Toimintakertomus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2011

2 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 JOHDANTO... 6 Yleinen talouskehitys... 6 Kuntien ja valtion talouskehitys... 6 JHL:n jäsenkehitys... 7 TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET PAINOPISTEET PAINOPISTE PAINOPISTE PAINOPISTE PAINOPISTE PAINOPISTE LIITTO-ORGANISAATIO Liiton hallinto Liiton henkilöstö Edustajisto ja hallitus

3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtava määrä työtä, neuvotteluja, kokouksia, tapahtumia, sopimuksia ja paljon muuta oli JHL:n toimintavuosi Taaksepäin katsottuna tuntuu hämmentävältä, kuinka paljon yhden vuoden aikana tapahtuu ja kuinka paljon uutta vuoden aikana muodostuu. Vuosi oli myös juhlavuosi, sillä JHL vietti 80-vuotisjuhliaan. Suomen kunnantyöntekijöiden liitto perustettiin vuonna Siitä alkoi nykyisen JHL:n järjestö- ja edunvalvontataival. Neuvottelu- ja sopimustoiminnan osalta vuosi 2011 oli huippuvuosi, ainakin jos mittarina käytetään aikaansaatujen sopimusten määrää. Alkuvuodesta neuvoteltiin liiton sopimusaloilla voimassa olleisiin virka- ja työehtosopimuksiin vuoden 2011 palkantarkistukset. Sopimuskaudet olivat varsinaisesti katkolla vasta joko vuoden lopulla tai vuoden 2012 alussa, mutta palkantarkistukset oli jätetty auki. Kuntapuolella neuvottelutulos saatiin aikaan helmikuun puolivälissä ja se oli puhdas raharatkaisu. Palkantarkistukset tulivat voimaan toukokuun alusta, jolloin palkkoihin tuli 1,2 prosentin yleiskorotus. Paikallisen järjestelyvaraerän suuruus oli 0,8 prosenttia. Sopimusratkaisussa merkittävää oli myös se, että perhepäivähoitajien työaikalain soveltamispiiriin tulemisesta johtuvien eräiden määräysten käyttöönotto aikaistettiin elokuun alkuun, kun ne muutoin olisivat astuneet lakina voimaan vasta vuoden 2012 alusta. Käytännössä muutos merkitsee perhepäivähoitajien työajan lyhentymistä 40 tuntiin työaikajaksossa. Valtion palkkoja korotetaan alkaen taulukoihin tehtävällä yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 prosenttia. Lisäksi ratkaisuun sisältyy 0,5 prosentin suuruinen paikallinen erä 1.5. alkaen sekä tasa-arvoerä 0,2 prosenttia niin ikään1.5. alkaen. Korotusten lisäksi sovittiin henkilöstön palkkatason turvaamisesta muutostilanteissa. Neuvottelutuloksessa sovittiin myös siitä, että virkapukuihin liittyvät kustannukset siirtyvät kokonaan työnantajan maksettavaksi. Kevään eduskuntavaalien jälkeen maahan saatiin vaivoin muodostettua kuuden puolueen koalitiohallitus. Hallituksen muodostaminen vei poikkeuksellisen paljon aikaa. Erityisesti talouspolitiikan ja julkisen talouden tulevaisuuden linjaukset vaativat paljon yhteensovittamista hallituspuolueiden kesken. Hallitusohjelmassa tavoiteltiin myös talous- ja työmarkkinapolitiikan yhdistämistä. Heikentyvä taloustilanne, alhainen talouskasvu, kilpailukyvyn rapautuminen ja alijäämäinen julkinen talous loivat kehikon, jonka sisällä kesäkuussa muodostettu Kataisen hallitus työtään aloitti. Heti vuoden 2012 valtion tulo- ja menoarviossa oli säästöjä 1,25 miljardia euroa. Suurimmat säästöt kohdistettiin kuntien valtionosuuksiin, yli 600 miljoonaa, ja puolustusvoimiin, 200 miljoonaa. Syksyllä tilanne työmarkkinoilla oli kriisiytymässä ja näköala palkkakilpailusta aiheutti uudelleen arviointia työnantajien taholta. Teknologiateollisuuden neuvottelut junnasivat paikoillaan ja työtaistelujen uhka oli ilmeinen. Palkansaajakeskusjärjestöt ja maan hallitus 3

4 pyrkivät löytämään mallia keskitetymmälle, vakautta ja ennustettavuutta aikaan saavalle työmarkkinaratkaisulle samanaikaisesti kun teknologiateollisuudessa käytiin alakohtaisia työehtoneuvotteluja. Syys- ja lokakuussa neuvottelut etenivät käytännössä vuorovedoin niin, että välillä niitä veti teknologiateollisuus ja välillä työmarkkinakeskusjärjestöt. Raamisopimus saatiin loppujen lopuksi aikaan 13. lokakuuta. Raamisopimus määritteli liittokohtaisiin neuvotteluihin kustannusraamin, ensimmäisen sopimusjakson pituuden sekä toisen jakson minimi- ja maksimipituuden. JHL aloitti omat liittokohtaiset neuvottelunsa välittömästi keskusjärjestöjen ratkaisun jälkeen. Monipolvisten vaiheiden jälkeen liiton edustajisto hyväksyi 23. marraskuuta sopimusratkaisut pääsopimusaloille. Kaiken kaikkiaan liiton hallitus ja edustajisto hyväksyivät viitisenkymmentä sopimusratkaisua marraskuun lopun kokouksissaan. Raami kattaa käytännössä liiton koko jäsenistön. Kunta-alan sopimusratkaisu on 26 kuukauden mittainen ja päättyy Valtion sopimus noudattelee tiukemmin raamin perusmallia ja on pituudeltaan 25 kuukautta päättyen Yksityisen alan sopimukset noudattelevat pääsääntöisesti raamin perusmallia, jolloin niiden päättyminen ajoittuu kevättalveen Kirkon alan sopimus on voimassa maaliskuun loppuun Raamin ensimmäisen 13 kuukauden palkankorotusten ja tekstimuutosten kokonaiskustannus on 2,4 prosenttia ja toisen jakson kustannusvaikutus vaihtelee jakson pituuden mukaan 1,9 2,06 prosentin välillä. Kunta-alan sopimuksissa edettiin kahdessa merkittävässä tekstikysymyksessä, kun sopimuksiin saatiin kuuden päivän palkallinen isyysvapaa ja niin sanotusta B-taulukosta luovuttiin. Kokemuslisäjärjestelmään tehtiin muutoksia ja palkkausmääräyksiä kehitettiin. Valtiolla ratkaisu oli rahapainotteinen, ja ensimmäisen vuoden korotukset toteutetaan sekalinjaisina. Vuosi oli vilkas myös järjestöllisesti. Liitto alkoi valmistautua kevään 2012 edustajistovaaleihin. Ennakointia edustajistokauden päätöksestä saatiin jo edustajiston Jyväskylässä pidetyssä 80-vuotisjuhlakokouksessa, jossa puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajaksi tulevalle edustajistokaudelle. Santamäki- Vuori yllätti liiton päättäjät vielä uudelleen elokuussa, kun hän ilmoitti siirtyvänsä syyskuun alusta valtionvarainministeri Urpilaisen valtiosihteeriksi. Liiton edustajisto piti ylimääräisen kokouksen 22. syyskuuta ja valitsi loppukauden puheenjohtajaksi Jarkko Elorannan ja hänen tilalleen toimialajohtajaksi ja puheenjohtajan varahenkilöksi Pirjo Mäkisen. Syksyä värittivät myös julkisten palvelujen rakenteellisiin muutoksiin liittyvät tapahtumat. Puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittämishanke eteni syksyllä vauhdilla. Liitto vastusti näkyvästi ja kuuluvasti hanketta, joka tarkoittaa palkkojen leikkauksia ja työehtojen heikennyksiä. Huolimatta laajasta julkista keskustelusta valtioneuvosto päätti yhtiöittää ruo- 4

5 kahuollon vuoden 2012 alusta Leijona Cateringiksi. Vanhoille työntekijöille kyettiin neuvottelemaan sopimus neljän vuoden suoja-ajasta. Myös Tampereen Aterian henkilöstöravintoloita koskeva ulkoistamishanke oli syksyllä vahvasti esillä. Tässä muutamia väläyksiä. Paljon jäi mainitsematta, mutta ehkä kerrottu antoi pienen kuvan siitä, miten monipolvinen ja moninainen oli liiton vuosi Meillä kaikilla on ollut onni olla mukana tässä tärkeässä, merkityksellisessä ja kiinnostavassa työssä. Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni liiton henkilökunnalle, päättäjille, aktiiveille ja jäsenille hienosta panoksesta, ammattitaidosta, sitoutumisesta ja tuesta meidän yhteiselle työllemme ja yhteisille tavoitteillemme. Tästä on hyvä jatkaa ja tämän päälle on hyvä rakentaa. 5

6 JOHDANTO Yleinen talouskehitys Vuosi 2011 käynnistyi hyvin, koska tuotanto, vienti ja työllisyys kehittyivät hyvään suuntaan ja tulevaisuus näytti suotuisalta. Loppukesästä euroalueen velkaongelmat ja etenkin Kreikan kriisi synkensivät näkymiä. Vuoden loppupuoliskolla Suomen talouskasvu hidastui. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen BKT:n kasvu oli viime vuonna 2,6 % ja vuodelle 2012 VM arvioi ainoastaan 0,4 % kasvua. Kasvun hidastuminen toi maamme talouteen epävarmuutta ja epätasapainoa. Euroalueen vakausvälineistä ja vakausrahastoista käyty keskustelu oli talouspolitiikan ylivoimaisesti näkyvin kysymys vuoden 2011 lopulla. Toinen suuri ongelma oli julkisen sektorin suureksi kasvanut rahoitusjäämä. Myös ulkomaankauppa kääntyi laskuun vuoden 2011 viimeisinä kuukausina. Hyvin alkanut vuosi tavaroiden viennissä ja tuonnissa päättyi alle edellisen vuoden tason. Heikon loppuvuoden painamana viennin arvo supistui arviolta 1,5 % tuonnin 0,5 %. Talouskasvun hiipuminen ei ehtinyt heikentää työllisyyttä. Työttömyysaste oli vuoden alussa 8,2 % ja vuoden lopussa 7,4 %. Kaikkien työmarkkinasektoreiden yhteistä kehitystä kuvaavan ansiotasoindeksin mukaan nimellinen ansio taso nousi vuoden 2011 aikana 2,7 %. Samaan aikaan inflaatio oli 3,4 %, joten reaalisesti palkansaajien ansiotaso laski 0,7 %. Vuoden 2011 lopulla solmittiin kaikki työmarkkinasektorit kattava raamisopimus. Se nostaa ansioita 2,4 % vuonna 2012 ja 1,9 % vuonna Kuntien ja valtion talouskehitys Reaalitalouden ongelmat ja heikentynyt talouskasvu vaikuttavat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Vuonna 2011 valtion velka kasvoi huomattavasti ja oli vuoden lopulla yli 80 miljardia euroa. Velan määrä on jo yli 40 % bruttokansantuotteesta. Vuoden lopulla maan hallitus valmistautui laatimaan seuraavalle vuodelle uutta valtion tulo- ja menoarvioesitystä, joka sisältää paljon säästöjä, menoleikkauksia ja verojen korotuksia. Kuntatalouden kehitys oli sekä 2010, että 2011 ennakoitua myönteisempää. Positiivinen kehitys johtui lähinnä kuntien verotulojen odotettua nopeammasta kasvusta. Vuonna 2011 kuntien verotulojen kasvoivat arviolta 4,5 %. Valtionosuudet kasvoivat noin 3,5 % muun muassa indeksikorotusten ja veronkevennysten kompensaatioiden seurauksena. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat vuonna 2011 varsin maltillisesti. Kunnat joutuivat hillitsemään menojensa kasvua korjatakseen taantuman jälkiä ja varautumaan 6

7 hidastuvaan tulokehitykseen ja yleisen taloustilanteen epävarmuuteen. Vaikka vuosikatteet kasvoivat verrattain hyvin, kasvoi myös kuntien lainakanta sillä nettoinvestoinnit pysyivät korkealla tasolla. JHL:n jäsenkehitys Liiton kokonaisjäsenmäärä oli yhteensä (v yhteensä ). Kokonaismäärään sisältyy yhteensä (6 622) JHL:n yhteisöjäsenliittojen jäsentä. JHL:n varsinaisia jäseniä oli vuodenvaihteessa ( ), joista vapaajäseniä (38 381). Vuonna 2011 varsinaisten jäsenten määrä aleni 867 jäsenellä, kun se oli edellisvuonna lisääntynyt jäsenellä. Kuitenkin uusia palkansaajajäseniä liittyi kertomusvuonna yhteensä 9 367, joka on enemmän kuin kertaakaan aikaisempina vuosina. Vuoden 2011 lopussa jäsenistä naisia oli ja miehiä eli vastaavasti 72,8 ja 27,2 prosenttia. Liittoon liittyi uusia jäseniä vuoden 2011 aikana (15 475) ja liitosta erosi (13 555). Uusien jäsenten keski-ikä oli 32 (32) vuotta ja kaikkien jäsenten keski-ikä 50 (50) vuotta. JHL:n yhdistyksiä oli vuoden päättyessä 638. Vuonna 2011 purkautui 43 yhdistystä, joiden jäsenet siirtyivät muihin JHL-yhdistyksiin. Vuoden aikana perustettiin kuusi uutta yhdistystä. Vuoden lopussa yhteisjärjestöjä oli 19. 7

8 TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET PAINOPISTEET Liiton vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa on jäsennetty painopisteittäin. Painopisteitä on viisi, joista jokainen on sekä aiheensa että toimenpiteittensä suhteen laaja kokonaisuus. Vuoden 2011 toiminnan suunnittelua ohjaavat painopisteet olivat 1) Kehitetään liiton paikallista edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistysrakenteita, yhdistysten toimintatapoja ja vahvistamalla paikallisten toimijoiden ennakoivaa edunvalvontaosaamista ja muutoksen hallintakykyä 2) Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa, jäsenten kiinnittymistä yhdistyksiin ja heidän aktiivista osallistumistaan liiton toimintaan 3) Kehitetään liitto-organisaation toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja henkilöstön osaamista sekä selkeytetään vastuita liiton edunvalvontaketjussa 4) Varmistetaan liiton neuvotteluvoima ja järjestöllinen asema työmarkkinakentän muuttuvissa sopimus- ja järjestörakenteissa 5) Vahvistetaan JHL:n toimintaa liittona, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä 8

9 1. PAINOPISTE Kehitetään liiton paikallista edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistysrakenteita, yhdistysten toimintatapoja ja vahvistamalla paikallisten toimijoiden ennakoivaa edunvalvontaosaamista ja muutoksen hallintakykyä 1.1. Jatketaan erityisesti suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa käynnistettyjä yhdistysrakenteen ja yhdistyksen toimintatapojen kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yhdistysten perustehtävän selkeyttämiseen, yhdistysten muutoksen hallintakyvyn parantamiseen ja aktiivien tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittämiseen. järjestöosasto (edunvalvontaosasto, koulutusosasto, visio, kehittämispalveluyksikkö) Vuoden aikana oli käynnissä useita suuria ja keskisuuria kaupunkeja koskeneita yhdistysrakennehankkeita, joista tavoitteiden mukaiseen kokonaisratkaisuun päästiin Kuopiossa ja Vantaalla. Osittaisratkaisuja toteutettiin mm. mm. Tampereella ja Turussa. Toimintavuoden aikana toteutettiin kehittämispalveluyksikön ja järjestöosaston yhteistoimin Ohjaa muutosta -hanke, jonka tavoitteena oli parantaa käytännön muutostilanteessa toimivan henkilöstön ohjausvalmiuksia ja kehittää muutostilanteisiin soveltuvia toimintamalleja. Hanke toteutettiin valituissa neljässä aiemmin käynnistyneessä esimerkkihankkeessa: Kuopio, Oulu, Turku ja Vantaa. Hanke päättyi lokakuussa pidettyihin muutosmessuihin, joissa esiteltiin hankkeen tuotokset Täsmennetään koulutuksen arviointituloksen pohjalta koulutuksen sisältötavoitteita, organisointia, koulutukseen hakeutumisen esteitä ja rakennetaan eri aktiiviryhmille koulutuspolkuja ja määritellään tavoite eri ryhmien osallistumisesta koulutukseen. koulutusosasto (järjestöosasto) Koulutuksen arvioinnin mukaan koulutus on arvostetussa asemassa JHL:n sisällä, mutta koulutuksen asema strategisessa ajattelussa epäselvä. Vuoden 2011 aikana käynnistettiin kahtena koulutuksen strategiapäivänä JHL:n koulutusohjelmatyö koulutuksen yhteistyöryhmän ohjauksessa. Työ jatkuu vuonna 2012 kiinteästi kytkettynä liittostrategian maastouttamiseen. 9

10 Luottamusmieskoulutuksen sisältöjä on kehitetty arjen työskentelyyn toimivammiksi ja opintopolkuajattelu ja yhdistysten koulutussuunnittelu on viety aktiivitoimijoiden tietoisuuteen - näin on tuettu kursseille hakeutumista sekä ohjautumista oikeisiin koulutuksiin. Verkkokoulutuksen rooli on hieman kasvanut luottamusmieskoulutuksessa. Kehittämisen alueena on ollut luottamusmiesten yhteistoimintakoulutuksen lisääminen. Työsuojelukoulutuksessa on painottunut uusien työsuojelutoimijoiden perusosaamisen varmistaminen. Opisto sai vuoden lopulla oikeudet työhyvinvointikorttikoulutukseen. Sukupolvenvaihdos ja yhdistysten toimihenkilöiden vaihtuminen syksyllä vaikutti lukuisten järjestökoulutuksen kurssien peruuntumiseen. JHL:n mentorointimallin toteutus käynnistyi liiton aktiivien ja henkilökunnan prosesseilla, joiden avulla jaettiin tietoa ja kokemusta, tuettiin yhteisöllisen yhteistyön kehittymistä ja uusien toimijoiden kiinnittymistä JHL:n toimintaan Varmistetaan että JHL:n yhdistysrakenne vastaa myös kasvavaa PTY-kenttää. järjestöosasto (edunvalvontaosasto) PTY-kentän laajeneminen kuntien yhtiöittämisen seurauksena on ollut keskeinen peruste useissa yhdistysrakennehankkeissa, joiden yleisenä tavoitteena on yhdistysten kiinnittäminen edunvalvonnalliseen kokonaisuuteen Kutsutaan uudet ja koulutuksessa käymättömät yhdistysten luottamushenkilöt kukin omaa luottamustehtäväänsä vastaavaan koulutustilaisuuteen. koulutusosasto Koulutuksen markkinointia on tehostettu kohdemarkkinoinnin, sähköisten kirjeiden ja edunvalvontaviestien avulla. Liiton noin aktiivista noin 1500 ei ole osallistunut liiton järjestämään koulutukseen viimeisten kolmen vuoden aikana. Koulutukseen osallistumattomien yhdistysaktiivien osallistumisen syyt päätettiin selvittää heille kohdennettavalla webropol-kyselyllä, joka toteutetaan keväällä Kyselyn tulosten pohjalta koulutuksen markkinointia ja rekrytointia tarvittaessa tehostetaan ja tuloksia hyödynnetään koulutusohjelman laadinnassa ja koulutuksen sisältöjä suunniteltaessa Selkeytetään ja vahvistetaan ammattiala-/työpaikkaluottamusmiesten asemaa liiton edunvalvontatehtävissä, jäsenhankinnassa ja aktiivien rekrytoinnissa. 10

11 järjestöosasto (edunvalvontaosasto, visio) Työpaikkaluottamusmiesten asemaa ja näkyvyyttä on vahvistettu rekrytoimalla heitä aktiiviseksi jäsenhankkijoiksi ja edistämällä eri keinoin mm. koulutuksen avulla kaikkien JHL - toimijoiden näkyvyyttä työpaikoilla. Luottamusmiesorganisaatiot ovat keskeisen tarkastelun kohteena työnantaja organisaatioiden ja yhdistysrakenteen muutoshankkeissa Jatketaan OM:n alaisten virastojen ja laitosten työsuojelun yhteistoiminnan rakenteiden ja toimintatapojen vahvistamista yhteistoiminnallisessa kehittämishankkeessa, jonka avulla työsuojelutoiminta nivoutuu osaksi johtamisjärjestelmää ja jonka avulla tuetaan henkilöstön työhyvinvointia, työssä jatkamista ja toiminnan tuottavuutta. kehittämispalveluyksikkö Oikeusministeriön hallinnonalalla toteutettiin Valtion työsuojelurahaston rahoituksella Oikeusministeriön hallinnonalan työsuojelutoiminnan edistäminen - hanke, OTE-hanke. JHL: n Kehittämispalvelut -yksikkö toimi hankkeessa kehittäjäkumppanina, jonka tehtävänä oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida hanketta yhdessä oikeusministeriön vastuuhenkilöiden kanssa. Hankkeessa tarvittiin laajaan osallistamiseen ja yhteistoimintaan uudenlaisia ketterän kehittämisen työvälineitä verkkoon. Näiden työvälineiden tuottaminen tehtiin yhteistyössä Humap Oy:n kanssa. Syksyllä 2010 hallinnonalan eri sektoreiden avainhenkilöistä koottu hanketyöryhmä määritteli hankkeen taustan, toimeksiannon ja toimintatavat. Hanketyön tavoitteeksi tuli työsuojelun tarkoituksen ja merkityksen avaaminen ja laajentaminen työsuojeluorganisaation kaikilla tasoilla. Toisaalta haluttiin tietoa siitä, miten asiat nykytilanteessa ovat ja toisaalta virittää kiinnostusta ja energiaa työsuojeluhankkeeseen osallistumiseen varsinaiseen kehittämistoimintaan. Työsuojelupäällikkö-työsuojeluvaltuutettu työparityöskentelyn vahvistaminen nousi yhdeksi hankkeessa kokeiltavaksi teemaksi. Työvälineenä hankkeessa käytettiin työryhmätyön lisäksi verkko-otetta, joka sisälsi sekä webdialogeja että verkon kautta tehtyjä osallistavia tilannekatsauksia. Kehittäjäkumppanit (JHL ja Humap Oy) ohjasivat verkossa tapahtuvaa työskentelyä aktiivisesti. Verkon kautta kysyttiin hallinnonalan työsuojelun nykytilaa ja kehittämistoiveita kaikilta työsuojeluvaltuutetuilta ja työsuojelupäälliköiltä. Verkkokysely toteutettiin työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön välisenä keskusteluna, joka kirjattiin verkkoalustalle. Verkkoon kirjatuissa keskusteluissa nousi esiin suunnitelmallisuuden, koulutuksen ja verkostoitumisen tarve. 11

12 Verkkokeskustelun 1. vaiheen tulosten perusteella hanketyöryhmä päätti esittää kehittämiskohteiksi seuraavaa: Hallinnonalan yhteistoiminnallinen koulutuspaketti Työsuojelutehtävät osaksi johtamistehtävää (työsuojelun arkipäiväis- Työsuojelun työkalusalkku intranetiin Työsuojeluorganisaation raikastaminen Ministeriön ja keskushallinnon ohjausroolin selkeyttäminen. täminen) Verkkokeskustelun kakkosvaiheessa pyydettiin kommentteja hanketyöryhmän verkkokeskustelun tulosten pohjalta työstämistä kehittämiskohteista ja johtopäätöksistä. Keskustelufoorumille kirjautui neljännes kutsutuista ja numeeriseen kyselyyn vastasi heistä kolmannes. Esitettyjä kehittämiskohteita pidettiin pääsääntöisesti tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Verkkokeskusteluun yhdistettiin eri sektoreiden yhteisiä seminaari- ja koulutustilaisuuksia. Hankkeen ykkösvaiheen tavoitteet on saavutettu. Rakenteet keskustelun käymiseksi (Verkko-OTE) on luotu ja otettu käyttöön. Keskustelun myötä työsuojelutoiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet ovat täsmentyneet. Hankkeen avulla työsuojelun käsitettä on saatu laajennettua käsittämään myös henkisen työsuojelun. Työsuojelupäivä on tuonut työsuojelutoimijoita yhteen yli sektori- ja hierarkiarajojen. Hanke on synnyttänyt positiivista viritystä työsuojelutoiminnan kehittämiseen. Hankkeen arvot ja periaatteet tietoisuutta, tahtoa ja oppivaa toimintaa ovat konkretisoituneet toiminnassa. Hankkeen onnistuneen ja tuloksellisen toteutuksen johtopäätöksenä oikeusministeriön hallinnonalalla päädyttiin jatkamaan kehittämistyötä OTE-hankkeen 2. vaiheeksi. 2.vaiheen hankesuunnitelma tehtiin Valtion työsuojelurahastoon kokoukseen. Rahoitus saatiin ja OTE-hankkeen jatkohanke käynnistyi Tarkoituksena on vastata 1.vaiheessa täsmentyneisiin kehittämiskohteisiin ja saada vahvistettua jo olemassa olevia ja rakentaa uusia työpaikkakohtaisia konkreettisia työvälineitä yhdessä työsuojelutoimijoiden ja hankkeen vastuuhenkilöiden kanssa kehittämistavoitteiden suunnassa. Hankkeessa hyödynnetään 1. vaiheen tuloksia ja hyväksi havaittuja toimintatapoja. 2. vaiheen hanke päättyy

13 2. PAINOPISTE Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa, jäsenten kiinnittymistä yhdistyksiin ja heidän aktiivista osallistumistaan liiton toimintaan 2.1. Luodaan pilottina virtuaalinen työyhteisö ja yhdistys yksin työskenteleville henkilökohtaisille avustajille. edunvalvontaosasto (visio, järjestöosasto) Hanke ei ole edennyt koska edunvalvontaosasto valmistautui ja neuvotteli valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset ns. raamin puitteissa. Hankkeen toteuttamisen mahdollisuuksia arvioidaan seuraavan toimintavuoden alussa Täsmennetään liiton tavoitteet ja henkilöstön vastuu sosiaalisen median hyödyntämisessä niin keskustoimistossa kuin alueilla ja -yhdistyksissäkin. visio (järjestöosasto, edunvalvontaosasto, koulutusosasto) Yhteisöllisen median työryhmä jätti esityksensä kevättalvella. Työryhmä esitteli useita tapoja sosiaalisessa mediassa näkymiseen. Ryhmä esitti myös useita erilaisia vaihtoehtoja toimenpiteisiin JHL:n näkymisen parantamiseksi sosiaalisessa mediassa. Esityksiä ei ole viety toteutukseen, koska ne edellyttävät mm. henkilöstöresurssien uudelleen kohdistamista eikä sellaiseen ole toistaiseksi ollut mahdollisuuksia. Liiton Facebook -sivuja on kuitenkin hyödynnetty paremmin osana liiton kampanjointia Kehitetään jäsenviestinnän vuorovaikutteisuutta hyödyntäen kyselytutkimuksia sekä sosiaalisen- ja sähköisen median keinoja. visio (järjestöosasto) Kyselytutkimuksia on tehty useampia tukemaan erityisesti JHL:n strategian valmistelua - tutkimuksia on tehty niin jäsenistölle kuin liiton henkilökunnallekin. Sosiaalisen median (Facebook) kautta jäsenistö osallistettiin sekä Puolustusvoimien ruokahuollon että Tampereen Aterian ulkoistamishankkeessa. Palkka-ale - kysely ruokahuolto-asian yhteydessä sai runsaan osanoton. 13

14 Molemmissa tapauksissa päättäjille suunnatut ns. korttikampanjat saivat hyvän vastaanoton jäsenistöltä. Kampanjoilla oli vaikutusta myös päättäjien ja median käyttäytymiseen. Myös sähköisiä uutiskirjeitä käytettiin em. kampanjoiden jäsenaktivoinnissa hyväksi. Motiivi-verkkolehteä on kehitetty vuorovaikutteisempaan suuntaan Kampanjoidaan kunnon työn (decent work) puolesta. Tehdään JHL:n solidaarisuustyötä näkyväksi ja lisätään jäsenten osallistumismahdollisuuksia visio (järjestöosasto) Osallistuttiin Hämeenlinnassa järjestetyille SASKin solidaarisuuspäiville. Solidaarisuuspäivät käynnistivät SASKin 25 -vuotisjuhlavuoden. Ohjelman sitoi yhteen tunnus Decent work - kunnon työn. JHL yhdessä Tehyn ja Julkisen alan kansainvälisen liiton PSI:n kanssa vastasivat "Miten turvata laadukkaat julkiset palvelut?"- istunnon ohjelmasta. Liitto tuki ja kannusti erityisesti nuoria JHL:n jäseniä osallistumaan päiville. Liittotapaamisen teemana oli "Haiti maanjäristyksen jälkeen", jossa myös PSI:n pääsihteeri Peter Waldorff antoi katsauksen kansainvälisen ay-liikkeen tukitoimista Haitin ayliikkeelle ja maanjäristyksen uhreille. JHL:n kaupunkifestivaaleja varten valmisteltiin "Puhtaat vai likaiset työvaatteet" - muotinäytös, joka perustui Finnwatchin selvitykseen julkisen sektorin työvaatehankinnoista ja niiden valmistuksen eettisyydestä. Kansainvälisenä Kunnon työn päivänä myös JHL:n jäsenet ja nuoret olivat mukana jakamassa Helsingin Elielinaukiolla Hyvä työkaveri -rintanappeja työmatkalaisille yhdessä SAK:laisten ja muiden ammattiliittojen jäsenten kanssa. Tempaus oli osa kansainvälistä Kunnon työn päivää Tuetaan ja vahvistetaan yhdistysten koulutiedottamista koulutiedottaminen hankkeen kokemusten pohjalta. järjestöosasto (visio) Koulutiedotus 2010 hankkeen keskeisiä havaintoja on vuoden aikana muutettu osaksi käytäntöjä. Näitä havaintoja olivat mm. koulutiedottajaverkoston kasvattamisen ja yhdistysten roolin ja vastuun selkiyttäminen. 14

15 Yhdistysten rooli koulutiedottamisessa edellyttää vahvaa tukea aluetoimistojen koulutiedotuksesta vastaavilta. Asiasta vastaavien roolia ja asiantuntemusta on viety eteenpäin tiiviimmän yhteydenpidon, viestinnän ja yhdessä sopimisen kautta. Käytännöistä ja yhteisistä tavoitteista on sovittu aiempaa tiiviimmin. Koulutiedottamista ja koulutiedottajan tehtävää on markkinoitu aikaisempaa aktiivisemmin. Keväällä 2011 järjestettiin valtakunnallinen koulutiedottajien kurssi, joka toimi samalla kahden koulutiedottajien verkkokurssin tapaamisena. Yhdistysten roolin kasvattaminen oli esillä myös syksyn jäsenhankkija- ja koulutiedottajapäivillä Raseborg- opistolla. Yhteistyössä Vakuutusyhtiö Turvan kanssa järjestettiin Kontakti 2011 nimellä kulkenut opiskelevien jäsenten parempaan jäsenkiinnittymiseen tähdännyt projekti. Projektissa kokeiltiin työtapaa, jossa tiettynä aikana valmistumassa oleville tai jo valmistuneille liiton opiskeleville jäsenille soitettiin liitosta. Puhelun aikana käytiin läpi jäsenyyden tilanne ja edellytykset sen jatkamiselle. Lisäksi pyrittiin parantamaan viestintää tähän kohderyhmään. Kokemus yhteydenpidosta tätä kautta oli myönteinen, mutta työtapa melko raskas. Projektin käytännön toteuttajaksi yhteistyössä Turvan kanssa palkattiin projektityöntekijä toukokuun puolivälistä vuoden 2011 loppuun Tuetaan yhdistyksiä opiskelija- ja nuorisotoiminnan kehittämisessä. järjestöosasto (visio, koulutusosasto) Alueiden nuorisojaostotoiminta on koonnut yhdistysten nuoria ja opiskelijoita säännöllisesti yhteen ja tätä kautta nuoria on myös kannustettu toimimaan omissa yhdistyksissään. On toteutettu myös yhdistysvierailuja ja keskusteltu yhdistysten kanssa nuorten aktivoimistavoista. Alueet ovat tiedottaneet aktiivisesti yhdistyksiä nuorten tapahtumista, joita yhdistykset ovat markkinoineen edelleen omille nuorille jäsenilleen. Yhdistykset ovat myös järjestäneet aktiivisesti omia nuorten tapahtumia ja tilaisuuksia. Järjestöyksikköön palkattiin äitiysloman sijaiseksi Nuoriso- ja opiskelijatoiminnasta vastaava toimitsija edustajiston kevätkokouksen toiveen mukaisesti Kehitetään yhdistysten ammatillista edunvalvontaa yhdessä ammattialaverkostojen kanssa. koulutusosasto (edunvalvontaosasto, järjestöosasto, visio) 15

16 Alueellisten ammatillisten verkostojen pelisäännöistä valmisteltiin asiakirja aluepäälliköiden käyttöön. Alueelliset pelisäännöt ovat edelleen auki. Alueellista ammatillista verkostotoimintaa järjestyi mm. Lapin, Keski-Suomen, Varsinais- Suomen ja Etelä-Suomen aluetoimistojen alueilla. Kaikki valtakunnalliset verkostot kokoontuivat huhtikuussa ja tekivät omat ehdotukset liittostrategiaan. Osallistujia oli 47. Ammatillisen edunvalvonnan vastuiden ja resurssien vahvistamisessa osastopäälliköt tapasivat alkuvuodesta, mutta asia jäi kesken neuvottelukiireiden vuoksi Ryhmitellään jäsentutkimusten ja -kyselyjen pohjalta jäsenet liitolle ja yhdistykselle kohdistuneiden toiveiden ja odotusten perusteella. Jäsenryhmittelyn tavoitteena on pelkistää keskeiset muutostarpeet erilaisille ryhmille tarjottavien palveluiden ja jäsenhankinnan ja markkinoinnin suunnittelussa. visio (järjestöosasto) Jäsenkyselyiden tulosten analysoinnissa käytetään joka kerta tiettyjä demografisia taustamuuttujia. Etenkin strategiatyön yhteydessä toteutettujen jäsenkyselyiden yhteydessä erityinen huomio kiinnitettiin nuorempien ikäryhmien arvioihin liitosta ja toimintaympäristön muutoksesta. Varsinaista jäsentyypittelyä on hahmoteltu SAK:n jäsenkyselyn aineistojen pohjalta. Aineiston pohjalta on luotu kuusi jäsentyyppiä, jotka edustavat mahdollisimman suurta osaa jäsenistöstä, mutta kuitenkin ovat selkeästi toisistaan poikkeavia. Ryhmittelyn keskeisimpinä perusteina on käytetty ikää, sukupuolta, jäsenaktiivisuutta, työsuhteen laatua, jne. Ryhmittelyä ei vielä ole laajassa mitassa käytetty jäsenpalveluiden kehittämisessä, sillä jäsentyypittely kaipaa vielä kehittelyä 3. PAINOPISTE Kehitetään liitto-organisaation toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja henkilöstön osaamista sekä selkeytetään vastuita liiton edunvalvontaketjussa 3.1. Käynnistetään liittostrategian valmistelu yhteistyössä henkilöstön, aktiivien, jäsenistön ja sidosryhmien kanssa. Samalla arvioidaan suunnittelu- ja johtamisjärjestelmän toimivuus. yleisjohto 16

17 Kertomusvuoden aikana JHL 2017 liittostrategiasta valmistui ensimmäinen luonnos. Työtä koordinoi ja ohjasi liiton johtoryhmä. Strategiatyö jakautui kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin liiton toimintaympäristön muutossuuntia, arvioitiin niiden suuntaa ja voimaa. Toisessa vaiheessa muotoiltiin liiton uusi suunta, jota kuvattiin liiton uudessa perustehtävässä, visiossa, arvoperustassa ja strategisissa päämäärissä. Työn kolmannessa vaiheessa pohdittiin miten liiton arki muutetaan niin, että strategiset tavoitteet kyetään myös toteuttamaan. Tässä vaiheessa määriteltiin toimenpiteet joilla strategisiin päämääriin päästään. Lisäksi käynnistettiin keskustelu siitä miten strategian toimenpiteet integroidaan liiton johtamisjärjestelmään, miten henkilöstön ja esimiesten osaamista täytyy kehittää ja miten strategiaa käydään läpi paikallisten toimijoiden kanssa ja miten sitä jalostetaan heidän tarpeisiinsa. Strategian tekemisen tavassa haettiin mahdollisimman avoimia ja osallistavia työmuotoja. Hallinto, edustajisto ja hallitus, osallistuivat prosessin kahdessa vaiheessa. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa pohdittiin ja tunnistettiin toimintaympäristön muutosvoimia ja arvioitiin luonnosvaiheessa olevaa perustähtäävää, visiota ja liiton arvoja. Syyskokouksessa keskityttiin strategisiin päämääriin ja niitä vastaaviin strategisiin toimenpiteisiin. Henkilöstö kytkettiin työhön heti prosessin alkuvaiheessa. Eri osastoilta ja eri henkilöstöryhmistä koottiin ns. innostream, jonka tehtävä oli tunnistaa liitossa vallitsevia perususkomuksia ja arvioida missä määri ne ovat tosia tai kuviteltuja ja pohtia miten ne ohjaavat arkista työtä. Henkilöstöllä oli mahdollisuus seurata ja ohjata strategiatyön etenemistä kompissa, jossa kaikki työn valmisteluun liittyvät aineistot olivat kaikkien luettavissa. Työn kulloistakin vaihetta arvioitiin myös henkilöstön työpajoissa, joita järjestettiin yksi keväällä ja toinen syksyllä. Johtoryhmä korosti osastopäällikköjen velvollisuutta käsitettä työtä ja sen tuloksia osastopalavereissa ja heidän velvollisuuttaan tuoda osastojen palaute johtoryhmän kautta strategiaprosessiin.. Myös jäsenistö kytkettiin strategiatyöhön heti lähdössä. Jäsenpaneelille, jossa aktiivien osuus on suuri, tehtiin kaksi kyselyä. Ensimmäinen liittyi toimintaympäristön muutosvoimien tunnistamiseen ja siihen miten ne näkyvät jäsenten ja heidän työpaikkojensa arjessa. Toisessa kyselyssä keskityttiin liiton edunvalvontatyön paikalliseen näkyvyyteen ja liiton palvelukykyyn. Myös liiton kanalta tärkeimmät sidosryhmät tai yhteistyökumppanit haastateltiin. Työn alkuvaiheessa kuultiin työnantajapuolen ja palkansaajakeskusjärjestöjen edustajia sekä muutamia liittopuheenjohtajia. 17

18 3.2. Käynnistetään edustajistovaalien valmistelu ehdokasasettelun ja viestinnän osalta. yleisjohto (järjestöosasto, visio) Valmistautuminen 2012 edustajistovaaleihin on ollut koko vuoden keskeinen oheisteema kaikessa järjestötoiminnassa erityisesti yhdistys- ja aktiivitapaamisissa, järjestökoulutuksessa ja -viestinnässä. Erityisenä tavoitteena oli alkaneen ehdokasasettelun edistäminen. Edustajistovaalien viestinnän valmistelu alkoi loppukeväällä mainostoimistojen kilpailuttamisella. Silloin päätettiin edustajistovaalien ulkoinen ilme ja tv- ja radiomainosten pääviestit. Samalla ulkoasulla ja viesteillä aloitettiin ehdokkaiden hakeminen ja opastaminen nettiin avatuilla edustajistovaalisivuilla. Nettisivujen edustajistovaaliosiota täydennettiin koko vaalien edeltävän ajan uudella aineistolla. Syksyllä tehtiin tv- ja radiomainokset ja Aktiivi nro 3 tehtiin ehdokkaan käsikirjaksi. Jäsenlehti Motiivissa vaaleista kerrottiin ennakoivasti mm. strategian valmistelun yhteydessä Täsmennetään liiton ja yhteisjärjestöjen työnjakoa sekä yhteisjärjestöjen ja yhdistysten työnjakoa. yleisjohto Yhteisjärjestöavustuksen perusteet muotoiltiin uudelleen vuonna 2010 ja tuona vuonna osa avustuksista maksettiin vanhan järjestelmän mukaisesti ja osa uuden järjestelmän mukaisesti. Vuonna 2011 avustukset maksettiin kokonaisuudessaan uuden järjestelmän kriteerien mukaisesti ja erityisavustuksista luovuttiin samalla. Yhteisjärjestön edunvalvonnan piirissä olevien jäsenten määrä on nyt ensisijainen peruste avustuksen maksamiselle, eikä kokonaisjäsenmäärä. Uudistus toteutettiin kustannusneutraalisti, mutta useimpien edunvalvontaa ja neuvottelutoimintaa tekevien yhteisjärjestöjen avustussumma kasvoi aikaisempaan verrattuna. Aluetoimistojen yhteisjärjestöjen työnjaon selvitystyö käynnistettiin muutamien yhteisjärjestöjen kanssa, joissa sovittiin aluetoimistojen toimistosihteereiden ja yhteisjärjestön toimijoiden käytännön yhteistyöstä ja toimintatavoista mm. tiedottamisessa ja jäsenasioiden hoitamisessa. Eräiden yhteisjärjestöjen toimintaympäristön merkittävät muutokset käynnistivät työnjaon selvitystyön yhteydessä myös yhdistysrakenteen uudistamis- 18

19 tarpeita, jotka ovat edenneet hyvin toimintavuoden aikana Kehitetään aluetoimistojen vastuualueosaamista yhteistyössä edunvalvontaosaston kanssa. järjestöosasto (edunvalvontaosasto) Toukokuussa järjestettiin edunvalvontaosaston ja aluetoimistojen sekä järjestöyksikön yhteistoimintaseminaari, jonka tuotoksena sovittiin mm. aluetoimitsijoiden edunvalvonnan ja sopimuksien vastuualueosaamista vahvistavasta koulutusohjelmasta Laaditaan vuodelle 2012 liiton markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Suunnitelmassa tuodaan esiin liiton keskeiset painopisteet, viestinnälliset teemat ja toimenpiteet. visio (yleisjohto, osastot ) Liiton markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa vuodelle 2012 ei ole tehty erikseen. Sen sijaan viestinnällisesti keskeisimmät tehtävät on koottu visio-osaston toimintasuunnitelmaan. Niiden edellyttämät toimenpiteet päätetään erikseen kunkin tehtävän oman viestintäsuunnitelman pohjalta. Näitä keskeisimpiä tehtäviä ovat edustajistovaalit, edustajiston järjestäytymiskokous, kuntavaalit ja vanhuspalvelukampanja. Lisäksi erityistä panostusta viestinnässä ja markkinoinnissa kiinnitetään kuntarakenneuudistukseen, julkisen alan tuloksellisuushankkeisiin, palvelutuotannon muutosprosessiin (ulkoistaminen) sekä liiton jäsenhankintaa tukevaan näkymiseen. 4. PAINOPISTE Varmistetaan liiton neuvotteluvoima ja järjestöllinen asema työmarkkinakentän muuttuvissa sopimus- ja järjestörakenteissa 4.1. Varmistetaan liiton neuvotteluasema nykyisten yksityisen sektorin normaalisitovien työehtosopimusten soveltamisaloilla. oikeudellinen osasto (edunvalvontaosasto) Toimintavuoden aikana SAK:n teollisuusliitot eivät nostaneet uudelleen esille vaatimustaan työsopimuslain normaalisitovuus/yleissitovuus etusijajärjestyksen muuttamiseksi. JHL on pyrkinyt varmistamaan, että liiton keskeisten yksityissektorin työehtosopimus- 19

20 ten normaalisitovuus säilyy jatkossakin Tarjotaan reaaliaikaista edunvalvonta- ja koulutustukea paikallisille aktiiveille yhtiöittämishankkeissa. edunvalvontaosasto (järjestöosasto, oikeudellinen osasto, koulutusosasto, visio) Hankkeiden yleistyessä niihin liittyvät tukitoimet ja ohjaus on muuttumassa ns. normaalitoiminnaksi. Ohjattavia hankkeita on ollut mm. seuraavilla paikkakunnilla: Turku, Tampere, Joensuu, Pori, Rauma jne. Työn painopiste on siirtymässä alueille. Opas 4.3. Saatetaan loppuun liittoyhdentymisen valmistelut Rautatieläisten liiton kanssa. yleisjohto Rautatieläisten liiton 66 ammattiosastoa liittyivät kevään 2011 aikana JHL:n yhdistyksiksi. Ne muodostivat uuden yhteisjärjestön JHL:ssä jo aiemmin jäsenyhdistyksinä toimineiden kahden metro- ja raitiotievaunuliikennettä edustavan yhdistyksen kanssa, jolloin lähes kaikissa raideliikenteen ammateissa rautateiden, metro- ja raitioliikenteen palveluksessa työskentelevät JHL:n jäsenet saatiin koottua uuteen yhteisjärjestöön. Liittoyhdentyminen merkitsi myös Rautatieläisten liiton 11 työntekijän siirtymistä JHL:n palvelukseen. Henkilöstön sijoitussuunnitelman lähtökohtana oli raidealan jäsenten liittymisen myötä lisääntyvät tehtävät JHL:n organisaatiossa. Syksyllä valmisteltiin henkilökunnan siirtymiseen liittyvä siirtosopimus. Henkilökuntaa kuultiin sijoitussuunnitelmavalmistelun eri vaiheissa ja henkilöstön edustajat olivat mukana myös siirtymisen toteutuksessa. Käytännössä eri toimintojen yhdistämiset toteutettiin kesän ja syksyn 2011 aikana. Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry:n muodostaminen ja Rautatieläisten Liitto ry:n henkilöstön sijoitussuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa ja Rautatieläisten liiton henkilöstön siirtyminen JHL:n palvelukseen lukien hyväksyttiin hallituksessa Selvitetään sosiaalisten kriteerien asema hankintalaissa ja lain soveltamiskäytännöissä. oikeudellinen osasto (edunvalvontaosasto) 20

21 Liitto on antanut TEM:lle lausunnon komission julkisia hankintoja koskevasta ns. Vihreästä kirjasta. JHL samoin kuin muut työntekijäjärjestöt ovat vaatineet selkeämpiä työlausekkeita direktiiviin kuin komissio esittää. JHL on tehnyt asiassa yhteistyötä myös EPSU:n kanssa, jotta järjestöjen kanta tulisi komissiossa paremmin huomioiduksi. Uudet julkisia hankintoja koskevat EU:n direktiiviesitykset eivät sisällä varsinaisesti parannuksia työlausekkeiden osalta Avataan keskusteluyhteys liiton ja julkisesti rahoitettuja palveluita tuottavien yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten välillä. yleisjohto Kertomusvuonna tätä keskusteluyhteyttä ei avattu, mutta vuoden 2012 alussa tähän työhön on ryhdytty. Tavoitteena on ymmärtää yritysten liiketoimintamalleja, henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön käyttötapoja sekä luoda edellytyksiä JHL:n järjestö- ja edunvalvontatyölle näissä yhtiöissä. 5. PAINOPISTE Vahvistetaan JHL:n toimintaa liittona, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä 5.1. Vaikutetaan työntekijöiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen työn teettämisen tavasta riippumatta (määräaikaiset, itsensä työllistävät, vuokratyö) yhteistyössä keskusjärjestön kanssa. oikeudellinen osasto (edunvalvontaosasto) Oikeudelliselta osastolta on osallistuttu muun muassa SAK:n pätkätöitä selvittävän työryhmän työskentelyyn. Lisäksi oikeudellinen osasto on seurannut tiiviisti Kataisen hallituksen ohjelman perusteella käynnistetyn ns. trendityöryhmän työskentelyä. Raamisopimuksessa perustettiin syksyllä 2011 vuokratyötä selvittävä kolmikantainen työryhmä. SAK:ssa perustettiin tähän liittyen taustaryhmä, jossa oikeudellinen osasto on ollut edustettuna. Työryhmän työskentely jatkuu vuoden 2012 puolella. Liiton lakimiehet ovat toimintavuoden aikana ajaneet useita määräaikaisten työsuhteiden perusteiden laillisuutta koskevia juttuja tuomioistuimissa. Esimerkkeinä liiton hoitamista jutuista mainittakoon Korkeimman oikeuden tuomio sekä Pohjois-Karjalan kä- 21

22 räjäoikeuden tuomio Ensiksi mainitussa tuomiossa kyse oli siitä, oliko se, että jäsenen työtehtävät olivat osittain liittyneet EU:n rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseen, mutta hän ei ollut työskennellyt yksittäisiä projekteja koskevissa tehtävissä, perusteltu syy toistuvien peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten tekemiseen. KKO katsoi, että perustetta määräaikaisten työsopimusten tekemiseen ei ollut. Jälkimmäinen tuomio koski pysyvän työvoiman tarpeen arviointia, kun jäsenellä oli ollut toistasataa määräaikaista työsopimusta, joiden välissä oli ollut korkeintaan lyhyitä katkoksia. Käräjäoikeuden mukaan jäsenen työsuhde oli muodostunut toistaiseksi voimassa olevaksi Otetaan käyttöön pätkätyösivusto ja kehitetään pätkätyöläisten edunvalvonnallista puhelinpalvelua. edunvalvontaosasto (oikeudellinen osasto) Edunvalvontaosasto on valmistellut liiton nettisivuille Pätkätyö-sivuston, joka avattiin kesällä Lisäksi edunvalvontaosasto on valmistautunut aloittamaan yhden palvelunumeron kautta tapahtuvan puhelinpäivystyksen. Edunvalvonnan palvelunumero on Kesäpäivystyksessä käytetään samaa numeroa. Yhden numeron käyttö mahdollistaa atk-pohjaisen tuen päivystäjille ja tilannetiedotukset poikkeustilanteissa soittajille. Edunvalvonnan palvelunumero otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta Osallistutaan EPSU:n kampanjaan "Vesi on perusoikeus". visio EUssa hyväksyttiin joulukuussa 2010 kansalaisaloite, jolla vähintään miljoona EUkansalaista voi pyytää komissiota tekemään lakialoitteen EU:n toimivallan piiriin kuuluvasta asiasta. EPSUn vesikampanjan käynnistyminen siirtyi vuoden 2012 huhtikuuhun johtuen EUn kansalaisaloitteen soveltamisen viivästymisestä. EPSUn kansalaisaloitteessa kehotetaan EUn komissiota turvaamaan puhtaan veden ja jätevesihuollon saatavuus julkisena palveluna. Toimintavuoden 2011 aikana on suunniteltu kampanjan sisältöjä ja toimintoja. JHL osallistuu kampanjaan yhdessä FIPSUn (Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys) jäsenliittojen kanssa. Tavoitteena on kerätä Suomesta vähintään allekirjoitusta vuoden aikana Selvitetään jäsenten odotukset ns. innovatiivisten työaikajärjestelyjen suhteen. edunvalvontaosasto Hanke ei ole edennyt, koska edunvalvontaosastolla keskityttiin toimintavuoden aikana 22

23 sopimusneuvotteluihin. Työ jatkuu aiempaa jäsentyneempänä koska hankkeeseen liitetään osaston oman toiminnan kehittäminen 5.5. Markkinoidaan tehostetusti uutta henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta tiedotuksen, koulutuksen ja jäsenhankinnan keinoin. edunvalvontaosasto (järjestöosasto, visio) Henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta on markkinoitu valtakunnallisella kierroksella ja siihen liitetyillä jäsentapaamisilla. Sopimusta on markkinoitu myös yhdistyksille ja muille kohderyhmille suorien viestien kautta Tehostetaan erityyppisissä työsuhteissa työskentelevien edunvalvontapalvelua ja ammatillista järjestäytymistä. edunvalvontaosasto (järjestöosasto) Ammatillista järjestäytymistä on pyritty tehostamaan erityisesti välinehuoltajien ammattiryhmässä, koska ammattiryhmä on ollut osittain liikkeellä hakien uutta järjestökotia. Liitto esitteli Suomen välinehuoltajat ry:n opintopäivillä omaa toimintaansa ja osallistui samalla järjestettyyn messutapahtumaan. Ammatillisia ryhmiä on tietohuollettu edunvalvonnan sisällöistä eri messutapahtumissa toimintavuoden aikana Tuetaan JHL:n jäsenten ja hyvinvointipalveluiden käyttäjien äänestysaktiivisuutta tuomalla esille hyvinvointipalvelujen tärkeyttä. Osallistutaan näkyvästi SAK:n kampanjatapahtumiin ja tuetaan yhdistysten omaa paikallista näkyvyyttä. JHL:läisiä ehdokkaita tuodaan esille omissa viestintävälineissä, mm. vaalisivustoissa ja Motiivi-lehdessä. visio (järjestöosasto) JHL teki eduskuntavaaleihin omat teesinsä Hyvinvointi kuuluu kaikille -tunnuksella. Teemoja esiteltiin erillisessä ohjelmassa, tiiviissä jakoesitteessä ja omalla eduskuntavaalisivustolla, jolla esiteltiin myös JHL:läisiä ehdokkaita. Sekä Motiivi-lehdessä että Aktiivi-lehdessä oli omat eduskuntavaalinumerot. JHL:läisten ehdokkaiden käyttöön tuotettiin jakotavaraksi kpl Hyvinvointi kuuluu kaikille -siemenpusseja. Teetettiin TNS- 23

24 Gallupilla seitsemän kysymyksen gallup JHL:n kannalta keskeisistä vaaliteemoista. Tulokset julkistettiin laajasti kysymys kerrallaan maaliskuun alusta vaaleihin asti, noin viikon välein Järjestetään kaupunkifestivaali Helsingissä. järjestöosasto (visio) Järjestettiin Hyvinvointi kuuluu kaikille teemalla kaupunkifestivaali suunnitelman mukaisesti. Festivaali keräsi järjestyksenvalvonnan raportin mukaan hieman vajaan osallistujaa, joista parhaimmillaan alueella oli yhtä aikaa n Tapahtuman ohjelma perustui sekä tunnettuihin esiintyjiin (Lorenz Backman ja Janne Kataja juontajina, Sauruxet orkesteri lapsille ja Eppu Normaali aikuisille) sekä vahvaan seudun yhdistysten panokseen. Näytteilleasettajia oli 9 yhdistyksestä, minkä lisäksi useammasta tuli talkoolaisia tapahtumaan. Kaikkiaan näytteilleasettajia tapahtumassa oli 28. Tapahtumasta on saatu lähes yksinomaan myönteistä palautetta jäsenistöltä. Suunniteltu ohjelma ja muut tapahtuman toiminnot onnistuivat sovitusti. Tapahtuman kävijämäärätavoitetta ei saavutettu, samoin yhteistyökumppaneiden osallistuminen oli odotettua pienempää. Kaupunkifestivaaleja mainostettiin näyttävästi liiton lehdissä, verkkosivuilla, sähköisten kirjeiden avulla ja tekstiviesteillä. Visio tuotti kaupunkifestivaaleille nuorten hyvinvointia käsittelevän seminaarin. Festivaaleilla järjestettiin myös Jatsi-kaupan tuotteiden lopetusmyynti. Festivaalien tunnus syntyi jäsenkilpailun tuloksena 24

25 LIITTO-ORGANISAATIO Liiton hallinto Edustajisto kokoontui vuonna 2011 seuraavasti: ylimääräinen kokous ylimääräinen kokous sääntömääräinen kokous ylimääräinen kokous sääntömääräinen kokous ylimääräinen kokous Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 kertaa: Työvaliokunta: puheenjohtaja Jarkko Eloranta (Tuire Santamäki-Vuori asti) toimialajohtaja Pirjo Mäkinen (henkilöstöpäällikkö asti) toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen hallituksen jäsenet Eila Simola, Pentti Janhunen ja Kalevi Kannisto talouspäällikkö Jani Salenius sihteerit Tuula Bruun/Erja Savaloja Johtoryhmä puheenjohtaja Jarkko Eloranta (Tuire Santamäki-Vuori asti) toimialajohtaja Pirjo Mäkinen (henkilöstöpäällikkö asti) 25

26 toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen osastopäälliköt Jouko Launonen, Mika Hämäläinen, Pekka Soini, Kauko Ala-Nikula talouspäällikkö Jani Salenius kehittämispäällikkö Jari Vettenranta luottamusmies Reetta Kuosmanen (Reijo Taipale) sihteeri Erja Savaloja Liiton henkilöstö Vuoden 2011 lopussa JHL:n palveluksessa oli yhteensä 244 henkilöä, joista naisia 171 (70,9 prosenttia) ja miehiä 71 (29,1 prosenttia). Vakinaista henkilökuntaa oli vuodenvaihteessa 229 ja määräaikaisia 16. Näistä Raseborg-opistolla työskenteli yhteensä 29 työntekijää, joista kolme määräaikaista. Edustajisto ja hallitus 2011 JHL:n edustajiston varsinaiset jäsenet Linna-Pirinen Tuija Puheenjohtaja Elovaara Jorma Varapuheenjohtaja Ponkiniemi Vilho Varapuheenjohtaja Aalto Tiina Aapakari Raija Attola Seija Englund Inger Enholm Stefan Hanhela Lahja Happonen Leo Hartman Jari Helpiölä Paula Hirvikallio Martta Härkönen Sirkka Ilola Timo Isomäki Margit Jaatinen Juha Jetsu Jouni Jordan Annikki Tuusula Salo Hämeenkyrö Järvenpää asti Nykarleby Jakobstad Oulu, alkaen Lahti Tampere Lappeenranta Mikkeli Heinola asti Vaasa Kuopio Espoo 26

27 Jussila Leila Valkeakoski Kareinen Erja Kitee Karvonen Mikko Kauppila Maritta Haukipudas asti Kautonen Mikko Lahti Kekkonen Mauri Espoo Kervinen Arja Hamina Kettunen Kirsti Outokumpu Kivelä Antero Pori Koivisto Päivi Kokkola Korhonen Marja Iisalmi Koski Eija Laihia Koskimaa Riikka Ähtäri Koskinen Eila Alavus Kouvonen Mauri Turku, Kukkasmäki Marja-Leena Pori Kurkela Aune Säkylä, asti Kurvinen Tarja Hämeenlinna Kvarnström Leila Karjaa Kärkkäinen Tarja Lieksa Kärnä Veikko Laakkonen Tapio Eno Lahtinen Iris Ekenäs Laine Pekka Jyväskylä Laitinen Veikko Latvaniemi Merja Riihimäki, alkaen Lautaniemi Timo Lehtinen Sari Leino Jukka Turku Leponiemi Airi Tampere Lilleberg Päivi Lindström Eija Liukkonen Jorma Kouvola Lähdesmäki Kirsti Kurikka Majanen Liisa Järvenpää Malmsten Markku Rauma, alkaen Manninen Pauli Vantaa Mark Tony Turku Masalin Kari Riihimäki Mattanen Juhani Rovaniemi Männistö Sakari Jalasjärvi Nenonen Marjatta Kaarina Numminen Leena Turku Nurmikolu Kirsileena Tampere 27

28 Nurmio Tauno Nyblom Kari Nyroos Alf Nyrönen Jarmo Oksanen Marjo Paananen Eija Paldanius Kari Partanen Raija Pelkonen Sisko Peltomäki Raija Peltonen Hannu Pennanen Raimo Perkiö Irmeli Pesonen Aulikki Pesonen Matti Pietilä Tarja Pihlapuro Pentti Pikkarainen Rauno Pikkarainen Satu Postila Vappu Puntanen Anne Pyykkö Teuvo Rahko Solveig Rannanpää Eija Rautiainen Jarmo Rautiola Leena Remonen Mirja Rossi-Määttä Tuula Routaniemi Sakari Ruotsalainen-Lämsä Arja Ruuskanen Jukka Rytkönen Pauli Saastamoinen Ari Sairanen Merja Salminen Risto Salomäki Sinikka Simovaara Ulla Sipilä Merja Sjöblom Henrik Sjölund Janne Soramäki Anne Starck Erja Stark Reijo Streng Leila Rovaniemi Tampere Vasa Saarijärvi, alkaen Pori, alkaen Imatra Kajaani Raisio Loimaa Joensuu Heinola Kokkola Joensuu Vammala Savonlinna, asti Kuopio Sodankylä Mikkeli, alkaen Oulu Malax/Korsnäs Vimpeli Seinäjoki Paimio Äänekoski Sotkamo Raahe Kuopio, asti Tampere Pieksämäki Pihtipudas Kerava Vantaa Parkano Kotka Mariehamn Uusikaupunki Turku Pori Kemi Lohja/Karjalohja/Sammatti 28

29 Suhonen Raija Suntila Mirja Suoraniemi Terhi Söderlund Johanna Takanen Juha Talonpoika Kaija Toikkanen Hannu Tulonen Arto Törmänen Kaisa Uusikartano Arja Uusikumpu Kari Valo Arja Vattulainen Risto Viitanen Jyrki Vilen Merja Virkki Tapio Virta Terhi Välimaa Sirkka Väänänen Leena Yksjärvi Kari Ylitalo Teijo Siilinjärvi Vilppula Rovaniemi Kouvola Naantali Vantaa Keuruu Rovaniemi Ylöjärvi, alkaen Ylöjärvi Lieksa Kuopio Jyväskylä Imatra Nokia Turku asti Porvoo Jyväskylä Sodankylä Yhteisöjäsenliittojen edustajat Mika Oranen Juha Masalin Markku Kosonen Jari Tuomela Aliupseeriliitto Merivartioliitto Tulliliitto Vankilavirkailijain Liitto JHL:n hallituksen jäsenet: Varsinainen jäsen Varajäsen Santamäki-Vuori Tuire asti Eloranta Jarkko Mäkinen Pirjo alkaen Havasto Tapio, Heikkinen Anne, Turenki Lämsä Juha, asti Hiltunen Keijo, alkaen Vantaa Kalenius Christina, Mäntsälä 29

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n Nuorisofoorumi Vaikuttava porukka JHL:n nuoret näkyy ja kuuluu Noin 20 000 alle 30 vuotiasta Noin 10 000 opiskelijajäsentä 300 nuorta luottamusmiestä Opiskelijatoiminta Valtakunnallinen opiskelijayhdistys

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 1(5) Oulun seudun kuuden (6) kunnan kuntajakoselvitys Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 Aika 20.8.2009 klo 9.30 11.00 Paikka Aleksinkulma, Oulu Osallistujat Kaisu Jokela, Jyty, Haukipudas Maritta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos 28.10.2015 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 5.-6.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät SuPer

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3.

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Johdanto. Vuoden 2013 toiminnan suunnittelua on ohjannut tavoite uuden liittostrategian määrätietoisesta maastouttamisesta arjen työhön.

Johdanto. Vuoden 2013 toiminnan suunnittelua on ohjannut tavoite uuden liittostrategian määrätietoisesta maastouttamisesta arjen työhön. Johdanto Vuoden 2013 toiminnan suunnittelua on ohjannut tavoite uuden liittostrategian määrätietoisesta maastouttamisesta arjen työhön. Suunnittelukauden työ painottuu 30 toimenpiteeseen tai hankkeeseen,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2012 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2012 2 Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00 Kevätkokouksen esityslista 3 4 Toimintakertomus vuodelta 2011

Lisätiedot

hallitus, YKV-jaosto vetäjät hallitus Ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteen Koko vuosi, jatkuva

hallitus, YKV-jaosto vetäjät hallitus Ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteen Koko vuosi, jatkuva Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Hankkia

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5 Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 7.-9.3. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (4/15) KoHo/Tehy Helsinki 11.-13.1. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/16) KoHo/Tehy Helsinki 15.-17.2. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

Alueryhmätoiminta 2018

Alueryhmätoiminta 2018 Alueryhmätoiminta 2018 Alueryhmien tapaamisen tuotokset 22. - 23. 9.2017 Yhdistyksen johdon päivillä sovittua kevät 2017 Vuonna 2017 valitut alueryhmät muuttuvat jaostoksi. Jaostot päättävät keskinäisestä

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Kuntaohjelma 30.9.2010

Kuntaohjelma 30.9.2010 1(5) Kuntaohjelma Valmistelukomitean kokous 5/2010 Aika: klo 12:00 13:40 Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Helsinki Osallistujat Jukka Mikkonen Taivalkosken kunta Kirsi Ylitalo Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2011

Toiminta- suunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 2 Johdanto Liiton vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa on jäsennetty painopisteittäin. Painopisteitä on viisi, joista jokainen on sekä aiheensa että toimenpiteittensä suhteen laaja

Lisätiedot

Ilmoitus poliittisesta työtaistelusta, JHL:n yhdistykset Päivitetty 17.9. klo 12

Ilmoitus poliittisesta työtaistelusta, JHL:n yhdistykset Päivitetty 17.9. klo 12 Ilmoitus poliittisesta työtaistelusta, JHL:n yhdistykset Päivitetty 17.9. klo 12 Etelä-Suomi Kiljavan opiston henkilökunta JHL ry 440 18.9. klo 7.00-19.00 Kattaa JHL:n sopimusalat, ei koske virkamiehiä

Lisätiedot