Toimintasuunnitelma Suomen Hippos ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.hippos Toimintasuunnitelma Suomen Hippos ry"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Suomen Hippos ry

2 yleistä PEKKA SOINI Toimintavuosi 2012 tulee olemaan erittäin haasteellinen koko Hippos-konsernille. Kaikkien ravipelien haltuun ottaminen tulee sävyttämään toimintaa koko vuoden 2012 ajan. Mainittu haltuunotto muodostaa suomalaiselle hevostaloudelle erinomaisen mahdollisuuden. Uusia mahdollisuuksia tulee mm. pelitarjonnan sisällön ja pelituotteiden kehittämisessä sekä kansainvälisessä toiminnassa. Tämä mahdollisuus saadaan hyödynnettyä vain jos kaikki tahot, raviradat, Fintoto Oy, Hevosurheilulehti ja Suomen Hippos ry tekevät saumatonta yhteistyötä. Onnistuminen edellyttää lisäksi kaikilta alan toimijoilta entistä suurempaa kykyä muuttua ajan asettamien haasteiden mukana sekä kykyä sopeutua muutokseen. Raviratojen kannalta uudet toimintamallit pyritään rakentamaan niin kannustaviksi kuin mahdollista, jotta aktiivisesti toimivat raviradat saisivat näille oikeutetusti kuuluvan osan kehityksen mahdollisesti tuottamista lisäresursseista. Haltuunoton täysimääräinen onnistuminen edellyttäämyös että raviurheilun ulkopuoliset tekijät, kuten kotimainen ja kansainvälinen talous eivät tuota ikäviä yllätyksiä. Suomen Hippos ry:n osalta viimeiset vuodet ovat korostuneesti olleet eräänlaista torjuntataistelua. Nyt on aika siirtyä eteenpäin. Ensimmäinen askel tässä työssä on yhdistyksen strategian uudistaminen. Ympäröivässä yhteiskunnassa ja alan rakenteissa sekä volyymeissa tapahtuneet muutokset edellyttävät strategian päivittämistä. Tämä työ käynnistyy yhdessä uuden valtuuskunnan kanssa jo keväällä ja tarkoitus on, että valtuuskunta vahvistaa ja sitoutuu uuteen strategiaan syksyllä Strategiaan pyritään kirjaamaan mahdollisimman konkreettiset tavoitteet toiminnalle sekä keinot, joilla näitä lähestytään. Yhdistyksen toiminnan selkiyttämiseksi tullaan strategiaprosessin yhteydessä riittävän yksityiskohtaisella tasolla selkiyttämään yhdistyksen ja raviratojen sekä hevosjalostusliittojen väliset suhteet. Tämä edellyttää sitä, että kunkin toimijan valtuudet ja vastuut kirjataan selkeästi strategiaan ja näitä tehtäviä osapuolet sitoutuvat toteuttamaan. Tämä työ on jo vuoden 2011 aikana käynnistetty, mutta lopullisesti asiat saadaan valmiiksi vuoden 2012 aikana. Toimintavuonna 2012 hallitus tulee erityisen tarkasti seuraamaan tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta. Molemmissa tytäryhtiöissä eletään suurten muutosten aikaa ja aktiivinen omistajaohjaus noudattaen yhteisesti sovittuja menettelykäytäntöjä on välttämätöntä, jotta yllätyksiltä suuntaan tai toiseen vältytään. Hevosalan verotuskohtelun selkiyttäminen korostuu toimintavuoden 2012 aikana suurimpana edunvalvonnallisena haasteena. Arpajaisvero, yleishyödyllisten yhteisöjen verotus ja kilpailutoiminnan alv-kohtelu ovat edelleen akuutteja kysymyksiä ja näiden osalta työtä parempien toimintaedellytysten luomiseksi jatketaan. Hallitus tulee jatkamaan kokoontumista noin kerran kuukaudessa ja hallituksen työskentelyn sisältöä kehitetään edelleen kohti suurempien asiakokonaisuuksien käsittelyä samalla siirtäen entistä enemmän vastuuta operatiivisista ratkaisuista toimistolle.

3 ravikilpailupalvelut JUKKA NISKANEN Kilpailutoiminnassa vahvistetaan edelleen uutta profiiliajattelua vuonna Toimintavuonna järjestetään 364 profiiliravit, jotka muodostavat päivittäisen urheilullisen päätapahtuman. Profiilipäiviä korostetaan mm. palkintojen, sarjamääritysten, pelitarjonnan ja mediahuomion avulla. Profiilipäiviä ovat viikon päätapahtuma lauantain Toto75-ravit, Vermossa järjestettävä keskiviikkoinen Toto65-ravit, sekä muina päivinä järjestettävät Toto5-ravit. Lisäksi järjestetään profiilitoimintaa tukevia raveja, joita ovat Toto4-, lounas- ja kesäravit. Paikallisravitoiminta jatkuu kuten aiemmin, hieman osallistumiskynnystä madaltavin säännöin. Lisäksi järjestetään harjoitusraveja totoja harjoitusraviradoilla. Toto-ravipäivien kokonaismäärää lasketaan kilpailutarjontaa vastaavaan suuntaan, yhteensä järjestetään noin 600 Toto-ravipäivää. Vuonna 2012 v almistellaan profiilipäivien merkitystä vahvistavaa resurssienjakomallia. Siinä raviradat pääsevät itse vaikuttamaan omaan kilpailuprofiiliinsa. Radat saavat mahdollisuuden vaikuttaa omaan kilpailupäivärakenteensa sitoutumalla esimerkiksi tiettyyn palkintotasoon ennalta määrätyissä kilpailupäivissä. Tämä ns. huutokauppamalli mahdollistaa läpinäkyvän vuosittain elävän kalenterirakenteen: radat järjestävät profiilipäiviä oman kulloisenkin kantokykynsä mukaisesti. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 kilpailukalenteria suunniteltaessa. Ratojen auditointijärjestelmä uudistetaan. Aiemmin käytössä ollut ratojen mittarointijärjestelmä ja suurkilpailuvalvojien suorittama tapahtuma-auditointi yhdistetään useampiportaiseksi laatujärjestelmä kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on toimia ratojen itsearvioinnin ja johtamisen lisätyökaluna, sekä tuottaa Hippokselle materiaalia ratojen objektiiviseen vertailuun. Laatujärjestelmä kytketään jatkossa resurssienjakoon. Vuonna 2011 hyvin alkanutta nuorten hevosten kilpailutoiminnan tukemista kehitetään edelleen. Junnustartti-kilpailu jatkuu, ja opetuslähtöjärjestelmän uusien sääntöjen vaikutukset selvitetään. Tavoitteena on edelleen kannustaa nuorten hevosten starttiin tulemista. Hevostenpidon pelisäännöt hanke valmistuu ja jalkautetaan kentälle. Hevosen hyvinvointiohjelmaa ja harrastajille kohdistettua kouluttamista jatketaan. Nuorille lupaaville tulevaisuuden ammattilaisille luodaan edellytyksiä edetä urallaan. Nuorisotoiminta Raviurheilun nuorisotoiminnassa keskitytään nuorisoravikerhojen palveluiden ja puitteiden kehittämiseen. Toimintoja yhtenäistetään nuorisoravikerhojen ja poniravikoulujen osalta, jonka avulla pyritään parantamaan raviurheilun nuorisotoiminnan laatua. Viestintä nuorisotyöstä ja poniraviurheilusta kiinnostuneille tapahtuu nykyaikaisilla viestintävälineillä ja valmistuneiden www-sivujen palveluita nuorille kehitetään jatkossakin. Poniravikilpailutoiminnassa laatu ja volyymi pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla, minkä lisäksi kehitetään pohjoismaista yhteistyötä. Koulutusta nuorisotyöntekijöille järjestetään nuorisovastaavien tapaamisten ja ohjaajakoulutusten muodossa neljästä kahteentoista päivään vuodessa painottuen lasten ja nuorten ohjaamiseen. Tuomaritoiminnan laatua kehitetään selvittämällä kansainvälisiä malleja laadukkaan tuomaritoiminnan varmistamiseksi ja valmistelemalla uutta tuomaristojen ja toimihenkilöiden koulutusohjelmaa. Tehostetaan vuonna 2011 käyttöön otetun sähköisen valvojakansion käyttöä ja kartoitetaan ratojen valvontalaitteistojen nykytila. 3

4 hevoskasvatus ja -jalostus TERTTU PELTONEN-MINNA MÄENPÄÄ Hevostalouden toimintaympäristö Hevosmäärien ja hevosalan yritystoiminnan kasvu näkyy myös työmäärän lisäyksenä Suomen Hippoksessa hevos- ja henkilörekistereiden ylläpidossa. Rekisteröintitoimenpiteitä pyritään nopeuttamaan ja tiedonkulkua lisäämään yhdessä alueellisten hevosjalostusliittojen kanssa mm. intranetin avulla. Rekistereiden reaaliaikaisuutta parannetaan päivittämällä hevosten poistoja tallikäyntien yhteydessä. Tallikäyntien yhteydessä kootaan myös tilastoja alueiden tallimääristä ja annetaan hevosenhoidon neuvontaa erityisesti uusille hevosenomistajille. Hevosten omistajuuden edistämiseksi toteutetaan MMM YTR:n rahoittama hanke, jossa jaetaan tietoa hevosenomistamisesta ja lisätään hevosten markkinointia. Jalostus Tavoitteena on mahdollisimman korkeatasoinen ja kysyntää lisäävä hevoskasvatustoiminta. Näyttelytoiminnan avulla kootaan hevosista monipuolista tietoa ja vertailutuloksia, joita kasvattajat voivat käyttää jalostusvalinnoissaan. Jalostusoriiden tietoja kootaan keskitetysti orikorttiin. Lämminveristen ratsuhevosten, ponien, islanninhevosten ja vuonohevosten jalostusohjesäännön uudistamiseksi käynnistettyä projektia jatketaan. Jalostusarvosteluiden kehittämiseksi osallistutaan Nordic Interstallion -projektiin sekä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa kotimaisiin tutkimuksiin ratsu- ja ponijalostukseen liittyen. Hevosurheilun ja koko alan toiminta perustuu luotettavaan hevosrekisteriin. Auktorisoidut tunnistajat kirjaavat ja kuvaavat hevosen tuntomerkit, ottavat dna-näytteen ja merkitsevät pysyvästi mikrosirulla. Varsojen rekisteröintiä aikaistetaan suomenhevosilla ja lämminverisillä ravihevosilla niin, että varsan syntymätodistus on lunastettava varsan syntymävuoden aikana, jotta se saisi ravikilpailuoikeuden. Paperittomien tuontiratsujen ja ponien tuonnin valvonnassa tehdään yhteistyötä Eviran kanssa. Kansainvälinen yhteistyö toteutuu osallistumalla niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsenenä Suomen Hippos on (UET, EAAP, WBFSH, rotujen jalostusjärjestöt). Jalostuspäivät pidetään Mikkelissä ja lautakuntien koulutuspäivä Jyväskylässä. Hevoskasvatuksen tuki Kasvattajapalkintoihin, kantakirja- ja näyttelypalkintoihin sekä varsojen rekisteröinnin tukemiseen maksetaan tototuotoista noin 2,2 miljoonaa euroa. Toimintavuoden aikana selvitetään uusi maksatuskäytäntö, sillä arpajaislain muutoksen seurauksen kasvattajapalkintoja ei makseta jatkossa valtion totokertymästä. 4

5 viestintä LEENA MÄENPÄÄ-WIRTZ Viestinnässä toimintasuunnitelma toteutetaan strategian mukaisin linjauksin. Fintoto Oy vastaa kaikkien hevospelien myynnistä ja markkinoinnista vuoden 2012 alusta lähtien, mikä heijastuu viestinnän totutukseen eri osa-alueille. Painopisteenä on vuonna 2011 aloitettu projekti uusien tuotemerkkien, pelien, tulosten ja koko raviurheilun näkyvyyden turvaamisesta mediassa. Kansainvälistä ja myönteistä medianäkyvyyttä tavoitellaan jo heti vuoden alussa, kun Toto75-tapahtuma järjestetään yhteistyössä ATG:n kanssa 7. tammikuuta Vermossa. Tapahtumasta tiedotetaan etukäteen laajasti Suomessa ja Ruotsissa. Paikalle odotetaan lajikohtaisen median lisäksi tärkeiden tiedotusvälineiden edustajia molemmista maista. Jalostuksen ajankohtaiset tapahtumat nostetaan www-sivuille ja niistä tiedotetaan aktiivisesti medialle. Jalostukseen tiedotusta toteutetaan viestintäkellon mukaisesti. Sisäistä viestintää sekä Hippostalon että tärkeimpien sidosryhmien välillä kehitetään. Tavoitteena on kattava intranet-sivusto. Lajin sisäistä tiedotusta kehitetään edelleen käyttäen hyväksi sähköistä mediaa ja alan julkaisuja. Hippoksen suhteellisen uusia kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Uutiskynnyksen ylittävistä aiheista tiedotetaan lehdistötiedottein tai tiedotustilaisuuksien muodossa. Näyttävän avauksen jälkeen Toto75- ravit nostetaan viikoittain päätapahtumaksi lauantaisin. Lauantaita seuraavat keskiviikon Toto65-ravit. Viestintää laajennetaan tiedotteisiin isoista voitoista hevospeleissä. Raviurheilun kiinnostavuutta isona urheilulajina pyritään kasvattamaan myös niissä tiedotusvälineissä, joiden kiinnostus lajia kohtaan on ollut vähäisempää. Toimittajien palveluja eri ravitapahtumissa kehitetään tilanteen ja tarpeen mukaan. Suurkilpailuissa tiedotusvälineiden uutena palvelupisteenä toimii vuonna 2011 hankittu Hippoksen media-teltta. Teltan uskotaan tarjoavan lisäarvoa etenkin niille toimittajille, joille raviurheilu ei ole ennestään tuttua. Teltta sijaitsee lähellä varikkoa ja hevosten taustahenkilöitä, missä se toimii tapaamis- ja haastattelupaikkana. Suurkilpailujen rinnalla suosittujen kesäravien tiedotus on vuonna 2012 viestinnässä tärkeässä asemassa. Vuonna 2011 avattujen www-sivujen artikkelipankkiin tallennettavien valmiiden juttujen tuottamista jatketaan. Kuvalliset jutut ovat valmista materiaalia lehdille, joten niistä pyritään tekemään mahdollisimman laadukkaita. Sivuille lisätään myös videokuvaa kertomaan raviurheilusta kulissien takana. 5

6 henkilöstö ja talous Henkilöstön ammattitaidosta huolehditaan panostamalla työtehtäviin liittyvään ajankohtaiseen koulutukseen sekä tietojärjestelmien käyttötaitoihin. Työhyvinvointia edistetään liikunta- ja kulttuuriseteleillä sekä virkistystapahtumilla, joissa hyödynnetään myös työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön tarjoamia mahdollisuuksia. Henkilöstöasioiden ja hallinnon toimintatapoihin liittyvän ohjeistuksen kokoaminen ja dokumentointi saatetaan loppuun tavoitteena kehittää ja yhtenäistää toimintatapoja eri konserniyksiköiden kesken. Lisäksi dokumentoidaan henkilöstön toimenkuvat. Taloushallinnossa painopiste tilikaudella on edelleen kustannusseurannan ja raportoinnin läpinäkyvyydessä, ajantasaisuudessa sekä täsmällisyydessä, mitä myös pelitoiminnan laajeneminen tytäryhtiössä edellyttää. Tilikaudella viimeistellään ja kehitetään edelleen konsernin 6 OUTI HIETA eri yksiköiden rahoitus- ja maksuvalmiussuunnittelua ja seurantaa. Aikaisempien vuosien tapaan otetaan tarvittaessa lyhytaikaista ulkopuolista rahoitusta kasvattajapalkintojen maksamisen aikataulun turvaamiseksi. Raviratojen talous- ja rahoitustilannetta seurataan toteuttamalla vuosittainen talousselvitys keväällä Vuonna 2011 aloitettua raviratojen taloushallinnon pilottihanketta jatketaan tavoitteena kustannustehokkaasti varmistaa, että koko alalla ollaan tietoisia hallinnon ja verotuksen toimintaympäristöön vaikuttavista muutoksista ja niihin liittyvistä parhaista toimintatavoista. Tilikaudella on tarkoitus suorittaa korvausinvestointeja järjestelmiin sekä uusia puhelinkeskus..

7 tytäryhtiöt Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kaikkea toimintaa ohjaa yritykselle laadittava strateginen liiketoimintasuunnitelma. Sen taustana on vuonna 2011 hyväksytty Hevosurheilulehden kehittämissuunnitelma. Hevosurheilu-lehti on tuotealueensa markkinajohtaja sekä laajin, asiantuntevin ja luotettavin lehti kohderyhmänään kaikki hevosharrastajat, hevosalalla toimivat sekä ravipelaajat. Tuotevalikoimaa laajennetaan vuoden 2012 alussa markkinoille tulevalla valtakunnallisella käsiohjelmatuotteella. Hevosurheilun digilehteä kehitetään liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvän sähköisen toiminnan strategian mukaisesti. Levikkimyynnin tavoite vuonna 2012 on säilyttää kappaleen levikki. Levikkimyynnille asettaa suuren haasteen hallitusohjelmaan kirjattu ja mahdollisesti jo vuonna 2012 toteutuva tilattujen lehtien 9 prosentin arvonlisävero. Veron siirtäminen kokonaisuudessaan tai osittain tilaushintoihin tulee todennäköisesti vaikuttamaan levikkiin negatiivisesti. Levikkimarkkinointia tehostetaan sekä omin toimenpitein että käyttämällä ulkopuolisia palveluja mukaan lukien mobiilimarkkinointi. Ilmoitusmyynnille asetetaan 10 prosentin kasvutavoite. Ilmoitusmyynnin kasvua haetaan avainasiakasmarkkinoilla sekä tiivistämällä yhteistyötä konsernin sisällä. Avainasiakkaille tarjotaan entistä laajempia, moni kanavaisia yhteistyökumppanuuksia vuosisopimuksilla. Ilmoitusmarkkinoinnin kannalta tärkeitä teemanumeroita julkaistaan entisessä laajuudessa. Tuotemyyntiin kehitetään uusia tuotteita. Jalostuskuvasto ja Hevosurheilun taskukalenteri sekä molemmat seinäkalenterit julkaistaan entiseen tapaan. Tuotteiden, levikin ja ilmoitusten myyntiä parantaa Hevosurheilun verkkokauppalinkin siirtäminen Hippoksen verkkosivujen avaussivulle. Palvelutoimintoja kehitetään entistä helppokäyttöisemmiksi. Lehden keskeiset toimitukselliset arvot ovat edelleen avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus ja toimituksellinen riippumattomuus, jota ohjaa hyvä lehtimiestapa. Lehden neuvonnallista antia kehitetään ottaen huomioon sekä ravi- että ratsastusharrastajien tarpeet. Nopeimpana uutispalveluna on verkkolehti, jonka uutisvirta on saatavilla myös Hippoksen verkkosivuilla. Vuonna 2012 varaudutaan huomattaviin kehitysinvestointeihin taloudellisen kantokyvyn sallimissa rajoissa. Fintoto Oy Fintoto Oy:n vuoden 2012 tärkein tehtävä on ottaa raviveikkaustuotteet (V5 ja V75 pelit) haltuun Veikkaukselta vuoden alussa onnistuneesti. Tämä on suuri ja kokonaisvaltainen projekti. Haltuunotto, Fintoto Oy:n saama lakisääteinen monopoliasema ja näitä seuraavat tehtävien ja liiketoiminnan kasvu tulevat muuttamaan yrityksen kaikkia toimintoja pysyvästi. Suomen Hippos ry:n hallitus edellyttää että Fintoto toteuttaa toimintaansa niin, että raviratojen toimintaedellytykset säilyvät. Vuoden 2012 tärkeimmät suunnitellut liiketoiminnan kehityskohteet ovat: 1. Panostamme ja resursoimme sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen 2. Jatkamme myyntiverkoston laajentamista nykyisestä n. 800 pisteestä n pisteeseen. Lisäksi tulemme uusimaan pelipistekonseptimme. 3. Tulemme lisäämään medianäkyvyyttämme sekä kehittämään sen laatua ja sisältöä. Fintoto Oy:n toimintojen ja työmäärän kasvaessa tulemme myös jatkamaan organisaation ja sen työvälineiden kehitystä sekä suorituskyvyn parantamista mm. seuraavilla toimenpiteillä: 1. Vuonna 2011 luodun johtamisjärjestelmän kehitystyö jatkuu 2. Vuonna 2011 rakennetun CRM - ohjelmiston kehitystyö jatkuu 3. Jatkamme organisoitumista tärkeimpien työtehtävien ympärille ja kehitämme henkilöstön tehtävien jakoa sekä roolitusta. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 244 miljoonan euron liikevaihto vuonna

8 tunnusluvut (arvio) 2010 (toteutunut) Kilpailutoiminta lähtöjä raveja yhteensä lounasraveja TotoTV-raveja (sis V75 ja V5) (profiiliraveja) Toto-raveja V75-finaaleja Hippoksen nuorten ja tammasarjoja kilpailevia hevosia kilpailevia ohjastajia ilmoittamisia karsittuja startteja kilpailulisenssejä(sis ponit) uusia ajolupia uusia poniajolupia Näyttelyt suomenhevoset ja lv-ravurit orinäyttelyt tamma- ja varsanäyttelyt ratsut ja ponit tamma- ja varsanäyttelyt oripäivät kasvattajapäivät laatuarvostelu islanninhevosnäyttelyt Rekisteröinti ja kirjaaminen rekisteröintejä maahantuonteja omistajanvaihdoksia 9500 Muita tunnuslukuja hevosia yleisöä raviradoilla yleisölle järjestettyjä koulutuksia ajolupakursseja toimihenkilöiden koulutustilaisuuksia kilpailukutsut-lehden numeroita hippos.fi-sivujen kävijöitä/kk

9 talousarvio Suomen Hippos ry BUDJETTI ENNUSTE BUDJETTI TOTEUMA TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA Ilmoitusmaksut Toimitusmaksut (Heppa) /3 Rekisterimaksut Näyttely- ja kantakirjatuotot Hallintaoikeuden siirrot /3 Muut toimitusmaksut, dnat Muut toimitusmaksut ratsu /3 Isyystutkimus Kutsulehti Ajoluvat, peitenimet, om.vaihd Doping-tutkimus radat ym Ilmoittaminen Lisenssituotot Muut tuotot, hevosvak Pyöristykset, alennukset Saadut vakuutuskorvaukset Koulutustoiminnan tuotot Muut painotuotteet Myynti konserniyrityksille Muut tuotot Ratojen kohdekorvaukset Peliyhtiön kohdekorvaukset Saadut oppisopimuskorvaukset Hallintotuotto konserniyhtiöiltä Hallintotuotot ATK ulkop Muut tuotot ATK Ed. laskutetut erät Muut säännölliset tuotot TUOTOT KULUT Henkilöstökulut yht SUUNN. MUKAISET POISTOT Osastojen toim. kulut Markkinointi ja tiedotus ATK-, toimisto- ja tilakulut Matkakulut Toiminnan muut kulut Muut kulut yht Kulut + poistot *TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ENNEN SIJT Sijoitus- ja rahoitustoiminta JÄSENMAKSUT TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Avustukset TILIKAUDEN TULOS

www.hippos.fi Toimintasuunnitelma

www.hippos.fi Toimintasuunnitelma 2013 www.hippos.fi Toimintasuunnitelma Ulkoasu: Elina Hirvonen Valokuvat: Irina Keinänen, Satu Meriluoto, Pirje Paananen & Antti Savolainen Espoo 2012 Suomen Hippos ry Tulkinkuja 3, 02650 Espoo, Finland

Lisätiedot

www.hippos.fi Toimintasuunnitelma

www.hippos.fi Toimintasuunnitelma www.hippos.fi Toimintasuunnitelma 2011 yleistä PEKKA SOINI Toimintavuotta 2011 sävyttää valmistautuminen vuoden 2012 alusta tapahtuvaan kaikkien hevospelien vastaanottamiseen. Vaikka suurimman vastuun

Lisätiedot

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 ULKOASU Susanne Luomajärvi VALOKUVAT Ilkka Nisula Seppo Rajala Jutta Ikonen Riitta Lepistö Reetta

Lisätiedot

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt Tunnusluvut 2015 Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt SUOMEN HIPPOS RY Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista Johtaa

Lisätiedot

Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012

Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012 Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012 Suomen Hippos ry Vastaa ravikilpailutoiminnasta Rekisteröi kaikki kavioeläimet Tuottaa hevosalan jalostuspalveluja Koordinoi

Lisätiedot

Tunnusluvut 2013. Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m

Tunnusluvut 2013. Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m Tunnusluvut 2013 Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m Suomen Hippos ry Vastaa ravikilpailutoiminnasta Rekisteröi kaikki kavioeläimet Tuottaa hevosalan jalostuspalveluja

Lisätiedot

Suomen Hippos ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomen Hippos ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Hippos ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLTÖ 3 YLEISET 4 KILPAILUTOIMINTA 7 HEVOSKASVATUS- JA JALOSTUS 9 VIESTINTÄ 10 HANKKEIDEN TILANNE 12 TYTÄRYHTIÖT 14 TALOUS JA HENKILÖSTÖ 15 TALOUSARVIO 16 TUNNUSLUVUT

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA

TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA Suomen Hippos ry:n strategiset teemat vuoteen 2017 MEITÄ ON PALJON Hevonen on mielenkiintoinen ja vetovoimainen osa yhteiskuntaa. Raviurheiluun ja kasvatustoimintaan

Lisätiedot

TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA

TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA Suomen Hippos ry:n strategiset teemat vuoteen 2017 MEITÄ ON PALJON Hevonen on mielenkiintoinen ja vetovoimainen osa yhteiskuntaa. Raviurheiluun ja kasvatustoimintaan

Lisätiedot

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan AMK-konferenssi 19.3.2015 Maarit Hollmén, MTK Hevosmäärän historia 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI YHDEN TOIMIJAN MALLISSA

RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI YHDEN TOIMIJAN MALLISSA RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI YHDEN TOIMIJAN MALLISSA 1 RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

PORIN RAVIT OY TOIMINTA SUUNNITELMA JA BUDJETTI VUODELLE 2011

PORIN RAVIT OY TOIMINTA SUUNNITELMA JA BUDJETTI VUODELLE 2011 PORIN RAVIT OY TOIMINTA SUUNNITELMA JA BUDJETTI VUODELLE 2011 Porin raviradalle on investoitu jätti led screen, joka tulee muuttamaan raviradan perinteistä toimintaa oleellisesti. Tarkoituksena on aktivoida

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) Yleistä Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry hoitaa lakisääteisiä viranomaistehtäviä yhdessä Suomen Hippos ry:n kanssa. Lisäksi liitto suorittaa hevosalan neuvontatyötä alan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 Fintoto Oy tänään. 2 Hevostalous Suomessa. 3 Raviurheilu ja Totopelaaminen. 4 Tie eteenpäin

SISÄLTÖ. 1 Fintoto Oy tänään. 2 Hevostalous Suomessa. 3 Raviurheilu ja Totopelaaminen. 4 Tie eteenpäin SISÄLTÖ 1 Fintoto Oy tänään 2 Hevostalous Suomessa 3 Raviurheilu ja Totopelaaminen Suomessa 4 Tie eteenpäin 1 FINTOTO ON UUDISTUNUT SUOMALAINEN PELIYHTIÖ Fintoto on uudistunut, moderni ja ketterä suomalainen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 5.1.2017 Juha Vanhatalo JAKOSUUNNITELMA HEVOSKASVATUKSEN JA HEVOSURHEILUN EDISTÄMI- SEEN KÄYTETTÄVÄSTÄ OSUUDESTA VEIKKAUS OY:N TUOTOSTA

Lisätiedot

ti 20.9. Lappeenranta, Ravirata klo 9.00 (myös sh R ja P tammat, varsojen liikkeet mahdollista näyttää myös radalla ajaen)

ti 20.9. Lappeenranta, Ravirata klo 9.00 (myös sh R ja P tammat, varsojen liikkeet mahdollista näyttää myös radalla ajaen) TIEDOTE 2016 Kymen- Karjalan Hevosjalostusliitto ry:n jäsenseuroille Uusi vuosi 2016 on saatu käyntiin kireiden pakkasten saattelemana ja päivät ovat jo valostumassa kevättä kohti. Siirtäkäämme siis katseet

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2014-2016

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2014-2016 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2014-2016 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2014-2016 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

[4 a 2016 TOIMINTÄSUUNNITELMÄ & TÄLOUSÄRVI 0 JOENSUUN RAVIRATA OY

[4 a 2016 TOIMINTÄSUUNNITELMÄ & TÄLOUSÄRVI 0 JOENSUUN RAVIRATA OY [4 a 2016 TOIMINTÄSUUNNITELMÄ & TÄLOUSÄRVI 0 JOENSUUN RAVIRATA OY YHTIÖN TOIMINTA- AJATUS Joensuun Ravirata Oy toimii osana Suomen hevostaloutta hevosen ja raviurheilun asian edistämiseksi. Yhtiö järjestää

Lisätiedot

TIEDOTE 6.3.2012 AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA. Varsojen rekisteröinti aikaistuu. Kymen- Karjalan Hevosjalostusliitto

TIEDOTE 6.3.2012 AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA. Varsojen rekisteröinti aikaistuu. Kymen- Karjalan Hevosjalostusliitto TIEDOTE 6.3.2012 Kymen- Karjalan Hevosjalostusliitto ry:n jäsenseuroille Uusi vuosi 2012 on saatu käyntiin ja talven paukkupakkasetkin on turvallisesti selätetty. Siirtäkäämme siis katseet tulevaan hevosvuoteen.

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

toimintasuunnitelma 20171

toimintasuunnitelma 20171 toimintasuunnitelma 20171 sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Kilpailutoiminta 4-5 Tuomaritoiminta ja kilpailusäännöt Nuorisotoiminta Hevoskasvatuksen ja omistamisen palvelut 6-7 Jalostuksen

Lisätiedot

Koulutuskalenteri 2010. Suomen Hippos ry

Koulutuskalenteri 2010. Suomen Hippos ry Koulutuskalenteri 2010 Suomen Hippos ry 1 Suomen Hippos ry Koulutuskalenteri 2010 Suomen Hippos ry on hevoskasvatuksen ja raviurheilun keskusjärjestö, joka vastaa mm. hevosten rekisteröinnistä, jalostusvalvonnasta

Lisätiedot

Suomen Hippos -konserni. Suomen Hippos ry. Fintoto Oy. Suomen Hevosurheilulehti Oy. Vuosikertomus 2007. Suomen Hippos ry 1

Suomen Hippos -konserni. Suomen Hippos ry. Fintoto Oy. Suomen Hevosurheilulehti Oy. Vuosikertomus 2007. Suomen Hippos ry 1 Suomen Hippos -konserni Vuosikertomus 27 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hippos ry 1 Suomen Hippos-konsernin vuosikertomus 27 Layout Eero Astala Valokuvat Juhani Juhani Länsiluoto,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Hippos ry, ruotsiksi Finlands Hippos rf. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Hippos.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Hippos ry, ruotsiksi Finlands Hippos rf. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Hippos. SUOMEN HIPPOS RY:N SÄÄNNÖT 08.02.2012 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Hippos ry, ruotsiksi Finlands Hippos rf. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Hippos. 2 Hippoksen kotipaikka on Espoon

Lisätiedot

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hevosmäärän historia 375 000 31 500 75 000 130 000 Hevosmäärän jakautuminen Hevostalouden tunnuslukuja Suomessa n. 75 000

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy avaintunnuslukuja 2011 ja 2010 Kilpailutoiminta 2011 2010 Muutos Totopäivät 607 625-2,9 % Totoravilähdöt 5

Lisätiedot

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke-

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen

Lisätiedot

Kaikki radat kokoavat samansuuruiset kimpat samanikäisten hevosten ympärille. Yhteinen markkinointi on apuna toiminnan eteenpäin viemisessä.

Kaikki radat kokoavat samansuuruiset kimpat samanikäisten hevosten ympärille. Yhteinen markkinointi on apuna toiminnan eteenpäin viemisessä. 1 / 5 RAVIRATAVETOINEN, 700 OSAKKAAN KIMPPA, OSUUDEN HINTA 100 euroa Kaikki radat kokoavat samansuuruiset kimpat samanikäisten hevosten ympärille. Yhteinen markkinointi on apuna toiminnan eteenpäin viemisessä.

Lisätiedot

Koulutuskalenteri 2011. Suomen Hippos ry

Koulutuskalenteri 2011. Suomen Hippos ry Koulutuskalenteri 2011 Suomen Hippos ry 1 Suomen Hippos ry Koulutuskalenteri 2011 Suomen Hippos ry on hevoskasvatuksen ja raviurheilun keskusjärjestö, joka vastaa mm. hevosten rekisteröinnistä, jalostusvalvonnasta

Lisätiedot

YLIVIESKAN RAVIRATA. www.ylivieskanravit.fi

YLIVIESKAN RAVIRATA. www.ylivieskanravit.fi YLIVIESKAN RAVIRATA Raviurheilu on yksi Suomen suosituimmista urheilulajeista. Raviradoilla tapahtumia seuraa vuosittain noin 730 000 katsojaa. Ratojen ulkopuolisissa etäpelipisteissä katsojia on lähes

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53 Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53 Avaintunnuslukuja 29/28 Kilpailutoiminta 29 28 Muutos Totopäivät 633 625 1,3 % Totoravilähdöt 6 124

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Kauden 2012 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. yhtiökokoukselle 1.3.2011. Strategia esiteltiin Talous Hoitovastikkeeksi hallitus ehdottaa

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus 2012 Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnusluvut 2012 ja 2011 Kilpailutoiminta 2012 Totopäivät 574 Totoravilähdöt 5 403 Paikallisravit 53 Kilpailupäivät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Koulutuskalenteri 2012. Suomen Hippos ry

Koulutuskalenteri 2012. Suomen Hippos ry Koulutuskalenteri 2012 Suomen Hippos ry 1 Suomen Hippos ry Koulutuskalenteri 2012 Suomen Hippos ry on hevoskasvatuksen ja raviurheilun keskusjärjestö, joka vastaa mm. hevosten rekisteröinnistä, jalostusvalvonnasta

Lisätiedot

Heppa järjestelmän käyttöohje omistajille, valmentajille ja kasvattajille

Heppa järjestelmän käyttöohje omistajille, valmentajille ja kasvattajille Heppa järjestelmän käyttöohje omistajille, valmentajille ja kasvattajille Kirjauduttaessa Heppa järjestelmään tulee käyttöön Oma Talli valikko. Oman Tallin kautta katsellaan ja hallinnoidaan omia hevosia

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät LAUSUNTO 14.4.2016 Viite: SMDno-2015-1557 SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Hippos ry esittää lausuntonaan arpajaislakiin liittyviin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä 2016 tammi-huhtikuu

Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä 2016 tammi-huhtikuu 16 Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä 2016 tammi-huhtikuu 15.1. Pilvenmäki Special L Forssa 1. erä 80 tai kertasuorituksena 150 Satakunta Senior* S Pori v. 10 ja 11 synt. **100 / 250 20.1. Oulu

Lisätiedot

Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä maalis-kesäkuu

Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä maalis-kesäkuu Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä maalis-kesäkuu 15.3. Kymenlaakso-ajo L3FI Kouvola v. 12 synt. 2. erä 40 Suur-Hollola-ajo LFI Lahti 1. osallistumismaksu v. 2015 Suur-Hollola-ajoon ja Best Ladyyn

Lisätiedot

Suomen ravitoiminta 2014. Hevospelien kehitys. Vuosi 2014 oli Fintoton kolmas toimintavuosi jolloin kaikki hevospelit olivat yhtiön pelivali

Suomen ravitoiminta 2014. Hevospelien kehitys. Vuosi 2014 oli Fintoton kolmas toimintavuosi jolloin kaikki hevospelit olivat yhtiön pelivali RAVIVUOSI 2014 totopelien myynnin suhteen. Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana kävi selväksi ettei kohteiden pelimyynti laski kevään 2014 aikana ja Ruotsin peliyhtiö ATG:n päätös kieltää vuosimyyntitavoitteeksi

Lisätiedot

HUHTIKUU Kilpailupäivät

HUHTIKUU Kilpailupäivät HUHTIKUU Kilpailupäivät 1 Perjantai Jyväskylä Oulu 17 Sunnuntai Joensuu Tornio 2 Lauantai Toto76 FORSSA 18 Maanantai Oulu 3 Sunnuntai Seinäjoki Kouvola 19 Tiistai Tampere 4 Maanantai Kaustinen 20 Keskiviikko

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan.

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan. Jäsenkirje 2/12 SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE Hyvät Ravinaiset Kesä on jo takanapäin, mutta voimme vielä muistella hienoja Mikkelin kuninkuusraveja ja muita tapahtumia. Syksy on tullut

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry 0 Suomen Cheerleadingliitto ry Talousarvio 2012 Lasten ja nuorten liikunta/talousarvio 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Kesäleiri Osallistumismaksut 18350,00 15900,00 Ohjaajapalkkiot -1480,00-1120,00 Ulkom.ohjaajien

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 2016 1 Sisältö Yleistä Sisältö 2 Yleistä 3 Kilpailutoiminta 4 Heppa-järjestelmä Tuomaritoiminta ja ravikilpailusäännöt Nuorisotoiminta Hevoskasvatus ja -jalostus 6 Hevosten rekisteröinnin

Lisätiedot

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 00 (hevoskasvatus), yopohjainen Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov (sisältyy työssäoppimista vähintään 0 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytteen, jonka laajuus on

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Hevostalous Venäjän vallan aikana

Hevostalous Venäjän vallan aikana Matti Mahlamäki Hevostalous Venäjän vallan aikana Julkisen Vallan Virkamiehet Talonpojat, kaupunkiporvaristo ja virkamiehet Kehys Sääty-yhteiskunta Luokkayhteiskunta Taistelu Varhaisfennomania Kansallisromantiikan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Asiasanat Hevonen, hevostalous, yrittäjyys, hevoskasvatus, jalostus. Maataloustieteen Päivät 2016 www.smts.fi 1

Asiasanat Hevonen, hevostalous, yrittäjyys, hevoskasvatus, jalostus. Maataloustieteen Päivät 2016 www.smts.fi 1 Kilpailukykyinen hevostalous tarvitsee kotimaista kasvatusta Thuneberg Terhi 1, Pussinen Sirpa 1, Mäenpää Minna 2 ja Louhelainen Suvi 2 1 Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialantie 105, 31310 Mustiala, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY

SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY 2013 SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY 2013 AVAINTUNNUSLUVUT SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS Kilpailutoiminta 2013

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SUOMENHEVONEN. Vauhtia. Voimaa. Tunnetta.

SUOMENHEVONEN. Vauhtia. Voimaa. Tunnetta. SUOMENHEVONEN Vauhtia. Voimaa. Tunnetta. Suomenhevonen Suomenhevonen on Suomen kansallishevonen ja ainoa alkuperäinen kotimainen hevosrotu. Suomenhevosia on Suomessa noin 20 000. Suomenhevosvarsoja syntyy

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

Jalostusvuosi 2013. Jalostuspäivät 12. 13.2.2014, Pori Minna Mäenpää Jalostusjohtaja Suomen Hippos ry. Kuvat:Hippola

Jalostusvuosi 2013. Jalostuspäivät 12. 13.2.2014, Pori Minna Mäenpää Jalostusjohtaja Suomen Hippos ry. Kuvat:Hippola Jalostusvuosi 2013 Jalostuspäivät 12. 13.2.2014, Pori Minna Mäenpää Jalostusjohtaja Suomen Hippos ry Kuvat:Hippola Hippoksen jalostustoiminnan muutoksia Merkittäviä henkilömuutoksia Jalostusjohtaja Terttu

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut xx.xx.xxxx SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomenhevonen Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen Suomessa kehitetty hevosrotu. Sitä on jalostettu puhtaana rotuna vuodesta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNNÖN UUDISTAMISESTA

AJANKOHTAISTA SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNNÖN UUDISTAMISESTA Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen 2014-2015 AJANKOHTAISTA SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNNÖN UUDISTAMISESTA Jalostuspäivät 11.-12.2.2015 Joensuu Minna Mäenpää & Suvi Louhelainen Suomen Hippos

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Mahdollisuuksien hevonen -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa www.suomifinland100.fi Miksi? Suomenhevonen on kulkenut suomalaisten rinnalla koko

Lisätiedot

APUOHJAS. Hämeen hevosjalostusliiton tiedote 1 / 2013

APUOHJAS. Hämeen hevosjalostusliiton tiedote 1 / 2013 APUOHJAS Hämeen hevosjalostusliiton tiedote 1 / 2013 HÄMEEN HEVOSJALOSTUSLIITON TOIMISTO toiminnanjohtaja: toimistosihteeri: kesäharjoittelijat 2013: Anu Kantala Nina Ahonen (hoitovapaalla) Aino Aminoff

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitseminen, jalostusarvostelu ja siitokseen käyttö

Lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitseminen, jalostusarvostelu ja siitokseen käyttö LIITE 1 Jalostusvaliokunta 4.6.2014 Lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitseminen, jalostusarvostelu ja siitokseen käyttö (www.hippos.fi) Hevosten rekisteröintiin ja kantakirjaan merkitsemiseen

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut xx.xx.xxxx SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomenhevonen Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen Suomessa kehitetty hevosrotu. Sitä on jalostettu puhtaana rotuna vuodesta

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Kokouksen alussa opiskelija Anu Honkola esitteli opinnäytetyönään tekemänsä tutkielman Hevosneuvonnan tarve ja tarjonta Keski-Suomessa.

Kokouksen alussa opiskelija Anu Honkola esitteli opinnäytetyönään tekemänsä tutkielman Hevosneuvonnan tarve ja tarjonta Keski-Suomessa. PÖYTÄKIRJA 1(5) Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n syyskokous Aika: Torstaina 27.11.2014 klo 18.00 Paikka: Killerjärvi, Perinneravintola Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastaminen alkoi klo 17.30

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

SUOMEN HIPPOS RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN HIPPOS RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN HIPPOS RY:N SÄÄNNÖT (20.10.2016 Varsinainen kokous) 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Hippos ry, ruotsiksi Finlands Hippos rf. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Hippos. 2 Hippoksen

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä tammi-maaliskuu

Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä tammi-maaliskuu Ennakkomaksullisten kilpailujen eräpäiviä tammi-maaliskuu 15.1. Pilvenmäki Special L Forssa 1. erä 80 tai kertasuorituksena 150 Satakunta Senior* S Pori v. 09 ja 10 synt. ** 100 / 250 20.1. Oulu Express

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA SÄÄNNÖT 6.3.2012 Kilpailusäännöt ARVOKAS Sivu 2 (6) ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA -KILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 OSALLISTUJAT...

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastaminen alkoi klo 17.30

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastaminen alkoi klo 17.30 PÖYTÄKIRJA 1(7) Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n syyskokous Aika: Torstaina 24.10.2013 klo 18.00 Paikka: Killerjärvi, Perinneravintola Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastaminen alkoi klo 17.30

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 5.1.2017 Juha Vanhatalo VALTIONEUVOSTON ASETUS HEVOSKASVATUKSEN JA HEVOSURHEILUN EDIS- TÄMISEEN KÄYTETTÄVÄSTÄ OSUUDESTA VEIKKAUS

Lisätiedot