Käsikirja. MOVI-PLC I/O-järjestelmä. Julkaisuajankohta 07/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVI-PLC I/O-järjestelmä. Julkaisuajankohta 07/2007 11617144 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVI-PLC I/O-järjestelmä Julkaisuajankohta 0/00 / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita.... Turvaohjeet.... Korvausvaatimukset.... Vastuun rajoitus.... Muut voimassa olevat dokumentit.... Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita.... Turvatoiminnot.... Nostinkäytöt... Järjestelmän kuvaus.... MOVI-PLC I/O-järjestelmä.... Yksittäisten osien toimituslaajuus.... Lisävarusteet... Asennus.... Mekaaninen asennus.... Sähköasennus... Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä.... CAN-väyläliitin OCCB.... Liitinmoduuli OTMB.... Digitaalinen tulomoduuli ODIB.... Digitaalinen lähtömoduuli ODOB.... Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite) Analoginen tulomoduuli OAIB (virta).... Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input).... Analoginen lähtömoduuli OAOB (jännite).... Analoginen lähtömoduuli OAOB (virta)....0 Analoginen lähtömoduuli OAOB (multi-output)... Konfigurointi MOVITOOLS MotionStudion avulla.... PLC-editorin konfigurointityökalu.... MOVI-PLC I/O-järjestelmän lisääminen.... I/O-moduulien konfigurointi.... I/O-moduulien parametrien asetus.... IEC-ohjelma... Liite.... Hakkuriteholähde UWUA... Hakemisto... Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

4 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Yleisiä ohjeita. Turvaohjeet Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Ohjeen laiminlyönnistä johtuvat seuraukset Toimenpiteet vaaran välttämiseksi Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje. Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä.. Korvausvaatimukset MOVI-PLC -dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Tutustu käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa.. Vastuun rajoitus MOVI-PLC -dokumenttien noudattaminen on MOVI-PLC :n varman toiminnan sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa tällöin. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

5 Yleisiä ohjeita Muut voimassa olevat dokumentit. Muut voimassa olevat dokumentit Vain sähköasentajat, joilla on työhön vaadittava pätevyys, saavat asentaa tai ottaa käyttöön laitteet. Työssä on noudatettava voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä seuraavia dokumentteja: Käyttöohjetta MOVIDRIVE MDX0B/B Käyttöohjetta MOVITRAC B Moniakseli-servovahvistimen MOVIAXIS MX käyttöohjetta Ohjelmoitavan logiikan MOVI-PLC basic DHPB käsikirjaa MOVI-PLC advanced DH.B:n käsikirjaa MOVI-PLC :n hakemistokäsikirjoja Vikakoodit MOVI-PLC :n hakemistokäsikirjaa MPLCUtilities Järjestelmäkäsikirjaa MOVI-PLC -ohjelmointi PLC-editorissa Tutustu huolellisesti näihin dokumentteihin, ennen kuin aloitat MOVI-PLC I/O-järjestelmän asennuksen ja käyttöönoton. Dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää.. Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita Käytössäsi on tiedonsiirtojärjestelmä, jonka avulla ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC, MOVI-PLC I/O-järjestelmä ja sillä ohjatut taajuusmuuttajat voidaan mukauttaa hyvin tarkasti eri sovelluksiin. Muiden väyläjärjestelmien tapaan on olemassa vaara, että (laitteistoon liittyviä) parametreja muutetaan huomaamatta ulkoisesti, jolloin myös laitteen käyttäytyminen muuttuu. Tämän seurauksena järjestelmä voi käyttäytyä odottamattomalla (hallitsemattomalla) tavalla.. Turvatoiminnot MOVI-PLC :tä ja MOVI-PLC I/O-järjestelmää ei saa käyttää turvatoiminnoissa. Varmista, että turvakäytöissä noudatetaan seuraavissa dokumenteissa olevia ohjeita. MOVIDRIVE / MOVIAXIS / MOVITRAC B -laitteiden turvallinen poiskytkentä Turvakäytöissä saa käyttää vain osia, jotka SEW-EURODRIVE on toimittanut nimenomaan tätä mallia varten!. Nostinkäytöt Nostinkäytöt ovat mahdollisia MOVI-PLC :n yhteydessä vain seuraavissa tapauksissa: Taajuusmuuttajissa on suoritettava nostolaitteen käyttöönotto. MOVI-PLC :tä eikä MOVI-PLC I/O-järjestelmää saa käyttää nostinkäyttöjen turvalaitteina. Käytä turvalaitteina valvontajärjestelmiä tai mekaanisia turvalaitteita mahdollisten henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

6 Järjestelmän kuvaus MOVI-PLC I/O-järjestelmä Järjestelmän kuvaus. MOVI-PLC I/O-järjestelmä Moduulirakenteinen I/O-järjestelmä MOVI-PLC laajentaa MOVI-PLC -logiikan digitaalisia ja analogisia käyttöliittymiä. MOVI-PLC I/O-järjestelmässä on väyläliitin, johon voidaan liittää kaikkiaan I/O-moduulia takaseinän väylän kautta. Väyläliitin on yhteydessä MOVI-PLC :hen järjestelmäväylän kautta. Yhteen MOVI-PLC :hen voidaan liittää väyläliitintä ja siten MOVI-PLC I/O-järjestelmää. Näin MOVI-PLC -logiikka saa automaattisesti käyttöönsä lukuisia tuloja ja lähtöjä. MOVI-PLC I/O-järjestelmät Suoraan MOVI-PLC -logiikkaan integroidut tulot ja lähdöt Ohjattujen taajuusmuuttajien tulot ja lähdöt ETHERNET [] MOVI PLC I/O System MOVITRAC MOVI PLC MOVIDRIVE MOVIDRIVE MOVI PLC I/O System [] [] [] 0AXX [] Käyttöpääte (esim. DOPA) [] Asynkronimoottori [] Servomoottorit [] Järjestelmäväylä (liitä MOVI-PLC I/O-järjestelmät ja muuttajat erikseen MOVI-PLC -ohjaimen väylään CAN ja CAN) Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

7 Järjestelmän kuvaus Yksittäisten osien toimituslaajuus MOVI-PLC I/Ojärjestelmän etuja Tehokas yhteys MOVI-PLC -ohjaimeen konemoduulin järjestelmäväylän kautta. Optimaalinen integraatio MOVITOOLS MotionStudion ohjelmointiohjelmaan PLC- Editor. Monien yhdistelymahdollisuuksien vuoksi joustavat ja yksilölliset koneratkaisut ovat mahdollisia. Pienikokoinen modulaarinen rakenne vähentää kytkentäkaapin tilantarpeen minimiin. Asennukset ja vaihdot on helppo tehdä käynnistyksen ja huollon yhteydessä.. Yksittäisten osien toimituslaajuus Väyläliitin OCCB Väyläliitin takaseinän väylä CAN. Tyyppi Tuotenumero OCCB Digitaalinen tulomoduuli ODIB I/O-moduuli, jossa binaarituloa. Tyyppi Tuotenumero ODIB Digitaalinen lähtömoduuli ODOB I/O-moduuli, jossa binaarilähtöä. Tyyppi Tuotenumero ODOB Analoginen tulomoduuli OAIB I/O-moduuli (jännite), jossa binaarituloa. Tyyppi Tuotenumero OAIB Analoginen tulomoduuli OAIB I/O-moduuli (virta), jossa analogiatuloa. Tyyppi Tuotenumero OAIB Analoginen tulomoduuli OAIB I/O-moduuli (multi-input), jossa analogiatuloa. Tyyppi Tuotenumero OAIB Analoginen lähtömoduuli OAOB I/O-moduuli (jännite), jossa analogialähtöä. Tyyppi Tuotenumero OAOB Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

8 Järjestelmän kuvaus Lisävarusteet Analoginen lähtömoduuli OAOB I/O-moduuli (virta), jossa analogialähtöä. Tyyppi Tuotenumero OAOB Analoginen lähtömoduuli OAOB I/O-moduuli (multi-output), jossa analogialähtöä. Tyyppi Tuotenumero OAOB Liitinmoduuli OTMB Liitinmoduuli - tai -johdinasennukseen. Tyyppi Tuotenumero OTMB 0. Lisävarusteet Liitäntäkaapeli OKCB Liitäntäkaapeli MOVI-PLC :n (liitäntä X tai X) ja väyläliittimen OCCB välillä. Tyyppi Tuotenumero OKCB 0 Takaseinän väyläliitin OBP..B Jokaisen I/O-moduulin ja liitinmoduulin mukana toimitetaan yksinkertainen takaseinän väyläliitin. Jälkikäteen tehdyn tilauksen yhteydessä toimitetaan 0 yksinkertaista takaseinän väyläliitintä. Tyyppi Tuotenumero OBPB (0 yksinkertaista takaseinän väyläliiintä) OBPB ( -kertainen takaseinän väyläliitin) OHJEITA Kun liität I/O-moduuleita väyläliittimeen, vaihda aina yksinkertaista takaseinän väyläliitintä käyttämällä -kertaista takaseinän väyläliitintä OBPB (ts. I/Omoduulia Æ -kertaista takaseinän väyläliitintä jne.). Nämä -kertaiset takaseinän OBPB-väyläliittimet on tilattava erikseen. Hakkuriteholähde UWUA MOVI-PLC I/O-järjestelmän V DC-jännitteensyöttöä varten voidaan käyttää hakkuriteholähdettä UWUA. Tyyppi Tuotenumero UWUA OHJEITA Hakkuriteholähteen UWUA asennus ja tekniset tiedot löytyvät luvusta "Liite". Noudata suurimpia sallittuja nimellislähtövirtoja ja lämpötiloja. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

9 Asennus Mekaaninen asennus Asennus. Mekaaninen asennus MOVI-PLC I/O-järjestelmän moduulien asennusohjeet SEIS! I/O-moduuli voi vaurioitua, ellei seuraavia ohjeita noudateta: Katkaise jännitteensyöttö, ennen moduulien asentamista ja irrottamista! OHJEITA Yksittäiset moduulit asennetaan suoraan tukikiskolle ja kytketään profiilikiskoihin aikaisemmin asennettujen takaseinän väyläliitinten kautta. Moduulit on aina kytkettävä kiinni toisiinsa. Moduulien väliin ei saa jäädä rakoja, koska takaseinän väylään syntyy muuten katkos. Moduulirivi rakennetaan aina vasemmalta oikealle ja rivi aloitetaan aina väyläliittimellä. Moduuli on asennettu ja sähköisesti kytketty vasta kun väyläliitin lukkiutuu kuuluvasti paikalleen. Viimeisen moduulin oikealla puolella olevat liittimet eivät saa jäädä tyhjiksi. Mittapiirros tukikisko Asennukseen voidaan käyttää seuraavaa mm:n vakioprofiilikiskoa (Æ seuraava kuva). SEW-EURODRIVE suosittelee mallin II käyttöä, jotta takaseinän väyläliittimen alapuolelle jää tarpeeksi tilaa kiinnitysruuveille. I II.. AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

10 Asennus Mekaaninen asennus Asennusasento Enintään voidaan käyttää I/O-moduulia pystysuoraan tai vaakasuoraan. Sen lisäksi voidaan käyttää liitinmoduuleita. Ota huomioon sallitut ympäristön lämpötilat: Vaakasuora rakenne: ympäristön lämpötila 0 C 0 C [] [] PW ER RD BA DC + V X ADR C A N X SF0 0 L L+ 0 F0 0 X X X X OAIB ODIB ODOB OAOB AI xbit Volt AO xbit Volt DIxDCV DIxDCV 0,A 00AXX [] Väyläliitin [] I/O-moduulit Pystysuora rakenne: ympäristön lämpötila 0 C 0 C [] L+ 0 SF F 0 0 X ODIB DIxDCV [] DC V X ADR X PW ER RD BA C A N + L+ 0 ODOB DIxDCV 0,A X X OAIB OAOB AI xbit Volt AO xbit Volt X 00AXX [] Väyläliitin [] I/O-moduulit 0 Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

11 Asennus Mekaaninen asennus Asennusetäisyys Osia asennettaessa on takaseinän väyläliittimen keskikohdasta ylös jätettävä vähintään 0 mm:n ja alas 0 mm:n etäisyys. 0mm 0mm 00AXX HUOM! Käytetty hakkuriteholähde voi vaatia tästä poikkeavia asennusetäisyyksiä. Noudata käytetyn hakkuriteholähteen teknisiä tietoja. Takaseinän väyläliitin Asenna tukikiskoon yksin- tai kahdeksankertainen versio takaseinän väyläliittimestä I/O- ja liitinmoduulien välistä yhteyttä varten (Æ seuraava kuva). Moduulien yksittäisiä liitäntöjä rajoittavat ohjauslistat. 0AXX OHJEITA Jokaisen I/O- ja liitinmoduulin mukana toimitetaan yksinkertainen takaseinän väyläliitin. I/O- ja liitinmoduuleita väyläliittimeen liitettäessä yksinkertaista takaseinän väyläliitintä vaihdetaan aina yhteen -kertaiseen OBPB-väyläliittimeen. Esimerkki: Käytä 0 I/O-moduulin liitäntään kahta -kertaista ja neljää yksinkertaista takaseinän väyläliitintä. Noudata myös luvussa "MOVI-PLC I/O-järjestelmän asennusvaiheet" ja luvussa "I/O-moduulien konfigurointi" olevia ohjeita. Hakkuriteholähdettä ei kiinnitetä takaseinän väyläliittimeen, vaan se asennetaan MOVI-PLC I/O-järjestelmän viereen. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

12 Asennus Mekaaninen asennus Asennus tukikiskoon Paina takaseinän väyläliitin tukikiskoon, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti paikalleen. Oheisessa kuvassa on neljä yksinkertaista takaseinän väyläliitintä, jotka toimivat moduulien liitinpaikkoina. [] [] [] 00AXX [] Väyläliittimen liitinpaikka [] I/O- ja liitinmoduulien liitinpaikat [] Ohjauslistat Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

13 Asennus Mekaaninen asennus MOVI-PLC I/O-järjestelmän asennusvaiheet Suorita asennus seuraavassa järjestyksessä: SEIS! I/O-moduuli voi vaurioitua, ellei seuraavia ohjeita noudateta: Katkaise jännitteensyöttö ennen moduulien asentamista ja irrottamista! OHJEITA Kun MOVI-PLC I/O-järjestelmässä käytetään eri moduuleita, on noudatettava väyläliittimestä katsottuna seuraavaa moduulien asennusjärjestystä: Kiinnitä ensin analogiset tulomoduulit suoraan väyläliittimen viereen. Kiinnitä sen jälkeen analogiset lähtömoduulit analogisten tulomoduulien viereen. Kiinnitä lopuksi digitaaliset moduulit. Sijoita liitinmoduulit mahdollisimman kauas oikealle. Liitinmoduulit voidaan haluttaessa sijoittaa vapaasti myös yksitellen I/O-moduulien väliin. Yhdessä MOVI-PLC I/O-järjestelmässä (ts. yhdessä väyläliittimessä) voidaan käyttää jopa I/O-moduulia. Mikäli analogista tulomoduulia ei käytetä, voidaan ilman lisätestiä käyttää yhteensä analogista lähtömoduulia ja digitaalista moduulia halutussa suhteessa. Lisäksi voidaan käyttää vielä liitinmoduuleita. Analogisia tulomoduuleita käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei kaikkien moduulien yhteenlaskettu takaseinän väylän kautta tapahtuva virrankulutus ylitä väyläliittimen takaseinän väylän lähtövirtaa. Noudata luvussa "MOVI-PLC I/O-järjestelmän laitteistorakenne ja tekniset tiedot" olevia ohjeita. Noudata luvussa "Takaseinän väyläliitin" ja luvussa "I/O-moduulein konfigurointi" olevia ohjeita.. Asenna tukikisko. Noudata asennusetäisyyttä, joka on vähintään 0 mm tukikiskon keskeltä ylös ja 0 mm tukikiskon keskeltä alas.. Paina takaseinän väyläliitin tukikiskoon, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti paikalleen. Väyläliitännät pistävät esiin tukikiskosta.. Aloita vasemmasta reunasta väyläliittimellä ja kiinnitä sen oikealle puolelle tarvittavat I/O- ja liitinmoduulit.. Kiinnitä asennettava moduuli ylhäältä noin asteen kulmassa tukikiskoon ja käännä moduulia alaspäin, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti tukikiskoon (Æ seuraava kuva). Vain näin varmistetaan takaseinän väylän varma kytkentä. CLACK 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

14 Asennus Mekaaninen asennus MOVI-PLC I/O-järjestelmän purkuvaiheet Pura I/O-järjestelmä seuraavassa järjestyksessä: SEIS! I/O-moduuli voi vaurioitua, ellei seuraavia ohjeita noudateta: Katkaise jännitteensyöttö ennen moduulien asentamista ja irrottamista! HUOM! Moduulien purkaminen aiheuttaa katkoksen takaseinän väylässä.. Moduulin kotelon alapuolella on jousitettu purkuaukko.. Paina sopivalla ruuvitaltalla purkuaukkoon. Moduulin lukitus vapautuu (Æ seuraava kuva, pos. I).. Vedä moduulia ensin eteenpäin ja irrota se sitten ylöspäin kiertämällä (Æ seuraava kuva, pos. II). I II 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

15 Asennus Sähköasennus. Sähköasennus EMC-mukainen asennus Huolehdi moduuleita asennettaessa aktivoimattomien metalliosien ensiluokkaisesta ja laajapinta-alaisesta maatosta. Huolehdi laitekoteloiden laajapinta-alaisesta ja maatetusta metallikoskettimesta. Huolehdi maaton ja maa-/suojajohdinjärjestelmän välisestä keskitetystä yhteydestä. Jos mahdollista, käytä alumiiniosia. Suorita johdotus ohjeiden mukaan. Asenna tehokaapelit (vahvavirta, virransyöttö) ja signaalijohtimet erillisiin kaapelikouruihin. Vie signaalijohtimet mahdollisimman lähelle maattopintoja (esim. kannattimia, metallikiskoja, kotelopeltejä jne.). Huolehdi suojavaipan moitteettomasta kiinnityksestä. Signaalijohtimet asennetaan suojatusti. Analogiasignaalien signaalijohtimet asennetaan suojatusti. Pieniamplitudisia signaaleja siirrettäessä suojavaipan yksipuolisesta kiinnittämisestä voi olla etua. Asenna johtimen suojavaipat kytkentäkaappiin laajapintaisesti suoja-/suojajohdinkiskon päälle ja kiinnitä suojavaipat kaapelin kiinnikkeeseen. Huolehdi siitä, että suoja-/suojajohdinkisko on kytketty matalaimpendanssisesti kytkentäkaappiin. Käytä suojatuille signaalijohtimille metallisia tai metallisoituja pistokekoteloita. Käytä kytkentäkaappien valaistukseen hehkulamppuja ja vältä loistevalaisinten käyttöä. Huolehdi yhtenäisestä vertailupotentiaalista ja maadoita mahdollisuuksien mukaan kaikki sähköiset laitteet. Huolehdi tarkoituksenmukaisista maattotoimenpiteistä. Liitä laitteiston osat ja kytkentäkaapit maa- ja suojajohdinjärjestelmällä varustettuun MOVI-PLC I/O-järjestelmään tähtikytkennän avulla. Näin vältetään maasilmukoiden muodostuminen. Asenna potentiaalierojen esiintyessä laitteiston osien ja kytkentäkaappien väliin riittävän kokoiset potentiaalia tasaavat johtimet. Johdinten häiriösuojaus Muista johtimia suojattaessa: Käytä vain suojapunoksella varustettuja johtimia. Suojavaipan tulee kattaa yli 0 % johtimen pinnasta. Asenna johtimen suojavaipat aina molemmille puolille. Näin saavutetaan hyvä häiriönpoisto suuremmalla taajuusalueella. Käytä sarjalinkkeihin tarkoitetuissa signaalijohtimissa aina metallisia tai metallisoituja pistokkeita. Kiinnitä signaalijohtimen suojavaippa pistokkeen koteloon. Suojavaippaa ei saa liittää I/O-moduulin pistokelistan napaan! Kiinteästi asennettuun käyttöön suosittelemme suojatun kaapelin katkotonta eristämistä ja asentamista suoja-/suojajohdinkiskoon. Käytä suojavaipan kiinnittämiseen metallisia kiinnikkeitä. Kaapelin kiinnikkeiden on ympäröitävä suojavaippaa laaja-alaisesti. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

16 Asennus Sähköasennus Maadoita kaapelin suojavaippa heti kytkentäkaappiin viennin jälkeen suojakiskoon. Vedä kaapelin suojavaippa edelleen I/O-järjestelmään, mutta älä kuitenkaan maadoita sitä siellä. OHJEITA Kun maadoituspisteiden välisessä maapotentiaalissa esiintyy eroja, molemminpuolisen suojavaipan kautta voi virrata tasausvirtaa. Huolehdi tällöin riittävästä potentiaalintasauksesta voimassa olevien VDE-määräysten mukaisesti. Pistoliittimien johdotus I/O- ja liitinmoduuleissa on 0-napainen pistoliitin, jonka kautta signaali- ja käyttöjännitekaapelit ovat yhteydessä moduuleihin. Moduuleihin voidaan kytkeä halkaisijaltaan 0,0 mm, mm :n kaapeleita. Johdotukseen käytetään jousisinkilätekniikalla varustettuja pistoliittimiä. Jousisinkilätekniikan avulla signaali- ja käyttöjännitekaapeleiden liitäntä käy nopeasti ja yksinkertaisesti. Toisin kuin ruuviliitoksia käytettäessä tämä liitäntätapa on tärinätön. Yksittäisten moduulien pistokkeiden sijainnit käyvät ilmi kyseistä moduulia käsittelevästä luvusta. Seuraava kuva esittää 0-napaisella pistoliittimellä varustettua I/O-moduulia I [] [] [] [] 0AXX [] Nastan nro. [] Pyöreä aukko kaapelien kytkentää varten [] Suorakulmainen aukko ruuvitalttaa varten Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

17 Asennus Sähköasennus Menettelytapa pistoliittimiä johdotettaessa Suorita asennus seuraavassa järjestyksessä: HUOM! Liitä ensin käyttöjännitekaapelit ja sen jälkeen signaalikaapelit. Pistoliitin asennetaan puristamalla ensin molemmat lukitussalvat yhteen ja työntämällä se sitten moduuliin (Æ seuraava kuva, vaihe ). Pistoliitin on asennettu oikein, kun se lukkiutuu kuuluvasti paikalleen. Työnnä sopiva ruuvitaltta hieman viistoon pistoliittimen koskettimessa olevaan suorakulmaiseen aukkoon (Æ seuraava kuva, vaihe ). Avaa kosketinjousi painamalla ja kääntämällä ruuvitalttaa vastakkaiseen suuntaan (Æ seuraava kuva, vaihe ). SEIS! Jousisinkilä murtuu, mikäli ruuvitaltta työnnetään kaapeleille tarkoitettuun pyöreään aukkoon! Työnnä ruuvitaltta vain pistoliittimen suorakulmaiseen aukkoon. Työnnä eristetty kaapeli sisään pyöreän aukon läpi. I/O-moduuleihin voidaan kytkeä halkaisijaltaan 0,0 mm, mm :n kaapeleita (Æ seuraava kuva, vaihe ). Vedä ruuvitaltta pois suorakulmaisesta aukosta (Æ seuraava kuva, vaihe ). Kaapeli on nyt liitetty pistoliittimeen jousikoskettimen välityksellä I I I0 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

18 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä CAN-väyläliitin OCCB Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä. CAN-väyläliitin OCCB Tuotenumero Kuvaus CAN-väyläliitin OCCB (Æ seuraava kuva) yhdistää MOVI-PLC I/O-järjestelmän SEW-EURODRIVE-järjestelmäväylän kautta MOVI-PLC -ohjaimeen. Se tukee kaikkia CAN-siirtonopeuksia. [] [] PW ADR ER RD BA C A N X [] DC V X + OCCB [] 0AXX [] LED-tilanäytöt [] Osoitteenasettaja siirtonopeus ja moduulin tunnusnumero [] CAN-väylän pistoliitin [] Ulkoisen virransyötön V DC lisälaitteen liitäntä Diagnoosi-LED CAN-väyläliittimessä OCCB on diagnoosi-lediä. LED Väri LED-tila/merkitys: PW Vihreä Palaa, kun käyttöjännite on päällä. ER Punainen Palaa, kun vika takaseinän väyläsiirrossa RD Vihreä Vilkkuu Hz:n taajuudella positiivisen itsetestin ja onnistuneen alustuksen aikana Palaa, kun tiedonsiirto tapahtuu SBusin kautta BA Keltainen Sammunut positiivisen itsetestin ja onnistuneen alustuksen aikana -Hz:n vilkku tilassa "Pre-Operational" Palaa tilassa "Operational" 0-Hz:n vilkku tilassa "Prepared" Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

19 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä CAN-väyläliitin OCCB Yhdistelmät Diagnoosi-LEDien yhdistelmillä osoitetaan eri tiloja. LEDin tila PW päällä ER päällä RD päällä BA päällä PW päällä ER vilkkuu Hz RD vilkkuu Hz BA vilkkuu Hz PW päällä ER vilkkuu 0Hz RD vilkkuu 0 Hz BA vilkkuu 0Hz PW päällä ER pois RD vilkkuu Hz BA pois Merkitys Vika RAM- tai EEPROM-alustuksessa. Siirtonopeuden asetus aktivoitu Vika CAN-siirtonopeuden asetuksessa (Ei vahvistusta väylämasterilta) Moduulin tunnusnumeron asetus aktivoitu CANpistoliittimen kytkentä CAN-väyläliitin OCCB liitetään -napaisen pistoliittimen (liitin "CAN") MOVI-PLC - ohjaimeen (liitin X tai X). -napainen pistoliitin "CAN" PIN Kytkentä 0AXX Ei käytössä CAN low CAN Ground Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä CAN high Ei käytössä Ei käytössä CAN-väylän johdotus Kytke väyläliitin OCCB MOVI-PLC -ohjaimeen (liitin X tai X) SEW- EURODRIVEn integroiduilla päätevastuksilla varustettua valmiskaapelia (pituus:, m). Valmiskaapelin tuotenumero: 0 OCCB 00 mm CAN MOVI-PLC 0 YE GN BR WH 0 X/X 0AXX MOVI-PLC -ohjaimen liittimeen X/X voidaan liittää muitakin MOVI-PLC I/O-järjestelmiä. Poista tällöin 0 Ê:n päätevastus. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

20 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä CAN-väyläliitin OCCB OHJEITA CAN-väylä käyttää tiedonsiirtokanavana suojattua kolmijohdinkaapelia. Yli kaksi kanavaa sisältävissä järjestelmissä kaikki asemat johdotetaan rinnakkain. Tällöin väyläkaapelin on oltava silmukoitu katkottomasti. Väyläkaapelin päät on aina terminoitava 0 Ê:n päätevastuksilla heijastusten ja niiden aiheuttamien siirto-ongelmien välttämiseksi. Jännitteensyöttö CAN-väyläliittimessä OCCB on sisäänrakennettu verkkolaite. Verkkolaitteen käyttöjännite on V DC. Käyttöjännite syötetään väyläliitinelektroniikan lisäksi myös takaseinän väylän kautta liitettyihin I/O-moduuleihin. Verkkolaite on suojattu käänteisnapaisuuden ja ylivirran aiheuttamien vaurioiden varalta. CAN-väylä ja takaseinän väylä on erotettu galvaanisesti toisistaan. HUOM! Väyläliittimen käyttöhäiriöiden välttämiseksi on huolehdittava siitä, että pistoliittimen X käyttöjännitteen napaisuus on oikea. Siirtonopeuden asetus osoitteenasettajan avulla CAN-siirtonopeus asetetaan osoitteenasettajan avulla kuten moduulin tunnusnumero. Aseta osoitteenasettajaan osoite 00. Kytke CAN-väyläliittimen käyttöjännite päälle. Diagnoosi-LEDit "ER", "RD" ja "BA" vilkkuvat Hz:n taajuudella. CAN-siirtonopeus voidaan nyt ohjelmoida sekunnin kuluessa osoitteenasettajan avulla. Osoitteenasettaja CAN-siirtonopeus Väylän enimmäispituus 00 MBaud m 0 00 kbaud (tehdasasetus) 00 m 0 0 kbaud 0 m 0 kbaud 00 m 0 00 kbaud 00 m 0 0 kbaud 000 m 0 0 kbaud 00 m 0 00 kbaud 0 m Viiden sekunnin kuluttua asetettu CAN-siirtonopeus tallentuu. 0 Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

21 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä CAN-väyläliitin OCCB Moduulin tunnusnumeron asetus HUOM! Siirtonopeuden asetuksen jälkeen moduulin tunnusnumero on asetettava ennen väyläliittimen uudelleenkytkemistä. Jokaisen moduulin tunnuksen saa antaa CAN-väylälle vain kerran. Älä kytke taajuusmuuttajia tähän CAN-väylään. Diagnoosi-LEDit "ER" ja "BA" sammuvat ja vihreä LED "RD" jatkaa vilkkumista. Aseta osoitteenasettajaan alueella... oleva moduulin tunnusnumero. Viiden sekunnin kuluttua asetukset tallentuvat ja väyläliitin siirtyy normaaliin toimintaan (tilaan "Pre-Operational"). Tekniset tiedot Sähköiset tiedot OCCB Käyttöjännite X X: X: Virrankulutus Lähtövirta takaseinän väylä Potentiaalierotus Tilanäyttö Liitännät/liitynnät CAN-Bus-liityntä Liitäntä Verkkolaitteen topologia + V DC tulo (0, V..., V) Referenssi V Max. 0, A DC Max., A DC 00 V AC Etupuolella olevien LEDien kautta CAN-väylä: -napainen Sub-D-pistoke -napainen Sub-D-pistoke Linjaväylä, aktivoitu väylän terminointi toisessa päässä, pistojohtimet mahdollisia Kanava Suojattu kolmijohdinkaapeli. Suojavaippa voidaan ympäristöolojen mukaan jättää pois. Siirtonopeus 0 kbaud... MBaud (tehdasasetus: 00 kbaud) Maksimipituus Ilman toistinta: 000 m, kun nopeus 0 kbaud Binääritulot ja -lähdöt Kuhunkin väyläliittimeen voidaan yhdistää enintään I/O-moduulia. Asemien enimmäismäärä asemaa Osoitteen asetus... (tehdasasetus: ) Yhdistelmä I/O-moduuleihin Suurin moduulimäärä Paino Mitat (L K S), mm, Paino 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

22 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Liitinmoduuli OTMB. Liitinmoduuli OTMB Tuotenumero 0 Kuvaus Liitinmoduuli OTMB on - tai -johdinasennuksia täydentävä moduuli. Se ei ole yhteydessä takaseinän väyläään. erilllistä riviä, joissa kummassakin sähköisesti liitettyä riviliitintä Ei yhteyttä takaseinän väylään Liittimen suurin virta 0 A DC X X [] [] 0AXX [] Ensimmäinen liitinrima [] Toinen liitinrima Kytkentäkaavio X X 0 0 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

23 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Liitinmoduuli OTMB Tekniset tiedot Sähköiset tiedot OTMB Rivien lukumäärä Liitinten määrä joka rivissä Liittimen suurin virta 0 A DC Liittimen väri Harmaa Paino Mitat (L K S) [mm], Paino 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

24 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen tulomoduuli ODIB. Digitaalinen tulomoduuli ODIB Tuotenumero Kuvaus Digitaalisessa tulomoduulissa ODIB on binaarituloa, joiden tila osoitetaan valodiodeilla. binaarituloa, eristetty sähköisesti takaseinän väylästä Nimellistulojännite V DC Binaaritulojen tilanäyttö LEDin avulla [] [] I0 [] AXX [] Etiketit bittiosoitteita ja kuvauksia varten [] Binaaritulojen LED-tilanäyttö [] Liitinrima Liittimien kytkentä ODIB Liitin/LED Kytkentä/kuvaus Ei käytössä Binaaritulo 0 Binaaritulo Binaaritulo 0 Binaaritulo Binaaritulo Binaaritulo Binaaritulo Binaaritulo 0 Paino LED 0... Binaaritulojen 0... tilanäyttö 0 X ODIB DI xdcv 00AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

25 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen tulomoduuli ODIB LED-tilanäyttö LEDit 0... palavat vihreinä, kun signaali "" tunnistetaan noin V DC:stä alkaen. Kytkentäkaavio DC V 0 M 0AXX Tekniset tiedot Sähköiset tiedot ODIB Binaaritulojen lukumäärä Nimellistulojännite V DC (0,..., V) Signaalijännite "0" 0... V Signaalijännite ""..., V Tulosuodatin aikaviive ms Tulovirta yleensä ma Virrankulutus takaseinän väylältä ma DC Potentiaalierotus 00 V eff (kenttäjännite väylään) Tilanäyttö Etupuolella olevien LEDien kautta Ohjelmointidata Tulodata tavu Lähtödata - Diagnoosidata - Paino Mitat (L K S) [mm], Paino 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

26 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen tulomoduuli ODIB Parametrien asetus Tee moduuliparametreihin (Æ luku "I/O-moduulien parametrien asetus") seuraavat asetukset. Asetukset liittyvät jopa kahdeksaan ohjauskonfiguroinnin digitaaliseen tulomoduuliin ODIB. Vakioasetukset on esitetty lihavoituina. Moduulin parametrit TransmitMode Inhibit Time Event Time Asetusalue Acyclic / Cyclic ms ms Moduuliparametrin "TransmitMode" asetuksessa "Acyclic" siirretään muutoksen tapahtuessa prosessidataa MOVI-PLC -ohjaimen ja MOVI-PLC I/O-järjestelmän välillä. Moduuliparametri "Event Time" kuvaa tässä tapauksessa uutta syklistä siirtonopeutta. Moduuliparametrin "TransmitMode" asetuksessa "Cyclic" taas "Event Time" kuvaa syklisen prosessidatansiirron nopeutta. Moduuliparametri "Inhibit Time" kuvaa kaikissa asetuksissa prosessidatan siirtojen vähimmäiskestoa. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

27 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen lähtömoduuli ODOB. Digitaalinen lähtömoduuli ODOB Tuotenumero Kuvaus Digitaalisessa lähtömoduulissa ODOB on binaarilähtöä, joiden tila osoitetaan valodiodeilla. binaarilähtöä, eristetty sähköisesti takaseinän väylästä Käyttöjännite V DC Lähtövirta 0, A DC Tilanäyttö LEDin avulla [] [] I0 [] 0AXX [] Etiketit bittiosoitteita ja kuvauksia varten [] LED-tilanäyttö [] Liitinrima Liittimien kytkentä ODOB Liitin/LED Kytkentä/kuvaus L+ 0 F 0 Käyttöjännite V DC Binaarilähtö 0 Binaarilähtö Binaarilähtö Binaarilähtö Binaarilähtö Binaarilähtö Binaarilähtö Binaarilähtö 0 Paino LED + LED F LED 0... Vihreä: V DC on kytkettynä Punainen: On ilmaantunut vika Vihreä: Binaarilähtö on aktivoitu X ODOB DO xdcv, 0, A 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

28 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen lähtömoduuli ODOB LED + LED "+" vihreä valo palaa, kun V käyttöjännite on kytketty. LED 0... tilanäyttö LED F Vihreät LEDit 0... palavat, kun binaarilähtö on aktivoitu. Punainen LED "F" palaa, kun laitteessa on ylikuormituksen, ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttama vika. Kytkentäkaavio L+ DC V 0 M 0AXX Tekniset tiedot Sähköiset tiedot ODOB Binaarilähtöjen lukumäärä Nimelliskuormajännite V DC (0,..., V) Virrankulutus L+:ssa ilman kuormaa takaseinän väylästä Lähtövirta kanavaa kohti Kokonaisvirta 0 ma DC 0 ma DC 0, A oikosulkusuojattu A Jännitteensyöttö V DC (0, V, V) Potentiaalierotus 00 V eff (kenttäjännite väylään) Tilanäyttö Etupuolella olevien LEDien kautta Ohjelmointidata Tulodata - Lähtödata tavu Diagnoosidata - Paino Mitat (L K S) [mm], Paino 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

29 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Digitaalinen lähtömoduuli ODOB Parametrien asetus Tee moduulin parametreihin (Æ luku.) seuraavat asetukset. Asetukset liittyvät jopa kahdeksaan ohjauskonfiguroinnin digitaaliseen lähtömoduuliin ODOB. Vakioasetukset on esitetty lihavoituina. Moduulin parametrit TransmitMode Inhibit Time Event Time Asetusalue Acyclic / Cyclic ms ms Moduuliparametrin "TransmitMode" asetuksessa "Acyclic" siirretään muutoksen tapahtuessa prosessidataa MOVI-PLC -ohjaimen ja MOVI-PLC I/O-järjestelmän välillä. Moduuliparametri "Event Time" kuvaa tässä tapauksessa uutta syklistä siirtonopeutta. Moduuliparametrin "TransmitMode" asetuksessa "Cyclic" taas "Event Time" kuvaa syklisen prosessidatansiirron nopeutta. Moduuliparametri "Inhibit Time" kuvaa kaikissa asetuksissa prosessidatan siirtojen vähimmäiskestoa. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

30 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite). Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite) Tuotenumero Kuvaus Analogisessa tulomoduulissa OAIB on tuloa, joiden toimintoja voidaan parametroida yksi kerrallaan. Oheislaitealueella tulomoduulille OAIB on varattu yhteensä tavua tulodataa ( tavua kanavaa kohti). Tulomoduulin OAIB kanavat on erotettu sähköisesti DC/DC-muuntimen avulla takaseinän väylästä. analogista tuloa, joiden kanavat on erotettu sähköisesti takaseinän väylästä. Kanavien parametrit voidaan asettaa erikseen ja ne voidaan kytkeä pois. Sopii ±0 V:n antureille LED-tilanäyttö [] [] I0 [] 0AXX [] Etiketit bittiosoitteita ja kuvauksia varten [] LED-tilanäyttö [] Liitinrima 0 Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

31 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite) Liittimien kytkentä OAIB Liitin/LED Kytkentä/kuvaus SF X OAIB AI xbit Volt 0 0AXX Ei käytössä Positiivinen liitäntä kanava 0 Maa kanava 0 Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava 0 Ei käytössä LED SF Punainen valo palaa, kun: parametrien asetus on virheellinen yli- tai aliohjausalue on ylitetty tai alitettu LED SF Punainen merkkivalo LED SF palaa, kun: yli- tai aliohjausalue on ylitetty tai alitettu parametrien asetus on virheellinen Kytkentäkaavio V V V V 0 0AXX HUOM! Liitä käyttämättömät tulot kanavan ollessa aktivoituna väliaikaisesti asianomaiseen maahan määritettyjen arvojen saamiseksi näihin kanaviin. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

32 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite) Toimintojen sijainti Toiminnot asetetaan PLC-editorin ohjauskonfiguraatiossa, I/O-moduulin moduuliparametreihin (Æ luku "I/O-moduulien parametrien asetus"). Vakioasetukset on esitetty lihavoituina. Moduulin parametrit Asetusalue Kuvaus/mittausalue/esitys Event Time ms "Event Time" parametrillä asetetaan syklisen tiedonsiirron siirtonopeus MOVI-PLC :n ja MOVI-PLC I/Ojärjestelmän välillä. Mode Channel V (... ) V (... ) Not active - ±, V DC, V DC = yliohjausalueen maksimiarvo () DC -0 V... 0 V = nimellisarvoalue (... ), V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti ±,0 V DC,0 V DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) DC -0 V... 0 V = nimellisarvoalue (-... ) -,0 V DC = aliohjausalueen maksimiarvo (-00) Kahden komplementti HUOM! I/O-moduulin OAIB vakioasetus on " V (... )". Tekniset tiedot Sähköiset tiedot OAIB Analogitulojen lukumäärä Kaapelin pituus (suojattu) 00 m Jännitteet, virrat, potentiaalit Potentiaalierotus Kanava/takaseinän väylä kanavien välillä Sallittu potentiaalierotus tulojen välillä tulojen ja M sisäinen (U eris ) välillä Eristys testattu Virrankulutus takaseinän väylältä I/O-moduulin häviöteho Analogiarvon muodostus Mittausperiaate Parametroitavissa Muunnosaika/resoluutio (kanavaa kohti) Perusmuunnosaika (ms) Resoluutio (bitti) mukaan luettuna yliohjausalue Kyllä Ei V DC V DC / 0 V AC 00 V DC:llä 0 ma DC 0, W SAR (paras approksimaatio) Kyllä n ms bittiä Häiriönpoisto, virherajat Häiriönpoisto f = n (f± %) f = 0 Hz Hz (f = häiriötaajuus; n =,,...) Yhteishäiriö (U CM < V) > 0 db Häiriö tulojen välillä > 0 db Käyttövirheraja (koko lämpötila-alueella, otettu tuloalueelta) Jännitetulo Mittausalue ±0 V / toleranssi ±0, % Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

33 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (jännite) Sähköiset tiedot OAIB Perusvirheraja (käyttövirheraja C:ssa, otettu tuloalueelta) Jännitetulo Mittausalue ±0 V / toleranssi ±0, % Lämpötilavirhe ±0,00 %/K (otettu tuloalueelta) Lineaarivirhe ±0,0 % (otettu tuloalueelta) Toistettavuus ±0,0 % (vakio-olosuhde C:ssa, otettu tuloalueelta) Diagnostiikka Ei Diagnoosihälytys Ei Ryhmävirheen näyttö LED SF (punainen) Anturinvalintatiedot Jännite Tuloalue: ±0 V / tulovastus: 00 kê Jännitetulon hyväksytty tulojännite (murtoraja) Maks. 0 V Jännitteen mittaus Mahdollinen Hyväksytyt ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila 0 C... 0 C Kuljetus- ja varastointilämpötila - C... 0 C Suhteellinen kosteus % ilman kondensaatiota Tärinänkesto Standardien IEC 000- / IEC mukaan EMC-kestävyys ESD/Burst Standardien IEC 000--, IEC / IEC (kategoriaan ) mukaan Ohjelmointidata Tulodata tavua ( sana kanavaa kohti) Lähtödata - Paino Mitat (L K S) [mm], Paino n. 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

34 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (virta). Analoginen tulomoduuli OAIB (virta) Tuotenumero Kuvaus Analogisessa tulomoduulissa OAIB on tuloa, joiden toimintoja voidaan parametroida yksi kerrallaan. Oheislaitealueella tulomoduulille OAIB on varattu yhteensä tavua tulodataa ( tavua kanavaa kohti). Tulomoduulin OAIB kanavat on erotettu sähköisesti DC/DC-muuntimen avulla takaseinän väylästä. analogista tuloa, joiden kanavat on erotettu sähköisesti takaseinän väylästä. Kanavien parametrit voidaan asettaa erikseen ja ne voidaan kytkeä pois. Sopii... 0 ma, ±0 ma:n antureille LED-tilanäyttö [] [] I0 [] 0AXX [] Etiketit bittiosoitteita ja kuvauksia varten [] LED-tilanäyttö [] Liitinrima Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

35 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (virta) Liittimien kytkentä OAIB Liitin/LED Kytkentä/kuvaus SF X OAIB AI xbit Curr 0 0AXX Ei käytössä Positiivinen liitäntä kanava 0 Maa kanava 0 Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava 0 Ei käytössä LED SF Punainen valo palaa, kun: parametrien asetus on virheellinen yli- tai aliohjausalue on ylitetty tai alitettu LED SF Punainen merkkivalo LED SF palaa, kun: yli- tai aliohjausalue on ylitetty tai alitettu parametrien asetus on virheellinen Kytkentäkaavio A A A A 0 0AXX HUOM! Liitä käyttämättömät tulot kanavan ollessa aktivoituna väliaikaisesti asianomaiseen maahan määritettyjen arvojen saamiseksi näihin kanaviin. Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

36 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (virta) Toimintojen sijainti Toiminnot asetetaan PLC-editorin ohjauskonfiguraatiossa, I/O-moduulin moduuliparametreihin (Æ luku "I/O-moduulien parametrien asetus"). Vakioasetukset on esitetty lihavoituina. Moduulin parametrit Asetusalue Kuvaus/mittausalue/esitys Event Time ms "Event Time" -parametrillä asetetaan syklisen tiedonsiirron siirtonopeus MOVI-PLC :n ja MOVI-PLC I/O-järjestelmän välillä. Mode Channel ma (0... ) ma (... )... 0 ma (0... ) ma (... ) Not active -,..., ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo ()... 0 ma DC = Nimellisarvoalue (0... ), ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo (-) Kahden komplementti ±, ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo () 0 ma... 0 ma DC = Nimellisarvoalue (... ), V DC = aliohjausalueen maksimiarvo (-) Kahden komplementti 0,... ma DC ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo ()... 0 ma DC = Nimellisarvoalue (0... ) 0, ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo (-) Kahden komplementti ± ma DC ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) 0 ma... 0 ma DC = Nimellisarvoalue (-... ) ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo (-00) Kahden komplementti HUOM! I/O-moduulin OAIB vakioasetus on "... 0 ma (0... )". Tekniset tiedot Sähköiset tiedot OAIB Analogitulojen lukumäärä Kaapelin pituus (suojattu) 00 m Jännitteet, virrat, potentiaalit Potentiaalierotus Kanava/takaseinän väylä kanavien välillä Sallittu potentiaalierotus tulojen välillä tulojen ja M sisäinen (U eris ) välillä Eristys testattu Virrankulutus takaseinän väylän kautta I/O-moduulin häviöteho Analogiarvon muodostus Mittausperiaate Parametroitavissa Muunnosaika/resoluutio (kanavaa kohti) Perusmuunnosaika (ms) Resoluutio (bitti) mukaan luettuna yliohjausalue Kyllä Ei V DC V DC / 0 V AC 00 V DC:llä 0 ma DC 0, W SAR (paras approksimaatio) Kyllä n ms bittiä Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

37 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (virta) Sähköiset tiedot OAIB Häiriönpoisto, virherajat Häiriönpoisto f = n (f± %) f = 0 Hz Hz (f = häiriötaajuus; n =,,...) Yhteishäiriö (U CM < V) > 0 db Häiriö tulojen välillä > 0 db Käyttövirheraja (koko lämpötila-alueella, otettu tuloalueelta) Virtatulo Mittausalue ±0 ma / toleranssi ±0, % Mittausalue... 0 ma / toleranssi ±0, % Perusvirheraja (käyttövirheraja C:ssa, otettu tuloalueelta) Virtatulo Mittausalue ±0 ma / toleranssi ±0, % Mittausalue... 0 ma / toleranssi ±0, % Lämpötilavirhe ±0,00 %/K (otettu tuloalueelta) Lineaarivirhe ±0,0 % (otettu tuloalueelta) Toistettavuus ±0,0 % (vakio-olosuhde C:ssa, otettu tuloalueelta) Diagnostiikka Ei Diagnoosihälytys Ei Ryhmävirheen näyttö LED SF (punainen) Anturinvalintatiedot Virta Tuloalue ±0 ma / tulovastus 0 Ê Tuloalue... 0 ma /tulovastus 0 Ê Virtatulon hyväksytty tulovirta (murtoraja) 0 ma Jännitteen mittaus -johdin-mittamuuntimena -johdin-mittamuuntimena Mahdollinen ulkopuolisella syötöllä Mahdollinen Hyväksytyt ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila 0 C... 0 C Kuljetus- ja varastointilämpötila C... 0 C Suhteellinen kosteus % ilman kondensaatiota Tärinänkesto Standardien IEC 000- / IEC mukaan EMC-kestävyys ESD/Burst Standardien IEC 000--, IEC / IEC (kategoriaan ) mukaan Ohjelmointidata Tulodata tavua ( sana kanavaa kohti) Lähtödata - Paino Mitat (L K S) [mm], Paino n. 0 g Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

38 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input). Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) Tuotenumero Kuvaus Analogisessa tulomoduulissa OAIB on tuloa, joiden toimintoja voidaan parametroida yksi kerrallaan. Oheislaitealueella tulomoduulille OAIB on varattu yhteensä tavua tulodataa ( tavua kanavaa kohti). Tulomoduulin OAIB kanavat on erotettu sähköisesti DC/DC-muuntimen avulla takaseinän väylästä. Kanavien parametrit voidaan asettaa erikseen ja ne voidaan kytkeä pois. Kanavien maadoituksia ei ole galvaanisesti kytketty ja niissä sallitaan V:n jännite-ero. Diagnoositoiminto [] [] I0 [] 0AXX [] Etiketit bittiosoitteita ja kuvauksia varten [] LED-tilanäyttö [] Liitinrima Liittimien kytkentä OAIB Liitin/LED Kytkentä/kuvaus F0 F F F 0 Nelijohdinkytkennällä kanava 0 Positiivinen liitäntä kanava 0 Maa kanava 0 Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava Positiivinen liitäntä kanava Maa kanava 0 Nelijohdinkytkennällä kanava LED F0... F Punainen valo palaa, kun: yhdessä kanavassa on vika diagnoositavuihin on tehty lisäys X OAIB AI xbit Mult 0AXX Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

39 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) LED F0... F Punaiset LEDit F0 F palavat, kun yhdessä kanavassa on vika diagnoositavuihin on tehty lisäys Kytkentäkaavio Seuraava kuva esittää eri mittausalueiden johdotusmahdollisuuksia. Mittausalueiden määritykset ilmenevät sarakkeesta "Liitäntä" kappaleesta "Toimintojen sijainti". [] [] [] [] U- I V A U+ V A I I V A U+ V A I U- 0AXX HUOM! Liitä käyttämättömät tulot kanavan ollessa aktivoituna väliaikaisesti asianomaiseen maahan määritettyjen arvojen saamiseksi näihin kanaviin. SEIS! I/O-moduuli voi vaurioitua, ellei seuraavia ohjeita noudateta: Parametroidun mittausalueen on täsmättävä liitetyn anturin kanssa. Tuloon ei saa liittää yli V DC:n jännitettä! Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

40 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) Toimintojen sijainti Toimintonumero varataan tietylle kanavalle moduuliparametreissä tehdyillä asetuksilla (Æ luku " I/O-moduulien parametrien asetus"). Toimintonumero 00 hex ei vaikuta pysyvästi tallennettuihin parametrointitietoihin sisältyvään toimintonumeroon. FF hex tiedolla voidaan passivoida vastaava kanava. Moduulin parametrit Nro hex Asetusalue/toiminto Kuvaus/mittausalue/esitys Kytkentäkaavio Event Time ms "Event Time" -parametrillä asetetaan syklisen tiedonsiirron siirtonopeus MOVI-PLC :n ja MOVI-PLC I/O-järjestelmän välillä. Module Mode - - Moduulin parametrilla "Module Mode" säädetään, tuottaako analoginen tulomoduuli OAIB diagnoosihälytyksen. Diagnoositiedot ilmestyvät tällöin toimintomoduuliin MPLC_ConnectSEWIOSystem_CAN (Æ luku "IECohjelma"). Lisätietoja käsikirjasta "MOVI-PLC :n hakemisto MPLCUtilities". Bitti 0..., : varattu Bitti : 0 = diagnoosihälytys estetty = diagnoosihälytys aktivoitu Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

41 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) Moduulin parametrit Mode Channel... Nro hex Asetusalue/toiminto Kuvaus/mittausalue/esitys Kytkentäkaavio 00 Pysyvästi tallennettuihin parametrointietoihin sisältyvä toimintonumero ei muutu. 0 Pt00 kaksijohdinliitännässä 0 Pt000 kaksijohdinliitännässä 0 NI00 kaksijohdinliitännässä 0 NI000 kaksijohdinliitännässä 0 Vastusmittaus 0 Ê kaksijohdin 0 Vastusmittaus 0 Ê kaksijohdin 0 Vastusmittaus 000 Ê kaksijohdin 0 Vastusmittaus 000 Ê kaksijohdin 00 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 00 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0 Ê = lopullinen arvo () [] 00 Ê = lopullinen arvo () [] 000 Ê = lopullinen arvo () [] 000 Ê = lopullinen arvo () [] 0 Pt00 nelijohdinliitännässä 00 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0A Pt000 nelijohdinliitännässä 00 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0B NI00 nelijohdinliitännässä 0 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0C NI000 nelijohdinliitännässä 0D Vastusmittaus 0 Ê nelijohdin 0E Vastusmittaus 0 Ê nelijohdin 0F Vastusmittaus 000 Ê nelijohdin 0 Termopari malli J ), ulkoinen kompensointi Termopari malli K ), ulkoinen kompensointi Termopari malli N ), ulkoinen kompensointi Termopari malli R ), ulkoinen kompensointi Termopari malli T ), ulkoinen kompensointi Termopari malli S ), ulkoinen kompensointi Termopari malli E ), ulkoinen kompensointi Termopari malli J ), sisäinen kompensointi Termopari malli K, sisäinen kompensointi A Termopari malli N, sisäinen kompensointi B Termopari malli R, sisäinen kompensointi C Termopari malli T, sisäinen kompensointi D Termopari malli S, sisäinen kompensointi 0 C... 0 C Yksikkö: /0 C; kahden komplementti 0 Ê = lopullinen arvo () [] 00 Ê = lopullinen arvo () [] 000 Ê = lopullinen arvo () [] 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti 0 C... C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

42 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) Moduulin parametrit Mode Channel... Nro hex E Termopari malli E, sisäinen kompensointi Jännite ±0 mv DC (... ) Jännite ±0 V DC (... ) Jännite ± V DC (... ) A B C D E F Asetusalue/toiminto Kuvaus/mittausalue/esitys Kytkentäkaavio Jännite ±00 mv DC (... ) Jännite ±0 V DC (... ) Virta ±0 ma DC (... ) Virta 0 ma DC (0... ) Virta 0 ma DC (0... ) Virta ±0 ma DC (... ) Vastusmittaus 000 Ê nelijohdin Vastusmittaus 000 Ê nelijohdin Vastusmittaus 0 Ê kaksijohdin Vastusmittaus 00 Ê kaksijohdin Vastusmittaus 000 Ê kaksijohdin Vastusmittaus 000 Ê kaksijohdin 0 C C Yksikkö: /0 C, kahden komplementti ±, mv DC, mv DC = yliohjausalueen maksimiarvo () mv DC = nimellisarvoalue (... ), mv DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti ±, V DC, V DC = yliohjausalueen maksimiarvo () V DC = nimellisarvoalue (... ), V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) kahden komplementti ±,0 V DC,0 V DC = yliohjausalueen maksimiarvo ()... V DC = nimellisarvoalue (... ),0 V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti ±0 mv DC 0 mv DC = yliohjausalueen maksimiarvo () mv DC = nimellisarvoalue (... ) 0 mv DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti ±,0 V DC,0 V DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) V DC = nimellisarvoalue (... ),0 V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Määrä ja etumerkki ±, ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo () ma DC = Nimellisarvoalue (... ), ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti,..., ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo ()... 0 ma DC = nimellisarvoalue (0... ), ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti 0,... ma DC ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00)... 0 ma DC = nimellisarvoalue (0... ) 0, ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Määrä ja etumerkki ± ma DC ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) ma DC = nimellisarvoalue (... ) ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Määrä ja etumerkki Ê = lopullinen arvo () Ê = lopullinen arvo (000) - 0 Ê = lopullinen arvo (000) - 00 Ê = lopullinen arvo (000) Ê = lopullinen arvo (0000) Ê = lopullinen arvo (000) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

43 Laitteistorakenne ja tekniset tiedot MOVI-PLC I/O-järjestelmä Analoginen tulomoduuli OAIB (multi-input) Moduulin parametrit Mode Channel... ModeControl Channel... Nro hex A B D E F Asetusalue/toiminto Kuvaus/mittausalue/esitys Kytkentäkaavio Virta ±0 ma DC (... ) Jännite ±0 V DC (... ) Vastusmittaus 0 Ê nelijohdin Vastusmittaus 00 Ê nelijohdin Vastusmittaus 000 Ê nelijohdin ± ma DC ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) ma DC = nimellisarvoalue (... ) ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Kahden komplementti ±,0 V DC,0 V DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) V DC = nimellisarvoalue (... ),0 V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Kahden komplementti - 0 Ê = lopullinen arvo (000) - 00 Ê = lopullinen arvo (000) Ê = lopullinen arvo (0000) Jännite ±0 mv DC ±0 mv DC, mv DC = yliohjausalueen maksimiarvo () mv DC = nimellisarvoalue ( ), mv DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti Jännite ±0 V DC ±, V DC, V DC = yliohjausalueen maksimiarvo (0) V DC = nimellisarvoalue ( ), V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 0) Kahden komplementti Jännite ± V DC ±, V DC, V DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00)... V DC = nimellisarvoalue ( ), V DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Kahden komplementti A Jännite ±00 mv DC ±0 mv DC 0 mv DC = yliohjausalueen maksimiarvo (00) mv DC = nimellisarvoalue ( ) 0 mv DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 00) Kahden komplementti C Virta ±0 ma DC ±, ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (0) ma DC = nimellisarvoalue ( ), ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( 0) Kahden komplementti D Virta 0 ma DC,..., ma DC, ma DC = yliohjausalueen maksimiarvo (0)... 0 ma DC = nimellisarvoalue ( ), ma DC = aliohjausalueen maksimiarvo ( ) Kahden komplementti Cu0 kaksijohdinliitännässä 0 C... 0 C [] Yksikkö: /0 C, kahden komplementti A Cu0 nelijohdinliitännässä 0 C... 0 C [] Yksikkö: /0 C, kahden komplementti FF Kanavaa ei aktivoitu (suljettu) - - Moduulin parametrilla "ModeControl Channel... " säädetään muuntimen nopeutta, keskiarvon muodostusta ja kuoritoimintoa. ) Kylmäkohta on kompensoitava ulkoisesti. ) Kylmäkohta kompensoidaan ulkopuolisesti ottamalla huomioon etulevyliittimen lämpötila. Liitä termoparin johdin suoraan etulevyliittimeen, tarvittaessa termoparin jatkokaapelia on pidennettävä. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] - Käsikirja MOVI-PLC I/O-järjestelmä

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single TC-1

Stratomaster Smart Single TC-1 Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus

Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus Tuotenumero 0 Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus Käyttöohje Digital Terrestrial B B V UHF V UHF V UHF 0 GND MULTI CHANNEL POGAMMABLE FILTEAMPLIFIE Digital Terrestrial ef.: 0 + V IN Output (0 db)

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö +

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

575F, 1000F, 1100F, 1800F-2081

575F, 1000F, 1100F, 1800F-2081 Nokeval No 000 Käyttöohje Mallit F, 000F, 00F, 00F-0 Gray-, BCD- ja Binäärituloille Valmistaja: Nokeval Oy Yrittäjäkatu 00 NOKIA Finland Puh. + (0) 00 Fax. + (0) 0 Suuret kenttänäytöt BCD-, Grayja Binäärituloille

Lisätiedot

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi OY ESMI AB Olarinluoma 4 PL95 0220 ESPOO puhelin 09 452 7 fax 09 452 703 www.esmi.com Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi 6657376FI/0 44-2000 2 Sisällysluettelo Kytkentäkaavio yhdellä nousujohdolla...3

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Nopeusrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTTL-B56 PowerProx WTTL-B56 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTTL-B56 7637 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Pisteet 25/100 t max 210 min Muistitikulla on lisämateriaalia! Tehtävän kuvaus Kilpailijapari vastaa tuotantolinjan (Handling station)

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LUMOTAST 75 IP40. Yleiset tiedot. Sisältö

LUMOTAST 75 IP40. Yleiset tiedot. Sisältö Yleiset tiedot LUMOTAST 75 IP40 painikemallisto Valaistut painikkeet, merkkilamput ja avainkytkimet Asennusreiän halkaisija 16,2 mm Kotelointiluokka IP40 Juotosliittimet seuraaville johdinpaksuuksille:

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

WTT12LC-B2513 PowerProx. Verkkodatalehti

WTT12LC-B2513 PowerProx. Verkkodatalehti WTTLC-B53 PowerProx Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTTLC-B53 843 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P Q R S T Ominaisuudet

Lisätiedot

Anturit Lähestymisanturit Sarja ST4. Luetteloesite

Anturit Lähestymisanturit Sarja ST4. Luetteloesite Anturit ähestymisanturit Sarja ST uetteloesite 2 Anturit ähestymisanturit Sarja ST ST Anturi, Sarja ST Mukana kaapeli Avoimet kaapelin päät, -napainen Anturi, Sarja ST mm C-ura Mukana kaapeli Pistoke,

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen

Lisätiedot

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 C493 on 15-napainen liitin, jonka avulla päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja päällirakenteen ohjausjärjestelmän (BWS, Bodywork

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

Kompaktisäädin 227PM. Kompaktisäädin 227PM

Kompaktisäädin 227PM. Kompaktisäädin 227PM 'in kompaktisäädin 227PM on täydellinen yksikkö, joka sisältää toimilaitteen, dynaamisen paine-eroanturin paineesta riippuvaan ilmavirran säätöön ja 3-numeroisella näytöllä varustetun käyttöliittymän,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ehdollisia lähtösignaaleja on kolme (3), ja päällirakentaja voi käyttää niitä erilaisten päällirakennetoimintojen ja laitteiden ohjaamiseen. Käyttäytyminen Nämä 3 ehdollista lähtösignaalia

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Radiokaukosäädin. Eberspächer. Tekninen kuvaus Käyttöohje Asennusohje

Radiokaukosäädin. Eberspächer. Tekninen kuvaus Käyttöohje Asennusohje Radiokaukosäädin Tekninen kuvaus Käyttöohje Asennusohje Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500 www.eberspaecher.com

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen

Lisäys käyttöohjeeseen DFIA lisäkortin asentaminen Painos: 0/000 05 33x / fi Tämä tiedote ei korvaa varsinaista käyttöohjetta! Asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen tapaturmanehkäisymääräyksiä

Lisätiedot

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay IS 310 IS 3360 FI Oy Hedtec Ab Lauttasaarentie 50 FI-00200 Helsinki Tel.: +35/9/62 1 Fax: +35/9/673 13 www.hedtec.fi/valaistus lighting@hedtec.fi 0000000 110014479 Technische 11/2012_D Änderungen vorbehalten.

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot