Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2011

2 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 JOHDANTO... 6 Yleinen talouskehitys... 6 Kuntien ja valtion talouskehitys... 6 JHL:n jäsenkehitys... 7 TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET PAINOPISTEET PAINOPISTE PAINOPISTE PAINOPISTE PAINOPISTE PAINOPISTE LIITTO-ORGANISAATIO Liiton hallinto Liiton henkilöstö Edustajisto ja hallitus

3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtava määrä työtä, neuvotteluja, kokouksia, tapahtumia, sopimuksia ja paljon muuta oli JHL:n toimintavuosi Taaksepäin katsottuna tuntuu hämmentävältä, kuinka paljon yhden vuoden aikana tapahtuu ja kuinka paljon uutta vuoden aikana muodostuu. Vuosi oli myös juhlavuosi, sillä JHL vietti 80-vuotisjuhliaan. Suomen kunnantyöntekijöiden liitto perustettiin vuonna Siitä alkoi nykyisen JHL:n järjestö- ja edunvalvontataival. Neuvottelu- ja sopimustoiminnan osalta vuosi 2011 oli huippuvuosi, ainakin jos mittarina käytetään aikaansaatujen sopimusten määrää. Alkuvuodesta neuvoteltiin liiton sopimusaloilla voimassa olleisiin virka- ja työehtosopimuksiin vuoden 2011 palkantarkistukset. Sopimuskaudet olivat varsinaisesti katkolla vasta joko vuoden lopulla tai vuoden 2012 alussa, mutta palkantarkistukset oli jätetty auki. Kuntapuolella neuvottelutulos saatiin aikaan helmikuun puolivälissä ja se oli puhdas raharatkaisu. Palkantarkistukset tulivat voimaan toukokuun alusta, jolloin palkkoihin tuli 1,2 prosentin yleiskorotus. Paikallisen järjestelyvaraerän suuruus oli 0,8 prosenttia. Sopimusratkaisussa merkittävää oli myös se, että perhepäivähoitajien työaikalain soveltamispiiriin tulemisesta johtuvien eräiden määräysten käyttöönotto aikaistettiin elokuun alkuun, kun ne muutoin olisivat astuneet lakina voimaan vasta vuoden 2012 alusta. Käytännössä muutos merkitsee perhepäivähoitajien työajan lyhentymistä 40 tuntiin työaikajaksossa. Valtion palkkoja korotetaan alkaen taulukoihin tehtävällä yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 prosenttia. Lisäksi ratkaisuun sisältyy 0,5 prosentin suuruinen paikallinen erä 1.5. alkaen sekä tasa-arvoerä 0,2 prosenttia niin ikään1.5. alkaen. Korotusten lisäksi sovittiin henkilöstön palkkatason turvaamisesta muutostilanteissa. Neuvottelutuloksessa sovittiin myös siitä, että virkapukuihin liittyvät kustannukset siirtyvät kokonaan työnantajan maksettavaksi. Kevään eduskuntavaalien jälkeen maahan saatiin vaivoin muodostettua kuuden puolueen koalitiohallitus. Hallituksen muodostaminen vei poikkeuksellisen paljon aikaa. Erityisesti talouspolitiikan ja julkisen talouden tulevaisuuden linjaukset vaativat paljon yhteensovittamista hallituspuolueiden kesken. Hallitusohjelmassa tavoiteltiin myös talous- ja työmarkkinapolitiikan yhdistämistä. Heikentyvä taloustilanne, alhainen talouskasvu, kilpailukyvyn rapautuminen ja alijäämäinen julkinen talous loivat kehikon, jonka sisällä kesäkuussa muodostettu Kataisen hallitus työtään aloitti. Heti vuoden 2012 valtion tulo- ja menoarviossa oli säästöjä 1,25 miljardia euroa. Suurimmat säästöt kohdistettiin kuntien valtionosuuksiin, yli 600 miljoonaa, ja puolustusvoimiin, 200 miljoonaa. Syksyllä tilanne työmarkkinoilla oli kriisiytymässä ja näköala palkkakilpailusta aiheutti uudelleen arviointia työnantajien taholta. Teknologiateollisuuden neuvottelut junnasivat paikoillaan ja työtaistelujen uhka oli ilmeinen. Palkansaajakeskusjärjestöt ja maan hallitus 3

4 pyrkivät löytämään mallia keskitetymmälle, vakautta ja ennustettavuutta aikaan saavalle työmarkkinaratkaisulle samanaikaisesti kun teknologiateollisuudessa käytiin alakohtaisia työehtoneuvotteluja. Syys- ja lokakuussa neuvottelut etenivät käytännössä vuorovedoin niin, että välillä niitä veti teknologiateollisuus ja välillä työmarkkinakeskusjärjestöt. Raamisopimus saatiin loppujen lopuksi aikaan 13. lokakuuta. Raamisopimus määritteli liittokohtaisiin neuvotteluihin kustannusraamin, ensimmäisen sopimusjakson pituuden sekä toisen jakson minimi- ja maksimipituuden. JHL aloitti omat liittokohtaiset neuvottelunsa välittömästi keskusjärjestöjen ratkaisun jälkeen. Monipolvisten vaiheiden jälkeen liiton edustajisto hyväksyi 23. marraskuuta sopimusratkaisut pääsopimusaloille. Kaiken kaikkiaan liiton hallitus ja edustajisto hyväksyivät viitisenkymmentä sopimusratkaisua marraskuun lopun kokouksissaan. Raami kattaa käytännössä liiton koko jäsenistön. Kunta-alan sopimusratkaisu on 26 kuukauden mittainen ja päättyy Valtion sopimus noudattelee tiukemmin raamin perusmallia ja on pituudeltaan 25 kuukautta päättyen Yksityisen alan sopimukset noudattelevat pääsääntöisesti raamin perusmallia, jolloin niiden päättyminen ajoittuu kevättalveen Kirkon alan sopimus on voimassa maaliskuun loppuun Raamin ensimmäisen 13 kuukauden palkankorotusten ja tekstimuutosten kokonaiskustannus on 2,4 prosenttia ja toisen jakson kustannusvaikutus vaihtelee jakson pituuden mukaan 1,9 2,06 prosentin välillä. Kunta-alan sopimuksissa edettiin kahdessa merkittävässä tekstikysymyksessä, kun sopimuksiin saatiin kuuden päivän palkallinen isyysvapaa ja niin sanotusta B-taulukosta luovuttiin. Kokemuslisäjärjestelmään tehtiin muutoksia ja palkkausmääräyksiä kehitettiin. Valtiolla ratkaisu oli rahapainotteinen, ja ensimmäisen vuoden korotukset toteutetaan sekalinjaisina. Vuosi oli vilkas myös järjestöllisesti. Liitto alkoi valmistautua kevään 2012 edustajistovaaleihin. Ennakointia edustajistokauden päätöksestä saatiin jo edustajiston Jyväskylässä pidetyssä 80-vuotisjuhlakokouksessa, jossa puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajaksi tulevalle edustajistokaudelle. Santamäki- Vuori yllätti liiton päättäjät vielä uudelleen elokuussa, kun hän ilmoitti siirtyvänsä syyskuun alusta valtionvarainministeri Urpilaisen valtiosihteeriksi. Liiton edustajisto piti ylimääräisen kokouksen 22. syyskuuta ja valitsi loppukauden puheenjohtajaksi Jarkko Elorannan ja hänen tilalleen toimialajohtajaksi ja puheenjohtajan varahenkilöksi Pirjo Mäkisen. Syksyä värittivät myös julkisten palvelujen rakenteellisiin muutoksiin liittyvät tapahtumat. Puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittämishanke eteni syksyllä vauhdilla. Liitto vastusti näkyvästi ja kuuluvasti hanketta, joka tarkoittaa palkkojen leikkauksia ja työehtojen heikennyksiä. Huolimatta laajasta julkista keskustelusta valtioneuvosto päätti yhtiöittää ruo- 4

5 kahuollon vuoden 2012 alusta Leijona Cateringiksi. Vanhoille työntekijöille kyettiin neuvottelemaan sopimus neljän vuoden suoja-ajasta. Myös Tampereen Aterian henkilöstöravintoloita koskeva ulkoistamishanke oli syksyllä vahvasti esillä. Tässä muutamia väläyksiä. Paljon jäi mainitsematta, mutta ehkä kerrottu antoi pienen kuvan siitä, miten monipolvinen ja moninainen oli liiton vuosi Meillä kaikilla on ollut onni olla mukana tässä tärkeässä, merkityksellisessä ja kiinnostavassa työssä. Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni liiton henkilökunnalle, päättäjille, aktiiveille ja jäsenille hienosta panoksesta, ammattitaidosta, sitoutumisesta ja tuesta meidän yhteiselle työllemme ja yhteisille tavoitteillemme. Tästä on hyvä jatkaa ja tämän päälle on hyvä rakentaa. 5

6 JOHDANTO Yleinen talouskehitys Vuosi 2011 käynnistyi hyvin, koska tuotanto, vienti ja työllisyys kehittyivät hyvään suuntaan ja tulevaisuus näytti suotuisalta. Loppukesästä euroalueen velkaongelmat ja etenkin Kreikan kriisi synkensivät näkymiä. Vuoden loppupuoliskolla Suomen talouskasvu hidastui. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen BKT:n kasvu oli viime vuonna 2,6 % ja vuodelle 2012 VM arvioi ainoastaan 0,4 % kasvua. Kasvun hidastuminen toi maamme talouteen epävarmuutta ja epätasapainoa. Euroalueen vakausvälineistä ja vakausrahastoista käyty keskustelu oli talouspolitiikan ylivoimaisesti näkyvin kysymys vuoden 2011 lopulla. Toinen suuri ongelma oli julkisen sektorin suureksi kasvanut rahoitusjäämä. Myös ulkomaankauppa kääntyi laskuun vuoden 2011 viimeisinä kuukausina. Hyvin alkanut vuosi tavaroiden viennissä ja tuonnissa päättyi alle edellisen vuoden tason. Heikon loppuvuoden painamana viennin arvo supistui arviolta 1,5 % tuonnin 0,5 %. Talouskasvun hiipuminen ei ehtinyt heikentää työllisyyttä. Työttömyysaste oli vuoden alussa 8,2 % ja vuoden lopussa 7,4 %. Kaikkien työmarkkinasektoreiden yhteistä kehitystä kuvaavan ansiotasoindeksin mukaan nimellinen ansio taso nousi vuoden 2011 aikana 2,7 %. Samaan aikaan inflaatio oli 3,4 %, joten reaalisesti palkansaajien ansiotaso laski 0,7 %. Vuoden 2011 lopulla solmittiin kaikki työmarkkinasektorit kattava raamisopimus. Se nostaa ansioita 2,4 % vuonna 2012 ja 1,9 % vuonna Kuntien ja valtion talouskehitys Reaalitalouden ongelmat ja heikentynyt talouskasvu vaikuttavat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Vuonna 2011 valtion velka kasvoi huomattavasti ja oli vuoden lopulla yli 80 miljardia euroa. Velan määrä on jo yli 40 % bruttokansantuotteesta. Vuoden lopulla maan hallitus valmistautui laatimaan seuraavalle vuodelle uutta valtion tulo- ja menoarvioesitystä, joka sisältää paljon säästöjä, menoleikkauksia ja verojen korotuksia. Kuntatalouden kehitys oli sekä 2010, että 2011 ennakoitua myönteisempää. Positiivinen kehitys johtui lähinnä kuntien verotulojen odotettua nopeammasta kasvusta. Vuonna 2011 kuntien verotulojen kasvoivat arviolta 4,5 %. Valtionosuudet kasvoivat noin 3,5 % muun muassa indeksikorotusten ja veronkevennysten kompensaatioiden seurauksena. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat vuonna 2011 varsin maltillisesti. Kunnat joutuivat hillitsemään menojensa kasvua korjatakseen taantuman jälkiä ja varautumaan 6

7 hidastuvaan tulokehitykseen ja yleisen taloustilanteen epävarmuuteen. Vaikka vuosikatteet kasvoivat verrattain hyvin, kasvoi myös kuntien lainakanta sillä nettoinvestoinnit pysyivät korkealla tasolla. JHL:n jäsenkehitys Liiton kokonaisjäsenmäärä oli yhteensä (v yhteensä ). Kokonaismäärään sisältyy yhteensä (6 622) JHL:n yhteisöjäsenliittojen jäsentä. JHL:n varsinaisia jäseniä oli vuodenvaihteessa ( ), joista vapaajäseniä (38 381). Vuonna 2011 varsinaisten jäsenten määrä aleni 867 jäsenellä, kun se oli edellisvuonna lisääntynyt jäsenellä. Kuitenkin uusia palkansaajajäseniä liittyi kertomusvuonna yhteensä 9 367, joka on enemmän kuin kertaakaan aikaisempina vuosina. Vuoden 2011 lopussa jäsenistä naisia oli ja miehiä eli vastaavasti 72,8 ja 27,2 prosenttia. Liittoon liittyi uusia jäseniä vuoden 2011 aikana (15 475) ja liitosta erosi (13 555). Uusien jäsenten keski-ikä oli 32 (32) vuotta ja kaikkien jäsenten keski-ikä 50 (50) vuotta. JHL:n yhdistyksiä oli vuoden päättyessä 638. Vuonna 2011 purkautui 43 yhdistystä, joiden jäsenet siirtyivät muihin JHL-yhdistyksiin. Vuoden aikana perustettiin kuusi uutta yhdistystä. Vuoden lopussa yhteisjärjestöjä oli 19. 7

8 TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET PAINOPISTEET Liiton vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa on jäsennetty painopisteittäin. Painopisteitä on viisi, joista jokainen on sekä aiheensa että toimenpiteittensä suhteen laaja kokonaisuus. Vuoden 2011 toiminnan suunnittelua ohjaavat painopisteet olivat 1) Kehitetään liiton paikallista edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistysrakenteita, yhdistysten toimintatapoja ja vahvistamalla paikallisten toimijoiden ennakoivaa edunvalvontaosaamista ja muutoksen hallintakykyä 2) Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa, jäsenten kiinnittymistä yhdistyksiin ja heidän aktiivista osallistumistaan liiton toimintaan 3) Kehitetään liitto-organisaation toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja henkilöstön osaamista sekä selkeytetään vastuita liiton edunvalvontaketjussa 4) Varmistetaan liiton neuvotteluvoima ja järjestöllinen asema työmarkkinakentän muuttuvissa sopimus- ja järjestörakenteissa 5) Vahvistetaan JHL:n toimintaa liittona, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä 8

9 1. PAINOPISTE Kehitetään liiton paikallista edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistysrakenteita, yhdistysten toimintatapoja ja vahvistamalla paikallisten toimijoiden ennakoivaa edunvalvontaosaamista ja muutoksen hallintakykyä 1.1. Jatketaan erityisesti suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa käynnistettyjä yhdistysrakenteen ja yhdistyksen toimintatapojen kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yhdistysten perustehtävän selkeyttämiseen, yhdistysten muutoksen hallintakyvyn parantamiseen ja aktiivien tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittämiseen. järjestöosasto (edunvalvontaosasto, koulutusosasto, visio, kehittämispalveluyksikkö) Vuoden aikana oli käynnissä useita suuria ja keskisuuria kaupunkeja koskeneita yhdistysrakennehankkeita, joista tavoitteiden mukaiseen kokonaisratkaisuun päästiin Kuopiossa ja Vantaalla. Osittaisratkaisuja toteutettiin mm. mm. Tampereella ja Turussa. Toimintavuoden aikana toteutettiin kehittämispalveluyksikön ja järjestöosaston yhteistoimin Ohjaa muutosta -hanke, jonka tavoitteena oli parantaa käytännön muutostilanteessa toimivan henkilöstön ohjausvalmiuksia ja kehittää muutostilanteisiin soveltuvia toimintamalleja. Hanke toteutettiin valituissa neljässä aiemmin käynnistyneessä esimerkkihankkeessa: Kuopio, Oulu, Turku ja Vantaa. Hanke päättyi lokakuussa pidettyihin muutosmessuihin, joissa esiteltiin hankkeen tuotokset Täsmennetään koulutuksen arviointituloksen pohjalta koulutuksen sisältötavoitteita, organisointia, koulutukseen hakeutumisen esteitä ja rakennetaan eri aktiiviryhmille koulutuspolkuja ja määritellään tavoite eri ryhmien osallistumisesta koulutukseen. koulutusosasto (järjestöosasto) Koulutuksen arvioinnin mukaan koulutus on arvostetussa asemassa JHL:n sisällä, mutta koulutuksen asema strategisessa ajattelussa epäselvä. Vuoden 2011 aikana käynnistettiin kahtena koulutuksen strategiapäivänä JHL:n koulutusohjelmatyö koulutuksen yhteistyöryhmän ohjauksessa. Työ jatkuu vuonna 2012 kiinteästi kytkettynä liittostrategian maastouttamiseen. 9

10 Luottamusmieskoulutuksen sisältöjä on kehitetty arjen työskentelyyn toimivammiksi ja opintopolkuajattelu ja yhdistysten koulutussuunnittelu on viety aktiivitoimijoiden tietoisuuteen - näin on tuettu kursseille hakeutumista sekä ohjautumista oikeisiin koulutuksiin. Verkkokoulutuksen rooli on hieman kasvanut luottamusmieskoulutuksessa. Kehittämisen alueena on ollut luottamusmiesten yhteistoimintakoulutuksen lisääminen. Työsuojelukoulutuksessa on painottunut uusien työsuojelutoimijoiden perusosaamisen varmistaminen. Opisto sai vuoden lopulla oikeudet työhyvinvointikorttikoulutukseen. Sukupolvenvaihdos ja yhdistysten toimihenkilöiden vaihtuminen syksyllä vaikutti lukuisten järjestökoulutuksen kurssien peruuntumiseen. JHL:n mentorointimallin toteutus käynnistyi liiton aktiivien ja henkilökunnan prosesseilla, joiden avulla jaettiin tietoa ja kokemusta, tuettiin yhteisöllisen yhteistyön kehittymistä ja uusien toimijoiden kiinnittymistä JHL:n toimintaan Varmistetaan että JHL:n yhdistysrakenne vastaa myös kasvavaa PTY-kenttää. järjestöosasto (edunvalvontaosasto) PTY-kentän laajeneminen kuntien yhtiöittämisen seurauksena on ollut keskeinen peruste useissa yhdistysrakennehankkeissa, joiden yleisenä tavoitteena on yhdistysten kiinnittäminen edunvalvonnalliseen kokonaisuuteen Kutsutaan uudet ja koulutuksessa käymättömät yhdistysten luottamushenkilöt kukin omaa luottamustehtäväänsä vastaavaan koulutustilaisuuteen. koulutusosasto Koulutuksen markkinointia on tehostettu kohdemarkkinoinnin, sähköisten kirjeiden ja edunvalvontaviestien avulla. Liiton noin aktiivista noin 1500 ei ole osallistunut liiton järjestämään koulutukseen viimeisten kolmen vuoden aikana. Koulutukseen osallistumattomien yhdistysaktiivien osallistumisen syyt päätettiin selvittää heille kohdennettavalla webropol-kyselyllä, joka toteutetaan keväällä Kyselyn tulosten pohjalta koulutuksen markkinointia ja rekrytointia tarvittaessa tehostetaan ja tuloksia hyödynnetään koulutusohjelman laadinnassa ja koulutuksen sisältöjä suunniteltaessa Selkeytetään ja vahvistetaan ammattiala-/työpaikkaluottamusmiesten asemaa liiton edunvalvontatehtävissä, jäsenhankinnassa ja aktiivien rekrytoinnissa. 10

11 järjestöosasto (edunvalvontaosasto, visio) Työpaikkaluottamusmiesten asemaa ja näkyvyyttä on vahvistettu rekrytoimalla heitä aktiiviseksi jäsenhankkijoiksi ja edistämällä eri keinoin mm. koulutuksen avulla kaikkien JHL - toimijoiden näkyvyyttä työpaikoilla. Luottamusmiesorganisaatiot ovat keskeisen tarkastelun kohteena työnantaja organisaatioiden ja yhdistysrakenteen muutoshankkeissa Jatketaan OM:n alaisten virastojen ja laitosten työsuojelun yhteistoiminnan rakenteiden ja toimintatapojen vahvistamista yhteistoiminnallisessa kehittämishankkeessa, jonka avulla työsuojelutoiminta nivoutuu osaksi johtamisjärjestelmää ja jonka avulla tuetaan henkilöstön työhyvinvointia, työssä jatkamista ja toiminnan tuottavuutta. kehittämispalveluyksikkö Oikeusministeriön hallinnonalalla toteutettiin Valtion työsuojelurahaston rahoituksella Oikeusministeriön hallinnonalan työsuojelutoiminnan edistäminen - hanke, OTE-hanke. JHL: n Kehittämispalvelut -yksikkö toimi hankkeessa kehittäjäkumppanina, jonka tehtävänä oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida hanketta yhdessä oikeusministeriön vastuuhenkilöiden kanssa. Hankkeessa tarvittiin laajaan osallistamiseen ja yhteistoimintaan uudenlaisia ketterän kehittämisen työvälineitä verkkoon. Näiden työvälineiden tuottaminen tehtiin yhteistyössä Humap Oy:n kanssa. Syksyllä 2010 hallinnonalan eri sektoreiden avainhenkilöistä koottu hanketyöryhmä määritteli hankkeen taustan, toimeksiannon ja toimintatavat. Hanketyön tavoitteeksi tuli työsuojelun tarkoituksen ja merkityksen avaaminen ja laajentaminen työsuojeluorganisaation kaikilla tasoilla. Toisaalta haluttiin tietoa siitä, miten asiat nykytilanteessa ovat ja toisaalta virittää kiinnostusta ja energiaa työsuojeluhankkeeseen osallistumiseen varsinaiseen kehittämistoimintaan. Työsuojelupäällikkö-työsuojeluvaltuutettu työparityöskentelyn vahvistaminen nousi yhdeksi hankkeessa kokeiltavaksi teemaksi. Työvälineenä hankkeessa käytettiin työryhmätyön lisäksi verkko-otetta, joka sisälsi sekä webdialogeja että verkon kautta tehtyjä osallistavia tilannekatsauksia. Kehittäjäkumppanit (JHL ja Humap Oy) ohjasivat verkossa tapahtuvaa työskentelyä aktiivisesti. Verkon kautta kysyttiin hallinnonalan työsuojelun nykytilaa ja kehittämistoiveita kaikilta työsuojeluvaltuutetuilta ja työsuojelupäälliköiltä. Verkkokysely toteutettiin työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön välisenä keskusteluna, joka kirjattiin verkkoalustalle. Verkkoon kirjatuissa keskusteluissa nousi esiin suunnitelmallisuuden, koulutuksen ja verkostoitumisen tarve. 11

12 Verkkokeskustelun 1. vaiheen tulosten perusteella hanketyöryhmä päätti esittää kehittämiskohteiksi seuraavaa: Hallinnonalan yhteistoiminnallinen koulutuspaketti Työsuojelutehtävät osaksi johtamistehtävää (työsuojelun arkipäiväis- Työsuojelun työkalusalkku intranetiin Työsuojeluorganisaation raikastaminen Ministeriön ja keskushallinnon ohjausroolin selkeyttäminen. täminen) Verkkokeskustelun kakkosvaiheessa pyydettiin kommentteja hanketyöryhmän verkkokeskustelun tulosten pohjalta työstämistä kehittämiskohteista ja johtopäätöksistä. Keskustelufoorumille kirjautui neljännes kutsutuista ja numeeriseen kyselyyn vastasi heistä kolmannes. Esitettyjä kehittämiskohteita pidettiin pääsääntöisesti tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Verkkokeskusteluun yhdistettiin eri sektoreiden yhteisiä seminaari- ja koulutustilaisuuksia. Hankkeen ykkösvaiheen tavoitteet on saavutettu. Rakenteet keskustelun käymiseksi (Verkko-OTE) on luotu ja otettu käyttöön. Keskustelun myötä työsuojelutoiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet ovat täsmentyneet. Hankkeen avulla työsuojelun käsitettä on saatu laajennettua käsittämään myös henkisen työsuojelun. Työsuojelupäivä on tuonut työsuojelutoimijoita yhteen yli sektori- ja hierarkiarajojen. Hanke on synnyttänyt positiivista viritystä työsuojelutoiminnan kehittämiseen. Hankkeen arvot ja periaatteet tietoisuutta, tahtoa ja oppivaa toimintaa ovat konkretisoituneet toiminnassa. Hankkeen onnistuneen ja tuloksellisen toteutuksen johtopäätöksenä oikeusministeriön hallinnonalalla päädyttiin jatkamaan kehittämistyötä OTE-hankkeen 2. vaiheeksi. 2.vaiheen hankesuunnitelma tehtiin Valtion työsuojelurahastoon kokoukseen. Rahoitus saatiin ja OTE-hankkeen jatkohanke käynnistyi Tarkoituksena on vastata 1.vaiheessa täsmentyneisiin kehittämiskohteisiin ja saada vahvistettua jo olemassa olevia ja rakentaa uusia työpaikkakohtaisia konkreettisia työvälineitä yhdessä työsuojelutoimijoiden ja hankkeen vastuuhenkilöiden kanssa kehittämistavoitteiden suunnassa. Hankkeessa hyödynnetään 1. vaiheen tuloksia ja hyväksi havaittuja toimintatapoja. 2. vaiheen hanke päättyy

13 2. PAINOPISTE Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa, jäsenten kiinnittymistä yhdistyksiin ja heidän aktiivista osallistumistaan liiton toimintaan 2.1. Luodaan pilottina virtuaalinen työyhteisö ja yhdistys yksin työskenteleville henkilökohtaisille avustajille. edunvalvontaosasto (visio, järjestöosasto) Hanke ei ole edennyt koska edunvalvontaosasto valmistautui ja neuvotteli valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset ns. raamin puitteissa. Hankkeen toteuttamisen mahdollisuuksia arvioidaan seuraavan toimintavuoden alussa Täsmennetään liiton tavoitteet ja henkilöstön vastuu sosiaalisen median hyödyntämisessä niin keskustoimistossa kuin alueilla ja -yhdistyksissäkin. visio (järjestöosasto, edunvalvontaosasto, koulutusosasto) Yhteisöllisen median työryhmä jätti esityksensä kevättalvella. Työryhmä esitteli useita tapoja sosiaalisessa mediassa näkymiseen. Ryhmä esitti myös useita erilaisia vaihtoehtoja toimenpiteisiin JHL:n näkymisen parantamiseksi sosiaalisessa mediassa. Esityksiä ei ole viety toteutukseen, koska ne edellyttävät mm. henkilöstöresurssien uudelleen kohdistamista eikä sellaiseen ole toistaiseksi ollut mahdollisuuksia. Liiton Facebook -sivuja on kuitenkin hyödynnetty paremmin osana liiton kampanjointia Kehitetään jäsenviestinnän vuorovaikutteisuutta hyödyntäen kyselytutkimuksia sekä sosiaalisen- ja sähköisen median keinoja. visio (järjestöosasto) Kyselytutkimuksia on tehty useampia tukemaan erityisesti JHL:n strategian valmistelua - tutkimuksia on tehty niin jäsenistölle kuin liiton henkilökunnallekin. Sosiaalisen median (Facebook) kautta jäsenistö osallistettiin sekä Puolustusvoimien ruokahuollon että Tampereen Aterian ulkoistamishankkeessa. Palkka-ale - kysely ruokahuolto-asian yhteydessä sai runsaan osanoton. 13

14 Molemmissa tapauksissa päättäjille suunnatut ns. korttikampanjat saivat hyvän vastaanoton jäsenistöltä. Kampanjoilla oli vaikutusta myös päättäjien ja median käyttäytymiseen. Myös sähköisiä uutiskirjeitä käytettiin em. kampanjoiden jäsenaktivoinnissa hyväksi. Motiivi-verkkolehteä on kehitetty vuorovaikutteisempaan suuntaan Kampanjoidaan kunnon työn (decent work) puolesta. Tehdään JHL:n solidaarisuustyötä näkyväksi ja lisätään jäsenten osallistumismahdollisuuksia visio (järjestöosasto) Osallistuttiin Hämeenlinnassa järjestetyille SASKin solidaarisuuspäiville. Solidaarisuuspäivät käynnistivät SASKin 25 -vuotisjuhlavuoden. Ohjelman sitoi yhteen tunnus Decent work - kunnon työn. JHL yhdessä Tehyn ja Julkisen alan kansainvälisen liiton PSI:n kanssa vastasivat "Miten turvata laadukkaat julkiset palvelut?"- istunnon ohjelmasta. Liitto tuki ja kannusti erityisesti nuoria JHL:n jäseniä osallistumaan päiville. Liittotapaamisen teemana oli "Haiti maanjäristyksen jälkeen", jossa myös PSI:n pääsihteeri Peter Waldorff antoi katsauksen kansainvälisen ay-liikkeen tukitoimista Haitin ayliikkeelle ja maanjäristyksen uhreille. JHL:n kaupunkifestivaaleja varten valmisteltiin "Puhtaat vai likaiset työvaatteet" - muotinäytös, joka perustui Finnwatchin selvitykseen julkisen sektorin työvaatehankinnoista ja niiden valmistuksen eettisyydestä. Kansainvälisenä Kunnon työn päivänä myös JHL:n jäsenet ja nuoret olivat mukana jakamassa Helsingin Elielinaukiolla Hyvä työkaveri -rintanappeja työmatkalaisille yhdessä SAK:laisten ja muiden ammattiliittojen jäsenten kanssa. Tempaus oli osa kansainvälistä Kunnon työn päivää Tuetaan ja vahvistetaan yhdistysten koulutiedottamista koulutiedottaminen hankkeen kokemusten pohjalta. järjestöosasto (visio) Koulutiedotus 2010 hankkeen keskeisiä havaintoja on vuoden aikana muutettu osaksi käytäntöjä. Näitä havaintoja olivat mm. koulutiedottajaverkoston kasvattamisen ja yhdistysten roolin ja vastuun selkiyttäminen. 14

15 Yhdistysten rooli koulutiedottamisessa edellyttää vahvaa tukea aluetoimistojen koulutiedotuksesta vastaavilta. Asiasta vastaavien roolia ja asiantuntemusta on viety eteenpäin tiiviimmän yhteydenpidon, viestinnän ja yhdessä sopimisen kautta. Käytännöistä ja yhteisistä tavoitteista on sovittu aiempaa tiiviimmin. Koulutiedottamista ja koulutiedottajan tehtävää on markkinoitu aikaisempaa aktiivisemmin. Keväällä 2011 järjestettiin valtakunnallinen koulutiedottajien kurssi, joka toimi samalla kahden koulutiedottajien verkkokurssin tapaamisena. Yhdistysten roolin kasvattaminen oli esillä myös syksyn jäsenhankkija- ja koulutiedottajapäivillä Raseborg- opistolla. Yhteistyössä Vakuutusyhtiö Turvan kanssa järjestettiin Kontakti 2011 nimellä kulkenut opiskelevien jäsenten parempaan jäsenkiinnittymiseen tähdännyt projekti. Projektissa kokeiltiin työtapaa, jossa tiettynä aikana valmistumassa oleville tai jo valmistuneille liiton opiskeleville jäsenille soitettiin liitosta. Puhelun aikana käytiin läpi jäsenyyden tilanne ja edellytykset sen jatkamiselle. Lisäksi pyrittiin parantamaan viestintää tähän kohderyhmään. Kokemus yhteydenpidosta tätä kautta oli myönteinen, mutta työtapa melko raskas. Projektin käytännön toteuttajaksi yhteistyössä Turvan kanssa palkattiin projektityöntekijä toukokuun puolivälistä vuoden 2011 loppuun Tuetaan yhdistyksiä opiskelija- ja nuorisotoiminnan kehittämisessä. järjestöosasto (visio, koulutusosasto) Alueiden nuorisojaostotoiminta on koonnut yhdistysten nuoria ja opiskelijoita säännöllisesti yhteen ja tätä kautta nuoria on myös kannustettu toimimaan omissa yhdistyksissään. On toteutettu myös yhdistysvierailuja ja keskusteltu yhdistysten kanssa nuorten aktivoimistavoista. Alueet ovat tiedottaneet aktiivisesti yhdistyksiä nuorten tapahtumista, joita yhdistykset ovat markkinoineen edelleen omille nuorille jäsenilleen. Yhdistykset ovat myös järjestäneet aktiivisesti omia nuorten tapahtumia ja tilaisuuksia. Järjestöyksikköön palkattiin äitiysloman sijaiseksi Nuoriso- ja opiskelijatoiminnasta vastaava toimitsija edustajiston kevätkokouksen toiveen mukaisesti Kehitetään yhdistysten ammatillista edunvalvontaa yhdessä ammattialaverkostojen kanssa. koulutusosasto (edunvalvontaosasto, järjestöosasto, visio) 15

16 Alueellisten ammatillisten verkostojen pelisäännöistä valmisteltiin asiakirja aluepäälliköiden käyttöön. Alueelliset pelisäännöt ovat edelleen auki. Alueellista ammatillista verkostotoimintaa järjestyi mm. Lapin, Keski-Suomen, Varsinais- Suomen ja Etelä-Suomen aluetoimistojen alueilla. Kaikki valtakunnalliset verkostot kokoontuivat huhtikuussa ja tekivät omat ehdotukset liittostrategiaan. Osallistujia oli 47. Ammatillisen edunvalvonnan vastuiden ja resurssien vahvistamisessa osastopäälliköt tapasivat alkuvuodesta, mutta asia jäi kesken neuvottelukiireiden vuoksi Ryhmitellään jäsentutkimusten ja -kyselyjen pohjalta jäsenet liitolle ja yhdistykselle kohdistuneiden toiveiden ja odotusten perusteella. Jäsenryhmittelyn tavoitteena on pelkistää keskeiset muutostarpeet erilaisille ryhmille tarjottavien palveluiden ja jäsenhankinnan ja markkinoinnin suunnittelussa. visio (järjestöosasto) Jäsenkyselyiden tulosten analysoinnissa käytetään joka kerta tiettyjä demografisia taustamuuttujia. Etenkin strategiatyön yhteydessä toteutettujen jäsenkyselyiden yhteydessä erityinen huomio kiinnitettiin nuorempien ikäryhmien arvioihin liitosta ja toimintaympäristön muutoksesta. Varsinaista jäsentyypittelyä on hahmoteltu SAK:n jäsenkyselyn aineistojen pohjalta. Aineiston pohjalta on luotu kuusi jäsentyyppiä, jotka edustavat mahdollisimman suurta osaa jäsenistöstä, mutta kuitenkin ovat selkeästi toisistaan poikkeavia. Ryhmittelyn keskeisimpinä perusteina on käytetty ikää, sukupuolta, jäsenaktiivisuutta, työsuhteen laatua, jne. Ryhmittelyä ei vielä ole laajassa mitassa käytetty jäsenpalveluiden kehittämisessä, sillä jäsentyypittely kaipaa vielä kehittelyä 3. PAINOPISTE Kehitetään liitto-organisaation toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja henkilöstön osaamista sekä selkeytetään vastuita liiton edunvalvontaketjussa 3.1. Käynnistetään liittostrategian valmistelu yhteistyössä henkilöstön, aktiivien, jäsenistön ja sidosryhmien kanssa. Samalla arvioidaan suunnittelu- ja johtamisjärjestelmän toimivuus. yleisjohto 16

17 Kertomusvuoden aikana JHL 2017 liittostrategiasta valmistui ensimmäinen luonnos. Työtä koordinoi ja ohjasi liiton johtoryhmä. Strategiatyö jakautui kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin liiton toimintaympäristön muutossuuntia, arvioitiin niiden suuntaa ja voimaa. Toisessa vaiheessa muotoiltiin liiton uusi suunta, jota kuvattiin liiton uudessa perustehtävässä, visiossa, arvoperustassa ja strategisissa päämäärissä. Työn kolmannessa vaiheessa pohdittiin miten liiton arki muutetaan niin, että strategiset tavoitteet kyetään myös toteuttamaan. Tässä vaiheessa määriteltiin toimenpiteet joilla strategisiin päämääriin päästään. Lisäksi käynnistettiin keskustelu siitä miten strategian toimenpiteet integroidaan liiton johtamisjärjestelmään, miten henkilöstön ja esimiesten osaamista täytyy kehittää ja miten strategiaa käydään läpi paikallisten toimijoiden kanssa ja miten sitä jalostetaan heidän tarpeisiinsa. Strategian tekemisen tavassa haettiin mahdollisimman avoimia ja osallistavia työmuotoja. Hallinto, edustajisto ja hallitus, osallistuivat prosessin kahdessa vaiheessa. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa pohdittiin ja tunnistettiin toimintaympäristön muutosvoimia ja arvioitiin luonnosvaiheessa olevaa perustähtäävää, visiota ja liiton arvoja. Syyskokouksessa keskityttiin strategisiin päämääriin ja niitä vastaaviin strategisiin toimenpiteisiin. Henkilöstö kytkettiin työhön heti prosessin alkuvaiheessa. Eri osastoilta ja eri henkilöstöryhmistä koottiin ns. innostream, jonka tehtävä oli tunnistaa liitossa vallitsevia perususkomuksia ja arvioida missä määri ne ovat tosia tai kuviteltuja ja pohtia miten ne ohjaavat arkista työtä. Henkilöstöllä oli mahdollisuus seurata ja ohjata strategiatyön etenemistä kompissa, jossa kaikki työn valmisteluun liittyvät aineistot olivat kaikkien luettavissa. Työn kulloistakin vaihetta arvioitiin myös henkilöstön työpajoissa, joita järjestettiin yksi keväällä ja toinen syksyllä. Johtoryhmä korosti osastopäällikköjen velvollisuutta käsitettä työtä ja sen tuloksia osastopalavereissa ja heidän velvollisuuttaan tuoda osastojen palaute johtoryhmän kautta strategiaprosessiin.. Myös jäsenistö kytkettiin strategiatyöhön heti lähdössä. Jäsenpaneelille, jossa aktiivien osuus on suuri, tehtiin kaksi kyselyä. Ensimmäinen liittyi toimintaympäristön muutosvoimien tunnistamiseen ja siihen miten ne näkyvät jäsenten ja heidän työpaikkojensa arjessa. Toisessa kyselyssä keskityttiin liiton edunvalvontatyön paikalliseen näkyvyyteen ja liiton palvelukykyyn. Myös liiton kanalta tärkeimmät sidosryhmät tai yhteistyökumppanit haastateltiin. Työn alkuvaiheessa kuultiin työnantajapuolen ja palkansaajakeskusjärjestöjen edustajia sekä muutamia liittopuheenjohtajia. 17

18 3.2. Käynnistetään edustajistovaalien valmistelu ehdokasasettelun ja viestinnän osalta. yleisjohto (järjestöosasto, visio) Valmistautuminen 2012 edustajistovaaleihin on ollut koko vuoden keskeinen oheisteema kaikessa järjestötoiminnassa erityisesti yhdistys- ja aktiivitapaamisissa, järjestökoulutuksessa ja -viestinnässä. Erityisenä tavoitteena oli alkaneen ehdokasasettelun edistäminen. Edustajistovaalien viestinnän valmistelu alkoi loppukeväällä mainostoimistojen kilpailuttamisella. Silloin päätettiin edustajistovaalien ulkoinen ilme ja tv- ja radiomainosten pääviestit. Samalla ulkoasulla ja viesteillä aloitettiin ehdokkaiden hakeminen ja opastaminen nettiin avatuilla edustajistovaalisivuilla. Nettisivujen edustajistovaaliosiota täydennettiin koko vaalien edeltävän ajan uudella aineistolla. Syksyllä tehtiin tv- ja radiomainokset ja Aktiivi nro 3 tehtiin ehdokkaan käsikirjaksi. Jäsenlehti Motiivissa vaaleista kerrottiin ennakoivasti mm. strategian valmistelun yhteydessä Täsmennetään liiton ja yhteisjärjestöjen työnjakoa sekä yhteisjärjestöjen ja yhdistysten työnjakoa. yleisjohto Yhteisjärjestöavustuksen perusteet muotoiltiin uudelleen vuonna 2010 ja tuona vuonna osa avustuksista maksettiin vanhan järjestelmän mukaisesti ja osa uuden järjestelmän mukaisesti. Vuonna 2011 avustukset maksettiin kokonaisuudessaan uuden järjestelmän kriteerien mukaisesti ja erityisavustuksista luovuttiin samalla. Yhteisjärjestön edunvalvonnan piirissä olevien jäsenten määrä on nyt ensisijainen peruste avustuksen maksamiselle, eikä kokonaisjäsenmäärä. Uudistus toteutettiin kustannusneutraalisti, mutta useimpien edunvalvontaa ja neuvottelutoimintaa tekevien yhteisjärjestöjen avustussumma kasvoi aikaisempaan verrattuna. Aluetoimistojen yhteisjärjestöjen työnjaon selvitystyö käynnistettiin muutamien yhteisjärjestöjen kanssa, joissa sovittiin aluetoimistojen toimistosihteereiden ja yhteisjärjestön toimijoiden käytännön yhteistyöstä ja toimintatavoista mm. tiedottamisessa ja jäsenasioiden hoitamisessa. Eräiden yhteisjärjestöjen toimintaympäristön merkittävät muutokset käynnistivät työnjaon selvitystyön yhteydessä myös yhdistysrakenteen uudistamis- 18

19 tarpeita, jotka ovat edenneet hyvin toimintavuoden aikana Kehitetään aluetoimistojen vastuualueosaamista yhteistyössä edunvalvontaosaston kanssa. järjestöosasto (edunvalvontaosasto) Toukokuussa järjestettiin edunvalvontaosaston ja aluetoimistojen sekä järjestöyksikön yhteistoimintaseminaari, jonka tuotoksena sovittiin mm. aluetoimitsijoiden edunvalvonnan ja sopimuksien vastuualueosaamista vahvistavasta koulutusohjelmasta Laaditaan vuodelle 2012 liiton markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Suunnitelmassa tuodaan esiin liiton keskeiset painopisteet, viestinnälliset teemat ja toimenpiteet. visio (yleisjohto, osastot ) Liiton markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa vuodelle 2012 ei ole tehty erikseen. Sen sijaan viestinnällisesti keskeisimmät tehtävät on koottu visio-osaston toimintasuunnitelmaan. Niiden edellyttämät toimenpiteet päätetään erikseen kunkin tehtävän oman viestintäsuunnitelman pohjalta. Näitä keskeisimpiä tehtäviä ovat edustajistovaalit, edustajiston järjestäytymiskokous, kuntavaalit ja vanhuspalvelukampanja. Lisäksi erityistä panostusta viestinnässä ja markkinoinnissa kiinnitetään kuntarakenneuudistukseen, julkisen alan tuloksellisuushankkeisiin, palvelutuotannon muutosprosessiin (ulkoistaminen) sekä liiton jäsenhankintaa tukevaan näkymiseen. 4. PAINOPISTE Varmistetaan liiton neuvotteluvoima ja järjestöllinen asema työmarkkinakentän muuttuvissa sopimus- ja järjestörakenteissa 4.1. Varmistetaan liiton neuvotteluasema nykyisten yksityisen sektorin normaalisitovien työehtosopimusten soveltamisaloilla. oikeudellinen osasto (edunvalvontaosasto) Toimintavuoden aikana SAK:n teollisuusliitot eivät nostaneet uudelleen esille vaatimustaan työsopimuslain normaalisitovuus/yleissitovuus etusijajärjestyksen muuttamiseksi. JHL on pyrkinyt varmistamaan, että liiton keskeisten yksityissektorin työehtosopimus- 19

20 ten normaalisitovuus säilyy jatkossakin Tarjotaan reaaliaikaista edunvalvonta- ja koulutustukea paikallisille aktiiveille yhtiöittämishankkeissa. edunvalvontaosasto (järjestöosasto, oikeudellinen osasto, koulutusosasto, visio) Hankkeiden yleistyessä niihin liittyvät tukitoimet ja ohjaus on muuttumassa ns. normaalitoiminnaksi. Ohjattavia hankkeita on ollut mm. seuraavilla paikkakunnilla: Turku, Tampere, Joensuu, Pori, Rauma jne. Työn painopiste on siirtymässä alueille. Opas 4.3. Saatetaan loppuun liittoyhdentymisen valmistelut Rautatieläisten liiton kanssa. yleisjohto Rautatieläisten liiton 66 ammattiosastoa liittyivät kevään 2011 aikana JHL:n yhdistyksiksi. Ne muodostivat uuden yhteisjärjestön JHL:ssä jo aiemmin jäsenyhdistyksinä toimineiden kahden metro- ja raitiotievaunuliikennettä edustavan yhdistyksen kanssa, jolloin lähes kaikissa raideliikenteen ammateissa rautateiden, metro- ja raitioliikenteen palveluksessa työskentelevät JHL:n jäsenet saatiin koottua uuteen yhteisjärjestöön. Liittoyhdentyminen merkitsi myös Rautatieläisten liiton 11 työntekijän siirtymistä JHL:n palvelukseen. Henkilöstön sijoitussuunnitelman lähtökohtana oli raidealan jäsenten liittymisen myötä lisääntyvät tehtävät JHL:n organisaatiossa. Syksyllä valmisteltiin henkilökunnan siirtymiseen liittyvä siirtosopimus. Henkilökuntaa kuultiin sijoitussuunnitelmavalmistelun eri vaiheissa ja henkilöstön edustajat olivat mukana myös siirtymisen toteutuksessa. Käytännössä eri toimintojen yhdistämiset toteutettiin kesän ja syksyn 2011 aikana. Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry:n muodostaminen ja Rautatieläisten Liitto ry:n henkilöstön sijoitussuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa ja Rautatieläisten liiton henkilöstön siirtyminen JHL:n palvelukseen lukien hyväksyttiin hallituksessa Selvitetään sosiaalisten kriteerien asema hankintalaissa ja lain soveltamiskäytännöissä. oikeudellinen osasto (edunvalvontaosasto) 20

21 Liitto on antanut TEM:lle lausunnon komission julkisia hankintoja koskevasta ns. Vihreästä kirjasta. JHL samoin kuin muut työntekijäjärjestöt ovat vaatineet selkeämpiä työlausekkeita direktiiviin kuin komissio esittää. JHL on tehnyt asiassa yhteistyötä myös EPSU:n kanssa, jotta järjestöjen kanta tulisi komissiossa paremmin huomioiduksi. Uudet julkisia hankintoja koskevat EU:n direktiiviesitykset eivät sisällä varsinaisesti parannuksia työlausekkeiden osalta Avataan keskusteluyhteys liiton ja julkisesti rahoitettuja palveluita tuottavien yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten välillä. yleisjohto Kertomusvuonna tätä keskusteluyhteyttä ei avattu, mutta vuoden 2012 alussa tähän työhön on ryhdytty. Tavoitteena on ymmärtää yritysten liiketoimintamalleja, henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön käyttötapoja sekä luoda edellytyksiä JHL:n järjestö- ja edunvalvontatyölle näissä yhtiöissä. 5. PAINOPISTE Vahvistetaan JHL:n toimintaa liittona, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä 5.1. Vaikutetaan työntekijöiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen työn teettämisen tavasta riippumatta (määräaikaiset, itsensä työllistävät, vuokratyö) yhteistyössä keskusjärjestön kanssa. oikeudellinen osasto (edunvalvontaosasto) Oikeudelliselta osastolta on osallistuttu muun muassa SAK:n pätkätöitä selvittävän työryhmän työskentelyyn. Lisäksi oikeudellinen osasto on seurannut tiiviisti Kataisen hallituksen ohjelman perusteella käynnistetyn ns. trendityöryhmän työskentelyä. Raamisopimuksessa perustettiin syksyllä 2011 vuokratyötä selvittävä kolmikantainen työryhmä. SAK:ssa perustettiin tähän liittyen taustaryhmä, jossa oikeudellinen osasto on ollut edustettuna. Työryhmän työskentely jatkuu vuoden 2012 puolella. Liiton lakimiehet ovat toimintavuoden aikana ajaneet useita määräaikaisten työsuhteiden perusteiden laillisuutta koskevia juttuja tuomioistuimissa. Esimerkkeinä liiton hoitamista jutuista mainittakoon Korkeimman oikeuden tuomio sekä Pohjois-Karjalan kä- 21

22 räjäoikeuden tuomio Ensiksi mainitussa tuomiossa kyse oli siitä, oliko se, että jäsenen työtehtävät olivat osittain liittyneet EU:n rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseen, mutta hän ei ollut työskennellyt yksittäisiä projekteja koskevissa tehtävissä, perusteltu syy toistuvien peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten tekemiseen. KKO katsoi, että perustetta määräaikaisten työsopimusten tekemiseen ei ollut. Jälkimmäinen tuomio koski pysyvän työvoiman tarpeen arviointia, kun jäsenellä oli ollut toistasataa määräaikaista työsopimusta, joiden välissä oli ollut korkeintaan lyhyitä katkoksia. Käräjäoikeuden mukaan jäsenen työsuhde oli muodostunut toistaiseksi voimassa olevaksi Otetaan käyttöön pätkätyösivusto ja kehitetään pätkätyöläisten edunvalvonnallista puhelinpalvelua. edunvalvontaosasto (oikeudellinen osasto) Edunvalvontaosasto on valmistellut liiton nettisivuille Pätkätyö-sivuston, joka avattiin kesällä Lisäksi edunvalvontaosasto on valmistautunut aloittamaan yhden palvelunumeron kautta tapahtuvan puhelinpäivystyksen. Edunvalvonnan palvelunumero on Kesäpäivystyksessä käytetään samaa numeroa. Yhden numeron käyttö mahdollistaa atk-pohjaisen tuen päivystäjille ja tilannetiedotukset poikkeustilanteissa soittajille. Edunvalvonnan palvelunumero otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta Osallistutaan EPSU:n kampanjaan "Vesi on perusoikeus". visio EUssa hyväksyttiin joulukuussa 2010 kansalaisaloite, jolla vähintään miljoona EUkansalaista voi pyytää komissiota tekemään lakialoitteen EU:n toimivallan piiriin kuuluvasta asiasta. EPSUn vesikampanjan käynnistyminen siirtyi vuoden 2012 huhtikuuhun johtuen EUn kansalaisaloitteen soveltamisen viivästymisestä. EPSUn kansalaisaloitteessa kehotetaan EUn komissiota turvaamaan puhtaan veden ja jätevesihuollon saatavuus julkisena palveluna. Toimintavuoden 2011 aikana on suunniteltu kampanjan sisältöjä ja toimintoja. JHL osallistuu kampanjaan yhdessä FIPSUn (Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys) jäsenliittojen kanssa. Tavoitteena on kerätä Suomesta vähintään allekirjoitusta vuoden aikana Selvitetään jäsenten odotukset ns. innovatiivisten työaikajärjestelyjen suhteen. edunvalvontaosasto Hanke ei ole edennyt, koska edunvalvontaosastolla keskityttiin toimintavuoden aikana 22

23 sopimusneuvotteluihin. Työ jatkuu aiempaa jäsentyneempänä koska hankkeeseen liitetään osaston oman toiminnan kehittäminen 5.5. Markkinoidaan tehostetusti uutta henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta tiedotuksen, koulutuksen ja jäsenhankinnan keinoin. edunvalvontaosasto (järjestöosasto, visio) Henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta on markkinoitu valtakunnallisella kierroksella ja siihen liitetyillä jäsentapaamisilla. Sopimusta on markkinoitu myös yhdistyksille ja muille kohderyhmille suorien viestien kautta Tehostetaan erityyppisissä työsuhteissa työskentelevien edunvalvontapalvelua ja ammatillista järjestäytymistä. edunvalvontaosasto (järjestöosasto) Ammatillista järjestäytymistä on pyritty tehostamaan erityisesti välinehuoltajien ammattiryhmässä, koska ammattiryhmä on ollut osittain liikkeellä hakien uutta järjestökotia. Liitto esitteli Suomen välinehuoltajat ry:n opintopäivillä omaa toimintaansa ja osallistui samalla järjestettyyn messutapahtumaan. Ammatillisia ryhmiä on tietohuollettu edunvalvonnan sisällöistä eri messutapahtumissa toimintavuoden aikana Tuetaan JHL:n jäsenten ja hyvinvointipalveluiden käyttäjien äänestysaktiivisuutta tuomalla esille hyvinvointipalvelujen tärkeyttä. Osallistutaan näkyvästi SAK:n kampanjatapahtumiin ja tuetaan yhdistysten omaa paikallista näkyvyyttä. JHL:läisiä ehdokkaita tuodaan esille omissa viestintävälineissä, mm. vaalisivustoissa ja Motiivi-lehdessä. visio (järjestöosasto) JHL teki eduskuntavaaleihin omat teesinsä Hyvinvointi kuuluu kaikille -tunnuksella. Teemoja esiteltiin erillisessä ohjelmassa, tiiviissä jakoesitteessä ja omalla eduskuntavaalisivustolla, jolla esiteltiin myös JHL:läisiä ehdokkaita. Sekä Motiivi-lehdessä että Aktiivi-lehdessä oli omat eduskuntavaalinumerot. JHL:läisten ehdokkaiden käyttöön tuotettiin jakotavaraksi kpl Hyvinvointi kuuluu kaikille -siemenpusseja. Teetettiin TNS- 23

24 Gallupilla seitsemän kysymyksen gallup JHL:n kannalta keskeisistä vaaliteemoista. Tulokset julkistettiin laajasti kysymys kerrallaan maaliskuun alusta vaaleihin asti, noin viikon välein Järjestetään kaupunkifestivaali Helsingissä. järjestöosasto (visio) Järjestettiin Hyvinvointi kuuluu kaikille teemalla kaupunkifestivaali suunnitelman mukaisesti. Festivaali keräsi järjestyksenvalvonnan raportin mukaan hieman vajaan osallistujaa, joista parhaimmillaan alueella oli yhtä aikaa n Tapahtuman ohjelma perustui sekä tunnettuihin esiintyjiin (Lorenz Backman ja Janne Kataja juontajina, Sauruxet orkesteri lapsille ja Eppu Normaali aikuisille) sekä vahvaan seudun yhdistysten panokseen. Näytteilleasettajia oli 9 yhdistyksestä, minkä lisäksi useammasta tuli talkoolaisia tapahtumaan. Kaikkiaan näytteilleasettajia tapahtumassa oli 28. Tapahtumasta on saatu lähes yksinomaan myönteistä palautetta jäsenistöltä. Suunniteltu ohjelma ja muut tapahtuman toiminnot onnistuivat sovitusti. Tapahtuman kävijämäärätavoitetta ei saavutettu, samoin yhteistyökumppaneiden osallistuminen oli odotettua pienempää. Kaupunkifestivaaleja mainostettiin näyttävästi liiton lehdissä, verkkosivuilla, sähköisten kirjeiden avulla ja tekstiviesteillä. Visio tuotti kaupunkifestivaaleille nuorten hyvinvointia käsittelevän seminaarin. Festivaaleilla järjestettiin myös Jatsi-kaupan tuotteiden lopetusmyynti. Festivaalien tunnus syntyi jäsenkilpailun tuloksena 24

25 LIITTO-ORGANISAATIO Liiton hallinto Edustajisto kokoontui vuonna 2011 seuraavasti: ylimääräinen kokous ylimääräinen kokous sääntömääräinen kokous ylimääräinen kokous sääntömääräinen kokous ylimääräinen kokous Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 kertaa: Työvaliokunta: puheenjohtaja Jarkko Eloranta (Tuire Santamäki-Vuori asti) toimialajohtaja Pirjo Mäkinen (henkilöstöpäällikkö asti) toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen hallituksen jäsenet Eila Simola, Pentti Janhunen ja Kalevi Kannisto talouspäällikkö Jani Salenius sihteerit Tuula Bruun/Erja Savaloja Johtoryhmä puheenjohtaja Jarkko Eloranta (Tuire Santamäki-Vuori asti) toimialajohtaja Pirjo Mäkinen (henkilöstöpäällikkö asti) 25

26 toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen osastopäälliköt Jouko Launonen, Mika Hämäläinen, Pekka Soini, Kauko Ala-Nikula talouspäällikkö Jani Salenius kehittämispäällikkö Jari Vettenranta luottamusmies Reetta Kuosmanen (Reijo Taipale) sihteeri Erja Savaloja Liiton henkilöstö Vuoden 2011 lopussa JHL:n palveluksessa oli yhteensä 244 henkilöä, joista naisia 171 (70,9 prosenttia) ja miehiä 71 (29,1 prosenttia). Vakinaista henkilökuntaa oli vuodenvaihteessa 229 ja määräaikaisia 16. Näistä Raseborg-opistolla työskenteli yhteensä 29 työntekijää, joista kolme määräaikaista. Edustajisto ja hallitus 2011 JHL:n edustajiston varsinaiset jäsenet Linna-Pirinen Tuija Puheenjohtaja Elovaara Jorma Varapuheenjohtaja Ponkiniemi Vilho Varapuheenjohtaja Aalto Tiina Aapakari Raija Attola Seija Englund Inger Enholm Stefan Hanhela Lahja Happonen Leo Hartman Jari Helpiölä Paula Hirvikallio Martta Härkönen Sirkka Ilola Timo Isomäki Margit Jaatinen Juha Jetsu Jouni Jordan Annikki Tuusula Salo Hämeenkyrö Järvenpää asti Nykarleby Jakobstad Oulu, alkaen Lahti Tampere Lappeenranta Mikkeli Heinola asti Vaasa Kuopio Espoo 26

27 Jussila Leila Valkeakoski Kareinen Erja Kitee Karvonen Mikko Kauppila Maritta Haukipudas asti Kautonen Mikko Lahti Kekkonen Mauri Espoo Kervinen Arja Hamina Kettunen Kirsti Outokumpu Kivelä Antero Pori Koivisto Päivi Kokkola Korhonen Marja Iisalmi Koski Eija Laihia Koskimaa Riikka Ähtäri Koskinen Eila Alavus Kouvonen Mauri Turku, Kukkasmäki Marja-Leena Pori Kurkela Aune Säkylä, asti Kurvinen Tarja Hämeenlinna Kvarnström Leila Karjaa Kärkkäinen Tarja Lieksa Kärnä Veikko Laakkonen Tapio Eno Lahtinen Iris Ekenäs Laine Pekka Jyväskylä Laitinen Veikko Latvaniemi Merja Riihimäki, alkaen Lautaniemi Timo Lehtinen Sari Leino Jukka Turku Leponiemi Airi Tampere Lilleberg Päivi Lindström Eija Liukkonen Jorma Kouvola Lähdesmäki Kirsti Kurikka Majanen Liisa Järvenpää Malmsten Markku Rauma, alkaen Manninen Pauli Vantaa Mark Tony Turku Masalin Kari Riihimäki Mattanen Juhani Rovaniemi Männistö Sakari Jalasjärvi Nenonen Marjatta Kaarina Numminen Leena Turku Nurmikolu Kirsileena Tampere 27

28 Nurmio Tauno Nyblom Kari Nyroos Alf Nyrönen Jarmo Oksanen Marjo Paananen Eija Paldanius Kari Partanen Raija Pelkonen Sisko Peltomäki Raija Peltonen Hannu Pennanen Raimo Perkiö Irmeli Pesonen Aulikki Pesonen Matti Pietilä Tarja Pihlapuro Pentti Pikkarainen Rauno Pikkarainen Satu Postila Vappu Puntanen Anne Pyykkö Teuvo Rahko Solveig Rannanpää Eija Rautiainen Jarmo Rautiola Leena Remonen Mirja Rossi-Määttä Tuula Routaniemi Sakari Ruotsalainen-Lämsä Arja Ruuskanen Jukka Rytkönen Pauli Saastamoinen Ari Sairanen Merja Salminen Risto Salomäki Sinikka Simovaara Ulla Sipilä Merja Sjöblom Henrik Sjölund Janne Soramäki Anne Starck Erja Stark Reijo Streng Leila Rovaniemi Tampere Vasa Saarijärvi, alkaen Pori, alkaen Imatra Kajaani Raisio Loimaa Joensuu Heinola Kokkola Joensuu Vammala Savonlinna, asti Kuopio Sodankylä Mikkeli, alkaen Oulu Malax/Korsnäs Vimpeli Seinäjoki Paimio Äänekoski Sotkamo Raahe Kuopio, asti Tampere Pieksämäki Pihtipudas Kerava Vantaa Parkano Kotka Mariehamn Uusikaupunki Turku Pori Kemi Lohja/Karjalohja/Sammatti 28

29 Suhonen Raija Suntila Mirja Suoraniemi Terhi Söderlund Johanna Takanen Juha Talonpoika Kaija Toikkanen Hannu Tulonen Arto Törmänen Kaisa Uusikartano Arja Uusikumpu Kari Valo Arja Vattulainen Risto Viitanen Jyrki Vilen Merja Virkki Tapio Virta Terhi Välimaa Sirkka Väänänen Leena Yksjärvi Kari Ylitalo Teijo Siilinjärvi Vilppula Rovaniemi Kouvola Naantali Vantaa Keuruu Rovaniemi Ylöjärvi, alkaen Ylöjärvi Lieksa Kuopio Jyväskylä Imatra Nokia Turku asti Porvoo Jyväskylä Sodankylä Yhteisöjäsenliittojen edustajat Mika Oranen Juha Masalin Markku Kosonen Jari Tuomela Aliupseeriliitto Merivartioliitto Tulliliitto Vankilavirkailijain Liitto JHL:n hallituksen jäsenet: Varsinainen jäsen Varajäsen Santamäki-Vuori Tuire asti Eloranta Jarkko Mäkinen Pirjo alkaen Havasto Tapio, Heikkinen Anne, Turenki Lämsä Juha, asti Hiltunen Keijo, alkaen Vantaa Kalenius Christina, Mäntsälä 29

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 01/2017 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO 2015-1 2/15/16 Esityksen / esittäjän nimi 2 KirTEKO tavoite ja tarkoitus Kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti tulevaisuuden työpaikkoja

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika 12.12.2016 klo 9-11 Paikka Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Asiat 1. Avaus Puheenjohtaja Anne Mikkonen avasi kokouksen.todettiin kokouksen läsnäolijat: Anne Mikkonen,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2011

Toiminta- suunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 2 Johdanto Liiton vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa on jäsennetty painopisteittäin. Painopisteitä on viisi, joista jokainen on sekä aiheensa että toimenpiteittensä suhteen laaja

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot