PALOKANKESKUS III KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOKANKESKUS III KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 PALOKANKESKUS III KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / Colliers International Oy/KTMR

2 1 Jyväskylä Sisältö 1 Alkusanat Arvioinnin tausta ja tarkoitus Kaavan nykytilanne 3 3. Kaupallinen rakenne 4 4. Vaikutusalue/koko alue Vaikutusalue/päivittäistavara Kaupan nykytilanne ja kehitysnäkymät 6.1. Väestö ja ostovoima, Päivittäistavara Väestö ja ostovoima, Käyttötavara PT kaupan rakenne ja markkinaosuudet Päivittäistavarakaupan tulevaisuuden näkymät Käyttötavarakaupan myynti Palokankeskuksen pt kaupan pinta-alan muutokset Palokankeskuksen kuvaus Vaikutusten arviointi, Palokankeskus 8.1. Vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset maisemaan kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset ihmisen elinoloihin, elinympäristöön ja kuluttajiin Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin vaikutusalueella Yhteenveto ja johtopäätökset... 28

3 2 III VAIHE KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Viitteenä Kaupallisten vaikutusten arviointi III vaihe/ktmr elokuu 2008 Alkusanat. Palokankeskus III:een sijoittuvaa tonttia koskee nykyisellään asemakaavan määräys: KM-1, Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala saa olla enintään 2000 kem2. Kiinteistön omistaja on hakenut alueelle asemakaavaa muutettavaksi niin, että tontille olisi mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö siten, että päivittäistavarakaupalle osoitettava pinta-alan osuus olisi nykyisen asemakaavan 2000 kem2:n kokoa suurempi. Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää millaisia vaikutuksia asemakaavan merkinnän KM-1, (jossa päivittäistavarakaupan rajoite) muuttumisella KM-kaavaksi on, ts tarkastella mitä eroja on tilanteissa jossa hankkeeseen sijoittuisi enintään 2000 k-m2 päivittäistavaramyyntiä/myymälä (vaihtoehto 1) jossa sinne sijoittuisi suurempi päivittäistavaramyyntiala/hypermarket (vaihtoento 2) Selvitystyö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:n toimeksiannosta Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy:ssä, joka on osa Colliers International Oy:n liiketoimintaa. Työstä on vastannut Senior Advisor Martti Ronkainen., joka on myös vastannut v 2008 voimassa olevan asemakaavan laadinnan yhteydessä tehdystä kaupallisten vaikutusten arvioinnista. 1. Arvioinnin tausta ja tarkoitus Palokankeskuksen kaupan alue on rakentunut eri vaiheissa vuosina I vaiheessa v alueelle toteutui Euromarket-hyrpermarketkeskus k- m2, joka v 2004 laajennettuna on tänään koko rakennusoikeus käytettynä k- m2 II vaiheessa alueelle on rakentunut sisustustavaratalon ja huonekalukauppoja käsittävä Palokan Kotikeskus, kokonaisalaltaan k-m2 III vaiheen rakentaminen on aloitettu ja tontin k-m2 rakennusoikeudesta valmistuu helmikuussa 2010 K raudan tilat 9000 k-m2 (kok ala m2) III vaiheen toinen rakennusvaihe on suunniteltu ja käsittää k-m2 suuruisen liikerakennuksen, jonka rakennuslupa on käsittelyssä. Tämän lisäksi risteysalueelle on rakentunut IV vaihe vt 4:n itäpuolelle ja sinne on avattu Kodin Terra rautakauppa ja ABC-liikennemyymälä 2009 alussa. Palokankeskuksen alueen koko liikerakentamisen kerrosala on yli kem2, josta on jo toteutunut yli kem2. Palokankeskus III toinen rakennusvaihe on alueen viimeinen liikerakennus, jonka rakennusoikeus on kaupan suuryksikön mahdollistava kem2. Tähän

4 3 2. Kaavan nykytilanne rakennusoikeuteen sisältyy nyt selvitettävänä ja kaavamuutoksen kohteena oleva päivittäistavarakaupan kerrosalan rajoitus ja sen poisto. Kuva 1: Nykyinen kaavatilanne (Jkl kaupungin ajantasakaava) Työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa: merkintä rak oikeus Ap velvoite pt rajoitus suuryksikkö 1. Kortteli 1 KM ap/30 m2 ei pt rajoitusta + 2. Kortteli 3 KLT ap/50 m2 pt < 800 k-m Kortteli 4 KM ap/40 m2 pt < 2000 k-m2 + Perälät omistavat: 4. Kortteli 2 KMT ap/50 m2 pt < 800 k-m2 + Keskimaa omistaa: 5. Kortteli 92 KM ap/ 32 m2 pt < 2000 k-m Kortteli 92 KLH ap/32 m2 pt < 2000 k-m2 - Kaupunki omistaa: 7. Kortteli 92 YKL ap/50 m2 pt < 2000 k-m2 - Palokankeskuksen alueelle on kaavoitettu eri vaiheissa pt-kaupan rakennusoikeutta yhteensä k-m2 kuudelle eri rakennuspaikalle ja neljälle eri maanomistajalle.

5 4 Kaupan suuryksiköt (eli yli 2000 k-m2 ) rakennusoikeus on viidellä eri rakennuspaikalla joissa yhdessä (nyk Prisma) kaupan suuryksikön pt kaupan alaa ei ole rajoitettu ollenkaan.(km) Jyväskylän kaupunki on hakemuksesta, korttelissa 4, muuttamassa asemakaavan merkintää siltä osin, kun se koskee päivittäistavarakaupan rajoitusta, lisäämättä kaupan suuryksikön koko rakennusoikeutta. (Alkusanat, vaihtoehto 2) Keski-Suomen maakuntakaava mahdollistaa tämän. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueella toimivan ja sinne rakennettavan kaupan suuryksikön pt- kaupan kannalta tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Tavoitteena on lisäksi perustaa riittävän vetovoimainen suuryksikkö ankkurina samaan rakennukseen tuleville n. 20 muulle toimijalle. Muutoksen tavoitteena on säilyttää alueella kaupallinen rakenne edelleen Jyvässeudun yhtenä monipuolisena kauppa-alueena, jonka tarjonta Prisman konseptin vaatimien muutoksien myötä uhkaa supistua, ellei sen etumyymälöinä toimivien erikoisliikkeiden ja yksityisten palvelujen toimintaa voida turvata tarjoamalla käyttäjille yhtä tai vieläkin vetovoimaisempi kauppakeskussijainti ja mahdollisesti poistuvien tilojen korvaavat toimitilat. 3. Kaupallinen rakenne Palokankeskuksen muutoksessa Taulukko 1 Palokankeskus kaupallinen rakenne III VAIHE Nykytilant. Perusteena nykyiset yritykset, laajennukset ja muutokset (myyntialat) JAKAUMA KOTI- SUUNNITELTU + % PRISMA KESKUS CITYMARKET Lisäys 1.ELINTARVIKKEET, LUONTAISTUOTTEET, m2 * PRISMA, CM * LIFE 55,5 55,5 * ALKO ,5 13, VAATTEET JA JALKINEET, LAUKUT * PRISMA,CM PUKEUTUMINEN * KAPP AHL * SEPPÄLÄ * LINDEX * UUSI PUKEUTUMISLIIKE * UUSI KENKÄ JA LAUKKULIIKE , TERVEYDEN- JA KAUNEUDENHOITO * PRISMA CM KOSMETIIKKA * VIRPIN KULTA * TUKKA-KULMA 30,5 30,5 * SPECSSAVERS * UUSI OPTIKKO 70,5 70,5 * UUSI HIUSTALO 116,5 116,5 809,5 1, KOTITALOUSKALUSTO, JA -TARVIKKEET * PRISMA CM KOTI * KODIN YKKÖNEN 7853,5 7853,5 * UNIKULMA

6 5 * VAPAA * ASKO * SOTKA * VEPSÄLÄINEN * MATTOKYMPPI * HEMTEX * FAUNATAR LEMMIKKIELÄINTARVIKE 166,5 166,5 * TAIDEKESKUS 131,5 131,5 * UUSI PUHELINKAUPPA 81,5 81, , RAVINTOLA- JA KAHVILAPALVELUT * PRISMA CAFE * CAFE WILIMANNI * HESBURGER * SUBMARINE 60,5 60,5 * UUSI LOUNASKAHVILA 187,5 187,5 * UUSI PIKARUOKA , VAPAA-AJAN TUOTTEET, LELUT JA -PALVELUT * PRISMA, CM VAPAA-AIKA * KODIN YKKÖNEN, TOP TEN, VIDEO * VEIKON KONE EXPERT * TOP SPORT * ERITTELEMÄTTÖMÄT , PANKKI- JA VAKUUTUSPALVELUT * OSUUSPANKKI * POSTIPALVELUT * S PANKKI ,6 8.KIINTEISTÖ- JA ASUNTOVÄLITYS, MUUT * TIITUSPESULA, SUUTARI * K1 KATSASTUS * MUUT TSTO YM TILAT ,6 9. RAKENTAMINEN JA PUUMYYNTI 10 SISUSTAMINEN JA KODINKONETARV 11.LVI TARVIKKEET 12.PIHA JA PUUTARHA 13.VAPAA- AIKA JA HARRASTAMINEN MUUT LIIKETILAT VARASTOT JA AULAT I-II KRS MUUT K RAUTA , HONG KONG , KUNTOKESKUS , MUUT TILAT/KAUPPAKÄYTÄVÄT , PALOKAN LIIKEKESKUS YHTEENSÄ , Nyikyisin vuokra-ala EUROMARKETIN SIS MUUTOS PRISMAKSI ERIKOISLIIKKEIDEN TILOISTA ARVIOLTA 4000 m2

7 6 Edellä olevaan taulukkoon 1 on arvioitu Prisman, Citymarketin ja Kotikeskuksen tilanjako Prisma- muutoksien ja siitä aiheutuvien uusien sijoittumisarvioiden jälkeen, jotta Palokankeskuksen palvelurakenne voi kehittyä kaupan kasvupotentiaalissa. Myös tuoteryhmittäisen osuudet koko vuokrattavasta alasta on edellä olevassa taulukossa. Taulukossa 1 on Palokankeskuksen kaupan rakenne koottuna yrittäjäkohtaisesti ja aloittain ilman IV vaiheen Kodin Terraa ja ABC liikennemyymälää. 31% koko alueen kaupan alasta on Kotitalouskalustoon, sisustamiseen ka kodintarvikkeisiin erikoistunutta kauppa. 13 % pinta-alasta on elintarvikkeiden kaupalle varattua. Siinä on ennakoitu Prisman lisäävän Euromarketin pt-myyntialaa n 1600 m2:llä ja Citymarketin pt- myyntialaksi 3400 m2. Palokankeskusta voidaan kehittää alueen suurimman liikerakennuksen myötä edelleen kaupallisesti entistä monipuolisemmaksi alueeksi. Alueen tilanne on muuttumassa merkittävästi viereisen Euromarket-kiinteistön toimijamuutosten myötä. Euromarket liiketoiminnan kaupan myötä tilalle tulee helmikuun lopulla Prisma-hypermarket. Sen myötä julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Prisma ottaa lisää tilaa ensi vaiheessa 2000 m2 oheispalveluilta ja erikoisliikkeiltä sekä myöhemmin konseptivaatimuksen mukaiseen pinta-alaan pääsemiseksi toisen 2000 m2. Kaupallisten vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on täydentää ja päivittää vuonna 2008 tehtyjen kaupallisten vaikutusten arviointia erityisesti kaavassa olevan ptkaupan rajoituksen muutoksen edellytyksistä ja vaikutuksista. Erityisesti pt- kaupan ja käyttötavarakaupan 2) nykytilanne, keskittymät, markkinaosuudet ja tulevaisuuden näkymät ovat tämän selvityksen teemoina. Edellä kohdassa: kaavan nykytilanne on todettu päivittäistavarakaupan rajoitettuja aloja kaavoitetun kuudelle eri rakennuspaikalle Prisma-kiinteistön koko kerrosalan lisäksi 9600 k-m2. Tätä ei voida pitää enää muuttuneessa tilanteessa tarkoituksenmukaisena, kysyntään ja tarpeeseen perustuvana eikä realistisena pitkälläkään tähtäyksellä ajatella, että olisi Prisman lisäksi 4 supermarket- luokan kauppaa ja kaksi erikoistavarakauppapaikkaa joissa kummassakin voi olla 800 m2 pt kauppaa. 2) Käyttötavarakauppa on hypermarkettien tavaratalojen muuta myyntiä, kuin pt- myyntiä, ts myyntiä, joka Nielsenin tilastoissa on pt-myynnin ja kokonaismyynnin erotuksena selvitetty luotettavasti. Kts jäljempänä taulukko: kaupan suuryksiköt. Toisaalta Hypermarkettien myyntiala on jaettu ja jaetaan yleensa vain kahteen: pt- myyntiala ja kt- myyntiala. Halpahalleista esim. Tokmanni ja Halpa Halli sekä Minimani myyvät samaa tavaraa kuin Hypermarkettien Kt- myyntiin luettavat: teknokemian tuotteet, paperit, kirjat pesu- ja puhdistusaineet, lelut, kukat ja tarvikkeet, vapaa-ajan tavarat, kodintekniikan tavarat suppeasti,

8 7 pukeutumisen tavarat ja kodin tekstiilit, astiat,kodintarvikkeet ja pienkoneet. sekä valokuvaustarvikkeet. 4. Vaikutusalue / Palokankeskus kokonaisuuden osalta Maakunnallinen vaikutusalue on, etenkin käyttötavarakaupan ja paljon tilaa vaativan kaupan osalta, seutukunnan ja maakunnan alueet Jyväskylästä pohjoiseen (ks. liitekartta kuva 2). Mm Kotikeskuksen yrityksien asiakastutkimuksista on nähtävissä alueen suurimman erikoisliikkeen vaikutusalue, joka kuvaa käyttötavarakaupan ja sisustustavarakaupan vetovoimaa. Palokankeskuksen sijainti on saavuttanut vankan asiakasliikenteen maakunnan pohjoisten kuntien asukkaiden Jyväskylään suuntautuvassa asioinnissa, jolloin Palokankeskuksen vaikutusalueen pääasiallinen vaikutusalue käsittää muun kuin pt kaupan asioinnissa asukasta ja joidenkin tuoteryhmien kuten kodin sisustus kohdalla myös Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen pohjoisten seutukuntien koko asukasmäärän eli yhteensä asukasta. Ostovoima ja siirtymät Palokan ja Jyväskylän hyväksi jäljempänä taulukossa.

9 8 Kotikeskus KODIN YKKÖSEN VAIKUTUSALUE Tiheä viivoitus = dominanssialue (50% myynnistä tältä alueelta), harvempi viivoitus = 2-vaikutusalue (80% myynnistä tältä alueelta). Kivijärvi Keitele Kyyjärvi Viitasaari Kannonkoski oini Karstula Vesanto Pylkönmäki Saarijärvi Äänekoski Sumiainen Konnevesi Rautalam iii Suolahti Multia Uurainen Laukaa Hankasalmi Keuruu Petäjävesi Jyväskylän mlk Piek Jyväskylä Muurame ppula Mänttä Jämsänkoski Korpilahti Toivakka Kangasniem Kuorevesi Leivonmäki Jämsä Juupajoki Luhanka Joutsa Orivesi Längelmäki Hirvensalm Kuhmoinen Hartola Kuva 2:Kotikeskuksen vaikustusalue asiointitutkimuksen mukaan 2005 Lähde: Anttila Oy/Kodin Ykkönen Alueella asioi v 2009 yli 3 milj kävijää, joista Euromarket-hypermarket-keskuksessa 2,4 milj kävijää. (Lähde: Euromarket ovilaskurit) Noin 1 miljoonan vuotuisen kävijämäärän saavuttaminen Palokankeskuksen suuryksiköiden (Euromarket-keskus ja Kotikeskus) asiakkaiksi todentaa vaikutusalueen laajuuden ja aluee vetovoiman erityisesti erikoistavarakaupassa sekä käyttötavarakaupassa.

10 9 Keski Suomen seutukuntajako selviää alla olevasta kartasta. Jyväskylään suuntautuvasta ostovoiman siirtymästä tulee jo yli 45% pohjoisesta Palokan kautta Palokkaan, keskustaan, Seppälään ja Tourulaan. Kaupan rakennemuutos on kohdistunut kahden viimeisen vuoksikymmenen aikana Saarijärven- Viitasaaren seutukuntiin. Aiemmin kussakin kuntakeskuksessa oli erikoisliikkeiden lisäksi mm tavaratalot molemmilla osuuskaupoilla. (Eka ja S). Juuri useimmin ostettavan käyttötavarakaupan siirtymät Jyväskylään ovat kaksinkertaistuneet tänä aikana. Kuva 3: Keski-Suomen seutukuntajako

11 10 Lähde: Ks Seutukunnat, Edellä olevan kartta-alueen asukasmäärät pohjoisella vaikutusalueella selviävät alla olevasta taulukosta, joka on muokattu KS liiton väestötilastosta. Jyväskylä mukaan luettuna maakunnan pohjoinen vaikutusalue on osuudelta 69 % maakunnan asukasmäärästä. Vuoteen 2030 mennessä tämän osuuden on arvioitu kasvavan yli 70%:iin. Koska maakunnan väestön painopiste on Jyväskylän pohjoispuolella myös tulevaisuudessa on luontevaa ja perusteltua kehittää Palokankeskusta edelleen. Taulukko2 VÄESTÖ KUNNITTAIN JA VÄESTÖENNUSTE KUNNITTAIN PALOKANKESKUS LAAJA VAIKUTUSALUE KESKISUOMI.INFO Jyväskylä Kannonkoski Karstula Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kyyjärvi Pihtipudas Saarijärvi Uurainen Viitasaari Äänekoski Pohj seudun kunnat Keski-Suomi Koko maa Lähde: Tilastokeskus (syyskuu 2009) Aluejako Vaikutusalue / Palokankeskuksen pt- kaupan kannalta Palokankeskuksen lähivaikutusalue, esim pt-kaupan osalta on Palokan kaupunginosa, toissijainen vaikutusalue Jyväskylän läntiset ja pohjoiset kaupunginosat noin 10 min ajomatkan ja joukkoliikenteen piirissä olevat alueet. Arvioitaessa Palokankeskuksen lähivaikutusaluetta ja päivittäistä asiointia ja sitä asukasmäärää, joiden on helpointa asioida Palokankeskuksessa voidaan todeta, että Jyväskylän kaupunkialueen läntiset ja pohjoiset osat ovat asukasmäärältään asukasta.

12 11 Alla olevaan kuvaan on osoitettu Kirrin Nesteen K market, ABC liikennemyymälän S market, Palokan keskuksen K ja S marketit sekä Euromarket. Kuva 4: Palokan päivittäistavarakaupat, Nielsen kts jäljempänä taulukko. Palokan päivittäistavaraa myyvät kaupan yksiköt: S market K market ABC S market Neste K market Euromarket Prisma Sijainti lähiökeskuksessa VT 4 itäpuolella Sijainti lähiökeskuksessa VT 4 itäpuolella Sijainti Palokankeskuksessa VT 4 itäpuolella Sijainti Kirrin alueella VT 4 länsipuolella Sijainti Palokankeskuksessa VT 4 länsipuolella Päivittäistavaran myynti v 2009 em liikkeillä oli yhteensä 36 milj ja myyntiala yhteensä 4522 m2

13 12 Palokankeskus III pt kaupan vaikutusalueen asukasluvut Etäisyys autolla <5 min Asukkaita Lähialue 3 km säteellä Palokka Puuppola Uusi alue, Mannisenmäki 2500 ennuste Mankola 800 ennuste Etäisyys autolla n min Tikkakoski- Nyrölä 5500 Kypärämäki Kortepohja Lohikoski Seppälänkangas 4700 Keltinmäki Myllyjärvi 7500 *) Keljo ohikulkutietä 5300 *) Ensisijainen vaikutusalue ml JKL kaup osat edellä yhteensä Toissijainen vaikutusalue ilman JKL kaupunkia Laaja vaikutusalue yhteensä % maakunnasta Jyväskylä + Keski-Suomi pohj % maakunnasta Keski Suomi maakunta Koska alue on ollut kaupallisessa käytössä jo vuodesta 1998 lähtien, on sen vaikutusalueesta myös kanta-asiakastietopojaan perustuvaa tietoa. Sen mukaan esim Euromarketin asiakkaista 70% on tullut 4 kilometrin säteeltä. Vastaavan uskotaan jatkuvan myös toisen suuryksikön laajentuvan pt- alan muutoksen jälkeenkin. *) Palokankeskuksen monipuolinen tarjonta ml Erikoisliikkeet ja Kotikeskus, alueen helppo saavutettavuus Laajavuoren kautta sekä ilmainen pysäköinti tarkoittaa, että myös Jyväskylän läntisistä kaupunginosista on luontevaa asioida Palokankeskuksessa, esim. vaihtoehtona Keljoon.

14 13 Pohj ja JKL Läntisistä osista Nopeat liikenneyhteydet Kuva 5: Palokankeskuksen lähialueen siirtymien pääsuunnat 6. Kaupan nykytilanne ja kehitysnäkymät 6.1. Väestö ja ostovoima, päivittäistavara PT-Ostovoiman kehitystä on arvioitu kaupungin väestöennusteen ja kulutuksessa tapahtuvien muutoksien kautta. Pt kaupassa kulutuksen on edelleen arvioitu kasvavan 1,3 % vuodessa. Päivittäistavarakaupan ostovoiman on arvioitu kasvavan vaikutusalueella vv Palokassa 9,5 milj. Jyväskylän seudulla sen arvioidaan kasvavan 141 milj ja Koko maakunnassa 178 milj (Lähde: Eteläportin kaup selvitys + ind korj) Tästä kasvusta arviolta 15% voidaan laskea alueen saavutettavuuden ja Palokan todetun vetovoiman seurauksena olevan Palokankeskuksen myynti potentiaalia. Sen osuus on vuoteen 2020 mennessä seudun Palokan luvulla vähennetystä arvioituna 20m.

15 14 Taulukko 3: pt kaupan ostovoima ja siirtymät Palokkaan Kunta Väestö kaup osa Palokka puuppola Ostovoima Ostovoima/Hlö/v * Ostovoima M * 38,9 39,5 41,0 44,8 48,5 9,5 Ostovoiman kasvu ,6 1,4 3,8 3,7 9,5 Myynti Palokassa ** 30, Ostovoiman siirtymä 8,1 3, Siirtymä % K market Palokka 1 kk 2007 tilastossa X Prisma CM * Suomen Kaupan Liitto 2008 ilman Alkoa ** Nielsen Taulukossa negatiivinen ostovoiman siirtymä Palokasta muualle kääntyy tasapuolisen kilpailun seurauksena 30% plussalle. Lisämyynti alueelle arvioidaan siten 23 miljoonaksi euroksi vuoteen 2020 mennessä. Kun kasvu suuntautuu 80 %:sti Jyväskylässä suuryksiköihin />1000 mym2 ja viime vuosien Nielsenin tilastojen valossa toisaalta hypermarketteihin ja toisaalta lähikauppoihin, voidaan Jyväskylän seudun kasvun tältä osin suuntautuvan Palokkaan ja Palokan lähikauppojen edelleen pitävän osuutensa (1/3) ja kasvattavan osaltaan omaa myyntiään. 24/7 aukioloajat ovat osaltaan tukemassa niiden kehitystä. Koska JKL päivittäistavarakaupasta tehdään alla olevan taulukko 3:n mukaan 82,5 % yli 1000 my-m2 olevissä pt kaupoissa (lkm 22), kohdistuu Palokankeskuksen III vaiheen toisen rakenneusvaiheen päivittäistavaran pinta-alan laajenemisen vaikutus pääasiassa em. joukkoon ja yksikkölukumäärä on kasvanut tilaston laatimisen jälkeen vain Savelan S marketilla. Kasvavan pinta-alan vaikutus myyntiin on Palokankeskus III.2 rakennuksessa +10 m /v. Tällöin yli 1000 my-m2 olevien pt- kauppojen osuus JKL pt kaupasta nousee 85%:iin ja sijaintialueen päivittäistavara myynti 55 milj euroon vuoteen 2012 mennessä ja 58 milj euroon vuoteen 2015 mennessä Väestö ja ostovoima käyttötavara Käyttötavarakaupan 2 myyntipotentiaali eli tilantarve Palokankeskuksessa on 38 m myyntiin perustuen alla olevaan arvioon kunnittaisista, hypermarkettien käyttötavarasortimentin ostovoimista ja niiden siirtymästä Palokan alueelle. Yhteensä Palokan alueelle on arvioitu saatavan vaikutusalueen markkinasta n. 14% kun se nyt on edellä kuvattu 26 milj eli n. 9,5 %. Erotus 12 m on suunnitellun hypermarketkeskuksen arvioitu lisämyynti alueelle. Neliöteholla 2000 /m2 lisätilan tarve on 6000

16 15 m2 myyntialaa. Siitä Citymarketissa toteutuu n m2 ja Prisman käyttötavarakaupan lisätilana ensi vaiheessa 2000 m2. Taulukko 4: Hypermarketin käyttötavarakaupan sortimentin mukainen käyttötavara ostovoima ja sen arvioitu siirtymä Jyvässeudun pohjoisilla alueilla sekä Palokan potentiaali. Muun erikoiskaupan ostovoimalukuja ei ole tarkasteltu tässä selvityksessä, koska kaavamuutoshankkeen päivittäistavarakaupan pinta-alan lisäyksen vaikutukset eivät kohdistu kuin välillisesti Kotikeskukseen, Rautakauppaan tai tämän hankkeen muuhun erikoiskauppaan. Vaatekauppojen, kodintekniikkakauppojen ja muiden Hypermarket-keskukseen kuuluvien erikoiskauppojen ostovoima sisältyy taulukossa olevaan 1000 /hlö/v lukuun. Väestö KT ov siirtymä Jyväskylä Palokan osuus Kunta CM ov arv sortim Osuus siirtymästä osuuus siirtymä 1000 /hlö/v % Jyväskylä % ent Jyväskylän mlk % Kannonkoski % Karstula % Kinnula % Kivijärvi % Konnevesi % Kyyjärvi % Pihtipudas % Pylkönmäki % Saarijärvi % Uurainen % Viitasaari % Äänekoski % Pohj seudun kunnat % Keski-Suomi ,17 % Koko maa Edellä olevaan ostovoimalukuun ei vaikuta hypermarkettien lukumäärä. Sen sijaan Palokan arvioituun osuuteen vaikuttaa lukumäärä, liikkeet, sijainnit ja ison päivittäistavaraa myyvän konseptin asiakasvirta. Palokankeskuksen käyttötavarakaupan arvioitu osuus 38 milj jakautuu tarkastelun pääkohteiden Prisman ja CM myyntiosuudeksi 2*10 milj, Hypermarketkeskuksen erikoisliikkeiden osuudeksi 10 milj ja Kotikeskuksen ja Rautakauppojen osuudeksi 8 milj.

17 16 Taulukko 5: myyntipotentiaalista,käyttötavara Kunta Väestö kaup osa Palokka puuppola Ostovoima/Hlö/v * Ostovoima M * 14,6 14,9 15,5 17,5 19,9 Ostovoima Ostovoiman kasvu ,3 0,6 2,0 2,4 5,3 +Prisma +CM Myynti Palokassa 37 37, ,0 +siirtymä 22 22,4 23,5 31,5 35,1 siitymä % Palokan Käyttötavarakaupan volyymi kasvaa päivittäistavarakaupan lisäpinta-alan tuoman toisen hypermarketin ja mm muotikaupan uusien liiketilojen myötä lähes 50%:lla. Kolmannes siitä on ostovoiman kasvua. Edellä taulukossa 3 olevissa siirtymäosuusprosenteissa on huomioitu myynnin säilyminen Äänekoskella 40%:sesti, Jyväskylässä 90%:sesti ja ent mlk alueelle 67%:sesti. Käyttötavaramyynti kasvaa Palokassa, koska uusi hypermarket tuo mukanaan lisääntyvää käyttötavaratarjontaa, alueella jo toimivan hypermarketin omistajavaihdoksesta johtuvasta tehokkaammasta myynnistä sekä rautakauppojen lisätarjonnasta ko sortimenteissa. Suunnitellun rakentamisen myötä Palokan osuus pohjoisten kuntien käyttötavaran ostovoimasiirtymästä arvioidaan kasvavan noin 61%:iin, mikä entisestään vähentää asiointitarpeesta johtuvaa liikennesuoritetta Jyväskylän keskustaan, Seppälään ja Keljoon. Siirtymä % perustuvat paikkakunnalla olevien erikoisliikkeiden myyntiin verrattuna ostovoimiin.siten esim Saarijärvellä tapahtuva myynti on 3,0 milj sen 9,7 milj ostovoimasta ja siirtymä alueelta Jyväskylän suuntaan 6,7 milj. Siitä Palokan osuus on 50% ja muun Jyväskylän 50%. Saarijärven seudun siirtymä% ssa on huomioitu Kyyjärven erikoiskaupat ja Saarijärven erikoiskaupat mm Halpa halli pienentämässä siirtymä %:ia pienemmäksi kuin esim Pihtipudas ja Viitasaari.Äänekosken erikoiskaupan määrä ja esim suunitellut kaupan laajennukset sekä uusperustanta osaltaan vähentätävät taulukon mukaan Jyväskylän/Palokan saamaa ostovoiman +siirtymää. Muotikaupassa, jonka osuus edellä mainitusta Käyttötavarakaupan suuryksikköön kohdistuvasta ostovoimaluvusta on 46% (465/1000), siirtymät ovat merkittäviä, koska muotikaupan valtakunnallisilla ketjuliikkeillä ei ole Palokan pohjoispuolella Seppälää lukuunottamatta myymälöitä.

18 17 2) Hypermarketin käyttötavara käsittää, vaatteet, jalkineet, laukut, kodintarvikkeet, astiat, kodin tekstiilit, lelut, urheilu- ja vapaa ajan vaatteet, jalkineet ja välineet, musiikki, sähkötarvikkeet ja valaisimet, elokuva ja foto, kodin pienkoneet, kotielektroniikka, kirjat ja paperit, konttori- ja koulutarvikkeet. Näiden tuotteiden osuus hypermarkettien myynnistä on kolmannes ja niiden kulutuksen ostovoima 1000 /hlö/v Pt kaupan suuryksiköt ja markkinaosuudet Taulukko 6: Lähde Nielsen 2007 ja muokkaus KTMR Kunnan nimi PT KAUPAN SUURYKSIKÖT (yli 1000 my m2) JKL SEUDULLA SAVELAN JA PALOKANKESKUKSEN CM JÄLKEEN pt Kokonaispinta-almyynti Kokonais- My/m2/t Asmäärä Postitoimipaikka Pt-pinta-ala Pt-myynti eur/v Keskiostos t/v Arv Liike JYVÄSKYLÄ , ,8 4, Liike JYVÄSKYLÄ , ,4 12, Liike JYVÄSKYLÄ , ,8 4, Liike JYVÄSKYLÄ , ,3 6, Liike JYVÄSKYLÄ , ,6 10, Liike JYVÄSKYLÄ , ,9 4, X Liike JYVÄSKYLÄ , ,8 12, Liike JYVÄSKYLÄ ,1 6, Liike JYVÄSKYLÄ , ,9 4, X Liike JYVÄSKYLÄ , ,5 9, Liike JYVÄSKYLÄ , ,1 3, Liike JYVÄSKYLÄ , ,8 5, Liike PALOKKA , ,9 6, Liike Em PALOKKA ,9 9, Liike CM uusi PALOKKA , X Liike VAAJAKOSKI , ,9 8, Liike MUURAME , ,3 6, Liike TIKKAKOSKI , ,7 6, Liike LAUKAA , ,1 3, X Liike LAUKAA , ,8 7, Liike SM uusi JYVÄSKYLÄ , ,8 7, X Liike JYVÄSKYLÄ , ,6 7, Yhteensä 22/ Cm ve os jkl pt kaupasta KM mukaa 80,2 80,8 82,8 85 Seutu yht Osuus seud pt kaupasta 71,2 71, ,2 KM-1 mukaan Osuus jkl pt 78, ,5 PT-kaupan yli 1000 my-m2:n liikkeiden osuus JKL seudun markkinoilla nousee 85%:iin Palokankeskus III liikerakennuksen ilman pt pinta-alarajoitusta ja olisi 82,5% voimassa olevan kaavan mukaisella rajoituksella. Taulukon sarake asiakasmäärä kuvaa sitä, mikä on ero supermarketin ja hypermarketin keskiostoksissa ja asiakasmäärissä, /v /v. Arvioitaessa kaavan mukaisen liikerakennuksen kerrosalan käyttöä vs. suunnitellun hypermarketin

19 18 kerrosalan käyttö osana kem2:n liikerakennusta, on huomattava, että ns supermarket vaihtoehdossa samaan taloon käyttötavaratilaksi varattu osa on suunniteltu saman kokoiseksi ja myynti- ja asiakasmäärät sen tilan osalta /v suuruisiksi. Isommassa yhtenäisessä yksikössä on enemmän samalla autolla kävijöitä, keskisostos 40% (10 -> 25 ) suurempi ja siten asiakasmäärä vastaa kaavoitettua ratkaisua. (Mikäli omassa rakennuksessa oleva erillinen Supermarket hanke omalla tontillaan muutettaisiin Hypermarket ratkaisuksi, olisi silloin lisäliikennemäärä todella suurempi.) Palokankeskuksen alueen olemassa olevaa liikennettä arviolta puolet on sellaista joka asioi eri kohteissa eikä lisää alueelle uutta liikennettä. Kaupan ryhmittyminen markkinaosuudet ison kokoluokan pt-myymälöissä on seuraava. Taulukko 7: Kaupan ryhmittymien markkinaosuudet 2007 Markkinaosuudet yli 1000 m2 myymälöissä Ryhmittymä Kok pa Kok my Kok my Pt pa Pt my Pt my m2 % m2 % K ,2 23, ,9 22,3 S ,3 56, ,7 57,9 TR , ,9 7,4 Muut ,7 12, ,5 12, ,2 100, Markk os Euromarket kaupan ja Palokka III jälkeen K ,2 29, ,9 27,3 S ,3 59, ,6 61,1 TR 0 0 0, , ,7 11, ,5 11,6 Muut , Toteutuvan Euromarket kaupan jälkeen S ryhmän osuus isoista PT kaupoista nousee 61%:iin ja K ryhmän osuus 27%:iin. Markkinaosuusero kaventuu hieman. Kilpailusyistäkin isompi Pt kauppa Palokka III :ssa on perusteltua. Taulukko 8: Päivittäistavarakaupan markkinaosuudet Jyväskylässä Savelan ja Palokan muutoksien jälkeen koko pt kaupan osalta K 80,8 24,8 100,8 28,3 S 166,9 51,2 198,6 55,8 Muut 25,4 7,8 25,4 7,1 Tr 52,7 16,2 30,8 8,7 325, ,6 100,0 Markkinaosuudet 2007 Nielsenin tilaston mukaan jakautuivat uuden Jyväskylän alueella edellä olevan taulukon mukaisesti. S -ryhmän markkinaosuus on arvioitu

20 19 olevan Savelan S marketin ja Euromarket lisäyksen jälkeen 56% ja K- ryhmän Palokan Citymarketin jälkeen 28%. S-ryhmän myynnin kasvu uusien yksiköiden osalta on arviolta 32 m ja K ryhmän edellä mainittu 20 m mikäli Palokankeskuksen pt kauppa totetuu ilman pt kaupan pinta-alarajoitusta Päivittäistavarakaupan tulevaisuuden näkymät edelleen keskimääräistä paremmat Jyväskylän pt markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen 4-6% eli n m /v väestön, ostovoiman ja siirtymän kasvun johdosta. Koko markkinoiden kasvusta merkittävä osa on nykyisten kauppojen myyntitehokkuuden kasvua. Mikäli arvioidaan että 2/3 menee nykyisten kauppojen tehokkuuden kasvuun, vastaa uuden pinta-alan tarve yhtä uutta hypermarkettia joka kolmas vuosi. Edellisestä hypermarket avauksesta on kulunut yli 5 vuotta. Toteutunut kehitys on alla olevan taulukon mukainen. Taulukko 9: Jyväskylän pt kaupan kehitys Kunta Kunnan nimi Lkm Kokonaismyynti Pt-myynti Kehitys ind PT 2009 Jyväskylä ,3 382,5 104, Jyväskylä ,0 366,9 107,5 Jyväskylä ,9 271,4 Jyväskylän mlk 16 68,3 62,2 Korpilahti 4 8,1 7, Jyväskylä ,3 341,2 103,9 Jyväskylä ,2 260,9 Jyväskylän mlk 15 70,7 59,8 Korpilahti 5 8 7, Jyväskylä ,9 328,3 103,5 Jyväskylä ,6 252,6 Jyväskylän mlk 15 67,6 57,5 Korpilahti 5 7,8 7, ,3 Muutos vv ,5 Elin kust indeksi vastaavana aikana 108 Volyymin lisäys 3 v aikana % 11,9 Ostovoiman, siirtymän ja väestökasvun lisäystä. 1 hyperin myynti +23 m Arvioitu kehitys vv jolloin Palokan uusi Citymarket +20 m

21 20 Kaupan lukumäärässä on vv vain yhden kaupan vähennys, joka korvautui viime vuoden lopulla Savelan uudella S marketilla. Huolimatta pt kaupan keskittymisestä isoihin yksiköihin, on lähikauppaverkoston laajuus (55 myymälää) säilynyt ennallaan. Väestön kasvun (yli 1500 /v ) vaikutus on 1% yks /v (n 4m ), pt- ostovoiman kasvun vaikutus 1,5%/v (6 m ), loppuosan ollessa maakunnan ostovoiman siirtymisen kasvua JKL:n hyväksi. Aikavälillä pt kaupan volyymikasvu JKL:ssa on ollut yhden hypermarketin pt-myynnin verran vuodessa. Hypermarkettien lukumäärä on ollut Jyväskylässä vuodesta 2004 lukien ollut 6 (Citymarketit 2, Prismat 2, Euromarket ja Minimani). Uusi tilanne tulee olemaan CM 3 Prisma 3 Minimani 1, yhteensä 7 kpl Käyttötavarakaupan myynti on ostovoimaan nähden Palokassa lähes kaksinkertainen Käyttötavarakaupan ostovoima Palokassa on 15 m ja toteutunut myynti lähinnä Palokankeskuksen alueella 26 m lähinnä Kodin Ykkösen, Euromarketin ja Palokankeskuksessa olevien erikoisliikkeiden (lkm 10-11) tekemänä, ks taulukko 2. Erityisesti käyttötavarakaupan osalta Palokan kaupan monipuolistaminen ovat lisänneet ja lisäävät kuluttajien ostosmahdollisuuksia: Vuonna 2009 avattu Kodin Terra, helmikuussa avattava K-Rauta, laajemman sortimentin Prisma Euromarketin tilalle ja alueelle rakenteille tulevan liikerakennuksen myötä uusien tilojen mahdollistamat erikoisliikkeet Citymarketin yhteydessä sekä Kotikeskuksen tilojen muutosmahdollisuudet lisäävät Palokan monipuolista tarjontaa merkittävästi aiempaan. Käyttötavarakaupan Jyväskylään siirtyvä myynnin määrä maakunnnan pohjoisista kunnista on noin puolet niiden yhteenlasketusta ostovoimasta eli yli 50 m /v. Siitä Palokan keskuksen osuus voi kohtuudella olla vajaa 30 m, (taulukko 2), minkä lisäksi Palokkaan on Jyväskylän käyttötavaraostovoimasta saatavissa n 15% potentiaali eli n 12 m. Yhteensä Palokan myyntipotentiaali on n 42 m mikä vastaa toisen hypermarketin kt kaupan määränä n 8-10 m /v. Prisman ottaessa suurimman osan tiloista omaan käyttöön ja siinä toimivien erikoisliikkeiden edelleen Palokassa toimivina on mahdollista kt kaupan kokonaismäärän lisääntyä noin 50 milj euroon Palokan vaikutusalueen 145 m :sta loppuosan pysyessä Jyväskylän muiden kauppojen myyntinä Palokankeskuksen pt pinta-alan muutokset, alat ja keskittyminen Euromarketin rakennuksen pt pinta-ala on 2400 m2 ja sen muuttuessa Prismaksi sitä todennäköisesti lisätään, arviolta m2:llä lähivuosina toiminnan alkaessa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan nykymitoissa. Myöhemmin koko myyntialaa on tarkoitus laajentaa 2000 m2:llä. Lähde: Keskimaa info

22 21 Tasapuolisen kilpailun kannalta on perusteltua sallia vireillä olevan liikerakennuksen suuryksikön pt- myyntipinta-alan kasvaa hypermarketin konseptin ja kannattavuuden kannalta normaalimitoituksen mukaiseen kokoluokkaan, eli noin 3700 m2:iin. Vastaava luku pt kaupan kerrosalana koko pt sortimentti huomioituna on 5100 m2.(ohje: kauppa kaavoituksessa) Myös muille liikerakennuksen toimijoille on syytä varata yhteensä 500 m2 pt pintaalamahdollisuus kauppakeskuksen kokonaistarjontaan sisältyen. Palokankeskuksen pt- kaupan uudelle mitoitukselle on perusteet edellä olevassa taulukossa 3. Voimassa olevan asemakaavan mukaan on Supermarket kokoluokan kauppa suunniteltu 1500 m2:n suuruisena elintarvikemyyntialana. Tilan myyntiennuste olisi m arvioituna esim Savelan supermarkettien mukaan. Hypermarketyksikön suunnitelman mukaan vastaava elintarvikkeiden myyntiala olisi n 2400 m m2. ja myyntiarvio Nielsenin Jyväskylää koskevien suuryksikköjen myyntitilastosta johdettuna noin 20 m /v. Muutoksen ero on siten luokkaa 10 m /v. Tiedossa olevien muutoksien ja suunnitelmien mukaan koko Palokankeskuksen pt pinta-alaa on vahvistetun kaavan mukaan Terran tontilla 2000 kem, ABC:n tontilla 2000 kem2 ja III vaiheen tontilla 2000 kem2. ABC:n osalta on käytetty 400 m2 myyntialaa aukiololainsäädännöstä johtuen. Muu kaavoitettu pt kerrosala on käyttämättä. Euromarket -> Prisma kiinteistössä pt ala on rajoittamaton. Euromarketin muuttuvassa toimijatilanteessa sekä kilpailun toimivuuden, kaupan konseptien toimivuuden ja myyntitehokkuuden kannalta on tarkoituksenmukaista suunnitella ja arvioida toteutuvan pt kaupan rakennusoikeuden keskittyminen voimassa olevien kaavojen mukaisista neljästä rakennuspaikasta kahteen, jotka molemmat ovat valtatien länsipuolella. Liikennemyymälän pt myynti on niiden lisäksi liikeidealtaan eri asia.

23 22 7. Palokankeskuksen kuvaus Kuva 6: Ilmakuva Palokankeskus III liikerakennus 2 Euromarket-hypermarketkeskuksen ja Kotikeskuksen länsipuolelle, Saarijärventien varrelle on kaavoitettu yhteensä kem 2 rakennusoikeutta ja tarkoitus on rakentaa nyt helmikuussa avattavan kem 2 rautakaupan lisäksi vapaalle tontin osalle ja saman rakennuttajan toimesta n kem 2 suuruinen liikerakennus, jonka ankkuriksi on tulossa esisopimuksen mukaan pt kaupan rajoituksesta riippuen 8000 kem 2 hypermarketyksikkö. Sen kanssa samaan rakennukseen sijoittuu n kem 2 muuta liiketilaa Skanska Talonrakennus Oy:n hankkimin esisopimuksin. III vaiheen suuryksikkötontti on noin 8,6 ha:n suuruinen rakennuspaikka, joka on suunniteltu rakennettavaksi yhtenä kokonaisuutena ja yhteisen asiakaspysäköinnin ympärille. Autopaikkoja on n 881 kpl. Yksi kokonaisuus edellyttää: (viite kaupalliset vaikutukset 2008, KTMR) Yhteistä asiakasliittymää Yhteistä pysäköintiä Huoltoliikenteen erottamista asiakaspysäköinnistä ja rakennusmassoille omia huoltoliittymiä Rakennuksien julkisivujen näkyvyyttä Saarijärventielle ja mahdollisimman paljon myös I ja II vaiheen pysäköintialueille

24 23 Mainospylonien merkintää kaavaan ja niiden riittävää korkeutta, jotta näkyvyys on mahdollinen myös moottoritielle Samanaikaista rakentamisprojektia laajan tonttialueen ja mm. suurien maantasaustarpeiden vuoksi Rakennuspaikkojen rakentamisen yhtäaikaisuutta, mutta myös vaiheistuksen mahdollisuutta hankkeen koon ja laajuuden vuoksi. Hankkeesta on jätetty rakennuslupahakemus, missä asemapiirros ja muut suunnitelmat täyttävät em edellytykset ja tavoitteet. Suunniteltu käyttö ja pohjapiirustus Uusi liikerakennus, minkä ankkurina on hypermarket, käsittää toimitilat yhteensä 20:lle liike- ja palveluyritykselle. Rakennus täyttää kauppakeskuksen määritykset. Toimialat ovat Palokankeskuksen alueen kokonaissuunnittelun mukaisesti edellisten rakennusvaiheiden liiketyyppejä ja palveluita täydentäviä ja siten alueen asiakkaiden ostomahdollisuuksia monipuolistavia. Näin alue tarjoaa kuluttajille yhdellä asiointikerralla ja pienemmällä liikennesuoritteella entistä enemmän (ns. onestop shopping). Kuva 7: Suunniteltu pohjapiirustus, 1 kerros Ohessa punaisella värillä oleva on hypermarket yksikkö ja keltaisella värillä olevat erikoisliikkeitä, vasemmalla Hong Kong rautatavaratalo. Sijoittumismahdollisuuksien luominen jo toimivien kaupan keskittymien yhteyteen on perustellumpaa Jyvässeudusta markkina-alueena kiinnostuville kaupan ketjuille, koska tällöin sijoittuminen eheyttää yhdyskuntaa ja vähentää asioinnista syntyviä päästöjä.

25 24 Uudet palvelut vaiheessa III on arvioitu jo yhdessä II vaiheen palvelujen lisäyksen yhteydessä, jolloin on suunniteltu ja toteutettu alueen katu- ja liikenneverkko. Suunnitellun liikerakennuksen liikennemäärän kasvu asiakasmääräennusteiden mukaan on n ajon/h, jolloin kokonaismäärä olisi huippuaikoina aiemmin mm Liidean liikennearviointiin sisältyvä 800 ajon/h. Asiakasmäärien kautta arvioidut perusteet ovat taulukossa 3. Palokankeskuksen III vaiheen asiakasmäärästä n 60% arvioidaan olevan nettolisäystä eli voimassa olevan asemakaavan pt pinta-alarajoituksen mukaisen supermarketluokan n asiakasta/v as/v. Supermarketluokan kauppakeskuksen asiakasmäärä on keskimäärin 2000 as/pvä, josta huipputunti on arvioitu olevan 200 ajon/h. Voimassa olevassa kaavoituksessa on laskennallinen mitoitus ajon/h. Hypermarket luokassa lisäys edellä mainittuun 200:een ajoneuvo/tunti lukuun on n. 85 ( /355 pv/10h) Hypermarketin huipputunnin liikennemäärä on siten n. 285 joka mahtuu mitoitukseen. Pysäköintikapasiteetin lisäykseksi on varattu asemapiirroksessa kahdelle rakennuspaikalle yhteensä 887 autopaikkaa. Koko Palokankeskuksen alueen pysäköintikapasiteetti tulisi siten olemaan n autopaikkaa. Vuoden 2000 Kotikeskuksen avauksen ja 2004 Palokankeskuksen I vaiheen laajennuksen jälkeen on alueen saavutettavuus uuden 4-tien moottoritien vaikutuksesta sekä Palokanorren uusien liikennejärjestelyjen, kiertoliittymien ja ramppien myötä oleellisesti parantunut ja osoittanut toimivuutensa myös ruuhka-aikoina. Kaupan kilpailu on lisännyt kiinnostusta alueelle ja aiheuttanut IV vaiheen toteutuksen ennen III vaihetta. Kodin Terra ja uusi liikennemyymälä ABC avattiin v 2009 keväällä. Nyt lupavaiheessa oleva III vaihe on edellisten kaavoitusvaiheiden yhteydessä suunnitelmiin arvioitua kokoluokkaa, sisällöltään ja volyymiltaan mm työpaikkojen, käyttötarkoituksen, pinta-alan ja liikennesuoritteen valossa. III vaiheen käyttäjien ja muun asiakaskartoituksen, kysynnän ja mitoituksen mukaan arvioitu uusi kokonaismyynti K-Raudan lisäksi on suuruusluokkaa 45 m /v ja arvioitu työpaikkalisäys uutta työpaikkaa. Palokankeskuksen kaupan tilavarauksen tavoite ja kokonaismitoitus, joka on toteutettavissa vuoteen 2011 mennessä on seuraava: III vaihe kpl myynti autopaikat 2010 Rautakauppa CM ja erik.liikkeet Yhteensä III vaiheen kiinteistöinvestointi on n. 30 milj pl. K-Rauta. 8. Vaikutusten arviointi, pt kaupan tilan laajennuksen ja hypermarket konseptin seurauksena

26 Vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen Palokankeskus on vuodesta 1998 lähtien kasvanut kaupan alue, joka työllistää tänään 400 kaupan työntekijää. Kaupan työpaikat lisääntyvät alueella työpaikalla koko III vaiheen tp lisäyksen ollessa n Pt- kaupan laajennuksen vaikutus on hlöä. Alue on kauppapaikka-alueena yksi Suomen suurimmista m myynnillä ja m2 pinta-alalla mitattuna. Muutoksen ve 2.ssa Pt kaupan lisäyksellä on vähäiset vaikutukset kokonaisuuteen. Lisämyyntiä arvioidaan tulevan alueelle n 45 m, joka on JKL:n 900 milj euron vähittäiskauppamarkkinasta n. 5% osuus ja K rauta ml 7 % osuus. Pt kaupan laajennuksen vaikutus on +10 m. Suunniteltu kem2:n liikerakennus vastaa Keljon kauppakeskuksen kokoa ja käsittää myös saman erikoisliikkeitä. Ei vaikutuksia sen kokoon eikä sisältöön. Yhdessä Prisma ja CM Hypermarketkeskus muodostavat pt ja käytötavarakaupassa samanlaisen parin kuin Keljossa ja niitä täydentää laajan vaikutusalueen rautakaupat ja Kotikeskus sekä uutena Hong Kong tavaratalo. Alueen sisäinen kilpailu kovenee. Palokankeskus kokonaisuudessaan on m2 liikepinta-alalla seudun suurin yhtenäinen kauppa-alue ydinkeskustan ulkopuolella ja toimii seudun markkinoiden painopistesuunnassa kaupan merkittävimpänä kauppapaikkana. Alueen palveluvalikoiman laajuus on suunniteltu asiakas- ja ostovoimalähtöisesti pitkällä tähtäyksellä jo vuoden 1998 I vaiheesta lähtien. Pt kaupan laajennus Ve 2 mukaan sopii JKL pt-volyymikasvuun hyvin. Ilmapiiri alueen kauppiaiden keskuudessa on ollut alusta lähtien hyvä. Alueen sisäinen kilpailu tuo kaikille enemmän. Palokan laajennuksen vaikutukset yrittäjyyteen ja työllisyyteen ovat merkittävät. Eri vaiheiden aikana alueelle tulleiden käyttäjien vaihtuvuus on ollut olematon ja halu sijoittua alueelle on suuri. Yrityksiä risteyksen alueen kaupassa on 32 kpl ja tulee kasvamaan 44-46:een. Pt kaupan laajennus Ve 2 mukaan muuttaa suuryksikölle varatun tilan toimijan vetovoimaisemmaksi myös muiden yrittäjien eduksi. Palokankeskuksen III vaiheen toteutus vahvistaa kilpailukykyistä ja vetovoimaista kaupan sijaintipaikkaa entisestään JKL kauppa-alueiden välillä. Kilpailuvaikutus kohdistuu lievänä Seppälän ja Tourulan alueen entisestään vahvaan hypermarketkauppaan sekä keskustan erikois- ja tavaratalokauppaan. Seppälän hypermarkettien myynti on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa eikä Ve 2 mukainen pt kaupan kasvu vaikuta niiden myyntiin kannattavuutta heikentävästi. Aiemmin esim Citymarketin tullessa Seppälään, Prisman myynti kasvoi +10% lisääntyvän kilpailun, toimintojen tehostumisten, kehittämistoimien ja alueen vetovoiman kasvun seurauksena. Mm viime vuonna Seppälän ja Tourulan hypermarkettien pt myynti oli 105 milj, ollen ed vuonna 93 milj. Kasvua siis 12 milj.!! Lähde: Nielsen 2009

27 26 Seppälän ja Tourulan hypermarkettien pt myynnin tasot, tehokkuusluvut myynti/m2/v sekä asiakasmäärät korvautuvat Palokankeskuksen VE 2:n vaikutuksen osalta lähes täysin muista isojen yksikköjen hyväksi tulevasta siirtymistä ja kaupan kasvuista. Toistaalta mikäli Palokan kaavaan jäisi pt rajoite ve 2 mukaan (2000m2), suuntautuisi Jyväskylään maakunnan pohjoisosista kasvava ostovoiman siirtymä yhä enemmän Seppälän ja Tourulan hypermarketteihin, lisäten liikenneongelmia alueilla. Kilpailuvaikutukset lähimyymälöihin ovat vähäiset, koska lähimyymälät ovat jo sopeuttaneet tähän mennessä toimintansa Jyväskylän suuryksikkövaltaiseen pt kaupan rakenteeseen ja niiden toiminta toiminta perustuu arki ja täydennysostoksiin sekä pidempien aukioloaikojen mahdollisuuksiin. Palokan lähikauppojen osuus on ollut 1/3 Palokan päivittäistavaramyynnistä, noin 8,9 m v 2007 ja v 2008 K marketin toimiessa täyden vuoden noin 12 m. Liikennemyymälät lisäävät liikennesuoritteen mukana osuuttaan ja kaksi Palokassa toimivaa lähikauppaa S ja K säilyttävät tiiviin lähiasutuksen ja moottoritien itäpuolisen alueen (Ritopohja ml) asukkaiden palvelutarpeen myötä osuutensa toisen kaupan omatessa aukioloedut ja toisen yli 1000 my m2 liikekoon sekä vahvan omistajan. Suuryksiköiden keskuudessa kilpailu kuluttajista VE 1:ssä vääristyy, jos alueen ainoa täyden konseptin hypermarket olisi vain Prisma. Sen myötä S-ryhmän osuus koko seutukunnan kaupasta kasvaisi kohtuuttomaksi jääden CM Palokka vaikutuksestakin 61 %:iin (taulukko 7). Myös kilpailu tavarantoimittajista vääristyy kaupan edelleen keskittyessä. Autokauppa on tarkoituksellisesti jätetty suunnitelmien ulkopuolelle. Jyväskylän suurimmat kaupan alueet ovat seuraavat: 1.Palokankeskus 4 milj asiakasta vuodessa uudisrakentamisen jälkeen 2.Seppälä 5-6 milj vuodessa 3. Keljonkeskus 4 milj vuodessa 4. Tourula 1,5 milj vuodessa 5.Ydinkeskusta milj vuodessa Edellä oleviin sisältyy jo Palokankeskus tasavahvana kauppapaikkana eikä laajennuttuaankaan tule vaikuttamaan edellä mainittuihin muihin kappapaikkoihin. Pt kaupan alan laajennus saattaa sen muiden alueiden vastaavan pinta-alan kanssa tasavertaiseksi Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Palokankeskus III ei ole nykyistä yhdysrakennetta hajauttavaa vaikutusta, vaan päin vastoin eheyttää JKL keskustan pohjoispuolisena alueena asiointia keskittämällä kauppamatkat yhdellä pysäköinnillä ja erikoiskaupan tutuksi tulemisella pt-asioinnin yhteydessä. Koko pohjoisosien vaikutusalueen asukasta ovat palvelujen saatavuuden kannalta erityisasemassa. Kaavoitettu uusi asuinalue lisää kiinnostusta asuinpaikkana Palokankeskuksen palvelujen läheisyydellä. Palokankeskus on jo nyt asukkaan

28 27 lähikauppa, joiden yhteenlaskettu koko pt ostovoima on n. 40 m vastaten hypermarkettien yhteenlaskettua myyntiä. Status maakunnan palveluverkkoluokituksen mukaisena alakeskuksena vahvistuu palvellen nykyisten ja tulevien asukkaiden lisäksi myös työmatkallaan päivittäin alueen ohi kulkevia ihmisiä sekä matkailijoita. Kaupan työpaikat lähellä asumista lisäävät asuinalueiden kiinnostavuutta ja ovat vaikuttamassa myös asuinkiinteistöjen arvoa nostavasti Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen Kaupan Palokkaan muodostuvat 600 työpaikkaa on työmatkaliikenteen kannalta positiivinen vaihtoehto koko lähialueen väestölle vähentäen muualle Jyväskylään suuntautuvaa työmatkaliikennettä. Asiointimatka pohjoisosista maakuntaa lyhenee 10 km/kerta verrattuna asiointimatkaan Seppälään tai keskustaan. Päästöt vähenevät, ruuhkaisuus vähenee ja liikenneturvallisuus paranee, asiakkaiden vapaa-aika lisääntyy jne. Palokassa tapahtuva lisäostaminen sen kilpailutilanteen muuttuessa ja tarjonnan monipuolistuessa vähentää asiointiliikennettä koko osuudellaan Seppälästä, Tourulasta ja keskustasta edelleen toimivan kauppapaikan laajentuessa. Joukkoliikennereitit alueelle tukevat julkisen liikenteen käytön lisäystä saaden lisää asiakkaita. Kevyen liikenteen käytön edellytykset III vaiheen osalta lisääntyvät koulu- ja päiväkotikeskuksen läheisyydellä ja koska Ruokkeen puoleinen jalankulkutunneli sijaitsee III vaiheen kulmalla ollen osa Saarijärventien kevyen liikenteen väylää joka sivuaa koko matkalla III vaihetta Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Alueen infra on rakennettu huomioiden III vaiheen kokoja käyttötarkoitus. Välittömät tulot III vaiheessa kertyvät ja ovat kertyneet kiinteistö- ja yhteisöveroista (3-4 m ) sekä tonttien myyntituloista ja maankäyttömaksuista. Merkittävimmät välittömät menot ovat rakennusten ja kunnallisteknisten rakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvia menoja. Välilliset vaikutukset liittyvät pääosin myymälöiden rakentamis- ja toimintavaiheessa totetutuviin työllisyysvaikutuksiin, jotka heijastuvat yhdyskuntatalouteen lähinnä työtekijöiden palkoista perittävien verojen kautta (arviolta 15 m *20% n. 3 m ) III vaiheen rakentaminen merkitsee 32 milj investointia talonrakennukseen, panostuotos kertoimien mukaan kyseisen suuruinen investointi aikaansaa noin 250 henkilötyövuoden välittömän työllisyysvaikutuksen rakennustoiminnassa. Toimintavaiheen työllisyysvaikutus näkyy kaupan alan työpaikkojen lisäyksenä, suoraan 200 työntekijää joista osa osa-aikaisia ja osa koko aikaisia. Valtaosa työpaikoista ovat uusia. Tehdyt investoinnit kaukolämpöverkkoon tulevat käyttöön.

29 28 Koska kaikkien I II ja III vaiheen kiinteistöt ovat samalla kiinteistöomistajalla, niiden kiinteistöjen hoidot ml energiatalous voidaan järjestää optimaalisella tavalla ja tehokkaasti Vaikutukset maisemaan kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön III vaiheen toteutus on yleissuunnitelman mukainen ja jatkaa alueen liikerakentamisen ilmettä kaupunkikuvassa ja täydentää rakennettua ympäristöä pääosin yksikerroksisena rakentamisena. Alueen 2000 autopaikka jakautuu neljään eri kentään Vaikutukset ihmisen elinoloihin, elinympäristöön ja kuluttajiin Palokankeskuksen III vaiheella on merkittävä vaikutus lähialueen asukkaille. Palvelujen läheisyyden kautta elinympäristön laatu paranee kun palvelujen laajuus ja monipuolisuus saavutettavuus paranevat. Kahden hypermarketin palvelu- hintakilpailu toimivat kuluttajien hyväksi ja samalla alueella siirtymättä alueelta pois ja liikerakennusten sijaitessa lähellä toisiaan. Auton käyttö siirtymiseen ei ole välttämätöntä. Erikoiskaupan osalta III vaihe parantaa sekä fyysistä että koettua erikoiskaupan palvelujen saavutettavuutta pohjoisen JKL seudun ja maakunnan näkökulmasta. Asiointietäisyydet kilpaileviin alueisiin säästävät aikaa ja rahaa Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin vaikutusalueella Koska viimeaikaisten kaupan tilastojen mukaan sekä lähikaupat että hypermarketit ovat molemmat lisänneet myyntiosuuttaan vähittäiskaupasta, voidaan todeta III vaiheen vaikuttavan vähäisesti Palokan lähikauppojen toimintaedellytyksiin. (kts ed. taulukko 6) Palokan III vaihe tarjoaa VE 2:ssa toimitilat hyvän ankkurin vetämänä 20 :lle muulle kaupan ja palvelujen toimijalle. Alueen yritysten lkm noussee :een. VE 1:ssä niin ei tulisi käymään Prismamuutoksien ja voimattomamman kilpailijan vuoksi. Edellytykset myynnin ja kannattavuuden lisäykselle paranevat asiakasmäärien kasvaessa. Pitkäjänteisen suunnittelun ja rakentamisen sekä yhden investorin vaikutuksista toimitilojen vuokrataso ja ylläpitovuokrat on voitu pitää Palokassa kilpailukykyisinä eikä niihin ole odotettavissa yrittäjien kannalta negatiiviisia muutoksia. 9 Yhteenveto ja johtopäätökset Yhteenveto Suuryksikköjen osuus Jyväskylän päivittäistavarakaupasta 82.5 % 85 % = vähäinen muutos. Keskittyminen ei juurikaan lisäänny. Pt kaupan ryhmittäisten markkinaosuuksien kannalta Palokka III kehittäminen isommalla pt myyntialalla on välttämätön ja tasapainottava tekijä kahden suurimman kaupparyhmän välillä. Myynnin kasvu supermarket luokasta hypermarket luokkaan on n 10 m /v joka on seudullista ja suuryksikköjen välillä tapahtuvaa, eikä vaikuta lähikauppoihin. (vastaa noin 7,5% koko Palokan kaupan volyymista)

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

KODIN KESKUS, JOENSUU m²

KODIN KESKUS, JOENSUU m² KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI LIIKERAKENNUS VUOKRATAAN TOIMITILAA Joensuun Raatekankaalle keskeiselle kaupan alueelle Lieksaan ja Nurmekseen sekä Kontiolahdelle/Kajaaniin

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn. työpaja strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn. työpaja strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn työpaja 8.3.2016 strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä 1 KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄ työpaja 8.3.2016 Työryhmän näkemys

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 33. KAUPUNGINOSAN OSA KORTTELISTA 11 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 1 VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 6.6.2016/tark. 15.8.2016 2. 1. KUVA 1 Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

PALVELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

PALVELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Keski-Suomen Maakuntakaava PALVELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko 2005 Osa 1. Maakuntakaavan kaupallinen selvitys Jyväskylä 22.10.2005 KESKI-SUOMEN LIITTO TUOMAS SANTASALO Ky

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta Kasvunäkymät Hämeenlinnan seudulle ja kantakaupunkiin on arvioitu tulevaisuudessa suuntautuvan väestönkasvua Hämeenlinna on seutukuntansa keskus, palvelee noin 95 000 asukasta tulisi turvata palveluiden

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen visio 2010: Tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2013 / Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot