Esitys 1 (3) Työ- ja elinkeinoministeriö PL VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1."

Transkriptio

1 Esitys 1 (3) Työ- ja elinkeinoministeriö PL VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO 1. Lähtökohdat Hyväksyttyjen HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärä on supistunut viime vuosina tuntuvasti. Viimeiset kaksi vuotta HTM-tarkastajien lukumäärä on supistunut noin 30 henkeä vuosittain, toisin sanoen miltei viisi prosenttia vuosittain. KHT-tarkastajien määrä on sentään pysynyt viime vuodet ennallaan. Vuonna 2011 KHT-tarkastajien määrä ylitti ensimmäisen kerran HTM-tarkastajien kokonaismäärän. Vuoden 2012 alussa KHT-tarkastajia oli 745 ja HTM-tarkastajia 668 kappaletta. Näin ollen yksityisen puolen organisaatioiden käytettävissä on yhteensä 1413 hyväksyttyä tilintarkastajaa. Uuden asunto-osakeyhtiölain ja uuden tilintarkastuslain perusteella taloyhtiöiden tulee nimetä hyväksytty (HTM- tai KHT-) tilintarkastaja silloin, kun yhtiössä asuntojen lukumäärä on 30 tai enemmän. Entinen ns. maallikkotilintarkastajajärjestelmä on väistynyt ja tämän korvaa nykyään toiminnantarkastusjärjestelmä. Lähtökohtana on, että kaikissa asuntoyhtiöissä suoritettaisiin ainakin toiminnantarkastus. Hyväksyttyjen tilintarkastajien määrä supistuu muiden muassa tarkastajien ikääntymisen ja eläköitymisen sekä viime vuosien vähäisen alalle tulon takia. Uusia HTM-tarkastajia on hyväksytty viime vuosina vain kappaletta vuosittain, ja KHT-tarkastajia kappaletta. Uusi asunto-osakeyhtiölaki on lisännyt hyväksyttyjen tilintarkastajien kysyntää asunto-osakeyhtiöissä. Voidaan arvioida, että lakiuudistuksen seurauksena uutta yhtiötä ovat velvollisia laatimaan tilintarkastuksen hyväksytyn tilintarkastajan avulla. Tämä entisestään vaikeuttaa tilintarkastuspalveluiden saantia pienehköissä taloyhtiöissä ja yhteisöissä. Tilintarkastajien saatavuus ei välttämättä vielä ole suuri ongelma, mutta näköpiirissä on tummia pilviä jo lähivuosille, sillä HTM-tarkastajista peräti 80 prosenttia on yli 50-vuotiaita ja 50 prosenttia yli 60-vuotiaita. HTMtilintarkastajien ikääntymiskierre on tosiasia. KHT-tarkastajien ikäjakauma on huomattavasti tasaisempi, mutta sielläkin 45 prosenttia tarkastajista oli joulukuun 2011 tilanteen mukaan yli 50-vuotiaita. Osa HTM-tarkastajista siirtyy jatkuvasti KHT-tilintarkastajiksi tutkinnon kautta. HTM-tilintarkastajien Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 Y-tunnus Helsinki Nordea Puh. (09) IBAN FI Faksi (09) BIC NDEAFIHH

2 Esitys 2 (3) Suomen Kiinteistöliiton esitys vuotuinen bruttopoistuma on ollut viime vuosina noin 50 henkilöä. KHTtarkastajissa poistuma on ollut yhtä suurta kuin uusia on auktorisoitu. Kiinteistöliiton skenaariolaskelman mukaan, jos puolet HTM-tarkastajista jättää alan erityisesti eläköitymisen takia vuoteen 2017 mennessä ja uusien tarkastajien hyväksymismäärä on samaan aikaan viime vuosien keskimääräisen mukainen (oletus: 17 henkeä vuodessa), HTM-tilintarkastajien kokonaismäärä laskisi peräti 40 prosenttia, noin 250 henkeä. Jos oletetaan, että samaan aikaan KHT-tilintarkastajien kokonaismäärä pysyy paikallaan, hyväksyttyjen HTM- ja KHT- tilintarkastajien kokonaismäärä vähenisi noin 20 prosenttia. Tilintarkastuspalveluiden saatavuudessa on myös kasvavat alueelliset haasteet. Yli puolet hyväksytyistä tarkastajista toimii 10 suurimmassa kaupungissa, kolmannes pk-seudulla ja lähes viidennes Helsingissä. Niissäkin kunnissa, joissa on hyväksyttyjä tilintarkastajia, joka kolmannessa kunnassa on vain yksi tilintarkastaja. Suurimmat kunnat, joista vuoden 2011 loppupuolen tilastojen mukaan puuttuu hyväksytty tilintarkastaja, ovat Jämsä ( asukasta) ja Leppävirta ( asukasta). Tilintarkastuspalveluiden tarjonnan rajoitteita on käytännössä purettu käyttämällä tilintarkastusyhteisöjen nuorempia tarkastajia tarkastustehtävien hoitamiseen. Näin ollen varsinaisen hyväksytyn tilintarkastajan veloituksen vastineeksi on usein saatu taloyhtiöön erityisesti asunto-osakeyhtiöiden asioihin varsin vähän vihkiytyneitä resursseja. Suomen Kiinteistöliitto esittää Työ- ja elinkeinoministeriölle, että tilintarkastaja- ja toiminnantarkastaja-järjestelmien väliin tulisi luoda [Taloyhtiön] talous- ja hallintotarkastaja tutkinto, josta olisi suuri hyöty etenkin 30 huoneistoa pienemmille asunto-osakeyhtiöille. Taloyhtiöiden ohella instituutiota voitaisiin [tarvittaessa] käyttää hyvin myös yhdistys- ja osuuskuntapuolella, tapauksissa joissa laki ei edellytä hyväksytyn tilintarkastajan käyttöä, mutta halutaan käyttää toiminnantarkastajan ohella hyväksyttyä tarkastusalan ammattilaista. Talous- ja hallintotarkastaja -tutkinnon peruskoulutuksena voisi olla ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinnot, jossa on riittäväksi määritellyt taloushallinnon, oikeustieteen ja muiden tarvittavien menetelmätieteiden opintolaajuudet. Tarkastajalta edellytettäisiin esim. kolmen vuoden taloushallinnollista työkokemusta. Tarkastajan tulisi suorittaa tarkoitusta varten räätälöity koe tai osaamisen osoittava näyttökoe. Hyväksymisen antaisivat talous- ja kiinteistöalan opetusta tarjoavat oppilaitokset. Kokeen laajuus määriteltäisiin suppeammaksi kuin HTM- tai KHT-tutkinnossa, sen mukaisesti, miten uusi tutkinto asemoitaisiin suhteessa olemassa oleviin tutkintoihin. Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 Y-tunnus Helsinki Nordea Puh. (09) IBAN FI Faksi (09) BIC NDEAFIHH

3 Esitys 3 (3) Asunto-osakeyhtiön tilintarkastukseen sovelletaan ensisijaisesti asuntoosakeyhtiölain ja toissijaisesti tilintarkastuslain säännöksiä. EU:n tilintarkastusdirektiivin kohteena on ensisijaisesti voittoa tavoittelevat osakeyhtiöt, ei suomalaiset asunto-osakeyhtiöt. Kiinteistöliiton ehdotuksessa Talous- ja hallintotarkastaja -järjestelmä sovitettaisiin nykyisen tarkastusjärjestelmän kokonaisuuteen pienyhteisöjen talouden ja hallinnon tarkastusta hoitamaan. Järjestelmä tulisi sovittaa kiinteäksi osaksi tarkastusalan kokonaisuutta riippumatta siitä, mihin malliin tilintarkastajien tutkintojärjestelmää muovataan tulevina vuosina Suomessa. Kiinteistöliitto uskoo, että Talous- ja hallintotarkastaja järjestelmän esitetyn kaltainen malli olisi onnistuessaan myös tilintarkastusjärjestelmää kokonaisuudessaan vahvistava toimenpide. Kunnioittavasti Harri Hiltunen Toimitusjohtaja Jukka Kero Pääekonomisti Liitteet: - Asuntoyhtiöiden kokojakaumat. - HTM- ja KHT-tilintarkastajien määrien kehitys HTM- ja KHT-tilintarkastajien ikäjakaumat 1/ HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärä kuntakohtaisesti 11/2011. Jakelu: Työministeri Lauri Ihalainen Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 Y-tunnus Helsinki Nordea Puh. (09) IBAN FI Faksi (09) BIC NDEAFIHH

4 Liitteet: Asuntoyhtiöiden jakaumat koon mukaisesti* Kerrostaloyhtiöt Huoneistoneliöt Huoneistojen lkm (arvio, asunnon keskikoko-oletus 60 m2) Lkm Osuus, % Alle 750 Alle Yli Yhteensä Rivi- ja pientaloyhtiöt Huoneistoneliöt Huoneistojen lkm (arvio, asunnon keskikoko-oletus 75 m2) Lkm Osuus, % Alle 750 Alle Yli Yhteensä Lähde: Tilastokeskus. * Kiinteistöliitto on laskenut huoneistomääräarviot yo. keskimääräisillä neliöoletuksilla. Asuntoyhtiöitä on kaiken kaikkiaan runsaat kappaletta. Yo. taulukossa olevat jakaumat ovat Tilastokeskuksen asunto-osakeyhtiöiden talous -tilaston otospohjan mukainen.

5 Henkilöä Henkilöä 1800 Hyväksyttyjen tilintarkastajien lukumäärä Yhteensä KHT HTM Lähde: Tilintarkastuslautakunta/Keskuskauppakamari 100 Hyväksyttyjen tilintarkastaja-yhteisöjen lukumäärä Yhteensä KHT HTM Lähde: Tilintarkastuslautakunta/Keskuskauppakamari

6 HTM-Tilintarkastajien ikäjakauma Alle 30 1 % % % % % % % % % Lähde: Tilintarkastuslautakunta/Keskuskauppakamari KHT-Tilintarkastajien ikäjakauma Alle 30 3 % % 65-6 % % % % % % % Lähde: Tilintarkastuslautakunta/Keskuskauppakamari

7 Henkilöä Hyväksyttyjen tilintarkastajien lukumäärä ja skenaario vuoteen Yhteensä KHT HTM Yhteensä 2017* KHT 2017* HTM 2017* Lähde: Keskuskauppakamari ja skenaariolaskelma 2017 / Kiinteistöliitto

8 Suomen Kiinteistöliitto ry MM, JK 12/2011 KHT- ja HTM-tilintarkastajat 2011 Tilintarkastajan kotikunta tai toimipaikkakunta KHT HTM Yht. Akaa 1 1 Alajärvi 1 1 Alavus 2 2 Asikkala Enonkoski 1 1 Espoo Eura 1 1 Finström 1 1 Forssa 2 2 Haapajärvi 1 1 Haapavesi Hamina 2 2 Hanko 2 2 Hattula 1 1 Haukipudas 3 3 Heinola Heinävesi 1 1 Helsinki Hollola Huittinen Hyvinkää Hämeenkoski 1 1 Hämeenkyrö 2 2 Hämeenlinna Iisalmi Iitti 1 1 Ilmajoki Imatra Inkoo 1 1 Isokyrö 2 2 Jalasjärvi 1 1 Janakkala 3 3 Joensuu Jyväskylä Järvenpää Kaarina Kajaani Kalajoki 4 4 Kangasala Kankaanpää Kannus 1 1 Kauhajoki 3 3 Kauhava 4 4 Kauniainen Kemi 4 4 Kempele Kerava Keuruu 1 1 Kiiminki 2 2

9 KHT HTM Yht. Kirkkonummi Kitee Kokemäki 1 1 Kokkola Kontiolahti 2 2 Kotka Kouvola Kuopio Kuortane 1 1 Kurikka 1 1 Kuusamo 1 1 Lahti Laihia Lappajärvi 1 1 Lappenranta Lapua Laukaa Lempäälä Lieksa 1 1 Lieto Liperi Lohja Loimaa 2 2 Loppi 2 2 Loviisa 2 2 Lumparland 1 1 Länsi-Turunmaa 3 3 Maarianhamina Masku 1 1 Mikkeli Mustasaari Muurame 1 1 Mäntsälä 2 2 Mänttä - Vilppula 1 1 Naantali Nakkila 4 4 Nastola Nilsiä 1 1 Nivala 1 1 Nokia Nousiainen 1 1 Nummi-Pusula 1 1 Nurmes 2 2 Nurmijärvi Närpiö 4 4 Orimattila Orivesi 1 1 Oulu Oulunsalo 1 1 Paimio 1 1 Parikkala 1 1 Parkano 2 2 Pedersören kunta 1 1 Pertunmaa 1 1 Pieksämäki Pielavesi 1 1 Pietarsaari 1 3 4

10 KHT HTM Yht. Pirkkala Pomarkku 2 2 Pori Porvoo Posio 1 1 Pukkila 1 1 Pälkäne 1 1 Raahe 2 2 Raasepori Raisio Ranua 1 1 Rauma Reisjärvi 1 1 Riihimäki 5 5 Ristiina Rovaniemi Ruokolahti 1 1 Ruovesi 1 1 Rusko 2 2 Saarijärvi 2 2 Salo Sastamala 3 3 Sauvo 1 1 Savonlinna Seinäjoki Siilinjärvi Siikalatva 1 1 Simo 1 1 Sipoo Siuntio 1 1 Soini 1 1 Somero 1 1 Sonkajärvi 1 Sotkamo Sulkava 1 1 Taipalsaari 1 1 Taivassalo 1 1 Tampere Tarvasjoki 2 2 Teuva 1 1 Tornio 4 4 Turku Tuusula Tyrnävä 1 1 Ulvila 1 1 Urjala 1 1 Utsjoki 1 1 Uusikaupunki 1 1 Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Vehmaa 1 1 Vihti Viitasaari 1 1 Vimpeli 1 1 Virrat 1 1

11 KHT HTM Yht. Vöyri Ylivieska 2 2 Ylöjärvi Ähtäri 1 1 Äänekoski 1 1 Yhteensä Lähde: Keskuskauppakamari/Tilintarkastuslautakunta Huomioita: Tarkastajat sijoitettu kuntiin Keskuskauppakamarin internet-palvelun marraskuun 2011 tilanteen perusteella. Kaikille tarkastajille ei löydy palvelussa sijaintipaikkakuntaa, minkä johdosta tässä taulukossa tarkastajien kokonaismäärät ovat todellista tilannetta hieman pienemmät. Puolessa maamme kunnista ei ammattitilintarkastajia. Niissäkin kunnissa, joissa on ammattilintarkastajia, joka kolmannessa on vain yksi ammattitilintarkastaja. Yli puolet ammattitilintarkastajasta toimii 10 suurimmassa kaupungissa ja kolmannes pääkaupunkiseudulla. Suurimpia kuntia, joista puuttuu ammattitilintarkastajiia ovat: Jämsä ( asukasta), Leppävirta ( as.), Kuhmo (9 600 as.), Ii, Kiuruvesi ja Suomussalmi (9 300 as.), Karkkila (9 100 as.), Liminka ja Pudasjärvi (8 900 as.), Hausjärvi, Muhos ja Sodankylä (8 800 as.), Keminmaa (8 600 as.), Kemijärvi ja Pöytyä (8 500 as.), Laitila (8 400 as.) ja Mynämäki (8 100 as.).

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4.

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. ELY-central eller område Hela landet sammalagt 20 644 33,21 % Länsstyrelse

Lisätiedot

Puutarhatilastot 2010

Puutarhatilastot 2010 Maa-, metsä- ja kalatalous 2011 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Puutarhatilastot 2010 Trädgårdsstatistik Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets

Lisätiedot

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa PERUSSUOMALAISET NAISET RY Naiset * 4. Vuosikerta * Naisten lehti * Poliittinen lehti * Naisasialehti * Omaishoito: Arvo mittaamaton - arvostus nolla 1/15 3 Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä

Lisätiedot

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Hakija Summa Akaan kaupunginhallitus 46800 Alajärven kaupunginhallitus 78000 Alavieskan kunnanhallitus 30640 Anna Tapion säätiö 25660 Artjärven kunnanhallitus 7000

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla. LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015)

Lisätiedot

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009 Tuomo Halmeenmäki Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS HELSINKI 2009 ISBN 978-952-5317-86-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA MUISTIO 4.12.2012 ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA Nykytila Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään 1.1.2008 voimaan tulleella oikeusministeriön päätöksellä

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor)

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor) Seurakunta Församling Digitaaliarkisto 7. tarkk'ampujapataljoona (Hämeenlinna)(Suomen krenatööri) Finlands 7. Skarpskyttebataljonens (T:hus) fs. 18471865 (rull. 1847 Kortit / kort Ahlainen Vittisbofjärd

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 Kuntien järjestämä jätteidenkuljetus Toimialue / kunta Yritys sekajäte joka 2. vko Tyhjennysmaksut biojäte

Lisätiedot

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Matti Salminen Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Selvitystyö Maanmittauslaitos 17.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Matti Salminen

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2010 Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn toteutus 3. Jätemaksut kiinteistökohtaisessa keräyksessä 3.1

Lisätiedot

kokonaispisteet Jäsenmäärä

kokonaispisteet Jäsenmäärä Jäsenmäärä kokonaispisteet Yhdistys Piiri Sarja 1 Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry Helsingin Reserviupseeripiiri ry A 209 383,5 2 Salon Seudun Reserviupseerit ry Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MAATILAYRITTÄJÄN AMMATTILEHTI KATSO AJANKOHTAISET TARJOUKSET >

MAATILAYRITTÄJÄN AMMATTILEHTI KATSO AJANKOHTAISET TARJOUKSET > MAATILAYRITTÄJÄN AMMATTILEHTI KATSO AJANKOHTAISET TARJOUKSET > SUOMEN SUURIMMAT TILAT PELTOHEHTAARIEN MUKAAN VUONNA 2013 Sija Nimi Kunta Tuotantosuunta Peltoala, ha josta vuokrattu ala, ha 1. Suo Oy Jyväskylä

Lisätiedot

Informations générales

Informations générales Sur la route en Finlande Europäische Union, 1995 2013 Il va de soi que vos vacances en Finlande sont amplement méritées. Mais qu advient-il de votre séjour en cas de maladie ou d accident? A ce propos,

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun

Lisätiedot

Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti. Äyräpään kenttähautausmaa. Testamentti ajan tasalle. Veteraanihaastattelussa Onni Holttinen

Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti. Äyräpään kenttähautausmaa. Testamentti ajan tasalle. Veteraanihaastattelussa Onni Holttinen Rintamaveteraanien kuntoutuksessa suuret vaihtelut (sivut 8 9) N:o 4/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Syyskuun 17. päivänä 2014 Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti sivu 13 Äyräpään kenttähautausmaa

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

KATSASTUSTOIMIPAIKKA KATSASTUKSIA KPL LAATUARVOSANA Ab Autoinspect Närpes Oy/Närpes 6486 4,4 Ajoneuvokatsastus P Ylönen/Simpele 2704 1,4 A Katsastus

KATSASTUSTOIMIPAIKKA KATSASTUKSIA KPL LAATUARVOSANA Ab Autoinspect Närpes Oy/Närpes 6486 4,4 Ajoneuvokatsastus P Ylönen/Simpele 2704 1,4 A Katsastus KATSASTUSTOIMIPAIKKA KATSASTUKSIA KPL LAATUARVOSANA Ab Autoinspect Närpes Oy/Närpes 6486 4,4 Ajoneuvokatsastus P Ylönen/Simpele 2704 1,4 A Katsastus Alajärvi 3397 4,3 A Katsastus Alavus 6191 3,8 A Katsastus

Lisätiedot

KANSAKOULULAITOKSEN PERUSTAMINEN 1800- LUVUN PUOLIVÄLISTÄ 1900-LUVUN LOPPUUN

KANSAKOULULAITOKSEN PERUSTAMINEN 1800- LUVUN PUOLIVÄLISTÄ 1900-LUVUN LOPPUUN KANSAKOULULAITOKSEN PERUSTAMINEN 1800- LUVUN PUOLIVÄLISTÄ 1900-LUVUN LOPPUUN Kuntakokouksen suhtautuminen kansakoulukysymykseen tasa-arvon ja alueellisuuden kannalta Tero Parkkonen Suomen historian pro

Lisätiedot