LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 1 (29) 23.07.2008"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Ahti Kiiskinen Matti Ponkilainen Maija Riikonen Kaija Öystilä Liisa Turunen Marja-Leena Ilvosen varajäsen Seija Saarelainen Maija Määttäsen varajäsen Marja-Leena Ilvonen Maija Määttänen Sirkka Raassina, varajäsentä Anni Heikuraa ei tavoitettu enää kokouspäivänä, jolloin esteestä ilmoitettiin MUUT LÄSNÄ- Seppo Pyykkö, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Seppo Pulkkinen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja puheenjohtaja JA VARMENNUS ; Kari Mustonen Seppo Pyykkö sihteeri sihteeri ; ; 135; N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Seija Saarelainen Liisa Turunen NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö toimistosihteeri 129 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aiheena oli kuuliaisuus Herran lahjojen hoitamisessa ja avasi kokouksen. Virsi 409: KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä olivat ilmoittaneet Marja-Leena Ilvonen, Maija Määttänen ja Sirkka Raassina, joiden tilalle oli kutsuttu Liisa Turunen ja Seija Saarelainen, mikä hyväksyttiin. Raassina ilmoitti esteestä kokouspäivänä eikä varajäsentä Anni Heikuraa enää tavoitettu. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 131 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin Seija Saarelainen ja Liisa Turunen.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 132 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvontaa koskeva asia, muuten esityksen mukainen.

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 133 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 2/ : Osavuosiraporttiin tutustuminen Edustajien nimeäminen lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin Edustajien nimeäminen kirkon lähetystyön juhlavuoden tapahtumiin Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2008: Palvelutyön johtokunnan päätökset /2008: Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2008: Lisätietoja: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 134 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2008: 29: Työloman myöntäminen sairauden takia 30-31: V.a. kanttoreiden palkan tarkistaminen 32-33: Työloman myöntäminen sairauden takia Talousjohtajan päätökset 2008: 18: Määräaikaistalletusten tekeminen 19: Turvemaahakkuun kehittämishankkeen toteuttaminen 20: Työloman myöntäminen sairauden takia 21: Määräaikaistalletusten tekeminen 22: Uuden venevalkaman perustaminen Viekijärven rantaan Kiinteistöpäällikön päätökset: Seurakuntapuutarhurin päätökset: Lapsityönohjaajan päätökset: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 135 HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN Työympäristötoimikunta : Palkitsemisperiaatteista keskusteltiin. Aikaisemmin on hyväksytty periaatteet ns. erorahasta palvelussuhteen päättyessä ( /palvelusvuosi) ja syntymäpäivärahasta. Esille on nostettu tarve palkita työntekijöitä esim. 20, 30 ja 40 vuoden palvelusta palvelussuhteen kestäessä. Merja Nuutinen on valmistellut asiaa. Nuutisen esittelyn pohjalta päätettiin vilkkaan keskustelun jälkeen esittää kirkkoneuvostolle, että se päättää ottaa alkaen käyttöön palvelussuhteen pituuteen perustuvan palkitsemisjärjestelmän seuraavasti: Viranhaltijalle/työntekijälle annetaan Lieksan seurakunnan tai sen edeltäjien palveluksesta 20 vuodesta 200,00 :n arvoinen lahja ja 30 vuodesta 300,00 :n arvoinen lahja. Sivutoimisille lahjan arvo on 50 % pienempi. Palvelusajan laskenta aloitetaan ajankohdasta, jolloin palkka on ylittänyt eläkkeeseen oikeuttavan rajatulon, jos palvelusuhteen alussa työmäärä on ollut hyvin vähäinen. Muutoin palvelussuhteen kesto lasketaan työhöntuloajasta. Kun järjestelmä otetaan käyttöön, niille tuolloin palveluksessa oleville, jotka ovat olleet palveluksessa 20 vuotta annetaan 200,00 :n arvoinen lahja ja 30 vuotta palveluksessa olleille 500,00 :n arvoinen lahja Talousjohtaja: täydentää henkilökunnan palkitsemista koskevaa ohjetta ja hyväksyy palvelusajan pituuteen perustuvan palkitsemisjärjestelmän työympäristötoimikunnan ehdotuksen mukaisena sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto osoittaa tarkoitukseen määrärahan. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen toimi puheenjohtajana ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Pyykkö sihteerinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Kirkkoherra Hannu Juntunen ja talousjohtaja Kari Mustonen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Tiiedoksi: Lisätietoja: Työympäristötoimikunta talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 136 PAKETTIAUTON VAIHTAMINEN Liite 1 Seurakunnan pakettiauton vaihtaminen sisältyy vuoden 2008 investointiohjelmaan. Uuden auton hankintaan on osoitettu euroa. Hankinnan arvo ylittää talousjohtajan hankintavaltuudet. Käyttäjiä kuultuaan talousjohtaja on järjestänyt hankintalain edellyttämän avoimen tarjouskilpailun tekemällä hankinnasta kansallisen hankintailmoituksen , koska hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa ylittää euroa. Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty suoraan neljälle toimittajalle. Vaihtoautona on VW Transporter syncro 2,4 vm 1998 yksillä kitkarenkailla ja levyillä. Autolla on ajettu n km. Tarjouskilpailu ratkaistaan siten, että hinnan painoarvo on 70 %, toiminnallisten ominaisuuksien, koeajon ja huoltopalveluiden painoarvo yhteensä 30 %. Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä saatiin 8 tarjousta. Tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavat tarjoukset: O.K. Auto Oy (Toyota Hiacella ei ole etuvetoista mallia, jota tarjouspyyntö koski) Volvo Finland Ab (Nissan Interstar on liian korkea eikä sovi autolle tarkoitettuun seurakuntakeskuksen ainoaan talliin; enimmäismitat oli ilmoitettu tarjouspyynnössä). Nissan Primastar-malli vastaa tarjouspyyntöä; hankintayksikkö pyytänyt Volvo Finland Ab:tä ja E. Hartikainen Oy:tä täydentämään tarjoustaan tarjousten saattamiseksi vertailukelpoisiksi. Volvo Finland Ab ja E. Hartikainen Oy toimittivat täydentävät asiakirjat Nissan Primastar-mallista Täydentävät tarjoukset avattiin klo 12. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia, kun sopimus asiasta on tehty. Tarjouspyyntöasiakirja, tarjousten avauspöytäkirjat ja valintaperusteiden laskentataulukko ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjousten ja käyttäjien lausunnon perusteella lasketut kokonaispainoarvot ovat seuraavat:

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Tarjouksen tekijä Merkki Painoarvo (100) yhteensä Autotalo Laakkonen Peugeot Boxer ,2 Huomioitavaa Autotalo Laakkonen VW Transporter 90,5 E. Hartikainen Oy Citroen Jumpy 96,0 E. Hartikainen Oy Ford Transit 85,1 E. Hartikainen Oy Nissan Primastar 91,9 Tarjous Kori L1H1 Metroauto Oy Opel Vivaro 94,3 O.K. Auto Oy Toyota Hiace 4 ov Hylätään, takaveto O.K. Auto Oy Toyota Hiace 5 ov Hylätään, takaveto Timosen Auto Oy Opel Vivaro 88,0 Volvo Finland Ab Nissan Interstar Hylätään, korkea Volvo Finland Ab Nissan Primastar 83,4 Tarjous Kori L2H1 Talousjohtaja: päättää hyväksyä E. Hartikainen Oy:n tarjouksen ja päättää hankkia pakettiauton Citroen Jumpy (G9) 2.0 HDi L2H1 Vision XXXXXXXX :n välirahalla. Väliraha muodostuu uuden auton ja varusteiden verollisesta ostohinnasta XXXXXXXX ja vaihtoauton Volkswagen Transporter 2.4d Synkro vm hyvityshinnasta XXXXXXXX. Sopimus syntyy, kun hankintasopimus allekirjoitetaan. Väri sovitaan hankintasopimusta tehtäessä. Asiasta keskusteltiin. Tarjouspyynnöstä poikkeavina hylättiin Toyota Hiacea (takavetoinen) ja Nissan Interstaria (liian korkea) koskevat tarjoukset. Keskusteltiin hankintayksikön pyytämistä, jälkikäteen toimitetuista Nissan Primastaria koskevista tarjouksista. Tarjoukset hyväksyttiin täydentävinä asiakirjoina otettavaksi vertailussa huomioon. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Hankintasopimuksen allekirjoittaa talousjohtaja Kari Mustonen, päätöksen saatua lainvoiman. Tiedoksi: Lisätietoja: Tarjouskilpailuun osallistuneet toimittajat Kiinteistömestari Kari Honkanen Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 137 PIELISENTIE 62:SSA OLEVAN HUONEISTON JA AUTOTALLIPAIKAN MYYMINEN Seurakunta on valmistelemassa kirkkoneuvoston määräyksestä Pielisentie 62 C 32 osakehuoneiston ja autotallipaikan nro 8 myymistä. Myyntikohde sijaitsee hissitalon toisessa kerroksessa, osoitteessa Pielisentie 62 C 32, Lieksa. Kohteen hallintaan oikeuttavat osakkeet ja väliseinättömän autotallipaikan osakkeet kuuluvat hautainhoitorahaston erityiskatteisiin. Avara ja valoisa läpitalon huoneisto, jonka koko on 78,5 m2, käsittää 3 huonetta, keittiön ja saunan. Lasitettu parveke avautuu sisäpihalle lounaaseen. Talossa on uima-allas. Huoneisto on tyhjä ja se myydään nykyisessä kunnossa. Kohteesta on tehty määräaikainen välityssopimus Lieksan Kotikartano Oy LKV:n kanssa väliseksi ajaksi. Velattomaksi myyntihinnaksi sovittiin euroa. Talousjohtaja on alentanut myyntihintaa euroon neuvoteltuaan välittäjän ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Pulkkisen kanssa, koska ostotarjouksia ei ole tullut. Kirkkovaltuusto päättää irtaimen omaisuuden myymisestä ellei kirkkoneuvoston ohjesäännöstä muuta johdu. n ratkaisuvallasta määrätään kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :ssä. mm. päättää irtaimen omaisuuden myymisestä, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää ja jollei asia kuulu viranhaltijalle. Kirkkovaltuusto on määritellyt irtaimistokauppoja koskevaksi raja-arvoksi euroa. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Päätöksentekoprosessia voidaan nopeuttaa antamalla kirkkoneuvostolle oikeus päättää kaupasta. Kirkkovaltuusto antoi kirkkoneuvostolle valtuudet myydä osakehuoneisto ja autotallipaikka eikä euron raja-arvoa sovelleta tähän kauppaan. Jos kokoukseen mennessä löytyy ostaja, asia otetaan käsiteltäväksi ja esitellään kokouksessa. Talousjohtaja: Asia siirretään. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 138 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION 2009 LAADINTAOH- JEEN ANTAMINEN Liite 2 Kirkkojärjestyksen edellyttämä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen seuraaville kolmelle vuodelle on lyhyen aikavälin operatiivista suunnittelua. Talousarviossa suunnitellaan seurakunnan toiminta ja talous yhden vuoden ajaksi. Talousarvio on määrämuotoon laadittu ja juridisesti sitova. Operatiivisessa suunnittelussa konkretisoidaan seurakunnan lyhyen aikavälin toiminta yksilöimällä tarvittavat toimenpiteet, valitsemalla tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi ja osoitetaan toiminnan rahoitus. Onnistuakseen operatiivinen suunnittelu tarvitsee tuekseen pitemmän aikavälin strategista suunnittelua. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ovat toisiaan täydentäviä seurakunnan kehittämisen ja johtamisen konkreettisia työvälineitä. Monet avoinna olevat kunta- ja seurakuntajakoa sekä palvelujen tuottamista ja yhteistyötä koskevat asiat vaikeuttavat tulevaisuuden suunnittelua eikä tänäkään syksynä ole käytettävissä konkreettisia strategialinjauksia toiminnan ja talouden suunnittelun tueksi. On edelleen ilmeistä, että vapaaehtoisia kunta- tai seurakuntaliitoksia ei Pielisen Karjalassa synny suunnittelukaudella Pohjois-Karjalan seurakuntaselvityksessä esitettyjen toimenpideehdotuksista ainoastaan rovastikuntalaitosta koskeva aloite on tehty Joensuun seurakuntayhtymän toimesta. Nurmeksen rovastikunnassa kirkkoherrat ja talouspäälliköt ovat lääninrovastin johdolla luonnostelleet seurakuntien organisaatiomalleja Valtimon, Nurmeksen ja Lieksan kuntaliitosten varalta. Johtavat luottamushenkilöt kutsutaan mukaan myöhemmin. Työryhmässä on syntynyt ehdotus Nurmeksen rovastikunnan liittämisestä Joensuun rovastikuntaan lääninrovastin jäädessä eläkkeelle konkreettista seurakuntien yhteistä aloitetta ei ole tehty. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämisestä 2010-luvulle (HETA-hanke) järjestetään tiedotustilaisuuksia taloustoimistojen henkilökunnalle syyskuussa. Järjestelyllä on tarkoitus siirtää palkanlaskennan ja kirjanpidon tehtäviä kirkon yhteiseen palvelukeskukseen. Seurakuntien yhteinen jäsentietojärjestelmä (KITKE-hanke) otettaneen käyttöön vuonna Jotta palkanlaskentaa, kirjanpitoa ja jäsentietojärjestelmää voidaan keskitetysti käyttää on rakennettava riittävästi suojattu tietojärjestelmä (TYP-hanke). Vuoden 2009 tuloveroprosentista tehtäneen ehdotus tässä kokouksessa ja kirkkovaltuusto kokoontuu päättämään asiasta syksyn aikana. Työalojen ja toimintayksiköiden tulisi jättää ehdotuksensa toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi mennessä, jotta kirkkovaltuusto ehtii vahvistaa talousarvion viimeistään joulukuussa. Talousarvion kehykset perustuvat: Verotuloennusteeseen Tulevaisuuden näkymiin Toiminnan määrän ja laadun muutoksiin

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin Toiminnallisiin tavoitteisiin Kuluvan vuoden talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan Viimeksi valmistuneeseen tilinpäätökseen Tasetarkasteluun ja mahdollisen alijäämän kattamiseen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja raportointiin Vaikka vuoden 2007 tilinpäätös oli tavanomaista parempi ja lainat on maksettu, Lieksan seurakunnalla on ilmeisiä vaikeuksia saada taloutensa tasapainoon eli tulot riittämään vuotuisiin menoihin. Taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan vuosikatteen pitäminen positiivisena. Ilman voimakasta metsäomaisuuden hyödyntämistä ja huomattavaa vuotuista puutavaran myyntiä tavoitteeseen ei päästä. Seuraavassa asiakohdassa oleva laskelma kirkollisveroprosenttia varten osoittaa, että vuosikate jää niukasti positiiviseksi eikä riitä poistoihin, vaan tilikaudelta 2009 kertyy alijäämää n Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa Palkkausjärjestelmän uudistaminen jatkuu järjestelyerällä ja yleiskorotuksella Harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan , jos sen edellyttämät ehdot pysytään määrittelemään siihen mennessä. Taloustoimisto selvittää sopimuksen korotusvaikusta ja laskee vuoden 2009 palkkoihin korotusvarauksen. Talousjohtaja: 1) määrittelee talousarvion kehyksen ja, 2) antaa ohjeen kuinka toiminnan tavoitteet määritellään ja valitaan tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi sekä sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi seurakunnan lyhyen aikavälin toimintaa varten vuosiksi antoi laadintaohjeen liitteen mukaisena. Keskustelua talousarvion kehyksestä tai tavoitteiden määrittelemisestä ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen valitsemisesta ei syntynyt. Tiedoksi: Lisätietoja Talousjohtaja Kirkkoherra Työalat ja vastuuhenkilöt kirkkoherra Hannu Juntunen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013)

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 139 ESITYKSEN TEKEMINEN VUODEN 2009 TULOVEROPROSENTIKSI VEROTUSTARVE Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Verotuloilla katettava rahoitustarve talousarviovuosina TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TA 2009 Toimintakate 1) Verotus Rahoitus Poistot Satunnaiset erät Verotustarve 1) Metsätulot Metsäkulut Oma verotustarve Keskusrahasto Avustukset Verotustarve yhteensä ) ilman metsätaloutta Verotulojen kokonaiskertymä talousarviovuosina TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 Ennuste 2008 Ennuste 2009 Kirkollisvero Osuus yht.verosta Talousarviovuoden vero-tulo yht Verotulojen kertymä verovuosina Ennuste 2007 Ennuste 2008 Ennuste 2009 Kirkollisvero

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Osuus yht.verosta Verovuoden verotulo yht Veroprosentti 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Tilikauden yli-/alijäämä TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TA 2009 Yli-/alijäämä Talousjohtaja: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2009 tuloveroprosentiksi (kirkollisveroprosentiksi) 1,5 prosenttia. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 140 ETÄTYÖN PUITESOPIMUKSEN SOVELTAMINEN LIEKSAN SEURAKUNNASSA Kirkon työmarkkinalaitos on antanut yleiskirjeessään (yleiskirje A 8/2005) suosituksen etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Suomalaiset työmarkkinakeskusjärjestöt ovat allekirjoitetulla asiakirjalla sopineet Euroopan työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä heinäkuussa 2002 solmitun etätyön puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Puitesopimuksen kansallinen täytäntöönpano toteutetaan yleiskirjeen liitteenä olevalla työmarkkinakeskusjärjestöjen asiakirjalla ja sen mukaisilla toimenpiteillä. Asiakirja sisältää suositusosan lisäksi puitesopimuksen käännöksen sekä muistilistan niistä asioista, joita työmarkkinajärjestöt kehottavat ottamaan huomioon etätyöstä paikallisesti sovittaessa. Työmarkkinakeskusjärjestöt suosittavat, että etätyötä koskevissa sopimuksissa noudatetaan liitteenä olevan puitesopimuksen periaatteita. Puitesopimuksen tarkoittamaa etätyötä on sellainen työ, jota tehdään työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa käyttäen säännöllisesti muualla. Etätyö voi olla kokoaikaista tai osittaista, jolloin etätyötä tehdään esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa. Etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Satunnaisesti tehty etätyö ei kuulu etätyön puitesopimuksen piiriin. Etätyötä voidaan käyttää yhtenä keinona edistää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Etätyö tarjoaa mahdollisuuden työskennellä joustavasti, jolloin se voidaan nähdä keinona edistää työssä jaksamista. Työnantajalle etätyö tarjoaa keinon tehostaa rekrytointia sekä lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä. Etätyöstä paikallisesti sovittaessa tulee huomioida liitteenä olevan suosituksen lisäksi seuraavia asioita: Etätyö voi koskea sekä työ- että virkasuhteisia. Viranhaltijan siirtyminen etätyöhön edellyttää virkamääräystä, johon tulee saada asianomaisen viranhaltijan suostumus. Etätyön tarkemmat ehdot voidaan lisätä virkamääräyksen liitteeksi. Yleiskirjeessä on malli etätyösopimukseksi tai virkamääräyksen liitteeksi. Etätyössä olevaan viranhaltijaan tai työntekijään sovelletaan samoja palvelussuhteen ehtoja kuin muuhunkin henkilöstöön. Poikkeavat palvelussuhteen ehdot on syytä täsmentää etätyösopimuksessa tai virkamääräyksessä. Palvelussuhteen ehdot on määritelty Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa ja sen liitteissä. Etätyössä noudatetaan pääsääntöisesti työntekijän tai viranhaltijan tavanomaista työaikaa. Etätyön tehtävät on määriteltävä niin, että ylityötä ei etätyössä synny. Lieksan seurakunnassa ei ole aikaisemmin sovittu etätyön puitesopimuksen soveltamisesta. Etätyö nähdään keinona nykyaikaistaa työn or-

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) ganisointia. Puitesopimus koskee säännöllisesti tehtävää etätyötä. Kirkon virkamieslainsäädännön uudistusyritys, johon sisältyi mm. virkasäännön kumoaminen kariutui kirkolliskokouksessa. Ev.lut. kirkon on kuitenkin saatettava säädöksensä muun lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Seurakunnan voimassa olevan virkasäännön 26 :n mukaan viranhaltijalle voidaan poikkeuksellisesti antaa lupa suorittaa tilapäisesti virkatehtäviä viraston, toimiston tai muun pysyvän virantoimituspaikan ulkopuolella, jos se on tehtävän hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Luvan myöntää se johtava viranhaltija, jonka työnjohto- ja vastuualueeseen asianomaiset virkatehtävät kuuluvat, jollei ohje- tai johtosäännössä ole toisin määrätty. Allekirjoittajajärjestöt pitävät tärkeänä, että puitesopimuksen periaatteita sovelletaan kaikkien henkilöstöryhmien palvelussuhteen ehtoihin. Joidenkin seurakunnan työntekijöiden kuten esim. papin, kanttorin ja nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu muutakin kuin työpaikalla tehtävää työtä. Heidän osaltaan muualla työskentely kuuluu työnjohdon ja työaikasuunnittelun eikä etätyösopimuksen piiriin. Etätyöjärjestelyjä koskevia yleisiä kysymyksiä käsitellään henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintasäännösten ja sopimusten mukaisesti. Etätyötä koskevat periaatteet on esitelty työsuojeluvaltuutettu Esko Mälköselle Lisätietoja: Talousjohtaja: päättää, että Lieksan seurakunnassa noudatetaan etätyötä koskevissa sopimuksissa/virkamääräyksissä liitteenä olevan puitesopimuksen periaatteita ja sovelletaan Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeistusta. Jos työtä organisoidaan etätyöksi joko työntekijä tai seurakunnan aloitteesta, etätyön soveltuvuus työtehtävään selvitetään kussakin tapauksessa erikseen ja etätyösopimukset/virkamääräykset laaditaan kirjallisesti. Asiasta keskusteltiin. Päätösehdotus hyväksyttiin. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 141 PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN TALOUSJOHTAJAN SIIRTYMISESTÄ OSITTAISEEN ETÄTYÖHÖN Liite 3 on asiakohdassa 140 käsitellyt etätyötä koskevan puitesopimuksen soveltamista Lieksan seurakunnassa. Kirkkohallituksen kehittämishankkeessa, joka koskee henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien järjestelyä on selvitetty myös tehtävien organisointia. Syyskuussa järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa selviää, mikä osuus ns. virtuaalisilla toimistoilla on uudessa ratkaisussa. Virtuaalisella toimistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä työn tekemistä tietoverkon välityksellä useassa fyysisesti erillään olevassa seurakuntien toimipisteessä. Aikanaan selviää soveltuuko etätyöskentely sellaiseen työhön. Talousjohtaja on kirkkoneuvoston alaisuudessa johtavassa ja itsenäisessä asemassa oleva viranhaltija, jonka virkapaikka on seurakunnan toimisto. Talousjohtajan työhön sovelletaan työaikalakia ja työssä noudatetaan virastotyöaikaa. Talousjohtaja Kari Mustonen on tiedustellut mahdollisuutta tehdä säännöllistä osittaista etätyötä kotonaan yhtenä päivänä viikossa määräajan tai toistaiseksi. Työt muodostuisivat lähinnä suunnittelu-, valmistelu ja kehittämistehtävistä taikka rutiinitehtävistä, jotka eivät edellytä seurakunnan toimistossa työskentelyä. Etätyöpäivän työsuorituksesta raportoitaisiin tarvittaessa kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Mustonen perustelee etätyötä työnsä asiantuntija luonteella. Vaikka työ edellyttää myös tapaamisia ja neuvotteluja, työ ei ole varsinaista asiakaspalvelutyötä. Kun vuonna 1988 tehtiin päätös Mustosen palkkaamisesta talousjohtajan tehtävään, sovittiin, että Mustonen hoitaa virkaansa Enosta käsin. Työtä on organisoitu vuosien kuluessa uudella tavalla ja hankittu tehokkaita työvälineitä. Kaikki tehtävät eivät enää ole paikkaan sidottuja, joten myös työmatkoihin käytettävää aikaa voitaneen lyhentää. Työssä jaksamisen oletettaisiin järjestelyllä parantuvan. Mustonen on etätyöpäivinä työantajan tavoitettavissa puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Etäpäiväksi erikseen sovittaviin koulutuksiin, neuvotteluihin ja kokouksiin Mustonen osallistuisi kuten muinakin työpäivinä. Ohessa on Mustosen kanssa laadittu luonnos virkamääräyksen etätyötä koskevaksi liitteeksi. Puheenjohtaja: hyväksyy Mustonen virkamääräykseen oheisen etätyötä koskevan liitteen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Pyykkö toimi sihteerinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Talousjohtaja Kari Mustonen ei osallistut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Tiedoksi: Lisätietoja: Seurakunnan toimisto Taloussihteeri Talousjohtaja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 142 TIEDOTUSTILAISUUDET HETA-, KITKE- JA TYP-HANKKEISTA Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen luvulle (HETA-hanke) aloitettiin esiselvityksellä alkuvuodesta Esiselvitystyöryhmä esitti, että koko evankelisluterilaiselle kirkolle perustettaisiin yksi palvelukeskus, jolla olisi tarvittava määrä toimipisteitä. Palvelukeskus palvelisi seurakuntia tarjoamalla palkanlaskentaan ja kirjanpitoon liittyviä palveluja. Palvelukeskuksen tarjoamaa palvelua on valmisteltu kolmen työryhmän voimin. Palvelukeskuksen liiketoimintamallista, prosesseista sekä organisaatiosta tiedotetaan syyskuussa Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmän toteuttaminen (KITKEhanke) on käynnissä. Järjestelmän arvioitu käyttöönotto on vuoden 2010 aikana. Yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon liittyy kiinteästi riittävän tietoturvatason ja tekniikan varmistaminen (TYP-hanke). Työasemien yhteiset palvelut (TYP) hanke on Kirkkohallituksen käynnistämä hanke, jonka tarkoituksena on kehittää Kirkko verkon ja seurakuntien alueellisten tietoverkkojen tietoturvallisuutta. Tietoturvallisuus nostetaan sellaiselle tasolle, jolla kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttäminen on turvallisesti ja luotettavasti mahdollista. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kirkkohallitus, Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymät ja koko Lapin kattava yhteistoimintapiiri liittävät toimialueensa uuteen ympäristöön ja muokkaavat niiden järjestelmärakennetta keskenään yhteensopivaksi. Muut seurakunnat tulevat liittymään yhteiseen ympäristöön vuosien aikana. Koska pienten seurakuntien ei ole mahdollista yksinään täyttää jäsentietojärjestelmän käytölle asetettuja tietoturvavaatimuksia, tulee alueellisen yhteistyön merkitys kasvamaan entistä tärkeämmäksi. Pienten seurakuntien tulee ottaa yhteyttä alueellaan toimiviin aluekeskuksiin tai pyrkiä muodostamaan uusia aluekeskuksia muiden seurakuntien kanssa. Näistä asioista kerrotaan tarkemmin informaatiotilaisuuksissa, joita järjestetään mm. Kuopiossa maanantaina Tilaisuuksiin kutsutaan erityisesti seurakuntien kirkonkirjojenpidon, tietotekniikan ja taloushallinnon vastuuhenkilöitä. Tiedoksi: Lisätietoja: Talousjohtaja: lähettää Kuopion tiedotustilaisuuteen kirkkoherra Hannu Juntusen ja toimistosihteeri Seija Hermiön, talousjohtaja Kari Mustosen ja taloussihteeri Salme Kärkkäisen sekä yhden atk-tukihenkilön. Päätösehdotus hyväksyttiin. Asianosaiset talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 143 SUVIRANNAN SAUNAN VESIVAHINGON KORVAAMINEN tutustui Suvirannan saunatiloihin Jäsenille oli lähetetty etukäteen vakuutusyhtiö Pohjolan tilaaman kosteuskartoituksen raportti. Kartoituksen teki Munters Oy Joensuusta (vahinkonumero EK ). Kuparinen käyttövesiputki jäätyivät keittiön ulkoseinällä talvella v ja vuoti vastakkaiselle seinälle. Vuotovahinkoa ei kosteuskartoitettu. Kuivatus ja korjaus tehtiin seurakunnan omana työnä. Vahinkoilmoituksen teko viivästyi ja se tehtiin, kun havaittiin sienikasvustoa keittiön paneloinnin alaosassa. Suoritetussa tarkastuksessa rakennuksessa havaittiin putkivahingon lisäksi virheellisiä rakenteita ja kapillaarikosteuden aiheuttamia vaurioita. Talousjohtaja on neuvotellut ja hyväksynyt Vahinkovakuutusyhtiön Pohjolan kanssa (Ossi Martikainen) korvaussopimuksen. Vahingon verolliseksi arvoksi laskettiin Sopimuksen mukaan Pohjola maksaa seurakunnalle putkivahingosta kertakaikkisen korvauksen Korvauksesta on vähennetty vakuutussopimuksen mukainen omavastuu (2.000 ), sosiaalikulut (889 ) ja alv (1.046 ). Korvaus ei sisällä korvausta virheellisistä rakenteista johtuvia kapillaarikosteuden aiheuttamia vaurioita eikä muitakaan mahdollisia vaurioita tai rikkoontumisia. Korvauksen maksamisen jälkeen osapuolilla ei ole toisiaan kohtaan mitään vaatimuksia vahingon EK johdosta. Tiedoksi: Lisätietoja: Puheenjohtaja: kirjaa korvaussopimuksen tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Kiinteistömestari talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

21 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 144 LIEKSAN SYDÄNYHDISTYS RY:N ANOMUS SEURAKUNTASALIN KÄYTÖSTÄ KOKOONTUMISTILANA KORVAUKSETTA VÄILSENÄ AIKANA Lieksan Sydänyhdistys ry. anoo Lieksan seurakunnan kirkkoneuvostolta seurakuntasalia yhdistyksen Sydänkerhon kokoontumispaikaksi joka toinen maanantai klo Kerhossa kahvittelemme aluksi ja sen jälkeen on aina asiantuntijan alustus. Tarvitsemme kokoontumispaikan Kulttuurikeskuksen remontin ajaksi. Sydänyhdistyksen toiminnan painopiste on sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen tehostamalla terveysliikunnan harrastusta ja sydänmerkkijärjestelmän tunnettavuutta, sydänjärjestön strategian toteuttaminen, sydänpotilaiden avokuntoutuksen kehittämiseen osallistuminen. Olisiko mahdollista saada tila maksutta käyttöön? Lieksa Tapani Loppi puheenjohtaja Aila Pulkkinen sihteeri Tiedoksi: Lisätietoja: Kirkkoherra: Asia siirretään. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lieksan Sydänyhdistys ry/tapani Loppi - Aila Pulkkinen kirkkoherra Hannu Juntunen

22 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 145 MUUT MAHDOLLISET ASIAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LAILLISUUSVALVONTA huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta (KL 10:1 kohta 4). Neuvoston tulee ennen valtuuston päätösten täytäntöönpanoa tutkia niiden laillisuus. Tämän se tekee läpikäydessään valtuuston pöytäkirjan. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Lisätietoja: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkovaltuuston päätökset kokouksesta ja saatetaan kirkkoneuvoston tietoon ja todetaan päätösten syntyneen kirkkoneuvoston valmistelun mukaisesti laillisessa järjestyksessä. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti: hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

23 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 146 JÄSENTEN ALOITTEIKSI TARKOITETTUJEN ASIOIDEN KIRJAAMINEN Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkun asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. n kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin. (KJ 9:2). Puheenjohtaja: 147 ILMOITUSASIAT Puheenjohtaja: Kirjataan jäsenten suullisesti esittämät asiat. Aloitteita ei ollut. Luottamushenkilöllä on oikeus saada viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. KL 25:8 Esitän, että seuraavat asiat saatetaan tiedoksi: 1. Kiinteistötoimi: Lieksan kirkon palohälytysjärjestelmän silmukka n:o 8 antaa virhehälytyksiä. Korjaaminen on kesken ja silmukka on toistaiseksi irrotettu järjestelmästä Sisäisen talousvalvonnan raportti 1-6/2008 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Toimintakate päätehtävittäin Yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Seurakuntatyö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hautaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Työalakate Kiinteistötoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Työalakate Päätehtävät yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

24 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Poistot TYÖALAKATE YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Tuotot ja kulut lajeittain Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit ja keräystuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE TULOSLASKELMAOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Kirkollisverotulot Osuus yhteisöverosta Verotulot yhteensä Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/vähennys Tilikauden yli-/alijäämä

25 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) INVESTOINTIOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Investoinnit Rahoitusosuus/avustus Omaisuuden myyntitulot Investoinnit yhteensä RAHOITUSOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Toiminnan ja invest. rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien myyntitulot Toim. ja inv. nettorahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettorahav RAHAVAROJEN MUUTOS Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2008: 23: Tiedotustilaisuuksia 24: Päivitettyjä ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden luettelointiin. 25: 1) Kirkkoherranviraston hoidon uusittuja ohjeita intrassa. 2) Uudistunut Kirkon päiväkirja ja Kirkollisten toimitusten päiväkirja käyttöön vuoden 2009 alusta. 26: 1) Työasemien yhteiset palvelut -hanke. 2) Tiedotustilaisuudet KITKE - ja TYP -hankkeista syyskuussa. 3) Yhdistyvien seurakuntien jäsentietojärjestelmien tietokannat. 4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2008: A8: Seurakuntajaotuksen muutos ja henkilöstö. A9: Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna A10: Vaativuusryhmiin sijoittelua koskevat erimielisyydet. 5. Palkkausjärjestelmäuudistus kirkon alalla, Opas onnistuneeseen soveltamiseen. 6. Savo-Karjalan verotoimisto: Ennakkoverolippu KELA : Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta Muistio : Veden johtaminen Pielisestä hiihtokeskuksen alueelle lumetusta varten. 9. Lieksan kaupunki : Tonttijaon valmistelu Mähkön korttelissa 48, Pappilantie.

26 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 10. Verohallinto : Verohuojennuspäätökset Savolainen Heikki Tapio verovuodet Lieksan kirkon uusi äänentoistojärjestelmä on koekäytössä ja henkilökuntaa koulutetaan järjestelmän käyttöön. Ilmoitusasiat saatettiin tiedoksi.

27 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) 148 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät ; 135; 137; 138; 139; 143; 144; Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ; 136; Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, - Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät 136 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Postiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Telekopio: Sähköposti: Pykälät ; 136;

28 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. H a k e m u s o s o i t u s Pykälät 136 Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: Lisätietoja

29 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (29) Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 82 euroa ja markkinaoikeudessa 204 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 149 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Virsi 409:4-5 ja siunaus.

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 Kokousaika: Ti 30.5.2017 klo 19.00, tai välittömästi kirkkovaltuuston kokouksen päätyttyä Kokouspaikka: Lopen kirkon seurakuntasali,

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) 28.1.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) 28.1.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen Hara Martti ( ) ( ) Heikura Anni ( ) ( ) Ilvonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

Punkaharjun kappeliseurakunta kappelineuvoston kokous 6 /

Punkaharjun kappeliseurakunta kappelineuvoston kokous 6 / PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6/2017 KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.10.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Punkaharjun seurakuntatalo KOKOUKSEN OSALLISTUJAT Jäsenet Läsnä (Varajäsenet)

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokous 8/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika torstaina 29.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali I, Kirkkotie 2, Hartola Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) 9.11.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) 9.11.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Maanantai klo 18.00 19.09 PAIKKA Lieksan seurakuntatalo LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Hara

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 11 / 2011 sivu 1. Kokousaika: ti 13.12.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Lopen kirkon musiikkisali, Pilpalantie 1, Loppi

Kirkkoneuvosto Nro 11 / 2011 sivu 1. Kokousaika: ti 13.12.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Lopen kirkon musiikkisali, Pilpalantie 1, Loppi LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 11 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ti 13.12.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Lopen kirkon musiikkisali, Pilpalantie 1, Loppi Asialuettelo 166 Kokouksen avaus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 4/

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 4/ KOKOUSKUTSU Kokousaika maanantaina 14.11.2016 klo 13.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti Käsiteltävät asiat 1. ( 28) Kokouksen avaus 2. ( 29) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3.

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2014 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Mäki Kaija Lindholm Minna Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2017 1/9. Kirkkoneuvosto

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2017 1/9. Kirkkoneuvosto Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2017 1/9 Kirkkoneuvosto 26.01.2017 Aika 26.01.2017 klo 19:00-19:15 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2016 Kokousaika Maanantai 14.11.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat Pöytäkirjan nähtävänä pito

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 17.9.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot