SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI"

Transkriptio

1 Teuvan lukio

2 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla 4 alkaneen kielen oppimäärä 7 RUOTSI (B1-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla 7 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä 8 SAKSA (B3-kieli) lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä 8 RANSKA (B3-kieli) lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä 10 ITALIA (B3-kieli) virtuaaliopintoina 11 ESPANJA (B3-kieli) virtuaaliopintoina 11 VENÄJÄ (B3-kieli) virtuaaliopintoina 11 LATINA (B3-kieli) virtuaaliopintoina 11 MATEMATIIKKA, pitkä 11 MATEMATIIKKA, lyhyt 13 BIOLOGIA 14 MAANTIETO 15 FYSIIKKA 15 KEMIA 16 USKONTO 16 FILOSOFIA 17 HISTORIA 18 YHTEISKUNTAOPPI 19 PSYKOLOGIA 20 MUSIIKKI 21 KUVATAIDE 21 LIIKUNTA 22 TERVEYSTIETO 23 TIETOTEKNIIKKA 24 ILMAISUTAITO 24 OPINTOJEN OHJAUS 24 TEUVAN KANSALAISOPISTOSSA JÄRJESTETTÄVÄT KURSSIT: 25 TEUVAN AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUSKESKUKSESSA JÄRJESTETTÄVÄT KURSSIT: 25 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 26 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 26 Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen 28 Opinnoissa eteneminen 28 Oppiaineen oppimäärän arviointi 30 Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet 31 Lukion oppimäärän suoritus 31 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 32 TODISTUKSET JA NIIHIN MERKITTÄVÄT TIEDOT 33 Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta /955 36

3 3 SANASTOA Abiturientti on ylioppilaskokelas. Ainereaalissa kirjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa yksi reaaliaine/päivä. I. päivänä ovat psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia. 2.päivänä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Etenemiseste syntyy, kun saman aineen kahdesta kurssista on hylätty arvosana. Hajautettu ylioppilastutkinto tarkoittaa, että ylioppilastutkinnon voi suorittaa kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. (syksy-kevät-syksy/kevät-syksy-kevät) Jakso tarkoittaa, että lukuvuosi on jaettu viiteen jokseenkin yhtä pitkään osaan (n. 38 päivää), jaksoon ja kullakin jaksolla on oma työjärjestyksensä. Jaksoarvostelu annetaan kunkin jakson päättyessä. Jakson aikana suoritetuista kursseista saadut arvosanat tai suoritusmerkinnät (=S) merkitään opintokirjaan, joka jaetaan aina seuraavan jakson kolmantena työpäivänä. Koeviikko järjestetään kunkin jakson lopussa, jolloin viikko koostuu vain kullakin jaksolla opiskeltujen aineiden kokeista ja pohjatunneista, varsinaista lukujärjestyksen mukaista opetusta siis koeviikolla ei ole. Kurssitarjotin on kunkin lukuvuoden suunnitelma, josta käy ilmi, mitä aineita opiskellaan kussakin jaksossa. Luokaton lukio tarkoittaa, ettei voi jäädä luokalleen, koska luokkia ei ole. Lukuvuosittain ei ole määritelty vähimmäis- tai enimmäismääriä, vaan vaadittava kokonaiskurssimäärä (väh. 75, ylärajaa ei ole) kertyy koko lukioajalta, joka voi olla 2 4 vuotta. Opinto-ohjelma on opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma lukio-opiskelua varten; opinto-ohjelmaa voi tarvittaessa tarkistaa. Preliminäärikoe on ylioppilaskokeeseen valmistava, täsmälleen ylioppilaskokeen kaltainen 6 tunnin koe. Päättötodistus annetaan, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu ja kurssien kokonaismäärä on yhteensä 75. Tuntikehys on koulun käytettävissä oleva tuntimäärä, jonka puitteissa opetus on järjestettävä. Tuntikehyksen määrä riippuu oppilasmäärästä ja kunnallisesta päätöksenteosta. Tuntikehyksen kullekin lukuvuodelle päättää koulutuslautakunta. Työjärjestys tarkoittaa lukujärjestystä. Työsuunnitelma laaditaan jokaisen lukuvuoden alussa ja siitä ilmenee koko lukuvuoden toiminta tunneista koulun ulkopuoliseen toimintaan saakka. Uusintakuulustelu suoritetaan kunkin jakson loputtua, jossa voi yrittää korottaa hylättyä tai hyväksyttyä arvosanaansa. Ylioppilastodistus on ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) antama todistus hyväksytysti suoritetusta ylioppilastutkinnosta.

4 4 TUNTIJAKO LV Pakolliset kurssit Valtakunnalliset syventävät kurssit Koulukohtainen syventävät kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) 1,2,3,4,5,6 7,8,9 10, 11 Kielet Englanti ( A1-kieli) (EN) 1,2,3,4,5,6 7,8 10 (yht. äi+ea+ru) Ruotsi (A2-kieli) (RUA) 1,2,3,4,5,6 7,8 9 (yht. äi+ea+ru) Ruotsi (B1-kieli) (RUB) 1,2,3,4,5 6,7 Saksa (B3-kieli) (SA) Alkaa lv ,2,3,4,5,6,7,8 Ranska (B3-kieli) (RA) Alkaa lv ,2,3,4,5,6,7,8 Matematiikka pitkä oppimäärä (MAA) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12,13 14 lyhyt oppimäärä (MAB) 1,2,3,4,5,6 7,8 9 Ympäristö ja luonnontieteet Biologia (BI) 1,2 3,4,5 Maantiede (GE) 1,2 3,4 Fysiikka (FY) 1 2,3,4,5,6,7,8 Kemia (KE) 1 2,3,4,5 Uskonto tai elämänkatsomustieto (UE/ET) 1,2,3 4,5 Filosofia (FI) 1 2,3,4 Psykologia (PS) 1 2,3,4,5 Historia (HI) 1,2,3,4 5,6 Yhteiskuntaoppi (YH) 1,2 3,4 5 Taito- ja taideaineet yht.5 Liikunta (LI) 1,2 3,4,5 Musiikki (MU) 1,2 Yht.3 3,4,5 Kuvataide (KU) 1,2 3,4,5 Terveystieto (TE) 1 2,3 4 Opinto-ohjaus (OP) 1 2 Ilmaisutaito (ILM) 1, 2 Kotitalous (KT) 1 Virtuaalilukio kurssit: Italia (B3-kieli) (IA) 1,2,3,4,5,6 Espanja (B3-kieli) (EA) 1,2,3,4,5,6 Venäjä (B3-kieli) (VE) 1,2,3,4,5,6 Latina (B3-kieli) (LA) 1,2,3,4,5,6 Koulun ulkopuoliset kurssit: Muut (Panula-opisto, kansalaisopisto, abikurssit ym.) kurssia väh. 10 kurssia

5 5 ÄIDINKIELI Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Pa PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 1-3 ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ISBN (978) Kurssi on luonteeltaan perusvalmiuksien kurssi, jonka aikana vahvistetaan vuorovaikutuksessa ja opiskelussa tarvittavaa kielitaitoa ja kielenkäytön taitoja. vennetään lukemisessa, keskustelemisessa ja muussa tiedonkeruussa, -jäsentelyssä ja välittämisessä tarvittavia taitoja. Käsitellään puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. Opiskelijan kirjallisuuskäsitys ja lukijahistoria lähtökohtana eritellään lukemistapahtumaa. Pa Sama kirja kun ÄI1:ssä Kurssilla tutustutaan fiktion ja esittävien taiteiden, esim. teatterin ja elokuvan lajeihin ja tutkitaan niiden ilmaisutapoja. Etsitään opiskelijan omia ilmaisutapoja ja monipuolistetaan sekä puheilmaisun että kirjallisen ilmaisun taitoja. Pa Sama kirja kun ÄI1:ssa Kurssilla harjaannutaan tekstin erittelyyn ja tulkintaan. Opiskelijaa ohjataan oman kirjoitetun ja puhutun tekstin suunnitteluun, muokkaamiseen ja viimeistelyyn. Perehdytään kirjakielen ohjailun periaatteisiin ja opastetaan kielen omatoimiseen huoltoon. Pa PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 4-6 ISBN (978) X Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Pa Sama kirja kuin ÄI4:ssa Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri AI10, EN10, RUA9 Kertauskurssi AI11 Verkkolehtikurssi Pa Sama kirja kuin ÄI4:ssa Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Ei oppikirjaa Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa Sama kirja kuin ÄI4 PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 4-6 (978) X Sama kirja kuin ÄI4 PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 4-6 (978) X Ks y Ks y ja työelämässä. Kurssi valmentaa tekstitaidon koetta varten. Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi, jolla kerrataan keskeiset oikeakielisyysasiat. Hiotaan uutta tekstitaidon kokeen kirjoittamista. Kurssi valmentaa esseekoetta varten.opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssilla harjoitellaan uudentyyppisen yo-kokeen kirjoittamista. Äidinkielen, englannin, ja ruotsin yhteinen kertauskurssi ja harjoituskurssi ylioppilaskoetta varten. Valitse kaksi ainetta. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lehtityön perusteisiin, digikuvauksen alkeisiin sekä lehden taittoon. Tutustutaan paikallislehden toimitukseen ja toimittajan työhön. Ruvetaan tekemään Teuvan lukiolle omaa verkkolehteä. Tarkoitus on, että lehden tekeminen jatkuu tulevina vuosina ja siihen myydään mainoksia.asiantuntija-apuna: digikuvaus ja taittaminen Heikki Mahlamäki, toimittajat: paikallislehti Tejuka, Tiina Rantakoski Logistic Center

6 6 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritus- EN1 Nuori ja hänen maailmansa EN2 Viestintä ja vapaa-aika EN3 Opiskelu ja työ EN4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma EN5 Kulttuuri EN6 Tiede, talous ja tekniikka EN7 Luonto ja kestävä kehitys EN8 Puhu ja ymmärrä paremmin EN10, AI10, RUA9 Kertauskurssi Pa ProFiles Course 1 ISBN Pa ProFiles Course 2 ISBN Pa ProFiles Course 3 ISBN Pa ProFiles Course 4 ISBN Pa ProFiles Course 5 ISBN Pa ProFiles Course 6 ISBN ProFiles Course 7 K ISBN ProFiles Course 8 ISBN Aihepiirit: Tapaaminen, kommunikointi, hyvinvointi, ystävyys, asuminen, Suomesta kertominen. Rakenteet: sanajärjestys, kysymyslauseet, liitekysymykset, aikamuodot. Kurssi on luonteeltaan niveltävä ja vankentaa peruskoulussa opitun sanaston ja rakenteiston hallintaa. Suullinen viestintä keskeistä Aihepiirit: Matkailu, harrastukset, vapaa-aika, USA, erilaiset mediat, sosiaaliset verkostot. Rakenteet: persoonapronominit, omistusmuodot, muodollinen subjekti, passiivi, adjektiivit ja adverbit. Harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Aihepiirit: Opiskelu, työ ja ammatinvalinta. Rakenteet: yksikkö ja monikko, artikkelit, epäsuora kerronta,indefiniittipronominit. Harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Aihepiirit: Kulttuuri laaja-alaisesti ja yhteiskunnallisena ilmiönä, elokuva, musiikki, kirjallisuus, kuvataiteet. Rakenteet: kansallisuussanat, aikamuotojen käyttö, välimerkit, lauselyhenteet Kirjoittamisen harjoittelu keskeistä. Aihepiirit: Eri tieteenalat, tieteen ja tekniikan saavutukset, talouselämä ja Etelä-Afrikka. Rakenteet: lukusanat, infinitiivi ja ing-muoto, verbi/substantiivi/adjektiivi+prepositiot, latinalaisperäiset sanat englannissa. Entistä vaativamman kieliaineksen käyttöä eri osa-alueilla. Aihepiirit: Luontoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät aiheet kuten saastuminen, säätila, matkailu, harvinaiset eläinlajit, alkuperäiskansat jne. Rakenteet: Kerrataan koko kielioppi. Kurssilla harjoitell aan ja vahvistetaan päättökokeen eri tehtävätyypeissä tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Aikaisempien kurssien aihepiirejä kertaavia tekstejä sekä niiden sanaston kertausta ja harjoittelua. Keskustelua ajankohtaisista asioista. Pääpaino suullisella kielitaidolla ja kuullun ymmärtämisellä. Kurssin päätteeksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. Englannin, äidinkielen ja ruotsin yhteinen kertauskurssi ja harjoituskurssi ylioppilaskoetta varten. Valitse kaksi ainetta. Englannin kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Itsenäiset suoritukset ja kurssijärjestyksestä poikkeamiset perustelluista syistä mahdollisia. järjestys Aihepiirit: Erilaiset elämänkatsomukset, uskonto, vapaaehtoistyö, Australia, lehdistö, yhteiskunnallisten kysymysten käsittely yleisönosaston kirjeissä, suomalaisen yhteiskunnan esittely. Rakenteet: apuverbit, paljoussanat, relatiivipronominit Kurssilla painotetaan entistä vaativamman kielen käyttämistä ja ymmärtämistä; luetun ymmärtäminen keskeistä.

7 7 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla 4 alkaneen kielen oppimäärä Ruotsin A2-kielen kurssien suoritusjärjestys: Lt1 (1,2,3) Lt2 (4,5,7) Lt3 (6,8,9) Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa pa VARFÖR INTE! Kurs 1 Fiilin-Korpela-Pulliainen Kustantaja: Finn Lectura ISBN (978) Kielioppikirja: Ruotsin kielioppi. Otava ISBN (978) Itsestä kertominen, lukio-opiskelu ja opiskelutekniikat sekä Ruotsin esittely. Rakenteet: kerrataan peruskoulussa opittuja peruskielioppiasioita, kuten sanajärjestykset, verbien, substantiivien ja adjektiivien taivutus sekä persoonapronominin eri muodot ja prepositioita. Kurssi vahvistaa perussanaston ja rakenteiden hallintaa. Totutellaan lukion työtapoihin. Omat suulliset ja kirjalliset tuotokset sekä puhutun kielen ymmärtäminen on keskeistä. Oma kielioppikirja hankittava jo tässä vaiheessa! suoritus ta RUA2 Ihmiset ympärillämme RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa RUA4 Elinympäristömme RUA5 Opiskelu ja työ RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin RUA 8 Historia, tiede, opiskelu pa VARFÖR INTE! Kurs 2 Samat tekijät kuin edellä ISBN (978) pa VARFÖR INTE! Kurs 3 Samat tekijät kuin edellä ISBN (978) ISBN (978) pa VARFÖR INTE! Kurs 6 Samat tekijät kuin edellä ISBN (978) sy VARFÖR INTE! Kurs 7 Fiilin Suominen: ISBN (978) sy VARFÖR INTE! Kurs 8 Fiilin Levola-Lyytinen Suominen Öberg: ISBN (978) Perhe, harrastukset, elämänarvot Rakenteet: konjunktiot ja sanajärjestykset, s-päätteiset verbit ja modaaliset apuverbit, adverbit, substantiivien syventäminen, imperatiivi ja muita verbimuotoja (esim. partisiipin preesens ja partisiippi, passiivi), pronomineja ja prepositioita. Kirjallinen ja suullinen viestintä korostuvat entisestään. Suomen historia, perinteet, kulttuuri ja vähemmistöt. Rakenteet: edellisten kurssien rakenteiden syventäminen. Tekstin ja kuullun ymmärtäminen korostuvat suullisten ja kirjallisten harjoitusten lisäksi. Luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Rakenteet: verbioppi ja sanajärjestykset Ymmärtävän lukemisen strategiat Työ, tulevaisuus, media ja kansalaisvaikuttaminen Rakenteet: substantiivit ja pronominit. Kielen ymmärtäminen ja tuottaminen muodollisissa tilanteissa. Pohjoismainen kulttuuri ja sen osa-alueet. Rakenteet: Peruskieliopin kertaus. - aihepiirit: ihminen eri elämänvaiheissa, paikallinen ja globaali vaikuttaminen - rakenteet kertaavat ja syventävät aiemmin opittua (mm. pronominit, sanajärjestykset, verbioppia, adjektiivit) - puheviestinnän strategioita - suullisia harjoituksia eri puhetilanteissa - kuullun ymmärtämistä - suullinen koe - aihepiirit: mm. pohjoismainen historia, viikingit, geeniteknologia, lukion jälkeinen opiskelu - kieliopin pääkohtien kertaaminen RUA9 koulukohtainen, kertaa- - yo-tehtäviä so ei kirjaa yo-kokeeseen valmistautuminen (kirjoittaminen, luetun ja kuullun ymmärtäminen,keskeisten rakenteiden sy- suoritus ta suoritus ta pa VARFÖR INTE! Kurs 4 Samat tekijät kuin edellä ISBN (978) ei its. pa VARFÖR INTE! Kurs 5 Samat tekijät kuin edellä ei its. tai 7. kurssin jälkeen, ei its. suor. 5. kurssin jälkeen; ei its. 6. kurssin jälkeen; ei its. 6. kurssin jälkeen, ei its. suor.

8 va 8 ventäminen / kertaaminen) RUOTSI (B1-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla 7 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä Ruotsin B1-kielen kurssien järjestys: Lt1(1,2) Lt2 (3,4,6) Lt3 (5,7) Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys RUB1 Koulu ja vapaa-aika RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa RUB3 Suomi ja suomalaisuus RUB4 Ihmissuhteet ja kulttuurien väliset kohtaamiset RUB5 Elinympäristömme pa Magnet, kurs 1 Bulut-Kajander-Laurén ISBN (978) WSOY pa Magnet, kurs 2 ISBN (978) WSOY pa Magnet, kurs 3 ISBN (978) WSOY pa Magnet, kurs 4 ISBN (978) WSOY pa Magnet, kurs 5 ISBN (978) Tukholma, Pohjoismaat, ruoka ja asuminen, työ ja rahankäyttö, terveys ja kännykän käyttö - suullisen ja kirjallisen viestinnän vahvistaminen - rakenteet: pronomineja, adjektiivin vertailu, adverbit, lukusanat, prepositioita - Suomi, Ahvenanmaa, suomenruotsalaiset ja ruotsinsuomalaiset - suullisen kielitaidon kehittäminen - kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä - rakenteet: pronominit, erisnimen suku, prepositioilmauksia - ihmissuhteet, sukupolvien ja kulttuurien välinen kohtaaminen sekä elämänkatsomukset; Tanska ja Norja - suullisen ja kirjallisen viestinnän vahvistaminen - rakenteet: sanajärjestys, verbioppi - Muuttuva elin- ja työympäristö, joukkoviestimet; Islanti, Grönlanti, Färsaaret - Rakenteet: substantiivien määräysmuodot, man-rakenne, s-passiivi, s-päätteiset verbit, partisiipin preesens ja perfekti, prepositioilmauksia - Perehtyminen yo-koetyyppisiin tehtäviin. - Vapaa-aika ja perhe, koulu sekä harrastukset - suullisen kielitaidon kehittäminen - kuullun ymmärtämistä sekä lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä - rakenteet: substantiivit, verbit, adjektiivit, sanajärjestys nrojärjestys: ei itsenäistä nrojärjestys: ei itsenäistä 2. kurssin jälkeen; itsenäinen suoritus vain poikkeustapauksessa 3. tai 6. kurssin jälkeen; itsenäinen suoritus vain poikkeustapauksessa Nrojärjestys tai 6. kurssin jälkeen, ei its. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin sy Magnet, kurs 6 Bulut- Kajander- Nordgren- Repo- Wahlroos: ISBN (978) aihepiirit: Pohjoismainen kulttuuri - rakenteet kertaavat ja syventävät aiemmin opittua (lukusanat, verbioppi, sanajärjestykset) - puheviestinnän strategioita - suullisia harjoituksia eri puhetilanteissa - kuullun ymmärtämistä - suullinen koe 3. tai 4. kurssin jälkeen; RUB7 Maailmanlaajuiset ilmiöt ja vaikuttaminen sy Magnet, kurs 7 ISBN (978) Maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaikuttaminen sekä yhteiskunnallinen päätöksenteko - rakenteet: peruskieliopin kertausta; substantiiviattribuutti, omistusmuodon ilmaiseminen, var-verbit - yo-tehtäviä 4. kurssin jälkeen, ei its. suor. SAKSA (B3-kieli) lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys

9 SAB3:1 Hyvää päivää, hauska tutustua SAB3:2 Näin asiat hoituvat SAB3:4 Meillä ja muualla SAB3:5 Ennen ja nyt SAB3:6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SAB3:7 Kulttuuri SAB3:8 Yhteinen maapallomme SAB3:9 Luonto ANTENNE, kurse 1-2 ISBN (978) ANTENNE, kurset 1-2 ISBN (978) SAB3:3 Vapaa-aika ja harrastukset Glause.Suhonen- Sääski-Tapio: ANTENNE, kurs 3 ISBN (978) Glause.Suhonen- Sääski-Tapio: ANTENNE, Kurs 4 ISBN (978) ANTENNE, Kurs 5 ISBN (978) ANTENNE, Kurs 6 ISBN (978) ANTENNE, Kurs 7 ISBN (978) sy ANTENNE, kurs 8 ISBN (978) sy Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä (tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen jne.). Kerrotaan perusasioita itsestä ja kysytään niitä muilta. Aihepiirejä ovat mm. perhe ja lähimmät, ihmissuhteet. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan suullista viestintää. Opitaan selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi majoitus-, ateriointi- tai lääkäripalveluita. Aihepiireinä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä arkielämään liittyvät rutiinit. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kurssi vahvistaa ja laajentaa opiskelijan osaamista jokapäiväisissä viestintätilanteista. Kurssilla opitaan kertomaan itsestä, lähiympäristöstä ja harrastuksista sekä tunteista. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan ja kehitetään kulttuurin tuntemuksen ohella oppimaan oppimisen taitoja. Uudet rakenteet ovat verbien sein ja haben imperfekti, imperatiivi, akkusatiivi- ja datiiviprepositiot. Opiskelija oppii tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja tapoihin. Opitaan kertomaan lisää Suomesta ja suomalaisuudesta sekä saksalaisesta ja sveitsiläisestä yhteiskunnasta ja elämäntavasta. Kurssi painottaa puhumista ja kuuntelemista. Kirjallista tuottamista harjoitellaan entistä enemmän. Uudet raken-teet ovat vuosiluvut, maantieteelliset nimet, adjektiivin vertailu, genetiivi, vaihtoprepositiot, heikot maskuliinit, järjestysluvut ja refleksiivipronominit datiivissa. Tutustutaan elämään saksankielisissä mais-sa historiallisesta perspektiivistä kohtaamalla erilaisia menneisyyden ja tämän päivän ilmiöitä ja tapahtumia. Kurssi painottaa puheviestintää ja perusrakenteiden hallintaa sekä tekstinymmärtämisen taitoja. Uusia rakenteita ovat imperfekti, pluskvamperfekti, adjektiivin vahva ja heikko taivutus, konditionaali, konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti. Tulevaisuuteen liittyviä aihepiirejä ovat koulu, opiskelu, työelämä, tulevaisuudensuunnitelmat ja erilaiset elämäntavat. Kurssi painottaa suullista ja kirjallista viestintää. Opetellaan kirjalliseen viestintään soveltavia rakenteita ja muodollisempaa kieltä. Uusia rakenteita ovat: relatiivilause, infinitiivi, futuuri, kaksoisinfinitiivi, substantiivin suku, artikkelin valinta ja verbin rektio. Tarkastelun kohteena on saksankielisten maiden taide: elokuva, kuvataiteet, kirjallisuus, arkkitehtuuri ja musiikki. Kurssissa pohditaan arkikulttuuria, esim. ruokakulttuuria, urheilua ja erilaisten arvojen ja asenteiden näkymistä jokapäiväisessä elämässä. Harjoitellaan lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista kulttuurisanavarastoa laajentaen. Uusia rakenteita ovat: kysyvät pronominit, pronominaaliadverbit, epäsuora kysymyslause, partisiipin preesens ja perfekti sekä passiivi. Tulevaisuuden suunnittelu lukiolaisen näkökulmasta, asuminen ja työskentely ulkomailla,matkakokemuksista kertominen, esimerkkejä yhteiskunnan toiminnasta. Tekstin ymmärtäminen sekä suullinen ja kirjallinen viestintä. Futuuri, passiivi, pronominaaliadverbit, kaksoisinfinitiivi. Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 9 Ei miel. itsenäistä Ei miel. itsenäistä ei miel. its

10 10 RANSKA (B3-kieli) lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä RAB3:1 Hyvää päivää, hauska tutustua RAB3:2 Näin asiat hoituvat RAB3:3 Vapaa-aika ja harrastukset RAB3:4 Meillä ja muualla RAB3:5 Ennen ja nyt RAB3:6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Voilá! 1 pour le lycée Textes (sis.cd) ISBN (978) Voilá! 1 pour le lyceé Exercices ISBN (978) Sama kirja kuin RAB3:1:ssä Voilá! 2 pour le lycée Textes et exercises ISBN (978) Voilá! 3 Textes et exercices ISBN (978) Voilá! 4 Textes et exercices ISBN (978) Voilá! 5 Textes et exercices ISBN (978) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Kielioppi: substantiivin suku ja luku, adjektiivin taipuminen, kieltoilmauksia, kellonajat, demonstratiivipronominit, I verbiluokan preesens ja passé composé, genetiivi, lukusanat 1-69, kysymyslauseita, lähifutuuri. Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kielioppi: adjektiivin paikka ja taipuminen, komparatiivi, lukusanat , järjestysluvut, partitiivi, II ja III verbiluokan preesens ja passé composé, il faut -rakenne, refleksiiviverbit, objektipronominit, imperatiivi, êtreapuverbi passé composéssa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Kielioppi: relatiivipronominit, pronominit en ja y, toutpronomini, itsenäiset demonstratiivipronominit, adjektiivin vertailu, objektipronominit passé composéssa, refleksiiviverbien passé composé, imperfekti. Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kielioppi: Gerundi, pluskvamperfekti, pronomineja, verbirakenteita. Passé composén ja imperfektin erot, adverbien vertailu. Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kielioppi: adjektiivien ja adverbien vertailu, subjunktiivi, uusia pronomineja. Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kielioppi: futuuri, konditionaali, infinitiivirakenteet, epäsuora esitys, lisää relatiivipronomineja. itsenäinen suoritus mahd. jos olet opiskellut peruskoulussa itsenäinen suoritus mahd. ei miel. itsenäistä ei miel. itsenäistä ei miel. itsenäistä ei miel. itsenäistä RAB3:7 Voilá! 6 Textes et Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekult-

11 Kulttuuri RAB3:8 Yhteinen maapallomme exercices ISBN (978) Voilá! 6 Textes et exercices ISBN (978) tuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kielioppi: passiivi, passé simple, konjunktiot, verbirakenteita, sananmuodostus. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kielioppi: konditionaaliperfekti, kertausta. 11 ei miel. itsenäistä ei miel. itsenäistä ITALIA (B3-kieli) virtuaaliopintoina IAB3:1 Virtuaaliopintoina IAB3:2 IAB3:3 IAB3:4 IAB3:5 ESPANJA (B3-kieli) virtuaaliopintoina ESB3:1 Virtuaaliopintoina ESB3:2 ESB3:3 ESB3:4 ESB3:5 VENÄJÄ (B3-kieli) virtuaaliopintoina VEB3:1 Virtuaaliopintoina VEB3:2 VEB3:3 VEB3:4 VEB3:5 LATINA (B3-kieli) virtuaaliopintoina LAB3:1 Virtuaaliopintoina LAB3:2 LAB3:3 LAB3:4 LAB3:5 MATEMATIIKKA, pitkä Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritus- MAA1 Funktiot ja yhtälöt 1 Pa MAOL-TAULUKOT: Matematiikka-fysiikkakemia ISBN (978) LUKION CALCULUS1 Funktiot ja yhtälöt, polynomifunktiot Keskeiset sisällöt potenssifunktio potenssiyhtälön ratkaiseminen juuret ja murtopotenssi eksponenttifunktio järjestys

12 12 MAA2 Polynomifunktiot ISBN (978) Pa sama kuin MAA1:ssä Keskeiset sisällöt polynomien tulo ja binomikaavat polynomifunktio toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin polynomiepäyhtälön ratkaiseminen Nrojärjestys MAA3 Pa LUKION CALCULUS2, Keskeiset sisällöt Geometria Geometria, Analyyttinen kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus geometria sini- ja kosinilause ISBN (978) ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen MAA4 Pa sama kuin MAA3:ssa Keskeiset sisällöt Analyyttinen geometria pistejoukon yhtälö suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen yhtälöryhmän ratkaiseminen pisteen etäisyys suorasta MAA5 Pa LUKION CALCULUS3, Keskeiset sisällöt Vektorit Vektorit, Todennäköisyys vektoreiden perusominaisuudet ja tilastot vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin ISBN(978) kertominen luvulla koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo suorat ja tasot avaruudessa MAA6 Pa Sama kirja kun Keskeiset sisällöt Todennäköisyys ja MAA5:ssa diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma tilastot jakauman tunnusluvut klassinen ja tilastollinen todennäköisyys kombinatoriikka todennäköisyyksien laskusäännöt diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma diskreetin jakauman odotusarvo normaalijakauma MAA7 Pa LUKION CALCULUS Keskeiset sisällöt Derivaatta 4, Derivaatta, Juuri- ja rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö logaritmifunktiot funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta ISBN (978) polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen MAA8 Pa Sama kirja kun Keskeiset sisällöt Juuri- ja logaritmifunktiot MAA7:ssa juurifunktiot ja -yhtälöt eksponenttifunktiot ja -yhtälöt logaritmifunktiot ja -yhtälöt yhdistetyn funktion derivaatta käänteisfunktio juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat MAA9 Pa LUKION CALCULUS Keskeiset sisällöt Trigonometriset funktiot 5, Trigonometriset suunnattu kulma ja radiaani ja lukujonot funktiot Lukujonot trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuus- ISBN (978) ominaisuuksineen trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen trigonometristen funktioiden derivaatat lukujono rekursiivinen lukujono aritmeettinen jono ja summa geometrinen jono ja summa MAA10 Pa Sama kirja kun Keskeiset sisällöt Nrojärjestys Nrojärjestys

13 Intergraalilaskenta MAA9:ssa integraalifunktio alkeisfunktioiden integraalifunktiot määrätty integraali pinta-alan ja tilavuuden laskeminen MA11 LUKION CALCULUS Keskeiset sisällöt Lukuteoria ja logiikka 6, Lukuteoria ja logiikka lauseen formalisoiminen ISBN (978) lauseen totuusarvot avoin lause kvanttorit suora, käänteinen ja ristiriitatodistus kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö Eukleideen algoritmi alkuluvut aritmetiikan peruslause kokonaislukujen kongruenssi MA12 LUKION CALCULUS Keskeiset sisällöt Numeerisia ja algebrallisia 7, Numeerisia ja algeb- absoluuttinen ja suhteellinen virhe menetelmiä rallisia menetelmiä Newtonin menetelmä ja iterointi ISBN polynomien jakoalgoritmi (978) X polynomien jakoyhtälö muutosnopeus ja pinta-ala MA13 LUKION CALCULUS Keskeiset sisällöt Differentiaali- ja integraalilaskennan 8, Differentiaali- ja in- funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen jatkotegraalilaskenta jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä omi- kurssi ISBN (978) naisuuksia funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä epäoleelliset integraalit MAA14 Ei oppikirjaa Pakollisten kurssien kertaus, vaihtoehtoisesti MAA13 Kertauskurssi kanssa kurssien jälkeen MATEMATIIKKA, lyhyt Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritus- MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt MAB2 Geometria MAB3 Matemaattisia malleja MAB4 Matemaattinen analyysi MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Pa VARIAABELI 1, Lausekkeet ja yhtälöt ISBN (978) Pa VARIAABELI 2, Geometria ISBN (978) Pa VARIAABELI 3, Matemaattisia malleja I ISBN (978) Pa VARIAABELI 4, Matemaattinen analyysi ISBN (978) Pa VARIAABELI 5, Tilastot ja todennäköisyys ISBN (978) Keskeiset sisällöt: suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus ongelmien muotoileminen yhtälöiksi yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen kuvioiden yhdenmuotoisuus suorakulmaisen kolmion trigonometria Pythagoraan lause kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen potenssiyhtälön ratkaiseminen eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla polynomifunktion derivaatta polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen graafisia ja numeerisia menetelmiä jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen normaalijakauma ja jakauman normittaminen kombinatoriikkaa järjestys

14 14 MAB6 Matemaattisia malleja II MAB7 Talousmatematiikka MAB8 Matemaattisia malleja III Pa VARIAABELI 6, Matemaattisia malleja II ISBN (978) VARIAABELI 7, Talousmatematiikka ISBN (978) VARIAABELI 8, Matemaattisia malleja III ISBN (978) todennäköisyyden käsite todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä kahden muuttujan lineaariset yhtälöt lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen lineaarinen optimointi lukujono aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotusja muita laskelmia taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla radiaani tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla MAB9 (=MA15) Ksy Ei kirjaa Pakollisten kurssien kertauskurssi, voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa kurssin MB8 kanssa BIOLOGIA Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritus- BI1 Eliömaailma BI2 Solu ja perinnöllisyys Pa BIOS 1 Eliömaailma ISBN (978) Pa BIOS 2, Solu ja perinnöllisyys ISBN (978) Eliöt, elämän edellytykset. Evoluutio: kasvien, eläinten ja ihmisten kehitys. Ekosysteemit, populaatiot ja lajien väliset suhteet. Kestävä kehitys. Eläinten käyttäytyminen. Numeroarvostelu Solu elämän perusyksikkönä, solujen energiatalous, aineenvaihdunta ja lisääntyminen. Perinnöllisyyden perusteet ja lainalaisuudet, perimän merkitys evoluutiossa. Numeroarvostelu. järjestys BI1:n jälkeen, ei its. BI3 Ympäristöekologia BIOS 3 Ympäristöekologia ISBN (978) Ekologinen tutkimus, biodiversiteetti ja sen merkitys; Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet. Suomen luonnon haavoittuvuus, kestävä tulevaisuus. Numeroarvostelu. BI1:n jälkeen, its. suoritus mahd. BI4 Ihmisen biologia BIOS 4 Ihmisen biologia ISBN (978) Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet; elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys; elintoimintojen säätely, ihmisen lisääntyminen, ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys; perimän merkitys, elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit. Numeroarvostelu BI1:n ja BI2:n jälkeen, its.suoritus mahd. BI5 Bioteknologia BIOS 5, Bioteknologia ISBN (978) Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä, solut proteiinien valmistajina, geenien toiminta, geeniteknologia ja sen mahdollisuudet. Mikrobit ja niiden merkitys. Biotekniikka teollisuudessa, kasvien ja eläinten jalostus, geenitekniikka ja lainsäädäntö. Numeroarvostelu BI1:n ja BI2:n jälkeen, its.suoritus mahd.

15 MAANTIETO Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritus- GE1 Sininen planeetta GE2 Yhteinen maailma Pa GEOS 1, Sininen planeetta ISBN: (WSOY) Pa GEOS 2, Yhteinen maailma ISBN: (WSOY) Maa ja avaruus: Maapallon liikkeet ja niiden seuraukset. Ilman ja veden liikkeet: Ilmasto- ja lämpövyöhykkeet, sisäsyntyiset ja ulkosyntyiset tapahtumat. Kasvillisuusvyöhykkeet. Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla. Numeroarvostelu Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät; väestö ja asutus, luonnonvarat; alkutuotanto ja ympäristö; teollisuus ja energia; liikkuminen ja vuorovaikutus, ihmistoiminnan alueellinen rakenne; kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys. Numeroarvostelu 15 järjestys GE1:n jälkeen, ei its. GE3 Riskien maailma GEOS 3 Haasteiden maailma ISBN: (WSOY) Riskien maantiede, luokittelu ja merkitys; luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet; ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet; ihmiskunnan riskit ja riskialueet; tekniset riskit. Numeroarvostelu. GE1:n ja GE2:n jälkeen, its.suoritus mahdollinen GE4 Aluetutkimus LUKION MAANTIEDE 4, Aluetutkimus (GE4) ISBN (978) X (Otava) Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot; paikkatietojärjestelmät; oma aluetutkimus. Numeroarvostelu. GE1:n ja GE2:n jälkeen, its.suoritus mahdollinen FYSIIKKA FY2 Lämpö FY3 Aallot FY4 Liikkeen lait FY5 Pyöriminen ja gravitaatio FY6 Sähkö Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Kurssin sisältö FY1 Pa Fysiikka luonnontieteenä Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 1 Fysiikka luonnontieteenä ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 2 Lämpö ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 3 Aallot ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 4 Liikkeen lait ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 5 Pyöriminen ja gravitaatio ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: fysiikan merkitys historian eri vaiheissa maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen kokeellisuus ja mallintaminen voima liikkeen muutoksen aiheuttajana liike ja liikkeen graafinen esitys kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen paine, hydrostaattinen paine kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia energiavarat harmoninen voima ja värähdysliike aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen valo, peilit ja linssit ääni Newtonin lait liikemäärän säilyminen energia momentti pyörimisen dynamiikkaa gravitaatio ja heittoliike sähköpari jännite ja virta FY1:n jälkeen FY1:n ja FY2n jälkeen FY2:n jälkeen FY4:n jälkeen FY4:n jälkeen

16 16 FY7 Sähkömagnetismi FY8 Aine ja säteily PHYSICA 6 Sähkö ISBN (978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 7 ISBN(978) Hatakka-Saari-Sirviö- Viiri-Yrjänäinen: PHYSICA 8 ISBN(978) kurssien järjestys: Lt1(1,2,3) Lt2 (4,5,6) Lt3 (7,8) Ohmin laki Joulen laki Coulombin laki kondensaattori magneettikenttä induktiolaki induktion sovelluksia sähkön siirto sähkömagneettinen aaltoliike sähkömagneettinen säteily atomimallit ydin aineen pienimmät osaset FY4:n jälkeen KEMIA KE2 Kemian mikromaailma KE3 Reaktiot ja energia KE4 Metallit ja materiaalit KE5 Reaktiot ja tasapaino USKONTO Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys KE1 Pa Kaila-Meriläinen-Ojala- Keskeiset sisällöt 1.opiskeluvuonna Ihmisen ja elinympäristön Pihko-Salo: orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia kemia Lukion kemia, REAKTIO 1, Ihmisen happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia ja elinympäristön orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä kemia poolisuus erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus ISBN (978) orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymis- Kaila-Meriläinen-Ojala- Pihko-Salo: Lukion kemia, REAKTIO 2, Kemian mikromaailma ISBN (978) Kaila-Meriläinen-Ojala- Pihko-Salo: Lukion kemia, REAKTIO 3, Reaktiot ja energia ISBN (978) Kaila-Meriläinen-Ojala- Pihko-Salo: Lukion kemia, REAKTIO 4, Metallit ja materiaalit ISBN (978) Lukion kemia, REAKTIO 5, Reaktiot ja tasapaino ISBN (978) reaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne isomeria kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi hapettumis-pelkistymisreaktiot metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vetyyhdisteet bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit reaktiotasapaino happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys liukoisuus ja liukoisuustasapaino tasapainoon liittyvät graafiset esitykset Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys Pa UE1 Uskonnon luonne ja merkitys USKONNON VERKOT -KÄSIKIRJA Kustantaja Opintoverkko (KIRJA SISÄLTÄÄ Kurssilla tarkastellaan uskontoa ilmiönä ja tutkimuskohteena. Perehdytään uskontojen tieteelliseen tutkimukseen sekä pyhän kirjan merkitykseen uskonnossa Keskeisiä aiheita: Ei its.

17 UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta UE3 Ihmisen elämä ja etiikka UE4 Uskontojen maailmat UE5 Mihin suomalainen uskoo? Pa Pa KAIKKI USKONNON KURSSIT!) ISBN (978) Sama kirja kuin UE1:ssä Sama kirja kuin UE1:ssä Sama kirja kuin UE1:ssä Sama kirja kuin UE1:ssä Uskonto ilmiönä. Kristittyjen pyhä kirja, Raamattu. Raamatun kääntäminen. Historiallis-kriittinen raamatuntutkimus. Raamatun tulkintatavat. Raamatun syntyhistoria, kirjaryhmät, sisältö ja merkitys. Perehdytään kristillisen kirkon kehityslinjoihin kirkon synnystä nykypäivään. Keskeisiä aiheita: kristillisen kirkon synty alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon lännen kirkko keskiajalla idän kirkon kehitys reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa. Kurssilla käsitellään kristillistä dogmatiikkaa sekä etiikkaa. Perehdytään ajankohtaisiin eettisiin aiheisiin oppilaiden kiinnostuksen mukaan keskustelujen ja alustusten avulla. Keskeisiä aiheita: ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta hyvän ja pahan käsitteet kristillinen etiikka ja etiikan teoriat yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä Kurssilla käsitellään suuria maailmanuskontoja, hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä. Keskeisiä aiheita: uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät uskontojen pyhät kirjat ja oppi uskontojen eettiset ohjeet uskontojen kultit ja rituaalit uskontojen suuntaukset uskonnot ja yhteiskunta. Uskontoja lähestytään vertailevalla otteella sekä monipuolisia oheismateriaaleja hyödyntäen (mm. kuvat, tekstinäytteet, musiikki, filmit). Kurssilla perehdytään suomalaisten uskonnollisuuteen. Keskeisiä aiheita: muinaissuomalainen uskonto Suomen kirkkohistorian yleislinjat luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa ei-kristilliset yhteisöt Suomessa kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan Kurssille osallistujat suunnittelevat ja laativat kurssin yhteydessä projektityön itseään kiinnostavasta aiheesta Suomen uskonnollisessa kentässä. 17 Ei its. Ei its. Vapaa, its. suoritus mahd. Vapaa, its. suoritus mahd. FILOSOFIA Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Pa FILO. Opas aloittelevalle filosofille. Tammi Kurssilla luodaan läpileikkaus eurooppalaisen filosofian historiaan antiikista nykypäivään. Kurssilla käsitellään eurooppalaisen filosofian keskeisiä henkilöhahmoja sekä pohditaan näiden filosofien antamien virikkeiden ei its, suoritus-

18 18 FI2 Filosofinen etiikka FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia FI4 Yhteiskuntafilosofia ISBN (978) pohjalta maailmankuvaan, ihmiskuvaan, etiikkaan, metafysiikkaan (todellisuuden luonne) tieto-oppiin ja yhteiskuntafilosofiaan liittyviä filosofisia ongelmia. FILO. Etiikkaa etsimässä Tammi ISBN (978) FILO. Minä ja maailmankaikkeus Tammi ISBN (978) FILO. Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Tammi ISBN (978) Kurssilla nostetaan esille erilaiset filosofian etiikan pääsuuntaukset. Käsitellään lisäksi ympäristöfilosofisia kysymyksiä. Keskeisiä teemoja moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon Kurssilla tarkastelun kohteena ovat tieto-oppi ja metafysiikka. Pohditaan tiedon olemusta, perusteita ja lajeja sekä tiedon suhdetta yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Tiedon rajoja selvitellään tarkastelemalla mm. rajatieteitä sekä ajan olemusta. Keskeisenä työskentelytapa on keskustelu. Lisäksi filosofisia teemoja syvennetään pienin oppilastöin. Keskeisiä teemoja metafysiikan keskeiset kysymykset ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa totuuden luonne ja totuusteoriat tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä argumentoinnin ja päättelyn perusteita Kurssilla käsitellään yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä. Keskeisiä teemoja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus ta moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta its. suoritus mahd. its. suoritus mahd. its. suoritus mahd. HISTORIA Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys Pa Ei its. HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri HI2 Eurooppalainen ihminen Pa LUKION HORISONTTI, Piikirveestä piilaaksoon. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri ISBN (978) LUKION HORISONTTI, Aatteita ja kulttuuria. Eurooppalainen ihminen Esihistoria pyyntikulttuurin aika Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset Välimeren talousalue antiikin aikana Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä Löytöretket Teollistuva maailma Globaali kulutusyhteiskunta Antiikin aika Keskiajan yhtenäiskulttuuri Uuden ajan murros Valistuksen aikakausi HY1:sen jälkeen

19 HI3 Kansainväliset suhteet HI4 Suomen historian käännekohtia HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan HI6 Kulttuurien kohtaaminen ISBN (978) X Pa LUKION HORISONTTI, Kriisien ja muutosten aika Kansainväliset suhteet ISBN (978) Pa LUKION HORISONTTI, Torpparista isännäksi Suomen historian käännekohtia ISBN (978) MUUTOSTEN AIKA 5, Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan ISBN (978) tai Otavan vastaava kirja EEPOS, Maailmanhistorian käsikirja ISBN (978) Aatteiden vuosisata Nykyaika Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota Kylmä sota Uusi epävarmuuden aika Ruotsin ajan perintö Vallanvaihdos Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros Suomen itsenäistymisprosessi Kahtiajaosta eheytymiseen Toinen maailmansota jälkiseurauksineen Hyvinvointivaltion rakentaminen Suomen uusi kansainvälinen asema Esihistoria Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla Uuden ajan uudet tuulet Suurvaltakausi Vapauden ja hyödyn aika Kansallisen tietoisuuden ensi askeleet Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. 19 YHTEISKUNTAOPPI Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys YH1 Yhteiskuntatieto YH2 Taloustieto YH3 Kansalaisen lakitieto YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni YH5 Yrittäjyyden peruskurssi Pa Lukiolaisen Suomalaisen yhteiskunnan kehitys YHTEISKUNTATIETO Valta ISBN (978) Vaikuttaminen Oikeusvaltion ja turvallisuusjärjestelmät Sosiaalipolitiikka Pa Lukiolaisen Suomalaisten elinkeinot TALOUSTIETO Taloudellinen toiminta ja yritykset ISBN (978) Talouselämän vaihtelut ja häiriöt Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat Julkinen talous ja talouspolitiikka Suomi kansainvälisessä kaupassa Suomen talouden tulevaisuudennäkymät Lukiolaisen Lakitiedon perusteet LAKITIETO Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet ISBN (978) Rikos- ja prosessioikeus Lukiolaisen EU- Eurooppalainen identiteetti KURSSI Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa ISBN(978) Euroopan unionin alueelliset vaikutukset Euroopan unionin haasteet So Materiaali: Monisteet Kurssin sisältöjä ovat mm. liikeidean hahmottaminen, yrityksen perustaminen, rahoitus ja markkinointi. Tavoite: - kurssilla tutustutaan yrittämiseen ja yritystoimntaan sekä teoreettiselta että käytännön näkökulmasta - pyrkimyksenä on tutustua paikalliseen liikemaailmaan - harjaannuttaa opiskelijoiden yrittäjämäistä asennoitumista eli luovuutta, ongelmanratkaisua ja aktiivista

20 20 YH6 Yrittäjyyden jatkokurssi So toimijuutta Toteutus: - tehdään yritysvierailuja sekä itsenäisesti että opettajan johdolla - kuullaan paikallisten yrittäjien "omia tarinoita" yrittäjyydestä - laaditaan pienryhmissä oma liiketoimintasuunnitelma Arviointi: - kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun sovitut tehtävät on suoritettu Y-Love projektikurssi PSYKOLOGIA Kurssi Oppikirja Kurssin sisältö Suoritusjärjestys Ei its. PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Pa Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot. WSOY ISBN (978) Mielen maailma 2. Kehityspsykologia ISBN (978) (Wsoy) Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto ISBN (978) Mielen maailma 4. Tunteet, motiivi ja taitava ajattelu ISBN (978) Keskeiset sisällöt psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen psyykkisen kehityksen tutkiminen kognitiiviset perusprosessit vireystilan säätely, nukkuminen ja uni hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko P5 Mielen maailma 5. persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä,

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3-4 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 RANSKA B2 6 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6-7 SAKSA B3 7 MATEMATIIKKA, PITKÄ

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) Biologia tieteenä elämän ominaisuudet ja perusedellytykset biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen ekosysteemien ja

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2015-2016 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 13

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2012 2013 2 SISÄLLYS 1. LUKUVUOSI 2012 2013 4 2. OPETTAJAT 5 3. OPPIAINEET JA KURSSIMÄÄRÄT 6 4. LUKIO 7 5. ARVIOINTI 11 6. AINEIDEN KURSSIKOHTAISET TAVOITTEET 14

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula. JOKELAN LUKION YHTEYSTIEDOT Jokelan lukio Jyväkuja 13 05400 Jokela Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot