Toimintasuunnitelma Suomen Hippos ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.hippos Toimintasuunnitelma Suomen Hippos ry"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Suomen Hippos ry

2 yleistä PEKKA SOINI Toimintavuosi 2012 tulee olemaan erittäin haasteellinen koko Hippos-konsernille. Kaikkien ravipelien haltuun ottaminen tulee sävyttämään toimintaa koko vuoden 2012 ajan. Mainittu haltuunotto muodostaa suomalaiselle hevostaloudelle erinomaisen mahdollisuuden. Uusia mahdollisuuksia tulee mm. pelitarjonnan sisällön ja pelituotteiden kehittämisessä sekä kansainvälisessä toiminnassa. Tämä mahdollisuus saadaan hyödynnettyä vain jos kaikki tahot, raviradat, Fintoto Oy, Hevosurheilulehti ja Suomen Hippos ry tekevät saumatonta yhteistyötä. Onnistuminen edellyttää lisäksi kaikilta alan toimijoilta entistä suurempaa kykyä muuttua ajan asettamien haasteiden mukana sekä kykyä sopeutua muutokseen. Raviratojen kannalta uudet toimintamallit pyritään rakentamaan niin kannustaviksi kuin mahdollista, jotta aktiivisesti toimivat raviradat saisivat näille oikeutetusti kuuluvan osan kehityksen mahdollisesti tuottamista lisäresursseista. Haltuunoton täysimääräinen onnistuminen edellyttäämyös että raviurheilun ulkopuoliset tekijät, kuten kotimainen ja kansainvälinen talous eivät tuota ikäviä yllätyksiä. Suomen Hippos ry:n osalta viimeiset vuodet ovat korostuneesti olleet eräänlaista torjuntataistelua. Nyt on aika siirtyä eteenpäin. Ensimmäinen askel tässä työssä on yhdistyksen strategian uudistaminen. Ympäröivässä yhteiskunnassa ja alan rakenteissa sekä volyymeissa tapahtuneet muutokset edellyttävät strategian päivittämistä. Tämä työ käynnistyy yhdessä uuden valtuuskunnan kanssa jo keväällä ja tarkoitus on, että valtuuskunta vahvistaa ja sitoutuu uuteen strategiaan syksyllä Strategiaan pyritään kirjaamaan mahdollisimman konkreettiset tavoitteet toiminnalle sekä keinot, joilla näitä lähestytään. Yhdistyksen toiminnan selkiyttämiseksi tullaan strategiaprosessin yhteydessä riittävän yksityiskohtaisella tasolla selkiyttämään yhdistyksen ja raviratojen sekä hevosjalostusliittojen väliset suhteet. Tämä edellyttää sitä, että kunkin toimijan valtuudet ja vastuut kirjataan selkeästi strategiaan ja näitä tehtäviä osapuolet sitoutuvat toteuttamaan. Tämä työ on jo vuoden 2011 aikana käynnistetty, mutta lopullisesti asiat saadaan valmiiksi vuoden 2012 aikana. Toimintavuonna 2012 hallitus tulee erityisen tarkasti seuraamaan tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta. Molemmissa tytäryhtiöissä eletään suurten muutosten aikaa ja aktiivinen omistajaohjaus noudattaen yhteisesti sovittuja menettelykäytäntöjä on välttämätöntä, jotta yllätyksiltä suuntaan tai toiseen vältytään. Hevosalan verotuskohtelun selkiyttäminen korostuu toimintavuoden 2012 aikana suurimpana edunvalvonnallisena haasteena. Arpajaisvero, yleishyödyllisten yhteisöjen verotus ja kilpailutoiminnan alv-kohtelu ovat edelleen akuutteja kysymyksiä ja näiden osalta työtä parempien toimintaedellytysten luomiseksi jatketaan. Hallitus tulee jatkamaan kokoontumista noin kerran kuukaudessa ja hallituksen työskentelyn sisältöä kehitetään edelleen kohti suurempien asiakokonaisuuksien käsittelyä samalla siirtäen entistä enemmän vastuuta operatiivisista ratkaisuista toimistolle.

3 ravikilpailupalvelut JUKKA NISKANEN Kilpailutoiminnassa vahvistetaan edelleen uutta profiiliajattelua vuonna Toimintavuonna järjestetään 364 profiiliravit, jotka muodostavat päivittäisen urheilullisen päätapahtuman. Profiilipäiviä korostetaan mm. palkintojen, sarjamääritysten, pelitarjonnan ja mediahuomion avulla. Profiilipäiviä ovat viikon päätapahtuma lauantain Toto75-ravit, Vermossa järjestettävä keskiviikkoinen Toto65-ravit, sekä muina päivinä järjestettävät Toto5-ravit. Lisäksi järjestetään profiilitoimintaa tukevia raveja, joita ovat Toto4-, lounas- ja kesäravit. Paikallisravitoiminta jatkuu kuten aiemmin, hieman osallistumiskynnystä madaltavin säännöin. Lisäksi järjestetään harjoitusraveja totoja harjoitusraviradoilla. Toto-ravipäivien kokonaismäärää lasketaan kilpailutarjontaa vastaavaan suuntaan, yhteensä järjestetään noin 600 Toto-ravipäivää. Vuonna 2012 v almistellaan profiilipäivien merkitystä vahvistavaa resurssienjakomallia. Siinä raviradat pääsevät itse vaikuttamaan omaan kilpailuprofiiliinsa. Radat saavat mahdollisuuden vaikuttaa omaan kilpailupäivärakenteensa sitoutumalla esimerkiksi tiettyyn palkintotasoon ennalta määrätyissä kilpailupäivissä. Tämä ns. huutokauppamalli mahdollistaa läpinäkyvän vuosittain elävän kalenterirakenteen: radat järjestävät profiilipäiviä oman kulloisenkin kantokykynsä mukaisesti. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 kilpailukalenteria suunniteltaessa. Ratojen auditointijärjestelmä uudistetaan. Aiemmin käytössä ollut ratojen mittarointijärjestelmä ja suurkilpailuvalvojien suorittama tapahtuma-auditointi yhdistetään useampiportaiseksi laatujärjestelmä kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on toimia ratojen itsearvioinnin ja johtamisen lisätyökaluna, sekä tuottaa Hippokselle materiaalia ratojen objektiiviseen vertailuun. Laatujärjestelmä kytketään jatkossa resurssienjakoon. Vuonna 2011 hyvin alkanutta nuorten hevosten kilpailutoiminnan tukemista kehitetään edelleen. Junnustartti-kilpailu jatkuu, ja opetuslähtöjärjestelmän uusien sääntöjen vaikutukset selvitetään. Tavoitteena on edelleen kannustaa nuorten hevosten starttiin tulemista. Hevostenpidon pelisäännöt hanke valmistuu ja jalkautetaan kentälle. Hevosen hyvinvointiohjelmaa ja harrastajille kohdistettua kouluttamista jatketaan. Nuorille lupaaville tulevaisuuden ammattilaisille luodaan edellytyksiä edetä urallaan. Nuorisotoiminta Raviurheilun nuorisotoiminnassa keskitytään nuorisoravikerhojen palveluiden ja puitteiden kehittämiseen. Toimintoja yhtenäistetään nuorisoravikerhojen ja poniravikoulujen osalta, jonka avulla pyritään parantamaan raviurheilun nuorisotoiminnan laatua. Viestintä nuorisotyöstä ja poniraviurheilusta kiinnostuneille tapahtuu nykyaikaisilla viestintävälineillä ja valmistuneiden www-sivujen palveluita nuorille kehitetään jatkossakin. Poniravikilpailutoiminnassa laatu ja volyymi pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla, minkä lisäksi kehitetään pohjoismaista yhteistyötä. Koulutusta nuorisotyöntekijöille järjestetään nuorisovastaavien tapaamisten ja ohjaajakoulutusten muodossa neljästä kahteentoista päivään vuodessa painottuen lasten ja nuorten ohjaamiseen. Tuomaritoiminnan laatua kehitetään selvittämällä kansainvälisiä malleja laadukkaan tuomaritoiminnan varmistamiseksi ja valmistelemalla uutta tuomaristojen ja toimihenkilöiden koulutusohjelmaa. Tehostetaan vuonna 2011 käyttöön otetun sähköisen valvojakansion käyttöä ja kartoitetaan ratojen valvontalaitteistojen nykytila. 3

4 hevoskasvatus ja -jalostus TERTTU PELTONEN-MINNA MÄENPÄÄ Hevostalouden toimintaympäristö Hevosmäärien ja hevosalan yritystoiminnan kasvu näkyy myös työmäärän lisäyksenä Suomen Hippoksessa hevos- ja henkilörekistereiden ylläpidossa. Rekisteröintitoimenpiteitä pyritään nopeuttamaan ja tiedonkulkua lisäämään yhdessä alueellisten hevosjalostusliittojen kanssa mm. intranetin avulla. Rekistereiden reaaliaikaisuutta parannetaan päivittämällä hevosten poistoja tallikäyntien yhteydessä. Tallikäyntien yhteydessä kootaan myös tilastoja alueiden tallimääristä ja annetaan hevosenhoidon neuvontaa erityisesti uusille hevosenomistajille. Hevosten omistajuuden edistämiseksi toteutetaan MMM YTR:n rahoittama hanke, jossa jaetaan tietoa hevosenomistamisesta ja lisätään hevosten markkinointia. Jalostus Tavoitteena on mahdollisimman korkeatasoinen ja kysyntää lisäävä hevoskasvatustoiminta. Näyttelytoiminnan avulla kootaan hevosista monipuolista tietoa ja vertailutuloksia, joita kasvattajat voivat käyttää jalostusvalinnoissaan. Jalostusoriiden tietoja kootaan keskitetysti orikorttiin. Lämminveristen ratsuhevosten, ponien, islanninhevosten ja vuonohevosten jalostusohjesäännön uudistamiseksi käynnistettyä projektia jatketaan. Jalostusarvosteluiden kehittämiseksi osallistutaan Nordic Interstallion -projektiin sekä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa kotimaisiin tutkimuksiin ratsu- ja ponijalostukseen liittyen. Hevosurheilun ja koko alan toiminta perustuu luotettavaan hevosrekisteriin. Auktorisoidut tunnistajat kirjaavat ja kuvaavat hevosen tuntomerkit, ottavat dna-näytteen ja merkitsevät pysyvästi mikrosirulla. Varsojen rekisteröintiä aikaistetaan suomenhevosilla ja lämminverisillä ravihevosilla niin, että varsan syntymätodistus on lunastettava varsan syntymävuoden aikana, jotta se saisi ravikilpailuoikeuden. Paperittomien tuontiratsujen ja ponien tuonnin valvonnassa tehdään yhteistyötä Eviran kanssa. Kansainvälinen yhteistyö toteutuu osallistumalla niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsenenä Suomen Hippos on (UET, EAAP, WBFSH, rotujen jalostusjärjestöt). Jalostuspäivät pidetään Mikkelissä ja lautakuntien koulutuspäivä Jyväskylässä. Hevoskasvatuksen tuki Kasvattajapalkintoihin, kantakirja- ja näyttelypalkintoihin sekä varsojen rekisteröinnin tukemiseen maksetaan tototuotoista noin 2,2 miljoonaa euroa. Toimintavuoden aikana selvitetään uusi maksatuskäytäntö, sillä arpajaislain muutoksen seurauksen kasvattajapalkintoja ei makseta jatkossa valtion totokertymästä. 4

5 viestintä LEENA MÄENPÄÄ-WIRTZ Viestinnässä toimintasuunnitelma toteutetaan strategian mukaisin linjauksin. Fintoto Oy vastaa kaikkien hevospelien myynnistä ja markkinoinnista vuoden 2012 alusta lähtien, mikä heijastuu viestinnän totutukseen eri osa-alueille. Painopisteenä on vuonna 2011 aloitettu projekti uusien tuotemerkkien, pelien, tulosten ja koko raviurheilun näkyvyyden turvaamisesta mediassa. Kansainvälistä ja myönteistä medianäkyvyyttä tavoitellaan jo heti vuoden alussa, kun Toto75-tapahtuma järjestetään yhteistyössä ATG:n kanssa 7. tammikuuta Vermossa. Tapahtumasta tiedotetaan etukäteen laajasti Suomessa ja Ruotsissa. Paikalle odotetaan lajikohtaisen median lisäksi tärkeiden tiedotusvälineiden edustajia molemmista maista. Jalostuksen ajankohtaiset tapahtumat nostetaan www-sivuille ja niistä tiedotetaan aktiivisesti medialle. Jalostukseen tiedotusta toteutetaan viestintäkellon mukaisesti. Sisäistä viestintää sekä Hippostalon että tärkeimpien sidosryhmien välillä kehitetään. Tavoitteena on kattava intranet-sivusto. Lajin sisäistä tiedotusta kehitetään edelleen käyttäen hyväksi sähköistä mediaa ja alan julkaisuja. Hippoksen suhteellisen uusia kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Uutiskynnyksen ylittävistä aiheista tiedotetaan lehdistötiedottein tai tiedotustilaisuuksien muodossa. Näyttävän avauksen jälkeen Toto75- ravit nostetaan viikoittain päätapahtumaksi lauantaisin. Lauantaita seuraavat keskiviikon Toto65-ravit. Viestintää laajennetaan tiedotteisiin isoista voitoista hevospeleissä. Raviurheilun kiinnostavuutta isona urheilulajina pyritään kasvattamaan myös niissä tiedotusvälineissä, joiden kiinnostus lajia kohtaan on ollut vähäisempää. Toimittajien palveluja eri ravitapahtumissa kehitetään tilanteen ja tarpeen mukaan. Suurkilpailuissa tiedotusvälineiden uutena palvelupisteenä toimii vuonna 2011 hankittu Hippoksen media-teltta. Teltan uskotaan tarjoavan lisäarvoa etenkin niille toimittajille, joille raviurheilu ei ole ennestään tuttua. Teltta sijaitsee lähellä varikkoa ja hevosten taustahenkilöitä, missä se toimii tapaamis- ja haastattelupaikkana. Suurkilpailujen rinnalla suosittujen kesäravien tiedotus on vuonna 2012 viestinnässä tärkeässä asemassa. Vuonna 2011 avattujen www-sivujen artikkelipankkiin tallennettavien valmiiden juttujen tuottamista jatketaan. Kuvalliset jutut ovat valmista materiaalia lehdille, joten niistä pyritään tekemään mahdollisimman laadukkaita. Sivuille lisätään myös videokuvaa kertomaan raviurheilusta kulissien takana. 5

6 henkilöstö ja talous Henkilöstön ammattitaidosta huolehditaan panostamalla työtehtäviin liittyvään ajankohtaiseen koulutukseen sekä tietojärjestelmien käyttötaitoihin. Työhyvinvointia edistetään liikunta- ja kulttuuriseteleillä sekä virkistystapahtumilla, joissa hyödynnetään myös työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön tarjoamia mahdollisuuksia. Henkilöstöasioiden ja hallinnon toimintatapoihin liittyvän ohjeistuksen kokoaminen ja dokumentointi saatetaan loppuun tavoitteena kehittää ja yhtenäistää toimintatapoja eri konserniyksiköiden kesken. Lisäksi dokumentoidaan henkilöstön toimenkuvat. Taloushallinnossa painopiste tilikaudella on edelleen kustannusseurannan ja raportoinnin läpinäkyvyydessä, ajantasaisuudessa sekä täsmällisyydessä, mitä myös pelitoiminnan laajeneminen tytäryhtiössä edellyttää. Tilikaudella viimeistellään ja kehitetään edelleen konsernin 6 OUTI HIETA eri yksiköiden rahoitus- ja maksuvalmiussuunnittelua ja seurantaa. Aikaisempien vuosien tapaan otetaan tarvittaessa lyhytaikaista ulkopuolista rahoitusta kasvattajapalkintojen maksamisen aikataulun turvaamiseksi. Raviratojen talous- ja rahoitustilannetta seurataan toteuttamalla vuosittainen talousselvitys keväällä Vuonna 2011 aloitettua raviratojen taloushallinnon pilottihanketta jatketaan tavoitteena kustannustehokkaasti varmistaa, että koko alalla ollaan tietoisia hallinnon ja verotuksen toimintaympäristöön vaikuttavista muutoksista ja niihin liittyvistä parhaista toimintatavoista. Tilikaudella on tarkoitus suorittaa korvausinvestointeja järjestelmiin sekä uusia puhelinkeskus..

7 tytäryhtiöt Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kaikkea toimintaa ohjaa yritykselle laadittava strateginen liiketoimintasuunnitelma. Sen taustana on vuonna 2011 hyväksytty Hevosurheilulehden kehittämissuunnitelma. Hevosurheilu-lehti on tuotealueensa markkinajohtaja sekä laajin, asiantuntevin ja luotettavin lehti kohderyhmänään kaikki hevosharrastajat, hevosalalla toimivat sekä ravipelaajat. Tuotevalikoimaa laajennetaan vuoden 2012 alussa markkinoille tulevalla valtakunnallisella käsiohjelmatuotteella. Hevosurheilun digilehteä kehitetään liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvän sähköisen toiminnan strategian mukaisesti. Levikkimyynnin tavoite vuonna 2012 on säilyttää kappaleen levikki. Levikkimyynnille asettaa suuren haasteen hallitusohjelmaan kirjattu ja mahdollisesti jo vuonna 2012 toteutuva tilattujen lehtien 9 prosentin arvonlisävero. Veron siirtäminen kokonaisuudessaan tai osittain tilaushintoihin tulee todennäköisesti vaikuttamaan levikkiin negatiivisesti. Levikkimarkkinointia tehostetaan sekä omin toimenpitein että käyttämällä ulkopuolisia palveluja mukaan lukien mobiilimarkkinointi. Ilmoitusmyynnille asetetaan 10 prosentin kasvutavoite. Ilmoitusmyynnin kasvua haetaan avainasiakasmarkkinoilla sekä tiivistämällä yhteistyötä konsernin sisällä. Avainasiakkaille tarjotaan entistä laajempia, moni kanavaisia yhteistyökumppanuuksia vuosisopimuksilla. Ilmoitusmarkkinoinnin kannalta tärkeitä teemanumeroita julkaistaan entisessä laajuudessa. Tuotemyyntiin kehitetään uusia tuotteita. Jalostuskuvasto ja Hevosurheilun taskukalenteri sekä molemmat seinäkalenterit julkaistaan entiseen tapaan. Tuotteiden, levikin ja ilmoitusten myyntiä parantaa Hevosurheilun verkkokauppalinkin siirtäminen Hippoksen verkkosivujen avaussivulle. Palvelutoimintoja kehitetään entistä helppokäyttöisemmiksi. Lehden keskeiset toimitukselliset arvot ovat edelleen avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus ja toimituksellinen riippumattomuus, jota ohjaa hyvä lehtimiestapa. Lehden neuvonnallista antia kehitetään ottaen huomioon sekä ravi- että ratsastusharrastajien tarpeet. Nopeimpana uutispalveluna on verkkolehti, jonka uutisvirta on saatavilla myös Hippoksen verkkosivuilla. Vuonna 2012 varaudutaan huomattaviin kehitysinvestointeihin taloudellisen kantokyvyn sallimissa rajoissa. Fintoto Oy Fintoto Oy:n vuoden 2012 tärkein tehtävä on ottaa raviveikkaustuotteet (V5 ja V75 pelit) haltuun Veikkaukselta vuoden alussa onnistuneesti. Tämä on suuri ja kokonaisvaltainen projekti. Haltuunotto, Fintoto Oy:n saama lakisääteinen monopoliasema ja näitä seuraavat tehtävien ja liiketoiminnan kasvu tulevat muuttamaan yrityksen kaikkia toimintoja pysyvästi. Suomen Hippos ry:n hallitus edellyttää että Fintoto toteuttaa toimintaansa niin, että raviratojen toimintaedellytykset säilyvät. Vuoden 2012 tärkeimmät suunnitellut liiketoiminnan kehityskohteet ovat: 1. Panostamme ja resursoimme sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen 2. Jatkamme myyntiverkoston laajentamista nykyisestä n. 800 pisteestä n pisteeseen. Lisäksi tulemme uusimaan pelipistekonseptimme. 3. Tulemme lisäämään medianäkyvyyttämme sekä kehittämään sen laatua ja sisältöä. Fintoto Oy:n toimintojen ja työmäärän kasvaessa tulemme myös jatkamaan organisaation ja sen työvälineiden kehitystä sekä suorituskyvyn parantamista mm. seuraavilla toimenpiteillä: 1. Vuonna 2011 luodun johtamisjärjestelmän kehitystyö jatkuu 2. Vuonna 2011 rakennetun CRM - ohjelmiston kehitystyö jatkuu 3. Jatkamme organisoitumista tärkeimpien työtehtävien ympärille ja kehitämme henkilöstön tehtävien jakoa sekä roolitusta. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 244 miljoonan euron liikevaihto vuonna

8 tunnusluvut (arvio) 2010 (toteutunut) Kilpailutoiminta lähtöjä raveja yhteensä lounasraveja TotoTV-raveja (sis V75 ja V5) (profiiliraveja) Toto-raveja V75-finaaleja Hippoksen nuorten ja tammasarjoja kilpailevia hevosia kilpailevia ohjastajia ilmoittamisia karsittuja startteja kilpailulisenssejä(sis ponit) uusia ajolupia uusia poniajolupia Näyttelyt suomenhevoset ja lv-ravurit orinäyttelyt tamma- ja varsanäyttelyt ratsut ja ponit tamma- ja varsanäyttelyt oripäivät kasvattajapäivät laatuarvostelu islanninhevosnäyttelyt Rekisteröinti ja kirjaaminen rekisteröintejä maahantuonteja omistajanvaihdoksia 9500 Muita tunnuslukuja hevosia yleisöä raviradoilla yleisölle järjestettyjä koulutuksia ajolupakursseja toimihenkilöiden koulutustilaisuuksia kilpailukutsut-lehden numeroita hippos.fi-sivujen kävijöitä/kk

9 talousarvio Suomen Hippos ry BUDJETTI ENNUSTE BUDJETTI TOTEUMA TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA Ilmoitusmaksut Toimitusmaksut (Heppa) /3 Rekisterimaksut Näyttely- ja kantakirjatuotot Hallintaoikeuden siirrot /3 Muut toimitusmaksut, dnat Muut toimitusmaksut ratsu /3 Isyystutkimus Kutsulehti Ajoluvat, peitenimet, om.vaihd Doping-tutkimus radat ym Ilmoittaminen Lisenssituotot Muut tuotot, hevosvak Pyöristykset, alennukset Saadut vakuutuskorvaukset Koulutustoiminnan tuotot Muut painotuotteet Myynti konserniyrityksille Muut tuotot Ratojen kohdekorvaukset Peliyhtiön kohdekorvaukset Saadut oppisopimuskorvaukset Hallintotuotto konserniyhtiöiltä Hallintotuotot ATK ulkop Muut tuotot ATK Ed. laskutetut erät Muut säännölliset tuotot TUOTOT KULUT Henkilöstökulut yht SUUNN. MUKAISET POISTOT Osastojen toim. kulut Markkinointi ja tiedotus ATK-, toimisto- ja tilakulut Matkakulut Toiminnan muut kulut Muut kulut yht Kulut + poistot *TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ENNEN SIJT Sijoitus- ja rahoitustoiminta JÄSENMAKSUT TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Avustukset TILIKAUDEN TULOS

www.hippos.fi Toimintasuunnitelma

www.hippos.fi Toimintasuunnitelma www.hippos.fi Toimintasuunnitelma 2011 yleistä PEKKA SOINI Toimintavuotta 2011 sävyttää valmistautuminen vuoden 2012 alusta tapahtuvaan kaikkien hevospelien vastaanottamiseen. Vaikka suurimman vastuun

Lisätiedot

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt Tunnusluvut 2015 Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt SUOMEN HIPPOS RY Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista Johtaa

Lisätiedot

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Uusi verkkopalvelu jalostusoriille. Jalostuspäivät

Uusi verkkopalvelu jalostusoriille. Jalostuspäivät Uusi verkkopalvelu jalostusoriille Jalostuspäivät 12.2.2014 Orikortit Vuonna 2011 siirryttiin lämminveristen ravihevosoriiden osalta tuoteseloste malliin Lv ori joko hyväksytään tai hylätään. Hyväksytyt

Lisätiedot

TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA

TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA Suomen Hippos ry:n strategiset teemat vuoteen 2017 MEITÄ ON PALJON Hevonen on mielenkiintoinen ja vetovoimainen osa yhteiskuntaa. Raviurheiluun ja kasvatustoimintaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 5.1.2017 Juha Vanhatalo JAKOSUUNNITELMA HEVOSKASVATUKSEN JA HEVOSURHEILUN EDISTÄMI- SEEN KÄYTETTÄVÄSTÄ OSUUDESTA VEIKKAUS OY:N TUOTOSTA

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 Fintoto Oy tänään. 2 Hevostalous Suomessa. 3 Raviurheilu ja Totopelaaminen. 4 Tie eteenpäin

SISÄLTÖ. 1 Fintoto Oy tänään. 2 Hevostalous Suomessa. 3 Raviurheilu ja Totopelaaminen. 4 Tie eteenpäin SISÄLTÖ 1 Fintoto Oy tänään 2 Hevostalous Suomessa 3 Raviurheilu ja Totopelaaminen Suomessa 4 Tie eteenpäin 1 FINTOTO ON UUDISTUNUT SUOMALAINEN PELIYHTIÖ Fintoto on uudistunut, moderni ja ketterä suomalainen

Lisätiedot

[4 a 2016 TOIMINTÄSUUNNITELMÄ & TÄLOUSÄRVI 0 JOENSUUN RAVIRATA OY

[4 a 2016 TOIMINTÄSUUNNITELMÄ & TÄLOUSÄRVI 0 JOENSUUN RAVIRATA OY [4 a 2016 TOIMINTÄSUUNNITELMÄ & TÄLOUSÄRVI 0 JOENSUUN RAVIRATA OY YHTIÖN TOIMINTA- AJATUS Joensuun Ravirata Oy toimii osana Suomen hevostaloutta hevosen ja raviurheilun asian edistämiseksi. Yhtiö järjestää

Lisätiedot

Hevosen omistamisen kehittämishanke

Hevosen omistamisen kehittämishanke Hevosen omistamisen kehittämishanke Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen kehittämishanke. Mukana ovat mm. Suomen Hippos,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

toimintasuunnitelma 20171

toimintasuunnitelma 20171 toimintasuunnitelma 20171 sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Kilpailutoiminta 4-5 Tuomaritoiminta ja kilpailusäännöt Nuorisotoiminta Hevoskasvatuksen ja omistamisen palvelut 6-7 Jalostuksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät LAUSUNTO 14.4.2016 Viite: SMDno-2015-1557 SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Hippos ry esittää lausuntonaan arpajaislakiin liittyviin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa 13.3.2015 Rahapelijärjestelmän vahva perusta Suomessa rahapelipolitiikasta päättävät eduskunta ja valtioneuvosto Suomen rahapelijärjestelmästä ja sen eri toimijoista

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset Lisätalousarvion perustelut Järjestötoiminnan tukeminen - Erillinen historiaprojektin budjetti sisällytetty lisätalousarvioon Viestintä - Nettisivu-uudistuksen

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HUHTIKUU Kilpailupäivät

HUHTIKUU Kilpailupäivät HUHTIKUU Kilpailupäivät 1 Perjantai Jyväskylä Oulu 17 Sunnuntai Joensuu Tornio 2 Lauantai Toto76 FORSSA 18 Maanantai Oulu 3 Sunnuntai Seinäjoki Kouvola 19 Tiistai Tampere 4 Maanantai Kaustinen 20 Keskiviikko

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä 2016 tammi-huhtikuu

Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä 2016 tammi-huhtikuu 16 Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä 2016 tammi-huhtikuu 15.1. Pilvenmäki Special L Forssa 1. erä 80 tai kertasuorituksena 150 Satakunta Senior* S Pori v. 10 ja 11 synt. **100 / 250 20.1. Oulu

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk-

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk- HE 51/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioehdotukseen

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

SUOMENHEVONEN. Vauhtia. Voimaa. Tunnetta.

SUOMENHEVONEN. Vauhtia. Voimaa. Tunnetta. SUOMENHEVONEN Vauhtia. Voimaa. Tunnetta. Suomenhevonen Suomenhevonen on Suomen kansallishevonen ja ainoa alkuperäinen kotimainen hevosrotu. Suomenhevosia on Suomessa noin 20 000. Suomenhevosvarsoja syntyy

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Viestintäalan ympäristölinjaus

Viestintäalan ympäristölinjaus Viestintäalan ympäristölinjaus Matkalla kestävämpään 24.8.2010 1 Ympäristölinjaus-projekti Projektin ohjausryhmä VKL:n strategia- ja tulevaisuusryhmä Projektin johtoryhmä Jukka Ottela, ESA Tarja Kyllönen,

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Raviurheilun lisenssijärjestelmäuudistus. Esittelymateriaali Sisältö tarkentuu kevään aikana

Raviurheilun lisenssijärjestelmäuudistus. Esittelymateriaali Sisältö tarkentuu kevään aikana Raviurheilun lisenssijärjestelmäuudistus Esittelymateriaali 2.5.2013 Sisältö tarkentuu kevään aikana Tausta Suomen Hippos ry on uudistamassa koko suomalaisen raviurheilun lisenssijärjestelmää. Uuden lisenssijärjestelmän

Lisätiedot

Asiasanat Hevonen, hevostalous, yrittäjyys, hevoskasvatus, jalostus. Maataloustieteen Päivät 2016 www.smts.fi 1

Asiasanat Hevonen, hevostalous, yrittäjyys, hevoskasvatus, jalostus. Maataloustieteen Päivät 2016 www.smts.fi 1 Kilpailukykyinen hevostalous tarvitsee kotimaista kasvatusta Thuneberg Terhi 1, Pussinen Sirpa 1, Mäenpää Minna 2 ja Louhelainen Suvi 2 1 Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialantie 105, 31310 Mustiala, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot