Henkilöstökertomus Huittisten kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2012. Huittisten kaupunki"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2012 Huittisten kaupunki

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTOMUKSELLE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain, tilanne Virat ja toimet Vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain Osa-aikatyö Työllistäminen, oppisopimus ja kesätyö HENKILÖSTÖN LAADULLISET OMINAISUUDET Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön sukupuolirakenne ja yleisimmät ammattinimikkeet Henkilöstön poissaolot Henkilöstön eläköityminen HENKILÖSTÖMENOT KOULUTUS TYÖTERVEYSHUOLTO HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTA HENKILÖKUNNAN TAPAHTUMIA YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Liite Liite Liite Liite ~ 1 ~

3 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTO- MUKSELLE Vuoden 2012 henkilöstökertomuksen rakenne noudattaa pääosin edellisen vuoden kertomusta. Viime vuosina henkilöstökertomuksessa on panostettu monipuolisuuteen sekä tietojen analysointiin ja seurantaan. Talous- ja henkilöstöpalvelut sekä erityisesti palkkasihteerit kokoavat vuosittain tässä henkilöstökertomuksessa esitettyjä henkilöstömääriä ja -rakennetta koskevia tietoja. Tiedot on koottu Pegasos -henkilöstösekä Raindance -taloushallinnon ohjelmistosta. Lisäksi on hyödynnetty Kuntien eläkevakuutuksen kuntakohtaisia tilastoja sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tilastokeskuksen julkaisuja. Lisäksi apuna on käytetty kunta-alan työolobarometria, jonka julkaisee Työturvallisuuskeskus. Edellisvuosien tavoin kertomuksen pohjalla on Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen 10/2004/ suositus henkilöstötilinpäätöksestä kunta-alalla. Henkilöstö nähdään palvelujen tuottajaroolin ohessa organisaation investointina, voimavarana ja kilpailuetujen lähteenä. Kunta-alalle onkin ominaista työvoimavaltaisuus ja palvelujen järjestäminen pätevällä, osaavalla ja koulutetulla henkilöstöllä. Tilastokeskuksen tuoreen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli vuoden 2012 lokakuussa palkansaajaa. Palkkaa saavista oli kuukausipalkkaisia ja tuntipalkkaisia henkeä. Säännöllisen työajan ansiot olivat Tilastokeskuksen mukaan kunta-alalla lokakuussa 2012 keskimäärin euroa kuukaudessa ja kokonaisansiot keskimäärin 3009 euroa kuukaudessa. Lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 säännöllisen työajan ansiot nousivat keskimäärin 2,4 % ja kokonaisansiot keskimäärin 2,3 %. Sopimusaloittain säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2011 seuraavat: KVTES /kk, opetusala /kk, tekniset /kk ja lääkärit /kk. Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin 13,86 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Säännöllisen työajan ansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Kuntasektorin henkilöstöstä noin 81 % on naisia. Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeensa voidakseen pienenevillä resursseilla turvata myös tulevaisuudessa laadukkaat kunnalliset palvelut. Kuntien tulee arvioida nykyiset henkilöstövoimavaransa sekä ennakoida tulevat tarpeensa. Tässä henkilöstöraportin merkitys korostuu erityisesti tietojen antajana, kehittämisen perustana ja päätöksenteon tukena. ~ 2 ~

4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2.1 Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain, tilanne Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA ELINKEINOTOIMI RAHATOIMISTO/TALOUS TIETOHALLINTO RUOKAPALVELUYKSIKKÖ MAASEUTUPALVELUT 5 5 LOMITUSTOIMINTA Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ TOIMINTAKESKUS 6 2 VANHUSTENHUOLTO KOTIHOITO Perusturva yhteensä SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 3 3 PERUSOPETUS LUKIO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO KIRJASTOTOIMI MUSIIKKIOPISTO NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 5 5 NUORTEN TYÖPAJA VARHAISKASVATUS Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO- JELU 2 2 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TEKNINEN TOIMI HALLINTO 1 1 TEKNINEN/TOIMISTOPALVELUT YLEISET ALUEET TILAPALVELUT VESIHUOLTOLAITOS SIIVOUSHENKILÖSTÖ Tekninen palvelukeskus yhteensä YHTEENSÄ Taulukossa ei ole mukana luottamustoimia, perhehoitajia, tukihenkilöitä eikä omaishoitajia. ~ 3 ~

5 2.2 Virat ja toimet Kuntalain perusteella virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Tavoitteena on virkasuhteen käytön rajaaminen niihin tehtäviin, joissa sitä käytetään. Näitä virkoja ovat esim. sosiaalityöntekijät, johtavat viranhaltijat, opettajat jne. Nimike sinänsä ei ratkaise, vaan tehtävien sisältö määrittää onko kyseessä virka vai toimi. Huittisten kaupungissa tarkennettiin vuosina sekä kuntaliitoksen yhteydessä 2009 virat, joihin kuuluu ns. julkista valtaa. Samalla muut virat muutettiin työsuhteiksi, tekemällä työnantajan ja viranhaltijan välillä työsopimuslaissa tarkoitetut työsopimukset. Vakinaisia työntekijöitä oli yhteensä 686 ja niistä - virkoja toimia 521 Vuonna 2011 kunnissa henkilöstöstä oli virkasuhteisia 28 % ja työsuhteisia 72 %. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli vuonna 2011 noin 22,1 prosenttia henkilöstöstä. Vakinaisia oli 76,3 prosenttia ja työllistettyjä 1,6 prosenttia. Kuntien henkilöstöstä kokoaikatyössä oli 86 prosenttia kuukausipalkkaisista ja osa-aikaisia oli 43 prosenttia. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) (Kunnallinen työmarkkinalaitos) 2.3 Vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelussuhteiden lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä, jolloin siihen sisältyy myös lomalla tai muuten poissa ollut henkilöstö. Huittisten kaupungin henkilöstön määrä oli seuraava: - vakinaisia palvelussuhteita määräaikaisia työllistettyjä ja oppisopimuksia 14 Määräaikaisiin luetaan määräajaksi palkatut työntekijät kuten myös varsinaiset sijaiset. Vakinaisen henkilöstön määrä vuosina oli seuraava: ~ 4 ~

6 Kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli vuoden 2012 lokakuussa palkansaajaa. Palkkaa saavista oli kuukausipalkkaisia ja tuntipalkkaisia henkeä. Kokoaikaisia kuukausipalkkaisia palkansaajia oli reilut ja osaaikaisia vajaat Tuntipalkkalaisista palkansaajista suurin osa, yli 9000, oli miehiä. Tuntipalkkaisten lukumäärä on vähentynyt joka vuosi viimeisen kymmenen vuoden aikana. (Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2012) Palvelukeskustasolla vakinaisen henkilöstön määrä muutamana vertailuvuonna: HALLINTOPALVELUKESKUS PERUSTURVAKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TEKNINEN PALVELUKESKUS Yht: Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain Suurin osa koko Huittisten kaupungin henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin, loput jakaantuvat kunnallisen opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES), teknisen henkilöstön (TS) ja lääkäreiden (LS) virka- ja työehtosopimusten piiriin. KVTES 72,93 % OVTES 20,32 % TTES 3,32 % TS 1,93 % LS 1,50 % ~ 5 ~

7 2.5 Osa-aikatyö Vakinaisten osa-aikatyöntekijöiden määrä Huittisten kaupungilla oli vuonna henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä ja osa-aikatyön tekijöitä löytyy lähes joka ammattikunnasta. Osaaikatyöntekijöitä on esimerkiksi koulunkäyntiohjaajissa, maatalouslomittajissa, hoitoalan työntekijöissä ja toimistoalalla. Alla on esitetty tarkemmin vakinaiset osa-aikaiset työntekijät ja osa-aikaeläkeläiset vuosilta osa-aikaiset osa-aikaeläkeläiset yhteensä Työllistäminen, oppisopimus ja kesätyö Palkkatukia (työllistämistukia) maksetaan viideltä päivältä viikossa ja niiden suuruudet vaihtelevat 31,36 eurosta 50,18 euroon. Työnantaja saa palkanmaksuun tukea, jotta pystyisi palkkaamaan työttömän työnhakijan. Vuonna 2012 oli kaikkiaan 15 henkilöä työssä palkkatuella. Palkkatuella palkattuja oli määrällisesti eniten nuorten työpajalla. Työpajan lisäksi Huittisten kaupunki työllisti henkilöitä kirjastossa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja teknisen toimen alaisuudessa. ~ 6 ~

8 Oppisopimuskoulutustuella palkattuja oli vuonna 2012 neljätoista eri henkilöä, näistä kuusi oli oikeutettuja myös palkkatukeen. Vuonna 2011 viisi kaupunkia - Huittinen, Kotka, Kuopio, Uusikaupunki ja Vantaa- käynnistivät Uusien mahdollisuuksien tori (umt) pilotin, jossa tartuttiin vuotiaiden nuorten työttömyyteen. Kohderyhmään kuuluvia nuoria työttömiä oli Huittisissa yhteensä noin 60, joille kaupunki yhdessä työvoimahallinnon ja huittislaisten yritysten kanssa pyrki tarjoamaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työelämäkokemuksen. Hanke jatkui myös vuonna Umt-hankkeen kautta Huittisten kaupunki työllisti yhteensä viisitoista nuorta kahdeksi kuukaudeksi elinkeinotoimeen, tietohallintoon, ruokapalveluun, maatalouslomitukseen, varhaiskasvatukseen, terveyskeskukseen, vanhustenhuoltoon ja tekniseen toimeen. Kesätyöntekijöitä Huittisten kaupungilla oli 34 henkilöä vuonna Matkailuoppaina oli kaksi henkilöä ja muita kesätyöntekijöitä työllistivät tietohallinto, maaseutuelinkeinot, perusturva, kirjasto, nuorisotyö sekä puisto- ja urheilualueet. ~ 7 ~

9 3. HENKILÖSTÖN LAADULLISET OMINAISUUDET 3.1 Henkilöstön ikärakenne Huittisten kaupungin vakinaisen henkilöstön ikärakenne sijoittuu ikävuoden välille. Suurin osa henkilöstöstä sijoittuu ikävuoden välille. Alle 40-vuotiaita on 25,66 % kaupungin vakituisista työntekijöistä. Työntekijöistä 60 vuotta täyttäneitä on 53 ( ) henkilöä. Alla oleva taulukko on laskettu Huittisten kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa olleista henkilöistä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 naiset 47 v 6 kk miehet 46 v 1 kk yhteinen 46 v 9 kk Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on pysynyt lähes samana verrattuna vuoteen 2011, jolloin yhteinen keski-ikä oli 46 v 10 kk. Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 45 v 7 kk. Vuonna 2011 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keskiikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Naisten keski-ikä oli 45,5 ja miesten 45,7 vuotta. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) ~ 8 ~

10 3.2. Henkilöstön sukupuolirakenne ja yleisimmät ammattinimikkeet Huittisten kaupungin henkilöstörakenne on hyvin naisvaltainen, myös palvelukeskustasolla tarkasteltuna. Kaupungin henkilöstöstä on naisia 84,99 prosenttia ja miehiä 15,01 prosenttia. Perinteisiä naisvaltaisia palvelualoja kaupungilla ovat perusturva- ja sivistyspalvelukeskukset. Sivistyspalvelukeskuksessa naisten osuus on 83,41 prosenttia vakinaisesta henkilöstöstä ja perusturvakeskuksessa peräti 96,85 prosenttia. Teknisessä palvelukeskuksessa naisten ja miesten osuus jakautuu selvästi tasaisemmin Huittisten kaupungin yleisimmät nimikkeet ovat maatalouslomittaja, lähihoitaja, laitoshuoltaja, sairaanhoitaja, luokanopettaja, perhepäivähoitaja, palvelusihteeri, perushoitaja, kodinhoitaja, lehtori ja koulunkäyntiohjaaja. Vuoden 2011 tilaston mukaan kuntien yleisimmät työnimikkeet ovat sairaanhoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja, perushoitaja, lehtori, perhepäivähoitaja ja luokanopettaja. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) ~ 9 ~

11 3.3. Henkilöstön poissaolot Vakinaisten henkilöstön sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuvien poissaolojen määrä ajalla oli päivää (452 henkilöä). Näistä poissaoloista omalla ilmoituksella oltiin 559 päivää. Keskimäärin sairaudesta ja tapaturmista aiheutuvia poissaoloja vakinaisella henkilökunnalla oli vuoden aikana 14,21 kalenteripäivää/henkilö. Vuonna 2011 luku oli 15,56 kalenteripäivää/henkilö. Vakinaisten työntekijöiden määrä prosentteina tarkasteltuna pidettyihin sairauslomapäiviin: 0 kpv 37,8 % 1-5 kpv 26,6 % 6-10 kpv 12,0 % kpv 11,8 % kpv 6,1 % 61 tai enemmän kpv 5,7 % Kunta-alan työpaikoilla oltiin vuonna 2012 keskimäärin 8,4 (vuonna ,6) työpäivää vuodessa poissa oman sairauden takia työstä. Sairauspoissaolojen keskipituus oli 11,0 (vuonna ,3) työpäivää vuodessa. Vuonna 2012 kunta-alan palkansaajista 30 % oli sellaisia työntekijöitä, jotka eivät olleet päivääkään vuoden aikana poissa oman sairauden takia. (Työturvallisuuskeskus, Kunta-alan työolobarometri 2012) Vakuutusyhtiön ilmoittamat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvien Huittisten kaupungin sairauspäivien ja vahinkojen lukumäärä vuosilta : ~ 10 ~

12 Vuoden 2012 aikana koko henkilöstön (mukana myös sijaiset) muita kuin sairaudesta tai tapaturmasta johtuvia poissaoloja on listattu alla olevassa kaaviossa. Kuntoutuksessa on ollut 43 henkilöä, perhevapailla 44 henkilöä ja muulla vapaalla (mm. yksityisasiat, merkkipäivät) 376 henkilöä. 14 henkilöä on ollut opintovapaalla, 413 koulutuksessa ja tilapäisellä hoitovapaalla lapsen sairauden vuoksi on ollut 94 henkilöä. Vuorotteluvapailla on ollut 33 henkilöä vuoden 2012 aikana. ~ 11 ~

13 3.4 Henkilöstön eläköityminen KuEL- ja VaEL-eläkkeelle siirtyneet Huittisten kaupunki Henkilömäärä ja keski-ikä, v. Henk. KuEL-eläke VaEL-eläke Yhteensä Keski-ikä, v , , (Keva) Taulukossa on esitetty Kuntien Eläkevakuutuksen keräämää tilastotietoa eläkkeelle siirtyneistä työntekijöistä vuosittain. Eläkkeelle siirtyneiden tilastoissa on mukana kaikki eläkelajit osaaikaeläkkeen aloittaneita lukuun ottamatta. Keva on vuoden 2012 aikana uudistanut eläkehakemusten käsittelyjärjestelmän, työnantajamaksujen laskentajärjestelmän sekä näihin liittyviä verkkopalveluja. Uudistuksien käyttöönotosta johtuen vuotta 2012 koskevat eläketilastot eivät ole vielä käytettävissä. Suoraan Huittisten kaupungin palveluksesta vuonna 2012 jäi eläkkeelle 21 henkilöä. Kuntatyöstä jäi vuonna 2011 KuEL-eläkkeelle henkilöä, joista 59 % vanhuuseläkkeelle, 40 % täysimääräiselle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja 1 % työttömyyseläkkeelle. Kunta-alalta siirryttiin eläkkeelle keskimäärin 59,8 vuotiaana, vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,7 vuotiaana. Vuoden 2011 lopussa osa-aikaeläkkeellä oli henkilöä. Kevan vuoteen 2030 ulottuvan ennusteen mukaan kunta-alan nykyisestä henkilöstöstä siirtyisi eläkkeelle vuosittain noin kolme prosenttia. (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Eläkepoistumaennuste Huittinen Verrokki (keskikokoinen kunta) % 16,3 17, % 32,0 35, % 45,2 50, % 60,7 63,3 ~ 12 ~

14 4. HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstökertomuksen liitteenä oleva palkkavertailutaulukko (Liite 2) vuosilta kertoo muutokset palkkalajeittain sekä euromääräiset että prosentuaaliset muutokset vuosilta Palkkamenojen kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2012 oli ,60 euroa. KÄYTTÖTALOUDEN PALKKAVERTAILU TOIMIELIMITTÄIN Toimielin Muutos euroina Muutos % Kaupunginvaltuusto , , ,50 75,9 Kaupunginhallitus , , ,33 3,1 Keskusvaalilautakunta 7 980, , ,63 205,0 Tarkastuslautakunta 4 896, ,00-396,46-8,1 Perusturvalautakunta , , ,42 4,7 Kasvatus- ja opetuslautakunta , , ,62 6,3 Tekninen lautakunta , , ,39 3,9 Ympäristö- ja rakennuslautakunta , , ,25 4,2 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta , , ,91 4,9 Nuoriso- ja liikuntalautakunta , , ,99-0,4 YHTEENSÄ , , ,60 4,9 Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Palkkoja tarkistettiin alkaen virka- ja työehtosopimusten mukaan 1,6 % - 2,7 % yleiskorotuksella ja sopimuskohtaisella järjestelyerällä. Tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksettiin 150 euron kertaerä. Sopimusten mukaiset työvuosista tulevat korotukset lisäävät myös palkkakustannuksia. ~ 13 ~

15 5. KOULUTUS Huittisten kaupunki käytti määrärahoja koulutukseen vuonna 2012 yhteensä ,81 euroa. Koulutukseen käytetyt varat vuosina , , ,01 Koulutusmäärärahojen käyttö on ollut vuosiriippuvaista. Määrärahojen kohdentaminen koulutukseen on tärkeää henkilöstön osaamistason ylläpitämiseksi. Vuonna 2012 koulutus oli pääosin painottunut ulkoiseen koulutukseen, johon käytettiin määrärahoja yhteensä ,51. Sisäiseen koulutukseen käytettiin määrärahoja 2.329,30 euroa. Toimialakohtaisesti eniten koulutusmäärärahoja käytti perusturvakeskus (68.978,18 ). Koulutusmäärärahojen käyttö toimi- ja vastuualueittain selviää henkilöstökertomuksen liitteestä nro TYÖTERVEYSHUOLTO Huittisten kaupungin työpaikkaterveydenhuolto on hoidettu kaupungin omassa työterveyshuoltoyksikössä. Hyväksytyissä työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelmissa on määritelty työympäristöön kohdistuva toiminta, työntekijään kohdistuva toiminta sekä työnantajan kustantama sairaanhoito. Työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa edelleen kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Kansaneläkelaitos eli Kela korvaa työnantajalle aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Palvelut ovat työntekijöille maksuttomia. Huittisten kaupungin työpaikkaterveyshuollon kustannusten kehitys vuosilta selviää liitteestä 4. Vuonna 2012 kustannukset olivat ,71 euroa. ~ 14 ~

16 7. HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTA Huittisten kaupungin ja paikallisten työntekijäjärjestöjen välisellä yhteistoimintasopimuksella on sovittu työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta Huittisten kaupungissa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä yhteistoimintasääntö on korvattu allekirjoitetulla paikallisella yhteistoimintasopimuksella. Kaupunginhallitus irtisanoi yhteistoimintasopimuksen päättyväksi Irtisanomisen perusteena oli työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettu laki (449/2007). Edellä olevan uuden lain tultua voimaan siirryttiin virka- ja työehtosopimuslakeihin perustuvasta yhteistoimintamenettelystä erityislailla säänneltyyn menettelyyn. Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan lukien. Kaupungin yhteistoimintaelimenä on toiminut vuonna 2012 henkilöstötoimikunta. Työnantajan edustajina henkilöstötoimikunnassa toimivat henkilöstöjaoston jäsenet, työsuojelupäällikkö, palkka-asiamies ja hallintojohtaja. Myös työterveyshuollon edustaja on ollut mukana kokouksissa. Henkilöstön edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut / -varavaltuutetut sekä palkansaajia edustavien järjestöjen nimeämät henkilöt henkilökohtaisine varajäsenineen. Henkilöstötoimikunta kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa seuraavasti: , ja Henkilöstötoimikunta käsitteli Huittisten kaupungin tilinpäätöstä vuodelta 2011, työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelmaa vuodelle 2012 ja Huittisten kaupungin työterveyshuollon korvaushakemusta vuodelta Henkilöstötoimikunta käsitteli Huittisten kaupungin talouden analyysia. Henkilöstötoimikunta käsitteli vuoden 2013 alustavaa talousarvioehdotusta sekä taloussuunnitelmaehdotusta vuosille ~ 15 ~

17 8. HENKILÖKUNNAN TAPAHTUMIA Teatterimatka Henkilökunnan teatterimatka järjestettiin Tampereen Komediateatteriin katsomaan näytelmää Teetä vaikka väkisin. Mukana oli yhteensä 130 teatterinystävää. Lähtijöiltä perittiin 10 /osallistuja ja loput kustannukset katettiin henkilöstömäärärahoista. Liikuntailtapäivä Henkilökunnan liikuntailtapäivä järjestettiin kahtena iltapäivänä Iltapäivään sai osallistua jompanakumpana päivänä työaikana. Mukana liikkumassa oli noin 180 henkilöä ja iltapäivä kului eri pisteissä kiertäen. Mahdollisuus oli osallistua Huhkolinnassa järjestettyyn kahvakuulaan tai korsetti kuntoon -jumppaan, pyörä- tai kävelylenkille sekä tutustua ammuntaan Huhkolan ilma-aseradalla. Huhkolinnassa olleessa terveyskahvilassa seurustelun lomassa mitattiin verenpainetta ja tarjottiin välipalaa. Lisäksi kahvilassa teemana ja keskustelun aiheena oli työtapaturmien ehkäiseminen. Paikalla oli työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettuja. TYHY-päivät Eri työyksiköt järjestivät omia TYHY-päiviään pitkin vuotta. Päivät olivat jokaisen työyksikön itse suunnittelemia ja toteuttamia. TYHY-päivään osallistui yhteensä 472 työntekijää. Henkilöstömäärärahoista tuettiin päiviä yhteensä eurolla. Loput kustannukset katettiin jokaisen hallintokunnan omista määrärahoista. Uimahalli ja kuntosali Vuonna 2012 Huittisten uimahalli oli remontissa, mutta Sallilan uimatilassa oli henkilökunnalla 78 käyntiä. Tämän lisäksi oli mahdollisuus käyttää Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen kuntosalia henkilökunnalle varattuna aikana eli maanantaisin ja torstaisin klo sekä Kaarirannan kuntosalia vapaina olevina aikoina. Ensiapukurssit Yleinen henkilökunnalle tarkoitettu ensiavun peruskurssi (EA1) järjestettiin tammikuussa 2012 (4 pv x 4 tuntia). Kurssilla 9 työntekijää eri työpisteistä suoritti EA1-kortin. Maatalouslomittajille järjestettiin kaksi kohdennettua hätäensiapukurssia ja sekä yksi peruskurssi (EA1) Kursseilla yhteensä 32 maatalouslomittajaa päivittivät ensiaputaitojaan. Lisäksi 4. ja järjestettiin yleinen hätäensiapukurssi, jossa osallistujia oli 10 työntekijää eri työpisteistä ja lukion opettajille suunnattu hätäensiapukurssi. Henkilöstöjuhla Perinteistä henkilöstöjuhlaa vietettiin kaupungintalolla. Juhlaan osallistui lähes 300 työntekijää eri työyksiköistä. Virallisessa osuudessa jaettiin seuraavat ansiomerkit henkilökunnalle: ~ 16 ~

18 Kultainen ansiomerkki 40-vuotta kunnallista palvelua (3 hlöä) Hammashoitaja Kirsti Hakanen Perushoitaja Eila Miika Maaseutupäällikkö Paavo Törmälä Kultainen ansiomerkki 30-vuotta kunnallista palvelua (12 hlöä) Kaupunginjohtajan sihteeri Leena Hakanen Perushoitaja Maarit Heikkonen Sosiaalityöntekijä Eija Hyyti Sairaanhoitaja Sirpa Jalarvo Maaseutuasiamies Johan Kuusipalo Osastonhoitaja Marja Levola Terveyskeskushammaslääkäri Tarja Mikkonen Paikkatietoinsinööri Juha Mustanoja Palvelusihteeri Marja-Leena Raitanen Maksuliikennesihteeri Pirjo Saharinen Lastentarhanopettaja Pirjo Vihlman Avoterveydenhuollon osastonhoitaja Marja Vuorinen ikätyhy ohjelma ja Senioriklubi Huittisten kaupungissa jatkettiin ikätyhy ohjelman kehittämistä vuoden 2012 aikana. Ohjelmalla pyritään löytämään ja kehittämään esimiesten johtamisen osaamiselle ja ikäjohtamiselle menettelytapoja, jotka lisäisivät henkilöstön työssäjaksamista ja hyvinvointia. IkäTYHY - ohjelma koskee Huittisten kaupungin vakituista ja siihen rinnastettavassa asemassa olevaa henkilöstöä. IkäTYHY ohjelmalla pyritään huolehtimaan mm. ikääntyvän henkilöstön työssä jatkamisesta ja jaksamisesta, mutta myös osaamisen kehittämisestä ja kokemukseen perustuvan hiljaisen tiedon jakamisesta. Motiivi projektin käynnistämiseen on vuosi vuodelta nouseva henkilöstön keski-ikä ja alhainen keskimääräinen eläköitymisikä. Tutkimusten mukaan terve ja motivoitunut työntekijä on tuottavimmillaan vuotiaana. Työntekijät halutaan pitää työkykyisinä ja työhaluisina eläkeikään saakka. IkäTYHY-ohjelmalla ei ole tarkoitus erotella nuoria ja vanhoja toisistaan, vaan tarkoituksena on löytää lisää toimintamuotoja, joissa on ajateltu erityisesti ikääntyviä ja heidän toiveitaan. Jokaisessa ikäryhmässä on sekä hyvä- että huonokuntoisia työntekijöitä. Näin ollen tehostettuja toimenpiteitä kunnon ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi tarvitaan vähitellen myös nuoremmissa ikäryhmissä. Toimintaansa jatkoi vuonna 2012 kaupungin oma 58 + senioriryhmä eli Senioriklubi. Tarkoituksena on tukea ja kannustaa 58 vuotta ja sitä vanhempia jaksamaan ja viihtymään työssä niin pitkään, että eläkkeelle siirtyminen tapahtuu terveenä ja mahdollisimman hyväkuntoisena. Kokoontumisia on kerran kuukaudessa torstaisin klo ja kokoontumiset ovat työaikaa. ~ 17 ~

19 Senioriklubi kokoontui keväällä 2012 viisi kertaa ja syksyllä neljä kertaa. Työntekijät voivat osallistua joko kaikkiin tai vain haluamaansa kokoontumiseen. Ohjelmassa on ollut liikuntaa, kulttuuria ja erilaisia luentoja. Osallistujia on keskimäärin ollut 30 henkilöä/kokoontuminen. Senioriklubin ja sen ohjelman käytännön järjestelyistä vastaavat työterveyshoitaja Helena Saarinen ja tyhy-asioista vastaava Leena Hakanen. Savuton työpaikka Huittisten kaupunki on savuton työpaikka, jossa Tupakointi on kielletty kaikilla työpaikan sisä- ja ulkotiloissa tupakkalain edellyttämällä tavalla. Ko. kielto koskee myös työpaikan piha-alueita. Myöskään työkoneissa tai - autoissa ei tupakoida; Työpaikan sisätiloissa ja piha-alueella ei ole tupakointitiloja. Mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos riittävän kauas rakennuksesta siten, että tupakansavu ei pääse kulkeutumaan sisätiloihin; Tupakointi on kielletty työaikana. Tupakkatauot ovat sallittuja lakisääteisillä ruoka- ja kahvitauoilla; Virallisten taukojen ulkopuolella tapahtuvaa tupakointia ei lasketa työajaksi; Edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia; Työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein; Työpaikkailmoituksissa ilmoitetaan savuttomasta työpaikasta. ~ 18 ~

20 9. YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) tuli voimaan ja sen tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia muutettiin (232/2005). Lain muutokset tulivat voimaan lukien. Tasa-arvolain (232/2005) mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien on laadittava tasaarvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja sen tulee sisältää: 1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista; 2) käynnistettäväksi tai toteutettavaksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ja 3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Oppilaitosten tulee vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää oppilaitoksen tasa-arvotilanteen ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteuttavaksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvolain 6b :ää ei sovelleta perusoppilaitoksissa (628/1998) tarkoitettuihin opetuksen järjestäjiin ja kouluihin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa valmisteltiin seudullisesti. Huittisten kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuosille Päivitetyn suunnitelman vuosille hyväksyi kaupunginhallitus Kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2012 sisältää tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvänä Huittisten kaupungin henkilöstön palkkakartoituksen Palkkakartoituksessa on verrattu sopimusaloittain naisten ja miesten tehtäväkohtaisia ja kokonaispalkkoja sekä niissä olevia palkkaeroja. ~ 19 ~

21 Huittisten kaupungin palkkakartoitus yksittäisen henkilön ansioita ei ole esitetty, eikä ansioita ryhmistä, joissa työskentelee alle 6 henkilöä - osa-aikaiset on otettu mukaan suhteutettuna kokoaikaisiin - palkkavertailussa on verrattu naisten palkkoja miesten palkkoihin (naiset/miehet) Hinn.tunnus/ Lukumäärä Teht.koht.palkka Palkkaero Kokon.ansio Palkkaero ammattiryhmä naiset+miehet miesten keskim. /kk % keskim. /kk % yhteensä osuus % naiset miehet naiset miehet KVTES 01TOI , ,00 03HOI ,54 % 2383, ,78 1,67 % 2591, ,14 2,34 % 03HOI ,96 % 2009, ,76 0,42 % 2161, ,76 8,04 % 04PER , ,66 04SOS04A , ,52 04SOS , ,16 04SOS06A , ,10 05KOU , ,46 05PER , ,69 05PKO02B , ,54 05PKO , ,24 06RUO05B , ,80 06RUO , ,68 07MAA % 1866, ,67-0,58 % 2019, ,49-1,44 % 08SII , ,46 OVTES ,33 % 2693, , , ,23-7,62 % % 2753, ,25-1,14 % 3759, ,45-7,41 % ,05 % 2549, ,04-4,40 % 3264, ,73-13,05 % ,29 % 2509, ,71-16,28 % 3544, ,41-24,30 % ,67 % 2879, ,07-0,36 % 4246, ,54 3,83 % % 2292, ,57-0,91 % 2676, ,46-3,90 % Tekniset ,67 % 2641, ,49-14,99 % 2875, ,16-14,87 % Palkkaryhmä Lukumäärä Perustuntipalkka Palkkaero Keskituntiansio Palkkaero ammattiryhmä naiset+miehet miesten keskim. /tunti % keskim. /tunti % yhteensä osuus % naiset miehet naiset miehet Tuntipalkkaiset 1C 21 95,24 % 11,19 11,08 0,99 % 12,70 12,51 1,52 % ~ 20 ~

22 Liite 1 Henkilöstön sairauslomapoissaolot Laskenta kalenteripäivinä. Sairauspoissaolot Työtapaturmat Mukana vain vakituinen henkilöstö. kpvt/vuosi kpvt/vuosi näistä omalla hlölkm ilmoituksella koko hlölkm HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunginkanslia 65 2 Taloustoimi Lomapalvelut Ruokapalvelu PERUSTURVA Terveyskeskus Sosiaalitoimi Toimintakeskus 6 6 Päiväkodit Kuninkaisten vanhainkoti Kaariranta/palveluasunnot Kaariranta/ryhmäkodit Palvelukeskus Annala Kotihoito SIVISTYSTOIMI Alakoulut Yläkoulu Varhaiskasvatus Lukio 66 6 Musiikkiopisto TEKNINEN TOIMI Suunnittelu ja maankäyttö Tekninen toimi Vesihuoltolaitos 3 3 Tilapalvelut Siivous Muut työyksiköt (alle 6 hlöä): Tietohallinto Maaseutupalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vanhustenhuollon hallinto Perusturvan hallinto Kasv. Ja opetustoimen hallinto elinkeinotoimi Kansalaisopisto Nuorten työpaja Kirjasto Nuoriso- ja urheilukeskus YHTEENSÄ: Edellinen vuosi (2011) Keskimäärin sairaus- ja tapaturma-ajan poissaolopäiviä 2012 kertyi 14,21 kalenteripäivää/henkilö, (2011 vuonna 15,56 kpv/hlö). ~ 21 ~

23 Liite 2 HUITTISTEN KAUPUNKI PALKKOJEN VERTAILU ALAERITTELYITTÄIN Palkat/alaerittelyt Muutos Muutos % PALKAT YHT , , ,60 4,87 Vakinaisten palkat , , ,19 3,13 Määräaikaisten palkat , , ,22 33,84 Erilliskorvaukset , , ,87 2,75 Vuosiloma- ja muut sijaiset , , ,78 6,09 Tunti- ja urakkapalkat , , ,44-11,70 Muut palkkalajit Luottamushenkilöiden palkkiot , , ,69 27,09 Muut palkat ja palkkiot , , ,95-21,87 Kokouspalkkiot/henkilöstö , , ,05 78,29 Sosiaalipalkkalisät -506, , , ,67 Työllisyyspalkat , , ,64-24,11 Kesätyöntekijät , , ,60-5,69 Jaksotetut palkat/ -varaus , , ,97-65,58 Sijaispooli 0,00 0,00 0,00 0,00 Päivystävät lääkärit , , ,85 3,53 ~ 22 ~

24 Liite 3 HUITTISTEN KAUPUNGIN KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2012 Toimialoittain Ulkoinen koulutus Sisäinen koulutus YHTEENSÄ Kaupunginhallitus - Hallinto 1 855,77 40, ,77 Projektit 0,00 Keskushallinto 3 489,34 120, ,34 Elinkeinotoimi 39,09 39,09 Maatalouselinkeino 1 032, ,95 Henkilöstöhallinto/henkilöstön yhteistoiminta 2 998, ,70 Tietohallintoyksikkö , ,45 Ruokapalvelukeskus 1 259, ,08 Lomituspalvelu , ,03 Tarkastuslautakunta 0,00 Perusturvakeskus ,18 Hallinto 1 833,29 36, ,19 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 7 623,38 552, ,38 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut ,03 81, ,21 Terveyskeskus ,18 424, ,40 Kasvatus- ja opetuslautakunta ,77 Hallinto 2 536,24 40, ,24 Lasten päivähoito ja kotihoidon tukeminen 2 456,36 80, ,36 Perusopetus ,13 233, ,13 Lukiokoulutus 6 100,42 48, ,42 Kansalaisopisto 1 372,91 120, ,91 Musiikkiopisto 6 655,71 44, ,71 Tekninen toimi ,16 Hallinto 0,00 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 0,00 Vesihuoltolaitos 3 806, ,71 Tilapalvelut 4 700,87 40, ,87 Yleiset alueet 4 941,17 40, ,17 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 2 248,72 280, ,72 Rakennusvalvonta/Ympäristönsuojelu 2 704, ,69 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 1 817,35 Kulttuurikeskus - kirjasto 1 733,35 84, ,35 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 2 140,94 Nuoriso- ja urheilukeskus 2 074,94 66, ,94 KOULUTUKSEEN KÄYTETTY VUONNA , , ,81 Koulutusmäärärahoja käytetty vuonna ,80 Koulutusmäärärahoja käytetty vuonna ,01 ~ 23 ~

25 Liite 4 Työpaikkaterveydenhuollon kustannukset ja toimintatiedot (ei sisällä maatalouslomittajia) , , ,71 Työntekijään kohdistuva toiminta Työterveyshuolto: Terveystarkastukset (kpl) - Lääkäri Terveydenhoitaja Fysioterapeutti Psykologi xryhmä - Erikoislääkäri Tutkimukset (kpl) - Laboratorio Radiologia Työpaikkaselvitykset (tuntia) - Lääkäri 3t 2,5t - Terveydenhoitaja 76,5t 24t 31,5t - Fysioterapeutti 43,5t Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto: Sairaanhoitokäynnit (kpl): - Lääkäri Terveydenhoitaja Fysioterapeutti - Psykologi 1 - Erikoislääkärit Tutkimukset (kpl) -Laboratorio Radiologia ~ 24 ~

Henkilöstökertomus 2011. Huittisten kaupunki

Henkilöstökertomus 2011. Huittisten kaupunki Henkilöstökertomus 2011 Huittisten kaupunki Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTOMUKSELLE... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1 Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Huittisten kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Huittisten kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Huittisten kaupunki Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTOMUKSELLE... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1 Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain,

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus Huittisten kaupunki

Henkilöstökertomus Huittisten kaupunki Henkilöstökertomus 2015 Huittisten kaupunki Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTOMUKSELLE... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1 Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus Huittisten kaupunki

Henkilöstökertomus Huittisten kaupunki Henkilöstökertomus 2016 Huittisten kaupunki Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTOMUKSELLE... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1 Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2013 Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset kunta-alalla vuonna KT:n selvityksiä

Tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset kunta-alalla vuonna KT:n selvityksiä Tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset kunta-alalla vuonna 2012 KT:n selvityksiä www.kuntatyonantajat.fi Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää palkkakartoitus Kaikki sellaiset työnantajat, joiden palveluksessa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Hankkeen päätösseminaari 25.4.2008 Tilastokeskus/Kaisa Weckström www.stat.fi/segregaatio Eri tehtävissä toimivien palkkojen vertailujen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite lokakuu 2014 www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 KVTES

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto xx.x.

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto xx.x. KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2016 Yhteistyötoimikunta 13.4.2017 Kaupunginhallitus 24.4.2017 Valtuusto xx.x.2017 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5.

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5. KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2015 Yhteistyötoimikunta 28.4.2016 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Valtuusto 30.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Kärkölän kunnan Kärkölän kunta puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan Kärkölän kunta puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan Kärkölän kunta puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 22.5.2006 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 2 1 JOHDANTO 2 TASA-ARVOSELVITYS 2.1 Erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin 2.2 Palkkakartoitus 2.3 Tasa-arvokysely ja tasa-arvokoulutus

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 YTT Liite 2 PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Yleistä Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1 päivänä 2005. Lain merkittävimpiä

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu KRITEERI 1 Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n osoittamissa kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla ja julisteilla.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2017 www.kt.fi Henkilöstömenot 20,3 miljardia euroa Vuonna 2017 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 20,3 miljardia euroa, josta

Lisätiedot

Luvian henkilöstöraportti 2016

Luvian henkilöstöraportti 2016 Luvian henkilöstöraportti 216 1 JOHDANTO Tämä on Luvian kunnan 15. ja samalla itsenäisen kunnan viimeinen henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvioinnista ja käytöstä

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys www.kuntatyonantajat.fi Tiedusteluun vastanneet Tiedusteluun vastasi 275 kunnan ja kuntayhtymän palkka-asiamiestä

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot