Toimintasuunnitelma Suomen Hippos ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.hippos Toimintasuunnitelma Suomen Hippos ry"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Suomen Hippos ry

2 yleistä PEKKA SOINI Toimintavuosi 2012 tulee olemaan erittäin haasteellinen koko Hippos-konsernille. Kaikkien ravipelien haltuun ottaminen tulee sävyttämään toimintaa koko vuoden 2012 ajan. Mainittu haltuunotto muodostaa suomalaiselle hevostaloudelle erinomaisen mahdollisuuden. Uusia mahdollisuuksia tulee mm. pelitarjonnan sisällön ja pelituotteiden kehittämisessä sekä kansainvälisessä toiminnassa. Tämä mahdollisuus saadaan hyödynnettyä vain jos kaikki tahot, raviradat, Fintoto Oy, Hevosurheilulehti ja Suomen Hippos ry tekevät saumatonta yhteistyötä. Onnistuminen edellyttää lisäksi kaikilta alan toimijoilta entistä suurempaa kykyä muuttua ajan asettamien haasteiden mukana sekä kykyä sopeutua muutokseen. Raviratojen kannalta uudet toimintamallit pyritään rakentamaan niin kannustaviksi kuin mahdollista, jotta aktiivisesti toimivat raviradat saisivat näille oikeutetusti kuuluvan osan kehityksen mahdollisesti tuottamista lisäresursseista. Haltuunoton täysimääräinen onnistuminen edellyttäämyös että raviurheilun ulkopuoliset tekijät, kuten kotimainen ja kansainvälinen talous eivät tuota ikäviä yllätyksiä. Suomen Hippos ry:n osalta viimeiset vuodet ovat korostuneesti olleet eräänlaista torjuntataistelua. Nyt on aika siirtyä eteenpäin. Ensimmäinen askel tässä työssä on yhdistyksen strategian uudistaminen. Ympäröivässä yhteiskunnassa ja alan rakenteissa sekä volyymeissa tapahtuneet muutokset edellyttävät strategian päivittämistä. Tämä työ käynnistyy yhdessä uuden valtuuskunnan kanssa jo keväällä ja tarkoitus on, että valtuuskunta vahvistaa ja sitoutuu uuteen strategiaan syksyllä Strategiaan pyritään kirjaamaan mahdollisimman konkreettiset tavoitteet toiminnalle sekä keinot, joilla näitä lähestytään. Yhdistyksen toiminnan selkiyttämiseksi tullaan strategiaprosessin yhteydessä riittävän yksityiskohtaisella tasolla selkiyttämään yhdistyksen ja raviratojen sekä hevosjalostusliittojen väliset suhteet. Tämä edellyttää sitä, että kunkin toimijan valtuudet ja vastuut kirjataan selkeästi strategiaan ja näitä tehtäviä osapuolet sitoutuvat toteuttamaan. Tämä työ on jo vuoden 2011 aikana käynnistetty, mutta lopullisesti asiat saadaan valmiiksi vuoden 2012 aikana. Toimintavuonna 2012 hallitus tulee erityisen tarkasti seuraamaan tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta. Molemmissa tytäryhtiöissä eletään suurten muutosten aikaa ja aktiivinen omistajaohjaus noudattaen yhteisesti sovittuja menettelykäytäntöjä on välttämätöntä, jotta yllätyksiltä suuntaan tai toiseen vältytään. Hevosalan verotuskohtelun selkiyttäminen korostuu toimintavuoden 2012 aikana suurimpana edunvalvonnallisena haasteena. Arpajaisvero, yleishyödyllisten yhteisöjen verotus ja kilpailutoiminnan alv-kohtelu ovat edelleen akuutteja kysymyksiä ja näiden osalta työtä parempien toimintaedellytysten luomiseksi jatketaan. Hallitus tulee jatkamaan kokoontumista noin kerran kuukaudessa ja hallituksen työskentelyn sisältöä kehitetään edelleen kohti suurempien asiakokonaisuuksien käsittelyä samalla siirtäen entistä enemmän vastuuta operatiivisista ratkaisuista toimistolle.

3 ravikilpailupalvelut JUKKA NISKANEN Kilpailutoiminnassa vahvistetaan edelleen uutta profiiliajattelua vuonna Toimintavuonna järjestetään 364 profiiliravit, jotka muodostavat päivittäisen urheilullisen päätapahtuman. Profiilipäiviä korostetaan mm. palkintojen, sarjamääritysten, pelitarjonnan ja mediahuomion avulla. Profiilipäiviä ovat viikon päätapahtuma lauantain Toto75-ravit, Vermossa järjestettävä keskiviikkoinen Toto65-ravit, sekä muina päivinä järjestettävät Toto5-ravit. Lisäksi järjestetään profiilitoimintaa tukevia raveja, joita ovat Toto4-, lounas- ja kesäravit. Paikallisravitoiminta jatkuu kuten aiemmin, hieman osallistumiskynnystä madaltavin säännöin. Lisäksi järjestetään harjoitusraveja totoja harjoitusraviradoilla. Toto-ravipäivien kokonaismäärää lasketaan kilpailutarjontaa vastaavaan suuntaan, yhteensä järjestetään noin 600 Toto-ravipäivää. Vuonna 2012 v almistellaan profiilipäivien merkitystä vahvistavaa resurssienjakomallia. Siinä raviradat pääsevät itse vaikuttamaan omaan kilpailuprofiiliinsa. Radat saavat mahdollisuuden vaikuttaa omaan kilpailupäivärakenteensa sitoutumalla esimerkiksi tiettyyn palkintotasoon ennalta määrätyissä kilpailupäivissä. Tämä ns. huutokauppamalli mahdollistaa läpinäkyvän vuosittain elävän kalenterirakenteen: radat järjestävät profiilipäiviä oman kulloisenkin kantokykynsä mukaisesti. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 kilpailukalenteria suunniteltaessa. Ratojen auditointijärjestelmä uudistetaan. Aiemmin käytössä ollut ratojen mittarointijärjestelmä ja suurkilpailuvalvojien suorittama tapahtuma-auditointi yhdistetään useampiportaiseksi laatujärjestelmä kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on toimia ratojen itsearvioinnin ja johtamisen lisätyökaluna, sekä tuottaa Hippokselle materiaalia ratojen objektiiviseen vertailuun. Laatujärjestelmä kytketään jatkossa resurssienjakoon. Vuonna 2011 hyvin alkanutta nuorten hevosten kilpailutoiminnan tukemista kehitetään edelleen. Junnustartti-kilpailu jatkuu, ja opetuslähtöjärjestelmän uusien sääntöjen vaikutukset selvitetään. Tavoitteena on edelleen kannustaa nuorten hevosten starttiin tulemista. Hevostenpidon pelisäännöt hanke valmistuu ja jalkautetaan kentälle. Hevosen hyvinvointiohjelmaa ja harrastajille kohdistettua kouluttamista jatketaan. Nuorille lupaaville tulevaisuuden ammattilaisille luodaan edellytyksiä edetä urallaan. Nuorisotoiminta Raviurheilun nuorisotoiminnassa keskitytään nuorisoravikerhojen palveluiden ja puitteiden kehittämiseen. Toimintoja yhtenäistetään nuorisoravikerhojen ja poniravikoulujen osalta, jonka avulla pyritään parantamaan raviurheilun nuorisotoiminnan laatua. Viestintä nuorisotyöstä ja poniraviurheilusta kiinnostuneille tapahtuu nykyaikaisilla viestintävälineillä ja valmistuneiden www-sivujen palveluita nuorille kehitetään jatkossakin. Poniravikilpailutoiminnassa laatu ja volyymi pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla, minkä lisäksi kehitetään pohjoismaista yhteistyötä. Koulutusta nuorisotyöntekijöille järjestetään nuorisovastaavien tapaamisten ja ohjaajakoulutusten muodossa neljästä kahteentoista päivään vuodessa painottuen lasten ja nuorten ohjaamiseen. Tuomaritoiminnan laatua kehitetään selvittämällä kansainvälisiä malleja laadukkaan tuomaritoiminnan varmistamiseksi ja valmistelemalla uutta tuomaristojen ja toimihenkilöiden koulutusohjelmaa. Tehostetaan vuonna 2011 käyttöön otetun sähköisen valvojakansion käyttöä ja kartoitetaan ratojen valvontalaitteistojen nykytila. 3

4 hevoskasvatus ja -jalostus TERTTU PELTONEN-MINNA MÄENPÄÄ Hevostalouden toimintaympäristö Hevosmäärien ja hevosalan yritystoiminnan kasvu näkyy myös työmäärän lisäyksenä Suomen Hippoksessa hevos- ja henkilörekistereiden ylläpidossa. Rekisteröintitoimenpiteitä pyritään nopeuttamaan ja tiedonkulkua lisäämään yhdessä alueellisten hevosjalostusliittojen kanssa mm. intranetin avulla. Rekistereiden reaaliaikaisuutta parannetaan päivittämällä hevosten poistoja tallikäyntien yhteydessä. Tallikäyntien yhteydessä kootaan myös tilastoja alueiden tallimääristä ja annetaan hevosenhoidon neuvontaa erityisesti uusille hevosenomistajille. Hevosten omistajuuden edistämiseksi toteutetaan MMM YTR:n rahoittama hanke, jossa jaetaan tietoa hevosenomistamisesta ja lisätään hevosten markkinointia. Jalostus Tavoitteena on mahdollisimman korkeatasoinen ja kysyntää lisäävä hevoskasvatustoiminta. Näyttelytoiminnan avulla kootaan hevosista monipuolista tietoa ja vertailutuloksia, joita kasvattajat voivat käyttää jalostusvalinnoissaan. Jalostusoriiden tietoja kootaan keskitetysti orikorttiin. Lämminveristen ratsuhevosten, ponien, islanninhevosten ja vuonohevosten jalostusohjesäännön uudistamiseksi käynnistettyä projektia jatketaan. Jalostusarvosteluiden kehittämiseksi osallistutaan Nordic Interstallion -projektiin sekä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa kotimaisiin tutkimuksiin ratsu- ja ponijalostukseen liittyen. Hevosurheilun ja koko alan toiminta perustuu luotettavaan hevosrekisteriin. Auktorisoidut tunnistajat kirjaavat ja kuvaavat hevosen tuntomerkit, ottavat dna-näytteen ja merkitsevät pysyvästi mikrosirulla. Varsojen rekisteröintiä aikaistetaan suomenhevosilla ja lämminverisillä ravihevosilla niin, että varsan syntymätodistus on lunastettava varsan syntymävuoden aikana, jotta se saisi ravikilpailuoikeuden. Paperittomien tuontiratsujen ja ponien tuonnin valvonnassa tehdään yhteistyötä Eviran kanssa. Kansainvälinen yhteistyö toteutuu osallistumalla niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsenenä Suomen Hippos on (UET, EAAP, WBFSH, rotujen jalostusjärjestöt). Jalostuspäivät pidetään Mikkelissä ja lautakuntien koulutuspäivä Jyväskylässä. Hevoskasvatuksen tuki Kasvattajapalkintoihin, kantakirja- ja näyttelypalkintoihin sekä varsojen rekisteröinnin tukemiseen maksetaan tototuotoista noin 2,2 miljoonaa euroa. Toimintavuoden aikana selvitetään uusi maksatuskäytäntö, sillä arpajaislain muutoksen seurauksen kasvattajapalkintoja ei makseta jatkossa valtion totokertymästä. 4

5 viestintä LEENA MÄENPÄÄ-WIRTZ Viestinnässä toimintasuunnitelma toteutetaan strategian mukaisin linjauksin. Fintoto Oy vastaa kaikkien hevospelien myynnistä ja markkinoinnista vuoden 2012 alusta lähtien, mikä heijastuu viestinnän totutukseen eri osa-alueille. Painopisteenä on vuonna 2011 aloitettu projekti uusien tuotemerkkien, pelien, tulosten ja koko raviurheilun näkyvyyden turvaamisesta mediassa. Kansainvälistä ja myönteistä medianäkyvyyttä tavoitellaan jo heti vuoden alussa, kun Toto75-tapahtuma järjestetään yhteistyössä ATG:n kanssa 7. tammikuuta Vermossa. Tapahtumasta tiedotetaan etukäteen laajasti Suomessa ja Ruotsissa. Paikalle odotetaan lajikohtaisen median lisäksi tärkeiden tiedotusvälineiden edustajia molemmista maista. Jalostuksen ajankohtaiset tapahtumat nostetaan www-sivuille ja niistä tiedotetaan aktiivisesti medialle. Jalostukseen tiedotusta toteutetaan viestintäkellon mukaisesti. Sisäistä viestintää sekä Hippostalon että tärkeimpien sidosryhmien välillä kehitetään. Tavoitteena on kattava intranet-sivusto. Lajin sisäistä tiedotusta kehitetään edelleen käyttäen hyväksi sähköistä mediaa ja alan julkaisuja. Hippoksen suhteellisen uusia kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Uutiskynnyksen ylittävistä aiheista tiedotetaan lehdistötiedottein tai tiedotustilaisuuksien muodossa. Näyttävän avauksen jälkeen Toto75- ravit nostetaan viikoittain päätapahtumaksi lauantaisin. Lauantaita seuraavat keskiviikon Toto65-ravit. Viestintää laajennetaan tiedotteisiin isoista voitoista hevospeleissä. Raviurheilun kiinnostavuutta isona urheilulajina pyritään kasvattamaan myös niissä tiedotusvälineissä, joiden kiinnostus lajia kohtaan on ollut vähäisempää. Toimittajien palveluja eri ravitapahtumissa kehitetään tilanteen ja tarpeen mukaan. Suurkilpailuissa tiedotusvälineiden uutena palvelupisteenä toimii vuonna 2011 hankittu Hippoksen media-teltta. Teltan uskotaan tarjoavan lisäarvoa etenkin niille toimittajille, joille raviurheilu ei ole ennestään tuttua. Teltta sijaitsee lähellä varikkoa ja hevosten taustahenkilöitä, missä se toimii tapaamis- ja haastattelupaikkana. Suurkilpailujen rinnalla suosittujen kesäravien tiedotus on vuonna 2012 viestinnässä tärkeässä asemassa. Vuonna 2011 avattujen www-sivujen artikkelipankkiin tallennettavien valmiiden juttujen tuottamista jatketaan. Kuvalliset jutut ovat valmista materiaalia lehdille, joten niistä pyritään tekemään mahdollisimman laadukkaita. Sivuille lisätään myös videokuvaa kertomaan raviurheilusta kulissien takana. 5

6 henkilöstö ja talous Henkilöstön ammattitaidosta huolehditaan panostamalla työtehtäviin liittyvään ajankohtaiseen koulutukseen sekä tietojärjestelmien käyttötaitoihin. Työhyvinvointia edistetään liikunta- ja kulttuuriseteleillä sekä virkistystapahtumilla, joissa hyödynnetään myös työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön tarjoamia mahdollisuuksia. Henkilöstöasioiden ja hallinnon toimintatapoihin liittyvän ohjeistuksen kokoaminen ja dokumentointi saatetaan loppuun tavoitteena kehittää ja yhtenäistää toimintatapoja eri konserniyksiköiden kesken. Lisäksi dokumentoidaan henkilöstön toimenkuvat. Taloushallinnossa painopiste tilikaudella on edelleen kustannusseurannan ja raportoinnin läpinäkyvyydessä, ajantasaisuudessa sekä täsmällisyydessä, mitä myös pelitoiminnan laajeneminen tytäryhtiössä edellyttää. Tilikaudella viimeistellään ja kehitetään edelleen konsernin 6 OUTI HIETA eri yksiköiden rahoitus- ja maksuvalmiussuunnittelua ja seurantaa. Aikaisempien vuosien tapaan otetaan tarvittaessa lyhytaikaista ulkopuolista rahoitusta kasvattajapalkintojen maksamisen aikataulun turvaamiseksi. Raviratojen talous- ja rahoitustilannetta seurataan toteuttamalla vuosittainen talousselvitys keväällä Vuonna 2011 aloitettua raviratojen taloushallinnon pilottihanketta jatketaan tavoitteena kustannustehokkaasti varmistaa, että koko alalla ollaan tietoisia hallinnon ja verotuksen toimintaympäristöön vaikuttavista muutoksista ja niihin liittyvistä parhaista toimintatavoista. Tilikaudella on tarkoitus suorittaa korvausinvestointeja järjestelmiin sekä uusia puhelinkeskus..

7 tytäryhtiöt Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kaikkea toimintaa ohjaa yritykselle laadittava strateginen liiketoimintasuunnitelma. Sen taustana on vuonna 2011 hyväksytty Hevosurheilulehden kehittämissuunnitelma. Hevosurheilu-lehti on tuotealueensa markkinajohtaja sekä laajin, asiantuntevin ja luotettavin lehti kohderyhmänään kaikki hevosharrastajat, hevosalalla toimivat sekä ravipelaajat. Tuotevalikoimaa laajennetaan vuoden 2012 alussa markkinoille tulevalla valtakunnallisella käsiohjelmatuotteella. Hevosurheilun digilehteä kehitetään liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvän sähköisen toiminnan strategian mukaisesti. Levikkimyynnin tavoite vuonna 2012 on säilyttää kappaleen levikki. Levikkimyynnille asettaa suuren haasteen hallitusohjelmaan kirjattu ja mahdollisesti jo vuonna 2012 toteutuva tilattujen lehtien 9 prosentin arvonlisävero. Veron siirtäminen kokonaisuudessaan tai osittain tilaushintoihin tulee todennäköisesti vaikuttamaan levikkiin negatiivisesti. Levikkimarkkinointia tehostetaan sekä omin toimenpitein että käyttämällä ulkopuolisia palveluja mukaan lukien mobiilimarkkinointi. Ilmoitusmyynnille asetetaan 10 prosentin kasvutavoite. Ilmoitusmyynnin kasvua haetaan avainasiakasmarkkinoilla sekä tiivistämällä yhteistyötä konsernin sisällä. Avainasiakkaille tarjotaan entistä laajempia, moni kanavaisia yhteistyökumppanuuksia vuosisopimuksilla. Ilmoitusmarkkinoinnin kannalta tärkeitä teemanumeroita julkaistaan entisessä laajuudessa. Tuotemyyntiin kehitetään uusia tuotteita. Jalostuskuvasto ja Hevosurheilun taskukalenteri sekä molemmat seinäkalenterit julkaistaan entiseen tapaan. Tuotteiden, levikin ja ilmoitusten myyntiä parantaa Hevosurheilun verkkokauppalinkin siirtäminen Hippoksen verkkosivujen avaussivulle. Palvelutoimintoja kehitetään entistä helppokäyttöisemmiksi. Lehden keskeiset toimitukselliset arvot ovat edelleen avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus ja toimituksellinen riippumattomuus, jota ohjaa hyvä lehtimiestapa. Lehden neuvonnallista antia kehitetään ottaen huomioon sekä ravi- että ratsastusharrastajien tarpeet. Nopeimpana uutispalveluna on verkkolehti, jonka uutisvirta on saatavilla myös Hippoksen verkkosivuilla. Vuonna 2012 varaudutaan huomattaviin kehitysinvestointeihin taloudellisen kantokyvyn sallimissa rajoissa. Fintoto Oy Fintoto Oy:n vuoden 2012 tärkein tehtävä on ottaa raviveikkaustuotteet (V5 ja V75 pelit) haltuun Veikkaukselta vuoden alussa onnistuneesti. Tämä on suuri ja kokonaisvaltainen projekti. Haltuunotto, Fintoto Oy:n saama lakisääteinen monopoliasema ja näitä seuraavat tehtävien ja liiketoiminnan kasvu tulevat muuttamaan yrityksen kaikkia toimintoja pysyvästi. Suomen Hippos ry:n hallitus edellyttää että Fintoto toteuttaa toimintaansa niin, että raviratojen toimintaedellytykset säilyvät. Vuoden 2012 tärkeimmät suunnitellut liiketoiminnan kehityskohteet ovat: 1. Panostamme ja resursoimme sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen 2. Jatkamme myyntiverkoston laajentamista nykyisestä n. 800 pisteestä n pisteeseen. Lisäksi tulemme uusimaan pelipistekonseptimme. 3. Tulemme lisäämään medianäkyvyyttämme sekä kehittämään sen laatua ja sisältöä. Fintoto Oy:n toimintojen ja työmäärän kasvaessa tulemme myös jatkamaan organisaation ja sen työvälineiden kehitystä sekä suorituskyvyn parantamista mm. seuraavilla toimenpiteillä: 1. Vuonna 2011 luodun johtamisjärjestelmän kehitystyö jatkuu 2. Vuonna 2011 rakennetun CRM - ohjelmiston kehitystyö jatkuu 3. Jatkamme organisoitumista tärkeimpien työtehtävien ympärille ja kehitämme henkilöstön tehtävien jakoa sekä roolitusta. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 244 miljoonan euron liikevaihto vuonna

8 tunnusluvut (arvio) 2010 (toteutunut) Kilpailutoiminta lähtöjä raveja yhteensä lounasraveja TotoTV-raveja (sis V75 ja V5) (profiiliraveja) Toto-raveja V75-finaaleja Hippoksen nuorten ja tammasarjoja kilpailevia hevosia kilpailevia ohjastajia ilmoittamisia karsittuja startteja kilpailulisenssejä(sis ponit) uusia ajolupia uusia poniajolupia Näyttelyt suomenhevoset ja lv-ravurit orinäyttelyt tamma- ja varsanäyttelyt ratsut ja ponit tamma- ja varsanäyttelyt oripäivät kasvattajapäivät laatuarvostelu islanninhevosnäyttelyt Rekisteröinti ja kirjaaminen rekisteröintejä maahantuonteja omistajanvaihdoksia 9500 Muita tunnuslukuja hevosia yleisöä raviradoilla yleisölle järjestettyjä koulutuksia ajolupakursseja toimihenkilöiden koulutustilaisuuksia kilpailukutsut-lehden numeroita hippos.fi-sivujen kävijöitä/kk

9 talousarvio Suomen Hippos ry BUDJETTI ENNUSTE BUDJETTI TOTEUMA TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA Ilmoitusmaksut Toimitusmaksut (Heppa) /3 Rekisterimaksut Näyttely- ja kantakirjatuotot Hallintaoikeuden siirrot /3 Muut toimitusmaksut, dnat Muut toimitusmaksut ratsu /3 Isyystutkimus Kutsulehti Ajoluvat, peitenimet, om.vaihd Doping-tutkimus radat ym Ilmoittaminen Lisenssituotot Muut tuotot, hevosvak Pyöristykset, alennukset Saadut vakuutuskorvaukset Koulutustoiminnan tuotot Muut painotuotteet Myynti konserniyrityksille Muut tuotot Ratojen kohdekorvaukset Peliyhtiön kohdekorvaukset Saadut oppisopimuskorvaukset Hallintotuotto konserniyhtiöiltä Hallintotuotot ATK ulkop Muut tuotot ATK Ed. laskutetut erät Muut säännölliset tuotot TUOTOT KULUT Henkilöstökulut yht SUUNN. MUKAISET POISTOT Osastojen toim. kulut Markkinointi ja tiedotus ATK-, toimisto- ja tilakulut Matkakulut Toiminnan muut kulut Muut kulut yht Kulut + poistot *TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ENNEN SIJT Sijoitus- ja rahoitustoiminta JÄSENMAKSUT TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Avustukset TILIKAUDEN TULOS

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy avaintunnuslukuja 2011 ja 2010 Kilpailutoiminta 2011 2010 Muutos Totopäivät 607 625-2,9 % Totoravilähdöt 5

Lisätiedot

SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY

SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY 2013 SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY 2013 AVAINTUNNUSLUVUT SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS Kilpailutoiminta 2013

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus 2012 Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnusluvut 2012 ja 2011 Kilpailutoiminta 2012 Totopäivät 574 Totoravilähdöt 5 403 Paikallisravit 53 Kilpailupäivät

Lisätiedot

2014 Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus

2014 Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus 2014 vuosikertomus Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Hevostalous Oy Avaintunnusluvut 2014 ja 2013 Kilpailutoiminta 2014 2013 Muutos totopäivät 546 563 3,0 % totoravilähdöt 5 089 5 338 4,7 % paikallisravit

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53 Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53 Avaintunnuslukuja 29/28 Kilpailutoiminta 29 28 Muutos Totopäivät 633 625 1,3 % Totoravilähdöt 6 124

Lisätiedot

YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ

YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ 1 14.8.2015 YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ 1 Yhteisymmärryspöytäkirjan tarkoitus ja tavoitteet Tämän pöytäkirjan ovat laatineet Fintoto Oy:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI YHDEN TOIMIJAN MALLISSA

RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI YHDEN TOIMIJAN MALLISSA RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI YHDEN TOIMIJAN MALLISSA 1 RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

HEVOSTALOUDEN NYKYTILANNE 2 HEVOSTALOUDEN TAVOITTEET 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAVOITTEET 4 EU- JA KANSALLISEEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN VAIKUTTAMINEN 5

HEVOSTALOUDEN NYKYTILANNE 2 HEVOSTALOUDEN TAVOITTEET 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAVOITTEET 4 EU- JA KANSALLISEEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN VAIKUTTAMINEN 5 HEVOSALAN HAASTEET SISÄLLYSLUETTELO HEVOSTALOUDEN NYKYTILANNE 2 HEVOSTALOUDEN TAVOITTEET 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAVOITTEET 4 EU- JA KANSALLISEEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN VAIKUTTAMINEN 5 KASVATUS- JA JALOSTUSTOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 syysvaltuusto 2014, Liite 5 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kohti kohtuutaloutta 2.1. Kansalaisten ympäristöoikeudet pelissä 2.2. Vedet ja kestävä kalastus

Lisätiedot

Raportin sisällön esittely

Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely 2 Keskon kolmas yhteiskuntavastuun raportti on laadittu Global Reporting Initiative organisaation (GRI) elokuussa 2002 julkaisemaa Sustainability Guidelines

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto Liiton syyskokouskutsun Liite 3 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. LÄHTÖTILANTEEMME TOIMINTAVUODEN 2014 ALKAESSA... 4

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot