OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Pohjois-Suomi 5/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Pohjois-Suomi 5/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista"

Transkriptio

1 OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2012 Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Valitse nyt oikein, niin voit valita jatkossakin! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero on tarkoitettu peruskoulun ja lukion päättäville nuorille. Esittelemme eri koulutusmahdollisuuksia: lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, kansanopistoja, vapaan sivistystyön oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Kerromme myös opintojen ja koulutuksen tulevaisuudennäkymistä. Tieto vanhenee nopeasti, mutta tämä lehti on taatusti ajan tasalla. Kerromme myös, mistä tietoa saa lisää. Joku tämän lehden oppilaitoksista voi olla sinun tuleva opiskelu paikkasi. OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Nettilehti osoitteessa: nettilehdet -> opintomaailma

2 2 OPINTOMAAILMA Insinööriopiskelijaliitto IOL ry Insinööriksi opiskeleminen kannattaa aina Insinöörikoulutus tarjoaa nuorille erinomaiset työllistymisnäkymät ja mahdollisuuden työskennellä erilaisissa kiinnostavissa tehtävissä. Suomalaista insinöörikoulutusta arvostetaan kotimaassa ja ulkomailla, kertoo Insinööriopiskelijaliiton hallituksen puheenjohtaja Janne Juujärvi. Kemijärveläinen mies on toiminut puheenjohtajana tämän vuoden alusta. Hän opiskelee Rovaniemen ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta rakennustekniikkaa. Insinööriliiton eri luottamustehtävissä hän on toiminut opintojensa alusta saakka. Insinööriliitto on vahva ja arvostettu jäsentensä etujen ajaja ja tätä työtä on hyvä jatkaa. Insinöörikoulutuksen kehittämiseen olemme puuttuneet laatimalla viime vuonna uuden koulutuspoliittisen kannanoton, jonka tavoitteita viemme voimakkaasti eteenpäin. Insinööriopiskelun ja työelämäyhteistyön kehittäminen yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tulee olemaan edelleen liiton toiminnan painopistealue. Tämä on mukava vuosi muutenkin olla puheenjohtajana: suomalainen insinöörikoulutus täyttää sata vuotta ja aiomme juhlistaa sitä ensi syksynä Tampereella, jossa koulutus aikanaan aloitettiin tekniikan opiskelijan liitto Insinööriopiskelijaliitto on tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammatillinen edunvalvontajärjestö ja Akavaan kuuluvan Uuden Insinööriliiton suurin jäsenjärjestö. IOL:lla on n henkilöjäsentä ja 27 paikallisyhdistystä, jotka toimivat kaikissa suomenkielisissä ammattikorkeakoulujen tekniikan yksiköissä. Liiton toiminnasta vastaavat paikallisyhdistyksissä toimivat opiskelijat apunaan Pasilan keskustoimiston kahdeksan toimihenkilöä. Insinööriopiskelijaliiton keskeinen tehtävä on saada opiskelijat ymmärtämään järjestäytymisen merkitys ja edunvalvontatyön tärkeys. Opiskelijajärjestönä olemme kiinnostuneita siitä, että koulutuksen taso on ja pysyy sellaisena, että insinööritutkinnolla työllistyy. Pyrimme madaltamaan siltaa opiskelusta työelämään ja välittämään opiskelijoille tietoa siitä millaisia valmiuksia työelämässä tarvitaan, kertoo UIL:n opiskelijatoiminnasta vastaava asiamies Juha Manu Koulutus, ammattikuva, työelämä ja edunvalvonta Liiton keskeiset toimintamuodot ovat jäsenistön edunvalvonta, insinöörikoulutuksen ja työelämävalmiuksien kehittäminen sekä tekniikan alan ammatti-identiteetin ja opiskelijakulttuurin vaaliminen. Edunvalvontatyössä tällä hetkellä keskeisimpiä asioita ovat opiskelijoiden työharjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksien edistäminen sekä valmistuneiden insinöörien työllistymismahdollisuudet. On pystyttävä turvaamaan insinööriopiskelijoille riittävän tasokkaita ja opiskelua tukevia harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Koulutus, ammattikuva, työelämä ja edunvalvonta ovat toimintamme kulmakiviä. Pidämme huolta siitä, että opiskelijat jo opiskeluaikanaan tietävät mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä työelämässä on ja osaavat varautua työelämän vaatimuksiin. Koulutukseen kuuluvan työharjoittelun kehittäminen on aina ajankohtainen asia. Me puhumme nousujohteisesta urakehityksestä ja siinä harjoittelu tekee insinööriopiskelijasta insinöörin. Teoreettiset opinnot eivät riitä, asiat on osattava myös panna käytännössä toimeen. On tavoiteltavaa, että opiskelijat siirtyvät harjoitteluissaan tai kesätöissään aina vaativampiin ja haasteellisempiin tehtäviin, joissa he voisivat soveltaa ammattikorkeakoulussa opittuja asioita. Kun opiskelijat harjoittelevat ja työskentelevät koulutustaan vastaavissa tehtävissä, siitä koituu etua sekä heille että Insinöörikoulutus tarjoaa nuorille erinomaiset työllistymisnäkymät ja mahdollisuuden työskennellä erilaisissa kiinnostavissa tehtävissä. Suomalaista insinöörikoulutusta arvostetaan kotimaassa ja ulkomailla, kertoo Insinööriopiskelijaliiton hallituksen puheenjohtaja Janne Juujärvi. työnantajille. Koulutukseen vaikuttaminen on myös olennainen osa liiton toimintaa: pidämme huolen, että ammatinkorkeakouluissa annetaan mahdollisimman korkeatasoista, tarkoituksenmukaista ja työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta. Yhteistyö oppilaitosten, yritysten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa on myös tärkeää. Pyrimme siihen, että insinöörikoulutus Suomessa pysyy edelleen laadukkaana ja insinööreiksi valmistuneet myös työllistyvät hyvin. Insinöörejä tarvitaan aina työkenttä laajenee Insinöörien työt ovat monipuolistuneet, tekniikkaa voidaan Jokasyksyiset Insinööriopiskelijapäivät keräävät sankoin joukoin osallistujia soveltaa lähes mihin tahansa. Perinteisiä vahvoja insinöörialoja ovat rakennustekniikka, sähkö-, prosessi- ja tietotekniikka ja niiden alta löytyy paljon suuntautumismahdollisuuksia. Insinöörien työkenttä laajenee kuitenkin koko ajan. Esimerkiksi elintarvike- ja biotekniikka, terveys- ja hyvinvointiteknologia, ympäristötekniikka, materiaalitekniikka ja mediatekniikka ovat aloja, joilta löytyy varmasti kiinnostavia tehtäviä. Suomen insinöörikoulutus on Euroopan ykkösluokkaa ja sellaisena sen pitää pysyä tulevaisuudessakin. Jokainen insinööri joutuu työssään ainakin jossain määrin osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön ja silloin on tärkeää, että meikäläisillä on osaajina hyvä maine. Kun suomalaiset yritykset haluavat menestyä maailmalla, tarvitaan tasokasta teknistä koulutusta, toteaa Juha Manu. Insinööriopinnot ammattikorkeakouluissa Insinöörin ammatinkorkeakoulututkintoon tarvitaan 240 opintopisteen uurastus, eli noin neljä vuotta. Opinnot jakaantuvat noin 60 opintopisteen perusopintoihin ja noin 120 opintopisteen ammatillisiin opintoihin. Ne koostuvat kaikille pakollisista sekä itse valitun suuntautumisvaihtoehdon opinnoista. Lisäksi opiskelija voi valita tutkintoonsa vapaavalintaisia aineita 15 opintopisteen verran. Työharjoittelua vaaditaan 30 opintopistettä eli noin viisi kuukautta ja tulevan insinöörin kypsyysnäytteenä on 15 opintopisteen laajuinen insinöörityö. Insinööri tarvitsee matematiikka ja myös kieliä on hyvä osata. Insinööriksi opiskelu edellyttää matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaa ja loogista päättelykykyä, insinöörit tarvitsevat myös hyviä sosiaalisia taitoja, koska työ on enenevässä määrin yhteistyötä toisten ihmisten kanssa, toteavat Juujärvi ja Manu. Insinöörikoulutus tarjoaa laajat uramahdollisuudet Insinöörikoulutus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia työuran luomiseen. Suomenkielisiä koulutusohjelmia on ammattikorkeakouluissa tarjolla noin 30 ja vieraskielisiä toinen mokoma lisää. Insinöörikoulutus tarjoaa laajat uramahdollisuudet ja mahdollisuuden kehittää itseään niin pitkälle kuin mielenkiintoa riittää. Jäsenrekisterimme mukaan insinöörikoulutuksella voi sijoittua yli 3000 erilaiseen tehtävään. Työskentelemme mielenkiintoisissa tehtävissä erilaisten ihmisten ja muiden alojen ammattilaisten kanssa. Lähes työ kuin työ on nykyisin kansainvälistä. Lisäksi insinöörien puuhiin sisältyy paljon uuden keksimistä ja kehittämistä. Insinöörit suunnittelevat ja rakentavat uutta tai vähintään korjaavat vanhaa ja työskentelevät hyvin erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työ on varsin itsenäistä, joskin nykyään tehtäviin liittyy paljon tiimityötä, jossa tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Miesvaltainen ala tämä toki vielä on: insinöörikunnasta noin 13 prosenttia on naisia, opiskelijoista 16, mutta heidän määränsä kasvaa koko ajan. Monien IOL:n jäsenjärjestöjen aktiivitoiminnassa on mukana runsaasti naisia, Tyttöjen kannattaa rohkeasti tutustua insinööriopiskelun mahdollisuuksiin. Naisille on paikkansa insinöörien maailmassa ja he menestyvät hyvin opinnoissaan ja töissään. Tekniikkaa ei pidä pelätä, siitä pitää ottaa selvää. Insinööriopiskelijaliitto vaalii opiskelijakulttuuria Insinööriopiskelijaliitto ylläpitää ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria. Opiskelijoita yhdistävät tapahtumat ja tempaukset, joihin kerääntyy opiskelijoita ympäri valtakunnan, ovat yksi osa tätä työtä. Opiskelu on vakavasti otettavaa puuhaa, mutta hauskapitoakaan ei kannata unohtaa. Insinööriopiskelijakulttuuri on värikästä ja iloista. Näkyvin tunnusmerkki on kahdeksankulmainen tupsullinen violetti samettilakki, jonka insinööriopiskelijat saavat painaa päähänsä perinteisesti ensimmäisen opiskelijavuoden vappuna. Insinööriopiskelijat järjestävät opiskelijabileitä ja hyväntekeväisyystempauksia, muita teematapahtumia sekä vierailuja eri kohteisiin. Jokasyksyiset Insinööriopiskelijapäivät, joita on vietetty vuodesta 1992 lähtien keräävät sankoin joukoin osallistujia. Päiville ottaa osaa myös suuri joukko jo valmistuneita insinöörejä, jotka tahtovat verestää opiskeluaikaisia muistoja. Tänä vuonna Insinööriopiskelijapäivät vietetään Helsingissä ja odotamme sinne osallistujaa. Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa Julkaisija: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Suvantokatu Joensuu joensuun. Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh Fax Sivunvalmistus: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Toimittajat: Sirpa Pitkänen Puh Eino Maironiemi Puh Ilmoitukset: Markku Oikarinen Puh Jukka Suppola Puh Pentti Niskanen Puh Kari Koponen Puh Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

3 OPINTOMAAILMA 3 Asuntolaelämää Kainuun ammattiopiston kampuksella Kainuun ammattiopiston asuntolassa asuvan Iidan (vas.) ja Jennin (oik.) yhdessä tekeminen on usein rentoa oleskelua. Iida ja Jenni jakavat kahden hengen huoneen, jossa he mm. opiskelevat yhdessä. Iida Heikkinen (18) ja Jenni Repola (18) asuvat kämppiksinä toista vuotta Kainuun ammattiopiston kampuksella Kajaanissa. Jenni opiskelee Kainuun ammattiopiston kulttuurialalla stylistiksi ja suorittaa samalla ylioppilastutkinnon. Jenni ei tuntenut Kajaanista ketään, kun muutti opintojen perässä Oulun kupeesta Utajärveltä. Jos oppilaitoksen asuntolaa ei olisi, Jenni asuisi jossain vuokralla. - Näin on kivempi. Täällä tutustuu niin paljon paremmin uusiin ihmisiin, Jenni kertoo. Hyrynsalmelta muuttanut Iida tunsi Kajaania entuudestaan. - Asuntolassa olen kuitenkin saanut uusia kavereita, kun yläasteaikaiset kaverit ovat lähteneet muualle opiskelemaan, lähihoitajaksi hyvinvointialalla opiskeleva Iida toteaa. Yhdessä vapaa-ajan harrastuksiin Sattumalta yhteiseen huoneeseen päätyneillä neidoilla yhteiselo on sujunut hyvin. - Parasta on, kun huonekaverina on tuttu ja turvallinen ihminen. Silloin ei tarvitse miettiä mitä tapahtuu sillä välin, kun itse on poissa, hyvän yhteishengen löytäneet tytöt kertovat. Tytöt tekevät paljon kaikkea yhdessä vapaa-ajalla, sillä he eivät näe toisiaan koulussa. - Käymme ruokaostoksilla, pelaamme ja käymme harrastuksissa. Koulu järjestää ainakin kuntosalivuoroja, zumbaa ja bodypilatesta, tytöt kertovat. Solussa on neljä huonetta ja jokaisessa kaksi asukasta. Vilinää siis riittää kahdeksan opiskelijan kommuunissa, jossa jokaisella on omat aikataulut ja tavat. Jennin ja Iidan mielestä heidän solussaan on ollut rauhallista. - Kyllä pitää uskaltaa sanoa, jos jokin asia häiritsee. Ei täällä muuten pärjää, Jenni toteaa. Asuntolaohjaajat apuna Asuntolaohjaajat ovat opiskelijoiden tukena arjessa. He huolehtivat omalta osaltaan asumisrauhasta, turvallisuudesta ja järjestyksestä sekä auttavat pulmien kanssa. Asuntolaohjaaja on paikalla alkuillasta yli puoleen yöhön. Asuntolaan muuttavalla opiskelijalla pitää olla valmiuksia itsenäiseen asumiseen. - Nuoren pitää osata ottaa vastuu perusasioista, huolehtia itsestään, huomioida toiset ja siivota jälkensä, asuntolaohjaaja Raili Pöllänen kertoo sujuvan arjen varmistamisesta. Asuntoloiden harrastustiloissa on esimerkiksi biljardipöytä innokkaita pelaajia odottamassa. Info Asuntolat Kajaanissa, Kuhmossa, Suomussalmella sekä Kuusamossa ja Vuokatissa Asuminen on maksutonta Solussa on neljä kahden hengen huonetta Kaikkien nykyajan perusmukavuuksien lisäksi yhteisissä tiloissa on sauna, pelihuoneet sekä pesutuvat kuivauskaapeilla Teksti ja kuvat: Henna Mikkonen-Kemppainen HYVINVOINTIALA KULTTUURIALA LIIKETALOUDEN ALA LUONNONVARA-ALA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Tee tekijän valinta tule meille! Opiskelussa pitää olla huumorintajua, tekemisen meininkiä, luovuutta, käytännönläheisyyttä, kädentaitoja, vastuuta, vapautta, huolenpitoa sekä tasavertaisuutta puolin ja toisin. Kun etsit alaasi, haet opiskelupaikkaa tositarkoituksella ja haluat ammatin, KAO on sinua varten! Ota yhteyttä opoihin tai hakutoimistoon, p Tutustu kotisivuillamme tai facebookissa! f facebook.com/kainuunammattiopisto 27 ammattia mukana yhteishaussa Kajaani Kuhmo Kuusamo Suomussalmi Vuokatti

4 4 OPINTOMAAILMA JEDU Aktiivista osaamista Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä aloitti toimintansa JEDUn ammattiopistot ovat: Haapajärven ammattiopisto Haapaveden ammattiopisto Kalajoen ammattiopisto Nivalan ammattiopisto Oulaisten ammattiopisto Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ylivieskan ammattiopisto Kevään yhteishaku Täydennyshaku Sami on muusikko ja tuleva datanomi Datanomiopiskelija Sami Harmaala Oulaisten ammattiopistosta jakaa päivänsä musiikin ja opintojen välillä. Haastatteluhetkelläkin Sami on treenaamassa viikonlopuksi laivalle sovittua jazzkeikka varten. Sami kuuluu Justimusfilms -ryhmään, jonka kappaleet leviävät You- Tubessa hurjaa vauhtia, kun latausmäärät liikkuvat jo miljoonissa. Sami on ollut ikänsä tekemisissä tietokoneiden kanssa ja sopiva koulutus löytyi Oulaisten ammattiopistolta datanomin nimikkeellä. Tulevaisuus ja työelämä tulevat varmasti olemaan yhdistelmä tietokoneista, videosta ja musiikista. Sami kehuu ammattiopiston opettajia loistaviksi ja huumorintajuisiksi ja opetuksen tasoa on hyväksi. Mieleenpainuvin hetki opiskeluajalla on ollut se, kun pääsin kouluun ja vihdoinkin tekemään sitä mitä halusin ja mikä kiinnostaa, eli väsäämään juttuja tietokoneella!, Sami kertoo.

5 OPINTOMAAILMA 5 Asiastaan innostuneet opettajat antavat lisämotivaatiota Marjut Myllylahti opiskelee toimitilahuoltajaksi Haapaveden ammattiopistossa. Meneillään on toinen vuosi, ja opinnot ovat sujuneet paremmin kuin hyvin. Marjut on Haapajärveltä kotoisin ja asuu viikot Haapavedellä opiskelija-asuntolassa. Hakuvaiheessa toimitilahuoltajan ammatti kuulosti mukavalta vaihtoehdolta, eikä silloinen valinta ole tuottanut pettymystä. Ammattitaitoiset ja asiastaan innostuneet opettajat ovat saaneet Marjutinkin kiinnostumaan alasta entisestään. Erityisen positiivisiksi Marjut on kokenut työssä oppimisjaksot, eli TOP -jaksot, joita opintoihin kuuluu noin kaksi kuukautta vuodessa. Jaksoilla hyvässä ohjauksessa on karttunut ammattitaitoa ja samalla mielikuva tulevasta työelämästä on selkiintynyt. Opiskeluaikojen mieleen painuvimpia hetkiä kysyttäessä, ensimmäisen koulupäivän ja mukavan henkilökunnan lisäksi Marjut mainitseekin hyödylliset TOP -jaksot. Tällä hetkellä Marjut käy kaksi päivää viikossa Haapajärvellä Karjalahden palvelukeskuksessa harjoittelemassa työssäkäyntiä. Jouni sai jo opiskeluaikana ammattitöitä Jouni Myllylä on ala-asteikäisestä lähtien nauttinut saadessaan tehdä kaikenlaisia pieniä esineitä puusta, ja hänellä oli jo tuolloin pieni verstas, jossa työskenteli iltaisin. Nivalan ammattiopiston puuosasto tuntuikin luonnolliselta vaihtoehdolta ammattivalintaa ja oppilaitosta mietittäessä. Kolmatta vuotta opiskeleva Jouni näkee tulevaisuuden työelämässä valoisana, etenkin, kun aloittaa keväällä Nivalalaisessa ovitehtaassa ammattivalmiuksia vaativan työn CNC -koneistajana. Jouni on varsin tyytyväinen opetuksen tasoon, ja toteaa vaatimattomasti, ettei ilman hyvätasoista opetusta olisi varmaan kyseistä työtä saanutkaan. Jouni sai viime keväänä opinnoistaan myös stipendin. Eihän se muuten olisi jännittänyt niin paljoa, mutta olin ennakkoon kuullut, että stipendin saaminen voisi olla mahdollista, kertoo Jouni. Jani kokee työssäoppimisjaksot hyödyllisiksi Rakennusalan artesaaniksi opiskeleva Jani Heikkinen harrastaa painonnostoa, eikä suotta, sillä viime vuonna Jani oli Pohjoismaiden 17-vuotiaiden mestari. Toinen opiskeluvuosi on käynnissä Kalajoen ammattiopistossa, joka valikoitui opinahjoksi muun muassa hyvien treenausmahdollisuuksien takia. Rakennusala kiinnosti ja oppilaitos oli sopivan lähellä Kalajoelta kotoisin olevaa Jania. Jani pitää opetuksen tasoa hyvänä. Syksyllä Jani oli kuuden viikon työssäoppimisjakson Rakennushollarilla, ja on varsin tyytyväinen saatuaan tehdä oikeita ammattilaisen töitä. TOP -jaksojen kautta tulevaisuuden ammattityö on tullut tutuksi monella tapaa.

6 6 OPINTOMAAILMA Ammattiopistolla on ollut alueen elinkeinoelämälle ja yritystoiminnalle erittäin suuri vaikutus. Koulu perustettiin yhtä aikaa Rautaruukin tehtaiden rakentamisen kanssa. Koulutus ja metalliteollisuus ovat kulkeneet yhtä jalkaa siitä lähtien. 50-vuotias Raahen ammattiopisto vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin Raahen ammattiopisto täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Vuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja pääjuhlaa vietetään syyskuun lopulla. Nyt kun opistolla on juhlavuosi, elämme taas mielenkiintoista vaihetta. Alueella on tehty merkittäviä teollisia päätöksiä, jotka viitoittavat yritystoimintaa ja sen tarpeita palvelevaa koulutusta pitkälle tulevaisuuteen, toteaa Raahen koulutuskuntayhtymän johtaja Jukka Pekka Ansamaa. Fennovoima on tehnyt päätöksen ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoelle. Se tarkoittaa miestyövuotta pelkästään rakentamisvaiheessa. Ydinvoimalalla on suuri vaikutus koko elinkeinoelämälle. Meneillään on myös huomattavia tuulivoimahankkeita ja Raahen kultakaivoksen toiminnan aloittaminen vilkastuttaa yritystoimintaa myös. Kaikki nämä hankkeet tuovat merkittäviä haasteita koulutuksen järjestäjille. Toisaalta se merkitsee tuleville opiskelijoille suurta määrää työpaikkoja. Raahen aammattiopisto on toteuttanut kautta aikain suurimman rakennusalan koulutushankkeensa. Asuntoosakeyhtiö Kanavapuiston toinen vaihe valmistui Raaheen tammikuun lopulla. Siinä rakennettiin 14 huoneiston Luhti-talo. Nyt on ihanteellinen aika lähteä ammatilliseen koulutukseen: tämän alueen näkymät ovat erittäin positiiviset. Raahen ammattiopisto on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sataa uutta ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaa. Opisto on myös järjestänyt yritysten kanssa yhteisiä tilaisuuksia, joissa on keskusteltu koulutuspaikkojen kohdentamisesta eri aloille. Rakentaminen, sähkö-, LVIja metallialat ovat nousseet voimakkaasti esille. Kolmen oppilaitoksen vahva kokonaisuus Raahen koulutuskuntayhtymään kuuluu kolme oppilaitosta: Raahen ammattiopisto, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto ja Ruukin maaseutuopisto. Oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Oppilaitoksissa toimivat aktiiviset ammatilliset neuvottelukunnat mahdollistavat sen, että olemme koko ajan selvillä yritysten koulutus- ja kehitystarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Yritysten edustajat osallistuvat mm. opetussuunnitelmien kehittämistyöhön. Koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa on panostettu myös oppilashuollon ja kansainvälisyyden kehittämiseen. Toteutamme useita kansainvälisiä projekteja opiskelija- ja opettajavaihtoon liittyen. Opiskelijoillamme on halutessaan mahdollisuus päästä opiskelemaan ja työssäoppimisjaksoille ulkomaille. Raahen ammattiopisto monipuolinen ja tasokas kouluttaja Raahen ammattiopisto on monipuolinen kouluttaja, jonka suurimmat osastot ovat metallija sähköosasto. Metallialalla on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: koneistaja, koneenasentaja ja levyseppähitsaus ja sähköalalla samoin kolme: automaatiotekniikka ja kunnossapito sekä sähkö- ja energiatekniikka. Metalli- ja sähköalan ammattilaisia tarvitaan monilla erilaisilla teollisuuden aloilla tuotteiden valmistajina, erilaisten koneiden ja laitteiden asentajina ja kunnossapitohenkilöstönä, kertoo Jukka Pekka Ansamaa Ainutlaatuinen autosähkötekniikan oppimisympäristö Lisäksi Raahen ammattiopistossa koulutetaan LVI-asentajia, parturi-kampaajia, talonrakentajia, kokkeja ja tarjoilijoita sekä ajoneuvoasentajia. Ensi syksynä aloitetaan jälleen laboratorialan koulutus. Siihen on oma erillishaku suoraan ammattiopistolle. Meillä on korkeatasoinen autosähkötekniikan oppimisympäristö, jolla voidaan simuloida erilaisia autojen sähkölaitevikoja. Rakentamallamme järjestelmällä voidaan harjoitella useiden satojen vikojen korjaamista. Järjestelmä on ainutlaatuinen Suomessa. Lisäksi järjestelmän kehittämistyössä ovat mukana saksalaiset ja unkarilaiset yhteistyöoppilaitoksemme. Ammattistartti on peruskoulutukseen valmentava koulutus Raahen ammattiopisto on panostanut valmentavaan koulutukseen, joka sijoittuu perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin. Oppilaitos on etsinyt tehokasta tapaa palvella nuoria, jotka eivät vielä ole päässeet ammatillisiin opintoihin Ammattistartti on ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmentava koulutus. Opiskelijat osallistuvat siihen puolesta vuodesta vuoteen. Se sopii henkilöille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia koulutus- ja urasuunnitelmiaan, löytää sopivan koulutusalan ja tutustua käytännönläheisesti eri ammattialoihin ja työtehtä- o.

7 OPINTOMAAILMA 7 Tietokoneavusteista kaluste- ja sisustussuunnittelua Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa. viin tai korottaa perusopetuksen keskeisten aineiden numeroita. Opiskelijat pääsevät kehittämään opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan ja voivat tutustua eri oppilaitoksiin ja ammatteihin Koulutus sisältää myös opiskelu- ja elämäntaitojen hallintaa sekä ammatillisia opintoja, työharjoittelujaksoja ja tutustumiskäyntejä työpaikoille. Ammattistartti on osoittautunut erinomaiseksi koulutusmuodoksi. Koulutusta viedään eteenpäin opiskelijoiden ehdoilla, pääasia on että kukin löytää oman paikkansa. Opiskelijat ovat saaneet suuntaa elämälleen ja jatko-opintoihin, kertoo Ansamaa. Urheilupainotteista koulutusta Raahen ammattiopisto järjestää kilpaurheilijoille urheilupainotteista koulutusta. Urheilupainotteiseen koulutukseen osallistuvilla opiskelijoilla on kahden tunnin harjoitukset kolmena aamuna viikossa kouluaikana. Harjoituspäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai. Urheilupainotteinen koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhdistää urheilu ja opiskelu. Urheilupainotteinen koulutus on suunnattu nuorille, jotka haluavat tosissaan panostaa kilpaurheilussa menestymiseen. Koulutus ja urheilu kuuluvat tasapainoisesti yhteen. Olemme havainneet, että hyvä urheilija on useimmiten myös hyvä ja motivoitunut opiskelija. Pitkäjänteiset tavoitteet urheilussa auttavat myös opintojen suuntaamisessa ja ajankäytön suunnittelussa. Opiskelijoita urheiluryhmässä on Mukaan voivat tulla kaikkien lajien harrastajat lajista riippumatta ja opiskelija voi opiskella haluamallaan alalla. Urheilukoulutus on vetänyt ammattiopistoon opiskelijoita myös seutukunnan ulkopuolelta. Eniten urheilukoulutukseen on osallistunut jääkiekkoilijoita, pesäpalloilijoita ja yleisurheilijoita. Urheilukoulutusta on kehitetty usean vuoden ajan ja se vetää urheilijoita yhä enemmän entistä laajemmalta alueelta. Koulutuksen ohjaajina toimivat valmentajakoulutuksen saaneet liikunnanopettajamme, jotka tekevät yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen, urheilijoiden henkilökohtaisten ja joukkuevalmentajien kanssa, kertoo Ansamaa. Tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa Opiskelijat oppivat oikeissa töissä Opiskelijat ja valmentaja hiittaamassa maaseutuopistolla valmennettavia ravihevosia. Raahen ammattiopisto tulee edelleen panostamaan työelämälähtöiseen koulutukseen. Olemme tietoisesti pyrkineet siihen, että opiskelijamme pääsevät tekemään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tekemään oikeita asiakastöitä. Opiskelijamme korjaavat autoja ja kodin elektroniikkaa, tekevät kampauksia itsenäisten yrittäjien tapaan ja valmistavat ruokaa. Jokaisella osastolla tehdään asiakastöitä. Ne ovat merkittäviä oppilaitoksen kannalta, mutta ennen muuta opiskelijoiden kannalta. He pääsevät oikeisiin töihin käsiksi. Opetusravintola Meritähdessä on hienot tilat ja opetuskeittiöt, joissa ravintolakokkien ja tarjoilijoiden opetus tapahtuu. Ravintolassa käy myös ulkopuolisia asiakkaita, joten opiskelijamme voivat työskennellä aidossa oppimisympäristössä. Jukka Pekka Ansamaa kertoo, että ammattiopisto on toteuttanut kautta aikain suurimman rakennusalan koulutushankkeensa. Asunto-osakeyhtiö Kanavapuiston toinen vaihe valmistui Raaheen tammikuun lopulla. Siinä rakennettiin 14 huoneiston Luhti-talo. Kyseessä oli 1,5 miljoonan euron hanke. Rakensimme talot koulun omana työnä ja opiskelijamme saavat hankkeessa monipuolista työkokemusta. Se on erinomainen harjoittelukohde esimerkiksi rakennus-, sähkö-, talotekniikka- ja LVI-alojen opiskelijoille. Ammattiopisto toimii hankkeissa urakoitsijana: kyseessä lienee suurimpia oppilaitoksen toteuttamia kohteita koko Suomessa. Kanavapuisto kuvaa erinomaisesti Raahen ammattiopiston toimintatapaa: oikeat markkinoille tehdyt työt lisäävät opiskelijoidemme motivaatiota ja kasvattavat vastuuseen omista tekemisistään. jatkamme tällaista toimintaa: ensi elokuussa aloitetaan korkeatasoisten, ketjutettujen omakotitalojen rakentaminen meren rantaan. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto kädentaitojen opetusta vuodesta 1844 alkaen Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto on alallaan maamme vanhin suomenkielinen oppilaitos; kädentaitojen opetusta meillä on järjestetty jo vuodesta 1844 alkaen. Opisto sijaitsee Raahessa, asukkaan merellisessä ja opiskelijamyönteisessä kulttuurikaupungissa. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto tarjoaa kulttuurialan opintoja neljässä eri perustutkinnossa. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa tarjontaan kuuluvat kuvallinen ilmaisu, audiovisuaalinen viestintä, käsi- ja taideteollisuus sekä sisustus. Kolme perustutkintoa kulttuurialalla ja yksi tekniikan ala kulttuuripainotuksin Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnoissa suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaille tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön. Alan osaamisalueita ovat tuotteiden tekninen valmistus ja kädentaidot sekä tuotteen suunnittelu ja valmistus. Esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen ovat oleellinen osa tuotteiden valmistusta ja ympäristön rakentamista. Lybeckerissä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa voi valita kolmesta eri suuntautumisvaihtoehdosta/ammattialasta: puuala, sisustus- ja kalusteala sekä tekstiili- ja vaatetusala. Opinnoissa painottuvat ohjausja neuvontatyö, tuotteen suunnittelu ja muotoilu sekä myynti ja markkinointi. Tutkintonimikkeenä on artesaani. Audiovisuaalisen viestinnän opintojen keskeisiä sisältöjä ovat valokuvaus ja kuvankäsittely, tv- ja videotuotanto, äänentoisto ja valaisu, äänituotanto, multimediatuotteet, vuorovaikutteiset pelit sekä ohjelmat, 2D- ja 3D-animaatio sekä webbisivut. Lybeckerissä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa ensimmäinen opiskeluvuosi on kaikille yhteinen. Tämän jälkeen opiskelija suuntautuu joko mediatuotannon tai animaation opintoihin. Keskeisinä opiskeluympäristöinä toimivat opiston uusi, keväällä 2011 asennettu valokuvaus- ja videostudio, äänistudio sekä uusimpaan tekniikkaan perustuvat animaatio- ja multimediatyöpajat. Tutkintonimikkeenä on media-assistentti. Kuvallinen ilmaisu on tärkeä osa visuaalista viestintää, jonka tehtävänä on näkyä yhteiskunnassa esteettisenä ja luovana toimintana. Kuvallisen ilmaisun osaamisalueita Lybeckerissä ovat graafinen suunnittelu (erityisesti mainos- ja julkaisugrafiikka sekä kuvittaminen) sekä kuva- ja mediataide (erityisesti taidegrafiikka ja maalaus). Opinnoissa korostuvat keskeisten työmenetelmien lisäksi myös julkaisu- ja näyttelytoiminta; opiskelijat järjestävät vuosittain erilaisia näyttelyjä ja muita tapahtumia. Tutkintonimikkeenä on kuva-artesaani. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnossa opiskellaan oikeastaan tekniikan ja liikenteen alalla, mutta Lybeckerissä on korostettu kulttuurialan opiston hengessä esteettisiä ja visuaalisia taitoja. Sisärakentamisen koulutusohjelmassa opiskellaan erilaisten sisustuksien toteutusta kuten lattian päällystystä ja laatoitusta. Sisärakentamisen koulutusohjelma sisältää verhoilun ja sisustusmaalauksen lisäksi puualan ja sisustussuunnittelun perusteita. Painopisteenä opinnoissa on sisustuksien toteutus ja verhoilu. Tutkintonimikkeenä on sisustaja. Opinnoissa painottuvat kädentaidot ja luovuus, yrittäjyys ja työelämätaidot Maaseutuopiston navetalla vasikoiden hoitoa. Lybeckerin koulutusohjelmat ovat erilaisia mutta niissä kaikissa korostuvat kädentaidot ja luovuus. Alan ammateissa tarvitaan myös ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä hahmottaa visuaalista ympäristöä. Opinnoissa painotetaan lisäksi yrittäjyyttä ja työelämätaitoja, joita harjoitetaan muun muassa asiakastöiden muodossa. Kaikkiin koulutusohjelmiin kuuluu työssäoppimisjaksoja, jolloin oppilaitoksessa opittuja tietoja ja taitoja pääsee harjoittelemaan alan työpaikkoihin. Kolmivuotisen tutkinnon aikana on mahdollista opiskella tai suorittaa työssäoppimisjaksoja myös ulkomailla yksin, kaverin kanssa tai ryhmän mukana. Lisäksi opiskelijat voivat suorittaa ammatillisen tutkinnon ohessa lukio-opintoja Raahen lukiossa ja valmistua ylioppilaaksi. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa ryhmäkoot ovat pieniä ja jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja. Opistossa työskentelee myös opinto-ohjaaja, kasvatusohjaaja, nuorten erityisohjaaja, koulunkäyntiavustaja sekä terveydenhoitaja opintoja tukemassa. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisopetusta. Kaikilla perustutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus eli Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistosta valmistuneet voivat hakeutua jatko-opintoihin haluamalleen alalle ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Opiskelijavalinta Opiskelijaksi Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistoon haetaan yhteisvalinnassa maaliskuussa Oma opinto-ohjaajasi kertoo sinulle tarkemmat ohjeet yhteisvalinnasta. Hakukoodit opintolinjoillemme näet Koulutusoppaasta tai www-sivuiltamme. Kaikille opintolinjoillemme järjestetään myös pääsykoe, johon yhteisvalinnassa meille hakeneet kutsutaan erillisellä kutsulla. Pääsykokeet kestävät yhden päivän ja ne järjestetään toukokuussa. Ruukin maaseutuopisto Ruukin maaseutuopistossa voi opiskella maatalousalan perustutkinnon maatilatalouden koulutusohjelmassa tai hevostalouden perustutkinnon hevostalouden koulutusohjelmissa. Maatilatalouden koulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on maaseutuyrittäjä ja hevostalouden koulutusohjelmasta valmistuvien hevostenhoitaja. Molemmat koulutusohjelmat antavat valmiudet toimia alalla yrittäjänä tai työntekijänä. Maatilatalouden koulutusohjelman suorittaneet opiskelijat työllistyvät omille kotitiloilleen tai esimerkiksi eläintenhoitajiksi. Jotkut aloittavat oman yrityksen, joka voi tarjota esimerkiksi koneurakointipalveluja. Hevostalouden koulutusohjelmassa opiskelijoilla on usein tähtäimessä oman talliyrityksen perustaminen tai toimiminen hevostenhoitajana ravitallilla tai hevosharrasteohjaajana ratsastustallilla. Käytännöllistä koulutusta Opinnoissa tehdään paljon käytännönläheisiä projekteja: suunnitellaan esimerkiksi maaseutuyrityksen liiketoimintaa tai selvitetään mitä toimenpiteitä tarvitaan vanhan tuotantorakennuksen toiminnan muuttamiseksi vaikkapa talliksi tai konevarastoksi. Suuri osa opinnoista on alan käytännön töiden opettelua: maatilatalouden koulutusohjelmassa eläintenhoitoa, koneiden huoltoa ja korjausta, viljelytoimia pellolla ja vähän metsänhoitoakin. Hevostalouden koulutusohjelmassa työt liittyvät kiinteästi hevosiin: kengitystä, hevosten ajoa ja ratsastusta, hevosten päivittäishoitoa, varustehuoltoa ja valmentamista. Ensimmäisen vuoden jälkeen hevostenhoitajaopiskelijat suuntautuvat opinnoissaan joko raviurheiluun tai hevosharrastepalveluihin. Oivallinen opiskeluympäristö Hevostalouden opetukseen koululla on hyvät puitteet, sillä koulun yhteydessä on Pohjois- Suomen Hevosurheilukeskus, jossa koululla on suuri maneesi (30m x 100 m), 40 hevosen talli, vieraskarsina-valjastuskatos 12 hevoselle, hiittisuora ja harjoitusravirata. Oppilaitoksella on 17 omaa ratsua, joista suurin osa on puoliverisiä ja loput suomenhevosia. Valmennuksessa olevia ravihevosia on 20. Loput tallipaikat on varattu hoidossa oleville hevosille. Ravihevosten valmentamisesta vastaa ammattivalmentaja Mauri Jaara. Oppilaitoksen pihassa on lisäksi pienempi 15 hevosen talli, jossa toimii Hessun talli niminen yritys, joka tarjoaa tallipaikkoja oppilaiden hevosille ja ratsastustunteja viikonloppuisin ja lomaaikoina kaikille halukkaille. Myös karjatalousopetuksen tilat ovat hyvät: vuonna 2005 oppilaitokselle valmistui uusi pihattonavetta. Navetassa majailee kolmisenkymmentä lypsylehmää ja nuorkarja. Lypsy tapahtuu kahdeksanpaikkaisella lypsyasemalla ja eläinten ruokinta on pitkälle automatisoitu. Kansainvälistä yhteistyötä Ruukin maaseutuopisto tekee kansainvälistä yhteistyötä ulkomaisten oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen kanssa. Esimerkiksi kesällä 2010 opiskelijoita oli työssäoppimassa Kreetalla, Italiassa, Ruotsissa, Virossa ja Saksassa. Opiskelijavalinta Oppilaitokseen pyritään yhteishaussa. Hevostalouden perustutkintoon pyrkiville järjestetään pääsykoe toukokuussa. Maatalousalan perustutkintoon ei ole pääsykoetta. Opinnot kestävät peruskoulupohjalta kolme vuotta ja ylioppilailla 2 2,5 vuotta. Majoittuminen opiskelija-asuntolassa ja ruokailut koulupäivinä ovat maksuttomat. Opiskelijoilla on mahdollisuus myös kahden tutkinnon suorittamiseen siten, että lukiokurssit neljässä aineessa suoritetaan Siikajoen lukiossa päiväopetusryhmissä.

8 8 OPINTOMAAILMA 42 OPINTOMAAILMA Toiminnanjohtaja Leif Wikström, Suomen Konepäällystöliitto: Konepäällystökoulutuksesta mielenkiintoisiin tehtäviin Konepäällystökoulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua mitä moninaisimpiin tehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Valmistuneilla ammattilaisilla on sananmukaisesti maailma avoinna. Harva ala tarjoaa niin suuret mahdollisuudet valita tulevaisuuden työtehtäviä merenkulun, teollisuuden ja julkisen hallinnon palveluksessa, toteaa Suomen Konepäällystöliiton toiminnanjohtaja Leif Wikström Suomen Konepäällystöliitto on perustettu Tampereella 1906 mutta ensimmäinen jäsenyhdistys, nykyinen Helsingin Konemestariyhdistys perustettiin jo vuonna Uraa uurtavana liittona Suomen Konepäällystöliitto oli perustamassa STTK:ta kolmen muun liiton kanssa vuonna Konepäällystöliittoon kuuluu 28 jäsenyhdistystä, joiden jäsenmäärä on noin henkilöä. Liiton päättävä elin on liittokokous jonka toimikausi on neljä vuotta. Liittokokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja. Konepäällystöliiton jäsenistön toimintakenttä on monipuolinen: maalla, merellä ja ilmassa. Noin 40 prosenttia jäsenistöstämme työskentelee merenkulussa, mm. kauppalaivoissa, jäänmurtajissa, yhteysaluksissa, merivoimien ja rajavartiolaitoksen aluksissa ja luotsikuttereissa esimerkiksi alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina. Maapuolella jäseniämme työskentelee esimerkiksi energialaitoksissa sekä paperi- ja metalliteollisuudessa. Valtion palveluksessa jäsenkunta sijoittuu merenkulku-, rajavartio- sekä puolustuslaitoksiin, kuntatyönantajan palveluksessa sairaaloihin, voimalaitoksiin, lämpökeskuksiin sekä vesi- ja sähkölaitoksiin. Yksityissektorilla jäsenistöämme työskentelee esimerkiksi energiateollisuuden tehtävissä. Jäsenistöämme on kymmenissä ellei sadoissa erityyppisissä työtehtävissä, Suomessa ja ulkomailla, kertoo Wikström. Jäsenistönsä edun valvoja Wikströmin mukaan Konepäällystöliiton ensisijainen tehtävä on jäsenkunnan etujen valvominen työelämässä. Lisäksi liiton tehtäviin kuuluu jäsenkunnan sosiaalisten, ammatillisten ja taloudellisten etujen edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto tekee työ- ja virkaehtosopimuksia, osallistuu Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n toimintaan sekä osallistuu merenkulun kotimaisen ja kansainvälisen työ- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön valmistelutyöhön. Osallistumme aktiivisesti työ- ja virkaehtosopimusten laadintaan sekä niiden tulkintaan ja soveltamiseen työpaikoilla. Työelämän eri sektoreilla jäsenkuntaamme koskee noin 25 kollektiivisopimusta, joten niiden parissa riittää kyllä työtä. Tällä hetkellä ajankohtaisin asia on uusien työehtosopimusten solmiminen. Suomen Konepäällystöliitto on laajasti mukana kansainvälisissä eri kuljetusalojen järjestöissä vaikuttamassa jäsentensä työskentelyolosuhteiden parantamiseksi. Suomen Konepäällystöliitto kuuluu Maa-, Meri- ja Metsäalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassaan. Kiinteää yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa Suomen Konepäällystöliitto tekee kiinteää yhteistyötä alan koulutusorganisaatioiden kanssa. Konepäällystöliiton edustajat vierailevat säännöllisesti oppilaitoksissa Noin 40 prosenttia Suomen Konepäällystöliiton jäsenistöstä työskentelee merenkulussa, mm. kauppalaivoissa, jäänmurtajissa, yhteysaluksissa, merivoimien ja rajavartiolaitoksen aluksissa ja luotsikuttereissa esimerkiksi alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina. Konepäällystökoulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua mitä moninaisimpiin tehtäviin Suomessa ja ulkomailla, esimerkiksi merenkulun, teollisuuden ja julkisen hallinnon palveluksessa. Konepäällystöä työskentelee myös esimerkiksi energialaitoksissa sekä paperi- ja metalliteollisuudessa. Valtion palveluksessa jäsenkunta sijoittuu merenkulku-, rajavartio- sekä puolustuslaitoksiin, kuntatyönantajan palveluksessa sairaaloihin, voimalaitoksiin, lämpökeskuksiin sekä vesi- ja sähkölaitoksiin. keskustelemassa niiden johdon, opettajien ja opiskelijoiden kanssa, kertoo Leif Wikström. Nykyinen konemestareiden koulutus saadaan yleensä ammattikorkeakouluissa sekä jonkin verran toisen asteen oppilaitoksissa. Meripuolen sekä osittain maapuolen koulutusta järjestetään mm. Satakunnan, Kymenlaakson ja Turun ammattikorkeakouluissa sekä ruotsin kielellä Högskolan på Ålandissa, Aboa Mare on osa Turussa toimivaa merenkulkualan koulutusklusteria ja se kouluttaa merikapteeneita ja merenkulkualan insinöörejä ammattikorkeakoulussa ja vahtiperämiehiä ja vahtikonemestareita ammatti-instituutissa, sekä järjestää laajaa merenkulun kurssi- ja projektitoimintaa. Merenkulkualaan liittyviä oppilaitoksia ovat myös Rauman Ammattiinstituutti, Kotkan Ammatillinen Koulutuskeskus, Ålands Sjömansskola sekä Merenkulkualan Koulutus- ja Tutkimuskeskus. Konepäällystön tehtävissä puhutaan pätevyyskirjoista, jotka edellyttävät sopivan koulutuksen lisäksi myös 2-5 vuoden käytännön työkokemusta, tehtävästä riippuen. Suomen Konepäällystöliiton tavoitteena on pitää yllä ja kehittää kansainvälisestikin mitattuna korkeatasoista koulutusta. Kuulumme pohjoismaiseen Konepäällystöfederaatioon, jossa pohditaan myös koulutuskysymyksiä ja olemme todenneet, että suomalaisten ammattikorkeakoulujen järjestämä insinöörikoulutus on vähintään hyvää kansainvälistä tasoa. Korkeatasoinen koulutus on sekä yritysten ja julkisten organisaatioiden että työntekijöiden etu. Hyvällä koulutuksella pärjää missä vain. Alan ammattilaiset ovat haluttuja työntekijöitä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Meillä on hyvin koulutettua väkeä, joka osaa hommansa. Alan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät Leif Wikström toteaa, että alan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Kun joku lähtee alalle opiskelemaan, hänellä ei tule olemaan ongelmia työpaikan saannissa. Ammattilaiset pystyvät valitsemaan työpaikkansa ja vaikuttamaan myös työnsä sisältöihin. Pätevistä konemestareista on suorastaan huutava puute. Suomessa suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä merenkulussa tullaan tarvitsemaan selvästi enemmän konemestareita kuin oppilaitokset pystyvät kouluttamaan. Tämä on yrityksille suuri haaste, koska meidän alallamme pätevöityminen edellyttää myös vankkaa työkokemusta. Maapuolella tilanne on samankaltainen, mutta hieman helpommin tasattavissa, koska soveltuvaa koulutusta järjestetään useammissa oppilaitoksissa. Wikströmin mukaan alan vetovoimaisuuden lisääminen nuorten keskuudessa on erittäin tärkeää. Nykyiset koulutuspaikat pitäisi saada täyteen motivoituneita opiskelijoita, jotka tähtäävät tosissaan konemestarin uralle. Alalla tarvitaan henkilöitä, joilla on hyvän teknisen osaamisen lisäksi, tunnollinen mielenlaatu, monipuolinen kielitaito sekä hyvät sosiaaliset valmiudet. Ihmisten kanssa on hyvä tulla toimeen. Koulutuspaikkojen itseisarvoinen lisääminen ei ole ongelman ratkaisu, ensin olisi saatava olemassa olevien oppilaitosten koulutuspaikat täyteen ja lisätä niitä tarpeen mukaan. Konepäällystön kouluttaminen on arvokasta. Se edellyttää melkoisia teknisiä resursseja, koska siihen tarvitaan kalliita laitteita ja välineitä, joita muussa koulutuksessa ei käytetä. Myös oppilaitosten yhteistyön kehittäminen on mielestäni tarpeellista, että alan työvoiman saatavuus voidaan turvata. Merenkulun kotisivu on osoitteessa ja sieltä löytyy perustietoa merenkulusta ja sen toimijoista.

9 OPINTOMAAILMA 9 Ota loppukiri! Abi-kirjat auttavat tehokkaasti kertaamaan kaikki ylioppilaskokeessa tarvittavat taidot. Abin eloonjäämispaketit saat seuraaviin aineisiin: äidinkieli englanti ruotsi saksa ranska espanja pitkä matikka lyhyt matikka terveystieto kemia biologia maantiede historia yhteiskuntaoppi psykologia Kiri, kiri kirjakauppaan! otava.fi Hanki elämä työelämä. Skanska tarjoaa monia mahdollisuuksia sinulle, joka olet kiinnostunut hankkimaan työkokemusta opiskellessasi. Kun mietit jatko-opiskelupaikkaa, pidä mielessä Skanska ja sen tarjoamat eri koulutusmahdollisuudet. Skanska Oppiva-harjoitteluohjelma Oppiva-harjoitteluohjelma on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen eri alojen vuosikurssin opiskelijoille. Haku Oppiva-harjoitteluohjelmaan on vuoden vaihteessa, ja ohjelma käynnistyy loppukeväästä. Lue lisää osoitteesta Oppisopimus Skanskalla Skanskalla voit suorittaa rakennusalan perustutkinnon oppisopimuksella. Ohjelma on suunnattu erityisesti vuotiaille, joilla on jo jonkin verran työkokemusta, mutta ei rakennusalan koulutusta tai tutkintoa. Oppisopimusharjoittelun työssä oppiminen tapahtuu joko talorakentamisen tai maa- ja ympäristörakentamisen työmaalla pääkaupunkiseudulla. Seuraavasta oppisopimusmahdollisuudesta tiedotetaan Skanskan sivuilla Seuraa Skanskaa myös Facebookissa:

10 10 OPINTOMAAILMA Raahen seudun lukiot yhdistävät luokkahuoneensa Raahen seudun lukiot Raahessa, Pyhäjoella, Siikajoella ja Vihannissa ovat tiivistäneet yhteistyötään. Lukioissa on otettu käyttöön opetustekniikka, joka mahdollistaa oppituntien siirtämisen lukiosta toiseen. Luokkahuoneiden yhdistämisen mahdollistava tekniikka on käytössä kaikissa lukioissa. Opettaja ja opiskelijat näkevät ja kuulevat toisensa videoneuvottelulaitteiden avulla ja yhteinen taulu on kaikkien nähtävillä. Lukioilla on yhteiset aikataulut ja oppitunnit järjestetään samaan aikaan kaikissa lukioissa. Yhteisiä kursseja yli 30 ja kaikissa lukioissa voi opiskella useita valinnaisia kieliä (saksa, ranska ja venäjä). Luokkahuoneiden yhdistäminen on yhteistyön perusidea: opettaja on tunnilla läsnä vaikka opettaakin eri koululta. Opiskelijat eivät opiskele yksin vaan muiden lukioiden opiskelijoiden kanssa. Pieniä opiskelijaryhmiä yhdistämällä vuorovaikutteisuus säilyy välimatkasta riippumatta. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Pienen lukion opiskelijat saavat ison lukion kurssitarjottimen ja suuren lukion opiskelijoilla on lisää vaihtoehtoja opintopolkunsa toteuttamiseen. Opiskelu on rentoa yhteistyötä, ei passiivista opetuksen seuraamista. Se sopii mainiosti itsenäisille ja tavoitteellisille opiskelijoille, he ottavat enemmän vastuuta opinnoistaan, luottamus lisääntyy ja tekniikan käyttöön tottuu nopeasti. Muiden lukioiden opiskelijat tulevat tutuksi yhdessä opiskellessa. Tekniikkaa on riittävästi ja tilat ovat viihtyisät. Raahen seudun lukioiden yhteiset sivut osoitteessa: Vihanti Raahe Siikajoki Pyhäjoki Tasokasta perusopetusta, kiehtovia erikoiskursseja Joustavaa opiskelua ja pienet opetusryhmät Seutulukio vahvistaa valinnaisuutta entisestään Tykit ja muu av-kalusto opetuksen mausteena Leppoisa ilmapiiri sekä kivat kaverit ja opet Lukuisia elämyksiä ja aktiivinen oppilaskunta Ilmainen kuljetus ja ruokailu & läppärit lukioon tuleville Tuttu ja turvallinen Vihannin lukio on lähellä kotia ja lähellä nuorta. Pienlukiona se tukee jokaista lukiolaistaan yksilöllisesti ja antaa kaikille hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin. Pätevät opettajat takaavat laadukkaan opetuksen. Yhdessä mukavat opiskelijat ja opettajat tekevät lukiostamme viihtyisän työympäristön. Rauhallinen leppoisa ilmapiiri Ajanmukainen varustus ja viihtyisät tilat Runsaasti valinnaiskieliä: ranska, saksa, venäjä ja taideaineiden kursseja ilmaisutaidossa, kuvataiteessa ja musiikissa Tukea oppimisvaikeuksien voittamiseen Projekteja, matkoja ja leirikoulutoimintaa Aktiivinen oppilaskuntatoiminta Näytelmiä, musiikkiesityksiä ja taidenäyttelyitä Yhteistyötä seutukunnan muiden lukioiden ja Raahe-opiston kanssa Raahen lukiossa opiskelee noin 350 opiskelijaa. Lukion kurssitarjonta antaa mahdollisuuden laajan yleissivistyksen hankkimiseen. Lukiossa voi opiskella useita valinnaisia kieliä (saksa, ranska ja venäjä). Mielenkiintoisilla kuvataiteen, musiikin ja ilmaisutaidon kursseilla opiskelija voi kehittää luovuuttaan. Lisäksi lukiossa on yleensä vuosittain tarjolla projekteja ja matkoja opiskelun oheen. Koulun nykyaikaisissa tiloissa vallitsee rauhallinen ja leppoisa opiskeluilmapiiri. Kevät- talvi- ja jatkovaelluskurssi Ratsastus- ja hevosenhoitokurssit Aine- ja kulttuuriretket Ilmainen koulukuljetus Mahdollisuus asua maaseutuoppilaitoksessa, jossa hevoselle tallipaikka Siikajoen lukio on pieni, kuitenkin Raahen seutukunnan toiseksi suurin lukio. Oppitunnit ovat klo , niinpä koulupäivä ei ole kohtuuttoman pitkä. Opiskelu lähilukiossamme säästää aikaa ja rahaa, lisäksi tarjoamme ilmaisen koulukuljetuksen. Erikoisuuksiamme ovat syksyn ja talven retkeilykurssit sekä ilmaiset ratsastus- ja hevosenhoitokurssit. Samassa rakennuksessa toimii uusittu ja viihtyisä pääkirjasto. Yhteisöllisyydestä kertoo kotisivujemme osoite: Lukio ilman pulpetteja. Teemme omaa mediaa. Kuulumiset -lehti Lukio matkustaa eurooppalaisiin suurkaupunkeihin, Sveitsiin hiukkasfysiikkaa oppimaan. Toisen vuosikurssin opiskelijat järjestävät Pyhäjoen syysmessut. Yrittäjyyttä loistavassa muodossa. Pakollisten kurssien oppikirjat ilmaiseksi. Pienet opetusryhmät, paljon tukikursseja kielissä. Uudet läppärit ovat suuressa suosiossa. Valkolakki pitää ovet avoinna. Koulutus on miehen/naisen paras turva. Koulutuksesta maksetaan edelleen kunnon korvaus. Ylioppilastutkinto on investointi, josta riittää hyötyä vuosikymmeniksi. Opiskelija on työelämässä vielä luvulla. Kai sinä älyät huolellisesti kouluttaa itsesi? Pyhäjoen lukio tarjoaa siihen upeat mahdollisuudet.

11 OPINTOMAAILMA 11 Saamelaisalueen koulutuskeskus monialainen ja monikulttuurinen oppilaitos Saamelaisalueen koulutuskeskus, Sámi oahpahusguovddáš, on monialainen ja monikulttuurinen oppilaitos, joka järjestää koulutusta saamelaisalueen tarpeisiin ja edistää saamelaiskulttuuria. koulutuskeskuksen toiminnan painopisteet ovat saamelaisalueelle tärkeiden elinkeinojen ja kulttuurin tukemiseen tarkoitetuissa koulutuksissa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on mahdollisuus opiskella moneen ammattiin. Tutkinnon voi suorittaa ammatillisissa perustutkinnoissa tai ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Perustutkinnoissa ja yleissivistävillä linjoilla opiskelee noin 150 opiskelijaa. Lisäksi erilaiseen saamelaiskulttuuriin, kieleen, käsityöhön ja poronhoitoon liittyvillä kursseilla opiskelee useampia satoja ihmisiä vuosittain. Koulutuskeskus järjestää myös aikuisten ammatillista lisäkoulutusta. Toimintaa Inarissa, Ivalossa Hetassa ja Kaamasessa Saamelaisalueen koulutuskeskuksella on neljä toimipaikkaa. Pääpaikka on Inarissa, jossa koulutetaan saamenkäsityön artesaaneja. Oppilaitos järjestää Inarissa myös matkailualan ammatillista koulutusta, yleissivistävää koulutusta saamen kielen ja kulttuurin, median sekä korkea-asteen linjoilla. Ivalossa on hotelli- ja ravintola-alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn sekä sosiaali- ja terveysalan kolmivuotista perustutkintokoulutusta. Enontekiön Hetassa on tiloja saamelaiskulttuurikoulutukselle ja työpajatoiminnalle. Kaamasen Toivoniemeen on keskitetty luonnonvara-alan koulutus eli luonto- ja ympäristöalan perustutkintokoulutus, eräopaskoulutus ja porotalousalan kurssit. Kaamasessa toimii myös opetusteurastamo sekä poronlihan jatkojalostus- ja nahkojen käsittelytilat. Inari on matkailun opiskelulle erinomainen ympäristö Inari tarjoaa matkailun opiskelulle erinomaiset olosuhteet. Täällä on uudet tilat, erikoislaatuinen opiskeluympäristö ja ympärillä kehittyvä Inarin kylä, jossa on virkeää matkailutoimintaa palveluineen ja kulttuuritapahtumineen, kertoo matkailulinjan opettaja Irma Lehtola Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Matkailupalvelujen koulutusohjelmasta valmistuu matkailupalvelun tuottajia. He ovat monitoimisia matkailualan työntekijöitä. Tavoitteena on kouluttaa saamelaisalueen tarpeisiin matkailuosaajia. Koulutus painottuu paikallisiin asioihin ja paikalliseen kulttuuriin. Pohjois-Lapin alue tulee opiskelijoille monella tavalla tutuksi. Matkailualan opiskelijat perehtyvät matkailupalveluihin sekä matkailun toimintaympäristöihin ja verkostoihin Pohjoiskalotilla, Suomen saamelaisalueella ja Pohjois-Lapissa lähi- ja verkko-opiskelussa, työssä oppien, opetusmatkoilla, yritysten ja yhteisöjen kanssa toteutettavien tapahtumien ja projektien kautta. Ainutlaatuinen matkailualan oppimisympäristö Suomessa Lähiopetus tapahtuu uuden ohjelmapalvelukodan opetustiloissa Inarissa. Kota on ainutlaatuinen matkailualan oppimisympäristö Suomessa. Matkailun opetus siirtyi viime syksynä Inariin. Päärakennuksen viereen rakennettiin kotarakennus, joka sai nimen Lassinkota, joka on saanut nimensä entisen rehtorin Lassi Valkeapään mukaan. Siellä voidaan toteuttaa opetusta ruoanvalmistuksesta lähtien. Opiskelijat ovat kansainvälistä väkeä: suomalaisten lisäksi täällä on venäläisiä ja yksi tšekki. Tunnemme opiskelijamme henkilökohtaisesti. Saamelaiskulttuuri näkyy matkailukoulutuksen sisällössä. Opiskelijoille järjestetään saamen kielen ja kulttuurin opetusta, paikalliset tapahtumat, kulttuurikohteet, matkailuyritykset ja elinkeinoelämä tulevat tutuiksi. Kolmen vuoden koulutukseen sisältyy vähintään 20 viikkoa työssäoppimista eri yrityksissä. Opiskelijoille työssäoppiminen on innostava asia, on hyvä tutustua konkreettisesti alan töihin ja yrittäjien näkemyksiin jo opiskeluaikana. Toisaalta matkailu on kansainvälinen ala, joten opiskelijamme perehtyvät kansainväliseen markkinointiin ja koulutuskeskus tekee kansainvälistä matkailuyhteistyötä: Esimerkiksi tänä keväänä lähdemme koko ryhmän kanssa Venäjälle, Nenetsiaan ja tutustumme sikäläiseen matkailuun. Matkapalvelun tuottajat sijoittuvat esimerkiksi erilaisiin matkailun neuvontatehtäviin, ohjelmapalveluyrityksiin, myyntitehtäviin ja hotelli- ja ravintolayrityksiin. Alalla tarvitaan monipuolista osaamista ja kykyä hoitaa erilaisia tehtäviä. Matkailualan työllistymisnäkymät Lapissa ovat hyvät. Kyllä täällä ammattilaisille töitä riittää. matkailu on sesonkityötä, joten valmistuville ei välttämättä löydy heti vakinaista työpaikkaa. Pitää valmistautua ja sopeutua työskentelyyn eri tehtävissä ja eri paikoissakin. Nuorempana haaveilin, että olisin talvet Lapin hangilla, menisin kesäksi Savonlinnaan, joka on virkeä kesäkaupunki ja viettäisin rospuuttoajat Espanjan lämpimissä. Inarinsaamea kannattaa tulla opiskelemaan Inarinsaamea kannattaa tulla opiskelemaan. Uuden kielen oppiminen on aina rikkaus, oli se sitten pieni tai suuri kieli. Inarissa voi myös tutustua monipuolisesti saamelaiskulttuuriin, kertoo Iiris Mäenpää, joka opiskelee Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa inarinsaamen kieltä ja kulttuuria. En ennen opintojen aloittamista osannut inarinsaamea juuri sanaakaan. Kiinnostus lähti sukutaustasta; isoisäni äidinkieli on saamenkieli ja halusin oppia oman suvun kieltä. Olen kotoisin Inarista mutta asuin yhdeksän vuotta muualla ja tulin viime syksynä takaisin tänne. Kulutuskeskuksessa olen viihtynyt SAKK Tervetuloa hyvin; opinnot ovat vastanneet odotuksiani, täällä on ystävällisiä ihmisiä ja mukava opiskeluympäristö. Inarinsaamen opiskelijoita on 13 ja lisäksi 12 pohjoissaamen opiskelijaa. Opiskeluryhmät ovat sopivan kokoisia ja opiskelijoissa on eri-ikäisiä ihmisiä. Koulutus on tarkoitettu kaikille inarinsaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle inarinsaamen kielen alkeista, joten aiempia saamen opintoja ei vaadita. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä inarinsaame. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä inarinsaamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Koulutus kestää vuoden ja on laajuudeltaan 40 opintoviikkoa. Koulutus koostuu pääasiassa inarinsaamen kielen ja kulttuurin opinnoista ja niiden lisäksi on yhteisiä ja vapaasti valittavia opintoja. Opintoihin sisältyy myös opintomatkoja ja kieliharjoittelua. Opintoihin kuuluu monenlaisia kieliopintoja, kielen tutkimusta, kirjallisuutta, saamelaiskulttuurin tuntemusta ja ilmeisesti myös kääntämisopintoja. Tämä koulutus on suunniteltu yhdessä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa ja se vastaa instituutin inarinsaamen perusopintoja. Kulttuuriopinnoissa tutustumme saamelaisalueen historiaan, saamelaiskäsitöihin, ruokakulttuuriin sekä elinkeinoihin. Kulttuuri on niin sidoksissa kieleen, että kielentunneillakin kulttuuri on koko ajan läsnä. Iiris Mäenpää kertoo, että aikoo jatkaa inarinsaamen opintoja. Opiskelen Tampereen yliopistossa matematiikan aineenopettajaksi ja ajattelin, että saisin inarinsaamesta myös opetettavan aineen. Kaikki kolme saamenkieltä ovat pieniä kieliä, mutta ainakin inarinsaamen kohdalla tilanne näyttää valoisammalta. Puhujia on tullut koko ajan lisää ja nyt on jo inarinsaamea äidinkielenään puhuvia lapsia. Aktiivisen kielenelvytyksen kautta inarinsaamen asema on kehittymässä paremmaksi. aitojen taitojen juurille Saamelaisalueen koulutuskeskukseen - opiskelemaan taitajaksi työelämään! Ammatillinen perustutkintokoulutus (yhteishaussa) - Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov, poronhoitaja ja luonto-ohjaaja - Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, 120 ov, artesaani - Matkailualan perustutkinto, 120 ov, matkailupalvelujen tuottaja - Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 120 ov, kokki - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 120 ov, lähihoitaja Haku yhteishaussa osoitteessa: Saamen kielen ja kulttuurin koulutus, haku suoraan koululle mennessä - Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin koulutus - Inarinsaamen kielen ja kulttuurin koulutus - Koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus - Medialinja Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon valmistava koulutus haku suoraan koululle PL 50, Menesjärventie Inari Puh/Tel,

12 12 OPINTOMAAILMA Taloushallinto perimältään kiinnostava Oletko ajatellut millaisia uramahdollisuuksia tilitoimistot ja muut taloushallinnon yritykset tarjoavat? Yritysten taloushallinnon työtehtävät ovat haastavia ja mielenkiintoisia. Taloushallinnon ammattilainen on asiantuntija, joka tekee töitä yhdessä asiakasyritysten kanssa ja auttaa heitä menestymään. Tilitoimistot ja taloushallinnon palveluyritykset tarjoavat erinomaisia työmahdollisuuksia nuorille, sillä alalla on pulaa työntekijöistä. Huutava pula osaajista Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi vahvistaa tiedon työvoimapulasta. Tällä hetkellä tilitoimistot työllistävät maassamme yli ammattilaista. Lähivuosina vapautuu työpaikkoja noin 1000 uudelle osaajalle. Etenkin pääkaupunkiseudulla tarvitaan taloushallinnon ammattilaisia. Työvoimavaje on merkittävä ja ala kasvaa jatkuvasti. Rekrytointitarve esim. Helsinki-Vantaa-Espoon alueella on noin 31% nykyisestä työmäärästä. Myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla käydään kisaa osaajista toimitusjohtaja Ahvenniemi kertoo. Kirjanpito on kivaa Elisa Ilvonen. Mielikuva papereita pyörittävästä kirjanpitäjästä ei anna oikeaa kuvaa tilitoimistossa työskentelevistä ammattilaisista. Taloushallinnon ammattilaisen päivää värittävät asiakastapaamiset sekä haastavien kirjanpidon tai verotuksen ongelmien ratkominen. Elisa Ilvonen valmistui Joensuusta kauppatieteen maisteriksi 2008 ja on sen jälkeen ollut erilaisissa taloushallinnon ammateissa sekä tilitoimistossa että konsulttina. Tällä hetkellä hän työskentelee Talenom Konsultointipalveluissa Helsingissä. Taloushallinnon töissä parasta on työn laajuus, monipuolisuus ja haasteellisuus. Tietysti tässä työssä pärjää paremmin, jos pitää numeroista, mutta täytyy myös osata palvella asiakkaita. Konsulttina joutuu myös esittelemään työtään isommille ryhmille. Heti opintojen päättymisen jälkeen Elisa toimi tilitoimistossa kirjanpitäjänä. Hänelle pienen yrityksen talous- ja veroneuvonta sekä erilaisten laskelmien ja raporttien, kuten arvonmääritysten, laadinta ovat tuttua työtä. Tilitoimisto toimii pk-yrityksen ulkoisena talousosastona ja strategisena kumppanina. Rutiinit siirtyvät yhä enemmän verkkoon ja työ on asiakkaiden kohtaamista. Kirjanpitäjä vastaa itsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti omien yritysasiakkaidensa talousasioista ja neuvoo yrittäjää talouden hoidossa, Elisa kertoo. Taloushallintoliiton nettisivuilla esitellään taloushallinnon erilaisia työtehtäviä videoina. Voit tutustua esimerkiksi kirjanpitäjän työhön ja kuulla millaista on työskentely tilitoimistossa. Alalla tarvittavat taidot ja ominaisuudet Taloushallinnon ammattilaiseksi voi opiskella yliopistossa, ammattikorkeakouluissa tai opistoasteen kouluissa. Tyypillisimpiä tutkintoja alalla ovat tradenomin, merkonomin tai kauppatieteen maisterin tutkinnot. Menestyäksesi taloushallinnon alalla tarvitset tutkinnon ja työkokemuksen lisäksi ymmärrystä liiketoiminnasta, markkinointi- ja myyntiosaamista sekä asiakaspalvelutaitoja. Tietotekninen osaaminen on myös nykypäivän perusedellytys. Myös kielitaito ja kulttuurierojen ymmärrys nousee yhä enemmän esiin talouspalvelujen tuotannossa. Niin taloushallinnossa, kuin muissakin käytännön töissä etenee helpommin, jos omat henkilökohtaiset ominaisuudet kuten tilannetaju, innostavuus, oppimiskyky, viestintätaidot ja asenteet ovat kohdallaan. Vastuuta annetaan lisää kokemuksen myötä, Elisa painottaa. Taloushallinto tulevaisuuden ala meron artikkeleista liitto tekee tenttikysymyslistan, jota opettajat voivat suoraan hyödyntää taloushallinnon opetuksessa. Opiskelijat voivat tilata Tilisanomat edulliseen opiskelijahintaan. Tilaajana pääset lukemaan lehteä myös verkossa ja voit hyödyntää laajaa arkistoa sekä linkittää juttuja Facbookissa ja Twitterissä tai jakaa sähköpostitse. Kun luet alan ykköslehteä jo opintojesi aikana, tiedät ja osaat muita enemmän. Moderni taloushallinto on yllättävän avartava kokemus. Teksti: Outi Mäkiniemi Kuvat: Taloushallintoliitto Juha Ahvenniemi. maailma ei ole enää NUORISOKOULUTUS Kevään yhteishaku tai Metsäkoneenkuljettaja harvesterinkuljettaja kuormatraktorinkuljettaja puutavara-autonkuljettaja Metsäkoneasentaja Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Ensimmäisen vuoden opinnot voi suorittaa Joensuussa, Kajaanissa ja Iisalmessa. Opetus, majoitus ja ruokailut maksuttomia. Koulutuspaikkakunnat: Valtimo Kajaani Joensuu Iisalmi Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo Metsurintie 2 A, Valtimo puh METSÄKONEOPETUS LÄHELLÄSI AIKUISKOULUTUS Järjestämme näyttötutkintoon valmistavaa aikuiskoulutusta Valtimolla ja Joensuussa seuraavasti: Metsäkoneenkuljettaja ajalla toteutus Joensuussa Metsäkoneenkuljettaja ajalla toteutus Valtimolla Metsäkoneasentaja ajalla toteutus Joensuussa Puutavara-autonkuljettaja ajalla toteutus Valtimolla Kiinnostuitko? Kysy lisää! Vastaamme mielellämme: Taloushallintoliitto tekee monennäköistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja tuottaa alaa koskevaa materiaalia, josta osa on opiskelijoille ja oppilaitoksille hyvin edullista tai jopa ihan ilmaista. Materiaalin jakelu tapahtuu pääosin laskentatoimen opettajien kautta tai ilmaiseksi Subject Aid jakelukanavan kautta. Liiton jäsenyritykset vierailevat oppilaitoksissa kertomassa millaista työ tilitoimistossa on ja tarjoavat vuosittain harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Kun harjoittelupaikan hakeminen on ajankohtaista, ota itse aktiivisesti yhteyttä kiinnostaviin yrityksiin. Alan auktorisoitujen yritysten yhteystiedot löytyvät Taloushallintoliiton nettisivuilta: www. taloushallintoliitto.fi/tilitoimistot/tilitoimistohaku/ Opinnoissaan pidemmälle ehtineet korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen laskentaalan opiskelijat voivat hakea Tili-instituuttisäätiöltä stipendejä. 500 ja 350 arvoisia stipendejä myönnetään ensisijaisesti opiskelijalle, joka on tehnyt tutkielman tai opinnäytteen pk-yritysten taloushallinnosta tilitoimiston näkökulmasta, mutta myös muut taloushallinnon ja sen kehittämisen kannalta kiintoisat aiheet huomioidaan. Tilisanomien opiskelijanumero Alan laajin ammattilehti, Tilisanomat, on yritystalouden ja laskenta-alan ammattilaisen tietopaketti. Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden elokuun numero (numero 4) on erityinen opiskelijanumero. Opiskelijanu- Vaikutetaan ja muutetaan asioita nyt, kun se on tehty meille niin helpoksi. Tsekkaa aloitekanava.fi. mikael gabriel

13 OPINTOMAAILMA OPINTOMAAILMA Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu Opiskelijat lähtevät rohkein mielin ulkomaille Opiskeluaika on parasta aikaa lähteä ulkomaille. Jos oppilaitoksilla on tarjottavana apurahoja kansainväliseen opiskelijavaihtoon, niitä kannattaa käyttää hyväksi, kertoo Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummun KV-koordinaattori Elsa Pehkonen. Hänen tehtäviinsä kuuluvat kansainvälisten hankkeiden valmistelu, hakeminen ja koordinointi, sekä verkostotoiminta suomalaisten oppilaitosten välillä kansainvälissä asioissa. Käytännön työtä ovat myös opiskelijoiden neuvonta kansainvälisissä kysymyksissä, yhteydenpito ulkomaisiin oppilaitoksiin ja työpaikkoihin. Järjestelen myös ulkomailta Outokumpuun tulevien vaihtoopiskelijoiden asioita. Monipuoliset yhteydet Eurooppaan Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu osallistuu vilkkaasti kansainväliseen toimintaan ja opiskelijavaihtoon. Ammattiopistolla on yhteistyöoppilaitoksia ympäri Eurooppaa, esimerkiksi Ruotsissa, Venäjällä, Iso-Britanniassa, Sloveniassa, Saksassa, Slovakiassa, KOULUTUKSET 2012 media-assistentti peliala teatteri- ja esitystekniikka graafinen suunnittelu kuva ja ääni + IBCC-sertifikaatti koneistaja ja levyseppähitsaaja painotuotantoassistentti ICT-asentaja lähihoitaja tanssija Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu Lammenkatu 18, Outokumpu p www. facebook.com/amooutokumpu Hollannissa, Islannissa, Virossa ja Unkarissa. Ensimmäiset vaihto-opiskelijamme olivat viime vuonna Intiassa ja Japanissa, joten olemme saaneet luoduksi toimivia yhteyksiä myös Aasiaan, Opiskelijat ovat kiinnostuneita lähtemään ulkomaille Opiskelijavaihto tapahtuu enimmäkseen kansainvälisten hankkeiden ja yhteistyöverkostojen kautta ja opiskelijavaihtoon saadaan näin myös rahoitusta. Pitemmät jaksot ulkomailla kestävät 4-8 viikkoa. Ammattiopisto järjestää myös muutaman päivän tapahtumia tai vierailuja, kuten messumatkoja. Opiskelijat ovat kiinnostuneita lähtemään ulkomaille. Viime vuonna ulkomailla opiskelemassa tai työssäoppimassa kävi noin 90 opiskelijaamme. Vastaavasti Outokummussa kävi 16 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa, lähinnä Saksasta, Unkarista ja Slovakiasta. Kansainväliset opiskelijat vilkastuttavat siis Outokummunkin opiskelijaelämää. Uusia kokemuksia ja kansainvälisiä toimintatapoja Elsa Pehkonen kannustaa opiskelijoita lähtemään mukaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opiskelijamme saavat näin uusia kokemuksia. Ulkomailla suoritettu työssäoppiminen avartaa opiskelijoiden maailmankuvaa; he oppivat kieltä ja kansainvälisiä toimintatapoja. Työtä voidaan tehdä monella tavalla hyvin, suomalaiset käytännöt eivät ole ainoita oikeita. Hyvä on arvostaa suomalaista ammattitaitoa, mutta mukava käydä katsomassa mitä muualla osataan: kansainväliset kokemukset auttavat omaksumaan uusia asioita myös Suomessa. Kansainvälinen kokemus lasketaan eduksi, kun opiskelijat hakevat työpaikkoja ja siitä on hyötyä myös eri alojen työtehtävissä. Ulkomaille kannattaa lähteä rohkein mielin, kyllä siellä selviää ja oppilaitokset auttavat käytännön järjestelyissä. Ikimuistoisin kokemukseni oli eräs nuori opiskelija, joka lähti yksin Saksaan vaikka ei aiemmin ollut käynyt Kiteetä kauempana. Kun hän lähetti lentokentältä viestin: Täällä ollaan!, se YHTEISHAKU Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu osallistuu vilkkaasti kansainväliseen toimintaan ja opiskelijavaihtoon. Kuvassa KV-koordinaattori Elsa Pehkonen, virolainen vaihto-opiskelija Anni Vanin, koulutuksen johtaja Petri Keronen, virolainen vaihto-opiskelija Liidia Rešetjuk sekä saksalaiset vierailevat opettajat Gunnar Thauer ja Stefan Berger. tuntui hyvältä, muistelee Elsa Pehkonen. ICT-opiskelijat Saksassa ja Islannissa Kansainvälinen opiskelijavaihto on luonteva osa Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummun IT-alan toimintaa. Meillä on vakiintuneet yhteistyösuhteet ja opiskelijat lähtevät ulkomaille mielellään. ICT-alalla kansainvälisestä kokemuksesta on paljon hyötyä, kertoo IT-alan koulutusjohtaja Petri Keronen IT- alalla koulutetaan Tietoja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa ICT-asentajia ja monimuoto virtuaalikoulutuksena suunnitteluassistentteja. ICT-puolella on noin 50 opiskelijaa, jotka tulevat pääasiassa Pohjois-Karjalasta ja Savosta. Koulutus koostuu erilaisista elektroniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan, tietokonetekniikan ja tietoliikennetekniikan opinnoista. Opinnoissa keskitytään digitaali- ja laajakaistaverkkojen, matkapuhelinverkon sekä langattomien tiedonsiirtotekniikoiden ja -järjestelmien hyödyntämiseen teollisuuden, yritysten sekä yksityistalouksien tarpeisiin. ICT-opiskelijamme saavat monipuolisen koulutuksen ja he pystyvät toimimaan alan eri tehtävissä, esimerkiksi mikrotukitehtävissä ja tietokoneverkkojen asennuksissa. Suunnitteluassistenttien erikoisalaa on CAD-suunnittelu ja he voivat suuntautua sähkötai rakennustekniikkaan. Virtuaalikoulutuksessa opiskelijoilla on sähköinen oppimisympäristö, jonka kautta kulkevat kaikki materiaalit, tehtävät ja videoneuvottelut. Lähiopetuspäiviä on pari kuukaudessa. Opiskelijoilla on paljon vapauksia, joten se vaatii kovaa motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä. Opiskelu työn ohessakin sujuu mainiosti. Suunnitteluassistentit toimivat erimerkiksi suunnittelutoimistojen ja kaupunkien ja kuntien yksikköjen tehtävissä. 3Dmallintaminen sekä tietomallintaminen ovat osaamisalueita, jolla osaajia tarvitaan pilvin Outokumpulaiset ICT-opiskelijat vierailulla saksalaisessa Jobelmann-Schulessa Staden kaupungissa. pimein, töitä riittää. Yhteisiä tapahtumia ja opiskelijavaihtoa ICT-opiskelijat voivat halutessaan opiskella ja tehdä töitä ulkomaisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä. Olemme tehneet kansainvälistä yhteistyötä lähes kymmenen vuotta. Alusta saakka yhteistyökumppaneitamme ovat olleet saksalainen Jobelmann- Schule Staden kaupungissa sekä Reykjavíkin tekninen oppilaitos Islannissa. Opiskelijavaihto on varsin vilkasta: esimerkiksi viime vuonna 12 opiskelijaamme kävi Saksassa ja Islannissa opiskelemassa tai työharjoittelussa. Opiskelijat lähtevät yleensä ulkomaille toisena tai kolmantena opiskeluvuonna, jolloin ala on tullut jonkin verran tutuksi ja kokemuksia voi vaihtaa. Opiskelijat ovat kertoneet, että reissuista on paljon hyötyä. Ammatillisen oppimisen lisäksi tutustuu elämään ja kulttuuriin kohdemaassa. Petri Keronen kertoo, että oppilaitoksilla on yhteinen projekti, jolla on kaksi aihealuetta: uusiutuvat luonnonvarat ja ITteknologia. Kun olemme kussakin maassa, järjestämme messutyyppisen esittelyn tai näytöksen näistä aiheista. tapahtumat kestävät noin kolme viikkoa. Viime vuonna opiskelijamme olivat lisäksi Saksassa työssäoppimassa IT-alan yrityksissä viisi viikkoa. Saksalaiset ja islantilaiset opiskelijat vierailevat vastavuoroisesti Outokummussa. Vuodessa tehdään kolme vaihtoa: yksi Islantiin, yksi Saksaan ja yksi Suomeen. Maaliskuussa tänne on tulossa vieraita molemmista oppilaitoksista. Järjestämme silloin tapahtuman yhdessä ammattiopiston Joensuun sähköalan opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

14 14 OPINTOMAAILMA JEDU aloitti toimintansa vuoden alussa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, johon yhdistettiin Kalajokilaakson ja Siika- Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymät, aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. JEDU on Oulun Eteläisen alueen merkittävin koulutuksen järjestäjä ja vahva aluekehitystoimija. Koulutuksen järjestämislupaan on ammatillisen koulutuksen lisäksi liitetty työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. JEDU:n toiminta on kansainvälistä, vuotuinen opiskelijamäärä on yli ja henkilöstöä on noin 550. Uusi koulutuskuntayhtymä on Pohjois-Suomen toiseksi suurin ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjä. Yhtymässä on tällä hetkellä seitsemän ammattiopistoa; Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Nivala, Oulainen, Piippola ja Ylivieska. Koulutuskuntayhtymään kuuluvat lisäksi aikuiskoulutusta ja hanketoimintaa koordinoiva Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut -yksikkö sekä Nivalan autokoulu. OULA on monien mahdollisuuksien ammattiopisto Oulaisten ammattiopisto on palvelualoilla toimiva yli 600 opiskelijan moderni oppilaitos. Oulassa toimii neljä yksikköä: Yhteiskuntatieteiden, Liiketalouden ja hallinnon ala, Luonnontieteiden ala sekä Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Opintotarjontaa on suunnattu sekä nuorille että aikuisille. Nuorten koulutuksessa Oulaisissa voi opiskella datanomiksi, merkonomiksi, lähihoitajaksi, kodinhuoltajaksi, tarjoilijaksi ja kokiksi. Ammattiopistossa voi opiskella myös talouskoulussa ja suorittaa useita aikuiskoulutuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Opetusmenetelmämme ovat monipuoliset, olemme vahvasti mukana mm. verkko- ja monimuoto-opetuksen kehittämisessä ja käytössä. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ja arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, tasaarvo, vastuullisuus, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys sekä jatkuva kehittäminen ja kehittyminen, toteaa rehtori Esko Louhelainen. Opiskelijat työllistyvät hyvin Oulaisten ammattiopiston opiskelijat ovat työllistyneet ja sijoittuneet jatko-opintoihin hyvin Kaupassa, tietotekniikassa, ravitsemis- ja puhdistuspalvelualoilla että terveydenhuollossa on tulevaisuudessakin runsaasti työllistymismahdollisuuksia ja tutkinnon suorittamisen jälkeen hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin. Ammattilukio, kaksois- ja kolmoistutkinto Ammattilukiossa voi suorittaa joko kaksois- tai kolmoistutkinnon. Lukio-opinnot suoritetaan Oulaisten lukiossa ja ammatilliset opinnot Oulaisten ammattiopistossa. Ammatillinen perustutkinto voi olla datanomin, merkonomin, lähihoitajan, kokin, tarjoilijan tai kodinhuoltajan tutkinto. Lukio-opinnot ammatillisen tutkinnon suorittamisen rinnalla sopivat sellaisille opiskelijoille, jotka tietävät tulevat ammattialansa ja joita myös lukiotavoitteiset opinnot kiinnostavat. Peruskoulutodistuksessa lukuaineiden keskiarvon on oltava vähintään 7,5. Monien ammatillisten opiskelijoiden mielestä ammatillisen ja lukio-opiskelun rinnakkain suorittamisessa on hyvää opintojen vaihtelevuus, ammatilliset jaksot, lukio- ja työssäoppimisjaksot vaihtelevat. Kaksoistutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Ammatillista tutkintoa opiskellessasi voi suorittaa osan perustutkintoon kuuluvista opinnoista lukiossa ja osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin. Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää loppuun suoritettua ammatillista perustutkintoa. Kolmoistutkinnossa opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon + ylioppilas-tutkinnon + aikuislukion oppimäärän. Kaksoistutkintoon verrattuna lukion kursseja suoritetaan sen verran lisää, että täyttyy aikuislukion päättötodistukseen vaadittavat 44 lukiokurssia. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Hänellä on oikeus hakea kaikkiin ammatti- ja tiedekorkeakouluihin ja yliopistoihin alasta riippumatta. Ylioppilastutkinnon suorittaneella on kuitenkin paremmat mahdollisuudet päästä opiskelemaan yliopistoihin ja tiedekorkeakouluihin, koska niiden valintamenetelmät suosivat ylioppilaita. Opiskelijan opiskeluvalmiudet paranevat, kun kielten ja matematiikan osaamisen taso lukioopintojen ansiosta nousee. Toisaalta ammattiopinnoissa hankittu osaaminen helpottaa vastaavalle alalle pääsyä tiedekorkeakouluun. Kaksois- tai kolmoistutkinnon suorittaminen on varsin vaativa suoritus, mutta toisaalta se antaa erinomaisen pohjan jatko-opintoihin ja työelämään. Ammatillisen osaamisen lisäksi opiskelijoilla on kielitaitoa ja muita yleissivistäviä tietoja sekä näkemystä siitä, mitä kunkin alan jatko-opinnot edellyttävät. Tällaisia taitoja arvostetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Kodinhuoltajakoulutuksesta monipuolisiin töihin Oulaisten ammattiopiston Kotityöpalvelujen koulutusohjelmasta valmistuu kodinhuoltajia. Tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa ja sen suorittaminen kestää peruskoulupohjalta kolme vuotta ja ylioppilailta noin kaksi vuotta. Kodinhuoltajat saavat monipuolisen koulutuksen: he osaavat tehdä siivous-, ruoanvalmistus- ja tekstiilienhuoltotehtäviä sekä avustaa asiakkaita päivittäistoiminnoissa. Kodinhuoltajan työhön kuuluvat myös erilaiset asiointitehtävät, kuten käynti postissa, pankissa tai kaupassa. Viriketoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut ovat osa monipuolista palvelutarjontaa. Kodinhuoltajan työ tarjoaa ammattina mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ihmisten kanssa, vaihtelevia tehtäviä, hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet ja mahdollisuuden itsenäiseen yrittäjyyteen. Palvelutyössä onnistuminen edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakastuntemusta. Opintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista, jonka yhteydessä annetaan ammattiosaamisen näyttöjä. Työssäoppimisen voi suorittaa myös kansainvälisissä työssäoppimipaikoissa esimerkiksi Virossa, Unkarissa tai Espanjassa Ulkomaille työssäoppimaan Kansainvälisyys on luonteva osa Oulaisten ammattiopiston toimintaa. Kansainvälinen toiminta on hyvin vilkasta ja erilaiset pohjoismaiset ja eurooppalaiset yhteistyöohjelmat, kuten Leonardo da Vinci-ohjelma, tarjoavat opiskelijoille opiskelu- ja työssäoppimispaikkoja monissa maissa eri yrityksissä ja oppilaitoksissa. Ulkomaisista yhteistyökouluista ja yrityksistä tulee myös vierailijoita oppilaitokseen. SoPuLi opiskelijoiden äänitorvi tiopiston kolmen yksikön yhteinen opiskelijalehti. Lehteä tekee pieni mutta innostunut porukka liiketalouden yksiköstä, sosiaali- ja terveysalan yksiköstä sekä ravitsemus- ja puhdistuspalveluyksiköstä. Tarkoituksena on tuoda vaihtelua ja iloa arkeen sekä lisätä kolmen eri yksikön yhteenkuuluvuuden tunnetta: lehden nimi onkin muodostettu eri yksiköiden nimistä. SoPuLin lukijakuntaan kuuluvat kaikkien kolmen yksikön opiskelijat ja opettajat, eli lehti tavoittaa monta sataa lukijaa. Tavoitteena on kuvata opiskelijaelämää sellaisena, kuin se merkonomi-, datanomi-, lähihoitaja-, kokki-, tarjoilija-, talouskoulu- ja kodinhuoltajaopiskelijoille tällä hetkellä näyttäytyy. Lehden teossa on mukana nuorisoasteen opiskelijoita, aikuisopiskelijoita sekä senioriopiskelijoita. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, mutta tarkoituksena on lisätä ilmestymismäärää. Sopuli on ilmestynyt nyt 2,5 vuotta. Lehteä tehdään tavallisen koulutyön ohessa, eli lehden tekoon osallistuminen kertoo opiskelijoiden aktiivisuudesta. Opiskelijat päättävät jokaisen lehden teeman, suunnittelevat, toteuttavat ja kirjoittavat monenlaisia tekstejä gallupeista mielipidekirjoituksiin ja raporteista runoihin. Lisäksi opiskelijat osallistuvat lehden taittoon ja valokuvaukseen. Opiskelijat saavatkin lehden tekoon osallistumisesta erillisen todistuksen, josta on hyötyä tulevilla työmarkkinoilla. Opiskelijalehden tekoon osallistuminen on ainutlaatuinen tilaisuus saada äänensä kuuluviin, kehittää taitojaan ja ilmaista itseään innostavassa porukassa. SoPuLi arkea opiskelijoiden silmin on Oulaisten ammat-

15 OPINTOMAAILMA 15 Melkein puolet hakee opintotuen verkossa Verkkoasioinnin suosio on kasvanut huimasti opiskelijoiden keskuudessa. Viime vuonna peräti 48 % opintotukihakemuksista tehtiin verkossa, kun vuonna 2010 osuus oli 37 %. Verkkoasiointi on selvästi suosituinta korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Tämä selittyy sillä, että osa toisen asteen opiskelijoista on vielä alaikäisiä, jolloin heillä ei välttämättä vielä ole asiointiin tarvittavia verkkopankkitunnuksia. Yliopistojen opintotukilautakuntiin tulevista hakemuksista 57 % tehtiin viime vuonna verkossa. Opiskelija voi hakea opintotukea Kelan asiointipalvelussa Palvelussa voi hakea opintorahaa, asumislisää, opintolainan valtiontakausta tai aikuiskoulutustukeen liittyvää lainatakausta. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Hakemusten täyttämisen lisäksi opiskelija voi verkossa palauttaa, perua ja lakkauttaa opintotuen, hakea lisätukea sekä ilmoittaa tukeen vaikuttavista muutoksista. Lisäksi hän voi tarkistaa, paljonko hän on nostanut opintotukea ja mikä on vuosituloraja. Asiointipalvelusta opiskelija näkee myös hakemuksensa käsittelytilanteen, tuen maksupäivän ja suuruuden sekä opintolaina- ja koulumatkatukitietonsa. Kela on viime vuonna aktiivisesti ohjannut opiskelijoita verkkoon. Opiskelijoille ei enää esimerkiksi lähetetä paperista opintotukihakemusta, vaan sen sijaan ohjeet opintotuen hakemiseen, kertoo opintotuen etuuspäällikkö Ilpo Lahtinen. Opiskelijalle sähköinen opintotukihakemus on paperihakemusta helpompi. Palvelu ohjaa hakemuksen täytössä, joten hakemukset tulevat valmiimpina Kelaan, mikä puolestaan lyhentää niiden käsittelyaikoja. Varmasti tämäkin on kasvattanut sähköisen hakemisen suosiota. Myös liitteet voi jatkossa toimittaa verkossa Kela satsaa tänä vuonna verkkoasioinnin kehittämiseen. Jatkossa myös hakemuksiin tarvittavat liitteet voi toimittaa sähköisesti Kelaan. Monien asiakkaiden toivoma uudistus tulee käyttöön tämän vuoden aikana. Lisätietoja asiakkaille: Verkossa Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh , ma pe klo 8 18 Mihin opintoihin tukea Voit saada opintotukea peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihisi. Opintotukea voidaan myöntää, jos päätoimiset opintosi kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Sinun on myös edistyttävä opinnoissasi riittävästi, jotta opintotukea voidaan maksaa. Voit saada opintotukea myös ulkomailla suorittamiisi opintoihin, jos opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai ne sisältyvät Suomessa suorittamaasi tutkintoon. Oppisopimuskoulutukseen et voi saada opintotukea. Korkeakouluopinnot Korkeakouluilla tarkoitetaan Uusi opiskelija, näin haet opintotukea Opintotukea voit hakea heti, kun olet saanut hyväksymistiedon opiskelupaikasta. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Jos työskentelet opintojen ohella tai kesäisin, muista seurata vuositulorajaasi, jotta vältyt opintotuen takaisin maksulta. Jos vuositulorajasi ylittyy, peru tai palauta opintotukea korottaaksesi vuositulorajaasi verkossa Palvelussa voit myös seurata omaa vuositulorajaasi. Arvioi opintotukesi määrä verkossa Lisätietoja: Opiskelijan tukien palvelunumero arkisin klo yliopistolaissa mainittuja yliopistoja ja ammattikorkeakoululaissa tarkoitettuja ammattikorkeakouluja. Korkeakoulussa voit saada opintotukea perustutkinnon tieteellisen jatkotutkinnon tai Tee hakemuksesi verkossa Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperilomakkeen ja toimittaa sen mihin tahansa Kelan toimistoon. Hae tukea kerralla koko opiskeluajalle. Voit saada opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakauksen. Tuen määrä riippuu siitä, missä oppilaitoksessa opiskelet, minkä ikäinen olet ja miten asut. Jos olet perheellinen, et saa asumislisää vaan yleistä asumistukea. Opintoraha on toisen asteen opiskelijalla enintään 246 e/kk ja korkeakouluopiskelijalla enintään 298 e/kk Asumislisä on enintään 201,60 e/kk. Opintolainan valtiontakaus on 300 e/kk Suomessa opiskeleville. Lainan haet pankista ja maksat sen takaisin valmistuttuasi. erillisen ammatillisen täydennyskoulutusohjelman suorittamiseen. Voit saada opintotukea myös erillisen arvosanan tai yksittäisen opintokokonaisuuden suorittamiseen, jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ja saavutat näillä opinnoilla ammatillisen tai virkakelpoisuuden (esimerkiksi kirjastotieteen ja informatiikan opinnot kirjastonhoitajan kelpoisuuden saavuttamiseksi). Jos opiskelet avoimessa korkeakoulussa tai kesäyliopistossa, et voi saada opintotukea. Jos sinulla kuitenkin on tutkinnonsuoritusoikeus korkeakoulussa ja suoritat tutkintoosi kuuluvia opintoja avoimessa korkeakoulussa, voit saada opintotukea. Toisen asteen opinnot Toisen asteen opinnoilla tarkoitetaan opintoja muussa oppilaitoksessa kuin korkeakoulussa. Toisen asteen opinnoissa voit saada opintotukea ammatilliseen peruskoulutukseen ammatilliseen lisäkoulutukseen tai lukion oppimäärän suorittamiseen (paitsi aikuislukio-opintoihin). Voit saada opintotukea myös kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa suoritettavaan muuhun koulutukseen. Lisäksi voit saada tukea, jos suoritat muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettyjä kotitalousopintoja, vammaisille opiskelijoille järjestettyä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta tai maahanmuuttajille järjestettyä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta. Kesäopinnot Voit saada opintotukea myös kesäajalle, jos suoritat silloin tutkintoosi kuuluvia opintoja päätoimisesti. Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaasi. Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen. Lukio-opiskelijoille ei kuitenkaan voida myöntää opintotukea kesäksi. Kesäajan opintotuki kannattaa hakea hyvissä ajoin. Jos olet korkeakouluopiskelija, voit saada tukea kesäajalle, jos suoritat tutkintoosi kuuluvia opintoja päätoimisesti korkeakoulusi opintotukilautakunnan vahvistamalla tavalla. Hae kesätukea joko verkossa tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OTm), johon olet täyttänyt kesäopintosuunnitelman. Jätä hakemuksesi korkeakoulusi opintotukilautakuntaan. Jos olet ammattikorkeakouluopiskelija, huomaa, että kesätuen saamisen edellytyksenä on opintotukilautakunnan puoltava lausunto. Jos olet muu toisen asteen opiskelija kuin lukio-opiskelija, voit saada kesätukea tutkintoosi tai opintoihisi kuuluviin päätoimisiin opintoihin. Kesällä suorittamiesi opintojen laajuuden on oltava vähintään kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Kesäopiskelujakson tulee lisäksi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 18 kalenteripäivää. Hae kesätukea joko verkossa tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OTm), jonka liitteeksi tarvitset oppilaitoksesi lausunnon kesäopinnoistasi. Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että sinulla opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena, ja saatujen suoritusten yhteismäärä on riittävän suuri. Yksityiset oppilaitokset Opintotukea myönnetään pääsääntöisesti vain julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa suoritettaviin opintoihin. Julkisen valvonnan alaisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, joka on opetusviranomaisten tai oman alansa viranomaisten valvoma taikka jonka toimintaa valtio tukee. Kela voi Suomessa toimivan yksityisen oppilaitoksen hakemuksesta rinnastaa sen julkisen valvonnan alaiseen oppilaitokseen, jos oppilaitoksen antama koulutus vastaa tasoltaan julkisen valvonnan alaisten oppilaitosten antamaa koulutusta. Lisätietoja yksityisten oppilaitosten rinnastamisesta. Julkiseen oppilaitokseen rinnastetun yksityisen oppilaitoksen opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen, jos opintotuen myöntämisedellytykset muutoin täyttyvät. Yksityisten oppilaitosten lukukausimaksuihin Kela ei myönnä avustuksia.

16 16 28 OPINTOMAAILMA Kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelmassa opiskellaan kansainvälisyyttä teoriassa ja käytännössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun (entinen Helsingin kauppakorkeakoulu) Mikkelin yksikössä voi suorittaa englanninkielisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, Bachelor of Science in Economics and Business Administration. International Business -kandidaattiohjelmassa, jota kutsutaan myös nimellä BScBA-ohjelma, opetuksesta vastaavat kotimaiset ja kansainväliset vierailevat luennoitsijat. Kansainvälisessä opiskelija- ja luennoitsijajoukossa opitaan luontevasti businessosaamisen ohella erilaisten kulttuurien tuntemusta ja viestintätaitoja. Kauppatieteistä ja kansainvälisyydestä kiinnostuneelle, joka haluaa oppia kieliä ja tutustua toisiin kulttuureihin, Mikkelin yksikkö on erinomainen paikka opiskella. Monikulttuurisuus tukee oppimista ja merkittävä osa koulutusohjelman opiskelijoista on ulkomaalaisia. Tällä hetkellä heitä on esimerkiksi Saksasta, Vietnamista, Kiinasta, Venäjältä, Singaporesta, Nigeriasta ja Unkarista. Lisäksi kampukselle tulee vaihto-opiskelijoita ja luennoitsijoita kaikkialta maailmasta. Opiskelussa teoreettinen tieto yhdistyy todelliseen työelämään Bachelor of Science in Economics and Business Administration (BScBA) on alempi yliopistotutkinto, laajuudeltaan 180 opintopistettä. Opiskelijoiden pääaineena on kansainvälinen liiketoiminta, jonka sisällä voi opinnoissaan painottaa mm. johtamisen, markkinoinnin tai liike-elämän viestinnän opintoja. Tutkintoon sisältyy myös kieliopintoja sekä kandidaattitutkielma. Kaikki opiskelijat suorittavat yhden lukukauden ulkomaisessa yliopistossa. Partneriyliopistojamme ovat esimerkiksi Queen s University Kanadassa, University of Florida Yhdysvalloissa sekä Sophia University Japanissa. Opiskelu etenee kolmen viikon moduuleissa, intensiivisesti yksi kurssi kerrallaan. Näin opiskelijat ja luennoitsija pystyvät syventymään perusteellisesti tiettyyn aiheeseen. Opintojaksoihin sisältyy luentoja, projektitöitä, esitelmiä ja tenttejä. Asioita käsitellään tieteelliseen tutkimukseen perustuen, mutta käytännön esimerkkien kautta sellaisina kuin ne todellisessa työelämässä ilmenevät. Koska opiskelu on tiivistä ja ryhmät melko pieniä, oppiminen on intensiivistä ja tehokasta. Kandidaatiksi valmistutaankin Mikkelistä nopeasti keskimäärin alle 3 vuodessa. Opinnot suoritetaan kokonaan englannin kielellä ja kielitaito kehittyykin hyvin nopeasti opintojen edetessä. Koulutusohjelmassa on myös englannin kursseja, joilla voi hioa omia viestintätaitojaan. Vieraana kielenä voi ohjelmassa opiskella ranskaa, espanjaa, venäjää tai espanjaa. Suomalaiset opiskelevat lisäksi suomea ja ruotsia. Mikkelin yksikön BScBAohjelma on saanut positiivista palautetta Suomen Ekonomiliitto SEFEn ja kauppatieteellisen alan yliopistoyksiköiden yhdessä suorittamassa vastavalmistuneiden kyselyssä. Opiskeluaikana luodut verkostot kestävät läpi elämän. Kansainvälinen ohjelma tuo Mikkeliin opiskelijoita ympäri maailmaa. Yksikön vuonna 2010 valmistuneilta saama palaute on useissa asioissa selvästi yli kansallisen keskiarvon. Erityiskiitos kyselyssä on annettu yksikön opetukselle ja opetusmenetelmille sekä kansainvälisyydelle. Työtä kansainvälisissä yrityksissä, kotimaassa tai ulkomailla Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto avaa monenlaisia urapolkuja. Useimmat opiskelijat jatkavat opiskelua maisteriksi mm. Kauppakorkeakoulun Helsingin yksikössä, Hankenilla ja ulkomaisissa yliopistoissa, esimerkkeinä London School of Economics, Harvard ja Oxford. Osa valmistuneista menee luomaan uraa suoraan työelämässä Suomessa ja ulkomailla toimivissa kansainvälisissä yrityksissä ja organisaatioissa. Hakeminen BScBAohjelmaan BScBA-ohjelman opiskelijat valitaan neljässä valintaryhmässä. Valintaryhmässä I valituksi voivat tulla suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprüfung -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon ja lukion tai vastaavan oppimäärän suorittaneet hakijat. Pisteitä saa ylioppilastutkinnon arvosanoista, työkokemuksesta sekä ulkomailla vieraalla kielellä opiskelusta. Valintaryhmässä II jonkin em. ylioppilastutkinnon ja lukion tai vastaavan oppimäärän suorittaneet valitaan SAT -testin perusteella. Ellei hakija ole suorittanut mitään em. ylioppilastutkinnoista, valituksi voi tulla SAT-testin perusteella (valintaryhmä III). Valintaryhmässä IV haetaan suomalaisessa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Hakuaika on ja hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa sähköisessä yliopistojen yhteishaussa osoitteessa: Professori Phani Tej Adidam: Opiskelijat osaavat pitää hauskaa ja opiskella intensiivisesti Ensimmäisen kertaa sain kunnian tulla Mikkeliin vuonna 2000 ja ihastuin heti innokkaaseen ilmapiiriin ja opiskelijoihin. Siitä lähtien olen tullut joka vuosi Mikkeliin, mikä kertoo siitä kuinka hyvin viihdyn täällä. Olen opettanut kursseja Brand Management, International Sales Management, Marketing Strategies ja Introduction to Marketing, kertoo Phani Tej Adidam. Hän on työskennellyt akateemisella opetusuralla nyt 17 vuotta, ja työskentelee nykyään professorina University of Nebraska at Omaha nimisessä yliopistossa USA:ssa. Ennen professoriksi ryhtymistään hän työskenteli seitsemän vuotta Unileverillä ja Mastek Inc.:lla Intiassa, Singaporessa, Hong Kongissa ja Euroopassa. Phani Tej Adidam sanoo olevansa vaikuttunut Mikkelin ohjelman kurssitarjonnasta. Monille yliopistoille on mahdotonta tarjota yhtä laajaa kurssivalikoimaa kansainvälisen liiketoiminnan osalta. Myös opiskelijoiden taso paranee vuosi vuodelta. Opiskelijat osaavat pitää yhtä aikaa hauskaa ja opiskella intensiivisesti, mikä on ilo huomata. Jokainen opiskelija Mikkelissä opiskelee tutkinnon kokonaan englanniksi, tekee lopputyönsä kansainvälisestä liiketoiminnasta ja lähtee vaihtoon ulkomaiseen yliopistoon; kaikki nämä elementit yhdessä luovat pohjan erittäin korkealle kansainväliselle koulutukselle. Kermana kakun päällä ovat professorit huippuyliopistoista ympäri maailmaa, mikä on ehdottomasti yksi BScBA-ohjelman suurimmista vahvuuksista. Missään muualla Suomessa ei ole mahdollista luoda samanlaista kontaktiverkkoa globaalisti opiskellessa kansainvälistä liiketoimintaa tai taloustieteitä. Tulevaisuuden työmahdollisuudet ovatkin erittäin laajat Mikkelin International Business -ohjelmasta valmistuneille, työura on mahdollista luoda millä tahansa bisneksen osa-alueella logistiikasta johtamiseen asti, kertoo Phani Tej Adidam. BScBA-ohjelma on tasoltaan hyvin korkea Naomi Birdthistle opettaa Irlannissa Limerickin yliopistossa yrittäjyyttä ja työskentelee myös MBS in International Entrepreneurship Management -ohjelman johtajana sekä tutkii mm. yrittäjyyttä ja perheyrittäjyyttä. En ole aikaisemmin ollut Suomessa, mutta Mikkelin BScBA-ohjelma ja opettaminen ulkomailla vetivät minua puoleensa. Mikkelin ohjelmassa tiivis opiskelutahti on haaste luennoitsijoillekin täällä kolmen viikon aikana opetetaan kuuden opintopisteen kurssi 45 tunnin tiiviinä pakettina. Olen luennoinut BScBA-ohjelmassa kurssit Small Business Consulting in the Global Economy ja Entrepreneurship Useat ryhmätyöt valmentavat tiimityöskentelyyn. in the Global Economy. Mielestäni BScBA-ohjelma on tasoltaan hyvin korkea ja kuvastaa hyvin bisneselämässä tarvittavia taitoja. Siitä pitävät huolen ryhmätyöskentelyt, tiukat aikataulut, useat presentaatiot ja nopea tiedon omaksumiskyky sekä asioiden soveltaminen käytännössä. Verratessani BScBA-ohjelmaa ulkomaihin, olen huomannut että täällä opiskelijoiden pitämien esitysten taso on korkeampi kuin muualla. Olen päässyt Mikkelissä opettamaan suomalaisten lisäksi mm. amerikkalaisia, kanadalaisia, ranskalaisia sekä romanialaisia ja kaikki opiskelijat ovat olleet erittäin motivoituneita! Kansainvälisen opiskeluympäristön yksi tärkeimpiä etuja on tutustuminen uusiin kulttuureihin, myös erilaiset opetus- ja oppimistyylit kohtaavat Mikkelin BScBA-ohjelmassa toimintansa aloittaneen Aalto-yliopiston muodostavat entiset itsenäiset yliopistot Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu. Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu jatkaa Helsingin kauppakorkeakoulun vahvoja perinteitä, ja on Suomen suurin kauppatieteellistä opetusta antava ja tutkimusta harjoittava yksikkö, jolla on kampukset Helsingissä ja Mikkelissä. Täydelliset valintaperusteet ja valintaoppaan 2012 sekä lisätietoja ohjelmasta löydät Internetistä: econ.aalto.fi/mikkeli studies.aalto.fi/mikkeli Yhteystiedot: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu International Business -kandidaattiohjelma Mikkeli Campus Lönnrotinkatu 5, Mikkeli, Finland puh: +358 (0)

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ YLEISTÄ SOGSAKK perustettu säätämällä laki L545/93 ja asetus A649/93 valtion oppilaitos kotipaikka Inarin kunta opetuskielet suomi ja saame, myös muut kielet mahdollisia YLEISTÄ Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kulttuurialan ammattiosaajaksi

Kulttuurialan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Kulttuurialan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Käsi- ja taideteollisuusalan Audiovisuaalisen viestinnän Kuvallisen ilmaisun Tanssialan Musiikkialan Kulttuuriala Kulttuurialalla

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia:

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko sinulla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja. Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: lapsi- ja perhetyön pt (perustutkinto) nuoriso-

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRIKOULUTUKSEN HISTORIAA SUOMESSA Insinöörikoulutusta 100 v Suomessa 41 vuotta Raahessa, kampuksen historiaa INSINÖÖRI

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Pohjois-Suomi 4 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU KOULUTUSTARJONTA KEVÄT 2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu opiskelijoita n. 550 henkilökuntaa n. 60 3 koulutusalaa 3 toimipistettä Koulutukset haku keväällä

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Säämi máttááttâskuávdáš

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Säämi máttááttâskuávdáš Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Säämi máttááttâskuávdáš SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS - SAKK Valtion oppilaitos Toimintaa ohjaa laki ja asetus saamelaisalueen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

ETÄOPISKELUN VOIMA PIENTEN RYHMIEN OPISKELUSSA

ETÄOPISKELUN VOIMA PIENTEN RYHMIEN OPISKELUSSA ETÄOPISKELUN VOIMA PIENTEN RYHMIEN OPISKELUSSA TIEKE, HELSINKI vaikuta ja vaikutu 09.10.2008 Lauri Pirkkalainen Konneveden lukio Lukioiden virtuaaliverkosto http://www.peda.net/veraja/pienetlukiot KONNEVEDE

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU!

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Hannu Soini Hankepäällikkö / Paradigma Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Pohjolankatu 4-6 57200 Savonlinna tel +35844 550 6617 email: hannu.soini@samiedu.fi Toisen asteen

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA!

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! Yhteishaku 1.-19.3.2010 HALUATKO HUIPPU-URHEILIJAKSI? Kuortaneen lukio ja Kuortaneen urheiluopisto järjestävät yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO Vuodesta 1898 alkaen Ylioppilaita jo lähes 12 000 Keski-Pohjanmaan ensimmäinen suomenkielinen lukio KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO KYL VAHVA YLEISLUKIO a Vankka pohja yo-tutkintoon, jatko-opintoihin ja hyvään

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä HAYO LUPI MSKK SASO YHTEENSÄ Opiskelijamäärä 30.9.2014 520 1083 585 823 3011 1.7.-30.9.2014 eronneet opiskelijat 14 32 25 19 90 1.7.-30.9.2014

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Tulevaisuutesi tukena Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Vaasan ammattiopiston koulutusalat: Tekniikka Liiketalous ja viestintä Hoiva- ja palveluala On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Kevään 2013 yhteishaku koulutusyhtymässä 1.174 ensisijaista hakijaa, 818 aloituspaikkaa 1,44 hakijaa/aloituspaikka Vetovoimaisuus täydennys- ja lisähaun

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 Marko Paju Kuntaliiton Lukioforum 19.6.2013 Marko Paju OPH:n luvaperusteiden toimeenpanokoulutus 4.3.2014 Helsingin

Lisätiedot

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd.

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. ETELÄ KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. syksy 2013 Pintakäsittelyn perustutkinto (rakennusmaalari) kevät ja syksy

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI

YHTEISHAKU 2013 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TOINEN ASTE Ammattiopisto Nuoria 1050 Aikuisia 20 Kauppaopisto Nuoria 390 Aikuisia 90 Sosiaali- ja terveysalan opisto Nuoria 320

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Abiturienttien vanhempainilta KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen AIKATAULUA ABEILLE Kurssit (vähän pakollisia, syventävät, soveltavat, kertaukset) 75

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon!

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Edessä antoisat vuodet Millaisessa ympäristössä sinä haluat viettää elämäsi kolme tai neljä tärkeää vuotta? Sammon keskuslukio Hakukoodi ainevalintakortissa:

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus-

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot