ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu

2 Kasvihuonekaasupäästöt pienenevät hitaasti pääkaupunkiseudulla kivihiilen käytön vuoksi Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt pysyivät vuonna 2012 edellisvuoden tasolla. Viime vuosina kivihiilen käyttö on lisääntynyt ja suotuisa päästökehitys on pysähtynyt. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden tekemien alustavien laskelmien mukaan pääkaupunkiseudulla syntyi vuonna 2012 kasvihuonekaasupäästöjä 5,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiksi laskettuna. Tämä on vajaa 10 prosenttia koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Vuonna 2012 kaukolämmön päästöt kasvoivat, mutta sähkönkulutuksesta aiheutui entistä vähemmän päästöjä. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoteen 2011 verrattuna päästöt laskivat Helsingissä kolme prosenttia ja Vantaalla noin yhden prosentin. Kasvihuonekaasupäästöt nousivat Espoossa seitsemän prosenttia ja Kauniaisissa 12 prosenttia. Vuoteen 1990 verrattuna kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Helsingissä 18 prosenttia. Muualla pääkaupunkiseudulla päästöt ovat pitkällä aikavälillä kasvaneet. Pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä yli 40 prosenttia aiheutuu kaukolämmöstä, jonka tuotanto perustuu lähes täysin fossiilisiin polttoaineisiin. Kaukolämmön tuotannossa käytettiin vuonna 2012 aiempaa enemmän kivihiiltä, minkä vuoksi kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n hyväksymisen jälkeen vähentyneet keskimäärin kaksi prosenttia vuodessa. Viimeisen neljän vuoden aikana päästöissä ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Strategian tarkistettu tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämän saavuttaminen pääkaupunkiseudulla vaikuttaa viime vuosien perusteella työläältä. Asukasta kohti laskettuna päästöt ovat kuitenkin vähentyneet, erityisesti Helsingissä. Raportti vuoden 2012 lopullisista kasvihuonepäästölaskelmista valmistuu lokakuussa (Kuva 1) khk-päästöt 1000 tco 2 e KUVA 1: Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

3 Kuva 2. Vantaalla lastensuojelun avopalvelujen työntekijät saivat virantoimitusmatkoja varten toukokuussa 2013 käyttöönsä polkupyöriä, jotka hankittiin käytettyinä. Pyörät ovat saaneet erittäin positiivisen ja innostuneen vastaanoton työntekijöiden keskuudessa. Liikenne HSL:n tilaamassa liikenteessä vähäpäästöisten bussien osuus kipuaa yli 60 prosenttiin HSL:n tilaamassa liikenteessä vähäpäästöisten bussien osuus nousee yli 60 prosenttiin vuonna Vuoden 2014 alusta HSL:n tilaamaan bussiliikenteeseen tulee 85 uutta, vähäpäästöistä linja-autoa. matkaa, joista noin 30 % oli ns. yhdistelymatkoja. Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät noin tonnia kimppakyydityksen ansiosta. Busseista viisi toimii hybriditekniikalla, joka vähentää päästöjä ja polttoaineen kulutusta. Kaikkiaan HSL:n tilaamassa bussiliikenteessä arkipäivinä on tällä hetkellä linja-autoa. Sivut/Page_ aspx Kimppakyyditys säästi yli ajokilometriä Samaan suuntaan kuljettavien vaikeavammaisten ja vanhusten matkojen yhdistäminen vähensi Helsingissä ajokilometrejä yli Helsingin Matkapalvelu välitti vuoden 2012 aikana lähes Kuva 3. Kauniaisten kaupungin sähköauto osallistui sähköajoneuvokulkueeseen Senaatintorilla. Auto on kotipalveluhenkilökunnan ahkerassa käytössä. Kuvaaja: Ari Haka-Taivalmäki

4 Maankäyttö Helsingin yleiskaavan tavoitteena energiatehokas kaupunkirakenne Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2013 uuden strategiaohjelman, jossa yleiskaavan osalta tavoitteena on energiatehokas kaupunkirakenne. Vuosille tehdyn strategiaohjelman muita tavoitteita ovat mm. energiatehokkaampi asuntokanta sekä kestävän liikkumisen (pyöräily, kävely ja joukkoliikenne) osuuden lisääminen yhdellä prosentilla vuosittain. Alueellisen ekotehokkuuden arviointityökalu edistyy Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat mukana KEKO-projektissa, jossa luodaan alueellisen ekotehokkuuden arviointityökalu yhdyskuntasuunnitteluun. Laskurin varsinainen kehitystyö käynnistyi maaliskuussa Aiemmin projektissa on tehty ekotehokkuuden arviointityökalujen tarvekartoitus sekä määritelty alueellinen ekotehokkuus. Honkasuon ja Kuninkaantammen asemakaavoissa on huomioitu ilmastoasioita Honkasuon asemakaavassa edellytetään puurakentamista ja matalaenergiarakentamista. Kaavassa edellytetään myös uusiutuvan energian käyttöön varautumista, mikä mahdollistaa alueelle rakennettavan matalalämpötilaisen kevytkaukolämpöjärjestelmän käyttöönoton. Myös Kuninkaantammen kaavamääräyksissä ovat mukana puurakentaminen, matalaenergiarakentaminen ja uusiutuva energia. Sähkönkäyttö Helsingin katuvalaistus siirtyy uuteen älyaikaan Helsingin Energia ottaa käyttöön uuden katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän, jolla voidaan ohjata valaistusta useissa eri käyttöryhmissä. Seuraavan kymmenen vuoden aikana asennetaan arviolta noin valaisinkohtaista ohjainta, jolloin katuvalaistuksen himmennys voidaan toteuttaa vähäliikenteisenä aikana siten, että liikenneturvallisuus ei vaarannu. Valaistusta mitataan alueittain antureilla. Ensimmäiset älyvalaistuksen anturit on asennettu Kamppiin Sähkötalon katolle ja ne mittaavat eteläisen Helsingin valaistustilannetta. Alue-kohtaisella valaistustason mittauksella valoja voidaan sytyttää ja sammuttaa entistä tarkemmin. Uudella ohjausjärjestelmän avulla valmistaudutaan led-valaistuksen laajempaan käyttöön. Työasemien virransäästöominaisuus toi lähes miljoonasäästön Helsinki on ottanut kattavasti käyttöön virransäästöominaisuudet työasemissaan. Toimenpiteen ansiosta sähkönkulutus väheni MWh, joka vastaa noin euron säästöä vuonna Virransäästöominaisuudet on otettu käyttöön kaikissa virastoissa ja liikelaitoksissa lukuun ottamatta terveyskeskuksia. Helsingin Energia ja oppilaitokset käyttävät puolestaan omia ohjelmiaan. Helsingissä oli vuonna 2012 noin 2000 työasemaa enemmän kuin vuonna

5 Rakennukset Espoo aurinkopaneloi kaupungin kattoja Espoo on tekemässä useiden satojen neliöiden aurinkoenergiahankintoja lähivuosina. Nyt käytössä on 550 neliötä aurinkopaneeleita ja määrä pyritään kaksinkertaistamaan vuoteen 2016 mennessä. Aurinkoenergiaa aiotaan hyödyntää sähköntuotannossa esimerkiksi Espoon sairaalassa ja Opinmäen kampusalueella, jotka valmistuvat vuonna Vantaalla merkittäviä säästöjä E-palveluhankkeilla Vantaalla on saatu merkittäviä säästöjä E-palveluhankkeista. Kolmen tuhannen euron investoinnilla on säästetty kolmessa kuukaudessa e. Hankkeessa on mukana 16 kiinteistöä. E-palveluhankkeet muistuttavat Esco-hankkeita, mutta ne eivät sisällä investointeja. Schneider, joka toimii toteuttajana E-palveluhankkeessa, saa puolet saavutetuista säästöistä. EkoTeko-projekti jalkautuu kaikkiin kiinteistöihin Helsingissä Vuonna toteutettu EkoTeko-projekti on jalkautettu yhteensä noin 430 kouluun ja päiväkotiin vuoden 2012 loppuun mennessä Helsingissä. EkoTeko-projektissa rakennuskannan energiatehokkuutta parannettiin opastamalla käyttäjiä, huoltohenkilökuntaa ja omistajia. EkoTeko-projektin tuloksia hyödyntävissä kiinteistöissä sääkorjattu lämmönkulutus väheni noin 6 prosenttia vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. EkoTeko-projektin käytännöt otetaan käyttöön koko Tilakeskuksen ylläpitämässä kiinteistökannassa vuoden 2013 aikana. ajankohtaista/ekoteko Ammattikeittiöiden toimintatavat tarkastelussa Helsingissä Helsingissä Palmian Catering-palveluissa on aloitettu vuonna 2012 kaksivuotinen hanke, jossa selvitetään ammattikeittiöiden toimintatapojen muutosten vaikutusta keittiöiden energiankulutukseen. Selvitys tehdään laskennallisesti. Energianhallintaohjelma käyttöön Helsingissä Helsingin Tilakeskus on laatinut kiinteistönhoidolle yhdessä Palmia-kiinteistöhuollon kanssa uuden energianhallintaohjelman. Ohjelmalla pyritään oikeisiin huonelämpötiloihin ja todellisiin ilmanvaihdon käyntiaikoihin. Ohjelma on otettu käyttöön jo 430 kohteessa ja se pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2013 aikana kaikissa Tilakeskuksen ylläpitämissä kohteissa. Otaniemen tutkijahotelli saavutti kultaisen LEED-ympäristösertifikaatin Espoon kaupungin rakennuttamalle Aalto Inn -tutkijahotellille on ensimmäisenä eurooppalaisena asuinkohteena myönnetty kultainen LEED-sertifikaatti. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on arvostettu suunnittelun, rakentamisen sekä rakennuksen vastuullisen käytön ympäristöluokitustyökalu. LEED-ympäristösertifioinnissa Aalto Inn -rakennuksen saavuttama kultataso on luokittelun toiseksi ylin. Aurinkosähköä Korttelitalo Kanavassa Helsingissä Vuonna 2012 valmistui matalaenergiauudisrakennus Korttelitalo Kanava Aurinkolahteen. Korttelitalossa toimii sekä Kanavan sivukoulu että päiväkoti Kanava. Rakennuksessa otettiin käyttöön valmistumisen yhteydessä aurinkosähkövoimala, jonka huipputeho on 17,25 kwp. korttelitalo_kanava_valmistui_aurinkolahteen

6 Hankinnat, kulutus ja jätteet Puolessa Helsingin hankinnoista huomioidaan ympäristöasiat vuonna 2015 Helsingin uuden strategiaohjelman mukaan tavoitteena on, että 50 % kaupungin hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma vuonna Lisäksi kaupunki pyrkii edistämään innovatiivisia hankintoja ja tehokkaampia käytäntöjä. Vihreä kahvila saa seuraajia Helsingissä Kallion virastotalossa avattiin helmikuussa 2013 ensimmäinen Vihreä kahvila. Palmian Catering-palveluiden Vihreä kahvilan toimintaperiaatteina ovat ympäristöystävällisyys, reiluus ja terveellisyys. Kahvilassa on tarjolla luomu- ja lähituotteita ja toiminnassa on panostettu lajitteluun. Kallion virastotalon Vihreä kahvila saa seuraajia myös muissa Palmian toimipaikoissa. vihrea_kahvila_avaa_ovensa HSY tarjoaa apua ruokajätteen määrän vähentämiseksi HSY käynnisti keväällä 2013 koko pääkaupunkiseudulla Ruokaa rippeistä -kampanjan. Kohderyhmänä ovat etenkin perheet, joissa on alle 9-vuotiaita lapsia. Kampanjan aikana on jaossa ruoan rippeitä hyödyntäviä reseptejä neuvoloissa, kirjastoissa ja muissa lapsiperheiden suosimissa paikoissa. Lisäksi HSY järjestää neuvontatilaisuuksia muun muassa leikkipuistoissa ja seurakuntien sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahviloissa ja -kerhoissa. jatteen_synnyn_ehkaisy/kotitaloudet/ Sivut/default.aspx Ruokaa rippeistä -kampanjan kuvitusta

7 Energiantuotanto Helsingin Energia nostaa uusiutuvan energian osuuden 20 prosenttiin vuonna 2020 Huhtikuussa 2013 hyväksytyn Helsingin uuden strategiaohjelman mukaan Helsingin energian tuotannon päästövähennys on 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoteen 1990 verrattuna. Lisäksi uusiutuvan energian osuus nostetaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. HSY lisää uusiutuvan energian tuotantoa uudella mädätyslaitoksella HSY:n hallitus päätti tammikuussa 2013 lisätä pääkaupunkiseudun biojätteen käsittelykapasiteettia ja valita biojätteen uudeksi käsittelymenetelmäksi niin sanotun osavirtamädätyksen kuivamädätystekniikalla. Mädätyslaitos rakennetaan Espooseen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen aiemmin rakennetun kompostointilaitoksen yhteyteen. Mädätyslaitoksessa biojätteestä tuotetaan uusiutuvaa energiaa ja multatuotteen raaka-ainetta. Valitulla tekniikalla voidaan käsitellä noin tonnia biojätettä vuodessa. HSY aloittaa mädätyslaitoksen rakentamisen syksyllä 2013 ja laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Sivut/HSY_lisaa_uusiutuvan_energian_tuotantoa_ uudella_madatyslaitoksella.aspx Vantaan asuntomessualueesta vähähiilinen Vantaa jatkaa vuonna 2011 alkaneessa RESCA Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit -hankkeessa Kivistön kohteillaan. Tavoitteena on saada suunniteltua ja rakennettua vuoden 2015 asuntomessualueesta Kivistössä vähähiilinen panostamalla ekotehokkaaseen rakentamiseen ja liikkumiseen. Asuntomessualueen energiaratkaisuissa on mukana tällä hetkellä muun muassa aurinkopaneeleilla katettu pyörätieosuus. Lisäksi alueelle rakennetaan Suomen suurin puukerrostalo. RESCA:n toinen projekti Vantaalla on Kivistön keskusta, josta on tarkoitus rakentaa ekotehokas. Kivistön keskustassa kokonaan uusiksi rakennettava jätevesiverkosto pyritään hyödyntämään rakennusten lämmön lähteeksi. Espoon sairaalasta avointen energiaratkaisujen edelläkävijä Espoon kaupunki ja Fortum ovat tehneet aiesopimuksen Jorviin rakennettavan Espoon sairaalan energiaratkaisusta. Fortumin uudenlaisen energiaratkaisun avulla sairaalassa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan Espoon kaukolämmityksessä. Kyseessä on Suomen ensimmäinen kahdensuuntaisesti toimiva, avoin energiaverkko, jonka myötä sairaala voi yhdistää oman tuotantonsa ja markkinoilta ostetun energian optimaalisella tavalla. Energiaratkaisu pienentää kaukolämmön ympäristöpäästöjä alueella. Yleiset keinot Helsingin uusi strategiaohjelma linjaa tiukemmat päästötavoitteet vuoteen 2020 Helsingin kaupunginvaltuusto nosti huhtikuussa 2013 Helsingin hiilidioksidipäästötavoitteen 30 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Aikaisempi tavoite oli 20 %. Järvenpään Mestariasunnot Oy ja Helsinge skolanin ympäristöryhmä palkittiin ilmastoteoista HSY on myöntänyt Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle HEI Helsingin seudun ilmastopalkinnon 2013 ja vantaalaiselle Helsinge skolanin Green Team Helsinge -ympäristöryhmälle alle 18-vuotiaille suunnatun HEIJ Helsingin seudun ilmastojuniori palkinnon. HSY jakoi palkinnot helmikuussa 2013 toimijoille, jotka ovat edistäneet Helsingin seudun ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ovat toiminnallaan vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä.

8 KUVAT 5a ja 5b: Yllä Helsingin seudun ilmastopalkinto HEI:n voittajatiimi, vieressä vastaavan junioripalkinnon HEIJ:n voittajat. Energianeuvontapalveluja asukkaille Järvenpään Mestariasunnot Oy on edelläkävijä ja erinomainen esimerkki energiatehokkaasta rakentamisesta ja valistustyöstä. Helsinge skolanin Green Team Helsinge -ympäristöryhmän projektissa on tavoitteena hankkia koululle aurinkopaneelit ja samalla vähentää erilaisin toimin syntyvän jätteen määrää ja valistaa koululaisia arjen ympäristöteoissa. Kilpailun kunniamaininta myönnettiin Oy Keittiökaveri Ab:lle. Oy Keittiökaveri Ab on kehittänyt ruokakassipalvelun, jonka avulla edistetään ilmastoystävällisen lähiruuan käyttöä sekä vähennetään ruokahävikkiä ja ruoasta aiheutuvia ilmastovaikutuksia. ilmastopalkinto/sivut/palkitut_2013.aspx Syksyllä 2012 käynnistynyt ASIAA!-hanke jatkuu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Hankkeessa tavoitteena on tarjota asukkaille puolueetonta energianeuvontaa asumiskustannusten vähentämiseksi ja asumisviihtyvyyden lisäämiseksi. Energianeuvontapalveluihin kuuluvat energia-aiheiset luennot, kaksi energia-aiheista näyttelyä sekä tilaisuuksiin ja tapahtumiin pystytettävä Energiaklinikka. Kaikki palvelut ovat maksuttomia ja niitä voivat tilata esimerkiksi asukasyhdistykset, järjestöt ja taloyhtiöt.

9 Kuva 6. ASIAA!-hanke ja Vantaan nuorisotoimi järjestivät kesäkuussa energialeirin osalle Kytöpuiston koulun oppilaista. Leirin aikana tutustuttiin energiaan mm. vierailemalla Harakan saaressa ja Vantaan luontokoululla. Oppilaat suunnittelivat leirin lopussa energiansäästökampanjan, joka käynnistetään koululla loppusyksystä.

10

11 Pk-yritysten ensiaskel energiatehokkuuteen: Energiasuunta Ilmastoinfo kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa Energiasuunta-palvelua pk-yrityksille. Ensiaskeleeksi energiatehokkuuteen tarkoitettua Energiasuuntaa on pilotoitu kahdeksassa pienessä ja keskisuuressa yrityksessä vuonna Palvelu koostuu energiankulutustietojen analysoinnista ja kenttäkierroksesta, joiden pohjalta yritys saa suositukset energiatehokkuustoimista. Energiasuunta on osa pääkaupunkiseudun yrityksille suunnattua Ekokompassi-tuoteperhettä. Espoolaisille pientaloasujille energianeuvontaa Espoossa on aloittanut syksyllä 2012 energia-asiantuntija, joka neuvoo espoolaisia pientalojen uudis- ja korjausrakentajia energia-asioissa. Neuvonnan tarkoituksena on puolueettomasti kertoa eri lämmitysjärjestelmistä ja auttaa rakentajaa valitsemaan taloudellinen ja energiatehokas lämmitysjärjestelmä. espoolaisia_energiaasi% %29 Ilmastoinfo liitettiin osaksi HSY:tä Ilmastoinfo liitettiin vuoden 2013 alusta osaksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymää. Ilmastoinfon tehtävänä on auttaa kaupunkilaisia sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään. Toiminnan pääteemoja ovat energia, liikkuminen, ruoka ja kuluttaminen. Teemoja tuodaan esiin erilaisin tapahtumin, tilaisuuksin ja kampanjoin. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Helsingin Energia ja HSL osallistuvat Ilmastoinfon rahoitukseen ja käyttävät sen palveluja. Sivut/ilmastoinfo_yhdistettiin_HSYhyn.aspx Gepardi juoksee 30 sekunnin aikana kilometrin. Mitä gepardi edellä, sitä peseytyjä perässä. Uskomattomalla nopeudella suihkuun ja pois. Stadin ilmasto Vuonna 2013 avattiin Stadin ilmasto -nettisivusto, jonne on koottu tietoa Helsingin kaupungin ilmastotoimenpiteistä sekä hillinnän että sopeutumisen osalta. Sivustolta voi tilata Stadin ilmasto uutiskirjeen, jossa kerrotaan ajankohtaista tietoa Helsingin ilmastotyöstä. Uutisia Espoon ilmastotyöstä Espoo on julkaissut keväästä 2013 lähtien uutisia ilmastotyöstään uusilla nettisivuillaan ilmasto. Sivuilta löytyy tietoa mm. Espoon ilmastotavoitteista ja konkreettisia esimerkkejä energiatehokkuustyöstä. Tapahtumia ja kampanjoita 30 sekuntia riittää! Urheiluhallit Oy:n uimahalleissa Helsingissä järjestettiin maaliskuussa 2013 suihkutilojen vedensäästökampanja. Kampanjan tarkoituksena oli kiinnittää uimahallissa kävijöiden huomiota suihkussa vietettyyn aikaan. Vaikka hygieniasta on huolehdittava hyvin, lotrata ei silti tarvitse 30 sekuntia riittää! Kampanjan aikana vedenkulutusta mitattiin Kallion, Malmin ja Mäkelänrinteen uimahallien suihkutiloissa. Malmin uimahallin suihkujen vedenkulutus laski kampanjan jälkeisellä viikolla n. 8 %.

12 002 Mäkelänrinteen ja Malmin uimahallissa oli lisäksi esillä Rosa Meriläisen kirjoittama Suomen ensimmäinen vedenalainen essee, joka oli luettavissa uidessa tai sukeltaessa. Kampanja laajenee Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle. Sivut/Urheiluhallit_Oy_ja_Ilmastoinfo_ haastavat_30_sekuntia_riittaa.aspx Energiatehdas Ilmastoinfo tarjosi Energiatehtaalla vinkkejä hiilijalanjäljen pienentämiseen arjen ilmastotekojen avulla. Energiatehdas-osio järjestettiin toista kertaa Kierrätystehtaan yhteydessä Kaapelitehtaalla Kierrätystehtaalla oli kävijöitä noin Energiatehtaalla tarjottiin toiminnallisia rasteja, joissa mukavan tekemisen lomassa oli tarjolla informaatiota energiatehokkuudesta ja kulutusvalinnoista. Ilmastoinfo järjesti myös Energiatehtaan etkot vappuviikolla Narinkkatorilla, jossa oli tarjolla mm. pyörän huoltoneuvontaa ja katsastusta sekä Energiaklinikka. Energiatehtaan toiminnallisista rasteista vastasivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, HSL Helsingin Seudun Liikenne, Kuluttajien energianeuvonta ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsingin Energia, BookCrossing, Rakennetaan puutarha! -projekti ja Kasviteltta yhdessä Lasten ja nuorten puutarha ry:n kanssa. Earth Hour -tapahtumaan osallistuivat asukkaiden ja yritysten lisäksi mm. Helsingin kaupungintalo, Finlandia-talo, Olympiastadion, Olympiaterminaali, Makasiiniterminaali, Vantaan kaupunki, Vantaan seurakunnat, Vantaan Sanomat, Vantaan Energia, Myyrmanni, Aktia Myyrmäki ja HSY. Lisäksi mukana oli päiväkoteja, kouluja ja nuorisotiloja eri puolella pääkaupunkiseutua. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ILKKA-hankkeella ilmastonkestävyyttä Helsinki, Vantaa ja HSY ovat mukana Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun - (ILKKA) -hankkeessa. Hankkeessa luodaan suunnittelutyökaluja ja -ohjeistuksia kaupunkisuunnittelijoille sekä rakennus- ja viheralan yrityksille ilmastonmuutoksen huomioonottamisesta suunnittelussa. ILKKA-hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja sen osatoteuttajina ovat Vantaan ja HSY:n lisäksi Lahden ja Turun kaupungit, Ilmatieteen laitos sekä Turun yliopisto. Vuosina toteutettavan hankkeen yhtenä rahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. HSY 9/2013. Kannen kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi Maailman laajin ilmastotempaus pimensi pääkaupunkiseutua Eri puolilla pääkaupunkiseutua osoitettiin tänäkin vuonna tukea ilmastonmuutosta hillitsevälle toiminnalle osallistumalla WWF:n koordinoimaan maailmanlaajuiseen Earth Hour -kampanjaan. Kampanjassa lähes kaksi miljardia ihmistä ja yhteisöä ympäri maailmaa sammuttaa valonsa tunnin ajaksi. Yksi maailman nopeimmista hisseistä vie 30 sekunnissa Taiwanin korkeimman rakennuksen huipulle yli 100 kerrosta. Suihkussa ei tarvitse mennä ylös eikä alas. 30 sekuntia riittää. Jos Robert DeNiro on valmis jättämään koko elämänsä 30 sekunnissa, niin kyllä sinäkin ehdit siinä ajassa käydä suihkussa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax ,

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 6.5.2011 SANNA KOPRA Kainuun ilmastostrategia 2020 Maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi Toteuttaa paikallisella tasolla Suomen

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.05.2015 498 HEL 2014-012200 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Hankkeen johtaja Pauli Välimäki 15.2.2010 ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO 2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne Alustavia tuloksia kuntamarkkinoille

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne Alustavia tuloksia kuntamarkkinoille Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015 Alustavia tuloksia kuntamarkkinoille 9.9.2015 Selvityksen tausta ja menetelmät Selvitys on jatkumoa Kuntaliiton vuoden 2009 (Savikko) ja 2012 (Mattsson) selvityksille.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 2 Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017 Useita toimintaa ohjaavia toimenpiteitä mm.: Ilmasto-ohjelman päivitys Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman

Lisätiedot

Ilmastokatu Vähähiilinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö. Projektikoordinaattori Mikko Martikka

Ilmastokatu Vähähiilinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö. Projektikoordinaattori Mikko Martikka Ilmastokatu Vähähiilinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö Projektikoordinaattori Mikko Martikka 15.6.2016 Mitä? Miksi? Etsitään ja kokeillaan asukkaiden, kiinteistöjen omistajien ja yritysten tarpeiden mukaan

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 209 Espoon ilmasto-ohjelman hyväksyminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Laitala, puh. 043 824 5427 Leena Sjöblom, puh. 043 826 5214

Lisätiedot

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun (ILKKA) http://www.ilmastotyokalut.fi/ ILKKA -hankkeessa edistetään ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua.

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

Ympäristötalon seminaari Outi Kesäniemi

Ympäristötalon seminaari Outi Kesäniemi Vettä läpäisemätön pinta Seudullisessa maanpeiteaineistossa Ympäristötalon seminaari 24.11.2014 Outi Kesäniemi Sisältö 1) Seudullinen maanpeiteaineisto 1) Taustaa 2) Aineiston tuottaminen 2) Longinojan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari 10.11.2016 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Tavoite: Pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti tunnettu referenssialue ja testialusta Smart & Clean ratkaisuille

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti

Lisätiedot

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet 7. Selvitetään suurten kaupunkien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. 8. Tuetaan kuntien ja valtion

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Satakunnassa ja Nakkilassa vuonna 2014 Ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Satahima-hanke Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke Kuntien ja pk-yritysten

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen HSY:n hallitus päätti 16.10.2015 kokouksessaan 1.1.2016 alkaen voimassa olevan HSY:n vesihuollon taksan. Lisätietoja

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Tulevaisuusfoorumi: Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä 20.4.2010 Oulu Tytti Tuppurainen n neuvottelukunnan puheenjohtaja Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Tytti

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Kuntien Ilmastokonferenssi 13.5.2016 Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE) HINKU (Hiilineutraalit kunnat) -hanke HINKU-kuntien tavoitteena 80 prosentin päästövähennys

Lisätiedot

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen 1.12.2009 Helsinki Kansainvälisiä kuntaprosesseja Kuntien tiekartta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (UCLG, CEMR, Metropolis,

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategian keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä. YTV Iltakoulu Tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen

Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategian keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä. YTV Iltakoulu Tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategian keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä YTV Iltakoulu 21.11.2007 Tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia YTH 15.12.2006 Strategia työn rajaukset:

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Ryhmä 5 Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Perustiedot Ajankohta: kevätlukukausi, muiden moduulien jälkeen Korvaa: YMPP123 YMPP105 (biologia, avoin yliopisto) Koordinoi: YMP Keskeisin oppiaines.ideointia.

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Kestävän energian kierros 16.6.2015 Osa Euroopan unionin kestävän energian viikkoa Viikolla esitellään energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviä

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

RYKMENTINPUISTO & ENERGIA TULEVAISUUDEN ASUINALUE

RYKMENTINPUISTO & ENERGIA TULEVAISUUDEN ASUINALUE RYKMENTINPUISTO & ENERGIA TULEVAISUUDEN ASUINALUE 13.1.2017 AJANKO HT AISKAT SAUS 1 SISÄLLYS Taustaa Kokonaisratkaisu O-energiapilotti Aurinkoaita 13. 1. 2017 AJANKO HT AISKAT SAUS 2 ENERGIAVISIO Rykmentinpuiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 13 Helsingin ilmastotiekartta 2050 HEL 2015-002990 T 11 00 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä ilmastotiekartan tiedoksi. Lautakunta suosittelee,

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Kun ilmasto muuttuu kaikki muuttuu Ilmastonmuutos muu+aa perusteellises0 maailmaa,

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 09.09.2013 896 HEL 2013-003028 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Energiateema 30.5.2016 Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Jyväskylä sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen pitkäjänteisesti Resurssien viisas käyttö kärkenä kaupunkistrategiassa

Lisätiedot