OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Pohjois-Suomi 5/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Pohjois-Suomi 5/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista"

Transkriptio

1 OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2012 Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Valitse nyt oikein, niin voit valita jatkossakin! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero on tarkoitettu peruskoulun ja lukion päättäville nuorille. Esittelemme eri koulutusmahdollisuuksia: lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, kansanopistoja, vapaan sivistystyön oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Kerromme myös opintojen ja koulutuksen tulevaisuudennäkymistä. Tieto vanhenee nopeasti, mutta tämä lehti on taatusti ajan tasalla. Kerromme myös, mistä tietoa saa lisää. Joku tämän lehden oppilaitoksista voi olla sinun tuleva opiskelu paikkasi. OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Nettilehti osoitteessa: nettilehdet -> opintomaailma

2 2 OPINTOMAAILMA Insinööriopiskelijaliitto IOL ry Insinööriksi opiskeleminen kannattaa aina Insinöörikoulutus tarjoaa nuorille erinomaiset työllistymisnäkymät ja mahdollisuuden työskennellä erilaisissa kiinnostavissa tehtävissä. Suomalaista insinöörikoulutusta arvostetaan kotimaassa ja ulkomailla, kertoo Insinööriopiskelijaliiton hallituksen puheenjohtaja Janne Juujärvi. Kemijärveläinen mies on toiminut puheenjohtajana tämän vuoden alusta. Hän opiskelee Rovaniemen ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta rakennustekniikkaa. Insinööriliiton eri luottamustehtävissä hän on toiminut opintojensa alusta saakka. Insinööriliitto on vahva ja arvostettu jäsentensä etujen ajaja ja tätä työtä on hyvä jatkaa. Insinöörikoulutuksen kehittämiseen olemme puuttuneet laatimalla viime vuonna uuden koulutuspoliittisen kannanoton, jonka tavoitteita viemme voimakkaasti eteenpäin. Insinööriopiskelun ja työelämäyhteistyön kehittäminen yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tulee olemaan edelleen liiton toiminnan painopistealue. Tämä on mukava vuosi muutenkin olla puheenjohtajana: suomalainen insinöörikoulutus täyttää sata vuotta ja aiomme juhlistaa sitä ensi syksynä Tampereella, jossa koulutus aikanaan aloitettiin tekniikan opiskelijan liitto Insinööriopiskelijaliitto on tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammatillinen edunvalvontajärjestö ja Akavaan kuuluvan Uuden Insinööriliiton suurin jäsenjärjestö. IOL:lla on n henkilöjäsentä ja 27 paikallisyhdistystä, jotka toimivat kaikissa suomenkielisissä ammattikorkeakoulujen tekniikan yksiköissä. Liiton toiminnasta vastaavat paikallisyhdistyksissä toimivat opiskelijat apunaan Pasilan keskustoimiston kahdeksan toimihenkilöä. Insinööriopiskelijaliiton keskeinen tehtävä on saada opiskelijat ymmärtämään järjestäytymisen merkitys ja edunvalvontatyön tärkeys. Opiskelijajärjestönä olemme kiinnostuneita siitä, että koulutuksen taso on ja pysyy sellaisena, että insinööritutkinnolla työllistyy. Pyrimme madaltamaan siltaa opiskelusta työelämään ja välittämään opiskelijoille tietoa siitä millaisia valmiuksia työelämässä tarvitaan, kertoo UIL:n opiskelijatoiminnasta vastaava asiamies Juha Manu Koulutus, ammattikuva, työelämä ja edunvalvonta Liiton keskeiset toimintamuodot ovat jäsenistön edunvalvonta, insinöörikoulutuksen ja työelämävalmiuksien kehittäminen sekä tekniikan alan ammatti-identiteetin ja opiskelijakulttuurin vaaliminen. Edunvalvontatyössä tällä hetkellä keskeisimpiä asioita ovat opiskelijoiden työharjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksien edistäminen sekä valmistuneiden insinöörien työllistymismahdollisuudet. On pystyttävä turvaamaan insinööriopiskelijoille riittävän tasokkaita ja opiskelua tukevia harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Koulutus, ammattikuva, työelämä ja edunvalvonta ovat toimintamme kulmakiviä. Pidämme huolta siitä, että opiskelijat jo opiskeluaikanaan tietävät mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä työelämässä on ja osaavat varautua työelämän vaatimuksiin. Koulutukseen kuuluvan työharjoittelun kehittäminen on aina ajankohtainen asia. Me puhumme nousujohteisesta urakehityksestä ja siinä harjoittelu tekee insinööriopiskelijasta insinöörin. Teoreettiset opinnot eivät riitä, asiat on osattava myös panna käytännössä toimeen. On tavoiteltavaa, että opiskelijat siirtyvät harjoitteluissaan tai kesätöissään aina vaativampiin ja haasteellisempiin tehtäviin, joissa he voisivat soveltaa ammattikorkeakoulussa opittuja asioita. Kun opiskelijat harjoittelevat ja työskentelevät koulutustaan vastaavissa tehtävissä, siitä koituu etua sekä heille että Insinöörikoulutus tarjoaa nuorille erinomaiset työllistymisnäkymät ja mahdollisuuden työskennellä erilaisissa kiinnostavissa tehtävissä. Suomalaista insinöörikoulutusta arvostetaan kotimaassa ja ulkomailla, kertoo Insinööriopiskelijaliiton hallituksen puheenjohtaja Janne Juujärvi. työnantajille. Koulutukseen vaikuttaminen on myös olennainen osa liiton toimintaa: pidämme huolen, että ammatinkorkeakouluissa annetaan mahdollisimman korkeatasoista, tarkoituksenmukaista ja työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta. Yhteistyö oppilaitosten, yritysten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa on myös tärkeää. Pyrimme siihen, että insinöörikoulutus Suomessa pysyy edelleen laadukkaana ja insinööreiksi valmistuneet myös työllistyvät hyvin. Insinöörejä tarvitaan aina työkenttä laajenee Insinöörien työt ovat monipuolistuneet, tekniikkaa voidaan Jokasyksyiset Insinööriopiskelijapäivät keräävät sankoin joukoin osallistujia soveltaa lähes mihin tahansa. Perinteisiä vahvoja insinöörialoja ovat rakennustekniikka, sähkö-, prosessi- ja tietotekniikka ja niiden alta löytyy paljon suuntautumismahdollisuuksia. Insinöörien työkenttä laajenee kuitenkin koko ajan. Esimerkiksi elintarvike- ja biotekniikka, terveys- ja hyvinvointiteknologia, ympäristötekniikka, materiaalitekniikka ja mediatekniikka ovat aloja, joilta löytyy varmasti kiinnostavia tehtäviä. Suomen insinöörikoulutus on Euroopan ykkösluokkaa ja sellaisena sen pitää pysyä tulevaisuudessakin. Jokainen insinööri joutuu työssään ainakin jossain määrin osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön ja silloin on tärkeää, että meikäläisillä on osaajina hyvä maine. Kun suomalaiset yritykset haluavat menestyä maailmalla, tarvitaan tasokasta teknistä koulutusta, toteaa Juha Manu. Insinööriopinnot ammattikorkeakouluissa Insinöörin ammatinkorkeakoulututkintoon tarvitaan 240 opintopisteen uurastus, eli noin neljä vuotta. Opinnot jakaantuvat noin 60 opintopisteen perusopintoihin ja noin 120 opintopisteen ammatillisiin opintoihin. Ne koostuvat kaikille pakollisista sekä itse valitun suuntautumisvaihtoehdon opinnoista. Lisäksi opiskelija voi valita tutkintoonsa vapaavalintaisia aineita 15 opintopisteen verran. Työharjoittelua vaaditaan 30 opintopistettä eli noin viisi kuukautta ja tulevan insinöörin kypsyysnäytteenä on 15 opintopisteen laajuinen insinöörityö. Insinööri tarvitsee matematiikka ja myös kieliä on hyvä osata. Insinööriksi opiskelu edellyttää matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaa ja loogista päättelykykyä, insinöörit tarvitsevat myös hyviä sosiaalisia taitoja, koska työ on enenevässä määrin yhteistyötä toisten ihmisten kanssa, toteavat Juujärvi ja Manu. Insinöörikoulutus tarjoaa laajat uramahdollisuudet Insinöörikoulutus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia työuran luomiseen. Suomenkielisiä koulutusohjelmia on ammattikorkeakouluissa tarjolla noin 30 ja vieraskielisiä toinen mokoma lisää. Insinöörikoulutus tarjoaa laajat uramahdollisuudet ja mahdollisuuden kehittää itseään niin pitkälle kuin mielenkiintoa riittää. Jäsenrekisterimme mukaan insinöörikoulutuksella voi sijoittua yli 3000 erilaiseen tehtävään. Työskentelemme mielenkiintoisissa tehtävissä erilaisten ihmisten ja muiden alojen ammattilaisten kanssa. Lähes työ kuin työ on nykyisin kansainvälistä. Lisäksi insinöörien puuhiin sisältyy paljon uuden keksimistä ja kehittämistä. Insinöörit suunnittelevat ja rakentavat uutta tai vähintään korjaavat vanhaa ja työskentelevät hyvin erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työ on varsin itsenäistä, joskin nykyään tehtäviin liittyy paljon tiimityötä, jossa tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Miesvaltainen ala tämä toki vielä on: insinöörikunnasta noin 13 prosenttia on naisia, opiskelijoista 16, mutta heidän määränsä kasvaa koko ajan. Monien IOL:n jäsenjärjestöjen aktiivitoiminnassa on mukana runsaasti naisia, Tyttöjen kannattaa rohkeasti tutustua insinööriopiskelun mahdollisuuksiin. Naisille on paikkansa insinöörien maailmassa ja he menestyvät hyvin opinnoissaan ja töissään. Tekniikkaa ei pidä pelätä, siitä pitää ottaa selvää. Insinööriopiskelijaliitto vaalii opiskelijakulttuuria Insinööriopiskelijaliitto ylläpitää ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria. Opiskelijoita yhdistävät tapahtumat ja tempaukset, joihin kerääntyy opiskelijoita ympäri valtakunnan, ovat yksi osa tätä työtä. Opiskelu on vakavasti otettavaa puuhaa, mutta hauskapitoakaan ei kannata unohtaa. Insinööriopiskelijakulttuuri on värikästä ja iloista. Näkyvin tunnusmerkki on kahdeksankulmainen tupsullinen violetti samettilakki, jonka insinööriopiskelijat saavat painaa päähänsä perinteisesti ensimmäisen opiskelijavuoden vappuna. Insinööriopiskelijat järjestävät opiskelijabileitä ja hyväntekeväisyystempauksia, muita teematapahtumia sekä vierailuja eri kohteisiin. Jokasyksyiset Insinööriopiskelijapäivät, joita on vietetty vuodesta 1992 lähtien keräävät sankoin joukoin osallistujia. Päiville ottaa osaa myös suuri joukko jo valmistuneita insinöörejä, jotka tahtovat verestää opiskeluaikaisia muistoja. Tänä vuonna Insinööriopiskelijapäivät vietetään Helsingissä ja odotamme sinne osallistujaa. Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa Julkaisija: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Suvantokatu Joensuu joensuun. Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh Fax Sivunvalmistus: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Toimittajat: Sirpa Pitkänen Puh Eino Maironiemi Puh Ilmoitukset: Markku Oikarinen Puh Jukka Suppola Puh Pentti Niskanen Puh Kari Koponen Puh Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

3 OPINTOMAAILMA 3 Asuntolaelämää Kainuun ammattiopiston kampuksella Kainuun ammattiopiston asuntolassa asuvan Iidan (vas.) ja Jennin (oik.) yhdessä tekeminen on usein rentoa oleskelua. Iida ja Jenni jakavat kahden hengen huoneen, jossa he mm. opiskelevat yhdessä. Iida Heikkinen (18) ja Jenni Repola (18) asuvat kämppiksinä toista vuotta Kainuun ammattiopiston kampuksella Kajaanissa. Jenni opiskelee Kainuun ammattiopiston kulttuurialalla stylistiksi ja suorittaa samalla ylioppilastutkinnon. Jenni ei tuntenut Kajaanista ketään, kun muutti opintojen perässä Oulun kupeesta Utajärveltä. Jos oppilaitoksen asuntolaa ei olisi, Jenni asuisi jossain vuokralla. - Näin on kivempi. Täällä tutustuu niin paljon paremmin uusiin ihmisiin, Jenni kertoo. Hyrynsalmelta muuttanut Iida tunsi Kajaania entuudestaan. - Asuntolassa olen kuitenkin saanut uusia kavereita, kun yläasteaikaiset kaverit ovat lähteneet muualle opiskelemaan, lähihoitajaksi hyvinvointialalla opiskeleva Iida toteaa. Yhdessä vapaa-ajan harrastuksiin Sattumalta yhteiseen huoneeseen päätyneillä neidoilla yhteiselo on sujunut hyvin. - Parasta on, kun huonekaverina on tuttu ja turvallinen ihminen. Silloin ei tarvitse miettiä mitä tapahtuu sillä välin, kun itse on poissa, hyvän yhteishengen löytäneet tytöt kertovat. Tytöt tekevät paljon kaikkea yhdessä vapaa-ajalla, sillä he eivät näe toisiaan koulussa. - Käymme ruokaostoksilla, pelaamme ja käymme harrastuksissa. Koulu järjestää ainakin kuntosalivuoroja, zumbaa ja bodypilatesta, tytöt kertovat. Solussa on neljä huonetta ja jokaisessa kaksi asukasta. Vilinää siis riittää kahdeksan opiskelijan kommuunissa, jossa jokaisella on omat aikataulut ja tavat. Jennin ja Iidan mielestä heidän solussaan on ollut rauhallista. - Kyllä pitää uskaltaa sanoa, jos jokin asia häiritsee. Ei täällä muuten pärjää, Jenni toteaa. Asuntolaohjaajat apuna Asuntolaohjaajat ovat opiskelijoiden tukena arjessa. He huolehtivat omalta osaltaan asumisrauhasta, turvallisuudesta ja järjestyksestä sekä auttavat pulmien kanssa. Asuntolaohjaaja on paikalla alkuillasta yli puoleen yöhön. Asuntolaan muuttavalla opiskelijalla pitää olla valmiuksia itsenäiseen asumiseen. - Nuoren pitää osata ottaa vastuu perusasioista, huolehtia itsestään, huomioida toiset ja siivota jälkensä, asuntolaohjaaja Raili Pöllänen kertoo sujuvan arjen varmistamisesta. Asuntoloiden harrastustiloissa on esimerkiksi biljardipöytä innokkaita pelaajia odottamassa. Info Asuntolat Kajaanissa, Kuhmossa, Suomussalmella sekä Kuusamossa ja Vuokatissa Asuminen on maksutonta Solussa on neljä kahden hengen huonetta Kaikkien nykyajan perusmukavuuksien lisäksi yhteisissä tiloissa on sauna, pelihuoneet sekä pesutuvat kuivauskaapeilla Teksti ja kuvat: Henna Mikkonen-Kemppainen HYVINVOINTIALA KULTTUURIALA LIIKETALOUDEN ALA LUONNONVARA-ALA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Tee tekijän valinta tule meille! Opiskelussa pitää olla huumorintajua, tekemisen meininkiä, luovuutta, käytännönläheisyyttä, kädentaitoja, vastuuta, vapautta, huolenpitoa sekä tasavertaisuutta puolin ja toisin. Kun etsit alaasi, haet opiskelupaikkaa tositarkoituksella ja haluat ammatin, KAO on sinua varten! Ota yhteyttä opoihin tai hakutoimistoon, p Tutustu kotisivuillamme tai facebookissa! f facebook.com/kainuunammattiopisto 27 ammattia mukana yhteishaussa Kajaani Kuhmo Kuusamo Suomussalmi Vuokatti

4 4 OPINTOMAAILMA JEDU Aktiivista osaamista Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä aloitti toimintansa JEDUn ammattiopistot ovat: Haapajärven ammattiopisto Haapaveden ammattiopisto Kalajoen ammattiopisto Nivalan ammattiopisto Oulaisten ammattiopisto Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ylivieskan ammattiopisto Kevään yhteishaku Täydennyshaku Sami on muusikko ja tuleva datanomi Datanomiopiskelija Sami Harmaala Oulaisten ammattiopistosta jakaa päivänsä musiikin ja opintojen välillä. Haastatteluhetkelläkin Sami on treenaamassa viikonlopuksi laivalle sovittua jazzkeikka varten. Sami kuuluu Justimusfilms -ryhmään, jonka kappaleet leviävät You- Tubessa hurjaa vauhtia, kun latausmäärät liikkuvat jo miljoonissa. Sami on ollut ikänsä tekemisissä tietokoneiden kanssa ja sopiva koulutus löytyi Oulaisten ammattiopistolta datanomin nimikkeellä. Tulevaisuus ja työelämä tulevat varmasti olemaan yhdistelmä tietokoneista, videosta ja musiikista. Sami kehuu ammattiopiston opettajia loistaviksi ja huumorintajuisiksi ja opetuksen tasoa on hyväksi. Mieleenpainuvin hetki opiskeluajalla on ollut se, kun pääsin kouluun ja vihdoinkin tekemään sitä mitä halusin ja mikä kiinnostaa, eli väsäämään juttuja tietokoneella!, Sami kertoo.

5 OPINTOMAAILMA 5 Asiastaan innostuneet opettajat antavat lisämotivaatiota Marjut Myllylahti opiskelee toimitilahuoltajaksi Haapaveden ammattiopistossa. Meneillään on toinen vuosi, ja opinnot ovat sujuneet paremmin kuin hyvin. Marjut on Haapajärveltä kotoisin ja asuu viikot Haapavedellä opiskelija-asuntolassa. Hakuvaiheessa toimitilahuoltajan ammatti kuulosti mukavalta vaihtoehdolta, eikä silloinen valinta ole tuottanut pettymystä. Ammattitaitoiset ja asiastaan innostuneet opettajat ovat saaneet Marjutinkin kiinnostumaan alasta entisestään. Erityisen positiivisiksi Marjut on kokenut työssä oppimisjaksot, eli TOP -jaksot, joita opintoihin kuuluu noin kaksi kuukautta vuodessa. Jaksoilla hyvässä ohjauksessa on karttunut ammattitaitoa ja samalla mielikuva tulevasta työelämästä on selkiintynyt. Opiskeluaikojen mieleen painuvimpia hetkiä kysyttäessä, ensimmäisen koulupäivän ja mukavan henkilökunnan lisäksi Marjut mainitseekin hyödylliset TOP -jaksot. Tällä hetkellä Marjut käy kaksi päivää viikossa Haapajärvellä Karjalahden palvelukeskuksessa harjoittelemassa työssäkäyntiä. Jouni sai jo opiskeluaikana ammattitöitä Jouni Myllylä on ala-asteikäisestä lähtien nauttinut saadessaan tehdä kaikenlaisia pieniä esineitä puusta, ja hänellä oli jo tuolloin pieni verstas, jossa työskenteli iltaisin. Nivalan ammattiopiston puuosasto tuntuikin luonnolliselta vaihtoehdolta ammattivalintaa ja oppilaitosta mietittäessä. Kolmatta vuotta opiskeleva Jouni näkee tulevaisuuden työelämässä valoisana, etenkin, kun aloittaa keväällä Nivalalaisessa ovitehtaassa ammattivalmiuksia vaativan työn CNC -koneistajana. Jouni on varsin tyytyväinen opetuksen tasoon, ja toteaa vaatimattomasti, ettei ilman hyvätasoista opetusta olisi varmaan kyseistä työtä saanutkaan. Jouni sai viime keväänä opinnoistaan myös stipendin. Eihän se muuten olisi jännittänyt niin paljoa, mutta olin ennakkoon kuullut, että stipendin saaminen voisi olla mahdollista, kertoo Jouni. Jani kokee työssäoppimisjaksot hyödyllisiksi Rakennusalan artesaaniksi opiskeleva Jani Heikkinen harrastaa painonnostoa, eikä suotta, sillä viime vuonna Jani oli Pohjoismaiden 17-vuotiaiden mestari. Toinen opiskeluvuosi on käynnissä Kalajoen ammattiopistossa, joka valikoitui opinahjoksi muun muassa hyvien treenausmahdollisuuksien takia. Rakennusala kiinnosti ja oppilaitos oli sopivan lähellä Kalajoelta kotoisin olevaa Jania. Jani pitää opetuksen tasoa hyvänä. Syksyllä Jani oli kuuden viikon työssäoppimisjakson Rakennushollarilla, ja on varsin tyytyväinen saatuaan tehdä oikeita ammattilaisen töitä. TOP -jaksojen kautta tulevaisuuden ammattityö on tullut tutuksi monella tapaa.

6 6 OPINTOMAAILMA Ammattiopistolla on ollut alueen elinkeinoelämälle ja yritystoiminnalle erittäin suuri vaikutus. Koulu perustettiin yhtä aikaa Rautaruukin tehtaiden rakentamisen kanssa. Koulutus ja metalliteollisuus ovat kulkeneet yhtä jalkaa siitä lähtien. 50-vuotias Raahen ammattiopisto vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin Raahen ammattiopisto täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Vuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja pääjuhlaa vietetään syyskuun lopulla. Nyt kun opistolla on juhlavuosi, elämme taas mielenkiintoista vaihetta. Alueella on tehty merkittäviä teollisia päätöksiä, jotka viitoittavat yritystoimintaa ja sen tarpeita palvelevaa koulutusta pitkälle tulevaisuuteen, toteaa Raahen koulutuskuntayhtymän johtaja Jukka Pekka Ansamaa. Fennovoima on tehnyt päätöksen ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoelle. Se tarkoittaa miestyövuotta pelkästään rakentamisvaiheessa. Ydinvoimalalla on suuri vaikutus koko elinkeinoelämälle. Meneillään on myös huomattavia tuulivoimahankkeita ja Raahen kultakaivoksen toiminnan aloittaminen vilkastuttaa yritystoimintaa myös. Kaikki nämä hankkeet tuovat merkittäviä haasteita koulutuksen järjestäjille. Toisaalta se merkitsee tuleville opiskelijoille suurta määrää työpaikkoja. Raahen aammattiopisto on toteuttanut kautta aikain suurimman rakennusalan koulutushankkeensa. Asuntoosakeyhtiö Kanavapuiston toinen vaihe valmistui Raaheen tammikuun lopulla. Siinä rakennettiin 14 huoneiston Luhti-talo. Nyt on ihanteellinen aika lähteä ammatilliseen koulutukseen: tämän alueen näkymät ovat erittäin positiiviset. Raahen ammattiopisto on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sataa uutta ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaa. Opisto on myös järjestänyt yritysten kanssa yhteisiä tilaisuuksia, joissa on keskusteltu koulutuspaikkojen kohdentamisesta eri aloille. Rakentaminen, sähkö-, LVIja metallialat ovat nousseet voimakkaasti esille. Kolmen oppilaitoksen vahva kokonaisuus Raahen koulutuskuntayhtymään kuuluu kolme oppilaitosta: Raahen ammattiopisto, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto ja Ruukin maaseutuopisto. Oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Oppilaitoksissa toimivat aktiiviset ammatilliset neuvottelukunnat mahdollistavat sen, että olemme koko ajan selvillä yritysten koulutus- ja kehitystarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Yritysten edustajat osallistuvat mm. opetussuunnitelmien kehittämistyöhön. Koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa on panostettu myös oppilashuollon ja kansainvälisyyden kehittämiseen. Toteutamme useita kansainvälisiä projekteja opiskelija- ja opettajavaihtoon liittyen. Opiskelijoillamme on halutessaan mahdollisuus päästä opiskelemaan ja työssäoppimisjaksoille ulkomaille. Raahen ammattiopisto monipuolinen ja tasokas kouluttaja Raahen ammattiopisto on monipuolinen kouluttaja, jonka suurimmat osastot ovat metallija sähköosasto. Metallialalla on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: koneistaja, koneenasentaja ja levyseppähitsaus ja sähköalalla samoin kolme: automaatiotekniikka ja kunnossapito sekä sähkö- ja energiatekniikka. Metalli- ja sähköalan ammattilaisia tarvitaan monilla erilaisilla teollisuuden aloilla tuotteiden valmistajina, erilaisten koneiden ja laitteiden asentajina ja kunnossapitohenkilöstönä, kertoo Jukka Pekka Ansamaa Ainutlaatuinen autosähkötekniikan oppimisympäristö Lisäksi Raahen ammattiopistossa koulutetaan LVI-asentajia, parturi-kampaajia, talonrakentajia, kokkeja ja tarjoilijoita sekä ajoneuvoasentajia. Ensi syksynä aloitetaan jälleen laboratorialan koulutus. Siihen on oma erillishaku suoraan ammattiopistolle. Meillä on korkeatasoinen autosähkötekniikan oppimisympäristö, jolla voidaan simuloida erilaisia autojen sähkölaitevikoja. Rakentamallamme järjestelmällä voidaan harjoitella useiden satojen vikojen korjaamista. Järjestelmä on ainutlaatuinen Suomessa. Lisäksi järjestelmän kehittämistyössä ovat mukana saksalaiset ja unkarilaiset yhteistyöoppilaitoksemme. Ammattistartti on peruskoulutukseen valmentava koulutus Raahen ammattiopisto on panostanut valmentavaan koulutukseen, joka sijoittuu perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin. Oppilaitos on etsinyt tehokasta tapaa palvella nuoria, jotka eivät vielä ole päässeet ammatillisiin opintoihin Ammattistartti on ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmentava koulutus. Opiskelijat osallistuvat siihen puolesta vuodesta vuoteen. Se sopii henkilöille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia koulutus- ja urasuunnitelmiaan, löytää sopivan koulutusalan ja tutustua käytännönläheisesti eri ammattialoihin ja työtehtä- o.

7 OPINTOMAAILMA 7 Tietokoneavusteista kaluste- ja sisustussuunnittelua Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa. viin tai korottaa perusopetuksen keskeisten aineiden numeroita. Opiskelijat pääsevät kehittämään opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan ja voivat tutustua eri oppilaitoksiin ja ammatteihin Koulutus sisältää myös opiskelu- ja elämäntaitojen hallintaa sekä ammatillisia opintoja, työharjoittelujaksoja ja tutustumiskäyntejä työpaikoille. Ammattistartti on osoittautunut erinomaiseksi koulutusmuodoksi. Koulutusta viedään eteenpäin opiskelijoiden ehdoilla, pääasia on että kukin löytää oman paikkansa. Opiskelijat ovat saaneet suuntaa elämälleen ja jatko-opintoihin, kertoo Ansamaa. Urheilupainotteista koulutusta Raahen ammattiopisto järjestää kilpaurheilijoille urheilupainotteista koulutusta. Urheilupainotteiseen koulutukseen osallistuvilla opiskelijoilla on kahden tunnin harjoitukset kolmena aamuna viikossa kouluaikana. Harjoituspäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai. Urheilupainotteinen koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhdistää urheilu ja opiskelu. Urheilupainotteinen koulutus on suunnattu nuorille, jotka haluavat tosissaan panostaa kilpaurheilussa menestymiseen. Koulutus ja urheilu kuuluvat tasapainoisesti yhteen. Olemme havainneet, että hyvä urheilija on useimmiten myös hyvä ja motivoitunut opiskelija. Pitkäjänteiset tavoitteet urheilussa auttavat myös opintojen suuntaamisessa ja ajankäytön suunnittelussa. Opiskelijoita urheiluryhmässä on Mukaan voivat tulla kaikkien lajien harrastajat lajista riippumatta ja opiskelija voi opiskella haluamallaan alalla. Urheilukoulutus on vetänyt ammattiopistoon opiskelijoita myös seutukunnan ulkopuolelta. Eniten urheilukoulutukseen on osallistunut jääkiekkoilijoita, pesäpalloilijoita ja yleisurheilijoita. Urheilukoulutusta on kehitetty usean vuoden ajan ja se vetää urheilijoita yhä enemmän entistä laajemmalta alueelta. Koulutuksen ohjaajina toimivat valmentajakoulutuksen saaneet liikunnanopettajamme, jotka tekevät yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen, urheilijoiden henkilökohtaisten ja joukkuevalmentajien kanssa, kertoo Ansamaa. Tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa Opiskelijat oppivat oikeissa töissä Opiskelijat ja valmentaja hiittaamassa maaseutuopistolla valmennettavia ravihevosia. Raahen ammattiopisto tulee edelleen panostamaan työelämälähtöiseen koulutukseen. Olemme tietoisesti pyrkineet siihen, että opiskelijamme pääsevät tekemään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tekemään oikeita asiakastöitä. Opiskelijamme korjaavat autoja ja kodin elektroniikkaa, tekevät kampauksia itsenäisten yrittäjien tapaan ja valmistavat ruokaa. Jokaisella osastolla tehdään asiakastöitä. Ne ovat merkittäviä oppilaitoksen kannalta, mutta ennen muuta opiskelijoiden kannalta. He pääsevät oikeisiin töihin käsiksi. Opetusravintola Meritähdessä on hienot tilat ja opetuskeittiöt, joissa ravintolakokkien ja tarjoilijoiden opetus tapahtuu. Ravintolassa käy myös ulkopuolisia asiakkaita, joten opiskelijamme voivat työskennellä aidossa oppimisympäristössä. Jukka Pekka Ansamaa kertoo, että ammattiopisto on toteuttanut kautta aikain suurimman rakennusalan koulutushankkeensa. Asunto-osakeyhtiö Kanavapuiston toinen vaihe valmistui Raaheen tammikuun lopulla. Siinä rakennettiin 14 huoneiston Luhti-talo. Kyseessä oli 1,5 miljoonan euron hanke. Rakensimme talot koulun omana työnä ja opiskelijamme saavat hankkeessa monipuolista työkokemusta. Se on erinomainen harjoittelukohde esimerkiksi rakennus-, sähkö-, talotekniikka- ja LVI-alojen opiskelijoille. Ammattiopisto toimii hankkeissa urakoitsijana: kyseessä lienee suurimpia oppilaitoksen toteuttamia kohteita koko Suomessa. Kanavapuisto kuvaa erinomaisesti Raahen ammattiopiston toimintatapaa: oikeat markkinoille tehdyt työt lisäävät opiskelijoidemme motivaatiota ja kasvattavat vastuuseen omista tekemisistään. jatkamme tällaista toimintaa: ensi elokuussa aloitetaan korkeatasoisten, ketjutettujen omakotitalojen rakentaminen meren rantaan. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto kädentaitojen opetusta vuodesta 1844 alkaen Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto on alallaan maamme vanhin suomenkielinen oppilaitos; kädentaitojen opetusta meillä on järjestetty jo vuodesta 1844 alkaen. Opisto sijaitsee Raahessa, asukkaan merellisessä ja opiskelijamyönteisessä kulttuurikaupungissa. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto tarjoaa kulttuurialan opintoja neljässä eri perustutkinnossa. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa tarjontaan kuuluvat kuvallinen ilmaisu, audiovisuaalinen viestintä, käsi- ja taideteollisuus sekä sisustus. Kolme perustutkintoa kulttuurialalla ja yksi tekniikan ala kulttuuripainotuksin Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnoissa suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaille tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön. Alan osaamisalueita ovat tuotteiden tekninen valmistus ja kädentaidot sekä tuotteen suunnittelu ja valmistus. Esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen ovat oleellinen osa tuotteiden valmistusta ja ympäristön rakentamista. Lybeckerissä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa voi valita kolmesta eri suuntautumisvaihtoehdosta/ammattialasta: puuala, sisustus- ja kalusteala sekä tekstiili- ja vaatetusala. Opinnoissa painottuvat ohjausja neuvontatyö, tuotteen suunnittelu ja muotoilu sekä myynti ja markkinointi. Tutkintonimikkeenä on artesaani. Audiovisuaalisen viestinnän opintojen keskeisiä sisältöjä ovat valokuvaus ja kuvankäsittely, tv- ja videotuotanto, äänentoisto ja valaisu, äänituotanto, multimediatuotteet, vuorovaikutteiset pelit sekä ohjelmat, 2D- ja 3D-animaatio sekä webbisivut. Lybeckerissä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa ensimmäinen opiskeluvuosi on kaikille yhteinen. Tämän jälkeen opiskelija suuntautuu joko mediatuotannon tai animaation opintoihin. Keskeisinä opiskeluympäristöinä toimivat opiston uusi, keväällä 2011 asennettu valokuvaus- ja videostudio, äänistudio sekä uusimpaan tekniikkaan perustuvat animaatio- ja multimediatyöpajat. Tutkintonimikkeenä on media-assistentti. Kuvallinen ilmaisu on tärkeä osa visuaalista viestintää, jonka tehtävänä on näkyä yhteiskunnassa esteettisenä ja luovana toimintana. Kuvallisen ilmaisun osaamisalueita Lybeckerissä ovat graafinen suunnittelu (erityisesti mainos- ja julkaisugrafiikka sekä kuvittaminen) sekä kuva- ja mediataide (erityisesti taidegrafiikka ja maalaus). Opinnoissa korostuvat keskeisten työmenetelmien lisäksi myös julkaisu- ja näyttelytoiminta; opiskelijat järjestävät vuosittain erilaisia näyttelyjä ja muita tapahtumia. Tutkintonimikkeenä on kuva-artesaani. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnossa opiskellaan oikeastaan tekniikan ja liikenteen alalla, mutta Lybeckerissä on korostettu kulttuurialan opiston hengessä esteettisiä ja visuaalisia taitoja. Sisärakentamisen koulutusohjelmassa opiskellaan erilaisten sisustuksien toteutusta kuten lattian päällystystä ja laatoitusta. Sisärakentamisen koulutusohjelma sisältää verhoilun ja sisustusmaalauksen lisäksi puualan ja sisustussuunnittelun perusteita. Painopisteenä opinnoissa on sisustuksien toteutus ja verhoilu. Tutkintonimikkeenä on sisustaja. Opinnoissa painottuvat kädentaidot ja luovuus, yrittäjyys ja työelämätaidot Maaseutuopiston navetalla vasikoiden hoitoa. Lybeckerin koulutusohjelmat ovat erilaisia mutta niissä kaikissa korostuvat kädentaidot ja luovuus. Alan ammateissa tarvitaan myös ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä hahmottaa visuaalista ympäristöä. Opinnoissa painotetaan lisäksi yrittäjyyttä ja työelämätaitoja, joita harjoitetaan muun muassa asiakastöiden muodossa. Kaikkiin koulutusohjelmiin kuuluu työssäoppimisjaksoja, jolloin oppilaitoksessa opittuja tietoja ja taitoja pääsee harjoittelemaan alan työpaikkoihin. Kolmivuotisen tutkinnon aikana on mahdollista opiskella tai suorittaa työssäoppimisjaksoja myös ulkomailla yksin, kaverin kanssa tai ryhmän mukana. Lisäksi opiskelijat voivat suorittaa ammatillisen tutkinnon ohessa lukio-opintoja Raahen lukiossa ja valmistua ylioppilaaksi. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa ryhmäkoot ovat pieniä ja jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja. Opistossa työskentelee myös opinto-ohjaaja, kasvatusohjaaja, nuorten erityisohjaaja, koulunkäyntiavustaja sekä terveydenhoitaja opintoja tukemassa. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisopetusta. Kaikilla perustutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus eli Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistosta valmistuneet voivat hakeutua jatko-opintoihin haluamalleen alalle ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Opiskelijavalinta Opiskelijaksi Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistoon haetaan yhteisvalinnassa maaliskuussa Oma opinto-ohjaajasi kertoo sinulle tarkemmat ohjeet yhteisvalinnasta. Hakukoodit opintolinjoillemme näet Koulutusoppaasta tai www-sivuiltamme. Kaikille opintolinjoillemme järjestetään myös pääsykoe, johon yhteisvalinnassa meille hakeneet kutsutaan erillisellä kutsulla. Pääsykokeet kestävät yhden päivän ja ne järjestetään toukokuussa. Ruukin maaseutuopisto Ruukin maaseutuopistossa voi opiskella maatalousalan perustutkinnon maatilatalouden koulutusohjelmassa tai hevostalouden perustutkinnon hevostalouden koulutusohjelmissa. Maatilatalouden koulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on maaseutuyrittäjä ja hevostalouden koulutusohjelmasta valmistuvien hevostenhoitaja. Molemmat koulutusohjelmat antavat valmiudet toimia alalla yrittäjänä tai työntekijänä. Maatilatalouden koulutusohjelman suorittaneet opiskelijat työllistyvät omille kotitiloilleen tai esimerkiksi eläintenhoitajiksi. Jotkut aloittavat oman yrityksen, joka voi tarjota esimerkiksi koneurakointipalveluja. Hevostalouden koulutusohjelmassa opiskelijoilla on usein tähtäimessä oman talliyrityksen perustaminen tai toimiminen hevostenhoitajana ravitallilla tai hevosharrasteohjaajana ratsastustallilla. Käytännöllistä koulutusta Opinnoissa tehdään paljon käytännönläheisiä projekteja: suunnitellaan esimerkiksi maaseutuyrityksen liiketoimintaa tai selvitetään mitä toimenpiteitä tarvitaan vanhan tuotantorakennuksen toiminnan muuttamiseksi vaikkapa talliksi tai konevarastoksi. Suuri osa opinnoista on alan käytännön töiden opettelua: maatilatalouden koulutusohjelmassa eläintenhoitoa, koneiden huoltoa ja korjausta, viljelytoimia pellolla ja vähän metsänhoitoakin. Hevostalouden koulutusohjelmassa työt liittyvät kiinteästi hevosiin: kengitystä, hevosten ajoa ja ratsastusta, hevosten päivittäishoitoa, varustehuoltoa ja valmentamista. Ensimmäisen vuoden jälkeen hevostenhoitajaopiskelijat suuntautuvat opinnoissaan joko raviurheiluun tai hevosharrastepalveluihin. Oivallinen opiskeluympäristö Hevostalouden opetukseen koululla on hyvät puitteet, sillä koulun yhteydessä on Pohjois- Suomen Hevosurheilukeskus, jossa koululla on suuri maneesi (30m x 100 m), 40 hevosen talli, vieraskarsina-valjastuskatos 12 hevoselle, hiittisuora ja harjoitusravirata. Oppilaitoksella on 17 omaa ratsua, joista suurin osa on puoliverisiä ja loput suomenhevosia. Valmennuksessa olevia ravihevosia on 20. Loput tallipaikat on varattu hoidossa oleville hevosille. Ravihevosten valmentamisesta vastaa ammattivalmentaja Mauri Jaara. Oppilaitoksen pihassa on lisäksi pienempi 15 hevosen talli, jossa toimii Hessun talli niminen yritys, joka tarjoaa tallipaikkoja oppilaiden hevosille ja ratsastustunteja viikonloppuisin ja lomaaikoina kaikille halukkaille. Myös karjatalousopetuksen tilat ovat hyvät: vuonna 2005 oppilaitokselle valmistui uusi pihattonavetta. Navetassa majailee kolmisenkymmentä lypsylehmää ja nuorkarja. Lypsy tapahtuu kahdeksanpaikkaisella lypsyasemalla ja eläinten ruokinta on pitkälle automatisoitu. Kansainvälistä yhteistyötä Ruukin maaseutuopisto tekee kansainvälistä yhteistyötä ulkomaisten oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen kanssa. Esimerkiksi kesällä 2010 opiskelijoita oli työssäoppimassa Kreetalla, Italiassa, Ruotsissa, Virossa ja Saksassa. Opiskelijavalinta Oppilaitokseen pyritään yhteishaussa. Hevostalouden perustutkintoon pyrkiville järjestetään pääsykoe toukokuussa. Maatalousalan perustutkintoon ei ole pääsykoetta. Opinnot kestävät peruskoulupohjalta kolme vuotta ja ylioppilailla 2 2,5 vuotta. Majoittuminen opiskelija-asuntolassa ja ruokailut koulupäivinä ovat maksuttomat. Opiskelijoilla on mahdollisuus myös kahden tutkinnon suorittamiseen siten, että lukiokurssit neljässä aineessa suoritetaan Siikajoen lukiossa päiväopetusryhmissä.

8 8 OPINTOMAAILMA 42 OPINTOMAAILMA Toiminnanjohtaja Leif Wikström, Suomen Konepäällystöliitto: Konepäällystökoulutuksesta mielenkiintoisiin tehtäviin Konepäällystökoulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua mitä moninaisimpiin tehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Valmistuneilla ammattilaisilla on sananmukaisesti maailma avoinna. Harva ala tarjoaa niin suuret mahdollisuudet valita tulevaisuuden työtehtäviä merenkulun, teollisuuden ja julkisen hallinnon palveluksessa, toteaa Suomen Konepäällystöliiton toiminnanjohtaja Leif Wikström Suomen Konepäällystöliitto on perustettu Tampereella 1906 mutta ensimmäinen jäsenyhdistys, nykyinen Helsingin Konemestariyhdistys perustettiin jo vuonna Uraa uurtavana liittona Suomen Konepäällystöliitto oli perustamassa STTK:ta kolmen muun liiton kanssa vuonna Konepäällystöliittoon kuuluu 28 jäsenyhdistystä, joiden jäsenmäärä on noin henkilöä. Liiton päättävä elin on liittokokous jonka toimikausi on neljä vuotta. Liittokokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja. Konepäällystöliiton jäsenistön toimintakenttä on monipuolinen: maalla, merellä ja ilmassa. Noin 40 prosenttia jäsenistöstämme työskentelee merenkulussa, mm. kauppalaivoissa, jäänmurtajissa, yhteysaluksissa, merivoimien ja rajavartiolaitoksen aluksissa ja luotsikuttereissa esimerkiksi alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina. Maapuolella jäseniämme työskentelee esimerkiksi energialaitoksissa sekä paperi- ja metalliteollisuudessa. Valtion palveluksessa jäsenkunta sijoittuu merenkulku-, rajavartio- sekä puolustuslaitoksiin, kuntatyönantajan palveluksessa sairaaloihin, voimalaitoksiin, lämpökeskuksiin sekä vesi- ja sähkölaitoksiin. Yksityissektorilla jäsenistöämme työskentelee esimerkiksi energiateollisuuden tehtävissä. Jäsenistöämme on kymmenissä ellei sadoissa erityyppisissä työtehtävissä, Suomessa ja ulkomailla, kertoo Wikström. Jäsenistönsä edun valvoja Wikströmin mukaan Konepäällystöliiton ensisijainen tehtävä on jäsenkunnan etujen valvominen työelämässä. Lisäksi liiton tehtäviin kuuluu jäsenkunnan sosiaalisten, ammatillisten ja taloudellisten etujen edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto tekee työ- ja virkaehtosopimuksia, osallistuu Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n toimintaan sekä osallistuu merenkulun kotimaisen ja kansainvälisen työ- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön valmistelutyöhön. Osallistumme aktiivisesti työ- ja virkaehtosopimusten laadintaan sekä niiden tulkintaan ja soveltamiseen työpaikoilla. Työelämän eri sektoreilla jäsenkuntaamme koskee noin 25 kollektiivisopimusta, joten niiden parissa riittää kyllä työtä. Tällä hetkellä ajankohtaisin asia on uusien työehtosopimusten solmiminen. Suomen Konepäällystöliitto on laajasti mukana kansainvälisissä eri kuljetusalojen järjestöissä vaikuttamassa jäsentensä työskentelyolosuhteiden parantamiseksi. Suomen Konepäällystöliitto kuuluu Maa-, Meri- ja Metsäalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassaan. Kiinteää yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa Suomen Konepäällystöliitto tekee kiinteää yhteistyötä alan koulutusorganisaatioiden kanssa. Konepäällystöliiton edustajat vierailevat säännöllisesti oppilaitoksissa Noin 40 prosenttia Suomen Konepäällystöliiton jäsenistöstä työskentelee merenkulussa, mm. kauppalaivoissa, jäänmurtajissa, yhteysaluksissa, merivoimien ja rajavartiolaitoksen aluksissa ja luotsikuttereissa esimerkiksi alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina. Konepäällystökoulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua mitä moninaisimpiin tehtäviin Suomessa ja ulkomailla, esimerkiksi merenkulun, teollisuuden ja julkisen hallinnon palveluksessa. Konepäällystöä työskentelee myös esimerkiksi energialaitoksissa sekä paperi- ja metalliteollisuudessa. Valtion palveluksessa jäsenkunta sijoittuu merenkulku-, rajavartio- sekä puolustuslaitoksiin, kuntatyönantajan palveluksessa sairaaloihin, voimalaitoksiin, lämpökeskuksiin sekä vesi- ja sähkölaitoksiin. keskustelemassa niiden johdon, opettajien ja opiskelijoiden kanssa, kertoo Leif Wikström. Nykyinen konemestareiden koulutus saadaan yleensä ammattikorkeakouluissa sekä jonkin verran toisen asteen oppilaitoksissa. Meripuolen sekä osittain maapuolen koulutusta järjestetään mm. Satakunnan, Kymenlaakson ja Turun ammattikorkeakouluissa sekä ruotsin kielellä Högskolan på Ålandissa, Aboa Mare on osa Turussa toimivaa merenkulkualan koulutusklusteria ja se kouluttaa merikapteeneita ja merenkulkualan insinöörejä ammattikorkeakoulussa ja vahtiperämiehiä ja vahtikonemestareita ammatti-instituutissa, sekä järjestää laajaa merenkulun kurssi- ja projektitoimintaa. Merenkulkualaan liittyviä oppilaitoksia ovat myös Rauman Ammattiinstituutti, Kotkan Ammatillinen Koulutuskeskus, Ålands Sjömansskola sekä Merenkulkualan Koulutus- ja Tutkimuskeskus. Konepäällystön tehtävissä puhutaan pätevyyskirjoista, jotka edellyttävät sopivan koulutuksen lisäksi myös 2-5 vuoden käytännön työkokemusta, tehtävästä riippuen. Suomen Konepäällystöliiton tavoitteena on pitää yllä ja kehittää kansainvälisestikin mitattuna korkeatasoista koulutusta. Kuulumme pohjoismaiseen Konepäällystöfederaatioon, jossa pohditaan myös koulutuskysymyksiä ja olemme todenneet, että suomalaisten ammattikorkeakoulujen järjestämä insinöörikoulutus on vähintään hyvää kansainvälistä tasoa. Korkeatasoinen koulutus on sekä yritysten ja julkisten organisaatioiden että työntekijöiden etu. Hyvällä koulutuksella pärjää missä vain. Alan ammattilaiset ovat haluttuja työntekijöitä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Meillä on hyvin koulutettua väkeä, joka osaa hommansa. Alan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät Leif Wikström toteaa, että alan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Kun joku lähtee alalle opiskelemaan, hänellä ei tule olemaan ongelmia työpaikan saannissa. Ammattilaiset pystyvät valitsemaan työpaikkansa ja vaikuttamaan myös työnsä sisältöihin. Pätevistä konemestareista on suorastaan huutava puute. Suomessa suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä merenkulussa tullaan tarvitsemaan selvästi enemmän konemestareita kuin oppilaitokset pystyvät kouluttamaan. Tämä on yrityksille suuri haaste, koska meidän alallamme pätevöityminen edellyttää myös vankkaa työkokemusta. Maapuolella tilanne on samankaltainen, mutta hieman helpommin tasattavissa, koska soveltuvaa koulutusta järjestetään useammissa oppilaitoksissa. Wikströmin mukaan alan vetovoimaisuuden lisääminen nuorten keskuudessa on erittäin tärkeää. Nykyiset koulutuspaikat pitäisi saada täyteen motivoituneita opiskelijoita, jotka tähtäävät tosissaan konemestarin uralle. Alalla tarvitaan henkilöitä, joilla on hyvän teknisen osaamisen lisäksi, tunnollinen mielenlaatu, monipuolinen kielitaito sekä hyvät sosiaaliset valmiudet. Ihmisten kanssa on hyvä tulla toimeen. Koulutuspaikkojen itseisarvoinen lisääminen ei ole ongelman ratkaisu, ensin olisi saatava olemassa olevien oppilaitosten koulutuspaikat täyteen ja lisätä niitä tarpeen mukaan. Konepäällystön kouluttaminen on arvokasta. Se edellyttää melkoisia teknisiä resursseja, koska siihen tarvitaan kalliita laitteita ja välineitä, joita muussa koulutuksessa ei käytetä. Myös oppilaitosten yhteistyön kehittäminen on mielestäni tarpeellista, että alan työvoiman saatavuus voidaan turvata. Merenkulun kotisivu on osoitteessa ja sieltä löytyy perustietoa merenkulusta ja sen toimijoista.

9 OPINTOMAAILMA 9 Ota loppukiri! Abi-kirjat auttavat tehokkaasti kertaamaan kaikki ylioppilaskokeessa tarvittavat taidot. Abin eloonjäämispaketit saat seuraaviin aineisiin: äidinkieli englanti ruotsi saksa ranska espanja pitkä matikka lyhyt matikka terveystieto kemia biologia maantiede historia yhteiskuntaoppi psykologia Kiri, kiri kirjakauppaan! otava.fi Hanki elämä työelämä. Skanska tarjoaa monia mahdollisuuksia sinulle, joka olet kiinnostunut hankkimaan työkokemusta opiskellessasi. Kun mietit jatko-opiskelupaikkaa, pidä mielessä Skanska ja sen tarjoamat eri koulutusmahdollisuudet. Skanska Oppiva-harjoitteluohjelma Oppiva-harjoitteluohjelma on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen eri alojen vuosikurssin opiskelijoille. Haku Oppiva-harjoitteluohjelmaan on vuoden vaihteessa, ja ohjelma käynnistyy loppukeväästä. Lue lisää osoitteesta Oppisopimus Skanskalla Skanskalla voit suorittaa rakennusalan perustutkinnon oppisopimuksella. Ohjelma on suunnattu erityisesti vuotiaille, joilla on jo jonkin verran työkokemusta, mutta ei rakennusalan koulutusta tai tutkintoa. Oppisopimusharjoittelun työssä oppiminen tapahtuu joko talorakentamisen tai maa- ja ympäristörakentamisen työmaalla pääkaupunkiseudulla. Seuraavasta oppisopimusmahdollisuudesta tiedotetaan Skanskan sivuilla Seuraa Skanskaa myös Facebookissa:

10 10 OPINTOMAAILMA Raahen seudun lukiot yhdistävät luokkahuoneensa Raahen seudun lukiot Raahessa, Pyhäjoella, Siikajoella ja Vihannissa ovat tiivistäneet yhteistyötään. Lukioissa on otettu käyttöön opetustekniikka, joka mahdollistaa oppituntien siirtämisen lukiosta toiseen. Luokkahuoneiden yhdistämisen mahdollistava tekniikka on käytössä kaikissa lukioissa. Opettaja ja opiskelijat näkevät ja kuulevat toisensa videoneuvottelulaitteiden avulla ja yhteinen taulu on kaikkien nähtävillä. Lukioilla on yhteiset aikataulut ja oppitunnit järjestetään samaan aikaan kaikissa lukioissa. Yhteisiä kursseja yli 30 ja kaikissa lukioissa voi opiskella useita valinnaisia kieliä (saksa, ranska ja venäjä). Luokkahuoneiden yhdistäminen on yhteistyön perusidea: opettaja on tunnilla läsnä vaikka opettaakin eri koululta. Opiskelijat eivät opiskele yksin vaan muiden lukioiden opiskelijoiden kanssa. Pieniä opiskelijaryhmiä yhdistämällä vuorovaikutteisuus säilyy välimatkasta riippumatta. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Pienen lukion opiskelijat saavat ison lukion kurssitarjottimen ja suuren lukion opiskelijoilla on lisää vaihtoehtoja opintopolkunsa toteuttamiseen. Opiskelu on rentoa yhteistyötä, ei passiivista opetuksen seuraamista. Se sopii mainiosti itsenäisille ja tavoitteellisille opiskelijoille, he ottavat enemmän vastuuta opinnoistaan, luottamus lisääntyy ja tekniikan käyttöön tottuu nopeasti. Muiden lukioiden opiskelijat tulevat tutuksi yhdessä opiskellessa. Tekniikkaa on riittävästi ja tilat ovat viihtyisät. Raahen seudun lukioiden yhteiset sivut osoitteessa: Vihanti Raahe Siikajoki Pyhäjoki Tasokasta perusopetusta, kiehtovia erikoiskursseja Joustavaa opiskelua ja pienet opetusryhmät Seutulukio vahvistaa valinnaisuutta entisestään Tykit ja muu av-kalusto opetuksen mausteena Leppoisa ilmapiiri sekä kivat kaverit ja opet Lukuisia elämyksiä ja aktiivinen oppilaskunta Ilmainen kuljetus ja ruokailu & läppärit lukioon tuleville Tuttu ja turvallinen Vihannin lukio on lähellä kotia ja lähellä nuorta. Pienlukiona se tukee jokaista lukiolaistaan yksilöllisesti ja antaa kaikille hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin. Pätevät opettajat takaavat laadukkaan opetuksen. Yhdessä mukavat opiskelijat ja opettajat tekevät lukiostamme viihtyisän työympäristön. Rauhallinen leppoisa ilmapiiri Ajanmukainen varustus ja viihtyisät tilat Runsaasti valinnaiskieliä: ranska, saksa, venäjä ja taideaineiden kursseja ilmaisutaidossa, kuvataiteessa ja musiikissa Tukea oppimisvaikeuksien voittamiseen Projekteja, matkoja ja leirikoulutoimintaa Aktiivinen oppilaskuntatoiminta Näytelmiä, musiikkiesityksiä ja taidenäyttelyitä Yhteistyötä seutukunnan muiden lukioiden ja Raahe-opiston kanssa Raahen lukiossa opiskelee noin 350 opiskelijaa. Lukion kurssitarjonta antaa mahdollisuuden laajan yleissivistyksen hankkimiseen. Lukiossa voi opiskella useita valinnaisia kieliä (saksa, ranska ja venäjä). Mielenkiintoisilla kuvataiteen, musiikin ja ilmaisutaidon kursseilla opiskelija voi kehittää luovuuttaan. Lisäksi lukiossa on yleensä vuosittain tarjolla projekteja ja matkoja opiskelun oheen. Koulun nykyaikaisissa tiloissa vallitsee rauhallinen ja leppoisa opiskeluilmapiiri. Kevät- talvi- ja jatkovaelluskurssi Ratsastus- ja hevosenhoitokurssit Aine- ja kulttuuriretket Ilmainen koulukuljetus Mahdollisuus asua maaseutuoppilaitoksessa, jossa hevoselle tallipaikka Siikajoen lukio on pieni, kuitenkin Raahen seutukunnan toiseksi suurin lukio. Oppitunnit ovat klo , niinpä koulupäivä ei ole kohtuuttoman pitkä. Opiskelu lähilukiossamme säästää aikaa ja rahaa, lisäksi tarjoamme ilmaisen koulukuljetuksen. Erikoisuuksiamme ovat syksyn ja talven retkeilykurssit sekä ilmaiset ratsastus- ja hevosenhoitokurssit. Samassa rakennuksessa toimii uusittu ja viihtyisä pääkirjasto. Yhteisöllisyydestä kertoo kotisivujemme osoite: Lukio ilman pulpetteja. Teemme omaa mediaa. Kuulumiset -lehti Lukio matkustaa eurooppalaisiin suurkaupunkeihin, Sveitsiin hiukkasfysiikkaa oppimaan. Toisen vuosikurssin opiskelijat järjestävät Pyhäjoen syysmessut. Yrittäjyyttä loistavassa muodossa. Pakollisten kurssien oppikirjat ilmaiseksi. Pienet opetusryhmät, paljon tukikursseja kielissä. Uudet läppärit ovat suuressa suosiossa. Valkolakki pitää ovet avoinna. Koulutus on miehen/naisen paras turva. Koulutuksesta maksetaan edelleen kunnon korvaus. Ylioppilastutkinto on investointi, josta riittää hyötyä vuosikymmeniksi. Opiskelija on työelämässä vielä luvulla. Kai sinä älyät huolellisesti kouluttaa itsesi? Pyhäjoen lukio tarjoaa siihen upeat mahdollisuudet.

11 OPINTOMAAILMA 11 Saamelaisalueen koulutuskeskus monialainen ja monikulttuurinen oppilaitos Saamelaisalueen koulutuskeskus, Sámi oahpahusguovddáš, on monialainen ja monikulttuurinen oppilaitos, joka järjestää koulutusta saamelaisalueen tarpeisiin ja edistää saamelaiskulttuuria. koulutuskeskuksen toiminnan painopisteet ovat saamelaisalueelle tärkeiden elinkeinojen ja kulttuurin tukemiseen tarkoitetuissa koulutuksissa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on mahdollisuus opiskella moneen ammattiin. Tutkinnon voi suorittaa ammatillisissa perustutkinnoissa tai ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Perustutkinnoissa ja yleissivistävillä linjoilla opiskelee noin 150 opiskelijaa. Lisäksi erilaiseen saamelaiskulttuuriin, kieleen, käsityöhön ja poronhoitoon liittyvillä kursseilla opiskelee useampia satoja ihmisiä vuosittain. Koulutuskeskus järjestää myös aikuisten ammatillista lisäkoulutusta. Toimintaa Inarissa, Ivalossa Hetassa ja Kaamasessa Saamelaisalueen koulutuskeskuksella on neljä toimipaikkaa. Pääpaikka on Inarissa, jossa koulutetaan saamenkäsityön artesaaneja. Oppilaitos järjestää Inarissa myös matkailualan ammatillista koulutusta, yleissivistävää koulutusta saamen kielen ja kulttuurin, median sekä korkea-asteen linjoilla. Ivalossa on hotelli- ja ravintola-alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn sekä sosiaali- ja terveysalan kolmivuotista perustutkintokoulutusta. Enontekiön Hetassa on tiloja saamelaiskulttuurikoulutukselle ja työpajatoiminnalle. Kaamasen Toivoniemeen on keskitetty luonnonvara-alan koulutus eli luonto- ja ympäristöalan perustutkintokoulutus, eräopaskoulutus ja porotalousalan kurssit. Kaamasessa toimii myös opetusteurastamo sekä poronlihan jatkojalostus- ja nahkojen käsittelytilat. Inari on matkailun opiskelulle erinomainen ympäristö Inari tarjoaa matkailun opiskelulle erinomaiset olosuhteet. Täällä on uudet tilat, erikoislaatuinen opiskeluympäristö ja ympärillä kehittyvä Inarin kylä, jossa on virkeää matkailutoimintaa palveluineen ja kulttuuritapahtumineen, kertoo matkailulinjan opettaja Irma Lehtola Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Matkailupalvelujen koulutusohjelmasta valmistuu matkailupalvelun tuottajia. He ovat monitoimisia matkailualan työntekijöitä. Tavoitteena on kouluttaa saamelaisalueen tarpeisiin matkailuosaajia. Koulutus painottuu paikallisiin asioihin ja paikalliseen kulttuuriin. Pohjois-Lapin alue tulee opiskelijoille monella tavalla tutuksi. Matkailualan opiskelijat perehtyvät matkailupalveluihin sekä matkailun toimintaympäristöihin ja verkostoihin Pohjoiskalotilla, Suomen saamelaisalueella ja Pohjois-Lapissa lähi- ja verkko-opiskelussa, työssä oppien, opetusmatkoilla, yritysten ja yhteisöjen kanssa toteutettavien tapahtumien ja projektien kautta. Ainutlaatuinen matkailualan oppimisympäristö Suomessa Lähiopetus tapahtuu uuden ohjelmapalvelukodan opetustiloissa Inarissa. Kota on ainutlaatuinen matkailualan oppimisympäristö Suomessa. Matkailun opetus siirtyi viime syksynä Inariin. Päärakennuksen viereen rakennettiin kotarakennus, joka sai nimen Lassinkota, joka on saanut nimensä entisen rehtorin Lassi Valkeapään mukaan. Siellä voidaan toteuttaa opetusta ruoanvalmistuksesta lähtien. Opiskelijat ovat kansainvälistä väkeä: suomalaisten lisäksi täällä on venäläisiä ja yksi tšekki. Tunnemme opiskelijamme henkilökohtaisesti. Saamelaiskulttuuri näkyy matkailukoulutuksen sisällössä. Opiskelijoille järjestetään saamen kielen ja kulttuurin opetusta, paikalliset tapahtumat, kulttuurikohteet, matkailuyritykset ja elinkeinoelämä tulevat tutuiksi. Kolmen vuoden koulutukseen sisältyy vähintään 20 viikkoa työssäoppimista eri yrityksissä. Opiskelijoille työssäoppiminen on innostava asia, on hyvä tutustua konkreettisesti alan töihin ja yrittäjien näkemyksiin jo opiskeluaikana. Toisaalta matkailu on kansainvälinen ala, joten opiskelijamme perehtyvät kansainväliseen markkinointiin ja koulutuskeskus tekee kansainvälistä matkailuyhteistyötä: Esimerkiksi tänä keväänä lähdemme koko ryhmän kanssa Venäjälle, Nenetsiaan ja tutustumme sikäläiseen matkailuun. Matkapalvelun tuottajat sijoittuvat esimerkiksi erilaisiin matkailun neuvontatehtäviin, ohjelmapalveluyrityksiin, myyntitehtäviin ja hotelli- ja ravintolayrityksiin. Alalla tarvitaan monipuolista osaamista ja kykyä hoitaa erilaisia tehtäviä. Matkailualan työllistymisnäkymät Lapissa ovat hyvät. Kyllä täällä ammattilaisille töitä riittää. matkailu on sesonkityötä, joten valmistuville ei välttämättä löydy heti vakinaista työpaikkaa. Pitää valmistautua ja sopeutua työskentelyyn eri tehtävissä ja eri paikoissakin. Nuorempana haaveilin, että olisin talvet Lapin hangilla, menisin kesäksi Savonlinnaan, joka on virkeä kesäkaupunki ja viettäisin rospuuttoajat Espanjan lämpimissä. Inarinsaamea kannattaa tulla opiskelemaan Inarinsaamea kannattaa tulla opiskelemaan. Uuden kielen oppiminen on aina rikkaus, oli se sitten pieni tai suuri kieli. Inarissa voi myös tutustua monipuolisesti saamelaiskulttuuriin, kertoo Iiris Mäenpää, joka opiskelee Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa inarinsaamen kieltä ja kulttuuria. En ennen opintojen aloittamista osannut inarinsaamea juuri sanaakaan. Kiinnostus lähti sukutaustasta; isoisäni äidinkieli on saamenkieli ja halusin oppia oman suvun kieltä. Olen kotoisin Inarista mutta asuin yhdeksän vuotta muualla ja tulin viime syksynä takaisin tänne. Kulutuskeskuksessa olen viihtynyt SAKK Tervetuloa hyvin; opinnot ovat vastanneet odotuksiani, täällä on ystävällisiä ihmisiä ja mukava opiskeluympäristö. Inarinsaamen opiskelijoita on 13 ja lisäksi 12 pohjoissaamen opiskelijaa. Opiskeluryhmät ovat sopivan kokoisia ja opiskelijoissa on eri-ikäisiä ihmisiä. Koulutus on tarkoitettu kaikille inarinsaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle inarinsaamen kielen alkeista, joten aiempia saamen opintoja ei vaadita. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä inarinsaame. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä inarinsaamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Koulutus kestää vuoden ja on laajuudeltaan 40 opintoviikkoa. Koulutus koostuu pääasiassa inarinsaamen kielen ja kulttuurin opinnoista ja niiden lisäksi on yhteisiä ja vapaasti valittavia opintoja. Opintoihin sisältyy myös opintomatkoja ja kieliharjoittelua. Opintoihin kuuluu monenlaisia kieliopintoja, kielen tutkimusta, kirjallisuutta, saamelaiskulttuurin tuntemusta ja ilmeisesti myös kääntämisopintoja. Tämä koulutus on suunniteltu yhdessä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa ja se vastaa instituutin inarinsaamen perusopintoja. Kulttuuriopinnoissa tutustumme saamelaisalueen historiaan, saamelaiskäsitöihin, ruokakulttuuriin sekä elinkeinoihin. Kulttuuri on niin sidoksissa kieleen, että kielentunneillakin kulttuuri on koko ajan läsnä. Iiris Mäenpää kertoo, että aikoo jatkaa inarinsaamen opintoja. Opiskelen Tampereen yliopistossa matematiikan aineenopettajaksi ja ajattelin, että saisin inarinsaamesta myös opetettavan aineen. Kaikki kolme saamenkieltä ovat pieniä kieliä, mutta ainakin inarinsaamen kohdalla tilanne näyttää valoisammalta. Puhujia on tullut koko ajan lisää ja nyt on jo inarinsaamea äidinkielenään puhuvia lapsia. Aktiivisen kielenelvytyksen kautta inarinsaamen asema on kehittymässä paremmaksi. aitojen taitojen juurille Saamelaisalueen koulutuskeskukseen - opiskelemaan taitajaksi työelämään! Ammatillinen perustutkintokoulutus (yhteishaussa) - Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov, poronhoitaja ja luonto-ohjaaja - Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, 120 ov, artesaani - Matkailualan perustutkinto, 120 ov, matkailupalvelujen tuottaja - Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 120 ov, kokki - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 120 ov, lähihoitaja Haku yhteishaussa osoitteessa: Saamen kielen ja kulttuurin koulutus, haku suoraan koululle mennessä - Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin koulutus - Inarinsaamen kielen ja kulttuurin koulutus - Koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus - Medialinja Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon valmistava koulutus haku suoraan koululle PL 50, Menesjärventie Inari Puh/Tel,

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Pohjois-Suomi 4 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Pohjois-Suomi 5 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Länsi-Suomi 2/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Länsi-Suomi 2/2012 Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Valitse nyt oikein, niin voit valita jatkossakin! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä

Lisätiedot

Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Levikki Länsi-Suomi 2/2010 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Etelä-Suomi 2 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Sisä-Suomi 3/ 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Itä-Suomi 4/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2014 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Länsi-Suomi 2 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Etelä-Suomi 1/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Etelä-Suomi 1/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2012 Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Valitse nyt oikein, niin voit valita jatkossakin! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Päivä amiksessa. Mitä PERUSKOULUN jälkeen? Mirella haluaa LÄHIHOITAJAKSII Vili ryhtyi YRITTÄJÄKSII. Ammattiosaaja.fi

Päivä amiksessa. Mitä PERUSKOULUN jälkeen? Mirella haluaa LÄHIHOITAJAKSII Vili ryhtyi YRITTÄJÄKSII. Ammattiosaaja.fi ERIKOISJULKAISU AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA NUORILLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Päivä amiksessa Ammattiosaaja.fi Mitä PERUSKOULUN jälkeen? Mirella haluaa LÄHIHOITAJAKSII Vili ryhtyi YRITTÄJÄKSII Pääkirjoitus

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Keski-Suomi 3 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

NUORET ammattiosaajat töihin. Presidentti Sauli Niinistö. Kilpailuvalmennuksesta ammattitaitoa Koulutuspaketissa yli 100 ammattia

NUORET ammattiosaajat töihin. Presidentti Sauli Niinistö. Kilpailuvalmennuksesta ammattitaitoa Koulutuspaketissa yli 100 ammattia ERIKOISJULKAISU AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄLLE JA OPPILAITOKSILLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Presidentti Sauli Niinistö NUORET ammattiosaajat töihin Oppisopimuksessa kaikki voittavat Vili Heiskanen

Lisätiedot

Ammattiosaaja. Ammatillisesta avaimet tulevaisuuteen TAMMIKUU 2007. www.ammatillinenkoulutus.com. Ammateissa riittää vaihtoehtoja -

Ammattiosaaja. Ammatillisesta avaimet tulevaisuuteen TAMMIKUU 2007. www.ammatillinenkoulutus.com. Ammateissa riittää vaihtoehtoja - ammattiosaaja 0 Erikoisjulkaisu ammatillisesta koulutuksesta NUORILLE Ammattiosaaja www.ammatillinenkoulutus.com TAMMIKUU 2007 Ammatillisesta avaimet tulevaisuuteen Ammattiosaajia tarvitaan Japanin MM-kilpailut

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Etelä-Suomi 1 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

OTA NÄYTE JA TIEDÄT ENEMMÄN

OTA NÄYTE JA TIEDÄT ENEMMÄN MAA- JA METSÄTALOUSMAAILMA 1 Mikkeli 1/2010 Maatalous-extra Lohjantie 228, 52100 Anttola Kattotuolit kehät Väli- ja alapohjapalkit NR-rakenteet Myynti ja suunnittelu: (015) 660 290, fax (015) 660 291 myynti@napalkki.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa...8

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä www.sasky.fi. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Taitoa työelämään - osaamista tulevaan

Sastamalan koulutuskuntayhtymä www.sasky.fi. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Sastamalan koulutuskuntayhtymä Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Taitoa työelämään - osaamista tulevaan 2011 Sisältö Pääkirjoitus s. 3 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittisten yksikkö Liiketalouden

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2011-2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana 5/2011 Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 10 12 Uuden Insinööriliiton ja Sanoma Magazines Finlandin tuore yhteistyösopimus avaa uuden ajan jäseneduissa.

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot