VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TALOUSARVION TOTEUMA VESILAHDEN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA MUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON UUDEN KIRJASTON RAKENTAMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VAALI TEKNISEN JAOSTON VAALI VESILAHDEN KUNNAN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEE- 342 SEEN, KOKEILUSOPIMUS 202 ILMOITUSASIAT HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN 346 JATKOTOIMENPITEET

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä Kauppila Tapio kunnaninsinööri 196, 198 Kivinen Tiina sivistysjohtaja 196, 198 Laakkonen Merja talouspäällikkö :t ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Puheenjohtaja Minna Hutko Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eija Pennanen Marko Lounasranta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 193 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 194 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Eija Pennasen. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Eija Pennasen.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA KHAL 195 Talousarvion toteuma on koko kunnan osalta liitteenä n:o 1 / 195. Kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen osalta talousarvion toteuma on liitteenä n:o 2 / 195 ja sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta liitteenä n:o 3 / 195. Syyskuun luvut eivät ole vielä lopulliset. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA KHAL 186 Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Siinä esitetään myös toiminnan tavoitteita. Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja talousarviosuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnanvaltuusto hyväksyi / 21 talouden tasapainottamisohjelman. Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu talousarviossa ja suunnitelmassa. Kunnanjohtajan budjettiehdotus sisältää tasapainotusohjelman laskelmissakin mukana olevat tulevien vuosien suurimmat investoinnit uuden kirjaston ja Narvan uuden päiväkodin rakentamiset. Ohjelma vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2016, tosin osa toimenpiteistä ehtii vaikuttaa vain osan vuotta Jotta vuoden 2016 talous olisi tasapainossa, edellyttäisi se tuloveroprosentin korotusta +0,50 %- yksiköllä ja noin euron lisäsäästöä toimintamenoista, jotka eivät sisälly budjettiehdotukseen. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan / 96 talousarvion ja - suunnitelman laatimisohjeet. Liitteenä n:o 1/ 186 on talousarvio ja talousarviosuunnitelma, sisältyen samaan asiakirjaan. Alkuosassa on kuvattu kunnan yleistavoitteet s. 1, talousarviosuunnitelman laadinnan lähtökohdat s. 4 sekä talouden tasapainotusohjelman vaikutuksia talousarvion laadintaan s. 6, talousarvion 2015 taustatiedot s. 7, henkilöstömuutokset s. 9 ja tunnusluvut s. 10. Näistä tiedoista saanee helpoimmin suunnitelmavuosien taloudesta ja toiminnoista yleiskuvan sekä taustat. Vuoden 2015 toimintamenot laskevat vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna -1,7 % (vuoden 2014 talousarvion toimintamenot kasvoivat vuoden 2013 tarkistettuun talousarvioon verrattuna +3,2 % ja vuoden 2013 tarkistetun talousarvion toimintamenot kasvoivat vuoden

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tarkistettuun talousarvioon verrattuna +4,7 %). Suunta on siis selvästi kääntynyt tasapainotusohjelman myötä. Tarkastuslautakunnan toiveen mukaisesti talousarviotekstejä on tiivistetty. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy :n 185 mukaiset muutokset vuoden 2014 talousarvioon, korjataan kyseiset muutokset vuoden 2014 vertailuluvuiksi lopulliseen valtuuston hyväksymään talousarvioon ja talousarviosuunnitelmaan Vertailulukujen kautta muutokset vaikuttavat myös mm. kertyneeseen yli-/alijäämään ja rahavaroihin. Talousarviokirjan lähettämisen jälkeen on sivulle 3 lisätty hyvinvointikertomusteksti, joka on kunnanhallituksen esityslistan liitteenä n:o 2 / 186. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä n:o 1 / 186 olevan kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotuksen. Huomioiden kunnan ahtaat taloudelliset puitteet, kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy edelleen noudatettavaksi seuraavan periaatteen: Talousarviosuunnitelmaan sisältymättömistä uusista ja ei-lakisääteisistä toimintamenoja kasvattavista tehtävistä ja hankkeista pidättäydytään. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se oikeuttaa kunnanhallituksen nostamaan 3 miljoonan euron talousarviolainan, jolla katetaan investointeja ja lyhennetään pitkäaikaisia lainoja. Kunnanhallitus hyväksyi talousarviosuunnitelmaehdotuksen sivut 1-83 (ns. yleisen osan ja käyttötalousosan vuosille ) tekstiosaan tehdyin tarkennuksin ja ehdottaa kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä siltä osin. KHAL 196 / Kunnanhallitus päätti, että talousarviosuunnitelmaehdotuksen investointiosaan ja rahoituslaskelmaan palataan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy edelleen noudatettavaksi seuraavan periaatteen: Talousarviosuunnitelmaan sisältymättömistä uusista ja ei-lakisääteisistä toimintamenoja kasvattavista tehtävistä ja hankkeista pidättäydytään Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus liitteenä n:o 1 / 196 olevan kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotuksen investointiosan vuosille ja rahoituslaskelman - liitteenä n:o 2 / 196 olevan oppilasennusteen liitettäväksi kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotukseen Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se oikeuttaa kunnanhallituksen nostamaan 3 miljoonan euron talousarviolainan, jolla katetaan investointeja ja lyhennetään pitkäaikaisia lainoja. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen / 185 :n mukaiset muutokset vuoden 2014 talousarvioon, korjataan kyseiset muutokset vuoden 2014 vertailuluvuiksi lopulliseen valtuuston hyväksymään talousarvioon ja talousarviosuunnitelmaan Vertailulukujen kautta muutokset vaikuttavat myös mm. kertyneeseen yli-/alijäämään ja rahavaroihin. Muutostalousarvion keskeisimmät vaikutukset vertailulukuihin on esitetty liitteessä n:o 3 / 196. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus MUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON KHAL 185 Liitteissä n:o 1 ja 2 / 185 on esitetty muutoksia toimintamenoihin ja tuloihin, valtionosuuksiin sekä rahoituseriin valtuuston hyväksymään vuoden 2014 talousarvioon. Suurimmat muutokset kohdistuvat: - kunnanhallituksen talousarvioon; lastensuojelun menoja on lisätty euroa, metsän myyntituloja on vähennetty eurolla ja tontin myyntituloja eurolla. - teknisen lautakunnan talousarvioon menoja on lisätty n eurolla, näistä kiinteistöjen osuus on n :a ja viemärilaitoksen osuus on :a. - verotuloihin; verotuloja on lisätty eurolla Investointiosassa (liite n:o 3 / 185) on euron suuruinen määrärahan vähennysesitys. Liitteenä n:o 4 / 185 on rahoituslaskelma muutostalousarviolukujen jälkeen. Kuntalaissa ei ole enää säädöksiä ns. lisätalousarviosta. Valtuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen jälkeen ilmenevät muutokset menoissa ja tuloissa kootusti. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelman, jonka osana vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden tuloja lisättiin ja kuluja karsittiin yhteensä euroa. Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan / 29 tekniselle toimelle lisämäärärahaa käyttötalouden osalta euroa. Lisämääräraha- ja tulojen pienennystarpeita on kuitenkin ilmennyt yhteensä euron edestä. Vuoden 2014 alkuperäisessä talousarviossa vuosikate oli ja tilikauden alijäämä Lisätalousarviomuutosten jälkeen vuosikate jää euroon ja alijäämäksi muodostuu Ilman talouden tasapainotusohjelmaa muodostuisi alijäämä vieläkin suuremmaksi. Vesilahden kunta on hakenut harkinnanvaraista valtionosuutta vuodelle euroa. Jos harkinnanvaraista valtionosuutta saadaan, pienentää se suoraan alijäämän määrää. Kuluvan vuoden taloudellisesta tuloksesta tulee heikko eikä ensi vuodeltakaan ole odotettavissa talouden liikkumavaran paranemista. Valtionosuuksien leikkaukset, kuntien lisävelvoitteet ja Vesilahden kunnan iso velkakuorma lyhennyksineen pitävät kunnan talouden ahtaalla.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteissä n:ot 1, 2, 3 ja 4 / 185 ilmenevät muutokset vuoden 2014 talousarvioon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 197 / Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen kävi ilmi, että liitteessä yksi oli kasvatus- ja opetustoimen kokous- ja luottamustoimipalkkioiden määrärahasiirto euroa merkitty kasvatus- ja opetustoimen hallinnolta koulutoimen hallinnolle. Määrärahasiirto piti olla koulutoimen hallinnolta kasvatus- ja opetustoimen hallinnolle. Lisäksi teknisen toimen lisämäärärahaesityksessä on euroa osoitettuna Posteljoonin päiväkodin pihavarusteiden purkamiseen. Tämä määräraha on jo myönnetty kunnanvaltuuston kokouksessa / 29 ja se poistetaan tästä muutostalousarvioehdotuksesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy korjatuissa liitteissä n:ot 1, 2 ja 4 / 197 ilmenevät muutokset vuoden 2014 talousarvioon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus UUDEN KIRJASTON RAKENTAMINEN KHAL 198 Yleisten kirjastojen toiminta perustuu kirjastolakiin ja asetukseen. Kirjastolain mukaan kunta voi järjestää kirjasto- ja tietopalvelut itse taikka osittain tai kokonaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin. Lain mukaan asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. (Kirjastolaki 3 ) Kirjasto- ja kulttuurityöryhmän aloitteesta kunnanhallitus kokouksessaan asetti työryhmän selvittämään uuden kirjaston rakentamista/vanhan kirjaston laajentamista. Työryhmään nimettiin Armi Lehtimäki, puheenjohtaja, Mervi Lumia, varapuheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustaja, Rauno Hanhela, Tapio Kauppila, Tapani Pietilä ja Kirsti Torikka, sihteeri. Selvitystyöryhmän tehtävä oli antaa vuoden 2010 loppuun mennessä kunnanhallitukselle selvitys, jossa on selvitetty mahdollisen uuden kirjaston sijaintipaikat/tonttivaihtoehdot ja alustava kustannusarvio. Lisäksi selvityksessä tuli tarkastella vanhan kirjaston laajentamista vastaavine kustannusarvioineen vaihtoehtona uuden rakentamiselle. Kokouksessaan kunnanhallitus täydensi em. tehtävää ja antoi työryhmälle tehtäväksi selvittää Vesilahden mahdollisuudet uuden kirjaston toteuttamiseen yhdessä Lempäälän kanssa Lempäälään. Työryhmä jätti kunnanhallitukselle esityksensä, jossa se päätyi esittämään uuden kirjaston rakentamista, yhteydenottoa alue- ja valtion viranomaisiin Vesilahden kirjaston rakentamishankkeen saamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan, sekä esisuunnittelun aloittamista mahdollisimman pikaisesti. Selvitystyöryhmän raportti on tämän pykälän liitteenä. Vuonna 2011 tehtiin kirjaston rakentamissuunnitelma ja kustannusarvio, joilla haettiin valtionavustusta ja päästiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastojen perustamishankkeiden rahoituslistalle. Alkuperäinen rakentamissuunnitelma ja kustannusarvio oli seuraava: Suunnittelu ja tutkimukset, rakennuttaminen ja valvonta Aluetyöt, maatyöt, perustukset Muut rakennustekniset työt LVI-työt Sähkötyöt Toimintavarustus (=kalusteet ja laitteet) Hankevaraukset Perustamiskustannukset yhteensä / brm2 Hanke yhteensä 1,5 milj.. Kustannusarviosta puuttuvat tontin/perustusten paalutuskustannukset, joiden tämänhetkinen (2014) kustannusarvio on noin sekä kiinteistön video- ja kulunvalvontalaitteisto, jonka tämänhetkinen kustannusarvio on noin Vesilahden kunta osti uutta kirjastoa varten tontin Pirkanmaan Osuuskaupalta päivätyllä kauppakirjalla. Tontti sijaitsee nykyisen S- Marketin vieressä. Kauppakirjan mukaan myyjä sitoutuu siihen, että

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Osuuskauppa tilan pysäköintialueen kautta sallitaan suunnitteilla olevalle kunnan pääkirjastolle / kaupan kohteena olevalle määräalalle asiakasliikenne ja kauttakulku ja että Pirkanmaan Osuuskaupan pysäköintipaikkoja voivat käyttää määräalalle rakennettavalla kiinteistöllä asioivat. Vesilahti on Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastojen perustamishankkeiden rahoituslistalla vuodella Viime vuosina rahoitussuunnitelmiin on mahtunut vain noin puolet kirjastotoiminnan järjestäjien tekemistä hankekohtaisista ehdotuksista. Valtionosuus on 25-50%. Vesilahti saa uuden pääkirjaston rakentamiskustannuksiin korkeimman mahdollisen eli 50%:n valtionavustuksen, joka OKM:n vuonna 2013 tekemän indeksitarkistuksen jälkeen on Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu Rakennettavan kirjaston kooksi on rahoituslistalla määritelty 650 m2. Jälkirahoitteinen valtionosuus maksetaan seitsemänä hankkeen valmistumisvuotta seuraavana vuotena yhtä suurissa erissä. Kukin vuosierä maksetaan maaliskuun loppuun mennessä, ja siihen lisätään maksamattoman valtionosuuden osalle laskettu peruskorkoa vastaava vuotuinen korko, joka lasketaan ensimmäisen vuosierän maksupäivästä. Kirjastojen perustamishankkeiden rahoitus nykymuodossaan ei sisälly valmisteilla olevaan valtionosuusuudistukseen. Lakia kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta on muutettu ja muutos tulee voimaan Kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettävät valtionavustukset siirretään kunnan peruspalvelujen valtionosuuksiin. Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden voimassa oleva rahoitussuunnitelma toteutetaan vuosien osalta, mutta kirjastojen perustamishankkeille ei enää myönnetä vuoden 2015 jälkeen valtionavustuksia rahoituslain perusteella. Näin ollen hanketta ei voi enää siirtää eikä valtionosuutta voi enää myöhemmin hakea, mikäli hankkeesta nyt luovuttaisiin. Vesilahden tulee hakea valtionavustusta viimeistään vuonna Rakentaminen tulee aloittaa joko avustuksen myöntövuonna (2015) tai sitä seuraavana vuonna (2016). Tästä syystä päätös kirjaston rakentamisesta tulee tehdä talousarvion 2015 yhteydessä. Vesilahden kunnan taloussuunnitelmassa vuosille kirjaston suunnitteluun oli varattu määräraha vuodelle 2011 ( euroa) maininnalla, että rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2013 mikäli saadaan valtionosuus. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille suunnittelumääräraha siirrettiin vuodelle 2013 maininnalla, että rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2014, mikäli saadaan valtionosuus. Uuden kirjaston rakentaminen kuuluu Vesilahden kunnan nykyiseen investointiohjelmaan ( ). Valtuusto päätti kokouksessaan kunnan talouden tasapainottamisohjelmasta, jolla toimintoja karsitaan ja organisoidaan uudelleen kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Ohjelman mukaan kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen vuonna Uuden kirjaston rakentaminen sisältyy laskelmaan. Kirjastotoimen osalta talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyy myös Narvan sivukirjaston sulkeminen alkaen.

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Vesilahden nykyinen pääkirjastorakennus on rakennettu vuonna 1969 kunnaneläinlääkärin asunnoksi. Kirjaston käyttöön se otettiin vuonna Isompi laajennus- ja muutostyö tehtiin vuonna Entinen asunto (vastaanottotilat) otettiin kirjaston käyttöön vuonna Nykyinen kirjasto on ahdas ja sokkeloinen. Vesilahden kirjaston kokonaispinta-ala on 300 m². Opetus- ja kulttuuriministeriön suositus on vähintään 100 m² alkavaa tuhatta asukasta kohti. Vesilahdessa kirjaston kokonaishyötypinta-ala tulisi minimissään olla 500 m². Kirjastorakennus ei täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia eikä sen valaistus täytä julkisen tilan valaistusvaatimuksia. Tilojen mataluus heikentää sisäilman laatua. Rakennus alkaa olla elinkaarensa päässä ja kaipaa lähivuosina peruskorjausta, mikäli se säilytetään kirjastokäytössä. Aluehallintoviraston työterveystarkastaja on edellyttänyt ilmanvaihdon parantamista nykyisessä kirjastorakennuksessa. Kirjastotoiminnan jatkaminen nykyisissä tiloissa ilman korjaustoimenpiteitä saattaa näin ollen johtaa tilanteeseen, jossa korjaukset on pakko tehdä tai lopettaa toimipiste ja järjestää lain edellyttämä kirjastopalvelu muulla tavoin. Kunnanrakennusmestarin mukaan koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen kyseiseen kiinteistöön aiheuttaa rakenteisiin liittyviä riskejä, joita on vaikea ennakoida ja jotka saattavat johtaa seinärakenteiden tiivistämisen tarpeeseen. Myös rakennuksen vesikatto on uusittava. Minimikorjauksen kustannusarvio on n (ilmanvaihto ja vesikatto). Korjaustarveselvitys ja laskelmat liitteenä. Korjaukseen ei ole saatavissa valtionavustusta ja se on rahoitettava lainarahalla. Korjaus ei poista tilanahtautta. Kunnanrakennusmestarin mukaan kirjaston kiinteistö on minimikorjausten lisäksi laajemman peruskorjauksen tarpeessa viimeistään seitsemän vuoden kuluessa. Nykyisen kirjaston tontilla on jäljellä rakennusoikeutta 337m2. Nykyisen kirjaston yhteyteen voisi rakentaa laajennusosan. Tässä tapauksessa tulee uudelleenarvioitavaksi ja järjesteltäväksi myös kulkuyhteys kiinteistölle. Nykyinen järjestely muodostaa liikenneriskin. Kustannusarvio laajennuksesta on liitteenä. Laajennuksen ja nykyisen kiinteistön peruskorjauksen yhteenlaskettu kustannusarvio on Tähänkään vaihtoehtoon ei ole saatavissa valtionavustusta. Peruskorjaus ja laajennus on myös rahoitettava lainarahalla. Vanhan rakennuksen saneeraamiseen liittyy aina epävarmuustekijöitä ja ennakoimattomien kustannusten mahdollisuus. Mikäli Vesilahdessa halutaan järjestää kirjastopalvelut itse ja säilyttää oma toimipiste, uuden kirjaston rakentaminen on vaihtoehdoista kustannusvaikutuksiltaan parhaiten ennakoitavissa. Uuden rakennuksen käyttökustannukset ovat myös selvästi vanhaa rakennusta edullisemmat. Lempäälän kanssa on käyty alustavia neuvotteluja yhteisestä kirjastotoimesta. Lempäälän kirjastotoimen kulut (sisäiset + ulkoiset) ovat vuoden 2015 talousarviossa Asukaslukujen suhteessa laskettuna Vesilahden osuus tuosta summasta olisi 16,8% eli Vesilahden kirjastotoimen kulut vuoden 2015 talousarviossa ovat

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Lempäälän kunta suunnittelee uuden kirjaston rakentamista. Mikäli kuntien kirjastotoimet yhdistettäisiin ja Vesilahti luopuisi omasta kirjastohankkeestaan, Vesilahden valtionosuutta ei voi siirtää käytettäväksi Lempäälän kirjaston rakentamishankkeessa. Osa Lempäälän kirjaston rakentamiskustannuksista tulisi Vesilahden maksettavaksi muodossa tai toisessa. Kirjaston rakentamishanketta käytettiin tapausesimerkkinä valtuuston tutustuessa ja harjoitellessa vaikutusten ennakkoarviointi eli EVAmenetelmää Vaikutusten arviointi -harjoituksen koonti on liitteenä. Myös nuorisovaltuusto teki kirjaston rakentamisesta oman EVAtarkastelunsa, josta on koonti liitteenä. Uuden kirjaston rakentamisen vaihtoehtoina ovat kirjastotoimen jatkaminen nykyisissä tiloissa joko sellaisenaan tai laajennusosan kanssa sekä kirjastotoimen järjestäminen yhteistyössä esimerkiksi Lempäälän kunnan kanssa. Kunnan verkkosivulla oli kirjaston rakentamista koskeva, kuntalaisille suunnattu mielipidekysely välisenä aikana. Vastauksia tuli 487 kappaletta. Vastauksista 63% (305) kohdistui vaihtoehdolle, että Vesilahteen tulee rakentaa uusi kirjasto. Vastauksista 20% (96) kohdistui vaihtoehdolle, että ei rakenneta uutta, vaan korjataan vanha ja toimitaan siinä. 14% (67) kohdistui vaihtoehdolle, että järjestetään kirjastopalvelut muulla tavoin, esimerkiksi yhteistyössä toisen kunnan kanssa. 4% (19) vastauksista kohdistui vaihtoehdolle, että korjataan ja laajennetaan nykyistä kirjastoa. Mielipidekysely on osa kirjaston rakentamisesta käytävää yleistä keskustelua ja pohdintaa eikä sille ei ole määritelty mitään virallista asemaa asiaa koskevassa päätöksenteossa. Nyt saatavilla oleva valtionavustus on käytettävissä ainoastaan uudisrakennukseen. Nykyisissä tiloissa jatkaminen tarkoittaa korjauskustannuksia, kasvavaa korjausvelkaa sekä kasvavia ylläpitokustannuksia. Laajennusosan rakentaminen tulee kustannuksiltaan verrattain lähelle uuden rakentamista sillä erotuksella, että siihen ei saada valtionavustusta. Nykyiseen kirjastokiinteistöön liittyy paitsi rakenteellisia ja teknisiä myös merkittäviä toiminnallisia haasteita. Nykykirjaston tehtävä on paljon muutakin kuin perinteinen lainaustoiminta, joka on pitkälti siirtynyt nettiin ja automaatteihin. Modernit kirjastot ovat julkista tilaa, jota käytetään monenlaisiin tarkoituksiin. Kirjaston merkitys niin sanottuna kolmantena tilana on tunnistettu. Modernissa kirjastossa yhdistyvät monitilaisuus, monikäyttöisyys ja sähköinen asiointi yhdessä perinteisen lukutila- ja lainaustoiminnan kanssa. Kirjaston pitää pystyä muuttumaan ajan mukana ja kehittämään palvelumuotojaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, jotta kirjastotoimen ylläpito vastaisi tarkoitustaan ja kirjastotoimesta saataisiin kunnalle ja kuntalaisille paras mahdollinen hyöty. Nykyinen kirjastorakennus ei mahdollista Vesilahden kirjaston kehittymistä moderniksi, monikäyttöiseksi tilaksi. Nykyisen kirjaston peruskorjaamisellakaan ei saada merkittävää toiminnallisuuden parannusta.

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Vesilahden kirjaston käyttäjämäärät ovat suhteessa varsin korkeita. Tämä kertoo kirjaston tarpeellisuudesta puutteellisista tiloista huolimatta. Kaupunkiseudun nuorisokyselyn 2014 tulosten mukaan Vesilahden nuoret viettävät kouluajan ulkopuolella aikaa kirjastossa kaupunkiseudun nuorten keskiarvoa enemmän. Vesilahden kaltaisessa maaseudun taajamassa kirjastolla on tärkeä tehtävä ainoana kaikille avoimena, ei-kaupallisena tilana ja kohtaamispaikkana. Vesilahden imago perinteikkäänä ja vahvana kulttuuripitäjänä perustuu vahvaan yhteisöllisyyteen. Kirjasto on kunnan kuntalaisille tarjoama kulttuurinen ja sosiaalinen tila, joka rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Ilmaisena palveluna kirjasto on tasa-arvoinen ja osaltaan ehkäisee eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Kirjasto on osa kunnan imagoa, kuntakuvaa. Uudelle kirjastolle varattu sijainti on keskeinen ja helposti saavutettava. Nykyaikainen kirjastotila luo mahdollisuuksia uudenlaisille toiminnoille, joilla voidaan samanaikaisesti parantaa sekä kuntalaisten saamaa julkista palvelua että palvelujen järjestämisen kustannustehokkuutta. Näin ollen se noudattaa talouden tasapainottamisohjelman linjausta palvelujen uudelleenorganisoinnista toiminnallisuuden ja taloudellisuuden tehostamiseksi. Vaadittavilla panostuksilla ja saatavilla tuotoksilla mitattuna nykyisen kirjastorakennuksen ylläpito ja kirjastotoiminnan jatkaminen siinä ei ole taloudellisessa eikä toiminnallisessa mielessä järkevää. Uuden kirjaston valmistuttua nykyinen kirjasto voidaan myydä ja myyntitulolla osittain rahoittaa uuden kirjaston rakentamista. Liitteet: - liite n:o 1 / 198 Kirjaston rakentamisen kustannusten arvio - liite n:o 2 / 198 Kirjaston peruskorjauksen kustannusarvio - liite n:o 3 / 198 Kirjasto EVA-tarkastelun koonti - liite n:o 4 / 198 Nuorisovaltuuston kirjasto EVA-tarkastelun koonti - liite n:o 5 / 198 Kirjaston rakentamisen/laajentamisen selvitystyöryhmän loppuraportti - liite n:o 6 / 198 Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto uuden kirjaston rakentamisesta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vesilahden kunta toteuttaa 50%:n valtionosuuteen oikeutetun uuden kirjaston rakentamishankkeen vuosina Kunnanhallitus päättää, että valtuuston käsittelyn jälkeen kunnanhallitus nimeää kirjaston rakentamista varten suunnittelutyöryhmän. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun kuluessa Pertti Uusi- Erkkilä teki seuraavan ehdotuksen: Uuden kirjaston rakentamishankkeesta luovutaan toistaiseksi. Anna Paavilainen ja Leena Kurki kannattivat Pertti Uusi-Erkkilän ehdotusta.

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta ja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja sitä on kannatettu, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestysmenettelyä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Pertti Uusi-Erkkilän ehdotusta, äänestävät EI. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen äänestystavaksi ja -menettelyksi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA- ääntä (Ari Arvela, Esko Halme, Marko Lounasranta ja Eija Pennanen) ja 3 EI-ääntä (Leena Kurki, Anna Paavilainen ja Pertti Uusi-Erkkilä). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: kunnanjohtajan ehdotus sai 4 ääntä ja Pertti Uusi-Erkkilän ehdotus 3 ääntä. Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vesilahden kunta toteuttaa 50%:n valtionosuuteen oikeutetun uuden kirjaston rakentamishankkeen vuosina Kunnanhallitus päätti, että valtuuston käsittelyn jälkeen kunnanhallitus nimeää kirjaston rakentamista varten suunnittelutyöryhmän Pertti Uusi-Erkkilä, Anna Paavilainen ja Leena Kurki jättivät liitteenä n:o 7 / 198 ilmenevän eriävän mielipiteen. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VAALI KHAL 199 Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan / 86 työryhmän valmistelemaan ehdotusta siitä, miten sivistystoimen luottamushenkilöorganisaatio rakentuu ja mille luottamustoimielimelle kirjasto- ja kulttuuritoimen asiat kuuluvat. Kunnanhallitus nimesi työryhmän puheenjohtajaksi kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Armi Lehtimäen, varapuheenjohtajaksi liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Rauno Hanhelan, jäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Arvelan, kirjastonjohtaja Kirsti Torikan, matkailuneuvoja Satu Karvisen, liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juutin sekä sihteeriksi sivistysjohtaja Tiina Kivisen. Työryhmä kokoontui Yhteenvetona työryhmä päätyi esittämään seuraavaa: - Kirjasto- ja kulttuuriasiat yhdistetään samaan lautakuntaan nuoriso- ja liikunta-asioiden kanssa. - Lautakunnan nimi muutetaan vastaamaan uutta, laajentunutta asiakokonaisuutta. Työryhmän ehdotuksena lautakunnan nimeksi on Hyvinvointilautakunta. - Sivistysjohtaja toimii esittelijänä sekä Kasvatus- ja opetuslautakunnassa että uudessa Hyvinvointilautakunnassa. Asioiden valmistelusta vastaavat kirjastonjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja yhteistyössä sivistysjohtajan kanssa. - Kasvatus- ja opetustoimen johtosääntö pitää muuttaa vastaamaan uutta organisaatiota. Työryhmän esitys uudesta luottamushenkilöorganisaatiosta hyväksyttiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa, liikunta- ja nuorisolautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan / 60, että se hyväksyy työryhmän esityksen uudesta luottamushenkilöorganisaatiosta ja, että muutos tulee voimaan alkaen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan / 53 sivistystoimen johtosäännön alkaen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä ja nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se lakkauttaa liikunta- ja nuorisolautakunnan alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TEKNISEN JAOSTON VAALI KHAL 200 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan / 32, että 1. teknisen johtajan virkaa ei toistaiseksi täytetä, vaan tekninen toimi organisoidaan uudelleen siten, että alkaen - tekninen lautakunta lakkautetaan ja teknisen vastuualueen asiat siirretään kunnanhallituksen alaisuuteen - teknisen vastuualueen asioiden valmistelua varten kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan 4-5 luottamushenkilöstä muodostuva tekninen jaosto, jonka esittelijänä toimii kunnanrakennusmestari - teknisen toimen päällikkönä, kunnanviraston johtoryhmän jäsenenä ja teknisen toimiston henkilöstön esimiehenä toimii kunnanjohtaja. Kunnanrakennusmestari toimii johtoryhmässä kunnanjohtajan apuna ja asiantuntijana teknisen toimen asioihin liittyen 2. uudelleen organisointi / kokeilu kestää kaksi vuotta ( ) ja syksyllä 2016 arvioidaan uudelleen organisoinnin toimivuutta ja onnistumista sekä tehdään johtopäätökset jatkosta 3. se nimeää tekniseen jaostoon jäsenet 4. se hyväksyy liitteenä ilmenevän päivitetyn teknisen toimen päävastuualueen johtosäännön. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee tekniseen jaostoon toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä ja nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN, KOKEILUSOPI- MUS KHAL 201 Seloste: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Suomen hallituksen kehyspäätöksen mukaan kuntien velvoitteiden toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita. Hallituksen tekemän rakennepoliittisen toimintaohjelman toimeenpanoa koskevan päätöksen mukaan kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina Kuntakokeiluissa on tarkoitus kokeilla sellaisia säädösmuutoksia ja muita toimenpiteitä, joiden avulla kunnat voisivat poikkihallinnollisesti kehittää palvelurakennettaan ja säästää kustannuksiaan kokeilun piirissä olevista kunnille asetetuista velvoitteista riippumatta ja lainsäädännön mukaisesta palvelujen tavoitellusta vaikuttavuudesta tinkimättä. Kuntakokeiluohjelman tarkoituksena on edistää kunnissa käynnissä olevaa palveluprosessien ja toimintamallien kehittämistyötä. Kokeilut olisivat kuntalähtöisiä ja monialaisia. Niiden tavoitteena olisi mahdollistaa ja edistää kuntien strategioiden ja kehittämisen painopisteiden perusteella hahmotettujen hallinnonalojen ja organisaatioiden rajat ylittävien toimintamallikokonaisuuksien toteutumista. Hallituksen lakiesitysluonnos kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista on ollut lausuntokierroksella kunnissa Kuntakokeilulainsäädäntö tulee voimaa Kokeilu päättyy Tampereen kaupunkiseudulla kuntakokeiluja toteuttamaan ovat lähdössä Tampereen kaupunki vastuukuntana sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan ja Pirkkalan kunnat. Pirkkalan kunnanhallitus on hyväksynyt sopimuksen kuntakokeilujen toteuttamisesta Pirkkalassa. Pirkkala on päättänyt osallistua kokeilulain 2.luvun mukaiseen Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevaan kokeiluun ja 4. luvunmukaiseen Kuntien toiminnan valvontaa koskevaan kokeiluun. Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevan kokeilun kokeilukohteena Pirkkalassa tulee olemaan lasten ja nuorten ja lapsiperheiden tuen palveluiden integrointi varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden ja sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kokeilusopimus tämän kokeilun osalta koskee sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkkalan yhteistoimintaalueella ja sivistyspalveluiden osalta Pirkkalan kuntaa. Kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu sisältää a) indikaattoriperusteiden viranomaisvalvonnan, b) aluehallintoviranomaisten toimintatapojen kehittämiseen osallistumisen ja c) omavalvonnan ja sen roolin kehittämisen. Kohderyhmänä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen osalta tulee olemaan vanhukset Pirkkalassa ja Vesilahdessa. Kokeilun kohteena olevat palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella ovat kotihoito ja tehostettu palveluasuminen.

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kuntarakennelain tavoitteet täyttävät kunnat tai alueet ovat voineet hakea kokeiluihin mennessä. Aikataulusyistä kuntaryhmän kaikkien kuntien ei ole edellytetty hakuvaiheessa allekirjoittavan hakemusta. Kaikkien kokeilualueisiin mukaan tulevien kuntien tulee kuitenkin hyväksyä valtion ja kuntien välinen kokeilusopimus. Tampereen /kuntaryhmän kokeilusopimukseen tulee lisätä sopimusosapuoleksi ja allekirjoittajatahoksi myös Vesilahden kunta, vaikka Pirkkalan yhteistoiminta-alue tuottaa palvelut Vesilahden kunnalle. Kokeilulakiin on kirjattu kaikki kunnat/kuntayhtymät, joiden alueella kuntakokeiluja toteutetaan. Vesilahden kunta osallistuu valvonnan toimintamallin kokeiluun ja kokeilukohteina ovat Vesilahden vanhusten kotihoito ja tehostettu palveluasuminen. Vesilahden kunta seuraa hyvinvoinnin integroidun toimintamallin toimintaa kokeilun ajan seudullisen yhteistoiminnan puitteissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta. Liitteenä (liite n:o 1 / 201) muutettu kuntakokeilusopimus, johon sopijaosapuoleksi on lisätty myös Vesilahden kunta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä n:o 1 / 201 olevan muutetun kuntakokeilusopimuksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Valtionvarainministeriö, Emmi Niiranen

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 202 Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet kirjeet: 1. Kiinteistönluovutusilmoitukset Myyjä/ ostaja Virolainen/ Similä, Hakola Kuparinen/ Kallonen, Yräys-Kallonen Kuparinen/ Kallonen, Yräys-Kallonen

22 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vesilahden kunnan väkiluku oli asukasta (4.494 / ). 2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 9/2014. Vesilahden työttömyysaste syyskuun lopussa 2014 oli 9,5 % (elokuun 2014 tilanne 9,6 %), Tampereen seutukunnassa 14,3 % (14,6 %), Pirkanmaalla 13,9 % (14,1 %) ja koko maassa 12,0 % (12,2 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan toiseksi alhaisin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja toteaa tekstiosassa ilmenevät asiat. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN JATKOTOIMENPITEET KHAL 203 Lempäälän kunta tiedustelee Vesilahden kunnan halukkuutta osallistua jatkossakin Hulauden vesialueen kunnostushankkeen yhdeksi rahoittajaksi. Hulauden vesialueen kunnostushankkeessa on edetty siten, että valmista uomaa on rakennettu Rikalanjärveltä mt 190 alitukseen asti. Keväällä 2014 Lempäälän kunnanhallitus päätti valita hankkeelle rakennuttamiskonsultin (A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy) Syksyn 2014 aikana avattiin mt 190 alitusputken pää, joka oli alituksen jälkeen jäänyt maan alle. Lempäälän kunta on kilpailuttanut seuraavan vaiheen eli avokanavan rakentamisen mt. 190 ja rautatien välille. Rautatien alitus ei kuulu urakkaan. Halvin tarjous on hinnaltaan noin euroa. Tarjous sisältää sekä kaivuun, että 1000 m 2 luiskatuentaa. Mikäli luiskatuentaa on enemmän, niin sitä tehdään urakoitsijan antamalla yksikköhinnalla ja vastaavasti mikäli sitä on vähemmän kuin arvioitu, niin se vähennetään urakkahinnasta yksikköhinnan mukaisesti. Hulauden kunnostushanke on EU:n rahoittama EAKR-hanke. EAKRhankkeelle on Lempäälän kunta anonut jatkoaikaa huhtikuun 2015 loppuun. EAKR-hankkeen puitteissa ei ole ajallisesti ja taloudellisesti mahdollista rakentaa enää kuin tämä seuraava kilpailutuksen alla ollut osuus. Mahdollisen lappoputken rakentamiseen tulee hakea uusia rahoituslähteitä. Lempäälän kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ja tekee esityksen kunnanvaltuustolle hankkeen jatkosta. Lempäälän kunnanvaltuusto päättää talousarvion yhteydessä hankkeelle myönnettävästä rahoituksesta. Vesilahden kunta on maksanut hankkeen ensimmäisen osuuden kustannuksista 11 % (yhteensä ,78 euroa). Mikäli Vesilahden kunta osallistuisi seuraavaan osuuteen 11 %:n rahoitusosuudella, olisi Vesilahden kunnan osuus urakkatarjouksen mukaisesta summasta noin Vesilahden kunnalla ei ole talousarvioissaan määrärahavarauksia kunnostushankkeen jatkotoimenpiteisiin. Palaverimuistio liitteenä n:o 1 / 203. Kunnanjohtaja: Huomioiden valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman ja sen ettei jatkotoimenpiteisiin ole varauduttu, ei kunnanhallitus esitä kunnanvaltuustolle osallistumista Hulauden kunnostamishankkeen jatkoon seuraavalle osuudelle (välille mt 190 rautatie) ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esko Halme poistui esteellisenä (hallintolain mukainen intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen-teon ajaksi. Esteellisyys todettiin. Tiedoksi

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 3.11.2014 klo 18:30 21.49 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180. Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 182 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 183

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180. Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 182 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 183 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180 Kunnanhallitus 16.06.2014 AIKA 16.6.2014 klo 18:30 20.16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Kunnanhallitus 03.03.2014 AIKA 3.3.2014 klo 18:30 20.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298 Kunnanhallitus 29.06.2015 AIKA 29.6.2015 klo 18:30 19.41 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 251 Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen 1.3.2014... 2 252 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1.3.2014... 5 Pykälän liite: Kh:n

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348. Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 350 205 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 351

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348. Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 350 205 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 351 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348 Kunnanhallitus 01.12.2014 AIKA 1.12.2014 klo 18:30 19.43 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt 11/12/2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot