ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu

2 Kasvihuonekaasupäästöt pienenevät hitaasti pääkaupunkiseudulla kivihiilen käytön vuoksi Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt pysyivät vuonna 2012 edellisvuoden tasolla. Viime vuosina kivihiilen käyttö on lisääntynyt ja suotuisa päästökehitys on pysähtynyt. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden tekemien alustavien laskelmien mukaan pääkaupunkiseudulla syntyi vuonna 2012 kasvihuonekaasupäästöjä 5,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiksi laskettuna. Tämä on vajaa 10 prosenttia koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Vuonna 2012 kaukolämmön päästöt kasvoivat, mutta sähkönkulutuksesta aiheutui entistä vähemmän päästöjä. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoteen 2011 verrattuna päästöt laskivat Helsingissä kolme prosenttia ja Vantaalla noin yhden prosentin. Kasvihuonekaasupäästöt nousivat Espoossa seitsemän prosenttia ja Kauniaisissa 12 prosenttia. Vuoteen 1990 verrattuna kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Helsingissä 18 prosenttia. Muualla pääkaupunkiseudulla päästöt ovat pitkällä aikavälillä kasvaneet. Pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä yli 40 prosenttia aiheutuu kaukolämmöstä, jonka tuotanto perustuu lähes täysin fossiilisiin polttoaineisiin. Kaukolämmön tuotannossa käytettiin vuonna 2012 aiempaa enemmän kivihiiltä, minkä vuoksi kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n hyväksymisen jälkeen vähentyneet keskimäärin kaksi prosenttia vuodessa. Viimeisen neljän vuoden aikana päästöissä ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Strategian tarkistettu tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämän saavuttaminen pääkaupunkiseudulla vaikuttaa viime vuosien perusteella työläältä. Asukasta kohti laskettuna päästöt ovat kuitenkin vähentyneet, erityisesti Helsingissä. Raportti vuoden 2012 lopullisista kasvihuonepäästölaskelmista valmistuu lokakuussa (Kuva 1) khk-päästöt 1000 tco 2 e KUVA 1: Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

3 Kuva 2. Vantaalla lastensuojelun avopalvelujen työntekijät saivat virantoimitusmatkoja varten toukokuussa 2013 käyttöönsä polkupyöriä, jotka hankittiin käytettyinä. Pyörät ovat saaneet erittäin positiivisen ja innostuneen vastaanoton työntekijöiden keskuudessa. Liikenne HSL:n tilaamassa liikenteessä vähäpäästöisten bussien osuus kipuaa yli 60 prosenttiin HSL:n tilaamassa liikenteessä vähäpäästöisten bussien osuus nousee yli 60 prosenttiin vuonna Vuoden 2014 alusta HSL:n tilaamaan bussiliikenteeseen tulee 85 uutta, vähäpäästöistä linja-autoa. matkaa, joista noin 30 % oli ns. yhdistelymatkoja. Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät noin tonnia kimppakyydityksen ansiosta. Busseista viisi toimii hybriditekniikalla, joka vähentää päästöjä ja polttoaineen kulutusta. Kaikkiaan HSL:n tilaamassa bussiliikenteessä arkipäivinä on tällä hetkellä linja-autoa. Sivut/Page_ aspx Kimppakyyditys säästi yli ajokilometriä Samaan suuntaan kuljettavien vaikeavammaisten ja vanhusten matkojen yhdistäminen vähensi Helsingissä ajokilometrejä yli Helsingin Matkapalvelu välitti vuoden 2012 aikana lähes Kuva 3. Kauniaisten kaupungin sähköauto osallistui sähköajoneuvokulkueeseen Senaatintorilla. Auto on kotipalveluhenkilökunnan ahkerassa käytössä. Kuvaaja: Ari Haka-Taivalmäki

4 Maankäyttö Helsingin yleiskaavan tavoitteena energiatehokas kaupunkirakenne Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2013 uuden strategiaohjelman, jossa yleiskaavan osalta tavoitteena on energiatehokas kaupunkirakenne. Vuosille tehdyn strategiaohjelman muita tavoitteita ovat mm. energiatehokkaampi asuntokanta sekä kestävän liikkumisen (pyöräily, kävely ja joukkoliikenne) osuuden lisääminen yhdellä prosentilla vuosittain. Alueellisen ekotehokkuuden arviointityökalu edistyy Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat mukana KEKO-projektissa, jossa luodaan alueellisen ekotehokkuuden arviointityökalu yhdyskuntasuunnitteluun. Laskurin varsinainen kehitystyö käynnistyi maaliskuussa Aiemmin projektissa on tehty ekotehokkuuden arviointityökalujen tarvekartoitus sekä määritelty alueellinen ekotehokkuus. Honkasuon ja Kuninkaantammen asemakaavoissa on huomioitu ilmastoasioita Honkasuon asemakaavassa edellytetään puurakentamista ja matalaenergiarakentamista. Kaavassa edellytetään myös uusiutuvan energian käyttöön varautumista, mikä mahdollistaa alueelle rakennettavan matalalämpötilaisen kevytkaukolämpöjärjestelmän käyttöönoton. Myös Kuninkaantammen kaavamääräyksissä ovat mukana puurakentaminen, matalaenergiarakentaminen ja uusiutuva energia. Sähkönkäyttö Helsingin katuvalaistus siirtyy uuteen älyaikaan Helsingin Energia ottaa käyttöön uuden katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän, jolla voidaan ohjata valaistusta useissa eri käyttöryhmissä. Seuraavan kymmenen vuoden aikana asennetaan arviolta noin valaisinkohtaista ohjainta, jolloin katuvalaistuksen himmennys voidaan toteuttaa vähäliikenteisenä aikana siten, että liikenneturvallisuus ei vaarannu. Valaistusta mitataan alueittain antureilla. Ensimmäiset älyvalaistuksen anturit on asennettu Kamppiin Sähkötalon katolle ja ne mittaavat eteläisen Helsingin valaistustilannetta. Alue-kohtaisella valaistustason mittauksella valoja voidaan sytyttää ja sammuttaa entistä tarkemmin. Uudella ohjausjärjestelmän avulla valmistaudutaan led-valaistuksen laajempaan käyttöön. Työasemien virransäästöominaisuus toi lähes miljoonasäästön Helsinki on ottanut kattavasti käyttöön virransäästöominaisuudet työasemissaan. Toimenpiteen ansiosta sähkönkulutus väheni MWh, joka vastaa noin euron säästöä vuonna Virransäästöominaisuudet on otettu käyttöön kaikissa virastoissa ja liikelaitoksissa lukuun ottamatta terveyskeskuksia. Helsingin Energia ja oppilaitokset käyttävät puolestaan omia ohjelmiaan. Helsingissä oli vuonna 2012 noin 2000 työasemaa enemmän kuin vuonna

5 Rakennukset Espoo aurinkopaneloi kaupungin kattoja Espoo on tekemässä useiden satojen neliöiden aurinkoenergiahankintoja lähivuosina. Nyt käytössä on 550 neliötä aurinkopaneeleita ja määrä pyritään kaksinkertaistamaan vuoteen 2016 mennessä. Aurinkoenergiaa aiotaan hyödyntää sähköntuotannossa esimerkiksi Espoon sairaalassa ja Opinmäen kampusalueella, jotka valmistuvat vuonna Vantaalla merkittäviä säästöjä E-palveluhankkeilla Vantaalla on saatu merkittäviä säästöjä E-palveluhankkeista. Kolmen tuhannen euron investoinnilla on säästetty kolmessa kuukaudessa e. Hankkeessa on mukana 16 kiinteistöä. E-palveluhankkeet muistuttavat Esco-hankkeita, mutta ne eivät sisällä investointeja. Schneider, joka toimii toteuttajana E-palveluhankkeessa, saa puolet saavutetuista säästöistä. EkoTeko-projekti jalkautuu kaikkiin kiinteistöihin Helsingissä Vuonna toteutettu EkoTeko-projekti on jalkautettu yhteensä noin 430 kouluun ja päiväkotiin vuoden 2012 loppuun mennessä Helsingissä. EkoTeko-projektissa rakennuskannan energiatehokkuutta parannettiin opastamalla käyttäjiä, huoltohenkilökuntaa ja omistajia. EkoTeko-projektin tuloksia hyödyntävissä kiinteistöissä sääkorjattu lämmönkulutus väheni noin 6 prosenttia vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. EkoTeko-projektin käytännöt otetaan käyttöön koko Tilakeskuksen ylläpitämässä kiinteistökannassa vuoden 2013 aikana. ajankohtaista/ekoteko Ammattikeittiöiden toimintatavat tarkastelussa Helsingissä Helsingissä Palmian Catering-palveluissa on aloitettu vuonna 2012 kaksivuotinen hanke, jossa selvitetään ammattikeittiöiden toimintatapojen muutosten vaikutusta keittiöiden energiankulutukseen. Selvitys tehdään laskennallisesti. Energianhallintaohjelma käyttöön Helsingissä Helsingin Tilakeskus on laatinut kiinteistönhoidolle yhdessä Palmia-kiinteistöhuollon kanssa uuden energianhallintaohjelman. Ohjelmalla pyritään oikeisiin huonelämpötiloihin ja todellisiin ilmanvaihdon käyntiaikoihin. Ohjelma on otettu käyttöön jo 430 kohteessa ja se pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2013 aikana kaikissa Tilakeskuksen ylläpitämissä kohteissa. Otaniemen tutkijahotelli saavutti kultaisen LEED-ympäristösertifikaatin Espoon kaupungin rakennuttamalle Aalto Inn -tutkijahotellille on ensimmäisenä eurooppalaisena asuinkohteena myönnetty kultainen LEED-sertifikaatti. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on arvostettu suunnittelun, rakentamisen sekä rakennuksen vastuullisen käytön ympäristöluokitustyökalu. LEED-ympäristösertifioinnissa Aalto Inn -rakennuksen saavuttama kultataso on luokittelun toiseksi ylin. Aurinkosähköä Korttelitalo Kanavassa Helsingissä Vuonna 2012 valmistui matalaenergiauudisrakennus Korttelitalo Kanava Aurinkolahteen. Korttelitalossa toimii sekä Kanavan sivukoulu että päiväkoti Kanava. Rakennuksessa otettiin käyttöön valmistumisen yhteydessä aurinkosähkövoimala, jonka huipputeho on 17,25 kwp. korttelitalo_kanava_valmistui_aurinkolahteen

6 Hankinnat, kulutus ja jätteet Puolessa Helsingin hankinnoista huomioidaan ympäristöasiat vuonna 2015 Helsingin uuden strategiaohjelman mukaan tavoitteena on, että 50 % kaupungin hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma vuonna Lisäksi kaupunki pyrkii edistämään innovatiivisia hankintoja ja tehokkaampia käytäntöjä. Vihreä kahvila saa seuraajia Helsingissä Kallion virastotalossa avattiin helmikuussa 2013 ensimmäinen Vihreä kahvila. Palmian Catering-palveluiden Vihreä kahvilan toimintaperiaatteina ovat ympäristöystävällisyys, reiluus ja terveellisyys. Kahvilassa on tarjolla luomu- ja lähituotteita ja toiminnassa on panostettu lajitteluun. Kallion virastotalon Vihreä kahvila saa seuraajia myös muissa Palmian toimipaikoissa. vihrea_kahvila_avaa_ovensa HSY tarjoaa apua ruokajätteen määrän vähentämiseksi HSY käynnisti keväällä 2013 koko pääkaupunkiseudulla Ruokaa rippeistä -kampanjan. Kohderyhmänä ovat etenkin perheet, joissa on alle 9-vuotiaita lapsia. Kampanjan aikana on jaossa ruoan rippeitä hyödyntäviä reseptejä neuvoloissa, kirjastoissa ja muissa lapsiperheiden suosimissa paikoissa. Lisäksi HSY järjestää neuvontatilaisuuksia muun muassa leikkipuistoissa ja seurakuntien sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahviloissa ja -kerhoissa. jatteen_synnyn_ehkaisy/kotitaloudet/ Sivut/default.aspx Ruokaa rippeistä -kampanjan kuvitusta

7 Energiantuotanto Helsingin Energia nostaa uusiutuvan energian osuuden 20 prosenttiin vuonna 2020 Huhtikuussa 2013 hyväksytyn Helsingin uuden strategiaohjelman mukaan Helsingin energian tuotannon päästövähennys on 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoteen 1990 verrattuna. Lisäksi uusiutuvan energian osuus nostetaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. HSY lisää uusiutuvan energian tuotantoa uudella mädätyslaitoksella HSY:n hallitus päätti tammikuussa 2013 lisätä pääkaupunkiseudun biojätteen käsittelykapasiteettia ja valita biojätteen uudeksi käsittelymenetelmäksi niin sanotun osavirtamädätyksen kuivamädätystekniikalla. Mädätyslaitos rakennetaan Espooseen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen aiemmin rakennetun kompostointilaitoksen yhteyteen. Mädätyslaitoksessa biojätteestä tuotetaan uusiutuvaa energiaa ja multatuotteen raaka-ainetta. Valitulla tekniikalla voidaan käsitellä noin tonnia biojätettä vuodessa. HSY aloittaa mädätyslaitoksen rakentamisen syksyllä 2013 ja laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Sivut/HSY_lisaa_uusiutuvan_energian_tuotantoa_ uudella_madatyslaitoksella.aspx Vantaan asuntomessualueesta vähähiilinen Vantaa jatkaa vuonna 2011 alkaneessa RESCA Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit -hankkeessa Kivistön kohteillaan. Tavoitteena on saada suunniteltua ja rakennettua vuoden 2015 asuntomessualueesta Kivistössä vähähiilinen panostamalla ekotehokkaaseen rakentamiseen ja liikkumiseen. Asuntomessualueen energiaratkaisuissa on mukana tällä hetkellä muun muassa aurinkopaneeleilla katettu pyörätieosuus. Lisäksi alueelle rakennetaan Suomen suurin puukerrostalo. RESCA:n toinen projekti Vantaalla on Kivistön keskusta, josta on tarkoitus rakentaa ekotehokas. Kivistön keskustassa kokonaan uusiksi rakennettava jätevesiverkosto pyritään hyödyntämään rakennusten lämmön lähteeksi. Espoon sairaalasta avointen energiaratkaisujen edelläkävijä Espoon kaupunki ja Fortum ovat tehneet aiesopimuksen Jorviin rakennettavan Espoon sairaalan energiaratkaisusta. Fortumin uudenlaisen energiaratkaisun avulla sairaalassa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan Espoon kaukolämmityksessä. Kyseessä on Suomen ensimmäinen kahdensuuntaisesti toimiva, avoin energiaverkko, jonka myötä sairaala voi yhdistää oman tuotantonsa ja markkinoilta ostetun energian optimaalisella tavalla. Energiaratkaisu pienentää kaukolämmön ympäristöpäästöjä alueella. Yleiset keinot Helsingin uusi strategiaohjelma linjaa tiukemmat päästötavoitteet vuoteen 2020 Helsingin kaupunginvaltuusto nosti huhtikuussa 2013 Helsingin hiilidioksidipäästötavoitteen 30 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Aikaisempi tavoite oli 20 %. Järvenpään Mestariasunnot Oy ja Helsinge skolanin ympäristöryhmä palkittiin ilmastoteoista HSY on myöntänyt Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle HEI Helsingin seudun ilmastopalkinnon 2013 ja vantaalaiselle Helsinge skolanin Green Team Helsinge -ympäristöryhmälle alle 18-vuotiaille suunnatun HEIJ Helsingin seudun ilmastojuniori palkinnon. HSY jakoi palkinnot helmikuussa 2013 toimijoille, jotka ovat edistäneet Helsingin seudun ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ovat toiminnallaan vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä.

8 KUVAT 5a ja 5b: Yllä Helsingin seudun ilmastopalkinto HEI:n voittajatiimi, vieressä vastaavan junioripalkinnon HEIJ:n voittajat. Energianeuvontapalveluja asukkaille Järvenpään Mestariasunnot Oy on edelläkävijä ja erinomainen esimerkki energiatehokkaasta rakentamisesta ja valistustyöstä. Helsinge skolanin Green Team Helsinge -ympäristöryhmän projektissa on tavoitteena hankkia koululle aurinkopaneelit ja samalla vähentää erilaisin toimin syntyvän jätteen määrää ja valistaa koululaisia arjen ympäristöteoissa. Kilpailun kunniamaininta myönnettiin Oy Keittiökaveri Ab:lle. Oy Keittiökaveri Ab on kehittänyt ruokakassipalvelun, jonka avulla edistetään ilmastoystävällisen lähiruuan käyttöä sekä vähennetään ruokahävikkiä ja ruoasta aiheutuvia ilmastovaikutuksia. ilmastopalkinto/sivut/palkitut_2013.aspx Syksyllä 2012 käynnistynyt ASIAA!-hanke jatkuu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Hankkeessa tavoitteena on tarjota asukkaille puolueetonta energianeuvontaa asumiskustannusten vähentämiseksi ja asumisviihtyvyyden lisäämiseksi. Energianeuvontapalveluihin kuuluvat energia-aiheiset luennot, kaksi energia-aiheista näyttelyä sekä tilaisuuksiin ja tapahtumiin pystytettävä Energiaklinikka. Kaikki palvelut ovat maksuttomia ja niitä voivat tilata esimerkiksi asukasyhdistykset, järjestöt ja taloyhtiöt.

9 Kuva 6. ASIAA!-hanke ja Vantaan nuorisotoimi järjestivät kesäkuussa energialeirin osalle Kytöpuiston koulun oppilaista. Leirin aikana tutustuttiin energiaan mm. vierailemalla Harakan saaressa ja Vantaan luontokoululla. Oppilaat suunnittelivat leirin lopussa energiansäästökampanjan, joka käynnistetään koululla loppusyksystä.

10

11 Pk-yritysten ensiaskel energiatehokkuuteen: Energiasuunta Ilmastoinfo kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa Energiasuunta-palvelua pk-yrityksille. Ensiaskeleeksi energiatehokkuuteen tarkoitettua Energiasuuntaa on pilotoitu kahdeksassa pienessä ja keskisuuressa yrityksessä vuonna Palvelu koostuu energiankulutustietojen analysoinnista ja kenttäkierroksesta, joiden pohjalta yritys saa suositukset energiatehokkuustoimista. Energiasuunta on osa pääkaupunkiseudun yrityksille suunnattua Ekokompassi-tuoteperhettä. Espoolaisille pientaloasujille energianeuvontaa Espoossa on aloittanut syksyllä 2012 energia-asiantuntija, joka neuvoo espoolaisia pientalojen uudis- ja korjausrakentajia energia-asioissa. Neuvonnan tarkoituksena on puolueettomasti kertoa eri lämmitysjärjestelmistä ja auttaa rakentajaa valitsemaan taloudellinen ja energiatehokas lämmitysjärjestelmä. espoolaisia_energiaasi% %29 Ilmastoinfo liitettiin osaksi HSY:tä Ilmastoinfo liitettiin vuoden 2013 alusta osaksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymää. Ilmastoinfon tehtävänä on auttaa kaupunkilaisia sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään. Toiminnan pääteemoja ovat energia, liikkuminen, ruoka ja kuluttaminen. Teemoja tuodaan esiin erilaisin tapahtumin, tilaisuuksin ja kampanjoin. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Helsingin Energia ja HSL osallistuvat Ilmastoinfon rahoitukseen ja käyttävät sen palveluja. Sivut/ilmastoinfo_yhdistettiin_HSYhyn.aspx Gepardi juoksee 30 sekunnin aikana kilometrin. Mitä gepardi edellä, sitä peseytyjä perässä. Uskomattomalla nopeudella suihkuun ja pois. Stadin ilmasto Vuonna 2013 avattiin Stadin ilmasto -nettisivusto, jonne on koottu tietoa Helsingin kaupungin ilmastotoimenpiteistä sekä hillinnän että sopeutumisen osalta. Sivustolta voi tilata Stadin ilmasto uutiskirjeen, jossa kerrotaan ajankohtaista tietoa Helsingin ilmastotyöstä. Uutisia Espoon ilmastotyöstä Espoo on julkaissut keväästä 2013 lähtien uutisia ilmastotyöstään uusilla nettisivuillaan ilmasto. Sivuilta löytyy tietoa mm. Espoon ilmastotavoitteista ja konkreettisia esimerkkejä energiatehokkuustyöstä. Tapahtumia ja kampanjoita 30 sekuntia riittää! Urheiluhallit Oy:n uimahalleissa Helsingissä järjestettiin maaliskuussa 2013 suihkutilojen vedensäästökampanja. Kampanjan tarkoituksena oli kiinnittää uimahallissa kävijöiden huomiota suihkussa vietettyyn aikaan. Vaikka hygieniasta on huolehdittava hyvin, lotrata ei silti tarvitse 30 sekuntia riittää! Kampanjan aikana vedenkulutusta mitattiin Kallion, Malmin ja Mäkelänrinteen uimahallien suihkutiloissa. Malmin uimahallin suihkujen vedenkulutus laski kampanjan jälkeisellä viikolla n. 8 %.

12 002 Mäkelänrinteen ja Malmin uimahallissa oli lisäksi esillä Rosa Meriläisen kirjoittama Suomen ensimmäinen vedenalainen essee, joka oli luettavissa uidessa tai sukeltaessa. Kampanja laajenee Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle. Sivut/Urheiluhallit_Oy_ja_Ilmastoinfo_ haastavat_30_sekuntia_riittaa.aspx Energiatehdas Ilmastoinfo tarjosi Energiatehtaalla vinkkejä hiilijalanjäljen pienentämiseen arjen ilmastotekojen avulla. Energiatehdas-osio järjestettiin toista kertaa Kierrätystehtaan yhteydessä Kaapelitehtaalla Kierrätystehtaalla oli kävijöitä noin Energiatehtaalla tarjottiin toiminnallisia rasteja, joissa mukavan tekemisen lomassa oli tarjolla informaatiota energiatehokkuudesta ja kulutusvalinnoista. Ilmastoinfo järjesti myös Energiatehtaan etkot vappuviikolla Narinkkatorilla, jossa oli tarjolla mm. pyörän huoltoneuvontaa ja katsastusta sekä Energiaklinikka. Energiatehtaan toiminnallisista rasteista vastasivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, HSL Helsingin Seudun Liikenne, Kuluttajien energianeuvonta ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsingin Energia, BookCrossing, Rakennetaan puutarha! -projekti ja Kasviteltta yhdessä Lasten ja nuorten puutarha ry:n kanssa. Earth Hour -tapahtumaan osallistuivat asukkaiden ja yritysten lisäksi mm. Helsingin kaupungintalo, Finlandia-talo, Olympiastadion, Olympiaterminaali, Makasiiniterminaali, Vantaan kaupunki, Vantaan seurakunnat, Vantaan Sanomat, Vantaan Energia, Myyrmanni, Aktia Myyrmäki ja HSY. Lisäksi mukana oli päiväkoteja, kouluja ja nuorisotiloja eri puolella pääkaupunkiseutua. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ILKKA-hankkeella ilmastonkestävyyttä Helsinki, Vantaa ja HSY ovat mukana Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun - (ILKKA) -hankkeessa. Hankkeessa luodaan suunnittelutyökaluja ja -ohjeistuksia kaupunkisuunnittelijoille sekä rakennus- ja viheralan yrityksille ilmastonmuutoksen huomioonottamisesta suunnittelussa. ILKKA-hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja sen osatoteuttajina ovat Vantaan ja HSY:n lisäksi Lahden ja Turun kaupungit, Ilmatieteen laitos sekä Turun yliopisto. Vuosina toteutettavan hankkeen yhtenä rahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. HSY 9/2013. Kannen kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi Maailman laajin ilmastotempaus pimensi pääkaupunkiseutua Eri puolilla pääkaupunkiseutua osoitettiin tänäkin vuonna tukea ilmastonmuutosta hillitsevälle toiminnalle osallistumalla WWF:n koordinoimaan maailmanlaajuiseen Earth Hour -kampanjaan. Kampanjassa lähes kaksi miljardia ihmistä ja yhteisöä ympäri maailmaa sammuttaa valonsa tunnin ajaksi. Yksi maailman nopeimmista hisseistä vie 30 sekunnissa Taiwanin korkeimman rakennuksen huipulle yli 100 kerrosta. Suihkussa ei tarvitse mennä ylös eikä alas. 30 sekuntia riittää. Jos Robert DeNiro on valmis jättämään koko elämänsä 30 sekunnissa, niin kyllä sinäkin ehdit siinä ajassa käydä suihkussa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax ,

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Avainindikaattorit 2013 Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja, HSY HSY:n ilmastoaamiainen 19.11.2014, Helsinki Avainindikaattorit 1. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009. Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke

PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009. Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA

Lisätiedot

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä?

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka, elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.05.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 49 Ympäristölautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Sjöblom, puh. 043 826 5214 etunimi.m.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotekoja. 19.11.2014 Ilmastoaamiainen (Laituri)

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotekoja. 19.11.2014 Ilmastoaamiainen (Laituri) Pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotekoja 19.11.2014 Ilmastoaamiainen (Laituri) Espoo Espoon ilmastotekoja Ilmastoaamiainen 19.11.2014 Sari Soini Finnooseen laaja-alainen energiasuunnitelma 20.11.2014

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n ilmastotekoja

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n ilmastotekoja Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n ilmastotekoja Helsinki 5% Helsingin päästökehitys 1990-2012 0% muutos vuoteen 1990 verrattuna -5% -10% -15% -20% -25% -30% Kokonaispäästöt Asukaskohtaiset -35% Alma

Lisätiedot

Ilmastoviisas asuminen. Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto

Ilmastoviisas asuminen. Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto Ilmastoviisas asuminen Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto 30.11.2017 Tavoite: Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä Uuden rakentaminen ja vanhan korjaaminen Asuminen ja asukkaan valinnat Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 6.5.2011 SANNA KOPRA Kainuun ilmastostrategia 2020 Maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi Toteuttaa paikallisella tasolla Suomen

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.05.2015 498 HEL 2014-012200 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 42 Teknisen lautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Timo Virtanen, puh. 050 360 3292 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaupunkisuunnittelussa

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaupunkisuunnittelussa Sopeutuminen kaupunkisuunnittelussa ILKKA-hanke Seminaari ilmastonmuutoksen kansallisesta sopeutumisstrategiasta 10.4.2014 Elina Järvelä Helsingin kaupungin ympäristökeskus Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Infotilaisuus liikenteen energiatehokkuussopimuksesta 15.4.2013 Liikenteen energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010. 16.1.2012 Alatunniste 1

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010. 16.1.2012 Alatunniste 1 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 21 16.1.212 Alatunniste 1 Liikenne 16.1.212 Alatunniste 2 Liikenteen päästöt ajoneuvoluokittain khk-päästöt (1 t CO 2- ekv.) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 9 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö

Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinnit ja elinkaarikustannukset Finlandiatalo 21.9.2017 Katri Kuusinen Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupungin hallinto

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Väylät ja liikenne 2012 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikkumisen ohjaus edistää kestävää liikkumista kannustamalla

Lisätiedot

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Liikenne osana Tampereen ilmasto- ja energiatehokkuustyötä Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Miten yhdistetään kaupungin kasvu ja ekotehokkuus? Haaste 1: Tampereelle tulee 45 000

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet

Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet Energiankulutus ja -tuotanto o ympäristökeskus hankki syksyllä 2011 vihreää sähköä (tuulisähkö) kiinteistöyhtiön kilpailuttamana o kuukausitason energiatiedot

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus Mitä ilmastokatu tarkoittaa? Ilmastoystävällisten ratkaisujen katu jossa alueen yritykset ja asukkaat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Ympäristölautakunta Ypst/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Ympäristölautakunta Ypst/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (5) 2 Lausunto Belle Selene Xian valtuustoaloitteesta, joka koskee ekologista Helsinkiä ja energiatehokkuutta HEL 2013-003028 T 00 00 03 Päätösehdotus Helsingin

Lisätiedot

Green Office -ympäristöraportti 2011

Green Office -ympäristöraportti 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Green Office -ympäristöraportti 11 Pasilan päätoimipiste

Lisätiedot

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 13.05.2014 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Kirkkonummen kunta kuuluu

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2016 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Vilja Tähtinen/ HSY vilja.tahtinen[at]hsy.fi Päivitetty 1.3.2017 Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne ja työpaikat Liikkuminen Ympäristö

Lisätiedot

Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit. HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013

Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit. HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013 Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n seurantaa Kehitetty yhteistyössä

Lisätiedot

Tervetuloa Helsingin ilmastoverkostoon! Sonja-Maria Ignatius

Tervetuloa Helsingin ilmastoverkostoon! Sonja-Maria Ignatius Tervetuloa Helsingin ilmastoverkostoon! 10.10.2017 Sonja-Maria Ignatius 1 Jokaisella Helsingin työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa Helsingin ilmastotyöhön. 10.10.2017 Etunimi Sukunimi 2 Helsingin päästöt

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Hankkeen johtaja Pauli Välimäki 15.2.2010 ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO 2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä. 10.5.2012, Lahti Pia Outinen

EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä. 10.5.2012, Lahti Pia Outinen EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä, Lahti Pia Outinen Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvat energiat ja

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia lisääntyvät hakkuut Talousvaliokunnalle ja monimuotoisuus 30.11.2016 Suojeluasiantuntija 10.03.2017 Paloma Hannonen paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suojeluasiantuntija

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä Hinku-kunta esimerkkejä Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä 23.11.2017 Hinku-kriteerit Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinkukriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Ilmastokatu Vähähiilinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö. Projektikoordinaattori Mikko Martikka

Ilmastokatu Vähähiilinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö. Projektikoordinaattori Mikko Martikka Ilmastokatu Vähähiilinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö Projektikoordinaattori Mikko Martikka 15.6.2016 Mitä? Miksi? Etsitään ja kokeillaan asukkaiden, kiinteistöjen omistajien ja yritysten tarpeiden mukaan

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Lahti uusiutuu energiatehokkaaksi Omistajarooli ja muut roolit 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km 2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka,

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistyksen syysseminaari Projektikoordinaattori Mikko Martikka Helsingin ympäristökeskus

Ilmansuojeluyhdistyksen syysseminaari Projektikoordinaattori Mikko Martikka Helsingin ympäristökeskus Ilmansuojeluyhdistyksen syysseminaari 12.10.2016 Projektikoordinaattori Mikko Martikka Helsingin ympäristökeskus Mitä? Miksi? Etsitään ja kokeillaan asukkaiden, kiinteistöjen omistajien ja yritysten tarpeiden

Lisätiedot

Verkkoliite 1. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain

Verkkoliite 1. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain Verkkoliite 1 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain (Uudenmaan liiton julkaisuja C 53-2006, ISBN 952-448-154-5 (nid.), 952-448-155-3 (PDF), ISSN 1236-388X) Johdanto Tämä liite

Lisätiedot

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 energiatoimisto perustettu henkilöstö toiminnan organisointi liikevaihto, kulurakenne rahoituksen lähteet palveluita kohderyhmät Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2015 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy Motiva Oy 1

Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy Motiva Oy 1 Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy 16.11.2017 16.11.2017 Motiva Oy 1 KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA Mistä tietoa energiansäästöön? 16.11.2017 Motiva Oy 2 Kuluttaja

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA. YmV Otto Bruun, suojeluasiantuntija

ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA. YmV Otto Bruun, suojeluasiantuntija ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA YmV 16.2.2017 Otto Bruun, suojeluasiantuntija Lähtökohdat arvionnille Taustalla Pariisin sopimus 2015 ja sen tavoitteiden valossa tiukka hiilibudjetti, joka huomioi sekä päästölähteet

Lisätiedot

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio SKAFTKÄRR Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä (tavoite): yli 6000 Pääasiassa pientaloja ENERGIAKAAVA = TYÖTAPA Voidaanko

Lisätiedot

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010 Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta Ville Niinistö 17.5.2010 Ilmastonmuutoksen uhat Jo tähänastinen lämpeneminen on aiheuttanut lukuisia muutoksia

Lisätiedot

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatietopalvelu Mitä? tavoitellaan uudenlaista ja automatisoitua kiinteistökohtaista energianeuvontaa

Lisätiedot

Nantes Hamburg Helsinki

Nantes Hamburg Helsinki Nantes Hamburg Helsinki Vihreä Foorumi 16.3.2017 Mira Jarkko, Helsingin kaupungin ympäristökeskus mysmartlife EU HANKE 2016-2021 Euroopan komission majakka -hanke, jossa kehitetään, demonstroidaan ja integroidaan

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne Alustavia tuloksia kuntamarkkinoille

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne Alustavia tuloksia kuntamarkkinoille Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015 Alustavia tuloksia kuntamarkkinoille 9.9.2015 Selvityksen tausta ja menetelmät Selvitys on jatkumoa Kuntaliiton vuoden 2009 (Savikko) ja 2012 (Mattsson) selvityksille.

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina

Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina 16.9.2010 Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 Sanna Ovaska Ekokumppanit Oy Tampereen seudun ILMANKOS projekti 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Anna Sjövall Ympäristöasiantuntija Vantaan ympäristökeskus 29.10.2013 Mitä ekotukitoiminta on? Ekotukitoiminta

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee heinä joulukuu 2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee heinä joulukuu 2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee heinä joulukuu 2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian hyväksymisestä on kulunut kolme vuotta. Strategian tavoitteena on vuoteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 10.2.2015 16 Lausunto valtuustoaloitteesta ja kuntalaisaloitteesta, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteen asettamista

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö

OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö Kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset Kioton pöytäkirja 2005 Euroopan komission energia-

Lisätiedot

Tampereen ECO 2 hanke. Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI

Tampereen ECO 2 hanke. Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI Tampereen ECO 2 hanke Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Strategia/Sitoumus Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 2 Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017 Useita toimintaa ohjaavia toimenpiteitä mm.: Ilmasto-ohjelman päivitys Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050.

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Jari Viinanen jari.viinanen@hel.fi 1 Ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden visualisointi Kaupungilla useita lukumääräisiä tavoitteita

Lisätiedot

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Esityksen sisältö Ilmastohankkeet CCCRP Julia 2030 HINKU Kokonainen VACCIA ISTO Kuntien ilmastonsuojelukampanja Kuntien

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Jari Viinanen

Hiilineutraali Helsinki Jari Viinanen Hiilineutraali Helsinki 2035 Jari Viinanen OHJELMA 18.1.2018 8:30 Kahvia 9:00 Esitelmät, taustaa Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelma (Jari Viinanen, Kymp/Ympa) Päästölaskenta; BAU ja kuinka

Lisätiedot