Henkilöstökertomus Huittisten kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2012. Huittisten kaupunki"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2012 Huittisten kaupunki

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTOMUKSELLE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain, tilanne Virat ja toimet Vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain Osa-aikatyö Työllistäminen, oppisopimus ja kesätyö HENKILÖSTÖN LAADULLISET OMINAISUUDET Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön sukupuolirakenne ja yleisimmät ammattinimikkeet Henkilöstön poissaolot Henkilöstön eläköityminen HENKILÖSTÖMENOT KOULUTUS TYÖTERVEYSHUOLTO HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTA HENKILÖKUNNAN TAPAHTUMIA YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Liite Liite Liite Liite ~ 1 ~

3 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTO- MUKSELLE Vuoden 2012 henkilöstökertomuksen rakenne noudattaa pääosin edellisen vuoden kertomusta. Viime vuosina henkilöstökertomuksessa on panostettu monipuolisuuteen sekä tietojen analysointiin ja seurantaan. Talous- ja henkilöstöpalvelut sekä erityisesti palkkasihteerit kokoavat vuosittain tässä henkilöstökertomuksessa esitettyjä henkilöstömääriä ja -rakennetta koskevia tietoja. Tiedot on koottu Pegasos -henkilöstösekä Raindance -taloushallinnon ohjelmistosta. Lisäksi on hyödynnetty Kuntien eläkevakuutuksen kuntakohtaisia tilastoja sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tilastokeskuksen julkaisuja. Lisäksi apuna on käytetty kunta-alan työolobarometria, jonka julkaisee Työturvallisuuskeskus. Edellisvuosien tavoin kertomuksen pohjalla on Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen 10/2004/ suositus henkilöstötilinpäätöksestä kunta-alalla. Henkilöstö nähdään palvelujen tuottajaroolin ohessa organisaation investointina, voimavarana ja kilpailuetujen lähteenä. Kunta-alalle onkin ominaista työvoimavaltaisuus ja palvelujen järjestäminen pätevällä, osaavalla ja koulutetulla henkilöstöllä. Tilastokeskuksen tuoreen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli vuoden 2012 lokakuussa palkansaajaa. Palkkaa saavista oli kuukausipalkkaisia ja tuntipalkkaisia henkeä. Säännöllisen työajan ansiot olivat Tilastokeskuksen mukaan kunta-alalla lokakuussa 2012 keskimäärin euroa kuukaudessa ja kokonaisansiot keskimäärin 3009 euroa kuukaudessa. Lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 säännöllisen työajan ansiot nousivat keskimäärin 2,4 % ja kokonaisansiot keskimäärin 2,3 %. Sopimusaloittain säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2011 seuraavat: KVTES /kk, opetusala /kk, tekniset /kk ja lääkärit /kk. Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin 13,86 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Säännöllisen työajan ansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Kuntasektorin henkilöstöstä noin 81 % on naisia. Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeensa voidakseen pienenevillä resursseilla turvata myös tulevaisuudessa laadukkaat kunnalliset palvelut. Kuntien tulee arvioida nykyiset henkilöstövoimavaransa sekä ennakoida tulevat tarpeensa. Tässä henkilöstöraportin merkitys korostuu erityisesti tietojen antajana, kehittämisen perustana ja päätöksenteon tukena. ~ 2 ~

4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2.1 Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain, tilanne Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA ELINKEINOTOIMI RAHATOIMISTO/TALOUS TIETOHALLINTO RUOKAPALVELUYKSIKKÖ MAASEUTUPALVELUT 5 5 LOMITUSTOIMINTA Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ TOIMINTAKESKUS 6 2 VANHUSTENHUOLTO KOTIHOITO Perusturva yhteensä SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 3 3 PERUSOPETUS LUKIO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO KIRJASTOTOIMI MUSIIKKIOPISTO NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 5 5 NUORTEN TYÖPAJA VARHAISKASVATUS Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO- JELU 2 2 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TEKNINEN TOIMI HALLINTO 1 1 TEKNINEN/TOIMISTOPALVELUT YLEISET ALUEET TILAPALVELUT VESIHUOLTOLAITOS SIIVOUSHENKILÖSTÖ Tekninen palvelukeskus yhteensä YHTEENSÄ Taulukossa ei ole mukana luottamustoimia, perhehoitajia, tukihenkilöitä eikä omaishoitajia. ~ 3 ~

5 2.2 Virat ja toimet Kuntalain perusteella virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Tavoitteena on virkasuhteen käytön rajaaminen niihin tehtäviin, joissa sitä käytetään. Näitä virkoja ovat esim. sosiaalityöntekijät, johtavat viranhaltijat, opettajat jne. Nimike sinänsä ei ratkaise, vaan tehtävien sisältö määrittää onko kyseessä virka vai toimi. Huittisten kaupungissa tarkennettiin vuosina sekä kuntaliitoksen yhteydessä 2009 virat, joihin kuuluu ns. julkista valtaa. Samalla muut virat muutettiin työsuhteiksi, tekemällä työnantajan ja viranhaltijan välillä työsopimuslaissa tarkoitetut työsopimukset. Vakinaisia työntekijöitä oli yhteensä 686 ja niistä - virkoja toimia 521 Vuonna 2011 kunnissa henkilöstöstä oli virkasuhteisia 28 % ja työsuhteisia 72 %. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli vuonna 2011 noin 22,1 prosenttia henkilöstöstä. Vakinaisia oli 76,3 prosenttia ja työllistettyjä 1,6 prosenttia. Kuntien henkilöstöstä kokoaikatyössä oli 86 prosenttia kuukausipalkkaisista ja osa-aikaisia oli 43 prosenttia. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) (Kunnallinen työmarkkinalaitos) 2.3 Vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelussuhteiden lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä, jolloin siihen sisältyy myös lomalla tai muuten poissa ollut henkilöstö. Huittisten kaupungin henkilöstön määrä oli seuraava: - vakinaisia palvelussuhteita määräaikaisia työllistettyjä ja oppisopimuksia 14 Määräaikaisiin luetaan määräajaksi palkatut työntekijät kuten myös varsinaiset sijaiset. Vakinaisen henkilöstön määrä vuosina oli seuraava: ~ 4 ~

6 Kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli vuoden 2012 lokakuussa palkansaajaa. Palkkaa saavista oli kuukausipalkkaisia ja tuntipalkkaisia henkeä. Kokoaikaisia kuukausipalkkaisia palkansaajia oli reilut ja osaaikaisia vajaat Tuntipalkkalaisista palkansaajista suurin osa, yli 9000, oli miehiä. Tuntipalkkaisten lukumäärä on vähentynyt joka vuosi viimeisen kymmenen vuoden aikana. (Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2012) Palvelukeskustasolla vakinaisen henkilöstön määrä muutamana vertailuvuonna: HALLINTOPALVELUKESKUS PERUSTURVAKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TEKNINEN PALVELUKESKUS Yht: Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain Suurin osa koko Huittisten kaupungin henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin, loput jakaantuvat kunnallisen opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES), teknisen henkilöstön (TS) ja lääkäreiden (LS) virka- ja työehtosopimusten piiriin. KVTES 72,93 % OVTES 20,32 % TTES 3,32 % TS 1,93 % LS 1,50 % ~ 5 ~

7 2.5 Osa-aikatyö Vakinaisten osa-aikatyöntekijöiden määrä Huittisten kaupungilla oli vuonna henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä ja osa-aikatyön tekijöitä löytyy lähes joka ammattikunnasta. Osaaikatyöntekijöitä on esimerkiksi koulunkäyntiohjaajissa, maatalouslomittajissa, hoitoalan työntekijöissä ja toimistoalalla. Alla on esitetty tarkemmin vakinaiset osa-aikaiset työntekijät ja osa-aikaeläkeläiset vuosilta osa-aikaiset osa-aikaeläkeläiset yhteensä Työllistäminen, oppisopimus ja kesätyö Palkkatukia (työllistämistukia) maksetaan viideltä päivältä viikossa ja niiden suuruudet vaihtelevat 31,36 eurosta 50,18 euroon. Työnantaja saa palkanmaksuun tukea, jotta pystyisi palkkaamaan työttömän työnhakijan. Vuonna 2012 oli kaikkiaan 15 henkilöä työssä palkkatuella. Palkkatuella palkattuja oli määrällisesti eniten nuorten työpajalla. Työpajan lisäksi Huittisten kaupunki työllisti henkilöitä kirjastossa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja teknisen toimen alaisuudessa. ~ 6 ~

8 Oppisopimuskoulutustuella palkattuja oli vuonna 2012 neljätoista eri henkilöä, näistä kuusi oli oikeutettuja myös palkkatukeen. Vuonna 2011 viisi kaupunkia - Huittinen, Kotka, Kuopio, Uusikaupunki ja Vantaa- käynnistivät Uusien mahdollisuuksien tori (umt) pilotin, jossa tartuttiin vuotiaiden nuorten työttömyyteen. Kohderyhmään kuuluvia nuoria työttömiä oli Huittisissa yhteensä noin 60, joille kaupunki yhdessä työvoimahallinnon ja huittislaisten yritysten kanssa pyrki tarjoamaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työelämäkokemuksen. Hanke jatkui myös vuonna Umt-hankkeen kautta Huittisten kaupunki työllisti yhteensä viisitoista nuorta kahdeksi kuukaudeksi elinkeinotoimeen, tietohallintoon, ruokapalveluun, maatalouslomitukseen, varhaiskasvatukseen, terveyskeskukseen, vanhustenhuoltoon ja tekniseen toimeen. Kesätyöntekijöitä Huittisten kaupungilla oli 34 henkilöä vuonna Matkailuoppaina oli kaksi henkilöä ja muita kesätyöntekijöitä työllistivät tietohallinto, maaseutuelinkeinot, perusturva, kirjasto, nuorisotyö sekä puisto- ja urheilualueet. ~ 7 ~

9 3. HENKILÖSTÖN LAADULLISET OMINAISUUDET 3.1 Henkilöstön ikärakenne Huittisten kaupungin vakinaisen henkilöstön ikärakenne sijoittuu ikävuoden välille. Suurin osa henkilöstöstä sijoittuu ikävuoden välille. Alle 40-vuotiaita on 25,66 % kaupungin vakituisista työntekijöistä. Työntekijöistä 60 vuotta täyttäneitä on 53 ( ) henkilöä. Alla oleva taulukko on laskettu Huittisten kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa olleista henkilöistä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 naiset 47 v 6 kk miehet 46 v 1 kk yhteinen 46 v 9 kk Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on pysynyt lähes samana verrattuna vuoteen 2011, jolloin yhteinen keski-ikä oli 46 v 10 kk. Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 45 v 7 kk. Vuonna 2011 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keskiikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Naisten keski-ikä oli 45,5 ja miesten 45,7 vuotta. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) ~ 8 ~

10 3.2. Henkilöstön sukupuolirakenne ja yleisimmät ammattinimikkeet Huittisten kaupungin henkilöstörakenne on hyvin naisvaltainen, myös palvelukeskustasolla tarkasteltuna. Kaupungin henkilöstöstä on naisia 84,99 prosenttia ja miehiä 15,01 prosenttia. Perinteisiä naisvaltaisia palvelualoja kaupungilla ovat perusturva- ja sivistyspalvelukeskukset. Sivistyspalvelukeskuksessa naisten osuus on 83,41 prosenttia vakinaisesta henkilöstöstä ja perusturvakeskuksessa peräti 96,85 prosenttia. Teknisessä palvelukeskuksessa naisten ja miesten osuus jakautuu selvästi tasaisemmin Huittisten kaupungin yleisimmät nimikkeet ovat maatalouslomittaja, lähihoitaja, laitoshuoltaja, sairaanhoitaja, luokanopettaja, perhepäivähoitaja, palvelusihteeri, perushoitaja, kodinhoitaja, lehtori ja koulunkäyntiohjaaja. Vuoden 2011 tilaston mukaan kuntien yleisimmät työnimikkeet ovat sairaanhoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja, perushoitaja, lehtori, perhepäivähoitaja ja luokanopettaja. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) ~ 9 ~

11 3.3. Henkilöstön poissaolot Vakinaisten henkilöstön sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuvien poissaolojen määrä ajalla oli päivää (452 henkilöä). Näistä poissaoloista omalla ilmoituksella oltiin 559 päivää. Keskimäärin sairaudesta ja tapaturmista aiheutuvia poissaoloja vakinaisella henkilökunnalla oli vuoden aikana 14,21 kalenteripäivää/henkilö. Vuonna 2011 luku oli 15,56 kalenteripäivää/henkilö. Vakinaisten työntekijöiden määrä prosentteina tarkasteltuna pidettyihin sairauslomapäiviin: 0 kpv 37,8 % 1-5 kpv 26,6 % 6-10 kpv 12,0 % kpv 11,8 % kpv 6,1 % 61 tai enemmän kpv 5,7 % Kunta-alan työpaikoilla oltiin vuonna 2012 keskimäärin 8,4 (vuonna ,6) työpäivää vuodessa poissa oman sairauden takia työstä. Sairauspoissaolojen keskipituus oli 11,0 (vuonna ,3) työpäivää vuodessa. Vuonna 2012 kunta-alan palkansaajista 30 % oli sellaisia työntekijöitä, jotka eivät olleet päivääkään vuoden aikana poissa oman sairauden takia. (Työturvallisuuskeskus, Kunta-alan työolobarometri 2012) Vakuutusyhtiön ilmoittamat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvien Huittisten kaupungin sairauspäivien ja vahinkojen lukumäärä vuosilta : ~ 10 ~

12 Vuoden 2012 aikana koko henkilöstön (mukana myös sijaiset) muita kuin sairaudesta tai tapaturmasta johtuvia poissaoloja on listattu alla olevassa kaaviossa. Kuntoutuksessa on ollut 43 henkilöä, perhevapailla 44 henkilöä ja muulla vapaalla (mm. yksityisasiat, merkkipäivät) 376 henkilöä. 14 henkilöä on ollut opintovapaalla, 413 koulutuksessa ja tilapäisellä hoitovapaalla lapsen sairauden vuoksi on ollut 94 henkilöä. Vuorotteluvapailla on ollut 33 henkilöä vuoden 2012 aikana. ~ 11 ~

13 3.4 Henkilöstön eläköityminen KuEL- ja VaEL-eläkkeelle siirtyneet Huittisten kaupunki Henkilömäärä ja keski-ikä, v. Henk. KuEL-eläke VaEL-eläke Yhteensä Keski-ikä, v , , (Keva) Taulukossa on esitetty Kuntien Eläkevakuutuksen keräämää tilastotietoa eläkkeelle siirtyneistä työntekijöistä vuosittain. Eläkkeelle siirtyneiden tilastoissa on mukana kaikki eläkelajit osaaikaeläkkeen aloittaneita lukuun ottamatta. Keva on vuoden 2012 aikana uudistanut eläkehakemusten käsittelyjärjestelmän, työnantajamaksujen laskentajärjestelmän sekä näihin liittyviä verkkopalveluja. Uudistuksien käyttöönotosta johtuen vuotta 2012 koskevat eläketilastot eivät ole vielä käytettävissä. Suoraan Huittisten kaupungin palveluksesta vuonna 2012 jäi eläkkeelle 21 henkilöä. Kuntatyöstä jäi vuonna 2011 KuEL-eläkkeelle henkilöä, joista 59 % vanhuuseläkkeelle, 40 % täysimääräiselle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja 1 % työttömyyseläkkeelle. Kunta-alalta siirryttiin eläkkeelle keskimäärin 59,8 vuotiaana, vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,7 vuotiaana. Vuoden 2011 lopussa osa-aikaeläkkeellä oli henkilöä. Kevan vuoteen 2030 ulottuvan ennusteen mukaan kunta-alan nykyisestä henkilöstöstä siirtyisi eläkkeelle vuosittain noin kolme prosenttia. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Eläkepoistumaennuste Huittinen Verrokki (keskikokoinen kunta) % 16,3 17, % 32,0 35, % 45,2 50, % 60,7 63,3 ~ 12 ~

14 4. HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstökertomuksen liitteenä oleva palkkavertailutaulukko (Liite 2) vuosilta kertoo muutokset palkkalajeittain sekä euromääräiset että prosentuaaliset muutokset vuosilta Palkkamenojen kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2012 oli ,60 euroa. KÄYTTÖTALOUDEN PALKKAVERTAILU TOIMIELIMITTÄIN Toimielin Muutos euroina Muutos % Kaupunginvaltuusto , , ,50 75,9 Kaupunginhallitus , , ,33 3,1 Keskusvaalilautakunta 7 980, , ,63 205,0 Tarkastuslautakunta 4 896, ,00-396,46-8,1 Perusturvalautakunta , , ,42 4,7 Kasvatus- ja opetuslautakunta , , ,62 6,3 Tekninen lautakunta , , ,39 3,9 Ympäristö- ja rakennuslautakunta , , ,25 4,2 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta , , ,91 4,9 Nuoriso- ja liikuntalautakunta , , ,99-0,4 YHTEENSÄ , , ,60 4,9 Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Palkkoja tarkistettiin alkaen virka- ja työehtosopimusten mukaan 1,6 % - 2,7 % yleiskorotuksella ja sopimuskohtaisella järjestelyerällä. Tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksettiin 150 euron kertaerä. Sopimusten mukaiset työvuosista tulevat korotukset lisäävät myös palkkakustannuksia. ~ 13 ~

15 5. KOULUTUS Huittisten kaupunki käytti määrärahoja koulutukseen vuonna 2012 yhteensä ,81 euroa. Koulutukseen käytetyt varat vuosina , , ,01 Koulutusmäärärahojen käyttö on ollut vuosiriippuvaista. Määrärahojen kohdentaminen koulutukseen on tärkeää henkilöstön osaamistason ylläpitämiseksi. Vuonna 2012 koulutus oli pääosin painottunut ulkoiseen koulutukseen, johon käytettiin määrärahoja yhteensä ,51. Sisäiseen koulutukseen käytettiin määrärahoja 2.329,30 euroa. Toimialakohtaisesti eniten koulutusmäärärahoja käytti perusturvakeskus (68.978,18 ). Koulutusmäärärahojen käyttö toimi- ja vastuualueittain selviää henkilöstökertomuksen liitteestä nro TYÖTERVEYSHUOLTO Huittisten kaupungin työpaikkaterveydenhuolto on hoidettu kaupungin omassa työterveyshuoltoyksikössä. Hyväksytyissä työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelmissa on määritelty työympäristöön kohdistuva toiminta, työntekijään kohdistuva toiminta sekä työnantajan kustantama sairaanhoito. Työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa edelleen kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Kansaneläkelaitos eli Kela korvaa työnantajalle aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Palvelut ovat työntekijöille maksuttomia. Huittisten kaupungin työpaikkaterveyshuollon kustannusten kehitys vuosilta selviää liitteestä 4. Vuonna 2012 kustannukset olivat ,71 euroa. ~ 14 ~

16 7. HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTA Huittisten kaupungin ja paikallisten työntekijäjärjestöjen välisellä yhteistoimintasopimuksella on sovittu työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta Huittisten kaupungissa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä yhteistoimintasääntö on korvattu allekirjoitetulla paikallisella yhteistoimintasopimuksella. Kaupunginhallitus irtisanoi yhteistoimintasopimuksen päättyväksi Irtisanomisen perusteena oli työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettu laki (449/2007). Edellä olevan uuden lain tultua voimaan siirryttiin virka- ja työehtosopimuslakeihin perustuvasta yhteistoimintamenettelystä erityislailla säänneltyyn menettelyyn. Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan lukien. Kaupungin yhteistoimintaelimenä on toiminut vuonna 2012 henkilöstötoimikunta. Työnantajan edustajina henkilöstötoimikunnassa toimivat henkilöstöjaoston jäsenet, työsuojelupäällikkö, palkka-asiamies ja hallintojohtaja. Myös työterveyshuollon edustaja on ollut mukana kokouksissa. Henkilöstön edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut / -varavaltuutetut sekä palkansaajia edustavien järjestöjen nimeämät henkilöt henkilökohtaisine varajäsenineen. Henkilöstötoimikunta kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa seuraavasti: , ja Henkilöstötoimikunta käsitteli Huittisten kaupungin tilinpäätöstä vuodelta 2011, työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelmaa vuodelle 2012 ja Huittisten kaupungin työterveyshuollon korvaushakemusta vuodelta Henkilöstötoimikunta käsitteli Huittisten kaupungin talouden analyysia. Henkilöstötoimikunta käsitteli vuoden 2013 alustavaa talousarvioehdotusta sekä taloussuunnitelmaehdotusta vuosille ~ 15 ~

17 8. HENKILÖKUNNAN TAPAHTUMIA Teatterimatka Henkilökunnan teatterimatka järjestettiin Tampereen Komediateatteriin katsomaan näytelmää Teetä vaikka väkisin. Mukana oli yhteensä 130 teatterinystävää. Lähtijöiltä perittiin 10 /osallistuja ja loput kustannukset katettiin henkilöstömäärärahoista. Liikuntailtapäivä Henkilökunnan liikuntailtapäivä järjestettiin kahtena iltapäivänä Iltapäivään sai osallistua jompanakumpana päivänä työaikana. Mukana liikkumassa oli noin 180 henkilöä ja iltapäivä kului eri pisteissä kiertäen. Mahdollisuus oli osallistua Huhkolinnassa järjestettyyn kahvakuulaan tai korsetti kuntoon -jumppaan, pyörä- tai kävelylenkille sekä tutustua ammuntaan Huhkolan ilma-aseradalla. Huhkolinnassa olleessa terveyskahvilassa seurustelun lomassa mitattiin verenpainetta ja tarjottiin välipalaa. Lisäksi kahvilassa teemana ja keskustelun aiheena oli työtapaturmien ehkäiseminen. Paikalla oli työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettuja. TYHY-päivät Eri työyksiköt järjestivät omia TYHY-päiviään pitkin vuotta. Päivät olivat jokaisen työyksikön itse suunnittelemia ja toteuttamia. TYHY-päivään osallistui yhteensä 472 työntekijää. Henkilöstömäärärahoista tuettiin päiviä yhteensä eurolla. Loput kustannukset katettiin jokaisen hallintokunnan omista määrärahoista. Uimahalli ja kuntosali Vuonna 2012 Huittisten uimahalli oli remontissa, mutta Sallilan uimatilassa oli henkilökunnalla 78 käyntiä. Tämän lisäksi oli mahdollisuus käyttää Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen kuntosalia henkilökunnalle varattuna aikana eli maanantaisin ja torstaisin klo sekä Kaarirannan kuntosalia vapaina olevina aikoina. Ensiapukurssit Yleinen henkilökunnalle tarkoitettu ensiavun peruskurssi (EA1) järjestettiin tammikuussa 2012 (4 pv x 4 tuntia). Kurssilla 9 työntekijää eri työpisteistä suoritti EA1-kortin. Maatalouslomittajille järjestettiin kaksi kohdennettua hätäensiapukurssia ja sekä yksi peruskurssi (EA1) Kursseilla yhteensä 32 maatalouslomittajaa päivittivät ensiaputaitojaan. Lisäksi 4. ja järjestettiin yleinen hätäensiapukurssi, jossa osallistujia oli 10 työntekijää eri työpisteistä ja lukion opettajille suunnattu hätäensiapukurssi. Henkilöstöjuhla Perinteistä henkilöstöjuhlaa vietettiin kaupungintalolla. Juhlaan osallistui lähes 300 työntekijää eri työyksiköistä. Virallisessa osuudessa jaettiin seuraavat ansiomerkit henkilökunnalle: ~ 16 ~

18 Kultainen ansiomerkki 40-vuotta kunnallista palvelua (3 hlöä) Hammashoitaja Kirsti Hakanen Perushoitaja Eila Miika Maaseutupäällikkö Paavo Törmälä Kultainen ansiomerkki 30-vuotta kunnallista palvelua (12 hlöä) Kaupunginjohtajan sihteeri Leena Hakanen Perushoitaja Maarit Heikkonen Sosiaalityöntekijä Eija Hyyti Sairaanhoitaja Sirpa Jalarvo Maaseutuasiamies Johan Kuusipalo Osastonhoitaja Marja Levola Terveyskeskushammaslääkäri Tarja Mikkonen Paikkatietoinsinööri Juha Mustanoja Palvelusihteeri Marja-Leena Raitanen Maksuliikennesihteeri Pirjo Saharinen Lastentarhanopettaja Pirjo Vihlman Avoterveydenhuollon osastonhoitaja Marja Vuorinen ikätyhy ohjelma ja Senioriklubi Huittisten kaupungissa jatkettiin ikätyhy ohjelman kehittämistä vuoden 2012 aikana. Ohjelmalla pyritään löytämään ja kehittämään esimiesten johtamisen osaamiselle ja ikäjohtamiselle menettelytapoja, jotka lisäisivät henkilöstön työssäjaksamista ja hyvinvointia. IkäTYHY - ohjelma koskee Huittisten kaupungin vakituista ja siihen rinnastettavassa asemassa olevaa henkilöstöä. IkäTYHY ohjelmalla pyritään huolehtimaan mm. ikääntyvän henkilöstön työssä jatkamisesta ja jaksamisesta, mutta myös osaamisen kehittämisestä ja kokemukseen perustuvan hiljaisen tiedon jakamisesta. Motiivi projektin käynnistämiseen on vuosi vuodelta nouseva henkilöstön keski-ikä ja alhainen keskimääräinen eläköitymisikä. Tutkimusten mukaan terve ja motivoitunut työntekijä on tuottavimmillaan vuotiaana. Työntekijät halutaan pitää työkykyisinä ja työhaluisina eläkeikään saakka. IkäTYHY-ohjelmalla ei ole tarkoitus erotella nuoria ja vanhoja toisistaan, vaan tarkoituksena on löytää lisää toimintamuotoja, joissa on ajateltu erityisesti ikääntyviä ja heidän toiveitaan. Jokaisessa ikäryhmässä on sekä hyvä- että huonokuntoisia työntekijöitä. Näin ollen tehostettuja toimenpiteitä kunnon ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi tarvitaan vähitellen myös nuoremmissa ikäryhmissä. Toimintaansa jatkoi vuonna 2012 kaupungin oma 58 + senioriryhmä eli Senioriklubi. Tarkoituksena on tukea ja kannustaa 58 vuotta ja sitä vanhempia jaksamaan ja viihtymään työssä niin pitkään, että eläkkeelle siirtyminen tapahtuu terveenä ja mahdollisimman hyväkuntoisena. Kokoontumisia on kerran kuukaudessa torstaisin klo ja kokoontumiset ovat työaikaa. ~ 17 ~

19 Senioriklubi kokoontui keväällä 2012 viisi kertaa ja syksyllä neljä kertaa. Työntekijät voivat osallistua joko kaikkiin tai vain haluamaansa kokoontumiseen. Ohjelmassa on ollut liikuntaa, kulttuuria ja erilaisia luentoja. Osallistujia on keskimäärin ollut 30 henkilöä/kokoontuminen. Senioriklubin ja sen ohjelman käytännön järjestelyistä vastaavat työterveyshoitaja Helena Saarinen ja tyhy-asioista vastaava Leena Hakanen. Savuton työpaikka Huittisten kaupunki on savuton työpaikka, jossa Tupakointi on kielletty kaikilla työpaikan sisä- ja ulkotiloissa tupakkalain edellyttämällä tavalla. Ko. kielto koskee myös työpaikan piha-alueita. Myöskään työkoneissa tai - autoissa ei tupakoida; Työpaikan sisätiloissa ja piha-alueella ei ole tupakointitiloja. Mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos riittävän kauas rakennuksesta siten, että tupakansavu ei pääse kulkeutumaan sisätiloihin; Tupakointi on kielletty työaikana. Tupakkatauot ovat sallittuja lakisääteisillä ruoka- ja kahvitauoilla; Virallisten taukojen ulkopuolella tapahtuvaa tupakointia ei lasketa työajaksi; Edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia; Työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein; Työpaikkailmoituksissa ilmoitetaan savuttomasta työpaikasta. ~ 18 ~

20 9. YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) tuli voimaan ja sen tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia muutettiin (232/2005). Lain muutokset tulivat voimaan lukien. Tasa-arvolain (232/2005) mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien on laadittava tasaarvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja sen tulee sisältää: 1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista; 2) käynnistettäväksi tai toteutettavaksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ja 3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Oppilaitosten tulee vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää oppilaitoksen tasa-arvotilanteen ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteuttavaksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvolain 6b :ää ei sovelleta perusoppilaitoksissa (628/1998) tarkoitettuihin opetuksen järjestäjiin ja kouluihin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa valmisteltiin seudullisesti. Huittisten kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuosille Päivitetyn suunnitelman vuosille hyväksyi kaupunginhallitus Kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2012 sisältää tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvänä Huittisten kaupungin henkilöstön palkkakartoituksen Palkkakartoituksessa on verrattu sopimusaloittain naisten ja miesten tehtäväkohtaisia ja kokonaispalkkoja sekä niissä olevia palkkaeroja. ~ 19 ~

21 Huittisten kaupungin palkkakartoitus yksittäisen henkilön ansioita ei ole esitetty, eikä ansioita ryhmistä, joissa työskentelee alle 6 henkilöä - osa-aikaiset on otettu mukaan suhteutettuna kokoaikaisiin - palkkavertailussa on verrattu naisten palkkoja miesten palkkoihin (naiset/miehet) Hinn.tunnus/ Lukumäärä Teht.koht.palkka Palkkaero Kokon.ansio Palkkaero ammattiryhmä naiset+miehet miesten keskim. /kk % keskim. /kk % yhteensä osuus % naiset miehet naiset miehet KVTES 01TOI , ,00 03HOI ,54 % 2383, ,78 1,67 % 2591, ,14 2,34 % 03HOI ,96 % 2009, ,76 0,42 % 2161, ,76 8,04 % 04PER , ,66 04SOS04A , ,52 04SOS , ,16 04SOS06A , ,10 05KOU , ,46 05PER , ,69 05PKO02B , ,54 05PKO , ,24 06RUO05B , ,80 06RUO , ,68 07MAA % 1866, ,67-0,58 % 2019, ,49-1,44 % 08SII , ,46 OVTES ,33 % 2693, , , ,23-7,62 % % 2753, ,25-1,14 % 3759, ,45-7,41 % ,05 % 2549, ,04-4,40 % 3264, ,73-13,05 % ,29 % 2509, ,71-16,28 % 3544, ,41-24,30 % ,67 % 2879, ,07-0,36 % 4246, ,54 3,83 % % 2292, ,57-0,91 % 2676, ,46-3,90 % Tekniset ,67 % 2641, ,49-14,99 % 2875, ,16-14,87 % Palkkaryhmä Lukumäärä Perustuntipalkka Palkkaero Keskituntiansio Palkkaero ammattiryhmä naiset+miehet miesten keskim. /tunti % keskim. /tunti % yhteensä osuus % naiset miehet naiset miehet Tuntipalkkaiset 1C 21 95,24 % 11,19 11,08 0,99 % 12,70 12,51 1,52 % ~ 20 ~

22 Liite 1 Henkilöstön sairauslomapoissaolot Laskenta kalenteripäivinä. Sairauspoissaolot Työtapaturmat Mukana vain vakituinen henkilöstö. kpvt/vuosi kpvt/vuosi näistä omalla hlölkm ilmoituksella koko hlölkm HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunginkanslia 65 2 Taloustoimi Lomapalvelut Ruokapalvelu PERUSTURVA Terveyskeskus Sosiaalitoimi Toimintakeskus 6 6 Päiväkodit Kuninkaisten vanhainkoti Kaariranta/palveluasunnot Kaariranta/ryhmäkodit Palvelukeskus Annala Kotihoito SIVISTYSTOIMI Alakoulut Yläkoulu Varhaiskasvatus Lukio 66 6 Musiikkiopisto TEKNINEN TOIMI Suunnittelu ja maankäyttö Tekninen toimi Vesihuoltolaitos 3 3 Tilapalvelut Siivous Muut työyksiköt (alle 6 hlöä): Tietohallinto Maaseutupalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vanhustenhuollon hallinto Perusturvan hallinto Kasv. Ja opetustoimen hallinto elinkeinotoimi Kansalaisopisto Nuorten työpaja Kirjasto Nuoriso- ja urheilukeskus YHTEENSÄ: Edellinen vuosi (2011) Keskimäärin sairaus- ja tapaturma-ajan poissaolopäiviä 2012 kertyi 14,21 kalenteripäivää/henkilö, (2011 vuonna 15,56 kpv/hlö). ~ 21 ~

23 Liite 2 HUITTISTEN KAUPUNKI PALKKOJEN VERTAILU ALAERITTELYITTÄIN Palkat/alaerittelyt Muutos Muutos % PALKAT YHT , , ,60 4,87 Vakinaisten palkat , , ,19 3,13 Määräaikaisten palkat , , ,22 33,84 Erilliskorvaukset , , ,87 2,75 Vuosiloma- ja muut sijaiset , , ,78 6,09 Tunti- ja urakkapalkat , , ,44-11,70 Muut palkkalajit Luottamushenkilöiden palkkiot , , ,69 27,09 Muut palkat ja palkkiot , , ,95-21,87 Kokouspalkkiot/henkilöstö , , ,05 78,29 Sosiaalipalkkalisät -506, , , ,67 Työllisyyspalkat , , ,64-24,11 Kesätyöntekijät , , ,60-5,69 Jaksotetut palkat/ -varaus , , ,97-65,58 Sijaispooli 0,00 0,00 0,00 0,00 Päivystävät lääkärit , , ,85 3,53 ~ 22 ~

24 Liite 3 HUITTISTEN KAUPUNGIN KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2012 Toimialoittain Ulkoinen koulutus Sisäinen koulutus YHTEENSÄ Kaupunginhallitus - Hallinto 1 855,77 40, ,77 Projektit 0,00 Keskushallinto 3 489,34 120, ,34 Elinkeinotoimi 39,09 39,09 Maatalouselinkeino 1 032, ,95 Henkilöstöhallinto/henkilöstön yhteistoiminta 2 998, ,70 Tietohallintoyksikkö , ,45 Ruokapalvelukeskus 1 259, ,08 Lomituspalvelu , ,03 Tarkastuslautakunta 0,00 Perusturvakeskus ,18 Hallinto 1 833,29 36, ,19 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 7 623,38 552, ,38 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut ,03 81, ,21 Terveyskeskus ,18 424, ,40 Kasvatus- ja opetuslautakunta ,77 Hallinto 2 536,24 40, ,24 Lasten päivähoito ja kotihoidon tukeminen 2 456,36 80, ,36 Perusopetus ,13 233, ,13 Lukiokoulutus 6 100,42 48, ,42 Kansalaisopisto 1 372,91 120, ,91 Musiikkiopisto 6 655,71 44, ,71 Tekninen toimi ,16 Hallinto 0,00 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 0,00 Vesihuoltolaitos 3 806, ,71 Tilapalvelut 4 700,87 40, ,87 Yleiset alueet 4 941,17 40, ,17 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 2 248,72 280, ,72 Rakennusvalvonta/Ympäristönsuojelu 2 704, ,69 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 1 817,35 Kulttuurikeskus - kirjasto 1 733,35 84, ,35 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 2 140,94 Nuoriso- ja urheilukeskus 2 074,94 66, ,94 KOULUTUKSEEN KÄYTETTY VUONNA , , ,81 Koulutusmäärärahoja käytetty vuonna ,80 Koulutusmäärärahoja käytetty vuonna ,01 ~ 23 ~

25 Liite 4 Työpaikkaterveydenhuollon kustannukset ja toimintatiedot (ei sisällä maatalouslomittajia) , , ,71 Työntekijään kohdistuva toiminta Työterveyshuolto: Terveystarkastukset (kpl) - Lääkäri Terveydenhoitaja Fysioterapeutti Psykologi xryhmä - Erikoislääkäri Tutkimukset (kpl) - Laboratorio Radiologia Työpaikkaselvitykset (tuntia) - Lääkäri 3t 2,5t - Terveydenhoitaja 76,5t 24t 31,5t - Fysioterapeutti 43,5t Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto: Sairaanhoitokäynnit (kpl): - Lääkäri Terveydenhoitaja Fysioterapeutti - Psykologi 1 - Erikoislääkärit Tutkimukset (kpl) -Laboratorio Radiologia ~ 24 ~

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta Henkilöstökertomus 204 Köyliön kunta SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 204. HENKILÖSTÖRAKENNE...2.. Henkilöstön määrä...2.2. Henkilöstö osastoittain...3.3. Henkilöstön ikärakenne...4.4. Henkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 Hallintolautakunta 21.4.215 Yhteistyötoimikunta 23.4.215 Kaupunginhallitus 18.5.215 Kaupunginvaltuusto 25.5.215 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Oikeat ihmiset oikeassa paikassa Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi Tahto on tietoa tärkeämpi. Motivaatio älyä tärkeämpi.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2009

Henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2009 5 Koko henkilöstön määrä 2005-2009 6 Kunnassa työllistämistuella

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. Katsaus raportointivuoteen 2014... 3 2. Sipoon kunnan henkilöstöstrategian painopistealueet... 5 3. Henkilöstöresurssit... 6 Henkilötyövuodet... 6 Henkilöstömäärän kehitys...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 Sivu Sisällys 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 3 1.1 Keskeiset linjaukset... 3 1.2 Henkilöstöpolitiikan toteutuminen... 3 2. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 4 2.1 Henkilöstömäärä... 4 2.2 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 Käsittely: JIK ky Johtokunta 28.3.2014 JIK ky Yhtymäkokous 25.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 2.1. Henkilöstömäärä... 3 2.1.1. Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 VESILAHDEN KUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 4 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2012

Lisätiedot