SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Rakennusrasitteen perustamispäätös Rakennuslupapäätös urheilutalon rakentamiselle Vuokatin 378 koululle, hakijana Sotkamon kunta/tekninen toimiala 129 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45: Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Suvilahden asemakaavamuutoksen hyväksyminen Urakoitsijan valinta Vuokatin koulun urheilutalon 394 rakentamiseen 133 Metsän myynnistä päättäminen Kuivikkovaaran yksityistien maa-ainesten toimituksen 399 antaminen 135 Urakoitsijan valinta Suvikkaantien rakentamiseksi Hakalantien asukkaiden aloite Hakalantien päällystämiseksi Ontojoen kylätoimikunnan aloite 404 veneenlasku/taukopaikka-alueen parannusesityksestä 138 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Sotkamon Riistanhoitoyhdistyksen Huhtikankaan ampumaradan 410 ympäristöluvan hakeminen 141 Lemminkäinen Infra Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän 411 tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen 142 Destia Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän 416 tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen 143 Kokouksen päättäminen 421

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ AIKA klo 17:00-19:23 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lukkari Juho puheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Korhonen Hannu jäsen Korhonen Marja-Leena jäsen Oikarinen Timo jäsen Ritakallio Pirjo jäsen Toivanen Pinja jäsen Huttunen Hannu varajäsen Liljedahl Jukka varajäsen POISSA Romppainen Seppo puheenjohtaja Määttä Ari jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Vihanto Pentti jäsen Heikkinen Pekka kunnanhallituksen edustaja MUU Korhonen Ari kunnanhallituksen pj. Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Hakkarainen Vesa rakennustarkastaja, asiantuntija :t 127,128 Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Juho Lukkari puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Timo Oikarinen Pirjo Ritakallio PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Sotkamon kunnan kirjastossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 124 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 125 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Ari Määttä ja Timo Oikarinen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Ari Määtän ja Timo Oikarisen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta valitse pöytäkirjantarkastajaksi Timo Oikarisen ja Pirjo Ritakallion.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 126 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Palvelualuejohtaja muutti ehdotustaan siten, että pöydälle jaettiin seuraavat lisäpykälät: Rakennuslupapäätös urheilutalon rakentamiselle Vuokatin koululle, hakijana Sotkamon kunta/tekninen toimiala Urakoitsijan valinta Vuokatin koulun urheilutalon rakentamiseen Sotkamon Riistanhoitoyhdistyksen Huhtikankaan ampumaradan ympäristöluvan hakeminen Lemminkäinen Infra Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen Destia Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen sekä pykälät palvelualuejohtajan uudella ehdotuksella lisättynä: Urakoitsijan valinta Suvikkaantien rakentamiseksi Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Rakennusrasitteen perustamispäätös 128/10.03/2013 YMPTEKLT 127 Rakennustarkastaja Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1 hakee rakennusrasiteoikeuden kirjaamista MRA kohdan mukaiselle pysyvälle seinärasitteelle. Seinärasitteesta on sovittu allekirjoitetun sopimuksen kohdassa 7.4. Rasitesopimuksen muut sopijaosapuolet ovat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Katin Golf Oy, Kiinteistö Oy Vanha Ykköstii, Kiinteistö Oy Katinkullan Villas Parkki, Katinkullan Pallohalli Oy, Kiinteistö Oy Sotkamo Katinkullantie 15, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2 sekä Holiday Club Resorts Oy. Sopimus esitellään kokouksessa. MRL:n 158 :n mukaan; Rakennusrasitteet Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite). Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Rakennusrasite saadaan perustaa, jos sillä edistetään tarkoituksenmukaista rakentamista tai kiinteistön käyttöä, rasite on tarpeellinen rasiteoikeuden haltijalle eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa rasitetulle kiinteistölle. Asemakaavan edellyttämä rasite voidaan perustaa, jollei sen perustaminen ole kaavan voimaantulon jälkeen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ilmeisen tarpeetonta tai rasitetulle kiinteistölle kohtuutonta. Jollei rasitteen perustaminen pysyvänä oikeutena ole tarkoituksenmukaista, voidaan erityisestä syystä perustaa määräaikainen rakennusrasite, joka on voimassa määrättyyn päivään tai tapahtumaan saakka. Rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rasitetyypeistä ja rasitteen rekisteröinnistä säädetään asetuksella (MRA 80, 81 ). Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä päivätyn rasitesopimuksen mukaisen seinärasitteen. Lainvoimainen päätös lähetetään tiedoksi kiinteistörekisterin pitäjälle (maanmittaustoimisto).

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Maksu Rakennusrasitteen perustamispäätösmaksu 137,00. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainenoli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Päätös lähetetään valitusosoituksineen erityistiedoksiantona (saantitodistus) jakelussa mainituille. Otteet Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1, c/o Holiday Club Isännöinti, PL 619, Tampere Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Televisiokatu 1, Fennia Katin Golf Oy, Pisterinniementie 2, Vuokatti Kiinteistö Oy Vanha Ykköstii, c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, Helsinki Kiinteistö Oy Katinkullan Villas Parkki, c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, Helsinki Katinkullan Pallohalli Oy, Katinkullantie 15, Vuokatti Kiinteistö Oy Sotkamo Katinkullantie 15, c/o Dividum Oy, PL 210, Jyväskylä Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Televisiokatu 1, Fennia Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, Helsinki Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2, c/o Holiday Club Isännöinti, PL 619, Tampere Maanmittauslaitos, Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto, Lönnrotinkatu 2 C, Kajaani Rakennustarkastaja VALITUSOSOITUS Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Oulun hallinto-oikeuden osoite: Postiosoite: Käyntiosoite: PL 189 Isokatu 4 (3. kerros) OULU OULU sähköposti: fax:

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Oulun hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Maksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 7 :ien mukaan hallinto-oikeus perii vali tuksen käsittelystä maksun (90 ).

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Rakennuslupapäätös urheilutalon rakentamiselle Vuokatin koululle, hakijana Sotkamon kunta/tekninen toimiala YMPTEKLT 128 Rakennustarkastaja Sotkamon kunta on hakenut rakennuslupaa koulurakennuksien yhteyteen tulevan urheilutalon rakentamiseksi Vuokatin koululle tilalle Kuikkalampi 1:292, Alasotkamo osoitteeseen Käpykuja 17, Vuokatti. RAKENNUSLUPA Rakennushanke käsittää koulurakennuksien yhteyteen tulevan urheilutalon rakentamisen oheisten suunnitelmien mukaisesti. Rakennuksen kokonaiskerrosala 1362 k-m². Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on n. 5635k-m², josta on käytetty ennen tätä hanketta 2734 k-m². Rakennus sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle, jossa kaavamerkintä on Y eli yleisten julkisten rakennusten korttelialue. Kaavamerkintä pitää sisällään koulu- ja niihin liittyvät liikuntarakennukset. Rakennushanke on asemakaavan mukainen. NAAPURIEN KUULEMINEN Naapurit on kuultu. Ne eivät vastusta hanketta. Hankkeen yksityiskohtainen esittely kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh tai Ymp.tekn.ltk puheenjohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Sotkamon kunnalle liitteenä olevan rakennusluvan siinä mainituin ehdoin ja seuraavin perustein: - Rakennushanke täyttää rakennusluvan myöntämisen edellytykset asemakaava-alueella. - rakennus on ympäristöön soveltuva ja on asemakaavan mukainen. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 135 Lupamaksu määräytyy ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymän rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. Päätös Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ollut mainittu kokouskutsussa.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Palvelualuejohtaja Pentti Piirainen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut pykälän käsittelyyn eikä päätökentekoon tämän pykälän aikana. Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a Sotkamo Kiinteistön omistaja Pentti Kärnä Asian vireilletulo Lupahakemus on jätetty Lupaviranomaisen pyynnöstä on toimitettu uusi päivitetty hakemus sekä ottamissuunnitelma alkuperäisen hakemuksen puutteellisuuden vuoksi. Hakemuksen kohde Kunta: Sotkamo Kylä: Ylisotkamo Tila: Itäpuro RN:o 45:84 Hakemuksen pääasiallinen sisältö Suunnitelma-alue sijaitsee noin 14 km Sotkamon keskustaajamasta kaakkoon. (Sijaintikartta on esityslistan erillisenä liitteenä). Ottamisalueen pinta-ala on noin 6 ha. Maa-aineksia, soraa, on suunniteltu otettavaksi m³. Ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottaminen ulotetaan syvimmillään 4 metrin syvyyteen. Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kaavoitustilanne Suunnitelma-alueella ei oikeusvaikutteisessa Kainuun maakuntakaavassa ole merkintöjä, alueella ei ole yleiskaavaa. Alueen ympäristöolot Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottotoimintaa aiemminkin. Alueella ei kuitenkaan tällähetkellä ole voimassa olevaa maa-ainestenottolupaa. Suunniteltu ottamisalue on topografialtaan vaihtelevaa mäntyvaltaista kangasmaastoa.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lähin asutus sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta. Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alueen maastotutkimuksissa ( ) pohjaveden pinnantasoksi on arvioitu Kuuleminen Kuulutus lupahakemuksesta on julkaistu Sotkamon kunnan virallisella ilmoitustaululla Ilmoitus kuulutuksesta on ollut Sotkamon kunnan nettisivuilla. Naapurikiinteistöjen omistajille on lähetetty erikseen tieto hakemuksen vireilläolosta. Muistutukset Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) on pyydetty lausuntoa hakemuksen johdosta. ELY-keskus on antanut hakemuksen johdosta lausuntonsa ja esittää lausunnossaan mm. seuraavaa: Alueen keskiosaan on syntynyt pohjavesilammikko aiemman ottamisen seurauksena. Kainuun ELY-keskus muistuttaa, että pohjaveden ja maanpinnan väliin on jätettävä vähintään pääsääntöisesti 1-2 metrin maakerros. Mikäli maa-ainestenoton yhteydessä otetaan maa-aineksia pohjaveden pinnan alapuolelta, tulee tästä tehdä erilliset suunnitelmat, joissa arvioidaan hankkeen vaikutukset ympäristöön. Maa-ainestenottopaikan luoteispuolelta kulkee Itäpuro. Kainuun ELY-keskus muistuttaa, että Itäpuronvartta voidaan pitää metsälain 1093/ luvun 10 :n mukaisena metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeänä elinympäristönä, joten aluetta koskevat käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Kainuun ELY-keskus katsoo, että maa-ainestenotto alueella tulee suorittaa siten, että Itäpuron vesiuoman ympärille jää riittävä kasvillisuusvyöhyke, jotta myös metsälain vaatimukset toteutuisivat. Kainuun ELY -keskus esittää, että maa-ainestenottoalueen rajaa siirretään ottamisuunnitelmassa esitettyä kauemmaksi Itäpurosta. Kannanotto maa-ainestenottolupaan Kainuun ELY-keskus katsoo, että toimintaa koskevalle maa-ainestenottoluvalle ei ole esteitä. Toimintaa koskevissa lupamääräyksissä tulisi huomioida seuraavat asiat. - Ottoalueelle ja sen läheisyyteen ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljysäiliöitä.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Maa-ainestenottoalueen ja Itäpuron väliin jää riittävä välimatka. - Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto. - Pohjaveden ja maanpinnanväliin tulee jäädä vähintään 1-2 metrin maakerrokset. - Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin. - Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvanhaltija voi lähettää tiedot suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisesti Notto -rekisteriin. Hakijan kuuleminen Luvanhakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa Kainuun ELY-keskuksen lausunnon johdosta. Hakija esittää toimittamassaan vastineessa mm. seuraavaa: Maa-ainesten ottaminen tulee tapahtumaan montun toiselta puolelta kuin Itäpuro. Itäpuron puoleisella otto-alueella ei ole juurikaan enää otettavaa penkkaa jäljellä ja toiseksi kyseisellä alueella kasvaa jo puustoa. Ympäristö- ja teknisen lautakunnan ratkaisu Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Pentti Kärnälle maa-ainesten ottoluvan tilalle Itäpuro RN:o 45:84. 1.Ottamisessa tulee noudattaa päivättyä lupahakemusta ja siihen liittyvää ottamissuunnitelmaa. Ottamisessa tulee huomioida, että ottamisalueen luoteispuolella virtaavaan Itäpuroon jätetään riittävän suuri suojavyöhyke, vähintään 50 metriä. 2. Ottamisalue on merkittävä ennen ottamistoiminnan aloittamista maastoon vähintään 50 metrin välein asetetuin, selvästi näkyvin merkein siten, että merkit säilyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina. 3. Ottamisalueelle tulee sijoittaa riittävä määrä korkeudenhavaintopisteitä siten, että ottopaikan alin korkeustaso on helposti määritettävissä. 4. Pohjavedenpinnan yläpuolelle on jätettävä vähintään 1-2 metrin rikkomaton suojamaakerros pohjaveden laadun varmistamiseksi.

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava Kainuun pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin. Työkoneissa tulee olla ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto. 6. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoitettava otetun aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan tai kirjallisesti ilmoituksella lupaviranomaiselle. 7. Maa-ainesluvanhaltijan on pyydettävä maa-ainesten valvontaviranomaiselta loppukatselmusta alueella viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maa-ainesten otto on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on päättynyt. Päätöksen voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa saakka, johon mennessä myös maisemointityöt on tehtävä. Maa-aineksen ottaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta Luvan saaja voi aloittaa maa-ainesten ottamisen tämän lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava MAL 21 mukainen hakemuksessa esittämänsä euron suuruinen hyväksyttävä vakuus Sotkamon kunnalle ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuus on voimassa siihen asti kunnes maa-aineslupa saa lainvoiman. Vakuus Maa-aineslain (555/1981) 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 :n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Kyseisessä tapauksessa ottamismäärä on pienehkö, ottamisalue on vanhaa maa-ainestenottoaluetta joten ottamistoiminnan voidaan katsoa olevan vaikutuksiltaan vähäistä. Maa-aineslain 12 :n mukaista vakuutta ei vaadita. Maa-ainesten ottoluvan lupamaksu Sotkamon kunnan maa-ainestaksan mukaan ottamissuunnitelman tarkistamisesta peritään 562 euroa (maa-ainestaksa ymptekla , kohta 2.1). Lisäksi peritään ottamisalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen kuulemisesta aiheutuneet kustannukset 111 euroa, 37 euroa/kuultava (maa-ainestaksa ymptekla , kohta 4.1).

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Vuotuinen valvontamaksu peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Kesäkuussa 2013 voimassa olevan taksan mukaan valvontamaksu hakemuksen mukaisesta otosta on 164 euroa (maa-ainestaksa ymptekla , kohta 3.1). Päätöksen perustelut Maa-ainestenotto lupahakemuksen, ottamisuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aineslain 6 :ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman. Ottaminen tai ottamisen järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, kun lisäksi huomioidaan annetut lupamääräykset. Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) Valtioneuvoston asetus maa-ainestenottamisesta (926/2005) Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Otteet Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun maa-ainesluvan Pentti Kärnälle tilalle Itäpuro RN:o 45:84 edellä esitetyn mukaisesti. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Pentti Kärnä, Sapsoperäntie 163a, Sotkamo Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Ympäristötarkastaja TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 (PL 189) Oulu (90101 Oulu) sähköposti: faksi; päivää Päätöksen antamispäivä Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllämainittuna antamispäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta tähän

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta päätökseen voidaan hakea Oulun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä 157/11.01/2013 YMPTEKLT 130 Ympäristötarkastaja Petri Rusanen ja Susanna Manninen ovat jättäneet Sotkamon kuntaan hakemuksen vesihuoltolain 10 :n mukaisesta viemäriin liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseksi. Vapautusta haetaan pihasaunan liittämisestä viemäriverkostoon Sotkamon kunnassa Alasotkamon kylässä kiinteistöllä Salmensuu RN:o 6:158. Kiinteistö sijaitsee vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella Hirvenniemen asemakaava-alueella, Iso Sapsojärven rannalla. (Kartta, sekä vapautushakemus ovat esityslistan erillisenä liitteenä). Vanha autotalli aiotaan muuttaa pihasaunaksi. Saunaan vesi kannetaan hakemuksen mukaan järvestä. Saunassa muodostuvat pesuvedet on tarkoitus johtaa kivipesään. Maaperä imeytysalueella on hakijan mukaan soraa, etäisyys imeytyspaikalta järveen on 20 metriä. Tontilla sijaitsee asuinrakennus, joka on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Asiaa koskevat oikeusohjeet Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon (Vesihuoltolaki 119/ ) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta. Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (Vesihuoltolaki 119/ ) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 :ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä; tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista; taikka c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Asian käsittely Asia on tullut vireille Asiasta on pyydetty lausunnot vesihuoltolain 11 :n mukaisesti Kainuun ELY -keskukselta, Sotkamon kunnan vesilaitokselta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Kainuun ELY-keskus lausuu asiasta seuraavaa: Jätevesimäärän voidaan katsoa olevan vähäinen kantoveden varassa olevissa saunoissa. Kyseisen erillisen pihasaunan vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve on näin ollen vähäistä. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin käymäläjätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kantoveden varassa olevan saunan pesuvedet voidaan yleensä johtaa esimerkiksi kivipesän kautta maahan eikä niiden johtaminen viemäriverkostoon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ole välttämätöntä. Mikäli kiinteistölle myönnetään vapautus tulisi maaperän soveltuvuus saunan pesuvesien imeytykseen kuitenkin varmistaa. Vähäisiäkään kiinteistöllä syntyviä jätevesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä suoraan vesiin. Saunan vähäisetkin jätevedet on tästä syystä johdettava maaperään vesistön ylimmän korkeusaseman yläpuolelle. Vapautus tulisi myöntää tällöin pihasaunan esitetyn käytön mukaan. Mikäli saunan varustetaso

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta kasvaa tulisi asia ottaa uudelleen käsittelyyn. Terveydensuojeluviranomainen toteaa lausunnossaan seuraavaa: Vapautus liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää, kunhan huolehditaan asianmukaisesti saunassa syntyvistä jätevesistä(imeytyspallo tms. ympäristönsuojelu-/rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä ratkaisu). Lausunnoissa ei tuotu esille sellaista, että luvanhakijalta olisi ollut tarpeen pyytää vastinetta lausunnoista. Palvelualuejohtaja Ehdotus Vesihuoltolain (119/2001) 10 ja 11 :t sekä annetut lausunnot huomioon ottaen, ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää myöntää Petri Rusasen ja Susanna Mannisen omistamalle kiinteistölle toistaiseksi vapautuksen Sotkamon kunnan jätevesiviemäriin liittymisestä pihasaunan osalta. Ehtona vapautukselle on, että syntyvät jätevedet kerätään tiiviiseen umpisäiliöön ja toimitetaan viemäriverkostoon. Mikäli saunarakennus myöhemmin liitetään vesijohtoverkkoon, on se liitettävä myös viemäriverkkoon. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa tai olosuhteiden muuttuessa tai jätevesien määrän tai laadun muuttuessa, vapautusta on haettava uudelleen. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 10 :ssä säädetään vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittymisestä, 11 :ssä liittymisestä vapauttamisen perusteista. Vapautus liittymisestä on myönnettävä kun perusteet ovat olemassa. Lain 11 :ssä todettujen verkostoon liittymisen vapautusperusteiden 1, 2 ja 3 b tulee kaikkien täyttyä, jotta vapautus voidaan myöntää. Tämän hakemuksen kohdalla perusteet täyttyvät. Voidaan katsoa, että kokonaisuuden kannalta saunan liittäminen verkostoon muodostuu kiinteistönomistajalle kohtuuttomaksi. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Saunan jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, että jätevesistä ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vähäistenkään jätevesien imeyttäminen maahan ei ole suotavaa tiiviisti rakennetulla asemakaava-alueella. Jätevesien asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi on annettu määräys johtaa saunavedet umpisäiliöön, mikäli saunaa ei liitetä viemäriverkostoon. Sovelletut oikeusohjeet Vesihuoltolaki (119/2001) Päätös Petri Rusanen ja Susanna Manninen

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Jäljennös päätöksestä Kainuun ELY-keskus Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos Terveydensuojeluviranomainen Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen vesihuoltolain 32 :n mukaisesti. Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, kunnalla, valvontaviranomaisella sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. VALITUSOSOITUS Hallintovalitus Valitusviranomainen ja valitusaika Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) Oulu (90100 Oulu) Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saannut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäivää kuitenkaan lukuunottamatta Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suvilahden asemakaavamuutoksen hyväksyminen 81/5.561/2012 KHALL 113 vs. kaavoittaja Mika Ohtonen/Kainuun Lomaklubi Oy ja Ympyrämedia Oy on esittänyt päivätyllä kirjeellä kaavamuutoksen käynnistämistä Jäätiönrinteen asemakaava-alueella. Kaavamuutos koskisi osaa korttelista 813. Alue on tällä hetkellä RM-merkinnällä olevaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, jossa sijaitsee Kainuun Lomaklubin hotellirakennus. Kortteliin 813 sisältyy myös RA-merkinnällä oleva loma-asuntojen korttelialue, joka jää haetun kaavamuutoksen ulkopuolelle. Ympäristöministeriön oppaan "Asemakaavamerkinnät ja määräykset"-mukaan RM-merkintä on lähinnä tarkoitettu osoittamaan taajama-alueen ulkopuolisia lomahotelleja, matkailukeskuksia ja vastaavia matkailua palveleva rakennuksia. Taajama-alueella olevat hotellit osoitetaan yleensä liike- ja toimistorakennusten K- tai liikerakennusten KL-merkinnällä. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-alueeseen. Kaavoitettava alue on osoitettu yleiskaavassa varsinaisille matkailupalveluille tarkoitetuksi alueeksi. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Otteet Kaavoitettavan alueen alustava rajaus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamuutoksen vireille tulon Jäätiönrannan asemakaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alueen rajaukseen kaavaprosessin edetessä tarkennuksia, mikäli se tarkoituksenmukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kaavamuutoksen hakija velvoitetaan maksamaan kaavoituksesta ja kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuneet kustannukset myöhemmin tehtävän sopimuksen mukaan. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. vs. kaavoittaja Markku Kemppainen ympäristö- ja tekninen lautakunta YMPTEKLT 140 Vs. kaavoittaja Kaavaluonnoksen tarkoituksena on selvittää hotellin laajentamisen

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta edellytykset suunnittelualueella. Asemakaavaluonnoksessa on korttelin 813 RM-merkinnällä oleva matkailua palvelevien rakennusten korttelialue muutettu KL-1 merkinnällä olevaksi hotellirakennusten korttelialueeksi. Kaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle on vahvistetussa kaavassa merkitty neljä ohjeellista rakennuspaikkaa, joista kolme on pieniä noin m ² :n suuruisia ja yksi noin m²:n suuruinen. Kaavaluonnokseen on merkitty yksi rakennuspaikka. Korttelin tehokkuusluku on nostettu aiemmasta 0,15:sta 0,30:een. Voimassa olevan kaavan mukainen rakennusoikeus on 3147 k-m ² ja luonnoksen mukainen rakennusoikeus on 6305 k-m ². Kortteliin on suunniteltu kaksi uutta majoitusrakennusta, joihin tulisi yhteensä 92 majoitushuoneistoa. Kaavaluonnos noudattaa rajaukseltaan voimassa olevaa asemakaavaa korttelin ja siihen rajautuvan viheralueen osalta. Havainnekuva sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa vs. kaavoittaja Markku Kemppainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Suvilahden asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 49 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty ensimmäisen kerran nähtävillä välisenä aikana ja toisen kerran välisenä aikana. Ensimmäisen nähtävillä pidon jälkeen kaavan laatijaksi palkattiin ulkopuolinen konsultti ja kaava-asiakirjoihin tehtiin täydennyksiä. Toisen kerran nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi mielipidettä. Jätetyt mielipiteet ja kaavoittajan vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot Kainuun Ely keskukselta, Kainuun Museolta ja Liikennevirastolta. Kaavan laatijan tekemä tiivistelmä annetuista lausunnoista ja vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Luonnosvaiheessa saadun palautteen sekä tehtyjen lisäselvitysten

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta perusteella melumääräyksiä on tarkennettu, kaavaan on lisätty ulkoilureitti ja pysäköintipaikkoja koskeva määräys, sekä tehty muitakin vähäisiä tarkennuksia. Lisäksi kaavaselostusta on täydennytty ja rataliikenteen aiheuttamat tärinävaikutukset selvitetty. Suvilahden asemakaavaehdotus merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Suvilahden asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Vesihuoltoteknikko Matti Härkönen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 131 Kaavoittaja Asemakaavaehdotus pidettiin MRA 27 :n mukaisesti nähtävänä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Kaavaehdotuksesta jätetty muistutus ja kaavan laatijan vastine siihen ovat esityslistan liitteenä. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun Ely -keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskukselta, Kainuun liitolta, Kainuun museolta, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:ltä ja Liikennevirastolta. Kaavan laatijan tekemä tiivistelmä annetuista lausunnoista ja vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen alueelta on laadittu meluselvitys, jolla on voitu varmistaa MRL 54 :n mukaisten asemakaavan sisältövaatimusten täyttyminen. Kaavaselostusta on täydennetty ennen kaikkea vaikutusten arvioinnin osalta ja paikoitusvaatimusta on tiukennettu siten, että korttelialueelle on rakennettava yksi autopaikka jokaista alkavaa 60 krs-m²:ä kohti. Maanomistaja on lähettämässään sähköpostissa hyväksy-nyt tehdyt muutokset.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Asemakaava mahdollistaa enintään neljäkerroksisten hotellirakennusten rakentamisen alueelle. Kaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus on noin krs-m², josta tällä hetkellä on rakennettu noin krs-m². Lisäksi korttelialueelle on jo myönnetty rakennuslupa krs-m²:n hotellille ja 115 krs-m²:n saunalle. Kopio Suvilahden asemakaavasta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Suvilahden asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanhallitus Kaavoituspalvelut

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta Vuokatin koulun urheilutalon rakentamiseen YMPTEKLT 132 Palvelualuejohtaja Tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjoukset Vuokatin koulun urheilutalon rakentamisesta. Tarjouspyynnöt ovat olleet julkisten palvelujen ilmoitussivuilla Hilmassa, kunnan nettisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Tarjouspyynnöt avattiin teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asianomaisten virkamiesten läsnäollessa. Urakkaneuvottelut pidettiin Valinta perusteena on hyväksyä halvimman tarjouksen tehnyt urakoitsija ehdolla, että muut vaaditut perusteet ovat kunnossa. Urakkatarjousten tarkempi esittely kokouksessa, koska urakkahinnat ovat julkistettavissa vasta lautakunnan päätöksen jälkeen. Lautakunnan jäsenille lähetetään tarjouspyyntöjen avauspöytäkirja liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Rakennusurakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % Sotkamon Rakennus Oy ,00 Lemminkäinen Talo Oy ,00 RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Rakennusliike Halonen Oy ,00 WasaCon Oy ,00 Sähköurakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % Paikallis-Sähkö Oy ,00 LV-urakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % LVI-Aitta OY ,00 RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Sotkamon LVI-Asennus Ky ,00 Lemminkäinen Oy ,00 YIT Kiinteistötekniikka Oy ,00 LVI-Palvelu Korhonen Oy ,90

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta IV-urakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Sotkamon LVI-Asennus Ky ,00 Lemminkäinen Oy ,00 YIT Kiinteistötekniikka Oy ,00 Peltityö E Tolonen ,00 LVI-Palvelu Korhonen Oy ,42 Automaatiourakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % Fidelix Oy, Kuopio Paikallis-Sähkö Oy Palvelualuejohtaja Ehdotus Lautakunta päättää antaa Vuokatin koulun urheilutalon rakentamisurakat halvimman tarjouksen tehneille seuraavasti: Rakennusurakka RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Sähköurakka Paikallis-Sähkö Oy ,00 LV-urakka LVI-Palvelu Korhonen Oy ,90 IV-urakka Peltityö E Tolonen ,00 Automaatiourakka Paikallis-Sähkö Oy ,00 Urakkahinnat ovat arvonlisäverottomia. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen, ehdolla mikäli kunnanhallitus myöntää hankkeelle aloitusluvan.

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Merkittiin, että tämä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ollut mainittu kokouskutsussa. Otteet Tarjouksen tehneet Kunnossapitomestari Kiinteistömestari Sivistyspalvelujen palvelualuejohtaja

28 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Metsän myynnistä päättäminen YMPTEKLT 133 Palvelualuejohtaja Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset puitten myynnistä. Metsänmyynti tarjoukset lähetettiin seitsemälle puunostajalle ja tarjoukset saatiin kolmelta metsäalan yritykseltä.samassa yhteydessä pyydettiin myös tarjoukset metsänhoitotöistä. Päätökset metsänmyynnistä kuuluvat lautakunnalle ja metsähoitotöiden päätöksen tekee palvelualuejohtaja. Sotkamon kunta on asettanut tämän vuoden tavoitteeksi saada euroa tuloja metsä puolelta. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille. Myynti- ja hoitohinnat ovat julkisia vasta asianomaisen viranomaisen tehtyä niistä päätöksen. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja koouksessa Tarjoukset on pyydetty UMP:ltä, Metsä Group Oy:ltä, Stora Enso Oyj:ltä, Harvestia Oy:ltä, Ipo Wood Oy:ltä, Keiteleen Sahat Oy:ltä, Metsähoitoyhdistys ry:ltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yhtiöt: Tarjouksen tekijä Tarjoushinta (alv 0 %) UMP Metsä Group Oy Metsänhoitoyhdistys ry Metsähoitoyhdistyksen kanssa pidettiin neuvottelut heidän tarjouksensa pohjalta. Yksimielisesti todettiin tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi. Mukana neuvotteluissa metsähoitoyhdistykseltä oli Jari Kyllönen ja kunnasta Jarmo Vilmi ja Pentti Piirainen. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lautakunta päättää antaa puiden myynnin parhaimman tarjouksen tehneelle Metsänhoitoyhdistys ry:lle heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan euroa (alv 0 %)

29 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Kunnanpuutarhuri

30 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kuivikkovaaran yksityistien maa-ainesten toimituksen antaminen YMPTEKLT 134 Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksen Kuivikkovaaran yksityistien parantamiseen tarvittavien maa-ainesten toimittamisesta. Tarjouspyyntö on julkaistu "Hilmassa" ja kunnan kotisivuilla. Tarvittavat materiaalit ovat: Murske # 0-31 n tonnia Murske # 0-16 n tonnia Hiekka n. 300 tonnia Tarjouksesta tuli ilmetä arvonlisäveroton yksikköhinta tielle toimitettuna ja murskeiden osalta alaterällä tasattuna. Materiaalin tulee täyttää "Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, murskaustyöt" mukaiset laatuvaatimukset. Tarjoukseen on liitettävä maalaboratorion tekemät tutkimustulokset (rakeisuuskäyrät ) tarjotuista murskeista. Määräaikaan mennessä jättivät tarjouksen seuraavat urakoitsijat: 1. Morenia Oy 2. Lemminkäinen Infra Oy 3. Sotkamon Kuljetus Oy 4. Destia Oy 5. Tmi Konetyö Veikko Heikkinen Tarjoukset esitellään tarkemmin kokouksessa, koska hankintaohjeiden mukaan tarjouksia koskevia tietoja ei tule julkistaa ennen lopullista hankintapäätöstä. Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja kokouksessa Jätetyt tarjoukset ovat seuraavat: Tarjouksen tekijä Urakkasumma (alv 0 %) Morenia Oy ,70 Lemminkäinen Infra Oy ,00

31 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Destia Oy ,75 Sotkamon Kuljetus Oy ,10 T:mi Konetyö Veikko Heikkinen ,35 Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lautakunta päättää antaa Kuivikkovaaran yksityistien perusparannuksen maa-ainesten toimituksen halvimman tarjouksen tehneelle Morenia Oy:lle heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan ,70 euroa (alv 0 %). Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Suunnitteluinsinööri

32 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta Suvikkaantien rakentamiseksi YMPTEKLT 135 Suunnitteluinsinööri Kadun rakentamisen edellytyksenä on ollut, että suunniteltu huo neis to ho telli saa lainvoimaisen rakennusluvan. Huoneistohotellin rakennuslupa on myön net ty Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Suvikkaantien rakentamisesta. Tarjouspyyntö ilmoitus on ollut Julkiset hankinnat sivustoilla Hilmassa ja kun nan kotisivuilla. Urakkatarjoukset on jätettävä kuntaan kello mennessä. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille ennen ko kousta. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh tai Asian tarkempi esittely ja päätösehdotus tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja kokouksessa Kunnanhallitus on myöntänyt aloitusluvan Suvikkaan tien rakentamiseksi ja kun nan val tuus to on kokouksessaan hyväksynyt euron määrärahan vuodelle Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat urakoitsijat: Tarjouksen tekijä Urakkasumma (alv 0 %) MRL Pyykkönen Yhtiöt Oy Lemminkäinen Oy Kainuun Sora Oy Kuljetuspolar Oy Tekninen toimiala on käynyt urakkaneuvottelut Kuljetuspolar Oy:n kanssa. Urakkaneuvotteluissa tuli ilmi, ettei Kuljetuspolar Oy:n tarjous sisältänyt katuvalopylväitä, valaisimia, eikä niiden asennusta (10 kpl). Kuljetuspolar Oy:n edustaja ilmoitti, että he ovat tulkinneet urak ka-asia kirjo jen työselostusta siten, etteivät em. tarvikkeet kuulu urakkaan. Rakennuttajan mielestä em. tarvikkeet kuuluvat urakkaan urak ka tar jouspyyn nön ja urakkaohjelman mukaisesti. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 : mukainen ja asia on mainittu urakkaohjelmassa.

33 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Palvelualuejohtaja Ehdotus Tekninen toimiala on käynyt urakkaneuvottelut Kainuun Sora Oy:n kanssa. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja sisältää kaikki suunnitelmassa esitetyt työt ja tarvikkeet. Lautakunta päättää antaa Suvikkaantien rakentamisurakan Kainuun Sora Oy:lle heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan euroa (alv 0 %). Kuljetuspolar Oy:n tarjous hylätään, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Suunnitteluinsinööri Maanrakennusmestari

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 83 59 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27.01.2011 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

Lupapäätös Loiste Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Toivonranta RN:o 8:39, Ylisotkamo

Lupapäätös Loiste Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Toivonranta RN:o 8:39, Ylisotkamo Ympäristö- ja tekninen lautakunta 67 21.05.2014 Lupapäätös Loiste Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Toivonranta RN:o 8:39, Ylisotkamo 62/10.03/2014 YMPTEKLT 67 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 12.02.2013 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 17:00-18:02 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 03.11.2014 klo 13:30-15:09 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Oulunkaaren ympäristölautakunta 20.03.2014 AIKA 20.03.2014 klo 13:05-13:23 PAIKKA Pudasjärvi, videoneuvotteluyhteys KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Rakennuslautakunta 20.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot