Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja :15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.10.2012 16:15"

Transkriptio

1 i pöytäkirja :15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset... 5 Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, YKV... 6 Seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, YKV... 8 Lahden kaupungin Ahtialan kylässä sijaitsevan Kotipenttilä-nimisen tilan, Rnro 1:141, myyminen, YKV Krematorion uudisrakennusinvestointi Inkerin ev.lut. kirkon Kazanin seurakunnan kirkkohankkeen avustaminen vuosina Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteiden vahvistaminen vuodelle Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelman hyväksyminen vuosille ja kirkon ympäristödiplomin hakeminen Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen... 29

2 Sivu 1 Aika klo Paikka Seurakuntatalon seminaaritila, Kirkkokatu 5, 2. krs Läsnä Pelkonen Heikki, Launeen seurakunnan kirkkoherra, puheenjohtaja Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja Kotinurmi Reino Mantere Leena Nieminen Erkki Nieminen Tapio Pohjolainen Terttu Vahter Merja Vikman Keijo Falk Sonja, Tuija Kivistön varajäsen Ahtela Markku, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sarikka Hannu, hallintojohtaja, esittelijä Nevalainen Marja-Helena, hallintosihteeri, sihteeri Hämäläinen Miika, Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherra Keisanen Pentti, Salpausselän seurakunnan kirkkoherra Leinonen Ilmo, Joutjärven seurakunnan vt. kirkkoherra Kutsuttuna Poissa Isotalo Ritva, talouspäällikkö Jalava Markku, viestintäpäällikkö Rantanen Riitta, kiinteistöpäällikkö Kivistö Tuija Manninen Aarre, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja n vakuudeksi Heikki Pelkonen Marja-Helena Nevalainen on tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 29. lokakuuta 2012 Leena Mantere Tapio Nieminen on nähtävänä hallintotoimistossa, Kirkkokatu 5, 4. krs, työpäivinä klo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän ilmoitustaululla klo Todistaa viran puolesta: Marja-Helena Nevalainen

3 Sivu Järjestäytymisasiat Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hartauden aluksi veisattiin virsi 172, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Johanneksen evankeliumin 13. luvusta kuluvan viikon tekstin. Puheenjohtaja totesi, että on YK:n päivä ja kuluvalla viikolla vietetään Vastuuviikkoa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18. artiklan mukaan: Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja. Yli puolet maailman väestöstä elää olosuhteissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan tuhoisin seurauksin. Näitä loukkauksia tapahtuu myös Suomessa, mutta niistä ei juurikaan puhuta julkisuudessa. Vakavat uskonnonvapausrikkomukset ja niihin liittyvät vaino ja sietämättömät tilanteet lähtömaissa aikaansaavat pakolaisuutta. Monet tämän päivän pakolaisista ovatkin liikkeellä uskontoperäisen vainon tai syrjinnän takia. Useat pakenevat henkensä kaupalla toivoen saavansa apua Euroopasta tai muista teollisuusmaista. Vakaumuksensa tähden pakenevat löytävät harvoin myötätuntoa vastaanottavista maista ja turvapaikan saaminen vainon perusteella on vaikeaa. Moni kehitysmaasta pakeneva jää kuitenkin alueen sisäiseksi pakolaiseksi kuormittaen köyhän valtion kehitystä entisestään. Kehitysmaihin jääneiden pakolaisten tilanne voi olla hankala, koska vastaanottavalla paikkakunnalla ei välttämättä ole resursseja pakolaisten auttamiseksi. Pakolaisuus on oire kehitystavoitteiden epäonnistumisesta ja ratkaiseva kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien toteutumisen este. Uskonnonvapausloukkaukset ovat usein vakavia ja niissä piilee laajoja turvallisuusuhkia. Uskonnonvapauden edistäminen on välttämätöntä kestävän kehityksen ja demokratian saavuttamiseksi, köyhyyden vähentämiseksi sekä kriisien ennaltaehkäisemiseksi. Uskonnonvapauden ja muiden ihmisoikeuksien kunnioitus takaa rauhanomaisen elämän, olot, joista ei ole tarvetta paeta, ja joissa kestävä kehitys on mahdollista. Puheenjohtaja onnitteli yhteisen kirkkoneuvoston puolesta yrittäjä Tapio Niemistä Keraplast Oy:lle myönnetystä valtakunnallisesta yrittäjäpalkinnosta ja toivotti toiminnalle siunausta. Puheenjohtaja totesi, että kirkon nelivuotiskertomus nimeltä Haastettu kirkko on juuri ilmestynyt. Kirjassa on paljon asioita, joita voisi nostaa esille ja kirjan nimikin viittaa tilanteeseen, jossa kirkko elää.

4 Sivu Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely Tuija Kivistö oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä oli kutsuttu kokoukseen. Kaikki muut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet olivat paikalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ntarkastajien valitseminen Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Leena Mantere ja Tapio Nieminen. Merkitään tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 29. lokakuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä n tarkastajiksi valittiin Leena Mantere ja Tapio Nieminen. Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 29. lokakuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys. esitys Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys. Käsittely Päätettiin lisäksi käsitellä kokouksen lopussa salaiselta esityslistalta viranhaltijoiden salassa pidettävät päätökset. esitys hyväksyttiin muutettuna.

5 Sivu Ilmoitusasiat Talousarvion toteutuminen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuluvan talousarviovuoden aikana. Hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän talousarvion toteutumavertailut ja investointiosan toteutuma tilanteesta ovat esityslistan liitteenä nro Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston tarkistettu kokousaikataulu keväälle 2013 esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi kevään 2012 kokousaikataulun. Kirkkolain (KL 10:2.2) mukaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkojärjestyksen (KJ 8:2) mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kokoussuunnitelmaa tarkistettiin siten, että tammikuussa pidetään yhteisen kirkkovaltuuston kokous. Kevään 2013 kokousaikataulu on siten seuraava: Yhteinen kirkkovaltuusto to klo ke klo ke klo ke klo Yhteinen kirkkovaltuusto ke klo ke klo Yhteinen kirkkovaltuusto ti 7.5. klo ke klo ke klo esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 Sivu Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan : - hyväksyä vuodelle 2012 esitetyt talousarvion muutokset, jonka jälkeen rahoituslaskelman osoittama toiminnan ja investointien nettorahavirta on ,00 euroa, - hyväksyä vuoden 2012 talousarvion investointiosaan euron määrärahan Metsäpellon seurakuntakodin vesikatteen uusimiseen, - hyväksyä äänestyksen tuloksena Joutjärven kirkon urkuihin liittyvän lisähankinnan otettavaksi huomioon suunnittelukauden talousarviotyöskentelyssä, - vahvistaa Lahden seurakuntayhtymän veroprosentiksi 1,50 % vuodelle 2013, - muuttaa Mustankallion hautausmaan D2 arkkuhautaosaston arkku- ja uurnahautaosastoksi ja esittää hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, - muuttaa Levon hautausmaan B03 arkkuhautaosaston uurnahautaosastoksi ja esittää hautausmaakaava ja osaston käyttösuunnitelma Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, - säilyttää lasten arkkuhautaosaston B04 historiahautaosastona, - laajentaa Levon hautausmaan D02 ja D03 veteraanien arkkuhautaosastoja yhdellä lisärivillä ja esittää hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, - laajentaa Levon hautausmaan A7UM veteraanien uurnametsäosastoa ja esittää hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, - vahvistaa Lahden seurakuntayhtymän hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut alkaen yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti ja merkitä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamat hautausmaksut vuodelle 2013 ja hinnastojen soveltamisohjeen. esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset ja ryhtyy toimenpiteisiin niiden täytäntöön panemiseksi. Muutoksenhaku esitys hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto

7 Sivu Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, YKV D/273/ /2012 Hautainhoitorahaston talousarvioesitys vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille on esityslistan liitteenä nro 2. Hoitosopimusten lukumääräksi vuodelle 2013 arvioidaan noin kpl ja ne koskevat noin hautapaikkaa. Haudanhoitomaksut vahvistettiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2012, 104 ). Kaikkia haudanhoitomaksuja tarkistettiin 3 %:lla. Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarviossa toimintamenot ovat euroa. Toimintatuloiksi on arvioitu euroa ja ne kattavat toimintamenot ja toimintakatetta jää euroa. Pääosa menoista on henkilöstömenoja, jotka ovat yhteensä euroa. Samat kausityöntekijät tekevät sekä hautainhoitorahaston että seurakuntayhtymän hautatoimen töitä. Hautainhoitorahaston osuus työmäärästä on ollut 50 %. Kausityöntekijöiden osuus hautainhoitorahaston henkilöstömenoista on 71 %. Hautainhoitorahaston omistamista osakehuoneistoista kertyy vuokratuottoa euroa. Rahoitustuotoiksi on arvioitu euroa. Vuosikate on euroa ja poistot euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu euron ylijäämä. Hautainhoitorahaston edellisten vuosien alijäämä taseessa on ,50 euroa. Ongelmana on ns. hoitovajeen kattaminen eli hautainhoitorahaston varat eivät tällä hetkellä riitä tulevien vuosien hoitovastuiden kattamiseen. Hoitovastuuvaje oli ,29 euroa vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Vuoden 2012 tilinpäätösennuste esitetään kokouksessa. Ensi vuodelle on suunniteltu investointeja euron arvosta. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on euroa, joten hautainhoitorahaston kassavarat kasvavat tällä summalla. Asian valmistelijat: Sirpa Alanne, Ritva Isotalo, esitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksytään hautainhoitorahaston talousarvioesitys vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille talousarviotyöskentelyn pohjaksi esityslistan liitteen nro 2 (pöytäkirjan liite nro 2) mukaisesti.

8 Sivu Käsittely Hallintojohtaja esitteli hautainhoitorahaston tilinpäätösennusteen vuodelle 2012 ja tuloslaskelman vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Hautaustoimi, taloustoimisto

9 Sivu Seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, YKV D/118/ /2012 Lahden seurakuntayhtymän eri työyksiköiden esityksistä koottu talousarvioesitys vuodelle 2013, sen perustelut sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille on valmisteltu yhteisen kirkkoneuvoston talousarviokäsittelyä varten. Talousarvion valmistelu on perustunut seurakuntayhtymän uuden strategian tavoitteisiin sekä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan (2/2012, 11 ) vahvistamiin vuoden 2013 talousarvion kokonaiskehykseen ja toiminnan painopisteisiin. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokonaiskehykseksi seuraavat ulkoisen tuloslaskelman tunnusluvut: toimintatuotot euroa toimintakulut euroa verotulot euroa vuosikate euroa Investointien kokonaismääräksi vahvistettiin enintään euroa. Vuoden 2013 toiminnan keskeisiksi painopistealueiksi yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Ehkäisemme syrjäytymistä 2. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu Valmistelu aloitettiin keväällä, kun yhteinen kirkkovaltuusto määritteli toiminnalle painopistealueet ja taloudelle kehysluvut toukokuussa 2012 pidetyssä kokouksessaan. Sen jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto määritteli toukokuussa työalakohtaiset määrärahakehykset ja antoi työmuodoille tehtäväksi laatia suunnitelmat mennessä. Yksiköiden suunnitelmat on koottu taloustoimistossa ja johtoryhmä on valmistellut talousarviota , ja pidetyissä kokouksissa. käsittelee virkamiesten valmisteleman toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Ennen yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyä on talousarviosta ja toimintaja taloussuunnitelmasta pyydettävä seurakuntaneuvostojen lausunnot (KJ 10:14,1).

10 Sivu Seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien talousarvioesityksen valmistelua koskevat pöytäkirjaotteet ovat nähtävillä kokouksessa. Talousarvioesitys vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ovat esityslistan erillisenä liitteenä. Seurakuntayhtymän strategiset linjaukset ja tavoitteet Vuonna 2010 vahvistetun strategian mukaisesti keskeiset kolme toiminnan painopistettä ovat: 1) hengellisen elämän vahvistaminen, 2) seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen, ja 3) vastuun kantaminen. Sen lisäksi on määritelty kolme strategista toimintatapaa painopisteiden toteuttamiseksi ja ne ovat: 1) yhteistyö ja johtaminen, 2) viestintä luo vuorovaikutusta ja verkostoja, ja 3) hyvä taloudenpito luo edellytyksiä toiminnalle. Toiminnan suunnittelu kaikissa yksiköissä tehdään niin, että strategian mukaisia painopisteitä toteutetaan vuosittain ja toteutuksessa käytetään valittuja toimintatapoja. Yleisiä havaintoja talousarviosta Nyt tehdyn talousarvioesityksen mukaan tulot ovat 3,7 milj. euroa (+ 3,9 % verrattuna vuoden 2012 talousarvioon). Toimintamenot ovat 19,0 milj. euroa (+ 2,2 %) ja vuosikate 1,9 milj. euroa. Vuoden 2012 tilinpäätösennuste esitetään kokouksessa. Niin tulot kuin menotkin ylittävät yhteisen kirkkovaltuuston asettamat kokonaiskehykset. Ylitys on molemmissa euroa, joten menojen ylitys katetaan tuloilla. Henkilöstömenot ovat 63,6 % toimintamenoista (64,4 % kuluvan vuoden talousarviossa). Henkilöstömenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä n euroa suuremmat kuin vuoden 2012 talousarviossa. KirVESTES:n mukainen yleiskorotus on alkaen 1,9 %, josta 0,5 % käytetään paikallisena järjestelyeränä. Järjestelyerä voidaan käyttää tehtäväkohtaiseen ja/tai harkinnanvaraiseen henkilökohtaiseen palkanosaan. Varsinaisiin palkantarkistuksiin on tarkoitettu 1,5 % ja sen vuosivaikutus 2013 on 1,1 %. Nykyinen KirVESTES on voimassa asti. Verotuloiksi vuonna 2013 on arvioitu yhteensä 18,4 milj. euroa, joka on keväällä asetetun kehyksen suuruinen. Talousarviossa on varattu euron määräraha tilapäisten viranhaltijoiden palkkausmenoja varten. Tilapäisiä viranhaltijoita tarvitaan pääasiassa rippikoululeirien ja seurakuntien muiden kesäajan leirien toteuttamiseen.

11 Sivu Tilasuunnitelma Kiinteistötoimen tavoitteena on mm. tilojen tehokas käyttö, energiataloudelliset ratkaisut tilojen lämmityksessä ja yhteistyössä hautaustoimen kanssa hautausmaiden rakennusten kunnossapito ja kehittäminen. Kiinteistötoimen toimintamenot ovat talousarviossa euroa ja ne ylittävät kehyksen eurolla. Ylitys saadaan katettua lisääntyneillä vuokratuloilla. Kiinteistöjen ylläpitokorjauksiin on varattu euroa, kun oikea tarve on lähes euroa. Vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä kutakin työyksikköä pyydettiin liittämään talousarvioesitykseensä oma tilasuunnitelmansa, jossa otettiin kantaa siihen, mistä toimitilastaan työyksikkö on valmis luopumaan. Kiinteistötoimisto selvitti toteutuneita käyttöasteita ja johtoryhmässä pohdittiin vähiten tarpeellisia ja eniten ylläpitoinvestointeja vaativia toimitiloja. Myyntejä ja vuokraamisia pidettiin välittömästi tarpeellisina toimenpiteinä. Myyntikohteina nousivat esille seuraavat toimitilat: Metsäpellon seurakuntakoti, keskustan seurakuntakoti Rautatienkadulla, Nikkilän seurakuntakoti, Tenavatonttilan toimitila, Riihelän seurakuntakoti, Kasakkamäen seurakuntakoti ja Harjunalustan seurakuntakoti. Näistä toimitiloista keskustan seurakuntakotia Rautatienkadulla oli jo myyty aktiivisesti, mutta kauppoja ei ollut vielä syntynyt. Kauppoja ei ole syntynyt myöskään kuluvan vuoden aikana. Metsäpellon seurakuntakodin osalta tuli selvittää kiinteistön jalostusmahdollisuudet mm. osittaiseen vuokrakäyttöön. Tässä onnistuttiinkin ja kesällä 2012 solmittiin vuoden mittainen sopimus Metsäpellon seurakuntakodin alakerran vuokraamisesta Lahden kaupungille. Vapaudenkatu 6:ssa tiivistettiin omia toimintoja pienempiin tiloihin ja näin saatiin yksi kerros tyhjäksi ja vuokratuksi ulos. Kiinteistöjen ylläpitoon tarvittavia toimintamenoja on edellä mainittujen välittömästi tarpeellisten toimenpiteiden jälkeen arvioitava pidemmällä tähtäimellä kokonaisuudessaan. On otettava kantaa siihen, kuinka paljon pystytään käyttämään toimipaikkaverkoston ylläpitämiseen rahaa ja sen jälkeen valittava, missä ja minkälaisissa tiloissa toimintaa harjoitetaan. On tarpeen päivittää seurakuntayhtymän kiinteistösuunnitelma (ent. kiinteistöstrategia) siten, että muuttuneen taloudellisen toimintaympäristön vaikutus otetaan huomioon.

12 Sivu Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnittelua on tehty määrätietoisesti vuodesta 2005 asti. Tavoitteena on ollut vähentää 5 henkilötyövuotta vakinaisessa palveluksessa olevaa työvoimaa vuosittain henkilöstömenojen vähentämiseksi. Strategiassa on määritelty tavoitteeksi saavuttaa henkilöstömenoissa kaikkien seurakuntien keskimääräinen taso suhteessa kaikkiin toimintamenoihin. Vuonna 2011 toteutui 1,95 henkilötyövuoden vähennys. Toteuma jäi keskimääräistä pienemmäksi sen vuoksi, että Levon Viherkeskus Oy:n toiminnan päätyttyä seurakuntayhtymän palvelukseen palasi kolme vakituista työntekijää aikanaan sovitun periaatteen mukaisesti. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli Lahden seurakuntayhtymässä 63,7 % kun se koko kirkossa oli 60,7 % ja isojen seurakuntien/yhtymien vertailuryhmässä 60,9 %. Henkilöstövähennys vuosina on ollut keskimäärin 3,9 henkilötyövuotta/vuosi. Vähennykset ovat kohdistuneet eniten kiinteistötoimeen ja kasvatustyöhön. Johtoryhmässä on käyty läpi vuoden 2012 kokonaistilanne ja suunnitelmaa vuosille Vuonna 2012 näyttäisi toteutuvan 7,05 henkilötyövuoden vähennys. Vuosille on toteutumassa yhteensä 7,5 henkilötyövuoden vähennys. Henkilöstösuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 3. Erityisnuorisotyöhön on yhteisen kasvatustyön johtokunnan mielestä tärkeää saada pysyvästi lisätyövoimaa. Yhteisessä kasvatustyössä on ollut alkaen täyttämättä lastenohjaajan tehtävä (30314). Lastenohjaajan sijaan on tarkoitus palkata uusi työsopimussuhteinen erityisnuorisonohjaaja vuoden 2013 alusta. Erityisnuorisonohjaajan palkkaaminen yhteiseen kasvatustyöhön työsopimussuhteisena tehtävänä on työn luonteen huomioon ottaen mahdollista. Työssä noudatetaan normaalia 38,15 tunnin viikkotyöaikaa. Iltatöitä tulee 2 3 iltaa viikossa ja viikonloppuleirejä 4 5 lukukaudessa. Viikot voivat olla varsin erilaisia, jolloin viikoittainen työaika on tasoitettava keskimäärin 38 tuntiin 15 minuuttiin kahdeksan viikon jaksossa. Viikonlopputyössä noudatetaan jo pitkään lastenohjaajien leirityössä ollutta käytäntöä. Johtoryhmässä on keskusteltu Siikaniemen kurssikeskuksen tulevista tehtäväjärjestelyistä. Kurssikeskuksen johtajan virka on ollut täyttämättä alkaen ja kurssisihteeri on jäämässä eläkkeelle Kurssisihteerin eläkkeelle jäädessä on tarkoitus julistaa haettavaksi kurssikeskuksen esimiehen/isännän tehtävä. Yleishallinnossa on tarpeen muuttaa määräaikainen IT-tukihenkilön tehtävä (tehtäväkoodi 10528) toistaiseksi voimassaolevaksi. Tehtävä kuuluu kokonaisuudessaan Lahden IT-aluekeskukseen ja sen kustannukset tulevat siten jaettavaksi Lahden seurakuntayhtymän (isäntäseurakunta) ja sopijaseurakuntien kesken. ITaluekeskukseen liittyi vuonna 2012 neljä uutta seurakuntaa. Vuonna 2014 suunnitellaan yhdistettäväksi diakoniajohtajan ja johtavan sairaalapastorin virka. Tehtäväjärjestelyin on tarkoitus saada aikaan myös vanhusten sielunhoidon koordinaattorin tehtävä hoidetuksi.

13 Sivu Joitakin 0,51 vuoden pituisia määräaikaisia tehtäviä joudutaan käyttämään esim. kesäajan leiritoimintojen hoitamiseksi ja Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen vaiheessa. Uusia virkoja ei ole syytä perustaa, ei myöskään pitkiä määräaikaisia palvelussuhteita. Sen sijaan pitää selvittää mahdollisuudet hoitaa tehtäviä työyksiköiden välisen yhteistoiminnan kehittämisen ja lisäämisen avulla. Keinoina ovat yksiköitten välinen neuvonpito, päällekkäisyyksien karsinta ja olemassa olevan henkilöstön erityisosaamisen käyttö yhteiseksi hyväksi. Jos olemassa olevia resursseja halutaan suunnata nykyistä enemmän jollekin työalalle, tarvitaan sen jälkeen työnjohdollisia toimenpiteitä päätöksen toteuttamiseksi. Koko kirkon yhteiset hankkeet Kirkon uusi jäsenrekisteri (Kirjuri) on otettu käyttöön vuonna Siihen liittyvä kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi on tehty yhteisenä hankkeena Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien sekä Heinolan ja Orimattilan seurakuntien kesken. Materiaalin tarkastaminen jatkuu vielä ja sen on arvioitu kestävän vuoden 2013 syyskuuhun asti. Päijät-Hämeen keskusrekisterin kokonaiskustannukset ovat yhteensä euroa ( euroa kuluvan vuoden talousarviossa), josta Lahden maksuosuus on 57,8 % eli euroa ( ). Lahden alueen IT-aluekeskukseen kuuluu Lahden seurakuntayhtymän lisäksi 15 seurakuntaa. Kustannukset vuoden 2013 talousarviossa ovat yhteensä euroa ( euroa kuluvan vuoden talousarviossa), josta Lahden maksuosuus on 40,2 % eli euroa (93.200). Sopimukseen pohjautuvassa IT-aluekeskuksessa mukana olevat seurakunnat toteavat mm. että IT-aluekeskuksen tuottamat peruspalvelut on hoidettu kirkkohallituksen vaatimusten mukaisesti ja kustannustehokkaasti. Sopijaseurakunnat ovat valmiit tarvittaessa omalta osaltaan panostamaan IT-aluekeskukseen nykyisen peruspalvelutason säilyttämiseksi. Kirkon palvelukeskus (Kipa) on aloittanut toimintansa Oulun toimipaikassa syyskuussa 2012 ja asiakkaina on tällä hetkellä 12 seurakuntaa ja Oulun seurakuntayhtymä. Vuoden 2013 aikana siihen tulee liittymään 22 seurakuntaa mm. Nastola ja Sysmä. Kaikki seurakunnat siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi välisenä aikana. Vuonna 2013 aloittaa toimintansa ruotsinkielinen toimipaikka Porvoossa. Lahden ja Kuopion toimipaikat aloittavat vuonna Lahden seurakuntayhtymän siirtyminen asiakkaaksi on merkitty palvelukeskuksen suunnitelmissa vuodelle 2015, mutta mahdollisesti sitä voi aikaistaa vuodelle 2014.

14 Sivu Investoinnit Investointien kokonaismäärä on euroa. Levon uuden krematoriohankkeen selvitystyö on vielä kesken, joten krematorioinvestointi ei ole mukana investointisuunnitelmassa. Ensi vuoden suurimmat investoinnit ovat Joutjärven kirkon urkuhankinta ja kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Siikaniemeen. Hautausmaiden perusparannukseen varataan euroa ja kuormaauton vaihtoon sekä muun kaluston hankintaan euroa. Muihin kaluste-, laite- ja ohjelmahankintoihin varataan euroa. Toimitilojen myyntituloja ei ole arvioitu vuodelle Tulorahoitus (vuosikate) riittää vuodelle 2013 suunniteltujen investointien toteuttamiseen ja kattaa arvioidut suunnitelmanmukaiset poistot. Tilikauden tulokseksi muodostuu euroa. Se ei aivan riitä euron suuruisen lainanlyhennyksen kattamiseen. Asian valmistelijat: Ritva Isotalo, puh Hannu Sarikka, puh , esitys 1. Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelma vuosille esityslistan liitteen nro 3 (pöytäkirjan liite nro 3) mukaisesti, että pyydetään talousarvioesityksestä seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. esitys hyväksyttiin. esitys 2. Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksytään vuoden 2013 talousarvioesitys, että talousarviossa on varattu euroa käytettäväksi tilapäisten viranhaltijoiden palkkausmenoja varten, että talousarvion sitovuustasona on pääluokissa 24 lukutaso ja pääluokissa 1 ja 5 pääluokkataso ja sitovana määrärahana kunkin luvun/ pääluokan bruttotulot ja bruttomenot,

15 Sivu että investointien sitovuustasona on uudis- ja korjausrakentamisen osalta hanketaso ja muilta osin talousarvioon sisältyvä muiden investointien kokonaissumma, että hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille talousarviotyöskentelyn pohjaksi. Käsittely Hallintojohtaja alusti vuoden 2013 talousarvioesityksen sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyä esittelemällä taloudellisen toimintaympäristön tilannetta, havaintoja Suomen seurakuntatalouksien tilanteesta, kirkkoon kuuluvan väestön osuuden ja seurakuntien henkilöstön määrän kehityksen vuosina , seurakuntayhtymän tilinpäätösennusteen vuodelle 2012, vuoden 2013 talouteen vaikuttavia tekijöitä, tuloslaskelman vuodelle 2013, toimintamenot/seurakunnan jäsen v ja vuodelle 2013 suunnitellut merkittävimmät investoinnit sekä seurakuntayhtymän sijoitusomaisuutta koskevia havaintoja. Yhteisen kirkkoneuvoston käymässä yleiskeskustelussa keskusteltiin pitkään toiminnalle varatuista määrärahoista ja välttämättömiin investointeihin varatuista määrärahoista. keskusteli myös päivä- ja perhekerhotoiminnan laajuudesta ja sisällöstä. Päiväkerhojen toimintamenot osallistujamäärää kohden laskettuna ovat Lahdessa huomattavan korkeat verrattuna muihin seurakuntatalouksiin. Kasvatustyön johtaja pyydetään seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään päiväkerhotoiminnan tilannetta. esitys hyväksyttiin. Talousarvioesitys vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille on pöytäkirjan liitteenä nro 4. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Johtavat viranhaltijat, taloustoimisto, henkilöstöhallinto

16 Sivu Lahden kaupungin Ahtialan kylässä sijaitsevan Kotipenttilä-nimisen tilan, Rnro 1:141, myyminen, YKV D/175/ /2011 Hautainhoitorahasto on saanut lahjoituksena Kotipenttilänimisen tilan, Lahden kaupungin Ahtialan kylästä Rnro 1:141, osoite Kanukkakatu 7. Tilan kiinteistötunnus on ja pinta-ala on m 2. Kaavan mukaan kiinteistöllä on rakennusoikeutta k-m 2. Tontille saa rakentaa pientaloja tai kytkettyjä pientaloja. Voimassa oleva asemakaava on esityslistan liitteenä nro 4.1. Tilalla on vanha kivinavetta, asuinrakennus ja varastorakennus. Rakennuksissa ei ole viemäreitä eikä vesijohtoja. Rakennukset ovat olleet asumattomina koko sen ajan, jonka seurakuntayhtymä on omistanut kiinteistön. Rakennukset ovat huonokuntoiset. Seurakuntayhtymällä ei ole kiinteistölle käyttöä, joten se on päätetty myydä. on kokouksessaan (3/2011, 39.3 ) päättänyt käynnistää hautainhoitorahastolle kuuluvan Kotipenttilän tilan (Rnro 1:141, osoite Kanukkakatu 7, kiinteistötunnus on ) myynnin. Myynti-ilmoitus julkaistiin Etelä-Suomen Sanomissa ja Kirkonseutu -lehdessä sekä seurakuntayhtymän nettisivuilla. Tarjoukset pyydettiin jättämään mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi ostotarjousta, jotka molemmat olivat hinnaltaan alhaisia eikä niitä sen vuoksi hyväksytty. päätti kokouksessaan (8/2011, ), että kiinteistön myyntiä yritetään myöhemmin uudelleen. Myynti käynnistettiin uudelleen , kun myynti-ilmoitus julkaistiin Etelä-Suomen Sanomissa. Lehdessä julkaistu myynti-ilmoitus on esityslistan liitteenä nro 4.2. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta kolmelta ostajaehdokkaalta: Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan tarjous, Nea Kurjen ja Toni Laihasen yhteinen tarjous sekä Mikko Kolehmaisen tarjous. Korkeimman tarjouksen, euroa, teki Lahden kaupunki. Lahden kaupungin kanssa on neuvoteltu kauppakirjasta, jonka luonnos on esityslistan liitteenä nro 4.3. Seurakuntayhtymän kiinteän omaisuuden myymisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto määräenemmistöpäätöksellä. on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

17 Sivu KL 9 luku 3 : Määräenemmistö. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat 2) kiinteän omaisuuden luovuttamista; KL 14 luku 4 : Muun kiinteistön luovuttaminen. Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Asian valmistelija: Riitta Rantanen, puh esitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että päätetään myydä hautainhoitorahaston omistama Lahden kaupungin Ahtialan kylässä sijaitseva Kotipenttilä-niminen tila Rnro 1:141 (kiinteistötunnus ) kiinteistöllä sijaitsevine rakennuksineen Lahden kaupungille euron kauppahinnalla, - että hyväksytään esityslistan liitteenä nro 4.3 (pöytäkirjan liite nro 5.3) oleva kauppakirjaluonnos ja valtuutetaan hallintojohtaja allekirjoittamaan se seurakuntayhtymän puolesta, - että päätetään alistaa kiinteistön myyntiä koskeva päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Tarjoajat, kiinteistötoimi, taloustoimisto

18 Sivu Krematorion uudisrakennusinvestointi D/216/ /2012 Lahden seurakuntayhtymän krematorio sijaitsee Levon hautausmaan kappelirakennuksessa. Krematorion ensimmäinen manuaalinen uuni on otettu käyttöön vuonna Ensimmäisenä vuonna tuhkattiin kolme vainajaa. Tuhkaukset alkoivat lisääntyä voimakkaasti 1990-luvulla. Vuonna 1996 tuhkattiin 622 vainajaa ja vuoteen 2000 mennessä tuhkausten määrä oli noussut 730:een. Tuhkaukset ovat edelleen lisääntyneet 2000-luvulla. Pienet seurakunnat ovat perustaneet uusia uurnahautaosastoja ja ulkopaikkakuntalaisten tuhkauksia on ollut runsaasti. Vuonna 2005 tehtiin 1135 tuhkausta ja vuonna 2011 tuhkattiin 1365 vainajaa, joista lahtelaisia noin 700. Lahden lisäksi tuhkattavia vainajia tulee pääasiassa Lahden naapurikunnista ja Kouvolan suunnalta. Nykyisin käytössä oleva automaattiuuni on vuodelta Uunin on toimittanut Suomen muuraustyö SMT Oy ja se on suomalainen uniikkikappale. Krematorion nykyinen sijainti on tuottanut ongelmia tuhkausten ja siunaustilaisuuksien yhteensovittamisen takia. Nykyisin tuhkataan viitenä päivänä viikossa ja loppuviikosta Levon kappeleilla on runsaasti siunaustilaisuuksia. Arkun syttymishetkellä piipusta tulee aluksi tummaa savua. Kappeleille ja krematorioon on myös paljon liikennettä, kun arkkuja tuodaan siunaustilaisuuksiin ja tuhkattavaksi. Hollolan rovastikunnan seurakunnat ovat olleet kiinnostuneita yhteistoiminnasta uuden krematorion rakentamisessa. Asiasta on keskusteltu muutaman kerran lähialueen seurakuntien edustajien kokouksissa viimeisen vuoden aikana. Lahtea lähimmät seuraavat krematoriot ovat Kotkassa ja Hämeenlinnassa. Kotkassa on suunnitteilla krematorion uudistaminen samoin kuin Lahdessa. Hämeenlinnassa on ajanmukainen krematorio, jota voidaan käyttää vielä useita vuosia. Kotka on ilmoittanut olevansa kiinnostunut selvittämään yhteisen krematorion rakentamisen edellytyksiä. Myös Kouvola, joka maantieteellisesti sijaitsee Kotkan ja Lahden puolivälissä, on ilmoittanut olevansa kiinnostunut yhteistyöstä krematorion toteuttamiseksi. Kouvolassa ei ole ollut krematoriota ennestään. Tuhkattavat vainajat on kuljetettu pääasiassa Kotkaan ja Lahteen. Kotkan ja Kouvolan seurakuntayhtymien kanssa on käyty alustavasti neuvotteluja ja todettu, että on hyvä tutkia yhden yhteisen krematorion rakentamismahdollisuus.

19 Sivu Uuden krematorion rakentamisessa keskeisiä huomioon otettavia asioita ovat: - tuhkausten lukumäärä - ympäristöystävällisyys - saatavilla oleva energia - krematorion tuottaman lämmön hyödyntäminen - logistiikka Tuhkausten määrä vaikuttaa olennaisella tavalla tuhkauksen yksikköhintaan. Tuhkauksen hinta laskee voimakkaasti, kun tuhkausten määrä kasvaa. Jos päästään vähintään 2500 tuhkaukseen vuodessa, voidaan toiminnan kaikki kustannukset huomioon ottaen päästä puolittamaan nykyiset kustannukset yhtä tuhkausta kohden laskettuna. Yksikkökustannuksen voimakkaaseen laskuun on pääasiallisena syynä se, että krematorion uuni pidetään käytössä kuutena päivänä viikossa tuntia päivittäin. Kun uunin lämpöä ei tarvitse laskea kokonaan alas, energiaa ei tarvita myöskään lämmön uudelleen nostamiseen niin paljon kuin jäähtyneen uunin kohdalla. Krematorioiden nykyaikaisessa rakennustekniikassa on otettu huomioon ympäristövaikutukset. Hiilidioksidipäästöt ovat selvästi vähäisempiä kuin vanhan tekniikan laitoksissa on ollut. Krematoriot ovat tuottaneet ilmaan päässeistä elohopeapäästöistä 5 %. Uuden tekniikan myötä elohopeapäästöt saadaan pudotettua noin yhteen sadasosaan nykyisestä. Ympäristöystävällisyys tulee kokonaisuudessaan lisääntymään tekniikan paranemisen myötä, vaikka suuremman yksikön seurauksena oleva kuljetusmatkojen lisääntyminenkin otetaan huomioon. Edullisen ja toimintavarman energian saanti on tärkeää. Levon nykyisessä krematoriossa käytetään energialähteenä kevyttä polttoöljyä. Hyväksi todettu energialähde on maakaasu, joka tuottaa puhtaan lopputuloksen myös ympäristön kannalta. Maakaasua on saatavilla hyvin Kouvolassa ja Lahdessa, kun maakaasun pääjakeluverkko kulkee kummankin kaupungin kautta. Krematorio tuottaa runsaasti lämpöenergiaa. Lämpömäärä joudutaan savukaasujen puhdistamista varten jäähdyttämään vedellä. Veteen siirtyneen lämpöenergian jälkikäyttöön on syytä kiinnittää huomiota. Lämpöenergialla on huomattava taloudellinen merkitys krematorion kokonaiskustannuksia laskettaessa, jos lähettyvillä on rakennuksia, joissa energia voidaan hyödyntää.

20 Sivu Logistiikka on sitä merkittävämpi tekijä mitä laajempi on krematorion suunniteltu toiminta-alue. Krematorion sijaintipaikka tulee valita siten, että on olemassa hyvät rakentamisen edellytykset ja energiaa on taloudellisesti saatavilla. Paikan tulee olla myös sellainen, että tuhkattavien vainajien kuljetukseen käytettävä matka jää kokonaisuudessaan mahdollisimman lyhyeksi. Kuljetusmenetelmää on kehitettävä siten, että voidaan kuljettaa useampia vainajia kerralla. Kuljetus voidaan toteuttaa omin voimin tai mahdollisesti ulkoistaa itsenäiselle yrittäjälle. Maanteitse Lahdesta Kouvolaan on 60 km, Kotkasta Kouvolaan 60 km ja Kotkasta Lahteen 115 km. Valmistelua jatketaan yhdessä Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien kanssa, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto pitää toteuttamiskelpoisena sellaisia vaihtoehtoja, joissa krematorion sijaintipaikkana on muu kuin Lahti. Jos valmistelutyössä näyttää siltä, että yhteinen tahto asiassa löytyy, tuodaan asia uudelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi yksityiskohtaisen investointisuunnitelman hyväksymistä varten. Lopullinen toteuttamispäätös tulee lisäksi edellyttämään talousarviomuutosta investointimäärärahan saamiseksi ja siten myös yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyä ja myönteistä kannanottoa. Asian valmistelija: Alanne Sirpa, puh Sarikka Hannu, puh , esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian valmistelun tilanteen tiedoksi, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että krematorion rakentamisen suunnittelua jatketaan yhteistyössä Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien sekä rovastikunnan seurakuntien kanssa, että yhteinen kirkkoneuvosto ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen, kun yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat valmiita. Käsittely Hallintojohtaja esitteli krematoriohanketta ja yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli mm. krematorion sijaintipaikasta. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Kouvolan seurakuntayhtymä, Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, hautaustoimi, kiinteistötoimi, taloustoimisto

21 Sivu Inkerin ev.lut. kirkon Kazanin seurakunnan kirkkohankkeen avustaminen vuosina D/1/ /2012 Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi on lähettänyt päivätyn projektimääräraha-anomuksen ja pyytänyt Lahden seurakuntayhtymältä euron avustusta Kazanin seurakunnan kirkkohankkeelle vuosien aikana. Anomuksen perusteluissa todetaan, että Inkerin kirkon Kazanin seurakunta syntyi vuonna Seurakunnan väkimäärä on kasvanut sataan ja nykyinen vuonna 2003 ostettu kirkkorakennus on käynyt seurakunnalle pieneksi. Vuonna 2009 seurakunnan jäsen arkkitehti L. Balakina teki kirkon piirustukset. Vuonna 2010 on tehty tekniset piirustukset ja rakennuslupa hankkeelle on saatu. kustannusarvio - I vaihe: alustavat työt n II vaihe: kirkon sivusiipi, 280 m 2, n III vaihe: kirkkosali nyk. kirkkorakennuksen paikalle yli Anomus perusteluineen on esityslistan liitteenä nro 5. Kazanin seurakunnan kirkkohankkeen avustusanomusta käsiteltiin johtoryhmässä ja todettiin, että projektista tarvitaan lisätietoa ennen kuin mahdollista avustamista voidaan esittää päätettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hankkeen yhdyshenkilö Sakari Pinola kutsuttiin esittelemään kirkkohanketta johtoryhmän kokoukseen. Johtoryhmä ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kazanin seurakunnan kirkkohanketta avustetaan eurolla vuonna 2013 ja eurolla vuonna Asian valmistelija: Heikki Pelkonen, puh esitys Hallintojohtaja esittää, että avustetaan Inkerin kirkon Kazanin seurakunnan kirkkohanketta eurolla vuonna 2013 ja eurolla vuonna Käsittely Puheenjohtaja esitteli Inkerin kirkon tilannetta Venäjällä ja Kazanin seurakunnan kirkkohanketta. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Asianosainen, taloustoimisto

22 Sivu Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteiden vahvistaminen vuodelle 2013 D/118/ /2012 on vahvistanut seurakuntayhtymän varojen sijoittamisen periaatteet kokouksessaan (9/2011, 141 ). Sijoitustoiminnan toteutumista ja periaatteiden noudattamista on arvioitu vuosittain talousarvion käsittelyn ja tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Kirkkohallitus on hyväksynyt seurakuntia varten ohjeen vastuullisesta sijoitustoiminnasta Lisäksi kirkkohallitus on sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Asiasta löytyy lisätietoa internet-osoitteesta Riskitöntä sijoituskohdetta ei ole olemassakaan. Tärkeä perusvalinta sijoittajalle onkin määritellä, minkä suuruisen riskin on valmis ottamaan tavoitellakseen haluttua tuottoa. Pääsääntöisesti voi todeta, että mitä matalampaan tuottoon tyytyy, sitä vähemmän riskiä on tarpeen ottaa, ja päinvastoin. Julkisen yhteisön toimintaan ei kuulu verovaroina kerätyillä varoilla mahdollisimman suuren tuoton tavoittelu. Verovaroja kerätään laadullisesti hyvän ja määrällisesti kattavan toiminnan järjestämiseksi. Toisaalta viisaaseen taloudenpitoon kuuluu ennakkoon varautuminen tulevia investointeja varten ja kohtuullisen puskurin pitäminen epävarmoja taloudellisia olosuhteita varten. Viime mainittu antaa mahdollisuuden sopeuttaa toimintaa hallitusti siinä tapauksessa, että talouden tulopohja alkaisi syystä tai toisesta nopeasti murentua. Lahden seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu kotimaisiin pankkeihin tehdyistä talletuksista, kiinteistöihin sijoitetuista varoista, vakavaraisiksi arvioitujen kotimaisten ja eurooppalaisten yhteisöjen velkakirjasijoituksista ja pörssissä päivittäin noteeratuista osakkeista. Sijoitustoiminnassa on käytetty apuna sijoitusalan ja varallisuudenhoidon ammatti-ihmisiä tekemällä ns. täyden valtakirjan palvelusopimus sopimuskumppaniksi valitun yrityksen kanssa. Varainhoitoyhtiö raportoi tarpeen mukaan suullisesti ja kirjallisesti sijoitettujen varojen tuotosta ja riskistä. Vahvistettavaksi esitettävät sijoitustoiminnan periaatteet ovat esityslistan liitteenä nro 6. Asian valmistelija: Hannu Sarikka, puh ,

23 Sivu esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteet esityslistan liitteen nro 6 (pöytäkirjan liite nro 7) mukaisesti. Käsittely keskusteli seurakuntayhtymän varojen sijoittamisesta. Hallintojohtaja totesi, että varainhoitaja on kutsuttu yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen pitämään katsaus ajankohtaisiin korko- ja osakemarkkinoihin. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Taloustoimisto

24 Sivu Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelman hyväksyminen vuosille ja kirkon ympäristödiplomin hakeminen D/278/ /2012 Lahden seurakuntayhtymällä on voimassaoleva kirkon ympäristödiplomi tämän vuoden loppuun. Ympäristötoimikunta on valmistellut diplomin uusimista teettämällä sisäisen ympäristökatselmuksen opinnäytetyönä ympäristötekniikan opiskelija Essi Kuismalla. Ympäristövastaavan johdolla yhteistyössä henkilöstön kanssa on laadittu uusi ympäristöohjelma, joka kattaa vuodet Ympäristödiplomin vaatimukset uudistuivat v alusta, mikä on tuonut uusia haasteita omaan työhömme. Kirkon ilmastolaskuri otetaan käyttöön ja sen avulla pyritään vähentämään toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Hautainhoidossa omaisille tulee tarjota kesäkukkien rinnalle perennavaihtoehto ja kertoa sen ympäristöhyödyistä. Myös pienkoneiden polttoaineita tulee tarkistaa puhtaampiin vaihtoehtoihin. Ympäristödiplomiin sisältyy Reilun kaupan tuotteiden käyttö. Lahden kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen Reilun kaupan kaupunki -statuksen hakemiseksi. Jotta hanke voisi toteutua, täytyy myös seurakunnan täyttää seurakunnille asetetut kriteerit. Teemme yhteistyötä kaupungin kanssa, jotta Reilun kaupan kaupungin kriteerit täyttyvät seurakunnan osalta. Uuden ympäristöohjelman päätavoitteet ovat - ympäristökasvatuksen kehittäminen entistä kattavammaksi - ympäristökuormituksen vähentäminen hankinnoissa - jätteen (erityisesti sekajätteen) määrän vähentäminen - kiinteistöjen ja viheralueiden luonto- ja kulttuuriarvojen suojelu - ympäristöystävällisten siivousmenetelmien ja -aineiden suosiminen - energian säästäminen ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen - ruokahävikin pienentäminen ja kestävän kehityksen mukaiset elintarvikehankinnat - paperinkulutuksen vähentäminen - ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen - hiilijalanjäljen pienentäminen Ympäristöohjelma on esityslistan liitteenä nro 7. Asian valmistelija: Elina Lehdeskoski, puh

25 Sivu esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan liitteenä nro 7 (pöytäkirjan liite nro 8) olevan Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelman vuosille , että Tampereen hiippakunnan auditoijaa pyydetään tekemään ympäristökatselmus Lahden seurakuntayhtymässä, että seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta kirkon ympäristödiplomia, että ympäristöohjelma lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle, seurakuntaneuvostoille ja yhteisten työmuotojen johtokunnille. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, yhteinen kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvostot, yhteisten työmuotojen johtokunnat, seurakuntayhtymän henkilöstö

26 Sivu Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset KJ 9:5 :n mukaan on johtokuntien ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätöksistä tiedotettava yhteiselle kirkkoneuvostolle ohjesäännössä määrätyllä tavalla. Yhteisen kirkkoneuvoston tai puheenjohtajan on ilmoitettava ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa, siirretäänkö asia yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi Johto- ja toimikuntien päätökset Tiedoksi ja mahdollista siirtämistä varten yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään tiedoksi seuraavat pöytäkirjat (nähtävillä kokouksessa): Yhteisen kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja , 4/2012 Yhteisen palvelutyön johtokunnan pöytäkirja Perheneuvonnan johtokunnan pöytäkirja Sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja , 3/2012 Viestinnän johtokunnan pöytäkirja Yhteistyötoimikunnan muistio Viranhaltijoiden päätökset Tiedoksi ja mahdollista siirtämistä varten yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset (nähtävillä kokouksessa): Hallintojohtajan päätökset , :t Talouspäällikön päätökset Kiinteistöpäällikön päätökset , :t Puistopäällikön päätökset Keskusrekisterin johtajan päätökset esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää olla käyttämättä KL 10:5 :ssä tarkoitettua siirto-oikeutta. Käsittely Muutoksenhaku Tiedoksi esitettyihin päätöksiin lisättiin seuraavat viranhaltijapäätökset: Hallintojohtajan päätös , 87 Kiinteistöpäällikön päätökset , :t 16 ja 17 Puistopäällikön päätös , 10 esitys hyväksyttiin muutettuna. Muutoksenhakukielto

27 Sivu Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen Muut asiat Kirkkohallituksen täysistunto oli juuri päättänyt, että se esittää kirkolliskokoukselle Uusi seurakuntayhtymä rakennemallin käyttöönottoa. Esityksen mukaan kaikki seurakunnat kuuluisivat jatkossa seurakuntayhtymiin. Kirkkohallituksen esitys on luettavissa osoitteessa: ?OpenDocument&lang=FI. Hallintojohtaja kertoi yhteiselle kirkkoneuvostolle oman hallintorakennetyöryhmän ja pientyöryhmien työskentelyn tilanteesta. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään raportti joulukuussa 2012 ja sen jälkeen asiasta tiedotetaan myös yhteiselle kirkkovaltuustolle Muutoksenhaku Todettiin muutoksenhakukiellot ja annettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus esityslistan liitteen nro 8 (pöytäkirjan liite nro 11) mukaisesti Kokouksen päättäminen Kokouksen päätteeksi veisattiin virsi 454 ja lausuttiin yhdessä Herran Siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Yhteinen kirkkovaltuusto pöytäkirja 28.11.2012 17:00

Yhteinen kirkkovaltuusto pöytäkirja 28.11.2012 17:00 i pöytäkirja 28.11.2012 17:00 Kokoukseen osallistujat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 3 Ilmoitusasiat... 6 Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2015 toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017 Aika: to 14.9.2017 klo 16.30 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 177 KOKOUKSEN AVAUS 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen Aika: 28.4.2010 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15 i pöytäkirja 22.02.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV...

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 18.50 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kokousaika 14.12.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot