3/2008. The Point. Asiakaslehti. Digitalisoituminenko uhka? Kansliapäällikkö Ritva Viljanen. Kaupunkien palvelukeskukset oletettua tehokkaampia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/2008. The Point. Asiakaslehti. Digitalisoituminenko uhka? Kansliapäällikkö Ritva Viljanen. Kaupunkien palvelukeskukset oletettua tehokkaampia"

Transkriptio

1 3/2008 The Point Asiakaslehti Digitalisoituminenko uhka? Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Kaupunkien palvelukeskukset oletettua tehokkaampia

2 PÄÄKIRJOITUS Asiakkaan ehdoilla myös julkisella sektorilla Kuva: Kai Lindqvist Tehokas ja laadukas asiakaspalvelu ei enää ole vain yksityisen sektorin kilpailutekijä, vaan siihen kohdistuvat vaatimukset ovat keskeinen muutosajuri myös kaikilla julkishallinnon alueilla. Olipa asiakkaana kansalainen, virkamies, yritys tai julkinen organisaatio, julkisen sektorin tulee pystyä kohtaamaan heidät yksilöllisesti ja vaivattomasti, vaihtoehtoja tarjoten. Yksilöllisyys ja vaivattomuus tarkoittavat esimerkiksi sähköisiä palvelukanavia tai uudenlaisia verkkoportaaleja, jotka tunnistavat käyttäjän profiilin ja tarjoavat juuri tälle ajankohtaiset tiedot ja palvelut. Ne voivat tarkoittaa myös etä- ja lähipalvelupisteiden tehokasta yhteistoimintaa, jonka kautta saavutetaan keskittämisen hyötyjä, mutta voidaan edelleen pitää tietyt esimerkiksi perusterveydenhuoltoon ja vanhustenhoitoon liittyvät palvelut asiakkaiden lähellä asuinpaikasta riippumatta. Vaihtoehtojen tarjoaminen ja eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on olennaista. Jokaisella asiakkaalla tulee olla mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, mitä palveluita hän hyödyntää ja millä tavoin. Asiakaslähtöisyys ja tehokkuuden lisääminen voivat kuulostaa toisistaan irrallisilta, jopa ristiriitaisilta tavoitteilta. Asiakaslähtöisyydellä voidaan kuitenkin usein kohdistaa resurssit aiempaa tarkemmin ja vähentää niiden käyttötarvetta, kun asia tulee ensimmäisellä kerralla hoidettua loppuun asti. Tällöin myös toiminnan tehokkuus kasvaa. Kolikon kääntöpuolella ovat turvallisuushaasteet. Julkiset palvelut tukeutuvat yhä vahvemmin tietotekniikkaan, ja asiakaspalvelun vaivattomuus kangistuu helposti tietoturvallisuuden vaatimiin rajoituksiin ja suojausratkaisuihin. Myös poikkeusolot on huomioitava ja julkisten palveluiden toimivuus ja riittävä taso pystyttävä takaamaan kaikissa tilanteissa. Tämä on mittava tehtävä, jota kuvastaa esimerkiksi valtion lähivuosiksi tietoverkkojen kehittämiseen varaama liki 200 miljoonan euron summa. Taloudessa eletään tänä syksynä epävarmuuden aikoja. Aika näyttää, kääntyvätkö suhdanteet taantumaksi, mutta julkishallinnon kehityshankkeisiin niiden vaikutus jäänee monia muita toimialoja vähäisemmäksi. Yksityisen sektorin taantuma tarkoittaa osaltaan sitä, että julkishallinnon kiinnostavuus työnantajana kasvaa, ja yrityksillä on entistä paremmin resursseja kohdistettavissa julkishallinnon asiakkaidensa palvelemiseen. Tästä hyötyy aikanaan jokainen julkisten palveluiden käyttäjä ja veronmaksaja. Näillä synkän pilven hopeareunuksilla toivotan lukijoillemme työteliästä ja asiakaspalveluhenkistä syksyä! Lauri Byckling Partner, Consulting & Public Sector Leader The Point Julkaisija: Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Puh , Päätoimittaja: Teppo Rantanen Toimitus: Perfecto Oy ja Deloitte Ulkoasu: Flow Design, Palaute ja osoitteenmuutokset: Elina Jääskeläinen, puh , Lehti löytyy sähköisessä muodossa sivuiltamme 2 Deloitte The Point 3/2008

3 SISÄLTÖ 2 Pääkirjoitus 4 Digitalisoituminen uhkaa 6 Moninaiset tietoturvakysymykset 8 Asiakaskeskeisyys terveydenhuollon muutosvoimana 10 Tampereen taloushallinto pantiin pakettiin 11 Kaupunkien palvelukeskuksista 2000-luvun menestystarina 12 Lounaskeskustelussa pureskeltiin työelämän tulevaisuutta 14 Kohti älykkäämpää riskienhallintaa Vaikka noin 90 % yrityksistä kohtaa vuosittain tietoturvaongelmia, eivät ne pääsääntöisesti ilmoita rikoksista, sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen toteaa. Lue lisää sivulta 4. Kuva: Valtteri Kantanen 15 Yhteinen kieli taloudelliseen raportointiin 16 Askelmerkkejä uralle 18 Deloittelaiset osana nykytaidetta 18 Deloitte Trainee Program 19 Ulkopuolinen apu tavoitteiden saavuttamisen nopeuttajana 19 Deloitte maahanmuuttajanuorten tukena Yllättävää oli odotettua pienempi tehokkuusero yksityisen ja julkisen sektorin palvelukeskusten välillä, kertoo Deloitten Ilkka Metsola. Lue lisää sivulta 11. Kuva: Kai Lindqvist Toimitusjohtajien lounaalla: Halu rytmittää itse omia tekemisiä korostuu ja entistä harvemmalle työ on tärkein elämäntehtävä, Deloitten Teppo Rantanen kiteyttää työmarkkinoille tulijoiden asenteita. Lue lisää sivulta 12. Deloitte The Point 3/2008 3

4 Digitalisoituminen uhkaa Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaiset toteuttivat puolitoista vuotta sitten laajan jäljiteltyjen tietoverkkoiskujen sarjan strategisesti tärkeisiin kohteisiin. Cyber storm -simulaatio selvitti, mitä tapahtuisi todellisessa hyökkäystilanteessa. Tämän vuoden alussa julkisuuteen vuotaneet tulokset olivat huolestuttavia: useat samanaikaiset cyber-iskut vaarantaisivat vakavasti Yhdysvaltain turvallisuuden ja lamaannuttaisivat suuren osan yhteiskunnan toimintoja. Nykyinen yhteiskuntamalli on riippuvainen teknisistä järjestelmistä. Digitalisoitumisen uhkiin on silti havahduttu vasta viime vuosina. Lisääntyneet cyber-hyökkäykset ja kasvava verkkorikollisuus pakottavat torjumaan uhkia aiempaa määrätietoisemmin. Viroon kohdistettu cyber-hyökkäyksien sarja viime vuonna avasi silmät. Maata kohtaan hyökättiin verkkojen kautta systemaattisesti, jolloin yhteiskunnan keskeiset toiminnot hallituksen sähköisestä päätöksentekojärjestelmästä maidonjakeluun vaarantuivat. Aluksi Virossa ei ymmärretty mistä oli kyse, mutta kun ongelmien laajuus käsitettiin, Viro turvautui Naton apuun. Sittemmin Nato perusti Viroon cyber-puolustuskeskuksen, joka palvelee myös muita Nato-maita, sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen kertoo. Suomessa yhteiskunnan digitalisoituminen on huomioitava kaikilla hallinnonaloilla. Vastuu tietoturvallisuudesta on Viestintäviraston CERTyksiköllä, joka vastaa tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisystä, havainnoinnista ja ratkaisuista sekä tiedottaa tietoturvauhista. Suomi on vastikään käynnistänyt laajan turvaverkkohankkeen parantaakseen omaa suojautumistaan ja turvatakseen viranomaisille riippumattomat itsenäiset verkkoyhteydet. Valtioneuvoston alaisen hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Risto Volanen. Ohjaus- ja projektiryhmiin kuuluu jäseniä useista ministeriöistä, valtion IT-palvelukeskusten johdosta sekä suojelupoliisista ja Huoltovarmuuskeskuksesta. Tavoitteena on ottaa turvaverkko käyttöön 2010-luvulla. Globaaleilla rikollisilla resurssit kunnossa Yhteiskunnan toimijoiden siirtyessä verkkoon, myös rikollisuus verkossa kasvaa ja globaalistuu. Verkkorikostutkinta on monimutkaista, kallista ja Kuva: Valtteri Kantanen aikaa vievää; etenkin kun se ylittää yleensä kansallisen lainsäädännön rajat. Parhaillaan pohdimme sitä, miten verkkotutkimusosaamista voitaisiin poliisissa lisätä. Eräs havaittu ongelma on lainsäädännön vaikeus pysyä nopeasti muuttuvan verkkorikollisuuden perässä. Poliisi ei esimerkiksi tällä hetkellä voi harjoittaa peitetoimintaa verkossa, vaan joutuu aluksi ilmoittamaan olevansa poliisi, Ritva Viljanen kuvailee. Huolestuttavana kehityksenä hän pitää myös sitä, että verkossa toimivilla rikollisilla on kova osaamispääoma. Verkossa kohtaamme globaalin rikollisuuden moniosaajat, joiden tasoista asiantuntemusta suomalaisten viranomaisten on vaikea ostaa. Yli 90 %:lla yrityksistä vuosittain tietoturvaongelmia Yritysten haasteena on pitää yritysturvallisuus ajan tasalla nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kansallisen yritysturvallisuuden yhteis- 4 Deloitte The Point 3/2008

5 sekä antaa yrityksille perustyökaluja ja välineitä turvallisuuden parantamiseen. Yritykset puolestaan voisivat välittää sitä kautta palautetta ja kysymyksiä viranomaisille. Erityisen suuri tarve tällaiselle on pk-yrityksillä, joiden omat resurssit ja osaaminen eivät välttämättä riitä turvallisuusasioiden käsittelyyn. Virtuaaliset poliisipartiot ja punainen nappi Myös yksilötasolla tietoisuutta riskeistä ja uhista tulisi lisätä. Työntekijöiden varomattomuus tai suoranaiset rikokset ovat todellinen tietoturvauhka. Meillä sisäasiainministeriössä on kaikille pakollinen tietoturvakoulutus. Vuoden 2008 loppuun mennessä ihmisen on läpäistävä tietoturvakoulutus. Ellei koulutusta suorita, pannaan piuhat poikki. Lisäksi meillä on joka toinen vuosi pakollinen täydennyskoulutus. Verkko on niin keskeinen osa työtämme, että sitä on osattava käyttää turvallisesti. Lisäksi meillä on käytössä vahvan salauksen PKI-pohjainen sirukortti, jota käytämme virtuaaliseen identiteetintunnistukseen, viestien salaamiseen ja sähköiseen allekirjoitukseen. Koko tietojärjestelmä- Jos hengen joukko kokoontuisi Senaatintorille, poliisi kävisi ainakin vilkaisemassa. Verkossa meillä ei ole välttämättä mitään valvontaa. työryhmän tavoitteena on torjua yrityksiin kohdistuvia rikoksia ja väärinkäytöksiä sekä lisätä tiedonvaihtoa yritysten ja viranomaisten välillä. Yhteistyöryhmä julkaisee kahdesti vuodessa yritysturvallisuuden tilannekatsauksen. Tilannekuvat ovat luettavissa Keskuskauppakamarin nettisivuilla edunvalvonnan alta. Ikävä kyllä yritykset eivät ole vielä löytäneet tätä tietokanavaa. Näyttää myös siltä, että vaikka noin 90 % yrityksistä kohtaa vuosittain tietoturvaongelmia, eivät ne pääsääntöisesti ilmoita rikoksista. Arviolta vain kolmannes yrityksistä ilmoittaa poliisille kaikesta heihin kohdistuvasta rikollisuudesta. Todennäköisesti asioista ei haluta kertoa maineriskin vuoksi, mutta vaikenemisesta seuraa, ettei poliisilla ole riittävää tietoa rikollisuudesta eivätkä viranomaiset voi osaltaan tukea yrityksiä oikealla tavalla, Viljanen summaa. Yritysten ja viranomaisten välisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi on suunnitteilla verkkoportaali, joka toimisi tiedonvaihdon välineenä. Viranomaiset voisivat tiedottaa portaalin kautta turvallisuudesta arkkitehtuurimme on rakennettu tämän vahvan salauksen varaan, Viljanen kertoo. Palveluiden ja tiedon lisäksi yhä suurempi osa kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta siirtyy verkkoon. Etenkin nuorten sosiaalinen käyttäytyminen on hyvin verkottunutta. IRC:ssä vierailee viikossa arviolta kävijää ja ruuhka-aikaan siellä voi olla yhtäaikaisesti kymmeniätuhansia kävijöitä. Verkon valvonta suhteutettuna siellä vieraileviin ihmismääriin on vähäistä. Jos hengen joukko kokoontuisi Senaatintorille, poliisi kävisi ainakin vilkaisemassa. Verkossa meillä ei ole välttämättä mitään valvontaa. Viranomaisten on mentävä sinne, missä ihmiset ovat. Virtuaalinen poliisipartiointi voisi olla tapa muistuttaa, että verkossa pätevät samat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa. Monia tavanomaisimpia rikoksia, kuten uhkauksia, kunnianloukkauksia ja tekijänoikeusrikkomuksia tehdään nykyään huomattavassa määrin myös verkossa. Suomessa on kiinnostuksella seurattu Norjassa lanseerattua ns. red button -mallia, jonka avulla pyritään tehostamaan verkon omavalvontaa. Norjan yleisimmillä verkkosivustoilla, kuten Facebookissa ja IRC:ssä, on sivuston laidassa suora vihjetietonappula poliisille. Norjalaisten kokemusten mukaan jo pelkästään napin olemassaolo on vähentänyt sivustoilla olevaa epäasiallista ainesta. Deloitte The Point 3/2008 5

6 Stonesoftin toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo Mihin suuntaan yritysten tietoturvallisuus on kehittynyt viime vuosina? Tilanne Suomessa on kohtuullisen hyvä. Teknisen osaamisen taso ja asenteet ovat suomalaisissa yrityksissä suurimmaksi osaksi kunnossa. Osaltaan meitä suojelee myös pieni kielialue. Tietoturvakysymykset tulisi linkittää osaksi yrityksen kokonaisvaltaista liiketoimintariskien hallintaa. Tietoturvaa ei pitäisi tarkastella irrallisena elementtinä, vaan lähtökohtaisesti niiden riskien kautta, joita se liiketoiminnalle asettaa. Tämä näyttää vielä olevan suhteellisen uusi ajatustapa. Viime vuosien aikana yritysten riippuvuus tietoliikenteestä ja verkoista on merkittävästi kasvanut. Kehityksen myötä on luotava tehokkaampia tapoja suojata verkkoa ja varmistaa tietoliikenteen jatkuvuus. Meidän työssämme trendi näkyy tunkeutumisen estoon liittyvien IPS-palveluiden myynnin suhteellisena kasvuna. Mitä tällä hetkellä pidät huolestuttavimpana kehityksenä? Merkittävä muutos on tapahtunut tietoturvarikollisten osaamisen ja resurssien tasossa. Ne ovat kehittyneet ja ammattimaistuneet voimakkaasti jopa suhteessa yritysten resursseihin. Luottamuksellisen tiedon kalastelu yrityksen järjestelmistä rikollisissa tarkoituksissa eli ns. phishing aiheutti yksistään viime vuonna Yhdysvalloissa yli 3 miljardin dollarin tappiot. Näillä tuotoilla rikollisilla on jo varaa panostaa osaamisen kehittämiseen. Mitkä ovat potentiaalisimmat uhkat yritysmaailman kannalta? Kaikkeen yritystoimintaan liittyy riskejä. Olennaista on määrittää oma riskitaso. Uhkat ovat eri tasoiset riippuen siitä, miten merkittävää osaa tietoliikenne yrityksen liiketoiminnassa näyttelee ja miten arvokasta yrityksen omistama informaatio on. Potentiaalisimpana ja hankalimmin torjuttavana uhkana näen kohdistetut hyökkäykset. Millä tavoin yritysten uudet toiminta tavat, kuten virtuaaliympäristöihin siirtyminen, on huomioitu tietoturvallisuudessa? Virtuaaliympäristöihin siirtyminen on ollut käynnissä jo jonkin aikaa ja näyttää edelleen vahvistuvan. Virtualisoinnin edut ovat niin ilmeisiä, että yritykset ovat tietoisesti lisänneet riskitasoaan. Virtuaaliympäristöjen tietoturvapalvelut eivät tähän saakka ole olleet samalla tasolla kehityksen kanssa. Uusien virtuaaliympäristöjen luomisen helppous on osittain hämännyt yrityksiä. Ei muisteta, että samat uhat koskevat myös virtuaaliympäristöä. Hyökkäys voi kohdistua suoraan virtuaalialustaan tai yksittäisiin palvelimiin, jota kautta se päätyy virtuaaliympäristöön. Mitä yritysten tulisi tehdä tietoturvansa optimoimiseksi ja uhkien välttämiseksi? Hyvä etenemisjärjestys on se, että ensin analysoidaan yrityksen toiminnan ominaispiirteet ja suhteutetetaan tietoturvariskit osaksi liiketoiminnan kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Tämän jälkeen luodaan tietoturvapolitiikka, joka jalkautetaan ohjeiksi ja toimintatavoiksi. Politiikan on oltava käytännöllinen ja ihmisten on voitava noudattaa sitä järkevästi. Ohjeistusta on syytä arvioida uudelleen aina merkittäviä muutoksia tehtäessä tai vähintään kerran vuodessa. 6 Deloitte The Point 3/2008

7 Poliisin tietoturvapäällikkö Kari Santalahti Luonnehtisitko lyhyesti tietotekniikkarikollisuuden tilannetta Suomessa? Poliisin näkemyksen mukaan Suomessa on keskivertoa parempi tilanne. Suomessa esimerkiksi verkkopankit ovat erittäin hyvin suojattuja ja käyttäjät ovat valveutuneita. Perinteisempikin rikollisuus, kuten petokset ja kunnianloukkaukset ovat kuitenkin siirtyneet verkkoon, ja niiden volyymi on kasvanut. Myös ammattimainen, ansaitsemistarkoituksessa tehty rikollisuus on kasvussa. Ns. bot-verkot eli tietokoneiden kaappaaminen ja näin syntyneen tietokonearmeijan käyttö roskapostitukseen ja palvelunestohyökkäyksiin ovat esimerkki ammattimaisesta rikollisuudesta, jossa on mukana sekä kotimaisia että ulkomaisia toimijoita. Mihin suuntaan tietotekniikkarikollisuus on kehittynyt viime vuosina? Tunnettujen tapausten määrä ja laajuus ovat kasvussa. Yritykset eivät läheskään aina ilmoita niihin kohdistuneista verkkorikoksista maineenmenetyksen pelossa. Näin ollen piilorikollisuutta voi olla paljon, eikä tilanne ole ainakaan parantumassa. Huolestuttavinta olisi, jos joku pääsisi käsiksi yhteiskunnan infrastruktuuriin, kuten sähkön ja veden jakeluun. Mitkä ovat potentiaalisimmat uhkat koko yhteiskunnan ja yritysmaailman toimivuuden kannalta? Maksuliikenteen kaatuminen on todellinen uhka kun raha ei kulje, niin tavarakaan ei kulje. Myös informaation kulun katkeaminen on uhka. Tätä käytetään usein aseena sodankäynnissä. Suomessa ei ole juurikaan tehty identiteettivarkauksia, mutta muualla maailmassa toisen henkilön nimissä on avattu pankkitilejä, hankittu luottokortteja ja nostettu jopa lainoja. Yritykset ovat melko hyvin suojautuneet yleishyökkäyksiltä, mutta pitäisi suojautua entistä kohdistetumpiin hyökkäyksiin suojaamalla strategiset pääomat, kuten asiakastietokannat ja patentit. Uhkista mahdollisuuksiksi Deloitten riskienhallintapalvelut Riskienhallintapalvelujen tavoitteena on auttaa asiakasta hallitsemaan paremmin toimintaansa liittyviä keskeisiä strategisia, operatiivisia ja rahoituksellisia riskejä. Deloitten riskienhallintapalvelut koostuvat kokonaisvaltaisesta ja toimialakohtaisesta riskienhallinnan prosessi- ja järjestelmäkonsultoinnista sekä monipuolisista sisäisen tarkastuksen palveluista. Deloitten tietoturvaan ja liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut sisältävät mm. PCI DSS korttimaksustandardin vaatimustenmukaisuuden konsultointia, haavoittuvuusskannauksia, verkkosovellusten tietoturvariskien arviointeja sekä tietoturvakoulutusta. Riskienhallintapalveluiden parissa työskentelee Suomessa 25 asiantuntijaa, joista useilla on monen vuoden yritys- tai toimialakokemus sekä alan tärkeimmät ammattitutkinnot kuten CIA, CISA tai CISSP. Lisätietoja: Mikko Routti, puh , Deloitten Forensic & Dispute -palvelut Deloitten yritysjärjestelypalveluiden osa-alue Forensic & Dispute Services tuottaa asiantuntijapalveluita tekniseen tietoturvallisuuteen, yhteisöjen ja henkilöiden taustaselvityksiin sekä riita- ja väärinkäytöstutkintaan liittyen. Tietoturva korostuu tietojärjestelmähankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja hallinnoinnissa sekä tietojärjestelmien käytössä. Viimeksi mainitussa kyse on siitä, etteivät toimintaan osallistuvat yhteisöt ja henkilöt vaaranna tietoturvallisuutta tahallisesti tai tahattomasti. Riittävät henkilö- ja yritystaustaselvitykset ovat näis sä tapauksissa olennainen osa tietohallintoprojektien sekä myös tietojärjestelmien käytön riskienhallintaa. Tietoturvaloukkausten selvittäminen vaatii tietoa ja osaamista tietotekniikasta juridiikkaan sekä usein toimivat yhteydet ulkomaille. Lisätietoja: Petri Tahvanainen Puh Deloitte mukana turvallisuusviranomaisten verkkohankkeessa Ara Haikarainen Puh Työskentely julkisen sektorin organisaatioiden kanssa ei nykyään juurikaan eroa yksityissektorista kuin ensinmainitun huomattavasti pidemmän aikajänteen vuoksi. Deloitte on tehnyt yhteistyötä Suomessa keskeisten turvallisuusviranomaisten kanssa jo useita vuosia. Esimerkiksi Puolustusvoimien kanssa vuonna 2004 alkanut yhteistyö on poikinut useita viranomais yhteistyön kehittämiseen liittyviä toimeksiantoja. Julkisen sektorin rooli muuttuu palveluntuottajasta palveluintegraattorin suuntaan. Palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen voi liittyä useita eri toimijoita, jolloin monimutkaisuuskerroin lisääntyy. Ei riitä, että hallitaan oma toiminta, vaan tarvitaan kykyä yhteistyöhön yli perinteisten organisaatiorajojen. Tämä on haaste, sillä yhteistyölle on paljon esimerkiksi lainsäädännöstä lähteviä rajoitteita, Deloitten johtava konsultti Markku Viitanen kertoo. Kiteytetysti voi sanoa, että olemme mukana pohtimassa yhteistoimintamalleja ja pelisääntöjä lainsäädännön ja talouden ohjauksen kehittämisen näkökulmasta. Esimerkki perinteiset rajat ylittävästä projektista on Turvallisuusviranomaisten verkkohanke eli TUVE-hanke, joka pyrkii erityisen turvallisen tietoliikenneverkon rakentamiseen. Deloitte tuo hankkeeseen mm. lain - säädännön ja talouden osaamista. Konsultin näkökulmasta julkisen sektorin muutos on kiinnostavassa vaiheessa. Perinteiset toimintamallit ja rakenteet eivät istu uuteen maailmaan, mutta uudet toimintatavat ovat vasta muotoutumassa. Toimintaympäristön suuret muutokset tuovat omat haasteensa. Ammatillisesti julkisen sektorin hankkeet ovat kiinnostavia, mikä näkyy myös konsulttien innossa hakeutua julkiselle sektorille tehtäviin toimeksiantoihin, Viitanen kiteyttää. Lisätietoja: Markku Viitanen, puh , Deloitte The Point 3/2008 7

8 Asiakaskeskeisyys terveydenhuollon muutosvoimana Terveydenhuoltoon kohdistuu juuri nyt valtavia muutosvoimia ja -paineita. Kustannusten säästöpaineista on puhuttu kauan, vaikka Suomen tilanne ei kansainvälisissä vertailuissa olekaan erityisen huolestuttava. Vasta aivan viime aikoina on havahduttu huomaamaan, että asiakkaan siis potilaan tulisi terveydenhuollossakin olla keskeinen osallistuja, eikä vain hiljainen toiminnan kohde. Asiakaskeskeisyyteen siirtyminen tuo terveydenhuollolle tervetulleita haasteita kaikilla toiminnan tasoilla. Niihin voidaan vastata jär - jestelmällisellä kehitystyöllä ja yksinkertaisilla toimintaprosessien muutoksilla. Asiakaskeskeisyyden haaste ammattikunnille Lääkäreiden Hippokrateen vala, jonka normistoa muutkin terveydenhuollon ammattikunnat seuraavat, nostaa potilaan ja hänen etunsa yli kaiken muun. Hippokrateen ääni kuuluukin yksittäisissä hoitopäätöksissä vahingoittamisen välttämisenä, mutta huomattavasti vaikeampaa terveydenhuollon vallankäyttäjille on antaa potilasasiakkaalle aktiivista päätösvaltaa. Uuden terveydenhuoltolain myötä asiakkaan valinnanvapaus hoitopaikan ja hoidon toteuttajien osalta laajenee tuntuvasti. Sitä myötä myös yksittäisen asiakkaan palvelun on parannuttava. Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää ymmärtää, että tulevaisuudessa potilas haluaa vaikuttaa kokemukseensa liittyviin seikkoihin, vaikka hän edelleen luottaa hoitopäätöksissä asiantuntijoihin. Asiakassegmentointi parantaa asiakkaan kokemusta Ammattikunta- eli professiokeskeinen organisaatio asettaa tyypillisesti vähän painoa asiakkaan omalle kokemukselle ja kohdentaa mieluummin kaiken huomionsa lopputulokseen. Terveydenhuollossa tämä on monella tapaa ymmärrettävää. Hoitotulos on toki potilaallekin tärkein asia, mutta hyvän tuloksen ohella tulisi kiinnittää runsaasti huomiota siihen, kuinka tulokseen päädytään. Kuinka pitää sisällään varsin paljon muitakin kuin lääketieteellisiä asioita. Tyypillisiä esimerkkejä ovat potilaan hyvä informoiminen ja prosessien hiominen sellaisiksi, että potilaan odotusajat olisivat mahdollisimman lyhyitä. Tämä onnistuu parhaiten silloin, kun apuna käytetään asiakassegmentointia. Ääripäiden palaute on hyödyllisintä Monet terveydenhuollon yksiköt keräävät asiakaspalautetta, mutta vain harvat huomioivat sen siten, että palautteesta seuraa parannuksia palveluun tai prosesseihin. Asiakaspalautteen kerääminen ei ole tarpeen asiakkaiden rauhoittamiseksi tai paineiden poistamiseksi, vaan palautteesta on haettava esiin todelliset muutostarpeet. Pääsääntönä palautteen prosessoinnissa on, että organisaation kannattaa reagoida vain ääripäiden palautteeseen. Keskiarvopalautteen perusteella ei kannata muuttaa esimerkiksi työprosesseja. Erittäin hyvä palaute on merkki oikealla tiellä olemisesta, ja erittäin kriittiseen, uskottavaan palautteeseen puolestaan tulisi reagoida nopeasti korjaavilla toimilla. Huonosti toimiva prosessi kehityksen esteenä Terveydenhuollon yksikön on vaikeaa parantaa asiakkaan subjektiivista kokemusta silloin, kun prosessi ei toimi. Jos kokemuksen negatiivisimmat asiat aiheutuvat pitkistä hoitoonpääsyodotuksista tai pallottelusta eri yksiköiden välillä, ei yksittäisen hoitokäyntikokemuksen parantaminen ole kuin oireiden hoitoa. Uusi terveydenhuoltolaki voi tässä suhteessa tuoda paljon parannuksia. Erikoislääkärikonsultaatioiden vieminen potilaan lähelle perusyksikköön estänee pallottelua. Myös vaativien hoitojen keskittäminen varmistaa sen, että hoitoprosessi voidaan laatustandardoida ja hoitotulokset taata. Kun potilasasiakkaalle lisäksi annetaan valtaa ja keinoja valita hänelle paras hoitopaikka, on todennäköistä, että asiakkaan kokemus paranee. Kun tuleva laki vielä toivottavasti antaa potilasasiakkaalle runsaasti mahdollisuuksia valita hoitopaikkansa ja hoidon toteuttaja, on hänestä tullutkin päätöksentekijä näin entinen hoidon objekti onkin subjekti ja ottaa omaa vastuuta hoidostaan. Lisätietoja Deloitten lääketieteen ja terveydenhuoltoalan palveluista: Kari Varkila Toimialajohtaja, Terveydenhuolto Puh , 8 Deloitte The Point 3/2008

9 Asiakasryhmittely auttaa kehittämään terveydenhuollon palveluita oikeaan suuntaan Deloitten Center for Health Solutions -tutkimuslaitos teki syksyllä 2007 kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin vuotiaiden amerikkalaisten kuluttajien käyttäytymistä, asenteita ja tarpeita terveydenhuollon asiakasnäkökulman kannalta keskeisillä alueilla. Näitä alueita olivat palvelujen rahoitus, perinteisten ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ja palvelukonseptien käyttö, itseohjattu hoito sekä tiedonhaku. Tutkimustulosten pohjalta kuluttajissa tunnistettiin viisi asenteita ja käyttäytymistä kuvaavaa profiilia. Tutkimuksen amerikkalaisesta otoksesta huolimatta profiilien samankaltaisuudet suomalaisiin trendeihin ovat ilmeiset. Tyytyväiset sopeutujat (29 %) Tyytyväisiä saamansa hoitoon, noudattavat ohjeita ja antavat lääkäreiden päättää. Arvostavat perinteisiä hoitomenetelmiä ja hoidon toteutustapoja. Tiedonjanoiset sairastajat (24 %) Vaativat tietoa, ovat laatutietoisia ja luottavat perinteisiin vaihtoehtoihin. Käyttävät vakuutuksia. Tekniikan hyödyntäjät (8 %) Hakevat terveystietoa netistä, ovat valmiita kokeilemaan e-palveluita, laatutietoisia ja perinteisiin hoitomuotoihin pitäytyviä, mutta valmiita kokeilemaan uusia palvelukonsepteja. Tarjousten etsijät (2 %) Etsivät halvimpia hoitovaihtoehtoja, asettavat perinteiset hoitomuodot etusijalle, mutta kokeilevat vaihtoehtoja, jos hinta on halpa. Valmiita näkemään vaivaa halvimman hoidon löytämiseksi. Kokeilijat (9 %) Asettavat vaihtoehtohoidot etusijalle, valmiita kokeilemaan, vaativat laatua oman mittariston mukaisesti, tyytymättömimpiä perinteisiin hoitoihin ja noudattavat huonosti hoito-ohjeita. Varovaiset peruskuluttajat (28 %) Käyttävät terveydenhuollon palveluita vähän, ovat tyytymättömiä hoitotuloksiin eivätkä ole valmiita maksamaan palveluista. Kuva: Kai Lindqvist Kari Varkila on siirtynyt Deloitten terveydenhuollon toimialajohtajaksi kesäkuussa Hän valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna Hän on suorittanut myös lääketieteen ja kirurgian tohtorin sekä kliinisen mikrobiologian erikoislääkärin tutkinnot Helsingissä ja MBA-tutkinnon Sveitsissä. Hän on toiminut muun muassa lääketeollisuuden parissa lääketieteellisenä johtajana ja viestintäjohtajana sekä Reuma säätiön sairaalan Reuman ylilääkärin tehtävässä. Deloitte The Point 3/2008 9

10 Kuva: Mika Kanerva Tampereen taloushallinto pantiin pakettiin Tampereella havaittiin 2000-luvun alussa, että kaupungin taloushallinnon kokonaisuus oli hajanainen, eikä yhtenäinen ohjaus toiminut. Vuonna 2004 käynnistettiin taloushallinnon palvelukeskushanke, jonka tavoitteena oli tehostaa toimintaa. Taustalla oli halu tehostaa toimintaa ja saavuttaa sitä kautta kustannushyötyjä. Lisäksi halusimme käyttää paremmin hyväksemme tietojärjestelmiä ja edistää palvelujen digitalisoitumista, Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen johtaja Heli Hirvelä kertoo. Palvelukeskus perustettiin vuonna 2005, ja se on hoitanut siitä lähtien keskitetysti Tampereen taloushallinnon tehtäviä. Ratkaisu on osoittautunut toimivaksi. Myös Deloitten hiljattain toteuttamassa benchmarking-tutkimuksessa Tampere oli yksi suurimmista menestyjistä. Osasimme odottaa hyviä tuloksia. Erityisesti tuottavuuden nostossa ylitimme tavoitteet. Onnistuminen on pitkälti sen ansiota, että pidimme johdonmukaisesti kiinni yhtenäisestä linjasta. Aluksi se ei ollut helppoa, sillä asiakkaat vaativat erilaistettua palvelua, mutta alkuvaiheen muutosvastarinta on sittemmin muuttunut asiakastyytyväisyydeksi. Muutosvastarintaa koettiin sekä asiakkaan että henkilöstön puolelta. Asiakkaat eivät ottaneet uskoakseen, että keskitetty järjestelmä hoitaisi juuri heidän erityistarpeensa. Kävimme mahdollisimman avointa keskustelua. Hankalissa tilanteissa menimme paikan päälle katsomaan, miltä tilanne näytti. Ratkaisu löytyi lähes aina linjausten puitteissa. Tällaisessa projektissa ei voida lähteä joka kohdassa räätälöimään, sillä muuten tuottavuushyödyt katoavat. Henkilöstölle muutos oli vielä suurempi kuin asiakkaille, sillä useimmilla taloushallinnon asiantuntijoilla muuttui kerralla kaikki; fyysinen työympäristö vaihtui avokonttoriin, työkaverit ja esimies vaihtuivat ja itse työtehtävätkin uudistuivat. Ajatusmaailman ja asenteiden muuttaminen oli hankalaa erityisesti tilanteissa, joissa palvelukeskukseen siirtyvien henkilöiden silloinen esimies vastusti muutoksia. Alku ei ollut helppo, mutta tänään henkilöstö voi hyvin. Meillä on käytössä toimiva työnkierto, sillä 140 hengen palveluskeskus porukasta keskimäärin 40 henkeä vaihtaa vuosittain työtehtäviään. Tämä lisää oppimista. Työhyvinvointi on lisääntynyt ja sairauspoissa olot vähentyneet miltei 50 %:lla verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen, Hirvelä kuvailee. Muutosvastarinta ja muutoksen hyväksyminen vaativat tiivistä vuorovaikutusta ja runsaasti aikaa, mutta vielä haastavammaksi osoittautuivat järjestelmämuutokset. Järjestelmämuutokset ja niiden aikataulutus olivat selkeästi haastavin osuus koko projektista. 10 Deloitte The Point 3/2008

11 Uusi palvelukeskus ehti toimia vanhan järjestelmän puitteissa vain puoli vuotta ennen kuin SAP otettiin käyttöön. Siirsimme koko palvelukeskuksen uuteen järjestelmään. Mielenkiintoisimpana osana palvelukeskushanketta Hirvelä pitää oikeiden toimintatapojen löytämistä. Palvelukeskuksen toimitamallien tuli olla sekä mahdollisimman yksinkertaisia että kaikille osapuolille soveltuvia. Jatkossa haasteena on edelleen tietojärjestelmien kehitys ja nykyjärjestelmän täysimittai nen hyödyntäminen. Toisena keskeisenä haaste alueena näen osaamisen kehittämisen. Tarpeet muuttuvat tällä alueella nopeasti ja henkilöstön osaamisen on pysyttävä muutoksen perässä. Kaupunkien palvelukeskuksista 2000-luvun menestystarina Deloitten tekemä tuore benchmarking-tutkimus kokosi yhteen 8 suuren suomalaisen kaupungin kokemukset palvelukeskusten kehittämisestä. Tulokset yllättivät tutkimuksesta vastanneen Deloitten projektipäällikön Ilkka Metsolan. Mitkä kaupungit tutkimuksessa olivat mukana? Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Lahti. Taloushallinnon palvelukeskukset olivat toimineet näissä kaupungeissa tutkimuksentekoaikaan yhdestä neljään vuotta. Tällaisessa projektissa ei voida lähteä joka kohdassa räätälöimään, sillä muuten tuottavuushyödyt katoavat. Heli Hirvelän neuvot palvelukeskuksen rakentamista harkitseville: 1. Linjaukset selviksi. Hakekaa selkeät konsernin linjaukset sille, mitä palvelukeskuksella tavoitellaan. 2. Yleisestä erityiseen. Aloittakaa suunnittelu yleiskuvasta ja edetkää siitä yksityiskohtiin. Toimivaa palvelukeskusta on vaikeampi kehittää esimerkiksi alun perin pienemmän yksikön tarpeisiin luodun palvelukeskuksen päälle. 3. Pitkä aikajänne. Päättäkää linjaus ja pitäytykää siinä. Yritysmaailmasta löytyy monia esimerkkejä, joissa palvelukeskuksia vuoroin luodaan, vuoroin ulkoistetaan. 4. Viestintä. Kommunikoikaa niin paljon kuin sielu ja kalenteri sietävät. 5. Kärsivällisyys. Välttäkää kireitä aikatauluja. Muutokseen sopeutuminen vie noin vuoden. Mitkä olivat tutkimuksen päälöydökset? Vertailututkimuksessa keskeisiksi teemoiksi nousivat osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä asianmukaiset tietojärjestelmät ja niiden tehokas hyödyntäminen. Henkilöstöön liittyvät tekijät ovat edelleen merkittävä haaste palvelukeskusten toiminnalle. Palvelukeskuksille tunnusomainen asiakaslähtöinen asenne ja palvelumentaliteetti edellyttävät vielä pitkäjänteistä kehitystyötä. Myös tieto järjestelmien kehitys vaati henkilöstöltä uudenlaista osaamista. Mikä tuloksissa yllätti? Yllättävää oli odotettua pienempi tehok kuus ero yksityisen ja julkisen sektorin palvelu keskusten välillä. Konkreettisesti tämä näkyi prosessien vähäisinä kustannustehokkuuseroina. Toki eri kaupunkien välillä oli eroja, mutta osittain niitä selittivät mm. tietojärjestelmät, palvelukeskusten koko ja palvelukeskuksen toiminta-aika. Millä tasolla palvelukeskusosaaminen Suomessa on verrattuna kansainväliseen tasoon? Osaamistaso palvelukeskuksiin liittyen on Suomessa julkisella sektorilla sekä kaupunkien että valtion tasolla keskimääräistä parempi. Kuva: Kai Lindqvist Mitkä tekijät yhdistävät julkisen ja yksityisen sektorin palvelukeskushankkeita? Palvelukeskushankkeet ovat aina suuria muutosprosesseja, joilla haetaan konsernin tai kokonaisuuden etua. Yleensä tavoitteet liittyvät kustannussäästöihin sekä työn tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattamiseen. Toimiva palvelukeskus tuottaa toiminnalle laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti olipa sitten kyseessä yksityinen tai julkinen sektori. Mitkä ovat onnistuneen palvelukeskushankkeen edellytykset? Muutoshallinta on otettava tosissaan alusta lähtien, ja koko hanke on vietävä suunnitelmallisesti läpi. Tavoitetaso on asetettava oikein ja toteutuksen osalta peruspalvelut on laitettava ensiksi kuntoon. Osaamistason ja asiakkaiden luottamuksen kasvaessa voidaan edetä vaativampiin palveluihin. Tärkeintä on huomioida kokonaisprosessi, eikä muutoksen vauhdissa saa unohtaa niitä prosessin osia, joita ei keskitetä palvelukeskukseen. Yhteistyö asiakkaan kanssa on avainasemassa. Palvelukeskuskonseptin pitäisikin käsittää palvelukeskuksen prosessien lisäksi myös asiakkaalle jäävien prosessien kehittä misen sekä lisätehokkuuden hakemisen muista palvelukeskuksen sisäisistä ja ulkoisista sidosryhmistä. Ilkka Metsola Puh , Deloitte The Point 3/

12 Teppo Rantanen Tapani Järvinen Lounaskeskustelussa pureskeltiin työelämän tulevaisuutta Osaajat vähenevät, työnantajien haasteet kasvavat Jo puhki puhuttu suurten ikäluokkien eläköityminen on käsillä. Säpinää riittää, kun konttoreihin ja kaivoksiin astuva uusi sukupolvi odottaa työelämältä kovin erilaisia asioita kuin eläkkeelle siirtyvä. Moni työnantaja ei ole muutokseen valmistautunut. Raskas syyssade piiskaa Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevan Deloitten pääkonttorin ikkunoita. Rakennuksen yläkerrassa Outotecin toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja Deloitten toimitusjohtaja Teppo Rantanen ravistelevat päällystakkinsa naulakkoon, jättävät hetkeksi sateen ja kiireensä hengähtääkseen kelpo lounaan ääreen. Kattaus on valmiina, niin myös puheenaihe: Järvinen ja Rantanen tarttuvat paitsi ankanrintaan myös suomalaisen työelämän tuleviin haasteisiin. Pelkään pahoin, että paljosta puheesta huo limatta kovin moni työnantaja ei ole kunnolla valmistautunut käsillä olevaan suureen muutokseen työmarkkinoilla, Tapani Järvinen avaa. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle on nyt toden teolla alkamassa ja arvomaailmaltaan uudenlainen sukupolvi siirtymässä työelämään. Vaikka talouden suhdanteet tilapäisesti vähentävätkin rekrytointipaineita, on osaavien ihmisten löytäminen aiempaa tärkeämpi hyvän liikkeenjohdon kivijalka. Siksi alkuruokaa syödään tiiviisti yhdessä y-sukupolven kanssa. Keskustelu lainehtii miksi -sukupolven nuorten arvomaailmassa ja työnantajamielikuvien pohdinnoissa. Vaikka eri sukupolvien ominaisuuksia ei pidäkään yleistää, voinee todeta, että nyt työmarkkinoille siirtyville nuorille raha ei ole erityisen keskeinen motiivi työpaikan valitsemisessa. Kun perusvarallisuutta on jo, on myös varaa tehdä valintoja. Raha on osoitus kyvyistä, ei itsetarkoitus, Järvinen arvioi. Vapaus on työmarkkinoiden uusille tulokkaille entistä tärkeämpää valinnat halutaan tehdä itse. Halu rytmittää itse omia tekemisiä korostuu ja entistä harvemmalle työ on tärkein elämäntehtävä, Rantanen summaa. Osuvana käytännön esimerkkinä keskustelijat käyttävät ulkomaan- 12 Deloitte The Point 3/2008

13 Toimitusjohtajan lounas Kuvat: Kai Lindqvist Olemme Deloittella kiinnostuneita laajasti maailman trendeistä ja talouden kulkusuunnasta. Yhdistämme ajankohtaisen tiedon kokonaisnäkemykseemme, joka syntyy oikeanlaisen osaamisen yhdistämisestä. Ajatukset jalostuvat, kun niitä käsitellään yhdessä asiakkaidemme kanssa. Teppo Rantanen kutsuu mielenkiintoisia henkilöitä lounaalle keskustelemaan ajankohtaisesta teemasta. Tällä kerralla keskityttiin tulevaisuuden henkilöstön saatavuuteen liittyviin haasteisiin. Lounaslistalla oli alkuruoaksi kanttarelli-pekonicaesarsalaattia ja pääruoaksi ankanrintaa. komennuksia. Kun ennen oli varsin helppoa saada diplomi-insinööri eksoottiselle ulkomaankomennukselle, ei lähtijöitä enää tahdo riittää. Maailmaa on nähty muutenkin, puolison ja perheen hyvinvointi painavat vaakakupissa. Nuorten arvomaailma on mielestäni aiempaa paremmin balanssissa, Rantanen toteaa. Johtaja vastuullinen tarinankertoja Eläköityminen ja uuden sukupolven vaateet työltä asettavat melkoisia haasteita työnantajille, alkaen lähiesimiestyöstä ja johtamisesta aina yritysmielikuvan rakentamiseen. En kuitenkaan näe suuria muutoksia asiantuntijaorganisaation esimiehen arjessa. Edelleenkin esimiehen tärkein tehtävä on antaa suunta ja mahdollisuudet, Outotecin toimitusjohtaja toteaa. Työantajan ja esimiesten on kuitenkin kyettävä löytämään aiempaa enemmän työntekijöilleen henkilökohtaisesti sopivia ratkaisuja. On sallittava uusia joustoja työn tekemisen tavoissa. Ilman niitä ei vain saa uusia työntekijöitä! Mielikuvat merkitsevät Lounastajat ovat yhtä mieltä siitä, että työnantajamielikuvan merkitys korostuu samalla kun henkilöstön saatavuudesta tulee aiempaa useammalle yritykselle kriittinen menestystekijä. Nuoria on kyettävä houkuttelemaan imagolla. Haaste on meille hyvin konkreettinen. On vaikea löytää kaivosteollisuudesta ja metallurgiasta kiinnostuneita nuoria osaajia, kun toimialaan liitetyt mielikuvat laahaavat menneillä vuosikymmenillä, Järvinen harmittelee. Ei tuo ole teidän yksinoikeutenne. Sama ongelma on koettu myös meillä tilintarkastuksen suhteen, Rantanen puuskahtaa. Pääruuan yli löytyy yksimielisyys vastuullisen yritystoiminnan ja siitä viestimisen merkityksellisyydestä osana työnantajamielikuvan rakentamista. Nuoremman sukupolven keskuudessa vastuullisuus on osa arkea, ja työntekijät haluavat oman ja työnantajansa arvomaailman kohtaavan. Tulevaisuudessa työyhteisön johtaminen on entistä enemmän viestintää. Johtajan on oltava tarinan kuljettaja, joka auttaa asiantuntijoita ja itseohjautuvia organisaatioita oikeaan suuntaan, visioi Rantanen. Just, hyvä stoori pitää olla. Siinä pitää näkyä päämäärä ja menestysnäky, se auttaa sitoutumaan. Ja vastuullisesti täytyy toimia joka käänteessä, Järvinen jatkaa. Pidä senioristasi kiinni Lounaskeskustelussa kahvit kaadetaan myös senioreille. Kun työnantajien kisa nuorten mielikuvien markkinoilla kiristyy, pitää fiksu työnantaja kiinni varttuneemmista työntekijöistään. Eläkkeelle siirtymisen hyvä hoitaminen on yksi tärkeimmistä ratkaisuista mahdollisen työntekijäpulan kohdatessa. Seniorit ovat nykyisin kovassa kunnossa ja useat heistä ovat valmiita tekemään töitä vielä pitkälti yli kuusikymppisinä. Järvinen jatkaa todeten, että on tärkeää löytää erilaisia joustavia sopimuksia työn tekemisestä. Tässäkin joustavuus korostuu menestyvän työnantajan ominaisuutena. Keskustelussa uuden sukupolven eläkeläiset muokkaavat uudenlaista käsitystä vanhuusiästä ja siihen liittyvästä työnteosta. Järvinen ja Rantanen uskovat, ettei eläkeikä tule olemaan yksin elämän odottelevaa ehtoopuolta, vaan pikemminkin yrityksille voimavaraksi nähtävää ja kansataloutemme kehitystä tukevaa aktiivista aikaa. Lounaalle varattu aika kiitää kiinnostavan aiheen kimpussa nopeasti. Tapani Järvinen ja Teppo Rantanen lupaavat jatkaa aiheen tiimoilta. Keskusteltavaa jäi kosolti. Outotec on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja tehtaita, prosesseja ja laitteita sekä suunnittelu-, projekti- ja tukipalveluja maailmanlaajuisesti. Yritys syntyi, kun Outokumpu Oyj muodosti vuonna 2006 teknologiatoimialastaan Outokumpu Technology Oyj -nimisen yhtiön ja myi 80 % yhtiön osakekannasta ulkopuolisille sijoittajille. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin lokakuussa 2006 ja muutti nimensä Outotec Oyj:ksi huhtikuussa Deloitte The Point 3/

14 Kohti älykkäämpää riskienhallintaa Ulkopuolisten vaatimusten huomioiminen on riskienhallinnan minimivaatimus, mutta sitä voi käsitellä myös tehokkaana aseena organisaation vastatessa muuttuvan ympäristön haasteisiin. Ulkopuolisten tahojen paineet riskienhallintaa kohtaan ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Uusi Corporate Governance -koodi vaatii pörssiyhtiöiltä entistä tarkempaa kuvausta riskienhallinnan järjestämisestä. Valtion virastolta tai laitokselta vaaditaan vastaavaa kannanottoa riskienhallinnan tilasta sekä olennaisimmista kehittämistarpeista. Toisaalta luottoluokitusyhtiöt ovat ottaneet kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (ERM) arvioinnin reittauskriteerikseen ja useat yritykset huomioivat kumppanin valinnassa riskienhallinnan luotettavuuden. Hyödyntämätön mahdollisuus Valitettavasti uudetkin vaatimukset ovat melko pinnallisia, jolloin vastuu riittävän tiedonannon tulkinnasta jää yritykselle. Sijoittajien ja muiden sidosryhmien tulisi voida luottaa siihen, että riskienhallinta toteutetaan ja kohdistetaan oikein. Suomalaisissa organisaatioissa riskienhallintaa pidetään joskus pakollisena byrokraatti sena tehtävänä. Sille annetaan toki hieman resursseja, mutta tavoitteena on täyttää vain ulkopuolisten tahojen vaatimukset. Samoilla panoksilla riskienhallinnasta saisi paljon enemmän irti. Yritykset, jotka osoittavat hoitavansa riskienhallinnan hyvin, menestyvät paremmin. Pörssikurssit kehittyvät suotuisasti ja mahdollisen markkina-arvon notkahdukset ovat lievempiä ja lyhyempiä. Asiaan kannattaa siis ottaa tiukka asenne. Riskienhallinnan on tuotettava hyötyä samalla tavalla kuin muidenkin organisaation toimintojen. Ja hyötyä voi saavuttaa vain, jos sille on asetettu selkeät tavoitteet. Kokemuksemme mukaan riskienhallinta jää usein muutaman yhtymätason toimijan tehtäväksi. Suurin haaste on riskienhallinnan vajaa ulottaminen syvälle ydintoimintaan sinne missä tulos tehdään ja operatiiviset riskit otetaan. Toisaalta riski-informaation on oltava konsolidoitavissa, jotta strategisella tasolla saadaan vedettyä asioita yhteen ja tehtyä oikeita päätöksiä. Riskienhallinnan yleiskehikon rakentaminen näyttää olevan melko helppoa. Haasteita syntyy, kun riskienhallinta pitäisi viedä organisaatiossa syvemmälle. Avaintekijöitä onnistumiseen ovat johdon sitoutuminen, riskienhallinnan hyötyjen tunnistaminen, selkeä ja yksinkertai nen malli, sisäinen myyntihenkisyys sekä ymmärrys substanssista, johon mallia ollaan viemässä. Mikä ei ole toiminut? Talouskirjallisuudesta ja -tutkimuksesta löytyy seuraavia syitä siihen, mikä on mennyt pieleen: Fokus ollut liikaa vaatimusten täyttämisessä yhtiön suorituskyvyn sijaan, mikä johtaa virheellisiin arviointeihin ja reaktioihin. Riskien väliset yhteydet on aliarvioitu tai jätetty huomioimatta. Todennäköisyyden arviointia on painotettu liikaa, skenaariosuunnittelua ei hyödynnetty riittävästi eikä tärkeisiin kysymyksiin ole saatu tarpeeksi syvyyttä. Riskienhallinta on istunut omassa siilossaan. Varoituksia ei ole huomioitu; viestintuojia pidetty valittajina tai huonoina tiimityöntekijöinä. Lyhytnäköisyys ja liiallinen kvartaalifokus. Kokonaisvaltaisuuden puuttuminen sekä puutteet oikeuksissa ja valtuuksissa. Suurin yritysten tekemä virhe on välttää riskinottoa kokonaan. Riskinotto on ainoa tapa menestyä, mutta sitä on tavoiteltava taidokkaasti. Miten kohti älykkäämpää riskienhallintaa? Riskistä käytetään läpi yhtiön samaa määritelmää. Riskeihin ja riskienhallintaan liitetään tavoite organisaation arvon lisäämisestä tai säilyttämisestä. Organisaatiolla on käytössä toimialan ja organisaation huomioiva riskienhallintamalli. Malli sisältää prosessin yksinkertaisine raportointivaatimuksineen, mitkä liittyvät organisaation suunnitteluun. Yhtiön riskienhallintaan liittyvät roolit, vastuut ja valtuudet on määritelty selkeästi. Vastuu riskienhallinnasta on ylimmällä johdolla, joka osoittaa esimerkillään riskienhallinnan merkityksen. Liiketoimintayksiköt ja ydintoiminnot ovat vastuussa omasta suoriutumisestaan sekä riskienhallinnastaan. Tietyt tukifunktiot osallistuvat tarvittaessa yksikkö- ja prosessitason riskienhallintaan. Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta valvovat ja tukevat yksiköitä, prosesseja ja funktioita riskienhallinnassa sekä raportoivat ylimmälle johdolle. 14 Deloitte The Point 3/2008

15 Yhteinen kieli taloudelliseen raportointiin Yrityksen taloudellinen informaatio on paljon muutakin kuin pelkkiä numeroita. Kansain välinen liiketoiminta eri kielten ja kulttuurien ympäristössä tarvitsee yhtenäistä, vertailukelpoista tietoa. Kuva: Valtteri Kantanen Deloitten IAS Plus -tietokannan mukaan IFRSsäännöstö on pakollinen tai sallittu listatuille yhtiöille jopa 113 maassa. Säännöstön noudattamista vaaditaan listatuilta yhtiöiltä lähes sadassa maassa, muun muassa kaikissa EU-maissa. Useissa maissa sitä vaaditaan myös ei-listatuilta yhtiöiltä. Myös Yhdysvalloissa ollaan vaiheittain siirtymässä pelkästään IFRS-säännöstön käyttöön. Tämä tapahtuu ensin ulkomaisten listautujien osalta ja suunnitelmien mukaan myöhemmin myös kotimaisten, listattujen yhtiöiden kohdalla. Toisaalta kehitys kulkee kohti yhteistä taloudellista raportointikieltä myös USGAAPja IFRS-säännöstön erojen supistuessa. Siirtymisen etuja ja haittoja Kun Suomessa vain listatuilta yrityksiltä vaaditaan monimutkaisiksi ja työläiksi tunnettuja IFRS-säännöksiä, kannattaako muiden edes harkita sitä? Kolikolla on puolensa. IFRS-tilinpäätös tarjoaa reaaliaikaisen ja kattavan tietopaketin yrityksen taloudellisesta asemasta ja kannattavuudesta. Kansallisen tilinpäätösnormiston eräs haitta on niiden huono tunnettuus. Yhteinen laskentasäännöstö lisää eri yhtiöiden tilinpäätösten vertailtavuutta. Taloudellisen informaation laadun paraneminen vahvistaa myös luottamusta yritykseen, kun intressitahojen tietämys yrityksestä kasvaa. Yrityksen uskottavuus markkinoilla vahvistuu, minkä ansiosta yrityksen oman tai vieraan pääoman hankinta helpottuu. Yrityksen suhteet asiakkaisiin ja neuvotteluasema toimittajiin paranevat. Kansainvälisesti toimivat yritykset hyötyvät myös vertailukelpoisesta ja korkeatasoisesta tilinpäätösinformaatiosta. Lisäksi IFRS-tilinpäätökseen koottava taloudellinen tieto tarjoaa työkaluja tehokkaampaan seurantaan johtamisen näkökulmasta. Liiketoiminnan hallinta ja oikeansuuntainen päätöksenteko toteutuu paremmin ajantasaisen raportoinnin avulla. IFRS-säännöstön käyttöönotto vaatii resursseja, aikaa ja osaamista, joten yrityksen kykyä toteuttaa muutos on arvioitava realistisesti. IFRS-raportoinnin ja säännöllisen tiedottamisen vaatimusten lisäksi on huomioitava myös laadun ylläpitäminen ja säännöstön jatkuva seuranta. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat raportoinnista saatavaan kustannus hyöty -analyysiin. Siirtymäprojektin käytännön toteutus Siirtyminen uuteen tilinpäätösnormistoon edellyttää hyvää projektin hallintaa. Perinteisessä mallissa tilinpäätöstä teki talousosastolla kovan paineen alla muutama numeroihin paloa tunteva henkilö. IFRS-tilinpäätöksen tekoon ainakin siirtymävaiheessa pitää haastaa mukaan yrityksen tärkeimpien toimintojen vastuuhenkilöt. Näitä ovat esimerkiksi talous-, myynti-, osto-, rahoitus- ja lakiosastojen johtajat. Kaikki yritystä velvoittavat sopimukset tulisi ottaa huomioon IFRS-vaikutusten selvittämiseksi. Merkittävä ero suomalaiseen tilinpäätökseen verrattuna on ulkopuolelta saatavan informaation suurempi vaikutus tilinpäätöksen sisältöön. Tämä tarkoittaa käytännössä yhteydenottoa esim. arvostus-, vero- ja ympäristöasiantuntijoihin tai aktuaareihin sekä ulkopuolisiin asiantuntijoihin, jos tilintarkastaja nähdään esteelliseksi uuteen tilinpäätösnormistoon siirtymisen neuvonnassa. Siirtymäprojektista tiedottaminen Siirtymäprojektin onnistuminen edellyttää asianmukaisen viestintäsuunnitelman laatimista. Sen tavoitteena on sitouttaa projektin jäseniä ja tukea organisaatiota. Lisäksi viestinnällä tavoitellaan yleisen tietoisuuden parantamista ja projektin uskottavuuden lisäämistä yhteisen ymmärryksen avulla. Avainsidosryhmien tuki on ensisijaisen tärkeä projektin onnistumiselle. Näitä sidosryhmiä ovat yrityksen johdon ja projektin johtoryhmän lisäksi eri maissa sijaitsevien yksiköiden johtajat ja laskentapäälliköt sekä esimerkiksi tietojärjestelmien tuottajat ja ulkopuolisen tiedon lähteet. Tiedottaminen vaatii myös runsaasti eritasoista koulutusta siirtymäprojektiin ja IFRS:n erityisalueisiin kuuluvista asioista. Lisätietoja: Kari Vainio Director, IFRS Specialist Services Puh Deloitte The Point 3/

16 Askelmerkkejä uralle Yksilöllinen Career Counseling antaa työntekijälle mahdollisuuden kirkastaa omia tavoitteitaan ja tunnistaa omat vahvuutensa. Uraohjauksen avulla asiantuntijoiden voimavarat saadaan käyttöön niin yksilön kuin organisaationkin hyödyksi. Deloittella on luotu Career Counseling -viitekehys tukemaan henkilöstöstrategisia tavoitteita. Palvelua on tarjottu asiantuntijoillemme vuodenvaihteesta lähtien, joskin Career Counseling lähti liikkeelle pilottihankkeena jo syksyllä Perinteisesti uraohjausta on tarjottu korkea kouluissa, ei yritysten parissa. Uraohjauskokonaisuus rakennettiin oman talon viitekehykseen, joka huomioi yrityksen erityispiirteet ja työn tekijöiden tyypilliset lähtökohdat. Audit-funktiossa työskentelevä Mikko Lahtinen oli yksi deloittelaisista asiantuntijoista, jotka kutsuttiin ensimmäiseen uraohjausryhmään. Ryhmän yhteiset workshopit ja henkilökohtaiset tapaamiset Career Advisorin kanssa saavat Mikolta kiitosta, vaikka juuri sillä hetkellä oma työura ei välttämättä selkeyttämistä kaivannutkaan. Olen jo opiskeluajoista lähtien pitänyt tilintarkastusta erittäin varteenotettavana ura vaihtoehtona. Deloittelle tulin kolme vuot ta sitten käytännössä lähes suoraan koulun penkiltä, Lahtinen kertoo. Minulla oli tietty visio työurastani, ja toistaiseksi olen sillä polulla pysynytkin. Siitä huolimatta halusin käyttää aikaa uraohjaukseen ja mietin sen aikana näitä asioita hyvinkin paljon. Ikkuna omiin vahvuuksiin Uraohjauksen työkaluina käytetään MBTIpersoonallisuustyypittelyä, arvo-, kiinnostusja osaamiskartoituksia sekä erilaisia itsearviointitehtäviä. Uraohjattava tapaa Career Advisorinsa 2 4 kertaa luottamuksellisissa, kahdenkeskisissä keskusteluissa, joissa hahmotetaan työntekijän taustaa, nykytilaa sekä tulevaisuuden toiveita. Yksi uraohjauksen tärkeimmistä tavoitteista on auttaa työntekijää oivaltamaan, mihin omat vahvuudet ja kehityskohteet työntekijänä painottuvat. Itsetuntemuksen lisääminen auttaa selkiyttämään työuralle asetettuja toiveita ja peilaamaan niitä Deloitten tarjoamiin mahdollisuuksiin. Työssä motivoivien tekijöiden tunnistaminen auttaa jaksamaan ja suuntaamaan omia resursseja oikeisiin asioihin. Audit-funktion IFRS-ryhmässä työskentelevä Nina Lindeman pitääkin itsetuntemuksen lisääntymistä tärkeimpänä uraohjauksen antina. Nina on työskennellyt Deloittella puolentoista vuoden ajan. Edellisessä työpaikassa ehti vierähtää seitsemän vuotta. Uraohjaus vahvisti käsitystäni esimerkiksi siitä, että kouluttajana toimiminen sopii minulle ja toki olen aina pitänytkin siitä, kertoo Lindeman. Persoonallisuustyyppien luokittelu antoi paljon tietoa siitä, millaisia tyyppejä esimerkiksi erilaisissa ryhmissä voi olla, ja miten itse kukin asioita voi hahmottaa. Aion säilyttää uraohjaukseen liittyvät dokumentit ja hyödyntää niitä jatkossakin. Talo tarjoaa monenlaista Vaikka uraohjaus ei läheskään aina johda työ tehtävien vaihtumiseen, sillä kannustetaan deloittelaisia suuntaamaan katsetta myös tutun työhorisontin ulkopuolelle. Kaikki monipuolisen asiantuntijaorganisaation tarjoamat työmahdollisuudet eivät aina välttämättä hahmotu työntekijälle, vaikka halua oman työnkuvan laajentamiseen olisikin. Itsetuntemuksen lisääminen auttaa selkiyttämään työuralle asetettuja toiveita ja peilaamaan niitä Deloitten tarjoamiin mahdollisuuksiin. 16 Deloitte The Point 3/2008

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Julkisen sektorin teemanumero Talvi 2011 Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen Ympäristöministeriö tuo suurhankkeella palvelut lähemmäs kansalaisia

Lisätiedot

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Terveydenhuoltoalan teemanumero Syksy 2011 Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen Sitra vauhdittaa yhteistyötä Taltioni-palvelun kehittämisessä

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille TOUKOKUU 2013 KIRJOITUKSIA DIGITAALISESTA SUOMESTA Avoimen datan aarteet auki kehittäjille Viranomaiset avaavat tietovarantojaan. Yhdistämällä ja jalostamalla avointa dataa voidaan kehittää uusia palveluita

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat PwC:n asiakaslehti 1/2011 10 Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat löytyvät yritysten sisältä globalisoituvassakin maailmassa. 22 Mittaajan kasvubisnes Vain mielikuvitus määrittää rajat

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2007

Sanomalehtiyliopisto 2007 Sanomalehtiyliopisto 2007 JULKAISU No 29 Levón-instituutti Avoin yliopisto Tuotantotalouden erityiskysymyksiä KIINAILMIÖ 1 Sanomalehtiyliopisto 2006 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen haasteet tilitoimiston kehittämisessä Case: Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy

Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen haasteet tilitoimiston kehittämisessä Case: Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen haasteet tilitoimiston kehittämisessä Case: Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy Pöysti, Jarkko 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Sähköiseen taloushallintoon

Lisätiedot

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 01.2015 Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi s. 16 Harri Karjalainen Robert Robert Andersson Andersson Hanna Hanna Nikkilä Nikkilä L&T L&T haastoi haastoiuudet

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Lokakuu 2008 HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI Merru Tuliara: Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu rekrytointi säästää aikaa ja

Lisätiedot

Neljännesvuosisata Nepalissa

Neljännesvuosisata Nepalissa CONSULTING PEOPLE 1 2015 4 9 Energiaosaajat palveluksessasi 18 21 Kokeilutaloutta ja tiedolla johtamista 32 Neljännesvuosisata Nepalissa FCG Consulting People 1 2015 1 Pääkirjoitus Sisältö Arvoisa lukija,

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset Laskentatoimi, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Toukokuu

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot