KESKI POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KULTTUURIALAN TYÖRYHMÄN AINEISTOA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KULTTUURIALAN TYÖRYHMÄN AINEISTOA"

Transkriptio

1 KESKI POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KULTTUURIALAN TYÖRYHMÄN AINEISTOA

2 1. Taustaa ja ryhmän tehtävä Syksyllä 2011 toimintaympäristössä tapahtui lukuisia muutoksia. Hallitusohjelmassa ja valtion budjetissa väläyteltiin ammatillisen koulutuksen leikkauksia ja alustavia valtakunnallisia aloituspaikkalukemia oli jo saatavilla. Kulttuurialalle suunniteltiin kaikille koulutusasteille valtavia leikkauksia, mikä aiheutti myös KPEDU:n sisällä huolta kulttuurialan koulutuksen tulevaisuudesta. Toinen asia, joka sattuu samaan ajanjaksoon, on Keski Pohjanmaan Opiston ja aikuisopiston viestinnän koulutuksen investointisuunnitelmat. Haluttiin kartoittaa vapaamuotoisesti hiukan yhteistyömahdollisuuksia, tunnelmia ja lähtökohtia lähinnä viestintäalan investointisuunnitelmien pohjalta. Työryhmää ei asetettu virallisesti, vaan se kokoontui spontaanisti Keski Pohjanmaan opiston rehtorin Kari Ilmosen kutsumana. Ryhmä asetti itselleen tavoitteeksi kerätä nykytilanteesta faktatietoa kulttuurialan koulutuksen aloituspaikkojen mahdollista puolustamista varten ja viestittää yhtymän johdolle ajatuksia koulutuksen kehittämistä varten. Työryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa, kaksi kertaa syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukauden alkupuolella (kokousmuistiot liitteinä 1 3). Tähän asiakirjaan on koottu aineistoa, joka oli esillä kokouksissa. 2. Aineisto lyhyesti Uudessa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa esitetään valtakunnallisesti kulttuurialan nuorten ammatilliseen peruskoulutukseen vuodelle 2016 n. 50 %:n leikkausta verrattuna vuoden 2009 aloittajamääriin (liite 4). Käsi ja taideteollisuudessa leikkaus olisi 47,8 % ja viestinnässä 62,0 %. Vuosina koulutusyhtymän nuorisoasteella aloittaneista keskimäärin 5,6 % oli kulttuurialan opiskelijoita joko Toholammilla käsi ja taideteollisuusalalla tai Kälviällä Keski Pohjanmaan opiston audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa. Vuonna 2009 näiden kahden alan osuus kaikista aloittaneista oli valtakunnallisesti 6,8 % ja vuonna 2016 suunnitelmien mukaan osuus olisi 3,1 %. Lukemia ei aivan täysin voi verrata keskenään, koska KPEDU:lla ei ole kaikkia mahdollisia tutkintoja tarjolla, jolloin kulttuurialan osuus nousee väkisinkin korkeammaksi. Joka tapauksessa aloittajamäärät ovat olleet koulutusyhtymässä perinteisesti pienet (alle 40/vuosi) ja osuus tarjonnasta lähentelee valtakunnallista tavoitetta v Koulutusyhtymä ei ole monen muun koulutuksen järjestäjän tavoin lähtenyt lisäämään esim. viestinnässä nuorten peruskoulutusta tietynlaisesta muotialasta huolimatta.

3 Aikuiskoulutuksen osalta voi todeta, että aikuisopiston audiovisuaalisen viestinnän näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen aloituspaikkoja on vuosina ollut tarjolla 32 kpl/vuosi (liite 5). Koulutus on valtakunnallista ja siihen on satsattu vuosien varrella paljon. Aikuiskoulutuksen osalta ei ole vielä olemassa alakohtaisia leikkaustavoitteita, mutta hallitusohjelmassa esitettiin jo alustavia lukemia euromääräisistä leikkauksista. Myös oppisopimuskoulutuksesta ollaan leikkaamassa resursseja ja työvoimakoulutukset ovat olleet jo pitemmän aikaa jäissä Keski Pohjanmaalla. Tilanne on siis haastava myös aikuiskoulutuksen osalta. Koulutusyhtymä ei ole ainakaan tässä vaiheessa rajoittamassa aloituspaikkatarjontaa kaavailtujen leikkausten johdosta. Viimeisten tietojen mukaan huhtikuun 2012 aikana alueille ja mahdollisesti myös koulutuksen järjestäjille tullaan esittämään koulutuksen määrälliset tavoitteet, jotka tulisivat voimaan vuoden 2014 alusta. Luonnollisesti tämän mukaan toimintaa on arvioitava uudelleen, jos suuria leikkauksia on koulutusyhtymälle luvassa. Nuorten koulutuksen aloittajamääriä perusteltaessa tulee keskeisenä argumenttina käyttää sitä, että Keski Pohjanmaan koulutusyhtymän opistoihin tulee perinteisesti muuta maata huomattavasti enemmän opiskelijoita maakunnan ulkopuolelta. Vuonna 2011 yhteishaun opiskelupaikan vastaanottaneista tuli maakunnan ulkopuolelta 35,4 %. Artesaanikoulutuksessa lukema oli n. 70 % ja Kälviän viestinnän koulutuksessa 50 % (liite 6). Kaikkiaan Keski Pohjanmaan maakunnan osalta nuorten koulutuksen ns. nettovirta oli vuonna 2008 n. 17 % plussalla (liite 7). Lukema oli valtakunnallisesti Hämeen maakunnan ohella aivan poikkeuksellinen. Vuonna 2009 lukema oli jo yli 18 %. Tämä tarkoittaa siis sitä, että maakuntaan tulee lähes viidennes enemmän opiskelijoita maakunnan ulkopuolelta kuin lähtee maakunnan ulkopuolelle. Tämä johtuu vetovoimaisista koulutuksista mutta erityisesti myös siitä, että Keski Pohjanmaan koulutusyhtymän jäsenkunnat muodostavat ydinmaakuntaan verrattuna huomattavasti laajemman alueen. Uhkana on se, että koulutuspaikkoja tullaan mitoittamaan tiukasti maakuntien omien ikäluokkien tarpeisiin. Tässä tapauksessa tilanne KPEDU:n kannalta olisi muihin nähden erittäin epäedullinen. Liitteestä 8 löytyy lähialueiden koulutustarjontaa kulttuurialalla. Työryhmässä kerättiin erilaista tilasto ja arviointitietoa monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi nuorten koulutuksen elinvoimaisuutta on perinteisesti arvioitu ns. elinvoimakertoimella, jossa osatekijät ovat vetovoimaisuus, osuvuus (työlliset ja jatkoopiskelijat valmistuneista), läpäisy määräajassa sekä asema tulevaisuuden työmarkkinoilla (liite 9). Artesaanikoulutus sijoittui v näillä mittareilla KPEDU:n eri koulutusohjelmien vertailussa heikoimpaan neljännekseen. Kälviän viestinnän koulutus oli keskivaiheilla. Nuorten koulutuksen tuloskortit löytyvät liitteistä

4 Koulutusyhtymä on yhteistyössä Kokkolan TE toimiston kanssa kartoittanut jo vuodesta 2005 lähtien nuorisoasteelta valmistuneiden opiskelijoiden työttömyysastetta. Ns. Reimaritilastot artesaanikoulutuksen ja media assistenttikoulutuksen osalta löytyvät liitteestä 12. Artesaanikoulutuksesta ei ollut viimeisimmässä kahdessa mittauksessa ainuttakaan työtöntä työhallinnon rekistereissä. Media assistentin osalta kannattaa seurata tilastoja hiukan pidemmältä ajalta, koska valmistuneita on niin pieni määrä. Lukema onkin ollut vuosina pääsääntöisesti KPEDU:n keskiarvon alapuolella. Kevään 2012 yhteishausta oli saatavilla jo ennakkotietoja (liite 13). Käsi ja taideteollisuusalan hakijamäärän osalta verrattaessa aikaisempiin vuosiin tulee ottaa huomioon se, että lukemassa ei ole vielä jälki /lisähakuja. Vetovoimaisuus on kuitenkin selvästi KPEDU:n keskiarvon alapuolella. Audiovisuaalisen perustutkinnon osalta tilanne on huomattavasti parempi. Koulutusyhtymän kokonaishakijamäärä putosi hiukan edellisvuoteen verrattuna, mutta säilytti hyvän tasonsa edelleen. Aikuiskoulutuksista ei ollut saatavilla hakijamääriä. Muutenkin aikuiskoulutuksen tilastotieto on vaikeammin saatavissa KPEDU:n tietojärjestelmistä. Kaikki kolme yksikköä tuottivat SWOT analyysin ja Keski Pohjanmaan opiston osuudessa oli hiukan laajempaa pohdintaa kulttuurialan näkymistä (liitteet 14 16). Työryhmässä keskusteltiin aikuisopiston ja Keski Pohjanmaan opiston yhteistyöstä viestinnän koulutussisältöjen ja tilojen yhteiskäytön osalta varsinkin tuleviin investointeihin nähden. Halukkuutta ja valmiutta on lisätä valinnaisten tutkinnonosien määrää opistojen välillä. Investoinneissa on jo otettu huomioon opistojen tarpeet siten, että samoja tiloja ja laitteita on mahdollisimman vähän. Kälviällä valokuvaukseen keskittynyt koulutus tarvitsee edelleenkin omia tiloja ja laitteita, joita voidaan hyödyntää myös kansanopistokoulutuksessa. Aikuisopistossa uuden mediakeskuksen tilat on suunniteltu siten, että niitä voidaan hyödyntää mm. verkko opetuksen avulla mahdollisimman käyttäjäystävällisesti alueellisesti ja laajemminkin. Toholammin käsi ja taideteollisuusala eroaa kahdesta muusta kulttuurialan koulutuksesta muodostaen täysin oman alansa. 3. Yhteenvetoa Tätä kirjoittaessa kulttuurialan lopulliset koulutuspaikkamäärät ovat vielä avoinna, joten on tyydyttävä tässä vaiheessa yhteenvetoon ilman konkreettisia ehdotuksia toimintamalleista. Työryhmä on yhdessä koonnut ja käsitellyt keskeisiä tilastoaineistoja, jotka mahdollista jatkokäsittelyä varten löytyvät kätevästi yhdestä ja samasta kansiosta. Ennen kaikkea työryhmän merkitys on korostunut siinä, että koulutusyhtymän sisälle on luotu joustavia ja hyvähenkisiä keskusteluyhteyksiä sekä rakennettu tahtoa ja valmiuksia toimia yhteistyössä

5 vaikeissakin rakennemuutostilanteissa. Työryhmä voidaan kutsua kokoon lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi kannanottojen tai lausunnon laatimista varten. Vaikka Kesun näkökulmasta katsoen tulevaisuus ei näytä kovin ruusuiselta, kulttuurialan koulutuksen säilyttämistä yhtymän alueella nykyisessä mittakaavassa voidaan perustella mm. koulutuksen vetovoimaisuudella, monitahoisilla alueellisilla tarpeilla, koulutussisältöjen luovalla profiloinnilla ja yhtymän sisäisellä yhteistyöllä ja synergialla. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös opistojen erityispiirteisiin, joita lyhyesti voidaan kuvata seuraavasti: Keski Pohjanmaan Opiston vahvuuksiin kuuluu esimerkiksi audiovisuaalisen perustutkintokoulutuksen saumaton yhteistyö kansanopistolinjojen, varsinkin valokuvauksen kanssa. Opistossa panostetaan yhä enemmän myös siihen, että audiovisuaalista viestintäosaamista sovelletaan ja tarjotaan kulttuurialojen lisäksi myös muille aloille, kuten sosiaali ja terveysalalle. Opistossa audiovisuaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja markkinointia vahvistetaan entistä määrätietoisemmin. Artesaaniopiston vahvuuksina on hyvät kansainväliset yhteistyöverkostot sekä innostunut ja ammattitaitoinen luova henkilökunta, joka ei pelkää uusia haasteita. Opinnoissa korostuu työelämälähtöisyys, opiskelun aikana tehdään ulkopuolisille asiakkaille töitä (asuntomessut, korut jne...) Tämä mahdollistaa sen, että yrittäjyys tulee tutuksi jo opiskelun aikana. Keski Pohjanmaan aikuisopistolla on pitkät perinteet viestintäalan kouluttajana. Vahvuuksia on työelämälähtöinen koulutus, yritysyhteistyö ja erinomainen tuotantotekninen infrastruktuuri. Koulutus on asiakaslähtöistä ja mahdollistaa henkilökohtaiset oppimispolut. Opetustyön tukena on monipuolinen projektitoiminta, jonka avulla on voitu kehittää ja luoda uusia oppimisympäristöjä mm. alueellinen netti tv portaali Uuden mediakeskuksen valmistuminen luo alueelle uusia mahdollisuuksia hyödyntää nykyaikaista viestintäteknologiaa.

6 Kulttuurialan koulutuksen työryhmä Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto, Kälviä klo lounas + kokous klo Läsnä: Aarne Törmänen, Kari Ilmonen, Jussi Järviniemi, Terhi Seppälä, Mika Väisälä, Janne Erkkilä, Tapani Salomaa, Harri Lundell, Kaisa-Leena Ahlroth Muistio: 1. Kari Ilmonen avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat 2. Sihteeriksi valittiin Terhi Seppälä 3. Yhtymätason hahmotelmat Harri Lundell esitteli taustamateriaalia a) aloituspaikat v sekä arvio opiskelijamääristä b) elinvoimakerroin vuonna 2011 pistejärjestys tutkinnoittain (vetovoimaisuus, osuvuus, läpäisy, tulevaisuus = yhteensä) audiovisuaalisen viestinnän elinvoimakerroin 12,7 ; artesaani 7,7 c) tuloskortit; artesaaniopiston ja kulttuuriopiston luvut d) Koulutus ja tutkimus vuosina (kesun liitteenä oleva luonnostaulukko), e) kesun sisällöstä, alueelliset tavoitteet: OKM:n esitys: Pohjanmaalle 12 % vähemmän aloituspaikkoja kuin 2009; ikäluokkatilanne: 2016 pienin ikäluokka Keski-Pohjanmaalla, jonka jälkeen alkaa kuitenkin nousta; koulutustakuu: ikäluokka pitää kouluttaa; toisen tutkinnon suorittajat ohjataan näyttötutkintokoulutukseen eikä perustutkintoon; Tilastot hämäävät kun verrataan ikäluokkia ja maakunnan aloituspaikkoja, meille kuitenkin tulee 35 % maakunnan ulkopuolelta; valtakunnalliset koulutukset esim. Perho, Kannus (kennel), Ehkä vuoden päästä tulee alueelliset luvut ammatilliselle puolelle, sillä ensin AMK:n tilanne ratkaistaan. Koulutusyhtymä ei lähde toistaiseksi vähentämään opiskelijapaikkoja, vaan odotamme virallisia päätöksiä. 4. Aikuisopiston mediakeskuksen tilanne Janne Erkkilä ja Mika Väisänen esittelivät rakennushanketta. Kyseessä 2 milj. hanke, 1000 m2 ja se valmistuu vuoden 2012 lopussa. Uudet tilat palvelevat koko koulutusyhtymää ja kampusaluetta esim. verkko-oppimisen laajentumisen myötä. Tarkoitus markkinoida tiloja myös kaupallisesti alueen toimijoille ja valtakunnallisille tuotantoyhtiöille. 1. krs:ssa mm. verkko-opetustila, toimisto, kaksi äänistudiota / miksaamoa, neuvotteluhuone, taukohuone, wc-tilat, valokuvaustudio, kalustovarasto. 2. krs:ssa 3 medialuokkaa, elokuvateatteri/auditorio/videokonferenssit, kaksi editointitilaa, tarkkaamotilat, TV-studio. 5. Kälviän audiovisualisen opetuksen suuntaviivat Jussi Järviniemi ja Terhi Seppälä kertoivat Kälviän tilanteesta. Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä aikuisopiston kanssa esim. tilojen yhteiskäyttöä sekä audiovisuaalisen viestinnän

7 perustutkinnon tutkinnonosien valinnaisuuden lisäämistä opiskelijoille molemmista opistoista. Kälviälle ei rakenneta samanlaisia erikoistiloja mitä aikuisopistossa, sen sijaan hankitaan siirrettävää kalustoa tapahtumien tekniseen tuottamiseen opiston ulkopuolella. Kälviällä kuitenkin alan perustutkinnon lisäksi vahva valokuvauksen opetus kansanopistopuolella sekä ammattitutkinnossa, mitä varten valokuvaukseen tarvittavia tiloja, kalusteita ja laitteita tarvitaan edelleen myös Kälviällä. 6. Artesaaniopiston tilanne Aarne Törmänen kertoi Artesaaniopiston kuulumisia. Toholammin vahvuuksia ovat hopea-ala ja sisutusala. Hopea-alan osaajia koulutetaan vain kolmessa paikassa Suomessa. Sisustusalaa kehitetään uuden sisutuslukion kautta ja linjan opiskelijat suorittavat 4 vk tutkinnosta Englannissa. Keramiikka ja sisustuspuolen koulutus alkaa vuoden alusta aikuiskoulutuksena. Ammattiopiston kanssa tehdään yhteistyötä sekä myös Arteman kanssa; opiskelija voi vallita tutkinnon osia myös Artemasta. 7. Keskeisimmän johtopäätökset Lähitulevaisuudessa ei siis syytä panikointiin eikä hätiköityihin ratkaisuihin; mitään lopullisia päätöksiä opiskelijapaikkojen vähennyksistä ei ole vielä tehty. Yhteistyötä eri talojen kesken opetuksellisesti ja tilojen suhteen kehitetään. Kalajoella ja Toholammilla yhteistyö jatkuu. Voimavarat satsataan siihen, että yhteistyössä viedään koulutuksen laatua eteenpäin ja lähdetään siitä, että Keski-Pohjanmaalta ei koulutuksia lakkauteta. Harri Lundell lisäsi, että koulutuksen järjestäjän tehtävä tehdä lausunnot, jos supistuksiin ryhdytään. Työryhmä voi keskustella ja kerätä taustatietoa tarvittaessa. Harri lähettää liitteet sähköisesti ja perehtyy uuteen kesuun ja selvittää, miten maakuntaliitossa asia etenee. Koulutustarjonnan tarkastelu Optiman ja Jedun kanssa syytä tehdä. Keski-Pohjanmaan liitossa luovan alan kehittämistyöryhmä: keskittyy hankkesiin ja maakuntaohjelmaan, Kari Ilmonen menee myös mukaan tai katsoo sinne sijaisen, Mika Väisälä on myös siinä mukana. Päätettiin että tehdään SVOTit kaikista kulttuurialan tutkinnoista. seuraava kokous: klo Keski-Pohjanmaan Opistolla Kälviällä ja sitä ennen opisto tarjoaa lounaan.

8 Kulttuurialan yhteistyöryhmän palaveri , lounas klo 11 12, kokous klo paikka: Keski Pohjanmaan Opisto läsnä: Jarmo Matintalo, Tapani Salomaa, Aarne Törmänen, Jukka Penttinen, Kari Ilmonen, Mika Väisälä, Janne Erkkilä, Jussi Järviniemi, Terhi Seppälä (sihteerinä) 1. Tarkasteltiin Harri Lundellin lähettämiä tilastotaulukoita (3 kpl) mm. opiskelijamääriä. Taulukot jaettiin osallistujille. 2. Esiteltiin opistojen SWOT analyysejä ja jaettiin ne kirjallisesti osallistujille a. Jussi esitteli Keski Pohjanmaan Opiston analyysin b. Janne ja Mika esittelivät aikuisopiston analyysin c. Aarne esitteli artesaaniopiston analyysin keskusteltiin aiheesta 3. Jukka Penttinen kertoi mm. että koulutukseen käytettävä rahamäärä ei tulevaisuudessa ainakaan ole nousemassa vaan pienenee, minkä vuoksi toimintaa ei ole mahdollista kasvattaa; täydennyskoulutukseen ja aikuiskoulutukseen on myös tulossa rajoituksia eikä sitä korvata yritysrahoituksella. Jatkossa tarvitaan synenergiaa ja yhteistoimintaa koulutuksen järjestämisessä. 4. Seuraava kokous Keski Pohjanmaan Opistolla klo 11 14, aloitetaan lounaalla. Maaliskuun kokoukseen otetaan käsiteltäväksi: a. työllistymistilastot; minne valmistuneet ovat sijoittuneet b. synenergia oppilaitosten kesken

9 Kulttuurialan yhteistyöryhmän kokous , lounas klo 11 12, kokous klo Paikka: Keski Pohjanmaan Opisto läsnä: Jarmo Matintalo, Aarne Törmänen, Kari Ilmonen, Mika Väisälä, Janne Erkkilä, Harri Lundell ja Kari Ilmonen (puheenjohtaja ja sihteeri) Kokouksen keskusteluteemat: 1. Ilmonen esitteli kulttuurialojen kehämäisyyttä ja laajaa ansaintalogiikkaa, luovan talouden näkymiä sekä kulttuurin ja aluekehittämisen yhteyttä (ks. PP sivut liitteinä). 2. Tarkasteltiin ja tulkittiin yhteishaussa vuosina olleiden kulttuurikoulutusten vetovoimaisuusosoittimia nuorten osalta. Pantiin merkille hakijoiden ja sisään otettujen määrät myös aikuisopiston osalta. 3. Tarkasteltiin koulutusalojen työllisyystilastoja. Todettiin tarve saada tuoreempia ja yksityiskohtaisempia tietoja opiskelijoiden sijoittumisesta valmistumisen jälkeen. 4. Todettiin opetuksen tuloskortit keskeiseksi osoittimeksi perusteltaessa kulttuurialan koulutuspaikkojen säilyttämistä. Kyse on yhtymässä yhteensä noin 240:stä kulttuurialan vuosittaisesta koulutuspaikasta, jotka jakautuvat karkeasti seuraavalla tavalla: aikuisopisto 90 (aikuiset) artesaaniopisto 60 (nuoret) ja 40 (aikuiset) K P:n Opisto 50 (nuoret) 5. Sovittiin, että Ilmonen ja Lundell kokoavat yhteistyöryhmän kokousmuistiot ja kokouksissa läpikäydyt tilastot sekä laativat kansioon lyhyen esittelysivun. Kansiosta tiedotetaan myös yhtymän johtoryhmälle. 6. Seuraava kokous pidetään tarvittaessa keväällä tai viimeistään syksyllä. Lundell tekee kokouskutsun. Jos tilanne vaatii, työryhmä laatii kannanoton yhtymän kulttuurialan koulutuspaikkojen jatkuvuudesta Ilmonen lupasi olla tukena tässä tehtävässä.

10 KESU ALOITTAJATAVOITTEET AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS (NUORET) Koulutus ja opintoala aloittaneet 2009 tavoite 2016 erotus abs. erotus % osuus 2009 osuus 2016 KPEDU al (KA) osuus KPEDU:n paikoista 1. Humanistinen ja kasvatusala ,3 % 2,0 % 1,8 % 21,0 2,5 % Vapaa aika ja nuorisotyö ,2 % 1,0 % 0,8 % 21,0 2,5 % Kielitieteet ,3 % 0,1 % 0,1 % Opetus ja kasvatustyö ,1 % 0,8 % 0,8 % 2. Kulttuuriala ,4 % 7,6 % 3,8 % 47,0 5,6 % Käsi ja taideteollisuus ,8 % 4,0 % 2,1 % 28,0 3,3 % Viestintä ja informaatiotieteet ,0 % 2,8 % 1,0 % 19,0 2,3 % Teatteri ja tanssi ,5 % 0,1 % 0,1 % Musiikki ,7 % 0,7 % 0,5 % 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ,4 % 11,6 % 11,6 % 109,7 13,0 % Liiketalous ja kauppa ,4 % 11,6 % 11,6 % 109,7 13,0 % 4. Luonnontieteiden ala ,3 % 3,6 % 2,1 % 21,7 2,6 % Tietojenkäsittely ,3 % 3,6 % 2,1 % 21,7 2,6 % 5. Tekniikan ja liikenteen ala ,6 % 43,6 % 43,9 % 322,0 38,2 % Arkkitehtuuri ja rakentaminen ,7 % 8,6 % 8,6 % 59,7 7,1 % Kone, metalli ja energiatekn ,9 % 7,1 % 8,8 % 54,3 6,4 % Sähkö ja automaatiotekniikka ,0 % 5,8 % 4,8 % 39,7 4,7 % Tieto ja tietoliikennetekniikka ,8 % 2,9 % 2,1 % 7,3 0,9 % Graafinen ja viestintätekniikka ,8 % 0,6 % 0,6 % Elintarvikeala ja biotekniikka ,3 % 1,7 % 1,3 % 29,7 3,5 % Prosessi, kemian ja materiaalit ,3 % 5,2 % 5,0 % 70,0 8,3 % Tekstiili ja vaatetustekniikka ,8 % 1,3 % 1,0 % 17,7 2,1 % Ajoneuvo ja kuljetustekniikka ,7 % 8,9 % 10,7 % 43,7 5,2 % Muu tekniikan ja liikenteen koul ,6 % 1,5 % 1,0 % 6. Luonnonvara ja ympäristöala ,6 % 5,8 % 5,6 % 125,0 14,8 % Maatilatalous ,2 % 2,9 % 2,8 % 108,0 12,8 % Puutarhatalous ,2 % 1,2 % 1,0 % kalatalous ,6 % 0,1 % 0,1 % Metsätalous ,5 % 1,1 % 1,4 % Luonto ja ympäristöala ,0 % 0,5 % 0,2 % 17,0 2,0 % 7. Sosiaali, terveys ja liikunta ala ,9 % 16,8 % 18,7 % 132,3 15,7 % Sosiaali ja terveysala (yhteiset) ,2 % 12,4 % 15,4 % 114,0 13,5 % Hammaslääketiede ja huolto ,8 % 0,1 % 0,1 % Kuntoutus ja liikunta ,3 % 0,8 % 0,8 % Farmasia ja muu lääkehuolto ,9 % 0,3 % 0,3 % Kauneudenhoitoala ,5 % 3,3 % 2,1 % 18,3 2,2 % 8. Matkailu, ravitsemis ja tal.ala ,1 % 13,7 % 12,7 % 64,0 7,6 % Matkailuala ,1 % 2,2 % 1,4 % Majoitus ja ravitsemisala ,6 % 10,5 % 9,6 % 59,7 7,1 % Kotitalous ja kuluttajapalvelut ,1 % 0,7 % 0,7 % 3,7 0,4 % Puhdistuspalvelut ,7 % 0,3 % 1,0 % 0,7 0,1 % Muu marata koulutus ,0 % 0,1 % 0,0 % Ammatillinen peruskoul. yht ,6 % 842,7

11 ALOITUSPAIKAT V SEKÄ ARVIO OPISKELIJAMÄÄRISTÄ ALOITUSPAIKAT ARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄSTÄ Koulutusala/tutkinto OPISTO/ yksikkö Sisäänotto syksyllä 2011 Luonnos ehdotus Ennakointia 2012 LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALA Hevostalouden perustutkinto (pk, yo ja kaksoistutk.) MSO Kaustinen Hevostalouden perustutkinto, aikuiset MSO Kaustinen Maatalousalan perustutkinto, turkisala (pk ja yo) MSO Kannus Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon ko, kennelala MSO Kannus Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon ko, tuotantotalous MSO Kannus Metsätalouden perustutkinto, metsuri, aikuiset MSO Kannus Metsätalouden perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja MSO Kannus Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä (pk) MSO Kannus Maatalousalan pt, maatalousteknologian koulutusohjelma MSO Kannus Maatalousalan perustutkinto, aikuiset MSO Kannus Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (kaksoistutkinto) MSO Perho Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä MSO Perho Hevostalouden perustutkinto MSO Perho Maatalousalan perustutkinto, aikuiset MSO Perho Metsätalouden perustutkinto, aikuiset MSO Perho SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hiusalan perustutkinto KKO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk KSTO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, yo KSTO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ammattilukio KSTO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, aikuiset KSTO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kaksikielinen KSTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden perustutkinto (pk+yo) KKO Liiketalouden perustutkinto, ammattilukio KKO Liiketalouden perustutkinto, aikuiset KKO Liiketalouden perustutkinto (KV -entinen ruotsink.) KKO Grundexamen inom företagsekonomi, (U4) KKO LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto KKO Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ammattilukio KKO Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, aikuiset KPAKK TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Laboratorioalan perustutkinto KAO Aikuiset? Prosessiteollisuuden perustutkinto KAO Aikuiset? Prosessiteollisuuden perustutkinto, aikuiset KPAKK Autoalan perustutkinto KAO Logistiikan perustutkinto KAO Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto KAO Tieto- ja tietoliikennetekniikan (sähköalan) perustutkinto, ammattilu KAO Kone- ja metallialan perustutkinto KAO Kone- ja metallialan perustutkinto MSO Perho Rakennusalan perustutkinto, aikuiset KPAKK Rakennusalan perustutkinto KAO Puualan perustutkinto KAO Pintakäsittelyalan perustutkinto KAO Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto KAO Elintarvikealan perustutkinto KAO Talotekniikan perustutkinto KAO Turvallisuusalan perustutkinto KAO KULTTUURIALA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani (pk, yo ja kaksoimso Toholampi ? Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, aikuiset MSO Toholampi ? Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto KPAKK Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto KPKO HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto KPKO MATKAILU- RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola-ja catering-alan perustutkinto KAO Hotelli-, ravintola-ja catering-alan perustutkinto, ammattilukio KAO Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto KAO Aikuiset? Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, aikuiset (MAMU)?? KPAKK Talouskoulu KAO MUU KOULUTUS Maahanmuuttajien valmistava koulutus KAO Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (AIKALISÄ) KAO Ohjaava ja valmistava koulutus (AMMATTISTARTTI) KAO YHTEENSÄ Nuoret joista ammattilukio Aikuiset

12 Keski-Pohjanmaan maakunnasta tulleiden osuus yhteishaussa opiskelupaikan vastaanottaneista v Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 40,3 % 29,4 % 32,4 % 28,95 % MSO, Kannus 46,2 % 40,5 % 34,7 % 33,80 % Luonnonvara- ja ympäristöala 46,2 % 40,5 % 34,7 % 33,80 % - Maatilatalous 43,1 % 42,9 % 29,3 % 37,04 % - Metsätalous 57,1 % 31,3 % 57,1 % 23,53 % MSO, Kaustinen 5,0 % 9,1 % 12,0 % 4,76 % Luonnonvara- ja ympäristöala 5,0 % 9,1 % 12,0 % 4,76 % - Maatilatalous 5,0 % 9,1 % 12,0 % 4,76 % MSO, Perho 44,9 % 19,6 % 37,0 % 33,33 % Tekniikan ja liikenteen ala 89,5 % -- 85,7 % 71,43 % - Kone-, metalli- ja energiatekniikka 89,5 % -- 85,7 % 71,43 % Luonnonvara- ja ympäristöala 16,7 % 19,6 % 28,2 % 23,08 % - Luonto- ja ympäristöala 0,0 % 11,1 % 11,1 % -- - Maatilatalous 17,9 % 21,6 % 33,3 % 23,08 % MSO, Toholampi 44,0 % 30,3 % 36,4 % 29,63 % Kulttuuriala 44,0 % 30,3 % 36,4 % 29,63 % - Käsi- ja taideteollisuus 44,0 % 30,3 % 36,4 % 29,63 % Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto 75,0 % 50,0 % 28,2 % 47,06 % Humanistinen ja kasvatusala 70,8 % 28,6 % 25,0 % 44,44 % - Vapaa-aika- ja nuorisotyö 70,8 % 28,6 % 25,0 % 44,44 % Kulttuuriala 80,0 % 73,7 % 31,6 % 50,00 % - Viestintä ja informaatiotieteet 80,0 % 73,7 % 31,6 % 50,00 % Kokkolan ammattiopisto 77,8 % 80,2 % 74,4 % 73,09 % Tekniikan ja liikenteen ala 78,7 % 79,2 % 75,6 % 73,27 % - Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 82,1 % 91,2 % 82,1 % 76,92 % - Arkkitehtuuri ja rakentaminen 84,4 % 82,9 % 69,0 % 71,67 % - Elintarvikeala ja biotekniikka 63,6 % 58,1 % 71,1 % 52,50 % - Kone-, metalli- ja energiatekniikka 81,8 % 73,2 % 66,7 % 90,00 % - Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka 70,5 % 75,9 % 77,6 % 72,73 % - Sähkö- ja automaatiotekniikka 89,6 % 73,5 % 84,6 % 68,29 % - Tekstiili- ja vaatetustekniikka 66,7 % 90,0 % 77,8 % 73,68 % - Tieto- ja tietoliikennetekniikka ,0 % 88,9 % 94,12 % Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 73,5 % 85,5 % 69,4 % 72,22 % - Kotitalous- ja kuluttajapalvelut 0,0 % 100,0 % 60,0 % 88,89 % - Majoitus- ja ravitsemisala 74,6 % 85,2 % 71,0 % 69,84 % - Puhdistuspalvelut -- 0,0 % Kokkolan kauppaopisto 79,2 % 93,2 % 88,2 % 79,43 % Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 78,8 % 96,6 % 86,9 % 78,79 % - Liiketalous ja kauppa 78,8 % 96,6 % 86,9 % 78,79 % Luonnontieteiden ala 89,5 % 96,0 % 95,0 % 95,00 % - Tietojenkäsittely 89,5 % 96,0 % 95,0 % 95,00 % Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 71,4 % 75,0 % -- 68,18 % - Kauneudenhoitoala 71,4 % 75,0 % -- 68,18 % Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 59,5 % 66,7 % 74,3 % 69,09 % Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 59,5 % 66,7 % 74,3 % 69,09 % - Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat) 59,5 % 66,7 % 74,3 % 69,09 % KPEDU YHTEENSÄ 61,8 % 68,1 % 65,1 % 64,61 % Aloittaneiden lukumäärät Keski-Pohjanmaalta ,9 % - Muualta ,1 % - YHTEENSÄ ,0 % Aloittaneiden osuudet Keski-Pohjanmaalta 61,8 % 68,1 % 65,1 % 64,6 % - Muualta 38,2 % 31,9 % 34,9 % 35,4 % - YHTEENSÄ 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

13 NUORTEN AMMATILLISENKOULUTUKSEN UUSIEN OPISKELIJOIDEN NETTOVIRTA VUONNA 2008MAAKUNNITTAIN = Maakunnan ulkopuolelta tulleet vähennettynä maakunnan ulkopuolelle lähteneillä jaettuna aloittaneilla Keski Pohjanmaa 16,7 % Häme 14,2 % Pohjois Savo Päijät Hame Satakunta 4,6 % 5,4 % 5,3 % Etelä Savo Pirkanmaa Etelä Pohjanmaa Keski Suomi 2,6 % 2,0 % 1,6 % 1,1 % 0,3 % Uusimaa 0,8 % Kymenlaakso 2,5 % Pohjois Pohjanmaa 2,6 % Lappi 3,2 % Pohjois Karjala 3,6 % Pohjanmaa 5,0% Varsinais Suomi 19,1 % 18,1 % 17,0 % Itä Uusimaa Etelä Karjala Kainuu 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % Lähde: Opetushallitus/ennakointiyksikkö

14 Opetushallituksen WERA - web-raportointipalvelu Lähde: Opetushallituksen oppilaitostietojärjestelmä OPTI Nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen aloituspaikat 2012 kulttuurialalla opintoaloittain Koulutusala Opintoala Peruskoulutuksen nuorten paikat aloituspaikat aikuisten paikat nuor. ja aik. yhteensä 13 Keski-Suomi 2 Kulttuuriala 201 Käsi- ja taideteollisuus Viestintä ja informaatiotieteet Musiikki Kulttuuriala yht Keski-Suomi yhteensä Etelä-Pohjanmaa 2 Kulttuuriala 201 Käsi- ja taideteollisuus Viestintä ja informaatiotieteet Kulttuuriala yht Etelä-Pohjanmaa yhteensä Pohjanmaa 2 Kulttuuriala 201 Käsi- ja taideteollisuus Viestintä ja informaatiotieteet Musiikki Kulttuuriala yht Pohjanmaa yhteensä Keski-Pohjanmaa 2 Kulttuuriala 201 Käsi- ja taideteollisuus Viestintä ja informaatiotieteet Musiikki Kulttuuriala yht Keski-Pohjanmaa yhteensä Pohjois-Pohjanmaa 2 Kulttuuriala 201 Käsi- ja taideteollisuus Viestintä ja informaatiotieteet Musiikki Kulttuuriala yht Pohjois-Pohjanmaa yhteensä ALUEET YHTEENSÄ 2 Kulttuuriala 201 Käsi- ja taideteollisuus Viestintä ja informaatiotieteet Musiikki Kulttuuriala yht KAIKKI YHTEENSÄ

15 NUORTEN OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ELINVOIMAKERROIN VUONNA 2011 TUTKINNOITTAIN Koulutusala/tutkinto/koulutusohjelma yksikkö PISTEYTYS VETOVOI- MAISUUS OSUVUUS LÄPÄISY TULEVAISUUS YHTEENSÄ LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Hevostalouden perustutkinto Kaustinen 3 4,0 1 4,25 12,3 Maatalousalan perustutkinto, kennel Kannus 5 4, ,0 Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja Kannus 5 4,1 5 4,75 18,9 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Kannus 2 4, ,0 Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologia Kannus 2 4, ,0 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Perho 1 2,6 2 2,25 7,9 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Perho 1 4, ,0 Hevostalouden perustutkinto Perho 1 4,0 1 3,5 9,5 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hiusalan perustutkinto KKO 5 3,8 3 3,25 15,1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto KSTO 4 4, ,1 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON SEKÄ LUONNONTIETEIDEN ALAT Liiketalouden perustutkinto KKO 4 3,6 1 3,25 11,9 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto KKO 2 2,2 1 1,75 7,0 Grundexamen inom företagsekonomi KKO 0 3,6 3 3,75 10,4 * TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Laboratorioalan perustutkinto KAO 2 1,9 1 2,5 7,4 Prosessiteollisuuden perustutkinto KAO 3 1,9 3 3,25 11,2 Autoalan perustutkinto KAO 5 3,0 5 4,5 17,5 Logistiikan perustutkinto KAO 5 4,1 3 4,75 16,9 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto KAO 3 2, ,7 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto KAO 2 2,7 2 2,75 9,5 Kone- ja metallialan perustutkinto KAO 2 3,8 4 4,5 14,3 Kone- ja metallialan perustutkinto Perho 1 3,8 4 3,5 12,3 * Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja KAO 4 1,7 5 4,5 15,2 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja KAO 4 1,6 5 4,25 14,9 * Puualan perustutkinto KAO 3 2,4 3 3,5 11,9 Pintakäsittelyalan perustutkinto KAO 5 1,3 4 3,75 14,1 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto KAO 1 2,3 2 1,5 6,8 Elintarvikealan perustutkinto KAO 3 2,0 3 2,5 10,5 Talotekniikan perustutkinto KAO 5 3,8 5 4,5 18,3 KULTTUURIALA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Toholampi 2 1,9 2 1,75 7,7 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto KPKO 4 2,2 5 1,5 12,7 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto KPKO 4 2,9 4 2,75 13,7 MATKAILU- RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto KAO 3 3, ,8 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto KAO 1 2,9 4 2,25 10,2 *HUOM! Kaikista muuttujista ei ollut tietoja saatavilla

16 Opetuksen tuloskortti Tutkintotason mittarit, nuorten ammatillinen peruskoulutus Perustutkinnon nimi: KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opisto/Yksikkö: Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, artesaaniopisto Vuositarkastelu KY yht./ka 2010 muu vertailutieto 2010 oma tavoite vuodelle 2011 oma tavoite vuodelle 2012 Tulokset Perustietoja opiskelijamäärä tutkinnossa 87,5 75,2 74, ,1 74,0 100,0 yhdistelmäopintoja suorittavien määrä 0,8 2,4 2, ,0 12,0 HOJKS-opiskelijoiden määrä 4,6 4,8 4, ,5 5,0 vetovoimaisuus 1,3 1,9 2,3 1,5 1,6 1,7 tutkinnossa aloittaneet ,0 36,0 tutkinnosta valmistuneet ,0 36,0 Vaikuttavuusmittarit työllistyminen 41,6 % 41,5 % ei tied. 58,4 % 65,0 % 70,0 % sijoittuminen jatko-opintoihin 14,3 % 14,6 % ei tied. 10,3 % 16,0 % 17,0 % läpäisyprosentti 47,5 % 51,7 % 54,6 % 64,6 % 100,0 % 100,0 % negatiivinen keskeyttäminen 2,3 % 5,3 % 5,4 % 2,1 % 676,0 % 1,5 % kaikki keskeyttäneet 9,1 % 9,3 % 10,8 % 8,9 % 13,5 % tutkinnossa opettavien opettajien muodollinen kelpoisuus 80,1 % 75,0 % 80,0 % Suoritemittarit lähiopetuksen määrä/ov työssäoppimisen määrä/120 ov osaamisen tunnustamisen määrä, ov/hlö/vuosi, ka. 4,48 8,87 8,22 4, verkko-opintoja tarjolla tutkinnossa kv-vaihtojen määrä, opiskelija/kk /14,75 kk 213/174 kk 11/10,56 työssäoppimispaikkojen määrä koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä ammatillisten tutkinnon osien AON:n keskiarvot 2,35 2,32 2,35 2,21 2,5 2,5 AON työpaikalla/oppilaitoksessa -suhde 41% / 59% 25/75 50/50 AON-arviointiin osallistuneet (ope+ TPO+opiskelija) työkykypassin suorittaneiden määrä opiskelijoiden poissaolot, h/opiskelija keskimäärin 6,15 30,88 65,78 74,80 58,8 30,0 annettujen varoitusten lkm KY yht./ka 2011 muu vertailutieto 2011 Palautemittarit tulokysely ,87 3,87 olokysely ,62 3,62 -- päättökysely ei vast. 3,60 3,77 työelämäpalaute? oma tavoite vuodelle 2011 oma tavoite vuodelle 2012

17 Opetuksen tuloskortti Tutkintotason mittarit, nuorten ammatillinen peruskoulutus Perustutkinnon nimi: AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Opisto/Yksikkö: Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Vuositarkastelu Tulokset KY yht./ka 2010 muu vertailutieto 2010 oma tavoite vuodelle 2011 oma tavoite vuodelle Perustietoja opiskelijamäärä tutkinnossa 32,8 36,1 46, , yhdistelmäopintoja suorittavien määrä 5,0 6,8 8, HOJKS-opiskelijoiden määrä 4,4 4,0 4,0 402,7 7 7 vetovoimaisuus 1,69 2,00 1,25 1,53 tutkinnossa aloittaneet tutkinnosta valmistuneet yksikköhinta tutkinnossa Vaikuttavuusmittarit työllistyminen 36,2 % 36,7 % ei tied. 58,4 % sijoittuminen jatko-opintoihin 23,4 % 22,4 % ei tied. 10,3 % läpäisyprosentti 81,0 % 81,3 % -- 64,6 % negatiivinen keskeyttäminen 3,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % kaikki keskeyttäneet 3,0 % 2,8 % 2,2 % 8,9 % tutkinnossa opettavien opettajien muodollinen kelpoisuus 80,1 % 70,0 % 80,0 % Suoritemittarit lähiopetuksen määrä/ov työssäoppimisen määrä/120 ov osaamisen tunnustamisen määrä, ov/hlö/vuosi, ka. 0,73 1,33 1,83 4, verkko-opintoja tarjolla tutkinnossa kv-vaihtojen määrä, opiskelija/kk 1/ -- 5/5,75 kk 213/174 kk 2/4 11/4 työssäoppimispaikkojen määrä koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä 879 ammatillisten tutkinnon osien AON:n keskiarvot 2,28 2,36 2,45 2,21 2,3 2,3 AON työpaikalla/oppilaitoksessa -suhde 41% / 59% AON-arviointiin osallistuneet (ope+ TPO+opiskelija) työkykypassin suorittaneiden määrä 0 5 opiskelijoiden poissaolot, h/opiskelija keskimäärin 30,51 74,80 annettujen varoitusten lkm KY yht./ka 2011 muu vertailutieto 2011 Palautemittarit tulokysely ,02 3,87 olokysely ,54 3,62 3,69 päättökysely 3,75 3,60 3,57 työelämäpalaute?

18 50,0 % KPEDU:n kulttuurialan nuorten perustutkinnoista valmistuneiden työttömyysaste v (esim. k tarkoittaa valmistuneiden työttömyysastetta maaliskuussa 2011) 45,0 % 44,4 % 40,00 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 23,1 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 11,0 % 18,2 % 9,3 % 20,0 % 10,6 % 16,7 % 6,7 % 11,8 % 14,5 % 17,6 % 15,9 % 15,4 % 11,4 % 11,4 % 8,3 % 7,1 % 7,1 % 18,8 % 8,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % s.2005 s.2006 s.2007 s.2008 s.2009 k.2010 s.2010 k.2011 s.2011 Media assistentti Artesaani KPEDU YHTEENSÄ

19 TAULUKKO XX. Yhteishaussa (2012) olleiden koulutusten vetovoimaisuus eli kuinka monta ensisijaista hakijaa on ollut yhtä aloitusapaikkaa kohden Koulutusala/tutkinto/koulutusohjelma alustava LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA yksikkö 1,96 1,38 1,99 Hevostalouden perustutkinto Kaustinen 1,16 1,55 1,23 1,00 Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja Kannus 6,63 3,54 9,38 2,89 Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja Kannus 1,50 1,42 2,00 0,42 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Kannus 1,79 0,94 0,86 1,36 Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologia Kannus 2,17 0,94 0,86 1,36 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Perho 0,56 0,69 ei hakua 0,57 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Perho 1,46 1,00 0,44 0,58 Hevostalouden perustutkinto Perho 0,94 1,50 0,5 0,88 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA 1,97 1,94 1,89 Hiusalan perustutkinto KKO 2,72 ei hakua 4,33 3,44 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto KSTO 1,85 1,94 1,53 1,56 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON SEKÄ LUONNONTIETEIDEN ALAT 1,33 1,44 1,30 Liiketalouden perustutkinto KKO 1,09 1,48 1,40 1,23 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto KKO 2,39 1,39 0,95 1,55 Grundexamen inom företagsekonomi KKO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 1,31 1,50 1,38 Laboratorioalan perustutkinto KAO 1,50 0,81 0,75 0,69 Prosessiteollisuuden perustutkinto KAO 1,06 2,75 1,38 1,13 Autoalan perustutkinto KAO 1,95 3,25 2,67 2,89 Logistiikan perustutkinto KAO 1,44 1,75 2,33 2,00 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto KAO 1,26 0,95 1,21 1,35 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto KAO 0,89 0,88 0,75 0,75 Kone- ja metallialan perustutkinto KAO 1,55 1,00 1,05 1,45 Kone- ja metallialan perustutkinto Perho ei hakua 0,81 0,36 ei hakua Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja KAO 1,00 2,28 1,53 1,53 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja KAO ei hakua 1,61 ei hakua ei hakua Puualan perustutkinto KAO 1,06 0,67 1,17 1,11 Pintakäsittelyalan perustutkinto KAO 1,61 1,94 1,83 1,56 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto KAO 1,44 1,28 0,67 1,28 Elintarvikealan perustutkinto KAO 1,54 1,19 1,36 1,14 Talotekniikan perustutkinto KAO 0,92 2,61 2,39 2,39 Turvallisuusalan perustutkinto KAO ,22 KULTTUURIALA 1,95 1,85 1,24 1,06 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Toholampi 1,93 2,25 1,05 0,82 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto KPKO 2,00 1,25 1,50 1,56 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 1,44 1,56 1,50 1,67 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto KPKO 1,44 1,56 1,50 1,67 MATKAILU- RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 1,23 0,91 1,09 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto KAO 1,25 0,98 1,19 1,08 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto KAO ei hakua 0,63 0,69 0,31 Kotitalousopetus KAO 1,00 ei hakua ei hakua ei hakua KPEDU YHTEENSÄ 1,49 1,53 1,59 1,42

20 KESKI-POHJANMAAN OPISTO: NÄKYMIÄ KULTTUURIALAN KOULUTUKSESTA Aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön kulttuuri- ja kielikoulutuksissa painopiste on maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa sekä internaattimuotoisissa (n.300 opiskelijaa) kansanopistolinjoissa ja leireissä, kuten perinteikkäässä valokuvauslinjassa sekä valtakunnallisessa musiikkileirissä. Valokuvausalan koulutukset ovat kysyttyjä ja niihin Keski-Pohjanmaan Opistossa löytyy osaamista ja resursseja. Kulttuurialan opiskelijavolyymi on noin 500 per vuosi, pitäen sisällään ammattitutkinto-, kansanopistolinjojen, lisäkoulutusten ja leirien opiskelijat. Valokuvauskoulutuksen ympärille on luotu toimiva yhteistyö audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, valokuvaajan ammattitutkinnon ja valokuvauslinjan (kansanopistolinja) kesken. Selkeitä opintoväyliä on luotu kansanopistolinjalta ammatilliseen perustutkintoon ja edelleen ammattitutkintoon. Opistossa järjestettävät kulttuuri- ja kielikoulutukset suuntautuvat aloille, joilla tarvetta on ammatillisen koulutuksen valmentavaan koulutukseen ja aloille, joilla ammatillista koulutusta ei ole alueella saatavissa, esimerkkinä mainittu valokuvaus. Opiston valokuvauskoulutukset tukevat erinomaisesti yrittäjyyttä. Ammatillinen opetussuunnitelmaperusteinen koulutus; Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (56 opiskelijaa vuonna 2011) on ollut pitkään Keski-Pohjanmaan Opiston koulutustarjonnassa. KESU:ssa suunnitellut huomattavat valtakunnalliset koulutuspaikkaleikkaukset asettavat melkoisia haasteita myös opiston koulutuksen sisällölliselle profiloinnille ja rohkealle yhteistyölle koulutusyhtymän muiden toimijoiden kanssa. On huomattava, että audiovisuaalisen viestintäosaamisen liittäminen yksinomaan kulttuurialaan johtaa skenaarioissa helposti harhaan.

21 SISÄISET VAHVUUDET Erikoisosaaminen ja erityinen vahvuus on valokuvaus Tiimin jäsenten henkilökohtaiset vahvuudet: projektinhallinta, graafinen suunnittelu, äänitekniikka ja musiikintuottaminen, valokuvaus, tapahtumatuotanto, markkinointi Kampuksen miljöö ja tunnelma Tiivis yhteisö ja sen ilmapiiri Mahdollisuus toteuttaa oppilastyönä palvelutuotteita Kalusto: valokuvaus, tapahtumatekniikka Luovan alan sisällön tuotteistamishanke ULKOISET MAHDOLLISUUDET Yhteistyö eri järjestöjen kanssa Valmiit kontaktit eri kulttuuritoimijoihin Uusien audiovisuaaliselta alalta poikkeavien ryhmien yhteistyöt, esim. vanhushuolto, kehitysvammaiset Palvelutuotteiden parantaminen ja kehittäminen Markkinointistrategian luominen ulkoistamalla esim. AMK-opiskelijalle tuore ja ulkopuolinen näkemys Yhteistyö valtakunnallista huomiota herättävissä tapahtumissa/projekteissa Palvelutuotteiden markkinoinnin kohdentaminen esim. yrityksiin Tutkinnon kehittäminen mediataitojen ulottamiseksi muihin tutkintoihin SISÄISET HEIKKOUDET Tietynlainen tuntemattomuus ei tiedetä missä opisto on ja mitä koulutukset sisältävät Kulttuurialalla kilpailukykyisen markkinointimateriaalin puute Sisäinen toiminnallinen heikkous, esim. ei tuotteistettuja palveluja Sisäinen viestintä välillä heikkoa Palvelujen tuottaminen tällä hetkellä pirstaloitua säännöt ja selkeä ohjeistus myyntiin puuttuvat ULKOISET UHAT Kulttuurialan opiskelupaikkojen vähentäminen Lähellä löytyy vastaavaa koulutusta runsaasti Kasvava valtakunnallinen kilpailuasema Kilpailevat palvelutuotteet

22 Ulkoisiin uhkiin vastataan sisäisillä vahvuuksilla. Esimerkiksi opiskelupaikkojen vähenemiseen ja määrärahojen pienentymiseen vastataan audiovisuaalisen viestinnän palvelujen tuotteistamisella. Audit ovat tehneet paljon projekteja moniammatillisesti ja on kysytty kumppani monessa asiassa esim. yhtymän sisällä. Työelämäkumppaneissa on tyke-ulottuvuuttakin; Kreivi-talon case asuntomessuilla, yms. projektit keskussairaalan kanssa, lehtiprojektit jne. Sisäisessä toiminnassa tarjotaan mm. valo-ääni- tapahtumatuotantoa muille opistoille, mm. Sotella tuotetaan laaja sote-oppilaitosverkoston tapahtuma. KESU:n suuralueella voimistuvaan kilpailutilanteeseen vastataan kehittämällä opiskelua mielenkiintoisempaan ja työelämän suhteen ajanmukaisempaan suuntaan. Sisällöllistä yhteistyötä kehitetään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksen sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen kanssa, tilojen osalta puolestaan aikuisopiston kanssa (LIME). Sisäisiä heikkouksia pyritään parantamaan koko linjan toimintaa tehostamalla. Tehostamisella tarkoitetaan muun muassa palvelutuotteiden sisältöjen järkeistämistä, markkinointimateriaalin uudistamista sekä tunnettuuden lisäämistä silmällä pitäen sidosryhmiä ja työelämää.

23 SWOT ANALYYSI ARTESAANIOPISTO Sisäiset vahvuudet Sisäiset heikkoudet Työelämälähtöiset toimintamallit (aikuiset) Kehittämismyönteisyys tekemisen meininki henkilöstöllä Henkilöstön laaja ja monipuolinen osaaminen Koulutuspalveluiden vetovoimaisuus Keskeyttämisaste alhainen Kansainvälisyys Pieni yksikkö Synergiaedut puutteellisesti hyödynnetty yhtymän sisällä Opiskelijoiden osallisuus ja vaikuttaminen vähäistä Pieni yksikkö, rajalliset henkilöstöresurssit (opettajiensaatavuus) Kaukana kaikesta, yhteydet huonot Ulkoiset mahdollisuudet Ulkoiset uhat Ammatillisen koulutuksen tarve pysyy ja osittain muuttaa luonnettaan: syntyvyys, työikäisten määrä, maahanmuuttajat, alanvaihtajat Syntyy uusia yrityksiä ja toimialoja Yritys ja työelämälähtöiset koulutus ja kehittämismallit kilpailutekijänä, OPS uudistus, uudet innovatiiviset oppimismallit Verkostot ja yhteistyö ulospäin uusien innovaatioiden synnyttämisessä Aktiivisuus, näkyvyys ja julkisuus alueellisissa tapahtumissa: Asuntomessut 2011 Kansainväliset yhteistyöverkostot Ikäluokkien supistuminen ja opiskelijamääräkehitys Voimakkaat erot alueen sisällä väestönkehityksessä, maaseudun tyhjeneminen? Kilpailu osaavasta työvoimasta Taloudellinen taantuma, valtionosuudet supistuvat Koulutusorganisaatioiden kilpailun koveneminen Kulttuurialan koulutuspaikkojen vähennys

24 pitkä toimintahistoria henkilöstön laaja-alainen osaaminen kattava tutkintopaletti ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus opetus työelämälähtöistä koulutuspalveluissa yrittäjyysnäkökulma monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita innovatiivisuus huipputasoinen tekninen infrastruktuuri (tuotanto, jakelu, arkistointi) vahva projekti- ja hankeosaaminen tiivis alueellinen ja kasvava valtakunnallinen yritysyhteistyö tarvelähtöisyys ketteryys toiminta erittäin tuloksellista sekä taloudellisesti että laadullisesti sähköisten liiketoiminnallinen kehittäminen yrityskohtaisten oppimisalustojen rakentaminen uudet huippuvarustellut toimitilat rakenteilla koulutusten ja osaamisen markkinointi valtakunnallinen yritysyhteistyö yhteistyö muiden koulutusorganisaatioden välillä palvelujen tuotteistaminen kansainvälistyminen ja pohjoismainen yhteistyö jatkuvuuden luominen yritysyhteistyöhön Business-yksikön puuttuminen Mahdollisuudet Vahvuudet viestintä ja media Kpakk Uhat Kehittämiskohteet vakiintuminen toimijana valtakunnalliseen kärkeen aluekehittäminen toimialakehittäminen palveluiden, osaamisen ja infrastruktuurin tuotteistaminen uudet innovaatiot uudet yhteistoimintamallit yritysten kanssa toimia tiennäyttäjänä (t&k, tuotteistaminen, prosessit) liiketoiminnan tukeminen kansainvälistyminen ja pohjoismainen yhteistyö alan koulutuspaikkojen leikkaukset alueellinen sijainti alueelliset toimialapainotukset yritysten resurssit/panostukset yritysyhteistyössä asenneilmapiiri yrityksissä tuotteistamiseen ja markkinointiin yhteistyön puute eri koulutusorganisaatioiden välillä investointien suhde rahoitukseen tiimin raskas rakenne (toimintaympäristöt ja tekniikka) huippuosaajien löytäminen tulevaisuudessa swot_2012_viestintäjamedia.mmap Mindjet

1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys

1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys 2 Sisällysluettelo 1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys OKM:lle)... 4 2 KESU 2016 prosessin kuvaus... 8 3 Valtakunnalliset linjaukset ja koulutusalakohtaiset tavoitteet...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Luovien alojen kehittämissuunnitelma

Luovien alojen kehittämissuunnitelma Keski-Pohjanmaan liiton ja Kaustisen Seutukunnan yhteisselvitys luovien alojen kehittämistoimenpiteistä 2010-2013 Antti Huntus Veli-Matti Koljonen vahvuudet ja verkostot Luovien alojen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Johtoryhmä 11.10.2012 YT-ryhmä 31.10.2012 Yhtymähallitus 11.10.2012 Yhtymävaltuusto 31.10.2012 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Paula Karhunen - Mikko Niininen Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Työpapereita - Working Papers 41 Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Paula Karhunen, Mikko Niininen ja Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 9/2001 Pirjo Nuotio, Heidi Backma, Marja-Leena Pernu ja Margareeta Sisättö

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS KEURUULLA VÄLIKATSAUS / ARVIOINTI 2015. Toimeksiantaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Toteuttaja Keuruun kaupunki

AMMATILLINEN KOULUTUS KEURUULLA VÄLIKATSAUS / ARVIOINTI 2015. Toimeksiantaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Toteuttaja Keuruun kaupunki AMMATILLINEN KOULUTUS KEURUULLA VÄLIKATSAUS / ARVIOINTI 2015 Toimeksiantaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Toteuttaja Keuruun kaupunki Sisällysluettelo 1. Lähtökohtia... 3 2. Keuruun seutukunta ammatillisen

Lisätiedot

Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 5/2002 Marja Hollo, Heidi Backman, Riitta Hakulinen, Jukka Katajisto, Leena Koski ja

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

Projektit 2000 2005. Toim. Elina Seppä-Jokela ja Satu Hourula

Projektit 2000 2005. Toim. Elina Seppä-Jokela ja Satu Hourula Projektit 2000 2005 Toim. Elina Seppä-Jokela ja Satu Hourula Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Keski-Pohjanmaan teknologiakeskus KETEK Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Kokkolan

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila

FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 90 Tuula Brofeldt Tuula Piensoho Tuula

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tiukkenevan talouden haasteet... 4 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta... 6 4 Uudella organisaatiolla muutokseen...

Lisätiedot

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen.

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Jorma Sipilä Kahtena vai yhtenä? Koulutuspoliittinen selvitys Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot