Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2009"

Transkriptio

1 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2009 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen

2 TOIMITUS Kirsti Holmberg PAINOPAIKKA Domus Print Oy ULKOASU JA TAITTO Teemu Niemelä VALOKUVAT Pasi Pitkämäki Petri Kippo Tommi Natri Pekka Huttunen Takakannen kuva: Tiedekeskus Heureka JULKAISIJA Silta-Valmennusyhdistys ry Vehnämyllynkatu Tampere Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 3

3 Sisällysluettelo 1. SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY 5 2. TOIMINNANJOHTAJAN SANA 6 3. TYÖMME KIVIJALKA 7 4. PALVELUT ASIAKKAAT KEHITTÄMISTOIMINTA HENKILÖSTÖ TALOUS HALLINTO TILINPÄÄTÖSTIEDOT SILTA PÄHKINÄNKUORESSA 38 Silta-Valmennusyhdistyksen henkilökuntaa kesällä SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Silta-Valmennusyhdistys ry on Tampereen seutukunnalla toimiva oppimisen, työn ja osallisuuden, monien palvelujen ja toimijoiden kohtauspaikka. Toimimme sosiaalisen työllistämisen toimialalla työpajatoiminnan vahvana kehittäjänä. Olemme yleishyödyllinen tamperelaisten kansalaisjärjestöjen perustama yhteisö. Silta käyttää voimavaransa asiakkaidensa tavoitteiden toteutumisen tukemiseen monipuolisin palveluin sekä yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa ihmisten parhaaksi ja yhteiseksi hyväksi. Toimimme etulinjassa lähellä erilaisissa pulmallisissa elämäntilanteissa olevia asiakkaitamme ja monipuolisessa yhteistyössä paikallisten, seudullisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Uskomme ihmisten omiin voimavaroihin ja kykyyn löytää ratkaisuja oman elämäntilanteensa parantamiseen, kun heille annetaan siihen riittävät mahdollisuudet. Nämä lähtökohdat antavat meille tilaisuuden luoda uutta ja tarkastella asiakkaiden tarpeita ja niihin liittyviä ratkaisuja laaja-alaisesti yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneidemme kanssa. Hyvin voivassa Suomessa on valitettavan paljon erilaista työllistymis- ja oppimismahdollisuuksiin liittyvää eriarvoisuutta ja ulkopuolisuutta, joka vähentää yhteisiä voimavarojamme ja hyvinvointia. Arvostamme suomalaista hyvinvointi- ja kansalaisyhteiskuntaa ja haluamme kantaa oman vastuumme sen tulevaisuudesta. Tämä arvostus näkyy arvostavana suhtautumisena asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneidemme työhön. Silta-Valmennusyhdistys ry 5

4 2. TOIMINNANJOHTAJAN SANA 3. TYÖMME KIVIJALKA Silta-Valmennusyhdistyksen arjessa kohtaavat asiakkaiden pulmat, voimavarat ja tarpeet, yhdistyksen henkilöstön osaaminen ja palvelut. Yhdistyksen asiakkaiden yksilölliset pulmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet kietoutuvat monin tavoin yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin, ihmisten itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin, tarjolla olevien palvelujen soveltuvuuteen ja riittävyyteen sekä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja osaamiseen. Asiakastyössä syntyvä tieto ja kokemus kertovat selvää kieltä asiakkaiden ongelmien syvenemisestä ja monimuotoistumisesta, mutta samalla myös heidän tahdostaan pyrkiä kohti tavallista elämää ja mielekästä arkea. Erityisesti laman oloissa kuilu työttömien ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten tarpeiden ja tarjolla olevien mahdollisuuksien välillä kasvaa. Lisääntyvä syrjäytyminen erityisesti nuorten kohdalla ei kuitenkaan ole ensisijassa suhdannekysymys. Kysymys on siitä, että paljosta puheesta ja kehittämishankkeista huolimatta syrjäytymisen näyttää tulleen hyväksytyksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Perusteluksi tälle näkemykselle riittää se, että vauraassa Suomessa hyvinvointi ja sosiaaliset erot ovat kasvaneet ja palvelujärjestelmät kriisiytyneet jo kahdenvuosikymmenen ajan. Vaikka lainsäädännössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia on suomalainen hyvinvointimalli muuttunut käytännön tasolla paljon. Vahvaan julkisen vastuun, yhteisvastuun, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin perustunut hyvinvointi on alkanut rapautua, vaikka yleinen hyvinvointi onkin kohentunut. Syrjäytymisriski on kohonnut erityisesti työttömillä, pitkäaikaistyöttömillä, nuorilla työttömillä ja päihde- ja mielenterveysongelmaisilla. Palvelujärjestelmä pysyy entistä heikommin vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Kehityksen pääasialliset syyt ovat yleisessä tiedossa ja ne liittyvät arvovalintoihin, jatkuviin palvelujärjestelmän ja sitä toteuttavien organisaatioiden muutoksiin, palvelujen markkinoitumiseen, vastuiden hämärtymiseen ja tulosohjaukseen, jossa kaikki haluavat tehdä sitä mikä on helppoa ja näyttää tehokkaalta. Vaikka kysymys ei ensisijassa ole rahan puutteesta on rahasta tehty syntipukki, mutta samalla myös kaiken mitta. Ruohonjuuresta, yhden järjestön näkökulmasta katsottuna edellä kuvatut syyt ja niiden seuraukset on havaittu myös Silta-Valmennuksen asiakastyön arjessa ja toimintaedellytyksissä. Kansalaisjärjestöjen vaatimus sosiaalisen- ja hyvinvointivastuun kantamisesta yhdessä on entistä ajankohtaisempi, mutta se voi toteutua vain kumppanuuteen perustuvassa yhteiskunnassa, jossa yksilön, lähimmäisten, yhteisöjen, julkisen ja yksityisen sektorin vastuunkanto ovat tasapainossa. Silta jatkaa kumppanuuksien ja yhteisen työn rakentamisen tiellä niin omassa organisaatiossaan kuin muiden toimijoiden kanssa, sillä saavutukset syntyvät yhdessä. Sampo Järvelä toiminnanjohtaja Sillan työn kivijalkana ovat perustehtävä, työn arjessa elävät arvot ja kumppanuusyhteistyö. Missio ja perustehtävä Silta-Valmennusyhdistyksen päämääränä on lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa, osallisuutta ja hyvinvointia auttamalla ja valmentamalla vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä vahvistamaan työ- ja toimintakykyään ja löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa. Silta-Valmennuksen kaikkien eri toimintojen perustehtävä on auttaa, tukea, ohjata ja valmentaa heikossa asemassa olevia ihmisiä saavuttamaan tavallinen elämä, jossa ihmisen omat realistiset toiveet työn, kodin ja ihmissuhteiden osalta ovat toteutuneet. Tämä tavallinen elämä on työmme tavoite, maalien maali. Visio tähtää vuoteen 2011 Silta tuottaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti työelämään suuntaavia sosiaalisen ja ammatillisen valmennuksen palvelukokonaisuuksia. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Silta osallistuu toimialansa rakenteiden kehittämiseen. Arvot Ihmisen kunnioittaminen Ihmisen kunnioittaminen on syrjäytymisen ehkäisyn peruspilari. Arvostamme ihmisen omaa vapaata tahtoa ja kykyä löytää ratkaisut elämänsä pulmiin. Asiakkaanamme ihminen ei ole muutoksen kohde vaan muutoksen toteuttaja. Vastuullisuus Toimimme vastuullisesti perustehtävämme mukaisissa työtehtävissä ja kumppanuuden rakentajina työyhteisössämme ja yhteistyöverkostossamme. Valmennamme vastuullisuuteen. Sisu Teemme työtämme sisukkaasti ja ylläpidämme toivoa. Toimimme suunnitelmallisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyrimme poistamaan niitä rakenteellisia esteitä, jotka aiheuttavat syrjäytymistä ja ovat uhkana ihmisen tavalliselle elämälle. 6 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 7

5 Kumppanuudet Vuonna 2009 Sillalla oli kumppanuus- ja kehittämiskumppanuus sopimuksia seuraavien organisaatioiden kanssa: Tampereen kaupunki lasten- ja nuorten palvelut Tampereen kaupunki terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut Tampereen kaupunki, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Tampereen TE-toimisto Tampereen ammattiopisto Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Ammattiopisto Luovi Kiipulan ammattiopisto Ahlmanin ammattiopisto Bovallius ammattiopisto Valtakunnallinen työpajayhdistys Pirkanmaan työpajojen Alu-toiminnassa mukana olevat työpajat Mainiemen kuntoutumiskeskus Pirkanmaalaisten päihdepalveluja tuottavien järjestöjen kumppanuus Hanketoiminnassa tehtiin lisäksi yhteistä kehittämistyötä useiden organisaatioiden kanssa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Asiakastyötä tukeva yhteistyö- ja kumppanuusverkosto on koostuu laajasta monitoimijaisesta verkostosta, jolla pyritään turvaamaan asiakkaille tarpeiden mukaiset palvelut ja tukemaan heidän jatkosijoittumistaan Sillan palvelujen jälkeen. 8 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 9

6 4. PALVELUT Silta-Valmennusyhdistyksen palvelut jakautuvat neljään toimialaan: kuntoutuspalveluihin, ohjauksen ja valmennuksen palveluihin, ammatillisen erityisopetuksen palveluihin ja työvalmennuspalveluihin. Palvelut on järjestetty neljään palveluprosessiin seuraavasti: kuntouttava valmennus yksilö- ja ryhmävalmennus ammatillinen valmennus ja koulutus työhön tähtäävä valmennus Valmennuspalvelut tähtäävät kohti työelämää ja koulutusta. Kuntoutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka päihde- tai muun laitoshoidon jälkeen tarvitsevat tukea ja apua arjen- ja elämäntaitoihin sekä ammatilliseen suuntautumiseen. Kuntoutuksen perustehtävä on tukea ja auttaa asiakkaiden sitoutumista päihteettömään, rikoksettomaan ja vastuulliseen elämäntapaan sekä ohjata ja valmentaa heitä arjen taidoissa ja opiskelu- ja työelämävalmiuksissa. Silta-Valmennusyhdistys tuottaa myös tuetun asumisen palveluja. Työ- ja yksilövalmennuspalvelut tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden harjoitella, kehittää ja edistää työelämävalmiuksiaan, työ- ja ammattitaitoaan sekä yksilöllistä toimintakykyään. Ryhmävalmennuksissa asiakas saa ohjausta ja valmennusta sekä mahdollisuuden yhdessä oppimiseen. Silta-Valmennuksessa toteutetaan ammatillista koulutusta työvaltaisin menetelmin. Sillassa on sekä tutkintotavoitteista että valmentavaa toisen asteen koulutusta. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä usean eri koulutuksenjärjestäjän kanssa. Silta-Valmennus tuottaa myös muita palveluita oppilaitoksille. Opiskelija, jolla on epäsuotuisaa kehitystä opinnoissaan ammattiopistossa, voi hyötyä valmennusjaksosta Sillan työ- ja yksilövalmennuksessa. Koulutuksen kulmakivinä ovat vaihtoehtoinen oppimisympäristö ja pienryhmät sekä työn tekemiseen ja työyhteisön jäsenyyteen perustuva toiminta ja oppiminen. Suoraan avoimille työmarkkinoille pyrkiville asiakkaille tarjotaan työhönvalmennusta, joka sisältää työn etsintää sekä tukea työnhaussa ja työhön sijoittumisessa. Palkkatukityö Sillan valmennusyksiköissä on normaalia työnjohdon ohjeistamaa ja tukemaa työtä. Tavoitteena on edelleensijoittuminen yrityksiin ja määräaikainen tai pysyvä työllistyminen työmarkkinoilla. Palvelujen tilaajina ovat julkisen sektorin toimijat, joista tärkeimmät ovat Tampereen kaupungin työllisyyden hoidon palveluyksikkö, Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus, TE-toimisto ja ammattiopistot. Silta-Valmennusyhdistys ry 11

7 Aktivointia ja arjen psykologiaa Askelryhmässä Minna Moilanen, 28, pyörähti Kuusamossa käymänsä lukion jälkeen au pairina Yhdysvalloissa seitsemän kuukauden ajan ja palasi sitten kotikonnuilleen valmistuakseen datanomiksi. Parin Oulussa vietetyn vuoden jälkeen Minna muutti Tampereelle töiden perässä ja maisemanvaihdoksen houkuttamana. Liki kaksi vuotta kuluikin töissä, sitten Minna yt-neuvottelujen tuloksena irtisanottiin. Siivoustöitä oli tarjolla jonkin aikaa, mutta niiden vähennyttyä Minna jäi vaille työtä. -Oltuani vuoden työttömänä siirryin työkkäristä TY- Piin. Ensimmäisellä tapaamisella siellä kysyin, olisiko mitään kurssia, jonne mahdollisimman äkkiä pääsisin. Painokas haluan jotakin! pyyntö sai Työvoiman palvelukeskuksen virkailijan ohjaamaan Minnan samalla viikolla alkaneeseen Askel-ryhmään, jossa sattumalta oli yksi peruutuspaikka. - Kävin torstaina TYPissä ja perjantaina jo aloitin kurssin, nauraa Minna. Minulle soitettiin ja kysyttiin, voiko Minna tulla mukaan, muistelee Silta-Valmennusyhdistyksen ryhmävalmentaja Maija Mansikka. Sanoin, että tulijan täytyy olla reipas ihminen, koska kurssia on käyty jo neljä päivää. Se on vain neljä päivää, kertoo Minna ajatelleensa. Alussa vähän jännitti, millaista porukkaa kurssilla on, mutta äkkiä pääsin mukaan. Onnistumisen kokemuksia ja uskallusta uuteen Askel-ryhmä on neljä viikkoa kestävä aktivointiryhmä, jossa tavoitteena on kehittää vuorovaikutustaitoja sekä saada yhdessätekemisen ja keskustelujen kautta itsetunnolle vahvistusta. Ryhmässä etsitään uskallusta uuteen ja kerätään onnistumisen kokemuksia. Päämääränä on oman aktiivisuuden lisääminen ja arjenhallinnan vahvistaminen. Säännöllinen liikunta ja vierailukäynnit kuuluvat ryhmän ohjelmaan. Minnan arki on työttömyydenkin aikana ollut aktiivista. Hän harrastaa piirtämistä ja valokuvaamista ja on kiinnostunut japanilaisesta kulttuurista. Klassinen vanha Japani kiehtoo minua kovasti, geisha- ja samuraikulttuuri, kuvailee japanin kielen opintojen aloittamista suunnitteleva Minna. Askel-ryhmä oli mielestäni hyvin rakennettu kokonaisuus ja kaikin puolin piristävä kokemus. Se aktivoi työttömyydestä säännölliseen rytmiin ja ihmisten tapaamiseen. Kymmenhenkisen porukan ryhmähenki oli niin tiivis, että tapaamme myöhemminkin jälkikokoontumisajoissa. Psykologiasta kiinnostunut ja sitä opiskelemaan aikova Minna koki myös itsetuntemuksensa kasvaneen harjoitusten myötä. Pidin käytännön psykologiaan liittyvistä harjoituksista. Yksinkertaisimmat asiat ottaa helposti itsestäänselvyyksinä ja siksi on hyvä, että joku kysyy niistä silloin itsekin yllättyy. Kirsti Holmberg Tuotantokoulussa ei juututa pulpettiin Silta-Valmennusyhdistyksen ravintolassa on lounasaikaan melkoinen vilske. Asiakkaita käy päivittäin toista sataa. Heidi Järvisen, 23, ja Jan-Erik Janne Joensuun, 29, hymy ei kuitenkaan hyydy. Kun edellisenä iltapäivänä valmistelee seuraavan päivän hyvin, kaikki toimii, vakuuttaa Heidi. Opiskelija- ja työntekijämäärät keittiöllä vaihtelevat, mutta hommat hoituvat aina, todistaa Jannekin. On pääasia, että runko on kunnossa. Heidi ja Janne ovat opiskelleet catering-alan perustutkinnon Silta-Valmennuksen tuotantokoulussa. Yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa järjestettävä koulutus on toisen asteen ammatillista opetusta ja sen laajuus on 120 opintoviikkoa. Luokkaopetus on tuotantokoulussa minimoitu ja opetus toteutetaan työssä oppien. Catering-alan lisäksi järjestetään auto- ja rakennusalan perustutkinnot. Heidi tuli Tuotantokouluun vuonna 2005 Sillan KOHOpalvelun kautta. Minun piti mennä peruskoulun jälkeen ammattikouluun, mutta ei huvittanut. KOHOsta olin kuullut kaveriltani ja menin sinne, kun en keksinyt, mikä kiinnostaisi. Sanoin siellä, että olisi kiva, jos olisi koulu, jossa ei tarvitse opiskella, muistelee Heidi. Viiden vuoden ja kahden äitiysloman jälkeen Heidi valmistui suurtalouskokiksi ja päätyi pian työskentelemään opiskelupaikassaan keittiömestarin sijaisena. Ehdin olla vain kolmisen viikkoa kotona, sitten pyydettiin sijaiseksi. Teen välillä ruokaa, välillä tiskaan tai tilaan tavaroita. Jos keittiöllä ilmenee töissä jotain ongelmia, menen sinne. Olen vähän sellainen jokapaikanhöylä, luonnehtii Heidi toimenkuvaansa. Sijaisuuden jälkeen Heidi aloittaa vuoden kestävät ravintolakokin opinnot. Samaan koulutukseen on menossa myös opiskelukaveri Janne, jonka ura keittiöllä alkoi työ- ja koulutuskokeilulla. Olen ollut nyt keittiöllä kaksi vuotta. Teen kaikkia keittiön tehtäviä, toimin kokkina ja laitan ruokaa. Ohjaan myös opiskelijoita vertaisopiskelijana. Meillä yleensä vanhemmat opiskelijat, jotka ovat valmistumassa, ohjaavat uudempia ja pitävät huolen, että homma toimii. Kokin työtä Heidi ja Janne ovat päässeet kokeilemaan työssäoppimisjaksoilla. Heidi teki kaksi kuukautta töitä Hotelli Rosendahlin ravintolassa ja Janne kuukauden Pispalan Pulterissa. Molemmat uskovat työmahdollisuuksiinsa myös jatkossa. - Olisi ihana perustaa oma ravintola, huokaa Heidi, ja Janne säestää. Heidi ja Janne ovat viihtyneet Sillassa hyvin. -Sillalla on ollut minulle suuri merkitys. Olen tykännyt paikasta tosi paljon ja tämä on ollut minulle paras mahdollinen tapa opiskella, hehkuttaa Heidi. Henkilökohtaisiakin apuja olen saanut paljon Matilta ja Tuulikilta, työvalmentajalta ja opettajalta. He ovat jaksaneet kannustaa ja auttaa. Myös Janne arvostaa tekemällä oppimista. Opiskelupaikkana tämä on sopiva meikäläiselle, minua kun ei saa pulpetin takana istumaan, nauraa ammattioppilaitoksessakin opiskelua kokeillut Janne. Olen oppinut tosi hyvin, kun opiskelu on ollut työpainotteista. Muutenkin Sillalla on ollut minulle suuri merkitys. Kirsti Holmberg 12 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 13

8 5. ASIAKKAAT Vuonna 2009 asiakasmäärä Sillan eri palveluissa pysyi edelliseen vuoteen nähden lähes ennallaan. Palveluissa oli yhteensä 1138 asiakkuutta (1155 vuonna 2008). Aloittavia asiakkaita oli 837 (855). Päivittäin asiakasmäärä vaihteli 260 ja 330 asiakkaan välillä. Nuorten palveluissa asiakasmäärä lisääntyi. Muuta kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvia asiakkaita oli 38 (54). Tamperelaisia asiakkaista oli 80 % (76) ja seutukunnan muiden kuntien asiakkaita 10 %. Ikärakenne on siirtynyt vuonna 2009 entistä selkeämmin nuoriin. Alle 25-vuotaita on 55 % ja alle 29-vuotiaita 67 %. Asiakasprofiili Haastattelujen perusteella saatujen asiakastietojen valossa Sillan asiakkaiden enemmistön yhteinen piirre on ulkopuolisuus. Ulkopuolisuutta määritellään muun muassa suhteessa koulutukseen, toimeentuloon, työmarkkinaasemaan, terveydentilaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Peruskoulun keskeyttäneiden ja ammatillista koulutusta vailla olevien asiakkaiden määrän perusteella koulutuksellinen ulkopuolisuus on vuoteen 2004 verrattuna kaksinkertaistunut. Kokonaan vailla ammatillista koulutusta olevien palvelutarpeet edellyttävät uudenlaisten koulutusväylien ja oppimisympäristöjen tarjoamista erityisesti nuorille. Suhteessa aktivointitoimiin, työttömyyden kestoon ja työkokemuksen määrään Sillan asiakkaiden tilanne on erittäin heikko. Vuonna 2009 lähes kaikki Sillan asiakkaista oli palveluun tullessaan työttömiä. Työttömyysturvan piirissä heitä oli vain 31 %, joista valtaosa yli 30-vuotiaita. Nuorten osalta tilanne on olennaisesti heikompi. Toimeentulotuella olevia asiakkaita oli yli kolmannes ja tulottomia noin viidennes, yhteensä noin 57 % kaikista asiakkaista. Asiakkaista vain 14 % on ennen palveluun tuloaan ollut jonkin kokopäiväisen tai säännöllisesti toistuvan aktivointitoimenpiteen piirissä. Erityisesti tilanne koskee nuoria. Asiakkaista 20 %:lla ei ole lainkaan työkokemusta. 20% asiakkaista on ollut työttömänä yli kaksi vuotta, heistä lähes puolet yli neljä vuotta. Työkokemuksen puutteesta, pitkästä työttömyydestä, passiivisuudesta sekä työhallinnon palveluista syrjäytymisestä on seurauksena korkea työmarkkinoille pääsyn kynnys, vaikeus kiinnittyä palveluihin, pitkä kuntoutumisaika ja suuri riski pysyvälle syrjäytymiselle. 14 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 15

9 Asiakkuudet Vuonna 2009 tamperelaisten asiakkaiden osuus lisääntyi hieman, kun taas muista kunnista tulevien asiakkaiden osuus väheni. Tamperelaisia asiakkaista oli 599 eli 80 % (76 %). Palvelut ja asiakkaiden ohjautuminen muuttuivat aiemmista vuosista siten, että Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden osuus laski (46% vuonna 2008, 33 % vuonna 2009), kun taas sosiaali-, terveys- ja päihdepalveluista ohjautuminen lisääntyi (20 % vuonna 2008, 26 % vuonna 2009). Myös te-toimiston ohjaukset lisääntyivät erityisesti nuorten osalta. Päättyneitä asiakkuuksia oli 751 (988). Vuoden 2009 lopussa jatkavia asiakkuuksia oli 248 (301). Asiakkaiden sitoutumista oman suunnitelmansa toteuttamiseen kuvaa suorittaneiden ja hallitusti keskeyttäneiden osuus kaikista päättäneistä asiakkaista. Vuonna 2009 asiakaskunnan haasteellisuuden lisääntyminen on vaikuttanut siihen, että hallitsemattomien eli negatiivisten keskeytysten määrä lisääntyi (vuonna %, vuonna %). Sijoittuneiden osuus laski, mikä johtuu työnsaannin vaikeutumisesta ja muiden aktiivisten vaihtoehtojen puuttumisesta. Sillan asiakastyössä aktivoitumisaste on pysynyt hyvällä tasolla. Suomalaisessa palvelujärjestelmässä on vallalla toimenpidekeskeinen ajattelu. Asiakas sijoitetaan johonkin toimintaan, mutta palveluketjun molemmissa päissä on ongelmia. Alkupäässä ongelmat liittyvät asiakasohjaukseen eli siihen, miten saada asiakas oikeaan aikaan oikeaan palveluun. Palveluketjun loppupäässä pulmana on löytää asiakkaalle tarpeen ja mahdollisuuksien mukainen jatkopolku. Tämä on kuntouttavan, ohjaavan ja valmentavan työn tärkein laatu-, vaikuttavuus- ja tuottavuuskysymys. Asiakkaiden sijoittuminen ja aktivoituminen Asiakkaiden aktivoituminen on Sillan asiakastyön tärkein tavoite. Aktivoinnin päätavoite on löytää asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava jatkopolku ja varmistaa sen toteutuminen yhdessä asiakkaan ja vastaanottavan tahon kanssa.

10 Kuntoutuksen kautta kierteestä ammattiin Jari Vainikka, 41, aloitti työt avustavana ohjaajana Silta- Valmennusyhdistyksen kuntoutuspalveluissa huhtikuussa Moottoripyöräilyä ja kuntosalilla käymistä harrastavan miehen päivät täyttää työn lisäksi opiskelu: tavoitteena on päihdetyön ammattitutkinto Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. Vainikka tuli Siltaan lokakuussa Muutamaa vuotta aiemmin selvät päivät eivät kuuluneet miehen vakioohjelmistoon, jota pyörittivät päihteet ja koko ajan pahenevat rikokset. Vankilakierteeni alkoi vuonna Neljä kertaa vapauduin kadulle enkä välittänyt edes hakea asuntoa. Viidennen kerran kohdalla päätin, että se saa olla viimeinen. Päätös on kantanut. Pieksämäellä sijaitsevan Tyynelän kuntoutuskeskuksen, Sukevan päihteettömän osaston ja Kestilän avovankilaosaston jälkeen Vainikka hakeutui haastatteluun Siltaan. Heti kun näin Jarin, ajattelin, että tuon tyypin kanssa istun tässä tulevaisuudessa ja teen yhteistyötä, muistelee KuntoutusSillan vastaava ohjaaja Reijo Kypärä. Puhuminen ja ryhmä toipumisen tukena Kuntoutuksen perustehtävä on tukea ja auttaa päihdeongelmasta toipuvien asiakkaiden sitoutumista päihteettömään, rikoksettomaan ja vastuulliseen elämäntapaan. Arjen taidoissa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa ohjaaminen kuuluu kuntoutukseen, jonka päämääränä on, että kuntoutuja kykenee jatkossa itsenäiseen asumiseen, koulutukseen ja työhön sekä löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. En osannut olla selvin päin yhteiskunnassa, kertoo Vainikka. Kaikki piti opetella uudestaan. Elossa pysyminen ja selviytyminen oli tärkein juttu. Alkuun tuntui hyvältä vain hetkittäisesti, muutaman kerran viikossa, mutta nopeasti elämä tuli siedettäväksi. Vainikka korostaa puhumaan oppimisen ja ryhmän merkitystä. Ryhmän kautta kasvaa luotto ihmisiin ja ymmärrys siitä, että puhumalla selviävät solmukohdat. Yhteisöltä saa myös lahjomattoman palautteen. Ryhmässä on yleensä henkeä. Meillä pyritään näkemään ihmisen problematiikka kokonaisuutena. Yksilöllinen polunrakentaminen on keskeistä, kuvaa Kypärä. KuntoutusSillan palveluihin ohjaudutaan kuntien tai vankiloiden sosiaali- ja päihdetyön palvelujen kautta. Kuntoutuksen vaiheisiin kuuluu kolmen kuukauden päihteetön arki ja oma toipumistyöskentely, jonka tukena on Askel-työskentely, tehtäviä ja kirjallinen itsearviointi. Puolen vuoden jälkeen siirrytään tukiasumiseen. Toinen kolme kuukautta vietetään kuntoutuksen aikana Sillan työvalmennusyksiköissä. Työvalmennusjakson aikana Vainikka toimi yhteisön yhdyshenkilönä. Omaan kotiin ja ammattiin Vietin yhteisössä neljä kuukautta ja kaksikymmentäkaksi päivää. Seuraava vaihe oli tukiasuminen vuokrasopimuksella. Tukiasuminen tuntui hyvältä: pystyin hoitamaan asiani. Muutosta kuvastaa se, että maksoin teeveeluvan ensimmäistä kertaa elämässäni. Aion pitää sen myös. Hiukan yli vuoden tukiasumisen jälkeen Vainikka asuu nyt omassa asunnossa. Viimeksi minulla oli oma koti vuonna Päihteettömyys on minulle nykyisin itsestään selvää, toteaa Vainikka rauhallisesti. Tukiasumiseen kuuluivat ryhmäkäynnit, AA ja NA, joissa käyn edelleen. Ongelmia elämässäni on edelleen, mutta ne ovat muuttuneet arkipäiväisemmiksi. Silta-Valmennuksessa Vainikka on töissä Välke-projektiin liittyvällä palkkatuella, jota on mahdollisuus saada 10 kuukautta. Tulevaisuuden suunnitelmissa Vainikalla on kouluttautuminen päihdetyön ammattitutkinnon jälkeen lähihoitajaksi ja pätevöityminen siten myös julkisen sektorin työpaikkoihin. Kirsti Holmberg 18 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 19

11 Kokeilemalla kohti työtä ja koulutusta Työpaikoilla on monesti kuppikuntia, mutta meillä on yksi iso kuppikunta, kuvaa Mikko Simola Silta-Valmennuksen kalustevalmistuksen yhteishenkeä. Kalustepuolella ollaan kavereita keskenään ja autetaan toisia siinä missä voidaan. Tupakallekin mennään yhdessä, nauraa Simola. 24-vuotias Simola tuli Siltaan Kankaanpään A-kodin kautta. Olin päihdekuntoutuksessa, koska pää ei enää kestänyt. Olin aloittanut sekoilun 12-vuotiaana, tiivistää Simola. Kankaanpäästä päästyäni saapastelin työkkäriin ja sanoin, että haluan tekemistä. Turvaverkossa olin kuullut Sillasta ja niin sitten pääsin tänne kuntouttavaan työtoimintaan. Olen tykännyt käydä täällä. On hyvä, kun on päivisin järkevää tekemistä. Silta-Valmennusyhdistyksen kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja rakentaa polkua kohti työelämää ja koulutusta. Toiminnan alkaessa asetetaan konkreettiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet, joita tarkistetaan jakson aikana. Ajatuksena on löytää onnistuneen jakson jälkeen asiakkaalle mielekäs jatkosuunnitelma. Kuntouttavan sopimukset tehdään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Täällä voi olla kuusi kuukautta tai tarvittaessa pitempään, kertoo yksilövalmentaja Liisa Eiramo. Osa valmentautujista siirtyy opiskelijoiksi, kokeilujaksolle tuotantokouluun tai aikuiskoulutukseen Mansettiin. Kuntouttava työtoiminta voi jatkua myös kaupungin yksikössä. Ne, joilla voimavarat eivät vielä riitä, siirtyvät muunlaisiin palveluihin. Kuntouttavassa työtoiminnassa työaikaa voi räätälöidä. Simolan viikot olivat aluksi kolmepäiväisiä. Hänen omasta pyynnöstään niitä pidennettiin viiteen kuusituntiseen päivään viikossa. Työtehtäviin muutaman kuukauden jaksolla ovat kuuluneet sahaaminen, listoittaminen, pakkaaminen ja kokoonpanotyöt. Puuhommia en ole aiemmin tehnyt. Olen toiminut varastomiehenä ja opiskellut autoalaa. Olin myös oppisopimuksella metallipuolella firmassa, joka meni nurin, kertoo Simola. Tulevaisuuden suunnitelmissa Simolalla onkin oppisopimusopintojen vieminen loppuun tai opiskeleminen joko puualalla tai lähihoitajakoulutuksessa. Simolan vapaa-aikaa kannattelee musiikki: hän tekee punk-rockia ja progea sekä soittaa kitaraa, bassoa, rumpuja, kosketinsoittimia ja puhaltimia. Olen tullut kokeilemaan, pystynkö tekemään töitä ja saanut todistettua, että pystyn. Sillassa olo on ollut hyvä kokemus ja olen saanut elämääni paljon uusia näkökulmia. Kirsti Holmberg 20 Vuosikertomus 2009

12 6. KEHITTÄMISTOIMINTA Vuonna 2009 jatkuneille ja alkaneille hankkeille on tyypillistä se, että ne ovat pieniä ja useimmissa tapauksissa muiden hallinnoimia osahankkeita. Vuonna 2008 alkoi uusi vuoteen 2013 jatkuva ESRohjelmakausi. Uudella ohjelmakaudella hanketoiminnan ehdot tiukentuivat ja hankkeiden läpisaaminen vaikeutui. Tästä huolimatta vuonna 2009 Sillassa panostettiin huomattavasti uusiin hankehakuihin, koska kaikilla toimialoilla on monia kehittämisideoita ja tarpeita. Toimintavuonna päättyi kaksi hanketta, jotka molemmat olivat Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toteuttamia valtakunnallisen hankkeen osahankkeita. Erilaiset oppijat työpajoilla hankkeessa kehitettiin oppimisen vaikeuksista aiheutuvien ongelmien havainnointia työpajoilla sekä niihin soveltuvia valmennusmenetelmiä. Silta-Valmennusyhdistys oli aktiivisesti mukana hankkeen alueellisessa työssä sekä muun muassa laatimassa hankkeen julkaisua Valmennuksessa erilainen oppija välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Palvelutori-hanke tähtäsi toisaalta työpajojen tarjoamisen palvelujen kuvausten ja tuotteistuksen kehittämiseen ja toisaalta tilaajien ja tuottajien välisen vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämiseen. Uusina alkoivat valtion asunnottomuusohjelmaan liittyvät Oma Ovi -hanke, Startti parempaan elämään hanke sekä Tampereen kaupungin hallinnoima ESR-ohjelmiin lukeutuva välityömarkkinoiden kehittämiseen tähtäävä Välke-hanke, jonka kehittämiskumppani Silta on. Vuoden päättyessä hankesalkku sisälsi 11 käynnissä olevaa tai vuonna 2010 käynnistyvää hanketta, joiden yhteenlasketut budjetit olivat 2, 45 milj. euroa.

13 7. HENKILÖSTÖ Silta-Valmennusyhdistyksen tavoitteena on perustehtävää toteuttava ammattitaitoinen, tehtäviinsä sitoutunut, työnsä mielekkääksi kokeva ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöpolitiikalla tuetaan sellaisia toimintamenetelmiä ja tapoja, jotka edistävät yhdistyksen organisaatiokulttuurin pysymistä avoimena, vuorovaikutteisena, luovana ja turvallisena. Toiminnan ja osaamisen aktiivinen sopeutuminen ympäristön muutoksiin edellyttää sekä organisaatiolta että työntekijöiltä jatkuvaa oppimista, joka tukee kykyä ennakoida muutoksia ja suunnata toimintaa uudelleen. Silta- Valmennuksen toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisen kunnioittaminen, vastuullisuus ja sisu. Keskeisinä toimintaperiaatteina vaikuttavat osallistavuus ja yhteisöllisyys. Yhdistyksessä työskentelevä henkilöstö muodostuu kolmesta ryhmästä: yhdistyksen palveluksessa oleva asiakastyön ja hallinnon henkilöstö, Sillassa päätoimisesti työskentelevä kumppanuusorganisaatioiden palveluksessa oleva henkilöstö ja työvalmennusyksiköissä työskentelevä usein asiakastaustainen henkilöstö. Vuoden 2009 lopussa yhdistyksen koko henkilömäärä oli 68. Asiakastyössä ja hallinnossa työskenteli 57 henkeä, joista 7 oli kumppaniorganisaatioiden palveluksessa. Työvalmennusyksikössä työskenteli 11 henkeä. Asiakastaustaisia henkilöitä oli työsuhteessa Siltaan vuoden aikana 23. He työskentelivät pääasiassa työvalmennusyksiköiden tuotannollisissa tehtävissä. pitkäkestoisia menetelmäkoulutuksia. Vuonna 2009 näitä olivat neuropsykiatrisen kuntoutuksen koulutus, opettajakoulutus ja realiteettiterapiakoulutus sekä johdon osalta järjestöjohtamisen koulutus. Sisäisenä koulutuksena järjestettiin muun muassa erilaiseen oppijuuteen sekä työja yksilövalmennukseen liittyvää koulutusta. Käytännön työtaitoja parannettiin myös atk- ja ensiapukoulutuksella. Työyhteisön hyvinvointi Työyhteisön hyvinvointiin sisältyvät sekä työyhteisön että yksilöiden työhyvinvointi. Niitä tuetaan henkilöstöpoliittisella ohjelmalla ja työhyvinvointiohjelman sisältämillä toimenpiteillä. Näistä tärkeimpiä ovat säännölliset vuosittain toistuvat kehityskeskustelut, tyhy-toiminta, henkilöstön yhteistoimintaa tukevat toiminnat, hyvät työterveyshuollon palvelut ja säännöllinen arviointi. Syyskuussa 2009 tehtiin koko henkilöstölle Tapiolayhtiöiden Työhyvinvointipalvelujen työhyvinvointikysely, johon vastasi noin 86 % henkilöstöstä. Sen tuloksissa kaikkien kysymysten keskiarvo oli viisiportaisella arviointiasteikolla 3,7. Henkilöstörakenne Yhdistyksen asiakastyötä tekevä henkilöstö jakaantuu yksilövalmentajiin, ryhmävalmentajiin, työvalmentajiin, ohjaajiin ja opettajiin. Kehittämis- ja suunnittelutehtävissä työskentelevät ovat pääasiassa projektityöntekijöitä. Johdon ja hallinnon ryhmään kuuluu kolmihenkinen johdontiimi sekä rakennuspäällikkö, kirjanpitäjä, palkanlaskija ja atk-tuki. Henkilöstön suurimmat ryhmät ovat työvalmentajat (26 %), yksilövalmentajat (16 %) ja kehittämistoiminnan henkilöstö (14 %). Työvalmentajien määrä on kasvanut tasaisesti, koska valtaosa yhdistyksen palveluista perustuu työvalmennukseen ja työssä oppimiseen. Henkilöstön ulkoisessa koulutuksessa on painotettu 24 Vuosikertomus 2009

14 8. TALOUS Vuodesta 2004 vuoteen 2007 yhdistyksen tulot ovat kasvaneet keskimäärin 20 prosenttia vuosittain ja menot hieman hitaammin. Vuonna 2008 kasvu taittui selvästi ja vuosina se on ollut noin 6 % vuodessa. Vuonna 2009 yhdistyksen toiminnan tuotot olivat ja menot , joten tulos oli alijäämäinen noin Tulojen ja menojen kuukausittainen vertailu suhteessa budjettiin osoittaa selvästi sen, että tulot voivat vuoden aikana vaihdella erittäin voimakkaasti. Tämä johtuu pääasiassa työ- ja yksilövalmennuspalvelujen puitesopimuksiin perustuvasta palvelujen hankinnasta, jossa tilaaja ei ole sitoutunut mihinkään kokonaisasiakasmääriin. Tämä aiheuttaa huomattavat vaihtelut asiakasmääriin ja tuloihin. Toinen tekijä joka vaikuttaa tulojen kertymisen ajoittumiseen on hanketoiminta, josta tulot toteutuvat muuta toimintaa selvästi hitaammin. Tulojen osalta kuukausittainen vaihtelu voi olla enimmillään euron luokkaa kun menojen osalta vaihtelu on enimmillään euron luokkaa. Puitesopimuksiin perustuva hankintamenettely, jossa tilaaja ei sitoudu asiakasmäärätavoitteisiin vaikeuttaa huomattavasti palveluntuottajan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Tästä syystä tämä palvelujen hankintatapa ei ole myöskään asiakkaiden ja tilaajan edun mukainen. Sellaisten puitesopimusten yleistyminen, joissa tilaaja ei ole sitoutunut asiakasmäärätavoitteisiin on voimakkaimmin yhdistyksen talouteen vaikuttava yksittäinen tekijä, joka vaikeuttaa maksuvalmiutta sekä heikentää kannattavuutta ja investointimahdollisuuksia. Toiminnan rahoitus Sillan monipalvelutuottajakonsepti perustuu laajaan rahoituspohjaan, jossa toiminnan rahoitus koostuu julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta. Julkinen rahoitus perustuu palvelujen tarjoamiseen valtion ja kuntien eri toimijoille. Yksityinen rahoitus puolestaan perustuu työvalmennuspalvelujen yhteydessä syntyvien tuotteiden ja palvelujen myyntiin yrityksille ja kotitalouksille. Sillan palveluja hankkivia julkisen sektorin toimijoita on yli 20. Vakiintuneita työvalmennuksen yrityskumppaneita on useita kymmeniä. Vahvuutena monirahoitteisuudessa on se, että se suojaa toiminnan tulopohjaa kysynnän muutoksilta ja tukee samalla toiminnan monipuolista verkottumista. Heikkoutena puolestaan on se, että monirahoitteisuus tuottaa paljon mm. tarjouksiin, taloushallintoon, johtamiseen ja toiminnan koordinointiin liittyvää työtä sekä tekee toiminnan hallinnasta ylipäätään haastavaa. Talouden näkökulmasta nämä tekijät lisäävät kustan- nuksia ja vaikeuttavat tuottavuuden parantamista. Käytännön työn ja osaamisen näkökulmasta monipalvelutuottajakonsepti edellyttää suurta joustavuutta ja monipuolista asioiden osaamista. Vuonna 2009 julkisen rahoituksen osuus kaikista tuloista oli 73 % ja yksityisen 27 %. Julkisesta rahoituksesta kuntien rahoitusosuus oli 27 %, valtion 42 % ja muun julkisen rahoituksen osuus 4 %. Vuoteen 2008 verrattuna kuntien ja yksityisen sektorin rahoitusosuudet lisääntyivät ja valtion rahoituksen osuus väheni. Tampereen kaupungin terveyttä- ja toimintakykyä edistävien palvelujen hankinnat olivat ja Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen hankinnat Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 27

15 RAY ESR-hankerahoitus 28 Vuosikertomus 2009

16 9. HALLINTO Silta-Valmennusyhdistyksen hallitukseen ovat toimintavuonna 2009 kuuluneet pidetyssä vuosikokouksessa valittuina jäseninä Varsinaiset jäsenet: Jukka Gustafsson, puheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Leena Jaakkola, varapuheenjohtaja, kriminaalihuoltojohtaja, Rikosseuraamuslaitos Tapio Kuure, tutkija, dosentti Timo Virtanen, koulutuspäällikkö, Tampereen ammattiopisto Rauno Konttila, koulutusjohtaja, Kiipulasäätiö Sami Wirkkula, toiminnanjohtaja, Setlementtiyhdistys Naapuri ry Heli Hirvasmaa, yksilövalmentaja, Silta-Valmennusyhdistyksen henkilöstön edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet: Sirpa Tietäväinen (Tapio Kuure), koulutuspäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu (PIRAMK) Jetta Turunen (Timo Virtanen), koulutus- ja uraohjaaja, AKU-toiminta Vesa Vaittinen (Rauno Kontila), toiminnanjohtaja, Tampereen A-kilta ry Reijo Saarinen (Matti Ranta), johtaja, Tampereen Invalidien työtuki TITRY ry Johanna Heine (Sami Wirkkula), ohjaaja, Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Liisa Eiramo (Heli Hirvasmaa), yksilövalmentaja, Silta-Valmennusyhdistyksen henkilöstön edustaja Hallitus kokoontui toimintavuonna viisi kertaa. Johdon tiimiin ovat kuuluneet toiminnanjohtaja Sampo Järvelä sekä toimialajohtajat Erkki Sipilä ja Maija Laukkanen. Johdon tiimi kokoontui toimintavuoden aikana 20 kertaa. Silta-Valmennusyhdistys ry 31

17 10. TILINPÄÄTÖSTIEDOT Tase Tuloslaskelma Vastaavaa AINEETTOMAT HYÖDYKKEET VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,02 Henkilöstökulut , ,61 Poistot ,40-291,52 Muut kulut , ,14 Tuotto-/kulujäämä , ,25 VARAINHANKINTA Tuotot 160,00 - SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Kulut , ,64 SATUNNAISET ERÄT Kulut - - Yleisavustukset - - Investointiavustukset , ,00 Avustukset siirretty hankintamenon vähennykseksi , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,89 Aineettomat oikeudet tilikauden alussa , ,44 Lisäys tilikauden aikana 8 103, ,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,44 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Osakehuoneiston perusparannusmenot ,40 Katettu RAY:n investointiavustuksella ,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,40 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet tilikauden alussa , ,00 Lisäys tilikauden aikana - - Rakennukset ja rakennelmat tilikauden alussa , ,00 Lisäys tilikauden aikana 323, ,00 Katettu RAY:n investointiavustuksella ,00 Rakennukset ja rakennelmat tilikauden lopussa , ,00 Koneet ja laitteet tilikauden alussa , ,83 Lisäys tilikauden aikana , ,78 Katettu EAKR:n projektiavustuksella ,00 Lahjoituskalusto tilikauden alussa , ,83 Vähennys tilikauden aikana - 250,00 Tilikauden poistot ,40-291,52 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,92 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,00 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet tilikauden alussa , ,23 Varaston muutos 3 680,00-987,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,23 32 ENNAKKOMAKSUT Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 33

18 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,92 Lahjoitusrahaston oma pääoma tilikauden alussa , ,33 SIJOITUKSET Lisäys tilikauden aikana Osakkeet ja osuudet , , Lahjoitusrahaston oma pääoma tilikauden lopussa , , VAIHTO-OMAISUUS MUU OMA PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet tilikauden alussa , ,23 Varaston muutos 3 680,00-987,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,23 ENNAKKOMAKSUT Ennakkomaksut/vuokrat tilikauden alussa , ,25 Lisäys tilikauden aikana 5 295,00 - Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,25 SAAMISET Myyntisaamiset , ,87 Siirtosaamiset , ,27 Muut saamiset 1 336, ,49 RAHAT JA PANKKISAAMISET Kassat 4 668, ,00 Pankkitili , ,65 TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 Kaluston arvo vastaa kirjanpitoarvoa. Vastattavaa Käyttörahasto , ,00 Edell.tilikausien voitto/tappio , ,26 Tilikauden voitto/tappio , ,89 OMA PÄÄOMA yhteensä , ,70 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Luotollinen pankkitili , ,00 Lainat rahalaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,06 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,93 Takuuvuokrat 804,80 381,30 Ostovelat , ,06 Siirtovelat/tilikaudelle kuuluvat palkat , ,16 Siirtovelat/muut 5 622, ,39 Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen , ,98 TyEL-velka , ,31 Ennakonpidätysvelka , ,08 Sosiaaliturvamaksuvelka 3 142, ,01 AY-maksuvelka 847,24 942,92 Tapat.ja muut henkilövak.maksuvelat 2 098, ,91 Työttömyysvakuutusmaksuvelka 3 706, ,31 VIERAS PÄÄOMA yhteensä , ,42 OMA PÄÄOMA TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12 Lahjoitusrahaston oma pääoma tilikauden alussa , ,33 Lisäys tilikauden aikana Lahjoitusrahaston oma pääoma tilikauden lopussa , ,33 MUU OMA PÄÄOMA 34 Käyttörahasto , ,00 Edell.tilikausien voitto/tappio , ,26 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 35

19 36 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 37

20 11. SILTA PÄHKINÄNKUORESSA 38 Vuosikertomus 2009

21

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2010

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2010 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka Huttunen

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yhdessä onnistuva Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010

Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen TOIMITUS Sampo Järvelä PAINOPAIKKA Kopijyvä Oy ULKOASU JA TAITTO Teemu Niemelä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry 2013 TOIMINTAKERTOMUS Silta-Valmennusyhdistys ry Tekemällä turvallisesti tavoitteeseen Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. STRATEGISET TULOKSET... 4 2.1 Asiakkuusstrategian

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry 2014 TOIMINTAKERTOMUS Silta-Valmennusyhdistys ry Tekemällä turvallisesti tavoitteeseen Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. STRATEGISET TULOKSET... 4 2.1 Asiakkuusstrategian

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Silta-Viesti 1/2012 Silta-Valmennusyhdistys ry

Silta-Viesti 1/2012 Silta-Valmennusyhdistys ry Silta-Viesti 1/2012 Silta-Valmennusyhdistys ry NuorTEN yhteiskuntatakuu Starttipajasta itsetuntoa ja innostusta Kurmeeruakaa, nääs! SILT A VALMENNUS Hyvät Sillan asiakkaat ja yhteistyökumppanit Sampo Järvelä

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Valmennuspalvelujen tuottaminen 5 Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 9 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot 10 Tekniset asiat 13 Kieso -projekti 13 Pomppu

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Alueyhteistyötä tarvitaan

Alueyhteistyötä tarvitaan 1/2013 Nuorta motivoi työssä oppiminen Alueyhteistyötä tarvitaan Työllisyysasiantuntija auttaja urapolulla Pääkirjoitus VATES - vaikuttamista ja verkostoitumista 20 vuotta Vammaisjärjestöt perustivat VATES-säätiön

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Näkemyksiä ja tuloksia Irja Sokka, Maritta Mensonen, Merja Tullinen, Annukka Liikanen, Jari Ropponen, Timo Keisala, Sirkka Rytkönen, Päivi Pihavuori, Sanna Huttunen,

Lisätiedot

Työllistämisyksiköt ministeriöiden välimankelissa

Työllistämisyksiköt ministeriöiden välimankelissa 3/2012 Avotyötoiminta vain välivaihe palkkasuhteeseen Työhönvalmennus nosteessa Työllistämisyksiköt ministeriöiden välimankelissa Pääkirjoitus Kaikki kyvyt käyttöön myös kunnissa Kunnissa on suuri osaavien

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

TEKEVÄN VUOSI 2006 Luotettavaa perustoimintaa ja jatkuvaa uudistumista...4 Henkilöstöraportti...6 Työllistämistä yhteistyössä...

TEKEVÄN VUOSI 2006 Luotettavaa perustoimintaa ja jatkuvaa uudistumista...4 Henkilöstöraportti...6 Työllistämistä yhteistyössä... Tekevän vuosi 2006 TEKEVÄN VUOSI 2006 Luotettavaa perustoimintaa ja jatkuvaa uudistumista...4 Henkilöstöraportti...6 Työllistämistä yhteistyössä...8 Tekevän kautta yrittäjäksi...10 Työn ohella opiskeleminen...12

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto Esipuhe... 3 Työammatti... 5 Työammattiajattelun keskeiset piirteet... 5 Työammatti koulutuspolitiikassa... 8 Työammattikoulutuksen menetelmät... 10 Työammatti esimerkkejä ammatillisesta erityisopetuksesta...

Lisätiedot

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Graafinen suunnittelu & taitto: Mediapaja 2012 A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Sisällysluettelo Mikä? Miksi?...

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot