Polkuja valmistumiseen Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polkuja valmistumiseen 2013. Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin"

Transkriptio

1 Polkuja valmistumiseen 2013 Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin

2 Oppimisen tukeen on kiinnitetty huomiota Polkuhankkeessa. Kannen kuvassa opiskelija Sointu Eloranta (oik.) ja hänen työssäoppimisen ohjaajansa Minna Tiusanen. Sisällysluettelo Some-palvelut ja blogit tallentavat opiskelijan osaamisen...4 Yhteisöllisyys on lähihoitajaopiskelijan voimavara...6 Opettaja on tiedonjanon herättäjä...8 Tarkastuspiste opiskelijan ohjauksen vuosikello...10 Työvalmentaja tsemppaa opiskelijaa työelämään...14 Monipuolista ammatillista opetusta, joustavia opintopolkuja ja tehokasta ryhmänohjausta Helsingissä Polku-hankkeen kehittämistyö on nyt puolessa välissä. Kehittämistyön tulokset ovat tässä vaiheessa lupaavia. Stadin ammattiopistossa opinnoista eroaminen on kääntynyt laskuun useiden vuosien jälkeen. Seuraavaksi toiminta keskittyy kehitettyjen toimintamallien ammattialakohtaiseen levittämiseen ja soveltamiseen. Kehittämistoiminnan painopisteinä tulevat olemaan ryhmänohjauksen käytännöt, helsinkiläiselle nuorille soveltuvat opetuskäytännöt sekä joustavien opintopolkujen mahdollistaminen. Tämän julkaisun tavoitteena on tarjota ammatillisille opettajille työkaluja ja vinkkejä opetukseen ja ryhmien ohjaamiseen koulun arjessa. Esittelemme muutamia Polku-hankkeen keskeisistä kehittämiskohteista. Opiskelijan ohjauksen vuosikello in kautta yhdistyvät perinteinen Polku-hankkeessa on vuodesta 2012 lähtien kehitetty ammatillista opetusta opiskelijoita aktivoivaksi ja entistä enemmän työelämälähtöiseksi Stadin ammattiopistossa, Keskuspuiston ammattiopistossa sekä Helsingin Diakoniaopistossa. Kehittämistyön tavoitteena on ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen ja opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoinnista vastaa Helsingin opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja. Stadin ammattiopisto Hyvinvoinnin toimiala Lotta Akkanen, ja Mervi Salonen, mervi Palvelun ja viestinnän toimiala Kati Grundström, Tekniikan ja logistiikan toimiala Tapio Jalonen, Tekniikan ja asennuksen toimiala Sirpa Kaipiainen, Lisätietoa myös Stadin ammattiopiston verkkosivuilta: ammattiopisto.fi>yhteistyö ja hankkeet>käynnissä olevat hankkeet >POLKU ryhmänohjaus sekä joustavien opintopolkujen yksilöllinen suunnittelu. Opiskelijoiden aktiivisuutta ja vastuuta omasta oppimisestaan on pyritty lisäämään kehittämällä esimerkiksi ongelmaperustaista opetusta sekä hyödyntämällä sosiaalista mediaa opetuksessa. Oppimisen tukeen on myös kiinnitetty huomiota: Diakonia opistolla opettajan työparina toimii opiskeluvalmentaja ja Keskus puiston ammattiopistossa työvalmentaja. Lisätietoja hankkeen kehittämiskohteista saat hankkeen työryhmältä: Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Jussi Kajander, Keskuspuiston ammattiopisto Hanna Lankinen, Helsingin Diakoniaopisto Sari Kähtävä, Tekstit: Heli Lumme Toimitus: Tuuli Kirjonen Kuvat: Pertti Nisonen Graafinen suunnittelu: Minna Haukkovaara, Design3 Jussi Kajander / Polku-hankkeen projektipäällikkö 2 3

3 Some-palvelut ja blogit tallentavat opiskelijan osaamisen Stadin ammattiopiston tekniikan toimialojen opiskelijat tallentavat työselitykset älypuhelimilla nettiin ja pohtivat blogeissa ammattitaidon kehittymistä. Ajoneuvoasentajiksi valmistuvat toisen vuoden opiskelijat Ella Wilenius ja Jere Turunen tallentavat tottuneesti autonhuoltokuvat luokan Facebooksivulle. Kukin opiskelija raportoi tekemänsä työn ja käy samalla lukemassa luokkakaverinkin muistiinpanot. - Tässä oppii oikeasti, kun joutuu palauttamaan mieleen, mitä tekikään ja saa kommentoida toistenkin töitä, Ella ja Jere kertovat. Facebook-sivut ovat myös opetuksen apuväline. Ammatinopettaja Janne Kantanen tallentaa sivuille erilaista opintomateriaalia tutustuttavaksi. - Facebook-sivujen kautta opiskelijat ovat aidosti tavoitettavissa: pystyn ohjaamaan heitä tehokkaammin tiedon lähteille ja samalla tunnistamaan yksilöllisen oppimisen, Kantanen kehuu. Facebook-sivujen kautta opiskelijat ovat aidosti tavoitettavissa. Kiinteistönhoidon opettaja Raimo Peuralahti halusi pienryhmälleen kotisivut, jotta toiminnallisesta oppimisesta innostuneet opiskelijat voisivat helposti dokumentoida osaamistaan. - Kirjoitamme sekä luokan yhteiseen blogiin että omiin blogeihin, mitä päivän aikana on tehty ja otamme töistä kuvat, opiskelijat Eero Mäntylä, Tommi Huovinen ja Jukka Sandén kertovat. Ryhmän kotisivuilla kuka tahansa pääsee tutustumaan nuorten töihin. - Kirjoittaminen helpottaa tulevaisuudessa ainakin opinnäytetyön ja näyttöjen tekoa, mutta kyllä näitä voisi hyödyntää työnhaussakin, pojat toteavat. Puuseppäopiskelijat Saara Kemppainen ja Juha Koponen käyttävät ipadia päivittäin. - Meillä on luokan yhteinen blogi, jonne jokainen kirjoittaa. Jos ei halua heti kirjoittaa ipadilla työselostusta, voi sen tehdä kotona. Muistiinpanot kulkevat mukana, Juha ja Saara kiittelevät. Ammatinopettaja Matti Kallioniemi näkee paljon hyvää tietotekniikan hyödyntämisessä. Hän käyttää sivuja opintotehtävien jakamiseen ja arvioinnin apuna. Opiskelijan osaamisen kehittyminen tulee blogien kautta näkyviin. Kuvassa Tommi Huovinen, Eero Mäntylä ja Jukka Sandén. - Opiskelijan osaamisen kehittyminen tulee blogien kautta näkyviin. Kaikki joutuvat miettimään, miten tuovat oppimistaan parhaiten esiin moderni väline mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden osallistumisen tasaarvoisesti, Kallioniemi iloitsee. 4 5

4 Yhteisöllisyys on lähihoitajaopiskelijan voimavara Helsingin Diakoniaopiston ensimmäisen vuoden lähihoitajien opiskeluryhmät saavat nauttia uudenlaisesta oppimisympäristöstä. Opiskelijat opiskelevat Edustajistotapaamiset ovat hyvä tapa levittää tietoa, kertoa ryhmien fiiliksistä ja vahvistaa tunnetta siitä, että ollaan samassa veneessä. saman rakennuksen yhteisissä tiloissa, jossa jokaisella ryhmällä on oma kotiluokka, yhteistä oleskelutilaa sekä oma keittiö. Tiloja ei ole sisustettu valmiiksi, vaan opiskelijat itse muokkaavat yhteiset tilat ja luokkatilat sellaisiksi, joissa he viihtyvät. Lähekkäin sijoittaminen mahdollistaa opiskelijoiden tiiviin yhteisöllisyyden ja saa opettajatkin aktiiviseen yhteistyöhön. Lisäksi ryhmiin jalkautuu opiskeluvalmentaja, joka ohjaa ja tukee opiskelijaa opettajan ohella. - Halusimme, että tuki tulee opiskelijan luo. Usein opiskelija joutuu hakemaan tukea eri paikoista. Meillä on yksi turvallinen aikuinen lisää, joka on tavoitettavissa ja joka pystyy tarttumaan nopeasti opiskelijoiden asioihin, opiskeluvalmentaja Noora Puhakka kertoo. Opiskeluvalmentaja kohtaa opiskelijan kokonaisvaltaisesti ihmisenä, vasta toissijaisesti hän selvittelee ongelmatilanteita. Hän voi toimia oppitunneilla toisena ohjaajana, mutta sen lisäksi hän motivoi ja kannustaa opiskelijaa ja yhteisöä monilla muilla keinoin. Nooralla ei ole työhuonetta, vaan hän tekee töitä siellä, missä kulloinkin on läppärinsä kanssa. Hän on aina tavoitettavissa. Opettajien ja opiskeluvalmentajan aktiivisella yhteistyöllä sekä yhteisöllisellä oppimisympäristöllä on positiivisia vaikutuksia: ongelmiin puuttuminen nopeutuu ja vaikeuksista voidaan keskustella heti niiden ilmettyä. Opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda näkemyksiään esiin suoraan Nooralle tai opettajilleen sekä kerran kuukaudessa ryhmien edustajien tapaamisissa. - Opiskeluryhmissä nousee paljon sellaista esiin, mikä tavallisesti ei tavoita meitä ohjaajia tai opettajia. Nämä edustajistotapaamiset ovat hyvä tapa levittää tietoa, kertoa ryhmien fiiliksistä ja vahvistaa tunnetta siitä, että ollaan samassa veneessä, Noora sanoo. Yhteisöllisellä oppimisympäristöllä on positiivisia vaikutuksia. Kuvassa Helsingin Diakoniaopiston lähihoitajaopiskelijoita ja opiskelujavalmentaja Noora Puhakka. Lähihoitajaopiskelijat Jesse Itäsaari, Veera Sjögren ja Juho Salin ovat Nooran kanssa samoilla linjoilla. - Meillä on tiivis ryhmä, jossa opiskellaan toista auttaen. Opinnot etenevät, kun ilmapiiri on positiivinen, Jesse ja Veera kiittelevät. Ryhmän puhemiehenä ryhmäedustajistossa oleva Juho on tyytyväinen edustajistotapaamisiin. - Se on ollut avartavaa, sillä muuten muihin luokkiin ei ehkä yhteyttä olisikaan. Täällä ei ole kynnystä mennä juttelemaan mistä tahansa opettajien tai ohjaajien kanssa, Juho toteaa. 6 7

5 Opettaja on tiedonjanon herättäjä PBL eli ongelmaperustainen oppiminen vahvistaa opettajan roolia oppijan oppimisen tukijana. Oppiminen ja ohjaus rakentuvat työelämän ongelmien ympärille, ja opetusta suunnitellaan työelämä- Tutoropettajalla on päävastuu opintokokonaisuudesta. Haasteita tulee silloin, kun opiskelija ei vielä ole valmis ottamaan vastuuta oppimisestaan. - Ohjaaminen vaatii opettajalta opiskelijan kehittämisalueiden ja vahvuuksien tuntemista ja huomioimista, Anita Selander muistuttaa. Olennaista PBL:ssä on tiimityösken- Opiskelijat ottavat vastuun oppimisestaan ja siinä ohessa ryhmän toimivuudesta. lähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Lähihoita- - Peruskoulupohjaisille opiskelijoille tely ja yhdessä oppiminen. Se, miten jakoulutuksen lehtorit Anita Selander ja on hyvä jakaa opintokokonaisuudet ryhmä työskentelee yhdessä, vaikuttaa Jarmo Ihalainen sekä lääkealan lehtori melko lyhyiksi jaksoiksi ja antaa sup- oppimistehtävän suorittamiseen. oidaan. Tosin matkan varrella oppimista Anne Ryynänen ovat kokeilleet ongel- peahkoja herätteitä aihepiiriin, Anne - Positiivista on ollut se, että kun on voitu testata myös perinteisin kokein. maperustaista pedagogiikkaa ja löytävät Ryynänen ja Jarmo Ihalainen toteavat. opettaja ei auktoriteettina kontrolloi Yleensä arvioitava tuotos on kirjallinen siitä sekä hyviä että kehitettäviä puolia. - Isoin asia on ollut PBL-ajattelutapa: opiskelija on oppimisensa subjekti ja opettaja sen prosessin ohjaaja. Me tuemme opiskelijan omatoimisuutta niin kuin hoitaja asiakkaan subjektiutta, Anita Selander kiteyttää. Lähihoitajaopiskelijoita on aina opetuksessa tehty yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Erona entiseen on opetuksen keskittyminen työelämälähtöisiin aihekokonaisuuksiin, sykleihin, Oppiminen ja ohjaus rakentuvat työelämän ongelmien ympärille. Kuvassa opettaja Maija Moore (keskellä) ja lääkealan opiskelijoita loppututoriaalissa. Samoin tulee huomioida opiskelijan mahdolliset oppimista vaikeuttavat tekijät. Ensimmäisessä opiskelijatapaamisessa, alkututoriaalissa, opiskelijat muodostavat herätteen pohjalta yhteisen oppimistehtävän, jota varten alkavat etsiä tietoa. Toiset opiskelijat tarvitsevat ryhmää, alkavat ryhmäläiset huolehtia toisistaan. Opiskelijat ottavat vastuun oppimisestaan ja siinä ohessa ryhmän toimivuudesta; jokaiselta ryhmän jäseneltä vaaditaan täyttä työpanosta, Ryynänen ja Selander toteavat. Oppimistehtävät ja opitut asiat kootaan yhteen opintokokonaisuuden työ, mutta muunkinlaiset suoritustavat halutaan mahdollistaa. Kaiken kaikkiaan kokeilu on tuottanut paljon hyvää. - PBL pistää opettajat ajattelemaan, miten oikeasti saamme eri aineet toimimaan paremmin yhdessä ja mikä on olennaista missäkin kohdassa opiskelijan polkua, Jarmo Ihalainen opetettu monipuolisin metodein ja jotka opettajat suunnittelevat yhdessä. tähän enemmän tukea kuin toiset. päättävässä loppututoriaalissa, joka arvi- summaa. 8 9

6 Tarkastuspiste opiskelijan ohjauksen vuosikello Onnistunut opiskelijan ohjaaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan ammatinopettajat Kirsi-Marja Ajosenpää ja Minna Tiusanen ovat kehittäneet opiskelijan ohjaamisen vuosikellon. Sen avulla ryhmänohjaaja käy vähintään 2 3 kertaa vuodessa läpi kunkin ryhmänsä opiskelijan opintojen kulun ja kartoittaa mahdolliset toimenpiteet. Moniammatillinen työryhmä mahdollistaa niin laaja-alaisen tuen antamisen kuin nopeammin etenevälle opintopolulle ohjaamisen. Kun ryhmän jäsen voi hyvin, myös ryhmä voi hyvin. - Totesimme, että mitä harvemmin opiskelijahuollon kanssa kokoustetaan, sitä tehokkaammin ongelmiin puututaan. Ja toisaalta nyt mietitään aidosti ryhmän dynamiikkaa ja yksittäisen opiskelijan parasta, Ajosenpää ja Tiusanen kertovat. Perinteisestä opiskelijahuoltomallista eroaa siinä, että sen avulla ryhmänohjaaja osaa tarjota opiskelijalle yksilöllisen opintopolun, mutta samalla vie ryhmäänsä aktiivisesti eteenpäin ryhmänä. Opiskelijan opintojen eteneminen ja ryhmän toimimisesta huolehtiminen kulkevat käsi kädessä. - Kun ryhmän jäsen voi hyvin, myös ryhmä voi hyvin. Opiskelijan vahvuuksia ja kehittämisen kohteita tarkastellaan tapauskohtaisesti. Jos opinnot sujuvat jo Nyt mietitään aidosti ryhmän dynamiikkaa ja opiskelijan parasta. Kirsi-Marja Ajosenpää (vas.) ja Minna Tiusanen esittelevät kehittämäänsä vuosikelloa. ensi metreillä ja opiskelija tuntee olevansa oikealla alalla, hänelle tarjotaan heti mahdollisuutta vaikkapa laajennettuun työssäoppimiseen. Se motivoi opiskelijaa, Ajosenpää ja Tiusanen toteavat. issa huomiota kiinnitetään muun muassa siihen, miten opiskelija noudattaa ryhmän yhteisiä pelisään- 1. opintovuosi 2. opintovuosi elokuu syyskuu tammikuu huhtikuu marraskuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu 10 11

7 töjä, tarvitseeko hän tukea atto-aineissa, onko tarvetta tukihenkilötapaamisiin ja niin edelleen. Erityisopetuksen resurssi on purettu siten, että erityisopettaja havainnoi alusta alkaen ryhmänohjaajan kanssa mahdollisia tukitarpeita. Lisäksi ensimmäisen vuoden ryhmänohjaajalla Myös opiskelija itse on aktiivinen toimija opintojensa suhteen. Jokaisen opintoaihekokonaisuuden, teeman, jälkeen opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Itsearvioinnin ja issa esiin nousseiden huomioiden perusteella käydään läpi opiskelijalle tar- - Tukitoimien tai nopeampien suoritustapojen miettiminen, kohdentaminen ja seuraaminen on aiempaa tehokkaampaa. Tällä tavoin pyrimme aidosti estämään opintojen keskeyttämistä ja tehostamaan läpäisyä, opettajat sanovat. Paluun tuki on kahden viikon mittainen paja-jakso, joka on tarkoitettu opinnot väliaikaisesti keskeyttäneille sekä oppilaitoksesta toiseen siirtyville opiskelijoille, ennen varsinaisten opintojen aloittamista. Paja-jakson jälkeen opiskelijat ohjataan ryhmiin, yksilöllisille opintopoluille, työssäoppimaan jne. yksilöllisten tarpeiden mukaan. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen suunniteltu prosessi eli säännöllinen menettely siihen, miten ja milloin opiskelijat voivat näyttää osaamisensa haluamassaan teemassa / opintokokonaisuudessa. Ahot:n seurauksena opiskelijan opinnot nopeutuvat. on toinen ryhmänohjaaja työparina; useampi silmäpari tekee ryhmästä erilaisia huomioita. Pyrkimyksenä on, että opiskelija saa heti konkreettisen täsmäavun mahdollisiin ongelmiinsa. jottavat opiskelutavat. Lopulta opiskelija itse valitsee itselleen sopivimman ja luontaisimman opintopolun tutkinnon suorittamiseen. marraskuu Ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja tarvittaessa jonkun muun ohr-tiimiläisen kanssa pidetty kokous, jonka ryhmänohjaaja on varannut tarpeen mukaan opon walk in otti kalenterista. kokous jossa ovat läsnä: ryhmänohjaaja / Duoryhmänohjaaja, koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveyden hoitaja, tsemppariohjaaja, psykologi, laaja-alainen erityisopettaja ja ammatillinen erityisopettaja. 3. opintovuosi Lisävuosi marraskuu maaliskuu toukokuu marraskuu maaliskuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu 12 13

8 Työvalmentaja tsemppaa opiskelijaa työelämään Olin etuoikeutettu, että sain hyödyntää Annikaa työvalmentajana, Keskuspuiston ammattiopistossa hyödynnetään työvalmennusta, jonka tavoitteena on opiskelijalle onnistuneen työssäoppimisjakson luominen ja siirtymävaiheen tukeminen koulutuksesta työelämään. Työvalmentaja on rekrytoinnin ja työllistämisen tukimuotojen asiantuntija, joka toimii yhteyshenkilönä työpaikan ja oppilaitoksen välillä. Stadin ammattiopistossa kokiksi opiskeleva Sointu Eloranta on työvalmentaja Annika Lipposen tsemppaukseen enemmän kuin tyytyväinen. - Olin etuoikeutettu, että sain hyödyntää Annikaa työvalmentajana. Annika innosti ja motivoi, kyseli kuulumisia ja antoi kaverillista tukea työssäoppimisen haasteisiin, Sointu kiittelee. Soinnun työssäoppimisen ohjaaja, ammatinopettaja Minna Tiusanen Työvalmentajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan saumaton yhteistyö takaa onnistuneen ja hedelmällisen työssäoppimiskokemuksen, joka kantaa pitkälle. toteaa, että kaikki opiskelijat hyötyisivät työvalmennuksesta mutta erityisesti he, jotka kaipaavat paljon ohjausta työssäoppimisen aikana. Työvalmentajan tuki lähtee aina yksittäisen opiskelijan tarpeista, hän voi auttaa opiskelijaa vaikkapa sosiaalisissa tilanteissa tai käytännön asioiden selvittämisessä. Kun työssäoppimista ohjaavan opettajan tehtävä kohdistuu ennemminkin oppimisen ja osaamisen varmentamiseen, painottuu työvalmentajan rooli työelämän pelisääntöjen ja elämänhallinnallisten taitojen ohjaamiseen. - Soinnun kanssa yhteistyö oli sujuvaa. Hän on tunnollinen ja taidoiltaan taitava nuori, mutta usko omiin kykyihin oli vähäistä. Loppujen lopuksi Sointu teki työnsä niin hienosti, että sai sieltä kesätöitäkin, Annika Lipponen kehaisee. Hän kiittelee myös työnantajaa, joka oli kannustava ja mahdollisti tuellaan sen, että Sointu sai turvallisesti harjoitella niitä taitoja, jotka häntä itseään eniten epäilyttivät. Työvalmentajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan saumaton yhteistyö kertoo kokkiopiskelija Sointu Eloranta. takaa onnistuneen ja hedelmällisen työssä oppimiskokemuksen, joka kantaa pitkälle. Työvalmennuksesta Keskuspuiston ammattiopistossa vastaa Orton Pro. Polku-hankkeessa Stadin ammattiopiston työvalmennusta koordinoi avoin ammattiopisto. Kaikki opiskelijat hyötyisivät työvalmennuksesta, sanoo Minna Tiusanen (vas.). Vierellä Annika Lipponen

9 Julkaisija: Helsingin kaupungin opetusvirasto 2013 I Paino: Star-Offset Oy

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus PROJECT NUMBER 574310-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA3-EQAVET NRP Henkilö- kohtaista-

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia?

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia? Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja Miten EVCET tukee prosessia? Kirsi Lounela, kansainvälisten asioiden päällikkö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Kansallinen tahtotila siirtyä kaikessa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet 1.1.2015-30.6.2017 Minna Vaittinen Hyria koulutus Oy 22.11.2016 Mikä hyvinvointiklinikka-hanke on? Hyria koulutuksen

Lisätiedot

Optimaalista ohjausta-hanke

Optimaalista ohjausta-hanke Optimaalista ohjausta-hanke Riina Lahti Hankeaika 2.6.2015 31.12.2016 Optima, Sedu, Kpedu, YA, Kaustisen Evankelinen opisto ja VAO Päätavoite kehittää keinoja ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskelijahuoltoon,

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

etaitava -ohjauksen uusilla urilla

etaitava -ohjauksen uusilla urilla etaitava -ohjauksen uusilla urilla Sari Riekko, Jyväskylän ammattiopisto Heli Kinnunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, etaitava etaitava on järjestelmä opettajan, opiskelijan

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen Uusia tuulia uraohjauksessa Ohjauksen käsikirja osana hanketta Anu Heinonen 6.10.2016 Uudellamaalla joka viides (22 %) 20-24-vuotias oli ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa vuonna 2014. Yhteensä tällaisia

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

TUTKINTOJEN AUDITOINNIT

TUTKINTOJEN AUDITOINNIT Keskeyttämisen ehkäisyn toimenpideohjelma TUTKINTOJEN AUDITOINNIT Keskeyttämisen ehkäisyn toimenpideohjelma Vahvistettu sekä määrällisen seurannan että keskeyttämisen ehkäisemiseen vaikuttavien ennakoivien

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen 22.5.2012 Koulupudokkuuden ehkäisy Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH)

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Espoon seudun koulutkuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Sosiaali- ja terveysalan pertutkinto, lähihoitaja Omnia, aikuisopisto Mallissa oppimisvalmiuksia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika HAKURYHMÄ: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika Hakutiedote, ammattikoulutus, Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen18.4.2011

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetushallitus 4.12.2009 Kirsti Kupiainen Sisältö Säädökset ja määräykset Ohjaus käsitteenä ja toimintana Ohjausyhteistyö Ryhmänohjaus

Lisätiedot

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Plan för småbarnspedagogik 2016-2017 Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Varhaiskasvatussuunnitelma 2016-2017 pedagogista tiimityötä Mustasaaren kunta Annika Sariola lastentarhanopettaja/ tiennäyttäjä

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Tytöt LVI-alan opinnoissa

Tytöt LVI-alan opinnoissa Tytöt LVI-alan opinnoissa Mallissa on hyvä olla jokin kokonaiskaavio eli kuva. Tämän lisäksi mallia voi kuvata tekstillä. Ulkopuolisen pitää saada vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin (avaa näitä

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä Katri Honkasalo 23.10.2015 Varian ja työpajojen opetusyhteistyö: Numeronkorotus työpajalla Peruskoulu "paja" Menolippu Kiertävä erityisopettaja,

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus Valtionavustus Dno 290/422/2009 12.10.2009 ( TP3, rakennusalan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen. Helsinki

Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen. Helsinki Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen Helsinki 29.04.2014 Raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä Työpajan yksilöinti: organisaatio, toimiala, osoitetiedot ja tutkinto Työpajan ominaispiirteet

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot