Henkilöstökertomus Huittisten kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2012. Huittisten kaupunki"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2012 Huittisten kaupunki

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTOMUKSELLE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain, tilanne Virat ja toimet Vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain Osa-aikatyö Työllistäminen, oppisopimus ja kesätyö HENKILÖSTÖN LAADULLISET OMINAISUUDET Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön sukupuolirakenne ja yleisimmät ammattinimikkeet Henkilöstön poissaolot Henkilöstön eläköityminen HENKILÖSTÖMENOT KOULUTUS TYÖTERVEYSHUOLTO HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTA HENKILÖKUNNAN TAPAHTUMIA YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Liite Liite Liite Liite ~ 1 ~

3 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTO- MUKSELLE Vuoden 2012 henkilöstökertomuksen rakenne noudattaa pääosin edellisen vuoden kertomusta. Viime vuosina henkilöstökertomuksessa on panostettu monipuolisuuteen sekä tietojen analysointiin ja seurantaan. Talous- ja henkilöstöpalvelut sekä erityisesti palkkasihteerit kokoavat vuosittain tässä henkilöstökertomuksessa esitettyjä henkilöstömääriä ja -rakennetta koskevia tietoja. Tiedot on koottu Pegasos -henkilöstösekä Raindance -taloushallinnon ohjelmistosta. Lisäksi on hyödynnetty Kuntien eläkevakuutuksen kuntakohtaisia tilastoja sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tilastokeskuksen julkaisuja. Lisäksi apuna on käytetty kunta-alan työolobarometria, jonka julkaisee Työturvallisuuskeskus. Edellisvuosien tavoin kertomuksen pohjalla on Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen 10/2004/ suositus henkilöstötilinpäätöksestä kunta-alalla. Henkilöstö nähdään palvelujen tuottajaroolin ohessa organisaation investointina, voimavarana ja kilpailuetujen lähteenä. Kunta-alalle onkin ominaista työvoimavaltaisuus ja palvelujen järjestäminen pätevällä, osaavalla ja koulutetulla henkilöstöllä. Tilastokeskuksen tuoreen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli vuoden 2012 lokakuussa palkansaajaa. Palkkaa saavista oli kuukausipalkkaisia ja tuntipalkkaisia henkeä. Säännöllisen työajan ansiot olivat Tilastokeskuksen mukaan kunta-alalla lokakuussa 2012 keskimäärin euroa kuukaudessa ja kokonaisansiot keskimäärin 3009 euroa kuukaudessa. Lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 säännöllisen työajan ansiot nousivat keskimäärin 2,4 % ja kokonaisansiot keskimäärin 2,3 %. Sopimusaloittain säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2011 seuraavat: KVTES /kk, opetusala /kk, tekniset /kk ja lääkärit /kk. Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin 13,86 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Säännöllisen työajan ansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Kuntasektorin henkilöstöstä noin 81 % on naisia. Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeensa voidakseen pienenevillä resursseilla turvata myös tulevaisuudessa laadukkaat kunnalliset palvelut. Kuntien tulee arvioida nykyiset henkilöstövoimavaransa sekä ennakoida tulevat tarpeensa. Tässä henkilöstöraportin merkitys korostuu erityisesti tietojen antajana, kehittämisen perustana ja päätöksenteon tukena. ~ 2 ~

4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2.1 Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain, tilanne Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA ELINKEINOTOIMI RAHATOIMISTO/TALOUS TIETOHALLINTO RUOKAPALVELUYKSIKKÖ MAASEUTUPALVELUT 5 5 LOMITUSTOIMINTA Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ TOIMINTAKESKUS 6 2 VANHUSTENHUOLTO KOTIHOITO Perusturva yhteensä SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 3 3 PERUSOPETUS LUKIO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO KIRJASTOTOIMI MUSIIKKIOPISTO NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 5 5 NUORTEN TYÖPAJA VARHAISKASVATUS Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO- JELU 2 2 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TEKNINEN TOIMI HALLINTO 1 1 TEKNINEN/TOIMISTOPALVELUT YLEISET ALUEET TILAPALVELUT VESIHUOLTOLAITOS SIIVOUSHENKILÖSTÖ Tekninen palvelukeskus yhteensä YHTEENSÄ Taulukossa ei ole mukana luottamustoimia, perhehoitajia, tukihenkilöitä eikä omaishoitajia. ~ 3 ~

5 2.2 Virat ja toimet Kuntalain perusteella virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Tavoitteena on virkasuhteen käytön rajaaminen niihin tehtäviin, joissa sitä käytetään. Näitä virkoja ovat esim. sosiaalityöntekijät, johtavat viranhaltijat, opettajat jne. Nimike sinänsä ei ratkaise, vaan tehtävien sisältö määrittää onko kyseessä virka vai toimi. Huittisten kaupungissa tarkennettiin vuosina sekä kuntaliitoksen yhteydessä 2009 virat, joihin kuuluu ns. julkista valtaa. Samalla muut virat muutettiin työsuhteiksi, tekemällä työnantajan ja viranhaltijan välillä työsopimuslaissa tarkoitetut työsopimukset. Vakinaisia työntekijöitä oli yhteensä 686 ja niistä - virkoja toimia 521 Vuonna 2011 kunnissa henkilöstöstä oli virkasuhteisia 28 % ja työsuhteisia 72 %. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli vuonna 2011 noin 22,1 prosenttia henkilöstöstä. Vakinaisia oli 76,3 prosenttia ja työllistettyjä 1,6 prosenttia. Kuntien henkilöstöstä kokoaikatyössä oli 86 prosenttia kuukausipalkkaisista ja osa-aikaisia oli 43 prosenttia. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) (Kunnallinen työmarkkinalaitos) 2.3 Vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelussuhteiden lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä, jolloin siihen sisältyy myös lomalla tai muuten poissa ollut henkilöstö. Huittisten kaupungin henkilöstön määrä oli seuraava: - vakinaisia palvelussuhteita määräaikaisia työllistettyjä ja oppisopimuksia 14 Määräaikaisiin luetaan määräajaksi palkatut työntekijät kuten myös varsinaiset sijaiset. Vakinaisen henkilöstön määrä vuosina oli seuraava: ~ 4 ~

6 Kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli vuoden 2012 lokakuussa palkansaajaa. Palkkaa saavista oli kuukausipalkkaisia ja tuntipalkkaisia henkeä. Kokoaikaisia kuukausipalkkaisia palkansaajia oli reilut ja osaaikaisia vajaat Tuntipalkkalaisista palkansaajista suurin osa, yli 9000, oli miehiä. Tuntipalkkaisten lukumäärä on vähentynyt joka vuosi viimeisen kymmenen vuoden aikana. (Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2012) Palvelukeskustasolla vakinaisen henkilöstön määrä muutamana vertailuvuonna: HALLINTOPALVELUKESKUS PERUSTURVAKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TEKNINEN PALVELUKESKUS Yht: Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain Suurin osa koko Huittisten kaupungin henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin, loput jakaantuvat kunnallisen opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES), teknisen henkilöstön (TS) ja lääkäreiden (LS) virka- ja työehtosopimusten piiriin. KVTES 72,93 % OVTES 20,32 % TTES 3,32 % TS 1,93 % LS 1,50 % ~ 5 ~

7 2.5 Osa-aikatyö Vakinaisten osa-aikatyöntekijöiden määrä Huittisten kaupungilla oli vuonna henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä ja osa-aikatyön tekijöitä löytyy lähes joka ammattikunnasta. Osaaikatyöntekijöitä on esimerkiksi koulunkäyntiohjaajissa, maatalouslomittajissa, hoitoalan työntekijöissä ja toimistoalalla. Alla on esitetty tarkemmin vakinaiset osa-aikaiset työntekijät ja osa-aikaeläkeläiset vuosilta osa-aikaiset osa-aikaeläkeläiset yhteensä Työllistäminen, oppisopimus ja kesätyö Palkkatukia (työllistämistukia) maksetaan viideltä päivältä viikossa ja niiden suuruudet vaihtelevat 31,36 eurosta 50,18 euroon. Työnantaja saa palkanmaksuun tukea, jotta pystyisi palkkaamaan työttömän työnhakijan. Vuonna 2012 oli kaikkiaan 15 henkilöä työssä palkkatuella. Palkkatuella palkattuja oli määrällisesti eniten nuorten työpajalla. Työpajan lisäksi Huittisten kaupunki työllisti henkilöitä kirjastossa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja teknisen toimen alaisuudessa. ~ 6 ~

8 Oppisopimuskoulutustuella palkattuja oli vuonna 2012 neljätoista eri henkilöä, näistä kuusi oli oikeutettuja myös palkkatukeen. Vuonna 2011 viisi kaupunkia - Huittinen, Kotka, Kuopio, Uusikaupunki ja Vantaa- käynnistivät Uusien mahdollisuuksien tori (umt) pilotin, jossa tartuttiin vuotiaiden nuorten työttömyyteen. Kohderyhmään kuuluvia nuoria työttömiä oli Huittisissa yhteensä noin 60, joille kaupunki yhdessä työvoimahallinnon ja huittislaisten yritysten kanssa pyrki tarjoamaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työelämäkokemuksen. Hanke jatkui myös vuonna Umt-hankkeen kautta Huittisten kaupunki työllisti yhteensä viisitoista nuorta kahdeksi kuukaudeksi elinkeinotoimeen, tietohallintoon, ruokapalveluun, maatalouslomitukseen, varhaiskasvatukseen, terveyskeskukseen, vanhustenhuoltoon ja tekniseen toimeen. Kesätyöntekijöitä Huittisten kaupungilla oli 34 henkilöä vuonna Matkailuoppaina oli kaksi henkilöä ja muita kesätyöntekijöitä työllistivät tietohallinto, maaseutuelinkeinot, perusturva, kirjasto, nuorisotyö sekä puisto- ja urheilualueet. ~ 7 ~

9 3. HENKILÖSTÖN LAADULLISET OMINAISUUDET 3.1 Henkilöstön ikärakenne Huittisten kaupungin vakinaisen henkilöstön ikärakenne sijoittuu ikävuoden välille. Suurin osa henkilöstöstä sijoittuu ikävuoden välille. Alle 40-vuotiaita on 25,66 % kaupungin vakituisista työntekijöistä. Työntekijöistä 60 vuotta täyttäneitä on 53 ( ) henkilöä. Alla oleva taulukko on laskettu Huittisten kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa olleista henkilöistä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 naiset 47 v 6 kk miehet 46 v 1 kk yhteinen 46 v 9 kk Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on pysynyt lähes samana verrattuna vuoteen 2011, jolloin yhteinen keski-ikä oli 46 v 10 kk. Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 45 v 7 kk. Vuonna 2011 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keskiikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Naisten keski-ikä oli 45,5 ja miesten 45,7 vuotta. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) ~ 8 ~

10 3.2. Henkilöstön sukupuolirakenne ja yleisimmät ammattinimikkeet Huittisten kaupungin henkilöstörakenne on hyvin naisvaltainen, myös palvelukeskustasolla tarkasteltuna. Kaupungin henkilöstöstä on naisia 84,99 prosenttia ja miehiä 15,01 prosenttia. Perinteisiä naisvaltaisia palvelualoja kaupungilla ovat perusturva- ja sivistyspalvelukeskukset. Sivistyspalvelukeskuksessa naisten osuus on 83,41 prosenttia vakinaisesta henkilöstöstä ja perusturvakeskuksessa peräti 96,85 prosenttia. Teknisessä palvelukeskuksessa naisten ja miesten osuus jakautuu selvästi tasaisemmin Huittisten kaupungin yleisimmät nimikkeet ovat maatalouslomittaja, lähihoitaja, laitoshuoltaja, sairaanhoitaja, luokanopettaja, perhepäivähoitaja, palvelusihteeri, perushoitaja, kodinhoitaja, lehtori ja koulunkäyntiohjaaja. Vuoden 2011 tilaston mukaan kuntien yleisimmät työnimikkeet ovat sairaanhoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja, perushoitaja, lehtori, perhepäivähoitaja ja luokanopettaja. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) ~ 9 ~

11 3.3. Henkilöstön poissaolot Vakinaisten henkilöstön sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuvien poissaolojen määrä ajalla oli päivää (452 henkilöä). Näistä poissaoloista omalla ilmoituksella oltiin 559 päivää. Keskimäärin sairaudesta ja tapaturmista aiheutuvia poissaoloja vakinaisella henkilökunnalla oli vuoden aikana 14,21 kalenteripäivää/henkilö. Vuonna 2011 luku oli 15,56 kalenteripäivää/henkilö. Vakinaisten työntekijöiden määrä prosentteina tarkasteltuna pidettyihin sairauslomapäiviin: 0 kpv 37,8 % 1-5 kpv 26,6 % 6-10 kpv 12,0 % kpv 11,8 % kpv 6,1 % 61 tai enemmän kpv 5,7 % Kunta-alan työpaikoilla oltiin vuonna 2012 keskimäärin 8,4 (vuonna ,6) työpäivää vuodessa poissa oman sairauden takia työstä. Sairauspoissaolojen keskipituus oli 11,0 (vuonna ,3) työpäivää vuodessa. Vuonna 2012 kunta-alan palkansaajista 30 % oli sellaisia työntekijöitä, jotka eivät olleet päivääkään vuoden aikana poissa oman sairauden takia. (Työturvallisuuskeskus, Kunta-alan työolobarometri 2012) Vakuutusyhtiön ilmoittamat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvien Huittisten kaupungin sairauspäivien ja vahinkojen lukumäärä vuosilta : ~ 10 ~

12 Vuoden 2012 aikana koko henkilöstön (mukana myös sijaiset) muita kuin sairaudesta tai tapaturmasta johtuvia poissaoloja on listattu alla olevassa kaaviossa. Kuntoutuksessa on ollut 43 henkilöä, perhevapailla 44 henkilöä ja muulla vapaalla (mm. yksityisasiat, merkkipäivät) 376 henkilöä. 14 henkilöä on ollut opintovapaalla, 413 koulutuksessa ja tilapäisellä hoitovapaalla lapsen sairauden vuoksi on ollut 94 henkilöä. Vuorotteluvapailla on ollut 33 henkilöä vuoden 2012 aikana. ~ 11 ~

13 3.4 Henkilöstön eläköityminen KuEL- ja VaEL-eläkkeelle siirtyneet Huittisten kaupunki Henkilömäärä ja keski-ikä, v. Henk. KuEL-eläke VaEL-eläke Yhteensä Keski-ikä, v , , (Keva) Taulukossa on esitetty Kuntien Eläkevakuutuksen keräämää tilastotietoa eläkkeelle siirtyneistä työntekijöistä vuosittain. Eläkkeelle siirtyneiden tilastoissa on mukana kaikki eläkelajit osaaikaeläkkeen aloittaneita lukuun ottamatta. Keva on vuoden 2012 aikana uudistanut eläkehakemusten käsittelyjärjestelmän, työnantajamaksujen laskentajärjestelmän sekä näihin liittyviä verkkopalveluja. Uudistuksien käyttöönotosta johtuen vuotta 2012 koskevat eläketilastot eivät ole vielä käytettävissä. Suoraan Huittisten kaupungin palveluksesta vuonna 2012 jäi eläkkeelle 21 henkilöä. Kuntatyöstä jäi vuonna 2011 KuEL-eläkkeelle henkilöä, joista 59 % vanhuuseläkkeelle, 40 % täysimääräiselle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja 1 % työttömyyseläkkeelle. Kunta-alalta siirryttiin eläkkeelle keskimäärin 59,8 vuotiaana, vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,7 vuotiaana. Vuoden 2011 lopussa osa-aikaeläkkeellä oli henkilöä. Kevan vuoteen 2030 ulottuvan ennusteen mukaan kunta-alan nykyisestä henkilöstöstä siirtyisi eläkkeelle vuosittain noin kolme prosenttia. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Eläkepoistumaennuste Huittinen Verrokki (keskikokoinen kunta) % 16,3 17, % 32,0 35, % 45,2 50, % 60,7 63,3 ~ 12 ~

14 4. HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstökertomuksen liitteenä oleva palkkavertailutaulukko (Liite 2) vuosilta kertoo muutokset palkkalajeittain sekä euromääräiset että prosentuaaliset muutokset vuosilta Palkkamenojen kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2012 oli ,60 euroa. KÄYTTÖTALOUDEN PALKKAVERTAILU TOIMIELIMITTÄIN Toimielin Muutos euroina Muutos % Kaupunginvaltuusto , , ,50 75,9 Kaupunginhallitus , , ,33 3,1 Keskusvaalilautakunta 7 980, , ,63 205,0 Tarkastuslautakunta 4 896, ,00-396,46-8,1 Perusturvalautakunta , , ,42 4,7 Kasvatus- ja opetuslautakunta , , ,62 6,3 Tekninen lautakunta , , ,39 3,9 Ympäristö- ja rakennuslautakunta , , ,25 4,2 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta , , ,91 4,9 Nuoriso- ja liikuntalautakunta , , ,99-0,4 YHTEENSÄ , , ,60 4,9 Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Palkkoja tarkistettiin alkaen virka- ja työehtosopimusten mukaan 1,6 % - 2,7 % yleiskorotuksella ja sopimuskohtaisella järjestelyerällä. Tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksettiin 150 euron kertaerä. Sopimusten mukaiset työvuosista tulevat korotukset lisäävät myös palkkakustannuksia. ~ 13 ~

15 5. KOULUTUS Huittisten kaupunki käytti määrärahoja koulutukseen vuonna 2012 yhteensä ,81 euroa. Koulutukseen käytetyt varat vuosina , , ,01 Koulutusmäärärahojen käyttö on ollut vuosiriippuvaista. Määrärahojen kohdentaminen koulutukseen on tärkeää henkilöstön osaamistason ylläpitämiseksi. Vuonna 2012 koulutus oli pääosin painottunut ulkoiseen koulutukseen, johon käytettiin määrärahoja yhteensä ,51. Sisäiseen koulutukseen käytettiin määrärahoja 2.329,30 euroa. Toimialakohtaisesti eniten koulutusmäärärahoja käytti perusturvakeskus (68.978,18 ). Koulutusmäärärahojen käyttö toimi- ja vastuualueittain selviää henkilöstökertomuksen liitteestä nro TYÖTERVEYSHUOLTO Huittisten kaupungin työpaikkaterveydenhuolto on hoidettu kaupungin omassa työterveyshuoltoyksikössä. Hyväksytyissä työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelmissa on määritelty työympäristöön kohdistuva toiminta, työntekijään kohdistuva toiminta sekä työnantajan kustantama sairaanhoito. Työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa edelleen kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Kansaneläkelaitos eli Kela korvaa työnantajalle aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Palvelut ovat työntekijöille maksuttomia. Huittisten kaupungin työpaikkaterveyshuollon kustannusten kehitys vuosilta selviää liitteestä 4. Vuonna 2012 kustannukset olivat ,71 euroa. ~ 14 ~

16 7. HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTA Huittisten kaupungin ja paikallisten työntekijäjärjestöjen välisellä yhteistoimintasopimuksella on sovittu työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta Huittisten kaupungissa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä yhteistoimintasääntö on korvattu allekirjoitetulla paikallisella yhteistoimintasopimuksella. Kaupunginhallitus irtisanoi yhteistoimintasopimuksen päättyväksi Irtisanomisen perusteena oli työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettu laki (449/2007). Edellä olevan uuden lain tultua voimaan siirryttiin virka- ja työehtosopimuslakeihin perustuvasta yhteistoimintamenettelystä erityislailla säänneltyyn menettelyyn. Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan lukien. Kaupungin yhteistoimintaelimenä on toiminut vuonna 2012 henkilöstötoimikunta. Työnantajan edustajina henkilöstötoimikunnassa toimivat henkilöstöjaoston jäsenet, työsuojelupäällikkö, palkka-asiamies ja hallintojohtaja. Myös työterveyshuollon edustaja on ollut mukana kokouksissa. Henkilöstön edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut / -varavaltuutetut sekä palkansaajia edustavien järjestöjen nimeämät henkilöt henkilökohtaisine varajäsenineen. Henkilöstötoimikunta kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa seuraavasti: , ja Henkilöstötoimikunta käsitteli Huittisten kaupungin tilinpäätöstä vuodelta 2011, työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelmaa vuodelle 2012 ja Huittisten kaupungin työterveyshuollon korvaushakemusta vuodelta Henkilöstötoimikunta käsitteli Huittisten kaupungin talouden analyysia. Henkilöstötoimikunta käsitteli vuoden 2013 alustavaa talousarvioehdotusta sekä taloussuunnitelmaehdotusta vuosille ~ 15 ~

17 8. HENKILÖKUNNAN TAPAHTUMIA Teatterimatka Henkilökunnan teatterimatka järjestettiin Tampereen Komediateatteriin katsomaan näytelmää Teetä vaikka väkisin. Mukana oli yhteensä 130 teatterinystävää. Lähtijöiltä perittiin 10 /osallistuja ja loput kustannukset katettiin henkilöstömäärärahoista. Liikuntailtapäivä Henkilökunnan liikuntailtapäivä järjestettiin kahtena iltapäivänä Iltapäivään sai osallistua jompanakumpana päivänä työaikana. Mukana liikkumassa oli noin 180 henkilöä ja iltapäivä kului eri pisteissä kiertäen. Mahdollisuus oli osallistua Huhkolinnassa järjestettyyn kahvakuulaan tai korsetti kuntoon -jumppaan, pyörä- tai kävelylenkille sekä tutustua ammuntaan Huhkolan ilma-aseradalla. Huhkolinnassa olleessa terveyskahvilassa seurustelun lomassa mitattiin verenpainetta ja tarjottiin välipalaa. Lisäksi kahvilassa teemana ja keskustelun aiheena oli työtapaturmien ehkäiseminen. Paikalla oli työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettuja. TYHY-päivät Eri työyksiköt järjestivät omia TYHY-päiviään pitkin vuotta. Päivät olivat jokaisen työyksikön itse suunnittelemia ja toteuttamia. TYHY-päivään osallistui yhteensä 472 työntekijää. Henkilöstömäärärahoista tuettiin päiviä yhteensä eurolla. Loput kustannukset katettiin jokaisen hallintokunnan omista määrärahoista. Uimahalli ja kuntosali Vuonna 2012 Huittisten uimahalli oli remontissa, mutta Sallilan uimatilassa oli henkilökunnalla 78 käyntiä. Tämän lisäksi oli mahdollisuus käyttää Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen kuntosalia henkilökunnalle varattuna aikana eli maanantaisin ja torstaisin klo sekä Kaarirannan kuntosalia vapaina olevina aikoina. Ensiapukurssit Yleinen henkilökunnalle tarkoitettu ensiavun peruskurssi (EA1) järjestettiin tammikuussa 2012 (4 pv x 4 tuntia). Kurssilla 9 työntekijää eri työpisteistä suoritti EA1-kortin. Maatalouslomittajille järjestettiin kaksi kohdennettua hätäensiapukurssia ja sekä yksi peruskurssi (EA1) Kursseilla yhteensä 32 maatalouslomittajaa päivittivät ensiaputaitojaan. Lisäksi 4. ja järjestettiin yleinen hätäensiapukurssi, jossa osallistujia oli 10 työntekijää eri työpisteistä ja lukion opettajille suunnattu hätäensiapukurssi. Henkilöstöjuhla Perinteistä henkilöstöjuhlaa vietettiin kaupungintalolla. Juhlaan osallistui lähes 300 työntekijää eri työyksiköistä. Virallisessa osuudessa jaettiin seuraavat ansiomerkit henkilökunnalle: ~ 16 ~

18 Kultainen ansiomerkki 40-vuotta kunnallista palvelua (3 hlöä) Hammashoitaja Kirsti Hakanen Perushoitaja Eila Miika Maaseutupäällikkö Paavo Törmälä Kultainen ansiomerkki 30-vuotta kunnallista palvelua (12 hlöä) Kaupunginjohtajan sihteeri Leena Hakanen Perushoitaja Maarit Heikkonen Sosiaalityöntekijä Eija Hyyti Sairaanhoitaja Sirpa Jalarvo Maaseutuasiamies Johan Kuusipalo Osastonhoitaja Marja Levola Terveyskeskushammaslääkäri Tarja Mikkonen Paikkatietoinsinööri Juha Mustanoja Palvelusihteeri Marja-Leena Raitanen Maksuliikennesihteeri Pirjo Saharinen Lastentarhanopettaja Pirjo Vihlman Avoterveydenhuollon osastonhoitaja Marja Vuorinen ikätyhy ohjelma ja Senioriklubi Huittisten kaupungissa jatkettiin ikätyhy ohjelman kehittämistä vuoden 2012 aikana. Ohjelmalla pyritään löytämään ja kehittämään esimiesten johtamisen osaamiselle ja ikäjohtamiselle menettelytapoja, jotka lisäisivät henkilöstön työssäjaksamista ja hyvinvointia. IkäTYHY - ohjelma koskee Huittisten kaupungin vakituista ja siihen rinnastettavassa asemassa olevaa henkilöstöä. IkäTYHY ohjelmalla pyritään huolehtimaan mm. ikääntyvän henkilöstön työssä jatkamisesta ja jaksamisesta, mutta myös osaamisen kehittämisestä ja kokemukseen perustuvan hiljaisen tiedon jakamisesta. Motiivi projektin käynnistämiseen on vuosi vuodelta nouseva henkilöstön keski-ikä ja alhainen keskimääräinen eläköitymisikä. Tutkimusten mukaan terve ja motivoitunut työntekijä on tuottavimmillaan vuotiaana. Työntekijät halutaan pitää työkykyisinä ja työhaluisina eläkeikään saakka. IkäTYHY-ohjelmalla ei ole tarkoitus erotella nuoria ja vanhoja toisistaan, vaan tarkoituksena on löytää lisää toimintamuotoja, joissa on ajateltu erityisesti ikääntyviä ja heidän toiveitaan. Jokaisessa ikäryhmässä on sekä hyvä- että huonokuntoisia työntekijöitä. Näin ollen tehostettuja toimenpiteitä kunnon ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi tarvitaan vähitellen myös nuoremmissa ikäryhmissä. Toimintaansa jatkoi vuonna 2012 kaupungin oma 58 + senioriryhmä eli Senioriklubi. Tarkoituksena on tukea ja kannustaa 58 vuotta ja sitä vanhempia jaksamaan ja viihtymään työssä niin pitkään, että eläkkeelle siirtyminen tapahtuu terveenä ja mahdollisimman hyväkuntoisena. Kokoontumisia on kerran kuukaudessa torstaisin klo ja kokoontumiset ovat työaikaa. ~ 17 ~

19 Senioriklubi kokoontui keväällä 2012 viisi kertaa ja syksyllä neljä kertaa. Työntekijät voivat osallistua joko kaikkiin tai vain haluamaansa kokoontumiseen. Ohjelmassa on ollut liikuntaa, kulttuuria ja erilaisia luentoja. Osallistujia on keskimäärin ollut 30 henkilöä/kokoontuminen. Senioriklubin ja sen ohjelman käytännön järjestelyistä vastaavat työterveyshoitaja Helena Saarinen ja tyhy-asioista vastaava Leena Hakanen. Savuton työpaikka Huittisten kaupunki on savuton työpaikka, jossa Tupakointi on kielletty kaikilla työpaikan sisä- ja ulkotiloissa tupakkalain edellyttämällä tavalla. Ko. kielto koskee myös työpaikan piha-alueita. Myöskään työkoneissa tai - autoissa ei tupakoida; Työpaikan sisätiloissa ja piha-alueella ei ole tupakointitiloja. Mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos riittävän kauas rakennuksesta siten, että tupakansavu ei pääse kulkeutumaan sisätiloihin; Tupakointi on kielletty työaikana. Tupakkatauot ovat sallittuja lakisääteisillä ruoka- ja kahvitauoilla; Virallisten taukojen ulkopuolella tapahtuvaa tupakointia ei lasketa työajaksi; Edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia; Työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein; Työpaikkailmoituksissa ilmoitetaan savuttomasta työpaikasta. ~ 18 ~

20 9. YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) tuli voimaan ja sen tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia muutettiin (232/2005). Lain muutokset tulivat voimaan lukien. Tasa-arvolain (232/2005) mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien on laadittava tasaarvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja sen tulee sisältää: 1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista; 2) käynnistettäväksi tai toteutettavaksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ja 3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Oppilaitosten tulee vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää oppilaitoksen tasa-arvotilanteen ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteuttavaksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvolain 6b :ää ei sovelleta perusoppilaitoksissa (628/1998) tarkoitettuihin opetuksen järjestäjiin ja kouluihin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa valmisteltiin seudullisesti. Huittisten kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuosille Päivitetyn suunnitelman vuosille hyväksyi kaupunginhallitus Kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2012 sisältää tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvänä Huittisten kaupungin henkilöstön palkkakartoituksen Palkkakartoituksessa on verrattu sopimusaloittain naisten ja miesten tehtäväkohtaisia ja kokonaispalkkoja sekä niissä olevia palkkaeroja. ~ 19 ~

21 Huittisten kaupungin palkkakartoitus yksittäisen henkilön ansioita ei ole esitetty, eikä ansioita ryhmistä, joissa työskentelee alle 6 henkilöä - osa-aikaiset on otettu mukaan suhteutettuna kokoaikaisiin - palkkavertailussa on verrattu naisten palkkoja miesten palkkoihin (naiset/miehet) Hinn.tunnus/ Lukumäärä Teht.koht.palkka Palkkaero Kokon.ansio Palkkaero ammattiryhmä naiset+miehet miesten keskim. /kk % keskim. /kk % yhteensä osuus % naiset miehet naiset miehet KVTES 01TOI , ,00 03HOI ,54 % 2383, ,78 1,67 % 2591, ,14 2,34 % 03HOI ,96 % 2009, ,76 0,42 % 2161, ,76 8,04 % 04PER , ,66 04SOS04A , ,52 04SOS , ,16 04SOS06A , ,10 05KOU , ,46 05PER , ,69 05PKO02B , ,54 05PKO , ,24 06RUO05B , ,80 06RUO , ,68 07MAA % 1866, ,67-0,58 % 2019, ,49-1,44 % 08SII , ,46 OVTES ,33 % 2693, , , ,23-7,62 % % 2753, ,25-1,14 % 3759, ,45-7,41 % ,05 % 2549, ,04-4,40 % 3264, ,73-13,05 % ,29 % 2509, ,71-16,28 % 3544, ,41-24,30 % ,67 % 2879, ,07-0,36 % 4246, ,54 3,83 % % 2292, ,57-0,91 % 2676, ,46-3,90 % Tekniset ,67 % 2641, ,49-14,99 % 2875, ,16-14,87 % Palkkaryhmä Lukumäärä Perustuntipalkka Palkkaero Keskituntiansio Palkkaero ammattiryhmä naiset+miehet miesten keskim. /tunti % keskim. /tunti % yhteensä osuus % naiset miehet naiset miehet Tuntipalkkaiset 1C 21 95,24 % 11,19 11,08 0,99 % 12,70 12,51 1,52 % ~ 20 ~

22 Liite 1 Henkilöstön sairauslomapoissaolot Laskenta kalenteripäivinä. Sairauspoissaolot Työtapaturmat Mukana vain vakituinen henkilöstö. kpvt/vuosi kpvt/vuosi näistä omalla hlölkm ilmoituksella koko hlölkm HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunginkanslia 65 2 Taloustoimi Lomapalvelut Ruokapalvelu PERUSTURVA Terveyskeskus Sosiaalitoimi Toimintakeskus 6 6 Päiväkodit Kuninkaisten vanhainkoti Kaariranta/palveluasunnot Kaariranta/ryhmäkodit Palvelukeskus Annala Kotihoito SIVISTYSTOIMI Alakoulut Yläkoulu Varhaiskasvatus Lukio 66 6 Musiikkiopisto TEKNINEN TOIMI Suunnittelu ja maankäyttö Tekninen toimi Vesihuoltolaitos 3 3 Tilapalvelut Siivous Muut työyksiköt (alle 6 hlöä): Tietohallinto Maaseutupalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vanhustenhuollon hallinto Perusturvan hallinto Kasv. Ja opetustoimen hallinto elinkeinotoimi Kansalaisopisto Nuorten työpaja Kirjasto Nuoriso- ja urheilukeskus YHTEENSÄ: Edellinen vuosi (2011) Keskimäärin sairaus- ja tapaturma-ajan poissaolopäiviä 2012 kertyi 14,21 kalenteripäivää/henkilö, (2011 vuonna 15,56 kpv/hlö). ~ 21 ~

23 Liite 2 HUITTISTEN KAUPUNKI PALKKOJEN VERTAILU ALAERITTELYITTÄIN Palkat/alaerittelyt Muutos Muutos % PALKAT YHT , , ,60 4,87 Vakinaisten palkat , , ,19 3,13 Määräaikaisten palkat , , ,22 33,84 Erilliskorvaukset , , ,87 2,75 Vuosiloma- ja muut sijaiset , , ,78 6,09 Tunti- ja urakkapalkat , , ,44-11,70 Muut palkkalajit Luottamushenkilöiden palkkiot , , ,69 27,09 Muut palkat ja palkkiot , , ,95-21,87 Kokouspalkkiot/henkilöstö , , ,05 78,29 Sosiaalipalkkalisät -506, , , ,67 Työllisyyspalkat , , ,64-24,11 Kesätyöntekijät , , ,60-5,69 Jaksotetut palkat/ -varaus , , ,97-65,58 Sijaispooli 0,00 0,00 0,00 0,00 Päivystävät lääkärit , , ,85 3,53 ~ 22 ~

24 Liite 3 HUITTISTEN KAUPUNGIN KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2012 Toimialoittain Ulkoinen koulutus Sisäinen koulutus YHTEENSÄ Kaupunginhallitus - Hallinto 1 855,77 40, ,77 Projektit 0,00 Keskushallinto 3 489,34 120, ,34 Elinkeinotoimi 39,09 39,09 Maatalouselinkeino 1 032, ,95 Henkilöstöhallinto/henkilöstön yhteistoiminta 2 998, ,70 Tietohallintoyksikkö , ,45 Ruokapalvelukeskus 1 259, ,08 Lomituspalvelu , ,03 Tarkastuslautakunta 0,00 Perusturvakeskus ,18 Hallinto 1 833,29 36, ,19 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 7 623,38 552, ,38 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut ,03 81, ,21 Terveyskeskus ,18 424, ,40 Kasvatus- ja opetuslautakunta ,77 Hallinto 2 536,24 40, ,24 Lasten päivähoito ja kotihoidon tukeminen 2 456,36 80, ,36 Perusopetus ,13 233, ,13 Lukiokoulutus 6 100,42 48, ,42 Kansalaisopisto 1 372,91 120, ,91 Musiikkiopisto 6 655,71 44, ,71 Tekninen toimi ,16 Hallinto 0,00 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 0,00 Vesihuoltolaitos 3 806, ,71 Tilapalvelut 4 700,87 40, ,87 Yleiset alueet 4 941,17 40, ,17 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 2 248,72 280, ,72 Rakennusvalvonta/Ympäristönsuojelu 2 704, ,69 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 1 817,35 Kulttuurikeskus - kirjasto 1 733,35 84, ,35 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 2 140,94 Nuoriso- ja urheilukeskus 2 074,94 66, ,94 KOULUTUKSEEN KÄYTETTY VUONNA , , ,81 Koulutusmäärärahoja käytetty vuonna ,80 Koulutusmäärärahoja käytetty vuonna ,01 ~ 23 ~

25 Liite 4 Työpaikkaterveydenhuollon kustannukset ja toimintatiedot (ei sisällä maatalouslomittajia) , , ,71 Työntekijään kohdistuva toiminta Työterveyshuolto: Terveystarkastukset (kpl) - Lääkäri Terveydenhoitaja Fysioterapeutti Psykologi xryhmä - Erikoislääkäri Tutkimukset (kpl) - Laboratorio Radiologia Työpaikkaselvitykset (tuntia) - Lääkäri 3t 2,5t - Terveydenhoitaja 76,5t 24t 31,5t - Fysioterapeutti 43,5t Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto: Sairaanhoitokäynnit (kpl): - Lääkäri Terveydenhoitaja Fysioterapeutti - Psykologi 1 - Erikoislääkärit Tutkimukset (kpl) -Laboratorio Radiologia ~ 24 ~

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus Huittisten kaupunki

Henkilöstökertomus Huittisten kaupunki Henkilöstökertomus 2015 Huittisten kaupunki Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTOMUKSELLE... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1 Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5.

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5. KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2015 Yhteistyötoimikunta 28.4.2016 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Valtuusto 30.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 08.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 08.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2 n eräiden henkilöstö- ja talousasioiden delegointi osastopäälliköille ja yksikön päälliköille HEL 2016-002300 T 00 01 00 Päätös OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN TOIMIVALTA päätti,

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009 Lainsäädännön muutokset voimassa terveydenhuollon osalta vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 / Liite xx 2 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

TASA ARVOSELVITYS 2009

TASA ARVOSELVITYS 2009 Rovaniemen kaupunki Tasa arvotyöryhmä 2.12.2009 Yhteistyötoimikunta 10.12.2009 Yhteistyötoimikunta 3.2.2010 Kaupunginhallitus 8.2.2010 TASA ARVOSELVITYS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Palvelussuhteet...4

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus sekä koko muun henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva koulutus

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 07/2015-07/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 09/2015-09/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA. Ylayhtymä

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA. Ylayhtymä 0 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA Ylayhtymä 20.1.2014 1 Sisällys 1 TASA-ARVOLAKI VELVOITTAA TYÖNANTAJAA... 2 1.1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa... 3 1.2 Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa Anja Lahermaa, lakimies, STTK 17.4.2015 1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa (tasa arvol 6, 15.4.2005/232) Kaikki työnantajat edistettävä sukupuolten

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Tässä tutkimuksessa kerättäviä tietoja yrityksestä ja vuonna 2015 järjestetystä koulutuksesta on raportoitu yleensä mm. yrityksen tilinpäätöksen yhteydessä, henkilöstökertomuksessa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6.

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6. Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6.2016 ( 24) SISÄLTÖ Johdanto... 1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 2

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE Sisällys Harjavallan kaupungin muistamisohje... 3 Yleistä... 3 Henkilöstö... 3 Syntymäpäivät... 3 Eläkkeelle siirtyminen... 3 Palvelussuhteen päättyminen... 4 Muistaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot