Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, Kuusankoski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo Paikka Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, 52, jääväsi itsensä, klo Rasimus Risto varapuheenjohtaja, pj 52 Halme Terttu varsinainen jäsen Janhunen Ritva varsinainen jäsen Koivusaari Reino varsinainen jäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen Nykänen Marjatta varsinainen jäsen Smeds Sakari varsinainen jäsen Suutari Tero varsinainen jäsen Rikala Tuula Viljakainen Hannele Heinonen Heikki Sipponen Päivi Ylikangas Kimmo Marttila Marko Hiltunen Ulla-Maija Hernesaho Virpi Kurki Antti Lahti Jyrki Lonka Riitta Reijo Jukka Valapuro Kirsi yht. kirkkovalt. pj yht. kirkkovalt. varapj. Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan kirkkoherra vs. viestintäpäällikkö talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö tietohallintopäällikkö hallintojohtaja kiinteistöpäällikkö toimistosihteeri, sihteeri Poissa Heijala Marke varsinainen jäsen Parvinen Vesa varsinainen jäsen Soininen Kari varsinainen jäsen Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 46 Sinikka Maneliuksen eroanomus sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä 47 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Tytti Vänskän eronpyyntö 48 Seurakuntasuunnittelutoimikunnan jäsenet 49 Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2012

2 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) 50 Henkilöstökertomus Uuden krematorion rakentaminen yhteistyössä Kotka-Kymin ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa 52 Yhteisen seurakuntatyön johtajan virka ja yhteisen seurakuntatyön osaston järjestelyt 53 Keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin toimivalta 54 Työnjohtajan nimike 55 Tiloja, tontteja ja kiinteistöjä myyntiin 56 Kirkkopäivät Ilmoitusasiat 58 Muut mahdolliset asiat 59 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Ennen kokousta, klo , Kirkkopalveluista kehityspäällikkö Jari Kupiainen esitteli ja kertoi Kirkkopäivien järjestelyistä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja viranhaltijoille. 42 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Elimäen kirkkoherra Päivi Sipposen pitämän alkuhartauden jälkeen. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin. 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Sakari Smeds ja Kari Soininen.

3 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sakari Smeds ja Kari Soininen. Tarkastusajankohdaksi esitetään keskiviikkoa klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III krs, toimistosihteerin työhuone. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Sakari Smeds ja Tero Suutari. Tarkastusajankohta esityksen mukainen. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena. 46 Sinikka Maneliuksen eroanomus sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä Sairaalasielunhoidon johtokunnan varsinainen jäsen Sinikka Manelius Valkealan seurakunnasta anoo eroa sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä (KJ 7:2). Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää Sinikka Maneliukselle eron sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden varsinaisen jäsenen hänen tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää Sinikka Maneliukselle eron sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden varsinaisen jäsenen hänen tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 47 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Tytti Vänskän eronpyyntö Tytti Vänskä pyytää päivätyllä kirjeellä eroa Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen tehtävästä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

4 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toteaa Tytti Vänskän menettävän lukien vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muuton vuoksi ja, että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää Tytti Vänskälle eron Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja samalla toteaa, että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon Kouvolan seurakunnan edustajaksi tulee Jouko Leppänen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toteaa Tytti Vänskän menettäneen lukien vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muuton vuoksi ja, että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää Tytti Vänskälle eron Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja samalla toteaa, että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon Kouvolan seurakunnan edustajaksi tulee Jouko Leppänen. 48 Seurakuntasuunnittelutoimikunnan jäsenet Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi , 14, seurakuntasuunnittelutoimikuntaan toimikaudeksi jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, hallintojohtajan, talouspäällikön, kiinteistöpäällikön, viestintäpäällikön sekä kutsui seurakuntasuunnittelutoimikunnan sihteeriksi hallintopalveluista sihteerin. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto lähetti asian seurakuntaneuvostoille täydennettäväksi kunkin seurakunnan kirkkoherralla ja yhdellä luottamushenkilöjäsenellä ja hänen varajäsenellään. Puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Seurakuntaneuvostot ovat nimenneet seuraavat edustajansa seurakuntasuunnittelutoimikuntaan: Anjalankosken seurakunta: Kirkkoherra Heikki Heinonen, varsinainen jäsen Tero Suutari ja varajäsen Terttu Halme. Elimäen seurakunta: Kirkkoherra Päivi Sipponen, varsinainen jäsen Tero Hinkkanen ja varajäsen Mia Ylä-Outinen. Kouvolan seurakunta: Kirkkoherra Keijo Gärdström, varsinainen jäsen Arto Sahamies ja varajäsen Marjatta Nykänen. Kuusankosken seurakunta: Kirkkoherra Kimmo Ylikangas, varsinainen jäsen Hannele Littman ja varajäsen Kalevi Komppa. Valkealan seurakunta: Kirkkoherra Marko Marttila, varsinainen jäsen Kirsi Smeds, varajäsen Arja Siekkeli. Hallintojohtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Päätösesityksen mukaisesti merkitään tiedoksi.

5 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) 49 Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2012 Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Laadinnan yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätös on laadittava mennessä. (Kirkkojärjestys 15:5) Tilintarkastuskertomus on laadittava mennessä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen sisältävä tasekirja on liitteenä 1. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. (Kirkkojärjestys 15:6) Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti oli 1,60 (1,50 vuonna 2011). Kirkollisverotuloa kertyi euroa (1,9 %) talousarviota vähemmän ja euroa (4,4 %)edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveron tuotto oli euroa (16,4 %) talousarviota ja euroa (26,5 %) edellisvuoden toteumaa pienempi. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 239 euroa/jäsen. Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden 2012 väkiluvun pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin euroa. Jäsenmäärän laskiessa myös kulut on sopeutettava. Seurakuntayhtymän väkiluku väheni 980 henkilöllä (1,4 %), kun Kouvolan kaupungin väkiluku väheni vain 244 (0,3 %) vuonna Kirkkoon kuului 80 prosenttia kouvolalaisista. Vuoden 2012 toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintatuotoilla katettiin 15 % toimintakuluista. Vuosikate euroa ei kattanut poistoja Vuosikate kattoi investoinnit ( euroa) ja pankkilainojen lyhennykset ( euroa). Vuosikate oli euroa talousarviota ja euroa tilinpäätöstä pienempi pääosin verotuottojen epäsuotuisan kehityksen, voimaantulleen lomapalkkavelkakirjauksen muutoksen sekä sähkön ja energiahintojen nousun takia. Tilikauden tulos painui jälleen tappiolle ( euroa) yhden yhtymän ajan voitollisen vuoden 2011 jälkeen. Ensimmäisen kerran tilikaudelta kertyi alijäämää ( euroa). Yhtymän lainoja oli jäljellä euroa. Viimeinen lyhennyserä maksetaan syyskuussa Omavaraisuusaste oli 89 %. Seurakuntayhtymä on vakavarainen. Investoinnit alittivat talousarvion eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on tuloslaskelmassa euroa. Omaisuuden myynnistä saatiin yhteensä euroa. Anjalankosken ja Kuusankosken seurakunnat sekä yhteinen seurakuntatyö, kiinteistö- ja hautauspalvelut ylittivät vastuukatetasolla talousarvion. Kuitenkin tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion eurolla.

6 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) Perhelehtien digitointiin käytettiin euroa vuonna Kokonaiskustannusarvio on euroa. Digitointi jatkuu vuonna Anjalan kirkon lahovaurioiden korjaukseen käytettiin euroa. Tornionmäen liikehuoneiston osuus taloyhtiön parvekeremontista oli euroa. Jos tilinpäätöksen allekirjoittaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma sisällytettävä siihen hänen vaatimuksestaan. Tilintarkastajat tekevät merkintänsä tasekirjaan allekirjoitusten jälkeen. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta kokouksessaan. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset 2012 ja esittää ne tilintarkastajille tarkastettavaksi ja lausuntoa varten. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, 1. että tilinpäätös 2012 vahvistetaan ja sitovuustasojen määrärahaylitykset hyväksytään (liite 2), 2. että toimintakertomukseen sisältyvä esitys seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä hyväksytään, 3. että hautainhoitorahaston alijäämä ,45 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille, 4. että valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta Käsittely kokouksessa: Talouspäällikön pitämän yleiskatsauksen jälkeen puheenvuoroja käyttivät Risto Rasimus, Sakari Smeds, Tero Suutari, Kimmo Ylikangas ja Heikki Heinonen. Talouspäällikkö teki muutosesityksen esityksensä 1. kohtaan: Tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, määrärahaylistysten osalta kannanottoa varten. Esitystä ei kannatettu. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, 1. että tilinpäätös 2012 vahvistetaan ja sitovuustasojen määrärahaylitykset hyväksytään (liite 2), 2. että toimintakertomukseen sisältyvä esitys seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä hyväksytään, 3. että hautainhoitorahaston alijäämä ,45 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille, 4. että valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta Henkilöstökertomus 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstön tilaa kuvaava sanallinen ja tunnusluvuista koostuva henkilöstökertomus ns. henkilöstötilinpäätös. Henkilöstökertomus on asiakirja, jonka laatiminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille on vapaaehtoista.

7 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa eväitä työyhteisön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liittyvään päätöksentekoon. Tietojen avulla pyritään edistämään paitsi henkilöstön, myös seurakuntien ja seurakuntayhtymän kokonaisvaltaista kehittämistä. Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstökertomukseen on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä henkilöstön rakennetta, tilaa ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on jonkin verran muita omia laskelmia käytetty hyödyksi. Henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde oli voimassa Henkilöstöpalvelun johtokunta käsitteli henkilöstökertomusta kokouksessaan , 20, ja päätti lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Henkilöstökertomus on liitteenä 3. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi henkilöstökertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. 51 Uuden krematorion rakentaminen yhteistyössä Kotka-Kymin ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , 162, osallistua krematorion rakentamisen hankeselvitykseen yhdessä Lahden- ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien kanssa. Kotka-Kymin ja Lahden seurakuntayhtymissä on kummassakin ollut oma krematorio useiden vuosikymmenten ajan. Molempien paikkakuntien krematorioiden polttouunit ovat saavuttaneet teknisen ikänsä loppupisteen. Erityisesti Lahden seurakuntayhtymän Levon hautausmaalla olevan krematorion uuni vaatii ripeitä uudistamistoimenpiteitä. Krematorioiden tekniikan vanhentuessa samanaikaisesti Kotkassa ja Lahdessa on saanut molemmat seurakuntayhtymät selvittämään uusinvestointia yhdessä. Kouvolan seurakuntayhtymä, jolla ei ole krematoriota lainkaan, on lähtenyt mukaan selvitystyöhön, koska tuhkaushautausten määrän arvioidaan tulevina vuosina lisäävän suosiotaan hautausmuotona. Kotkan, Kouvolan ja Lahden alueen kuntien väestömäärä on yhteensä noin asukasta. Alueen väestön vainajista tuhkataan %, joka on yhteensä tuhkattavaa vainajaa vuodessa. Kouvolassa tuhkattavien vainajien määrä on noin 400 vuodessa. Kaikkien kolmen paikkakunnan seurakuntayhtymät ovat syksyn 2012 aikana sopineet, että krematorion rakentamisesta tehdään yhteinen hankeselvitys. Hankeselvitystä on valmisteltu kuluneen talven aikana ja selvitys on esityslistan liitteenä 4.

8 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) Hankeselvityksen valmistelussa on ollut mukana kaikkien kolmen seurakuntayhtymän hallinnon, kiinteistötoimen ja hautaustoimen asiantuntijat. Hanketta valmistellut työryhmä ehdottaa kaikille kolmelle seurakuntayhtymälle, että toteutetaan uusi krematorio yhteisenä investointina hankeselvityksessä kerrotulla tavalla. Krematorion sijaintipaikaksi ehdotetaan Kouvolaa. Rakentamista varten perustetaan kiinteistöosakeyhtiö, joka toteuttaa ja tulee omistamaan krematoriorakennuksen rakennuspaikkoineen ja polttouuneineen. Kiinteistöosakeyhtiö vuokraa tilat Kouvolan seurakuntayhtymälle, joka tulee vastaamaan tuhkaustoiminnan käytännön toteuttamisesta tarpeelliset kuljetukset mukaan lukien. Tuhkattavat vainajat kuljetetaan alkuvaiheessa Lahden ja Kotkan alueelta Kouvolaan omana työnä omalla kuljetuskalustolla. Omat kuljetukset lähtevät ns. kokoomakappeleilta, joita on yksi Lahdessa ja yksi Kotkassa. Hautaustoimistot hoitavat lähikuljetukset omalla alueella samaan tapaan kuin tähänkin saakka. Tuhkaustoiminnassa tapahtuvat muutokset eivät näy omaisille. Siunaukset ja muistotilaisuudet hoidetaan kuten ennenkin. Uurnat luovutetaan omaisille omalta kappelilta, kuten tähän saakka on tehty. Krematorion hallintoa varten muodostetaan yhteinen krematoriojohtokunta, jonka tehtävänä on tukea työntekijöitä ja vahvistaa krematorion maksut. Kiinteistöosakeyhtiön toiminnasta vastaa hallitus, johon osakkaat nimeävät edustajansa. Uudisrakennuksen investointi toteutetaan osaksi omalla ja osaksi vieraalla pääomalla. Kotkan, Kouvolan ja Lahden alueiden muille seurakunnille tarjotaan mahdollisuutta lähteä mukaan hankkeeseen. Mukaan lähtevä seurakunta sijoittaa kiinteistöosakeyhtiöön osuutensa omasta pääomasta. Seurakunta voi siten varmistaa oman alueensa asukkaille mahdollisimman edullisen tuhkauksen yhtenä hautausmuotona. Seurakunnan kannalta tuhkaus on edullinen hautausmuoto, kun maapinta-alan tarve on oleellisesti pienempi kuin perinteisessä hautausmuodossa. Hankeselvityksen osapuolet tekevät päätöksensä hankkeeseen osallistumisesta kevään 2013 aikana. Päätösten jälkeen toteuttaminen käynnistyy tarvittavien viranomaislupien hakemisella ja rakennusurakan kilpailuttamisella. Tavoitteena on, että krematorio on käyttövalmiina alkuvuodesta Hallintojohtajan päätösesitys: Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 4 olevan hankeselvityksen, - että Kouvolan seurakuntayhtymä osallistuu yhteiseen krematoriohankkeeseen hankeselvityksessä kerrotulla tavalla sillä edellytyksellä, että Kotka-Kymin ja Lahden seurakuntayhtymät tekevät myönteisen päätöksen osallistumisestaan, - hyväksyy periaatteen, jonka mukaan hankkeen osapuolet ovat mukana tasapuolisina kumppaneina ja vastaavat väestömäärän mukaisessa suhteessa toiminnasta aiheutuvista kustannuksista siinäkin tapauksessa, että tuotot jäisivät kuluja pienemmiksi, - hyväksyy, että mahdollisesti yhteishankkeeseen mukaan lähtevät muut seurakunnat voivat liittyä hankkeeseen hyväksymällä hankesuunnitelman taloudelliset ja muut ehdot.

9 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, - että Kouvolan seurakuntayhtymä perustaa yhdessä Kotka-Kymin ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa kiinteistöosakeyhtiön krematorion omistamista varten ja että omistus jakautuu paikkakuntien väestömäärän mukaisessa suhteessa, - että kiinteistöosakeyhtiöön voi liittyä mukaan muitakin seurakuntia väestömäärän mukaisessa omistussuhteessa, - että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteistä krematoriohanketta varten euron määrärahan investointimenoihin, - että investoinnin toteuttamista varten kiinteistöosakeyhtiö voi ottaa vierasta pääomaa, jonka määrän ja lainasopimuksen ehdot kiinteistöosakeyhtiön hallitus voi päättää, - että yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan toimivalta ratkaista krematorion rakentamiseen ja siinä harjoitettavaan toimintaan liittyvät muut asiat. Käsittely kokouksessa: Esittelypuheenvuoron käyttivät hallintojohtaja Riitta Lonka, kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo ja hautatoimen päällikkö Antti Kurki. Puheenvuoroja käyttivät seuraavat valtuutetut Sakari Smeds, Tero Suutari, Marjatta Nykänen, joihin vastineita antoivat kirkkoneuvoston puheenjohtaja Keijo Gärdström, hallintojohtaja Riitta Lonka ja hautaustoimen päällikkö Antti Kurki. Sakari Smedsin ponsiesitys: Asian jatkovalmistelussa tulee varmistua yhteisvastuun periaatteen juridisesta pitävyydestä sekä mahdollisuudesta osakkaiden takausten hyödyntämiseen Kiinteistöosakeyhtiön lainan vakuutena. Esitystä kannatettiin. Asia jatkovalmistellaan ottaen huomioon esitetty ponsi ylimääräiseen yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen, klo 15.30, ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta, johon päätösesitys tuodaan pöydälle. Pöytäkirjamerkintä: Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja jääväsi itsensä seuraavan pykälän, 52, ajaksi, ollen pois kokoustilasta klo Yhteisen seurakuntatyön johtajan virka ja yhteisen seurakuntatyön osaston järjestelyt Yhteisen seurakuntatyön johtaja siirtyi muihin tehtäviin alkaen Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksesta. Viran tehtäviä on alkaen hoitanut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä , 39, ettei yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaa laiteta yleiseen hakuun, vaan virkajärjestelyjä selvitellään yhtymän sisällä. Päätöksen mukaan virkajärjestelyt tulee selvittää viimeistään mennessä. Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön 9 :n mukaan yhteisen seurakuntatyön johtaja toimii esimiehenä keskusrekisterille, viestintäpalveluille, perheneuvontapalveluille,

10 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) sairaalasielunhoidolle, kehitysvammaistyölle sekä palvelevalle puhelimelle. Viraston johtosäännön 20 :n mukaan hänen tehtävänään on vastata perheasiain neuvottelukeskuksen, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön sekä palvelevan puhelimen johtokuntien päätösten täytäntöönpanosta, sekä vastata yhtymään kuuluvien seurakuntien erityisten yhteistyömuotojen kehittämisestä. Johtosäännön 22 :ssä on määritelty sijaisuudet, jonka mukaan yhteisen seurakuntatyön johtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai tämän määräämä muu viranhaltija. Yhteisten työalojen hallinto ja henkilöstö: Yhteisillä työaloilla on kaikilla vastuullinen vetäjä ja tukena on lisäksi joko johtokunta tai vastuuryhmä. Johtokuntien ja vastuuryhmien tehtävänä on suunnitella toiminnan yleisiä suuntaviivoja, ohjata, tukea ja kehittää työalan toimintaa, tehdä työalaa koskevia esityksiä yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä antaa pyydettäessä työalaa koskevia lausuntoja. Perheneuvonnassa työskentelee neljä viranhaltijaa: Perheasian neuvottelukeskuksen johtaja, kaksi perheneuvojaa ja toimistosihteeri. Lisäksi perheasiain neuvottelukeskuksen tukena on johtokunta, jossa asioiden esittelijänä on perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja. Sairaalasielunhoidossa on kaksi viranhaltijaa: johtava sairaalapastori ja sairaalapastori. Lisäksi sairaalasielunhoidon tukena on johtokunta. Johtokunnalle asiat esittelee sairaalasielunhoidon johtava sairaalapastori. Kehitysvammaistyötä hoitaa kehitysvammaistyön pastori. Kehitysvammaistyön pastorin ja toiminnan tukena on vastuuryhmä. Palvelevaa puhelimen asioita hoitaa palvelevan puhelimen sihteeri apunaan vastuuryhmä. Yhtymän viestintäpalveluissa on viestintäpäällikön lisäksi kolme tiedottajaa. Viestintäpalvelujen työntekijöiden ja toiminnan tukena on vastuuryhmä. Keskusrekisterissä on yhdeksän toimistosihteeriä ja keskusrekisterin toimintaa johtaa johtava toimistosihteeri. Yhteisiltä työaloilta on pyydetty lausunto yhteisen seurakuntatyön johtajan viran täytöstä: Keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin lausunnon ( ja tark ) mukaan nykyinen käytäntö, että johtava toimistosihteeri toimii johtavana viranhaltijana, on toimiva ratkaisu. Johtavan viranhaltijan on tunnettava työalan käytännön työt hyvin ja lisäksi hallittava käytettävät tietojärjestelmät, jotta työalaa voidaan kehittää taloudelliseen, työntekijöitä tukevaan suuntaan. Keskusrekisterin mukaan eri työaloja johtava esimies ei sovellu keskusrekisterin johtavaksi esimieheksi. Keskusrekisterin osalta järjestelyt lukien ovat toimineet hyvin. Perheneuvonnan, palvelevan puhelimen, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja viestinnän lausunnossa ( ) todetaan, että Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisten työalojen johtavat viranhaltijat tarvitsevat esimiehen, jotta yhteisten työalojen vaikuttamismahdollisuudet Kouvolan seurakuntayhtymässä toimivat jatkossakin. Yhteiset työalat toivovat esimieheltä: yhteistapaamisia kerran kuussa paremman tiedonkulun sekä yhteistyön turvaamiseksi, yhteisten työalojen kokonaisuuden suunnitelmallista kehittämistä, hallinnollista tukea, yhteisten hankkeiden tiedottamisvastuuta ja käsittelyä työaloilla, sijaisuusjärjestelyjä työalajohtajien poissa ollessa,

11 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) työaikansa panostamista työalojen asioihin. Yhteisten työalojen toivomuksesta, mikäli virka jätetään täyttämättä, tulisi työalojen työalajohtajilla olla läsnäolo-oikeus yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa silloin, kun heidän työalansa asioita käsitellään. Työalat toivovat myös tasapuolista edustusta yhtymän johtotiimissä. Lisäksi perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja kommentoi asiaa erikseen: perheneuvonta on hyvin itsenäinen yksikkö ja tarvitsee pääasiassa riittävän edustuksen hallinnossa. Tällä hetkellä hänen mielestään asiat ovat hoituneet hyvin, kun yhteisen kirkkoneuvoton puheenjohtaja on hoitanut tehtäviä. Yhtymän yhteisten työalojen johtavien viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtäviin sisältyy työalan johtaminen ja se on otettu myös huomioon tehtävänkuvauksissa ja vaativuuden arvioinneissa yhtymän perustamisvaiheessa. Lisäksi työaloilla on joko johtokunta tai vastuuryhmä keskusrekisteriä lukuun ottamatta. Hallinnollisissa asioissa mm. hallintolain ja kirkkolain soveltamisasioissa työalat voivat kääntyä hallintopalvelujen puoleen, josta löytyy asiantuntemusta tai selvittäjiä hankaliin hallinnollisiin kysymyksiin. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja on käynyt kehitys- ja tavoitekeskustelut tammikuun aikana työalajohtajien kanssa, hoitanut sijaisuusjärjestelyjä ja vastannut yhteisten työalojen tiedottamisasioista syksystä alkaen. Yhteisten työalojen toivomus osallistua yhteisen kirkkoneuvoston kokouksiin on mahdollista kutsuttaessa. Viestintäpalveluista on joko viestintäpäällikkö tai tiedottaja aina mukana yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa. Lisäksi viestintäpäällikkö on johtoryhmässä ja johtotiimissä. Seurakuntayhtymä rakennemalli: Kirkolliskokouksessa on valmistelussa uusi seurakuntayhtymä rakennemalli. Rakennemallin mukaan uusi seurakuntayhtymä 2015 koostuu seurakunnista, jotka nähdään kirkon elämän ja toiminnan perusyhteisöinä. Seurakunnat päättävät itsenäisesti hengellisen työn järjestämisestä alueellaan. Seurakuntayhtymässä hoidetaan talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Seurakuntayhtymä työnantajatahona mahdollistaa työvoimaresurssien joustavan kohdentamisen yhtymän seurakuntien kesken sekä henkilöstön liikuteltavuuden tarvittaessa seurakuntarajojen yli, esimerkiksi tilapäisissä työruuhkissa ja lomitusten turvaamiseksi. Rakennemallissa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaa kutsutaan lääninrovastiksi. Hän vastaa seurakuntayhtymän hengellisestä johtamisesta, yhteisten työmuotojen yleisjohtamisesta ja strategioista sekä edustaa seurakuntayhtymää ulospäin. Suurissa yksiköissä lääninrovastin tehtävä on päätoiminen. Lääninrovasti on yhtymän johtaja. Yhteenveto: Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin tehtävien tukena on lukien ollut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Yhteistyö on sujunut hyvin. Johtavien viranhaltijoiden tehtäviin on sisältynyt toimintayksikön ja toimintojen johtaminen sekä hoitaminen, hallinnollisten asioiden valmistelu ym. tehtäviä. Tukena johtavilla viranhaltijoilla on ollut joko johtokunta tai vastuuryhmä keskusrekisteriä lukuunottamatta. Henkilöstöstrategian mukaan virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Kirkolliskokouksessa valmisteilla oleva rakennemuutosmalli merkitsee, että yhtymälle tulee yksi teologinen johtaja, joka on kaikkien työntekijöiden esimies. Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran täyttäminen tässä vaiheessa ei ole järkevää, koska tuleva rakennemuutos kokonaisuuden kannalta tulee muuttamaan tilannetta.

12 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) Henkilöstöpalvelun johtokunta käsitteli virkajärjestelyjä kokouksessaan , 23, ja päätti esittää yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle perusteluineen, että yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaa ei täytetä. Hallintojohtajan päätösesitys: Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaa ei täytetä. Tehtävien kannalta asioita järjestellään uudella tavalla siten, että työalat saavat riittävää hallinnollista tukea, yhteistapaamiset järjestyvät ja yhteisen seurakuntatyön osaston johtavien viranhaltijoiden kehitys- ja tavoitekeskustelut toimivat sekä heidän asiansa huomioidaan päätöksenteossa. Perusteluna tähän ratkaisuun on: 1. Kirkolliskokouksessa on valmisteltavana uusi rakennemuutosmalli. 2. Henkilöstöstrategiassa on mainittu taloudellisten resurssien huomioon ottaminen virkojen ja tehtävien vapautuessa. 3. Yhtymän yhteisiä työaloja ei ole vuoden 2009 alun jälkeen laajennettu eikä laajentaminen tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. 4. Yhdeksän toimistosihteeriä on siirretty muusta yleishallinnosta paikallisseurakuntien alaisuuteen. 5. Työaloilla on johtavien viranhaltijoiden apuna joko johtokunta tai vastuuryhmä. 6. Hallinnolliset esitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle voi viraston johtosäännön 15:3 mukaan tehdä hallintojohtaja. 7. Tarvittaessa kokoukseen voidaan kutsua yhteisen työalan johtava viranhaltija. 8. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii yhteisten työalojen ja keskusrekisterin tukena, hoitaa kehitys- ja tavoitekeskustelut ja tekee johtavia viranhaltijoita koskevat hallinnolliset päätökset. Mikäli yhteisen seurakuntatyön työaloille tulee oleellisia muutoksia, niin tehtävien järjestelyihin voidaan palata. Virkaa ei tässä vaiheessa lakkauteta. Hyväksyttiin hallintojohtajan päätösesitys. 53 Keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin toimivalta Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosääntöön lisätään johtavaksi viranhaltijaksi keskusrekisterin johtava sihteeri siihen saakka kunnes yhteisen seurakuntatyön johtajan viran hoidosta keskusrekisterin osalta ja muista virkajärjestelyistä toisin päätetään. Keskusrekisterin johtavan sihteerin tehtäviin sisällytettiin viraston johtosäännön 14 :n tehtävät. Kouvolan seurakuntayhtymän hyväksytyssä viraston johtosäännössä yhteisen seurakuntatyön johtajan tehtävänä on keskusrekisterin hoidosta huolehtiminen. Keskusrekisterin lähiesimiehenä toimii johtosäännön mukaan keskusrekisterin johtava toimistosihteeri.

13 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) 54 Työnjohtajan nimike Keskusrekisterin johtava toimistosihteeri on hoitanut keskusrekisterin johtajan tehtäviä viime syksystä lähtien. Hän on kehittänyt työalaa ja vienyt Kirjuri -hanketta eteenpäin. Lisäksi johtava toimistosihteeri tuntee työalan käytännön työt hyvin ja hallitsee tietojärjestelmät. Ratkaisu on ollut toimiva ja sitä ei ole syytä muuttaa. Kirkkolain (16:2) mukaan keskusrekisterin johtajan ei tarvitse olla teologi. Henkilöstöpalvelun johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan , 24, ja päätti esittää yhteinen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosääntöön lisätään johtavaksi viranhaltijaksi keskusrekisterin johtava sihteeri. Keskusrekisterin johtavan sihteerin tehtäviin sisällytetään viraston johtosäännön 14 :n tehtävät: 1. vastata oman alueensa strategisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta, 2. käyttää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä johtaville viranhaltijoille siirrettyä toimivaltaa, 3. huolehtia yhteisessä kirkkoneuvostossa käsiteltävien, oman palveluyksikkönsä vastuulla olevien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätösten toimeenpanosta sekä 4. osallistua tarvittaessa yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin. Hallintojohtajan päätösesitys: Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää yhteinen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosääntöön lisätään johtavaksi viranhaltijaksi keskusrekisterin johtava sihteeri. Keskusrekisterin johtavan sihteerin tehtäviin sisällytetään viraston johtosäännön 14 :n tehtävät. Hyväksyttiin hallintojohtajan päätösesitys. Henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännön 10:6 mukaan johtokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus uuden yhteisen kirkkoneuvoston alaisen työsuhteisen tehtävän nimikkeestä ja pätevyysvaatimuksista, jollei vastaavaa ole aiemmin määritelty. Hautaus- ja puistotoimen päällikkö esittää, että hautaus- ja puistopalveluissa otettaisiin käyttöön työnjohtajan nimike. Työnjohtaja vastaa Kouvolan - Valkealan seurakuntien alueella olevien hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden töiden johtamisesta. Hautaustoimen päällikön laatiman tehtävänkuvauksen mukaan tehtävän tarkoituksena ja tavoitteena on ulkoalueiden ja hautojen hoito, suunnittelu, rakentaminen sekä hautauksiin ja hoitosopimushautoihin liittyvät tehtävät. Lisäksi tehtäviin sisältyy ulkopuolisten töiden tilaaminen ja valvonta. Työnjohtaja toimii myös hautausmailla työskentelevien työntekijöiden lähiesimiehenä. Lisäksi työnjohtaja osallistuu Kouvolan ja Valkealan seurakunnan alueella siunaustilaisuuksien vahtimestaritehtäviin ja toimii Kouvola-Valkeala alueen seurakuntapuutarhurin lomasijaisena hoitaen käytännön työhön liittyviä tehtäviä.

14 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) Hautaus- ja puistopalvelujen henkilöstösuunnitelmassa on, että seurakuntapuutarhurin virkaa Valkealan alueella ei täytettäisi vaan hallinnollinen vastuu siirtyisi Kouvolan alueen tulevalle seurakuntapuutarhurille. Kahden seurakuntapuutarhurin tehtävien yhdistäminen yhdelle puutarhurille vaatii työnjohtajaa, joka täytettäisiin sisäisesti. Kysymys on nimikkeen muutoksesta. Tehtävän pätevyysvaatimuksena olisi puutarha-alan ammatillinen koulutus tai tutkinto ja soveltuva käytännön kokemus. Lisäksi vaaditaan seuraavaa osaamista: - erilaisten traktorien, työkoneiden ja muun kaluston käyttötaitoa sekä niiden ajamiseen oikeuttavaa ajokorttia - työnjohto- ja esimiestyön tietotaitoa - hautaustoimeen liittyvän lainsäädännön tuntemusta - asiakaspalvelutaitoja vaikeassa elämäntilanteessa olevien omaisten ja asiakkaiden kohtaamiseen - seurakunnan toiminnan tuntemusta Tehtävänkuvauksen mukainen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkan mukaisesti. Henkilöstöpalvelun johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan , 26, ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että työsopimussuhteinen työnjohtajan nimike otetaan käyttöön hautaus- ja puistopalveluissa ja hyväksyi valmistelun pohjalta työnjohtajan tehtävät, vaativuusryhmän ja pätevyysvaatimukset. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että työsopimussuhteinen työnjohtajan nimike otetaan käyttöön hautaus- ja puistopalveluissa Kouvolan ja Valkealan alueella ja hyväksyy seuraavat työnjohtajan pääasialliset tehtävät ja pätevyysvaatimukset: Pääasialliset tehtävät - hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden töiden johtaminen - ulkoalueiden ja hautojen hoito, suunnittelu, rakentaminen sekä hautauksiin ja hoitosopimushautoihin liittyvät tehtävät - ulkopuolisten töiden tilaaminen ja valvonta - hautausmailla työskentelevien työntekijöiden lähiesimiehenä toimiminen - siunaustilaisuuksien vahtimestaritehtävät - seurakuntapuutarhurin loman sijaisena toimiminen Pätevyysvaatimukset - Puutarha-alan ammatillinen koulutus tai tutkinto ja soveltuva käytännön kokemus Lisäksi vaaditaan seuraavaa osaamista: - erilaisten traktorien, työkoneiden ja muun kaluston käyttötaitoa sekä niiden ajamiseen oikeuttavaa ajokorttia - työnjohto- ja esimiestyön tietotaitoa - hautaustoimeen liittyvän lainsäädännön tuntemusta

15 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) - asiakaspalvelutaitoja vaikeassa elämäntilanteessa olevien omaisten ja asiakkaiden kohtaamiseen - seurakunnan toiminnan tuntemusta Hyväksyttiin hallintojohtajan päätösesitys. 55 Tiloja, tontteja ja kiinteistöjä myyntiin Kouvolan seurakuntayhtymällä on tiloja (määräaloja), joissa on useita palstoja hajanaisesti eri puolilla Kouvolaa. Tilojen palstoilla ei ole toimitilarakennuksia. Osa palstoista on peltomaata ja osa muuta rakentamatonta maata. Osa palstoista rajautuu vesistöön. Myytäväksi esitettävät maa-alueet eivät ole metsänhoitosuunnitelmissa olevia metsäalueita. Tilojen palstoista peltomaat ovat olleet vuokralla. Tilojen naapurit ja lähiasukkaat ovat olleet kiinnostuneita ostamaan maa-alueita seurakuntayhtymältä. Kouvolan kaupungin kiinnostus ja tarve tulee selvittää myös esitettäviin maa-alueisiin kaavalliset näkökohdat huomioiden. Tilojen määrä on Kouvolan seurakuntayhtymällä niin suuri ja sijainti hajanainen, että tilojen optimointiin tulee paneutua. Yhtymä aloitti kiinteistöjen myynnin vuonna 2009 ja on jatkanut sitä edelleen. Osa myyntitoimeksiannoista on johtanut kauppoihin asti, osassa on menossa hallintokäsittely ja osa edelleen myynnissä. Seurakuntayhtymän on järkevä jatkaa niiden kiinteistöjen, toimitilojen, maa-alueiden ja asuntojen myyntiä, joista ei vielä ole kauppoja syntynyt. Kun taloudelliset toimintamahdollisuudet eivät parane, tulee myös kaavoituksella lisäarvoa saaneita tontteja laittaa myyntiin. Kouvolan seurakuntayhtymän uudet myyntikohteet: Kiinteistöt Sippolan kotiseutumuseo ( / palsta 2), Sippolantie 18, Sippola Tontit Asuinliiketalotontti ( AL), Manuntie, Voikkaa Maapalstat Kappalaisen virkatalo ( ), Sippola Alatalo ( ), Orijärvenkuja, Sippola Ahvenisto ( / palsta 2), Ruokoniementie 359, Jaala Uusista esitetyistä myyntikohteista on tehty selvityksiä sekä perusteluja myynnille (liite 5). Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää, että Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin Kouvolan seurakuntayhtymän seuraavat kohteet: Kiinteistöt Sippolan kotiseutumuseo ( / palsta 2), Sippolantie 18, Sippola Tontit Asuinliiketalotontti ( AL), Manuntie, Voikkaa Maapalstat Kappalaisen virkatalo ( ), Sippola Alatalo ( ), Orijärvenkuja, Sippola Ahvenisto ( / palsta 2), Ruokoniementie 359, Jaala.

16 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) 56 Kirkkopäivät 2015 Hyväksyttiin kiinteistöpäällikön päätösesitys. Kouvolan seurakuntayhtymää on kutsuttu vuoden 2015 Kirkkopäivien isännäksi. Kutsu on esitetty yhteiselle kirkkoneuvostolle yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan kautta. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja suhtautui Kirkkopäivien 2015 mahdollisiin järjestelyihin periaatteessa myönteisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto edellytti, että Kirkkopalvelujen kanssa käytävissä seuraavissa neuvotteluissa tulee keskustella kokonaisbudjetista ja sen asettamisesta korkeintaan euroon. Lisäksi taloudellisesta vastuunkannosta ja ohjelmien sisällöstä toivottiin erillistä sopimista. Seurakuntaneuvostojen lausunnot Kirkkopäivien 2015 järjestämisestä Kouvolaan: Kuusankosken seurakuntaneuvosto ( ) suhtautui myönteisesti, mutta edellytti, ettei Kirkkopäivien järjestämisestä koidu kohtuuttomia kustannuksia. Kouvolan seurakuntaneuvosto ( ) puolsi yksimielisesti Kouvolan seurakunnan osallistumista Kirkkopäivien järjestämiseen. Valkealan seurakuntaneuvosto ( ) oli varovasti myönteinen ja katsoi, että Kirkkopäivistä olisi myönteistä julkisuutta seutukunnalle. Seurakuntaneuvosto oli myös varauksellinen Kirkkopäivien sisällön suhteen. Sisällössä olisi kunnioitettava paikkakunnan perinteistä arvomaailmaa. Kirkkopäivien olisi hajaannuttava myös yhtymän seurakuntiin, eikä keskityttävä ainoastaan keskustaan. Anjalankosken seurakuntaneuvosto ( ) suhtautui myönteisesti Kirkkopäivien järjestämiseen. Kirkkopäivien seurakuntayhtymälle ja paikallisseurakunnille aiheutuvista kustannuksista kannettiin kuitenkin huolta taloudellisesti tiukkoina aikoina Elimäen seurakunnan kirkkoherra seurakuntaneuvoston jäsenten valtuuttamana ilmoitti ( ), että seurakunta suhtautuu myönteisesti Kirkkopäivien järjestämiseen Kouvolassa Järjestelyissä tulee ottaa huomioon taloudelliset seikat. Kirkkopalvelun edustajan kanssa neuvoteltiin Neuvotteluissa otettiin esille yhteisen kirkkoneuvoston toivomat tarkennukset kokonaisbudjettiin, ohjelmistoasioihin ja vastuunkantoon. Kirkkopalvelujen kehittämispäällikkö toimitti uuden yhteistyöesityksen ja budjettiluonnoksen sisältäen tavoitebudjetin ja kaksi vaihtoehtobudjettia. Yhteistyöesitys toimitetaan esityslistan mukana. Lähtökohtana yhteistyöesitykseen on, että Kirkkopäivät ovat innovatiivinen, innostunut ja innostava tapahtuma. Tavoitteena on mm. kirkon kannalta tulla lähelle ja kulkea rinnalla, seurakunnan kannalta tulla näkyväksi ja kaupungin kannalta kuunnella ihmistä. Ohjelman suunnittelun kannalta olisi hyvä olla kaksi ohjelmatyöryhmää sekä paikallisten ohjelmien että valtakunnallisten ohjelmien suunnitteluun. Paikallista ohjelmaosaamista ja esiintyjäpotentiaalia voidaan hyödyntää näissä molemmissa ryhmissä. Jumalanpalveluselämä on kirkkoherrojen vastuulla. Yhteistyöesityksessä suositellaan paikallisen kirkkopäiväsihteerin palkkaamista noin vuoden ajaksi. Kirkkopalvelujen kehityspäällikkö on laatinut tavoitebudjetin ( euroa) ja kaksi vaihtoehtobudjettia ( ja euroa), joissa Kouvolan seurakuntayhtymän

17 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) 57 Ilmoitusasiat 58 Muut mahdolliset asiat osuus vaihtelee euroon. Taloudellinen vastuunkanto jaetaan Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kirkkopalvelujen välillä 50/50 periaatteella. Yhteistyöesitys sisältää teemaehdotuksia ja myös muita avainkysymyksiä Kirkkopäivien onnistumisen kannalta, joita yhteisessä neuvottelussa otettiin esille. Muuta huomioitavaa 2015 Kirkkopäivissä on, että Kirkon Viestintäpäivät ovat tulossa mukaan Kirkkopäiville. Lisäksi yhteisvastuukeräys on aktiivisesti mukana Kirkkopäiviin liittyvässä paikallisessa ja yhdessä suunniteltavassa diakonia- ja viestintähankkeessa. Hallintojohtajan päätösesitys: Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kirkkopäivät 2015 järjestetään Kouvolassa yhdessä Kirkkopalvelujen kanssa. Edellytyksenä on, että seurakuntayhtymä ja paikallisseurakunnat ovat mukana kirkkopäivien järjestelyissä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että valmisteluja jatketaan yhteistyöesityksen pohjalta sekä pyydetään muita yhteistyötahoja mukaan järjestelyihin ja osallistumaan kustannuksiin. Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu varautumaan Kirkkopäivien järjestämiseen vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa sekä talous- ja toimintasuunnitelmissa. Asia lähetetään edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Kirkkopäivät 2015 järjestetään Kouvolassa yhdessä Kirkkopalvelujen kanssa. Edellytyksenä on, että seurakuntayhtymä ja paikallisseurakunnat ovat mukana kirkkopäivien järjestelyissä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että valmisteluja jatketaan yhteistyöesityksen pohjalta sekä pyydetään muita yhteistyötahoja mukaan järjestelyihin ja osallistumaan kustannuksiin. Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu varautumaan Kirkkopäivien järjestämiseen vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa sekä talous- ja toimintasuunnitelmissa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 1. Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on to klo Kuusankosken seurakuntakeskus. 2. Seurakuntasuunnittelutoimikunnan kokous klo on Kuusankosken seurakuntakeskus. Puheenjohtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Muita asioita ei ollut.

18 PÖYTÄKIRJA 3/ (18) 59 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite 6), joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan allekirjoitukset: KEIJO GÄRDSTRÖM RISTO RASIMUS Keijo Gärdström Risto Rasimus puheenjohtaja varapuheenjohtaja :t 42 51, puheenjohtajana 52 KIRSI VALAPURO Kirsi Valapuro sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola SAKARI SMEDS Sakari Smeds TERO SUUTARI Tero Suutari Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla KEIJO GÄRDSTRÖM Keijo Gärdström kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 15.30 15.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 27. maaliskuuta 2014 klo 17.00 18.07 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 6/2014 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 28. päivänä elokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo 17.00-18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 17.00 17.55 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus,, Sali Läsnä Ylikangas Kimmo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo ykn:n

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 20. päivänä marraskuuta 2014 klo 17.00-17.48 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo 17.00 18.05 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. päivä syyskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. päivä syyskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. päivä syyskuuta 2016 klo 17.00 17.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin )

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin ) PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 18.30, (kokous keskeytettiin 18.06 18.17) Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola käynti Hovioikeudenkadun puolelta. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola käynti Hovioikeudenkadun puolelta. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta ESITYSLISTA 2/2017 1 (5) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 5.4.2017 klo 18.30 - Paikka Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola käynti Hovioikeudenkadun puolelta

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 19.30 joulupuurotarjoilu klo 17.30 alk. Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä:

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (22) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 17.00 18.38 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 5.4.2017 klo 18.30-18.43 Paikka Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 29. elokuuta 2013 klo 17.00 17.37 Paikka Kuusankosken seurakuntatalo, Valtakatu 43 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2015 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.3.2015 klo 17.00-19.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2017 Sivu 14

Kirkkovaltuusto N:o 2/2017 Sivu 14 N:o 2/2017 Sivu 14 Kokousaika Keskiviikko 14.6.2017 klo 19.00 20.06 seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Jauhiainen Jaana Katainen Jaakko varajäsen poissa Laukkanen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat 1 (7) Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 ntarkastajien valitseminen 5 Luottamushenkilön ero 6

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kokousaika 7.6.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen avaus 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2016 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.9.2016 klo 17.00 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 14.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Käsitellyt asiat 1

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 5/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kokousaika 14.12.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2017 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.5.2017

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot