Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2009"

Transkriptio

1 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2009 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen

2 TOIMITUS Kirsti Holmberg PAINOPAIKKA Domus Print Oy ULKOASU JA TAITTO Teemu Niemelä VALOKUVAT Pasi Pitkämäki Petri Kippo Tommi Natri Pekka Huttunen Takakannen kuva: Tiedekeskus Heureka JULKAISIJA Silta-Valmennusyhdistys ry Vehnämyllynkatu Tampere Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 3

3 Sisällysluettelo 1. SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY 5 2. TOIMINNANJOHTAJAN SANA 6 3. TYÖMME KIVIJALKA 7 4. PALVELUT ASIAKKAAT KEHITTÄMISTOIMINTA HENKILÖSTÖ TALOUS HALLINTO TILINPÄÄTÖSTIEDOT SILTA PÄHKINÄNKUORESSA 38 Silta-Valmennusyhdistyksen henkilökuntaa kesällä SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Silta-Valmennusyhdistys ry on Tampereen seutukunnalla toimiva oppimisen, työn ja osallisuuden, monien palvelujen ja toimijoiden kohtauspaikka. Toimimme sosiaalisen työllistämisen toimialalla työpajatoiminnan vahvana kehittäjänä. Olemme yleishyödyllinen tamperelaisten kansalaisjärjestöjen perustama yhteisö. Silta käyttää voimavaransa asiakkaidensa tavoitteiden toteutumisen tukemiseen monipuolisin palveluin sekä yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa ihmisten parhaaksi ja yhteiseksi hyväksi. Toimimme etulinjassa lähellä erilaisissa pulmallisissa elämäntilanteissa olevia asiakkaitamme ja monipuolisessa yhteistyössä paikallisten, seudullisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Uskomme ihmisten omiin voimavaroihin ja kykyyn löytää ratkaisuja oman elämäntilanteensa parantamiseen, kun heille annetaan siihen riittävät mahdollisuudet. Nämä lähtökohdat antavat meille tilaisuuden luoda uutta ja tarkastella asiakkaiden tarpeita ja niihin liittyviä ratkaisuja laaja-alaisesti yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneidemme kanssa. Hyvin voivassa Suomessa on valitettavan paljon erilaista työllistymis- ja oppimismahdollisuuksiin liittyvää eriarvoisuutta ja ulkopuolisuutta, joka vähentää yhteisiä voimavarojamme ja hyvinvointia. Arvostamme suomalaista hyvinvointi- ja kansalaisyhteiskuntaa ja haluamme kantaa oman vastuumme sen tulevaisuudesta. Tämä arvostus näkyy arvostavana suhtautumisena asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneidemme työhön. Silta-Valmennusyhdistys ry 5

4 2. TOIMINNANJOHTAJAN SANA 3. TYÖMME KIVIJALKA Silta-Valmennusyhdistyksen arjessa kohtaavat asiakkaiden pulmat, voimavarat ja tarpeet, yhdistyksen henkilöstön osaaminen ja palvelut. Yhdistyksen asiakkaiden yksilölliset pulmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet kietoutuvat monin tavoin yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin, ihmisten itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin, tarjolla olevien palvelujen soveltuvuuteen ja riittävyyteen sekä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja osaamiseen. Asiakastyössä syntyvä tieto ja kokemus kertovat selvää kieltä asiakkaiden ongelmien syvenemisestä ja monimuotoistumisesta, mutta samalla myös heidän tahdostaan pyrkiä kohti tavallista elämää ja mielekästä arkea. Erityisesti laman oloissa kuilu työttömien ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten tarpeiden ja tarjolla olevien mahdollisuuksien välillä kasvaa. Lisääntyvä syrjäytyminen erityisesti nuorten kohdalla ei kuitenkaan ole ensisijassa suhdannekysymys. Kysymys on siitä, että paljosta puheesta ja kehittämishankkeista huolimatta syrjäytymisen näyttää tulleen hyväksytyksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Perusteluksi tälle näkemykselle riittää se, että vauraassa Suomessa hyvinvointi ja sosiaaliset erot ovat kasvaneet ja palvelujärjestelmät kriisiytyneet jo kahdenvuosikymmenen ajan. Vaikka lainsäädännössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia on suomalainen hyvinvointimalli muuttunut käytännön tasolla paljon. Vahvaan julkisen vastuun, yhteisvastuun, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin perustunut hyvinvointi on alkanut rapautua, vaikka yleinen hyvinvointi onkin kohentunut. Syrjäytymisriski on kohonnut erityisesti työttömillä, pitkäaikaistyöttömillä, nuorilla työttömillä ja päihde- ja mielenterveysongelmaisilla. Palvelujärjestelmä pysyy entistä heikommin vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Kehityksen pääasialliset syyt ovat yleisessä tiedossa ja ne liittyvät arvovalintoihin, jatkuviin palvelujärjestelmän ja sitä toteuttavien organisaatioiden muutoksiin, palvelujen markkinoitumiseen, vastuiden hämärtymiseen ja tulosohjaukseen, jossa kaikki haluavat tehdä sitä mikä on helppoa ja näyttää tehokkaalta. Vaikka kysymys ei ensisijassa ole rahan puutteesta on rahasta tehty syntipukki, mutta samalla myös kaiken mitta. Ruohonjuuresta, yhden järjestön näkökulmasta katsottuna edellä kuvatut syyt ja niiden seuraukset on havaittu myös Silta-Valmennuksen asiakastyön arjessa ja toimintaedellytyksissä. Kansalaisjärjestöjen vaatimus sosiaalisen- ja hyvinvointivastuun kantamisesta yhdessä on entistä ajankohtaisempi, mutta se voi toteutua vain kumppanuuteen perustuvassa yhteiskunnassa, jossa yksilön, lähimmäisten, yhteisöjen, julkisen ja yksityisen sektorin vastuunkanto ovat tasapainossa. Silta jatkaa kumppanuuksien ja yhteisen työn rakentamisen tiellä niin omassa organisaatiossaan kuin muiden toimijoiden kanssa, sillä saavutukset syntyvät yhdessä. Sampo Järvelä toiminnanjohtaja Sillan työn kivijalkana ovat perustehtävä, työn arjessa elävät arvot ja kumppanuusyhteistyö. Missio ja perustehtävä Silta-Valmennusyhdistyksen päämääränä on lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa, osallisuutta ja hyvinvointia auttamalla ja valmentamalla vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä vahvistamaan työ- ja toimintakykyään ja löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa. Silta-Valmennuksen kaikkien eri toimintojen perustehtävä on auttaa, tukea, ohjata ja valmentaa heikossa asemassa olevia ihmisiä saavuttamaan tavallinen elämä, jossa ihmisen omat realistiset toiveet työn, kodin ja ihmissuhteiden osalta ovat toteutuneet. Tämä tavallinen elämä on työmme tavoite, maalien maali. Visio tähtää vuoteen 2011 Silta tuottaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti työelämään suuntaavia sosiaalisen ja ammatillisen valmennuksen palvelukokonaisuuksia. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Silta osallistuu toimialansa rakenteiden kehittämiseen. Arvot Ihmisen kunnioittaminen Ihmisen kunnioittaminen on syrjäytymisen ehkäisyn peruspilari. Arvostamme ihmisen omaa vapaata tahtoa ja kykyä löytää ratkaisut elämänsä pulmiin. Asiakkaanamme ihminen ei ole muutoksen kohde vaan muutoksen toteuttaja. Vastuullisuus Toimimme vastuullisesti perustehtävämme mukaisissa työtehtävissä ja kumppanuuden rakentajina työyhteisössämme ja yhteistyöverkostossamme. Valmennamme vastuullisuuteen. Sisu Teemme työtämme sisukkaasti ja ylläpidämme toivoa. Toimimme suunnitelmallisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyrimme poistamaan niitä rakenteellisia esteitä, jotka aiheuttavat syrjäytymistä ja ovat uhkana ihmisen tavalliselle elämälle. 6 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 7

5 Kumppanuudet Vuonna 2009 Sillalla oli kumppanuus- ja kehittämiskumppanuus sopimuksia seuraavien organisaatioiden kanssa: Tampereen kaupunki lasten- ja nuorten palvelut Tampereen kaupunki terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut Tampereen kaupunki, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Tampereen TE-toimisto Tampereen ammattiopisto Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Ammattiopisto Luovi Kiipulan ammattiopisto Ahlmanin ammattiopisto Bovallius ammattiopisto Valtakunnallinen työpajayhdistys Pirkanmaan työpajojen Alu-toiminnassa mukana olevat työpajat Mainiemen kuntoutumiskeskus Pirkanmaalaisten päihdepalveluja tuottavien järjestöjen kumppanuus Hanketoiminnassa tehtiin lisäksi yhteistä kehittämistyötä useiden organisaatioiden kanssa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Asiakastyötä tukeva yhteistyö- ja kumppanuusverkosto on koostuu laajasta monitoimijaisesta verkostosta, jolla pyritään turvaamaan asiakkaille tarpeiden mukaiset palvelut ja tukemaan heidän jatkosijoittumistaan Sillan palvelujen jälkeen. 8 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 9

6 4. PALVELUT Silta-Valmennusyhdistyksen palvelut jakautuvat neljään toimialaan: kuntoutuspalveluihin, ohjauksen ja valmennuksen palveluihin, ammatillisen erityisopetuksen palveluihin ja työvalmennuspalveluihin. Palvelut on järjestetty neljään palveluprosessiin seuraavasti: kuntouttava valmennus yksilö- ja ryhmävalmennus ammatillinen valmennus ja koulutus työhön tähtäävä valmennus Valmennuspalvelut tähtäävät kohti työelämää ja koulutusta. Kuntoutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka päihde- tai muun laitoshoidon jälkeen tarvitsevat tukea ja apua arjen- ja elämäntaitoihin sekä ammatilliseen suuntautumiseen. Kuntoutuksen perustehtävä on tukea ja auttaa asiakkaiden sitoutumista päihteettömään, rikoksettomaan ja vastuulliseen elämäntapaan sekä ohjata ja valmentaa heitä arjen taidoissa ja opiskelu- ja työelämävalmiuksissa. Silta-Valmennusyhdistys tuottaa myös tuetun asumisen palveluja. Työ- ja yksilövalmennuspalvelut tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden harjoitella, kehittää ja edistää työelämävalmiuksiaan, työ- ja ammattitaitoaan sekä yksilöllistä toimintakykyään. Ryhmävalmennuksissa asiakas saa ohjausta ja valmennusta sekä mahdollisuuden yhdessä oppimiseen. Silta-Valmennuksessa toteutetaan ammatillista koulutusta työvaltaisin menetelmin. Sillassa on sekä tutkintotavoitteista että valmentavaa toisen asteen koulutusta. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä usean eri koulutuksenjärjestäjän kanssa. Silta-Valmennus tuottaa myös muita palveluita oppilaitoksille. Opiskelija, jolla on epäsuotuisaa kehitystä opinnoissaan ammattiopistossa, voi hyötyä valmennusjaksosta Sillan työ- ja yksilövalmennuksessa. Koulutuksen kulmakivinä ovat vaihtoehtoinen oppimisympäristö ja pienryhmät sekä työn tekemiseen ja työyhteisön jäsenyyteen perustuva toiminta ja oppiminen. Suoraan avoimille työmarkkinoille pyrkiville asiakkaille tarjotaan työhönvalmennusta, joka sisältää työn etsintää sekä tukea työnhaussa ja työhön sijoittumisessa. Palkkatukityö Sillan valmennusyksiköissä on normaalia työnjohdon ohjeistamaa ja tukemaa työtä. Tavoitteena on edelleensijoittuminen yrityksiin ja määräaikainen tai pysyvä työllistyminen työmarkkinoilla. Palvelujen tilaajina ovat julkisen sektorin toimijat, joista tärkeimmät ovat Tampereen kaupungin työllisyyden hoidon palveluyksikkö, Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus, TE-toimisto ja ammattiopistot. Silta-Valmennusyhdistys ry 11

7 Aktivointia ja arjen psykologiaa Askelryhmässä Minna Moilanen, 28, pyörähti Kuusamossa käymänsä lukion jälkeen au pairina Yhdysvalloissa seitsemän kuukauden ajan ja palasi sitten kotikonnuilleen valmistuakseen datanomiksi. Parin Oulussa vietetyn vuoden jälkeen Minna muutti Tampereelle töiden perässä ja maisemanvaihdoksen houkuttamana. Liki kaksi vuotta kuluikin töissä, sitten Minna yt-neuvottelujen tuloksena irtisanottiin. Siivoustöitä oli tarjolla jonkin aikaa, mutta niiden vähennyttyä Minna jäi vaille työtä. -Oltuani vuoden työttömänä siirryin työkkäristä TY- Piin. Ensimmäisellä tapaamisella siellä kysyin, olisiko mitään kurssia, jonne mahdollisimman äkkiä pääsisin. Painokas haluan jotakin! pyyntö sai Työvoiman palvelukeskuksen virkailijan ohjaamaan Minnan samalla viikolla alkaneeseen Askel-ryhmään, jossa sattumalta oli yksi peruutuspaikka. - Kävin torstaina TYPissä ja perjantaina jo aloitin kurssin, nauraa Minna. Minulle soitettiin ja kysyttiin, voiko Minna tulla mukaan, muistelee Silta-Valmennusyhdistyksen ryhmävalmentaja Maija Mansikka. Sanoin, että tulijan täytyy olla reipas ihminen, koska kurssia on käyty jo neljä päivää. Se on vain neljä päivää, kertoo Minna ajatelleensa. Alussa vähän jännitti, millaista porukkaa kurssilla on, mutta äkkiä pääsin mukaan. Onnistumisen kokemuksia ja uskallusta uuteen Askel-ryhmä on neljä viikkoa kestävä aktivointiryhmä, jossa tavoitteena on kehittää vuorovaikutustaitoja sekä saada yhdessätekemisen ja keskustelujen kautta itsetunnolle vahvistusta. Ryhmässä etsitään uskallusta uuteen ja kerätään onnistumisen kokemuksia. Päämääränä on oman aktiivisuuden lisääminen ja arjenhallinnan vahvistaminen. Säännöllinen liikunta ja vierailukäynnit kuuluvat ryhmän ohjelmaan. Minnan arki on työttömyydenkin aikana ollut aktiivista. Hän harrastaa piirtämistä ja valokuvaamista ja on kiinnostunut japanilaisesta kulttuurista. Klassinen vanha Japani kiehtoo minua kovasti, geisha- ja samuraikulttuuri, kuvailee japanin kielen opintojen aloittamista suunnitteleva Minna. Askel-ryhmä oli mielestäni hyvin rakennettu kokonaisuus ja kaikin puolin piristävä kokemus. Se aktivoi työttömyydestä säännölliseen rytmiin ja ihmisten tapaamiseen. Kymmenhenkisen porukan ryhmähenki oli niin tiivis, että tapaamme myöhemminkin jälkikokoontumisajoissa. Psykologiasta kiinnostunut ja sitä opiskelemaan aikova Minna koki myös itsetuntemuksensa kasvaneen harjoitusten myötä. Pidin käytännön psykologiaan liittyvistä harjoituksista. Yksinkertaisimmat asiat ottaa helposti itsestäänselvyyksinä ja siksi on hyvä, että joku kysyy niistä silloin itsekin yllättyy. Kirsti Holmberg Tuotantokoulussa ei juututa pulpettiin Silta-Valmennusyhdistyksen ravintolassa on lounasaikaan melkoinen vilske. Asiakkaita käy päivittäin toista sataa. Heidi Järvisen, 23, ja Jan-Erik Janne Joensuun, 29, hymy ei kuitenkaan hyydy. Kun edellisenä iltapäivänä valmistelee seuraavan päivän hyvin, kaikki toimii, vakuuttaa Heidi. Opiskelija- ja työntekijämäärät keittiöllä vaihtelevat, mutta hommat hoituvat aina, todistaa Jannekin. On pääasia, että runko on kunnossa. Heidi ja Janne ovat opiskelleet catering-alan perustutkinnon Silta-Valmennuksen tuotantokoulussa. Yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa järjestettävä koulutus on toisen asteen ammatillista opetusta ja sen laajuus on 120 opintoviikkoa. Luokkaopetus on tuotantokoulussa minimoitu ja opetus toteutetaan työssä oppien. Catering-alan lisäksi järjestetään auto- ja rakennusalan perustutkinnot. Heidi tuli Tuotantokouluun vuonna 2005 Sillan KOHOpalvelun kautta. Minun piti mennä peruskoulun jälkeen ammattikouluun, mutta ei huvittanut. KOHOsta olin kuullut kaveriltani ja menin sinne, kun en keksinyt, mikä kiinnostaisi. Sanoin siellä, että olisi kiva, jos olisi koulu, jossa ei tarvitse opiskella, muistelee Heidi. Viiden vuoden ja kahden äitiysloman jälkeen Heidi valmistui suurtalouskokiksi ja päätyi pian työskentelemään opiskelupaikassaan keittiömestarin sijaisena. Ehdin olla vain kolmisen viikkoa kotona, sitten pyydettiin sijaiseksi. Teen välillä ruokaa, välillä tiskaan tai tilaan tavaroita. Jos keittiöllä ilmenee töissä jotain ongelmia, menen sinne. Olen vähän sellainen jokapaikanhöylä, luonnehtii Heidi toimenkuvaansa. Sijaisuuden jälkeen Heidi aloittaa vuoden kestävät ravintolakokin opinnot. Samaan koulutukseen on menossa myös opiskelukaveri Janne, jonka ura keittiöllä alkoi työ- ja koulutuskokeilulla. Olen ollut nyt keittiöllä kaksi vuotta. Teen kaikkia keittiön tehtäviä, toimin kokkina ja laitan ruokaa. Ohjaan myös opiskelijoita vertaisopiskelijana. Meillä yleensä vanhemmat opiskelijat, jotka ovat valmistumassa, ohjaavat uudempia ja pitävät huolen, että homma toimii. Kokin työtä Heidi ja Janne ovat päässeet kokeilemaan työssäoppimisjaksoilla. Heidi teki kaksi kuukautta töitä Hotelli Rosendahlin ravintolassa ja Janne kuukauden Pispalan Pulterissa. Molemmat uskovat työmahdollisuuksiinsa myös jatkossa. - Olisi ihana perustaa oma ravintola, huokaa Heidi, ja Janne säestää. Heidi ja Janne ovat viihtyneet Sillassa hyvin. -Sillalla on ollut minulle suuri merkitys. Olen tykännyt paikasta tosi paljon ja tämä on ollut minulle paras mahdollinen tapa opiskella, hehkuttaa Heidi. Henkilökohtaisiakin apuja olen saanut paljon Matilta ja Tuulikilta, työvalmentajalta ja opettajalta. He ovat jaksaneet kannustaa ja auttaa. Myös Janne arvostaa tekemällä oppimista. Opiskelupaikkana tämä on sopiva meikäläiselle, minua kun ei saa pulpetin takana istumaan, nauraa ammattioppilaitoksessakin opiskelua kokeillut Janne. Olen oppinut tosi hyvin, kun opiskelu on ollut työpainotteista. Muutenkin Sillalla on ollut minulle suuri merkitys. Kirsti Holmberg 12 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 13

8 5. ASIAKKAAT Vuonna 2009 asiakasmäärä Sillan eri palveluissa pysyi edelliseen vuoteen nähden lähes ennallaan. Palveluissa oli yhteensä 1138 asiakkuutta (1155 vuonna 2008). Aloittavia asiakkaita oli 837 (855). Päivittäin asiakasmäärä vaihteli 260 ja 330 asiakkaan välillä. Nuorten palveluissa asiakasmäärä lisääntyi. Muuta kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvia asiakkaita oli 38 (54). Tamperelaisia asiakkaista oli 80 % (76) ja seutukunnan muiden kuntien asiakkaita 10 %. Ikärakenne on siirtynyt vuonna 2009 entistä selkeämmin nuoriin. Alle 25-vuotaita on 55 % ja alle 29-vuotiaita 67 %. Asiakasprofiili Haastattelujen perusteella saatujen asiakastietojen valossa Sillan asiakkaiden enemmistön yhteinen piirre on ulkopuolisuus. Ulkopuolisuutta määritellään muun muassa suhteessa koulutukseen, toimeentuloon, työmarkkinaasemaan, terveydentilaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Peruskoulun keskeyttäneiden ja ammatillista koulutusta vailla olevien asiakkaiden määrän perusteella koulutuksellinen ulkopuolisuus on vuoteen 2004 verrattuna kaksinkertaistunut. Kokonaan vailla ammatillista koulutusta olevien palvelutarpeet edellyttävät uudenlaisten koulutusväylien ja oppimisympäristöjen tarjoamista erityisesti nuorille. Suhteessa aktivointitoimiin, työttömyyden kestoon ja työkokemuksen määrään Sillan asiakkaiden tilanne on erittäin heikko. Vuonna 2009 lähes kaikki Sillan asiakkaista oli palveluun tullessaan työttömiä. Työttömyysturvan piirissä heitä oli vain 31 %, joista valtaosa yli 30-vuotiaita. Nuorten osalta tilanne on olennaisesti heikompi. Toimeentulotuella olevia asiakkaita oli yli kolmannes ja tulottomia noin viidennes, yhteensä noin 57 % kaikista asiakkaista. Asiakkaista vain 14 % on ennen palveluun tuloaan ollut jonkin kokopäiväisen tai säännöllisesti toistuvan aktivointitoimenpiteen piirissä. Erityisesti tilanne koskee nuoria. Asiakkaista 20 %:lla ei ole lainkaan työkokemusta. 20% asiakkaista on ollut työttömänä yli kaksi vuotta, heistä lähes puolet yli neljä vuotta. Työkokemuksen puutteesta, pitkästä työttömyydestä, passiivisuudesta sekä työhallinnon palveluista syrjäytymisestä on seurauksena korkea työmarkkinoille pääsyn kynnys, vaikeus kiinnittyä palveluihin, pitkä kuntoutumisaika ja suuri riski pysyvälle syrjäytymiselle. 14 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 15

9 Asiakkuudet Vuonna 2009 tamperelaisten asiakkaiden osuus lisääntyi hieman, kun taas muista kunnista tulevien asiakkaiden osuus väheni. Tamperelaisia asiakkaista oli 599 eli 80 % (76 %). Palvelut ja asiakkaiden ohjautuminen muuttuivat aiemmista vuosista siten, että Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden osuus laski (46% vuonna 2008, 33 % vuonna 2009), kun taas sosiaali-, terveys- ja päihdepalveluista ohjautuminen lisääntyi (20 % vuonna 2008, 26 % vuonna 2009). Myös te-toimiston ohjaukset lisääntyivät erityisesti nuorten osalta. Päättyneitä asiakkuuksia oli 751 (988). Vuoden 2009 lopussa jatkavia asiakkuuksia oli 248 (301). Asiakkaiden sitoutumista oman suunnitelmansa toteuttamiseen kuvaa suorittaneiden ja hallitusti keskeyttäneiden osuus kaikista päättäneistä asiakkaista. Vuonna 2009 asiakaskunnan haasteellisuuden lisääntyminen on vaikuttanut siihen, että hallitsemattomien eli negatiivisten keskeytysten määrä lisääntyi (vuonna %, vuonna %). Sijoittuneiden osuus laski, mikä johtuu työnsaannin vaikeutumisesta ja muiden aktiivisten vaihtoehtojen puuttumisesta. Sillan asiakastyössä aktivoitumisaste on pysynyt hyvällä tasolla. Suomalaisessa palvelujärjestelmässä on vallalla toimenpidekeskeinen ajattelu. Asiakas sijoitetaan johonkin toimintaan, mutta palveluketjun molemmissa päissä on ongelmia. Alkupäässä ongelmat liittyvät asiakasohjaukseen eli siihen, miten saada asiakas oikeaan aikaan oikeaan palveluun. Palveluketjun loppupäässä pulmana on löytää asiakkaalle tarpeen ja mahdollisuuksien mukainen jatkopolku. Tämä on kuntouttavan, ohjaavan ja valmentavan työn tärkein laatu-, vaikuttavuus- ja tuottavuuskysymys. Asiakkaiden sijoittuminen ja aktivoituminen Asiakkaiden aktivoituminen on Sillan asiakastyön tärkein tavoite. Aktivoinnin päätavoite on löytää asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava jatkopolku ja varmistaa sen toteutuminen yhdessä asiakkaan ja vastaanottavan tahon kanssa.

10 Kuntoutuksen kautta kierteestä ammattiin Jari Vainikka, 41, aloitti työt avustavana ohjaajana Silta- Valmennusyhdistyksen kuntoutuspalveluissa huhtikuussa Moottoripyöräilyä ja kuntosalilla käymistä harrastavan miehen päivät täyttää työn lisäksi opiskelu: tavoitteena on päihdetyön ammattitutkinto Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. Vainikka tuli Siltaan lokakuussa Muutamaa vuotta aiemmin selvät päivät eivät kuuluneet miehen vakioohjelmistoon, jota pyörittivät päihteet ja koko ajan pahenevat rikokset. Vankilakierteeni alkoi vuonna Neljä kertaa vapauduin kadulle enkä välittänyt edes hakea asuntoa. Viidennen kerran kohdalla päätin, että se saa olla viimeinen. Päätös on kantanut. Pieksämäellä sijaitsevan Tyynelän kuntoutuskeskuksen, Sukevan päihteettömän osaston ja Kestilän avovankilaosaston jälkeen Vainikka hakeutui haastatteluun Siltaan. Heti kun näin Jarin, ajattelin, että tuon tyypin kanssa istun tässä tulevaisuudessa ja teen yhteistyötä, muistelee KuntoutusSillan vastaava ohjaaja Reijo Kypärä. Puhuminen ja ryhmä toipumisen tukena Kuntoutuksen perustehtävä on tukea ja auttaa päihdeongelmasta toipuvien asiakkaiden sitoutumista päihteettömään, rikoksettomaan ja vastuulliseen elämäntapaan. Arjen taidoissa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa ohjaaminen kuuluu kuntoutukseen, jonka päämääränä on, että kuntoutuja kykenee jatkossa itsenäiseen asumiseen, koulutukseen ja työhön sekä löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. En osannut olla selvin päin yhteiskunnassa, kertoo Vainikka. Kaikki piti opetella uudestaan. Elossa pysyminen ja selviytyminen oli tärkein juttu. Alkuun tuntui hyvältä vain hetkittäisesti, muutaman kerran viikossa, mutta nopeasti elämä tuli siedettäväksi. Vainikka korostaa puhumaan oppimisen ja ryhmän merkitystä. Ryhmän kautta kasvaa luotto ihmisiin ja ymmärrys siitä, että puhumalla selviävät solmukohdat. Yhteisöltä saa myös lahjomattoman palautteen. Ryhmässä on yleensä henkeä. Meillä pyritään näkemään ihmisen problematiikka kokonaisuutena. Yksilöllinen polunrakentaminen on keskeistä, kuvaa Kypärä. KuntoutusSillan palveluihin ohjaudutaan kuntien tai vankiloiden sosiaali- ja päihdetyön palvelujen kautta. Kuntoutuksen vaiheisiin kuuluu kolmen kuukauden päihteetön arki ja oma toipumistyöskentely, jonka tukena on Askel-työskentely, tehtäviä ja kirjallinen itsearviointi. Puolen vuoden jälkeen siirrytään tukiasumiseen. Toinen kolme kuukautta vietetään kuntoutuksen aikana Sillan työvalmennusyksiköissä. Työvalmennusjakson aikana Vainikka toimi yhteisön yhdyshenkilönä. Omaan kotiin ja ammattiin Vietin yhteisössä neljä kuukautta ja kaksikymmentäkaksi päivää. Seuraava vaihe oli tukiasuminen vuokrasopimuksella. Tukiasuminen tuntui hyvältä: pystyin hoitamaan asiani. Muutosta kuvastaa se, että maksoin teeveeluvan ensimmäistä kertaa elämässäni. Aion pitää sen myös. Hiukan yli vuoden tukiasumisen jälkeen Vainikka asuu nyt omassa asunnossa. Viimeksi minulla oli oma koti vuonna Päihteettömyys on minulle nykyisin itsestään selvää, toteaa Vainikka rauhallisesti. Tukiasumiseen kuuluivat ryhmäkäynnit, AA ja NA, joissa käyn edelleen. Ongelmia elämässäni on edelleen, mutta ne ovat muuttuneet arkipäiväisemmiksi. Silta-Valmennuksessa Vainikka on töissä Välke-projektiin liittyvällä palkkatuella, jota on mahdollisuus saada 10 kuukautta. Tulevaisuuden suunnitelmissa Vainikalla on kouluttautuminen päihdetyön ammattitutkinnon jälkeen lähihoitajaksi ja pätevöityminen siten myös julkisen sektorin työpaikkoihin. Kirsti Holmberg 18 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 19

11 Kokeilemalla kohti työtä ja koulutusta Työpaikoilla on monesti kuppikuntia, mutta meillä on yksi iso kuppikunta, kuvaa Mikko Simola Silta-Valmennuksen kalustevalmistuksen yhteishenkeä. Kalustepuolella ollaan kavereita keskenään ja autetaan toisia siinä missä voidaan. Tupakallekin mennään yhdessä, nauraa Simola. 24-vuotias Simola tuli Siltaan Kankaanpään A-kodin kautta. Olin päihdekuntoutuksessa, koska pää ei enää kestänyt. Olin aloittanut sekoilun 12-vuotiaana, tiivistää Simola. Kankaanpäästä päästyäni saapastelin työkkäriin ja sanoin, että haluan tekemistä. Turvaverkossa olin kuullut Sillasta ja niin sitten pääsin tänne kuntouttavaan työtoimintaan. Olen tykännyt käydä täällä. On hyvä, kun on päivisin järkevää tekemistä. Silta-Valmennusyhdistyksen kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja rakentaa polkua kohti työelämää ja koulutusta. Toiminnan alkaessa asetetaan konkreettiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet, joita tarkistetaan jakson aikana. Ajatuksena on löytää onnistuneen jakson jälkeen asiakkaalle mielekäs jatkosuunnitelma. Kuntouttavan sopimukset tehdään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Täällä voi olla kuusi kuukautta tai tarvittaessa pitempään, kertoo yksilövalmentaja Liisa Eiramo. Osa valmentautujista siirtyy opiskelijoiksi, kokeilujaksolle tuotantokouluun tai aikuiskoulutukseen Mansettiin. Kuntouttava työtoiminta voi jatkua myös kaupungin yksikössä. Ne, joilla voimavarat eivät vielä riitä, siirtyvät muunlaisiin palveluihin. Kuntouttavassa työtoiminnassa työaikaa voi räätälöidä. Simolan viikot olivat aluksi kolmepäiväisiä. Hänen omasta pyynnöstään niitä pidennettiin viiteen kuusituntiseen päivään viikossa. Työtehtäviin muutaman kuukauden jaksolla ovat kuuluneet sahaaminen, listoittaminen, pakkaaminen ja kokoonpanotyöt. Puuhommia en ole aiemmin tehnyt. Olen toiminut varastomiehenä ja opiskellut autoalaa. Olin myös oppisopimuksella metallipuolella firmassa, joka meni nurin, kertoo Simola. Tulevaisuuden suunnitelmissa Simolalla onkin oppisopimusopintojen vieminen loppuun tai opiskeleminen joko puualalla tai lähihoitajakoulutuksessa. Simolan vapaa-aikaa kannattelee musiikki: hän tekee punk-rockia ja progea sekä soittaa kitaraa, bassoa, rumpuja, kosketinsoittimia ja puhaltimia. Olen tullut kokeilemaan, pystynkö tekemään töitä ja saanut todistettua, että pystyn. Sillassa olo on ollut hyvä kokemus ja olen saanut elämääni paljon uusia näkökulmia. Kirsti Holmberg 20 Vuosikertomus 2009

12 6. KEHITTÄMISTOIMINTA Vuonna 2009 jatkuneille ja alkaneille hankkeille on tyypillistä se, että ne ovat pieniä ja useimmissa tapauksissa muiden hallinnoimia osahankkeita. Vuonna 2008 alkoi uusi vuoteen 2013 jatkuva ESRohjelmakausi. Uudella ohjelmakaudella hanketoiminnan ehdot tiukentuivat ja hankkeiden läpisaaminen vaikeutui. Tästä huolimatta vuonna 2009 Sillassa panostettiin huomattavasti uusiin hankehakuihin, koska kaikilla toimialoilla on monia kehittämisideoita ja tarpeita. Toimintavuonna päättyi kaksi hanketta, jotka molemmat olivat Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toteuttamia valtakunnallisen hankkeen osahankkeita. Erilaiset oppijat työpajoilla hankkeessa kehitettiin oppimisen vaikeuksista aiheutuvien ongelmien havainnointia työpajoilla sekä niihin soveltuvia valmennusmenetelmiä. Silta-Valmennusyhdistys oli aktiivisesti mukana hankkeen alueellisessa työssä sekä muun muassa laatimassa hankkeen julkaisua Valmennuksessa erilainen oppija välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Palvelutori-hanke tähtäsi toisaalta työpajojen tarjoamisen palvelujen kuvausten ja tuotteistuksen kehittämiseen ja toisaalta tilaajien ja tuottajien välisen vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämiseen. Uusina alkoivat valtion asunnottomuusohjelmaan liittyvät Oma Ovi -hanke, Startti parempaan elämään hanke sekä Tampereen kaupungin hallinnoima ESR-ohjelmiin lukeutuva välityömarkkinoiden kehittämiseen tähtäävä Välke-hanke, jonka kehittämiskumppani Silta on. Vuoden päättyessä hankesalkku sisälsi 11 käynnissä olevaa tai vuonna 2010 käynnistyvää hanketta, joiden yhteenlasketut budjetit olivat 2, 45 milj. euroa.

13 7. HENKILÖSTÖ Silta-Valmennusyhdistyksen tavoitteena on perustehtävää toteuttava ammattitaitoinen, tehtäviinsä sitoutunut, työnsä mielekkääksi kokeva ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöpolitiikalla tuetaan sellaisia toimintamenetelmiä ja tapoja, jotka edistävät yhdistyksen organisaatiokulttuurin pysymistä avoimena, vuorovaikutteisena, luovana ja turvallisena. Toiminnan ja osaamisen aktiivinen sopeutuminen ympäristön muutoksiin edellyttää sekä organisaatiolta että työntekijöiltä jatkuvaa oppimista, joka tukee kykyä ennakoida muutoksia ja suunnata toimintaa uudelleen. Silta- Valmennuksen toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisen kunnioittaminen, vastuullisuus ja sisu. Keskeisinä toimintaperiaatteina vaikuttavat osallistavuus ja yhteisöllisyys. Yhdistyksessä työskentelevä henkilöstö muodostuu kolmesta ryhmästä: yhdistyksen palveluksessa oleva asiakastyön ja hallinnon henkilöstö, Sillassa päätoimisesti työskentelevä kumppanuusorganisaatioiden palveluksessa oleva henkilöstö ja työvalmennusyksiköissä työskentelevä usein asiakastaustainen henkilöstö. Vuoden 2009 lopussa yhdistyksen koko henkilömäärä oli 68. Asiakastyössä ja hallinnossa työskenteli 57 henkeä, joista 7 oli kumppaniorganisaatioiden palveluksessa. Työvalmennusyksikössä työskenteli 11 henkeä. Asiakastaustaisia henkilöitä oli työsuhteessa Siltaan vuoden aikana 23. He työskentelivät pääasiassa työvalmennusyksiköiden tuotannollisissa tehtävissä. pitkäkestoisia menetelmäkoulutuksia. Vuonna 2009 näitä olivat neuropsykiatrisen kuntoutuksen koulutus, opettajakoulutus ja realiteettiterapiakoulutus sekä johdon osalta järjestöjohtamisen koulutus. Sisäisenä koulutuksena järjestettiin muun muassa erilaiseen oppijuuteen sekä työja yksilövalmennukseen liittyvää koulutusta. Käytännön työtaitoja parannettiin myös atk- ja ensiapukoulutuksella. Työyhteisön hyvinvointi Työyhteisön hyvinvointiin sisältyvät sekä työyhteisön että yksilöiden työhyvinvointi. Niitä tuetaan henkilöstöpoliittisella ohjelmalla ja työhyvinvointiohjelman sisältämillä toimenpiteillä. Näistä tärkeimpiä ovat säännölliset vuosittain toistuvat kehityskeskustelut, tyhy-toiminta, henkilöstön yhteistoimintaa tukevat toiminnat, hyvät työterveyshuollon palvelut ja säännöllinen arviointi. Syyskuussa 2009 tehtiin koko henkilöstölle Tapiolayhtiöiden Työhyvinvointipalvelujen työhyvinvointikysely, johon vastasi noin 86 % henkilöstöstä. Sen tuloksissa kaikkien kysymysten keskiarvo oli viisiportaisella arviointiasteikolla 3,7. Henkilöstörakenne Yhdistyksen asiakastyötä tekevä henkilöstö jakaantuu yksilövalmentajiin, ryhmävalmentajiin, työvalmentajiin, ohjaajiin ja opettajiin. Kehittämis- ja suunnittelutehtävissä työskentelevät ovat pääasiassa projektityöntekijöitä. Johdon ja hallinnon ryhmään kuuluu kolmihenkinen johdontiimi sekä rakennuspäällikkö, kirjanpitäjä, palkanlaskija ja atk-tuki. Henkilöstön suurimmat ryhmät ovat työvalmentajat (26 %), yksilövalmentajat (16 %) ja kehittämistoiminnan henkilöstö (14 %). Työvalmentajien määrä on kasvanut tasaisesti, koska valtaosa yhdistyksen palveluista perustuu työvalmennukseen ja työssä oppimiseen. Henkilöstön ulkoisessa koulutuksessa on painotettu 24 Vuosikertomus 2009

14 8. TALOUS Vuodesta 2004 vuoteen 2007 yhdistyksen tulot ovat kasvaneet keskimäärin 20 prosenttia vuosittain ja menot hieman hitaammin. Vuonna 2008 kasvu taittui selvästi ja vuosina se on ollut noin 6 % vuodessa. Vuonna 2009 yhdistyksen toiminnan tuotot olivat ja menot , joten tulos oli alijäämäinen noin Tulojen ja menojen kuukausittainen vertailu suhteessa budjettiin osoittaa selvästi sen, että tulot voivat vuoden aikana vaihdella erittäin voimakkaasti. Tämä johtuu pääasiassa työ- ja yksilövalmennuspalvelujen puitesopimuksiin perustuvasta palvelujen hankinnasta, jossa tilaaja ei ole sitoutunut mihinkään kokonaisasiakasmääriin. Tämä aiheuttaa huomattavat vaihtelut asiakasmääriin ja tuloihin. Toinen tekijä joka vaikuttaa tulojen kertymisen ajoittumiseen on hanketoiminta, josta tulot toteutuvat muuta toimintaa selvästi hitaammin. Tulojen osalta kuukausittainen vaihtelu voi olla enimmillään euron luokkaa kun menojen osalta vaihtelu on enimmillään euron luokkaa. Puitesopimuksiin perustuva hankintamenettely, jossa tilaaja ei sitoudu asiakasmäärätavoitteisiin vaikeuttaa huomattavasti palveluntuottajan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Tästä syystä tämä palvelujen hankintatapa ei ole myöskään asiakkaiden ja tilaajan edun mukainen. Sellaisten puitesopimusten yleistyminen, joissa tilaaja ei ole sitoutunut asiakasmäärätavoitteisiin on voimakkaimmin yhdistyksen talouteen vaikuttava yksittäinen tekijä, joka vaikeuttaa maksuvalmiutta sekä heikentää kannattavuutta ja investointimahdollisuuksia. Toiminnan rahoitus Sillan monipalvelutuottajakonsepti perustuu laajaan rahoituspohjaan, jossa toiminnan rahoitus koostuu julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta. Julkinen rahoitus perustuu palvelujen tarjoamiseen valtion ja kuntien eri toimijoille. Yksityinen rahoitus puolestaan perustuu työvalmennuspalvelujen yhteydessä syntyvien tuotteiden ja palvelujen myyntiin yrityksille ja kotitalouksille. Sillan palveluja hankkivia julkisen sektorin toimijoita on yli 20. Vakiintuneita työvalmennuksen yrityskumppaneita on useita kymmeniä. Vahvuutena monirahoitteisuudessa on se, että se suojaa toiminnan tulopohjaa kysynnän muutoksilta ja tukee samalla toiminnan monipuolista verkottumista. Heikkoutena puolestaan on se, että monirahoitteisuus tuottaa paljon mm. tarjouksiin, taloushallintoon, johtamiseen ja toiminnan koordinointiin liittyvää työtä sekä tekee toiminnan hallinnasta ylipäätään haastavaa. Talouden näkökulmasta nämä tekijät lisäävät kustan- nuksia ja vaikeuttavat tuottavuuden parantamista. Käytännön työn ja osaamisen näkökulmasta monipalvelutuottajakonsepti edellyttää suurta joustavuutta ja monipuolista asioiden osaamista. Vuonna 2009 julkisen rahoituksen osuus kaikista tuloista oli 73 % ja yksityisen 27 %. Julkisesta rahoituksesta kuntien rahoitusosuus oli 27 %, valtion 42 % ja muun julkisen rahoituksen osuus 4 %. Vuoteen 2008 verrattuna kuntien ja yksityisen sektorin rahoitusosuudet lisääntyivät ja valtion rahoituksen osuus väheni. Tampereen kaupungin terveyttä- ja toimintakykyä edistävien palvelujen hankinnat olivat ja Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen hankinnat Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 27

15 RAY ESR-hankerahoitus 28 Vuosikertomus 2009

16 9. HALLINTO Silta-Valmennusyhdistyksen hallitukseen ovat toimintavuonna 2009 kuuluneet pidetyssä vuosikokouksessa valittuina jäseninä Varsinaiset jäsenet: Jukka Gustafsson, puheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Leena Jaakkola, varapuheenjohtaja, kriminaalihuoltojohtaja, Rikosseuraamuslaitos Tapio Kuure, tutkija, dosentti Timo Virtanen, koulutuspäällikkö, Tampereen ammattiopisto Rauno Konttila, koulutusjohtaja, Kiipulasäätiö Sami Wirkkula, toiminnanjohtaja, Setlementtiyhdistys Naapuri ry Heli Hirvasmaa, yksilövalmentaja, Silta-Valmennusyhdistyksen henkilöstön edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet: Sirpa Tietäväinen (Tapio Kuure), koulutuspäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu (PIRAMK) Jetta Turunen (Timo Virtanen), koulutus- ja uraohjaaja, AKU-toiminta Vesa Vaittinen (Rauno Kontila), toiminnanjohtaja, Tampereen A-kilta ry Reijo Saarinen (Matti Ranta), johtaja, Tampereen Invalidien työtuki TITRY ry Johanna Heine (Sami Wirkkula), ohjaaja, Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Liisa Eiramo (Heli Hirvasmaa), yksilövalmentaja, Silta-Valmennusyhdistyksen henkilöstön edustaja Hallitus kokoontui toimintavuonna viisi kertaa. Johdon tiimiin ovat kuuluneet toiminnanjohtaja Sampo Järvelä sekä toimialajohtajat Erkki Sipilä ja Maija Laukkanen. Johdon tiimi kokoontui toimintavuoden aikana 20 kertaa. Silta-Valmennusyhdistys ry 31

17 10. TILINPÄÄTÖSTIEDOT Tase Tuloslaskelma Vastaavaa AINEETTOMAT HYÖDYKKEET VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,02 Henkilöstökulut , ,61 Poistot ,40-291,52 Muut kulut , ,14 Tuotto-/kulujäämä , ,25 VARAINHANKINTA Tuotot 160,00 - SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Kulut , ,64 SATUNNAISET ERÄT Kulut - - Yleisavustukset - - Investointiavustukset , ,00 Avustukset siirretty hankintamenon vähennykseksi , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,89 Aineettomat oikeudet tilikauden alussa , ,44 Lisäys tilikauden aikana 8 103, ,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,44 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Osakehuoneiston perusparannusmenot ,40 Katettu RAY:n investointiavustuksella ,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,40 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet tilikauden alussa , ,00 Lisäys tilikauden aikana - - Rakennukset ja rakennelmat tilikauden alussa , ,00 Lisäys tilikauden aikana 323, ,00 Katettu RAY:n investointiavustuksella ,00 Rakennukset ja rakennelmat tilikauden lopussa , ,00 Koneet ja laitteet tilikauden alussa , ,83 Lisäys tilikauden aikana , ,78 Katettu EAKR:n projektiavustuksella ,00 Lahjoituskalusto tilikauden alussa , ,83 Vähennys tilikauden aikana - 250,00 Tilikauden poistot ,40-291,52 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,92 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,00 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet tilikauden alussa , ,23 Varaston muutos 3 680,00-987,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,23 32 ENNAKKOMAKSUT Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 33

18 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,92 Lahjoitusrahaston oma pääoma tilikauden alussa , ,33 SIJOITUKSET Lisäys tilikauden aikana Osakkeet ja osuudet , , Lahjoitusrahaston oma pääoma tilikauden lopussa , , VAIHTO-OMAISUUS MUU OMA PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet tilikauden alussa , ,23 Varaston muutos 3 680,00-987,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,23 ENNAKKOMAKSUT Ennakkomaksut/vuokrat tilikauden alussa , ,25 Lisäys tilikauden aikana 5 295,00 - Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,25 SAAMISET Myyntisaamiset , ,87 Siirtosaamiset , ,27 Muut saamiset 1 336, ,49 RAHAT JA PANKKISAAMISET Kassat 4 668, ,00 Pankkitili , ,65 TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 Kaluston arvo vastaa kirjanpitoarvoa. Vastattavaa Käyttörahasto , ,00 Edell.tilikausien voitto/tappio , ,26 Tilikauden voitto/tappio , ,89 OMA PÄÄOMA yhteensä , ,70 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Luotollinen pankkitili , ,00 Lainat rahalaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,06 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,93 Takuuvuokrat 804,80 381,30 Ostovelat , ,06 Siirtovelat/tilikaudelle kuuluvat palkat , ,16 Siirtovelat/muut 5 622, ,39 Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen , ,98 TyEL-velka , ,31 Ennakonpidätysvelka , ,08 Sosiaaliturvamaksuvelka 3 142, ,01 AY-maksuvelka 847,24 942,92 Tapat.ja muut henkilövak.maksuvelat 2 098, ,91 Työttömyysvakuutusmaksuvelka 3 706, ,31 VIERAS PÄÄOMA yhteensä , ,42 OMA PÄÄOMA TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12 Lahjoitusrahaston oma pääoma tilikauden alussa , ,33 Lisäys tilikauden aikana Lahjoitusrahaston oma pääoma tilikauden lopussa , ,33 MUU OMA PÄÄOMA 34 Käyttörahasto , ,00 Edell.tilikausien voitto/tappio , ,26 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 35

19 36 Vuosikertomus 2009 Silta-Valmennusyhdistys ry 37

20 11. SILTA PÄHKINÄNKUORESSA 38 Vuosikertomus 2009

21

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Tavoitteena tavallinen elämä

Tavoitteena tavallinen elämä Tavoitteena tavallinen elämä ARVOT IHMISEN KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS SISU YHDESSÄ ONNISTUMINEN Silta-Valmennusyhdistys auttaa ja valmentaa ihmisiä vahvistamaan työ- ja toimintakykyään ja löytämään

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

Tavoitteena tavallinen elämä

Tavoitteena tavallinen elämä Tavoitteena tavallinen elämä ARVOT IHMISEN KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS SISU YHDESSÄ ONNISTUMINEN Silta-Valmennusyhdistys auttaa ja valmentaa ihmisiä vahvistamaan työ- ja toimintakykyään ja löytämään

Lisätiedot

Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen. kanssa. Sillan lyhyt esittely

Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen. kanssa. Sillan lyhyt esittely Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen Sillan lyhyt esittely kanssa Mihin kumppanuutta tarvitaan? Mihin pajat tarvitsevat ammatillista koulutusta, mihin koulutus pajoja? Kumppanuuden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Välityömarkkinat työpaja Messukeskus, Helsinki 26.10.2010 Markku Hassinen Sosiaalisen Työpajat työllistämisen tässä ja nyt toimiala Työelämään

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2010

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2010 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka Huttunen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

STARTTIVERSTAS-HANKE. Starttivalmennus Starttiverstas-hankkeessa

STARTTIVERSTAS-HANKE. Starttivalmennus Starttiverstas-hankkeessa STARTTIVERSTAS-HANKE Starttivalmennus Starttiverstas-hankkeessa Taustaa ja tavoitteita Starttiverstas-hanke on osa PKKY:n hallinnoimaa Nuorten tuki-hanketta, jonka osatoteuttajana on Joensuun Nuorisoverstas

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS 6.10.2015 Tanja Raappana Eduro-säätiö Toiminnan ohjaus Työ- ja toimintakyvynarvionninp alvelut Kuntoutuksen palvelut Osaamisen vahvistamisen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

UUSI OVI työmarkkinoille. maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla

UUSI OVI työmarkkinoille. maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla UUSI OVI työmarkkinoille maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry TPY (www.tpy.fi) 1997 työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN TAUSTA Perustettu 2002; Kokkolan kaupunki, K-P:n koulutusyhtymä, K-P:n sos. psyk. yhdistys, Ventuskartano ry, Villa Elba ja Kokkolan

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot