OULUN YLIOPISTO. Promootiossa vihittiin 230 nuorta tohtoria. 2 Kuva: Ilpo Okkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTO. Promootiossa vihittiin 230 nuorta tohtoria. 2 Kuva: Ilpo Okkonen"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2009

2 OULUN YLIOPISTO Tiedekunnat Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Teknillinen tiedekunta Koulutusalat Humanistinen Kasvatustieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Terveystieteet Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen OULUN YLIOPISTO Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka ydinosaamista on monitieteinen perustutkimus ja siihen perustuva opetus. Tehtävänä on edistää kansainvälisesti korkeatasoista vapaata tutkimusta, sivistystä ja kulttuuria, vahvistaa hyvinvointia lisäävää osaamista sekä turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus vaikutusalueella. Oulun yliopiston tavoitteena on olla vetovoimainen ja tuloksellinen tutkimusyliopisto, joka kehittää toimintaansa yhteistyössä elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten kanssa. Toiminnassaan se hyödyntää laajaa monitieteisyyttään, nykyaikaista tutkimus- ja koulutusympäristöään, tiiviitä yhteiskunta- ja elinkeinosuhteitaan sekä yhteyksiään satoihin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja koulutuslaitoksiin. Opiskelijat yhteensä uudet perustutkinto-opiskelijat 1778 Tutkinnot yhteensä 2240 alemmat tutkinnot 875 perustutkinnot 1108 tohtorintutkinnot 154 muut tutkinnot 103 Henkilökunta yhteensä (htv) 2984 professorit 236 Yliopiston rahoitus yhteensä (1000 e) budjettirahoitus yliopiston täydentävä rahoitus arvonlisävero Julkaisutoiminta (vuonna 2009) julkaisut yhteensä 3030 tieteelliset julkaisut Kuva: Ilpo Okkonen Promootiossa vihittiin 230 nuorta tohtoria Oulun yliopiston kahdeksannessa, kaikkien tiedekuntien yhteisessä tohtoripromootiossa vihittiin 230 nuorta tohtoria ja 20 kunniatohtoria. Lähes puolet, 102, nuorista tohtoreista vihki lääketieteellinen tiedekunta. Humanistinen tiedekunta promovoi 16, luonnontieteellinen 41, teknillinen 46, kasvatustieteiden 14 ja taloustieteiden tiedekunta 11 nuorta tohtoria. Kunniatohtoreista 11 oli suomalaisia ja 9 ulkomaisia yhteiskunnallisia vaikuttajia, alansa ansioituneita tutkijoita tai Oulun yliopiston yhteistyökumppaneita. Tohtoripromootio on yliopiston perinteisin akateeminen juhla. Samalla se oli viimeinen Oulun yliopiston 50-vuotisjuhlavuoden suuri tilaisuus.

3 REHTORIN KATSAUS Vuosi 2009 oli Suomen yliopistolaitoksessa historiallinen vuosi. Yliopistot olivat viimeistä vuotta opetusministeriön alaisia tilivirastoja, ja muuttuivat vuodenvaihteessa joko julkisoikeudellisiksi tai säätiöpohjaisiksi yliopistoiksi. Oulun yliopiston valmistautuminen julkisoikeudelliseksi laitokseksi työllisti runsaasti yliopiston johtoa ja koko henkilöstöä. Vuoden aikana laadittiin uusi strategia toimenpideohjelmineen, uudistettiin toiminnanohjausjärjestelmä ja keskeiset yliopiston johtosäännöt sekä käynnistettiin budjetointi- ja taloussuunnittelu. Kiireisin työvaihe alkoi elokuussa, kun uusi yliopistolaki astui voimaan. Yliopistossa toimi viimeisen viiden kuukauden ajan kaksi hallitusta: vanha hallitus, joka käsitteli vain vuotta 2009 koskevia asioita sekä uusi, joka käsitteli vuoden 2010 ja siitä eteenpäin tulevaa toimintaa. Yliopistolle valittiin uuden lainsäädännön mukaisesti hallitus, rehtori, tutkimusrehtori, koulutusrehtori sekä muut hallintoelimet. Uuden yliopistolain myötä yliopistoista tuli työnantajia ja kaikkien yliopistolaisten palvelussuhteet muutettiin työsopimuksiksi. Kaikkiaan yli 3000 henkilöä allekirjoitti uudet työsopimukset ennen vuodenvaihdetta. Vuoden 2009 aikana jatkettiin kaikkia yliopiston toimintoja käsittävän laatujärjestelmän toimeenpanoa ja valmistauduttiin järjestelmän ulkoiseen arviointiin. Laatujärjestelmän kehittäminen oli mittava hanke, joka käsitti yliopiston kaikki yksiköt. Laatutyön asiantuntijakoulutukseen osallistui noin 100 henkilöä yksiköiden laatutiimeistä ja yliopiston tukipalveluista. Korkeakoulujen arviointineuvosto suoritti laatujärjestelmän arvioinnin syksyllä. Tulosten mukaan Oulun yliopisto läpäisi auditoinnin hyvin tuloksin. Laatujärjestelmä osoittautui toimivaksi jokaisella osa-alueella, millä on suuri merkitys yliopiston kehittämistä jatkettaessa. Yhteistyö tiivistyi Yliopisto säilytti vahvan asemansa kansainvälisillä tutkimusyliopistoja käsittävillä rankinglistoilla. Muun muassa ns. Shanghain listalla Oulun yliopisto sijoittui suomalaisyliopistoista Helsingin yliopiston jälkeen toiseksi sijavälille yhdessä Turun yliopiston kanssa. Yhteistyö ulkomaisten partneriyliopistojen kanssa jatkui aktiivisena. Yhteistyö Namibian yliopiston kanssa keskittyi lääketieteellisen tiedekunnan konsultaatioon. Jokohama Research Parkin kanssa neuvoteltiin yhteisen tutkimus- ja koulutuskeskuksen perustamisesta Yliopisto säilytti vahvan asemansa kansainvälisillä tutkimusyliopistoja käsittävillä rankinglistoilla. Japaniin. Baden-Württembergin tiedeministeri Peter Frankenberg vieraili kymmenhenkisen yliopistodelegaation kanssa syksyllä. Vierailun tavoitteena oli vauhdittaa Oulun yliopiston ja saksalaisyliopistojen yhteistyötä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Yliopisto on osallistunut aktiivisesti kaikkien strategisten huippuosaamiskeskittymien (SHOK) toimintaan ja on niissä useimmissa myös osakkaana. Yliopisto, VTT, Oulun kaupunki, Technopolis Oyj ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu allekirjoittivat Oulun innovaatioallianssin yhteistyösopimuksen. Allianssi keskittyy Oulun alueen kehittämisen kannalta valituille osaamisalueille, joille on perustettu toiminnallisesti yhteisiä tutkimus- ja innovaatiokeskuksia. Kajaanissa tiivistettiin yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa allekirjoittamalla Kajaanin korkeakoulukonsortiosopimus. Sopimuksella perustettiin ammattikorkeakoulun kanssa yhteinen aikuiskoulutuskeskus sekä käynnistettiin yliopiston, ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, VTT:n ja Mikesin kanssa toiminnallisesti yhteisen mittaus- ja mittausjärjestelmiin keskittyvän tutkimus- ja koulutuskeskuksen suunnittelu. Täydentävän rahoituksen myönteisestä kehityksestä huolimatta valtion budjettirahoituksen osalta tulevaisuuden näkymät ovat huolestuttavat. Alijäämäisestä rahoituksesta vuodelle 2010 johtuen tiedekuntia ja muita tulosyksiköitä kehotettiin laatimaan rakenteiden kehittämiseen tähtäävät talouden tasapainottamisohjelmat vuoden 2009 loppuun mennessä. Lauri Lajunen rehtori Kuva: Onni Kinnunen

4 TOHTOREITA VALMISTUI ENNÄTYSMÄÄRÄ Kuva: Ilpo Okkonen Oulun yliopistosta valmistui vuonna 2009 ennätysmäärä tohtoreita, 154. Tavoitteesta jäätiin vain kolmella tutkinnolla eli 1,6 prosenttia. Tohtorintutkintojen tavoite ylitettiin humanistisella, tekniikan ja luonnontieteiden aloilla. Suunta on kokonaisuutena myönteinen, kun viisi tiedekuntaa kuudesta ylitti edellisen vuoden tuloksensa. Tieteellistä jatkokoulutusta on järjestelmällisesti kehitetty erityisesti tutkimuksen painoalojen suurissa tutkijakouluissa. Koko yliopiston tasolla on tarjottu väitöskirjatyötä ohjaaville vertaistukea ja ohjauskoulutusta. Oulun yliopisto koordinoi vuonna 2009 kaikkiaan kuutta opetusministeriön myöntämää tutkijakoulua. Tutkimuksen kehittämistä kertomusvuoden aikana ohjasi yliopiston tutkimustoiminnan kansainvälisen arvioinnin tulosten hyödyntäminen. Eri tavoin jatkettiin tutkijanurajärjestelmän, tutkijakoulutuksen, tutkimuksen profiloinnin ja huippuyksiköiden, kansainvälistymisen, rekrytoinnin ja tutkimusinfrastruktuurin parantamista. Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden apuvälineeksi luotiin verkkoon Tutkimuksen työkalupakki, johon on koottu mahdollisimman kattavasti tutkijan työskentelyä tukevia materiaaleja ja ohjeita. Lisäksi kehitettiin tutkimustoiminnan ohjausta osana yliopiston laatujärjestelmää ja varauduttiin seuraavan vuoden alussa vaadittavaan uuteen toimintatapaan. Myös yliopiston uuden strategian valmistelun yhteydessä muotoiltiin tutkimuksen strategiaa lähivuosille, ja tämä työ jatkui uuden vuoden puolelle. Hyvä menestys puiteohjelmassa Tutkimuksen kansainvälisyys ilmenee Oulun yliopistossa monin tavoin. Pääosa tieteellisistä julkaisuista ilmestyy kansainvälisillä tiedefoorumeilla. Kertomusvuonna Oulun yliopiston tutkijat julkaisivat lähes 2500 tieteellistä julkaisua ja 515 muuta julkaisua. Kansainvälisistä tutkimusrahoittajista tärkein on Euroopan unionin 7. tutkimuspuiteohjelma. Vuonna 2007 käynnistyneessä ohjelmassa Oulun yliopisto on menestynyt hyvin ja saanut myönteisen rahoituspäätöksen 31 hankkeelle vuoden 2009 loppuun mennessä. Myös puiteohjelman ulkopuolelta löytyy yliopiston tutkimushankkeita tukevia eurooppalaisia tutkimusrahoittajia, esimerkiksi European Space Agency ESA, European Defence Agency EDA, EUREKA ja DAPHNE. Tutkimusta sisältyy myös joihinkin Interreg-ohjelman hankkeisiin. Yliopisto on jäsenenä ARTEMISIAyhdistyksessä, joka määrittelee ja koordinoi eurooppalaiseen ARTEMIS-ohjelmaan sisältyvää sulautettujen järjestelmien tutkimusta ja kehitystä. Myös pohjoismaiset tutkimusyhteydet ovat vahvoja. Yliopiston tutkijat ovat mukana kahdessa pohjoismaisessa tutkimuksen huippuyksikössä ja koordinoivat yhtä pohjoismaista infrastruktuuriverkostoa. Suomen Akatemian ja Tekesin FiDiProohjelma mahdollistaa ulkomaisten huippututkijoiden pestaamisen osa-aikaisesti suomalaisiin yliopistoihin. Oulun yliopisto on onnistunut ohjelmassa erinomaisesti. Teknillisessä ja luon- nontieteellisessä tiedekunnassa sekä Thuleinstituutissa toimi yhteensä kuusi professori- ja yksi fellow-tason FiDiPro-tutkija. Vuonna 2009 yliopiston tutkijat käyttivät Suomen Akatemian rahoitusta lähes neljänneksen edellisvuotta enemmän, ja Akatemia olikin tärkein tutkimuksen ulkopuolinen rahoittaja 21,7 prosentin osuudella. Tekesin osuus pysyi ennallaan 17,3 prosentissa. Oulun yliopisto on mukana kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle hyväksytyissä yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä koskevassa kielitieteen Fin-Clarin-hankkeessa, ympäristötieteitä koskevissa LifeWatch- ja FinLTSER-hankkeissa, makromolekyylien rakennebiologiaan liittyvässä Instruct-hankkeessa sekä koordinaatiovastuussa biotieteisiin liittyvässä Infrafrontier-hankkeessa, johon liittyen European Mouse Mutant Archiven Suomen alaosasto perustetaan Ouluun. Muita kansainvälisen tason infrastruktuureja, joissa Oulun yliopistolla on merkittävä rooli, on muun muassa EISCAT-3D-tutkajärjestelmä. TOHTORINTUTKINNOT OULUN YLIOPISTON JULKAISUTOIMINTA 2009 Koulutusala Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Terveystieteet Teknillistieteellinen Erilliset laitokset Tieteelliset julkaisut Muut julkaisut Yhteensä Yhteensä Aineistossa eivät ole mukana käännöstyöt, toimitetut teokset ja painetut abstraktit. OULUN YLIOPISTO VUOSIKERTOMUS 2009 TUTKIMUS

5 Galaksien syntyä selvitetään kansainvälisessä hankkeessa M51 kierteisgalaksi Spitzer-avaruusteleskoopin kuvaamana (vasemmalla). Professori Heikki Salon ryhmän laatimissa tietokonemalleissa (oikealla) poikkeuksellisen voimakkaan spiraalirakenteen synty selittyy galaksien välisillä vuorovesivoimilla. Tähtitieteen tutkijat, dosentti Eija Laurikainen ja professori Heikki Salo Oulun yliopiston fysiikan laitoksesta ovat mukana laajassa kansainvälisessä perustutkimuksessa, jossa selvitetään galaksien välisten vuorovesivoimien ja erilaisten sisäisten mekanismien osuutta galaksien kehityksessä. Tutkimuksessa havaitaan 2300 galaksin tähtien lämpösäteilyä. Otos sisältää alle 100 miljoonan valovuoden etäisyydellä sijaitsevat, oman Linnunratamme kaltaiset kirkkaat tähtijärjestelmät. Mittaukset tehdään aallonpituuksilla, jotka mahdollistavat galaksien massajakauman arvioimisen. Havaintojen avulla voidaan muun muassa testata kosmologisten simulaatioiden ennustamia galaksien syntymalleja. Hanke on saanut yli 600 tuntia havaintoaikaa vuosille , ja se on yksi suurimmista NASA:n Spitzer-avaruusteleskoopilla tehdyistä tutkimuksista. Kalifornian teknillisen instituutin (Caltech) johtamaan ryhmään kuuluu 30 tutkijaa yhdeksästä amerikkalaisesta ja kuudesta eurooppalaisesta yliopistosta. Oululaistutkijat johtavat galaksien rakennekomponenttien tutkimusta kehittämällään menetelmällä. Se on yksi projektin kolmesta pääanalyysimenetelmästä. Ensimmäinen ubiikin tekniikan kenttätesti Oulussa Maailman ensimmäinen todellisessa käyttöympäristössä ja aitojen loppukäyttäjien kanssa tehty ubiikin eli jokapaikan tietotekniikan kenttätesti toteutettiin Oulussa kesällä Erilaisiin kaupunkitiloihin, kuten ulos kävelykatu Rotuaarille sekä kirjaston, uimahallin ja kaupungin neuvontapisteen sisätiloihin sijoitettiin yhteensä 12 suurikokoista UBI-taulua, joiden kosketusnäyttöjen avulla käyttäjät voivat esimerkiksi etsiä erilaisia palveluja. Kenttätestillä haluttiin esitellä kaikkialla tietotekniikkaa sisältävän ubiikin kaupun- kiympäristön mahdollisuuksia ja toisaalta kerätä käyttäjiltä palautetta ja uusia ideoita. Kenttätesti herätti runsaasti mielenkiintoa sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Testin toteutti laaja UBI-tutkimusohjelma, jonka monitieteisen tutkijaryhmän aloja ovat muun muassa informaationkäsittely, tietoliikenne, arkkitehtuuri, teollinen muotoilu, markkinointi ja kulttuuriantropologia. Ohjelma koostuu useista osaprojekteista ja jatkuu edelleen. UBI-hanke, kuva: Juha Sarkkinen

6 Monipuolista tukea opintojen etenemiseen Kuvat: Juha Sarkkinen Tutkintojärjestelmän uudistamiseen liittyvän tutkintohuipun jälkeen maisterintutkintomäärät sekä Oulun yliopistossa että koko yliopistolaitoksessa jäivät tavoitteesta. Oulun yliopistossa suoritettiin 1108 perustutkintoa. Lähimmäksi tavoitetta päästiin lääketieteen koulutusalalla, kauimmaksi jäätiin luonnontieteissä ja kasvatustieteissä. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin 875, kun tavoite oli 850. Kandidaatintutkintotavoitteen saavuttaminen kertoo uusimuotoisen tutkintorakenteen toimivuuden kehittymisestä. Yliopistossa voi suorittaa maisterintutkintoja 12 kansainvälisessä maisteriohjelmassa, joista kolme on uusia. Yliopistossa kiinnitettiin erityistä huomiota opintojen sujumiseen ja valmistumisaikojen lyhentämiseen. Opintojen etenemisen seuraamiseen liittyviä työkaluja ja palautejärjestelmiä kehitettiin ja yhtenäistettiin. Ainejärjestöjä opetuksen kehittämistyöhön aktivoiva Universitas Oulu -hanke toteutettiin yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteistyönä. Hankkeen tavoitteina olivat opintojen tukeminen, opetuksen tiedeyhteyden vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. 90 % toimintaan osallistuneista opiskelijoista koki hankkeen tukeneen heidän opintojaan erinomaisesti tai hyvin. Hankkeessa toimi yhteensä 16 pilottia eri tiedekunnista. Vuoden alusta rekrytoitu opintopsykologi on ollut mukana kehittämässä ja arvioimassa ohjauskäytäntöjä. Opintopsykologi käynnisti ryhmä- ja yksilöohjaukset, joilla tuetaan opiskelijoiden opiskeluprosesseja ja opintojen etenemistä. Ylioppilaskunnan kanssa tiivistettiin yhteistyötä opintoja koskevan palautejärjestelmän luomiseksi. Keväällä toteutettu opintopolkukysely kohdennettiin ensimmäisen, kolmannen ja viidennen vuoden opiskelijoille. Työelämäpalautetta ja työelämän seurantatietoa on hyödynnetty aiempaa tehokkaammin, ja palaute on kytketty myös yksiköiden toiminnanohjausprosesseihin. Opintojen työelämävastaavuus hyvä Oulun yliopistossa tutkintonsa suorittaneet ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Valmistuneiden uraseurantakyselyyn vastanneista 87 % ilmoitti olevansa tyytyväinen saamaansa koulutukseen työuran kannalta. Koulutuksen toimivuutta kuvaa se, että 85 % vastanneista koki nykyisen työnsä mielenkiintoiseksi ja 97 % ilmoitti voivansa hyödyntää koulutuksessa oppimaansa nykyisessä työssään. Viisi vuotta sitten valmistuneiden keskimääräinen koulutusta vastaavan työuran pituus oli 4,6 vuotta. Oulun yliopistossa perustutkinnon suorittaneista säännöllisessä työssä oli vuonna 2009 kaiken kaikkiaan 84 % kyselyyn vastanneista ja työttöminä työnhakijoina vain 2 %. Korkeakoulujen arviointineuvosto valitsi koulutuksen laatuyksiköiksi Oulun yliopistosta vuosiksi prosessi- ja ympäristötekniikan osaston ja kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön. Yliopisto nimesi sisäisiksi opetuksen laatuyksiköikseen kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön, humanistisen tiedekunnan, tuotantotalouden osaston, biokemian laitoksen, hammaslääketieteen laitoksen, terveystieteiden laitoksen, markkinoinnin laitoksen, maantieteen laitoksen, matemaattisten tieteiden laitoksen, kielikeskuksen sekä sähköja tietotekniikan osaston. Strategisten tavoitteidensa mukaisesti yliopisto keskitti kansainvälistä yhteistyötään valikoituihin ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Siksi muun muassa Erasmus-yhteistyösopimusten määrä väheni merkittävästi. Yliopistossa voi suorittaa maisterintutkintoja 12 kansainvälisessä maisteriohjelmassa, joista kolme on uusia. Ohjelmat ovat tarkoin valituilla tieteenaloilla, joissa Oulun yliopistolla on tieteellistä ja opetuksellista huippuosaamista. Kiinnostus kansainvälistä harjoittelua kohtaan on selvässä kasvussa ja näkyy myös solmittujen harjoittelusopimusten määrässä. Yliopisto tuki opintoihin kuuluvaa harjoittelua eurolla. Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä jatkoi kasvuaan. Kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeli kaikkiaan 471 ulkomaista opiskelijaa. OULUN YLIOPISTO VUOSIKERTOMUS 2009 KOULUTUS

7 LÄHTENEET JA TULLEET VAIHTO-OPISKELIJAT MAITTAIN Lähteneet Saksa 59 USA 36 Iso-Britannia 33 Espanja 24 Itävalta 23 Ruotsi 16 Unkari 12 Thaimaa 10 Ranska 10 Muut 134 Yhteensä 357 Saapuneet Ranska 71 Espanja 56 Saksa 52 Italia 25 Puola 20 USA 19 Tsekki 15 Unkari 13 Kiina 12 Muut 134 Yhteensä 417 Kuva: Juha Sarkkinen Opiskelijoiden kokonaismäärä Suoritetut perustutkinnot Hyviä tuloksia Universitas-hankkeessa Maassamme ainutlaatuinen opiskelijoiden, ainejärjestöjen ja Oulun yliopiston yhteinen Universitas Oulu -hanke pilotoi onnistuneesti uusia tapoja edistää opintojen sujuvuutta. Hankkeessa tavoiteltiin parempaa opintokokonaisuuksien omaksumista, opetuksen tiedeyhteyden vahvistamista ja opiskelijoiden aitoa osallistumista tiedeyhteisönsä toimintaan. Ainejärjestöjen study group -toiminnalla saavutettiin jopa yli kymmenen prosenttiyksikön parannus tenttien läpäisemisessä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Palautteessa 90 prosenttia toimintaan osallistuneista opiskelijoista totesi Universitas Oulu -hankkeen tukeneen heidän opintojaan erinomaisesti tai hyvin. Kolme neljästä sanoi hankkeen lisänneen mielenkiintoa omaa tieteenalaa kohtaan. Hankkeessa ainejärjestöt järjestivät oppimista edistävää toimintaa oman tieteenalansa ja opiskelijoidensa lähtökohdista. Tämän ansiosta pilottihankkeet suuntautuivat opiskelijoiden kokemiin ongelmakohtiin. Hankkeessa järjestettiin muun muassa seminaareja, kesäkursseja, luentosarjoja sekä tuutor-työpaja ja study group -toimintaa

8 Yhteistyön vaikuttavuus vahvistuu Kuvat: Minna Peltola Oulun yliopiston toiminta perustuu entistä painokkaammin yhteistyöhön. Kertomusvuonna laaditussa uudessa strategiassa on lähtökohtana, että yliopistoa kehitetään kansainvälisesti korkeatasoisena tiedeyliopistona yhteistyössä elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten kanssa. Käytännössä yliopisto on pyrkinyt vaikuttamaan suomalaisen yhteiskunnan osaamisen vahvistamiseen osallistumalla aktiivisesti muun muassa valtakunnallisten strategisten huippuosaamiskeskittymien (SHOK) ja Oulun seudun innovaatioallianssin toimintaan. Oulun innovaatioallianssin puitesopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2009 yliopiston, Oulun kaupungin, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja Technopolis Oyj:n kesken. Allianssisopimuksen mukaan on käynnistetty innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen siten, että yhteistyökumppanit päättävät keskeisistä strategisista linjauksista ja edistävät niiden toteutusta suuntaamalla panostusta yhteisesti määritellyille osaamisaloille ja -kohteisiin, muun muassa yhteisiin monitieteisiin tutkimus- ja innovaatiokeskuksiin. Perustutkimukseen pohjautuva soveltava tutkimus- ja kehitystyö tuotti yliopistolle yli 100 erilaista keksintö-, teos- tai liikeideaehdotusta. Suurin osa keksinnöistä syntyi tutkimusprojekteissa, joissa keksinnön suojaaminen ja kaupallistaminen tapahtui projektiin osallistuneiden yrityspartnereiden kautta. Ilmoitetuista keksinnöistä 19 eteni kaupallistamisselvittelyyn. Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyi Oulun alueelle neljä. Työllistymisen edistämiseen panostettiin Yliopisto tiivisti toimenpiteitään nuorten, myös korkeakoulutettujen, työllistymisen edistämiseksi ja nuorisotyöttömyyden madaltamiseksi. Oulun yliopisto koordinoi valtakunnallista ESR-rahoitteista Valmis tutkinto työelämävalttina -hankekokonaisuutta, jolla tähdätään valmistumisen edistämiseen opintojen ohjausta ja työelämäyhteyksiä kehittämällä. Lisäksi yliopisto osallistui alueelliseen yhteistyöhön eri foorumeissa, joissa tarkastellaan osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia sekä nuorten työllistymistä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Opiskelijoiden työllistymistä tuettiin järjestämällä työelämävalmennusjaksoja, uraohjausta ja rahoittamalla opintoihin kuuluvaa harjoittelua. Yliopiston merkitys lähialueen korkeakoulutetun työvoiman kouluttajana on edelleen vahva. Valmistumishetken työllistymiskyselyn mukaan valmistuneista 72,5 prosenttia sijoittui Oulun ja Lapin läänien alueelle. Useamman vuoden työssä olleista yksityiselle sektorille oli sijoittunut 41 prosenttia ja kuntasektorille 40 prosenttia. Yrittäjiksi Oulun yliopistosta valmistuneista päätyy noin 3 prosenttia. Aktiivista aluetoimintaa Oulun eteläisessä Oulun Eteläisen alueella toteutettiin erityisen aktiivista alueellista kehittämistyötä. Oulun Eteläisen instituutissa yritysyhteistyömallia kehitettiin OE Inno -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää kanavia kansallisesti ja kansainvälisesti synnytettävän tiedon saamiseksi alueen yritysten ja julkisen sektorin käyttöön sekä vahvistaa alueen pk-yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin t&khankkeisiin. Instituutti toteutti lisäksi innovaatio- ja teknologiakasvatusta Ylivieskan Teknokas-keskuksesta käsin koko valtakunnassa erityisesti yhteistyössä Tampereen, Helsingin, Espoon ja Vantaan alueiden ja koululaitosten kanssa. Keskeinen toimintamuoto on kehittää ja levittää yleissivistävän teknologiakasvatuksen sisältöjä, menetelmiä, opetusmateriaaleja ja -välineitä muun muassa opettajien täydennyskoulutuksen kautta. Nivalan ELME-studiossa kehitettiin ultralujien levymateriaalien käsittelymenetelmiä yhteistyössä eri yritysten ja ammatillisen toisen asteen kanssa. Oulun Eteläisen instituutti sai Oulun yliopiston vuoden 2009 tunnustuspalkinnon ansiokkaasta yhteiskunnallisen vuorovaikutustehtävän hoitamisesta. OULUN YLIOPISTO VUOSIKERTOMUS 2009 YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS

9 Kuva: Timo Heikkala Vuoden tiedekirja -palkinto Juha Pekka Lunkalle Oulun yliopiston professori Juha Pekka Lunkalle on myönnetty Vuoden tiedekirja -palkinto teoksestaan Maapallon ilmastohistoria. Kasvihuoneesta jääkausiin. Palkinnon myönsi Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto. Juha Pekka Lunkka on Oulun yliopiston maaperägeologian professori, jonka erikoisalana ovat muinaiset ympäristön- ja ilmastonmuutokset. Internet-tutkimuskeskusta tarvitaan nyt, kun edessä on mobiili-internetin vallankumous ja kuluttajien ja käyttäjien näkökulma korostuu entisestään, arvioi CIE:n avajaisissa puhunut johtaja Esko Aho Nokia Oyj:stä. Internettutkimuskeskus avattiin Oulun innovaatioallianssin uusimman innovaatiokeskuksen Center for Internet Excellence, CIE-tutkimuskeskuksen avajaisia vietettiin Oulun yliopistossa elokuussa. Keskus pyrkii toteuttamaan internetiin liittyvää monitieteistä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa uudella tavalla, jossa tekijöitä kerätään yhteen eri organisaatioista ja liiketoimintaa pyritään saamaan aikaan jo tutkimushankkeiden ollessa käynnissä. Nokian lisäksi CIE:n toimintaan osallistuvat Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, VTT, Oulun kaupunki, Technopolis ja muita yhteistyökumppaneita. Laajimmillaan siellä ennakoidaan työskentelevän tutkijaa kotimaasta ja ulkomailta. Kuva: Anna-Maria Raudaskoski Kauppatieteiden maisterit vuodelta 2008 Jukka Hillukkala ja Heini Malm osallistuivat sadan muun tiedekunnasta valmistuneen kanssa taloustieteiden tiedekunnan ensimmäistä kertaa järjestämälle alumnivastaanotolle lokakuussa. Alumnitoiminta vireytyy Taloustieteiden tiedekunta aloitti oman alumnitoimintansa aktivoimisen järjestämällä tiedekunnasta valmistuneille yhteisen tapaamisen. Tilaisuuteen osallistuneet Jukka Hillukkala ja Heini Malm pitivät tilaisuutta tervetulleena. Lestijärven kunnanjohtajana työskentelevä Jukka Hillukkala piti ajankohtaisena löytää yliopistosta asiantuntijakumppani bioenergia-alalta. Asiakaspalvelupäällikkö Heini Malm Invest in Oulusta oli valmis toimimaan nykyisille opiskelijoille työelämään opastavana mentorina. Oulun yliopiston alumnitoiminnan tukipilarina toimivaan internetpohjaiseen alumniverkostoon rekisteröityneiden määrä ylitti viime vuonna 4000 alumnin rajan. 9

10 Yliopistolain voimaantuloon valmistauduttiin Kuva: Jussi Tiainen Kuva: Juha Sarkkinen Kuva: Anna-Maria Raudaskoski Osana yliopiston uutta toiminnanohjausjärjestelmää yksiköissä laadittiin henkilöstösuunnitelmat, jotka käsiteltiin rehtorin ja tulosyksiköiden välisissä neuvotteluissa. Suunnitelmien päälinjana on hallittu ja ennakoiva henkilöstöpolitiikka, jossa otetaan huomioon yliopiston talouden ja kehittämisen haasteet. Henkilöstösuunnittelujärjestelmää kehitetään edelleen. Uuden yliopistolain voimaantuloon ja sen aiheuttamiin muutoksiin valmistauduttiin perehdyttämällä henkilöstöä ja esimiehiä. Muutokseen valmistauduttiin järjestämällä valmennustilaisuuksia toiminnanohjauksen uusiin käytäntöihin sekä työsuhteen käyttöönotosta ja yliopiston työnantajaroolin vaikutuksista esimiestoimintaan. Virkojen muuttuessa uuden yliopistolain myötä vuodenvaihteessa työsopimussuhteisiksi tehtäviksi tehtiin kaikille virkaan nimetyille uusi työsopimus. Myös henkilöille, jotka olivat vuodenvaihteessa määräaikaisessa palvelussuhteessa ja joiden palvelusuhde jatkui vuodenvaihteen yli, tehtiin uusi työsopimus kyseessä olevan määräajan loppuun saakka. Noin 3000 työsopimusta uusittiin. Henkilötyövuosimäärä väheni jonkin verran edellisvuodesta. Vuonna 2009 tehtiin 2984 henkilötyövuotta (3002 htv vuonna 2008). Tutkijoiden ja tutkijakoulutettavien määrä lisääntyi, opetushenkilöstön ja muun henkilöstön henkilötyövuosimäärä väheni. Tähän vaikutti muun muassa opetus- ja tutkimushenkilöstön uusi virkarakenne, joka on lisännyt tutkimushenkilöstön määrää. Tehtävärakenneuudistuksen siirtymäkausi päättyy vuonna Henkilötyövuosista 35,1 % toteutettiin täydentävällä rahoituksella. Budjettirahoitteisen henkilöstön määrä on laskenut viiden vuoden aikana 139 henkilötyövuodella. Henkilöstövähennykset kohdistuivat lähinnä toimisto-, hallinto- ja laboratoriohenkilöstöön. Yliopiston tukipalvelujen kehittämishankkeesta ja toimintojen siirrosta palvelukeskus Certiaan johtuvat henkilöstövaikutukset alkoivat syksyllä. Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintoja ryhdyttiin siirtämään Certiaan syyskuussa, ja yliopiston omien palvelupisteiden toiminta käynnistettiin samanaikaisesti. Tukipalveluita koottiin palvelupisteisiin Yliopistossa järjestettiin laajoja koulutuskokonaisuuksia, joissa tukipalveluhenkilöstöä koulutettiin palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen ja tukipalveluiden uudelleenorganisoinnin tueksi. Koulutuskokonaisuuteen kuuluivat controllerin, talousassistentin, henkilöstöassistentin, viestintäassistentin, projektiassistentin ja kv-assistentin koulutuslinjat. Koulutuksiin osallistui noin 100 henkilöä. Yksiköiden talous-, henkilöstö- ja opintohallinnon palvelut keskitettiin viiteen palvelupisteeseen. Näissä tehtävissä työskenteli vuoden lopussa runsaat 100 henkilöä. Suunnitteluvaihe ja taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto työllistivät hallinto- ja toimistohenkilöstöä erityisesti keskushallinnossa. Yliopiston henkilöstön työtyytyväisyyttä arvioitiin marraskuussa toteutetulla työtyytyväisyyskyselyllä (VMBaro). Kyselyyn vastasi 40,2 % henkilöstöstä. Henkilöstön työtyytyväisyyden kokonaisindeksi oli 3,18 viisiportaisella asteikolla mitattuna. Se oli jonkin verran korkeampi kuin edellisessä kyselyssä vuonna 2007 (3,13). Työtyytyväisyyskyselyn tulokset on käsitelty yksiköissä. Yksiköt ovat määritelleet tuloksista esiin nousevat kehittämiskohteet ja sopineet kehittämistoimenpiteistä. Henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä oli yliopiston strategian ja henkilöstöpoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti työyhteisöjen ja esimiestyön kehittäminen. Erityisesti korostettiin esimiesten roolia työyhteisön hyvinvoinnin varmistajana. Esimiehille järjestettiin kehityskeskusteluvalmennusta. Henkilöstöjohtamisen valmiuksia kehitettiin myös akateemisen johtamisen konsultaation keinoin. 10 OULUN YLIOPISTO VUOSIKERTOMUS 2009 HENKILÖSTÖ

11 Virat jäivät historiaan Tutkijat tyytyväisimpiä yliopistotyöhön Yliopiston henkilöstöryhmistä tutkijat ovat tyytyväisimpiä työhönsä. He katsovat, että tutkijan työ on itsenäistä ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Tulokset selviävät yliopiston työtyytyväisyyskyselystä, joka tehtiin marraskuussa. Tutkijat arvostavat korkealle myös työilmapiirin ja työyhteisönsä. Henkilöstöryhmistä tutkijat ovat tyytyväisimpiä myös tiedonkulkuun, palkkaukseen ja johtamiseen. Työtyytyväisyys on kauttaaltaan lisääntynyt hienoisesti verrattuna edelliseen vuonna 2007 tehtyyn mittaukseen. Viisiportaisella asteikolla kokonaisindeksi oli 3,18. Kyselystä selviää, että työn haastavuus ja sisältö ovat yliopistotyön vahvuuksia. Kaikissa viime vuosina tehdyissä työtyytyväisyyskyselyissä työn sisältö on arvostettu kaikissa henkilöstöryhmissä korkealle. Erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstö pitää työtään sisällöllisesti rikkaana. Edelliskyselyyn verrattuna tyytyväisyys palkkaukseen on lisääntynyt, vaikka kokonaisuudessa se saakin vielä alhaisimmat arvosanat. Aikomus vaihtaa työpaikkaa ja halukkuus henkilökiertoon ovat niin ikään lisääntyneet jonkin verran. Vuotta 2009 leimasi yliopiston valmistautuminen vuoden 2010 alusta voimaan tulevaan yliopistouudistukseen. Uuden yliopistolain myötä yliopistoista tuli valtiosta erillisiä itsenäisiä oikeushenkilöitä, joko julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia yksityisoikeudellisia säätiöitä. Suurin henkilöstöä koskeva muutos oli virkasuhteen muuttuminen työsopimussuhteeksi. Jokainen yliopiston virassa tai yliopistoon jo työsuhteessa oleva yliopiston työntekijä allekirjoitti loppuvuodesta kirjallisen työsopimuksen. Yliopistoista tuli lain myötä työnantajia ja ne saivat vapauden noudattaa omaa henkilöstöpolitiikkaa. Oulun yliopistossa tavoitteena on, että palvelussuhteen ehtoja ja palkkausta kehitetään sellaiseen suuntaan, että ne mahdollisimman hyvin tukevat yliopiston toimintaa ja täyttävät ne odotukset, joita työntekijä palvelussuhteeltaan ja urakehitykseltään odottaa, hallintojohtaja Hannu Pietilä totesi, kun työsopimusten allekirjoitusvaihe loppuvuodesta oli kuumimmillaan. Työsopimussuhde tuo joustoa uralla etenemiseen ja helpottaa pätkätöiden vähentämistä. Työnantaja saa uusia mahdollisuuksia myös palkitsemiseen ja kannustamiseen. 11

12 Täydentävä rahoitus kasvoi vahvasti Oulun yliopiston vuoden 2009 kokonaismenot olivat 225,9 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,2 %. Menoista katettiin valtion talousarviomäärärahoilla noin 70 % opetusministeriön ja yliopiston välisen tulossopimuksen mukaisesti. Loput noin 30 % menoista katettiin täydentävällä eli ulkopuolisella rahoituksella. Täydentävä rahoitus oli 67,2 miljoonaa euroa. Kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna 7,8 %. Merkittävästi kasvoivat Suomen Akatemian ja rakennerahastojen rahoitus. Akatemian rahoitus kasvoi 23,9 % edellisestä vuodesta. Tekesin rahoitus pysyi vuoden 2008 tasolla. Henkilöstömenot muodostavat valtaosan yliopiston menoista, 143,7 miljoonaa euroa, noin 64 % kokonaismenoista. Henkilöstökulut kasvoivat 2,6 % edellisestä vuodesta. Kokonaisuudessaan menojen kasvu oli rahoituksen kasvua nopeampaa. Seuraavalle vuodelle siirtyvien määrärahojen määrä väheni hieman edellisestä vuodesta. Yliopiston tilamenot kasvoivat 2,6 miljoonalla eurolla eli 8,3 %. Vuoden 2009 lopussa käytettävissä oli noin huoneistoneliömetriä. Yliopistokiinteistöjen omistusjärjestelyjen valmistelua jatkettiin vuoden aikana ja perustettiin Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Sille siirtyi Senaatti-kiinteistöiltä omistus ja vastuu pääkaupunkiseudun ulkopuolisista yliopistokiinteistöistä. Yliopistot omistavat yhtiöstä 2/3 ja valtio 1/3. Yhtiön kotipaikka on Tampere. Lyhytaikaiset saamiset taseessa olivat 20,9 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 0,7 % eli 0,15 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lyhytaikainen vieras pääoma oli 31,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua 2,4 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen Yliopiston käyttöomaisuuden arvo kääntyi nousuun ja oli vuoden lopussa 11,3 miljoonaa euroa, noin 0,9 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Varainhankinta käynnistyi Oulun yliopiston varainhankintakampanja käynnistyi maaliskuussa Tavoitteena on kerätä yliopistorahastoon eri lahjoittajatahoilta 20 miljoonan euron lahjoitukset vuoden 2010 loppuun mennessä. Yliopisto perusti ensimmäisenä suomalaisena yliopistona korkean tason varainhankinnan valtuuskunnan, jonka jäseniksi kutsuttiin 80 tunnettua pohjoissuomalaista ja valtakunnallista vaikuttajaa. Valtuuskunnan jäsenet toimivat yliopiston lähettiläinä ympäröivän yhteiskunnan suuntaan ja tukevat yliopiston taloutta varainhankinnan keinoin. Oulun yliopistorahastoon kertyi vuoden loppuun mennessä varainhankintakampanjan tuloksena sekä 50-vuotisjuhlavuoden lahjoituksina ja lahjoituslupauksina noin 3,0 miljoonaa euroa. Huomioiden valtion sitoumuksen vastinrahasta yksityisille pääomasijoituksille rahaston pääoma nousi 6,8 miljoonaan euroon Tulevaisuus haasteellinen Yliopisto toteutti vuonna 2009 useita kehittämishankkeita, joiden turvin se kykeni siirtymään sujuvasti uuteen juridiseen olomuotoon. Yliopiston sisällä talous-, henkilöstö- ja opintohallinnon henkilöstö keskitettiin palvelupisteisiin. Yliopisto ulkoisti merkittävästi talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä yliopistojen palvelukeskus Certiaan vuodenvaihteessa Merkittävänä kehityshankkeena TILINPÄÄTÖSLUVUT toteutettiin yhdessä Certian ja sen asiakkuuteen sitoutuneiden muiden yliopistojen kanssa SAP-tietojärjestelmähanke. Täydentävän rahoituksen myönteisestä kehityksestä huolimatta valtion budjettirahoituksen osalta tulevaisuuden näkymät olivat vuoden lopulla huolestuttavat. Valtion vuoden 2010 budjettiehdotuksen julkistuksen ja opetusministeriön kanssa käytyjen tulosneuvottelujen jälkeen kävi ilmi, että seuraavat vuodet tulevat olemaan Oulun yliopistolle taloudellisesti erittäin haasteellisia. Valtionrahoituksen yli 3 miljoonan euron supistuminen vuoden 2009 tasoon verrattuna, palkkojen ja muiden kustannusten nousu sekä uuteen organisatoriseen asemaan liittyvät uudet kustannukset olivat johtamassa yliopiston yli 8 miljoonan euron rahoitukselliseen alijäämään vuonna Yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa ryhdyttiin valmistelemaan. Sisäisissä tulosneuvotteluissa tiedekuntia ja muita tulosyksiköitä kehotettiin laatimaan rakenteiden kehittämiseen tähtäävät talouden tasapainottamisohjelmat vuoden loppuun mennessä. Budjettirahoitus Palkat Tilamenot Muut menot Yhteensä Täydentävä rahoitus Suomen Akatemia Tekes Kotimaiset yritykset Muu kotimainen EU-rahoitus Muu kansainvälinen Yhteensä Arvonlisäveromomentit Yhteensä OULUN YLIOPISTO VUOSIKERTOMUS 2009 TALOUS

13 MENORAKENNE 2009 Muut kustannukset 11,4 % Tilakustannukset 22,2 % Palkat 66,3 % tehdyt henkilötyövuodet henkilöryhmittäin vuonna 2009 Muu henkilöstö 25 % Professorit 8 % Tutkijat 30 % Hallintohenkilöstö 17 % Kirjastohenkilöstö 3 % Opettajat 17 % Kuva: Anna-Maria Raudaskoski htv professorit 236 tutkijat 851 opettajat 490 kirjastohenkilöstö 90 hallintohenkilöstö 496 muu henkilöstö 706 Harjoittelukoulujen htv:t eivät sisälly kuvioihin Oulu Kajaani opettajat muu henkilöstö 13 4 Lahjoitusten muistamiseksi kiinnitettiin joulukuussa ensimmäiset lahjoittajataulut Linnanmaan kampuksen Keskusaulan seinälle. Lahjoittajien joukossa olivat muun muassa toimitusjohtaja Veli-Pekka Puution edustama Osuuskauppa Arina ja toimitusjohtaja Timo Levon edustamat Phjois-Pohjanmaan ja Kainuun OP-liittojen osuuspankit. Varainhankinta osaksi toimintaa KOKONAISRAHOITUKSEN KEHITYS 2007 Budjettirahoitus Täydentävä rahoitus Yhteensä Budjettirahoitus Täydentävä rahoitus Yhteensä Budjettirahoitus Täydentävä rahoitus Yhteensä Uusi yliopistolaki avasi yliopistoille mahdollisuuden hankkia lahjoituksina varoja toimintansa kehittämiseen. Oulun yliopisto on perustanut yliopistorahaston, johon ryhdyttiin keräämään lahjoituksia maaliskuussa 2009 alkaneella Yhteinen yliopisto -kampanjalla. Teemalla halutaan kuvata yliopiston kuulumista kiinteästi muuhun yhteiskuntaan. Kampanjan suojelijana toimii rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaari. Oulun yliopistorahastoon kertyvän pääoman tuottoa tullaan käyttämään yliopiston vahvuusaloihin ja uusiin kehittyviin tutkimusaloihin. Niitä ovat muun muassa informaatioteknologia ja internet, biotieteet ja terveys, älykkäät laitteet ja materiaalit, lääketieteen tekniikka ja ICT, ympäristö, energia ja luonnonvarat, liiketoiminta ja talous sekä kulttuuri, oppiminen ja vuorovaikutus. Yliopistorahastoon oli vuoden loppuun mennessä kertynyt noin kolme miljoonaa euroa. 13

14 YLIOPISTON HALLITUS Kuva: Juha Sarkkinen Oulun yliopiston hallitus, vasemmalta Leena Mörttinen, Milja Seppälä, Markku Savolainen, Erkki Ormala, Markku Mäkivuoti, Hans Söderlund, Raija Ukkola ja Sanna Järvelä. Kuvasta puuttuvat Pekka Erkkilä ja Lea Kauppi. Oulun yliopiston uusi hallitus Hans Söderlund, tutkimusprofessori, puheenjohtaja Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, lehtori Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Oulun yliopiston vanha hallitus SAAKKA Lauri Lajunen, rehtori, puheenjohtaja Kimmo Alajoutsijärvi, professori Timo Lauttamus, professori Kauko Leiviskä, professori Kari Majamaa, professori Jouni Pursiainen, professori Pauli Siljander, professori Kirsti Heikkinen, vanhempi suunnittelija Juha Huikari, yliopisto-opettaja Matti Isohookana, projektipäällikkö Vaili Jämsä-Uusitalo, projektisihteeri Gordon Roberts, lehtori Seppo Saarela, ma. professori Oskari Huusko, fil. yo., kasv. yo. Wille Leppämäki, hum. kand. Miikka Saukko, tekn. yo., fil. yo. Milja Seppälä, fil. yo. Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Okkonen, toimitusjohtaja Rehtoraatti Lauri Lajunen, rehtori Rauli Svento, 1. vararehtori Heikki Ruskoaho, 2. vararehtori Riitta Keiski, 3. vararehtori Yliopistokollegio Kimmo Alajoutsijärvi, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professori Juhani Niskanen, professori Jouni Pursiainen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Hannu Soini, professori Henrik Hedberg, yliassistentti Matti Isohookana, projektipäällikkö Juha Jaako, yliassistentti, puheenjohtaja Eila Keränen, kirjastosihteeri Gordon Roberts, lehtori Vesa Virtanen, tutkimusjohtaja Elina Honkala, tekn. yo. Petra Junno, kasv. yo. Matti Kemi, fil. yo. Aleksi Salo, fil. yo. Miikka Saukko, tekn.yo., fil.yo., varapuheenjohtaja Aino-Maija Toppi, kauppat.yo. 14 OULUN YLIOPISTO VUOSIKERTOMUS 2009 YLIOPISTON HALLITUS

15 TIEDEKUNNAT HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Oppiaineet Informaatiotutkimus Logopedia Suomen kieli Saamen kieli Saamelainen kulttuuri Englantilainen filologia Germaaninen filologia Pohjoismainen filologia Kirjallisuus Yleinen historia Suomen ja Skandinavian historia Aate- ja oppihistoria Kulttuuriantropologia Yleinen arkeologia Perustutkinto-opiskelijat 2002 näistä uusia 245 Jatko-opiskelijat 276 Tutkinnot 389 alemmat tutkinnot 222 perustutkinnot 148 tohtorintutkinnot 13 Henkilökunta 145 opetushenkilökunta 78 muu henkilökunta 67 Julkaisutoiminta (2009) 414 tieteelliset julkaisut 244 muut julkaisut 170 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Oppiaineet Kasvatustieteiden koulutus Musiikkikasvatuksen koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Luokanopettajakoulutus Master of Education, International Programme Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus Opettajan pedagogiset opinnot Perustutkinto-opiskelijat 1608 näistä uusia 262 Jatko-opiskelijat 127 Tutkinnot 315 alemmat tutkinnot 172 perustutkinnot 134 tohtorintutkinnot 7 Henkilökunta 179 opetushenkilökunta 97 muu henkilökunta 82 Julkaisutoiminta (2009) 165 tieteelliset julkaisut 88 muut julkaisut 77 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Oppiaineet Erikoishammaslääkärikoulutus Erikoislääkärikoulutus Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hoitotieteen tieteenalaohjelma Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma Lääketieteen koulutusohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Perustutkinto-opiskelijat 1413 näistä uusia 174 Jatko-opiskelijat 286 Ammatilliset jatko-opiskelijat 462 Tutkinnot 371 alemmat tutkinnot 61 perustutkinnot 178 tohtorintutkinnot 48 Ammatilliset jatkotutkinnot 84 Henkilökunta 459 opetushenkilökunta 149 muu henkilökunta 310 Julkaisutoiminta (2009) 852 tieteelliset julkaisut 762 muut julkaisut 90 Luonnontieteellinen TIEDEKUNTA Oppiaineet Biokemia Eläinekologia, fysiologinen eläintiede, kasviekologia, kasvifysiologia, genetiikka Biofysiikka, fysiikka, geofysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede Geologia ja mineralogia, maaperägeologia, geokemia Epäorgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, orgaaninen kemia, rakennetutkimuksen kemia Maantiede, suunnittelumaantiede Matematiikka, tilastotiede, sovellettu matematiikka Tietojenkäsittelytiede TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Oppiaineet Johtaminen ja organisaatio Kansantaloustiede Laskentatoimi Logistiikka Markkinointi Rahoitus Kansainvälinen liiketoiminta TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Oppiaineet Arkkitehtuuri Konetekniikka Prosessitekniikka Elektroniikka Tietoliikenne Tietotekniikka Informaatioverkostot Tuotantotalous Ympäristötekniikka Perustutkinto-opiskelijat 3561 näistä uusia 515 Jatko-opiskelijat 371 Tutkinnot 432 alemmat tutkinnot 214 perustutkinnot 165 tohtorintutkinnot 46 Henkilökunta 572 opetushenkilökunta 140 muu henkilökunta 432 Julkaisutoiminta (2009) 589 tieteelliset julkaisut 497 muut julkaisut 92 Perustutkinto-opiskelijat 1353 näistä uusia 246 Jatko-opiskelijat 74 Tutkinnot 273 alemmat tutkinnot 129 perustutkinnot 138 tohtorintutkinnot 4 Henkilökunta 91 opetushenkilökunta 41 muu henkilökunta 50 Julkaisutoiminta (2009) 107 tieteelliset julkaisut 97 muut julkaisut 10 Perustutkinto-opiskelijat 3567 näistä uusia 336 Jatko-opiskelijat 561 Tutkinnot 460 alemmat tutkinnot 77 perustutkinnot 345 tohtorintutkinnot 36 Henkilökunta 720 opetushenkilökunta 171 muu henkilökunta 549 Julkaisutoiminta (2009) 653 tieteelliset julkaisut 602 muut julkaisut 51 15

16 OULUN YLIOPISTO Linnanmaa (ellei muuta katuosoitetta) OULUN YLIOPISTO puh. (08) fax (08) Hallintopalvelut, PL 8000 Humanistinen tiedekunta, PL 1000 Kasvatustieteiden tiedekunta, PL 2000 Luonnontieteellinen tiedekunta, PL 3000 Lääketieteellinen tiedekunta, Aapistie 5, PL 5000, puh. (08) Taloustieteiden tiedekunta, PL 4600 Teknillinen tiedekunta, PL 4000 Biocenter Oulu, PL 5000 Infotech Oulu, PL 4500 Thule-instituutti, PL 7300 Kajaanin yliopistokeskus, Seminaarinkatu 2, PL 51, Kajaani, puh. (08) Toimitus Oulun yliopiston viestintäpalvelut Graafinen suunnittelu VWD Oy Kirjapaino Joutsen Median Painotalo ISSN

TIEDE YMPÄRISTÖ. biotieteet TERVEYS. monialaisuus. vuorovaikutus. luonnonvarat TUTKIMUS. kulttuurinen identiteetti. kansainvälisyys.

TIEDE YMPÄRISTÖ. biotieteet TERVEYS. monialaisuus. vuorovaikutus. luonnonvarat TUTKIMUS. kulttuurinen identiteetti. kansainvälisyys. VUOSI 2011 1 2 kulttuurinen identiteetti elinikäinen oppiminen biotieteet TUTKIMUS yr ittäjyys KEHITYS TIEDE TERVEYS luonnonvarat PUHDAS TEKNOLOGIA kansainvälisyys INFORMAATIOTEKNOLOGIA YMPÄRISTÖ INNOVAATIOTOIMINTA

Lisätiedot

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2012 Aika Maanantai 19.3.2012 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012 Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion

Lisätiedot

20 08 1 VUOSIKERTOMUS

20 08 1 VUOSIKERTOMUS 1 2008VUOSIKERTOMUS 1 Rehtorin katsaus...1 2 Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...3 3 Opetuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...5 4 Tiedekuntien katsaukset...7 Teknillinen tiedekunta...7

Lisätiedot

Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas

Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas Tervetuloa oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas Tervetuloa Oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas 5. painos 2007 Tervetuloa Oulun yliopistoon Tervetuloa Oulun yliopistoon 1. painos 1996 Toimitus:

Lisätiedot

hallituksen toimintakertomus

hallituksen toimintakertomus hallituksen toimintakertomus 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Oulun yliopiston vuotta 2013 leimasi rakenteellinen uudistaminen, jonka tavoitteina ovat yliopiston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta.

Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta. Vuosikertomus 2008 Vuosi 2008 lyhyesti Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta. Akatemiassa oli käynnissä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista.

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 1 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2004 2 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 2 2.1.1. Vaasan yliopiston profiili 2 2.1.2.

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jari Niemelä Jussi Kivistö Petra Lindblad Anu Räisänen Asta Wahlgrén Karl Holm Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2000 39 VUOSIKERTOMUS 2000 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin katsaus 3 Tavoitteet 4 Vuosi 2000 Helsingin kauppakorkeakoulussa 5 Opetus- ja tutkimuslaitokset 7 Perusopetus 17 Jatkokoulutus

Lisätiedot

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eila Rekilä Johanna Heikkilä Pekka Kääpä Milja Seppälä Turo Virtanen Jukka Öberg Sirpa Moitus Kirsi Mustonen Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Sirpa Suntioinen Eeva Myller Petri Nieminen Seppo Pohjolainen Asta Wahlgrén Matti Kajaste Sirpa Moitus Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SELVITYS SUOMEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN AKATEEMISESTA KOULUTUS- JA TUTKIMUSYHTEISTYÖSTÄ

SELVITYS SUOMEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN AKATEEMISESTA KOULUTUS- JA TUTKIMUSYHTEISTYÖSTÄ SELVITYS SUOMEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN AKATEEMISESTA KOULUTUS- JA TUTKIMUSYHTEISTYÖSTÄ Maija Lummepuro SELVITYS SUOMEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN AKATEEMISESTA KOULUTUS- JA TUTKIMUSYHTEISTYÖSTÄ 1 SELVITYKSEN TAUSTAA...

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 1 LUT:n organisaatio Hallitus Yliopistokollegio Rehtori, vararehtorit Strateginen suunnittelu Teknillinen tiedekunta - LUT Energia - LUT

Lisätiedot