Kaavoitus; Kopio: Aihe: Nurmon eritasoliittymä / Asemakaavan muutosluonnos / mielipide Päivämäärä: 15. helmikuuta :07:46 Liitteet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoitus; Kopio: Aihe: Nurmon eritasoliittymä / Asemakaavan muutosluonnos / mielipide Päivämäärä: 15. helmikuuta 2009 23:07:46 Liitteet:"

Transkriptio

1 Lähettäjä: Vastaanottaja: Ari Vekola Kaavoitus; Kopio: Aihe: Nurmon eritasoliittymä / Asemakaavan muutosluonnos / mielipide Päivämäärä: 15. helmikuuta :07:46 Liitteet: Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta direktiivi 2008/96/ EY, joka on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä nro L 319, edellyttää riippumatonta, yksityiskohtaista, järjestelmällistä ja teknistä turvallisuuden tarkastusta, joka koskee tieinfrastruktuurihankkeen suunnitelmaratkaisuja ja kattaa kaikki vaiheet. Kaavoitukseen liittyvät valmisteluaineistot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään luonnosvaiheen kuulemista varten nähtävänä Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen ilmoitustaululla kaupungintalon toisessa kerroksessa. Kyseisestä aineistosta ei löytynyt direktiivin 2008/96/EY mukaista vaaranarviointiaineistoa. Itseäni erityisesti huolestuttaa rakennusaikaiset ja käytönaikaiset riskit Nurmon liikuntahallia käyttäville nuorille, Nurmon yläasteen ja lukion oppilaille. Olisi arvioitava miten tiehankkeen ruuhkauttaman valtatien liikenne ohjautuu rakennusaikana. Miten Keskinurmon tietä koulutienään käyttävät lapset voivat kulkea turvallisesti. Lisäksi olisi arvioitava tien käytön aikainen turvallisuus. Kuinka lähellä olevan asutuksen turvallisuus taataan, jos vaarallisia aineita kuljettava rekka törmää risteysalueella ja hengenvaarallisia aineita pääsee ympäristöön. Ehditäänkö talojen ilmaistointilaitteet sulkea. Miten saadaan ihmiset pelastettua. Kuinka iso on suositeltu varoetäisyys ja kuinka paljon se on suunnitellussa asemakaavassa. Miten pakokaasut, pienhiukkaset, melu ja muiden saasteiden vaikutukset kartoitetaan ja miten ne ehkäistään niin, että ihmiset pysyvät terveinä ja työkykyisinä. Kuinka paljon talojen ilmaistointilaitteet imevät pakokaasuja taloihin sisään ja miten sisäilman laatua tarkkaillaan. Lisäksi on tietenkin arvioitava kunnossapidon aiheuttamat riskit ja alueella tapahtuvien muiden infrastruktuurihankkeiden vaikutukset suhteessa tienkäyttöön. Kaikkia riskejä en nyt tässä lähde esittelemään, koska ne tulevat vastaan turvallisuusarviointia tehtäessä. Turvallisuusaineistosta toivon löytyvän minkä standardin mukaan vaaroja ja jäännösriskejä on arvioitu sekä analysointiin osallistuneiden henkilöiden nimet ja pätevyydet mikäli myöhemmin tulee aihetta palata kyseisiin dokumentteihin. Ilman kattavaa turvallisuuskartoitusta asemakaavaa ei voida hyväksyä.

2 Itselläni on kokemusta monikansallisen yhtiön turvallisuusasiantuntijan tehtävistä, riskianalyysien laadinnasta, eu-direktiiveistä ja standardeista sekä niihin liittyvistä oikeusprosesseista. Annan tarvittaessa lisäselvitystä ja osallistun mielelläni ryhmään, joka arvio tämän asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta. Seinäjoella Ari Vekola

3

4 Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos PALOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA Lausunto sivu 1 / Pöytäkirjanro Vastaanottaja Tarkastuskohde SEINÄJOEN KAUPUNKI KIRKKOKATU 6 Kirkkokatu SEINÄJOKI SEINÄJOKI Tarkastuslausunto LAUSUNTO ASEMAKAAVAAN Lausunto koskee 51 Nurmo ja 56 Keski-Nurmo yleisen tien alueen asemakaavan muutosta ja laajennusta Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Asemakaavan muutoksesta. Palopäällikkö Hannu Puranen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Koulukatu 20 B, SEINÄJOKI Puh: Paloasemaryhmä 4 Seinäjoen paloasema Kaartotie SEINÄJOKI Palopäällikkö Hannu Puranen Puh: (06) ,

5 Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus Kirkkokatu 6, PL Seinäjoki Päiväys: Yhteyshenkilö: Erkkilä Kari Puhelin: Sähköposti: Fax: Asia Lausunto 51 NURMO, 56 KESKI-NURMO YLEISEN TIEN ALUE, ASEMAKAAVAMUUTOS Oheiseen karttaan on piirretty sähkönsiirtojohdot ja muuntamot joiden olemassaolon pyydämme huomioimaan kaavassa. 20kV nykyinen ilmajohto, lila kapea viiva. 20kV nykyinen ilmajohto, mahdollisesti poistuva, sininen leveä viiva. 20kV mahdollisesti uusi maakaapeli, punainen leveä viiva. 20/0,4kV muuntamo, puistommo teksti. 0,4kV nykyinen maakaapeli, turkoosi katkoviiva. 0,4kV nykyinen ilmajohto, turkoosi viiva. Laitteistojen mahdollisissa muutoksissa : Sähköturvallisuuslaki 410/96 52 VATTENFALL VERKKO OY Kari Erkkilä verkostosuunnittelija liite: kartta 6SEI110152A09 Erkkilä Kari kpl Vattenfall Verkko Oy Osoite: PL Tampere Finland Käyntiosoite: Patamäenkatu Tampere Puhelin: Kotipaikka: Tampere Y-tunnus:

6

7

8

9

10

11 LUONNOS Seinäjoen kaupunki Ympäristönsuojelu Lausunto Nurmon (51) ja Keski-Nurmon (56) kaupunginosan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Asemakaavan muutosluonnos koskee (51.) Nurmon ja (56.) Keski-Nurmon kaupunginosien korttelia 1057(osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa valtatien 19 Seinäjoen Itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen tiejärjestelyineen Valkiavuorentien, Länsitien, Vt 19 ja Keski- Nurmontien risteysympäristössä. Kaava: Kaavamuutos on tarpeen ja puollettava. Tierakentamisessa on aina huomioitava melu. Jo rakennetulla asumiseen käytettävillä alueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä on ohjeena, että melutaso ei ulkona ylitä melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 db. Risteysalueella pysähdykset ja kiihdytykset koetaan haitallisina. Alueella tarvitaan meluntorjuntaa läheisen asutuksen vuoksi. Rakentamista edellyttävät meluesteet on tarpeen merkitä kaavaan. Olemassaoleva rakennettu ympäristö ja maisema tulee ottaa huomioon meluesteen suunnittelussa ja huomioida kaavamääräyksenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Suunnitelmassa on tarpeen korjata vanha viranomaistieto: Ympäristöosastoa ei 2009 alkaen enää ole. Osallisina tulee mainita sen sijaan ympäristönsuojelu ja ympäristöterveysvalvonta. Suunnitelmaan kirjaamattomana taustatietona ilmoitan, että tulosalueista vastaavat allekirjoittanut ympäristönsuojelusta ja johtava hygieenikko Seppo Kangas ympäristöterveysvalvonnasta. Pirjo Korhonen ympäristöpäällikkö tiedoksi: ympäristölautakunta

12 Lähettäjä: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Pitkäjärvi Kimmo Kaavoitus; Lausunto Asemakaavaluonnoksesta. Päivämäärä: 18. helmikuuta :48:42 Liitteet: NUR_Vt.pdf Lausunto Nurmo asemakaavaluonnos Nurmon, 51 ja Keski-Nurmon, 56 kaupunginosat / VT 19 risteysalue: Vaasan Läänin Puhelin oy:n omistamia kaapeleita ja kaapelinsuojaputkia sijaitsee liitteenä olevassa kartassa merkityissä kohdissa. Kaapelit on sijoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti kulloisenkin maanomistajan luvalla tarkoituksen mukaisiin paikkoihin. Jos myöhemmin rakentamisen takia kaapeleita joudutaan siirtämään, siirtokustannukset tulevat siirron tilaajan maksettavaksi. Vaasan Läänin Puhelin Oy: puolesta: Kimmo Pitkäjärvi Suunnittelija Suunnittelutoimisto Anvia Vaasan Läänin Puhelin Oy Yrittäjäntie Seinäjoki Puh. (06) gsm

13 Putki yhtenäinen, kaapeli kyljestä 3 x Jakokaappi Copyright 2008 maanmittauslaitos,vaasan kaupunki,seinäjoen kaupunki sekä muut VLPn toimialueen kaupungit ja kunnat. Aineiston kopiointi ilman lupaa on kielletty.kopiering av materialet är förbjudet Huom! Kartan/reittien tiedot ovat vain tulostuspäivän tilanteesta. Obs! Rutterna visar endast dagsläget N NURMO Vt.19 ja Keski-Nurmontie risteys Päivämäärä / datum: Mittakaava / skala: 1:2000 0m 50m 100m 150m

14 Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen kaavoitus Asia: Nurmon eritasoliittymän tuottama haitta asukasviihtyvyydelle ja liikenneturvallisuudelle Taustaa Asemakaavan muutosluonnos koskee (51.) Nurmon ja (56.) Keski-Nurmon kaupungin-osien korttelia 1057 (osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan laajennus koskee valtatien 19 eteläpuolelle sijoittuvia tiloja Keskivainio , Kujanvarsi , Rämälä , Lammervo , Takala ja Kravatti Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa valtatien 19 Seinäjoen Itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen tiejärjestelyineen Valkiavuorentien, Länsitien, Vt 19 ja Keski- Nurmontien risteysympäristössä. Mielipiteemme Aikanaan ostimme rauhallisessa ja turvallisessa paikassa olevan määräalan Penttilän tilasta. Tuolloin Nurmon kunnan taholta kerrottiin, että Mäki-Hakolantien rakentamista on tarkoitus jatkaa Hyllykalliolta kunnan keskustaan. Tämän jälkeen Nurmon keskusta on tyhjentynyt osin kunnanjohdon omien ratkaisujen myötä. Mäki-Hakolantien jatkamiselle Nurmon kuntakeskukseen ei siten enää ole ollut tarvetta. Tämän tarpeen poistuttua on ilmaantunut uusi tarve rakentaa itäinen ohikulkutie, josta on tullut suorastaan pakkomielle. Ehkä sille tulevaisuudessa on tarpeensa, mutta suunnittelijoilta on kadonnut kyky katsoa tulevaisuuteen. Kävimme viime viikolla tutustumassa uuden ohikulkutien piirrustuksiin. Tyrmistys oli melkoinen, kun totesimme, että suuren liikenneympyrän lisäksi Valkiavuorentien risteykseen on piirretty pieni liikenneympyrä. Arkkitehti Norjan mukaan liikenteen määrä risteyksessä on jäämässä hyvin vähäiseksi. Toki hän ei ole ottanut huomioon ABC:n tuloa vt19 toiselle puolelle eikä hän tiennyt edes Keskon ennakkosuunnitelmista liikuntahallin taakse. Molemmat suunnitelmat ovat kuitenkin olleet esillä myös lehtien palstoilla, joten kaava suunnittelijat satavarmasti tietävät. Eikö suunnittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista ole ennakoida asioita ja toimia siten, että nähdään hieman huomista pitemmälle. Suunnittelijoiden olisi kuvitellut ottavan jollain tavalla konkrettisesti yhteyttä liittymän välittömällä vaikutusalueella oleviin asukkaisiin. Näin ei ole tapahtunut. Meidän eikä lähinaapurin kanssa ole käyty

15 minkäänlaista ajatustenvaihtoa, vaikka naapurin tilaan näyttää kohdentuvan lunastustarpeita. Tämän olisi kuvitellut olevan suunnittelussa minimivaatimus. Tarkkaillessamme jo tehtyjä piirroksia ja suunnitelmia, niin Valkiavuorentien liittymään on ennakoitavissa todella runsas liikenne. Näissä suunnitelmissa ei arkkitehdin mukaan ole huomioitu kuin risteyksen tämänhetkinen tilanne. ABC.n kaavaa ei ole vielä hyväksytty, eikä Keskon tulosta alueelle ole tietoa? Nämä asiat on siis selvitettävissä ennen kaavan vahvistamista. Mikäli näitä asioita ei näy suunnittelussa, niin ei voi kuin ihmetellä suunnittelun tasoa ja ammattimaisuutta. Tavoitteeksi on asetettu Seinäjonen keskusta-alueen liikenneturvallisuuden ja asumisviihtyvyyden parantaminen siirtämällä nämä ongelmat Nurmoon ja tässä vaiheessa Valkiavuorentien tuntumaan. Ratkaisun myötä pitkänmatkan liikenne ja vaaratilanteet siirtyvät Valkiavuorentien liikennesolmuun. Jokainen onnettomuus on lisähaitta asukkaille. Vaarallisten aineitten kuljetukset tuossa ahtaassa ympyrässä on vaara. Lähellä olevaa koulukeskusta ei pidä vähätellä. Jokainen pienikin onnettomuus aiheuttaa muun haitan lisäki pahan ruuhkan. Asumisviihtyvyydestä Valkiavuorentien tuntumassa ei enää voi puhua. Valtatien 19 eritasoliittymä on todella suuri ja siitä lähtee ramppi Valkiavuorentien risteykseen. Suunnitelman mukaan näiden kahden ympyrän väliin tarvitaan melueste! Millainen meluesteen tulisi olla, se ei selviä suunnitelmasta, joten on tyydyttävä omaan mielikuvitukseen. Maastoon ei mahdu mitään luonnollisia esteitä, joten ainoaksi vaihtoehdoksi on jäämässä betonimuuri - sellainen kuin oli aikanaan Berliinissä ja nykyisin esimerkiksi Hämeenlinnassa. Näyttää siltä, että suunnitelman mukaisesti pääsemme elämään Berliinin muurin varjossa. Edes tuo Berliinin muuri ei suojaa melulta ja liikenteen mukanaan tuomalta pölyltä pienhiukkasineen. Joku yleisönosaston kirjoitttaja piti Hämeenlinnassa olevaa betoniaitaa hyvänä. Tosiasiassa se näyttää hirvittävältä emmekä usko siihen, että betoniaidan takana asuvat siitä juuri saavat nautintoa. Berliinin muurin perustamisesta Nurmo eritasoliittymän yhteyteen tuhoaa täydellisesti koko maiseman. Mikä sitten voisi olla vaihtoehto? Arkkitehdin mukaan luonnonsuojelijoiden suojelemat liito-oravat on huomioitu. Ympäristöarvion mukaan niiden elinpiiri tuhoutuu jokatapauksessa. Meitä kiinnostaa enemmän ihmiset tien ääressä. Kuka meitä suojelee. Ympäristöarviossa olisi voinut olla samoin perustein, että tien välittömässä läheisyydessä asuvien ihmisten elinpiiri tuhoutuu jokatapauksessa. Olemmeko me jotain liito-oravia arvottomampia. Ennen kuin tämän liittymän suunnittelu on valmis hyväksyttäväksi odotamme ja edellytämme, että suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden taholta ollaan yhteydessä ja selvitetään ihan täsmällisesti se, millä tavalla meidän osin jopa tiealueella asuvien edut on huomioitu ja millä tavalla meille korvataan syntyvät vahingot. - vai onko ratkaisu löydettävissä jollain muulla tavalla. Nyt suunnitelmissa esitetystä vaihtoehdosta kiinnipitäminen varmistaa sen, että päätöksenteko hidastuu Nurmon eritasoliittymän vaikutuksia Valkiavuorentien liikenneympyrästä tulee todellinen sumppu, jota suunnittelijat eivät liene edes vaivautuneet miettimään. Näyttää siltä, että kukaan ei ole edes vaivautunut tutustumaan aitoon maastoon. ABC:lle tehdään tässä omaa liittymää.

16 samalla on kuitenkin huomioitava se, että K-ryhmä on rakentamassa alueelle omaa kauppakeskusta - ei varmaan mitään kyläkauppaa, vaan ABC:n kilpailijaa. => kaikki liikenne kauppoihin tulee kulkemaan Valkiavuorentien ympyrän kautta riippumatta siitä ovatko ihmiset tulossa Lapuan tai seinäjoen suunnasta. Kertunlaakson asuntoalueelta tuleva tie ohjaa niinikään liikenteen Valkiavuorentien liittymään. kulku liikuntahallille Pääsy itäiselle ohikulkutielle Nurmon alueella on pääsääntöisesti Valkiavuorentien liittymän kautta. Molemminpuolin vt 19 on laajat asutusalueet, joilta kulku valtatielle 19 tulee olemaan Valkiavuorentien liittymästä. Valtatien kupeeseen on lisäksi suunniteltu tie kertunlaaksosta ABC:lle ja toinen tie Mäki- Hakolantien kautta. Nämä tiet lisäävät valkiavuorentien risteyksen käyttöä Näiltä alueilta pääsy valtatielle on pääsääntoisesti yhden ja saman Valkiavuorentien liittymän kautta. Liikenne tulee lisääntymään tässä pikkuliittymässä aivan eri määrässä kun suunnittelussa on annettu ymmärtää. rekkaliikenne ja vaarallisten aineiden kuljetukset päästöineen on vielä oma riskinsä asukkaille ja koululaisille. Menomatka ABC:lle on lievää laskua, mutta paluu onkin sitten nousua, jolloin päästöt ovat runsaammat. ABC:n ja Keskon kauppapaikan huoltoliikenne kulkee Valkiavuorentien liittymän kautta. Rakennusaikainen haitta alueella tulee olemaan pitkäaikainen ja huomattava, joka estää tien välittömässä läheisyydessä normaalin elämän. Tietääkseni missään muualla Suomessa ei ole vastaavaa - Toisaalta vaikka olisikin, niin onko Nurmossa pakko tietoisesti tuhota ihmisille tehty asuma-alue. Valosaaste alueella ei sekään ole merkityksetön. Melu, tärinä ja pienhiukkaset ovat terveysuhkia kaikki Pienhiukkaset tappavat vuosittain enemmän ihmisiä kuin liikenneonnettomuudet. Nämä kaikki liikenteen mukanaan tuomat saasteet ovat merkittävä haitta. Erityisesti liikenneväylien vällittömässä läheisyydessä ja liikenneväylillä pitoisuudet ovat suuret, jolloin ihmiset altistuvat voimakkaasti korkeille pitoisuuksille. Näihin asioihin voidaan vaikuttaa. Yhdyskuntasuunnittelulla päästöjä voidaan vähentää siellä, missä ihmiset asuvat. Kysymys on arvostuksesta RAHA vastaan IHMISHENKI Mika Ahti on Kertunlaakson osalta kiinnittänyt ansiokkaasti huomiota merkittäviin ongelmiin. Suunnittelijoiden ja kaupungin johdon on syytä miettiä tilannetta omalle kohdalleen. Jos tällaisen liikenneympyrän naapurina ei miellytä itseänne, niin silloin on syytä vakavasti miettiä, mitä olette tekemässä meille. Luonnonsuojelijat suojelvat alueemme liito-oravia, mutta kukaan ei näytä kantavan huolta meistä ihmisistä. Itäisen ohikulkutein merkittävyydestä ja mahdollisista kustannustappiosta puhuttaessa on täysin perusteetonta syyllistää tien varressa olevia vielä eläviä ihmisiä. Syy ja vastuu työn laadusta ja tuloksesta on vain ja yksinomaan suunnittelijoilla ja päätöksentekijöillä. Kelvoton suunnittelu johtaa aina välttämättä lukuisiin valituksiin. Olemme tuoneet tässä esiin muutamia epäkohtia. Valitettavasti aikaa tässä vaiheessa ei ole

17 käytettävissä enempää. Toisaalta tarvitsemme lisää riittävän tarkkaa tietoa, mitä meille ja meidän elinpiirillemme aiotaan tehdä. Edelleen olemme sillä kannalla, että huonosta suunnittelusta vastuu kuuluu suunnittelijoille ja päättäjille Meille huonosta suunnittelusta kärsimään joutuville on turha yrittää vastuuta hankkeen viivästymisestä sälyttää. Nurmossa Anneli ja Kari Ranta Valkiavuorentie Nurmo

18 Lähettäjä: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Fysioterapia Kaavoitus; Nurmon eritasoliittymä/asemakaavan muutosluonnos/ mielipide Päivämäärä: 19. helmikuuta :51:48 Liitteet: Me Nurmon Vasarapuiston alueen asukkaat olemme ihmeeksemme todenneet, että itäisen ohikulkutien eritasoliittymät ja ajorampit tulevat todella lähelle tiheää asutusaluetta. Eritasoliittymälle löytyisi vapaata peltotilaa myös lähempää Atriaa, jolloin siitä aiheutuvat turvallisuusriskit koululaisille ja alueen asukkaille sekä melu-ja saastehaitat jäisivät kauemmaksi asutusalueesta. Mietityttää kuinka suuret on rekka-autojen kiihdytyksessä ja jarrutuksessa syntyvät desibelit ja kuinka ne on otettu huomioon melusuojauksessa. Kuinka siltojen alapuolelta johtuvat melut ehkäistään. Kuinka valtatien 19 ja tämän ohitustien yhteisvaikutus on otettu huomioon. Mietityttää että jos ajorampin ja useamman talon väliin jää vain m, niin kaikki nämä haitat tulevat olemaan osa ihmisten arkipäivää ja jos suunnitelma etenee tällaisenaan ongelmia tulee olemaan. Tämä on iso ja paljon rahaa nielevä projekti, jolle toivoisi löytyvän sellaisen ratkaisun, joka tyydyttäisi myös eritasoliittymän lähialueen asukkaita. Seinäjoki Jaana Sippola ja Ale Kujala

19 Seinäjoen kaupunki Rakennusvalvonta Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus/Kaavoitus Kirkkokatu Seinäjoki Seinäjoen kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja kaavoitusosasto on toimittanut rakennusvalvonnan lausunnolle Nurmon (51) ja Keski-Nurmon (56) kaupunginosien korttelia 1057 (osa ) sekä maatalous-, virkistys-, katu-, ja liikennealueita koskevan asemakaavaluonnoksen. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Valtatie 19 Seinäjoen Itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen tiejärjestelyineen Valkiavuorentien, Länsitien, Valtatie 19 ja Keski- Nurmontien risteysympäristössä. Rakennusvalvonta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Asemakaavaluonnos on tarkoituksenmukainen. Kaavamuutoksella laajennetaan Valtatie 19 eritasoristeysaluetta ja siirretään sitä samalla lounaaseen päin. Luonnoksen mukaisesti myös Länsitien ja Keski-Nurmontien risteykseen varataan tilaa kiertoliittymälle. Suunnitelman mukaisesti tiejärjestelyt lohkaisevat Liikuntahallin tontista n m2, vaikuttaen näin samalla alueen pysäköintiin ja tontille tapahtuvaan kulkuun. Rakennusvalvonta katsoo, että liikuntahallin pysäköintialueelle tulee varata kaavassa toinenkin liittymä Keski-Nurmontien puolelta. Tämä on tärkeää alueen käytön ja myös pelastustoiminnan kannalta. Liikuntahallin tontin pysäköintitilan tarve tulee huomioida alueen tulevan kaavamuutoksen yhteydessä. Voimassaolevan asemakaavan mukainen autopaikkamäärä Liikuntahallin tontilla on 1 Ap/ 50 krsm2. Hallin kerrosalan mukaisesti autopaikkamäärä on 70 Ap. Rakennuslupasuunnitelmissa esitetty autopaikkamäärä on 82 Ap sekä 3 Linja-autopaikkaa. Lisäksi kaavassa tulee ottaa huomioon asuntoalueiden melunsuojaustarve.

20

21

22

23

24

25

26

27 Lähettäjä: Vastaanottaja: Anneli Jaskari Kaavoitus; Kopio: Aihe: Mielipiteemme asemakaavaluonnoksesta Päivämäärä: 20. helmikuuta :16:54 Liitteet: Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen kaavoitus Asia: Mielipiteemme asemakaavaluonnoksesta, joka koskee Nurmon (51) ja Keski-Nurmon (56) kaupunginosien korttelia 1057 (osa) sekä maatalous-,virkistys-, katu-ja liikennealueita. Asemakaavan laajennus koskee valtatien 19 eteläpuolelle sijoittuvia tiloja Keskivainio , Kujanvarsi , Rämälä , Lammervo , Takala ja Kravatti Taustaa Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa valtatien 19 Seinäjoen Itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen tiejärjestelyineen Valkiavuorentien, Länsitien, Vt 19 ja Keski-Nurmontien risteysympäristössä. Alustavien suunnitelmien mukaan eritasoliittymä tultaisiin toteuttamaan eritasokiertoliittymänä, joka veisi huomattavasti vähemmän tilaa kuin aiemmissa 1990-luvun tiesuunnitelmissa esitetty ratkaisu. Onko näin? Nyt omistamamme yhtiön (Rakennus Jaskari Oy) omistamasta tontista ollaan lohkaisemassa paljon suurempi osa, kuin vuoden 1977 asemakaavassa on merkitty. Tämä toisi Valkiavuorentielle

28 tulevaa ramppia huomattavasti lähemmäksi kotiamme. Tarkoituksenamme on ollut liittää omakotitonttiimme ympärillä olevat piha-alueena hoitamamme tontit, koska niille ei saa rakentaa. Tämän vuoksi kaava-alueen raja tulisi merkitä tielinjaukseen asti. Harrastamme puutarhanhoitoa. Metsä Vt 19 ja tonttimme välillä on toiminut suojana melulta ja saasteilta. Jos tämä pitemmällekin keskusta-asutuksen keuhkona vaikuttava metsä raiskataan, luonnollinen suoja häviää. Liito-oravista puhumattakaan. Tasaisella karttapaperilla uudet ympyrät näyttävät kyllä viattoman sieviltä, mutta miltä ne näyttävät rakennettuina meidän ja muiden lähikotien ikkunasta ja pihalta. Entä mitä kuuluu ja miltä haisee? Kuinka korkealle eritasoliittymä nousee? Onko tätä havainnoitu millään kolmiulotteisilla kuvilla? Ovatko suunnittelijat käyneet paikan päällä tutustumassa alueeseen? Entä päättäjät? Väitetään, että liikenne Valkiavuorentielle tulee olemaan vähäistä. Tiedossa on, että Vt 19 itäpuolelle S-ryhmä on varannut ja ostanut suurehkon alueen ABCasemaa varten. Luonnoksen mukaan liikenne ei pääse kulkemaan ABC:lle VT 19:ltä muuta kuin Valkiavuoren ympyrän kautta. Siitä seuraisi, että erittäin lähellä kotiamme tulisi pyörimään rekka-ja muu liikennerumba yötä päivää! Entä kaikki saasteet: melu-, valo- ja pienhiukkassaasteet sekä huono ilmanlaatu? Toinen liikennettä Valkiavuorentien ympyrään lisäävä tekijä on tulossa Nurmon liikuntahallin taakse. K-ryhmittymä on hankkinut sieltä liikettään varten suuren maa-alueen. Näitä ei ole mitenkään huomioitu ko.luonnoksessa. Liikuntahallin käyttö liittyy kiinteästi lähellä sijaitsevaan koulukeskukseen, sillä suuri osa koulujen liikuntatunneista pidetään siellä. Miksi tähän ei ole varauduttu suunnitelmissa? Liikenneturvallisuus vaarantuu monesta syystä. Mielestämme yhden rampin kautta tulee liikaa liikennettä, varsinkin raskasta liikennettä. Liikenneturvallisuus vaarantuu. Asumisviihtyvyyttä alennetaan merkittävästi. Ohikulkutien kai pitäisi viedä OHI? Ko. suunnitelmalla se tulee KOHTI! Tonttia ostaessamme meille sanottiin: Teidän tontista ei mene kuin pieni pala

29 nurkasta, kun siihen tie tulee, jos koskaan tulee Tähän olimme varautuneet. Silloin ei kyseessä ollut suinkaan eritasokiertoliittymä. Emme hyväksy, että meiltä viedään isompi osa kuin vuoden 1977 kaavassa. Kaiken kaikkiaan tiesuunnitelma ja asemakaava vaikuttavat hätäisesti tehdyiltä raakileilta. Nurmossa Anneli ja Jorma Jaskari Valkiavuorentie NURMO

30

31

32 Seinäjoen Liikuntatoimi Lausunto asemakaavaluonnoksesta koskien Nurmon(51) ja Keski-Nurmon (56) kaupunginosien korttelia 1057 (osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan laajennus koskee Länsitien itäpuolella olevaa Nurmon liikuntahallia. Kaavaluonnoksessa on poistumassa liikuntahallin toinen liittymä sekä paikoitustilaa. Nurmon liikuntahallin toiminnan kannalta on välttämätöntä olla tontille myös toinen liittymä jolloin etenkin isojen tapahtumien aikaan liikennöinti voidaan järkevästi hoitaa. Henkilöautoliikenteen lisäksi tulevat talon käyttäjät/joukkueet linja-autoilla. Näin myös isojen tapahtumien aikaan voidaan ohjata sisääntulo ja poistumisliikenne järkevästi. Lisäksi paikoitustilaa on laajennettava vastaavalla tavalla kuin mitä alueelta on kaavaluonnoksessa poistumassa. Seinäjoella Seinäjoen liikuntatoimi Anne Kotila liikuntatoimenjohtaja Juhani Kukkasela hallimestari

33

34 LAUSUNTO Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus Kaavoitus Kirkkokatu 6, PL Seinäjoki NURMON (51) JA KESKI-NURMON (56) KAUPUNGINOSIEN / VT 19 RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVA Seinäjoen kaupunki pyytää Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon lausuntoa Nurmon (51) ja Keski-Nurmon (56) kaupunginosien / vt 19 risteysalueen asemakaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Asemakaavan muutoksella muodostetaan Nurmon ja Keski-Nurmon kaupunginosien liikenne-, maatalous-, katu- ja erityisalueet. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Seinäjoen itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen nykyisen vt 19 ja Keski-Nurmontien risteyksen ympäristöön. Eritaso toteutetaan eritasokiertoliittymänä. Asemakaavalla mahdollistetaan myös Länsitien, Keski- Nurmontien ja Valkiavuorentien tiejärjestelyt sekä Nurmon Kivisaaren eritasoliittymästä Atrialle olevan yhteyden kaistaisuus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu asianmukaisesti. Kaavaa laadittaessa tullaan arvioimaan ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Kulttuurihistorian osalta vaikutusten arviointiin on käytössä vanhan rakennuskannan inventoinnin tarkistus ja arvottaminen, joka on tehty vuonna Osalliset, joita ovat myös Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo ja Museovirasto, on määritelty riittävällä laajuudella. Virallisten ilmoitusten lisäksi osallisia, kuten esimerkiksi maanomistajia ja suunnittelualueen asukkaita, tiedotetaan kirjeitse. Suunnittelualue on valtatien pohjois- ja eteläpuolella valtaosin metsää ja peltoa. Alueella sijaitsee kaksi asuintaloa ja ulkorakennuksia: Hietamäki ja Rantamäki. Asemakaavaluonnoksen mukaan tielinjaus valtatieltä Länsitielle on suunniteltu kulkemaan Hietamäen pihapiirin vieritse, mutta Rantamäen yli. Hietamäen pihapiirin alue on merkitty suojaviheralueeksi.

35 2 Vuodelta 2004 olevan, yleiskaavaa varten tehdyn inventoinnin mukaan Hietamäki muodostaa yhtenäisen pihapiirin, jolla on rakennushistoriallista, maisemallista ja historiallista merkitystä. Kohde on arvotettu yleiskaavatyön yhteydessä maakunnallisesti merkittäväksi. Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi paapantupa, navetta-talli-heinälato, talousrakennus, pienasumus, kuoppa ja kaivohuone sekä savusauna. Rakennukset ovat luvuilta, ja ne ovat säilyttäneet perinteisen ulkoasunsa. Hietamäen päärakennus on rakennettu alun perin 1810-luvulla. Se on laajennettu ja muutettu nykyiseen asuunsa 1900-luvun alussa, jolloin se on saanut vaikutteita rakentajansa Amerikan siirtolaisuuden ajasta. Savusaunan hirressä on vuosilukumerkintä 1754, mutta rakennuksen varsinaisesta rakennusajankohdasta ei ole tietoa. Rantamäen pihapiirillä on maisemallista merkitystä. Se on arvotettu paikallisesti merkittäväksi yleiskaavatyön yhteydessä. Maakunnan rakennusperintökokonaisuudessa Rantamäki edustaa harvinaisempaa pienipiirteistä, vaatimatonta asumismuotoa. Muistitiedon mukaan Rantamäki on ollut sotilastorppa, jonka historia saattaa ulottua jopa 1600-luvulle. Pihapiirin nykyiset rakennukset asuinrakennus, sauna ja ulkorakennus, jossa on puori, heinälato ja navetta ovat 1900-luvun alusta. Rakennukset olivat olleet tyhjillään 2000-luvun alkuvuosista saakka. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo pitää myönteisenä sitä, että asemakaavassa on haettu parannusta voimassa olevaan kaavaan, jossa tielinjaus oli suunniteltu kulkemaan sekä Hietamäen että Rantamäen pihapiirin yli. Uusi linjaus säilyttää Hietamäen pihapiirin, ja sen säilyminen kannattaa varmistaa myös asianmukaisella suojelumerkinnällä. Tien alta joudutaan purkamaan Hietamäkeen kuuluva savusauna sekä kaikki Rantamäen rakennukset. On huolestuttavaa, että autoistuva ja teknistyvä yhteiskunta hävittää rakennusperintömme historiallista kerroksellisuutta ja monimuotoisuutta kaventaen näin maakunnan historiallisen kehityksen kuvaa. On tärkeää suojella ja säilyttää sekä vaurautta kuvaavia komeita kohteita, arkkitehtuurin helmiä ja kokonaisia pihapiirejä että pienipiirteistä ja vaatimatonta asuin- ja rakennustapaa edustavia kohteita, kuten esimerkiksi Rantamäki. ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAMUSEO Susanna Tyrväinen museotoimenjohtaja

36

37

Lausunto. pelastuslaitos 07.04.2008 LAUSUNTO ASEMAKAAVAAN. sivu 1 / 1. Tarkastuskohde. Vastaanottaja VAASANTIE 1 60100.

Lausunto. pelastuslaitos 07.04.2008 LAUSUNTO ASEMAKAAVAAN. sivu 1 / 1. Tarkastuskohde. Vastaanottaja VAASANTIE 1 60100. pelastuslaitos sivu / Lausunto 07.0.008 Vastaanottaja Tarkastuskohde VAASANTIE 6000 Tarkastuslausunto LAUSUNTO ASEMAKAAVAAN Hannu Puranen pelastuslaitos Puh: 06-00 Kaartotie 65 Hannu Puranen Puh: (06),

Lisätiedot

MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Seinäjoen kaupunki Kirkkokatu 6 60100 SEINÄJOKI 8.6.2009 237/303/2009 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönne 12.5.2009; Museoviraston lausunto 16.2.2009 (dnro

Lisätiedot

FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) Seinäjoki/ A. Koskela, Seinäjoen kaupunki/mn 3.2.2009, TÄYDENNETTY 27.4.2009, 4.5.2009

FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) Seinäjoki/ A. Koskela, Seinäjoen kaupunki/mn 3.2.2009, TÄYDENNETTY 27.4.2009, 4.5.2009 FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) SEINÄJOEN KAUPUNKI ARVIOINTISUUNNITELMA Seinäjoki/ A. Koskela, /MN 3.2.2009, TÄYDENNETTY 27.4.2009, 4.5.2009 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON (51) JA KESKI-NURMON (56) KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

07.04.2008. Lausunto koskee Itikanmäen asemakaavan muutosta kortteleissa 4, 5. 15 ja 20

07.04.2008. Lausunto koskee Itikanmäen asemakaavan muutosta kortteleissa 4, 5. 15 ja 20 Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos PALOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA sivu / Lausunto 07.04.2008 Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki Tarkastuskohde Itikanmäki VAASANTIE 6000 SEINÄJOKI Tarkastuslausunto LAUSUNTO ASEMAKAAVAAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja laajennus KESKI-NURMO, Vt 19 Atrian eritasoliittymä

TEKNIIKKAKESKUS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja laajennus KESKI-NURMO, Vt 19 Atrian eritasoliittymä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ja laajennus KESKI-NURMO, Vt 19 Atrian eritasoliittymä TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee valtatien 19 Nurmon Atrian risteysalueen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 LIETO / LITTOINEN / TUULISSUONTIEN JATKO 2 ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv 1. Suunnittelutehtävän määrittely ja alueen sijainti Alueelle suunnitellaan pientaloasuinalue, joka on kaupungin

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

5.1.2015 DIAR: 468/2014. Pirkkalan kunta/kaavoitus. Suupantie 11

5.1.2015 DIAR: 468/2014. Pirkkalan kunta/kaavoitus. Suupantie 11 5.1.2015 DIAR: 468/2014 Pirkkalan kunta/kaavoitus Suupantie 11 33960 Lausuntopyyntönne 26.11.2014 PIRKKALA, NAISTENMATKAN ASEMAKAAVAN (NRO 239) LUONNOS Pirkanmaan maakuntamuseolle on toimitettu Pirkkalan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A

O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A Päiväys 15.10.2013 PORNAINEN KIRKKOTIE KESKUSTAJAKSOLLA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A Kirkkotie Kirkkotie 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS Pudasjärven kaupunki 2.8.2012 2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

fgmft o?é- /, /3 Timo Takku palopééllikké Téyséssé 25.09.2013 Asemaryhmé 3 Téysén paloasema Keskustie 1 63600 Téysé

fgmft o?é- /, /3 Timo Takku palopééllikké Téyséssé 25.09.2013 Asemaryhmé 3 Téysén paloasema Keskustie 1 63600 Téysé o?é- /, /3 ETELA-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS Alavuden kaupunki Ympéristélautakunta Lausunto Tervasméien Ill alueen asemakaavaluonnoksesta. Etelé-Pohjanmaan Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Alavuden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.3.2014 RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA SUTELA, OSA TILASTA 9:0, KATUALUEET JA LIIKENNEALUE VALMISTELIJA PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Kyminlinnantien, Uittoväylän ja valtatie 7:n välisellä alueella Jumalniemen kauppakeskuksen pohjoispuo lella.

Suunnittelualue sijaitsee Kyminlinnantien, Uittoväylän ja valtatie 7:n välisellä alueella Jumalniemen kauppakeskuksen pohjoispuo lella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 40. KAUPUNGINOSA KALLIOKOSKI OSA KORTTELIA 56 SEKÄ KYMINLINNANTIETÄ JA UITTOVÄYLÄÄ KAAVA NRO 0217 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö ASEMAKAAVAN MUUTOS osa 7. kaupunginosan korttelista 1052 29.4.2011, tarkistettu 26.3.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot