SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Rakennusrasitteen perustamispäätös Rakennuslupapäätös urheilutalon rakentamiselle Vuokatin 378 koululle, hakijana Sotkamon kunta/tekninen toimiala 129 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45: Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Suvilahden asemakaavamuutoksen hyväksyminen Urakoitsijan valinta Vuokatin koulun urheilutalon 394 rakentamiseen 133 Metsän myynnistä päättäminen Kuivikkovaaran yksityistien maa-ainesten toimituksen 399 antaminen 135 Urakoitsijan valinta Suvikkaantien rakentamiseksi Hakalantien asukkaiden aloite Hakalantien päällystämiseksi Ontojoen kylätoimikunnan aloite 404 veneenlasku/taukopaikka-alueen parannusesityksestä 138 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Sotkamon Riistanhoitoyhdistyksen Huhtikankaan ampumaradan 410 ympäristöluvan hakeminen 141 Lemminkäinen Infra Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän 411 tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen 142 Destia Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän 416 tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen 143 Kokouksen päättäminen 421

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ AIKA klo 17:00-19:23 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lukkari Juho puheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Korhonen Hannu jäsen Korhonen Marja-Leena jäsen Oikarinen Timo jäsen Ritakallio Pirjo jäsen Toivanen Pinja jäsen Huttunen Hannu varajäsen Liljedahl Jukka varajäsen POISSA Romppainen Seppo puheenjohtaja Määttä Ari jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Vihanto Pentti jäsen Heikkinen Pekka kunnanhallituksen edustaja MUU Korhonen Ari kunnanhallituksen pj. Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Hakkarainen Vesa rakennustarkastaja, asiantuntija :t 127,128 Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Juho Lukkari puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Timo Oikarinen Pirjo Ritakallio PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Sotkamon kunnan kirjastossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 124 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 125 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Ari Määttä ja Timo Oikarinen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Ari Määtän ja Timo Oikarisen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta valitse pöytäkirjantarkastajaksi Timo Oikarisen ja Pirjo Ritakallion.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 126 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Palvelualuejohtaja muutti ehdotustaan siten, että pöydälle jaettiin seuraavat lisäpykälät: Rakennuslupapäätös urheilutalon rakentamiselle Vuokatin koululle, hakijana Sotkamon kunta/tekninen toimiala Urakoitsijan valinta Vuokatin koulun urheilutalon rakentamiseen Sotkamon Riistanhoitoyhdistyksen Huhtikankaan ampumaradan ympäristöluvan hakeminen Lemminkäinen Infra Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen Destia Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen sekä pykälät palvelualuejohtajan uudella ehdotuksella lisättynä: Urakoitsijan valinta Suvikkaantien rakentamiseksi Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Rakennusrasitteen perustamispäätös 128/10.03/2013 YMPTEKLT 127 Rakennustarkastaja Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1 hakee rakennusrasiteoikeuden kirjaamista MRA kohdan mukaiselle pysyvälle seinärasitteelle. Seinärasitteesta on sovittu allekirjoitetun sopimuksen kohdassa 7.4. Rasitesopimuksen muut sopijaosapuolet ovat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Katin Golf Oy, Kiinteistö Oy Vanha Ykköstii, Kiinteistö Oy Katinkullan Villas Parkki, Katinkullan Pallohalli Oy, Kiinteistö Oy Sotkamo Katinkullantie 15, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2 sekä Holiday Club Resorts Oy. Sopimus esitellään kokouksessa. MRL:n 158 :n mukaan; Rakennusrasitteet Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite). Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Rakennusrasite saadaan perustaa, jos sillä edistetään tarkoituksenmukaista rakentamista tai kiinteistön käyttöä, rasite on tarpeellinen rasiteoikeuden haltijalle eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa rasitetulle kiinteistölle. Asemakaavan edellyttämä rasite voidaan perustaa, jollei sen perustaminen ole kaavan voimaantulon jälkeen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ilmeisen tarpeetonta tai rasitetulle kiinteistölle kohtuutonta. Jollei rasitteen perustaminen pysyvänä oikeutena ole tarkoituksenmukaista, voidaan erityisestä syystä perustaa määräaikainen rakennusrasite, joka on voimassa määrättyyn päivään tai tapahtumaan saakka. Rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rasitetyypeistä ja rasitteen rekisteröinnistä säädetään asetuksella (MRA 80, 81 ). Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä päivätyn rasitesopimuksen mukaisen seinärasitteen. Lainvoimainen päätös lähetetään tiedoksi kiinteistörekisterin pitäjälle (maanmittaustoimisto).

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Maksu Rakennusrasitteen perustamispäätösmaksu 137,00. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainenoli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Päätös lähetetään valitusosoituksineen erityistiedoksiantona (saantitodistus) jakelussa mainituille. Otteet Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1, c/o Holiday Club Isännöinti, PL 619, Tampere Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Televisiokatu 1, Fennia Katin Golf Oy, Pisterinniementie 2, Vuokatti Kiinteistö Oy Vanha Ykköstii, c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, Helsinki Kiinteistö Oy Katinkullan Villas Parkki, c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, Helsinki Katinkullan Pallohalli Oy, Katinkullantie 15, Vuokatti Kiinteistö Oy Sotkamo Katinkullantie 15, c/o Dividum Oy, PL 210, Jyväskylä Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Televisiokatu 1, Fennia Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, Helsinki Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2, c/o Holiday Club Isännöinti, PL 619, Tampere Maanmittauslaitos, Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto, Lönnrotinkatu 2 C, Kajaani Rakennustarkastaja VALITUSOSOITUS Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Oulun hallinto-oikeuden osoite: Postiosoite: Käyntiosoite: PL 189 Isokatu 4 (3. kerros) OULU OULU sähköposti: fax:

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Oulun hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Maksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 7 :ien mukaan hallinto-oikeus perii vali tuksen käsittelystä maksun (90 ).

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Rakennuslupapäätös urheilutalon rakentamiselle Vuokatin koululle, hakijana Sotkamon kunta/tekninen toimiala YMPTEKLT 128 Rakennustarkastaja Sotkamon kunta on hakenut rakennuslupaa koulurakennuksien yhteyteen tulevan urheilutalon rakentamiseksi Vuokatin koululle tilalle Kuikkalampi 1:292, Alasotkamo osoitteeseen Käpykuja 17, Vuokatti. RAKENNUSLUPA Rakennushanke käsittää koulurakennuksien yhteyteen tulevan urheilutalon rakentamisen oheisten suunnitelmien mukaisesti. Rakennuksen kokonaiskerrosala 1362 k-m². Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on n. 5635k-m², josta on käytetty ennen tätä hanketta 2734 k-m². Rakennus sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle, jossa kaavamerkintä on Y eli yleisten julkisten rakennusten korttelialue. Kaavamerkintä pitää sisällään koulu- ja niihin liittyvät liikuntarakennukset. Rakennushanke on asemakaavan mukainen. NAAPURIEN KUULEMINEN Naapurit on kuultu. Ne eivät vastusta hanketta. Hankkeen yksityiskohtainen esittely kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh tai Ymp.tekn.ltk puheenjohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Sotkamon kunnalle liitteenä olevan rakennusluvan siinä mainituin ehdoin ja seuraavin perustein: - Rakennushanke täyttää rakennusluvan myöntämisen edellytykset asemakaava-alueella. - rakennus on ympäristöön soveltuva ja on asemakaavan mukainen. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 135 Lupamaksu määräytyy ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymän rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. Päätös Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ollut mainittu kokouskutsussa.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Palvelualuejohtaja Pentti Piirainen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut pykälän käsittelyyn eikä päätökentekoon tämän pykälän aikana. Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a Sotkamo Kiinteistön omistaja Pentti Kärnä Asian vireilletulo Lupahakemus on jätetty Lupaviranomaisen pyynnöstä on toimitettu uusi päivitetty hakemus sekä ottamissuunnitelma alkuperäisen hakemuksen puutteellisuuden vuoksi. Hakemuksen kohde Kunta: Sotkamo Kylä: Ylisotkamo Tila: Itäpuro RN:o 45:84 Hakemuksen pääasiallinen sisältö Suunnitelma-alue sijaitsee noin 14 km Sotkamon keskustaajamasta kaakkoon. (Sijaintikartta on esityslistan erillisenä liitteenä). Ottamisalueen pinta-ala on noin 6 ha. Maa-aineksia, soraa, on suunniteltu otettavaksi m³. Ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottaminen ulotetaan syvimmillään 4 metrin syvyyteen. Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kaavoitustilanne Suunnitelma-alueella ei oikeusvaikutteisessa Kainuun maakuntakaavassa ole merkintöjä, alueella ei ole yleiskaavaa. Alueen ympäristöolot Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottotoimintaa aiemminkin. Alueella ei kuitenkaan tällähetkellä ole voimassa olevaa maa-ainestenottolupaa. Suunniteltu ottamisalue on topografialtaan vaihtelevaa mäntyvaltaista kangasmaastoa.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lähin asutus sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta. Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alueen maastotutkimuksissa ( ) pohjaveden pinnantasoksi on arvioitu Kuuleminen Kuulutus lupahakemuksesta on julkaistu Sotkamon kunnan virallisella ilmoitustaululla Ilmoitus kuulutuksesta on ollut Sotkamon kunnan nettisivuilla. Naapurikiinteistöjen omistajille on lähetetty erikseen tieto hakemuksen vireilläolosta. Muistutukset Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) on pyydetty lausuntoa hakemuksen johdosta. ELY-keskus on antanut hakemuksen johdosta lausuntonsa ja esittää lausunnossaan mm. seuraavaa: Alueen keskiosaan on syntynyt pohjavesilammikko aiemman ottamisen seurauksena. Kainuun ELY-keskus muistuttaa, että pohjaveden ja maanpinnan väliin on jätettävä vähintään pääsääntöisesti 1-2 metrin maakerros. Mikäli maa-ainestenoton yhteydessä otetaan maa-aineksia pohjaveden pinnan alapuolelta, tulee tästä tehdä erilliset suunnitelmat, joissa arvioidaan hankkeen vaikutukset ympäristöön. Maa-ainestenottopaikan luoteispuolelta kulkee Itäpuro. Kainuun ELY-keskus muistuttaa, että Itäpuronvartta voidaan pitää metsälain 1093/ luvun 10 :n mukaisena metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeänä elinympäristönä, joten aluetta koskevat käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Kainuun ELY-keskus katsoo, että maa-ainestenotto alueella tulee suorittaa siten, että Itäpuron vesiuoman ympärille jää riittävä kasvillisuusvyöhyke, jotta myös metsälain vaatimukset toteutuisivat. Kainuun ELY -keskus esittää, että maa-ainestenottoalueen rajaa siirretään ottamisuunnitelmassa esitettyä kauemmaksi Itäpurosta. Kannanotto maa-ainestenottolupaan Kainuun ELY-keskus katsoo, että toimintaa koskevalle maa-ainestenottoluvalle ei ole esteitä. Toimintaa koskevissa lupamääräyksissä tulisi huomioida seuraavat asiat. - Ottoalueelle ja sen läheisyyteen ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljysäiliöitä.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Maa-ainestenottoalueen ja Itäpuron väliin jää riittävä välimatka. - Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto. - Pohjaveden ja maanpinnanväliin tulee jäädä vähintään 1-2 metrin maakerrokset. - Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin. - Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvanhaltija voi lähettää tiedot suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisesti Notto -rekisteriin. Hakijan kuuleminen Luvanhakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa Kainuun ELY-keskuksen lausunnon johdosta. Hakija esittää toimittamassaan vastineessa mm. seuraavaa: Maa-ainesten ottaminen tulee tapahtumaan montun toiselta puolelta kuin Itäpuro. Itäpuron puoleisella otto-alueella ei ole juurikaan enää otettavaa penkkaa jäljellä ja toiseksi kyseisellä alueella kasvaa jo puustoa. Ympäristö- ja teknisen lautakunnan ratkaisu Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Pentti Kärnälle maa-ainesten ottoluvan tilalle Itäpuro RN:o 45:84. 1.Ottamisessa tulee noudattaa päivättyä lupahakemusta ja siihen liittyvää ottamissuunnitelmaa. Ottamisessa tulee huomioida, että ottamisalueen luoteispuolella virtaavaan Itäpuroon jätetään riittävän suuri suojavyöhyke, vähintään 50 metriä. 2. Ottamisalue on merkittävä ennen ottamistoiminnan aloittamista maastoon vähintään 50 metrin välein asetetuin, selvästi näkyvin merkein siten, että merkit säilyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina. 3. Ottamisalueelle tulee sijoittaa riittävä määrä korkeudenhavaintopisteitä siten, että ottopaikan alin korkeustaso on helposti määritettävissä. 4. Pohjavedenpinnan yläpuolelle on jätettävä vähintään 1-2 metrin rikkomaton suojamaakerros pohjaveden laadun varmistamiseksi.

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava Kainuun pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin. Työkoneissa tulee olla ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto. 6. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoitettava otetun aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan tai kirjallisesti ilmoituksella lupaviranomaiselle. 7. Maa-ainesluvanhaltijan on pyydettävä maa-ainesten valvontaviranomaiselta loppukatselmusta alueella viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maa-ainesten otto on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on päättynyt. Päätöksen voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa saakka, johon mennessä myös maisemointityöt on tehtävä. Maa-aineksen ottaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta Luvan saaja voi aloittaa maa-ainesten ottamisen tämän lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava MAL 21 mukainen hakemuksessa esittämänsä euron suuruinen hyväksyttävä vakuus Sotkamon kunnalle ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuus on voimassa siihen asti kunnes maa-aineslupa saa lainvoiman. Vakuus Maa-aineslain (555/1981) 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 :n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Kyseisessä tapauksessa ottamismäärä on pienehkö, ottamisalue on vanhaa maa-ainestenottoaluetta joten ottamistoiminnan voidaan katsoa olevan vaikutuksiltaan vähäistä. Maa-aineslain 12 :n mukaista vakuutta ei vaadita. Maa-ainesten ottoluvan lupamaksu Sotkamon kunnan maa-ainestaksan mukaan ottamissuunnitelman tarkistamisesta peritään 562 euroa (maa-ainestaksa ymptekla , kohta 2.1). Lisäksi peritään ottamisalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen kuulemisesta aiheutuneet kustannukset 111 euroa, 37 euroa/kuultava (maa-ainestaksa ymptekla , kohta 4.1).

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Vuotuinen valvontamaksu peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Kesäkuussa 2013 voimassa olevan taksan mukaan valvontamaksu hakemuksen mukaisesta otosta on 164 euroa (maa-ainestaksa ymptekla , kohta 3.1). Päätöksen perustelut Maa-ainestenotto lupahakemuksen, ottamisuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aineslain 6 :ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman. Ottaminen tai ottamisen järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, kun lisäksi huomioidaan annetut lupamääräykset. Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) Valtioneuvoston asetus maa-ainestenottamisesta (926/2005) Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Otteet Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun maa-ainesluvan Pentti Kärnälle tilalle Itäpuro RN:o 45:84 edellä esitetyn mukaisesti. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Pentti Kärnä, Sapsoperäntie 163a, Sotkamo Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Ympäristötarkastaja TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 (PL 189) Oulu (90101 Oulu) sähköposti: faksi; päivää Päätöksen antamispäivä Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllämainittuna antamispäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta tähän

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta päätökseen voidaan hakea Oulun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä 157/11.01/2013 YMPTEKLT 130 Ympäristötarkastaja Petri Rusanen ja Susanna Manninen ovat jättäneet Sotkamon kuntaan hakemuksen vesihuoltolain 10 :n mukaisesta viemäriin liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseksi. Vapautusta haetaan pihasaunan liittämisestä viemäriverkostoon Sotkamon kunnassa Alasotkamon kylässä kiinteistöllä Salmensuu RN:o 6:158. Kiinteistö sijaitsee vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella Hirvenniemen asemakaava-alueella, Iso Sapsojärven rannalla. (Kartta, sekä vapautushakemus ovat esityslistan erillisenä liitteenä). Vanha autotalli aiotaan muuttaa pihasaunaksi. Saunaan vesi kannetaan hakemuksen mukaan järvestä. Saunassa muodostuvat pesuvedet on tarkoitus johtaa kivipesään. Maaperä imeytysalueella on hakijan mukaan soraa, etäisyys imeytyspaikalta järveen on 20 metriä. Tontilla sijaitsee asuinrakennus, joka on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Asiaa koskevat oikeusohjeet Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon (Vesihuoltolaki 119/ ) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta. Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (Vesihuoltolaki 119/ ) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 :ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä; tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista; taikka c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Asian käsittely Asia on tullut vireille Asiasta on pyydetty lausunnot vesihuoltolain 11 :n mukaisesti Kainuun ELY -keskukselta, Sotkamon kunnan vesilaitokselta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Kainuun ELY-keskus lausuu asiasta seuraavaa: Jätevesimäärän voidaan katsoa olevan vähäinen kantoveden varassa olevissa saunoissa. Kyseisen erillisen pihasaunan vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve on näin ollen vähäistä. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin käymäläjätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kantoveden varassa olevan saunan pesuvedet voidaan yleensä johtaa esimerkiksi kivipesän kautta maahan eikä niiden johtaminen viemäriverkostoon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ole välttämätöntä. Mikäli kiinteistölle myönnetään vapautus tulisi maaperän soveltuvuus saunan pesuvesien imeytykseen kuitenkin varmistaa. Vähäisiäkään kiinteistöllä syntyviä jätevesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä suoraan vesiin. Saunan vähäisetkin jätevedet on tästä syystä johdettava maaperään vesistön ylimmän korkeusaseman yläpuolelle. Vapautus tulisi myöntää tällöin pihasaunan esitetyn käytön mukaan. Mikäli saunan varustetaso

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta kasvaa tulisi asia ottaa uudelleen käsittelyyn. Terveydensuojeluviranomainen toteaa lausunnossaan seuraavaa: Vapautus liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää, kunhan huolehditaan asianmukaisesti saunassa syntyvistä jätevesistä(imeytyspallo tms. ympäristönsuojelu-/rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä ratkaisu). Lausunnoissa ei tuotu esille sellaista, että luvanhakijalta olisi ollut tarpeen pyytää vastinetta lausunnoista. Palvelualuejohtaja Ehdotus Vesihuoltolain (119/2001) 10 ja 11 :t sekä annetut lausunnot huomioon ottaen, ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää myöntää Petri Rusasen ja Susanna Mannisen omistamalle kiinteistölle toistaiseksi vapautuksen Sotkamon kunnan jätevesiviemäriin liittymisestä pihasaunan osalta. Ehtona vapautukselle on, että syntyvät jätevedet kerätään tiiviiseen umpisäiliöön ja toimitetaan viemäriverkostoon. Mikäli saunarakennus myöhemmin liitetään vesijohtoverkkoon, on se liitettävä myös viemäriverkkoon. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa tai olosuhteiden muuttuessa tai jätevesien määrän tai laadun muuttuessa, vapautusta on haettava uudelleen. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 10 :ssä säädetään vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittymisestä, 11 :ssä liittymisestä vapauttamisen perusteista. Vapautus liittymisestä on myönnettävä kun perusteet ovat olemassa. Lain 11 :ssä todettujen verkostoon liittymisen vapautusperusteiden 1, 2 ja 3 b tulee kaikkien täyttyä, jotta vapautus voidaan myöntää. Tämän hakemuksen kohdalla perusteet täyttyvät. Voidaan katsoa, että kokonaisuuden kannalta saunan liittäminen verkostoon muodostuu kiinteistönomistajalle kohtuuttomaksi. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Saunan jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, että jätevesistä ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vähäistenkään jätevesien imeyttäminen maahan ei ole suotavaa tiiviisti rakennetulla asemakaava-alueella. Jätevesien asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi on annettu määräys johtaa saunavedet umpisäiliöön, mikäli saunaa ei liitetä viemäriverkostoon. Sovelletut oikeusohjeet Vesihuoltolaki (119/2001) Päätös Petri Rusanen ja Susanna Manninen

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Jäljennös päätöksestä Kainuun ELY-keskus Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos Terveydensuojeluviranomainen Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen vesihuoltolain 32 :n mukaisesti. Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, kunnalla, valvontaviranomaisella sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. VALITUSOSOITUS Hallintovalitus Valitusviranomainen ja valitusaika Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) Oulu (90100 Oulu) Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saannut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäivää kuitenkaan lukuunottamatta Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suvilahden asemakaavamuutoksen hyväksyminen 81/5.561/2012 KHALL 113 vs. kaavoittaja Mika Ohtonen/Kainuun Lomaklubi Oy ja Ympyrämedia Oy on esittänyt päivätyllä kirjeellä kaavamuutoksen käynnistämistä Jäätiönrinteen asemakaava-alueella. Kaavamuutos koskisi osaa korttelista 813. Alue on tällä hetkellä RM-merkinnällä olevaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, jossa sijaitsee Kainuun Lomaklubin hotellirakennus. Kortteliin 813 sisältyy myös RA-merkinnällä oleva loma-asuntojen korttelialue, joka jää haetun kaavamuutoksen ulkopuolelle. Ympäristöministeriön oppaan "Asemakaavamerkinnät ja määräykset"-mukaan RM-merkintä on lähinnä tarkoitettu osoittamaan taajama-alueen ulkopuolisia lomahotelleja, matkailukeskuksia ja vastaavia matkailua palveleva rakennuksia. Taajama-alueella olevat hotellit osoitetaan yleensä liike- ja toimistorakennusten K- tai liikerakennusten KL-merkinnällä. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-alueeseen. Kaavoitettava alue on osoitettu yleiskaavassa varsinaisille matkailupalveluille tarkoitetuksi alueeksi. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Otteet Kaavoitettavan alueen alustava rajaus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamuutoksen vireille tulon Jäätiönrannan asemakaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alueen rajaukseen kaavaprosessin edetessä tarkennuksia, mikäli se tarkoituksenmukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kaavamuutoksen hakija velvoitetaan maksamaan kaavoituksesta ja kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuneet kustannukset myöhemmin tehtävän sopimuksen mukaan. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. vs. kaavoittaja Markku Kemppainen ympäristö- ja tekninen lautakunta YMPTEKLT 140 Vs. kaavoittaja Kaavaluonnoksen tarkoituksena on selvittää hotellin laajentamisen

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta edellytykset suunnittelualueella. Asemakaavaluonnoksessa on korttelin 813 RM-merkinnällä oleva matkailua palvelevien rakennusten korttelialue muutettu KL-1 merkinnällä olevaksi hotellirakennusten korttelialueeksi. Kaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle on vahvistetussa kaavassa merkitty neljä ohjeellista rakennuspaikkaa, joista kolme on pieniä noin m ² :n suuruisia ja yksi noin m²:n suuruinen. Kaavaluonnokseen on merkitty yksi rakennuspaikka. Korttelin tehokkuusluku on nostettu aiemmasta 0,15:sta 0,30:een. Voimassa olevan kaavan mukainen rakennusoikeus on 3147 k-m ² ja luonnoksen mukainen rakennusoikeus on 6305 k-m ². Kortteliin on suunniteltu kaksi uutta majoitusrakennusta, joihin tulisi yhteensä 92 majoitushuoneistoa. Kaavaluonnos noudattaa rajaukseltaan voimassa olevaa asemakaavaa korttelin ja siihen rajautuvan viheralueen osalta. Havainnekuva sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa vs. kaavoittaja Markku Kemppainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Suvilahden asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 49 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty ensimmäisen kerran nähtävillä välisenä aikana ja toisen kerran välisenä aikana. Ensimmäisen nähtävillä pidon jälkeen kaavan laatijaksi palkattiin ulkopuolinen konsultti ja kaava-asiakirjoihin tehtiin täydennyksiä. Toisen kerran nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi mielipidettä. Jätetyt mielipiteet ja kaavoittajan vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot Kainuun Ely keskukselta, Kainuun Museolta ja Liikennevirastolta. Kaavan laatijan tekemä tiivistelmä annetuista lausunnoista ja vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Luonnosvaiheessa saadun palautteen sekä tehtyjen lisäselvitysten

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta perusteella melumääräyksiä on tarkennettu, kaavaan on lisätty ulkoilureitti ja pysäköintipaikkoja koskeva määräys, sekä tehty muitakin vähäisiä tarkennuksia. Lisäksi kaavaselostusta on täydennytty ja rataliikenteen aiheuttamat tärinävaikutukset selvitetty. Suvilahden asemakaavaehdotus merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Suvilahden asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Vesihuoltoteknikko Matti Härkönen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 131 Kaavoittaja Asemakaavaehdotus pidettiin MRA 27 :n mukaisesti nähtävänä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Kaavaehdotuksesta jätetty muistutus ja kaavan laatijan vastine siihen ovat esityslistan liitteenä. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun Ely -keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskukselta, Kainuun liitolta, Kainuun museolta, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:ltä ja Liikennevirastolta. Kaavan laatijan tekemä tiivistelmä annetuista lausunnoista ja vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen alueelta on laadittu meluselvitys, jolla on voitu varmistaa MRL 54 :n mukaisten asemakaavan sisältövaatimusten täyttyminen. Kaavaselostusta on täydennetty ennen kaikkea vaikutusten arvioinnin osalta ja paikoitusvaatimusta on tiukennettu siten, että korttelialueelle on rakennettava yksi autopaikka jokaista alkavaa 60 krs-m²:ä kohti. Maanomistaja on lähettämässään sähköpostissa hyväksy-nyt tehdyt muutokset.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Asemakaava mahdollistaa enintään neljäkerroksisten hotellirakennusten rakentamisen alueelle. Kaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus on noin krs-m², josta tällä hetkellä on rakennettu noin krs-m². Lisäksi korttelialueelle on jo myönnetty rakennuslupa krs-m²:n hotellille ja 115 krs-m²:n saunalle. Kopio Suvilahden asemakaavasta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Suvilahden asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanhallitus Kaavoituspalvelut

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta Vuokatin koulun urheilutalon rakentamiseen YMPTEKLT 132 Palvelualuejohtaja Tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjoukset Vuokatin koulun urheilutalon rakentamisesta. Tarjouspyynnöt ovat olleet julkisten palvelujen ilmoitussivuilla Hilmassa, kunnan nettisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Tarjouspyynnöt avattiin teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asianomaisten virkamiesten läsnäollessa. Urakkaneuvottelut pidettiin Valinta perusteena on hyväksyä halvimman tarjouksen tehnyt urakoitsija ehdolla, että muut vaaditut perusteet ovat kunnossa. Urakkatarjousten tarkempi esittely kokouksessa, koska urakkahinnat ovat julkistettavissa vasta lautakunnan päätöksen jälkeen. Lautakunnan jäsenille lähetetään tarjouspyyntöjen avauspöytäkirja liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Rakennusurakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % Sotkamon Rakennus Oy ,00 Lemminkäinen Talo Oy ,00 RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Rakennusliike Halonen Oy ,00 WasaCon Oy ,00 Sähköurakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % Paikallis-Sähkö Oy ,00 LV-urakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % LVI-Aitta OY ,00 RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Sotkamon LVI-Asennus Ky ,00 Lemminkäinen Oy ,00 YIT Kiinteistötekniikka Oy ,00 LVI-Palvelu Korhonen Oy ,90

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta IV-urakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Sotkamon LVI-Asennus Ky ,00 Lemminkäinen Oy ,00 YIT Kiinteistötekniikka Oy ,00 Peltityö E Tolonen ,00 LVI-Palvelu Korhonen Oy ,42 Automaatiourakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % Fidelix Oy, Kuopio Paikallis-Sähkö Oy Palvelualuejohtaja Ehdotus Lautakunta päättää antaa Vuokatin koulun urheilutalon rakentamisurakat halvimman tarjouksen tehneille seuraavasti: Rakennusurakka RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Sähköurakka Paikallis-Sähkö Oy ,00 LV-urakka LVI-Palvelu Korhonen Oy ,90 IV-urakka Peltityö E Tolonen ,00 Automaatiourakka Paikallis-Sähkö Oy ,00 Urakkahinnat ovat arvonlisäverottomia. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen, ehdolla mikäli kunnanhallitus myöntää hankkeelle aloitusluvan.

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Merkittiin, että tämä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ollut mainittu kokouskutsussa. Otteet Tarjouksen tehneet Kunnossapitomestari Kiinteistömestari Sivistyspalvelujen palvelualuejohtaja

28 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Metsän myynnistä päättäminen YMPTEKLT 133 Palvelualuejohtaja Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset puitten myynnistä. Metsänmyynti tarjoukset lähetettiin seitsemälle puunostajalle ja tarjoukset saatiin kolmelta metsäalan yritykseltä.samassa yhteydessä pyydettiin myös tarjoukset metsänhoitotöistä. Päätökset metsänmyynnistä kuuluvat lautakunnalle ja metsähoitotöiden päätöksen tekee palvelualuejohtaja. Sotkamon kunta on asettanut tämän vuoden tavoitteeksi saada euroa tuloja metsä puolelta. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille. Myynti- ja hoitohinnat ovat julkisia vasta asianomaisen viranomaisen tehtyä niistä päätöksen. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja koouksessa Tarjoukset on pyydetty UMP:ltä, Metsä Group Oy:ltä, Stora Enso Oyj:ltä, Harvestia Oy:ltä, Ipo Wood Oy:ltä, Keiteleen Sahat Oy:ltä, Metsähoitoyhdistys ry:ltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yhtiöt: Tarjouksen tekijä Tarjoushinta (alv 0 %) UMP Metsä Group Oy Metsänhoitoyhdistys ry Metsähoitoyhdistyksen kanssa pidettiin neuvottelut heidän tarjouksensa pohjalta. Yksimielisesti todettiin tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi. Mukana neuvotteluissa metsähoitoyhdistykseltä oli Jari Kyllönen ja kunnasta Jarmo Vilmi ja Pentti Piirainen. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lautakunta päättää antaa puiden myynnin parhaimman tarjouksen tehneelle Metsänhoitoyhdistys ry:lle heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan euroa (alv 0 %)

29 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Kunnanpuutarhuri

30 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kuivikkovaaran yksityistien maa-ainesten toimituksen antaminen YMPTEKLT 134 Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksen Kuivikkovaaran yksityistien parantamiseen tarvittavien maa-ainesten toimittamisesta. Tarjouspyyntö on julkaistu "Hilmassa" ja kunnan kotisivuilla. Tarvittavat materiaalit ovat: Murske # 0-31 n tonnia Murske # 0-16 n tonnia Hiekka n. 300 tonnia Tarjouksesta tuli ilmetä arvonlisäveroton yksikköhinta tielle toimitettuna ja murskeiden osalta alaterällä tasattuna. Materiaalin tulee täyttää "Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, murskaustyöt" mukaiset laatuvaatimukset. Tarjoukseen on liitettävä maalaboratorion tekemät tutkimustulokset (rakeisuuskäyrät ) tarjotuista murskeista. Määräaikaan mennessä jättivät tarjouksen seuraavat urakoitsijat: 1. Morenia Oy 2. Lemminkäinen Infra Oy 3. Sotkamon Kuljetus Oy 4. Destia Oy 5. Tmi Konetyö Veikko Heikkinen Tarjoukset esitellään tarkemmin kokouksessa, koska hankintaohjeiden mukaan tarjouksia koskevia tietoja ei tule julkistaa ennen lopullista hankintapäätöstä. Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja kokouksessa Jätetyt tarjoukset ovat seuraavat: Tarjouksen tekijä Urakkasumma (alv 0 %) Morenia Oy ,70 Lemminkäinen Infra Oy ,00

31 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Destia Oy ,75 Sotkamon Kuljetus Oy ,10 T:mi Konetyö Veikko Heikkinen ,35 Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lautakunta päättää antaa Kuivikkovaaran yksityistien perusparannuksen maa-ainesten toimituksen halvimman tarjouksen tehneelle Morenia Oy:lle heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan ,70 euroa (alv 0 %). Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Suunnitteluinsinööri

32 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta Suvikkaantien rakentamiseksi YMPTEKLT 135 Suunnitteluinsinööri Kadun rakentamisen edellytyksenä on ollut, että suunniteltu huo neis to ho telli saa lainvoimaisen rakennusluvan. Huoneistohotellin rakennuslupa on myön net ty Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Suvikkaantien rakentamisesta. Tarjouspyyntö ilmoitus on ollut Julkiset hankinnat sivustoilla Hilmassa ja kun nan kotisivuilla. Urakkatarjoukset on jätettävä kuntaan kello mennessä. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille ennen ko kousta. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh tai Asian tarkempi esittely ja päätösehdotus tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja kokouksessa Kunnanhallitus on myöntänyt aloitusluvan Suvikkaan tien rakentamiseksi ja kun nan val tuus to on kokouksessaan hyväksynyt euron määrärahan vuodelle Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat urakoitsijat: Tarjouksen tekijä Urakkasumma (alv 0 %) MRL Pyykkönen Yhtiöt Oy Lemminkäinen Oy Kainuun Sora Oy Kuljetuspolar Oy Tekninen toimiala on käynyt urakkaneuvottelut Kuljetuspolar Oy:n kanssa. Urakkaneuvotteluissa tuli ilmi, ettei Kuljetuspolar Oy:n tarjous sisältänyt katuvalopylväitä, valaisimia, eikä niiden asennusta (10 kpl). Kuljetuspolar Oy:n edustaja ilmoitti, että he ovat tulkinneet urak ka-asia kirjo jen työselostusta siten, etteivät em. tarvikkeet kuulu urakkaan. Rakennuttajan mielestä em. tarvikkeet kuuluvat urakkaan urak ka tar jouspyyn nön ja urakkaohjelman mukaisesti. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 : mukainen ja asia on mainittu urakkaohjelmassa.

33 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Palvelualuejohtaja Ehdotus Tekninen toimiala on käynyt urakkaneuvottelut Kainuun Sora Oy:n kanssa. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja sisältää kaikki suunnitelmassa esitetyt työt ja tarvikkeet. Lautakunta päättää antaa Suvikkaantien rakentamisurakan Kainuun Sora Oy:lle heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan euroa (alv 0 %). Kuljetuspolar Oy:n tarjous hylätään, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Suunnitteluinsinööri Maanrakennusmestari

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta Pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka).

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka). Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 28.04.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 73 21.05.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 84 02.06.2014 LVIA-urakoitsijan valinta Päiväkoti Satuvakan muutostöihin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Lupapäätös E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Korhola RN:o 24:21, Ylisotkamo

Lupapäätös E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Korhola RN:o 24:21, Ylisotkamo Ympäristö- ja tekninen lautakunta 208 11.12.2013 Lupapäätös E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Korhola RN:o 24:21, Ylisotkamo 284/10.03/2013 YMPTEKLT 208 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Heinäveden kunnan rakennustarkastaja 14.8.2007 211

Heinäveden kunnan rakennustarkastaja 14.8.2007 211 KUOP IO N HALL INTO- O IKEUS PÄÄTÖS 13/0249/3 J, Antopäivä Diaarinumero 25.6.2013 00288/13/4113 AS IA Muutoksenhakijat Kantelu rakennuslupa- asiassa Unto Pietarinen, Liperi Taina Pietarinen, Liperi Päätös,

Lisätiedot

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 46 30.03.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 95 08.06.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 136 27.09.2016 Aatoksen ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 46

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 203 Päätös kiinteistön Kallvikinniementie 29 hakemuksesta vapautua vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittämisestä HEL 2016-009404 T 11 01 07 Päätös Hakemuksen tekijän

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 11 27.01.2016 Maa-aineslupa, Nykänen Jyrki YMPTEKLT 11 225/10 03 00/2015 Ympäristötarkastaja Hakija Jyrki Nykänen Kekkolantie 2 88490 Pohjavaara Asian vireilletulo Hakemus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU 11.09.2015 22 1 Tunnus 31-0032-15-RAS Hakija Asunto Oy Ekonomic Asunto Oy Helsingin Keula Asunto Oy Helsingin Nuoli Asunto Oy Helsingin Treffi Kiinteistö Oy Helsingin Lauttasaaren Liikekeskus Asunto Oy

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot