät CAN-Bus-liityntä Liitäntä Verkkolaitteen topologia + V DC tulo (0, V..., V) Referenssi V Max. 0, A DC Max., A DC 00 V AC Etupuolella olevien LEDien kautta CAN-väylä: -napainen Sub-D-pistoke -napainen Sub-D-pistoke Linjaväylä, aktivoitu väylän terminointi toisessa päässä, pistojohtimet mahdollisia Kanava Suojattu kolmijohdinkaapeli. Suojavaippa voidaan ympäristöolojen mukaan jättää pois. Siirtonopeus 0 kbaud... MBaud (tehdasasetus: 00 kbaud) Maksimipituus Ilman toistinta: 000 m, kun nopeus 0 kbaud Binääritulot ja -lähdöt Kuhunkin väyläliittimeen voidaan yhdistää enintään I/O-moduulia. Asemien enimmäismäärä asemaa Osoitteen asetus... (tehdasasetus: ) Yhdistelmä I/O-moduuleihin Suurin moduulimäärä Paino Mitat (L K S), mm, Paino 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

22 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Liitinmoduuli OTMB. Liitinmoduuli OTMB Tuotenumero 0 Kuvaus Liitinmoduuli OTMB on - tai -johdinasennuksia täydentävä moduuli. Se ei ole yhteydessä takaseinän väyläään. erilllistä riviä, joissa kummassakin sähköisesti liitettyä riviliitintä Ei yhteyttä takaseinän väylään Liittimen suurin virta 0 A DC X X [] [] 0AXX [] Ensimmäinen liitinrima [] Toinen liitinrima Kytkentäkaavio X X 0 0 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

23 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Liitinmoduuli OTMB Tekniset tiedot Sähköiset tiedot OTMB Rivien lukumäärä Liitinten määrä joka rivissä Liittimen suurin virta 0 A DC Liittimen väri Harmaa Paino Mitat (L K S) [mm], Paino 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

24 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen tulomoduuli ODIB. Digitaalinen tulomoduuli ODIB Tuotenumero Kuvaus Digitaalisessa tulomoduulissa ODIB on binaarituloa, joiden tila osoitetaan valodiodeilla. binaarituloa, eristetty sähköisesti takaseinän väylästä Nimellistulojännite V DC Binaaritulojen tilanäyttö LEDin avulla [] [] I0 [] AXX [] Etiketit bittiosoitteita ja kuvauksia varten [] Binaaritulojen LED-tilanäyttö [] Liitinrima Liittimien kytkentä ODIB Liitin/LED Kytkentä/kuvaus Ei käytössä Binaaritulo 0 Binaaritulo Binaaritulo 0 Binaaritulo Binaaritulo Binaaritulo Binaaritulo Binaaritulo 0 Paino LED 0... Binaaritulojen 0... tilanäyttö 0 X ODIB DI xdcv 00AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

25 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen tulomoduuli ODIB LED-tilanäyttö LEDit 0... palavat vihreinä, kun signaali "" tunnistetaan noin V DC:stä alkaen. Kytkentäkaavio DC V 0 M 0AXX Tekniset tiedot Sähköiset tiedot ODIB Binaaritulojen lukumäärä Nimellistulojännite V DC (0,..., V) Signaalijännite "0" 0... V Signaalijännite ""..., V Tulosuodatin aikaviive ms Tulovirta yleensä ma Virrankulutus takaseinän väylältä ma DC Potentiaalierotus 00 V eff (kenttäjännite väylään) Tilanäyttö Etupuolella olevien LEDien kautta Ohjelmointidata Tulodata tavu Lähtödata - Diagnoosidata - Paino Mitat (L K S) [mm], Paino 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

26 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen tulomoduuli ODIB Parametrien asetus Tee moduuliparametreihin (Æ luku "I/O-moduulien parametrien asetus") seuraavat asetukset. Asetukset liittyvät jopa kahdeksaan ohjauskonfiguroinnin digitaaliseen tulomoduuliin ODIB. Vakioasetukset on esitetty lihavoituina. Moduulin parametrit TransmitMode Inhibit Time Event Time Asetusalue Acyclic / Cyclic ms ms Moduuliparametrin "TransmitMode" asetuksessa "Acyclic" siirretään muutoksen tapahtuessa prosessidataa MOVI-PLC -ohjaimen ja MOVI-PLC I/O-järjestelmän välillä. Moduuliparametri "Event Time" kuvaa tässä tapauksessa uutta syklistä siirtonopeutta. Moduuliparametrin "TransmitMode" asetuksessa "Cyclic" taas "Event Time" kuvaa syklisen prosessidatansiirron nopeutta. Moduuliparametri "Inhibit Time" kuvaa kaikissa asetuksissa prosessidatan siirtojen vähimmäiskestoa. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

27 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen lähtömoduuli ODOB. Digitaalinen lähtömoduuli ODOB Tuotenumero Kuvaus Digitaalisessa lähtömoduulissa ODOB on binaarilähtöä, joiden tila osoitetaan valodiodeilla. binaarilähtöä, eristetty sähköisesti takaseinän väylästä Käyttöjännite V DC Lähtövirta 0, A DC Tilanäyttö LEDin avulla [] [] I0 [] 0AXX [] Etiketit bittiosoitteita ja kuvauksia varten [] LED-tilanäyttö [] Liitinrima Liittimien kytkentä ODOB Liitin/LED Kytkentä/kuvaus L+ 0 F 0 Käyttöjännite V DC Binaarilähtö 0 Binaarilähtö Binaarilähtö Binaarilähtö Binaarilähtö Binaarilähtö Binaarilähtö Binaarilähtö 0 Paino LED + LED F LED 0... Vihreä: V DC on kytkettynä Punainen: On ilmaantunut vika Vihreä: Binaarilähtö on aktivoitu X ODOB DO xdcv, 0, A 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

28 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen lähtömoduuli ODOB LED + LED "+" vihreä valo palaa, kun V käyttöjännite on kytketty. LED 0... tilanäyttö LED F Vihreät LEDit 0... palavat, kun binaarilähtö on aktivoitu. Punainen LED "F" palaa, kun laitteessa on ylikuormituksen, ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttama vika. Kytkentäkaavio L+ DC V 0 M 0AXX Tekniset tiedot Sähköiset tiedot ODOB Binaarilähtöjen lukumäärä Nimelliskuormajännite V DC (0,..., V) Virrankulutus L+:ssa ilman kuormaa takaseinän väylästä Lähtövirta kanavaa kohti Kokonaisvirta 0 ma DC 0 ma DC 0, A oikosulkusuojattu A Jännitteensyöttö V DC (0, V, V) Potentiaalierotus 00 V eff (kenttäjännite väylään) Tilanäyttö Etupuolella olevien LEDien kautta Ohjelmointidata Tulodata - Lähtödata tavu Diagnoosidata - Paino Mitat (L K S) [mm], Paino 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

29 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen lähtömoduuli ODOB Parametrien asetus Tee moduulin parametreihin (Æ luku.) seuraavat asetukset. Asetukset liittyvät jopa kahdeksaan ohjauskonfiguroinnin digitaaliseen lähtömoduuliin ODOB. Vakioasetukset on esitetty lihavoituina. Moduulin parametrit TransmitMode Inhibit Time Event Time Asetusalue Acyclic / Cyclic ms ms Moduuliparametrin "TransmitMode" asetuksessa "Acyclic" siirretään muutoksen tapahtuessa prosessidataa MOVI-PLC -ohjaimen ja MOVI-PLC I/O-järjestelmän välillä. Moduuliparametri "Event Time" kuvaa tässä tapauksessa uutta syklistä siirtonopeutta. Moduuliparametrin "TransmitMode" asetuksessa "Cyclic" taas "Event Time" kuvaa syklisen prosessidatansiirron nopeutta. Moduuliparametri "Inhibit Time" kuvaa kaikissa asetuksissa prosessidatan siirtojen vähimmäiskestoa. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

30 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite). Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite) Tuotenumero Kuvaus Analogisessa tulomoduulissa OAIB on tuloa, joiden toimintoja voidaan parametroida yksi kerrallaan. Oheislaitealueella tulomoduulille OAIB on varattu yhteensä tavua tulodataa ( tavua kanavaa kohti). Tulomoduulin OAIB kanavat on erotettu sähköisesti DC/DC-muuntimen avulla takaseinän väylästä. analogista tuloa, joiden kanavat on erotettu sähköisesti takaseinän väylästä. Kanavien parametrit voidaan asettaa erikseen ja ne voidaan kytkeä pois. Sopii ±0 V:n antureille LED-tilanäyttö [] [] I0 [] 0AXX [] Etiketit bittiosoitteita ja kuvauksia varten [] LED-tilanäyttö [] Liitinrima 0 Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

31 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite) Liittimien kytkentä OAIB Liitin/LED Kytkentä/kuvaus SF X OAIB AI xbit Volt 0 0AXX Ei käytössä Positiivinen liitäntä kanava 0 Maa kanava 0 Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava 0 Ei käytössä LED SF Punainen valo palaa, kun: parametrien asetus on virheellinen yli- tai aliohjausalue on ylitetty tai alitettu LED SF Punainen merkkivalo LED SF palaa, kun: yli- tai aliohjausalue on ylitetty tai alitettu parametrien asetus on virheellinen Kytkentäkaavio V V V V 0 0AXX HUOM! Liitä käyttämättömät tulot kanavan ollessa aktivoituna väliaikaisesti asianomaiseen maahan määritettyjen arvojen saamiseksi näihin kanaviin. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

32 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite) Toimintojen sijainti Toiminnot asetetaan PLC-editorin ohjauskonfiguraatiossa, I/O-moduulin moduuliparametreihin (Æ luku "I/O-moduulien parametrien asetus"). Vakioasetukset on esitetty lihavoituina. Moduulin parametrit Asetusalue Kuvaus/mittausalue/esitys Event Time ms "Event Time" parametrillä asetetaan syklisen tiedonsiirron siirtonopeus MOVI-PLC :n ja MOVI-PLC I/Ojärjestelmän välillä. Mode Channel V (... ) V (... ) Not active - ±, V DC, V DC = yliohjausalueen maksimiarvo () DC -0 V... 0 V = nimellisarvoalue (... ), V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti ±,0 V DC,0 V DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) DC -0 V... 0 V = nimellisarvoalue (-... ) -,0 V DC = aliohjausalueen maksimiarvo (-00) Kahden komplementti HUOM! I/O-moduulin OAIB vakioasetus on " V (... )". Tekniset tiedot Sähköiset tiedot OAIB Analogitulojen lukumäärä Kaapelin pituus (suojattu) 00 m Jännitteet, virrat, potentiaalit Potentiaalierotus Kanava/takaseinän väylä kanavien välillä Sallittu potentiaalierotus tulojen välillä tulojen ja M sisäinen (U eris ) välillä Eristys testattu Virrankulutus takaseinän väylältä I/O-moduulin häviöteho Analogiarvon muodostus Mittausperiaate Parametroitavissa Muunnosaika/resoluutio (kanavaa kohti) Perusmuunnosaika (ms) Resoluutio (bitti) mukaan luettuna yliohjausalue Kyllä Ei V DC V DC / 0 V AC 00 V DC:llä 0 ma DC 0, W SAR (paras approksimaatio) Kyllä n ms bittiä Häiriönpoisto, virherajat Häiriönpoisto f = n (f± %) f = 0 Hz Hz (f = häiriötaajuus; n =,,...) Yhteishäiriö (U CM < V) > 0 db Häiriö tulojen välillä > 0 db Käyttövirheraja (koko lämpötila-alueella, otettu tuloalueelta) Jännitetulo Mittausalue ±0 V / toleranssi ±0, % Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

33 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite) Sähköiset tiedot OAIB Perusvirheraja (käyttövirheraja C:ssa, otettu tuloalueelta) Jännitetulo Mittausalue ±0 V / toleranssi ±0, % Lämpötilavirhe ±0,00 %/K (otettu tuloalueelta) Lineaarivirhe ±0,0 % (otettu tuloalueelta) Toistettavuus ±0,0 % (vakio-olosuhde C:ssa, otettu tuloalueelta) Diagnostiikka Ei Diagnoosihälytys Ei Ryhmävirheen näyttö LED SF (punainen) Anturinvalintatiedot Jännite Tuloalue: ±0 V / tulovastus: 00 kê Jännitetulon hyväksytty tulojännite (murtoraja) Maks. 0 V Jännitteen mittaus Mahdollinen Hyväksytyt ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila 0 C... 0 C Kuljetus- ja varastointilämpötila - C... 0 C Suhteellinen kosteus % ilman kondensaatiota Tärinänkesto Standardien IEC 000- / IEC mukaan EMC-kestävyys ESD/Burst Standardien IEC 000--, IEC / IEC (kategoriaan ) mukaan Ohjelmointidata Tulodata tavua ( sana kanavaa kohti) Lähtödata - Paino Mitat (L K S) [mm], Paino n. 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

34 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (virta). Analoginen tulomoduuli OAIB (virta) Tuotenumero Kuvaus Analogisessa tulomoduulissa OAIB on tuloa, joiden toimintoja voidaan parametroida yksi kerrallaan. Oheislaitealueella tulomoduulille OAIB on varattu yhteensä tavua tulodataa ( tavua kanavaa kohti). Tulomoduulin OAIB kanavat on erotettu sähköisesti DC/DC-muuntimen avulla takaseinän väylästä. analogista tuloa, joiden kanavat on erotettu sähköisesti takaseinän väylästä. Kanavien parametrit voidaan asettaa erikseen ja ne voidaan kytkeä pois. Sopii... 0 ma, ±0 ma:n antureille LED-tilanäyttö [] [] I0 [] 0AXX [] Etiketit bittiosoitteita ja kuvauksia varten [] LED-tilanäyttö [] Liitinrima Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

35 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (virta) Liittimien kytkentä OAIB Liitin/LED Kytkentä/kuvaus SF X OAIB AI xbit Curr 0 0AXX Ei käytössä Positiivinen liitäntä kanava 0 Maa kanava 0 Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava 0 Ei käytössä LED SF Punainen valo palaa, kun: parametrien asetus on virheellinen yli- tai aliohjausalue on ylitetty tai alitettu LED SF Punainen merkkivalo LED SF palaa, kun: yli- tai aliohjausalue on ylitetty tai alitettu parametrien asetus on virheellinen Kytkentäkaavio A A A A 0 0AXX HUOM! Liitä käyttämättömät tulot kanavan ollessa aktivoituna väliaikaisesti asianomaiseen maahan määritettyjen arvojen saamiseksi näihin kanaviin. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

36 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (virta) Toimintojen sijainti Toiminnot asetetaan PLC-editorin ohjauskonfiguraatiossa, I/O-moduulin moduuliparametreihin (Æ luku "I/O-moduulien parametrien asetus"). Vakioasetukset on esitetty lihavoituina. Moduulin parametrit Asetusalue Kuvaus/mittausalue/esitys Event Time ms "Event Time" -parametrillä asetetaan syklisen tiedonsiirron siirtonopeus MOVI-PLC :n ja MOVI-PLC I/O-järjestelmän välillä. Mode Channel ma (0... ) ma (... )... 0 ma (0... ) ma (... ) Not active -,..., ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo ()... 0 ma DC = Nimellisarvoalue (0... ), ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo (-) Kahden komplementti ±, ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo () 0 ma... 0 ma DC = Nimellisarvoalue (... ), V DC = aliohjausalueen maksimiarvo (-) Kahden komplementti 0,... ma DC ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo ()... 0 ma DC = Nimellisarvoalue (0... ) 0, ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo (-) Kahden komplementti ± ma DC ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) 0 ma... 0 ma DC = Nimellisarvoalue (-... ) ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo (-00) Kahden komplementti HUOM! I/O-moduulin OAIB vakioasetus on "... 0 ma (0... )". Tekniset tiedot Sähköiset tiedot OAIB Analogitulojen lukumäärä Kaapelin pituus (suojattu) 00 m Jännitteet, virrat, potentiaalit Potentiaalierotus Kanava/takaseinän väylä kanavien välillä Sallittu potentiaalierotus tulojen välillä tulojen ja M sisäinen (U eris ) välillä Eristys testattu Virrankulutus takaseinän väylän kautta I/O-moduulin häviöteho Analogiarvon muodostus Mittausperiaate Parametroitavissa Muunnosaika/resoluutio (kanavaa kohti) Perusmuunnosaika (ms) Resoluutio (bitti) mukaan luettuna yliohjausalue Kyllä Ei V DC V DC / 0 V AC 00 V DC:llä 0 ma DC 0, W SAR (paras approksimaatio) Kyllä n ms bittiä Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

37 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (virta) Sähköiset tiedot OAIB Häiriönpoisto, virherajat Häiriönpoisto f = n (f± %) f = 0 Hz Hz (f = häiriötaajuus; n =,,...) Yhteishäiriö (U CM < V) > 0 db Häiriö tulojen välillä > 0 db Käyttövirheraja (koko lämpötila-alueella, otettu tuloalueelta) Virtatulo Mittausalue ±0 ma / toleranssi ±0, % Mittausalue... 0 ma / toleranssi ±0, % Perusvirheraja (käyttövirheraja C:ssa, otettu tuloalueelta) Virtatulo Mittausalue ±0 ma / toleranssi ±0, % Mittausalue... 0 ma / toleranssi ±0, % Lämpötilavirhe ±0,00 %/K (otettu tuloalueelta) Lineaarivirhe ±0,0 % (otettu tuloalueelta) Toistettavuus ±0,0 % (vakio-olosuhde C:ssa, otettu tuloalueelta) Diagnostiikka Ei Diagnoosihälytys Ei Ryhmävirheen näyttö LED SF (punainen) Anturinvalintatiedot Virta Tuloalue ±0 ma / tulovastus 0 Ê Tuloalue... 0 ma /tulovastus 0 Ê Virtatulon hyväksytty tulovirta (murtoraja) 0 ma Jännitteen mittaus -johdin-mittamuuntimena -johdin-mittamuuntimena Mahdollinen ulkopuolisella syötöllä Mahdollinen Hyväksytyt ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila 0 C... 0 C Kuljetus- ja varastointilämpötila C... 0 C Suhteellinen kosteus % ilman kondensaatiota Tärinänkesto Standardien IEC 000- / IEC mukaan EMC-kestävyys ESD/Burst Standardien IEC 000--, IEC / IEC (kategoriaan ) mukaan Ohjelmointidata Tulodata tavua ( sana kanavaa kohti) Lähtödata - Paino Mitat (L K S) [mm], Paino n. 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

38 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input). Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) Tuotenumero Kuvaus Analogisessa tulomoduulissa OAIB on tuloa, joiden toimintoja voidaan parametroida yksi kerrallaan. Oheislaitealueella tulomoduulille OAIB on varattu yhteensä tavua tulodataa ( tavua kanavaa kohti). Tulomoduulin OAIB kanavat on erotettu sähköisesti DC/DC-muuntimen avulla takaseinän väylästä. Kanavien parametrit voidaan asettaa erikseen ja ne voidaan kytkeä pois. Kanavien maadoituksia ei ole galvaanisesti kytketty ja niissä sallitaan V:n jännite-ero. Diagnoositoiminto [] [] I0 [] 0AXX [] Etiketit bittiosoitteita ja kuvauksia varten [] LED-tilanäyttö [] Liitinrima Liittimien kytkentä OAIB Liitin/LED Kytkentä/kuvaus F0 F F F 0 Nelijohdinkytkennällä kanava 0 Positiivinen liitäntä kanava 0 Maa kanava 0 Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava 0 Nelijohdinkytkennällä kanava LED F0... F Punainen valo palaa, kun: yhdessä kanavassa on vika diagnoositavuihin on tehty lisäys X OAIB AI xbit Mult 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

39 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) LED F0... F Punaiset LEDit F0 F palavat, kun yhdessä kanavassa on vika diagnoositavuihin on tehty lisäys Kytkentäkaavio Seuraava kuva esittää eri mittausalueiden johdotusmahdollisuuksia. Mittausalueiden määritykset ilmenevät sarakkeesta "Liitäntä" kappaleesta "Toimintojen sijainti". [] [] [] [] U- I V A U+ V A I I V A U+ V A I U- 0AXX HUOM! Liitä käyttämättömät tulot kanavan ollessa aktivoituna väliaikaisesti asianomaiseen maahan määritettyjen arvojen saamiseksi näihin kanaviin. SEIS! I/O-moduuli voi vaurioitua, ellei seuraavia ohjeita noudateta: Parametroidun mittausalueen on täsmättävä liitetyn anturin kanssa. Tuloon ei saa liittää yli V DC:n jännitettä! Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

40 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) Toimintojen sijainti Toimintonumero varataan tietylle kanavalle moduuliparametreissä tehdyillä asetuksilla (Æ luku " I/O-moduulien parametrien asetus"). Toimintonumero 00 hex ei vaikuta pysyvästi tallennettuihin parametrointitietoihin sisältyvään toimintonumeroon. FF hex tiedolla voidaan passivoida vastaava kanava. Moduulin parametrit Nro hex Asetusalue/toiminto Kuvaus/mittausalue/esitys Kytkentäkaavio Event Time ms "Event Time" -parametrillä asetetaan syklisen tiedonsiirron siirtonopeus MOVI-PLC :n ja MOVI-PLC I/O-järjestelmän välillä. Module Mode - - Moduulin parametrilla "Module Mode" säädetään, tuottaako analoginen tulomoduuli OAIB diagnoosihälytyksen. Diagnoositiedot ilmestyvät tällöin toimintomoduuliin MPLC_ConnectSEWIOSystem_CAN (Æ luku "IECohjelma"). Lisätietoja käsikirjasta "MOVI-PLC :n hakemisto MPLCUtilities". Bitti 0..., : varattu Bitti : 0 = diagnoosihälytys estetty = diagnoosihälytys aktivoitu Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

41 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) Moduulin parametrit Mode Channel... Nro hex Asetusalue/toiminto Kuvaus/mittausalue/esitys Kytkentäkaavio 00 Pysyvästi tallennettuihin parametrointietoihin sisältyvä toimintonumero ei muutu. 0 Pt00 kaksijohdinliitännässä 0 Pt000 kaksijohdinliitännässä 0 NI00 kaksijohdinliitännässä 0 NI000 kaksijohdinliitännässä 0 Vastusmittaus 0 Ê kaksijohdin 0 Vastusmittaus 0 Ê kaksijohdin 0 Vastusmittaus 000 Ê kaksijohdin 0 Vastusmittaus 000 Ê kaksijohdin 00 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 00 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0 Ê = lopullinen arvo () [] 00 Ê = lopullinen arvo () [] 000 Ê = lopullinen arvo () [] 000 Ê = lopullinen arvo () [] 0 Pt00 nelijohdinliitännässä 00 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0A Pt000 nelijohdinliitännässä 00 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0B NI00 nelijohdinliitännässä 0 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0C NI000 nelijohdinliitännässä 0D Vastusmittaus 0 Ê nelijohdin 0E Vastusmittaus 0 Ê nelijohdin 0F Vastusmittaus 000 Ê nelijohdin 0 Termopari malli J ), ulkoinen kompensointi Termopari malli K ), ulkoinen kompensointi Termopari malli N ), ulkoinen kompensointi Termopari malli R ), ulkoinen kompensointi Termopari malli T ), ulkoinen kompensointi Termopari malli S ), ulkoinen kompensointi Termopari malli E ), ulkoinen kompensointi Termopari malli J ), sisäinen kompensointi Termopari malli K, sisäinen kompensointi A Termopari malli N, sisäinen kompensointi B Termopari malli R, sisäinen kompensointi C Termopari malli T, sisäinen kompensointi D Termopari malli S, sisäinen kompensointi 0 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0 Ê = lopullinen arvo () [] 00 Ê = lopullinen arvo () [] 000 Ê = lopullinen arvo () [] 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

42 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) Moduulin parametrit Mode Channel... Nro hex E Termopari malli E, sisäinen kompensointi Jännite ±0 mv DC (... ) Jännite ±0 V DC (... ) Jännite ± V DC (... ) A B C D E F Asetusalue/toiminto Kuvaus/mittausalue/esitys Kytkentäkaavio Jännite ±00 mv DC (... ) Jännite ±0 V DC (... ) Virta ±0 ma DC (... ) Virta 0 ma DC (0... ) Virta 0 ma DC (0... ) Virta ±0 ma DC (... ) Vastusmittaus 000 Ê nelijohdin Vastusmittaus 000 Ê nelijohdin Vastusmittaus 0 Ê kaksijohdin Vastusmittaus 00 Ê kaksijohdin Vastusmittaus 000 Ê kaksijohdin Vastusmittaus 000 Ê kaksijohdin 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti ±, mv DC, mv DC = yliohjausalueen maksimiarvo () mv DC = nimellisarvoalue (... ), mv DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti ±, V DC, V DC = yliohjausalueen maksimiarvo () V DC = nimellisarvoalue (... ), V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) kahden komplementti ±,0 V DC,0 V DC = yliohjausalueen maksimiarvo ()... V DC = nimellisarvoalue (... ),0 V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti ±0 mv DC 0 mv DC = yliohjausalueen maksimiarvo () mv DC = nimellisarvoalue (... ) 0 mv DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti ±,0 V DC,0 V DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) V DC = nimellisarvoalue (... ),0 V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Määrä ja etumerkki ±, ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo () ma DC = Nimellisarvoalue (... ), ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti,..., ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo ()... 0 ma DC = nimellisarvoalue (0... ), ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti 0,... ma DC ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00)... 0 ma DC = nimellisarvoalue (0... ) 0, ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Määrä ja etumerkki ± ma DC ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) ma DC = nimellisarvoalue (... ) ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Määrä ja etumerkki Ê = lopullinen arvo () Ê = lopullinen arvo (000) - 0 Ê = lopullinen arvo (000) - 00 Ê = lopullinen arvo (000) Ê = lopullinen arvo (0000) Ê = lopullinen arvo (000) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

43 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) Moduulin parametrit Mode Channel... ModeControl Channel... Nro hex A B D E F Asetusalue/toiminto Kuvaus/mittausalue/esitys Kytkentäkaavio Virta ±0 ma DC (... ) Jännite ±0 V DC (... ) Vastusmittaus 0 Ê nelijohdin Vastusmittaus 00 Ê nelijohdin Vastusmittaus 000 Ê nelijohdin ± ma DC ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) ma DC = nimellisarvoalue (... ) ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Kahden komplementti ±,0 V DC,0 V DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) V DC = nimellisarvoalue (... ),0 V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Kahden komplementti - 0 Ê = lopullinen arvo (000) - 00 Ê = lopullinen arvo (000) Ê = lopullinen arvo (0000) Jännite ±0 mv DC ±0 mv DC, mv DC = yliohjausalueen maksimiarvo () mv DC = nimellisarvoalue ( ), mv DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti Jännite ±0 V DC ±, V DC, V DC = yliohjausalueen maksimiarvo (0) V DC = nimellisarvoalue ( ), V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 0) Kahden komplementti Jännite ± V DC ±, V DC, V DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00)... V DC = nimellisarvoalue ( ), V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Kahden komplementti A Jännite ±00 mv DC ±0 mv DC 0 mv DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) mv DC = nimellisarvoalue ( ) 0 mv DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Kahden komplementti C Virta ±0 ma DC ±, ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (0) ma DC = nimellisarvoalue ( ), ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 0) Kahden komplementti D Virta 0 ma DC,..., ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (0)... 0 ma DC = nimellisarvoalue ( ), ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti Cu0 kaksijohdinliitännässä 0 C... 0 C [] Yksikkö: /0 C, kahden komplementti A Cu0 nelijohdinliitännässä 0 C... 0 C [] Yksikkö: /0 C, kahden komplementti FF Kanavaa ei aktivoitu (suljettu) - - Moduulin parametrilla "ModeControl Channel... " säädetään muuntimen nopeutta, keskiarvon muodostusta ja kuoritoimintoa. ) Kylmäkohta on kompensoitava ulkoisesti. ) Kylmäkohta kompensoidaan ulkopuolisesti ottamalla huomioon etulevyliittimen lämpötila. Liitä termoparin johdin suoraan etulevyliittimeen, tarvittaessa termoparin jatkokaapelia on pidennettävä. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] - Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/2007 73 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI

Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI MOVDRVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS DP (12 MBaud) Painos 3/21 Käsikirja 151 6239 / F SEW-EURODRVE Sisällys 1 Johdanto... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Erot DFP11A / DFP21A... 6 2.2 Vaihto DFP11:stä

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A EE41 Julkaisuajankohta 5/26 11424346 / F Järjestelmäkäsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

Käsikirja versiosta 0BA6

Käsikirja versiosta 0BA6 Käsikirja versiosta 0BA6 Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO!

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla

Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Käyttöohje KL1904 TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Versio: 1.2.3 Päiväys: 04.12.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Käsikirjasta 3 1.1.1 Vastuuedellytykset

Lisätiedot

0 ElfaLogic:in käsikirjasta

0 ElfaLogic:in käsikirjasta ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/2003 0 ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan LOGO!on

Tervetuloa tutustumaan LOGO!on Tervetuloa tutustumaan LOGO!on Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia LOGO!. LOGO! logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO! on yleiskäyttöinen.

Lisätiedot

EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla:

EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla: Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla: 68051.004 68051.008 68051.018 (vakio-ohjauslaitteet) 68051.104 68051.108 68051.118 (ohjauslaitteet encodermahdollisuudella) Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien

Lisätiedot

Tekninen käsikirja System Access Point

Tekninen käsikirja System Access Point 1673-1-8551 18.7.2014 Tekninen käsikirja System Access Point SAP-S-1-84 SAP-S-127.1 ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten mukainen

Lisätiedot

DULCO turb C Sameusanturi

DULCO turb C Sameusanturi Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw Drive IT Low Voltage AC Drives Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw ACS 160 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64365941 REV C FI Versiopäivämäärä: 17. 5. 2002 copyright 2002

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin A0207 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja

Lisätiedot

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai

Lisätiedot