Toimintakertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2013 Joensuun Työväenyhdistys ry esitys kevätkokoukselle

2 JOENSUUN TYÖVÄENYHDISTYS RY ASIALISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS AIKA: Sunnuntai klo PAIKKA: Joensuun Työväentalo, Kauppakatu 32, Joensuu LÄSNÄ: erillinen kierrätettävä nimilista, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta (13 ) - Puheenjohtaja - Sihteeri - Pöytäkirjantarkastaja (2) - Ääntenlaskijat (2) - Kannanottotyöryhmä (3) 3 Kokouksen sääntöjenmukaisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksesta on ilmoitettu sanomalehti Viikko Pohjois-Karjalassa ilmoituksella sekä jäsentiedote Pikku Kaiussa Hyväksytään kokoukselle esitetty asialista kokouksen työjärjestyksesi 5 Poliittinen tilannekatsaus 6 Käsitellään ja vahvistetaan johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta Käsitellään ja vahvistetaan tilintarkastajien antaman lausunnon perusteella yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta 2013

3 8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 9 Kevätkokouksen julkilausuma 10 Muut mahdolliset asiat - Jäsenten asiat 11 Kokouksen päättäminen

4 Sisältö 1. VUOSI Joensuun kuntapolitiikka vuonna Asetut tavoitteet ja niiden saavuttaminen YHDISTYKSEN TOIMINTA Jäsenistö Hallinto ja talous Kokoukset Koulutustoiminta Juhlavuoden tapahtumat Muut tapahtumat Yhteistyö Tiedottaminen EDUSTUKSET Kansanedustajat Puoluehallitus Puoluevaltuusto Piirihallitus Piirikokousedustajat SDP:n Joensuun Kunnallisjärjestö Joensuun Seudun Opintojärjestö TSL:n vuosikokousedustajat Kunnalliset ja maakunnalliset luottamustehtävät JAOSTOT Hengellinen jaosto Hopealahti ja Laamankoski Naisjaosto Karjala-jaosto Joensuun Nuoret Kotkat Suvenlahti Joensuun Sos.dem. opiskelijat (JOSY)... 21

5 Yhdistyksen toiminnan perustana ovat SDP:n puolueosaston säännöt: Puolueosaston tarkoituksena on edistää kansalaisten järjestäytymistä Suomen Sosialidemokraattisen puolueen johtamaan toimintaan tavoitteena rakentaa sosialismin arvoille - vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle - rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita. Puolueosasto on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvun yhteisönä. Puolueosasto kuuluu perusjärjestönä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen, jonka tehtävänä on yhdistää sosialidemokraattisesti ajattelevat ihmiset valtiollisessa, kunnallisessa ja muussa poliittisessa toiminnassa. Valta puolueosastossa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueosaston toimintaperiaatteita ovat avoin keskustelu ja tiedonkulku sekä jäsenten tasa-arvoisuus. Puolueosasto toimii näihin sääntöihin ja puolueen sääntöihin sekä puolueen hyväksymiin menettelytapoja koskeviin päätöksiin nojautuen puolueen periaateohjelmassa ja tavoiteohjelmissa esitettyjen päämäärien toteuttamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolueosasto harjoittaa valistustyötä, järjestää kokouksia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, edistää kirjallisuuden ja lehtien levitystyötä, edistää jäsentensä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan ja valmistautumista valtiollisiin, kunnallisiin ja muihin vaaleihin sekä suorittaa puolueosastolle puolueen sääntöjen ja menettelytapoja koskevien päätösten mukaisesti kuuluvat järjestötehtävät.

6 3 1. VUOSI 2013 Vuosi 2013 oli vaaliton vuosi suomalaisessa politiikassa, mutta se ei tarkoittanut hiljaista vuotta, vaan keskusteluja sävyttivät työttömyys ja talouskriisin hoiti, kunta- ja SOTEuudistukset sekä lähestyvät Europarlamentin vaalit. Kuuden puoleen hallituksen työskentely ei ole aina toiminut toivotulla tavalla, mutta onnistumisia on saatu monissa sosialidemokraateille tärkeissä kysymyksissä kuten oppivelvollisuuden laajentamisessa, nuorisotakuun toteuttamisessa. Sosialidemokraattien toiminnan tuloksena tuloerot ovat pitkästä aikaa kaventuneet. Joensuun Työväenyhdistyksen osalta vuosi oli aktiivinen ja yhdistyksen vuotta sävytti 125-vuotisen taipaleen juhlinta ja juhlavuoden huipentuminen avoimeen kansalaisjuhlaan Joensuun konservatoriolla lokakuussa. Pitkin vuotta yhdistys järjesti tapahtumia ja tilaisuuksia, joista esimerkiksi perinteinen Hopealahden Rantakala-tapahtuma keräsi jälleen suuren osanottajajoukon. 1.1 Joensuun kuntapolitiikka vuonna 2013 Vuosi 2013 oli ensimmäinen valtuuston toimintavuosi kuntavaalien jälkeen. Alkuvuodesta valtuustoryhmät allekirjoittivat yhdessä laatimansa valtuustosopimuksen, johon valtuuston toiminnan pelisäännöt kirjattiin. Vuoden alussa keskityttiin eri toimielimien henkilövalintojen lisäksi kaupunkistrategian tekemiseen, jota valtuuston kokousten lisäksi työstettiin erillisinä strategiapäivinä. Strategia hyväksyttiin kesäkuussa. Uusi tilaaja-tuottajamalli aiheutti hämminkiä ja turhautumista pitkin vuotta, koska esimerkiksi lautakuntien roolit olivat epäselviä. Loppuvuodesta budjetin laatimisen yhteydessä koettiin hankaluutena se, ettei talousarvioehdotuksen käsittelyyn löytynyt riittävästi aikaa. Keväällä käynnistyi kuntaselvittäjä Ossi Revon johdolla Joensuun, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Kontiolahden kuntajakoselvitys, joka valmistui marraskuussa. Muista merkittävistä valtuustossa hyväksytyistä asioista mainittakoon omistajapoliittinen ohjelma, kaupunkirakenneohjelma sekä Siilaisen terveysaseman peruskorjaus ja laajennussuunnitelma. Loppuvuodesta käynnistettiin strategian toteuttamiseen liittyvien elämänvaihemalliin pohjautuvien palveluohjelmien valmistelu. 1.2 Asetut tavoitteet ja niiden saavuttaminen Vuosi 2013 oli vaalivapaa vuosi. Toiminnan pääpaino olikin jäsentoiminnassa, yleisötapahtumissa sekä yhdistyksen 125-vuotisjuhlatapahtumissa. Jäsenistölle tehtiin kyselyitä sähköpostitse ja nettisivujen kautta yhtenä keinona vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Tiedottamisen osalta laajennettiin tapahtumatiedottamista myös sosiaaliseen mediaan. Tavoitteena oli järjestää matalan kynnyksen tilaisuuksia sekä osallistua aktiivisesti yleisötilaisuuksiin, joiden kautta tavoitettaisiin laajasti joensuulaisia. Tässä onnistuttiin hyvin.

7 4 Yhdistyksen juhlavuotta juhlittiin näyttävästi koko syksyn, tapahtumiin osallistui satoja ihmisiä ja saimme myös paikallismediassa positiivista näkyvyyttä. Ideanikkari-kilpailu poiki 3 uudenlaista tapahtumaa, jotka olivat jäsentensä itsensä järjestämiä. Yhdeksi tavoitteeksi oli asetettu uuden esitteen teko, jota ei tehty suunnittelusta huolimatta. Uusien jäsenten perehdyttämistä tehtiin noin 4 kertaa vuoden aikana jäsenten toiveiden mukaisesti. Perehdyttämistilaisuuksiin kutsuttiin toimintasuunnitelman mukaisesti myös aiempina vuosina liittyneitä jäseniä sekä Demarinuoria. 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA 2.1 Jäsenistö Vaalivapaavuosi näkyi myös jäsenmäärän muutoksissa, jäseniä liittyi 10. Yhdistykseen siirtyi vuoden lopulla 56 jäsentä kun Mutalan Työväenyhdistys liittyi JTY:n. Vuonna 2013 tehtiin myös periaatepäätös Pyhäselän Sosialidemokraattien liittymisessä JTY:n. Liittyminen tapahtuu vuoden 2014 keväällä. Yhdistys järjesti jäsenten palautteen mukaista toimintaa, muun muassa Ulkoilupäivän ja pilkkikisat Hopealahdessa. Lisäksi yhdistyksen talkootoimintaan osallistuneille järjestettiin vuoden lopussa Talkookauden päätösjuhla Hopealahdessa. Muutokset jäsenmäärissä: Vuosi Naisia Miehiä Nuoria* Äänioikeutetut Yht *(alle 35-vuotiaat) 2.2 Hallinto ja talous Yhdistyksen kokoaikaisena järjestösihteerinä toimi Sanna Heinonen. Yhdistyksen taloudenhoidosta yhdessä johtokunnan kanssa vastasi taloudenhoitaja Pertti Heliö. Yhdistys omistaa työväentalon toisessa kerroksessa 260 m 2 huonetilat. Toimistotiloissa vuokralaisina ovat TSL:n Joensuun seudun opintojärjestö ja Itä-Suomen Demarinuoret. Tiloja on vuokrattu eri järjestöille ja muille ulkopuolisille kokous- ja koulutustoimintaan. Yhdistyksen toimitilatyöryhmä kartoitti vuoden aikana yhdistyksen omistamien toimitilojen kunnon ja arvon sekä selvitti katutason toimitilojen hankintaa. Johtokunta nimesi toimitilavastaavaksi Jukka Ropposen. Talousarvio toteutui kohtalaisesti. Talousarvio päätyi nollatulokseen. Tilinpäätöksessä tehtiin euron varaukset ja sen jälkeen ylijäämäksi tuli 658.

8 5 Yhdistyksen 125-vuotisjuhlien kulut olivat ja onnittelutulot olivat Tilinpäätökseen tehtiin suuruinen varaus lasten kesäleiritoimintaa varten. Leirit järjestetään kesällä 2014 yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilinpäätöksessä tehdään myös suuruinen varaus EU-vaalikuluja varten. Joensuun Nuorten Kotkien ja Lasten ja Nuorten Taidekeskus Suvenlahden erilliskirjanpidot yhdistellään työväenyhdistyksen kirjanpitoon tilinpäätöksessä. Kummallakin jaostolla on omat pankkitilit ja tilinkäyttäjät. Molempien tuloslaskelmat ja taseet esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kotkien alijäämä on 539,67 ja Suvenlahden alijäämä on 269. Mutalan Työväenyhdistys lakkautui ja yhdistettiin Joensuun Työväenyhdistykseen ja siirtyvät varat tuloutettiin muihin tuottoihin. Hopealahden tuotot olivat ja kulut sekä poistot Alijäämäksi muodostui Osakesalkun hoito oli edelleen Fourton Oy:llä. Salkunhoitaja vieraili syksyllä johtokunnan kokouksessa ja selosti hoitoperiaatteita ja osakesijoituksen tulevaisuuden näkymiä. Salkkuun ei tehty arvonkorotuksia vaan salkku arvostettiin tilinpäätöksessä hankinta-arvoon. Ulkopuolisen arvioijan toimesta tehtiin hinta-arviot vuokratuista osakehuoneistoista. Raportin perusteella ei syntynyt tarvetta tase-arvojen muuttamiseen. Yhdistys on velaton. Tilintarkastajana vuonna 2013 toimi HTM-tilintarkastaja Teuvo Pursiainen ja varalla HTM-tilintarkastaja Seppo Åkerlund. Toiminnantarkastajana toimi Matti Tolvanen ja varalla Pentti Maljojoki. 2.3 Kokoukset Yhdistyksen yleisiä kokouksia pidettiin vuonna 2013 yhteensä 10. Kokouksiin osallistui keskimäärin noin jäsentä. Kokouksista tiedotettiin jäsentiedotteessa, sanomalehti Viikko Pohjois-Karjalassa ja yhdistyksen nettisivuilla. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin helmikuussa. Kokouksen alussa SDP:n järjestöpäällikkö Ari Näätsaari kertoi järjestötoiminnan kehittämisestä sekä jäsentoiminnan uusista avauksista. Valtakunnan politiikan osalta käsiteltiin valtion talouden tasapainotusta. Kuntapolitiikan osalta kuultiin ja keskusteltiin miten kuntaliitokset ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus vaikuttaa paikallisesti tehtäviin päätöksiin. Kokouksessa

9 6 tehtiin myös esityksen maakunnallisiin luottamustehtäviin sekä kannanotto Työllisyydestä ja kasvusta. Maaliskuun kokous oli sääntömääräinen kevätkokous, jossa sääntömääräisten asioiden lisäksi valtakunnan poliittisen tilannekatsauksen piti Riitta Myller ja Joensuun kuntapolitiikan asioista kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Kokouksen julkilausumassa otettiin kantaa Luonnonvarakeskuksen pääpaikan saamiseksi Joensuuhun. Huhtikuun kokouksessa teemana oli asuminen. Aiheesta oli kansanedustajien lisäksi puhumassa Nuorisoasuntoliitosta aluetyöntekijä Hilkka Mäkinen. Kokoukseen oli kutsuttu kaikki Joensuun valtuustoryhmät. Toukokuun kokouksessa käsiteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sekä Joensuun kaupungin talousnäkymiä, joista oli kertomassa kaupunginhallituksen 1. vpj. Pentti Keskisalo. Kevätkauden viimeinen kokous oli Hopealahdessa kesäkuussa. Oluttuvassa pidetyssä kokouksessa keskusteltiin muun muassa Joensuun kaupungin vapaa-ajan palveluista ja paikoista, tilaaja-tuottajamallista sekä yhdistyksen vapaa-ajanviettopaikkojen toiminnan kehittämisestä. Syyskauden avasi Perinteinen Rantakala tapahtuma Hopealahdessa. Syyskuun kokouksessa käsiteltiin hallituksen rakenneuudistuspakettia sekä Joensuun kaupungin taloustilannetta. Kokouksessa tehtiin piirikokousaloite Nuorten koulutus tukemaan työllistymistä sekä kannanotto Suomalaisen hyvinvointivaltion turvaamisesta. Lokakuussa pidettiin sääntömääräinen syyskokous, piirin toiminnanjohtaja Seppo Eskelinen kertoi Savo-Karjalan piirin toiminnan käynnistämisestä ja tulevista vaaleista. Syyskokouksen kannanotto otti kantaa Joensuun talouden tasapainottamiseen tällä valtuustokaudella. Lisäksi tehtiin puoluehallitukselle aloite Lupa venäjänkielisen ammatillisen koulutuksen aloittamisesta. Marraskuun jäsenkokouksessa kaupunginhallituksen 1. vpj. Pentti Keskisalo antoi tilannekatsauksen Joensuun kaupungin taloustilanteesta ja säästötoimista. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen puoluekokousaloitteet ja hyväksyttiin Pyhäselän Sosialidemokraatit yhdistyminen JTY:n alkuvuodesta Vuoden viimeisessä kokouksessa joulukuussa julkistettiin Säde Tahvanaisen puheenjohtajakauden kuva. Kokouksessa muistettiin myös Ideanikkarikisaan osallistuneita Eveliina Reposta ja Minna Hoffrenia hyvin onnistuneista ja järjestetyistä tapahtumista. Kokouksessa käsiteltiin kansanedustajaehdokkaiden ja puoluekokousehdokkaiden asettamista. Yllä olevien asioiden lisäksi kokouksissa käsiteltiin myös jäsenten esille tuomia asioita, tulevia tapahtumia, Osuuskunta Kansan Vallan toimintaa ja yhdistyksen taloutta. Johtokunta kokoontui yhteensä 17 kertaa. Johtokuntaan kuuluivat Riitta Myller (pj) (13), Pentti Hartikainen (vpj.) (15), Pertti Heliö (taloudenhoitaja) (17), Tommi Heino (17), Marja-Liisa Julkunen (15), Ilari Nevalainen (15), Timo Piironen (14), Ari Tielinen (12), Eveliina Reponen (14), Pirjo Rämänen (8) ja varajäsenet Joonas Honkimaa (15), Noora Kettunen (7) ja Veli-Pekka Niiranen (13). Yhdistyksen kokousten sihteerinä toimi

10 7 järjestösihteeri. Johtokunnan kokouksissa keskusteluttivat erityisesti talous, juhlavuoden tapahtumat, valtakunnan politiikka ja yhdistyksen talous- ja hallintoasiat. (kokousosallistuminen suluissa nimen perässä) Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja järjestösihteeri. Työvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuoden aikana. 2.4 Koulutustoiminta Yhdistyksen viime vuosina liittyneille järjestettiin kevät- ja syyskaudella Perehdyttämistuokioita. Kesäkuussa järjestettiin uusien jäsenten tapaaminen Hopealahteen yhdistyksen kokouksen yhteyteen. Yhdistyksen kokousten yhteydessä saatiin alustuksia niin valtakunnan kuin kuntapolitiikankin asioista. Osallistuttiin myös puolueen järjestämään Eettinen Markkinatalous-seminaariin. Jaostot järjestivät myös koulutustoimintaa. Jäsenille tiedotettiin myös sisarjärjestöjen koulutustoiminnasta. 2.5 Juhlavuoden tapahtumat Yhdistyksen 125-vuotisjuhlinta aloitettiin Perinteisellä Rantakala-tapahtumalla Hopealahdessa elokuussa. Syyskuussa järjestettiin koko perheen tapahtuma Botanialla avoimien ovien merkeissä. Osallistujia oli noin 230. Lokakuussa pääjuhlassa puhujana oli ulkoministeri Erkki Tuomioja ja työväenmusiikin konsertista vastasivat Joensuun Puhallinorkesteri ja Soihtu-kuoro. Yleisöä oli noin 150 henkeä. Juhlassa myös kukitettiin yhdistyksen pitkäaikaisia jäseniä ja luovutettiin Rafael Paasio mitalit Juha Hämäläiselle ja Matti Mikkoselle. Paikalla oli myös Karjalan Tasavallan parlamentin Oikeudenmukainen Venäjä puolueen virallinen valtuuskunta. Valtuuskuntaan kuuluivat puheenjohtaja, kansanedustaja Irina Peteljeva, kansanedustaja Mihail Uhanov, kansanedustaja ja Nam vsjo jasno -yhteiskuntapoliittisen lehden päätoimittaja Aleksei Gavrilov sekä lehden toimittaja Olga Kalinkina sekä internetlehden toimittaja Evgeni Bykov. Onnittelujen vastaanotto pidettiin työväentalolla ja juhlavuoden muistamiset päätettiin ohjata lasten ja nuorten kesäleiritoimintaan Hopealahdessa kesällä Lokakuussa pidettiin myös tilaisuus Punaisten hautamuistomerkillä, jossa Joensuun Demarinuorten puheenjohtaja ja JTY:n johtokunnan jäsen Joonas Honkimaa piti puheen. Lisäksi käytiin myös viemässä kukat yhdistyksen pitkäaikaisten puheenjohtajien haudoille. Kaikki yhdistyksen tapahtumat keräsivät laajasti niin jäseniä kuin muitakin osallistujia tapahtumiin. 2.6 Muut tapahtumat Yhdistyksen tapahtumat olivat perinteisten tapahtumien lisäksi yhteistyössä tehtyjä kansalaistapaamisia ja ministerivierailuja valtuustoryhmän ja piirin kanssa. Lisäksi järjestettiin useita tilaisuuksia ja koulutustoimintaa Demarinuorten ja Demariopiskelijoiden sekä muiden sisarjärjestön kanssa. Suunniteltu eduskuntavierailu ja kesäteatteri-

11 8 vierailu eivät toteutuneet osallistujien vähyyden vuoksi. Jäsenille tarjottiin mahdollisuus järjestää ja ideoida itse tapahtumia ja anoa niiden tukea johtokunnalta. Kansanedustajat Riitta Myller ja Merja Mäkisalo-Ropponen pitivät yhdistyksen kokousten yhteydessä kansalaistapaamisia, osallistuivat aktiivisesti yleisötapahtumiin, sekä pitivät kokouksissa alustuksia ajankohtaisista valtakunnan politiikan asioista. Merja Mäkisalo-Ropponen kertoi myös kuntapolitiikan asioista Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtajan näkökulmasta käsin. Molemmat kirjoittivat yhdistyksen nettisivuille sekä jäsentiedotteeseen. Yhdistys on osallistunut tai ollut järjestämässä seuraavia tapahtumia Maahanmuuttopalvelujen uudet tuulet Joensuussa- keskustelutilaisuus työväentalolla, karjala-jaosto SDP:n puolueosastojen puheenjohtajapäivät Vantaalla Kipinä-klubi: Koulutus murroksessa, oletko valmis? Alustajana SONK ry:n pj. Anette Karlsson, JOSY Perehdyttämistuokio uusille jäsenille 8.3. Kansainvälinen Naisten Päivän Laulua naisille-yhteislaulutilaisuus Sointula-ravintolassa, Naisjaosto Kotka-osastojen & JTY:n Ulkoilu-tapahtuma + pilkkikisat Hopealahti Kysy kansanedustajilta- tilaisuus työväentalolla Koulutus ja erityisesti kielten opetus-keskustelutilaisuus työväentalolla, alustajana opettaja Riitta-Liisa Koponen Naisjaoston Minna Canthin päivä Pakkahuoneella, Minna Canth ja muut naiskirjailijat, naispiiri Leikkiä ja keskustelua Mukulakadulla, alustajina Merja Mäkisalo-Ropponen, Leo Leino ja Ville Tahvanainen Wapun Etkot työväentalolla 1.5. Vappumarssi, käynti Punaisten hautamuistomerkillä 1.5. Wappulaulajaiset Teatteriravintolassa, Naisjaosto 7.5. SDP:n Eettisen markkinatalouden keskustelutilaisuus, pääpuhujana Jutta Urpilainen 7.5. Jutta Urpilainen Joensuussa, yleisötilaisuus 7.5. Punkkua & Politiikka-ilta Murussa, JOSY 5.6. Rantaongintakisat Hopealahdessa, Hopealahden hoitokunta Silva-metsämessut, JTY & valtuustoryhmällä telttapaikka 9.6. Uusien jäsenten perehdytys Hopealahdessa Jäätelökesä-tapahtuma Joensuun torilla, mukana kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtman Karjalan Avun Jarmanka Perinteinen Rantakala Hopealahdessa Joen Yö, JTY:llä, valtuustoryhmällä ja Demarinuorilla yhteinen teltta

12 LiikuNainen tapahtumassa Demarinaiset mukana, Naisjaosto 4.9. Puolukkaretki Laamankosken kämpälle 9.9. Yhdistyksen toiminnan suunnitteluilta Demarinuorten uusien ilta, JTY mukana Osallistu! Vaikuta! teemaviikko, ständi yhdessä valtuustoryhmän kanssa pääkirjastolla Botanialla koko perheen tapahtuma (125-juhlat) Arki ja ay-liike Ghana- keskustelutilaisuus, vetäjänä Eveliina Reponen Yhdistyksen 125-juhla konservatoriolla, pääpuhujana ulkoministeri Erkki Tuomioja Onnittelujen vastaanotto (125-v) työväentalolla Asunnottomien Yö-tapahtumassa mukana Työväen Kirkkopyhä Kiihtelysvaarassa, kahvitilaisuus seurakuntatalolla, esiintymässä Duo Maukoset, Hengellinen jaosto JTY:n virallinen syntymäpäivä Käynti Punaisten muistomerkillä & ev.lut hautausmaalla, Joonas Honkimaan puhe Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaalit, vaalitapahtumia ja valvojaiset, JOSY Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kansanedustajien jalkautuminen Joensuussa, yleisötilaisuus Peruspalveluministeri Susanna Huovinen Joensuussa, yleisötilaisuus Perehdyttämistuokio ja uusien jäsenten ilta Työväentalolla, JTY & Demarinuoret Asunto- ja viestintäministeri Piia Viitanen Joensuussa, yleisötilaisuus Kansanedustajien joulukahvit työväentalolla Työttömien Jouluruokailu, Aktiiviset Työtähakevat ry & JTY Valtiovarainministeri, Jutta Urpilainen Joensuussa, yleisötilaisuus 2.7 Yhteistyö Yhdistys osallistui Karjalan Avun Jarmanka-tapahtumaan, Asunnottomien Yö tapahtumaan ja -työryhmään sekä Työttömien Jouluruokailuun, joka järjestettiin yhteistyössä Aktiiviset Työtähakevat ry:n kanssa. Lisäksi muiden järjestöjen tapahtumiin välitettiin jäsenistölle kutsuja ja tiedotettiin myös jäsenille muiden järjestöjen tapahtumista. 2.8 Tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen Yhdistys tiedotti ajankohtaisista tapahtumistaan paikallislehdissä tapahtuman luonteen mukaisesti. Lisäksi muita tiedottamiskanavia olivat yhdistyksen nettisivut, sähköpostitiedotteet, järjestöpalstat ja Savo-Karjalan Sosialidemokraatit Facebook-ryhmän sivut. Blogia kirjoittivat johtokunnan jäsenten lisäksi kansanedustajat. Juhlavuoden

13 10 tapahtumat, tiedotteet ja kannanotot lisäsivät yhdistyksen näkyvyyttä erityisesti syyskaudella paikallismediassa. Sisäinen tiedottaminen Yhdistyksen jäsenille tiedotetaan ajankohtaisesta toiminnasta jäsentiedote Pikku Kaiuilla, sähköpostitse ja tarvittaessa perinteisellä kirjepostilla. Jäsenviestejä lähetetään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa pois lukien heinäkuu. Pikku Kaiusta kehitetään sähköinen nettiversio, jota jäsenet voivat lukea yhdistyksen sivujen kautta. Yhdistyksen toimiston ilmoitustaululla on myös nähtävissä tietoja tulevista tapahtumista ja toiminnasta. 3 EDUSTUKSET 3.1 Kansanedustajat Kansanedustajat Riitta Myller ja Merja Mäkisalo-Ropponen. Riitta Myllerin toimielinjäsenyydet ja tehtävät eduskunnassa: Suuri valiokunta, Ulkoasiainvaliokunta (vj), Valtiovarainvaliokunta (vj), Kunta- ja terveysjaosto, Asunto- ja ympäristöjaosto, Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (vj) ja Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (pj). Merja Mäkisalo- Ropponen toimielinjäsenyydet ja tehtävät eduskunnassa: Sivistysvaliokunta (vj), Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta. Lisäksi hän on Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmän työvaliokunnan jäsen. 3.2 Puoluehallitus Yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Myller edusti Pohjois-Karjalaa puoluehallituksessa. 3.3 Puoluevaltuusto Puoluevaltuuston varajäsenenä oli Ilari Nevalainen. 3.4 Piirihallitus Piirin puheenjohtajana toimi Pentti Hartikainen ja piirihallituksen jäsenenä Ilari Nevalainen. 3.5 Piirikokousedustajat Varsinaiset: Eveliina Reponen, Noora Kettunen, Tommi Heino, Ilari Nevalainen, Marko Haakana, Pentti Hartikainen, Pentti Keskisalo, Eila Heinonen, Sinikka Hälli, Pirjo Rämänen, Arja Puoskari, Eero Hirvonen, Maija Martikainen, Raimo Halvorsen, Joonas Honkimaa, Timo Piironen, Marja-Liisa Julkunen, Kirsi Lamberg ja Juha Hämäläinen

14 11 Varajäsenet: Jaana Vaaranta, Marita Maukonen, Minna Koivula, Seija Jaatinen, Sakari Tahvanainen, Irmeli Tahvanainen, Jouko Varis, Hanna Hylkilä, Sanna Heinonen, Veli- Pekka Niiranen, Kirsti Kirjonen-Rossi ja Matti Mikkonen 3.6 SDP:n Joensuun Kunnallisjärjestö Kunnallistoimikunnan jäsenet: Puheenjohtajana toimi Pentti Keskisalo, varapuheenjohtajana Mari Hämäläinen ja toimikunnan jäsenenä Ari Tielinen. Kunnallisjärjestön edustajisto Varsinaiset: Riitta Myller, Pentti Hartikainen, Pirjo Rämänen, Eveliina Reponen, Timo Piironen, Ari Tielinen, Marja-Liisa Julkunen, Ilari Nevalainen, Joonas Honkimaa, Noora Kettunen, Veli-Pekka Niiranen, Merja Mäkisalo-Ropponen, Seppo Eskelinen, Marko Haakana, Juhani Meriläinen, Eila Heinonen, Pentti Keskisalo, Pekka Kolehmainen, Eero Hirvonen, Juha Hämäläinen, Maija Martikainen, Seppo Kuittinen, Saara Haakana, Seija Jaatinen, Irmeli Tahvanainen, Sakari Tahvanainen, Jukka Ropponen, Erkki Kanerva, Reijo Lemettinen ja Matti Mikkonen Varaedustajat: Mari Mäkisalo, Pertti Heliö, Kirsti Kirjonen-Rossi, Ilmari Majoine, Kirsi Lamberg, Ossi Asikainen, Hanna Hylkilä, Juhani Seppälä, Heidi Kattelus, Arja Puoskari Kari Pikkarainen, Paula Lehikoinen, Sinikka Hälli, Matti Salo, Minna Hoffren, Reijo Jeskanen, Rebekka Rautiainen, Sari Parviainen, Nils Lindell, Janne Väänänen, Pekka Viljakainen, Anne Joensuu, Eeva Raassina, Tuula Immonen ja Mika Peuhkurinen 3.7 Pohjois-Karjalan Sos.dem.-naispiirin piirikokousedustajat Varsinaiset: Tuulikki Jouskari, Maija Martikainen, Marja-Liisa Julkunen, Noora Kettunen, Eveliina Reponen ja Airi Sutinen. Varaedustajat: Reetta Karvinen, Mari Virkkunen, Arja Puoskari, Hanna Hylkilä, Helka Törrönen ja Tuija Kuusisto. 3.8 Joensuun Seudun Opintojärjestö TSL:n vuosikokousedustajat Varsinaiset: Tommi Heino, Kirsi Lamberg, Kirsti Kuittinen ja Arja Puoskari. Varaedustajat: Sinikka Hälli, Marja-Liisa Julkunen, Timo Piironen ja Ilari Nevalainen.

15 Kunnalliset ja maakunnalliset luottamustehtävät Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: Merja Mäkisalo-Ropponen Kaupunginhallitus: Pentti Keskisalo (1. vpj.)/eila Heinonen ja, varalla Pekka Kolehmainen Valtuustoryhmä, valtuutetut: Seppo Eskelinen, Merja Mäkisalo-Ropponen, Eila Heinonen, Pentti Keskisalo, Pekka Kolehmainen, Marko Haakana, Leo Leino, Maija Martikainen, Juha Hämäläinen, Mari Ojalammi, Eero Hirvonen ja Juhani Meriläinen. Varavaltuutetut: Pentti Hartikainen, Lauri Hyvönen, Ossi Asikainen, Saara Haakana, Ari Tielinen, Sanna Heinonen, Sari Paajanen, Seija Jaatinen, Ilari Nevalainen ja Pirjo Rämänen. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Marko Haakana (vpj.) varajäsenet: Vuokko Makkonen ja Sari Parviainen Vapaa-aikalautakunta: Leo Leino ja Saara Haakana varajäsenet: Ossi Asikainen ja Kirsikka Joutsen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta: Mari Ojalammi ja Pirjo Rämänen varajäsenet: Toni Sorsa, Sari Paajanen ja Noora Kettunen Rakennus- ja ympäristölautakunta: Pentti Hartikainen ja Eveliina Reponen varajäsenet: Janne Väänänen ja Minna Hoffren Kaupunkirakennelautakunta: Juha Hämäläinen (pj.) ja Maija Martikainen varajäsenet: Tommi Heino ja Rebekka Rautiainen Keskusvaalilautakunta: varalla Matti Salo Tarkastuslautakunta: Ari Tielinen, varajäsen Sanna Heinonen Liiketoiminnan johtokunta: Seppo Eskelinen (pj.), Sinikka Hälli ja Seija Jaatinen varajäsenet: Matti Karukannas, Eeva Raassina ja Tuula Immonen Tuottajan neuvottelukunta: Seppo Eskelinen (pj.), Marko Haakana ja Saara Haakana varajäsenet: Leo Leino, Pirjo Rämänen ja Seija Jaatinen

16 13 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuusto Varsinaiset edustajat: Pirjo Rämänen, Eeva Raassina, Noora Kettunen ja Reijo Jeskanen Varaedustajat: Minna Hoffren, Sinikka Hälli, Sari Paajanen ja Leo Leino Pohjois-Karjalan maakuntaliitto-kuntayhtymän edustajainkokous Varsinaiset edustajat: Merja Mäkisalo-Ropponen, Eila Heinonen, Maija Martikainen, Seppo Eskelinen, Juha Hämäläinen ja Pentti Keskisalo Varaedustajat: Mari Ojalammi, Eero Hirvonen ja Marko Haakana Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto Varsinaiset edustajat: Kirsikka Joutsen, Marko Haakana ja Ari Tielinen Varaedustajat: Marjut Mäyrä ja Nils Lindell Pohjois-Karjalan Sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus: Juhani Meriläinen (pj.) ISLAB: Marjut Mäyrä (vpj.) Seutuvaltuusto Varsinaiset edustajat: Pentti Keskisalo ja Eila Heinonen Varaedustajat: Mari Ojalammi Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Valtuuston puheenjohtaja Seppo Eskelinen varajäsen: Ilari Nevalainen tarkastuslautakunta: Eila Heinonen (pj.) Maakuntahallitus: varajäsen Tommi Heino Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY) Valtuuston 1. vpj. Reijo Jeskanen/ Pirjo Rämänen Hallitus: Pentti Hartikainen (pj.) Ammattiopisto Joensuu palvelut: varajäsen Noora Kettunen Pohjois-Karjala Opisto: Ossi Asikainen Pohjois-Karjala Aikuisopisto: Reijo Jeskanen (pj.)

17 14 4. JAOSTOT 4.1 Hengellinen jaosto Hengellisen jaoston toiminta on ollut viime vuosina melko vähäistä ja toiminnassa olleita aktiiveja tulee kiittää toiminnan ylläpitämisestä ja hengellisten aktiviteettien järjestämisestä. Jaoston toimintaan kaivataan lisää voimavaroja ja ideapankkeja kehittämään toimintaa jäsenten haluamaan suuntaan ja lisäämään kiinnostusta myös hengelliseen ja sosiaaliseen yhteistyöhän eri järjestöjen kanssa. Hengellisen jaoston tavoitteena on lisätä seurakunnan ja työväenyhdistyksen jäsenistön välistä toiminnallista yhteistyötä sekä muiden toimivien järjestöjen tai jaostoiden kanssa järjestää toimintaa muutamia kertoja vuodessa jäsenistölle ja työväestölle. Jaoston aktiivinen jäsenistö on ollut toimintojen järjestämisessä harvalukuista ja tehtävät ovat jääneet muutamien aktiivien harteille. Tavoitteena olisi aktiivisten jäsenten osallistumisen ja uusien aktiivien jäsenten mukaan saamisen kautta järjestämään 3-4 tapahtumaa kalenterivuoden aikana eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnan ongelmakohtina on ollut aktiivisten jäsenten harvalukuisuus ja monet työja harrastustehtävät, jotka ovat vaikeuttaneet kokousten koolle saamista. Hengellinen jaosto on kokoontunut vuoden 2013 aikana kolme kertaa. Kokoukset ovat olleet erillisellä kutsulla koolle kutsutut ja ne ovat toteutuneet seuraavina päivinä: klo klo klo Muita tapahtumia oli Kiihtelysvaarassa järjestetty Työväen kirkkopyhä , jossa saarnaajana oli kirkkoherra Jari Uimonen ja puhujana ministeri Matti Puhakka. Lisäksi ohjelmassa oli kahvitilaisuus seurakuntatalolla messun jälkeen ja hengellisiä lauluja Marita ja Pekka Maukosen ohjaamana. Osallistujia kinkereille oli 40 henkilöä ja kahvilla heistä kävi 35 henkilöä. Suunniteltuja mutta toteutumattomia tapahtumia oli mm. Kaiken kansan kinkerit EU-tilaisuus yhdessä TSL/Kristillisten sosialidemokraattien liiton kanssa. Kirkkovenesoutu

18 Hopealahti ja Laamankoski Hopealahden vuosi oli entisenkaltainen ja yllätyksetön. Kesällä käyttöaste oli hyvä ja jäsenvarausten määrä kasvoi entisestä. 85 varauksesta 55 oli jäsenten tekemiä. Budjettitavoitetta ei aivan saavutettu, mutta toisaalta myös menoissa säästettiin ja tilinpäätöksessä menot ja tulot ovat lähes tasapainossa. Yhdistyksen omaa toimintaa olivat rantaongintatapahtuma 5.6., yhdistyksen kokous ja uusien jäsenten tapaaminen 9.6. ja perinteinen rantakala Siihen osallistui 150 vierasta pidettiin järjestöille avointen ovien päivä. Paikalla kävivät mm. Joensuun Ladun ja Pohjois-Karjalan Lottaperinneyhdistyksen edustajat. Kansainvälisyyttä edustivat Karjalan Retkeilijöiden Lapinmatkalle osallistunut Pietarhovin lasten ja nuorten retkeilykerhon 20-jäseninen ryhmä sekä Hofin saksalais-suomalaisen yhdistyksen välittämä opiskelijanuori. Venäläisiä lomanviettäjiä oli etenkin talvikaudella paljon. Metsä- ja polttopuutalkoot jatkuivat entiseen tapaan tiistaisin syyskuun ja toukokuun välisenä aikana. Kevään suursiivoustalkoot pidettiin Ne onnistuivat mainiosti sekä sään että suuren osallistujamäärän ansiosta. Talkoopäiviä kertyi taas uusi ennätys, 592 kpl. Aktiivisia talkoolaisia oli kirjoissa 37 henkilöä. Työt sujuivat mukavasti aamukahvien ja lounaan vauhdittamina. Tarjottavista, niiden hankinnasta ja valmistamisesta vastasi naistalkoolaisporukka. He myös huolehtivat vuokrattavien tilojen viihtyisyydestä ja tarvittavien taloustavaroiden sekä erilaisten tekstiilien hankinnasta ja huollosta. Näkyvä kunnostustyö oli päärakennuksen lattioiden maalaaminen. Keväällä jäät murjoivat pahoin saunarannan laiturin. Kesällä torpparit huolehtivat ylläpitotoimista, vieraiden vastaanottamisesta ja kanojen hoidosta. Torppareina toimi yksitoista talkoolaista viikon jaksoissa. Hopealahden hoitokuntaan kuuluivat Juha Hämäläinen (pj), Seppo Kuittinen, Veikko Niemelä, Erkki Närhi, Juri Podkopajev, Irmeli Tahvanainen ja Sinikka Viskari. Hoitokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Hopealahden varauksista ja laskutuksesta vastasi järjestösihteeri. Yhdistys omistaa myös Laamankosken kämpän Ilomantsissa. Se on vuokrattu Pohjois- Karjalan Nuorten Puolesta ry:lle. 4.3 Naisjaosto Joensuun ty:n naisjaoston kevätkokous pidettiin maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa. Johtokuntaan kuuluivat Arja Puoskari (pj.), Marja-Liisa Julkunen (vpj.), Maija Martikainen, Eveliina Reponen, Tuulikki Jouskari, Airi Sutinen, Mari Virkkunen. Varajäsenet: Reetta Karvinen, Noora Kettunen, Helka Törrönen Kansainvälisenä Naistenpäivänä järjestimme ensimmäisen kerran Laulu Naiselle tilaisuuden ravintola Sointulassa. Ville Tahvanainen laulatti yleisöä Jorma Kultamaan säestyksellä. Tilaisuus oli onnistunut, osa väestä jouduttiin käännyttämään pois ovelta,

19 16 kun enempää ei tiloihin mahtunut. Jatkamme tilaisuuden järjestämistä tulevinakin vuosina. Olimme mukana järjestämässä Carelicumin Mukulakadulle Lapsiperhetilaisuutta, jossa jututettavana olivat varhaiskasvatuksen-, koulutus- ja nuorisolautakunnan jäseniä sekä valtuutettuja. Tilaisuus koettiin hyväksi, mutta ajankohta verotti osallistujamäärää. Perinteiset Wappulaulajaiset pidettiin nyt ensimmäisen kerran Teatteriravintolan terassilla. Työväenlauluja laulattivat Raimo Koivula ja Tanja Pennanen. Ravintola oli taas kerran täyteen ahdettu työväenlauluja laulavaa väkeä. Laulajaisten ohjelmistoa oli tällä kertaa hieman muokattu työväenliikkeen alkujuurien suuntaan. Syksyllä olimme jälleen mukana LiikunNainen tapahtumassa kävelyjoukkueella. SD-Naisliitto sponsoroi kävelijöille Demarinaiset-paidat. JTY:n naisjaoston toiminta sai taloudellista tukea Joensuun ty:ltä. Tiedottamisessamme käytimme PikkuKaikua, Viikko Pohjois-Karjalan järjestöpalstaa sekä maksettuja tilaisuusmainoksia. Lisäksi tiedotimme tapahtumistamme maksuttomilla Minne mennä palstoilla ja radion menovinkeissä sekä jakamalla tilaisuustiedotteita. 4.4 Karjala-jaosto Yleistä JTY:n Karjala-jaosto on tehnyt yhteistyötä Nuorten Kotkien, JTY:n, TSL:n Joe n- suun Seudun Opintojärjestön ja Karjalan Avun venäjänkielisten maahanmuuttajien kanssa ja tukenut jäsenistön harrastusta lähialueasioissa sekä kansainvälistä solidaarisuustoimintaa. Karjalan poliittisten olojen kehityksen seurauksena JTY on solminut yhteistyön Karjalan Tasavallan parlamentin Oikeudenmukainen Venäjä puolueen kanssa. Puolueen valtuuskunta vierailu JTY:n vuosijuhlissa. Jaosto järjesti kolme alustustilaisuutta. Karjala-jaosto on verkottunut moniin venäjäryhmiin ja toimitti joululahjatuen Sortavalan sairaalan lasten osastolle. JTY:n lähialuetoiminnasta kirjoitettava historiateoksen kirjoittamisesta JTY teki syyskokouksessa päätöksen ja valmistelu käynnistettiin kertomusvuoden aik a- na. Jaoston kokoonpano ja kokoukset Jaoston puheenjohtaja oli Matti Mikkonen, varapuheenjohtaja Tatjana Johansson, sihteeri Mari Virkkunen ja jäseninä Andrey Agapov, Tuula Immonen, Olga Cheremissana, Reino Ylönen ja Natalia Örn. Johtokunnan edustaja ei osallistunut kokouksiin. Jaos-

20 17 ton kokouksia pidettiin 9.1., 28.1., 18.3., ja JTY:n Karjala-jaoston jäsenet osallistuivat Suvenlahti-seuran Venäläiseen pikkujouluun aikuisille Rantakylän auditoriolla. Tapahtumassa oli viihdyttävää venäjänkielistä ohjelmaa neuvostohenkisesti sekä ruokailu. Osanottajia oli 120. Jaostossa on suunniteltu kaikki aktiviteetit sekä päätetty hallinnolliset asiat. Kokouksien keskusteluissa on korostettu venäläisyyden kulttuurista tunnistamista, venäjänkielisten maahanmuuttajien kotouttamista ja koulutusta sekä poliittisten yhteyksien solmimista Kajalan Tasavallan veljespuolueeseen. Jaosto on pitänyt 5 kokousta, joista on toimitettu JTY:lle muistiot. Luentotilaisuudet Historialliset ja mentaaliset tekijät maahanmuuttajien kulttuurissa oli jaoston keskustelun aihe Kuusi (6) henkilöä oli paikalla. Joensuun kaupungin maahanmuuttopalveluja koskevan kehittämishankkeen sisällöstä ja uusista tuulista puhui klo Joensuun Työväentalolla hanketyöntekijä Tarja Munne. Tulkkina toimi Vladmir Davydov ja paikalla oli 25 henkilöä. Suvenlahden Nuoret Kotkat ryhmä esitti tansseja. Tarja Munteen mukaan Joensuun kaupungin hankkeen taustalla on Kotouttamislaki, jonka mukaan kuntien on järjestettävä kotouttamispalvelut ja valtiohan tukee kuntia taloudellisesti. Munteen mukaan hankkeen tuloksena esitetään: a) uusi ote Joensuun kaupungin maahanmuuttajapolitiikkaan, b) alkuhaastattelut jokaiselle, 3) opaskorttien toimittaminen ja 4) palvelupolkujen rakentaminen. Pyrkimyksenä on, että hankkeen tulosten perusteella kaupunginhallitus päättäisi perustaa maahanmuuttajille toimistopalveluyksikön Joensuuhun, johon pyritään saamaan lähikuntien tuki, toimihenkilömäärän kasvattaminen yhdestä kahteen henkilöön sekä palvelupisteen sijoituspaikan löytäminen keskeiseltä paikalta. Venäläisten maahanmuuttajien koulutus ja erityisesti kielikoulutus oli opettaja Riitta- Liisa Koposen alustuksen aiheena Paikalla oli 25 henkilöä. Riitta-Liisa Koposen mukaan Joensuun kaupungissa on vajaa 300 maahanmuuttajataustaista lasta koulussa. Lisäksi on Itä-Suomen koulussa noin 40 venäjänkielistä oppilasta (peruskoulu/esikoulu). Venäjänkielisiä koululaisia on Joensuussa 120. Rantakylän koulussa on 26, Noljakassa 17, Utrassa 17, Pataluodossa 13, Lyseon koulussa 4 ja sitten 1-2 lasta muissa kouluissa. Muunmaalaisia yhteensä on enemmän kuin venäläistaustaisia. Somalialaiset ovat seuraavaksi suurin kansallisuusryhmä. Venäjänkieltä omana äidinkielenä puhuvat alakouluikäiset Rantakylän, Utran ja Noljakan koulussa saavat 2 tuntia viikossa oman äidinkielen opetusta. Yläkouluissa ei ole oman äidinkielen opetusta venäjäksi tarjolla. Yläkouluissa valinnaisluokan minimikoko on 16. Venäjää voidaan tarjota (Kootaan ryhmiä) valinnaiskieleksi, jolloin opetus hie-

21 18 man helpottuisi, jos kiinnostusta löytyisi. Kummitoiminta Karjala-jaoston kummikohteena toimi Sortavalan sairaalan lastenosasto, jonka toimintaa olemme jo pitkään seuranneet ja tukeneet. Kummimatka lastenosastolle tehtiin Veljespuolueen vierailu Karjalan Tasavallan parlamentin Oikeudenmukainen Venäjä puolueen virallinen valtuuskunnan matka järjestettiin Joensuuhun Valtuuskuntaan kuuluivat puheenjohtaja, kansanedustaja Irina Peteljeva, kansanedustaja Mihail Uhanov, kansanedustaja ja Nam vsjo jasno -yhteiskuntapoliittisen lehden päätoimittaja Aleksei Gavrilov sekä kyseisen lehden toimittaja Olga Kalinkina sekä internetlehden toimittaja Evgeni Bykov. (Nam vsjo jasno=meille kaikki on selvä) JTY:n Karjala-jaosto vastasi ohjelman sekä majoituspaikan ruokailujen järjestämisestä. Valtuuskunta otti osaa myös JTY:n 125-vuotisjuhlaan Joensuun konservatoriolla ja tapasi ulkoministeri Erkki Tuomioja. Tuomioja antoi valtuuskunnalle haastattelun, joka julkaistiin puolueen lehdessä sekä Karjalan televisiossa. Tulkkina toimi Natalia Örn. Valtuuskunta tapasi vierailun aikana JTY:n puheenjohtaja Riitta Myllerin (neuvottelumuistio), SDP:n Joensuun Kunnallisjärjestön edustajat (neuvotelumuistio) sekä Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Kauppisen ja kaupunginsihteeri Jari Horttanaisen. Historiankirjoitus JTY:n Karjala-jaoston historiankirjoitus on ollut jaoston toiminnan keskiössä useamman vuoden ajan. JTY:n ym. järjestöjen 15 vuotta kestäneestä lähialuetoiminnasta kertovaa historiateosta on kirjoittanut FM Anna Laakkonen. Kirjoitustyötä varten on haettu rahoitusta, jonka tarkoitus on saattaa kirjoitustyö päätökseen, toteuttaa julkaisun kuvatoimitus ja saattaa teos kokonaisuudessaan painoasuun. 4.5 Joensuun Nuoret Kotkat Yleistä Joensuun Nuorten Kotkien toiminta on tuonut mukaan uusia lapsia, nuoria, ja perheitä kerhoihin, leireille ja ennen kaikkea perheretkeilyyn, jolla on toiminnassa tukeva jalansija. Piirijärjestön järjestämiin tapahtumiin olemme osallistuneet aktiivisesti. Toiminnan pohjana olevat sosiaalidemokraattiset arvot ovat saaneet jäsenmäärän kasvuun (59 jäsenmaksun maksanutta henkilöä vuonna 2013, joista 10 uutta jäsentä) ja kiinnostuksen heräämään perheissä yhteisiin harrastuksiin. Hallinto Puheenjohtajana Karoliina Ilvonen, sihteerinä Anu Pappinen ja taloudenhoitajana Sirkka-Liisa Ilvonen. Toimikuntaan kuului varsinaisina jäseninä Mira Rapa, Miia Vartiainen,

22 19 Anu Kastinen, Sirkka-Liisa Ilvonen, Jenni Kärnä ja Anitta Kupari sekä varajäseninä Lea Kosonen ja Vuokko Räsänen. Toimikunta kokoontui 2 kertaa vuoden aikana. Syyskokous pidettiin Niinivaarantiellä Pohjois-Karjalan Nuorten Kotkien toimitilassa. Kevätkokousta ei pidetty, joten toimikunta hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen edelleen Ty:n kevätkokouksen hyväksyttäviksi. Varainhankinta Toimintamme olemme rahoittaneet tapahtumiin osallistuneiden maksamilla osallistumismaksuilla sekä Joensuun kaupungin avustuksilla. Varsinainen toiminta Kevätlukukaudella toimi Monitoimi-kerho Kotkien Niinivaarantien toimitilassa. Kerho oli suunnattu n vuotiaille lapsille. Syyslukukaudella emme saaneet kerhotoimintaa käyntiin ohjaajapulan vuoksi. Retki- ja leiritoiminta Lumilinnapäivät, , Kemi, 4 osallistujaa Munaako herra ministeri -teatteri , 11 osallistujaa Kasurila & Fontanella-retki , 23 osallistujaa Vuokatin talvileiri , 9 osallistujaa Risto Räppääjä ja Pakastaja-Elvi teatteriesitys , 19 osallistujaa Kotkapäivät , Tampere, 3 osallistujaa Retki Ruunaan koskille, , 6 osallistujaa Särkänniemen retki , 11 osallistujaa Vaavin salattu elämä -teatteriesitys , 5 osallistujaa Vuokatin retki , 14 osallistujaa juhla Utran TY-talolla, 12 osallistujaa Pikkujoulut , Lehmon monarilla, n. 30 osallistujaa Katri Helena musikaali , 6 osallistujaa

23 Suvenlahti Suvenlahden toiminta painottui vuonna 2013 kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen. Kerhotoiminta oli monipuolista ja siinä painotettiin eri viikonpäivinä mm. musiikkia, kuvallista ilmaisua, liikuntaa, teatteria, tanssia sekä kädentaitoja. Kerhoihin pystyi osallistumaan lapset 3-vuotiaasta alkaen kansalaisuudesta huolimatta. Suvenlahden toiminnan tarkoituksena on myös venäjänkielisen vähemmistön kulttuurin, perinteiden ja venäjän kielen säilyttäminen ja edistäminen. Suvenlahti Lasten ja nuorten taidekeskuksen toiminta on tavoitteeltaan perhe, lapsi ja varhaisnuoriso painotteinen. Suvenlahti Lasten ja nuorten taidekeskus toimii itsenäisesti Joensuun Työväenyhdistyksen Kotkaosastona. Kerhotoiminta Lasten kerhot toimivat Rantakylässä Ruoritien kerhotiloissa. Kerhot toimivat piirustus-, tanssi-, askartelu-, musiikki-, teatteri-, leikkiliikunta- ja muina kerhoina. Kerhot oli suunnattu 4-12 v. lapsille ja nuorille. Lisäksi järjestettiin toimintaa myös aikuisille ja perhekerhoja. Piirrustuskerho Paletti v. lapsille 1 kerta viikossa - 5 lasta Piirrustuskerho Paletti v. lapsille 1 kerta viikossa 7 lasta Musiikkikerho Do-mi-sol-ka 5-10v. lapsille 1kerta viikossa 5 lasta Tanssikerho Väkärät v. lapsille 1 kerta viikossa 4 lasta Tanssikerho Väkärät v. lapsille 1 kerta viikossa 9 lasta Tanssikerho Väkärät v. nuorille 1 kerta viikossa 5 lasta Kotitalousoppi 7-12 lapsille 1 kerta viikossa 6 lasta Aikuisten teatterin ryhmä 15 aikuista. Järjestettiin ulkotapahtumat ja juhlat Leiri-, retki- ja ulkoilutoiminta vuonna 2013 Laskiaipäivään osallistui noin 100 ihmistä. Maahanmuuttajien perheiden taideleiri osallistui noin 30 ihmistä. Kansavälinen lastenpäivän tapahtuma oli Susi ja 7 karitsaatapahtumaan osallistui 30 lasta ja 45 aikuista. Tanssitapahtumaan Vatakassa osallistui 40 ihmistä. Festivaaliin Venäjän elokuvat osallistui 40 lasta 20 aikuista. Tanssiesitys Pohjois-Karjalan Nuorten Kotkien 70-vuotisjuhlassa osallistui 30 aikuista. Isänpäivä JoMonissa , osallistui 50 aikuista

24 21 Pikkujoulujuhla Lehmossa , osallistui 40 ihmistä Joulujuhla lapsille ja perheille , osallistui noin 200 ihmistä. Yhteistyötapahtumia Osallistuimme tanssitapahtumaan Vatakassa Osallistuimme Venäjän elokuvat Osallistuimme tanssiesitykseen Pohjois-Karjalan Nuorten Kotkien 70- vuotisjuhlassa Osallistuimme Pikkujoulujuhla Lehmossa Jäsenet: 60 aikuista ja 25 lasta. 4.7 Joensuun Sos.dem. opiskelijat (JOSY) Yleistä Demariopiskelijoiden jaosto pyrkii edistämään nuorten välistä vuorovaikutusta ja osallistamaan nuoria osaksi Joensuun Työväenyhdistyksen, Sosialidemokraattisen puolueen, ja sisarjärjestöjemme toimintaan. Jaosto kokoaa yhteen sosialidemokraattisen arvomaailman omaavat opiskelijat ja ylläpitää poliittista keskustelua koko Joensuun alueella. Jaosto toimii osana Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:tä ja keskusliittonsa tavoin edistää kaikessa toiminnassaan tasa-arvoa, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta. JOSY:n toimintaryhmän muodostivat puheenjohtaja Noora Kettunen, varapuheenjohtaja Tuomas Timonen ja sihteeri Anniina Ihamäki (syksyyn 2013 asti). Toimintaryhmään kuuluivat myös Jesse Järvinen, Hanna Hylkilä, Henna Lokkila ja Iina Määttänen. Toimintaryhmä kokoontui tarvittaessa vuoden aikana. Vuoden aikana JOSY:n suurimpia kysymyksiä olivat syksyllä 2013 järjestetyt edarivaalit paikallisten korkeakoulujen opiskelijayhteisöissä. JOSY:n jäsenistä vuonna 2013 Noora Kettunen toimi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY:n) hallituksessa, ISYY:n edustajistossa varsinaiset edustajat olivat Hanna Hylkilä, Anniina Ihamäki (syksyyn 2013 asti, Eveliina Reponen tämän jälkeen vuoden loppuun asti) sekä Ilari Nevalainen. Hanna Hylkilä toimi myös Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n 1. varapuheenjohtaja sekä Noora Kettunen liittohallituksen varajäsenenä. Toiminta Keväällä JOSY järjesti kaksi eri keskustelutapahtumaa. Ensimmäinen järjestettiin Koulutus murroksessa, oletko valmis?. Tapahtumaan osallistui n. parikymmentä hen-

25 22 keä. Aiheesta alusti Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n puheenjohtaja Anette Karlsson. Tapahtuma herätti keskustelua koulutuksen maksuttomuudesta, ja opintososiaalisista etuuksista. Myös paikallinen ylioppilaslehti Uljas oli paikalla tekemässä jutun tapahtumassa ja haastattelemassa SONK:in puheenjohtajaa. Toinen järjestettiin 7.5 aiheella Solidaarisuutta yli rajojen!. Tapahtumaan osallistui 15 henkilö ja se oli jatkumo päivällä olleelle puolueen Kyse on arvoista! -tapahtumalle. Tapahtumassa pohdittiin mitä solidaarisuus on ja miten omilla teoilla voi vaikuttaa maailman menoon. Pohdittiin myös sitä miten me voimme vaikuttaa eettisemmän markkinatalouden hyväksi. Alustajan toimi Rami Lindström, joka oli osallistunut vuonna 2012 Työväen Sivistysliiton (TSL) järjestämälle kurssille, joka sijoittui Etelä-Afrikkaan. Syksyn tapahtumia siivittivät erityisesti edarivaalit. ISYY:n edustajistovaaleissa kampanjointiin aktiivisesti syys-marraskuussa. Ehdokkaita yhteensä Demariopiskelijoiden lista keräsi 13, joista muutama oli uusia jäseniä. Yhteisinä teemoina edarivaaleissa olivat Maksuton koulutus Yhdenvertaiset liikuntapalvelut kampuksilla Koulutuksen joustavuus ja työelämäosaaminen Demariopiskelijoiden listalta läpi meni kaksi ehdokasta, Jesse Järvinen ja Noora Kettunen. Paikat tippuivat kolmesta kahteen. Syitä tähän oli mm. alhainen äänestysprosentti sekä listan supistuminen kahdestakymmenestä kolmeentoista. Demariopiskelijoiden ryhmäpuheejohtajaksi valittiin Jesse Järvinen. Joulukuussa pidetyssä edustajiston järjestäytymiskokouksessa Noora Kettunen valittiin edustajiston ja sitä kautta ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi. Karelia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (POKA) edustajiston vaaleissa Demariopiskejoilla ei ollut omaa listaa, mutta demareita oli ehdolla omien opiskelijayhteisöjen listoilla. Läpi edustajistoon pääsi Aleksi Tahvanainen ja hänet valittiin myös POKA:n hallitukseen vuodelle Aleksi vastaa vuonna 2014 POKA:n hallituksessa kansainvälisyydestä ja tapahtumista. SONK Jaoston jäsenet osallistuivat vaihtelevasti Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n tapahtumiin, ja pääsivät näin vaikuttamaan liiton toimintaan. Marraskuussa järjestettiin SONK:in liittokokous ja vuosijuhla, jossa juhlittiin liiton 50v. taivalta Tampereella. JOSY:n delegaatio koostui viidestä henkilöstä ja osallistui liittokokoukseen pitämällä puheenvuoroja, tekemällä muutosesityksiä sekä kannatuspuheenvuorojen avulla aktiivisesti. JOSY osti myös vuosijuhlassa pidetyssä hyväntekeväisyyshuutokaupassa taulun. Liittokokouksessa valittiin myös liittohallituksen jäseneksi opiskelijajaoston varapuheenjohtaja Tuomas Timonen. Hän edustaa vuoden 2014 SONK:in liittohallituksessa ja

26 toimii sidoksena liiton sekä JOSY:n välillä. 23

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja SYYSKOKOUS Aika 13.11.2014 klo.18.05 20.26 Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A Läsnä osallistujaluettelo,( liite: 1) 1 kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Pauli Purmonen avasi kokouksen ja

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen.

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen. TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) 41660 TOIVAKKA 11.9.1999 SYYSKOKOUS Aika 11.9.1999 klo 15.00 16.35 Paikka Hirsiaho, Huikko Läsnä 21 jäsentä (osanottajaluettelo liitteenä) 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO Esityslista 2/2017

JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO Esityslista 2/2017 1/2 JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO Esityslista 2/2017 Paikka: Carelicumin auditorio Aika: tiistai 8.2. kello 16:30 12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40 13 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu SYYSKOKOUS 2013 Aika maanantai 23.10.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu Osallistujaluettelo liitteenä 1 Kokouksen avaus Yhdistyksemme puheenjohtajan Pasi

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: Tiistai 14.4.2015 Kello 15:12-18:42 Paikka: Tila D223, Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä PÖYTÄKIRJA 16 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 16/2010 Aika: 2.11.2010 kello 12.00 Paikka: Neuvotteluhuone Saimia, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 29.05.2017 Aika 29.05.2017, 10:00-15:20 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus Sn300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf TOIMINTAKERTOMUS 2011 RAASEPORIN VASEMMISTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 YLEISTÄ Raaseporin Vasemmisto ry, Raseborgs Vänster rf on rekisteröity yhdistys, Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

1/6 JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Paikka: Carelicumin auditorio, Torikatu 21 c. Aika: tiistaina kello 16.

1/6 JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Paikka: Carelicumin auditorio, Torikatu 21 c. Aika: tiistaina kello 16. 1/6 JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Paikka: Carelicumin auditorio, Torikatu 21 c Aika: tiistaina 10.2.2015 kello 16.30 Läsnä Jäsenet: Honkanen Ville Ihanus Emilia (poistui klo 17.08)

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.11.2015 ESITYSLISTA Edustajiston kokous 6 / 2015 Aika: 4.12.2015 klo 15.00 Paikka: SN206, Kuopion kampus Ahokas, Iina Alho, Emmi Arosanervo, Anu Casagrande, Pietro

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2006

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2006 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2006 Aika: Maanantai 20.02.2006 klo 18.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S1 Paikalla: Valtuusto: Matti

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

1/4 JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Paikka: Carelicumin auditorio, Torikatu 21 c. Aika: keskiviikkona klo 16.

1/4 JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Paikka: Carelicumin auditorio, Torikatu 21 c. Aika: keskiviikkona klo 16. JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/4 Paikka: Carelicumin auditorio, Torikatu 21 c Aika: keskiviikkona 25.1.2017 klo 16.30 Läsnä Jäsenet: Hiltunen Tatu Välimäki Sampo Kontkanen Veeti

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Jäsentiedote 2/2017. Sääntömääräinen syyskokous Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, Tampere

Jäsentiedote 2/2017. Sääntömääräinen syyskokous Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, Tampere Jäsentiedote 2/2017 Sääntömääräinen syyskokous 29.11.2017 Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere Lähde: http://www.tampere.fi/tilakeskus/rakennuttaminen/kaynnissaolevatrakennushankkeet/tesomanjaahalli.html

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKI RJA 6/2015 2 Saapuvilla olleet et Nimi Reijonen Eero Tikka Tiina Parkkinen Sanna Hakulinen Pauli Hartikainen Mikko Hoppa Helinä Huikuri Pekka Huohvanainen Kauko Jetsonen Anne Karjalainen

Lisätiedot