TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra, poistui klo Lehikoinen Jouni kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Johan Mullo vs. kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Salmi Anu tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja lakimies, sihteeri Poissa Lahti Marika jäsen Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra 395 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 397 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 398 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: Ilmoitusasioihin lisättiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan pyynnöstä kaksi ilmoitusasiaa. Kiinteistöjohtajan listalle lisättiin lisäasia PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja von Schöneman ja Merja Ainasoja. 400 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää pastori Salla Haataja Hynyselle palkatonta virkavapautta Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle tuomiokapituli on määrännyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla pastori Merja Elon Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalle tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 11 luvun 9 :n 1 momentin ja 24 luvun 2 :n 1 momentin nojalla vahvistaa Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston :n 71 kohdalla teke

3 män päätöksen, jolla on hyväksytty seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö ja palauttaa ohjesäännön vahvistusmerkinnöin tuomiokapituli on päättänyt antaa kanttori Outi Rantalalle valtakirjan Paattisten seurakunnan piispainkokouksen hyväksymää ammattikorkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan lukien virkaa seuraavin virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaeduin (502/0) tuomiokapituli on myöntänyt pastori Kirsi Hakanpäälle virkavapautta Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 :n 1 momentin nojalla määrätä pastori Pasi Jaakkolan Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntapastorin (I) virkaan lukien toistaiseksi virkaa seuraavin virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaeduin (601/60) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on valinnut johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan Hanna Rajalinin. 3. Kasvatustoimen johtajan päätös kasvatustoimen johtaja on palkannut KM Jonna Pelkosen kasvatusasiain keskuksen vs. lapsityönohjaajaksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin. 4. Pöytäkirjoja atk toimikunnan pöytäkirja nro 4/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 4/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 4 16/ lakimiehen päätöspöytäkirjat nrot 8 17/ talous ja suunnittelujohtajan päätöspöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta

4 Käsittely Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja pyysi lisättäväksi listalle kaksi ilmoitusasiaa: 5. Presidentti Tarja Halosen ja hänen puolisonsa tohtori Pentti Arajärven vierailu. Presidentti Tarja Halonen ja hänen puolisonsa tohtori Pentti Arajärvi vierailivat Turun tuomiokirkossa ja Lotta patsaalla. 6. Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri ajalla Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerinä ajalla toimii lakimies Mia Fagerin sijainen varatuomari Anu Salmi. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 401 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 23 / 2008 HeTa hankkeen (Kirkon henkilöstö ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010 luvulle) valmisteleva työ aloitettiin esiselvityksellä alkuvuodesta Esiselvitystyöryhmä esitti, että koko evankelisluterilaiselle kirkolle perustettaisiin yksi palvelukeskus, jolla olisi tarvittava määrä toimipisteitä. Palvelukeskus palvelisi seurakuntia tarjoamalla palkanlaskentaan ja kirjanpitoon liittyviä palveluja. Kirkkohallitus hyväksyi esityksen valmistelun pohjaksi. Palvelukeskuksen liiketoimintamallista, prosesseista sekä organisaatiosta tiedotetaan selostustilaisuudessa eri puolilla maata. Turussa selostustilaisuus talous ja hallintohenkilöstölle järjestetään klo Toimitalon juhlasalissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 23 / 2008 saaduksi ja oikeuttaa henkilökunnan tarvittavassa laajuudessa osallistumaan tilaisuuteen. hyväksyttiin. 402 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 24 / 2008

5 Yleiskirjeessä täydennetään vuonna 1999 annettuja seurakuntien arvoesineiden inventointiohjeita. Uudet ohjeet löytyvät osoitteesta Kirkon evl.fi portaalista voi esineiden luettelointiin käytettäväksi ladata Access sovelluksen. Kootut tietokannat ja esinekuvat pyydetään toimittamaan Kirkkohallitukseen yhteiseen tietokantaan yhdistettäviksi. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kulttuurihistoriallisesti arvokkaat esineet (2180 kpl) on inventoitu ja kuvattu. Kirkkohallituksen tietokantaan luettelo yhdistetään syksyn aikana. Piikkiön seurakunnassa inventointi on parhaillaan työn alla. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 24 / 2008 saaduksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus kiinteistötoimistolle. hyväksyttiin. 403 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 25 / 2008 Yleiskirjeen aiheet ovat: 1. Kirkkoherranviraston hoidon uusittuja ohjeita intrassa 2. uudistunut Kirkon päiväkirja ja Kirkollisten toimitusten päiväkirja käyttöön vuoden 2009 alusta Kirkkohallitus on antanut kirkkoherranviraston hoidosta ohjeet vuonna 2000 ja niitä on päivitetty vuonna Nyt tehty uudistus koskee kaikkia muita aikaisempia ohjeita, mutta ei tietojen luovuttamista koskevia ohjeita. Tältä osin ohjeiden päivitystyö alkaa syksyllä. Uudet päivitetyt ja uudistetut ohjeet löytyvät Kirkko verkon intranetistä likistä Seurakuntien hallinto ja talous, josta edelleen linkki Kirkonkirjat ja kirkkoherranviraston hoito. Yleisen seurakuntatyön tilastoinnin lomake A3 muuttuu Seurakuntien käytössä oleviin Kirkon päiväkirjaan ja Kirkollisten toimitusten päiväkirjaan on tästä syystä tulossa muutoksia. Päiväkirjat uudistetaan vastaamaan vuoden 2009 alusta alkaen yleisen seurakuntatyön lomakkeella A3 kysyttyjä tietoja.

6 Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 25 / 2008 saaduksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus keskusrekisterin johtajalle. hyväksyttiin. 404 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 26 / 2008 Yleiskirjeen aiheet ovat: 1. Työasemien yhteiset palvelut hanke 2. Tiedotustilaisuudet KITKE ja TYP hankkeista syyskuussa 3. Yhdistyvien seurakuntien jäsentietojärjestelmien tietokannat 1. Työasemien yhteiset palvelut hanke (TYP) Kirkkohallituksen on tarkoitus Työasemien yhteiset palvelut hankkeella kehittää Kirkko verkon ja seurakuntien alueellisten tietoverkkojen tietoturvallisuutta. Kirkkohallitus teki hankkeen käynnistämispäätöksen vuonna Hanke kilpailutettiin ja hankintakilpailun voitti Logica Oy. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kirkkohallitus, Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymät ja koko Lapin kattava yhteistoimintapiiri liittävät toimialueensa uuteen ympäristöön ja muokkaavat niiden järjestelmärakennetta keskenään yhteensopivaksi. Tämä prosessi käynnistyy vuodenvaihteen jälkeen. Muut seurakunnat tulevat liittymään yhteistoimintapiiriin vuosien aikana. 2. Tiedotustilaisuudet KITKE ja TYP hankkeista syyskuussa KITKE (Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmän toteuttamishanke) ja TYP (Työasemien yhteiset palvelut) hankkeista järjestetään Turussa Yhdistyvien seurakuntien jäsentietojärjestelmien tietokannat Väestörekisterikeskus toimittaa seurakuntien yhdistymistilanteessa valtakunnallisesta väestötietojärjestelmästä nk. perustiedot liittyvistä yhteiseen tietokantaan ja liittyjät muuttuvat seurakunnan jäseniksi. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 26 / 2008 saaduksi.

7 Yleiskirje on lähetetty tiedoksi ja suunnittelutyössä huomioitavaksi talousja suunnittelujohtajalle, talouspäällikölle, keskusrekisterin johtajalle ja atkpäällikölle. hyväksyttiin. 405 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 27 / 2008 Kirkkohallitus ilmoittaa, että Kirkon koulutuskalenteri vuodelle 2009 on valmistunut. Siihen on koottu Kirkon koulutuskeskuksen, Kirkkohallituksen sekä hiippakuntien ja muiden koulutuspalveluiden tarjoajien tuottama kirkon henkilöstökoulutustarjonta. Koulutuskalenteri on aikaisemmista vuosista poiketen julkaistu vain sähköisessä muodossa osoitteessa evl.fi/henkilostokoulutus. Sähköisen koulutuskalenterin käytön helpottamiseksi Kirkkohallitus on laatinut ohjekirjan Kirkon henkilöstökoulutus Verkkokäyttäjän opas. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 27 / 2008 saaduksi ja tiedottaa koulutustoimikunnan kautta kaikille yksiköille (ei seurakunnille) uudesta käytännöstä koulutussuunnitelmien laatimista varten. Ilmoitus koulutustoimikunnalle. hyväksyttiin. 406 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 28 / 2008 Yleiskirjeessä tiedotetaan eläkeasioiden käsittelyssä tapahtuvista muutoksista. Kirkon eläkeasioiden käsittely siirtyy asteittain vuosien aikana Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) hoidettavaksi. Kirkon keskusrahaston hoidettavaksi jäävät edelleen kirkon eläkkeiden rahoittamiseen, työnantajamaksujen keräämiseen ja eläkevarojen sijoittamiseen liittyvät tehtävät. Kirkon palvelussuhteiden rekisteröinti siirretään Kevan hoidettavaksi lukien. Vuonna 2009 Keva aloittaa eläkehakemusten skannauksen, työnantajien tarkastustoiminnan, työkyvyttömyyden lääketieteellisen arvioinnin ja ammatillisen kuntoutuksen hakemusten käsittelyn. Vuoden 2010 alussa siirretään eläkkeiden ja kuntoutusrahojen maksaminen Kevan hoidet

8 tavaksi. Eläkehakemusten käsittely siirtyy Kevan hoidettavaksi vuoden 2011 alusta. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 28 / 2008 saaduksi ja lähettää sen tiedoksi ja noudatettavaksi taloustoimistoon. Ilmoitus taloustoimistolle. hyväksyttiin. 407 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 29 / 2008 Kirkkohallitus ilmoittaa, että seurakuntien talouden ja toiminnan tunnusluvut vuodelta 2007 ovat valmistuneet. Tunnusluvut ovat tulostettavissa Kirkko verkon intrasta osoitteesta hallinto ja talous>seurakuntatilastot>seurakuntien tunnuslukuja. Tunnuslukujen avulla seurakunnat voivat verrata kulujaan ja tuottojaan vertailuryhmänsä seurakuntatalouksien vastaaviin lukuihin ja saada näin pohjaa toiminnan ja talouden suunnitteluun ja arviointiin. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 29/2008. hyväksyttiin. 408 PIRJO KARHILAHDEN VIRKAVAPAUSANOMUS Jyty V S seurakuntahenkilöstö ry:n luottamusmies Pirjo Karhilahti anoo palkallista virkavapautta osallistuakseen Kirkon alan Unionin luottamusmieskurssille Helsingissä Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaan luottamusmiehelle varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa. KirVESTES:n 15 :n mukaan luottamusmiehille maksetaan 22,30 euron ruokaraha kultakin kurssipäivältä. Kirkkoneuvosto päättää myöntää Jyty V S seurakuntahenkilöstö ry:n luottamusmies Pirjo Karhilahdelle palkallista virkavapautta

9 väliseksi ajaksi Helsingissä järjestettävälle Kirkon alan Unionin luottamusmieskurssille osallistumista varten. 22,30 euron ruokaraha / kurssipäivä maksetaan kustannuspaikalta Ilmoitus Pirjo Karhilahdelle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 409 KIRKKOHALLITUKSEN PÄÄTÖS PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LIITOSASIASSA Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan päättänyt hylätä esityksen Piikkiön seurakunnan liittämisestä Kaarinan seurakuntaan kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkohallituksesta varmistetun tiedon mukaan seurakuntayhtymällä ei ole mahdollisuutta valittaa päätöksestä sen kuuluessa tässä tapauksessa Kaarinan ja Piikkiön seurakunnille, minkä vuoksi päätöksentekoon ei liity harkintatarvetta. Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen tiedoksi. hyväksyttiin. 410 MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖS OY AUDIATOR AB:N VALITUKSEEN TILINTARKASTAJI EN VALINTA ASIASSA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsi päätöksellään seurakuntayhtymän tilintarkastuksen suorittajaksi vuosille KPMG Kunta Oy:n. Yhtenä tarjouksen antajana ollut Oy Audiator Ab valitti päätöksestä markkinatuomioistuimeen. Seurakuntayhtymä antoi valitukseen vastineen todeten, että Oy Audiator Ab:n tarjous ei ollut vertailukelpoinen muiden annettujen tarjousten kanssa, sillä hankintayksikön oli mahdotonta arvioida tilintarkastuksesta veloitettavaa kokonaishintaa hakijan tarjouksen perusteella. Tämän jälkeen vielä KPMG Kunta Oy antoi lausunnon, Oy Audiator Ab vastaselityksen ja lisävastineen sekä seurakuntayhtymä lisävastineen.

10 Saamiensa selvitysten perusteella markkinaoikeus kielsi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää tekemästä kirkkovaltuuston päätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta päätöstä muutoinkaan täytäntöön 5000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeuden päätös kuuluu seuraavasti: Liite Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Hankintalain nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto oikeus toisin määrää. Uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. Valitusaika korkeimpaan hallinto oikeuteen on 30 vuorokautta, joten valituskirjelmä on laadittu ja lähetetty Valituksen tekeminen katsottiin tarkoituksenmukaiseksi menettelyksi Markkinaoikeuden päätöksen perusteluiden juridiseen analysointiin perustuen. Katsoimme, että mahdollisuus päätöksen muuttumiseen on hyvinkin todennäköinen. Valituskirjelmä kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto hyväksyy valitusmenettelyn ja kirjeen. hyväksyttiin. 411 TOIMISTOSIHTEERI ARJA RÄISÄSEN EROANOMUS Keskusrekisterin toimistosihteeri Arja Räisänen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen: Pyydän, että yhteinen kirkkoneuvosto myöntäisi minulle eron keskusrekisterin toimistosihteerin virastani vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta alkaen. Kirkkohallitus on tehnyt asiassa myönteisen päätöksen Salossa 24. päivänä heinäkuuta 2008 Arja Räisänen toimistosihteeri Kirkkohallitus on myöntänyt toimistosihteeri Annikki Saariselle vanhuuseläkkeen alkaen. Valmistelija: lakimies Mia Fager

11 Kirkkoneuvosto päättää myöntää Arja Räisäselle eron toimistosihteerin virasta taannehtivasti lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Arja Räisästä pitkäaikaisesta palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Arja Räisänen, Jouko Räty, henkilöstörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio korjasi seuraavat kirjoitusvirheet: Kirkkohallitus on myöntänyt toimistosihteeri Arja Räisäselle (eikä Annikki Saariselle) vanhuuseläkkeen (eikä ) alkaen. hyväksyttiin. 412 KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Keskusrekisterin toimistosihteerin virka on tullut avoimeksi toimistosihteeri Arja Räisäsen siirryttyä virasta vanhuuseläkkeelle. Keskusrekisterin johtaja Jouko Räty on esittänyt viran välitöntä avoimeksi julistamista ja täyttämistä. Hän perustelee esitystään mm. seuraavasti: Keskusrekisterin työtilastojen mukaan sen työmäärä on viime vuosina kasvanut 3,7 %. Piikkiön seurakunnan yhdistyminen yhtymään lisää keskusrekisterin työtä prosentuaalista väkimäärää (4%) enemmän, koska Piikkiössä on käytössä eri kirkonkirjajärjestelmä. Tästä johtuen vuoden 2009 alusta keskusrekisterissä joudutaan käyttämään piikkiöläisten tietojen käsittelyyn eri järjestelmää. Lisäksi kirkon uuden jäsentietojärjestelmän käyttöönotto vaatii lisätyövoimaa. projekti tulee vaatimaan kokoaikaisen työntekijän 2 3 vuodeksi. Sukuselvitys ja sukututkimuspalvelua olisi mahdollisuus laajentaa lakisääteisestä, jos työntekijäresurssit antaisivat myöten. Kirkkohallituksen Turun arkkihiippakunnassa todennäköisesti tulevaisuudessa käynnistämä tukirengastoiminta, jossa keskusrekisterivetoisesti annetaan jäsenluetteloasioissa koulutusta ja neuvontaa alueen seurakuntien työntekijöille, lisää todennäköisesti keskusrekisterin työmäärää. Lisäksi keskusrekisterissä on 2 4 vuoden sisällä vapautumassa eläköitymisen johdosta kaksi vastaavaa virkaa, jolloin keskusrekisterin virkamäärää voidaan tarkastella uudelleen. Samalla Jouko Räty esittää, että kirkkoneuvosto nimeäisi yo merkonomi Sari Kosken viran väliaikaiseksi hoitajaksi, kunnes virka vakinaisesti täytetään. Piikkiön seurakunta liittyy seurakuntayhtymään Seurakunnan viroissa olevat taloushallinnon työntekijät sekä yhteisten työmuotojen sektorille kuuluvat työntekijät tulee sijoittaa yhtymän virkoihin. Piikkiön seura

12 kunnassa on toimistosihteeri, jonka tehtäviin kuuluu pääsääntöisesti virkatodistusten, sukuselvitysten ja sukututkimusten laatiminen. Tehtävä vastaa pääasialliselta sisällöltään keskusrekisterissä vapautunutta virkaa. Koska työntekijä on tehnyt Piikkiön seurakunnassa muitakin toimistotehtäviä, yhtymään siirtyy hieman enemmän työntekijäresurssia kuin mikä on Piikkiön seurakunnan aiheuttama työmäärän lisääntyminen keskusrekisterissä. Sijoittamalla Piikkiön seurakunnan toimistosihteeri keskusrekisterissä vapautuneeseen virkaan, turvataan keskusrekisterin toimintojen jatkuvuus ennallaan sekä samalla voidaan Piikkiön seurakunnasta tullut työntekijä sijoittaa mielekkäällä tavalla yhtymään. Digiprojektiin palkattavaa määräaikaista projektihenkilöä tarvitaan näillä näkymin aikaisintaan vuoden 2009 alusta lukien. Ajankohta täsmentyy myöhemmin syksyllä, kun kirkonkirjojen ja perhelehtien digikuvaamista koskeva hankinta saadaan toteutettua. Projektin arvioidaan kestävän 2 3 vuotta. Projektitehtävään ei pidä hankkia vakituista työntekijää vaan työntekijä tulee palkata siksi määräajaksi kuin mikä on projektin tarve. Mikäli projektiin palkataan henkilö yhtymän sisältä, tulee hänen tilalleen palkat sijainen ko. määräajaksi. Alueellinen keskusrekisteri, joka tullee lisäämään seurakuntayhtymän keskusrekisterin työvoiman tarvetta, on vasta tunnusteluasteella. Mikäli hanke toteutuu, sen mukanaan tuomiin haasteisiin on järkevä vastata sitten, kun hankkeesta on olemassa toteuttamista vaille valmiit suunnitelmat ja tarvittavat sopimukset sekä arvioitavissa oleva työmäärän lisääntyminen. Elokuun alusta avoimeksi tulleen viran hoito voidaan turvata Piikkiön yhdistymiseen asti sijaistyövoimalla. Ko. virassa on ollut sijainen jo pitkään Arja Räisäsen virkavapauksien vuoksi. Yo merkonomi Sari Koski, joka on toiminut virassa virkaatekevänä alkaen, on valmis jatkamaan avoimen viran hoitajana kunnes virka vakinaisesti täytetään alkaen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää 1) olla julistamatta alkaen avoimeksi tullutta keskusrekisterin toimistosihteerin virkaa haettavaksi, 2) nimetä alkaen ja asti avoimen viran hoitajaksi yomerkonomi Sari Kosken. 1) Ei muutoksenhakuoikeutta 2) Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Sari Koski, Jouko Räty ja taloustoimisto.

13 hyväksyttiin. 413 OVO KORVAUKSEN MAKSAMINEN PALKKAKIRJANPITÄJÄ PIRJO KARHILAHDELLE JA PALKKAKIRJANPITÄJÄ MINNA HIMBERGILLE Henkilöstösihteeri Mirja Mattilalle on myönnetty virkavapaata , ja Palkkatoimistoon on palkattu sijaiseksi palkanlaskijaksi Erja Tuominen ajaksi Tuominen tekee peruspalkanlaskennan tehtäviä, mutta ei kaikkia henkilöstösihteeri Mirja Mattilan virkaan kuuluvia tehtäviä. Nämä tehtävät on siirretty palkkakirjanpitäjien Pirjo Karhilahti ja Minna Himberg tehtäväksi siten, että Karhilahti hoitaa tehtävistä suuremman osan. Kirkon uuden virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle, joka tilapäisesti määrätään hoitamaan oman virkatehtävän ohella toisen viran tehtäviä, voidaan maksaa asiassa toimivaltaisen viranomaisen päättämä kohtuullinen korvaus. Sopimus ei sisällä määräyksiä kohtuullisen korvauksen suuruudesta tai sen määräytymisperusteista. Tämä kuvastaa sopimuksen uutta linjaa siitä, että palkoista ja sen kaltaisista korvauksista päätetään paikallisesti. Koska seurakuntayhtymässä ei ole vielä luotu sisäisiä soveltamisohjeita kohtuullisen korvauksen määrittämiseksi kaikille työntekijöille yhtäläisin perustein, voidaan korvaus toisen viran tehtävien hoidosta maksaa vanhan virkaehtosopimuksen pohjalle tehdyn ohjeistuksen mukaisena. Sen mukaan, kun viranhaltija erikseen määrätään muun kuin vuosiloman aikana hoitamaan omien tehtävien ohella toisen tehtäviä, hänelle voidaan maksaa yli 2 viikkoa kestäneen toisen tehtävän hoidon ajalta enintään 35 %:n palkkio hoidettavan viran hinnoitteluryhmän palkkaluokkien asteikon alimman palkan peruspalkasta. Ovo palkkion suuruus määräytyy lisätehtävien määrän ja vaativuuden sekä keston perusteella. Palkkio maksetaan määräyksen alusta lukien. Ohjeistuksen mukaa milloin toisen tehtävien hoitaminen oman viran ohella kestää 8 viikkoa tai yli, on ovo korvauksen suuruus normaalitapauksessa %. Pirjo Karhilahti ja Minna Himberg ovat tehneet Mirja Mattilan tehtäviä oman virkansa ohella jo noin vuoden ajan. Erja Tuomisen palkkaaminen sijaiseksi palkkatoimistoon on kuitenkin vähentänyt Karhilahden ja Himbergin ylimääräistä työkuormaa aikaisemmasta. Myöskään palkkausuudistus ei tällä hetkellä tuota aktiivisesti lisätyötä palkkatoimistolle. Tästä johtuen Karhilahdelle ja Himbergille esitetään nyt pienempää ovo korvausta kuin mitä heille keväällä maksettiin. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää, että palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahdelle ja palkkakirjanpitäjä Minna Himbergille maksetaan ajalta ,

14 ja henkilöstösihteeri Mirja Mattilan viran tehtävien hoitamisesta oman virkansa ohella korvaus, joka on Pirjo Karhilahdelle suuruudeltaan 10 % ja Minna Himbergille suuruudeltaan 5 % Mirja Mattilan viran vaativuusryhmän (501) vähimmäispalkasta. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Pirjo Karhilahdelle, Minna Himbergille, Aapo Kaistille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 414 OVO KORVAUKSEN MAKSAMINEN KIRJAAJA PIRKKO KAISLALLE Hallintovirasto toimistosihteeri Aira Eloranta oli virkavapaalla Kirjaaja Pirkko Kaisla toimi Elorannan sijaisena hoitaen omien virkatehtäviensä ohella kirkkoneuvoston esityslistat, pöytäkirjat ja niiden otteet. Sen lisäksi hän hoiti Elorannan tarkistettavaksi tulleet laskut ja toimi talous ja suunnittelujohtajan sihteerinä. Kirkon uuden virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle, joka tilapäisesti määrätään hoitamaan oman virkatehtävän ohella toisen viran tehtäviä, voidaan maksaa asiassa toimivaltaisen viranomaisen päättämä kohtuullinen korvaus. Sopimus ei sisällä määräyksiä kohtuullisen korvauksen suuruudesta tai sen määräytymisperusteista. Tämä kuvastaa sopimuksen uutta linjaa siitä, että palkoista ja sen kaltaisista korvauksista päätetään paikallisesti. Koska seurakuntayhtymässä ei ole vielä luotu sisäisiä soveltamisohjeita kohtuullisen korvauksen määrittämiseksi kaikille työntekijöille yhtäläisin perustein, voidaan korvaus toisen viran tehtävien hoidosta maksaa vanhan virkaehtosopimuksen pohjalle tehdyn ohjeistuksen mukaisena. Sen mukaan, kun viranhaltija erikseen määrätään muun kuin vuosiloman aikana hoitamaan omien tehtävien ohella toisen tehtäviä, hänelle voidaan maksaa yli 2 viikkoa kestäneen toisen tehtävän hoidon ajalta enintään 35 %:n palkkio hoidettavan viran hinnoitteluryhmän palkkaluokkien asteikon alimman palkan peruspalkasta. Ovo palkkion suuruus määräytyy lisätehtävien määrän ja vaativuuden sekä keston perusteella. Palkkio maksetaan määräyksen alusta lukien. Ohjeistuksen mukaa milloin toisen tehtävien hoitaminen oman viran ohella kestää 2 3 viikkoa, on ovo korvauksen suuruus normaalitapauksessa 5 10 %. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää, että kirjaaja Pirkko Kaislalle maksetaan ajalta toimistosihteeri Aira Elorannan tehtävien hoitamisesta oman

15 virkansa ohella korvaus, joka on suuruudeltaan 5 % Elorannan viran vaativuusryhmän (501) vähimmäispalkasta. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Pirkko Kaislalle, Aapo Kaistille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 415 MARTTI HELANDERIN ANOMUS HAUTAOIKEUDEN HALTIJUUDESTA 416 ANOMUS HAUTAAN 1U HAUDATTAVISTÄ HENKILÖISTÄ 417 ANOMUS HAUDAN HALLINTA OIKEUDESTA Talous ja suunnittelujohtajan asiat 418 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 428, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 101 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

16 SARI LEHDEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Sari Lehti on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta alkaen. Hän asuu osoitteessa. Virkapaikaksi on esitetty toimitaloa Eerikinkatu 1 3. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Sari Lehdelle hänen liikkuessaan seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Lehden virkapaikaksi määrätään toimitalo Eerikinkatu 1 3. Lehden tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Sari Lehdelle, Rauno Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 420 SATU PELTOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaaja Satu Peltonen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa. Lapsityön johtajan sijainen Jaanet Salminen on puoltanut anomusta. Hän on henkilö, joka määrittää Peltoselle kulloinkin virkapaikan. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa Satu Peltosen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Peltosen virkapaikan määrittää kulloinkin lapsityön johtaja. Peltosen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Satu Peltoselle, Jaanet Salmiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 421 JAANA HEINÄLEHDON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaajan sijainen Jaana Heinälehto on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta Hän asuu osoitteessa.

17 Lapsityön johtajan sijainen Jaanet Salminen on puoltanut anomusta. Hän on henkilö, joka määrittää Heinälehdolle kulloinkin virkapaikan. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa Jaana Heinälehdon laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Heinälehdon virkapaikan määrittää kulloinkin lapsityön johtaja. Heinälehdon tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Jaana Heinälehdolle, Jaanet Salmiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 422 LAURA LEPPÄMÄEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaajan sijainen Laura Leppämäki on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta Hän asuu osoitteessa. Lapsityön johtajan sijainen Jaanet Salminen on puoltanut anomusta. Hän on henkilö, joka määrittää Leppämäelle kulloinkin virkapaikan. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa Laura Leppämäen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Leppäsen virkapaikan määrittää kulloinkin lapsityön johtaja. Leppämäen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Laura Leppämäelle, Jaanet Salmiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 423 JONNA PELKOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lapsityönohjaaja Jonna Pelkonen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa. Virkapaikaksi on esitetty kasvatusasiain keskusta. Lapsityön johtajan sijainen Jaanet Salminen puoltaa anomusta.

18 Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa Jonna Pelkosen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Pelkosen virkapaikaksi määrätään toimitalo Eerikinkatu 1 3. Pelkosen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Jonna Pelkoselle, Jaanet Salmiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

19 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMAT JA SEKÄ INVESTOINTIEN TO TEUTUMAVERTAILU Toukokuun tiliasema on seuraava: Liite Kesäkuun tiliasema sekä investointien toteutumavertailu ovat seuraavat: Liite Kesäkuun tiliasemasta nähdään, että tuotot ovat olleet kuluja suuremmat, minkä johdosta tiliasema tässä vaiheessa osoittaa ylijäämää. Kassavarat ovat myös kehittyneet myönteisesti ja niitä on euroa enemmän kuin vuodenvaihteessa. Investointien toteutumavertailu kertoo, että kuluvan vuoden investoinneista on maksettu vasta noin miljoona euroa, kun lupa on tehdä 7,5 miljoonan investoinnit kuluvana vuonna. Ilmeiseltä näyttää, että investointien toteutuksessa jäädään selvästi alle aiotun. Suurimmassa investoinnissa Henrikinkirkon laajennuksessa ei ole päästy vielä toteutusvaiheeseen, vaan asian käsittely on vireillä kirkkohallituksessa. Laajennuksesta maksetut kulut liittyvät lähinnä suunnitteluun. Muutoin tiliasemista ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi toukokuun tiliaseman sekä kesäkuun tiliaseman ja investointien toteutumavertailun. hyväksyttiin. 425 KIRKOLLISVERON KERTYMÄ ELOKUUN LOPPUUN MENNESSÄ Taloustoimistossa on laadittu yhteenveto kirkollisveron kertymästä elokuun loppuun mennessä. Se on seuraava: Liite Yhteenvedosta nähdään, että verojen kertymä kokonaisuudessaan on ollut 7,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Arvioidusta kertymästä on toteutunut jo 77,5 prosenttia, kun vuoden ajan kuluma on ollut 66,6 prosenttia. Kertymä näyttää siten hyvältä. Yhteisöverot ovat kasvaneet peräti yli 23 prosenttia, kun taas palkansaajaverot ovat kasvaneet 5,2 prosenttia. Tiedossa ei ole mitään erityistä syytä yhteisöverojen hyvään

20 kasvuun. Työllisyystilanne Turun seudulla on ollut hyvä ja yritysten tilauskanta ja tuloksentekokyky ovat pysyneet hyvinä. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkollisveron kertymän elokuun loppuun mennessä. hyväksyttiin. 426 VAKUUTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO ERÄÄSTÄ YLÖSNOUSEMUSKAPPELISSA TA PAHTUNEESTA KAATUMISESTA

21 MEHILÄISEN TYÖTERVEYSHUOLLON TEKEMÄT TYÖPAIKKASELVITYKSET Mehiläisen työterveyshuollon työterveyshoitaja Anne Kokkala ja työfysioterapeutti Jaana Malmikare ovat tehneet kaksi työpaikkaselvitystä. Ne on tehty Paattisten seurakuntataloon ja pappilaan sekä Kotimäen seurakuntataloon. Lisäksi työpaikkaselvitykset on tehty Hepokullan seurakuntataloon, Maarian pappilaan ja Pallivahan seurakuntataloon. Työpaikkaselvitykset ovat seuraavat: Liite 1 427, Paattisten seurakuntatalo. Liite 2 427, Kotimäen seurakuntatalo. Liite 3 427, Hepokullan seurakuntatalo. Liite 4 427, Maarian pappila. Liite 5 427, Pallivahan seurakuntatalo. Kolmeen tarkastuskertomukseen on liitetty seurantalomake, joka on tarkoitettu palautettavaksi työterveyshuoltoon. Kahdessa tarkastuskertomuksessa ei seurantalomaketta ollut. Tarkastuskäynneillä on aina ollut mukana asianomaisen talon vahtimestari sekä isännöitsijä Ossi Jauhiainen kiinteistötoimistosta. Valtaosa toimenpide ehdotuksista liittyy kiinteistötoimiston toimialaan. Sen johdosta on perusteltua, että kiinteistötoimisto palauttaa seurantalomakkeet Mehiläiseen. Tarkastuskertomukset on ollut tapana lähettää myös työympäristötoimikunnalle. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Mehiläisen työterveyshuollon tekemät viisi työpaikkaselvitystä, jotka koskevat Paattisten seurakuntataloa ja pappilaa, Kotimäen seurakuntataloa, Hepokullan seurakuntataloa, Maarian pappilaa ja Pallivahan seurakuntataloa. Kiinteistötoimiston tehtäväksi annetaan palauttaa asianmukaisesti täytetyt seurantalomakkeet työterveyshuoltoon. Työsuojelupäällikkö valvoo lomakkeiden palautuksen. Työpaikkaselvitykset lähetetään tiedoksi kiinteistötoimistolle ja työympäristötoimikunnalle. hyväksyttiin.

22 ERÄÄN AVUSTUSPÄÄTÖKSEN UUDISTAMINEN Kirkkovaltuusto päätti myöntää euron lisämäärärahan Kirkon Ulkomaanavulle Bangladeshin hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Lisämääräraha myönnettiin luvulle 340 lähetys ja kansainvälinen diakonia. Talousarvion muutos koski vuotta tuli lainvoimaiseksi Tilinpäätöksen valmistelu oli tuolloin meneillään. Päätöksen täytäntöönpano jäi tekemättä eikä sellaista järjestelmää ole käytössä, jolla valvottaisiin, että lainvoiman saavuttaneet pannaan täytäntöön maksatuksen osalta. Kirkon Ulkomaanavusta on puhelimitse varmistettu, että mainittua euron suoritusta ei ole heille maksettu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä. tä ei voida panna täytäntöön kuluvan vuoden menoista, koska päätös koski vuotta on siten tehtävä uudelleen, jos avustus halutaan maksaa. Tämä on ollut vilpitön tarkoitus. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kirkon Ulkomaanavulle myönnetään euron lisämääräraha Bangladeshin hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Määräraha myönnetään kuluvan vuoden talousarvion luvulle 340 lähetys ja kansainvälinen diakonia. Kate tilinylitykseen osoitetaan kustannuspaikalta Kirkkovaltuuston käyttövaraus. hyväksyttiin. 429 HANNA MARI LAISILAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Katariinan hautausmaan työnjohtaja Hanna Mari Laisila on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa. Virkapaikaksi on esitetty Katariinan hautausmaata. Hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Hanna Mari Laisilalle hänen liikkuessaan seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Laisilan virkapaikaksi määrätään Katariinan hautausmaa. Laisilan tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön.

23 Ilmoitus Hanna Mari Laisilalle, Markku Mannerkorvelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 430 LAUSUNTO SATAVA KAKSKERTA OSAYLEISKAAVASTA Turun kaupunki on valmistellut Satava Kakskerran osayleiskaavaa ja lähettänyt sen kesällä lausunnolle eri maan omistajille. Lausunto on pyydetty palauttamaan Koska syksyn ensimmäinen yhteinen kirkkoneuvoston kokous on vasta , laati kiinteistötoimisto lausunnon kaavaluonnoksesta ja toimitti sen yleiskaavatoimistoon ja nyt lausunto tulee käsitellä myös yhteisessä kirkkoneuvostossa. Lausunto kuuluu seuraavasti: Liite Osayleiskaavaesityksessä todetaan mm., että valmistelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota asukaskuulemiseen ja tiedottamiseen ja että kaavoituksen mitoitusta ja painopisteitä tullaan tarkistamaan lausuntojen jälkeen. Laskennallinen mitoitus suunnittelualueelle on asukasta. Suunnitelmassa on alue jaettu eri asuinalueisiin sekä palveluiden ja hallinnon alueisiin. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa maa alueita suunnittelualueella Hennalassa, Annalassa, Heinänokassa, Kakskerran kirkon ympäristössä, Sinapissa ja Järvisten saaressa. Hennalan alue on esityksessä osoitettu julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) ja rantaan vievän tien länsipuoli on osoitettu pientalojen asuinalueeksi (A). Ranta on merkitty virkistysalueeksi (V). Hennalan alueella on tällä hetkellä päärakennus ja rannassa saunarakennus sekä pihapiirissä vanha navettarakennus ja makasiini. Hennalan alue tulee tulevaisuudessa vahvistumaan seurakunnallisen käytön osalta, kun saarten asuinrakentaminen vahvistuu. Siten kaavamerkintä PY sopii tähän ajatukseen. Asemakaavaa laadittaessa tulee alueen käyttöä tarkentaa rakentamisen ja sen tehokkuuden osalta, jotta alue pystyy palvelemaan asukkaita. Tien länsipuolen asuinalue sopii myös suunniteltuun kokonaisuuteen.

24 Annalassa on seurakuntayhtymän suurin yhtenäinen maaomistus (n. 18 ha), jota halkoo Samppaantie. Alueella on vanha Annalan päärakennus, joka on huonossa kunnossa eikä seurakunnallisessa käytössä. Annalan aluetta ei tarvita seurakunnalliseen käyttöön, vaan siihen on suunniteltu asuinrakentamista. Kaavaluonnoksessa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) tien molemmin puolin, mutta rannat virkistysalueeksi (V). Annalan osalta kaavaluonnos ei ole hyväksyttävissä. Rantojen kaavamerkintä tulee muuttaa virkistysalueesta asuntoalueeksi tai vähintään asuinaluetta palvelevien rakennusten ja toimintojen alueeksi. Seurakuntayhtymän suunnitelmien mukaan rantojen läheisyyteen tulee rakentaa mm. saunoja yms. rakennuksia, jotka ovat asuntojen käytössä. Edelleen alueelle osoitettu aluetehokkuus e a = 0,05 on aivan liian pieni. On taloudellisesti mahdotonta toteuttaa uusi asuinalue esitetyllä tehokkuudella. Koko kunnallistekniikan, tiestön ja muun ympäristön rakentaminen vaatii korkeamman tehokkuusluvun, jonka tulee olla välillä e a = 0,15 0,20. Heinänokka toimii leirialueena ja siten sen kaavamerkinnäksi on osoitettu PY ja partioveneitä varten oleva alue venesatamaksi (LV). Anttilan alue, missä on asuinrakennus, on osoitettu asuntoalueeksi (AP). Esitetyt kaavamerkinnät ovat oikeita ja tukevat alueen seurakunnallista käyttöä. Alueen halki on kuitenkin osoitettu meneväksi ulkoilureitti ja tätä ei voida hyväksyä. on jo lähettänyt kaupungille kirjeen, jossa pyydetään reitin poistamista. Tällainen kävelyreitti häiritsee leirejä ja on pelättävissä ilkivallan lisääntymistä alueen ollessa tyhjillään. Alueella on jo kävelyreitti, johon seurakunta toivottaa tervetulleiksi ohjatulla tutustumisella. Kakskerran kirkon alue on merkitty kaavassa myös alueeksi PY ja aivan läntinen osa asuntoalueeksi ranta alueella (A 1). Esitetyt kaavamerkinnät ovat hyväksyttäviä ja asuntoalueen raja tulee tarkentaa varsinaisessa asemakaavassa. Sinapin alue toimii myös leirialueena ja siten sille esitetty kaavamerkintä PY on oikea. Järvisten saaressa on vanhoja lomakäytössä olevia rakennuksia ja kaavamerkintä on loma asuntoalue (RA), mikä on oikea. Koko yleiskaavaluonnos karttaliitteineen ja selityksineen kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiinteistöjohtajan lausuntokirjeen Satava Kakskerran yleiskaavaluonnoksesta sekä päättää lähettää lausunnon uudel

25 leen yleiskaavatoimistoon kirkkoneuvoston kokouksen käsittelyn yhteydessä. Edelleen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityksen välittömästi ja allekirjoittaa sen heti kokouksessa. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 431 TESTAMENTTINA SAADUN KIINTEISTÖN HAVSTORPET 3:10, KROK, NAUVO MYYNTI DAN JA EVA SCHAUMANILLE Filosofian maisteri Margaret Hannula on testamentannut omaisuutensa puoliksi Suomen Lähetysseuralle (Finska Missionssällskapet) ja Turun ruotsalaiselle seurakunnalle (Åbo svenska församling). Nyt testamentti on pantu täytäntöön ja yhtenä osana on Nauvon Krokin kylässä sijaitseva kiinteistö, minkä kuolinpesä on päättänyt myydä testamentin saajien suostumuksella. Kauppahinta on euroa. Turun Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja hyväksynyt kiinteistön myynnin ja valtuuttanut Ralf Karlssonin allekirjoittamaan kauppakirjan. Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan ote ja testamentti ja kauppakirja kuuluvat seuraavasti: Liite Koska kyseessä on kiinteän omaisuuden luovutus, tulee se hyväksyä yhteisen kirkkovaltuuston määräenemmistöllä ja alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14, 4 ). Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistö Havstorpet 3:10, Krok, Nauvo (kiinteistötunnus ) myydään liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti Dan ja Eva Schaumanille euron kauppahintaan ja valtuuttaa Ralf Karlssonin allekirjoittamaan kauppakirjan. Käsittely Jäsen Lars Runar Knuts tulkitsi itsensä esteelliseksi ja poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin.

26 SEURAKUNTATILAN HANKKIMINEN KOHMOON Katariinanseurakunta on jo vuosia kaivannut seurakuntatiloja Kohmon alueelle. Seurakuntayhtymä ei omista alueella tonttia eikä tiloja. Kiinteistötoimisto onnistui 2000 luvun alussa vuokraamaan Kohmosta omakotitalon, joka saatiin tietyin rajoituksin ottaa seurakunnalliseen käyttöön. Omakotitalo sijaitsi muun omakotiasutuksen keskellä ja se aiheutti valituksia. Siten tilasta luovuttiinkin muutaman vuoden kuluttua. Tämän jälkeen kiinteistötoimisto on neuvotellut yhteistyöstä Turun kaupungin kanssa seurakuntatilojen saamisesta kaupungin mahdollisesti rakentaman päiväkodin yhteyteen. Kaupunki omistaa Kohmosta tontin osoitteessa Ritavuorenkuja 6. Tontin pinta ala on m 2 ja rakennusoikeutta on kerros m 2. Tontin kartta kuuluu seuraavasti: Liite Kaupunki suunnittelee päiväkodin ja koulun rakentamista tontille ja rakennukseen jäisi tilaa seurakunnan tiloille yhdessä kaupungin nuorisotoimen kanssa n m 2. Ensimmäisten suunnitelmien ja laskelmien perusteella rakennuksen hinta nousi niin korkeaksi, että kaupunki luopui hankkeesta ja asiaa ajateltiin uudestaan. Nyt kaupunki ja kiinteistötoimisto ovat ehdottamassa seuraavaa mallia tilojen saamiseksi: seurakuntayhtymä vuokraa ko. tontin kaupungilta. Ehdotettu vuosivuokra on /v, mutta vuokra keskustellaan uudestaan. seurakuntayhtymä rakennuttaa kustannuksellaan rakennuksen ja vuokraa siitä tilat kaupungille päiväkotia ja koulua varten sekä sijoittaa rakennukseen omat seurakuntatilat ja neuvottelee kaupungin nuorisotoimen kanssa tilojen yhteiskäytöstä rakennus toteutetaan mahdollisimman edullisesti esimerkiksi pyytämällä talopakettitoimittajilta tarjoukset valmiista lohkoista, jotka kootaan työmaalla vuokra aika on 15 vuotta vuokranmäärä koostuu sekä pääomavuokrasta että ylläpitokustannuksista

27 pääomavuokra koostuu tontin vuokrasta, rakentamiseen sidotun pääoman tuottovaatimuksesta sekä rakennusaikaisesta korosta yllä mainitun pääomavuokran tavoite on olla enintään 20 /m 2 /kk (sis. alv. 22 %), mutta kuitenkin 6 % pääomavuokrasta pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan kerran vuodessa ylläpitokustannuksiin lasketaan kaikki ylläpitokulut ja se tarkistetaan kerran vuodessa. Mikäli yllä oleva karkea ehdotus hyväksytään, mahdollistetaan sillä sekä koulun, päiväkodin että seurakunnan tilojen saaminen Kohmoon. Tavoiteaikataulu on saada tilat valmiiksi syksyksi 2009, joten päätökset on tehtävä nopeasti. Alustava kustannusarvio hankkeelle on n euroa. Tarvittavat sopimukset tuodaan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätettäväksi, kun ne saadaan valmiiksi. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymä toteuttaa seurakuntatilat Kohmon alueelle yllä olevan esittelyn mukaisesti ja vuokraa siitä tilat kaupungille. Tarvittavat määrärahat, suuruudeltaan n euroa osoitetaan vuoden 2009 investointibudjettiin talousarviokokouksessa. Sopimukset hankkeen toteuttamisesta tuodaan erikseen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi niiden valmistuttua. Käsittely Seppo Isotalo esitti asian palauttamista kiinteistöjohtajalle lisävalmistelua varten. Puheenjohtaja ja muut jäsenet kannattivat esitystä yksimielisesti. Asia palautettiin kiinteistöjohtajalle lisävalmistelua varten. 433 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä.

28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Anu Salmi sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Arja von Schöneman Merja Ainasoja Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Anu Salmi kirkkoneuvoston sihteeri

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.1.2009 34 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 46 92 Aika torstai 29.1.2009 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.4.2008 163 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 180 205 Aika torstai 3.4.2008 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.4.2009 215 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 229 263 Aika keskiviikko 8.4.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.10.2008 klo 18.00 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 17.9.2009 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 467-492 Aika torstai 17.9.2009 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot