Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys, jonka sisältö on:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys, jonka sisältö on:"

Transkriptio

1 Energiaseminaari Oulu Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys, jonka sisältö on: 1. Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus 2. Ilmanvaihtolaitteiden ominaissähköteho 3. Rakennuksen lämmitysteho 4. Arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta ja tarvittaessa jäähdytystehosta 5. Rakennuksen energiankulutus 6. Rakennuksen energiatodistus 7. Rakennuksen lämmitysenergian säästö -% (Oulussa käytössä, ei lakisääteinen)

2

3

4 Energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys Uudet energiamääräykset Uudet määräykset tulivat voimaan , koskevat uusia rakennuksia C3 Rakennusten lämmöneristys D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D3 Rakennusten energiatehokkuus D5 Rakennusten energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta

5 Energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys Energiatehokkuuden vaatimuksia: Esitetään energiatehokkuusvaatimukset kootusti Hyvän energiatehokkuuden saavuttaminen (mm. tilojen sijoittelu, vaippapinta-ala, ikkunat ja niiden suuntaus), Rakennuksen lämpöhäviö (vaippa, vuotoilma, ilmanvaihto) Ilmanvaihtojärjestelmä=> D2, Käyttöveden lämmitysjärjestelmä=>d1, Tilojen lämmitysjärjestelmä (lämmitysverkoston eristäminen), Talotekniikkajärjestelmien säätö, Valaistusjärjestelmä (päivänvalon hyödyntäminen, jäähdytystarpeen välttäminen), Kesäajan huonelämpötilan hallinta ja jäähdytys (jäähdytyksen välttäminen, kuukauden keskimääräinen lämpötila 25 C), Rakennuksen energiankulutuksen ja ostoenergiankulutuksen laskenta

6 energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys Lämmitystehotarpeen laskenta D5/2007 Menetelmä on yksinkertaistettu laskentamenetelmä, joka ottaa huomioon oleellisimmat energiankulutukseen vaikuttavat tekijät ja ominaisuudet Suomen olosuhteissa. Rakennuksen energiankulutukseen ei sisälly eri energiamuotojen (lämpö-, sähkö- ja kylmäenergia) kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä Rakennuksen ostoenergiankulutuksen laskennassa otetaan huomioon kiinteistökohtainen energiantuotantotapa ja sen häviöt.

7

8 Energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys 1. Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus Rakennuksen seinälle, yläpohjalle, alapohjalle ja ikkunoille annetaan lämmönläpäisykertoimien enimmäisarvot (=vähimmäisvaatimus, esim. seinäu=0,6 W/m2K ) Rakennuksen vaipan osille annetaan lämmönläpäisykertoimien vertailuarvot (U-arvot, ikkunoiden pinta-ala) Rakennuksen vaipan lämpöhäviö saa olla enintään yhtä suuri kuin vertailuarvoilla laskettu rakennuksen vaipan lämpöhäviö; tai Rakennuksen vaipan lämpöhäviö saa olla enintään 20 prosenttia vertailuarvojen mukaista lämpöhäviötä suurempi, jos lämpöhäviön ylitys tasataan parantamalla LTO:ta tai rakennuksen vaipan ilmanpitävyyttä

9

10

11 D tasauslaskelmalomake-esimerkki Huom! Viim. kysymys, Täyttääkö s-ratkaisu matalaenergiarak. vaatimuksen?

12 Energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys 2. Ilmanvaihtolaitteiden ominaissähköteho Ilmanvaihdon energiatehokkuus varmistetaan rakennuksen käytönkannalta tarkoituksenmukaisilla keinoilla tinkimättä terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä sisäilmastosta. Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla yleensä enintään 2,5 kw/(m2/s). Taitavalla suunnittelulla ja oikeilla laitevalinnoilla ominaissähköteho voidaan pienentää merkittävästi. Tästä yksi esimerkki.

13 Ilmanvaihtokoneen energiatehokkuuden vertailu Onnistunut valinta: 1) Oikean kokoinen IV-kone, puoli vaihtoa/tunti saavutetaan säädön puolivälillä 2) Tehokas LTO 3) Maalämmitys esilämmitys 4) Ei tarvitse jälkilämmitystä 5) Puhaltimien moottorit tasavirtatekniikalla 6) Ilmanvaihdon tarve ohjataan CO2-ja RH- tunnistimilla. 7) Isot IV-kanavat, ei pitkiä vetoja, pieni vastus 8) Huolto ja suodattimien vaihto tehdään ajallaan Ilmanvaihdon ominaissähköteho putoaa 2,5 kw/(m3/s), jopa alle 1kW/(m3/s) Lisäbonuksena LTO- hyötysuhde paranee Sähkönkulutus 600 kwh/v / serti 1700 kwh/v + IV:n esi- ja jälkilämmitystä ei tarvita Epäonnistunut valinta: 1) Alimitoitettu IV-kone, normaali olosuhteissa täysillä. 2) Huono LTO, kennon jäätyminen talvella 3) Esi- ja jälkilämmitys kuluttavat sähköä 4) Puhaltimien moottorit vaihtovirtatekniikalla 5) Ei erillistä ohjausta ilman laadun mukaan 6) Pienet, pitkät, mutkaiset kanavat, suuri vastus 7) Huolto ja suodattimien vaihto laiminlyöty 8) Äänitasot nousevat häiritsevän korkealle Ilmanvaihdon ominaissähköteho nousee 2,5 kw/(m3/s) -> jopa yli 5 kw/(m3/s) (arvio) Lisärasitteena LTO- hyötysuhde laskee Sähkönkulutus voi olla kwh/v + IV:n esi- ja jälkilämmityksen kuluttama sähköenergia

14 Energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys Laitesähkönkulutus: Rakennuksen laitteiden sähköenergian kulutus ilman lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettyä sähköä Laitesähkö = valaistus + ilmanvaihto + muut sähkölaitteet Pientalo 50 kwh/drm2/v = Asuinkerrostalo 50 = Liikuntarak. 180 = Mikäli laitesähkönkulutus on määritelty tarkemmin, voidaan rakennuksen energiankulutus laskennassa käyttää pienempiä arvoja, mutta energiatodistusta laskettaessa on käytettävä taulukoituja vakioarvoja.

15 Energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys 3. Rakennuksen lämmitysteho Tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät on suunniteltava ja toteutettava käyttötarkoitusta vastaavaksi siten, että tarpeeton energiankulutus vältetään Tulee määrittää: a) Rakennuksen lämmitystehontarve b) Rakenteiden läpi johtuva lämpöteho c) Vuotoilman lämmityksen tarvitsema teho d) Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema teho e) Käyttöveden lämmityksen tarvitsema teho Lämmitystehontarvetta laskettaessa ei huomioida: sisäisiä lämmönlähteitä, auringon säteilylämpöä eikä rakenteiden lämpökapasiteettia.

16 Energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys 4. Arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta ja tarvittaessa jäähdytysteho määritys Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että tilat eivät lämpene haitallisesti. Rakenteellinen suojaus on ensisijainen ratkaisu. Jos jäähdytysjärjestelmä toteutetaan, on se suunniteltava ja rakennettava siten, että se toimii hyvällä hyötysuhteella. Kuukauden keskimääräisen sisälämpötilan suunnitteluarvona käytetään asuintiloissa 23 C (25 C). Jäähdytysenergiantarve lasketaan karkealla tasolla kuukausittain ottamatta huomioon tilakohtaista tai vuorokauden ajan jäähdytystarpeen vaihtelua.

17 Energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys 5. Rakennuksen energiankulutus Menetelmä on energiatasemenetelmä, jossa energiankulutus lasketaan kuukausittain. Sisään tuleva energia on sama kuin rakennuksesta poistuva energiamäärä. Vuosikulutus on kuukausikulutusten summa. Rakennus voidaan laskea yhtenä tilana, jos lämmitettyjen tilojen sisälämpötila on lähes sama ja lämpökuormat ovat kohtuullisen pieniä ja tasaisesti jakautuneita koko rakennuksessa. Tilat on tarkoituksenmukaista laskea erikseen, kun rakennuksessa on käyttötarkoitukseltaan poikkeavia tiloja, esim. asuntoja ja liiketiloja.

18 Energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys Energiankulutus lasketaan vaiheittain seuraavasti: 1.Lämpöhäviöenergiat (vaippa, vuotoilma ja ilmanvaihto) 2.Käyttöveden lämmitystarve 3.Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat 4.Laitesähköenergiankulutus 5.Lämpökuormat 6.Jäähdytysenergiantarve 7.Lämmitysenergiankulutus 8.Rakennuksen energiankulutus 9.Ostoenergiankulutus

19 Energiaseminaari Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys 6. Rakennuksen energiatodistus Energiatodistus-lomakkeet - kolme erilaista 1. Pienet asuinrakennukset 2. Muut rakennukset kuin pienet asuinrakennukset 3.Isännöitsijäntodistukseen sisältyvä energiatodistus

20

21

22

23

24 Pientalojen ilmanpitävyys Mikä on rakennuksen ulkovaipan ilmanpitävyys? Vaipan läpi tunnissa virtaava ilmamäärä jaettuna sisäilmatilavuudella, kun paineero on 50 Pa. Tiiveyskortissa on esitetty yksityiskohtaisempaa tietoa tähän liittyen

25 Toimenpiteet tiiveyden tavoittelussa Tiiveyden parantaminen ei ole merkittävä kustannus vaan edellyttää asennetta ja laaturakentamista Toimenpiteitä paremman tiiveyden saavuttamiseksi on esitetty uudessa, , julkaistussa rakennusvalvonnan TIIVEYSKORTISSA

26 Pientalojen ilmanpitävyyden nykytaso Seuraavassa taulukossa on kooste PTT:N ja HTT:n jäsenyritysten sekä oululaisten rakennusurakoitsijoiden ilmanpitävyysarvoista. Tulokset perustuvat ilmoitettuihin arvoihin.

27 Pientalorakentamisen laadunohjauksen tuloksia 2008 OAMK:n tek. yksikön viimeisimmät mittaukset (2008) 41 kohdetta: Tilastollisen käsittelyn tuloksena saatiin Kaikki kohteet n50ilm = 1,3 1/h (41 kpl) Puurankatalot n50ilm = 1,3 1/h (22 kpl) Kivitalot n50ilm = 2,2 1/h ( 9 kpl) Betoni/puu RT n50ilm = 1,0 1/h ( 7 kpl) Hirsitalot 2 mittausta 0,3 ja 0,4 ( 2 kpl) Yhden mitatun talon runkorakenteesta ei tietoa!

28 Matalaenergiataso Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä D A = 100 brm2 Energiankulutus kwh/vuosi

29 Matalaenergiataso Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä D A = 100 brm2 Energiankulutus kwh/vuosi ET-luku = kwh/vuosi = 250 kwh/brm2/vuosi 100 brm2

30 Matalaenergiataso Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä D A = 100 brm2 Energiankulutus kwh/vuosi ET-luku = kwh/vuosi = 250 kwh/brm2/vuosi 100 brm2 ET-luokka on E

31 Matalaenergiataso Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun Ominaislämpöhäviöstä D A = 145 brm2 Energiankulutus kwh/vuosi

32 Matalaenergiataso Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä D A = 145 brm2 Energiankulutus kwh/vuosi ET-luku = kwh/vuosi = 172 kwh/brm2/vuosi 145 brm2

33 Matalaenergiataso Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä D A = 145 brm2 Energiankulutus kwh/vuosi ET-luku = kwh/vuosi = 172 kwh/brm2/vuosi 145 brm2 ET-luokka on C

34 Matalaenergiataso Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä D A = 245 brm2 Energiankulutus kwh/vuosi

35 Matalaenergiataso Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä D A = 245 brm2 Energiankulutus kwh/vuosi ET-luku = kwh/vuosi = 102 kwh/brm2/vuosi 245 brm2

36 Matalaenergiataso Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä D A = 245 brm2 Energiankulutus kwh/vuosi ET-luku = kwh/vuosi = 102 kwh/brm2/vuosi 245 brm2 ET-luokka on A

37 Kaikki tämän esimerkin talot ovat matalaenergiatasoa, mutta energiatehokkuudessa suuri ero: ET-luku = 250 => E ET-luku = 172 => C ET-luku = 102 => A

38 KERTAUS: Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys, jonka sisältö on: 1. Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus 2. IV-laitteiden ominaissähköteho 3. Rakennuksen lämmitysteho 4. Arvio kesäaik. huonelämpötilasta ja tarvittaessa jäähdytysteho 5. Rakennuksen energiankulutus 6. Rakennuksen energiatodistus EI RIITÄ TASAUSLASELMA, EI MATALAENERGIATASO, EI ENERGIATODISTUS KAIKKI 6 KOHTAA TULEE ESITTÄÄ, SÄÄSTÖTAVOITE (7. kohta) ON OULUSSA MATALAENERGIATASO Voiko tämän hoitaa energiajunior se selviää kohta! KIITOS!

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2,

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä...2 1.1 Energiaselvityksen sisältö...2

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Kristiina Ihanajärvi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennustekniikan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 21.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Uudet energiamääräykset ja E-luvun laskenta

Uudet energiamääräykset ja E-luvun laskenta Uudet energiamääräykset ja E-luvun laskenta Rakennukset ja ilmastonmuutos Suomessa 2003 Muut 5 % Rakennustarvikkeiden valmistus ja rakentamisajan energia 5 % Liikenne 16 % Rakennusten energiankulutus 39

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Passiivienergiatalo harkoista - LVI-tekniikan ratkaisumallit ja suunnitteluohje

Passiivienergiatalo harkoista - LVI-tekniikan ratkaisumallit ja suunnitteluohje TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-08496-09 16.11.2009-20 60-10 Ulkoilman lämpötila, C -5 0 +5 +10 +15 +20 Lämmitysteho, W/brm² 50 40 30 20 10 Passiivienergiatalon lämmitystarve Lämpökuorma Passiivienergiatalon

Lisätiedot

Passiivienergiatalo harkoista

Passiivienergiatalo harkoista TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 0xxxx 09 3.11.2009 20 30 10 Ulkoilman lämpötila, C 5 0 +5 +10 +15 +20 Lämmitysteho, W/brm² 25 20 15 10 5 0 Passiivienergiatalon lämmitystarve Lämpökuorma 0 10 20 30 40 50 60

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku) RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine

Lisätiedot

KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla

KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla 2000-luvun asuinkerrostalon laskentaesimerkki (Energiatodistus isännöitsijätodistuksessa) SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys

Lisätiedot

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on sitouduttu koko Euroopan Unionin piirissä. Vuoteen 2020

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma RAPORTTI VTT-S-10522-10 Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma Kirjoittajat Tilaaja Mikko Saari, Petri Kukkonen, Tapio Paananen & Juhani Laine Rakennustuoteteollisuus RTT ry 1 (45) Raportin

Lisätiedot

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Projekti nro H0414.P081 Viimeisin muutos Laadittu 8.6.01 Laatija VGr Tark. / Hyv. EAR GRANLUND OY Victoria Grönlund Erja Reinikainen

Lisätiedot

Rakennusten energiankulutus. Rakennuksissa lämmitysenergiaa kuluu tilojen, ilmanvaihtoilman ja käyttöveden lämmittämiseen.

Rakennusten energiankulutus. Rakennuksissa lämmitysenergiaa kuluu tilojen, ilmanvaihtoilman ja käyttöveden lämmittämiseen. Laskelmat rakennusten energiataloudessa ja sisäilmaston hallinnassa Mika Vuolle, tekniikan lisensiaatti SIY Sisäilmatieto Oy mika.vuolle@sisailmatieto.com Rakennusten energiankulutus Suomen rakennuskanta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä

Lisätiedot