Opetussuunnitelma 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2011 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT- asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma /2012, vips päätös Mikko Salomäki koulutuspäällikkö, Koulutuskeskus Sedu Reija Lepola johtaja, Koulutuskeskus Sedu

2 Sisältö 1 Tieto- ja tietoliikennealan kuvaus ja arvoperusta Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinnon 120 ov rakenne, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon 120 ov muodostuminen, ICTasentaja Ammatilliset tutkinnon osat 30 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä opinnäyte (väh. 2 ov) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (>120 ov) Ammattiosaajan tykypassi Orientoivat opinnot Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Opinto-ohjaus Lähdeluettelo Liitteet Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opintojen etenemissuunnitelma 120 ov./ 3v 2

3 1 Tieto- ja tietoliikennealan kuvaus ja arvoperusta Tieto- ja tietoliikenneala vastaa yhteiskunnan toimintoja tukevien tieto- ja tietoliikennejärjestelmien rakentamisesta, ylläpidosta ja niiden laadukkaasta toiminnasta. Alan innovaatiot valtaavat yhä uusia alueita. Eri palvelualoille suunnatut sovellukset vaikuttavat kaikkien kansalaisten elämään ja sen laatuun. Tieto- ja tietoliikennealan laitteistojen avulla hoidetaan yhä suurempi määrä kansalaisten henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja taloudenpitoon liittyviä asioita. Tietoa siirretään yhä laajemmissa koko maapallon kattavissa tietoverkoissa. Alalla työskentelevältä edellytetään suurta ammattietiikkaa sekä ehdottomia salassapitovaatimuksia hänen käsitellessään laitteistoja ja järjestelmiä, joissa kansalaisten henkilökohtaisia tietoja säilytetään tai siirretään. Tuotteiden lyhyet elinkaaret sekä eri laitesukupolvien nopea uudistuminen asettavat myös alalla työskentelevän asiakaspalvelukyvylle entistä suuremmat vaatimukset. Kansalaisilla on tarve saada neuvoa ja opastusta uusien sovellusten ja toimintojen käyttöönotossa niin kotona kuin myös kodin ulkopuolella. Alan laitteistot ovat pääasiallisesti sähkötoimisia ja siten turvallisuutta tulee korostaa niin alalla työskentelevien kuin alan laitteistoja käyttävien henkilöiden osalta. Tieto- ja tietoliikennealan ammattilaiset työskentelevät teknologian alueella, jossa laitteistojen ja toimintojen kehittyminen on nopeaa. Nopea uudistuminen vaatii alalla työskenteleviltä jatkuvaa itsenä kehittämistä. Alan nopea globalisoituminen edellyttää teknologiaan liittyvän osaamisen kehittämisen lisäksi myös kielitaidon kehittämistä. Alan ammattikieli on englanti ja lähes kaikki, myös Suomessa tuotettujen laitteiden ja palveluiden dokumentointi, ovat englanninkielisiä. Laitesukupolvien nopea uudistuminen vaatii myös käytöstä poistuvan laitesukupolven kierrätykseen liittyvää osaamista. 9 Avainaiheita/sanoja: tietoturva sähköturvallisuus asiakaspalvelu, neuvonta tiedon luotettava käsittely ja siirtäminen tekniikan nopea kehitys, itsensä kehittämisen tarve

4 2 Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinnon 120 ov rakenne, Tutkinnon osiin sisältyy vähintään: työssäoppimista 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov, opinnäytetyö 2 ov ja opinto-ohjausta 1,5 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät Tietokone- ja tietoliikenneasennukset Valitaan toinen seuraavista: Palvelinjärjestelmät ja projektityöt Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat 20 ov 16 ov 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov 4

5 3 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon 120 ov muodostuminen, ICTasentaja 3.1 Ammatilliset tutkinnon osat 30 ov Pakolliset tutkinnon osat Elektroniikan ja ict:n perustehtävät Ammattiin ja koulutukseen perehtyminen Tietokoneen käyttöönotto Elektroniikan perustyöt ja mittaaminen Kiinteistöjen sähkö- ja heikkovirta-asennukset Elektroniikkalaitteen valmistus Sähkö- ja työturvallisuus Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, Tietokone- ja tietoliikenneasennukset Tietokonelaite ja järjestelmätyöt Sulautettujen järjestelmien toteutus Tietoliikennetekniikan työt Valitaan toinen seuraavista: Palvelinjärjestelmät ja projektityöt Palvelinjärjestelmän käyttöönotto Tietojärjestelmän käyttöönotto Tietojärjestelmän tietoturva Projektityöt Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi Kiinteistöjen heikkovirta asennukset Tietoverkkojen rakenne ja aktiivilaitteiden käyttöönotto Kiinteistöjen valvontajärjestelmät ja niiden käyttöönotto Tietoverkkojen palvelut, rakenteet ja tietoturva 30 ov (1 ov) 10 ov 8 ov 5 ov 5 ov 2 ov 20 ov 8 ov 6 ov 6 ov 20 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 20 ov 6 ov 6 ov 3 ov 5 ov 5

6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, ov Huoltopalvelut Huoltopalvelut Valvonta ja ilmoitusjärjestelmäasennukset Valvonta ja ilmoitusjärjestelmäasennukset 20 ov 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov Kodin elektroniikka ja asennukset Kodin elektroniikka ja asennukset RF-työt RF-työt 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 10 ov Lukio-opinnot Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista 10 ov (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat) 6

7 3.2 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri 16 ov 4 ov 1 ov 2 ov 3 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 0-4 ov Lisäksi voi valita seuraavista valinnaisista tutkinnon osista Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0-4 ov Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta on esitetty opetuspistekohtaisesti liitteenä 7

8 4 Ammatilliset tutkinnon osat Kaikille pakollinen tutkinnon osa Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Elektroniikan perustyöt ja mittaaminen, 8 ov Kiinteistöjen sähkö- ja heikkovirta-asennukset, 5 ov Elektroniikkalaitteen valmistus, 5 ov Sähkö- ja työturvallisuus, 2 ov Tietokoneen käyttöönotto, 10 ov Ammattiin ja koulutukseen perehtyminen (1 ov) Ammattitaitovaatimukset Arviointi Osaamisen osoittamistavat ja oppimismenetelmät Opiskelija: ymmärtää perustutkintonsa opetussuunnitelman rakenteen hahmottaa ammattialansa toimintaympäristön ja sen vaatimat osaamistarpeet sopeutuu omaan opiskeluryhmäänsä tietää opiskelupaikkakuntansa suomat vapaaajan mahdollisuudet tuntee opiskelun mahdollisuudet Koulutuskeskus Sedussa suorittaa lähtötasotestit (luki ja matematiikka) on selvillä erilaisista oppimistyyleistä ja työvälineistä perehtyy terveyskäyttäytymiseen osaa huomioida opetuspisteen turvallisuuteen liittyvät asiat sitoutuu opintoihinsa opiskelijan läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen hyväksytty hylätty opiskelijan läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentely ohjaajan johdolla ohjaajan alustukset aiheeseen tutustumis- ja ryhmäytymisharjoitukset itsetuntemusharjoitukset oppimiseen liittyvät harjoitukset ja testit ryhmätyöt internet materiaalit tutustuminen opetuspisteeseen ja opiskelupaikkakuntaan 8

9 Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet yritysvierailut ja -vierailijat NY Minicamp leiri (tai vastaava) perustutkinnon opetussuunnitelma materiaali Moodle oppimisalustalla ja kansiossa Opi ammattiin kirja internet materiaali mahd. ohjaajan käyttämä muu materiaali ryhmänohjaaja, muu henkilökunta, alan ammattilaiset 1. jakson aikana tai 1. ja 2. jakson aikana 9

10 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammattiin ja koulutukseen perehtyminen (1 ov) Elektroniikan perustyöt ja mittaaminen, 8 ov Kiinteistöjen sähkö- ja heikkovirta-asennukset, 5 ov Elektroniikkalaitteen valmistus, 5 ov Sähkö- ja työturvallisuus, 2 ov Tietokoneen käyttöönotto, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: osaa asentaa tietokoneeseen tarvittavan käyttöjärjestelmän sekä oheislaitteet tietää Internetin toimintaperiaatteen ja osaa IP- osoitejärjestelmän käytön laitteiden tunnistamisessa osaa kytkeä tietokoneen verkkoon ja osaa etsiä verkosta opintoihinsa liittyviä tietoja ja dokumentteja osaa dokumentoida työtehtäviään suorittaa hyväksytysti tietokoneen käyttäjän A-kortin tai osaa niitä vastaavat tiedot. työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti. Arvioinnin kohteena ovat: 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yrittäjyys 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Mittaukset ja työvälineet Elektroniikan rakentaminen Sähkö ja elektroniikka-asennukset Työvälineiden käyttö Materiaalin hallinta Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 10

11 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Datatietojen hallinta Laadunhallinta Matematiikan ja luonnontieteiden taidot Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 29. Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Ammattiosaamisen näytöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaalit Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 1. vuosi 11

12 Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammattiin ja koulutukseen perehtyminen (1 ov) Tietokoneen käyttöönotto, 10 ov Kiinteistöjen sähkö- ja heikkovirta-asennukset, 5 ov Elektroniikkalaitteen valmistus, 5 ov Sähkö- ja työturvallisuus, 2 ov Elektroniikan perustyöt ja mittaaminen, 8 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: osaa sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchhoffin lait osaa mitata oskilloskoopilla vaihtovirtapiirin signaalista amplitudin ja taajuuden tuntee vaihtovirtapiirien matemaattiset riippuvuudet tuntee elektroniikan rakenneosat ja komponentit ja osaa käyttää niiden datatietoja tuntee elektroniikan mittalaitteet ja osaa suorittaa mittauksia elektronisista laitteista osaa valmistaa piirilevyn (PCB, Printed Circuit Board) sekä komponenttilevyn (PCBA, Printed Circuit Board Assembly) osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden sekä ja mitata niistä virtoja ja jännitteitä osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESD-suojauksen vaatimukset huomioiden osaa käyttää mikrokontrollerin kehitysympäristöä (kääntää sekä ladata sen avulla ohjelmia) työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti. Arvioinnin kohteena ovat: 1.Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yrittäjyys 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 12

13 Mittaukset ja työvälineet Elektroniikan rakentaminen Sähkö ja elektroniikka-asennukset Työvälineiden käyttö Materiaalin hallinta Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Datatietojen hallinta Laadunhallinta Matematiikan ja luonnontieteiden taidot Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s.29. Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Ammattiosaamisen näytöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaalit Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 1. vuosi 13

14 Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammattiin ja koulutukseen perehtyminen (1 ov) Tietokoneen käyttöönotto, 10 ov Elektroniikan perustyöt ja mittaaminen, 8 ov Elektroniikkalaitteen valmistus, 5 ov Sähkö- ja työturvallisuus, 2 ov Kiinteistöjen sähkö- ja heikkovirta-asennukset, 5 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: osaa sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchhoffin lait tuntee vaihtovirtapiirien matemaattiset riippuvuudet osaa lukea sähkö- ja verkkoasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia ja työselostuksia ja kytkeä kiinteistöjen yleisimpiä sähkö- ja tietoliikennekalusteita sekä kaapeleita osaa käyttää asennus ja kytkentätöissä tarvittavia käsi- ja sähkötyökaluja työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti. Arvioinnin kohteena ovat: 1.Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yrittäjyys 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Mittaukset ja työvälineet Elektroniikan rakentaminen Sähkö ja elektroniikka-asennukset Työvälineiden käyttö Materiaalin hallinta Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 14

15 Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Datatietojen hallinta Laadunhallinta Matematiikan ja luonnontieteiden taidot Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 29. Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Ammattiosaamisen näytöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaalit Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 1. vuosi 15

16 Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammattiin ja koulutukseen perehtyminen (1 ov) Tietokoneen käyttöönotto, 10 ov Elektroniikan perustyöt ja mittaaminen, 8 ov Kiinteistöjen sähkö- ja heikkovirta-asennukset, 5 ov Sähkö- ja työturvallisuus, 2 ov Elektroniikkalaitteen valmistus, 5 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: osaa sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchhoffin lait osaa mitata oskilloskoopilla vaihtovirtapiirin signaalista amplitudin ja taajuuden tuntee vaihtovirtapiirien matemaattiset riippuvuudet tuntee elektroniikan rakenneosat ja komponentit ja osaa käyttää niiden datatietoja tuntee elektroniikan mittalaiteet ja osaa suorittaa mittauksia elektronisista laitteista osaa valmistaa piirilevyn (PCB, Printed Circuit Board) sekä komponenttilevyn (PCBA, Printed Circuit Board Assembly) osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden sekä ja mitata niistä virtoja ja jännitteitä osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESD-suojauksen vaatimukset huomioiden osaa käyttää mikrokontrollerin kehitysympäristöä (kääntää sekä ladata sen avulla ohjelmia) työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti. Arvioinnin kohteena ovat: 1.Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yrittäjyys 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Mittaukset ja työvälineet 16

17 Elektroniikan rakentaminen Sähkö ja elektroniikka-asennukset Työvälineiden käyttö Materiaalin hallinta Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Datatietojen hallinta Laadunhallinta Matematiikan ja luonnontieteiden taidot Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 29. Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Ammattiosaamisen näytöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaalit Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 1. vuosi 17

18 Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammattiin ja koulutukseen perehtyminen (1 ov) Tietokoneen käyttöönotto, 10 ov Elektroniikan perustyöt ja mittaaminen, 8 ov Kiinteistöjen sähkö- ja heikkovirta-asennukset, 5 ov Elektroniikkalaitteen valmistus, 5 ov Sähkö- ja työturvallisuus, 2 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: suorittaa hyväksytysti tulityökortin ja työturvallisuuskortin tai osaa niitä vastaavat tiedot. suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen ensiapu- ja sähköturvallisuuskoulutuksen työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti. Arvioinnin kohteena ovat: 1.Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yrittäjyys 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Mittaukset ja työvälineet Elektroniikan rakentaminen Sähkö ja elektroniikka-asennukset Työvälineiden käyttö Materiaalin hallinta Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Datatietojen hallinta Laadunhallinta Matematiikan ja luonnontieteiden taidot 18

19 Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 29. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Ammattiosaamisen näytöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaalit Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 1. vuosi 19

20 Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 20 ov Sulautettujen järjestelmien toteutus 6 ov Tietoliikennetekniikan työt 6 ov Tietokonelaite ja -järjestelmätyöt 8 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 40 Opiskelija osaa purkaa ja asentaa tietokoneen rakenneosat osaa annettujen vaatimusten mukaan rakentaa toimintadokumenttien mukaisen lähiverkkopohjaisen tietokonejärjestelmän tai sen osakokonaisuuden tuntee pöytätietokoneen sekä kannettavan tietokoneen rakenneosat ja ymmärtää niiden ominaisuudet ja tehtävän tietokonejärjestelmässä tuntee käyttöjärjestelmän tehtävät ja osaa asentaa ja konfiguroida tavallisimmat käyttöjärjestelmät tuntee tietokoneen käyttöjärjestelmien käynnistysprosessin sekä osaa käyttää sitä vianhaussa osaa mitoittaa, valita ja koota annettujen kriteerien mukaiset osat tietokonelaitteeseen huomioiden suorituskyky ja tehontarve osaa yleisimpien oheiskorttien käyttöönoton osaa asiakaspalvelutaidot ja omaa tarvittavan komponenttitietouden osaa ottaa käyttöön tietokoneen suojaus- ja lisäominaisuudet tuntee ulkoisten oheislaitteiden toteutusperiaatteet sekä osaa niiden liittämisen ja käyttöönoton toimivaan tietokonejärjestelmään. osaa ohjelmien asentamisen ja käyttöönoton sekä yksittäiskoneessa että lähiverkossa hallitsee asennusten automatisoinnin, tietoturvan sekä varmennukset osaa paikallistaa ja korjata laitteisto- ja ohjelmistoongelmia osaa HTML-kielen perusrakenteet osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset WWW-sivustot osaa asentaa sivustoja varten WWW-palvelimen. huomioi työskentelyssään työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräykset. 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yrittäjyys 20

21 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Tietokonelaitteet Käyttöjärjestelmät Ohjelmistot ja tietoturva Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Tietokonelaitteiden rakenne Tietoturva Tiedon hakeminen Internetistä ja muista tietojärjestelmistä Matematiikka ja luonnontieteet, soveltaen Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Tutkinnon osan mukaisesti Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 32. Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus työssäoppiminen Oppimateriaali Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Ohjaukselliset toimenpiteet Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 2. vuosi 21

22 Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 20 ov Tietoliikennetekniikan työt 6 ov Tietokonelaite ja -järjestelmätyöt 8 ov Sulautettujen järjestelmien toteutus 6 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 29 Opiskelija osaa sulautettujen järjestelmien ja niiden ohjelmoinnin sekä käytön periaatteet osaa toteuttaa mikro-ohjaimen perusohjelmointia laiteläheisellä C-kielellä sekä osaa testata valmiin sulautetun järjestelmän toimintaa hallitsee ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja vuokaavio- tai pseudokielisen ohjelmiston kuvaamisen kykenee tulkitsemaan lausekieltä ja ohjelmoimaan perusohjelmistorakenteet hyvää kuvaustapaa noudattaen tuntee mikro-ohjaimien rakenteen ja niihin liitettävät oheislaitteet tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehitysympäristön käytön. 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yrittäjyys 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Sulautettujen järjestelmien kehitysympäristön hallinta Ohjelmistot ja tietoturva Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Ohjelmointi 22

23 Tietokonelaitteiden rakenne Tietoturva Tiedon hakeminen Internetistä ja muista tietojärjestelmistä Matematiikka ja luonnontieteet, soveltaen Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Tutkinnon osan mukaisesti Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 32. Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus työssäoppiminen Oppimateriaali Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Ohjaukselliset toimenpiteet Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 2. vuosi 23

24 Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 20 ov Sulautettujen järjestelmien toteutus 6 ov Tietokonelaite ja -järjestelmätyöt 8 ov Tietoliikennetekniikan työt 6 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s Opiskelija osaa lohkokaaviotasolla selostaa analogisen ja digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän toiminnan osaa tietoliikenteen peruskäsitteet kuten siirtonopeus, kaistanleveys, bittivirhesuhde, kantoaaltokohinasuhde ja signaalikohinasuhde, sekä siirtotien ominaisuuksien vaikutuksen tietoliikenteen toimintaan ja laatuun tietää analogisen siirron periaatteet kuten modulaatiot sekä digitaalisen siirron periaatteet kuten modulaatiot, avainnusmenetelmät ja kanavakoodaukset. osaa erilaiset laajakaistatekniikat sekä tietokone/mobililaitteen liittämisen tietoliikenneverkkoon. osaa tietokonelaitteiden välisen tietoliikenteen toimintaperiaatteet (TCP/IP- protokollat) osaa mobiililaitteiden välisen tietoliikenteen periaatteet 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yrittäjyys 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Tietoliikennetekniikan työt Ohjelmistot ja tietoturva Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Tietoliikenne Tietokonelaitteiden rakenne 24

25 Tietoturva Tiedon hakeminen Internetistä ja muista tietojärjestelmistä Matematiikka ja luonnontieteet, soveltaen Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Tutkinnon osan mukaisesti Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 32. Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus työssäoppiminen Oppimateriaali Oppikirjat Ohjaukselliset toimenpiteet Monisteet Internet-materiaali Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 2. vuosi 25

26 Palvelinjärjestelmät ja projektityöt, 20 ov Tietojärjestelmien käyttöönotto 5 ov Tietojärjestelmien tietoturvamääritykset 3 ov Projektityöt 5 ov Palvelinjärjestelmien käyttöönotto 8 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: osaa palvelimien verkkokäyttöjärjestelmien asennuksen ja niiden pääkäyttäjän perustehtävät osaa asentaa hakemistopalvelut ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet osaa luoda ja hallita palvelimien resursseja, palvelinkäyttäjiä ja -käyttäjäryhmiä sekä niiden ominaisuuksia osaa asentaa ja hallitsee palvelimien peruspalvelut kuten nimipalvelut, dynaamisten verkkoasetusten jakelun ja hakemistopalvelut osaa ryhmäkäytäntöjen avulla hallita käyttäjä-, tietokoneja ohjelmistoasetuksia osaa asentaa palvelimien erillispalveluja kuten www/ftp palvelut 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yritteliäisyys 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Palvelinlaitteistot Projektityöskentely (voidaan suorittaa työssäoppimalla) Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Palvelinohjelmistot Palvelimien tietoturva Virtuaaliympäristöt Tiedon hakeminen internetistä ja muista tietojärjestelmistä Viestintä ja mediaosaaminen 26

27 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Terveys, turvallisuus ja työkyky Oppimis- ja ongelmaratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Ammattieettiset taidot Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 47. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Ammattiosaamisen näytöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 2. vuosi 27

28 Palvelinjärjestelmät ja projektityöt, 20 ov Palvelinjärjestelmien käyttöönotto 8 ov Tietojärjestelmien tietoturvamääritykset 3 ov Projektityöt 5 ov Tietojärjestelmien käyttöönotto 5 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: ymmärtää palvelimien/työasemien virtualisoinnin osaa asentaa virtuaaliympäristöön palvelimen ja työaseman. osaa asentaa ja käyttää etäyhteyksissä suojattua yhteyttä palvelimiin osaa asentaa ja hallitsee palvelimien peruspalvelut kuten nimipalvelut, dynaamisten verkkoasetusten jakelun ja hakemistopalvelut osaa asentaa palvelimien erillispalveluja kuten www/ftp palvelut hallitsee palvelimien etäkäytön hallitsee palvelimien perus tietoturva-asiat (kuten salasanojen käyttö, tiedostojen suojaus, palomuurin) osaa ja ymmärtää palvelinlaitteistotilan varustamiseen liittyvät vaatimukset osaa ottaa huomioon palvelimen vikasietoisuuden ja varmistuksen 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yritteliäisyys 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Palvelinlaitteistot Projektityöskentely (voidaan suorittaa työssäoppimalla) Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Palvelinohjelmistot Palvelimien tietoturva Virtuaaliympäristöt 28

29 Tiedon hakeminen internetistä ja muista tietojärjestelmistä Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Terveys, turvallisuus ja työkyky Oppimis- ja ongelmaratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Ammattieettiset taidot Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 47. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 3.vuosi 29

30 Palvelinjärjestelmät ja projektityöt, 20 ov Palvelinjärjestelmien käyttöönotto 8 ov Tietojärjestelmien käyttöönotto 5 ov Projektityöt 5 ov Tietojärjestelmien tietoturvamääritykset 3 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: ymmärtää palvelimien/työasemien virtualisoinnin osaa asentaa virtuaaliympäristöön palvelimen ja työaseman. osaa ryhmäkäytäntöjen avulla hallita käyttäjä-, tietokoneja ohjelmistoasetuksia osaa asentaa ja käyttää etäyhteyksissä suojattua yhteyttä palvelimiin hallitsee palvelimen perus tietoturva-asiat (kuten salasanojen käyttö, tiedostojen suojaus, palomuurin) osaa asentaa virustorjunta- ja haittaohjelmien poistoohjelmiston palvelimiin osaa asentaa ja käyttää etäyhteyksissä suojattua yhteyttä palvelimiin osaa ottaa huomioon palvelimien vikasietoisuuden ja varmistuksen 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yritteliäisyys 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Palvelinlaitteistot Projektityöskentely (voidaan suorittaa työssäoppimalla) Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Palvelinohjelmistot Palvelimien tietoturva Virtuaaliympäristöt Tiedon hakeminen internetistä ja muista tietojärjestelmistä Viestintä ja mediaosaaminen 30

31 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Terveys, turvallisuus ja työkyky Oppimis- ja ongelmaratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Ammattieettiset taidot Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 47. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 2. ja 3. vuosi 31

32 Palvelinjärjestelmät ja projektityöt, 20 ov Palvelinjärjestelmien käyttöönotto 8 ov Tietojärjestelmien käyttöönotto 5 ov Tietojärjestelmien tietoturvamääritykset 3 ov Projektityöt 5 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: ymmärtää palvelimien/työasemien virtualisoinnin osaa asentaa virtuaaliympäristöön palvelimen ja työaseman. osaa projektityöskentelyn periaatteet ja osaa toimia projektin jäsenenä 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yritteliäisyys 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Palvelinlaitteistot Projektityöskentely (voidaan suorittaa työssäoppimalla) Teknologia ja tietotekniikka Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Palvelinohjelmistot Palvelimien tietoturva Virtuaaliympäristöt Tiedon hakeminen internetistä ja muista tietojärjestelmistä Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Terveys, turvallisuus ja työkyky Oppimis- ja ongelmaratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Ammattieettiset taidot Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s

33 Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 47. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 3.vuosi 33

34 Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 20 ov Tietoverkkojen rakenne ja aktiivilaitteiden käyttöönotto 6 ov Kiinteistöjen valvontajärjestelmät ja niiden käyttöönotto 3 ov Tietoverkkojen palvelut, rakenteet ja tietoturva 5 ov Kiinteistöjen heikkovirta asennukset 6 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: hallitsee kiinteistöjen viestintäverkot (kuten VoIP, Digi-TV, puhelin, kaapeli- ja satelliitti-tv, laajakaista ) osaa suorittaa telekaapeleiden ja televerkon kalusteiden asennuksen asennuskohteiden olosuhteiden asettamat vaatimukset huomioiden(st-kortti) osa käyttää parikaapelitesteriä, optisen kuidun tehomittaparia, kaapelitutkaa, kuitumikroskooppia, ledi/laserlähetinkyniä, kuidun jatkoskoneita, puhalluskuidun painetyökaluja (talokaapelointiin), osaa käsitellä optisia kuituja turvallisesti. ymmärtää turvasuojaajatoimintaan liittyvän lainsäädännön ja tuntee turvasuojaajakortin. Yleiskaapelointiin liittyen. hallitsee kaapelikategoriat ja luokat, hallitsee alue-, nousu- ja kerroskaapelointeihin liittyvät määräykset ja topologiat (parikaapelit, valokaapelit, moni- ja yksimuoto, sisä- ja ulkokaapelit). osaa suorittaa kaapeleiden ja kuitujen asentamisen, päättämisen ja jatkamisen turvallisia työtapoja noudattaen optisten kuitujen aiheuttamat vaarat huomioiden. osaa suorittaa optisten- ja parikaapeleiden ominaisuuksien mittaukset standardien mukaisesti. osaa lukea laitteisiin ja kaapeleihin liittyvää dokumentaatiota ja laatia reittikortit. 1. Työprosessin hallinta: kokonaan 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: kaapelointien ja päätelaitteiden asennus kaapelointien mittaukset optiset kuitukaapelit teknologia ja tietotekniikka kestävä kehitys estetiikka 34

35 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen teknisten tietojen hallinta laadunhallinta matematiikan ja luonnontieteiden taidot viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kokonaan Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 51. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 2.vuosi 35

36 Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 20 ov Kiinteistöjen heikkovirta asennukset 6 ov Kiinteistöjen valvontajärjestelmät ja niiden käyttöönotto 3 ov Tietoverkkojen palvelut, rakenteet ja tietoturva 5 ov Tietoverkkojen rakenne ja aktiivilaitteiden käyttöönotto 6 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: erottaa erilaiset tietoverkot sekä niiden kytkentä- ja päätelaitteet osaa suorittaa tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asennukset (telejärjestelmät, telekopiolaitteet, laajakaistamodeemit, VOIP-periaatteen sekä VOIP-laitteet WLANympäristöissä, verkkokortit ja kytkimet) osaa asentaa päätelaitteet verkon liikennöintimenettelyt sekä erilaiset jännitesyötöt ( POE ) huomioiden hahmottaa olemassa olevien verkkojen rakenteen ja hallitsee niihin liittyvät ylläpitotyöt ja lisäasennukset ymmärtää päätelaitteiden merkityksen verkossa ja osaa selittää niiden sähköiset toiminnot verkossa osaa ottaa käyttöön asentamansa laitteet ja opastaa käyttäjää laitteen toiminnoissa 1. Työprosessin hallinta: kokonaan 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: kaapelointien ja päätelaitteiden asennus kaapelointien mittaukset optiset kuitukaapelit teknologia ja tietotekniikka kestävä kehitys estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen teknisten tietojen hallinta laadunhallinta matematiikan ja luonnontieteiden taidot 36

37 viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kokonaan Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 51. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 2.vuosi 37

38 Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 20 ov Kiinteistöjen heikkovirta asennukset 6 ov Tietoverkkojen rakenne ja aktiivilaitteiden käyttöönotto 6 ov Tietoverkkojen palvelut, rakenteet ja tietoturva 5 ov Kiinteistöjen valvontajärjestelmät ja niiden käyttöönotto 3 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 48 opiskelija: osaa asentaa kulunvalvonta- murtohälytys- ja kiinteistön valvontajärjestelmien kaapeloinnit ja laitteet, osaa osaa suorittaa niiden käyttöönoton, hallitsee niiden dokumentaation ja tuntee järjestelmiin liittyvät salassapitomääräykset ja kameravalvonnan juridiset ymmärtää eri teknikoiden tarjoamat mahdollisuudet kameravalvonnassa (IP-videovalvonta, muut hybridijärjestelmät) tietää ja ymmärtää mitä monipuolisen puhelinvaihteen käyttöönottoon kuuluu, murtohälytys- ja kameravalvontajärjestelmät, IP-kameroita ja langattomia tukiasemia tai radioportteja 1. Työprosessin hallinta: kokonaan 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: kaapelointien ja päätelaitteiden asennus kaapelointien mittaukset optiset kuitukaapelit kiinteistönvalvonta teknologia ja tietotekniikka kestävä kehitys estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen teknisten tietojen hallinta laadunhallinta matematiikan ja luonnontieteiden taidot viestintä ja mediaosaaminen 38

39 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kokonaan Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 51. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 2.vuosi 39

40 Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 20 ov Kiinteistöjen heikkovirta asennukset 6 ov Tietoverkkojen rakenne ja aktiivilaitteiden käyttöönotto 6 ov Kiinteistöjen valvontajärjestelmät ja niiden käyttöönotto 3 ov Tietoverkkojen palvelut, rakenteet ja tietoturva 5 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 48 opiskelija: ymmärtää tietoliikenneoperaattoreiden välitys- ja siirtojärjestelmien rakenteet ja keskeiset toiminnot toimii asiakaspalveluhenkisesti ymmärtäen tietoliikenteen turva- ja salassapitomääräykset sekä tietosuojan merkityksen osaa suorittaa tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asennukset (verkonpalvelut, telejärjestelmät, telekopiolaitteet, laajakaistamodeemit, VOIP-periaatteen sekä VOIPlaitteet WLAN-ympäristöissä, verkkokortit ja kytkimet) hallitsee kaapelikategoriat ja luokat, hallitsee alue-, nousu- ja kerroskaapelointeihin liittyvät määräykset ja topologiat (parikaapelit, valokaapelit, moni- ja yksimuoto, sisä- ja ulkokaapelit). 1. Työprosessin hallinta: kokonaan 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: kaapelointien ja päätelaitteiden asennus kaapelointien mittaukset optiset kuitukaapelit teknologia ja tietotekniikka kestävä kehitys estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen teknisten tietojen hallinta laadunhallinta matematiikan ja luonnontieteiden taidot viestintä ja mediaosaaminen 40

41 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kokonaan Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 51. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 2.vuosi 41

42 Kaikille valinnainen tutkinnon osa Huoltopalvelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelijalla tulee olla tutkinnon osan mukainen sähköturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuus osaaminen. Opiskelija osaa asiakaspalveluun liittyvän asiakastyön vastaanoton ja siihen liittyvät kirjauskäytänteet osaa laatia kustannusarvion sekä kertoa huoltoon liittyvistä jatkotoimenpiteistä osaa suorittaa huolto- ja korjaustoiminnan alkuvalmistelut niin dokumenttien, työvälineiden kuin sähköturvallisuuden osalta ja osaa kertoa jatkotoimenpiteet asiakkaalle osaa huolto-ohjeiden ja käsikirjojen avulla selvittää laitteen toiminnan, paikallistaa vian ja laatia korjauskustannusarvion osaa valita varaosat osaa suorittaa korjaustoimenpiteet osaa laatia korjauksesta dokumentaation ja tehdä sähköturvallisuuden edellyttämät tarkastukset ja mittaukset osaa RoHS-direktiivin keskeisen sisällön ja ESDvaatimukset huolto-, korjaus ja valmistelutoiminnassa tietää monitoreiden, televisioiden, CD- ja DVD-laitteiden sekä tietokoneiden toimintaperiaatteet osaa tehdä koekäytöt sekä huolto-ohjeiden vaatimat säädöt ja tarkastukset osaa juotosvaatimukset RoHS-direktiivin keskeisen sisällön pintaliitostekniikan juotoslämpötilat vaihtaa komponentin vahingoittamatta laitetta, komponenttia ja piirilevyä valita oikeat välineet ja kemikaalit irrotukseen ja juottamiseen. tuntee yleiset takuuohjeistukset ohjeet huomioi työskentelyssään työ- ja sähkötyöturvallisuusmääräykset. osaa tulkita englanninkielisiä huolto- ja korjausohjeita sekä selviää normaaleista työskentelytilanteista englannin kielellä osaa laatia työkorttiin korjaus- ja huoltoraportin tehdystä toimenpiteestä kustannuksineen sekä ilmoittaa, koska laite on noudettavissa. 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely 42

43 Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yritteliäisyys 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Asennustyöt Teknologia ja tietotekniikka, soveltaen Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Työturvallisuus ja ympäristöseikat Matematiikka ja luonnontieteet, soveltaen Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Terveys, turvallisuus ja työkyky Oppimis- ja ongelmaratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Ammattieettiset taidot Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 55. Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Ammattiosaamisen näytöt Oppimateriaali Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Ohjaukselliset toimenpiteet Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 3.vuosi 43

44 Kaikille valinnainen tutkinnon osa Valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennukset, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelijalla tulee olla tutkinnon osan mukainen sähköturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuus osaaminen. Opiskelija tuntee valvonta- ja ilmoitusjärjestelmiin liittyvät lait, asetukset sekä muut viranomaismääräykset tuntee turvasuojaustoimintaan liittyvät säädökset ja määräykset sekä turvasuojaajakortin saamisen edellytykset ja sen, että turva-alalla työskentelijältä vaaditaan turvasuojaajakortti osaa yleisimpien valvonta- ja ilmoitusjärjestelmien toimintaperiaatteet osaa asentaa hyvää asennustapaa noudattaen järjestelmät suunnitteludokumenttien ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti osaa suorittaa käyttöönottotehtävät ja antaa järjestelmän käyttöopastuksen osaa järjestelmien eri rakenneosien toimintaperiaatteet sekä järjestelmiin liittyvät mittaukset osaa selvittää järjestelmän vikoja sekä korjata niitä tietää valvonta- ja ilmoitusjärjestelmien asentamiseen ja käyttöön liittyvät salassapitomääräykset sekä noudattaa niitä tuntee valvonta- ja ilmoitusjärjestelmiä suunnittelevan, toimittavan ja ylläpitävän palveluyrityksen toimintaympäristön ja liiketoimintaperiaatteet työskentelee vastuuntuntoisesti käyttäen tarvikkeita ja materiaaleja taloudellisesti, pitää työpisteensä siistinä ja hyvässä järjestyksessä ja lajittelee syntyvät jätteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti noudattaa sähkötyöturvallisuusmääräyksiä sekä yleisiä työturvallisuusmääräyksiä ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen sekä tyytyväisten asiakkaiden arvon yrityksen toiminnan keskeisenä menestystekijänä. osaa murtohälytysjärjestelmien, kameravalvontajärjestelmien, palovaroitus- ja paloilmoitusjärjestelmien, kiinteistöohjausjärjestelmien, kulunvalvontajärjestelmien, palvelutalojärjestelmät (hoivajärjestelmät) ja keskusradiojärjestelmien rakenteet ja toimintaperiaatteet. 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely 44

45 Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yritteliäisyys 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Asennustyöt Teknologia ja tietotekniikka, soveltaen Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Työturvallisuus ja ympäristöseikat Matematiikka ja luonnontieteet, soveltaen Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Terveys, turvallisuus ja työkyky Oppimis- ja ongelmaratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Ammattieettiset taidot Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Ammattiossaamisen näytöt Oppimateriaali Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Ohjaukselliset toimenpiteet Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 3.vuosi 45

46 Kaikille valinnainen tutkinnon osa RF-työt 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelijalla tulee olla tutkinnon osan mukainen sähköturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus osaaminen. Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija: tietää analogisten ja digitaalisten modulaatiomenetelmien perusteet sekä käyttösovellukset radiotekniikassa ja osaa mitata niiden keskeisiä suureita tietää erilaiset kanavointimenetelmät ja osaa mitata niitä RF-analysaattorilla tietää radiosignaalin etenemis- ja häiriömallit osaa asentaa ja käyttöönottaa suurtaajuustietoliikennejärjestelmän tai sen osia ohjeiden mukaisesti. osaa asentaa tietoliikenneverkkojen suurtaajuuskomponentit taajuuden aiheuttamat seikat huomioiden. osaa asentaa langattoman järjestelmän tukiasemien yksiköitä ja mitata niiden toimintaan ja laatuun liittyviä suureita osaa konfiguroida langattoman tukiaseman dokumenttien mukaiseksi osaa asentaa ja käyttöön ottaa langattoman järjestelmän päätelaitteet tuntee myös suurtaajuustekniikan keskeisimmät sähköiset suureet sekä osaa mitata ne osaa mitata suurtaajuuspiiristä läpäisy- ja heijastusvaimennuksen osaa suorittaa suurtaajuusjärjestelmän (mm. yhteisantenniverkko) kaapeloinnit ja laiteasennukset ottaen huomioon ympäristöolosuhteet hallitsee RF-tekniikan laitteisiin ja järjestelmiin liittyvän termistön ja dokumentaation. 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yritteliäisyys 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: RF-mittaukset Asennustyöt Teknologia ja tietotekniikka, soveltaen Kestävä kehitys Estetiikka 46

47 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: RF-tekniikka Työturvallisuus ja ympäristöseikat Matematiikka ja luonnontieteet, soveltaen Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Terveys, turvallisuus ja työkyky Oppimis- ja ongelmaratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Ammattieettiset taidot Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 64. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Ammattiosaamisen näytöt Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 3.vuosi 47

48 Kaikille valinnainen tutkinnon osa Kodin elektroniikka ja asennukset, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelijalla tulee olla tutkinnon osan mukainen sähköturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuus osaaminen. Opiskelija hallitsee yleisimmät käytössä olevia kodin kulutuselektroniikkalaitteet ja seuraa alan kehitystä osaa käyttää kulutuselektroniikan laitteita ja laitteistoja ja osaa kytkeä niitä yhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi osaa tehdä asennukset ja käyttöönotot kodin elektroniikkalaitteille käyttöympäristön ominaisuudet ja vaatimukset huomioiden osaa käyttää asennus ja kytkentätöissä tarvittavia käsi- ja sähkötyökaluja osaa käyttää ja tulkita valmistajien englanninkielisiä toiminta- ja asennusohjeita osaa antaa asiakkaalle laitteistoihin liittyvän käytönopastuksen toimii edustamansa yrityksen etiketin mukaisesti asiakaspalvelutilanteissa toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti. 1. Työprosessin hallinta: Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yritteliäisyys 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Asennustyöt Teknologia ja tietotekniikka, soveltaen Kestävä kehitys Estetiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: Työturvallisuus ja ympäristöseikat Matematiikka ja luonnontieteet, soveltaen Viestintä ja mediaosaaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Terveys, turvallisuus ja työkyky Oppimis- ja ongelmaratkaisutaidot 48

49 Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Ammattieettiset taidot Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 61. Luokkaopetus Työsaliopetus Verkko-opetus Projektityöt Ammattiossaamisen näytöt Oppimateriaali Oppikirjat Monisteet Internet-materiaali Ohjaukselliset toimenpiteet Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 3.vuosi 49

50 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Äidinkieli, suomi, 4 ov Äidinkieli 1, 1 ov Tavoitteet Arviointi Osaamisen osoittamistavat Oppimateriaali Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija ymmärtää alaansa liittyvien tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti toimii monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti tulkitsee erilaisia tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä. Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Suullinen ja kirjallinen näyttö Tuntiaktiivisuus Vastuu omista opinnoista Itsearviointi Lähiopetus Lähi- ja verkko-opetus Opettajan ilmoittama materiaali Suositus: 1. opintovuosi 50

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011

Opetussuunnitelma 2011 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2011 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma 30.12.2011 26 / 2012, 13.1.2012 vips päätös

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Tietokone- ja tietoliikenneasennukset,

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp... 3 2.1.1 Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 45 osp... 3 2.1.2 Ammattielektroniikka, 30 osp... 6 2.1.3 Tietokone-

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV

Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV VALTAKUNNALLINEN OPS Ammattitaitovaatimukset opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle: osaa suorittaa telekaapeleiden ja televerkon

Lisätiedot

LÄ-SAVON AMMATTIOPISTO KIVIRANTA YRITTÄJÄNTIE HINGUNNIEMI PELTOSALMI LUMA-KESKUS

LÄ-SAVON AMMATTIOPISTO KIVIRANTA YRITTÄJÄNTIE HINGUNNIEMI PELTOSALMI LUMA-KESKUS Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto ICT-asentaja Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto ja tietoliikennealan perustutkinto,120 ov Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014 Määräys 84/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Hyväksytty 24.5.2016 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Tieto ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon valmistava koulutus Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon valmistava koulutus Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja OPETUSSUUNNITELMA Tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon valmistava koulutus Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja Vahvistettu 11.5.2017 Rehtorin päätös

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2015 ICT-asentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2015 ICT-asentaja n tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2015 ICT-asentaja Oph määräys 84/011/2014 Luksian hallitus 28.8.2015 Sisältö 1 Tieto - ja tietoliikennetekniikka-alan kuvaus ja arvoperusta

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Sisällysluettelo: TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma 1(11)

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma 1(11) Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma 1(11) SAATESANAT Turva-alan paikallisten koulutustarpeiden huomioimiseksi, olemme työryhmässä laatineet kaksi 10 opintoviikon laajuista tutkinnonosaa ja näille

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto. ICT-asentaja. Koulutuskokeilu: Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala

OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto. ICT-asentaja. Koulutuskokeilu: Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto ICT-asentaja Koulutuskokeilu: Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala Tutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014 Määräys 84/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2009

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2009 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2009 Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala, elektroniikka asentaja, ICT-asentaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014 Määräys 84/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2014 Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, elektroniikka-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala,

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja 2015 Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Hyväksytty 5.10.2017 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Tieto ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen tietoja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala. ICT-asentaja

OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala. ICT-asentaja OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.4.2015

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ICT- ASENTAJA /ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen tietoja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

ICT-asentaja. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- Ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, 180 osp

ICT-asentaja. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- Ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, 180 osp Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- Ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, 180 osp ICT-asentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 ja 21.5.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 10/2010 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen tietoja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA

ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, elektroniikka-asentaja, OPETUSSUUNNI- TELMA on käsitelty ja hyväksytty

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, elektroniikka-asentaja, OPETUSSUUNNI- TELMA on käsitelty ja hyväksytty KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n mukaisesti hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. TIETO-

Lisätiedot

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Lähtökohta Vaikea löytää turva-alasta jotain ymmärtävää työvoimaa asentajiksi Lähtökohdan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. ICT-asentaja Tekniikka ja liikenne Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. ICT-asentaja Tekniikka ja liikenne Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA ICT-asentaja Tekniikka ja liikenne Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(54) Sisällys 1. Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammatillisen koulutuksen jaosto 26.5.2009 29 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Esitys koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelman hyväksymiseksi

Esitys koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelman hyväksymiseksi Esitys koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelman hyväksymiseksi Perustutkinto: Autoalan pt, ajoneuvoasentaja, henkilöautot 2011 Perustutkinnon perusteiden mukaiset asiat (soveltuvin osin viittaukset tutkinnon

Lisätiedot

ICT-asentaja. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 180 osp

ICT-asentaja. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 180 osp Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 180 osp ICT-asentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa.5.2014 ja 21.5.20 Ammatillisen koulutuksen johtaja 2.8.2016,

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN perustutkinto 2009 Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala elektroniikka-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala ICT-asentaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA ICT-ASENTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA ICT-ASENTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA ICT-ASENTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010. Puualan perustutkinto, puuseppä

Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010. Puualan perustutkinto, puuseppä Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Puualan perustutkinto, puuseppä Teollisuuspuusepän koulutusohjelma Käsitelty Sedun johtoryhmässä 30.9.2010. Hyväksytty Vips päätöksellä 170/2010 Reija Lepola

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Koulutuskeskus Sedu. Laboratorioalan perustutkinto, laborantti. Laboratorioalan koulutusohjelma

OPETUSSUUNNITELMA. Koulutuskeskus Sedu. Laboratorioalan perustutkinto, laborantti. Laboratorioalan koulutusohjelma Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Laboratorioalan koulutusohjelma Käsitelty johtoryhmässä 15.12.2010. Hyväksytty VIPS-päätöksellä 256/2010 Reija Lepola

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA ICT-ASENTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA ICT-ASENTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA ICT-ASENTAJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 7.9.2010 29 Salpauksen johtokunnan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma ICT-ASENTAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 Ammatillisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Tieto-ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma. Kehitysjohtajan päätös Dnro 273/ /2015, 4

Tieto-ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma. Kehitysjohtajan päätös Dnro 273/ /2015, 4 Tieto-ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Kehitysjohtajan päätös Dnro 273/12.00.00/2015, 4 Sisällys 1. LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Alan kuvaus (eperusteet)... 4 1.2 Perustutkinnon muodostuminen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden CNC-ohjattua työstökonetta

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA ICT-ASENTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA ICT-ASENTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA ICT-ASENTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Sähköasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys.

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2015 Hyvinvointiteknologia-asentaja Määräys

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP

Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP Sivu 2 (121) Sisällys 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 ICT-ASENTAJA... 3 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Opetussu unnitelma 2015

Opetussu unnitelma 2015 Keski-Pohjan maan am mattiopisto Opetussu unnitelma 2015 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja laadittu: 29.04.2015 päivitetty: 29.4.2016 Jarmo Salo hyväksytty: 6.8.2015 S f r0 Sirkku

Lisätiedot