Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen"

Transkriptio

1 Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen Sisällysluettelo 1. Miksi sähköohjeita ja kenelle 2. Välitön hengenvaara 3. Sähköiskun vaara 4. Säännöllinen seuranta 5. Ennakkotoimenpiteitä riskien vähentämiseksi 6. Sähköammattilaisen apu, asennukset ja tarkastukset

2 1. Miksi sähköohjeita ja kenelle? MELA ja Työsuojelurahasto ovat tukeneet tämän ohjeen tekemistä. Ohjeella halutaan parantaa maatilojen tuotantorakennuksissa työskentelevien ihmisten työturvallisuutta henkilösähköturvallisuuden osalta. Opas keskittyy rakennuksissa työtä tekevän ihmisen oman havainnoin- nin kehittämiseen, asenteen muokkaamiseen ja sitä kautta sähköistyksen kohentamiseen. Tavoitteena on opastaa maatilayrittäjiä sekä lomittajia luomaan itselleen turvallisempi työpaikka. Tällä oppaalla on pyritty kansantajuiseen tiivistelmään. Opas ei korvaa eikä kumoa lakeja, viranomaismääräyksiä tai valmistajan ohjeita. Ohjeen soveltaminen käytännössä tapahtuu aina omalla vastuulla. Sarjan on koonnut ja työstänyt Agro-Elektro Oy. Tämän oppaan kopioiminen on tekijänoikeuslain ja valokuvauslain mukaisesti kielletty. Agro-Elektro Oy, 2006 Tuotanto tehostuu sähkön käyttö ja sähkölaitteiden määrä kasvaa Maatilat ovat kasvamassa samoin kasvaa rakennusten sähkölaitteiden määrä. Isot karjatilat kehittyvät sähkötekniikan ja sen ohjaustarpeilta teollisuusmaisiksi. Lypsykarjatiloilla eläinten määrät kasvavat uusinvestoinneissa kaksinkertaisiksi. Sikaloissa eläinmäärä kohoaa suurimmillaan jopa tuhansia eläimiä käsittäviksi tuotantolaitoksiksi. Hevostallien lukumäärä ja tallien koko kasvaa eritoten taajamien lähistöllä. Talleissa liikkuvat tilan ulkopuoliset hoitajat ja hevosten käyttäjät, jotka taajama-asukkaina eivät tunne tallirakennuksen sähkötekniikkaa ja sen riskejä. Samalla maatilalla ovat kotieläintuotannossa usein rinnakkain uusi ja vanha karjarakennus. Näiden sähköistys on sovitettava turvallisesti toisiinsa. Sähkökäyttöinen tekniikka ruokkii eläimiä käsikäytössä tai automaattisesti. Ilmanvaihdon ja lämmityksen on toimittava eläinten iän ja kasvun mukaan. Lypsy, maidon jäähdytys sekä maitokaluston pesu hoidetaan sähkön avulla niin parsinavetoissa kuin pihatoissa. Lanta poistetaan sähkötoimisin laittein. Tietokoneet ja siihen liittyvä ohjaus on karjarakennuksissa nykypäivää. Kaikkien sähkötoimisten laitteiden pitäisi toimia varmasti ja vaaratta. Silloin on maatilalle rahaa antava kotieläintuotanto ja työntekijöiden turvallisuus kunnossa. Haltija vastaa tilansa sähkölaitteiden kunnosta. Johtava lomittaja vastaa puolestaan lomittajan työpaikan turvallisuudesta. Maatilan, johtavan lomittajan ja lomittajan yhteistyö, sähkölaitteiden jatkuva havainnointi, vikojen kirjaus ja korjauttaminen pitävät työpaikan turvallisena. Tämä ohje toimii apuna kuntien lomitusesimiesten ja maatilayrittäjien työkaluna.

3 Työpaikan henkilösähköturvallisuuden jatkuvan parantamisen menetelmä toimii maatalousyrittäjän, johtavan lomittajan ja lomittajan arkirutiiniksi tehdyllä yhteistyöllä. Sähkövikojen tunnistaminen Sähkövikojen havainnointi Henkilöriskien vakavuuden arviointi Sähkövikojen korjaustoimenpiteet Sähköistys kaipaa maatilalla asennemuutosta * Oma jatkuva sähköistyksen seuranta on välttämätöntä * TUKESin selvityksen mukaan maatilojen karjarakennusten sähköistys on monilta osilta kehnossa kunnossa * Haltijalla on vastuu sähkölaitteistaan * Uusissa karjarakennuksissa saadaan toimiva ja turvallinen työympäristö yrittäjälle ja lomittajalle, kun sähköistys ja keskukset suunnitellaan tilan tarpeisiin ja urakoidaan kunnolla. * Sähkölaitteet kuluvat käytössä, eläintilojen olosuhteet aggressiiviset * Kriisit yllättävät - varaudu niihin * Kriisitilanteen aiheuttaa myrsky, ukkonen, laiterikko ja jäätyminen. Niihin on oltava toimintaohjeet * Sähkökatko hoidetaan varavoimalaitteella. Sähköasennukset ja laitehankinnat ennakkoon. Käyttöönotto opastettava myös lomittajalle. * Moni viljelijä ei ole tiedostanut, että uusi pihatto, sikala tai nautakasvattamo tarvitsee sähköistykseltään teollismaista toteutusta! *Siivous ja kunnossapito tärkeää - asenteet remonttiin *Älä säästä väärässä paikassa!

4 Väärää energian säästöä. Valaisimen kupu puuttuu. Valaisin ja kosteus voivat aiheuttaa vuotovirtoja ja lisäksi onnettomuusriskin. Uuden ison pihaton jatkeeksi on siirretty vanhat hapertuneet kumikaapelit ja vanhat kytkimet. Ne aiheuttavat vaaratilanteita käyttäjilleen. Sähköurakoitsija vaihtaa ne uusiin. Ammattitaidolla suunniteltu karjarakennuksen sähköistys sähkökeskuksineen antaa pohjan modernin karjataloustekniikan vuosia kestävälle häiriöttömälle toiminnalle. Alkuun

5 2. VÄLITÖN HENGENVAARA Kaikkein tärkeintä sähköisten Kosketus voi tapahtua suoraan käsin, henkilöriskien välttämisessä on sekä metallisella työkalulla, metallipuikolla tai maatilayrittäjälle että lomittajalle oppia eläintilassa kolan metallivarrella. tunnistamaan välitön hengenvaara. Kun olet tunnistanut vaaran, arvioinut Välitön hengenvaara esiintyy paikassa, että kyseessä on välittömän missä sähköasennusten ja -laitteiden hengenvaaran riski, poista vaara jännitteiset osat ovat kosketeltavissa. välittömästi! Älä vaaranna kuitenkaan omaa tai muiden henkeä! Välitön hengenvaara on kohteessa, missä on paljaita johtimia kosketeltavina: *jakorasiassa, josta puuttuu kansi *valokytkimessä, jonka peitekansi lohjennut tai puuttuu kokonaan *pistorasiassa, joka on mekaanisesti vaurioitunut *avonaisessa keskuksessa, josta on poistettu ns. sormisuojalevy tai sulakekansi *kaapeleissa, jotka on ruhjottu rikki ajettavilla koneilla ulkona, ruokintapöydällä tai rehuvarastossa *rehunjakovaunun kaapelissa, kun vioittunut eriste on paljastanut kuparijohdon *jatkojohdossa, jonka eristeen tai maadoitusliuskat esim. lumiaura on rikkonut *väärin tehdyissä oma-asennuksissa Välitön hengenvaara on myös laitteiden metallikuorissa, jotka ovat tulleet jännitteisiksi eristysvian johdosta. Esimerkiksi kun paljas jännitteinen johdonpää nojaa metallikuoreen. Viat ovat vaikeasti havaittavissa ilman sähköteknisiä mittauksia. Paljaat kuparijohtimet ovat hengenvaaralliset. Älä koske. Katkaise sähkö välittömästi. Estä toisia kytkemästä sähköt takaisin päälle. Korjauta asennukset sähköurakoitsijalla. Jos olet epävarma, älä riskeeraa. Käytä ammattilaisia. Maatalouslomittaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun työpaikallaan koskettaessaan käyttämätöntä rikkinäistä valokatkaisijaa, jossa oli kosketeltavissa paljaita jännitteisiä johtimia

6 Betoniauton metalliputkisto on hengenvaarallinen, jos se yltää liian lähelle sähköilmajohtoja. Pidä turvaväli. Mies kuoli maatilan lietesäiliötyömaalla, kun betoniauton putkisto osui yläpuolella sijaitsevaan 20 kv:n avolinjaan. Itse tehty varaston työmaakeskus, jossa jakorasian kansi auki ja jännitteiset osat käsin kosketeltavissa. Suorita itse arvio vaarallisuudesta. Vanhassa hevostallin sähkökeskuksessa pääkytkimen jännitteiset osat näkyvissä. Yksi sulakelähtö on poistettu kokonaan ja syntynyt aukko teipattu. Sulakekannen risan lasin takana on jännite heti sulakkeen värinastassa.

7 Välitön hengenvaara on aina poistettava saman tien, aikailematta. Muita kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia maatilalla ja vastaavissa töissä Henkilö sai kuolettavan sähköiskun työskennellessään ulkona metallikuorisella painepesurilla. Kuolinsyynä määräystenvastainen, kaksinapainen jatkojohto. Henkilö sai surmansa ollessaan korjaamassa leikkuupuimuria. Roikkavalaisimen johto jäi puimurin terien väliin koneistoa pyöritettäessä. Maanviljelijä oli poraamassa suojaeristetyllä käsiporakoneella reikää navetan metalliseen parsirakenteeseen, kun pora juuttui kiinni porattavaan putkeen. Hankalan työskentelyasennon vuoksi liitäntäjohto pääsi kiertymään teräistukan ympäri, jolloin johdon eriste rikkoontui ja jännite pääsi leviämään poran teräosaan ja porattavaan putkeen. Mies sai kuolettavan sähköiskun. Mies kuoli, kun tyhjensi lannoitekuormaa. Kuorma-auton lavan suojan metallirunko osui auton yläpuolella sijaitsevaan 20 kv:n linjaan. Mies sai saunoessaan kuolemaan johtaneen sähköiskun käynnissä olevasta pulsaattoripesukoneesta, joka oli sijoitettu navettarakennuksessa olleen saunan eteiseen. Pesukoneen runko oli jännitteinen, koska liitäntäjohdon pistotulppa oli vioittunut. Nuori mieshenkilö sai kuolettavan sähköiskun henkilönostimen nostokorin metallisesta kaiteesta auttaessaan isäänsä omakotitalon maalauksessa. Väärinkytketty pistorasia. Mies hitsasi vanhalla sisätilojen hitsauslaitteella ulkona sateessa traktorikaivurin tukijalkaa. Hitsauspuikko tarttui kiinni hitsattavaan kohteeseen. Hitsausmaadoitus oli irronnut koneesta. Mies menehtyi sähköiskuun nostaessaan maadoituspuristinta ja nojatessaan samalla hitsattavaan kohteeseen. Rakennusmiehen piikatessa sementtilattiaa, sähkövasara katkaisi vesijohdon. Tulviva vesi peitti lattialla olleet jatkojohtojen pistorasiat. Tarttuessaan vedessä seisten vesikiertoiseen pyyhkeiden kuivauspatteriin, mies sai kuolettavan sähköiskun. Sulakkeet eivät palaneet. Lisätietoja johtaneet sähkötapaturmat Poista käytöstä välittömästi: Alkuun

8 3. SÄHKÖISKUN VAARA Ihminen saa sähköiskun viallisesta sähkölaitteesta tai asennuksesta. Pihapiirissä ja karjarakennuksen kostealla betonilattialla ihminen on maakosketuksessa. Vikatilanteessa sähkö kulkee ihmisen läpi aiheuttaen pahimmillaan kuolettavan sähköiskun. Vuosittain Suomessa tapahtuu lähes 50 tilastoitua sähkötapaturmaa. Näistä kuolemaan johtaa 3-5 kappaletta vuosittain. Maatiloilla on selkeä riskialttius sähkötapaturmiin. Seuraavissa kuvissa ja ohjeissa havainnollistetaan muutamia tilanteita, missä riski on olemassa. Sähkötapaturman sattuessa auttajan on katkaistava sähköt ennen kuin menee auttamaan uhria. Rehuvaunun kaapelissa piilee uhka. Monella sähkömoottorilla varustettu säilörehun jakovaunu on päivittäin käytössä monta kertaa. Aggressiviinen navettailma ja mekaaninen käyttö haurastuttavat jatkuvassa käytössä olevan vaunun sähköverkossa kiinni olevaa syöttökaapelia. Siksi syöttökaapelin kunto ja sen kiinnitykset on tarkistettava säännöllisesti. Tarkastus on syytä tehdä sähköttömällä kaapelilla. Kurkun korkeudella oleva kaapeli voi olla myös tapaturmariski sähköiskun vaaran lisäksi. Eikä vanhoissa navetoissa ole yleensä vikavirtasuojausta turvana.

9 Älä ikinä suuntaa painepesurin vesisuihkua sähkölaitteisiin. Painepesurin suihkua ei saa suunnata valaisimiin, muihin sähkölaitteisiin eikä sähköasennuksiin. Pesijän oma henki on silloin vaarassa. Traktorin etukuormain ei ole myöskään henkilönostin. Eläinten ulottuville ei saa jättää kaapeleita, jatkojohtoja, lämpölamppuja eikä mitään muitakaan sähkölaitteita. Sähköasennukset on tehtävä aina niin, ettei eläin ulotu niihin. Tai on käytettävä vahvoja mekaanisia suojia. Possuilla ja naudoilla on aikaa ja voimaa purra sähkölaitteita ja asennuksia rikki.

10 Aperuokinta on synnyttänyt nautakasvattamoissa ja lypsykarjarakennuksissa uuden teknisen tarpeen. Syöttöpöytää tarvitaan rehun annosteluun. Vanhat traktorin purkavat perävaunut on otettu uudestaan käyttöön. Niihin on asennettu itse sähkömoottoreita maallikkotaidoin. Kuvan sähkömoottorista on ainakin jäähdytyskotelo irti. Käyttäjä voi saada käynnissä olevan moottorin siivekkeistä mekaanisen vamman. Lisäksi omat sähköasennukset ovat luvattomia ja usein hengenvaarallisia! Jos lomittajalle sattuu sähkötapaturma vastuu on ensisijaisesti haltijalla. Johtavalla lomittajalla on työnjohdon vastuu lomittajan turvallisesta työpaikasta. Maallikoiden tekemät sähkötyöt ovat luvattomia. Väärin kytketyt pistorasiat ovat aiheuttaneet monia kuolemaan johtaneita sähköiskuja. Maallikolle on luvallista osatessaan kytkeä ja korjata 1-vaiheinen jatkojohto. Väärin tehdyt jatkojohdot, joista on puuttunut suojamaadoitus, on yksi kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien aiheuttajista. Alkuun

11 4. SÄÄNNÖLLINEN SEURANTA Maatilan sähköjen kunnon seuranta ja kunnossapito on haltijan vastuulla. Vikojen tunnistaminen, vaaran vakavuuden arviointi ja korjaustoimiin ryhtyminen kuuluu maatilan arkirutiineihin. Sillä pidetään sähkötapaturmia kurissa. Maatilayrittäjän ja lomittajan yhteistyö sähkövikojen tunnistamisessa ja havainnoimisessa on varmasti hyödyllistä ja henkilöturvallisuutta parantavaa. Lomittajalla ei ole sellaista tilasokeutta yhteen karjarakennukseen, mikä on haittana omalla tilallaan jatkuvasti työtä tekevällä maatilayrittäjällä. Havainnoi - mutta varo itse vaaraa Toimi näin: *Tarkista työssäsi silmämääräisesti tilan sähköasennuksia ja -laitteita! *Varo koskettelemasta viallisia sähköasennuksia tai rikkinäisiä sähkölaitteita, ettet saa itse sähköiskua! *Älä saata itseäsi tai toisia toiminnallasi hengenvaaraan! *Poista hengenvaaralliset laitteet käytöstä, jos voit tehdä sen vaaratta! *Lomittaja - Ilmoita sähkölaitevioista heti tilalle ja johtavalle lomittajalle! *Jos olet epävarma - älä riskeeraa! *Kutsu vaarallisissa tapauksissa sähköurakoitsija, jos olet epävarma! Karjatilan sähköt - myös maadoitukset vaativat jatkuvaa silmälläpitoa. Mitä sekaisempi paikka - sitä enemmän tarkkailtavaa Vastuu työpaikan sähköturvallisuudesta on haltijan.

12 Myllyn suojat on poistettu. Myllystä on tullut mekaanisesti vaarallinen. Lähellä työskentelevän henkilön vaatteet voivat tarttua pyörivään kiilahihnaan ja aiheuttaa vakavia vammoja. Kaikkiin sähkölaitteisiin kuuluvat mekaaniset suojat on pidettävä paikoillaan. Kun pistorasiassa on pölyä ja kosteutta ja siitä otetaan sähköä isotehoisiin laitteisiin, lopputulos on tämän näköinen. Arvioi itse vaaran vakavuus ja korjaustoimen kiireellisyys Sisällytä arkirutiineihisi maadoitusten seuranta. Korroosio voi katkaista maadoitusyhteyden. Maadoituksen voi irrottaa mekaanisesti myös ihminen tai eläin. Maadoitusyhteyden katkeaminen on hengenvaarallista.

13 Rottien kulkureiteillä ja muuallakin on seurattava jatkuvasti asennuskaapelien eristyksiä. Rikkinäiset kaapelit sähköurakoitsija. vaihtaa Rottasota kuuluu viljelijälle. Olisiko jo aika vaihtaa vasikkaosaston lämmitin ja navetan loistevalaisin?

14 Tunnistaessaan ja havainnoidessaan vaaran, lomittajan tulee kertoa siitä johtavalle lomittajalle, joka puolestaan informoi siitä viljelijää. Viljelijä puolestaan hoitaa asiat kuntoon. Avoin ja rehellinen sähköisten henkilöriskien tunnistaminen, havaittujen puutteiden kirjaaminen yhdessä vaaran arvioinnin ja korjaustoimenpiteiden kanssa johtaa maatilan ja lomitusjärjestelmän yhteistoimintaan. Jo pienilläkin teoilla voidaan korjata vikoja ja parantaa arkipäivän turvallisuutta! Alkuun

15 5. ENNAKKOTOIMENPITEITÄ RISKIEN VÄHENTÄMISEKSI Vaaratilanteessa sähköt katkaistaan keskuksen pääkytkimestä. Vapaata huoltotilaa keskuksen edessä pitää olla vähintään 80 cm. Mikäli sähkökeskuksen edessä on jotain, mikä estää pääsyn keskukselle, se on siirrettävä pois. Samoin talvella on estettävä lumen kasautuminen sähkökeskuksen oven eteen. Vikavirtasuojakytkin pienentää henkilöriskejä. Uusien tuotantorakennusten keskuksiin se on vaadittu jo 90luvun lopulta lähtien. Vanhemmissa tuotantorakennuksissa se on erittäin harvinainen. Sinne vikavirtasuojat kannattaisi asennuttaa sähköurakoitsijalla jälkiasennuksena. Havainnoi vaara ja ennakoi. Pääkeskuksen alla on pahvilaatikossa palanutta kahvasulaketta! Ongelmaa ei ratkaista sulakkeita vaihtamalla. Tilan sähkökäyttö vastaa yli 80 A:n pääsulaketta mitoituslaskelman mukaan. Oikea pääsulakkeen koko tällä tilalla olisi 100 A. Nyt käytössä on vain 63 A:n pääsulakkeet. Opettele säännöllistä testausta. Testaa vikavirtasuojakytkimellä aika ajoin jatkojohdot ja kädessä pidettävät sähkölaitteet. Myös betonilattialle pudonneet ja tärähtäneet sähkölaitteet on järkevää testata ennen seuraavaa käyttöä. Turvallisinta olisi tietysti käyttää aina vikavirtasuojaa, joko kiinteästi asennettua tai siirrettävää ns. adapterimallia. Tee tapa vikavirtasuojan käytöstä! Omaksu kädessä pidettävien sähkölaitteiden oikean käyttö - se pienentää riskejä.

16 Sähköasennuksia ja työturvallisuutta voi parantaa vanhoissakin rakennuksissa jälkiasennuksilla. Vikavirtasuojan voi asentaa navetan ryhmäkeskukseen jälkikäteen, jos siellä on tilaa. Se suojaa keskuksesta lähtevät sähköasennukset ja niihin liitettävät laiteet. Keskuksesta puuttuu kosketussuojaus. Valveutunut viljelijä asennutti navettaansa sähköisten käsityökoneiden käyttäjien suojaksi erillisen, kiinteän vikavirtasuojan. Nyt lehmät karvataan turvallisesti! Jatkojohto on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Pitkäaikaista tarvetta varten sähköurakoitsija asentaa kiinteät kaapelit ja tarvittavat pistorasiat. Älä jätä jatkojohtoja lojumaan lattialle! Kiinnitä johdot turvallisesti ylös lattiatasosta. Käytä jakokeskuksia ja kiinnitä nekin seinille.

17 Siivous paljastaa vaaran paikkoja. Kun siivoat, suhtaudu sähkölaitteisiin varoen. Pölyn peitossa oleva pistorasia tai jakorasia saattaa olla lohjennut ja jännitteiset osat paljaina. Moottoreiden kytkentäkoteloista voi puuttua kansi. Sähkökaapelin rikkonainen eriste, keskuksesta puuttuva tulppavarokkeen kaulus, sulakekansi tai kannen lasi voivat aiheuttaa vaaratilanteen. Säilörehutornien lähistöllä on paljon kosteutta, ympäristö on usein myös pimeä. Monet sähkömoottorit peittyvät heiniin. Siivoaminen parantaa monella tavoin työntekijöiden henkilöturvallisuutta. Ovatko tornin monien sähkömoottoreiden turva- ja hätäseiskytkimet kunnossa? Vaihda palaneet lamput ja sytyttimet. Etsi pimeät ja hämärät tilat ja nurkat, selvitä käytetäänkö niissä sähkölaitteita ja onko pimeässä riski vaurioittaa kiinteitä sähköasennuksia. Asennuta sähköurakoitsijalla lisävalaisimia pimeisiin paikkoihin. Välillisesti pimeys ja siihen liittyvä liukkaus voivat aiheuttaa jopa neliraajahalvauksia. HUOM! EI RIITÄ; ETTÄ VILJELIJÄ VAROITTAA LOMITTAJAA SÄHKÖISKUN VAARASTA. VAARA ON EHDOTTOMASTI POISTETTAVA JA VIALLINEN LAITE JA ASENNUS KORJATTAVA! HALTIJALLA ON VASTUU! Alkuun

18 6. SÄHKÖAMMATTILAISEN APU, ASENNUKSET JA TARKASTUKSET Aina kun vika on kiinteissä sähköasennuksissa, on kutsuttava sähköurakoitsija apuun. Yrittäjä tai lomittaja ei saa korjata eikä asentaa kiinteitä sähkölaitteita. Jokaisella maatilalla pitäisi olla ennakkoon valittu, tilan sähköt tunteva sähköurakoitsija huoltotöitä varten. Olisi hyvä, jos urakoitsija asuisi lähistöllä. Urakoitsijat pitävät myös lomaa, siksi varamieskin pitäisi olla valmiiksi katsottuna. Uusissa rakennusinvestoinneissa viljelijän kannattaa selvittää urakoitsijan asennusoikeudet. Tiedot löytyvät osoitteesta Sähköyhtiöillä on liittymäpalvelujen lisäksi myös varavoimalaitteiden koko- naispalvelua, joillakin myös sähköasennusten tarkastuspalvelua. Oman sähköyhtiön kautta löytyy myös lähin valtuutettu tarkastaja, mikäli haluat teettää tilalla määräaikaistarkastuksen. Maatilat toteuttavat suuria lypsykarja-rakennusinvestointeja, jossa parhaimmillaan on useita tietokoneita sekä ruokinta- ja lypsyautomatikkaa ja jopa lypsyrobotteja. Suurissa sikaloissa ilmanvaihto ja lämmitys sekä ruokinta toimivat tietokone ohjauksella. Molemman tuotantolinjat vaativat kunnollisen sähköistyksen ennakkosuunnittelun ja siihen ammattitaitoisen sähköalan ja biologian tuntevan suunnittelijan. Rehuvaraston kaapelit ja kytkimet kiinni ja ojennukseen. Kiinteät asennukset tekee sähköurakoitsija. Kaapelit ja käyttökytkimet ovat irrallisina metallisessa viljaruuvissa. Kun uusi ja tottumaton karjanhoitaja käynnistää viljaruuvin, sähkökaapeli voi valua ja takertua ruuviin ja repeytyä. Vioittuneen kaapelieristeen kautta sähkö voi johtua metallista ruuvia pitkin arvaamattomiin paikkoihin.

19 Kahvasulake on yleinen kookkailla karjatiloilla. Kahvasulakkeen vaihtoon tarvitaan aina opastus. Palaneen kahvasulakkeen saa vaihtaa vain siihen opastettu henkilö. Kun uuden karjarakennuksen sähköistys tai laajennetun rakennuksen sähköt otetaan käyttöön, sähköurakoitsija opastaa viljelijän keskusten, erilaisten suojien ja sähkölaitteiden käyttöön. Samalla voisi opastaa lomittajan. - Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Vikavirtasuojakytkimien toiminta kuuluu myös opastuspakettiin. Viljelijän ja lomittajan on osattava toimia vikatilanteessa suojan lauettua. Löydätkö vian aiheuttajan? Tiedätkö miten ehjät sähkölaitteet saa toimimaan ja viallisen erotettua pois?

20 Kun maatilan oma sähköyhtiö mitoittaa ja toimittaa varavoimalaitteen, se on varmasti tilan sähköntarpeeseen sopiva. Sähköyhtiö myös asentaa vaihtokytkimen, koekäyttää laitteen sekä opastaa viljelijää varavoiman oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Varavoimalaitteen käytön opastus on annettava myös lomittajille. Suullisesti annettu pikainen opastus ei riitä. Varavoiman käyttö on demonstroitava todellista sähkökatkotilannetta vastaavaksi. Vaihtokytkin on käännettävä varavoima -asentoon, kun generaattoria käytetään. Käyttäjän on hyvä tiedostaa, että varavoimasähkö on yhtä tappavaa kuin verkkosähkökin. Maatilan haltijan vastuulla on sekä uudet että vanhat sähköasennukset. Sähköasennusten ja -laitteiden on oltava turvallisia. Siksi haltijan on huolehdittava, että myös vaadittavat sähkötarkastukset tehdään MAATILAN VIRALLISET SÄHKÖTARKASTUKSET KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS - sähköasennusten yhteydessä - sähköurakoitsija tekee - ennen sähköasennusten käyttöönottoa VARMENNUSTARKASTUS - sähköurakoitsija tilaa - valtuutettu tarkastaja tekee - 3 kk:n sisällä asennusten käyttöönotosta - yli 35 A:n uusille maatalousrakennuksille, laajennuksille, muutostöille MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS - haltija tilaa - valtuutettu tarkastaja tekee - vähintään 15 vuoden välein - koskee maatilan tuotanto- ja varastorakennuksia, joiden pääsulake on yli 35 A

21 Maatila voi teettää sähkötarkastuksia myös vapaaehtoisesti. Esimerkiksi sähköjen katsastus eli määräaikaistarkastus vie noin puoli työpäivää, vaativissa kohteissa enemmän. Tarkastukseen kuuluu sähköteknisiä mittauksia sekä myös sil- mämääräistä tarkastusta. Tarkastuksesta tilalle jää dokumentiksi tarkastuspöytäkirja. Jos tilalta löytyy välittömästi korjausta vaativia riskikohtia, ne tarkastaja merkitsee pöytäkirjaan, samoin muita tekemiään havaintoja. Sähkö on turvallinen ja hyvä apu - kun laitteet ovat kunnossa Kun pidät sähköt ja sähkötoimiset laitteet kunnossa työpaikka on turvallinen kaikille! Turvallisessa paikassa on mukava tehdä työtä niin yrittäjäperheen kuin lomittajan! Alkuun

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Sähkölaitteiden korjaus on sähköalan ammattilaisten työtä. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Kodin sähkölaitteiston

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

Antti Nenonen & Pertti Granqvist. Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla

Antti Nenonen & Pertti Granqvist. Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla Antti Nenonen & Pertti Granqvist Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla TUTKIMUSAINEISTO JA TAVOITTEET Tutkimusaineisto kerättiin 26 eteläpohjalaiselta eläintilalta ja 26 satakuntalaiselta viljatilalta,

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Kotieläintilojen huoltovarmuus

Kotieläintilojen huoltovarmuus MTT:n selvityksiä 99 Kotieläintilojen huoltovarmuus Sirpa Tertsunen, Veikko Tertsunen, Pekka Jauhiainen, Kari Liskola, Anna Arosilta, Hannu Haapala ja Marja Kallioniemi (toim.) Teknologia MTT:n selvityksiä

Lisätiedot

LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA

LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA 1 Virikkeitä ja vaaranpaikkoja SISÄLTÖ MAATILA TURVALLISEKSI LAPSELLE... 3 Kesäaika ja koneet ovat vaarallisia... 3 LASTEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 4 Tarkastele ympäristöä

Lisätiedot

MAATILOJEN SÄHKÖ- JA PALOTURVALLISUUSRISKIT

MAATILOJEN SÄHKÖ- JA PALOTURVALLISUUSRISKIT MAATILOJEN SÄHKÖ- JA PALOTURVALLISUUSRISKIT Valtuutettu sähkötarkastaja Dosentti, tekn. tri Ylitarkastaja, ins. (AMK) Pertti Granqvist Veli-Pekka Nurmi Antti Nenonen Sähkötarkastus Granqvist Tampereen

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Joel Korhonen SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Opinnäytetyö Sähkötekniikkan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Joel Korhonen

Lisätiedot

LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE

LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala, 20.5.2009 Petteri Mäkelä OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

EVÄITÄ LASTEN JA NUORTEN TURVAKSI MAATILALLA

EVÄITÄ LASTEN JA NUORTEN TURVAKSI MAATILALLA EVÄITÄ LASTEN JA NUORTEN TURVAKSI MAATILALLA TYÖTURVALLISUUTTA OPINTOPIIREILLE 1 Liitemateriaalista: Opintokirjasen tiedot perustuvat pääosin Jaana Kivikon (Työtehoseura) tekemään tutkimukseen Lasten turvallisuus

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohjelmaan sisällytetään kunnossapitoon kuuluvina mm. seuraavaa niihin kuuluvine huolto, kunnossapito ja korjaustöineen: Riittävä sähköturvallisuuden edellyttämä kunnon ja

Lisätiedot

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 2

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Työturvallisuus 2.2. Henkilönsuojaimet Työpuku on suojavaatetus (suojain) silloin, kun se suojaa käyttäjäänsä eikä vain asun alla olevaa vaatetusta likaantumiselta.

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS

KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS Sisältö Johdanto...2 Onnettomuustilastot...3 Eri kattilatyypit ja niihin liittyvät riskit...4 Klapikattilajärjestelmä...5 Hake- ja pellettilämmitysjärjestelmät...6

Lisätiedot

*** Voimakas lyhytkestoinen sähköisku on siis aina hengenvaarallinen. Lyhytkestoisen iskun osumistodennäköisyys

*** Voimakas lyhytkestoinen sähköisku on siis aina hengenvaarallinen. Lyhytkestoisen iskun osumistodennäköisyys SÄHKÖTURVALLISUUS sivu 1/1 SÄHKÖTURVALLISUUS 0. JOHDANTO Tässä tekstissä pyritään antamaan perustiedot sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Aluksi käsitellään sähkövirran

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Sähkö yhdistää. Suomen suurin on myös Suomen paikallisin. Lämmitys Valaistus Turvallisuus. Sähköistä osaamista 2012-2013. Lue lisää: www.elfin.

Sähkö yhdistää. Suomen suurin on myös Suomen paikallisin. Lämmitys Valaistus Turvallisuus. Sähköistä osaamista 2012-2013. Lue lisää: www.elfin. AMP979 Sähköistä osaamista 2012-2013 Lämmitys Valaistus Turvallisuus Sähkö yhdistää Suomen suurin on myös Suomen paikallisin Lue lisää: www.elfin.fi Elfin tuo koteihin lämpöä, valoa ja turvallisuutta lähes

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Jonna-Minna Lassila. Maatilan pelastussuunnitelma

Jonna-Minna Lassila. Maatilan pelastussuunnitelma 1 Jonna-Minna Lassila Maatilan pelastussuunnitelma Opinnäytetyö Syksy 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoki Maaseutuelinkeinojenkoulutusohjelma Kotieläintuotanto 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Asuintilojen yleiset käyttöohjeet

Asuintilojen yleiset käyttöohjeet Asuintilojen yleiset käyttöohjeet ASUMISEN TEKNIIKKA JA VASTUUT Maksaessaan vuokraa tai vastiketta asukkaalla on täysi oikeus nauttia asumisestaan. Tähän oikeuteen liittyy myös velvollisuuksia ja vastuita.

Lisätiedot

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka Opinnäytetyö 24.4.2002 Rakennetun ympäristön ja hyvinvoinnin koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi Asukkaan opas Sisällysluettelo Tervetuloa uuteen kotiin 3 Muuttajan muistilista 4 Asumisesi tukiverkosto 5 Sopimusasiat 7 Kodin vaihto ja poismuutto 8 Järjestyssäännöt 9 Kaiken varalta 10 Pidä kodistasi

Lisätiedot

Tulevaisuuden talo tämän päivän päätöksellä. Ensto Hybriditalon helppoa energiatehokkuutta.

Tulevaisuuden talo tämän päivän päätöksellä. Ensto Hybriditalon helppoa energiatehokkuutta. Sähköala SÄHKÖALA 3/2011 Erikoisnumero sähköistyksistä kodinrakentajille ja remontoijille Koti Sähkömiestä metsästämässä Helpon remontin salaisuudet Ajankohtaista kodin viihdejärjestelmistä www.sahkoala.fi

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot