PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta Nro2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta 02.05.2013 Nro2/2013"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta Nro2/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 15 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 16 PALOTARKASTUSTEN SEKÄ VALISTUSTOIMINNAN TOTEUMA TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA TALOUSARVION TOTEUTUMA TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET ENSIHOITAJAN SEKÄ PALOMIEHEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN VUODEN PALOKUNTANUOREN NIMEÄMISKÄYTÄNNÖN UUSIMINEN 22 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT 24 AJANKOHTAISASIAT 25 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 26 SEURAAVAT KOKOUKSET 27 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 11:00 14:17 Paikka Lahden Urheilukeskus OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Jenna Koskelo Veli-Pekka Koskinen Kirsi Lehtimäki Minna Parkkonen Pekka Peltonen Marja Rainio Jari Ronkainen Mikko Saukko Erkki Syrjänen Muut osallistujat Hallintojohtaja Pelastusjohtaja Hallintopäällikkö Maakuntahallituksen puh.joht. Henkilökunnan edustaja Jari Paakkunainen Jari Hyvärinen Merja Saasmo, sihteeri Jari Salonen Jouni Kokki ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Merja Saasmo KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2013 Allekirjoitukset Jenna Koskelo Veli-Pekka Koskinen PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Merja Saasmo

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät- Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja johtokunnan varapuheenjohtaja on Mikko Saukko.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Jenna Koskelo ja Veli-Pekka Koskinen Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenna Koskelo ja Veli-Pekka Koskinen.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 15 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys ja tämän kokouksen sihteeriksi Merja Saasmo Lisättiin kohtaan: 25 Muut mahdolliset asiat: Jarno Liikasen virkavapausanomus Pelastuslaitoksen sijoituksien tilanne

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 16 PALOTARKASTUSTEN SEKÄ VALISTUSTOIMINNAN TOTEUMA Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi raportin toteutetuista valvontatoimista sekä turvallisuusviestinnän tapahtumista. Valvontasuunnitelman myötä tarkastusmäärät kohdentuvat aiemmista vuosista poikkeavalla tavalla. Yrityksien ja laitoksien tarkastuskohteet vaihtelevat vuosittain niin, että tarkastusvälillä 12 kk olevia kohteita on vain noin 25 % kaikista kohteista. Muut valvontakohteet vaihtuvat vuosittain ja niiden tarkastusväli on välillä 24 kk- 120 kk. Yritysten ja laitosten määräaikaisten valvontakohteiden lukumäärä vaihtelee tällä hetkellä usean sadan tarkastuksen erolla eri vuosina. Yritysten ja laitosten määräaikaisia tarkastuksia on tehty 256 kpl. Määrä on 17,7 % asetetusta tavoitteesta, (vuonna ,4 %). Yritysten ja laitosten tarkastusten painotusta on yritetty muuttaa aikaisemmaksi tässä toistaiseksi onnistumatta. Pelastussuunnitelmavelvollisia asuinrakennuksia on tarkastettu 65 kpl. Nämä tarkastukset on pääosin suunniteltu kesälle ja syksyyn, koska isännöitsijät eivät alkuvuoden tilinpäätös yms. asioiden vuoksi toivo näitä tarkastuksia alkuvuodelle. Pientalojen omavalvonnassa on lähetetty maaliskuun lopussa uusintakirje viime vuonna vastaamatta jättäneille kiinteistöille. Kirjeitä on postitettu 634 kpl. Vastausaikaa on vielä jäljellä. Vuoden 2013 omavalvonnan kirjeet lähetetään kiinteistön omistajille kevään aikana, kunhan postituspalvelu on saatu valittua tarjousten perusteella. Asikkalan vapaa-ajan asuntoihin lähetetään omavalvontakirjeet kesällä. Muissa kunnissa jatketaan nuohoojien suorittamaa palotarkkailua. Epäsäännöllisiä tarkastuskäyntejä on tehty 289 kpl. Lausuntoja ja muut asiakirjavalvontaa on tehty 484 kpl. Kaaviossa 1 (liite 1) on alkuvuoden 2013 valvontatoimenpiteet kunnittain. Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna yhteensä henkilöä eli 5 % alueen asukkaista. Tilaisuuksia on pidetty kaikkiaan 158 kpl. Valtakunnallinen 20 % tavoite toteutuu tänäkin vuonna. Taulukossa 1 (liite 1) on alkuvuoden 2013 turvallisuusviestintätapahtumat kunnittain. Esittelijä Johtokunta merkitsee tiedoksi palotarkastusten ja valistustoiminnan toteutuman Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 17 TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan osaston toiminnan tärkeimpinä tunnus-lukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä toiminta-valmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua vuoden eri vuosilta toteuman osalta ajalla Keskimääräinen toimintavalmiusaika: Kunta Huomioita Lahti 5:30 6:34 6:26 Hollola 9:41 8:51 8:52 Heinola 8:02 9:54 8:53 Orimattila 7:58 10:29 9:59 Nastola 6:34 6:24 8:48 Asikkala 11:08 14:00 11:26 Hartola 17:33 14:55 15:34 Hämeenkoski 12:10 11:10 8:24 Kärkölä 11:02 12:33 12:47 Sysmä 6:14 11:29 12:19 Padasjoki 7:50 12:05 11:31 Keskiarvo kaikki 8:48 8:54 8:33 Keskimääräisen toimintavalmiusajan raportointi on uudistanut ja nyt käytössä olevassa raportointimallissa seurataan eri toimipaikkojen valmiusaikoja toimintavalmiusohjeen A:71 mukaisesti. Hälytystehtävien määrä on laskenut edellisvuodesta huomattavasti eli 307 tehtävällä, jota on pidettävä hyvänä suuntauksena. Suurinta tehtävämäärien lasku on ollut ensivastetehtävien (- 57 tehtävää), vahingontorjuntatehtävien (- 102 tehtävää), automaattisten paloilmoittimen antamien hälytysten (-62) sekä liikenneonnettomuuksien (-26) aiheuttamien tehtävien osalta. Suurinta tehtävämäärien muutos suhteellisesti on ollut Kärkölässä, jossa tehtävämäärä on laskenut 46 % edellisvuodesta, Heinolassa tehtävämäärät ovat laskeneet 37 %.Ennusteen mukaan tehtävien määrä tulee laskemaan edellisvuoden tasosta. Automaattisten paloilmoittimen antamien tehtävien määrän uskotaan laskevan edelleen erhe maksun käyttöönoton myötä. Esittelijä Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 18 TALOUSARVION TOTEUTUMA Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3 kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion toteutumasta. Pelastuslaitoksen käyttötalouspuolen menot ilman ensihoitoa ovat euroa (24,7 % talousarviosta) liite 2. Investointien toteutuma on joista on katettu vaihtoautojen myyntivoitoilla. Ensihoidon käyttötalouspuolen menot ovat euroa (21,0 % talousarviosta) liite 3. Investointeja ei ko. ajanjaksolla ensihoidossa ole tehty. Sekä pelastustoimi että ensihoito pysyvät näiden lukemien mukaan talousarviossaan vuoden loppuun. Esittelijä: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 19 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvio ja talousarviosuunnitelma vuosille sekä pelastusjohtajan laatima esitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2014 on käsitelty johtokunnan kokouksessa ( 5). Talousarvio on lähetetty lausunnolle kuntiin Lausunnot on pyydetty mennessä. Saapuneet lausunnot esitellään kokouksessa. Investointisuunnitelma on tarkennettu. Investointisuunnitelma perustuu talousarviossa ja talousarviosuunnitelmassa esitettyihin ennakoituihin poistoihin (liite 4). Kuntalain 13 5 mom. mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelas-tuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien talou-dellisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Liitteet: Investointisuunnitelma (liite 4) Yhteenveto saapuneista lausunnoista jaetaan kokouksessa (liite 5) Esittelijä: Johtokunta esittää Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle ja valtuustolle laaditun esityksen mukaiset tavoitteet pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi. Päätös: Päätettiin esittää Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle ja valtuustolle laaditun esityksen mukaiset tavoitteet pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi. Toimenpiteet: Ote maakuntahallitukselle

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 20 ENSIHOITAJAN SEKÄ PALOMIEHEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (PHsotey) valtuusto on hyväksynyt PHsoteyn ensihoitokeskuksen valmisteleman ensihoidon palvelutasopäätöksen Palvelutasopäätöksen perusteella on solmittu yhteistoimintasopimus ensihoitopalveluiden tuottamisesta pelastuslaitoksen toimintana PHsoteylle. Yhteistoimintasopimus määrittää pelastuslaitoksen PHsoteyn vastuulla tapahtuvaan alueen ensihoitopalveluun tuottamien palveluiden määrän ja laadun. Sopimuksen perusteella pelastuslaitos miehittää PHsoteyn alueelle kuusi ensihoitoyksikköä 24/7 sekä neljä ensihoitoyksikköä 12/7 valmiuteen. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa kaikki ensihoitopalvelun käyttämät autot PHsoteyn ensihoitokeskuksen sekä omaan ensihoitotoimintaansa. Lisäksi pelastuslaitoksen vastuulle kuuluu autokaluston huolto- ja korjaustoiminnan toteuttaminen. Pelastuslaitoksella on ensihoidon toteuttamista varten ensihoito-osastolla yksi ensihoito-päällikön, viisi esimiehen ja 29 ensihoitajan virkaa. Lisäksi pelastustoimiosastolla on 16 palomiehen virkaa. Pelastuslaitoksen henkilöstöstrategian ja voimassa olevan lainsäädännön perusteella työtehtäviä pitää toteuttaa vakinaisien työsuhteiden perusteella. Ensihoitotoimintaa toteutetaan tällä hetkellä henkilöstöresurssilla, joka edellyttää lisävirkojen perustamista sopimuksen mukaisten ensihoitotehtävien toteuttamiseksi. Pelastuslaitoksen virat päättää Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto. Ensihoitotoiminnan toteuttamiseksi vakinaisten työsuhteiden perusteella pelastuslaitokselle tulee perustaa 33 uutta ensihoitajan virkaa ensihoitajien virkamäärän noustessa 62:een. Ensihoidon työllistämien palomiesten virkamäärää on lisättävä perustamalla yhdeksän (9) palomiehen virkaa lisää. Virkamäärissä on huomioitu vuosilomien maksimaalinen sijaistaminen vakinaisten työsuhteiden avulla. Lisäksi ensihoitajien lyhytaikaisten poissaolojen sijaistamisessa joudutaan käyttämään määräaikaisiin työsuhteisiin palkattavia ensihoitajia. Perustettavaksi esitettävät virat on huomioitu ensihoidon talousarviossa, eli esitettävä muutos ei vaikuta ensihoidon talousarvioon. Pelastuslaitoksella on pelastustoiminnan osastolla ollut alkaen yhdeksän (9) sijaispalomiehen virkaa, jotka on perustettu määräaikaisten virka/työsuhteiden tilalle. Pelastustoiminnan osastolta on tehty esitys, että ko. virat muutettaisiin palomiehen viroiksi, jolloin pelastuslaitoksella ei olisi enää sijaispalomiehen virkoja. Nyt esitettävät muutokset eivät aiheuta pelastuslaitokselle kustannusten nousua nykytasosta. Muutosten myötä kaikki vakinaisessa virassa olevat palomiehet ovat samassa ase-massa.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Esittelijä: Johtokunta esittää Päijät-Hämeen maakuntavaltuustolle, että pelastuslaitokselle 1. perustetaan alkaen 33 ensihoitajan virkaa 2. perustetaan alkaen yhdeksän (9) palomiehen virkaa 3. yhdeksän (9) sijaispalomiehen virkaa nrot: , , , , , , , sekä muutetaan palomiesten viroiksi 4. uudet ensihoitajan sekä uudet (9) palomiesten virat sijoitetaan ensihoidon kustannuspaikalle, sijaispalomiesten viroista palomiehen viroiksi muutettavat virat pelastustoiminnan osaston kustannuspaikalle Päätös: Päätettiin esittää Päijät-Hämeen maakuntavaltuustolle, että pelastuslaitokselle 1. perustetaan alkaen 33 ensihoitajan virkaa 2. perustetaan alkaen yhdeksän (9) palomiehen virkaa 3. yhdeksän (9) sijaispalomiehen virkaa nrot: , , , , , , , sekä muutetaan palomiesten viroiksi 4. uudet ensihoitajan sekä uudet (9) palomiesten virat sijoitetaan ensihoidon kustannuspaikalle, sijaispalomiesten viroista palomiehen viroiksi muutettavat virat pelastustoiminnan osaston kustannuspaikalle Toimenpiteet Ote maakuntavaltuustolle

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 21 VUODEN PALOKUNTANUOREN NIMEÄMISKÄYTÄNNÖN UUSIMINEN Päijät-Hämeen pelastuslaitos on perustanut vuonna 2007 ( ) vuoden palokuntanuoren nimeämistä varten toimikunnan sekä hyväksynyt säännöt vuoden palokuntanuoren nimeämistä varten. Toimikunta on kokouksessaan päättänyt esittää johtokunnalle, että sääntöjä palkitsemisen osalta muutetaan niin, että työryhmä voi itsenäisesti esittää palkittavaksi palokuntanuorta omien havaintojensa perusteella. Palokunnat voivat edelleen myös itse tehdä esityksiä palkittavasta nuoresta. Palkitsemisajankohtaa ja paikka tullaan esittämään muutettavaksi niin, että palkitseminen tapahtuu kesällä palokuntanuorten alueleirin yhteydessä. Muutoksella toivontaan saatavan lisää esityksiä vuoden palokuntanuoreksi. Pelastusjohtaja valmistelee sääntömuutoksen. Liitteenä (liite 6) pelastusjohtajan valmistelema esitys uusiksi vuoden palokuntanuoren nimeämisen säännöiksi. Toimikunta on hyväksynyt omalta osaltaan uudet säännöt. Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta päättää hyväksyä pelastusjohtajan esityksen mukaiset säännöt käyttöönotettavaksi vuoden palokuntanuoren nimeämisessä. Päätös: Päätettiin päätösesityksen mukaisesti. Toimenpiteet: Otteet: sopimuspalokunnat ja vuoden palokuntanuoren työryhmän jäsenet.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 22 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 7) Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. ajalta 23 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 8) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: 24 AJANKOHTAISASIAT Merkittiin tiedoksi. Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 9) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 14 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 25 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Virkavapauden myöntäminen Palomies Jarno Liikanen on anomuksellaan hakenut palkatonta virkavapautta ajalle Kevan tukeman koulutuksen jatkamiseen. Liikaselle on myönnetty palkatonta virkavapaata pelastuspäällikön päätös / ja Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaan yli vuoden mittaiset palkattomat virkavapaudet myöntää pelastuslaitoksen johtokunta. Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen puoltaa virkavapaushakemusta. Esittelijä: Johtokunta myöntää palkatonta virkavapautta palomies Jarno Liikaselle anomuksen mukaisesti Päätös: Päätettiin myöntää palomies Jarno Liikaselle palkatonta virkavapautta Toimenpiteet: Otteet: Jarno Liikanen, aluepalopäällikkö Jari Lehtinen Sijoitukset Hallintopäällikkö selvitti johtokunnalle mitä pääomaturvattuja sijoituksia laitoksella oli kokouspäivänä. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 26 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 15 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta SEURAAVAT KOKOUKSET: ke xx klo Heinolan paloasemalla palvelutasopäätös luonnos 27 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:17

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 16 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 13-20, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 21 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 17 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

18 Johtokunta / 16 Liite 1 Kaavio 1. Valvontasuunnitelman mukaiset tehtävät kunnittain Taulukko 1. Turvallisuusviestinnän tilaisuudet kunnittain Kunta Väkiluku Tilaisuuksien lukumäärä Osallistujien lukumäärä Osallistujia väkiluvusta (%) Asikkala Hartola Hollola Heinola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Orimattila Padasjoki Sysmä Yhteensä

19 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta /18 Liite 2 TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 3/2013 (3/2012) PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Maalis 2012 Maalis 2013 ero 2012/2013 ero % ta 2013 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , ,4 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , ,0 Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ,9 Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,3 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen , ,4 Palvelujen ostot , ,5 Muiden palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Ostot tilikauden aikana , ,4 Avustukset ,0 Muut toimintakulut , ,9 Vuokrat , ,2 Muut toimintakulut , ,6 Toimintakate , ,5 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,7

20 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta /18 Liite 3 TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 3/2013 (3/2012) ENSIHOITO-TOIMINTO Maalis 2012 Maalis 2013 ero 2012/2013 ero % ta 2013 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , ,0 Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,4 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,7 Muut henkilösivukulut , ,5 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöst ,2 0 Palvelujen ostot , ,5 Muiden palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Ostot tilikauden aikana , ,9 Avustukset Muut toimintakulut , ,9 Vuokrat , ,7 Muut toimintakulut ,0 0 Toimintakate ,6 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,0

21 INVESTOINNIT 2014 Johotokunta Liite 4 KÄYTTÖTARKOITUS KPL SIJAINTI HINTA TULOT NETTO Sammutusauto 1 Alue Hydr.pelastusvälineet 1 Alue Kontit (rengaskontti,paavola) 1 Lahti (sis.kontin varustelun.) D-luokan Öljyntorjuntavene 1 Asikkala Vene + perämoottori 2 Alue Alue Virve radiot Alue Muut inv.+paineilmalaitteet Alue ATK Alue Harjoitusalue Alue Vesisukellus Alue Lämpökamera 2 Alue Paavolan pelastusasema Kalusteet,autonosturi,Arola Hälytys/viestiliikenne suun. Alue Palokypärät 80 Alue Liikenteenohjaustaulu 1 Alue Kiinteistöt (muutostyöt) Alue YHTEENSÄ

22 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta /19 Liite 5 Kuntien lausunnot talousarviosta (2) Asikkala Hartola Lausunnon antaja tekninen lautakunta kunnanhallitus Lausunto Asikkalan kunnan tekninen lautakunta pitää erittäin huolestuttavana Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvion kustannusten nousua, joka ylittää kuntien kustannusnousut. Kustannusten nousua on hillittävä jo vuodelle 2014 ja samalla poistettava alennetut maksukertoimet. Heinola kaupunginhallitus Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti kunnanhallitus kunnanhallitus kunnanhallitus kaupunginhallitus Kuunnan verorahoitustulojen eli valtionosuuksien ja verojen kasvu on valtionosuusleikkauksista ja talouden laskusuhdanteesta johtuen lähellä nollatasoa vuosina Tähän liittyen kunnanvaltuusto on kokouksessaan linjannut, että vuoden 2014 talousarviotason tulee toimialoilla olla vuoden 2012 tilinpäätöstasolla. Tämä valmisteluohje koskee myös kunnan palvelutuotannosta vastaavia yhteistyötahoja, kuten pelastuslaitosta. Koska vakava rahoituksellinen epätasapaino koskee koko jukista sektoria useita vuosia, on tärkeää, että pelastuslaitos etsii erilaisia uusia avauksia ja yhteistoimintamalleja kustannuskehityksen pitämiseksi lähellä nollatasoa vuosina Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä ole huomautettavaa pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta vuosille Lisäksi todetaan, että pelastuslaitoksen tulee toimintaansa suunnitellessa ottaa entistä enemmän huomioon kuntien yhä heikkenevä taloudellinen tilanne. Lisäksi todettiin, että valtionosuuden poistamista kalustohankinnoista ei pidetä hyvänä asiana, koska se tulee väistämättä tulevaisuudessa heikentämään kaluston kuntoa. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle, että vuotuisen kustannusten nousun ja maksuosuuksien muutoksen pitäisi olla enintään kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kasvun suuruinen. Nastola Orimattila Padasjoki kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että kustannusten nousu on liian korkea varsinkin vuosien osalta ottaen huomioon julkisen talouden vaikean taloustilanteen sekä valtion kuntiin kohdistamat sopeuttamistoimet. Vuoden 2014 oman toiminnan kustannusraami tullaan linjaamaan lähelle vuoden 2013 talousarvion tasoa. Sama periaate koskee myös palveluita tuottavia yhteistyökumppaneita. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan olevansa tyytymätön kuntien väliseen kustannustenjakoon, jonka vuoksi Sysmän ja Hollolan kunnat saavat perusteetonta hyötyä muihin Päijät-Hämeen kuntiin nähden.

23 Sysmä kunnanhallitus 2 (2) Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että taloussuunnitelmassa ja sen täytäntöönpanossa on otettava huomioon seuraavaa: Uusia asemia pelastuslaitoksen käyttöön rakennettaessa on tarkkaan huomioitava, että rakennukset ja tilat suunitellaan optimoidusti välttämättömän tarpeen mukaisiksi ottaen huomioon myös olemassaolevien asemien tilat ja yhteisköyttömahdollisuudet ja ennakoiden mahdolliset muutokset tulevaisuuden toiminnassa. Tilojen vuokrilla on taloussuunnitelmaesityksen mukaan merkittävä vaikutus kuntien maksuosuuksien kasvuun. Jos kuntien maksuosuuksia lähdetään tarkastelemaan uudelleen, on otettava huomioon myös olemassaolevien ja käyttöön tulevien asematilojen vuokrien maksun yhdenmukaistaminen. Voimassaoleva asematilojen vuokramaksujen jyvitys on muutettava, jos kuntien maksuosuuksia tullaan muuttamaan. Henkilöstö lisärekrytointia mm. hallintoon ja asiantuntijatehtäviin on tarkasteltava erityisen kriittisesti, jotta kuntien maksuosuuksien kasvua saadaan hillittyö kuntien talouden kantokykyä vastaavaksi. Pelastuslaitoksen on asianmukaisesti ja avoimesti kilpailutettava mm. kalustohankinnat siten, että markkinoilta löytyy riittävän laajasti tarjoajia. Suunnatut kilpailutukset eivät ole hyväksyttäviä taloudellisten hankintatulosten varmistamiseksi.

24 Johtokunta / 21 Liite 6 Päijät-Hämeen vuoden palokuntanuoren nimeäminen 1 NIMITYKSEN TARKOITUS Vuoden palokuntanuoren nimeämisen tarkoituksena on edistää Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alueella palokuntanuorisotyötä, lisätä palokuntanuorisotyön tunnettavuutta ja arvostusta sekä palkita hyvästä ja aktiivisesta toiminnasta palokuntanuorta tai erityisestä syystä palokunta-nuorisoryhmää. 2 NIMITYKSEN TOIMEENPANO Pelastuslaitoksen toiminta-alueen sopimuspalokunnat voivat tehdä ehdotuksensa vuoden palokuntanuoreksi pelastusjohtajalle toukokuun 15 pvä mennessä. Työryhmä voi itsenäisesti omien havaintojensa perusteella esittää palkittavaksi palokuntanuorta myös esitettyjen palokuntanuorten ulkopuolelta. Palkintotyöryhmä tekee pelastuslaitoksen johtokunnalle esityksen vuoden palokuntanuoreksi. Johtokunnan käsiteltyä esityksen varsinainen palokuntanuoren palkitseminen tapahtuu kesän palokuntanuorten alueleirin yhteydessä. 3 NIMITYKSEN KOHDERYHMÄ Nimityksen voivat saada Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella toimivien sopimuspalokuntien palokuntanuoret 7 17 v. Pääsääntöisesti vuoden palokuntanuoreksi nimetään palokuntanuori, mutta erityisestä syystä nimetä voidaan myös palokuntanuorisoryhmä, ei kuitenkaan koko osastoa. 4 NIMITYKSEN VALINTAKAUSI Palokuntanuoren tai palokuntanuorisoryhmän valintakausi on yksi vuosi; alkaen Esitykset tulee tehdä kirjallisesti pelastusjohtajalle osoitettuina mennessä. 5 NIMITYKSEN VALINTAPERUSTEET Palokuntanuoren nimityksen valintaperusteena on esimerkillinen toiminta. 6 SÄÄNTÖMUUTOKSET Palokuntanuoren tai palokuntanuorisotyöryhmän nimittämissääntöjä voi muuttaa pelastuslaitoksen johtokunta. Nämä säännöt on hyväksytty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa ( 21).

25 1 (1) Johtokunta /22 Liite 7

26 Sivu 1 / 10 Johtokunta Liite 8 23 TIEDOKSISAANTIASIAT Juha Halme/Juha Rautava, vaatimus Vaatimus korkeamman palkan maksusta takautuvasti alkaen. - Halmeen ja Rautavan vaatimus siitä, että heille tulisi maksaa takautuvasti alkaen palkkaluokan 030 mukaista tehtäväkohtaista palkkaa (sairaanhoitajan palkka) - perusteena toimiminen ensihoidon tehtävissä yli 50 % työajasta - Halme ja Rautava ovat toimineet palomiehen virassa ensihoidon tehtävissä teknisten sopimuksen mukaisella palkalla asti, jonka jälkeen ensihoitajan 03HOI040 (lähihoitaja) mukaista palkkaa - työnantaja esittänyt aiemmin Halmeelle ja Rautavalle siirtymistä ensihoidon palkkaukseen, eivät suostuneet - nyt esitetään työnantajalle maksuvelvoitetta korkeamman palkkauksen mukaisesti - asiassa pyydetty KT:lta kannanotto asiaan - työnantaja ja luottamusmiehet neuvottelevat asiasta Tiedotteet: Suomen Pelastusalan keskusjärjestö tiedote, Suomalaiset eivät halua luopua väestönsuojien rakentamisesta Suurin osa suomalaisista pitää väestönsuojien rakentamista tarpeellisena. Tämä selviää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämästä kyselytutkimuksesta. Kuitenkin väestönsuojajärjestelmää ja sen ominaisuuksia tunnetaan heikosti. SPEK korostaa, että väestönsuojilla on edelleen keskeinen tehtävä väestönsuojelun kokonaisuudessa, johon kuuluvat tarvittaessa myös evakuoinnit. Väestön-suojien rakentamisesta käytävä keskustelu on keskittynyt erityisesti rakentamisen kustannuksiin. Suomalaisista 66 % on sitä mieltä, että väestönsuojia pitäisi jatkossakin rakentaa. Vastaajista 11 % taas katsoo, että väestönsuojien rakentamisesta voitaisiin luopua. Jopa 23 % ei kuitenkaan osaa sanoa mielipidettään. SPEK on tutkinut asiaa myös aikaisemmin, kyselytutkimuksissaan vuosina 2008 ja 2010, ja väestönsuojien rakentaminen on saanut molempina kertoina enemmistön tuen. Kyselyn toteutti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimeksiannosta Suomen Kyselytutkimus Oy. Tutkimukseen haastateltiin kaikkiaan vuotiasta mannersuomalaista henkilöä.

27 Sivu 2 / 10 Väestönsuojajärjestelmää tunnetaan heikosti Aiemmissa tutkimuksissa on noussut esille epäilyksiä väestönsuojien riittävyydestä esimerkiksi ydinsodassa. Tämä osoittaa selvästi, että väestönsuojajärjestelmän keskeisiä ominaisuuksia tai väestönsuojien kehittämisen lähtökohtia ei tunneta riittävästi. Väestönsuojat antavat toimivaltaisille viranomaisille operatiivista liikkumavaraa, toiminta-aikaa ja suojausmahdollisuuksia myös kaikkein pahimmissa skenaarioissa. Suojien tavoitteena on antaa suojaa siellä, missä ihmiset normaalistikin liikkuvat, käyvät töissä ja asuvat. Väestönsuojien rakentamista vastustavat tahot ovat nostaneet esille erityisesti väestönsuojien rakentamisesta koituvat kustannukset ja näiden vaikutuksen asumiskustannuksiin. Keskustelu väestönsuojista yksinomaan kustannustekijänä on yksipuolista ja ohjaa mielikuvia väärään suuntaan. Olennaisempaa olisi keskustelu riittävästä väestönsuojelukyvystä. Kykenemmekö suojaamaan väestöä siten kuin kansallisen puolustuksen vakavimmat uhkamallit edellyttävät? SPEKin varautumisjohtaja Karim Peltonen kysyy. Nyt tehty kyselytutkimus osoittaa, että kansalaiset pitävät väestönsuojia tärkeinä. Kyse on myös henkisestä kriisinkestävyydestä ja sen ylläpidosta. Väestönsuojelu on toiminnallinen kokonaisuus, johon kuuluvat muun muassa pelastus-, sammutus- ja raivaustehtävät sekä väestön evakuoinnit ja suojaaminen väestönsuojissa toisiaan täydentävinä mahdollisuuksina. Kansallisen järjestelmän kehittämisessä haasteena ei siis ole yksinomaan itse suojien rakentaminen ja sen kustannukset. Suomen Pelastusalan keskusjärjestö tiedote, Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17 palokuolemaa Tulipaloissa on ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuollut 17 ihmistä, selviää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ennakkotiedoista. Palokuolemien määrä on hieman vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajasta, jolloin kuolleita oli 18. Yli 65-vuotiaiden osuus palokuolemista on noin 40 prosenttia. Tänä vuonna palokuolemia on tapahtunut eniten kerrostaloissa. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tulipaloissa kuoli 17 ihmistä. Palokuolleista 11 oli miehiä ja 4 naisia. Kahden sukupuoli ei selvinnyt tietolähteistä. Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli 18. Yli 65-vuotiaat ovat merkittävä ikäryhmä palokuolematilastoissa, kun tapausten määrää vertaa heidän osuuteensa väestöstä. Ikäihmisten osuus vuoden ensimmäisen neljänneksen palokuolemista on noin 40 prosenttia ja vain noin 18 prosenttia väestöstä.

28 Sivu 3 / 10 SPEK muistuttaakin, että yksinasuvien ja ikääntyneiden paloturvallisuudesta tulee yhteiskunnassamme huolehtia nykyistä paremmin. Omakotitalopaloissa kuolleita on ollut alkuvuonna 4, kerrostaloissa 7 sekä rivi- ja muissa pientaloissa 3. Kerrostaloissa kuolleiden osuus on tänä vuonna poikkeuksellisen suuri. Yleensä kuolemantapauksia on eniten pientaloissa. Kerrostalossa asukkaiden on tärkeää osata toimia turvallisesti tulipalon sattuessa. Kerrostalot on rakennettu niin, ettei palo pääse helposti leviämään asunnosta toiseen. Jotta myrkyllisten palokaasujen leviäminen saataisiin estettyä, on tärkeää sulkea ovet poistuttaessa palavasta asunnosta. Savuisen portaikon kautta ei saa pyrkiä ulos, sillä savu tainnuttaa ja tappaa nopeasti. Naapuriasukkaiden onkin tulipalon aikana turvallisinta pysytellä omassa asunnossaan ovet suljettuina. - Jos palovaroitin hälyttää, on saatavilla hyvä olla alkusammutuskalustoa. Sammutuspeite tai käsisammutin on joka kodin perusvaruste. Palo alkaa pienenä, jolloin se on helppo sammuttaa, jos on omatoimisesti hankittu alkusammutin lähellä, toteaa turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino Suomen Pelastusalan Keskus-järjestöstä. Suomen Pelastusalan keskusjärjestö tiedote, Pelastussuunnitelmien päivittämisellä alkaa olla kiire Taloyhtiöiden on päivitettävä pelastussuunnitelmansa ennen heinäkuuta. Päivittämiseen liittyy oleellisena osana riskien tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu niiden pohjalta. Myös säännöllinen tiedottaminen asukkaille on merkittävä osa pelastussuunnittelua. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö muistuttaa, että hyvin tehdyn pelastussuunnitelman merkityksen huomaa onnettomuuksissa ja yhteiskunnan häiriötilanteissa, kuten pitkien sähkö- tai vesikatkojen aikana. Pelastussuunnitelman päivittämistä edellytetään taloyhtiöiltä, jotka ovat laatineet pelastussuunnitelmansa ennen nykyisen pelastuslain voimaantuloa Päivittämiseen liittyy oleellisena osana riskien tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu niiden pohjalta. Riskien kartoituksessa otetaan huomioon erilaiset onnettomuustilanteet, kuten katolta putoavat lumet, puista putoavat oksat, liukastumiset pihalla tai saunatiloissa, rikkinäisten leikkivälineiden aiheuttamat vaarat, tulipalotilanteet ja monet muut riskit. Pelastussuunnitelma on tärkeä väline asukkaiden turvallisuuden parantamisessa. Hyvin tehdyn pelastus-suunnitelman merkitys korostuu kaikissa onnettomuuksissa ja yhteiskunnan häiriötilanteissa, kuten pitkien sähkö- tai vesikatkojen aikana, tai esimerkiksi kun jätteiden keräys ei toimi tai vesijohtovesi on saastunutta. Pelastussuunnitelman päivittäminen on hyvä käynnistää viimeistään nyt, jotta se ehditään käsitellä taloyhtiön normaaleissa prosesseissa, kuten yhtiökokouksessa.

29 Sivu 4 / 10 Hyvin hoidettu tiedottaminen parantaa taloyhtiön turvallisuutta Pelastussuunnitelman päivittämisessä on ehdottoman tärkeää suunnitella säännöllinen tiedottaminen asukkaille. Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvä ohjeistus vähentää onnettomuuksia ja tapaturmia, ja oikeat toimintaohjeet onnettomuustilanteissa lieventävät niiden seurauksia. Poikkeusoloihin varautuminen on osa pelastussuunnittelua. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos talo-yhtiössä on väestönsuoja, siitä huolehditaan, sitä osataan käyttää ja sille on laadittu tyhjentämissuunnitelma. Pelastussuunnitelma on laadittava kaikkiin asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma tulee tehdä jokaiseen rakennukseen ottaen sen erityispiirteet huomioon. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella. Suomen Pelastusalan keskusjärjestö tiedote, Yläkoululaiset kilpailevat finaalipaikoista pelastustaitokilpailussa Kahdeksasluokkalaiset kilpailevat turva- ja hätätilannetaidoissa Nou Hätä! -kampanjan alueellisissa kilpailuissa torstaina Yläkoulut ja pelastuslaitokset ovat järjestäneet Nou Hätä! -turvataito-opetusta valtaosalle 8. luokkalaisista kevään aikana. Aluekilpailuissa ratkeaa, mitkä joukkueet pääsevät valtakunnalliseen loppukilpailuun. Tiedostusvälineet ovat tervetulleita seuraamaan kilpailuja. Torstaina kilpailevat 250 alkukarsinnoissa valittua kolmihenkistä joukkuetta 12 paikkakunnalla eri puolilla maata. Kilpailuissa ratkeaa jokaisen 22 pelastustoimialueen paras joukkue, joka jatkaa valtakunnalliseen loppukilpailuun Pelastusopistolle Kuopioon Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) koordinoiman Nou Hätä! -kampanjan tavoite on jakaa turvatietoa- ja -taitoa mahdollisimman monelle kahdeksasluokkalaiselle vuosittain. Palomiehet ja turvallisuuskouluttajat käyvät kouluissa neuvomassa tavallisissa arjen turvataidoissa, kuten lähiympäristön palo- ja poistumisturvallisuus, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien estäminen sekä jokamiehen auttamistaidot onnettomuustilanteissa. Turvaopetusta on saanut kahdeksasluokkalaista 450 yläkoulussa täinä keväänä. Turvataidoista innostuneet 8.luokkalaiset ovat voineet osallistua kampanjaan liittyvään kolmivaiheiseen Nou Hätä! -pelastustaitokilpailuun, jossa he pääsevät mittelöimään käytännön turvataidoissa. Kampanjan järjestävät pelastuslaitokset ja SPEK yhteistyössä sisäasiainministeriön, Opetushallituksen, Pelastusopiston, pelastusliittojen ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa.

30 Sivu 5 / 10 Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto ja yritysyhteistyökumppanina on vakuutusyhtiö LähiTapiola. Lisätietoja: Suunnittelija Marjatta Virtanen, SPEK, Koulujen turvallisuudesta, opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus, Nou Hätä! -aluekilpailut Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa Aitoon, VPKn Seuratalo Honkala Antero Liukkonen, puh. (03) , , Hämeen Pelastusliitto Vuosikertomus (liite 10) Olemassa olevia käytäntöjä, sovittuja asioita Pelastusjohtaja johtajasopimus ( ) o toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sovitaan johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa käytävässä neuvottelussa o kokonaispalkka, palkkaus tarkistetaan KVTES:n mukaisten valtakunnallisten yleiskorotusten mukaisesti o oikeus osallistua työn kannalta olennaisiin valtakunnallisten työryhmien, toimikuntien, johtokuntien sekä hallituksien kokouksiin työaikana sekä käyttämään pelastuslaitoksen ajoneuvoa kyseisiin tapahtumiin matkustamiseen (johtokunta ) spek palokuntatoimikunta, palosuojelurahasto hallitus, kumppanuusverkosto jne. puhelinetu puheenjohtaja ulkomaan matkat myöntää puheenjohtaja päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta ja sopimusten tekemisestä, kun hankinta-arvo on alle euroa (toimintasääntö) Muita sovittuja asioita henkilökohtaisen palkanlisän osastopäälliköiden ja pelastusjohtajan osalta hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja henkilökohtaisen palkanlisän käyttöönotto johtokunta vastuuhenkilöiden henkivakuutus pelastusjohtaja/hallintopäällikkö (puheenjohtaja / )

31 Sivu 6 / 10 PELASTUSLAITOKSESSA TOIMIVIEN TYÖRYHMIEN JÄSENET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on nimetty seuraavat työryhmät valmistelemaan asioita: 1. JOHTORYHMÄ Nimetty: pelastuslaitos johtokunta 4 Toimiaika: Kokoonkutsuja: pelastusjohtaja Jäsenet: pelastusjohtaja, osastopäälliköt (5), aluepalopäälliköt (4), henkilökunnan edustaja, sopimuspalokuntien edustaja Tehtävä: pelastusjohtajan apuna kehittää pelastuslaitoksen hallintoa ja toimintoja, palo- ja pelastustointa, varautumista sekä niiden suunnittelua, hankintoja, henkilöstöhallintoa, tiedotustoimintaa ja yhteistyötä 2. YT RYHMÄ Nimetty: yhteistoimintasopimus Toimiaika: Kokoonkutsuja: pelastusjohtaja Jäsenet: pelastusjohtaja, hallintopäällikkö sekä työntekijäjärjestöjen nimeämät henkilöt (7) Tehtävä: Toimia pelastuslaitoksen yhteistyöelimenä koko henkilöstöä koskevissa asioissa. Määritelty tarkemmin yhteistoimintasopimuksessa. 3. VALISTUSTYÖRYHMÄ Nimetty: pelastusjohtaja 50 ( ) Toimiaika: Kokoonkutsuja: paloinsinööri Marjo Oksanen Lahti Jäsenet: Palotarkastaja Tuukka Aaltoluoto Lahti Palopäällikkö Markku Numminen Sysmä Ruiskumestari Juha-Matti Listala Orimattila Ruiskumestari Hannu Nieminen Hollola Palomies Aleksi Matilainen Lahti Janne Korhonen sopimuspalokuntien edustaja Lahti Tehtävä: Valistus- ja neuvontatyön suunnittelutyö ja siihen liittyen valistussuunnitelman teko. Tehtävä kesken.

32 Sivu 7 / KORKEALLA TYÖSKENTELYN TYÖRYHMÄ Nimetty: ei päätöstä Toimiaika: Kokoonkutsuja: Ruiskumestari Harri Kittelä Lahti Jäsenet: Ruiskumestari Jouni Kokki Heinola Palomies Harri Heinonen Hollola Ruiskumestari Timo Kaivola Lahti Palomies Raimo Sillanpää Lahti Palomies Jouni Salo Nastola Palomies Marko Salo Orimattila Leif Ruohisto sopimuspalokuntien edustaja Kärkölä/Renkomäen Vpk Tehtävä: Saattaa korkealla työskentelyyn liittyvät asiat nykyajan ja uusien määräysten vaatimalle tasolle. Tehtävä kesken. 5. KOULUTUSTYÖRYHMÄ Nimetty: Toimiaika: Kokoonkutsuja: Koulutusmestari V-P Niemikallio Jäsenet: Koulutuspiiri I Lahden toimipaikka: Palomies Raimo Sillanpää Lahti Palotarkastaja Mika Nevalainen Lahti Koulutuspiiri II Heinola, Hollola, Nastola, Orimattila + valmiuspalokunnat Ruiskumestari Petri Marjamäki Orimattila Yksikönjohtaja Mika Järvinen Sysmän Vpk Koulutuspiiri III Tuki- ja täydennyspalokunnat Tehtävä: Koulutuksen koordinointi pelastuslaitoksen toiminta- alueella sektoreittain. 6. ENSIHOIDON KOULUTUSTYÖRYHMÄ Nimetty: ensihoitopäällikkö, ei päätöstä Toimiaika: Kokoonkutsuja: Ensihoitoesimies Erkki Koho Lahti Jäsenet: Ensihoitaja Jonna Hakomäki Lahti Ensihoitaja Petri Eskola Lahti Ensihoitaja Sonja Vilhunen Lahti Tehtävä: Kehittää ja suunnitella laitoksen sairaankuljetuksen vastuualueen erityisesti päätoimiselle henkilöstölle kohdennettua ensihoidon ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää täydennyskoulutusta. Osallistuu osaltaan järjestettävien koulutustilaisuuksien ennakkovalmisteluun ja toteuttamiseen sairaankuljetuspäällikön apuna.

33 Sivu 8 / KALUSTOTYÖRYHMÄ Nimetty: kalustopäällikkö Toimiaika: Kokoonkutsuja: Kalustopäällikkö Jarmo Saloranta Jäsenet: Aluepalopäällikkö Tapani Lehtinen Heinola Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen Lahti Ruiskumestari Tommi Kittelä Lahti Reijo Kaukanen Renkomäen Vpk sopimuspalokuntien edustaja Tehtävä: Kalustohankintojen koordinointi ja valmistelu pelastuslaitoksen toiminta-alueella. Tehtävä kesken 8. VARUSTETYÖRYHMÄ Nimetty: kalustopäällikkö Toimiaika: Kokoonkutsuja: kalustopäällikkö Jarmo Saloranta Jäsenet: Aluepalopäällikkö Tapani Lehtinen Heinola Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen Lahti Varusvarastonhoitaja Marjut Järvinen Lahti Asiantuntija Tehtävä: Varushankintojen koordinointi pelastuslaitoksen toimintaalueella, pitkän tähtäimensuunnitelmat. 9. PALONTUTKINTARYHMÄ Nimetty: pelastusjohtaja 30 Toimiaika: Kokoonkutsuja: Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen Jäsenet: Aluepalopäällikkö Heikki Suomalainen Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen Palotarkastaja Esa Koskinen Kärkölä Palopäällikkö Timo Järvi Hämeenkoski Palomestari Jari Vornanen Heinola Tehtävä: Toimivat Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella palonsyyntutkijoina ja kehittävät omalta osaltaan toimintaa.

34 Sivu 9 / HEINOLAN PELASTUSASEMAN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄ Nimetty: pelastusjohtaja 108 Toimiaika: aseman valmistuminen Kokoonkutsuja: Kalustopäällikkö Jarmo Saloranta Jäsenet: Aluepalopäällikkö Tapani Lehtinen Heinola Palomestari Jari Vornanen Heinola Atk suunnittelija Marko Nieminen Ensihoitoesimies Markku Nykänen Lahti Palomies Jori Hakala Heinola Palomies Mikko Javanainen Heinola Palomies Jari Hämäläinen Heinola Palomies Jyri Enden Heinola Tehtävä: Olla mukana Heinolan pelastusaseman suunnittelutyössä. 11. MEDIATIIMI Nimetty: pelastusjohtaja 8 Toimiaika: Kokoonkutsuja: hallintopäällikkö Merja Saasmo Jäsenet: ensihoitopäällikkö Markku Heikkilä paloinsinööri Marjo Oksanen palopäällikkö Petteri Lehtinen Atk suunnittelija Marko Nieminen palotarkastaja Tuukka Aaltoluoto Hartola Tehtävä: Työryhmän tehtävänä on käsitellä eri osastojen tiedottamiseen ja julkiseen näkyvyyteen liittyviä yhteisiä asioita; esim. nettisivut, intra, messumateriaalit jne.

35 Sivu 10 / PALKKAUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Nimetty: pelastusjohtaja 6 Toimiaika: Kokoonkutsuja: pelastusjohtaja Jari Hyvärinen/Hallintopäällikkö Merja Saasmo Jäsenet: Palomies Esa Koskimaa SPAL Ruiskumestari Petri Marjamäki SPAL Palopäällikkö Petteri Lehtinen JHL Paloinsinööri Marjo Oksanen JHL Palopäällikkö Kimmo Salonen JYTY Tehtävä: Tehdä esitys Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Työryhmän tulee esitystä tehdessään huomioida urapolkuhankkeen esille tuomat asiat, henkilökohtaisen palkanosan arviointi, KVTess henkilöstön palkkauksen sekä Teknisten sopimuksen mukaisen palkkauksen kehittäminen. Työryhmä laatii asiasta perustellun esityksen mennessä. Tämän tehtävän jälkeen työryhmä jatkaa toimintaansa Teknisten sopimuksen mukaisena TS kehittämistyöryhmänä, joka huomioi työskentelyssään myös KVtess sopimuksen.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 26.08.2015 Nro 4/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 26.08.2015 Nro 4/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 26.08.2015 Nro 4/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 37 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 9.3.2007 Nro 2/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 2/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 2/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 19.04.2016 Nro 2/2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro 2/2008

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro 2/2008 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 23.04.2008 Nro 2/2008 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta 02.11.2011 Nro 5/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta 02.11.2011 Nro 5/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 02.11.2011 Nro 5/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 1/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 1/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 28.02.2007 Nro 1/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro 5/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro 5/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.11.2016 Nro 5/2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Johtokunta Nro 5/2009

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Johtokunta Nro 5/2009 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 09.12.2009 Nro 5/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Johtokunta 19.01.2011 Nro 1/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Johtokunta 19.01.2011 Nro 1/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 19.01.2011 Nro 1/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot