Polkuja valmistumiseen Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polkuja valmistumiseen 2013. Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin"

Transkriptio

1 Polkuja valmistumiseen 2013 Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin

2 Oppimisen tukeen on kiinnitetty huomiota Polkuhankkeessa. Kannen kuvassa opiskelija Sointu Eloranta (oik.) ja hänen työssäoppimisen ohjaajansa Minna Tiusanen. Sisällysluettelo Some-palvelut ja blogit tallentavat opiskelijan osaamisen...4 Yhteisöllisyys on lähihoitajaopiskelijan voimavara...6 Opettaja on tiedonjanon herättäjä...8 Tarkastuspiste opiskelijan ohjauksen vuosikello...10 Työvalmentaja tsemppaa opiskelijaa työelämään...14 Monipuolista ammatillista opetusta, joustavia opintopolkuja ja tehokasta ryhmänohjausta Helsingissä Polku-hankkeen kehittämistyö on nyt puolessa välissä. Kehittämistyön tulokset ovat tässä vaiheessa lupaavia. Stadin ammattiopistossa opinnoista eroaminen on kääntynyt laskuun useiden vuosien jälkeen. Seuraavaksi toiminta keskittyy kehitettyjen toimintamallien ammattialakohtaiseen levittämiseen ja soveltamiseen. Kehittämistoiminnan painopisteinä tulevat olemaan ryhmänohjauksen käytännöt, helsinkiläiselle nuorille soveltuvat opetuskäytännöt sekä joustavien opintopolkujen mahdollistaminen. Tämän julkaisun tavoitteena on tarjota ammatillisille opettajille työkaluja ja vinkkejä opetukseen ja ryhmien ohjaamiseen koulun arjessa. Esittelemme muutamia Polku-hankkeen keskeisistä kehittämiskohteista. Opiskelijan ohjauksen vuosikello in kautta yhdistyvät perinteinen Polku-hankkeessa on vuodesta 2012 lähtien kehitetty ammatillista opetusta opiskelijoita aktivoivaksi ja entistä enemmän työelämälähtöiseksi Stadin ammattiopistossa, Keskuspuiston ammattiopistossa sekä Helsingin Diakoniaopistossa. Kehittämistyön tavoitteena on ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen ja opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoinnista vastaa Helsingin opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja. Stadin ammattiopisto Hyvinvoinnin toimiala Lotta Akkanen, ja Mervi Salonen, mervi Palvelun ja viestinnän toimiala Kati Grundström, Tekniikan ja logistiikan toimiala Tapio Jalonen, Tekniikan ja asennuksen toimiala Sirpa Kaipiainen, Lisätietoa myös Stadin ammattiopiston verkkosivuilta: ammattiopisto.fi>yhteistyö ja hankkeet>käynnissä olevat hankkeet >POLKU ryhmänohjaus sekä joustavien opintopolkujen yksilöllinen suunnittelu. Opiskelijoiden aktiivisuutta ja vastuuta omasta oppimisestaan on pyritty lisäämään kehittämällä esimerkiksi ongelmaperustaista opetusta sekä hyödyntämällä sosiaalista mediaa opetuksessa. Oppimisen tukeen on myös kiinnitetty huomiota: Diakonia opistolla opettajan työparina toimii opiskeluvalmentaja ja Keskus puiston ammattiopistossa työvalmentaja. Lisätietoja hankkeen kehittämiskohteista saat hankkeen työryhmältä: Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Jussi Kajander, Keskuspuiston ammattiopisto Hanna Lankinen, Helsingin Diakoniaopisto Sari Kähtävä, Tekstit: Heli Lumme Toimitus: Tuuli Kirjonen Kuvat: Pertti Nisonen Graafinen suunnittelu: Minna Haukkovaara, Design3 Jussi Kajander / Polku-hankkeen projektipäällikkö 2 3

3 Some-palvelut ja blogit tallentavat opiskelijan osaamisen Stadin ammattiopiston tekniikan toimialojen opiskelijat tallentavat työselitykset älypuhelimilla nettiin ja pohtivat blogeissa ammattitaidon kehittymistä. Ajoneuvoasentajiksi valmistuvat toisen vuoden opiskelijat Ella Wilenius ja Jere Turunen tallentavat tottuneesti autonhuoltokuvat luokan Facebooksivulle. Kukin opiskelija raportoi tekemänsä työn ja käy samalla lukemassa luokkakaverinkin muistiinpanot. - Tässä oppii oikeasti, kun joutuu palauttamaan mieleen, mitä tekikään ja saa kommentoida toistenkin töitä, Ella ja Jere kertovat. Facebook-sivut ovat myös opetuksen apuväline. Ammatinopettaja Janne Kantanen tallentaa sivuille erilaista opintomateriaalia tutustuttavaksi. - Facebook-sivujen kautta opiskelijat ovat aidosti tavoitettavissa: pystyn ohjaamaan heitä tehokkaammin tiedon lähteille ja samalla tunnistamaan yksilöllisen oppimisen, Kantanen kehuu. Facebook-sivujen kautta opiskelijat ovat aidosti tavoitettavissa. Kiinteistönhoidon opettaja Raimo Peuralahti halusi pienryhmälleen kotisivut, jotta toiminnallisesta oppimisesta innostuneet opiskelijat voisivat helposti dokumentoida osaamistaan. - Kirjoitamme sekä luokan yhteiseen blogiin että omiin blogeihin, mitä päivän aikana on tehty ja otamme töistä kuvat, opiskelijat Eero Mäntylä, Tommi Huovinen ja Jukka Sandén kertovat. Ryhmän kotisivuilla kuka tahansa pääsee tutustumaan nuorten töihin. - Kirjoittaminen helpottaa tulevaisuudessa ainakin opinnäytetyön ja näyttöjen tekoa, mutta kyllä näitä voisi hyödyntää työnhaussakin, pojat toteavat. Puuseppäopiskelijat Saara Kemppainen ja Juha Koponen käyttävät ipadia päivittäin. - Meillä on luokan yhteinen blogi, jonne jokainen kirjoittaa. Jos ei halua heti kirjoittaa ipadilla työselostusta, voi sen tehdä kotona. Muistiinpanot kulkevat mukana, Juha ja Saara kiittelevät. Ammatinopettaja Matti Kallioniemi näkee paljon hyvää tietotekniikan hyödyntämisessä. Hän käyttää sivuja opintotehtävien jakamiseen ja arvioinnin apuna. Opiskelijan osaamisen kehittyminen tulee blogien kautta näkyviin. Kuvassa Tommi Huovinen, Eero Mäntylä ja Jukka Sandén. - Opiskelijan osaamisen kehittyminen tulee blogien kautta näkyviin. Kaikki joutuvat miettimään, miten tuovat oppimistaan parhaiten esiin moderni väline mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden osallistumisen tasaarvoisesti, Kallioniemi iloitsee. 4 5

4 Yhteisöllisyys on lähihoitajaopiskelijan voimavara Helsingin Diakoniaopiston ensimmäisen vuoden lähihoitajien opiskeluryhmät saavat nauttia uudenlaisesta oppimisympäristöstä. Opiskelijat opiskelevat Edustajistotapaamiset ovat hyvä tapa levittää tietoa, kertoa ryhmien fiiliksistä ja vahvistaa tunnetta siitä, että ollaan samassa veneessä. saman rakennuksen yhteisissä tiloissa, jossa jokaisella ryhmällä on oma kotiluokka, yhteistä oleskelutilaa sekä oma keittiö. Tiloja ei ole sisustettu valmiiksi, vaan opiskelijat itse muokkaavat yhteiset tilat ja luokkatilat sellaisiksi, joissa he viihtyvät. Lähekkäin sijoittaminen mahdollistaa opiskelijoiden tiiviin yhteisöllisyyden ja saa opettajatkin aktiiviseen yhteistyöhön. Lisäksi ryhmiin jalkautuu opiskeluvalmentaja, joka ohjaa ja tukee opiskelijaa opettajan ohella. - Halusimme, että tuki tulee opiskelijan luo. Usein opiskelija joutuu hakemaan tukea eri paikoista. Meillä on yksi turvallinen aikuinen lisää, joka on tavoitettavissa ja joka pystyy tarttumaan nopeasti opiskelijoiden asioihin, opiskeluvalmentaja Noora Puhakka kertoo. Opiskeluvalmentaja kohtaa opiskelijan kokonaisvaltaisesti ihmisenä, vasta toissijaisesti hän selvittelee ongelmatilanteita. Hän voi toimia oppitunneilla toisena ohjaajana, mutta sen lisäksi hän motivoi ja kannustaa opiskelijaa ja yhteisöä monilla muilla keinoin. Nooralla ei ole työhuonetta, vaan hän tekee töitä siellä, missä kulloinkin on läppärinsä kanssa. Hän on aina tavoitettavissa. Opettajien ja opiskeluvalmentajan aktiivisella yhteistyöllä sekä yhteisöllisellä oppimisympäristöllä on positiivisia vaikutuksia: ongelmiin puuttuminen nopeutuu ja vaikeuksista voidaan keskustella heti niiden ilmettyä. Opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda näkemyksiään esiin suoraan Nooralle tai opettajilleen sekä kerran kuukaudessa ryhmien edustajien tapaamisissa. - Opiskeluryhmissä nousee paljon sellaista esiin, mikä tavallisesti ei tavoita meitä ohjaajia tai opettajia. Nämä edustajistotapaamiset ovat hyvä tapa levittää tietoa, kertoa ryhmien fiiliksistä ja vahvistaa tunnetta siitä, että ollaan samassa veneessä, Noora sanoo. Yhteisöllisellä oppimisympäristöllä on positiivisia vaikutuksia. Kuvassa Helsingin Diakoniaopiston lähihoitajaopiskelijoita ja opiskelujavalmentaja Noora Puhakka. Lähihoitajaopiskelijat Jesse Itäsaari, Veera Sjögren ja Juho Salin ovat Nooran kanssa samoilla linjoilla. - Meillä on tiivis ryhmä, jossa opiskellaan toista auttaen. Opinnot etenevät, kun ilmapiiri on positiivinen, Jesse ja Veera kiittelevät. Ryhmän puhemiehenä ryhmäedustajistossa oleva Juho on tyytyväinen edustajistotapaamisiin. - Se on ollut avartavaa, sillä muuten muihin luokkiin ei ehkä yhteyttä olisikaan. Täällä ei ole kynnystä mennä juttelemaan mistä tahansa opettajien tai ohjaajien kanssa, Juho toteaa. 6 7

5 Opettaja on tiedonjanon herättäjä PBL eli ongelmaperustainen oppiminen vahvistaa opettajan roolia oppijan oppimisen tukijana. Oppiminen ja ohjaus rakentuvat työelämän ongelmien ympärille, ja opetusta suunnitellaan työelämä- Tutoropettajalla on päävastuu opintokokonaisuudesta. Haasteita tulee silloin, kun opiskelija ei vielä ole valmis ottamaan vastuuta oppimisestaan. - Ohjaaminen vaatii opettajalta opiskelijan kehittämisalueiden ja vahvuuksien tuntemista ja huomioimista, Anita Selander muistuttaa. Olennaista PBL:ssä on tiimityösken- Opiskelijat ottavat vastuun oppimisestaan ja siinä ohessa ryhmän toimivuudesta. lähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Lähihoita- - Peruskoulupohjaisille opiskelijoille tely ja yhdessä oppiminen. Se, miten jakoulutuksen lehtorit Anita Selander ja on hyvä jakaa opintokokonaisuudet ryhmä työskentelee yhdessä, vaikuttaa Jarmo Ihalainen sekä lääkealan lehtori melko lyhyiksi jaksoiksi ja antaa sup- oppimistehtävän suorittamiseen. oidaan. Tosin matkan varrella oppimista Anne Ryynänen ovat kokeilleet ongel- peahkoja herätteitä aihepiiriin, Anne - Positiivista on ollut se, että kun on voitu testata myös perinteisin kokein. maperustaista pedagogiikkaa ja löytävät Ryynänen ja Jarmo Ihalainen toteavat. opettaja ei auktoriteettina kontrolloi Yleensä arvioitava tuotos on kirjallinen siitä sekä hyviä että kehitettäviä puolia. - Isoin asia on ollut PBL-ajattelutapa: opiskelija on oppimisensa subjekti ja opettaja sen prosessin ohjaaja. Me tuemme opiskelijan omatoimisuutta niin kuin hoitaja asiakkaan subjektiutta, Anita Selander kiteyttää. Lähihoitajaopiskelijoita on aina opetuksessa tehty yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Erona entiseen on opetuksen keskittyminen työelämälähtöisiin aihekokonaisuuksiin, sykleihin, Oppiminen ja ohjaus rakentuvat työelämän ongelmien ympärille. Kuvassa opettaja Maija Moore (keskellä) ja lääkealan opiskelijoita loppututoriaalissa. Samoin tulee huomioida opiskelijan mahdolliset oppimista vaikeuttavat tekijät. Ensimmäisessä opiskelijatapaamisessa, alkututoriaalissa, opiskelijat muodostavat herätteen pohjalta yhteisen oppimistehtävän, jota varten alkavat etsiä tietoa. Toiset opiskelijat tarvitsevat ryhmää, alkavat ryhmäläiset huolehtia toisistaan. Opiskelijat ottavat vastuun oppimisestaan ja siinä ohessa ryhmän toimivuudesta; jokaiselta ryhmän jäseneltä vaaditaan täyttä työpanosta, Ryynänen ja Selander toteavat. Oppimistehtävät ja opitut asiat kootaan yhteen opintokokonaisuuden työ, mutta muunkinlaiset suoritustavat halutaan mahdollistaa. Kaiken kaikkiaan kokeilu on tuottanut paljon hyvää. - PBL pistää opettajat ajattelemaan, miten oikeasti saamme eri aineet toimimaan paremmin yhdessä ja mikä on olennaista missäkin kohdassa opiskelijan polkua, Jarmo Ihalainen opetettu monipuolisin metodein ja jotka opettajat suunnittelevat yhdessä. tähän enemmän tukea kuin toiset. päättävässä loppututoriaalissa, joka arvi- summaa. 8 9

6 Tarkastuspiste opiskelijan ohjauksen vuosikello Onnistunut opiskelijan ohjaaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan ammatinopettajat Kirsi-Marja Ajosenpää ja Minna Tiusanen ovat kehittäneet opiskelijan ohjaamisen vuosikellon. Sen avulla ryhmänohjaaja käy vähintään 2 3 kertaa vuodessa läpi kunkin ryhmänsä opiskelijan opintojen kulun ja kartoittaa mahdolliset toimenpiteet. Moniammatillinen työryhmä mahdollistaa niin laaja-alaisen tuen antamisen kuin nopeammin etenevälle opintopolulle ohjaamisen. Kun ryhmän jäsen voi hyvin, myös ryhmä voi hyvin. - Totesimme, että mitä harvemmin opiskelijahuollon kanssa kokoustetaan, sitä tehokkaammin ongelmiin puututaan. Ja toisaalta nyt mietitään aidosti ryhmän dynamiikkaa ja yksittäisen opiskelijan parasta, Ajosenpää ja Tiusanen kertovat. Perinteisestä opiskelijahuoltomallista eroaa siinä, että sen avulla ryhmänohjaaja osaa tarjota opiskelijalle yksilöllisen opintopolun, mutta samalla vie ryhmäänsä aktiivisesti eteenpäin ryhmänä. Opiskelijan opintojen eteneminen ja ryhmän toimimisesta huolehtiminen kulkevat käsi kädessä. - Kun ryhmän jäsen voi hyvin, myös ryhmä voi hyvin. Opiskelijan vahvuuksia ja kehittämisen kohteita tarkastellaan tapauskohtaisesti. Jos opinnot sujuvat jo Nyt mietitään aidosti ryhmän dynamiikkaa ja opiskelijan parasta. Kirsi-Marja Ajosenpää (vas.) ja Minna Tiusanen esittelevät kehittämäänsä vuosikelloa. ensi metreillä ja opiskelija tuntee olevansa oikealla alalla, hänelle tarjotaan heti mahdollisuutta vaikkapa laajennettuun työssäoppimiseen. Se motivoi opiskelijaa, Ajosenpää ja Tiusanen toteavat. issa huomiota kiinnitetään muun muassa siihen, miten opiskelija noudattaa ryhmän yhteisiä pelisään- 1. opintovuosi 2. opintovuosi elokuu syyskuu tammikuu huhtikuu marraskuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu 10 11

7 töjä, tarvitseeko hän tukea atto-aineissa, onko tarvetta tukihenkilötapaamisiin ja niin edelleen. Erityisopetuksen resurssi on purettu siten, että erityisopettaja havainnoi alusta alkaen ryhmänohjaajan kanssa mahdollisia tukitarpeita. Lisäksi ensimmäisen vuoden ryhmänohjaajalla Myös opiskelija itse on aktiivinen toimija opintojensa suhteen. Jokaisen opintoaihekokonaisuuden, teeman, jälkeen opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Itsearvioinnin ja issa esiin nousseiden huomioiden perusteella käydään läpi opiskelijalle tar- - Tukitoimien tai nopeampien suoritustapojen miettiminen, kohdentaminen ja seuraaminen on aiempaa tehokkaampaa. Tällä tavoin pyrimme aidosti estämään opintojen keskeyttämistä ja tehostamaan läpäisyä, opettajat sanovat. Paluun tuki on kahden viikon mittainen paja-jakso, joka on tarkoitettu opinnot väliaikaisesti keskeyttäneille sekä oppilaitoksesta toiseen siirtyville opiskelijoille, ennen varsinaisten opintojen aloittamista. Paja-jakson jälkeen opiskelijat ohjataan ryhmiin, yksilöllisille opintopoluille, työssäoppimaan jne. yksilöllisten tarpeiden mukaan. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen suunniteltu prosessi eli säännöllinen menettely siihen, miten ja milloin opiskelijat voivat näyttää osaamisensa haluamassaan teemassa / opintokokonaisuudessa. Ahot:n seurauksena opiskelijan opinnot nopeutuvat. on toinen ryhmänohjaaja työparina; useampi silmäpari tekee ryhmästä erilaisia huomioita. Pyrkimyksenä on, että opiskelija saa heti konkreettisen täsmäavun mahdollisiin ongelmiinsa. jottavat opiskelutavat. Lopulta opiskelija itse valitsee itselleen sopivimman ja luontaisimman opintopolun tutkinnon suorittamiseen. marraskuu Ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja tarvittaessa jonkun muun ohr-tiimiläisen kanssa pidetty kokous, jonka ryhmänohjaaja on varannut tarpeen mukaan opon walk in otti kalenterista. kokous jossa ovat läsnä: ryhmänohjaaja / Duoryhmänohjaaja, koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveyden hoitaja, tsemppariohjaaja, psykologi, laaja-alainen erityisopettaja ja ammatillinen erityisopettaja. 3. opintovuosi Lisävuosi marraskuu maaliskuu toukokuu marraskuu maaliskuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu 12 13

8 Työvalmentaja tsemppaa opiskelijaa työelämään Olin etuoikeutettu, että sain hyödyntää Annikaa työvalmentajana, Keskuspuiston ammattiopistossa hyödynnetään työvalmennusta, jonka tavoitteena on opiskelijalle onnistuneen työssäoppimisjakson luominen ja siirtymävaiheen tukeminen koulutuksesta työelämään. Työvalmentaja on rekrytoinnin ja työllistämisen tukimuotojen asiantuntija, joka toimii yhteyshenkilönä työpaikan ja oppilaitoksen välillä. Stadin ammattiopistossa kokiksi opiskeleva Sointu Eloranta on työvalmentaja Annika Lipposen tsemppaukseen enemmän kuin tyytyväinen. - Olin etuoikeutettu, että sain hyödyntää Annikaa työvalmentajana. Annika innosti ja motivoi, kyseli kuulumisia ja antoi kaverillista tukea työssäoppimisen haasteisiin, Sointu kiittelee. Soinnun työssäoppimisen ohjaaja, ammatinopettaja Minna Tiusanen Työvalmentajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan saumaton yhteistyö takaa onnistuneen ja hedelmällisen työssäoppimiskokemuksen, joka kantaa pitkälle. toteaa, että kaikki opiskelijat hyötyisivät työvalmennuksesta mutta erityisesti he, jotka kaipaavat paljon ohjausta työssäoppimisen aikana. Työvalmentajan tuki lähtee aina yksittäisen opiskelijan tarpeista, hän voi auttaa opiskelijaa vaikkapa sosiaalisissa tilanteissa tai käytännön asioiden selvittämisessä. Kun työssäoppimista ohjaavan opettajan tehtävä kohdistuu ennemminkin oppimisen ja osaamisen varmentamiseen, painottuu työvalmentajan rooli työelämän pelisääntöjen ja elämänhallinnallisten taitojen ohjaamiseen. - Soinnun kanssa yhteistyö oli sujuvaa. Hän on tunnollinen ja taidoiltaan taitava nuori, mutta usko omiin kykyihin oli vähäistä. Loppujen lopuksi Sointu teki työnsä niin hienosti, että sai sieltä kesätöitäkin, Annika Lipponen kehaisee. Hän kiittelee myös työnantajaa, joka oli kannustava ja mahdollisti tuellaan sen, että Sointu sai turvallisesti harjoitella niitä taitoja, jotka häntä itseään eniten epäilyttivät. Työvalmentajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan saumaton yhteistyö kertoo kokkiopiskelija Sointu Eloranta. takaa onnistuneen ja hedelmällisen työssä oppimiskokemuksen, joka kantaa pitkälle. Työvalmennuksesta Keskuspuiston ammattiopistossa vastaa Orton Pro. Polku-hankkeessa Stadin ammattiopiston työvalmennusta koordinoi avoin ammattiopisto. Kaikki opiskelijat hyötyisivät työvalmennuksesta, sanoo Minna Tiusanen (vas.). Vierellä Annika Lipponen

9 Julkaisija: Helsingin kaupungin opetusvirasto 2013 I Paino: Star-Offset Oy

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan Toimittanut Lenita Pihlaja HRAKKautta Duuniin Sisällysluettelo Lukijalle 7 Lenita Pihlaja Duuniin-projekti 9

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Graafinen suunnittelu & taitto: Mediapaja 2012 A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Sisällysluettelo Mikä? Miksi?...

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot