Yhteenveto Akaan Verkko -hankkeen ja Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen järjestämästä osuuskuntayrittäjäkoulutuksesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Akaan Verkko -hankkeen ja Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen järjestämästä osuuskuntayrittäjäkoulutuksesta 17.10. 9.12."

Transkriptio

1 Yhteenveto Akaan Verkko -hankkeen ja Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen järjestämästä osuuskuntayrittäjäkoulutuksesta Ulla Tommila Akaan Verkko -hanke

2 Sisällysluettelo 1. Osuuskunta mahdollisuutena ja väylänä pitkäaikais- ja osatyökykyisten työllistymiseen Osuuskuntayrittäjäkoulutus Koulutuksen valmistelu ja opiskelijavalinta Tavoitteet Sisältö Kokemuksia sekä kehittämisajatuksia Hanketyöntekijöiden mielipiteitä koulutuksesta Vastuuopettajan ja opiskelijoiden antamaa palautetta koulutuksesta Koulutuskoordinaattorin ajatuksia Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen tuotteistaminen Ehdotus osuuskuntayrittäjäkoulutuksen opetussuunnitelmaksi... 8 Liitteet... 11

3 1. Osuuskunta mahdollisuutena ja väylänä pitkäaikais- ja osatyökykyisten työllistymiseen Osuuskunta yritysmuotona tarjoaa jäsenilleen hyvän ja turvallisen mahdollisuuden lähteä kehittämään ja markkinoimaan osaamistaan osuuskunnan jäsenenä. Jäsenen omistaessa 15 prosenttia tai alle osuuskunnasta ei synny yrittäjästatusta ja työttömyysetuudet säilyvät niinä päivinä, jolloin työtä ei ole. Osuuskunta yritysmuotona on demokraattinen. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni riippumatta omistusosuuden suuruudesta. Osuuskunnassa on mahdollisuus toimia aputoiminimellä ja kehittää omaa yritystoimintaa itsenäisesti. Aputoiminimen voi myöhemmin työnmäärän ja toiminnan täytettyä kannattavan yrittämisen ja liiketoiminannan edellytykset muuttaa omaksi toiminimeksi. Osuuskunnan jäsenten työajat voidaan sopia joustaviksi. Moni osatyökykyinen on halukas tekemään osa-aikatöitä, kokopäivätyö tai yrittäjämäinen työskentely eivät ole tavoitteena, vaan työsuhde osuuskuntaan. Pienikin tuntimäärä töitä säännöllisesti vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja ansioiden ei tarvitse olla kovin suuria, kun ne parantavat työmarkkinatuella toimeen tulevan taloudellista tilannetta. Hankaluutena ovat kuitenkin ns. kannusteloukut, esim. asumistuen katkeaminen. 2. Osuuskuntayrittäjäkoulutus 2.1. Koulutuksen valmistelu ja opiskelijavalinta Osuuskunta yhtenä mahdollisuutena pitkäaikais- ja osatyökykyisten työllistymiseen nousi esille Akaan Verkko -hankkeessa jo kesällä Osuustoimintaneuvoja Mirja Taipale Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta oli esittelemässä asiaa hanketyöntekijöille kesäkuussa Projektipäällikkö Mikko Metsäsen johdolla osuuskunnan perustamista alettiin valmistella (erillinen Metsäsen kirjoittama yhteenveto). Elokuussa 2011 osuuskunnan liikkeellelähtö oli edelleen alkutekijöissään. Tällöin nousi esille ajatus osuuskuntayrittäjäkoulutuksen järjestämisestä työttömille yhdessä Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen ja paikallisen työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Osuuskuntayrittäjäkoulutus määriteltiin työttömyysetuudella tuetuksi omaehtoiseksi opiskeluksi. Se edellyttää opiskelijalta vähintään 25 vuoden ikää, voimassa olevaa työnhakua ja TE-toimiston harkintaa siitä, että koulutus on asiakkaalle työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaista, jotta ammattitaito ja työllistymisen edellytykset paranisivat työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. Opiskelun tulee

4 olla päätoimista, vähintään 25 tuntia viikossa. Näiden edellytysten täytyttyä opiskelija saa opiskeluajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvauksen (liite 1 Omaehtoinen työttömyysetuudella tuettu opiskelu, liite 2 Hakemus omaehtoisen opiskelun tukemiseksi). Osuuskuntayrittäjäkoulutus valmisteltiin nopealla aikataululla syys-lokakuun 2011 aikana. Koulutus suunnattiin työttömille tai työttömyysuhan alaisille sekä osaaikatyötä tarvitseville tai ammatinvaihtoa suunnitteleville henkilöille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla oli jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Työvoimaneuvoja Päivi Aalto Akaan TE-toimistosta kutsui koulutuksesta järjestettyyn infotilaisuuteen Akaan toimipisteeseen TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita. Akaan Verkko -hanke kutsui muutamia omia asiakkaitaan ja yhteensä infotilaisuudessa oli 19 kuulijaa, joista osa oli velvoitettu tulemaan paikalle, osa tuli omasta mielenkiinnosta (liite 3 Akaan Verkko -hankkeen esite koulutuksesta, liite 4 TE-toimiston jakama esite koulutuksesta). Infotilaisuuden käytännön järjestelyt hoiti Akaan Verkko -hankkeen työntekijät ja TE-toimiston puheenvuoron käytti työvoimaneuvoja Päivi Aalto. Heti infotilaisuuden jälkeen päästiin varaamaan haastatteluaikoja ja muutama kiinnostunut ilmoitti miettivänsä viikonlopun yli mahdollisuuksiaan hakea ja lähteä koulutukseen. Projektipäällikkö Mikko Metsänen ja työhönvalmentaja Ulla Tommila haastattelivat hakijat ja tekivät osaamiskartoitukset (liite 5 Kiipulan osaamiskartoituslomake) sekä opiskelijavalinnan. Haastateltavia oli 12 henkilöä, joista 10 valittiin. Valituista oli naisia kolme ja miehiä 7, joista yksi maahanmuuttaja. Koulutukseen lähtevillä opiskelijoilla oli hyvin erilainen tausta sekä iän, koulutuksen että työkokemuksen suhteen. Käytännössä opiskelijavalinta jäi pieneksi, kahta hakijaa lukuun ottamatta kaikki halukkaat hyväksyttiin opiskelijoiksi Tavoitteet Koulutuksen tavoitteena oli antaa opiskelijoille perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta. Tavoitteena oli osuuskunnan perustaminen koulutuksen loppuvaiheessa, jos opiskelijoista löytyisi tarpeeksi suuri joukko innokkaita Sisältö Koulutuksesta vastasivat pääosin vastuukouluttaja Jouko Virtanen, näyttötutkintomestari, yrittäjyysalan kouluttaja Esa Lehtinen FM, MBA, yritysvalmentaja, molemmat Kiipulasäätiön kouluttajia. Opiskelun sisältö muodostui seuraavista kokonaisuuksista:

5 osuuskuntayrittämisen perusteet oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen markkinointi ja tuotteistaminen verkostoitumistaidot ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa oman henkilökohtaisen fyysisen ja psyykkisen kunnon ja jaksamisen hoitaminen (liite 6 Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen runko). Työhyvinvointipäivän ohjelmasta vastasi paikallinen yritys Akaan Akaatti ja jokaiselle opiskelijalle varattiin kuntotestiin henkilökohtainen aika. Koulutuksen aikana Akaan Verkko -hankkeen työntekijät olivat varautuneet antamaan tukea opiskelijoille kaikissa eteen tulevissa pulmissa. Lähes jokaisen opiskelijan kanssa käytiin ainakin kerran opiskelun kuluessa henkilökohtainen arviointikeskustelu. Opiskeluaikana tehtiin neljä tutustumismatkaa toimiviin osuuskuntiin Lempäälään, Turkuun, Lahteen ja Nastolaan sekä Poriin. 3. Kokemuksia ja kehittämisajatuksia Ajatuksia on kerätty opiskelijoilta, vastaavalta kouluttajalta ja hanketyöntekijöiltä Hanketyöntekijöiden mielipiteitä koulutuksesta Heikkouksia toteutuneessa koulutuksessa: - valmisteluaika lyhyt - samoin valintaprosessi lyhyt ja kiireinen - opiskelijavalinnan mahdollisuus pieni - motivaatio parempi, jos tarve osuuskunnan perustamiseen tulee sisältä, esim. joukko saman työpaikan irtisanottuja - tässä tarve ulkoa ohjattu pakkoyrittäjyys? Parannettavaa - tehtävä perusteellisempi selvitys, onko todellisia mahdollisuuksia tehdä töitä osuuskunnan kautta - kiinnostuneille puolen päivän info, mikä on osuuskunta ja mitä osuuskuntayrittäminen käytännössä tarkoittaa - koulutus pidemmäksi, esim. kolme kuukautta, josta kaksi kolmasosaa lähiopetusta ja loput etäopetusta - lisää aikaa henkilökohtaisen liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja yleensäkin koulutuksen sisällön on muodostuttava opiskelijoiden tarpeesta, vähemmän yleisellä tasolla olevaa tiedon jakamista - käytännön läheisiä esimerkkejä ja mallinnuksia sekä ryhmätöitä - oman alan työtehtäviin tutustuminen koulutuksen loppuvaiheessa, kun oma liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma ovat valmiina, esim. viikon työhön tutustumisjakso, työnantaja/yrittäjähaastattelut

6 - jonkinlainen opitun ymmärtämisen mittaaminen, kokeet 3.2. Vastuuopettajan ja opiskelijoiden antamaa palautetta koulutuksesta Välitön palaute vastuuopettajalta Jouko Virtaselta: hyvää: ryhmä aktiivinen, tiimiytyminen hyvä, kaikki mukana? Missä? huonoa: kaikki paikalla. mutta eivät läsnä, mitä tarkoittaa? Yhteenveto opiskelijoiden palautteesta: Pääasiassa koulutukseen osallistuneiden palaute oli hyvän ja kiitettävän välillä. Koulutus vastasi odotuksia ja suurin osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että voivat soveltaa koulutuksessa saamiaan oppeja työelämässä. Opiskelu eteni hyvin ja opiskelijat olivat kiinnostuneita koulutuksesta. Opiskelijat pystyivät itse vaikuttamaan opiskeluun ja vuorovaikutteinen oppiminen sai kiitosta. Opiskelijaryhmä tuli hyvin toimeen keskenään. Koulutuksen sisältöön, aikataulutukseen sekä järjestykseen toivottiin hieman selkeyttä. Myös kurssin pituus olisi voinut olla pidempi. Liitteenä ovat yhteenveto palautteesta graafisessa muodossa sekä avoimet vastaukset (liite 7) Koulutuskoordinaattorin ajatuksia Koulutuskoordinaattorina ja prosessikuvauksen laatijana toimi hanketyöntekijä Ulla Tommila, joka suosittelee osuuskuntayrittäjäkoulutukseen yhteistoiminnallista opetusmuotoa, jossa ryhmä työskentelee yhdessä käyttäen hyväksi kaikkien ryhmän jäsenten tietämystä. Kaikki sosiaalinen vuorovaikutus ei edistä oppimista. Opiskeluryhmä, joka koostuu pitkäaikaistyöttömistä ja osatyökykyisistä, saattaa muodostua vertaisryhmäksi, joka vahvistaa jäsentensä kokemia vääryyksiä ja epäoikeudenmukaisuuksia sekä monenlaisia työelämään ja työntekoon liittyviä uskomuksia. Kouluttajien ja ohjaajien on luotava ja ylläpidettävä motivaatiota opiskeluun, myönteistä ajattelua ja mahdollisuutta todelliseen muutokseen. Parhaimmillaan yhteistoiminnallinen oppiminen aktivoi tehokkaasti opiskelijan ajatteluprosesseja. Yhteistoiminnallinen oppiminen on oppimisen kannalta tehokasta, mikäli ryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti oppimistehtävän parissa esitellen omia ajatuksiaan, kommentoiden ja keskustellen ryhmän jäsenten esittämistä ajatuksista ja kehittäen uusia ratkaisuja oppimistehtävään yhdistellen ryhmän kaikkien jäsenten tietämystä. Olisi tärkeää, että jo osuuskuntayrittäjäkoulutuksen aikana selviäsi jokaisen opiskelijan oman liikeidean lisäksi tiedot ja taidot, joita hän voi hyödyntää yhteiseksi hyväksi perustettavassa osuuskunnassa. Yhteistoiminnallinen oppiminen edistää ryhmän moninaisen tietämyksen avulla myös tätä tietoisuutta.

7 Oman alan työhön tutustumispaikkojen on oltava sellaisia, että niissä toteutettava työssä oppiminen tai työharjoittelu tukee osuuskuntayrittäjäkoulutuksen oppimistavoitteiden saavuttamista ja opiskelijan oman liikeidean selkiintymistä. 4. Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen tuotteistaminen Tuotteen nimi: Osuuskuntayrittäjyyskoulutus Tuotteen muoto kolmen kuukauden mittainen koulutus: ⅔ lähiopetusta: osuuskuntayrittämisen perusteet, oman osaamisen ja liikeidean kirkastaminen, oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen, oman liikeidean tuotteistaminen ja markkinointisuunnitelman laatiminen, verkostoitumis-, ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa sekä vahvuudet ja osaamisalueet, joita voidaan hyödyntää osuuskunnan yhteisissä töissä, oman henkilökohtaisen henkisen ja fyysisen kunnon hoitaminen, opintovierailut ⅓ etäopetusta: oman liiketoimintasuunnitelman työstämistä, tutustuminen/harjoittelu oman alan yrittäjiin/yrityksiin Kenelle se on tarkoitettu Miksi, mihin tarpeeseen Prosessin kuvaus Yhteistyökumppanit Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on taitoja tai osaamista, minkä voi tuotteistaa osuuskunnan kautta markkinoitavaksi palveluksi (esim. hoiva-, siivous- ja rakennusala, ruuanlaitto, ATK, kiinteistöhuollon työt). Osuuskuntayrittäjäkoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille sekä osa-aikatyötä tarvitseville tai ammatinvaihtoa suunnitteleville henkilöille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla on jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Osuuskunta yritysmuotona ei sulje pois jäseniltään työvoimapoliittisia etuuksia. mahdollistaa yrittäjäksi ryhtymisen osa-aikaisena tai päätoimisena, antaa alkavalle yrittäjälle yhteisöllisen toimintaympäristön sekä pienentää kulurakennetta (yhteinen kirjanpitäjä, mahdollisesti työtilat yms.), oman yritystoiminnan kehittäminen aputoiminimellä koulutuksen markkinointi ja esittely henkilökohtaisissa tapaamisissa ( koulutuksen räätälöinti opiskelijoiden tarpeiden mukaiseksi) -infotilaisuus potentiaalisille opiskelijoille (puolipäivää), johon kutsuttavat valitaan yhdessä TE-toimiston ja TYP:n kanssa, kohderyhmänä edellä mainitut sekä esim. yksittäisen yrityksen irtisanotut työntekijät, oppilaitoksen valmistuvat opiskelijat - opiskelijavalinta tapahtuu henkilökohtaisten haastattelujen perusteella (painotetaan jonkin alan osaamista ja motivaatiota lähteä tuotteistamaan sitä) - koulutus toteutetaan yllä mainitulla tavalla ja tavoitteena on koulutuksen aikana perustaa osuuskunta TE-toimisto, TYP, yrittäjäyhdistykset, yrittäjät Vastuuhenkilö(t) Kustannukset Aikataulu

8 Yhteydet projektituotteisiin Osuuskuntayrittäjäkoulutus on kehitetty Akaan Verkko -hankkeessa ja pilottikoulutus on toteutettu yhdessä Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa syksyllä Ehdotus osuuskuntayrittäjäkoulutuksen opetussuunnitelmaksi Syksyllä 2011 järjestetyn pilottikoulutuksen kokemusten ja palautteen perusteella osuuskuntayrittäjäkoulutusta suositellaan pidennettäväksi. Jo koulutusvaiheessa olisi huomioitava ryhmästä nousevat teemat ja opetussuunnitelmaa räätälöitävä niiden mukaan tavoitteena perustettava osuuskunta. Pilottikoulutuksen jälkeen hanketyöntekijä Tarja Mikkosen työajasta kohdennettiin kaksikymmentä prosenttia osuuskunnan perustamis- ja käynnistämistyöhön. Osuuskunta Akaan Apuverkko merkittiin kaupparekisteriin Tarja Mikkonen on ollut tiiviisti mukana osuuskunnan hallitustyöskentelyssä ja antanut apuaan osuuskunnan jäsenille monenlaisissa ongelmissa. Akaan Verkko -hankkeen tuki osuuskunnalle päättyi Tarja Mikkonen kirjoittaa erillisen yhteenvedon osuuskunnan perustamisvaiheista ja toiminnan käynnistämisestä. Hänen näkemyksensä on huomioitu alla olevaa opetussuunnitelmaa hahmoteltaessa. päivä aika 9-15 lähipäiviä 34 etäpäiviä 26 tutustumista, esittelykierrokset koulutuksen sisältö, aikataulut osuuskunnan toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet ryhmäytyminen, ryhmä- ja ryhmän toiminta, ryhmän edut ja haitat ryhmässä toimiminen ja ryhmäroolit, työryhmä ja tiimi, tiimitoiminnan perustan luominen, tiimityöskentelyn asteita, työryhmän ja tiimin erot ja yhtäläisyydet tutustumismatka toimivaan/toimiviin osuuskuntiin ryhmä ja tiimi osuuskunnan toiminnassa, ryhmä- ja tiimityöskentelyn soveltaminen osuuskuntatoiminnassa, erilaiset neuvottelutilanteet ja palaveri osuuskunnassa liikeidean sisältö ja rakenne liikeidean täsmentäminen

9 opiskelijaryhmän yhteistä pohdintaa liikeideoista 17 oman liikeidean esittely tutustumismatka toimivaan/toimiviin osuuskuntiin 20 osuuskunnan liikeidean hahmottaminen etätehtävän purku ja jatkotoimet 25 osuuskunnalle tärkeät sidosryhmät työnantaja/yrittäjäyhteistyö oman liikeidean hahmottamista ja työstämistä oman liikeidean muokkaamista saadun palautteen pohjalta etätehtävä: osuuskunnan liikeidean hahmottaminen, omien osuuskuntaa hyödyttävien osaamisalueiden kartoittaminen etätehtävä: oman työhön tutustumispaikan hakeminen ja yrittäjähaastattelun tekeminen etätehtävä: oman työssä oppimispaikan hakeminen ja yrittäjähaastattelu työhyvienvointipäivä: oman henkisen ja fyysisen kunnon hoitaminen yrittäjähaastattelujen anti valmistautuminen työelämään tutustumisjaksoon (tavoitteet, harjoittelupäiväkirja, raportin laatiminen yms.) työelämään tutustumisen jakaminen muille työelämään tutustumisen vaikutukset omaan liikeideaani markkinoinnin sisältö ja tavoitteet markkinoinnin kilpailukeinot oman alan työelämään tutustuminen/harjoittelu etätehtävä: työelämään tutustumisen vaikutukset ja muutokset omaan liikeideaani

10 markkinointisuunnitelman laatiminen oman liikeidean pohjalta etätehtävän purku omaan liikeideaan perustuvaa kustannuslaskentaa, alv kustannuslaskentaa, käytännön esimerkkejä liiketoimintasuunnitelma, oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen 48 etätehtävän purku tutustumismatka toimivaan/toimiviin 51 osuuskuntiin osuuskunnan perustaminen tarvittaessa erityisasiantuntijoiden esityksiä, esim. työvoimaviranomaiset, verottaja, elinkeinoasiamies osuuskunnan perustaminen tilannekatsaus; miten edetään ja 59 millaisilla aikatauluilla, tehtävien ja vastuiden jako 60 loppujuhla; todistusten jako oman markkinointisuunnitelman laatiminen etätehtävä: oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen etätehtävä: oman liiketoimintasuunnitelman korjaamista saadun palautteen perusteella

11 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Hakemus omaehtoisen opiskelun tukemiseksi Akaan Verkko -hankkeen esite koulutuksesta TE-toimiston jakama esite koulutuksesta Kiipulan osaamiskartoituslomake Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen runko Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu luettu

12 Liite 1 HAKEMUS OMAEHTOISEN OPISKELUN TUKEMISEKSI Vuoden 2010 alusta lukien voit tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti työttömyysetuudella. Opiskelusta on sovittava ennen koulutuksen alkua työnhakusuunnitelmassa. Ole hyvä ja vastaa huolella alla oleviin kysymyksiin ja ota lomake mukaasi työ- ja elinkeinotoimistoon mennessäsi. Nimi: Koulutus: Ajalla: / /.20 Oppilaitos: Koulutuksen tavoiteammatti: Huom. esim. tradenomi tai filosofian maisteri ei ole tavoiteammatti. 1. Miksi haet koulutukseen? 2. Miten arvioit hakemasi koulutuksen parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksia saada työtä? 3. Mitä muita vaihtoehtoja olet miettinyt ammattitaitosi kehittämiseksi? 4. Oletko valmis koulutuksen jälkeen muuttamaan työn saamiseksi toiselle paikkakunnalle? 5. Mitä muuta haluat huomioitavan arvioitaessa koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta? Hakemukseen tulee liittää oppilaitoksen selvitys opinnoista TE-toimistolle (lomake TEM6.21) SEKÄ KOULUTUKSEEN HYVÄKSYMISILMOITUS. HAKEMUS ON PALAUTETTAVA ENNEN KOULUTUKSEN ALKUA! Ole hyvä ja tarkista että lomakkeesta löytyy kaikki tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten, sillä puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. /.20 Allekirjoitus Liite 2

13 Osuuskuntayrittäjäkoulutus Toijalassa Yhteistyössä TE-toimisto ja Akaan Verkko hanke tiedustelut Infotilaisuus klo 13 TE- toimiston neuvottelutila 2krs Kirkkotori 10, Toijala Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta. - Osuuskuntayrittämisen perusteet - Oma liikeidea ja oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen - Markkinointi ja tuotteistaminen - Verkostoituminen, ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa - Sidosryhmät - Oma työhyvinvointi - Tutustumiskäynnit erilaisiin osuuskuntiin ja yrityksiin kuva Ulla Tommila

14 Liite 3 Osuuskuntayrittäjäkoulutus Paikkakunta Kouluttaja Koulutuksen ajankohta Infotilaisuus Toijala, Valtatie 5, Metsola-sali Kiipulasäätiö / Akaan Verkko -hanke Akaan TE-toimiston neuvottelutila 2krs Opisk.paikkoja 12 Kuvaus Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille sekä osa-aikatyötä tarvitseville tai ammatinvaihtoa suunnitteleville henkilöille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla on jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Koulutuksen päätteeksi on tarkoitus perustaa osuuskuntayritys, jonka kautta ja avulla on mahdollista aloittaa osuuskuntayrittäjänä toimiminen. Osuuskunta yritysmuotona ei sulje pois jäseniltään työvoimapoliittisia etuuksia. Osuuskuntayrittäjäkoulutus täyttää itsenäiseksi yrittäjäksi lähtevälle starttirahakelpoisuuden. Lisätiedot TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistymisestä osuuskunnan kautta. SISÄLTÖ Osuuskuntayrittämisen perusteet - Oma liikeidea ja oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen - Markkinointi ja tuotteistaminen - Verkostoituminen, ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa Sidosryhmät Oma työhyvinvointi Tutustumiskäynnit erilaisiin osuuskuntiin ja yrityksiin Tiedustelut, hakeminen ja valinta Yhteistyössä Akaan Verkko -hanke (Ulla Tommila, ) ja TE-toimisto

15 Liite 4 KOULUTUKSEN TIEDOT Nimi: Ajankohta: Kesto: Vastuukouluttaja: OPISKELIJAN TIEDOT Nimi: Kotikunta: Osoite: Synt.aika: Puh.numero: Sähköposti: Aikaisemmat koulutukset (aihe, kesto, ajankohta): Työkokemus:

16 Suoritetut tutkinnot: Tietokoneen ajokorttitutkinnot (oppilaitos, suoritusvuosi): Ammatilliset tutkinnot ja niiden suoritusvuosi: LÄHTÖTILANTEESI OPISKELIJANA Miksi hakeuduit tähän koulutukseen? Miten arvioit omia valmiuksiasi: lähtötiedot, opiskelutaidot, asenteesi, motivaatiosi?

17 TAVOITTEESI Millaista oppimista ja osaamista tavoittelet ja tarvitset? Millaisia mahdollisuuksia tämä koulutus/tutkinto sinulle tarjoaa? Millaisten asioiden arvelet olevan sinulle helppoja? Millaisten vaikeita? OPPIMINEN Millaisia tietoja, taitoja ja tukea tarvitaan sinun mielestäsi sujuvaan opiskeluun/koulutuksen suorittamiseen? Millaista ohjausta tarvitset?

18 Miten kuvailisit opiskeluvalmiuksiasi? Millainen opiskelija olet? Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeitä onnistuneessa opiskelussa? Miten suunnittelet opintojasi?

19 Miten arvioit omaa valmiuttasi itsenäiseen opiskeluun? Onko elämässäsi asioita, jotka erityisesti edistävät opiskeluasi? Onko elämässäsi sellaisia asioita, jotka vaikeuttavat tai voivat vaikeuttaa opiskeluasi? Mihin suuntaan sinun on kehitettävä tapaasi oppia? OPPIMISESI ARVIOINTI Miten osaat itse arvioida omaa osaamistasi ja suorituksiasi?

20 Miten haluat opintojasi arvioitavan? Miten usein itsearvioinnin ja arvioinnin tulisi tapahtua? TULEVAISUUS Mitä on oman alasi ydinosaaminen (tärkeintä osata)? Mitä muuta alalla työskentelevän tulisi osata? Paikka ja aika: opiskelijan allekirjoitus vastuukouluttajan allekirjoitus

21 Osuuskuntayrittäjäkoulutus KOULUTTAJA: Kiipulasäätiö / Akaan Verkko -hanke VASTUUKOULUTTAJAT: vastuukouluttaja Jouko Virtanen yrittäjyysalan näyttötutkintomestari, yrittäjyysalan kouluttaja, Esa Lehtinen FM, MBA, yritysvalmentaja KOULUTUSKOORDINAATTORI: Ulla Tommila, ammatillinen opettaja, ohjaustoiminnan artenomi AMK KUVAUS: Koulutus on omaehtoista ja päätoimista ja suunnattu työttömille, pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla on jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Koulutuksen päätteeksi on tarkoitus perustaa osuuskuntayritys, jonka kautta ja avulla on mahdollista aloittaa osuuskuntayrittäjänä toimiminen. Osuuskunta yritysmuotona ei sulje pois jäseniltään työvoimapoliittisia etuuksia. Osuuskuntayrittäjäkoulutus täyttää itsenäiseksi yrittäjäksi lähtevälle starttirahakelpoisuuden. TAVOITE: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta. lähipäivä 28 kello 9-15 etäpäivä 11 (kello 9-15) viikkotunteja 35 Viikko *Aloituspäivä *Esa Lehtinen: -ryhmäytyminen, ryhmä- ja ryhmän toiminta, ryhmän edut ja haitat *Esa Lehtinen: -ryhmässä toimiminen ja ryhmäroolit, työryhmä ja tiimi, tiimitoiminnan perustan luominen, tiimityöskentelyn asteita, työryhmän ja tiimin erot ja yhtäläisyydet *Esa Lehtinen: -ryhmä ja tiimi osuuskunnan toiminnassa, ryhmä- ja tiimityöskentelyn soveltaminen osktoiminnassa, erilaiset neuvottelutilanteet ja palaveri osk:ssa *tutustumismatka Osuuskunta Lempestiin Lempäälässä lauantai sunnuntai Viikko *Jouko Virtanen: -liikeidean sisältö ja toteuttaminen *Jouko Virtanen:- liiketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö *Jouko Virtanen: -liiketoimintasuunnitelman arviointi *oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *tutustumismatka Turkuun Osuuskunta Tuulenpesään lauantai sunnuntai Viikko *Akaan Akaatti: työhyvinvointi *Jouko Virtanen: opiskelijoiden omien liiketoimintasuunnitelmien ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta lauantai sunnuntai Viikko Liite 5

22 *Jouko Virtanen: -markkinoinnin suunnittelu *Jouko Virtanen: -budjetointi *Jouko Virtanen: -kannattavuuslaskenta ja hinnoittelu *oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *tutustumismatka Nastolaan lauantai sunnuntai Viikko *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *Jouko Virtanen: opiskelijoiden omien liiketoimintasuunnitelmien ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta lauantai sunnuntai Viikko *Jouko Virtanen: -taloushallinnon toteuttaminen, sidosryhmät, ostettavat palvelut *Jouko Virtanen:- Ed. päivän aihe jatkuu, laskelmien tulkinta *Jouko Virtanen: -yritysverotuksen pääpiirteet ja velvoitteet *Jouko Virtanen: -kertaus kokonaisaihepiiriin ja sovellukset *etäpäivä lauantai sunnuntai Viikko *Petteri Ikonen Aviomiespalvelusta *Mirja Taipale: -käytännön neuvontaa opiskelijoille suunnitellun osuuskuntayrityksen perustamisesta *Mirja Taipale: -edellinen teema jatkuu *Jouko Virtanen: osuuskuntayrityksen perustamisen valmistelua *ed. teema jatkuu lauantai sunnuntai Viikko itsenäisyyspäivä *Esa Lehtinen: -ryhmän johtaminen ja tiimin vetäminen *osuuskunnan perustaminen *päättäjäiset ja todistusten jako

23 Osuuskuntayrittäjäkoulutus-palaute N=9 Liite 6 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miten koulutus on vastannut odotuksiasi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 1 11,11 % 3. Tyydyttävä 3 33,33 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Miten uskot voivasi soveltaa koulutuksestasi saamiasi tietoja työelämässä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 1 11,11 % 3. Tyydyttävä 4 44,44 % 4. Hyvä 3 33,33 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Miten opiskelusi on edennyt? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 3 33,33 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Miten kiinnostuneita opiskelijat ovat opiskelusta?

24 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 2 22,22 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 2 22,22 % Yhteensä % Minkälaista opetussisältö on ollut kokonaisuutena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 5 55,56 % 4. Hyvä 4 44,44 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Millaista jaettu opetusmateriaali on ollut? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 1 11,11 % 3. Tyydyttävä 2 22,22 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Millaiset ovat olleet koulutusjärjestelyt? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

25 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 6 66,67 % 4. Hyvä 3 33,33 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Millaiseksi olet kokenut omat vaikutusmahdollisuutesi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 2 22,22 % 4. Hyvä 6 66,67 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Miten olet saanut palautetta opintojesi etenemisestä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 2 22,22 % 3. Tyydyttävä 4 44,44 % 4. Hyvä 3 33,33 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Miten opiskelijat tulevat toimeen keskenään? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 %

26 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 0 0,00 % 4. Hyvä 3 37,50 % 5. Kiitettävä 5 62,50 % Yhteensä % Mikä mielestäsi koulutuksessa on hyvää? Miksi? Olen saanut koulutuksesta hyvin paljon uutta tietoa. Sopivan kokoinen ryhmä. Joustavuus opettajien taholta (keskustelua ja vuorovaikutusta hyvin) Opettajat hyvin ammattitaitoisia ja mukavia. Opiskelijoiden yhteishenki hyvä. Mukavat kouluttajat ja koordinaattorit Selkeät hyvät opettajat eli opettajien ammattitaito erittäin hyvää. Tutustumismatkat Laaja osallistujajoukko mahdollistaa uusien kontaktien ja ajatusten luomisen. Ryhmätyöt pakottavat toimimaan osuuskuntamaisesti. Hyvä opiskelijaporukka, yhteensopiva. Mitä haluaisit koulutuksessa muutettavan tai kehitettävän? Miksi? Tuli vaikutelma että koulutus on buukattu kasaan kiireellä. Päivä/teema järjestystä mietittävä ja toteutettava toisin. Raakaa OSK-tietoa pitäisi olla kurssin alkuun, ei loppuun, kuten nyt. enemmän painoa siihen että jokaisen oma tulo on ensisijaisesti kiinni omasta työstä, osuuskunta on vain väline, ei itse tarkoitus. Koulutuksen sisältö, järjestys ja aikataulut. Joidenkin asiakokonaisuuksien esittely koulutuksen alkuvaiheessa olisi helpottanut kokonaisuuden hahmottamista. Oppimateriaali sekä opetettavat asiat seuraavilla koulutuksilla toisessa järjestyksessä eli Mirja Taipaleen osio ensimmäisille koulutuspäiville ja Esa Lehtisen seuraavaksi ja loppuaika Virtaselle.

27 Pidempi koulutusjakso paikallaan Osuuskunnan perusasiat ensimmäiseksi ja opintoretket loppupuoliskolle. Tarkennusta, hajanainen, liian lyhyt kurssi.

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. infopaketti

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. infopaketti Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke infopaketti Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke. 1.5.2015-30.4.2018 Hanketoimijat Kiipulasäätiö

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa 30.8.2017 Kirsi Ek Projektipäällikkö, Noheva ESR Kiipulan ammattiopisto 2 Noheva ESR Noheva hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle.

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen Osuuskunta on oppimispaikka jossa pääset kehittämään yrittäjyysvalmiuksiasi samanhenkisten opiskelijoiden

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Tuen tarkoitus ja tavoite Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu on työllistymistä

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur Presented by: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA PERUSTELUT

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. rekrytapahtumat välittäjäpalvelut Work Smart uraohjausmalli Tarve - Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä OTSIKKO Alaotsikko Työssäoppiminen Yrittäjänä TOY malli Lyhyesti Terhi Leppä IKATA: Yrittäjäksi kasvamisen polku Sisäinen yrittäjyys Siirtymisvaihe Ulkoinen yrittäjyys Kantava teema Sisällä polttelee ja

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke 2010-2012. Johtopäätökset Hyvät käytännöt. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Akaan Verkko -hanke 2010-2012. Johtopäätökset Hyvät käytännöt. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Akaan Verkko -hanke 2010-2012 Johtopäätökset Hyvät käytännöt Projektipäällikkö Mikko Metsänen HYVÄT KÄYTÄNNÖT 1. Kotihoidon vertaisryhmä Aloitimme keväällä 2012 Valkeakoskella yhteisen vertaisryhmän kotihoidon

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala Pasi Ollikainen 28.3.2017 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Osaamiskartoituksia vuonna 2016 Rakentaminen, pintakäsittely ja LVI Hoito- ja hoiva-ala

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(5) Sähköiseen liiketoimintaan ja verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa Pohjolainen Heli

Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa Pohjolainen Heli Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa 1 24.3.2017 Pohjolainen Heli Taustaa Asiakkaille tulee järjestää määräaikaishaastattelu kun yhdenjaksoinen työttömyys on jatkunut kolme

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE17-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 6.6.2017

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Erillisopintooikeuslomake. Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää

Erillisopintooikeuslomake. Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää Erillisopintooikeuslomake Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Yliopistopedagoginen koulutus

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Oppilaitoksesta oppisopimukseen

Oppilaitoksesta oppisopimukseen Oppilaitoksesta oppisopimukseen opiskelijoiden näkemyksiä ammatillisesta koulutuksesta Katarina Ojala katarina.ojala@gmail.com Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Tutkimuksen toteutus Laadullinen

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2016 Vastausprosentti: 82,2 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot