Turvallisuustiedot. Tasakulmaisen kolmion sisällä oleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää jotka ovat tässä käyttöohjeessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuustiedot. Tasakulmaisen kolmion sisällä oleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää jotka ovat tässä käyttöohjeessa."

Transkriptio

1 Käyttöohje

2 Turvallisuustiedot Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Se auttaa ottamaan kaiutinjärjestelmän käyttöön ja nauttimaan sen kehittyneistä ominaisuuksista. Säästä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Kaikkia Bose-tuotteita käytetäessä on noudatettava paikallisia ja kansallisia määryksiä. Salama ja kolmion sisällä näkyvä nuolisymboli varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta. Tasakulmaisen kolmion sisällä oleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää jotka ovat tässä käyttöohjeessa. VAROITUKSIA: Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi. Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran. Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke pistorasiaan pohjaan saakka. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos niitä käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein. Vaihda pariston tilalle uusi samanlainen paristo. Virheellisesti paikoilleen asetetut paristot voivat räjähtää. Käytä vain AA-paristoja (IEC LR06). Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää. VAROITUS: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi. VAROITUS: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantiin, ota yhteys lääkäriin. Hävitä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa. VAROTOIMENPITEET: Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke pistorasiaan pohjaan saakka. Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin silloin, jos ne jatkuvat pitkään. Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäviksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu. Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden. HUOMAUTUKSIA: Tämän järjestelmän tarra on sen pohjassa. Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi. Tämän järjestelmän kaiutinjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään. Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta. Käytä tätä laitetta vain lämpötilan ollessa C. 2 - Finnish

3 Turvallisuustiedot Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä. 6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla. 7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle. 9. Älä poista maadoitusta käytöstä. Kaksikoskettimisessa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on hieman toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kosketinta ja maadoituskoskettimet. Leveä kosketin tai maadoituskoskettimet lisäävät turvallisuutta. Jos pistoke ei sovi haluamaasi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. 11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita. 12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä. 13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava. USA ja Kanada: Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada -vaatimukset RSS -standardia lukuun ottamatta. Käyttäminen edellyttää kahden ehdon täyttämistä: 1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy sietää kaikkia häiriöitä, mukaan lukien häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamisohjeet. Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle. Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: (1) laite ei saa tuottaa häiriöitä, ja (2) laitteen on siedettävä muiden laitteiden tuottamaa häiriötä. Langaton SoundTouch -sovitin: Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että sen ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset. Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista Tämä tuote on testattu. Sen on todettu täyttävän rajat, jotka koskevat luokan B digitaalituotteita. Tarkempi määritelmä löytyy FCC:n sääntöjen osasta 15. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, vastaanottaa ja saattaa säteillä radiotaajuista energiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä radiotaajuista tietoliikennettä. Kuitenkaan minkään järjestelmän häiriintymättömyyttä ei voida taata. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, mikä voidaan havaita katkaisemalla ja kytkemällä laitteen virta, käyttäjää kehotetaan poistamaan häiriö joillakin seuraavista menetelmistä: Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan. Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta. Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa Finnish - 3

4 Turvallisuustiedot Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet Osan nimi Lyijy (Pb) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kuusiarvoinen (CR(VI)) Polybrominoitu bifenyyli (PBB) Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE) PCB-yhdisteet X O O O O O Metalliosat X O O O O O Muoviosat O O O O O O Kaiuttimet X O O O O O Johdot X O O O O O O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T raja-arvon. X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T raja-arvon. Säilytä tiedot. Sarja- ja mallinumerot näkyvät järjestelmän tyyppitarrassa. Acoustimass -moduulin sarja- ja mallinumerot: Langattoman sovittimen sarja- ja mallinumerot: SoundTouch -säätimen sarja- ja mallinumerot: Ostopäivä: On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. AirPlay on yhteensopiva iphonen, ipadin ja ipod touchin kanssa, jossa on ios tai uudempi, Mactietokoneiden kanssa, joissa on OS X Mountain Lion sekä Mac- ja PC-tietokoneiden kanssa, joissa on itunes tai uudempi. AirPlay, Apple, ipad, iphone, ipod touch, itunes, Mac ja OS X ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Made for ipod, Made for iphone ja Made for ipad merkitsee, että sähkölaite on suunniteltu erityisesti ipodiin, iphoneen tai ipadiin yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisenlaitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen. Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen ipodin, iphonen tai ipadin kanssa voi vaikuttaa langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn. Bluetooth -sanan ja -logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose käyttää sitä lisenssin nojalla. Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröimä tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Järjestelmän asetusten määrittäminen edellyttää tietokonetta. Lisäksi tarvitaan kodin Wi-Fi-verkkoa ja Internet-yhteyttä Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 4 - Finnish

5 Esittelyssä Bose SoundTouch Sisältö Tärkeimmät hyödyt... 7 Johdanto Esittelyssä SoundTouch -musiikkijärjestelmä... 8 Järjestelmän ominaisuudet... 8 Järjestelmän asetusten määrittäminen Pakkauksen avaaminen... 9 Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi -verkkoon SoundTouch -sovelluksen asentaminen Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi -verkkoon Kaiuttimien sijoituspaikat Kaiuttimien yhdistäminen Langattoman SoundTouch -sovittimen paikan valitseminen Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla SoundTouch -sovelluksen käyttäminen Ohjeen käyttäminen Sovelluksen lataaminen mobiililaitteeseen Järjestelmän ohjaaminen toisen tietokoneen avulla Järjestelmän käyttäminen Musiikin toistaminen SoundTouch -säätimen avulla SoundTouch -säätimen käyttäminen AirPlay -yhteensopivasta laitteesta tulevan AirPlay-virran toistaminen Järjestelmän tietojen saaminen esiin Langattoman SoundTouch -sovittimen Wi-Fi-merkkivalo Esiasetusten mukauttaminen Esiasetusten toiminta Hyvä tietää Esiasetuksen toistaminen Esiasetusten ohjelmoiminen Esiasetuksen asettaminen Esiasetuksen vaihtaminen Finnish - 5

6 Sisältö ADAPTiQ ADAPTiQ -kalibrointi Kehittyneet ominaisuudet Vaihtoehtoinen asennusmenetelmä Wi-Fi -toiminnon poistaminen käytöstä Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön Hoito ja kunnossapito Wi-Fi -verkon lisääminen Ongelmanratkaisu Puhdistaminen Asiakaspalvelu Rajoitetun takuun tiedot Tekniset tiedot SoundTouch Acoustimass -moduuli Jewel Cube -kaiuttimet Langaton SoundTouch -sovitin Liitteet Liite A: Acoustimass -liitospaneeli Liite B: Langattoman SoundTouch -sovittimen asentaminen seinään. 31 Liite C: SoundTouch -säätimen asentaminen seinään Liite D: Yhteyden muodostaminen verkkoon pöytätietokoneen avulla Finnish

7 SoundTouch virtauttaa Internet-radioasemia, musiikkipalveluita ja musiikkikirjastosi sisältöä. Jos kotonasi on langaton Wi-Fi -verkko, voit nauttia mielimusiikistasi kaikissa haluamissasi huoneissa ja ulkona. Tärkeimmät hyödyt Esittelyssä Bose SoundTouch Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi langattomasti. Voit virtauttaa mielimusiikkiasi helposti personoitujen esiasetusten avulla. Se toimii yhdessä kotisi Wi-Fi-verkon kanssa. Ilmainen tietokoneeseen, älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen asennettava SoundTouch -sovellus tehostaa hallintaa. Uusia laitteita on helppo lisätä koska tahansa, jotta voit kuunnella useissa huoneissa. Löydät laajasta Bose -valikoimasta oikean ratkaisun joka huoneeseen ja ulos. Finnish - 7

8 Johdanto Esittelyssä SoundTouch -musiikkijärjestelmä KiitosSoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän ostamisesta. Se on tyylikäs tapa kuunnella laadukasta ääntä missä huoneessa tahansa langattomasti. Voit määrittää järjestelmän asetukset ja ohjata sitä maksuttoman SoundTouch - sovelluksen avulla. Lisätietoja on Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi -verkkoon -kohdassa sivulla 10. Järjestelmän ominaisuudet Acoustimass -moduuli ja Jewel Cube -kaiuttimet tuottavat laadukasta selkeää ääntä. SoundTouch -säätimen kantomatka on jopa 21 metriä. Voit kuunnella musiikkia yhdellä kosketuksella kuuden esiasetuksen ansiosta. Langaton SoundTouch -sovitin muodostaa yhteyden kodin Wi-Fi-verkkoon. Ethernet-liitäntä mahdollistaa yhdistämisen kodin verkkoon. Virtauta musiikkia AirPlay-toiminnon avulla Apple-laitteista. USB-liitäntä auttaa määrittämään verkkoasetukset*. * Laitteen takaosassa näkyvät USB-liitännät (SETUP A ja SETUP B) on tarkoitettu vain järjestelmän asetusten määrittämistä varten. Niiden avulla ei voi ladata esimerkiksi älypuhelimia tai taulutietokoneita. 8 - Finnish

9 Järjestelmän asetusten määrittäminen Pakkauksen avaaminen Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat. Huomautus: Älä yhdistä järjestelmään mitään johtoja, ennen kuin olet käynnistänyt SoundTouch -sovelluksen. Lisätietoja on Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi -verkkoon -kohdassa sivulla 11. Acoustimass -moduuli Jewel Cube -kaiuttimet Acoustimass -moduulin kumijalat Kaiuttimien kumijalat ADAPTiQ -kuulokkeet Kaiutinjohdot Vaihtovirtajohto USB-johto (vain asetusten määrittämistä varten) Langaton SoundTouch -sovitin SoundTouch -säädin Säästä kaikki pakkausmateriaali järjestelmän kuljettamista tai säilyttämistä varten. VAROITUS: Pidä muovipussit lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi. SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän mukana toimitetaan maassasi käytettävä virtajohto. Käytä vain mukana toimitettua virtajohtoa. Jos virtajohdon pistoke ei sovi sähköpistorasiaan, ÄLÄ tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Jos tarvitset apua, ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Huomautus: Jos joku järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa. Finnish - 9

10 Järjestelmän asetusten määrittäminen Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi -verkkoon Vihje: On suositeltavaa yhdistää verkkoon käyttämällä kannettavaa tietokonetta. Jos joudut käyttämään pöytätietokonetta, lisätietoja on Liite D: Yhteyden muodostaminen verkkoon pöytätietokoneen avulla sivulla 33. Ennen SoundTouch -järjestelmän käyttämistä asenna SoundTouch -sovellus tietokoneeseen, joka on yhdistetty samaan kodin verkkoon. Muodosta seuraavaksi järjestelmästä yhteys langattomaan verkkoon sovelluksen avulla. Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä. Noudata tietokoneessa näkyviä ohjeita. Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch -asetukset toista järjestelmää varten, käynnistä sovellus ja lisää uusi järjestelmä valitsemalla EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM. SoundTouch -sovelluksen asentaminen 1. Käynnistä selain Wi-Fi-verkkoon yhdistetyssä tietokoneessa ja siirry osoitteeseen: Vihje: Jos haluat, että SoundTouch toistaa itunes - tai Windows Media Player -musiikkikirjastoasi, käytä tietokonetta, johon musiikkikirjasto on tallennettu. 2. Lataa ja asenna SoundTouch -sovellus tietokoneeseesi. Nyt voit yhdistä järjestelmän verkkoon. Huomautus: Älä yhdistä mitään johtoa järjestelmään ennen kuin sovellus kehottaa tekemään niin Finnish

11 Järjestelmän asetusten määrittäminen Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi -verkkoon 1. Käynnistä sovellus kaksoisnapsauttamalla SoundTouch -sovelluksen kuvaketta. Kun sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa, se opastaa muodostamaan yhteyden Wi-Fi-verkkoon. Sovellus opastaa yhdistämään järjestelmän. 2. Aseta Acoustimass -moduuli vakaalle alustalle lähelle pistorasiaa. 3. Yhdistä langaton sovitin Bose link -liitäntään, joka on Acoustimass -moduulin takaosassa. Bose link -liitäntä Acoustimass - moduuli Langaton SoundTouch -sovitin 4. Kun sovellus kehottaa, kiinnitä virtajohto Acoustimass -moduulin virtaliitäntään. 5. Työnnä virtajohdon pistoke sähköpistorasiaan. Finnish - 11

12 Järjestelmän asetusten määrittäminen 6. Yhdistä USB-johdon pienempi pää langattoman SoundTouch -sovittimen SETUP A -liitäntään, kun sovellus kehottaa tekemään niin. Langattoman SoundTouch - sovittimen SETUP A -liitäntä 7. Yhdistä USB-johdon toinen pää tietokoneen USB-liitäntään. Sovellus kehottaa kirjoittamaan verkon tiedot. 8. Viimeistele asetukset noudattamalla tietokoneessa näkyviä ohjeita esimerkiksi luomalla SoundTouch -tili, paikantamalla musiikkikirjastosi, kirjautumalla musiikkipalveluihin, etsimällä musiikkia, mukauttamalla esiasetukset ja muodostamalla yhteys SoundTouch -säätimeen. 9. Kun olet valmis, irrota Acoustimass -moduulin pistoke pistorasiasta ja valmistaudu yhdistämään kaiuttimet. Kun siirrät järjestelmän sen lopulliseen käyttöpaikkaan ja kytket siihen virran, se muodostaa uudelleen yhteyden verkkoon Finnish

13 Järjestelmän asetusten määrittäminen Kaiuttimien sijoituspaikat Tarvikkeet: Acoustimass - moduuli Jewel Cube -kaiuttimet Acoustimass -moduulin ja Jewel Cube -kaiuttimien kumijalat VAROITUS: Tärinä voi saada kaiuttimet siirtymään, varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu. Siirtymisen vaaran vähentämiseksi Bose suosittelee kiinnittämään mukana toimitettavat kumijalat kaiuttimien pohjaan. Huomautus: Jewel Cube -kaiuttimet voidaan kiinnittää seinään tai lattiajalustoihin. Voit ostaa seinäkiinnikkeitä tai lattiajalustoja ottamalla yhteyden Bose-jälleenmyyjään tai osoitteesta 1. Aseta Jewel Cube -kaiuttimet vakaalle tasaisella alustalle yksi vasemmalle ja toinen oikealle puolelle 1,8 3,6 metrin päähän toisistaan noin korvan korkeudelle istuttaessa 6,1 metrin päähän Acoustimass -moduulista (tämä on kaiutinkaapelien pituus). Jos sijoitat kaiuttimet suljettuun kirjahyllyyn, aseta ne lähelle hyllyn etureunaa. Suuntaa kaiuttimen yksi kuutio huoneeseen päin ja toinen sivuseinään heijastusten aikaansaamiseksi. Vasen kaiutin Oikea kaiutin Acoustimass -moduuli Finnish - 13

14 Järjestelmän asetusten määrittäminen VAROTOIMENPITEET: Älä aseta moduulia etu- tai takaosa alaspäin. Älä säilytä moduulin lähellä elektronisia tietovälineitä kovin pitkään, kuten videotai ääninauhoja. Moduulin aikaansaama magneettikenttä voi pyyhkiä osan tallennetusta materiaalista. Älä tuki moduulin ilmanvaihtoaukkoja. Se voi muutoin ylikuumentua. 2. Sijoita Acoustimass -moduuli lattialle samaan osaan huonetta kuin Jewel Cube -kaiuttimet Pystyasentoon (paras vaihtoehto) tai kyljelleen (mahdollinen) etupuolen aukko huoneeseen päin lähelle sähköpistorasiaa vähintään 45 cm:n päähän tv:stä, jotta magneettikenttä ei häiritse tv-kuvaa. Jos häiriöitä esiintyy, siirrä moduulia kauemmas. Huomautus: Jos asetat moduulin paljaalle lattialle, kiinnitä sen pohjaan mukana toimitetut kumijalat sen pitämiseksi paikallaan ja lattian suojaamiseksi Finnish

15 Järjestelmän asetusten määrittäminen Kaiuttimien yhdistäminen Tarvikkeet: Acoustimassmoduuli Kaiutinjohdot Huomautus: Lisätietoja on Liite A: Acoustimass -liitospaneeli sivulla Aseta Acoustimass -moduuli kyljelleen. Yhdistä harmaa vasen kaiutinliitin (L) Acoustimass -moduulin harmaaseen vasempaan liitäntään. 2. Yhdistä vasemman kaiutinkaapelin (L) toinen pää vasemman Jewel Cube -kaiuttimen liitäntään. 3. Yhdistä sininen oikean kaiuttimen liitin (R) Acoustimass -moduulin siniseen oikeaan (R) liitäntään. 4. Yhdistä oikean sinisen kaiutinkaapelin (R) toinen pää oikean Jewel Cube -kaiuttimen liitäntään. 5. Työnnä Acoustimass -moduulin pistoke takaisin sähköpistorasiaan. Vasen (L, harmaa) Oikea (R, sininen) Oikea kaiutin Vasen kaiutin Acoustimass -moduuli Finnish - 15

16 Järjestelmän asetusten määrittäminen Langattoman SoundTouch -sovittimen paikan valitseminen Langaton SoundTouch -sovitin yhdistää SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän verkkoon. Sen tulee olla Wi-Fi-verkon reitittimen kantoalueella ja korkeintaan 21 metrin etäisyydellä SoundTouch -säätimestä. Jotta häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja Wi-Fi-signaali on mahdollisimman voimakas, jätä langaton sovitin metallisen kaapin ulkopuolelle. Sen tulee olla kaukana muista ääni- tai videolaitteista ja lämmönlähteistä. Seinäasennusohjeet ovat sivulla Finnish

17 Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla SoundTouch -sovelluksen käyttäminen SoundTouch -sovelluksen avulla voit hallita järjestelmää tietokoneen, älypuhelimen tai taulutietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta esimerkiksi älypuhelimesi toimii SoundTouch -järjestelmän monipuolisena kaukosäätimenä. Sovellus auttaa esimerkiksi hallitsemaan järjestelmän asetuksia, kuuntelemaan Internet-radioasemia, hallitsemaan esiasetuksia, virtauttamaan musiikkia järjestelmään ja näyttämään kuunneltavan musiikin tiedot. Kun olet määrittänyt järjestelmän verkkoasetukset SoundTouch -sovelluksen avulla, voit virtauttaa musiikkia ja mukauttaa esiasetuksesi. Ohjeen käyttäminen Saat lisätietoja järjestelmän käyttämisestä ohjevihjeiden ja sähköisen ohjeen avulla. Ohjevihjeet Kun asetukset on määritetty, näyttöön tulee hyödyllisiä vihjeitä meneillään olevan tehtävän mukaan. Näissä ohjeissa kerrotaan järjestelmän käyttämisestä ja esiasetusten mukauttamisesta. Vihjeiden ottaminen käyttöön Jos olet poistanut vihjeet käytöstä, voit ottaa ne käyttöön toimimalla seuraavasti. 1. Käynnistä SoundTouch -sovellus. Valitse EXPLORE > SETTINGS > Help Tips. 2. Aseta SHOW TIPS -valitsin ON-asentoon. Sähköinen ohje Saat tietoja SoundTouch -sovelluksen käyttämisestä seuraavasti: 1. Valitse sovelluksessa EXPLORE > HELP. 2. Voit selata ohjeen aiheita. Finnish - 17

18 Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla Sovelluksen lataaminen mobiililaitteeseen Bose antaa käyttöön maksuttoman SoundTouch -mobiilisovelluksen, jotta voit ohjata järjestelmää älypuhelimen tai taulutietokoneen avulla. Sovelluksen asentaminen älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen: ios-käyttäjät: Lataa SoundTouch -säätimen sovellus App Storesta. Android -käyttäjät: Lataa SoundTouch -säätimen sovellus Google Play Storesta. Järjestelmän ohjaaminen toisen tietokoneen avulla Kun SoundTouch -järjestelmä on yhdistetty kodin Wi-Fi -verkkoon, voit ohjata järjestelmää minkä tahansa verkkoon yhdistetyn tietokoneen avulla. 1. Käynnistä selain tietokoneessa, jonka avulla haluat ohjata järjestelmää. Siirry osoitteeseen: 2. Lataa, asenna ja käynnistä SoundTouch -sovellus. Näyttöön tulee sisäänkirjautumisikkuna. Voit kirjautua SoundTouch -tiliisi Finnish

19 Järjestelmän käyttäminen Musiikin toistaminen SoundTouch -säätimen avulla SoundTouch -säädin kehotettiin yhdistämään järjestelmään asetusten määrittämisen aikana. Jos SoundTouch -säädintä ei ole yhdistetty, käynnistä SoundTouch -sovellus ja valitse TUTKI > ASETUKSET > Järjestelmät. Valitse järjestelmäsi ja napsauta YHDISTÄ SOUNDTOUCH-SÄÄDIN. Voit kuunnella musiikkia ja hallita esiasetuksia SoundTouch -säätimen avulla. Huomautus: SoundTouch -säätimen tulee olla 21 metrin etäisyydellä langattomasta SoundTouch -sovittimesta taloissa, jotka on rakennettu puusta. Betoni- tai tiilitaloissa etäisyyden on oltava lyhyempi. Kodin muut langattomat laitteet voivat vaikuttaa etäisyyteen. Säätimen ja langattoman sovittimen väliin saa jäädä mieluiten vain yksi seinä. SoundTouch -kuvake Esiasetusrengas Siirtyminen taaksepäin Siirtyminen eteenpäin Näyttö Äänenvoimakkuusrengas SoundTouch -säätimen käyttäminen Voit kuunnella painamalla esiasetusta. Voit mukauttaa esiasetuksen pitämällä sitä painettuna. Näet esiasetukset siirtämällä sormeasi esiasetusrenkaalla. Voit säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuusrengasta. Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin koskettamalla tai. Voit käynnistää ja sammuttaa SoundTouch -järjestelmän pitämällä näyttöä painettuna. Voit aloittaa tai keskeyttää toiston painamalla näyttöä. Voit katkaista säätimen yhteyden järjestelmään pitämällä SoundTouch - kuvaketta painettuna. Säätimen yhdistämisestä toiseen järjestelmään on lisätietoja sovelluksen ohjeessa. Huomautus: Jos säädin on virransäästötilassa, voit käynnistää sen heiluttamalla kättäsi 15 cm:n sisällä näytöstä. Finnish - 19

20 Järjestelmän käyttäminen AirPlay -yhteensopivasta laitteesta tulevan AirPlay-virran toistaminen Internet-radioasemen, musiikkipalveluiden ja oman musiikkikirjastosi lisäksi voit virtauttaa ääntä samaan Wi-Fi -verkkoon yhdistetystä AirPlay-laitteesta. 1. Käynnistä AirPlay-laitteen musiikkisovellus. Vihje: Säädä AirPlay-laitteen äänenvoimakkuus 75 prosenttiin suurimmasta, jotta äänenvoimakkuutta voidaan säätää SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän avulla. 2. Napauta tai napsauta laitteessa ja valitse käyttöönoton aikana annettu SoundTouch -järjestelmän nimi. 3. Aloita musiikin toistaminen musiikkisovelluksen avulla. Järjestelmän tietojen saaminen esiin Wi-FI-sovitin näyttää järjestelmän tiedot Wi-Fi-merkkivalon avulla. Langattoman SoundTouch -sovittimen Wi-Fi-merkkivalo Langaton SoundTouch -sovitin saa virtaa Acoustimass -moduulista. Wi-Fi-verkon merkkivalo sijaitsee liitäntäpaneelissa. Langattoman SoundTouch - sovittimen Wi-Fimerkkivalo Toiminnan ilmaisin. Vilkkuu valkoisena Palaa valkoisena Palaa oranssina Vilkkuu hitaasti oranssina Vilkkuu nopeasti oranssina Pois Järjestelmän tila. Yhdistetään Wi-Fi-verkkoon. Järjestelmään on kytketty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fiverkkoon. Järjestelmä asetustilassa Yhteys Wi-Fi-verkkoon on katkaistu. Laiteohjelmistovirhe. Ota yhteys Bosen huoltoon. Wi-Fi-verkkotoimito on pois käytöstä tai järjestelmä on yhdistetty Ethernet-verkkoon Finnish

21 Esiasetusten toiminta Esiasetusten mukauttaminen Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia koska tahansa koskettamalla SoundTouch -säätimen painiketta. Vihje: Voit käyttää esiasetuksia tietokoneessa, älypuhelimessa tai taulutietokoneessa toimivan SoundTouch -sovelluksen avulla. Lisätietoja on SoundTouch -sovelluksen käyttäminen -kohdassa sivulla 17. Hyvä tietää Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai SoundTouch -säätimen avulla. Jos esiasetettuna lähteenä toimii itunes- tai Windows Media Player -musiikkikirjastosi, varmista, että musiikin sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin SoundTouch -järjestelmä. Esiasetuksen toistaminen Kun olet mukauttanut esiasetukset sovelluksessa, voit kuunnella musiikkia painamalla SoundTouch -säätimen esiasetuspainiketta. Jos et ole määrittänyt esiasetuksia, käynnistä sovellus ja määritä ne. Sovelluksen ohjeessa on lisätietoja. Kun järjestelmän avulla kuunnellaan musiikkia, näyttöön tulee tietoja, kuten kuvake tai kappaleen tai radioaseman tiedot. Esiasetusten ohjelmoiminen Tässä osassa kerrotaan esiasetusten määrittämisestä SoundTouch -säätimen esiasetusrenkaan avulla. Huomautus: Esiasetusten määrittämisestä ja muutosten tekemisestä niihin kerrotaan SoundTouch -sovelluksen ohjeessa. Esiasetuksen asettaminen 1. Voit virtauttaa järjestelmään musiikkia sovelluksen avulla. 2. Kun musiikkia kuuluu, pidä SoundTouch -säätimen esiasetuspainiketta painettuna noin 2 sekuntia. Näyttöön tulee New Preset Assigned (Uusi esiasetus määritetty) -viesti. Esiasetuksen vaihtaminen Noudata Esiasetuksen asettaminen -kohdassa näkyviä ohjeita. Finnish - 21

22 ADAPTiQ ADAPTiQ -kalibrointi Tarvikkeet: ADAPTiQ -kuulokkeet SoundTouch -säädin Äänen ADAPTiQ -kalibrointijärjestelmä mukauttaa järjestelmän tuottaman äänen kuuntelualueen akustiikkaan. Huomautus: SoundTouch -asetukset on määritettävä ennen äänen ADAPTiQ - kalibrointia. Lisätietoja on Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi - verkkoon -kohdassa sivulla 10. Kalibrointi kestää noin 10 minuuttia. Huoneen on oltava hiljainen sen aikana. Käyttäessäsi erikoiskuulokkeita järjestelmä pyytää istumaan kuuntelualueella viidessä eri paikassa tehtäessä mittauksia. Järjestelmä opastaa äänikehotteiden avulla. 1. Yhdistä ADAPTiQ -kuulokkeet Acoustimass -moduulin takaosan Audio INliitäntöihin. Varmista, että värit täsmäävät. Yhdistä valkoinen liitin valkoiseen liitäntään ja punainen liitin punaiseen liitäntään. Oikea (R, punainen) Vasen (L, valkoinen) ADAPTiQ - kuulokkeet 2. Aseta kuulokkeet päähäsi siten, että vasen ja oikea tunnistin ovat korviesi päällä. Tällöin kuulokkeet kuulevat samalla tavalla kuin sinäkin Finnish

23 ADAPTiQ 3. Paina Acoustimass -moduulin liitospaneelin ADAPTiQ-painiketta ja vapauta se. Järjestelmä ilmoittaa valitun kielen. ADAPTiQ -painike Voit vaihtaa kieltä painamalla toistuvasti ADAPTiQ, kunnes kuulet haluamasi kielen. 4. Aseta moduuli lopulliseen asentoonsa ja suuntaansa (seisomaan jaloilleen tai makaamaan kyljelleen). Varmista, että moduulin etuosan aukko osoittaa huoneeseen päin. 5. Voit jatkaa valitulla kielellä napsauttamalla SoundTouch -säätimen näyttöä. Näyttö SoundTouch -säädin 6. Tee toimet loppuun saakka noudattamalla äänikehotteita. Prosessin aikana Jos sinut keskeytetään tai joudut poistumaan tilapäisesti, voit palata 10 minuutin kuluessa ja jatkaa. Järjestelmä peruuttaa kalibroinnin 10 minuutin kuluttua ja palaa normaalitilaan. Muutoksia ei tällöin tehdä. Voit peruuttaa kalibroimisen painamalla ADAPTiQ-painiketta ja vapauttamalla sen. Järjestelmään ei tällöin tehdä muutoksia. Voit palauttaa järjestelmään tehdasasetukset pitämällä ADAPTiQpainiketta painettuna, kunnes kuulet vahvistusviestin. Finnish - 23

24 Kehittyneet ominaisuudet Vaihtoehtoinen asennusmenetelmä Tämän menetelmän avulla voit yhdistää SoundTouch -järjestelmän ensin sen sisäiseen Wi-Fi -verkkoon ja tämän jälkeen kodin langattomaan verkkoon. Huomautus: Tämän menetelmän avulla voit määrittää järjestelmän pelkäksi AirPlay-laitteeksi. SoundTouch -ominaisuuksien käyttäminen, kuten Internet-radioasemien ja musiikkipalveluiden virtauttaminen, edellyttää viimeistelemistä SoundTouch -sovelluksen avulla (ks. sivu 11). 1. Pidä langattoman SoundTouch -sovittimen takaosan ohjauspainiketta painettuna 2-6 sekuntia. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo vilkkuu, vapauta ohjauspainike. Wi-Fi-verkon merkkivalon tulee palaa oranssina. Wi-Fi-merkkivalo Ohjauspainike 2. Ota Wi-Fi-verkko käyttöön taulu- tai tavallisessa tietokoneessa tai älypuhelimessa ja yhdistä Bose SoundTouch Wi-Fi-verkkoon. 3. Käynnistä selain ja kirjoita: osoitekenttään Wi-Fi-asetusikkuna tulee näkyviin. 4. Valitse kotisi Wi-Fi-verkko avattavasta luettelosta. 5. Kirjoita salasanasi (jos sitä vaaditaan) ja napauta tai napsauta Connect (Yhdistä). Järjestelmää yritetään yhdistää kodin Wi-Fi-verkkoon. Langattoman SoundTouch -sovittimen Wi-Fi-merkkivalo välähtää ja palaa valkoisena, kun verkkoyhteys on käytössä. Huomautus: Wi-Fi-merkkivalo muuttuu muutaman minuutin kuluttua oranssista valkoiseksi. 6. Palaa tavallisen tai taulutietokoneen tai älypuhelimen Wi-Fi-ohjauspaneeliin ja yhdistä se kodin WiFi-verkkoon. 7. Kun järjestelmä on yhdistetty verkkoon, viimeistele asentaminen tekemällä seuraavat toimet: A. Lataa ja käynnistä SoundTouch -sovellus. B. Valitse SOUNDTOUCH SYSTEM SETUP -kohdassa tämä vaihtoehto: IT IS ALREADY CONNECTED (Se on jo yhdistetty). Huomautus: Asetuksista on lisätietoja SoundTouch -sovelluksen asentaminen -kohdassa sivulla Finnish

25 Kehittyneet ominaisuudet Wi-Fi -toiminnon poistaminen käytöstä Langattoman SoundTouch -sovittimen sisäinen Wi-Fi-toiminto tekee mahdolliseksi langattoman yhteyden ja AirPlay-toiminnon. 1. Pidä langattoman SoundTouch -sovittimen takaosan ohjauspainiketta painettuna 6-10 sekuntia. 2. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, vapauta ohjauspainike. Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön Voit ottaa Wi-Fi-verkkoyhteyden käyttöön painamalla langattoman SoundTouch - sovittimen takaosan ohjauspainiketta. Finnish - 25

26 Hoito ja kunnossapito Wi-Fi -verkon lisääminen Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, lisää verkon tiedot sovellukseen ja yhdistä järjestelmä. 1. Käynnistä SoundTouch -sovellus. 2. Napsauta EXPLORE > SETTINGS > Systems. 3. Valitse järjestelmä. 4. Valitse CONNECT TO A WI-FI NETWORK (Yhdistä WiFi-verkkoon). 5. Noudata tietokoneen näytössä näkyviä ohjeita. Ongelmanratkaisu SoundTouch -sovelluksen ohjeessa on lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta. Ongelma Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu. Verkkoon ei voi yhdistää. Ääni katkeilee tai sitä ei kuulu. AirPlay-virta ei kuulu. Toimintaohjeet Varmista, että langaton SoundTouch -sovitin on yhdistetty Bose link -liitäntään ja että Acoustimass -moduulin pistoke on sähköpistorasiassa. Varmista, että verkon nimi ja salasana ovat oikeat. Varmista, että verkko on käytettävissä ja että järjestelmä sekä tietokone on yhdistetty samaan verkkoon. Siirrä järjestelmä lähemmäs langatonta reititintä tai yhteyspistettä. Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtautussovellukset. Sulje sovellus, irrota kaikki johdot ja alota asetusten määrittäminen uudelleen. Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, katso lisätietoja Wi-Fi -verkon lisääminen -kohdasta. Yritä yhdistää verkkoon Ethernet-johdon avulla. Varmista, että langaton SoundTouch -sovitin on yhdistetty tiukasti Bose link -liitäntään. Siirrä langaton SoundTouch -sovitin kauemmas mahdollisista häiriölähteistä, kuten mikroaaltouunista, langattomasta puhelimesta, metallisista kaapeista ja muista metalliesineistä. Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtautussovellukset. Varmista, että järjestelmä saa virtaa ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin tietokone. Siirrä järjestelmä tai äänilähde lähemmäs langatonta reititintä tai yhteyspistettä. Varmista, että ääntä ei ole mykistetty tai säädetty liian hiljaiseksi. Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin pistorasiaan. Varmista, että järjestelmä ja AirPlay-laite on yhdistetty samaan verkkoon. Varmista, että AirPlay-toisto on meneillään. Kasvata äänenvoimakkuutta. Varmista, että järjestelmä on valittu laitteen AirPlay-valikossa. Siirrä AirPlay-laite kauemmas mahdollisista häiriölähteistä ja lähemmäs langatonta reititintä tai yhteyspistettä. Huomautus: AirPlay-laitteen etäisyys järjestelmään ei ole tärkeää. Vain etäisyydellä langattomaan reitittimeen tai yhteyspisteeseen on merkitystä Finnish

27 Hoito ja kunnossapito Ongelma SoundTouch - säädin ei vastaa komentoihin. Ääntä ei kuulu. Kaiuttimista ei kuulu ääntä Ääntä kuuluu vain yhdestä kaiuttimesta Toinen kaiutin on edelleen mykkä Oikea ja vasen stereokanava kuuluvat vääristä kaiuttimista Häiriöt Toimintaohjeet Vaihda paristot. Siirrä sitä ja yritä uudelleen. Joissakin rakennuksissa voi olla katvealueita, joissa kaukosäädin ei toimi oikein. Varmista, että virtalähteen Acoustimass -moduuliin yhdistävä kaukosäätimen antennin sisältävä johto on suorassa ja erillään muista virtajohdoista. Yritä siirtää Acoustimass -moduulia puoli metriä ja katso, ratkaiseeko tämä ongelman. Varmista, että Acoustimass -moduulin pistoke on pistorasiassa ja että langaton sovitin on yhdistetty Bose link -liitäntään. Varmista, että kaiutinkaapelien liittimet on työnnetty Jewel Cube -liitäntöihin pohjaan saakka. Varmista, että lähde on valittu. Lisää äänenvoimakkuutta. Lopeta tauko painamalla SoundTouch -säätimen näyttöä. Varmista, että Acoustimass -moduulin pistoke on sähköpistorasiassa. Varmista, että pistoke on työnnetty pistorasiaan pohjaan saakka ja että pistorasia toimii. Varmista, että sisältö on valitu SoundTouch -sovelluksessa. Irrota langattoman SoundTouch -sovittimen johto Acoustimass - moduulista. Irrota Acoustimass -moduulin pistoke pistorasiasta kolmeksi minuutiksi. Yhdistä langaton SoundTouch -sovitin uudelleen. Kytke virta Acoustimass -moduuliin. Tarkista mykän kaiuttimen johdot. Varmista, että johdot ovat hyvässä kunnossa ja että niiden molemmat päät on kiinnitetty tiukasti. Irrota tämän kaiuttimen johto vastaanottimesta ja Acoustimass - moduulista. Irrota johto toisesta kaiuttimesta ja yhdistä se mykkään kaiuttimeen. Jos kaiutin pysyy mykkänä, vika voi olla kaiuttimessa. Jos kaiuttimesta kuuluu nyt ääntä, jatka ongelman paikantamista. Irrota sama johto Acoustimass -moduulista. Yhdistä se Acoustimass - moduulin toiseen lähtöön. Jos kaiuttimesta kuuluu ääntä, vika voi olla alkuperäisessä johdossa, joka oli yhdistetty kaiuttimeen. Tarkista, että vahvistimen SPEAKER OUTPUTS L -liitäntään yhdistetty johto on yhdistetty kuuntelualueen vasemmanpuoleiseen kaiuttimeen. Tarkista, että vahvistimen SPEAKER OUTPUTS R -liitäntään yhdistetty johto on yhdistetty kuuntelualueen oikeanpuoleiseen kaiuttimeen. Varmista, että kaiutinjohdot yhdistetty tiukasti kaiuttimiin ja Acoustimass -moduulin liitäntäpaneeliin. Varmista, että langaton SoundTouch sovitin on kaukana metalliesineistä, muista ääni- ja videolaitteista sekä lämmönlähteistä. Finnish - 27

28 Hoito ja kunnossapito Puhdistaminen Voit puhdistaa SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän pyyhkimällä sen ulkopinnan pehmeällä kuivalla liinalla. Voit myös imuroida kaiuttimien säleikön varovaisesti. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita. Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä tai esineitä. Asiakaspalvelu Saat lisätietoja järjestelmän käyttämisestä ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot on toimitettu SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän mukana. Rajoitetun takuun tiedot SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat pakkauksessa toimitetussa rekisteröimiskortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Sen jättämättä tekemättä ei kuitenkaan vaikuta rajoitettuun takuuseen Finnish

29 SoundTouch Acoustimass -moduuli Mitat ja paino 8.0-tuumainen leveä x 21,7 tuumaa syvä x 13,0 tuumaa korkea (20.7 cm x 55.2 cm x 33.2 cm) 11.9 kg (26.2 lb) Käyttöjännite / V 50/60 Hz 350 W Virrankulutus (OFF-tilassa): <= 4 W Lämpötila-alue F (0 40 C) Jewel Cube -kaiuttimet Tekniset tiedot Mitat ja paino 2.2-tuumainen leveä x 3,2 tuumaa syvä x 4,4 tuumaa korkea (5.6 cm x 8.1 cm x 11.2 cm) 0.5 kg (1.0 lb) Lämpötila-alue F (0 40 C) Langaton SoundTouch -sovitin Mitat ja paino 2½ tuumaa leveä x 9⅜ tuumaa pitkä x 2 tuumaa korkea (6,4 cm x 23,8 cm x 5,1 cm) 0,34 kg Lämpötila-alue F (0 40 C) Finnish - 29

30 Liitteet Liite A: Acoustimass -liitospaneeli Acoustimass -moduulin liitospaneelissa on kaiutinliitännät, ADAPTiQ - kalibrointijärjestelmän liittimet ja sen painike sekä virtaliitäntä. Bose link -liitäntä Vasemman ja oikean kaiuttimen liitännät Liitin Vasemman ja oikean kaiuttimen liitännät Bose link -liitäntä Verkkovirtaliitäntä ADAPTiQliitännät ADAPTiQpainike ADAPTiQliitännät ADAPTiQpainike Verkkovirtaliitin Kuvaus Yhdistä Jewel Cube -kaiuttimet mukana toimitettujen stereojohtojen avulla. Käytetään mukana toimitettujen ADAPTiQ -kuulokkeiden yhdistämiseen. Lisätietoja on ADAPTiQ -kalibrointi -kohdassa sivulla 22. Langaton SoundTouch -sovitin yhdistetään Acoustimass -moduuliin tämän liitännän avulla. Käytetään ADAPTiQ -kalibroinnissa. Lisätietoja on ADAPTiQ -kalibrointi -kohdassa sivulla 22. Virtajohdon liitäntä. Virransyöttö on kytketty, kun mukana toimitettu virtajohto on yhdistetty ja pistoke on työnnetty toimivaan sähköpistorasiaan. Acoustimass -moduulissa ei ole virtakytkintä Finnish

31 Liite B: Langattoman SoundTouch sovittimen asentaminen seinään Liitteet Vaakasuunta Liitäntäpaneeli osoittaa vasemmalle. Vaakasuunta Liitäntäpaneeli osoittaa ylöspäin. Jos asennat langattoman SoundTouch -sovittimen seinään, noudata näitä ohjeita. Asenna joko pystysuoraan, jolloin liitännät jäävät vasemmalle, tai vaakasuoraan, jolloin liitännät osoittavat ylöspäin. Huomautus: Asennustarvikkeet on hankittava erikseen. Jos asennustarvikkeiden ohjeet eroavat näistä ohjeista, noudata asennustarvikkeiden ohjeita. Kiinnittäminen puiseen alustaan: Kiinnittäminen 1 tuuman paksuiseen 25.4 mm paksuun puuhun. Poraa aloitusreikä ⅛ tuuman (3,17 mm:n) poranterällä. Käytä kahta #8x1¼ tuuman (32 mm:n) tasapäistä puuruuvia. Kiinnittäminen levyseinään: Kiinnittäminen ⅜ tuuman paksuiseen 9.5 mm paksuun seinälevyyn. Poraa aloitusreikä ³/16 tuuman (4,76 mm:n) poranterällä. Käytä kahta #6-8x1 tuuman (25,4 mm:n) tulppaa ja kahta #8x1¼ tuuman (32 mm:n) tasapäistä puuruuvia. Puu ¼ tuumaa (6,35 mm:n) korkeudelle pinnasta ¼ tuumaa (6,35 mm:n) korkeudelle pinnasta Levyseinä 1. Merkitse seinään reikien paikat 6¼ tuuman (158,7 mm:n) päähän toisistaan. 2. Poraa reiät. Aseta mahdolliset tulpat paikoilleen. 3. Kiinnitä ruuvit. Jätä ruuvien päät ¼ tuuman (6,35 mm:n) korkeudelle seinän pinnasta. 4. Aseta langaton SoundTouch -sovitin ruuvien varaan. Paina se tiukasti paikalleen. Finnish - 31

32 Liitteet Liite C: SoundTouch -säätimen asentaminen seinään VAROITUS: Seinäkiinnike sisältää magneetin. Jos mielessäsi kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantiin, ota yhteys lääkäriin. Jos asennat SoundTouch -säätimen seinään, noudata näitä ohjeita. Käytä kiinnikettä reikämallina. Nasta Kannatin Levyseinä (tulpat ja ruuvit sisältyvät toimitukseen): 1. Poraa ³/16 tuuman (5 mm:n) poranterällä ³/8 tuuman 9.5 mm paksuun seinälevyyn. 2. Työnnä mukana toimitetut tulpat reikiin. 3. Kohdista kiinnike tulppiin siten, että kieleke tulee ylös. Ruuvaa mukana toimitetut ruuvit reikiin. 4. Kohdista salpa kiinnikkeen kielekkeeseen. Kiinnitä säädin paikalleen. Puu: 1. Osta kaksi #6x1 tuuman 25,4 mm:n tasapäistä puuruuvia. 2. Poraa 7/64 tuuman (2,78 mm:n) poranterällä 2 reikää ³/4 tuuman 19 mm paksuun puuhun. 3. Kohdista kiinnike reikiin, että kieleke tulee ylös. Kiristä ruuvit reikiin. 4. Kohdista salpa kiinnikkeen kielekkeeseen. Kiinnitä säädin paikalleen Finnish

33 Liitteet Liite D: Yhteyden muodostaminen verkkoon pöytätietokoneen avulla Jos käytät vain pöytätietokonetta, siirrä Acoustimass -moduuli ja langaton SoundTouch -sovitin sen lähelle, kun määrität Wi-Fi- verkon asetukset. Seuraavassa kuvassa näkyy, kuinka Acoustimass -moduuli ja langaton SoundTouch -sovitin on asetettava tilapäisesti pöytätietokoneen lähelle. Kun laitteet ovat paikoillaan, muodosta verkkoyhteys tätä ohjetta noudattamalla. Lisätietoja on Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi -verkkoon -kohdassa sivulla 10. Kun verkkoyhteys on muodostettu, voit testata järjestelmän ja varmistaa, että kaikki toimii oikein. Kun olet valmis, irrota Acoustimass -moduuli tietokoneesta ja pistoke pistorasiasta. Aseta stereojärjestelmä lopulliseen paikkaansa. Kun kytket Acoustimass - moduuliin virran uudelleen, siitä muodostetaan yhteys Wi-Fi -verkkoon uudelleen. Lisätietoja on Kaiuttimien sijoituspaikat -kohdassa sivulla 13. Vaihtovirtajohto Bose link -johto Acoustimass - moduuli USB-johto Huomautus: Yhdistä USB-johto langattomaan SoundTouch -sovittimeen vasta kun sovellus kehottaa tekemään niin. Finnish - 33

34 2013 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev.00

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiikkijärjestelmä. Käyttöohje

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiikkijärjestelmä. Käyttöohje SoundTouch Portable Wi-Fi -musiikkijärjestelmä Käyttöohje Turvallisuus Perehdy näihin tärkeisiin turvaohjeisiin. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas Stereovastaanotin Käyttäjän opas Sisällysluettelo Johdanto 3 Kuvaus ja ominaisuudet 3 Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa 4 Stereovastaanottimen sijoittaminen 4 HK 3700/3770 -vastaanottimen etupaneelin

Lisätiedot

easytek Käyttöohje www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant.

easytek Käyttöohje www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. easytek Käyttöohje www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Sisältö Ennen kuin aloitat 4 Toimitukseen sisältyvät osat 4 Yhteensopivat kuulokojeet 5 Osat 6 Johdatus laitteen käyttöön 8 Lataaminen

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Kannettava projektori V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Käyttöopas Malleja V230X, V230 ja V260W ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X, NP-V260, NP-V230, NP-V300W,

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

Projektori P502HL/P502WL. Käyttöopas. Mallinro NP-P502HL, NP-P502WL

Projektori P502HL/P502WL. Käyttöopas. Mallinro NP-P502HL, NP-P502WL Projektori P502HL/P502WL Käyttöopas Mallinro NP-P502HL, NP-P502WL Ver. 1 6/15 Apple, Mac, Mac OS, MacBook ja imac ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Sisältö. Squeezebox Boomin käyttöohje 1

Sisältö. Squeezebox Boomin käyttöohje 1 Logitech Käyttöohje Squeezebox Boomin käyttöohje 1 Sisältö Kiitos!...3 Tuki...3 Pakkauksen sisältö...4 Järjestelmävaatimukset...4 Nopea vilkaisu Boom-laitteistoon...5 Kauko-ohjaus...5 Etupaneeli...6 Vihjeitä

Lisätiedot

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI azur Sinun musiikkisi + meidän intomme Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja...2 Rajoitettu takuu...4 Takalevyliitännät...5

Lisätiedot

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Projektori M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Käyttöopas Malleja M403W, M M303WS M ja M M ei e e myydä j e j e Pohjois-Ameri kassa. Mallinumero NP-M403W, NP-M363W,

Lisätiedot

Blu-ray Disc -/DVDkotiteatterijärjestelmä

Blu-ray Disc -/DVDkotiteatterijärjestelmä 4-456-335-11(1) (FI) Blu-ray Disc -/DVDkotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VAROITUS Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot

Käyttöohjeet

Käyttöohjeet <Täysi versio> Käyttöohjeet Langaton kaiutinjärjestelmä Malli nro SC-ALL8 SC-ALL3 SC-ALL8 SC-ALL3 Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii.com, onko tästä oppaasta päivitettyä

Lisätiedot

User s Manual CANVIO AEROMOBILE

User s Manual CANVIO AEROMOBILE User s Manual CANVIO AEROMOBILE FI Asetusten vaatimat ilmoitukset CE-vaatimukset Toshiba Europe GmbH vakuuttaa, että Canvio AeroMobile täyttää direktiivin 1999/5/EU olennaiset vaatimukset. Merkintää on

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 FI Käyttöopas Sisällys 1 Tärkeää 3 Turvallisuus

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Aloittaminen Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianetsintä Varoitukset/tekniset tiedot CMT-MX700Ni/MX750Ni VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 46PFL5507T http://fi.yourpdfguides.com/dref/4264171

Käyttöoppaasi. PHILIPS 46PFL5507T http://fi.yourpdfguides.com/dref/4264171 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX110NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot