Laitos. yöllä ja päivällä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Jäähyväiset Sosiaaliturvalle eläköön sosiaaliturva!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitos. yöllä ja päivällä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Jäähyväiset Sosiaaliturvalle eläköön sosiaaliturva!"

Transkriptio

1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti Jäähyväiset Sosiaaliturvalle eläköön sosiaaliturva! Porvoossa löytyi yhteinen ymmärrys lastensuojelun uusista toimintatavoista Kauhajoella työn vastapaino on arvossaan Alkoholin vaurioittamien lasten kuntoutus kirjavaa Miten vammaispalvelulaki muuttuu? Laitos yöllä ja päivällä

2 Huoltaja-säätiö Sosiaaliturva-lehti on sosiaalihuollon Huoltaja-säätiö vaikuttaja. Säätiö toimii pitkäjänteisesti kunnallisen sosiaalipolitiikan kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten sekä päättäjien osaamis- ja tietopohjaa. isännistön puheenjohtaja Maija Perho varapuheenjohtaja Vuokko Niiranen Hallitus Alpo Komminaho, puheenjohtaja Päivi Ahonen, varapuheenjohtaja Marja Heikkilä Heikki Hiilamo Harri Jokiranta toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié puh. (09) Julkaisija Huoltaja-säätiö Sosiaaliturva-lehti on sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Perustettu 1912, 97. vuosikerta. Ilmestyy vuonna kertaa, joista yksi on kaksoisnumero. Toinen linja 14, Helsinki puhelinvaihde faksi sähköposti: vastaava päätoimittaja Ulla Salonen-Soulié puh. (09) toimitussihteeri Erja Saarinen puh. (09) toimitussihteeri Lea Suoninen-Erhiö puh. (09) Toimitusneuvosto Inkeri Aalto, Petri Kinnunen, Leena Kivimäki, Marjut Lindberg, Päivi Nurmi, Ari Suominen Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten eikä kuvien säilytyksestä eikä palauttamisesta. Taitto Workshop Pälviä Oy Kannen kuva Heikki Pälviä Huoltaja-säätiö Ilmoitukset, tilaukset ja osoitteenmuutokset Anne-Mari Salminen puh. (09) faksi (09) Tilaushinnat euroa/12 kk 53 euroa kestotilaus/12 kk 29 euroa opiskelija- ja eläkeläistilaus/12 kk Irtonumerot 5,50 euroa/kappale yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 % myytävänä toimituksessa Mediakortti osoitteessa Kirjapaino 3 pääkirjoitus Jäähyväiset Sosiaaliturvalle eläköön sosiaaliturva! Ulla Salonen-Soulié 4 5 ajankohtaiset hyvät käytännöt, mielenterveyspalvelut, tiedottaminen luottamusmies vastaa 6 7 lainaja palaute Valittamisesta vaikuttamiseen ja osallistumiseen Tarja Hallikainen Perheenpainajaisesta toimivaan yhteistyöhön Laura Tulensalo uutisia lyhyesti 8 13 Kärkiteema Viriketoimintaa voi järjestää vaikka ruokasalissa Erja Saarinen Laitoksen yö on eri asia kuin päivä Briitta Koskiaho Seuraava lehti 5/09 postitetaan lukijoille 12. toukokuuta Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään Ilmoitukset voi laittaa myös verkkosivuille 4/ näkökulma kolumni jos minulta kysytään lukijalta lastensuojelu Yhteiseenymmärrykseen lastensuojelun uusista toimintatavoista Eija Heine, Mikko Reijonen vanhustyö Aineettoman pääoman mittaaminen tuo osaamisen arvoonsa Petri Rikkinen juristin nurkkaus Vammaispalvelulakimuuttuu henkilökohtaisesta avusta uusi subjektiivinen oikeus Tapio Räty oma ura 26 tuomisia ja viemisiä Intiassa yritykset kantavat sosiaalisen vastuun Pirkko Jyväkorpi seuraavassa numerossa 5/09 Kärkiteemana Rakenteet muuttuvat miten käy sosiaalityön? Aikakauslehtien Liiton jäsen 2 ISSN Sosiaaliturva /09

3 Pääkirjoitus 14. huhtikuuta 2009 Jäähyväiset Sosiaaliturvalle eläköön sosiaaliturva! Kannessa Viriketoiminta tuo laitokseen elämää. Helsingissä Myllypuron palvelutalossa sen on todettu parantavan asukkaiden henkistä ja fyysistä vointia. Vanhusten laitosten yöhoito on aivan oma juttunsa. Briitta Koskiaho on paneutunut siihen, mitä tutkimukset kertovat laitoksen yöstä. sivut 8 13 kuva: Heiki Pälviä Sosiaaliturva kuuluu kaikille, se on perusoikeutemme. Vaivaishoidon ajoista on edetty aimo harppaus kohti koko kansan kattavaa sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva-lehden edeltäjä Köyhäinhoitolehti perustettiin 1912 vaivaishoidon aikaan. Lehden nimi edusti uutta ammattisanastoa. Lehti otti tehtäväkseen valistaa kuntia uusille urille: huoltotyötä haluttiin suunnata ihmislähtöiseksi köyhäinhoidoksi. Armeliaisuudesta haluttiin päästä lakisääteiseen turvaan, mutta samalla köyhiltä ja vaivaisilta edellytettiin omaa vastuunkantoa omien voimiensa mukaisesti. Köyhäinhoitolehti muutti nimensä jo vuonna 1919 Huoltajaksi. Taas lehden nimi oli aikaansa edellä, sillä uudet huoltolait tulivat voimaan vasta 1930-luvulla, jolloin kuntiin perustettiin huoltolautakunnat. Sosiaalihuoltaja-nimitys tuli virallisesti käyttöön 1940-luvulla. Huoltaja-säätiö perustettiin 1953 Huoltaja-lehden julkaisemista ja sosiaalihuoltoon vaikuttamista varten. Tuolloin vaikuttaminen ymmärrettiin lähinnä valistamiseksi ja alan oma lehti oli siihen omiaan. Seuraavan kerran lehden nimeä vaihdettiin vasta 1970-luvulla. Huoltaja-sana ei enää tahtonut aueta alan ulkopuolisille. Sosiaaliturva tuli lehden nimeksi Tuolloin sosiaaliturva käsitteenä kattoi sekä palvelut että etuudet. Sosiaaliturva on osaltaan pyrkinyt vaikuttamaan maassamme käytävään keskusteluun, mutta ennen kaikkea se on tarjonnut sosiaalialan ammattilaisille, päättäjille, opettajille ja opiskelijoille ehtymättömän ja monipuolisen tiedon lähteen, kuten Päivi Rinne tuoreessa väitöskirjassaan toteaa. Kunta- ja palvelurakennemuutosten pirstoessa sosiaalihuollon perinteistä kokonaisuutta ja yhdistäessä sen osia uudenlaisiin kokonaisuuksiin sosiaalisen näkökulman ja sen merkityksen vahvistaminen ja vieminen uusiin rakenteisiin on meidän kaikkien alalla toimivien vastuulla. Vahvaa sosiaalialan osaamista tarvitaan myös moniammatillisessa työssä. Menneinä vuosikymmeninä lehti toimi nykyisen Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton äänenkannattajana, mutta tuo sidos keskusliittoon päättyi jo Silti ei mene viikkoakaan, etteikö asiassa syntyisi sekaannuksia. Ja vaikka Sosiaaliturva-lehti onkin nykyisille lukijoilleen tuttu, tavoittaako se tulevat polvet, jotka työskentelevät uudenlaisissa palveluissa? Lehden nimen mielletään usein viittaavan Kelan tarjoamiin etuuksiin. Sosiaaliturva-lehteä julkaiseva Huoltaja-säätiö on päättänyt muuttaa lehden nimen vastaamaan aiempaa paremmin ajan haasteisiin. Uudella nimellä haluamme viestiä sosiaalisen näkökulman merkityksestä yhteiskunnassa. Uuden nimen paljastamme seuraavassa numerossa. Lehden aatteellinen tehtävä on edelleen sosiaalialan ainoana riippumattomana ammattilehtenä olla huono-osaisten puolella. kuva: Jean-Marie Soulié Ulla Salonen-Soulié Kirjoittaja on Huoltajasäätiön toiminnanjohtaja ja Sosiaaliturva-lehden vastaava päätoimittaja. Sosiaalisen näkökulman ja sen merkityksen vahvistaminen ja vieminen uusiin kunta- ja palvelurakenteisiin on meidän kaikkien alalla toimivien vastuulla. Sosiaaliturva-lehden uusi nimi selviää! Voiko mielenterveyttä tilata? Kysymystä pohtii tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck Pinnan alta -palstalla Huostaanottohakemus hallinto-oikeudessa: TUOMIOISTUIN HYVÄKSYY TAI HYLKÄÄ Puutarhanhoito lisää hyvinvointia Suursuon sairaalassa Helsingissä vanhukset istuttavat kesäkukkia ja vihanneksia osaston lasitetuille terasseille. Kosketus multaan palauttaa mieleen hyviä muistoja ja työskentely ylläpitää toimintakykyä. kuva: Tuomo Salovuori Sosiaaliturva 4/09 3

4 ajankohtaiset HYVÄT KÄYTÄNNÖT Jyväskylän seudun Perhe-hankkeessa kehitetty neuvolan perhetyön menetelmä ja Helsingin kaupungin soveltama Time out! Aikalisä! -yhteistyömalli varusmiespalveluksen ulkopuolelle jäävien nuorten miesten tukemiseksi palkittiin Hyvä käytäntö -palkinnoilla Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 12. maaliskuuta. Palkintojen suuruus on euroa. Hyvänä käytäntönä palkittu Jyväskylän seudulla kehitetty perhetyön menetelmä perustuu vanhempien kuuntelemiseen. Tärkeää on myös perheen oman asiantuntemuksen kunnioittaminen, ehkäisevän työn kehittäjä Marja-Leena Huisko (oik.) korostaa. Vierellä projektipäällikkö Jaana Kemppainen. Time Out! Aikalisä! -yhteistyömalli nuorten miesten tukemiseksi sai myös Hyvä käytäntö -palkinnon. Sen vastaanottivat projektipäällikkö Minna Savolainen (vas.) THL:stä ja kehittämiskonsultti Marja Heikkinen Helsingin sosiaalivirastosta. kuvat: Erja Saarinen Jyväskylän seudulla perhetyö perustuu siihen, että vanhemmat saavat keskustelutukea omaan jaksamiseensa ja parisuhteen pulmiin ennen kuin ongelmat kasautuvat. Tukea voi saada jo ennen vauvan syntymää. Neuvolan terveydenhoitaja kuuntelee vanhempia neuvolakäynneillä ja pyrkii havaitsemaan tuen tarpeen mahdollisimman varhain. Jos perhe suhtautuu tarjottuun tukeen myönteisesti, perhetyöntekijä ottaa yhteyttä ja sopii tapaamisesta. Työ on tiivistä perheen kohtaamista perheen omassa kodissa. Jo 5 6 tapaamiskertaa auttaa löytämään ratkaisuja ongelmiin. Keskustelu itsessään auttaa äitiä ja isää jäsentämään omia ajatuksiaan ja löytämään keinoja vanhemmuudessa vahvistumiseksi. Time Out! Aikalisä! -yhteistyömalli on syntynyt puolustusvoimien, siviilipalveluskeskuksen, kuntien sosiaalitoimen sekä Stakesin, nykyisen THL:n, yhteistyönä. Siinä autetaan varusmies- tai siivilipalveluksen ulkopuolelle jääviä nuoria miehiä saamaan elämänsä raiteilleen. Kutsunnoissa tavoitetaan viimeisen kerran koko varusmiesikäluokka. Time out -ohjaajat ovat mukana kutsunnoissa ja tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun ja rohkaisua asioiden hoitamiseen. Ohjaajan kanssa selvitetään elämäntilannetta ja etsitään parhaita ratkaisuja ongelmiin. Ohjaajalta nuori saa myös tietoa palveluista. Tukipalvelut tulevat kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista tehtävään erityisesti koulutetuilta ohjaajilta. Helsingissä tukipalvelu on vakiintunut osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelua. Ohjaajina toimii 12 sosiaaliasemien sosiaalityöntekijää ja -ohjaajaa ja 22 terveysasemien psykiatrista sairaanhoitajaa osana perustyötään. Palvelu on tavoittanut erityisesti psyykkisesti oirehtivia miehiä ja lisännyt heidän psykososiaalista hyvinvointiaan. Myönteiset kokemukset ovat innostaneet kehittämään mallia muun muassa ammatillisiin oppilaitoksiin niille oppilaille, jotka keskeyttävät ammatillisen tutkinnon suorittamisen. MIELENTERVEYSPALVELUT Mitä tehdä, kun palvelujärjestelmä ei kohtaa niitä ongelmia, joiden hoitoon se on tarkoitettu? Hajanaisen ja jäykän järjestelmän ongelmat puhuttivat panelisteja Tikkurilan Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden järjestämässä mielenterveyspalveluiden tilaa luotaavassa tilaisuudessa 12. maaliskuuta. Mielenterveyspalveluita puivat paneelissa muun muassa Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Eija Grönfors sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Satu Taiveaho. Yleisönä oli noin 80 ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja opettajaa. Panelistit peräsivät lähes yhteen ääneen yhden luukun -palveluita sekä ihmisen voimavaroista, ei ongelmista, lähtevää auttamista. He toivoivat välittämistä sekä yhteistä kosketuspintaa ja todellisuutta palveluiden käyttäjien ja tuottajien välille. Jopa mielenterveyspalveluiden niukat rahalliset resurssit nähtiin vähäisenä haasteena systeemilähtöiseen palvelurakenteeseen verrattuna. Pahimmillaan byrokratia estää inhimillisen kohtaamisen ja ihmisten perustuslaillisten oikeuksien toteutumisen. Lääkäriasema Mehiläisen johtava työterveyspsykologi Aku Kopakkala siteerasi keskustelun lopuksi Goethea: Etten vain eläisi elämääni, vaan myös loisin sitä. Sosiaalityön ammattilaisina ja asiakkaiden kohtaajina meistä jokainen voi teoillaan viedä tätä ajatusta eteenpäin. Päivi Nurmi, Susanna Raijos, Kati Lempinen ja viisi muuta sosiaalialan opiskelijaa 4 Sosiaaliturva 4/09

5 Luottamushenkilö vastaa Palstalla haastatellaan lautakuntien jäseniä sekä luottamushenkilöitä uusissa sosiaalipalveluita tuottavissa organisaatioissa. TIEDOTTAMINEN Kirkkonummella sosiaali- ja terveystoimi yhdistyivät helmikuun alussa perusturvaksi. Muutoksesta kerrottiin kuntalaisille perusturvamessuilla 7. helmikuuta. Yli 90 työntekijää oli paikalla esittelemässä uuden perusturvan palveluita ja antamassa opastusta ja neuvontaa. Mukana olivat myös uusien tulosalueiden päälliköt, perusturvajohtaja ja perusturvalautakunnan jäseniä. Kävijöitä messuilla oli noin 500. Varsinkin ikäihmiset olivat kiinnostuneita palvelutarjonnasta. Kävijät olivat tyytyväisiä, kun saivat tavata päätöksentekijöitä kasvotusten. Messuilla oli kunnan perusturvan lisäksi kirkkonummelaisia yhdistyksiä ja sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavia yrityksiä. Ambulanssi ja palokunta esittelivät kalustoaan. Tapahtuma onnistui loistavasti perusturvan työntekijöiden yhteistyöllä. Työntekijät tutustuivat toisiinsa, joka auttaa yhteistyön sujumista uudessa perusturvassa. Marika Kinnunen Vanhusten ja vammaisten palveluiden neuvojat. Messuilla oli myynnissä perusturvasoppaa, hernekeittoa eurolla. Olet uusi kunnallisissa luottamustehtävissä? Näin on olosuhteiden pakosta. Edellisten vaalien aikaan olin vielä alaikäinen. Miten päädyit sosiaali- ja terveyslautakuntaan? Pääsin juuri siihen lautakuntaan, johon halusinkin. Tämä juttu on sydäntäni lähellä. Mikä lautakunnan suhde on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin? Tämä vuosi mennään vanhalla mallilla. Kun palvelujen järjestäminen siirtyy ensi vuoden alusta piirille, lautakunnan työskentely muuttuu, se on selvä. Mutta miten se muuttuu, onkin jo vaikeampi kysymys. Se ei ole vielä oikein valjennut. Jatkossa joka tapauksessa kuntayhtymän hallitus edustaa kuntia. Mitä mieltä olet piirimallista? Siinä on sekä mahdollisuuksia että uhkia. Maakunnallinen järjestelmä mahdollistaa sen, että asiakas pääsee akuutissa tapauksessa lääkäriin vaikkapa naapurikunnassa. Uhkana on taas se, jos autoton eläkeläinen passitetaan lääkäriin 30 kilometrin päähän, kun lähempänä ei ole vapaita aikoja. Se olisi kohtuutonta. Kari Bagge (sd.) on Lappeenrannan kaupunginvaltuuston sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Lisäksi hän on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen varajäsen. Saimaan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi opiskeleva Bagge työskentelee Toukolan setlementti ry:n Etelä-Karjalan sovittelutoimistossa rikos- ja riita-asioiden sovitteluvastaavana. Peruskoulutukseltaan hän on lähihoitaja. Haluatko luottamushenkilönä viedä jotain tiettyä asiaa eteenpäin? Kyllä ajan sitä, että päivähoitoon saadaan lastentarhanopettajan ja sosionomin työpareja. Lappeenrannassakin on tulossa päivähoitoon lastentarhanopettajan paikkoja, kun väki siirtyy eläkkeelle. Sosionomit ovat päteviä lastentarhanopettajia ja toivon, että heitä palkattaisiin lastentarhanopettajakoulutuksen saaneiden työpareiksi. Kun puhutaan varhaisesta puuttumisesta ja ehkäisevästä työstä, silloin myös päivähoidossa on vahvistettava sosiaalialan osaamista. Tämä olisi siihen hyvä keino. Miten vanhat konkarit ovat ottaneet uuden tulokkaan vastaan? Todella hyvin. Monet ovat sanoneet, että aina voi kääntyä puoleen, jos on kysyttävää. Isojen puolueiden ryhmäkuri vähän mietityttää. Se tuo joukkovoimaa, mutta toisaalta eteen saattaa tulla asioita, jotka eivät ole niin mieleen. Lappeenrannassa keskusteltiin vaalien alla uuden uimahallin rakentamisesta. Jos rahaa olisi, se olisi hyvä juttu. Mutta kun rahat ovat tiukissa, pidän hyvinvointipalveluiden turvaamista tärkeämpänä. Saa nyt nähdä, minkä kannan ryhmä asiaan ottaa. Nyt ei auta muu kuin ajaa omaa näkemystä ryhmän sisällä. Sosiaaliturva 4/09 5

6 laina ja palaute Valittamisesta vaikuttamiseen ja osallistumiseen KUNTIEN VALVONTA Valitukset ja kantelut lääninhallitukseen, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Kun kunnat eivät noudata lakeja, kuntalaisten ainoaksi keinoksi jää valittaminen, kirjoittaa Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Marjut Lindberg Merkintöjä -palstan kirjoituksessaan Valita, ihminen, valita! Helsingin Sanomat Marjut Lindberg Kunnissa laki on niin kuin se luetaan. Kunta ei voi saada sakkoja varastamiseen rinnastettavasta alibudjetoinnista eikä kunta joudu maksamaan korvauksia jälkikäteen omaishoitajalle, jonka omainen ehti kuolla jonossa. Tarja Hallikainen, sosiaali- ja potilasasiamies, Joensuu Valitusten lisääntyminen on osoitus epäonnistumisesta. kuva: Erja Saarinen Yksittäisen kansalaisen oikeusturvan tae on hakea muutosta saamaansa päätökseen. Käytännössä valittajan tie on ajallisesti pitkä, vähintään vuosi menee hallinto-oikeudessa. Pitkät käsittelyajat syövät oikeusturvan toteutumista olkoonpa päätös kielteinen tai myönteinen valittajalle. Toisaalta ns. turhat valitukset syövät yhteiskunnan voimavaroja tehden valittamisesta valittamisen kulttuuria. Näin valittaminen kääntyy itseään vastaan. Kaikki omaishoitajat eivät ole oikeutettuja omaishoidontukeen, kaikki vammaiset eivät ole vaikeavammaisia eivätkä kaikki työttömät ole oikeutettuja toimeentulotukeen. Kannattaa valittaa silloin, kun on ensin selvittänyt itselleen perusteet eli miksi minä valitan ja millä perusteilla lähden valitustani tekemään. Pelkkä tyytymättömyyden ilmaiseminen ei auta muutoksenhakuprosessissa valittajaa. Kun kuntalainen hakee sosiaalipalveluja tai taloudellista tukea, on tärkeää, että hän saa asianmukaista ohjausta ja neuvontaa sekä asiallista kohtelua. Viranomaisen tulee selvittää ne perusteet, miksi hän on oikeutettu tai ei ole oikeutettu etuun tai palveluun. Tarvittaessa on pyydettävä lisäselvityksiä. Myös eri toimenpidevaihtoehtojen esille tuominen, palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä asiakkaan kuuleminen asiassaan edesauttavat hyvän hallinnon toteutumista ja vähentävät samalla ns. turhia valituksia. Kuntalaista koskevassa etuuspäätöksessä on tulkinnanvaraisessa tilanteessa omaksuttava ensisijaisesti hakijalle myönteinen vaihtoehto. Oikeuksiemme toinen puoli ovat velvollisuudet, joista tärkein on rehellinen tietojenantovelvollisuus oman asian selvittelyssä viranomaiselle. Kuntalaisen tulee myös ilmoittaa olosuhteissaan tapahtuneista muutoksista ja omalta osaltaan sitoutua tehtyyn palvelusuunnitelmaan. Kuntien tulee ehdottomasti omalta osaltaan hoitaa lakisääteiset velvoitteensa. Sosiaalitakuu muun muassa edellyttää, että asiakkaille järjestyy aika sosiaalityöntekijän tapaamiseen seitsemän päivän määräajassa. Jos tämä ei toteudu, kunnat tuottavat omalla toiminnallaan tai tarkemmin sanottuna toimimattomuudellaan ns. turhia valituksia ja kanteluja. Muistutusten ja kanteluiden määrä kasvaa ja uhkasakkojen pilvi tummenee kuntien yllä. Selitykset sosiaalitakuun laiminlyönnistä paljastavat välinpitämättömyyttä ja vähättelyä kansalaisten hädälle saada viimesijainen toimeentulo tai lastensuojelun tarpeen arviointi lapselle tai nuorelle tai palvelutarpeen arviointi muistamattomalle kotonaan yksin asuvalle vanhukselle. Takuun laiminlyönnistä voidaan nostaa virkarikossyyte nähtäväksi jäänee, missä ja milloin oikeusprosessia käydään ja millainen tuomio annetaan. Valitusten lisääntyminen on osoitus epäonnistumisesta. On syytä kysyä, mitä asialle voidaan tehdä? Miten pääsemme valittamisen kulttuurista vaikuttamisen ja osallistumisen kulttuuriin? Yhtä vastausta ei liene, mutta yhteiskunnan vastausten täytyy olla yhtä rehellisiä, perusteltuja ja tavoitteisiin sitoutuvia kuin mitä viranomaiset edellyttävät yksittäiseltä kansalaiselta. Kansalainen ja yhteiskunta ovat toistensa peilikuvia. UUTISIA LYHYESTI Espoossa on laajennettu lapsiperheiden perhetyötä. Perheet voivat saada lyhytkestoista tukea ja neuvontaa sekä maksullista kotipalvelua tilapäisesti alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Perhetyötä tarjotaan pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheille ja sitä tehdään asiakkaan luvalla asiakkaan kotona. Erityistä tukea tarvitsevalle perheelle voidaan myöntää lisäksi palveluseteli tilapäisen, välttämättömän kodin- tai lastenhoitoavun ostamiseksi. 6 Sosiaaliturva 4/09 Vanhustenhuollon ammattilaisten mielestä dementoituvien vanhusten omaishoitajat ja omaiset tarvitsevat lisää tietoa dementiasairauksista, selviää Kelan julkaisemasta tutkimuksesta. Tieto auttaisi heitä ymmärtämään paremmin sairastuneen omaisensa käyttäytymistä ja tarpeellinen hoito voitaisiin aloittaa ajoissa. Tiedottamiseen pitäisi panostaa myös siksi, että vanhukset ja omaiset eivät useinkaan tiedä, mihin kunnan palveluihin heillä on oikeus tai mikä on palvelujen sisältö. Laatikainen, Tanja: Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 66, Irti Huumeista ry:n Perhetyönkeskus sai Suomen Perheterapiayhdistys ry:n vuoden 2008 Innovaatiopalkinnon perheterapeuttisten menetelmien soveltamisesta päihdeongelmaisten perheiden hoidossa. Helsingissä sijaitseva Perhetyönkeskus tarjoaa psykososiaalista tukea ja perheterapiapalveluja huumeidenkäyttäjille sekä heidän läheisilleen. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja hoitoon voi hakeutua ilman lähetettä. Asiakkaaksi pääseminen ei edellytä raittiutta. Keskus tukee huumeidenkäyttäjiä käytön lopettamisessa sekä päihteettömyydessä.

7 Perheen painajaisesta toimivaan yhteistyöhön LASTENSUOJELU Lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt tuntuvasti uuden lastensuojelulain seurauksena. Se madalsi kynnystä tehdä lastensuojeluilmoitus ja laajensi ilmoitusvelvollisten joukkoa. Mutta onko oikein, jos vaikkapa koulusta tehdään lastensuojeluilmoitus salaa vanhemmilta? Tällaisesta tilanteesta kertoo toimittaja Katri Merikallio kolumnissaan Perheen painajainen Suomen Kuvalehdessä. Suomen Kuvalehti 8/2009 Katri Merikallio Lapsen selästä löytyi mustelma ja kun opettaja kysyi syytä, lapsi heitti, että äiti oli ottanut kiinni. Koulusta kukaan ei kysynyt perheeltä mitään, ei vaikka vanhemmat itse pitivät yhteyttä kouluun. Koulun väki teki salassa lastensuojeluilmoituksen ja lisäsi vielä, että he ovat huolissaan myös koulun henkilökunnan turvallisuudesta. Pojan kuvaukset isästä kun olivat niin hurjia. Vasta kun lastensuojeluviranomaiset ottivat yhteyttä, perhe sai kuulla, mitä koulussa puuhattiin. Viranomaiset päätyivät avoimesti toteamaan, että ei ollut mitään syytä epäillä vanhempia väkivaltaisuudesta. Mutta perhe on palasina. Luottamus kouluun on mennyt. Katri Merikallio nostaa kolumnissaan esiin kolme lapsen ja perheiden kannalta tärkeää teemaa. Hän sivuaa kirjoituksessaan lapsen kertomuksen merkitystä, viranomaisten yhteistyötä sekä vanhempien kanssa työskentelyä silloin, kun työntekijällä herää huoli lapsesta. Uusi lastensuojelulaki korostaa lapsen oikeutta tulla osalliseksi omassa asiassaan. Lapsi saa kertoa elämästään ja kokemastaan, mutta hänellä tulee olla tieto siitä, mihin ja miten hänen kertomansa vaikuttaa. Aikuisten niin vanhempien kuin viranomaistenkin on arvioitava lapsen kertomaa ja sen taustalla vaikuttavia asioita. Lapsen kertoma pitää ottaa vakavasti, jos hänelle haluaa välittää kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Lapsiin kohdistuva väkivalta ja huono kohtelu jäävät helposti piiloon, joten kaikkiin epäilyihin on tartuttava, jotta apua tarvitsevat lapset sitä myös saisivat. Lapselle ja perheelle on parempi, että huoli tai epäily pahoinpitelystä selvitetään. Epämääräinen käsitys jostain ehkä tapahtuneesta voi vaikuttaa työntekijöiden tulkintoihin lapsen käyttäytymisestä ja perheen tilanteesta. Kuntien viranomaisten, lastensuojelun, koulutoimen, päivähoidon ja terveydenhuollon, vastuulla on toimivien yhteistyökäytäntöjen luominen, jotta kaikilla lasten kanssa työskentelevillä olisi tietoa, taitoa ja uskallusta ottaa huoli puheeksi. Heillä tulisi olla myös käsitys lastensuojelutarpeen ja pahoinpitelyepäilyn selvittämisestä ja siitä, kenen vastuulle se ensisijaisesti kuuluu. Viranomaisten on hoidettava lapseen kohdistuneen pahoinpitelyepäilyn selvitys alusta alkaen ammatillisesti, avoimessa yhteistyössä vanhempien kanssa, mutta lapsen etua kunnioittaen. Kunnan sisällä tulisi luoda selkeä käytäntö siitä, miten pahoinpitelyepäilyissä toimitaan. Uusi lastensuojelulaki edellyttää lastensuojeluilmoituksen tekemistä, jos opettaja on saanut työssään tietoa, joka edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. Laki ei edellytä, että ilmoituksen tekijä ilmoittaa huolestaan tai epäilystään perheelle. Hyvään työskentelytapaan kuuluu kuitenkin se, että heränneestä huolesta keskustellaan ensin perheen kanssa ja kerrotaan lain edellyttämästä ilmoitusvelvollisuudesta. Huolen puheeksi ottaminen ei ole aina helppoa. Avoimuus mahdollistaa joka tapauksessa paremman yhteistyösuhteen vanhempien kanssa. Hyvään yhteistyöhön pyrkiminen on myös lapsen etu. Ammatilliseen työskentelyyn niin koulussa kuin sosiaalitoimessa kuuluu läpinäkyvyys. Näin asianosaiset ovat tietoisia työskentelyprosessista, sen tavoitteista sekä työntekijän käsityksistä tilanteesta. Näin asianosaiset voivat kokea tulleensa kuulluiksi ja tuntea, että he voivat vaikuttaa itseään ja perhettään koskeviin asioihin vaikeissa ja hankalissakin tilanteissa. kuva: Erja Saarinen Laura Tulensalo, lastensuojelun avohuollon konsultti, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Ammatilliseen työskentelyyn niin koulussa kuin sosiaalitoimessa kuuluu läpinäkyvyys. Mielenterveysseuran valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tuli viime vuonna hieman yli yhteydenottoa. Päivystäjät pystyivät vastaamaan lähes puheluun, mutta hieman yli puhelua jäi vastaamatta. Aiempaa useammin kriisipuhelimeen soittivat yli 65-vuotiaat. Heillä on huoli läheisistään, lapsenlapsistaan ja myös omasta jaksamisestaan. Taloudellinen taantuma ei vielä viime vuonna näkynyt soitoissa, mutta tänä vuonna se on alkanut jo näkyä. Varsinkin nuoret perheet ja nuoret valmistumassa olevat opiskelijat ovat huolissaan. Opiskelijoita ahdistaa erityisesti vaikeus löytää työtä valmistumisen jälkeen. Raha-automaattiyhdistys on muuttamassa avustuslinjauksiaan. Suurin remontti on luvassa yleisavustuksiin, joita saa valtaosa kansallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Pelituotot halutaan kohdentaa aiempaa tavoitteellisemmin ja tuloksellisemmin terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Uusilla linjauksilla halutaan poistaa päällekkäisyydet avustamisessa ja kohdella eri hakijoita ja toimialoja tasapuolisesti. Kevään aikana arvioidaan yleisavustusta saavien järjestöjen toimintaa, varallisuutta ja avustusten kilpailuvaikutuksia. Erityisen tarkasti arvioidaan sitä, tuottavatko järjestöt sellaisia palveluja, joiden järjestäminen kuuluisi kunnalle. Yleisavustusten myöntämisperusteita muutetaan ensi vuodesta lähtien. Lapsen elatustuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelalle huhtikuun alusta. Elatustukea saa noin lasta. Kela hoitaa myös elatusavun perinnän noin elatusvelvolliselta. Kunnat huolehtivat edelleen elatussopimusten laatimisesta ja siihen liittyvästä neuvonnasta. Sosiaaliturva 4/09 7

8 kärkiteema Erja Saarinen kuva: Heikki Pälviä Helsingin Myllypurossa sijaitseva vanhusten palvelutalo on täynnä elämää. Viriketoimintaa voi järjestää vaikka ruokasalissa 8 Sosiaaliturva 4/09 Ulkoilua, hemmotteluhoitoja, koirien vierailuja, karaokea, muistelua, askartelua, sanomalehtien ja kirjojen lukemista, elokuvia, teatteria, konsertteja, retkiä ja juhlia muun muassa tätä on tarjolla Myllypuron palvelutalon asukkaille. Vuodesta 1965 toimineessa talossa on noin sata asukasta. Alkuajoista asukaskunta on muuttunut yhä huonokuntoisemmaksi. Tätä nykyä talossa on myös dementiaryhmäkoti Myllykoti. Yhteisöllisyyttä yhdessä tekemisestä Palvelutalossa asuvia saatettiin ennen pitää aika onnettomina, kertoo Helsingin vanhainkoti- ja palveluasumispäällikkö Eeva-Liisa Tuominen. Sinne muutettiin ehkä pakon edessä oman kodin tutuista ympyröistä: vieraaseen taloon, jossa Yhteisöllisyyden luominen on tärkeää. Kenenkään ei pitäisi jäädä yksinään asuntoonsa. elettiin hyvin yksin. Asukkaat olivat nykyistä parempikuntoisia ja henkilökunta kävi taloissa vain kääntymässä. Nyt kaikki Helsingin kaupungin 13 palvelutaloa tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa. Yhteisöllisyyden luominen on tärkeää. Palvelutaloissa on monipuolista toimintaa ja sillä pidetään asukkaiden toimintakykyä yllä. Kenenkään ei pitäisi jäädä yksinään asuntoonsa.

9 Helsingin palvelutaloihin on lisätty vuodesta 2005 noin 300 vakanssia, suurin osa hoitohenkilöstöä. Kun hoitajia ei enää ollut helposti saatavissa, alettiin palkata toiminta- ja fysioterapeutteja sekä ohjaajia. Monipuolisen henkilöstörakenteen havaittiinkin olevan toivottava ratkaisu. Myllypuron palvelutaloon palkattiin kokopäiväinen viriketoiminnan ohjaaja puolitoista vuotta sitten. Johtaja Anne Kupiainen kertoo, että aiemmin toimintaa järjesti hoitohenkilöstö, minkä muilta töiltään ehti. Nyt yksi ihminen pitää langat käsissään. Tämä on lisännyt ja monipuolistanut tarjontaa. Anne Mäkeläinen (kesk.) Posivire Oy:stä toimii Myllypuron palvelutalossa virikeohjaajan tukena. Hän pitää aamuisin muun muassa sanomalehtikatsauksen. Nina Peedu (vas.) on Posivireen palvelupäällikkö ja Sirpa Eklund toimitusjohtaja. Piia Timonen hyödyntää viriketoiminnassa paitsi sosionomin koulutusta myös lukuisia harrastuksiaan, kuten aerobikkiä, teatteria ja kuvataidetta. Kokopäiväinen virikeohjaaja pystyy kehittämään toimintaa monipuolisesti ja luomaan yhteyksiä talon ulkopuolelle. Toimintaa ei voi jättää vapaaehtoisuuden varaan, Anne Kupiainen sanoo. kuvat: Erja Saarinen Jumppa on suosiossa Joka päivä on ohjelmaa, kertoo virikeohjaaja, sosionomi Piia Timonen. Viikoittain toistuvat muun muassa kaksi jumppaa, muisteluryhmä, levyraati, askartelu, karaoke tai muunlainen yhteislaulu sekä asukkaiden itse järjestämä bingo. Tuolijumppa on suosituinta. Jumppasali saadaan ruokasalista. Voimistellessa kuunnellaan musiikkia. Timosen lisäksi voimistelua ohjaa talossa käyvä fysioterapeutti. Myös muistelu on asukkaista mieluista. Ryhmässä on puitu muun muassa 50-luvun kulttuuria ja stadin slangia. Sota-ajan käsittely on nostanut muistoja yhdessä keskusteltaviksi. Suosittuja ovat myös juhlat: joulut, vaput, itsenäisyyspäivät, pääsiäiset. Moni ei enää pääse niitä muualle viettämään, joten on tärkeää, että juhliin satsataan kunnolla. Tässä talolla on pitkät perinteet. Asukkaat pääsevät myös ulkoilemaan ja asioille toiveidensa mukaan. Suurin osa haluaa ulos vain kesäaikaan. Retkiä tehdään talon ulkopuolelle. Viimeksi asukkaat kävivät huilukonsertissa paikallisessa kulttuurikeskuksessa. Omasta talosta löytyy retkiavustajia ja joskus omaiset ovat auttamassa. Kaikille avoimen ohjelman lisäksi muistihäiriöistä kärsiville on oma ryhmänsä. Siinä muun muassa luetaan vanhoja lehtiä, leivotaan pullaa ja muistellaan lasten ja lastenlasten nimiä. Yhden viikon kiersin keräämässä tuoksuja nuuhkittavaksi. Monelle helsinkiläiselle paahtimoista aikanaan levinnyt kahvin tuoksu pulpauttaa muistot pintaan. Muistia harjoitetaan monipuolisesti, Timonen kertoo. Läsnäoloa ja kosketusta Dementiaryhmäkoti Myllykodin asukkaat voivat osallistua talon yhteisiin ryhmiin, mutta heille on myös omaa toimintaa, kuten kuvaterapiaa. Myllykodissa käy myös koiria omistajineen vierailulla. Vanhukset pitävät kovasti koirista. Eläimet hyväksyvät ihmisen sellaisena kuin hän on. Vanhalle ihmiselle on tärkeää tuntea toisen kosketus ja voida koskettaa toista. Koirat ovat tässä ihanteellisia kumppaneita, Timonen kertoo. Ja ihmisetkin koskettavat: teemaviikoilla on maksutta tarjolla hemmotteluhoitoja, kuten hierontaa ja kasvohoitoa. Ylipäänsä asiakkaita kosketetaan: laitetaan käsi olalle, pidetään kädestä ja silitetään. Läsnäolo yhdelle ihmiselle on tärkeä osa viriketyötä. Aina ei olla ryhmissä. Ohjelmaa ulkopuolelta Palvelutalon ulkopuolelta vanhuksia käyvät ilahduttamassa seurakunnan työntekijät ja läheisen päiväkodin lapset. Talon entinen parturi vierailee lukemassa asukkaille kirjoja. Esiintyjiä on kustantanut Helsingin kaupungin kulttuuriasiain keskus. Heitä saadaan myös henkilökunnan ja asukkaiden tuttujen kautta. Meillä oli työharjoittelussa ihminen, joka soitti haitaria. Hän on käynyt harjoittelun jälkeen esiintymässä useamman kerran. Yhden hoitajan lapset käyvät soittamassa kanteletta ja pianoa. Myös hoitohenkilökunnan harrastuksia ja osaamista hyödynnetään: yksi hoitaja tekee aromaterapiaa. Timonen kertoo, että vapaaehtoistoimintaa, lähinnä vapaaehtoisten ystävien hankkimista vanhuksille, ollaan kehittämässä. Sen on saanut tehtäväkseen vastikään palkattu sosiaaliohjaaja. Sosiaaliturva 4/09 9

10 kuva: Maarit Miettinen Kaikki eivät askartele Moni pelkää, että palvelutaloissa kaikki pistetään askartelemaan kuin lapset päiväkodeissa. Timonen korostaa, että ohjelmatarjonta syntyy asukkaiden toiveista eikä mihinkään ole pakko osallistua. Yleensä askarteluryhmässä käyvät aiemmin käsitöitä harrastaneet ihmiset, jotka eivät enää pysty niitä tekemään. Talossa ei ole asukastoimikuntaa vaan henkilökunta kuulostelee asukkaiden toiveita. Kaikkien kuuleminen on tärkeää. Virikeohjaaja osallistuu myös omaisten iltoihin, joissa toiveita tulee esiin. Omaiset tuntevat läheisensä ja tämän historian. Muun muassa jumppaa on lisätty omaisten toiveesta. Myös yksittäisten ihmisten toiveita yritetään täyttää: Joku toivoi runonlausuntaa, mutta se ei kiinnostanut niin monia, että ryhmä olisi saatu aikaan. Toive täytettiin runonlausujan vierailulla. Timonen kertoo, että asukkaan vakaumusta kunnioitetaan tarkkaan: ketään ei viedä rutiininomaisesti hartaushetkiin. Lähinnä meillä on kyse siitä, että muistetaan hakea hartaushetkiin kaikki ne, joille ne ovat tärkeitä. Viriketoiminta parantaa asukkaiden henkistä ja fyysistä vointia ja selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista. Aamuisin luetaan sanomalehtiä. Asukkaita kiinnostavat etenkin omaa kaupunkia koskevat uutiset. Viriketoiminnasta tiedotetaan paitsi ilmoitustauluilla myös asukastv:n kautta: yhdeltä kanavalta saa näkyviin palvelutalon ajankohtaiset asiat ja vaikkapa muistutuksen kesäaikaan siirtymisestä. Vakaumusten kirjoa laajentavat nyt ja tulevaisuudessa maahanmuuttajataustaiset vanhukset. Myllypuron palvelutalossa heitä on jo nyt muun muassa Venäjältä. Taloon on myös palkattu hoitajia, joilla on sama tausta. Asukkaat saavat hoitoa myös äidinkielellään. Apuvoimia vakituiselle henkilöstölle Palvelutalossa on pitkään ollut työllistettyjä töissä. Nyt he tulevat Helsingin sosiaalisen yrityksen Posivireen kautta. Sen työntekijöitä on Myllypurossa kaksi muun muassa ulkoiluttamassa asukkaita ja hakemassa heitä mukaan harrastamaan. Posivireen puolelta työntekijöillä on oma ohjaansa, joka helpottaa työhön perehtymistä. Posivireellä on nyt töissä 34 henkilöä Helsingin kaupungin hoiva- ja hoitopalveluja tuottavissa yksiköissä. He tekevät kodinhoitotehtäviä, ovat saattoapuna, avustavat asiakkaita ja auttavat viriketoiminnan tarjonnassa. Posivireen toimitusjohtaja Sirpa Eklund kertoo, että heidän työpanoksestaan on tullut hyvin myönteistä palautetta. Kolme työllistetyistä on jo aloittanut lähihoitajakoulutuksen. Palvelutalossa on myös opiskelijoita harjoittelussa ja opiskelemassa ammattia oppisopimuksella. Harjoitteluun otetaan mielellään eri alojen taitajia. Vaikkapa lähihoitajaopiskelijat ohjaavat asukkaiden ryhmiä. Elämää myös virka-ajan ulkopuolelle Monipuolisesta viriketarjonnasta huolimatta myllypurolaisilla on kehittämisajatuksia: Piia Timonen ja Anne Kupiainen toivoisivat viriketoiminnalle väljempiä tiloja, joissa olisi huomioitu ihmisten liikkumisen rajoitteet. Etenkin erillinen liikuntatila olisi tarpeen. Haluan tarjota monipuolista viriketoimintaa vaikka asukkaiden kunto heikkenee, Timonen sanoo. Molemmat toivoisivat taloon lisää elämää myös illoiksi ja viikonlopuiksi. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asukkaiden tarpeisiin pitäisi voida keskittyä enemmän. Hoitohenkilöstön mitoitus on nyt laatusuositusten mukainen, joten uusia vakansseja on vaikea saada, Kupiainen huokaa ja jatkaa: Suljettuja ryhmiä on hankalampaa kehittää jo siksi, ettei niille ole tiloja. Tarvittaisiin myös huoneita, jonne voisi tulla tekemään mitä haluaa ohjaajan kanssa tai vain oleilemaan muiden seurassa. Yhdessä pitää voida olla myös tekemättä mitään. Osa asukkaista eristäytyy. Heitä toki ulkoilutetaan, mutta pitäisi löytää tapoja saada mahdollisimman moni mukaan. Viriketoiminta parantaa asukkaiden henkistä ja fyysistä vointia ja selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista. Se on olennainen osa kuntouttavaa työotetta. Se myös helpottaa hoitohenkilökunnan työtä, muun muassa vähentää asukkailta tulevia hälytyksiä. Asukkaat ovat tyytyväisempiä, kun elämässä on sisältöä ja sosiaalisia kontakteja, Kupiainen ja Timonen summaavat viriketoiminnan merkityksen. 10 Sosiaaliturva 4/09

11 Briitta Koskiaho kärkiteema Laitoksen yö kuva: istockphoto on eri asia kuin päivä Vanhusten yöhoitoa laitoksissa hankaloittavat kouluttamattomat hoitajat ja sopimattomat tilat. Työntekijöitä on liian vähän ja työ on huonosti suunniteltua. Tämän takia työntekijöiden fyysinen ja henkinen jaksamisen on koetuksella, kertovat Skotlannissa tehty tutkimus ja suomalainen selvitys. Skotlantilaiset tutkijat ovat paneutuneet Ammattijärjestö Superin selvitys kertoo yön tapahtumiin ja tunnelmiin vanhus- yöhoitajan yksinäisestä työstä. Suomessa ten hoitokodeissa. Yöllä laitos hengittää yöhoidon puutteet tulevat näkyviin vali- Briitta Koskiaho on Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori emerita. sisäänpäin, päiväsaikaan se saa koko ajan vaikutteita myös ulkoa. Yökulttuurista tulee helposti sisäänpäin kääntynyttä ja aivan omanlaistaan, tutkijat ovat todenneet. tuksissa, jotka koskevat erityisesti yövuorossa työskentelevän henkilökunnan liian vähäistä määrää. Sosiaaliturva 4/09 11

12 Skotlanti Yökulttuuria muovaavat asukkaat ja työntekijät Öisessä laitoksessa yököt hiipivät tarkistamassa, onko huoneissa kaikki hyvin. Joku soittaa kelloa ja muutkin heräävät. Jollain on tosi kyseessä. Askeleet käytävällä tihenevät, lääkäri tulee ja keskustelua käydään entistä kovempaa. Yön hiljaisuudessa tämä voi pelottaa. Vanhusten laitoksissa asuu enimmäkseen dementoituneita ikäihmisiä. He ottavat ympäristöstään sanomia vastaan eri tavoin kuin muut, huomauttavat edinburghilaiset tutkijat Heather Wilkinson, Diana Kerr ja Colm Cunningham raportissaan Supporting older people in care homes at night Dementiasta kärsivät kavahtavat ulkopuolisia ääniä eivätkä osaa sijoittaa kuulemaansa todellisuuteen. Kyky nähdä kolmiulotteisesti heikkenee: matto tai lattian värin vaihtuminen voi pimeässä näyttää pinnan tason muutokselta. Peilistä heijastuva valo voi pelästyttää. Oma peilikuva saattaa yön hämäryydessä luoda harhan, että huoneessa on joku vieras henkilö. Tällaiset seikat pitäisi ottaa huomioon, mutta skottitutkijat havaitsivat, ettei hoitokodeissa ole kiinnitetty huomiota siihen, että laitos toimii eri tavalla öisin. Yökulttuuria muovaavat niin työntekijät kuin asukkaatkin. Laitos hengittää sisäänpäin Laitokset ovat asukkaita varten, mutta yötyöntekijöiden asema ja hyvinvointi ovat yhtä tärkeitä kuin asukkaittenkin, jotta elämä sujuu yöllä. Johdon tulee tuntea yöhoitoa ja osata rekrytoida, kouluttaa ja opastaa sopivia työntekijöitä yötyöhön. Yöllä laitos hengittää sisäänpäin. Päiväsaikaan se saa koko ajan vaikutteita myös ulkoa. Yökulttuurista tulee helposti sisäänpäin kääntynyttä. Jos johto ei tiedä, mitä yöllä tapahtuu, öiset tavat ja säännöt saattavat poiketa suuresti päiväkulttuurista. Seurauksena voi olla kritiikitöntä salaseuraisuutta, mitä olikin syntynyt tutkituissa laitoksissa. Britanniassa yötyötä tekevät enimmäkseen Julkaisu verkossa: Supporting older people in care homes at night, > Publications > Haku julkaisun nimellä 12 Sosiaaliturva 4/09 maahanmuuttajat, joista monilla ei ole hoitotyön koulutusta. Tämän takia yöhenkilökunta eristäytyy helposti ja luo omia sääntöjään. Jos työntekijät eivät osaa kunnolla englantia, kommunikaatio on puutteellista niin hoitajien kesken kuin hoitajien ja asukkaiden välillä. Kun työntekijöitä ei erityisesti kouluteta yöaikaiseen toimintaan, väärinkäsitysten vaara kasvaa. Johdon mukaan yöhoitoon kouluttaminen olisi liian kallista. Väärinkäsitykset ryydittävätkin yöllistä toimintaa. Koulutettujen yöhoitajien ajasta suurin osa menee puutteellisin tiedoin ja taidoin toimivan tilapäisen vuokratyövoiman opastamiseen. Työvoimaa on vaikea saada laitoksiin, niinpä otetaan, mitä saadaan. Ainainen pelko selviytymisestä Työntekijät kokevat, ettei yöhoitajia arvosteta samalla tavoin kuin päivähoitajia. Heidän ongelmistaan ei välitetä. Heillä on takaraivossaan ainainen hätä siitä, miten he selviytyvät, jos jotain odottamatonta sattuu, kun työntekijöitä on yöllä niukasti. Entä jos joku on kuolemaisillaan, toinen dementiasta kärsivä livahtaa samaan aikaan väärästä ovesta ulos, kolmas tunkee vieraaseen sänkyyn ja pelästyttää siinä nukkuvan, neljäs hiippailee kansliaan popsimaan lääkkeitä, joiden annostelu jäi kesken, kun hoitaja lähti kuolevan luokse. Samaan aikaan viides soittaa jatkuvasti kelloa vaatien huomiota. Hoitokodissa elämä voi olla yöllä rauhatonta. Hoitajista johto ei ota sitä riittävästi huomioon, koska päivätyötä tekevät eivät ole yön menoa kokeneet eikä siitä ole riittävästi dokumentoitua ja analysoitua tietoa. Toisaalta monet yöhoitajat arvostavat työtään ja pitävät sen itsenäisyydestä, mutta kaiken kaikkiaan öinen laitos koetaan ahdistavaksi työympäristöksi. Haastatellut asukkaat eivät pidä vuokratyövoiman käytöstä. Jatkuvasti vaihtuvat hoitajat eivät tunne asukkaiden tapoja ja tarpeita. Lyhytjänteisyys ei tuo turvallisuuden tunnetta. Tarkistukset häiritsevät unta Henkilökunta käy öisin jatkuvasti tarkistamassa, hengittävätkö asukkaat, onko joku kaatunut tai laskenut alleen. Valoja pannaan päälle ja ihmisiä herätellään vaippojen vaihtamiseksi. Dementiasta kärsivät vaeltavat ja etsivät paikkoja. Kaikki tämä häiritsee muita asukkaita. Omaisia huolestuttaa se, mitä yöllä tapahtuu ja miten silloin toimitaan. He pelkäävät, ettei asukkaiden tilaa tarkisteta riittävän usein. Johdolle on tärkeää, että onnettomuudet ja tapaturmat vältetään. Niistä he joutuisivat tilille. Tehtävien suorittaminen on tärkeämpää kuin asukkaiden yörauha. Johto ei pane painoa sille, että dementian vuoksi öiset häiriöt koetaan tavallista suurempina. Tilaongelmat tarkoittavat Britanniassa vanhanaikaisia tiloja, paksuja mattoja, hissittömiä taloja ja huonosti suunniteltuja työskentelytiloja. Hoitokoteja ei ole suunniteltu yöhoidon näkökulmasta. Yökin on myönteistä hoitamista Yöllisen havainnoinnin, toimintatutkimuksen ja eri osapuolien haastattelujen avulla tutkijat muodostivat kokonaiskuvaa yökulttuurista. Tutkimustulosten perusteella on laadittu ehdotuksia hyviksi käytännöiksi. Pienetkin muutokset saattavat tuottaa sekä asukkaille että työntekijöille huomattavia parannuksia. Koulutusta parantamalla saadaan muun muassa nopeasti vähennettyä yöllisiä onnettomuuksia. Kun laitoksen johto ymmärtää yöhoidon erityispiirteet, tämä vähentää henkilökunnan tunnetta eristämisestä ja aliarvostuksesta sekä parantaa hoidon laatua. Omaisille tiedottaminen lieventää heidän huoltaan ja hoitajille tulevaa kritiikkiä. Tutkijoista tärkeintä on uuden ajattelutavan juurruttaminen: Yöhoito ei ole vain rauhallisen unen varmistamista vaan myös positiivisia hoitokäytäntöjä. Rauhaton asukas voi tulla päiväsaliin nauttimaan kupposen teetä ja nukahtaa sohvalle turvallisesti. Britanniassa muuten tarkasti järjestettyä sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontaa ei ole ulotettu yöaikaan. Näin pitäisi tutkijoiden mielestä tehdä. Myös tarkastajat tulisi kouluttaa havaitsemaan öisen toiminnan erityisluonne. Henkilökunnan pätevyysvaatimusten tulisi koskea sekä päivä- että yöhoitoa. Johtoa pitäisi kouluttaa tuntemaan yöhoidon erityisluonne, onhan kyse puolen vuorokauden toiminnasta. Yötä varten tarvitaan erityisammattitaitoa. Yölläkin tarvitaan omahoitajia ja yötä varten on tehtävä oma hoitosuunnitelmansa asukaskohtaisesti, koska asukkaiden tarpeet vaihtelevat. Hoitajan pitää myös toimia linkkinä omaisten ja asukkaan välillä. Yöhoidon kehittämisehdotuksia l uusi ajattelutapa: yöhoito on positiiivisia hoitokäytäntöjä, ei vain unen varmistamista l omahoitajia tarvitaan myös öisin l jokaiselle asukkaalle yöhoidon suunnitelma l öisen toiminnan erityisluonne johdolle tutuksi, samoin kuin hoitoa valvoville tarkastajille l yöhoidosta koulutusta l omaisille lisää tietoa

13 Suomi Yksin paljon vartijana Lääninhallitusten päätöksistä löytyy kaksi valitusta, jotka koskevat yöhoitoa. Tamperelaisen Koukkuniemen vanhainkodin hoitajavajeesta kanneltiin lääninhallitukselle Valitus koski lähinnä henkilöstön määrää ja pätevyyttä, mutta myös yöhoitoa. Länsi-Suomen lääninhallitus totesi päätöksessään: Kaikilla osastoilla ei ole omaa yöhoitajaa, vaan osastoja on yhdistetty yhdelle hoitajalle, joka voi olla toisinaan ilman hoitoalan koulutusta oleva laitoshuoltaja. Yövuorossa olevan sairaanhoitajan tehtäväalue on erittäin laaja. Tampereen kaupunki rikkoo sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annettua lakia, lääninhallitus toteaa. Sen mukaan kullakin osastolla tulee olla kelpoisuusehdot täyttävä yöhoitaja. Yhden yöhoitajan vastuulla ei voi olla kahta osastoa. Laitoshuoltaja ei voi yksinään toimia osaston yöhoitajana, vaan ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon kelpoisuuden omaavan hoitajan ohella. Lääninhallitus antoikin Tampereen kaupungille huomautuksen. Vanhainkodin henkilökuntaa lisättiin lääninhallituksen velvoituksen mukaisesti Tämä maksoi yli viisi miljoonaa euroa. Syyskuussa 2008 Yleisradio raportoi, että Koukkuniemi tarvitsisi 160 työntekijää lisää. Kaupunki haluaa ratkaista työvoimatarpeen työnjaolla, logistiikkaa ja tekniikkaa käyttäen. Tekniikka avuksi Nakkilassa Nakkilan Hyppingin vanhainkotiin perustettiin 2005 tehostetun palveluasumisen dementiaosasto, Suvantokoti. Koko vanhainkodissa oli kaksi yöhoitajaa eikä dementiaosastolle osoitettu omaa yöhoitajaa vaan otettiin tekniikka avuksi. Siitä, että osaston yöhoitaja on korvattu automaattisella liiketunnistinlaitteistolla, valitettiin Länsi-Suomen lääninhallitukselle. Nakkilan sosiaalilautakunta toteaa selvityksessään lääninhallitukselle, että osastoilla koko yön kiertävien yöhoitajien lisäksi asukkaita valvotaan dementiayksikön huoneisiin sijoitetuilla liiketunnistimilla. Lisäksi Suvantokodin sisäänkäynnissä on dementialukitus asukkaiden turvana. Hälytinjärjestelmän käyttöönoton jälkeen dementiayksikön henkilökunnan työaika on päivittäin , aiemmin se oli Yöhoitajien työaika on Yöhoitajat tekevät valvontaraportin joka yö. Se käsitellään aamuraportin yhteydessä. Suurin osa hälytyksistä on ollut asiakkaiden WC-käyntejä. Raporttien perusteella voidaan sanoa, että yövalvonta on hallinnassa ja asukkaiden hoito turvattu, arvioi lautakunta. Dementiaosaston huoneisiin asetettiin puolivuotiskokeiluna liiketunnistimet. Ne viestittävät asukkaan liikkumisesta yöhoitajien city-puhelimiin jo siinä vaiheessa, kun asukas menee huoneensa WC:hen. Hoitaja tulee aina hälytyksen saatuaan tarkistamaan tilanteen. Lisäksi yöhoitajat kiertävät kaikilla osastoilla, vaikka hälytyksiä ei tulisikaan. Dementiayksikön asukkailla ei yleensä ole soittokelloa, koska he eivät miellä sen käyttötarkoitusta. Lisäksi kunta korostaa, että työntekijöiden dementiahoidon osaamista on koko ajan vahvistettu. Lääninhallitus kiinnittää päätöksessään 2006 huomiota toiminnan kehittämiseen siten, että vanhukselle, myös hänen dementoituessaan, voidaan turvata kaikilta osin hyvä hoito ja kohtelu. Liiketunnistinkokeilusta pyydetään raportoimaan lääninhallitukselle. Viime vuoden lopussa Suvantokodissa oli liiketunnistimien lisäksi myös yöhoitaja. Hyppingin nykyisen palvelukeskuksen johtaja Sirpa Järvistö toteaa, että niin päivä- kuin yöhoidossa etuna on se, että hoitajat, omaiset ja asukkaat tuntevat pienessä kunnassa toisensa. Vuokratyövoimaa ei käytetä, sijaiset ovat vakituisia ja toiminta yhteisöllisellä pohjalla. Vastuulla useita yksiköitä Lähi- ja perushoitajien liitto SuPer teetti 2002 selvityksen yksin osastoistaan vastaavien yöhoitajien työstä. Soili Nevalan raportissa Yksin yöllä! näkökulma on työntekijän. Selvitys kertoo paljon työn raskaudesta: työ sisältää lääkehuoltoa, asukkaitten kääntämistä, puhelinohjausneuvontaa, yhteydenottoa poliisiin, verinäytteiden ottoa, pyykkihuoltoa, aamupalan valmistamista, vastaamista turvahälytyksiin, avustamista muilla osastoilla eli hoidetaan ihan mitä vaan. Myös kouluttamattomat joutuvat vastaamaan yöstä yksin ja jakavat jopa lääkkeitä. Selvityksessä nousi etualalle kolme ongelmaa: kouluttamattomat hoitajat, hoitoon sopimattomat tilat sekä henkilökunnan henkinen ja fyy- Soili Nevala YKSIN YÖLLÄ! Selvitys yksin valvovien yöhoitajien työstä kertoo tilanteesta työntekijän näkökulmasta Yöhoitajat ottavat vastaan kotona asuvien turvapuhelut ja joutuvat monesti vastaamaan myös muista yksiköistä kuin vain oman talon osastoista: Asukkaat ovat kahdessa eri yksikössä, välimatkaa noin 500 metriä, osa asukkaista dementoituneita ja muuten huonokuntoisia, toinen osasto jää yksin, kun yökön mentävä toiseen osastoon joko kävellen, pyörällä tai miten parhaiten pääsee. Työntekijällä ei ole minkäänlaista hälytysjärjestelmää, kun menee toiselle osastolle. Hädän hetkellä koeta vain selviytyä yksin. Dementiapotilaiden muistamattomuus ja levottomuus vaatii jatkuvaa valvontaa ja huolenpitoa, rauhoittelua ja karkailevien kiinniottamista. Koko osasto voi olla rauhaton yhden levottoman potilaan vuoksi. Yöhoitajan on tarvittaessa tehtävä päätökset sairaalaan lähettämisestä. Kaiken keskellä on hoidettava kuolevia saattohoidon periaatteita noudattaen ja laitettava vainajat. Kuolemaan liittyy usein yhteydenotto omaisiin ja heidän tukemisensa. Julkaisu verkossa: Yksin yöllä! > Tutkittua tietoa > Selvitykset sinen jaksaminen. Erityisen ongelmalliseksi yötyönä koettiin tarkkuutta vaativat tehtävät, kuten lääkkeiden jako. Suomessa tarvitaan yöhoitamisen ja laitosten yökulttuurin perusteellista tutkimusta niin pienissä kunnissa kuin suurimmissa kaupungeissa, niin yksityisissä kuin julkisissa laitoksissa. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun vannotaan tehostetun palveluasumisen, kotona hoitamisen ja omaishoidon lisäämisen nimiin. Sosiaaliturva 4/09 13

14 näkökulma jos minulta kysytään Kolumni Matti Virtanen on lastensuojelun ammattilainen, joka työskentelee johtajana PerhehoitoKumppanit Suomessa Oy:ssä. Lapsen etu ratkaiskoon Isäni 32-vuotias äiti sairastui vakavasti ja kuoli luvulla. Isoisäni ei jaksanut viiden pienen lapsen kanssa, vaan alkoholisoitui nopeasti ja lapset sijoitettiin perheisiin. Isäni muisteli asiaa näin: Kaksi veljeäni ja kaksi sisartani pääsivät sukulaisperheisiin. Ainoastaan minä jouduin vieraaseen sijaisperheeseen. Näin ajattelin silloin 10-vuotiaana pikku poikana. Myöhemmin vasta ymmärsin, että olin ainoa, joka todellisuudessa sai hyvän perheen, jossa kasvaa. Tätä nykyä keskustellaan sukulaissijoitusten ensisijaisuudesta perhehoidossa. Yleensä niitä sekä perustellaan että kyseenalaistetaan lapsen edun näkökulmasta. Joskus sukulaiset kokevat velvollisuudekseen ottaa lapsi luokseen, vaikka eivät sitä haluaisi. Toisaalta jo entuudestaan tuttujen sukulaisten luo muuttaminen voi olla lapselle helpompaa kuin täysin vieraille meno. Lapsen etu ratkaiskoon. Ennen huostaanottopäätöstä on huolehdittava, että kaikki tarkoituksenmukaiset avohuollon tukitoimet on todettu riittämättömiksi. Huostaanoton ajankohtaa kritisoivat asiantuntijat ovat päätöksen ajoituksesta täysin eri mieltä siitä päättävän sosiaalityöntekijän kanssa. Päätös on tehty joko aivan liian aikaisin tai ehdottomasti liian myöhään. Kuitenkin sosiaalityöntekijä on maailman vaativimman tehtävän äärellä ajoitusta ja sen perusteluja miettiessään. Lapsen etu ratkaiskoon. Lastensuojelutyössä toimivat ovat melko pitkälle yhtä mieltä siitä, että jos lapsi voidaan sijoittaa sijaisperheeseen, se on lapselle parempi ratkaisu kuin laitossijoitus. Lastensuojelulain mukaan tietyissä tilanteissa perhesijoitusta ei voida edes harkita; muun muassa tahdonvastaisia toimenpiteitä ei voida perhehoidossa toteuttaa yhteydenpidon rajoittamista lukuun ottamatta. Sosiaalityöntekijä joutuu kuitenkin usein valitsemaan perhehoidon ja laitoshoidon välillä. Laitos saattaa sijaita lähellä ja sijaisperhe kaukana lapsen vanhemmista. Sisarukset voitaisiin sijoittaa eri perheisiin, mutta lasten pitäminen yhdessä edellyttää laitossijoitusta. Joskus vanhemmat vastustavat perhesijoitusta, mutta hyväksyvät laitossijoituksen. Lapsen etu ratkaiskoon. Huostaanoton jatkuessa tulee koko ajan arvioida, onko sen perusteita enää olemassa ja pitääkö alkaa suunnitella lapsen kotiutusta. Lapsi on saattanut asua sijaishuoltopaikassa useita vuosia. Sijaisperheeseen tai laitoksen omahoitajaan on syntynyt hyvä suhde. Vanhempien tilanteen paranemisen pysyvyydestä ei ole varmuutta, mutta vanhemmat ja usein myös lapsi toivovat kotiutusta. Parhaassa tapauksessa kotiutus onnistuu. Päätöstä tehdessään sosiaalityöntekijä tietää myös, että pahimmassa tapauksessa lapsella on edessään uusi epävarmuuden aika ja uusi sijoitus. Lapsen etu ratkaiskoon. Mitä lapsen edulla lopultakin tarkoitetaan ja kuka sen määrittää? Asiakas- ja viranomaisneuvotteluissa ollaan usein erimielisiä siitä, miten pitäisi toimia. Jokainen perustelee omaa kantaansa lapsen edulla. Asiakkaani etu, potilaani etu, oppilaani etu, sijaislapseni etu, minun lapseni etu tai minun oma etuni vaatii ratkaiseman asian tietyllä tavalla. Kun viranomaispäätöstä tehdään, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä määrittelee lapsen edun. Huostaanottoasiassa asianosaisen vastustaessa sitä lapsen edun määrittäminen siirtyy hallinto-oikeudelle. Aina löytyy lainsäätäjän tarkoittama määrittäjä lapsen edulle. Todellisuudessa asian arvioiminen on erittäin vaikeaa. Edes jälkiviisaat, edellisen viikonlopun sään ennustajat, eivät voi tietää, miten toisenlainen päätös olisi vaikuttanut lapsen elämään. Alkoholin vaurioittamia FASD-lapsia syntyy arviolta vuodessa. Heistä vakavimmin vaurioituneet tulevat yleensä huostaanotetuiksi jossain elämänvaiheessa. Anna Asikainen työskentelee Kehitysvammaliiton projektissa, joka ajaa heidän asemansa parantamista. FASD on lyhenne sanoista Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Se pitää sisällään neljä oireyhtymää, joista vakavimpia vaurioita aiheuttaa FAS, sikiön alkoholioireyhtymä. Lisätietoa: > FASD LUKIJALTA Suomesta puuttuu tahtoa säilyttää ruotsinkieliset palvelut On ilahduttavaa, että Sosiaaliturva (3/2009) nostaa esiin ajankohtaisen keskustelun ruotsinkielen asemasta ja omakielisistä palveluista. Puutteita on ja lehdessä asiaa kommentoineen Boris Björklundin mukaan erityisesti valtionhallinnossa tietoa ei tule ruotsin kielellä tai jos tulee, käännökset viipyvät. Tämä on työssäni tuttua ja parannustoiveeni kohdistuvat erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Suurempi kysymys on kuitenkin se, ettei ruot- kuva: Erja Saarinen 14 Sosiaaliturva 4/09

15 Palstalla sosiaalipalveluiden käyttäjät kertovat ajatuksiaan sosiaalipalveluista. Mitä sosiaalipalveluissa tulisi tietää FASD-oireyhtymistä? Esimerkiksi päivähoidossa ja lastensuojelussa pitää tietää, millainen vaurio on kyseessä. Liian usein FASD-lapsia pidetään vain häirikköinä. Osalla lapsista on pysyvä keskushermostovaurio. FAS-lapset syntyvät pieninä ja heillä on usein oireyhtymälle tyypillisiä kasvonpiirteitä. Heillä on muun muassa kuulo-, näkö- ja sydänvammoja, osalla kehitysvamma. Neurologiset vammat vaikeuttavat elämää: FASDlapset ovat vilkkaita, impulsiivisia ja häiriöille alttiimpia kuin muut. Heillä on oppimis- ja käyttäytymisvaikeuksia ja ongelmia lähimuistissa ja oman toiminnan säätelyssä. He kehittyvät muita hitaammin ja heidän kasvuaikansa voi olla pitempi. Keskushermostovauriot ovat pysyviä, mutta niiden aiheuttamia toimintahaittoja voidaan vähentää. Millainen on FASD-lasten asema palvelujärjestelmässä? FASD-lapsi jää usein tunnistamatta. Diagnoosin tekeminen vaatii erityisasiantuntemusta. Lisäksi se on moraaliseettisesti latautunutta, koska lapsen diagnoosi paljastaa äidin alkoholinkäytön raskausaikana. Pelätään sekä lapsen että äidin leimaamista. Tätä nykyä FASDlapsia alidiagnosoidaan usein ADHD-lapsiksi, jolloin syy-yhteyttä alkoholialtistukseen ei tarvitse hakea. Sosiaali- ja terveydenhuollon pitää tehdä läheistä yhteistyötä, jotta diagnoosi saadaan. Nyt on epäselvää, kuka päättää, lähdetäänkö tutkimaan vai ei. Suuri osa lapsista jää kokonaan tai elää pitkään ilman diagnoosia. Kuitenkin vain se avaa ovet kuntoutukseen. Esimerkiksi sopeutumisvalmennusta ja vammaistukea saa vain diagnoosilla. Jos vauriot jäävät hoitamatta, lapset koheltavat tilanteesta toiseen ja heitä hoitavat perheet uupuvat. Ongelmat kärjistyvät murrosiässä ja nuori syrjäytyy vamman aiheuttamien sekundääristen haittojen takia. Kumpi syrjäyttää enemmän diagnoosi vai sen puute? Monesti nähdään, että lapsen oireet johtuvat vaikeasta lapsuudesta. Perheet voivat käydä vuosia esimerkiksi perheneuvolatutkimuksissa setvimässä psyykkisiä ongelmia, vaikka taustalla voivat olla neurologiset ongelmat. Esimerkiksi sydänvikaa tai näkövammaa voidaan hoitaa hyvin, mutta lasta ei nähdä kokonaisena. Eri oireiden tutkimisessa hukataan aikaa. Vaikka lapsi saisi diagnoosin, hoito voi olla vaihtelevaa. Suomessa ei ole hoitosuositusta FASD-lasten kuntouttamiseen. Lapsen pitäisi olla erikoissairaanhoidon seurannassa, mutta usein viimeistään kouluiässä hänet siirretään perusterveydenhuollon vastuulle. Siellä ei aina ole riittävää asiantuntemusta. Kun lapsi otetaan huostaan, usein linkki hoitoon voi katketa. Huostaanottovaiheessa joudutaan kiinnittämään paljon huomiota perheen tilanteeseen. Lapsen tarpeet voivat jäädä sivummalle. Tuki ja kuntoutus loppuvat monilta liian aikaisin. Jälkihuollon 21 vuoden ikäraja on liian matala. Jos aikuistumisvaiheen saa olla perheessä, monet pärjäävät hyvin. Nyt vain lievän kehitysvammaisuuden diagnoosilla voi jäädä kehitysvammaisten perhehoitoon tai saada tukea itsenäiseen asumiseen 21 täytettyään. Entä heitä hoitavien sijaisperheiden? Sijaisperheet eivät välttämättä ole saaneet tietoa lapsen vammoista, etenkään jos diagnoosi puuttuu. He joutuvat vuosia hakemaan lapselle diagnoosia ja apua. Helposti lapsikin aletaan nähdä vain oireyhtymän kautta. Vaativaa on myös työskentely biologisten vanhempien kanssa, kun yhteistyötä ja ymmärrystä tarvitaan lapsen erityisvaikeuksissa. Diagnoosi on pidettävä salassa, koska se paljastaa yhteyden äitiin. Suomessa ei ole FASD-potilasjärjestöä. Kenen kanssa perheet voivat puhua vaikeuksistaan? Myös lapsi kärsii siitä, että hän kantaa diagnoosia, josta ei saa puhua eikä kokemuksia voi jakaa. Murrosiässä FASD-nuori lähtee helposti moneen mukaan. Silloin hän tarvitsee elämäänsä selkeää rakennetta ja valvontaa sekä koko perhe laajaa tukiverkkoa. Jos sitä ei ole, perhe uupuu ja on suuri riski, että se irrottaa otteen lapsesta. Perheet tarvitsevat sosiaalityöntekijän rinnalleen ajamaan lapsen asiaa. Sosiaalityöntekijän pitää tuntea FASD-oireyhtymiä. Usein joutuu käymään tiukkaa taistoa siitä, mikä taho erilaiset tutkimukset ja kuntoutukset maksaa, jos sitä ei ole kirjattu esimerkiksi lapsen kuntoutussuunnitelmaan. Myös sosiaalityöntekijä on hankalassa välissä: hänen pitää ajaa lapsen etua ja tukea sekä sijaisperhettä että biologisia vanhempia. Vaikea asia pitää käsitellä biologisen äidin kanssa avoimesti. Nyt se on mystifioitu, mieluiten ollaan puhumatta. Mitä pitäisi parantaa? Palvelujärjestelmään tarvitaan toimintamalli FASDlasten hoitamiseksi. Tarvitaan yksikkö, johon keskitetään osaamista. Sieltä myös ammattilaiset ja lapsia hoitavat perheet saisivat tukea. Jos äitiä ei ole kyetty auttamaan raskausaikana, yhteiskunnan tehtävä on auttaa edes syntynyttä lasta. Lapsen pitää nousta voimakkaammin näkyviin. sinkielisen vähemmistön palvelun ja kielen aseman turvaaminen enää näytä olevan tärkeä kysymys päätöksentekijöille. Aluehallinnon ja kuntarakenteen uudistuksen tiimellyksessä ruotsinkielisen väestön painoarvo on heikentynyt niin uhkaavasti, että tilanteesta keskustellaan päivittäin ruotsinkielisissä lehdissä. Miksi perustuslain kansalliskielen asema ja kielilain turvaamat palvelut ruotsinkielellä ovat uudistusmylläkässä tyystin merkityksettömiä? Vai näyttääkö vain siltä? Lisääntynyt maahanmuutto on heikentänyt ymmärrystä ruotsin kielen asemasta kansalliskielenä. Ruotsi on erityisesti nuorten mielessä vain yksi kieli monien vieraiden kielten joukossa. Oman osuutensa tähän tuo yleinen eurooppalaistuminen ja poh- joismaisen yhteistyön arvostuksen heikkeneminen. Vielä joitain vuosia sitten kaksikielisyydellä oli puolustajansa valtionhallinnossa, mutta nyt ymmärtäviä ääniä kuuluu yhä harvemmin. Kun itselleni ja monille sukupolveeni kuuluville suomenruotsalaisuus on olennainen osa suomalaista kulttuuria, se tuntuu joillekin olevan vastenmielistä pakkoruotsia. Silloin se ajatus on vieras, että kyseessä olisi Suomi-nimiseen yhteisöön kuuluva vähemmistö, josta tulisi välittää. Aluehallinnon uudistuksen ja Paras-hankkeen kielellisiä vaikutuksia onneksi tutkitaan Paras-arviointitutkimusohjelma Artussa, jossa on mukana lukuisia kuntia, Kuntaliitto ja monia ministeriöitä. Bettina Lindforsin tuore tutkimus osoittaa, että alueellisten viranomaisten tapa organisoida ruotsinkielisiä palveluja vaihtelee tavattomasti maakunnittain. Yhteistä on kuitenkin se, että palvelun saaminen on yhä enemmän kysynnän varassa. Aina ei onnistuta turvaamaan palveluja ruotsinkieliselle vähemmistölle. Sen voi ymmärtää. Vaikeampi on käsittää, saati hyväksyä sitä, ettei maassa ole tahtoa säilyttää kaksikielistä palvelukulttuuria. Ja sitäkin miettii, että mihin ne suomenruotsalaisten valtiolle maksamat veroeurot oikein menevätkään? Eini Pihlajamäki, toimitusjohtaja, Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, FSKC Sosiaaliturva 4/09 15

16 pinnan alta Palstalla pannaan mutkat suoriksi ja paljastetaan olennainen. Mitä tapahtuu todella? Sosiaalityöntekijät ovat muutoksen ammattilaisia ja koulutettuja sietämään epävarmuutta ja punnitsemaan riskejä. Synnöve Karvinen-Niinikoski, sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professori (ruotsinkielinen professuuri), Helsingin yliopisto Hyvinvointia rakennemurroksissa? Sosiaalityö on vaativaa ihmissuhdetyötä, jolla on suuri merkitys kansalaisten oikeuksille ja osallisuudelle yhteiskunnassa. Ala on raskas ja työhyvinvointia koskevissa tutkimuksissa sosiaalityöntekijöiden uupumus ja masennus erottuvat huolestuttavina. Työn haasteet vaikeuksissa painivien ihmisten ja yhteisöjen kanssa sekä toimivien palvelujärjestelmien kehittämisessä ja johtamisessa ovat suuria, ja osaavista ja pätevistä sosiaalityöntekijöistä on pula. Uranäkymien soisi olevan sellaisia, että ne houkuttelisivat vastuuta kantavia sosiaalityön akateemisia osaajia pysymään alalla. Sosiaalityö on koulutusalana suosittu ja aloituspaikan saaminen on vaikeaa. Huoli alan vetovoimaisuudesta ja työ sen rakenteellisten edellytysten luomiseksi luonnehtii sosiaalityön 2000-luvun kehitystä. Käynnissä on alan rakenteellinen murros. Ohjausjärjestelmiä uudistetaan ja toimintoja organisoidaan ns. tilaaja-tuottajajärjestelyillä. Kuntien palvelurakenneuudistus kouraisee sosiaalityötäkin. Hyvinvointia koskeva eetos muuttuu, mistä viestivät manageristiset opit. Myös sosiaali- ja terveysalan keskinäiset suhteet uudistetaan. Muutostarpeisiin vaikuttavat niin ikärakenteen muutokset kuin uusi ymmärrys siitä, mitä hyvinvoinnin edistämiseksi ja tuen sekä hoivan järjestämiseksi tarvitaan. Meneillään on poliittis-professionaalinen kamppailu viisaasta toiminnasta. Ajan merkit kertovat sosiaalisten ongelmien vakavuudesta ja monimutkaisuudesta. Nyt jos koskaan tarvitaan sosiaalisen asiantuntemusta. Arkielämän sosiaalisten rakenteiden asiantuntijoina sosiaalityöntekijät havaitsevat yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset nopeasti. Pahoinvoinnin lisääntyessä asenteet yhteiskunnassa kovenevat. Halutaan lisätä puuttumista, luokittelua ja valvontaa sekä rankaisevuutta. Samalla korostetaan uusyhteisöllisyyttä ja kansalaisvastuuta. Kansalaisten sosiaalinen toimijuus, jonka tukeminen on sosiaalityön ydintehtäviä, rakentuu ristiriitaisista aineksista, joiden keskellä korostuu työn eettinen vastuu ja merkitys hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen luottamuksen rakentajana. Sosiaalityöntekijät ovat muutoksen ammattilaisia ja koulutettuja sietämään epävarmuutta ja punnitsemaan riskejä. Sosiaalialalla 2000-luvun alku on ollut professionaalisen vakiintumisen ja vahvistumisen aikaa. Koulutusrakenneuudistukset ovat alkaneet kantaa hedelmää. Vastikään on uudistettu alan tehtävärakenteita ja lainsäädäntöä sekä luotu valmiuksia kehittää uudenlaisia työotteita. Oiva esimerkki on sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijöiden yhteistyö. Vihdoin voidaan auttaa asiakkaita ja perheitä rakentamaan omaa toimijuuttaan omassa arjessaan. Perhetyöntekijäsosionomit ovat aiemmin puuttuneet alalta. Nyt tämä arkeen ulottuva yhteistyö mahdollistaa avohuollon ja varhaisen tuen. Sosiaalialan kaksipilarinen koulutusjärjestelmä tuottaa sosiaalialalle kaivattua lähityön eriytyvää osaamista. Asiakkaiden elämäntilanteiden kokonaisvaltaisen hahmottamisen kautta on rakentunut ammatillinen työ- ja tehtäväjako, joka luo todellisia vaihtoehtoja kalliille laitoshoidolle ja poukkoileville hätäratkaisuille. Suomalainen sosiaalityöntekijäkoulutus on ollut kansainvälisesti aikaansa edellä. Sen tutkimusperustainen opetus tuottaa vahvoja ammattilaisia, vuorovaikutussuhteisen asiakastyön osaajia ja asiakasprosessien johtajia sekä ammattikäytäntöjen oikeellisuudesta ja toimivuudesta vastaavia sosiaalialan akateemisia asiantuntijoita. Se antaa valmiudet alan tutkimukseen, tieteelliseen tutkijakoulutukseen sekä sosiaalityön käytäntöjen ja tieteenalan käytäntösuhteiseen kehittämiseen. Akateeminen peruskoulutus on luonut pohjan tutkimusosaamiselle ja sosiaalityön erikoistumisaloille. Sosiaalityöntekijäkoulutuksen elävät käytäntösuhteet ja tiedontuotannon rakenteet ovat sellaista, mitä muuallakin rakennetaan suomalaista asiantuntijuutta arvostaen. Vahvuutemme on se, että myös käytännön työtä tekevillä on koulutuksensa ja tehtäviensä kautta avautuva mahdollisuus tutkia ja kehittää työtään. Tällainen suhde omaan työhön on työolotutkimusten mukaan tärkeää. Se antaa hengitystilaa ammatilliselle kasvulle ja jaksamiselle. Ponnistelut hyvien käytäntöjen tuottamiseksi ja levittämiseksi sekä erilaisten tuloksellisuusmittareiden ja arviointikäytäntöjen luomiseksi valuvat hukkaan ja pahentavat viihtymättömyys- ja jaksamisongelmaa, jos rakenteet eivät hengitä ja tue työntekijöitä. Sosiaalityön osaava johtaminen on avainasemassa, kun luodaan työn laadun ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista tukevia rakenteita. Uudistuva ja kehittävä ammattityön johtamisosaaminen ja sen seurauksena hengittävän ja oppivan toimintaympäristön tarjoaminen ovat sosiaalityön lähikehityksen suuria haasteita. 16 Sosiaaliturva 4/09

17 IT-kokonaispalvelua sujuvampaan sosiaalitoimeen ja terveydenhuoltoon. TERVE-SOS 2009 Helsinki Wanha Satama Tervetuloa Tiedon osastolle E3. Mitä paremmat työkalut henkilöstöllesi annat ja mitä viisaammin heidän työtään ohjaat, sitä paremmin organisaatiosi toimii, jaksaa ja menestyy. Ja sitä parempaa palvelua asiakkaanne saavat. Kun tieto löytyy ja liikkuu myös työnkulku notkistuu. Vähemmällä paineella saadaan enemmän aikaan ja enemmän aikaa! Aikaa varsinaiseen työhön, aikaa kehittämiseen ja aikaa ihmisille. /sosiaalitoimi Let s care together!

18 lastensuojelu Eija Heine Mikko Reijonen Porvoon lastensuojelun kehittämishankkeessa haluttiin saada pysyviä muutoksia toimintatapoihin. Lastensuojelun sosiaalityöhön, perhetyöhön ja eri yksikköjen yhteistyöhön haettiin yhteistä työorientaatiota yhteisillä koulutuksilla ja toimintamallien kirjaamisella. Tärkein vaihe oli uusien toimintakäytäntöjen vakiinnuttaminen sitä tukevine valmennuksineen. Yhteiseen ymmärrykseen lastensuojelun uusista toimintatavoista Työkäytännöt eivät välttämättä muutu kehittämisprojekteista ja koulutuksista huolimatta. Kun projekteissa ei ole suunniteltu uuden toiminnan uutta johtajuutta eikä uuden käytännön vakiinnuttamista kaikkien työntekijöiden työorientaatioksi, uutta toimintatapaa toteuttavat vain siitä innostuneet työntekijät vanhan työotteen rinnalla kunnes he uupuvat. Eija Heine oli KirVa-hankkeessa valmentajana ja kouluttajana. Mikko Reijonen toimi KirVa-hankkeen projektipäällikkönä. Porvoon lastensuojelun kehittämishanke sai jo hakuvaiheessa nimen KirVa lastensuojeluosaamisen kirkastaminen ja vakiinnuttaminen. Nimellä haluttiin ilmentää projektin kahdenlaista tehtävää: Ensin kirkastetaan kaikille työntekijöille jo olemassa oleva osaaminen ja sitten se vakiinnutetaan pysyviksi toimintakäytännöiksi. Aluksi yhteistä koulutusta Kirkastamisvaiheessa järjestettiin kaikille osallistujille yhteinen viiden koulutuspäivän sarja, jonka sisältönä olivat ne menetelmät ja teemat, joita osa lastensuojeluväestä oli jo aiemmin projekteilla ja koulutuksilla opiskellut ja joita haluttiin syventää ja vakiinnuttaa pysyviksi käytännöiksi. Teemoiksi valikoituivat lapsilähtöisyys, lastensuojeluprosessien haltuunotto ja näkyväksi tekeminen, vanhempien tukeminen sekä johdon tuki. Teemat kulkivat yhteisten koulutuspäivien punaisena lankana. Ulkopuolisten kouluttajien luennot ja harjoitukset eivät sinänsä tuoneet kaikille mitään uutta. Tarkastelun kohteena oli enemmänkin se, kuinka lapsilähtöisten menetelmien osaamista voidaan oikeasti käyttää ja hyödyntää kunkin toimipisteen työssä. Hankkeeseen osallistuivat eri toimipisteet: sosiaalityö, a-klinikka, laitokset, turvakoti, perhetyö, nuorisoasema, maahanmuuttajapalvelut, varhaiskasvatuksen erityispalveluita ja tärkeänä ryhmänä sosiaalityön johto. Mukana oli yli 50 henkilöä ja heidän kauttaan toimipisteiden muut työntekijät. Miten tieto muuttuu työkäytännöksi? Koulutuksiin on helppoa osallistua ja ottaa vastaan tietoa. Mutta miten tieto muuttuu työkäytännöksi? Porvoon hankkeessa muodostettiin kuusi kirkastamistiimiä, joiden tehtävänä oli koulutuspäivien välillä kirkastaa valittua teemaa ja kysyä yhä uudestaan: Mitä tämä merkitsee minun työssäni ja kaupunkimme lastensuojelutyössä? Kirkastamistiimit, mukaan lukien johdon tiimi, kokoontuivat kuukausittain puolen vuoden ajan hiomaan niitä vanhemmuuden tai lapsilähtöisen työskentelyn kulmakiviä, joita sitten vakiinnuttamisvaiheessa lähdettäisiin yhdessä istuttamaan pysyviksi käytännöiksi. Kirkastamisvaiheen päättyessä työskentely koottiin Porvoon lastensuojelutyön vakiinnuttamisasiakirjaksi, jossa oli tiivistettynä lastensuojelun työorientaatio, lainsäädännöllistä taustaa ja sosiaalihuollon eettisiä periaatteita. Alku sujuu entä sen jälkeen? Kirkastamisvaihetta seuranneeseen vakiinnuttamisvaiheeseen liittyivät projektin kenties suurimmat haasteet. Aluksi muodostettiin neljä lastensuojelun moniammatillista tiimiä sekä erilliset johdon ja perhetyöntekijöiden tiimit. Tämän vaiheen onnistuminen edellytti, että tiimit käyttäisivät arjessa vakiinnuttamisasiakirjan mukaisia toimintamalleja ja osallistuisivat vakiinnuttamisvalmennuksiin. Tiimivalmennuksissa oli tarkoituksena vakiinnuttaa kirkastetut mallit käyttöön peilaamalla käyttökokemuksia vanhoihin työskentelytapoihin ja tukea näin niistä luopumista ja 18 Sosiaaliturva 4/09

19 uuden yhteisen työorientaation rakentamista. Lopuksi vakiinnuttamisasiakirjasta oli määrä muokata Porvoon lastensuojelun toimintamalli. Vakiinnuttamisvalmennuksen alussa tuntui kuin projekti olisi alkanut alusta. Tiimeihin osallistuminen ja mallien arjessa kokeileminen oli vaihtelevaa. Näytti siltä, että työntekijöiden päivittäinen työmäärä vei innon ja mahdollisuudet kokeilla uusia menetelmiä ja lähestymistapoja asiakkaiden kanssa. Kankeuteen saattoi myös vaikuttaa perinteisen projektikehän mukainen ajattelu: kirkastamisvaiheen tuottama vakiinnuttamisasiakirja oli tuotettu, projektin olisi siis tullut päättyä siihen, mutta KirVassa työ vasta alkoikin siitä. Selkeytyksen tilanteeseen toi sosiaalityön johtajan viranhaltijapäätös, jolla kaikki työntekijät ja työyksiköt velvoitettiin ja oikeutettiin kokeilemaan sovittuja toimintamalleja sekä osallistumaan valmennustiimeihin. Tämä mahdollisti myös sen, että lastensuojelutyön johto pystyi tarkastelemaan ja työstämään muuttuvan lastensuojelulain mukaista lastensuojelun suunnitelmaa uudesta näkökulmasta. Vakiinnuttamistiimit kokoontuivat lähes vuoden ajan yhteensä seitsemän kertaa. Niissä käsiteltiin muun muassa vanhoista malleista luopumisen synnyttämiä vaikeuksia ja uusien toimintatapojen vaatimia ylläpitoprosesseja, joita työstettiin yhdessä johdon tiimin kanssa. Keskeistä oli myös toimivien seuranta- ja palautejärjestelmien rakentaminen. KirVa-hanke pähkinänkuoressa l Porvoon lastensuojelun kehittämishanke KirVa toteutettiin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa l Tavoitteena oli kirkastaa käyttöönotettavat uudet toimintatavat ja vakiinnuttaa ne pysyviksi työkäytännöiksi l Hankkeessa nostettiin esiin useita työmenetelmiä, jotka tukevat uuden lastensuojelulain soveltamista. Tällaisia ovat muun muassa lapsen kuulemiseen ja lapsen näkökulman esiin tuomiseen liittyvät menetelmät ja toimintatavat. l Uusi lastensuojelulaki edesauttoi uusien menetelmien käyttöönottoa ja antoi oikeutuksen uusien toimintatapojen käytölle. l Kehittämistyö sidottiin johtamisen uudistamiseen. Johdon työtä kehitettiin määrätietoisesti lähtökohtana lastensuojelutyön muutoksissa tarvittava muutosjohtamisen osaaminen. Se helpotti arkityön muuttamista. l Hankkeen toteutti Oy Kasvun Avain Ltd ja sen rahoitti työelämän kehittämisohjelma Tykes. Jatkuva arviointi kehittämisen tukena Hankkeen etenemistä arvioitiin koko ajan. Yksilöpalautteiden lisäksi neljä kertaa tehtiin niin sanottu Kuumemittari -arviointi, joka on työyhteisön tilan, perustehtävätietoisuuden ja johtajuuden kokemisen selvittämisen väline. Osallistujat arvioivat oman työnsä osa-alueita asteikolla Arvioitavia asioita olivat muun muassa työssä jaksaminen, perustehtävän toimivuus ja tuloksellisuus, toimintatapojen todellinen muutos, työpaikan johtaminen ja vakiinnuttamismallin toimivuus ja hyödynnettävyys. Lisäksi kysyttiin työntekijöiden omaa panostusta työhön ja kehittämistyöhön yleensä. Vastaukset purettiin koko lastensuojelutyötä koskevaksi sekä työyhteisökohtaisiksi kuumekäyriksi, jotka osoittivat mihin suuntaan missäkin lastensuojelun työyhteisössä oli projektin aikana liikuttu. Tuloksia käsiteltiin jokaisen mittauksen jälkeen niin moniammatillisissa vakiinnuttamistiimeissä kuin työyhteisöjen palavereissakin. Vaikka yhteiset koulutusosiot olivatkin hankkeen alussa, kuumemittari-arvioiden pohjalta hankkeen puolivälin jälkeen suunniteltiin yksi kaikille suunnattu koulutuspäivä muutosjohtamisesta. Sitä ei käsitelty ainoastaan johdon näkökulmasta vaan näkökulmia haettiin alati muuttuviin lastensuojelutyön haasteisiin ja jokaisen työntekijän asemaan ja tunteisiin muutoksessa. Johdolla suuri vastuu Uudet toimintatavat kirjattiin syksyllä 2008 valmistuneeseen asiakirjaan Porvoon lastensuojelun toimintamalli lapsikeskeisen toiminnan työorientaatio. Siihen on mallinnettu vaihe vaiheelta lastensuojeluprosessi aina peruspalveluiden ehkäisevästä lasten suojelusta yksilöja perhekohtaisen lastensuojelun jälkihuoltoon saakka. Asiakirja sisältää myös lainsäädännöllistä taustaa sekä lapsikeskeisyyden etiikkaa ja toimintaperiaatteita. Asiakirjaan on koottu myös lapsikeskeisen työskentelyn välineitä. Perhetyöstä on oma lukunsa samoin kuin lastensuojelutyön johtamisesta. Koska lastensuojelutyö muuttuu koko ajan, asiakirjaa on päivitettävä jatkuvasti. Monet vanhat ja vakiintuneet työ- ja toimintatavat elävät vahvasti työntekijöiden työorientaatioissa ja toivotut muutokset toteutuvat melko hitaasti. Projektin päätyttyä lastensuojelun johto on keskeisessä asemassa. Se huolehtii mallin vakiinnuttamisesta ja syventämisestä muun muassa työnohjauksen ja koulutusten avulla. Uusien työntekijöiden opastamisessa lastensuojelun asiakirja toimii hyvänä perehdytysoppaana. Sosiaaliturva 4/09 19

20 vanhustyö Petri Rikkinen On tärkeää, että organisaatiossa ymmärretään tiedosta ja osaamisesta saatava arvo, sanoo vanhempi tutkija Antti Lönnqvist. Hän tutkii aineettoman pääoman mittaamista ja johtamista vanhustyössä Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimissä. Aineettoman pääoman mittaaminen tuo osaamisen arvoonsa Monen toimijan yhteinen hanke Aineettoman pääoman johtaminen ei ole mikään irrallinen menetelmä, vaan näkökulma, jonka avulla toimintaa voidaan tarkastella uudella tavalla, Antti Lönnqvist korostaa. Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimi on mukana kolmevuotisessa projektissa, jossa tutkitaan aineettoman pääoman mittaamista ja johtamista vanhustyössä. Ikaalisissa toimiva Jyllin Kodit on hankkeen alullepanija. Jalmari Jyllin säätiön ylläpitämässä Jyllin kodissa on tehty monenlaisia kehittämishankkeita. Taloudellisilla tunnusluvuilla on jo pystytty osoittamaan hankkeiden vaikuttavuus, mutta niiden vaikutus osaamiseen on vielä epäselvää. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa tutkimushankkeessa on Jyllin Kodin lisäksi pilottitutkimuskohteina Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila sekä HelsinkiMissio. Tampereen teknillisen yliopiston lisäksi tutkimus- ja kehittämishankkeen toteuttajia ovat Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ja Nordic Healthcare Auditing Oy. Tavoitteena on kehittää vanhustyön järjestö- ja palveluorganisaatioiden aineetonta pääomaa ja niiden suorituskykyä kuvaava mittausmalli, jolla arvioidaan organisaation tilaa ja vertaillaan sitä vanhustyön muihin vastaaviin toimijoihin. Aineeton pääoma yleistyi terminä 1990-luvun lopulla. Tuolloin havahduttiin siihen, että yrityksen tilipäätöksessä näkyvä arvo eli kirjanpitoarvo saattaa erota sen pörssissä määräytyvästä markkina-arvosta. Koneet, rakennukset ja aineelliset resurssit eivät yksin määrää yrityksen arvoa. Siihen vaikuttaa myös aineeton pääoma eli ihmisten ja organisaation osaaminen sekä suhdeverkosto. Aineettomasta pääomasta on tulossa resurssi, josta kilpaillaan. Tämä näkyy myös sosiaalisektorilla, kun väestön ikärakenteen muutos lisää erityisesti vanhuspalveluiden kysyntää samalla, kun kilpailu vähenevästä työvoimasta kiristyy. Mihin mittaamisella pyritään? Lönnqvistin mukaan mittaamisessa on oleellisinta ymmärtää toiminta ja tuntea siihen käytettävät resurssit. Lisäksi pitää tuntea tavoitteet, joihin toiminnalla pyritään. Talous antaa toiminnalle reunaehdot, mutta mitä annetuilla resursseilla pitäisi saada aikaiseksi, ei ole itsestään selvää, Lönnqvist sanoo. Jonkin asian mittaaminen ei vielä tarkoita, että asia olisi hallussa. Kaikkia asioita ei edes ole järkevää mitata, koska mittaaminen voi olla vaivalloista ja kallista. Kuitenkin mittaaminen on yksi johtamisen perustyökaluista. Vanhustenhuollossa käytetään muun muassa taloudellisia tunnuslukuja. Myös vanhusten kuntoisuutta saatetaan mitata, mutta tietoa ei hyödynnetä laajemmin toiminnan arvioinnissa. Osaamisen arvo Osaamisen ja aineettoman pääoman mittaaminen ovat vielä alkutekijöissään. Pelkkä tiedon ja osaamisen kartoittaminen ei Lönnqvistin mielestä riitä. On tärkeää, että organisaatiossa ymmärretään tiedosta ja osaamisesta saatava arvo. Lönnqvistin mukaan aineeton pääoma antaa näkökulman, jonka avulla voidaan korostaa vanhustyön tietointensiivisyyttä. Vanhustyö vaatii monipuolista käytännön ja teorian hallintaa, luovaa ongelmanratkaisua sekä vuorovaikutustaitoja. Vanhustyön ja vanhustenhuollon nykyinen imago on heikko. Työn vaatiman osaamisen korostaminen voi parantaa koko alan arvostusta ja houkuttelevuutta. Lönnqvistin mielestä aineettoman pääoman mittaaminen ja 20 Sosiaaliturva 4/09

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin?

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Mirjam Kalland 13.9.2012 Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Yksin kotona? Usein esitetty kysymys Yksin pärjäämisen eetos ja epäily? Palvelujärjestelmän puutteet esimerkiksi

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Päivi Niiranen-Linkama

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen

Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen Selvittää lasten perheiden ja terapeuttien välistä yhteistyötä ja arjen voimavaroja Tuleeko perhe kuulluksi ja huomioidaanko vanhempien mielipiteitä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013 Palveluseteli valinnan välineenä Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa Rauhankatu 11, Vaasa Johtaja Viveca Salminen Kotipalveluohjaaja Nina Koskela Kolme kotia

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä Miksi me puhumme täät äällä? Aune, 53 Oma pieni perhe, 1 lapsi Suuri syntymäperhe, 13 lasta Vanhainkodin

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa

Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa 1. Toimintayksikön nimi ja yhteystiedot * Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Yritys / Organisaatio 2. Toimintayksikön palveluala (Voit valita tarvittaessa useamman

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Lapsen puheeksi ottaminen

Lapsen puheeksi ottaminen Lapsen puheeksi ottaminen Mika Niemelä Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatria Oulun Yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö Terveydenhuoltolaki 70 Lapsen

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Masonen yksityishenkilö

Lisätiedot

Osasto-opas. Synnytysvuodeosasto. www.eksote.fi

Osasto-opas. Synnytysvuodeosasto. www.eksote.fi Osasto-opas Synnytysvuodeosasto www.eksote.fi Synnytysvuodeosasto sijaitsee sairaalan päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa C-siivessä. Sisäänkäynti pääovesta. Osastolla hoidetaan raskaana olevia ja

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja 1.9.2011 1 Puheenvuoron runko Aluehallintoviraston tehtävät Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

VIIMEINEN TOIVEENI OPASLEHTI OMAISILLE JA HOITOKODIN ASUKKAALLE SAATTOHOIDOSTA. Rosa Jakobsson & Sari Oksanen Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

VIIMEINEN TOIVEENI OPASLEHTI OMAISILLE JA HOITOKODIN ASUKKAALLE SAATTOHOIDOSTA. Rosa Jakobsson & Sari Oksanen Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK VIIMEINEN TOIVEENI OPASLEHTI OMAISILLE JA HOITOKODIN ASUKKAALLE SAATTOHOIDOSTA Rosa Jakobsson & Sari Oksanen Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK Lukijalle: Tämä opaslehti on toteutettu opinnäytetyönä Sastamalan

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot