Toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2013 Joensuun Työväenyhdistys ry esitys kevätkokoukselle

2 JOENSUUN TYÖVÄENYHDISTYS RY ASIALISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS AIKA: Sunnuntai klo PAIKKA: Joensuun Työväentalo, Kauppakatu 32, Joensuu LÄSNÄ: erillinen kierrätettävä nimilista, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta (13 ) - Puheenjohtaja - Sihteeri - Pöytäkirjantarkastaja (2) - Ääntenlaskijat (2) - Kannanottotyöryhmä (3) 3 Kokouksen sääntöjenmukaisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksesta on ilmoitettu sanomalehti Viikko Pohjois-Karjalassa ilmoituksella sekä jäsentiedote Pikku Kaiussa Hyväksytään kokoukselle esitetty asialista kokouksen työjärjestyksesi 5 Poliittinen tilannekatsaus 6 Käsitellään ja vahvistetaan johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta Käsitellään ja vahvistetaan tilintarkastajien antaman lausunnon perusteella yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta 2013

3 8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 9 Kevätkokouksen julkilausuma 10 Muut mahdolliset asiat - Jäsenten asiat 11 Kokouksen päättäminen

4 Sisältö 1. VUOSI Joensuun kuntapolitiikka vuonna Asetut tavoitteet ja niiden saavuttaminen YHDISTYKSEN TOIMINTA Jäsenistö Hallinto ja talous Kokoukset Koulutustoiminta Juhlavuoden tapahtumat Muut tapahtumat Yhteistyö Tiedottaminen EDUSTUKSET Kansanedustajat Puoluehallitus Puoluevaltuusto Piirihallitus Piirikokousedustajat SDP:n Joensuun Kunnallisjärjestö Joensuun Seudun Opintojärjestö TSL:n vuosikokousedustajat Kunnalliset ja maakunnalliset luottamustehtävät JAOSTOT Hengellinen jaosto Hopealahti ja Laamankoski Naisjaosto Karjala-jaosto Joensuun Nuoret Kotkat Suvenlahti Joensuun Sos.dem. opiskelijat (JOSY)... 21

5 Yhdistyksen toiminnan perustana ovat SDP:n puolueosaston säännöt: Puolueosaston tarkoituksena on edistää kansalaisten järjestäytymistä Suomen Sosialidemokraattisen puolueen johtamaan toimintaan tavoitteena rakentaa sosialismin arvoille - vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle - rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita. Puolueosasto on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvun yhteisönä. Puolueosasto kuuluu perusjärjestönä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen, jonka tehtävänä on yhdistää sosialidemokraattisesti ajattelevat ihmiset valtiollisessa, kunnallisessa ja muussa poliittisessa toiminnassa. Valta puolueosastossa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueosaston toimintaperiaatteita ovat avoin keskustelu ja tiedonkulku sekä jäsenten tasa-arvoisuus. Puolueosasto toimii näihin sääntöihin ja puolueen sääntöihin sekä puolueen hyväksymiin menettelytapoja koskeviin päätöksiin nojautuen puolueen periaateohjelmassa ja tavoiteohjelmissa esitettyjen päämäärien toteuttamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolueosasto harjoittaa valistustyötä, järjestää kokouksia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, edistää kirjallisuuden ja lehtien levitystyötä, edistää jäsentensä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan ja valmistautumista valtiollisiin, kunnallisiin ja muihin vaaleihin sekä suorittaa puolueosastolle puolueen sääntöjen ja menettelytapoja koskevien päätösten mukaisesti kuuluvat järjestötehtävät.

6 3 1. VUOSI 2013 Vuosi 2013 oli vaaliton vuosi suomalaisessa politiikassa, mutta se ei tarkoittanut hiljaista vuotta, vaan keskusteluja sävyttivät työttömyys ja talouskriisin hoiti, kunta- ja SOTEuudistukset sekä lähestyvät Europarlamentin vaalit. Kuuden puoleen hallituksen työskentely ei ole aina toiminut toivotulla tavalla, mutta onnistumisia on saatu monissa sosialidemokraateille tärkeissä kysymyksissä kuten oppivelvollisuuden laajentamisessa, nuorisotakuun toteuttamisessa. Sosialidemokraattien toiminnan tuloksena tuloerot ovat pitkästä aikaa kaventuneet. Joensuun Työväenyhdistyksen osalta vuosi oli aktiivinen ja yhdistyksen vuotta sävytti 125-vuotisen taipaleen juhlinta ja juhlavuoden huipentuminen avoimeen kansalaisjuhlaan Joensuun konservatoriolla lokakuussa. Pitkin vuotta yhdistys järjesti tapahtumia ja tilaisuuksia, joista esimerkiksi perinteinen Hopealahden Rantakala-tapahtuma keräsi jälleen suuren osanottajajoukon. 1.1 Joensuun kuntapolitiikka vuonna 2013 Vuosi 2013 oli ensimmäinen valtuuston toimintavuosi kuntavaalien jälkeen. Alkuvuodesta valtuustoryhmät allekirjoittivat yhdessä laatimansa valtuustosopimuksen, johon valtuuston toiminnan pelisäännöt kirjattiin. Vuoden alussa keskityttiin eri toimielimien henkilövalintojen lisäksi kaupunkistrategian tekemiseen, jota valtuuston kokousten lisäksi työstettiin erillisinä strategiapäivinä. Strategia hyväksyttiin kesäkuussa. Uusi tilaaja-tuottajamalli aiheutti hämminkiä ja turhautumista pitkin vuotta, koska esimerkiksi lautakuntien roolit olivat epäselviä. Loppuvuodesta budjetin laatimisen yhteydessä koettiin hankaluutena se, ettei talousarvioehdotuksen käsittelyyn löytynyt riittävästi aikaa. Keväällä käynnistyi kuntaselvittäjä Ossi Revon johdolla Joensuun, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Kontiolahden kuntajakoselvitys, joka valmistui marraskuussa. Muista merkittävistä valtuustossa hyväksytyistä asioista mainittakoon omistajapoliittinen ohjelma, kaupunkirakenneohjelma sekä Siilaisen terveysaseman peruskorjaus ja laajennussuunnitelma. Loppuvuodesta käynnistettiin strategian toteuttamiseen liittyvien elämänvaihemalliin pohjautuvien palveluohjelmien valmistelu. 1.2 Asetut tavoitteet ja niiden saavuttaminen Vuosi 2013 oli vaalivapaa vuosi. Toiminnan pääpaino olikin jäsentoiminnassa, yleisötapahtumissa sekä yhdistyksen 125-vuotisjuhlatapahtumissa. Jäsenistölle tehtiin kyselyitä sähköpostitse ja nettisivujen kautta yhtenä keinona vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Tiedottamisen osalta laajennettiin tapahtumatiedottamista myös sosiaaliseen mediaan. Tavoitteena oli järjestää matalan kynnyksen tilaisuuksia sekä osallistua aktiivisesti yleisötilaisuuksiin, joiden kautta tavoitettaisiin laajasti joensuulaisia. Tässä onnistuttiin hyvin.

7 4 Yhdistyksen juhlavuotta juhlittiin näyttävästi koko syksyn, tapahtumiin osallistui satoja ihmisiä ja saimme myös paikallismediassa positiivista näkyvyyttä. Ideanikkari-kilpailu poiki 3 uudenlaista tapahtumaa, jotka olivat jäsentensä itsensä järjestämiä. Yhdeksi tavoitteeksi oli asetettu uuden esitteen teko, jota ei tehty suunnittelusta huolimatta. Uusien jäsenten perehdyttämistä tehtiin noin 4 kertaa vuoden aikana jäsenten toiveiden mukaisesti. Perehdyttämistilaisuuksiin kutsuttiin toimintasuunnitelman mukaisesti myös aiempina vuosina liittyneitä jäseniä sekä Demarinuoria. 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA 2.1 Jäsenistö Vaalivapaavuosi näkyi myös jäsenmäärän muutoksissa, jäseniä liittyi 10. Yhdistykseen siirtyi vuoden lopulla 56 jäsentä kun Mutalan Työväenyhdistys liittyi JTY:n. Vuonna 2013 tehtiin myös periaatepäätös Pyhäselän Sosialidemokraattien liittymisessä JTY:n. Liittyminen tapahtuu vuoden 2014 keväällä. Yhdistys järjesti jäsenten palautteen mukaista toimintaa, muun muassa Ulkoilupäivän ja pilkkikisat Hopealahdessa. Lisäksi yhdistyksen talkootoimintaan osallistuneille järjestettiin vuoden lopussa Talkookauden päätösjuhla Hopealahdessa. Muutokset jäsenmäärissä: Vuosi Naisia Miehiä Nuoria* Äänioikeutetut Yht *(alle 35-vuotiaat) 2.2 Hallinto ja talous Yhdistyksen kokoaikaisena järjestösihteerinä toimi Sanna Heinonen. Yhdistyksen taloudenhoidosta yhdessä johtokunnan kanssa vastasi taloudenhoitaja Pertti Heliö. Yhdistys omistaa työväentalon toisessa kerroksessa 260 m 2 huonetilat. Toimistotiloissa vuokralaisina ovat TSL:n Joensuun seudun opintojärjestö ja Itä-Suomen Demarinuoret. Tiloja on vuokrattu eri järjestöille ja muille ulkopuolisille kokous- ja koulutustoimintaan. Yhdistyksen toimitilatyöryhmä kartoitti vuoden aikana yhdistyksen omistamien toimitilojen kunnon ja arvon sekä selvitti katutason toimitilojen hankintaa. Johtokunta nimesi toimitilavastaavaksi Jukka Ropposen. Talousarvio toteutui kohtalaisesti. Talousarvio päätyi nollatulokseen. Tilinpäätöksessä tehtiin euron varaukset ja sen jälkeen ylijäämäksi tuli 658.

8 5 Yhdistyksen 125-vuotisjuhlien kulut olivat ja onnittelutulot olivat Tilinpäätökseen tehtiin suuruinen varaus lasten kesäleiritoimintaa varten. Leirit järjestetään kesällä 2014 yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilinpäätöksessä tehdään myös suuruinen varaus EU-vaalikuluja varten. Joensuun Nuorten Kotkien ja Lasten ja Nuorten Taidekeskus Suvenlahden erilliskirjanpidot yhdistellään työväenyhdistyksen kirjanpitoon tilinpäätöksessä. Kummallakin jaostolla on omat pankkitilit ja tilinkäyttäjät. Molempien tuloslaskelmat ja taseet esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kotkien alijäämä on 539,67 ja Suvenlahden alijäämä on 269. Mutalan Työväenyhdistys lakkautui ja yhdistettiin Joensuun Työväenyhdistykseen ja siirtyvät varat tuloutettiin muihin tuottoihin. Hopealahden tuotot olivat ja kulut sekä poistot Alijäämäksi muodostui Osakesalkun hoito oli edelleen Fourton Oy:llä. Salkunhoitaja vieraili syksyllä johtokunnan kokouksessa ja selosti hoitoperiaatteita ja osakesijoituksen tulevaisuuden näkymiä. Salkkuun ei tehty arvonkorotuksia vaan salkku arvostettiin tilinpäätöksessä hankinta-arvoon. Ulkopuolisen arvioijan toimesta tehtiin hinta-arviot vuokratuista osakehuoneistoista. Raportin perusteella ei syntynyt tarvetta tase-arvojen muuttamiseen. Yhdistys on velaton. Tilintarkastajana vuonna 2013 toimi HTM-tilintarkastaja Teuvo Pursiainen ja varalla HTM-tilintarkastaja Seppo Åkerlund. Toiminnantarkastajana toimi Matti Tolvanen ja varalla Pentti Maljojoki. 2.3 Kokoukset Yhdistyksen yleisiä kokouksia pidettiin vuonna 2013 yhteensä 10. Kokouksiin osallistui keskimäärin noin jäsentä. Kokouksista tiedotettiin jäsentiedotteessa, sanomalehti Viikko Pohjois-Karjalassa ja yhdistyksen nettisivuilla. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin helmikuussa. Kokouksen alussa SDP:n järjestöpäällikkö Ari Näätsaari kertoi järjestötoiminnan kehittämisestä sekä jäsentoiminnan uusista avauksista. Valtakunnan politiikan osalta käsiteltiin valtion talouden tasapainotusta. Kuntapolitiikan osalta kuultiin ja keskusteltiin miten kuntaliitokset ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus vaikuttaa paikallisesti tehtäviin päätöksiin. Kokouksessa

9 6 tehtiin myös esityksen maakunnallisiin luottamustehtäviin sekä kannanotto Työllisyydestä ja kasvusta. Maaliskuun kokous oli sääntömääräinen kevätkokous, jossa sääntömääräisten asioiden lisäksi valtakunnan poliittisen tilannekatsauksen piti Riitta Myller ja Joensuun kuntapolitiikan asioista kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Kokouksen julkilausumassa otettiin kantaa Luonnonvarakeskuksen pääpaikan saamiseksi Joensuuhun. Huhtikuun kokouksessa teemana oli asuminen. Aiheesta oli kansanedustajien lisäksi puhumassa Nuorisoasuntoliitosta aluetyöntekijä Hilkka Mäkinen. Kokoukseen oli kutsuttu kaikki Joensuun valtuustoryhmät. Toukokuun kokouksessa käsiteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sekä Joensuun kaupungin talousnäkymiä, joista oli kertomassa kaupunginhallituksen 1. vpj. Pentti Keskisalo. Kevätkauden viimeinen kokous oli Hopealahdessa kesäkuussa. Oluttuvassa pidetyssä kokouksessa keskusteltiin muun muassa Joensuun kaupungin vapaa-ajan palveluista ja paikoista, tilaaja-tuottajamallista sekä yhdistyksen vapaa-ajanviettopaikkojen toiminnan kehittämisestä. Syyskauden avasi Perinteinen Rantakala tapahtuma Hopealahdessa. Syyskuun kokouksessa käsiteltiin hallituksen rakenneuudistuspakettia sekä Joensuun kaupungin taloustilannetta. Kokouksessa tehtiin piirikokousaloite Nuorten koulutus tukemaan työllistymistä sekä kannanotto Suomalaisen hyvinvointivaltion turvaamisesta. Lokakuussa pidettiin sääntömääräinen syyskokous, piirin toiminnanjohtaja Seppo Eskelinen kertoi Savo-Karjalan piirin toiminnan käynnistämisestä ja tulevista vaaleista. Syyskokouksen kannanotto otti kantaa Joensuun talouden tasapainottamiseen tällä valtuustokaudella. Lisäksi tehtiin puoluehallitukselle aloite Lupa venäjänkielisen ammatillisen koulutuksen aloittamisesta. Marraskuun jäsenkokouksessa kaupunginhallituksen 1. vpj. Pentti Keskisalo antoi tilannekatsauksen Joensuun kaupungin taloustilanteesta ja säästötoimista. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen puoluekokousaloitteet ja hyväksyttiin Pyhäselän Sosialidemokraatit yhdistyminen JTY:n alkuvuodesta Vuoden viimeisessä kokouksessa joulukuussa julkistettiin Säde Tahvanaisen puheenjohtajakauden kuva. Kokouksessa muistettiin myös Ideanikkarikisaan osallistuneita Eveliina Reposta ja Minna Hoffrenia hyvin onnistuneista ja järjestetyistä tapahtumista. Kokouksessa käsiteltiin kansanedustajaehdokkaiden ja puoluekokousehdokkaiden asettamista. Yllä olevien asioiden lisäksi kokouksissa käsiteltiin myös jäsenten esille tuomia asioita, tulevia tapahtumia, Osuuskunta Kansan Vallan toimintaa ja yhdistyksen taloutta. Johtokunta kokoontui yhteensä 17 kertaa. Johtokuntaan kuuluivat Riitta Myller (pj) (13), Pentti Hartikainen (vpj.) (15), Pertti Heliö (taloudenhoitaja) (17), Tommi Heino (17), Marja-Liisa Julkunen (15), Ilari Nevalainen (15), Timo Piironen (14), Ari Tielinen (12), Eveliina Reponen (14), Pirjo Rämänen (8) ja varajäsenet Joonas Honkimaa (15), Noora Kettunen (7) ja Veli-Pekka Niiranen (13). Yhdistyksen kokousten sihteerinä toimi

10 7 järjestösihteeri. Johtokunnan kokouksissa keskusteluttivat erityisesti talous, juhlavuoden tapahtumat, valtakunnan politiikka ja yhdistyksen talous- ja hallintoasiat. (kokousosallistuminen suluissa nimen perässä) Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja järjestösihteeri. Työvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuoden aikana. 2.4 Koulutustoiminta Yhdistyksen viime vuosina liittyneille järjestettiin kevät- ja syyskaudella Perehdyttämistuokioita. Kesäkuussa järjestettiin uusien jäsenten tapaaminen Hopealahteen yhdistyksen kokouksen yhteyteen. Yhdistyksen kokousten yhteydessä saatiin alustuksia niin valtakunnan kuin kuntapolitiikankin asioista. Osallistuttiin myös puolueen järjestämään Eettinen Markkinatalous-seminaariin. Jaostot järjestivät myös koulutustoimintaa. Jäsenille tiedotettiin myös sisarjärjestöjen koulutustoiminnasta. 2.5 Juhlavuoden tapahtumat Yhdistyksen 125-vuotisjuhlinta aloitettiin Perinteisellä Rantakala-tapahtumalla Hopealahdessa elokuussa. Syyskuussa järjestettiin koko perheen tapahtuma Botanialla avoimien ovien merkeissä. Osallistujia oli noin 230. Lokakuussa pääjuhlassa puhujana oli ulkoministeri Erkki Tuomioja ja työväenmusiikin konsertista vastasivat Joensuun Puhallinorkesteri ja Soihtu-kuoro. Yleisöä oli noin 150 henkeä. Juhlassa myös kukitettiin yhdistyksen pitkäaikaisia jäseniä ja luovutettiin Rafael Paasio mitalit Juha Hämäläiselle ja Matti Mikkoselle. Paikalla oli myös Karjalan Tasavallan parlamentin Oikeudenmukainen Venäjä puolueen virallinen valtuuskunta. Valtuuskuntaan kuuluivat puheenjohtaja, kansanedustaja Irina Peteljeva, kansanedustaja Mihail Uhanov, kansanedustaja ja Nam vsjo jasno -yhteiskuntapoliittisen lehden päätoimittaja Aleksei Gavrilov sekä lehden toimittaja Olga Kalinkina sekä internetlehden toimittaja Evgeni Bykov. Onnittelujen vastaanotto pidettiin työväentalolla ja juhlavuoden muistamiset päätettiin ohjata lasten ja nuorten kesäleiritoimintaan Hopealahdessa kesällä Lokakuussa pidettiin myös tilaisuus Punaisten hautamuistomerkillä, jossa Joensuun Demarinuorten puheenjohtaja ja JTY:n johtokunnan jäsen Joonas Honkimaa piti puheen. Lisäksi käytiin myös viemässä kukat yhdistyksen pitkäaikaisten puheenjohtajien haudoille. Kaikki yhdistyksen tapahtumat keräsivät laajasti niin jäseniä kuin muitakin osallistujia tapahtumiin. 2.6 Muut tapahtumat Yhdistyksen tapahtumat olivat perinteisten tapahtumien lisäksi yhteistyössä tehtyjä kansalaistapaamisia ja ministerivierailuja valtuustoryhmän ja piirin kanssa. Lisäksi järjestettiin useita tilaisuuksia ja koulutustoimintaa Demarinuorten ja Demariopiskelijoiden sekä muiden sisarjärjestön kanssa. Suunniteltu eduskuntavierailu ja kesäteatteri-

11 8 vierailu eivät toteutuneet osallistujien vähyyden vuoksi. Jäsenille tarjottiin mahdollisuus järjestää ja ideoida itse tapahtumia ja anoa niiden tukea johtokunnalta. Kansanedustajat Riitta Myller ja Merja Mäkisalo-Ropponen pitivät yhdistyksen kokousten yhteydessä kansalaistapaamisia, osallistuivat aktiivisesti yleisötapahtumiin, sekä pitivät kokouksissa alustuksia ajankohtaisista valtakunnan politiikan asioista. Merja Mäkisalo-Ropponen kertoi myös kuntapolitiikan asioista Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtajan näkökulmasta käsin. Molemmat kirjoittivat yhdistyksen nettisivuille sekä jäsentiedotteeseen. Yhdistys on osallistunut tai ollut järjestämässä seuraavia tapahtumia Maahanmuuttopalvelujen uudet tuulet Joensuussa- keskustelutilaisuus työväentalolla, karjala-jaosto SDP:n puolueosastojen puheenjohtajapäivät Vantaalla Kipinä-klubi: Koulutus murroksessa, oletko valmis? Alustajana SONK ry:n pj. Anette Karlsson, JOSY Perehdyttämistuokio uusille jäsenille 8.3. Kansainvälinen Naisten Päivän Laulua naisille-yhteislaulutilaisuus Sointula-ravintolassa, Naisjaosto Kotka-osastojen & JTY:n Ulkoilu-tapahtuma + pilkkikisat Hopealahti Kysy kansanedustajilta- tilaisuus työväentalolla Koulutus ja erityisesti kielten opetus-keskustelutilaisuus työväentalolla, alustajana opettaja Riitta-Liisa Koponen Naisjaoston Minna Canthin päivä Pakkahuoneella, Minna Canth ja muut naiskirjailijat, naispiiri Leikkiä ja keskustelua Mukulakadulla, alustajina Merja Mäkisalo-Ropponen, Leo Leino ja Ville Tahvanainen Wapun Etkot työväentalolla 1.5. Vappumarssi, käynti Punaisten hautamuistomerkillä 1.5. Wappulaulajaiset Teatteriravintolassa, Naisjaosto 7.5. SDP:n Eettisen markkinatalouden keskustelutilaisuus, pääpuhujana Jutta Urpilainen 7.5. Jutta Urpilainen Joensuussa, yleisötilaisuus 7.5. Punkkua & Politiikka-ilta Murussa, JOSY 5.6. Rantaongintakisat Hopealahdessa, Hopealahden hoitokunta Silva-metsämessut, JTY & valtuustoryhmällä telttapaikka 9.6. Uusien jäsenten perehdytys Hopealahdessa Jäätelökesä-tapahtuma Joensuun torilla, mukana kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtman Karjalan Avun Jarmanka Perinteinen Rantakala Hopealahdessa Joen Yö, JTY:llä, valtuustoryhmällä ja Demarinuorilla yhteinen teltta

12 LiikuNainen tapahtumassa Demarinaiset mukana, Naisjaosto 4.9. Puolukkaretki Laamankosken kämpälle 9.9. Yhdistyksen toiminnan suunnitteluilta Demarinuorten uusien ilta, JTY mukana Osallistu! Vaikuta! teemaviikko, ständi yhdessä valtuustoryhmän kanssa pääkirjastolla Botanialla koko perheen tapahtuma (125-juhlat) Arki ja ay-liike Ghana- keskustelutilaisuus, vetäjänä Eveliina Reponen Yhdistyksen 125-juhla konservatoriolla, pääpuhujana ulkoministeri Erkki Tuomioja Onnittelujen vastaanotto (125-v) työväentalolla Asunnottomien Yö-tapahtumassa mukana Työväen Kirkkopyhä Kiihtelysvaarassa, kahvitilaisuus seurakuntatalolla, esiintymässä Duo Maukoset, Hengellinen jaosto JTY:n virallinen syntymäpäivä Käynti Punaisten muistomerkillä & ev.lut hautausmaalla, Joonas Honkimaan puhe Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaalit, vaalitapahtumia ja valvojaiset, JOSY Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kansanedustajien jalkautuminen Joensuussa, yleisötilaisuus Peruspalveluministeri Susanna Huovinen Joensuussa, yleisötilaisuus Perehdyttämistuokio ja uusien jäsenten ilta Työväentalolla, JTY & Demarinuoret Asunto- ja viestintäministeri Piia Viitanen Joensuussa, yleisötilaisuus Kansanedustajien joulukahvit työväentalolla Työttömien Jouluruokailu, Aktiiviset Työtähakevat ry & JTY Valtiovarainministeri, Jutta Urpilainen Joensuussa, yleisötilaisuus 2.7 Yhteistyö Yhdistys osallistui Karjalan Avun Jarmanka-tapahtumaan, Asunnottomien Yö tapahtumaan ja -työryhmään sekä Työttömien Jouluruokailuun, joka järjestettiin yhteistyössä Aktiiviset Työtähakevat ry:n kanssa. Lisäksi muiden järjestöjen tapahtumiin välitettiin jäsenistölle kutsuja ja tiedotettiin myös jäsenille muiden järjestöjen tapahtumista. 2.8 Tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen Yhdistys tiedotti ajankohtaisista tapahtumistaan paikallislehdissä tapahtuman luonteen mukaisesti. Lisäksi muita tiedottamiskanavia olivat yhdistyksen nettisivut, sähköpostitiedotteet, järjestöpalstat ja Savo-Karjalan Sosialidemokraatit Facebook-ryhmän sivut. Blogia kirjoittivat johtokunnan jäsenten lisäksi kansanedustajat. Juhlavuoden

13 10 tapahtumat, tiedotteet ja kannanotot lisäsivät yhdistyksen näkyvyyttä erityisesti syyskaudella paikallismediassa. Sisäinen tiedottaminen Yhdistyksen jäsenille tiedotetaan ajankohtaisesta toiminnasta jäsentiedote Pikku Kaiuilla, sähköpostitse ja tarvittaessa perinteisellä kirjepostilla. Jäsenviestejä lähetetään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa pois lukien heinäkuu. Pikku Kaiusta kehitetään sähköinen nettiversio, jota jäsenet voivat lukea yhdistyksen sivujen kautta. Yhdistyksen toimiston ilmoitustaululla on myös nähtävissä tietoja tulevista tapahtumista ja toiminnasta. 3 EDUSTUKSET 3.1 Kansanedustajat Kansanedustajat Riitta Myller ja Merja Mäkisalo-Ropponen. Riitta Myllerin toimielinjäsenyydet ja tehtävät eduskunnassa: Suuri valiokunta, Ulkoasiainvaliokunta (vj), Valtiovarainvaliokunta (vj), Kunta- ja terveysjaosto, Asunto- ja ympäristöjaosto, Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (vj) ja Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (pj). Merja Mäkisalo- Ropponen toimielinjäsenyydet ja tehtävät eduskunnassa: Sivistysvaliokunta (vj), Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta. Lisäksi hän on Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmän työvaliokunnan jäsen. 3.2 Puoluehallitus Yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Myller edusti Pohjois-Karjalaa puoluehallituksessa. 3.3 Puoluevaltuusto Puoluevaltuuston varajäsenenä oli Ilari Nevalainen. 3.4 Piirihallitus Piirin puheenjohtajana toimi Pentti Hartikainen ja piirihallituksen jäsenenä Ilari Nevalainen. 3.5 Piirikokousedustajat Varsinaiset: Eveliina Reponen, Noora Kettunen, Tommi Heino, Ilari Nevalainen, Marko Haakana, Pentti Hartikainen, Pentti Keskisalo, Eila Heinonen, Sinikka Hälli, Pirjo Rämänen, Arja Puoskari, Eero Hirvonen, Maija Martikainen, Raimo Halvorsen, Joonas Honkimaa, Timo Piironen, Marja-Liisa Julkunen, Kirsi Lamberg ja Juha Hämäläinen

14 11 Varajäsenet: Jaana Vaaranta, Marita Maukonen, Minna Koivula, Seija Jaatinen, Sakari Tahvanainen, Irmeli Tahvanainen, Jouko Varis, Hanna Hylkilä, Sanna Heinonen, Veli- Pekka Niiranen, Kirsti Kirjonen-Rossi ja Matti Mikkonen 3.6 SDP:n Joensuun Kunnallisjärjestö Kunnallistoimikunnan jäsenet: Puheenjohtajana toimi Pentti Keskisalo, varapuheenjohtajana Mari Hämäläinen ja toimikunnan jäsenenä Ari Tielinen. Kunnallisjärjestön edustajisto Varsinaiset: Riitta Myller, Pentti Hartikainen, Pirjo Rämänen, Eveliina Reponen, Timo Piironen, Ari Tielinen, Marja-Liisa Julkunen, Ilari Nevalainen, Joonas Honkimaa, Noora Kettunen, Veli-Pekka Niiranen, Merja Mäkisalo-Ropponen, Seppo Eskelinen, Marko Haakana, Juhani Meriläinen, Eila Heinonen, Pentti Keskisalo, Pekka Kolehmainen, Eero Hirvonen, Juha Hämäläinen, Maija Martikainen, Seppo Kuittinen, Saara Haakana, Seija Jaatinen, Irmeli Tahvanainen, Sakari Tahvanainen, Jukka Ropponen, Erkki Kanerva, Reijo Lemettinen ja Matti Mikkonen Varaedustajat: Mari Mäkisalo, Pertti Heliö, Kirsti Kirjonen-Rossi, Ilmari Majoine, Kirsi Lamberg, Ossi Asikainen, Hanna Hylkilä, Juhani Seppälä, Heidi Kattelus, Arja Puoskari Kari Pikkarainen, Paula Lehikoinen, Sinikka Hälli, Matti Salo, Minna Hoffren, Reijo Jeskanen, Rebekka Rautiainen, Sari Parviainen, Nils Lindell, Janne Väänänen, Pekka Viljakainen, Anne Joensuu, Eeva Raassina, Tuula Immonen ja Mika Peuhkurinen 3.7 Pohjois-Karjalan Sos.dem.-naispiirin piirikokousedustajat Varsinaiset: Tuulikki Jouskari, Maija Martikainen, Marja-Liisa Julkunen, Noora Kettunen, Eveliina Reponen ja Airi Sutinen. Varaedustajat: Reetta Karvinen, Mari Virkkunen, Arja Puoskari, Hanna Hylkilä, Helka Törrönen ja Tuija Kuusisto. 3.8 Joensuun Seudun Opintojärjestö TSL:n vuosikokousedustajat Varsinaiset: Tommi Heino, Kirsi Lamberg, Kirsti Kuittinen ja Arja Puoskari. Varaedustajat: Sinikka Hälli, Marja-Liisa Julkunen, Timo Piironen ja Ilari Nevalainen.

15 Kunnalliset ja maakunnalliset luottamustehtävät Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: Merja Mäkisalo-Ropponen Kaupunginhallitus: Pentti Keskisalo (1. vpj.)/eila Heinonen ja, varalla Pekka Kolehmainen Valtuustoryhmä, valtuutetut: Seppo Eskelinen, Merja Mäkisalo-Ropponen, Eila Heinonen, Pentti Keskisalo, Pekka Kolehmainen, Marko Haakana, Leo Leino, Maija Martikainen, Juha Hämäläinen, Mari Ojalammi, Eero Hirvonen ja Juhani Meriläinen. Varavaltuutetut: Pentti Hartikainen, Lauri Hyvönen, Ossi Asikainen, Saara Haakana, Ari Tielinen, Sanna Heinonen, Sari Paajanen, Seija Jaatinen, Ilari Nevalainen ja Pirjo Rämänen. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Marko Haakana (vpj.) varajäsenet: Vuokko Makkonen ja Sari Parviainen Vapaa-aikalautakunta: Leo Leino ja Saara Haakana varajäsenet: Ossi Asikainen ja Kirsikka Joutsen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta: Mari Ojalammi ja Pirjo Rämänen varajäsenet: Toni Sorsa, Sari Paajanen ja Noora Kettunen Rakennus- ja ympäristölautakunta: Pentti Hartikainen ja Eveliina Reponen varajäsenet: Janne Väänänen ja Minna Hoffren Kaupunkirakennelautakunta: Juha Hämäläinen (pj.) ja Maija Martikainen varajäsenet: Tommi Heino ja Rebekka Rautiainen Keskusvaalilautakunta: varalla Matti Salo Tarkastuslautakunta: Ari Tielinen, varajäsen Sanna Heinonen Liiketoiminnan johtokunta: Seppo Eskelinen (pj.), Sinikka Hälli ja Seija Jaatinen varajäsenet: Matti Karukannas, Eeva Raassina ja Tuula Immonen Tuottajan neuvottelukunta: Seppo Eskelinen (pj.), Marko Haakana ja Saara Haakana varajäsenet: Leo Leino, Pirjo Rämänen ja Seija Jaatinen

16 13 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuusto Varsinaiset edustajat: Pirjo Rämänen, Eeva Raassina, Noora Kettunen ja Reijo Jeskanen Varaedustajat: Minna Hoffren, Sinikka Hälli, Sari Paajanen ja Leo Leino Pohjois-Karjalan maakuntaliitto-kuntayhtymän edustajainkokous Varsinaiset edustajat: Merja Mäkisalo-Ropponen, Eila Heinonen, Maija Martikainen, Seppo Eskelinen, Juha Hämäläinen ja Pentti Keskisalo Varaedustajat: Mari Ojalammi, Eero Hirvonen ja Marko Haakana Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto Varsinaiset edustajat: Kirsikka Joutsen, Marko Haakana ja Ari Tielinen Varaedustajat: Marjut Mäyrä ja Nils Lindell Pohjois-Karjalan Sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus: Juhani Meriläinen (pj.) ISLAB: Marjut Mäyrä (vpj.) Seutuvaltuusto Varsinaiset edustajat: Pentti Keskisalo ja Eila Heinonen Varaedustajat: Mari Ojalammi Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Valtuuston puheenjohtaja Seppo Eskelinen varajäsen: Ilari Nevalainen tarkastuslautakunta: Eila Heinonen (pj.) Maakuntahallitus: varajäsen Tommi Heino Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY) Valtuuston 1. vpj. Reijo Jeskanen/ Pirjo Rämänen Hallitus: Pentti Hartikainen (pj.) Ammattiopisto Joensuu palvelut: varajäsen Noora Kettunen Pohjois-Karjala Opisto: Ossi Asikainen Pohjois-Karjala Aikuisopisto: Reijo Jeskanen (pj.)

17 14 4. JAOSTOT 4.1 Hengellinen jaosto Hengellisen jaoston toiminta on ollut viime vuosina melko vähäistä ja toiminnassa olleita aktiiveja tulee kiittää toiminnan ylläpitämisestä ja hengellisten aktiviteettien järjestämisestä. Jaoston toimintaan kaivataan lisää voimavaroja ja ideapankkeja kehittämään toimintaa jäsenten haluamaan suuntaan ja lisäämään kiinnostusta myös hengelliseen ja sosiaaliseen yhteistyöhän eri järjestöjen kanssa. Hengellisen jaoston tavoitteena on lisätä seurakunnan ja työväenyhdistyksen jäsenistön välistä toiminnallista yhteistyötä sekä muiden toimivien järjestöjen tai jaostoiden kanssa järjestää toimintaa muutamia kertoja vuodessa jäsenistölle ja työväestölle. Jaoston aktiivinen jäsenistö on ollut toimintojen järjestämisessä harvalukuista ja tehtävät ovat jääneet muutamien aktiivien harteille. Tavoitteena olisi aktiivisten jäsenten osallistumisen ja uusien aktiivien jäsenten mukaan saamisen kautta järjestämään 3-4 tapahtumaa kalenterivuoden aikana eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnan ongelmakohtina on ollut aktiivisten jäsenten harvalukuisuus ja monet työja harrastustehtävät, jotka ovat vaikeuttaneet kokousten koolle saamista. Hengellinen jaosto on kokoontunut vuoden 2013 aikana kolme kertaa. Kokoukset ovat olleet erillisellä kutsulla koolle kutsutut ja ne ovat toteutuneet seuraavina päivinä: klo klo klo Muita tapahtumia oli Kiihtelysvaarassa järjestetty Työväen kirkkopyhä , jossa saarnaajana oli kirkkoherra Jari Uimonen ja puhujana ministeri Matti Puhakka. Lisäksi ohjelmassa oli kahvitilaisuus seurakuntatalolla messun jälkeen ja hengellisiä lauluja Marita ja Pekka Maukosen ohjaamana. Osallistujia kinkereille oli 40 henkilöä ja kahvilla heistä kävi 35 henkilöä. Suunniteltuja mutta toteutumattomia tapahtumia oli mm. Kaiken kansan kinkerit EU-tilaisuus yhdessä TSL/Kristillisten sosialidemokraattien liiton kanssa. Kirkkovenesoutu

18 Hopealahti ja Laamankoski Hopealahden vuosi oli entisenkaltainen ja yllätyksetön. Kesällä käyttöaste oli hyvä ja jäsenvarausten määrä kasvoi entisestä. 85 varauksesta 55 oli jäsenten tekemiä. Budjettitavoitetta ei aivan saavutettu, mutta toisaalta myös menoissa säästettiin ja tilinpäätöksessä menot ja tulot ovat lähes tasapainossa. Yhdistyksen omaa toimintaa olivat rantaongintatapahtuma 5.6., yhdistyksen kokous ja uusien jäsenten tapaaminen 9.6. ja perinteinen rantakala Siihen osallistui 150 vierasta pidettiin järjestöille avointen ovien päivä. Paikalla kävivät mm. Joensuun Ladun ja Pohjois-Karjalan Lottaperinneyhdistyksen edustajat. Kansainvälisyyttä edustivat Karjalan Retkeilijöiden Lapinmatkalle osallistunut Pietarhovin lasten ja nuorten retkeilykerhon 20-jäseninen ryhmä sekä Hofin saksalais-suomalaisen yhdistyksen välittämä opiskelijanuori. Venäläisiä lomanviettäjiä oli etenkin talvikaudella paljon. Metsä- ja polttopuutalkoot jatkuivat entiseen tapaan tiistaisin syyskuun ja toukokuun välisenä aikana. Kevään suursiivoustalkoot pidettiin Ne onnistuivat mainiosti sekä sään että suuren osallistujamäärän ansiosta. Talkoopäiviä kertyi taas uusi ennätys, 592 kpl. Aktiivisia talkoolaisia oli kirjoissa 37 henkilöä. Työt sujuivat mukavasti aamukahvien ja lounaan vauhdittamina. Tarjottavista, niiden hankinnasta ja valmistamisesta vastasi naistalkoolaisporukka. He myös huolehtivat vuokrattavien tilojen viihtyisyydestä ja tarvittavien taloustavaroiden sekä erilaisten tekstiilien hankinnasta ja huollosta. Näkyvä kunnostustyö oli päärakennuksen lattioiden maalaaminen. Keväällä jäät murjoivat pahoin saunarannan laiturin. Kesällä torpparit huolehtivat ylläpitotoimista, vieraiden vastaanottamisesta ja kanojen hoidosta. Torppareina toimi yksitoista talkoolaista viikon jaksoissa. Hopealahden hoitokuntaan kuuluivat Juha Hämäläinen (pj), Seppo Kuittinen, Veikko Niemelä, Erkki Närhi, Juri Podkopajev, Irmeli Tahvanainen ja Sinikka Viskari. Hoitokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Hopealahden varauksista ja laskutuksesta vastasi järjestösihteeri. Yhdistys omistaa myös Laamankosken kämpän Ilomantsissa. Se on vuokrattu Pohjois- Karjalan Nuorten Puolesta ry:lle. 4.3 Naisjaosto Joensuun ty:n naisjaoston kevätkokous pidettiin maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa. Johtokuntaan kuuluivat Arja Puoskari (pj.), Marja-Liisa Julkunen (vpj.), Maija Martikainen, Eveliina Reponen, Tuulikki Jouskari, Airi Sutinen, Mari Virkkunen. Varajäsenet: Reetta Karvinen, Noora Kettunen, Helka Törrönen Kansainvälisenä Naistenpäivänä järjestimme ensimmäisen kerran Laulu Naiselle tilaisuuden ravintola Sointulassa. Ville Tahvanainen laulatti yleisöä Jorma Kultamaan säestyksellä. Tilaisuus oli onnistunut, osa väestä jouduttiin käännyttämään pois ovelta,

19 16 kun enempää ei tiloihin mahtunut. Jatkamme tilaisuuden järjestämistä tulevinakin vuosina. Olimme mukana järjestämässä Carelicumin Mukulakadulle Lapsiperhetilaisuutta, jossa jututettavana olivat varhaiskasvatuksen-, koulutus- ja nuorisolautakunnan jäseniä sekä valtuutettuja. Tilaisuus koettiin hyväksi, mutta ajankohta verotti osallistujamäärää. Perinteiset Wappulaulajaiset pidettiin nyt ensimmäisen kerran Teatteriravintolan terassilla. Työväenlauluja laulattivat Raimo Koivula ja Tanja Pennanen. Ravintola oli taas kerran täyteen ahdettu työväenlauluja laulavaa väkeä. Laulajaisten ohjelmistoa oli tällä kertaa hieman muokattu työväenliikkeen alkujuurien suuntaan. Syksyllä olimme jälleen mukana LiikunNainen tapahtumassa kävelyjoukkueella. SD-Naisliitto sponsoroi kävelijöille Demarinaiset-paidat. JTY:n naisjaoston toiminta sai taloudellista tukea Joensuun ty:ltä. Tiedottamisessamme käytimme PikkuKaikua, Viikko Pohjois-Karjalan järjestöpalstaa sekä maksettuja tilaisuusmainoksia. Lisäksi tiedotimme tapahtumistamme maksuttomilla Minne mennä palstoilla ja radion menovinkeissä sekä jakamalla tilaisuustiedotteita. 4.4 Karjala-jaosto Yleistä JTY:n Karjala-jaosto on tehnyt yhteistyötä Nuorten Kotkien, JTY:n, TSL:n Joe n- suun Seudun Opintojärjestön ja Karjalan Avun venäjänkielisten maahanmuuttajien kanssa ja tukenut jäsenistön harrastusta lähialueasioissa sekä kansainvälistä solidaarisuustoimintaa. Karjalan poliittisten olojen kehityksen seurauksena JTY on solminut yhteistyön Karjalan Tasavallan parlamentin Oikeudenmukainen Venäjä puolueen kanssa. Puolueen valtuuskunta vierailu JTY:n vuosijuhlissa. Jaosto järjesti kolme alustustilaisuutta. Karjala-jaosto on verkottunut moniin venäjäryhmiin ja toimitti joululahjatuen Sortavalan sairaalan lasten osastolle. JTY:n lähialuetoiminnasta kirjoitettava historiateoksen kirjoittamisesta JTY teki syyskokouksessa päätöksen ja valmistelu käynnistettiin kertomusvuoden aik a- na. Jaoston kokoonpano ja kokoukset Jaoston puheenjohtaja oli Matti Mikkonen, varapuheenjohtaja Tatjana Johansson, sihteeri Mari Virkkunen ja jäseninä Andrey Agapov, Tuula Immonen, Olga Cheremissana, Reino Ylönen ja Natalia Örn. Johtokunnan edustaja ei osallistunut kokouksiin. Jaos-

20 17 ton kokouksia pidettiin 9.1., 28.1., 18.3., ja JTY:n Karjala-jaoston jäsenet osallistuivat Suvenlahti-seuran Venäläiseen pikkujouluun aikuisille Rantakylän auditoriolla. Tapahtumassa oli viihdyttävää venäjänkielistä ohjelmaa neuvostohenkisesti sekä ruokailu. Osanottajia oli 120. Jaostossa on suunniteltu kaikki aktiviteetit sekä päätetty hallinnolliset asiat. Kokouksien keskusteluissa on korostettu venäläisyyden kulttuurista tunnistamista, venäjänkielisten maahanmuuttajien kotouttamista ja koulutusta sekä poliittisten yhteyksien solmimista Kajalan Tasavallan veljespuolueeseen. Jaosto on pitänyt 5 kokousta, joista on toimitettu JTY:lle muistiot. Luentotilaisuudet Historialliset ja mentaaliset tekijät maahanmuuttajien kulttuurissa oli jaoston keskustelun aihe Kuusi (6) henkilöä oli paikalla. Joensuun kaupungin maahanmuuttopalveluja koskevan kehittämishankkeen sisällöstä ja uusista tuulista puhui klo Joensuun Työväentalolla hanketyöntekijä Tarja Munne. Tulkkina toimi Vladmir Davydov ja paikalla oli 25 henkilöä. Suvenlahden Nuoret Kotkat ryhmä esitti tansseja. Tarja Munteen mukaan Joensuun kaupungin hankkeen taustalla on Kotouttamislaki, jonka mukaan kuntien on järjestettävä kotouttamispalvelut ja valtiohan tukee kuntia taloudellisesti. Munteen mukaan hankkeen tuloksena esitetään: a) uusi ote Joensuun kaupungin maahanmuuttajapolitiikkaan, b) alkuhaastattelut jokaiselle, 3) opaskorttien toimittaminen ja 4) palvelupolkujen rakentaminen. Pyrkimyksenä on, että hankkeen tulosten perusteella kaupunginhallitus päättäisi perustaa maahanmuuttajille toimistopalveluyksikön Joensuuhun, johon pyritään saamaan lähikuntien tuki, toimihenkilömäärän kasvattaminen yhdestä kahteen henkilöön sekä palvelupisteen sijoituspaikan löytäminen keskeiseltä paikalta. Venäläisten maahanmuuttajien koulutus ja erityisesti kielikoulutus oli opettaja Riitta- Liisa Koposen alustuksen aiheena Paikalla oli 25 henkilöä. Riitta-Liisa Koposen mukaan Joensuun kaupungissa on vajaa 300 maahanmuuttajataustaista lasta koulussa. Lisäksi on Itä-Suomen koulussa noin 40 venäjänkielistä oppilasta (peruskoulu/esikoulu). Venäjänkielisiä koululaisia on Joensuussa 120. Rantakylän koulussa on 26, Noljakassa 17, Utrassa 17, Pataluodossa 13, Lyseon koulussa 4 ja sitten 1-2 lasta muissa kouluissa. Muunmaalaisia yhteensä on enemmän kuin venäläistaustaisia. Somalialaiset ovat seuraavaksi suurin kansallisuusryhmä. Venäjänkieltä omana äidinkielenä puhuvat alakouluikäiset Rantakylän, Utran ja Noljakan koulussa saavat 2 tuntia viikossa oman äidinkielen opetusta. Yläkouluissa ei ole oman äidinkielen opetusta venäjäksi tarjolla. Yläkouluissa valinnaisluokan minimikoko on 16. Venäjää voidaan tarjota (Kootaan ryhmiä) valinnaiskieleksi, jolloin opetus hie-

21 18 man helpottuisi, jos kiinnostusta löytyisi. Kummitoiminta Karjala-jaoston kummikohteena toimi Sortavalan sairaalan lastenosasto, jonka toimintaa olemme jo pitkään seuranneet ja tukeneet. Kummimatka lastenosastolle tehtiin Veljespuolueen vierailu Karjalan Tasavallan parlamentin Oikeudenmukainen Venäjä puolueen virallinen valtuuskunnan matka järjestettiin Joensuuhun Valtuuskuntaan kuuluivat puheenjohtaja, kansanedustaja Irina Peteljeva, kansanedustaja Mihail Uhanov, kansanedustaja ja Nam vsjo jasno -yhteiskuntapoliittisen lehden päätoimittaja Aleksei Gavrilov sekä kyseisen lehden toimittaja Olga Kalinkina sekä internetlehden toimittaja Evgeni Bykov. (Nam vsjo jasno=meille kaikki on selvä) JTY:n Karjala-jaosto vastasi ohjelman sekä majoituspaikan ruokailujen järjestämisestä. Valtuuskunta otti osaa myös JTY:n 125-vuotisjuhlaan Joensuun konservatoriolla ja tapasi ulkoministeri Erkki Tuomioja. Tuomioja antoi valtuuskunnalle haastattelun, joka julkaistiin puolueen lehdessä sekä Karjalan televisiossa. Tulkkina toimi Natalia Örn. Valtuuskunta tapasi vierailun aikana JTY:n puheenjohtaja Riitta Myllerin (neuvottelumuistio), SDP:n Joensuun Kunnallisjärjestön edustajat (neuvotelumuistio) sekä Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Kauppisen ja kaupunginsihteeri Jari Horttanaisen. Historiankirjoitus JTY:n Karjala-jaoston historiankirjoitus on ollut jaoston toiminnan keskiössä useamman vuoden ajan. JTY:n ym. järjestöjen 15 vuotta kestäneestä lähialuetoiminnasta kertovaa historiateosta on kirjoittanut FM Anna Laakkonen. Kirjoitustyötä varten on haettu rahoitusta, jonka tarkoitus on saattaa kirjoitustyö päätökseen, toteuttaa julkaisun kuvatoimitus ja saattaa teos kokonaisuudessaan painoasuun. 4.5 Joensuun Nuoret Kotkat Yleistä Joensuun Nuorten Kotkien toiminta on tuonut mukaan uusia lapsia, nuoria, ja perheitä kerhoihin, leireille ja ennen kaikkea perheretkeilyyn, jolla on toiminnassa tukeva jalansija. Piirijärjestön järjestämiin tapahtumiin olemme osallistuneet aktiivisesti. Toiminnan pohjana olevat sosiaalidemokraattiset arvot ovat saaneet jäsenmäärän kasvuun (59 jäsenmaksun maksanutta henkilöä vuonna 2013, joista 10 uutta jäsentä) ja kiinnostuksen heräämään perheissä yhteisiin harrastuksiin. Hallinto Puheenjohtajana Karoliina Ilvonen, sihteerinä Anu Pappinen ja taloudenhoitajana Sirkka-Liisa Ilvonen. Toimikuntaan kuului varsinaisina jäseninä Mira Rapa, Miia Vartiainen,

22 19 Anu Kastinen, Sirkka-Liisa Ilvonen, Jenni Kärnä ja Anitta Kupari sekä varajäseninä Lea Kosonen ja Vuokko Räsänen. Toimikunta kokoontui 2 kertaa vuoden aikana. Syyskokous pidettiin Niinivaarantiellä Pohjois-Karjalan Nuorten Kotkien toimitilassa. Kevätkokousta ei pidetty, joten toimikunta hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen edelleen Ty:n kevätkokouksen hyväksyttäviksi. Varainhankinta Toimintamme olemme rahoittaneet tapahtumiin osallistuneiden maksamilla osallistumismaksuilla sekä Joensuun kaupungin avustuksilla. Varsinainen toiminta Kevätlukukaudella toimi Monitoimi-kerho Kotkien Niinivaarantien toimitilassa. Kerho oli suunnattu n vuotiaille lapsille. Syyslukukaudella emme saaneet kerhotoimintaa käyntiin ohjaajapulan vuoksi. Retki- ja leiritoiminta Lumilinnapäivät, , Kemi, 4 osallistujaa Munaako herra ministeri -teatteri , 11 osallistujaa Kasurila & Fontanella-retki , 23 osallistujaa Vuokatin talvileiri , 9 osallistujaa Risto Räppääjä ja Pakastaja-Elvi teatteriesitys , 19 osallistujaa Kotkapäivät , Tampere, 3 osallistujaa Retki Ruunaan koskille, , 6 osallistujaa Särkänniemen retki , 11 osallistujaa Vaavin salattu elämä -teatteriesitys , 5 osallistujaa Vuokatin retki , 14 osallistujaa juhla Utran TY-talolla, 12 osallistujaa Pikkujoulut , Lehmon monarilla, n. 30 osallistujaa Katri Helena musikaali , 6 osallistujaa

23 Suvenlahti Suvenlahden toiminta painottui vuonna 2013 kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen. Kerhotoiminta oli monipuolista ja siinä painotettiin eri viikonpäivinä mm. musiikkia, kuvallista ilmaisua, liikuntaa, teatteria, tanssia sekä kädentaitoja. Kerhoihin pystyi osallistumaan lapset 3-vuotiaasta alkaen kansalaisuudesta huolimatta. Suvenlahden toiminnan tarkoituksena on myös venäjänkielisen vähemmistön kulttuurin, perinteiden ja venäjän kielen säilyttäminen ja edistäminen. Suvenlahti Lasten ja nuorten taidekeskuksen toiminta on tavoitteeltaan perhe, lapsi ja varhaisnuoriso painotteinen. Suvenlahti Lasten ja nuorten taidekeskus toimii itsenäisesti Joensuun Työväenyhdistyksen Kotkaosastona. Kerhotoiminta Lasten kerhot toimivat Rantakylässä Ruoritien kerhotiloissa. Kerhot toimivat piirustus-, tanssi-, askartelu-, musiikki-, teatteri-, leikkiliikunta- ja muina kerhoina. Kerhot oli suunnattu 4-12 v. lapsille ja nuorille. Lisäksi järjestettiin toimintaa myös aikuisille ja perhekerhoja. Piirrustuskerho Paletti v. lapsille 1 kerta viikossa - 5 lasta Piirrustuskerho Paletti v. lapsille 1 kerta viikossa 7 lasta Musiikkikerho Do-mi-sol-ka 5-10v. lapsille 1kerta viikossa 5 lasta Tanssikerho Väkärät v. lapsille 1 kerta viikossa 4 lasta Tanssikerho Väkärät v. lapsille 1 kerta viikossa 9 lasta Tanssikerho Väkärät v. nuorille 1 kerta viikossa 5 lasta Kotitalousoppi 7-12 lapsille 1 kerta viikossa 6 lasta Aikuisten teatterin ryhmä 15 aikuista. Järjestettiin ulkotapahtumat ja juhlat Leiri-, retki- ja ulkoilutoiminta vuonna 2013 Laskiaipäivään osallistui noin 100 ihmistä. Maahanmuuttajien perheiden taideleiri osallistui noin 30 ihmistä. Kansavälinen lastenpäivän tapahtuma oli Susi ja 7 karitsaatapahtumaan osallistui 30 lasta ja 45 aikuista. Tanssitapahtumaan Vatakassa osallistui 40 ihmistä. Festivaaliin Venäjän elokuvat osallistui 40 lasta 20 aikuista. Tanssiesitys Pohjois-Karjalan Nuorten Kotkien 70-vuotisjuhlassa osallistui 30 aikuista. Isänpäivä JoMonissa , osallistui 50 aikuista

24 21 Pikkujoulujuhla Lehmossa , osallistui 40 ihmistä Joulujuhla lapsille ja perheille , osallistui noin 200 ihmistä. Yhteistyötapahtumia Osallistuimme tanssitapahtumaan Vatakassa Osallistuimme Venäjän elokuvat Osallistuimme tanssiesitykseen Pohjois-Karjalan Nuorten Kotkien 70- vuotisjuhlassa Osallistuimme Pikkujoulujuhla Lehmossa Jäsenet: 60 aikuista ja 25 lasta. 4.7 Joensuun Sos.dem. opiskelijat (JOSY) Yleistä Demariopiskelijoiden jaosto pyrkii edistämään nuorten välistä vuorovaikutusta ja osallistamaan nuoria osaksi Joensuun Työväenyhdistyksen, Sosialidemokraattisen puolueen, ja sisarjärjestöjemme toimintaan. Jaosto kokoaa yhteen sosialidemokraattisen arvomaailman omaavat opiskelijat ja ylläpitää poliittista keskustelua koko Joensuun alueella. Jaosto toimii osana Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:tä ja keskusliittonsa tavoin edistää kaikessa toiminnassaan tasa-arvoa, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta. JOSY:n toimintaryhmän muodostivat puheenjohtaja Noora Kettunen, varapuheenjohtaja Tuomas Timonen ja sihteeri Anniina Ihamäki (syksyyn 2013 asti). Toimintaryhmään kuuluivat myös Jesse Järvinen, Hanna Hylkilä, Henna Lokkila ja Iina Määttänen. Toimintaryhmä kokoontui tarvittaessa vuoden aikana. Vuoden aikana JOSY:n suurimpia kysymyksiä olivat syksyllä 2013 järjestetyt edarivaalit paikallisten korkeakoulujen opiskelijayhteisöissä. JOSY:n jäsenistä vuonna 2013 Noora Kettunen toimi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY:n) hallituksessa, ISYY:n edustajistossa varsinaiset edustajat olivat Hanna Hylkilä, Anniina Ihamäki (syksyyn 2013 asti, Eveliina Reponen tämän jälkeen vuoden loppuun asti) sekä Ilari Nevalainen. Hanna Hylkilä toimi myös Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n 1. varapuheenjohtaja sekä Noora Kettunen liittohallituksen varajäsenenä. Toiminta Keväällä JOSY järjesti kaksi eri keskustelutapahtumaa. Ensimmäinen järjestettiin Koulutus murroksessa, oletko valmis?. Tapahtumaan osallistui n. parikymmentä hen-

25 22 keä. Aiheesta alusti Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n puheenjohtaja Anette Karlsson. Tapahtuma herätti keskustelua koulutuksen maksuttomuudesta, ja opintososiaalisista etuuksista. Myös paikallinen ylioppilaslehti Uljas oli paikalla tekemässä jutun tapahtumassa ja haastattelemassa SONK:in puheenjohtajaa. Toinen järjestettiin 7.5 aiheella Solidaarisuutta yli rajojen!. Tapahtumaan osallistui 15 henkilö ja se oli jatkumo päivällä olleelle puolueen Kyse on arvoista! -tapahtumalle. Tapahtumassa pohdittiin mitä solidaarisuus on ja miten omilla teoilla voi vaikuttaa maailman menoon. Pohdittiin myös sitä miten me voimme vaikuttaa eettisemmän markkinatalouden hyväksi. Alustajan toimi Rami Lindström, joka oli osallistunut vuonna 2012 Työväen Sivistysliiton (TSL) järjestämälle kurssille, joka sijoittui Etelä-Afrikkaan. Syksyn tapahtumia siivittivät erityisesti edarivaalit. ISYY:n edustajistovaaleissa kampanjointiin aktiivisesti syys-marraskuussa. Ehdokkaita yhteensä Demariopiskelijoiden lista keräsi 13, joista muutama oli uusia jäseniä. Yhteisinä teemoina edarivaaleissa olivat Maksuton koulutus Yhdenvertaiset liikuntapalvelut kampuksilla Koulutuksen joustavuus ja työelämäosaaminen Demariopiskelijoiden listalta läpi meni kaksi ehdokasta, Jesse Järvinen ja Noora Kettunen. Paikat tippuivat kolmesta kahteen. Syitä tähän oli mm. alhainen äänestysprosentti sekä listan supistuminen kahdestakymmenestä kolmeentoista. Demariopiskelijoiden ryhmäpuheejohtajaksi valittiin Jesse Järvinen. Joulukuussa pidetyssä edustajiston järjestäytymiskokouksessa Noora Kettunen valittiin edustajiston ja sitä kautta ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi. Karelia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (POKA) edustajiston vaaleissa Demariopiskejoilla ei ollut omaa listaa, mutta demareita oli ehdolla omien opiskelijayhteisöjen listoilla. Läpi edustajistoon pääsi Aleksi Tahvanainen ja hänet valittiin myös POKA:n hallitukseen vuodelle Aleksi vastaa vuonna 2014 POKA:n hallituksessa kansainvälisyydestä ja tapahtumista. SONK Jaoston jäsenet osallistuivat vaihtelevasti Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n tapahtumiin, ja pääsivät näin vaikuttamaan liiton toimintaan. Marraskuussa järjestettiin SONK:in liittokokous ja vuosijuhla, jossa juhlittiin liiton 50v. taivalta Tampereella. JOSY:n delegaatio koostui viidestä henkilöstä ja osallistui liittokokoukseen pitämällä puheenvuoroja, tekemällä muutosesityksiä sekä kannatuspuheenvuorojen avulla aktiivisesti. JOSY osti myös vuosijuhlassa pidetyssä hyväntekeväisyyshuutokaupassa taulun. Liittokokouksessa valittiin myös liittohallituksen jäseneksi opiskelijajaoston varapuheenjohtaja Tuomas Timonen. Hän edustaa vuoden 2014 SONK:in liittohallituksessa ja

26 toimii sidoksena liiton sekä JOSY:n välillä. 23

Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. TOIMINTA... 4 o YHDISTYKSEN KOKOUKSET... 4 o JOHTOKUNTA JA TOIMISTO... 4 o AVOIMET TILAISUUDET JA JÄSENTAPAHTUMAT...

Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. TOIMINTA... 4 o YHDISTYKSEN KOKOUKSET... 4 o JOHTOKUNTA JA TOIMISTO... 4 o AVOIMET TILAISUUDET JA JÄSENTAPAHTUMAT... Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. TOIMINTA... 4 o YHDISTYKSEN KOKOUKSET... 4 o JOHTOKUNTA JA TOIMISTO... 4 o AVOIMET TILAISUUDET JA JÄSENTAPAHTUMAT... 4 o VAALITOIMINTA... 7 o TIEDOTUSTOIMINTA... 7 3. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014 Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi Tammerprint Oy 2015 ALKUSANAT Vuosi 2014 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

5.6. Kansainvälinen solidaarisuussäätiö. Hallinto

5.6. Kansainvälinen solidaarisuussäätiö. Hallinto 5.6. Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Hallinto Kansainvälisen solidaarisuussäätiön valtuuskuntaan kuuluivat vuonna 1995 Helvi Saarinen (puheenjohtaja), (Erja Anttonen), Vilho Lautala (varapuheenjohtaja),

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Toimintakertomus 2013 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 2013 Vuosi 2013 alkoi edellisiin vuosiin poiketen sillä yhdistystä johti nyt puheenjohtajanaan ensimmäistä

Lisätiedot

Jyväskylän sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry. 100 vuotta työtä Jyväskylän hyväksi

Jyväskylän sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry. 100 vuotta työtä Jyväskylän hyväksi Jyväskylän sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry. 100 vuotta työtä Jyväskylän hyväksi Jyväskylän sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön pöytäkirjat ovat tallessa vuodesta 1913 alkaen. Mainittujen

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. HALLINTO 3.1. Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäolot 2009-2011 3.2. Vaalivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. 2011 Vuosi 2011 oli suurten muutosten aikaa HKY:llä. Uuden puheenjohtajan kanssa aloitettiin

Lisätiedot

ESITYKSIÄ Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI edustajakokoukselle

ESITYKSIÄ Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI edustajakokoukselle ESITYKSIÄ Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI edustajakokoukselle SOS.DEM. NAISTEN KESKUSLIITON VI EDUSTAJAKOKOUS HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19 20. PNÄ 1975 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kutsuvieraiden tervehdykset

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintakertomus 2014

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintakertomus 2014 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Toimintakertomus 2014 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 2014 Vuosi 2014 oli juhlavuosi sekä TEAM-liitolle että HKY:lle. HKY:lle vuosia tuli mittariin 145,

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Hyväksytty hallituksessa 17.4.2009 Esitys puoluekokoukselle vahvistettavaksi tilinpäätöksen yhteydessä

Hyväksytty hallituksessa 17.4.2009 Esitys puoluekokoukselle vahvistettavaksi tilinpäätöksen yhteydessä Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty hallituksessa 17.4.2009 Esitys puoluekokoukselle vahvistettavaksi tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2 Jäsenistö...2

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISET NAISET

SOSIALIDEMOKRAATTISET NAISET SOSIALIDEMOKRAATTISET NAISET 1. YLEISTÄ Sosialidemokraattien oppositioasema jatkui koko toimintavuoden ajan. Poliittisesti vuosi 1992 oli hyvin epävakainen. Hallituksen tempoileva politiikka ja hyökkäykset

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2009. Sisällysluettelo

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2009. Sisällysluettelo Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hyväksytty hallituksessa 27.3.2010 Puoluekokoukselle vahvistettavaksi tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2 Jäsenistö...2 Päätöselimet...2

Lisätiedot

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS 1.1. Kansainvälinen toimintaympäristö Vuoden 1995 merkittävin kansainväliseen toimintaympäristöön liittynyt asia oli Suomen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

aikakauden loppu Kankaan paperitehdas: Miten tästä eteenpäin? sivu 3 Huhtasuolaiset huolissaan palvelujen alasajosta sivu 8

aikakauden loppu Kankaan paperitehdas: Miten tästä eteenpäin? sivu 3 Huhtasuolaiset huolissaan palvelujen alasajosta sivu 8 Lohikosken palokan kuohun tikkakosken HUHTASUON aluelehti 1/2010 aikakauden loppu Kankaan paperitehdas: Miten tästä eteenpäin? sivu 3 Huhtasuolaiset huolissaan palvelujen alasajosta sivu 8 Kankaan paperitehtaan

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Tuloslaskelma...14. Tase...15. Tilintarkastuskertomus...16. Liite 1 (jäsenet kunnittain)...17. Liite 2 (paikallisosastojen hallinnoimat varat)...

Tuloslaskelma...14. Tase...15. Tilintarkastuskertomus...16. Liite 1 (jäsenet kunnittain)...17. Liite 2 (paikallisosastojen hallinnoimat varat)... VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS.....2 2. YLEISTÄ... 3 3. HALLINTO... 3 3.1. Yhdistyksen kokoukset... 3 3.2. Hallitus... 3 3.3. Tilintarkastajat... 4 3.4. Edustukset ja jäsenyydet...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintakertomus 2011 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö... 2 Poliittiset tavoitteet 2010 2015 -asiakirja... 3 Lainsäädäntötyö ja ihmisoikeudet... 3 Edunvalvonta

Lisätiedot

Vampulan Yrittäjät ry

Vampulan Yrittäjät ry Vampulan Yrittäjät ry 1981-2011 Vampulalaisen yhdistyksen teot ja tekijät Vampulan Yrittäjät ry 30 vuotta Katsaus yhdistyksen historiaan vuosina 1981-2011 SISÄLTÖ 1981... 1 Vampulan Yrittäjät r.y. perustettiin

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 2010 Pääkaupunkiseudulla toimivan ammattiosaston toimintavuosi 2010 oli ensimmäinen TEAM Teollisuusalojen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

Toimintakertomus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Toimintakertomus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Toimintakertomus 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1 Mikä JYY? Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY, on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnan juuret ovat 1934 Jyväskylään

Lisätiedot