Kaavoitus; Kopio: Aihe: Nurmon eritasoliittymä / Asemakaavan muutosluonnos / mielipide Päivämäärä: 15. helmikuuta :07:46 Liitteet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoitus; Kopio: Aihe: Nurmon eritasoliittymä / Asemakaavan muutosluonnos / mielipide Päivämäärä: 15. helmikuuta 2009 23:07:46 Liitteet:"

Transkriptio

1 Lähettäjä: Vastaanottaja: Ari Vekola Kaavoitus; Kopio: Aihe: Nurmon eritasoliittymä / Asemakaavan muutosluonnos / mielipide Päivämäärä: 15. helmikuuta :07:46 Liitteet: Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta direktiivi 2008/96/ EY, joka on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä nro L 319, edellyttää riippumatonta, yksityiskohtaista, järjestelmällistä ja teknistä turvallisuuden tarkastusta, joka koskee tieinfrastruktuurihankkeen suunnitelmaratkaisuja ja kattaa kaikki vaiheet. Kaavoitukseen liittyvät valmisteluaineistot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään luonnosvaiheen kuulemista varten nähtävänä Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen ilmoitustaululla kaupungintalon toisessa kerroksessa. Kyseisestä aineistosta ei löytynyt direktiivin 2008/96/EY mukaista vaaranarviointiaineistoa. Itseäni erityisesti huolestuttaa rakennusaikaiset ja käytönaikaiset riskit Nurmon liikuntahallia käyttäville nuorille, Nurmon yläasteen ja lukion oppilaille. Olisi arvioitava miten tiehankkeen ruuhkauttaman valtatien liikenne ohjautuu rakennusaikana. Miten Keskinurmon tietä koulutienään käyttävät lapset voivat kulkea turvallisesti. Lisäksi olisi arvioitava tien käytön aikainen turvallisuus. Kuinka lähellä olevan asutuksen turvallisuus taataan, jos vaarallisia aineita kuljettava rekka törmää risteysalueella ja hengenvaarallisia aineita pääsee ympäristöön. Ehditäänkö talojen ilmaistointilaitteet sulkea. Miten saadaan ihmiset pelastettua. Kuinka iso on suositeltu varoetäisyys ja kuinka paljon se on suunnitellussa asemakaavassa. Miten pakokaasut, pienhiukkaset, melu ja muiden saasteiden vaikutukset kartoitetaan ja miten ne ehkäistään niin, että ihmiset pysyvät terveinä ja työkykyisinä. Kuinka paljon talojen ilmaistointilaitteet imevät pakokaasuja taloihin sisään ja miten sisäilman laatua tarkkaillaan. Lisäksi on tietenkin arvioitava kunnossapidon aiheuttamat riskit ja alueella tapahtuvien muiden infrastruktuurihankkeiden vaikutukset suhteessa tienkäyttöön. Kaikkia riskejä en nyt tässä lähde esittelemään, koska ne tulevat vastaan turvallisuusarviointia tehtäessä. Turvallisuusaineistosta toivon löytyvän minkä standardin mukaan vaaroja ja jäännösriskejä on arvioitu sekä analysointiin osallistuneiden henkilöiden nimet ja pätevyydet mikäli myöhemmin tulee aihetta palata kyseisiin dokumentteihin. Ilman kattavaa turvallisuuskartoitusta asemakaavaa ei voida hyväksyä.

2 Itselläni on kokemusta monikansallisen yhtiön turvallisuusasiantuntijan tehtävistä, riskianalyysien laadinnasta, eu-direktiiveistä ja standardeista sekä niihin liittyvistä oikeusprosesseista. Annan tarvittaessa lisäselvitystä ja osallistun mielelläni ryhmään, joka arvio tämän asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta. Seinäjoella Ari Vekola

3

4 Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos PALOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA Lausunto sivu 1 / Pöytäkirjanro Vastaanottaja Tarkastuskohde SEINÄJOEN KAUPUNKI KIRKKOKATU 6 Kirkkokatu SEINÄJOKI SEINÄJOKI Tarkastuslausunto LAUSUNTO ASEMAKAAVAAN Lausunto koskee 51 Nurmo ja 56 Keski-Nurmo yleisen tien alueen asemakaavan muutosta ja laajennusta Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Asemakaavan muutoksesta. Palopäällikkö Hannu Puranen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Koulukatu 20 B, SEINÄJOKI Puh: Paloasemaryhmä 4 Seinäjoen paloasema Kaartotie SEINÄJOKI Palopäällikkö Hannu Puranen Puh: (06) ,

5 Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus Kirkkokatu 6, PL Seinäjoki Päiväys: Yhteyshenkilö: Erkkilä Kari Puhelin: Sähköposti: Fax: Asia Lausunto 51 NURMO, 56 KESKI-NURMO YLEISEN TIEN ALUE, ASEMAKAAVAMUUTOS Oheiseen karttaan on piirretty sähkönsiirtojohdot ja muuntamot joiden olemassaolon pyydämme huomioimaan kaavassa. 20kV nykyinen ilmajohto, lila kapea viiva. 20kV nykyinen ilmajohto, mahdollisesti poistuva, sininen leveä viiva. 20kV mahdollisesti uusi maakaapeli, punainen leveä viiva. 20/0,4kV muuntamo, puistommo teksti. 0,4kV nykyinen maakaapeli, turkoosi katkoviiva. 0,4kV nykyinen ilmajohto, turkoosi viiva. Laitteistojen mahdollisissa muutoksissa : Sähköturvallisuuslaki 410/96 52 VATTENFALL VERKKO OY Kari Erkkilä verkostosuunnittelija liite: kartta 6SEI110152A09 Erkkilä Kari kpl Vattenfall Verkko Oy Osoite: PL Tampere Finland Käyntiosoite: Patamäenkatu Tampere Puhelin: Kotipaikka: Tampere Y-tunnus:

6

7

8

9

10

11 LUONNOS Seinäjoen kaupunki Ympäristönsuojelu Lausunto Nurmon (51) ja Keski-Nurmon (56) kaupunginosan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Asemakaavan muutosluonnos koskee (51.) Nurmon ja (56.) Keski-Nurmon kaupunginosien korttelia 1057(osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa valtatien 19 Seinäjoen Itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen tiejärjestelyineen Valkiavuorentien, Länsitien, Vt 19 ja Keski- Nurmontien risteysympäristössä. Kaava: Kaavamuutos on tarpeen ja puollettava. Tierakentamisessa on aina huomioitava melu. Jo rakennetulla asumiseen käytettävillä alueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä on ohjeena, että melutaso ei ulkona ylitä melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 db. Risteysalueella pysähdykset ja kiihdytykset koetaan haitallisina. Alueella tarvitaan meluntorjuntaa läheisen asutuksen vuoksi. Rakentamista edellyttävät meluesteet on tarpeen merkitä kaavaan. Olemassaoleva rakennettu ympäristö ja maisema tulee ottaa huomioon meluesteen suunnittelussa ja huomioida kaavamääräyksenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Suunnitelmassa on tarpeen korjata vanha viranomaistieto: Ympäristöosastoa ei 2009 alkaen enää ole. Osallisina tulee mainita sen sijaan ympäristönsuojelu ja ympäristöterveysvalvonta. Suunnitelmaan kirjaamattomana taustatietona ilmoitan, että tulosalueista vastaavat allekirjoittanut ympäristönsuojelusta ja johtava hygieenikko Seppo Kangas ympäristöterveysvalvonnasta. Pirjo Korhonen ympäristöpäällikkö tiedoksi: ympäristölautakunta

12 Lähettäjä: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Pitkäjärvi Kimmo Kaavoitus; Lausunto Asemakaavaluonnoksesta. Päivämäärä: 18. helmikuuta :48:42 Liitteet: NUR_Vt.pdf Lausunto Nurmo asemakaavaluonnos Nurmon, 51 ja Keski-Nurmon, 56 kaupunginosat / VT 19 risteysalue: Vaasan Läänin Puhelin oy:n omistamia kaapeleita ja kaapelinsuojaputkia sijaitsee liitteenä olevassa kartassa merkityissä kohdissa. Kaapelit on sijoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti kulloisenkin maanomistajan luvalla tarkoituksen mukaisiin paikkoihin. Jos myöhemmin rakentamisen takia kaapeleita joudutaan siirtämään, siirtokustannukset tulevat siirron tilaajan maksettavaksi. Vaasan Läänin Puhelin Oy: puolesta: Kimmo Pitkäjärvi Suunnittelija Suunnittelutoimisto Anvia Vaasan Läänin Puhelin Oy Yrittäjäntie Seinäjoki Puh. (06) gsm

13 Putki yhtenäinen, kaapeli kyljestä 3 x Jakokaappi Copyright 2008 maanmittauslaitos,vaasan kaupunki,seinäjoen kaupunki sekä muut VLPn toimialueen kaupungit ja kunnat. Aineiston kopiointi ilman lupaa on kielletty.kopiering av materialet är förbjudet Huom! Kartan/reittien tiedot ovat vain tulostuspäivän tilanteesta. Obs! Rutterna visar endast dagsläget N NURMO Vt.19 ja Keski-Nurmontie risteys Päivämäärä / datum: Mittakaava / skala: 1:2000 0m 50m 100m 150m

14 Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen kaavoitus Asia: Nurmon eritasoliittymän tuottama haitta asukasviihtyvyydelle ja liikenneturvallisuudelle Taustaa Asemakaavan muutosluonnos koskee (51.) Nurmon ja (56.) Keski-Nurmon kaupungin-osien korttelia 1057 (osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan laajennus koskee valtatien 19 eteläpuolelle sijoittuvia tiloja Keskivainio , Kujanvarsi , Rämälä , Lammervo , Takala ja Kravatti Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa valtatien 19 Seinäjoen Itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen tiejärjestelyineen Valkiavuorentien, Länsitien, Vt 19 ja Keski- Nurmontien risteysympäristössä. Mielipiteemme Aikanaan ostimme rauhallisessa ja turvallisessa paikassa olevan määräalan Penttilän tilasta. Tuolloin Nurmon kunnan taholta kerrottiin, että Mäki-Hakolantien rakentamista on tarkoitus jatkaa Hyllykalliolta kunnan keskustaan. Tämän jälkeen Nurmon keskusta on tyhjentynyt osin kunnanjohdon omien ratkaisujen myötä. Mäki-Hakolantien jatkamiselle Nurmon kuntakeskukseen ei siten enää ole ollut tarvetta. Tämän tarpeen poistuttua on ilmaantunut uusi tarve rakentaa itäinen ohikulkutie, josta on tullut suorastaan pakkomielle. Ehkä sille tulevaisuudessa on tarpeensa, mutta suunnittelijoilta on kadonnut kyky katsoa tulevaisuuteen. Kävimme viime viikolla tutustumassa uuden ohikulkutien piirrustuksiin. Tyrmistys oli melkoinen, kun totesimme, että suuren liikenneympyrän lisäksi Valkiavuorentien risteykseen on piirretty pieni liikenneympyrä. Arkkitehti Norjan mukaan liikenteen määrä risteyksessä on jäämässä hyvin vähäiseksi. Toki hän ei ole ottanut huomioon ABC:n tuloa vt19 toiselle puolelle eikä hän tiennyt edes Keskon ennakkosuunnitelmista liikuntahallin taakse. Molemmat suunnitelmat ovat kuitenkin olleet esillä myös lehtien palstoilla, joten kaava suunnittelijat satavarmasti tietävät. Eikö suunnittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista ole ennakoida asioita ja toimia siten, että nähdään hieman huomista pitemmälle. Suunnittelijoiden olisi kuvitellut ottavan jollain tavalla konkrettisesti yhteyttä liittymän välittömällä vaikutusalueella oleviin asukkaisiin. Näin ei ole tapahtunut. Meidän eikä lähinaapurin kanssa ole käyty

15 minkäänlaista ajatustenvaihtoa, vaikka naapurin tilaan näyttää kohdentuvan lunastustarpeita. Tämän olisi kuvitellut olevan suunnittelussa minimivaatimus. Tarkkaillessamme jo tehtyjä piirroksia ja suunnitelmia, niin Valkiavuorentien liittymään on ennakoitavissa todella runsas liikenne. Näissä suunnitelmissa ei arkkitehdin mukaan ole huomioitu kuin risteyksen tämänhetkinen tilanne. ABC.n kaavaa ei ole vielä hyväksytty, eikä Keskon tulosta alueelle ole tietoa? Nämä asiat on siis selvitettävissä ennen kaavan vahvistamista. Mikäli näitä asioita ei näy suunnittelussa, niin ei voi kuin ihmetellä suunnittelun tasoa ja ammattimaisuutta. Tavoitteeksi on asetettu Seinäjonen keskusta-alueen liikenneturvallisuuden ja asumisviihtyvyyden parantaminen siirtämällä nämä ongelmat Nurmoon ja tässä vaiheessa Valkiavuorentien tuntumaan. Ratkaisun myötä pitkänmatkan liikenne ja vaaratilanteet siirtyvät Valkiavuorentien liikennesolmuun. Jokainen onnettomuus on lisähaitta asukkaille. Vaarallisten aineitten kuljetukset tuossa ahtaassa ympyrässä on vaara. Lähellä olevaa koulukeskusta ei pidä vähätellä. Jokainen pienikin onnettomuus aiheuttaa muun haitan lisäki pahan ruuhkan. Asumisviihtyvyydestä Valkiavuorentien tuntumassa ei enää voi puhua. Valtatien 19 eritasoliittymä on todella suuri ja siitä lähtee ramppi Valkiavuorentien risteykseen. Suunnitelman mukaan näiden kahden ympyrän väliin tarvitaan melueste! Millainen meluesteen tulisi olla, se ei selviä suunnitelmasta, joten on tyydyttävä omaan mielikuvitukseen. Maastoon ei mahdu mitään luonnollisia esteitä, joten ainoaksi vaihtoehdoksi on jäämässä betonimuuri - sellainen kuin oli aikanaan Berliinissä ja nykyisin esimerkiksi Hämeenlinnassa. Näyttää siltä, että suunnitelman mukaisesti pääsemme elämään Berliinin muurin varjossa. Edes tuo Berliinin muuri ei suojaa melulta ja liikenteen mukanaan tuomalta pölyltä pienhiukkasineen. Joku yleisönosaston kirjoitttaja piti Hämeenlinnassa olevaa betoniaitaa hyvänä. Tosiasiassa se näyttää hirvittävältä emmekä usko siihen, että betoniaidan takana asuvat siitä juuri saavat nautintoa. Berliinin muurin perustamisesta Nurmo eritasoliittymän yhteyteen tuhoaa täydellisesti koko maiseman. Mikä sitten voisi olla vaihtoehto? Arkkitehdin mukaan luonnonsuojelijoiden suojelemat liito-oravat on huomioitu. Ympäristöarvion mukaan niiden elinpiiri tuhoutuu jokatapauksessa. Meitä kiinnostaa enemmän ihmiset tien ääressä. Kuka meitä suojelee. Ympäristöarviossa olisi voinut olla samoin perustein, että tien välittömässä läheisyydessä asuvien ihmisten elinpiiri tuhoutuu jokatapauksessa. Olemmeko me jotain liito-oravia arvottomampia. Ennen kuin tämän liittymän suunnittelu on valmis hyväksyttäväksi odotamme ja edellytämme, että suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden taholta ollaan yhteydessä ja selvitetään ihan täsmällisesti se, millä tavalla meidän osin jopa tiealueella asuvien edut on huomioitu ja millä tavalla meille korvataan syntyvät vahingot. - vai onko ratkaisu löydettävissä jollain muulla tavalla. Nyt suunnitelmissa esitetystä vaihtoehdosta kiinnipitäminen varmistaa sen, että päätöksenteko hidastuu Nurmon eritasoliittymän vaikutuksia Valkiavuorentien liikenneympyrästä tulee todellinen sumppu, jota suunnittelijat eivät liene edes vaivautuneet miettimään. Näyttää siltä, että kukaan ei ole edes vaivautunut tutustumaan aitoon maastoon. ABC:lle tehdään tässä omaa liittymää.

16 samalla on kuitenkin huomioitava se, että K-ryhmä on rakentamassa alueelle omaa kauppakeskusta - ei varmaan mitään kyläkauppaa, vaan ABC:n kilpailijaa. => kaikki liikenne kauppoihin tulee kulkemaan Valkiavuorentien ympyrän kautta riippumatta siitä ovatko ihmiset tulossa Lapuan tai seinäjoen suunnasta. Kertunlaakson asuntoalueelta tuleva tie ohjaa niinikään liikenteen Valkiavuorentien liittymään. kulku liikuntahallille Pääsy itäiselle ohikulkutielle Nurmon alueella on pääsääntöisesti Valkiavuorentien liittymän kautta. Molemminpuolin vt 19 on laajat asutusalueet, joilta kulku valtatielle 19 tulee olemaan Valkiavuorentien liittymästä. Valtatien kupeeseen on lisäksi suunniteltu tie kertunlaaksosta ABC:lle ja toinen tie Mäki- Hakolantien kautta. Nämä tiet lisäävät valkiavuorentien risteyksen käyttöä Näiltä alueilta pääsy valtatielle on pääsääntoisesti yhden ja saman Valkiavuorentien liittymän kautta. Liikenne tulee lisääntymään tässä pikkuliittymässä aivan eri määrässä kun suunnittelussa on annettu ymmärtää. rekkaliikenne ja vaarallisten aineiden kuljetukset päästöineen on vielä oma riskinsä asukkaille ja koululaisille. Menomatka ABC:lle on lievää laskua, mutta paluu onkin sitten nousua, jolloin päästöt ovat runsaammat. ABC:n ja Keskon kauppapaikan huoltoliikenne kulkee Valkiavuorentien liittymän kautta. Rakennusaikainen haitta alueella tulee olemaan pitkäaikainen ja huomattava, joka estää tien välittömässä läheisyydessä normaalin elämän. Tietääkseni missään muualla Suomessa ei ole vastaavaa - Toisaalta vaikka olisikin, niin onko Nurmossa pakko tietoisesti tuhota ihmisille tehty asuma-alue. Valosaaste alueella ei sekään ole merkityksetön. Melu, tärinä ja pienhiukkaset ovat terveysuhkia kaikki Pienhiukkaset tappavat vuosittain enemmän ihmisiä kuin liikenneonnettomuudet. Nämä kaikki liikenteen mukanaan tuomat saasteet ovat merkittävä haitta. Erityisesti liikenneväylien vällittömässä läheisyydessä ja liikenneväylillä pitoisuudet ovat suuret, jolloin ihmiset altistuvat voimakkaasti korkeille pitoisuuksille. Näihin asioihin voidaan vaikuttaa. Yhdyskuntasuunnittelulla päästöjä voidaan vähentää siellä, missä ihmiset asuvat. Kysymys on arvostuksesta RAHA vastaan IHMISHENKI Mika Ahti on Kertunlaakson osalta kiinnittänyt ansiokkaasti huomiota merkittäviin ongelmiin. Suunnittelijoiden ja kaupungin johdon on syytä miettiä tilannetta omalle kohdalleen. Jos tällaisen liikenneympyrän naapurina ei miellytä itseänne, niin silloin on syytä vakavasti miettiä, mitä olette tekemässä meille. Luonnonsuojelijat suojelvat alueemme liito-oravia, mutta kukaan ei näytä kantavan huolta meistä ihmisistä. Itäisen ohikulkutein merkittävyydestä ja mahdollisista kustannustappiosta puhuttaessa on täysin perusteetonta syyllistää tien varressa olevia vielä eläviä ihmisiä. Syy ja vastuu työn laadusta ja tuloksesta on vain ja yksinomaan suunnittelijoilla ja päätöksentekijöillä. Kelvoton suunnittelu johtaa aina välttämättä lukuisiin valituksiin. Olemme tuoneet tässä esiin muutamia epäkohtia. Valitettavasti aikaa tässä vaiheessa ei ole

17 käytettävissä enempää. Toisaalta tarvitsemme lisää riittävän tarkkaa tietoa, mitä meille ja meidän elinpiirillemme aiotaan tehdä. Edelleen olemme sillä kannalla, että huonosta suunnittelusta vastuu kuuluu suunnittelijoille ja päättäjille Meille huonosta suunnittelusta kärsimään joutuville on turha yrittää vastuuta hankkeen viivästymisestä sälyttää. Nurmossa Anneli ja Kari Ranta Valkiavuorentie Nurmo

18 Lähettäjä: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Fysioterapia Kaavoitus; Nurmon eritasoliittymä/asemakaavan muutosluonnos/ mielipide Päivämäärä: 19. helmikuuta :51:48 Liitteet: Me Nurmon Vasarapuiston alueen asukkaat olemme ihmeeksemme todenneet, että itäisen ohikulkutien eritasoliittymät ja ajorampit tulevat todella lähelle tiheää asutusaluetta. Eritasoliittymälle löytyisi vapaata peltotilaa myös lähempää Atriaa, jolloin siitä aiheutuvat turvallisuusriskit koululaisille ja alueen asukkaille sekä melu-ja saastehaitat jäisivät kauemmaksi asutusalueesta. Mietityttää kuinka suuret on rekka-autojen kiihdytyksessä ja jarrutuksessa syntyvät desibelit ja kuinka ne on otettu huomioon melusuojauksessa. Kuinka siltojen alapuolelta johtuvat melut ehkäistään. Kuinka valtatien 19 ja tämän ohitustien yhteisvaikutus on otettu huomioon. Mietityttää että jos ajorampin ja useamman talon väliin jää vain m, niin kaikki nämä haitat tulevat olemaan osa ihmisten arkipäivää ja jos suunnitelma etenee tällaisenaan ongelmia tulee olemaan. Tämä on iso ja paljon rahaa nielevä projekti, jolle toivoisi löytyvän sellaisen ratkaisun, joka tyydyttäisi myös eritasoliittymän lähialueen asukkaita. Seinäjoki Jaana Sippola ja Ale Kujala

19 Seinäjoen kaupunki Rakennusvalvonta Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus/Kaavoitus Kirkkokatu Seinäjoki Seinäjoen kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja kaavoitusosasto on toimittanut rakennusvalvonnan lausunnolle Nurmon (51) ja Keski-Nurmon (56) kaupunginosien korttelia 1057 (osa ) sekä maatalous-, virkistys-, katu-, ja liikennealueita koskevan asemakaavaluonnoksen. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Valtatie 19 Seinäjoen Itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen tiejärjestelyineen Valkiavuorentien, Länsitien, Valtatie 19 ja Keski- Nurmontien risteysympäristössä. Rakennusvalvonta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Asemakaavaluonnos on tarkoituksenmukainen. Kaavamuutoksella laajennetaan Valtatie 19 eritasoristeysaluetta ja siirretään sitä samalla lounaaseen päin. Luonnoksen mukaisesti myös Länsitien ja Keski-Nurmontien risteykseen varataan tilaa kiertoliittymälle. Suunnitelman mukaisesti tiejärjestelyt lohkaisevat Liikuntahallin tontista n m2, vaikuttaen näin samalla alueen pysäköintiin ja tontille tapahtuvaan kulkuun. Rakennusvalvonta katsoo, että liikuntahallin pysäköintialueelle tulee varata kaavassa toinenkin liittymä Keski-Nurmontien puolelta. Tämä on tärkeää alueen käytön ja myös pelastustoiminnan kannalta. Liikuntahallin tontin pysäköintitilan tarve tulee huomioida alueen tulevan kaavamuutoksen yhteydessä. Voimassaolevan asemakaavan mukainen autopaikkamäärä Liikuntahallin tontilla on 1 Ap/ 50 krsm2. Hallin kerrosalan mukaisesti autopaikkamäärä on 70 Ap. Rakennuslupasuunnitelmissa esitetty autopaikkamäärä on 82 Ap sekä 3 Linja-autopaikkaa. Lisäksi kaavassa tulee ottaa huomioon asuntoalueiden melunsuojaustarve.

20

21

22

23

24

25

26

27 Lähettäjä: Vastaanottaja: Anneli Jaskari Kaavoitus; Kopio: Aihe: Mielipiteemme asemakaavaluonnoksesta Päivämäärä: 20. helmikuuta :16:54 Liitteet: Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen kaavoitus Asia: Mielipiteemme asemakaavaluonnoksesta, joka koskee Nurmon (51) ja Keski-Nurmon (56) kaupunginosien korttelia 1057 (osa) sekä maatalous-,virkistys-, katu-ja liikennealueita. Asemakaavan laajennus koskee valtatien 19 eteläpuolelle sijoittuvia tiloja Keskivainio , Kujanvarsi , Rämälä , Lammervo , Takala ja Kravatti Taustaa Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa valtatien 19 Seinäjoen Itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen tiejärjestelyineen Valkiavuorentien, Länsitien, Vt 19 ja Keski-Nurmontien risteysympäristössä. Alustavien suunnitelmien mukaan eritasoliittymä tultaisiin toteuttamaan eritasokiertoliittymänä, joka veisi huomattavasti vähemmän tilaa kuin aiemmissa 1990-luvun tiesuunnitelmissa esitetty ratkaisu. Onko näin? Nyt omistamamme yhtiön (Rakennus Jaskari Oy) omistamasta tontista ollaan lohkaisemassa paljon suurempi osa, kuin vuoden 1977 asemakaavassa on merkitty. Tämä toisi Valkiavuorentielle

28 tulevaa ramppia huomattavasti lähemmäksi kotiamme. Tarkoituksenamme on ollut liittää omakotitonttiimme ympärillä olevat piha-alueena hoitamamme tontit, koska niille ei saa rakentaa. Tämän vuoksi kaava-alueen raja tulisi merkitä tielinjaukseen asti. Harrastamme puutarhanhoitoa. Metsä Vt 19 ja tonttimme välillä on toiminut suojana melulta ja saasteilta. Jos tämä pitemmällekin keskusta-asutuksen keuhkona vaikuttava metsä raiskataan, luonnollinen suoja häviää. Liito-oravista puhumattakaan. Tasaisella karttapaperilla uudet ympyrät näyttävät kyllä viattoman sieviltä, mutta miltä ne näyttävät rakennettuina meidän ja muiden lähikotien ikkunasta ja pihalta. Entä mitä kuuluu ja miltä haisee? Kuinka korkealle eritasoliittymä nousee? Onko tätä havainnoitu millään kolmiulotteisilla kuvilla? Ovatko suunnittelijat käyneet paikan päällä tutustumassa alueeseen? Entä päättäjät? Väitetään, että liikenne Valkiavuorentielle tulee olemaan vähäistä. Tiedossa on, että Vt 19 itäpuolelle S-ryhmä on varannut ja ostanut suurehkon alueen ABCasemaa varten. Luonnoksen mukaan liikenne ei pääse kulkemaan ABC:lle VT 19:ltä muuta kuin Valkiavuoren ympyrän kautta. Siitä seuraisi, että erittäin lähellä kotiamme tulisi pyörimään rekka-ja muu liikennerumba yötä päivää! Entä kaikki saasteet: melu-, valo- ja pienhiukkassaasteet sekä huono ilmanlaatu? Toinen liikennettä Valkiavuorentien ympyrään lisäävä tekijä on tulossa Nurmon liikuntahallin taakse. K-ryhmittymä on hankkinut sieltä liikettään varten suuren maa-alueen. Näitä ei ole mitenkään huomioitu ko.luonnoksessa. Liikuntahallin käyttö liittyy kiinteästi lähellä sijaitsevaan koulukeskukseen, sillä suuri osa koulujen liikuntatunneista pidetään siellä. Miksi tähän ei ole varauduttu suunnitelmissa? Liikenneturvallisuus vaarantuu monesta syystä. Mielestämme yhden rampin kautta tulee liikaa liikennettä, varsinkin raskasta liikennettä. Liikenneturvallisuus vaarantuu. Asumisviihtyvyyttä alennetaan merkittävästi. Ohikulkutien kai pitäisi viedä OHI? Ko. suunnitelmalla se tulee KOHTI! Tonttia ostaessamme meille sanottiin: Teidän tontista ei mene kuin pieni pala

29 nurkasta, kun siihen tie tulee, jos koskaan tulee Tähän olimme varautuneet. Silloin ei kyseessä ollut suinkaan eritasokiertoliittymä. Emme hyväksy, että meiltä viedään isompi osa kuin vuoden 1977 kaavassa. Kaiken kaikkiaan tiesuunnitelma ja asemakaava vaikuttavat hätäisesti tehdyiltä raakileilta. Nurmossa Anneli ja Jorma Jaskari Valkiavuorentie NURMO

30

31

32 Seinäjoen Liikuntatoimi Lausunto asemakaavaluonnoksesta koskien Nurmon(51) ja Keski-Nurmon (56) kaupunginosien korttelia 1057 (osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan laajennus koskee Länsitien itäpuolella olevaa Nurmon liikuntahallia. Kaavaluonnoksessa on poistumassa liikuntahallin toinen liittymä sekä paikoitustilaa. Nurmon liikuntahallin toiminnan kannalta on välttämätöntä olla tontille myös toinen liittymä jolloin etenkin isojen tapahtumien aikaan liikennöinti voidaan järkevästi hoitaa. Henkilöautoliikenteen lisäksi tulevat talon käyttäjät/joukkueet linja-autoilla. Näin myös isojen tapahtumien aikaan voidaan ohjata sisääntulo ja poistumisliikenne järkevästi. Lisäksi paikoitustilaa on laajennettava vastaavalla tavalla kuin mitä alueelta on kaavaluonnoksessa poistumassa. Seinäjoella Seinäjoen liikuntatoimi Anne Kotila liikuntatoimenjohtaja Juhani Kukkasela hallimestari

33

34 LAUSUNTO Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus Kaavoitus Kirkkokatu 6, PL Seinäjoki NURMON (51) JA KESKI-NURMON (56) KAUPUNGINOSIEN / VT 19 RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVA Seinäjoen kaupunki pyytää Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon lausuntoa Nurmon (51) ja Keski-Nurmon (56) kaupunginosien / vt 19 risteysalueen asemakaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Asemakaavan muutoksella muodostetaan Nurmon ja Keski-Nurmon kaupunginosien liikenne-, maatalous-, katu- ja erityisalueet. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Seinäjoen itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen nykyisen vt 19 ja Keski-Nurmontien risteyksen ympäristöön. Eritaso toteutetaan eritasokiertoliittymänä. Asemakaavalla mahdollistetaan myös Länsitien, Keski- Nurmontien ja Valkiavuorentien tiejärjestelyt sekä Nurmon Kivisaaren eritasoliittymästä Atrialle olevan yhteyden kaistaisuus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu asianmukaisesti. Kaavaa laadittaessa tullaan arvioimaan ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Kulttuurihistorian osalta vaikutusten arviointiin on käytössä vanhan rakennuskannan inventoinnin tarkistus ja arvottaminen, joka on tehty vuonna Osalliset, joita ovat myös Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo ja Museovirasto, on määritelty riittävällä laajuudella. Virallisten ilmoitusten lisäksi osallisia, kuten esimerkiksi maanomistajia ja suunnittelualueen asukkaita, tiedotetaan kirjeitse. Suunnittelualue on valtatien pohjois- ja eteläpuolella valtaosin metsää ja peltoa. Alueella sijaitsee kaksi asuintaloa ja ulkorakennuksia: Hietamäki ja Rantamäki. Asemakaavaluonnoksen mukaan tielinjaus valtatieltä Länsitielle on suunniteltu kulkemaan Hietamäen pihapiirin vieritse, mutta Rantamäen yli. Hietamäen pihapiirin alue on merkitty suojaviheralueeksi.

35 2 Vuodelta 2004 olevan, yleiskaavaa varten tehdyn inventoinnin mukaan Hietamäki muodostaa yhtenäisen pihapiirin, jolla on rakennushistoriallista, maisemallista ja historiallista merkitystä. Kohde on arvotettu yleiskaavatyön yhteydessä maakunnallisesti merkittäväksi. Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi paapantupa, navetta-talli-heinälato, talousrakennus, pienasumus, kuoppa ja kaivohuone sekä savusauna. Rakennukset ovat luvuilta, ja ne ovat säilyttäneet perinteisen ulkoasunsa. Hietamäen päärakennus on rakennettu alun perin 1810-luvulla. Se on laajennettu ja muutettu nykyiseen asuunsa 1900-luvun alussa, jolloin se on saanut vaikutteita rakentajansa Amerikan siirtolaisuuden ajasta. Savusaunan hirressä on vuosilukumerkintä 1754, mutta rakennuksen varsinaisesta rakennusajankohdasta ei ole tietoa. Rantamäen pihapiirillä on maisemallista merkitystä. Se on arvotettu paikallisesti merkittäväksi yleiskaavatyön yhteydessä. Maakunnan rakennusperintökokonaisuudessa Rantamäki edustaa harvinaisempaa pienipiirteistä, vaatimatonta asumismuotoa. Muistitiedon mukaan Rantamäki on ollut sotilastorppa, jonka historia saattaa ulottua jopa 1600-luvulle. Pihapiirin nykyiset rakennukset asuinrakennus, sauna ja ulkorakennus, jossa on puori, heinälato ja navetta ovat 1900-luvun alusta. Rakennukset olivat olleet tyhjillään 2000-luvun alkuvuosista saakka. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo pitää myönteisenä sitä, että asemakaavassa on haettu parannusta voimassa olevaan kaavaan, jossa tielinjaus oli suunniteltu kulkemaan sekä Hietamäen että Rantamäen pihapiirin yli. Uusi linjaus säilyttää Hietamäen pihapiirin, ja sen säilyminen kannattaa varmistaa myös asianmukaisella suojelumerkinnällä. Tien alta joudutaan purkamaan Hietamäkeen kuuluva savusauna sekä kaikki Rantamäen rakennukset. On huolestuttavaa, että autoistuva ja teknistyvä yhteiskunta hävittää rakennusperintömme historiallista kerroksellisuutta ja monimuotoisuutta kaventaen näin maakunnan historiallisen kehityksen kuvaa. On tärkeää suojella ja säilyttää sekä vaurautta kuvaavia komeita kohteita, arkkitehtuurin helmiä ja kokonaisia pihapiirejä että pienipiirteistä ja vaatimatonta asuin- ja rakennustapaa edustavia kohteita, kuten esimerkiksi Rantamäki. ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAMUSEO Susanna Tyrväinen museotoimenjohtaja

36

37

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6. LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.2011 Elisa Oyj Kaava-alueelle rakennettu, Elisa Oyj:n matkapuhelinverkkoa

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen)

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen) Muistutukset 1 Vihti-seura 2 Armfelt Marita 3 Sievänen Eija 4 Jokela Marjo 5 Starracing Oy 6 Nieminen Markku ja Anna-Liisa 7 Lehikoinen Tomi ja Liisa 8 Häkkinen, kuolinpesä 9 Johansson Tarja ja Markku

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu:

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu: 29.6.2015 LIITE 6 23-KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN Valmisteluaineisto annettiin kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 29.10.2014. Valmisteluaineisto

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä:

Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä: ASEMAKAAVAN MUUTOS / 340 RÖNÖN MUUTOKSET Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä: 1) LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2014 EI KERROSTALOA RÖNÖÖN! Rönön

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

SEINÄJOKI. Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET. 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009

SEINÄJOKI. Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET. 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009 SEINÄJOKI Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009 SEINÄJOEN KAUPUNKI TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Kirkkokatu 6 PL 215, 60101 SEINÄJOKI

Lisätiedot

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 R a p o r t t i 1 2 3 4 5 6 7 8 Ensimmäinen palaute KUVAILULEHTI Raportin julkaisija Raportin julkaisuaika 5.5.2009 Kangasalan kunta, tekninen keskus

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 L A P I N L A H T I KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 E 34 Ringettet. Ote opaskartasta Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta Ote osayleiskaavasta

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Kylväjänkuja 12 Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Palaute Fennovoiman ydinvoimalaitoksen YVA-selostukseen Asian diaarinumero 7131/815/2008

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta.

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta. Diaarinumero Varsinais-Suomi 20.3..2012 VARELY/26/07.04/2011 Fingrid Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot