Polkuja valmistumiseen Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polkuja valmistumiseen 2013. Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin"

Transkriptio

1 Polkuja valmistumiseen 2013 Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin

2 Oppimisen tukeen on kiinnitetty huomiota Polkuhankkeessa. Kannen kuvassa opiskelija Sointu Eloranta (oik.) ja hänen työssäoppimisen ohjaajansa Minna Tiusanen. Sisällysluettelo Some-palvelut ja blogit tallentavat opiskelijan osaamisen...4 Yhteisöllisyys on lähihoitajaopiskelijan voimavara...6 Opettaja on tiedonjanon herättäjä...8 Tarkastuspiste opiskelijan ohjauksen vuosikello...10 Työvalmentaja tsemppaa opiskelijaa työelämään...14 Monipuolista ammatillista opetusta, joustavia opintopolkuja ja tehokasta ryhmänohjausta Helsingissä Polku-hankkeen kehittämistyö on nyt puolessa välissä. Kehittämistyön tulokset ovat tässä vaiheessa lupaavia. Stadin ammattiopistossa opinnoista eroaminen on kääntynyt laskuun useiden vuosien jälkeen. Seuraavaksi toiminta keskittyy kehitettyjen toimintamallien ammattialakohtaiseen levittämiseen ja soveltamiseen. Kehittämistoiminnan painopisteinä tulevat olemaan ryhmänohjauksen käytännöt, helsinkiläiselle nuorille soveltuvat opetuskäytännöt sekä joustavien opintopolkujen mahdollistaminen. Tämän julkaisun tavoitteena on tarjota ammatillisille opettajille työkaluja ja vinkkejä opetukseen ja ryhmien ohjaamiseen koulun arjessa. Esittelemme muutamia Polku-hankkeen keskeisistä kehittämiskohteista. Opiskelijan ohjauksen vuosikello in kautta yhdistyvät perinteinen Polku-hankkeessa on vuodesta 2012 lähtien kehitetty ammatillista opetusta opiskelijoita aktivoivaksi ja entistä enemmän työelämälähtöiseksi Stadin ammattiopistossa, Keskuspuiston ammattiopistossa sekä Helsingin Diakoniaopistossa. Kehittämistyön tavoitteena on ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen ja opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoinnista vastaa Helsingin opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja. Stadin ammattiopisto Hyvinvoinnin toimiala Lotta Akkanen, ja Mervi Salonen, mervi Palvelun ja viestinnän toimiala Kati Grundström, Tekniikan ja logistiikan toimiala Tapio Jalonen, Tekniikan ja asennuksen toimiala Sirpa Kaipiainen, Lisätietoa myös Stadin ammattiopiston verkkosivuilta: ammattiopisto.fi>yhteistyö ja hankkeet>käynnissä olevat hankkeet >POLKU ryhmänohjaus sekä joustavien opintopolkujen yksilöllinen suunnittelu. Opiskelijoiden aktiivisuutta ja vastuuta omasta oppimisestaan on pyritty lisäämään kehittämällä esimerkiksi ongelmaperustaista opetusta sekä hyödyntämällä sosiaalista mediaa opetuksessa. Oppimisen tukeen on myös kiinnitetty huomiota: Diakonia opistolla opettajan työparina toimii opiskeluvalmentaja ja Keskus puiston ammattiopistossa työvalmentaja. Lisätietoja hankkeen kehittämiskohteista saat hankkeen työryhmältä: Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Jussi Kajander, Keskuspuiston ammattiopisto Hanna Lankinen, Helsingin Diakoniaopisto Sari Kähtävä, Tekstit: Heli Lumme Toimitus: Tuuli Kirjonen Kuvat: Pertti Nisonen Graafinen suunnittelu: Minna Haukkovaara, Design3 Jussi Kajander / Polku-hankkeen projektipäällikkö 2 3

3 Some-palvelut ja blogit tallentavat opiskelijan osaamisen Stadin ammattiopiston tekniikan toimialojen opiskelijat tallentavat työselitykset älypuhelimilla nettiin ja pohtivat blogeissa ammattitaidon kehittymistä. Ajoneuvoasentajiksi valmistuvat toisen vuoden opiskelijat Ella Wilenius ja Jere Turunen tallentavat tottuneesti autonhuoltokuvat luokan Facebooksivulle. Kukin opiskelija raportoi tekemänsä työn ja käy samalla lukemassa luokkakaverinkin muistiinpanot. - Tässä oppii oikeasti, kun joutuu palauttamaan mieleen, mitä tekikään ja saa kommentoida toistenkin töitä, Ella ja Jere kertovat. Facebook-sivut ovat myös opetuksen apuväline. Ammatinopettaja Janne Kantanen tallentaa sivuille erilaista opintomateriaalia tutustuttavaksi. - Facebook-sivujen kautta opiskelijat ovat aidosti tavoitettavissa: pystyn ohjaamaan heitä tehokkaammin tiedon lähteille ja samalla tunnistamaan yksilöllisen oppimisen, Kantanen kehuu. Facebook-sivujen kautta opiskelijat ovat aidosti tavoitettavissa. Kiinteistönhoidon opettaja Raimo Peuralahti halusi pienryhmälleen kotisivut, jotta toiminnallisesta oppimisesta innostuneet opiskelijat voisivat helposti dokumentoida osaamistaan. - Kirjoitamme sekä luokan yhteiseen blogiin että omiin blogeihin, mitä päivän aikana on tehty ja otamme töistä kuvat, opiskelijat Eero Mäntylä, Tommi Huovinen ja Jukka Sandén kertovat. Ryhmän kotisivuilla kuka tahansa pääsee tutustumaan nuorten töihin. - Kirjoittaminen helpottaa tulevaisuudessa ainakin opinnäytetyön ja näyttöjen tekoa, mutta kyllä näitä voisi hyödyntää työnhaussakin, pojat toteavat. Puuseppäopiskelijat Saara Kemppainen ja Juha Koponen käyttävät ipadia päivittäin. - Meillä on luokan yhteinen blogi, jonne jokainen kirjoittaa. Jos ei halua heti kirjoittaa ipadilla työselostusta, voi sen tehdä kotona. Muistiinpanot kulkevat mukana, Juha ja Saara kiittelevät. Ammatinopettaja Matti Kallioniemi näkee paljon hyvää tietotekniikan hyödyntämisessä. Hän käyttää sivuja opintotehtävien jakamiseen ja arvioinnin apuna. Opiskelijan osaamisen kehittyminen tulee blogien kautta näkyviin. Kuvassa Tommi Huovinen, Eero Mäntylä ja Jukka Sandén. - Opiskelijan osaamisen kehittyminen tulee blogien kautta näkyviin. Kaikki joutuvat miettimään, miten tuovat oppimistaan parhaiten esiin moderni väline mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden osallistumisen tasaarvoisesti, Kallioniemi iloitsee. 4 5

4 Yhteisöllisyys on lähihoitajaopiskelijan voimavara Helsingin Diakoniaopiston ensimmäisen vuoden lähihoitajien opiskeluryhmät saavat nauttia uudenlaisesta oppimisympäristöstä. Opiskelijat opiskelevat Edustajistotapaamiset ovat hyvä tapa levittää tietoa, kertoa ryhmien fiiliksistä ja vahvistaa tunnetta siitä, että ollaan samassa veneessä. saman rakennuksen yhteisissä tiloissa, jossa jokaisella ryhmällä on oma kotiluokka, yhteistä oleskelutilaa sekä oma keittiö. Tiloja ei ole sisustettu valmiiksi, vaan opiskelijat itse muokkaavat yhteiset tilat ja luokkatilat sellaisiksi, joissa he viihtyvät. Lähekkäin sijoittaminen mahdollistaa opiskelijoiden tiiviin yhteisöllisyyden ja saa opettajatkin aktiiviseen yhteistyöhön. Lisäksi ryhmiin jalkautuu opiskeluvalmentaja, joka ohjaa ja tukee opiskelijaa opettajan ohella. - Halusimme, että tuki tulee opiskelijan luo. Usein opiskelija joutuu hakemaan tukea eri paikoista. Meillä on yksi turvallinen aikuinen lisää, joka on tavoitettavissa ja joka pystyy tarttumaan nopeasti opiskelijoiden asioihin, opiskeluvalmentaja Noora Puhakka kertoo. Opiskeluvalmentaja kohtaa opiskelijan kokonaisvaltaisesti ihmisenä, vasta toissijaisesti hän selvittelee ongelmatilanteita. Hän voi toimia oppitunneilla toisena ohjaajana, mutta sen lisäksi hän motivoi ja kannustaa opiskelijaa ja yhteisöä monilla muilla keinoin. Nooralla ei ole työhuonetta, vaan hän tekee töitä siellä, missä kulloinkin on läppärinsä kanssa. Hän on aina tavoitettavissa. Opettajien ja opiskeluvalmentajan aktiivisella yhteistyöllä sekä yhteisöllisellä oppimisympäristöllä on positiivisia vaikutuksia: ongelmiin puuttuminen nopeutuu ja vaikeuksista voidaan keskustella heti niiden ilmettyä. Opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda näkemyksiään esiin suoraan Nooralle tai opettajilleen sekä kerran kuukaudessa ryhmien edustajien tapaamisissa. - Opiskeluryhmissä nousee paljon sellaista esiin, mikä tavallisesti ei tavoita meitä ohjaajia tai opettajia. Nämä edustajistotapaamiset ovat hyvä tapa levittää tietoa, kertoa ryhmien fiiliksistä ja vahvistaa tunnetta siitä, että ollaan samassa veneessä, Noora sanoo. Yhteisöllisellä oppimisympäristöllä on positiivisia vaikutuksia. Kuvassa Helsingin Diakoniaopiston lähihoitajaopiskelijoita ja opiskelujavalmentaja Noora Puhakka. Lähihoitajaopiskelijat Jesse Itäsaari, Veera Sjögren ja Juho Salin ovat Nooran kanssa samoilla linjoilla. - Meillä on tiivis ryhmä, jossa opiskellaan toista auttaen. Opinnot etenevät, kun ilmapiiri on positiivinen, Jesse ja Veera kiittelevät. Ryhmän puhemiehenä ryhmäedustajistossa oleva Juho on tyytyväinen edustajistotapaamisiin. - Se on ollut avartavaa, sillä muuten muihin luokkiin ei ehkä yhteyttä olisikaan. Täällä ei ole kynnystä mennä juttelemaan mistä tahansa opettajien tai ohjaajien kanssa, Juho toteaa. 6 7

5 Opettaja on tiedonjanon herättäjä PBL eli ongelmaperustainen oppiminen vahvistaa opettajan roolia oppijan oppimisen tukijana. Oppiminen ja ohjaus rakentuvat työelämän ongelmien ympärille, ja opetusta suunnitellaan työelämä- Tutoropettajalla on päävastuu opintokokonaisuudesta. Haasteita tulee silloin, kun opiskelija ei vielä ole valmis ottamaan vastuuta oppimisestaan. - Ohjaaminen vaatii opettajalta opiskelijan kehittämisalueiden ja vahvuuksien tuntemista ja huomioimista, Anita Selander muistuttaa. Olennaista PBL:ssä on tiimityösken- Opiskelijat ottavat vastuun oppimisestaan ja siinä ohessa ryhmän toimivuudesta. lähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Lähihoita- - Peruskoulupohjaisille opiskelijoille tely ja yhdessä oppiminen. Se, miten jakoulutuksen lehtorit Anita Selander ja on hyvä jakaa opintokokonaisuudet ryhmä työskentelee yhdessä, vaikuttaa Jarmo Ihalainen sekä lääkealan lehtori melko lyhyiksi jaksoiksi ja antaa sup- oppimistehtävän suorittamiseen. oidaan. Tosin matkan varrella oppimista Anne Ryynänen ovat kokeilleet ongel- peahkoja herätteitä aihepiiriin, Anne - Positiivista on ollut se, että kun on voitu testata myös perinteisin kokein. maperustaista pedagogiikkaa ja löytävät Ryynänen ja Jarmo Ihalainen toteavat. opettaja ei auktoriteettina kontrolloi Yleensä arvioitava tuotos on kirjallinen siitä sekä hyviä että kehitettäviä puolia. - Isoin asia on ollut PBL-ajattelutapa: opiskelija on oppimisensa subjekti ja opettaja sen prosessin ohjaaja. Me tuemme opiskelijan omatoimisuutta niin kuin hoitaja asiakkaan subjektiutta, Anita Selander kiteyttää. Lähihoitajaopiskelijoita on aina opetuksessa tehty yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Erona entiseen on opetuksen keskittyminen työelämälähtöisiin aihekokonaisuuksiin, sykleihin, Oppiminen ja ohjaus rakentuvat työelämän ongelmien ympärille. Kuvassa opettaja Maija Moore (keskellä) ja lääkealan opiskelijoita loppututoriaalissa. Samoin tulee huomioida opiskelijan mahdolliset oppimista vaikeuttavat tekijät. Ensimmäisessä opiskelijatapaamisessa, alkututoriaalissa, opiskelijat muodostavat herätteen pohjalta yhteisen oppimistehtävän, jota varten alkavat etsiä tietoa. Toiset opiskelijat tarvitsevat ryhmää, alkavat ryhmäläiset huolehtia toisistaan. Opiskelijat ottavat vastuun oppimisestaan ja siinä ohessa ryhmän toimivuudesta; jokaiselta ryhmän jäseneltä vaaditaan täyttä työpanosta, Ryynänen ja Selander toteavat. Oppimistehtävät ja opitut asiat kootaan yhteen opintokokonaisuuden työ, mutta muunkinlaiset suoritustavat halutaan mahdollistaa. Kaiken kaikkiaan kokeilu on tuottanut paljon hyvää. - PBL pistää opettajat ajattelemaan, miten oikeasti saamme eri aineet toimimaan paremmin yhdessä ja mikä on olennaista missäkin kohdassa opiskelijan polkua, Jarmo Ihalainen opetettu monipuolisin metodein ja jotka opettajat suunnittelevat yhdessä. tähän enemmän tukea kuin toiset. päättävässä loppututoriaalissa, joka arvi- summaa. 8 9

6 Tarkastuspiste opiskelijan ohjauksen vuosikello Onnistunut opiskelijan ohjaaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan ammatinopettajat Kirsi-Marja Ajosenpää ja Minna Tiusanen ovat kehittäneet opiskelijan ohjaamisen vuosikellon. Sen avulla ryhmänohjaaja käy vähintään 2 3 kertaa vuodessa läpi kunkin ryhmänsä opiskelijan opintojen kulun ja kartoittaa mahdolliset toimenpiteet. Moniammatillinen työryhmä mahdollistaa niin laaja-alaisen tuen antamisen kuin nopeammin etenevälle opintopolulle ohjaamisen. Kun ryhmän jäsen voi hyvin, myös ryhmä voi hyvin. - Totesimme, että mitä harvemmin opiskelijahuollon kanssa kokoustetaan, sitä tehokkaammin ongelmiin puututaan. Ja toisaalta nyt mietitään aidosti ryhmän dynamiikkaa ja yksittäisen opiskelijan parasta, Ajosenpää ja Tiusanen kertovat. Perinteisestä opiskelijahuoltomallista eroaa siinä, että sen avulla ryhmänohjaaja osaa tarjota opiskelijalle yksilöllisen opintopolun, mutta samalla vie ryhmäänsä aktiivisesti eteenpäin ryhmänä. Opiskelijan opintojen eteneminen ja ryhmän toimimisesta huolehtiminen kulkevat käsi kädessä. - Kun ryhmän jäsen voi hyvin, myös ryhmä voi hyvin. Opiskelijan vahvuuksia ja kehittämisen kohteita tarkastellaan tapauskohtaisesti. Jos opinnot sujuvat jo Nyt mietitään aidosti ryhmän dynamiikkaa ja opiskelijan parasta. Kirsi-Marja Ajosenpää (vas.) ja Minna Tiusanen esittelevät kehittämäänsä vuosikelloa. ensi metreillä ja opiskelija tuntee olevansa oikealla alalla, hänelle tarjotaan heti mahdollisuutta vaikkapa laajennettuun työssäoppimiseen. Se motivoi opiskelijaa, Ajosenpää ja Tiusanen toteavat. issa huomiota kiinnitetään muun muassa siihen, miten opiskelija noudattaa ryhmän yhteisiä pelisään- 1. opintovuosi 2. opintovuosi elokuu syyskuu tammikuu huhtikuu marraskuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu 10 11

7 töjä, tarvitseeko hän tukea atto-aineissa, onko tarvetta tukihenkilötapaamisiin ja niin edelleen. Erityisopetuksen resurssi on purettu siten, että erityisopettaja havainnoi alusta alkaen ryhmänohjaajan kanssa mahdollisia tukitarpeita. Lisäksi ensimmäisen vuoden ryhmänohjaajalla Myös opiskelija itse on aktiivinen toimija opintojensa suhteen. Jokaisen opintoaihekokonaisuuden, teeman, jälkeen opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Itsearvioinnin ja issa esiin nousseiden huomioiden perusteella käydään läpi opiskelijalle tar- - Tukitoimien tai nopeampien suoritustapojen miettiminen, kohdentaminen ja seuraaminen on aiempaa tehokkaampaa. Tällä tavoin pyrimme aidosti estämään opintojen keskeyttämistä ja tehostamaan läpäisyä, opettajat sanovat. Paluun tuki on kahden viikon mittainen paja-jakso, joka on tarkoitettu opinnot väliaikaisesti keskeyttäneille sekä oppilaitoksesta toiseen siirtyville opiskelijoille, ennen varsinaisten opintojen aloittamista. Paja-jakson jälkeen opiskelijat ohjataan ryhmiin, yksilöllisille opintopoluille, työssäoppimaan jne. yksilöllisten tarpeiden mukaan. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen suunniteltu prosessi eli säännöllinen menettely siihen, miten ja milloin opiskelijat voivat näyttää osaamisensa haluamassaan teemassa / opintokokonaisuudessa. Ahot:n seurauksena opiskelijan opinnot nopeutuvat. on toinen ryhmänohjaaja työparina; useampi silmäpari tekee ryhmästä erilaisia huomioita. Pyrkimyksenä on, että opiskelija saa heti konkreettisen täsmäavun mahdollisiin ongelmiinsa. jottavat opiskelutavat. Lopulta opiskelija itse valitsee itselleen sopivimman ja luontaisimman opintopolun tutkinnon suorittamiseen. marraskuu Ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja tarvittaessa jonkun muun ohr-tiimiläisen kanssa pidetty kokous, jonka ryhmänohjaaja on varannut tarpeen mukaan opon walk in otti kalenterista. kokous jossa ovat läsnä: ryhmänohjaaja / Duoryhmänohjaaja, koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveyden hoitaja, tsemppariohjaaja, psykologi, laaja-alainen erityisopettaja ja ammatillinen erityisopettaja. 3. opintovuosi Lisävuosi marraskuu maaliskuu toukokuu marraskuu maaliskuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu 12 13

8 Työvalmentaja tsemppaa opiskelijaa työelämään Olin etuoikeutettu, että sain hyödyntää Annikaa työvalmentajana, Keskuspuiston ammattiopistossa hyödynnetään työvalmennusta, jonka tavoitteena on opiskelijalle onnistuneen työssäoppimisjakson luominen ja siirtymävaiheen tukeminen koulutuksesta työelämään. Työvalmentaja on rekrytoinnin ja työllistämisen tukimuotojen asiantuntija, joka toimii yhteyshenkilönä työpaikan ja oppilaitoksen välillä. Stadin ammattiopistossa kokiksi opiskeleva Sointu Eloranta on työvalmentaja Annika Lipposen tsemppaukseen enemmän kuin tyytyväinen. - Olin etuoikeutettu, että sain hyödyntää Annikaa työvalmentajana. Annika innosti ja motivoi, kyseli kuulumisia ja antoi kaverillista tukea työssäoppimisen haasteisiin, Sointu kiittelee. Soinnun työssäoppimisen ohjaaja, ammatinopettaja Minna Tiusanen Työvalmentajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan saumaton yhteistyö takaa onnistuneen ja hedelmällisen työssäoppimiskokemuksen, joka kantaa pitkälle. toteaa, että kaikki opiskelijat hyötyisivät työvalmennuksesta mutta erityisesti he, jotka kaipaavat paljon ohjausta työssäoppimisen aikana. Työvalmentajan tuki lähtee aina yksittäisen opiskelijan tarpeista, hän voi auttaa opiskelijaa vaikkapa sosiaalisissa tilanteissa tai käytännön asioiden selvittämisessä. Kun työssäoppimista ohjaavan opettajan tehtävä kohdistuu ennemminkin oppimisen ja osaamisen varmentamiseen, painottuu työvalmentajan rooli työelämän pelisääntöjen ja elämänhallinnallisten taitojen ohjaamiseen. - Soinnun kanssa yhteistyö oli sujuvaa. Hän on tunnollinen ja taidoiltaan taitava nuori, mutta usko omiin kykyihin oli vähäistä. Loppujen lopuksi Sointu teki työnsä niin hienosti, että sai sieltä kesätöitäkin, Annika Lipponen kehaisee. Hän kiittelee myös työnantajaa, joka oli kannustava ja mahdollisti tuellaan sen, että Sointu sai turvallisesti harjoitella niitä taitoja, jotka häntä itseään eniten epäilyttivät. Työvalmentajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan saumaton yhteistyö kertoo kokkiopiskelija Sointu Eloranta. takaa onnistuneen ja hedelmällisen työssä oppimiskokemuksen, joka kantaa pitkälle. Työvalmennuksesta Keskuspuiston ammattiopistossa vastaa Orton Pro. Polku-hankkeessa Stadin ammattiopiston työvalmennusta koordinoi avoin ammattiopisto. Kaikki opiskelijat hyötyisivät työvalmennuksesta, sanoo Minna Tiusanen (vas.). Vierellä Annika Lipponen

9 Julkaisija: Helsingin kaupungin opetusvirasto 2013 I Paino: Star-Offset Oy

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökohtina Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Riitta Karusaari

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto

Stadin ammattiopisto Stadin ammattiopisto Lukuvuoden 2014-2015 aloitustilaisuus Leena Mäkelä 4/5/13 Tervetuloa töihin! Stadin ammattiopiston toinen lukuvuosi alkaa Opiskelijarekrytointi jatkuu edelleen Oppimisympäristöjä parannetaan

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä

Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä Mari Korhonen Turun kristillinen opisto Mistä lähdettiin liikkeelle Valmis hanke Keskeyttäneiden kartoitus ja syiden läpi käyminen Luodaan

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

työpaikkaohjaaja Know How-messut Ammatinopettaja/ryhmänohjaaja Marraskuussa

työpaikkaohjaaja Know How-messut Ammatinopettaja/ryhmänohjaaja Marraskuussa OPAS OHJAAJILLE Perustiedot oppitunneilla Ammatinopettaja 1. vuoden alusta jatkuen läpi opintojen, kaikissa ammattiaineissa Työpaikkavierailuja, työnantajien/ammatinedustajien vierailuja Ammatinopettaja

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012

ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012 ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012 1 ATTO = Ammattitaitoa Täydentävä Tutkinnon Osa Ammatillisissa perustutkinnoissa on 20 ov attoja 16 ov pakollisia tutkinnon osia

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien tehtävänkuvien, yhteistyön ja työnjaon kehittäminen Yhdessä-hankkeen loppuseminaari 7.11.2014 Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Läpäisyn tehostaminen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta

Läpäisyn tehostaminen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta Läpäisyn tehostaminen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta Läpäisyseminaari 6. 7.11.2013 Liisa Pohjolainen Linjanjohtaja Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin strategiaohjelma

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto, palvelualat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Anna-Leena Heikkilä LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI

YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI Ohjelma tänään Yrittäjyyden ilmiöt Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku Yrittäjyyskasvatuksen vuosikello VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa!

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Kurssiopas sisältää riittävästi tietoa

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

Uudistuva koulutus tekijöitä työmarkkinoille Tiina Immonen 10.3.2015

Uudistuva koulutus tekijöitä työmarkkinoille Tiina Immonen 10.3.2015 Uudistuva koulutus tekijöitä työmarkkinoille Tiina Immonen 10.3.2015 Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila ja MERCURIAn strategiset painopistealueet Työelämälähtöisyys Joustavuus osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Erityisopiskelijoiden työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishanke Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Pirkko-Liisa Iivari Omnian ammattiopisto 9.11.2006 Työssäoppimisen ohjaus

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Valmistautuminen ope.ajan työn suunni.elun muutokseen

Valmistautuminen ope.ajan työn suunni.elun muutokseen Valmistautuminen ope.ajan työn suunni.elun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökoh3na Työelämälähtöisen amma3llisen koulutuksen ajankohtaispäivä 4.2.2013 Opetushallitus

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

tuottavia malleja ja onnistuneita urapolkuja on jo olemassa

tuottavia malleja ja onnistuneita urapolkuja on jo olemassa Toimivia ratkaisuja monenlaisia ja tuottavia malleja ja onnistuneita urapolkuja on jo olemassa Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaaminen ja tuki Keudan aikuisopistossa Vastuukouluttajien ohjausosaaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajan tehtävät momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaaja voi monin tavoin auttaa opiskelijan oppimista työssäoppimisjaksoilla. Ohjaaja voi ottaa huomioon oppimisen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot