SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Rakennusrasitteen perustamispäätös Rakennuslupapäätös urheilutalon rakentamiselle Vuokatin 378 koululle, hakijana Sotkamon kunta/tekninen toimiala 129 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45: Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Suvilahden asemakaavamuutoksen hyväksyminen Urakoitsijan valinta Vuokatin koulun urheilutalon 394 rakentamiseen 133 Metsän myynnistä päättäminen Kuivikkovaaran yksityistien maa-ainesten toimituksen 399 antaminen 135 Urakoitsijan valinta Suvikkaantien rakentamiseksi Hakalantien asukkaiden aloite Hakalantien päällystämiseksi Ontojoen kylätoimikunnan aloite 404 veneenlasku/taukopaikka-alueen parannusesityksestä 138 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Sotkamon Riistanhoitoyhdistyksen Huhtikankaan ampumaradan 410 ympäristöluvan hakeminen 141 Lemminkäinen Infra Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän 411 tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen 142 Destia Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän 416 tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen 143 Kokouksen päättäminen 421

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ AIKA klo 17:00-19:23 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lukkari Juho puheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Korhonen Hannu jäsen Korhonen Marja-Leena jäsen Oikarinen Timo jäsen Ritakallio Pirjo jäsen Toivanen Pinja jäsen Huttunen Hannu varajäsen Liljedahl Jukka varajäsen POISSA Romppainen Seppo puheenjohtaja Määttä Ari jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Vihanto Pentti jäsen Heikkinen Pekka kunnanhallituksen edustaja MUU Korhonen Ari kunnanhallituksen pj. Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Hakkarainen Vesa rakennustarkastaja, asiantuntija :t 127,128 Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Juho Lukkari puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Timo Oikarinen Pirjo Ritakallio PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Sotkamon kunnan kirjastossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 124 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 125 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Ari Määttä ja Timo Oikarinen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Ari Määtän ja Timo Oikarisen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta valitse pöytäkirjantarkastajaksi Timo Oikarisen ja Pirjo Ritakallion.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 126 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Palvelualuejohtaja muutti ehdotustaan siten, että pöydälle jaettiin seuraavat lisäpykälät: Rakennuslupapäätös urheilutalon rakentamiselle Vuokatin koululle, hakijana Sotkamon kunta/tekninen toimiala Urakoitsijan valinta Vuokatin koulun urheilutalon rakentamiseen Sotkamon Riistanhoitoyhdistyksen Huhtikankaan ampumaradan ympäristöluvan hakeminen Lemminkäinen Infra Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen Destia Oy:n Pöllyvaaran pohjaveden ja maaperän tarkkailusuunnitelman sekä melumittaussuunnitelman hyväksyminen sekä pykälät palvelualuejohtajan uudella ehdotuksella lisättynä: Urakoitsijan valinta Suvikkaantien rakentamiseksi Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Rakennusrasitteen perustamispäätös 128/10.03/2013 YMPTEKLT 127 Rakennustarkastaja Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1 hakee rakennusrasiteoikeuden kirjaamista MRA kohdan mukaiselle pysyvälle seinärasitteelle. Seinärasitteesta on sovittu allekirjoitetun sopimuksen kohdassa 7.4. Rasitesopimuksen muut sopijaosapuolet ovat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Katin Golf Oy, Kiinteistö Oy Vanha Ykköstii, Kiinteistö Oy Katinkullan Villas Parkki, Katinkullan Pallohalli Oy, Kiinteistö Oy Sotkamo Katinkullantie 15, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2 sekä Holiday Club Resorts Oy. Sopimus esitellään kokouksessa. MRL:n 158 :n mukaan; Rakennusrasitteet Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite). Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Rakennusrasite saadaan perustaa, jos sillä edistetään tarkoituksenmukaista rakentamista tai kiinteistön käyttöä, rasite on tarpeellinen rasiteoikeuden haltijalle eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa rasitetulle kiinteistölle. Asemakaavan edellyttämä rasite voidaan perustaa, jollei sen perustaminen ole kaavan voimaantulon jälkeen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ilmeisen tarpeetonta tai rasitetulle kiinteistölle kohtuutonta. Jollei rasitteen perustaminen pysyvänä oikeutena ole tarkoituksenmukaista, voidaan erityisestä syystä perustaa määräaikainen rakennusrasite, joka on voimassa määrättyyn päivään tai tapahtumaan saakka. Rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rasitetyypeistä ja rasitteen rekisteröinnistä säädetään asetuksella (MRA 80, 81 ). Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä päivätyn rasitesopimuksen mukaisen seinärasitteen. Lainvoimainen päätös lähetetään tiedoksi kiinteistörekisterin pitäjälle (maanmittaustoimisto).

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Maksu Rakennusrasitteen perustamispäätösmaksu 137,00. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainenoli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Päätös lähetetään valitusosoituksineen erityistiedoksiantona (saantitodistus) jakelussa mainituille. Otteet Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1, c/o Holiday Club Isännöinti, PL 619, Tampere Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Televisiokatu 1, Fennia Katin Golf Oy, Pisterinniementie 2, Vuokatti Kiinteistö Oy Vanha Ykköstii, c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, Helsinki Kiinteistö Oy Katinkullan Villas Parkki, c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, Helsinki Katinkullan Pallohalli Oy, Katinkullantie 15, Vuokatti Kiinteistö Oy Sotkamo Katinkullantie 15, c/o Dividum Oy, PL 210, Jyväskylä Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Televisiokatu 1, Fennia Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, Helsinki Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2, c/o Holiday Club Isännöinti, PL 619, Tampere Maanmittauslaitos, Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto, Lönnrotinkatu 2 C, Kajaani Rakennustarkastaja VALITUSOSOITUS Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Oulun hallinto-oikeuden osoite: Postiosoite: Käyntiosoite: PL 189 Isokatu 4 (3. kerros) OULU OULU sähköposti: fax:

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Oulun hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Maksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 7 :ien mukaan hallinto-oikeus perii vali tuksen käsittelystä maksun (90 ).

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Rakennuslupapäätös urheilutalon rakentamiselle Vuokatin koululle, hakijana Sotkamon kunta/tekninen toimiala YMPTEKLT 128 Rakennustarkastaja Sotkamon kunta on hakenut rakennuslupaa koulurakennuksien yhteyteen tulevan urheilutalon rakentamiseksi Vuokatin koululle tilalle Kuikkalampi 1:292, Alasotkamo osoitteeseen Käpykuja 17, Vuokatti. RAKENNUSLUPA Rakennushanke käsittää koulurakennuksien yhteyteen tulevan urheilutalon rakentamisen oheisten suunnitelmien mukaisesti. Rakennuksen kokonaiskerrosala 1362 k-m². Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on n. 5635k-m², josta on käytetty ennen tätä hanketta 2734 k-m². Rakennus sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle, jossa kaavamerkintä on Y eli yleisten julkisten rakennusten korttelialue. Kaavamerkintä pitää sisällään koulu- ja niihin liittyvät liikuntarakennukset. Rakennushanke on asemakaavan mukainen. NAAPURIEN KUULEMINEN Naapurit on kuultu. Ne eivät vastusta hanketta. Hankkeen yksityiskohtainen esittely kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh tai Ymp.tekn.ltk puheenjohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Sotkamon kunnalle liitteenä olevan rakennusluvan siinä mainituin ehdoin ja seuraavin perustein: - Rakennushanke täyttää rakennusluvan myöntämisen edellytykset asemakaava-alueella. - rakennus on ympäristöön soveltuva ja on asemakaavan mukainen. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 135 Lupamaksu määräytyy ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymän rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. Päätös Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ollut mainittu kokouskutsussa.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Palvelualuejohtaja Pentti Piirainen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut pykälän käsittelyyn eikä päätökentekoon tämän pykälän aikana. Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a Sotkamo Kiinteistön omistaja Pentti Kärnä Asian vireilletulo Lupahakemus on jätetty Lupaviranomaisen pyynnöstä on toimitettu uusi päivitetty hakemus sekä ottamissuunnitelma alkuperäisen hakemuksen puutteellisuuden vuoksi. Hakemuksen kohde Kunta: Sotkamo Kylä: Ylisotkamo Tila: Itäpuro RN:o 45:84 Hakemuksen pääasiallinen sisältö Suunnitelma-alue sijaitsee noin 14 km Sotkamon keskustaajamasta kaakkoon. (Sijaintikartta on esityslistan erillisenä liitteenä). Ottamisalueen pinta-ala on noin 6 ha. Maa-aineksia, soraa, on suunniteltu otettavaksi m³. Ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottaminen ulotetaan syvimmillään 4 metrin syvyyteen. Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kaavoitustilanne Suunnitelma-alueella ei oikeusvaikutteisessa Kainuun maakuntakaavassa ole merkintöjä, alueella ei ole yleiskaavaa. Alueen ympäristöolot Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottotoimintaa aiemminkin. Alueella ei kuitenkaan tällähetkellä ole voimassa olevaa maa-ainestenottolupaa. Suunniteltu ottamisalue on topografialtaan vaihtelevaa mäntyvaltaista kangasmaastoa.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lähin asutus sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta. Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alueen maastotutkimuksissa ( ) pohjaveden pinnantasoksi on arvioitu Kuuleminen Kuulutus lupahakemuksesta on julkaistu Sotkamon kunnan virallisella ilmoitustaululla Ilmoitus kuulutuksesta on ollut Sotkamon kunnan nettisivuilla. Naapurikiinteistöjen omistajille on lähetetty erikseen tieto hakemuksen vireilläolosta. Muistutukset Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) on pyydetty lausuntoa hakemuksen johdosta. ELY-keskus on antanut hakemuksen johdosta lausuntonsa ja esittää lausunnossaan mm. seuraavaa: Alueen keskiosaan on syntynyt pohjavesilammikko aiemman ottamisen seurauksena. Kainuun ELY-keskus muistuttaa, että pohjaveden ja maanpinnan väliin on jätettävä vähintään pääsääntöisesti 1-2 metrin maakerros. Mikäli maa-ainestenoton yhteydessä otetaan maa-aineksia pohjaveden pinnan alapuolelta, tulee tästä tehdä erilliset suunnitelmat, joissa arvioidaan hankkeen vaikutukset ympäristöön. Maa-ainestenottopaikan luoteispuolelta kulkee Itäpuro. Kainuun ELY-keskus muistuttaa, että Itäpuronvartta voidaan pitää metsälain 1093/ luvun 10 :n mukaisena metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeänä elinympäristönä, joten aluetta koskevat käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Kainuun ELY-keskus katsoo, että maa-ainestenotto alueella tulee suorittaa siten, että Itäpuron vesiuoman ympärille jää riittävä kasvillisuusvyöhyke, jotta myös metsälain vaatimukset toteutuisivat. Kainuun ELY -keskus esittää, että maa-ainestenottoalueen rajaa siirretään ottamisuunnitelmassa esitettyä kauemmaksi Itäpurosta. Kannanotto maa-ainestenottolupaan Kainuun ELY-keskus katsoo, että toimintaa koskevalle maa-ainestenottoluvalle ei ole esteitä. Toimintaa koskevissa lupamääräyksissä tulisi huomioida seuraavat asiat. - Ottoalueelle ja sen läheisyyteen ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljysäiliöitä.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Maa-ainestenottoalueen ja Itäpuron väliin jää riittävä välimatka. - Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto. - Pohjaveden ja maanpinnanväliin tulee jäädä vähintään 1-2 metrin maakerrokset. - Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin. - Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvanhaltija voi lähettää tiedot suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisesti Notto -rekisteriin. Hakijan kuuleminen Luvanhakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa Kainuun ELY-keskuksen lausunnon johdosta. Hakija esittää toimittamassaan vastineessa mm. seuraavaa: Maa-ainesten ottaminen tulee tapahtumaan montun toiselta puolelta kuin Itäpuro. Itäpuron puoleisella otto-alueella ei ole juurikaan enää otettavaa penkkaa jäljellä ja toiseksi kyseisellä alueella kasvaa jo puustoa. Ympäristö- ja teknisen lautakunnan ratkaisu Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Pentti Kärnälle maa-ainesten ottoluvan tilalle Itäpuro RN:o 45:84. 1.Ottamisessa tulee noudattaa päivättyä lupahakemusta ja siihen liittyvää ottamissuunnitelmaa. Ottamisessa tulee huomioida, että ottamisalueen luoteispuolella virtaavaan Itäpuroon jätetään riittävän suuri suojavyöhyke, vähintään 50 metriä. 2. Ottamisalue on merkittävä ennen ottamistoiminnan aloittamista maastoon vähintään 50 metrin välein asetetuin, selvästi näkyvin merkein siten, että merkit säilyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina. 3. Ottamisalueelle tulee sijoittaa riittävä määrä korkeudenhavaintopisteitä siten, että ottopaikan alin korkeustaso on helposti määritettävissä. 4. Pohjavedenpinnan yläpuolelle on jätettävä vähintään 1-2 metrin rikkomaton suojamaakerros pohjaveden laadun varmistamiseksi.

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava Kainuun pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin. Työkoneissa tulee olla ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto. 6. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoitettava otetun aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan tai kirjallisesti ilmoituksella lupaviranomaiselle. 7. Maa-ainesluvanhaltijan on pyydettävä maa-ainesten valvontaviranomaiselta loppukatselmusta alueella viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maa-ainesten otto on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on päättynyt. Päätöksen voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa saakka, johon mennessä myös maisemointityöt on tehtävä. Maa-aineksen ottaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta Luvan saaja voi aloittaa maa-ainesten ottamisen tämän lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava MAL 21 mukainen hakemuksessa esittämänsä euron suuruinen hyväksyttävä vakuus Sotkamon kunnalle ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuus on voimassa siihen asti kunnes maa-aineslupa saa lainvoiman. Vakuus Maa-aineslain (555/1981) 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 :n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Kyseisessä tapauksessa ottamismäärä on pienehkö, ottamisalue on vanhaa maa-ainestenottoaluetta joten ottamistoiminnan voidaan katsoa olevan vaikutuksiltaan vähäistä. Maa-aineslain 12 :n mukaista vakuutta ei vaadita. Maa-ainesten ottoluvan lupamaksu Sotkamon kunnan maa-ainestaksan mukaan ottamissuunnitelman tarkistamisesta peritään 562 euroa (maa-ainestaksa ymptekla , kohta 2.1). Lisäksi peritään ottamisalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen kuulemisesta aiheutuneet kustannukset 111 euroa, 37 euroa/kuultava (maa-ainestaksa ymptekla , kohta 4.1).

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Vuotuinen valvontamaksu peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Kesäkuussa 2013 voimassa olevan taksan mukaan valvontamaksu hakemuksen mukaisesta otosta on 164 euroa (maa-ainestaksa ymptekla , kohta 3.1). Päätöksen perustelut Maa-ainestenotto lupahakemuksen, ottamisuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aineslain 6 :ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman. Ottaminen tai ottamisen järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, kun lisäksi huomioidaan annetut lupamääräykset. Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) Valtioneuvoston asetus maa-ainestenottamisesta (926/2005) Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Otteet Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun maa-ainesluvan Pentti Kärnälle tilalle Itäpuro RN:o 45:84 edellä esitetyn mukaisesti. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Pentti Kärnä, Sapsoperäntie 163a, Sotkamo Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Ympäristötarkastaja TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 (PL 189) Oulu (90101 Oulu) sähköposti: faksi; päivää Päätöksen antamispäivä Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllämainittuna antamispäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta tähän

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta päätökseen voidaan hakea Oulun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä 157/11.01/2013 YMPTEKLT 130 Ympäristötarkastaja Petri Rusanen ja Susanna Manninen ovat jättäneet Sotkamon kuntaan hakemuksen vesihuoltolain 10 :n mukaisesta viemäriin liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseksi. Vapautusta haetaan pihasaunan liittämisestä viemäriverkostoon Sotkamon kunnassa Alasotkamon kylässä kiinteistöllä Salmensuu RN:o 6:158. Kiinteistö sijaitsee vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella Hirvenniemen asemakaava-alueella, Iso Sapsojärven rannalla. (Kartta, sekä vapautushakemus ovat esityslistan erillisenä liitteenä). Vanha autotalli aiotaan muuttaa pihasaunaksi. Saunaan vesi kannetaan hakemuksen mukaan järvestä. Saunassa muodostuvat pesuvedet on tarkoitus johtaa kivipesään. Maaperä imeytysalueella on hakijan mukaan soraa, etäisyys imeytyspaikalta järveen on 20 metriä. Tontilla sijaitsee asuinrakennus, joka on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Asiaa koskevat oikeusohjeet Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon (Vesihuoltolaki 119/ ) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta. Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (Vesihuoltolaki 119/ ) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 :ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä; tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista; taikka c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Asian käsittely Asia on tullut vireille Asiasta on pyydetty lausunnot vesihuoltolain 11 :n mukaisesti Kainuun ELY -keskukselta, Sotkamon kunnan vesilaitokselta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Kainuun ELY-keskus lausuu asiasta seuraavaa: Jätevesimäärän voidaan katsoa olevan vähäinen kantoveden varassa olevissa saunoissa. Kyseisen erillisen pihasaunan vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve on näin ollen vähäistä. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin käymäläjätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kantoveden varassa olevan saunan pesuvedet voidaan yleensä johtaa esimerkiksi kivipesän kautta maahan eikä niiden johtaminen viemäriverkostoon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ole välttämätöntä. Mikäli kiinteistölle myönnetään vapautus tulisi maaperän soveltuvuus saunan pesuvesien imeytykseen kuitenkin varmistaa. Vähäisiäkään kiinteistöllä syntyviä jätevesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä suoraan vesiin. Saunan vähäisetkin jätevedet on tästä syystä johdettava maaperään vesistön ylimmän korkeusaseman yläpuolelle. Vapautus tulisi myöntää tällöin pihasaunan esitetyn käytön mukaan. Mikäli saunan varustetaso

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta kasvaa tulisi asia ottaa uudelleen käsittelyyn. Terveydensuojeluviranomainen toteaa lausunnossaan seuraavaa: Vapautus liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää, kunhan huolehditaan asianmukaisesti saunassa syntyvistä jätevesistä(imeytyspallo tms. ympäristönsuojelu-/rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä ratkaisu). Lausunnoissa ei tuotu esille sellaista, että luvanhakijalta olisi ollut tarpeen pyytää vastinetta lausunnoista. Palvelualuejohtaja Ehdotus Vesihuoltolain (119/2001) 10 ja 11 :t sekä annetut lausunnot huomioon ottaen, ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää myöntää Petri Rusasen ja Susanna Mannisen omistamalle kiinteistölle toistaiseksi vapautuksen Sotkamon kunnan jätevesiviemäriin liittymisestä pihasaunan osalta. Ehtona vapautukselle on, että syntyvät jätevedet kerätään tiiviiseen umpisäiliöön ja toimitetaan viemäriverkostoon. Mikäli saunarakennus myöhemmin liitetään vesijohtoverkkoon, on se liitettävä myös viemäriverkkoon. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa tai olosuhteiden muuttuessa tai jätevesien määrän tai laadun muuttuessa, vapautusta on haettava uudelleen. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 10 :ssä säädetään vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittymisestä, 11 :ssä liittymisestä vapauttamisen perusteista. Vapautus liittymisestä on myönnettävä kun perusteet ovat olemassa. Lain 11 :ssä todettujen verkostoon liittymisen vapautusperusteiden 1, 2 ja 3 b tulee kaikkien täyttyä, jotta vapautus voidaan myöntää. Tämän hakemuksen kohdalla perusteet täyttyvät. Voidaan katsoa, että kokonaisuuden kannalta saunan liittäminen verkostoon muodostuu kiinteistönomistajalle kohtuuttomaksi. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Saunan jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, että jätevesistä ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vähäistenkään jätevesien imeyttäminen maahan ei ole suotavaa tiiviisti rakennetulla asemakaava-alueella. Jätevesien asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi on annettu määräys johtaa saunavedet umpisäiliöön, mikäli saunaa ei liitetä viemäriverkostoon. Sovelletut oikeusohjeet Vesihuoltolaki (119/2001) Päätös Petri Rusanen ja Susanna Manninen

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Jäljennös päätöksestä Kainuun ELY-keskus Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos Terveydensuojeluviranomainen Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen vesihuoltolain 32 :n mukaisesti. Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, kunnalla, valvontaviranomaisella sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. VALITUSOSOITUS Hallintovalitus Valitusviranomainen ja valitusaika Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) Oulu (90100 Oulu) Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saannut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäivää kuitenkaan lukuunottamatta Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suvilahden asemakaavamuutoksen hyväksyminen 81/5.561/2012 KHALL 113 vs. kaavoittaja Mika Ohtonen/Kainuun Lomaklubi Oy ja Ympyrämedia Oy on esittänyt päivätyllä kirjeellä kaavamuutoksen käynnistämistä Jäätiönrinteen asemakaava-alueella. Kaavamuutos koskisi osaa korttelista 813. Alue on tällä hetkellä RM-merkinnällä olevaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, jossa sijaitsee Kainuun Lomaklubin hotellirakennus. Kortteliin 813 sisältyy myös RA-merkinnällä oleva loma-asuntojen korttelialue, joka jää haetun kaavamuutoksen ulkopuolelle. Ympäristöministeriön oppaan "Asemakaavamerkinnät ja määräykset"-mukaan RM-merkintä on lähinnä tarkoitettu osoittamaan taajama-alueen ulkopuolisia lomahotelleja, matkailukeskuksia ja vastaavia matkailua palveleva rakennuksia. Taajama-alueella olevat hotellit osoitetaan yleensä liike- ja toimistorakennusten K- tai liikerakennusten KL-merkinnällä. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-alueeseen. Kaavoitettava alue on osoitettu yleiskaavassa varsinaisille matkailupalveluille tarkoitetuksi alueeksi. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Otteet Kaavoitettavan alueen alustava rajaus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamuutoksen vireille tulon Jäätiönrannan asemakaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alueen rajaukseen kaavaprosessin edetessä tarkennuksia, mikäli se tarkoituksenmukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kaavamuutoksen hakija velvoitetaan maksamaan kaavoituksesta ja kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuneet kustannukset myöhemmin tehtävän sopimuksen mukaan. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. vs. kaavoittaja Markku Kemppainen ympäristö- ja tekninen lautakunta YMPTEKLT 140 Vs. kaavoittaja Kaavaluonnoksen tarkoituksena on selvittää hotellin laajentamisen

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta edellytykset suunnittelualueella. Asemakaavaluonnoksessa on korttelin 813 RM-merkinnällä oleva matkailua palvelevien rakennusten korttelialue muutettu KL-1 merkinnällä olevaksi hotellirakennusten korttelialueeksi. Kaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle on vahvistetussa kaavassa merkitty neljä ohjeellista rakennuspaikkaa, joista kolme on pieniä noin m ² :n suuruisia ja yksi noin m²:n suuruinen. Kaavaluonnokseen on merkitty yksi rakennuspaikka. Korttelin tehokkuusluku on nostettu aiemmasta 0,15:sta 0,30:een. Voimassa olevan kaavan mukainen rakennusoikeus on 3147 k-m ² ja luonnoksen mukainen rakennusoikeus on 6305 k-m ². Kortteliin on suunniteltu kaksi uutta majoitusrakennusta, joihin tulisi yhteensä 92 majoitushuoneistoa. Kaavaluonnos noudattaa rajaukseltaan voimassa olevaa asemakaavaa korttelin ja siihen rajautuvan viheralueen osalta. Havainnekuva sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa vs. kaavoittaja Markku Kemppainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Suvilahden asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 49 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty ensimmäisen kerran nähtävillä välisenä aikana ja toisen kerran välisenä aikana. Ensimmäisen nähtävillä pidon jälkeen kaavan laatijaksi palkattiin ulkopuolinen konsultti ja kaava-asiakirjoihin tehtiin täydennyksiä. Toisen kerran nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi mielipidettä. Jätetyt mielipiteet ja kaavoittajan vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot Kainuun Ely keskukselta, Kainuun Museolta ja Liikennevirastolta. Kaavan laatijan tekemä tiivistelmä annetuista lausunnoista ja vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Luonnosvaiheessa saadun palautteen sekä tehtyjen lisäselvitysten

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta perusteella melumääräyksiä on tarkennettu, kaavaan on lisätty ulkoilureitti ja pysäköintipaikkoja koskeva määräys, sekä tehty muitakin vähäisiä tarkennuksia. Lisäksi kaavaselostusta on täydennytty ja rataliikenteen aiheuttamat tärinävaikutukset selvitetty. Suvilahden asemakaavaehdotus merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Suvilahden asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Vesihuoltoteknikko Matti Härkönen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 131 Kaavoittaja Asemakaavaehdotus pidettiin MRA 27 :n mukaisesti nähtävänä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Kaavaehdotuksesta jätetty muistutus ja kaavan laatijan vastine siihen ovat esityslistan liitteenä. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun Ely -keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskukselta, Kainuun liitolta, Kainuun museolta, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:ltä ja Liikennevirastolta. Kaavan laatijan tekemä tiivistelmä annetuista lausunnoista ja vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen alueelta on laadittu meluselvitys, jolla on voitu varmistaa MRL 54 :n mukaisten asemakaavan sisältövaatimusten täyttyminen. Kaavaselostusta on täydennetty ennen kaikkea vaikutusten arvioinnin osalta ja paikoitusvaatimusta on tiukennettu siten, että korttelialueelle on rakennettava yksi autopaikka jokaista alkavaa 60 krs-m²:ä kohti. Maanomistaja on lähettämässään sähköpostissa hyväksy-nyt tehdyt muutokset.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Asemakaava mahdollistaa enintään neljäkerroksisten hotellirakennusten rakentamisen alueelle. Kaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus on noin krs-m², josta tällä hetkellä on rakennettu noin krs-m². Lisäksi korttelialueelle on jo myönnetty rakennuslupa krs-m²:n hotellille ja 115 krs-m²:n saunalle. Kopio Suvilahden asemakaavasta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Suvilahden asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanhallitus Kaavoituspalvelut

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta Vuokatin koulun urheilutalon rakentamiseen YMPTEKLT 132 Palvelualuejohtaja Tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjoukset Vuokatin koulun urheilutalon rakentamisesta. Tarjouspyynnöt ovat olleet julkisten palvelujen ilmoitussivuilla Hilmassa, kunnan nettisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Tarjouspyynnöt avattiin teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asianomaisten virkamiesten läsnäollessa. Urakkaneuvottelut pidettiin Valinta perusteena on hyväksyä halvimman tarjouksen tehnyt urakoitsija ehdolla, että muut vaaditut perusteet ovat kunnossa. Urakkatarjousten tarkempi esittely kokouksessa, koska urakkahinnat ovat julkistettavissa vasta lautakunnan päätöksen jälkeen. Lautakunnan jäsenille lähetetään tarjouspyyntöjen avauspöytäkirja liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Rakennusurakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % Sotkamon Rakennus Oy ,00 Lemminkäinen Talo Oy ,00 RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Rakennusliike Halonen Oy ,00 WasaCon Oy ,00 Sähköurakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % Paikallis-Sähkö Oy ,00 LV-urakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % LVI-Aitta OY ,00 RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Sotkamon LVI-Asennus Ky ,00 Lemminkäinen Oy ,00 YIT Kiinteistötekniikka Oy ,00 LVI-Palvelu Korhonen Oy ,90

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta IV-urakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Sotkamon LVI-Asennus Ky ,00 Lemminkäinen Oy ,00 YIT Kiinteistötekniikka Oy ,00 Peltityö E Tolonen ,00 LVI-Palvelu Korhonen Oy ,42 Automaatiourakka Urakoitsija Urakkahinta, alv 0 % Fidelix Oy, Kuopio Paikallis-Sähkö Oy Palvelualuejohtaja Ehdotus Lautakunta päättää antaa Vuokatin koulun urheilutalon rakentamisurakat halvimman tarjouksen tehneille seuraavasti: Rakennusurakka RPK Rakennus Kemppainen Ky ,00 Sähköurakka Paikallis-Sähkö Oy ,00 LV-urakka LVI-Palvelu Korhonen Oy ,90 IV-urakka Peltityö E Tolonen ,00 Automaatiourakka Paikallis-Sähkö Oy ,00 Urakkahinnat ovat arvonlisäverottomia. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen, ehdolla mikäli kunnanhallitus myöntää hankkeelle aloitusluvan.

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Merkittiin, että tämä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ollut mainittu kokouskutsussa. Otteet Tarjouksen tehneet Kunnossapitomestari Kiinteistömestari Sivistyspalvelujen palvelualuejohtaja

28 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Metsän myynnistä päättäminen YMPTEKLT 133 Palvelualuejohtaja Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset puitten myynnistä. Metsänmyynti tarjoukset lähetettiin seitsemälle puunostajalle ja tarjoukset saatiin kolmelta metsäalan yritykseltä.samassa yhteydessä pyydettiin myös tarjoukset metsänhoitotöistä. Päätökset metsänmyynnistä kuuluvat lautakunnalle ja metsähoitotöiden päätöksen tekee palvelualuejohtaja. Sotkamon kunta on asettanut tämän vuoden tavoitteeksi saada euroa tuloja metsä puolelta. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille. Myynti- ja hoitohinnat ovat julkisia vasta asianomaisen viranomaisen tehtyä niistä päätöksen. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja koouksessa Tarjoukset on pyydetty UMP:ltä, Metsä Group Oy:ltä, Stora Enso Oyj:ltä, Harvestia Oy:ltä, Ipo Wood Oy:ltä, Keiteleen Sahat Oy:ltä, Metsähoitoyhdistys ry:ltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yhtiöt: Tarjouksen tekijä Tarjoushinta (alv 0 %) UMP Metsä Group Oy Metsänhoitoyhdistys ry Metsähoitoyhdistyksen kanssa pidettiin neuvottelut heidän tarjouksensa pohjalta. Yksimielisesti todettiin tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi. Mukana neuvotteluissa metsähoitoyhdistykseltä oli Jari Kyllönen ja kunnasta Jarmo Vilmi ja Pentti Piirainen. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lautakunta päättää antaa puiden myynnin parhaimman tarjouksen tehneelle Metsänhoitoyhdistys ry:lle heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan euroa (alv 0 %)

29 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Kunnanpuutarhuri

30 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kuivikkovaaran yksityistien maa-ainesten toimituksen antaminen YMPTEKLT 134 Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksen Kuivikkovaaran yksityistien parantamiseen tarvittavien maa-ainesten toimittamisesta. Tarjouspyyntö on julkaistu "Hilmassa" ja kunnan kotisivuilla. Tarvittavat materiaalit ovat: Murske # 0-31 n tonnia Murske # 0-16 n tonnia Hiekka n. 300 tonnia Tarjouksesta tuli ilmetä arvonlisäveroton yksikköhinta tielle toimitettuna ja murskeiden osalta alaterällä tasattuna. Materiaalin tulee täyttää "Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, murskaustyöt" mukaiset laatuvaatimukset. Tarjoukseen on liitettävä maalaboratorion tekemät tutkimustulokset (rakeisuuskäyrät ) tarjotuista murskeista. Määräaikaan mennessä jättivät tarjouksen seuraavat urakoitsijat: 1. Morenia Oy 2. Lemminkäinen Infra Oy 3. Sotkamon Kuljetus Oy 4. Destia Oy 5. Tmi Konetyö Veikko Heikkinen Tarjoukset esitellään tarkemmin kokouksessa, koska hankintaohjeiden mukaan tarjouksia koskevia tietoja ei tule julkistaa ennen lopullista hankintapäätöstä. Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja kokouksessa Jätetyt tarjoukset ovat seuraavat: Tarjouksen tekijä Urakkasumma (alv 0 %) Morenia Oy ,70 Lemminkäinen Infra Oy ,00

31 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Destia Oy ,75 Sotkamon Kuljetus Oy ,10 T:mi Konetyö Veikko Heikkinen ,35 Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lautakunta päättää antaa Kuivikkovaaran yksityistien perusparannuksen maa-ainesten toimituksen halvimman tarjouksen tehneelle Morenia Oy:lle heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan ,70 euroa (alv 0 %). Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Suunnitteluinsinööri

32 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta Suvikkaantien rakentamiseksi YMPTEKLT 135 Suunnitteluinsinööri Kadun rakentamisen edellytyksenä on ollut, että suunniteltu huo neis to ho telli saa lainvoimaisen rakennusluvan. Huoneistohotellin rakennuslupa on myön net ty Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Suvikkaantien rakentamisesta. Tarjouspyyntö ilmoitus on ollut Julkiset hankinnat sivustoilla Hilmassa ja kun nan kotisivuilla. Urakkatarjoukset on jätettävä kuntaan kello mennessä. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille ennen ko kousta. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh tai Asian tarkempi esittely ja päätösehdotus tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja kokouksessa Kunnanhallitus on myöntänyt aloitusluvan Suvikkaan tien rakentamiseksi ja kun nan val tuus to on kokouksessaan hyväksynyt euron määrärahan vuodelle Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat urakoitsijat: Tarjouksen tekijä Urakkasumma (alv 0 %) MRL Pyykkönen Yhtiöt Oy Lemminkäinen Oy Kainuun Sora Oy Kuljetuspolar Oy Tekninen toimiala on käynyt urakkaneuvottelut Kuljetuspolar Oy:n kanssa. Urakkaneuvotteluissa tuli ilmi, ettei Kuljetuspolar Oy:n tarjous sisältänyt katuvalopylväitä, valaisimia, eikä niiden asennusta (10 kpl). Kuljetuspolar Oy:n edustaja ilmoitti, että he ovat tulkinneet urak ka-asia kirjo jen työselostusta siten, etteivät em. tarvikkeet kuulu urakkaan. Rakennuttajan mielestä em. tarvikkeet kuuluvat urakkaan urak ka tar jouspyyn nön ja urakkaohjelman mukaisesti. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 : mukainen ja asia on mainittu urakkaohjelmassa.

33 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Palvelualuejohtaja Ehdotus Tekninen toimiala on käynyt urakkaneuvottelut Kainuun Sora Oy:n kanssa. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja sisältää kaikki suunnitelmassa esitetyt työt ja tarvikkeet. Lautakunta päättää antaa Suvikkaantien rakentamisurakan Kainuun Sora Oy:lle heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan euroa (alv 0 %). Kuljetuspolar Oy:n tarjous hylätään, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Suunnitteluinsinööri Maanrakennusmestari

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Lupapäätös E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Korhola RN:o 24:21, Ylisotkamo

Lupapäätös E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Korhola RN:o 24:21, Ylisotkamo Ympäristö- ja tekninen lautakunta 208 11.12.2013 Lupapäätös E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Korhola RN:o 24:21, Ylisotkamo 284/10.03/2013 YMPTEKLT 208 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Heinäveden kunnan rakennustarkastaja 14.8.2007 211

Heinäveden kunnan rakennustarkastaja 14.8.2007 211 KUOP IO N HALL INTO- O IKEUS PÄÄTÖS 13/0249/3 J, Antopäivä Diaarinumero 25.6.2013 00288/13/4113 AS IA Muutoksenhakijat Kantelu rakennuslupa- asiassa Unto Pietarinen, Liperi Taina Pietarinen, Liperi Päätös,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka).

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka). Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 28.04.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 73 21.05.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 84 02.06.2014 LVIA-urakoitsijan valinta Päiväkoti Satuvakan muutostöihin

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Vakituinen asuminen loma-asunnossa, Sotkamon kunnan Alatalo -tilalla kiinteistöllä 765-403-16-22

Vakituinen asuminen loma-asunnossa, Sotkamon kunnan Alatalo -tilalla kiinteistöllä 765-403-16-22 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 57 29.04.2015 Vakituinen asuminen loma-asunnossa, Sotkamon kunnan Alatalo -tilalla kiinteistöllä 765-403-16-22 YMPTEKLT 57 Rakennustarkastaja Sotkamon kunnan rakennusvalvonta

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194.

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Kiimingin Sora Oy Rouskutie 1 90650 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 18.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0018 29.5.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0018 29.5.2015 Kuulutus 29.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 28.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Aurion Resources Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot