VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TALOUSARVION TOTEUMA VESILAHDEN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA MUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON UUDEN KIRJASTON RAKENTAMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VAALI TEKNISEN JAOSTON VAALI VESILAHDEN KUNNAN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEE- 342 SEEN, KOKEILUSOPIMUS 202 ILMOITUSASIAT HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN 346 JATKOTOIMENPITEET

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä Kauppila Tapio kunnaninsinööri 196, 198 Kivinen Tiina sivistysjohtaja 196, 198 Laakkonen Merja talouspäällikkö :t ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Puheenjohtaja Minna Hutko Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eija Pennanen Marko Lounasranta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 193 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 194 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Eija Pennasen. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Eija Pennasen.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA KHAL 195 Talousarvion toteuma on koko kunnan osalta liitteenä n:o 1 / 195. Kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen osalta talousarvion toteuma on liitteenä n:o 2 / 195 ja sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta liitteenä n:o 3 / 195. Syyskuun luvut eivät ole vielä lopulliset. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA KHAL 186 Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Siinä esitetään myös toiminnan tavoitteita. Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja talousarviosuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnanvaltuusto hyväksyi / 21 talouden tasapainottamisohjelman. Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu talousarviossa ja suunnitelmassa. Kunnanjohtajan budjettiehdotus sisältää tasapainotusohjelman laskelmissakin mukana olevat tulevien vuosien suurimmat investoinnit uuden kirjaston ja Narvan uuden päiväkodin rakentamiset. Ohjelma vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2016, tosin osa toimenpiteistä ehtii vaikuttaa vain osan vuotta Jotta vuoden 2016 talous olisi tasapainossa, edellyttäisi se tuloveroprosentin korotusta +0,50 %- yksiköllä ja noin euron lisäsäästöä toimintamenoista, jotka eivät sisälly budjettiehdotukseen. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan / 96 talousarvion ja - suunnitelman laatimisohjeet. Liitteenä n:o 1/ 186 on talousarvio ja talousarviosuunnitelma, sisältyen samaan asiakirjaan. Alkuosassa on kuvattu kunnan yleistavoitteet s. 1, talousarviosuunnitelman laadinnan lähtökohdat s. 4 sekä talouden tasapainotusohjelman vaikutuksia talousarvion laadintaan s. 6, talousarvion 2015 taustatiedot s. 7, henkilöstömuutokset s. 9 ja tunnusluvut s. 10. Näistä tiedoista saanee helpoimmin suunnitelmavuosien taloudesta ja toiminnoista yleiskuvan sekä taustat. Vuoden 2015 toimintamenot laskevat vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna -1,7 % (vuoden 2014 talousarvion toimintamenot kasvoivat vuoden 2013 tarkistettuun talousarvioon verrattuna +3,2 % ja vuoden 2013 tarkistetun talousarvion toimintamenot kasvoivat vuoden

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tarkistettuun talousarvioon verrattuna +4,7 %). Suunta on siis selvästi kääntynyt tasapainotusohjelman myötä. Tarkastuslautakunnan toiveen mukaisesti talousarviotekstejä on tiivistetty. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy :n 185 mukaiset muutokset vuoden 2014 talousarvioon, korjataan kyseiset muutokset vuoden 2014 vertailuluvuiksi lopulliseen valtuuston hyväksymään talousarvioon ja talousarviosuunnitelmaan Vertailulukujen kautta muutokset vaikuttavat myös mm. kertyneeseen yli-/alijäämään ja rahavaroihin. Talousarviokirjan lähettämisen jälkeen on sivulle 3 lisätty hyvinvointikertomusteksti, joka on kunnanhallituksen esityslistan liitteenä n:o 2 / 186. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä n:o 1 / 186 olevan kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotuksen. Huomioiden kunnan ahtaat taloudelliset puitteet, kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy edelleen noudatettavaksi seuraavan periaatteen: Talousarviosuunnitelmaan sisältymättömistä uusista ja ei-lakisääteisistä toimintamenoja kasvattavista tehtävistä ja hankkeista pidättäydytään. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se oikeuttaa kunnanhallituksen nostamaan 3 miljoonan euron talousarviolainan, jolla katetaan investointeja ja lyhennetään pitkäaikaisia lainoja. Kunnanhallitus hyväksyi talousarviosuunnitelmaehdotuksen sivut 1-83 (ns. yleisen osan ja käyttötalousosan vuosille ) tekstiosaan tehdyin tarkennuksin ja ehdottaa kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä siltä osin. KHAL 196 / Kunnanhallitus päätti, että talousarviosuunnitelmaehdotuksen investointiosaan ja rahoituslaskelmaan palataan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy edelleen noudatettavaksi seuraavan periaatteen: Talousarviosuunnitelmaan sisältymättömistä uusista ja ei-lakisääteisistä toimintamenoja kasvattavista tehtävistä ja hankkeista pidättäydytään Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus liitteenä n:o 1 / 196 olevan kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotuksen investointiosan vuosille ja rahoituslaskelman - liitteenä n:o 2 / 196 olevan oppilasennusteen liitettäväksi kunnanjohtajan talousarviosuunnitelmaehdotukseen Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se oikeuttaa kunnanhallituksen nostamaan 3 miljoonan euron talousarviolainan, jolla katetaan investointeja ja lyhennetään pitkäaikaisia lainoja. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen / 185 :n mukaiset muutokset vuoden 2014 talousarvioon, korjataan kyseiset muutokset vuoden 2014 vertailuluvuiksi lopulliseen valtuuston hyväksymään talousarvioon ja talousarviosuunnitelmaan Vertailulukujen kautta muutokset vaikuttavat myös mm. kertyneeseen yli-/alijäämään ja rahavaroihin. Muutostalousarvion keskeisimmät vaikutukset vertailulukuihin on esitetty liitteessä n:o 3 / 196. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus MUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON KHAL 185 Liitteissä n:o 1 ja 2 / 185 on esitetty muutoksia toimintamenoihin ja tuloihin, valtionosuuksiin sekä rahoituseriin valtuuston hyväksymään vuoden 2014 talousarvioon. Suurimmat muutokset kohdistuvat: - kunnanhallituksen talousarvioon; lastensuojelun menoja on lisätty euroa, metsän myyntituloja on vähennetty eurolla ja tontin myyntituloja eurolla. - teknisen lautakunnan talousarvioon menoja on lisätty n eurolla, näistä kiinteistöjen osuus on n :a ja viemärilaitoksen osuus on :a. - verotuloihin; verotuloja on lisätty eurolla Investointiosassa (liite n:o 3 / 185) on euron suuruinen määrärahan vähennysesitys. Liitteenä n:o 4 / 185 on rahoituslaskelma muutostalousarviolukujen jälkeen. Kuntalaissa ei ole enää säädöksiä ns. lisätalousarviosta. Valtuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen jälkeen ilmenevät muutokset menoissa ja tuloissa kootusti. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelman, jonka osana vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden tuloja lisättiin ja kuluja karsittiin yhteensä euroa. Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan / 29 tekniselle toimelle lisämäärärahaa käyttötalouden osalta euroa. Lisämääräraha- ja tulojen pienennystarpeita on kuitenkin ilmennyt yhteensä euron edestä. Vuoden 2014 alkuperäisessä talousarviossa vuosikate oli ja tilikauden alijäämä Lisätalousarviomuutosten jälkeen vuosikate jää euroon ja alijäämäksi muodostuu Ilman talouden tasapainotusohjelmaa muodostuisi alijäämä vieläkin suuremmaksi. Vesilahden kunta on hakenut harkinnanvaraista valtionosuutta vuodelle euroa. Jos harkinnanvaraista valtionosuutta saadaan, pienentää se suoraan alijäämän määrää. Kuluvan vuoden taloudellisesta tuloksesta tulee heikko eikä ensi vuodeltakaan ole odotettavissa talouden liikkumavaran paranemista. Valtionosuuksien leikkaukset, kuntien lisävelvoitteet ja Vesilahden kunnan iso velkakuorma lyhennyksineen pitävät kunnan talouden ahtaalla.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteissä n:ot 1, 2, 3 ja 4 / 185 ilmenevät muutokset vuoden 2014 talousarvioon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 197 / Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen kävi ilmi, että liitteessä yksi oli kasvatus- ja opetustoimen kokous- ja luottamustoimipalkkioiden määrärahasiirto euroa merkitty kasvatus- ja opetustoimen hallinnolta koulutoimen hallinnolle. Määrärahasiirto piti olla koulutoimen hallinnolta kasvatus- ja opetustoimen hallinnolle. Lisäksi teknisen toimen lisämäärärahaesityksessä on euroa osoitettuna Posteljoonin päiväkodin pihavarusteiden purkamiseen. Tämä määräraha on jo myönnetty kunnanvaltuuston kokouksessa / 29 ja se poistetaan tästä muutostalousarvioehdotuksesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy korjatuissa liitteissä n:ot 1, 2 ja 4 / 197 ilmenevät muutokset vuoden 2014 talousarvioon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus UUDEN KIRJASTON RAKENTAMINEN KHAL 198 Yleisten kirjastojen toiminta perustuu kirjastolakiin ja asetukseen. Kirjastolain mukaan kunta voi järjestää kirjasto- ja tietopalvelut itse taikka osittain tai kokonaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin. Lain mukaan asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. (Kirjastolaki 3 ) Kirjasto- ja kulttuurityöryhmän aloitteesta kunnanhallitus kokouksessaan asetti työryhmän selvittämään uuden kirjaston rakentamista/vanhan kirjaston laajentamista. Työryhmään nimettiin Armi Lehtimäki, puheenjohtaja, Mervi Lumia, varapuheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustaja, Rauno Hanhela, Tapio Kauppila, Tapani Pietilä ja Kirsti Torikka, sihteeri. Selvitystyöryhmän tehtävä oli antaa vuoden 2010 loppuun mennessä kunnanhallitukselle selvitys, jossa on selvitetty mahdollisen uuden kirjaston sijaintipaikat/tonttivaihtoehdot ja alustava kustannusarvio. Lisäksi selvityksessä tuli tarkastella vanhan kirjaston laajentamista vastaavine kustannusarvioineen vaihtoehtona uuden rakentamiselle. Kokouksessaan kunnanhallitus täydensi em. tehtävää ja antoi työryhmälle tehtäväksi selvittää Vesilahden mahdollisuudet uuden kirjaston toteuttamiseen yhdessä Lempäälän kanssa Lempäälään. Työryhmä jätti kunnanhallitukselle esityksensä, jossa se päätyi esittämään uuden kirjaston rakentamista, yhteydenottoa alue- ja valtion viranomaisiin Vesilahden kirjaston rakentamishankkeen saamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan, sekä esisuunnittelun aloittamista mahdollisimman pikaisesti. Selvitystyöryhmän raportti on tämän pykälän liitteenä. Vuonna 2011 tehtiin kirjaston rakentamissuunnitelma ja kustannusarvio, joilla haettiin valtionavustusta ja päästiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastojen perustamishankkeiden rahoituslistalle. Alkuperäinen rakentamissuunnitelma ja kustannusarvio oli seuraava: Suunnittelu ja tutkimukset, rakennuttaminen ja valvonta Aluetyöt, maatyöt, perustukset Muut rakennustekniset työt LVI-työt Sähkötyöt Toimintavarustus (=kalusteet ja laitteet) Hankevaraukset Perustamiskustannukset yhteensä / brm2 Hanke yhteensä 1,5 milj.. Kustannusarviosta puuttuvat tontin/perustusten paalutuskustannukset, joiden tämänhetkinen (2014) kustannusarvio on noin sekä kiinteistön video- ja kulunvalvontalaitteisto, jonka tämänhetkinen kustannusarvio on noin Vesilahden kunta osti uutta kirjastoa varten tontin Pirkanmaan Osuuskaupalta päivätyllä kauppakirjalla. Tontti sijaitsee nykyisen S- Marketin vieressä. Kauppakirjan mukaan myyjä sitoutuu siihen, että

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Osuuskauppa tilan pysäköintialueen kautta sallitaan suunnitteilla olevalle kunnan pääkirjastolle / kaupan kohteena olevalle määräalalle asiakasliikenne ja kauttakulku ja että Pirkanmaan Osuuskaupan pysäköintipaikkoja voivat käyttää määräalalle rakennettavalla kiinteistöllä asioivat. Vesilahti on Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastojen perustamishankkeiden rahoituslistalla vuodella Viime vuosina rahoitussuunnitelmiin on mahtunut vain noin puolet kirjastotoiminnan järjestäjien tekemistä hankekohtaisista ehdotuksista. Valtionosuus on 25-50%. Vesilahti saa uuden pääkirjaston rakentamiskustannuksiin korkeimman mahdollisen eli 50%:n valtionavustuksen, joka OKM:n vuonna 2013 tekemän indeksitarkistuksen jälkeen on Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu Rakennettavan kirjaston kooksi on rahoituslistalla määritelty 650 m2. Jälkirahoitteinen valtionosuus maksetaan seitsemänä hankkeen valmistumisvuotta seuraavana vuotena yhtä suurissa erissä. Kukin vuosierä maksetaan maaliskuun loppuun mennessä, ja siihen lisätään maksamattoman valtionosuuden osalle laskettu peruskorkoa vastaava vuotuinen korko, joka lasketaan ensimmäisen vuosierän maksupäivästä. Kirjastojen perustamishankkeiden rahoitus nykymuodossaan ei sisälly valmisteilla olevaan valtionosuusuudistukseen. Lakia kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta on muutettu ja muutos tulee voimaan Kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettävät valtionavustukset siirretään kunnan peruspalvelujen valtionosuuksiin. Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden voimassa oleva rahoitussuunnitelma toteutetaan vuosien osalta, mutta kirjastojen perustamishankkeille ei enää myönnetä vuoden 2015 jälkeen valtionavustuksia rahoituslain perusteella. Näin ollen hanketta ei voi enää siirtää eikä valtionosuutta voi enää myöhemmin hakea, mikäli hankkeesta nyt luovuttaisiin. Vesilahden tulee hakea valtionavustusta viimeistään vuonna Rakentaminen tulee aloittaa joko avustuksen myöntövuonna (2015) tai sitä seuraavana vuonna (2016). Tästä syystä päätös kirjaston rakentamisesta tulee tehdä talousarvion 2015 yhteydessä. Vesilahden kunnan taloussuunnitelmassa vuosille kirjaston suunnitteluun oli varattu määräraha vuodelle 2011 ( euroa) maininnalla, että rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2013 mikäli saadaan valtionosuus. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille suunnittelumääräraha siirrettiin vuodelle 2013 maininnalla, että rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2014, mikäli saadaan valtionosuus. Uuden kirjaston rakentaminen kuuluu Vesilahden kunnan nykyiseen investointiohjelmaan ( ). Valtuusto päätti kokouksessaan kunnan talouden tasapainottamisohjelmasta, jolla toimintoja karsitaan ja organisoidaan uudelleen kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Ohjelman mukaan kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen vuonna Uuden kirjaston rakentaminen sisältyy laskelmaan. Kirjastotoimen osalta talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyy myös Narvan sivukirjaston sulkeminen alkaen.

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Vesilahden nykyinen pääkirjastorakennus on rakennettu vuonna 1969 kunnaneläinlääkärin asunnoksi. Kirjaston käyttöön se otettiin vuonna Isompi laajennus- ja muutostyö tehtiin vuonna Entinen asunto (vastaanottotilat) otettiin kirjaston käyttöön vuonna Nykyinen kirjasto on ahdas ja sokkeloinen. Vesilahden kirjaston kokonaispinta-ala on 300 m². Opetus- ja kulttuuriministeriön suositus on vähintään 100 m² alkavaa tuhatta asukasta kohti. Vesilahdessa kirjaston kokonaishyötypinta-ala tulisi minimissään olla 500 m². Kirjastorakennus ei täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia eikä sen valaistus täytä julkisen tilan valaistusvaatimuksia. Tilojen mataluus heikentää sisäilman laatua. Rakennus alkaa olla elinkaarensa päässä ja kaipaa lähivuosina peruskorjausta, mikäli se säilytetään kirjastokäytössä. Aluehallintoviraston työterveystarkastaja on edellyttänyt ilmanvaihdon parantamista nykyisessä kirjastorakennuksessa. Kirjastotoiminnan jatkaminen nykyisissä tiloissa ilman korjaustoimenpiteitä saattaa näin ollen johtaa tilanteeseen, jossa korjaukset on pakko tehdä tai lopettaa toimipiste ja järjestää lain edellyttämä kirjastopalvelu muulla tavoin. Kunnanrakennusmestarin mukaan koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen kyseiseen kiinteistöön aiheuttaa rakenteisiin liittyviä riskejä, joita on vaikea ennakoida ja jotka saattavat johtaa seinärakenteiden tiivistämisen tarpeeseen. Myös rakennuksen vesikatto on uusittava. Minimikorjauksen kustannusarvio on n (ilmanvaihto ja vesikatto). Korjaustarveselvitys ja laskelmat liitteenä. Korjaukseen ei ole saatavissa valtionavustusta ja se on rahoitettava lainarahalla. Korjaus ei poista tilanahtautta. Kunnanrakennusmestarin mukaan kirjaston kiinteistö on minimikorjausten lisäksi laajemman peruskorjauksen tarpeessa viimeistään seitsemän vuoden kuluessa. Nykyisen kirjaston tontilla on jäljellä rakennusoikeutta 337m2. Nykyisen kirjaston yhteyteen voisi rakentaa laajennusosan. Tässä tapauksessa tulee uudelleenarvioitavaksi ja järjesteltäväksi myös kulkuyhteys kiinteistölle. Nykyinen järjestely muodostaa liikenneriskin. Kustannusarvio laajennuksesta on liitteenä. Laajennuksen ja nykyisen kiinteistön peruskorjauksen yhteenlaskettu kustannusarvio on Tähänkään vaihtoehtoon ei ole saatavissa valtionavustusta. Peruskorjaus ja laajennus on myös rahoitettava lainarahalla. Vanhan rakennuksen saneeraamiseen liittyy aina epävarmuustekijöitä ja ennakoimattomien kustannusten mahdollisuus. Mikäli Vesilahdessa halutaan järjestää kirjastopalvelut itse ja säilyttää oma toimipiste, uuden kirjaston rakentaminen on vaihtoehdoista kustannusvaikutuksiltaan parhaiten ennakoitavissa. Uuden rakennuksen käyttökustannukset ovat myös selvästi vanhaa rakennusta edullisemmat. Lempäälän kanssa on käyty alustavia neuvotteluja yhteisestä kirjastotoimesta. Lempäälän kirjastotoimen kulut (sisäiset + ulkoiset) ovat vuoden 2015 talousarviossa Asukaslukujen suhteessa laskettuna Vesilahden osuus tuosta summasta olisi 16,8% eli Vesilahden kirjastotoimen kulut vuoden 2015 talousarviossa ovat

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Lempäälän kunta suunnittelee uuden kirjaston rakentamista. Mikäli kuntien kirjastotoimet yhdistettäisiin ja Vesilahti luopuisi omasta kirjastohankkeestaan, Vesilahden valtionosuutta ei voi siirtää käytettäväksi Lempäälän kirjaston rakentamishankkeessa. Osa Lempäälän kirjaston rakentamiskustannuksista tulisi Vesilahden maksettavaksi muodossa tai toisessa. Kirjaston rakentamishanketta käytettiin tapausesimerkkinä valtuuston tutustuessa ja harjoitellessa vaikutusten ennakkoarviointi eli EVAmenetelmää Vaikutusten arviointi -harjoituksen koonti on liitteenä. Myös nuorisovaltuusto teki kirjaston rakentamisesta oman EVAtarkastelunsa, josta on koonti liitteenä. Uuden kirjaston rakentamisen vaihtoehtoina ovat kirjastotoimen jatkaminen nykyisissä tiloissa joko sellaisenaan tai laajennusosan kanssa sekä kirjastotoimen järjestäminen yhteistyössä esimerkiksi Lempäälän kunnan kanssa. Kunnan verkkosivulla oli kirjaston rakentamista koskeva, kuntalaisille suunnattu mielipidekysely välisenä aikana. Vastauksia tuli 487 kappaletta. Vastauksista 63% (305) kohdistui vaihtoehdolle, että Vesilahteen tulee rakentaa uusi kirjasto. Vastauksista 20% (96) kohdistui vaihtoehdolle, että ei rakenneta uutta, vaan korjataan vanha ja toimitaan siinä. 14% (67) kohdistui vaihtoehdolle, että järjestetään kirjastopalvelut muulla tavoin, esimerkiksi yhteistyössä toisen kunnan kanssa. 4% (19) vastauksista kohdistui vaihtoehdolle, että korjataan ja laajennetaan nykyistä kirjastoa. Mielipidekysely on osa kirjaston rakentamisesta käytävää yleistä keskustelua ja pohdintaa eikä sille ei ole määritelty mitään virallista asemaa asiaa koskevassa päätöksenteossa. Nyt saatavilla oleva valtionavustus on käytettävissä ainoastaan uudisrakennukseen. Nykyisissä tiloissa jatkaminen tarkoittaa korjauskustannuksia, kasvavaa korjausvelkaa sekä kasvavia ylläpitokustannuksia. Laajennusosan rakentaminen tulee kustannuksiltaan verrattain lähelle uuden rakentamista sillä erotuksella, että siihen ei saada valtionavustusta. Nykyiseen kirjastokiinteistöön liittyy paitsi rakenteellisia ja teknisiä myös merkittäviä toiminnallisia haasteita. Nykykirjaston tehtävä on paljon muutakin kuin perinteinen lainaustoiminta, joka on pitkälti siirtynyt nettiin ja automaatteihin. Modernit kirjastot ovat julkista tilaa, jota käytetään monenlaisiin tarkoituksiin. Kirjaston merkitys niin sanottuna kolmantena tilana on tunnistettu. Modernissa kirjastossa yhdistyvät monitilaisuus, monikäyttöisyys ja sähköinen asiointi yhdessä perinteisen lukutila- ja lainaustoiminnan kanssa. Kirjaston pitää pystyä muuttumaan ajan mukana ja kehittämään palvelumuotojaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, jotta kirjastotoimen ylläpito vastaisi tarkoitustaan ja kirjastotoimesta saataisiin kunnalle ja kuntalaisille paras mahdollinen hyöty. Nykyinen kirjastorakennus ei mahdollista Vesilahden kirjaston kehittymistä moderniksi, monikäyttöiseksi tilaksi. Nykyisen kirjaston peruskorjaamisellakaan ei saada merkittävää toiminnallisuuden parannusta.

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Vesilahden kirjaston käyttäjämäärät ovat suhteessa varsin korkeita. Tämä kertoo kirjaston tarpeellisuudesta puutteellisista tiloista huolimatta. Kaupunkiseudun nuorisokyselyn 2014 tulosten mukaan Vesilahden nuoret viettävät kouluajan ulkopuolella aikaa kirjastossa kaupunkiseudun nuorten keskiarvoa enemmän. Vesilahden kaltaisessa maaseudun taajamassa kirjastolla on tärkeä tehtävä ainoana kaikille avoimena, ei-kaupallisena tilana ja kohtaamispaikkana. Vesilahden imago perinteikkäänä ja vahvana kulttuuripitäjänä perustuu vahvaan yhteisöllisyyteen. Kirjasto on kunnan kuntalaisille tarjoama kulttuurinen ja sosiaalinen tila, joka rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Ilmaisena palveluna kirjasto on tasa-arvoinen ja osaltaan ehkäisee eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Kirjasto on osa kunnan imagoa, kuntakuvaa. Uudelle kirjastolle varattu sijainti on keskeinen ja helposti saavutettava. Nykyaikainen kirjastotila luo mahdollisuuksia uudenlaisille toiminnoille, joilla voidaan samanaikaisesti parantaa sekä kuntalaisten saamaa julkista palvelua että palvelujen järjestämisen kustannustehokkuutta. Näin ollen se noudattaa talouden tasapainottamisohjelman linjausta palvelujen uudelleenorganisoinnista toiminnallisuuden ja taloudellisuuden tehostamiseksi. Vaadittavilla panostuksilla ja saatavilla tuotoksilla mitattuna nykyisen kirjastorakennuksen ylläpito ja kirjastotoiminnan jatkaminen siinä ei ole taloudellisessa eikä toiminnallisessa mielessä järkevää. Uuden kirjaston valmistuttua nykyinen kirjasto voidaan myydä ja myyntitulolla osittain rahoittaa uuden kirjaston rakentamista. Liitteet: - liite n:o 1 / 198 Kirjaston rakentamisen kustannusten arvio - liite n:o 2 / 198 Kirjaston peruskorjauksen kustannusarvio - liite n:o 3 / 198 Kirjasto EVA-tarkastelun koonti - liite n:o 4 / 198 Nuorisovaltuuston kirjasto EVA-tarkastelun koonti - liite n:o 5 / 198 Kirjaston rakentamisen/laajentamisen selvitystyöryhmän loppuraportti - liite n:o 6 / 198 Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto uuden kirjaston rakentamisesta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vesilahden kunta toteuttaa 50%:n valtionosuuteen oikeutetun uuden kirjaston rakentamishankkeen vuosina Kunnanhallitus päättää, että valtuuston käsittelyn jälkeen kunnanhallitus nimeää kirjaston rakentamista varten suunnittelutyöryhmän. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun kuluessa Pertti Uusi- Erkkilä teki seuraavan ehdotuksen: Uuden kirjaston rakentamishankkeesta luovutaan toistaiseksi. Anna Paavilainen ja Leena Kurki kannattivat Pertti Uusi-Erkkilän ehdotusta.

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta ja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja sitä on kannatettu, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestysmenettelyä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Pertti Uusi-Erkkilän ehdotusta, äänestävät EI. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen äänestystavaksi ja -menettelyksi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA- ääntä (Ari Arvela, Esko Halme, Marko Lounasranta ja Eija Pennanen) ja 3 EI-ääntä (Leena Kurki, Anna Paavilainen ja Pertti Uusi-Erkkilä). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: kunnanjohtajan ehdotus sai 4 ääntä ja Pertti Uusi-Erkkilän ehdotus 3 ääntä. Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vesilahden kunta toteuttaa 50%:n valtionosuuteen oikeutetun uuden kirjaston rakentamishankkeen vuosina Kunnanhallitus päätti, että valtuuston käsittelyn jälkeen kunnanhallitus nimeää kirjaston rakentamista varten suunnittelutyöryhmän Pertti Uusi-Erkkilä, Anna Paavilainen ja Leena Kurki jättivät liitteenä n:o 7 / 198 ilmenevän eriävän mielipiteen. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VAALI KHAL 199 Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan / 86 työryhmän valmistelemaan ehdotusta siitä, miten sivistystoimen luottamushenkilöorganisaatio rakentuu ja mille luottamustoimielimelle kirjasto- ja kulttuuritoimen asiat kuuluvat. Kunnanhallitus nimesi työryhmän puheenjohtajaksi kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Armi Lehtimäen, varapuheenjohtajaksi liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Rauno Hanhelan, jäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Arvelan, kirjastonjohtaja Kirsti Torikan, matkailuneuvoja Satu Karvisen, liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juutin sekä sihteeriksi sivistysjohtaja Tiina Kivisen. Työryhmä kokoontui Yhteenvetona työryhmä päätyi esittämään seuraavaa: - Kirjasto- ja kulttuuriasiat yhdistetään samaan lautakuntaan nuoriso- ja liikunta-asioiden kanssa. - Lautakunnan nimi muutetaan vastaamaan uutta, laajentunutta asiakokonaisuutta. Työryhmän ehdotuksena lautakunnan nimeksi on Hyvinvointilautakunta. - Sivistysjohtaja toimii esittelijänä sekä Kasvatus- ja opetuslautakunnassa että uudessa Hyvinvointilautakunnassa. Asioiden valmistelusta vastaavat kirjastonjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja yhteistyössä sivistysjohtajan kanssa. - Kasvatus- ja opetustoimen johtosääntö pitää muuttaa vastaamaan uutta organisaatiota. Työryhmän esitys uudesta luottamushenkilöorganisaatiosta hyväksyttiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa, liikunta- ja nuorisolautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan / 60, että se hyväksyy työryhmän esityksen uudesta luottamushenkilöorganisaatiosta ja, että muutos tulee voimaan alkaen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan / 53 sivistystoimen johtosäännön alkaen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä ja nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se lakkauttaa liikunta- ja nuorisolautakunnan alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TEKNISEN JAOSTON VAALI KHAL 200 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan / 32, että 1. teknisen johtajan virkaa ei toistaiseksi täytetä, vaan tekninen toimi organisoidaan uudelleen siten, että alkaen - tekninen lautakunta lakkautetaan ja teknisen vastuualueen asiat siirretään kunnanhallituksen alaisuuteen - teknisen vastuualueen asioiden valmistelua varten kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan 4-5 luottamushenkilöstä muodostuva tekninen jaosto, jonka esittelijänä toimii kunnanrakennusmestari - teknisen toimen päällikkönä, kunnanviraston johtoryhmän jäsenenä ja teknisen toimiston henkilöstön esimiehenä toimii kunnanjohtaja. Kunnanrakennusmestari toimii johtoryhmässä kunnanjohtajan apuna ja asiantuntijana teknisen toimen asioihin liittyen 2. uudelleen organisointi / kokeilu kestää kaksi vuotta ( ) ja syksyllä 2016 arvioidaan uudelleen organisoinnin toimivuutta ja onnistumista sekä tehdään johtopäätökset jatkosta 3. se nimeää tekniseen jaostoon jäsenet 4. se hyväksyy liitteenä ilmenevän päivitetyn teknisen toimen päävastuualueen johtosäännön. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee tekniseen jaostoon toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä ja nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN, KOKEILUSOPI- MUS KHAL 201 Seloste: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Suomen hallituksen kehyspäätöksen mukaan kuntien velvoitteiden toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita. Hallituksen tekemän rakennepoliittisen toimintaohjelman toimeenpanoa koskevan päätöksen mukaan kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina Kuntakokeiluissa on tarkoitus kokeilla sellaisia säädösmuutoksia ja muita toimenpiteitä, joiden avulla kunnat voisivat poikkihallinnollisesti kehittää palvelurakennettaan ja säästää kustannuksiaan kokeilun piirissä olevista kunnille asetetuista velvoitteista riippumatta ja lainsäädännön mukaisesta palvelujen tavoitellusta vaikuttavuudesta tinkimättä. Kuntakokeiluohjelman tarkoituksena on edistää kunnissa käynnissä olevaa palveluprosessien ja toimintamallien kehittämistyötä. Kokeilut olisivat kuntalähtöisiä ja monialaisia. Niiden tavoitteena olisi mahdollistaa ja edistää kuntien strategioiden ja kehittämisen painopisteiden perusteella hahmotettujen hallinnonalojen ja organisaatioiden rajat ylittävien toimintamallikokonaisuuksien toteutumista. Hallituksen lakiesitysluonnos kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista on ollut lausuntokierroksella kunnissa Kuntakokeilulainsäädäntö tulee voimaa Kokeilu päättyy Tampereen kaupunkiseudulla kuntakokeiluja toteuttamaan ovat lähdössä Tampereen kaupunki vastuukuntana sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan ja Pirkkalan kunnat. Pirkkalan kunnanhallitus on hyväksynyt sopimuksen kuntakokeilujen toteuttamisesta Pirkkalassa. Pirkkala on päättänyt osallistua kokeilulain 2.luvun mukaiseen Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevaan kokeiluun ja 4. luvunmukaiseen Kuntien toiminnan valvontaa koskevaan kokeiluun. Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevan kokeilun kokeilukohteena Pirkkalassa tulee olemaan lasten ja nuorten ja lapsiperheiden tuen palveluiden integrointi varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden ja sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kokeilusopimus tämän kokeilun osalta koskee sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkkalan yhteistoimintaalueella ja sivistyspalveluiden osalta Pirkkalan kuntaa. Kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu sisältää a) indikaattoriperusteiden viranomaisvalvonnan, b) aluehallintoviranomaisten toimintatapojen kehittämiseen osallistumisen ja c) omavalvonnan ja sen roolin kehittämisen. Kohderyhmänä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen osalta tulee olemaan vanhukset Pirkkalassa ja Vesilahdessa. Kokeilun kohteena olevat palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella ovat kotihoito ja tehostettu palveluasuminen.

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kuntarakennelain tavoitteet täyttävät kunnat tai alueet ovat voineet hakea kokeiluihin mennessä. Aikataulusyistä kuntaryhmän kaikkien kuntien ei ole edellytetty hakuvaiheessa allekirjoittavan hakemusta. Kaikkien kokeilualueisiin mukaan tulevien kuntien tulee kuitenkin hyväksyä valtion ja kuntien välinen kokeilusopimus. Tampereen /kuntaryhmän kokeilusopimukseen tulee lisätä sopimusosapuoleksi ja allekirjoittajatahoksi myös Vesilahden kunta, vaikka Pirkkalan yhteistoiminta-alue tuottaa palvelut Vesilahden kunnalle. Kokeilulakiin on kirjattu kaikki kunnat/kuntayhtymät, joiden alueella kuntakokeiluja toteutetaan. Vesilahden kunta osallistuu valvonnan toimintamallin kokeiluun ja kokeilukohteina ovat Vesilahden vanhusten kotihoito ja tehostettu palveluasuminen. Vesilahden kunta seuraa hyvinvoinnin integroidun toimintamallin toimintaa kokeilun ajan seudullisen yhteistoiminnan puitteissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta. Liitteenä (liite n:o 1 / 201) muutettu kuntakokeilusopimus, johon sopijaosapuoleksi on lisätty myös Vesilahden kunta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä n:o 1 / 201 olevan muutetun kuntakokeilusopimuksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Valtionvarainministeriö, Emmi Niiranen

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 202 Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet kirjeet: 1. Kiinteistönluovutusilmoitukset Myyjä/ ostaja Virolainen/ Similä, Hakola Kuparinen/ Kallonen, Yräys-Kallonen Kuparinen/ Kallonen, Yräys-Kallonen

22 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vesilahden kunnan väkiluku oli asukasta (4.494 / ). 2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 9/2014. Vesilahden työttömyysaste syyskuun lopussa 2014 oli 9,5 % (elokuun 2014 tilanne 9,6 %), Tampereen seutukunnassa 14,3 % (14,6 %), Pirkanmaalla 13,9 % (14,1 %) ja koko maassa 12,0 % (12,2 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan toiseksi alhaisin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja toteaa tekstiosassa ilmenevät asiat. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN JATKOTOIMENPITEET KHAL 203 Lempäälän kunta tiedustelee Vesilahden kunnan halukkuutta osallistua jatkossakin Hulauden vesialueen kunnostushankkeen yhdeksi rahoittajaksi. Hulauden vesialueen kunnostushankkeessa on edetty siten, että valmista uomaa on rakennettu Rikalanjärveltä mt 190 alitukseen asti. Keväällä 2014 Lempäälän kunnanhallitus päätti valita hankkeelle rakennuttamiskonsultin (A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy) Syksyn 2014 aikana avattiin mt 190 alitusputken pää, joka oli alituksen jälkeen jäänyt maan alle. Lempäälän kunta on kilpailuttanut seuraavan vaiheen eli avokanavan rakentamisen mt. 190 ja rautatien välille. Rautatien alitus ei kuulu urakkaan. Halvin tarjous on hinnaltaan noin euroa. Tarjous sisältää sekä kaivuun, että 1000 m 2 luiskatuentaa. Mikäli luiskatuentaa on enemmän, niin sitä tehdään urakoitsijan antamalla yksikköhinnalla ja vastaavasti mikäli sitä on vähemmän kuin arvioitu, niin se vähennetään urakkahinnasta yksikköhinnan mukaisesti. Hulauden kunnostushanke on EU:n rahoittama EAKR-hanke. EAKRhankkeelle on Lempäälän kunta anonut jatkoaikaa huhtikuun 2015 loppuun. EAKR-hankkeen puitteissa ei ole ajallisesti ja taloudellisesti mahdollista rakentaa enää kuin tämä seuraava kilpailutuksen alla ollut osuus. Mahdollisen lappoputken rakentamiseen tulee hakea uusia rahoituslähteitä. Lempäälän kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ja tekee esityksen kunnanvaltuustolle hankkeen jatkosta. Lempäälän kunnanvaltuusto päättää talousarvion yhteydessä hankkeelle myönnettävästä rahoituksesta. Vesilahden kunta on maksanut hankkeen ensimmäisen osuuden kustannuksista 11 % (yhteensä ,78 euroa). Mikäli Vesilahden kunta osallistuisi seuraavaan osuuteen 11 %:n rahoitusosuudella, olisi Vesilahden kunnan osuus urakkatarjouksen mukaisesta summasta noin Vesilahden kunnalla ei ole talousarvioissaan määrärahavarauksia kunnostushankkeen jatkotoimenpiteisiin. Palaverimuistio liitteenä n:o 1 / 203. Kunnanjohtaja: Huomioiden valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman ja sen ettei jatkotoimenpiteisiin ole varauduttu, ei kunnanhallitus esitä kunnanvaltuustolle osallistumista Hulauden kunnostamishankkeen jatkoon seuraavalle osuudelle (välille mt 190 rautatie) ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esko Halme poistui esteellisenä (hallintolain mukainen intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen-teon ajaksi. Esteellisyys todettiin. Tiedoksi

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 57

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 57 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 53 Kunnanvaltuusto 25.04.2016 AIKA 25.4.2016 klo 19:00 19.16 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 56

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.01.2016 AIKA 26.01.2016 klo 18:06 20:47 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 13

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.02.2016 AIKA 23.2.2016 klo 18:02 19:32 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.3.2016 klo 18:05 19:38 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2 / 2015

Sivistyslautakunta 2 / 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Sivistyslautakunta 2 / 2015 Kokousaika 17.3.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnanvirasto, kokoushuone Lahna Kokousen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 180

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 180 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 177 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 AIKA 12.12.2016 klo 19.00-20.38 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.01.2017 AIKA 17.01.2017 klo 18:00 19.41 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot