VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TALOUSARVION TOTEUMA VESILAHDEN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA MUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON UUDEN KIRJASTON RAKENTAMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VAALI TEKNISEN JAOSTON VAALI VESILAHDEN KUNNAN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEE- 342 SEEN, KOKEILUSOPIMUS 202 ILMOITUSASIAT HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN 346 JATKOTOIMENPITEET

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä Kauppila Tapio kunnaninsinööri 196, 198 Kivinen Tiina sivistysjohtaja 196, 198 Laakkonen Merja talouspäällikkö :t ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Puheenjohtaja Minna Hutko Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eija Pennanen Marko Lounasranta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 193 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 194 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Eija Pennasen. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Eija Pennasen.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA KHAL 195 Talousarvion toteuma on koko kunnan osalta liitteenä n:o 1 / 195. Kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen osalta talousarvion toteuma on liitteenä n:o 2 / 195 ja sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta liitteenä n:o 3 / 195. Syyskuun luvut eivät ole vielä lopulliset. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA KHAL 186 Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Siinä esitetään myös toiminnan tavoitteita. Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja talousarviosuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnanvaltuusto hyväksyi / 21 talouden tasapainottamisohjelman. Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu talousarviossa ja suunnitelmassa. Kunnanjohtajan budjettiehdotus sisältää tasapainotusohjelman laskelmissakin mukana olevat tulevien vuosien suurimmat investoinnit uuden kirjaston ja Narvan uuden päiväkodin rakentamiset. Ohjelma vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2016, tosin osa toimenpiteistä ehtii vaikuttaa vain osan vuotta Jotta vuoden 2016 talous olisi tasapainossa, edellyttäisi se tuloveroprosentin korotusta +0,50 %- yksiköllä ja noin euron lisäsäästöä toimintamenoista, jotka eivät sisälly budjettiehdotukseen. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan / 96 talousarvion ja - suunnitelman laatimisohjeet. Liitteenä n:o 1/ 186 on talousarvio ja talousarviosuunnitelma, sisältyen samaan asiakirjaan. Alkuosassa on kuvattu kunnan yleistavoitteet s. 1, talousarviosuunnitelman laadinnan lähtökohdat s. 4 sekä talouden tasapainotusohjelman vaikutuksia talousarvion laadintaan s. 6, talousarvion 2015 taustatiedot s. 7, henkilöstömuutokset s. 9 ja tunnusluvut s. 10. Näistä tiedoista saanee helpoimmin suunnitelmavuosien taloudesta ja toiminnoista yleiskuvan sekä taustat. Vuoden 2015 toimintamenot laskevat vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna -1,7 % (vuoden 2014 talousarvion toimintamenot kasvoivat vuoden 2013 tarkistettuun talousarvioon verrattuna +3,2 % ja vuoden 2013 tarkistetun talousarvion toimintamenot kasvoivat vuoden

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tarkistettuun talousarvioon verrattuna +4,7 %). Suunta on siis selvästi kääntynyt tasapainotusohjelman myötä. Tarkastuslautakunnan toiveen mukaisesti talousarviotekstejä on tiivistetty. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy :n 185 mukaiset muutokset vuoden 2014 talousarvioon, korjataan kyseiset muutokset vuoden 2014 vertailuluvuiksi lopulliseen valtuuston hyväksymään talousarvioon ja talousarviosuunnitelmaan Vertailulukujen kautta muutokset vaikuttavat myös mm. kertyneeseen yli-/alijäämään ja rahavaroihin. Talousarviokirjan lähettämisen jälkeen on sivulle 3 lisätty hyvinvointikertomusteksti, joka on kunnanhallituksen esityslistan liitteenä n:o 2 / 186. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä n:o 1 / 186 olevan kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotuksen. Huomioiden kunnan ahtaat taloudelliset puitteet, kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy edelleen noudatettavaksi seuraavan periaatteen: Talousarviosuunnitelmaan sisältymättömistä uusista ja ei-lakisääteisistä toimintamenoja kasvattavista tehtävistä ja hankkeista pidättäydytään. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se oikeuttaa kunnanhallituksen nostamaan 3 miljoonan euron talousarviolainan, jolla katetaan investointeja ja lyhennetään pitkäaikaisia lainoja. Kunnanhallitus hyväksyi talousarviosuunnitelmaehdotuksen sivut 1-83 (ns. yleisen osan ja käyttötalousosan vuosille ) tekstiosaan tehdyin tarkennuksin ja ehdottaa kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä siltä osin. KHAL 196 / Kunnanhallitus päätti, että talousarviosuunnitelmaehdotuksen investointiosaan ja rahoituslaskelmaan palataan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy edelleen noudatettavaksi seuraavan periaatteen: Talousarviosuunnitelmaan sisältymättömistä uusista ja ei-lakisääteisistä toimintamenoja kasvattavista tehtävistä ja hankkeista pidättäydytään Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus liitteenä n:o 1 / 196 olevan kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotuksen investointiosan vuosille ja rahoituslaskelman - liitteenä n:o 2 / 196 olevan oppilasennusteen liitettäväksi kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotukseen Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se oikeuttaa kunnanhallituksen nostamaan 3 miljoonan euron talousarviolainan, jolla katetaan investointeja ja lyhennetään pitkäaikaisia lainoja. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen / 185 :n mukaiset muutokset vuoden 2014 talousarvioon, korjataan kyseiset muutokset vuoden 2014 vertailuluvuiksi lopulliseen valtuuston hyväksymään talousarvioon ja talousarviosuunnitelmaan Vertailulukujen kautta muutokset vaikuttavat myös mm. kertyneeseen yli-/alijäämään ja rahavaroihin. Muutostalousarvion keskeisimmät vaikutukset vertailulukuihin on esitetty liitteessä n:o 3 / 196. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus MUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON KHAL 185 Liitteissä n:o 1 ja 2 / 185 on esitetty muutoksia toimintamenoihin ja tuloihin, valtionosuuksiin sekä rahoituseriin valtuuston hyväksymään vuoden 2014 talousarvioon. Suurimmat muutokset kohdistuvat: - kunnanhallituksen talousarvioon; lastensuojelun menoja on lisätty euroa, metsän myyntituloja on vähennetty eurolla ja tontin myyntituloja eurolla. - teknisen lautakunnan talousarvioon menoja on lisätty n eurolla, näistä kiinteistöjen osuus on n :a ja viemärilaitoksen osuus on :a. - verotuloihin; verotuloja on lisätty eurolla Investointiosassa (liite n:o 3 / 185) on euron suuruinen määrärahan vähennysesitys. Liitteenä n:o 4 / 185 on rahoituslaskelma muutostalousarviolukujen jälkeen. Kuntalaissa ei ole enää säädöksiä ns. lisätalousarviosta. Valtuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen jälkeen ilmenevät muutokset menoissa ja tuloissa kootusti. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelman, jonka osana vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden tuloja lisättiin ja kuluja karsittiin yhteensä euroa. Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan / 29 tekniselle toimelle lisämäärärahaa käyttötalouden osalta euroa. Lisämääräraha- ja tulojen pienennystarpeita on kuitenkin ilmennyt yhteensä euron edestä. Vuoden 2014 alkuperäisessä talousarviossa vuosikate oli ja tilikauden alijäämä Lisätalousarviomuutosten jälkeen vuosikate jää euroon ja alijäämäksi muodostuu Ilman talouden tasapainotusohjelmaa muodostuisi alijäämä vieläkin suuremmaksi. Vesilahden kunta on hakenut harkinnanvaraista valtionosuutta vuodelle euroa. Jos harkinnanvaraista valtionosuutta saadaan, pienentää se suoraan alijäämän määrää. Kuluvan vuoden taloudellisesta tuloksesta tulee heikko eikä ensi vuodeltakaan ole odotettavissa talouden liikkumavaran paranemista. Valtionosuuksien leikkaukset, kuntien lisävelvoitteet ja Vesilahden kunnan iso velkakuorma lyhennyksineen pitävät kunnan talouden ahtaalla.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteissä n:ot 1, 2, 3 ja 4 / 185 ilmenevät muutokset vuoden 2014 talousarvioon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 197 / Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen kävi ilmi, että liitteessä yksi oli kasvatus- ja opetustoimen kokous- ja luottamustoimipalkkioiden määrärahasiirto euroa merkitty kasvatus- ja opetustoimen hallinnolta koulutoimen hallinnolle. Määrärahasiirto piti olla koulutoimen hallinnolta kasvatus- ja opetustoimen hallinnolle. Lisäksi teknisen toimen lisämäärärahaesityksessä on euroa osoitettuna Posteljoonin päiväkodin pihavarusteiden purkamiseen. Tämä määräraha on jo myönnetty kunnanvaltuuston kokouksessa / 29 ja se poistetaan tästä muutostalousarvioehdotuksesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy korjatuissa liitteissä n:ot 1, 2 ja 4 / 197 ilmenevät muutokset vuoden 2014 talousarvioon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus UUDEN KIRJASTON RAKENTAMINEN KHAL 198 Yleisten kirjastojen toiminta perustuu kirjastolakiin ja asetukseen. Kirjastolain mukaan kunta voi järjestää kirjasto- ja tietopalvelut itse taikka osittain tai kokonaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin. Lain mukaan asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. (Kirjastolaki 3 ) Kirjasto- ja kulttuurityöryhmän aloitteesta kunnanhallitus kokouksessaan asetti työryhmän selvittämään uuden kirjaston rakentamista/vanhan kirjaston laajentamista. Työryhmään nimettiin Armi Lehtimäki, puheenjohtaja, Mervi Lumia, varapuheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustaja, Rauno Hanhela, Tapio Kauppila, Tapani Pietilä ja Kirsti Torikka, sihteeri. Selvitystyöryhmän tehtävä oli antaa vuoden 2010 loppuun mennessä kunnanhallitukselle selvitys, jossa on selvitetty mahdollisen uuden kirjaston sijaintipaikat/tonttivaihtoehdot ja alustava kustannusarvio. Lisäksi selvityksessä tuli tarkastella vanhan kirjaston laajentamista vastaavine kustannusarvioineen vaihtoehtona uuden rakentamiselle. Kokouksessaan kunnanhallitus täydensi em. tehtävää ja antoi työryhmälle tehtäväksi selvittää Vesilahden mahdollisuudet uuden kirjaston toteuttamiseen yhdessä Lempäälän kanssa Lempäälään. Työryhmä jätti kunnanhallitukselle esityksensä, jossa se päätyi esittämään uuden kirjaston rakentamista, yhteydenottoa alue- ja valtion viranomaisiin Vesilahden kirjaston rakentamishankkeen saamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan, sekä esisuunnittelun aloittamista mahdollisimman pikaisesti. Selvitystyöryhmän raportti on tämän pykälän liitteenä. Vuonna 2011 tehtiin kirjaston rakentamissuunnitelma ja kustannusarvio, joilla haettiin valtionavustusta ja päästiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastojen perustamishankkeiden rahoituslistalle. Alkuperäinen rakentamissuunnitelma ja kustannusarvio oli seuraava: Suunnittelu ja tutkimukset, rakennuttaminen ja valvonta Aluetyöt, maatyöt, perustukset Muut rakennustekniset työt LVI-työt Sähkötyöt Toimintavarustus (=kalusteet ja laitteet) Hankevaraukset Perustamiskustannukset yhteensä / brm2 Hanke yhteensä 1,5 milj.. Kustannusarviosta puuttuvat tontin/perustusten paalutuskustannukset, joiden tämänhetkinen (2014) kustannusarvio on noin sekä kiinteistön video- ja kulunvalvontalaitteisto, jonka tämänhetkinen kustannusarvio on noin Vesilahden kunta osti uutta kirjastoa varten tontin Pirkanmaan Osuuskaupalta päivätyllä kauppakirjalla. Tontti sijaitsee nykyisen S- Marketin vieressä. Kauppakirjan mukaan myyjä sitoutuu siihen, että

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Osuuskauppa tilan pysäköintialueen kautta sallitaan suunnitteilla olevalle kunnan pääkirjastolle / kaupan kohteena olevalle määräalalle asiakasliikenne ja kauttakulku ja että Pirkanmaan Osuuskaupan pysäköintipaikkoja voivat käyttää määräalalle rakennettavalla kiinteistöllä asioivat. Vesilahti on Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastojen perustamishankkeiden rahoituslistalla vuodella Viime vuosina rahoitussuunnitelmiin on mahtunut vain noin puolet kirjastotoiminnan järjestäjien tekemistä hankekohtaisista ehdotuksista. Valtionosuus on 25-50%. Vesilahti saa uuden pääkirjaston rakentamiskustannuksiin korkeimman mahdollisen eli 50%:n valtionavustuksen, joka OKM:n vuonna 2013 tekemän indeksitarkistuksen jälkeen on Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu Rakennettavan kirjaston kooksi on rahoituslistalla määritelty 650 m2. Jälkirahoitteinen valtionosuus maksetaan seitsemänä hankkeen valmistumisvuotta seuraavana vuotena yhtä suurissa erissä. Kukin vuosierä maksetaan maaliskuun loppuun mennessä, ja siihen lisätään maksamattoman valtionosuuden osalle laskettu peruskorkoa vastaava vuotuinen korko, joka lasketaan ensimmäisen vuosierän maksupäivästä. Kirjastojen perustamishankkeiden rahoitus nykymuodossaan ei sisälly valmisteilla olevaan valtionosuusuudistukseen. Lakia kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta on muutettu ja muutos tulee voimaan Kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettävät valtionavustukset siirretään kunnan peruspalvelujen valtionosuuksiin. Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden voimassa oleva rahoitussuunnitelma toteutetaan vuosien osalta, mutta kirjastojen perustamishankkeille ei enää myönnetä vuoden 2015 jälkeen valtionavustuksia rahoituslain perusteella. Näin ollen hanketta ei voi enää siirtää eikä valtionosuutta voi enää myöhemmin hakea, mikäli hankkeesta nyt luovuttaisiin. Vesilahden tulee hakea valtionavustusta viimeistään vuonna Rakentaminen tulee aloittaa joko avustuksen myöntövuonna (2015) tai sitä seuraavana vuonna (2016). Tästä syystä päätös kirjaston rakentamisesta tulee tehdä talousarvion 2015 yhteydessä. Vesilahden kunnan taloussuunnitelmassa vuosille kirjaston suunnitteluun oli varattu määräraha vuodelle 2011 ( euroa) maininnalla, että rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2013 mikäli saadaan valtionosuus. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille suunnittelumääräraha siirrettiin vuodelle 2013 maininnalla, että rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2014, mikäli saadaan valtionosuus. Uuden kirjaston rakentaminen kuuluu Vesilahden kunnan nykyiseen investointiohjelmaan ( ). Valtuusto päätti kokouksessaan kunnan talouden tasapainottamisohjelmasta, jolla toimintoja karsitaan ja organisoidaan uudelleen kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Ohjelman mukaan kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen vuonna Uuden kirjaston rakentaminen sisältyy laskelmaan. Kirjastotoimen osalta talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyy myös Narvan sivukirjaston sulkeminen alkaen.

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Vesilahden nykyinen pääkirjastorakennus on rakennettu vuonna 1969 kunnaneläinlääkärin asunnoksi. Kirjaston käyttöön se otettiin vuonna Isompi laajennus- ja muutostyö tehtiin vuonna Entinen asunto (vastaanottotilat) otettiin kirjaston käyttöön vuonna Nykyinen kirjasto on ahdas ja sokkeloinen. Vesilahden kirjaston kokonaispinta-ala on 300 m². Opetus- ja kulttuuriministeriön suositus on vähintään 100 m² alkavaa tuhatta asukasta kohti. Vesilahdessa kirjaston kokonaishyötypinta-ala tulisi minimissään olla 500 m². Kirjastorakennus ei täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia eikä sen valaistus täytä julkisen tilan valaistusvaatimuksia. Tilojen mataluus heikentää sisäilman laatua. Rakennus alkaa olla elinkaarensa päässä ja kaipaa lähivuosina peruskorjausta, mikäli se säilytetään kirjastokäytössä. Aluehallintoviraston työterveystarkastaja on edellyttänyt ilmanvaihdon parantamista nykyisessä kirjastorakennuksessa. Kirjastotoiminnan jatkaminen nykyisissä tiloissa ilman korjaustoimenpiteitä saattaa näin ollen johtaa tilanteeseen, jossa korjaukset on pakko tehdä tai lopettaa toimipiste ja järjestää lain edellyttämä kirjastopalvelu muulla tavoin. Kunnanrakennusmestarin mukaan koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen kyseiseen kiinteistöön aiheuttaa rakenteisiin liittyviä riskejä, joita on vaikea ennakoida ja jotka saattavat johtaa seinärakenteiden tiivistämisen tarpeeseen. Myös rakennuksen vesikatto on uusittava. Minimikorjauksen kustannusarvio on n (ilmanvaihto ja vesikatto). Korjaustarveselvitys ja laskelmat liitteenä. Korjaukseen ei ole saatavissa valtionavustusta ja se on rahoitettava lainarahalla. Korjaus ei poista tilanahtautta. Kunnanrakennusmestarin mukaan kirjaston kiinteistö on minimikorjausten lisäksi laajemman peruskorjauksen tarpeessa viimeistään seitsemän vuoden kuluessa. Nykyisen kirjaston tontilla on jäljellä rakennusoikeutta 337m2. Nykyisen kirjaston yhteyteen voisi rakentaa laajennusosan. Tässä tapauksessa tulee uudelleenarvioitavaksi ja järjesteltäväksi myös kulkuyhteys kiinteistölle. Nykyinen järjestely muodostaa liikenneriskin. Kustannusarvio laajennuksesta on liitteenä. Laajennuksen ja nykyisen kiinteistön peruskorjauksen yhteenlaskettu kustannusarvio on Tähänkään vaihtoehtoon ei ole saatavissa valtionavustusta. Peruskorjaus ja laajennus on myös rahoitettava lainarahalla. Vanhan rakennuksen saneeraamiseen liittyy aina epävarmuustekijöitä ja ennakoimattomien kustannusten mahdollisuus. Mikäli Vesilahdessa halutaan järjestää kirjastopalvelut itse ja säilyttää oma toimipiste, uuden kirjaston rakentaminen on vaihtoehdoista kustannusvaikutuksiltaan parhaiten ennakoitavissa. Uuden rakennuksen käyttökustannukset ovat myös selvästi vanhaa rakennusta edullisemmat. Lempäälän kanssa on käyty alustavia neuvotteluja yhteisestä kirjastotoimesta. Lempäälän kirjastotoimen kulut (sisäiset + ulkoiset) ovat vuoden 2015 talousarviossa Asukaslukujen suhteessa laskettuna Vesilahden osuus tuosta summasta olisi 16,8% eli Vesilahden kirjastotoimen kulut vuoden 2015 talousarviossa ovat

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Lempäälän kunta suunnittelee uuden kirjaston rakentamista. Mikäli kuntien kirjastotoimet yhdistettäisiin ja Vesilahti luopuisi omasta kirjastohankkeestaan, Vesilahden valtionosuutta ei voi siirtää käytettäväksi Lempäälän kirjaston rakentamishankkeessa. Osa Lempäälän kirjaston rakentamiskustannuksista tulisi Vesilahden maksettavaksi muodossa tai toisessa. Kirjaston rakentamishanketta käytettiin tapausesimerkkinä valtuuston tutustuessa ja harjoitellessa vaikutusten ennakkoarviointi eli EVAmenetelmää Vaikutusten arviointi -harjoituksen koonti on liitteenä. Myös nuorisovaltuusto teki kirjaston rakentamisesta oman EVAtarkastelunsa, josta on koonti liitteenä. Uuden kirjaston rakentamisen vaihtoehtoina ovat kirjastotoimen jatkaminen nykyisissä tiloissa joko sellaisenaan tai laajennusosan kanssa sekä kirjastotoimen järjestäminen yhteistyössä esimerkiksi Lempäälän kunnan kanssa. Kunnan verkkosivulla oli kirjaston rakentamista koskeva, kuntalaisille suunnattu mielipidekysely välisenä aikana. Vastauksia tuli 487 kappaletta. Vastauksista 63% (305) kohdistui vaihtoehdolle, että Vesilahteen tulee rakentaa uusi kirjasto. Vastauksista 20% (96) kohdistui vaihtoehdolle, että ei rakenneta uutta, vaan korjataan vanha ja toimitaan siinä. 14% (67) kohdistui vaihtoehdolle, että järjestetään kirjastopalvelut muulla tavoin, esimerkiksi yhteistyössä toisen kunnan kanssa. 4% (19) vastauksista kohdistui vaihtoehdolle, että korjataan ja laajennetaan nykyistä kirjastoa. Mielipidekysely on osa kirjaston rakentamisesta käytävää yleistä keskustelua ja pohdintaa eikä sille ei ole määritelty mitään virallista asemaa asiaa koskevassa päätöksenteossa. Nyt saatavilla oleva valtionavustus on käytettävissä ainoastaan uudisrakennukseen. Nykyisissä tiloissa jatkaminen tarkoittaa korjauskustannuksia, kasvavaa korjausvelkaa sekä kasvavia ylläpitokustannuksia. Laajennusosan rakentaminen tulee kustannuksiltaan verrattain lähelle uuden rakentamista sillä erotuksella, että siihen ei saada valtionavustusta. Nykyiseen kirjastokiinteistöön liittyy paitsi rakenteellisia ja teknisiä myös merkittäviä toiminnallisia haasteita. Nykykirjaston tehtävä on paljon muutakin kuin perinteinen lainaustoiminta, joka on pitkälti siirtynyt nettiin ja automaatteihin. Modernit kirjastot ovat julkista tilaa, jota käytetään monenlaisiin tarkoituksiin. Kirjaston merkitys niin sanottuna kolmantena tilana on tunnistettu. Modernissa kirjastossa yhdistyvät monitilaisuus, monikäyttöisyys ja sähköinen asiointi yhdessä perinteisen lukutila- ja lainaustoiminnan kanssa. Kirjaston pitää pystyä muuttumaan ajan mukana ja kehittämään palvelumuotojaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, jotta kirjastotoimen ylläpito vastaisi tarkoitustaan ja kirjastotoimesta saataisiin kunnalle ja kuntalaisille paras mahdollinen hyöty. Nykyinen kirjastorakennus ei mahdollista Vesilahden kirjaston kehittymistä moderniksi, monikäyttöiseksi tilaksi. Nykyisen kirjaston peruskorjaamisellakaan ei saada merkittävää toiminnallisuuden parannusta.

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Vesilahden kirjaston käyttäjämäärät ovat suhteessa varsin korkeita. Tämä kertoo kirjaston tarpeellisuudesta puutteellisista tiloista huolimatta. Kaupunkiseudun nuorisokyselyn 2014 tulosten mukaan Vesilahden nuoret viettävät kouluajan ulkopuolella aikaa kirjastossa kaupunkiseudun nuorten keskiarvoa enemmän. Vesilahden kaltaisessa maaseudun taajamassa kirjastolla on tärkeä tehtävä ainoana kaikille avoimena, ei-kaupallisena tilana ja kohtaamispaikkana. Vesilahden imago perinteikkäänä ja vahvana kulttuuripitäjänä perustuu vahvaan yhteisöllisyyteen. Kirjasto on kunnan kuntalaisille tarjoama kulttuurinen ja sosiaalinen tila, joka rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Ilmaisena palveluna kirjasto on tasa-arvoinen ja osaltaan ehkäisee eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Kirjasto on osa kunnan imagoa, kuntakuvaa. Uudelle kirjastolle varattu sijainti on keskeinen ja helposti saavutettava. Nykyaikainen kirjastotila luo mahdollisuuksia uudenlaisille toiminnoille, joilla voidaan samanaikaisesti parantaa sekä kuntalaisten saamaa julkista palvelua että palvelujen järjestämisen kustannustehokkuutta. Näin ollen se noudattaa talouden tasapainottamisohjelman linjausta palvelujen uudelleenorganisoinnista toiminnallisuuden ja taloudellisuuden tehostamiseksi. Vaadittavilla panostuksilla ja saatavilla tuotoksilla mitattuna nykyisen kirjastorakennuksen ylläpito ja kirjastotoiminnan jatkaminen siinä ei ole taloudellisessa eikä toiminnallisessa mielessä järkevää. Uuden kirjaston valmistuttua nykyinen kirjasto voidaan myydä ja myyntitulolla osittain rahoittaa uuden kirjaston rakentamista. Liitteet: - liite n:o 1 / 198 Kirjaston rakentamisen kustannusten arvio - liite n:o 2 / 198 Kirjaston peruskorjauksen kustannusarvio - liite n:o 3 / 198 Kirjasto EVA-tarkastelun koonti - liite n:o 4 / 198 Nuorisovaltuuston kirjasto EVA-tarkastelun koonti - liite n:o 5 / 198 Kirjaston rakentamisen/laajentamisen selvitystyöryhmän loppuraportti - liite n:o 6 / 198 Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto uuden kirjaston rakentamisesta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vesilahden kunta toteuttaa 50%:n valtionosuuteen oikeutetun uuden kirjaston rakentamishankkeen vuosina Kunnanhallitus päättää, että valtuuston käsittelyn jälkeen kunnanhallitus nimeää kirjaston rakentamista varten suunnittelutyöryhmän. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun kuluessa Pertti Uusi- Erkkilä teki seuraavan ehdotuksen: Uuden kirjaston rakentamishankkeesta luovutaan toistaiseksi. Anna Paavilainen ja Leena Kurki kannattivat Pertti Uusi-Erkkilän ehdotusta.

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta ja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja sitä on kannatettu, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestysmenettelyä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Pertti Uusi-Erkkilän ehdotusta, äänestävät EI. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen äänestystavaksi ja -menettelyksi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA- ääntä (Ari Arvela, Esko Halme, Marko Lounasranta ja Eija Pennanen) ja 3 EI-ääntä (Leena Kurki, Anna Paavilainen ja Pertti Uusi-Erkkilä). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: kunnanjohtajan ehdotus sai 4 ääntä ja Pertti Uusi-Erkkilän ehdotus 3 ääntä. Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vesilahden kunta toteuttaa 50%:n valtionosuuteen oikeutetun uuden kirjaston rakentamishankkeen vuosina Kunnanhallitus päätti, että valtuuston käsittelyn jälkeen kunnanhallitus nimeää kirjaston rakentamista varten suunnittelutyöryhmän Pertti Uusi-Erkkilä, Anna Paavilainen ja Leena Kurki jättivät liitteenä n:o 7 / 198 ilmenevän eriävän mielipiteen. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VAALI KHAL 199 Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan / 86 työryhmän valmistelemaan ehdotusta siitä, miten sivistystoimen luottamushenkilöorganisaatio rakentuu ja mille luottamustoimielimelle kirjasto- ja kulttuuritoimen asiat kuuluvat. Kunnanhallitus nimesi työryhmän puheenjohtajaksi kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Armi Lehtimäen, varapuheenjohtajaksi liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Rauno Hanhelan, jäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Arvelan, kirjastonjohtaja Kirsti Torikan, matkailuneuvoja Satu Karvisen, liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juutin sekä sihteeriksi sivistysjohtaja Tiina Kivisen. Työryhmä kokoontui Yhteenvetona työryhmä päätyi esittämään seuraavaa: - Kirjasto- ja kulttuuriasiat yhdistetään samaan lautakuntaan nuoriso- ja liikunta-asioiden kanssa. - Lautakunnan nimi muutetaan vastaamaan uutta, laajentunutta asiakokonaisuutta. Työryhmän ehdotuksena lautakunnan nimeksi on Hyvinvointilautakunta. - Sivistysjohtaja toimii esittelijänä sekä Kasvatus- ja opetuslautakunnassa että uudessa Hyvinvointilautakunnassa. Asioiden valmistelusta vastaavat kirjastonjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja yhteistyössä sivistysjohtajan kanssa. - Kasvatus- ja opetustoimen johtosääntö pitää muuttaa vastaamaan uutta organisaatiota. Työryhmän esitys uudesta luottamushenkilöorganisaatiosta hyväksyttiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa, liikunta- ja nuorisolautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan / 60, että se hyväksyy työryhmän esityksen uudesta luottamushenkilöorganisaatiosta ja, että muutos tulee voimaan alkaen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan / 53 sivistystoimen johtosäännön alkaen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä ja nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se lakkauttaa liikunta- ja nuorisolautakunnan alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TEKNISEN JAOSTON VAALI KHAL 200 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan / 32, että 1. teknisen johtajan virkaa ei toistaiseksi täytetä, vaan tekninen toimi organisoidaan uudelleen siten, että alkaen - tekninen lautakunta lakkautetaan ja teknisen vastuualueen asiat siirretään kunnanhallituksen alaisuuteen - teknisen vastuualueen asioiden valmistelua varten kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan 4-5 luottamushenkilöstä muodostuva tekninen jaosto, jonka esittelijänä toimii kunnanrakennusmestari - teknisen toimen päällikkönä, kunnanviraston johtoryhmän jäsenenä ja teknisen toimiston henkilöstön esimiehenä toimii kunnanjohtaja. Kunnanrakennusmestari toimii johtoryhmässä kunnanjohtajan apuna ja asiantuntijana teknisen toimen asioihin liittyen 2. uudelleen organisointi / kokeilu kestää kaksi vuotta ( ) ja syksyllä 2016 arvioidaan uudelleen organisoinnin toimivuutta ja onnistumista sekä tehdään johtopäätökset jatkosta 3. se nimeää tekniseen jaostoon jäsenet 4. se hyväksyy liitteenä ilmenevän päivitetyn teknisen toimen päävastuualueen johtosäännön. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee tekniseen jaostoon toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä ja nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN, KOKEILUSOPI- MUS KHAL 201 Seloste: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Suomen hallituksen kehyspäätöksen mukaan kuntien velvoitteiden toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita. Hallituksen tekemän rakennepoliittisen toimintaohjelman toimeenpanoa koskevan päätöksen mukaan kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina Kuntakokeiluissa on tarkoitus kokeilla sellaisia säädösmuutoksia ja muita toimenpiteitä, joiden avulla kunnat voisivat poikkihallinnollisesti kehittää palvelurakennettaan ja säästää kustannuksiaan kokeilun piirissä olevista kunnille asetetuista velvoitteista riippumatta ja lainsäädännön mukaisesta palvelujen tavoitellusta vaikuttavuudesta tinkimättä. Kuntakokeiluohjelman tarkoituksena on edistää kunnissa käynnissä olevaa palveluprosessien ja toimintamallien kehittämistyötä. Kokeilut olisivat kuntalähtöisiä ja monialaisia. Niiden tavoitteena olisi mahdollistaa ja edistää kuntien strategioiden ja kehittämisen painopisteiden perusteella hahmotettujen hallinnonalojen ja organisaatioiden rajat ylittävien toimintamallikokonaisuuksien toteutumista. Hallituksen lakiesitysluonnos kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista on ollut lausuntokierroksella kunnissa Kuntakokeilulainsäädäntö tulee voimaa Kokeilu päättyy Tampereen kaupunkiseudulla kuntakokeiluja toteuttamaan ovat lähdössä Tampereen kaupunki vastuukuntana sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan ja Pirkkalan kunnat. Pirkkalan kunnanhallitus on hyväksynyt sopimuksen kuntakokeilujen toteuttamisesta Pirkkalassa. Pirkkala on päättänyt osallistua kokeilulain 2.luvun mukaiseen Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevaan kokeiluun ja 4. luvunmukaiseen Kuntien toiminnan valvontaa koskevaan kokeiluun. Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevan kokeilun kokeilukohteena Pirkkalassa tulee olemaan lasten ja nuorten ja lapsiperheiden tuen palveluiden integrointi varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden ja sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kokeilusopimus tämän kokeilun osalta koskee sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkkalan yhteistoimintaalueella ja sivistyspalveluiden osalta Pirkkalan kuntaa. Kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu sisältää a) indikaattoriperusteiden viranomaisvalvonnan, b) aluehallintoviranomaisten toimintatapojen kehittämiseen osallistumisen ja c) omavalvonnan ja sen roolin kehittämisen. Kohderyhmänä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen osalta tulee olemaan vanhukset Pirkkalassa ja Vesilahdessa. Kokeilun kohteena olevat palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella ovat kotihoito ja tehostettu palveluasuminen.

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kuntarakennelain tavoitteet täyttävät kunnat tai alueet ovat voineet hakea kokeiluihin mennessä. Aikataulusyistä kuntaryhmän kaikkien kuntien ei ole edellytetty hakuvaiheessa allekirjoittavan hakemusta. Kaikkien kokeilualueisiin mukaan tulevien kuntien tulee kuitenkin hyväksyä valtion ja kuntien välinen kokeilusopimus. Tampereen /kuntaryhmän kokeilusopimukseen tulee lisätä sopimusosapuoleksi ja allekirjoittajatahoksi myös Vesilahden kunta, vaikka Pirkkalan yhteistoiminta-alue tuottaa palvelut Vesilahden kunnalle. Kokeilulakiin on kirjattu kaikki kunnat/kuntayhtymät, joiden alueella kuntakokeiluja toteutetaan. Vesilahden kunta osallistuu valvonnan toimintamallin kokeiluun ja kokeilukohteina ovat Vesilahden vanhusten kotihoito ja tehostettu palveluasuminen. Vesilahden kunta seuraa hyvinvoinnin integroidun toimintamallin toimintaa kokeilun ajan seudullisen yhteistoiminnan puitteissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta. Liitteenä (liite n:o 1 / 201) muutettu kuntakokeilusopimus, johon sopijaosapuoleksi on lisätty myös Vesilahden kunta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä n:o 1 / 201 olevan muutetun kuntakokeilusopimuksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Valtionvarainministeriö, Emmi Niiranen

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 202 Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet kirjeet: 1. Kiinteistönluovutusilmoitukset Myyjä/ ostaja Virolainen/ Similä, Hakola Kuparinen/ Kallonen, Yräys-Kallonen Kuparinen/ Kallonen, Yräys-Kallonen

22 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vesilahden kunnan väkiluku oli asukasta (4.494 / ). 2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 9/2014. Vesilahden työttömyysaste syyskuun lopussa 2014 oli 9,5 % (elokuun 2014 tilanne 9,6 %), Tampereen seutukunnassa 14,3 % (14,6 %), Pirkanmaalla 13,9 % (14,1 %) ja koko maassa 12,0 % (12,2 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan toiseksi alhaisin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja toteaa tekstiosassa ilmenevät asiat. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN JATKOTOIMENPITEET KHAL 203 Lempäälän kunta tiedustelee Vesilahden kunnan halukkuutta osallistua jatkossakin Hulauden vesialueen kunnostushankkeen yhdeksi rahoittajaksi. Hulauden vesialueen kunnostushankkeessa on edetty siten, että valmista uomaa on rakennettu Rikalanjärveltä mt 190 alitukseen asti. Keväällä 2014 Lempäälän kunnanhallitus päätti valita hankkeelle rakennuttamiskonsultin (A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy) Syksyn 2014 aikana avattiin mt 190 alitusputken pää, joka oli alituksen jälkeen jäänyt maan alle. Lempäälän kunta on kilpailuttanut seuraavan vaiheen eli avokanavan rakentamisen mt. 190 ja rautatien välille. Rautatien alitus ei kuulu urakkaan. Halvin tarjous on hinnaltaan noin euroa. Tarjous sisältää sekä kaivuun, että 1000 m 2 luiskatuentaa. Mikäli luiskatuentaa on enemmän, niin sitä tehdään urakoitsijan antamalla yksikköhinnalla ja vastaavasti mikäli sitä on vähemmän kuin arvioitu, niin se vähennetään urakkahinnasta yksikköhinnan mukaisesti. Hulauden kunnostushanke on EU:n rahoittama EAKR-hanke. EAKRhankkeelle on Lempäälän kunta anonut jatkoaikaa huhtikuun 2015 loppuun. EAKR-hankkeen puitteissa ei ole ajallisesti ja taloudellisesti mahdollista rakentaa enää kuin tämä seuraava kilpailutuksen alla ollut osuus. Mahdollisen lappoputken rakentamiseen tulee hakea uusia rahoituslähteitä. Lempäälän kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ja tekee esityksen kunnanvaltuustolle hankkeen jatkosta. Lempäälän kunnanvaltuusto päättää talousarvion yhteydessä hankkeelle myönnettävästä rahoituksesta. Vesilahden kunta on maksanut hankkeen ensimmäisen osuuden kustannuksista 11 % (yhteensä ,78 euroa). Mikäli Vesilahden kunta osallistuisi seuraavaan osuuteen 11 %:n rahoitusosuudella, olisi Vesilahden kunnan osuus urakkatarjouksen mukaisesta summasta noin Vesilahden kunnalla ei ole talousarvioissaan määrärahavarauksia kunnostushankkeen jatkotoimenpiteisiin. Palaverimuistio liitteenä n:o 1 / 203. Kunnanjohtaja: Huomioiden valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman ja sen ettei jatkotoimenpiteisiin ole varauduttu, ei kunnanhallitus esitä kunnanvaltuustolle osallistumista Hulauden kunnostamishankkeen jatkoon seuraavalle osuudelle (välille mt 190 rautatie) ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esko Halme poistui esteellisenä (hallintolain mukainen intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen-teon ajaksi. Esteellisyys todettiin. Tiedoksi

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 AIKA 25.8.2015 klo 18:00 20.07 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2015

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2015 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2015 Tekninen jaosto 05.05.2015 AIKA Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET Tekninen lautakunta 18.02.2014 AIKA Tiistaina 18.2.2014 klo 18.00-19.45 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 344. Otsikko Sivu 196 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 346 197 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 347

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 344. Otsikko Sivu 196 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 346 197 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 347 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 344 Kunnanhallitus 07.09.2015 AIKA 7.9.2015 klo 18:30 20.28 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 196 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 3.11.2014 klo 18:30 21.49 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 109. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 112 48 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 113

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 109. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 112 48 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 113 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 109 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 19:00 19.37 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 16. Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 19

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 16. Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 16 Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.03.2015 AIKA 24.03.2015 klo 18:00 20.25 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.1.2014 AIKA ke 29.1.2014 klo 18.30 20.20 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24. Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 20 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 27

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24. Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 20 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 27 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Hyvinvointilautakunta 26.05.2015 AIKA 26.5.2015 klo 18.26 20.46 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 13

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.02.2016 AIKA 23.2.2016 klo 18:02 19:32 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Liikunta- ja nuorisolautakunta 13.02.2013 AIKA 13.2.2013 klo 18:20 21.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.3.2016 klo 18:05 19:38 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 270. Otsikko Sivu 158 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 272 159 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 273

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 270. Otsikko Sivu 158 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 272 159 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 273 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 270 Kunnanhallitus 06.10.2014 AIKA 6.10.2014 klo 18:30 20.10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 158 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 106. Otsikko Sivu 78 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 108 79 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 109

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 106. Otsikko Sivu 78 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 108 79 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 109 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 106 Kasvatus- ja opetuslautakunta 04.11.2014 AIKA 4.11.2014 klo 18:00 20.48 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 25 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 27

Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 25 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 27 Liikunta- ja nuorisolautakunta 16.9.2014 AIKA Ti 16.9.2014 klo 18.00 19.20 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 24 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 36

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 36 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 33 Kasvatus- ja opetuslautakunta 05.04.2016 AIKA 5.4.2016 klo 18:02 20:21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 69 Kokousaika 6.5.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 39 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 41 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 42

Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 41 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 42 Liikunta- ja nuorisolautakunta 11.12.2013 AIKA ke 11.12.2013 klo 18.30 19.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 41 35 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Laatimispäivä 06.10.2014 Nro 8/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 195. Otsikko Sivu 116 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 197 117 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 198

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 195. Otsikko Sivu 116 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 197 117 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 198 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 195 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.6.2014 klo 17:15 17.45 PAIKKA Terveyskeskuksen ruokala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 116 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot