cgmcosmos-v Katkaisinkennojen (3G) yleinen ennaltaehkäisevä huolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "cgmcosmos-v Katkaisinkennojen (3G) yleinen ennaltaehkäisevä huolto"

Transkriptio

1 cgmcosmos-v Katkaisinkennojen (3G) yleinen ennaltaehkäisevä huolto Käyttöopas MO-080-FI, Versio 01; 03/06/2014

2 VAROITUS! Kun keskijännitelaite on toiminnassa, jotkin komponentit ovat jännitteisiä, toiset osat saattavat liikkua ja toiset saavuttaa korkeita lämpötiloja. Tämän laitteiston käyttöön liittyy siksi sähköisiä, mekaanisia ja termisiä vaaroja. Henkilöiden ja omaisuuden riittäväksi suojelemiseksi ja sovellettavien ympäristösuositusten noudattamiseksi Ormazabal suunnittelee ja valmistaa tuotteensa integroidun turvallisuuden periaatteen mukaisesti seuraavien kriteerien pohjalta: Vaarat poistetaan aina kun mahdollista. Jos vaaroja ei voida poistaa teknisesti tai taloudellisesti, laitteistossa on asianmukaiset suojatoiminnot. Jäljellä olevista vaaroista tiedotetaan. Näin voidaan laatia helpommin menettelyjä, joilla estetään tällaiset vaarat, koulutetaan laitteiston vastuuhenkilöstöä ja otetaan käyttöön sopivat henkilösuojaimet. Käytetään kierrätettävää materiaalia. Laitteisto ja komponentit hävitetään siten, että ne käsitellään käyttöikänsä lopussa asianmukaisesti mahdollisuuksien mukaan toimivaltaisten viranomaisten määrittämien ympäristörajoitusten mukaisesti. Näin ollen tässä oppaassa viitattu laitteisto noudattaa tulevan IEC standardin osion 11.2 vaatimuksia. Sitä saa käyttää vain koulutettu ja valvottu henkilöstö sähköasennusten turvallisuutta koskevan EN standardin ja sähköasennuksissa tai niiden lähellä suoritettavia toimia koskevan EN standardin vaatimusten mukaisesti. Henkilöstön on luettava perusteellisesti tämän oppaan ohjeet ja varoitukset sekä tilanteeseen sovellettavat muut yleisluontoisemmat suositukset 10. marraskuuta annetun State Gazette BOE 269 -lainsäädännön ja päivitetyn R.D 54/2003:n mukaisesti). Edellä mainittua on noudatettava huolellisesti, koska tämän laitteiston oikea ja turvallinen käyttö riippuu sen suunnittelun lisäksi myös yleisistä olosuhteista, jotka ovat yleensä valmistajan hallinnan ja vastuun ulkopuolella. Erityistä: Laitteistoa on käsiteltävä ja se on kuljetettava asianmukaisesti tehtaalta asennuspaikalle. Kaikki välisäilytykset on suoritettava olosuhteissa, jotka eivät muuta tai vaurioita laitteiston tai sen olennaisten komponenttien ominaisuuksia. Huoltoehtojen on noudatettava laitteiston nimellisarvoja. Laitteistoa on käytettävä tiukasti oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti ja sovellettavat käyttö- ja turvallisuusperiaatteet on selvästi ymmärrettävä. Huolto on suoritettava oikein ja otettava huomioon todelliset huolto- ja ympäristöolosuhteet asennuspaikalla. Valmistaja ei vastaa mistään merkittävistä epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat takuun loukkauksesta millään lainkäyttöalueella, mukaan lukien tulonmenetys, seisonta-ajat ja osien korjaus- tai vaihtokulut. Takuu Valmistajan takuun piiriin kuuluvat tuotteen kaikki materiaali- ja toimintaviat sopimusaikana. Jos vikoja havaitaan, valmistaja voi joko korjata tai vaihtaa laitteiston oman harkintansa mukaan. Tämän laitteiston asiaton käsittely tai käyttäjän suorittama korjaus katsotaan takuun loukkaukseksi. Rekisteröidyt tavaramerkit ja tekijänoikeudet Kaikki tässä asiakirjassa mainitut rekisteröidyt tavaramerkit ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta. Tämän oppaan teollisoikeus kuuluu valmistajalle. Koska standardit ja mallit muuttuvat jatkuvasti, tämän oppaan sisältämien elementtien ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ormazabalin on vahvistettava nämä ominaisuudet ja komponenttien saatavuus.

3 Käyttöopas Sisältö 3 SISÄLTÖ 1 Yleiset tiedot Johdanto Turvallisuus Huoltoväli ja kesto Kiellettyä Vaaditut komponentit Ennaltaehkäisevä huolto Silmämääräinen tarkistus Ennen tarkistustoimia Pultatun tiivisteen säädön tarkistus Säädön tarkistus Avauksen vastesangan pääsäätö Vaimentimen säätö Faasivaihde Voitelu Tarkistustoimet Raportti

4 4 Yleiset tiedot Käyttöopas 1 Yleiset tiedot 1.1 Johdanto Toimintojärjestys on suunniteltu siten, että huoltotyöt voidaan suorittaa mahdollisimman helposti. 1.2 Turvallisuus VAARA Huoltotöihin voi liittyä mekaanisen juuttumisen vaaroja (pääsy liikkuviin osiin). Huoltohenkilöstön on saatava asianmukaista koulutusta laitteiston toimintoihin. 1.5 Vaaditut komponentit Loctite, tyyppi A-270 (kierrelukitetahna - mutterit). Vääntöavain. Super-Lube -ruiskuöljy tai WD-40 ilman silikonia. Larrarte 392 tai Castrol Safecoat DW 30 - korroosionestosuihke. Syötä virtaa moottorin testaamiseksi (moottorin nimellisjännitteellä). Huoltotöissä tarvittavat työkalut. 1.3 Huoltoväli ja kesto Ennaltaehkäisevät huoltotyöt on suoritettava viiden vuoden välein, paitsi jos käyttäjä ei sovi Ormazabalin kanssa käyttöolosuhteita vastaavista muista huoltoväleistä. Huoltotarkistus kestää noin tunnin. 1.4 Kiellettyä Älä käytä yleisessä puhdistuksessa paineilmaa käyttäviä liuoksia. Älä koske tiivistettyihin säätöosiin, kuten avauksen vastesankaan, vaimentimeen, liitäntöihin, muttereihin ja pultattuihin tiivisterenkaisiin. Älä muuta suojarelekotelon parametrejä. Älä käytä jähmeitä voiteluaineita. Älä käytä vanhoja tai käytettyjä itselukitsevia muttereita. Kaikki väärin säädetyt itselukitsevat mutterit on poistettava ja korvattava.

5 Käyttöopas Ennaltaehkäisevä huolto 5 2 Ennaltaehkäisevä huolto 2.1 Silmämääräinen tarkistus Vetokoneiston ennaltaehkäisevä huolto on suoritettava seuraavissa olosuhteissa: Katkaisin auki ja kuormanerotin auki. Apupiirin virransyöttö katkaistu. Ohjauslaitteiston kytkentä ohitettu. Avaus- ja sulkujousten kuormitus vapautettu. 1) Poista katkaisinkennon ylempi lokero (a). a) Ruuvaa auki kaksi M8 x 15 mm:n ruuvia (b). b) Vedä lokeroa ulospäin. Työkalu: 13 mm:n ruuviavain. 2) Poista vetokoneiston kansi (a). a) Ruuvaa auki kaksi M8 x 15 mm:n ruuvia (b). b) Vedä kantta ulospäin. Työkalu: 13 mm:n ruuviavain. Fig. 2.2: Vetokoneiston kannen poistaminen 3) Poista katkaisinkennon vetokoneiston etukansi (a). a) Ruuvaa auki neljä M5 x 20 mm:n Phillips-pulttia. b) Vedä kantta ulospäin. Työkalu: Phillips-ruuviavain. Fig. 2.1: Ylemmän lokeron poistaminen Fig. 2.3: Etukannen poistaminen

6 6 Ennaltaehkäisevä huolto Käyttöopas 4) Lopuksi poista katkaisimen vetokoneiston suojakotelon yläkansi (a). a) Ruuvaa auki neljä M5 x 20 mm:n Phillips-pulttia. b) Vedä kantta ulospäin. b) Vastesanka Työkalu: Phillips-ruuviavain. Fig. 2.6: Vastesanka c) Vaimennin. Fig. 2.4: Katkaisimen yläkannen poistaminen 5) Tarkista, että koneiston säädöt on kunnolla tiivistetty ja kiristetty ja ettei mikään osa ole löystynyt pois paikaltaan. a) Haarukkapään kiristin: i) Varmista lukkomutterien kireys rikkomatta tiivistettä. Fig. 2.7: Vaimennin Fig. 2.5: Haarukkapään kiristin Fig. 2.8: Käyttöakseli

7 Käyttöopas Ennaltaehkäisevä huolto 7 7) Tarkista, että liitäntäkaapelit eivät ole lähellä liikkuvia alueita. Fig. 2.11: Liitäntäkaapelit 8) Tarkista koneiston kummallakin puolella olevien sulkujousten tapit. 1 Ylä- ja alakiinnityspultit koneiston kummallakin puolella 2 Alemman vaimentimen kiinnikkeet koneiston kummallakin puolella 3 Ylemmän vaimentimen kiinnikkeet koneiston kummallakin puolella Fig. 2.9: Vetokoneisto 6) Varmista, että tiivistetyt säädöt ovat kunnossa, etenkin avaussalpa ja faasimuutoksen kiinnitysmutterit ja jättöakseli. Fig. 2.10: Jalan pultit a) Tarkista liitännät Fig. 2.12: Jousitapit 9) Jos suojapinnat ovat ruosteiset tai pölyiset, käytä osiossa 2.5. Voitelu. Tämä viittaa erityisesti kaikkiin osiin, jotka sijaitsevat kehyksen, hakojen ja ohjausnokkien sisäpuolella niiden toiminnallisen ja esteettisen kelpoisuuden takaamiseksi. Ota huomioon laskuriin rekisteröityjen toimintojen määrä, asennuspäivämäärä ja sijaintiominaisuudet, onko kyse ensimmäisestä huollosta vai tarkistuksesta, sekä kaikki aiemmat korjaavat huoltotyöt. Silmämääräisen tarkistuksen kesto: 10 minuuttia. 2.2 Ennen tarkistustoimia Tavoite: Tarkistaa laitteiston kunto ennen ennaltaehkäisevää huoltoa. Varmista katkaisimen asento. Sen on oltava auki.

8 8 Ennaltaehkäisevä huolto Käyttöopas Suorita seuraavat toiminnot: 1) Kaksi manuaalista toimintoa. Ensiksi: Kuormaa jouset manuaalisesti, jätä ne valmiiksi sulkemaan katkaisin. Sulje katkaisin painamalla näppäimistön vihreää painiketta. Tarkista sulkuakselin asento (a). Fig. 2.13: Akselin asento Avaa katkaisin painamalla punaista painiketta. Toiseksi: Ota huomioon samat havainnot ja tarkistukset kuin ensimmäisessä toiminnossa sekä noudata seuraavaa toimintojärjestystä. Kuormaa sulkujousi. Sulje. Avaa. Tarkista kaikkien apukoskettimien sähköliitännät sähkökaavion mukaisesti. 2) Avaa ja sulje käämien avulla. Ensiksi: Tarkista, että mikrokytkimet M1, M6, M7 ja M8 säilyvät alas painettuina, kun jousen kuormitus vapautetaan. Fig. 2.14: Tarkista mikrokytkimet Sulje sähköisesti sulkukäämin avulla, kun olet manuaalisesti kuormannut sulkujouset. Avaa sähköisesti avauskäämin laukaisimen avulla. Toiseksi: Tarkista, että moottori on todella turvallinen. Käynnistä moottori (jouset on kuormitettu, enint. 15 s.). Sulje käämin avulla (moottori alkaa kuormittaa jousia automaattisesti). Avaa-sulje ja avaa käämien avulla noudattaen vaadittua toimintojärjestystä ja kestoa. 3) Tarkista bistabiili laukaisulaite releestä (johon ekorrpg on kiinnitetty). Noudata releen huoltoa ja tarkistusta koskevia ohjeita Ormazabalin yleisten ohjeiden asiakirjan IG-159 mukaisesti. Silmämääräisen tarkistuksen kesto: 20 minuuttia. 2.3 Pultatun tiivisteen säädön tarkistus Varmista, että katkaisin on auki ja että jousten kuormitus on vapautettu. Tarkista, että kaikki mutterit ja pultit ovat riittävän kireällä. Tarkista huolellisesti sekä vetokoneistojen väliset että oven väliset välilukot. Tämä koskee erityisesti pultattuja tiivisteitä tuessa, joka liittää kehyksen kennorakenteeseen, ja ohjaustuen pultattuja tiivisteitä.

9 Käyttöopas Ennaltaehkäisevä huolto 9 Jos havaitset löysiä liitäntöjä, käytä Loctite A voiteluainetta ja kiristä ne teknisten erittelyjen mukaiseen vääntömomenttiin. Seuraavat kiristysmomentit vastaavat vakiomallisia laadukkaita 8.8-pultteja: M4: 3 Nm M4 DIN (Allen): 5 Nm M5: 6 Nm M5 DIN (Allen): 8 Nm M6: 10 Nm M8: 25 Nm Säiliön M8 ohjauspulttien kiristys: vain 15 Nm. M10: 55 Nm M12: 75 Nm Vaadittu kesto noin: 10 minuuttia. 2.5 Voitelu Voitele kaikki kääntöpisteet: akselit, laakerit, laakeriholkit, sylinterit ja yleensäkin kaikki liukuvat elementit. Fig. 2.15: Lukitusmekanismit 2.4 Säädön tarkistus Vain Ormazabal voi säätää tiivistettyjä osia tarvittaessa Avauksen vastesangan pääsäätö Tarkista, ettei liitos ole löystynyt ja että tiivistesauma on ehjä. Älä kosketa, jolleivat Ormazabalin teknikot ole paikalla Vaimentimen säätö Tarkista, että se on tiivistetty Faasivaihde Tätä osaa ei saa koskaan käsitellä. Tarkista vain, että tiivistesauma on ehjä. Fig. 2.16: Liukuakseli Fig. 2.17: Vastesanka

10 10 Ennaltaehkäisevä huolto Käyttöopas Fig. 2.18: Käyttökoneisto Fig. 2.19: Vetokoneisto Käytä Super-Lube Teflon-pohjaista suihketta tai WD-40-suihketta, jossa ei ole silikonia, applikaattorilla tuotteen sivelemiseksi vain tarpeellisiin kohtiin. Jos havaitset komponentissa hienoista ruostetta, joka ei vaikuta toimintaan, ruiskuta siihen Larrarte 392-tyyppistä aerosoliantioksidanttia. Älä käytä syövyttäviä nesteitä, kuten liuoksia jne. tai paineilmaa pienten hiukkasten tai kerääntyneen pölyn poistamiseksi. Silmämääräisen tarkistuksen kesto: 10 minuuttia. 2.6 Tarkistustoimet Suorita kaksi täyttä toimintojärjestystä ennen laitteiston huoltotöitä. Jos käytät voiteluainetta, levitä sitä useamman kerran. 2.7 Raportti Jos laitteistoa on korjattu, tätä koskeva raportti on lähetettävä Ormazabalille.

11

12 Voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Saat lisätietoja Ormazabalilta. Ormazabal Distribución Secundaria IGORRE Espanja

ekorrps MONITOIMINEN SUOJAUSYKSIKKÖ KONFIGUROINTI JA YLEISET OMINAISUUDET LIB

ekorrps MONITOIMINEN SUOJAUSYKSIKKÖ KONFIGUROINTI JA YLEISET OMINAISUUDET LIB MO-067-FI Käyttöopas MONITOIMINEN SUOJAUSYKSIKKÖ KONFIGUROINTI JA YLEISET OMINAISUUDET LIB Muuntajan ala-asemat Sekundaarinen jakokoneisto Primaarinen jakokoneisto Suojaus ja automaatio Suojaus Pienjännite-

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Päällekkäissaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E2 Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A. 29027

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Yksisaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E1 / Ergolift Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A.

Lisätiedot

Turvallisuus ja käyttö. Alkuperäisten ohjeiden käännös. Zenith Pumps

Turvallisuus ja käyttö. Alkuperäisten ohjeiden käännös. Zenith Pumps Alkuperäisten ohjeiden käännös Turvallisuus ja käyttö Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Puhelin: +1 704 289 6511 Sähköposti: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion

Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion Käyttäjäohje - Käännös alkuperäisohjeesta - FIN ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. Experience in Motion Tämä ISC2-tiiviste on monikäyttöinen patruunarakenteinen

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen

Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen BA 4.1 - MRL Pneumaattiset toimilaitteet Tyyppi EB4.1 - EB12.1 SYD, kaksitoiminen Tyyppi EB5.1 -, yksitoiminen Kuvat ovat esimerkkejä. Kaikkia mahdollisia tyyppimuunnelmia ei ole huomioitu! Asennusohjeen

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-101Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

NOTICE. The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC.

NOTICE. The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC. NOTICE The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC. If additional printed manuals are required for your shop/office location, order by

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu 5 2.1 Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto

SISÄLLYSLUETTELO. 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu 5 2.1 Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Yleistä tietoa1 Turvaohjeet Sivut 3-4 1.2 Symbolit ja varoitukset 1.3 Oikeaoppinen käyttö 1.4 Turvallisuutta koskevat perusasiat 1.4.1 Virtalähde 1.4.2 Huolto- ja tarkistusohjeet 1.4.3

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

CAMOPLAST ATV T4S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ATV TELASTOSARJA 1099-01-1025 - VERSIO A

CAMOPLAST ATV T4S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ATV TELASTOSARJA 1099-01-1025 - VERSIO A CAMOPLAST ATV T4S ATV TELASTOSARJA 2015 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 1099-01-1025 - VERSIO A Camoplast Solideal Inc. 4162, Burrill - Local A Shawinigan, (Québec) G9N 6T6 CANADA Sähköposti : atvtracksystems@camoplastsolideal.com

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot