KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut. Olavinkatu Savonlinna. 5.3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut. Olavinkatu 27 57130 Savonlinna. 5.3."

Transkriptio

1 HANKESUUNNITELMA Sivu 1/15 Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu Savonlinna Hanke: SAIMAAN LUONTO- JA KULTTUURIKESKUS RIIHISAARI KORJAUSRAKENTAMINEN Kuva: Hanne Kosonen Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27, Savonlinna puh , faksi

2 Sivu 2/15 SAIMAAN LUONTO- JA KULTTUURIKESKUS RIIHISAARI KORJAUSRAKENTAMINEN SAIMAAN LUONTO- JA KULTTUURIKESKUS RIIHISAARI - korjausrakennushanke käsittää Savonlinnan kaupungin ja Metsähallituksen yhteisen Saimaan luontoja kulttuurikeskuksen vaatimat tilajärjestelyt, rakennuksen talotekniikan korjauksen ja kuntotutkimuksessa pvm todettujen välittömien kosteusvaurioiden korjaustoimenpiteet. Hankesuunnitelma tehdään sivistyslautakunnan päätökseen perustuen: Sivistyslautakunta päättää kulttuurijaoston :n 8 kohdalla tekemän esityksen mukaisesti käynnistää Riihisaaren museorakennuksen peruskorjauksen suunnittelun laadituttamalla hankesuunnitelman, joka sisältää kulttuurijaoston päätöksen selostusosassa esitetyt asiat. Hankesuunnitelma laaditaan teknisen toimialan toimitilapalvelujen johdolla rakennushankkeista hyväksytyn prosessisuunnitelman mukaisesti siten, että hankesuunnitelma valmistellaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Sivistyslautakunta nimeää hankesuunnittelutyöryhmään seuraavat sivistystoimen edustajat: museotoimenjohtaja Mirjam Kosunen, intendentti Kirsi Liimatainen, museomestari Seppo Immonen ja kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo. Hankesuunnitelman valmistelu on tehty toimitilapalvelun ohjauksessa. Työskentelyyn on osallistunut edellä mainittujen käyttäjien lisäksi Arkkitehdit AM & AM Oy / Antti Mustonen ja vuosisopimussuunnittelijat. Saimaan luonto ja kulttuurikeskuksen tilajärjestelyihin liittyvä arkkitehtisuunnittelu on rahoitettu maakuntaliiton EAKR-rahoitteisesta Riihisaaresta Saimaan luonto- ja kulttuurikeskushankkeesta. Talotekniikka - ja kosteusvauriokorjauksiin on anottu kaupungin investointiohjelmaan euroa vuonna Savonlinna

3 Sivu 3/15 1. YHDYSHENKILÖT NYKYTILANTEEN ANALYYSI Kohteen kuvaus Rakennushistorialliset ja asemakaavalliset tiedot Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet Nykyisien toimitilojen tekniset puutteet Kiinteistön käyttöaste ja siitä saatavat tuotot TOIMINNAN KUVAUS Kuvaus tilaajan toiminnasta Toiminta Henkilökunta Tilojen käyttö Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE Perustelut Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen tilajärjestelyille Talotekniikkaan tehtävät korjaukset Kuntotutkimuksen pvm mukaiset kosteuskorjaustarpeet HUONETILAOHJELMA Huonetilaohjelman kuvaus Tilaluettelo SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Rakennuspaikka Alueen käyttösuunnitelma Pintavaaitus Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset TOTEUTTAMISAIKATAULU PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS Perustamiskustannukset Rakennuksen ylläpitokustannukset...15 Liitteet Liite 1: Sisäilmatutkimus, Liite 2: Korjaussuunnitelmat Liite 3: Luonnossuunnitelmat Liite 4: Pintavaaitus

4 Sivu 4/15 1. YHDYSHENKILÖT Tilaaja / Rakennuttaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27, Savonlinna kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, Rakennuttajatehtävät: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27, Savonlinna rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen, kiinteistötyöpäällikkö Risto Huttunen, suunnitteluinsinööri Ritva Kutvonen, Käyttäjät: Sivistystoimiala / Maakuntamuseo Riihisaari, Savonlinna museotoimenjohtaja Mirjam Kosunen, intendentti Kirsi Liimatainen, museomestari Seppo Immonen, kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo, Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit AM&AM Oy Satamakatu 1, Savonlinna Antti Mustonen,

5 Sivu 5/15 Rakennesuunnittelu: Ins.tsto S.O.Kosonen Oy Kangastie 1 as 8, Savonranta Seppo Kosonen, Marko Kujala, LVIA-suunnittelu: Rejlers Oy Kirkkokatu 7 A, Savonlinna Hannu Tuunanen, Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy Tulliportinkatu 1, Savonlinna Jyri Kemppinen, NYKYTILANTEEN ANALYYSI 2.1 Kohteen kuvaus Savonlinnan maakuntamuseo Riihisaari on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä Etelä-Savon kulttuurihistoriallinen keskusmuseo vuodesta 1984 lähtien. Museo avattiin vuonna Vuodesta 2008 museolla ja Metsähallituksella/luontopalvelut on ollut yhteiset museokauppa- ja asiakaspalvelutilat sekä museon perusnäyttelyn yhteydessä Nestori-luontonäyttely. Rakennuksen huoneistoala on 2120 m2, bruttoala 2346 m2 ja tilavuus 9625 m3. Rakennuksen LVIA- ja sähkötekniikka on osin uusittu vuonna Näyttelytilan IV kanavointi TIK 1 osalta on varustettu kostutuksella ja jäähdytyksellä. Rakennus on liitetty kaukolämpöön vuonna 1983.

6 Sivu 6/ Rakennushistorialliset ja asemakaavalliset tiedot Uusklassismia edustava rakennus on rakennettu 1852 Ernst Bernhard Lohrmnin piirustusten mukaan kruunun jyvämakasiiniksi vuonna Rakennus on ulkoarkkitehtuuriltaan lähes alkuperäisessä asussaan. Savonlinnan kaupungin omistukseen rakennus tuli 1963 ja se sanerattiin museoksi 1980-luvun alkuvuosina arkkitehtitoimisto Eero Raatikainen Ky:n suunnitelmien mukaisesti. Riihisaari ja sillä sijaitseva makasiinirakennus on suojeltu 1965 rakennussuojelulailla ja kuuluu Olavinlinnan, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisemaan, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Maakuntakaavassa Riihisaari kuuluu osaksi valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta merkittävää aluetta. Riihisaaren alueelle ei ole asemakaavaa. Riihisaari on yleiskaavassa (1997) rakennuslain tai rakennussuojelulain nojalla suojeltua tai suojeltavaa aluetta, SR. Asemakaavoitus Riihisaareen on vireillä. 2.3 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet Museon kokonaispinta-ala on 1978 m², josta näyttelytilaa on noin 950 m² ja varastotilaa noin 450 m². Näyttely- ja varastotilat on varustettu kosteudensäätölaitteilla. Näyttelytilat on ilmastoitu. Rakennuksessa on paloilmoituslaite, lvihälytyslaite, murtohälytysjärjestelmä ja työajanseurantajärjestelmä. Ulkoalueilla on tallentavaa kameravalvontaa. Lasten- ja nuorten kanssa tehtävä työ on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa keskuksen toimintaa, johon tarvitaan tekemällä oppimiseen tarkoitettua työpajatilaa. Myös venäläiset matkailijat ovat kasvava ryhmä, joka on erittäin kiinnostunut alueen kulttuuriperinnöstä. Toiminnan kehittäminen asettaa uusia vaatimuksia asiakaspalvelutiloille. Museossa tarvitaan myös kirjastoa sekä monitoimitilaa, joka muuntuu luentosalista vuokrattavaksi kokous- ja juhlatilaksi. Tilojen kehittämisen ja uudistamisen myötä keskus palvelisi myös paremmin erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien areenana. Näyttelytilojen kehittäminen ja uudistaminen mahdollistaa museon ja Metsähallituksen yhteisen perusnäyttelyn sekä vaihtuvien näyttelyjen pysymisen osana museon toimintaa myös jatkossa. Näyttelyiden tekninen rakentaminen ja ylläpitäminen on nyt ongelmallista, koska teknistä tilaa ei ole. Keskeistä tilojen uudistamisessa on myös työprosessien kehittäminen ja työolosuhteiden ja - turvallisuuden parantaminen. Tavoitteena on saada asianmukainen tekninen työtila.

7 Sivu 7/ Nykyisien toimitilojen tekniset puutteet Tutkituissa rakenteissa todettiin kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka voivat heikentää rakennuksen sisäilmanlaatua. Epäpuhtaudet vaurioituneista rakenteista voivat kulkeutua korvausilman mukana sisäilmaan rakenteiden epätiiveyskohtien (epätiiviit läpiviennit, rakenteiden liitokset ym.) kautta. Rakennuksessa materiaalinäyttein todettujen ja aistinvaraisesti havaittujen kosteusvaurioiden vuoksi kohteessa joudutaan suorittamaan korjaustoimenpiteitä. Vaurioituneiden rakenteiden korjaamiseksi ja uudelleenvaurioitumisen estämiseksi tulee rakennuksen alapohja, välipohja, yläpohja ja ulkoseinärakenteisiin kohdistaa korjaustoimenpiteitä. Alapohjarakenne Ryömintätilaisessa alapohjarakenteessa todettiin kosteus- ja mikrobivaurioita. Rakenteen kantavassa puisessa sekundääripalkistossa todettiin lahovauriota, joilla voi olla rakenteen kantavuutta heikentävä vaikutus. Perusmuurin ja alapohjarakenteen liitosalueella havaittiin paikoin näkyvää vettä alapohjarakenteissa (sementtikivilevyissä ja puupalkistossa) sekä perusmuurissa. Ryömintätilan puolelta todettiin ilmavirtaus sisätiloihin päin rakenneliitosten ja luukkujen kautta, joten epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan. Maanvastaisella osalla rakenteessa ei todettu vaurioita. Mineraalivillaeristetyssä maanvastaisessa alapohjarakenteessa on kuitenkin merkittävä vaurioitumisriski. Rakenteen lattioiden maalipinnoitteet todettiin kulumisen ja mahdollisen kosteusrasituksen vuoksi vaurioituneiksi. Ulkoseinä- ja perusmuurirakenne Alkuperäisen rakenteen sisäpinnalle koolattu lämmöneristetty ulkoseinärakenne todettiin kosteus- ja mikrobivaurioituneeksi ensimmäisessä kerroksessa Nestorinäyttelytilassa (ulkoseinien sisäpinnan levyrakenteiden pinnoilla havaittiin näkyvää mikrobikasvustoa ja kosteusjälkiä). Kolmannen kerroksen ulkoseinän puurakenteissa ja ulkopinnan sementtikivilevyissä havaittiin tuoreita vesijälkiä. Rakenteesta kerätyssä materiaalinäytteessä todettiin mikrobiovaurio. Välipohjarakenteet Välipohjarakenteet todettiin vaurioituneiksi ulkoseiniin rajoittuvilla reunaosillaan näyttelytilojen puolella. Välipohjien puupalkiston ulkoseinäliitoksissa havaittiin kosteusjälkiä. Kolmannen kerroksen varastotilojen välipohjarakenne on niin ikään vaurioitunut ulkoseiniin rajoittuvilta reunaosiltaan. Toimistotilojen puolella välipohjarakenteeksi todettiin teräsbetonilaatta.

8 Sivu 8/15 Yläpohja- ja vesikattorakenteet Yläpohjarakenteet todettiin kosteus- ja mikrobivaurioituneiksi kolmannen kerroksen sivu-tilojen osalla. Lisäksi ko. tiloissa havaittiin erittäin runsaasti lintujen ulosteita ja raatoja. Sivutilojen osalla peltikatteen alapinnalla havaittiin tiivistynyttä vettä. Tiloihin pääsee kulkeutumaan sisäilman kosteutta toisen kerroksen tilojen kautta, joka tiivistyy rakenteen viileille pinnoille. Selkeitä vesikatteen vuotokohtia ei havaittu. Vinon yläpohjarakenteen tuulettuvuus todettiin pääosin riittäväksi. Rakenteesta kerätyssä näytteessä todettiin heikko viite vauriosta. Sisäilmatutkimukset Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n otettujen näytteiden mukaan museon näyttelytilassa oli homeitiöitä enemmän kuin tyypillisessä työympäristössä. Näytteessä todettiin yksi pesäke tavanomaisesta lajistosta poikkeavaa homesukua. Liite Kiinteistön käyttöaste ja siitä saatavat tuotot Rakennus on kokonaisuudessaan vuokrattu museotoiminalle. Sisäisen vuokran ylläpitovastike on / vuosi ja pääomavastike / vuosi. Savonlinnan maakuntamuseo oli vuonna 2014 avoinna 321 päivää ja kävijöitä oli Käyttöaste on ollut 88 %. Savonlinnan maakuntamuseo oli vuonna 2013 avoinna 288 päivää ja kävijöitä oli Käyttöaste on ollut 78 %. Suomessa valtionosuuden piirissä olevat museot olivat avoinna vuonna 2013 keskimäärin 198 päivää ja kävijöitä oli keskimäärin , ja käyttöaste on ollut keskimäärin 54 %. Museotoimen tuotot olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. 3. TOIMINNAN KUVAUS 3.1 Kuvaus tilaajan toiminnasta Savonlinnan maakuntamuseo on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä Etelä- Savon kulttuurihistoriallinen keskusmuseo vuodesta 1984 lähtien, jonka toimialue on Etelä-Savon maakunta. Ympärivuotisesti toimivan maakuntamuseon painopistealueena on Saimaan kulttuurihistoria ja sisävesiliikenteen historia.

9 Sivu 9/15 Savonlinnan maakuntamuseo kuuluu kaupungin sivistystoimen toimialaan ja toimii kulttuurilautakunnan alaisuudessa. Museotoimi ei kuulu kunnan lakisääteisiin palveluihin. Museopalveluiden käyttämisen on todettu edistävän terveyttä. Museotoimintaa ohjaavat lait ja asetukset Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. (Museolaki 729/1992) Maakuntamuseon tehtävät 1. edistää museotoimintaa ja kulttuuriympäristön säilymistä toimintaalueellaan, 2. huolehtia alueensa museotoiminnan keskinäisestä yhteistyöstä ja kulttuuriperintöön liittyvän tiedon saatavuudesta, 3. antaa asiantuntija-apua toimialaansa liittyvissä kysymyksissä, 4. huolehtia niistä valtiolle kuuluvista tehtävistä, joista on Museoviraston kanssa erikseen sovittu ja 5. suorittaa opetusministeriön antamat muut tehtävät. (Museoasetus 1192/2005) 3.2 Toiminta Museon perustehtäviä ovat kulttuuriperinnön tallentaminen, tutkiminen ja esittely. Riihisaari on Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistunut matkailukohde ja kaupunkilaisten jokamiehen kulttuurilaitos, jonka kynnys on matalalla. Ympärivuotista näyttely- ja tapahtumatoimintaa tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuodesta 2008 museolla ja Metsähallitus/luontopalvelut on ollut yhteiset museokauppa- ja asiakaspalvelutilat sekä museon perusnäyttelyn yhteydessä Nestori-luontonäyttely. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Riihisaareen sisällöltään kattavin Saimaan luontoa ja kulttuuria esittelevä, ympärivuotinen ja matkailullisesti vetovoimainen kansainvälinen käyntikohde Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus. 3.3 Henkilökunta Nykyinen henkilöstörakenne on seuraava: Museotoimessa työskentelee vakituisesti 10 henkilöä:

10 Sivu 10/15 museotoimenjohtaja, intendentti, museoamanuenssi, arkeologitutkija, maakuntamuseotutkija, museomestari, näyttelymestari, konservaattori, toimistosihteeri, asiakkuusvastaava. Määräaikaisia on 2 8 vuodessa ja muita työharjoittelijoita. Metsähallituksen palkkaamana Riihisaaressa työskentelee yksi kausityöntekijä kesäkaudella. 3.4 Tilojen käyttö Tilat ovat käytössä ympärivuotisesti maanantaista sunnuntaihin: arkisin klo 7 17 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet Museoviraston lausunnossa (2012) Riihisaaren miljöö suunnitelmasta todetaan, että lisärakentaminen Riihisaareen on kyseenalaista. Tästä lähtökohdasta museon toiminnan kehittäminen tilojen osalta pitää ratkaista museorakennuksen nykyisten seinien sisäpuolella. 4. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 4.1 Perustelut Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen tilajärjestelyille Edellä kuvatusta toiminnasta ja nykyisistä toimitiloja koskevista tiedoista ilmenee, että uusien ja riittävien toimitilojen saaminen on välttämätöntä, jotta museo voi hoitaa sille uskotut tehtävät. Keskeinen tavoite on, että kaikki toiminta saadaan mahdutettua yhteen ja samaan kiinteistöön esinesäilytystiloja ja niihin liittyviä työtiloja lukuun ottamatta. Museon toimintaa ei ole tarkoitus laajentaa, vaan tilaohjelma perustuu toiminnan nykyiseen mitoitukseen. Verrattaessa hankesuunnitelman huonetilaohjelmaa nykyisiin tiloihin on huomattavaa, että tilamäärän kasvu nykyisiin toimitiloihin nähden johtuu siitä, että tilat on suunniteltu asianmukaisen kokoisiksi. Tilojen kehittäminen parantaa olosuhteita ja turvallisuutta. Uutta nykyisiin tiloihin verrattuna ovat esteetön pääsisäänkäynti, toimivat asiakaspalvelutilat, työpajatila, varasto vaihtuville näyttelyille ja työpajalle sekä tekninen tila, monitoimitila keittotilalla ja kalustevarastolla, kirjasto/työskentelytila, digitointityöpiste, arkisto ja valokuva-arkisto.

11 Sivu 11/15 Toiminnan kehittäminen asettaa uusia vaatimuksia asiakaspalvelutiloille. Työpajatila on tarkoitettu tekemällä oppimiseen, muuntuva monitoimitila erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, työtilat näyttelyiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen sekä tila vaihtuvien näyttelyiden välivarastointiin. Kirjasto-, arkisto- ja kuva-arkistotilat sekä digitointityöpiste ovat kokoelmatyötä ja asiakaspalvelua varten. 4.2 Talotekniikkaan tehtävät korjaukset Talotekniikan välittöminä korjaustarpeita ovat: - Rakennuksen lämmönvaihdin on teknisen elinkaarensa päässä, se on hankittu Rakennuksen sisäilman laadun varmistamiseksi tehdään IV kanavien nuohous tarvittavilta osin - Rakennuksen ilmanvaihdon tasapainotus, millä varmistetaan ettei vioittuneista rakenteista pääse epäpuhtauksia sisäilmaan. Tasapainotus tehdään siinä laajuudessa kuin nykyisellä kapasiteetilla on mahdollista. 4.3 Kuntotutkimuksen pvm mukaiset kosteuskorjaustarpeet Kuntotutkimuksessa todettujen vikojen korjausehdotus, vuosisopimusrakennesuunnittelija Ins.tsto S.O.Kosonen / Marko Kujalan esitys: 1. Rakennuspohja ja tonttialueen kuivatus - Sadevesijärjestelmä on puutteellinen - Maanpinta kallistuu rakennusta kohti sen pohjois-puolella Toimenpiteet - Sadevesijärjestelmän rakentaminen - Salaojien rakentaminen mahdollisuuksien mukaan - Pintavesisuunnitelma laadittava - Rakennuksen muurin eristäminen ulkopuolelta - Lumen kasaamiseen ohjeistusta, sulamisvesien vähentäminen 2. Alapohja - Kantavat rakenteet pääasiassa kunnossa, puupalkistossa lahoa - Alapohjan tuuletus puutteellinen - Alapohjassa orgaanista jätettä ja muottilautoja - Täyttömaa hienorakeista hiekkaa - Maanpinta epätasainen ja pinnalla suuria kiviä

12 Sivu 12/15 Toimenpiteet - Kantavan puupalkiston laho on peräisin ennen 1980-luvulla tehtyä rakennustyötä. Puupalkisto on todennäköisesti uudelleen käytettyä. Puupalkistossa ei voida havaita viimeaikaisia muutoksia joten rakenteilla ei ole välitöntä korjaustarvetta. - Puupalkiston kunto tulee huomioida jos alapohjan kuormitus muuttuu olennaisesti, puupalkistoa tulee vahvistaa tai korvata kuormituksen lisääntyessä. - Tuulettuvan alapohjan tiiveys korjattava, liittymät pilareihin ja muuriin tiivistettävä - Tuulettuvan alapohjan tuuletusta lisättävä, koneellinen ilman poisto - Alapohjasta on poistettava orgaaninen jäte ja muottilaudat - Alapohjassa tulisi suorittaa määräajoin tarkastus (kevät + syksy) - Kosteusvaihteluiden tasaamiseksi tulisi asentaa kosteutta sitova kerros alapohjan alle maanpintaan esim. 300mm kevytsoraa 3. Ulkoseinät - Ulkoseinien sisäpuolella ei kesän jäljiltä ole näkyviä vaurioita Toimenpiteet - Talvella havaitut ongelmat kohdistuvat ulkoseinän (muurin) sisäpuolelle rakennettuihin rakenteisiin. Ulkoseinän sisäpuoliset rakenteet tulee uusia. 4. Välipohja - Välipohjassa ei näkyviä vaurioita Toimenpiteet - Sisäpuolisten korjauksien yhteydessä tulisi tarkistaa välipohjan eristeet ulkoseinän läheisyydessä ja korvata vaurioituneet - Välipohjan kantavien puupalkkien päät tulee suojata/huomioida kun ulkoseinän sisäpuolista rakennetta uusitaan 5. Yläpohja - Yläpohjan kantavissa rakenteissa on havaittavissa osittaista vaurioitumista - Vesikattorakenteet kunnossa - Kuntotutkimuksessa on havaittu ongelmia rakenteiden tiiveyden ja varsinkin höyrynsulun kanssa. Rakenteiden läpi on vuotanut ilmaa josta talviaikaan tiivistyy vettä josta on seurauksena vesivalumajäljet rakenteiden ulkopinnoissa Toimenpiteet - Rakenteet tulisi tiivistää (höyrynsulku) ja vaurioituneet eristeet uusia

13 Sivu 13/15 - Yläpohjan sivukotelot tulee puhdistaa Korjaussuunnitelmat liite 2 5. HUONETILAOHJELMA 5.1 Huonetilaohjelman kuvaus Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen suunnittelussa on kolme keskeistä tilamuutostavoitetta verrattuna oleviin tiloihin; - Perusnäyttely siirtyy 1. kerroksesta toiseen kerrokseen ja vaihtuvat näyttelyt ensimmäiseen kerrokseen. Nykyinen 2. kerroksen korkea tila säilyy myös vaihtuvien näyttelyiden mahdollisena tilana ja samoin edelleen luento- tai kokoustilana. Sen yhteyteen tulee kalustevarasto ja keittiönurkkaus tarjoilujen järjestämistä varten kerroksen tilat muutetaan varastotiloista museotiloiksi ja sinne tehdään käynti eli portaat näyttelytiloista nykyisten portaiden kohdalta. Kolmas kerros on lähinnä tutkimuskäytössä ja yleisön osalta sen käyttö on rajattua. - 1, kerroksen aulatiloja laajennetaan ja väljennetään. Tämä saadaan aikaan siirtämällä sisäänkäyntiä ja muuttamalla museokauppa nykyisten näyttelytilojen puolelle. Lisäksi tulee useita pienempiä tilamuutoksia, joilla selkeytetään olevia tiloja. Ja edelleen Riihisaaren alueelle on mahdollista sijoittaa kevytrakenteisia venekatoksia, jolloin tiloja Piispanmäen kalliosuojan kokoelmatiloista vapautuu tilaa mm. 3. kerroksesta sinne sijoitettavalle esineistölle. 5.2 Tilaluettelo Luonnossuunnitelmat liite 3. Suunnitelman huonetilaluettelo; Museokauppa ja ASPA-tila Vaihtuvat näyttelyt Työpajatila Monitoimitila Tekninen työtila Perusnäyttely Kirjasto, arkisto ja kuva-arkisto sekä tila aineistojen vastaanottoon, käsittelyyn ja selailuun -projektityöntekijä -Kokoustila Varastotiloja 200 m m2 70 m2 90 m m2 300 m2 300 m2 50 m2

14 Sivu 14/15 Kansliatila 11,5m2 1.krs, näyttelytila 597,5 m2 (porr. ja tk 11,5 m2) 2.krs, näyttelytila 597,5 m2 (porrasaukko 18,0 m2 3.krs, käyt. oleva tila 345,0 m2 (+ proj.huone 8,0 m2 ja museokaupan varasto 32,5 m 6. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 6.1 Rakennuspaikka Rakennuspaikka, Riihisaari sijaitsee Savonlinnan 1. kaupunginosassa, Olavinlinnan vieressä. Alueen koko on noin 2 ha. Alueella ei ole asemakaavaa. 6.2 Alueen käyttösuunnitelma Riihisaaresta on tarkoitus kehittää maakuntamuseon ja Metsähallituksen yhteistyönä Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus. Kaavamuutoksessa otetaan kantaa suojelukokonaisuuden säilymiseen ja suojelun perusteisiin sekä mahdollisten lisärakennusten määrään. Alueelle ja rakennukselle tehtäviin muutoksiin tarvitaan museoviraston ja/tai alueellisen valtion kaavaohjauksesta vastaavan viranomaisen hyväksyntä. 6.3 Pintavaaitus Rakennuksen ympäristön kalliomuodon mittauksista pyydetään tonttipalveluilta selvitys. Liite Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset alueen ja rakennuksen suojeluvaatimukset kallioperän muotoa ei saa muuttaa 7. TOTEUTTAMISAIKATAULU Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että rakennuksen talotekniset korjaukset tehdään vuosina Saimaan kulttuuri- ja luontokeskuksen vaatimat tilajärjestelyt aiheuttavat rakennuksen talotekniikkaan täydellistä uusimista, mistä syytä rakennuksen talotekniikkaan tehtävät korjaukset ovat tässä vaiheessa vain rakennuksen säilyvyyden vaatimia toimenpiteitä. Taloudellisista syistä luonto- ja kulttuurikeskuksen tilajärjestelyt eivät mahdu vuoteen 2023 ulottuvaan investointiohjelmaan. Talotekniikan ja kuntotutkimuksen vaatimien välttämättömien korjausten aikatauluksi esitetään seuraavaa vuonna 2015:

15 Sivu 15/15 Hankesuunnitelma valmis Hankesuunnitelman käsittely lautakunnissa maaliskuu 2015 Lämmönvaihtimen uusiminen, kesäkuu 2015 IV- kanavien nuohous syyskyy 2015 Katto- ja pintavesien poisjohdatus syys - lokakuu 2015 Näyttelytilan seinän uusiminen vuosi 2016 Yläpohjarakenteiden korjaus vuosi 2016 Valvontakamerat PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 8.1 Perustamiskustannukset Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen tilamuutoksille ei ole laskettu kustannusarviota, koska hankkeen toteutus siirtyy joka tapauksessa pitkälle tulevaisuuteen. Välittömät talotekniset ja kosteusvauriokorjauksille on varattu talousarvioon alv 0 %. Vuoden 2016 korjauksiin anotaan alv 0 %. 8.2 Rakennuksen ylläpitokustannukset Rakennuksen ylläpitomenot vuonna 2014 olivat ja poistot Esitetyillä välittömillä korjaustoimenpiteillä ei ole merkitystä rakennuksen ylläpitokustannuksiin. Korjauksilla varmistetaan suojelukohteena olevan rakennuksen säilyvyys sekä terveelliset työskentely- ja näyttelytilat. Ilman näitä toimenpiteitä on vaarassa rakennuksen tilojen käyttökielto. Korjaukset on korjausvastuun mukaisia korjauksia eikä niillä ole merkitystä museotoimelta perittävään sisäiseen vuokraan.

16

17

18

19

20

21

22

23

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16 16.2.2016 67 Asianro 2338/10.03.02/2014 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

SUOJELTU RAKENNUS JA SISÄILMAONGELMA. Selja Flink

SUOJELTU RAKENNUS JA SISÄILMAONGELMA. Selja Flink SUOJELTU RAKENNUS JA SISÄILMAONGELMA Selja Flink 20.10.2016 SUOJELLUT RAKENNUKSET Senaatilla rakennuksia n. 11 000 kpl Niistä suojeltuja n. 500 kpl (Kaavasuojelu, Laki rakennusperinnön suojelemisesta,

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

RIIHISAARI, 1. kaupunginosa 18.4.2012, päivitetty 9.5.2012 PB

RIIHISAARI, 1. kaupunginosa 18.4.2012, päivitetty 9.5.2012 PB RIIHISAARI, 1. kaupunginosa 18.4.2012, päivitetty 9.5.2012 PB Jokaisesta vireillä olevasta asemakaavasta laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulutoiminta Keskuskoulu ja Lukio Laihia Tilavuus:

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi museolain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi museolakia. Laissa tarkistettaisiin museon valtionosuuden saamisen

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Suurimmat syyt, jotka aiheuttivat päivähoidon siirtymistarpeen, olivat välipohja- ja yläpohjarakenteiden kunto ns. asuntopäässä.

Suurimmat syyt, jotka aiheuttivat päivähoidon siirtymistarpeen, olivat välipohja- ja yläpohjarakenteiden kunto ns. asuntopäässä. Venesjärven päiväkodin tarveselvitys 1. Taustaa Rakennuksen omistaja, Kankaanpään kaupunki, on tilannut kuntotutkimuksen Venesjärven koulurakennuksen kunnon selvittämiseksi. Tutkimusten tavoitteena on

Lisätiedot

ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI

ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI TEKNINEN HANKESUUNNITELMA ALAPOHJAN KOSTEUSVAURIOKORJAUS 17.10.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 17.10.2011

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.10.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Rakennetekninen arviointi rakennuksien peruskorjattavuudesta Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Sivu 2 / 16 Sisällys 1. Yleistä... 3

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN Tekninen lautakunta 62 23.08.2011 Tekninen lautakunta 73 20.09.2011 KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN TELA 62 TELA 53 TELA 32 TELA 22.02.2011 8

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot