Yhteenveto Akaan Verkko -hankkeen ja Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen järjestämästä osuuskuntayrittäjäkoulutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Akaan Verkko -hankkeen ja Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen järjestämästä osuuskuntayrittäjäkoulutuksesta 17.10. 9.12."

Transkriptio

1 Yhteenveto Akaan Verkko -hankkeen ja Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen järjestämästä osuuskuntayrittäjäkoulutuksesta Ulla Tommila Akaan Verkko -hanke

2 Sisällysluettelo 1. Osuuskunta mahdollisuutena ja väylänä pitkäaikais- ja osatyökykyisten työllistymiseen Osuuskuntayrittäjäkoulutus Koulutuksen valmistelu ja opiskelijavalinta Tavoitteet Sisältö Kokemuksia sekä kehittämisajatuksia Hanketyöntekijöiden mielipiteitä koulutuksesta Vastuuopettajan ja opiskelijoiden antamaa palautetta koulutuksesta Koulutuskoordinaattorin ajatuksia Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen tuotteistaminen Ehdotus osuuskuntayrittäjäkoulutuksen opetussuunnitelmaksi... 8 Liitteet... 11

3 1. Osuuskunta mahdollisuutena ja väylänä pitkäaikais- ja osatyökykyisten työllistymiseen Osuuskunta yritysmuotona tarjoaa jäsenilleen hyvän ja turvallisen mahdollisuuden lähteä kehittämään ja markkinoimaan osaamistaan osuuskunnan jäsenenä. Jäsenen omistaessa 15 prosenttia tai alle osuuskunnasta ei synny yrittäjästatusta ja työttömyysetuudet säilyvät niinä päivinä, jolloin työtä ei ole. Osuuskunta yritysmuotona on demokraattinen. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni riippumatta omistusosuuden suuruudesta. Osuuskunnassa on mahdollisuus toimia aputoiminimellä ja kehittää omaa yritystoimintaa itsenäisesti. Aputoiminimen voi myöhemmin työnmäärän ja toiminnan täytettyä kannattavan yrittämisen ja liiketoiminannan edellytykset muuttaa omaksi toiminimeksi. Osuuskunnan jäsenten työajat voidaan sopia joustaviksi. Moni osatyökykyinen on halukas tekemään osa-aikatöitä, kokopäivätyö tai yrittäjämäinen työskentely eivät ole tavoitteena, vaan työsuhde osuuskuntaan. Pienikin tuntimäärä töitä säännöllisesti vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja ansioiden ei tarvitse olla kovin suuria, kun ne parantavat työmarkkinatuella toimeen tulevan taloudellista tilannetta. Hankaluutena ovat kuitenkin ns. kannusteloukut, esim. asumistuen katkeaminen. 2. Osuuskuntayrittäjäkoulutus 2.1. Koulutuksen valmistelu ja opiskelijavalinta Osuuskunta yhtenä mahdollisuutena pitkäaikais- ja osatyökykyisten työllistymiseen nousi esille Akaan Verkko -hankkeessa jo kesällä Osuustoimintaneuvoja Mirja Taipale Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta oli esittelemässä asiaa hanketyöntekijöille kesäkuussa Projektipäällikkö Mikko Metsäsen johdolla osuuskunnan perustamista alettiin valmistella (erillinen Metsäsen kirjoittama yhteenveto). Elokuussa 2011 osuuskunnan liikkeellelähtö oli edelleen alkutekijöissään. Tällöin nousi esille ajatus osuuskuntayrittäjäkoulutuksen järjestämisestä työttömille yhdessä Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen ja paikallisen työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Osuuskuntayrittäjäkoulutus määriteltiin työttömyysetuudella tuetuksi omaehtoiseksi opiskeluksi. Se edellyttää opiskelijalta vähintään 25 vuoden ikää, voimassa olevaa työnhakua ja TE-toimiston harkintaa siitä, että koulutus on asiakkaalle työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaista, jotta ammattitaito ja työllistymisen edellytykset paranisivat työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. Opiskelun tulee

4 olla päätoimista, vähintään 25 tuntia viikossa. Näiden edellytysten täytyttyä opiskelija saa opiskeluajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvauksen (liite 1 Omaehtoinen työttömyysetuudella tuettu opiskelu, liite 2 Hakemus omaehtoisen opiskelun tukemiseksi). Osuuskuntayrittäjäkoulutus valmisteltiin nopealla aikataululla syys-lokakuun 2011 aikana. Koulutus suunnattiin työttömille tai työttömyysuhan alaisille sekä osaaikatyötä tarvitseville tai ammatinvaihtoa suunnitteleville henkilöille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla oli jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Työvoimaneuvoja Päivi Aalto Akaan TE-toimistosta kutsui koulutuksesta järjestettyyn infotilaisuuteen Akaan toimipisteeseen TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita. Akaan Verkko -hanke kutsui muutamia omia asiakkaitaan ja yhteensä infotilaisuudessa oli 19 kuulijaa, joista osa oli velvoitettu tulemaan paikalle, osa tuli omasta mielenkiinnosta (liite 3 Akaan Verkko -hankkeen esite koulutuksesta, liite 4 TE-toimiston jakama esite koulutuksesta). Infotilaisuuden käytännön järjestelyt hoiti Akaan Verkko -hankkeen työntekijät ja TE-toimiston puheenvuoron käytti työvoimaneuvoja Päivi Aalto. Heti infotilaisuuden jälkeen päästiin varaamaan haastatteluaikoja ja muutama kiinnostunut ilmoitti miettivänsä viikonlopun yli mahdollisuuksiaan hakea ja lähteä koulutukseen. Projektipäällikkö Mikko Metsänen ja työhönvalmentaja Ulla Tommila haastattelivat hakijat ja tekivät osaamiskartoitukset (liite 5 Kiipulan osaamiskartoituslomake) sekä opiskelijavalinnan. Haastateltavia oli 12 henkilöä, joista 10 valittiin. Valituista oli naisia kolme ja miehiä 7, joista yksi maahanmuuttaja. Koulutukseen lähtevillä opiskelijoilla oli hyvin erilainen tausta sekä iän, koulutuksen että työkokemuksen suhteen. Käytännössä opiskelijavalinta jäi pieneksi, kahta hakijaa lukuun ottamatta kaikki halukkaat hyväksyttiin opiskelijoiksi Tavoitteet Koulutuksen tavoitteena oli antaa opiskelijoille perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta. Tavoitteena oli osuuskunnan perustaminen koulutuksen loppuvaiheessa, jos opiskelijoista löytyisi tarpeeksi suuri joukko innokkaita Sisältö Koulutuksesta vastasivat pääosin vastuukouluttaja Jouko Virtanen, näyttötutkintomestari, yrittäjyysalan kouluttaja Esa Lehtinen FM, MBA, yritysvalmentaja, molemmat Kiipulasäätiön kouluttajia. Opiskelun sisältö muodostui seuraavista kokonaisuuksista:

5 osuuskuntayrittämisen perusteet oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen markkinointi ja tuotteistaminen verkostoitumistaidot ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa oman henkilökohtaisen fyysisen ja psyykkisen kunnon ja jaksamisen hoitaminen (liite 6 Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen runko). Työhyvinvointipäivän ohjelmasta vastasi paikallinen yritys Akaan Akaatti ja jokaiselle opiskelijalle varattiin kuntotestiin henkilökohtainen aika. Koulutuksen aikana Akaan Verkko -hankkeen työntekijät olivat varautuneet antamaan tukea opiskelijoille kaikissa eteen tulevissa pulmissa. Lähes jokaisen opiskelijan kanssa käytiin ainakin kerran opiskelun kuluessa henkilökohtainen arviointikeskustelu. Opiskeluaikana tehtiin neljä tutustumismatkaa toimiviin osuuskuntiin Lempäälään, Turkuun, Lahteen ja Nastolaan sekä Poriin. 3. Kokemuksia ja kehittämisajatuksia Ajatuksia on kerätty opiskelijoilta, vastaavalta kouluttajalta ja hanketyöntekijöiltä Hanketyöntekijöiden mielipiteitä koulutuksesta Heikkouksia toteutuneessa koulutuksessa: - valmisteluaika lyhyt - samoin valintaprosessi lyhyt ja kiireinen - opiskelijavalinnan mahdollisuus pieni - motivaatio parempi, jos tarve osuuskunnan perustamiseen tulee sisältä, esim. joukko saman työpaikan irtisanottuja - tässä tarve ulkoa ohjattu pakkoyrittäjyys? Parannettavaa - tehtävä perusteellisempi selvitys, onko todellisia mahdollisuuksia tehdä töitä osuuskunnan kautta - kiinnostuneille puolen päivän info, mikä on osuuskunta ja mitä osuuskuntayrittäminen käytännössä tarkoittaa - koulutus pidemmäksi, esim. kolme kuukautta, josta kaksi kolmasosaa lähiopetusta ja loput etäopetusta - lisää aikaa henkilökohtaisen liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja yleensäkin koulutuksen sisällön on muodostuttava opiskelijoiden tarpeesta, vähemmän yleisellä tasolla olevaa tiedon jakamista - käytännön läheisiä esimerkkejä ja mallinnuksia sekä ryhmätöitä - oman alan työtehtäviin tutustuminen koulutuksen loppuvaiheessa, kun oma liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma ovat valmiina, esim. viikon työhön tutustumisjakso, työnantaja/yrittäjähaastattelut

6 - jonkinlainen opitun ymmärtämisen mittaaminen, kokeet 3.2. Vastuuopettajan ja opiskelijoiden antamaa palautetta koulutuksesta Välitön palaute vastuuopettajalta Jouko Virtaselta: hyvää: ryhmä aktiivinen, tiimiytyminen hyvä, kaikki mukana? Missä? huonoa: kaikki paikalla. mutta eivät läsnä, mitä tarkoittaa? Yhteenveto opiskelijoiden palautteesta: Pääasiassa koulutukseen osallistuneiden palaute oli hyvän ja kiitettävän välillä. Koulutus vastasi odotuksia ja suurin osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että voivat soveltaa koulutuksessa saamiaan oppeja työelämässä. Opiskelu eteni hyvin ja opiskelijat olivat kiinnostuneita koulutuksesta. Opiskelijat pystyivät itse vaikuttamaan opiskeluun ja vuorovaikutteinen oppiminen sai kiitosta. Opiskelijaryhmä tuli hyvin toimeen keskenään. Koulutuksen sisältöön, aikataulutukseen sekä järjestykseen toivottiin hieman selkeyttä. Myös kurssin pituus olisi voinut olla pidempi. Liitteenä ovat yhteenveto palautteesta graafisessa muodossa sekä avoimet vastaukset (liite 7) Koulutuskoordinaattorin ajatuksia Koulutuskoordinaattorina ja prosessikuvauksen laatijana toimi hanketyöntekijä Ulla Tommila, joka suosittelee osuuskuntayrittäjäkoulutukseen yhteistoiminnallista opetusmuotoa, jossa ryhmä työskentelee yhdessä käyttäen hyväksi kaikkien ryhmän jäsenten tietämystä. Kaikki sosiaalinen vuorovaikutus ei edistä oppimista. Opiskeluryhmä, joka koostuu pitkäaikaistyöttömistä ja osatyökykyisistä, saattaa muodostua vertaisryhmäksi, joka vahvistaa jäsentensä kokemia vääryyksiä ja epäoikeudenmukaisuuksia sekä monenlaisia työelämään ja työntekoon liittyviä uskomuksia. Kouluttajien ja ohjaajien on luotava ja ylläpidettävä motivaatiota opiskeluun, myönteistä ajattelua ja mahdollisuutta todelliseen muutokseen. Parhaimmillaan yhteistoiminnallinen oppiminen aktivoi tehokkaasti opiskelijan ajatteluprosesseja. Yhteistoiminnallinen oppiminen on oppimisen kannalta tehokasta, mikäli ryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti oppimistehtävän parissa esitellen omia ajatuksiaan, kommentoiden ja keskustellen ryhmän jäsenten esittämistä ajatuksista ja kehittäen uusia ratkaisuja oppimistehtävään yhdistellen ryhmän kaikkien jäsenten tietämystä. Olisi tärkeää, että jo osuuskuntayrittäjäkoulutuksen aikana selviäsi jokaisen opiskelijan oman liikeidean lisäksi tiedot ja taidot, joita hän voi hyödyntää yhteiseksi hyväksi perustettavassa osuuskunnassa. Yhteistoiminnallinen oppiminen edistää ryhmän moninaisen tietämyksen avulla myös tätä tietoisuutta.

7 Oman alan työhön tutustumispaikkojen on oltava sellaisia, että niissä toteutettava työssä oppiminen tai työharjoittelu tukee osuuskuntayrittäjäkoulutuksen oppimistavoitteiden saavuttamista ja opiskelijan oman liikeidean selkiintymistä. 4. Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen tuotteistaminen Tuotteen nimi: Osuuskuntayrittäjyyskoulutus Tuotteen muoto kolmen kuukauden mittainen koulutus: ⅔ lähiopetusta: osuuskuntayrittämisen perusteet, oman osaamisen ja liikeidean kirkastaminen, oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen, oman liikeidean tuotteistaminen ja markkinointisuunnitelman laatiminen, verkostoitumis-, ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa sekä vahvuudet ja osaamisalueet, joita voidaan hyödyntää osuuskunnan yhteisissä töissä, oman henkilökohtaisen henkisen ja fyysisen kunnon hoitaminen, opintovierailut ⅓ etäopetusta: oman liiketoimintasuunnitelman työstämistä, tutustuminen/harjoittelu oman alan yrittäjiin/yrityksiin Kenelle se on tarkoitettu Miksi, mihin tarpeeseen Prosessin kuvaus Yhteistyökumppanit Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on taitoja tai osaamista, minkä voi tuotteistaa osuuskunnan kautta markkinoitavaksi palveluksi (esim. hoiva-, siivous- ja rakennusala, ruuanlaitto, ATK, kiinteistöhuollon työt). Osuuskuntayrittäjäkoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille sekä osa-aikatyötä tarvitseville tai ammatinvaihtoa suunnitteleville henkilöille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla on jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Osuuskunta yritysmuotona ei sulje pois jäseniltään työvoimapoliittisia etuuksia. mahdollistaa yrittäjäksi ryhtymisen osa-aikaisena tai päätoimisena, antaa alkavalle yrittäjälle yhteisöllisen toimintaympäristön sekä pienentää kulurakennetta (yhteinen kirjanpitäjä, mahdollisesti työtilat yms.), oman yritystoiminnan kehittäminen aputoiminimellä koulutuksen markkinointi ja esittely henkilökohtaisissa tapaamisissa ( koulutuksen räätälöinti opiskelijoiden tarpeiden mukaiseksi) -infotilaisuus potentiaalisille opiskelijoille (puolipäivää), johon kutsuttavat valitaan yhdessä TE-toimiston ja TYP:n kanssa, kohderyhmänä edellä mainitut sekä esim. yksittäisen yrityksen irtisanotut työntekijät, oppilaitoksen valmistuvat opiskelijat - opiskelijavalinta tapahtuu henkilökohtaisten haastattelujen perusteella (painotetaan jonkin alan osaamista ja motivaatiota lähteä tuotteistamaan sitä) - koulutus toteutetaan yllä mainitulla tavalla ja tavoitteena on koulutuksen aikana perustaa osuuskunta TE-toimisto, TYP, yrittäjäyhdistykset, yrittäjät Vastuuhenkilö(t) Kustannukset Aikataulu

8 Yhteydet projektituotteisiin Osuuskuntayrittäjäkoulutus on kehitetty Akaan Verkko -hankkeessa ja pilottikoulutus on toteutettu yhdessä Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa syksyllä Ehdotus osuuskuntayrittäjäkoulutuksen opetussuunnitelmaksi Syksyllä 2011 järjestetyn pilottikoulutuksen kokemusten ja palautteen perusteella osuuskuntayrittäjäkoulutusta suositellaan pidennettäväksi. Jo koulutusvaiheessa olisi huomioitava ryhmästä nousevat teemat ja opetussuunnitelmaa räätälöitävä niiden mukaan tavoitteena perustettava osuuskunta. Pilottikoulutuksen jälkeen hanketyöntekijä Tarja Mikkosen työajasta kohdennettiin kaksikymmentä prosenttia osuuskunnan perustamis- ja käynnistämistyöhön. Osuuskunta Akaan Apuverkko merkittiin kaupparekisteriin Tarja Mikkonen on ollut tiiviisti mukana osuuskunnan hallitustyöskentelyssä ja antanut apuaan osuuskunnan jäsenille monenlaisissa ongelmissa. Akaan Verkko -hankkeen tuki osuuskunnalle päättyi Tarja Mikkonen kirjoittaa erillisen yhteenvedon osuuskunnan perustamisvaiheista ja toiminnan käynnistämisestä. Hänen näkemyksensä on huomioitu alla olevaa opetussuunnitelmaa hahmoteltaessa. päivä aika 9-15 lähipäiviä 34 etäpäiviä 26 tutustumista, esittelykierrokset koulutuksen sisältö, aikataulut osuuskunnan toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet ryhmäytyminen, ryhmä- ja ryhmän toiminta, ryhmän edut ja haitat ryhmässä toimiminen ja ryhmäroolit, työryhmä ja tiimi, tiimitoiminnan perustan luominen, tiimityöskentelyn asteita, työryhmän ja tiimin erot ja yhtäläisyydet tutustumismatka toimivaan/toimiviin osuuskuntiin ryhmä ja tiimi osuuskunnan toiminnassa, ryhmä- ja tiimityöskentelyn soveltaminen osuuskuntatoiminnassa, erilaiset neuvottelutilanteet ja palaveri osuuskunnassa liikeidean sisältö ja rakenne liikeidean täsmentäminen

9 opiskelijaryhmän yhteistä pohdintaa liikeideoista 17 oman liikeidean esittely tutustumismatka toimivaan/toimiviin osuuskuntiin 20 osuuskunnan liikeidean hahmottaminen etätehtävän purku ja jatkotoimet 25 osuuskunnalle tärkeät sidosryhmät työnantaja/yrittäjäyhteistyö oman liikeidean hahmottamista ja työstämistä oman liikeidean muokkaamista saadun palautteen pohjalta etätehtävä: osuuskunnan liikeidean hahmottaminen, omien osuuskuntaa hyödyttävien osaamisalueiden kartoittaminen etätehtävä: oman työhön tutustumispaikan hakeminen ja yrittäjähaastattelun tekeminen etätehtävä: oman työssä oppimispaikan hakeminen ja yrittäjähaastattelu työhyvienvointipäivä: oman henkisen ja fyysisen kunnon hoitaminen yrittäjähaastattelujen anti valmistautuminen työelämään tutustumisjaksoon (tavoitteet, harjoittelupäiväkirja, raportin laatiminen yms.) työelämään tutustumisen jakaminen muille työelämään tutustumisen vaikutukset omaan liikeideaani markkinoinnin sisältö ja tavoitteet markkinoinnin kilpailukeinot oman alan työelämään tutustuminen/harjoittelu etätehtävä: työelämään tutustumisen vaikutukset ja muutokset omaan liikeideaani

10 markkinointisuunnitelman laatiminen oman liikeidean pohjalta etätehtävän purku omaan liikeideaan perustuvaa kustannuslaskentaa, alv kustannuslaskentaa, käytännön esimerkkejä liiketoimintasuunnitelma, oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen 48 etätehtävän purku tutustumismatka toimivaan/toimiviin 51 osuuskuntiin osuuskunnan perustaminen tarvittaessa erityisasiantuntijoiden esityksiä, esim. työvoimaviranomaiset, verottaja, elinkeinoasiamies osuuskunnan perustaminen tilannekatsaus; miten edetään ja 59 millaisilla aikatauluilla, tehtävien ja vastuiden jako 60 loppujuhla; todistusten jako oman markkinointisuunnitelman laatiminen etätehtävä: oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen etätehtävä: oman liiketoimintasuunnitelman korjaamista saadun palautteen perusteella

11 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Hakemus omaehtoisen opiskelun tukemiseksi Akaan Verkko -hankkeen esite koulutuksesta TE-toimiston jakama esite koulutuksesta Kiipulan osaamiskartoituslomake Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen runko Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu luettu

12 Liite 1 HAKEMUS OMAEHTOISEN OPISKELUN TUKEMISEKSI Vuoden 2010 alusta lukien voit tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti työttömyysetuudella. Opiskelusta on sovittava ennen koulutuksen alkua työnhakusuunnitelmassa. Ole hyvä ja vastaa huolella alla oleviin kysymyksiin ja ota lomake mukaasi työ- ja elinkeinotoimistoon mennessäsi. Nimi: Koulutus: Ajalla: / /.20 Oppilaitos: Koulutuksen tavoiteammatti: Huom. esim. tradenomi tai filosofian maisteri ei ole tavoiteammatti. 1. Miksi haet koulutukseen? 2. Miten arvioit hakemasi koulutuksen parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksia saada työtä? 3. Mitä muita vaihtoehtoja olet miettinyt ammattitaitosi kehittämiseksi? 4. Oletko valmis koulutuksen jälkeen muuttamaan työn saamiseksi toiselle paikkakunnalle? 5. Mitä muuta haluat huomioitavan arvioitaessa koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta? Hakemukseen tulee liittää oppilaitoksen selvitys opinnoista TE-toimistolle (lomake TEM6.21) SEKÄ KOULUTUKSEEN HYVÄKSYMISILMOITUS. HAKEMUS ON PALAUTETTAVA ENNEN KOULUTUKSEN ALKUA! Ole hyvä ja tarkista että lomakkeesta löytyy kaikki tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten, sillä puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. /.20 Allekirjoitus Liite 2

13 Osuuskuntayrittäjäkoulutus Toijalassa Yhteistyössä TE-toimisto ja Akaan Verkko hanke tiedustelut Infotilaisuus klo 13 TE- toimiston neuvottelutila 2krs Kirkkotori 10, Toijala Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta. - Osuuskuntayrittämisen perusteet - Oma liikeidea ja oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen - Markkinointi ja tuotteistaminen - Verkostoituminen, ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa - Sidosryhmät - Oma työhyvinvointi - Tutustumiskäynnit erilaisiin osuuskuntiin ja yrityksiin kuva Ulla Tommila

14 Liite 3 Osuuskuntayrittäjäkoulutus Paikkakunta Kouluttaja Koulutuksen ajankohta Infotilaisuus Toijala, Valtatie 5, Metsola-sali Kiipulasäätiö / Akaan Verkko -hanke Akaan TE-toimiston neuvottelutila 2krs Opisk.paikkoja 12 Kuvaus Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille sekä osa-aikatyötä tarvitseville tai ammatinvaihtoa suunnitteleville henkilöille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla on jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Koulutuksen päätteeksi on tarkoitus perustaa osuuskuntayritys, jonka kautta ja avulla on mahdollista aloittaa osuuskuntayrittäjänä toimiminen. Osuuskunta yritysmuotona ei sulje pois jäseniltään työvoimapoliittisia etuuksia. Osuuskuntayrittäjäkoulutus täyttää itsenäiseksi yrittäjäksi lähtevälle starttirahakelpoisuuden. Lisätiedot TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistymisestä osuuskunnan kautta. SISÄLTÖ Osuuskuntayrittämisen perusteet - Oma liikeidea ja oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen - Markkinointi ja tuotteistaminen - Verkostoituminen, ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa Sidosryhmät Oma työhyvinvointi Tutustumiskäynnit erilaisiin osuuskuntiin ja yrityksiin Tiedustelut, hakeminen ja valinta Yhteistyössä Akaan Verkko -hanke (Ulla Tommila, ) ja TE-toimisto

15 Liite 4 KOULUTUKSEN TIEDOT Nimi: Ajankohta: Kesto: Vastuukouluttaja: OPISKELIJAN TIEDOT Nimi: Kotikunta: Osoite: Synt.aika: Puh.numero: Sähköposti: Aikaisemmat koulutukset (aihe, kesto, ajankohta): Työkokemus:

16 Suoritetut tutkinnot: Tietokoneen ajokorttitutkinnot (oppilaitos, suoritusvuosi): Ammatilliset tutkinnot ja niiden suoritusvuosi: LÄHTÖTILANTEESI OPISKELIJANA Miksi hakeuduit tähän koulutukseen? Miten arvioit omia valmiuksiasi: lähtötiedot, opiskelutaidot, asenteesi, motivaatiosi?

17 TAVOITTEESI Millaista oppimista ja osaamista tavoittelet ja tarvitset? Millaisia mahdollisuuksia tämä koulutus/tutkinto sinulle tarjoaa? Millaisten asioiden arvelet olevan sinulle helppoja? Millaisten vaikeita? OPPIMINEN Millaisia tietoja, taitoja ja tukea tarvitaan sinun mielestäsi sujuvaan opiskeluun/koulutuksen suorittamiseen? Millaista ohjausta tarvitset?

18 Miten kuvailisit opiskeluvalmiuksiasi? Millainen opiskelija olet? Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeitä onnistuneessa opiskelussa? Miten suunnittelet opintojasi?

19 Miten arvioit omaa valmiuttasi itsenäiseen opiskeluun? Onko elämässäsi asioita, jotka erityisesti edistävät opiskeluasi? Onko elämässäsi sellaisia asioita, jotka vaikeuttavat tai voivat vaikeuttaa opiskeluasi? Mihin suuntaan sinun on kehitettävä tapaasi oppia? OPPIMISESI ARVIOINTI Miten osaat itse arvioida omaa osaamistasi ja suorituksiasi?

20 Miten haluat opintojasi arvioitavan? Miten usein itsearvioinnin ja arvioinnin tulisi tapahtua? TULEVAISUUS Mitä on oman alasi ydinosaaminen (tärkeintä osata)? Mitä muuta alalla työskentelevän tulisi osata? Paikka ja aika: opiskelijan allekirjoitus vastuukouluttajan allekirjoitus

21 Osuuskuntayrittäjäkoulutus KOULUTTAJA: Kiipulasäätiö / Akaan Verkko -hanke VASTUUKOULUTTAJAT: vastuukouluttaja Jouko Virtanen yrittäjyysalan näyttötutkintomestari, yrittäjyysalan kouluttaja, Esa Lehtinen FM, MBA, yritysvalmentaja KOULUTUSKOORDINAATTORI: Ulla Tommila, ammatillinen opettaja, ohjaustoiminnan artenomi AMK KUVAUS: Koulutus on omaehtoista ja päätoimista ja suunnattu työttömille, pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla on jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Koulutuksen päätteeksi on tarkoitus perustaa osuuskuntayritys, jonka kautta ja avulla on mahdollista aloittaa osuuskuntayrittäjänä toimiminen. Osuuskunta yritysmuotona ei sulje pois jäseniltään työvoimapoliittisia etuuksia. Osuuskuntayrittäjäkoulutus täyttää itsenäiseksi yrittäjäksi lähtevälle starttirahakelpoisuuden. TAVOITE: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta. lähipäivä 28 kello 9-15 etäpäivä 11 (kello 9-15) viikkotunteja 35 Viikko *Aloituspäivä *Esa Lehtinen: -ryhmäytyminen, ryhmä- ja ryhmän toiminta, ryhmän edut ja haitat *Esa Lehtinen: -ryhmässä toimiminen ja ryhmäroolit, työryhmä ja tiimi, tiimitoiminnan perustan luominen, tiimityöskentelyn asteita, työryhmän ja tiimin erot ja yhtäläisyydet *Esa Lehtinen: -ryhmä ja tiimi osuuskunnan toiminnassa, ryhmä- ja tiimityöskentelyn soveltaminen osktoiminnassa, erilaiset neuvottelutilanteet ja palaveri osk:ssa *tutustumismatka Osuuskunta Lempestiin Lempäälässä lauantai sunnuntai Viikko *Jouko Virtanen: -liikeidean sisältö ja toteuttaminen *Jouko Virtanen:- liiketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö *Jouko Virtanen: -liiketoimintasuunnitelman arviointi *oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *tutustumismatka Turkuun Osuuskunta Tuulenpesään lauantai sunnuntai Viikko *Akaan Akaatti: työhyvinvointi *Jouko Virtanen: opiskelijoiden omien liiketoimintasuunnitelmien ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta lauantai sunnuntai Viikko Liite 5

22 *Jouko Virtanen: -markkinoinnin suunnittelu *Jouko Virtanen: -budjetointi *Jouko Virtanen: -kannattavuuslaskenta ja hinnoittelu *oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *tutustumismatka Nastolaan lauantai sunnuntai Viikko *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *Jouko Virtanen: opiskelijoiden omien liiketoimintasuunnitelmien ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta lauantai sunnuntai Viikko *Jouko Virtanen: -taloushallinnon toteuttaminen, sidosryhmät, ostettavat palvelut *Jouko Virtanen:- Ed. päivän aihe jatkuu, laskelmien tulkinta *Jouko Virtanen: -yritysverotuksen pääpiirteet ja velvoitteet *Jouko Virtanen: -kertaus kokonaisaihepiiriin ja sovellukset *etäpäivä lauantai sunnuntai Viikko *Petteri Ikonen Aviomiespalvelusta *Mirja Taipale: -käytännön neuvontaa opiskelijoille suunnitellun osuuskuntayrityksen perustamisesta *Mirja Taipale: -edellinen teema jatkuu *Jouko Virtanen: osuuskuntayrityksen perustamisen valmistelua *ed. teema jatkuu lauantai sunnuntai Viikko itsenäisyyspäivä *Esa Lehtinen: -ryhmän johtaminen ja tiimin vetäminen *osuuskunnan perustaminen *päättäjäiset ja todistusten jako

23 Osuuskuntayrittäjäkoulutus-palaute N=9 Liite 6 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miten koulutus on vastannut odotuksiasi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 1 11,11 % 3. Tyydyttävä 3 33,33 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Miten uskot voivasi soveltaa koulutuksestasi saamiasi tietoja työelämässä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 1 11,11 % 3. Tyydyttävä 4 44,44 % 4. Hyvä 3 33,33 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Miten opiskelusi on edennyt? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 3 33,33 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Miten kiinnostuneita opiskelijat ovat opiskelusta?

24 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 2 22,22 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 2 22,22 % Yhteensä % Minkälaista opetussisältö on ollut kokonaisuutena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 5 55,56 % 4. Hyvä 4 44,44 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Millaista jaettu opetusmateriaali on ollut? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 1 11,11 % 3. Tyydyttävä 2 22,22 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Millaiset ovat olleet koulutusjärjestelyt? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

25 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 6 66,67 % 4. Hyvä 3 33,33 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Millaiseksi olet kokenut omat vaikutusmahdollisuutesi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 2 22,22 % 4. Hyvä 6 66,67 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Miten olet saanut palautetta opintojesi etenemisestä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 2 22,22 % 3. Tyydyttävä 4 44,44 % 4. Hyvä 3 33,33 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Miten opiskelijat tulevat toimeen keskenään? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 %

26 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 0 0,00 % 4. Hyvä 3 37,50 % 5. Kiitettävä 5 62,50 % Yhteensä % Mikä mielestäsi koulutuksessa on hyvää? Miksi? Olen saanut koulutuksesta hyvin paljon uutta tietoa. Sopivan kokoinen ryhmä. Joustavuus opettajien taholta (keskustelua ja vuorovaikutusta hyvin) Opettajat hyvin ammattitaitoisia ja mukavia. Opiskelijoiden yhteishenki hyvä. Mukavat kouluttajat ja koordinaattorit Selkeät hyvät opettajat eli opettajien ammattitaito erittäin hyvää. Tutustumismatkat Laaja osallistujajoukko mahdollistaa uusien kontaktien ja ajatusten luomisen. Ryhmätyöt pakottavat toimimaan osuuskuntamaisesti. Hyvä opiskelijaporukka, yhteensopiva. Mitä haluaisit koulutuksessa muutettavan tai kehitettävän? Miksi? Tuli vaikutelma että koulutus on buukattu kasaan kiireellä. Päivä/teema järjestystä mietittävä ja toteutettava toisin. Raakaa OSK-tietoa pitäisi olla kurssin alkuun, ei loppuun, kuten nyt. enemmän painoa siihen että jokaisen oma tulo on ensisijaisesti kiinni omasta työstä, osuuskunta on vain väline, ei itse tarkoitus. Koulutuksen sisältö, järjestys ja aikataulut. Joidenkin asiakokonaisuuksien esittely koulutuksen alkuvaiheessa olisi helpottanut kokonaisuuden hahmottamista. Oppimateriaali sekä opetettavat asiat seuraavilla koulutuksilla toisessa järjestyksessä eli Mirja Taipaleen osio ensimmäisille koulutuspäiville ja Esa Lehtisen seuraavaksi ja loppuaika Virtaselle.

27 Pidempi koulutusjakso paikallaan Osuuskunnan perusasiat ensimmäiseksi ja opintoretket loppupuoliskolle. Tarkennusta, hajanainen, liian lyhyt kurssi.

Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa 4.2. 21.5.2014

Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa 4.2. 21.5.2014 KIIPULAN AMMATTIOPISTO Jokainen on työn arvoinen -hanke (ESR) 1.8.2013 31.1.2015 Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa 4.2. 21.5.2014 1 1. Työosuuskunnat Työllistämisessä

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus RAPORTTEJA 52 2013 Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA RAPORTTEJA 52 2013 KAUPAN ALAN AMMATILLINEN

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Suvi Koskela, Ramboll Management Consulting Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting Välityömarkkinoiden

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin Gunta Ahlfors, Inka Saarela, Sari Vanhanen ja Marina Wetzer-Karlsson TYÖURAMENTOROINNILLA TULOKSIIN Opas koulutettujen

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola. vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle

Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola. vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle koulutuksen malli Tekijät, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10313 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Työturvallisuuskorttikoulutuksen kehittäminen Tampereen kaupungin tilakeskuksen siivoustuotantoyksikössä

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot