KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut. Olavinkatu Savonlinna. 5.3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut. Olavinkatu 27 57130 Savonlinna. 5.3."

Transkriptio

1 HANKESUUNNITELMA Sivu 1/15 Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu Savonlinna Hanke: SAIMAAN LUONTO- JA KULTTUURIKESKUS RIIHISAARI KORJAUSRAKENTAMINEN Kuva: Hanne Kosonen Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27, Savonlinna puh , faksi

2 Sivu 2/15 SAIMAAN LUONTO- JA KULTTUURIKESKUS RIIHISAARI KORJAUSRAKENTAMINEN SAIMAAN LUONTO- JA KULTTUURIKESKUS RIIHISAARI - korjausrakennushanke käsittää Savonlinnan kaupungin ja Metsähallituksen yhteisen Saimaan luontoja kulttuurikeskuksen vaatimat tilajärjestelyt, rakennuksen talotekniikan korjauksen ja kuntotutkimuksessa pvm todettujen välittömien kosteusvaurioiden korjaustoimenpiteet. Hankesuunnitelma tehdään sivistyslautakunnan päätökseen perustuen: Sivistyslautakunta päättää kulttuurijaoston :n 8 kohdalla tekemän esityksen mukaisesti käynnistää Riihisaaren museorakennuksen peruskorjauksen suunnittelun laadituttamalla hankesuunnitelman, joka sisältää kulttuurijaoston päätöksen selostusosassa esitetyt asiat. Hankesuunnitelma laaditaan teknisen toimialan toimitilapalvelujen johdolla rakennushankkeista hyväksytyn prosessisuunnitelman mukaisesti siten, että hankesuunnitelma valmistellaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Sivistyslautakunta nimeää hankesuunnittelutyöryhmään seuraavat sivistystoimen edustajat: museotoimenjohtaja Mirjam Kosunen, intendentti Kirsi Liimatainen, museomestari Seppo Immonen ja kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo. Hankesuunnitelman valmistelu on tehty toimitilapalvelun ohjauksessa. Työskentelyyn on osallistunut edellä mainittujen käyttäjien lisäksi Arkkitehdit AM & AM Oy / Antti Mustonen ja vuosisopimussuunnittelijat. Saimaan luonto ja kulttuurikeskuksen tilajärjestelyihin liittyvä arkkitehtisuunnittelu on rahoitettu maakuntaliiton EAKR-rahoitteisesta Riihisaaresta Saimaan luonto- ja kulttuurikeskushankkeesta. Talotekniikka - ja kosteusvauriokorjauksiin on anottu kaupungin investointiohjelmaan euroa vuonna Savonlinna

3 Sivu 3/15 1. YHDYSHENKILÖT NYKYTILANTEEN ANALYYSI Kohteen kuvaus Rakennushistorialliset ja asemakaavalliset tiedot Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet Nykyisien toimitilojen tekniset puutteet Kiinteistön käyttöaste ja siitä saatavat tuotot TOIMINNAN KUVAUS Kuvaus tilaajan toiminnasta Toiminta Henkilökunta Tilojen käyttö Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE Perustelut Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen tilajärjestelyille Talotekniikkaan tehtävät korjaukset Kuntotutkimuksen pvm mukaiset kosteuskorjaustarpeet HUONETILAOHJELMA Huonetilaohjelman kuvaus Tilaluettelo SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Rakennuspaikka Alueen käyttösuunnitelma Pintavaaitus Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset TOTEUTTAMISAIKATAULU PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS Perustamiskustannukset Rakennuksen ylläpitokustannukset...15 Liitteet Liite 1: Sisäilmatutkimus, Liite 2: Korjaussuunnitelmat Liite 3: Luonnossuunnitelmat Liite 4: Pintavaaitus

4 Sivu 4/15 1. YHDYSHENKILÖT Tilaaja / Rakennuttaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27, Savonlinna kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, Rakennuttajatehtävät: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27, Savonlinna rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen, kiinteistötyöpäällikkö Risto Huttunen, suunnitteluinsinööri Ritva Kutvonen, Käyttäjät: Sivistystoimiala / Maakuntamuseo Riihisaari, Savonlinna museotoimenjohtaja Mirjam Kosunen, intendentti Kirsi Liimatainen, museomestari Seppo Immonen, kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo, Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit AM&AM Oy Satamakatu 1, Savonlinna Antti Mustonen,

5 Sivu 5/15 Rakennesuunnittelu: Ins.tsto S.O.Kosonen Oy Kangastie 1 as 8, Savonranta Seppo Kosonen, Marko Kujala, LVIA-suunnittelu: Rejlers Oy Kirkkokatu 7 A, Savonlinna Hannu Tuunanen, Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy Tulliportinkatu 1, Savonlinna Jyri Kemppinen, NYKYTILANTEEN ANALYYSI 2.1 Kohteen kuvaus Savonlinnan maakuntamuseo Riihisaari on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä Etelä-Savon kulttuurihistoriallinen keskusmuseo vuodesta 1984 lähtien. Museo avattiin vuonna Vuodesta 2008 museolla ja Metsähallituksella/luontopalvelut on ollut yhteiset museokauppa- ja asiakaspalvelutilat sekä museon perusnäyttelyn yhteydessä Nestori-luontonäyttely. Rakennuksen huoneistoala on 2120 m2, bruttoala 2346 m2 ja tilavuus 9625 m3. Rakennuksen LVIA- ja sähkötekniikka on osin uusittu vuonna Näyttelytilan IV kanavointi TIK 1 osalta on varustettu kostutuksella ja jäähdytyksellä. Rakennus on liitetty kaukolämpöön vuonna 1983.

6 Sivu 6/ Rakennushistorialliset ja asemakaavalliset tiedot Uusklassismia edustava rakennus on rakennettu 1852 Ernst Bernhard Lohrmnin piirustusten mukaan kruunun jyvämakasiiniksi vuonna Rakennus on ulkoarkkitehtuuriltaan lähes alkuperäisessä asussaan. Savonlinnan kaupungin omistukseen rakennus tuli 1963 ja se sanerattiin museoksi 1980-luvun alkuvuosina arkkitehtitoimisto Eero Raatikainen Ky:n suunnitelmien mukaisesti. Riihisaari ja sillä sijaitseva makasiinirakennus on suojeltu 1965 rakennussuojelulailla ja kuuluu Olavinlinnan, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisemaan, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Maakuntakaavassa Riihisaari kuuluu osaksi valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta merkittävää aluetta. Riihisaaren alueelle ei ole asemakaavaa. Riihisaari on yleiskaavassa (1997) rakennuslain tai rakennussuojelulain nojalla suojeltua tai suojeltavaa aluetta, SR. Asemakaavoitus Riihisaareen on vireillä. 2.3 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet Museon kokonaispinta-ala on 1978 m², josta näyttelytilaa on noin 950 m² ja varastotilaa noin 450 m². Näyttely- ja varastotilat on varustettu kosteudensäätölaitteilla. Näyttelytilat on ilmastoitu. Rakennuksessa on paloilmoituslaite, lvihälytyslaite, murtohälytysjärjestelmä ja työajanseurantajärjestelmä. Ulkoalueilla on tallentavaa kameravalvontaa. Lasten- ja nuorten kanssa tehtävä työ on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa keskuksen toimintaa, johon tarvitaan tekemällä oppimiseen tarkoitettua työpajatilaa. Myös venäläiset matkailijat ovat kasvava ryhmä, joka on erittäin kiinnostunut alueen kulttuuriperinnöstä. Toiminnan kehittäminen asettaa uusia vaatimuksia asiakaspalvelutiloille. Museossa tarvitaan myös kirjastoa sekä monitoimitilaa, joka muuntuu luentosalista vuokrattavaksi kokous- ja juhlatilaksi. Tilojen kehittämisen ja uudistamisen myötä keskus palvelisi myös paremmin erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien areenana. Näyttelytilojen kehittäminen ja uudistaminen mahdollistaa museon ja Metsähallituksen yhteisen perusnäyttelyn sekä vaihtuvien näyttelyjen pysymisen osana museon toimintaa myös jatkossa. Näyttelyiden tekninen rakentaminen ja ylläpitäminen on nyt ongelmallista, koska teknistä tilaa ei ole. Keskeistä tilojen uudistamisessa on myös työprosessien kehittäminen ja työolosuhteiden ja - turvallisuuden parantaminen. Tavoitteena on saada asianmukainen tekninen työtila.

7 Sivu 7/ Nykyisien toimitilojen tekniset puutteet Tutkituissa rakenteissa todettiin kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka voivat heikentää rakennuksen sisäilmanlaatua. Epäpuhtaudet vaurioituneista rakenteista voivat kulkeutua korvausilman mukana sisäilmaan rakenteiden epätiiveyskohtien (epätiiviit läpiviennit, rakenteiden liitokset ym.) kautta. Rakennuksessa materiaalinäyttein todettujen ja aistinvaraisesti havaittujen kosteusvaurioiden vuoksi kohteessa joudutaan suorittamaan korjaustoimenpiteitä. Vaurioituneiden rakenteiden korjaamiseksi ja uudelleenvaurioitumisen estämiseksi tulee rakennuksen alapohja, välipohja, yläpohja ja ulkoseinärakenteisiin kohdistaa korjaustoimenpiteitä. Alapohjarakenne Ryömintätilaisessa alapohjarakenteessa todettiin kosteus- ja mikrobivaurioita. Rakenteen kantavassa puisessa sekundääripalkistossa todettiin lahovauriota, joilla voi olla rakenteen kantavuutta heikentävä vaikutus. Perusmuurin ja alapohjarakenteen liitosalueella havaittiin paikoin näkyvää vettä alapohjarakenteissa (sementtikivilevyissä ja puupalkistossa) sekä perusmuurissa. Ryömintätilan puolelta todettiin ilmavirtaus sisätiloihin päin rakenneliitosten ja luukkujen kautta, joten epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan. Maanvastaisella osalla rakenteessa ei todettu vaurioita. Mineraalivillaeristetyssä maanvastaisessa alapohjarakenteessa on kuitenkin merkittävä vaurioitumisriski. Rakenteen lattioiden maalipinnoitteet todettiin kulumisen ja mahdollisen kosteusrasituksen vuoksi vaurioituneiksi. Ulkoseinä- ja perusmuurirakenne Alkuperäisen rakenteen sisäpinnalle koolattu lämmöneristetty ulkoseinärakenne todettiin kosteus- ja mikrobivaurioituneeksi ensimmäisessä kerroksessa Nestorinäyttelytilassa (ulkoseinien sisäpinnan levyrakenteiden pinnoilla havaittiin näkyvää mikrobikasvustoa ja kosteusjälkiä). Kolmannen kerroksen ulkoseinän puurakenteissa ja ulkopinnan sementtikivilevyissä havaittiin tuoreita vesijälkiä. Rakenteesta kerätyssä materiaalinäytteessä todettiin mikrobiovaurio. Välipohjarakenteet Välipohjarakenteet todettiin vaurioituneiksi ulkoseiniin rajoittuvilla reunaosillaan näyttelytilojen puolella. Välipohjien puupalkiston ulkoseinäliitoksissa havaittiin kosteusjälkiä. Kolmannen kerroksen varastotilojen välipohjarakenne on niin ikään vaurioitunut ulkoseiniin rajoittuvilta reunaosiltaan. Toimistotilojen puolella välipohjarakenteeksi todettiin teräsbetonilaatta.

8 Sivu 8/15 Yläpohja- ja vesikattorakenteet Yläpohjarakenteet todettiin kosteus- ja mikrobivaurioituneiksi kolmannen kerroksen sivu-tilojen osalla. Lisäksi ko. tiloissa havaittiin erittäin runsaasti lintujen ulosteita ja raatoja. Sivutilojen osalla peltikatteen alapinnalla havaittiin tiivistynyttä vettä. Tiloihin pääsee kulkeutumaan sisäilman kosteutta toisen kerroksen tilojen kautta, joka tiivistyy rakenteen viileille pinnoille. Selkeitä vesikatteen vuotokohtia ei havaittu. Vinon yläpohjarakenteen tuulettuvuus todettiin pääosin riittäväksi. Rakenteesta kerätyssä näytteessä todettiin heikko viite vauriosta. Sisäilmatutkimukset Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n otettujen näytteiden mukaan museon näyttelytilassa oli homeitiöitä enemmän kuin tyypillisessä työympäristössä. Näytteessä todettiin yksi pesäke tavanomaisesta lajistosta poikkeavaa homesukua. Liite Kiinteistön käyttöaste ja siitä saatavat tuotot Rakennus on kokonaisuudessaan vuokrattu museotoiminalle. Sisäisen vuokran ylläpitovastike on / vuosi ja pääomavastike / vuosi. Savonlinnan maakuntamuseo oli vuonna 2014 avoinna 321 päivää ja kävijöitä oli Käyttöaste on ollut 88 %. Savonlinnan maakuntamuseo oli vuonna 2013 avoinna 288 päivää ja kävijöitä oli Käyttöaste on ollut 78 %. Suomessa valtionosuuden piirissä olevat museot olivat avoinna vuonna 2013 keskimäärin 198 päivää ja kävijöitä oli keskimäärin , ja käyttöaste on ollut keskimäärin 54 %. Museotoimen tuotot olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. 3. TOIMINNAN KUVAUS 3.1 Kuvaus tilaajan toiminnasta Savonlinnan maakuntamuseo on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä Etelä- Savon kulttuurihistoriallinen keskusmuseo vuodesta 1984 lähtien, jonka toimialue on Etelä-Savon maakunta. Ympärivuotisesti toimivan maakuntamuseon painopistealueena on Saimaan kulttuurihistoria ja sisävesiliikenteen historia.

9 Sivu 9/15 Savonlinnan maakuntamuseo kuuluu kaupungin sivistystoimen toimialaan ja toimii kulttuurilautakunnan alaisuudessa. Museotoimi ei kuulu kunnan lakisääteisiin palveluihin. Museopalveluiden käyttämisen on todettu edistävän terveyttä. Museotoimintaa ohjaavat lait ja asetukset Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. (Museolaki 729/1992) Maakuntamuseon tehtävät 1. edistää museotoimintaa ja kulttuuriympäristön säilymistä toimintaalueellaan, 2. huolehtia alueensa museotoiminnan keskinäisestä yhteistyöstä ja kulttuuriperintöön liittyvän tiedon saatavuudesta, 3. antaa asiantuntija-apua toimialaansa liittyvissä kysymyksissä, 4. huolehtia niistä valtiolle kuuluvista tehtävistä, joista on Museoviraston kanssa erikseen sovittu ja 5. suorittaa opetusministeriön antamat muut tehtävät. (Museoasetus 1192/2005) 3.2 Toiminta Museon perustehtäviä ovat kulttuuriperinnön tallentaminen, tutkiminen ja esittely. Riihisaari on Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistunut matkailukohde ja kaupunkilaisten jokamiehen kulttuurilaitos, jonka kynnys on matalalla. Ympärivuotista näyttely- ja tapahtumatoimintaa tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuodesta 2008 museolla ja Metsähallitus/luontopalvelut on ollut yhteiset museokauppa- ja asiakaspalvelutilat sekä museon perusnäyttelyn yhteydessä Nestori-luontonäyttely. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Riihisaareen sisällöltään kattavin Saimaan luontoa ja kulttuuria esittelevä, ympärivuotinen ja matkailullisesti vetovoimainen kansainvälinen käyntikohde Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus. 3.3 Henkilökunta Nykyinen henkilöstörakenne on seuraava: Museotoimessa työskentelee vakituisesti 10 henkilöä:

10 Sivu 10/15 museotoimenjohtaja, intendentti, museoamanuenssi, arkeologitutkija, maakuntamuseotutkija, museomestari, näyttelymestari, konservaattori, toimistosihteeri, asiakkuusvastaava. Määräaikaisia on 2 8 vuodessa ja muita työharjoittelijoita. Metsähallituksen palkkaamana Riihisaaressa työskentelee yksi kausityöntekijä kesäkaudella. 3.4 Tilojen käyttö Tilat ovat käytössä ympärivuotisesti maanantaista sunnuntaihin: arkisin klo 7 17 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet Museoviraston lausunnossa (2012) Riihisaaren miljöö suunnitelmasta todetaan, että lisärakentaminen Riihisaareen on kyseenalaista. Tästä lähtökohdasta museon toiminnan kehittäminen tilojen osalta pitää ratkaista museorakennuksen nykyisten seinien sisäpuolella. 4. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 4.1 Perustelut Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen tilajärjestelyille Edellä kuvatusta toiminnasta ja nykyisistä toimitiloja koskevista tiedoista ilmenee, että uusien ja riittävien toimitilojen saaminen on välttämätöntä, jotta museo voi hoitaa sille uskotut tehtävät. Keskeinen tavoite on, että kaikki toiminta saadaan mahdutettua yhteen ja samaan kiinteistöön esinesäilytystiloja ja niihin liittyviä työtiloja lukuun ottamatta. Museon toimintaa ei ole tarkoitus laajentaa, vaan tilaohjelma perustuu toiminnan nykyiseen mitoitukseen. Verrattaessa hankesuunnitelman huonetilaohjelmaa nykyisiin tiloihin on huomattavaa, että tilamäärän kasvu nykyisiin toimitiloihin nähden johtuu siitä, että tilat on suunniteltu asianmukaisen kokoisiksi. Tilojen kehittäminen parantaa olosuhteita ja turvallisuutta. Uutta nykyisiin tiloihin verrattuna ovat esteetön pääsisäänkäynti, toimivat asiakaspalvelutilat, työpajatila, varasto vaihtuville näyttelyille ja työpajalle sekä tekninen tila, monitoimitila keittotilalla ja kalustevarastolla, kirjasto/työskentelytila, digitointityöpiste, arkisto ja valokuva-arkisto.

11 Sivu 11/15 Toiminnan kehittäminen asettaa uusia vaatimuksia asiakaspalvelutiloille. Työpajatila on tarkoitettu tekemällä oppimiseen, muuntuva monitoimitila erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, työtilat näyttelyiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen sekä tila vaihtuvien näyttelyiden välivarastointiin. Kirjasto-, arkisto- ja kuva-arkistotilat sekä digitointityöpiste ovat kokoelmatyötä ja asiakaspalvelua varten. 4.2 Talotekniikkaan tehtävät korjaukset Talotekniikan välittöminä korjaustarpeita ovat: - Rakennuksen lämmönvaihdin on teknisen elinkaarensa päässä, se on hankittu Rakennuksen sisäilman laadun varmistamiseksi tehdään IV kanavien nuohous tarvittavilta osin - Rakennuksen ilmanvaihdon tasapainotus, millä varmistetaan ettei vioittuneista rakenteista pääse epäpuhtauksia sisäilmaan. Tasapainotus tehdään siinä laajuudessa kuin nykyisellä kapasiteetilla on mahdollista. 4.3 Kuntotutkimuksen pvm mukaiset kosteuskorjaustarpeet Kuntotutkimuksessa todettujen vikojen korjausehdotus, vuosisopimusrakennesuunnittelija Ins.tsto S.O.Kosonen / Marko Kujalan esitys: 1. Rakennuspohja ja tonttialueen kuivatus - Sadevesijärjestelmä on puutteellinen - Maanpinta kallistuu rakennusta kohti sen pohjois-puolella Toimenpiteet - Sadevesijärjestelmän rakentaminen - Salaojien rakentaminen mahdollisuuksien mukaan - Pintavesisuunnitelma laadittava - Rakennuksen muurin eristäminen ulkopuolelta - Lumen kasaamiseen ohjeistusta, sulamisvesien vähentäminen 2. Alapohja - Kantavat rakenteet pääasiassa kunnossa, puupalkistossa lahoa - Alapohjan tuuletus puutteellinen - Alapohjassa orgaanista jätettä ja muottilautoja - Täyttömaa hienorakeista hiekkaa - Maanpinta epätasainen ja pinnalla suuria kiviä

12 Sivu 12/15 Toimenpiteet - Kantavan puupalkiston laho on peräisin ennen 1980-luvulla tehtyä rakennustyötä. Puupalkisto on todennäköisesti uudelleen käytettyä. Puupalkistossa ei voida havaita viimeaikaisia muutoksia joten rakenteilla ei ole välitöntä korjaustarvetta. - Puupalkiston kunto tulee huomioida jos alapohjan kuormitus muuttuu olennaisesti, puupalkistoa tulee vahvistaa tai korvata kuormituksen lisääntyessä. - Tuulettuvan alapohjan tiiveys korjattava, liittymät pilareihin ja muuriin tiivistettävä - Tuulettuvan alapohjan tuuletusta lisättävä, koneellinen ilman poisto - Alapohjasta on poistettava orgaaninen jäte ja muottilaudat - Alapohjassa tulisi suorittaa määräajoin tarkastus (kevät + syksy) - Kosteusvaihteluiden tasaamiseksi tulisi asentaa kosteutta sitova kerros alapohjan alle maanpintaan esim. 300mm kevytsoraa 3. Ulkoseinät - Ulkoseinien sisäpuolella ei kesän jäljiltä ole näkyviä vaurioita Toimenpiteet - Talvella havaitut ongelmat kohdistuvat ulkoseinän (muurin) sisäpuolelle rakennettuihin rakenteisiin. Ulkoseinän sisäpuoliset rakenteet tulee uusia. 4. Välipohja - Välipohjassa ei näkyviä vaurioita Toimenpiteet - Sisäpuolisten korjauksien yhteydessä tulisi tarkistaa välipohjan eristeet ulkoseinän läheisyydessä ja korvata vaurioituneet - Välipohjan kantavien puupalkkien päät tulee suojata/huomioida kun ulkoseinän sisäpuolista rakennetta uusitaan 5. Yläpohja - Yläpohjan kantavissa rakenteissa on havaittavissa osittaista vaurioitumista - Vesikattorakenteet kunnossa - Kuntotutkimuksessa on havaittu ongelmia rakenteiden tiiveyden ja varsinkin höyrynsulun kanssa. Rakenteiden läpi on vuotanut ilmaa josta talviaikaan tiivistyy vettä josta on seurauksena vesivalumajäljet rakenteiden ulkopinnoissa Toimenpiteet - Rakenteet tulisi tiivistää (höyrynsulku) ja vaurioituneet eristeet uusia

13 Sivu 13/15 - Yläpohjan sivukotelot tulee puhdistaa Korjaussuunnitelmat liite 2 5. HUONETILAOHJELMA 5.1 Huonetilaohjelman kuvaus Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen suunnittelussa on kolme keskeistä tilamuutostavoitetta verrattuna oleviin tiloihin; - Perusnäyttely siirtyy 1. kerroksesta toiseen kerrokseen ja vaihtuvat näyttelyt ensimmäiseen kerrokseen. Nykyinen 2. kerroksen korkea tila säilyy myös vaihtuvien näyttelyiden mahdollisena tilana ja samoin edelleen luento- tai kokoustilana. Sen yhteyteen tulee kalustevarasto ja keittiönurkkaus tarjoilujen järjestämistä varten kerroksen tilat muutetaan varastotiloista museotiloiksi ja sinne tehdään käynti eli portaat näyttelytiloista nykyisten portaiden kohdalta. Kolmas kerros on lähinnä tutkimuskäytössä ja yleisön osalta sen käyttö on rajattua. - 1, kerroksen aulatiloja laajennetaan ja väljennetään. Tämä saadaan aikaan siirtämällä sisäänkäyntiä ja muuttamalla museokauppa nykyisten näyttelytilojen puolelle. Lisäksi tulee useita pienempiä tilamuutoksia, joilla selkeytetään olevia tiloja. Ja edelleen Riihisaaren alueelle on mahdollista sijoittaa kevytrakenteisia venekatoksia, jolloin tiloja Piispanmäen kalliosuojan kokoelmatiloista vapautuu tilaa mm. 3. kerroksesta sinne sijoitettavalle esineistölle. 5.2 Tilaluettelo Luonnossuunnitelmat liite 3. Suunnitelman huonetilaluettelo; Museokauppa ja ASPA-tila Vaihtuvat näyttelyt Työpajatila Monitoimitila Tekninen työtila Perusnäyttely Kirjasto, arkisto ja kuva-arkisto sekä tila aineistojen vastaanottoon, käsittelyyn ja selailuun -projektityöntekijä -Kokoustila Varastotiloja 200 m m2 70 m2 90 m m2 300 m2 300 m2 50 m2

14 Sivu 14/15 Kansliatila 11,5m2 1.krs, näyttelytila 597,5 m2 (porr. ja tk 11,5 m2) 2.krs, näyttelytila 597,5 m2 (porrasaukko 18,0 m2 3.krs, käyt. oleva tila 345,0 m2 (+ proj.huone 8,0 m2 ja museokaupan varasto 32,5 m 6. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 6.1 Rakennuspaikka Rakennuspaikka, Riihisaari sijaitsee Savonlinnan 1. kaupunginosassa, Olavinlinnan vieressä. Alueen koko on noin 2 ha. Alueella ei ole asemakaavaa. 6.2 Alueen käyttösuunnitelma Riihisaaresta on tarkoitus kehittää maakuntamuseon ja Metsähallituksen yhteistyönä Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus. Kaavamuutoksessa otetaan kantaa suojelukokonaisuuden säilymiseen ja suojelun perusteisiin sekä mahdollisten lisärakennusten määrään. Alueelle ja rakennukselle tehtäviin muutoksiin tarvitaan museoviraston ja/tai alueellisen valtion kaavaohjauksesta vastaavan viranomaisen hyväksyntä. 6.3 Pintavaaitus Rakennuksen ympäristön kalliomuodon mittauksista pyydetään tonttipalveluilta selvitys. Liite Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset alueen ja rakennuksen suojeluvaatimukset kallioperän muotoa ei saa muuttaa 7. TOTEUTTAMISAIKATAULU Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että rakennuksen talotekniset korjaukset tehdään vuosina Saimaan kulttuuri- ja luontokeskuksen vaatimat tilajärjestelyt aiheuttavat rakennuksen talotekniikkaan täydellistä uusimista, mistä syytä rakennuksen talotekniikkaan tehtävät korjaukset ovat tässä vaiheessa vain rakennuksen säilyvyyden vaatimia toimenpiteitä. Taloudellisista syistä luonto- ja kulttuurikeskuksen tilajärjestelyt eivät mahdu vuoteen 2023 ulottuvaan investointiohjelmaan. Talotekniikan ja kuntotutkimuksen vaatimien välttämättömien korjausten aikatauluksi esitetään seuraavaa vuonna 2015:

15 Sivu 15/15 Hankesuunnitelma valmis Hankesuunnitelman käsittely lautakunnissa maaliskuu 2015 Lämmönvaihtimen uusiminen, kesäkuu 2015 IV- kanavien nuohous syyskyy 2015 Katto- ja pintavesien poisjohdatus syys - lokakuu 2015 Näyttelytilan seinän uusiminen vuosi 2016 Yläpohjarakenteiden korjaus vuosi 2016 Valvontakamerat PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 8.1 Perustamiskustannukset Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen tilamuutoksille ei ole laskettu kustannusarviota, koska hankkeen toteutus siirtyy joka tapauksessa pitkälle tulevaisuuteen. Välittömät talotekniset ja kosteusvauriokorjauksille on varattu talousarvioon alv 0 %. Vuoden 2016 korjauksiin anotaan alv 0 %. 8.2 Rakennuksen ylläpitokustannukset Rakennuksen ylläpitomenot vuonna 2014 olivat ja poistot Esitetyillä välittömillä korjaustoimenpiteillä ei ole merkitystä rakennuksen ylläpitokustannuksiin. Korjauksilla varmistetaan suojelukohteena olevan rakennuksen säilyvyys sekä terveelliset työskentely- ja näyttelytilat. Ilman näitä toimenpiteitä on vaarassa rakennuksen tilojen käyttökielto. Korjaukset on korjausvastuun mukaisia korjauksia eikä niillä ole merkitystä museotoimelta perittävään sisäiseen vuokraan.

16

17

18

19

20

21

22

23

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki 18.8.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 1-12, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon kunta

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus

Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu Vaurioituneiden rakenteiden korjaus Hankesuunnitelma 28.5.2014 Joensuun Tilakeskus 2 1. JOHDANTO Rakennuksen käyttäjät ovat kokeneet ajoittain huonoon sisäilmaan

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, 00330 Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Kuva: Haagan työkeskuksen julkisivu Tekninen hankesuunnitelma 25.11.2013

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Esityksen sisältö Tausta ja tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmät Tulokset Yhteenveto 2 Tausta Osa COMBI-tutkimushanketta

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista

Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista Urjalantie 25, 31900 Punkalaidun Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista 1 Yleistä 1.1 Tilaaja Punkalaitumen kunta Tekninen johtaja Seppo Rytky Vesilahdentie 5 31980 PUNKALAIDUN 1.2 Työn sisältö Sisäilmasto-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16 16.2.2016 67 Asianro 2338/10.03.02/2014 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

SOTUNGIN KOULU PIHARAKENNUS:

SOTUNGIN KOULU PIHARAKENNUS: SOTUNGIN KOULU PIHARAKENNUS: TOIMENPIDE-EHDOTUS RA 249400924 a tarkennetaan rakenteiden avaamisen jälkeen 5.3.2013 (Rajatorpantie 8 A, Vantaa) 1/8 1. YLEISTIEDOT Kohde Kohde Sotungin koulu, piharakennus

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut. Olavinkatu 27 57130 Savonlinna. 12.2.

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut. Olavinkatu 27 57130 Savonlinna. 12.2. 12.2.2014 Sivu 1/14 Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna Hanke: HELMINAUHA, Punkaharju KORJAUSRAKENTAMINEN Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala,

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA ON KÄYNNISSÄ. LVISA-URAKAT OVAT LASKENNASSA. RAKENNUSLUPA ODOTTAA KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013 Tommi Riippa 18.4.2013 LISÄERISTÄMINEN Lämpöä eristävän materiaalin lisäämisellä rakenteen lämmöneristävyys kasvaa Energian kulutus vähenee, mutta rakenteen ulko-osien olosuhteet huononevat Lisäeristeen

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus

Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Tiivistyskorjaukset 2015-2016 Koulusiiven julkisivukorjaukset 2017 Kysymykset ja vastaukset Tiivistystyöt

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset Tilayksikkö 3.5.2017 1/6 NIEMENMÄEN KALLIOSUOJA LVISA-PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA Lapinmäentie 1, Niemenmäentie 8 00350 Helsinki SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA 2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Suositus nopeista jatkotoimenpiteistä

Suositus nopeista jatkotoimenpiteistä nopeista jatkotoimenpiteistä Yhteenveto, kesä 2015 Jokivarren koulu, Käkeläntie 24 Tietävälän koulu, Kangasvuokontie 15 Yhteiskoulu, Erkontie 9 2 (6) 1. Yleistä Kohteet Jokivarren koulu, D-osa Käkeläntie

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulu

Kannelmäen peruskoulu Tilakeskus 22.04.2016 Kosteusvauriokorjaus ja perusparannus Hankenumero 8010430 Tilakeskus Opetusvirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Kosteusvauriokorjaus ja perusparannus 8010430 Osoite

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos.

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 RUOKASALI Kuva 1 Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. -3,8 19,4 Referenssipiste R 15,7 84 - Mittausalue 2 min 13 72 3 Mittausalue 3 min 13,1 73

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 13.2.2015 Sivu 1/7 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot