LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 1 (29) 23.07.2008"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Ahti Kiiskinen Matti Ponkilainen Maija Riikonen Kaija Öystilä Liisa Turunen Marja-Leena Ilvosen varajäsen Seija Saarelainen Maija Määttäsen varajäsen Marja-Leena Ilvonen Maija Määttänen Sirkka Raassina, varajäsentä Anni Heikuraa ei tavoitettu enää kokouspäivänä, jolloin esteestä ilmoitettiin MUUT LÄSNÄ- Seppo Pyykkö, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Seppo Pulkkinen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja puheenjohtaja JA VARMENNUS ; Kari Mustonen Seppo Pyykkö sihteeri sihteeri ; ; 135; N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Seija Saarelainen Liisa Turunen NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö toimistosihteeri 129 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aiheena oli kuuliaisuus Herran lahjojen hoitamisessa ja avasi kokouksen. Virsi 409: KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä olivat ilmoittaneet Marja-Leena Ilvonen, Maija Määttänen ja Sirkka Raassina, joiden tilalle oli kutsuttu Liisa Turunen ja Seija Saarelainen, mikä hyväksyttiin. Raassina ilmoitti esteestä kokouspäivänä eikä varajäsentä Anni Heikuraa enää tavoitettu. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 131 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin Seija Saarelainen ja Liisa Turunen.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 132 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvontaa koskeva asia, muuten esityksen mukainen.

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 133 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 2/ : Osavuosiraporttiin tutustuminen Edustajien nimeäminen lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin Edustajien nimeäminen kirkon lähetystyön juhlavuoden tapahtumiin Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2008: Palvelutyön johtokunnan päätökset /2008: Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2008: Lisätietoja: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 134 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2008: 29: Työloman myöntäminen sairauden takia 30-31: V.a. kanttoreiden palkan tarkistaminen 32-33: Työloman myöntäminen sairauden takia Talousjohtajan päätökset 2008: 18: Määräaikaistalletusten tekeminen 19: Turvemaahakkuun kehittämishankkeen toteuttaminen 20: Työloman myöntäminen sairauden takia 21: Määräaikaistalletusten tekeminen 22: Uuden venevalkaman perustaminen Viekijärven rantaan Kiinteistöpäällikön päätökset: Seurakuntapuutarhurin päätökset: Lapsityönohjaajan päätökset: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 135 HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN Työympäristötoimikunta : Palkitsemisperiaatteista keskusteltiin. Aikaisemmin on hyväksytty periaatteet ns. erorahasta palvelussuhteen päättyessä ( /palvelusvuosi) ja syntymäpäivärahasta. Esille on nostettu tarve palkita työntekijöitä esim. 20, 30 ja 40 vuoden palvelusta palvelussuhteen kestäessä. Merja Nuutinen on valmistellut asiaa. Nuutisen esittelyn pohjalta päätettiin vilkkaan keskustelun jälkeen esittää kirkkoneuvostolle, että se päättää ottaa alkaen käyttöön palvelussuhteen pituuteen perustuvan palkitsemisjärjestelmän seuraavasti: Viranhaltijalle/työntekijälle annetaan Lieksan seurakunnan tai sen edeltäjien palveluksesta 20 vuodesta 200,00 :n arvoinen lahja ja 30 vuodesta 300,00 :n arvoinen lahja. Sivutoimisille lahjan arvo on 50 % pienempi. Palvelusajan laskenta aloitetaan ajankohdasta, jolloin palkka on ylittänyt eläkkeeseen oikeuttavan rajatulon, jos palvelusuhteen alussa työmäärä on ollut hyvin vähäinen. Muutoin palvelussuhteen kesto lasketaan työhöntuloajasta. Kun järjestelmä otetaan käyttöön, niille tuolloin palveluksessa oleville, jotka ovat olleet palveluksessa 20 vuotta annetaan 200,00 :n arvoinen lahja ja 30 vuotta palveluksessa olleille 500,00 :n arvoinen lahja Talousjohtaja: täydentää henkilökunnan palkitsemista koskevaa ohjetta ja hyväksyy palvelusajan pituuteen perustuvan palkitsemisjärjestelmän työympäristötoimikunnan ehdotuksen mukaisena sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto osoittaa tarkoitukseen määrärahan. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen toimi puheenjohtajana ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Pyykkö sihteerinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Kirkkoherra Hannu Juntunen ja talousjohtaja Kari Mustonen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Tiiedoksi: Lisätietoja: Työympäristötoimikunta talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 136 PAKETTIAUTON VAIHTAMINEN Liite 1 Seurakunnan pakettiauton vaihtaminen sisältyy vuoden 2008 investointiohjelmaan. Uuden auton hankintaan on osoitettu euroa. Hankinnan arvo ylittää talousjohtajan hankintavaltuudet. Käyttäjiä kuultuaan talousjohtaja on järjestänyt hankintalain edellyttämän avoimen tarjouskilpailun tekemällä hankinnasta kansallisen hankintailmoituksen , koska hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa ylittää euroa. Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty suoraan neljälle toimittajalle. Vaihtoautona on VW Transporter syncro 2,4 vm 1998 yksillä kitkarenkailla ja levyillä. Autolla on ajettu n km. Tarjouskilpailu ratkaistaan siten, että hinnan painoarvo on 70 %, toiminnallisten ominaisuuksien, koeajon ja huoltopalveluiden painoarvo yhteensä 30 %. Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä saatiin 8 tarjousta. Tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavat tarjoukset: O.K. Auto Oy (Toyota Hiacella ei ole etuvetoista mallia, jota tarjouspyyntö koski) Volvo Finland Ab (Nissan Interstar on liian korkea eikä sovi autolle tarkoitettuun seurakuntakeskuksen ainoaan talliin; enimmäismitat oli ilmoitettu tarjouspyynnössä). Nissan Primastar-malli vastaa tarjouspyyntöä; hankintayksikkö pyytänyt Volvo Finland Ab:tä ja E. Hartikainen Oy:tä täydentämään tarjoustaan tarjousten saattamiseksi vertailukelpoisiksi. Volvo Finland Ab ja E. Hartikainen Oy toimittivat täydentävät asiakirjat Nissan Primastar-mallista Täydentävät tarjoukset avattiin klo 12. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia, kun sopimus asiasta on tehty. Tarjouspyyntöasiakirja, tarjousten avauspöytäkirjat ja valintaperusteiden laskentataulukko ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjousten ja käyttäjien lausunnon perusteella lasketut kokonaispainoarvot ovat seuraavat:

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Tarjouksen tekijä Merkki Painoarvo (100) yhteensä Autotalo Laakkonen Peugeot Boxer ,2 Huomioitavaa Autotalo Laakkonen VW Transporter 90,5 E. Hartikainen Oy Citroen Jumpy 96,0 E. Hartikainen Oy Ford Transit 85,1 E. Hartikainen Oy Nissan Primastar 91,9 Tarjous Kori L1H1 Metroauto Oy Opel Vivaro 94,3 O.K. Auto Oy Toyota Hiace 4 ov Hylätään, takaveto O.K. Auto Oy Toyota Hiace 5 ov Hylätään, takaveto Timosen Auto Oy Opel Vivaro 88,0 Volvo Finland Ab Nissan Interstar Hylätään, korkea Volvo Finland Ab Nissan Primastar 83,4 Tarjous Kori L2H1 Talousjohtaja: päättää hyväksyä E. Hartikainen Oy:n tarjouksen ja päättää hankkia pakettiauton Citroen Jumpy (G9) 2.0 HDi L2H1 Vision XXXXXXXX :n välirahalla. Väliraha muodostuu uuden auton ja varusteiden verollisesta ostohinnasta XXXXXXXX ja vaihtoauton Volkswagen Transporter 2.4d Synkro vm hyvityshinnasta XXXXXXXX. Sopimus syntyy, kun hankintasopimus allekirjoitetaan. Väri sovitaan hankintasopimusta tehtäessä. Asiasta keskusteltiin. Tarjouspyynnöstä poikkeavina hylättiin Toyota Hiacea (takavetoinen) ja Nissan Interstaria (liian korkea) koskevat tarjoukset. Keskusteltiin hankintayksikön pyytämistä, jälkikäteen toimitetuista Nissan Primastaria koskevista tarjouksista. Tarjoukset hyväksyttiin täydentävinä asiakirjoina otettavaksi vertailussa huomioon. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Hankintasopimuksen allekirjoittaa talousjohtaja Kari Mustonen, päätöksen saatua lainvoiman. Tiedoksi: Lisätietoja: Tarjouskilpailuun osallistuneet toimittajat Kiinteistömestari Kari Honkanen Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 137 PIELISENTIE 62:SSA OLEVAN HUONEISTON JA AUTOTALLIPAIKAN MYYMINEN Seurakunta on valmistelemassa kirkkoneuvoston määräyksestä Pielisentie 62 C 32 osakehuoneiston ja autotallipaikan nro 8 myymistä. Myyntikohde sijaitsee hissitalon toisessa kerroksessa, osoitteessa Pielisentie 62 C 32, Lieksa. Kohteen hallintaan oikeuttavat osakkeet ja väliseinättömän autotallipaikan osakkeet kuuluvat hautainhoitorahaston erityiskatteisiin. Avara ja valoisa läpitalon huoneisto, jonka koko on 78,5 m2, käsittää 3 huonetta, keittiön ja saunan. Lasitettu parveke avautuu sisäpihalle lounaaseen. Talossa on uima-allas. Huoneisto on tyhjä ja se myydään nykyisessä kunnossa. Kohteesta on tehty määräaikainen välityssopimus Lieksan Kotikartano Oy LKV:n kanssa väliseksi ajaksi. Velattomaksi myyntihinnaksi sovittiin euroa. Talousjohtaja on alentanut myyntihintaa euroon neuvoteltuaan välittäjän ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Pulkkisen kanssa, koska ostotarjouksia ei ole tullut. Kirkkovaltuusto päättää irtaimen omaisuuden myymisestä ellei kirkkoneuvoston ohjesäännöstä muuta johdu. n ratkaisuvallasta määrätään kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :ssä. mm. päättää irtaimen omaisuuden myymisestä, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää ja jollei asia kuulu viranhaltijalle. Kirkkovaltuusto on määritellyt irtaimistokauppoja koskevaksi raja-arvoksi euroa. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Päätöksentekoprosessia voidaan nopeuttaa antamalla kirkkoneuvostolle oikeus päättää kaupasta. Kirkkovaltuusto antoi kirkkoneuvostolle valtuudet myydä osakehuoneisto ja autotallipaikka eikä euron raja-arvoa sovelleta tähän kauppaan. Jos kokoukseen mennessä löytyy ostaja, asia otetaan käsiteltäväksi ja esitellään kokouksessa. Talousjohtaja: Asia siirretään. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 138 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION 2009 LAADINTAOH- JEEN ANTAMINEN Liite 2 Kirkkojärjestyksen edellyttämä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen seuraaville kolmelle vuodelle on lyhyen aikavälin operatiivista suunnittelua. Talousarviossa suunnitellaan seurakunnan toiminta ja talous yhden vuoden ajaksi. Talousarvio on määrämuotoon laadittu ja juridisesti sitova. Operatiivisessa suunnittelussa konkretisoidaan seurakunnan lyhyen aikavälin toiminta yksilöimällä tarvittavat toimenpiteet, valitsemalla tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi ja osoitetaan toiminnan rahoitus. Onnistuakseen operatiivinen suunnittelu tarvitsee tuekseen pitemmän aikavälin strategista suunnittelua. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ovat toisiaan täydentäviä seurakunnan kehittämisen ja johtamisen konkreettisia työvälineitä. Monet avoinna olevat kunta- ja seurakuntajakoa sekä palvelujen tuottamista ja yhteistyötä koskevat asiat vaikeuttavat tulevaisuuden suunnittelua eikä tänäkään syksynä ole käytettävissä konkreettisia strategialinjauksia toiminnan ja talouden suunnittelun tueksi. On edelleen ilmeistä, että vapaaehtoisia kunta- tai seurakuntaliitoksia ei Pielisen Karjalassa synny suunnittelukaudella Pohjois-Karjalan seurakuntaselvityksessä esitettyjen toimenpideehdotuksista ainoastaan rovastikuntalaitosta koskeva aloite on tehty Joensuun seurakuntayhtymän toimesta. Nurmeksen rovastikunnassa kirkkoherrat ja talouspäälliköt ovat lääninrovastin johdolla luonnostelleet seurakuntien organisaatiomalleja Valtimon, Nurmeksen ja Lieksan kuntaliitosten varalta. Johtavat luottamushenkilöt kutsutaan mukaan myöhemmin. Työryhmässä on syntynyt ehdotus Nurmeksen rovastikunnan liittämisestä Joensuun rovastikuntaan lääninrovastin jäädessä eläkkeelle konkreettista seurakuntien yhteistä aloitetta ei ole tehty. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämisestä 2010-luvulle (HETA-hanke) järjestetään tiedotustilaisuuksia taloustoimistojen henkilökunnalle syyskuussa. Järjestelyllä on tarkoitus siirtää palkanlaskennan ja kirjanpidon tehtäviä kirkon yhteiseen palvelukeskukseen. Seurakuntien yhteinen jäsentietojärjestelmä (KITKE-hanke) otettaneen käyttöön vuonna Jotta palkanlaskentaa, kirjanpitoa ja jäsentietojärjestelmää voidaan keskitetysti käyttää on rakennettava riittävästi suojattu tietojärjestelmä (TYP-hanke). Vuoden 2009 tuloveroprosentista tehtäneen ehdotus tässä kokouksessa ja kirkkovaltuusto kokoontuu päättämään asiasta syksyn aikana. Työalojen ja toimintayksiköiden tulisi jättää ehdotuksensa toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi mennessä, jotta kirkkovaltuusto ehtii vahvistaa talousarvion viimeistään joulukuussa. Talousarvion kehykset perustuvat: Verotuloennusteeseen Tulevaisuuden näkymiin Toiminnan määrän ja laadun muutoksiin

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin Toiminnallisiin tavoitteisiin Kuluvan vuoden talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan Viimeksi valmistuneeseen tilinpäätökseen Tasetarkasteluun ja mahdollisen alijäämän kattamiseen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja raportointiin Vaikka vuoden 2007 tilinpäätös oli tavanomaista parempi ja lainat on maksettu, Lieksan seurakunnalla on ilmeisiä vaikeuksia saada taloutensa tasapainoon eli tulot riittämään vuotuisiin menoihin. Taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan vuosikatteen pitäminen positiivisena. Ilman voimakasta metsäomaisuuden hyödyntämistä ja huomattavaa vuotuista puutavaran myyntiä tavoitteeseen ei päästä. Seuraavassa asiakohdassa oleva laskelma kirkollisveroprosenttia varten osoittaa, että vuosikate jää niukasti positiiviseksi eikä riitä poistoihin, vaan tilikaudelta 2009 kertyy alijäämää n Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa Palkkausjärjestelmän uudistaminen jatkuu järjestelyerällä ja yleiskorotuksella Harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan , jos sen edellyttämät ehdot pysytään määrittelemään siihen mennessä. Taloustoimisto selvittää sopimuksen korotusvaikusta ja laskee vuoden 2009 palkkoihin korotusvarauksen. Talousjohtaja: 1) määrittelee talousarvion kehyksen ja, 2) antaa ohjeen kuinka toiminnan tavoitteet määritellään ja valitaan tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi sekä sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi seurakunnan lyhyen aikavälin toimintaa varten vuosiksi antoi laadintaohjeen liitteen mukaisena. Keskustelua talousarvion kehyksestä tai tavoitteiden määrittelemisestä ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen valitsemisesta ei syntynyt. Tiedoksi: Lisätietoja Talousjohtaja Kirkkoherra Työalat ja vastuuhenkilöt kirkkoherra Hannu Juntunen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013)

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 139 ESITYKSEN TEKEMINEN VUODEN 2009 TULOVEROPROSENTIKSI VEROTUSTARVE Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Verotuloilla katettava rahoitustarve talousarviovuosina TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TA 2009 Toimintakate 1) Verotus Rahoitus Poistot Satunnaiset erät Verotustarve 1) Metsätulot Metsäkulut Oma verotustarve Keskusrahasto Avustukset Verotustarve yhteensä ) ilman metsätaloutta Verotulojen kokonaiskertymä talousarviovuosina TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 Ennuste 2008 Ennuste 2009 Kirkollisvero Osuus yht.verosta Talousarviovuoden vero-tulo yht Verotulojen kertymä verovuosina Ennuste 2007 Ennuste 2008 Ennuste 2009 Kirkollisvero

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Osuus yht.verosta Verovuoden verotulo yht Veroprosentti 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Tilikauden yli-/alijäämä TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TA 2009 Yli-/alijäämä Talousjohtaja: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2009 tuloveroprosentiksi (kirkollisveroprosentiksi) 1,5 prosenttia. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 140 ETÄTYÖN PUITESOPIMUKSEN SOVELTAMINEN LIEKSAN SEURAKUNNASSA Kirkon työmarkkinalaitos on antanut yleiskirjeessään (yleiskirje A 8/2005) suosituksen etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Suomalaiset työmarkkinakeskusjärjestöt ovat allekirjoitetulla asiakirjalla sopineet Euroopan työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä heinäkuussa 2002 solmitun etätyön puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Puitesopimuksen kansallinen täytäntöönpano toteutetaan yleiskirjeen liitteenä olevalla työmarkkinakeskusjärjestöjen asiakirjalla ja sen mukaisilla toimenpiteillä. Asiakirja sisältää suositusosan lisäksi puitesopimuksen käännöksen sekä muistilistan niistä asioista, joita työmarkkinajärjestöt kehottavat ottamaan huomioon etätyöstä paikallisesti sovittaessa. Työmarkkinakeskusjärjestöt suosittavat, että etätyötä koskevissa sopimuksissa noudatetaan liitteenä olevan puitesopimuksen periaatteita. Puitesopimuksen tarkoittamaa etätyötä on sellainen työ, jota tehdään työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa käyttäen säännöllisesti muualla. Etätyö voi olla kokoaikaista tai osittaista, jolloin etätyötä tehdään esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa. Etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Satunnaisesti tehty etätyö ei kuulu etätyön puitesopimuksen piiriin. Etätyötä voidaan käyttää yhtenä keinona edistää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Etätyö tarjoaa mahdollisuuden työskennellä joustavasti, jolloin se voidaan nähdä keinona edistää työssä jaksamista. Työnantajalle etätyö tarjoaa keinon tehostaa rekrytointia sekä lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä. Etätyöstä paikallisesti sovittaessa tulee huomioida liitteenä olevan suosituksen lisäksi seuraavia asioita: Etätyö voi koskea sekä työ- että virkasuhteisia. Viranhaltijan siirtyminen etätyöhön edellyttää virkamääräystä, johon tulee saada asianomaisen viranhaltijan suostumus. Etätyön tarkemmat ehdot voidaan lisätä virkamääräyksen liitteeksi. Yleiskirjeessä on malli etätyösopimukseksi tai virkamääräyksen liitteeksi. Etätyössä olevaan viranhaltijaan tai työntekijään sovelletaan samoja palvelussuhteen ehtoja kuin muuhunkin henkilöstöön. Poikkeavat palvelussuhteen ehdot on syytä täsmentää etätyösopimuksessa tai virkamääräyksessä. Palvelussuhteen ehdot on määritelty Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa ja sen liitteissä. Etätyössä noudatetaan pääsääntöisesti työntekijän tai viranhaltijan tavanomaista työaikaa. Etätyön tehtävät on määriteltävä niin, että ylityötä ei etätyössä synny. Lieksan seurakunnassa ei ole aikaisemmin sovittu etätyön puitesopimuksen soveltamisesta. Etätyö nähdään keinona nykyaikaistaa työn or-

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) ganisointia. Puitesopimus koskee säännöllisesti tehtävää etätyötä. Kirkon virkamieslainsäädännön uudistusyritys, johon sisältyi mm. virkasäännön kumoaminen kariutui kirkolliskokouksessa. Ev.lut. kirkon on kuitenkin saatettava säädöksensä muun lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Seurakunnan voimassa olevan virkasäännön 26 :n mukaan viranhaltijalle voidaan poikkeuksellisesti antaa lupa suorittaa tilapäisesti virkatehtäviä viraston, toimiston tai muun pysyvän virantoimituspaikan ulkopuolella, jos se on tehtävän hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Luvan myöntää se johtava viranhaltija, jonka työnjohto- ja vastuualueeseen asianomaiset virkatehtävät kuuluvat, jollei ohje- tai johtosäännössä ole toisin määrätty. Allekirjoittajajärjestöt pitävät tärkeänä, että puitesopimuksen periaatteita sovelletaan kaikkien henkilöstöryhmien palvelussuhteen ehtoihin. Joidenkin seurakunnan työntekijöiden kuten esim. papin, kanttorin ja nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu muutakin kuin työpaikalla tehtävää työtä. Heidän osaltaan muualla työskentely kuuluu työnjohdon ja työaikasuunnittelun eikä etätyösopimuksen piiriin. Etätyöjärjestelyjä koskevia yleisiä kysymyksiä käsitellään henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintasäännösten ja sopimusten mukaisesti. Etätyötä koskevat periaatteet on esitelty työsuojeluvaltuutettu Esko Mälköselle Lisätietoja: Talousjohtaja: päättää, että Lieksan seurakunnassa noudatetaan etätyötä koskevissa sopimuksissa/virkamääräyksissä liitteenä olevan puitesopimuksen periaatteita ja sovelletaan Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeistusta. Jos työtä organisoidaan etätyöksi joko työntekijä tai seurakunnan aloitteesta, etätyön soveltuvuus työtehtävään selvitetään kussakin tapauksessa erikseen ja etätyösopimukset/virkamääräykset laaditaan kirjallisesti. Asiasta keskusteltiin. Päätösehdotus hyväksyttiin. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 141 PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN TALOUSJOHTAJAN SIIRTYMISESTÄ OSITTAISEEN ETÄTYÖHÖN Liite 3 on asiakohdassa 140 käsitellyt etätyötä koskevan puitesopimuksen soveltamista Lieksan seurakunnassa. Kirkkohallituksen kehittämishankkeessa, joka koskee henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien järjestelyä on selvitetty myös tehtävien organisointia. Syyskuussa järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa selviää, mikä osuus ns. virtuaalisilla toimistoilla on uudessa ratkaisussa. Virtuaalisella toimistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä työn tekemistä tietoverkon välityksellä useassa fyysisesti erillään olevassa seurakuntien toimipisteessä. Aikanaan selviää soveltuuko etätyöskentely sellaiseen työhön. Talousjohtaja on kirkkoneuvoston alaisuudessa johtavassa ja itsenäisessä asemassa oleva viranhaltija, jonka virkapaikka on seurakunnan toimisto. Talousjohtajan työhön sovelletaan työaikalakia ja työssä noudatetaan virastotyöaikaa. Talousjohtaja Kari Mustonen on tiedustellut mahdollisuutta tehdä säännöllistä osittaista etätyötä kotonaan yhtenä päivänä viikossa määräajan tai toistaiseksi. Työt muodostuisivat lähinnä suunnittelu-, valmistelu ja kehittämistehtävistä taikka rutiinitehtävistä, jotka eivät edellytä seurakunnan toimistossa työskentelyä. Etätyöpäivän työsuorituksesta raportoitaisiin tarvittaessa kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Mustonen perustelee etätyötä työnsä asiantuntija luonteella. Vaikka työ edellyttää myös tapaamisia ja neuvotteluja, työ ei ole varsinaista asiakaspalvelutyötä. Kun vuonna 1988 tehtiin päätös Mustosen palkkaamisesta talousjohtajan tehtävään, sovittiin, että Mustonen hoitaa virkaansa Enosta käsin. Työtä on organisoitu vuosien kuluessa uudella tavalla ja hankittu tehokkaita työvälineitä. Kaikki tehtävät eivät enää ole paikkaan sidottuja, joten myös työmatkoihin käytettävää aikaa voitaneen lyhentää. Työssä jaksamisen oletettaisiin järjestelyllä parantuvan. Mustonen on etätyöpäivinä työantajan tavoitettavissa puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Etäpäiväksi erikseen sovittaviin koulutuksiin, neuvotteluihin ja kokouksiin Mustonen osallistuisi kuten muinakin työpäivinä. Ohessa on Mustosen kanssa laadittu luonnos virkamääräyksen etätyötä koskevaksi liitteeksi. Puheenjohtaja: hyväksyy Mustonen virkamääräykseen oheisen etätyötä koskevan liitteen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Pyykkö toimi sihteerinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Talousjohtaja Kari Mustonen ei osallistut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Tiedoksi: Lisätietoja: Seurakunnan toimisto Taloussihteeri Talousjohtaja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 142 TIEDOTUSTILAISUUDET HETA-, KITKE- JA TYP-HANKKEISTA Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen luvulle (HETA-hanke) aloitettiin esiselvityksellä alkuvuodesta Esiselvitystyöryhmä esitti, että koko evankelisluterilaiselle kirkolle perustettaisiin yksi palvelukeskus, jolla olisi tarvittava määrä toimipisteitä. Palvelukeskus palvelisi seurakuntia tarjoamalla palkanlaskentaan ja kirjanpitoon liittyviä palveluja. Palvelukeskuksen tarjoamaa palvelua on valmisteltu kolmen työryhmän voimin. Palvelukeskuksen liiketoimintamallista, prosesseista sekä organisaatiosta tiedotetaan syyskuussa Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmän toteuttaminen (KITKEhanke) on käynnissä. Järjestelmän arvioitu käyttöönotto on vuoden 2010 aikana. Yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon liittyy kiinteästi riittävän tietoturvatason ja tekniikan varmistaminen (TYP-hanke). Työasemien yhteiset palvelut (TYP) hanke on Kirkkohallituksen käynnistämä hanke, jonka tarkoituksena on kehittää Kirkko verkon ja seurakuntien alueellisten tietoverkkojen tietoturvallisuutta. Tietoturvallisuus nostetaan sellaiselle tasolle, jolla kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttäminen on turvallisesti ja luotettavasti mahdollista. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kirkkohallitus, Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymät ja koko Lapin kattava yhteistoimintapiiri liittävät toimialueensa uuteen ympäristöön ja muokkaavat niiden järjestelmärakennetta keskenään yhteensopivaksi. Muut seurakunnat tulevat liittymään yhteiseen ympäristöön vuosien aikana. Koska pienten seurakuntien ei ole mahdollista yksinään täyttää jäsentietojärjestelmän käytölle asetettuja tietoturvavaatimuksia, tulee alueellisen yhteistyön merkitys kasvamaan entistä tärkeämmäksi. Pienten seurakuntien tulee ottaa yhteyttä alueellaan toimiviin aluekeskuksiin tai pyrkiä muodostamaan uusia aluekeskuksia muiden seurakuntien kanssa. Näistä asioista kerrotaan tarkemmin informaatiotilaisuuksissa, joita järjestetään mm. Kuopiossa maanantaina Tilaisuuksiin kutsutaan erityisesti seurakuntien kirkonkirjojenpidon, tietotekniikan ja taloushallinnon vastuuhenkilöitä. Tiedoksi: Lisätietoja: Talousjohtaja: lähettää Kuopion tiedotustilaisuuteen kirkkoherra Hannu Juntusen ja toimistosihteeri Seija Hermiön, talousjohtaja Kari Mustosen ja taloussihteeri Salme Kärkkäisen sekä yhden atk-tukihenkilön. Päätösehdotus hyväksyttiin. Asianosaiset talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 143 SUVIRANNAN SAUNAN VESIVAHINGON KORVAAMINEN tutustui Suvirannan saunatiloihin Jäsenille oli lähetetty etukäteen vakuutusyhtiö Pohjolan tilaaman kosteuskartoituksen raportti. Kartoituksen teki Munters Oy Joensuusta (vahinkonumero EK ). Kuparinen käyttövesiputki jäätyivät keittiön ulkoseinällä talvella v ja vuoti vastakkaiselle seinälle. Vuotovahinkoa ei kosteuskartoitettu. Kuivatus ja korjaus tehtiin seurakunnan omana työnä. Vahinkoilmoituksen teko viivästyi ja se tehtiin, kun havaittiin sienikasvustoa keittiön paneloinnin alaosassa. Suoritetussa tarkastuksessa rakennuksessa havaittiin putkivahingon lisäksi virheellisiä rakenteita ja kapillaarikosteuden aiheuttamia vaurioita. Talousjohtaja on neuvotellut ja hyväksynyt Vahinkovakuutusyhtiön Pohjolan kanssa (Ossi Martikainen) korvaussopimuksen. Vahingon verolliseksi arvoksi laskettiin Sopimuksen mukaan Pohjola maksaa seurakunnalle putkivahingosta kertakaikkisen korvauksen Korvauksesta on vähennetty vakuutussopimuksen mukainen omavastuu (2.000 ), sosiaalikulut (889 ) ja alv (1.046 ). Korvaus ei sisällä korvausta virheellisistä rakenteista johtuvia kapillaarikosteuden aiheuttamia vaurioita eikä muitakaan mahdollisia vaurioita tai rikkoontumisia. Korvauksen maksamisen jälkeen osapuolilla ei ole toisiaan kohtaan mitään vaatimuksia vahingon EK johdosta. Tiedoksi: Lisätietoja: Puheenjohtaja: kirjaa korvaussopimuksen tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Kiinteistömestari talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

21 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 144 LIEKSAN SYDÄNYHDISTYS RY:N ANOMUS SEURAKUNTASALIN KÄYTÖSTÄ KOKOONTUMISTILANA KORVAUKSETTA VÄILSENÄ AIKANA Lieksan Sydänyhdistys ry. anoo Lieksan seurakunnan kirkkoneuvostolta seurakuntasalia yhdistyksen Sydänkerhon kokoontumispaikaksi joka toinen maanantai klo Kerhossa kahvittelemme aluksi ja sen jälkeen on aina asiantuntijan alustus. Tarvitsemme kokoontumispaikan Kulttuurikeskuksen remontin ajaksi. Sydänyhdistyksen toiminnan painopiste on sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen tehostamalla terveysliikunnan harrastusta ja sydänmerkkijärjestelmän tunnettavuutta, sydänjärjestön strategian toteuttaminen, sydänpotilaiden avokuntoutuksen kehittämiseen osallistuminen. Olisiko mahdollista saada tila maksutta käyttöön? Lieksa Tapani Loppi puheenjohtaja Aila Pulkkinen sihteeri Tiedoksi: Lisätietoja: Kirkkoherra: Asia siirretään. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lieksan Sydänyhdistys ry/tapani Loppi - Aila Pulkkinen kirkkoherra Hannu Juntunen

22 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 145 MUUT MAHDOLLISET ASIAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LAILLISUUSVALVONTA huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta (KL 10:1 kohta 4). Neuvoston tulee ennen valtuuston päätösten täytäntöönpanoa tutkia niiden laillisuus. Tämän se tekee läpikäydessään valtuuston pöytäkirjan. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Lisätietoja: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkovaltuuston päätökset kokouksesta ja saatetaan kirkkoneuvoston tietoon ja todetaan päätösten syntyneen kirkkoneuvoston valmistelun mukaisesti laillisessa järjestyksessä. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti: hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

23 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 146 JÄSENTEN ALOITTEIKSI TARKOITETTUJEN ASIOIDEN KIRJAAMINEN Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkun asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. n kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin. (KJ 9:2). Puheenjohtaja: 147 ILMOITUSASIAT Puheenjohtaja: Kirjataan jäsenten suullisesti esittämät asiat. Aloitteita ei ollut. Luottamushenkilöllä on oikeus saada viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. KL 25:8 Esitän, että seuraavat asiat saatetaan tiedoksi: 1. Kiinteistötoimi: Lieksan kirkon palohälytysjärjestelmän silmukka n:o 8 antaa virhehälytyksiä. Korjaaminen on kesken ja silmukka on toistaiseksi irrotettu järjestelmästä Sisäisen talousvalvonnan raportti 1-6/2008 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Toimintakate päätehtävittäin Yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Seurakuntatyö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hautaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Työalakate Kiinteistötoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Työalakate Päätehtävät yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

24 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Poistot TYÖALAKATE YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Tuotot ja kulut lajeittain Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit ja keräystuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE TULOSLASKELMAOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Kirkollisverotulot Osuus yhteisöverosta Verotulot yhteensä Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/vähennys Tilikauden yli-/alijäämä

25 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) INVESTOINTIOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Investoinnit Rahoitusosuus/avustus Omaisuuden myyntitulot Investoinnit yhteensä RAHOITUSOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Toiminnan ja invest. rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien myyntitulot Toim. ja inv. nettorahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettorahav RAHAVAROJEN MUUTOS Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2008: 23: Tiedotustilaisuuksia 24: Päivitettyjä ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden luettelointiin. 25: 1) Kirkkoherranviraston hoidon uusittuja ohjeita intrassa. 2) Uudistunut Kirkon päiväkirja ja Kirkollisten toimitusten päiväkirja käyttöön vuoden 2009 alusta. 26: 1) Työasemien yhteiset palvelut -hanke. 2) Tiedotustilaisuudet KITKE - ja TYP -hankkeista syyskuussa. 3) Yhdistyvien seurakuntien jäsentietojärjestelmien tietokannat. 4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2008: A8: Seurakuntajaotuksen muutos ja henkilöstö. A9: Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna A10: Vaativuusryhmiin sijoittelua koskevat erimielisyydet. 5. Palkkausjärjestelmäuudistus kirkon alalla, Opas onnistuneeseen soveltamiseen. 6. Savo-Karjalan verotoimisto: Ennakkoverolippu KELA : Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta Muistio : Veden johtaminen Pielisestä hiihtokeskuksen alueelle lumetusta varten. 9. Lieksan kaupunki : Tonttijaon valmistelu Mähkön korttelissa 48, Pappilantie.

26 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 10. Verohallinto : Verohuojennuspäätökset Savolainen Heikki Tapio verovuodet Lieksan kirkon uusi äänentoistojärjestelmä on koekäytössä ja henkilökuntaa koulutetaan järjestelmän käyttöön. Ilmoitusasiat saatettiin tiedoksi.

27 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 148 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät ; 135; 137; 138; 139; 143; 144; Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ; 136; Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, - Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät 136 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Postiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Telekopio: Sähköposti: Pykälät ; 136;

28 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. H a k e m u s o s o i t u s Pykälät 136 Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: Lisätietoja

29 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 82 euroa ja markkinaoikeudessa 204 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 149 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Virsi 409:4-5 ja siunaus.

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) KOKOUSAIKA Maanantai klo 15.00 17.37 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo, neuvotteluhuone Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) 22.4.2008

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) 22.4.2008 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) 28.3.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) 28.3.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 15.48 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Seppo Pulkkinen Ahti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35 61 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo 16.00 18.35 KOKOUSPAIA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj x Ilonen Hannu jäsen x

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot