Viisseiska. Maaliskuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Perniön metallityöväen ammattiosasto r.y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisseiska. Maaliskuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Perniön metallityöväen ammattiosasto r.y."

Transkriptio

1 Viisseiska Maaliskuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Perniön metallityöväen ammattiosasto r.y. Metallin liittokokousvaalit 2008 Ennakkoäänestys Uurnavaali Metalli 57:n avoimien ovien päivä Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Uusi toimisto s. 3 Toimitsijan tontti s spesiaali s. 6 7 Metallin liittokokousvaalit s Sisällysluettelo Ja toimitus vastaa... s. 13 Veteraanit s Naisjaosto s. 16 Nuorisojaosto s Perniön osasto 180 s. 19 Someron osasto 315 s. 20

2 Viisseiska Puheenjohtajan palsta Lasse Helskyaho puheenjohtaja Salon metallityöväen ao. 57 Mihin Metalliliitto menee? Jo jonkin aikaa on puhuttu, että ay-liikettä on uudistettava. Sitä on myös pyritty uudistamaan konkreettisesti eri tavoin. Tänä kuluvana liittokokouskautena on kokeiltu ammattiosastojen piirissä seutuyhteistyötä ns. seuturyhmän puitteissa. Tämä ei ole ainakaan Salon alueella lähtenyt toivotunlaisesti käyntiin. Todelliseen yhteistyöhön emme ole päässeet kuin kuljetuksissa joihinkin tilaisuuksiin. Tässäkään ei ole ollut mukana kuin kolme neljä ao:a kahdeksasta mahdollisesta. Lehden teossa on ollut mukana kaksi osastoa, vaikka ainakaan minun mielestäni ei olisi mitään esteitä kaikkien kahdeksan ao:n mukana ololle. Alueellamme on ammattiosastoja, jotka eivät ole olleet yhdessäkään yhteisessä kokouksessa mukana. Mielestäni tälle kokeilulle tulee laittaa piste vuoden 2008 liittokokouksessa. Yhteistyötä toki voidaan harrastaa, mutta enempi epävirallisesti jatkossakin. Samaan aikaan seuturyhmä kokeilun kanssa on mietitty ammattiosastojen rakennetta. Tältä puolelta on tullut konkreettinen esitys, joka voisi selkiyttää ja vahvistaa ammattiosastoja. Ammattiosastorakennetta pohtinut työryhmä suosittaa jäsenien liittyvän työssäkäyntialueen ammattiosastoihin, siis toisin kuin nyt. Nykyäänhän on niin, että jotkut ovat kotipaikkakunnan ammattiosastoissa ja toiset työssäkäynti paikkakunnalla. Sama työryhmä esittää myös, että pienet ja lähes toimimattomat ao.t liittyisivät isompiin tai sitten toistensa kanssa yhteen. Tämä on kannatettava esitys, näin paikalliselle aktiiville toiminnalle luotaisiin tukevampi pohja. Ay-liikkeen perustahan on ammattiosasto ja sen jäsenet. Viimeisin uudistushanke on SAK:laisten teollisuusliittojen yhdistymissuunnitelma. Siinä kuusi liittoa yhdistyisi yhdeksi suureksi TEAM:ksi. Teollisuuden ammattilaisiksi. Tämä projekti on ollut jo jonkin aikaa käynnissä ja Metalliliiton osalta pitäisi tehdä toukokuisessa liittokokouksessa päätöksiä jatketaanko selvityksiä vai jättäydytäänkö pois ryhmästä ja jatketaan itsenäisenä Metallityöväen liittona. Suhtaudun koko asiaan erittäin kriittisesti. En ole millään muotoa ainakaan näillä nyt olemassa olevilla perusteilla löytänyt mitään sellaista, mikä antaisi TEAM:issa jäsenistölle enemmän kuin nyt olemassa oleva Metalliliitto. En ole myöskään varma siitä, että suunnitellun kaltainen iso liitto olisi vahvempi kuin nyt olemassa olevat liitot jokainen erikseen. Ei iso ole aina vahva eikä myöskään pieni heikko. Hirvittää myös ajatella, että olisin pois pyyhkimässä sen kaiken mitä tämän päivän veteraanit ovat aktiivi aikanaan rakentaneet. Kaiken tähän mennessä tehdyn ajattelutyön tuloksena olen löytämässä itseni siitä joukosta, joka kannattaa itsenäistä vahvaa Metalliliittoa. Olisin vieläkin sen aikaisemman ajatukseni kannalla, jossa ammattiliitot tekisivät tiiviimpää yhteistyötä jäsenistön hyväksi. TES-ratkaisut voitaisiin esimerkiksi tehdä ns. yhteissopimisella. Mikään liitto ei allekirjoittaisi sopimuksiaan ennen kuin kaikilla liitoilla olisi alaa tyydyttävä neuvottelutulos saavutettuna. Tämä tietysti vasta sitten, kun mahdollinen TUPO olisi hylätty. Joissakin tiedotusvälineissä tämä suunnitteilla oleva liittofuusio on myös yhdistetty Metalliliiton puheenjohtaja valintaan. En kuitenkaan näe tätä puheenjohtaja- kysymyksenä. Liittotoimikunta ja liittovaltuusto ovat kumpikin tehneet päätöksen, että Metallityöväen liiton tulee olla TEAM-selvittelyissä mukana. Mukana olo henkilöityy tietysti nykyiseen puheenjohtajaan. Se, että puheenjohtaja on selvittelytyössä mukana, ei vielä välttämättä tee hänestä TEAM:laista. Varsinkaan, kun muut puheenjohtaja kandinaatit eivät ole ottaneet kantaa juuri mihinkään kysymykseen. Olen kannattamassa edelleen nykyiselle puheenjohtajalle lisäkautta. Tämä kevät on erikoisen tärkeää aikaa metallin jäsenelle. Muista lähiajan keväistä poiketen nyt käydään Metalliliitossa vaalit liittokokousedustajista. Nämä neljä edellä esittämääni asia-kokonaisuutta tulevat myös kokouksessa käsittelyyn. Niistä tehdään myös päätöksiä. Päätöksiä tehdään myös linjauksista millaista edunvalvontapolitiikkaa Metallityöväen liitto tulee harrastamaan seuraavan liittokokouskauden eli seuraavat neljä vuotta eteenpäin. Jos tulen valituksi kokoukseen, aion olla vaikuttamassa päätöksiin niin, että liittoa reivataan pari piirua jäsenistöön päin. Tätä kirjoittaessani ehdokasasettelu yllä mainitsemiini vaaleihin on saatu valmiiksi. Ehdokkaiksi on asetettu toimijoita, joilla on potentiaalia ja kykyjä tuoda rivijäsenten asioita esiin ja käsittelyyn päätöksen pohjaksi sekä olla myös tekemässä niitä päätöksiä. Kaikkien aktiivien ja ehdokkaiksi liittokokousvaaleihin ryhtyneitten on suhtauduttava asiaansa sellaisella vakavuudella ja antaumuksella, jonka vain oma liittomme on ansainnut. Näin jäsenistökin varmasti huomaa, että nyt ollaan heidän asiallaan. Jäsenistähän Metalliliittokin koostuu. Hyvät Viisseiska -lehden lukijat, Näkisin mielelläni pitkiä jonoja vaaliuurnilla, jotta äänestysprosentti nousisi mahdollisimman lähelle sataa. Näin tulisi jäsenistön kanta selväksi tuleville päättäjille; liittokokousedustajille, liittovaltuustolle ja liittotoimikunnalle. Tulevissa liittokokousvaaleissa menestyneistä henkilöistä sitten aikanaan muodostetaan edellä mainitsemani elimet liittomme hallinnossa. Korkea äänestysprosentti on myös voimakas viesti työnantajille vahvasta jäsenyhteisöstä, Metalliliitosta. Toivon kaikille lukijoilleni raikasta ja aktiivista kevättä! Lasse Helskyaho Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. 57 Toimistomme palvelee Sinua työttömyys- ja jäsenasioissa osoitteessa: Helsingintie 16, Salo sähköposti: puhelin: (02) , fax: (02) Toimistomme aukioloajat: Maanantai 9-12 ja Tiistai 8-12 Keskiviikko 9-12 ja Torstai 9-12 ja Perjantai ja Aattopäivinä 9-13 Henkilökunnan yhteystiedot: toimistonhoitaja Outi Aaltonen sähköposti: metalli57.com puhelin: (02) tai toimistotyöntekijä Tuija Pajari puhelin: (02) Kotisivut: Tervetuloa asioimaan! VIISSEISKA Tekijät: Outi Aaltonen Lasse Helskyaho Anne Mäki Jari Sievänen Tuija Pajari Painos: 6400 kpl Sivunvalmistus: SSS Lehtipalvelu Painopaikka: Salon Lehtitehdas 2008 Seuraava lehti ilmestyy lokakuussa Aineisto viimeistään Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Lokakuu 2006

3 Viisseiska Suomea uhkaa työvoimapula, mikäli uskomme tutkijoita. Laskelmien mukaan vuoteen 2030 mennessä työikäisten määrä vähenee hengellä. Työmarkkinajärjestöt, SAK mukaan lukien, tekivät kaksi vuotta sitten kannanoton, joka tähtää työperäisen maahanmuuton lisäämisen. Järjestöt toivottavat maahanmuuttajat tervetulleiksi Suomeen. Tavoitteena on edistää yhteiskunnan ja työyhteisöjen myönteisiä asenteita maahanmuuttajia kohtaan sekä kehittää edellytyksiä monikulttuuriselle työelämälle. Ulkomaisen työntekijän on voitava kokea olevansa tervetullut. Työnantajien on noudatettava Suomen lainsäädäntöä, jonka peruslähtökohtana on, että Suomessa tehtävään työhön sovelletaan suomalaisia työehtoja ja työehtosopimuksia. Tilaston mukaan ( ) Varsinais-Suomessa on maahanmuuttajia suhteellisesti eniten Uudenmaan ja Ahvenanmaan jälkeen. Kun listataan kunnat, joissa on eniten ulkomaalaisia määrissä mitaten, on Salon kaupunki sijalla maahanmuuttaja-asukkaallaan. Salo on listalla toinen, kun lasketaan maahanmuuttajien prosentti-osuus kaikista asukkaista (4.7 %). Ainoastaan Helsingissä on enemmän maahanmuuttajia (5.5%). Tärkeintä maahanmuuttajien kotoutumisessa on suomen kielen oppiminen. Ilman kielitaitoa on lähes mahdotonta työllistyä. Maahanmuuttajien ammatillinen järjestäytyminen on selvästi alhaisempi kuin väestön keskimäärin. SAK:n jäsenliitoissa arvioidaan olevan reilut maahanmuuttajaa. Tarkan jäsenmäärän saaminen on vaikeaa, sillä liittoon kuulumista ei rekisteröidä kansalaisuuden tai etnisen alkuperän vuoksi. Myös kielen mukaan saatava jäsentieto on epätarkka, sillä monet harvinaisemman kielen puhujat eivät usko saavansa omankielistä materiaalia, joten he pyytävät materiaalin suomeksi. Eniten maahanmuuttajia on Metallityöväen liitossa, Palvelualojen ammattiliitossa, Julkis- ja hyvinvointialojen liitossa sekä Elintarvikeliitossa. Suhteellisesti eniten maahanmuuttajia on Muusikkojen liitossa (7,7 %). Ay-liikkeen haasteena on suunnata informaatiota suomalaisesta ay-liikkeestä maahanmuuttajille. Erityisen tärkeää on tarjota vieraskielistä materiaalia. Myös selkokielen ottaminen käyttöön olisi tarpeellista. Suomesta tulee yhä monikulttuurisempi. Tärkeää on olla suvaitsevainen. Ammattiyhdistysliike on kaikkien työtä tekevien liike riippumatta syntyperästä, ihonväristä tai uskonnosta. Toivotamme maahanmuuttajat tervetulleiksi ammattiyhdistysliikkeeseen! Outi Rannikko SAK:n aluejohtaja kirjoittajavieras Maahanmuuttajat mukaan ay-liikkeeseen Uusi toimisto vanha tuttu osoite Oheisen kuvan taulussa tilaisuudessa lahjaksi saadussa - on kuvin kerrottu se historia, joka on muodostunut osaston toimitilojen muodossa. Ylimmässä kuvassa on kuvattuna erään aikansa aktiivin kotitalo, jossa hänen voidaan sanoa ylläpitäneen tulevien toimitilojen esiastetta. Omassa keittiössään hän hoiti niin jäsenasiat kuin osaston taloudenhoidonkin. Seuraava kuva on Kirkkokadun toimistosta, joka hankittiin seitsemänkymmentä luvun alussa. Näissä tiloissa aloitti myös kokopäivätoiminen toimistonhoitaja. Tilat kävivät vähitellen ahtaiksi ja niinpä vuonna 1995 ostettiin hyvältä yhteistyö kumppanilta, Salon Osuuspankilta, sopuhintaan tarpeettomaksi jääneet pankin konttorin tilat Helsingintie 16:sta. Kolmas kuva esittää tiloja juuri ennen talon purkua. ( huom. kaivinkone talon nurkalla). Näistä tiloista jouduimme muuttamaan evakkoon Turuntie 8:an marraskuussa Neljäs kuva esittää toimistotiloihin johtavan porraskäytävän ulko-ovea, toimitilat sijaitsivat neljännessä kerroksessa. Nämä tilat vuokrattiin Osuuspankilta. Nyt siis tämä Aira Marjasen ja Raija Suomisen lahjoittama valokuvateos koristaa uusien toimitilojen seinää. Asiakkaitten odotusnurkkauksen pöytää koristaa Osuuspankin lahjoittama maljakko kukkakimppuineen ja viihtyvyyttä jatkossakin luo piirin lahjoittama kukka. Tunnelman luomiseksi, vaikka Jouluna, voimme sytyttää kynttilät kunniaveteraani Åke Silojärven lahjoittamiin kynttilän alusiin. Avoimien ovien päivä sujui ainakin järjestäjien mielestä hyvin ja mutkattomasti. Esitän tässä yhteydessä kiitokset kaikille päivän järjestelyissä mukana olleille. Tapahtumasta ei tee kuitenkaan täydellistä hyvätkään järjestelyt, vaan oman suuren osansa tapahtuman onnistumiselle tuovat vieraat. Niin myös tässä tapauksessa. Suuret kiitokset kaikille läsnä olleille! Lasse Helskyaho puheenjohtaja Vapaamerkit Viime vuoden lopulla paranivat ammattiosaston mahdollisuudet palvella jäseniään huomattavasti. Silloin toimisto pääsi muuttamaan uusiin tiloihin Helsingintie 16:sta. Vanhaan tuttuun osoitteeseen, jossa jo aiemminkin sijaitsi toimisto. Luonnonvoimat tuhosivat tämän rakennuksen ja toimistomme sen mukana. Nyt siis kuitenkin osasto palvelee uusissa tiloissa, tiloissa, jotka on varta vasten rakennettu tähän tarkoitukseen. Helmikuun kuudentenatoista päivänä saimme viettää tilojen tupaantuliaisia avoimien ovien merkeissä. Päivän aikana kutsuun vastasi 150 vierasta, joukossa jäseniä ja muita ystäviä sekä yhteistyökumppaneita. Ammattiosaston järjestämä vapaamerkkien jakotilaisuus pidettiin Ravintola Rikalassa lauantaina liiton myöntämän A-vapaajäsenyyden saaneille jäsenille. Merkin saivat Ritva Huuhka, Sirkka Laaksonen, Raila Laasto, Pirjo Niemi, Virtanen Terttu-Liisa, Tapio Suominen, Jari Nevala, Erkki Syrjälä, Raimo Kanniainen, Pekka Nurmi, Hannu Sarjomaa, Jorma Juselius ja Jukka Lehti. Kuvassa tilaisuuteen osallistuneet vapaajäsenet.

4 Viisseiska Toimitsijan tontti Toimitsijan tontilta Terveiset Hakaniemestä. Kynän varressa istuu tontinvartijana Pekka Puranen liiton oikeudellisesta yksiköstä. Olen ollut liiton palveluksessa liki 30 vuotta. Synnyin Kemissä 56 vuotta sitten. Perheeseeni kuului viisi lasta, ammattisukeltaja isä ja äiti kotona järjestystä ylläpitämässä. Ammattiyhdistysliikkeen palvelukseen tuleminen ei ollut sattumaa. Kotikulmilla työväenliikkeen aatemaailma tuli tutuksi heti, kun siitä ylipäätään jotain saattoi ymmärtää. SDP:n jäsen olen ollut vuodesta Asustelen nykyisin Helsingissä vaimoni ja Alpo-koiran kanssa. Lapsia on siunaantunut kaksi ja olen myös kahden tyttölapsen isoisä. Raskas työ vaatii raskaat huvit. Harrastuksiini kuuluu lähes päivittäisen kuntosalitreenin ohella maratonjuoksu, luontoretket, moottoripyöräily ja penkkiurheilu, erityisesti jääkiekko. Suosikkijoukkueeni on HPK, joka tosin tällä kaudella tuntuu viettävän välivuotta. Liiton toiminnassa eletään vilkkaita aikoja. Kevään liittokokous teettää töitä niin kentän kuin toimiston väelläkin. Liittokokousaloitteita on tullut kiitettävästi. Edunvalvontaan liittyi aloitteista Näistä 223 kappaletta koski luottamushenkilöiden aseman kehittämistä. Yleisenä huolenaiheena on, miten luottamusmiesjärjestelmä voidaan pitää toimintakykyisenä nykymaailman myllerryksessä. Huolen ymmärtää, kun miettii, miten luottamushenkilöiden tehtävien hoitoa koskevat vaatimukset ovat muuttuneet. Alun perin luottamusmiesjärjestelmä luotiin valvomaan ensisijaisesti kahta asiaa; työehtosopimuksen soveltamista oikein ja työrauhaa. Nykypäivän luottamushenkilöltä edellytetään tämän lisäksi paljon muuta. Luottamusmiehestä on tullut tai hänen ainakin oletetaan olevan neuvottelutoiminnan todellinen moniosaaja. Jo pelkästään paikallisen sopimisen mahdollisuuksien laajentaminen on lisännyt luottamusmiehen painoarvoa oleellisesti. Sopimuksen määräysten noudattamisen valvojasta on tullut sopimuksen tekijä. Oikeastaan voidaan puhua työpaikan lainsäätäjästä, koska luottamusmies käyttelee usein valtuuksia, joiden perusta on lainsäädännössä. Luottamusmiehen puoleen käännytään myös yrityksen toiminnan edellytysten muuttuessa. Kun väkeä vähennetään, luottamusmies on avainasemassa hakemassa vaihtoehtoja ja pehmentämässä vähennysten seuraamuksia. Kun yrityksen toiminta laajenee tai muuten organisoidaan uudelleen, luottamusmiehen oletetaan olevan edistämässä kehityshankkeiden läpiviemiseksi tarvittavaa myönteistä ilmapiiriä. Urheilutermein voitaisiin puhua luottamusmiehestä, ei niinkään valmentajana, vaan pelintekijänä. Pelintekijää harvoin juhlitaan ottelun sankarina, mutta ilman häntä sankarit jäisivät syntymättä. Työehtosopimuksen luottamusmiehen asemaa koskevia määräyksiä on kehitetty pala palalta. Kehittämistä on leimannut juuttuminen vanhoihin asetelmiin ja luottamusmiehen näkeminen perinteisessä roolissaan työehtojen noudattamisen valvojana. Sinänsä tärkeisiin asioihin ajankäyttöön, korvauksiin jne. on toki saatu parannuksia, mutta onko sittenkään ymmärretty, mitä luottamusmieheltä tänä päivänä todella vaaditaan. Viime sopimuskierroksella käynnistettiin liittojen välillä neuvotteluja luottamusmiesjärjestelmän sekä paikallisen sopimisen kehittämishanke, jonka tavoite on pureutua mm. luottamusmiehen aseman ja tehtävien kehittämisen ydinkysymyksiin. Asia voi vaikuttaa kuivalta työmarkkinaslangilta ja pelkältä sananhelinältä, mutta asioilla on myös periaatteellinen puolensa. Hankkeen käynnistäminen on merkki siitä, että myös työnantajapuolella aletaan ymmärtää luottamusmiesten keskeinen merkitys työpaikan ja työelämän laadun kehittäjinä. Lopuksi kuulemani kasku luottamusmiehen tehtävistä ja pienestä takaiskusta moniarvoistuvassa maailmassa. Maaliskuun 5. päivänä 1953 kiivaana aatteen miehenä tunnettu pääluottamusmies Matti kiirehti puolijuoksua työpaikkansa henkilöstöpäällikön luo ja vaati suruliputusta kertoen, että Stalin on kuollut. Henkilöstöpäällikkö ei vastannut mitään, vaan avasi laatikon, joka oli täynnä henkilötiedot sisältäviä kortteja. Aikansa laatikkoa selattuaan hän tokaisi Matille: Ei liputeta! Matti ihmetteli, että miksi ei. Henkilöstöpäällikkö vilkaisi Mattia silmiin ja sanoi yksikantaan: Ei meillä ole töissä sen nimistä miestä. Hyvää kevään jatkoa ja intoa liittokokousvaalityöhön toivottaa: Purasen Pekka Muutoksen tuulia lähellä ja kaukana Suomen talouskasvuluvut ovat viime vuoden kohdalla erittäin korkeat, arviolta jopa 4,5 prosentin luokkaa. Vuoden 2007 taloudellinen saldo on komeaa kuultavaa myös etenkin työllisyyden kannalta. Maamme työllisyys parani hengellä työllisyysasteen saavuttaessa 70 prosentin rajan. Työttömyys saatiin samaan aikaan painettua 6,7 prosenttiin. Erityisellä ilolla voi panna merkille pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden merkittävän vähenemisen. Tämä on vain jäävuoren huippu siitä perinnöstä, jonka edellinen hallitus työnsä lopettaessaan jätti. Uuden hallituksen toimesta keskityttiin valtion velan lyhentämiseen. Tästä potista me sosialidemokraatit olisimme suoneet osan suuriin talousvaikeuksiin joutuneen kuntataloutemme auttamiseen. Nyt monet kunnat ovat joutuneet lähtemään veronkorotusten tielle. Taloudellisesti heikoimmat kunnat ovat joutuneet paikkaamaan talouttaan lainarahalla. Tänä vuonna talouskasvu ja työllisyyden kasvu hidastuvat. Samalla suurten tehtaiden lopettamis- ja irtisanomisuutiset tuntuvat olevan osa miltei jokaista arkipäiväämme. Stora Enson tiimoilta on keskusteltu valtion omistajapolitiikasta, tai - nykyhallituksen valtakaudella sen puutteesta. Opposition kaipaamalla valtion aktiivisella omistajapolitiikalla olisi mahdollista saada aikaan yhteiskunnallisesti kestäviä, inhimillisiä ja talouskasvua sekä työllisyyttä tukevia päätöksiä. Tätä valtaa ei ole varaa jättää käyttämättä globalisaation tiimellyksessä. Kannattavan tehtaan sulkeminen oli käsittämätön toimi, jonka seurauksena on alueellinen hätätilanne. Julkisuudessa on puhuttu hämmästyttävän vähän tehtaan sulkemisen välillisistä vaikutuksista yhteiskuntaan. Suurten tehtaiden lopettaminen tai yritysten tuotannon siirtäminen ulkomaille lamauttaa aina myös niiden sidosryhmien yritystoimintaa laajalti. Esimerkiksi alihankkijat ja kuljetusyrittäjät ovat välillisiä kärsijöitä. Tällä on suuret vaikutukset ihmisten hyvinvointiin. Maailmanlaajuisia haasteita Monet politiikan arkipäivässä esiintyvät asiat ovat nykyään luonteeltaan globaaleja. Suomalaisen yhteiskunnan ongelmat ovat maailmanlaajuisia monella tapaa. Esimerkiksi paljon puhuttanut ilmastonmuutos on ongelma, joka koskee kaikkia maita. Samalla tavalla globaalit muutokset niin ilmaston kuin taloudenkin saralla vaikuttavat kaikkien suomalaisten elämään. Ilmasto- ja energiapolitiikan kysymykset ovatkin esillä laajasti. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa haetaan Kioton sopimukselle jatkoa. EU ratkoo alan ongelmia omalla ilmasto- ja energiapaketillaan. Kotimaassa keskustellaan ilmasto- ja energiastrategian tiimoilta, sekä loppukeväästä valmistuvan ilmasto- ja energiapoliittisen selonteon myötä. Viimemainitussa käydään läpi konkreettisella tasolla miten Suomi saavuttaa päästöjen vähentämistavoitteet ja tavoitteet uusiutuvan energian lisäämisessä. Ilmastonmuutoksen torjuminen tuo merkittäviä kustannuksia tulevaisuudessa. Energian hinnan nousu on jossain määrin pakko hyväksyä, mutta samalla on huolehdittava, etteivät nämä kustannukset lankea pelkästään kuluttajien maksettavaksi. Myös yritysmaailman on kannettava vastuunsa. On huomattava, ettei ympäristöverotus huomioi maksajan maksukykyä, vaan veronkorotukset rokottavat ankarimmin vähätuloisia. Uusien ympäristöverojen käyttöönoton yhteydessä tuleekin pitää periaatteena, että niiden suurimman rasituksen voi välttää oikeansuuntaisella kulutuskäyttäytymisellä. Esimerkiksi autoiluun liittyvässä ympäristöverotuksessa on lähdettävä siitä, että julkisesta liikenteestä on tehtävä entistä houkuttelevampi vaihtoehto yksityisautoilulle. Maaliskuussa käydään eduskunnassa laaja keskustelu liikennepoliittisen selonteon tiimoilta. Selonteko ulottuu aina vuoteen 2020 asti. Meillä Varsinais-Suomen kansanedustajilla on siihen omaa aluettamme ajatellen hyvänä pohjana loppuvuodesta 2007 valmistunut Varsinais-Suomen liikennestrategia Salon seudun kannalta keskeinen liikennepoliittinen hanke on itäinen ohikulkutie, jonka mahdollisimman pikaisen toteutumisen puolesta tehdään työtä jatkuvasti. Tärkeiden luottamushenkilövalintojen vuosi SDP:n puheenjohtajan Eero Heinäluoman ilmoitus siitä, että hän ei lähde tavoittelemaan jatkokautta puolueen johdossa oli suuri yllätys. Paikalla Turussa olleena aistin puolueväen suuren hämmennyksen. Eduskuntavaalien tulosta ei mitenkään voida laittaa pelkästään puolueen puheenjohtajan syyksi, mutta Heinäluoman tapa kantaa vastuuta antoi konkreettisen näytön siitä, että puolueen uudistaminen otetaan nyt tosissaan. SDP:n uudistuminen on käynnissä ja se tapahtuu laajan ohjelmatyön kautta. Puolue on panostanut paljon resursseja viiden tulevaisuusohjelman tekemiseen. Niiden valmistelussa on aikaisempaa enemmän pyritty kuulemaan puolueen jäsenien mielipiteitä. Tämä on hyvä alku, mutta jäsendemokratian eteen tehtävää työtä on jatkettava aktiivisesti edelleen. Jäsenten aktivoiminen syksyn kuntavaaleihin ja puoluetoimintaan on demokratiamme menestyksen ehdoton edellytys. Laadukkaat ja kattavat ehdokaslistat luovat pohjan puolueiden vaalityölle. Tukiryhmät ja vapaaehtoinen vaalityö ovat avainasemassa kampanjan aikana. Meidän sosialidemokraattien yhteisenä haasteena on löytää uusia raikkaita tapoja kohdata äänestäjiä ja näyttää heille tekemämme politiikka oikeassa valossa. Ennen kuntavaaleja Metallin väki saa äänestää edustajansa liittokokoukseen linjaamaan liiton toimintaa tuleviksi vuosiksi. Metallin vaalit alkavat olla jo käsillä. Toivon kaikille Metallin jäsenille vaali-intoa ja ehdokkaille rohkeita avauksia keskusteluun. Katja Taimela Metalli 57:n KEVÄTKOKOUS osaston toimistolla, Helsingintie 16, Salo sunnuntaina kello Käsiteltävät asiat: Sääntömääräiset asiat mm: - Toimintakertomus vuodelta Vuoden 2007 tilinpäätös - Muut kevätkokoukselle esitetyt asiat Kahvitarjoilu T E R V E T U L O A! toimikunta Osallistu vaikuta!

5 Viisseiska Palkansaajayhteistyön sekä keskittämisetujen kuulumisia Salon Seudun Osuuspankista Salon Seudun Osuuspankilla on takanaan pitkä historia palkansaajayhteistyön saralla. Salon Ammatillinen Paikallisjärjestö ja Salon Seudun Osuuskassa sopivat palkkatyöväestön tarpeita palvelevan paikalliskonttorin perustamisesta Salon kaupunkiin. Konttorin perustamisen tarkoituksena oli ammatillisesti järjestäytyneen palkkatyöväestön taloudenpidon tukeminen siten, että heidän itsensä valitsemat edustajat olivat mm. päättämässä konttorinsa lainan annosta. Edellä mainittu sopimus uudistettiin Tällöin uudelleen kirjattiin konttorin hallinnon valinta ja tehtävät, sekä määriteltiin konttorin mahdollisuus luottojen myöntämiseen talletuskantansa puitteissa, edelleen tarkennettiin konttorin kehittämistoimia. Rahoitusalan muuttumisen myötä on tarve mm. palkkatyöväestön lainansaannin turvaamisesta poistunut ja lainanannon rinnalle on tullut paljon uusia palveluita ja tuotteita. Tämän takia SAK Salon paikallisjärjestö ja Salon Seudun Osuuspankki uudistavat yhteistyösopimuksensa. Salon Seudun Osuuspankin tulee huolehtia siitä, että se pystyy tarjoamaan SAK Salon paikallisjärjestön jäsenille heidän tarvitsemansa pankkipalvelut niin hinnaltaan kuin laadultaankin kilpailukykyisinä. Paikallisjärjestön ja pankin yhteistyötä valvoo 12 jäseninen Palkansaajatoimikunta, jonka jäsenet valitsee osuuspankin hallitus. Jäsenistä 8 on paikallisjärjestön hallituksen esittämiä. Muut toimikunnan paikat voidaan täyttää muiden ammattiliittojen (Akava ja STTK) paikallisilla edustajilla. Tätä lukiessasi toimikunta on jo kokoontunut ja järjestäytynyt ja sen puheenjohtajaksi on valittu Lasse Helskyaho. Palkansaajatoimikunnan tehtävänä on valvoa ja kehittää palkansaajayhteistyötä. Pankki ja paikallisjärjestö toteuttavat yhteistyössä aktiivista palvelujen tarjontaa palkansaajille niin, että pankki nimeää tähän tehtävään henkilöt ja paikallisjärjestö mahdollistaa yhteydenotot, esimerkiksi myötävaikuttamalla työpaikkakäynneille pääsyyn. Tämä tarkoittaa esimerkiksi käytännössä sitä, että hyvän yhteistyön kautta tulemme pankkina näkymään vielä aikaisempaa enemmän siellä missä ihmiset muutoinkin ovat; työpaikoilla, tapahtumissa, messuilla ym. Haluamme myös tulevaisuudessa olla aktiivinen sekä laaja-alaisesti toimiva nykyaikainen palkansaajapankki. Tässä yhteydessä haluan myös tuoda esille pankkimme keskittämisedut. OP-ryhmään ja Salon Seudun Osuuspankkiin keskittäminen kannattaa. Meiltä saa saman katon alta päivittäispalvelut raha-asioiden hoitoon, lainat, sijoituspalvelut, lakipalvelut sekä vakuutukset. Pankkimme omistajajäsenyyden kautta voit kerryttää bonuksia, esimerkiksi euron asioinnilla kerrytät bonusta 250 eurosta vuodessa. Bonuksia voit käyttää kaikkiin palvelumaksuihin ja myös Pohjolan-vakuutusten maksamiseen. Näitä keskittämisetuja kehitetään jatkuvasti lisää ja parhaat edut saat keskittämällä kaiken asiointisi Osuuspankkiin. Tule konttoriin juttelemaan lisää. Haluan toivottaa sinulle oikein mukavaa lähestyvää kevättä. Jukka Tuominen pankinjohtaja Lehmijärven Rantapirtti Metalli 57:n jäsenten perheineen käytössä tiistaisin koko kesän Sauna ja grilli lämpiävät siis aina tiistaisin kello Huomio!!!! Sauna ei käytössämme ti ti 5.8. (varattu muitten käyttöön) Nähdään Lehmijärvellä! TERVETULOA KAIKKI JÄSENET PERHEINEEN! LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIJAOSTO Metalli 57:n toimikunta päätti, että urheilujaosto lakkautetaan ja tilalle perustetaan liikunta- ja hyvinvointijaosto. Jaoston vetäjäksi valittiin Marjo Kallio ja jäseniksi Irma Järvinen, Esa Hynynen, Onni Tuominen, Sanna Jalava sekä Asmo Ojanperä. Uudistuneella jaostolla pyritään saamaan Metalli 57:n jäsenet innokkaasti osallistumaan järjestettyihin tapahtumiin vuoden aikana. Suunnitelmissa on esimerkiksi retki Teijon retkeilyalueelle, kävelytesti Vuohensaaressa, rento urheilukisa urheilukentällä, keilailu-iltoja ja tanssikurssi työväentalolla. Toivomme jäseniltä lisää ehdotuksia toimintaamme hyvinvoinnin merkeissä. Ehdotuksia voi tuoda toimistolle tai lähettää sähköpostilla: Reipasta ja hyvinvoivaa vuotta 2008 T. Liikunta- ja hyvinvointijaosto OP-bonukset ovat tähänkin saakka olleet reilun kokoisia. Esimerkiksi euron pankkiasioinnista, mukaan lukien lainat, on saanut tähän mennessä 180 euron vuotuiset OP-bonukset. Nyt bonuksia ropisee 250 euroa. OP-bonuksilla voit maksaa pankkipalveluita ja Pohjolan vakuutuksia, esimerkiksi koti- ja autovakuutuksia. Mitenkään suurentelematta, kyseessä taitaa olla yksi valtakunnan parhaista keskittämiseduista. Jos kiinnostuit, poikkea konttorissamme, käy osoitteessa op.fi/bonus tai soita OP OP-bonuksia saa sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP Pankin asiakas, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään euroa kuukaudessa. Bonusten kertymiselle ei ole ylärajaa.

6 Viisseiska 57-spesiaali Saskin talkoomatka Dominikaaniseen Tasavaltaan 57-Spesiaali matkusti kauas kotoisesta Suomesta, Karibianmeren pienen saaren itäosaan, Dominikaaniseen Tasavaltaan. Sekalaista seurakuntaa Talkoomatkalle meitä lähti sekalainen seurakunta ammattiyhdistysväkeä. Mukana matkassa oli 15 suomalaista yhdeksästä eri liitosta ja kaikista kolmesta keskusliitosta. Maantieteellisesti porukkaa löytyi Rovaniemeltä Helsinkiin ja Raumalta Lahteen. Sukupuolijakauma oli suurin piirtein tasan, sillä naisia oli matkassa 8 ja miehiä 7. Meillä oli koko matkan mukanamme tulkki, sillä Dominikaanisessa Tasavallassa ei, turistikohteita lukuun ottamatta, puhuta juuri muuta kuin espanjaa. Matka kesti kuukauden, sillä lähtöpäivä oli perjantai ja paluu Suomeen tapahtui lauantaina Lensimme mennen tullen lentokoneella lähes parikymmentä tuntia, ainoana välilaskupaikkana Pariisi. Dominikaaninen Tasavalta on niin pitkä maan nimi, että se meidän matkalaisten suissa pian lyhentyi Dommareiksi; Helppouden vuoksi käytän sitä nimitystä maasta ja sen kansalaisista jutussani jatkossa. Kulttuurishokki Olin mielestäni valmistautunut kohtuullisen hyvin matkaan tutustumalla maan historiaan ja hiukan myös kieleenkin. Tiesin meneväni kehitysmaahan, tekemään työtä tavallisten ihmisten kanssa, enkä odottanutkaan luksusta tai lokoisia turistioloja. Siitä huolimatta kulttuurishokki iski rajuna jo heti kun saavuimme Dommareiden pääkaupunkiin Santo Domingoon: Ensimmäisenä iski tajuntaan tietenkin marraskuisesta Suomesta lähteneelle kuuma ja kostea ilma. Heti kentälle saavuttuamme tuntui, Iloisia koululaisia ettei sellaista huokosta ihosta löydykään, joka ei norona valuisi hikeä. Sen jälkeen tuli tarve peittää korvat: Liikenne pääkaupungissa oli ruuhkaista ja meluisaa. Kesti monta päivää, ennen kuin tajusin, miksi porukka yhtenään soittaa auton torvea. Sehän oli ainoa tapa saada edessä ajava tajuamaan, että joku on takana. Peilejä ei autoissa juuri ollut, tai jos oli, niitä ei ollut tapana käyttää. No, taisi siihen jatkuvaan torventoitotukseen olla machompiakin syitä. Toinen melun aiheuttaja oli Dommareiden oma musiikki, Merenque. Se soi kaiken muun yläpuolella korvia huumaavana, yötä päivää. Merenque on menevää lattarimusiikkia, jota tanssitaan lanteet keinuen. Melodia oli tarttuvaa ja tanssi upeaa katsottavaa. Suomalaiseen rauhaan tottuneen oli vain vaikea käsittää, että miksi soiton piti olla niin kovaäänistä. Joka puolella oli ihmisiä, kulkukoiria, roskia ja taas ihmisiä. Uskokaa tai älkää, kuukaudessa tottuu kummasti erilaisiin oloihin eikä kuumuus tai melu juuri vaivanneet matkan loppupuolella, varsinkin kun joku keksi ottaa korvatulpat mukaan jopa tanssimaan mentäessä. Vastakohtien maa Talkoolaiset senaatin puhemiehen vieraana. Dommareista löytyy joka lähtöön. Joka asialla tuntuu olevan se toinenkin puoli. Maasta löytyy rumuutta ja kauneutta, köyhyyttä ja rikkautta. Jopa sähköä on kahdenlaista: on sähköä, josta maksetaan ja sitä epävirallista, joka otetaan omilla virityksillä sähkötolpista. Suomalainen sähköammattilainen ei uskaltaisi kulkea kaupunkien kaduilla silmät auki, niin mahdottomia sähköjohtohässäkät siellä ovat. Myös maan talous jakaantuu kahtia: viralliseen ja epäviralliseen. Puolet ihmisistä tekee töitä sen epävirallisen talouden puolella. Näin on osin pakko, sillä köyhällä kehitysmaalla ei ole varaa kattavaan sosiaaliseen verkostoon ja hyvinvointipalveluihin. Jos siellä vaikka jää työttömäksi, on pakko kehitellä itselleen joku elinkeino, yhteiskunnan apu on olematonta. Niinpä ihmiset myyvät autojen keskellä, katujen risteyksissä lehtiä, vettä, aurinkolaseja jne. Nuoret pojat kiillottavat kenkiä koulupäivän päätteeksi. Jokainen koettaa työllistää itsensä. Kerjäläisiä näkyi silti hämmästyttävän harvoin. Epävirallisen työn ongelma on se, että toimeentulo on monille heikkoa. Maa on samalla vaikeassa kierteessä, sillä epävirallinen työ ei kasvata verovaroja eikä mahdollista hyvinvointipalvelujen lisäämistä. Ollaan melkoisessa pattitilanteessa. Maa ja sen kauniit, iloiset ihmiset Dominikaaninen Tasavalta sijaitsee Karibianmerellä, Hispaniolan saaren itäpäässä. Sen pinta-ala on vain seitsemäsosa Suomen pintaalasta mutta siellä asustaa n. 9 miljoonaa ihmistä. Maa on itsenäistynyt monta kertaa: Espanja luovutti saaren länsiosan Ranskalle vuonna Se itsenäistyi myöhemmin nimellä Haiti. Haiti valloitti saaren itäosan espanjalaisilta Dominikaaninen Tasavalta itsenäistyi haitilaisten vallasta Tasavalta liitettiin uudelleen Espanjaan Yhdysvallat miehitti maan vuosiksi Sen jälkeen maa itsenäistyi taas ja eli 30 vuotta Rafael Trujillon hirmuvallan alla, aina vuoteen 1961, jolloin Trujillo tapettiin. Hänen valtansa aikana kuului valtion viralliseen politiikkaan antihaitilaisuus ja 1937 murhattiin kymmeniä tuhansia haitilaisia viidakkoveitsillä. Myöhemmin Dominikaaninen Tasavalta maksoi murhista dollarin kertakorvauksen Haitille.( Ei ollut ihmishenki kallis. ) Nykyinen presidentti on Leonel Fernández ja maassa pidetään presidentinvaalit taas tänä vuonna Kaiken tämän keskellä asuu kansa, joka on iloinen, avulias, eteenpäin pyrkivä ja kaunis. Koko kuukauden aikana en saanut kertaakaan ilkeitä vastauksia tai myrtynyttä ilmettä vastaani kun keskustelin ihmisten kanssa tai tein vaikkapa ostoksia. Sen tosin opin, ettei pidä olla pilkunfiilaaja tai odottaa kaiken tapahtuvan yhtä täsmällisesti kuin kotimaassamme. Dommareiden mielestä kaikki on hyvin, jos se on sinne päin. Dommarit ajattelevat mielellään olevansa taino-prinsessan ja espanjalaisen conquistadorin jälkeläisiä. Maassa asui ennen 1400-luvun loppua noin miljoona taino-intiaania. Kun Columbus joukkoineen valloitti saaren, kului vajaat 50 vuotta ja tainojen määrä oli kutistunut n. 500 henkeen. Intiaanit oli teurastettu lähes sukupuuttoon. Tämä siitä huolimatta, että tainot olivat ottaneet espanjalaiset ystävällisesti vastaan. Saarelle tuotiin seuraavien vuosisatojen aikana paljon orjia Afrikasta ja nykyisestä väestöstä pääosa onkin mulatteja. Valkoihoisia ei turisteja lukuun ottamatta näy, mutta dommarit pitävät silti itseään valkoisina ja saaren länsipään valtion, Haitin, väkeä mustina. Itse en ihonvärin ja ulkomuodon perusteella pystynyt erottamaan dommareita ja haitilaisia toisistaan. Työtä ja tekijöitä Matkan virallinen tarkoitus oli auttaa maan keskiosan vuoristossa, Bonaon kaupungissa, kaivosliitto SUDRAFADOa omien toimitilojensa remontissa. Ensimmäisen viikonlopun pääkaupunkia kierrettyämme lähdimme Bonaoon. Saimme iloisen vastaanoton Sudrafadon väeltä, mutta työn määrä alkuun hirvitti. Vessat, joista meidän oli kunnostustyö tarkoitus aloittaa, olivat hirvittävässä kunnossa. Talo oli tasakattoinen ja vaikka siellä oli reiät veden mennä pois katolta, olivat kallistukset olleet väärään suuntaan. Tästä johtuen vesi oli vuosia valunut rakenteita pitkin talon sisätiloihin, joten työtä riitti. Saimme työnjohtajaksemme paikallisen maestron, joka jakoi meille ohjeitaan. Ei siis muuta kuin suojalasit silmille, hengityssuojaimet kasvoille, korvatulpat korviin ja hanskat käteen. Poistimme vessoista rikkinäiset pytyt ja käsienpesualtaat, rikoimme hakuilla betoniseiniä ja lattioita, jotta uudet laatat ottaisivat paremmin kiinni. Betoni pöllysi ja hakkujen varret katkeilivat mutta tulostakin syntyi. Osa porukasta aloitti katon kunnostuksen siilaamalla pihalle tuodusta hiekasta suurimmat kivet pois ja nostamalla sen sitten taljojen ja ämpäreiden avulla katolle sementin sekoitusta varten. Loppuporukka aloitti seinien ja kattojen puhdistamisen ja maalaamisen. Vaihdoimme aina välillä töitä, ettei homma kävisi kenellekään yksitoikkoiseksi. Hiki virtasi ja välillä oli vaikea käsittää kaikkia työohjeita. Suomalainen kun on tottunut tekemään perusteellista työtä, on tosi

7 Viisseiska Uimarantoja riitti vaikeaa tehdä hommia sinne päin. No, kun kerran sanottiin, että lian ja hämähäkinverkkojen päälle voi huiskaista uuden maalikerroksen, niin siten myös tehtiin. Tosin aina kun maestron silmä vältti, tehtiin vähän omia korjauksia. Lopputulos ei kuitenkaan näyttänyt kovin pahalta, vaikka itse sen sanonkin. Lähtiessämme vessoissa oli puhtaat laatat, neljän huoneen seinät ja katot tuli maalattua sekä lattiat laatoitettua. Ulkokaton kallistukset saatiin laitettua kohdalleen. Maestro lupasi tehdä sen viimeistelytyön, joka meiltä jäi ajanpuutteen vuoksi tekemättä. Hyvä me! Vierailuja ja peeärrää Toimitilojen kunnostus olisi toki pystytty hoitamaan hyvinkin loppuun, ellei sen virallisen talkootyön ohella meille olisi varattu niin paljon muuta ohjelmaa. Tottahan se onkin, ettei paikallinen ammattiliitto olisi tarvinnut työmiehiä Suomesta saakka. Kyllä maalisuti olisi pysynyt heidänkin käsissään. Paljon tärkeämpi merkitys isännillemme oli meidän tuottamamme pr- ja imagohyöty dommareiden ammattiyhdistysliikkeelle. Ammattiyhdistystoiminta ei ole maassa kiellettyä, mutta köyhyyden, laajan epävirallisen työn, työnantajien ja valtiovallan vastustuksen takia on ay-toiminta maassa kovin alkutekijöissään. Niinpä meitä kuljetettiinkin joka päivä paikasta toiseen ja samalla paikallinen ay-väki sai näkyvyyttä. Me vierailimme sairaalassa, kouluissa, lastenkodissa, museossa, kirkossa, radiossa, televisiossa, Falcon Bridgen kaivoksella, paikallisessa osuuskunnassa, banaaniviljelmillä, satamassa, appelsiininpoimijoiden kylässä, Zona Francalla ( alue, jossa teollisuus on vapautettu veroista ja muista maksuista ) naisten yhdistyksessä, senaatissa ja ihmisten kodeissa. Meitä kävi tapaamassa väkeä kadulta, CNUSin ( paikallinen SAK ) toimistosta, metalliliitosta, sairaanhoitajien liitosta, sosiaalilainsäädäntöä valvovasta elimestä, kuvernöörin toimistosta ja kaupunginhallinnosta. Tämän lisäksi me järjestimme itse joulukuun kuudes päivä Suomen itsenäisyyspäivän juhlan, johon kutsuimme n. 60 vierasta siitä joukosta, johon olimme tutustuneet matkamme aikana. Juhlapuheita pidettiin puolin ja toisin. Dommarit eivät jaksaneet lopettaa ylistämästä suomalaisten työmoraalia ja ihmettelemästä kansaa, jonka naiset tekevät töitä kuin miehet. Banaaneja Kun vierailimme banaaniviljelmillä, joista ison osan oli hirmumyrsky Joel pari viikkoa ennen saapumistamme tuhonnut, oli vaikea ymmärtää, kuinka tyynenä ja iloisena ihmiset ottivat vieraat vastaan. Asumukset olivat olleet tulvaveden saartamina toiseen kerrokseen asti. Koteja oli tuhoutunut, ihmishenkiä oli menetetty. Siitä huolimatta elämä jatkui mudan ja köyhyyden keskellä. Ihmiset pesivät pyykkiä, pelasivat korttia, tekivät ruokaa, hoitivat lapsiaan ja odottivat uuden banaanisadon kypsymistä, että pääsisivät taas tienestiä hankkimaan. Työntekijät olivat valtaosaltaan Haitista laittomasti maahan tulleita. Tila oli ns. reilun kaupan tila ja joka banaanilaatikosta piti käytettämän 1 dollari työntekijöiden olojen ja alueen kehittämiseen. Kun kysyin miksi siitä huolimatta on niin köyhää ja kurjaa, sain vastaukseksi sen, ettei rahankäyttöä pystytä hyvin valvomaan ja että jatkuvat hirmumyrskyt tuhoavat usein kaiken sen, mitä aikaisemmin on pystytty rakentamaan. Täytyy vain ihailla ihmisiä, jotka jaksavat yrittää aina uudestaan ja uudestaan alusta. Pakkotyötä Zona Francalla Dommareissa, kuten monessa muussakin kehitysmaassa on vapaaalueita, jossa yritysten ei tarvitse maksaa veroja tai muitakaan työnantajamaksuja. Siellä olevat yritykset ovat usein suuria, monikansallisia firmoja, jotka tulevat maahan halpojen kustannusten vuoksi. Vierailimme yhdellä Zona Francalla, lähellä Santiagon kaupunkia. Alue oli aidattu ja aseistetut vartijat pitivät huolen, ettei alueelle asiattomasti tultu tai sieltä lähdetty. Me olimme kuitenkin sopineet vierailusta aikaisemmin, joten pienen suukovun ja puhelinsoittojen jälkeen pääsimme sisään. Kohteemme oli suuri monikansallinen vaatetehdas, jossa valmistettiin farkkuja ja t-paitoja. Tiedän nyt, että kun ostan nk. merkkifarkut, ne saattavat olla Dommareissa valmistetut. Firma teki vaatteita lähes kaikille tunnetuille merkeille. Aluksi saimme nähdä firman tiedottajan esityksen, jossa tehtaasta luotiin kuva melkoisena hyväntekijänä. Oli sosiaalisia ohjelmia ympäristön asukkaiden hyväksi, oli työntekijöille tarkoitettuja ohjelmia, koulutuksineen, hammaslääkäreineen, raskaana olevien työntekijöiden avustamisineen jne. Ammattiyhdistystoiminta ei kuulemma ollut kiellettyä. Hetken jo ehdin ajatella, ettei Suomessakaan ole asiat niin hyvin kuin sen tehtaan työläisillä. Luennon jälkeen kiersimme siistillä tehtaalla. Näimme, miten langat kudotaan kankaiksi ja värjätään. Ompeluhalleihin emme ehtineet tutustua, sillä Bonaosta tuli kutsu, että kuvernööri odottaa meitä päivällisille. Myöhemmin saadessamme keskustella Zona Francalla työskennelleen Maritzan kanssa, kuulimme millaista työnteko vapaa-alueilla todellisuudessa on. Maritza on nyt työtön ja käyttää aikaansa yrittämällä värvätä vapaa-alueen työntekijöitä liittymään liittoon. Harva sen kuulemma tekee, sillä pieneenkään jäsenmaksuun ei katsota olevan varaa ja pelätään työnantajan saavan asiasta vihiä. Maritzankin työnantaja oli ollut monikansallinen vaatefirma. Yhtenä aamuna kun työntekijät olivat tulleet töihin, ei tehtaasta ollut jäljellä kuin seinät. Firma oli häipynyt vielä halvempaan maahan ja jättänyt tietenkin kuukauden palkat maksamatta. Firman toimintatapoihin kuului se, että kun työntekijöitä tarvittiin ylitöihin, pistettiin portit kiinni eikä ketään päästetty ulos. Maritzakin oli ollut pakkotöissä yli kaksi vuorokautta putkeen, ennen kuin porttien ulkopuolelle kerääntyneet sukulaiset saivat tehtaanjohdon päästämään työntekijät kotiin. Isännät Myös isäntämme, Sudrafadon kaivosmiehet kertoivat, että pakkoylityö on maan tapa. Heidänkin työpaikallaan Falcon Bridgen kaivoksilla on pakko jäädä ylitöihin työnantajan sitä vaatiessa. Kaivoksilla ei sentään teljetä ihmisiä porttien sisäpuolelle. Sudrafadon väki on erityisasemassa siinäkin suhteessa, että yli puolet kaivoksen työntekijöistä kuuluu liittoon. Se tarkoittaa sitä, että he ovat voineet solmia työnantajan kanssa työehtosopimuksen. Työnantaja myös suostuu keskustelemaan heidän kanssaan työyhteisöä koskevista asioista. Kaivosliitto saattoi jo itse auttaa ympäristön väkeä perustamalla kouluja ja antamalla ruoka-apua. Sudrafadolaiset olivat syystä ylpeitä itsestään. He toivoivat esimerkkinsä kannustavan muitakin ammattiyhdistystoimintaan. Mikä jäi mieleen Kaikkein mieleenpainuvinta matkalla olivat tapaamamme ihmiset ja heidän kanssaan käymämme keskustelut. Ne auttoivat ymmärtämään maata ja kansaa. Vastakohdat olivat silmiinpistäviä. Kaupungeissa oli likaista kun jätehuolto ei toiminut, samoin vesi ja sähkö olivat tavan takaa poikki. Vastapainona ihmiset olivat iloisia, maisemat huikaisevan kauniita rantoineen ja palmuineen. Mieleen jäi tietysti myös hirmumyrsky Olga, joka pyyhkäisi maan yli viimeisellä vierailuviikollamme. Itse olin vankassa betonitalossa myrskyn ajan ja selvisin pelkällä kuhmulla ja haavalla tuulen paiskattua oven päin kasvojani. Myrskyn ujellus ja sateen piiskaus olivat sisätiloissakin kuultuina jotain sellaista, mitä me suomalaiset emme kotioloissamme pääse kokemaan. Vaikeinta oli myrskyn jälkeen kulkea ulkona ja nähdä sen tuhot. Joet olivat tulvineet taas asumuksille asti, puita ja suuria kivilohkareita maanteillä, sillat poikki, ihmishenkiä oli menetetty ja moni jäänyt kodittomaksi. Suomeen palaaminen alkoi tuntua entistä mukavammalta ajatukselta. Kuukausi Dommareissa oli upea kokemus. Se oli raskas sekä fyysisesti että henkisesti mutta olen tyytyväinen, että sain vihdoin toteutettua monivuotisen haaveeni. Suosittelen Saskin talkoomatkaa kaikille, jotka voivat lähteä kuukaudeksi pois kotoaan. Kannattaa silti muistaa, ettei kyse ole lomamatkailusta vaan työn tekemisestä tavallisten ihmisten parissa. Ennen kaikkea matka opettaa asettamaan asiat suhteelliseen järjestykseen. Meillä Suomessa on asiat hyvin mutta meillä on myös hyvät mahdollisuudet järjestää ne vielä paremmin. Me emme voi koskaan ajatella vain itseämme. Maailma on globaali, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sask järjestää vuosittain talkoomatkan johonkin kehitysmaahan. Jos haluat matkalle, käy tutustumassa asiaan Saskin nettisivuilla Outi Aaltonen Liikennettä Bonaossa Appelsiininpoimijoiden kylässä

8 Viisseiska Metallin liittokokousvaalit Liittokokousvaalit Metallityöväen Liiton liittokokousvaalit ovat ovella. Nyt on se hetki, jolloin jäsen voi vaikuttaa. Liittokokous kokoontuu Tuolloin päätetään liittomme linja seuraavaksi nelivuotiskaudeksi monissa tärkeissä asioissa. Liittokokous valitsee liiton johdon ja koko hallinnon. Kokous linjaa tavoitteemme mm. seuraaville työehtosopimuskierroksille, suhtautumisemme paikalliseen sopimiseen tai uuden teollisuusliiton selvitystyön jatkamiselle. Ehdokkaita ja vaaliliittoja riittää Nyt on syytä keskustella oman työpaikan ehdokkaiden kanssa, lukea vaalimainokset ja miettiä kuka olisi se ehdokas, jonka ajatukset eniten menevät yksiin omien ajatustesi kanssa. Kuka ajaisi juuri niitä asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä. Ehdokkaita on Varsinais-Suomessa monella vaaliliitolla: Vaaliliitto A, Metallin Yhteistyön Vaaliliitto: ehdokkaana sosialidemokraatteja, heitä lähellä olevia ja puolueisiin kokonaan sitoutumattomia ehdokkaita. Metalli 57:n jäseniä ehdolla 26 kpl Vaaliliitto B, Metallityöväen Keskusta ja Sitoutumattomat Vaaliliitto C, Metallin vaikuttajat: ehdokkaana vasemmistoliittolaisia ja sitoutumattomia ehdokkaita. Metalli 57:n jäseniä ehdolla 7 kpl Vaaliliitto D, Itsenäisen Metallin Puolesta Lisäksi erityisaloilla on omat ehdokkaansa: autoala. jalometalliala, peltiala, teleala, energia-ala. Metalli 57:n ehdokkaat esitellään lehtemme sivuilla erikseen. Jäsen saa toki äänestää myös muita Varsinais-Suomen piirin alueella ehdolla olevia. Kaikki vaalipiirin ehdokkaat ovat luettavissa liiton kotiin lähettämästä vaalikirjeestä ja ne löytyvät myös tietenkin uurnavaalien äänestyskopista. Lue äänestysohjeet tarkkaan äänestäessäsi postitse Metallityöväen Liiton liittokokousvaalit pidetään tänä keväänä. Ennakkoäänestys tapahtuu Jotta äänestyslappu ehtisi varmasti ajoissa keskusvaalitoimikunnalle on se pistettävä postiin viimeistään Metalliliitto lähettää kaikille jäsenille äänestyskirjeen kotiin Tämän jutun yhteydessä on kuva Äänestyskuoresta, jonka saat kotiin. Älä heitä sitä roskiin. Lue kirjeessä oleva ohje tarkkaan, että osaat toimia oikein äänestäessäsi eikä äänesi mene hukkaan. Ennakkoäänestys Förhandsröstning Uurnavaalit Niille, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon lähetetään kotiin toinen kirje, jossa on uurnavaalitodiste. Vain uurnavaalitodisteella saa äänestää uurnavaaleissa, jotka ovat Ammattiosastomme järjestää Uurnavaalit omalla toimistollaan, Helsingintie 16. Äänestys ajat ovat: Sunnuntai klo ja Maanantai klo Tiistai klo ja Ammattiosastollamme on omat vaalitoimikunnat ja äänestyspaikat seuraavilla työpaikoilla: Nokia, Arvo- ja Metalli Piiroinen, Sorv- ja Metal-Elektro, Leinovalu ja Loglift. Tämän lisäksi Metalli 57:lla on kiertävä vaalitoimikunta, joka vierailee usealla työpaikalla. Seuraa äänestysaikatauluja työpaikkasi ilmoitustaululta. Koska kaikki eivät työn, sairauden, huonon kelin tai muun syyn johdosta pysty äänestämään uurnavaalissa, suosittelemme käyttämän hyväksi postiäänestysmahdollisuutta. Postiäänestys on helppo ja vaivaton tapa äänestää. Äänestyskirje ei tulekaan kotiin? Liitokokousvaaleissa äänioikeus on kaikilla niillä jäsenillä, jotka ovat liittyneet Metallityöväen liittoon viimeistään ja joiden jäsenasiat ovat kunnossa. Jos liittymispäiväsi on edellä mainittu tai aikaisempi etkä siltikään ole saanut lähetettävää äänestyskirjettä kotiin, ota välittömästi yhteys ammattiosastoosi. Ammattiosasto voi hakea sinulle äänioikeutta uurnavaaleihin, mutta hakuaika päättyy Äänioikeuden saaminen edellyttää tietysti, että jäsenasiat ovat kohdallasi OK. Sisältää ennakkoäänestysmateriaalin liittokokousvaaliin ja työttömyyskassan edustajiston vaaliin Innehåller förhandsröstningsmaterial för kongressvalet och för valet av representantskap för arbetslöshetskassan Metallin vaalit 2008 Metalls val 2008 Äänestämällä voit voittaa 2500 euroa. Arvomme kaikkien äänestäneiden kesken seitsemän 2500 euron rahapalkintoa. Genom att rösta kan du vinna 2500 euro. Bland alla dem som röstat lottar vi ut sju stycken penningpriser värda à 2500 euro netto. Äänestäminen kannattaa Liittokokousvaaleissa kannattaa jokaisen käyttää äänioikeuttaan. Ei ole sama mihin suuntaan liitomme toimintaa tulevaisuudessa viedään. Myös työnantajat seuraavat vaaliemme tulosta. Heitä kiinnostaa erityisesti vaalien äänestysprosentti. Se on kahdessa edellisessä vaalissa ollut nousemaan päin ja nousua toivomme tässäkin vaalissa. Korkea äänestysprosentti kertoo työnantajalle, että työntekijät ovat kiinnostuneita itseään koskevista asioista ja ovat liittonsa takana. Metallityöväen Liittoa ei voi silloin sivuuttaa olan kohautuksella kun asioista neuvotellaan. Koko maan äänestysprosentti on ollut viime vaaleissa yli 50%, mutta meillä Metalli 57:ssa on jääty nipin napin alle 50%, vaikka selvää äänestysaktivisuuden nousua on meilläkin ollut viime vaaleissa. Vaali-innostuksen lisäämiseksi Metalli 57 arpoo jokaisen äänestäneen jäsenensä kesken navigaattoreita seuraavasti: Jos äänestysprosentti on 50% tai yli, arvotaan 1 navigaattori. Jos äänestysprosentti on 55% tai yli, arvotaan 2 navigaattoria. Jos äänestysprosentti on 60% tai yli, arvotaan 3 navigaattoria jne Tämän lisäksi Metallityöväen Liitto arpoo äänestäjien kesken jokaisella toiminta-alueellaan. Meidän alueemme sisältää Varsinais-Suomen ja Satakunnan. (Viime vaalien voitto osui Somerolle.) Muista äänestää! Äänestämällä vuoden 2008 liittokokousvaaleissa voit voittaa navigaattorin! Ennakkoäänestys Jotta äänesi on ajoissa perillä, postita se viimeistään Uurnavaali Kaikkien äänestäneiden Metalli 57 jäsenten kesken arvotaan navigaattoreita äänestysprosentin mukaan: äänestäneitä 50% arvotaan navigaattori 1 kpl äänestäneitä 55% arvotaan navigaattoreita 2 kpl äänestäneitä 60% arvotaan navigaattoreita 3 kpl jne Käytä ääntäsi ja vaikuta! Metalli 57 toimikunta -OA-

9 Viisseiska Metalli 57:n liittokokoukselle lähettämät esitykset Metalli 57 teki tulevalle liittokokoukselle yhteensä 36 esitystä. Esitykset ovat tilanpuutteen vuoksi tässä alla ilman perusteluitaan Työehtosopimustoimintaa koskevat esitykset: 1. Pienen lapsen (alle 15v.) toisella vanhemmalla on oltava oikeus ilman pelkoa työsuhteen päättymisestä kieltäytyä yö- ja vuorotyöstä, jos molemmat vanhemmat tekevät yö- tai vuorotyötä tai jos vanhempi on yksinhuoltaja. 2. Mahdollisuus sairaan lapsen hoitoon tulee olla myös kolmivuorotyötä tekevillä vanhemmilla silloin, kun toinen vanhemmista on yövuorossa ja toinen aamuvuorossa tai päivätöissä. 3. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta 20 Mom. 7. Sairaan lapsenhoito-pykälästä tulisi poistaa sana äkillinen. 4. Lauantaita ei tule laskea vuosilomapäiväksi 5. Työajan tasaamisvapaa on työssäolopäivien veroinen päivä 6. Esitämme, että itsenäisyyspäivä saadaan samanarvoiseksi korvattavien arkipyhien kanssa vuorotyössä oleville 7. Mikäli työntekijä on arkipyhänä työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä pidempään kuin 8 tuntia, maksetaan arkipyhäkorvaus kaikista työtunneista. 8. Arkipyhäkorvausta vastaava juhlapyhäkorvaus tulisi maksaa myös lauantailta ja sunnuntailta niille työntekijöille, joilla lauantai ja/tai sunnuntai ovat työtuntijärjestelmän mukaisia työpäiviä 9. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 17 pykälään lisätään: Arkipyhäkorvaus maksetaan mikäli jompikumpi tai molemmat edellytyspäivät ovat olleet sairauslomapäiviä 10. Määräaikaisia työsuhteita voi solmia vain 2 peräkkäin. Sen jälkeen työn jatkuessa on tehtävä toistaiseksi voimassaoleva työsopimus 11. Kun työpaikalla on meneillään yt-neuvottelut työntekijöiden vähentämiseksi tai kun väkeä on jo irtisanottu, ei työnantaja saa enää pitää talossa vuokratyövoimaa 12. Työlainsäädäntöön ja Teknologiateollisuuden työehtosopimukseen tulee saada selvät aikarajat vuokratyön käytölle esim. 3 kuukautta. Työvoimatarpeen jatkuessa tämän ajan yli on työntekijä palkattava tilaajayritykseen toistaiseksi voimassaolevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuokratyöntekijöitä ei saa keinottelumielessä vaihtaa 3kk:n määräajan täyttyessä. 13. Työlainsäädäntöön ja teknologiateollisuuden työehtosopimukseen tulee saada määräykset vuokratyövoiman työterveyshuollon, palkkauksen ja vuosilomien suhteen niin, että heillä on samat oikeudet kuin tilaavan yrityksen työntekijöillä. Työntekijöitä vuokraavan yrityksen tulee palkata työntekijänsä vakituiseen työsuhteeseen ja heille tulee taata peruspalkka myös sille ajalle kun työnantajalla ei ole osoittaa heille työpaikkaa 14. Luottamusmiehellä tulee olla oikeus saada tiedot yrityksessä työskentelevien alihankkijoiden ja vuokratyö-yritysten työntekijöistä. Tilaavan yrityksen luottamusmiehen tulee voida toimia myös heidän luottamusmiehenään täysin neuvotteluoikeuksin, mikäli heillä ei ole omaa luottamusmiestä 15. Keskeytyvää tai keskeytymätöntä vuorotyötä tekevän työntekijän tulee saada osittainen hoitovapaa halutessaan siten, ettei vuorokautista työaikaa tarvitse yövuorossa lyhentää. Näin kertyneet tunnit tulee halutessaan saada kompensoida muissa vuoroissa 16. Aiemmin sovittu työajan tasaamisvapaa siirretään muuhun ajankohtaan, mikäli työntekijän tai hänen lapsensa sairaus osuu ko. vapaan kohdalle. 17. Metallityöväen Liiton on neuvoteltava niin, että muutosturvaa kehitetään edelleen. Kun yritykset siirtävät toimintaansa ulkomaille ja irtisanovat työntekijänsä Suomessa, tulee yhteiskunnan periä pois koko yritykselle aiemmin maksettu taloudellinen tuki 18. Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tulee työpaikan koosta riippumatta saada käyttöönsä henkilökohtainen tietokone ja nettiyhteys 19. Työtuntijärjestelmän muutos voidaan tehdä vain molemminpuolisesti sopien. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopimuspaperiin tulee sekä työntekijä- että työnantajapuolen allekirjoitukset 20. TES:n 14 soveltamisohjeesta, koskien viikkovapaata, poistetaan sanat: keskeytymättömässä kolmivuorotyössä taikka jatkuvassa kaksi- tai yksivuorotyössä työskentelevälle 21. Liittokokouskauden aikana työntekijöiden palkat nousevat vähintään 25% nykyisestä 22. Palkankorotukset sovitaan euromääräisinä, ei prosenttimääräisinä 23. Korotuksia vuorotyölisiin. Lisät vastaamaan vähintään toimihenkilöiden vuorotyölisiä Työympäristöä, työsuojelua ja sosiaalipolitiikkaa koskevat esitykset 1. Metallityöväen Liitto käyttäisi arvovaltaansa lainsäätäjään päin siten, että vuokratyönantajan kautta työllistyvän maahanmuuttajan olisi helpompi saada Suomen Kela-kortti ja åäästä maamme sosiaalilainsäädännön piiriin. Yksi ratkaisu olisi, että määräaikaiseen työsopimukseen olisi aina kirjattava työsuhteen kesto päivämäärien kanssa 2. Opintovapaan pituutta jatkettavaksi vähintään 3 vuoden mittaiseksi 3. Työnantajan on järjestettävä työpaikkaruokala vähintään 100 työntekijän työpaikoille 4. Työsuojeluasiamiesten on saatava vapautusaikaa 5. Työsuojelupäällikön ja muiden työsuojeluorganisaatiossa työnantajaa edustavien henkilöiden on käytävä työsuojelukoulutus 6. Yhteisen työpaikan Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus muodostaa samalla työpaikalla toimivien muiden yritysten valtuutettujen kanssa työsuojelua tukeva työryhmä, jolla on oikeus kokoontua työaikana Järjestötöimintaa koskevat esitykset 1. Nuorten edustusta piiritoimikunnissa pitää laajentaa niin, että aluenuorten puheenjohtajalla(jolle valitaan myös vara edustaja) ja nuorisotoimikunnan edustajalla on myös äänioikeus piiritoimikunnassa 2. Kun työpaikalla aloitetaan ytlain mukaiset neuvottelut työvoiman vähentämiseksi, tulisi Metallityöväen liiton nimetä luottamusmiehen avuksi nimikkotoimitsija koko neuvottelu- ja irtisanomisprosessin ajaksi 3. Palkataan työmarkkinatiedottaja Liittoon Lisäpanostusta työmarkkinatiedotukseen Tiedotustoimintaa koskevat esitykset 1. Ahjon väliin nuorten sivut Mahdollista uutta teollisuusliitoa koskevat esitykset 1. Jos TEAMiin mennään, huomiota jo tässä vaiheessa nuorisotoimintaan ja sen kehittämiseen uudessa suurliitossa. Nuorisotoimitsijoita myös uudessa liitossa Metallityöväen työttömyyskassaa koskevat esitykset 1. Soviteltu päiväraha poistetaan ja työtön saa normaalipäivärahan kaikilta työttömyyspäiviltä 2. Metallityöväen Työttömyyskassan päätöksien kieli muutetaan nykyistä kansantajuisemmaksi Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. nro 57 Toimikunnan jäsenet ja varajäsenet 2008 Helskyaho Lasse puheenjohtaja Toimikunnan varsinaiset jäsenet: Hynynen Esa varapuheenjohtaja Tuominen Ritva sihteeri Heinonen Henna varasihteeri Kallio Sirpa taloudenhoitaja Koskela Esa Lahtinen Olli Ojanperä Asmo Kallio Marjo Tuominen Onni Korhonen Reijo Kangasniemi Jukka Kanko Anja Järvinen Irma Sam-Koskitanner Sambeau dnainternet.net Sievänen Jari Kuutti Sam Laaksonen Sari Malm Anne Westman Ritva Ylander Harri Varajäsenet: Jalava Sanna Vainionpää Leena salonseutu.halikko.fi Marjuaho Tomi Järvinen Marja-Leena Ilola Juha Loiske Merja Valkeapää Kalevi Virtanen Jari Mäki Anne Lindholm Pirjo

10 10 Viisseiska Liittokokousvaalit Viisseiska kyseli kaikilta osaston liittokokousvaaliehdokkailta heidän mielipiteitään kahteen kysymykseen: 1) Vaaliteemasi, eli mikä asia on lähinnä sydäntäsi? 2) Tulisiko uusi teollisuusliitto TEAM perustaa ja tulisiko Metalliliiton olla siinä hankkeessa mukana? Miksi? Yhteistyön Vaaliliiton ehdokkaiden vastaukset Aaltonen Outi Metalli 57:n toimistonhoitaja 1. Tarvitaan muutosta ajatteluun: Nykymallilla unohdetaan, että me kaikki olemme ihmisiä ja yksilöitä. Työpaikalla muutokset ohjataan ylhäältä globalisaation ja qvartaalitalouden ehdoin, kysymättä neuvoa työntekijöiltä, jotka ovat työnsä todellisia asiantuntijoita. Jos taas joutuu työttömäksi, sairastuu tai vaikkapa opiskelee, huomaa painivansa mahdottomassa byrokratian viidakossa. 2. Metallityöväen liiton tulee ehdottomasti katsoa teollisuusliiton selvitystyö loppuun. Uskon, että jo 6 liiton yhteiset tositarkoituksella käydyt neuvottelut yksinään auttavat liittoja lähentämään toimintatapojaan ja tiivistämään yhteistyötään. Varsinaiseen teollisuusliittoon liittyminen katsotaan selvitystyön jälkeen. Liittyminen edellyttää selvää hyötyä jäsenistöllemme. 42 Halonen Tarja elektroniikkatyöntekijä 1. Työsuojelu on minulle sydämen asia. Työsuojelu käsitetään usein vain fyysisten vammojen estämiseksi mutta se pitää sisällään myös työyhteisön henkisen hyvinvoinnin ja työssä viihtymisen. Kumpikin asia kulkee käsi kädessä. Työsuojelun pitää olla jokapäiväistä toimintaa joka työpaikalla. 2. Tietoa teollisuusliittohankkeesta on tänne kentälle tullut niin vähän, että on mahdotonta muodostaa minkäänlaista mielipidettä asiasta Odotan selvitystyön valmistumista. Heinonen Henna varasto-operaattori, LM 1. Työelämässä pitää ottaa huomioon työntekijöiden erilaiset elämänvaiheet. Pienten lasten vanhemmat, nuoret aikuiset, keski-ikäiset tai vaikkapa työrajoitteiset työntekijät eivät pysty samaan työsuoritukseen, eikä sitä pidä vaatiakaan. Ei voida puhua työvoimapulasta jos halutaan töihin vain yhdensorttisia työntekijöitä. 2. Asia pitää juurta jaksain selvittää ja tehdä päätökset vasta sen jälkeen. 44 Helskyaho Lasse varastomies, PLM, Metalli 57:n puh.joht. 1. Teemanani liittokokouksessa voisin pitää yleisesti jäsenen ja hänen perheensä hyvinvoinnin parantamisen. Yksilöidymmin voisi mainita; työn päivittäisen teettämisen tulisi tapahtua enemmän perheen ehdoin. Toisena asiana pidän esillä metallityöntekijöitten palkkatason tuntuvaa korottamista. 25%.n korotus palkkoihin liittokokouskauden aikana toisi sitä arvostusta, jota huippu ammattityö osakseen ansaitsee. 2. TEAM-selvittely on pahasti kesken, mutta kun se on aloitettu, tehtäköön se loppuun. Selvittelyjen perusteella sitten vuonna 2010 viisaat päättäjät tekevät päätöksen Metalliliiton liittämisestä TEAM: iin tai että Metalli jatkaa itsenäisenä liittona. Selvitysten tässä vaiheessa en näe mitään sellaista hyvää tässä hankkeessa, joka koituisi jotenkin metallin jäsenen parhaaksi. Hynynen Esa särmääjä, Metalli 57:n varapuh.joht. 1. Tärkeimpänä asiana pidän edunvalvonnan pitämistä ajan tasalla ja sen jatkuvaa kehittämistä muuttuvassa maailmassa sekä työehtosopimuksien parantamista työntekijöiden jaksamista ja toimeentuloa silmälläpitäen. 2. Metallityöväen Liiton ja viiden muun SAK:laisen liittojen mahdollisen yhdistymisen eli TEAM-projektin selvitykset on tehtävä perusteellisen tarkasti. Liittojen yhdistäminen EI saa heikentää yksittäisen liiton jäsenen asemaa eikä työehtosopimuksia miltään osin. Jos aiotaan yhdistää liittojen työttömyyskassat, EI se saa vaikuttaa työttömyyskorvausten alkusaannin pituuteen EIKÄ suuruuteen. Työtön työntekijä on silloin muutenkin vaikeassa tilanteessa tullakseen toimeen. 46 Järvinen Irma elektroniikkatyöntekijä, LM 1. Työssä jaksamisesta: Elämää ohjaavat nykyään liiaksi kovat arvot. Ihmisen toiminta ja koko elämä on valjastettu tuottavuuden ja talouskasvun kohottamiselle. Ihmisellä on arvoa vain sen mukaan miten tuottava hän on. Työ on hyvin voinnin perusta ja tärkeä osa elämää ja sen mielekkääksi kokemista. Jokaisella tulee olla oikeus työhön, mutta työ ei ole ainoa tärkeä elämänvaihe. Se ei saa viedä ihmiseltä kaikkia voimavaroja. Siksi pitäkäämme huoli itsestämme ja toisistamme, niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin henkisestikin. Siinä on vahvuutemme työn ja perhe elämän onnistumiselle. 2. Suurempia asioita toteutuessaan, mitä Metallityöväenliiton historiassa on ollut. Siksi vaatii perusteellista selvittämistä, mitä jäsenistö siitä hyötyisi ja mitä ehkä menettäisi. Maltti on valttia!! Kallio Marjo elektroniikkatyöntekijä, varaplm, LM 1. Äänestä uusi ay-aktiivi liittokokoukseen saarnaan lapsen sairauteen liittyvistä asioista ja vuorotteluvapaan muuttamisesta pysyväksi käytännöksi. Samalla vuorottelukorvausta voisi tarkistaa ylöspäin =) 2) Koko TEAM-asia on vielä auki. Kannatan, että TEAM:in kehittämistä jatketaan, mutta aika varauksella, ettei metalliliitossa hyvin olevat asiat hautaudu. 48 Kallio Sirpa elektroniikkatyöntekijä, Metalli 57:n taloudenhoitaja 1. Jäsenten työkyky ja jaksaminen ovat lähellä sydäntäni 2. Haluan, että Metalli on mukana selvityshankkeessa. Liittymistä tarkastellaan sitten, kun tiedetään toisiko se jäsenistölle hyviä vai huonoja asioita. 49 Kangasniemi Jukka puristaja, TSV, varaplm 1. Palkalla tulee olla ostovoimaa 2. Minulla ei ole henkilökohtaista mielipidettä, koska selvitystyö on kesken. Metalliliiton tulee olla hankkeessa mukana. Tällaiset uudet hankkeet pitää katoa aina loppuun, jos niistä olisi hyötyä jäsenille. Kangasniemi Risto veteraani 1. Omasta elämäntilanteesta johtuen ovat Metallin veteraanien asiat juuri nyt päällimmäisinä mielessä. 2. Mielestäni Metalli pärjää parhaiten omillaan. 52 Kuutti Sam työsuojeluvaltuutettu 1. Kestävän kehityksen on oltava eettisesti kestävää maasta riippumatta. Työnantajan on tunnettava yhteiskunnallinen vastuu kautta linjan, valtiovallan on myös otettava asia todelliseen käsittelyyn. Ammattiliiton rooli on otettava globaalissa kehityksessä huomioon. Edunvalvonta entistä tärkeämpään rooliin yhteiskunnassa. 2. Teamin toimivuus on harkittava tarkkaan ja mietittävä myös sen toimivuus liittojen sisällä. Jos silloin katsotaan, että se on hyvä jäsenien kannalta niin EHKÄ? Nykyisessä valossa ja tiedossani olevilla faktoilla vastaus on EI. En ole sen kannalla, koska mitään tarkempaa kokemusta asiasta ei ole. 53 Laaksonen Sari ATO-operaattori, Metalli 57:n opintosihteeri 1) Yövuorolaisen on saatava korvausta lapsen sairastuttua, vaikka

11 Viisseiska 11 toinen vanhemmista olisikin päivävuorossa. 2) Mielestäni ei. Metalliliitto on yksinään jo niin vahva. Lahtinen Olli hitsaaja, PLM Työnantaja olisi saatava ymmärtämään, että henkilöstön hyvinvointi ja työssä viihtyminen ovat molemminpuolinen etu. Myös vuokratyövoiman käyttöön on saatava selvät pelisäännöt 2. Suhtaudun varauksellisesti TEAM -hankkeeseen, mutta ennen lopullisen mielipiteen muodostamista on selvitystyö vietävä loppuun. Sen jälkeen on johtopäätösten aika. 56 Malm Anne pääluottamusmies Tarvitaan inhimillisyyttä ja arvostusta työntekijöitä ja heidän tekemäänsä työtä kohtaan. Tulosta ja tehokkuutta haetaan keinoja kaihtamatta. Työnantajan on hyvä muistaa, että arvokkain investointi on työntekijä. 2. Selvitystyö on vielä kesken. Sen valmistuttua katsotaan hyödyt ja haitat ja muodostetaan mielipide asiasta. 59 Marjuaho Tomi tuotantotyöntekijä, Metalli 57:n nuorisojaoston vetäjä 1) Metallin vuorotyöläisten oma ja lasten hyvinvointi mietityttävät. Molempien vanhempien tehdessä perättäisinä aikoina vuorotyötä, lapsen sairastuessa, tulisi olla toisella vanhemmalla mahdollisuus palkalliseen vapaaseen. =lisäisi lapsen hyvinvointia ja vanhempien jaksamista työssä. 2)Vielä on mielestäni liian aikaista sanoa tulisiko TEAM perustaa. Neuvotteluryhmään kylläkin pitäisi lähteä mukaan, jotta saataisiin asiasta lisää tietoa ja puntaroitua sen mukanaan tuomat edut ja haitat. Aikaa lopulliseen päätöksentekoon pitää saada riittävästi. Ojanperä Asmo koneasentaja Vuokratyövoiman pelisäännöt uusiksi ja paikalliseen sopimiseen lisää voimaa!! 2. TEAM hanke kannattaa selvittää perusteellisesti. Tulevaisuudessa vain suuret pärjäävät. Varsinkin koska meidän on päästävä vaikuttamaan myös globaalisti. Tulevaisuuden yritykset eivät tunnusta maata tai väriä. Rättö Kalervo laitosmies, PLM (sit.) 64 1.Todellista neuvottelu menettelyä, ei YT yritetään yhdessä vaan TY tehdään yhdessä. Jarrua pörssi ja Globaalitalouteen 2.Siinä piiloudutaan ison järjestelmän taakse. Nykyinenkin järjestelmä toimii, kunhan toimittaisiin. Jos toiminta on kuten nykyisin niin parempi olisi jakaa kulut ja kuulua johonkin isoon,??? SAK. 65 Sodagar Nasim elektroniikkatyöntekijä 1971, jonka sittemmin on saanut kaikki työntekijät. Olen sitä mieltä, että metallin jäsenmäärä riittää siihen, että voimme olla itsenäisiä. Vastaus on EI 68 Vainionpää Leena kouluttaja, TSV, luottamusvaltuutettu 1. Olen itse vuokratyöfirmassa töissä, joten vuokratyöntekijöiden asema on lähinnä sydäntä. Vuokratyöntekijöiden olisi tärkeää saada samat työsuhde-edut kuin vakituisessa työsuhteessa olevilla on. Elämä tilaajan tarpeen mukaan on ainaista epävarmuutta. 2. Teollisuusliiton selvittelytyöt on vietävä loppuun. Tuloksen valmistuttua voimme tehdä päätöksen puoleen taikka toiseen. Lehtola Jukka metallimies, varaplm 1. Työyhteisön kehittäminen on yhteinen haaste, varsinkin nyt kun työyhteisö voi olla yhä moninaisempi. On pitkään talossa olleita työntekijöitä, vuokratyöntekijöitä, maahanmuuttajia ja jokunen on yhdellä työpaikalla vain hetken lähteäkseen taas muualle kokeilemaan. Kaikilla pitäisi kuitenkin olla yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus tehdä töitä yhdessä. 2. Asiasta pitää saada paljon enemmän tietoa ennen kuin voi muodostaa lopullisen kantansa. Asia on punnittava tarkkaan kun selvittelytyö on tehty. 57 Loiske Merja elektroniikkatyöntekijä, PLM 1. Lähinnä sydäntä ovat tietenkin työpaikkojen säilyminen ja myös palkkatason pysyminen sillä tasolla, että saa jotain muutakin kun juuri ja juuri ruuan ja asumisen maksettua. Myös työpaikalla työrauha on tärkeä ja se, että asioista jotka työntekijät kokevat ongelmiksi voitaisiin keskustella. 2. Tästä teollisuusliitosta en oikein tiedä. Luulisin, että jos sellainen perustetaan, niin kyllä siinä pitäisi olla mukana. Aina isompi on parempi 1. Haluan puhua Työn, Toimeentulon ja Huolenpidon puolesta. Kyllä työtä tekevälle riittää on vanha sanonta, joka merkitsi aikoinaan kunnon toimeen tuloa. Työtä on varmasti tänäkin päivänä mutta ihmisarvoista palkkaa on joissakin tapauksissa vaikea saada. Palkkaa saa joko liian vähän tai hyvin harvoin. Työsuhteidenkin kesto on tänä päivänä monella alalla kyseenalainen pätkätöiden muodossa. Mutta ei kaikki ole huonoa. Ihmisiä palkataan vieläkin enemmän kuin irtisanotaan, sillä linjalla Suomen täytyy pysyä kuitenkin ihmistä, yksilöä unohtamatta. 2. Mikäli toukokuun 2008 liittokokous päättää siitä, että perustetaanko uusi liitto( TEAM), jossa Metalliliitto on mukana, niin tähän mennessä en ole löytänyt siihen perusteita. Silloin vastaukseni on painava EI. Mikäli toukokuun liittokokous päättää siitä, että selvitetäänkö lisää uuden liiton perustamista vielä, niin sille selvitykselle olen myönteinen kuitenkin hyvin kriittisellä kädellä. 60 Mäki Anne elektroniikkatyöntekijä, varalm, työsuojeluasiamies 62 Pihlaja Kari varastotyöntekijä, PLM 1. Hyvästä työstä maksettava hyvä palkka 2. Tietoa on niin vähän tässä vaiheessa, että pitää odotella selvitystyö loppuun ennen omia päätöksiä. 63 Rintakoski Riku automaatiotietotekniikkaasentaja, PLM 1. Oikeuksiesi ja etujesi puolesta 2. Tulisi perustaa ja Metalliliiton tulisi olla mukana. Uskon, että sektoroituminen parantaa kaikkien osapuolten edunvalvontaa. 1. Olen asunut Suomessa 18 v. ja kokenut paljon hyviä ja huonoja asioita. Mitä olen oppinut, sen haluan jakaa suomalaisten ja ulkomaalaisten kanssa. Minun teemani on: Yritän luoda hyvän ilmapiirin työpaikalla kaikkien eri kulttuurien välille niin, että kaikki ihmiset viihtyvät ja ymmärtävät toisiaan paremmin 2. Valitettavasti minulla ei ole paljon tietoa ko. teollisuusliitto TEAM:istä, jos kuitenkin jäsenten edut paranevat sen perustamisessa olen sitä mieltä, että metalliliiton pitäisi olla hankkeessa mukana. 67 Tuominen Kimmo varastotyöntekijä 1. Työsuojelun arvostusta on nostettava työpaikoilla! 2. Liittojen yhdistyminen olisi teoriassa hyvä asia, koska siitä tulisi näennäisesti lisää painoarvoa. Se johtaisi kuitenkin siihen, että kehitys loppuu ja siirryttäisiin puolustuskannalle, koska jouduttaisiin tekemään jo liikaa kompromisseja ennen neuvotteluihin menoa. Historiaa muistellessa metalli on lakkoillut mm. talviloman vuonna 70 Virtanen Jari elektroniikkatyöntekijä, Metalli 57:n työmarkkinatiedottaja 1. Sydäntäni lähellä ovat nuoret, oppilasjäsenet sekä opiskelijat. Heidän asioitaan tulen viemään eteenpäin liittokokouksessa, kun sinne saakka päästään. Nuorten ja opiskelijoiden asiat eivät saa jäädä muiden suurempien puheenaiheiden jalkoihin! 2. Odottelen vielä tarkempia selvityksiä liittofuusiosta ja sen tuomista eduista sekä mahdollisista haitoista. Nuorena ehdokkaana toivon, että jos TEAMiin mennään, niin nuorisotoiminta ja sen kehittäminen huomioidaan jo suurliiton suunnitteluvaiheessa. Jatkuu seuraavalla sivulla

12 12 Viisseiska 161 Föhr Päivi elektroniikkatyöntekijä 1. Vaikea yksilöidä vain yhtä asiaa, kun niitä itsellekin tärkeitä asioita on paljon Ensinnäkin vuokratyövoimaa käytetään väärin, myös määräaikaisia työsuhteita ketjutetaan tarpeettomasti. Elämme kuitenkin sellaisia aikoja, että mikään ei ole yhtä varmaa kuin epävarma. Tällöin on erittäin tärkeää, että meidän pienten duunarien etuja ei yhtään enempää heikennetä. Ja taistelemme yhdessä isoja koneistoja vastaan 2. Metalliliiton asiaa selvittävien työryhmien loppuraportointi on vielä kesken tätä juttua tehdessä eli kaikki meitä koskettavat asiat eivät ole selvillä. Tämä on niin iso asia, että siitä pitäisi keskustella paljon avoimemmin kuin tähän asti sekä kuunnella koko jäsenistöä. Eikä tällaista päätöstä voi muutenkaan tehdä vain kourallisella jäsenistön edustajia. Mielestäni se olisi jäsenäänestyksen paikka (vaikka postiäänestyksenä), kunhan siitä ensin avoimesti puhuttaisiin ja kerrotaan kaikki siihen liittyvät seikat. Sillä suurin osa jäsenistöstä ei tällä hetkellä paljoa asiasta tiedä. Mielestäni tässä ei saa pitää liikaa kiirettä, jottei mitään peruuttamatonta pääse tapahtumaan. Ja on selvitettävä myös millainen hyöty siitä oikeasti ja lopulta olisi. Jos hyöty on olematon, ei ole mitään järkeä tällöin lähteä yhdistymään. Metallin Vaikuttajien vaaliliiton ehdokkaiden vastaukset 162 Koskela Esa elektroniikkatyöntekijä 1. Suomessa on turvattava tehtaiden ja työpaikkojen pysyminen. Suomesta on jo liikaa lopetettu ja siirretty tehtaita ulkomaille. Pätkätöistä on päästävä eroon ja siirryttävä toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin. 2. Teamiin en ota vielä kantaa. Liitto on asettanut työryhmän selvittämään Teamin vaikutuksia. Työryhmän selvitys valmistuu , tämän jälkeen päätän oman kantani Teamia kohtaan. Se mitä olen kuullut ja antanut itseni ymmärtää Teamista on, että nykyisistä keskustoimistoista siirretään toimitsijat piireihin, eli lähemmäs työpaikkoja. Tämä on mielestäni hyvä asia. Pienet liitot uskoakseni tulevat hyötymään Teamista isoja liittoja enemmän. Lautiala Sari koneenkäyttäja 163 1) Mä haluaisin ottaa vaaliteemakseni vuokratyövoiman käytön ja sen vähentämisen. 2) Mielestäni olisi hyvä asia, jos TEAM toteutettaisiin, ja että metalliliitto olisi alusta alkaen siinä mukana, koska isommalla porukalla on paremmat mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin.(tosin kuuluuhan metallin ääni jo nyt.) Esimerkiksi palkkaneuvotteluihin tulisi varmasti enemmän potkua isommalla teollisuusliitolla. Lindholm Pirjo tuotantotyöntekijä Lindqvist Marita ATO-operaattori Mielestäni on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota työolosuhteisiin siten, että työssä pysytään terveinä ja Liittokokousvaalit kaikki viihtyvät työpaikallaan. Työsuhteen ehdot tulee olla kohdallaan niin vakituisilla, osa-aikaisilla kuin vuokratyötä tekevillä. 2. Mikäli uusi teollisuusliitto perustetaan, tulisi Metalliliiton olla hankkeessa mukana, jos siitä on todellista hyötyä metallin työntekijöille. Erityisesti tulee pitää huolta siitä, että päätöksenteko on yhä lähellä työntekijää. 167 Nevalainen Marjo elektroniikkatyöntekijä 1. Kyllä vuorotyö on edelleen lähinnä sydäntäni. Yö-ja iltavuorojen rahalliset korvaukset on saatava nykyistä paremmalle tasolle. Rahakaan ei kaikkea korvaa joten soisin vielä 55-vuotta täyttäneille tai 30v. vuorotyötä tehneille, niin halutessaan, vapauden valita pois vuorotyöstä. Siten että työnantajien on tarjottava muuta tilalle. 2. Olen liiton hallinnossa ollut hyväksymässä selvitystyötä mahdollisuudesta hyödyntää kyseisten liittojen yhteistyötä. Vaatiiko se yhdistymistä vai laajennammeko käsitystä liittojen välisestä yhteistyöstä? Yhdistyminen ei ole itseisarvo, sillä pitää saavuttaa jotain parannusta. Mahdollinen jäsenmaksujen aleneminen, paremmin työpaikoille ylettyvä edunvalvonnan tuki, voi olla myös hyväksi käydä omaa organisaatiota läpi ja karsia rönsyjä, löytää jarrupoljin päänavauksiin. Jäsenistön tulee tehdä lopullinen päätös kunhan selvitykset saadaan ja kiirettä ei sovi olla. 170 Suomi Esa elektroniikkatyöntekijä 1.Työntekijöitä kohdellaan nykyään aika mielivaltaisestikin ja isoja firmoja siirtyy halvemman työvoiman perässä muualle. Itse arvosta tasapuolista kohtelua, jolloin työpanoksellakin olisi jotain arvoa. Jotta näistä ei lipsuta tarvitaan jämäkämpää ja työntekijäläheisempää edunvalvontaa, joka lähtee jo liiton tasolta. 2. Onko siitä todellista hyötyä meille? Kovin vähän siitä puhutaan. Aina on mitalilla myös kääntöpuolensa ja näistä tulisi myös keskustella ääneen, etteivät tule sitten eteen, kun on jo liian myöhäistä. Jokuhan siitä hyötyy, mutta hyödymmekö me duunarit, jotka jäsenmaksuillamme rahoitamme liiton toimintaa. Uskonpa vahvasti, ettei tässä vaiheessa ja näillä tiedoilla kannata lähteä moisen rumbaan. Tämä tulisi ratkaista jäsenäänestyksellä, koska siitä riippuu liittomme tulevaisuus ja kohtalo. Saunamajuri Kesä 2007 Saunamajurina Lehmijärvellä Lukiessani kevään 2007 Viisseiska-lehteä silmiini osui eräs ilmoitus. Lehmijärven Rantapirtille haettiin saunamajuria ammattiosaston saunailtoihin. Joka tiistai tapahtuva homma kestäisi kesän ajan, lukuun ottamatta kahta vapaailtaa. Siinäpä haastetta työttömälle. Kotona pohdin tilannetta yhden jos toisenkin kerran eli pystynkö siihen, mutta kun ei ollut muutakaan niin ajattelin, että yritän. Homma siis alkoi kesäkuun viides päivä. Avaimet haettuani menin tutustumaan majurin hommaan. Ei muuta kun padat vettä täyteen, tuhkat pesistä ja grillistä, klapei pesät täyteen ja tulta perään, siitä se alkoi. Ensimmäisellä kerralla ei oikein tiennyt paljonko niitä klapei tarttee polttaa, että sauna tulee sopivan lämpöiseksi. Alkoi lämpömittarin seuraaminen ja kiehuvien vesien kanssa lotraaminen, mutta kyllä se siitä kun alkuun pääsin. Sitten alkoi odotus; tuleeko ketään saunaan vai oliko lämmitys turhaa. Turhaa se ei todellakaan ollut, sillä pikkuhiljaa alkoi porukkaa tulla portista ja saunan lauteet täyttyä enemmänkin kuin olisi sopinut. Uimavesikin oli sopivan lämmintä ja kyllä vaan uimareita riittikin. Sain vielä hyviä neuvoja edellisen vuoden saunanlämmittäjältä. Myös grilli oli loppuillasta kovassa käytössä, kyllähän suomalaiselle sauna ja makkara maistuu! Näin siis alkoi kesän homma ja viikon päästä jatkoin. Kesän aikana oli erikseen yksi veteraaneille ja toinen, kaikille tarkoitettu yleinen saunailta tarjoiluineen ja kisailuineen. Näissä saunailloissa oli osaston puolesta omat makkaranpaistajat ja kahvinkeittäjät. Molemmissa oli hyvä vastaanotto ja samalla näki paljon tuttuja entisiltä työpaikoilta. Uimareille kesä oli suotuisa, sillä suurimman osan aikaa veden lämpötila oli yli 20 astetta. Ranta suosii myös lapsia, tosin aikuisten valvonnassa. Ihmeteltävääkin kesän kuluessa riitti, kun saunan käyttö on näin vähäistä ammattiosaston jäsenmäärään nähden. Näin kuluivat kesän 14 tiistaita ja syksy tuli. Nyt odotellaan uutta lämmintä kesää ja pääsyä Lehmijärvelle. Vinkkinä tulevia kesiä ja saunamajuria ajatellen; olisi ehkä hyvä lämmittää myös pienempää saunaa, jotta lapsetkin pääsisivät lämmittelemään. Ison saunan kuumuuden vuoksi se ei oikein sopinut lapsille. Hyvää kesän odotusta kaikille toivottelee Eeva Saunamajuri talvipuvussa

13 Viisseiska 13 Paikallinen sopiminen Sitä halutaan kovin lisättäväksi työnantajapuolelta. Mikäs siinä, heillehän se sopii kuin nyrkki silmään. Itse en koe paikallisen sopimisen lisääntymistä kovinkaan hyvänä.. Varsinkin isommilla työpaikoilla siitä voi tulla suurikin ongelma. Neuvottelupöydässä vastakkain ovat pääluottamusmies ja työnantajan edustaja. Tällaisissa neuvotteluissa on paljon paineita, varsinkin sillä meitä työntekijöitä edustavalla henkilöllä. Joka harvemmin kuitenkaan hallitsee lakikirjan pykälät, työehtosopimus on se tutumpi työkalu. Kun taas työnantajapuolella on selvitetty kaikki mahdolliset porsaanreiät jokaisesta mahdollisesta kirjasta. Tällä pyritään myös poistamaan sellainen taistelukeino, joka on ainut keino kun ei ole sopimusta voimassa, eli laillinen ulosmarssi. Työpaikkakohtaiset erät tulee pitää sellaisina, että kaikki saavat lähes saman verran. Ettei pärstäkertoimen osuus siihenkin kasva liikaa. Sillä henkilökohtaisissa palkanosuuksissahan niiden vaikutus jo pitkälti tiedetään, kun esimiehellä ei ole silmää nähdä missä mennään. Ja tällaiset esimiehet ovat harvassa, joilla sitä silmää on. Hyviä esimerkkejä paikallisesta sopimisesta ovat mm. joustosopimus ja miten kesäloman palkka maksetaan. Nämä ovat aiheuttaneet paljon keskustelua ja hyvinkin voimakasta reagointia. Jos tällaisia sopimuksia tehdään, on erittäin tärkeää, että niitä myös noudatetaan molemminpuolisesti. Ja kun ilmenee selvän sopimuksen toistuvaa rikkomista, niin pitää miettiä myös se, että montako kertaa on valmis sanomaan asiasta, kunnes tulee hetki jolloin lopulta on irtisanottava se. Paikalliset sopimukset ovat aina uudelleen neuvoteltavissa, muistakaamme se. Päivi Föhr Sask Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus Suomen Ammattiliitojen Solidaarisuuskeskus SASK ry on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen oma kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö. SASKiin kuuluvat keskusjärjestöistä SAK ja STTK, yhteensä 24 niiden valtakunnallista jäsenliittoa sekä kaksi akavalaista ammattiliittoa. SASKin jäsenjärjestöihin kuuluu yhteensä noin 1,3 miljoonaa suomalaista. SASK perustettiin syksyllä 1986 ja vietti viime vuonna 20-vuotisjuhliaan. Vuonna 2007 SASKilla on meneillään noin 60 kehitysyhteistyöhanketta Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja EU:n lähialueilla. Osana suomalaista ja kansainvälistä ay-liikettä SASKin tehtävänä on parantaa ay-toiminnan edellytyksiä maailmassa. Ay-liikkeen solidaarisuuskäsityksen pohjalta pyrimme vahvistamaan taloudellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa kehitysmaissa ja Suomen lähialueilla avustamalla meitä heikommassa asemassa olevia ammattiliittoja. Uskomme, että voimakas ja demokraattinen ay-liike on toimivan kansalaisyhteiskunnan kulmakiviä. Avustustoimintamme tavoitteena on itsenäinen, vahva, jäsentensä hallitsema ja myös rahoittama ammattijärjestö. Hankkeemme parantavat yhteistyökumppaniemme toimintakykyä, suurin osa niistä tukee ammattiyhdistyskoulutusta. Toteutamme myös työsuojelu- ja sosiaalisia hankkeita. Hankkeet valmistellaan yhdessä ja toteutetaan paikallisen järjestön omalla työvoimalla. Tuettavan järjestön tulee siis olla tarpeeksi heikko tarvitakseen apua, mutta tarpeeksi vahva kyetäkseen ottamaan avun vastaan ja saamaan aikaan kehitystä. Tietoisku Hankkeemme ovat osa maailmanlaajuista edunvalvontaa, joka taistelee mm. työvoiman halpamyyntiä, lapsityövoiman väärinkäyttöä ja vaarallisia työoloja vastaan. SASKin toimintaa rahoittavat jäsenliitot, Suomen valtio sekä Euroopan komissio. Yksittäinen ammattiosasto tai ammattiliiton jäsen voi tukea hankkeitamme liittymällä kannatusjäseneksi. Suomessa vaikutamme politiikan ja talouselämän päätöksentekijöihin, ammattiyhdistysliikkeeseen ja kansalaisjärjestökenttään jakamalla tietoa kehitysmaiden ja lähialueiden tilanteesta erityisesti työelämän näkökulmasta. Tiedotamme hankkeittemme toteutumisesta, järjestämme kampanjoita ja olemme mukana yhteisissä tapahtumissa ja tempauksissa. Katso lisää: OP-sijoitusvakuutus tuo käyttöösi rahasto- ja vakuutussäästämisen parhaat edut. Käytössäsi on laaja valikoima rahastotyyppejä ja rahastoja, joita voit vaihtaa maksutta vaikka kerran päivässä. Onnistuneilla rahastonvaihdoilla kasvanutta vakuutussäästöä ei veroteta vaihtamisen yhteydessä. Säästämällä vakuutuksen sisällä oleviin rahastoihin et myöskään maksa niiden merkintä- etkä myyntipalkkioita. Vakuutuksen kulurakenne on alhainen ja kulukaton tultua vastaan niitä ei peritä lainkaan. Kaiken lisäksi OP-sijoitusvakuutus kerryttää sinulle OP-bonusta. Tervetuloa juttelemaan. Lisätietoja osoitteesta op.fi. Vakuutussopimus solmitaan OP-Pohjola-ryhmän kokonaan omistaman OP-Henkivakuutus Oy:n kanssa. Pankki toimii OP-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä. Ja toimitus vastaa... Kysymyksiä jäseniltä Viisseiskan toimitukselle on tällä kertaa tullut 2 rahaan liittyvää kysymystä. Jäsenten kysymykset ovat tervetulleita seuraaviinkin lehtiin. Ja toimitus vastaa 1. Minä maksan kiltisti jäsenmaksua. Mihin se menee? Metallityöväen Liiton jäsenmaksu on tänä vuonna 1,4% bruttotuloistasi. Se jakautuu seuraavasti: Liitto 0.905%, ammattiosasto 0,195% ja työttömyyskassa 0,3%, yhteensä siis 1,4%. Jäsenmaksusi menee ensin lyhentämättömänä Metallityöväen Liitolle, joka käyttää osuutensa organisaationsa kuluihin, palkkoihin, jäsenten ja luottamusmiesten koulutukseen, neuvontaan, TES-neuvotteluihin, oikeusapuun, erilaisiin jäsenetuihin jne. Neljä kertaa vuodessa liitto palauttaa ammattiosastollesi sille kuuluvan osuuden jäsenmaksuista. Metalli 57 taas käyttää rahat jäsenten neuvontaan ja auttamiseen, työntekijöiden palkkoihin, oman toimiston ylläpitämiseen, koulutukseen sekä vapaa-ajanmatkojen järjestämiseen jne. Työttömyyskassa maksaa tietenkin osuudellaan työttömyyspäivärahoja. Tänä vuonna niin liiton, ammattiosaston kuin työttömyyskassankin varoista lohkaisee suuren potin liittokokous ja sitä ennen pidettävät vaalit. Rahaa kuluu mutta liittokokous on sellainen jäsendemokratian muoto, jota ainakaan toimitus ei haluaisi säästösyistä muutettavan. Jäsenten on päästävä sanomaan sanansa liiton suuntaa määritettäessä. 2. Kuka maksaa, jos lähden Metallin järjestämälle kurssille Murikkaan? Mikäli olet luottamusmies tai kuulut työsuojeluorganisaatioon, korvaa työnantaja tehtävääsi liittyviltä kursseilta sinulle ansionmenetyksen KTA:n mukaan ja maksaa liitolle koulutuksestasi. Liitto korvaa matkakulusi. Muille kuin luottamusmies- ja työsuojelu- tai yhteisen tuen piirin kuuluville kurssilaisille maksaa Metallityöväen Liitto kurssin, matkat sekä asumisen ja ruuan Murikassa. Ansion menetystä liitto korvaa maksamalla apurahaa, joka koostuu kurssipäivärahasta (30, 74 / kurssipäivä) ja stipendistä (27,68 / kurssipäivä). Kun työtön tai kokonaan lomautettu jäsen lähtee kurssille, on hänen sovittava asia työvoimatoimiston kanssa ja hän saa kurssin ajalta työttömyyspäivärahaa. Liitto maksaa kurssin ja matkakorvauksen, kuten muillekin. Monet ammattiosastot tukevat lisäksi kurssilaisia erilaisin stipendein ja korvauksin. Metalli 57 antaa kaikista 2 päivää tai kauemmin kestävistä kursseista stipendin, joka on 10 / kurssipäivä. Saadakseen stipendin pitää ammattiosaston toimistolle toimittaa omat yhteystiedot, pankkitilin numero ja todiste kurssin käymisestä, esim. kopio Murikan opintokirjasta. Yli kuukauden kestävien kurssien tuesta kannattaa kysyä ammattiosastolta erikseen. Toimitus suosittelee kurssien käymistä kaikille metalliliiton jäsenille. Tietoja kursseista saa mm. Ahjo-lehdestä, luottamusmieheltä ja ammattiosaston toimistolta. Kouluttautuminen kannattaa aina.

14 14 Viisseiska Aktiivista toimintaa vuonna 2007 Veteraanit Veteraanijaoston jäseniä vierailulla eduskuntatalolla kansanedustaja Katja Taimelan kutsusta marraskuussa Metalli 57 veteraaneista Vilho Joronen ja Hilkka Hannila kävivät joulukuussa tietotekniikan peruskurssilla Murikassa, opiskelemassa tietokoneen peruskäyttöä. He pitivät kurssia mielenkiintoisena ja toivoivat jotain jääneen pysyvästi mieleenkin. Kurssipaikka oli mahtava ja kurssikaverit mukavia. Katja Taimela hyvästeli vieraansa eduskuntatalon edessä. Ilma oli kylmä ja kova tuuli. Veteraanijaoston ryhmäkuva kevätkokouksesta Työväentalolla. Veteraanijaoston puh.joht. Vilho Joronen onnittelee entistä pitkäaikaista puh.johtajaa Aira Marjasta hänen täyttäessään tammikuussa pyöreitä vuosia. Vuoden 2008 Veteraanijaoston toimikunta Aarre Tuominen, Eero Karjalainen, Leena Tuominen, Kalevi Ruohonen, Vilho Joronen, Tauno Lahtinen, Asta Rantanen, Hilkka Hannila, Tuula Apaja ja Mirja Lintula. Kuvasta puuttuu Pentti Ilander. Metallin vaalit alkavat ennakkoäänestyksellä Vaaleissa valitaan 486 edustajaa Metallin liittokokoukseen. Salon Metalli 57 veteraanijaosto on asettanut oman ehdokkaan vaaleihin, Risto Kangasniemen, ajamaan veteraanien asioita liittokokouksessa. Ristolla on pitkäaikainen kokemus järjestötyöstä. Siksi toivonkin, että veteraanit keskittävät äänensä Risto Kangasniemelle. Veteraanijaoston sihteeri Kalevi Ruohonen Metallin liittokokousvaalit 2008

15 Viisseiska 15 Visertäjien toiminta v Visertäjät Visertäjien viides toimintavuosi oli työtä ja juhlaa. Vuoden aikana kokoonnuimme kaikkiaan 46 kertaa, joista esiintymisiä 12. Lauluryhmässä on vuoden aikana ollut noin 15 laulajaa. Uusina on ryhmäämme tullut Leila Lehtiniitty, Seija Alve ja Marja Manelius ja Ilona Kukkonen ja Irma Vilen puolestaan eronneet. Visertäjiin kuuluvat Sinikka Kaskinen, Pirkko Laaksonen, Vesa Laaksonen, Eila Ilola, Kaisa Haklin, Martta Lundell, Sointu Joronen, Aira Marjanen, Leila lehtiniitty, Seija Alve, Marja Manelius, Eero Karjalainen, Pentti Helenius, Alpo Paulamäki ja Onni Suominen. Kuoroa johtaa Sinikka Kaskinen apunaan Pirkko Laaksonen. Säestäjänä toimii Vesa Laaksonen. TSL:n paperityöt ja kirjanpidon on hoitanut Aira Marjanen. Harjoituspaikaksemme on Metalli 57:n toimikunta vuokrannut Salon Työväentalon kahvilan, jossa olemme harjoitelleet aina tiistaisin. Olemme esiintyneet veteraanien kevät- ja syyskokouksessa, äitienpäivätapaamisessa ja joulujuhlassa, sekä ammattiosaston isännöimissä veteraanien saunaillassa Lehmijärven Rantapirtillä ja Salon Iltatoritapahtumassa. Lisäksi olemme ilahduttaneet ikäihmisiä Halikon Koivulehdossa, Tammilehdossa sekä Vaskiolla. Esiintymisemme vuonna 2007 painottui Halikkoon syystä, että Salon terveyskeskus on ollut remontissa ja Paukkulakotia laajennettu. Uutta tämän vuoden toiminnassa oli marraskuinen laulutapahtuma Työväentalolla, jossa laulatimme myös 75- henkistä yleisöä ja tarjosimme kahvit kuorolaisten leipomien kakkujen kera. Yli jääneet kakut arvoimme yleisön kesken. Laulutapahtumasta saimme pelkästään myönteistä palautetta, joten hyvän mielen saivat sekä kuulijat että esiintyjät! Kevätkauden päättäjäisiä vietettiin yhdessä mukaan kutsuttujen puolisoiden kanssa, tietysti laulun ja ruokailun merkeissä. Kesäkuun veteraanien tapaamisessa luovutimme heille uudet lauluvihkot suurennetuin tekstein. Saatesanoissa toivoimme, että: laulu täällä edelleen raikaa, sillä laulu tuo mukanaan yhteenkuulumisen taikaa. Järjestimme myös 5-vuotisristeilyn Viking Linen Ms/Isabellalla. Aamulla tapaaminen olikin tavanomaista juhlallisempi, siellä oli normaalin hauskanpidon ohella kahvi, hedelmä ja karkkitarjoilu ja jokainen sai vielä voittoarvankin! Esiintymispyyntöjä Visertäjillä olisi enemmänkin, mutta voimavaramme asettavat siihen rajoitukset. Tulevaisuudessa aiomme painottaa viihdyttämistä vanhainkodeissa, sillä ilon ja valon tuominen heidän päiväänsä tuottaa iloa meillekin. Visertäjien puolesta Aira Marjanen Lasse Helskyaho esitti osaston tervehdyksen Laulutapahtumassa Sinikka muisti Laulutapahtumassa Veteraanien kunniajäsentä Pauli Kalliota lahjalla. Pauli Kallio oli mukana perustamassa lauluryhmää Visertäjät. Veteraanien joulujuhlassa esittivät miehet 7 huivin tanssin koreografin teki Alpo Paulamäki. Lauluryhmä Visertäjät laulamassa Halikon Tammilehdossa Harrasta kuulijakuntaa Laulutapahtumassa jopa Paraisilta asti. Ennakkoäänestys Uurnavaali

16 16 Viisseiska Tervehdys kaikille! Naisjaosto Syksyllä tulee 10 vuotta, kun olen ollut naisjaostossa. Siihen ryhmään on kiva kuulua. Se on ryhmä, joka järjestää erilaisia tapahtumia ja elämyksiä vastapainoksi työlle, perheitäkään unohtamatta. Kerran tai kahdesti vuodessa järjestetään kylpylämatka, jonne voi tulla perheen tai ystävien kanssa. Caribia on kiva kylpylä, jonne ei ole pitkä matka ja siellä lapset viihtyvät. Se on oikein koko perheen kylpylä. Risteilty on Tallinnan suuntaan, vierailtu siellä maissa ja haettu edullisia juomia ja tuliaisia kotiin. Myös picnic-risteilyt ovat olleet kivoja. Kesäisin varsinkin lapsiperheille suunnatut matkat ovat suosittuja. Eri vuosin ollaan käyty Korkeasaaressa, Särkänniemessä, Puuhamaassa ja Linnanmäellä. Kokouksia ollaan pidetty toimiston lisäksi mm. ravintolassa, keilahallissa, uimahallissa ja vanhainkodissa. Keväällä toukokuun paikkeilla ollaankin käyty laulamassa Paukkulakodin vanhainkodissa, jonka asukkaat ovat ilahtuneet vierailustamme.- Ainakin viimeistään kahvikupin ääressä pulla ja kakkupalan parissa. Kesäinen teatterireissu Samppalinnaan on useinkin saanut linjaauton täyteen kulttuurin nälkäisistä metallilaisista. Joulujuhlaakin naiset viettävät usein Rikalassa Provinssin esittämän cabareen parissa. Yksi vuoden kohokohdista on jouluarpajaiset. Mukavaa viedä voittoja arvonnan voittaneille. Naisjaosto toivottaa tervetulleeksi uusia naisia porukkaan. Tule ja kerro ideasi! Naisjaoston puolesta naisjaoston sihteeri Sari Laaksonen Naisjaosto arpajaisvoittojen keskellä Metalli 57 naisjaoston tapahtumia v Naisjaoston toiminta v oli melko perinteistä, mutta oli toki hieman uuttakin toimintaa, esim. tutustuttiin Perniöntien varrella sijaitsevaan Suolahuoneeseen. Kokouksia pidimme 11 kertaa, uusia jäseniä saimme mukaan toimintaan kolme ja yksi muutti paikkakuntaa. Muuta toimintaa oli kylpylämatka Turun Caribiaan, jossa virkistäytymisen jälkeen ruokailtiin. Olemme myös keilanneet, tehneet suositun jokakesäisen pyöräretken Vuohensaareen ja käyneet Linnanmäellä. Teatterin ystävinä teimme matkan Turkuun kesäteatteri Samppalinnaan, katsoimme hauskan Unelmamiehen Rikalanmäellä ja hulvattoman riemukkaan Salatut eläimet Rikalassa. Tallinnan matka ei tällä kertaa, yhteensattumien vuoksi, innostanut montaakaan. Pennipoukamassa vierailimme yhdessä nuorisojaoston kanssa, veteraanien saunaillassa Rantapirtillä olimme kahvinkeittäjinä ja Paukkulakodissa kävimme ilahduttamassa (toivottavasti) vanhuksia sekä osallistuimme SAK:n 100v juhlaan Helsingissä. Joulun alla myimme myös arpoja ja runsaasti oli palkintoja jaettavana. Osa naisjaostosta kävi kouluttautumassa Murikassa. Kaikkiaan toimintarikas vuosi, yhteensä 24 tapahtumaa. Vetovastuussa olivat Anja, Sari, Sirpa, Merja, Ritva, Arja, Riitta, Tuula, Helinä, Virve, Seija ja Marja. Hyvää vuoden jatkoa kaikille toivoo Anja Kanko, jaoston puheenjohtaja Nuorisojaosto Nuorisojaosto vaihtoi puheenjohtajaa Sambeau Sam-Koskitanner toimi Metalli 57:n nuorisojaoston puheenjohtajana 3 vuotta mutta joutui jättämään homman työkiireiden vuoksi. Vuoden 2008 alusta on puheenjohtajana toiminut Tomi Marjuaho. Tässä Tomin ja hänen ajatustensa esittely: Hei olen 34 vuotias tuotantotyöntekijä Salon matkapuhelintehtaalta. Elektroniikka on ollut intohimoni jo pienestä pitäen, erilaisten viritysten muodossa. Myöhemmin ammattikoulussa minusta tuli tietotekniikan mekaanikko, joka homma Saloon tultaessa jalostui matkapuhelinasentajan koulutuksella. Nokialla olen ollut hieman yli 8 vuotta. Lähes kahdeksan vuotta tuli puhelimia korjattua, kunnes iso muutos vei minutkin tuotannon loppupäähän. Siviilisäädyltäni olen kihloissa ja häät ovat suunnitteilla elokuuksi. Lemmikkieläimiä on kissa, jonka nimi on Tuikku ja sileäkarvainen kääpiömäyräkoira Laku. Harrastuksia on ollut monia. Pienempänä liikuskelin muun muassa maajussien seurassa. Sen jälkeen olin VPK:ssa. Nykyään harrastan jonkin verran talouden seurantaa, liikuntaa ja metalli 57 -tehtäviä. Mottoni on: Ei saa, jos ei yritä. Tässä siitä taloudesta: Suomen taloudessa menee tällä hetkellä mukavasti, ainakin joillakin. Meno on kovaa; irtisanomisia ja loppuun palamisia tulee. Ei nuoretkaan kestä ihan mitä tahansa. Joten inhimillisyyttä ja aikaa hiukan mukaan, niin menestys jatkuu eikä keneltäkään lähde matto alta. Suomea on rakennettu määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti ennenkin, niin miksi ei nyt. Pikavoitot ovat harvoin hedelmällisiä, MIK- SIKÖHÄN? Varmasti siksi, että ne luovat illuusion että aina saa pikavoittoja. Se on suuri karhunpalvelus valtaosalle niistä, jotka saavat pieniä voittoja tai tekevät jopa tappiota. On aika purkaa ja on myös aika rakentaa. Tarkoitan tällä sitä, että kun kaikista protesteista huolimatta vanha teollisuus pakenee, niin uutta täytyy perustaa ja tukiaset korvamerkitä. Vain pitkäjänteisellä järjestelmien rakentamisella luodaan terve ja menestyvä yksilö ja hyvinvoiva Suomi. Lopuksi: Nuorisojaostomme järjestää monenlaista toimintaa nuorille Metallin jäsenille; ja huomaa, että Metallissa nuori tarkoittaa alle 35-vuotiasta! Parhaiten pääset tapahtumistamme selville käymällä aika ajoin jaostomme nettisivuilla, Tervetuloa kaikki nuoret jäsenet sekalaiseen joukkoomme! Tomi Tomi Marjuaho

17 Viisseiska 17 Nuorisojaosto Nuorisojaoston pikkujoulut Viimevuotiset pikkujoulut järjestettiin tapahtumissa käyneen porukan joskus keksimän idean mukaisesti laivalla. Risteilimme Helsingistä Tallinnaan, jossa oli mahdollisuus käydä suorittamassa jouluostoksia ja tietty lähemmin tutustua paikalliseen elämäntapaan. Itse olin mukana viimeistä kertaa varsinaisena nuorisojaostolaisena, tulihan minulle tuo maaginen 35 vuoden ikäraja vastaan vain muutama päivä ennen risteilyä. Vielä siis nuorisojaosto-iässä oleville haluaisin todeta erään matkatoimiston slogania lainaten; Go before it s too late ja vielä siihen lisäisin että nuorisojaoston tapahtumissa kannattaa käydä silloin, kun se on vielä mahdollista. Risteilyn hintahan oli naurettavat 25 euroa joka sisälsi bussikuljetukset molempiin suuntiin, ruokailun seisovassa pöydässä ja mahdollisuuden istua Joulupukin sylissä. Ainakin viimeisen mahdollisuuden taisivat kaikki käyttää hyväkseen ja ihmekös tuo, Napapiirin Joulumaassa pelkästä Pukin sylissä istumisesta taitaa saada pulittaa 10 euroa. Ja turhan sanoa että Pukki ei tiedä mitä kukin tarvitsee. Allekirjoittanutkin sai ryppyvoidetta ja patakintaan. Tosin ryppyvoiteen käyttö olisi Lealla on hauskaa joulupukin sylissä. Nuorisojaosto Tallinnan Vanhan kaupungin joulutorilla. kuulemma pitänyt aloittaa jo vuosia sitten ja ilmeisesti ruoanlaitossakin on hivenen harjoittelemisen varaa. Olen aina sanonut, että aika rientää, kun on hyvää seuraa. Yksi asia joka tuntuu rientävän vielä kovemmalla vauhdilla, on kehitys Virossa. Mereltä Tallinnan kaupungin silhuetti näytti muuttuneen melkoisesti viime kesästäkin, jolloin siellä tuli edellisen kerran vierailtua. Vanhoista rakennuksista paikallaan nököttää vain Viru Hotelli joka tosin sekin taitaa olla erään suomalaisen Osuuskaupan omistuksessa. Samoin passintarkastus oli muuttunut; Näin EU:n aikakaudella se oli huomattavasti sujuvampaa kuin mitä muistelen sen olleen vielä vaikkapa 10 vuotta sitten kun varmaan ensimmäisen kerran tuli vierailtua Viron maalla. Nyt sai leiman vielä passiin jos sen älysi pyytää, muuten vain marssittiin linjasta läpi ja oltiin Viron puolella. Ennen sitä leimaa jonoteltiin tunti ja ilman sitä ei ollut mitään asiaa maihin. Vielä kun virkailijat malttaisivat luopua niistä koppalakeistaan... Onneksi kuitenkaan kaikki ei ollut muuttunut, Vanhan kaupungin Raatihuoneen aukio oli paikoillaan, kuten myös aina joulun alla avoinna oleva joulutori. Ilmeisesti laivan ilmastoinnista johtuva pääkipu katosi viimeistään täällä, raittiissa ilmassa hehkuviiniä si lessa ja joululauluja kuunnellessa. Kärryt ostoksista notkuen palasimme kaikki jopa ajoissa laivaan - juuri parhaimmillaan päiväbingoon ja karaokeen. ;-) Ei voi muuta sanoa kuin että ensi vuonna uudelleen. Siis kaikki ne kenellä on siihen mahdollisuus ja ikä ei ole esteenä. -Jari Sievänen- Oletko rinteessä kuin tatti vai todellinen Ratti-Matti? Metalli 57 Nuorisojaosto järjestää RINNE-AUTOILUA Meri-Teijolla Toukokuussa Aika ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa nuorisojaoston nettisivuja ja työpaikkasi ilmoitustaulua! Tarjolla makkaraa ja pillimehua! (kuin myös sinappia ja ketsuppia ) Sekä tietenkin hienot palkinnot! Nuorisojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2008 TAMMIKUU -Chillaillaan joulun jälkeisiä ei tapahtumaa HELMIKUU -Hohtokeilaus - vastuuhenkilönä Juha MAALISKUU -Metallin retkeilypäivät Teijolla HUHTIKUU -Valmistautuminen liittokokoukseen TOUKOKUU -Rinneautoilu - Vastuuhenkilönä Tomi KESÄKUU -Nuorten kesäpäivät - Vastuuhenkilönä Sambeau HEINÄKUU -Nautitaan hyvin ansaituista kesälomista!!! ELOKUU -Yleinen saunailta Lehmijärvellä. SYYSKUU -Golffaus - Vastuuhenkilönä Kalevi LOKAKUU - Halloween -tapahtuma - Vastuuhenkilönä Mervi MARRASKUU -Hohtokeilailu - Vastuuhenkilönä Jari JOULUKUU -Nuorisojaoston pikkujoulut - Vastuuhenkilönä Stina LISÄTIETOJA TAPAHTUMISTA KOTISIVUILTAMME:

18 18 Viisseiska Nuorisojaoston hohtokeilausilta Nuorisojaosto Kävimme porukalla hohtokeilaamassa16.2. Aikaa olimme varanneet kaksi tuntia, ja ratoja kuusi. Porukkaa oli paikalla paljon, tulosliuskojen mukaan 18 henkeä, joten radoilla kävi melkoinen kuhina. Ilmoittautuneita oli huimat 22 henkeä. Ikähaitaria venytettiin joka suuntaan, ihminenhän on juuri nuori kuin tuntee olevansa, eikä nuorisojaosto harrasta minkäänlaista ikärasismia. Ilta oli hauska ja keilahallin kahviosta löytyi virvokkeita jokaisen makuun. Jaoston epävirallinen valokuvaaja Stina hypähteli radoilla häiriköimässä ihmisiä kameransa kanssa. Kuvia illasta tulee jaostomme verkkosivuille osoitteeseen Kyselin muutamilta keilaajilta illan aikana tunnelmia ja vastauksista sain sen käsityksen, että hohtokeilaus on mukava ajanviete ja että lauantai-illan voisi aloittaa paljon pölhömminkin. Leikkimielisen kisamme lopuksi jaettiin pokaalit ja halailtiin voittajat puhki. Kisan voittaja Miksu kaipaili aiempien vuosien kolmiottelua jonka lajeina olivat hohtokeilaus, mäkiautoilu ja darts. Jaostomme flunssainen sihteerikkö Stina keilasi hurjalla tuloksella 26 suoraan jumbosijalle ansaiten näin yhden ilmaisen harjoituskerran. 1. Sija: Mixu 150, 2. Sija: Jari 126, 3. Sija: Meevi 123 Kunniaa ja mainetta menee myös Jounille 118 pisteen ansiosta. Juha 106, Marjo 05, Väinö 98, Marja-Leena 90, Tyyne 89, Aleksandr 88, Emilia 82, Valma 69, Tuomo 67, Jaana 62, Sanja 60, Pirkko 57, Elena 56, Tintti 26 Kuva ja teksti: Stina Nikkola Palkitut keilaajat Huomio Metallin oppilasjäsen! Tiedätkö mitä kaikkea ilmaiseen oppilasjäsenyyteesi kuuluu? Oppilasjäsenä voit osallistua ammattiosaston ja liiton nuorisokursseille ja tapahtumiin. Seuraava nuorisokurssi on toiminta tutuksi kurssi, joka tänä vuonna järjestetään metalliliiton omalla Murikka opistolla sisältäen mm. paljon tietoa siitä mikä on Metalliliitto? Kurssilla harjoitellaan myös yleishyödyllisiä taitoja kuten esiintymistaitoja ja kokoustekniikkaa. Lisää tietoa kursseista saat murikka-opiston kotisivuilta www. murikka-opisto.fi Tapahtumista mainittakoon Kesäkuuta oleva Nuorten Kesäpäivät Vaasan Tropiclandiassa, nuorille jäsenille perheineen. Kesäpäivillä on perinteisesti ollut paljon hauskaa tekemistä yhdessä. Osastomme nuorisojaosto tulee järjestämään reissun kesäpäiville. Lisää tapahtumasta lähempänä ajan kohtaa ilmestyvässä Ahjossa sekä 57 nuorisojaoston omilta sivuilta Oppilasjäsenä olet saanut jo oppilasjäsenkortin. Sillä saat rahanarvoisia etuja - muun muassa alennuksia polttoaineista, joka tänä päivänä on etu joka kannattaa käyttää. Jäsenkortti on samalla vakuutuskortti vapaa-ajalla ja matkoilla. Opiskelunaikainen työssäolo, kuten kesätyöt, mahdollistavat liittymisen varsinaiseksi jäseneksi. Opintojen aikana tehty kesätyö, josta on maksettu jäsenmaksu, kartuttaa esimerkiksi työttömyyspäivärahaan vaadittava työssäoloaika. Palatessasi opiskelemaan tulee ammattiosastolta hakea lepääviä jäsenoikeuksia, jolloin jäsenyys ei katkea. Lepäävä jäsenyys on ilmaista. Työpaikalla ollessasi lähin etujesi valvoja on luottamusmies. Liiton palkattu henkilökunta aluetoimistoissa ja keskustoimistossa auttavat sinua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa kuten palkoissa ja työajoissa. Olet tervetullut juttelemaan asioista myös osastomme oman toimiston tytöille osoitteeseen Helsingintie 16, Salo Jari Virtanen, ao. 57, Työmarkkinatiedottaja ps. Tervetuloa mäkiautoilemaan Toukokuussa 7.5. klo Turusta, paluu 8.5. klo Hinta Metallin oppilasjäsenille 0, sisältää risteilyn 4 hengen hytissä päivällisen, aamiaisen ja lounaan kotimaan matkat halvimman kulkuneuvon mukaan. Kuvallinen henkilötodistus otettava mukaan matkalle. Ikäraja 18 v. Ilmoittaudu 1.4. mennessä tai Älä missaa amisten omia bileitä varaa paikkasi ajoissa! Ratin takana Jari Virtanen

19 Viisseiska 19 Perniön osasto 180 Perniön metallityöväen ammattiosasto r.y. 180 Puheenjohtaja Markku Lahti, sihteeri Riiko Jormanainen, rahastonhoitaja Ahti Jokinen Osasto järjestää: Virkistysmatkan Kasnäsin Herrankukkaroon Kesämatkan Pohjois-Viroon Lisätietoja matkoista Jouko Leppälahdelta puh.työ , koti Kevätkokous Ravintola Käenpesässä 13. huhtikuuta klo 14.00, kahvitarjoilu. Tervetuloa! Metallin liittokokousvaalit Ennakkoäänestys Uurnavaalit Perniön osaston äänestyspaikkoina Ravintola Käenpesä klo ja Wipro I. E. Oy klo Osasto suosittelee omia ehdokkaitaan! METALLI 315 TOIMINTA 2008 MAALISKUU Talvitapahtuma, Jäsentapahtuma, Teijo Liittokokous vaalit; ennakkoäänestys (postiäänestys) Ennakkoäänestyksen viimeinen postituspäivä klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero klo Kevätkokous, Jäsenkokous, Juttutupa, Somero HUHTIKUU Uurnavaali klo , Jäsenäänestys, Juttutupa, Somero Uurnavaali Kiertävä vaalitoimikunta työpaikoilla Uurnavaali klo , Jäsenäänestys, Juttutupa, Somero Päiväkurssi, Jäsenkoulutus, Somero klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero TOUKOKUU Vappujuhla, Työväenjuhla, Juttutupa, Somero Liittokokous, Hallintokokous, Tampere klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero KESÄKUU Nuorten kesäpäivät, Virkistysretki, Vaasa, Trobiclandia klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero HEINÄKUU Jouko Leppälahti Olen 56-vuotias Perniöläinen. Työskentelen Wipro I. E. Oy:ssä., jossa olen pääluottamusmiehenä 2. kautta. Ay toiminnassa olen ollut mukana yli 30 vuotta ammattiosaston eri tehtävissä. Liitokokouksessa olen ollut 3 kertaa. Tavoitteitani seuraavassa liittokokouksessa on: - vuokratyöntekijöiden käytön tiukentaminen - Jäsenten kuuleminen mahdollisen uuden teollisuusliiton perustamisen yhteydessä. Kesäteatteri, Someron Tupanäyttämön näytäntökaudella, jäsenille ilmainen. Ammattiosaston päivystystä ei ole heinäkuussa. ELOKUU Osaston retkeilypäivä, Virkistysretki osaston jäsenille klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero SYYSKUU Veteraani tapaaminen, Virkistysretki Työsuhdeasiat tutuksi kurssi. Järjestökoulutus, Turku Nuorten koulutuspäivät, Jäsenkoulutus Osasto arpoo 3 x 50 äänestäneiden jäsentensä kesken! Äänestä ja osallistu! Wipro Infrastructure Engineering Oy:ssä kiinteistönhoitajana. Ay- toiminnassa 30 vuotta Ammattiosaston puheenjohtajana METALLI TOIMINTA vuotta 2008 Perniöläinen. Ensikertalainen liittokokousehdokkaana. Tavoitteena Ay-toiminnan kehittäminen muuttuvan yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti. MAALISKUU Talvitapahtuma, Jäsentapahtuma, Teijo Liittokokous vaalit; ennakkoäänestys (postiäänestys) Ennakkoäänestyksen viimeinen postituspäivä klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero klo Kevätkokous, Jäsenkokous, Juttutupa, Somero HUHTIKUU Uurnavaali klo , Jäsenäänestys, Juttutupa, Somero Uurnavaali Kiertävä vaalitoimikunta työpaikoilla Uurnavaali klo , Jäsenäänestys, Juttutupa, Somero Päiväkurssi, Jäsenkoulutus, Somero klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero TOUKOKUU Vappujuhla, Työväenjuhla, Juttutupa, Somero Someron osasto Liittokokous, Hallintokokous, Tampere klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero KESÄKUU Nuorten kesäpäivät, Virkistysretki, Vaasa, Trobiclandia klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero HEINÄKUU Kesäteatteri, Someron Tupanäyttämön näytäntökaudella, jäsenille ilmainen. Ammattiosaston päivystystä ei ole heinäkuussa. toimintasuunnitelma 2008 ELOKUU Osaston retkeilypäivä, Virkistysretki osaston jäsenille klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero SYYSKUU Veteraani tapaaminen, Virkistysretki Työsuhdeasiat tutuksi kurssi. Järjestökoulutus, Turku Nuorten koulutuspäivät, Jäsenkoulutus klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero LOKAKUU Seuturyhmä tapaaminen, Jäsenkoulutus, piknik. Turku Päiväkurssi, Jäsenkoulutus, Somero klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero MARRASKUU LUOTTAMUSMIESVAALIT, työpaikoilla Ehdokasasettelukokous, Jäsenkokous,Juttutupa, Somero Ostosmatka, Virkistysretki, Tallinna Pikkujoulu Metallin ja SAK:n jäsenosastoille, Somero klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero klo Syyskokous, Jäsenkokous, Juttutupa, Somero JOULUKUU Metallin itsenäisyyspäivän juhla, Turku klo Ammattiosaston päivystys, Jäsenhuolto, Juttutupa, Somero Lisätietoja: Markku Lahti Someron Metallityöväen ammattiosaston Someron Metallityöväen ammattiosasto 315 ry Mail:

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 18.3.2007

Eduskuntavaalit 18.3.2007 Eduskuntavaalit 18.3.2007 Ennakkoäänestys 7. 13.3.2007 Eduskuntavaalit Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 100 vuotta sitten. Ne olivat myös ensimmäiset vaalit, joissa kaikilla Suomen kansalaisilla

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi www.operaatiovakiduuni.fi www.taisteluamisopetuksesta.fi 14.9.2016 Jussi-Pekka Ahonen 1 Teollisuusliitto Metalliliitosta tuli Teollisuusliitto vuonna 2017 Perustettu

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Ulkomaan jakson raportti

Ulkomaan jakson raportti Ulkomaan jakson raportti Kauneudenhoitoala Zolero www.zolero.co.uk Bishop Street 146C Londonderry Pohjois-Irlanti 5 viikkoa Työpaikalla minulle aluksi esiteltiin kauneushoitolaa, jonka yhteydessä oli myös

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

JHL 210 ry JÄSENKIRJE 3/2017 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN. Palvelukeskus-liikelaitos ja Palmia Oy:n. henkilökunta PALVELUKESKUS PALMIA OY:N HELSINGIN

JHL 210 ry JÄSENKIRJE 3/2017 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN. Palvelukeskus-liikelaitos ja Palmia Oy:n. henkilökunta PALVELUKESKUS PALMIA OY:N HELSINGIN 1 JHL 210 ry Palvelukeskus-liikelaitos ja Palmia Oy:n henkilökunta AVAINTA KVTES PALMIA OY:N HENKILÖKUNTA PALVELUKESKUS HELSINGIN HENKILÖKUNTA YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN 2 Hyvät Jäsenet! Jälleen kukat kukkivat

Lisätiedot

JULKAISIJA. Eduskuntatiedotus TAITTo JA KUvITUKSeT. Hanna Lahti / Huomen GDI

JULKAISIJA. Eduskuntatiedotus TAITTo JA KUvITUKSeT. Hanna Lahti / Huomen GDI SUOMEKSI JULKAISIJA Eduskuntatiedotus 2017 TAITTo JA KUvITUKSeT Hanna Lahti / Huomen GDI Hei, mitä täällä tapahtuu? Äiti? Eipäs kun opettaja. Kuka näistä asioista päättää? Ei, vaan kansanedustajat! Mihin

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi.

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLA Palvelualojen työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras-joulukuun aikana. Työsuojelun yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankissa ensimmäistä kertaa myös nettivaalina postivaalien ohella

Kainuun Osuuspankissa ensimmäistä kertaa myös nettivaalina postivaalien ohella Kainuun Osuuspankissa 3.-16.5.2011 ensimmäistä kertaa myös nettivaalina postivaalien ohella Sisältö 1. Osuustoiminta 2. Kainuun Osuuspankin hallinto 3. Miksi ja miten voi asettua ehdokkaaksi? 1. Osuustoiminta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan:

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan: YKSITYISEN ENSIHOITOPALVELUALAN LUOTTAMUSMIESVAALIOHJEET YLEISTÄ Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu luottamusmiestoiminnasta ja Tehyyn järjestäytyneiden työtekijöiden oikeudesta valita

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit 2014 Seurakuntavaalit 2014 Kirkossa on vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2014. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vuoden 2014 seurakuntavaalit

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018 Presidentinvaali Suomen kansalaiset valitsevat presidentin vaalissa kuuden vuoden välein. Ensimmäinen vaali: Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018 Ennakkoäänestys

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Esityksen / esittäjän nimi

Esityksen / esittäjän nimi 1 16.9.2014 Esityksen / esittäjän nimi Vaalit & Valtakunnallinen julkisuuskampanja Mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee myös vaikuttamaan.

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä.

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä. Tehy ry / Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry työehtosopimus Luottamusmiesvaaliohje LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA KAUDELLE 2017 2019 YLEISTÄ Tehyläisiä työntekijöitä edustaa työehtosopimukseen liittyvissä

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Nuori? Lhbtiq*? Innokas?

Nuori? Lhbtiq*? Innokas? Nuori? Lhbtiq*? Innokas? *) Lhbtiq lesbo, homo, biseksuaali, transihminen, intersukupuolinen tai queer Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa! Viime syksynä suomalaisille lhbtiq-nuorille vakuutettiin,

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

metallin vaalit 2016 vaalitietopaketti METALLIN VAALIT METALLITYÖVÄEN LIITTO RY METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA

metallin vaalit 2016 vaalitietopaketti METALLIN VAALIT METALLITYÖVÄEN LIITTO RY METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Edunvalvonta on joukkuelaji metallin vaalit 2016 vaalitietopaketti METALLIN VAALIT 18.3. 12.4.2016 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Metallin vaalit Tähän tietopakettiin on koottu

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Lähdimme Kenian matkalle hyvin varautuneina kohdata erilainen kulttuuri. Olimme jo saaneet kuulla, mihin asioihin on syytä varautua, ja paikan päällä tuntuikin, että

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

1 Yleistä 4 2 Luottamusmiehen valinta 4 3 Luottamusmiehen toimiaika 5 4 Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana 5 5 Luottamusmiehen tehtävät 6 6

1 Yleistä 4 2 Luottamusmiehen valinta 4 3 Luottamusmiehen toimiaika 5 4 Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana 5 5 Luottamusmiehen tehtävät 6 6 Hallitus hyväksynyt 1. 2.10.2009 2 1 Yleistä 4 2 Luottamusmiehen valinta 4 3 Luottamusmiehen toimiaika 5 4 Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana 5 5 Luottamusmiehen tehtävät 6 6 Ehdokkaiden asettaminen

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite KUNTAVAALIT 2017 Ennakkoäänestys 29.3. 4.4.2017 Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017 Selkoesite Miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää? Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto. Kunnat päättävät monista

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot