Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen"

Transkriptio

1 Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen Sisällysluettelo 1. Miksi sähköohjeita ja kenelle 2. Välitön hengenvaara 3. Sähköiskun vaara 4. Säännöllinen seuranta 5. Ennakkotoimenpiteitä riskien vähentämiseksi 6. Sähköammattilaisen apu, asennukset ja tarkastukset

2 1. Miksi sähköohjeita ja kenelle? MELA ja Työsuojelurahasto ovat tukeneet tämän ohjeen tekemistä. Ohjeella halutaan parantaa maatilojen tuotantorakennuksissa työskentelevien ihmisten työturvallisuutta henkilösähköturvallisuuden osalta. Opas keskittyy rakennuksissa työtä tekevän ihmisen oman havainnoin- nin kehittämiseen, asenteen muokkaamiseen ja sitä kautta sähköistyksen kohentamiseen. Tavoitteena on opastaa maatilayrittäjiä sekä lomittajia luomaan itselleen turvallisempi työpaikka. Tällä oppaalla on pyritty kansantajuiseen tiivistelmään. Opas ei korvaa eikä kumoa lakeja, viranomaismääräyksiä tai valmistajan ohjeita. Ohjeen soveltaminen käytännössä tapahtuu aina omalla vastuulla. Sarjan on koonnut ja työstänyt Agro-Elektro Oy. Tämän oppaan kopioiminen on tekijänoikeuslain ja valokuvauslain mukaisesti kielletty. Agro-Elektro Oy, 2006 Tuotanto tehostuu sähkön käyttö ja sähkölaitteiden määrä kasvaa Maatilat ovat kasvamassa samoin kasvaa rakennusten sähkölaitteiden määrä. Isot karjatilat kehittyvät sähkötekniikan ja sen ohjaustarpeilta teollisuusmaisiksi. Lypsykarjatiloilla eläinten määrät kasvavat uusinvestoinneissa kaksinkertaisiksi. Sikaloissa eläinmäärä kohoaa suurimmillaan jopa tuhansia eläimiä käsittäviksi tuotantolaitoksiksi. Hevostallien lukumäärä ja tallien koko kasvaa eritoten taajamien lähistöllä. Talleissa liikkuvat tilan ulkopuoliset hoitajat ja hevosten käyttäjät, jotka taajama-asukkaina eivät tunne tallirakennuksen sähkötekniikkaa ja sen riskejä. Samalla maatilalla ovat kotieläintuotannossa usein rinnakkain uusi ja vanha karjarakennus. Näiden sähköistys on sovitettava turvallisesti toisiinsa. Sähkökäyttöinen tekniikka ruokkii eläimiä käsikäytössä tai automaattisesti. Ilmanvaihdon ja lämmityksen on toimittava eläinten iän ja kasvun mukaan. Lypsy, maidon jäähdytys sekä maitokaluston pesu hoidetaan sähkön avulla niin parsinavetoissa kuin pihatoissa. Lanta poistetaan sähkötoimisin laittein. Tietokoneet ja siihen liittyvä ohjaus on karjarakennuksissa nykypäivää. Kaikkien sähkötoimisten laitteiden pitäisi toimia varmasti ja vaaratta. Silloin on maatilalle rahaa antava kotieläintuotanto ja työntekijöiden turvallisuus kunnossa. Haltija vastaa tilansa sähkölaitteiden kunnosta. Johtava lomittaja vastaa puolestaan lomittajan työpaikan turvallisuudesta. Maatilan, johtavan lomittajan ja lomittajan yhteistyö, sähkölaitteiden jatkuva havainnointi, vikojen kirjaus ja korjauttaminen pitävät työpaikan turvallisena. Tämä ohje toimii apuna kuntien lomitusesimiesten ja maatilayrittäjien työkaluna.

3 Työpaikan henkilösähköturvallisuuden jatkuvan parantamisen menetelmä toimii maatalousyrittäjän, johtavan lomittajan ja lomittajan arkirutiiniksi tehdyllä yhteistyöllä. Sähkövikojen tunnistaminen Sähkövikojen havainnointi Henkilöriskien vakavuuden arviointi Sähkövikojen korjaustoimenpiteet Sähköistys kaipaa maatilalla asennemuutosta * Oma jatkuva sähköistyksen seuranta on välttämätöntä * TUKESin selvityksen mukaan maatilojen karjarakennusten sähköistys on monilta osilta kehnossa kunnossa * Haltijalla on vastuu sähkölaitteistaan * Uusissa karjarakennuksissa saadaan toimiva ja turvallinen työympäristö yrittäjälle ja lomittajalle, kun sähköistys ja keskukset suunnitellaan tilan tarpeisiin ja urakoidaan kunnolla. * Sähkölaitteet kuluvat käytössä, eläintilojen olosuhteet aggressiiviset * Kriisit yllättävät - varaudu niihin * Kriisitilanteen aiheuttaa myrsky, ukkonen, laiterikko ja jäätyminen. Niihin on oltava toimintaohjeet * Sähkökatko hoidetaan varavoimalaitteella. Sähköasennukset ja laitehankinnat ennakkoon. Käyttöönotto opastettava myös lomittajalle. * Moni viljelijä ei ole tiedostanut, että uusi pihatto, sikala tai nautakasvattamo tarvitsee sähköistykseltään teollismaista toteutusta! *Siivous ja kunnossapito tärkeää - asenteet remonttiin *Älä säästä väärässä paikassa!

4 Väärää energian säästöä. Valaisimen kupu puuttuu. Valaisin ja kosteus voivat aiheuttaa vuotovirtoja ja lisäksi onnettomuusriskin. Uuden ison pihaton jatkeeksi on siirretty vanhat hapertuneet kumikaapelit ja vanhat kytkimet. Ne aiheuttavat vaaratilanteita käyttäjilleen. Sähköurakoitsija vaihtaa ne uusiin. Ammattitaidolla suunniteltu karjarakennuksen sähköistys sähkökeskuksineen antaa pohjan modernin karjataloustekniikan vuosia kestävälle häiriöttömälle toiminnalle. Alkuun

5 2. VÄLITÖN HENGENVAARA Kaikkein tärkeintä sähköisten Kosketus voi tapahtua suoraan käsin, henkilöriskien välttämisessä on sekä metallisella työkalulla, metallipuikolla tai maatilayrittäjälle että lomittajalle oppia eläintilassa kolan metallivarrella. tunnistamaan välitön hengenvaara. Kun olet tunnistanut vaaran, arvioinut Välitön hengenvaara esiintyy paikassa, että kyseessä on välittömän missä sähköasennusten ja -laitteiden hengenvaaran riski, poista vaara jännitteiset osat ovat kosketeltavissa. välittömästi! Älä vaaranna kuitenkaan omaa tai muiden henkeä! Välitön hengenvaara on kohteessa, missä on paljaita johtimia kosketeltavina: *jakorasiassa, josta puuttuu kansi *valokytkimessä, jonka peitekansi lohjennut tai puuttuu kokonaan *pistorasiassa, joka on mekaanisesti vaurioitunut *avonaisessa keskuksessa, josta on poistettu ns. sormisuojalevy tai sulakekansi *kaapeleissa, jotka on ruhjottu rikki ajettavilla koneilla ulkona, ruokintapöydällä tai rehuvarastossa *rehunjakovaunun kaapelissa, kun vioittunut eriste on paljastanut kuparijohdon *jatkojohdossa, jonka eristeen tai maadoitusliuskat esim. lumiaura on rikkonut *väärin tehdyissä oma-asennuksissa Välitön hengenvaara on myös laitteiden metallikuorissa, jotka ovat tulleet jännitteisiksi eristysvian johdosta. Esimerkiksi kun paljas jännitteinen johdonpää nojaa metallikuoreen. Viat ovat vaikeasti havaittavissa ilman sähköteknisiä mittauksia. Paljaat kuparijohtimet ovat hengenvaaralliset. Älä koske. Katkaise sähkö välittömästi. Estä toisia kytkemästä sähköt takaisin päälle. Korjauta asennukset sähköurakoitsijalla. Jos olet epävarma, älä riskeeraa. Käytä ammattilaisia. Maatalouslomittaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun työpaikallaan koskettaessaan käyttämätöntä rikkinäistä valokatkaisijaa, jossa oli kosketeltavissa paljaita jännitteisiä johtimia

6 Betoniauton metalliputkisto on hengenvaarallinen, jos se yltää liian lähelle sähköilmajohtoja. Pidä turvaväli. Mies kuoli maatilan lietesäiliötyömaalla, kun betoniauton putkisto osui yläpuolella sijaitsevaan 20 kv:n avolinjaan. Itse tehty varaston työmaakeskus, jossa jakorasian kansi auki ja jännitteiset osat käsin kosketeltavissa. Suorita itse arvio vaarallisuudesta. Vanhassa hevostallin sähkökeskuksessa pääkytkimen jännitteiset osat näkyvissä. Yksi sulakelähtö on poistettu kokonaan ja syntynyt aukko teipattu. Sulakekannen risan lasin takana on jännite heti sulakkeen värinastassa.

7 Välitön hengenvaara on aina poistettava saman tien, aikailematta. Muita kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia maatilalla ja vastaavissa töissä Henkilö sai kuolettavan sähköiskun työskennellessään ulkona metallikuorisella painepesurilla. Kuolinsyynä määräystenvastainen, kaksinapainen jatkojohto. Henkilö sai surmansa ollessaan korjaamassa leikkuupuimuria. Roikkavalaisimen johto jäi puimurin terien väliin koneistoa pyöritettäessä. Maanviljelijä oli poraamassa suojaeristetyllä käsiporakoneella reikää navetan metalliseen parsirakenteeseen, kun pora juuttui kiinni porattavaan putkeen. Hankalan työskentelyasennon vuoksi liitäntäjohto pääsi kiertymään teräistukan ympäri, jolloin johdon eriste rikkoontui ja jännite pääsi leviämään poran teräosaan ja porattavaan putkeen. Mies sai kuolettavan sähköiskun. Mies kuoli, kun tyhjensi lannoitekuormaa. Kuorma-auton lavan suojan metallirunko osui auton yläpuolella sijaitsevaan 20 kv:n linjaan. Mies sai saunoessaan kuolemaan johtaneen sähköiskun käynnissä olevasta pulsaattoripesukoneesta, joka oli sijoitettu navettarakennuksessa olleen saunan eteiseen. Pesukoneen runko oli jännitteinen, koska liitäntäjohdon pistotulppa oli vioittunut. Nuori mieshenkilö sai kuolettavan sähköiskun henkilönostimen nostokorin metallisesta kaiteesta auttaessaan isäänsä omakotitalon maalauksessa. Väärinkytketty pistorasia. Mies hitsasi vanhalla sisätilojen hitsauslaitteella ulkona sateessa traktorikaivurin tukijalkaa. Hitsauspuikko tarttui kiinni hitsattavaan kohteeseen. Hitsausmaadoitus oli irronnut koneesta. Mies menehtyi sähköiskuun nostaessaan maadoituspuristinta ja nojatessaan samalla hitsattavaan kohteeseen. Rakennusmiehen piikatessa sementtilattiaa, sähkövasara katkaisi vesijohdon. Tulviva vesi peitti lattialla olleet jatkojohtojen pistorasiat. Tarttuessaan vedessä seisten vesikiertoiseen pyyhkeiden kuivauspatteriin, mies sai kuolettavan sähköiskun. Sulakkeet eivät palaneet. Lisätietoja johtaneet sähkötapaturmat Poista käytöstä välittömästi: Alkuun

8 3. SÄHKÖISKUN VAARA Ihminen saa sähköiskun viallisesta sähkölaitteesta tai asennuksesta. Pihapiirissä ja karjarakennuksen kostealla betonilattialla ihminen on maakosketuksessa. Vikatilanteessa sähkö kulkee ihmisen läpi aiheuttaen pahimmillaan kuolettavan sähköiskun. Vuosittain Suomessa tapahtuu lähes 50 tilastoitua sähkötapaturmaa. Näistä kuolemaan johtaa 3-5 kappaletta vuosittain. Maatiloilla on selkeä riskialttius sähkötapaturmiin. Seuraavissa kuvissa ja ohjeissa havainnollistetaan muutamia tilanteita, missä riski on olemassa. Sähkötapaturman sattuessa auttajan on katkaistava sähköt ennen kuin menee auttamaan uhria. Rehuvaunun kaapelissa piilee uhka. Monella sähkömoottorilla varustettu säilörehun jakovaunu on päivittäin käytössä monta kertaa. Aggressiviinen navettailma ja mekaaninen käyttö haurastuttavat jatkuvassa käytössä olevan vaunun sähköverkossa kiinni olevaa syöttökaapelia. Siksi syöttökaapelin kunto ja sen kiinnitykset on tarkistettava säännöllisesti. Tarkastus on syytä tehdä sähköttömällä kaapelilla. Kurkun korkeudella oleva kaapeli voi olla myös tapaturmariski sähköiskun vaaran lisäksi. Eikä vanhoissa navetoissa ole yleensä vikavirtasuojausta turvana.

9 Älä ikinä suuntaa painepesurin vesisuihkua sähkölaitteisiin. Painepesurin suihkua ei saa suunnata valaisimiin, muihin sähkölaitteisiin eikä sähköasennuksiin. Pesijän oma henki on silloin vaarassa. Traktorin etukuormain ei ole myöskään henkilönostin. Eläinten ulottuville ei saa jättää kaapeleita, jatkojohtoja, lämpölamppuja eikä mitään muitakaan sähkölaitteita. Sähköasennukset on tehtävä aina niin, ettei eläin ulotu niihin. Tai on käytettävä vahvoja mekaanisia suojia. Possuilla ja naudoilla on aikaa ja voimaa purra sähkölaitteita ja asennuksia rikki.

10 Aperuokinta on synnyttänyt nautakasvattamoissa ja lypsykarjarakennuksissa uuden teknisen tarpeen. Syöttöpöytää tarvitaan rehun annosteluun. Vanhat traktorin purkavat perävaunut on otettu uudestaan käyttöön. Niihin on asennettu itse sähkömoottoreita maallikkotaidoin. Kuvan sähkömoottorista on ainakin jäähdytyskotelo irti. Käyttäjä voi saada käynnissä olevan moottorin siivekkeistä mekaanisen vamman. Lisäksi omat sähköasennukset ovat luvattomia ja usein hengenvaarallisia! Jos lomittajalle sattuu sähkötapaturma vastuu on ensisijaisesti haltijalla. Johtavalla lomittajalla on työnjohdon vastuu lomittajan turvallisesta työpaikasta. Maallikoiden tekemät sähkötyöt ovat luvattomia. Väärin kytketyt pistorasiat ovat aiheuttaneet monia kuolemaan johtaneita sähköiskuja. Maallikolle on luvallista osatessaan kytkeä ja korjata 1-vaiheinen jatkojohto. Väärin tehdyt jatkojohdot, joista on puuttunut suojamaadoitus, on yksi kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien aiheuttajista. Alkuun

11 4. SÄÄNNÖLLINEN SEURANTA Maatilan sähköjen kunnon seuranta ja kunnossapito on haltijan vastuulla. Vikojen tunnistaminen, vaaran vakavuuden arviointi ja korjaustoimiin ryhtyminen kuuluu maatilan arkirutiineihin. Sillä pidetään sähkötapaturmia kurissa. Maatilayrittäjän ja lomittajan yhteistyö sähkövikojen tunnistamisessa ja havainnoimisessa on varmasti hyödyllistä ja henkilöturvallisuutta parantavaa. Lomittajalla ei ole sellaista tilasokeutta yhteen karjarakennukseen, mikä on haittana omalla tilallaan jatkuvasti työtä tekevällä maatilayrittäjällä. Havainnoi - mutta varo itse vaaraa Toimi näin: *Tarkista työssäsi silmämääräisesti tilan sähköasennuksia ja -laitteita! *Varo koskettelemasta viallisia sähköasennuksia tai rikkinäisiä sähkölaitteita, ettet saa itse sähköiskua! *Älä saata itseäsi tai toisia toiminnallasi hengenvaaraan! *Poista hengenvaaralliset laitteet käytöstä, jos voit tehdä sen vaaratta! *Lomittaja - Ilmoita sähkölaitevioista heti tilalle ja johtavalle lomittajalle! *Jos olet epävarma - älä riskeeraa! *Kutsu vaarallisissa tapauksissa sähköurakoitsija, jos olet epävarma! Karjatilan sähköt - myös maadoitukset vaativat jatkuvaa silmälläpitoa. Mitä sekaisempi paikka - sitä enemmän tarkkailtavaa Vastuu työpaikan sähköturvallisuudesta on haltijan.

12 Myllyn suojat on poistettu. Myllystä on tullut mekaanisesti vaarallinen. Lähellä työskentelevän henkilön vaatteet voivat tarttua pyörivään kiilahihnaan ja aiheuttaa vakavia vammoja. Kaikkiin sähkölaitteisiin kuuluvat mekaaniset suojat on pidettävä paikoillaan. Kun pistorasiassa on pölyä ja kosteutta ja siitä otetaan sähköä isotehoisiin laitteisiin, lopputulos on tämän näköinen. Arvioi itse vaaran vakavuus ja korjaustoimen kiireellisyys Sisällytä arkirutiineihisi maadoitusten seuranta. Korroosio voi katkaista maadoitusyhteyden. Maadoituksen voi irrottaa mekaanisesti myös ihminen tai eläin. Maadoitusyhteyden katkeaminen on hengenvaarallista.

13 Rottien kulkureiteillä ja muuallakin on seurattava jatkuvasti asennuskaapelien eristyksiä. Rikkinäiset kaapelit sähköurakoitsija. vaihtaa Rottasota kuuluu viljelijälle. Olisiko jo aika vaihtaa vasikkaosaston lämmitin ja navetan loistevalaisin?

14 Tunnistaessaan ja havainnoidessaan vaaran, lomittajan tulee kertoa siitä johtavalle lomittajalle, joka puolestaan informoi siitä viljelijää. Viljelijä puolestaan hoitaa asiat kuntoon. Avoin ja rehellinen sähköisten henkilöriskien tunnistaminen, havaittujen puutteiden kirjaaminen yhdessä vaaran arvioinnin ja korjaustoimenpiteiden kanssa johtaa maatilan ja lomitusjärjestelmän yhteistoimintaan. Jo pienilläkin teoilla voidaan korjata vikoja ja parantaa arkipäivän turvallisuutta! Alkuun

15 5. ENNAKKOTOIMENPITEITÄ RISKIEN VÄHENTÄMISEKSI Vaaratilanteessa sähköt katkaistaan keskuksen pääkytkimestä. Vapaata huoltotilaa keskuksen edessä pitää olla vähintään 80 cm. Mikäli sähkökeskuksen edessä on jotain, mikä estää pääsyn keskukselle, se on siirrettävä pois. Samoin talvella on estettävä lumen kasautuminen sähkökeskuksen oven eteen. Vikavirtasuojakytkin pienentää henkilöriskejä. Uusien tuotantorakennusten keskuksiin se on vaadittu jo 90luvun lopulta lähtien. Vanhemmissa tuotantorakennuksissa se on erittäin harvinainen. Sinne vikavirtasuojat kannattaisi asennuttaa sähköurakoitsijalla jälkiasennuksena. Havainnoi vaara ja ennakoi. Pääkeskuksen alla on pahvilaatikossa palanutta kahvasulaketta! Ongelmaa ei ratkaista sulakkeita vaihtamalla. Tilan sähkökäyttö vastaa yli 80 A:n pääsulaketta mitoituslaskelman mukaan. Oikea pääsulakkeen koko tällä tilalla olisi 100 A. Nyt käytössä on vain 63 A:n pääsulakkeet. Opettele säännöllistä testausta. Testaa vikavirtasuojakytkimellä aika ajoin jatkojohdot ja kädessä pidettävät sähkölaitteet. Myös betonilattialle pudonneet ja tärähtäneet sähkölaitteet on järkevää testata ennen seuraavaa käyttöä. Turvallisinta olisi tietysti käyttää aina vikavirtasuojaa, joko kiinteästi asennettua tai siirrettävää ns. adapterimallia. Tee tapa vikavirtasuojan käytöstä! Omaksu kädessä pidettävien sähkölaitteiden oikean käyttö - se pienentää riskejä.

16 Sähköasennuksia ja työturvallisuutta voi parantaa vanhoissakin rakennuksissa jälkiasennuksilla. Vikavirtasuojan voi asentaa navetan ryhmäkeskukseen jälkikäteen, jos siellä on tilaa. Se suojaa keskuksesta lähtevät sähköasennukset ja niihin liitettävät laiteet. Keskuksesta puuttuu kosketussuojaus. Valveutunut viljelijä asennutti navettaansa sähköisten käsityökoneiden käyttäjien suojaksi erillisen, kiinteän vikavirtasuojan. Nyt lehmät karvataan turvallisesti! Jatkojohto on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Pitkäaikaista tarvetta varten sähköurakoitsija asentaa kiinteät kaapelit ja tarvittavat pistorasiat. Älä jätä jatkojohtoja lojumaan lattialle! Kiinnitä johdot turvallisesti ylös lattiatasosta. Käytä jakokeskuksia ja kiinnitä nekin seinille.

17 Siivous paljastaa vaaran paikkoja. Kun siivoat, suhtaudu sähkölaitteisiin varoen. Pölyn peitossa oleva pistorasia tai jakorasia saattaa olla lohjennut ja jännitteiset osat paljaina. Moottoreiden kytkentäkoteloista voi puuttua kansi. Sähkökaapelin rikkonainen eriste, keskuksesta puuttuva tulppavarokkeen kaulus, sulakekansi tai kannen lasi voivat aiheuttaa vaaratilanteen. Säilörehutornien lähistöllä on paljon kosteutta, ympäristö on usein myös pimeä. Monet sähkömoottorit peittyvät heiniin. Siivoaminen parantaa monella tavoin työntekijöiden henkilöturvallisuutta. Ovatko tornin monien sähkömoottoreiden turva- ja hätäseiskytkimet kunnossa? Vaihda palaneet lamput ja sytyttimet. Etsi pimeät ja hämärät tilat ja nurkat, selvitä käytetäänkö niissä sähkölaitteita ja onko pimeässä riski vaurioittaa kiinteitä sähköasennuksia. Asennuta sähköurakoitsijalla lisävalaisimia pimeisiin paikkoihin. Välillisesti pimeys ja siihen liittyvä liukkaus voivat aiheuttaa jopa neliraajahalvauksia. HUOM! EI RIITÄ; ETTÄ VILJELIJÄ VAROITTAA LOMITTAJAA SÄHKÖISKUN VAARASTA. VAARA ON EHDOTTOMASTI POISTETTAVA JA VIALLINEN LAITE JA ASENNUS KORJATTAVA! HALTIJALLA ON VASTUU! Alkuun

18 6. SÄHKÖAMMATTILAISEN APU, ASENNUKSET JA TARKASTUKSET Aina kun vika on kiinteissä sähköasennuksissa, on kutsuttava sähköurakoitsija apuun. Yrittäjä tai lomittaja ei saa korjata eikä asentaa kiinteitä sähkölaitteita. Jokaisella maatilalla pitäisi olla ennakkoon valittu, tilan sähköt tunteva sähköurakoitsija huoltotöitä varten. Olisi hyvä, jos urakoitsija asuisi lähistöllä. Urakoitsijat pitävät myös lomaa, siksi varamieskin pitäisi olla valmiiksi katsottuna. Uusissa rakennusinvestoinneissa viljelijän kannattaa selvittää urakoitsijan asennusoikeudet. Tiedot löytyvät osoitteesta Sähköyhtiöillä on liittymäpalvelujen lisäksi myös varavoimalaitteiden koko- naispalvelua, joillakin myös sähköasennusten tarkastuspalvelua. Oman sähköyhtiön kautta löytyy myös lähin valtuutettu tarkastaja, mikäli haluat teettää tilalla määräaikaistarkastuksen. Maatilat toteuttavat suuria lypsykarja-rakennusinvestointeja, jossa parhaimmillaan on useita tietokoneita sekä ruokinta- ja lypsyautomatikkaa ja jopa lypsyrobotteja. Suurissa sikaloissa ilmanvaihto ja lämmitys sekä ruokinta toimivat tietokone ohjauksella. Molemman tuotantolinjat vaativat kunnollisen sähköistyksen ennakkosuunnittelun ja siihen ammattitaitoisen sähköalan ja biologian tuntevan suunnittelijan. Rehuvaraston kaapelit ja kytkimet kiinni ja ojennukseen. Kiinteät asennukset tekee sähköurakoitsija. Kaapelit ja käyttökytkimet ovat irrallisina metallisessa viljaruuvissa. Kun uusi ja tottumaton karjanhoitaja käynnistää viljaruuvin, sähkökaapeli voi valua ja takertua ruuviin ja repeytyä. Vioittuneen kaapelieristeen kautta sähkö voi johtua metallista ruuvia pitkin arvaamattomiin paikkoihin.

19 Kahvasulake on yleinen kookkailla karjatiloilla. Kahvasulakkeen vaihtoon tarvitaan aina opastus. Palaneen kahvasulakkeen saa vaihtaa vain siihen opastettu henkilö. Kun uuden karjarakennuksen sähköistys tai laajennetun rakennuksen sähköt otetaan käyttöön, sähköurakoitsija opastaa viljelijän keskusten, erilaisten suojien ja sähkölaitteiden käyttöön. Samalla voisi opastaa lomittajan. - Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Vikavirtasuojakytkimien toiminta kuuluu myös opastuspakettiin. Viljelijän ja lomittajan on osattava toimia vikatilanteessa suojan lauettua. Löydätkö vian aiheuttajan? Tiedätkö miten ehjät sähkölaitteet saa toimimaan ja viallisen erotettua pois?

20 Kun maatilan oma sähköyhtiö mitoittaa ja toimittaa varavoimalaitteen, se on varmasti tilan sähköntarpeeseen sopiva. Sähköyhtiö myös asentaa vaihtokytkimen, koekäyttää laitteen sekä opastaa viljelijää varavoiman oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Varavoimalaitteen käytön opastus on annettava myös lomittajille. Suullisesti annettu pikainen opastus ei riitä. Varavoiman käyttö on demonstroitava todellista sähkökatkotilannetta vastaavaksi. Vaihtokytkin on käännettävä varavoima -asentoon, kun generaattoria käytetään. Käyttäjän on hyvä tiedostaa, että varavoimasähkö on yhtä tappavaa kuin verkkosähkökin. Maatilan haltijan vastuulla on sekä uudet että vanhat sähköasennukset. Sähköasennusten ja -laitteiden on oltava turvallisia. Siksi haltijan on huolehdittava, että myös vaadittavat sähkötarkastukset tehdään MAATILAN VIRALLISET SÄHKÖTARKASTUKSET KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS - sähköasennusten yhteydessä - sähköurakoitsija tekee - ennen sähköasennusten käyttöönottoa VARMENNUSTARKASTUS - sähköurakoitsija tilaa - valtuutettu tarkastaja tekee - 3 kk:n sisällä asennusten käyttöönotosta - yli 35 A:n uusille maatalousrakennuksille, laajennuksille, muutostöille MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS - haltija tilaa - valtuutettu tarkastaja tekee - vähintään 15 vuoden välein - koskee maatilan tuotanto- ja varastorakennuksia, joiden pääsulake on yli 35 A

21 Maatila voi teettää sähkötarkastuksia myös vapaaehtoisesti. Esimerkiksi sähköjen katsastus eli määräaikaistarkastus vie noin puoli työpäivää, vaativissa kohteissa enemmän. Tarkastukseen kuuluu sähköteknisiä mittauksia sekä myös sil- mämääräistä tarkastusta. Tarkastuksesta tilalle jää dokumentiksi tarkastuspöytäkirja. Jos tilalta löytyy välittömästi korjausta vaativia riskikohtia, ne tarkastaja merkitsee pöytäkirjaan, samoin muita tekemiään havaintoja. Sähkö on turvallinen ja hyvä apu - kun laitteet ovat kunnossa Kun pidät sähköt ja sähkötoimiset laitteet kunnossa työpaikka on turvallinen kaikille! Turvallisessa paikassa on mukava tehdä työtä niin yrittäjäperheen kuin lomittajan! Alkuun

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Kunta/Maatalous TOT 25/00. Maatalouslomittaja sai navetassa sähköiskun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Maatalouslomittaja.

Kunta/Maatalous TOT 25/00. Maatalouslomittaja sai navetassa sähköiskun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Maatalouslomittaja. TOT-RAPORTTI Maatalouslomittaja sai navetassa sähköiskun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 25/00 Tapahtumakuvaus Maatalouslomittaja sai navetassa sähköiskun rikkonaisesta katkaisijasta, jossa oli paljaita jännitteisiä

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

PALONTUTKINTA MAATALOUDENTUOTANTORAKENNUSTEN PALOT

PALONTUTKINTA MAATALOUDENTUOTANTORAKENNUSTEN PALOT PALONTUTKINTA MAATALOUDENTUOTANTORAKENNUSTEN PALOT 2014-2015 Teemaisäntä: Jokilaaksojen pelastuslaitos Teematutkinta keskittyy: Navetta, sikala, kanala yms. Eläinsuoja, ravihevostalli, maneesi yms. Lähtökohta

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito 1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20 TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin.

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1200LM 600mm 90026 T8 15W 1800LM 900mm 120026 T8 18W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 25W 3150LM 1500mm 150026

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI PUHELIN

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI  PUHELIN Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 7 Sähkö ja hissit PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Lasiin asennettu GSM-yhdistelmäantenni

Lasiin asennettu GSM-yhdistelmäantenni Ohje nro Versio Osa nro 9172729 1.0 Lasiin asennettu GSM-yhdistelmäantenni A3902546 Sivu 1 / 16 A3902569 MA Reacção Tem comentários a fazer sobre esta publicação? Contacte o concessionário mais próximo.

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat Patjat Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme. Sen ansiosta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot