SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI"

Transkriptio

1 Teuvan lukio

2 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla 4 alkaneen kielen oppimäärä 7 RUOTSI (B1-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla 7 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä 8 SAKSA (B3-kieli) lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä 8 RANSKA (B3-kieli) lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä 10 ITALIA (B3-kieli) virtuaaliopintoina 11 ESPANJA (B3-kieli) virtuaaliopintoina 11 VENÄJÄ (B3-kieli) virtuaaliopintoina 11 LATINA (B3-kieli) virtuaaliopintoina 11 MATEMATIIKKA, pitkä 11 MATEMATIIKKA, lyhyt 13 BIOLOGIA 14 MAANTIETO 15 FYSIIKKA 15 KEMIA 16 USKONTO 16 FILOSOFIA 17 HISTORIA 18 YHTEISKUNTAOPPI 19 PSYKOLOGIA 20 MUSIIKKI 21 KUVATAIDE 21 LIIKUNTA 22 TERVEYSTIETO 23 TIETOTEKNIIKKA 24 ILMAISUTAITO 24 OPINTOJEN OHJAUS 24 TEUVAN KANSALAISOPISTOSSA JÄRJESTETTÄVÄT KURSSIT: 25 TEUVAN AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUSKESKUKSESSA JÄRJESTETTÄVÄT KURSSIT: 25 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 26 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 26 Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen 28 Opinnoissa eteneminen 28 Oppiaineen oppimäärän arviointi 30 Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet 31 Lukion oppimäärän suoritus 31 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 32 TODISTUKSET JA NIIHIN MERKITTÄVÄT TIEDOT 33 Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta /955 36

3 3 SANASTOA Abiturientti on ylioppilaskokelas. Ainereaalissa kirjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa yksi reaaliaine/päivä. I. päivänä ovat psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia. 2.päivänä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Etenemiseste syntyy, kun saman aineen kahdesta kurssista on hylätty arvosana. Hajautettu ylioppilastutkinto tarkoittaa, että ylioppilastutkinnon voi suorittaa kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. (syksy-kevät-syksy/kevät-syksy-kevät) Jakso tarkoittaa, että lukuvuosi on jaettu viiteen jokseenkin yhtä pitkään osaan (n. 38 päivää), jaksoon ja kullakin jaksolla on oma työjärjestyksensä. Jaksoarvostelu annetaan kunkin jakson päättyessä. Jakson aikana suoritetuista kursseista saadut arvosanat tai suoritusmerkinnät (=S) merkitään opintokirjaan, joka jaetaan aina seuraavan jakson kolmantena työpäivänä. Koeviikko järjestetään kunkin jakson lopussa, jolloin viikko koostuu vain kullakin jaksolla opiskeltujen aineiden kokeista ja pohjatunneista, varsinaista lukujärjestyksen mukaista opetusta siis koeviikolla ei ole. Kurssitarjotin on kunkin lukuvuoden suunnitelma, josta käy ilmi, mitä aineita opiskellaan kussakin jaksossa. Luokaton lukio tarkoittaa, ettei voi jäädä luokalleen, koska luokkia ei ole. Lukuvuosittain ei ole määritelty vähimmäis- tai enimmäismääriä, vaan vaadittava kokonaiskurssimäärä (väh. 75, ylärajaa ei ole) kertyy koko lukioajalta, joka voi olla 2 4 vuotta. Opinto-ohjelma on opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma lukio-opiskelua varten; opinto-ohjelmaa voi tarvittaessa tarkistaa. Preliminäärikoe on ylioppilaskokeeseen valmistava, täsmälleen ylioppilaskokeen kaltainen 6 tunnin koe. Päättötodistus annetaan, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu ja kurssien kokonaismäärä on yhteensä 75. Tuntikehys on koulun käytettävissä oleva tuntimäärä, jonka puitteissa opetus on järjestettävä. Tuntikehyksen määrä riippuu oppilasmäärästä ja kunnallisesta päätöksenteosta. Tuntikehyksen kullekin lukuvuodelle päättää koulutuslautakunta. Työjärjestys tarkoittaa lukujärjestystä. Työsuunnitelma laaditaan jokaisen lukuvuoden alussa ja siitä ilmenee koko lukuvuoden toiminta tunneista koulun ulkopuoliseen toimintaan saakka. Uusintakuulustelu suoritetaan kunkin jakson loputtua, jossa voi yrittää korottaa hylättyä tai hyväksyttyä arvosanaansa. Ylioppilastodistus on ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) antama todistus hyväksytysti suoritetusta ylioppilastutkinnosta.

4 4 TUNTIJAKO LV Pakolliset kurssit Valtakunnalliset syventävät kurssit Koulukohtainen syventävät kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) 1,2,3,4,5,6 7,8,9 10, 11 Kielet Englanti ( A1-kieli) (EN) 1,2,3,4,5,6 7,8 10 (yht. äi+ea+ru) Ruotsi (A2-kieli) (RUA) 1,2,3,4,5,6 7,8 9 (yht. äi+ea+ru) Ruotsi (B1-kieli) (RUB) 1,2,3,4,5 6,7 Saksa (B3-kieli) (SA) Alkaa lv ,2,3,4,5,6,7,8 Ranska (B3-kieli) (RA) Alkaa lv ,2,3,4,5,6,7,8 Matematiikka pitkä oppimäärä (MAA) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12,13 14 lyhyt oppimäärä (MAB) 1,2,3,4,5,6 7,8 9 Ympäristö ja luonnontieteet Biologia (BI) 1,2 3,4,5 Maantiede (GE) 1,2 3,4 Fysiikka (FY) 1 2,3,4,5,6,7,8 Kemia (KE) 1 2,3,4,5 Uskonto tai elämänkatsomustieto (UE/ET) 1,2,3 4,5 Filosofia (FI) 1 2,3,4 Psykologia (PS) 1 2,3,4,5 Historia (HI) 1,2,3,4 5,6 Yhteiskuntaoppi (YH) 1,2 3,4 5 Taito- ja taideaineet yht.5 Liikunta (LI) 1,2 3,4,5 Musiikki (MU) 1,2 Yht.3 3,4,5 Kuvataide (KU) 1,2 3,4,5 Terveystieto (TE) 1 2,3 4 Opinto-ohjaus (OP) 1 2 Ilmaisutaito (ILM) 1, 2 Kotitalous (KT) 1 Virtuaalilukio kurssit: Italia (B3-kieli) (IA) 1,2,3,4,5,6 Espanja (B3-kieli) (EA) 1,2,3,4,5,6 Venäjä (B3-kieli) (VE) 1,2,3,4,5,6 Latina (B3-kieli) (LA) 1,2,3,4,5,6 Koulun ulkopuoliset kurssit: Muut (Panula-opisto, kansalaisopisto, abikurssit ym.) kurssia väh. 10 kurssia

5 5 ÄIDINKIELI Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Pa PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 1-3 ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ISBN (978) Kurssi on luonteeltaan perusvalmiuksien kurssi, jonka aikana vahvistetaan vuorovaikutuksessa ja opiskelussa tarvittavaa kielitaitoa ja kielenkäytön taitoja. vennetään lukemisessa, keskustelemisessa ja muussa tiedonkeruussa, -jäsentelyssä ja välittämisessä tarvittavia taitoja. Käsitellään puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. Opiskelijan kirjallisuuskäsitys ja lukijahistoria lähtökohtana eritellään lukemistapahtumaa. Pa Sama kirja kun ÄI1:ssä Kurssilla tutustutaan fiktion ja esittävien taiteiden, esim. teatterin ja elokuvan lajeihin ja tutkitaan niiden ilmaisutapoja. Etsitään opiskelijan omia ilmaisutapoja ja monipuolistetaan sekä puheilmaisun että kirjallisen ilmaisun taitoja. Pa Sama kirja kun ÄI1:ssa Kurssilla harjaannutaan tekstin erittelyyn ja tulkintaan. Opiskelijaa ohjataan oman kirjoitetun ja puhutun tekstin suunnitteluun, muokkaamiseen ja viimeistelyyn. Perehdytään kirjakielen ohjailun periaatteisiin ja opastetaan kielen omatoimiseen huoltoon. Pa PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 4-6 ISBN (978) X Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Pa Sama kirja kuin ÄI4:ssa Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri AI10, EN10, RUA9 Kertauskurssi AI11 Verkkolehtikurssi Pa Sama kirja kuin ÄI4:ssa Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Ei oppikirjaa Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa Sama kirja kuin ÄI4 PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 4-6 (978) X Sama kirja kuin ÄI4 PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 4-6 (978) X Ks y Ks y ja työelämässä. Kurssi valmentaa tekstitaidon koetta varten. Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi, jolla kerrataan keskeiset oikeakielisyysasiat. Hiotaan uutta tekstitaidon kokeen kirjoittamista. Kurssi valmentaa esseekoetta varten.opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssilla harjoitellaan uudentyyppisen yo-kokeen kirjoittamista. Äidinkielen, englannin, ja ruotsin yhteinen kertauskurssi ja harjoituskurssi ylioppilaskoetta varten. Valitse kaksi ainetta. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lehtityön perusteisiin, digikuvauksen alkeisiin sekä lehden taittoon. Tutustutaan paikallislehden toimitukseen ja toimittajan työhön. Ruvetaan tekemään Teuvan lukiolle omaa verkkolehteä. Tarkoitus on, että lehden tekeminen jatkuu tulevina vuosina ja siihen myydään mainoksia.asiantuntija-apuna: digikuvaus ja taittaminen Heikki Mahlamäki, toimittajat: paikallislehti Tejuka, Tiina Rantakoski Logistic Center

6 6 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritus- EN1 Nuori ja hänen maailmansa EN2 Viestintä ja vapaa-aika EN3 Opiskelu ja työ EN4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma EN5 Kulttuuri EN6 Tiede, talous ja tekniikka EN7 Luonto ja kestävä kehitys EN8 Puhu ja ymmärrä paremmin EN10, AI10, RUA9 Kertauskurssi Pa ProFiles Course 1 ISBN Pa ProFiles Course 2 ISBN Pa ProFiles Course 3 ISBN Pa ProFiles Course 4 ISBN Pa ProFiles Course 5 ISBN Pa ProFiles Course 6 ISBN ProFiles Course 7 K ISBN ProFiles Course 8 ISBN Aihepiirit: Tapaaminen, kommunikointi, hyvinvointi, ystävyys, asuminen, Suomesta kertominen. Rakenteet: sanajärjestys, kysymyslauseet, liitekysymykset, aikamuodot. Kurssi on luonteeltaan niveltävä ja vankentaa peruskoulussa opitun sanaston ja rakenteiston hallintaa. Suullinen viestintä keskeistä Aihepiirit: Matkailu, harrastukset, vapaa-aika, USA, erilaiset mediat, sosiaaliset verkostot. Rakenteet: persoonapronominit, omistusmuodot, muodollinen subjekti, passiivi, adjektiivit ja adverbit. Harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Aihepiirit: Opiskelu, työ ja ammatinvalinta. Rakenteet: yksikkö ja monikko, artikkelit, epäsuora kerronta,indefiniittipronominit. Harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Aihepiirit: Kulttuuri laaja-alaisesti ja yhteiskunnallisena ilmiönä, elokuva, musiikki, kirjallisuus, kuvataiteet. Rakenteet: kansallisuussanat, aikamuotojen käyttö, välimerkit, lauselyhenteet Kirjoittamisen harjoittelu keskeistä. Aihepiirit: Eri tieteenalat, tieteen ja tekniikan saavutukset, talouselämä ja Etelä-Afrikka. Rakenteet: lukusanat, infinitiivi ja ing-muoto, verbi/substantiivi/adjektiivi+prepositiot, latinalaisperäiset sanat englannissa. Entistä vaativamman kieliaineksen käyttöä eri osa-alueilla. Aihepiirit: Luontoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät aiheet kuten saastuminen, säätila, matkailu, harvinaiset eläinlajit, alkuperäiskansat jne. Rakenteet: Kerrataan koko kielioppi. Kurssilla harjoitell aan ja vahvistetaan päättökokeen eri tehtävätyypeissä tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Aikaisempien kurssien aihepiirejä kertaavia tekstejä sekä niiden sanaston kertausta ja harjoittelua. Keskustelua ajankohtaisista asioista. Pääpaino suullisella kielitaidolla ja kuullun ymmärtämisellä. Kurssin päätteeksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. Englannin, äidinkielen ja ruotsin yhteinen kertauskurssi ja harjoituskurssi ylioppilaskoetta varten. Valitse kaksi ainetta. Englannin kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Itsenäiset suoritukset ja kurssijärjestyksestä poikkeamiset perustelluista syistä mahdollisia. järjestys Aihepiirit: Erilaiset elämänkatsomukset, uskonto, vapaaehtoistyö, Australia, lehdistö, yhteiskunnallisten kysymysten käsittely yleisönosaston kirjeissä, suomalaisen yhteiskunnan esittely. Rakenteet: apuverbit, paljoussanat, relatiivipronominit Kurssilla painotetaan entistä vaativamman kielen käyttämistä ja ymmärtämistä; luetun ymmärtäminen keskeistä.

7 7 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla 4 alkaneen kielen oppimäärä Ruotsin A2-kielen kurssien suoritusjärjestys: Lt1 (1,2,3) Lt2 (4,5,7) Lt3 (6,8,9) Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa pa VARFÖR INTE! Kurs 1 Fiilin-Korpela-Pulliainen Kustantaja: Finn Lectura ISBN (978) Kielioppikirja: Ruotsin kielioppi. Otava ISBN (978) Itsestä kertominen, lukio-opiskelu ja opiskelutekniikat sekä Ruotsin esittely. Rakenteet: kerrataan peruskoulussa opittuja peruskielioppiasioita, kuten sanajärjestykset, verbien, substantiivien ja adjektiivien taivutus sekä persoonapronominin eri muodot ja prepositioita. Kurssi vahvistaa perussanaston ja rakenteiden hallintaa. Totutellaan lukion työtapoihin. Omat suulliset ja kirjalliset tuotokset sekä puhutun kielen ymmärtäminen on keskeistä. Oma kielioppikirja hankittava jo tässä vaiheessa! suoritus ta RUA2 Ihmiset ympärillämme RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa RUA4 Elinympäristömme RUA5 Opiskelu ja työ RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin RUA 8 Historia, tiede, opiskelu pa VARFÖR INTE! Kurs 2 Samat tekijät kuin edellä ISBN (978) pa VARFÖR INTE! Kurs 3 Samat tekijät kuin edellä ISBN (978) ISBN (978) pa VARFÖR INTE! Kurs 6 Samat tekijät kuin edellä ISBN (978) sy VARFÖR INTE! Kurs 7 Fiilin Suominen: ISBN (978) sy VARFÖR INTE! Kurs 8 Fiilin Levola-Lyytinen Suominen Öberg: ISBN (978) Perhe, harrastukset, elämänarvot Rakenteet: konjunktiot ja sanajärjestykset, s-päätteiset verbit ja modaaliset apuverbit, adverbit, substantiivien syventäminen, imperatiivi ja muita verbimuotoja (esim. partisiipin preesens ja partisiippi, passiivi), pronomineja ja prepositioita. Kirjallinen ja suullinen viestintä korostuvat entisestään. Suomen historia, perinteet, kulttuuri ja vähemmistöt. Rakenteet: edellisten kurssien rakenteiden syventäminen. Tekstin ja kuullun ymmärtäminen korostuvat suullisten ja kirjallisten harjoitusten lisäksi. Luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Rakenteet: verbioppi ja sanajärjestykset Ymmärtävän lukemisen strategiat Työ, tulevaisuus, media ja kansalaisvaikuttaminen Rakenteet: substantiivit ja pronominit. Kielen ymmärtäminen ja tuottaminen muodollisissa tilanteissa. Pohjoismainen kulttuuri ja sen osa-alueet. Rakenteet: Peruskieliopin kertaus. - aihepiirit: ihminen eri elämänvaiheissa, paikallinen ja globaali vaikuttaminen - rakenteet kertaavat ja syventävät aiemmin opittua (mm. pronominit, sanajärjestykset, verbioppia, adjektiivit) - puheviestinnän strategioita - suullisia harjoituksia eri puhetilanteissa - kuullun ymmärtämistä - suullinen koe - aihepiirit: mm. pohjoismainen historia, viikingit, geeniteknologia, lukion jälkeinen opiskelu - kieliopin pääkohtien kertaaminen RUA9 koulukohtainen, kertaa- - yo-tehtäviä so ei kirjaa yo-kokeeseen valmistautuminen (kirjoittaminen, luetun ja kuullun ymmärtäminen,keskeisten rakenteiden sy- suoritus ta suoritus ta pa VARFÖR INTE! Kurs 4 Samat tekijät kuin edellä ISBN (978) ei its. pa VARFÖR INTE! Kurs 5 Samat tekijät kuin edellä ei its. tai 7. kurssin jälkeen, ei its. suor. 5. kurssin jälkeen; ei its. 6. kurssin jälkeen; ei its. 6. kurssin jälkeen, ei its. suor.

8 va 8 ventäminen / kertaaminen) RUOTSI (B1-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla 7 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä Ruotsin B1-kielen kurssien järjestys: Lt1(1,2) Lt2 (3,4,6) Lt3 (5,7) Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys RUB1 Koulu ja vapaa-aika RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa RUB3 Suomi ja suomalaisuus RUB4 Ihmissuhteet ja kulttuurien väliset kohtaamiset RUB5 Elinympäristömme pa Magnet, kurs 1 Bulut-Kajander-Laurén ISBN (978) WSOY pa Magnet, kurs 2 ISBN (978) WSOY pa Magnet, kurs 3 ISBN (978) WSOY pa Magnet, kurs 4 ISBN (978) WSOY pa Magnet, kurs 5 ISBN (978) Tukholma, Pohjoismaat, ruoka ja asuminen, työ ja rahankäyttö, terveys ja kännykän käyttö - suullisen ja kirjallisen viestinnän vahvistaminen - rakenteet: pronomineja, adjektiivin vertailu, adverbit, lukusanat, prepositioita - Suomi, Ahvenanmaa, suomenruotsalaiset ja ruotsinsuomalaiset - suullisen kielitaidon kehittäminen - kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä - rakenteet: pronominit, erisnimen suku, prepositioilmauksia - ihmissuhteet, sukupolvien ja kulttuurien välinen kohtaaminen sekä elämänkatsomukset; Tanska ja Norja - suullisen ja kirjallisen viestinnän vahvistaminen - rakenteet: sanajärjestys, verbioppi - Muuttuva elin- ja työympäristö, joukkoviestimet; Islanti, Grönlanti, Färsaaret - Rakenteet: substantiivien määräysmuodot, man-rakenne, s-passiivi, s-päätteiset verbit, partisiipin preesens ja perfekti, prepositioilmauksia - Perehtyminen yo-koetyyppisiin tehtäviin. - Vapaa-aika ja perhe, koulu sekä harrastukset - suullisen kielitaidon kehittäminen - kuullun ymmärtämistä sekä lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä - rakenteet: substantiivit, verbit, adjektiivit, sanajärjestys nrojärjestys: ei itsenäistä nrojärjestys: ei itsenäistä 2. kurssin jälkeen; itsenäinen suoritus vain poikkeustapauksessa 3. tai 6. kurssin jälkeen; itsenäinen suoritus vain poikkeustapauksessa Nrojärjestys tai 6. kurssin jälkeen, ei its. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin sy Magnet, kurs 6 Bulut- Kajander- Nordgren- Repo- Wahlroos: ISBN (978) aihepiirit: Pohjoismainen kulttuuri - rakenteet kertaavat ja syventävät aiemmin opittua (lukusanat, verbioppi, sanajärjestykset) - puheviestinnän strategioita - suullisia harjoituksia eri puhetilanteissa - kuullun ymmärtämistä - suullinen koe 3. tai 4. kurssin jälkeen; RUB7 Maailmanlaajuiset ilmiöt ja vaikuttaminen sy Magnet, kurs 7 ISBN (978) Maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaikuttaminen sekä yhteiskunnallinen päätöksenteko - rakenteet: peruskieliopin kertausta; substantiiviattribuutti, omistusmuodon ilmaiseminen, var-verbit - yo-tehtäviä 4. kurssin jälkeen, ei its. suor. SAKSA (B3-kieli) lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys

9 SAB3:1 Hyvää päivää, hauska tutustua SAB3:2 Näin asiat hoituvat SAB3:4 Meillä ja muualla SAB3:5 Ennen ja nyt SAB3:6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SAB3:7 Kulttuuri SAB3:8 Yhteinen maapallomme SAB3:9 Luonto ANTENNE, kurse 1-2 ISBN (978) ANTENNE, kurset 1-2 ISBN (978) SAB3:3 Vapaa-aika ja harrastukset Glause.Suhonen- Sääski-Tapio: ANTENNE, kurs 3 ISBN (978) Glause.Suhonen- Sääski-Tapio: ANTENNE, Kurs 4 ISBN (978) ANTENNE, Kurs 5 ISBN (978) ANTENNE, Kurs 6 ISBN (978) ANTENNE, Kurs 7 ISBN (978) sy ANTENNE, kurs 8 ISBN (978) sy Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä (tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen jne.). Kerrotaan perusasioita itsestä ja kysytään niitä muilta. Aihepiirejä ovat mm. perhe ja lähimmät, ihmissuhteet. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan suullista viestintää. Opitaan selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi majoitus-, ateriointi- tai lääkäripalveluita. Aihepiireinä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä arkielämään liittyvät rutiinit. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kurssi vahvistaa ja laajentaa opiskelijan osaamista jokapäiväisissä viestintätilanteista. Kurssilla opitaan kertomaan itsestä, lähiympäristöstä ja harrastuksista sekä tunteista. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan ja kehitetään kulttuurin tuntemuksen ohella oppimaan oppimisen taitoja. Uudet rakenteet ovat verbien sein ja haben imperfekti, imperatiivi, akkusatiivi- ja datiiviprepositiot. Opiskelija oppii tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja tapoihin. Opitaan kertomaan lisää Suomesta ja suomalaisuudesta sekä saksalaisesta ja sveitsiläisestä yhteiskunnasta ja elämäntavasta. Kurssi painottaa puhumista ja kuuntelemista. Kirjallista tuottamista harjoitellaan entistä enemmän. Uudet raken-teet ovat vuosiluvut, maantieteelliset nimet, adjektiivin vertailu, genetiivi, vaihtoprepositiot, heikot maskuliinit, järjestysluvut ja refleksiivipronominit datiivissa. Tutustutaan elämään saksankielisissä mais-sa historiallisesta perspektiivistä kohtaamalla erilaisia menneisyyden ja tämän päivän ilmiöitä ja tapahtumia. Kurssi painottaa puheviestintää ja perusrakenteiden hallintaa sekä tekstinymmärtämisen taitoja. Uusia rakenteita ovat imperfekti, pluskvamperfekti, adjektiivin vahva ja heikko taivutus, konditionaali, konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti. Tulevaisuuteen liittyviä aihepiirejä ovat koulu, opiskelu, työelämä, tulevaisuudensuunnitelmat ja erilaiset elämäntavat. Kurssi painottaa suullista ja kirjallista viestintää. Opetellaan kirjalliseen viestintään soveltavia rakenteita ja muodollisempaa kieltä. Uusia rakenteita ovat: relatiivilause, infinitiivi, futuuri, kaksoisinfinitiivi, substantiivin suku, artikkelin valinta ja verbin rektio. Tarkastelun kohteena on saksankielisten maiden taide: elokuva, kuvataiteet, kirjallisuus, arkkitehtuuri ja musiikki. Kurssissa pohditaan arkikulttuuria, esim. ruokakulttuuria, urheilua ja erilaisten arvojen ja asenteiden näkymistä jokapäiväisessä elämässä. Harjoitellaan lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista kulttuurisanavarastoa laajentaen. Uusia rakenteita ovat: kysyvät pronominit, pronominaaliadverbit, epäsuora kysymyslause, partisiipin preesens ja perfekti sekä passiivi. Tulevaisuuden suunnittelu lukiolaisen näkökulmasta, asuminen ja työskentely ulkomailla,matkakokemuksista kertominen, esimerkkejä yhteiskunnan toiminnasta. Tekstin ymmärtäminen sekä suullinen ja kirjallinen viestintä. Futuuri, passiivi, pronominaaliadverbit, kaksoisinfinitiivi. Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 9 Ei miel. itsenäistä Ei miel. itsenäistä ei miel. its

10 10 RANSKA (B3-kieli) lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä RAB3:1 Hyvää päivää, hauska tutustua RAB3:2 Näin asiat hoituvat RAB3:3 Vapaa-aika ja harrastukset RAB3:4 Meillä ja muualla RAB3:5 Ennen ja nyt RAB3:6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Voilá! 1 pour le lycée Textes (sis.cd) ISBN (978) Voilá! 1 pour le lyceé Exercices ISBN (978) Sama kirja kuin RAB3:1:ssä Voilá! 2 pour le lycée Textes et exercises ISBN (978) Voilá! 3 Textes et exercices ISBN (978) Voilá! 4 Textes et exercices ISBN (978) Voilá! 5 Textes et exercices ISBN (978) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Kielioppi: substantiivin suku ja luku, adjektiivin taipuminen, kieltoilmauksia, kellonajat, demonstratiivipronominit, I verbiluokan preesens ja passé composé, genetiivi, lukusanat 1-69, kysymyslauseita, lähifutuuri. Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kielioppi: adjektiivin paikka ja taipuminen, komparatiivi, lukusanat , järjestysluvut, partitiivi, II ja III verbiluokan preesens ja passé composé, il faut -rakenne, refleksiiviverbit, objektipronominit, imperatiivi, êtreapuverbi passé composéssa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Kielioppi: relatiivipronominit, pronominit en ja y, toutpronomini, itsenäiset demonstratiivipronominit, adjektiivin vertailu, objektipronominit passé composéssa, refleksiiviverbien passé composé, imperfekti. Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kielioppi: Gerundi, pluskvamperfekti, pronomineja, verbirakenteita. Passé composén ja imperfektin erot, adverbien vertailu. Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kielioppi: adjektiivien ja adverbien vertailu, subjunktiivi, uusia pronomineja. Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kielioppi: futuuri, konditionaali, infinitiivirakenteet, epäsuora esitys, lisää relatiivipronomineja. itsenäinen suoritus mahd. jos olet opiskellut peruskoulussa itsenäinen suoritus mahd. ei miel. itsenäistä ei miel. itsenäistä ei miel. itsenäistä ei miel. itsenäistä RAB3:7 Voilá! 6 Textes et Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekult-

11 Kulttuuri RAB3:8 Yhteinen maapallomme exercices ISBN (978) Voilá! 6 Textes et exercices ISBN (978) tuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kielioppi: passiivi, passé simple, konjunktiot, verbirakenteita, sananmuodostus. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kielioppi: konditionaaliperfekti, kertausta. 11 ei miel. itsenäistä ei miel. itsenäistä ITALIA (B3-kieli) virtuaaliopintoina IAB3:1 Virtuaaliopintoina IAB3:2 IAB3:3 IAB3:4 IAB3:5 ESPANJA (B3-kieli) virtuaaliopintoina ESB3:1 Virtuaaliopintoina ESB3:2 ESB3:3 ESB3:4 ESB3:5 VENÄJÄ (B3-kieli) virtuaaliopintoina VEB3:1 Virtuaaliopintoina VEB3:2 VEB3:3 VEB3:4 VEB3:5 LATINA (B3-kieli) virtuaaliopintoina LAB3:1 Virtuaaliopintoina LAB3:2 LAB3:3 LAB3:4 LAB3:5 MATEMATIIKKA, pitkä Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritus- MAA1 Funktiot ja yhtälöt 1 Pa MAOL-TAULUKOT: Matematiikka-fysiikkakemia ISBN (978) LUKION CALCULUS1 Funktiot ja yhtälöt, polynomifunktiot Keskeiset sisällöt potenssifunktio potenssiyhtälön ratkaiseminen juuret ja murtopotenssi eksponenttifunktio järjestys

12 12 MAA2 Polynomifunktiot ISBN (978) Pa sama kuin MAA1:ssä Keskeiset sisällöt polynomien tulo ja binomikaavat polynomifunktio toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin polynomiepäyhtälön ratkaiseminen Nrojärjestys MAA3 Pa LUKION CALCULUS2, Keskeiset sisällöt Geometria Geometria, Analyyttinen kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus geometria sini- ja kosinilause ISBN (978) ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen MAA4 Pa sama kuin MAA3:ssa Keskeiset sisällöt Analyyttinen geometria pistejoukon yhtälö suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen yhtälöryhmän ratkaiseminen pisteen etäisyys suorasta MAA5 Pa LUKION CALCULUS3, Keskeiset sisällöt Vektorit Vektorit, Todennäköisyys vektoreiden perusominaisuudet ja tilastot vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin ISBN(978) kertominen luvulla koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo suorat ja tasot avaruudessa MAA6 Pa Sama kirja kun Keskeiset sisällöt Todennäköisyys ja MAA5:ssa diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma tilastot jakauman tunnusluvut klassinen ja tilastollinen todennäköisyys kombinatoriikka todennäköisyyksien laskusäännöt diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma diskreetin jakauman odotusarvo normaalijakauma MAA7 Pa LUKION CALCULUS Keskeiset sisällöt Derivaatta 4, Derivaatta, Juuri- ja rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö logaritmifunktiot funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta ISBN (978) polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen MAA8 Pa Sama kirja kun Keskeiset sisällöt Juuri- ja logaritmifunktiot MAA7:ssa juurifunktiot ja -yhtälöt eksponenttifunktiot ja -yhtälöt logaritmifunktiot ja -yhtälöt yhdistetyn funktion derivaatta käänteisfunktio juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat MAA9 Pa LUKION CALCULUS Keskeiset sisällöt Trigonometriset funktiot 5, Trigonometriset suunnattu kulma ja radiaani ja lukujonot funktiot Lukujonot trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuus- ISBN (978) ominaisuuksineen trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen trigonometristen funktioiden derivaatat lukujono rekursiivinen lukujono aritmeettinen jono ja summa geometrinen jono ja summa MAA10 Pa Sama kirja kun Keskeiset sisällöt Nrojärjestys Nrojärjestys

13 Intergraalilaskenta MAA9:ssa integraalifunktio alkeisfunktioiden integraalifunktiot määrätty integraali pinta-alan ja tilavuuden laskeminen MA11 LUKION CALCULUS Keskeiset sisällöt Lukuteoria ja logiikka 6, Lukuteoria ja logiikka lauseen formalisoiminen ISBN (978) lauseen totuusarvot avoin lause kvanttorit suora, käänteinen ja ristiriitatodistus kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö Eukleideen algoritmi alkuluvut aritmetiikan peruslause kokonaislukujen kongruenssi MA12 LUKION CALCULUS Keskeiset sisällöt Numeerisia ja algebrallisia 7, Numeerisia ja algeb- absoluuttinen ja suhteellinen virhe menetelmiä rallisia menetelmiä Newtonin menetelmä ja iterointi ISBN polynomien jakoalgoritmi (978) X polynomien jakoyhtälö muutosnopeus ja pinta-ala MA13 LUKION CALCULUS Keskeiset sisällöt Differentiaali- ja integraalilaskennan 8, Differentiaali- ja in- funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen jatkotegraalilaskenta jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä omi- kurssi ISBN (978) naisuuksia funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä epäoleelliset integraalit MAA14 Ei oppikirjaa Pakollisten kurssien kertaus, vaihtoehtoisesti MAA13 Kertauskurssi kanssa kurssien jälkeen MATEMATIIKKA, lyhyt Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritus- MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt MAB2 Geometria MAB3 Matemaattisia malleja MAB4 Matemaattinen analyysi MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Pa VARIAABELI 1, Lausekkeet ja yhtälöt ISBN (978) Pa VARIAABELI 2, Geometria ISBN (978) Pa VARIAABELI 3, Matemaattisia malleja I ISBN (978) Pa VARIAABELI 4, Matemaattinen analyysi ISBN (978) Pa VARIAABELI 5, Tilastot ja todennäköisyys ISBN (978) Keskeiset sisällöt: suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus ongelmien muotoileminen yhtälöiksi yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen kuvioiden yhdenmuotoisuus suorakulmaisen kolmion trigonometria Pythagoraan lause kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen potenssiyhtälön ratkaiseminen eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla polynomifunktion derivaatta polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen graafisia ja numeerisia menetelmiä jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen normaalijakauma ja jakauman normittaminen kombinatoriikkaa järjestys

14 14 MAB6 Matemaattisia malleja II MAB7 Talousmatematiikka MAB8 Matemaattisia malleja III Pa VARIAABELI 6, Matemaattisia malleja II ISBN (978) VARIAABELI 7, Talousmatematiikka ISBN (978) VARIAABELI 8, Matemaattisia malleja III ISBN (978) todennäköisyyden käsite todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä kahden muuttujan lineaariset yhtälöt lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen lineaarinen optimointi lukujono aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotusja muita laskelmia taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla radiaani tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla MAB9 (=MA15) Ksy Ei kirjaa Pakollisten kurssien kertauskurssi, voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa kurssin MB8 kanssa BIOLOGIA Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritus- BI1 Eliömaailma BI2 Solu ja perinnöllisyys Pa BIOS 1 Eliömaailma ISBN (978) Pa BIOS 2, Solu ja perinnöllisyys ISBN (978) Eliöt, elämän edellytykset. Evoluutio: kasvien, eläinten ja ihmisten kehitys. Ekosysteemit, populaatiot ja lajien väliset suhteet. Kestävä kehitys. Eläinten käyttäytyminen. Numeroarvostelu Solu elämän perusyksikkönä, solujen energiatalous, aineenvaihdunta ja lisääntyminen. Perinnöllisyyden perusteet ja lainalaisuudet, perimän merkitys evoluutiossa. Numeroarvostelu. järjestys BI1:n jälkeen, ei its. BI3 Ympäristöekologia BIOS 3 Ympäristöekologia ISBN (978) Ekologinen tutkimus, biodiversiteetti ja sen merkitys; Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet. Suomen luonnon haavoittuvuus, kestävä tulevaisuus. Numeroarvostelu. BI1:n jälkeen, its. suoritus mahd. BI4 Ihmisen biologia BIOS 4 Ihmisen biologia ISBN (978) Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet; elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys; elintoimintojen säätely, ihmisen lisääntyminen, ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys; perimän merkitys, elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit. Numeroarvostelu BI1:n ja BI2:n jälkeen, its.suoritus mahd. BI5 Bioteknologia BIOS 5, Bioteknologia ISBN (978) Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä, solut proteiinien valmistajina, geenien toiminta, geeniteknologia ja sen mahdollisuudet. Mikrobit ja niiden merkitys. Biotekniikka teollisuudessa, kasvien ja eläinten jalostus, geenitekniikka ja lainsäädäntö. Numeroarvostelu BI1:n ja BI2:n jälkeen, its.suoritus mahd.

15 MAANTIETO Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritus- GE1 Sininen planeetta GE2 Yhteinen maailma Pa GEOS 1, Sininen planeetta ISBN: (WSOY) Pa GEOS 2, Yhteinen maailma ISBN: (WSOY) Maa ja avaruus: Maapallon liikkeet ja niiden seuraukset. Ilman ja veden liikkeet: Ilmasto- ja lämpövyöhykkeet, sisäsyntyiset ja ulkosyntyiset tapahtumat. Kasvillisuusvyöhykkeet. Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla. Numeroarvostelu Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät; väestö ja asutus, luonnonvarat; alkutuotanto ja ympäristö; teollisuus ja energia; liikkuminen ja vuorovaikutus, ihmistoiminnan alueellinen rakenne; kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys. Numeroarvostelu 15 järjestys GE1:n jälkeen, ei its. GE3 Riskien maailma GEOS 3 Haasteiden maailma ISBN: (WSOY) Riskien maantiede, luokittelu ja merkitys; luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet; ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet; ihmiskunnan riskit ja riskialueet; tekniset riskit. Numeroarvostelu. GE1:n ja GE2:n jälkeen, its.suoritus mahdollinen GE4 Aluetutkimus LUKION MAANTIEDE 4, Aluetutkimus (GE4) ISBN (978) X (Otava) Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot; paikkatietojärjestelmät; oma aluetutkimus. Numeroarvostelu. GE1:n ja GE2:n jälkeen, its.suoritus mahdollinen FYSIIKKA FY2 Lämpö FY3 Aallot FY4 Liikkeen lait FY5 Pyöriminen ja gravitaatio FY6 Sähkö Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Kurssin sisältö FY1 Pa Fysiikka luonnontieteenä Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 1 Fysiikka luonnontieteenä ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 2 Lämpö ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 3 Aallot ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 4 Liikkeen lait ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 5 Pyöriminen ja gravitaatio ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: fysiikan merkitys historian eri vaiheissa maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen kokeellisuus ja mallintaminen voima liikkeen muutoksen aiheuttajana liike ja liikkeen graafinen esitys kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen paine, hydrostaattinen paine kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia energiavarat harmoninen voima ja värähdysliike aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen valo, peilit ja linssit ääni Newtonin lait liikemäärän säilyminen energia momentti pyörimisen dynamiikkaa gravitaatio ja heittoliike sähköpari jännite ja virta FY1:n jälkeen FY1:n ja FY2n jälkeen FY2:n jälkeen FY4:n jälkeen FY4:n jälkeen

16 16 FY7 Sähkömagnetismi FY8 Aine ja säteily PHYSICA 6 Sähkö ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 7 ISBN(978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 8 ISBN(978) kurssien järjestys: Lt1(1,2,3) Lt2 (4,5,6) Lt3 (7,8) Ohmin laki Joulen laki Coulombin laki kondensaattori magneettikenttä induktiolaki induktion sovelluksia sähkön siirto sähkömagneettinen aaltoliike sähkömagneettinen säteily atomimallit ydin aineen pienimmät osaset FY4:n jälkeen KEMIA KE2 Kemian mikromaailma KE3 Reaktiot ja energia KE4 Metallit ja materiaalit KE5 Reaktiot ja tasapaino USKONTO Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys KE1 Pa Kaila-Meriläinen-Ojala- Keskeiset sisällöt 1.opiskeluvuonna Ihmisen ja elinympäristön Pihko-Salo: orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia kemia Lukion kemia, REAKTIO 1, Ihmisen happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia ja elinympäristön orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä kemia poolisuus erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus ISBN (978) orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymis- Kaila-Meriläinen-Ojala- Pihko-Salo: Lukion kemia, REAKTIO 2, Kemian mikromaailma ISBN (978) Kaila-Meriläinen-Ojala- Pihko-Salo: Lukion kemia, REAKTIO 3, Reaktiot ja energia ISBN (978) Kaila-Meriläinen-Ojala- Pihko-Salo: Lukion kemia, REAKTIO 4, Metallit ja materiaalit ISBN (978) Lukion kemia, REAKTIO 5, Reaktiot ja tasapaino ISBN (978) reaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne isomeria kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi hapettumis-pelkistymisreaktiot metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vetyyhdisteet bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit reaktiotasapaino happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys liukoisuus ja liukoisuustasapaino tasapainoon liittyvät graafiset esitykset Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys Pa UE1 Uskonnon luonne ja merkitys USKONNON VERKOT -KÄSIKIRJA Kustantaja Opintoverkko (KIRJA SISÄLTÄÄ Kurssilla tarkastellaan uskontoa ilmiönä ja tutkimuskohteena. Perehdytään uskontojen tieteelliseen tutkimukseen sekä pyhän kirjan merkitykseen uskonnossa Keskeisiä aiheita: Ei its.

17 UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta UE3 Ihmisen elämä ja etiikka UE4 Uskontojen maailmat UE5 Mihin suomalainen uskoo? Pa Pa KAIKKI USKONNON KURSSIT!) ISBN (978) Sama kirja kuin UE1:ssä Sama kirja kuin UE1:ssä Sama kirja kuin UE1:ssä Sama kirja kuin UE1:ssä Uskonto ilmiönä. Kristittyjen pyhä kirja, Raamattu. Raamatun kääntäminen. Historiallis-kriittinen raamatuntutkimus. Raamatun tulkintatavat. Raamatun syntyhistoria, kirjaryhmät, sisältö ja merkitys. Perehdytään kristillisen kirkon kehityslinjoihin kirkon synnystä nykypäivään. Keskeisiä aiheita: kristillisen kirkon synty alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon lännen kirkko keskiajalla idän kirkon kehitys reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa. Kurssilla käsitellään kristillistä dogmatiikkaa sekä etiikkaa. Perehdytään ajankohtaisiin eettisiin aiheisiin oppilaiden kiinnostuksen mukaan keskustelujen ja alustusten avulla. Keskeisiä aiheita: ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta hyvän ja pahan käsitteet kristillinen etiikka ja etiikan teoriat yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä Kurssilla käsitellään suuria maailmanuskontoja, hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä. Keskeisiä aiheita: uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät uskontojen pyhät kirjat ja oppi uskontojen eettiset ohjeet uskontojen kultit ja rituaalit uskontojen suuntaukset uskonnot ja yhteiskunta. Uskontoja lähestytään vertailevalla otteella sekä monipuolisia oheismateriaaleja hyödyntäen (mm. kuvat, tekstinäytteet, musiikki, filmit). Kurssilla perehdytään suomalaisten uskonnollisuuteen. Keskeisiä aiheita: muinaissuomalainen uskonto Suomen kirkkohistorian yleislinjat luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa ei-kristilliset yhteisöt Suomessa kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan Kurssille osallistujat suunnittelevat ja laativat kurssin yhteydessä projektityön itseään kiinnostavasta aiheesta Suomen uskonnollisessa kentässä. 17 Ei its. Ei its. Vapaa, its. suoritus mahd. Vapaa, its. suoritus mahd. FILOSOFIA Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Pa FILO. Opas aloittelevalle filosofille. Tammi Kurssilla luodaan läpileikkaus eurooppalaisen filosofian historiaan antiikista nykypäivään. Kurssilla käsitellään eurooppalaisen filosofian keskeisiä henkilöhahmoja sekä pohditaan näiden filosofien antamien virikkeiden ei its, suoritus-

18 18 FI2 Filosofinen etiikka FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia FI4 Yhteiskuntafilosofia ISBN (978) pohjalta maailmankuvaan, ihmiskuvaan, etiikkaan, metafysiikkaan (todellisuuden luonne) tieto-oppiin ja yhteiskuntafilosofiaan liittyviä filosofisia ongelmia. FILO. Etiikkaa etsimässä Tammi ISBN (978) FILO. Minä ja maailmankaikkeus Tammi ISBN (978) FILO. Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Tammi ISBN (978) Kurssilla nostetaan esille erilaiset filosofian etiikan pääsuuntaukset. Käsitellään lisäksi ympäristöfilosofisia kysymyksiä. Keskeisiä teemoja moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon Kurssilla tarkastelun kohteena ovat tieto-oppi ja metafysiikka. Pohditaan tiedon olemusta, perusteita ja lajeja sekä tiedon suhdetta yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Tiedon rajoja selvitellään tarkastelemalla mm. rajatieteitä sekä ajan olemusta. Keskeisenä työskentelytapa on keskustelu. Lisäksi filosofisia teemoja syvennetään pienin oppilastöin. Keskeisiä teemoja metafysiikan keskeiset kysymykset ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa totuuden luonne ja totuusteoriat tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä argumentoinnin ja päättelyn perusteita Kurssilla käsitellään yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä. Keskeisiä teemoja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus ta moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta its. suoritus mahd. its. suoritus mahd. its. suoritus mahd. HISTORIA Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys Pa Ei its. HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri HI2 Eurooppalainen ihminen Pa LUKION HORISONTTI, Piikirveestä piilaaksoon. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri ISBN (978) LUKION HORISONTTI, Aatteita ja kulttuuria. Eurooppalainen ihminen Esihistoria pyyntikulttuurin aika Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset Välimeren talousalue antiikin aikana Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä Löytöretket Teollistuva maailma Globaali kulutusyhteiskunta Antiikin aika Keskiajan yhtenäiskulttuuri Uuden ajan murros Valistuksen aikakausi HY1:sen jälkeen

19 HI3 Kansainväliset suhteet HI4 Suomen historian käännekohtia HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan HI6 Kulttuurien kohtaaminen ISBN (978) X Pa LUKION HORISONTTI, Kriisien ja muutosten aika Kansainväliset suhteet ISBN (978) Pa LUKION HORISONTTI, Torpparista isännäksi Suomen historian käännekohtia ISBN (978) MUUTOSTEN AIKA 5, Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan ISBN (978) tai Otavan vastaava kirja EEPOS, Maailmanhistorian käsikirja ISBN (978) Aatteiden vuosisata Nykyaika Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota Kylmä sota Uusi epävarmuuden aika Ruotsin ajan perintö Vallanvaihdos Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros Suomen itsenäistymisprosessi Kahtiajaosta eheytymiseen Toinen maailmansota jälkiseurauksineen Hyvinvointivaltion rakentaminen Suomen uusi kansainvälinen asema Esihistoria Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla Uuden ajan uudet tuulet Suurvaltakausi Vapauden ja hyödyn aika Kansallisen tietoisuuden ensi askeleet Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. 19 YHTEISKUNTAOPPI Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys YH1 Yhteiskuntatieto YH2 Taloustieto YH3 Kansalaisen lakitieto YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni YH5 Yrittäjyyden peruskurssi Pa Lukiolaisen Suomalaisen yhteiskunnan kehitys YHTEISKUNTATIETO Valta ISBN (978) Vaikuttaminen Oikeusvaltion ja turvallisuusjärjestelmät Sosiaalipolitiikka Pa Lukiolaisen Suomalaisten elinkeinot TALOUSTIETO Taloudellinen toiminta ja yritykset ISBN (978) Talouselämän vaihtelut ja häiriöt Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat Julkinen talous ja talouspolitiikka Suomi kansainvälisessä kaupassa Suomen talouden tulevaisuudennäkymät Lukiolaisen Lakitiedon perusteet LAKITIETO Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet ISBN (978) Rikos- ja prosessioikeus Lukiolaisen EU- Eurooppalainen identiteetti KURSSI Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa ISBN(978) Euroopan unionin alueelliset vaikutukset Euroopan unionin haasteet So Materiaali: Monisteet Kurssin sisältöjä ovat mm. liikeidean hahmottaminen, yrityksen perustaminen, rahoitus ja markkinointi. Tavoite: - kurssilla tutustutaan yrittämiseen ja yritystoimntaan sekä teoreettiselta että käytännön näkökulmasta - pyrkimyksenä on tutustua paikalliseen liikemaailmaan - harjaannuttaa opiskelijoiden yrittäjämäistä asennoitumista eli luovuutta, ongelmanratkaisua ja aktiivista

20 20 YH6 Yrittäjyyden jatkokurssi So toimijuutta Toteutus: - tehdään yritysvierailuja sekä itsenäisesti että opettajan johdolla - kuullaan paikallisten yrittäjien "omia tarinoita" yrittäjyydestä - laaditaan pienryhmissä oma liiketoimintasuunnitelma Arviointi: - kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun sovitut tehtävät on suoritettu Y-Love projektikurssi PSYKOLOGIA Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys Ei its. PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Pa Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot. WSOY ISBN (978) Mielen maailma 2. Kehityspsykologia ISBN (978) (Wsoy) Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto ISBN (978) Mielen maailma 4. Tunteet, motiivi ja taitava ajattelu ISBN (978) Keskeiset sisällöt psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen psyykkisen kehityksen tutkiminen kognitiiviset perusprosessit vireystilan säätely, nukkuminen ja uni hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko P5 Mielen maailma 5. persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä,

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011 PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Käsikirja WSOY 951-0-26300-1 Kurssivihko 1 WSOY 978-951-0-27486-6 Kurssivihko 2

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Kivijalka. Lukion kielenhuoltoa. (Käytetään kaikilla kursseilla.) Tammi AI02 Särmä.

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA Myös oppikirjojen sähköiset versiot ovat vaihtoehto perinteiselle oppikirjalle, jollei toisin mainita ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2014-2015 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! WSOY ja Tammi ovat nyt Sanoma Pro Oy Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! WSOY ja Tammi ovat nyt Sanoma Pro Oy Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYN 2016 JÄLKEEN ALOITTANEET OPISKELIJAT : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2015-2016 Kaikkien oppikirjojen tulee olla uuden, vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaisia. Useista kirjoista on tullut myös vuoden 2004 jälkeen uudistettuja painoksia.

Lisätiedot

VIROLAHDEN LUKIO KIRJALISTA 2015-2016 27.5.2015

VIROLAHDEN LUKIO KIRJALISTA 2015-2016 27.5.2015 VIROLAHDEN LUKIO KIRJALISTA 2015-2016 27.5.2015 Kurssi Oppikirja ISBN Kustantaja BI01 Biologia. Elämä, kurssit 1-2 9789510280249 WSOY BI02 " " BI03 BIOS 3. Ympäristöekologia 9789510276310 " BI04 Biologia.

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

LUKION OPPIKIRJAT. Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Lukuvuosi 2013 2014 BIOLOGIA

LUKION OPPIKIRJAT. Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Lukuvuosi 2013 2014 BIOLOGIA Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2013 2014 päivitetty 21.5.2013 - JH BIOLOGIA BI1, Eliömaailma: SanomaPro, BIOS 1 (uusin painos) BI2, Solu ja perinnöllisyys: SanomaPro, BIOS

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016 Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2017-2018, LOPS2016 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS KUUSANKOSKEN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO lv. 2016-2017 / VANHA OPS Lukion käyttämät oppikirjat voidaan korvata vastaavalla sähköisellä materiaalilla, mikäli sellainen on kirjasarjaan olemassa. Opiskelija vastaa

Lisätiedot

kurssit 7 Otava Mäki, Silk: Abi-englanti (uudistettu versio ISBN 978-951-1-265344)

kurssit 7 Otava Mäki, Silk: Abi-englanti (uudistettu versio ISBN 978-951-1-265344) LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2013-2014 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010

HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010 HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010 BIOLOGIA BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 BI 5 Happonen et al. Bios 1, WSOY (uudistettu painos, kannessa karhu) Happonen et al. Bios 2, WSOY (uudistettu painos, kannessa pingviinejä)

Lisätiedot