Yhteenveto Akaan Verkko -hankkeen ja Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen järjestämästä osuuskuntayrittäjäkoulutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Akaan Verkko -hankkeen ja Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen järjestämästä osuuskuntayrittäjäkoulutuksesta 17.10. 9.12."

Transkriptio

1 Yhteenveto Akaan Verkko -hankkeen ja Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen järjestämästä osuuskuntayrittäjäkoulutuksesta Ulla Tommila Akaan Verkko -hanke

2 Sisällysluettelo 1. Osuuskunta mahdollisuutena ja väylänä pitkäaikais- ja osatyökykyisten työllistymiseen Osuuskuntayrittäjäkoulutus Koulutuksen valmistelu ja opiskelijavalinta Tavoitteet Sisältö Kokemuksia sekä kehittämisajatuksia Hanketyöntekijöiden mielipiteitä koulutuksesta Vastuuopettajan ja opiskelijoiden antamaa palautetta koulutuksesta Koulutuskoordinaattorin ajatuksia Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen tuotteistaminen Ehdotus osuuskuntayrittäjäkoulutuksen opetussuunnitelmaksi... 8 Liitteet... 11

3 1. Osuuskunta mahdollisuutena ja väylänä pitkäaikais- ja osatyökykyisten työllistymiseen Osuuskunta yritysmuotona tarjoaa jäsenilleen hyvän ja turvallisen mahdollisuuden lähteä kehittämään ja markkinoimaan osaamistaan osuuskunnan jäsenenä. Jäsenen omistaessa 15 prosenttia tai alle osuuskunnasta ei synny yrittäjästatusta ja työttömyysetuudet säilyvät niinä päivinä, jolloin työtä ei ole. Osuuskunta yritysmuotona on demokraattinen. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni riippumatta omistusosuuden suuruudesta. Osuuskunnassa on mahdollisuus toimia aputoiminimellä ja kehittää omaa yritystoimintaa itsenäisesti. Aputoiminimen voi myöhemmin työnmäärän ja toiminnan täytettyä kannattavan yrittämisen ja liiketoiminannan edellytykset muuttaa omaksi toiminimeksi. Osuuskunnan jäsenten työajat voidaan sopia joustaviksi. Moni osatyökykyinen on halukas tekemään osa-aikatöitä, kokopäivätyö tai yrittäjämäinen työskentely eivät ole tavoitteena, vaan työsuhde osuuskuntaan. Pienikin tuntimäärä töitä säännöllisesti vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja ansioiden ei tarvitse olla kovin suuria, kun ne parantavat työmarkkinatuella toimeen tulevan taloudellista tilannetta. Hankaluutena ovat kuitenkin ns. kannusteloukut, esim. asumistuen katkeaminen. 2. Osuuskuntayrittäjäkoulutus 2.1. Koulutuksen valmistelu ja opiskelijavalinta Osuuskunta yhtenä mahdollisuutena pitkäaikais- ja osatyökykyisten työllistymiseen nousi esille Akaan Verkko -hankkeessa jo kesällä Osuustoimintaneuvoja Mirja Taipale Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta oli esittelemässä asiaa hanketyöntekijöille kesäkuussa Projektipäällikkö Mikko Metsäsen johdolla osuuskunnan perustamista alettiin valmistella (erillinen Metsäsen kirjoittama yhteenveto). Elokuussa 2011 osuuskunnan liikkeellelähtö oli edelleen alkutekijöissään. Tällöin nousi esille ajatus osuuskuntayrittäjäkoulutuksen järjestämisestä työttömille yhdessä Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen ja paikallisen työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Osuuskuntayrittäjäkoulutus määriteltiin työttömyysetuudella tuetuksi omaehtoiseksi opiskeluksi. Se edellyttää opiskelijalta vähintään 25 vuoden ikää, voimassa olevaa työnhakua ja TE-toimiston harkintaa siitä, että koulutus on asiakkaalle työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaista, jotta ammattitaito ja työllistymisen edellytykset paranisivat työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. Opiskelun tulee

4 olla päätoimista, vähintään 25 tuntia viikossa. Näiden edellytysten täytyttyä opiskelija saa opiskeluajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvauksen (liite 1 Omaehtoinen työttömyysetuudella tuettu opiskelu, liite 2 Hakemus omaehtoisen opiskelun tukemiseksi). Osuuskuntayrittäjäkoulutus valmisteltiin nopealla aikataululla syys-lokakuun 2011 aikana. Koulutus suunnattiin työttömille tai työttömyysuhan alaisille sekä osaaikatyötä tarvitseville tai ammatinvaihtoa suunnitteleville henkilöille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla oli jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Työvoimaneuvoja Päivi Aalto Akaan TE-toimistosta kutsui koulutuksesta järjestettyyn infotilaisuuteen Akaan toimipisteeseen TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita. Akaan Verkko -hanke kutsui muutamia omia asiakkaitaan ja yhteensä infotilaisuudessa oli 19 kuulijaa, joista osa oli velvoitettu tulemaan paikalle, osa tuli omasta mielenkiinnosta (liite 3 Akaan Verkko -hankkeen esite koulutuksesta, liite 4 TE-toimiston jakama esite koulutuksesta). Infotilaisuuden käytännön järjestelyt hoiti Akaan Verkko -hankkeen työntekijät ja TE-toimiston puheenvuoron käytti työvoimaneuvoja Päivi Aalto. Heti infotilaisuuden jälkeen päästiin varaamaan haastatteluaikoja ja muutama kiinnostunut ilmoitti miettivänsä viikonlopun yli mahdollisuuksiaan hakea ja lähteä koulutukseen. Projektipäällikkö Mikko Metsänen ja työhönvalmentaja Ulla Tommila haastattelivat hakijat ja tekivät osaamiskartoitukset (liite 5 Kiipulan osaamiskartoituslomake) sekä opiskelijavalinnan. Haastateltavia oli 12 henkilöä, joista 10 valittiin. Valituista oli naisia kolme ja miehiä 7, joista yksi maahanmuuttaja. Koulutukseen lähtevillä opiskelijoilla oli hyvin erilainen tausta sekä iän, koulutuksen että työkokemuksen suhteen. Käytännössä opiskelijavalinta jäi pieneksi, kahta hakijaa lukuun ottamatta kaikki halukkaat hyväksyttiin opiskelijoiksi Tavoitteet Koulutuksen tavoitteena oli antaa opiskelijoille perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta. Tavoitteena oli osuuskunnan perustaminen koulutuksen loppuvaiheessa, jos opiskelijoista löytyisi tarpeeksi suuri joukko innokkaita Sisältö Koulutuksesta vastasivat pääosin vastuukouluttaja Jouko Virtanen, näyttötutkintomestari, yrittäjyysalan kouluttaja Esa Lehtinen FM, MBA, yritysvalmentaja, molemmat Kiipulasäätiön kouluttajia. Opiskelun sisältö muodostui seuraavista kokonaisuuksista:

5 osuuskuntayrittämisen perusteet oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen markkinointi ja tuotteistaminen verkostoitumistaidot ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa oman henkilökohtaisen fyysisen ja psyykkisen kunnon ja jaksamisen hoitaminen (liite 6 Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen runko). Työhyvinvointipäivän ohjelmasta vastasi paikallinen yritys Akaan Akaatti ja jokaiselle opiskelijalle varattiin kuntotestiin henkilökohtainen aika. Koulutuksen aikana Akaan Verkko -hankkeen työntekijät olivat varautuneet antamaan tukea opiskelijoille kaikissa eteen tulevissa pulmissa. Lähes jokaisen opiskelijan kanssa käytiin ainakin kerran opiskelun kuluessa henkilökohtainen arviointikeskustelu. Opiskeluaikana tehtiin neljä tutustumismatkaa toimiviin osuuskuntiin Lempäälään, Turkuun, Lahteen ja Nastolaan sekä Poriin. 3. Kokemuksia ja kehittämisajatuksia Ajatuksia on kerätty opiskelijoilta, vastaavalta kouluttajalta ja hanketyöntekijöiltä Hanketyöntekijöiden mielipiteitä koulutuksesta Heikkouksia toteutuneessa koulutuksessa: - valmisteluaika lyhyt - samoin valintaprosessi lyhyt ja kiireinen - opiskelijavalinnan mahdollisuus pieni - motivaatio parempi, jos tarve osuuskunnan perustamiseen tulee sisältä, esim. joukko saman työpaikan irtisanottuja - tässä tarve ulkoa ohjattu pakkoyrittäjyys? Parannettavaa - tehtävä perusteellisempi selvitys, onko todellisia mahdollisuuksia tehdä töitä osuuskunnan kautta - kiinnostuneille puolen päivän info, mikä on osuuskunta ja mitä osuuskuntayrittäminen käytännössä tarkoittaa - koulutus pidemmäksi, esim. kolme kuukautta, josta kaksi kolmasosaa lähiopetusta ja loput etäopetusta - lisää aikaa henkilökohtaisen liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja yleensäkin koulutuksen sisällön on muodostuttava opiskelijoiden tarpeesta, vähemmän yleisellä tasolla olevaa tiedon jakamista - käytännön läheisiä esimerkkejä ja mallinnuksia sekä ryhmätöitä - oman alan työtehtäviin tutustuminen koulutuksen loppuvaiheessa, kun oma liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma ovat valmiina, esim. viikon työhön tutustumisjakso, työnantaja/yrittäjähaastattelut

6 - jonkinlainen opitun ymmärtämisen mittaaminen, kokeet 3.2. Vastuuopettajan ja opiskelijoiden antamaa palautetta koulutuksesta Välitön palaute vastuuopettajalta Jouko Virtaselta: hyvää: ryhmä aktiivinen, tiimiytyminen hyvä, kaikki mukana? Missä? huonoa: kaikki paikalla. mutta eivät läsnä, mitä tarkoittaa? Yhteenveto opiskelijoiden palautteesta: Pääasiassa koulutukseen osallistuneiden palaute oli hyvän ja kiitettävän välillä. Koulutus vastasi odotuksia ja suurin osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että voivat soveltaa koulutuksessa saamiaan oppeja työelämässä. Opiskelu eteni hyvin ja opiskelijat olivat kiinnostuneita koulutuksesta. Opiskelijat pystyivät itse vaikuttamaan opiskeluun ja vuorovaikutteinen oppiminen sai kiitosta. Opiskelijaryhmä tuli hyvin toimeen keskenään. Koulutuksen sisältöön, aikataulutukseen sekä järjestykseen toivottiin hieman selkeyttä. Myös kurssin pituus olisi voinut olla pidempi. Liitteenä ovat yhteenveto palautteesta graafisessa muodossa sekä avoimet vastaukset (liite 7) Koulutuskoordinaattorin ajatuksia Koulutuskoordinaattorina ja prosessikuvauksen laatijana toimi hanketyöntekijä Ulla Tommila, joka suosittelee osuuskuntayrittäjäkoulutukseen yhteistoiminnallista opetusmuotoa, jossa ryhmä työskentelee yhdessä käyttäen hyväksi kaikkien ryhmän jäsenten tietämystä. Kaikki sosiaalinen vuorovaikutus ei edistä oppimista. Opiskeluryhmä, joka koostuu pitkäaikaistyöttömistä ja osatyökykyisistä, saattaa muodostua vertaisryhmäksi, joka vahvistaa jäsentensä kokemia vääryyksiä ja epäoikeudenmukaisuuksia sekä monenlaisia työelämään ja työntekoon liittyviä uskomuksia. Kouluttajien ja ohjaajien on luotava ja ylläpidettävä motivaatiota opiskeluun, myönteistä ajattelua ja mahdollisuutta todelliseen muutokseen. Parhaimmillaan yhteistoiminnallinen oppiminen aktivoi tehokkaasti opiskelijan ajatteluprosesseja. Yhteistoiminnallinen oppiminen on oppimisen kannalta tehokasta, mikäli ryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti oppimistehtävän parissa esitellen omia ajatuksiaan, kommentoiden ja keskustellen ryhmän jäsenten esittämistä ajatuksista ja kehittäen uusia ratkaisuja oppimistehtävään yhdistellen ryhmän kaikkien jäsenten tietämystä. Olisi tärkeää, että jo osuuskuntayrittäjäkoulutuksen aikana selviäsi jokaisen opiskelijan oman liikeidean lisäksi tiedot ja taidot, joita hän voi hyödyntää yhteiseksi hyväksi perustettavassa osuuskunnassa. Yhteistoiminnallinen oppiminen edistää ryhmän moninaisen tietämyksen avulla myös tätä tietoisuutta.

7 Oman alan työhön tutustumispaikkojen on oltava sellaisia, että niissä toteutettava työssä oppiminen tai työharjoittelu tukee osuuskuntayrittäjäkoulutuksen oppimistavoitteiden saavuttamista ja opiskelijan oman liikeidean selkiintymistä. 4. Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen tuotteistaminen Tuotteen nimi: Osuuskuntayrittäjyyskoulutus Tuotteen muoto kolmen kuukauden mittainen koulutus: ⅔ lähiopetusta: osuuskuntayrittämisen perusteet, oman osaamisen ja liikeidean kirkastaminen, oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen, oman liikeidean tuotteistaminen ja markkinointisuunnitelman laatiminen, verkostoitumis-, ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa sekä vahvuudet ja osaamisalueet, joita voidaan hyödyntää osuuskunnan yhteisissä töissä, oman henkilökohtaisen henkisen ja fyysisen kunnon hoitaminen, opintovierailut ⅓ etäopetusta: oman liiketoimintasuunnitelman työstämistä, tutustuminen/harjoittelu oman alan yrittäjiin/yrityksiin Kenelle se on tarkoitettu Miksi, mihin tarpeeseen Prosessin kuvaus Yhteistyökumppanit Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on taitoja tai osaamista, minkä voi tuotteistaa osuuskunnan kautta markkinoitavaksi palveluksi (esim. hoiva-, siivous- ja rakennusala, ruuanlaitto, ATK, kiinteistöhuollon työt). Osuuskuntayrittäjäkoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille sekä osa-aikatyötä tarvitseville tai ammatinvaihtoa suunnitteleville henkilöille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla on jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Osuuskunta yritysmuotona ei sulje pois jäseniltään työvoimapoliittisia etuuksia. mahdollistaa yrittäjäksi ryhtymisen osa-aikaisena tai päätoimisena, antaa alkavalle yrittäjälle yhteisöllisen toimintaympäristön sekä pienentää kulurakennetta (yhteinen kirjanpitäjä, mahdollisesti työtilat yms.), oman yritystoiminnan kehittäminen aputoiminimellä koulutuksen markkinointi ja esittely henkilökohtaisissa tapaamisissa ( koulutuksen räätälöinti opiskelijoiden tarpeiden mukaiseksi) -infotilaisuus potentiaalisille opiskelijoille (puolipäivää), johon kutsuttavat valitaan yhdessä TE-toimiston ja TYP:n kanssa, kohderyhmänä edellä mainitut sekä esim. yksittäisen yrityksen irtisanotut työntekijät, oppilaitoksen valmistuvat opiskelijat - opiskelijavalinta tapahtuu henkilökohtaisten haastattelujen perusteella (painotetaan jonkin alan osaamista ja motivaatiota lähteä tuotteistamaan sitä) - koulutus toteutetaan yllä mainitulla tavalla ja tavoitteena on koulutuksen aikana perustaa osuuskunta TE-toimisto, TYP, yrittäjäyhdistykset, yrittäjät Vastuuhenkilö(t) Kustannukset Aikataulu

8 Yhteydet projektituotteisiin Osuuskuntayrittäjäkoulutus on kehitetty Akaan Verkko -hankkeessa ja pilottikoulutus on toteutettu yhdessä Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston Akaan toimipisteen ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa syksyllä Ehdotus osuuskuntayrittäjäkoulutuksen opetussuunnitelmaksi Syksyllä 2011 järjestetyn pilottikoulutuksen kokemusten ja palautteen perusteella osuuskuntayrittäjäkoulutusta suositellaan pidennettäväksi. Jo koulutusvaiheessa olisi huomioitava ryhmästä nousevat teemat ja opetussuunnitelmaa räätälöitävä niiden mukaan tavoitteena perustettava osuuskunta. Pilottikoulutuksen jälkeen hanketyöntekijä Tarja Mikkosen työajasta kohdennettiin kaksikymmentä prosenttia osuuskunnan perustamis- ja käynnistämistyöhön. Osuuskunta Akaan Apuverkko merkittiin kaupparekisteriin Tarja Mikkonen on ollut tiiviisti mukana osuuskunnan hallitustyöskentelyssä ja antanut apuaan osuuskunnan jäsenille monenlaisissa ongelmissa. Akaan Verkko -hankkeen tuki osuuskunnalle päättyi Tarja Mikkonen kirjoittaa erillisen yhteenvedon osuuskunnan perustamisvaiheista ja toiminnan käynnistämisestä. Hänen näkemyksensä on huomioitu alla olevaa opetussuunnitelmaa hahmoteltaessa. päivä aika 9-15 lähipäiviä 34 etäpäiviä 26 tutustumista, esittelykierrokset koulutuksen sisältö, aikataulut osuuskunnan toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet ryhmäytyminen, ryhmä- ja ryhmän toiminta, ryhmän edut ja haitat ryhmässä toimiminen ja ryhmäroolit, työryhmä ja tiimi, tiimitoiminnan perustan luominen, tiimityöskentelyn asteita, työryhmän ja tiimin erot ja yhtäläisyydet tutustumismatka toimivaan/toimiviin osuuskuntiin ryhmä ja tiimi osuuskunnan toiminnassa, ryhmä- ja tiimityöskentelyn soveltaminen osuuskuntatoiminnassa, erilaiset neuvottelutilanteet ja palaveri osuuskunnassa liikeidean sisältö ja rakenne liikeidean täsmentäminen

9 opiskelijaryhmän yhteistä pohdintaa liikeideoista 17 oman liikeidean esittely tutustumismatka toimivaan/toimiviin osuuskuntiin 20 osuuskunnan liikeidean hahmottaminen etätehtävän purku ja jatkotoimet 25 osuuskunnalle tärkeät sidosryhmät työnantaja/yrittäjäyhteistyö oman liikeidean hahmottamista ja työstämistä oman liikeidean muokkaamista saadun palautteen pohjalta etätehtävä: osuuskunnan liikeidean hahmottaminen, omien osuuskuntaa hyödyttävien osaamisalueiden kartoittaminen etätehtävä: oman työhön tutustumispaikan hakeminen ja yrittäjähaastattelun tekeminen etätehtävä: oman työssä oppimispaikan hakeminen ja yrittäjähaastattelu työhyvienvointipäivä: oman henkisen ja fyysisen kunnon hoitaminen yrittäjähaastattelujen anti valmistautuminen työelämään tutustumisjaksoon (tavoitteet, harjoittelupäiväkirja, raportin laatiminen yms.) työelämään tutustumisen jakaminen muille työelämään tutustumisen vaikutukset omaan liikeideaani markkinoinnin sisältö ja tavoitteet markkinoinnin kilpailukeinot oman alan työelämään tutustuminen/harjoittelu etätehtävä: työelämään tutustumisen vaikutukset ja muutokset omaan liikeideaani

10 markkinointisuunnitelman laatiminen oman liikeidean pohjalta etätehtävän purku omaan liikeideaan perustuvaa kustannuslaskentaa, alv kustannuslaskentaa, käytännön esimerkkejä liiketoimintasuunnitelma, oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen 48 etätehtävän purku tutustumismatka toimivaan/toimiviin 51 osuuskuntiin osuuskunnan perustaminen tarvittaessa erityisasiantuntijoiden esityksiä, esim. työvoimaviranomaiset, verottaja, elinkeinoasiamies osuuskunnan perustaminen tilannekatsaus; miten edetään ja 59 millaisilla aikatauluilla, tehtävien ja vastuiden jako 60 loppujuhla; todistusten jako oman markkinointisuunnitelman laatiminen etätehtävä: oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen etätehtävä: oman liiketoimintasuunnitelman korjaamista saadun palautteen perusteella

11 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Hakemus omaehtoisen opiskelun tukemiseksi Akaan Verkko -hankkeen esite koulutuksesta TE-toimiston jakama esite koulutuksesta Kiipulan osaamiskartoituslomake Osuuskuntayrittäjäkoulutuksen runko Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu luettu

12 Liite 1 HAKEMUS OMAEHTOISEN OPISKELUN TUKEMISEKSI Vuoden 2010 alusta lukien voit tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti työttömyysetuudella. Opiskelusta on sovittava ennen koulutuksen alkua työnhakusuunnitelmassa. Ole hyvä ja vastaa huolella alla oleviin kysymyksiin ja ota lomake mukaasi työ- ja elinkeinotoimistoon mennessäsi. Nimi: Koulutus: Ajalla: / /.20 Oppilaitos: Koulutuksen tavoiteammatti: Huom. esim. tradenomi tai filosofian maisteri ei ole tavoiteammatti. 1. Miksi haet koulutukseen? 2. Miten arvioit hakemasi koulutuksen parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksia saada työtä? 3. Mitä muita vaihtoehtoja olet miettinyt ammattitaitosi kehittämiseksi? 4. Oletko valmis koulutuksen jälkeen muuttamaan työn saamiseksi toiselle paikkakunnalle? 5. Mitä muuta haluat huomioitavan arvioitaessa koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta? Hakemukseen tulee liittää oppilaitoksen selvitys opinnoista TE-toimistolle (lomake TEM6.21) SEKÄ KOULUTUKSEEN HYVÄKSYMISILMOITUS. HAKEMUS ON PALAUTETTAVA ENNEN KOULUTUKSEN ALKUA! Ole hyvä ja tarkista että lomakkeesta löytyy kaikki tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten, sillä puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. /.20 Allekirjoitus Liite 2

13 Osuuskuntayrittäjäkoulutus Toijalassa Yhteistyössä TE-toimisto ja Akaan Verkko hanke tiedustelut Infotilaisuus klo 13 TE- toimiston neuvottelutila 2krs Kirkkotori 10, Toijala Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta. - Osuuskuntayrittämisen perusteet - Oma liikeidea ja oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen - Markkinointi ja tuotteistaminen - Verkostoituminen, ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa - Sidosryhmät - Oma työhyvinvointi - Tutustumiskäynnit erilaisiin osuuskuntiin ja yrityksiin kuva Ulla Tommila

14 Liite 3 Osuuskuntayrittäjäkoulutus Paikkakunta Kouluttaja Koulutuksen ajankohta Infotilaisuus Toijala, Valtatie 5, Metsola-sali Kiipulasäätiö / Akaan Verkko -hanke Akaan TE-toimiston neuvottelutila 2krs Opisk.paikkoja 12 Kuvaus Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille sekä osa-aikatyötä tarvitseville tai ammatinvaihtoa suunnitteleville henkilöille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla on jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Koulutuksen päätteeksi on tarkoitus perustaa osuuskuntayritys, jonka kautta ja avulla on mahdollista aloittaa osuuskuntayrittäjänä toimiminen. Osuuskunta yritysmuotona ei sulje pois jäseniltään työvoimapoliittisia etuuksia. Osuuskuntayrittäjäkoulutus täyttää itsenäiseksi yrittäjäksi lähtevälle starttirahakelpoisuuden. Lisätiedot TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistymisestä osuuskunnan kautta. SISÄLTÖ Osuuskuntayrittämisen perusteet - Oma liikeidea ja oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen - Markkinointi ja tuotteistaminen - Verkostoituminen, ryhmä- ja tiimityötaidot osuuskunnassa Sidosryhmät Oma työhyvinvointi Tutustumiskäynnit erilaisiin osuuskuntiin ja yrityksiin Tiedustelut, hakeminen ja valinta Yhteistyössä Akaan Verkko -hanke (Ulla Tommila, ) ja TE-toimisto

15 Liite 4 KOULUTUKSEN TIEDOT Nimi: Ajankohta: Kesto: Vastuukouluttaja: OPISKELIJAN TIEDOT Nimi: Kotikunta: Osoite: Synt.aika: Puh.numero: Sähköposti: Aikaisemmat koulutukset (aihe, kesto, ajankohta): Työkokemus:

16 Suoritetut tutkinnot: Tietokoneen ajokorttitutkinnot (oppilaitos, suoritusvuosi): Ammatilliset tutkinnot ja niiden suoritusvuosi: LÄHTÖTILANTEESI OPISKELIJANA Miksi hakeuduit tähän koulutukseen? Miten arvioit omia valmiuksiasi: lähtötiedot, opiskelutaidot, asenteesi, motivaatiosi?

17 TAVOITTEESI Millaista oppimista ja osaamista tavoittelet ja tarvitset? Millaisia mahdollisuuksia tämä koulutus/tutkinto sinulle tarjoaa? Millaisten asioiden arvelet olevan sinulle helppoja? Millaisten vaikeita? OPPIMINEN Millaisia tietoja, taitoja ja tukea tarvitaan sinun mielestäsi sujuvaan opiskeluun/koulutuksen suorittamiseen? Millaista ohjausta tarvitset?

18 Miten kuvailisit opiskeluvalmiuksiasi? Millainen opiskelija olet? Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeitä onnistuneessa opiskelussa? Miten suunnittelet opintojasi?

19 Miten arvioit omaa valmiuttasi itsenäiseen opiskeluun? Onko elämässäsi asioita, jotka erityisesti edistävät opiskeluasi? Onko elämässäsi sellaisia asioita, jotka vaikeuttavat tai voivat vaikeuttaa opiskeluasi? Mihin suuntaan sinun on kehitettävä tapaasi oppia? OPPIMISESI ARVIOINTI Miten osaat itse arvioida omaa osaamistasi ja suorituksiasi?

20 Miten haluat opintojasi arvioitavan? Miten usein itsearvioinnin ja arvioinnin tulisi tapahtua? TULEVAISUUS Mitä on oman alasi ydinosaaminen (tärkeintä osata)? Mitä muuta alalla työskentelevän tulisi osata? Paikka ja aika: opiskelijan allekirjoitus vastuukouluttajan allekirjoitus

21 Osuuskuntayrittäjäkoulutus KOULUTTAJA: Kiipulasäätiö / Akaan Verkko -hanke VASTUUKOULUTTAJAT: vastuukouluttaja Jouko Virtanen yrittäjyysalan näyttötutkintomestari, yrittäjyysalan kouluttaja, Esa Lehtinen FM, MBA, yritysvalmentaja KOULUTUSKOORDINAATTORI: Ulla Tommila, ammatillinen opettaja, ohjaustoiminnan artenomi AMK KUVAUS: Koulutus on omaehtoista ja päätoimista ja suunnattu työttömille, pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille, jotka miettivät yrittäjyyttä vaihtoehtona ja joilla on jonkin toimialan osaamista joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Koulutuksen päätteeksi on tarkoitus perustaa osuuskuntayritys, jonka kautta ja avulla on mahdollista aloittaa osuuskuntayrittäjänä toimiminen. Osuuskunta yritysmuotona ei sulje pois jäseniltään työvoimapoliittisia etuuksia. Osuuskuntayrittäjäkoulutus täyttää itsenäiseksi yrittäjäksi lähtevälle starttirahakelpoisuuden. TAVOITE: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta. lähipäivä 28 kello 9-15 etäpäivä 11 (kello 9-15) viikkotunteja 35 Viikko *Aloituspäivä *Esa Lehtinen: -ryhmäytyminen, ryhmä- ja ryhmän toiminta, ryhmän edut ja haitat *Esa Lehtinen: -ryhmässä toimiminen ja ryhmäroolit, työryhmä ja tiimi, tiimitoiminnan perustan luominen, tiimityöskentelyn asteita, työryhmän ja tiimin erot ja yhtäläisyydet *Esa Lehtinen: -ryhmä ja tiimi osuuskunnan toiminnassa, ryhmä- ja tiimityöskentelyn soveltaminen osktoiminnassa, erilaiset neuvottelutilanteet ja palaveri osk:ssa *tutustumismatka Osuuskunta Lempestiin Lempäälässä lauantai sunnuntai Viikko *Jouko Virtanen: -liikeidean sisältö ja toteuttaminen *Jouko Virtanen:- liiketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö *Jouko Virtanen: -liiketoimintasuunnitelman arviointi *oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *tutustumismatka Turkuun Osuuskunta Tuulenpesään lauantai sunnuntai Viikko *Akaan Akaatti: työhyvinvointi *Jouko Virtanen: opiskelijoiden omien liiketoimintasuunnitelmien ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta lauantai sunnuntai Viikko Liite 5

22 *Jouko Virtanen: -markkinoinnin suunnittelu *Jouko Virtanen: -budjetointi *Jouko Virtanen: -kannattavuuslaskenta ja hinnoittelu *oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *tutustumismatka Nastolaan lauantai sunnuntai Viikko *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *Jouko Virtanen: opiskelijoiden omien liiketoimintasuunnitelmien ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta *henkilökohtaisia kuntotestejä, oman liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, henkilökohtaista ohjausta lauantai sunnuntai Viikko *Jouko Virtanen: -taloushallinnon toteuttaminen, sidosryhmät, ostettavat palvelut *Jouko Virtanen:- Ed. päivän aihe jatkuu, laskelmien tulkinta *Jouko Virtanen: -yritysverotuksen pääpiirteet ja velvoitteet *Jouko Virtanen: -kertaus kokonaisaihepiiriin ja sovellukset *etäpäivä lauantai sunnuntai Viikko *Petteri Ikonen Aviomiespalvelusta *Mirja Taipale: -käytännön neuvontaa opiskelijoille suunnitellun osuuskuntayrityksen perustamisesta *Mirja Taipale: -edellinen teema jatkuu *Jouko Virtanen: osuuskuntayrityksen perustamisen valmistelua *ed. teema jatkuu lauantai sunnuntai Viikko itsenäisyyspäivä *Esa Lehtinen: -ryhmän johtaminen ja tiimin vetäminen *osuuskunnan perustaminen *päättäjäiset ja todistusten jako

23 Osuuskuntayrittäjäkoulutus-palaute N=9 Liite 6 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miten koulutus on vastannut odotuksiasi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 1 11,11 % 3. Tyydyttävä 3 33,33 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Miten uskot voivasi soveltaa koulutuksestasi saamiasi tietoja työelämässä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 1 11,11 % 3. Tyydyttävä 4 44,44 % 4. Hyvä 3 33,33 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Miten opiskelusi on edennyt? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 3 33,33 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Miten kiinnostuneita opiskelijat ovat opiskelusta?

24 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 2 22,22 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 2 22,22 % Yhteensä % Minkälaista opetussisältö on ollut kokonaisuutena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 5 55,56 % 4. Hyvä 4 44,44 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Millaista jaettu opetusmateriaali on ollut? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 1 11,11 % 3. Tyydyttävä 2 22,22 % 4. Hyvä 5 55,56 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Millaiset ovat olleet koulutusjärjestelyt? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

25 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 6 66,67 % 4. Hyvä 3 33,33 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Millaiseksi olet kokenut omat vaikutusmahdollisuutesi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 2 22,22 % 4. Hyvä 6 66,67 % 5. Kiitettävä 1 11,11 % Yhteensä % Miten olet saanut palautetta opintojesi etenemisestä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 % 2. Välttävä 2 22,22 % 3. Tyydyttävä 4 44,44 % 4. Hyvä 3 33,33 % 5. Kiitettävä 0 0,00 % Yhteensä % Miten opiskelijat tulevat toimeen keskenään? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Huono 0 0,00 %

26 2. Välttävä 0 0,00 % 3. Tyydyttävä 0 0,00 % 4. Hyvä 3 37,50 % 5. Kiitettävä 5 62,50 % Yhteensä % Mikä mielestäsi koulutuksessa on hyvää? Miksi? Olen saanut koulutuksesta hyvin paljon uutta tietoa. Sopivan kokoinen ryhmä. Joustavuus opettajien taholta (keskustelua ja vuorovaikutusta hyvin) Opettajat hyvin ammattitaitoisia ja mukavia. Opiskelijoiden yhteishenki hyvä. Mukavat kouluttajat ja koordinaattorit Selkeät hyvät opettajat eli opettajien ammattitaito erittäin hyvää. Tutustumismatkat Laaja osallistujajoukko mahdollistaa uusien kontaktien ja ajatusten luomisen. Ryhmätyöt pakottavat toimimaan osuuskuntamaisesti. Hyvä opiskelijaporukka, yhteensopiva. Mitä haluaisit koulutuksessa muutettavan tai kehitettävän? Miksi? Tuli vaikutelma että koulutus on buukattu kasaan kiireellä. Päivä/teema järjestystä mietittävä ja toteutettava toisin. Raakaa OSK-tietoa pitäisi olla kurssin alkuun, ei loppuun, kuten nyt. enemmän painoa siihen että jokaisen oma tulo on ensisijaisesti kiinni omasta työstä, osuuskunta on vain väline, ei itse tarkoitus. Koulutuksen sisältö, järjestys ja aikataulut. Joidenkin asiakokonaisuuksien esittely koulutuksen alkuvaiheessa olisi helpottanut kokonaisuuden hahmottamista. Oppimateriaali sekä opetettavat asiat seuraavilla koulutuksilla toisessa järjestyksessä eli Mirja Taipaleen osio ensimmäisille koulutuspäiville ja Esa Lehtisen seuraavaksi ja loppuaika Virtaselle.

27 Pidempi koulutusjakso paikallaan Osuuskunnan perusasiat ensimmäiseksi ja opintoretket loppupuoliskolle. Tarkennusta, hajanainen, liian lyhyt kurssi.

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Jari Haimi ym. Lentävässä Lähdössä 2016 Mikä on HOPS? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli jokaisen opiskelijan oman opiskelun strategia, taktiikka ja toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus Valtionavustus Dno 290/422/2009 12.10.2009 ( TP3, rakennusalan

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut Verkossa, puhelimessa ja kasvokkain. Autamme yhdessä yrittäjiä ja yrittäjiksi ryhtyviä Tyypillisiä kysymyksiä alkavaan yrittäjyyteen liittyen Millainen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013

Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013 Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013 Mikä on FramiPro? SeAMKin moniammatillinen, työelämälähtöinen, projektioppimiseen perustuva yhteinen oppimisympäristö eri alojen opiskelijoille

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke Hyvä alku Länsirannikolla -hanke 1.1.2016 31.8.2018 Hyvä alku Länsirannikolla kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuutta maahanmuuttajille Kohderyhmänä erityisesti ne kotoutujat, jotka jäävät nykyisten

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 12.8.2013

Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Hae CAD-osaaja- tai Energiaasiantuntija koulutukseen Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus Valvoja: Pirkanmaan TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot