Turvallisuustiedot. Tasakulmaisen kolmion sisällä oleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää jotka ovat tässä käyttöohjeessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuustiedot. Tasakulmaisen kolmion sisällä oleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää jotka ovat tässä käyttöohjeessa."

Transkriptio

1 Käyttöohje

2 Turvallisuustiedot Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Se auttaa ottamaan kaiutinjärjestelmän käyttöön ja nauttimaan sen kehittyneistä ominaisuuksista. Säästä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Kaikkia Bose-tuotteita käytetäessä on noudatettava paikallisia ja kansallisia määryksiä. Salama ja kolmion sisällä näkyvä nuolisymboli varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta. Tasakulmaisen kolmion sisällä oleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää jotka ovat tässä käyttöohjeessa. VAROITUKSIA: Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi. Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran. Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke pistorasiaan pohjaan saakka. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos niitä käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein. Vaihda pariston tilalle uusi samanlainen paristo. Virheellisesti paikoilleen asetetut paristot voivat räjähtää. Käytä vain AA-paristoja (IEC LR06). Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää. VAROITUS: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi. VAROITUS: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantiin, ota yhteys lääkäriin. Hävitä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa. VAROTOIMENPITEET: Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke pistorasiaan pohjaan saakka. Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin silloin, jos ne jatkuvat pitkään. Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäviksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu. Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden. HUOMAUTUKSIA: Tämän järjestelmän tarra on sen pohjassa. Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi. Tämän järjestelmän kaiutinjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään. Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta. Käytä tätä laitetta vain lämpötilan ollessa C. 2 - Finnish

3 Turvallisuustiedot Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä. 6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla. 7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle. 9. Älä poista maadoitusta käytöstä. Kaksikoskettimisessa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on hieman toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kosketinta ja maadoituskoskettimet. Leveä kosketin tai maadoituskoskettimet lisäävät turvallisuutta. Jos pistoke ei sovi haluamaasi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. 11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita. 12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä. 13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava. USA ja Kanada: Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada -vaatimukset RSS -standardia lukuun ottamatta. Käyttäminen edellyttää kahden ehdon täyttämistä: 1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy sietää kaikkia häiriöitä, mukaan lukien häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamisohjeet. Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle. Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: (1) laite ei saa tuottaa häiriöitä, ja (2) laitteen on siedettävä muiden laitteiden tuottamaa häiriötä. Langaton SoundTouch -sovitin: Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että sen ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset. Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista Tämä tuote on testattu. Sen on todettu täyttävän rajat, jotka koskevat luokan B digitaalituotteita. Tarkempi määritelmä löytyy FCC:n sääntöjen osasta 15. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, vastaanottaa ja saattaa säteillä radiotaajuista energiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä radiotaajuista tietoliikennettä. Kuitenkaan minkään järjestelmän häiriintymättömyyttä ei voida taata. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, mikä voidaan havaita katkaisemalla ja kytkemällä laitteen virta, käyttäjää kehotetaan poistamaan häiriö joillakin seuraavista menetelmistä: Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan. Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta. Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa Finnish - 3

4 Turvallisuustiedot Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet Osan nimi Lyijy (Pb) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kuusiarvoinen (CR(VI)) Polybrominoitu bifenyyli (PBB) Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE) PCB-yhdisteet X O O O O O Metalliosat X O O O O O Muoviosat O O O O O O Kaiuttimet X O O O O O Johdot X O O O O O O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T raja-arvon. X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T raja-arvon. Säilytä tiedot. Sarja- ja mallinumerot näkyvät järjestelmän tyyppitarrassa. Acoustimass -moduulin sarja- ja mallinumerot: Langattoman sovittimen sarja- ja mallinumerot: SoundTouch -säätimen sarja- ja mallinumerot: Ostopäivä: On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. AirPlay on yhteensopiva iphonen, ipadin ja ipod touchin kanssa, jossa on ios tai uudempi, Mactietokoneiden kanssa, joissa on OS X Mountain Lion sekä Mac- ja PC-tietokoneiden kanssa, joissa on itunes tai uudempi. AirPlay, Apple, ipad, iphone, ipod touch, itunes, Mac ja OS X ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Made for ipod, Made for iphone ja Made for ipad merkitsee, että sähkölaite on suunniteltu erityisesti ipodiin, iphoneen tai ipadiin yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisenlaitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen. Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen ipodin, iphonen tai ipadin kanssa voi vaikuttaa langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn. Bluetooth -sanan ja -logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose käyttää sitä lisenssin nojalla. Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröimä tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Järjestelmän asetusten määrittäminen edellyttää tietokonetta. Lisäksi tarvitaan kodin Wi-Fi-verkkoa ja Internet-yhteyttä Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 4 - Finnish

5 Esittelyssä Bose SoundTouch Sisältö Tärkeimmät hyödyt... 7 Johdanto Esittelyssä SoundTouch -musiikkijärjestelmä... 8 Järjestelmän ominaisuudet... 8 Järjestelmän asetusten määrittäminen Pakkauksen avaaminen... 9 Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi -verkkoon SoundTouch -sovelluksen asentaminen Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi -verkkoon Kaiuttimien sijoituspaikat Kaiuttimien yhdistäminen Langattoman SoundTouch -sovittimen paikan valitseminen Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla SoundTouch -sovelluksen käyttäminen Ohjeen käyttäminen Sovelluksen lataaminen mobiililaitteeseen Järjestelmän ohjaaminen toisen tietokoneen avulla Järjestelmän käyttäminen Musiikin toistaminen SoundTouch -säätimen avulla SoundTouch -säätimen käyttäminen AirPlay -yhteensopivasta laitteesta tulevan AirPlay-virran toistaminen Järjestelmän tietojen saaminen esiin Langattoman SoundTouch -sovittimen Wi-Fi-merkkivalo Esiasetusten mukauttaminen Esiasetusten toiminta Hyvä tietää Esiasetuksen toistaminen Esiasetusten ohjelmoiminen Esiasetuksen asettaminen Esiasetuksen vaihtaminen Finnish - 5

6 Sisältö ADAPTiQ ADAPTiQ -kalibrointi Kehittyneet ominaisuudet Vaihtoehtoinen asennusmenetelmä Wi-Fi -toiminnon poistaminen käytöstä Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön Hoito ja kunnossapito Wi-Fi -verkon lisääminen Ongelmanratkaisu Puhdistaminen Asiakaspalvelu Rajoitetun takuun tiedot Tekniset tiedot SoundTouch Acoustimass -moduuli Jewel Cube -kaiuttimet Langaton SoundTouch -sovitin Liitteet Liite A: Acoustimass -liitospaneeli Liite B: Langattoman SoundTouch -sovittimen asentaminen seinään. 31 Liite C: SoundTouch -säätimen asentaminen seinään Liite D: Yhteyden muodostaminen verkkoon pöytätietokoneen avulla Finnish

7 SoundTouch virtauttaa Internet-radioasemia, musiikkipalveluita ja musiikkikirjastosi sisältöä. Jos kotonasi on langaton Wi-Fi -verkko, voit nauttia mielimusiikistasi kaikissa haluamissasi huoneissa ja ulkona. Tärkeimmät hyödyt Esittelyssä Bose SoundTouch Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi langattomasti. Voit virtauttaa mielimusiikkiasi helposti personoitujen esiasetusten avulla. Se toimii yhdessä kotisi Wi-Fi-verkon kanssa. Ilmainen tietokoneeseen, älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen asennettava SoundTouch -sovellus tehostaa hallintaa. Uusia laitteita on helppo lisätä koska tahansa, jotta voit kuunnella useissa huoneissa. Löydät laajasta Bose -valikoimasta oikean ratkaisun joka huoneeseen ja ulos. Finnish - 7

8 Johdanto Esittelyssä SoundTouch -musiikkijärjestelmä KiitosSoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän ostamisesta. Se on tyylikäs tapa kuunnella laadukasta ääntä missä huoneessa tahansa langattomasti. Voit määrittää järjestelmän asetukset ja ohjata sitä maksuttoman SoundTouch - sovelluksen avulla. Lisätietoja on Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi -verkkoon -kohdassa sivulla 10. Järjestelmän ominaisuudet Acoustimass -moduuli ja Jewel Cube -kaiuttimet tuottavat laadukasta selkeää ääntä. SoundTouch -säätimen kantomatka on jopa 21 metriä. Voit kuunnella musiikkia yhdellä kosketuksella kuuden esiasetuksen ansiosta. Langaton SoundTouch -sovitin muodostaa yhteyden kodin Wi-Fi-verkkoon. Ethernet-liitäntä mahdollistaa yhdistämisen kodin verkkoon. Virtauta musiikkia AirPlay-toiminnon avulla Apple-laitteista. USB-liitäntä auttaa määrittämään verkkoasetukset*. * Laitteen takaosassa näkyvät USB-liitännät (SETUP A ja SETUP B) on tarkoitettu vain järjestelmän asetusten määrittämistä varten. Niiden avulla ei voi ladata esimerkiksi älypuhelimia tai taulutietokoneita. 8 - Finnish

9 Järjestelmän asetusten määrittäminen Pakkauksen avaaminen Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat. Huomautus: Älä yhdistä järjestelmään mitään johtoja, ennen kuin olet käynnistänyt SoundTouch -sovelluksen. Lisätietoja on Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi -verkkoon -kohdassa sivulla 11. Acoustimass -moduuli Jewel Cube -kaiuttimet Acoustimass -moduulin kumijalat Kaiuttimien kumijalat ADAPTiQ -kuulokkeet Kaiutinjohdot Vaihtovirtajohto USB-johto (vain asetusten määrittämistä varten) Langaton SoundTouch -sovitin SoundTouch -säädin Säästä kaikki pakkausmateriaali järjestelmän kuljettamista tai säilyttämistä varten. VAROITUS: Pidä muovipussit lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi. SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän mukana toimitetaan maassasi käytettävä virtajohto. Käytä vain mukana toimitettua virtajohtoa. Jos virtajohdon pistoke ei sovi sähköpistorasiaan, ÄLÄ tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Jos tarvitset apua, ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Huomautus: Jos joku järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa. Finnish - 9

10 Järjestelmän asetusten määrittäminen Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi -verkkoon Vihje: On suositeltavaa yhdistää verkkoon käyttämällä kannettavaa tietokonetta. Jos joudut käyttämään pöytätietokonetta, lisätietoja on Liite D: Yhteyden muodostaminen verkkoon pöytätietokoneen avulla sivulla 33. Ennen SoundTouch -järjestelmän käyttämistä asenna SoundTouch -sovellus tietokoneeseen, joka on yhdistetty samaan kodin verkkoon. Muodosta seuraavaksi järjestelmästä yhteys langattomaan verkkoon sovelluksen avulla. Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä. Noudata tietokoneessa näkyviä ohjeita. Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch -asetukset toista järjestelmää varten, käynnistä sovellus ja lisää uusi järjestelmä valitsemalla EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM. SoundTouch -sovelluksen asentaminen 1. Käynnistä selain Wi-Fi-verkkoon yhdistetyssä tietokoneessa ja siirry osoitteeseen: Vihje: Jos haluat, että SoundTouch toistaa itunes - tai Windows Media Player -musiikkikirjastoasi, käytä tietokonetta, johon musiikkikirjasto on tallennettu. 2. Lataa ja asenna SoundTouch -sovellus tietokoneeseesi. Nyt voit yhdistä järjestelmän verkkoon. Huomautus: Älä yhdistä mitään johtoa järjestelmään ennen kuin sovellus kehottaa tekemään niin Finnish

11 Järjestelmän asetusten määrittäminen Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi -verkkoon 1. Käynnistä sovellus kaksoisnapsauttamalla SoundTouch -sovelluksen kuvaketta. Kun sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa, se opastaa muodostamaan yhteyden Wi-Fi-verkkoon. Sovellus opastaa yhdistämään järjestelmän. 2. Aseta Acoustimass -moduuli vakaalle alustalle lähelle pistorasiaa. 3. Yhdistä langaton sovitin Bose link -liitäntään, joka on Acoustimass -moduulin takaosassa. Bose link -liitäntä Acoustimass - moduuli Langaton SoundTouch -sovitin 4. Kun sovellus kehottaa, kiinnitä virtajohto Acoustimass -moduulin virtaliitäntään. 5. Työnnä virtajohdon pistoke sähköpistorasiaan. Finnish - 11

12 Järjestelmän asetusten määrittäminen 6. Yhdistä USB-johdon pienempi pää langattoman SoundTouch -sovittimen SETUP A -liitäntään, kun sovellus kehottaa tekemään niin. Langattoman SoundTouch - sovittimen SETUP A -liitäntä 7. Yhdistä USB-johdon toinen pää tietokoneen USB-liitäntään. Sovellus kehottaa kirjoittamaan verkon tiedot. 8. Viimeistele asetukset noudattamalla tietokoneessa näkyviä ohjeita esimerkiksi luomalla SoundTouch -tili, paikantamalla musiikkikirjastosi, kirjautumalla musiikkipalveluihin, etsimällä musiikkia, mukauttamalla esiasetukset ja muodostamalla yhteys SoundTouch -säätimeen. 9. Kun olet valmis, irrota Acoustimass -moduulin pistoke pistorasiasta ja valmistaudu yhdistämään kaiuttimet. Kun siirrät järjestelmän sen lopulliseen käyttöpaikkaan ja kytket siihen virran, se muodostaa uudelleen yhteyden verkkoon Finnish

13 Järjestelmän asetusten määrittäminen Kaiuttimien sijoituspaikat Tarvikkeet: Acoustimass - moduuli Jewel Cube -kaiuttimet Acoustimass -moduulin ja Jewel Cube -kaiuttimien kumijalat VAROITUS: Tärinä voi saada kaiuttimet siirtymään, varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu. Siirtymisen vaaran vähentämiseksi Bose suosittelee kiinnittämään mukana toimitettavat kumijalat kaiuttimien pohjaan. Huomautus: Jewel Cube -kaiuttimet voidaan kiinnittää seinään tai lattiajalustoihin. Voit ostaa seinäkiinnikkeitä tai lattiajalustoja ottamalla yhteyden Bose-jälleenmyyjään tai osoitteesta 1. Aseta Jewel Cube -kaiuttimet vakaalle tasaisella alustalle yksi vasemmalle ja toinen oikealle puolelle 1,8 3,6 metrin päähän toisistaan noin korvan korkeudelle istuttaessa 6,1 metrin päähän Acoustimass -moduulista (tämä on kaiutinkaapelien pituus). Jos sijoitat kaiuttimet suljettuun kirjahyllyyn, aseta ne lähelle hyllyn etureunaa. Suuntaa kaiuttimen yksi kuutio huoneeseen päin ja toinen sivuseinään heijastusten aikaansaamiseksi. Vasen kaiutin Oikea kaiutin Acoustimass -moduuli Finnish - 13

14 Järjestelmän asetusten määrittäminen VAROTOIMENPITEET: Älä aseta moduulia etu- tai takaosa alaspäin. Älä säilytä moduulin lähellä elektronisia tietovälineitä kovin pitkään, kuten videotai ääninauhoja. Moduulin aikaansaama magneettikenttä voi pyyhkiä osan tallennetusta materiaalista. Älä tuki moduulin ilmanvaihtoaukkoja. Se voi muutoin ylikuumentua. 2. Sijoita Acoustimass -moduuli lattialle samaan osaan huonetta kuin Jewel Cube -kaiuttimet Pystyasentoon (paras vaihtoehto) tai kyljelleen (mahdollinen) etupuolen aukko huoneeseen päin lähelle sähköpistorasiaa vähintään 45 cm:n päähän tv:stä, jotta magneettikenttä ei häiritse tv-kuvaa. Jos häiriöitä esiintyy, siirrä moduulia kauemmas. Huomautus: Jos asetat moduulin paljaalle lattialle, kiinnitä sen pohjaan mukana toimitetut kumijalat sen pitämiseksi paikallaan ja lattian suojaamiseksi Finnish

15 Järjestelmän asetusten määrittäminen Kaiuttimien yhdistäminen Tarvikkeet: Acoustimassmoduuli Kaiutinjohdot Huomautus: Lisätietoja on Liite A: Acoustimass -liitospaneeli sivulla Aseta Acoustimass -moduuli kyljelleen. Yhdistä harmaa vasen kaiutinliitin (L) Acoustimass -moduulin harmaaseen vasempaan liitäntään. 2. Yhdistä vasemman kaiutinkaapelin (L) toinen pää vasemman Jewel Cube -kaiuttimen liitäntään. 3. Yhdistä sininen oikean kaiuttimen liitin (R) Acoustimass -moduulin siniseen oikeaan (R) liitäntään. 4. Yhdistä oikean sinisen kaiutinkaapelin (R) toinen pää oikean Jewel Cube -kaiuttimen liitäntään. 5. Työnnä Acoustimass -moduulin pistoke takaisin sähköpistorasiaan. Vasen (L, harmaa) Oikea (R, sininen) Oikea kaiutin Vasen kaiutin Acoustimass -moduuli Finnish - 15

16 Järjestelmän asetusten määrittäminen Langattoman SoundTouch -sovittimen paikan valitseminen Langaton SoundTouch -sovitin yhdistää SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän verkkoon. Sen tulee olla Wi-Fi-verkon reitittimen kantoalueella ja korkeintaan 21 metrin etäisyydellä SoundTouch -säätimestä. Jotta häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja Wi-Fi-signaali on mahdollisimman voimakas, jätä langaton sovitin metallisen kaapin ulkopuolelle. Sen tulee olla kaukana muista ääni- tai videolaitteista ja lämmönlähteistä. Seinäasennusohjeet ovat sivulla Finnish

17 Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla SoundTouch -sovelluksen käyttäminen SoundTouch -sovelluksen avulla voit hallita järjestelmää tietokoneen, älypuhelimen tai taulutietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta esimerkiksi älypuhelimesi toimii SoundTouch -järjestelmän monipuolisena kaukosäätimenä. Sovellus auttaa esimerkiksi hallitsemaan järjestelmän asetuksia, kuuntelemaan Internet-radioasemia, hallitsemaan esiasetuksia, virtauttamaan musiikkia järjestelmään ja näyttämään kuunneltavan musiikin tiedot. Kun olet määrittänyt järjestelmän verkkoasetukset SoundTouch -sovelluksen avulla, voit virtauttaa musiikkia ja mukauttaa esiasetuksesi. Ohjeen käyttäminen Saat lisätietoja järjestelmän käyttämisestä ohjevihjeiden ja sähköisen ohjeen avulla. Ohjevihjeet Kun asetukset on määritetty, näyttöön tulee hyödyllisiä vihjeitä meneillään olevan tehtävän mukaan. Näissä ohjeissa kerrotaan järjestelmän käyttämisestä ja esiasetusten mukauttamisesta. Vihjeiden ottaminen käyttöön Jos olet poistanut vihjeet käytöstä, voit ottaa ne käyttöön toimimalla seuraavasti. 1. Käynnistä SoundTouch -sovellus. Valitse EXPLORE > SETTINGS > Help Tips. 2. Aseta SHOW TIPS -valitsin ON-asentoon. Sähköinen ohje Saat tietoja SoundTouch -sovelluksen käyttämisestä seuraavasti: 1. Valitse sovelluksessa EXPLORE > HELP. 2. Voit selata ohjeen aiheita. Finnish - 17

18 Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla Sovelluksen lataaminen mobiililaitteeseen Bose antaa käyttöön maksuttoman SoundTouch -mobiilisovelluksen, jotta voit ohjata järjestelmää älypuhelimen tai taulutietokoneen avulla. Sovelluksen asentaminen älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen: ios-käyttäjät: Lataa SoundTouch -säätimen sovellus App Storesta. Android -käyttäjät: Lataa SoundTouch -säätimen sovellus Google Play Storesta. Järjestelmän ohjaaminen toisen tietokoneen avulla Kun SoundTouch -järjestelmä on yhdistetty kodin Wi-Fi -verkkoon, voit ohjata järjestelmää minkä tahansa verkkoon yhdistetyn tietokoneen avulla. 1. Käynnistä selain tietokoneessa, jonka avulla haluat ohjata järjestelmää. Siirry osoitteeseen: 2. Lataa, asenna ja käynnistä SoundTouch -sovellus. Näyttöön tulee sisäänkirjautumisikkuna. Voit kirjautua SoundTouch -tiliisi Finnish

19 Järjestelmän käyttäminen Musiikin toistaminen SoundTouch -säätimen avulla SoundTouch -säädin kehotettiin yhdistämään järjestelmään asetusten määrittämisen aikana. Jos SoundTouch -säädintä ei ole yhdistetty, käynnistä SoundTouch -sovellus ja valitse TUTKI > ASETUKSET > Järjestelmät. Valitse järjestelmäsi ja napsauta YHDISTÄ SOUNDTOUCH-SÄÄDIN. Voit kuunnella musiikkia ja hallita esiasetuksia SoundTouch -säätimen avulla. Huomautus: SoundTouch -säätimen tulee olla 21 metrin etäisyydellä langattomasta SoundTouch -sovittimesta taloissa, jotka on rakennettu puusta. Betoni- tai tiilitaloissa etäisyyden on oltava lyhyempi. Kodin muut langattomat laitteet voivat vaikuttaa etäisyyteen. Säätimen ja langattoman sovittimen väliin saa jäädä mieluiten vain yksi seinä. SoundTouch -kuvake Esiasetusrengas Siirtyminen taaksepäin Siirtyminen eteenpäin Näyttö Äänenvoimakkuusrengas SoundTouch -säätimen käyttäminen Voit kuunnella painamalla esiasetusta. Voit mukauttaa esiasetuksen pitämällä sitä painettuna. Näet esiasetukset siirtämällä sormeasi esiasetusrenkaalla. Voit säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuusrengasta. Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin koskettamalla tai. Voit käynnistää ja sammuttaa SoundTouch -järjestelmän pitämällä näyttöä painettuna. Voit aloittaa tai keskeyttää toiston painamalla näyttöä. Voit katkaista säätimen yhteyden järjestelmään pitämällä SoundTouch - kuvaketta painettuna. Säätimen yhdistämisestä toiseen järjestelmään on lisätietoja sovelluksen ohjeessa. Huomautus: Jos säädin on virransäästötilassa, voit käynnistää sen heiluttamalla kättäsi 15 cm:n sisällä näytöstä. Finnish - 19

20 Järjestelmän käyttäminen AirPlay -yhteensopivasta laitteesta tulevan AirPlay-virran toistaminen Internet-radioasemen, musiikkipalveluiden ja oman musiikkikirjastosi lisäksi voit virtauttaa ääntä samaan Wi-Fi -verkkoon yhdistetystä AirPlay-laitteesta. 1. Käynnistä AirPlay-laitteen musiikkisovellus. Vihje: Säädä AirPlay-laitteen äänenvoimakkuus 75 prosenttiin suurimmasta, jotta äänenvoimakkuutta voidaan säätää SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän avulla. 2. Napauta tai napsauta laitteessa ja valitse käyttöönoton aikana annettu SoundTouch -järjestelmän nimi. 3. Aloita musiikin toistaminen musiikkisovelluksen avulla. Järjestelmän tietojen saaminen esiin Wi-FI-sovitin näyttää järjestelmän tiedot Wi-Fi-merkkivalon avulla. Langattoman SoundTouch -sovittimen Wi-Fi-merkkivalo Langaton SoundTouch -sovitin saa virtaa Acoustimass -moduulista. Wi-Fi-verkon merkkivalo sijaitsee liitäntäpaneelissa. Langattoman SoundTouch - sovittimen Wi-Fimerkkivalo Toiminnan ilmaisin. Vilkkuu valkoisena Palaa valkoisena Palaa oranssina Vilkkuu hitaasti oranssina Vilkkuu nopeasti oranssina Pois Järjestelmän tila. Yhdistetään Wi-Fi-verkkoon. Järjestelmään on kytketty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fiverkkoon. Järjestelmä asetustilassa Yhteys Wi-Fi-verkkoon on katkaistu. Laiteohjelmistovirhe. Ota yhteys Bosen huoltoon. Wi-Fi-verkkotoimito on pois käytöstä tai järjestelmä on yhdistetty Ethernet-verkkoon Finnish

21 Esiasetusten toiminta Esiasetusten mukauttaminen Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia koska tahansa koskettamalla SoundTouch -säätimen painiketta. Vihje: Voit käyttää esiasetuksia tietokoneessa, älypuhelimessa tai taulutietokoneessa toimivan SoundTouch -sovelluksen avulla. Lisätietoja on SoundTouch -sovelluksen käyttäminen -kohdassa sivulla 17. Hyvä tietää Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai SoundTouch -säätimen avulla. Jos esiasetettuna lähteenä toimii itunes- tai Windows Media Player -musiikkikirjastosi, varmista, että musiikin sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin SoundTouch -järjestelmä. Esiasetuksen toistaminen Kun olet mukauttanut esiasetukset sovelluksessa, voit kuunnella musiikkia painamalla SoundTouch -säätimen esiasetuspainiketta. Jos et ole määrittänyt esiasetuksia, käynnistä sovellus ja määritä ne. Sovelluksen ohjeessa on lisätietoja. Kun järjestelmän avulla kuunnellaan musiikkia, näyttöön tulee tietoja, kuten kuvake tai kappaleen tai radioaseman tiedot. Esiasetusten ohjelmoiminen Tässä osassa kerrotaan esiasetusten määrittämisestä SoundTouch -säätimen esiasetusrenkaan avulla. Huomautus: Esiasetusten määrittämisestä ja muutosten tekemisestä niihin kerrotaan SoundTouch -sovelluksen ohjeessa. Esiasetuksen asettaminen 1. Voit virtauttaa järjestelmään musiikkia sovelluksen avulla. 2. Kun musiikkia kuuluu, pidä SoundTouch -säätimen esiasetuspainiketta painettuna noin 2 sekuntia. Näyttöön tulee New Preset Assigned (Uusi esiasetus määritetty) -viesti. Esiasetuksen vaihtaminen Noudata Esiasetuksen asettaminen -kohdassa näkyviä ohjeita. Finnish - 21

22 ADAPTiQ ADAPTiQ -kalibrointi Tarvikkeet: ADAPTiQ -kuulokkeet SoundTouch -säädin Äänen ADAPTiQ -kalibrointijärjestelmä mukauttaa järjestelmän tuottaman äänen kuuntelualueen akustiikkaan. Huomautus: SoundTouch -asetukset on määritettävä ennen äänen ADAPTiQ - kalibrointia. Lisätietoja on Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi - verkkoon -kohdassa sivulla 10. Kalibrointi kestää noin 10 minuuttia. Huoneen on oltava hiljainen sen aikana. Käyttäessäsi erikoiskuulokkeita järjestelmä pyytää istumaan kuuntelualueella viidessä eri paikassa tehtäessä mittauksia. Järjestelmä opastaa äänikehotteiden avulla. 1. Yhdistä ADAPTiQ -kuulokkeet Acoustimass -moduulin takaosan Audio INliitäntöihin. Varmista, että värit täsmäävät. Yhdistä valkoinen liitin valkoiseen liitäntään ja punainen liitin punaiseen liitäntään. Oikea (R, punainen) Vasen (L, valkoinen) ADAPTiQ - kuulokkeet 2. Aseta kuulokkeet päähäsi siten, että vasen ja oikea tunnistin ovat korviesi päällä. Tällöin kuulokkeet kuulevat samalla tavalla kuin sinäkin Finnish

23 ADAPTiQ 3. Paina Acoustimass -moduulin liitospaneelin ADAPTiQ-painiketta ja vapauta se. Järjestelmä ilmoittaa valitun kielen. ADAPTiQ -painike Voit vaihtaa kieltä painamalla toistuvasti ADAPTiQ, kunnes kuulet haluamasi kielen. 4. Aseta moduuli lopulliseen asentoonsa ja suuntaansa (seisomaan jaloilleen tai makaamaan kyljelleen). Varmista, että moduulin etuosan aukko osoittaa huoneeseen päin. 5. Voit jatkaa valitulla kielellä napsauttamalla SoundTouch -säätimen näyttöä. Näyttö SoundTouch -säädin 6. Tee toimet loppuun saakka noudattamalla äänikehotteita. Prosessin aikana Jos sinut keskeytetään tai joudut poistumaan tilapäisesti, voit palata 10 minuutin kuluessa ja jatkaa. Järjestelmä peruuttaa kalibroinnin 10 minuutin kuluttua ja palaa normaalitilaan. Muutoksia ei tällöin tehdä. Voit peruuttaa kalibroimisen painamalla ADAPTiQ-painiketta ja vapauttamalla sen. Järjestelmään ei tällöin tehdä muutoksia. Voit palauttaa järjestelmään tehdasasetukset pitämällä ADAPTiQpainiketta painettuna, kunnes kuulet vahvistusviestin. Finnish - 23

24 Kehittyneet ominaisuudet Vaihtoehtoinen asennusmenetelmä Tämän menetelmän avulla voit yhdistää SoundTouch -järjestelmän ensin sen sisäiseen Wi-Fi -verkkoon ja tämän jälkeen kodin langattomaan verkkoon. Huomautus: Tämän menetelmän avulla voit määrittää järjestelmän pelkäksi AirPlay-laitteeksi. SoundTouch -ominaisuuksien käyttäminen, kuten Internet-radioasemien ja musiikkipalveluiden virtauttaminen, edellyttää viimeistelemistä SoundTouch -sovelluksen avulla (ks. sivu 11). 1. Pidä langattoman SoundTouch -sovittimen takaosan ohjauspainiketta painettuna 2-6 sekuntia. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo vilkkuu, vapauta ohjauspainike. Wi-Fi-verkon merkkivalon tulee palaa oranssina. Wi-Fi-merkkivalo Ohjauspainike 2. Ota Wi-Fi-verkko käyttöön taulu- tai tavallisessa tietokoneessa tai älypuhelimessa ja yhdistä Bose SoundTouch Wi-Fi-verkkoon. 3. Käynnistä selain ja kirjoita: osoitekenttään Wi-Fi-asetusikkuna tulee näkyviin. 4. Valitse kotisi Wi-Fi-verkko avattavasta luettelosta. 5. Kirjoita salasanasi (jos sitä vaaditaan) ja napauta tai napsauta Connect (Yhdistä). Järjestelmää yritetään yhdistää kodin Wi-Fi-verkkoon. Langattoman SoundTouch -sovittimen Wi-Fi-merkkivalo välähtää ja palaa valkoisena, kun verkkoyhteys on käytössä. Huomautus: Wi-Fi-merkkivalo muuttuu muutaman minuutin kuluttua oranssista valkoiseksi. 6. Palaa tavallisen tai taulutietokoneen tai älypuhelimen Wi-Fi-ohjauspaneeliin ja yhdistä se kodin WiFi-verkkoon. 7. Kun järjestelmä on yhdistetty verkkoon, viimeistele asentaminen tekemällä seuraavat toimet: A. Lataa ja käynnistä SoundTouch -sovellus. B. Valitse SOUNDTOUCH SYSTEM SETUP -kohdassa tämä vaihtoehto: IT IS ALREADY CONNECTED (Se on jo yhdistetty). Huomautus: Asetuksista on lisätietoja SoundTouch -sovelluksen asentaminen -kohdassa sivulla Finnish

25 Kehittyneet ominaisuudet Wi-Fi -toiminnon poistaminen käytöstä Langattoman SoundTouch -sovittimen sisäinen Wi-Fi-toiminto tekee mahdolliseksi langattoman yhteyden ja AirPlay-toiminnon. 1. Pidä langattoman SoundTouch -sovittimen takaosan ohjauspainiketta painettuna 6-10 sekuntia. 2. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, vapauta ohjauspainike. Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön Voit ottaa Wi-Fi-verkkoyhteyden käyttöön painamalla langattoman SoundTouch - sovittimen takaosan ohjauspainiketta. Finnish - 25

26 Hoito ja kunnossapito Wi-Fi -verkon lisääminen Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, lisää verkon tiedot sovellukseen ja yhdistä järjestelmä. 1. Käynnistä SoundTouch -sovellus. 2. Napsauta EXPLORE > SETTINGS > Systems. 3. Valitse järjestelmä. 4. Valitse CONNECT TO A WI-FI NETWORK (Yhdistä WiFi-verkkoon). 5. Noudata tietokoneen näytössä näkyviä ohjeita. Ongelmanratkaisu SoundTouch -sovelluksen ohjeessa on lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta. Ongelma Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu. Verkkoon ei voi yhdistää. Ääni katkeilee tai sitä ei kuulu. AirPlay-virta ei kuulu. Toimintaohjeet Varmista, että langaton SoundTouch -sovitin on yhdistetty Bose link -liitäntään ja että Acoustimass -moduulin pistoke on sähköpistorasiassa. Varmista, että verkon nimi ja salasana ovat oikeat. Varmista, että verkko on käytettävissä ja että järjestelmä sekä tietokone on yhdistetty samaan verkkoon. Siirrä järjestelmä lähemmäs langatonta reititintä tai yhteyspistettä. Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtautussovellukset. Sulje sovellus, irrota kaikki johdot ja alota asetusten määrittäminen uudelleen. Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, katso lisätietoja Wi-Fi -verkon lisääminen -kohdasta. Yritä yhdistää verkkoon Ethernet-johdon avulla. Varmista, että langaton SoundTouch -sovitin on yhdistetty tiukasti Bose link -liitäntään. Siirrä langaton SoundTouch -sovitin kauemmas mahdollisista häiriölähteistä, kuten mikroaaltouunista, langattomasta puhelimesta, metallisista kaapeista ja muista metalliesineistä. Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtautussovellukset. Varmista, että järjestelmä saa virtaa ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin tietokone. Siirrä järjestelmä tai äänilähde lähemmäs langatonta reititintä tai yhteyspistettä. Varmista, että ääntä ei ole mykistetty tai säädetty liian hiljaiseksi. Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin pistorasiaan. Varmista, että järjestelmä ja AirPlay-laite on yhdistetty samaan verkkoon. Varmista, että AirPlay-toisto on meneillään. Kasvata äänenvoimakkuutta. Varmista, että järjestelmä on valittu laitteen AirPlay-valikossa. Siirrä AirPlay-laite kauemmas mahdollisista häiriölähteistä ja lähemmäs langatonta reititintä tai yhteyspistettä. Huomautus: AirPlay-laitteen etäisyys järjestelmään ei ole tärkeää. Vain etäisyydellä langattomaan reitittimeen tai yhteyspisteeseen on merkitystä Finnish

27 Hoito ja kunnossapito Ongelma SoundTouch - säädin ei vastaa komentoihin. Ääntä ei kuulu. Kaiuttimista ei kuulu ääntä Ääntä kuuluu vain yhdestä kaiuttimesta Toinen kaiutin on edelleen mykkä Oikea ja vasen stereokanava kuuluvat vääristä kaiuttimista Häiriöt Toimintaohjeet Vaihda paristot. Siirrä sitä ja yritä uudelleen. Joissakin rakennuksissa voi olla katvealueita, joissa kaukosäädin ei toimi oikein. Varmista, että virtalähteen Acoustimass -moduuliin yhdistävä kaukosäätimen antennin sisältävä johto on suorassa ja erillään muista virtajohdoista. Yritä siirtää Acoustimass -moduulia puoli metriä ja katso, ratkaiseeko tämä ongelman. Varmista, että Acoustimass -moduulin pistoke on pistorasiassa ja että langaton sovitin on yhdistetty Bose link -liitäntään. Varmista, että kaiutinkaapelien liittimet on työnnetty Jewel Cube -liitäntöihin pohjaan saakka. Varmista, että lähde on valittu. Lisää äänenvoimakkuutta. Lopeta tauko painamalla SoundTouch -säätimen näyttöä. Varmista, että Acoustimass -moduulin pistoke on sähköpistorasiassa. Varmista, että pistoke on työnnetty pistorasiaan pohjaan saakka ja että pistorasia toimii. Varmista, että sisältö on valitu SoundTouch -sovelluksessa. Irrota langattoman SoundTouch -sovittimen johto Acoustimass - moduulista. Irrota Acoustimass -moduulin pistoke pistorasiasta kolmeksi minuutiksi. Yhdistä langaton SoundTouch -sovitin uudelleen. Kytke virta Acoustimass -moduuliin. Tarkista mykän kaiuttimen johdot. Varmista, että johdot ovat hyvässä kunnossa ja että niiden molemmat päät on kiinnitetty tiukasti. Irrota tämän kaiuttimen johto vastaanottimesta ja Acoustimass - moduulista. Irrota johto toisesta kaiuttimesta ja yhdistä se mykkään kaiuttimeen. Jos kaiutin pysyy mykkänä, vika voi olla kaiuttimessa. Jos kaiuttimesta kuuluu nyt ääntä, jatka ongelman paikantamista. Irrota sama johto Acoustimass -moduulista. Yhdistä se Acoustimass - moduulin toiseen lähtöön. Jos kaiuttimesta kuuluu ääntä, vika voi olla alkuperäisessä johdossa, joka oli yhdistetty kaiuttimeen. Tarkista, että vahvistimen SPEAKER OUTPUTS L -liitäntään yhdistetty johto on yhdistetty kuuntelualueen vasemmanpuoleiseen kaiuttimeen. Tarkista, että vahvistimen SPEAKER OUTPUTS R -liitäntään yhdistetty johto on yhdistetty kuuntelualueen oikeanpuoleiseen kaiuttimeen. Varmista, että kaiutinjohdot yhdistetty tiukasti kaiuttimiin ja Acoustimass -moduulin liitäntäpaneeliin. Varmista, että langaton SoundTouch sovitin on kaukana metalliesineistä, muista ääni- ja videolaitteista sekä lämmönlähteistä. Finnish - 27

28 Hoito ja kunnossapito Puhdistaminen Voit puhdistaa SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän pyyhkimällä sen ulkopinnan pehmeällä kuivalla liinalla. Voit myös imuroida kaiuttimien säleikön varovaisesti. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita. Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä tai esineitä. Asiakaspalvelu Saat lisätietoja järjestelmän käyttämisestä ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot on toimitettu SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmän mukana. Rajoitetun takuun tiedot SoundTouch Stereo JC Wi-Fi -musiikkijärjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat pakkauksessa toimitetussa rekisteröimiskortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Sen jättämättä tekemättä ei kuitenkaan vaikuta rajoitettuun takuuseen Finnish

29 SoundTouch Acoustimass -moduuli Mitat ja paino 8.0-tuumainen leveä x 21,7 tuumaa syvä x 13,0 tuumaa korkea (20.7 cm x 55.2 cm x 33.2 cm) 11.9 kg (26.2 lb) Käyttöjännite / V 50/60 Hz 350 W Virrankulutus (OFF-tilassa): <= 4 W Lämpötila-alue F (0 40 C) Jewel Cube -kaiuttimet Tekniset tiedot Mitat ja paino 2.2-tuumainen leveä x 3,2 tuumaa syvä x 4,4 tuumaa korkea (5.6 cm x 8.1 cm x 11.2 cm) 0.5 kg (1.0 lb) Lämpötila-alue F (0 40 C) Langaton SoundTouch -sovitin Mitat ja paino 2½ tuumaa leveä x 9⅜ tuumaa pitkä x 2 tuumaa korkea (6,4 cm x 23,8 cm x 5,1 cm) 0,34 kg Lämpötila-alue F (0 40 C) Finnish - 29

30 Liitteet Liite A: Acoustimass -liitospaneeli Acoustimass -moduulin liitospaneelissa on kaiutinliitännät, ADAPTiQ - kalibrointijärjestelmän liittimet ja sen painike sekä virtaliitäntä. Bose link -liitäntä Vasemman ja oikean kaiuttimen liitännät Liitin Vasemman ja oikean kaiuttimen liitännät Bose link -liitäntä Verkkovirtaliitäntä ADAPTiQliitännät ADAPTiQpainike ADAPTiQliitännät ADAPTiQpainike Verkkovirtaliitin Kuvaus Yhdistä Jewel Cube -kaiuttimet mukana toimitettujen stereojohtojen avulla. Käytetään mukana toimitettujen ADAPTiQ -kuulokkeiden yhdistämiseen. Lisätietoja on ADAPTiQ -kalibrointi -kohdassa sivulla 22. Langaton SoundTouch -sovitin yhdistetään Acoustimass -moduuliin tämän liitännän avulla. Käytetään ADAPTiQ -kalibroinnissa. Lisätietoja on ADAPTiQ -kalibrointi -kohdassa sivulla 22. Virtajohdon liitäntä. Virransyöttö on kytketty, kun mukana toimitettu virtajohto on yhdistetty ja pistoke on työnnetty toimivaan sähköpistorasiaan. Acoustimass -moduulissa ei ole virtakytkintä Finnish

31 Liite B: Langattoman SoundTouch sovittimen asentaminen seinään Liitteet Vaakasuunta Liitäntäpaneeli osoittaa vasemmalle. Vaakasuunta Liitäntäpaneeli osoittaa ylöspäin. Jos asennat langattoman SoundTouch -sovittimen seinään, noudata näitä ohjeita. Asenna joko pystysuoraan, jolloin liitännät jäävät vasemmalle, tai vaakasuoraan, jolloin liitännät osoittavat ylöspäin. Huomautus: Asennustarvikkeet on hankittava erikseen. Jos asennustarvikkeiden ohjeet eroavat näistä ohjeista, noudata asennustarvikkeiden ohjeita. Kiinnittäminen puiseen alustaan: Kiinnittäminen 1 tuuman paksuiseen 25.4 mm paksuun puuhun. Poraa aloitusreikä ⅛ tuuman (3,17 mm:n) poranterällä. Käytä kahta #8x1¼ tuuman (32 mm:n) tasapäistä puuruuvia. Kiinnittäminen levyseinään: Kiinnittäminen ⅜ tuuman paksuiseen 9.5 mm paksuun seinälevyyn. Poraa aloitusreikä ³/16 tuuman (4,76 mm:n) poranterällä. Käytä kahta #6-8x1 tuuman (25,4 mm:n) tulppaa ja kahta #8x1¼ tuuman (32 mm:n) tasapäistä puuruuvia. Puu ¼ tuumaa (6,35 mm:n) korkeudelle pinnasta ¼ tuumaa (6,35 mm:n) korkeudelle pinnasta Levyseinä 1. Merkitse seinään reikien paikat 6¼ tuuman (158,7 mm:n) päähän toisistaan. 2. Poraa reiät. Aseta mahdolliset tulpat paikoilleen. 3. Kiinnitä ruuvit. Jätä ruuvien päät ¼ tuuman (6,35 mm:n) korkeudelle seinän pinnasta. 4. Aseta langaton SoundTouch -sovitin ruuvien varaan. Paina se tiukasti paikalleen. Finnish - 31

32 Liitteet Liite C: SoundTouch -säätimen asentaminen seinään VAROITUS: Seinäkiinnike sisältää magneetin. Jos mielessäsi kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantiin, ota yhteys lääkäriin. Jos asennat SoundTouch -säätimen seinään, noudata näitä ohjeita. Käytä kiinnikettä reikämallina. Nasta Kannatin Levyseinä (tulpat ja ruuvit sisältyvät toimitukseen): 1. Poraa ³/16 tuuman (5 mm:n) poranterällä ³/8 tuuman 9.5 mm paksuun seinälevyyn. 2. Työnnä mukana toimitetut tulpat reikiin. 3. Kohdista kiinnike tulppiin siten, että kieleke tulee ylös. Ruuvaa mukana toimitetut ruuvit reikiin. 4. Kohdista salpa kiinnikkeen kielekkeeseen. Kiinnitä säädin paikalleen. Puu: 1. Osta kaksi #6x1 tuuman 25,4 mm:n tasapäistä puuruuvia. 2. Poraa 7/64 tuuman (2,78 mm:n) poranterällä 2 reikää ³/4 tuuman 19 mm paksuun puuhun. 3. Kohdista kiinnike reikiin, että kieleke tulee ylös. Kiristä ruuvit reikiin. 4. Kohdista salpa kiinnikkeen kielekkeeseen. Kiinnitä säädin paikalleen Finnish

33 Liitteet Liite D: Yhteyden muodostaminen verkkoon pöytätietokoneen avulla Jos käytät vain pöytätietokonetta, siirrä Acoustimass -moduuli ja langaton SoundTouch -sovitin sen lähelle, kun määrität Wi-Fi- verkon asetukset. Seuraavassa kuvassa näkyy, kuinka Acoustimass -moduuli ja langaton SoundTouch -sovitin on asetettava tilapäisesti pöytätietokoneen lähelle. Kun laitteet ovat paikoillaan, muodosta verkkoyhteys tätä ohjetta noudattamalla. Lisätietoja on Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi -verkkoon -kohdassa sivulla 10. Kun verkkoyhteys on muodostettu, voit testata järjestelmän ja varmistaa, että kaikki toimii oikein. Kun olet valmis, irrota Acoustimass -moduuli tietokoneesta ja pistoke pistorasiasta. Aseta stereojärjestelmä lopulliseen paikkaansa. Kun kytket Acoustimass - moduuliin virran uudelleen, siitä muodostetaan yhteys Wi-Fi -verkkoon uudelleen. Lisätietoja on Kaiuttimien sijoituspaikat -kohdassa sivulla 13. Vaihtovirtajohto Bose link -johto Acoustimass - moduuli USB-johto Huomautus: Yhdistä USB-johto langattomaan SoundTouch -sovittimeen vasta kun sovellus kehottaa tekemään niin. Finnish - 33

34 2013 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev.00

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiikkijärjestelmät. Käyttöohje

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiikkijärjestelmät. Käyttöohje SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiikkijärjestelmät Käyttöohje Turvallisuus Perehdy näihin tärkeisiin turvaohjeisiin. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien

Lisätiedot

Turvallisuus. VAROITUS: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

Turvallisuus. VAROITUS: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi. Käyttöohje Turvallisuus Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien käyttämisestä. Säästä

Lisätiedot

designed for Samsung Galaxy devices and select Android devices

designed for Samsung Galaxy devices and select Android devices designed for Samsung Galaxy devices and select Android devices Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Lisätiedot

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Tu r va l l i s u u s Lue tämä käyttöohje Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja

Lisätiedot

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Lisätiedot

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Lisätiedot

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: ReSound LiNXkuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: Made for iphone (MFi) -toiminnon ottaminen käyttöön ja käyttäminen Yhteensopivat laitteet ReSound LiNX on yhteensopiva MFi-toiminnon

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ReSound-sovellukset - käyttöohje

ReSound-sovellukset - käyttöohje ReSound-sovellukset - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon ReSound-sovelluksen lataamisen johdosta. ReSoundsovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat hyödyntämään ReSound-kuulokojeita

Lisätiedot

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tärkeitä turvallisuusohjeita Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Perehdy näihin tärkeisiin turvaohjeisiin. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien käyttämisestä. Säästä tämä

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Toivota maailman viisain kuulokoje tervetulleeksi

Toivota maailman viisain kuulokoje tervetulleeksi Toivota maailman viisain kuulokoje tervetulleeksi Kuvittele uudenlainen kuulokoje, joka saa kaiken kuulumaan. Kuulet kaiken täysin luonnollisena. Kuvittele, miltä helposti ymmärrettävä puhe kuulostaa.

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Kuulokoje, joka avaa maailmasi

Kuulokoje, joka avaa maailmasi Kuulokoje, joka avaa maailmasi Perinteinen teknologia Uusi teknologia keskittyy yhteen puhujaan ja vaimentaa kaikki muut puhujat avaa äänimaiseman, johon mahtuu useita puhujia Luultavasti tiedät tunteen.

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten. VAROITUKSIA: Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Laajenna kuuntelualuettasi

Laajenna kuuntelualuettasi ReSound auttaa ihmisiä kuulemaan korvan luonnollista toimintaa jäljittelevien ratkaisujen avulla. Tavoitteemme on tarjota mahdollisuus elää täysipainoista ja aktiivista elämää ilman kuulonaleneman asettamia

Lisätiedot

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi.

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi. BeoLab 4 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalot muuttuvat punaisiksi, mikä ilmoittaa, että

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika Bruksanvisning Tärkeitä

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot