Suomessa asennukset tulee suorittaa SFS AURINKOSÄHKÖISET TEHONSYÖTTÖJÄRJESTELMÄT vaatimusten mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomessa asennukset tulee suorittaa SFS 6000-7-712 AURINKOSÄHKÖISET TEHONSYÖTTÖJÄRJESTELMÄT vaatimusten mukaisesti."

Transkriptio

1 Suomessa asennukset tulee suorittaa SFS AURINKOSÄHKÖISET TEHONSYÖTTÖJÄRJESTELMÄT vaatimusten mukaisesti. Sijoituspaikkaohjeet GYTECH-SOLAR valosähköiset aurinkopaneelit tulisi asentaa paikkaan, jossa ne saavat mahdollisimman suuren määrän auringonvaloa ympäri vuoden. Pohjoisella pallonpuoliskolla aurinkopaneelien tulisi olla etelään päin, kun taas eteläisellä pallonpuoliskolla niiden tulisi osoittaa pohjoiseen päin. Näin ollen aurinkopaneelit, jotka osoittavat enemmän kuin 30 astetta poispäin todellisesta Etelästä (tai Pohjoisesta) menettävät noin 10 30% antotehostaan. GYTECH-SOLAR sarjaankytkettyjen valosähköisten aurinkopaneelien tulisi olla asennettuna samaan suuntaan ja kulmaan. Eri suuntiin tai kulmiin asentaminen voi aiheuttaa antotehon menetystä, koska auringonvalolle altistuminen muuttuu. Kun muodostetaan aurinkopaneelien lopulliset sijoituspaikat, joista muodostuu valosähköinen järjestelmä, on tärkeää huomioida riittävän hyvä pääsy kohteeseen huolto- ja tarkastustöitä varten. Näin mitataan aurinkopaneelin kallistuskulma 1

2 GYTECH-SOLAR aurinkopaneelisarja tulee asentaa seuraaviin olosuhteisiin: Ympäröivä käyttölämpötila: -40 C C Varastointilämpötila: -40 C C Kosteus: Alle 85RH% Tuulen paine: Alle 2400 Pa Lumen paine: Alle 5400 Pa Kun aurinkopaneeli asennetaan katolle, pitää varmistaa että se on kunnolla kiinnitetty eikä voi pudota lumikuorman vuoksi ja että aurinkopaneelin alla on riittävä tuuletus jäähdytystä varten (vähintään 10cm ilmatila aurinkopaneelien ja asennuspinnan välillä). Asennus Asennusprosessiin kuuluu myös sähköasennuksia, ja siksi se voi olla vaarallista, jos epäpätevä henkilö suorittaa sen. Älä käytä erimerkkisiä aurinkopaneeleja samassa järjestelmässä. Jos aurinkopaneelit kytketään sarjaan, kokonaisjännite ei voi ylittää järjestelmän maksimijännitettä. Aurinkopaneelien maksimimäärä voidaan helposti laskea jakamalla aurinkopaneelin Järjestelmän maksimijännite" (ilmenee jokaisen GYTECH SOLAR-aurinkopaneelin teknisistä tiedoista) aurinkopaneelin vastaavalla Voc-parametrillä (tyhjäkäyntijännitteellä). Kun järjestelmän koko on selvitetty, jännitteen vaihtelu suhteessa lämpötilaan täytyy ottaa huomioon (Voc-parametri pienenee kun lämpötila kasvaa, ja päinvastoin). Kun kytketään sarjaan, mikä tehdään siten, että aurinkopaneelin positiivinen liitin kytketään seuraavan aurinkopaneelin negatiiviseen liittimeen, koko sarjan kokonaisjännite on sama kuin kaikkien aurinkopaneelien yhteisjännite. Rrinnakkainkytkennässä (kun aurinkopaneeleiden positiiviset liittimet kytketään yhteen ja negatiiviset liittimet yhteen) muodostuva kokonaisvirta on yhtä suuri kuin kaikkien rinnakkain kytkettyjen aurinkopaneelien yhteisvirta. On suositeltavaa laittaa sulakkeet jokaiseen yksittäiseen aurinkopaneeliryhmään ennen kuin liitetään yksi ryhmä toiseen. Tarpeen mukaan asennetaan eristysdiodit, jotta voidaan suojata aurinkopaneeleja vastavirralta. 2

3 Aurinkopaneelin runko on tehty eloksoidusta alumiinista, joten se on herkkä ruostumaan, jos aurinkopaneeli asennetaan ympäristöön, jossa suolavesi pääsee suoraan kontaktiin tukirakenteen kanssa, jotka on tehty toisenlaisesta metallista (galvaaninen korroosio). Tarpeen mukaan PVC:stä tai ruostumattomasta teräksestä tehty tiiviste voidaan asentaa aurinkopaneelin rungon ja tukirankenteen väliin, jotta voidaan välttää tällainen korroosio. GYTECH-SOLAR aurinkopaneelit voidaan asentaa käyttäen eri tapoja (seuraavat tavat ovat vain viitteellisiä): 1. Käyttäen ruostumisen estäviä ruuveja aurinkopaneelin asennusrei issä; 2. Käyttäen erityisiä liittimiä ja profiileja aurinkopaneelin rungon pitkällä sivulla liittämään eri aurinkopaneelit toisiinsa (suunta on kuin muotokuvassa); 2. Käyttäen erityisiä liittimiä ja profiileja aurinkopaneelin rungon lyhyellä sivulla liittämään eri aurinkopaneelit toisiinsa (suunta on kuin maisemamaalauksessa). Osa valosähköisestä kentästä ruuviasennusta varten 1. Jokaisen aurinkopaneelin rungossa on 4 asennusreikää, joita tarvitaan kun kiinnitetään aurinkopaneeli tukirakenteeseen. Runko tulee kiinnittää asennustankoon käyttäen ruostumattomia ruuveja (M8) ja aluslaattoja 4 symmetrisessä kohdassa. 2. Tämä asennusprosessi edellyttää tietyn määrän liittimiä, joilla aurinkopaneelit kiinnitetään asennustankoon. Liittimet eivät saa koskea etulasiin eivätkä ne saa vääntää aurinkopaneelin runkoa. Ainakin 4 liitintä tarvitaan jokaista aurinkopaneelia kohden, 2 kummallakin pitkällä sivulla. Tietyt ympäristöolosuhteet voivat edellyttää useampien liittimien käyttöä, jotta rakennelma kestää painavia kuormia, kuten lunta ja kovaa tuulta. 3. Edelliseen tapaan verrattuna vain aurinkopaneelin suunta suhteessa asennustankoon muuttuu ja siten myös se rungon sivu, johon liittimet kiinnitetään: lyhyelle sivulle. 3

4 Osa valosähköisestä kentästä liitinasennusta varten Aurinkopaneeli tulee asentaa siten, että ilma voi kiertää vapaasti sen ympärillä. Tällöin kennojen työskentelylämpötila alenee ja sen seurauksena toiminta on optimaalista. Täytyy myös muistaa, että aurinkopaneeleja ei saa asentaa niin, että pienet munanmuotoiset vedenpoistoaukot sulkeutuvat (sijaitsevat aurinkopaneelien rungon takaosassa). Aurinkopaneeleja ei ole suunniteltu suoriin katto- tai seinäasennuksiin, paitsi jos käytetään erityisiä asennusrakenteita, joilla voidaan taata rakennuksen täydellinen turvallisuus. Huom. Suosittelemme käyttämään vaakasuuntaista ja pystysuuntaista asennusta aurinkopaneeleille, huomioi mekaaniset mitat, kun aurinkopaneelit asennetaan liitinkiinnitysmetodilla 4

5 Kaapelointi Kaikki kaapelointityöt tulee suorittaa noudattaen kunkin maan erityismääräyksiä. Oikeanlainen kaapelointi saavutetaan käyttämällä riittäviä liitäntäkaapeleita, jotka tulee pitää suojattuna mahdollisilta vaurioilta varmistaen oikea napaisuus. Vain samanjännitteiset aurinkopaneelit, jotka ovat rinnan kytkettyinä samassa järjestelmässä, voidaan kytkeä yhteen. Täytyy käyttää kaapelia, jossa on riittävä poikkipinta aurinkopaneelien tuottaman virtasumman johtamiseen. Käytettävän johtimen poikkipinta ei saa koskaan olla pienempi kuin 4 mm2. Yli 200W aurinkopaneeleille tulee olla vähintään 6mm2:n kaapelit. Jos suurempi alue tarvitaan johtamaan virta liitettyyn laitteeseen, täytyy käyttää ulkoisia sähkökeskuksia, jotka mahdollistavat suuremmat johtimien poikkipinnat pidemmille matkoille. Lisätietoa GYTECH-SOLAR aurinkopaneeleilla on tietyt standardimitat (katso teknisistä tiedoista). On suositeltavaa asentaa moduulit tukirakenteeseen käyttäen niille tarkoitettuja reikiä ja sopivia ruuveja. Kun asennat monta aurinkopaneelia, varmista että ne eivät varjosta toisiaan. Kun käytetään säätölaitetta, se täytyy asentaa helppopääsyiseen paikkaan, jotta käyttäjä voi tarkistaa ohjainelementit. Kun tehdään liitäntöjä, kaikkien elementtien napaisuudet tulee ottaa huomioon liittämällä ne seuraavassa järjestyksessä: akku, aurinkopaneelit ja tasavirtakuormat. Johdinten läpimitan tulee olla sellainen, että järjestelmän jännitteen alenema ei ylitä 2%:a järjestelmän nimellisjännitteestä. Aurinkopaneelien välinen liitäntä tehdään käyttäen kaapeleita, joissa on liittimet mukana. Yksityiskohtaista tietoa liittyen kaapeleihin ja diodeihin saa kunkin aurnkopaneelin teknisistä tiedoista. 5

6 Varoitukset ja sähköturvallisuus Suomessa asennukset tulee suorittaa SFS AURINKOSÄHKÖISET TEHONSYÖTTÖJÄRJESTELMÄT vaatimusten mukaisesti. Valosähköiset aurinkopaneelit tuottavat sähköä, kun ne ovat alttiina auringonvalolle tai muille valonlähteille. Peitä pinta kokonaan läpinäkymättömällä materiaalilla asennuksen, purkamisen ja käsittelyn ajaksi. Jos suojasulakkeita tulee käytettää, on noudatettava ohjeita jotka ovat kennojen liitteenä tekniset tiedot-dokumentissa. Käytä sopivalla eristysmateriaalilla peitettyjä työkaluja kun työskentelet aurinkopaneelin parissa. Työskentele aina kuivissa olosuhteissa. Tämä koskee sekä aurinkopaneelia että työkaluja. Älä asenna aurinkopaneelia olosuhteissa, joissa on kaasua tai syttyviä höyryjä, jotta estät kipinöiden muodostumisen. Vältä sähköpurkauksia järjestelmän asennuksen, kaapeloinnin ja käynnistyksen aikana sekä aurinkopaneelia huoltaessa. Älä koske terminaaleihin, kun aurinkopaneeli on alttiina valolle. Liitä järjestelmään sopivat suojalaitteet, jotta 30V DC tai sen ylittävät purkaukset ihmisiin voidaan välttää. Koska sarjaan kytkettyjen aurinkopaneelien jännitteet ovat kaikkien jännitteiden yhteissumma ja rinnakkainkytkettyjen paneelien virta on kaikkien virtojen yhteissumma, valosähköinen järjestelmä voi johtaa korkeisiin jännitteisiin ja virtoihin, mikä lisää vaarallisuutta. Jos aurinkopaneeleja käytetään akkujen kanssa, noudata kaikkia valmistajan turvallisuusohjeita. Tavanomaisissa olosuhteissa valosähköinen aurinkopaneeli voi tuottaa enemmän virtaa/korkeamman jänniteen kuin mitä standardiolosuhteissa on oletettu. Siksi ISC- ja VOCarvot, jotka on mainittu aurinkopaneelin arvokilvessä,voidaan kertoa kertoimella 1.25 jotta saadaan määriteltyä asennettujen komponenttien hyväksyttävät maksimiarvot, ottaen huomioon jännite/virta, kaapelin halkaisija, sulakkeet ja mitat säätimille, jotka on liitetty valosähköisen generaattorin ulostuloon. Jos aurinkopaneeli asennetaan katolle, varmista että aurinkopaneeli on kiinnitetty mekaanisella kiinnikkeellä. Katon palonkestävyys tulee olla riittävällä tasolla järjestelmää ajatellen. GYTECH-SOLAR aurinkopaneelien mukana tulevilla kaapeleilla on ominaisuudet, jotka on mainittu kunkin aurinkopaneelin teknisissä tiedoissa, työskentelylämpötila on -40C C. 6

7 Kiinnitä maajohto sille kuuluvaan reikään rungossa käyttäen mekaanista kiinnitysjärjestelmää kuten metallisia muttereita ja pultteja (ei mukana). Suosittelemme käyttämään seuraavia tapoja kunnolliseen maadoittamiseen: Maadoituspultti Liitäntärajoitukset aurinkopaneelien sarjaan- ja rinnakkainkytkennässä GYTECH-SOLAR valosähköiset aurinkopaneelit on valmistettu kestämään korkeita jännitteitä. Näin ollen aurinkopaneeleita voidaan kytkeä sarjaan, kunnes jänniteraja on saavutettu. Kaikki GYTECH-SOLAR aurinkopaneelit voidaan kytkeä rinnakkain, riippuen latauksensäätimestä, taajuusmuuttajasta tai vastaavasta laitteesta, jonka tulee olla sopiva juuri kyseiselle aurinkopaneelien määrälle. 7

8 Valosähköisen generaattorin huolto Koska rakenteessa ei ole liikkuvia osia ja kennojen sisäiset virtapiirit ja liitäntöjen juotokset on eristetty ulkoisesta ympäristöstä kerroksittaisella suojamateriaalilla, valosähköiset aurinkopaneelit tarvitsevat vain vähän huoltoa. Lisäksi GYTECH-SOLAR tekee tarkkoja laatutarkastuksia kaikissa valmistusvaiheissa aina asiakastoimituksiin saakka. Huoltotoimenpiteisiin kuuluvat: 1. Aurinkopaneelin säännöllinen puhdistus. Aurinkopaneelin vesitiiviiden tiivisteiden silmämääräinen tarkastus sisäisen hajoamisen varalta. 3. Sähköliitäntöjen ja johdotusten tarkastukset. Lopuksi aurinkopaneelin sähköominaisuuksien tarkastus. Lika, joka on kertynyt aurinkopaneelien läpinäkyvään pintaan vähentää niiden tehoa ja voi saada aikaan samanalaisia negatiivisia vaikutuksia kuin varjo. Tämä ongelma voi olla erityisen vakava teollisuuden päästöjen ja lintujen ulosteiden vuoksi. Vaikutuksen intensiiviisyys riippuu lian läpinäkymättömyydestä. Pölykerrokset jotka vähentävät auringonvalon intensiteettiä yhtenäisenä kerroksena eivät ole vaarallisia ja tehonalenema ei ole yleensä huomattavaa. Puhdistuksen tarve riippuu loogisesti likaantumisen intensiteetistä. On tarpeen välttää linnunulosteiden kertymistä asentamalla pieni muoviantenniryhmä aurinkopaneelin korkeimpaan kohtaan, jotta linnut eivät pääse parveilemaan. Sade voi useissa tapauksissa vähentää minimiin tai poistaa kokonaan siivouksen tarpeen. Puhdistuksen voi yleensä tehdä käyttäjä itse. Valosähköiset moduulit vain pestään vedellä ja hankamattomalla pesuaineella välttäen veden kertymistä aurinkopaneeleihin. Painepesuria ei saa missään tapauksessa käyttää. Silmämääräinen tarkastus, jotta voidaan löytää mahdolliset rikkoutumat kuten: Rikkoutunut lasipinta. Virtapiirien ja hitsausten hapettumat valosähköisissä kennoissa, joka useimmiten johtuu kosteudesta moduulissa, mikä seuraa pakkauskerrosten rikkoutumisesta kuljetus- tai asennusvaiheessa. Suorita enneltaehkäisevä huolto joka 6 kuukausi seuraavasti: Tarkista aurinkopaneeleja yhdistävien johdotusten terminaalien kiinnitys ja kunto. Tarkista liitinrasioiden vedenpitävyys. Aina kun vesitiiviysongelmia huomataan, täytyy vaihtaa ongelmaan liittyvät osat ja puhdistaa terminaalit. On tärkeää huoltaa kytkentälaatikoiden tiivisteet käyttäen tapauksesta riippuen uusia liitäntöjä tai silikonitiivistettä. 8

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät

Lisätiedot

Vesiväylien aurinkoenergialaitteet MITOITUS- JA ASENNUSOHJE

Vesiväylien aurinkoenergialaitteet MITOITUS- JA ASENNUSOHJE 33 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Vesiväylien aurinkoenergialaitteet MITOITUS- JA ASENNUSOHJE Vesiväylien aurinkoenergialaitteet Mitoitus- ja asennusohje Liikenneviraston ohjeita 33/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 1/25 S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Sarjanumero: Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 2/25 Huom! Tämä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

Enemmän energiaa vähemmällä

Enemmän energiaa vähemmällä Enemmän energiaa vähemmällä Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee myös aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa. Kokemustemme mukaan joka neljäs järjestelmä toimii vain noin 20 % teholla. Tämän vuoksi

Lisätiedot

Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö

Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö Pienten tuuli- ja aurinkosähköjärjestelmien asennusopas 0. Oppaan käyttötarkoitus Tässä oppaassa käsitellään pienten, kotitalouksien tarpeisiin

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

ACS ic. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.

ACS ic. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine. ACS ic Trimmiautomatiikka Käyttöohje Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.com www.mente-marine.com Copyright Mente Marine Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 SYMBOLIT JA

Lisätiedot

Diesel Fuel. Installation and Operation Manual NAVMAN

Diesel Fuel. Installation and Operation Manual NAVMAN Diesel Fuel F l o w S e n s o r s Installation and Operation Manual w w w. n a v m a n. c o m NAVMAN Contents Tärkeää:... 38 1 Johdanto... 39 1-1 Dieselpolttoaineanturin ominaisuudet.........................................39

Lisätiedot

Jäätymättömät putkistot

Jäätymättömät putkistot E r i s t e t y t p u t k i s to - jä r j e s t e l m ät s u u n n i t t e lu j a a s e n n u s Jäätymättömät putkistot 0 0 00 Sisällysluettelo Uponor Supra Plus Yleistä... Tekniset tiedot... Rakenne...

Lisätiedot

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje 2750 515-1 fi, Rev. 11, 2006-12-15 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa

Lisätiedot

ACS A. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.

ACS A. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine. ACS A Trimmiautomatiikka Käyttöohje Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.com www.mente-marine.com Copyright Mente Marine Sisällysluettelo JOHDANTO...3 SYMBOLIT JA LYHENTEET...3

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista

Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista GE Digital Energy Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista GE:n julkaisukoodi: GET-8566 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

REXEL AURINKO- SÄHKÖJÄRJESTELMÄT

REXEL AURINKO- SÄHKÖJÄRJESTELMÄT REXEL AURINKO- SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Helpot aurinkosähköratkaisut kiinteistöihin 2 Rexel Finland Oy Rexel Finland Oy on Suomen johtavia sähkötukkuliikkeitä. Tuomme maahan, myymme ja markkinoimme sähköasennustarvikkeita,

Lisätiedot